sti: velkommen > medlemsområde > arrangementer >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Arkiv for sæsonprogrammer

Her finder du hele indeværende sæsonprogram samt efterhånden tidligere års sæsonprogrammer. De er ordnet sæsonvis og giver dig mulighed for at orientere dig i medlemsaktiviteter Selskabet har afholdt gennem de senere år.

 

Sæson 2008/09

 

Det Ny Teater fylder 100

Da Det Ny Teater åbnede 19. september 1908 var åbningsforestillingen Pierre Bertons Napoleon-komedie "Den skønne Marseillanerinde" med blandt andre Asta Nielsen og Poul Reumert som medvirkende foruden en talrig skare statister, en overdådighed af dekorationer og kostumer. Siden er det gået op og ned for teateret, der nu fungerer som hovedstadens førende musicalteater. I september måned fylder teateret således 100 år og det fejrer vi ved at lade vores medlemmer se teaterbygningen på en lidt anden måde, end som traditionel teatergæst, kort sagt: "Bag kulisserne".

Det Ny Teater er en gammel bygning, med mange trapper, så vi har arrangeret to forskellige besøg, for de medlemmer der "kan klare alt", og så for dem, der helst er "fri for for mange trapper"

De fire besøgsdatoer er:

Tirsdag den 16. september kl. 16.00 Onsdag den 17. september kl. 16.00 ("Få trapper")
Søndag den 21. september kl. 12.00Tirsdag den 23. september kl. 16.00 ("Få trapper")

 

Omvisning: Tilmelding ved mail til bjdahl@comxnet.dk eller brev vedlagt frankeret svarkuvert til Bjørn Westerbeek Dahl, Willemoesgade 61 4.th., 2100 København Ø med angivelse af ønsket dato, antal personer (medlem og samboende ægtefælle). Der kan maksimalt være 50 personer pr. omvisning, og ret til ændringer forbeholdes. Tilmelding senest mandag 1. september. Mødested oplyses ved bekræftelsen.

Bespisning: Efter rundgangen, der varer ca. 1 time, vil der være mulighed for købe et let måltid bestående af et glas øl, vin, eller vand og 2 trekantssandwich, og efterfølgende 1 stk. hjemmebagt kage med kaffe eller et glas vin, i Restaurant Teaterkælderens regi. Bindende tilmelding hertil ved indbetaling af 159 kr. til Selskabet på konto i Danske Bank Reg nr. 1551, kontonummer 642 286 1 senest mandag den 1. september 2008. NB: Angiv besøgsdato på betalingen og husk også tilmelding til omvisningen (!)

 

Fra den nyeste arkæologimark!

Foredrag ved arkæolog Jane Jark Jensen, på Københavns Bymuseum, Vesterbrogade 59, onsdag den 8. oktober, kl. 17.00.

Københavns Bymuseum har netop afsluttet udgravningen af en del af den nedlagte Skt. Clemens kirkegård ved Frederiksberggade. Museet har ved udgravningen registreret over 1.000 middel­alderlige begravelser, hvoraf en overraskende del har vist sig at være børnebegravelser. Udgravningen har især været rettet mod, hvad det arkæologiske materiale kan fortælle om datidens begravelseskikke. Hvem blev begravet hvor, hvordan var begravelsesritualet, hvorledes er begravelserne udformet?

 

Sorte dansk-vestindere i København 1880-1920

Foredrag ved historiker Per Nielsen, i Vartovs Store Sal, Farvergade 27, torsdag den 30. oktober, kl. 17.00 (NB Bemærk tidspunktet!).

I de sidste årtier, før Dansk Vestindien blev overdraget til USA, kom vestindere til København af adskillige årsager. Søfolk gik i land, mens de ventede på ny hyre, og uddannelsessøgende rejste over Atlanten for at få en læreplads eller for at blive jordemoder, håndarbejdslærer med mere. Andre vestindere repræsenterede øerne ved store udstillinger eller kom for at forhandle med myndighederne. Adskillige kvinder fulgte deres ægtemænd til Danmark, når mændene efter en årrække som embedsmænd eller militære vendte hjem.

Alt i alt blev det til en del vestindere af afrikansk baggrund, som københavnerne kunne møde på gaden, på arbejdspladsen eller andre steder. "Hvordan blev de modtaget, hvor boede de, og hvor mange slog sig permanent ned i København" Det er nogle af de spørgsmål, der bliver taget op i foredraget, der ledsages af fotografier af vestindiske danskere.

 

"Hun havde lagt 20 år i dårekisten"

Foredrag ved ph.d. Barbara Zalewski i Vartovs Store Sal, Farvergade 27, mandag 1. december, kl. 19.30

Sankt Hans Hospital lå fra 1612 og de følgende 200 år uden for Københavns volde: Først uden for Nørreport, så ved Kalvebod Strand og derefter på Ladegården. Hospitalet husede en usalig blanding af byens mest elendige fattiglemmer og sindslidende af alle samfundslag.

Sindslidende har været en overset gruppe i historien, og Sankt Hans Hospitals historie viser sig at være fuld af misforståelser. I en ny psykiatrihistorie, der udkommer i år, har Barbara Zalewski taget sit speciale om hospitalet op igen, vendt kilderne og med friske øjne fundet meget nyt om hospitalerne og Københavns historie.

 

Gammel Mønt 37 - 30 år med et ildebrandshus, historie og restaurering.

Foredrag ved Kjeld Borch Vesth. Onsdag den 28. januar 2009, kl. 17 på Københavns Bymuseum, Vesterbrogade 59.

En husrække i Gammel Mønt har på forunderlig vis overlevet de store byfornyelser i 60erne og 70erne. Den undgik både nedrivning til fordel for et påtænkt kontorhus og den maskinmodernisering, som andre gamle husrækker blev udsat for. Husene, der næsten alle var ejet af det samme store selskab, blev solgt enkeltvis til forskellige liebhavere. De ny ejere havde hver deres vision om et Københavnerhus. Det er blevet til en række interessante huse med hvert deres individuelle præg.

Sammen med en studiekammerat købte foredragsholderen nr. 37 i 1978. De var da begge studerende på arkitektskolens afdeling for Nordisk Arkitekturhistorie og ville, ud over at skabe et rart sted at bo, afprøve deres ideer om den "helt rigtige" restaurering af et gammelt hus på husets præmisser og med de rigtige materialer. Det har været en spændende og lærerig proces, som efter 30 år stadig byder på nye udfordringer.

 

Byens numre

Foredrag ved Bjørn Westerbeek Dahl, mandag den 16. februar 2009, kl. 19.30 i Vartov Store Sal, Farvergade 27 H.

Det er ikke nyt, at københavnerne er omgivet af numre: Siden 1689 har man skulle finde vej efter først matrikelnumre, senere efter husnumre. Foredraget handler om hvilke overvejelser man gjorde sig for at opstille logiske systemer og hvorledes de nuværende gadenumre blev indført på stadskonduktør Th. Kraks initiativ i 1859. Foredraget bygger på erfaringer indhentet under udarbejdelsen af nye jævnførelsesregistre mellem de københavnske matrikel- og husnumre, bekostet af Bergiafonden i 2007-08.

 

Den stinkende stad

Foredrag ved historiker Nina Søndergaard, mandag den 16. marts 2009, kl. ca. 20:30 (efter generalforsamlingen), Vartov Store Sal, Farvergade 27 H.

For 200 år siden var København en fæl oplevelse for næsen. Der var trankogerier, åbne kloakker, køer i kældrene, møddinger i parkerne og affald på gaderne. Gennem borgernes talerør, "brokkebladet" Politivennen 1798-1845, er det muligt at tegne et billede af den by der faktisk var, og den by borgerskabet ønskede. Nemlig en ren, lys, luftig og lugtfri by. Lugten var mere end blot et æstetisk problem, stanken var direkte sygdomsfremkaldende. Hermed blev lugten et barometer på københavnernes sundhed og velbefindende. Men hvordan håndterede københavnerne egentlig udfordringerne på renovationsområdet?

 

Klokkespillet (sangværket) i Helligaandskirken

Introduktion, forevisning af klokkerne i tårnet og efterfølgende udendørskoncert ved klokkenisterne og organisterne Hans Ole Thers og Ørjan Horn Johansen, torsdag den 14. maj 2009 kl. 16.00. Mødested Helligaandssalen, Valkendorfsgade 23 (over for PastaBasta). Der er ingen tilmelding til arrangementet.

I 2003 modtog Helligaandskirken som gave fra Skibsreder A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal et helt nyt klokkespil til erstatning for et helt nedslidt klokkespil fra tiden lige efter Anden Verdenskrig.  Sangværket bruges af klokkenisterne Hans Ole Thers og Ørjan Horn Johansen, der først vil fortælle om klokkespil generelt og derpå om det spil, vi aktuelt skal se, og ikke mindst høre - i al dets pragt. Derefter vil der være mulighed for at komme op i tårnet og besigtige det og tangentbordene, derefter selve klokkespillet umiddelbart under de mange klokker og det tangentbord/klaviatur, som klokkenisten bruger til en rigtig klokkekoncert.

Til sidst vil vi kunne overvære en klokkekoncert fra kirkegården mellem kirken og Valkendorfsgade, hvor "Klokkerne fra Hellig-Geist" høres allerbedst! 

Bemærk: Det er muligt helt at springe tårnopstigningen over og i stedet "blot" høre om sangværket nede i Helligaandssalen og den efterfølgende klokkekoncert fra kirkegården, hvis man ikke har mod på de mange stejle trapper.

 

GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 19.30 i Vartovs store sal, Farvergade 27 H med følgende dagsorden efter vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af:
  1. Formand, jf. § 4.
  2. Fire bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4.
  3. To bestyrelsessuppleanter.
  4. To revisorer.
  5. En revisorsuppleant.
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Eventuelt

Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, må være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingen, jf. adressen nedenfor.

Bemærk, at bestyrelsen stiller forslag om ændringer af vedtægterne, se vedlagte bilag.

Tilbage til toppen


Genveje:

Aktuelle sæsonprogram


Arkiv:

Arrangementer 2013/14

Arrangementer 2012/13

Arrangementer 2011/12

Arrangementer 2010/11

Arrangementer 2009/10

Arrangementer 2008/09

Arrangementer 2007/08

Arrangementer 2006/07

Arrangementer 2005/06


© Selskabet for Københavns Historie 24. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |