sti: velkommen > medlemsområde > arrangementer >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Arrangementer

Her finder du hele indeværende sæsonprogram samt efterhånden tidligere års sæsonprogrammer. De er ordnet sæsonvis og giver dig mulighed for at orientere dig i medlemsaktiviteter Selskabet har afholdt gennem de senere år.

 

Sæson 2013/14

Program for arrangementer i efteråret 2013

Christian den 4.s Børsbygning

Omvisning i Christian den 4.s Børsbygning, Slotsholmsgade, mandag 9. september og tirsdag den 24. september, begge dage kl. 17 præcis. Varighed ca. 2 timer, hvorunder bydes på en forfriskning. NB: Begrænset adgang!

Sammenslutningen Dansk Erhverv, der repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel og rådgivning, videnservice, oplevelser, velfærd og transport. mv., er en afløser for Grosserer-Societetet, der i 1856 købte Christian 4’s Børsbygning af Staten for den nette sum af 70.000 rigsdaler. Nu har Dansk Erhverv sat Børsbygningen til salg, men inden den går videre, har vi fået mulighed for at besigtige den historiske bygning..
 Af hensyn til det praktiske arrangement er adgangen begrrænset til 35 pr. omvisning. Tilmelding skal foreligge senest tirsdag den 3. september (til omvisningen den 9.9.), til det følgende arrangement senest tirsdag den 16. september. Herefter fordeles pladserne, og mødested oplyses herefter over for dem, der får mulighed for at deltage. Man kan kun tilmelde sig en af turene.
 Tilmelding sker ved enten at sende en mail til bjdahl@comxnet.dk med den ønskede dato i emnefeltet eller ved at sende et brev med en frankeret svarkuvert (til B-post à 6 kr.) med det ønskede antal tilmeldte (maximalt dog to) og den ønskede dato. Se adressen nedenfor.
 Skulle der være større interesse end de to besøg med i alt 70 pladser, vil der blive oprettet en venteliste til en tredje tur

 

Spillestedet VEGA, tidl. Folkets Hus.

Introduktion ved Nikolaj Muldkjær, Enghavevej 40. Mødested: Hjørnet af Rejsbygade og Enghavevej, onsdag den 23. oktober kl. 16. Bemærk: Ingen tilmelding!

Spillestedet Vega har jo en fortid som ”Folket Hus” og har været rammen om meget af arbejderbevægelsens og Socialdemokratiets historie, bl. a. Jens Otto Krags begravelse og valget af Helle Thorning-Schmidt til Socialdemokratiets formand.
 Folkets Hus er opført 1935-56 som et af arkitekten Vilhelm Lauritzens mest spændende arbejder, Lauritzen er også kendt for Radiohuset i Rosenørns Allé fra 1945, Kastrup Lufthavn fra 1939 og Daells Varehus’ funkisbygninger i Krystalgade m. fl. 
 NB: I forbindelse med mødet uddeles Historiske meddelelser om København 2013. Vi vil derfor opfordre så mange som muligt til at møde op, så vi undgår unødige portoudgifter og distributionsproblemer.

 

Metropol og storstad.

Foredrag om J. L. Ridter og hans tegninger fra ”Aftenposten” 1906-1916
Foredrag ved Bjørn Westerbeek Dahl, Mandag den 11. november 2013, kl. 19.30 i Vartovs Store Sal.

Tegneren J. L. Ridter er bedst kendt for et stort antal akvareller af det ”gamle København”, som forsvandt i årene lige efter år 1900, og hvoraf et meget stort antal findes i Billedarkivet på Københavns Bymuseum. Det er mindre kendt, at han i små ti år fungerede som tegner ved dagbladet ”Aftenposten”. Herfra har efterladt sig ca. flere hundrede tegninger af det ”nye København”, som det rejste sig i slutningen af ”nullerne” og hen mod udbruddet af 1. Verdenskrig, hvor byggeri blev vanskeliggjort.. ”Aftenposten” støttede også arkitekturbevægelsen ”Bedre Byggeskik” og præsenterede huse i forstæderne til en pris, som også menigmand kunne betale.
 Ændringerne rundt om i byen var mange, men endnu mere forblev på tegnebrættet. Ridter var altid på pletten, når nye planer og projekter blev præsenteret, og hans avistegninger giver derfor et godt indtryk af disse gründerår, ”før verden gik af lave”. I foredraget fortælles også om Ridters lidt triste skæbne, og nogle af de mest spektakulære projekter trækkes frem af glemslen.

 

Mellem Danmark og Detroit.

Da Ford producerede biler i København. Foredrag ved museumsinspektør og seniorforsker Lars K. Christensen, Nationalmuseet. Torsdag den 5. december 2013, kl. 19.30, i Vartovs Store Sal.

I 1923 blev København udnævnt til ”et brændpunkt for hele verdens automobilhandel” i det tyske fagtidsskrift Der Motorwagen. Det skyldtes i høj grad Ford Motor Company, som i 1919 havde åbnet en samlefabrik i Heimdalsgade på Nørrebro. Her producerede man på Danmarks første samlebånd den berømte Ford T, som blev eksporteret videre til hele Nordeuropa.
 I 1924 åbnede Ford under stor festivitas en helt ny fabrik i Sydhavnen. Den var tegnet af samme arkitekt, som havde tegnet Fords enorme industrikomplekser i USA, og fabrikken lignede da også et lille stykke Detroit, som var plantet i København.
 Men inde bag fabriksporten var alting ikke som i USA. De danske arbejdere var ikke nødvendigvis indstillet på at acceptere de samme metoder, som Ford anvendte i Detroit. Derfor var der flere gange konflikt på fabrikken. Foredraget koncentrerer sig om mellemkrigstiden, men trækker også tråde frem til fabrikkens lukning i 1966.

 

Program for arrangementer i foråret 2014

Den hemmelige bunker i Kastellet

Foredrag af Finn Andersen, mandag den 10. februar, ca. kl. 20.15 (efter Generalforsamlingen, se ovenfor!)

Kastellet er jo i sin oprindelse et ældre anlæg, men ikke alt dér er gammelt. Således byggede den tyske besættelsesmagt fra 1943 på en meget stor bunker i Kastellet, der trods sin placering lige ved eksercerpladsen og sine mere end 900 ton stål og beton næppe ænses af den uindviede. Anlægget fik senere betydning under den kolde krig, men det indeholder stadigvæk ubesvarede spørgsmål.

Mellem Danmark og Detroit: Da Ford producerede biler i København

På grund af orkanen den 5. december blev dette arrangement aflyst, men vi håber nu at kunne gennemføre det som planlagt – uden indblanding fra vejrguderne:

Foredrag ved museumsinspektør og seniorforsker Lars K. Christensen, tirsdag den 11. marts 2014, kl. 19.30, i Vartovs Store Sal, Farvergade 27

I 1923 blev København udnævnt til ”et brændpunkt for hele verdens automobilhandel” i det tyske fagtidsskrift Der Motorwagen. Det skyldtes i høj grad Ford Motor Company, som i 1919 havde åbnet en samlefabrik på Nørrebro. Fem år senere åbnede Ford under stor festivitas en helt ny fabrik i Sydhavnen. Den var tegnet af samme arkitekt, som havde tegnet Fords enorme industrikomplekser i USA, og fabrikken lignede da også et lille stykke Detroit, som var plantet i København.
De danske arbejdere var dog ikke indstillet på at acceptere de samme metoder, som Ford anvendte i Detroit, og flere gange var der konflikt på fabrikken. Foredraget koncentrerer sig om mellemkrigstiden, men trækker også tråde frem til fabrikkens lukning i 1966.

Et kig ned i jorden – til Københavns middelalder- og renæssancebefæstning m.m.

Foredrag af arkæolog Rikke Simonsen, onsdag den 30. april, kl. 19.30, i i Vartovs Store Sal, Farvergade 27.

I det gamle København udgjorde befæstningen en effektiv ramme for byens liv. I takt med at byen voksede, måtte befæstningen følge med – og den skulle også holde trit med krigsmaskineriets hastige udvikling. Befæstningens vigtigste opgave var naturligvis at sikre forsvaret af byen, men den endte som losseplads for københavnernes skrald. Hør om Københavns befæstning fra middelalderen til enevælden og om de arkæologiske fund, der er gjort de senere år i forbindelse med de mange udgravninger i byen.

Børsen – gentaget og gentaget og gentaget

Ved efterårets besøg i Børsen havde vi annonceret med to omvisninger à 35 personer, men der meldte sig godt 170, og vi måtte derfor sige nej til rigtigt mange, der i stedet for et besøg kom på en trist venteliste. Af pekuniære årsager var det ikke muligt at etablere nye omvisninger senere i 2013, men det vil vi forsøge nu, hvor vi har fået tildelt følgende datoer til primært at afvikle ventelisten:

Mandag den 17. marts, tirsdag den 18. marts eller tirsdag den 25. marts (alle dage kl. 17)

De knapt 100, der står på ventelisten, har fortrinsret til at deltage i turen, men i det omfang, der er plads på de enkelte ture, vil vi kunne ”fylde op” med medlemmer, der ikke tidligere har deltaget. Det sker ved at sende en mail til bjdahl@comxnet.dk med navnet ”Børsen” i emnefeltet” senest 1. marts. I mailen bedes man så skrive den eller de datoer, man ønsker. Svaret, der kommer efter 1. marts, vil indeholde nærmere oplysning om mødested.

Undtagelsesvis benyttes her først til mølle princippet, og bemærk, at der oprettes ikke nye hold.

Tilbage til toppen


Genveje:

Aktuelle sæsonprogram


Arkiv:

Arrangementer 2013/14

Arrangementer 2012/13

Arrangementer 2011/12

Arrangementer 2010/11

Arrangementer 2009/10

Arrangementer 2008/09

Arrangementer 2007/08

Arrangementer 2006/07

Arrangementer 2005/06


Download

Hent aktuelle sæsonprogram som PDF


© Selskabet for Københavns Historie 13. juni 2011
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |