sti: velkommen > medlemsområde > arrangementer >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Arkiv for sæsonprogrammer

Her finder du hele indeværende sæsonprogram samt efterhånden tidligere års sæsonprogrammer. De er ordnet sæsonvis og giver dig mulighed for at orientere dig i medlemsaktiviteter Selskabet har afholdt gennem de senere år.

 

Sæson 2007/08

Program for arrangementer i efteråret 2007

 

Besøg på DieselHouse

Onsdag den 10 oktober. Kl. 16-18: Omvisning ved museumsinspektør Niels Jul Nielsen, Elværksvej 50 ("Bag ved" H. C. Ørstedværket i forhold til Vasbygade og byen). Mødested ved indgangen.

En tur til DieselHouse kan atmosfæren genopleves i et af de få tilbageværende københavnske industriområder. Bygningen stod færdig i 1933 og indeholdt da verdens største dieselmotor, der fungerede som spidsbelastnings- og nødenhed til H.C. Ørstedværkets turbiner.

Ud over oplevelsen af bygningen, motorhallen og ikke mindst den mastodontiske motor selv, rummer DieselHouse to store kulturhistoriske udstillinger. En om motorteknologiens betydning for vores allesammens hverdag, og en om B&Ws historie fra grundlæggelsen i midten af 1800-tallet til i dag. I denne udstilling om Danmarks største arbejdsplads får man hele den vestlige verdens industriudvikling i kondenseret form - fra baggårdsproduktion til outsourcing, fra arbejdskampe og storpolitik til fagbevægelsens afmontering.

 

Anker Heegaard

Mandag den 29. oktober kl. 19.30: Foredrag ved John M. Eriksen, Vartovs Store Sal.

Bag Tivoli gemmer sig Anker Heegaards Gade og bag gadenavnet gemmer sig en industrimand, der i dag næsten er gået i glemmebogen. Foredraget vil følge Anker Heegaards Jernstøberi fra den spæde start på Blågårds Plads i 1828 til overtagelsen af Statens Støberier og Maskinfabrikker i Frederiksværk i 1857. Dermed blev han en af landets største industridrivende. Her stod han bag anlæggelsen af havnen, hvorfra produkterne blev sejlet til hovedkontoret og lagerbygningen i Havnegade.

Anker Heegaard havde mange jern i ilden såsom bestyrelsesmedlem i Frihandelsforeningen, formand for Industriforeningen og sad i Københavns Borgerrepræsentation i 17 år fra 1868 til 1885. Hans sociale engagement kom til udtryk gennem en række legater, der blev stiftet på grundlag en del af hans formue. Dette og meget mere vil blive fortalt i foredraget.

 

Artistskolen

Torsdag den 22. november. Kl. 19: Omvisning ved skuespilleren Kurt Ravig i Tårnstudiet, Vesterbrogade 40, 5. sal.

I denne særprægede Anton Rosen-bygning, der af de fleste kendes som det tidligere "Regent Herremagasin", findes øverst i det pyramideformede tårn et spændende miljø, hvor kunstnere har færdedes i 100 år. Lejemålet indehaves i dag af skuespilleren Kurt Ravig, der driver klovne- og artistskole i lokalerne, der tillige udlejes til mange andre spændende formål - prøv bare at "Google" ordet "Tårnstudiet"! Vi indleder med en orientering om området, Anton Rosen og bygningen, vi får en forfriskning, og så vil Kurt Ravig selv fortælle om sine forgængere på stedet - og det han selv står for i dag. Det bliver om skuespillere, sangere og alle de andre omkring en scene, gøglere, artister etc.

Brandmyndighederne tillader ikke, at der opholder sig mere end 50 personer i lokalet, så vi må desværre bede om tilmelding til dette arrangement. Det kan ske pr. epost til bjdahl@comxnet.dk eller ved at sende en frankeret svarkuvert (4,75 kr.) til Bjørn W. Dahl/Willemoesgade 61.4.th., 2100 København Ø, inden den 12. november.

 

Soldaterne i København i 1807

Onsdag den 5. december. Kl. 17: Foredrag ved museumsinspektør ved Tøjhusmuseet Karsten Skjold Petersen på Københavns Bymuseum, Vesterbrogade 59.

Københavns bombardement og flådens ran får i løbet af efteråret 2007 megen opmærksomhed. I dette foredrag fortæller museumsinspektør på Tøjhus- og Orlogsmuseet, Karsten Skjold Petersen, om de danske soldater, der forgæves søgte at modstå det engelske angreb. Fokus vil være på hærens linietropper, men vi hører også om Landeværnet samt om Borgervæbningen og andre frivillige enheder. Under englændernes besættelse af Sjælland deserterede mere end 1.000 mand fra den danske hær og gik i engelsk sold. Dette blev hurtigt fortrængt og siden glemt. I foredraget fortælles om den daglige tjeneste, om uniformerne og våbnene, men også om soldaternes levevilkår og indkvartering.

 

Nyt fra den københavnske undergrund.

Onsdag 23. januar 2008. Kl. 17: Foredrag ved arkæolog Hoda El-Sharnouby og museumsinspektør Lene Høst-Madsen. Sted: Københavns Bymuseum, Vesterbrogade 59.

De mest spændende arkæologiske undersøgelser fra året der gik... Vi vil blandt andet høre om forundersøgelserne til den nye metroring, og der vil blive kastet nyt lys over Københavns ældste historie.

 

Kvindelig Læseforening

Mandag den 10. marts 2008, kl. ca. 20 (efter generalforsamlingen). Foredrag ved bibliotekar Helle Hvenegaard-Lassen. Sted: Vartovs store sal, Farvergade 27 K.

Efter inspiration fra Sverige stiftede en gruppe kvinder i 1872 Kvindelig Læseforening, der var et bibliotek for kvinder. Med tiden udvidede biblioteket sig til også at arrangere forfattermøder, foredragsaftner og endog koncerter. Kvindelig Læseforening blev et kulturelt åndehul for kvinder. Her kunne de komme - uden at være ledsaget af en mand - og stifte bekendtskab med tidens litterære- og kulturelle strømninger.

En af de mest markante formænd var Sophie Alberti, der ledede foreningen 1891-1929. i denne periode vokstede medlemstallet fra godt 800 til næste 5.000 og bogbestanden til 74.000 bind med dansk og udenlandsk litteratur. Kvindelig Læseforening blev det første bibliotek i Danmark, der brugte det decimalsystem, der i dag findes i tillempet form på alle landets folkebiblioteker, og som oprindeligt blev udviklet af Dewey.

I 1910 opførte forening sin store bygning i Gammel Mønt 1 med bibliotek, læsestuer, restaurant og undervisningslokaler. Huset rummede også det første damehotel i Norden.

 

Københavns gadenavne. Fornyelse og tradition siden voldenes fald

Torsdag den 10. april 2007, kl. 19.30. Foredrag ved Bent Jørgensen, Instititut for Navneforskning, Københavns Universitet. Sted: Vartovs Store Sal, Farvergade 27 K.

Da Københavns bebyggelse eksploderede efter voldenes fald i 1850'erne fulgte blandt meget andet også et behov for at give de nyanlagte gader og veje navne. Den stort set ubrudte byekspansion siden da har løbende nødvendiggjort fremskaffelsen af et meget stort antal nye navne. Hvilke traditioner havde man at bygge på? Hvilke greb lærte man af udlandet? Og hvilke former for ny navngivning udviklede København selv? Foredraget søger at belyse hovedstrømningerne i tilkomsten af den storkøbenhavnske gadenavnebestand fra ca. 1850 til nutiden.

 

En tur langs Københavns middelalderhavn

Torsdag den 22. maj kl. 18. Omvisning ved arkæologen og forfatteren Hanne Fabricius. Mødested: Uden for hovedindgangen til Magasin du Nord,. Varighed ca. 1½-2 timer. Ingen tilmelding.

I omvisningen fortælles fortælles om det København, der eksisterede før den store brand i 1728. Vi vandrer fra Kongens Nytorv og langs med den gamle havn indtil vi slutter Vandkunsten ved byens nu for længst forsvundne middelalderlige vandmølle. Undervejs hører vi om byens huse, mennesker, vandkunste, kongens vingård, badstuer, lokummer, broer, torve, drikkeboder, herberger, Kompagnihuset og befæstningen tilbage til 1200-tallet med tårne som Smørhætten, Kringelen og Vandmølletårnet. Turen krydres med livfulde anekdoter fra bøsseskytten Jon Olafssons erindringer fra hans tid i København mellem 1515-1622.

Se: www.tyra.dk eller forbered dig ved at læse Hanne Fabricius's fremragende lille bog: Gader og mennesker i middelalderen og renæssancens København.

 

Tilbage til toppen


Genveje:

Aktuelle sæsonprogram


Arkiv:

Arrangementer 2013/14

Arrangementer 2012/13

Arrangementer 2011/12

Arrangementer 2010/11

Arrangementer 2009/10

Arrangementer 2008/09

Arrangementer 2007/08

Arrangementer 2006/07

Arrangementer 2005/06


© Selskabet for Københavns Historie 24. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |