sti: velkommen > medlemsområde > arrangementer >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Arkiv for sæsonprogrammer

Her finder du hele indeværende sæsonprogram samt efterhånden tidligere års sæsonprogrammer. De er ordnet sæsonvis og giver dig mulighed for at orientere dig i medlemsaktiviteter Selskabet har afholdt gennem de senere år.

 

Sæson 2006/07

Program for arrangementer i efteråret 2006

 

Tøjhusanlægget

Foredrag ved Hans Henrik Appel. Torsdag den 24. august 2006, kl. 17.00, i Tøjhusmuseets foredragssal, Frederiksholms Kanal 29.

Tøjhuskomplekset er et af Christian den 4.s mest bemærkelsesværdige anlæg - og samtidigt et af de mest gådefulde. Hvad ville man med galejhuset? Hvorledes var den oprindelige nordfløj oprindeligt tænkt? Hvorfor blev projektet midt under byggearbejdet pludseligt ændret? Hvad ville man egentligt med et tøjhus i København? Og hvad var egentligt meningen?

Aftenens foredragsholder vil give sit bud på en yderst kompliceret historie.

Af hensyn til brandsikkerheden i foredragslokalet, er der desværre BEGRÆNSET adgang til dette arrangement, der kan have højst 50 deltagere. Så vi må desværre bede om forudgående tilmelding. Det kan ske ved enten at sende en frankeret svarkuvert til Bjørn Westerbeek Dahl, Rådhus­bibliotek­et, Rådhuset, 1599 København V., inden 1. august, eller – ligeledes inden 1. august – at sende en mail på

Arrangementet er åbent for medlemmer (og deres bo-/ægtefælle). Angiv venligst det ønskede antal adgangstegn.

 

Følgende tre arrangementer er blevet til som et led i årets renæssancefestival og med velvillig støtte fra "Golden Days":

Arrangementerne er undtagelsesvis åbne for også ikke-medlemmer, idet vi ad den vej håber at gøre opmærksom på Selskabet.

 

Den store bygherre. Christian den 4.s København

Foredrag ved Hugo Johannsen, Danmarks Kirker, Onsdag den 6. september 2006, kl. 17.00, Bymuseet, Vesterbrogade 59.

Christian den 4. er renæssancens store bygherre og hans byggeri har mere end noget andet fastholdt ham i den kollektive erindring som en stor konge - trods medansvaret for rigets politiske nedtur efter Kejserkrigen. Ingen by har nydt mere godt af kongens byggeiver end netop hovedstaden, som han ønskede at gøre til en værdig modspiller til de blomstrende byer i Nederlandene og omkring Østersøen.

Hans byggeaktiviteter i København spændte vidt: Fra det militære (Tøjhuskomplekset, Nyboder) over det merkantile (Børsen, Silkeboderne), administrative (Rådhuset) og uddannelsesmæssige (Regensen, Biblioteket over Trinitatis Kirke m.v.) til residenserne (Københavns Slot med Blåtårn, Rosenborg) og kirkerne (Trinitatis-komplekset, Sankt Anne og Holmens Kirker).

 

Byen på den anden ende. København og hoffets fester i Christian den 4.s tid

Foredrag ved Sebastian Olden-Jørgensen, Onsdag den 13. september 2006, kl. 17.00, Bymuseet, Vesterbrogade 59.

I renæssancen fandt en række store hoffester sted i København, der måtte agere kulisse, når rigets store og mægtige og deres udenlandske gæster fejrede sig selv. Men byen var også direkte involveret i festernes praktiske gennemførelse og sidst men ikke mindst som leverandør af de uundværlige tilskuere, uden hvem det "politiske totalteater" ville være meningsløst.

 

En ny befæstning

Foredrag ved Bjørn Westerbeek Dahl, Onsdag den 20. september 2006, kl. 17.00, Bymuseet, Vesterbrogade 59

Efter punktvise moderniseringer af den middelalderlige bymur blev København i de første årtier af 1600-tallet omgivet af en moderne renæssancebefæstning med bastioner og voldgrave. Den forsvandt allerede i 1640'erne og har siden stået lidt i skygge af anlægget af Christianshavn. I foredraget trækkes således en gammel, næsten glemt fæstning frem i lyset.

 

Syg og stakkel i renæssances København

Foredrag ved Rikke Ilsted Kristiansen. Mandag den 30. oktober 2006, kl. 19.30, i Vartovs store sal, Farvergade 27 H.

Foredraget er aflyst og erstattes af:

"Når kisten åbnes, mærkes historiens vingesus" - Antropologiske studier af danske skeletfund fra Renæssancen og tilstødende perioder med henblik på sygdomsforhold.

Foredrag ved Pia Bennike, Lektor, mag.scient & lic.med, (Antropologisk Laboratorium, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet). Mandag den 30. oktober 2006, kl. 19.30, i Vartovs store sal, Farvergade 27 H.

Når det gælder fortid og middelalder er skeletstudier næsten eneste kilde til belysning af datidens sundhedsmæssige og demografiske forhold. Fra Renæssancen baseres den historiske viden om sundhed og sygdom især på skriftlige kilder, men kunne i flere sammenhæng let suppleres med resultater fra skeletstudier. Et spændende tværvidenskabeligt link mellem historiske kilder og skeletstudier vil blive demonstreret.

 

Kongens tro og kongens by. Christian den 4. og det religiøse liv i renæssancens København

Foredrag ved Morten Fink Jensen. Onsdag den 15. november 2006, kl. 17.00, Københavns Bymuseum, Vesterbrogade 59

Med udgangspunkt i Christian den 4.s personlige forestillinger vil foredraget give eksempler på religionens ofte dramatiske rolle for både eliten og den almindelige befolkning i renæssancens Danmark.

I forbindelse med arrangementet forventes det, at vi kan uddele Historiske meddelelser om København 2007, og i den anledning byder Selskabet på en forfriskning.

 

Nationalbankens Museum

Besøg i Nationalbankens Museum:

Tirsdag 5. december, kl. 15.30.
Onsdag 6. december, kl. 16.
Mandag 11. december, kl. 15.30.
Torsdag 14. december, kl. 16

mødested oplyses ved fordelingen af tilmelding.

I Nationalbankens nye bygningskompleks fra 1970erne ligger et lille specialmuseum. Ved nedrivningen af Herholdts og Borchs bankbygninger udtog man nogle karakteristiske interiørdele, der sammen med forskellige effekter fra bankens lange historie og et righoldigt billedmateriale giver et godt billede af et forsvundet København. Besøget vil vare ca. 1½ time. Det skal understreges, at det er bankens museum - og ikke selve bankens lokaler, vi har fået lov til at besøge.

Tilmelding med opgivelse af fulde navn på de deltagende medlemmer foretages ved fremsendelse af en frankeret svarkuvert til Bjørn Westerbeek Dahl, Rådhusbiblioteket, Rådhuset, 1599 København V. eller på mail

Angiv, hvilken dag, du/I ønsker at deltage, og hvor mange adgangstegn, der skal reserveres (medlemmer og samboende (ægte)fæller har ret til at deltage).

Tilmeldingerne skal være i os i hænde inden 20. november. Bemærk, at vi forbeholder os ret til at omdisponere, hvis tilmeldingerne falder skævt på de mulige dage. Nationalbanken kræver en fuldstændig fortegnelsen med det fulde navne på deltagerne, og selskabet hæfter ikke for oplysninger, som Nationalbanken måtte opfatte som mangelfulde.

Bemærk, at det ikke er muligt at foretage en tilmelding til dette arrangement sammen med tilmeldingen til foredraget på Tøjhusmuseet!

 

Skulpturer i København

Foredrag ved Jens Peter Munk. Torsdag den 18. januar 2007, kl. 19.30, Vartovs Store Sal, Farvergade 27 A, indgang H.

Jens Peter Munk forvalter som kunsthistorisk medarbejder i Københavns Kommune Vej & Park byens skulpturer. I foredraget vil han med billeder og ord fortælle om sit syn på byens skulpturer og mindesmærker, som han har udgivet flere bøger om ("Skulpturer i København", 1999, og "Bronze & granit", 2005). Desuden har han skrevet texterne til kommunens officielle fortegnelse over skulpturer m.v., se eventuelt på Vej & Parks hjemmeside.

 

Kjöbenhavns Offentlige Dampkjøkken 1855-1865. Lille Regnegade nr.7

Foredrag ved Kirsten Norn. Bibliotekar. Mandag 5. marts 2007, efter generalforsamlingen.

I løbet af en uge i december 1855 rejstes en aktiekapital på 10.000 Rd. til oprettelse af et dampkøkken i København. Formålet var industriel fremstilling af et nærende og billigt måltid mad, som fattige og småkårsfolk selv kunne købe. Med produktion af næsten ½ mill.portioner varm mad det første år, blev spisestedet en succes.

Efter lukningen af dampkøkkenet 10 år senere genopstod bygningen samme år som Dansesalonen Aftenstjernen, nedrevet 1908. Aftenstjernen omtales kort, og der vises bl.a. billeder af arkitekt­tegningerne til dampkøkken og dansesalon.

 

Metropolitianskolen og C. F. Hansen

Foredrag ved lektor Lene Gerd Larsen, Kunstakademiets Arkitektskole. Tirsdag den 27. marts, kl. 17.00 i Solennitetssalen (Metro 8) i Universitetets Metropolitanannex, Fiolstræde 6.

Med genopførelsen af Vor Frue Kirke efter bombardementet i 1807 lagde C.F. Hansen samtidig planer for en omdannelse af pladsen omkring kirken. Metropolitanskolen, som danner den nordøstlige afgrænsning af pladsen, udgør sammen med kirken en smuk og harmonisk helhed, hvor man fornemmer C.F. Hansens oprindelige intentioner om en helhedsplan for kirkens nære omgivelser. Ét var dog de nye bygningers proportionering, ét andet farvespillet mellem deres facader. I foredraget vil vi få et indblik i C. F. Hansens farveunivers, hvor nye undersøgelser har givet et mere nuanceret billede af arkitekturen. Endvidere følger vi skolens senere udvikling med skiftende ombygninger som følge af ændringer i skoleplaner m.v.

 

Besøg på og i Langebro i København

Omvisning ved John Pri tirsdag den 24. april, onsdag den 25. april, torsdag den 26. april eller onsdag den 2. maj, alle dage kl. 17.00.

Langebro er med de store rampeanlæg et endog meget stort bygningsværk, næsten en halv kilometer langt, der i sin grundform er tegnet af arkitekt Kaj Gottlob og indviet i 1954. Nu har vore medlemmer chancen for ikke blot at køre over eller køre (eller sejle) under broen, men at komme indenfor og se nærmere på broens nok så imponerende indre: Vi kommer op i tårnet og får en orientering om de bevægelige broer i København, og derefter vil vi komme ned i ?klapkælderen? under kørebanerne og dér se det imponerende maskineri, der på meget kort tid kan bevæge broklapperne op ? og ned igen. Broen vil dog ikke blive åbnet for os!

Bemærk, at der i Langebro er en del stejle trapper m.v., og arrangementet er ikke for dårligt gående.

Tilmelding kan ske til Bjørn Westerbeek Dahl på bjdahl@comxnet.dk - udfyld venligst emnefeltet med Langebro og ønsket dato - eller pr. brev med frankeret svarkuvert til Bjørn Westerbeek Dahl, Willemoesgade 61.4.th., 2100 Ø, med angivelse af ønskede antal adgangskort samt foretrukne dato.

Tilmeldingsfrist tirsdag 10. april.

 

Tilbage til toppen


Genveje:

Aktuelle sæsonprogram


Arkiv:

Arrangementer 2013/14

Arrangementer 2012/13

Arrangementer 2011/12

Arrangementer 2010/11

Arrangementer 2009/10

Arrangementer 2008/09

Arrangementer 2007/08

Arrangementer 2006/07

Arrangementer 2005/06


© Selskabet for Københavns Historie 24. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |