sti: velkommen > arkiv > årsberetning 2004-05 >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Arkiv for årsberetninger

Årsberetning 2004-05

Af Bi Skaarup

Almindeligvis ligger generalforsamlinger i marts måned. Vi  brød i Selskabet med denne tradition i 2004, for vi havde lagt den allerede den 23. februar, altså den samme dato som i år. Der var mødt omkring 85 medlemmer. Vores trofaste revisor gennem mange år, Jens Simonsen, valgtes som dirigent. Formanden kom bl.a. i sin beretning ind på den visionsdag, som bestyrelsen havde afholdt i august 2004, og som forhåbentlig vil betyde en lidt mere levende forening med en større kontaktflade til medlemmerne, hvis antal gerne skulle til at vokse igen.

Beretningen godkendtes enstemmigt.

Formanden forelagde regnskabet for kassereren, Finn Ørsholm, som desværre havde set sig nødsaget til at frasige sig sit hverv. Også regnskabet godkendtes enstemmigt.

På valg var dette år formanden, som genvalgtes. Desuden var 4 bestyrelsesmedlemmer, Birgitte Bøggild Johannsen, Bjørn Westerbeek Dahl, Ulla Tofte og Henrik Gautier på valg og de genvalgtes alle. Hanne Larsen nyvalgtes i stedet for den afgående Finn Ørsholm.

To suppleanter blev foreslået af bestyrelsen, nemlig Torben Ejlersen og Nils Kr. Zeeberg, og de blev begge valgt.

Vores to revisorer Erik Housted og Jens Simonsen genvalgtes også. Det samme gjalt vores revisorsuppleant Alex Walldorff.

Med valget vel overstået foreslog formanden, at kontingentet på 175 kr. fortsatte uændret. Dette tiltrådte forsamlingen.

Under eventuelt kom der flere gode forslag fra forsamlingen:

  • Annoncering om de åbne arrangementer i de gratis lister i Politikens I Byen-tillæg over arrangementer.
  • Kontakt til skolelærere, historielærerforeninger, skoletjeneste og lokalhistoriske foreninger om fællesarrangementer.
  • Hvervefoldere og pjecer på Bymuseet, Stadsarkivet, biblioteker o.lign.
  • Vi bør overveje at gøre noget for den store interesse for personalhistorie ved at invitere forfattere til relevante romaner, bibliografier og historiske værker til at holde foredrag.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og denne del af mødet sluttede.

Efter generalforsamlingen fortalte Bjørn Westerbeek Dahl meget apropos nu hvor Kongens Nytorv er blevet omlagt om hvordan pladsen har fået sin noget besynderlige form. Det blev en spændende gennemgang af torvets noget brogede historie, som indeholdt mange spændende oplysninger og gav en helt ny forståelse for dette oprindeligt uglesete hjørne af den gamle by.

På en lidt kold forårsaften i april mødte 24 trofaste medlemmer op for at høre sidste nyt om Købehavns Arkæologi i cafeen på Bymuseet. Da vi ikke var flere, besluttede vi at servere kaffe for selskabet. Fordelen ved et lidt mindre publikum er ofte, at talelysten efter foredraget bliver lidt større, og det var også erfaringen her. Der blev en hyggelig og livlig snak over kaffen.

Efter sommerferien mødtes vi første gang ved et fællesarrangement med Golden Days Festivalen i september på Bymuseet. Det var Bymuseets museumsinspektør Niels Jul Nielsen, der præsenterede sin udstilling om industriens store mænd. Udstillingen tog udgangspunkt i Bymuseet og Skydeselskabets store samling af Skydeskiver, men det blev også en fortælling om byen i 1890'erne og den rivende udvikling, den gik ind i i denne periode. En udvikling som især blev skabt af borgere, som skydeselskabets dynamiske mænd. Museets cafe var godt fyldt denne sene eftermiddag, hvor godt et halvt hundrede deltog.

I oktober var det den kendte Søren Kierkegaard forsker og forfatter til bogen om Kierkegaards København Peter Tudvad, der holdt for. Det blev en meget spændende aften med denne ellers noget stridslystne debattør for de 56, der var mødt op. Med stor charme og sprudlende fortælleevne gav han et levende billede af livet i den lille storby bag voldene, og der var vist flere end mig, der fik en gevaldig lyst til at læse hans bog.

I begyndelsen af november kom musikforskeren Dorthe Falcon Møller og talte om københavnsk pianofortefabrikation gennem tiderne. På trods af det noget snævre emne var der dukket ca. 60 medlemmer op, og de fik et livfuldt og spændende billede af en københavnsk nicheproduktion.

Vores julearrangement lå i år i december. Martin Schwartz Lausten fortalte på Vartov om Jøderne i København. Det var et fascinerende kig ind i en emigrant- og et religiøst mindretals historie, som blev langt mindre konfliktfyldt end i det øvrige Europa. I anledning af den tilstundende Jul serverede vi traditionen tro Lutendrank, brune kager og meget passende jødekager, der i parentes bemærket hedder sådan, fordi de har en krydring, der kendes fra det jødiske bagværk.

I Januar afsluttedes årets begivenheder i Selskabet med et brag af et arrangement i Vartov. Vi var 52, der deltog. Præst ved Vartov kirke Torben Damsholt fortalte om stedets historie og sekretariatsleder for Kirkeligt Samfund Hans Grieshauge gav de fremmødte en fascinerende præsentation af sit hus fra kælder til kvist. Vi hørte om hvordan huset fungerer i dag, og også om fremtiden, hvor Søren Kierkegaard nu skal til at flytte ind og dele stedet med Grundtvig. Arrangementet gav mange nye vinkler på det hus, som vi jo her i Selskabet ellers synes vi kendte så godt efter mange års møder på stedet.

I det forløbne år er vi gået fra de årlige 4 numre af Københavns Kronik til en halvårlig udsendelse fra bestyrelsen til medlemmerne med sæsonens arrangementer og eventuelt andet, som vores medlemmer bør vide. Omkring halvdelen af disse bliver nu udsendt digitalt som e-mails, mens resten når medlemmerne med posten. Men mængden af digitale udsendelser er stødt voksende. Denne nye praksis er i store træk foregået smertefrit. Der er sandsynligvis medlemmer, som savner Københavns Kronik. Det system, vi her er gået over til, svarer til hvad mange andre lokalhistoriske foreninger bruger, og jeg vil da godt understrege, at der ikke er forskel på den service, der ydes til vore digitalt udstyrede medlemmer og dem som modtager meddelelserne fra os med posten.

En anden nyskabelse i administrationen af Selskabet og dets økonomi er overgangen til betalingsservice. En del af vore medlemmer er nu tilmeldt denne service, og vi håber at flere vil melde sig til. Det vil ikke bare lette vores stakkels kasseres arbejde ganske betragteligt. Det vil på længere sigt også gøre denne del af Selskabets virke noget billigere.

Selvom sidste års visionsdag måske endnu ikke har sat sig markante spor i Selskabets virke, arbejdes der dog på sagen bag kulisserne. I løbet af nogle få måneder håber vi på, at hjemmesiden vil være oppe at køre. Det vil betyde, at alle med netadgang vil kunne gå ind og se hvad vi er for nogen og vil kunne se vores program. Vi er enige om i bestyrelsen, at den svigtende medlemstilgang ikke nødvendigvis skyldes karakteren og typen af vores arrangementer, men at det primært er det manglende kendskab til foreningen, det skorter på. Dette betyder ikke, at vores program ikke kunne trænge til at blive peppet lidt op. Uden at skulle til at konkurrere med den mere farverige del af underholdningsbranchen, kunne vi sagtens holde et flot lidt dyrere arrangement hvert år uden at sætte økonomien over styr. Det er en af de ideer, vi har tænkt os at realisere for fremtiden. Men det skal understreges, at vi altid er meget interesserede i at høre, hvad der er af ideer eller kommentarer til foreningens virke blandt Jer medlemmer, så kom endelig frem med det, hvis I sidder og har noget I egentlig godt kunne tænke Jer at få sagt. Det virker altid inspirerende på os i bestyrelsen at høre, hvad vores medlemmer har af ønsker.

Dato: 23. februar 2005

Tilbage til toppen


Genveje:

Seneste årsberetning


Arkiv:

Årsberetning 2006-07

Årsberetning 2005-06

Årsberetning 2004-05


© Selskabet for Københavns Historie 7. marts 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |