Indholdsfortegnelse

 

Konger og krige

1095-1103: Erik I Ejegod

1104-1134: Niels

1134-1137: Erik II Emune

1137-1146: Erik III Lam (ca. 1140-1143 Oluf II)

1146-1154: Svend III

1146-1157: Striden mellem kongerne Svend, Knud og Valdemar. Det vides ikke, om den berørte København.

1146-1157: Svend III

1146-1157: Knud III

1154-1182: Valdemar I den Store

1182-1202: Knud IV "Den Sjette"

1202-1241: Valdemar II Sejr

1241-1250: Erik IV Plovpenning

1249: Hertug Abel og lybeckerne indtager, plyndrer og afbrænder byen samt de omliggende landsbyer og deres kirker.

1250-1252: Abel

1252-1259: Christoffer I

1253: Ærkebisp Jakob Erlandsen lukker byens porte for kong Christoffer, der er på flugt fra Abelsønnerne.

1257: Den norske kong Håkon Håkonsen ankrer op ved byen med en flåde på 315 skibe, men et angreb bliver afværget, og kong Christoffer slutter fred med Hakon.

1259: Kong Christoffer erobrer byen, men den indtages igen af Roskildebispens forbundsfælle, den vendiske fyrste Jaromar.

1259-1286: Erik V Klipping


220

1286-1319: Erik VI Menved

1289: Den norske konge Erik Præstehader, som støtter de folk, der er dømt for mordet på Erik Klipping, ankrer op med sin flåde i fire uger i Refshaledybet, men tør ikke angribe byen.

1306: Et nyt norsk angreb, som støtter de fredløse efter mordet på kong Erik Klipping, afvises.

1320-1326: Christoffer II

1326-1330: Valdemar III

1329-1332: Christoffer II

1340-1375: Valdemar IV Atterdag

1368: København blev erobret af en hanseatisk flåde, som plyndrer og afbrænder især den vestre del af byen. Havnen spærres af sæn­kede, stenfyldte skibe. I 1369 blev Københavns Borg nedrevet af hanseatiske stenhuggere.

1376-1387: Oluf III

1376: Hertug Albrecht af Mecklenburg lægger sig med en hær foran byen for at gøre krav på sin arveret til den danske krone. Sagen ender dog med et forlig.

1387-1397: Margrethe (1375-1412)

1397-1439: Erik VII af Pommern

1427: Hansestæderne sender en stor flåde mod byen på grund af Sundtoldens indførelse, men den slås tilbage af en langt underlegen dansk flåde.

1428: Hansestæderne sender en endnu mægtigere flåde til byen for at hævne nederlaget fra året før. De lægger sig i Refshaledybet. Gentagne angreb, hvor kanoner anvendes for første gang i Norden, af­vises af dronning Philippa fra byen, før Hansaen må trække sig til­bage.

1440-1448: Christoffer III af Bayern

1448-1481: Christian I

1481-1513: Hans

1513-1523: Christian II

1521: En lybsk flåde lægger sig i Refshullet og forbereder landgang. De opgiver dog angrebet.

1523-1524: Kong Christian II forlader byen 13. april 1523. Den 10. juni indleder Frederik I en belejring af byen.


221

1523-1533: Frederik I

1524: 6. januar 1524 overgiver byen sig efter belejringen.

1534-1559: Christian III

1534: Grevens fejde indledes med, at grev Christoffer af Oldenburg ankommer til byen efter aftale med fremtrædende borgere i byen. Udsendt af lybeckerne for at genvinde deres tidligere magtstilling i Norden, foregiver han borgerne, at han vil kæmpe for den lutherske lære og Christian II's genindsættelse på tronen. Slottet overgiver sig til greven.

1535-1536: Efter et sejrrigt krigstogt gennem landet, hvor adelen hyldede Christian III som konge, lægger han sig med en hær omkring København 24. juli 1535. Efter en lang og hård belejring overgiver byen sig 28. juli 1536.

1559-1588: Frederik II

1588-1648: Christian IV

1648-1670: Frederik III

1658-1660: Karl Gustav Krigene med Københavns Belejring og stormen på København 11. februar 1659. Byen blev ikke indtaget. Belejringen fortsatte, og der blev først sluttet fred med svenskerne i 1660.

1670-1699: Christian V

1699-1730: Frederik IV

1700: En engelsk/hollandsk/svensk flåde bombarderer København uden nævneværdigt resultat; det kom ikke til yderligere kamphandlinger.

1730-1746: Christian VI

1746-1766: Frederik V

1766-1808: Christian VII

1801: Slaget på Rheden. Engelsk flåde angreb på den danske defensionslinie af blokskibe. Det kom ikke til yderligere kamphandlinger.

1807: Københavns bombardement. En engelsk styrke bombarderer København til overgivelse.

1808-1839: Frederik VI (1784-1839)

1839-1848: Christian VIII

1848-1863: Frederik VII

1863-1906: Christian IX


222

1906-1912: Frederik VIII

1912-1947: Christian X

1914-1918: Den første Verdenskrig. Danmark og dermed Køben­havn blev ikke inddraget i krigen, men der blev udlagt minefelter i Lille Bælt, Store Bælt og Øresund, og Københavns Befæstning blev sat i krigsklar stand bortset fra fyldning af Oversvømmelsesanlægget.

1940-1945: Den anden Verdenskrig. Under det tyske angreb på Danmark blev København indtaget af en mindre styrke, der gik i land på Langelinie.

1947-1972: Frederik IX

Fra 1972: Margrethe II