sti: velkommen > medlemsområde > arrangementer >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Arrangementer

Her finder du hele indeværende sæsonprogram samt efterhånden tidligere års sæsonprogrammer. De er ordnet sæsonvis og giver dig mulighed for at orientere dig i medlemsaktiviteter Selskabet har afholdt gennem de senere år.

 

Sæson 2014/15

Program for arrangementer i efteråret 2014

Sjømannskirken Kong Haakons Kirke og præsenation og uddeling af årbogen for 2014

Tid: Mandag den 15. september kl. 16. - Mødested: Kong Haakons Kirke, Ved Stadsgraven (Ved Mønten 6)

I anledning af 200 året for adskillelsen af Danmark og Norge er Historiske meddelelser om København helliget artikler om København som hovedstad i det dansk-norske monarki, og vi har fået mulighed for at præsentere årbogen i Sjømannskirken Kong Haakons Kirke, der er et af de norske kulturcentre i København.
Efter årbogspræsentationen vil den daglige leder Ingrid Mari Amundsen vise os rundt i kirken og berette om arbejdet i menigheden, der betjener ca. 7.000 fastboende nordmænd i København.

Besøg i de kongelige stalde, Christiansborg Slots Ridebane

Tid: Lørdag den 25. oktober og lørdag den 1. november kl. 10.30-12. Tilmelding er nødvendigt og mødested oplyses ved bekræftelse efter udløbet af tilmeldingsfristen (15.10.).

Helt tilbage fra 1500-tallet, om ikke tidligere, har Slotsholmen været hjemsted for den kongelige Stald-Etat. Ved opførelsen af Christiansborg nyindrettedes stalde og ridehus, og de er lykkeligvis bevaret intakt til vore dage, og de har i sidste par år tilmed undergået en vis fornyelse, der skal sikre de kongelige heste et godt liv.
Den kongelige Stald-Etat har stillet sig velvilligt over for vores ønske om at se staldene indvendigt og følge livet en formiddag i fodringstiden.
Der arrangeres to omvisninger, og der kræves tilmelding: Vil du med, send en mail til os senest 15. oktober (eller et brev med frankeret svarkuvert), angiv antallet af personer, du ønsker taget med (kun medlemmer og samboende), se adressen nedenfor.
Bemærk: Den Kongelige Stald-Etat er en levende del af kongehuset, og det kan forekomme, at aktiviteter med kort varsel vil kunne hindre gennemførelsen af arrangementet. Derfor kan vi i sidste øjeblik kunne komme i den situation, at vi må aflyse: Medlemmer, der har tilmeldt sig pr. mail vil naturligvis få besked pr. mail, hvorimod tilmeldinger pr. brev vil få telefonisk besked, så anfør venligst dit telefonnummer på tilmeldingen, så vi kan kontakte dig i påkommende tilfælde.

København under overvågning

Foredrag ved dr. phil., arkivar Karl Peder Pedersen, Rigsarkivet, torsdag 27. november, kl. 19.30. Sted: Politiretssalen, Københavns Byret (”Domhuset”), Nytorv. NB: Tilmelding nødvendig. Mødested oplyses ved tilmelding.

I begyndelsen af 1800-tallet fik København sit første hemmelige politi. Det skyldtes den franske revolution, som tvang Europas magthavere til at kontrollere deres befolkninger langt tættere end før. Faren for revolution syntes at lure overalt, og derfor oprettedes et såkaldt sikkerhedspoliti, der bl.a. ved hjælp af informanter og agenter overvågede landets indre og ydre fjender. Mest kendt er den store politiaktion i 1820 mod Dr. Dampe, hvor det takket være en ihærdig provokatøragent lykkedes at lokke Dampe i en fælde, så han kunne dømmes til døden for landsforræderi. De nye sikkerhedspoliti havde også brug for et omfattende datamateriale for at kunne fungere, og derfor begyndte hovedstadspolitiet også på dette tidspunkt at indsamle informationer om københavnerne, bl.a. i form af halvårlige folketællinger (politimandtal).
I foredraget følges en række af politiets hemmelige operationer, ligesom det nye bureaukratiske
overvågningssystem præsenteres.
Bemærk: Arrangementet finder sted i Politiretssalen, der kan rumme godt 60 personer. Af hensyn til brandsikkerheden må vi derfor bede om forhåndstilmelding. Send en mail eller et brev (med en frankeret svarkuvert) til os med oplysninger om antallet af personer, der tilmeldes, så antallet af tilhørere ikke kommer til at overstige det antal personer, der må – og kan – være i lokalet, senest 25. november, se adressen nedenfor.

Forhåndsomtale:

Aluminia

Foredrag ved Barbara Zalewski, Efter Generalforsamlingen 10. februar 2015, kl. 19.30, i Vartovs Store Sal, Farvergade 27 H.

Fajancefabrikken Aluminia blev grundlagt i 1863 på Christianshavn, hvor kvindelige fanger satte hanke og tude på stellene. I 1869 mageskiftede fabrikken med tobaksfabrikant Nobel og flyttede til en stor grund på Frederiksberg. Aluminias produkter blev så populære, at der i 1882 var råd til at købe Den kongelige Porcelainsfabrik i Købmagergade og flytte produktionen til et storslået nybyggeri på Frederiksberg-grunden. I 2004 flyttedes produktionen til Glostrup, og de mange bygninger blev forvandlet til bebyggelsen Porcelænshaven, med boliger, Handelshøjskolen CBS og Georg Jensen Sølvsmedje.
Foredraget handler om københavnsk industri – og kunstindustri – og dens bygninger gennem 230 år, om driftighed, sort røg og sarte sager, der gjorde København verdenskendt.

Program for arrangementer i foråret 2015

 

Hvad sker der dog?
Tirsdag den 10. februar, ca. kl. 20.15 (efter Generalforsamlingen, se ovenfor!)
Bemærk programændring i forhold til foromtalen i efterårsprogrammet

I 2014 har man i bladene kunnet læse om administrative ændringer af det københavnske museums- og arkivvæsen, og om flytning af bymuseum og stadsarkiv fra deres hidtidige lokaler. Og i november besluttede Borgerrepræsentationen at lukke Københavns kommunes lokalsamling af litteratur om byen.

Mange har derfor spurgt, hvad alt dette skal betyde. Vi vil forsøge at få udredet trådene og vil præsentere fremtidsplanerne for Selskabets medlemmer. Da sagerne jo udvikler sig fra dag til dag, har vi endnu ikke sat navn(e) på, hvem der vil stå for dette, men vi vil forsøge at få en politiker eller en højtstående embedsmand til at give en aktuel orientering.

 

Vestindisk-guineisk Kompagni
Foredrag ved seniorforsker Erik Gøbel, Rigsarkivet, tirsdag den 10. marts, kl. 19.30, i Vartovs store sal, Farvergade 27

Kompagniet blev etableret i 1671 for at grundlægge en koloni på St. Thomas og for at administrere kolonien på Guldkysten. Snart efter blev også St. Jan og St. Croix koloniseret på kongens vegne. Kompagniet havde sit hovedsæde på Christianshavn, hvor man anlagde en bemærkelsesværdig
administrationsbygning, et skibsværft og et stort sukkerraffinaderi. De mange ansatte skabte store formuer for aktionærerne og stod for søfart og handel på kolonierne samt administrationen af de tropiske lande.

Slavehandelen er et sort kapitel i kompagniets historie, mens sukkereksporten var uhyre vigtig for København. Efterhånden vandt tankerne om frihandel frem, så man opløste kompagniet i 1754, gav søfart og handel fri og gjorde Vestindien og Guinea til kronkolonier.

 

Aluminia og Den kongelige Porcelænsfabrik
Foredrag ved Barbara Zalewski, torsdag den 16. april, kl. 19.30, i Vartovs store sal, Farvergade 27
NB: Bemærk datoændring i forhold til efterårsprogrammet 2014!

Fajancefabrikken Aluminia blev grundlagt i 1863 på Christianshavn, hvor indsatte fra Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset hanke og tude på stellene. I 1869 mageskiftede fabrikken med tobaksfabrikant Nobel og flyttede til en stor grund på Frederiksberg. Aluminias produkter blev så populære, at der i 1882 var råd til at købe Den kongelige Porcelainsfabrik i Købmagergade og flytte produktionen til et storslået nybyggeri på Frederiksberg-grunden. I 2004 flyttedes produktionen til Glostrup, og de mange bygninger blev forvandlet til bebyggelsen Porcelænshaven med boliger, Handelshøjskolen CBS og Georg Jensen Sølvsmedie.
Foredraget handler om københavnsk industri – og kunstindustri – og dens bygninger gennem 230 år, om driftighed, sort røg og sarte sager, der gjorde København verdenskendt.

 

Funktionalismen i København – arkitekturens nye puls
Omvisning på det forreste Vesterbro ved arkitekturhistoriker, lektor emeritus Jens Fleischer, onsdag den 6., gentaget torsdag den 7. maj, begge dage kl. 16. NB: Tilmelding nødvendig.

Københavnerne blev i 1930’erne præsenteret for modernitetens arkitektur, hvor etageadskillelser af jernbeton, vinduesrytmer i takt med ændrede arbejdskrav og enklere facadesprog slog igennem. På en byvandring belyses udviklingen med: Ørstedshus og flere bygninger i det gamle banegårdsområde, Hotel Astoria og den sidste udvidelse af byens torve- og slagtehaller, ofte benævnt ”Den Hvide Kødby”, som blev indviet i 1934.

Af praktiske hensyn er der tilmelding til arrangementet: Send os en mail (kun bjdahl@comxnet.dk bedes benyttet!) eller et brev (med en frankeret returkuvert, porto 7 kr.) og med angivelse af, hvilken tur, du vil deltage i, inden 15. april. Derefter vil du få besked, om du har fået en plads og i givet fald oplysning om mødestedet.

 

Tilbage til toppen


Genveje:

Aktuelle sæsonprogram


Arkiv:

Arrangementer 2014/15

Arrangementer 2013/14

Arrangementer 2012/13

Arrangementer 2011/12

Arrangementer 2010/11

Arrangementer 2009/10

Arrangementer 2008/09

Arrangementer 2007/08

Arrangementer 2006/07

Arrangementer 2005/06


Download

Hent aktuelle sæsonprogram som PDF


© Selskabet for Københavns Historie 13. juni 2011
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |