sti: velkommen > medlemsområde > arrangementer >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Arkiv for sæsonprogrammer

Her finder du hele indeværende sæsonprogram samt efterhånden tidligere års sæsonprogrammer. De er ordnet sæsonvis og giver dig mulighed for at orientere dig i medlemsaktiviteter Selskabet har afholdt gennem de senere år.

 

Sæson 2009/10

 

Hermed har vi fornøjelsen at præsentere programmet for efteråret 2009, som vi håber vil falde i vores medlemmers smag:

 

Villaen på Gammelholm, foredrag ved fhv. direktør Flemming Weye i AAB, i: Anemoneteatret, Suhmsgade 4, torsdag den 24. september 2009, kl. 19.30.
Da Rigsrådet i slutningen af 1850’erne besluttede, at Gammelholm skulle sælges til privatpersoner, ønskede Københavns Kommune, at der har etableredes et boligkvarter med rigmandsvillaer.
Det kom til at gå anderledes, men én villa blev det dog til: Den blev opført af datidens førende arkitekt Johan Daniel Herholdt og udsmykket af dekorationsmaleren Georg Christian Hilker.
Villaen er i dag hjemsted for AAB, Arbejdernes Andelsboligforening.
AAB's tidligere direktør Flemming Weye vil fortælle om de involverede personer og om de skiftende ejere, der gennem flere menneskealdre har virket her og givet dette hus dets pulsslag.

 

Extratilbud: Præsentation af Vestenceinten ved Peter Thorning Christensen, søndag den 27. september 2009, kl. 11,. Mødested: Vestenceintens skæring med Roskildevej (15 minutters gang fra Brøndbyøster Station)
Vestvolden er en del af Københavns nyere Befæstning, og den blev opført i tiden 1888-1892. Det er et meget omfattende anlæg, der består af hovedvold, voldgrav og forvold, og i/ved disse er der op-ført en mængde betonanlæg til forsvar, til depoter og til indkvartering. Bag volden bindes det hele sammen af landets længste allé.
På turen vises det afsnit af det mere end 14 km lange voldanlæg frem, som ligger mellem Roskildevej og Espelunden.
På dagen vil der i anledning af befæstningsdagen være en hel del aktiviteter, som man kan se på/ deltage i efter rundvisningen. Se dagspressen eller internettet.
Turen varer ca.1½ time, og slutter ved Espelunden, hvorfra der er 20 minutter tilbage til udgangspunktet eller mulighed for at komme ”tilbage” til byen.

 

Metroarkæologi, foredrag ved Bymuseets chefarkæolog Lene Høst Madsen, Vartovs Store Sal, tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 19.30
Anlægget af Metroens Cityring medfører store gravearbejder er en stor udfordring for Københavns Bymuseums arkæologer. Lene Høst Madsen er som arkæolog på Bymuseet en central figur i arbejdet og vil også fortælle om hvad man venter at finde under de næste udgravninger.

 

Extratilbud: Christian IV - skildret i ny romantrilogi
Fra Christianshavns Lokalhistoriske Forening har vi modtaget følgende invitation, idet man venligt også har indbudt vores medlemmer til foredraget Christian den 4. skildret i en ny romanserie. Foredrag ved den norske forfatter Erling Pedersen, torsdag den 22. oktober, kl. 19.15 (Bemærk tidspunktet), Christianshavns Bibliotek, Dronning-ensgade 53.
Erling Pedersens ”Kongens mærke” og nu ”Kongens kvinder”, der begge handler om Christian den 4., er farvestærke og dramatiske beretninger fra en brydningstid i Danmark og Norges historie, i skæringspunktet mellem tro og overtro, mellem renæssancens magi og den moderne tids rationa-lisme.
Forfatteren er født i 1947 i Romsdalen. Han har udgivet mere end en snes romaner samt et utal af dramatik til radio og tv, og har modtaget ikke mindre end otte priser for sit forfatterskab.

 

Før og nu i 3 D. Stereoskopbilleder fra København, foredrag ved Peter Randløv, i: Anemone-teatret, Suhmsgade 4, tirsdag den 10. november 2009, kl. 19.30
Stereo er ikke som man skulle tro en ny opfindelse: Allerede i 1800-tallet kunne man vise billeder i tre dimensioner: Ved at holde to næsten identiske billeder i et stereoskop eller som her ved projek-tion, får man også dybden med som den 3. dimension. Sådanne stereoskopbilleder var uhyre popu-lære i 1800-tallet, og er nu et samlerobjekt og interessefelt for den lille danske forening Stereoskop-klubben, hvori aftenens foredragsholder er et særdeles aktivt medlem.
Peter Randløv vil fortælle om stereoskopbilleder og vise os 3D lysbilleder med københavnske mo-tiver før og nu.

 

Omvisning i Sofiebadet, Sofiegade 15, mandag 7. december 2009, kl. 19.30. Det traditionsrige Sofiebad på Christianshavn er genopstået efter mange års dvale, og det har for-uden badeaktiviteterne udviklet sig til et kulturcentrum med foredrag og koncerter, drevet af en kreds af entusiastiske frivillige.
Efter en fornyet renovering af de smukke lokaler fra 1909 har vi fået mulighed for at se og høre om badets historie – uden at der åbnes for det kolde eller varme vand!

 

Istedgade overgi’r sig aldrig!. Foredrag i P. H. Caféen, Halmtorvet 9 A, (på hjørnet af Kvægtorvsgade 400 m fra Hovedbane-gården) tirsdag den 2. februar 2010, kl. 19.30 ved arkæologen og forfatteren Hanne Fabricius
I 2009 fyldte Istedgade 150 år - gaden, som alle har en holdning til. Mens vi ”vandrer” op ad gaden, hører vi om Pesthuset, slagterne, værtshuslivet, den stinkende Rosenå, der i dag ligger i rør under jorden, opfinderen Ellehammer og den første danske flyvemaskine, Vesterbropigen Liva Weel, der voksede op oven på værtshuset Jernstangen, og om folkeopstanden i 1944, hvorfra udtrykket ”Istedgade overgi´r sig aldrig” stammer. 

 

København på fire ben Foredrag efter selskabets generalforsamling torsdag den 25. marts kl. 19.30 i Anemoneteatret, Suhmsgade 4, ved folklorist, mag. art. Charlotte S. H. Jensen.
Byen befolkes ikke kun af os med to ben! København - og mange andre byer - har gennem
århundrederne været hjem for masser af hunde. Det er langt fra alle menneskets bedste venner
som vi kender i detaljer, men nogen af dem kan vi komme lidt tættere på. Foredraget ser på
hvad folk kaldte deres hunde for ca. 100 år siden, og tager et smut endnu længere tilbage
- og lidt ud i landet. Det kan røbes at en enkelt kat også optræder i foredraget!

 

Det Harboeske Enkefruekloster Foredrag, mandag den 19. april, kl. 19.30  i Vartovs Store Sal, Farvergade 27 H, ved ph.d. Barbara Zalewski
Bag en anonym facade i Stormgade gemmer sig landets eneste enkefruekloster, stiftet og indrettet her i 1735 – og stadig bolig for 15 damer. Oprettelse af verdslige klostre ugifte fra de øverste rangklasser var netop da på mode blandt rige kvinder, men baronesse Fuiren, gift med geheimeråd Harboe, tænkte som den eneste også på enkerne.
 Selve ejendommen er fra 1668, en af de første på Frederiksholm. Den er udvidet i flere omgange af tidens bedste arkitekter og gennemgik 2006-2008 en omfattende restaurering.
 Barbara Zalewski vil fortælle om ejendommen gennem 350 år, om det spændende ægtepar Fuiren-Harboe og om kontrasten mellem det pietistiske reglement og et forbløffende leben med børn, tjenestepiger og kvindelige slægtninge.

 

Assistens Kirkegård Omvisninger på 1-1½ time ved kirkegårdsformidler Stine Helweg, onsdag den 26. maj, kl. 15 eller kl. 17. Mødested oplyses ved tilmelding. 

Assistens Kirkegård er givetvis kendt af alle, om ikke andet så på grund af den seneste offentlige debat om betimeligheden af at inddrage arealer fra kirkegården til den københavnske metro. Kirkegården kan imidlertid i år fejre 250 året for sin grundlæggelse, og netop kirkegårdens historie vil være hovedemnet for omvisningen, hvor vi bl. a. vil blive ført rundt i den ældre del af kirkegården.
 For at deltagerne kan få det bedste udbytte af turen er der adgangsbegræsning, og der kræves derfor forhåndstilmelding. Det kan ske ved at sende en mail til bjdahl@comxnet.dk med mærket ”Assistens kl. 15”, henhv. ”Assistens kl. 17”  (eller et overfladebrev indeholdende en frankeret kuvert - standardtaxt p.t. 5,50 kr - og som er mærket enten ”kl. 15” eller ”kl. 17”) efter hvilken tur man ønsker at deltage i. Tilmeldingen skal være os i hænde senest mandag den 17. maj kl. 18. Derefter vil der komme besked om deltagelse i arrangementet onsdag eller torsdag i samme uge. I givet fald vil der blive foranstaltet ekstrature på et senere tidspunkt, hvilket da vil fremgå af efterårsprogrammet.

Tilbage til toppen


Genveje:

Aktuelle sæsonprogram


Arkiv:

Arrangementer 2013/14

Arrangementer 2012/13

Arrangementer 2011/12

Arrangementer 2010/11

Arrangementer 2009/10

Arrangementer 2008/09

Arrangementer 2007/08

Arrangementer 2006/07

Arrangementer 2005/06


© Selskabet for Københavns Historie 24. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |