Sædelighedsfejden

Foredrag ved museumsinspektør Cæcilie Bønnelycke, tirsdag den 23. april 2019 i Vartov Store Sal, Farvergade 27 H, kl. 19. Bemærk tidspunktet!!

 

En kirkeminister på bordel! Kan man forestille sig noget mere skandaløst? Ikke i 1887, hvor den konservative politiker og kultusminister Jacob Scavenius blev beskyldt for at have været på usædeligt besøg hos en prostitueret i Knabrostræde. Sagen ramte lige ned i den verserende debat om seksualmoralen, der nåede sit højdepunkt i sommeren 1887. Sagen om ministerens bordelbesøg udstillede, at der var vidt forskellige standarder for, hvordan mænd og kvinder måtte opføre sig. Sædelighedsfejden, som debatten senere blev kaldt, var en diskussion om det, der næsten ikke kunne diskuteres i det blufærdige 1800-tal: Saftige emner som køn, seksualitet, prostitution og ligestilling blev diskuteret, og fik både forfattere, fritænkere, kulturpersonligheder og kvindesagsforkæmpere til at indlede et opgør med samfundets seksuelle dobbeltmoral. Foredragsholderen fortæller om Scavenius-sagen, de mange københavnske prostituerede, om krigen om kønsmoralen og om Sædelighedsfejdens betydning for eftertiden.