sti: velkommen > medlemsområde > meddelelser >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Meddelelsarkiv 2006

Arkiv for meddelelser udsendt til medlemmerne i år 2006. Nyeste meddelelser står øverst.

 

Forbedret navigation på hjemmesiden
Det er nu muligt, at vælge visse funktioner med genvejstaster. Se nærmere i kolofonen.

Jan Möllerström, 28. august 2006

 

Historiske meddelelser om København 2006
Årets bog uddeles efter planerne ved mødet i november, se ovenfor. Desuden vil årbogen ligge til afhentning ved skranken i Københavns Stadsarkiv, Rådhuset, frem til 9. december. - Uafhentede årbøger vil herefter blive sendt til medlemmerne omkring Nytår 2006/07. - Porto er dyr og vi sparer årligt en udgift, der svarer til et medlemsarrangement eller så, ved det store antal selvhentere. Det håber vi også vil være tilfældet her i 2006 - og takker på forhånd!

Bjørn W. Dahl, 13. juli 2006

 

Gamle kronikker - SIDSTE chance!
Selskabet har et restoplag af de fleste numre af Københavns Kronik, som vi nu tilbyder vores medlemmer: Mangler du et eller flere numre, kontakt os da skriftligt inden 1. oktober. Herefter vil resten blive kasseret.

Bjørn W. Dahl, 13. juli 2006

 

Hjemmeside
Hjemmesiden udvikles til stadighed og der kommer i løbet af året flere indskanninger til: Følg med på www.kobenhavnshistorie.dk, hvor man også kan finde Selskabets arrangementsprogram.

Bjørn W. Dahl, 13. juli 2006

 

Frivillige
Selskabets hjemmeside er ved at blive suppleret med en elektronisk samling af centrale værker om København. Blandt vores ønsker er bl. a. N. Jonges Kiøbenhavns Beskivelse fra 1783 og H. Callisens: Physisk-medizinske Betragtninger over Kiøbenhavn, 1807-09. Begge værker er sat med en fraktur, der ikke kan skannes, og vi skal hermed efterlyse frivillige, der har lyst og mod til at bidrage med et indtastningsarbejde af disse betydningsfulde værker. Kontakt os på nedenstående adresse.

Bjørn W. Dahl, 13. juli 2006

 

Nye medlemmer
Erfaringsmæssigt er vores medlemmer de bedste ambassadører for Selskabet og vi vil kraftigt opfordre alle til at agitere for fordelene ved at være medlem af Selskabet for Københavns Historie.

Bjørn W. Dahl, 13. juli 2006

 

Bestyrelse
Efter generalforsamlingen består Selskabets bestyrelse af: Anne-Lise Walsted, Birgitte Bøggild Johannsen, Bjørn Westerbeek Dahl (formand), Hanne Larsen, Henrik Gautier (sekretær), Jan Möllerstöm (kasserer og hjemmesideredaktør), Lene Høst Madsen, Nils Kristian Zeeberg, samt Peter Thorning Christensen. - Selskabets revisorer Erik Housted og Jens Simonsen blev genvalgt, ligesom revisorsuppleanten Alex Waldorff.

Bjørn W. Dahl, 13. juli 2006

 

Historiske meddelelser om København 2006
Årets bog uddeles efter planerne ved mødet i november, se ovenfor. Desuden vil årbogen ligge til afhentning ved skranken i Københavns Stadsarkiv, Rådhuset, frem til 9. december. - Uafhentede årbøger vil herefter blive sendt til medlemmerne omkring Nytår 2006/07. - Porto er dyr og vi sparer årligt en udgift, der svarer til et medlemsarrangement eller så, ved det store antal selvhentere. Det håber vi også vil være tilfældet her i 2006 ? og takker på forhånd!

Bjørn W. Dahl, 13. juli 2006

 

Gamle kronikker - SIDSTE chance!
Selskabet har et restoplag af de fleste numre af Københavns Kronik, som vi nu tilbyder vores medlemmer: Mangler du et eller flere numre, kontakt os da skriftligt inden 1. oktober. Herefter vil resten blive kasseret.

Bjørn W. Dahl, 13. juli 2006

 

Hjemmeside
Hjemmesiden udvikles til stadighed og der kommer i løbet af året flere indskanninger til: Følg med på www.kobenhavnshistorie.dk, hvor man også kan finde Selskabets arrangementsprogram.

Bjørn W. Dahl, 13. juli 2006

 

Frivillige
Selskabets hjemmeside er ved at blive suppleret med en elektronisk samling af centrale værker om København. Blandt vores ønsker er bl. a. N. Jonges Kiøbenhavns Beskivelse fra 1783 og H. Callisens: Physisk-medizinske Betragtninger over Kiøbenhavn, 1807-09. Begge værker er sat med en fraktur, der ikke kan skannes, og vi skal hermed efterlyse frivillige, der har lyst og mod til at bidrage med et indtastningsarbejde af disse betydningsfulde værker. Kontakt os på nedenstående adresse.

Bjørn W. Dahl, 13. juli 2006

 

Nye medlemmer
Erfaringsmæssigt er vores medlemmer de bedste ambassadører for Selskabet og vi vil kraftigt opfordre alle til at agitere for fordelene ved at være medlem af Selskabet for Københavns Historie.

Bjørn W. Dahl, 13. juli 2006

 

Bestyrelse
Efter generalforsamlingen består Selskabets bestyrelse af: Anne-Lise Walsted, Birgitte Bøggild Johannsen, Bjørn Westerbeek Dahl (formand), Hanne Larsen, Henrik Gautier (sekretær), Jan Möllerstöm (kasserer og hjemmesideredaktør), Lene Høst Madsen, Nils Kristian Zeeberg, samt Peter Thorning Christensen. - Selskabets revisorer Erik Housted og Jens Simonsen blev genvalgt, ligesom revisorsuppleanten Alex Waldorff.

Bjørn W. Dahl, 13. juli 2006

 

Årets kontingentindbetaling
Kontingentet for 2006 er på generalforsamlingen i 2005 sat uændret til 175,00 kr. Opkrævninger for årets kontingent forventes udsendt i februar måned. Vent venligst med at betale, til der kommer en opkrævning.

Bjørn W. Dahl, 8. januar 2006

 

E-post og ændringer af bopælsadresser
Selskabet får ikke mere meddelelser fra Postdanmark om adresseændringer, og medlemmerne bedes venligst i forståelig egeninteresse meddele kassereren flyttemeddelelser. - Husk også at giv besked om ændring af e-postadresse, hvis du er tilmeldt vores e-postordning. I øvrigt er nu over halvdelen af Selskabets medlemmer "på nettet" med e-postadresse. Det letter i høj grad administrationen af Selskabets udsendelser, og sparer desuden Postdanmark for overflødige forsendelser.

Bjørn W. Dahl, 8. januar 2006

 

Tak!
Vi ved, at ikke alle kan hente Historiske meddelelser om København selv, men vi vil gerne takke de 120 medlemmer, der afhentede årbogen på medlemsmødet i november eller i Stadsarkivet. Det sparede os for godt 3.000 kr. TAK! Årbogen blev i øvrigt afsendt medio december til dem, der ikke havde kunnet hente den selv, og den skulle således være nået frem til alle nu.

Bjørn W. Dahl, 8. januar 2006

Tilbage til toppen


Genveje:

Aktuelle meddelelser


Arkiv:

Meddelelsesarkiv 2006

Meddelelsesarkiv 2005


© Selskabet for Københavns Historie 8. januar 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |