sti: velkommen > medlemsområde > arrangementer >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Arkiv for sæsonprogrammer

Her finder du hele indeværende sæsonprogram samt efterhånden tidligere års sæsonprogrammer. De er ordnet sæsonvis og giver dig mulighed for at orientere dig i medlemsaktiviteter Selskabet har afholdt gennem de senere år.

 

Sæson 2005/06

Program for arrangementer efteråret 2005

 

Hofholdningen

Foredrag ved Barbara Zalewski, onsdag den 21. september 2005, kl. 19.30. - Sted: Københavns Bymuseum, Vesterbrogade 59

De fleste af os har et billede af hofliv, ceremoniel og gloriøse begivenheder under de første enevældige konger - men hidtil har ingen tænkt over, hvem fik det til at ske. Selve Hofholdningen, dens organisation og alle de hundreder af mennesker, som arbejdede i kældrene og gemakkerne, er nu undersøgt af cand.mag., ph.d. Barbara Zalewski, der fortæller om dagliglivet på Slottet, om hofmarskaller, franske kokke og vaskerpiger - og giver et par eksempler på, hvordan noget så simpelt som viden om den daglige bespisning kan ændre opfattelsen af den unge enevælde.

 

Københavns Rådhus fra kælder til kvist

Arrangementet er overtegnet !

Omvisning ved Joyce Svensson tirsdag den 18. oktober og torsdag den 20. oktober kl. 17. - Sted: Københavns Rådhus. - Nærmere detaljer oplyses ved bekræftelsen

Den 12. september 1905 fejredes færdiggørelsen af Københavns Rådhus ved en storstilet fest. En sådan fest kan vi desværre ikke tilbyde, men vi har fået Joyce Svensson, som er den, der kender mest til Nyrops store hus, til at vise os hvad man ikke ser på en af de normale omvisninger.

Omvisningen tager 1-1½ time og er kun for godt gående.

Der arrangeres 2 omvisninger à 25 personer. Det vil sige, at vi desværre må begrænset deltager­antallet og bede om tilmelding. Det foregår ved sende en frankeret svarkuvert til: Bjørn W. Dahl, Rådhusbiblioteket, 1599 København V. eller en mail på adressen:

Kan man kun den ene af dagene, bedes svarkuverten mærket enten "tirsdag" eller "torsdag".

Bo- og ægtefæller er som vanligt velkomne. Angiv (på svarkuverten eller i mailen) om tilmeldingen gælder 1 eller 2 personer. Tilmelding senest den 10. oktober, hvorefter meddelelse udsendes.

 

Kvæsthuset - en bygning med en omskriftelig historie

Foredrag ved Nete Balslev Wingender onsdag den 23. november kl. 17.00 (Bemærk tidspunktet) på Københavns Bymuseum, Vesterbrogade 59.

I 1685 stod Kvæsthuset klar til brug for flådens syge og sårede. I knapt 100 år herefter fungerede bygningen for herefter at få andre funktioner for bl. a. handel- og skibsfart. Nu er den indrettet som domicil for "Dansk Sygeplejeråd," og ringen er sluttet.

Den gamle bygning, der lagde navn til Kvæsthusgade, kan således fortælle en historie, der spænder fra lidelse og nød til expansion og storhed. Det er glimt af denne historie med særlig vægt på tiden som sygehus, der her vil blive fortalt.

Bem.: I forbindelse med dette arrangement uddeles Historiske meddelelser om København 2005 til deltagerne.

 

Fra Schiønnings dagbøger

Foredrag ved Jakob Seerup, onsdag den 14. december kl. 17.00 (Bemærk tidspunktet) på Københavns Bymuseum, Vesterbrogade 59

Peter Schiønning (1732-1813) var en dansk søofficer, der førte dagbog det meste af sit liv. Den må betegnes som den bedste biografiske kilde til flådens historie. Schiønning kom ikke blot vidt omkring, men var også i stand til at reflektere over, hvad han oplevede.

En række aspekter af Schiønnings daglige liv fra tidspunkter, hvor han ikke var ude på verdenshavene, men opholdt sig i København er usædvanlig velbelyste. Og hverdagssyslerne er lige så udførlige som de er fascinerende.

 

Program for arrangementer foråret 2006

 

Fra barok til biedermeier

Foredrag ved Kirsten Lindberg, onsdag den 18. januar kl. 17.00 (Bemærk tidspunktet) på Københavns Bymuseum, Vesterbrogade 59

I 1760'erne slog en ny byggestil igennem, efter at man siden 1680'erne havde stræbt efter at skabe en sirlig by med regularitet på alle fronter. Efter branden i 1795 blev det nyklassicismens udtryk, der kom til at dominere, og således genopbyggedes også de dele af byen, der blev ødelagt efter bombardementet i 1807. Kirsten Lindberg vil fortælle om stilskiftet i relation til lovgivningen og den stigende brug af uddannede arkitekter, og foredraget vil vise exempler på bygninger, der har medvirket til at ændre byens udtryk.

Selskabets medlemmer er af Kirsten Lindberg blevet tilbud bogen "Fra barok til biedermeier" til favørprisen 300 kr. (mod normalprisen 350 kr.). Bogen redegør for byens ændringer i årene 1728-1825 ved at følge fire familiers liv og berøringsflader i samme tidsrum.

Bestilling kan foretages på e-post: , på telefon 32 57 24 98 eller pr. brev til Kirsten Lindberg, Njalsgade 26 A, 5. tv., 2300 København S. - Ved bestilling inden 15. januar 2006 vil bogen kunne leveres i forbindelse med foredraget.

 

"Groffenbrad, bakkelse, postej og tærte".

Foredrag ved Bi Skaarup onsdag den 1. marts efter Generalforsamlingen kl. 17.00 på Københavns Bymuseum Vesterbrogade 59.

Efter Generalforsamlingen vil Selskabets formand holde foredrag om maden ved "Det Store Bilager" i 1634. Christian den 4. holdt da bryllupsfest for den udvalgte Prins Christian og Magdalene Sibylle af Sachsen. Denne fest, hvis lige næppe er set før eller siden på disse bredde- og længdegrader, var et kæmpe prestigenummer for kongen, som her ønskede at vise sig som en magnat af højeste klasse. Der blev ikke sparet på noget - heller ikke på mad og drikke, som var et af de elementer i festen, hvor det var muligt at vise landets formåen.

 

"Et Hjem for de Syge". Etableringen af Bispebjerg Hospital 1900-1913 - og tiden der fulgte.

Foredrag ved Mette Niebuhr, onsdag den 5. april kl. 17.00 (Bemærk tidspunktet) på Københavns Bymuseum, Vesterbrogade 59.

I 1913 kunne Københavns Kommune med stolthed indvie et moderne, gennemtænkt og særdeles kostbart hospitalsbyggeri, hvor der både var tænkt på patienter og ansatte. At man nåede så langt skete ikke uden hindringer, og foredragsholderen vil fortælle om de mange visioner, overvejelser, debatter, uoverensstemmelser og beslutninger, som fandt sted mellem, politikere, læger og arkitekten Martin Nyrop, i deres fælles bestræbelser på at skabe en velfungerende hospitalsinstitution.

 

Slottet på Valby Bjerg. Omvisning

Introduktion ved Allan Tønnesen. - Omvisning ved Officersskolen, onsdag den 10. maj, kl. 17 (Bemærk tidspunktet) på Frederiksberg Slot, Roskildevej 28, 2000 Frederiksberg. (Nærmeste stoppested er linje 6A foran Zoologisk Have).

Alle kender jo Frederiksberg Slot, der knejser stolt på toppen af Valby Bakke, færre kender det indefra. Vi har allieret os med næstformanden for Frederiksberg Historisk-Topografiske Selskab Allan Tønnesen, der vil give en introduktion til slottets historie fra påbegyndelsen i 1699 til dets overtagelse af Hærens Officersskole i 1868. Efter denne indledning vil kadetter fra skolen vise rundt i sale og gemakker. Arrangementet kræver tilmelding. Det sker ved at sende en frankeret svarkuvert til Bjørn Westerbeek Dahl, Rådhusbiblioteket, Rådhuset, 1599 København V, inden 12. april eller en mail på adressen: - ligeledes inden 12. april. Nærmere detaljer oplyses i bekræftelsen, der vil foreligge inden 1. maj.2006.

 

Tilbage til toppen


Genveje:

Aktuelle sæsonprogram


Arkiv:

Arrangementer 2013/14

Arrangementer 2012/13

Arrangementer 2011/12

Arrangementer 2010/11

Arrangementer 2009/10

Arrangementer 2008/09

Arrangementer 2007/08

Arrangementer 2006-07

Arrangementer 2005/06


© Selskabet for Københavns Historie 7. marts 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |