sti: velkommen > selskabet > årsberetning >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Årsberetning 2006-07

Af Bjørn Westerbeek Dahl

Ved Generalforsamlingen den 1. marts 2006 fratrådte Bi Skaarup som formand for Selskabet og blev afløst af Bjørn Westerbeek Dahl, og til den ledige bestyrelsespost blev Bymuseets arkæolog Lene Høst Madsen nyvalgt. De øvrige valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og revisorsuppleant var genvalg.

Siden da har bestyrelsen været samlet fire gange. Det lyder måske ikke af så meget, men på møderne aftales de overordnede linier i de kommende arrangementer i Selskabet; uden for møderne planlægges de praktiske forhold i alle detaljer: Aftale med foredragsholder, med lokaleudlejer osv., så de to halvårlige arrangementsprogrammer kan sendes ud i god tid.

Ifølge sin formålsparagraf skal Selskabet for Københavns Historie afholde foredrag, arrangere exkursioner, udgive skrifter, samt vække og vedligeholde interessen for Københavns historie.

Vi har også i det forløbne år levet fuldt op til paragraffen: Medlemmerne har fået tilbudt 9 foredrag og 2 exkursioner - det er mere end normalt - og skyldes, at Renaissancefestivalen har bidraget med finansiel støtte til de tre arrangementerne, der foregik i selve festivalperioden i september.

Desuden har vi publiceret fem større og mindre historiske værker på vores hjemmeside, og vi har fået en gruppe frivillige til at fungere som faksimileskrivere med henblik på nye digitale udgivelser.

Og endeligt har medlemmerne modtaget Historiske meddelelser om København 2006, der jo udgives af Stadsarkivet.

Arrangementerne har ialt samlet ca. 850 deltagere. Vi har som omtalt været så heldige, at vi kunne læne os op ad Renæssancefestivalen, og ikke mindre end seks af Selskabets arrangementer har på en eller anden måde haft renæssancen som udgangspunkt.

Tre af foredragene lå i selve festivalperioden i september og trak knapt 100 tilhørere til hver gang, så vi måtte lægge beslag på Bymuseets Kongesal i stedet for den noget mindre café i Havesalen.

Selskabets aktiviteter annonceres iøvrigt i de to halvårlige arrangementsprogrammer, der udsendes til medlemmerne. Ca. 60 procent af medlemsskaren har elektronisk post, og får tilsendt programmet på denne lette og billige måde. Resten får sendt programmet på traditionel vis. Jeg vil gerne opfordre alle, der ikke er tilmeldt e-postordningen, om at tilmelde sig.

Arrangementsprogrammet ligger iøvrigt på Selskabets hjemmeside, www.kobenhavnshistorie.dk. Siden redigeres af Jan Möllerström, og den har udviklet sig til en god kontaktflade mellem medlemmerne og Selskabet - ligesom potentielle medlemmer bliver opmærksomme på Selskabet via siden. Således sker langt størsteparten at tilmeldingerne til Selskabet fra nye medlemmer via hjemmesidens kontaktformular.

Hjemmesiden besøges af et stærkt stigende antal personer. I januar 2007 var vi oppe på over 5000 besøg i løbet af en måned.

Siden indeholder foruden det aktuelle arrangementsprogram en linkssamling også en textdel, hvori Selskabet har publiceret flere ældre værker digitalt.

Siden sidste Generalforsamling har Selskabet på den måde publiceret en ny udgave af Torben Ejlersens Københavnshistorie i miniformat, Jens Fleischers Kulturhistoriske lexikon fra 1986 og Steffens Linvalds Københavns Hvornår skete det? fra 1979. Jeg vil godt takke ophavshavernes for deres velvilje over for vores digitaliseringsprojekt. Derved er hjemmesiden blevet dækket med en fremstilling af byens historie, et lexikon og en årstalsliste. Det kan end ikke Københavns Kommunes egen hjemmeside opvise!

Rundt omkring på bibliotekernes hylder findes en række ældre værker, man ikke kan digitaliseres, fordi trykket er af en sådan art, at det ikke kan indskannes med selv det bedste udstyr. Hvis de skal gøres tilgængelige, skal texterne indskrives manuelt. Derfor efterlyste vi i augustprogrammet frivillige, der havde lyst - og tid - til at deltage i et sådant arbejde. Og til vores glæde har syv medlemmer vist deres interesse for sagen. Heraf er de seks nu i fuld gang med en forhåbentligt lystbetonet faksimileskrivning, som vi kalder det. Dem vil jeg gerne takke mange gange for deres frivillige indsats for Selskabet.

Vi er begyndt med N. Jonges Københavnsbeskrivelse fra 1783 og Heinrich Callisens Physisk-Medicinske betragtninger om København fra 1807 (der er langt morsommere end titlen lader ane). Ved at bruge ledig hjemmesideplads til sådanne værker, markerer Selskabet sig over for offentligheden netop som vedtægterne foreskriver ved at udgive skrifter til at vække og vedligeholde interessen for Københavns historie og topografi.

De tre foredrag om renæssancen i september måned blev støttet af Renaissancefestivalen og Goldendays, der også gav os mulighed for at annoncere i det store festivalkatalog. Det var baggrunden for at arrangementerne var åbne for ikke-medlemmer. De kom således til at virke som gratis reklame og vi fik en del adskillige medlemmer på den konto.

Selskabet har her ved Generalforsamlingen her i 2007 ca. 670 medlemmer. Når tallet kun er et cirkatal, skyldes det, at fristen for kontingentindbetaling for 2007 netop er udløbet, og erfaringsmæssigt kommer der altid en hel del betalinger lige efter denne frist. Det vil sige, at den markante tilbagegang i medlemtallet gennem de seneste 10 år synes at være aftaget, og i stedet er afløst af en moderat stigning.

Nu er et meget højt medlemstal jo ikke et entydigt succeskriterium, og man må faktisk forudse visse praktiske vanskeligheder ved at finde egnede lokaler og i det hele taget administrere omvisninger m.v. med begrænset deltagerantal ved et væsentligt forøget antal aktive medlemmer. Men vi vil gerne være flere. Vores deltagelse i renæssancefestivalen, vores hjemmeside og vores digitale projekter skal være med til at fremme det. Og jeg skal runde denne del af beretningen af med at opfordre alle til at bidrage til at øge medlemskredsen.

Og så kan det måske være på sin plads at kikke lidt ud i fremtiden. Vi har et besøg i maskinhuset under Langebro i næste måned. Det er et meget spændende sted og mange har meldt sig til, men der er endnu pladser at få. Besøget vil være en antydning af temaet for efterårssæsonen, som er under planlægning, men som vil stå i industriens tegn.

Til september er det jo 200 år siden, at englænderne belejrede København og ved et kraftigt bombardement tvang byen til overgivelse og der vil være mange arrangementer i den anledning. - dog ikke direkte i Selskabets regi. Medlemmerne kommer dog til at mærke det alligevel, idet Stadsarkivet i stedet for at udgive en årgang af Historiske meddelelser om København har valgt at udsende en antologi om begivenhederne i form af en stor bog, der kommer på Jyllandspostens Forlag. Normalprisen vil ligget på en 300-350 kr., men medlemmerne vil få den som samme måde, som var det en normal årbog.

Med dette kik ind i fremtiden, vil jeg hermed afslutte beretningen.

 

Fremlagt ved generalforsamlingen 5. marts 2007

Tilbage til toppen


Arkiv:

Årsberetning 2006-07

Årsberetning 2005-06

Årsberetning 2004-05


© Selskabet for Københavns Historie 3. marts 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |