Indholdsfortegnelse

 


 

Forfatter: Torben Ejlersen
Titel: Københavns historie på harefod
Udgivet: Kbh., Høst, 1989 (Engelsksproget udgave)
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006 (Dansksproget udgave)
Note: I 1989 udgav Torben Ejlersen en engelsksproget guide til København med titlen: Copenhagen. A Historical Guide. Forfatteren har velvilligt stillet det danske originalmanuskript til rådighed for Selskabet for Københavns Historie. De sidste 7 afsnit har forfatteren tilføjet i forbindelse med denne udgivelse, ligesom den danske titel er valgt specielt til denne særlige udgave.