Matrikel

 


 

Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Christianshavns Kvarter
Note:  

 

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008

Indledning

Christianshavns Kvarter
Frimands Kvarter
Klædebo Kvarter
Købmager Kvarter
Nørre Kvarter
Rosenborg Kvarter
Sankt Annæ Vester Kvarter
Sankt Annæ Øster Kvarter
Snarens Kvarter
Strand Kvarter
Vester Kvarter
Øster Kvarter
Østervold Kvarter


Christianshavns Kvarter

Bemærk, at matrikelnumre, der ligger uden for Christianshavns Vold er ikke medtaget i oversigten.

Matr.nr. 1 †

Matrikel
1689 1
1756 1
1806 1
1982 Henlagt til 27 (nyt nummer)

Ejere
1689 Christen Madsen, islandsk købmand
1756 Johan Parrot, silkebåndsfabrikør
1806 Johan Schartow, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 1/Revieren ved Amagerbro 1*
1756 Langebrogade 1/Imod Vandet 1*
1806 Brogade 1


Husnumre
1859 Brogade 1

Matr.nr. 2 †

Matrikel
1689 2
1756 2
1806 2
1918 Hertil henlagt 1806 3, 1806 4, 1806 5, 1806 6 og 515
1945 Hertil henlagt 1806 7, 1806 8, 1806 9, 1806 10, 1806 11, 1806, 12, 1806 13, 1805 15, 1806 16, 1806 18, 1806 19, 1806 20, 1806 26, 14 A, 14 B, 17 A, 17 B og 515
1982 Henlagt til 27 (nyt nummer) og udlagt som offentlig vej

Ejere
1689 Reimer Vilde
1756 Andreas Jensen Storp, brygger
1806 A. Toxværd, kaptajn og rebslager

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 2/Revieren ved Amagerbro 2*
1756 Langebrogade 2
1806 Brogade 2

Husnumre
1859 Brogade 3
1918 Brogade 3-11

Matr.nr. 3 †

Matrikel
1689 3
1756 3
1806 3
1918 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Enken efter Bastian Nielsen
1756 Jens Verner Archeleje, kaptajn
1806 J. S. Mangor, købmand

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 3/Revieren ved Amagerbro 3*
1756 Langebrogade 3
1806 Brogade 3

Husnumre
1859 Brogade 5

Matr.nr. 4 †

Matrikel
1689 4
1756 4
1806 4
1918 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Niels Hansen, skipper
1756 Johan Didrik Gerchen, øltapper
1806 Bornousky, madame

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 4/Revieren ved Amagerbro 4*
1756 Langebrogade 4
1806 Brogade 4

Husnumre
1859 Brogade 7

Matr.nr. 5 †

Matrikel
1689 5
1756 5
1806 5
1918 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Daniel Johansen
1756 Peder Ebbesen, brændevinsbrænder
1806 Ebbe J. Brandrup, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Ved Langebro 5/Revieren ved Amagerbro 5*
1756 Langebrogade 5
1806 Brogade 5

Husnumre
1859 Brogade 9

Matr.nr. 6 †

Matrikel
1689 6
1756 6
1806 6
1918 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Peder Larsen, hjulmand
1756 Hans Baltzer Henning, frislagter
1806 Jansen, madame, hattemager

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 6/Revieren ved Amagerbro 6*
1756 Langebrogade 6
1806 Brogade 6

Husnumre
1859 Brogade 11

Matr.nr. 7 †

Matrikel
1689 7
1756 7
1806 7
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Nikolaj Gørtler, messingarbejder
1756 Anders Jacobsen, islandsfarer
1806 Hosekræmmer Peter Søren Rongsteds enke

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 7/Revieren ved Amagerbro 7*
1756 Langebrogade 7
1806 Brogade 7

Husnumre
1859 Brogade 13

Matr.nr. 8 †

Matrikel
1689 8
1756 8
1806 8
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Svend Didriksen
1756 Kobbersmed Ernst Didriks enke
1806 Christensen, madame

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 8/Revieren ved Amagerbro 8*
1756 Langebrogade 8
1806 Brogade 8

Husnumre
1859 Brogade 15

Matr.nr. 9 †

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 9
1806 9
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Sejer Eriksen, underfoged
1756 Johan Frederik Buch, skomager
1806 Martin Leisner, rodemester

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 9/Revieren ved Amagerbro 9*
1756 Langebrogade 9
1806 Brogade 9

Husnumre
1859 Brogade 17

Matr.nr. 10 †

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 10
1806 10
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Sejer Eriksen, underfoged
1756 Peder Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Lorenz Harbo, rodemester

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 9/Revieren ved Amagerbro 9*
1756 Langebrogade 10
1806 Brogade 10

Husnumre
1859 Brogade 19

Matr.nr. 11 †

Matrikel
1689 10
1756 11 (del af)
1806 11
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Jon Børgesen, brændevinsbrænder
1756 Peder Hansen, brændevinsbrænder
1806 William Sundbye,brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Ved Langebro 10/Revieren ved Amagerbro 10*
1756 Langebrogade 11
1806 Brogade 11

Husnumre
1859 Brogade 21

Matr.nr. 12 †

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 12
1806 12
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Arvingerne efter generaladmiral Adeler
1756 Gotfried Jacobsen Klauen
1806 Boe Albeck, hosekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 18
1756 Langebrogade 12
1806 Brogade 12

Husnumre
1859 Brogade 23

Matr.nr. 13 †

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 13
1806 13
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Laboratoriet
1756 Margrethe, sal. Jens Iversens
1806 Iver Boedahl, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 18
1756 Langebrogade 13
1806 Brogade 13

Husnumre
1859 Brogade 25

Matr.nr. 14 †

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 19
1806 14
1853 Delt i 14 A og 14 B

Ejere
1689 Johannes Moch
1756 Christen Lund, ankersmed
1806 Niels Beck

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 11/Stranden 11*
1756 Langebrogade 9, Lille Torvegade 9
1806 Brogade 14, Lille Torvegade 14*, Strandgade 14*

Matr.nr. 14 A †

Matrikel
1853 Parcel af 1806 14
1945 Henlagt til 1806 2, samt udlagt til offentlig gade
2008

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Brogade 14 A/Strandgade 14 A*

Husnumre
1859 Brogade 14/Strandgade 17

Matr.nr. 14 B †

Matrikel
1863 Parcel af 1806 14
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Lille Torvegade 14 B

Husnumre
1859 Lille Torvegade 13
1901 Torvegade 13

Matr.nr. 15 †

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 18
1806 15
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Johannes Moch
1756 Grøngaard, rådmand
1806 Jens Schoustrup, sæbefabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 11/Stranden 11*
1756 Langebrogade 18, Lille Torvegade 18*
1806 Brogade 15, Lille Torvegade 15*

Husnumre
1859 Brogade 12/Lille Torvegade 11
1901 Brogade 12/Torvegade 11

Matr.nr. 16 †

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 B)
1806 16
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1806 Christensen & Sønners & Harboes pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Ved Langebro 11/Stranden 11*
1756 Langebrogade 11
1806 Brogade 16

Husnumre
1859 Brogade 10

Matr.nr. 17 †

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 17 (del af, senere betegnet 1756 17 A)
1806 17
1844 Delt i 17 A og 17 B

Ejere
1689 Johannes moch
1756 Peter Boertmand og Interessenter
1806 Brogades Sukker-Raffinaderi

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 11/Stranden 11*
1756 Langebrogade 17, Lille Torvegade 17*
1806 Brogade 17, Lille Torvegade 17*

Matr.nr. 17 A †

Matrikel
1844 Parcel af 1806 17
1891 Herfra separeret 443
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1844 Brogade 17 A/Lille Torvegade 17 A*

Husnumre
1859 Brogade 8/Lille Torvegade 7
1891 Lille Torvegade 7
1901 Torvegade 7

Matr.nr. 17 B †

Matrikel
1844 Parcel af 1806 17
1938 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1844 Brogade 17 B/Lille Torvegade 17 B*

Husnumre
1859 Lille Torvegade 5
1901 Torvegade 5

Matr.nr. 18 †

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 16
1806 18
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Johannes Moch
1756 Gotfried Berger, tømrermester
1806 Harboe, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 11/Stranden 11*
1756 Langebrogade 16
1806 Brogade 18

Husnumre
1859 Brogade 6

Matr.nr. 19 †

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 15
1806 19
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Johannes Moch
1756 Michael Klauen, drejer
1806 Peter Floor, snedkermester

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 11/Stranden 11*
1756 Langebrogade 15/Lille Torvegade 15*
1806 Brogade 19, Lille Torvegade 19*

Husnumre
1859 Brogade 4, Lille Torvegade 3
1901 Brogade 4, Torvegade 3

Matr.nr. 20 †

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 14
1806 20
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Johannes Moch
1756 Det Vestindiske Kompagnis pakhus
1806 Grev Schimmelmanns pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 11/Stranden 11*
1756 Langebrogade 14/Imod Vandet 14*/Lille Torvegade 14*
1806 Brogade 20/Lille Torvegade 20*

Husnumre
1859 Brogade 2/Christianshavns Kanal 1/Lille Torvegade 1
1901 Brogade 2/Torvegade 1

Matr.nr. 21 †

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 17 (del af, senere betegnet 1756 17 C)
1806 21
1938 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johannes Moch
1756 Peter Boertmand & Interessenter
1806 Andr. Schreibers pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro/Stranden 11*
1756 Langebrogade 17/Lille Torvegade 17*
1806 Lille Torvegade 21

Husnumre
1859 Lille Torvegade 9
1901 Torvegade 9

Matr.nr. 22

Matrikel
1689 13 (del af) og 1689 14 (del af) og ikke taxeret areal
1756 23 (del af), 1756 24, 1756 25, 1756 22 (del af, senere betegnet 1756 22 B, 1689/14, del af) og 1756 103 (del af, 1689/13, del af)
1757 På Christian Geddes kvarterkort er 22 betegnet 22 B, og 103 betegnet 103 I
1806 22
1958 Hertil henlagt 133 A 3 og 495
1999 Herfra separeret 587
2008 22

Ejere
1689 13: Johan Moth. – 14: Frederik Møller
1756 22: Det Vestindiske og Guinesiske Kompagnis Plads. – 23: Johan Paul Dupaget, sporgmester. – 24-25: Det Vestindiske og Guinesiske Kompagni. – 103: Den Tyske Kirkes Plads
1806 Konferensråd Fabritius von Tengnagels skibsværft
2008 A T P Fonds - Ejendomme

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 13/Kongensgade 13*/Sofiegade 13*. – Strandgade 14/Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Strandgade 22*/Imod Vandet 22. – Strandgade 23. – Strandgade 24/Til Vandet 24. – Imod Vandet 25. – Kongensgade 103
1806 Strandgade 22

Husnumre
1859 Strandgade 1
2008 Knippelsbrogade 3-5/Nicolai Eigtveds Gade 2-38/Strandgade 3

Opførelsesår
1999-2001 (Kuas) af arkitekt Henning Larsen for Nordea

Matr.nr. 23 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 22 (del af, senere betegnet 1756 22 A)
1806 23
1902 Delt i 493, 494 og 495

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Det Vestindiske og Guineiske Kompagni
1806

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Strandgade 22
1806 Strandgade 23

Husnumre
1859 Strandgade 5

Matr.nr. 24 †

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 21
1806 24
1938 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johannes Moch
1756 Mathias Christopher Smidt
1806 Joh. Hagemann

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 11/Stranden 11*
1756 Strandgade 21/Lille Torvegade 21*
1806 Strandgade 24*/Lille Torvegade 24*

Husnumre
1859 Lille Torvegade 15/Strandgade 13
1901 Strandgade 13/Torvegade 15

Matr.nr. 25 †

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 20
1806 25
1938 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johannes Moch
1756 Jens Jespersen Ruus, skomager
1806 Søren Erichsen

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 11/Stranden 11*
1756 Strandgade 20
1806 Strandgade 25

Husnumre
1859 Strandgade 15

Matr.nr. 26 †

Matrikel
1689 18
1756 46 (del af)
1806 26
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Arvingerne efter generaladmiral Adeler
1756 Niels Andersen, bryggersvend
1806 Niels Nielsen, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 18
1756 Strandgade 46/Strandgade 46*
1806 Strandgade 26/Brogade 26*

Husnumre
1859 Brogade 27/Strandgade 19

Matr.nr. 27 †

Matrikel
1689 24 og 1689 19 (del af), 1689 (del af) 20 og 1689 23 (del af)
1756 49 (del af, 1689/23, del af, og 1689/24) og 1756 47 (del, af, 1689/19, del af) og 1756 48 (del af, 1689/20, del af)
1806 27
1840 Sammenlagt med 1806 28 og 1806 29, til: 27, 28 & 29

Ejere
1689 19: Dreier, schoutbynacht. – 20: Peder Hansen, sæbesyder. – 23: Brechling, assessor. – 24: Henrik Müller, rentemester
1756 47: Peder Heggelunds enke. – 48-49: Det Danske Asiatiske Kompagni
1806 Det Asiatiske Kompagni

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 19, 20, 23 og 24
1756 Strandgade 47-48. – Imod Havnen 48-49/Imod Vandet 48-49*/Strandgade 48-49*
1806 Strandgade 27

Matr.nr. 27, 28 & 29 (fra 1953: 27)
Asiatisk Plads

Matrikel
1840 Sammensat af 1806 27, 1806 28 og 1806 29
1953 Betegnet 27 (nyt nummer)
1982 Hertil henlagt 1806 1 og 2 (del af)
2008 27

Ejere
2008 Slots- Og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1840 Strandgade 27, 28 & 29

Husnumre
1859 Strandgade 21-25
1982 Asiatisk Plads 2, Standgade 21-27 (Kraks Vejviser 1983)
2008 Asiatisk Plads 2, Strandgade 25

Opførelsesår
Kontorbygningen 1738-39 af arkitekt Philip de Lange muligvis efter tegninger af Felix Dusart for Asiatisk Kompagni. Ombygget i 1970’erne, - Pakhuset: 1781. Ombygget i 1970’erne . – Eigtveds Pakhus: 1748-50. Ombygget 1918 og i 1970’erne (Historiske huse). – Kontorfløjene mod Torvegade: 1977-80 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen for Udenrigsministeriet (Weilbach)

Matr.nr. 28 †

Matrikel
1689 23 (del af)
1756 47 (del af), 1756 48 (del af) og 1756 49 (del af)
1806 28
1840 Sammenlagt med 1806 27 og 1806 29, til: 27, 28 & 29

Ejere
1689 Beching, assessor
1756 47: Peder Heggelunds enke. – 48-49: Det Danske Asiatiske Kompagni
1806 Det Asiatiske Kompagni

Matrikulære husnumre
1689 Stranden og Fortovet 23/Sankt Annæ Gade 23*
1756 Strandgade 47-49
1806 Strandgade 28

Matr.nr. 29 †

Matrikel
1689 19 (del af), 1689 20 (del af), 1689 23 (del af) og 1689 24 (del af)
1756 47 (del af, 1689/19, del af), 1756 48 (del af, 1689/20, del af) og 1756 49 (del af, 1689/23, del af, og 1689/24, del af)
1806 29
1840 Sammenlagt med 1806 27 og 1806 28, til: 27, 28 & 29

Ejere
1689 19: Dreyer, schoubynacht. – 20: Peder Hansen, sæbesyder. – 21: Peter Vinberg, brygger. – 22: Bernt Thommesen, brygger. – 23: Brechling, assessor
1756 47: Peder Heggelunds enke. – 48-49: Det Danske Asiatiske Kompagni
1806 Det Asiatiske Kompagni

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 19-20, Fortovet 19-20*. – Strandgade 21-22, Fortovet 21-22*, Kongensgade 21-22*. – Stranden og Fortovet 23/Sankt Annæ Gade 23*
1756 Strandgade 47-48. – Strandgade 49/Imod Havnen 49*/Imod Vandet 49*
1806 Strandgade 29

Matr.nr. 30
Gammel Dok Pakhus

Matrikel
1689 29 og 1689 28 (del af)
1756 50
1806 30
1997 Herfra separeret 584
2007 Herfra separeret 582
2008 30

Ejere
1689 28: Nikolaj Jansen, assessor. – 29: Arv, assessor
1756 Hans Kongelige Majestæts dok
1806 Den kongelige dok
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 28, Fortovet 28*/Bådsmandsstræde 28*/Kongensgade 28*. - Bådsmandsstræde mod Stranden 29/Stranden eller Reviren 29*
1756 Strandgade 50/Til Vandet 50
1806 Strandgade 30

Husnumre
1859 Strandgade 27
2008 Strandgade 27

Opførelsesår
Pakhuset: 1882-83 af arkitekt H. C. Scharling. Ombygget 1920 for De Forenede Oplagspladser og Værfter i Kjøbenhavn (De Forenede Handels- og Oplagspladser A/S) (Historiske huse)

Matr.nr. 31 †

Matrikel
1689 31
1756 51
1806 31
<1852 Delt i 31 A og 31 B

Ejere
1689 Johan Christensen, brygger
1756 Hans Kongelige Majestæts grynmølle
1806 Den Danske Manufakturhandels Pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 31/Gaden mod Stranden 31*/Et nyt anlagt Stræde 31*
1756 Strandgade 51/Bådsmandsstræde 51*/Til Vandet 51*
1806 Strandgade 31

Matr.nr. 31 A †

Matrikel
<1852 Parcel af 1806 31
>1859 Henlagt til 31 B

Ejere

Matrikulære husnumre
<1852 Strandgade 31 A

Husnumre
1859 Strandgade uden nummer

Matr.nr. 31 B (senere 31)

Matrikel
<1852 Parcel af 1806 31
>1859 Hertil henlagt 31 A, og matriklen herefter betegnet 31 (nyt nummer)
1963 Hertil henlagt 418
2008 31

Ejere
2008

Matrikulære husnumre
1852><1859 Strandgade 31 B

Husnumre
1859 Strandgade uden nummer
2008 Strandgade 29

Opførelsesår
1965 (Kuas) af arkitekt Jørgen Buschardt for Atomenergikommissionen

Matr.nr. 32
Wilders Plads

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 52 (del af, senere betengnt 52 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 52 E
1806 32
1907 Herfra separeret 508
2008 32

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Agent Biørns dødsbo
1806 Det Asiatiske Kompagnis Plads
2008 Wilders Plads Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Imod Holmen 52/Til Kanalen 52*/Vandet mod Volden 52*
1806 Wilders Plads 32

Husnumre
1859 Wilders Plads uden nummer
1907 Wilders Plads uden nummer
2008 Strandgade 52-56, 66 og 70, Wilders Plads 1-15, 2, 6-8

Opførelsesår
Hovedbygningen: Før 1741. Ombygget i 1800-tallet. – Gavlkvisthuset: 1730’erne. – Pakhuset: 1761-64 af arkitekt J. C. Conradi for Carl Wilder (Historiske huse)

Matr.nr. 33 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 52 (del af, senere betegnet 1756 52 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 52 F (del af)
1806 33
1806 Delt i 33 A, 33 B, 33 C og 33 D

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Agent Biørns dødsbo
1806 Konferensråd Ryberg og Interessenter

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Imod Holmen/Til Kanalen/Vandet mod Volden
1806 Krøyers Plads

Matr.nr. 33 (nyt nummer)
Krøyers Plads, Grønlandske Handels Plads

Matrikel
1883 Sammensat af 33 A, 33 B, 33 C og 33 D
2003 Herfra separeret 625 og 626
2004 Herfra separeret 659
2008 33

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Husnumre
1883 Krøyers Plads uden husnummer
2003 Strandgade 100
2008 Strandgade 100

Opførelsesår
1966 (Kuas)

Matr.nr. 33 A †

Matrikel
1806 Parcel af 1806 33
1883 Sammenlagt med 33 B, 33 C og 33 D, til: 33 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Krøyers Plads

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer

 

Matr.nr. 33 B †

Matrikel
1806 Parcel af 1806 33
1883 Sammenlagt med 33 A, 33 C og 33 D, til: 33 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Krøyers Plads

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer

Matr.nr. 33 C †

Matrikel
1806 Parcel af 1806 33
1883 Sammenlagt med 33 A, 33 B og 33 D, til: 33 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Krøyers Plads

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer

Matr.nr. 33 D †

Matrikel
1806 Parcel af 1806 33
1883 Sammenlagt med 33 A, 33 B og 33 C, til: 33 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Krøyers Plads

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer

Matr.nr. 34 †
Grønlandske Handels Plads

Matrikel
1689 Ikke taxteret
1756 52 (del af, senere betegnet 1756 52 C)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 52 F (del af)
1806 34
1951 Henlagt til 33 (nyt nummer) og overgået til umatrikuleret havneareal

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Det Almindelige Handelskompagni
1806 Grønlandske Handels Plads

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Imod Holmen på de to andre sider
1806 Grønlandske Handels Plads

Husnumre
1859 Uden gadenavn og nummerangivelse

Matr.nr. 35 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 53
1806 35
1850 Delt i 35 A og 35 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Agent Biørns Enkefrues gård
1806 Unions Sukkerraffinaderi

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Strandgade 53/Bådsmandsstræde 53*/Kanalen 53*/Kongensgade 53*
1806 Strandgade 35/Bådsmandsstræde 35*/Kongensgade 35*

Matr.nr. 35 A †

Matrikel
1850 Parcel af 1806 35
1856 Delt i 35 A 1 og 35 A 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1850 Strandgade 35 A/Bådsmandsstræde 35 A*, Christianshavns Kanal 35 A*

Matr.nr. 35 A 1 †

Matrikel
1856 Parcel af 35 A
1866 Herfra separeret 408
1867 Hertil henlagt 408
1962 Herfra separeret 547
1989 Betegnet 566

Ejere

Matrikulære husnumre
1856 Strandgade 35 A 1/Bådsmandsstræde 35 A 1*/Christianshavns Kanal 35 A 1*

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 1/Strandgade 46, Christianshavns Kanal uden nummer
1866 Strandgade 46
1962 Bådsmandsstræde 3/Strandgade 46

Opførelsesår
Hjørnebygningen: 1734 af købmand Andreas Bjørn. Ombygget 1851-52. – Portbygningen 1734. Ombygget 1804 og 1851-52. – Fløjen mod Bådsmandsstræde: Før 1741. Ombygget før 1761

Matr.nr. 35 A 2 †

Matrikel
1856 Parcel af 35 A
1989 Betegnet 567

Ejere

Matrikulære husnumre
1856 Bådsmandsstræde 35 A 2/Wildersgade 35 A 2*/Kanalen 35 A 2*

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 3

Matr.nr. 35 B †

Matrikel
1850 Parcel af 1806 35
1852 Delt i 35 B 1 og 35 B 2

Ejere
Gader & numre
1850 Strandgade 35 B/Kanalen 35 B*

Matr.nr. 35 B 1 †

Matrikel
1852 Parcel af 35 B
1989 Betegnet 568

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Strandgade 35 B 1

Husnumre
1859 Strandgade 48

Matr.nr. 35 B 2 †

Matrikel
1852 Parcel af 35 B
1989 Betegnet 569

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Strandgade 35 B 2/Kanalen 35 B 2*

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 50

Matr.nr. 36
Irgens Gård

Matrikel
1689 28 (del af)
1756 45
1806 36
2008 36

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Peter Borre, grosserer
1806 Den kongelige Artillerikaserne
2008 E/F Irgensgaard Matr Nr. 36

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 28/Baadsmandsgade 28*/Kongensgade 28*
1756 Strandgade 45/Bådsmandsstræde 45*/Kongensgade 45
1806 Strandgade 36/Bådsmandsstræde 36*/Kongensgade 36*

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 2/Strandgade 44/Wildersgade 59
2008 Strandgade 44

Opførelsesår
Mellem 1751 og 1783 af tobaksfabrikant Peter Borre. Ombygget 1790-92 (Historiske huse)

Matr.nr. 37

Matrikel
1689 27
1756 44
1806 37
2008 37

Ejere
1689 Hans Andersen Normand
1756 Mathias Larsen Hald, tømmersvend
1806 Jens Viby
2008 E/F Strandgade 42 - 42 A

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 27
1756 Strandgade 44
1806 Strandgade 37

Husnumre
1859 Strandgade 42
2008 Strandgade 42

Opførelsesår
Før 1737. Ombygget 1788 og 1882 (Historiske huse)

Matr.nr. 38 †

Matrikel
1689 26 (del af)
1756 43 (del af, senere betegnet 1756 43 B)
1806 38
1820 Delt i 38 A og 38 B

Ejere
1689 Niels Sørensen, brygger
1756 Johan Jensen, rebslager
1806 Tuschier, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 26
1756 Strandgade 43
1806 Strandgade 38

Matr.nr. 38 A

Matrikel
1820 Parcel af 1806 38
2008 38 A

Ejere
2008

Matrikulære husnumre
1820 Strandgade 38 A

Husnumre
1859 Strandgade 40
2008 Strandgade 40

Opførelsesår
1765 for blokkedrejer Johannes Ambrosius. Ombygget før 1804 og før 1845 (Historiske huse)

Matr.nr. 38 B

Matrikel
1820 Parcel af 1806 38
1820 Sammenlagt med 39 & 77, til: 38 B, 39 & 77

Matr.nr. 38 B, 39 & 77 (fra 1953: 38 B)

Matrikel
1820 Sammensat af 38 B og 39 & 77
1909 Herfra separeret 510
1953 Betegnet 38 B (nyt nummer)
2008 38 B

Ejere
2008 Droob Aps

Matrikulære husnumre
1820 Strandgade 38 B, 39 & 77, Kongensgade 38 B, 39 & 77

Husnumre
1859 Strandgade 38, Wildersgade 55
1909 Strandgade 38
2008 Strandgade 38

Opførelsesår
Sandsynligvis 1688. Ombygget 1908 (Historiske huse)

Matr.nr. 39 †

Matrikel
1689 26 (del af)
1756 43 (del af, senere betegnet 1756 43 A)
1806 39
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 77, til: 39 & 77

Ejere
1689 Niels Sørensen, brygger
1756 Johan Jensen, rebslager
1806 Anton Toxværd, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 26
1756 Strandgade 43
1806 Strandgade 39

Matr.nr. 39 & 77 †

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 39 og 1806 77
1820 Sammenlagt med 38 B, til: 38 B, 39 & 77

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Strandgade 39, Kongensgade 39*

Matr.nr. 40
Niels Brocks Gård

Matrikel
1689 25
1756 42
1806 40
1915 Hertil henlagt 41 B og 1806 75
1916 Herfra separeret 514
2008 40

Ejere
1689 Peder Møller, magister
1756 Lund, etatsråd
1806 N. B. Sommerfeldt
2008 E/F Strandgade 36

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 25
1756 Strandgade 42
1806 Strandgade 40

Husnumre
1859 Strandgade 36
1915 Sankt Annægade 3/Strandgade 36, Wildersgade 51
1916 Strandgade 36, Wildersgade 51
2008 Strandgade 36, Wildersgade 51

Opførelsesår
Strandgade 36: 1780. Senere ombygget. – Wildersgade 51: 1780. Senere ombygget (Historiske huse)

Matr.nr. 41 †

Matrikel
1689 24 (del af)
1756 41
1806 41
1856 Delt i 41 A og 41 B

Ejere
1689 Isak Bowkes, skipper
1756 Dahldoph, kasserer
1806 Jakob Thostrup, kaptajn, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 24/Sankt Annæ Gade 24*
1756 Strandgade 41/Sankt Annæ Gade 41*
1806 Strandgade 41/Sankt Annæ Gade 41*

Matr.nr. 41 A
Topps Gård, Brydes Gård

Matrikel
1856 Parcel af 1806 41
2008 41 A
Ejere
2008 Ejerforeningen Brydes Gaard

Matrikulære husnumre
1856 Strandgade 41 A/Sankt Annæ Gade 41 A*

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 1/Strandgade 34
2008 Sankt Annæ Gade 1/Strandgade 34

Opførelsesår
Sandsynligvis før 1730. Ombygget 1806 og ca. 1913 (Historiske huse)

Matr.nr. 41 B †

Matrikel
1856 Parcel af 1806 41
1915 Henlagt til 1806 40

Ejere

Matrikulære husnumre
1856 Sankt Annæ Gade 41 B

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 3

Matr.nr. 42
Mikkel Vibes Gård

Matrikel
1689 23 (del af)
1756 40 (del af, senere betegnet 1756 40 A)
1806 42
2008 42

Ejere
1689 Brechling, assessor
1756 Svend Svendsen, ekvipagemester
1806 Peder Simonsen, blokkedrejer
2008 E/F Strandgade 32/Adv C Hooge

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 23, Sankt Anna Gade 23*
1756 Strandgade 40/Sankt Annæ Gade 40
1806 Strandgade 42/Sankt Annæ Gade 42*

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 2/Strandgade 32
2008 Strandgade 32

Opførelsesår
1620’erne af Mikkel Vibe. Ombygget i 1830’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 43 †

Matrikel
1689 22 (del af)
1756 39
1806 43
1909 Hertil henlagt 1806 72
1943 Henlagt til 413

Ejere
1689 Lars Espensen
1756 Peder Nielsen Trie, brygger
1806 Johan David Vogel, brygger og grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 22, Store Kongensgade 22*
1756 Strandgade 39/Kongensgade 39*/Sankt Annæ Gade 39*
1806 Strandgade 43

Husnumre
1859 Strandgade 30
1909 Strandgade 30, Wildersgade 43

Matr.nr. 44 †

Matrikel
1689 21
1756 38
1806 44
1934 Henlagt til 413

Ejere
1689 Peter Vinberg, brygger
1756 Jacob Italiender Benmjamins
1806 Jacob Italiender

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 21, Store Kongensgade 21*
1756 Strandgade 38, Kongensgade 38*
1806 Strandgade 44, Kongensgade 44*

Husnumre
1859 Strandgade 28/Wildersgade 41

Matr.nr. 45
Behagens Gård

Matrikel
1689 19 (del af) og 1689 20 (del af)
1756 36 (1689/19) og 1756 37 (1689/20)
1806 45
1870 Herfra separeret 413
2008 45

Ejere
1689 19: Dreier, schoutbynacht. – 20: Peder Hansen, sæbesyder
1756 36: Hegelund, madame. – 37: Frederik Holmsted, etatsråd
1806 Det forrige Behagenske Sukkerraffinaderi
2008 Tandlæge Jette Andersson APS

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 19. – Strandsgade 20/Store Kongensgade 20*
1756 Strandgade 36. – Strandgade 37/Kongensgade 37*
1806 Strandgade 45, Kongensgade 45*

Husnumre
1859 Strandgade 26/Wildersgade 39
1870 Strandgade 70
2008 Strandgade 26

Opførelsesår
Før 1635. Ombygget 1769 og 1874 (Historiske huse)

Matr.nr. 46

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 35 (del af, senere betegnet 1756 35 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 35 C
1806 46
2008 46

Ejere
1689 Arvingerne efter generaladmiral Adeler
1756 Høyer, generalkrigskommissær
1806 Niels Brock Hansen, grosserer
2008 E/F Strandgade 24

Matrikulære husnumre
1689 Strandgaden 18/Store Kongensgade 18*
1756 Strandgaden 35
1806 Strandgade 46

Husnumre
1859 Strandgade 24
2008 Strandgade 24

Opførelsesår
Før 1635. Ombygget 1748 (Historiske huse)

Matr.nr. 47
Cort Adelers Gård

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 35 (del af, senere betegnet 1756 35 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 35 D
1806 47
2008 47

Ejere
1689 Arvingerne efter generaladmiral Adeler
1756 Johan Frederik Becker
1806 Rabe Holm, kommerceraad, grosserer
2008 Hanne Lassen

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 18, Store Kongensgade 18*
1756 Strandgaden 35
1806 Strandgade 47

Husnumre
1859 Strandgade 22
2008 Strandgade 22

Opførelsesår
Før 1635. Ombygget ca. 1670, 1743, 1770 1812 og 1927 (Historiske huse)

Matr.nr. 48 †

Matrikel
1689 17
1756 34
1806 48
1931 Hertil henlagt 1806 49, 1806 50, 1806 66, 1806 67, 1806 68, 1806 107, 1806 108, 1806 109 og 1806 110
1931 Herfra separeret 527
1932 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Mortensen, skipper
1756 Jesper Rohde og Jacob Ravnstrup
1806 Jacob Thorsberg, vinhandler

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 17
1756 Strandgade 34
1806 Strandgade 48

Husnumre
1859 Strandgade 20

Matr.nr. 49 †

Matrikel
1689 16 (del af)
1756 33
1806 49
1931 Henlagt til 1806 48

Ejere
1689 Arvingerne efter Maria, enke efter Karel van Mandern
1756 Abraham Buck, skomager
1806 Fick, madam, nålemager

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 16/Lille Torvegade 16*
1756 Strandgade 33
1806 Strandgade 49

Husnumre
1859 Strandgade 18

Matr.nr. 50 †

Matrikel
1689 16 (del af)
1756 32
1806 50
1931 Henlagt til 1806 48

Ejere
1689 Arvingerne efter Marie, enke efter Karel van Mandern
1756 Mads Sørensen Obye, hyrekudske
1806 Poul Holst, høker

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 16/Lille Torvegade 16*
1756 Strandgade 32/Lille Torvegade 32*
1806 Strandgade 50/Lille Torvegade 50*

Husnumre
1859 Lille Torvegade 17/Strandgade 16
1901 Strandgade 16/Torvegade 17

Matr.nr. 51
Den Rodske Gård

Matrikel
1689 15 (del af)
1756 31
1806 51
2008 51

Ejere
1689 Anders Svendsen, bry gger
1756 Rasmus Rohde, vintapper
1806 Jacob Kaarsberg, vinhandler
2008 E/F Den Rohdeske Gaard (E 33)

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 15/Lille Torvegade 15*
1756 Strandgade 31/Lille Torvegade 31*
1806 Strandgade 51/Lille Torvegade 51*

Husnumre
1859 Lille Torvegade 20/Strandgade 14
1901 Torvegade 20/Strandgade 14
2008 Strandgade 14

Opførelsesår
Før 1728. Ombygget 1785 og 1792 (Historiske huse)

Matr.nr. 52 †

Matrikel
1689 15 (del af)
1756 30
1806 52
1869 Sammenlagt med 1806 65, til: 52 & 65

Ejere
1689 Anders Svendsen, brygger
1756 Laurids Madsen
1806 Christian Aars, kaptajn, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 15/Lille Torvegade 15*
1756 Strandgade 30
1806 Strandgade 52

Husnumre
1859 Strandgade 12

Matr.nr. 52 & 65 (fra 1953: 52)
Jennows Gård

Matrikel
1869 Sammensat af 1806 52 og 1806 65
1953 Betegnet 52 (nyt nummer)
2008 52

Ejere
2008 Matr.Nr.52 Christianshavns Kvart.

Husnumre
1869 Strandgade 12, Wildersgade 21
2008 Strandgade 12, Wildersgade 21

Opførelsesår
Før 1702 af brygger Jacob Byssing. Ombygget 1792 og 1875 (Historiske huse)

Matr.nr. 53
J. B. Schottmanns Gård

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 29
1806 53
2008 53

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Christen Rasmussen, grovsmed
1806 Schottmann, madam, murermester
2008 E/F Strandgade 10

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Lille Kongensgade 14*/Sofiegade 14
1756 Strandgade 29
1806 Strandgade 53

Husnumre
1859 Strandgade 10
2008 Strandgade 10

Opførelsesår
1660’erne. Ombygget før 1731, efter 1768, mellem 1770 og 1776 (Historiske huse)

Matr.nr. 54

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 28
1806 54
2008 54

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Grøngård, rådmand
1806 Jacob Holm
2008 E/F Strandgade 8 A - E

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Lille Kongensgade 14*/Sofiegade 14
1756 Strandgade 28
1806 Strandgade 54

Husnumre
1859 Strandgade 8
2008 Strandgade 8

Opførelsesår
Før 1731. Ombygget mellem 1756-1773 og ca. 1839 (Historiske huse)

Matr.nr. 55 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 27
1806 55
1853 Delt i 55 A, 55 B og 55 C

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Christian, greve af Reventlow, geheimeråd
1806 Fenger, madam

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Lille Kongensgade 14*/Sofiegade 14
1756 Strandgade 27, Kongensgade 27*
1806 Strandgade 55, Kongensgade 55*

Matr.nr. 55 A
Lehns Gård, Tordenskjolds Gård

Matrikel
1853 Parcel af 1806 55
2008 55 A

Ejere
2008 A/B Tordenskjolds Gaard

Matrikulære husnumre
1853 Strandgade 55 A, Kongensgade 55 A

Husnumre
1859 Strandgade 6, Wildersgade 11
2008 Strandgade 6, Wildersgade 11

Opførelsesår
Ca. 1703. Ombyggtet 1857-58 (Historiske huse)

Matr.nr. 55 B

Matrikel
1853 Parcel af 1806 55
1929 Hertil henlagt 55 C
2008 55 B

Ejere
2008 C.W. Obel Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1853 Kongensgade 55 B

Husnumre
1859 Wildersgade 9
1929 Strandgade 4, Wildersgade 7-9
2008 Strandgade 4

Opførelsesår
Strandgade 4: 1783 af agent Bertel Madsen. Ombygget 1874. – Strandgade 4 B: Før 1699. Ombygget 1783, i 1789 og begyndelsen af 1800-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 55 C †

Matrikel
1853 Parcel af 1806 55
1929 Henlagt til 55 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Kongensgade 55 C

Husnumre
1859 Wildersgade 7
1929 Strandgade 4, Wildersgade 7

Matr.nr. 56 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 26
1806 56
1929 Henlagt til 55 B

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Johan Paul Dupaget, sprogmester
1806 Anders Kyhn, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Lille Kongensgade 14*/Sofiegade 14
1756 Strandgade 26
1806 Strandgade 56

Husnumre
1859 Strandgade 4

Matr.nr. 57 †

Matrikel
1689 13 (del af) og 1689 14 (del af) samt ikke taxeret areal
1756 23 (del af, 1689/14, del af), 1756 24 (tidligere ikke taxeret), 1756 25 (del af, 1689/13) og 1756 103 (del af, 1689/13, del af)
1806 57
1835 Sammenlagt med 60 B, til: 57 & 60 B

Ejere
1689 13: Angiveligt tilhørende Johan Moth. – 14: Frederik Møller
1756 23: Johan Paul Dupaget, sprogmester. – 24-25: Det Vestindisk og Guinesiske Kompagni. – 103:
1806 Frederiks Tyske Kirke

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 13/Lille Kongensgade 13*/Sofiegade 13*. - Strandgade 14/Lille Kongensgade 14*/Sofiegade 14
1756 Strandgade 23. – Strandgade 24/Til Vandet 24*. – Imod Vandet 25. – 103: Kongensgade 103
1806 Strandgade 57, Kongensgade 57*

Matr.nr. 57 & 60 B
Christianskirken

Matrikel
1835 Sammensat af 1806 57 og 60 B
1902 Herfra separeret 492
1926 Hertil henlagt 1806 59
2008 57

Ejere
2008 Christians Sogn Menighedssamfund

Matrikulære husnumre
1835 Strandgade 57 & 60 B, Kongensgade 57 & 60 B*

Husnumre
1859 Strandgade 2, Wildersgade 3
1926 Strandgade 2, Wildersgade 1
2008 Strandgade 1-2 (!)

Opførelsesår
1755-59 af arkitekt Nikolaj Eigtved. Spiret 1761 af arkitekt G. D. Anthon (Trap 5)

Matr.nr. 58 †

Matrikel
1689 13 (del af)
1756 103 (del af, senere betegnet 1756 103 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 103 K
1806 58
1923 Henlagt til 405

Ejere
1689 Johan Moth, sekretær
1756 von Osten
1806 Svend Jensen, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 13/Kongensgade 13*/Sofiegade 13*
1756 Kongensgade 103
1806 Strandgade 58

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn eller husnummer

Matr.nr. 59 †

Matrikel
1689 13 (del af)
1756 103 (del af, senere betegnet 1756 103 C)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 103 H
1806 59
1925 Herfra separeret 520
1926 Henlagt til 57 & 60 B

Ejere
1689 Angiveligt Johan Moth
1756
1806 Kongelig majestæts pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 13/Lille Kongensgade 13*/Sofiegade 13*
1756 Kongensgade 103
1806 Kongensgade 59

Husnumre
1859 Wildersgade 1

Matr.nr. 60 †

Matrikel
1689 13 (del af)
1756 103 (del af, senere betegnet 1756 103 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 103 L (umatrikuleret del af Kongensgades, nuværende Wildersgades, forlængelse)
1806 60
1835 Delt i 60 A og 60 B

Ejere
1689 Angiveligt Johan Moth
1756
1806 Frederiks Tyske Kirkes præstebolig

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 13/Lille Kongensgade 13*/Sofiegade 13*
1756 Kongensgade 103
1806 Kongensgade 60

Matr.nr. 60 A

Matrikel
1835 Parcel af 1806 60
2008 60 A

Ejere
2008 C.W. Obel Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1835 Kongensgade 60 A

Husnumre
1859 Wildersgade 5
2008 Wildersgade 7

Opførelsesår
2000 (Kuas)

Matr.nr. 60 B †

Matrikel
1835 Parcel af 1806 60
1835 Sammenlagt med 1806 57, til: 57 & 60 B

Matr.nr. 61

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 102
1806 61
2008 61

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Peder Jensen Holm, skibstømmermand
1806 Jørgen Kruuse, høker
2008 Bente Hessellund Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Lille Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Kongensgade 102
1806 Kongensgade 61

Husnumre
1859 Wildersgade 13
2008 Wildersgade 13

Opførelsesår
Før 1707. Senere ombygget, senest i 1905 (Historiske huse)

Matr.nr. 62

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 101
1806 62
2008 62

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Even Isaksen, skrædder
1806 C. M. Tychsen, klædekræmmer
2008 Wildersgade 15 APS

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Lille Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Kongensgade 101
1806 Kongensgade 62

Husnumre
1859 Wildersgade 15
2008 Wildersgade 15

Opførelsesår
1778. Ombygget mellem 1838 og 1849 (Historiske huse)

Matr.nr. 63

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 100
1806 63
2008 63

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Lars Hansen, islandsk arbejdskarl
1806 Schottmann, madam
2008 Petersgaard Gods V/Peter Iuel

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Lille Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Kongensgade 100
1806 Kongensgade 63

Husnumre
1859 Wildersgade 17
2008 Wildersgade 17

Opførelsesår
Før 1689. Senere ombygget, senest 1853-54 (Historiske huse)

Matr.nr. 64

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 99
1806 64
2008 64

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Rasmus Pedersen, arbejdskarl
1806 Jens Sneeberg, torvemester
2008 Gunnar Rody Hollender

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Lille Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Kongensgade 99
1806 Kongensgade 64

Husnumre
1859 Wildersgade 19
2008 Wildersgade 19

Opførelsesår
1787-88 (Historiske huse)

Matr.nr. 65 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 98
1806 65
1869 Forenet med 1806 52

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Jon Andersen, øltapper
1806 Christian Aars, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Lille Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Kongensgade 98
1806 Kongensgade 65

Husnumre
1859 Wildersgade 21

Matr.nr. 66 †

Matrikel
1689 52
1756 71
1806 66
1931 Henlagt til 1806 48

Ejere
1689 Laurids Larsen, skrædder
1756 Jacob Køhlers enke
1806 Engelbrecht Myhre, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 52
1756 Kongensgade 71
1806 Kongensgade 66

Husnumre
1859 Wildersgade 27

Matr.nr. 67 †

Matrikel
1689 63 (del af)
1756 70
1806 67
1931 Henlagt til 1806 48

Ejere
1689 Christen Bysing, bager
1756 Hans Lys, slagter
1806 R. Hoffmann

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 63, Store Kongensgade 63*
1756 Kongensgade 70
1806 Kongensgade 67

Husnumre
1859 Wildersgade 29

Matr.nr. 68 †

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 69
1806 68
1931 Henlagt til 1806 48

Ejere
1689 Arvingerne efter generaladmiral Adeler
1756 Christen Jensen Rohde, undermester
1806 Jens Schals

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 18, Store Kongensgade 18*
1756 Kongensgade 69
1806 Kongensgade 68

Husnumre
1859 Wildersgade 31

Matr.nr. 69

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 68
1806 69
2008 69

Ejere
1689 Arvingerne efter generaladmiral Adeler
1756 Henrik Andersen, skipper
1806 Christian Hegelund, kaptajn
2008 Anthony Assefi

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 18, Store Kongensgade 18*
1756 Kongensgade 68
1806 Kongensgade 69

Husnumre
1859 Wildersgade 33
2008 Wildersgade 33

Opførelsesår
Før 1635. Ombygget før 1751, i 1829 og 1978-79 (Historiske huse)

Matr.nr. 70

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 67
1806 70
2008 70

Ejere
1689 Arvingerne efter generaladmiral Adeler
1756 Hans Riemand Thorsen, kaptajn
1806 Bøyesen, kaptajn
2008 Anna Lisa Hylten-Cavallius

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 18, Store Kongensgade 18*
1756 Kongensgade 67
1806 Kongensgade 70

Husnumre
1859 Wildersgade 35
2008 Wildersgade 35

Opførelsesår
Mellem 1717 og 1739. Ombygget 1770 og i 1856 (Historiske huse)

Matr.nr. 71

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 65 og 1756 66
1806 71
2008 71

Ejere
1689 Arvingene efter generaladmiral Adeler
1756 65-66: Jochum Lund, ankersmed
1806 Pedersen, kaptajn
2008 E/F Wildersgade 37

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 18, Store Kongensgade 18*
1756 Kongensgade 65 og 66
1806 Kongensgade 71

Husnumre
1859 Wildersgade 37
2008 Wildersgade 37

Opførelsesår
Mellem 1717 og 1739. Ombygget 1745, før 1751 og 1778 (Historiske huse)

Matr.nr. 72 †

Matrikel
1689 38
1756 64
1806 72
1909 Henlagt til 1806 43

Ejere
1689 Laurids Espensen
1756 Christen Christensen Hørbye
1806 Johan David Vogel

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 38
1756 Kongensgade 64
1806 Kongensgade 72

Husnumre
1859 Wildersgade 43

Matr.nr. 73 †

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 61
1806 73
1806 Uformelt sammenlagt med 148, til: 73 & 148

Ejere
1689 Hiort, kancelliråd
1756 Niels Bertelsen, favnesætter
1806 Jacob Thostrup

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 37/Sankt Annæ Gade 37*
1756 Kongensgade 61/Sankt Annæ Gade 61*
1806 Kongensgade 73/Sankt Annæ Gade 73*

Matr.nr. 73 & 148

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 73 og 1806 148
2008 73

Ejere
2008 Det Lille Palæ, Christianshavn APS

Matrikulære husnumre
1806 Sankt Annæ Gade 73 & 148, Kongensgade 73 & 148*

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 5/Wildersgade 47
2008 Sankt Annæ Gade 5

Opførelsesår
1840. Ombygget 1911 (Historiske huse)

Matr.nr. 74

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 59 og 1756 60
1806 74
2008 74

Ejere
1689 Hiort, kancelliråd
1756 59: Ernst Christophersen, skipper. – 60: Madam Cathrine, sal. Dahldorphs
1806 Niels Bruus
2008 Andelsboligforeningen Wildersgade

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 37/Sankt Annæ Gade 37*
1756 Kongensgade 59 og 60
1806 Kongensgade 74

Husnumre
1859 Wildersgade 49
2008 Wildersgade 49

Opførelsesår
1801 (Historiske huse)

Matr.nr. 75 †

Matrikel
1689 36 (del af)
1756 57 og 1756 58
1806 75
1915 Henlagt til 1806 40

Ejere
1689 Peder Møller, magister
1756 57: Jens Jørgensen, skipper. – 58: Adam Thomsen
1806 Sommerfeldts pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 36
1756 Kongensgade 57 og 58
1806 Kongensgade 75

Husnumre
1859 Wildersgade 51

Matr.nr. 76

Matrikel
1689 36 (del af)
1756 56
1806 76
2008 76

Ejere
1689 Peder Møller, magister
1756 Frost, madame
1806 Peter Brock
2008 E/F Thomas Overskous Hus

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 36
1756 Kongensgade 56
1806 Kongensgade 76

Husnumre
1859 Wildersgade 53
2008 Wildersgade 53

Opførelsesår
1776 (Historiske huse)

Matr.nr. 77 †

Matrikel
1689 35
1756 55
1806 77
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 39, til: 39 & 77

Ejere
1689 Lars Pedersen, smed
1756 Kaptajn Paul Jensens enke
1806 Andreas Bergmann, snedkermester

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 35
1756 Kongensgade 55
1806 Kongensgade 77

Matr.nr. 78

Matrikel
1689 32 (del af), 1689 33 (del af) og 1689 34 (del af)
1756 54
1806 78
2008 78

Ejere
1689 32: Peder Jensen, favnsætter. – 33: Arian Blauven, skipper. – 34: Aage Pedersen, brændevinsbrænder
1756 Hans Henrik Hansen, sæbesyder
1806 Aagesen, jomfru
2008 Andelsboligforening Wildersgade 57

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 32, 33 og 34
1756 Kongensgade 54
1806 Kongensgade 78

Husnumre
1859 Wildersgade 57
2008 Wildersgade 57

Opførelsesår
1888 (Matrikelregister)

Matr.nr. 79
Prinsesse Maries Hjem for gamle Sømænd og Sømænds Enker

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 126
1806 79
2008 79

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Agent Andreas Biørns dødsbo
1806 Kaptajn Christmas & Borchs pakhus
2008 Fonden for Sømandsboliger

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Overgaden neden Vandet 126/Bådsmandsstræde 126*/Kanalen 126*/Kongensgade 126*
1806 Kongensgade 79/Bådsmandsstræde 79*/Overgaden neden Vandet 79*

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 5
2008 Bådsmandsstræde 9-17/Christianshavns Kanal 8-12/Overgaden neden Vandet 53/Wildersgade 68-70

Opførelsesår
1878 af Johan Schrøder for Sømandsforeningen af 1856. Udvidet 1924 (Historiske huse)

Matr.nr. 80 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 127
1806 80
1891 Sammenlagt med 1806 82, 1806 83, 1806 149, 1806 150 og 151 & 152, til: 80, 149, 82, 83, 150, 151 & 152

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Hans Henrik Hansens pakhus
1806 Bügel & Comp.s pakhus
2008

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Kongensgade 127/Bådsmandsstræde 127*
1806 Kongensgade 80/Bådsmandsstræde 80*

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 4/Wildersgade 66

Matr.nr. 80, 149, 82, 83, 150, 151 & 152 (fra 1953: 80)
Wildersgades Kaserne

Matrikel
1891 Sammenlagt med 1806 82 og 1806 149, til: 80, 149, 82, 83, 150, 152 & 152
1953 Betegnet 80 (nyt nummer)
2008 80

Ejere
2008

Husnumre
1891 Bådsmandsstræde 4-6/Overgaden neden Vandet 49-51/Wildersgade 60-62
2008 Bådsmandsstræde 6/Overgaden neden Vandet 49-51/Wildersgade 60-62

Opførelsesår
Bådsmandsstræde 6: Mellem 1834-1857 for ankersmedemester Hans Caspersen. – Overgaden neden Vandet 49 A: 1800-tallet. – Overgaden neden Vandet 49 B: Ca. 1758 for købmand Jørgen Birch. Ombygget 1787. – Overgaden eden Vandet 51 A-B: 1761-62 for agent Peter Borre og Peter Fenger. – Wildersgade 60: 1803 af arkitekt J. H. Rawert og tømrermester Andreas Hallander for Krigsministeriet. – Wildersgade 62: 1813 (Historiske huse)

Matr.nr. 81

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 125
1806 81
2008

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Hans Henrik Hansens pakhus
1806 Bügel & Comp.s pakhus
2008

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Kongensgade 125
1806 Kongensgade 81

Husnumre
1859 Wildersgade 64
2008 Wildersgade 64-66

Opførelsesår
Før 1773. Ombygget ca. 1800 og i 1928 (Historiske huse)

Matr.nr. 82 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 124 (del af, senere betegnet 1756 124 B)
1806 82
1854 Sammenlagt med 1806 83, 1806 150, 1806 151 og 1806 152, til: 82, 83, 150, 151 & 152

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Kræmmerkompagniets manufaktur
1806 Christiann Knudsen, skibskaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Kongensgade/Overgaden neden Vandet
1806 Kongensgade 82

Matr.nr. 82, 83, 150, 151 & 152 †

Matrikel
1854 Sammensat af 1806 82, 1806 83, 1806 150, 1806 151 og 1806 152
1891 Sammenlagt med 1806 80 og 1806 149, til: 80, 149, 82, 83, 150, 151 & 152

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Wildersgade 82, 83, 150, 151 & 152

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 49, Wildersgade 60-62

Matr.nr. 83 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 124 (del af, senere betegnet 1756 124 A)
1806 83
1854 Sammenlagt med 1806 82, 1806 150, 1806 151 og 1806 152, til: 82, 83, 150, 151 & 152

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Kræmmerkompagniets manufaktur
1806 Professor Rawert og major Hallander

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Kongensgade 124, Overgaden neden Vandet 124
1806 Kongensgade 83

Matr.nr. 84

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 123
1806 84
2008 84

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Ole Zachariasen, tømmersvend
1806 Lars Sørensen, skipper
2008 Hildegard Enghusen

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Konensgade 123
1806 Kongensgade 84

Husnumre
1859 Wildersgade 58
2008 Wildersgade 58

Opførelsesår
Før 1739. Ombygget 1778 og 1852 (Historiske huse)

Matr.nr. 85 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 122
1806 85
1903 Henlagt til 1806 147

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Gert Michelsne, islandsk Købmand
1806 Christen Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Kongensgade 122
1806 Kongensgade 85

Husnumre
1859 Wildersgade 56

Matr.nr. 86 †

Matrikel
1689 40
1756 121
1806 86
1947 Henlagt til 1806 155

Ejere
1689 Svend Andersen, brændevinsbrænder
1756 Peder Andersen Dyhrs enke
1806 John Glender

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 40
1756 Kongensgade 121
1806 Kongensgade 86

Husnumre
1859 Wildersgade 50

Matr.nr. 87 †

Matrikel
1689 41
1756 120
1806 87
1954 Henlagt til 1806 155

Ejere
1689 Isak Bowkes, skipper
1756 Jens Jensn, styrmand
1806 B. G. Lind

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 41
1756 Kongensgade 120
1806 Kongensgade 87

Husnumre
1859 Wildersgade 48

Matr.nr. 88

Matrikel
1689 42
1756 119
1806 88
2008 88

Ejere
1689 Nikolaj Sørensen, brygger
1756 Brygger Jens Larsen Storps enke
1806 R. Haksens enke, brygger
2008 E/F Brænderigården

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 42, Overgaden neden Vandet 42
1756 Kongensgade 119, Overgaden neden Vandet 119
1806 Kongensgade 88

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 35/Wildersgade 46
2008 Wildersgade 46 B

Opførelsesår
1900 (Kuas)

Matr.nr. 89

Matrikel
1689 43
1756 118
1806 89
1976 Hertil henlagt 1806 90
2008 89

Ejere
1689 Niels, tømmermand
1756 Anders Andersen Bartram
1806 Abraham Franck, skomager
2008 E/F Brænderigården

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 43
1756 Kongensgade 118
1806 Kongensgade 89

Husnumre
1859 Wildersgade 44
2008 Wildersgade 42-46

Opførelsesår
Wildersgade 42: Før 1689. Ombygget 1792 og 1854. – Wildersgade 44: Før 1739. Ombygget 1784. – Wildersgade 46: 1687. Ombygget mellem 1788 og 1801 (Historiske huse)

Matr.nr. 90 †

Matrikel
1689 44
1756 117
1806 90
1976 Henlagt til 1806 89

Ejere
1689 Johan Godske, destillerer
1756 Lars Larsen, skibstømmermand
1806 Jacob Rosted

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 44
1756 Kongensgade 117
1806 Kongensgade 90

Husnumre
1859 Wildersgade 42

Matr.nr. 91

Matrikel
1689 45
1756 116
1806 91
2008 91

Ejere
1689 Niels Sørensen
1756 Daniel Bucksen, kleinsmed
1806 Jacob Rosted
2008 E/F Wildersgade 40

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 45
1756 Kongensgade 116
1806 Kongensgade 91

Husnumre
1859 Wildersgade 40
2008 Wildersgade 40

Opførelsesår
1737 for Daniel Bocksen. Ombygget 1793, i 1881 og 1971-75 (Historiske huse)

Matr.nr. 92

Matrikel
1689 46
1756 115
1806 92
2008 92

Ejere
1689 Jacob, slagter
1756 Daniel Bucksen, kleinsmed
1806 Johannes Caspersen, ankersmedemester
2008 E/F Wildersgade 38

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 46
1756 Kongensgade 115
1806 Kongensgade 92

Husnumre
1859 Wildersgade 38
2008 Wildersgade 38

Opførelsesår
1791 af Hans Caspersen. Ombygget 1897 (Historiske huse)

Matr.nr. 93

Matrikel
1689 47
1756 114
1806 93
2008 93

Ejere
1689 Daniel Pingel, smed
1756 Hans Thomsen, kleinsmed
1806 Johan Schultz, fribager
2008 Erik Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 47
1756 Kongensgade 114
1806 Kongensgade 93

Husnumre
1859 Wildersgade 36
2008 Wildersgade 36

Opførelsesår
Senest 1735. Ombygget 1766 (Historiske huse)

Matr.nr. 94

Matrikel
1689 48
1756 113
1806 94
1986 Hertil henlagt 1806 95
2008 94

Ejere
1689 Niels Sørensen, brygger
1756 Ole Thuresen, nagelsmed
1806 Johan Jensen, nagelsmed
2008 E/F Wildersgade 34 - 34 A

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 48
1756 Kongensgade 113
1806 Kongensgade 94

Husnumre
1859 Wildersgade 34, jf. 95
2008 Wildersgade 34

Opførelsesår
Wildersgade 34: 1764. Ombygget 1774-75. – Wildersgade 34 A: 1764 eller 1765. Ombygget før 1814 og i 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 95 †

Matrikel
1689 49
1756 112
1806 95
1986 Henlagt til 1806 94

Ejere
1689 Jens Christensen, brændevinsbrænder
1756 Henrik Svendsen, brændevinsbrænder
1806 Hans Olsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 49
1756 Kongensgade 112
1806 Kongensgade 95

Husnumre
1859 Wildersgade 34, jf. 94

Matr.nr. 96 †

Matrikel
1689 50
1756 111
1806 96
1931 Hertil henlagt 1806 97, 1806 111, 1806 112, 1806 113, 1806 115, 1806 159, 1806 160 og 114 & 162 B, 116 & 117 og 161 & 162 A
1931 Herfra separeret 526
1932 Overgået til offentlig gade

Ejere
1689 Niels Larsen, bager
1756 Anders Mathiesen, bager
1806 Frederik Wulff, bager

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 50
1756 Kongensgade 111
1806 Kongensgade 96

Husnumre
1859 Wildersgade 32

Matr.nr. 97 †

Matrikel
1689 51
1756 110
1806 97
1931 Henlagt til 1806 96

Ejere
1689 Henrik Pedersen, bødker
1756 Cornelius Didriksen
1806 M. C. Møller, regimentskvartermester

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 51
1756 Kongensgade 110
1806 Kongensgade 97

Husnumre
1859 Wildersgade 30

Matr.nr. 98 †

Matrikel
1689 56
1756 108
1806 98
1857 Sammenlagt med 1806 99, til: 98 & 99

Ejere
1689 Henrik Kedemer, sukkerbager
1756 Jochum Christophersen, brændevinsbrænder
1806 Jens H. Raun, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 56
1756 Kongensgade 108
1806 Kongensgade 98

Matr.nr. 98 & 99 †

Matrikel
1857 Sammensat af 1806 98 og 1806 99, til: 98 & 99
1935 Henlagt til 1806 164

Ejere

Matrikulære husnumre
1857 Kongensgade 98 & 99

Husnumre
1859 Wildersgade 20-22

Matr.nr. 99 †

Matrikel
1689 57
1756 107
1806 99
1857 Sammenlagt med 1806 99, til: 98 & 99

Ejere
1689 Tiel Godske, skrædder
1756 Snedker Jørgen Hansen Østrups øenke
1806 Christian Ohm

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 57
1756 Kongensgade 107
1806 Kongensgade 99

Matr.nr. 100 †

Matrikel
1689 58
1756 106
1806 100
1925 Henlagt til 1806 166

Ejere
1689 Kurt Jacobsen, snedker
1756 Peder Olsen, skomager
1806 Jørgen Bencke, blokkedrejer

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 58
1756 Kongensgade 106
1806 Kongensgade 100

Husnumre
1859 Wildersgade 18

Matr.nr. 101 †

Matrikel
1689 59 (del af)
1756 105
1806 101
1925 Henlagt til 1806 166

Ejere
1689 Peder Villadsen, tidligere byfoged
1756 Anders Olsen, skibstømmermand
1806 Søren Hansen, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 59
1756 Kongensgade 105
1806 Kongensgade 101

Husnumre
1859 Wildersgade 16

Matr.nr. 102 †

Matrikel
1689 59 (del af)
1756 104
1806 102
1925 Henlagt til 1806 166

Ejere
1689 Peder Villadsen, tidligere byfoged
1756 Niels Larsen Visby, bødker på Holmen
1806 Lars Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 59
1756 Kongensgade 104
1806 Kongensgade 102

Husnumre
1859 Wildersgade 14

Matr.nr. 103 †

Matrikel
1689 61 (del af)
1756 164 (del af)
1806 103
1916 Henlagt til 405

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Jørgen Reimer
1806 Gert Petersen

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 61/Overgaden neden Vandet 61*/Sofiegade 61*
1756 Overgaden neden Vandet 164, Kongensgade 164*
1806 Kongensgade 103

Husnumre
1859 Wildersgade 10

Matr.nr. 104 †

Matrikel
1689 61 (del af)
1756 166 (del af, senere betegnet 1756 166 B)
1806 104
1856 Sammenlagt med 1806 169, til: 104 & 169

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Johan Georg von Bergen, bøssemager
1806 Carl Kyhnels plads

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 61/Overgaden neden Vandet 61*/Sofiegade 61*
1756 Overgaden neden Vandet 166/Kongensgade 166*/Sofiegade 166*
1806 Kongensgade 104/Lille Sofiegade 104*

Matr.nr. 104 & 169 †

Matrikel
1856 Sammensat af 1806 104 og 1806 169
1873 Henlagt til 405

Ejere

Husnumre
1856 Kongensgade 104 & 169/Lille Sofiegade 104 & 169*/Overgaden neden Vandet 169*
1859 Lille Sofiegade 1/Overgaden neden Vandet 7/Wildersgade 6
1872 Overgaden neden Vandet 7/Wildersgade 6

Matr.nr. 105 †

Matrikel
1689 95 (del af)
1756 168 (del af, senere betegnet 1756 168 C)
1806 105
1863 Sammenlagt med 170 & 171 og 172 & 173 B, under betegnelsen 405

Ejere
1689 Arvingerne efter oberst Busch
1756 Andreas Olsen Pagter
1806 Frederiks Tyske Kirkes skolehus

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 95, Lille Kongensgade 95*
1756 Overgaden neden Vandet 168, Kongensgade 168*
1806 Kongensgade 105/Lille Sofiegade 105*

Husnumre
1859 Wildersgade 4

Matr.nr. 106 †
Landetatens Laboratorium

Matrikel
1689 12
1756 169 (del af, senere betegnet 1756 169 A)
1806 106
<1812 Henlagt til 1806 173

Ejere
1689 Laboratoriet
1756 Landetatens Laboratorium
1806 Landetatens Laboratorium

Matrikulære husnumre
1689 Stranden mod Frederiksholm 12/Overgade mod Volden 12*
1756 Overgaden neden Vandet 169/Imod Vandet 169*
1806 Kongensgade 106, Overgaden neden Vandet 106

Matr.nr. 107 †

Matrikel
1689 16 (del af)
1756 72
1806 107
1931 Henlagt til 1806 48

Ejere
1689 Arvingerne efter Marie, enke efter Karel van Mandern
1756 Mathias de Place, apoteker
1806 J. P. Pflugmacher, apoteker

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 16/Lille Torvegade 16*
1756 Lille Torvegade 72
1806 Lille Torvegade 107

Husnumre
1859 Lille Torvegade 19
1901 Torvegade 19

Matr.nr. 108 †

Matrikel
1689 62
1756 73
1806 108
1931 Henlagt til 1806 48

Ejere
1689 Rasmus Jensen, urtekræmmer
1756 Mads Mortensen Lund, urtekræmmer
1806 Jacob Holm, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 62
1756 Lille Torvegade 73
1806 Lille Torvegade 108

Husnumre
1859 Lille Torvegade 21
1901 Torvegade 21

Matr.nr. 109 †

Matrikel
1689 63 (del af)
1756 74
1806 109
1931 Henlagt til 1806 48

Ejere
1689 Christen Byssing, bager
1756 Overskærer Gunder Jensens enke
1806 Anders Hansen, vognmand og høker

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 63, Store Kongensgade 63*
1756 Lille Torvegade 74
1806 Lille Torvegade 109

Husnumre
1859 Lille Torvegade 23
1901 Torvegade 23

Matr.nr. 110 †

Matrikel
1689 64 og 1689 63 (del af)
1756 75
1806 110
1931 Henlagt til 1806 48

Ejere
1689 63: Christen Byssing, bager. – 64: Johan Augmand.
1756 Urtekræmmer Lorentz Frosts enke
1806 Michael Lyngbye, hosekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 63/Store Kongengade 63. – Lille Torvegade 64/Store Kongensgade 64
1756 Lille Torvegade 75/Kongensgade 75*
1806 Lille Torvegade 110/Kongensgade 110*

Husnumre
1859 Lille Torvegade 25/Wildersgade 25
1901 Torvegade 25/Wildersgade 25

Matr.nr. 111 †

Matrikel
1689 65 og 1689 66
1756 76 (del af, senere betegnet 1756 76 A og 1756 76 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 76 (uden litrering) og 76 G
1806 111
1931 Henlagt til 1806 96

Ejere
1689 65: Bent Mortensen, brændevinsbrænder. – 66: Mogens Hansen, remsnider
1756 76 [A]: Christian Hansen. – 76 [B]: Peder Hansen Vinning
1806 Lars True, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 65/Store Kongensgade 65*. – Lille Torvegade 66
1756 Lille Torvegade 76/Kongensgade 76*
1806 Lille Torvegade 111/Kongensgade 111*

Husnumre
1859 Lille Torvegade 27/Wildersgade 28
1901 Torvegade 27/Wildersgade 28

Matr.nr. 112 †

Matrikel
1689 66 (del af) og 1689 67 (del af)
1756 77 (1689/66, del af) og 1756 78 (1689/67, del af)
1806 112
1931 Henlagt til 1806 96

Ejere
1689 66: Mogens Hansen, remsnider. – 67: Mourids Mandixen
1756 77: Bente afg. Andreas Becker. – 78: Christian Sivertsen, barber
1806 Wilhelm Muth

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 66 og 67
1756 Lille Torvegade 77 og 78
1806 Lille Torvegade 112

Husnumre
1859 Lille Torvegade 29
1901 Torvegade 29

Matr.nr. 113 †

Matrikel
1689 67 (del af)
1756 79
1806 113
1931 Henlagt til 1806 96

Ejere
1689 Mourids Mandixen
1756 Albrecht Henriksen Vinther
1806 Gotfried Bergmanns enke

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 67
1756 Lille Torvegade 79
1806 Lille Torvegade 113

Husnumre
1859 Lille Torvegade 31
1901 Torvegade 31

Matr.nr. 114 †

Matrikel
1689 67 (del af)
1756 80
1806 114
1824 Sammenlagt med 162 B, til: 114 & 162 B

Ejere
1689 Mourids Mandixen
1756 Hans Larsen, brændevinsbrænder
1806 Bent Hansen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 67
1756 Lille Torvegade 80
1806 Lille Torvegade 114

Matr.nr. 114 & 162 B †

Matrikel
1824 Sammensat af 1806 114 og 162 B
1931 Henlagt til 1806 96

Ejere

Matrikulære husnumre
1812 Lille Torvegade 114 & 162 B/Overgaden neden Vandet 114 & 162 B

Husnumre
1859 Lille Torvegade 33
1901 Torvegade 33

Matr.nr. 115 †

Matrikel
1689 67 (del af)
1756 81
1806 115
1931 Henlagt til 1806 96

Ejere
1689 Mourids Mandixen
1756 Hans Storch, glarmester
1806 Wilhelm Georg Elberling, glarmester

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 67
1756 Lille Torvegade 81
1806 Lille Torvegade 115

Husnumre
1859 Lille Torvegade 35
1901 Torvegade 35

Matr.nr. 116 †

Matrikel
1689 67 (del af)
1756 82
1806 116
1820 Sammenlagt med 1806 117, til: 116 & 117

Ejere
1689 Mourids Mandixen
1756 Mads Petersen Rothier, høker
1806 Jens Berg, høker

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 67
1756 Lille Torvegade 82
1806 Lille Torvegade 116

Matr.nr. 116 & 117 †

Matrikel
1820 Sammensat af 1806 116 og 1806 117
1931 Henlagt til 1806 96

Ejere

Matrikulære husnumre
1859 Lille Torvegade 37/Overgaden neden Vandet 23
1901 Overgaden neden Vandet 23/Torvegade 37

Matr.nr. 117 †

Matrikel
1689 68
1756 83
1806 117
1820 Sammenlagt med 1806 116, til: 116 & 117

Ejere
1689 Jens Willemsen, tobaksspinder
1756 Paul Frandsen, skibstømmermester
1806 Christianshavns Borgerdyds Skole

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 68/Overgaden neden Vandet 68*
1756 Lille Torvegade 82
1806 Lille Torvegade 117/Overgaden neden Vandet 117*

Matr.nr. 118

Matrikel
1689 92 (del af)
1756 159
1806 118
2008 118

Ejere
1689 Poul Bendsen, skipper
1756 Peter Neuhausen, slagter
1806 Hans Tønnesen, handler
2008 Birgitte Patricia Douglas

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 92/Lille Torvegade 92*
1756 Overgaden neden Vandet 159/Lille Torvegade 159*
1806 Lille Torvegade 118/Overgaden neden Vandet 118*

Husnumre
1859 Lille Torvegade 38/Overgaden neden Vandet 21
1901 Overgaden neden Vandet 21/Torvegade 38
2008 Overgaden neden Vandet 21/Torvegade 38

Opførelsesår
Før 1749. Ombygget i 1830’erne og før 1854 (Historiske huse)

Matr.nr. 119

Matrikel
1689 69
1756 97
1806 119
2008 119

Ejere
1689 Bertel Styver den yngre, brygger
1756 Jacob Henriksen Bagger, urtekræmmer
1806 Peter Alstrup, porcellainshandler
2008 Morten Hornum Frederiksen

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 69
1756 Lille Torvegade 97
1806 Lille Torvegade 119

Husnumre
1859 Lille Torvegade 36
1901 Torvegade 36
2008 Torvegade 36

Opførelsesår
Før 1735. Ombygget 1798 (Historiske huse)

Matr.nr. 120

Matrikel
1689 70
1756 96
1806 120
2008 120

Ejere
1689 Bertel Styver den yngre, brygger
1756 Mogens Selstrup, brygger
1806 Brygger Johan Selstrups enke
2008 Bak Ejendomme APS

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 70
1756 Lille Torvegade 96
1806 Lille Torvegade 120

Husnumre
1859 Lille Torvegade 34
1901 Torvegade 34
2008 Torvegade 34

Opførelsesår
1987 (Kuas)

Matr.nr. 121

Matrikel
1689 55 og 1689 71
1756 95 (1689/55) og 1756 109 (1689/71)
1806 121
1989 Herfra separeret 573
2008 121

Ejere
1689 55: Hans Houbt, skomager. – 71: Johan Godske, destillerer
1756 95 og 109: Mathias Stouager, birkedommer
1806 N. Thorbryggers enke
2008 E/F Torvegade 32 A - B

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 55. – Lille Torvegade 71
1756 Lille Torvegade 95. – Kongensgade 109
1806 Lille Torvegade 121

Husnumre
1859 Lille Torvegade 32/Wildersgade 24
1901 Torvegade 32/Wildersgade 24
2008 Torvegade 32

Opførelsesår
1757. Ombygget ca. 1780, i 1840 og i 1880 (Historiske huse)

Matr.nr. 122

Matrikel
1689 72
1756 94
1806 122
2008 122

Ejere
1689 Maria, enke efter Mikkel Lybeck
1756 Gumand Knudsen, tobaksspinder
1806 Niels Bock
2008 Niels Holm Rasmussen

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 72
1756 Lille Torvegade 94
1806 Lille Torvegade 122

Husnumre
1859 Lille Torvegade 30
1901 Torvegade 30
2008 Torvegade 30

Opførelsesår
Før 1729. Ombygget mellem 1750 og 1789 (Historiske huse)

Matr.nr. 123

Matrikel
1689 54 og 1689 73
1756 93
1806 123
2008 123

Ejere
1689 54: Johan Christensen. – 73: Anders Kølmer, slagter
1756 Christian Holst, bager
1806 Johna Fohrmann
2008 E/F Wildersgade 26 Og Torvegade 28

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 54. – Lille Torvegade 73/Lille Kongensgade 73*
1756 Lille Torvegade 93/Kongensgade 93*
1806 Lille Torvegade 123/Kongensgade 123*

Husnumre
1859 Lille Torvegade 28/Wildersgade 26
1901 Torvegade 28/Wildersgade 26
2008 Torvegade 28/Wildersgade 26

Opførelsesår
Mellem 1735 og 1743. Ombygget før 1852 (Historiske huse)

Matr.nr. 124

Matrikel
1689 74
1756 92
1806 124
2008 124

Ejere
1689 Anders Andersen, brygger
1756 Jens Mortensen Kiærulf, brygger
1806 Meinert, kammerråd, brygger
2008 A/B Torwild

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 74/Lille Kongensgade 74*
1756 Lille Torvegade 92/Kongensgade 92*
1806 Lille Torvegade 124/Kongensgade 124*

Husnumre
1859 Lille Torvegade 26/Wildersgade 23
1901 Torvegade 26/Wildersgade 23
2008 Torvegade 26/Wildersgade 23

Opførelsesår
Torvegade 26: 1880 (Kuas). – Wildersgade 23: 1896 (Matrikelregister)

Matr.nr. 125

Matrikel
1689 75
1756 91
1806 125
2008 125

Ejere
1689 Johan Meyer, hattemager
1756 Gabriel Borckhardt
1806 Johang Ringberg, kobbersmed
2008 E/F Torvegade 24 - 24 A

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 75
1756 Lille Torvegade 91
1806 Lille Torvegade 125

Husnumre
1859 Lille Torvegade 24
1901 Torvegade 24
2008 Torvegade 24

Opførelsesår
Før 1694. Ombygget 1791-93 og mellem 1817 og 1838 (Historiske huse)

Matr.nr. 126

Matrikel
1689 76 og 1689 77
1756 90
1806 126
2008 126

Ejere
1689 76: Mikkel Bløcher, bager. – 77: Lorends snedker
1756 Hans Pedersen, bager
1806 Anders Schreiber, bager
2008 Ejendomsselskabet Bachers Hus APS

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 76 og 77
1756 Lille Torvegade
1806 Lille Torvegade 126

Husnumre
1859 Lille Torvegade 22
1901 Torvegade 22
2008 Torvegade 22

Opførelsesår
Før 1714. Ombygget 1774 (Historiske huse)

Matr.nr. 127 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 89 (del af, senere betegnet 1756 89 C)
1806 127
1817 Delt i 127 A og 127 B

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Christen Broeberg, grovsmed
1806 Hans Sørensen Trild, høker

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Lille Torvegade 89/Strandgade 89*
1806 Lille Torvegade 127/Strandgade 127*

Matr.nr. 127 & 128+ (fra 1953: 127)

Matrikel
1895 Sammensat af 1806 128, 127 A og 127 B
1953 Betegnet 127 (nyt nummer)
1961 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1895 Lille Torvegade 16/Strandgade 11
1901 Torvegade 16/Strandgade 11

Matr.nr. 127 A †

Matrikel
1817 Parcel af 1806 127
1895 Sammenlagt med 1806 128 og 127 B, til: 127 & 128

Ejere

Matrikulære husnumre
1817 Lille Torvegade 127 A/Strandgade 127 A*
1859 Lille Torvegade 18/Strandgade 11

Matr.nr. 127 B †

Matrikel
1817 Parcel af 127 B
1895 Sammenlagt med 1806 128 og 127 A, til: 127 & 128

Ejere

Matrikulære husnumre
1817 Strandgade 127 B

Husnumre
1859 Strandgade 9

Matr.nr. 128 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 89 (del af, senere betegnet 1756 89 B)
1806 128
1895 Sammenlagt med 127 A og 127 B, til: 127 & 128

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Christen Broeberg, grovsmed
1806 Carl Kymmel, vognmand

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Lille Torvegade 89/Strandgade 89*
1806 Lille Torvegade 128

Husnumre
1859 Lille Torvegade 16

Matr.nr. 129 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 89 (del af, senere betegnet 1756 129 A)
1806 129
1950 Henlagt til 133 B

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Christen Broeberg, grovsmed
1806 Løwe, madam

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Lille Torvegade 89/Strandgade 89*
1806 Lille Torvegade 129

Husnumre
1859 Lille Torvegade 14
1901 Torvegade 14

Matr.nr. 130 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 88
1806 130
1950 Henlagt til 133 B

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Sundorph, kaptajn
1806 Lindberg, madam

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Lille Torvegade 88
1806 Lille Torvegade 130

Husnumre
1859 Lille Torvegade 12
1901 Torvegade 12

Matr.nr. 131 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 87
1806 131
1950 Henlagt til 133 B

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Gregers Nielsen
1806 Søren T. Steenholt

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Lille Torvegade 87
1806 Lille Torvegade 131

Husnumre
1859 Lille Torvegade 10
1901 Torvegade 10

Matr.nr. 132 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 86
1806 132
1950 Henlagt til 133 B

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Johan Otto Felsen
1806 Poul Halvorsen, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Lille Torvegade 86
1806 Lille Torvegade 132

Husnumre
1859 Lille Torvegade 8
1901 Torvegade 8

Matr.nr. 133 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 84 og 1756 85 og 1756 22 (del af, senere betegnet 1756 22 C)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 22 A
1806 133
1850 Delt i 133 A og 133 B

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 22: Det Vestindiske og Guinesiske Kompagnis Plads. - 84-85: Det Vestindiske og Guineiske Sukkerraffinaderi
1806 Grev Schimmelmanns sukkerraffinaderi

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Lille Torvegade 84 og 85/Strandgade 84 og 85*/Til Vandet 84 og 85*
1806 Lille Torvegade 133, Strandgade 133*

Matr.nr. 133 A †

Matrikel
1850 Parcel af 1806 133
1858 Delt i 133 A 1, 133 A 2 og 133 A 3

Ejere

Matrikulære husnumre
1850 Lille Torvegade 133 A/Strandgade 133 A*

Matr.nr. 133 A 1 †

Matrikel
1858 Parcel af 133 A
1989 Betegnet 570

Ejere

Matrikulære husnumre
1858 Lille Torvegade 133 A 1

Husnumre
1859 Lille Torvegade 2-4
1901 Torvegade 2-4

Matr.nr. 133 A 2 †

Matrikel
1858 Parcel af 133 A
1911 Herfra separeret 511
1958 Henlagt til 22, og indbefattet i 543 og i 544

Ejere

Matrikulære husnumre
1858 Strandgade 133 A 2

Husnumre
1859 Strandgade 7
1911 Knippelsbrogade 8-10 (Kraks Vejviser 1912)
1914 Knippelsbrogade 8-10/Strandgade 3 (Kraks Vejviser 1915)
1943 Knippelsbrogade 8-10 (Kraks Vejviser 1944)

Matr.nr. 133 A 3 †

Matrikel
1858 Parcel af 133 A
1958 Henlagt til 1806 22 og indbefattet i 544

Ejere

Matrikulære husnumre
1858 Strandgade 133 A 3

Husnumre
1859 Strandgade 3
1911 Knippelsbrogade 2-6 (Kraks Vejviser 1912)
1956 Knippelsbrogade uden nummer (Kraks Vejviser 1957)

Matr.nr. 133 B †

Matrikel
1850 Parcel af 1806 133
1950 Hertil henlagt 1806 129, 1806 130, 1806 131 og 1806 132
1958 Indbefattet i 543 og i 544

Ejere

Matrikulære husnumre
1850 Lille Torvegade 133 B

Husnumre
1859 Lille Torvegade 6
1901 Torvegade 6
1957 Knippelsbrogade uden nummer (Kraks Vejviser 1958)

Matr.nr. 134

Matrikel
1689 23 (del af)
1756 40 (del af)
1806 134
2008 134

Ejere
1689 Brechling, assessor
1756 Svend Svendsen, ekvipagemester
1806 Mads Hall, bødker
2008 Ejerforeningen Sankt Annægade 4

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 23/Sankt Annagade 23*
1756 Strandgade 40/Sankt Annæ Gade 40*
1806 Sankt Annæ Gade 134

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 4
2008 Sankt Annæ Gade 4

Opførelsesår
Det nordlige forhus: 1600-tallet. Ombygget 1734 og 1860’erne. – Det sydlige forhus: 1790’erne. Ombygget 1864-65 (Historiske huse)

Matr.nr. 135 †

Matrikel
1689 78 (del af)
1756 63 (del af, senere betegnet 1756 63 B)
1806 135
1820 Delt i 135 A og 135 B

Ejere
1689 Bent Andersen, brygger
1756 Brændevinsbrænder Jørgen Andersen Skifters enke
1806 David Vogels Plads

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annagade 78/Store Kongensgade 78*
1756 Kongensgade 63/Sankt Annæ Gade 63*
1806 Sankt Annæ Gade 135

Matr.nr. 135 & 136 (fra 1953: 135)

Matrikel
1847 Sammensat af 135 A & 136 og 135 B
1953 Betegnet 135 (nyt nummer)
2008 135

Ejere
2008 E/F Skt.Annæ Gade 6 m.fl.

Matrikulære husnumre
1847 Sankt Annæ Gade 135 & 136/Kongensgade 135 & 136*

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 6/Wildersgade 45
2008 Sankt Annæ Gade 6/Wildersgade 45

Opførelsesår
1847-48 (Historiske huse)

Matr.nr. 135 A

Matrikel
1820 Parcel af 1806 135
1820 Sammenlagt med 1806 136, til: 135 A & 136

Matr.nr. 135 A & 136 †

Matrikel
1820 Sammensat af 135 A og 1806 136
1847 Sammenlagt med 135 B, til: 135 & 136

Ejere

Matrikulære husnumre
1820 Sankt Annæ Gade 135 A & 136/Kongensgade 135 A & 136

Matr.nr. 135 B †

Matrikel
1820 Parcel af 1806 135
1847 Sammenlagt med 135 A & 136, til: 135 & 136

Ejere

Matrikulære husnumre
1820 Sankt Annæ Gade 135 B

Matr.nr. 136 †

Matrikel
1689 78 (del af)
1756 63 (del af, senere betegnet 1756 63 A)
1806 136
1820 Sammenlagt med 135 A, til: 135 A & 136

Ejere
1689 Bent Andersen, brygger
1756 Peder Nielsen Trie, brøgger
1806 Jens Tolbølls plads

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annagade 78/Store Kongensgade 78*
1756 Kongensgade 63/Sankt Annæ Gade 63*
1806 Kongensgade 136/Sankt Annæ Gade 136

Matr.nr. 137

Matrikel
1689 39 og 1689 79
1756 141
1806 137
2008 137

Ejere
1689 39: Johan Godske. – 79: Afdøde Hans Johansens børn
1756 Ole Holm, skibstømmersvend
1806 Niels M. Grønlund, høker
2008 Jette Johannesen

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 39. – Sankt Annagade 79/Store Kongensgade 79*
1756 Sankt Annæ Gade 141/Kongensgade 141*
1806 Sankt Annæ Gade 137/Kongensgade 137*

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 8/Wildersgade 52
2008 Sankt Annæ Gade 8/Wildersgade 52

Opførelsesår
Efter 1717 af brygger Niels Signelsen (Historiske huse)

Matr.nr. 138

Matrikel
1689 80
1756 142
1806 138
2008 138

Ejere
1689 Arved Poulsen, færgemand
1756 Ole Larsen Holm
1806 Henr. Franck, skomager
2008 Anonymiseret

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annagade 80
1756 Sankt Annæ Gade 142
1806 Sankt Annæ Gade 138

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 10
2008 Sankt Annæ Gade 10

Opførelsesår
1755 af Ole Larsen Holm (Historiske huse)

Matr.nr. 139

Matrikel
1689 81
1756 143
1806 139
2008 139

Ejere
1689 Marcus Gløe, skomager
1756 Anders Mathiesen, islandsfarer
1806 Niels M. Grønlund, skomager
2008 Liselotte Tuxen

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annagade 81
1756 Sankt Annæ Gade 143
1806 Sankt Annæ Gade 139

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 12
2008 Sankt Annæ Gade 12

Opførelsesår
1720’erne. Ombygget 1791 (Historiske huse)

Matr.nr. 140

Matrikel
1689 82
1756 144
1806 140
2008 140

Ejere
1689 Kurt Johansen
1756 Anders Ibsen, skibstømmermand
1806 Ole Didriksen
2008 Otto Lau Lauritzen

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annagade 82
1756 Sankt Annæ Gade 144
1806 Sankt Annæ Gade 140

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 14
2008 Sankt Annæ Gade 14

Opførelsesår
Før 1635 (Historiske huse)

Matr.nr. 141

Matrikel
1689 83
1756 145
1806 141
2008 141

Ejere
1689 Enken efter Aage Tømmermand
1756 Johan Sebastian Backhaus
1806 Ole Sultow
2008 Lis Englund

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annæ Gade 83
1756 Sankt Annæ Gade 145
1806 Sankt Annæ Gade 141

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 16
2008 Sankt Annæ Gade 16

Opførelsesår
1751-53 af kleinsmed Lars Allin (Historiske huse)

Matr.nr. 142
Hans Buurmans Hus

Matrikel
1689 84 (del af)
1756 146
1806 142
2008 142

Ejere
1689 Jørgen Jensen
1756 Hans Buurmand, sejlingsmand
1806 Jørgen P. Møllers enke
2008 Bo Drachmann

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annagade 84
1756 Sankt Annæ Gade 146
1806 Sankt Annæ Gade 142

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 18
2008 Sankt Annæ Gade 18

Opførelsesår
1748 (Historiske huse)

Matr.nr. 143 †

Matrikel
1689 84 (del af)
1756 147
1806 143
1859 Sammenlagt med 1806 144, til: 143 & 144

Ejere
1689 Thomas Pedersen, snedker
1756 Otte Olsen, skibstømmermand
1806 Sivert Holm

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annagade 84
1756 Sankt Annæ Gade 147
1806 Sankt Annæ Gade 143

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 41/Sankt Annæ Gade 20

Matr.nr. 143 & 144 (fra 1953: 143)

Matrikel
1859 Sammensat af 1806 143 og 1806 144
1953 Betegnet 143 (nyt nummer)
2008 143

Ejere
2008 Lotte Hartmann

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 41/Sankt Annæ Gade 20-22
2008 Overgaden neden Vandet 41/Sankt Annæ Gade 20-22

Opførelsesår
Overgaden neden Vandet 41: 1804. Ombygget 1891. – Sankt Annæ Gade 20: 1801. - Sankt Annæ Gade 22: 1804 (Historiske huse)

Matr.nr. 144 †

Matrikel
1689 85 (del af)
1756 148 og 1756 149
1806 144
1859 Sammenlagt med 1806 143, til: 143 & 144

Ejere
1689 Jørgen Jensen
1756 148: Jørgen Christensen. – 149: Anders Andersen Jennum, brændevinsbrænder
1806 Nikolaj Bertelsen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annagade 85/Ovengaden neden Vandet 85*
1756 Sankt Annæ Gade 148. – 149: Sankt Annæ Gade 149/Overgade neden Vandet 149*
1806 Sankt Annæ Gade 144/Overgaden neden Vandet 144*

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 22

Matr.nr. 145 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 137
1806 145
1886 Sammenlagt med 1806 146, til: 145 & 146

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Hans Christian Brocks pakhus
1806 Etatsråd Hemmers pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Sankt Annæ Gade 137/Overgaden neden Vandet 137*
1806 Sankt Annæ Gade 145/Overgaden neden Vandet 145*

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 43/Sankt Annæ Gade 11

Matr.nr. 145 & 146 (fra 1953: 145)

Matrikel
1886 Sammensat af 145 og 146
1953 Betegnet 145 (nyt nummer)
2008 145

Ejere
2008 Torben Müller

Husnumre
1886 Overgaden neden Vandet 43/Sankt Annæ Gade 9-11
2008 Overgaden neden Vandet 43/Sankt Annæ Gade 9-11

Opførelsesår
1890 (Kuas)

Matr.nr. 146 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 138
1806 146
1886 Sammenlagt med 1806 145, til: 145 & 146

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Terkild Hansen Leye, bødker
1806 Kammerråd Meinerts pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Sankt Annæ Gade 138
1806 Sankt Annæ Gade 146

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 9

Matr.nr. 147

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 139 og 1756 140
1806 147
1903 Hertil henlagt 1806 85
2008 147

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 139-140: Terkild Hansen Leye, bødker
1806 Peter E. Holm, glarmester
2008 Peter Michael Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Sankt Annæ Gade 139. – Sankt Annæ Gade 140/Kongensgade 140*
1806 Sankt Annæ Gade 147/Kongensgade 147*

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 7/Wildersgade 54
1903 Sankt Annæ Gade 7/Wildersgade 56
2008 Sankt Annæ Gade 7/Wildersgade 56

Opførelsesår
1904 (Matrikelregister)

Matr.nr. 148 †

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 62
1806 148
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 73, til: 73 & 148

Ejere
1689 Hiort, kancelliråd
1756 Jeppe Nielsens enke
1806 Kaptajn Jacob Tostrups plads

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 37/Sankt Annæ Gade 37*
1756 Sankt Annæ Gade 62
1806 Sankt Annæ Gade 148

Matr.nr. 149 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 128
1806 149
1891 Sammenlagt med 1806 80, 1806 82, 1806 150, 1806 151 og 1806 152, til: 80, 149, 82, 150, 151 & 152

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Agent Andreas Biørns Pakhus
1806 Fru Black og Comps pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Overgaden oven Vandet 128/Bådsmandsstræde 128*
1806 Overgaden neden Vandet 149/Bådsmandsstræde 149*

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 6/Overgaden neden Vandet 51

Matr.nr. 150 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 129
1806 150
1854 Sammenlagt med 1806 82, 1806 83, 1806 151 og 1806 152, til: 82, 83, 150, 151 & 152

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Johan Peter Suhr, hørkræmmer
1806 Etatråd Hemmers pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Overgaden neden Vandet 129
1806 Overgaden neden Vandet 150

Matr.nr. 151 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 130
1806 151
1854 Sammenlagt med 1806 82, 1806 83, 1806 150 og 1806 152, til: 82, 83, 150, 151 & 152

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Skipper Niels Andersens pakhus
1806 Niels Hansens pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Overgaden neden Vandet 130
1806 Overgaden neden Vandet 151

Matr.nr. 152 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 131, 1756 132, 1756 133, 1756 134 og 1756 124 (del af)
1806 152
1854 Sammenlagt med 1806 82, 1806 83, 1806 150 og 1806 151, til: 82, 83, 150, 151 & 152

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 124: Kræmmerkompagniets Manufaktur. - 131: Kræmmerkompagniets pakhus. – 132: Henrik von Hemmerts pakhus. – 133. Christian Conrad, murermester
1806 Det Asiatiske Kompagnis plads

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Overgaden neden Vandet 124/Kongensgade 124*. – Overgaden neden Vandet 131-134
1806 Overgaden neden Vandet 152

Matr.nr. 153 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 135
1806 153
1862 Sammenlagt med 1806 154, til: 153 & 154

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Hans Christian Brock
1806 T. Helgesens pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Overgaden neden Vandet 135
1806 Overgaden neden Vandet 153

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 47

Matr.nr. 153 & 154 (fra 1953: 153)

Matrikel
1862 Sammensat af 1806 153 og 1806 154
1953 Betegnet 153 (nyt nummer)
2008 153

Ejere
2008 E/F Snorrebroens Pakhus

Husnumre
1862 Overgaden neden Vandet 45-47
2008 Overgaden neden Vandet 45

Opførelsesår
Den vestlige del: 1800-01 for grosserer Jens Perch. – Den østlige del: 1799-1800 for justitsråd Frisch (Historiske huse)

Matr.nr. 154 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 136
1806 154
1862 Sammenlagt med 1806 153, til: 153 & 154

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Peder Hansen Vinning
1806 Johan David Vogels pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Overgaden neden Vandet 136
1806 Overgaden neden Vandet 154

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 45

Matr.nr. 155

Matrikel
1689 86
1756 150
1806 155
1947 Hertil henlagt 1806 86
1954 Hertil henlagt 1806 87
2008 155

Ejere
1689 Cornelius Nissen, brygger
1756 Otte Buch, farver
1806 Jeppe Prætorius, grosserer
2008

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 86, Store Kongensgade 86*
1756 Overgaden neden Vandet 155, Kongensgade 155*
1806 Overgaden neden Vandet 155

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 39, Wildersgade uden nummer
1947 Overgaden neden Vandet 39, Wildersgade 50
1954 Overgaden neden Vandet 39, Wildersgade 48-50
2008 Overgaden neden Vandet 39, Wildersgade 48-50

Opførelsesår
Overgaden neden Vandet 39: 1778 (Historiske huse). – Wildersgade 48: 1956. – Wildersgade 50: 1917 (Kuas)

Matr.nr. 156

Matrikel
1689 87
1756 151
1806 156
2008 156

Ejere
1689 Anders Larsen, ostindiefarer
1756 Johan Jensen
1806 Didrik Steenberg, fiskebensfabrikant
2008 Elvio Milleri

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 87
1756 Overgaden neden Vandet 151
1806 Overgaden neden Vandet 156

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 37
2008 Overgaden neden Vandet 37

Opførelsesår
Før 1750 (Historiske huse)

Matr.nr. 157

Matrikel
1689 88
1756 152
1806 157
1911 Hertil henlagt 1806 158
1966 Herfra separeret 556 og 557
2008 157

Ejere
1689 Jens Biørnsen, brygger
1756 Terkild Hansen Leye, bødker
1806 J. H. Kocks enke
2008 Steen Olaf Toftebjerg

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 88
1756 Overgaden neden Vandet 152
1806 Overgaden neden Vandet 157

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 33
1911 Overgaden neden Vandet 31-33 og 33 B
1966 Overgaden neden Vandet 31
2008 Overgaden neden Vandet 31

Opførelsesår
1793 af Werner Clausen eller sønnen Lauritz Clausen (Historiske huse)

Matr.nr. 158 †

Matrikel
1689 89
1756 153
1806 158
1911 Henlagt til 1806 157

Ejere
1689 Johan Eilersen, schoutbynacht
1756 Johan Christian Høvi
1806 Lauritz Clausen, kaptajn og sejlmager

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 89
1756 Overgaden neden Vandet 153
1806 Overgaden neden Vandet 158

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 31

Matr.nr. 159 †

Matrikel
1689 90
1756 154
1806 159
1931 Henlagt til 1806 96

Ejere
1689 Hans Andersen, byskriver
1756 Johan Christian Conradt, murermester
1806 Persch, madam

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 90
1756 Overgaden neden Vandet 154
1806 Overgaden neden Vandet 159

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 29

Matr.nr. 160 †

Matrikel
1689 91 (del af)
1756 155 og 1756 156
1806 160
1931 Henlagt til 1806 96

Ejere
1689 Mourids Mandixen
1756 155: Povel Sonne. – 156. Skipper Hans Jørgen Smidts enke
1806 Thomas Wulff Smidt, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 91
1756 Overgaden neden Vandet 155 og 156
1806 Overgaden neden Vandet 160

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 27

Matr.nr. 161 †

Matrikel
1689 91 (del af)
1756 157
1806 161
1824 Sammenlagt med 162 A, til: 161 & 162 A

Ejere
1689 Mourids Mandixen
1756 Lars Pedersen Borup, skipper
1806 Thor Lange, maler

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 91
1756 Overgaden neden Vandet 157
1806 Overgaden neden Vandet 161

Matr.nr. 161 & 162 A †

Matrikel
1831 Sammensat af 1806 161 og 162 A
1931 Henlagt til 1806 96

Ejere

Matrikulære husnumre
1831 Overgaden neden Vandet 161 & 162 A
1859 Overgaden neden Vandet 25

Matr.nr. 162 †

Matrikel
1689 91 (del af)
1756 158
1806 162
1824 Delt i 162 A og 162 B

Ejere
1689 Mourids Mandixen
1756 Jan Jansen, skipper
1806 Thor Lange, maler

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 91
1756 Overgaden neden Vandet 158
1806 Overgaden neden Vandet 162

Matr.nr. 162 A †

Matrikel
1824 Parcel af 1806 162
1831 Sammenlagt med 1806 161, til: 161 & 162 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1824 Overgaden neden Vandet 162 A

Matr.nr. 162 B †

Matrikel
1824 Parcel af 1806 162
1824 Sammenlagt med 1806 114, til: 114 & 162 B

Matr.nr. 163

Matrikel
1689 92 (del af)
1756 160
1806 163
2008 163

Ejere
1689 Poul Bendsen, skipper
1756 Robert Pheif
1806 P. J. Alsted
2008 E/F Overg. Neden Vandet 19 A - D

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 92/Lille Torvegade 92*
1756 Overgaden neden Vandet 160
1806 Overgaden neden Vandet 163

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 19
2008 Overgaden neden Vandet 19

Opførelsesår
1806 (Historiske huse)

Matr.nr. 164 †

Matrikel
1689 93 (del af)
1756 161
1806 164
1822 Sammenlagt med 165 B, til: 164 & 165 B

Ejere
1689 Claus Byssing
1756 Chrisitan Frederiks Irgens, ekvipagemester
1806 Peter Koefoed, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 93/Lille Torvegade 93*
1756 Overgaden neden Vandet 161
1806 Overgaden neden Vandet 164

Matr.nr. 164 & 165 B (fra 1886: 164)

Matrikel
1822 Sammensat af 1806 164 og 165 B
1886 Betegnet 164 (nyt nummer)
1935 Hertil henlagt 98 & 99
2008 164

Ejere
2008 E/F Overgaden Neden Vandet 17

Matrikulære husnumre
1822 Overgaden neden Vandet 164 & 165 B

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 17
2008 Overgaden neden Vandet 17/Wildersgade 20-22

Opførelsesår
Overgaden neden Vandet 17: 1888 (Matrikelregister). – Wildersgade 20: 1789-90. – Wildersgade 22: 1858

Matr.nr. 165 †

Matrikel
1689 93 (del af)
1756 162
1806 165
1822 Delt i 165 A og 165 B

Ejere
1689 Claus Byssing
1756 Jonas Jochumsen Lund, ankersmed
1806 N. Guldager

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 93/Lille Torvegade 93*
1756 Overgaden neden Vandet 162
1806 Overgaden neden Vandet 165

Matr.nr. 165 A

Matrikel
1822 Parcel af 1806 165
2008 165 A

Ejere
2008 E/F Overgaden Neden Vandet 15

Matrikulære husnumre
1822 Overgaden neden Vandet 165 A

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 15
2008 Overgaden neden Vandet 15 og 15 A

Opførelsesår
1858-59 af bødkermester Ludvig Pfeiffer (Historiske huse)

Matr.nr. 165 B †

Matrikel
1822 Parcel af 1806 165
1822 Sammenlagt med 1806 164, til: 164 & 165 B

 

Matr.nr. 166
Heerings Gård

Matrikel
1689 60
1756 163
1806 166
1925 Hertil henlagt 1806 100, 1806 101 og 1806 102
2008 166

Ejere
1689 Kirsten, enke efter Espen Nielsen, brygger
1756 Peter Casse, brygger
1806 Hans Peter Koefoed grosserer
2008 Nordea Danmark-Fonden

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 60, Overgaden neden Vandet 60*
1756 Kongensgade/Overgaden neden Vandet
1806 Overgaden neden Vandet 166, Kongensgade 166*

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 13, Wildersgade 12
1925 Overgaden neden Vandet 11, Wildersgade 12-18
2008 Overgaden neden Vandet 11, Wildersgade 12-18

Opførelsesår
Overgaden neden Vandet 11: 1785-86 for kaptajn Hans Pedersen Kofoed. – Wildersgade 12-18: 1914 af arkitekt Axel Berg for Peter F. Heering. Ombygget 1926-27 (Historiske huse)

Matr.nr. 167 †

Matrikel
1689 61 (del af)
1756 164 (del af)
1806 167
1868 Sammenlagt med 1806 168, til: 167 & 168

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Jørgen Reimer
1806 Anders Skoubye

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 60/Overgaden neden Vandet 60*/Sofiegade 60*
1756 Kongensgade/Overgaden neden Vandet
1806 Overgaden neden Vandet 167

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 11

Matr.nr. 167 & 168 †

Matrikel
1868 Sammenlagt af 1806 167 og 1806 168
1873 Henlagt til 405

Ejere

Matrikulære husnumre
1868 Overgaden neden Vandet 9-11, Wildersgade 8

Matr.nr. 168 †

Matrikel
1689 61 (del af)
1756 165
1806 168
1869 Sammenlagt med 1806 167, til: 167 & 168

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Dahdorph, madame
1806 Christian Knudsen, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 61, Overgaden neden Vandet 61*
1756 Overgaden neden Vandet 165, Kongensgade 165*
1806 Overgaden neden Vandet 168, Kongensgade 168

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 9, Wildersgade 8

Matr.nr. 169 †

Matrikel
1689 61 (del af)
1756 166 (del af, senere betegnet 1756 166 A)
1806 169
1856 Sammenlagt med 1806 104, til: 104 & 169

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Johan Georg von Bergen, bøssemager
1806 N. Hammer

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 61, Overgaden neden Vandet 61*
1756 Overgaden neden Vandet 166/Kongensgade 166*/Sofiegade 166*
1806 Overgaden neden Vandet 169/Lille Sofiegade 169*

Matr.nr. 170 †

Matrikel
1689 94
1756 167
1806 170
1852 Sammenlagt med 1806 171, til: 170 & 171

Ejere
1689 Lorentz Mikkelsen, gardist i Kongens Garde
1756 Ulrik Simmelhag, traktør
1806 Nikolaj Kierulff, billardholder

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 94/Lille Kongengade 94*/Sofiegade 94*
1756 Overgaden neden Vandet 167/Kongensgade 167*/Sofiegade 167*
1806 Overgaden neden Vandet 170/Lille Sofiegade 170*

Matr.nr. 170 & 171 †

Matrikel
1852 Sammensat af 1806 170 og 1806 171
1863 Forenet med 172 & 173 B og med 1806 105, til: 405

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Overgaden neden Vandet 170 & 171/Lille Sofiegade 170 & 171*

Husnumre
1859 Lille Sofiegade 2/Overgaden neden Vandet 5, jf. 171

Matr.nr. 171 †

Matrikel
1689 95 (del af)
1756 168 (del af, senere betegnet 1756 168 A)
1806 171
1852 Sammenlagt med 1806 170, til: 170 & 171

Ejere
1689 Arvingerne efter oberst Busch
1756 Andreas Olsen Pagter
1806 Christian Breuell, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 95, Lille Kongensgade 95*
1756 Kongensgade/Overgaden neden Vandet
1806 Overgaden neden Vandet 171

Husnumre
1859 Lille Sofiegade 2/Overgaden neden Vandet 5, jf. 170

Matr.nr. 172 †

Matrikel
1689 95 (del af)
1756 168 (del af, senere betegnet 1756 168 B)
1806 172
1859 Sammenlagt med 173 B, til: 172 & 173 B

Ejere
1689 Arvingerne efter oberst Busch
1756 Andreas Olsen Pagter
1806 Jessen & Koch, stivelsesfabrik

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 95, Lille Kongensgade 95*
1756 Kongensgade/Overgaden neden Vandet
1806 Overgaden neden Vandet 172

Matr.nr. 172 & 173 B †

Matrikel
1859 Sammensat af 1806 172 og 173 B
1863 sammenlagt med 1806 105 og med 170 & 171 som 405

Ejere

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 3/Wildersgade 2

Matr.nr. 173 †

Matrikel
1689 12 (del af)
1756 169 (del af, senere betegnet 1756 169 B)
1806 173
1859 Delt i 173 A og 173 B

Ejere
1689 Laboratoriet
1756 Landetatens Laboratorium
1806 Landetatens Laboratorium

Matrikulære husnumre
1689 Stranden mod Frederiksholm 12/Overgaden mod Volden 12*
1756 Overgaden neden Vandet 169/Imod Vandet 169*
1806 Overgaden neden Vandet 173/Kongensgade 173*

Matr.nr. 173 A †

Matrikel
1859 Parcel af 1806 173
1859 Henlagt til 405

 

Matr.nr. 173 B †

Matrikel
1859 Parcel af 1806 173
1859 Sammenlagt med 1806 172, til:172 & 173 B

Matr.nr. 174 †

Matrikel
1689 12 (del af)
1756 170
1806 174
1873 Henlagt til 405

Ejere
1689 Laboratoriet
1756 Søetatens Laboratorium
1806 Søetatens Laboratorium

Matrikulære husnumre
1689 Stranden mod Frederiksholm 12/Overgaden mod Volden 12*
1756 Overgaden neden Vandet 170/Til Vandet 170*
1806 Overgaden neden Vandet 174

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 1

Matr.nr. 175 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret areal
1756 171 (del af, senere betegnet 1756 171 A)
1806 175
1832 Separeret i 175 A og 175 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Fattige Børns Opfostrings Hus
1806 Kongens plads

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Overgaden oven Vandet 171, Dronningensgade 171*
1806 Overgaden oven Vandet 175

Matr.nr. 175 (nyt nummer)

Matrikel
1898 Sammenlagt af 175 A, 175 B og 175 C
1899 Herfra separeret 452
1900 Herfa separeret 453, 454, 455, 456, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 465, 467, 468, 469 og 470
1901 Herfra separeret 484 og 485
2008 175

Ejere
2008

Husnumre
1898 Bodenhoffs Plads uden husnummer
2008 Bodenhoffs Plads uden husnummer

Opførelsesår
Ubebygget (gadeareal)

Matr.nr. 175 A †

Matrikel
1832 Parcel af 1806 175
1864 Hertil henlagt 314 A og delt mellem de nye numre 175 A og 175 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1832 Overgaden oven Vandet 175 A

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 62

Matr.nr. 175 A † (nyt nummer)

Matrikel
1864 Sammensat af dele af 175 A og 314 A
1898 Sammenlagt med 175 B og 175 C, til: 175 (nyt nummer)

Ejere

Husnumre
1864 Overgaden oven Vandet 62

Matr.nr. 175 B †

Matrikel
1832 Parcel af 1806 175
1835 Herfra separeret 175 C
1864 Sammenlagt med dele af 175 A og betegnet ved nyt nummer 175 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1832 Overgaden oven Vandet 175 B

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 62

Matr.nr. 175 B † (nyt nummer)

Matrikel
1864 Parcel af 175 A (del af)
1898 Sammenlagt med 175 A (nyt nummer) og 175 C, til: 175 (nyt nummer)

Ejere

Husnumre
1864 Overgaden oven Vandet 58

Matr.nr. 175 C †

Matrikel
1835 Parcel af 175 B
1864 Betegnet 175 D

Ejere

Matrikulære husnumre
1835 Overgaden oven Vandet 175 C

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 62

Matr.nr. 175 C † (nyt nummer)

Matrikel
1864 Sammensat af dele af 175 A og 175 B
1898 Sammenlagt med 175 A og 175 B, til 175 (nyt nummer)

Ejere

Husnumre
1864 Overgaden oven Vandet 66-74, 84-88

Matr.nr. 175 D †

Matrikel
1864 Tidligere betegnet 175
1898 Sammenlagt med 175 A og 175 C, til: 175 (nyt nummer)
1898 Indbefattet i 451

Ejere

Matrikulære husnumre
1864 Prinsessegade 53

Matr.nr. 176 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 172, 1756 173, 1756 174 og 1756 386
1806 176
1839 Delt i 176 A og 176 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 171: Fattige Børns Opfostringshus og Joh. Cornelius Krieger, justitsråd. – 172: Egidius Schrøder. – 173: Jeppe Ibsen. – 174: Elias Johansen. – 186: Kongens plads med krudthuset
1806 Søetatens Kvæsthus

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Overgaden oven Vandet 171, Dronningensgade 171. – Bådsmandsstræde 172 og 173. – Dronningensgade 174. – Bag Vor Frelsers Kirke 386
1806 Overgaden oven Vandet 176/Bådsmandsstræde 176*/Prinsensgade 176*

Matr.nr. 176 A
Søkvæsthuset

Matrikel
1839 Parcel af 1806 176
1852 Herfra separeret 176 C og 176 D
1853 Herfra separeret 176 E
1854 Herfra separeret 176 F
1919 Herfra separeret 519
2003 Herfra separeret 627
2008 176 A

Ejere
2008 Farvandsvæsenet

Matrikulære husnumre
1839 Overgaden oven Vandet 176 A/Bådsmandsstræde 176 A*

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 7/Overgaden oven Vandet 58, jf. 176 B
2008 Overgaden oven Vandet 60-64

Opførelsesår
Hovedbygningen: 1754-55 af murermester J. C Conradi for Det Kongelige Opfostringshus. Ombygget 1776. – Portnerboligen: Før 1756. – Gartnerboligen: 1843 (Historiske huse)

Matr.nr. 176 B

Matrikel
1839 Parcel af 1806 176
1863 Herfra separeret 406
2005 Herfra separeret 583
2008 176 B

Ejere
2008 Farvandsvæsenet

Matrikulære husnumre
1839 Overgaden oven Vandet 176 B/Bådsmandsstræde 176 B*/Prinsensgade 176 B*

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 7/Overgaden oven Vandet 58, jf. 176 A
2008 Bådsmandsstræde 19/Overgaden oven Vandet 58-60

Opførelsesår
1780-81 af J. B. Schottmann for Søetaten. Ombygget 1989 (Historiske huse)

Matr.nr. 176 C

Matrikel
1852 Parcel af 176 A
2008

Ejere
2008 A/S til Opførelse af Boliger For...nbnbnb

Matrikulære husnumre
1852 Overgaden oven Vandet 176 A

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 60
2008 Overgaden oven Vandet 66-74 og 84-88

Opførelsesår
Overgaden oven Vandet 66-70 og 84-88: 1852 af arkitekt N. S. Nebelong. – Overgaden oven Vandet 72-74: 1858. Senere ombygget, seneste i 1980’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 176 D †

Matrikel
1852 Parcel af 176 A
1877 Frasepareret 423 og 424
2000 Henlagt til 533

Ejere
2008

Matrikulære husnumre
1852 Overgaden oven Vandet 176 D

Husnumre
1859 Uden gadenavn og husnummer

Matr.nr. 176 E
Den Treschowske Stiftelse

Matrikel
1853 Parcel af 176 A
1917 Hertil henlagt 176 F
2008 176 E

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S

Matrikulære husnumre
1853 Overgaden oven Vandet 176 E

Husnumre
1859 Bag Overgaden oven Vandet 60
1917 Overgaden oven Vandet 76-82
2008 Overgaden oven Vandet 76-82
Opførelesår
Overgaden oven Vandet 76-78: 1853-54 af arkitekt H. Chr. Thybjerg. – Overgaden oven Vandet 80-82: 1857-58 (Historiske huse)

Matr.nr. 176 F †

Matrikel
1854 Parcel af 176 A
1917 Henlagt til 176 E

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Overgaden oven Vandet 60

Husnumre
1859 Uden gadenavn og husnummer

Matr.nr. 177 †

Matrikel
1689 96 (del af)
1756 175
1806 177
1845 Delt i 177 A og 177 B

Ejere
1689 Hans Nansen
1756 Hans Lemming, sognepræst
1806 Andreas Buntzen, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 96
1756 Overgaden oven Vandet 175/Bådsmandsstræde 175*/Dronningensgade 175*
1806 Overgaden oven Vandet 177*/Bådsmandsstræde 177*/Dronningensgade 177*

Matr.nr. 177 A

Matrikel
1845 Parcel af 1806 177
1847 Herfra separeret 177 C, 177 D, 177 E og 177 F
2008 177 A

Ejere
2008 Ejerforeningen Overgaden oven Vandet 54

Matrikulære husnumre
1845 Overgaden oven Vandet 177 A

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 54
2008 Overgaden oven Vandet 54

Opførelsesår
Før 1745. Ombygget 1846-47 (Historiske huse)

Matr.nr. 177 B †

Matrikel
1845 Parcel af 1806 177
1876 Sammenlagt med 178 B, til: 177 B og 178 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1845 Dronningensgade 177 B

Husnumre
1859 Dronningensgade 75

Matr.nr. 177 B & 178 B (fra 1953: 177 B)

Matrikel
1876 Sammenlagt af 177 B og 178 B
1913 Hertil henlagt 177 F
1953 Betegnet 177 B (nyt nummer)
2008 177 B

Ejere
2008 A/B Dronningensgade 73-77

Husnumre
1876 Dronningensgade 73-75
1913 Dronningensgade 73-77
2008 Dronningensgade 73-77

Opførelsesår
Dronningensgade 73 A: 1899 (Matrikelregister). – Dronningensgade 77: 1913

Matr.nr. 177 C

Matrikel
1847 Parcel af 177 A
2008 177 C

Ejere
2008 E/F Overgaden Oven Vandet 56 m fl

Matrikulære husnumre
1847 Overgaden oven Vandet 177 C/Bådsmandsstræde 177 C*

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 8/Overgaden oven Vandet 56
2008 Bådsmandsstærde 8/Overgaden oven Vandet 56

Opførelsesår
1846-47 af grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 177 D

Matrikel
1847 Parcel af 177 A
2008 177 D

Ejere
2008 A/B Bådsmandsstræde 10 A+B

Matrikulære husnumre
1847 Bådsmandsstræde 177 A

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 10
2008 Bådsmandsstræde 10

Opførelsesår
1847 for grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 177 E

Matrikel
1847 Parcel af 177 A
2008 177 E

Ejere
2008 A/B Bådsmandsstræde 12/Dronningensgade 79

Matrikulære husnumre
1847 Bådsmandsstræde 177 A/Dronningensgade 177 A*

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 12/Dronningensgade 79
2008 Bådsmandsstræde 12/Dronningensgade 79

Opførelsesår
1847 for grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 177 F †

Matrikel
1847 Parcel af 177 A
1913 Henlagt til 177 B & 178 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1847 Dronningensgade 177 A

Husnumre
1859 Dronningensgade 77

Matr.nr. 178 †

Matrikel
1689 96 (del af)
1756 176
1806 178
1846 Delt i 178 A og 178 B

Ejere
1689 Hans Nansen, justitsråd
1756 Michael Juel, kantor
1806 Hassler, generalkrigskommissær

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden oven Vandet 96
1756 Overgaden oven Vandet 176/Bådsmandsstræde 176*/Dronningensgade 176*
1806 Overgaden oven Vandet 178, Dronningensgade 178*

Matr.nr. 178 A

Matrikel
1846 Parcel af 1806 178
2008 178 A

Ejere
2008 E/F Overgaden Oven Vandet 52

Matrikulære husnumre
1846 Overgaden oven Vandet 178 A

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 52
2008 Overgaden oven Vandet 52

Opførelsesår
1772 for Claus Petersen Themstrup. Ombygget 1846 (Historiske huse)

Matr.nr. 178 B †

Matrikel
1846 Parcel af 1806 178
1876 Sammenlagt med 177 B, til: 177 B & 178 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1846 Dronningensgade 178 B

Husnumre
1859 Dronningensgade 73

Matr.nr. 179 †

Matrikel
1689 158 og 1689 97 (del af) og 1689 98 (del af)
1756 254 (1689/158) og 1756 177 (del af, senere betegnet 1756 177 A, 1689/97, del af, og 1689/98, del af)
1806 179
1846 Delt i 179 A og B

Ejere
1689 97: Verner Wesendunck, rebslager. – 98: Bertel Styver. - 158: Iver Caspersen, assessor
1756 177: Peder Nielsen Trie, brygger. – 254: Marcus Christensen, skipper
1806 Malcolm, madam

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 97, Dronningensgade 97*. – Overgaden over Vandet 98/Sankt Annæ Gade 98*. – Dronningensgade 158
1756 Overgaden oven Vandet 177/Dronningensgade 177*. – Dronningensgade 254
1806 Overgaden oven Vandet 179, Dronningensgade 179*

Matr.nr. 179 A

Matrikel
1846 Parcel af 1806 179
2008 179 A

Ejere
2008 Overgaden Oven Vandet 34 APS

Matrikulære husnumre
1846 Overgaden oven Vandet 179 A, Dronningensgade 179 A

Husnumre
1859 Dronningensgade 71, Overgaden oven Vandet 50
1888 Overgaden oven Vandet 50
2008 Overgaden oven Vandet 50

Opførelsesår
Mellem 1765 og 1769 (Historiske huse)

Matr.nr. 179 B †

Matrikel
1846 Parcel af 1806 179
1846 Sammenlagt med 1806 180, til: 180 & 179 B

Matr.nr. 180 †

Matrikel
1689 98 (del af) og 1689 99 (del af)
1756 177 (del af, senere betegnet 1756 177 B)
1806 180
1846 Sammenlagt med 179 B, til: 180 & 179 B

Ejere
1689
1756 Peder Nielsen Trie, brygger
1806 Hvidt & Comps pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden oven Vandet 97, Dronningensgade 97*. – Overgaden oven Vandet 98/Sankt Annæ Gade 98
1756 Overgaden oven Vandet 177/Dronningensgade 177*
1806 Overgaden oven Vandet 180

Matr.nr. 180 & 179 B (fra 1850 betegnet 180 A & 179 B) †

Matrikel
1846 Sammenlagt af 180 A og 179 B
1850 Betegnet 180 A & 179 B
1888 Herfra separeret 437
1891 Indbefattet i 444 og 445

Ejere

Matrikulære husnumre
1846 Overgaden oven Vandet 180 & 179 B

Husnumre
1859 Dronningensgade 69/Overgaden oven Vandet 48
1888 Overgaden oven Vandet 48

Matr.nr. 180 B

Matrikel
1850 Parcel af 180 & 179 B
1850 Sammenlagt med 1806 181, til: 181 & 180 B

 

Matr.nr. 181 †

Matrikel
1689 98 (del af)
1756 178
1806 181
1850 Sammenlagt med 180 B, til: 181 & 180 B

Ejere
1689 Bertel Stywer, købmand
1756 Claus Jensen, stadskaptajn
1806 Carl Gærmann, fabrikant

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 98, Dronningensgade 98*
1756 Overgaden oven Vandet 178
1806 Overgaden oven Vandet 181

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 46

Matr.nr. 181 & 180 B †

Matrikel
1850 Sammensat af 180 B og 1806 181
1887 Sammenlagt med 182, til: 181 & 182

Ejere

Matrikulære husnumre
1850 Overgaden oven Vandet 181 & 180 B

Matr.nr. 181 & 182 †

Mattrikel
1887 Sammenlagt af 1806 181 og 1806 182
1936 Henlagt til 257, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1887 Overgaden oven Vandet 44-46

Matr.nr. 182 †

Matrikel
1689 98 (del af)
1756 179
1806 182
1887 Sammenlagt med 1806 181, til: 181 & 182

Ejere
1689 Bertel Stywer, købmand
1756 Jørgen Clemmensen, fribrygger
1806 Sejlmager Iver Borgens enke

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 98, Dronningensgade 98*
1756 Overgaden oven Vandet 179
1806 Overgaden oven Vandet 182

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 44

Matr.nr. 183 †

Matrikel
1689 99 (del af)
1756 181
1806 183
1929 Herfra separeret 523, 524 og 525
1932 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Børnehuset
1756 Børnehuset
1806 Tugt-, Rasp og Forbedringshuset

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 99/Dronningensgade 99*/Sankt Annæ Gade 99*/Torvet 99*
1756 Overgaden oven Vandet 181/Dronningensgade 181*/Sankt Annæ Gade 181*/Torvet 181*
1806 Overgaden over Vandet 183/Dronningensgade 183*, Sankt Annæ Gade 183*/Torvet 183*

Husnumre
1859 Dronningensgade 55/Overgaden oven Vandet 40/Sankt Annæ Gade 24

Matr.nr. 184 †

Matrikel
1689 100
1756 183
1806 184
1941 Henlagt til 446

Ejere
1689 Arvingerne efter købmand Bastian Nielsen
1756 Jens Pedersen Holm, styrmand
1806 Anders Schiøtz, forvalter

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 100
1756 Overgaden over Vandet 183
1806 Overgaden over Vandet 184

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 36

Matr.nr. 185

Matrikel
1689 101 og 1689 142
1756 184
1806 185
2008 185

Ejere
1689 101: Andreas Brun, magister og sognepræst. – 142: Jens Pedersen, bådsmand
1756 Johan Christian Conradt, murermester
1806 Madam Schottmanns Plads
2008 A/B Overgaden Oven Vandet 34, A-B

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 101, Dronningensgade 101* . – Dronningensgade 142
1756 Overgaden over Vandet 184
1806 Overgaden over Vandet 185

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 34
2008 Overgaden oven Vandet 34

Opførelsesår
1866 (Matrikelregister)

Matr.nr. 186
Steinfass’ Gård
Sofiegården

Matrikel
1689 102 (del af)
1756 311
1806 186
1972 Hertil henlagt 1806 223, 1806 224, 1806 225, 1806 226, 1806 227, 1806 228, 1806 229, 1806 230, 1806 232, 1806 233, 1806 358, 1806 359 og 360 A og 360 B
2008 186

Ejere
1689 Iver Caspersen, assessor
1756 Lars Pedersen Tøyberg
1806 Jens Olsen, vognmand
2008 Den Selvejende Institution Sofiegården

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden oven Vandet 102/Dronningensgade 102*, Sofiegade 102*
1756 Sofiegade 311/Overgaden 311*
1806 Overgaden over Vandet 186/Sofiegade 186*

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 32/Sofiegade 1
1972 Dronningensgade 43-45/Overgaden oven Vandet 32/Sofiegade 1-7
2008 Dronningensgade 43-49/Overgaden oven Vandet 32/Sofiegade 1-7

Opførelsesår
Overgaden oven Vandet 32 A-C: 1770-71 af Johan Jacob Steinfass (Historiske huse). – Dronningensgade 43-49 og Sofiegade 1-7: 1971 af arkitektfirmaet Box (Weilbach)

Matr.nr. 187 (efter 1833 undertiden betegnet 187 A)

Matrikel
1689 103 (del af)
1756 290
1806 187
1833 Herfra separeret 187 B, og herefter selv undertiden betegnet 1806 187 A
2008 187

Ejere
1689 Claus Bysing, brygger
1756 Johan Essington, fabrikør
1806 Lindt & Yong (?) & Comp.
Ejere
2008 Overgaden oven Vandet 30 A-B/Sofiegade 2

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 103/Dronningensgade 103*/Sofiegade 103*
1756 Sofiegade 290/Overgaden oven Vandet 290*
1806 Overgaden oven Vandet 187/Sofiegade 187*

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 30/Sofiegade 2
2008 Overgaden oven Vandet 30/Sofiegade 2

Opførelsesår
1989 (Kuas)

Matr.nr. 187 A, se 187

 

Matr.nr. 187 B †

Matrikel
1833 Parcel af 1806 187
1853 Sammenlagt med 1806 220, 221 & 222, til: 220, 221, 222 & 187 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1833 Overgaden oven Vandet 187 B/Sofiegade 187 B

Matr.nr. 188

Matrikel
1689 104 (del af)
1756 185 (del af, senere betegnet 1756 185 A)
1806 188
2008 188

Ejere
1689 Andreas Guntzow, magister
1756 Niels Andersen Lund, skipper
1806 Rasmus Schifter, grosserer
2008 E/F Overgaden Oven Vandet 28

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 104
1756 Overgaden over Vandet 185
1806 Overgaden over Vandet 188

Husnumre
1859 Overgaden over Vandet 28
2008 Overgaden oven Vandet 28

Opførelsesår
1780 for grosserer Thomas Potter. Ombygget efter 1812 (Historiske huse)

Matr.nr. 189

Matrikel
1689 104 (del af)
1756 185 (del af 185, senere betegnet 1756 185 B)
1806 189
2008 189

Ejere
1689 Andres Guntzow, magister
1756 Niels Andersen Lund, skipper
1806 Johan Sunkenberg
2008 Søren Ro Christensen

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 104
1756 Overgaden over Vandet 185
1806 Overgaden over Vandet 189

Husnumre
1859 Overgaden over Vandet 26
2008 Overgaden oven Vandet 26

Opførelsesår
Før 1760 (Historiske huse)

Matr.nr. 190

Matrikel
1689 105
1756 186
1806 190
2008 190

Ejere
1689 Anders Gudmandsen, tømmermand
1756 Lars Larsen Bornholm, skipper
1806 Niels Gudmandsen, frisnedker
2008 Peter Rasmussen

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 105
1756 Overgaden over Vandet 186
1806 Overgaden over Vandet 190

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 24
2008 Overgaden oven Vandet 24

Opførelsesår
Mellem 1718 og 1732 for skipper Michel Michelsen Arndt (Historiske huse)

Matr.nr. 191

Matrikel
1689 106
1756 187
1806 191
2008 191

Ejere
1689 Christoffer Jegenreuter
1756 Sommerschild, kaptajn
1806 Kock, kaptajn og waterschout
2008 Peter Edgar Abrahamson

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Sofiegade 106
1756 Overgaden over Vandet 191
1806 Overgaden over Vandet 191

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 22
2008 Overgaden oven Vandet 22

Opførelsesår
Mellem 1622 og 1635. Ombygget 1786 og ca. 1960 (Historiske huse)

Matr.nr. 192 †

Matrikel
1689 107
1756 188
1806 192
1923 Henlagt til 1806 193

Ejere
1689 Jens Pedersen, forhenværende bådsmand
1756 Henrik Scherling, skipper
1806 Kock, kaptajn og waterschout

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 107
1756 Overgaden over Vandet 188
1806 Overgaden over Vandet 192

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 20

Matr.nr. 193

Matrikel
1689 108
1756 189
1806 193
2008 193
1923 Hertil henlagt 1806 192 og 1806 194
1961 Herfra separeret 545 og 546

Ejere
1689 Jens Nielsen, skrædder
1756 Anders Olsen Tofte, kaptajn
1806 Rasmus Horne
2008 Per Jørgen Jacobsen

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 108
1756 Overgaden over Vandet 189
1806 Overgaden over Vandet 193

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 18
1923 Overgaden oven Vandet 16-20
1961 Overgaden oven Vandet 18
2008 Overgaden oven Vandet 18

Opførelsesår
1832. Ombygget 1856 (Historiske huse)

Matr.nr. 194 †

Matrikel
1689 109
1756 190
1806 194
1923 Henlagt til 1806 193

Ejere
1689 Søren Sørensen, skipper
1756 Mathias Otto, islandsfarer
1806 Johanns Hiorth

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 109
1756 Overgaden over Vandet 190
1806 Overgaden over Vandet 194

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 16

Matr.nr. 195 †

Matrikel
1689 110
1756 191
1806 195
1881 Sammenlagt med 1806 196, til: 195 & 196

Ejere
1689 Peder Pedersen, skipper
1756 Lars Haagensen, skibstømmermand
1806 Christian Jensen Lind, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 110
1756 Overgaden over Vandet 191
1806 Overgaden over Vandet 195

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 14

Matr.nr. 195 & 196 (fra 1953: 195)

Matrikel
1881 Sammensat af 1806 195 og 1806 196
1953 Betegnet 195 (nyt nummer)
2008 195

Ejere
2008 Bente Fog-Møller

Husnumre
1881 Overgaden oven Vandet 12-14
2008 Overgaden oven Vandet 12-14

Opførelsesår
1797 (Historiske huse)

Matr.nr. 196 †

Matrikel
1689 111
1756 192
1806 196
1881 Sammenlagt med 1806 195, til: 195 & 196

Ejere
1689 Arvingerne efter doktor Hans Leth
1756 Lehnert Jansen, skipper
1806 Jørgen Koefod

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 111
1756 Overgaden over Vandet 192
1806 Overgaden over Vandet 196

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 12

Matr.nr. 197
Potters Gård

Matrikel
1689 112 (del af), 1689 113 (del af), 1689 115 (del af) og 1689 119 (del af)
1756 197 (1689/119, del af) og 1756 193 (del af, senere betegnet 1756 193 A, 1689/112, del af, 1689/113, del af, og 1689/115, del af)
1806 197
1932 Herfra separeret 530
2008 197

Ejere
1689 112: Christen, tømmermand. – 113: Jørgen Jørgensen, vintapper. – 115: Christen Christensen, væver. – 119: Morten Marcussen, væver
1756 193: Ross, overkrigskommissær og Jonas Collin. – 197: Paul Olsen
1806 Poul Johansen
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 112. – Overgaden oven Vandet 113/Søndervoldstræde 113*. – Søndervoldstræde 115 og 119
1756 Overgaden over Vandet 193/Sønder Voldstræde 193*. – Sønder Voldstræde 197
1806 Overgaden over Vandet 197, Store Søndervoldstræde 197*

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 10, Store Søndervoldstræde 9
1932 Overgaden oven Vandet 10
2008 Overgaden oven Vandet 10

Opførelsesår
1785 for grosserer Thomas Potter (Historiske huse)

Matr.nr. 198

Matrikel
1689 112 (del af), 1689 113 (del af) og 1689 115 (del af)
1756 193 (del af, senere 193 B)
1806 198
2008 198

Ejere
1689 112: Christen, tømmermand. – 113: Jørgen Jørgensen, vintapper. – 115: Christen Christensen, væver
1756 Ross, overkrigskommissær, og Jonas Collin
1806 Søren Jensen, høker
2008 C.W. Obel Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 112. – Overgaden oven Vandet 113/Søndervoldstræde 113*. – Søndervold Stræde 115
1756 Overgaden oven Vandet 193/Sønder Voldstræde 193*
1806 Overgaden over Vandet 198/Store Søndervoldstræde 198*

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 8, Store Søndervoldstræde 1
2008 Overgaden oven Vandet 8

Opførelsesår
1786 for lysestøber Christian From. Ombygget 1831 og 1909-10 (Historiske huse)

Matr.nr. 199

Matrikel
1689 122
1756 201 (del af, senere betegnet 1756 201 A)
1806 199
1900 Herfra separeret 483
2008 199

Ejere
1689 Michel Schult, møller
1756 Carl Stanley, professor
1806 Royan, kaptajn
2008 E/F Den Gamle Filmskole

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 122/Søndervold 122*
1756 Dronningensgade 201/Sønder Voldstræde 201
1806 Overgaden over Vandet 199/Dronningensgade 199*/Lille Søndervoldstræde 199*/Store Søndervoldstræde 199*

Husnumre
1859 Dronningensgade 3/Lille Søndervoldstræde 1/Overgaden oven Vandet 6, Store Søndervoldstræde 2
2008 Dronningensgade 3

Opførelsesår
Forhuset til Lille Søndervoldstræde: Før 1784. Ombygget 1900 og 1965. – Pakhuset til Lille Søndervoldstræde: 1852. Ombygget i 1960’erne. – Forhuset til Store Søndervoldstræde: 1855 for jernstøber Løwener. – Ombygget i 1960’erne. – Hjørnebygningen Dronningensgade/Store Søndervoldstræde: 1848 for jernstøber Løwener. – Bygningen på hjørnet af Dronningensgade og Lille Søndervoldstræde: 1966-67 (Historiske huse)

Matr.nr. 200 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 199 (del af) og 1756 200 (del af, senere betegnet 1756 200 B)
1806 200
1893 Indbefattet i 447

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 199: Peter Appelbye. – 202: En øde plads, som Peter Appelbye skal have i brug
1806 Fru Black & Comp. Lauritzen og Buntzen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Lille Søndervoldstræde 199. – Sønder Voldstræde 200
1806 Overgaden oven Vandet 200

Husnumre
1859 Overgaden over Vandet 4

Matr.nr. 201 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 199 (del af) og 1756 200 (del af, senere betegnet 1756 201 A)
1806 201
1850 Delt i 201 A og 201 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 199: Peter Appelbye. – 200: En øde plads, som Peter Appelbye skal have i brug
1806 Fru Black & Comp. Lauritzen og Buntzen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Lille Søndervoldstræde 199. – Sønder Voldstræde 200
1806 Overgaden oven Vandet 201/Dronningensgade 201*/Lille Søndervoldstræde 201*/Ud til volden 201*

Matr.nr. 201 A

Matrikel
1850 Parcel af 1806 201
2008 201 A

Ejere
2008 E/F Matr.Nr.201 A Christianshavns Kvarter

Matrikulære husnumre
1850 Christianshavns Vold 201 A/Overgaden oven Vandet 201 A*

Husnumre
1859 Christianshavns Vold 1/Overgaden oven Vandet 2
2008 Chrstianshavns Voldgade 1-3/Overgaden oven Vandet 2 og 2 A

Opførelsesår
1894 (Kuas)

Matr.nr. 201 B †

Matrikel
1850 Parcel af 1806 201
1884 Indbefattet i 433

Ejere

Matrikulære husnumre
1850 Dronningnesgade 201 B/Christianshavn Vold 201 B*/Lille Søndervoldstræde 201 B*

Husnumre
1859 Dronningensgade 1/Christianshavns Vold 5/Lille Søndervoldstræde 4

Matr.nr. 201 C †

Matrikel
1857 Parcel af 201 A
1884 Indbefattet i 433

Ejere

Matrikulære husnumre
1857 Christianshavns Vold 201 C

Husnumre
1859 Christianshavn Vold 3
1877 Christianshavns Voldgade 3 (Kraks Vejviser 1878)

Matr.nr. 202 †
Applebys Plads

Matrikel
1689 Ikke taxeret areal
1756 387
1806 202
1839 Delt i 202 A og 202 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Peter Appelbyes rebslagerplads
1806 Fru Black & Comp. Lauritzen og Buntzen, skibsbyggeri

Matrikulære husnumre
1689 Ikke Taxeret
1756 Ved Overgaden oven Vandet 387
1806 Appelbyes Plads 202

Matr.nr. 202 A

Matrikel
1839 Parcel af 1806 202
1989 Herfra separeret 572
2008 202 A

Ejere
2008 Danisco A/S

Matrikulære husnumre
1839 Appelbyes Plads 202 A

Husnumre
1859 Uden gadenavn og husnummer
2008 Langebrogade 1-3

Opførelsesår
1912-13 af arkitekt Emil Jeppesen for De Danske Sukkerfabrikker (Weilbach)

Matr.nr. 202 B †

Matrikel
1839 Parcel af 1806 202
1931 Herfra separeret 528 og 529
1956 Henlagt til 202 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1839 Applebys Plads 202 B

Husnumre
1859 Uden gadenavn og husnummer
1872 Langebrogade uden nummer

Matr.nr. 203 †

Matrikel
1689 251 (del af)
1756 389 (del af, senere betegnet 1756 389 A)
1806 203
1851 Delt i 203 A og 203 B

Ejere
1689 Hans Nielsen, assessor, og Lorenz Krejer
1756 Justitsråd Krøyers afbrændte oliemølle
1806 Johannes Seilings enke

Matrikulære husnumre
1689 Enhjørningens Bastion 251
1756 Enhjørningens Bastion 389
1806 Enhjørningens Bastion 203

Matr.nr. 203 A

Matrikel
1851 Parcel af 1806 203
2008 203 A

Ejere
2008 Boligselskabet Innovo A/S

Matrikulære husnumre
1851 Enhjørningens Bastion 203 A

Husnumre
1859 Ved Holms Huse 8
<1862 Langebrogade 8 (Kraks Vejviser 1863)
2008 Langebrogade 8

Opførelsesår
1802 (Historiske huse)

Matr.nr. 203 B †

Matrikel
1851 Parcel af 1806 203
1860 Sammenlagt med 204 A, til: 203 B & 204 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Enhjørningens Bastion 203 B

Husnumre
1859 Ved Holms Huse 6

Matr.nr. 203 B & 204 A †

Matrikel
1860 Sammensat af 203 B og 204 A
1865 Sammenlagt med 204 B, til: 203 B & 204

Ejere

Matrikulære husnumre
1860 Ved Holms huse 6
<1862 Langebrogade 6 (Kraks Vejviser 1863

Matr.nr. 203 B & 204

Matrikel
1865 Sammensat af 203 B & 204 A og 204 B
1906 Sammenlagt med 206 C, til: 203 B & C & 204 A & 204 B

Ejere

Husnumre
1865 Ved Holms Huse 6
<1862 Langebrogade 6 (Kraks Vejviser 1863

Matr.nr. 203 B & 203 C & 204 A & 204 B (fra 1953: 203 B)

Matrikel
1906 Sammensat af 203 B & 204 A & B og 203 C
1953 203 B (nyt nummer)
2008 203 B

Ejere

Husnumre
1906 Langebrogade 6
2008 Langebrogade 6

Opførelsesår
1911 (Kuas)

Matr.nr. 203 C †

Matrikel
1854 Parcel af 203 A
1906 Sammenlagt med 203 B & 204 A & B, til: 203 B & C & 204 A & B

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Ved Holms Huse 203 A

Husnumre
1859 Ved Holms Huse 4
<1862 Bag Langebrogade 6 (Kraks Vejviser 1863)

Matr.nr. 204 †

Matrikel
1689 251 (del af)
1756 389 (del af, senere betegnet 1756 389 B)
1806 204
1853 Delt i 204 A og 204 B

Ejere
1689 Hans Nielsen, assessor, og Lorenz Krejer
1756 Justitsråd Krøyers afbrændte oliemølle
1806 Seiling & madam Holms mølle

Matrikulære husnumre
1689 Gadenavn ikke oplyst
1756 Enhjørningens Bastion 389 B
1806 Enhjørningens Bastion 204*

Matr.nr. 204 A †

Matrikel
1853 Parcel af 1806 204
1865 Sammenlagt med 203 B, til: 203 B & 204 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Enhjørningens Bastion 204 A

Husnumre
1859 Uden betegning

Matr.nr. 204 B †

Matrikel
1853 Parcel af 1806 204
1865 Sammenlagt til 203 B & 204 A, til: 203 B & 204

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Enhjørningens Bastion 204 B

Husnumre
1859 Ved Holms Huse 2
<1862 Langebrogade 2 (Kraks Vejviser 1863)

Matr.nr. 205 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret areal
1756 199 (del af), 1756 200 C (del af), 1756 200 D (del af), 1756 200 E (del af), 1756 200 F (del af), 1756 200 G (del af), 1756 200 H (del af), 1756 200 I (del af) og 1756 200 K (del af)
1806 205
1893 Herfra separeret 448
1893 Indbefattet i 447

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 199: Peter Appelbye. – 200: En øde plads, som Peter Appelbye skal have i brug
1806 Fru Black & Comp. Lauritzen og Buntzen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Lille Søndervoldstræde 199. – Sønder Voldstræde 200
1806 Overgaden neden Vandet 205

Husnumre
1859 Lille Søndervoldstræde 2/Overgaden oven Vandet

Matr.nr. 206

Matrikel
1689 112 (del af), 1689 113 (del af), 115 (del af) og 1689 116 (del af)
1756 194 (1689/116, del af) og 1756 193 (del af, senere betegnet 1756 193 C, 1689/112, del af, 1689/113, del af, og 1689/115, del af)
1806 206
2008 206

Ejere
1689 112: Christen, tømmermand. – 113: Jørgen Jørgensen, vintapper. – 115: Christen Christensen, væver. – 116: Carsten Christensen, væver
1756 193: Overkrigskommissær Ross og Jonas Collin. – 194. Søren Nielsen, arbejdskarl
1806 Søren Jensen
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 112. – Overgaden oven Vandet 113/Søndervoldstræde 113*. – Søndervoldstræde 115 og 116
1756 Overgaden 193/Sønder Voldstræde 193. – Sønder Voldstræde 194
1806 Store Søndervoldstræde 206

Husnumre
1859 Store Søndervoldstræde 3
2008 Store Søndervoldstræde 3

Opførelsesår
2008 Ubebygget

Matr.nr. 207

Matrikel
1689 117
1756 195
1806 207
2008 207

Ejere
1689 Søren Torbensen
1756 Niels Olsen Hald
1806 Herman Christensens enke
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Søndervoldstræde 117
1756 Sønder Voldstræde 195
1806 Store Søndervoldstræde 207

Husnumre
1859 Store Søndervoldstræde 5
2008 Store Søndervoldstræde 5

Opførelsesår
2008 Ubebygget

Matr.nr. 208

Matrikel
1689 118
1756 196
1806 208
2008 208

Ejere
1689 Marcus Frederiksen, sporemager
1756 Lars Larsen, snedkersvend
1806 Peter Jørgen Kruuse
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Søndervoldstræde 118
1756 Søndervoldstræde 196
1806 Store Søndervoldstræde 208

Husnumre
1859 Store Søndervoldstræde 7
2008 Store Søndervoldstræde 7

Opførelsesår
2008 Ubebygget

Matr.nr. 209

Matrikel
1689 120
1756 198
1806 209
2008 209

Ejere
1689 Christoffer Edel, gardist
1756 Jens Larsen, brændevinsbrænder
1806 Thomas Truelsen
2008 Fsb Bolig

Matrikulære husnumre
1689 Søndervoldstræde 120/Dronningensgade 120*
1756 Søndervoldstræde 198/Dronningensgade 198*
1806 Store Søndervoldstræde 209/Dronningensgade 209*

Husnumre
1859 Dronningensgade 5/Store Søndervoldstræde 11
2008 Store Søndervoldstræde 11

Opførelsesår
1989 (Kuas)

Matr.nr. 210

Matrikel
1689 114
1756 208
1806 210
2008 210

Ejere
1689 Jørgen Christensen, skipper
1756 Christen Andersen Eggert, snedkersvend
1806 Alleborgs enke
2008

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 114
1756 Dronningensgade 208
1806 Dronningensgade 210

Husnumre
1859 Dronningensgade 7
2008 Dronningensgade 7

Opførelsesår
1755. Ombygget 1855 (Historiske huse)

Matr.nr. 211

Matrikel
1689 128
1756 209
1806 211
2008 211

Ejere
1689
1756 Christen Jensen Grønkiær, øltapper
1806 Casper Kiølert, linnedvæver
2008

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 128
1756 Dronningensgade 209
1806 Dronningensgade 211

Husnumre
1859 Dronningensgade 9
2008 Dronningensgade 9

Opførelsesår
Muligvis før 1747. Ombygget i 1771 og 1970’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 212

Matrikel
1689 129 (del af)
1756 210
1806 212
2008 212

Ejere
1689 Hans Boyesen, skipper
1756 Christen Jensen Grønkier, øltapper
1806 Casper Kiølert, linnedvæver
2008 E/F Dronningensgade 11

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 129
1756 Dronningensgade 210
1806 Dronningensgade 212

Husnumre
1859 Dronningensgade 11
2008 Dronningensgade 11

Opførelsesår
1788 for linnedvævermester Casper Køhlert (Historiske huse)

Matr.nr. 213

Matrikel
1689 129 (del af)
1756 211
1806 213
2008 213

Ejere
1689 Hans Boysen, skipper
1756 Christen Henriksen, høker
1806 Svend Tellesen, fuldmægtig
2008 E/F Dronningensgade 13

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 129
1756 Dronningensgade 211
1806 Dronningensgade 213

Husnumre
1859 Dronningensgade 13
2008 Dronningensgade 13

Opførelsesår
Før 1635. Ombygget ca. 1755 og 1844 (Historiske huse)

Matr.nr. 214

Matrikel
1689 129 (del af)
1756 212
1806 214
2008 214

Ejere
1689 Hans Boyesen, skipper
1756 Holmands, madamme
1806 Det Borgerlige Låne- og Livrente Societet
2008 Hans Andreas Rador Nissen

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 129
1756 Dronningensgade 212
1806 Dronningensgade 214

Husnumre
1859 Dronningensgade 15
2008 Dronningensgade 15

Opførelsesår
1775-76 for parykmager Mathias Christian Hansen. Ombygget 1854 (Historiske huse)

Matr.nr. 215 †

Matrikel
1689 130 (del af)
1756 213
1806 215
1826 Sammenlagt med 1806 216, til: 215 & 216

Ejere
1689 Iver Caspersen, assessor
1756 Peder Jensen Smidt, murersvend
1806 Henrik Stikmans enke

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 130
1756 Dronningensgade 213
1806 Dronningensgade 215

Matr.nr. 215 & 216 (fra 1953: 215)

Matrikel
1826 Sammensat af 1806 215 og 1806 216
1953 Betegnet 215 (nyt nummer)
2008 215

Ejere
2008 Jørgen Emil Eberhardt Engel

Matrikulære husnumre
1826 Dronningensgade 215 & 216

Husnumre
1859 Dronningensgade 17
2008 Dronningensgade 17

Opførelsesår
1884 (Matrikelregister)

Matr.nr. 216 †

Matrikel
1689 130 (del af)
1756 214
1806 216
1826 Sammenlagt med 1806 215, til: 215 & 216

Ejere
1689 Iver Capersen, assessor
1756 Peder Jensen Smidt, murersvend
1806 Henrik Stikmanns enke

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 130
1756 Dronningensgade 214
1806 Dronningensgade 216

Matr.nr. 217

Matrikel
1689 130 (del af)
1756 215
1806 217
2008 217

Ejere
1689 Iver Capersen, assessor
1756 Bendt Henriksen, arbejdskarl
1806 Rasmus Ulrichsens enke
2008 Inger Skjolden Overgaard

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 130
1756 Dronningensgade 215
1806 Dronningensgade 217

Husnumre
1859 Dronningensgade 19
2008 Dronningensgade 19

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 218

Matrikel
1689 130 (del af)
1756 216
1806 218
2008 218

Ejere
1689 Iver Capersen, assessor
1756 Peter Andreasen Engelsky
1806 Johan Christian Broberg
2008 Inger Skjolden Overgaard

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 130
1756 Dronningensgade 216
1806 Dronningensgade 218

Husnumre
1859 Dronningensgade 21
2008 Dronningensgade 21

Opførelsesår
1756 for skibstømmermand Peder Andrasen Engelsky (Historiske huse)

Matr.nr. 219

Matrikel
1689 131
1756 217
1806 219
2008 219

Ejere
1689 Ole Tydsk, skipper
1756 Iver Svendsen, sejlingsmand
1806 J. C. Ebler
2008 Simplydronningensgade APS

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 131
1756 Dronningensgade 217
1806 Dronningensgade 219

Husnumre
1859 Dronningensgade 23
2008 Dronningensgade 23

Opførelsesår
1764 for brændevinsbrænder Peter Sivertsen Hammer (Historiske huse)

Matr.nr. 220 †

Matrikel
1689 103 (del af)
1756 218
1806 220
1855 Sammenlagt med 1806 221, 1806 222 og 187 B, til: 220, 221, 222 & 187 B

Ejere
1689 Claus Bysing, brygger
1756 Mogens Jonsen Selstrup, brygger
1806 Jens Thomsen Bakke, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 103, Dronningensgade 103*/Sofiegade 103*
1756 Dronningensgade 218
1806 Dronningensgade 220

Matr.nr. 220, 221, 222 & 187 B (fra 1953: 220)

Matrikel
1855 Sammensat af 1806 220, 1806 221, 1806 222 og 187 B
1977 Hertil henlagt 486
2008 220

Ejere
2008 Ejerforeningen Elefanthuset

Matrikulære husnumre
1855 Dronningensgade 220, 221, 222 & 187 B

Husnumre
1859 Dronningensgade 25
1977 Dronningensgade 25/Sofiegade 10
2008 Dronningensgade 25/Sofiegade 10

Opførelsesår
Vestlige del: Før 1734. – Østlige forhus: 1787 for spækhøker Anders Andersen. – Sofiegade 10: 1972 af arkitekt Arne Helth (Historiske huse)

Matr.nr. 221 †

Matrikel
1689 103 (del af)
1756 219
1806 221
1855 Sammenlagt med 1806 220, 1806 222 og 187 B, til: 220, 221, 222 & 187 B

Ejere
1689 Claus Bysing, brygger
1756 Erhardt Seyer, snedker
1806 And. Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 103, Dronningensgade 103*/Sofiegade 103*
1756 Dronningensgade 219
1806 Dronningensgade 221

Matr.nr. 222 †

 

Matrikel
1689 103 (del af)
1756 220
1806 222
1855 Sammenlagt med 1806 220, 1806 221 og 187 B, til: 220, 221, 222 & 187 B

Ejere
1689 Claus Bysing, brygger
1756 Erhardt Seyer, snedker
1806 And. Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 103, Dronningensgade 103*/Sofiegade 103*
1756 Dronningensgade 220
1806 Dronningensgade 222

Matr.nr. 223 †

Matrikel
1689 102 (del af)
1756 318
1806 223
1972 Henlagt til 1806 186

Ejere
1689 Iver Caspersen, assessor
1756 Jens Pedersen
1806 Jens Jensen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden oven Vandet 102/Dronningensgade 102*, Sofiegade 102*
1756 Sofiegade 318/Dronningensgade 318*
1806 Dronningensgade 223/Sofiegade 223*

Husnumre
1859 Dronningensgade 29/Sofiegade 11

Matr.nr. 224 †

Matrikel
1689 102 (del af)
1756 221
1806 224
1972 Henlagt til 1806 186

Ejere
1689 Iver Caspersen, assessor
1756 Jens Espensen, snedker ved Holmen
1806 Jens Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden oven Vandet 102/Dronningensgade 102*, Sofiegade 102*
1756 Dronningensgade 221
1806 Dronningensgade 224

Husnumre
1859 Dronningensgade 31

Matr.nr. 225 †

Matrikel
1689 102 (del af)
1756 222
1806 225
1972 Henlagt til 1806 186

Ejere
1689 Iver Caspersen, assessor
1756 Jens Christensen, kvartermand ved Holmen
1806 Peter Hansens enke

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden oven Vandet 102/Dronningensgade 102*, Sofiegade 102*
1756 Dronningensgade 222
1806 Dronningensgade 225

Husnumre
1859 Dronningensgade 33

Matr.nr. 226 †

Matrikel
1689 102 (del af)
1756 223
1806 226
1972 Henlagt til 1806 186

Ejere
1689 Iver Caspersen, assessor
1756 Paul Christensen Toxvær
1806 H. P. Nysted

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden oven Vandet 102/Dronningensgade 102*, Sofiegade 102*
1756 Dronningensgade 223
1806 Dronningensgade 226

Husnumre
1859 Dronningensgade 35

Matr.nr. 227 †

Matrikel
1689 102
1756 224 og 1756 225
1806 227
1972 Henlagt til 1806 186

Ejere
1689 Iver Caspersen, assessor
1756 224: Mogens Mogensen, ruhugger. – 225: Mads Hansen, islandsk arbejdskarl
1806 Thomas Weise

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden oven Vandet 102/Dronningensgade 102*, Sofiegade 102*
1756 Dronningensgade 224 og 225
1806 Dronningensgade 227

Husnumre
1859 Dronningensgade 37

Matr.nr. 228 †

Matrikel
1689 140
1756 226
1806 228
1972 Henlagt til 1806 186

Ejere
1689 Oluf Mortensen, væver
1756 Søren Jensen Hyllested, islandsk bødker
1806 Pierre Peschier

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 140
1756 Dronningensgade 226
1806 Dronningensgade 228

Husnumre
1859 Dronningensgade 39

Matr.nr. 229 †

Matrikel
1689 141
1756 227
1806 229
1972 Henlagt til 1806 186

Ejere
1689 Helle Svendsen, skipper
1756 Lorentz Hansen Franch, skomager
1806 Svend Hiorth

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 141
1756 Dronningensgade 227

Husnumre
1859 Dronningensgade 41

Matr.nr. 230 †

Matrikel
1689 142
1756 228
1806 230
1945 Hertil henlagt 1806 231
1972 Henlagt til 186

Ejere
1689 Jens Pedersen, bådsmand
1756 Jens Ringerup, brændevinsbrænder
1806 J. H. Schoubye

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 142
1756 Dronningensgade 228
1806 Dronningensgade 230

Husnumre
1859 Dronningensgade 43
1945 Dronningensgade 43-45

Matr.nr. 231 †

Matrikel
1689 143
1756 229
1806 231
1945 Henlagt til 1806 230

Ejere
1689 Johan Ring, gardist i Livgarden
1756 Jens Petersen Ringerup, brændevinsbrænder
1806 J. H. Schoubye

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 143
1756 Dronningensgade 229
1806 Dronningensgade 231

Husnumre
1859 Dronningensgade 45

Matr.nr. 232 †

Matrikel
1689 144
1756 230
1806 232
1972 Henlagt til 1806 186

Ejere
1689 Arvingerne efter brygger Espen Nielsen
1756 Bertel Christensen Myer, tømmersvend
1806 Lars Thomsen Bagge, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 144
1756 Dronningensgade 230
1806 Dronningensgade 232

Husnumre
1859 Dronningensgade 47

Matr.nr. 233 †

Matrikel
1689 145
1756 231
1806 233
1972 Henlagt til 1806 186

Ejere
1689 Poul Christensen, snedker
1756 Jens Mogensen Falchenberg
1806 S. H. Tolve

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 145
1756 Dronningensgade 231
1806 Dronningensgade 233

Husnumre
1859 Dronningensgade 49

Matr.nr. 234

Matrikel
1689 245
1756 374 (del af, senere betegnet 1756 374 B)
1806 234
1902 Hertil henlagt 1806 365 og 1806 366
2008 234

Ejere
1689 Arvingerne efter skrædder Mikkel Rasmussen
1756 Peder Søegaard, øltapper
1806 Johan Holmer, skrædder
2008 M S Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Torvet 245/Dronningensgade 245*
1756 Torvet 374/Dronningensgade 374*
1806 Dronningensgade 234

Husnumre
1859 Dronningensgade 51
2008 Christianshavns Torv 6/Dronningensgade 51

Opførelsesår
1903 (Matrikelregister)

Matr.nr. 235 †

Matrikel
1689 244 (del af)
1756 242
1806 235
1899 Henlagt til 370 & 367 B

Ejere
1689 Johan Ouman
1756 Paul Christensen, høker
1806 Christen Woldbye, høker

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 244/Dronningensgade 244*/Prinsensgade 244*
1756 Torvet 242
1806 Dronningensgade 235

Husnumre
1859 Dronningensgade 48

Matr.nr. 236

Matrikel
1689 139 (del af)
1756 241
1806 236
1905 Hertil henlagt 1806 237
2008 236

Ejere
1689 Niels Larsen, kontrollør
1756 Adrian Pough, bager
1806 ChristofferAlberg, bager
2008 Ejendomsselskabet Dg Aps

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 139, Prinsensgade 139*
1756 Torvet 241
1806 Dronningensgade 236

Husnumre
1859 Dronningensgade 46
2008 Dronningensgade 46

Opførelsesår
1906 (Matrikelregister)

Matr.nr. 237 †

Matrikel
1689 139 (del af)
1756 240
1806 237
1905 Henlagt til 1806 236

Ejere
1689 Niels Larsen, kontrollør
1756 Jens Jensen, skibstømmermand
1806 J. D. Roesleff

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 139, Prinsensgade 139*
1756 Dronningensgade 240
1806 Dronningensgade 237

Husnumre
1859 Dronningensgade 44

Matr.nr. 238

Matrikel
1689 139 (del af)
1756 239
1806 238
1938 Hertil henlagt 1806 239
1962 Hertil henlagt 1806 240 og 1806 241
2008 238

Ejere
1689 Niels Larsen, kontrollør
1756 Peder Jacobsen, matros
1806 Jens Nielsen, marskendiser
2008 E/F Dronningensgade 36-42/Financia

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 139, Prinsensgade 139*
1756 Dronningensgade 239
1806 Dronningensgade 238

Husnumre
1859 Dronningensgade 42
1938 Dronningensgade 40-42
1962 Dronningensgade 36-42
2008 Dronningensgade 42

Opførelsesår
1962 (Kuas)

Matr.nr. 239 †

Matrikel
1689 139 (del af)
1756 238
1806 239
1938 Henlagt til 1806 238

Ejere
1689 Niels Larsen, kontrollør
1756 Ole Nielsen Tryge, tømmersvend
1806 Rasmus Hansens enke

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 139, Prinsensgade 139*
1756 Dronningensgade 238
1806 Dronningensgade 239

Husnumre
1859 Dronningensgade 40

Matr.nr. 240 †

Matrikel
1689 138
1756 237
1806 240
1962 Henlagt til 1806 238

Ejere
1689 Bendt Mogensen, væver
1756 Peder Paulsen, brændevinsbrænder
1806 Fribager Johan Bertelsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 138
1756 Dronningensgade 237
1806 Dronningensgade 240

Husnumre
1859 Dronningensgade 38

Matr.nr. 241 †

Matrikel
1689 137
1756 236
1806 241
1962 Henlagt til 1806 238

Ejere
1689 Hans Nielsen, kleinssmed
1756 Johan Christopher Juncker
1806 Niels Rauns enke

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 137
1756 Dronningensgade 236
1806 Dronningensgade 241

Husnumre
1859 Dronningensgade 36

Matr.nr. 242 †

Matrikel
1689 136
1756 235
1806 242
1894 Indbefattet i 449

Ejere
1689 Niels Olsen, brændevinsbrænder
1756 Christen Jensen, brændevinsbrænder
1806 Andr. Møller, høker

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 136
1756 Dronningensgade 235
1806 Dronningensgade 242

Husnumre
1859 Dronningensgade 34

Matr.nr. 243 †

Matrikel
1689 135
1756 234
1806 243
1894 Indbefattet i 449

Ejere
1689 Iver Caspersen, assessor
1756 Jens Christensen, smed ved Tøjhuset
1806 Jens Bierregaard, lysestøber

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 135
1756 Dronningensgade 234
1806 Dronningensgade 243

Husnumre
1859 Dronningensgade 32

Matr.nr. 244 †

Matrikel
1689 134
1756 233
1806 244
1860 Sammenlagt med 1806 293, 1806 354, 1806 355, 1806 356, 1806 357, til: 293, 354, 355, 357 & 244

Ejere
1689 Villem Praet, bager
1756 Erik Jensen, styrmand
1859 Poul Bager

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 134
1756 Dronningensgade 233
1806 Dronningensgade 244

Husnumre
1859 Dronningensgade 30

Matr.nr. 245 †

Matrikel
1689 133
1756 232
1806 245
1894 Indbefattet i 449

Ejere
1689 Claus Eler
1756 Jens Olsen
1806 Jens Knudsen Raun, høker

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 133
1756 Dronningensgade 232
1806 Dronningensgade 245

Husnumre
1859 Dronningensgade 28

Matr.nr. 246 †

Matrikel
1689 132
1756 319 (del af, senere betegnet 1756 319 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 319 N
1806 246
1894 Indbefattet i 449

Ejere
1689 Bertel Styfver
1756 Johan Didrik Madsmand
1806 Søren Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 132/Sofiegade 132*
1756 Sofiegade 319/Dronningensgade 319*
1806 Dronningensgade 246/Sofiegade 246*

Husnumre
1859 Dronningensgade 26

Matr.nr. 247 †

Matrikel
1689 195 (del af)
1756 296 (del af, senere betegnet 1756 296 B)
1806 247
1869 Sammenlagt med 339, til: 247 & 339

Ejere
1689 Anders Jensen, vognmand
1756 Niels Gudmandsen, bødker
1806 Ole H. Jensen, bødkersvend

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 195/Dronningensgade 195*
1756 Sofiegade 296/Dronningensgade 296*
1806 Dronningensgade 247

Husnumre
1859 Dronningensgade 20

Matr.nr. 247 & 339 (fra 1953: 247)
Sammen med 349 og 554 del af Søndervoldgården

Matrikel
1869 Sammensat af 1806 247 og 1806 339
1953 Betegnet 247 (nyt nummer)
1969 Hertil henlagt 1806 248
2008 247

Ejere
2008 E/F Søndervoldgården III

Husnumre
1859 Dronningensgade 20-22/Sofiesgade 16
1951 Dronningensgade 20-22
1960 Dronningensgade 18-22
1972 Dronningensgade 18-20
2008 Dronningensgade 18-20

Opførelsesår
1972 (Kuas)

Matr.nr. 248 †

Matrikel
1689 195 (del af)
1756 296 (del af)
1806 248
1969 Henlagt til 1806 247

Ejere
1689 Anders Jensen, vognmand
1756 Johan Didrik Masman
1806 Rasmus Rahl

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 195/Dronningensgade 195*
1756 Sofiegade 296/Dronningensgade 296
1806 Dronningensgade 248

Husnumre
1859 Dronningensgade 18

Matr.nr. 249 †

Matrikel
1689 127
1756 207
1806 249
1811 Delt i 249 A og 249 B

Ejere
1689 Bernt Thommesen
1756 Johan Henrik Wasserfall
1806 Andr. Hansen, vognmand

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 127, Prinsensgade 127*
1756 Dronningensgade 207, Prinsensgade 207*
1806 Dronningensgade 249, Prinsensgade 249*

Matr.nr. 249 (nyt nummer)

Matrikel
1871 Sammensat af 249 A og 249 B
2008 249
Ejere
2008 Marie-Christine Jansby

Husnumre
1871 Dronningensgade 16, Prinsessegade 3
2008 Dronningensgade 16, Prinsessegade 3

Opførelsesår
1872 (Matrikelregister)

Matr.nr. 249 A †

Matrikel
1811 Parcel af 1806 249
1871 Sammenlagt med 249 B, til: 249 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1811 Dronningensgade 249 A

Husnumre
1859 Dronningensgade 16

Matr.nr. 249 B †

Matrikel
1811 Parcel af 249
1871 Sammenlagt med 249 A, til: 249 (nyt nummer)

Ejere
Gader & nume
1811 Prinsensgade 249 B

Husnumre
1859 Prinsessegade 3

Matr.nr. 250

Matrikel
1689 126
1756 206
1806 250
2008 250

Ejere
1689 Søren Jensen, brændevinsbrænder
1756 Brændevinsbrænder Peder Ludvig Gornes enke
1806 Joh. Dewaldt, brændevinsbrænder
2008 Fredsfonden

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 126
1756 Dronningensgade 206
1806 Dronningensgade 250

Husnumre
1859 Dronningensgade 14
2008 Dronningensgade 14

Opførelsesår
Midten af 1730’erne for brændevinsbrænder P. L. Gorne (Historiske huse)

Matr.nr. 251

Matrikel
1689 123, 1689 124 og 1689 125
1756 204 (1689/123) og 1756 205 (1689/124 og 1689/125)
1806 251
1968 Herfra separeret 558
1979 Hertil henlagt 252 A og 252 B
2008 251

Ejere
1689 123: Bernt Thommesen. – 124: Peder Echen, bødker. – 125: Thomas Andersen, brolægger
1756 204: Anders Olsen, brændevinsbrænder. – 205. Hans Hansen, murersvend
1806 Christian Pedersen, brændevinsbrænder
2008 Fsb Bolig

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 123-125
1756 Dronningensgade 204-205
1806 Dronningensgade 251

Husnumre
1859 Dronningensgade 12
1979 Dronningensgade 8-12
2008 Dronningensgade 8-12

Opførelsesår
1981 (Kuas)

Matr.nr. 252 †

Matrikel
1689 121
1756 203
1806 252
1836 Delt i 252 A og 252 B

Ejere
1689 Christoffer Edel
1756 Johan Meinert, overskærer
1806 Johan Chrisitan Meinert, urtehandler

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 121/Prinsensgade 121*/Søndervoldstræde 121*
1756 Dronningensgade 203/Prinsensgade 203*/Volden 203
1806 Dronningensgade 252/Prinsensgade 252*/Ud til Volden 252*

Matr.nr. 252 A †

Matrikel
1836 Parcel af 1806 252
1979 Henlagt til 1806 251

Ejere

Matrikulære husnumre
1836 Dronningensgade 252 A

Husnumre
1859 Dronningensgade 10

Matr.nr. 252 B †

Matrikel
1836 Parcel af 252 B
1843 Delt i 252 B & 252 C og 252 D

Ejere

Matrikulære husnumre
1836 Dronningensgade 252 B

Matr.nr. 252 B & 252 C+ (fra 1953: 252 B)

Matrikel
1843 Sammenlagt af 252 B og 252 C
1953 Betegnet 252 B (nyt nummer)
1979 Henlagt til 1806 251

Ejere

Matrikulære husnumre
1843 Dronningensgade 252 B & 252 C

Husnumre
1859 Dronningensgade 8

Matr.nr. 252 C †

Matrikel
1843 Parcel af 252 A
1843 Sammenlagt med 252 B, til: 252 B & 252 C

 

Matr.nr. 252 D †

Matrikel
1843 Parcel af 252 B
1913 Herfra separeret 512
1973 Henlagt til 512

Ejere

Matrikulære husnumre
1843 Prinsensgade 252 D/Ud til Volden 252 D*

Husnumre
1859 Christianshavns Vold 13/Prinsessegade 1
1877 Christianshavns Voldgade 13/Prinsessegade 1 (Kraks Vejviser 1878)
1913 Christianshavns Voldgade 13-19

Matr.nr. 253

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 202
1806 253
1978 Herfra separeret 561
2008 253

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 En plads, der bruges af Niels Nielsen Hiort
1806 Søren Møller, øltapper
2008 A/B Christianshavns Voldgade 11

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Imod Volden 202
1806 Dronningensgade 253

Husnumre
1859 Christianshavns Vold 11/Dronningensgade 6
1877 Christianshavns Voldgade 11/Dronningensgade 6 (Kraks Vejviser 1878)
1978 Christianshavns Voldgade 11
2008 Christianshavns Voldgade 11

Opførelsesår
1887 (Kuas)

Matr.nr. 254

Matrikel
1689 122 (del af)
1756 201 (del af, senere betegnet 1756 201 B)
1806 254
1986 Hertil henlagt 1806 255
2008 254

Ejere
1689 Mikkel Schult, møller
1756 Niels Nielsen Hiort
1806 Nataniel Kox, bleghvidtsfabrikant
2008 A/B Positiv

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 122/Søndervold 122*
1756 Dronningensgade 201
1806 Dronningensgade 254

Husnumre
1859 Christianshavns Vold 9/Dronningensgade 4
1877 Christianshavns Voldgade 9/Dronningensgade 4 (Kraks Vejviser 1878)
1986 Christianshavns Voldgade 7-9/Dronningensgade 2-4
2008 Christianshavns Voldgade 7-9/Dronningensgade 2-4

Opførelsesår
1885 (Matrikelregister)

Matr.nr. 255 †

Matrikel
1689 122 (del af)
1756 201 (del af, senere betegnet 1756 201 C)
1806 255
1986 Henlagt til 1806 254

Ejere
1689 Mikkel Schult, møller
1756 Niels Nielsen Hiort
1806 William Klarke, fabrikant

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 122/Søndervold 122*
1756 Dronningensgade 201
1806 Dronningensgade 255/Ud til Volden 255*

Husnumre
1859 Christianshavns Vold 7/Dronningensgade 2
1877 Christianshavns Voldgade 7/Dronningensgade 2 (Kraks Vejviser 1878)

Matr.nr. 256 †

Matrikel
1689 165 (del af)
1756 261
1806 256
1935 Henlagt til 1806 257, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Bertel Styver, købmand
1756 Bender, major
1806 Mads Poulsen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annagade 165/Dronnings 165*
1756 Sankt Annæ Gade 261/Dronningensgade 261*
1806 Dronningensgade 256/Sankt Annæ Gade 256*

Husnumre
1859 Dronningensgade 57/Sankt Annæ Gade 27

Matr.nr. 257
Christianshavnergården

Matrikel
1689 165 (del af)
1756 248
1806 257
1935 Hertil henlagt 1806 258 og 1806 259, 1806 256 (del af), 1806 268 (del af) og 1806 270 (del af), 1806 271 (del af), 1806 272 (del af), 1806 273 (del af) og 1806 274 (del af) og 181 & 182 (del af)
2008 257

Ejere
1689 Bertel Styver
1756 Jørgen Clemmensen, skibstømrermester
1806 Thomsen, madam
2008 E/F Christianshavnergaarden

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annagade 165, Dronningsgade 165*
1756 Dronningensgade 248
1806 Dronningensgade 257

Husnumre
1859 Dronningensgade 59
1935 Dronningensgade 59-61/Overgaden oven Vandet 44-46/Sankt Annæ Gade 13-17
2008 Dronningensgade 59-61/Overgaden oven Vandet 44-46/Sankt Annæ Gade 13-17

Opførelsesår
1936-37 for A/S Dominia (Matrikelregister)

Matr.nr. 258 †

Matrikel
1689 153
1756 249
1806 258
1935 Henlagt til 1806 257

Ejere
1689 Søren Hansen, kvartermester
1756 Peder Pedersen Adtzlev, skibstømrermester
1806 Jens Petersen Lund, skipper

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 153
1756 Dronningensgade 249
1806 Dronningensgade 258

Husnumre
1859 Dronningensgade 61

Matr.nr. 259 †

Matrikel
1689 154
1756 250
1806 259
1935 Henlagt til 1806 257

Ejere
1689 De fattiges huse
1756 Peder Pedersen Adtzlev, skibstømrermester
1806 R. Giylke

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 154
1756 Dronningensgade 250
1806 Dronningensgade 259

Husnumre
1859 Dronningensgade 63

Matr.nr. 260 †

Matrikel
1689 155 og 1689 156
1756 251 (1689/155) og 1756 252 (1689/156)
1806 260
1976 Henlagt til 1806 261

Ejere
1689 155: Dorthe Selmer. – 156: Jacob Arvedsen
1756 251: Johan Jensen, rebslager. – 252: Lars Bendtsen, høker
1806 Niels Clausen Hundewadt

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 155 og 156
1756 Dronningensgade 251 og 252
1806 Dronningensgade 260

Husnumre
1859 Dronningensgade 65

Matr.nr. 261
Christianshavns Døttreskole

Matrikel
1689 157
1756 253
1806 261
1976 Hertil henlagt 1806 260
2008 261

Ejere
1689 Hiort, kancelliråd
1756 Jacob Simonsen, tømmersvend
1806 Friskolens hus
2008 Christianshavns Døttreskole

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 157
1756 Dronningensgade 253
1806 Dronningensgade 261

Husnumre
1859 Dronningensgade 67
2008 Dronningensgade 67

Opførelsesår
1778. Ombygget 1894 og 1942 (Historiske huse)

Matr.nr. 262

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 262 (del af, senere betegnet 1756 262 B)
1806 262
2008 262

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Vor Frelsers Kirke
1806 Det borgerlige Exercerhus
2008 Den Danske Stat

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Sankt Annæ Gade 262/Bådsmandsstræde 262*/Dronningensgade 262*/Prinsensgade 262*
1806 Dronningensgade 262

Husnumre
1859 Dronningsgade 70
2008 Bådsmandsstræde 14-16/Dronningensgade 74/Prinsessegade 35

Opførelsesår
1914-15 af Bernhard Ingemann for Marineministeriet (Historiske huse)

Matr.nr. 263
Salvatorgården

Matrikel
1689 151
1756 247
1806 263
1934 Hertil henlagt 1806 287, samt 1806 284 (del af), 1806 285 (del af), 1806 286 (del af), 1806 381 (del af),1806 385 (del af), 1806 386 (del af), 1806 387 (del af) og 383 & 384 (del af)
2008 263

Ejere
1689 Johan Christensen, brygger
1756 Anders Andersen Sandal, brændevinsbrænder
1806 Johan Bandiger
2008 A/B Salvatorgården

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 151
1756 Dronningensgade 247
1806 Dronningensgade 263

Husnumre
1859 Dronningensgade 64
1934 Dronningensgade 50-54/Prinsessegade 19-23/Torvegade 49-55
2008 Dronningensgade 50-54/Prinsessegade 19-23/Torvegade 49-55

Opførelsesår
1934 af Vilhelm Hvalsøe & A. Wittmaack (Weilbach)

Matr.nr. 264 †

Matrikel
1689 149 og 1689 150
1756 246
1806 264
1910 Henlagt til 383 & 384

Ejere
1689 149: Arvingerne efter brygger Esben Nielsen. – 150: Niels Jensen Larberg
1756 Nikolaj Hofgaard, islandsk købmand
1806 Conradt Wunder

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 149 og 150
1756 Dronningensgade 246
1806 Dronningensgade 264

Husnumre
1859 Dronningensgade 62

Matr.nr. 265 †

Matrikel
1689 148
1756 245
1806 265
1910 Henlagt til 383 & 384

Ejere
1689 Rejser Jensen, sandfører
1756 Anders Olsen Kreyer, skrædder
1806 Hans Peter Nyested, frisnedker

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 148
1756 Dronningensgade 245
1806 Dronningensgade 265

Husnumre
1859 Dronningensgade 60

Matr.nr. 266 †

Matrikel
1689 147 (del af)
1756 244
1806 266
1910 Henlagt til 383 & 384

Ejere
1689 Jacob Albretsen
1756 Tømmersvend Christian Buus’ enke
1806 Hans Peter Nyested, frisnedker

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 147
1756 Dronningensgade 244
1806 Dronningensgade 266

Husnumre
1859 Dronningensgade 58

Matr.nr. 267 †

Matrikel
1689 147 (del af)
1756 243
1806 267
1903 Henlagt til 383 & 384

Ejere
1689 Jacob Albretsen
1756 Hans Christopher Henning, slagter
1806 Simon Daniel Høffner

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 147
1756 Dronningensgade 243
1806 Dronningensgade 267

Husnumre
1859 Dronningensgade 56

Matr.nr. 268 †

Matrikel
1689 98 (del af)
1756 180
1806 268
1928 Hertil henlagt 1806 269
1935 Henlagt til 1806 257, samt til offentlig gade

Ejere
1689 Bertel Styver
1756 Adam Thomsen
1806 C. Sørensen

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 98/Sankt Annæ Gade 98*
1756 Overgaden over Vandet 180/Sankt Annæ Gade 180*
1806 Sankt Annæ Gade 268/Overgaden oven Vandet 268*

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 42/Sankt Annæ Gade 13
1928 Overgaden oven Vandet 42/Sankt Annæ Gade 13-15

Matr.nr. 269 †

Matrikel
1689 159
1756 255
1806 269
1928 Henlagt til 1806 268

Ejere
1689 Henning Krøyer, væver
1756 Jens Axelsen
1806 Christian Ahlefeldt

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annæ Gade 159
1756 Sankt Annæ Gade 255
1806 Sankt Annæ Gade 269

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 15

Matr.nr. 270 †

Matrikel
1689 160 og 1689 161
1756 256
1806 270
1935 Henlagt til 1806 257, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 160-161: Niels Larsen, gardist i Livgarden
1756 Brændevinsbrænder Jens Adsersens enke
1806 Rasmus Hansen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annegade 160 og 161
1756 Sankt Annæ Gade 256
1806 Sankt Annæ Gade 270

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 17

Matr.nr. 271 †

Matrikel
1689 162
1756 257
1806 271
1935 Henlagt til 1806 257, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jocum Otte, kræmmer
1756 Marcus Pedersen Gotschield
1806 Peter Mathiesen

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annegade 162
1756 Sankt Annæ Gade 257
1806 Sankt Annæ Gade 271

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 19

Matr.nr. 272 †

Matrikel
1689 163
1756 258
1806 272
1935 Henlagt til 1806 257, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Peder Olsen, øltapper
1756 Marcus Pedersen Gotschild
1806 Peter Mathiesen

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annegade 163
1756 Sankt Annæ Gade 258
1806 Sankt Annæ Gade 272

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 21

Matr.nr. 273 †

Matrikel
1689 164 (del af)
1756 259
1806 273
1935 Henlagt til 1806 257, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Daniel Langhammer og Hans Friedrich, murermester
1756 Christen Ibsen, undergraver
1806 Sankt Annæ Gade 273
1806 Johannes Møller, lysestøber

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annegade 164
1756 Sankt Annæ Gade 259

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 23

Matr.nr. 274 †

Matrikel
1689 164 (del af)
1756 260
1806 274
1935 Henlagt til 1806 257, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Daniel Langhammer og Hans Friedric, murermester
1756 Henrik Johansen Vallermand
1806 Lars Peter Nyested, sejlmager ved Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annegade 164
1756 Sankt Annæ Gade 260
1806 Sankt Annæ Gade 274

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 25

Matr.nr. 275
Vor Frelses Kirke

Matrikel
1689 Ikke taxeret areal
1756 262 (del af, senere betegnet 1756 262 A)
1806 275
2008 275

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Vor Frelsers Kirke
1806 Vor Frelsers Kirke
2008 Vor Frelsers Kirke

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Sankt Annæ Gade 262/Bådsmandsstræde 262*/Dronningensgade 262*/Prinsensgade 262*
1806 Sankt Annæ Gade 275/Dronningensgade 275*/Prinsensgade 275*

Husnumre
1859 Dronningensgade 68/Prinsessegade 31/Sankt Annæ Gade 29
2008 Sankt Annæ Gade 29

Opførelsesår
1682-1696 af arkitekt Lambert van Haven. Spiret opsat 1747-1752 (Trap 5)

Matr.nr. 276

Matrikel
1689 Ikke taxeret areal
1756 380 (del af, senere betegnet 1756 380 C)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 380 O (del af)
1806 276
2008 276

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Johan Gotfried Berger, tømrermester
1806 Juncker, madam, overskærer
2008 A/B Sankt Annægade 33-35

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Sankt Annæ Gade 380/Prinsensgade 380*
1806 Sankt Annæ Gade 276

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 33
2008 Sankt Annæ Gade 33-35

Opførelsesår
1893 (Matrikelregister)

Matr.nr. 277 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 381
1806 277
1890 Indgået i 1806 441 og i 1806 442

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 De fattiges kirkegård
1806 De fattiges kirkegård

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Sankt Annæ Gade 381
1806 Sankt Annæ Gade 277

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 35

Matr.nr. 278

Matrikel
1689 Ikke taxeret areal
1756 382
1806 278
2008 278

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Christen Paulsen, møller
1806 C. Smith
2008 Jens Havn

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Sankt Annæ Gade 382
1806 Sankt Annæ Gade 278

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 37
<1900 Sankt Annæ Gade 57
2008 Sankt Annæ Gade 57

Opførelsesår
Mellem 1837-49 (Historiske huse)

Matr.nr. 279 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret areal
1756 383 og 1756 384
1806 279
1858 Delt 279 A og 279 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 383: Møller Christen Paulsens øde plads. – 384: Børnehus Kirkegården
1806 P. Refeldsen, mekanicus

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Sankt Annæ Gade 383/Volden 383* og Sankt Annæ Gade 384/Volden 383*
1806 Sankt Annæ Gade 279/Ud til Volden 279*

Matr.nr. 279 A

Matrikel
1858 Parcel af 1806 279
2008 279 A

Ejere
2008 Christianshavns Understøttelse-Forenings Arbejderboliger

Matrikulære husnumre
1858 Sankt Annæ Gade 279 A/Ud til Volden 279 A*

Husnumre
1859 Christianshavns Vold 35
1877 Christianshavns Voldgade 35 (Kraks Vejviser 1878)
2008 Christianshavns Voldgade 49-59

Opførelsesår
1869 (Matrikelregister)

Matr.nr. 279 B †

Matrikel
1858 Parcel af 1806 279
1948 Henlagt til 438

Ejere

Matrikulære husnumre
1858 Ud til Volden 279 B

Husnumre
1859 Christianshavns Vold 37
1877 Christianshavns Voldgade 37 (Kraks Vejviser 1878)

Matr.nr. 280 †

Matrikel
1689 166 (del af)
1756 263 (del af, senere betegnet 1756 263 B)
1806 280
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Enken efter Mathias Hillebrandt
1756 Henrik Thomasne Mørck, tømmersvend
1806 Johan Slott

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 166/Søndervold 166*
1756 Sankt Annæ Gade 263
1806 Sankt Annæ Gade 280

Husnumre
1859 Amagergade 35/Sankt Annæ Gade 34

Matr.nr. 281 †

Matrikel
1689 166 (del af)
1756 263 (del af, senere betegnet 1756 263 A)
1806 281
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Enken efter Mathias Hillebrandt
1756 Henrik Thomasen Mørck, tømmersvend
1806 Jørgen Sandling, stadstambour

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade/Søndervold 166*
1756 Sankt Annæ Gade 263/Amagergade 263*
1806 Sankt Annæ Gade 281

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 32

Matr.nr. 282 †

Matrikel
1689 167
1756 264 (del af, senere betegnet 1756 264 A)
1806 282
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jens Jacobsen
1756 Jens Nielsen, skibstømmersvend
1806 Svend Holm, skibstømmermand

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 167/Sankt Annæ Gade 167*
1756 Prinsengade 264/Sankt Annæ Gade 264*
1806 Sankt Annæ Gade 282

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 30

Matr.nr. 283

Matrikel
1689 152
1756 279
1806 283
2008 283

Ejere
1689 Kirken eller Børnehuset (!)
1756 En ubebygget plads, tilhøren Vor Frelsers Kirke
1806 Den Kongelige Veterinær Skole
2008 A/B Sankt Annæ Gården

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 152/Kirkestræde 152*/Sankt Annæ Gade 152*
1756 Prinsensgade 279/Dronningensgade 279*/Sankt Annæ Gade 279*
1806 Sankt Annæ Gade 283/Dronningensgade 283*/Prinsensgade 283*

Husnumre
1859 Dronningensgade 66/Prinsessegade 29/Sankt Annæ Gade 26
2008 Dronningensgade 66-68/Prinsessegade 29/Sankt Annæ Gade 32-36

Opførelsesår
1861 af N. S. Nebelong for Fængselsvæsenet. Ombygget 1921 (Historiske huse)

Matr.nr. 284 †

Matrikel
1689 173
1756 280
1806 284
1934 Henlagt til 1806 263, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Svend Møller
1756 Jens Olsen, brændevinsbrænder
1806 Johan Stephanus Scharlier, kattuntrykker

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 173
1756 Prinsensgade 280
1806 Prinsensgade 284

Husnumre
1859 Prinsessegade 27

Matr.nr. 285 †

Matrikel
1689 174 og 1689 175
1756 281 (1689/174) og 1756 282 (1689/175)
1806 285
1934 Henlagt til 1806 263, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 174: Jesper, arbejdskarl. – 175: Nikolaj Gørtler
1756 281: Gert Jensens enke. – 282: Elias Ebbesen, tømmersvend
1806 Ole Sørensen

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 174 og 175
1756 Prinsensgade 281 og 282
1806 Prinsensgade 285

Husnumre
1859 Prinsessegade 25

Matr.nr. 286 †

Matrikel
1689 176 (del af)
1756 283
1806 286
1934 Henlagt til 1806 263, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Niels Sørensen, brygger
1756 Elias Ebbesen, tømmersvend
1806 P. Rasmussen

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 176
1756 Prinsensgade 283
1806 Prinsensgade 286

Husnumre
1859 Prinsessegade 23

Matr.nr. 287 †

Matrikel
1689 176 (del af)
1756 284
1806 287
1934 Henlagt til 1806 263, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689
1756 Andreas Daag, brændevinsbrænder
1806 Car Bøcksmann

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 176
1756 Prinsensgade 284
1806 Prinsensgade 287

Husnumre
1859 Prinsessegade 21

Matr.nr. 288

Matrikel
1689 139 (del af)
1756 285
1806 288
1959 Hertil henlagt 1806 289, 1806 290 og 1806 291
2008 288

Ejere
1689 Niels Larsen, kontrollør
1756 Jochum Daniel Danchert, spindemester
1806 Knud Hallings enke
2008 Det Sociale Boligselskab Hjem

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 139, Prinsensgade 139*
1756 Prinsensgade 285
1806 Prinsensgade 288

Husnumre
1859 Prinsessesgade 15
1959 Prinsessegade 9-15
2008 Prinsessegade 9-15

Opførelsesår
1958 (Kuas)

Matr.nr. 289 †

Matrikel
1689 139 (del af)
1756 286
1806 289
1959 Henlagt til 1806 288

Ejere
1689 Niels Larsen, kontrollør
1756 Paul Nyegaard, vintapper
1806 Christoffer Martin Møller, fabrikant

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 139, Prinsensgade 139*
1756 Prinsensgade 286
1806 Prinsensgade 289

Husnumre
1859 Prinsessegade 13

Matr.nr. 290 †

Matrikel
1689 139 (del af)
1756 287
1806 290
1959 Henlagt til 1806 288

Ejere
1689 Niels Larsen, kontrollør
1756 Paul Nyegaard, vintapper
1806 Jens Thomsen

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 139, Prinsensgade 139*
1756 Prinsensgade 287

Husnumre
1859 Prinsessegade 11

Matr.nr. 291 †

Matrikel
1689 188
1756 288 (del af, senere betegnet 1756 288 A og 288 B)
1806 291
1959 Henlagt til 1806 288

Ejere
1689 Niels Sørensen, brygger
1756 Niels Beck, tømmersvend
1806 Poul Jensen, høket

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 188
1756 Prinsensgade 288
1806 Prinsensgade 291

Husnumre
1859 Prinsessegade 9

Matr.nr. 292 †

Matrikel
1689 188 (del af)
1756 288 (del af, senere betegnet 1756 288 C)
1806 292
1894 Indbefattet i 449

Ejere
1689 Niels Sørensen, brygger
1756 Niels Beck, tømmersvend
1806 Fattigvæsenet

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 188
1756 Prinsensgade 288
1806 Prinsensgade 292

Husnumre
1859 Prinsessegade 7

Matr.nr. 293 †

Matrikel
1689 189, 1689 190 og 1689 209
1756 289 (1689/189) og 1756 323 (1689/190 og 1689/209)
1806 293
1860 Sammenlagt med 1806 244, 1806 354, 1806 355, 1806 356 og 1806 357, til: 293, 354, 355, 356, 357 & 244

Ejere
1689 189: Niels Mikkelsen. - 190: Jørgen Schultz. – 209: Erik Jacobsen
1756 289: Knud Pedersen Langsted, skriver ved Børnehuset. – 323: Peder Christensen, øltapper
1806 Fattigvæsenet

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 189. - Prinsensgade 190/Sofiegade 190*. – Sofiegade 209
1756 Prinsensgade 289. – Sofiegade 323/Prinsensgade 323*
1806 Prinsensgade 293/Sofiegade 293*

Matr.nr. 293, 354, 355, 356, 357 & 244 †

Matrikel
1860 Sammensat af 1806 244, 1806 293, 1806 354, 1806 355, 1806 356, 1806 357
1894 Indbefattet i 449

Ejere

Husnumre
1860 Dronningensgade 24 og 30, Prinsessegade uden nummer, Sofiegade 13-17

Matr.nr. 294 †

Matrikel
1689 187, 1689 212 og 1689 213
1756 324 (1689/187), 1756 325 (1689/212) og 1756 326 (1689/213)
1806 294
1876 Sammenlagt med 1806 295, til: 294 & 295

Ejere
1689 187: Mette Brask. – 212: Ole Pedersen, prammand. – 213: Mette Brask
1756 324-326: Peder Jensen Tversted
1806 Jens Peter Dresler, slagter

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 187. – Sofiegade 212 og 213
1756 Prinsensgade 324. – Sofiegade 325-236
1806 Prinsensgade 294/Sofiegade 294*

Husnumre
1859 Prinsessegade 6/Sofiegade 19

Matr.nr. 294 & 295 (1953: 294)

Matrikel
1876 Sammensat af 1806 294 og 1806 295
1983 Hertil henlagt 352
2008 294

Ejere
2008 Det Sociale Boligselskab Hjem

Husnumre
1876 Prinsessegade 6/Sofiegade 19
1983 Sofiegade 21-23
2008 Sofiegade 21-23

Opførelsesår
1983 (Kuas)

Matr.nr. 295 †

Matrikel
1689 186
1756 278
1806 295
1876 Sammenlagt med 1806 294, til: 294 & 295

Ejere
1689 Peter Smøger, snedker
1756 Lars Thorsen Vettersteen, islandsk bødker
1806 Jens Peter Dresler, slagter

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 186
1756 Prinsensgade 278
1806 Prinsensgade 295

Husnumre
1859 Prinsessegade 6/Sofiegade 19

Matr.nr. 296

Matrikel
1689 185
1756 277
1806 296
2008 296

Ejere
1689 Pilou, dansemester på Østergade
1756 Jens Truelsen
1806 R. Jaberg
2008 Tove Lading

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 185
1756 Prinsensgade 296
1806 Prinsensgade 296

Husnumre
1859 Prinsessegade 8
2008 Prinsessegade 8

Opførelsesår
Før 1675. Ombygget før 1732 og 1914-15 (Historiske huse)

Matr.nr. 297

Matrikel
1689 179 (del af), 1689 180 (del af), 1689 181 (del af), 1689 182 (del af), 1689 183 (del af) og 1689 184 (del af)
1756 276 (del af, senere betegnet 1756 276 A)
1806 297
2008 297

Ejere
1689 179: Erik Kempe. – 180 Lyder, tømmermand. – 181: Jacob Henriksen, skærdder. – 182: Mette, jordemoder. – 183: Claus Clausen, murermester. – 184: Anders Mikkelsen
1756 Hans Michelsen Fielsted, brygger
1806 Hjorth, major, brygger
2008 A/B Bryggergården

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 179-184
1756 Prinsensgade 276
1806 Prinsensgade 297

Husnumre
1859 Prinsessegade 10
2008 Prinsessegade 10-14

Opførelsesår
1992 (Kuas)

Matr.nr. 298

Matrikel
1689 179 (del af), 1689 180 (del af), 1689 181 (del af), 1689 182 (del af), 1689 183 (del af) og 1756 184 (del af)
1756 276 (del af, senere betegnet 1756 276 B)
1806 298
2008 298

Ejere
1689 179: Erik Kempe. – 180 Lyder, tømmermand. – 181: Jacob Henriksen, skærdder. – 182: Mette, jordemoder. – 183: Claus Clausen, murermester. – 184: Anders Mikkelsen
1756 Hans Michelsen Fielsted, brygger
1806 Jens Marcussen Rønne, kaptajn
2008 A/B Prinsessegade 16

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 179-184
1756 Prinsensgade 276
1806 Prinsensgade 298

Husnumre
1859 Prinsessegade 12
1914 Prinsessegade 16 (Kraks Vejviser 1915)
2008 Prinsessegade 16

Opførelsesår
1784 af brygger Hans Jørgen Hiorth (Historiske huse)

Matr.nr. 299

Matrikel
1689 179 (del af), 1689 180 (del af), 1689 181 (del af), 1689 182 (del af), 1689 183 (del af) og 1689 184 (del af)
1756 276 (del af, senere betegnet 1756 276 C)
1806 299
2008 299

Ejere
1689 179: Erik Kempe. – 180 Lyder, tømmermand. – 181: Jacob Henriksen, skærdder. – 182: Mette, jordemoder. – 183: Claus Clausen, murermester. – 184: Anders Mikkelsen
1756 Hans Michelsen Fielsted, brygger
1806 Jørgen Christian Krossing, grosserer
2008 E/F Prinsessegade 18

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 179-184
1756 Prinsensgade 276
1806 Prinsensgade 299

Husnumre
1859 Prinsessegade 14
1914 Prinsessegade 18 (Kraks Vejviser 1915)
1951 Prinsessegade 18
2008 Prinsessegade 18

Opførelsesår
1784 af Hans Jørgen Hiorth (Historiske huse)

Matr.nr. 300

Matrikel
1689 178
1756 275
1806 300
2008 300

Ejere
1689 Niels Sørensen
1756 Niels Gudmandsen Berg, kleinsmed
1806 Freder Wehagen
2008 Jette Vang Asferg

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 178
1756 Prinsensgade 275
1806 Prinsensgade 300

Husnumre
1859 Prinsessegade 16
1914 Prinsessegade 20 (Kraks Vejviser 1915)
2008 Prinsessegade 20

Opførelsesår
Før 1733. Senere ombygget, senest i 1934 (Historiske huse)

Matr.nr. 301 †

Matrikel
1689 236 (del af)
1756 274
1806 301
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Peter Eskildsen Tofte, brændevinsbrænder
1806 Peter Brick, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 236, Kirkestræde 236*, Amagerstræde 236*
1756 Prinsensgade 274
1806 Prinsensgade 301

Husnumre
1859 Prinsessegade 22
1914 Prinsessegade 30 (Kraks Vejviser 1915)

Matr.nr. 302 †

Matrikel
1689 236 (del af)
1756 273
1806 302
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Jens Iversen, ruhugger ved Holmen
1806 Clemen Bruus

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 236, Kirkestræde 236*, Amagerstræde 236*
1756 Prinsensgade 273
1806 Prinsensgade 302

Husnumre
1859 Prinsessegade 24
1914 Prinsessegade 32 (Kraks Vejviser 1915)

Matr.nr. 303 †

Matrikel
1689 236 (del af)
1756 272
1806 303
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Lars Nielsen, brændevinsbrænder
1806 Daniel Pedersen Lidberg

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 236, Kirkestræde 236*, Amagerstræde 236*
1756 Prinsensgade 272
1806 Prinsensgade 303

Husnumre
1859 Prinsessegade 26
1914 Prinsessegade 34 (Kraks Vejviser 1915)

Matr.nr. 304 †

Matrikel
1689 172 og 1689 226
1756 270 (1689/172) og 1756 271 (1689/226)
1806 304
1894 Herfra separeret 450
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 172: Bent Jensen, smed. – 236: Hans Levesen
1756 Jacob Lorentzen, vintaper
1806 Frederik Gullig, farver

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 172, Amagerstræde 172*. – Store Torvegade 236, Kirkestræde 236*, Amagerstræde 236*
1756 Prinsensgade 270, Amagerstræde 270* og Prinsensgade 271*
1806 Prinsensgade 304, Amagergade 304*

Husnumre
1859 Amagergade 25/Prinsessegade 28
1914 Amagergade 25/Prinsessegade 38 (Kraks Vejviser 1915)

Matr.nr. 305 †

Matrikel
1689 171 (del af)
1756 269 (del af)
1806 305
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Bent Svendsen, brygger
1756 Peder Schade, pakhusskriver
1806 Ole Larsen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 171, Amagerstræde 171*
1756 Prinsensgade 269, Amagerstræde 269*
1806 Prinsensgade 305

Husnumre
1859 Prinsessegade 30
1914 Prinsessegade 40 (Kraks Vejviser 1915)

Matr.nr. 306 †

Matrikel
1689 171 (del af)
1756 268
1806 306
1853 Sammenlagt med 1806 307, til: 306 & 307

Ejere
1689 Bent Svendsen, brygger
1756 Morten Rasmussen, skibstømmermand
1806 Mads Sundbye, vognmand

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 171, Amagerstræde 171*
1756 Prinsensgade 268
1806 Prinsensgade 306

Matr.nr. 306 & 307 †

Matrikel
1853 Sammensat af 1806 306 og 1806 307
1884 Herfra separeret 428
1937 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Prinsensgade 306 & 307, Amagergade 306 & 307*

Husnumre
1859 Amagergade 33/Prinsessegade 32
1882 Prinsessegade 32
1914 Prinsessegade 42 (Kraks Vejviser 1915)

Matr.nr. 307 †

Matrikel
1689 170
1756 267
1806 307
1853 Sammenlagt med 1806 306, til: 306 & 307

Ejere
1689 Frederik Feddersen, kræmmer
1756 Mads Jørgensen
1806 Mads Sundbye, vognmand

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 170, Amagertorv 170*
1756 Prinsensgade 267, Amagerstræde 267*
1806 Prinsensgade 307

Matr.nr. 308 †

Matrikel
1689 169 (del af)
1756 266 (del af)
1806 308
1847 Delt i 308 A og 308 B

Ejere
1689 Villum Monsen
1756 Andreas Petersen Høyer
1806 Johan G. Wilde, klædefabrikant

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 169
1756 Prinsensgade 169, Amagerstræde 169*
1806 Prinsensgade 308

Matr.nr. 308 A †

Matrikel
1847 Parcel af 1806 308
1937 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1847 Prinsensgade 308 A

Husnumre
1859 Prinsessegade 34
1914 Prinsessegade 44 (Kraks Vejviser 1915)

Matr.nr. 308 B †

Matrikel
1847 Parcel af 1806 308
1847 Sammelagt med 315 & 316, til: 315, 316 & 308 B

 

Matr.nr. 309 †

Matrikel
1689 168 (del af) og 1689 231 (del af)
1756 265 (del af)
1806 309
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 168: Christian Sørensen, klokker. – 231: Lorens Adrian, væver
1756 Knuth, grevinde
1806 Anders Michelsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 168. – Amagerstræde 231
1756 Prinsensgade 265, Amagerstræde 265*
1806 Prinsensgade 309

Husnumre
1859 Prinsessegade 36
1914 Prinsessegade 46 (Kraks Vejviser 1915)

Matr.nr. 310 †

Matrikel
1689 167
1756 264 (del af, senere betegnet 1756 264 B)
1806 310
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jens Jacobsen
1756 Jens Nielsen, skibstømmermand
1806 Jæger, madam, blytækker

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 167/Sankt Anna Gade 167*
1756 Prinsensgade 264/Sankt Annæ Gade 264*
1806 Prinsensgade 310/Sankt Annæ Gade 310*

Husnumre
1859 Prinsessegade 38/Sankt Annæ Gade 28
1914 Prinsessegade 48 (Kraks Vejviser 1915)

Matr.nr. 311

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 380 (del af, senere betegnet 1756 380 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 380 O (del af)
1806 311
2008 311

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Johan Gotfried Berger, tømrermester
1806 C. Temstrups enke, klædefabrikant
2008 A/B Prinsessegade 50/ Sankt Annæga

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Sankt Annæ Gade 380/Prinsensgade 380*
1806 Prinsensgade 311/Sankt Annæ Gade 311*

Husnumre
1859 Prinsessegade 40/Sankt Annæ Gade 31
1914 Prinsessegade 50/Sankt Annæ Gade 31 (Kraks Vejviser 1915)
2008 Prinsessegade 50/Sankt Annæ Gade 31

Opførelsesår
Ca. 1750 af J. C. Conradi. Ombygget før 1814, før 1848 og i 1899 (Historiske huse)

Matr.nr. 312

Matrikel
1689 Ikke taxeret areal
1756 380 (del af, senere betegnet 1756 380 C)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 380 P
1806 312
2008 312

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Johan Gotfried Berger, tømrermester
1806 Hans højærværdighed Fabritius
2008 Jan Robert Christoffersen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Sankt Annæ Gade 380/Prinsensgade 380*
1806 Prinsensgade 312

Husnumre
1859 Prinsessegade 42
1914 Prinsessegade 52 (Kraks Vejviser 1915)
2008 Prinsessegade 52

Opførelsesår
Før 1756 af Johan Gottfried Berger. Ombygget ca. 1782 og ca. 1830 (Historiske huse)

Matr.nr. 313 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret areal
1756 385 (del af, senere betegnet 1756 385 A)
1806 313
1855 Delt i 313 A, 313 B og 313 C

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Philip de Langes salpeterværk
1806 Porcellænsfabrik

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Prinsensgade 385/Bådsmandsstræde 385*
1806 Sankt Annæ Gade 313/Bådsmandsstræde 313*

Matr.nr. 313 A †

Matrikel
1855 Parcel af 1806 313
1938 Henlagt til 439

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Prinsensgade 313 A

Husnumre
1859 Prinsessegade 48

Matr.nr. 313 B †

Matrikel
1855 Parcel af 1806 313
1869 Indbefattet i 407

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Prinsensgade 313 B

Husnumre
1859 Prinsessegade 46

Matr.nr. 313 C
Christianshavns Skole

Matrikel
1855 Parcel af 1806 313
1868 Herfra separeret 411
2008 313 C

Ejere
2008 Københavs Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning

Matrikulære husnumre
1855 Prinsensgade 313 C

Husnumre
1859 Prinsessegade 44
1914 Prinsessegade 54 (Kraks Vejviser 1915)
2008 Prinsessegade 54

Opførelsesår
1865 af J. H. Nebelong for Københavns Kommune. Senere ombygget (Trap 5)

Matr.nr. 314 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 385 (del af, senere betegnet 1756 385 C og 385 D)
1806 314
1835 Delt i 314 A og 314 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 385 C-385 D: Philip de Langes salpeterværk
1806 Direktionen for det nye Tugt- og Forbedringshus

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 385 C: Amagerstræde/Bådsmandsstræde. – D: Amagerstræde 385 D/Bådsmandsstræde 385 D/Prinsensgade 385 D
1806 Bådsmandsstræde 314

Matr.nr. 314 A †

Matrikel
1835 Parcel af 1806 314
1860 Delt i 314 A 1 og 314 A 2
1863 Indbefattet i 175 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1835 Bådsmandsstræde 314 A

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 9

Matr.nr. 314 A 1 †

Matrikel
1860 Parcel af 314 A
1989 Betegnet 571

Ejere

Husnumre
1860 Bådsmandsstræde 9
1869 Bådsmandsstræde 33-41

Matr.nr. 314 B
(del af) Fristaden Christiania

Matrikel
1835 Parcel af 1806 314
1837 Delt i 314 B, 314 C og 314 D
2008 314 B

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1835 Bådsmandsstræde 314 B

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 11
1869 Bådsmandsstræde 43
2008 Bådsmandsstræde 43

Opførelsesår
Diverse år

Matr.nr. 314 C
(del af) Fristaden Christiania

Matrikel
1837 Parcel af 314 B
2008 314 C

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1837 Bådsmandsstræde 314 C

Husnumre
1859 Uden gadenavn og husnummer
2008 Uden nummer

Opførelsesår
Diverse år

Matr.nr. 314 D †

Matrikel
1837 Parcel af 314 B
1878 Sammenlagt med 403, til: 314 D & 403

Ejere

Matrikulære husnumre
1837 Bådsmandsstræde 314 D

Husnumre
1859 Prinsessegade 80

Matr.nr. 314 D & 403 (fra 1953: 314 D)
(del af) Christiania

Matrikel
1878 Sammensat af 314 D og 403
1953 Betegnet 314 D (nyt nummer)
1995 Herfra separeret 579
2002 Herfra separeret 578
2008 314 D

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Husnumre
1878 Prinsessegade 80/Refshalevej 1
2008 Uden nummer

Opførelsesår
Diverse år

Matr.nr. 315 †

Matrikel
1689 168 (del af) og 1689 231 (del af)
1756 265 (del af)
1806 315
1847 Sammenlagt med 1806 316 og 308 B, til: 315, 316 & 308 B

Ejere
1689 168: Christen Sørensen, klokker. – 231: Lorens Adrian, væver
1756 Knuth, grevinde
1806 Anders Michelsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 168. - Amagerstræde 231
1756 Prinsensgade 265, Amagerstræde 265*
1806 Amagergade 315

Matr.nr. 315, 316 & 308 B †

Matrikel
1847 Sammensat af 1806 315 1806 316 og 308 B
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1847 Amagergade 315, 316 & 308 B

Husnumre
1859 Amagergade 31
<1872 Amagergade 33

Matr.nr. 316 †

Matrikel
1689 169 (del af)
1756 266 (del af)
1806 316
1847 Sammenlagt med 315, til: 315, 316 & 308 B

Ejere
1689 Villum Monsen
1756 Andreas Petersen Høyer
1806 Frederik Berentzen

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 169
1756 Prinsensgade 266/Amagerstræde 266*
1806 Prinsensgade 316

Matr.nr. 317 †

Matrikel
1689 171 (del af)
1756 269 (del af)
1806 317
1830 Delt i 317 A og 317 B

Ejere
1689 Bendt Svendsen, brygger
1756 Peter Schade, pakhusskriver
1806 Christen Larsens Lund

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 171/Amagerstræde 171*
1756 Prinsensgade 269/Amagerstræde 269*
1806 Prinsensgade 317

Matr.nr. 317 A †

Matrikel
1830 Parcel af 1806 317
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1830 Amagergade 317 A

Husnumre
1859 Amagergade 27

Matr.nr. 317 B †

Matrikel
1830 Parcel af 1806 317
1937 Indbefattet i 534

Ejere

Matrikulære husnumre
1830 Amagergade 317 B

Husnumre
1859 Amagergade 29

Matr.nr. 318

Matrikel
1689 242
1756 361 (del af)
1806 318
2008 318

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Rudolf Christian Frantz
1806 Carl Holm
2008 Tove Lading

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 242/Amagerstræde 242*
1756 Store Torvegade 318/Amagerstræde 318*
1806 Amagergade 318

Husnumre
1859 Amagergade 15
2008 Amagergade 15

Opførelsesår
Før 1760 (Historiske huse)

Matr.nr. 319

Matrikel
1689 225
1756 339
1806 319
2008 319

Ejere
1689 Niels Sørensen
1756 Lars Larsen, tømmersvend
1806 Jens Olsens vognskur
2008 E/F Amagergade 13

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 225
1756 Amagerstræde 339
1806 Amagergade 319

Husnumre
1859 Amagergade 13
2008 Amagergade 13

Opførelsesår
1893 (Matrikelregister)

Matr.nr. 320

Matrikel
1689 224
1756 338
1806 320
1985 Hertil henlagt 321
2008 320

Ejere
1689 Rasmus Larsen, vognmand
1756 Ole Josephsen, vognmand
1806 Jørgen Lohmann
2008 A/B Amagergade 7,11 Og 11 A-C

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 224
1756 Amagerstræde 338
1806 Amagergade 320

Husnumre
1859 Amagergade 11
1985 Amagergade 7 og 11
2008 Amagergade 7 og 11

Opførelsesår
Mellem 1752 og 1766 (Historiske huse)

Matr.nr. 321 †

Matrikel
1689 223 (del af)
1756 337
1806 321
1889 Sammenlagt med 1806 322, til: 321 & 322

Ejere
1689 Poul, styrmand
1756 Knud Sørensen, skipper
1806 C. Mellerup

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 223
1756 Amagerstræde 337
1806 Amagergade 321

Husnumre
1859 Amagergade 9

Matr.nr. 321 & 322 †

Matrikel
1889 Samensat af 1806 321 og 1806 322
1985 Henlagt til 1806 320

Ejere

Matrikulære husnumre
1889 Amagergade 7-9

Matr.nr. 322 †

Matrikel
1689 223 (del af)
1756 336
1806 322
1889 Sammenlagt med 1806 321, til: 321 & 322

Ejere
1689 Poul, styrmand
1756 Joh. Frederik Køhler, friskomager
1806 David Jantzen, skipper

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 223
1756 Amagerstræde 336
1806 Amagergade 322

Husnumre
1859 Amagergade 7

Matr.nr. 323

Matrikel
1689 222
1756 335
1806 323
2008 323

Ejere
1689 Niels Boyesen
1756 Johan Christopher, arkelimester
1806 Johan F. Slott
2008 Kurt Jacobsen

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 222
1756 Amagerstræde 335
1806 Amagergade 323

Husnumre
1859 Amagergade 5
2008 Amagergade 5

Opførelsesår
1893 (Matrikelregister)

Matr.nr. 324 †

Matrikel
1689 221
1756 334
1806 324
1855 Sammenlagt med 1806 325, til: 324 & 325

Ejere
1689 Niels Svendsen, fisker
1756 Christen Madsen, øltapper
1806 Mads Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 221
1756 Amagerstræde 334
1806 Amagergade 324

Matr.nr. 324 & 325 (fra 1952: 324)

Matrikel
1855 Sammensat af 324 og 325
1952 Betegnet 324 (nyt nummer)
2008 324

Ejere
2008 Det Sociale Boligselskab Hjem

Matrikulære husnumre
1855 Amagergade 234

Husnumre
1859 Amagergade 3
2008 Amagergade 3

Opførelsesår
1983 (Kuas)

Matr.nr. 325 †

Matrikel
1689 220
1756 333
1806 325
1855 Sammenlagt med 1806 324, til: 324 & 325

Ejere
1689 De fattiges hus
1756 Asmus Cornelisen, skipper
1806 Mads Jensen, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 220
1756 Amagerstræde 333
1806 Amagergade 325

Matr.nr. 326

Matrikel
1689 216, 1689 217, 1689 218 og 1689 219
1756 329 (1689/216), 1756 330 (1689/217), 1756 331 (1689/218) og 1756 332 (1689/219)
1806 326
2008 326

Ejere
1689 216: Simon Nielsen, drager. – 217: Jocum Krøyer, smed. – 218: Jørgen Oranje. – 219: Oluf, ligger
1756 329-331: Fredeirk Ernst Leitlof. – 332: Christen Sørensens enke
1806 Jens Olsen
2008 A/B Amagergade 1

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 216. – Sofiegade 217/Amagerstræde 217. – Amagerstræde 218 og 219
1756 Sofiegade 329. – Sofiegade 330/Amagerstræde 330*. – Amagerstræde 331* og 332*
1806 Amagergade 326/Sofiegade 326*

Husnumre
1859 Amagergade 1, Christianshavns Vold 17/Sofiegade 25
1877 Amagergade 1/Christianshavns Voldgade 17/Sofiegade 25 (Kraks Vejviser 1878)
2008 Amagergade 1

Opførelsesår
Forhuset mod Amagergade: Ca 1785 for murersvend Georg Frederik Møller. Ombygget omkring 1860 og 1895-96. – Hjørnebygningen: 1859-60 (Historiske huse)

Matr.nr. 327 †

Matrikel
1689 229
1756 340
1806 327
1847 Delt i 327 A og 327 B

Ejere
1689 Tillagt Niels Sørensen
1756 Peder Nielsen Faaborg
1806 John Glænder

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 229/Sofiegade 229*/Søndervold 229*
1756 Amagerstræde 340/Volden 340*
1806 Amagergade 327/Ud til Volden 327*

Matr.nr. 327 A

Matrikel
1847 Parcel af 1806 327
2008 327 A

Ejere
2008 A/B Rottehullet

Matrikulære husnumre
1847 Amagergade 327 A/Ud til Volden 327 A*

Husnumre
1859 Amagergade 4/Christianshavns Vold 21
1877 Amagergade 4/Christianshavns Voldgade 21
2008 Amagergade 4 A-F

Opførelsesår
1746 for voksblger Peder Nielsen Faaborg. Ombyggtet 1777 og 1804 (Historiske huse)

Matr.nr. 327 B

Matrikel
1847 Parcel af 1806 327
2008 327 B

Ejere
2008 D Kbh Og Nrbros Asylsk Jagtvs Asyl

Matrikulære husnumre
1847 Amagergade 327 B/Ud til Volden 327 B*

Husnumre
1859 Amagergade 2/Christianshavns Vold 19
2008 Amagergade 2

Opførelsesår
1847-48 for Det Kjøbenhavnske Asylselskab (Historiske huse)

Matr.nr. 328 †

Matrikel
1689 226
1756 341
1806 328
1821 Sammenlagt med 1806 329, til: 328 & 329

Ejere
1689 Jens Olsen Malmø, ansat på Tøjhuset
1756 Christian Clajus, fabrikør
1806 L. O. Wexøe

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 226, Søndervold 226*
1756 Amagerstræde 341/Volden 341*
1806 Amagerstræde 328, Ud til Volden 328*

Matr.nr. 328 & 329 (fra 1953: 328)

Matrikel
1821 Sammensat af 1806 328 og 1806 329
1953 Betegnet 328 (nyt nummer)
2008 328

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning

Matrikulære husnumre
1821 Amagerstræde 328 & 329/Søndervold 328 & 329*

Husnumre
1859 Amagergade 6/Christianshavns Vold 23
1877 Amagergade 6/Christianshavns Voldgade 23 (Kraks Vejviser 1878)
2008 Amagergade 6

Opførelsesår
1996 (Kuas)

Matr.nr. 329 †

Matrikel
1689 232 (del af)
1756 342
1806 329
1821 Sammenlagt med 1806 328, til: 328 & 329

Ejere
1689 Niels Sørensen, brygger
1756 Rudolf Christian Frantz
1806 Lehman Hartvigsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 232/Amagerstræde 232*/Søndervold 232*
1756 Amagergade 342/Volden 342*
1806 Amagergade 329, Ud til Volden 329*

Matr.nr. 330 †

Matrikel
1689 227 (del af)
1756 343
1806 330
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Torben, magister
1756 Peder Rasmussen, skibstømmermand
1806 Ole Lundahl

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 227, Søndervold 227*
1756 Amagerstræde 343/Volden 343*
1806 Amagergade 330, Ud til Volden 330*

Husnumre
1859 Amagergade 12/Christianshavn Vold 29
1877 Amagergade 12/Christianshavns Voldgade 29 (Kraks Vejviser 1878)

Matr.nr. 331 †

Matrikel
1689 228 og 1689 227 (del af)
1756 344
1806 331
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 227: Torben, magister. – 228: Marcus Mikkelsen
1756 Peder Rasmussen, skibstømmermand
1806 C. R. Schartier

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 227, Søndervold 227*. – Amagerstræde 228, Søndervold 228*
1756 Amagestræde 344/Volden 344*
1806 Amagergade 331, Ud til Volden 331*

Husnumre
1859 Amagergade 14/Christianshavns Vold 31
1877 Amagergade 14/Christianshavns Voldgade 31 (Kraks Vejviser 1878)

Matr.nr. 332 †

Matrikel
1689 Ikke i matriklen
1756 345
1806 332
1859 Herfra separeret 417
1871 Herfra separeret 415
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Ikke i matriklen
1756 Ulrik Anton Wstken
1806 Taubeck, kaptajn

Matrikulære husnumre
1756 Amagerstræde 345/Sankt Annæ Gade 345*/Volden 345*
1806 Amagergade 332/Sankt Annæ Gade 332*/Ud til Volden 332*

Husnumre
1859 Amagergade 16/Christianshavns Vold 33/Sankt Annæ Gade 36
1877 Amagergade 20/Christianshavns Voldgade 33/Sankt Annæ Gade 40-44 (Kraks Vejviser 1878)

Matr.nr. 333

Matrikel
1689 191
1756 291
1806 333
2008 333

Ejere
1689 Arvingerne efter Mathias, fyrværker
1756 Peter Brinck
1806 Morten Clausen, arbejdsmand
2008 Ellen Birgit Helth

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 191
1756 Sofiegade 291
1806 Sofiegade 333

Husnumre
1859 Sofiegade 4
2008 Sofiegade 4

Opførelsesår
Umiddelbart efter 1783 af skibstømmermand Baltzer Christensen Holm (Historiske huse)

Matr.nr. 334 †

Matrikel
1689 192
1756 292
1806 334
1906 Henlagt til 1806 335

Ejere
1689 Christen Frandsen, guldsmed
1756 Hans Pough, arbejdskarl
1806 Peter Meierups enke

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 192
1756 Sofiegade 292
1806 Sofiegade 334

Husnumre
1859 Sofiegade 6

Matr.nr. 335

Matrikel
1689 193 (del af)
1756 293
1806 335
1906 Hertil henlagt 1806 334
2008 335

Ejere
1689 Mikkelsen, løjtnant
1756 Casper Larsen Bøes
1806 Morten Levin, bødkersvend
2008 E/F De Tre Fisk

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 193
1756 Sofiegade 293
1806 Sofiegade 335

Husnumre
1859 Sofiegade 8
2008 Sofiegade 8

Opførelsesår
Nordre del: Før 1689. Ombygget mellem 1762-66, ca. 1783, før 1804 og i 1906. – Søndre del: Før 1739. Ombygget etapevis frem til 1782-83 og i 1906 (Historiske huse)

Matr.nr. 336 †

Matrikel
1689 193 (del af)
1756 294 (del af, senere betegnet 1756 294 A)
1806 336
1901 Indbefattet i 486

Ejere
1689 Mikkelsen, løjtnant
1756 Christian Black
1806 Mogens Madsen, skibstømmermand

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 193
1756 Sofiegade 294
1806 Sofiegade 336

Husnumre
1859 Sofiegade 10

Matr.nr. 337 †

Matrikel
1689 193 (del af)
1756 294 (del af, senere betegnet 1756 294 B)
1806 337
1901 Indbefattet i 486

Ejere
1689 Mikkelsen, løjtnant
1756 Christian Benneke, smed
1806 Lorentz Bentzon

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 193
1756 Sofiegade 294
1806 Sofiegade 337

Husnumre
1859 Sofiegade 12

Matr.nr. 338 †

Matrikel
1689 194
1756 295
1806 338
1901 Indbefattet i 486

Ejere
1689 Jochum Lowis, brændevinsbrænder
1756 Niels Jørgensen Mørderup
1806 Lorentz Bendzon, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 194/Dronningensgade 194*
1756 Sofiegade 295/Dronningensgade 295*
1806 Sofiegade 338/Dronningensgade 338*

Husnumre
1859 Dronningensgade 27/Sofiegade 14

Matr.nr. 339 †

Matrikel
1689 195 (del af)
1756 296 (del af, senere betegnet 1756 296 A)
1806 339
1869 Sammenlagt med 1806 247, til: 247 & 339

Ejere
1689 Anders Jensen, vognmand
1756 Johan Didrik Masman
1806 Friedr. Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 195, Dronningensgade 195*
1756 Sofiegade 296/Dronningensgade 296*
1806 Sofiegade 339/Dronningensgade 339*

Husnumre
1859 Dronningensgade 22/Sofiegade 16

Matr.nr. 340 †

Matrikel
1689 196
1756 297
1806 340
1963 Henlagt til 1806 248, indbefattet i 554, samt udlagt til offentlige gade

Ejere
1689 Ditlev, kongens smed
1756 Niels Gudmandsen, bødker
1806 Ole H. Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 196
1756 Sofiegade 297
1806 Sofiegade 340

Husnumre
1859 Sofiegade 18

Matr.nr. 341 †

Matrikel
1689 197
1756 298
1806 341
1963 Henlagt til 1806 248, indbefattet i 554, samt udlagt til offentligt gade

Ejere
1689 Hans Olufsen
1756 Jonas Thorsen Saalhøs, islandsk købmand
1806 Niels Jensen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 197
1756 Sofiegade 298
1806 Sofiegade 341

Husnumre
1859 Sofiegade 20

Matr.nr. 342 †

Matrikel
1689 198
1756 299
1806 342
1963 Henlagt til 1806 248, indbefattet i 554, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Ole Pedersen, prammand
1756 Christopher Christophersen, skomager
1806 P. Gudmandsen

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 198
1756 Sofiegade 299
1806 Sofiegade 342

Husnumre
1859 Sofiegade 22

Matr.nr. 343 †

Matrikel
1689 199
1756 300
1806 343
1888 Sammenlagt med 1806 344, til: 343 & 344

Ejere
1689 Niels Nielsen, brændevinsbrænder
1756 Bertel Høbsck, tømmersvend
1806 Nikolaj Høvisch

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 199
1756 Sofiegade 300
1806 Sofiegade 343

Husnumre
1859 Sofiegade 24

Matr.nr. 343 & 344 †

Matrikel
1888 Sammenlagt af 1806 343 og 1806 344
1963 Henlagt til 1806 248, indbefattet i 554, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1888 Sofiegade 24-26

Matr.nr. 344 †

Matrikel
1689 200
1756 301
1806 344
1888 Sammenlagt med 1806 343, til: 343 & 344

Ejere
1689 Herman Caspersen
1756 Mouritz Gross
1806 Peter Wilschous enke

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 200
1756 Sofiegade 301
1806 Sofiegade 344

Husnumre
1859 Sofiegade 26

Matr.nr. 345 †

Matrikel
1689 201
1756 302
1806 345
1842 Sammenlagt med 1806 346, til: 345 & 346

Ejere
1689 Peder Tofte
1756 Peder Larsen, høker
1806 Ditlev Jensen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 201
1756 Sofiegade 302
1806 Sofiegade 345

Matr.nr. 345 & 346+ (fra 1953: 345)

Matrikel
1842 Sammensat af 1806 345 og 1806 346
1953 Betegnet 345 (nyt nummer)
1963 Henlagt til 1806 248, indbefattet i 554, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1842 Sofiegade 345 & 346
Husnumre
1859 Sofiegade 28-30

Matr.nr. 346 †

Matrikel
1689 202
1756 303
1806 346
1842 Sammenlagt med 1806 345, til: 345 & 346

Ejere
1689 Brøde Jense
1756 Jens Jensen, skibstømmermand
1806 Mads Thorsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 202
1756 Sofiegade 303
1806 Sofiegade 346

Matr.nr. 347 †

Matrikel
1689 203
1756 304
1806 347
1942 Henlagt til 1806 349

Ejere
1689 Anders Jensen, Tøjhuset
1756 Johan Baltzers enke
1806 Georg Wilhelm Frich, skibstømmermand

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 203
1756 Sofiegade 304
1806 Sofiegade 347

Husnumre
1859 Sofiegade 32

Matr.nr. 348 †

Matrikel
1689 204
1756 305
1806 348
1942 Henlagt til 1806 349

Ejere
1689 Claus, murermester
1756 Thomas Christensen, skibstømmermand
1806 Gudmand Petersen, kleinsmed

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 204
1756 Sofiegade 305
1806 Sofiegade 348

Husnumre
1859 Sofiegade 34

Matr.nr. 349
Sammen med 247 og 554 (del af) Søndervoldgården

Matrikel
1689 205
1756 306
1806 349
1963 Hertil henlagt 1806 347 og 1806 348
2008 349

Ejere
1689 Niles Olsen, vognmand
1756 Mogens Jonsen Selstrub, brygger
1806 Hans H. Lind, høker
2008 E/F Søndervoldgaarden I

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 205/Prinsensgade 205*
1756 Sofiegade 306/Prinsensgade 306*
1806 Sofiegade 349/Prinsensgade 349*

Husnumre
1859 Prinsessegade 5/Sofiegade 36
2008 Prinsessegade 5/Sofiegade 20

Opførelsesår
1958 (Kuas)

Matr.nr. 350 †

Matrikel
1689 211
1756 308
1806 350
1928 Henlagt til 351

Ejere
1689 Børge Andersen, skipper
1756 Johan Bertel Frederik, murersvend
1806 Erik P. Tonning

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 211/Prinsensgade 211*/Søndervold 211*
1756 Sofiegade 308/Prinsensgade 308*
1806 Sofiegade 350/Prinsensgade 350*

Husnumre
1859 Prinsessegade 4/Sofiegade 38

Matr.nr. 351
Voldens Perle

Matrikel
1689 210 og ikke taxeret areal
1756 307 (1689/?210, del af), 1756 309 (1689/?210, del af) og 1756 310 (1689/?210, del af)
1806 351
1928 Hertil henlagt 1806 350
2008 351

Ejere
1689 Isak Jacobsen på Købmagergade
1756 307, 309 og 310: Lucas Neuman, overskærer
1806 Thomas Potter, grydestøber og grosserer
2008 E/F Matr Nr 351 Christianshavns Kv

Matrikulære husnumre
1689 Søndervold 210
1756 Prinsensgade 207/Imod Volden 207*. – Sofiegade 309 og 310
1806 Sofiegade 351/Prinsensgade 351*/Ud til Volden 351*

Husnumre
1859 Christianshavns Vold 15/Prinsessegade 2/Sofiegade 40
1877 Christianshavns Voldgade 15/Prinsessegade 2/Sofiegade 40 (Kraks Vejviser 1878)
1951 Christianshavns Voldgade 27/Prinsessegade 2-4/Sofiegade 38-40
2008 Prinsessegade 2-4/Sofiegade 22-24

Opførelsesår
1975 (Kuas) af Paul Hauge og O. Kornerup-Bang

Matr.nr. 352 †

Matrikel
1689 215
1756 328
1806 352
1940 Hertil henlagt 1806 353
1983 Henlagt til 294

Ejere
1689 Jens Nielsen, brændevinsbrænder
1756 Mathias Fincke
1806 John Glænder

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 215
1756 Sofiegade 328
1806 Sofiegade 352

Husnumre
1859 Sofiegade 23
1940 Sofiegade 21-23

Matr.nr. 353 †

Matrikel
1689 214
1756 327
1806 353
1940 Henlagt til 1806 352

Ejere
1689 Isak Jacobsen, boende på Købmagergade
1756 Mathias Fincke
1806 John Glænder

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 214
1756 Sofiegade 327
1806 Sofiegade 353

Husnumre
1859 Sofiegade 21

Matr.nr. 354 †

Matrikel
1689 208
1756 322
1806 354
1860 Sammenlagt med 1806 244, 1806 293, 1806 355, 1806 356 og 1806 357, til: 293, 354, 355, 356, 357 & 244

Ejere
1689 Ditlev, mester
1756 Peder Christensen, øltapper
1806 Niels Aagesen

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 208
1756 Sofiegade 322
1806 Sofiegade 354

Matr.nr. 355 †

Matrikel
1689 207
1756 321
1806 355
1860 Sammenlagt med 1806 244, 1806 293, 1806 354, 1806 356 og 1806 357, til: 293, 354, 355, 356, 357 & 244

Ejere
1689 De fattiges to huse
1756 De fattiges hus
1806 Vor Frelser Sogns Arbejdshus

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 207
1756 Sofiegade 321
1806 Sofiegade 355

Matr.nr. 356 †

Matrikel
1689 206
1756 320
1806 356
1860 Sammenlagt med 1806 244, 1806 293, 1806 354, 1806 355, 1806 356 og 1806 357, til: 293, 354, 355, 356, 357 & 244

Ejere
1689 Christen Sivertsen, væver
1756 Anders Mogensens enke
1806 Vor Frelser Sogns Arbejdshus

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 206
1756 Prinsensgade 320
1806 Sofiegade 356

Husnumre
1859 Sofiegade 15

Matr.nr. 357 †

Matrikel
1689 132
1756 319 (del af, senere 319 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 319 M
1806 357
1860 Sammenlagt med 1806 244, 1806 293, 1806 354, 1806 355, 1806 356, til: 293, 354, 355, 356, 357 & 244

Ejere
1689 Bertel Styfver
1756 Johan Didrik Madsmand
1806 Vor Frelser Sogns Arbejdshus

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 132/Sofiegade 132*
1756 Sofiegade 319/Dronningensgade 319
1806 Sofiegade 357/Dronningensgade 357*

Husnumre
1859 Dronningensgade 24/Sofiegade 13

Matr.nr. 358 †

Matrikel
1689 102 (del af)
1756 317
1806 358
1972 Henlagt til 1806 182

Ejere
1689 Iver Caspersen, assessor
1756 Johan Pedersen Lindstrøm
1806

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden oven Vandet 102/Dronningensgade 102*, Sofiegade 102*
1756 Sofiegade 317
1806 Sofiegade 358

Husnumre
1859 Sofiegade 9

Matr.nr. 359 †

Matrikel
1689 102 (del af)
1756 315 og 1756 316
1806 359
1972 Henlagt til 1806 186

Ejere
1689 Iver Caspersen, assessor
1756 315-316: Hans Christoffersen
1806 Christian Junker

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden oven Vandet 102/Dronningensgade 102*, Sofiegade 102*
1756 Sofiegade 315 og 316
1806 Sofiegade 359

Husnumre
1859 Sofiegade 7

Matr.nr. 360 †

Matrikel
1689 102 (del af)
1756 312, 1756 313 og 1756 314
1806 Delt i 360 A og 360 B

Ejere
1689 Iver Caspersen, assessor
1756 312-314: Conrad Debitz, dugmager
1806 Niels Bentsen Halling, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden oven Vandet 102/Dronningensgade 102*, Sofiegade 102*
1756 Sofiegade 312-314
1806 Sofiegade 360

Matr.nr. 360 A †

Matrikel
1806 Parcel af 360
1972 Henlagt til 1806 186

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Sofiegade 360 A

Husnumre
1859 Sofiegade 5

Matr.nr. 360 B †

Matrikel
1806 Parcel af 360
1972 Henlagt til 186

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Sofiegade 360 B

Husnumre
1859 Sofiegade 3

Matr.nr. 361 †

Matrikel
1689 249 (del af)
1756 182
1806 361
1808 Uformelt sammenlagt med 1806 362, til: 361 & 362

Ejere
1689 Hans Hoppe, kaptajn og brygger
1756 Johannes Haagen, brygger
1806 Michael Lyngbye, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Torvet 249/Overgaden oven Vandet 249*
1756 Overgade 182/Torvet 182
1806 Torvet 361/Overgaden oven Vandet 361*

Matr.nr. 361 & 362 †

Matrikel
1808 Uformelt sammensat af 1806 361 og 1806 362
1892 Herfra separeret 446
1941 Henlagt til 446

Ejere

Matrikulære husnumre
1808 Torvet 361 & 362/Overgaden oven Vandet 361 & 362*

Husnumre
1859 Børnehustorvet 2/Overgaden oven Vandet 38
1884 Christianshavns Torv 2/Overgaden oven Vandet 38 (Kraks Vejviser 1885)
1892 Christianshavns Torv 2

Matr.nr. 362 †

Matrikel
1689 249 (del af)
1756 379
1806 362
1808 Uformelt sammenlagt med 1806 362, til: 361 & 362

Ejere
1689 Hans Hoppe, kaptajn og brygger
1756 Niels Hansen Buurmand, skipper
1806 Lars Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Torvet 249/Overgaden oven Vandet 249*
1756 Torvet 379
1806 Torvet 362

Matr.nr. 363 †

Matrikel
1689 248 (del af)
1756 378 (del af, senere betegnet 1756 378 A)
1806 363
1829 Sammenlagt med 1806 364, til: 363 & 364

Ejere
1689 Lars Caspersen, smed
1756 Christian Meynert, overskærer
1806 Rasmus Hoffmann

Matrikulære husnumre
1689 Torvet 248
1756 Torvet 378
1806 Torvet 363

Matr.nr. 363 & 364 †

Matrikel
1829 Sammenlagt af 1806 363 og 1806 364
1941 Henlagt til 446

Ejere

Matrikulære husnumre
1829 Torvet 363 & 364

Husnumre
1859 Børnehustorvet 4
1884 Christianshavns Torv 4 (Kraks Vejviser 1885)

Matr.nr. 364 †

Matrikel
1689 248 (del af)
1756 378 (del af, senere betegnet 1756 378 B)
1806 364
1829 Sammenlagt med 363, til: 363 & 364

Ejere
1689 Lars Caspersen, smed
1756 Christian Meynert, overskærer
1806 Joh. Rustes enke

Matrikulære husnumre
1689 Torvet 248
1756 Torvet 378
1806 Torvet 364

Matr.nr. 365 †

Matrikel
1689 246 og 1689 247
1756 376 (1689/246) og 1756 377 (1689/247)
1806 365
1902 Henlagt til 1806 234

Ejere
1689 246: Borchert Teichlert. – 247: Henrik Mask, skomager
1756 376: Gotlieb Grentz, væversvend. – 377: Marcus Jenckel
1859 Christen Møllers enke

Matrikulære husnumre
1689 Torvet 246 og 247
1756 Torvet 376 og 377
1806 Torvet 365

Husnumre
1859 Børnehustorvet 6
1884 Christianshavns Torv 6 (Kraks Vejviser 1885)

Matr.nr. 366 †

Matrikel
1689 245
1756 375 og 1756 374 (del af, senere betegnet 1756 374 A)
1806 366
1902 Henlagt til 234

Ejere
1689 Arvingerne efter skrædder Mikkel Rasmussen
1756 374: Peder Søegaard, øltapper. – 375. Jens Jensen, høker
1806 Andr. Lorenzen

Matrikulære husnumre
1689 Torvet 245/Dronningensgade 245*
1756 Dronningensgade 374/Torvet 374*. – Torvet 375
1806 Torvet 366/Dronningensgade 366*

Husnumre
1859 Børnehustorvet 8/Dronningensgade 53
1884 Christianshavns Torv 8/Dronningensgade 53 (Kraks Vejviser 1885)

Matr.nr. 367 †

Matrikel
1689 244 (del af)
1756 373
1806 367
1844 Delt i 367 A og 367 B

Ejere
1689 Johan Oumanns 7 lejevåninger
1756 Jens Jensen, høker
1806 S. D. Høffner

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 244/Dronningensgade 244*/Prinsensgade 244
1756 Torvet 373
1806 Torvet 367/Store Torvegade 367*

Matr.nr. 367 A †

Matrikel
1844 Parcel af 1806 367
1899 Henlagt til 370 & 367 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1844 Torvet 367 A/Store Torvegade 367 A*
1859 Dronningensgade 52/Store Torvegade 2

Matr.nr. 367 B †

Matrikel
1844 Parcel af 1806 367
1844 Sammenlagt med 1806 370, til: 370 & 367 B

Matr.nr. 368 †

Matrikel
1689 244 (del af)
1756 372
1806 368
1899 Henlagt til 370 & 367 B

Ejere
1689 Johan Oumand
1756 Frantz Christensen, skoflikker
1806 W. Eskildsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 244/Dronningensgade 244*/Prinsensgade 244*
1756 Store Torvegade 372
1806 Store Torvegade 368

Husnumre
1859 Store Torvegade 4

Matr.nr. 369 †

Matrikel
1689 244 (del af)
1756 371
1806 369
1899 Henlagt til 370 & 367 B

Ejere
1689 Johan Oumand
1756 Anthonius Ertmand
1806 Johan Raspes enke

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 244/Dronningensgade 244*/Prinsensgade 244*
1756 Store Torvegade 371
1806 Store Torvegade 369

Husnumre
1859 Store Torvegade 6

Matr.nr. 370 †

Matrikel
1689 244 (del af)
1756 370
1806 370
1844 Sammenlagt med 367 B, til: 370 & 367 B

Ejere
1689 Johan Oumand
1756 Jens Andesen, brændevinsbrænder
1806 Jens Christian Høet

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 244/Dronningensgade 244*/Prinsensgade 244*
1756 Store Torvegade 370
1806 Store Torvegade 370

Matr.nr. 370 & 367 B (1953: 370)
Dronninghus

Matrikel
1844 Sammensat af 1806 370 og 367 B
1897 Hertil henlagt 1806 235, 1806 368, 1806 369 og 367 A
1953 Betegnet 370 (nyt nummer)
2008 370

Ejere
2008 A/B Dronninghus

Matrikulære husnumre
1844 Dronningensgade 370 & 367 B, Store Torvegade 370 & 367 B

Husnumre
1859 Dronningensgade 50, Store Torvegade 8
1897 Dronningensgade 48/Store Torvegade 8
1901 Dronningensgade 48/Torvegade 50
2008 Dronningensgade 48/Torvegade 50

Opførelsesår
1900 (Matrikelregister)

Matr.nr. 371

Matrikel
1689 244 (del af)
1756 369
1806 371
1945 Hertil henlagt 1806 372
2008 371

Ejere
1689 Johan Oumand
1756 Ole Olsen, brændevinsbrænder
1806 Niels Sørensens enke
2008 E/F Torvegade 52

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 244/Dronningensgade 244*/Prinsensgade 244*
1756 Store Torvegade 369
1806 Store Torvegade 371

Husnumre
1859 Store Torvegade 10
1901 Torvegade 52
2008 Torvegade 52

Opførelsesår
1971 (Matrikelregister)

Matr.nr. 372 †

Matrikel
1689 244 (del af)
1756 368
1806 372
1945 Henlagt til 1806 371

Ejere
1689 Johan Oumand
1756 Peder Clausen, øltapper
1806 Niels Sørensens enke

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 244/Dronningensgade 244*/Prinsensgade 244*
1756 Store Torvegade 368
1806 Store Torvegade 372

Husnumre
1859 Store Torvegade 12
1901 Torvegade 52

Matr.nr. 373 †

Matrikel
1689 244 (del af)
1756 367
1806 373
1902 Sammenlagt med 1806 374, til: 373 & 374

Ejere
1689 Johan Oumand
1756 Jens Christensen, brændevinsbrænder
1806 A. Olsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 244/Dronningensgade 244*/Prinsensgade 244*
1756 Store Torvegade 367
1806 Store Torvegade 373

Husnumre
1859 Store Torvegade 14
1901 Torvegade 54

Matr.nr. 373 & 374 (fra 1953: 373)

Matrikel
1902 Sammenlagt af 1806 373 og 1806 374
1953 Betegnet 373 (nyt nummer)
2008 373

Ejere
2008 E/F Torvegade 54 M Fl

Husnumre
1902 Torvegade 54-56/Prinsessegade 17
2008 Torvegade 54-56/Prinsessegade 17

Opførelsesår
1903 (Matrikelregister)

Matr.nr. 374 †

Matrikel
1689 177 (del af)
1756 366
1806 374
1902 Sammenlagt med 1806 373, til: 373 & 374

Ejere
1689
1756
1806

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 177/Store Torvegade 177*
1756 Store Torvegade 366/Prinsensgade 366*
1806 Store Torvegade 374/Prinsensgade 374*

Husnumre
1859 Prinsessegade 17/Store Torvegade 16
1901 Prinsessegade 17/Torvegade 56

Matr.nr. 375 †

Matrikel
1689 177 (del af)
1756 365
1806 375
1912 Sammenlagt med 1806 376, til: 375 & 376

Ejere
1689 Hans Hoppe
1756 Niels Gundersen, brændevinsbrænder
1806 Ole A. Farum

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 177/Store Torvegade 177*
1756 Store Torvegade 365/Prinsensgade 365
1806 Store Torvegade 375/Prinsensgade 375*

Husnumre
1859 Prinsessegade 18/Store Torvegade 18
1901 Prinsessegade 18/Torvegade 58

Matr.nr. 375 & 376 (fra 1953: 375)

Matrikel
1912 Sammensat af 1806 375 og 1806 376
1953 Betegnet 375 (nyt nummer)
2008 375

Ejere
2008 Andelsboligforeningen Brænderigård

Husnumre
1912 Prinsessegade 18/Torvegade 58
1914 Prinsessegade 22-26/Torvegade 58
2008 Prinsessegade 22-26/Torvegade 58-60

Opførelsesår
Torvegade 60: 1858-59. Ombygget 1895 (Historiske huse). – Prinsessegade 22-26/Torvegade 58: 1912 (Kuas)

Matr.nr. 376 †

Matrikel
1689 177 (del af)
1756 364
1806 376
1912 Sammenlagt med 1806 375, til: 375 & 376

Ejere
1689 Hans Hoppe
1756 Jens Nielsen
1806 Peter S. Stolpe, høker

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 177/Store Torvegade 177*
1756 Store Torvegade 364
1806 Store Torvegade 376

Husnumre
1859 Store Torvegade 20
1901 Torvegade 60

Matr.nr. 377 †

Matrikel
1689 177 (del af)
1756 363
1806 377
1883 Sammenlagt med 1806 378, til: 377 & 378

Ejere
1689 Hans Hoppe
1756 Niels Andersen, vognmand
1806 Møller, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 177/Store Torvegade 177*
1756 Store Torvegade 363
1806 Store Torvegade 377

Husnumre
1859 Store Torvegade 22

Matr.nr. 377 & 378

Matrikel
1883 Sammensat af 1806 377 og 1806 378
2008 377

Ejere
2008 Andelsboligforeningen Brænderigård

Husnumre
1883 Store Torvegade 20-22
1901 Torvegade 62
2008 Torvegade 62

Opførelsesår
1881 (Matrikelregister)

Matr.nr. 378 †

Matrikel
1689 225 og 1689 243
1756 362
1806 378
1883 Sammenlagt med 1806 377

Ejere
1689 225: Niels Sørensen. – 243: Sejer Eriksen
1756 Brændevinsbrænder Peder Hansens enke
1806 Anders Rasmussen

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 225. – Store Torvegade 243, Amagerstræde 243*
1756 Store Torvegade 362/Amagerstræde 362*
1806 Store Torvegade 378

Husnumre
1859 Store Torvegade 24

Matr.nr. 379

Matrikel
1689 242
1756 361 (del af)
1806 379
2008 379

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Rudolph Christian Frantz
1806 Jens Jørgensen
2008 E/F Torvegade 64

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 242/Amagerstræde 242*
1756 Store Torvegade 361/Amagerstræde 361*
1806 Store Torvegade 379/Amagergade 379*

Husnumre
1859 Amagergade 17/Store Torvegade 26
1901 Amagergade 17/Torvegade 64
2008 Amagergade 17/Torvegade 64

Opførelsesår
1960 (Kuas)

Matr.nr. 380

Matrikel
1689 232 (del af)
1756 360
1806 380
1877 Herfra separeret 422
2008 380

Ejere
1689 Niels Sørensen, brygger
1756 Christian Brick, garver
1806 August Kyhnels
2008 E/F Torvegade 66

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 232/Amagerstræde 232*/Søndervold 232*
1756 Store Torvegade 360/Amagerstræde 360*
1806 Store Torvegade 380/Amagerstræde 380*/Ud til Volden 380*

Husnumre
1859 Amagergade 8/Christianshavns Vold 25/Store Torvegade 28
1877 Amagergade 8/Christianshavns Voldgade 25/Store Torvegade 28 (Kraks Vejviser 1878)
1901 Amagergade 8/Christianshavns Voldgade 25/Torvegade 66
2008 Christianshavns Voldgade 45/Torvegade 66

Opførelsesår
1826-27 for prokurator Knudsen. – Tilbygning mod Amagergade: 1919 (Historiske huse)

Matr.nr. 381 †

Matrikel
1689 146 (del af)
1756 359 (del af, senere betegnet 1756 359 B)
1806 381
1906 Hertil henlagt 1806 382
1934 Henlagt til 1806 263, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hoppe, viceadmiral
1756 Hans Frederik Selderup
1806 Nikolaj Egtved, øltapper og handler

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 146/Store Torvegade 146*
1756 Store Torvegade 359/Dronningensgade 359*
1806 Store Torvegade 381/Dronningensgade 381*

Husnumre
1859 Dronningensgade 54/Store Torvegade 1
1901 Dronningensgade 54/Torvegade 49

Matr.nr. 382 †

Matrikel
1689 146 (del af)
1756 359 (del af, senere betegnet 1756 359 A)
1806 382
1906 Henlagt til 1806 381

Ejere
1689 Hoppe, viceadmiral
1756 Jens Kaalberg
1806 Frederik Burmeister, kirurg og handler

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 146/Store Torvegade 146*
1756 Store Torvegade 359
1806 Store Torvegade 382

Husnumre
1859 Store Torvegade 3
1901 Torvegade 49

Matr.nr. 383 †

Matrikel
1689 241
1756 358
1806 383
1840 Sammenlagt med 384 B, til: 383 & 384 B

Ejere
1689 Niels Sørensen
1756 Isak Middelton, bager
1806 Anders Sæder, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 241
1756 Store Torvegade 358
1806 Store Torvegade 383

Matr.nr. 383 & 384 B †

Matrikel
1840 Sammensat af 383 og 384 B
1869 Sammenlagt med 384 A, til: 383 & 384
Ejere

Matrikulære husnumre
1840 Store Torvegade 383 & 384 B

Husnumre
1859 Store Torvegade 5

Matr.nr. 383 & 384 †

Matrikel
1869 Sammensat af 383 & 384 B og 384 A
1903 Hertil henlagt 1806 267
1910 Hertil henlagt 1806 264, 1806 265 og 1806 266
1934 Henlagt til 1806 263, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1869 Store Torvegade 5-7
1901 Torvegade 51

Matr.nr. 384 †

Matrikel
1689 240
1756 357
1806 384
1840 Delt i 384 A og 384 B

Ejere
1689 Rasmus Rasmussen, brændevinsbrænder
1756 Andreas Daag, brændevinsbrænder
1806 Carl Buschmann, farver

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 240
1756 Store Torvegade 357
1806 Store Torvegade 384

Matr.nr. 384 A †

Matrikel
1840 Parcel af 1806 384
1869 Sammenlagt med 383 & 384 B, til: 383 & 384

Ejere

Husnumre
1859 Store Torvegade 7

Matr.nr. 384 B

Matrikel
1840 Parcel af 1806 384
1840 Sammenlagt med 1806 383, til: 383 & 384 B

Matr.nr. 385 †

Matrikel
1689 239
1756 356
1806 385
1934 Henlagt til 1806 263, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Poul, styrmand
1756 Peder Pedersen Kruuse
1806 Ole Hammer, høker

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 239
1756 Store Torvegade 356
1806 Store Torvegade 385

Husnumre
1859 Store Torvegade 9
1901 Torvegade 53

Matr.nr. 386 †

Matrikel
1689 238 (del af)
1756 355
1806 386
1934 Henlagt til 1806 263, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Henrik Pipper
1756 Jacob Petersen, hattemager
1806 Rasmus Petersen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 238/Kirkestræde 238*
1756 Store Torvegade 355
1806 Store Torvegade 386

Husnumre
1859 Store Torvegade 11
1901 Torvegade 55

Matr.nr. 387 †

Matrikel
1689 238 (del af)
1756 354
1806 387
1934 Henlagt til 1806 263, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Henrik Pipper
1756 Niels Jensen Møller
1806 Christian J. Møller, høker

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 238/Kirkestræde 238*
1756 Store Torvegade 354/Prinsensgade 354*
1806 Store Torvegade 387/Prinsensgade 387*

Husnumre
1859 Prinsessegade 19/Store Torvegade 13
1901 Prinsessegade 19/Torvegade 57

Matr.nr. 388 †

Matrikel
1689 237
1756 353
1806 388
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johan Johansen, smed
1756 Hans Clausen, høker
1806 Rose, madame

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 237/Kirkestræde 237*
1756 Store Torvegade 353/Prinsensgade 353*
1806 Store Torvegade 388/Prinsensgade 388*

Husnumre
1859 Prinsessegade 20/Store Torvegade 15
1901 Prinsessegade 20/Torvegade 59
1914 Prinsessegade 28/Torvegade 59 (Kraks Vejviser 1915)

Matr.nr. 389 †

Matrikel
1689 236 (del af)
1756 352
1806 389
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Ole Madsen, bryggersvend
1806 P. N. Borup

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 236, Amagerstræde 236*, Kirkestræde 236*
1756 Store Torvegade 352
1806 Store Torvegade 389

Husnumre
1859 Store Torvegade 17
1901 Torvegade 61

Matr.nr. 390 †

Matrikel
1689 236 (del af)
1756 351
1806 390
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Crilles Jacobsen, skipper
1806 Niels N. Bryde

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 236, Kirkestræde 236*, Amagerstræde 236*
1756 Store Torvegade 351
1806 Store Torvegade 390

Husnumre
1859 Store Torvegade 19
1901 Torvegade 63

Matr.nr. 391 †

Matrikel
1689 236 (del af)
1756 350
1806 391
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Hans Madsen Grønberg
1806 Anders Jørgensen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 236, Kirkestræde 236*, Amagerstræde 236*
1756 Store Torvegade 350
1806 Store Torvegade 391

Husnumre
1859 Store Torvegade 21
1901 Torvegade 65

Matr.nr. 392 †

Matrikel
1689 236 (del af)
1756 349
1806 392
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Svend Svendsen, brændevinsbrænder
1806 Simon H. Hygom, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 236, Kirkestræde 236*, Amagerstræde 236*
1756 Store Torvegade 349, Amagerstræde 349*
1806 Store Torvegade 392

Husnumre
1859 Amagergade 25/Store Torvegade 23
<1886 Amagergade 23/Store Torvegade 23
1901 Amagergade 23/Torvegade 67

Matr.nr. 393 †

Matrikel
1689 235
1756 348
1806 393
1853 Delt i 393 A, 393 B og 393 C

Ejere
1689 Lars Rasmussen Odder
1756 Rudolf Christian Frantz
1806 Det kongelige vagthus

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 235/Amagerstræde 235*
1756 Store Torvegade 348/Amagerstræde 348*
1806 Store Torvegade 393/Amagerstræde 393*

Matr.nr. 393 A †

Matrikel
1853 Parcel af 1806 393
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Store Torvegade 393 A/Amagergade 393 A*

Husnumre
1859 Amagergade 19/Store Torvegade 25
1901 Amagergade 19/Torvegade 69-71

Matr.nr. 393 B †

Matrikel
1853 Parcel af 1806 393
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Amagergade 393 B

Husnumre
1859 Amagergade 21

Matr.nr. 393 C †

Matrikel
1853 Parcel af 1806 393
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Amagergade 393 C

Husnumre
1859 Amagergade 23

Matr.nr. 394 †

Matrikel
1689 233
1756 347
1806 394
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Stryfve, regimentskvartermester
1756 Rudolf Christian Frantz
1806 Øltapper Peter Zachariasens enke

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 233/Amagerstrtæde 233*/Søndervold 233*
1756 Amagerstræde/Store Torvegade
1806 Store Torvegade 394/Amagergade 394*/Ud til Volden 394*

Husnumre
1859 Amagergade 10/Christianshavns Vold 27/Store Torvegade 27
1877 Amagergade 10/Christianshavns Voldgade 27/Store Torvegade 27 (Kraks Vejviser 1878)
1901 Amagergade 10/Christianshavns Voldgade 27/Torvegade 73

Matr.nr. 395 †

Matrikel
1689 234
1756 346
1806 395
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Kongen
1756 Det kongelige vagthus
1806 Det kongelige vagthus

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 234
1756 Store Torvegade
1806 Store Torvegade 395

Husnumre
1859 Store Torvegade 29
1901 Torvegade 75

Matr.nr. 396 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 385 (del af, senere betegnet 1756 385 B)
1806 396
1835 Delt i 396 A og 396 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Philip de Langes salpeterværk
1806 Stadens ejendom

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Prinsensgade 385
1806 Ud til Volden 396/Bådsmandsstræde 396*

Matr.nr. 396 A †

Matrikel
1835 Parcel af 1806 396
1889 Herfra separeret 438
1948 Henlagt til 438

Ejere

Matrikulære husnumre
1835 Bådsmandsstræde 396 A

Husnumre
1859 Uden gadenavn og husnummer

Matr.nr. 396 B †

Matrikel
1836 Parcel af 1806 396
1948 Henlagt til 438

Ejere

Matrikulære husnumre
1835 Bådsmandsstræde 396 B/Ud til Volden 396 B*

Husnumre
1859 Uden gadenavn og husnummer

Matr.nr. 397 (efter 1848 også betegnet 397 A, jf. 397 B)
Sofie Hedevigs Bastion

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1770 388
1806 397
2008 397

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Afg. etatsråd Wartbergs og interessenters oliemølle
1806 Søetatens Kvæsthus tilhørende
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Imod Volden 388
1806 Sophie Bastion 397

Husnumre
1859 Uden gadenavn og husnummer
2008 Uden gadenavn og husnummer

Opførelsesår
Diverse år

Matr.nr. 397 A, se 397

Matr.nr. 397 B
Ulriks Bastion

Matrikel
1848 Parcel af umatrikuleret areal
2008 397 B

Ejere
2008

Matrikulære husnumre
1848 Ulriks Bastion 397 B

Husnumre
1859 Uden gadenavn og husnummer
2008 Uden gadenavn og husnummer

Opførelsesår
Diverse år

Matr.nr. 398 †
Brandvæsenets Depot

Matrikel
1807 Parcel af umatrikuleret areal
1977 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Overgaden oven Vandet 398

Husnumre
1859 Ved Holms Huse 10
<1862 Langebrogade 10 (Kraks Vejviser 1863)

Matr.nr. 399
Artilleriets Magasinhus

Matrikel
1806 Parcel af umatrikuleret areal
2008 399

Ejere
2008 Danisco A/S

Matrikulære husnumre
1806 Overgaden oven Vandet 399 (Kalvebod Bastion)

Husnumre
1859 Uden angivelse af gade og husnummer
2008 Langebrogade 4

Opførelsesår
1877 (Kuas)

Matr.nr. 400 †
Slagterboder på Christianshavns Torv

Matrikel
<1858 Parcel af umatrikuleret areal Christianshavns Torv
1870 Udgået af matriklen

Ejere

Matrikulære husnumre
<1858 Børnehustorvet 400

Husnumre
1859 Uden gadenavn og husnummer

Matr.nr. 401 †

Matrikel
Ca 1860 Parcel af umatrikuleret areal (Christianshavns Vold)
1927 Indbefattet i 522

Ejere

Husnumre
1859 Uden gadenavn og husnummer

Matr.nr. 402 †
Møllen i Elefantens Bastion, ”Skous Mølle”

Matrikel
Ca 1860 Parcel af umatrikuleret areal (Christianshavns Vold)
1869 Udgået af matriklen

Ejere

Matrikulære husnumre
Ca. 1860 Elefantens Bastion 402

Husnumre
1859 Uden gade- og nummerangivelse

Matr.nr. 403 †

Matrikel
1862 Parcel af 175 A
1878 Sammenlagt med 314 D, til: 314 D & 403

Ejere

Husnumre
1862 Uden gadenavn og husnummer

Matr.nr. 404 †

Matrikel
1862 Parcel af umatrikuleret areal
1979 Udlagt til offentlig vej

Ejere

Husnumre
1862 Prinsessegade (uden nummer)

Matr.nr. 405

Matrikel
1863 Sammensat af 1806 105, 170 & 171 og 172 & 173 B
1872 Hertil henlagt 173 A
1873 Hertil henlagt 104 & 169, 167 & 168 og 174
1916 Hertil henlagt 1806 103
1918 Hertil henlagt 487
1923 Hertil henlagt 1806 58
1926 Hertil henlagt 519
2002 Delt i 580, 581, 582, 585 og 586

Ejere

Husnumre
1863 Overgaden neden Vandet 9

Matr.nr. 406
Søetatens Enkebolig

Matrikel
1863 Parcel af 176 B
2008 406

Ejere
2008 A/B Den Gule Enke

Husnumre
1863 Bådsmandsstræde 7 B/Prinsessegade 33-35
1869 Bådsmandsstræde 21-31/Prinsessegade 37
2008 Bådsmandsstræde 21-31/Prinsessegade 37

Opførelsesår
1864 af arkitekt H. N. Fussing for murermester J. J. Deuntzer (Historiske huse)

Matr.nr. 407

Matrikel
1863 Parcel af 313 A
1869 Hertil henlagt 313 B
1888 Herfra separeret 439
2001 Hertil henlagt 411

Ejere
2008 8882 E/F Prinsessegade...nbnbnb

Husnumre
1863 Bådsmandsstræde 18/Prinsessegade 52
1869 Prinsessegade 50-52
1888 Prinsessegade 50
1914 Prinsessegade 60 (Kraks Vejviser 1915)
2008 Prinsessegade 60

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 408 †

Matrikel
1866 Parcel af 35 A 1
1867 Henlagt til 35 A 1

Ejere

Husnumre
1866 Christianshavns Kanal

Matr.nr. 409 †

Matrikel
1867 Parcel af umatrikuleret areal
1918 Henlagt til 410

Ejere

Husnumre
1867 Christiansholm

Matr.nr. 410

Matrikel
1867 Parcel af umatrikuleret areal
1918 Hertil henlagt 409
2008 410

Ejere
2008 DFDS Canal Tours A/S

Husnumre
1857
1996 Trangravsvej 13
2008 Trangravsvej 13

Opførelsesår
1958 (Kuas)

Matr.nr. 411 †

Matrikel
1868 Parcel af 313 C
2001 Henlagt til 407

Ejere

Husnumre
1868 Prinsessegade 46-48
1914 Prinsessegade 56-58 (Kraks Vejviser 1915)

Matr.nr. 412 †

Matrikel
Ca. 1868 Parcel af 176 C
Ca. 1868 Henlagt til 176 C
Synes ugennemført udparcellering fra 176 C

Matr.nr. 413

Matrikel
1870 Parcel af 1806 45
2008 413

Ejere
2008 Henry L. W. Jensens Gårds Ejerf. Matr.

Husnumre
1870 Wildersgade 39
2008 Strandgade 28-30/Wildersgade 39-43

Opførelsesår
Strandgade 28: 1626 af Sivert Grubbe. Senere ombygget, således i 1817-18. – Strandgade 30: 1620’erne. Ombygget melllem 1826 og 1846 og 1909-10. – Wildersgade 39: 1830-34 for grosserer Brandt. Ombygget 1880’erne, 1917, 1937 og i 1970’erne. – Wildersgade 41: Før 1714 og i 1970’erne. – Wildersgade 43: 1829. Ombygget i 1970’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 414
Bomhuset ved Langebro

Matrikel
>1806 Parcel af umatrikuleret areal
1909 Henlagt til offentlig vej

Ejere
Marikulære husnumre
>1806 Langebrogade 414

Husnumre
>1859 Langebrogade (uden nummer)

Matr.nr. 415 †

Matrikel
1871 Parcel af 1806 332
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1871 Amagergade 16

Matr.nr. 416
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 417 †

Matrikel
1872 Parcel af 1806 332
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1872 Amagergade 18

Matr.nr. 418 †

Matrikel
1873 Parcel af 30
1964 Henlagt til 31 (nyt nummer)

Ejere

Husnumre
1873 Strandgade 29

Matr.nr. 419
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 420
Den militære Skydeskole

Matrikel
Ca. 1875 Parcel af umatrikuleret areal (Christianshavns Vold)
2008 420

Ejere
2008 Forsvarets Bygningstjeneste

Husnumre
Ca. 1875 Christianshavns Vold 8
1877 Christianshavns Voldgade 8 (Kraks Vejviser 1878)

Opførelsesår
1877 (Kuas)

Matr.nr. 421
Ydre (del af) Enhjørningens Bastion

Matrikel
<1877 Parcel af umatrikuleret areal (Christianshavns Vold)
1928 Indbefattet i 522

Ejere

Husnumre
<1877 Christianshavns Voldgade uden nummer

Matr.nr. 422

Matrikel
1877 Parcel af 1806 380
2008 422

Ejere
2008 E/F Christianshavns Voldgade 43

Husnumre
1877 Amagergade 8/Christianshavns Voldgade 25
1951 Amagergade 8/Christianshavns Voldgade 43
1989 Christianshavns Voldgade 43
2008 Christianshavns Voldgade 43

Opførelsesår
2003 (Kuas)

Matr.nr. 423 †

Matrikel
1877 Parcel af 176 D
2000 Henlagt til 533

Ejere

Husnumre
1877 Prinsessegade 49

Matr.nr. 424 †

Matrikel
1877 Parcel af 176 D
2000 Henlagt til 533

Ejere
Hunumre
1877 Prinsessegade 47

Matr.nr. 425

Matrikel
Ca. 1883 Parcel af areal uden nærmere lokalisering ved Overgaden neden Vandet/Sofiegade

Ejere

Husnumre
Overgaden neden Vandet/Sofiegade uden nummer

Matr.nr. 426

Matrikel
1883 Parcel af 175 A og 175 B
1883 Herfra separeret 427
1884 Herfra separeret 429, 430 og 431
1885 Herfra separeret 434 og 435
1982 Hertil henlagt 435
2008 426

Ejere
2008 A/B Firkanten-Prinsessgade/Bodhpl

Husnumre
1888 Bodenhoffs Plads 18-22/Prinsessegade 77
1982 Bodenhoffs Plads 14-22/Prinsessegade 75-77
2008 Bodenhoffs Plads 14-22/Prinsessegade 75-77

Opførelsesår
Bodenhoffs Plads 14-16/Prinsessegade 75: 1885 af tømrermester Thomsen. – Bodenhoffs Plads 18-22/Prinsessegade 77: 1888 af tømrermester Thomsen

Matr.nr. 427

Matrikel
1883 Parcel af 426
2008 427

Ejere
2008 Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Husnumre
1883 Prinsessegade 65
2008 Uden nummer

Opførelsesår
2008 Ubebygget

Matr.nr. 428

Matrikel
1884 Parcel af 306 & 307
1937 Indbefattet i 534

Ejere

Husnumre
1884 Amagergade 31

Matr.nr. 429

Matrikel
1884 Parcel af 426
2008 429

Ejere
2008 Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Husnumre
1884 Prinsessegade 67
2008 Prinsessegade 67
Opførelsesår
2008 Ubebygget

Matr.nr. 430

Matrikel
1884 Parcel af 426
2008 430

Ejere
2008 Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Husnumre
1884 Prinsessegade 69
2008 Prinsessegade 69

Opførelsesår
2008 Ubebygget

Matr.nr. 431

Matrikel
1884 Parcel af 426
2008 431

Ejere
2008 Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Husnumre
1884 Prinsessegade 71
2008 Prinsessegade 71

Opførelsesår
2008 Ubebygget

Matr.nr. 432
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 433

Matrikel
1884 Parcel af 201 B og 201 C
2008 433

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning

Husnumre
1884 Christianshavns Voldgade 3-5/Dronningensgade 1
2008 Christianshavns Voldgade 5

Opførelsesår
1976 (Kuas)

Matr.nr. 434

Matrikel
1885 Parcel af 426
2008 434

Ejere
2008 Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Husnumre
1885 Prinsessegade 73
2008 Prinsessegade 73

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 435 †

Matrikel
1885 Parcel af 426
1982 Henlagt til 426

Ejere

Husnumre
1885 Bodenhoffs Plads 14-16/Prinsessegade 75

Matr.nr. 436
Sporvejsventesal på Christianshavns Torv

Matrikel
<1885 436
1911 Udgået af matriklen

Ejere

Husnumre
<1885 Christianshavns Torv uden nummer

Matr.nr. 437

Matrikel
1888 Parcel af 179 & 180
2008 437

Ejere
2008 Sømandsstiftelsen Bombebøssen

Husnumre
1888 Dronningensgade 69
2008 Dronningensgade 69

Matr.nr. 438
Voldboligerne

Matrikel
1889 Parcel af 396 A
1948 Hertil henlagt 279 B, 396 A og 396 B
2008 438

Ejere
2008 E/F Voldboligerne 1-11 m.fl.

Husnumre
1889 Christianshavns Voldgade 39
2008 Voldboligerne 1, 2, 3...11

Opførelsesår
1951-52 af stadsarkitekt F. C. Lund og arkitekt Viggo S. Jørgensen for Københavns Kommune (Trap 5)

Matr.nr. 439

Matrikel
1889 Parcel af 407
1938 Hertil henlagt 313 A
2008 439

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning

Husnumre
1889 Bådsmandsstræde 18/Prinsessegade 52
1914 Prinsessegade 62 (Kraks Vejviser 1915)
1938 Bådsmandsstræde 20/Prinsessegade 62
2008 Bådsmandsstræde 20/Prinsessegade 62

Opførelsesår
Bådsmandsstræde 20: 1876 (Kuas). – Prinsessegade 62: 1938 af Gerhard Rønne for E. Nobel Cigar- og Tobaksfabrik A/S (Weilbach)

Matr.nr. 440
Bombebøssen

Matrikel
1890 Parcel af 179 B & 180 og 437
2008 440

Ejere
2008 Jan Hallerup Hansen

Husnumre
1890 Overgaden oven Vandet 48 C
2008 Overgaden oven Vandet 48 E

Opførelsesår
1891 af arkitekt Thorvald Bindesbøll for Stiftelsen Bombebøssen

Matr.nr. 441 †

Matrikel
1891 Parcel af (del af) 277
1959 Henlagt til 442

Ejere

Husnumre
1891 Sankt Annæ Gade 35

Matr.nr. 442

Matrikel
1891 Parcel af 1806 277
1959 Hertil henlagt 441
2008 442

Ejere
2008 A/B Cul De Sac

Husnumre
1891 Sankt Annæ Gade 37
2008 Sankt Annæ Gade 37-55

Opførelsesår
1891 (Matrikelregister)

Matr.nr. 443 †

Matrikel
1891 Parcel af 17 A
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere

Husnumre
1891 Brogade 8

Matr.nr. 444

Matrikel
1891 Parcel af 179 B & 180
2008 444

Ejere
2008 A/B Krudttønden

Husnumre
1891 Overgaden oven Vandet 48 A-B
2008 Overgaden oven Vandet 48 A-D

Opførelsesår
1898 (Matrikelregister)

Matr.nr. 445

Matrikel
1891 Parcel af 180 & 179 B
1912 Delt mellem 1806 261 og 444

Ejere

Husnumre
1891 Dronningensgade uden nummer

Matr.nr. 446
Torvegården

Matrikel
1892 Parcel af 1806 361
1941 Hertil henlagt 1806 184, 361 & 362 og 363 & 364

Ejere
2008 A/B Torvegården

Husnumre
1892 Overgaden oven Vandet 38
1941 Christianshavns Torv 2-4/Overgaden oven Vandet 38
2008 Christianshavns Torv 2-4/Overgaden oven Vandet 36-38

Opførelsesår
1940-41 af arkitekt Svend G. Hoyrup (Weilbach)

Matr.nr. 447

Matrikel
1893 Parcel af 1806 200 og 1806 205 (del af)
2008 447

Ejere
2008 A/B Ved Kajen

Husnumre
1893 Overgaden oven Vandet 4/Lille Søndervoldstræde 2
2008 Overgaden oven Vandet 4/Lille Søndervoldstræde 2

Opførelsesår
1894 (Matrikelregister)

Matr.nr. 448

Matrikel
1893 Parcel af 1806 205 (del af)
2008 448

Ejere
2008 A/B Ved Kajen

Husnumre
1893 Lille Søndervoldstræde 4
2008 Lille Søndervoldstræde 4

Opførelsesår
1894 (Matrikelregister)

Matr.nr. 449
Chrisistianshavns Beboerhus

Matrikel
1894 Parcel af 1806 242, 1806 245, 1806 246, 1806 292 og 293, 354 355, 356, 357 & 244
1950 Herfra separeret 540
1989 Herfra separeret 565

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning

Husnumre
1894 Dronningensgade 34/Prinsesssegade 7/Sofiegade 13-17
1950 Dronningensgade 34/Prinsessegade 7/Sofiegade 13 og 17
2008 Dronningensgade 34/Sofiegade 13 A-B

Opførelsesår
1894 (Kuas)

Matr.nr. 450 †

Matrikel
1894 Parcel af 304
1936 Henlagt til 534

Ejere

Matrikulære husnumre
1894 Amagergade 25

Matr.nr. 451

Matrikel
1898 Parcel af 175 D og dele af 175 C
2008 451

Ejere
2008 Boligselskabet Lejerbo

Husnumre
1898 Bodenhoffs Plads 1-17/Prinsessegade 79
2008 Bodenhoffs Plads 1-17/Prinsessegade 81-95

Opførelsesår
1978 (Kuas) af arkitekt Thorvald Dreyer

Matr.nr. 452

Matrikel
1899 Parcel af 175
2008 452

Ejere
2008 Bgh Holding APS

Husnumre
1899 Brobergsgade 2-4/Overgaden oven Vandet 90
2008 Brobergsgade 2-4/Overgaden oven Vandet 90

Opførelsesår
Mellem 1768-1800 af agent Bodenhoff (Historiske huse)

Matr.nr. 453

Matrikel
1899 Parcel af 175 (nyt nummer)
1900 Delt i 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481 og 482

Ejere

Husnumre
1899 Prinsessegade uden nummer

Matr.nr. 454

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 454

Ejere
2008 E/F Aladin M Fl

Husnumre
1900 Andreas Bjørns Gade 2/Brobergsgade 7
2008 Andreas Bjørns Gade 2/Brobergsgade 7

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 455

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 455

Ejere
2008 E/F Aladin M Fl

Husnumre
1900 Andreas Bjørns Gade 4-6
2008 Andreas Bjørns Gade 4-6

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin

Matr.nr. 456

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 456

Ejere
2008 E/F Aladin M Fl

Husnumre
1900 Andreas Bjørns Gade 8-10
2008 Andreas Bjørns Gade 8-10

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin

Matr.nr. 457

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 457

Ejere

Husnumre
1900 Andreas Bjørns Gade 12-14
2008 Andreas Bjørns Gade 12-14

Opførelsesår
1902 (Matrikelregister)

Matr.nr. 458

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 458

Ejere

Husnumre
1900 Andreas Bjørns Gade 16-18
2008 Andreas Bjørns Gade 16-18

Opførelsesår
1901 (Matrikelregister)

Matr.nr. 459

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 459

Ejere

Husnumre
1900 Andreas Bjørns Gade 20-22
2008 Andreas Bjørns Gade 20-22

Opførelsesår
1901 (Matrikelregister)

Matr.nr. 460

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 460

Ejere

Husnumre
1900 Andreas Bjørns Gade 24-26
2008 Andreas Bjørns Gade 24-26

Opførelsesår
1901 (Matrikelregister)

Matr.nr. 461

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 461

Ejere
2008 E/F Aladin M Fl

Husnumre
1900 Andreas Bjørns Gade 28/ Bodenhoffs Plads 8
2008 Andreas Bjørns Gade 28/ Bodenhoffs Plads 8

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin

Matr.nr. 462

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 462

Ejere
2008 E/F Aladin m. fl.

Husnumre
1900 Bodenhoffs Plads 10/Burmeistersgade 27
2008 Bodenhoffs Plads 10/Burmeistersgade 27

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin

Matr.nr. 463

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 463

Ejere
2008 E/F Aladin M Fl

Husnumre
1900 Burmeistersgade 23-25
2008 Burmeistersgade 23-25

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 464

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 464

Ejere
2008 E/F Aladin m. fl

Husnumre
1900 Burmeistersgade 19-21
2008 Burmeistersgade 19-21

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 465

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 465

Ejere
2008 E/F Aladin m. fl.

Husnumre
1900 Burmeistersgade 15-17
2008 Burmeistersgade 15-17

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 466

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 466

Ejere
2008 E/F Aladin m fl.

Husnumre
1900 Burmeistersgade 11-13
2008 Burmeistersgade 11-13

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 467

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 467

Ejere
2008 E/F Aladin m. fl.

Husnumre
1900 Burmeistersgade 7-9
2008 Burmeistersgade 7-9

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 468

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 468

Ejere
2008 E/F Aladin m. fl.

Husnumre
1900 Burmeistersgade 3-5
2008 Burmeistersgade 3-5

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 469

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 469

Ejere
2008 E/F Aladdin m. fl.

Husnumre
1900 Brobergsgade 11/Burmeistersgade 1 C
2008 Brobergsgade 11/Burmeistersgade 1 C

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 470

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 470

Ejere
2008

Husnumre
1900 Brobergsgade 9
2008 Brobergsgade 9

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 471

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 471

Ejere
2008

Husnumre
1900 Bodenhoffs Plads 12/Burmeistersgade 32-34
2008 Bodenhoffs Plads 12/Burmeistersgade 32-34

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

Matr.nr. 472

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 472

Ejere
2008

Husnumre
1900 Burmeistersgade 28-30
2008 Burmeistersgade 28-30

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

Matr.nr. 473

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 473

Ejere
2008 Aab Afd. 68

Husnumre
1900 Burmeistersgade 24-26
2008 Burmeistersgade 24-26

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

Matr.nr. 474

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 474

Ejere
2008 AAB, Afdeling 68

Husnumre
1900 Burmeistersgade 20-22
2008 Burmeistersgade 20-22

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

Matr.nr. 475

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 475

Ejere
2008 AAB, Afdeling 68

Husnumre
1900 Burmeistersgade 16-18
2008 Burmeistersgade 16-18

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

Matr.nr. 476

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 476

Ejere
2008 AAB, Afdeling 68

Husnumre
1900 Burmeistersgade 12-14
2008 Burmeistersgade 12-14

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

Matr.nr. 477

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 477

Ejere
2008 Aab Afd. 68

Husnumre
1900 Burmeistersgade 8-10
2008 Burmeistersgade 8-10

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

Matr.nr. 478

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 478

Ejere
2008 Aab Afd. 68

Husnumre
1900 Burmeistersgade 4-6
2008 Burmeistersgade 4-6

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

Matr.nr. 479

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 479

Ejere
2008 Arbejdernes Andels-Boligforening

Husnumre
1900 Burmeistersgade 2/Prinsessegade 55
2008 Burmeistersgade 2/Prinsessegade 55

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

Matr.nr. 480

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 480

Ejere
2008 AAB Afd. 68

Husnumre
1900 Prinsessegade 57
2008 Prinsessegade 57

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

481

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 481

Ejere
2008 Aab Afd. 68

Husnumre
1900 Prinsessegade 59
2008 Prinsessegade 59

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

Matr.nr. 482

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 482

Ejere
2008 Athos Invenst ApS

Husnumre
1900 Prinsessegade 63
2008 Prinsessegade 61-63

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

Matr.nr. 483
Stanleys Gård

Matrikel
1900 Parcel af 1806 199
2008 483

Ejere

Husnumre
1900 Overgaden oven Vandet 6/Lille Søndervoldstræde 1/Store Søndervoldstræde 2
2008 Overgaden oven Vandet 6/Lille Søndervoldstræde 1-3/Store Søndervoldstræde 2

Opførelsesår
1755 af billedhugger S. C. Stanley. Ombygget omkring 1784 (Historiske huse)

Matr.nr. 484 †

Matrikel
1901 Parcel af 175 (nyt nummer)
1903 Delt i 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505 og 506

Ejere

Husnumre
1901 Andreas Bjørns Gade, Bodenhoffs Plads, Brobergsgade og Overgaden oven Vandet uden numre

Matr.nr. 485

Matrikel
1901 Parcel af 175 (nyt nummer)
1902 Herfra separeret 488, 489, 490 og 491
2008 485

Ejere
2008 E/F Brobergsgade 14-16 m. fl.

Husnumre
1901 Brobergsgade 14-16/Burmeistersgade 1
2008 Brobergsgade 14-16/Burmeistersgade 1

Opførelsesår
1902 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 486 †

Matrikel
1902 Parcel af 1806 336, 1806 337 og 1806 338
1977 Henlagt til 1806 220, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1902 Sofiegade 14

Matr.nr. 487

Matrikel
1902 Parcel af opfyldt terræn
1918 Henlagt til 405

Ejere

Husnumre
1902 Christianshavns Kanal uden nummer

Matr.nr. 488

Matrikel
1902 Parcel af 485
2008 488

Ejere
2008 E/F Brobergsgade 6 m. fl.

Husnumre
1902 Brobergsgade 6
2008 Brobergsgade 6

Opførelsesår
1902 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 489

Matrikel
1902 Parcel af 485
2008 489

Ejere
2008 E/F Brobergsgade 6 m. fl

Husnumre
1902 Brobergsgade 8
2008 Brobergsgade 8

Opførelsesår
1902 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 490

Matrikel
1902 Parcel af 485
2008 490

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning

Husnumre
1902 Brobergsgade 10
2008 Brobergsgade 10

Opførelsesår
1902 af konferentsråd Heide (Byggeattest)

Matr.nr. 491

Matrikel
1902 Parcel af 485
2008 491

Ejere
2008 E/F Hjerter Dame

Husnumre
1902 Brobergsgade 12
2008 Brobergsgade 12

Opførelsesår
1902 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 492

Matrikel
1902 Parcel af 57 & 60 B
1904 Henlagt til 60 A

Ejere

Husnumre
1902 Wildersgade 5

Matr.nr. 493 †

Matrikel
1902 Parcel af 1806 23
1958 Indbefattet i 543

Ejere

Husnumre
1902 Strandgade 5 C

Matr.nr. 494 †

Matrikel
1902 Parcel af 1806 23
1958 Indbefattet i 543 og i 544

Ejere

Husnumre
1902 Strandgade 5 B

Matr.nr. 495 †

Matrikel
1902 Parcel af 1806 23
1958 Henlagt til 1806 22 og indebefattet i 544

Ejere

Husnumre
1902 Strandgade 5 A

Matr.nr. 496

Matrikel
1903 Parcel af 484
2008 496

Ejere
2008 Mp Pension,Magistre & Psykologer

Husnumre
1903 Andreas Bjørns Gade 19-25/Bodenhoffs Plads 2-4/Ovengaden oven vandet 102-106
2008 Andreas Bjørns Gade 19-25/Bodenhoffs Plads 2-4/Overgaden oven Vandet 102-106

Opførelsesår
1905 af murermester Christianisen (Byggeattest)

Matr.nr. 497

Matrikel
1904 Parcel af 484
2008 497

Ejere
2008 Ejf Andreas Bjørns Gade 1/Brobergs

Husnumre
1904 Andreas Bjørns Gade 1/Brobergsgade 3
2008 Andreas Bjørns Gade 1/Brobergsgade 3

Opførelsesår
1906 (Matrikelregister)

Matr.nr. 498

Matrikel
1904 Parcel af 484
2008 498

Ejere
2008 A/B Andreas Bjørns Gade 3-17

Husnumre
1904 Andreas Bjørns Gade 3-5
2008 Andreas Bjørns Gade 3-5

Opførelsesår
1906 (Matrikelregister)

Matr.nr. 499

Matrikel
1904 Parcel af 484
2008 499

Ejere
2008 A/B Andreas Bjørns Gade 3-17

Husnumre
1904 Andreas Bjørns Gade 7-9
2008 Andreas Bjørns Gade 7-9

Opførelsesår
1905 af malermester Mathiesen (Byggeattest)

Matr.nr. 500

Matrikel
1904 Parcel af 484
2008 500

Ejere
2008 A/B Andreas Bjørns Gade 3-17

Husnumre
1904 Andreas Bjørns Gade 11-13
2008 Andreas Bjørns Gade 11-13

Opførelsesår
1905 af malermester Mathiesen (Byggeattest)

Matr.nr. 501

Matrikel
1904 Parcel af 484
2008 501

Ejere
2008 A/B Andreas Bjørns Gade 3-17

Husnumre
1904 Andreas Bjørns Gade 15-17
2008 Andreas Bjørns Gade 15-17

Opførelsesår
1905 af malermester Mathiesen (Byggeattest)

Matr.nr. 502

Matrikel
1904 Parcel af 484
2008 502

Ejere
2008 A/B Kanalbo

Husnumre
1904 Overgaden oven Vandet 98
2008 Overgaden oven Vandet 100

Opførelsesår
1905 af malermester Mathiesen (Byggeattest)

Matr.nr. 503

Matrikel
1904 Parcel af 484
2008 503

Ejere
2008 A/B Kanalbo

Husnumre
1904 Overgaden oven Vandet 100
2008 Overgaden oven Vandet 98

Opførelsesår
1905 af malermester Mathiesen (Byggeattest)

Matr.nr. 504

Matrikel
1904 Parcel af 484
2008 504

Ejere
2008 A/B Kanalbo

Husnumre
1904 Overgaden oven Vandet 96
2008 Overgaden oven Vandet 96

Opførelsesår
1905 af malermester C. F. Mathiesen (Byggeattest)

Matr.nr. 505

Matrikel
1904 Parcel af 484
2008 505

Ejere
2008 A/B Kanalbo

Husnumre
1904 Overgaden oven Vandet 94
2008 Overgaden oven Vandet 94

Opførelsesår
1905 af malermester Mathiesen (Byggeattest)

Matr.nr. 506

Matrikel
1904 Parcel af 484
2008 506

Ejere
2008 Andelsboligforeningen Kanalhjørnet

Husnumre
1904 Brobergsgade 1/Overgaden oven Vandet 92
2008 Brobergsgade 1/Overgaden oven Vandet 92

Opførelsesår
1905 af muermester Christiansen (Byggeattest)

Matr.nr. 507
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 508

Matrikel
1908 Parcel af 1806 32
1951 Henlagt til 1806 33

Ejere

Husnumre
1908 Wilders Plads uden nummer

Matr.nr. 509
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 510

Matrikel
1909 Parcel af 38 B, 39 & 77
2008 510

Ejere
2008 Villa Wilder APS

Husnumre
1909 Wildersgade 55
2008 Wildersgade 55

Opførelsesår
1818 for smedemester Hans Caspersen. Ombygget i 1850’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 511 †

Matrikel
1911 Parcel af 133 A 2
1958 Indbefattet i 543 og i 544

Ejere

Husnumre
1911 Strandgade uden nummer

Matr.nr. 512
Gamle Christianshavn

Matrikel
1914 Parcel af 252 D
1973 Hertil henlagt 1806 252
2008 512

Ejere
2008 Ejerforeningen Gl. Christianshavn

Husnumre
1914 Christianshavns Voldgade 21-25/Prinsessegade 1
1973 Christianshavns Voldgade 13-25/Prinsessegade 1
2008 Christianshavns Voldgade 13-25/Prinsessegade 1

Opførelsesår
1914 (Matrikelregister)

Matr.nr. 513
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 514

Matrikel
1917 Parcel af 1806 40
2008 514

Ejere
2008 Overgaden Oven Vandet 34 APS

Husnumre
1917 Sankt Annæ Gade 3
2008 Sankt Annæ Gade 3 A og 3 B

Opførelsesår
Sankt Annæ Gade 3 A: 1780 for brygger Hans Linn. Senere ombygget, sidst i 1875. – Sankt Annæ Gade 3 B: Før 1770 (Historiske huse)

Matr.nr. 515 †

Matrikel
1917 Parcel af umatrikuleret areal
1918 Henlagt til 1806 2

Ejere

Husnumre
1917 Bag Brogade 3

Matr.nr. 516

Matrikel
1919 Parcel af 176 A
2008 516

Ejere
2008

Husnumre
1919 Burmeistersgade 1
2008 Uden nummer

Opførelsesår
2008 Ubebygget

Matr.nr. 517
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 518 †
Areal vest for Christianskirken

Matrikel
1925 Parcel af umatrikuleret areal (tidligere Saltvandsgade)
1999 Indgået i 587

Ejere
2008

Husnumre
1925 Uden angivelse af gadenavn og husnummer

Matr.nr. 519 †

Matrikel
1925 Parcel af umatrikuleret areal (tidligere Saltvandsgade)
1926 Henlagt til 405

Ejere

Husnumre
1925 Wildersgade uden nummer

Matr.nr. 520 †

Matrikel
1925 Parcel af 1806 59
1999 Indgået i 587

Ejere

Husnumre
1925 Wildersgade uden husnummer

Matr.nr. 521 †

Matrikel
1927 Parcel af umatrikuleret areal (Christianshavns Vold)
1927 Udlagt til offentlig gade (Langebrogade)

Matr.nr. 522

Matrikel
1928 Parcel af 421 og det tidligere umatrikulerede fæstningsterræn samt 290 og 291 i Amagerbros Kvarter
1945 Herfra separeret 536, 537 og 538
2003 Herfra separeret 653
2008 522

Ejere
2008 Københavns Kommune

Matrikulære husnumre
1928 1928
2008 522

Opførelsesår
Torvegade 55: 1724. Flyttet 1935 (Historiske huse)

Matr.nr. 523

Matrikel
1930 Parcel af 1806 183
2008 523

Ejere
2008 A/B Sandkagen

Husnumre
1930 Mikkel Vibes Gade 1-3/Overgaden oven Vandet 40 A/Sankt Annæ Gade 24 A-B
2008 Mikkel Vibes Gade 1-3/Overgaden oven Vandet 42/Sankt Annæ Gade 24-26

Opførelsesår
1930-31 af Edvard Thomsen for Københavns Kommune (Weilbach)

Matr.nr. 524

Matrikel
1930 Parcel af 1806 183
2008 524

Ejere
2008 A/B Sandkagen

Husnumre
1930 Mikkel Vibes Gade 5/Dronningensgade 57/Sankt Annæ Gade 24 C-D
2008 Dronningensgade 57/Mikkel Vibes Gade 5/Sankt Annæ Gade 28-30

Opførelsesår
1930-31 af Edvard Thomsen for Københavns Kommune (Weilbach)

Matr.nr. 525
Lagkagehuset

Matrikel
1930 Parcel af 1806 183
2008 525

Ejere
2008 A/B Lagkagehuset

Husnumre
1930 Dronningensgade 55/Mikkel Vibes Gade 2/Overgaden oven Vandet 40/Torvegade 45-47
2008 Dronningensgade 55/Mikkel Vibes Gade 2/Overgaden oven Vandet 40/Torvegade 45-47

Opførelsesår
1930-31 af arkitekt Edvard Thomsen (Weilbach)

Matr.nr. 526

Matrikel
1931 Parcel af 1806 96
2008 526

Ejere
2008 A/B Overhuset

Husnumre
1931 Overgaden neden Vandet 29/Torvegade 27-35/Wildersgade 32
2008 Overgaden neden Vandet 29/Torvegade 27-35/Wildersgade 32

Opførelsesår
1933 (Matrikelregister)

Matr.nr. 527
Bartholomæusgården

Matrikel
1931 Parcel af 1806 48
2008 527

Ejere
2008 E/F Barthelomæusgården

Husnumre
1931 Strandgade 20/Torvegade 21-25/Wildersgade 29-31
2008 Strandgade 20/Torvegade 21-25/Wildersgade 29-31

Opførelsesår
1931-33 af Vilhelm Hvalsøe & A. Wittmaack (Weilbach)

Matr.nr. 528

Matrikel
1933 Parcel af 202 A og 202 B
1934 Herfra separeret 531 og 532
2008 528

Ejere
2008 Niels Peter Fjeldsøe

Husnumre
1933 Langebrogade 17-19/Voldgården 2-6
2008 Langebrogade 17-19/Voldgården 2-6

Opførelsesår
1933 af Thorvald Dreyer og Jens Nielsen /Weilbach)

Matr.nr. 529 †
Gadeareal

Matrikel
1933 Parcel af 202 A og 202 B
1934 Udlagt til gade

Ejere

Husnumre
1933 Ved Kanalen uden nummer

Matr.nr. 530

Matrikel
1935 Parcel af 1806 197
2008 530

Ejere
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Husnumre
1935 Store Søndervoldstræde 9
2008 Store Søndervoldstræde 9

Opførelsesår
1801 (Historiske huse)

Matr.nr. 531

Matrikel
1934 Parcel af 528
2008 531

Ejere
2008 Niels Peter Fjeldsøe

Husnumre
1934 Ved Kanalen 1-9
2008 Ved Kanalen 1-9

Opførelsesår
1933 af Thorvald Dreyer og Jens Nielsen (Weilbach)

Matr.nr. 532

Matrikel
1934 Parcel af 528
2008 532

Ejere
2008 Niels Peter Fjeldsøe

Husnumre
1934 Langebrogade 21-25
2008 Langebrogade 21-25

Opførelsesår
1933 af Thorvald Dreyer og Jens Nielsen (Weilbach)

Matr.nr. 533
Christianshavns Skole

Matrikel
1936 Parcel af 176 A og 176 B
2000 Hertil henlagt 176 D, 423 og 424
2008 533

Ejere
2008 Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune

Husnumre
1936 Prinsessegade 45
2008 Prinsessegade 45

Opførelsesår
1915 (Trap 5)

Matr.nr. 534

Matrikel
1937 Parcel af 1806 280, 1806 281, 1806 282, 1806 301, 1806 302, 1806 303, 1806 304, 1806 305, 1806 309, 1806 310, 315, 1806 330, 1806 331, 1806 332, 1806 388, 1806 389, 1806 390, 1806 391, 1806 392, 1806 394, 415, 417, 428, 450 og 306 & 307; 308 A, 316 & 308 B; 317 A, 317 B, 393 A, 393 B og 393 C, samt to nedlagte gadearealer
2008 534

Ejere
2008 E/F Ved Volden

Husnumre
1937 Prinsessegade 28/Torvegade 57/Ved Volden 1-13
2008 Prinsessegade 28/Torvegade 57/Ved Volden 1-13

Opførelsesår
1938 af Tyge Hvass og Henning Jørgensen (Weilbach)

Matr.nr. 535
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 536
Lille Mølle

Matrikel
1945 Parcel af 522
2008 536

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning

Husnumre
1945 Christianshavns Voldgade uden nummer
2008 Christianshavns Voldgade 50-54

Opførelsesår
1783. Ombygget 1838, 1897 og 1917 (Historiske huse)

Matr.nr. 537
Christianshavns Ravelin

Matrikel
1945 Parcel af 522
2008 537

Ejere
2008 Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning

Husnumre
1945 Torvegade 79
2008 Torvegade 79

Opførelsesår
1730 (Kuas)

Matr.nr. 538

Matrikel
1945 Parcel af 522
2008 538

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning

Husnumre
1945 Langebrogade 2
2008 Langebrogade 2

Opførelsesår
1931 (Kuas)

Matr.nr. 539
Matrikel uden for Christianshavn Vold

Matr.nr. 540

Matrikel
1950 Parcel af 449
2008 540

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning

Husnumre
1950 Sofiegade 15
2008 Sofiegade 15

Opførelsesår
1909 (Kuas)

Matr.nr. 541
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 542
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 543

Matrikel
1958 Parcel af 1806 127, 133 A 2, 133 B, 493, 494 og 511
2008 543

Ejere
2008 Strandgade 7 A/S

Husnumre
1958 Knippelsbrogade 2-6/Torvegade 2
2008 Strandgade 7

Opførelsesår
1960-62 af arkitekt Palle Suenson for B&W (Weilbach)

Matr.nr. 544

Matrikel
1958 Parcel af 133 A2, 133 A3, 133 B, 494, 495 og 511
<2008 Udlagt til gade (Knippelsbrogade)

Ejere

Husnumre
1958 Knippelsbrogade uden nummer

Matr.nr. 545

Matrikel
1961 Parcel af 1806 193
2008 545

Ejere
2008 Richard Moritz Stern

Husnumre
1961 Overgaden oven Vandet 16
2008 Overgaden oven Vandet 16

Opførelsesår
Før 1728. Ombygget ca. 1803 og 1957 (Historiske huse)

Matr.nr. 546

Matrikel
1961 Parcel af 1806 193
2008 546

Ejere
2008 Sten Nymark

Matrikulære husnumre
1961 Overgaden oven Vandet 20
2008 Overgaden oven Vandet 20

Opførelsesår
1802 for kaptajn Peter Hansen Kock (Historiske huse)

Matr.nr. 547

Matrikel
1962 Parcel af 35 A 1
2008 547

Ejere
2008 Christianshavn Kanal 4 APS

Husnumre
1962 Christianshavns Kanal 4
2008 Christianshavns Kanal 4

Opførelsesår
1857-58 for smedemester Kaalund (Historiske huse)

Matr.nr. 548
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 549
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 550
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 551
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 552
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 553
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 554
Sammen med 247 og 349 (del af) Søndervoldgården

Matrikel
1963 Parcel af 1806 340, 1806 341, 1806 342, 1806 343 og 1806 345
2008 554

Ejere
2008 Andelsboligforeningen Sofiegade 16-18

Husnumre
1963 Sofiegade 16-18
2008 Sofiegade 16-18

Opførelsesår
1960 (Kuas)

Matr.nr. 555

Matrikel
1965 Parcel af 1806 32 og umatrikuleret opfyldt areal
2008 555

Ejere
2008 Boligselskabet Lejerbo

Husnumre
1979 Strandgade 37-67
2008 Strandgade 37-67

Opførelsesår
1979 (Kuas) af arkitekt Erik Møller for Lejerbo

Matr.nr. 556

Matrikel
1966 Parcel af 1806 157
2008 556

Ejere
2008 E/F Overgaden Neden Vandet 33

Husnumre
1966 Overgaden neden Vandet 33
2008 Overgaden neden Vandet 33

Opførelsesår
1782 (Historiske huse)

Matr.nr. 557

Matrikel
1966 Parcel af 157
2008 557

Ejere
2008 Elvio Milleri

Husnumre
1966 Overgaden neden Vandet 33 B
2008 Overgaden neden Vandet 33 B

Opførelsesår
1782 af Hans Caspersen. Ombygget 1872, 1911 og i 1970’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 558

Matrikel
1968 Parcel af 1806 251
2008 558

Ejere
2008 Susanne Lund

Husnumre
1968 Dronningensgade 12
2008 Dronningensgade 12 B

Opførelsesår
Før 1743. Ombygget før 1804 (Historiske huse)

Matr.nr. 559

Matrikel
1978 Parcel af 1806 32
2008 559

Ejere
2008 Gamle Pakhus Litra E I/S

Husnumre
1978 Strandgade 71-75, 79/Wilders Plads 19
2008 Strandgade 71-75, 79

Opførelsesår
1771 (Kuas)

Matr.nr. 560 †

Matrikel
1974 Parcel af 32
1977 Henlagt til 555

Ejere

Husnumre
1974 Strandgade (uden nummer)

Matr.nr. 561

Matrikel
1978 Parcel af 1806 253
2008 561

Ejere
2008 Pink Alice Music APS

Husnumre
1978 Dronningensgade 6
2008 Dronningensgade 6

Opførelsesår
1741 for møller Niels Nielsen Hiort. Ombygget 1875 (Historiske huse)

Matr.nr. 562

Matrikel
1984 Parcel af 1806 32 og 1806 33 (nyt nummer)
2008 562

Ejere
2008 Boligselskabet Lejerbo

Husnumre
1985 Strandgade 79-96
2008 Strandgade 76-96

Opførelsesår
1985 (Kuas)

Matr.nr. 563
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 564
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 565
Vor Frelsers Sogns Arbejdshus

Matrikel
1989 Parcel af 449 og 540

Ejere
2008 A/B Prs Sofie

Husnumre
1989 Prinsessegade 7/Sofiegade 17
2008 Prinsessegade 7/Sofiegade 17

Opførelsesår
1859 for Københavns Kommune (Historiske huse)

Matr.nr. 566
Andreas Bjørns Gård

Matrikel
1989 Tidligere betegnet 35 A 1
2008 566

Ejere
2008 Julie Katrine Nyland Sørensen

Husnumre
1989 Bådsmandsstræde 3/Strandgadde 46-46 A
2008 Bådsmandsstræde 3/Strandgade 46-46 A

Opførelsesår
Strandgade 46: 1734 – Strandgade 46 A: 1991 (Kuas)

Matr.nr. 567

Matrikel
1989 Tidligere betegnet 35 A 2
2008 567

Ejere
2008 E/F Wilders Gård

Husnumre
1989 Bådsmandsstræde 5-7/Christianshavns Kanal uden nummer/Wildersgade uden nummer
2008 Bådsmandsstræde 5-7/Christianshavns Kanal/Wildersgade 61-63

Opførelsesår
1997-99 (Kuas)

Matr.nr. 568

Matrikel
1989 Tidligere betegnet 35 B 1
2008 568

Ejere
2008 Morten Arent Nordblad Hansen

Husnumre
1989 Strandgade 48
2008 Strandgade 48

Opførelsesår
1851-52 (Historiske huse)

Matr.nr. 569

Matrikel
1989 Tidligere betegnet 35 B 2
2008 569

Ejere
2008 Bjarne Bo Jeppesen

Husnumre
1989 Strandgade 50
2008 Strandgade 50

Opførelsesår
1851-52 (Historiske huse)

Matr.nr. 570 (tidligere 133 A 1)

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 133 A 1
1989 Betegnet 570
<2006 Udlagt til gade (Knippelsbrogade)

Ejere

Husnumre
1989 Torvegade/Knippelsbrogade uden husnumre

Matr.nr. 571 (tidligere 314 A 1)
Del af Christiania

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 314 A 1
2008 571

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Husnumre
1989 Bådsmandsstræde, Prinsessegade

Opførelsesår
Diverse år

Matr.nr. 572

Matrikel
1989 Parcel af 202 A
1995 Herfra separeret 575
1996 Herfra separeret 574
1997 Herfra separeret 576
2008 572

Ejere
2008 Finanssektorens Pensionskasse

Husnumre
1989 Applebys Plads 1-5, Langebrogade 5-9, Voldgården 1
2008 Applebys Plads 9-31

Opførelsesår
1993 (Kuas)

Matr.nr. 573

Matrikel
1989 Parcel af 121
2008 573

Ejere
2008 Ejendomsselskabet af 1/10 1991 K/S

Husnumre
1989 Wildersgade 24
2008 Wildersgade 24

Opførelsesår
1870 (Kuas)

Matr.nr. 574

Matrikel
1996 Parcel af 572
2008 574

Ejere
2008 K/S Langebrogade 5

Husnumre
1996 Langebrogade 5-7
2008 Langebrogade 5-7

Opførelsesår
1958 af arkitekterne Peter Hvidt og Orla Mølgaard-Nielsen for De Danske Sukkerfabrikker (Weilbach)

Matr.nr. 575

Matrikel
1995 Parcel af 572
2008 575

Ejere
2008 Danisco A/S

Husnumre
1995 Applebys Plads 1
2008 Applebys Plads 1

Opførelsesår
1912 (Kuas)

Matr.nr. 576

Matrikel
1997 Parcel af 572
2008 576

Ejere
2008 E/F Applebys Plads 5 - 7

Husnumre
1997 Applebys Plads 5-7
2008 Applebys Plads 5-7

Opførelsesår
1993 (Kuas)

Matr.nr. 577
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 578

Matrikel
2002 Parcel af 314 D
2008 578

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning

Husnumre
<2008 Prinsessegade 74-80/Refshalevej 1
2008 Prinsessegade 74-80/Refshalevej 1

Opførelsesår
1974 (Kuas)

Matr.nr. 579

Matrikel
1995 Parcel af 314 D
2008 579

Ejere
2008 Forsvarets Bygningstjeneste

Husnumre
1995 Prinsessegade
2008 Prinsessegade

Opførelsesår
Ubebygget gadeareal

Matr.nr. 580

Matrikel
1995 Parcel af 405
2008 580

Ejere
2008 C. W. Obel Ejendommen A/S

Husnumre
1995 Overgaden neden Vandet 9
2008 Overgaden neden Vandet 9/Wildersgade 10 A-B

Opførelsesår
Overgaden neden Vandet 9: 1799. Ombygget 1862-63. – Overgaden neden Vandet 9 A: 1869 (Historiske huse). – Wildrsgade 10 A: 1925. – Wildersgade 10 B: 1957 (Kuas)

Matr.nr. 581

Matrikel
2002 Parcel af 405
2008 581

Ejere
2008 Mp Pension/Magistre & Psykologer

Husnumre
2002 Overgaden neden Vandet 5-7Wildersgade 6-8
2008 Overgaden neden Vandet 5-7Wildersgade 6-8

Opførelsesår
Overgaden neden Vandet 5 A: 1995. – Overgaden neden Vandet 7: 1993. – Wildersgade 6 A: 1995.. – Wildersgade 6 D: 1998 (Kuas)

Matr.nr. 582
Arkitekternes Hus

Matrikel
2002 Parcel af 1806 30
2008 582

Ejere
2008 Arkitekternes Pensionskasse

Husnumre
2002 Strandgade 27 A
2008 Strandgade 27 A

Opførelsesår
1995-96 af Nielsen, Nielsen & Nielsen ved Lars Frank Nielsen og Kim Herforth Nielsen

Matr.nr. 583

Matrikel
2005 Parcel af 176 B
2008 583

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Husnumre
2005 Overgaden oven Vandet 58
2008 Overgaden oven Vandet 58

Opførelsesår
1780-81 af murermester J. B. Schottmann for Søetaten. Ombygget 1989 (Historiske huse)

Matr.nr. 584

Matrikel
1997 Parcel af 1806 30
2008 584

Ejere
Boligselskabet Øresund A/S

Husnumre
1997 Strandgade 27 C-27 D
2008 Strandgade 27 C-27 D

Opførelsesår
1914 (Matrikelregister)

Matr.nr. 585
Enhjørningens Gård

Matrikel
2002 Parcel af 405
2002 Herfra separeret 623 og 624

Ejere
2008 E/F Enhjørningens Gård

Husnumre
2002 Hammershøis Kaj 2-4/Overgaden neden Vandet 1/Wildersgade 2
2008 Hammershøis Kaj 2-4/Overgaden neden Vandet 1/Wildersgade 2

Opførelsesår
2001 (Kuas)

Matr.nr. 586

Matrikel
2002 Parcel af 405
2008 586

Ejere
2008 E/F Eigtveds Gade 34-36

Husnumre
2002 Hammershøis Kaj 34-36
2008 Hammershøis Kaj 34-36

Opførelsesår
1999-2001 af arkitekt Henning Larsen for Nordea

Matr.nr. 587

Matrikel
1999 Parcel af 1806 22 og 405
2008 587

Ejere
2008 ATP Fonds-Ejendomme

Husnumre
1999 Nicolai Eigtveds Gade 7
2008 Nicolai Eigtveds Gade 7

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 588
Matrikel uden for Christianshavn Vold

Matr.nr. 589

Matrikel
2002 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2002 Herfra separeret 629
2008 589

Ejere
2008 Grundejerforeningen Holmen

Husnumre
2002 Danneskiold-Samsøes Allé uden nummer
2008 Danneskiold-Samsøes Allé uden nummer

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 590

Matrikel
2002 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 590

Ejere
2008 Det Danske Spejderkorps

Husnumre
2005 Arsenalvej 10-16 og 11-13
2008 Arsenalvej 10-16 og 11-13

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 591

Matrikel
2004 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 591

Ejere
2008 Christianshavns Skoles Rugbyklub

Husnumre
2004 Arsenalvej 2
2008 Arsenalvej 2

Opførelsesår
1863 (Kuas)

Matr.nr. 592
Arsenalbygningerne, Kuglegården

Matrikel
2004 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 592

Ejere
2008 Forsvarets Bygningstjeneste

Husnumre
2004 Danneskiold-Samsøes Allé 1
2008 Danneskiold-Samsøes Allé 1

Opførelsesår
1742-43 af arkitekt Philip de Lange for Søetaten

Matr.nr. 593

Matrikel
2005 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2006 Herfra separeret 662, 663, 664, 665 og 666
2008 593

Ejere
2008 Api Property Fund Denmark P/S

Husnumre
2005 Kanonbådsvej 12
2008 Kanonbådsvej 12

Opførelsesår
Mellem 1805 og 1837 (Bygninger og anlæg)

Matr.nr. 594
Reserveret matriklenummer i uafsluttet sag (2008)

Matr.nr. 595
Reserveret matriklenummer i uafsluttet sag (2008)

Matr.nr. 596
Reserveret matriklenummer i uafsluttet sag (2008)

Matr.nr. 597
Reserveret matriklenummer i uafsluttet sag (2008)

Matr.nr. 598
Reserveret matriklenummer i uafsluttet sag (2008)

Matr.nr. 599
Meldahls Smedje

Matrikel
2007 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 599

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Holmen A/S

Husnumre
2007 Danneskiold-Samøes Allé 55
2008 Danneskiold-Samøes Allé 55

Opførelsesår
1860-61 af Ferd. Meldahl for Orlogsværftet (Bygninger og anlæg)

Matr.nr. 600
Nyholm

Matrikel
2006 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 600

Ejere
2008 Forsvarets Bygningstjeneste

Husnumre
2006 Henrik Gerners Plads 1
2008 Henrik Gerners Plads 1

Opførelsesår
1888 (Kuas)

Matr.nr. 601
Christiani Quinti Bastion

Matrikel
2004 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 601

Ejere
2008 Mogens de Linde

Husnumre
2004 Refshalevej 125
2008 Refshalevej 125

Opførelsesår
Diverse år

Matr.nr. 602

Matrikel
2005 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 602

Ejere
2008 Mogens de Linde

Husnumre
2005 Danneskiold Samsøes Allé 20, 24 og 28/Halvtolv 4
2008 Danneskiold Samsøes Allé 20, 24 og 28/Halvtolv 4

Opførelsesår
1959 (Kuas)

Matr.nr. 603

Matrikel
2001 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 603

Ejere
2008 A/B Halvtolv

Husnumre
2008 Halvtolv 1-31, 14-26
2008 Halvtolv 1-31, 14-26

Opførelsesår
2001 (Kuas)

Matr.nr. 604
Bohlendachhuset

Matrikel
2002 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 604

Ejere
2008 Anne Kristine Linnet

Husnumre
2002 Danneskiold Samsøes Allé 30-32
2008 Danneskiold Samsøes Allé 30-32

Opførelsesår
1801 af arkitekt J. B. Magens (Bygninger og anlæg)

Matr.nr. 605

Matrikel
2001 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2001 Herfra separeret 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646 og 647
2008 605

Ejere
2008 G/F Holmens Gl. Bådeværft

Husnumre
2001 Bohlendachvej 42
2008 Bohlendachvej 42

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 606
Reserveret matriklenummer i uafsluttet sag (2008)

Matr.nr. 607

Matrikel
2007 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 607

Ejere
2008 Masteskurene A/S

Husnumre
2007 Galionsvej 41
2008 Galionsvej 41

Opførelsesår
1740’erne (Bygninger og anlæg)

Matr.nr. 608

Matrikel
2007 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2007 Herfra separeret 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686 og 687
2008 608

Ejere
2008 Jeudan II A/S

Husnumre
2007 Danneskiold-Samsøes Allé 37
2008 Danneskiold-Samsøes Allé 37

Opførelsesår
1940 (Kuas)

Matr.nr. 609

Matrikel
2001 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2004 Herfra separeret 656 og 657
2008 609

Ejere
2008 A. P. Møller og Hustrus Fond

Husnumre
2004 Ekvipagemestervej 6
2008 Ekvipagemestervej 6

Opførelsesår
2008 Ubebygget

Matr.nr. 610

Matrikel
2001 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 610

Ejere
2008 A. P. Møller og Hustrus Fond

Husnumre
2004 Ekvipagemestervej 4
2008 Ekvipagemestervej 4

Opførelsesår
1858 (Kuas)

Matr.nr. 611

Matrikel
2001 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 611

Ejere
2008 A. P. Møller og Hustrus Fond

Husnumre
2004 Judichærs Plads 1
2008 Judichærs Plads 1

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 612

Matrikel
2003 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 612

Ejere
2008 Mogens de Linde

Husnumre
2003 Refshalevej 96
2008 Refshalevej 96

Opførelsesår
1916 (Kuas)

Matr.nr. 613

Matrikel
2001 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2002 Hertil henlagt 648
2008 613

Ejere
2008 E/F Torpedohallen

Husnumre
2001 Galionsvej 1-11
2008 Galionsvej 1-11

Opførelsesår
1954. Ombygget 2004 af Tegnestuen Vandkunsten

Matr.nr. 614
Schifters Kvarter

Matrikel
2002 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 614

Ejere
2008 A/B Schifters Kvarter

Husnumre
2005 Danneskiold-Samsøes Allé 36-46, Schifters Kvarter 1, 5-7, 2-24
2008 Danneskiold-Samsøes Allé 36-46, Schifters Kvarter 1, 5-7, 2-24

Opførelsesår
2002 af arkitekt Gehrdt Bornebusch for Kuben

Matr.nr. 615

Matrikel
2002 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 615

Ejere
2008 Charlotte Amalie Bastion A/S

Husnumre
2002 Krudtløbsvej 2-8
2008 Krudtløbsvej 2-8

Opførelsesår
Diverse år

Matr.nr. 616

Matrikel
2002 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 616

Ejere
2008 Københavns Kommune

Husnumre
2002 Arsenalvej 6
2008 Arsenalvej 6

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 617

Matrikel
2002 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 617

Ejere
2008 E/F Frederiksholm

Husnumre
2002 Bohlendachsvej 2-4/Danneskiold-Samsøes Allé 34/Galionsvej 15
2008 Bohlendachsvej 2-4/Danneskiold-Samsøes Allé 34/Galionsvej 15

Opførelsesår
2005 (Kuas)

Matr.nr. 618
Reserveret matriklenummer i uafsluttet sag (2008)

Matr.nr. 619
Reserveret matriklenummer i uafsluttet sag (2008)

Matr.nr. 620

Matrikel
2006 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 620

Ejere
2008 E/F Saugværket

Husnumre
2006 Galionsvej 23-27
2008 Galionsvej 23-27

Opførelsesår
2005 (Kuas)

Matr.nr. 621

Matrikel
2006 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 621

Ejere
2008 E/F Saugværket

Husnumre
2006 Danneskiold-Samsøes Allé 31
2008 Danneskiold-Samsøes Allé 31

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 622

Matrikel
2002 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 622

Ejere
2008 Mogens de Linde

Husnumre
2002 Krudtløbsvej 0 [!]
2008 Krudtløbsvej 0 [!]

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 623
Løvensgård

Matrikel
2002 Parcel af 585
2008 623

Ejere
2008 E/F Løvens Gård (ejd 1744)

Husnumre
2002 David Balfours Gade 1-5/Hammershøis Kaj 6/Johan Semps Gade 1-7/Wildersgade 1-5
2008 David Balfours Gade 1-5/Hammershøis Kaj 6/Johan Semps Gade 1-7/Wildersgade 1-5

Opførelsesår
2003 (Kuas)

Matr.nr. 624
Elefantens Gård

Matrikel
2002 Parcel af 585
2008 624

Ejere
2008 E/F Elefantens Gård (ejd. 1748)

Husnumre
2002 David Balfours Gade 2-4/Hammershøis Kaj 8-10/Johan Semps Gade 9-11
2008 David Balfours Gade 2-4/Hammershøis Kaj 8-10/Johan Semps Gade 9-11

Opførelsesår
2003 (Kuas)

Matr.nr. 625

Matrikel
2003 Parcel af 1806 33
2003 Herfra separeret 655
2008 625

Ejere
2008 Krøyers Plads Aps

Husnumre
2003 Strandgade 85-87
2008 Strandgade 85-87

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 626

Matrikel
2003 Parcel af 1806 34
2008 626

Ejere
2008 Fonden Den Nordatlantiske Brygge

Husnumre
2003 Strandgade 89-93
2008 Strandgade 89-93

Opførelsesår
1770 (Kuas)

Matr.nr. 627

Matrikel
2003 Parcel af 176 A
2008 627

Ejere
2008 Farvandsvæsenet

Husnumre
2003 Prinsessegade uden nummer
2008 Prinsessegade uden nummer

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 628

Matrikel
2004 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 628

Ejere
2008 Forsvarets Bygningstjeneste

Husnumre
2004 Kongebrovej 0
2008 Kongebrovej 0

Opførelsesår
Ubebygget gadeareal

Matr.nr. 629

Matrikel
2002 Parcel af 589
2008 629

Ejere
2008 Københavns Kommune

Husnumre
2002 Danneskiold-Samsøes Allé uden nummer

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 630

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 630

Ejere
2008 Marianne M. Dornonville de la Cour

Husnumre
2001 Bohlendachvej 6
2008 Bohlendachvej 6

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 631

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 631

Ejere
2008 Bettina Nielsen

Husnumre
2001 Bohlendachvej 8
2008 Bohlendachvej 8

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 632

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 632

Ejere
2008 Camilla Hillerup

Husnumre
2001 Bohlendachvej 10
2008 Bohlendachvej 10

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 633

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 633

Ejere
2008 Boet efter Ane Merete Grubert

Husnumre
2001 Bohlendachvej 12
2008 Bohlendachvej 12

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 634

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 634

Ejere
2008 Peter Rygaard Jensen

Husnumre
2001 Bohlendachvej 14
2008 Bohlendachvej 14

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 635

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 635

Ejere
2008 Jørgen Wegeberg

Husnumre
2001 Bohlendachvej 16
2008 Bohlendachvej 16

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 636

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 636

Ejere
2008 Peter Bogason

Husnumre
2001 Bohlendachvej 18
2008 Bohlendachvej 18

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 637

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 637

Ejere
2008 Cat Hansen

Husnumre
2001 Bohlendachvej 20
2008 Bohlendachvej 20

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 638

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 638

Ejere
2008 Thea de Magos Jensen

Husnumre
2001 Bohlendachvej 22
2008 Bohlendachvej 22

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 639

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 639

Ejere
2008 Lars-Erik Houmann Christensen

Husnumre
2001 Bohlendachvej 24
2008 Bohlendachvej 24

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 640

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 640

Ejere
2008 Claus Freiesleben Hjort

Husnumre
2001 Bohlendachvej 26
2008 Bohlendachvej 26

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 641

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 641

Ejere
2008 Lena Bendix Madsen

Husnumre
2001 Bohlendachvej 28
2008 Bohlendachvej 28

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 642

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 642

Ejere
2008 Lau Henrik Sloth Kristensen

Husnumre
2001 Bohlendachvej 30
2008 Bohlendachvej 30

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 643

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 643

Ejere
2008 Helen Merethe Hoffmann

Husnumre
2001 Bohlendachvej 32
2008 Bohlendachvej 32

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 644

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 644

Ejere
2008 Willy Daniel

Husnumre
2001 Bohlendachvej 34
2008 Bohlendachvej 34

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 645

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 645

Ejere
2008 Centurion Property Group Aps

Husnumre
2001 Bohlendachvej 36
2008 Bohlendachvej 36

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 646

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 646

Ejere
2008 Else Ringgaard Egelund

Husnumre
2001 Bohlendachvej 38
2008 Bohlendachvej 38

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 647

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 647

Ejere
2008 Mariann Trolledahl Jensen

Husnumre
2001 Bohlendachvej 40
2008 Bohlendachvej 40

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 648

Matrikel
2001 Parcel af 605
2002 Henlagt til 613

Ejere

Husnumre
2001 Bohlendachvej 44

Matr.nr. 649
Quinti Lynette

Matrikel
2002 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 649

Ejere
2008 J. Nørgaard A/S

Husnumre
2002 Refshalevej 110
2008 Refshalevej 110

Opførelsesår
Diverse år

Matr.nr. 650
Matrikel uden for Christianshavn Vold

Matr.nr. 651
Matrikel uden for Christianshavn Vold

Matr.nr. 652
Matrikel uden for Christianshavn Vold

Matr.nr. 653

Matrikel
2002 Parcel af 522
2008 653

Ejere
2008 Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Husnumre
2002 Torvegade 75
2008 Torvegade 75

Opførelsesår
1724 (Historiske huse)

Matr.nr. 655

Matrikel
2003 Parcel af 625
2008 655

Ejere
2008 Wilders Plads Ejendomme A/S

Husnumre
2008 Strandgade 98
2008 Strandgade 98

Opførelsesår
1900 (Kuas)

Matr.nr. 656
Operaen

Matrikel
2004 Parcel af 625
2008 656

Ejere
2008 Den danske Stat

Husnumre
2004 Ekvipagemestervej 10
2008 Ekvipagemestervej 10

Opførelsesår
2004 af arkitekt Henning Larsen

Matr.nr. 657

Matrikel
2004 Parcel af 609
2008 657

Ejere
2008 A. P. Møller og Hustrus Fond

Husnumre
2004 Ekvipagemestervej 14
2008 Ekvipagemestervej 14

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 658

Matrikel
2004 Parcel af 626
2008 658

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Husnumre
2004 Strandgade 95
2008 Strandgade 95

Opførelsesår
1962 (Kuas)

Matr.nr. 659

Matrikel
2004 Parcel af 33 (nyt nummer)
2008 659

Ejere
2008 E/F Strandgade 102-108

Husnumre
2004 Strandgade 102-108
2008 Strandgade 102-108

Opførelsesår
Strandgade 102: 1780. – Strandgade 104: 1750. – Strandgade 106: 1720 (Kuas)

Matr.nr. 660
Matrikel uden for Christianshavn Vold

Matr.nr. 661
Matrikel uden for Christianshavn Vold

Matr.nr. 662

Matrikel
2006 Parcel af 593
2008 662

Ejere
2008 Api Property Fund Denmark P/S

Husnumre
2006 Kanonbådsvej 2
2008 Kanonbådsvej 2

Opførelsesår
Mellem 1805 og 1837 (Bygninger og anlæg)

Matr.nr. 663

Matrikel
2006 Parcel af 593
2008 663

Ejere
2008 Api Property Fund Denmark P/S

Husnumre
2006 Kanonbådsvej 4
2008 Kanonbådsvej 4

Opførelsesår
Mellem 1805 og 1837 (Bygninger og anlæg)

Matr.nr. 664

Matrikel
2006 Parcel af 593
2008 664

Ejere
2008 Keops Development A/S

Husnumre
2004 Kanonbådsvej 6
2008 Kanonbådsvej 6

Opførelsesår
Mellem 1805 og 1837 (Bygninger og anlæg)

Matr.nr. 665

Matrikel
2006 Parcel af 593
2008 665

Ejere
2008 Api Property Fund Denmark P/S

Husnumre
2004 Kanonbådsvej 8
2008 Kanonbådsvej 8

Opførelsesår
Mellem 1805 og 1837 (Bygninger og anlæg)

Matr.nr. 666

Matrikel
2006 Parcel af 593
2008 666

Ejere
2008 Api Property Fund Denmark P/S

Husnumre
2004 Kanonbådsvej 10
2008 Kanonbådsvej 10

Opførelsesår
Mellem 1805 og 1837 (Bygninger og anlæg)

Matr.nr. 667

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 667

Ejere
2008 Jeudan II A/S

Husnumre
2007 Galionsvej 66
2008 Galionsvej 66

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 668

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 668

Ejere
2008 Hans Madsen

Husnumre
2007 Galionsvej 40
2008 Galionsvej 40

Opførelsesår
1770 (Kuas)

Matr.nr. 669

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 669

Ejere
2008 Mariann Trolledahl Jensen

Husnumre
2007 Galionsvej 42
2008 Galionsvej 42

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 670

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 670

Ejere
2008 Anonym

Husnumre
2007 Galionsvej 44
2008 Galionsvej 44

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 671

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 671

Ejere
2008 Lars Henrik Munch

Husnumre
2007 Galionsvej 46
2008 Galionsvej 46

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 672

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 672

Ejere
2008 Jens-Henrik Hinnerskov

Husnumre
2007 Galionsvej 48
2008 Galionsvej 48

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 673

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 673

Ejere
2008 Jannie Bettina Kluge

Husnumre
2007 Galionsvej 50
2008 Galionsvej 50

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 674

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 674

Ejere
2008 Freeway Aps

Husnumre
2007 Galionsvej 52
2008 Galionsvej 52

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 675

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 675

Ejere
2008 Freeway Aps

Husnumre
2007 Galionsvej 54
2008 Galionsvej 54

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 676

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 676

Ejere
2008 Bente Skibsted

Husnumre
2007 Galionsvej 56
2008 Galionsvej 56

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 677

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 677

Ejere
2008 B2b Holdings A/S

Husnumre
2007 Galionsvej 58
2008 Galionsvej 58

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 678

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 678

Ejere
2008 BG Denmark Aps

Husnumre
2007 Galionsvej 60
2008 Galionsvej 60

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 679

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 679

Ejere
2008 Carsten Philip Breuning

Husnumre
2007 Galionsvej 42
2008 Galionsvej 42

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 680

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 680

Ejere
2008 Dansk Ejendoms Management A/S

Husnumre
2007 Galionsvej 64
2008 Galionsvej 64

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 681

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 681

Ejere
2008 Henrik Jensen

Husnumre
2007 Galionsvej 66
2008 Galionsvej 66

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 682

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 682

Ejere
2008 Bettina Dehn Bastholm Fabiani

Husnumre
2007 Galionsvej 68
2008 Galionsvej 68

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 683

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 683

Ejere
2008 Henrik Robert Mulvad

Husnumre
2007 Galionsvej 70
2008 Galionsvej 70

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 684

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 684

Ejere
2008 Pelle Kongsrud

Husnumre
2007 Galionsvej 72
2008 Galionsvej 72

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 685

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 685

Ejere
2008 Grethe Bille Jørgensen

Husnumre
2007 Galionsvej 74
2008 Galionsvej 74

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 686

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 686

Ejere
2008 Jan 80 Aps

Husnumre
2007 Galionsvej 76
2008 Galionsvej 76

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 687

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 687

Ejere
2008 Kirsten Kenneth Larsen

Husnumre
2007 Galionsvej 78
2008 Galionsvej 78

Opførelsesår
Uoplyst

Forsvundet matrikelnummer

Matr.nr. 1689/250

Matrikel
1689 250
<1756 Udlagt til Christianshavns Torv

Ejere
1689 De fattiges Hus

Matrikulære husnumre
1689 Torvet 250

 


Tilbage til toppen

 


 

Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Frimands kvarter
Note:  

 

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008

Indledning

Christianshavns Kvarter
Frimands Kvarter
Klædebo Kvarter
Købmager Kvarter
Nørre Kvarter
Rosenborg Kvarter
Sankt Annæ Vester Kvarter
Sankt Annæ Øster Kvarter
Snarens Kvarter
Strand Kvarter
Vester Kvarter
Øster Kvarter
Østervold Kvarter


Frimands Kvarter

Matr.nr. 1

Matrikel
1689 1
1756 1
1806 1
2008 1

Ejere
1689 Margrethe, salig Jochum Kurtz’s enke
1756 Vilhelm Klein, kræmmer
1806 Johan Weber, ingen næring
2008 E/F Amagertorv 2 m.fl.

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 1/Købmagergade 1*
1756 Amagertorv 1/Købmagergade 1*
1806 Amagertorv 1/Store Købmagergade 1*

Husnumre
1859 Amagertorv 2/Store Købmagergade 1
1871 Amagertorv 2/Købmagergade 1 (Kraks vejviser 1872)
2008 Amagertorv 2/Købmagergade 1
Opførelsesår
1826/27 for agent Joh. Chr. Lund. Ombygget 1841 (Historiske huse)

Matr.nr. 2

Matrikel
1689 2 og 1689 3
1756 2
1806 2
2008 2

Ejere
1689 2: Nikolaj Boye, barber. – 3: Mathies Hasses enke
1756 Daniel Valcker
1806 Joseph Jacob
2008 K/S Amagertorv 4-8

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 2 og 3
1756 Amagertorv 2
1806 Amagertorv 2

Husnumre
1859 Amagertorv 4
2008 Amagertorv 4
Opførelsesår
Før 1753. Ombygget i 1800-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 3

Matrikel
1689 4
1756 3
1806 3
2008 3

Ejere
1689 Ærkebiskop Hans Svanes enke
1756 Gregorius de Klauman, justistråd
1806 Jens Schoustrup, handelsmand
2008 K/S Amagertorv 4-8

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 4
1756 Amagertorv 3
1806 Amagertorv 3

Husnumre
1859 Amagertorv 6
2008 Amagertorv 6
Opførelsesår
1616 for rådmand Mathias Hansen. Ombygget 1731 og 1898 (Historiske huse)

Matr.nr. 4

Matrikel
1689 5
1756 4
1806 4
2008 4

Ejere
1689 Christoffer Sehested
1756 Jens Petersen, glarmester
1806 Hans Fack, kræmmer
2008 K/S Amagertorv 4-8

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 5
1756 Amagertorv 4
1806 Amagertorv 4

Husnumre
1859 Amagertorv 8
2008 Amagertorv 8
Opførelsesår
1737-38 for glarmester Jens Pedersen. Ombygget ca. 1800 (Historiske huse)

Matr.nr. 5 †

Matrikel
1689 6
1756 5
1806 5
1884 Sammenlagt med 1806 6 til: 5 & 6

Ejere
1689 Henrik Ernsts enke
1756 Heler, justitsråd
1806 Marcus Svendsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 6
1756 Amagertorv 5
1806 Amagertorv 5

Husnumre
1859 Amagertorv 10

Matr.nr. 5 & 6 (fra 1953: 5)

Matrikel
1884 Sammensat af 1806 5 og 1806 6
1953 Betegnet 5 (nyt nummer)
2008 5

Ejere
2008 I/S Amagertorv 10

Husnumre
1884 Amagertorv 10
2008 Amagertorv 10

Opførelsesår
1884 for manufakturhandler Julius M. Goldschmidt

Matr.nr. 6 †

Matrikel
1689 7 (del af)
1756 6
1806 6
1884 Sammenlagt med 1806 5, til: 5 & 6

Ejere
1689 Lorens Holmers enke
1756 Christian Lyders, hattemager
1806 Johan Christian Viertel

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 7, Store Helliggejststræde 7*
1756 Amagertorv 6
1806 Amagertorv 6

Husnumre
1859 Amagertorv 12

Matr.nr. 7

Matrikel
1689 8 (del af)
1756 7 (del af, senere betegnet 1756 7 A)
1806 7
2008 7

Ejere
1689 Lincker, kancelliråd
1756 Just Fabritius
1806 Fridr. Grønning, fabrikant
2008 A/S Ole Haslunds Hus

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 8/Lille Helliggejststræde 8*
1756 Amagertorv 7, Lille Helliggejststræde 7*
1806 Amagertorv 7

Husnumre
1859 Amagertorv 14
2008 Amagertorv 14

Opførelsesår
1867. – 1827 (Kuas)

Matr.nr. 8

Matrikel
1689 10 (del af 10) og 1689 11 (del af)
1756 8
1806 8
2008 8

Ejere
1689 10: Gottfried Lange, bundtmager. – 11: Herman Mansholt, vinhandler
1756 Jens Lausen, hørkræmmer
1806 Christen Nielsen, lærredsfabrikant
2008 Sycamore APS

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 10. – Amagertorv 11/Lille Helliggejststræde 11*
1756 Amagertorv 8, Lille Helliggejststræde 8*
1806 Amagertorv 8/Lille Helliggejststræde 8*

Husnumre
1859 Amagertorv 16/Lille Helliggejststræde 2
1881 Amagertorv 16/Niels Hemmingsens Gade 2
2008 Amagertorv 16/Niels Hemmingsens Gade 2

Opførelsesår
1898-99. – 1924 (Kuas). – 1926 (Matrikelregister)

Matr.nr. 9

Matrikel
1689 12
1756 10
1806 9
1995 Hertil henlagt 1806 10
2008 9

Ejere
1689 Henrik Hasselman, kræmmer
1756 Andreas Borres, guldsmed
1806 Hans Chriatian Winther, guldsmed
2008 Amagertorv 18 - 20 APS

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 12/Lille Helliggejststræde 12*
1756 Amagertorv 10/Lille Helliggejststræde 10*
1806 Amagertorv 9/Lille Helliggejstræde 9*

Husnumre
1859 Amagertorv 18/Lille Helliggejststræde 1
1881 Amagertorv 18/Niels Hemmingsens Gade 1
1995 Amagertorv 18-20/Niels Hemmingsens Gade 1 (Matrikelændring)
2008 Amagertorv 18-20/Niels Hemmingsens Gade 1

Opførelsesår
Amagertorv 18: 1730 (Kuas). - Amagertorv 20: 1731 for rådmand Kønnemand. Ombygget 1800 og 1844 (Historiske huse)

Matr.nr. 10 †

Matrikel
1689 13
1756 11
1806 10
1995 Henlagt til 1806 9

Ejere
1689 Jonas Stercker, kræmmer
1756 Andreas & Johan Andreassen, kræmmere
1806 Johan Frederik Burchardt, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 13
1756 Amagertorv 11
1806 Amagertorv 10

Husnumre
1859 Amagertorv 20

Matr.nr. 11 †

Matrikel
1689 Ikke taxteret
1756 12
1806 11
1855 Separeret i 11 A, 11 B og 11 C

Ejere
1689 Hellig Aands Kirke
1756 Den Hellig Aands Kierke med Kierkegaard
1806 Helligåndskirken

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 11
1756 Amagertorv 12
1806 Amagertorv 11

Matr.nr. 11
Helligåndskirken

Matrikel
1909 Sammensat af 11 A, 11 B og 11 C
2008 11

Ejere
2008 Hellinåndskirken

Husnumre
1909 Ingen angivelse af gadenavn og husnummer
2008 Valkendorfsgade 23

Opførelsesår
1400-tallet. Senere ombygget

Matr.nr. 11 A †

Matrikel
1855 Parcel af 1806 11
1909 Henlagt til 11

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Amagertorv 11 A

Husnumre
1859 Uden angivelse af gade og husnummer

Matr.nr. 11 B †
Lærredsboderne

Matrikel
1855 Parcel af 1806 11
1909 Henlagt til 11

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Lille Helliggejsttræde 11 B

Husnumre
1859 Uden betegning
<1863 Lille Helliggeiststræde 5 (Kraks Vejviser 1864)

Matr.nr. 11 C †
Helliggejst kirkes kapel og sprøjtehus

Matrikel
1855 11
1909 Henlagt til 11

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Store Helliggejsttræde 11 C

Husnumre
1859 Store Helliggejsstræde uden nummer
1881 Valkendorfsgade uden nummer

Matr.nr. 12 †

Matrikel
1689 19 (del af)
1756 13
1806 12
1905 Indgået i 170 samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Frue Anna Rommels arvinger
1756 Asser Assersen, kræmmer
1806 Helligåndskirken

Matrikulære husnumre
1689 Stenboderne 19
1756 Amagertorv 13/Kokkegade 13*
1806 Amagertorv 12/Kokkegade 12*

Husnumre
1859 Amagertorv 22/Store Helliggeiststræde 38
1881 Amagertorv 22/Valkendorfsgade 38

Matr.nr. 13 †

Matrikel
1689 20
1756 14 og 1756 52
1806 13
1905 Henlagt til 170

Ejere
1689 Hans Funck, kobbersmid
1757 14: Hans Kinckel, vintapper. - 52: Hendrich Peter Werner
1806 Vaargaard, bogholder

Matrikulære husnumre
1689 Stenboderne 20/Klosterstræde 20
1756 Amagertorv 14/Klosterstræde 14. – Klosterstræde 52
1806 Amagertorv 13/Klosterstræde 13*

Husnumre
1859 Amagertorv 24/Klosterstræde 2

Matr.nr. 14 †

Matrikel
1689 21 og 1689 62
1756 15
1806 14
1912 Indbefattet i 171

Ejere
1689 21: Johan Liebe, boghandler. – 62: Cosmus Bornemann, doktor
1756 Henrik Peter Verner, urtekræmmer
1806 Bertelsen, agent

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 21/Klosterstræde 21*. - Klosterstræde 62
1756 Vimmelskaftet 15/Klosterstræde 15*
1806 Vimmelskaftet 14/Klosterstræde 14*

Husnumre
1859 Klosterstræde 1/Vimmelskaftet 26

Matr.nr. 15 †

Matrikel
1689 22
1756 16
1806 15
1912 Indbefattet i 171

Ejere
1689 Bundmager Christoffer Liebendals enke
1756 Christian Bargum
1806 Nathan Kalmer

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 22
1756 Vimmelskaftet 16
1806 Vimmelskaftet 15

Husnumre
1859 Vimmelskaftet 28

Matr.nr. 16 †

Matrikel
1689 23, 1689 24 og 1689 58 (del af)
1756 17
1806 16
1826 Sammenlagt med 1806 79 til: 16 & 79

Ejere
1689 23: Christoffer Mathiasen, possementmager. – 24: Brygger Torben Pedersens enke. – 58: Niels Mortensen
1756 Meyer Moses, jøde
1806 Hans Wassard, købmand

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 23 og 24. – Klosterstræde 58
1756 Vimmelskaftet 17, Klosterstræde 17*
1806 Vimmelskaftet 16

Matr.nr. 16 & 79 †

Matrikel
1826 Sammensat af 1806 16 og 1806 79
1931 Henlagt til 171

Ejere

Matrikulære husnumre
1826 Vimmelskaftet 16 & 79, Klosterstræde 16 & 79*

Husnumre
1859 Klosterstræde 7, Vimmelskaftet 30

Matr.nr. 17 †

Matrikel
1689 25
1756 18
1806 17
1896 Sammenlagt med 1806 78 til: 17 & 78

Ejere
1689 Johan Dow, kræmmer
1756 Peter Brandt, købmand
1806 Hans Hornbeck, auktionsholder

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 25
1756 Vimmelskaftet 18
1806 Vimmelskaftet 17

Husnumre
1859 Vimmelskaftet 32

Matr.nr. 17 & 78 (fra 1953: 17)

Matrikel
1896 Sammensat af 1806 17 og 1806 78
1953 Betegent 17
2008 17

Ejere
2008 G E C Gads Fond

Husnumre
1896 Vimmelskaftet 32, Klosterstræde 9
2008 Vimmelskaftet 32, Klosterstræde 9

Opførelsesår
1897 af arkitekt Vilhelm Klein for G. E. C. Gads boghandel (Weilbach)

Matr.nr. 18

Matrikel
1689 26
1756 19
1806 18
2008 18

Ejere
1689 Henrik Brandt, hatstafferer
1756 Zachariaz Zeddeler
1806 Supercargo Pritzes enke
2008 G E C Gads Fond

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 26
1756 Vimmelskaftet 19
1806 Vimmelskaftet 18

Husnumre
1859 Vimmelskaftet 34
2008 Vimmelskaftet 34

Opførelsesår
1870 (Kuas)

Matr.nr. 19

Matrikel
1689 27 og 1689 54
1756 20 (1689/19) og 1756 44 (1689/54)
1806 19
2008 19

Ejere
1689 27: Anders Jacobsen, amtsforvalter. – 54: Peder Pedersen, skomager
1756 20: Lars Gelstrup, kræmmer. – 44: Lars Henrik Krick, øltapper
1806 Daniel Linaae, handelsmand
2008 Ejerlejlighedsf. Vimmelskaftet 36

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 27. – Klosterstræde 54
1756 Vimmelskaftet 20. – Klosterstræde 44
1806 Vimmelskaftet 19

Husnumre
1859 Klosterstræde 17, Vimmelskaftet 36
2008 Klosterstræde 17, Vimmelskaftet 36

Opførelsesår
1857 (Kuas). Ombygget 1884 (Bygningsattest)

Matr.nr. 20

Matrikel
1689 28 (del af) og 1689 29 (del af)
1756 21 (del af, senere betegnet 1756 21 A)
1806 20
2008 20

Ejere
1689 28: Maren, enke efter Erik Munk. - 29: Niels Jensen, herbergere
1756 Buurmester, assessor
1806 Brygger Peter Backes enke
2008 BS Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 28, Skindergade 28*. – Vimmelskaftet 29, Skindergade 29*
1756 Vimmelskaftet 21, Skindergade 21*
1806 Vimmelskaftet 20

Husnumre
1859 Vimmelskaftet 38
2008 Vimmelskaftet 38

Opførelsesår
1731 for rådmand og kommerceråd Nicolaj Burmeister. Ombygget 1846 (Historiske huse)

Matr.nr. 21 †

Matrikel
1689 29 (del af)
1756 22
1806 21
1895 Sammenlagt med 1806 22, 1806 32, 23 A og 31 & 23 B, til: 21, 22, 23, 31 & 32

Ejere
1689 Niels Jensen, herbergerer
1756 Henrik Saltquv, kræmmer
1806 Johan Wredmann & Comp., aluntrykker

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 29, Skindergade 29*
1756 Vimmelskaftet 22
1806 Vimmelskaftet 21

Husnumre
1859 Vimmelskaftet 40

Matr.nr. 21, 22, 23, 31 & 32 †

Matrikel
1895 Sammensat af 1806 21, 1806 22, 1806 31 og 23 A
1903 Sammenlagt med 33 & 34, til: 21, 22, 23, 31, 32, 33 & 34

Ejere

Husnumre
1895 Skindergade 35, Vimmelskaftet 42

Matr.nr. 21, 22, 23, 31, 32, 33 & 34 (fra 1953: 21)
Jorcks Passage

Matrikel
1903 Sammensat af 21, 22, 23, 31 & 32 og 33 & 34
1953 Betegnet 21 (nyt nummer)
2008 21

Ejere

Husnumre
1903 Skindergade 31 og 35, Vimmelskaftet 42
2008 Skindergade 33-35, Vimmelskaftet 42-44

Opførelsesår
1893-95 af arkitekt Vilhelm Dahlerup for grosserer Reinholdt W. Jorck (Weilbach)

Matr.nr. 22 †

Matrikel
1689 30 og 1689 29 (del af)
1756 23
1806 22
1895 Sammenlagt med 1806 21, 23 A og 31 & 23 B til: 21, 22, 23 A, 31 & 23 B

Ejere
1689 29: Niels Jensen, herbergerer. – 30: Herman Loumand, skomager
1756 Christian Gothskick, feltbereder
1806 Andreas Valentin Wulff, målemager og stivelseshandler

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 29, Skindergade 29. – Vimmelskaftet 30
1756 Vimmelskaftet 23/Skindergade 23*
1806 Vimmelskaftet 22

Husnumre
1859 Vimmelskaftet 42

Matr.nr. 23 †

Matrikel
1689 31, 1689 32 og 1689 39
1756 24
1806 23
1826 Delt i 23 A og 23 B

Ejere
1689 31: Henrik Grønner, feldbereder. – 32: Vulf Petersen, købmand. – 39: Herman Schach, remsnider
1756 Ade Hans Bruun, kræmmer
1806 Frederik Julius Kaas, ridder, kammerherre, præsident

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 31 og 32. – Skindergade 39
1756 Vimmelskaftet 24/Skindergade 24*
1806 Vimmelskaftet 23

Matr.nr. 23 A †

Matrikel
1826 23 (del af)
1895 Sammenlagt med 1806 21, 1806 22, 31 & 32 B, til: 21, 22, 23 A, 31 & 32 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1826 Vimmelskaftet 23 A

Husnumre
1859 Vimmelskaftet 44

Matr.nr. 23 B †

Matrikel
1826 Parcel af 1806 23
1826 Sammenlagt med 1806 31, til: 31 & 23 B

Matr.nr. 24 †

Matrikel
1689 33
1756 25
1806 24
1902 Henlagt til 1806 25

Ejere
1689 Mathies Jensen, kandestøber
1756 Niels Thaarup, isenkræmmer
1806 Andreas Valentin Wulff, nålemager og stivelseshandler

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 33
1756 Vimmelskaftet 25
1806 Vimmelskaftet 24

Husnumre
1859 Vimmelskaftet 46

Matr.nr. 25

Matrikel
1689 34 og 1689 35
1756 26 (1689/34) og 1756 27 (1689/35)
1806 25
1902 Hertil henlagt 1806 24
1907 Hertil henlagt 1806 29
1915 Hertil henlagt 1806 30
1916 Herfra separeret 30
1916 Hertil henlagt 30
1922 Hertil henlagt 1806 26
2008 25

Ejere
1689 34: Jacob Sørenen, guldsmed. – 35: Hans Küber, kandestøber
1756 26: Jacob Nicolai Withs enke. – 27: Nicolai Ernst Ziegenhirdt, urmager
1806 Vimmelskaftet 25
1806 Christian Hosøe
2008 Pensionskassen For Hjemmesygeplejer

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 34 og 35
1756 Vimmelskaftet 26. – Vimmelskaftet 27/Skoboderne 27*
1806 Vimmelskaftet 25/Skoubogade 25*

Husnumre
1859 Skoubogade 2/Vimmelskaftet 48
1902 Skoubogade 2/Vimmelskaftet 46-48 (Matrikelændring)
1907 Skindergade 39, Skoubogade 2/Vimmelskaftet 46-48
1915 Skindergade 37-39, Skoubogade 2/Vimmelskaftet 46-48
1916 Skindergade 39, Skoubogade 2/Vimmelskaftet 46-48
1922 Skindergade 39, Skoubogade 2-4/Vimmelskaftet 46-48
2008 Skindergade 37-39, Skoubogade 2-4/Vimmelskaftet 46-48

Opførelsesår
Skoubogade 4: 1797-98 for bedemand Heinrich Bloch. Ombygget i slutningen af 1800-tallet (Weilbach). – Skindergade 37: 1798-99 af tømrermester Joh. Chr. Wahl (Weilbach). – Skindergade 39: 1802 for skrædder1802 for skrædder Peter Friderich Bøhling. Ombygget 1846 (Weilbach). – Vimmelskaftet 46: 1828 (Kuas)

Matr.nr. 26 †

Matrikel
1689 36
1756 28
1806 26
1922 Henlagt til 1806 25

Ejere
1689 Hans Eilersen, fægtemester
1756 Jens Nielsen, kleinsmed
1806 Hinrich Bloch, bedemand

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 36
1756 Skoboderne 28
1806 Skoubogade 26
1806 Vimmelskaftet 26

Husnumre
1859 Skoubogade 4

Matr.nr. 27

Matrikel
1689 37
1756 29
1806 27
2008 27

Ejere
1689 Hans Cron, hørkræmmer
1756 Niels Madsen Kleinsmed
1806 Poul Eegeroed
2008 E/F Skoubogade 6

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 37
1756 Skoboderne 29
1806 Skoubogade 27

Husnumre
1859 Skoubogade 6
2008 Skoubogade 6

Opførelsesår
1799 af murermester Poul Eegeroed (Historiske huse)

Matr.nr. 28

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 30 og 1756 31
1806 28
2008 28

Ejere
1689 Johan Syling,kræmmer
1756 30: Jørgen Thoager, islandsk købmand. – 31: Peder Litzen, glarmester
1806 Johan Christian Engelhardt, ingen næring
2008 E/F Skindergade 41 & Skoubogade

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 38/Skindergade 38*
1756 Skoboderne 30/Skindergade 30*. – Skindergade 31
1806 Skoubogade 28/Skindergade 28*

Husnumre
1859 Skindergade 41/Skoubogade 8
2008 Skindergade 41

Opførelsesår
1798-99 af hofarkitekt Andreas Kirkerup. Ombygget 1908 (Historiske huse)

Matr.nr. 29 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 32
1806 29
1907 Henlagt til 1806 25

Ejere
1689 Johan Syling, kræmmer
1756 Christian Ritter, feltbereder
1806 Peter Frederik Bølling, skræddermester

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 38/Skindergade 38*
1756 Skindergade 32
1806 Skindergade 29

Husnumre
1859 Skindergade 39

Matr.nr. 30 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 33
1806 30
1915 Henlagt til 1806 25
1916 Frasepareret 25
1925 Henlagt til 1806 25

Ejere
1689 Johan Syling, kræmmer
1756 Ole Pedersen Heidahl
1806 Johan Gotlieb Achilles, frisør

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 38, Skindergade 38*
1756 Skindergade 33
1806 Skindergade 30

Husnumre
1859 Skindergade 37

Matr.nr. 31 †

Matrikel
1689 40
1756 34
1806 31
1826 Sammenlagt med 23 B til: 31 & 23 B

Ejere
1689 Christen Jørgensen, skrædder
1756 Rasmus Hansen, plattenslager
1806 Jacob Italiender

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 40
1756 Skindergade 34
1806 Skindergade 31

Matr.nr. 31 & 23 B †

Matrikel
1826 Sammensat af 1806 23 B og 1806 31
1895 Sammenlagt med 1806 21, 1806 22, 1806 32 og 23 A, til: 21, 22, 23, 31 & 32

Ejere

Matrikulære husnumre
1826 Skindergade 31 & 23 B

Husnumre
1859 Skindergade 35

Matr.nr. 32 †

Matrikel
1689 41
1756 35
1806 32
1895 Sammenlagt med 1806 21, 1806 22, 23 A, 31 & 23 B, til: 21, 22, 23 31 & 32

Ejere
1689 Niels Jensen Juel, vintapper
1756 Johan Jørgen Høphner, bogtrykker
1806 Heinr. Holm

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 41
1756 Skindergade 35
1806 Skindergade 32

Husnumre
1859 Skindergade 33

Matr.nr. 33 †

Matrikel
1689 42 og 1689 43
1756 36
1806 33
1823 Sammenlagt med 1806 34 til: 33 & 34

Ejere
1689 42: Søren Hansen, skomager. – 43: Hans Riber, overformynder
1756 Johan Jørgen Høphner, bogtrykker
1806 Moses Aron Henriques

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 42 og 43
1756 Skindergade 36
1806 Skindergade 33

Matr.nr. 33 & 34 †

Matrikel
1823 Sammensat af 1806 33 og 1806 34
1903 Sammenlagt med 1806 21, 1806 22, 1806 23, 31 & 32, til: 21, 22, 23, 31, 32, 33 & 34

Ejere

Matrikulære husnumre
1823 Skindergade 33 & 34

Husnumre
1859 Skindergade 31

Matr.nr. 34 †

Matrikel
1689 28 (del af) og 1806 29 (del af)
1756 21 (del af)
1806 34
1823 Sammenlagt med 1806 33, til: 33 & 34

Ejere
1689 28: Maren, enke efter Erik Munk. – 29: Niels Jensen, herbergere
1756 Buurmester, assessor
1806 Mogens H. Lund

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 28, Skindergade 28*. – Vimmelskaftet 29/Skindergade 29*
1756 Vimmelskaftet 21/Skindergade 21*
1806 Skindergade 34

Matr.nr. 35 †

Matrikel
1689 44
1756 37
1806 35
1817 Sammenlagt med 1806 36, til: 35 & 36

Ejere
1689 Hans Petersen, skrædder
1756 Henrik Hansen Giørling, handskemager
1806 Frederik Christian Knuth

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 44
1756 Skindergade 37
1806 Skindergade 35

Matr.nr. 35 & 36 (fra 1953: 35)

Matrikel
1817 Sammensat af 1806 35 og 1806 36
1953 Betegnet 35 (nyt nummer)
2008 35

Ejere
2008 E/F Skindergade 21

Matrikulære husnumre
1817 Skindergade 35 & 36

Husnumre
1859 Skindergade 29
2008 Skindergade 29

Opførelsesår
1819 for feldbereder, oldermand H. Haslund. Ombygget mellem 1845 og 1859. Ændret i 1900-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 36 †

Matrikel
1689 45
1756 38
1806 36
1817 Sammenlagt med 1806 35, til: 35 & 36

Ejere
1689 Claus Carlsen, guldsmed
1756 Søren Anthoniesen, handskemager
1806 Niels Haslund, feltbereder

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 45
1756 Skindergade 38
1806 Skindergade 36

Matr.nr. 37

Matrikel
1689 46 og 1689 47
1756 39
1806 37
2008 37

Ejere
1689 46: Hans Trønner, rådmand. – 47: Per Persen, slagter
1756 Johan Jørgen Lassen, jydsk agende post
1806 Peter Kaufmann, urtekræmmer
2008 Erik Vestergaard-Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 46/Klosterstræde 46*. – Klosterstræde 47
1756 Skindergade 39/Klosterstræde 39*
1806 Skindergade 37/Klosterstræde 37*

Husnumre
1859 Klosterstræde 25/Skindergade 27
2008 Klosterstræde 25/Skindergade 27

Opførelsesår
1816-17 af tømrermester W. Steenberg. Ombygget 1844 (Historiske huse)

Matr.nr. 38 †

Matrikel
1689 79
1756 67
1806 38
1831 Delt i 38 A og 38 B

Ejere
1689 Thretten små byens slagterboeder
1756 Stadens Slagter Boder
1806 Stadens Slagterboder

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 79/Skindergade 79*
1756 Skindergade 67/Klosterstræde 67*
1806 Skindergade 38/Klosterstræde 38*

Matr.nr. 38 A †

Matrikel
1831 Parcel af 1806 38
1831 Sammenlagt med 94 A 1, til: 94 A 1 & 38 A

Matr.nr. 38 B †

Matrikel
1831 Parcel af 1806 38
1831 Sammenlagt med 94 A 2, til: 94 A 2 & 38 B

Matr.nr. 39 †

Matrikel
1689 80
1756 68
1806 39
1825 Delt i 39 A og 39 B

Ejere
1689 Jens Pedersen kleinsmed
1757 Johan Weltsin
1806 B. Johansen

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 80
1756 Skindergade 68
1806 Skindergade 39

Matr.nr. 39 A †

Matrikel
1825 Parcel af 1806 39
1825 Sammenlagt med 94 B, til: 39 A & 94 B

Matr.nr. 39 A & 94 B (1953: 39)

Matrikel
1825 Sammensat af 39 A & 94 B
1953 Betegnet 39 (nyt nummer)
2008 39

Ejere
2008 E/F Skindergade 21

Matrikulære husnumre
1825 Skindergade 39 A & 94 B

Husnumre
1859 Skindergade 21
2008 Skindergade 21

Opførelsesår
1833-34 for C. D. Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 39 B †

Matrikel
1825 Parcel af 1806 39
1825 Sammenlagt med 1806 95, 1806 96 og 1806 40, til: 95, 96, 39 B & 40

Matr.nr. 40 †

Matrikel
1689 81
1756 69
1806 40
1825 Sammenlagt med1806 95, 1806 96 og 39 B, til 95, 96, 39 B & 40

Ejere
1689 Johann Wilken Bürckner skrædder
1756 Peder Ohlsen
1806 Jens Madsen Kjær, høker

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 81
1756 Skindergade 69
1806 Skindergade 40

Matr.nr. 41

Matrikel
1689 84 (del af)
1756 72
1806 41
2008 41

Ejere
1689 Elias Schultz, skrædder
1756 Krigshospitalets hus
1806 Hans Møllers enke
2008 Anne Buchholt Hammershøj

Gadenumre
1689 Skindergade 84
1756 Skindergade 72
1806 Skindergade 41

Husnumre
1859 Skindergade 15
2008 Skindergade 15

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1734 for glarmester Johan Baptist. Ombygget 1851 og 1915 (Historiske huse)

Matr.nr. 42

Matrikel
1689 85
1756 73
1806 42
2008 42

Ejere
1689 Johan Suurland, maler
1756 Albrecht Christensens Enke
1806 Andr. Jørgensen, ingen næring
2008 E/F Skindergade 13

Gadenumre
1689 Skindergade 85
1756 Skindergade 73/Trompetergangen 73*
1806 Skindergade 42/Trompetergangen 9

Husnumre
1859 Skindergade 13/Tromptergangen 9
2008 Skindergade 13

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1734 for maler Lorentz Pettersen Wessel. Ombygget før 1800 og mellem 1851-63 (Historiske huse)

Matr.nr. 43 †

Matrikel
1689 87
1756 74
1806 43
1901 Indbefattet i 168

Ejere
1689 Engelbrecht Chrisitian Engelbrechtsen
1756 Anders Nielsen, maler
1806 Clemen Ibsen, stolemagermester

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 87
1756 Skindergade 74/Trompetergangen 74*
1806 Skindergade 43/Trompetergangen 43*

Husnumre
1859 Skindergade 11/Trompetergangen 10
1874 Lille Helliggejststræde 36/Skindergade 11
1881 Niels Hemmingsens Gade 36/ Skindergade 11

Matr.nr. 44 †

Matrikel
1689 123 (del af) og 88 (del af)
1756 75
1806 44
1901 Indbefattet i 168

Ejere
1689 88: Doktor Hammerichs enke. – 123: Ambrosius Leffelmann, trompeter
1756 Banner Mathiesen, kancelliråd
1806 Schou, konferensråd

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 88. – Trompetergangen 123
1756 Skindergade 75, Trompetergangen 75*
1806 Skindergade 44

Husnumre
1859 Skindergade 9/Trompetergangen 8
1874 Lille Hellig Gejststræde 34/Skindergade 9
1881 Niels Hemmingsens Gade 34/Skindergade 9

Matr.nr. 45 †

Matrikel
1689 88 (del af)
1756 76
1806 45
1901 Indbefattet i 168

Ejere
1689 Doktor Hammerichs enke
1756 M. M. von rosekcrone, salig oberstinde von Hofs
1806 Peter Pihl Junck, smedkermester

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 88
1756 Skindergade 76
1806 Skindergade 45

Husnumre
1859 Skindergade 7

Matr.nr. 46 †

Matrikel
1689 89 (del af)
1756 77
1806 46
1926 Henlagt til 168

Ejere
1689 Oluf Jensen, slagter
1756 Michael Wachter, sadelmager
1806 Elisabeth Hansen, madame

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 89
1756 Skindergade 77
1806 Skindergade 46

Husnumre
1859 Skindergade 5

Matr.nr. 47 †

Matrikel
1689 90 og 1689 89 (del af)
1756 79 (1689/90) og 1756 78 (1689/del af 89)
1806 47
1892 Sammenlagt med 1806 49 til: 47 & 49

Ejere
1689 90: Jens Knudsen, snedker. – 89: Oluf Jensen, slagter
1756 78: Hans Bærentsen. – 79: Claus Henningsen, snedker
1806 Søren Black, the- og porcellainshandler

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 89 og 90
1756 Skindergade 78 og 79
1806 Skindergade 47

Husnumre
1859 Skindergade 3

Matr.nr. 47 & 49 (fra 1953: 47)

Matrikel
1892 Sammensat af 1806 47 og 1806 49
1953 Betegnet 49 (nyt nummer)
2008 49

Ejere
2008 Atlas Ejendomme A/S

Husnumre
1892 Købmagergade 45, Skindergade 3
2008 Købmagergade 45, Skindergade 3

Opførelsesår
1893 for grosserer J. G. Rohde (Bygningsattest)

Matr.nr. 48

Matrikel
1689 91
1756 80
1806 48
2008 48

Ejere
1689 Hans Leth, doktor
1756 Regimentskvartermester Jens Thorups enke
1806 Dodt, agent
2008 E/F Købmagergade 47 & Skindergade 1

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 91/Købmagergade 91*
1756 Skindergade 80/Købmagergade 80*
1806 Skindergade 48/Store Købmagergade 48*

Husnumre
1859 Store Købmagergade 47/Skindergade 1
1871 Købmagergade 47/Skindergade 1 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 47/Skindergade 1

Opførelsesår
1901 for grossererne P. C. F. Hansen og C. A. J. Holbek

Matr.nr. 49 †

Matrikel
1689 92
1756 81
1806 49
1892 Sammenlagt med 1806 47 til: 47 & 49

Ejere
1689 Vincent Mensken, kræmmer
1756 Hans Henrik Garben, kræmmer
1806 Kofoed, fru, konferensrådinde

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 92
1756 Købmagergade 81
1806 Store Købmagergade 49

Husnumre
1859 Store Købmagergade 45
1871 Købmagergade 45 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 50 †

Matrikel
1689 93 og 1689 94
1756 82 (1689/93) og 1756 83 (1689/94)
1806 50
1915 Sammenlagt med 1806 124, til: 50 & 124

Ejere
1689 93: Jørgen Bloch, guldssmed. – 94: Bager Morten Tramps enke
1756 82-83: Jonas Jensen, silkevæver
1806 Christ. Clausen, glarmester

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 93 og 94
1756 Købmagergade 82. – Købmagergade 82, Løvstræde 82*
1806 Købmagergade 50, Løvstræde 50*

Husnumre
1859 Store Købmagergade 43
1871 Købmagergade 43 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 50 & 124 (fra 1953: 50)

Matrikel
1915 Sammensat af 1806 50 og 1806 124
1953 Betegnet 50 (nyt nummer)
2008 50

Ejere
2008 E/F Matr Nr 50 Frimands Kvarter

Husnumre
1915 Købmagergade 43, Løvstræde 4
2008 Købmagergade 43, Løvstræde 4

Opførelsesår
1916 af Martin Nyrop for C. Nyrops Etablissement (Weilbach)

Matr.nr. 51

Matrikel
1689 95
1756 84
1806 51
2008 51

Ejere
1689 Johan Valbom, guldsmed
1756 Johan Vilhelm Snur, kirurg
1806 Mads Bastian, thehandler
2008 Thorion Invest K/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 95
1756 Købmagergade 84
1806 Købmagergade 51

Husnumre
1859 Store Købmagergade 41
1871 Købmagergade 41 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 41

Opførelsesår
Mellem 1730-34 for Barbare Krol, enke efter hørkræmmer Krol. Ombyggtet i 1900-tallet (Weilbach)

Matr.nr. 52

Matrikel
1689 96 og 1689 97
1756 85
1806 52
2008 52

Ejere
1689 96: Thomas Rasmussen. – 97: Peter de Hemmers enke
1756 Thomas Rohde, vintapper
1806 Ulrik B. Böcker, vinhandler
2008 K/S Købmagergade 39 København

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 96. – Købmagergade 97/Løvstræde 97*
1756 Købmagergade 85/Løvstræde 85*
1806 Købmagergade 52/Løvstræde 52*

Husnumre
1859 Store Købmagergade 39/Løvstræde 2
1871 Købmagergade 39/Løvstræde 2 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 39/Løvstræde 2

Opførelsesår
Mellem 1730-61. Ombygget 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 53 †

Matrikel
1689 98, 1689 147 og 1689 148 og 1689 146 (del af)
1756 86
1806 53
1924 Henlagt til 1806 55

Ejere
1689 98: Maria, Jochum Schumachers enke. – 146: Jørgen Buckener, skomager. – 147: Jacob Sørensen, teltmager. – 148: Anders Svendsen, skrædder
1756 Nicolai Prehn
1806 Iver Valentin Dresler

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 98/Løvstræde 98*. – Løvstræde 146-148
1756 Købmagergade 86/Løvstræde 86*
1806 Store Købmagergade 53/Løvstræde 53*

Husnumre
1859 Store Købmagergade 37/Løvstræde 1
1871 Købmagergade 37/Løvstræde 1 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 54 †

Matrikel
1689 99 og 1689 100
1756 87
1806 54
1924 Henlagt til 1806 55

Ejere
1689 99: Niels Sørensen, urtekræmmer. – 100. Casper, hatstafferers enke
1756 Baltser Paulsen Skytte, urtekræmmer
1806 Johan Gottfried Struck, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 99 og 100
1756 Købmagergade 87
1806 Store Købmagergade 54

Husnumre
1859 Store Købmagergade 35
1871 Købmagergade 35 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 55 †

Matrikel
1689 101 (del af), 1689 140 (del af), 1689 145 (del af) og 1689 146 (del af)
1756 88 (del af)
1806 55
1844 Sammenlagt med 125 & 126, til: 55, 125 & 126

Ejere
1689 101: Hans Nansen, justitsråd. – 140: Philip Hacqvard, mester. – 145: Peter Madsen. – 146: Jørgen Buckener, skomager
1756 Hendes kongelige majestæts gård
1806 Det Kongelige General Postamt

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 101/Store Helliggejststræde 101. – Løvstræde 140, 145 og 146
1756 Købmagergade 88/Helliggejststræde 88*, Løvstræde 88*
1806 Store Købmagergade 55/Store Helliggejststræde 55*, Løvstræde 55*

Matr.nr. 55, 125 & 126 (fra 1924: 55)
Den kongelige postgård.

Matrikel
1844 Sammensat af 1806 55, 125 & 126
1924 Hertil henlagt 1806 53, 1806 54 og 1806 127
1924 Betegnet 55
2008 55

Ejere
2008 Post Danmark A/S - Ejendomme

Matrikulære husnumre
1844 Store Købmagergade 55, 125 & 126/Løvstræde 55, 125 & 126*

Husnumre
1859 Store Købmagergade 33, Løvstræde 3/Store Helliggejststræde 2
1871 Købmagergade 33 (Kraks Vejviser 1872)
1924 Købmagergade 33-37, Løvstræde 1-5, Valkendorfsgade 2-6
2008 Købmagergade 33-37, Løvstræde 1-5, Valkendorfsgade 2-4

Opførelsesår
Købmagergade 33: 1729-33 af Philip de Lange for oversekretær Chr. Møinicken. – Købmagergade 35-37: 1916-25 af arkitekt Andreas Clemmensen for Post- og Telegrafvæsenet (Weilbach)

Matr.nr. 56

Matrikel
1689 102 (del af)
1756 89 (del af, senere betegnet 1756 89 B)
1806 56
2008 56

Ejere
1689 Frederik Edelberg, urtekræmmer
1756 Jens Olsen Bødker, murermester
1806 Kierkegaard & Aabye, hosekræmmere
2008 K/S Købmagergade 31 København

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 102/Store Helliggejststræde 102*
1756 Købmagergade 89/Store Helliggejststræde 89*
1806 Store Købmagergade 56/Store Helliggejststræde 56*

Husnumre
1859 Store Købmagergade 31/Store Helliggejststræde 1
1871 Købmagergade 31/Store Helliggejsstræde 1 (Kraks vejviser 1872)
1881 Købmagergade 31/Valkendorfsgade 1
2008 Købmagergade 31/Valkendorfsgade 1

Opførelsesår
1884 (Bygningsattest)

Matr.nr. 57

Matrikel
1689 103
1756 90
1806 57
2008 57

Ejere
1689 Mester Jørgen, barber
1756 Jacob Ernst Bruckner
1806 Mejer Levin & Halles Enke
2008 Jesper Leonard Abel

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 103
1756 Købmagergade 90
1806 Store Købmagergade 57

Husnumre
1859 Store Købmagergade 29
1871 Købmagergade 29 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 29

Opførelsesår
Mellem 1730-34 for gartner Peer Høg. Ombygget 1853 (Historiske huse). – 1760 (Kuas)

Matr.nr. 58 †

Matrikel
1689 104
1756 91
1806 58
1875 Sammenlagt med 1806 59 til: 58 & 59

Ejere
1689 Didrik Johansen, sværdfeger
1756 Christian Lindholm, skrædder
1806 Peter Faber, isenkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 104
1756 Købmagergade 91
1806 Store Købmagergade 58

Husnumre
1859 Store Købmagergade 27
1871 Købmagergade 27 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 58 & 59 (fra 1953: 58)

Matrikel
1875 Sammensat af 1806 58 og 1806 59
1953 Betegnet 58 (nyt nummer)
2008 58

Ejere
2008 K/S Købmagergade 25-27, København

Matrikulære husnumre
1875 Købmagergade 25-27
2008 Købmagergade 25-27

Opførelsesår
Begge ejendomme: Mellem 1730-34 (Historiske huse)

Matr.nr. 59 †

Matrikel
1689 105
1756 92
1806 59
1875 Sammenlagt med 1806 58 til: 58 & 59

Ejere
1689 Christen Lorensen, kræmmer
1756 Lorentz Lorentzen, kræmmer
1806 Peter G. Petersen

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 105
1756 Købmagergade 92
1806 Store Købmagergade 59

Husnumre
1859 Store Købmagergade 25
1871 Købmagergade 25 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 60

Matrikel
1689 106
1756 93
1806 60
2008 60

Ejere
1689 Jacob Jacobsen, handelsmand
1756 Johannes Mester, guldslager
1806 Liebmann Nathan, vexelerer
2008 Morten Jørgensen

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 106
1756 Købmagergade 93
1806 Store Købmagergade 60

Husnumre
1859 Store Købmagergade 23
1871 Købmagergade 23 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 23

Opførelsesår
1825 (Kuas)

Matr.nr. 61 †

Matrikel
1689 107
1756 94
1806 61
1887 Sammenlagt med 1806 62 til: 61 & 62

Ejere
1689 Morten Stilke, guldsmed
1756 Frederik Vilhelm Genscke, barber
1806 Didrik Stebus enke, amtskirurg

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 107
1756 Købmagergade 94
1806 Store Købmagergade 61

Husnumre
1859 Store Købmagergade 21
1871 Købmagergade 21 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 61 & 62 †

Matrikel
1887 Sammensat af 1806 61 og 1806 62
1895 Sammenlagt med 1806 63, til: 61, 62 & 63

Ejere

Matrikulære husnumre
1887 Købmagergade 19

Matr.nr. 61, 62 & 63 (fra 1953: 61)

Matrikel
1895 Sammensat af 1806 63 og 61 & 62
1953 Betegnet 61 (nyt nummer)
2008 61

Ejere
2008

Husnumre
1895 Købmagergade 19
2008 Købmagergade 19

Opførelsesår
1895-96 af arkitekt Sophus Marstrand

Matr.nr. 62 †

Matrikel
1689 108 (del af)
1756 95
1806 62
1887 Sammenlagt med 1806 61, til: 61 & 62

Ejere
1689 Otto Krabbe, etatsråd
1756 Kurt Lagan, bager
1806 Johan Benjamin Hahn, laugsbager

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 108
1756 Købmagergade 95
1806 Store Købmagergade 62

Husnumre
1859 Store Købmagergade 19
1871 Købmagergade 19 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 63 †

Matrikel
1689 108 (del af)
1756 96
1806 63
1895 Sammenlagt med 61 & 62, til: 61, 62 & 63

Ejere
1689 Otto Krabbe, etatsråd
1756 Christopher Jensen, guldsmed
1806 Martin Klevenschied, forgylder

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 108
1756 Købmagergade 96
1806 Store Købmagergade 63

Husnumre
1859 Store Købmagergade 17
1871 Købmagergade 17 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 64
Domus Optica

Matrikel
1689 109
1756 97
1806 64
2008 64

Ejere
1689 Guldsmed Jørgen Stilkes enke
1756 Christoph. Adam Hartman og Philip Vette
1806 Eberhardt Christian Vette
2008 E/F Købmagergade 15

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 109
1756 Købmagergade 97
1806 Store Købmagergade 64

Husnumre
1859 Store Købmagergade 15
1871 Købmagergade 15 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 15

Opførelsesår
1946-48 af arkitekt Eske Kristensen (Weilbach)

Matr.nr. 65

Matrikel
1689 110
1756 98
1806 65
2008 65

Ejere
1689 Lars Schiefing
1756 Thomas Saurs enke
1806 Andr. Balle
2008 E/F Købmagergade 13

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 110
1756 Købmagergade 98
1806 Store Købmagergade 65

Husnumre
1859 Store Købmagergade 13
1871 Købmagergade 13 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 13

Opførelsesår
1729-30 af murermester Ole Larsen og tømrermester Andreas Reuse for klædekræmmer Thomas Sauer. Ombygget 1852 (Historiske huse)

Matr.nr. 66

Matrikel
1689 111 og 1689 112 og 1689 5 (del af)
1756 99
1806 66
2008 66

Ejere
1689 111: Hans Jacobsen, gørtler. – 112: Henrik Isaksen, kræmmer. – 5: Christoffer Sehested
1756 Peder Gram, oversupercargo
1806 Jørgen Konrath, kobber- og messingarbejder
2008 Københavns Investerings Ejd A/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 111 og 112. – Amagertorv 5
1756 Købmagergade 99
1806 Store Købmagergade 66

Husnumre
1859 Store Købmagergade 11
1871 Købmagergade 11 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 11

Opførelsesår
1911 (Bygningsattest)

Matr.nr. 67

Matrikel
1689 113 og 114 (del af)
1756 100
1806 67

Ejere
1689 111: Claus Skeel, lygtemager. – 114: Johan Gottfried Becker, apoteker
1756 Becker, apoteker
1806 Gottfried Becker, professor, hofapoteker
2008 Danmarks Lærerforening - Dlf

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 113 og 114
1756 Købmagergade 100
1806 Store Købmagergade 67

Husnumre
1859 Store Købmagergade 9
1871 Købmagergade 9 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 9

Opførelsesår
1910 (Bygningsattest)

Matr.nr. 68

Matrikel
1689 115 og 1689 114 (del af)
1756 101
1806 68
2008 68

Ejere
1689 114: Johan Gottfried Becker. – 115: Lambert Mandel, kræmmer
1756 Peder Wasserfald, kræmmer
1806 Johan Georg Blankensteiner, handelsmand
2008 Ejendomsselskabet Købmagergade 7

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 114 og 115
1756 Købmagergade 101
1806 Store Købmagergade 68

Husnumre
1859 Store Købmagergade 7
1871 Købmagergade 7 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 7

Opførelsesår
1729 af murermester Simon Sørensen, tømrermester J. Pedersen og murermester Philip de Lagne for isenkræmmer Oluf Hegelund. Ombygget 1790’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 69

Matrikel
1689 116
1756 102
1806 69
2008 69

Ejere
1689 Ludvig Villumsen, sværdfeger
1756 Magnus Molman, kræmmer
1806 Brandmajor Brandemanns arvinger
2008 Henrik Nicolai Amdrup

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 116
1756 Købmagergade 102
1806 Store Købmagergade 69

Husnumre
1859 Store Købmagergade 5
1871 Købmagergade 5 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 5

Opførelsesår
1729 for kræmmer Johan Køsters Enke Druse Saltou. Ombygget før 1784, i 1790
erne og i midten af 1800-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 70

Matrikel
1689 117
1756 103
1806 70
2008 70

Ejere
1689 Mathias Hasses enke
1756 Johan Christopher Vilbandt, kræmmer
1806 Casper Frederik Fiedler, grosserer
2008 Thieles Gaard A/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 117
1756 Købmagergade 103
1806 Store Købmagergade 70

Husnumre
1859 Store Købmagergade 3
1871 Købmagergade 3 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 3

Opførelsesår
1816-34 af restauratør Jean Pierre Casabadan. Ombygget 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 71 †

Matrikel
1689 48
1756 40
1806 71
1808 Sammenlagt med 1806 72, til: 71 & 72

Ejere
1689 Nikolaj, skolemester
1756 Paul Laurentz, væver
1806 Peter Wienrich Fischer, glarmester

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 48
1756 Klosterstræde 40
1806 Klosterstræde 71

Matr.nr. 71 & 72 (fra 1953: 71)

Matrikel
1808 Sammensat af 1806 71 og 1806 72
1953 Betegnet 71 (nyt nummer)
2008 71

Ejere
2008 Klosterstræde 23 A/S

Matrikulære husnumre
1808 Klosterstræde 71 & 72

Husnumre
1859 Klosterstræde 23
2008 Klosterstræde 23

Opførelsesår
1811-12 for glarmester P. W. Fischer. Ombygget 1837 (Historiske huse)

Matr.nr. 72 †

Matrikel
1689 49 og 1689 50
1756 41
1806 72
1808 Sammenlagt med 1806 71 til: 71 & 72

Ejere
1689 49: Jacob Skomager. – 50: Torkil Larsen, brændevinsbrænder
1756 Christian Jensens enke
1806 Fridr. Sørensens enke, lærredshandler

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 49 og 50
1756 Klosterstræde 41
1806 Klosterstræde 72

Matr.nr. 73

Matrikel
1689 51 og 1689 52
1756 42
1806 73
2008 73

Ejere
1689 51: Peder Olsen. – 52: Johan Albertsen
1756 Peder Jensen, blytækker
1806 Peder Justesen, arbejdsmand
2008 Jørn Bodholdt Olsen

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 51 og 52
1756 Klosterstræde 42
1806 Klosterstræde 73

Husnumre
1859 Klosterstræde 21
2008 Klosterstræde 21

Opførelsesår
1817 for glarmester Peter W. Fischer (Historiske huse)

Matr.nr. 74

Matrikel
1689 53
1756 43
1806 74
2008 74

Ejere
1689 Niels Svendsen, guldsmed
1756 Gert Caspersen, kleinsmed
1806 Jacob Hanstein, ingen næring
2008 H.K.A. Fischer APS

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 53
1756 Klosterstræde 43
1806 Klosterstræde 74

Husnumre
1859 Klosterstræde 19
2008 Klosterstræde 19

Opførelsesår
1821 af murermester P. M. Quist. Ombygget 1859 (Historiske huse)

Matr.nr. 75 †

Matrikel
1689 55 (del af)
1756 45
1806 75
2000 Henlagt til 1806 76

Ejere
1689 Gudmand, maltgører, og Johan Kruse
1756 Hans Michelsen, brændevinsbrænder
1806 Bagge Pedersen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 55
1756 Klosterstræde 45
1806 Klosterstræde 75

Husnumre
1859 Klosterstræde 15

Matr.nr. 76 †

Matrikel
1689 55 (del af)
1756 46
1806 76
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 77 til: 76 & 77

Ejere
1689 Gudmand, maltgører, og Johan Kruse
1756 Peter Frandsen, skomager
1806 Samuel Moses, handelsmand

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 55
1756 Klosterstræde 46
1806 Klosterstræde 76

Husnumre
1859 Klosterstræde 13

Matr.nr. 76 & 77 (fra 1953: 76)

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 76 og 1806 77
2000 Hertil henlagt 1806 75
2008 76

Ejere
2008 E/F Klosterstræde 13-15

Matrikulære husnumre
1806 Klosterstræde 76 & 77

Husnumre
1859 Klosterstræde 11-13
2000 Klosterstræde 13-15
2008 Klosterstræde 13-15

Opførelsesår
Klosterstræde 13: 1734 (Kuas). - Klosterstræde 15: 1734 for brændevinsbrænder Hans Mikkelsen. Ombygget 1854 (Historiske huse)

Matr.nr. 77 †

Matrikel
1689 56
1756 47
1806 77
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 76 til: 76 & 77

Ejere
1689 Mathies Pedersen, skomager
1756 Knud Jørgensen Birck, parykmager
1806 Samuel Moses, handelsmand

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 55
1756 Klosterstræde 47
1806 Klosterstræde 77

Matr.nr. 78 †

Matrikel
1689 57
1756 48
1806 78
1896 Sammenlagt med 1806 17 til: 17 & 78

Ejere
1689 Johan Sperling, skomager
1756 Kurt Hansen Smidt, skomager
1806 Jeppe Eskildsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 57
1756 Klosterstræde 48
1806 Klosterstræde 78

Husnumre
1859 Klosterstræde 9

Matr.nr. 79 †

Matrikel
1689 59 og 1689 58 (del af)
1756 49
1806 79
1826 Sammenlagt med 16, til: 16 & 79

Ejere
1689 58: Niels Mortensen, skomager. – 59: Jens Sørensen, skrædder
1756 Villads Rohde, skomager
1806 Levin Cantor

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 58 og 59
1756 Klosterstræde 49
1806 Klosterstræde 79

Husnumre
1859 Klosterstræde 7

Matr.nr. 80 †

Matrikel
1689 60
1756 50
1806 80
1912 Sammenlagt med 1806 14, 1806 15 og 1806 81 til: 171

Ejere
1689 Poul Albertsen, skomager
1756 Peder Christensen, skomager
1806 Kierkebys enke

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 60
1756 Klosterstræde 50
1806 Klosterstræde 80

Husnumre
1859 Klosterstræde 5

Matr.nr. 81 †

Matrikel
1689 61
1756 51
1806 81
1912 Indbefattet i 171

Ejere
1689 Bendix Mortensen, skomager
1756 Frederik Jense, parykmager
1806 Johan Christoffer Biener

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 61
1756 Klosterstræde 51
1806 Klosterstræde 81

Husnumre
1859 Klosterstræde 3

Matr.nr. 82 †

Matrikel
1689 63
1756 53
1806 82
1905 Henlagt til 170 og overgået til offentlig gade

Ejere
1689 Anders Pedersen, øltapper
1756 Peder Hendrichsen, skomager
1806 Henrik Deckhut, skræddermester

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 62
1756 Klosterstræde 53
1806 Klosterstræde 82

Husnumre
1859 Klosterstræde 4

Matr.nr. 83

Matrikel
1689 64
1756 54
1806 83
2008 83

Ejere
1689 Hendrich Allesen, schomager, nu Jacob Gros
1757 Peder Hendrichsen
1806 Johan Christoph Kollatz, skomager
2008 Mica Ii, Odense APS

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 64
1756 Klosterstræde 54
1806 Klosterstræde 83

Husnumre
1859 Klosterstræde 6
2008 Klosterstræde 6

Opførelsesår
1729 af murermester Joseph Toscanelli og tømrermester Johan Engelsen for skomager Gothardt Andreas Germann. Ombygget melllem 1775 og 1788 (Historiske huse)

Matr.nr. 84

Matrikel
1689 65 og 1689 66 (del af)
1756 55
1806 84
2008 84

Ejere
1689 65: Hendrich Balch, schomager. - 66: Baltzer Sung
1756 Jacob Thorsen, skomager
1806 Bernt Frøling
2008 E/F Klosterstræde 8

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 65 og 66
1756 Klosterstræde 55
1806 Klosterstræde 84

Husnumre
1859 Klosterstræde 8
2008 Klosterstræde 8

Opførelsesår
1732 for skomager Kristian Krebs. Ombygget mellem 1782 og 1795 (Historiske huse)

Matr.nr. 85

Matrikel
1689 67 og 1689 66 (del af)
1756 56
1806 85
2008 85

Ejere
1689 66: Baltzer Sung. - 67: Niels Sørrensen, skomager
1757 Knud Møller, skomager
1806 Didrik Frantz Frederic Evert, amtskirurg
2008 Ejendomsselskabet Klosterstræde 10

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 66 og 67
1756 Klosterstræde 56
1806 Klosterstræde 85

Husnumre
1859 Klosterstræde 10
2008 Klosterstræde 10

Opførelsesår
Før 1749, muligvis mellem 1731-37. Ombygget 1769 og efter 1807 (Historiske huse)

Matr.nr. 86

Matrikel
1689 69
1756 58
1806 86
2008 86

Ejere
1689 Abraham Grass, possementmager
1756 Jacob Clausen , skomager
1806 David Holm, ingen næring
2008 Karsten Rønnow

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 69
1756 Klosterstræde 58
1806 Klosterstræde 86

Husnumre
1859 Klosterstræde 14
2008 Klosterstræde 14

Opførelsesår
1732 for brændevinsbrænder Peder Jensen. Ombygget 1757, 1800, 1851 og 1908 (Historiske huse)

Matr.nr. 87

Matrikel
1689 70
1756 59
1806 87
2008 87

Ejere
1689 Torkild Andersen, kantors, enke
1757 Laurs Gregorius Lund
1806 Jørgen Lund, handskemager
2008 Ole Olsen, bogbinder

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 70
1756 Klosterstræde 59
1806 Klosterstræde 87

Husnumre
1859 Klosterstræde 16
2008 Klosterstræde 16

Opførelsesår
Mellem 1731 og 1734 for skomager Marquar Feltman. Ombygget mellem 1778 og 1793 (Historiske huse)

Matr.nr. 88

Matrikel
1689 71
1756 60
1806 88
2008 88

Ejere
1689 Jens Jensen Knap, islandsk købmand, nu Henrik Duus, sukkerbager
1757 Peter Nicolaisen, skomager
1806 Nicolai Giör, stadstambour
2008 Berlok Reklambureau APS

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 71
1756 Klosterstræde 60
1806 Klosterstræde 88

Husnumre
1859 Klosterstræde 18
2008 Klosterstræde 18

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1734 for skomager Anders Nicolay. Ombygget efter 1807 (Historiske huse)

Matr.nr. 89 †

Matrikel
1689 72
1756 61
1806 89
1816 Sammenlagt med 1806 90, 1806 101 og 1806 102, til: 89, 90, 101 & 102

Ejere
1689 Johan Burmester, skomager
1757 Ole Jensen Holm, maler
1806 Rasmus Hiorth Faber, kleinsmed
2008 E/F Gråbrødretorv 19-21 M Fl

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 72
1756 Klostestræde 61
1806 Klosterstræde 89

Matr.nr. 89, 90, 101 & 102 (fra 1953: 89)

Matrikel
1816 Sammensat af 1806 89, 1806 90, 1806 101 og 1806 102
1953 Betegnet 89 (nyt nummer)
2008 89

Ejere

Matrikulære husnumre
1816 Klosterstræde 89, 90, 101 & 102/Gråbrødrestræde 89, 90, 101 & 102/Gråbrødretorv 89, 90, 101 & 102

Husnumre
1859 Gråbrødrestræde 23/Gråbrødretorv 21/Klosterstræde 20
2008 Gråbrødrestræde 23, Gråbrødretorv 19-21, Klosterstræde 20.

Opførelsesår
Gråbrødretorv 19: Mellem 1728 og 1733 for snedker Bendix Pedersen. Ombygget 1808 og 1837. – Den øvrige bebyggelse 1813-16 for kleinsmed Rasmus Hiorth Faber (Historiske huse)

Matr.nr. 90 †

Matrikel
1689 73
1756 62
1806 90
1816 Sammenlagt med 1806 89, 1806 101 og 1806 102, til: 89, 90, 101 & 102

Ejere
1689 Johan Buck, bager
1756 Michael Larmundt, bager
1806 Enken efter Philip Hertz

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 73/Ulfeldts Plads 73*
1756 Klosterstræde 62/Gråbrødretorv 62*
1806 Klosterstræde 90/Gråbrødrestræde 90*

Husnumre
1859 Klosterstræde 90

Matr.nr. 91 †

Matrikel
1689 74
1756 63
1806 91
1813 Sammenlagt med 1806 92 og 1806 93, til: 91, 92 & 93

Ejere
1689 Adam Berner skomager
1757 Christian Hansen Hvalsøe, arbejdskarl
1806 Erik J. Wraae, høker
2008 E/F Klosterstræde 22

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 74
1756 Klosterstræde 63/Gråbrødretorv 63*
1806 Klosterstræde 91/Gråbrødrestræde 91*

Matr.nr. 91, 92 & 93 (fra 1953: 91)

Matrikel
1813 Sammensat af 1806 91, 1806 92 og 1806 93
2008 91

Ejere
2008

Matrikulære husnumre
1813 Klosterstræde 91, 92 & 93/Gråbrødrestræde 91, 92 & 93*

Husnumre
1859 Gråbrødrestræde 20/Klosterstræde 22
2008 Klosterstræde 22

Opførelsesår
1828 af murermester Johan Didrich Backhausen (Historiske huse)

Matr.nr. 92 †

Matrikel
1689 75 og 1689 76 (del af)
1756 64
1806 92
1813 Sammenlagt med 91 og 93, til: 91, 92 & 93

Ejere
1689 75: Niels Jensen kandestøber. – 76: Svend Svendsen skomager
1756 Christian Jensen, skomager
1806 P. C. Hustikams enke

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 75 og 76
1756 Klosterstræde 64/Gråbrødretorv 64*
1806 Klosterstræde 92

Matr.nr. 93 †

Matrikel
1689 77 og 1689 76 (del af)
1756 65
1806 93
1813 Sammenlagt med 91 og 92, til: 91, 92 & 93

Ejere
1689 77: Per Persen slagters våning. - 76: Svend Svendsen skomager
1756 Johan Beitzel, skrædder
1806 Claus Knudsen, eddikebrygger

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 77 og 76
1756 Klosterstræde 65
1806 Klosterstræde 93

Matr.nr. 94 †

Matrikel
1689 78
1756 66
1806 94
1815 Delt i 94 A og 94 B

Ejere
1689 Bryggernes laugshus med 3 boder
1756 Bryggernes laugshus
1806 Bryggernes laugshus

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 78, Skindergade 78*
1756 Klosterstræde 66/Skindergade 66*
1806 Klosterstræde 94

Matr.nr. 94 A †

Matrikel
1815 Parcel af 1806 94
1815 Sammenlagt med 38, til: 94 A & 38

Matr.nr. 94 A & 38 †

Matrikel
1815 Sammensat af 1806 38 og 94 A
1821 Herfra separeret 94 A 2 & 38 B og betegnet 94 A 1 & 38 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1815 Klosterstræde 94 A & 38/Skindergade 94 A & 38*

Matr.nr. 94 A 1 & 38 A

Matrikel
1821 Parcel 1806 38 og 94 A
1989 Betegnet 172

Ejere

Matrikulære husnumre
1821 Skindergade 94 A 1 & 38 A

Husnumre
1859 Skindergade 23

Matr.nr. 94 A 2 & 38 B+ (fra 1953 94 A 2)

Matrikel
1821 Parcel af 94 A & 38
1953 Betegnet 94 A 2 (nyt nummer)
1989 Betegnet 173

Ejere

Matrikulære husnumre
1821 Skindergade 94 A 2 & 38 B/Klosterstræde 94 A 2 & 38 B

Husnumre
1859 Klosterstræde 24/Skindergade 25

Matr.nr. 94 B †

Matrikel
1815 Parcel af 1806 94
1825 Sammenlagt med 39 A, til: 39 A & 94 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1825 Skindergade 39 A & 94 B

Matr.nr. 95 †

Matrikel
1689 82
1756 70
1806 95
1825 Sammenlagt med 1806 40, 1806 96 og 39 B, til: 95, 96, 39 B & 40

Ejere
1689 Thomas Barfoed snedker
1757 Augustinus Pedersen, Vivel, tømmersvend
1806 Henrik Brede, tømmersvend

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 82, Ulfeldts Plads 82*
1756 Skindergade 70/Tværstræde 70*
1806 Kejsergade 95/Skindergade 95*

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1734

Matr.nr. 95, 96, 39 B & 40 (fra 1953: 95)

Matrikel
1825 Sammensat af 39 B, 1806 40, 1806 95 og 1806 96
1953 Betegnet 95 (nyt nummer)
2008 95

Ejere
2008 E/F Skindergade 19

Matrikulære husnumre
1825 Skindergade 95, 96, 39 B & 40/Kejsergade 95, 96, 39 B &40*

Husnumre
1859 Kejsergade 1/Skindergade 19
2008 Kejsergade 1/Skindergade 19

Opførelsesår
1828-29 for krigsråd Johan Jørgen Bruun (Historiske huse)

Matr.nr. 96 †

Matrikel
1689 124
1756 113
1806 96
1825 Sammenlagt med 1806 40, 1806 95 og 39 B, til: 95, 96, 39 B og 40

Ejere
1689 Jørgen Hansen, remsnider
1756 Samuel Kruus
1806 Kaptajn Wendels enke

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 124
1756 Tværstræde 113
1806 Kejsergade 96

Matr.nr. 97

Matrikel
1689 125 (del af)
1756 114
1806 97
2008 97

Ejere
1689 Krigsråd Mejers enkes gaard, med 4 våninger
1757 Peder Mortensen, skomager
1806 Søren Theistrups enke
2008 E/F Matr.nr. 97 Frimands kvarter

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 125
1756 Tværstræde 114/Gråbrødretorv 114*
1806 Gråbrødretorv 97

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 12
2008 Gråbrødretorv 12

Opførelsesår
1813 af løjtnant Tuxen og murermester H. O. Blom. Ombygget 1816 (Historiske huse)

Matr.nr. 98
Gråbrødrehus

Matrikel
1689 125 (del af)
1756 115
1806 98
2008 98

Ejere
1689 Krigsråd Mejers enke med 4 lejevåninger
1757 Mathias Godtlieb Krebs, maler
1806 Andr. Berg, fuldmægtig ved Politiretten
2008 Ejerforeningen Gråbrødrehus

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 125
1756 Gråbrødretorv 115
1806 Gråbrødretrov 98

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 14
2008 Gråbrødretorv 14

Opførelsesår
1828 for snedkermester F. E Schrøder (Historiske huse)

Matr.nr. 99 †

Matrikel
1689 125 (del af)
1756 116
1806 99
1813 Sammenlagt med 100, til: 99 & 100

Ejere
1689 Krigsraad Meiers enke med 4 våninger
1757 Niels Andersen, hyrekudsk
1806 Jens Lund, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 125
1756 Gråbrødretorv 116
1806 Gråbrødretrov 99

Matr.nr. 99 & 100 †(fra 1953: 99)

Matrikel
1813 Sammensat af 1806 99 og 1806 100
1953 Betegnet 99 (nyt nummer)
2008 99

Ejere
2008 Koda

Matrikulære husnumre
1813 Gråbrødretorv 99 & 100/Gråbrødrestræde 99 & 100

Husnumre
1859 Grøbrødrestræde 18/Gråbrødretorv 16
2008 Gråbrødrestræde 18/Gråbrødretorv 16

Opførelsesår
Fløjen mod torvet: 1819-21 af murermester Johan Didr. Backhausen. – Fløjen mod strædet 1825 (Historiske huse)

Matr.nr. 100 †

Matrikel
1689 126 og 1689 127
1756 117
1806 100
1813 Sammenlagt med 1806 99, til: 99 & 100

Ejere
1689 126: Jenns Hansen, skrædder. - 127: Anderws Garde lysestøber
1756 Hector Albrecht Reus
1806 Peter Brünniche, kancelliråd

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 126/Gråbrødrestræde 126*. – Gråbrødrestræde 127
1756 Gråbrødretorv 117
1806 Gråbrødretorv 100/Gråbrødrestræde 101*

Matr.nr. 101 †

Matrikel
1689 128
1756 118
1806 101
1816 Sammenlagt med 1806 89 1806 90 og 1806 102, til: 89, 90, 101 & 102

Ejere
1689 Afdøde Bertel Jacobsens børn
1756 Poul Svendsen
1806 Niels Jensen Walsøe, høker

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 128
1756 Gråbrødretorv 118
1806 Gråbrødretorv 101

Matr.nr. 102 †

Matrikel
1689 129
1756 119
1806 102
1816 Sammenlagt med 1806 89, 1806 90 og 1806 101, til: 89, 90, 101 & 102

Ejere
1689 Afdøde Bertel Jacobsens børn
1756 Otto Christoffersen, kleinsmed
1806 Laurids Nielse Weile, rodemester

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 129
1756 Gråbrødretorv 119
1806 Gråbrødretorv 102

Matr.nr. 103

Matrikel
1689 130
1756 120
1806 103
2008 103

Ejere
1689 Johan Vals, snedker
1757 Hans David Maÿns, snedker
1806 Johan Rohde, laugsbager
2008 Ejerlejlighedsforeningen Valkendorf

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 130
1756 Gråbrødretorv 120/Kokkegade 120*
1806 Gråbrødretorv 103/Kokkegade 103*

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 17, Store Helliggejststræde 32
1881 Gråbrødretorv 17, Valkendorfsgade 32
2008 Gråbrødretorv 17, Valkendorfsgade 32

Opførelsesår
1856-1857 for snedkermester Carl Heinrich Winther

Matr.nr. 104

Matrikel
1689 131 (del af)
1756 121 (del af)
1806 104
2008 104

Ejere
1689 Johan Bochenhoffer, bogtrykker
1757 Madame Roggenkamp, Giærtners enke
1806 Peter Brünniche, kancelliråd
2008 E/F Matr Nr 104 Frimands Kvarter

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 131
1756 Gråbrødretorv 121, Kokkegade 121*
1806 Gråbrødretorv 104

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 15
2008 Gråbrødretorv 15

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1764. Ombygget 1851 (Historiske huse)

Matr.nr. 105

Matrikel
1689 132
1756 122
1806 105
2008 105

Ejere
1689 Hellig Gejst Kirkes hus, som organisten beboer
1757 Hans Bröndelsen Skeller, skomager
1806 Lorentz Lassen, lysestøber
2008 Banana APS af 5.5.55.

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 132
1756 Gråbrødretorv 122
1806 Gråbrødretorv 105

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 13
2008 Gråbrødretorv 13

Opførelsesår
1732 for murersvend Hans Poulsen. Ombygget 1784 og 1968-71 (Historiske huse)

Matr.nr. 106

Matrikel
1689 133 og 1689 153 (del af)
1756 123
1806 106
2008 106

Ejere
1689 133: Mester Anders Guntzow. - 153: Mester Andres arvings 4 lejevåninger
1757 Johan Jørgen Holst, kommerceråd
1806 Brygger Hans Svanes enke
2008 E/F Valkendorfsgade 20 m.fl.

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 133. – Lille Tugthusgang 153
1756 Gråbrødretorv 123, Kokkegade 123*
1806 Gråbrødretorv 106, Kokkegade 106*

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 11, Store Helliggejststræde 20
1881 Gråbrødretorv 11, Valkendorfsgade 20
2008 Gråbrødretorv 11, Valkendorfsgade 20

Opførelsesår
Gråbrødretorv 11: 1731 for brygger Bent Bentsen. Ombygget 1843-44. – Valkendorfsgade 20: 1844 for marskandiser Høets (Historiske huse)

Matr.nr. 107

Matrikel
1689 134 og 1689 153 (del af)
1756 124
1806 107
2008 107

Ejere
1689 134: Rasmus Larsen, islandsk købmand. – 153: Mester Andreas arvings 4 lejevåninger
1757 Ditlev Pappe, guldsmed
1806 Jens Jacobsen Thestrup, brændevinsbrænder
2008 Peter Henrik Tholstrup

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 134. – Lille Tugthusgang 153
1756 Gråbrødretorv 124/Kokkegade 124*
1806 Gråbrødretorv 107, Kokkegade 107*

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 9, Store Helliggejststræde 18
2008 Gråbrødretorv 9

Opførelsesår
1729 for guldsmed Bendix Lund. Ombygget 1779 og før 1885 (Historiske huse)

Matr.nr. 108

Matrikel
1689 135
1756 125
1806 108
2008 108

Ejere
1689 Augustinus, snedker
1757 Johan Herman Wiinberg, isenkræmmer
1806 Moses Melchior, handlende
2008 Charlotte Weile

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 135
1756 Gråbrødretorv 125
1806 Gråbrødretorv 108

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 7
2008 Gråbrødretorv 7

Opførelsesår
1730-32 for isenkræmmer Peder Wiinberg (Historiske huse)

Matr.nr. 109

Matrikel
1689 136
1756 126
1806 109
2008 109

Ejere
1689 Anders Prammands enke
1757 Casper Svendsen, stolemager
1806 Jens Peter Neergaard, slagter
2008 Re-Finans Holding APS

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 136
1756 Gråbrødretorv 126
1806 Gråbrødretorv 109

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 5
2008 Gråbrødretorv 5

Opførelsesår
1732 af tømrermester Niels Jensen Kratz for stolemager Peder Svendsen. Ombygget mellem 1800 og 1816, mellem 1844 og 1847 og 1961-64 (Historiske huse)

Matr.nr. 110
Wessels Hus

Matrikel
1689 137
1756 127
1806 110
2008 110

Ejere
1689 Jens Andersens, snedkers, enke, nu Christopher Prop, vintapper
1757 Mads Børgesen, skipper
1806 Boas Bräunniche, kancelliråd, bogtrykker
2008 Kamma Marie Langberg

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 137
1756 Gråbrødretorv 127
1806 Gråbrødretorv 110

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 3
2008 Gråbrødretorv 3

Opførelsesår
1732 af tømrermester Morten Pedersen for skipper Mads Børgesen Lund. Ombygget 1755 (Historiske huse)

Matr.nr. 111
Fiskebløderhuset

Matrikel
1689 138
1756 128
1806 111
2008 111

Ejere
1689 Peder Madsens lejevåning
1757 Christen Hansen, fiskebløder
1806 Christen Alling, fiskebløder
2008 APS Kompl Selsk København Centrum

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 138/Tugthusporten 138*
1756 Gråbrødretorv 128/Tugthusporten 128
1806 Gråbrødretorv 111/Tugthusporten 111*
1843 Gråbrødretorv 111/Lille Helliggejststræde 111*

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 1/Lille Helliggejststræde 15
1881 Gråbrødretorv 1/Niels Hemmingsens Gade 15
2008 Gråbrødretorv 1/Niels Hemmingsens Gade 15

Opførelsesår
1731-32 for fiskebløder Hans Lou. Ombygget omkring 1800 og i 1953 (Historiske huse)

Matr.nr. 112
Byggeriets Arbejdsgivere

Matrikel
1689 83 (del af)
1756 71 (del af 71, senere betegnet 1756 71 A)
1806 112
1920 Hertil henlagt 1806 113
1924 Hertil henlagt 114 B og 1806 115
2007 Herfra separeret 174
2008 112

Ejere
1689 Ceremonimiester Gersdorfs gård og våninger
1756 Hr. Baron Gyldencrone, kommandørkaptajn
1806 Høst, etatsrådsinde, frue
2008 Erik Vestergaard-Jensen

GadeNumre
1689 Skindergade 83/Trompetergangen 83*/Ulfeldts Plads 83*
1756 Skindergade 71/Gråbrødretorv 71*/Trompetergangen 71*/Tværstrædet 71*
1806 Gråbrødretorv 112/Kejsergade 112*/Skindergade 112*

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 10/Kejsergade 2/Skindergade 17
1924 Gråbrødretorv 8-10/Kejsergade 2/Skindergade 17, Niels Hemmingsensgade 19-21
2007 Kejsergade 2/Skindergade 17, Niels Hemmingsens Gade 19-21
2008 Kejsergade 2/Skindergade 17, Niels Hemmingsens Gade 19-21

Opførelsesår
1904-05 af arkitekterne Valdemar og Bernhard Ingemann for grosserer Christian Hasselbalch (Weilbach)

Matr.nr. 113 †

Matrikel
1689 83 (del af)
1756 71 (del af 71, senere betegnet 1756 71 B)
1806 113
1920 Henlagt til 1806 112

Ejere
1689 Ceremonimiester Gersdorfs gård og våninger
1757 Hr. Baron Gyldencrone, kommandørkaptajn
1806 Jens S. Trock

Gadenumre
1689 Skindergade 83/Trompetergangen 83*/Ulfeldts Plads 83*
1756 Skindergade 71/Gråbrødretorv 71*/Trompetergangen 71*/Tværstræde 71*
1806 Gråbrødretorv 113

Husnumre
1859: Gråbrødretorv 8

Matr.nr. 114 †

Matrikel
1689 83 (del af)
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 C)
1806 114
1817 Delt i 114 A og 114 B

Ejere
1689 Ceremonimiester Gersdorfs gård og våninger
1756 Hr. Baron Gyldencrone
1806 Peter Jensen, plattenslager

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 83/Trompetergangen 83*/Ulfeldts Plads 83*
1756 Skindergade 71/Gråbrødretorv 71*/Trompetergangen 71*/Tværstræde 71*
1806 Gråbrødretorv 114/Trompetergangen 114*

Matr.nr. 114 A †

Matrikel
1817 Parcel af 1806 114
2007 Henlagt til 174

Ejere
GadeNumre
1817 Gråbrødretorv 114 A/Trompetergangen 114 A*

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 6, Trompetergangen 1

Matr.nr. 114 B †

Matrikel
1817 Parcel af 1806 114
1924 Henlagt til 1806 112

Ejere
Matrikulære husnumre
1817 Trompetergangen 114 B

Husnumre
1859 Tromptergangen 3
1874 Lille Helliggejststræde 17
1881 Niels Hemmingsens Gade 17

Matr.nr. 115 †

Matrikel
1689 83 (del af)
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 D)
1806 115
1924 Henlagt til 1806 112

Ejere
1689 Ceremonimiester Gersdorfs gård og våninger
1756 Baron Gyldencrone
1806 Christian Kaas

Gadenumre
1689 Skindergade 83/Trompetergangen 83*/Ulfeldts Plads 83*
1756 Skindergade 71/Gråbrødretorv 71*/Trompetergangen 71*/Tværstræde 71*
1806 Trompetergangen 115

Husnumre
1859 Trompetergangen 5
1874 Lille Helliggejststræde 21
1881 Niels Hemmingsens Gade 21

Matr.nr. 116

Matrikel
1689 84 (del af)
1756 112
1806 116
2008 116

Ejere
1689 Elias Schultz
1756 Krigs Hospitalets Huus
1806 Abraham Landberg, handskemager
2008 E/F Niels Hemmingsens G 23

Gadenumre
1689 Skindergade 84
1756 Tværstræde 112/Gråbrødretorv 112*
1806 Trompetergangen 116

Husnumre
1859 Trompetergangen 7
1874 Lille Helliggejststræde 23
1881 Niels Hemmingsens Gade 23
2008 Niels Hemmingsens Gade 23

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1734 for glarmester Johan Baptist (Historiske huse)

Matr.nr. 117

Matrikel
1689 122 (del af) og 123 (del af)
1756 111
1806 117
2008 117

Ejere
1689 122: Herman Raben, urtekræmmer. – 123: Ambrosius Leffelmann, trompeter
1756 Christopher Klog, brygger
1806 Skibsted, rådmand
2008 E/F Niels Hemmingsens Gade 32 M Fl

Matrikulære husnumre
1689 Løvstræde 122/Ulfeldts Plads 122*. – Trompetergangen 123
1756 Trompetergangen 111
1806 Trompetergangen 117

Husnumre
1859 Trompetergangen 6
1874 Lille Helliggejststræde 32
1881 Niels Hemmingsens Gade 32
2008 Niels Hemmingsens Gade 32

Opførelsesår
Mellem 1739-44 for brygger Christopher Klog. Ombygget 1853-54 (Historiske huse)

Matr.nr. 118

Matrikel
1689 122 (del af)
1756 110
1806 118
2008 118

Ejere
1689 Herman Raben, urtrekræmmer
1756 Niels Jensen, murersvend
1806 Niels Wahl, lærredshandler
2008 Ejerlejlighedsfor Grøbrødretorv 4

Matrikulære husnumre
1689 Løvstræde 122/Ulfeldts Plads 122*
1756 Trompetergangen 110
1806 Trompetergangen 118

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 4/Trompetergangen 4
2008 Gråbrødretorv 4

Opførelsesår
1765 for kommissær ved politivæsenet Thomas Bulle (Historiske huse)

Matr.nr. 119

Matrikel
1689 122 (del af)
1756 109
1806 119
2008 119

Ejere
1689 Herman Raben, urtekræmmer
1756 Rasmus Petersen Reuter
1806 Peder Johan Pedersen
2008 E/F Løvstræde 14/Gråbrødretorv 2

Matrikulære husnumre
1689 Løvstræde 122/Ulfeldts Plads 122*
1756 Løvstræde 109/Gråbrødretorv 109
1806 Trompetergangen 119, Løvstræde 119*

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 2/Løvstræde 14/Trompetergangen 2
1874 Gråbrødretorv 2/Løvstræde 14
2008 Gråbrødretorv 2/Løvstræde 14

Opførelsesår
Ca. 1730. Ombygget 1832 (Historiske huse)

Matr.nr. 120 †

Matrikel
1689 122 (del af)
1756 108
1806 120
1906 Henlagt til 1806 121

Ejere
1689 Herman Raben, urtekræmmer
1756 Johan Jensen, silkevæver
1806 Christ. Welschou, snedkermester

Matrikulære husnumre
1689 Løvstræde 122/Ulfeldts Plads 122*
1756 Løvstræde 108
1806 Løvstræde 120

Husnumre
1859 Løvstræde 12

Matr.nr. 121

Matrikel
1689 121
1756 107
1806 121
1906 Hertil henlagt 1806 120
2008 121

Ejere
1689 Hans Willumsen, snedker
1756 Kaj Frederik Mentz, kleinsmed
1806 Jens Floor
2008 E/F Løvstræde 10-12

Matrikulære husnumre
1689 Løvstræde 121
1756 Løvstræde 107
1806 Løvstræde 121

Husnumre
1859 Løvstræde 10
2008 Løvstræde 10

Opførelsesår
1907 af murermester Th. Reinhardt

Matr.nr. 122
Haases Hus

Matrikel
1689 120
1756 106
1806 122
2008 122

Ejere
1689 Jens Loumann, brygger
1756 Frederik Lynge, brygger
1806 Samuel Giesings enke
2008 Ejendoms K/S Løvstræde 8

Matrikulære husnumre
1689 Løvstræde 120
1756 Løvstræde 106
1806 Løvstræde 122

Husnumre
1859 Løvstræde 8
2008 Løvstræde 8

Opførelsesår
1734 for brygger Frederik Lynge. Ombygget 1844 (Historiske huse)

Matr.nr. 123
Det Grønlandske Hus

Matrikel
1689 119
1756 105
1806 123
2008 123

Ejere
1689 Knud Hagenus, brygger
1756 Nikolaj Carstensen, brygger
1806 Hans Taagerup
2008 Kalaallit Illuutaat/Grønlændernes Hus

Matrikulære husnumre
1689 Løvstræde 119
1756 Løvstræde 105
1806 Løvstræde 123

Husnumre
1859 Løvstræde 6
2008 Løvstræde 6

Opførelsesår
Før 1877. Ombygget 1877 (Bygningsattest)

Matr.nr. 124 †

Matrikel
1689 118
1756 104
1806 124
1915 Sammenlagt med 1806 50 til: 50 & 124

Ejere
1689 Matthias Kalthoffs enke
1756 Enkekassens hus
1806 Hans Taagerup

Matrikulære husnumre
1689 Løvstræde 118
1756 Løvstræde 104
1806 Løvstræde 124

Husnumre
1859 Løvstræde 4

Matr.nr. 125 †

Matrikel
1689 143 og 1689 144
1756 130
1806 125
>1806 Sammenlagt med 126, til: 125 & 126

Ejere
1689 143: Anders Clemmendsen. – 144: Michel Nold, skrædder
1756 Hans Davidsen, snedker
1806 Niels Bagge, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Løvstræde 143 og 144
1756 Løvstræde 130
1806 Løvstræde 125

Matr.nr. 125 & 126 †

Matrikel
>1806 Sammensat af 1806 125 og 1806 126, til: 125 & 126
1844 Sammenlagt med 1806 55, til: 55, 125 & 126

Ejere

Matrikulære husnumre
>1806 Løvstræde 125 & 126

Matr.nr. 126 †

Matrikel
1689 141 og 1689 142
1756 129
1806 126
>1806 Sammenlagt med 1806 125, til: 125 & 126

Ejere
1689 141: Peder Mikkelsen. – 142: Laurids Andersen, knivsmed
1756 Bendt Lindstrøm, skrædder
1806 Daniel Simons, handelsmand

Matrikulære husnumre
1689 Løvstræde 141 og 142
1756 Løvstræde 129
1806 Løvstræde 126

Matr.nr. 127 †

Matrikel
1689 101 (del af), 1689 140 (del af), 1689 145 (del af) og 1689 146 (del af)
1756 88 (del af)
1806 127
1924 Henlagt til 1806 55

Ejere
1689 101: Hans Nansen, justitsråd. – 140: Philip Hacquard, mester. – 145: Peder Madsens afbrændte plads. – 146: Jøgen Buckener, skomager
1756 Dronningens gård
1806 Mogens Hiortshøi, konferensråd

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 101/Store Helliggejststræde 101*. – Løvstræde 140, 145 og 146
1756 Købmagergade 88/Helliggejststræde 88*/Løvstræde 88*
1806 Løvstræde 127

Husnumre
1859 Løvstræde 5

Matr.nr. 128 †

Matrikel
1689 101 (del af), 1689 140 (del af), 1689 145 (del af) og 1689 146 (del af)
1756 88 (del af)
1806 128
1937 Henlagt til 129

Ejere
1689 101: Hans Nansen, justitsråd. – 140: Philip Hacquard, mester. – 145: Peder Madsen. – 146: Jørgen Buckener, skomager
1756 Hendes kongelige majestæts gård
1806 Christopher Suhr, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 101/Store Helliggejststræde 101*. – Løvstræde 140, 145 og 146
1756 Købmagergade 88/Helliggejststræde 88*, Løvstræde 88*
1806 Løvstræde 128

Husnumre
1859 Løvstræde 7

Matr.nr. 129

Matrikel
1689 139 (del af) 139 og 1689 157 (del af)
1756 142 (del af, senere betegnet 1756 142 B)
1806 129
1937 Hertil henlagt 1806 128 og 1806 130, 1806 144, 145 & 146
2008 129

Ejere
1689 139: Peder Madsen. – 157: Esajas Fleischer, magister
1756 Magister Kaasbølles residens
1806 Christopher Suhr, kaptajn
2008 Hotel- Og Restaurantskolen

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 139/Tugthusporten 139. – Store Helliggejststræde 157/Tugthusporten 157*, Løvstræde 157
1756 Helliggejssstræde 142/Tugthusporten 142*, Løvstræde 142*
1806 Løvstræde 129/Tugthusporten 129*
1843 Løvstræde 129/Lille Helliggejststræde 129*

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 26/Løvstræde 9
1881 Niels Hemmingsens Gade 26/Løvstræde 9
1937 Løvstræde 7-9/Niels Hemmingsens Gade 24-26/Valkendorfsgade 8 (Kraks Vejviser 1938)
2008 Løvstræde 7-9/Niels Hemmingsens Gade 24-26/Valkendorfsgade 8

Opførelsesår
1868 (Kuas)

Matr.nr. 130 †

Matrikel
1689 157 (del af)
1756 142 (del af, senere betegnet 1756 142 A)
1806 130
1872 Sammenlagt med 1806 144, til: 130 & 144

Ejere
1689 157: Esajas Fleischer, magister
1756 Magister Kaasbølles residens
1806 Frederik Christian Schouboe, sekretær

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 157/Tugthusporten 157*/Løvstræde 157*
1756 Helliggejststræde 142/Tugthusporten 142*, Løvstræde 142*
1806 Tugthusporten 130/Store Helliggejststræde 130*
1843 Lille Helliggejststræde 130/Store Helliggejststræde 130*

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 24/Store Helliggejststræde 10

Matr.nr. 130 & 144 †

Matrikel
1872 Sammensat af 1806 130 og 1806 144
1882 Sammenlagt med 1806 145 og 1806 146, til: 130, 144, 145 & 146

Ejere

Husnumre
1872 Lille Helliggejststræde 24/Store Helliggejststræde 8
1881 Niels Hemmingsens Gade 24/Valkendorfsgade 8

Matr.nr. 130, 144, 145 & 146 †

Matrikel
1882 Sammensat af 130 & 144 og 1806 145 og 1806 146
1937 Henlagt til 129

Ejere

Husnumre
1882 Niels Hemmingsens Gade 28/Valkendorfsgade 8

Matr.nr. 131 †

Matrikel
1689 152
1756 133
1806 131
1902 Indbefattet i 169

Ejere
1689 Jens Larsen, øltapper, hjørnehus
1756 Christian Bitterman, skomager
1806 J. B. Bittermann

Matrikulære husnumre
1689 Tugthusporten 152/Lille Tugthusgang 152*
1756 Tugthusporten 133
1806 Tugthusporten 131
1843 Lille Helliggejststræde 131

Husnumre
1859 Lille Helliggeiststræde 9
1881 Niels Hemmingsens Gade 9

Matr.nr. 132 †

Matrikel
1689 151
1756 132
1806 132
1902 Indbefattet i 169

Ejere
1689 Johan Brun, drejer
1756 Georg Andreas Kop, ved guldhuset
1806 Rasmus Hansen, gørtler

Matrikulære husnumre
1689 Tugthusporten 151
1756 Tugthusporten 132
1806 Tugthusporten 132
1843 Lille Helliggejststræde 132

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 11
1881 Niels Hemmingsens Gade 11

Matr.nr. 133 †

Matrikel
1689 149 og 1689 150
1756 131
1806 133
1902 Indbefattet i 169

Ejere
1689 149: Claus Pop, smed. - 150: Tønnes Jensen, lysestøber
1756 Peder Pedersen, skrædder
1806 Hans Christian Hansen, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Tugthusporten 149 og 150
1756 Tugthusporten 131
1806 Tugthusporten 131
1843 Lille Helliggejststræde 131

Husnumre
1859 Lille Helliggeiststræde 13
1881 Niels Hemmingsens Gade 13

Matr.nr. 134

Matrikel
1689 19 (del af)
1756 138
1806 134
2008 134

Ejere
1689 Fru Anna Rommels arvingers gård
1756 Christian Getreüer, maler
1806 Afd. konditor Horns arvinger
2008 Ejl Valkendorfsg 36-34 Klosteret 1

Matrikulære husnumre
1689 Stenboderne 19
1756 Kokkegade 138
1806 Kokkegade 138

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 36
1881 Valkendorfsgade 36
2008 Valkendorfsgade 36

Opførelsesår
1737 for bogfører Rohde. Ombygget 1893 (Historiske huse)

Matr.nr. 135

Matrikel
1689 68
1756 57
1806 135
2008 135

Ejere
1689 Anders Larsen, brygger
1756 Capellanen Hr. Wulfs Residens
1806 Thorlacius, justitsråd
2008 E/F Valkendorfsgade 36-34

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 68
1756 Klostergade 57/Kokkegade 57*
1806 Kokkegade 135, Klosterstræde 135*

Husnumre
1859 Klosterstræde 12, St. Helliggeiststræde 34
1881 Klosterstræde 12, Valkendorfsgade 34
2008 Klosterstræde 12, Valkendorfsgade 34

Opførelsesår
Klosterstræde 12: 1827 for skomagermester A. H. Balslev. – Valkendorfsgade 34: 1733-34 som bolig for kapellanen ved Helligåndskirken. Ombygget 1858 (Historiske huse)

Matr.nr. 136

Matrikel
1689 131 (del af)
1756 121 (del af)
1806 136
2008 136

Ejere
1689 Johan Bochenhoffer, bogtrykker
1756 Madam Roggenkamp, giærtners enke
1806 David Møyel
2008 E/F Valkendorfsgade 30

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 131
1756 Gråbrødretorv 121/Kokkegade 121*
1806 Kokkegade 136

Husnumre
1859 Store Helliggeistsstræde 30
1881 Valkendorfsgade 30
2008 Valkendorfsgade 30

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1734 for kongelig hofgartner J. N. Kocherncham. Ombygget mellem 1764 og 1774, i 1847 og 1875 (Historiske huse)

Matr.nr. 137

Matrikel
1689 154 (del af)
1756 137 (del af, senere betegnet 1756 137, nr. 4)
1806 137
2008 137
1886 Hertil henlagt 1806 138, 1806 139 og 1806 140

Ejere
1689 Helliggejsts Kirkes hus
1756
1806 Niels Kalhave, organist
2008 Banana APS af 5.5.55.

Matrikulære husnumre
1689 Lille Tugthusgang 154
1756 Kokkegade 137
1806 Kokkegade 137

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 28
1881 Valkendorfsgade 28
1886 Valkendorfsgade 22
2008 Valkendorfsgade 22

Opførelsesår
Før 1888, ombygget 1888 af murermester S. Nielsen (Bygningsattest)

Matr.nr. 138 †
Helligåndskirkens klokkerbolig

Matrikel
1689 154 (del af)
1756 137 (del af, senere betegnet 1756 137, nr. 3 og 137 A)
1806 138
1886 Henlagt til 1806 137

Ejere
1689 Helliggejsts Kirkes hus
1756 Helliggjests Kirkes betjente
1806 Hans Lyster, klokker

Matrikulære husnumre
1689 Lille Tugthusgang 154
1756 Kokkegade 137
1806 Kokkegade 138

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 26
1881 Valkendorfsgade 26

Matr.nr. 139 †
Helligåndskirkens overgraverbolig

Matrikel
1689 154 (del af)
1756 137 (del af 137, senere betegnet 1756 137, nr. 2 og 137 B)
1806 139
1886 Henlagt til 1806 137

Ejere
1689 Hellig Gejsts Kirkes hus
1756 Christian Getreuer
1806 Peter Bloch, overgraver

Matrikulære husnumre
1689 Lille Tugthusgang 154
1756 Kokkegade 137
1806 Kokkegade 139

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 24
1881 Valkendorfsgade 24

Matr.nr. 140 †
Helligåndskirkens undergraverbolig

Matrikel
1689 154 (del af)
1756 137 (del af 137, senere betegnet 1756 137, nr. 1 og 137 C)
1806 140
1886 Henlagt til 1806 137

Ejere
1689 Hellig Gejsts kirkes hus
1756 Helliggejst Kirkes betjente
1806 Frederik Bruun, undergraver

Matrikulære husnumre
1689 Lille Tugthusgang 154
1756 Kokkegade 137
1806 Kokkegade 140

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 22
1881 Valkendorfsgade 22

Matr.nr. 141 †

Matrikel
1689 153 (del af 153)
1756 136
1806 141
1881 Sammenlagt med 1806 142 og 1806 143, til: 141, 142 & 143

Ejere
1689 Mester Andreas arvings 4 lejevåninger
1756 Frederik Vogt, snedker
1806 Helliggejsts Kirkes arbejdshus

Matrikulære husnumre
1689 Lille Tugthusgang 153
1756 Kokkegade 136
1806 Kokkegade 141

Husnumre
1859 Store Helliggejstræde 16

Matr.nr. 141, 142 & 143 †

Matrikel
1881 Sammensat af 1806 141, 1806 142 og 1806 143
1902 Indgået i 169

Ejere

Husnumre
1881 Niels Hemmingsensgade 7/Valkendorfsgade 16

Matr.nr. 142 †

Matrikel
1689 153 (del af)
1756 135
1806 142
1881 Samenlagt med 1806 141 og 1806 142, til: 141, 142 & 143

Ejere
1689 Mester Andreas arvings 4 lejevåninger
1756 Hans Riiber, skomager
1806 Jens Birks enke

Matrikulære husnumre
1689 Lille Tugthusgang 153
1756 Kokkegade 135
1806 Kokkegade 142

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 14

Matr.nr. 143 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 134
1806 143
1881 Sammenlagt med 1806 141 og 1806 142, til: 141, 142 & 143

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Heilig Geistes Kierkes Fattige Skoele
1806 Hellig Gejsts Kirkes Fattigskole

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Kokkegade 134/Tugthusporten 134*
1806 Kokkegade 143/Tugthusporten 143*
1843 Kokkegade 143/Lille Helliggejststræde 143*

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 7/Store Helliggejststræde 12

Matr.nr. 144 †

Matrikel
1689 160 og 1689 161
1756 141
1806 144
1872 Sammenlagt med 1806 130, til: 130 & 144

Ejere
1689 160: Valentin Sinkelmager. – 161: Christen Torkildsen, skrædder
1756 Valentin Neuhaus’ enke
1806 Bogtrykker Poul H. Høckes enke

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 160 og 161
1756 Store Helliggejststræde 141
1806 Store Helliggejststræde 144

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 8

Matr.nr. 145 †

Matrikel
1689 159
1756 140
1806 145
1882 Sammenlagt med 130 & 144 og 1806 146, til: 130, 144, 145 & 146

Ejere
1689 Abraham Prædiker, glarmester
1756 Jørgen Larsen Birch, kæredskræmmer
1806 Hans Zacharias Thostrup, lærredshandler

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 159
1756 Store Helliggejststræde 140
1806 Store Helliggejststræde 145

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 6
1881 Valkendorfsgade 6

Matr.nr. 146 †

Matrikel
1689 158
1756 139
1806 146
1882 Sammenlagt med 130 & 144 og 1806 145, til. 130, 144, 145 & 146

Ejere
1689 Morten Himmelmann, spejlmager
1756 Halvor Jensen, fiskebløder
1806 Johan Georg Severin

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 158
1756 Store Helliggejststræde 139
1806 Store Helliggejststræde 146

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 4
1881 Valkendorfsgade 4

Matr.nr. 147

Matrikel
1689 102 (del af)
1756 89 (del af, senere betegnet 1756 89 A)
1806 147

Ejere
1689 Frederik Edelberg, urtekræmmer
1756 Jens Olsen Bødker, murermester
1806 Ole Bonnesen, skrædder
2008 Niels Ove Hessellund Arkil

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 102/Store Helliggejststræde 102*
1756 Købmagergade 89/Store Helliggejststræde 89*
1806 Store Helliggejststræde 147

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 3
1881 Valkendorfsgade 3
2008 Valkendorfsgade 3

Opførelsesår
De nordligste 4 fag: Mellem 1730 og 1734 af murermester Jens Olsen. – De to sydlige fag opført i begyndelsen af 1750’erne for bødker Mathias Olsen. – Begge bygninger ombygget 1798 (Historiske huse)

Matr.nr. 148

Matrikel
1689 171 og 1689 172
1756 152
1806 148
2008 148

Ejere
1689 171: Valter Møller, sinkelmager. – 172: Rasmus Sørensen, skrædder
1756 Johan Diderich Cumand, maler
1806 Gratistskolen
2008 Bjarne Johnsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 171 og 172
1756 Store Helliggejststræde 152
1806 Store Helliggejststræde 148

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 5
1881 Valkendorfsgade 5
2008 Valkendorfsgade 5

Opførelsesår
1731-32 for maler Melchior Hurter (Historiske huse)

Matr.nr. 149 †

Matrikel
1689 169 og 1689 170
1756 150 (1689/169) og 1756 151 (1689/170)
1806 149
1873 Sammenlagt med 1806 150 til: 149 & 150

Ejere
1689 169: Christian Møller, kleinsmed. – 170: Anders Lange, skrædder
1756 150: Jens Jensen, kleinsmed. – 151: Margrethe Kirstine Hartmann, jomfru
1806 Johan Rudolf Thiele bogtrykker

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 169 og 170
1756 Store Helliggejststræde 150 og 151
1806 Store Helliggejststræde 149

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 7

Matr.nr. 149 & 150 (fra 1953: 149)

Matrikel
1873 Sammensat af 1806 149 og 1806 150
1953 Betegnet 149 (nyt nummer)
2008 149

Ejere
2008 Ejendomsselsk St Frederikslund A/S

Husnumre
1873 Store Helliggejstræde 7-9
1881 Valkendorfsgade 7-9
2008 Valkendorfsgade 7-9

Opførelsesår
De midterste fag: 1730 for kleinsmed Jens Jensen. – De østre fag: 1870 for bogtrykkerne Just & Anders Thiele. – De vestre fag: 1875 af Just & Anders Thiele (Historiske huse)

Matr.nr. 150 †

Matrikel
1689 168 og 7 (del af)
1756 149
1806 150
1873 Sammenlagt med 1806 149, til: 149 & 150

Ejere
1689 168: Christen Møller. – 7: Lorens Holmers enke
1756 Jan Jansen, skrædder
1806 Jacob H. Smidts enke

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 168. – Amagertorv 7, Store Helliggejststræde 7*
1756 Store Helliggejststræde 149
1806 Store Helliggejststræde 150

Husnumre
1859 Store Helliggejsstræde 9

Matr.nr. 151 †

Matrikel
1689 167 og 7 (del af)
1756 148
1806 151
1815 Uformelt sammenlagt med 1806 152, til: 151 & 152

Ejere
1689 167: Sporemager Marcus’ enke. – 7: Lorens Holmers enke
1756 Vilhelm Holm, skrædder
1806 Willem Holm Sanne, ingen næring

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggjeststræde 167. – Amagertorv 7/Store Helliggejststræde 107*
1756 Store Helliggejststræde 148
1806 Store Helliggejststræde 151

Matr.nr. 151 & 152 (fra 1953: 151)

Matrikel
1815 Uformelt sammensat af 1806 151 og 1806 152
1953 Betegnet 151 (nyt nummer)
2008 151

Ejere
2008 Andelsboligfore Valkendorfsgade 11

Matrikulære husnumre
1815 Store Helliggejststræde 11

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 11
1881 Valkendorfsgade 11
2008 Valkendorfsgade 11

Opførelsesår
Det østre forhus: 1730’erne for skrædder Wilhelm Holm. – Vestre forhus: 1732 for guldsmed Melchior Frederik Zeise (Historiske huse)

Matr.nr. 152 †

Matrikel
1689 166 og 7 (del af)
1756 147
1806 152
1815 Uformelt sammenlagt med 151, til: 151 & 152

Ejere
1689 166: Johan Krüdz, smed. – 7: Lorens Holmers enke
1756 Frederik Zeise, gulsalger
1806 Peder Willumsen, lærredshandler

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 166. – Amagertorv 7/Store Helliggejststræde 7*
1756 Store Helliggejststræde 147
1806 Store Helliggejststræde 152

Matr.nr. 153

Matrikel
1689 165 og 7 (del af)
1756 146
1806 153
2008 153

Ejere
1689 165: Anders Michelsen, knivsmed. – 7: Lorens Holmers enke
1756 Ludvig Vittrog, kræmmer
1806 Johan Adam Holtzvandt grovsmed
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 165. – Amagertorv 7/Store Helliggejststræde 7*
1756 Store Helliggejststræde 146
1806 Store Helliggejststræde 153

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 13
1881 Valkendorfsgade 13
2008 Valkendorfsgade 13

Opførelsesår
Ca. 1730 for klædekræmmer Ludvig Wittrog. Ombygget 1790’erne og 1849-50 (Historiske huse)

Matr.nr. 154

Matrikel
1689 164
1756 145
1806 154
2008 154

Ejere
1689 Hans Homdorf, øltapper
1756 Christopher Wøbsen
1806 Henrik Knors enke
2008 Baldrian Holding APS

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 164
1756 Store Helliggejststræde 145
1806 Store Helliggejststræde 154

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 15
1881 Valkendorfsgade 15
2008 Valkendorfsgade 15

Opførelsesår
1736 for Kirstine Sørensdatter, enke efter Christopher Wibs (Historiske huse)

Matr.nr. 155

Matrikel
1689 163 (del af)
1756 144
1806 155
2008 155

Ejere
1689 Jochum Kretlou, smed
1756 Anders Holst, skrædder
1806 Thomas Christensens enke
2008 Bent Broberg

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 163
1756 Store Helliggejststræde 144
1806 Store Helliggejststræde 155

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 17
1881 Valkendorfsgade 17
2008 Valkendorfsgade 17

Opførelsesår
1761 for skrædder A. F. Holm (Historiske huse)

Matr.nr. 156

Matrikel
1689 162 og 1689 163 (del af)
1756 143
1806 156
2008 156

Ejere
1689 162: Nathanael Gellegetter. – 163: Jocum Kretlou, smed
1756 Peter Revald
1806 Schiøtz
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 162/[Lille Helliggejststræde 162*] og Store Helliggejststræde 163
1756 Store Helliggejststræde 143/Lille Helliggejststræde 143*
1806 Store Helliggejststræde 156/Lille Helliggejststræde 156*

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 22/Store Helliggejsttræde 19
1881 Niels Hemmingsensgade 22/Valkendorfsgade 19
2008 Niels Hemmingsens Gade 22/Valkendorfsgade 19

Opførelsesår
1730’ernes begyndelse for isenkræmmer Gottfried Leemand. Ombygget før 1757, i 1760’erne og i 1831 (Historiske huse)

Matr.nr. 157

Matrikel
1689 182
1756 160
1806 157
2008 157

Ejere
1689 Peter Fossie
1756 Hans Rasmussen, slager
1806 Niels Christensen, bogtrykker
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Lille Helliggejststræde 182
1756 Lille Helliggejststræde 160
1806 Lille Helliggejststræde 157

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 20
1881 Niels Hemmingsens Gade 20
2008 Niels Hemmingsens Gade 20

Opførelsesår
1887 for enkefru Græbe (Bygningsattest)

Matr.nr. 158

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 159
1806 158
1934 Hertil henlagt 1806 159 og 1806 163 (del af)
2008 158

Ejere
1689 Dronning Charlotte Amalie
1756 Daniel Røthel, børstenbinder
1806 August Thielge, lærredshandler
2008 Ftf

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 9, Lille Helliggejststræde 9*
1756 Lille Helliggejststræde 159
1806 Lille Helliggejststræde 158

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 18
1881 Niels Hemmingsens Gade 12
2008 Niels Hemmingsens Gade 12

Opførelsesår
1938 (Bygningsattest)

Matr.nr. 159 †

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 158
1806 159
1934 Henlagt til 1806 158

Ejere
1689 Dronning Charlotte Amalie
1756 Andreas Petersen Klemp, messingarbejder
1806 Georg Zeibtius’ enke, lærredshandler

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 9, Lille Helliggejststræde 9*
1756 Lille Helliggejststræde 158
1806 Lille Helliggejststræde 159

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 16
1881 Niels Hemmingsensgade 16

Matr.nr. 160
Kvindernes Bygning

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 157
1806 160
1934 Hertil henlagt 1806 161 og 1806 162 og 1806 163 (del af)
2008 160

Ejere
1689 Dronning Charlotte Amalie
1756 Jonas Olsen
1806 Inger Cathrine Thomsen, madame
2008 Kvindernes Bygning København

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 9, Lille Helliggejststræde 9*
1756 Lille Helliggejststræde 157
1806 Lille Helliggejststræde 160

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 14
1881 Niels Hemmingsens Gade 14
1936 Niels Hemmingsensgade 8-10
2008 Niels Hemmingsens Gade 8-10

Opførelsesår
1936 af arkitekt Ragna Grubb for Institutionen ”Kvindernes Bygning” (Weilbach)

Matr.nr. 161 †

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 156
1806 161
1934 Henlagt til 1806 160

Ejere
1689 Dronning Charlotte Amalie
1756 Frederik Nielsen, lærredskræmmer
1806 Hans Andersen Ravn

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 9, Lille Helliggejststræde 9*
1756 Lille Helliggejststræde 156
1806 Lille Helliggejststræde 161

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 12
1881 Niels Hemmingsens Gade 12

Matr.nr. 162 †

Matrikel
1689 181
1756 155
1806 162
1934 Henlagt til 1806 160

Ejere
1689 Hans Garde, snedker
1756 Jørgen Sørensen Lund, handskemager
1806 Johannes Fanøe
1934 Henlagt til 160

Matrikulære husnumre
1689 Lille Helliggejststræde 181
1756 Lille Helliggejststræde 155
1806 Lille Helliggejststræde 162

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 10
1881 Niels Hemmingsens Gade 10

Matr.nr. 163 †

Matrikel
1689 8 (del af)
1756 7 (del af)
1806 163
1934 Delt og henlagt til 1806 158 og 1806 161

Ejere
1689 Lincker, kancelliråd
1756 Just Fabritius, etatsråd
1806 Niels Wulff, rådmand

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 8, Lille Helliggejstræde 8*
1756 Amagertorv 7/Lille Helliggejststræde 7*
1806 Lille Helliggejststræde 163

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 8
1881 Niels Hemmingsens Gade 8

Matr.nr. 164

Matrikel
1689 179 og 1689 180
1756 154
1806 164
2008 164

Ejere
1689 179: Børge Olsen, fiskebløder. – 180: Jens Wide, fiskebløder
1756 Anders Nielsen Kiærsgaard, hosekræmmer
1806 Johan Wilhelm Topp, thehandler
2008 A/S Ole Haslunds Hus

Matrikulære husnumre
1689 Lille Helliggejststræde 179 og 180
1756 Lille Helliggejststræde 154
1806 Lille Helliggejststræde 164

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 6
1881 Niels Hemmingsens Gade 6
2008 Niels Hemmingsens Gade 6

Opførelsesår
1800 (Kuas). Kraftigt ombygget 1887 for grosserer G. A. Kjær (Bygningsattest)

Matr.nr. 165

Matrikel
1689 10 (del af 10) og 1689 11 (del af)
1756 153
1806 165
2008 165

Ejere
1689 10: Gottfried Lange, bundtmager. – 11: Herman Mansholt, vinhandler
1756 Jens Christensen, brændevinsbrænder
1806 Anthon Frederik Harder
2008 Ivan Grundahl A/S

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 10. – Amagertorv 11/Lille Helliggejststræde 11*
1756 Lille Helliggejststræde 153
1806 Lille Helliggejststræde 165

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 4
1881 Niels Hemmingsens Gade 4
2008 Niels Hemmingsens Gade 4

Opførelsesår
1827 (Kuas). - Facaden: 1900 af arkitekt Alfred Møller (Weilbach)

Matr.nr. 166

Matrikel
1689 178
1756 9
1806 166
2008 166

Ejere
1689 Herman Mandsholt, vinhandlers, plads og våning, som tilforn har hørt til Hasselmands plads
1756 Peter Lyman, bogbinder
1806 Anton J. Harder
2008 Ejerforeningen

Matrikulære husnumre
1689 Lille Helliggejststræde 178
1756 Lille Helliggejststræde 9
1806 Lille Helliggejststræde 166

Husnumre
1859 Lille Helliggeiststræde 3
1881 Niels Hemmingsens Gade 3

Opførelsesår
1785 for skibskaptajn Andreas Hammer. Ombygget før 1810 (Historiske huse)

Matr.nr. 167 †
Slagterboderne på Gråbrødretorv

Matrikel
1857 167
1901 Udlagt til gade (Gråbrødretorv)

Ejere

Matrikulære husnumre
1857 Gråbrødretorv 167

Husnumre
1859 Gråbrødretorv (den husnummer)

Matr.nr. 168
Pressens hus

Matrikel
1901 Sammensat af 1806 43, 1806 44 og 1806 45
1926 Hertil henlagt 1806 46
2008 168

Ejere
2008 Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Husnumre
1901 Niels Hemmingsens Gade 34-36/Skindergade 7
1926 Skindergade 5-7
2008 Niels Hemmingsens Gade 34-36/Skindergade 5-7

Opførelsesår
Niels Hemmingsens Gade 34-36: 1901 af arkitekterne Valdemar og Bernhard Ingemann for firmaet S. Seidelin. - Skindergade 5: 1974 af arkitekt Erik Korshagen (Weilbach)

Matr.nr. 169

Matrikel
1902 Sammensat af 1806 131, 1806 132 og 1806 133 og 141, 142 & 143.
2008 169

Ejere
2008 Ejendomspartnerselskabet af 1/7 2003

Husnumre
1902 Niels Hemmingsens Gade 7-9/Valkendorfsgade 16
2008 Niels Hemmingsens Gade 7-9/Valkendorfsgade 16

Opførelsesår
1903 (Bygningsattest)

Matr.nr. 170

Matrikel
1905 Sammensat af 1806 12, 1806 13 og 1806 82
2008 170

Ejere

Husnumre
1905 Amagertorv 24/Klosterstræde 2
2008 Amagertorv 24/Klosterstræde 2

Opførelsesår
1904-06 af Axel Berg for Københavns Laane- og Diskontobank

Matr.nr. 171

Matrikel
1912 Sammensat af 1806 14, 1806 15, 1806 80 og 1806 81
1931 Hertil henlagt 16 & 79

Ejere
2006 E/F Vimmelskaftet 28-30 m.fl.

Husnumre
1912 Vimmelskaftet 28
2008 Vimmelskaftet 28-30

Opførelsesår
1914-15 af arkitekt Philip Smidth for Johannes Neye. – Til- og ombygning 1930-31 af arkitekterne Carl Neye og Marinus Andersen for Johannes Neye (Weilbach)

Matr.nr. 172

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 94 A 1 & 38 A
2008 172

Ejere
2008 Ejerforeningen Skindergade 23

Husnumre
1989 Skindergade 23
2008 Skindergade 23

Opførelsesår
1831-32 for J. C. Holst (Historiske huse)

Matr.nr. 173

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 94 A 2 & 38
2008 173

Ejere
2008 E/F Klosterstræde 24

Husnumre
1989 Skindergade 25/Klosterstræde 24
2008 Skindergade 25/Klosterstræde 24

Opførelsesår
1821 for snedker Jens Christian Holst. Ombygget 1827 og 1833 (Historiske huse)

Matr.nr. 174

Matrikel
2007 Parcel af 1806 112
2007 Hertil henlagt 114 A
2008 174

Ejere
2008 M/S Øresund A/S

Husnumre
2007 Gråbrødretorv 6
2008 Gråbrødretorv 6

Opførelsesår
1765 for kommissær ved politivæsenet Thomas Bulle (Historiske huse)

Matr.nr. Matrikelnumre udgået i perioden 1689-1756

Matr.nr. 1689/14

Matrikel
1689 14
1730 Overgået til offentlig gade (Amagertorv)

Ejere
1689 Jonas Høi, lygtemager

Matrikulære husnumre
1689 Stenboderne 14

Matr.nr. 1689/15

Matrikel
1689 15
1730 Overgået til offentlig gade (Amagertorv)

Ejere
1689 Herman Kønnemand, lærredskræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Stenboderne 15

Matr.nr. 1689/16

Matrikel
1689 16
1730 Overgået til offentlig gade (Amagertorv)

Ejere
1689 Henrik Smit, hatstafferer

Matrikulære husnumre
1689 Stenboderne 16

Matr.nr. 1689/17

Matrikel
1689 17
1730 Overgået til offentlig gade (Amagertorv)

Ejere
1689 Christian Winnike, guldsmed

Matrikulære husnumre
1689 Stenboderne 17

Matr.nr. 1689/86

Matrikel
1689 86
1728 Udlagt til nuværende Niels Hemmingsens Gade og delvis til nr. 85, 84 og xx.

Ejere
1689 Hans Bertelsen, slagter.

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 86/[Trompetergangen 86*]

Matr.nr. 1689/155

Matrikel
1689 155
1728 Udlagt til offentlig gade (Tugthusporten)

Ejere
1689 Hr Anders Meyers residens

Gader
1689 Lille Tugthusgang 155

Matr.nr. 1689/156

Matrikel
1689 156
1728 Udlagt til offentlig gade (Tugthusporten)

Ejere
1689 Henrik Jungklaus

Gader
1689 Lille Tugthusgang 156/Lille Helliggejststræde 156*

Matr.nr. 1689/173

Matrikel
1689 173
1728 Udlagt til Helligåndskirkens Kirkegård

Ejere
1689 Ole Jensen, brændevinsbrænder

Gader
1689 Lille Helliggejststræde 173

Matr.nr. 1689/174

Matrikel
1689 174
1728 Udlagt til Helligåndskirkens Kirkegård

Ejere
1689 Samuel Fritz, nålemager

Gader
1689 Lille Helliggejststræde 174

Matr.nr. 1689/175

Matrikel
1689 175
1728 Udlagt til Helligåndskirkens Kirkegård

Ejere
1689 Valentin Løve, bader

Gader
1689 Lille Helliggejststræde 175

Matr.nr. 1689/176

Matrikel
1689 176
1728 Udlagt til Helligåndskirkens Kirkegård

Ejere
1689 Torsten Larsen, skrædder

Gader
1689 Lille Helliggejststræde 176

Matr.nr. 1689/177

Matrikel
1689 177
1728 Udlagt til Helligåndskirkens Kirkegård

Ejere
1689 Børge Olsen, fiskebløder

Gader
1689 Lille Helliggejststræde 177

Matr.nr. 1689/183

Matrikel
1689 183
1728 Udlagt til Helligåndskirkens Kirkegård

Ejere
1689 Cornelius Bertelsen, klokkerresidens

Gader
1689 Helliggejst Kirkegård 183

Matr.nr. 1689/184

Matrikel
1689 184
1728 Udlagt til Helliggåndskirkens Kirkegård

Ejere
1689 Hans Pedersen, graverresidens

Gader
1689 Helliggejst Kirkegård 184


Tilbage til toppen

 


 

Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Købmager Kvarter
Note:  

 

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008

Indledning

Christianshavns Kvarter
Frimands Kvarter
Klædebo Kvarter
Købmager Kvarter
Nørre Kvarter
Rosenborg Kvarter
Sankt Annæ Vester Kvarter
Sankt Annæ Øster Kvarter
Snarens Kvarter
Strand Kvarter
Vester Kvarter
Øster Kvarter
Østervold Kvarter


Købmager Kvarter

Matr.nr. 1

Matrikel
1689 3
1756 3
1806 1
2008 1

Ejere
1689 Rasmus Kaspersen, snedker
1756 Niels Lund, skrædder
1806 Rasmus Viberg
2008 E/F Klareboderne 16

Matrikulære husnumre
1689 Klareboderne 3
1756 Klareboderne 31
1806 Klareboderne 1

Husnumre
1859 Klareboderne 16
2008 Klareboderne 16

Opførelsesår
1730, formentlig af tømrermester Hans Jacob Boris for urmager Johan Henrik Bleche. Ombygget 1754 og 1838 (Historiske huse)

Matr.nr. 2

Matrikel
1689 4
1756 4
1806 2
2008 2

Ejere
1689 Stephen Kierenberg, rotgiesser
1756 Henrik Tesin, rotgiesser
1806 Peter Lind, frisør
2008 Bobi Ejendom APS

Matrikulære husnumre
1689 Klareboderne 4
1756 Klareboderne 4
1806 Klareboderne 2

Husnumre
1859 Klareboderne 14
2008 Klareboderne 14

Opførelsesår
1730-39 for klokkestøber Heinrich Tessin. Ombygget 1779 og 1847

Matr.nr. 3

Matrikel
1689 5
1756 5
1806 3
2008 3

Ejere
1689 Johan Lobes, tømmermand
1756 Zacharias Kruse, possementmager
1806 Johan H. Dehsen, kunstdrejer
2008 Thomas Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Klareboderne 5
1756 Klareboderne 5
1806 Klareboderne 3

Husnumre
1859 Klareboderne 12
2008 Klareboderne 12

Opførelsesår
1731-33 af tømmermester Niels Nielsen og murermester Jens Roskyld for possementmager Zacharia Kruuse. Ombygget ca. 1790

Matr.nr. 4

Matrikel
1689 6
1756 6
1806 4
2008 4

Ejere
1689 Willum Viander, trompeter
1756 Philip Goldtsticher, jøde
1806 Smidt, justitsråd
2008 Jesper Lett

Matrikulære husnumre
1689 Klareboderne 6
1756 Klareboderne 6
1806 Klareboderne 4

Husnumre
1859 Klareboderne 10
2008 Klareboderne 10

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1737 for Anna Elisabeth Bohm. Ombygget i 1850’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 5

Matrikel
1689 7
1756 7
1806 5
2008 5

Ejere
1689 Erik Jørgensen, glarmester
1756 Jacob Schmidt, skrædder
1806 Carl Carlsen, skrædder
2008 Ulla Trolle

Matrikulære husnumre
1689 Klareboderne 7
1756 Klareboderne 7
1806 Klareboderne 5

Husnumre
1859 Klareboderne 8
2008 Klareboderne 8

Opførelsesår
1730-33 for skrædder Jacob Smit. Ombygget 1864 (Historiske huse)

Matr.nr. 6

Matrikel
1689 8
1756 8
1806 6
2008 6

Ejere
1689 Johan Steenbuch, snedker
1756 Den Reformerte Kirkes hus
1806 Isreal M. Cohen
2008 E/F Klareboderne 6

Matrikulære husnumre
1689 Klareboderne 8
1756 Klareboderne 8
1806 Klareboderne 6

Husnumre
1859 Klareboderne 6
2008 Klareboderne 6

Opførelsesår
1730 for billiardmester Pierre Armand. Ombygget 1873 (Historiske huse)

Matr.nr. 7

Matrikel
1689 9
1756 9
1806 7
2008 7

Ejere
1689 Niels Christensen, skomager
1756 Christian Clausen, glarmester
1806 Reitzels enke
2008 E/F Klareboderne 4

Matrikulære husnumre
1689 Klareboderne 9
1756 Klareboderne 9
1806 Klareboderne 7

Husnumre
1859 Klareboderne 4
2008 Klareboderne 4

Opførelsesår
1732 af murermester Ole Larsen for guldsmed Ole Florenz. Ombygget 1845 (Historiske huse)

Matr.nr. 8

Matrikel
1689 10
1756 10
1806 8
2008 8

Ejere
1689 Christoffer Frederiksen, guldsmed
1756 Peter Bortmand, tømmerhandler
1806 Niels Kuhr, vinhandler
2008 E/F Klareboderne 2 m. fl.

Matrikulære husnumre
1689 Klareboderne 10/Købmagergade 10*
1756 Klareboderne 10/Købmagergade 10*
1806 Klareboderne 8/Store Købmagergade 8*

Husnumre
1859 Klareboderne 2/Store Købmagergade 40
1871 Klareboderne 2/Købmagergade 40 (Kraks vejviser 1872)
2008 Klareboderne 2/Købmagergade 40

Opførelsesår
1950 (Kuas)

Matr.nr. 9

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 M)
1806 9
2008 9

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows hotel
1806 Knud Erneberg, billiardholder
2008 E/F Købmagergade 38

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Store Købmagergade 9

Husnumre
1859 Store Købmagergade 38
1871 Købmagergade 38 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 38

Opførelsesår
1799 (Kuas)

Matr.nr. 10

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 C)
1806 10
2008 10

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows hotel
1806 Joseph Jacob
2008 E/F Købmagergade 32

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Store Købmagergade 10

Husnumre
1859 Store Købmagergade 32
1871 Købmagergade 32 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 32

Opførelsesår
1785 af bygmester Johan Peter Boye Junge (Historiske huse)

Matr.nr. 11

Matrikel
1689 15
1756 12
1806 11
2008 11

Ejere
1689 Jens Træskou, vintapper
1756 Gotfried Henrik Klein
1806 Peder Beenfeldt, kaptajn, blikkenslager
2008 Ejerforeningen Købmagergade 30

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 15
1756 Købmagergade 12
1806 Store Købmagergade 11

Husnumre
1859 Store Købmagergade 30
1871 Købmagergade 30 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 30

Opførelsesår
1730-32 for urmager Johan Henrich Klein. Ombygget 1770 og 1837 (Historiske huse)

Matr.nr. 12

Matrikel
1689 16 og 1689 17
1756 13
1806 12
2008 12

Ejere
1689 16: Enken efter Johan Giefwert, bager. – 17: Jens Krag, skrædder
1756 Johan Vilhelm Mazarde la Garde, brandmajor
1806 Alexander Momsen
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 16 og 17
1756 Købmagergade 13
1806 Store Købmagergade 12

Husnumre
1859 Store Købmagergade 28
1871 Købmagergade 28 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 28

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1734 for gartner Peder Høg. Ombygget 1853 (Historiske huse)

Matr.nr. 13 †

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 14, 1756 15 og 1756 18
1806 13
1852 Sammenlagt med 1806 14 og 1806 15, til: 13, 14 & 15

Ejere
1689 Giese Burmester fra Hamborg
1756 14: Johan Peter Eichler, urtekræmmer. – 15: Niels Olsen, hyrekusk. – 18: David Skolemesters Gård (gadeareal)
1806 Hans Bruun, hyrekusk

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 18
1756 Købmagergade 14/David Skolemesters Gård 14*. – Imod Gården 15. – David Skolemesters Gård 18
1806 Store Købmagergade 13

Matr.nr. 13, 14 & 15 (fra 1953: 13)

Matrikel
1852 Sammensat af 1806 13, 1806 14 og 1806 15
1953 Betegnet 13 (nyt nummer)
2008 13

Ejere
2008 K/S Købmagergade 26, København

Matrikulære husnumre
1852 Store Købmagergade 13, 14 & 15

Husnumre
1859 Store Købmagergade 26
1871 Købmagergade 26 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 26

Opførelsesår
1852 af hyrekusk I. S. Bruun. Ombygget 1904 (Historiske huse)

Matr.nr. 14 †

Matrikel
1689 19
1756 16
1806 14
1852 Sammenlagt med 1806 13 og 1806 15, til: 13, 14 & 15

Ejere
1689 Margrethe, enke efter Dewel, fransk konk
1756 Jens Rasmussen, hyrekusk
1806 Afgangne Jens Møller, hyrekusk

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 19, , Pilestræde 19*
1756 Imod Gården 16
1806 Store Købmagergade 14

Matr.nr. 15 †

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 17
1806 15
1852 Sammenlagt med 1806 13 og 1806 14, til: 13, 14 & 15

Ejere
1689 Giese Burmeister fra Hamborg
1756 Niels og Rasmus Jensen Møller
1806 Afgangne Jens Møller, hyrekusk

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 18
1756 Imod Gården 17
1806 Store Købmagergade 15

Matr.nr. 16

Matrikel
1689 20
1756 19
1806 16
2008 16

Ejere
1689 Enken efter Henrik Svitzer, kleinsmed
1756 Lauritz Schvindt, isenkræmmer
1806 Andersen, amtsforvalter
2008 K/S Købmagergade Detail

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 20
1756 Købmagergade 19/David Skolemesters Gård 19*
1806 Store Købmagergade 16

Husnumre
1859 Store Købmagergade 24
1871 Købmagergade 24 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 24

Opførelsesår
1857-59 for grosserer W. Wanselew (Historiske huse)

Matr.nr. 17 †

Matrikel
1689 21 og 1689 22
1756 20
1806 17
1807 Delt i 17 A og 17 B

Ejere
1689 21: Edward Holst, købmand. – 22: Marcus Giøe
1756 Stadshauptmand Fabritius’ enke
1806 Graae, generalkrigskommissær

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 21. – Købmagergade 22/Silkegade 22*
1756 Købmagergade 17/Silkegade 17*
1806 Store Købmagergade 17/Silkegade 17*

Matr.nr. 17 A †

Matrikel
1807 Parcel af 1806 17
1807 Sammenlagt med 17 B, til: 17 A & 17 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Store Købmagergade 17 A/Silkegade 17 A*

Matr.nr. 17 A & 17 B (også betegnet 17)

Matrikel
1807 Sammensat af 17 A og 17 B og som sådan også betegnet 17 (nyt nummer)
2008 17

Ejere
2008 Hafnia Property Holding A/S

Matrikulære husnumre
1807 Store Købmagergade 17 A & 17 B (17)/Silkegade 17 A & B (17)*

Husnumre
1859 Silkegade 1-3/Store Købmagergade 22
1871 Købmagergade 22/Silkegade 1-3 (Kraks Vejviser 1872)
2008 Købmagergade 22/Silkegade 1-3

Opførelsesår
1898 af arkitekt Chr. Hansen (Bygningsattest)

Matr.nr. 17 B †

Matrikel
1807 Parcel af 1806 17
1807 Sammenlagt med 17 A, til: 17 A & 17 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Silkegade 17 B

Matr.nr. 18 †

Matrikel
1689 23
1756 21
1806 18
1972 Henlagt til 1806 53 samt til offentlig gade

Ejere
1689 Enken efter Frederik Verdelmand, kræmmer
1756 Mathias Bruun, hørkræmmer
1806 Hofgaard, madam, vinhandler

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 23/Silkegade 23*
1756 Købmagergade 21/Silkegade 21*
1806 Store Købmagergade 18/Silkegade

Husnumre
1859 Silkegade 2/Store Købmagergade 20
1871 Købmagergade 20/Silkegade 2 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 19 †

Matrikel
1689 24
1756 22
1806 19
1897 Sammenlagt med 1806 48, til: 19 & 48

Ejere
1689 Henrik Schuppe
1756 Reinhardt Iselin, købmand
1806 Ludvig H. Thomsen

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 24
1756 Købmagergade 22
1806 Store Købmagergade 19

Husnumre
1859 Store Købmagergade 18
1871 Købmagergade 18 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 19 & 48 †

Matrikel
1897 Sammensat af 1806 19 og 1806 48
1972 Henlagt til 1806 53 samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1897 Købmagergade 18/Silkegade 4

Matr.nr. 20 †

Matrikel
1689 25
1756 23
1806 20
1972 Henlagt til 1806 53, samt til offentlig gade

Ejere
1689 Severin Pedersen, barber
1756 Christian Nielsen, fiskebløder
1806 Michael Rommeiche

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 25
1756 Købmagergade 23
1806 Store Købmagergade 20

Husnumre
1859 Store Købmagergade 16
1871 Købmagergade 16 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 21 †

Matrikel
1689 26
1756 24
1806 21
1972 Henlagt til 1806 53, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Enken efter Christoffer Liebendal, bundtmager
1756 Niels Gram, juvelerer
1806 Jacob Verner, konditor

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 26
1756 Købmagergade 24
1806 Store Købmagergade 21

Husnumre
1859 Store Købmagergade 14
1871 Købmagergade 14 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 22 †

Matrikel
1689 27
1756 25
1806 22
1931 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Enken efter Jørgen Helmerhas, hatstafferer
1756 Vilhelm Mester, guldslager
1806 Elken Mendels arvinger

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 27
1756 Købmagergade 25
1806 Store Købmagergade 22

Husnumre
1859 Store Købmagergade 12
1871 Købmagergade 12 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 23 †

Matrikel
1689 28
1756 26
1806 23
1918 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Nikolaj Vroe, kræmmer
1756 Christian Esmarch, porcellænskræmmer
1806 Peter Hey

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 28
1756 Købmagergade 26
1806 Store Købmagergade 23

Husnumre
1859 Store Købmagergade 10
1871 Købmagergade 10 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 24 †

Matrikel
1689 29
1756 27
1806 24
1972 Henlagt til 1806 53, samt til offentlig gade

Ejere
1689 Peter Brøndelsen
1756 Søren Bloch, kræmmer
1806 C. M. Tychsen,, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 29
1756 Købmagergade 27
1806 Store Købmagergade 24

Husnumre
1859 Store Købmagergade 8
1871 Købmagergade 8 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 25 †

Matrikel
1689 30
1756 28
1806 25
1972 Henlagt til 1806 53, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johan Jising, kræmmer
1756 Hans Christian Lange, hørkræmmer
1806 Bertel Mosin, isenkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 30
1756 Købmagergade 28
1806 Store Købmagergade 25

Husnumre
1859 Store Købmagergade 6
1871 Købmagergade 6 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 26 †

Matrikel
1689 31 (del af)
1756 29
1806 26
1933 Henlagt til 1806 27

Ejere
1689 Jørgen Bøfke
1756 Jørgen Giessing, isenkræmmer
1806 Bertel Mosin, isenkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 31/Østergade 31*
1756 Købmagergade 29
1806 Store Købmagergade 26

Husnumre
1859 Store Købmagergade 4
1871 Købmagergade 4 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 27
Ranchs Hjørne, senere Holbechs Hjørne

Matrikel
1689 31 (del af)
1756 30
1806 27
1917 Hertil henlagt 1806 49
1933 Hertil henlagt 1806 26
2008 27

Ejere
1689 Jørgen Bøfke
1756 Johan Mohr, urtekræmmer
1806 Jens Lund, kræmmer
2008 Landic Østergade 60 A/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 31/Østergade 31*
1756 Købmagergade 30/Østergade 30*
1806 Store Købmagergade 27/Østergade 27*

Husnumre
1859 Store Købmagergade 2/Østergade 62
1871 Købmagergade 2/Østergade 62 (Kraks vejviser 1872)
1917 Østergade 60-62
1933 Købmagergade 2-4/Østergade 60-62
2008 Østergade 60

Opførelsesår
1934 af Kristen Gording og Anton Frederiksen. Senere ombygget (Weilbach)

Matr.nr. 28

Matrikel
1689 11 og 1689 12 (del af)
1756 11 (del af, senere 1756 betegnet 11 L)
1806 28
2008 28

Ejere
1689 11: Ditlev Brashagen – 12: Hans Henrik, vintapper
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Cicilia Rosted, fru, justitsrådinde
2008 K/S Apotekergården, Købmagergade

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 11 og 12
1756 Købmagergade 11/Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 28

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 1/Store Købmagergade 36
1871 Købmagergade 36/Kronprinsensgade 1 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 36/Kronprinsensgade 1

Opførelsesår
1795 for justitsråd H. Frisch (Historiske huse)

Matr.nr. 29

Matrikel
1689 13 og 1689 12 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 K)
1806 29
2008 29

Ejere
1689 12: Hans Henrik, vintapper. – 13: Søren Vestensen, kancelliforvalter
1806 Anders Hansted, lærredshandler
2008 E/F Kronprinsensgade 3

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 12 og 13
1756 Købmagergade 11/Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 29

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 3
2008 Kronprinsensgade 3

Opførelsesår
Mellem 1785 og 1791 for justitsråd H. Frisch (Historiske huse)

Matr.nr. 30

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 J)
1806 30
2008 30

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Martens, kaptajn
2008 Ejerforeningen Kronprinsensgade 5

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11/Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 30

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 5
2008 Kronprinsensgade 5

Opførelsesår
1803-1805 af bygmester C. C. Martens (Historiske huse)

Matr.nr. 31

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 H)
1806 31
2008 31

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 De forenede frimurerloger i København
2008 Ejendomsselskabet St Frederikslund A/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11/Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 31

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 7
2008 Kronprinsensgade 7

Opførelsesår
1805-1807 af arkitekt Peder Fries for De Forenede Frimurerloger. Ændret 1857 (Historiske huse)

Matr.nr. 32

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 B)
1806 32
2008 32

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Søren Frederik Brøndsted
2008 Ejendomsselskabet af 18.6.1992 APS

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11/Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 32

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 9
2008 Kronprinsensgade 9

Opførelsesår
1801 for Søren Frederik Brøndsted (Historiske huse)

Matr.nr. 33

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 F)
1806 33
2008 33

Ejere
1689 12: Hans Henrik, vintapper. – 13: Søren Vestensen, kancelliforvalter. – 14: Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Jens Dahl Ahrentzen
2008 Jeudan Vii A/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11/Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 33

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 11
2008 Kronprinsensgade 11

Opførelsesår
1785 af bygmester Johan Peter Boye Junge (Historiske huse)

Matr.nr. 34

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 HH)
1806 34
2008 34

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotal
1806 David Jacob, handlende
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 34

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 14
2008 Kronprinsensgade 14

Opførelsesår
1792 for Claude Terveaux og Pierre H. Picard. Ombygget ca. 1900 (Historiske huse)

Matr.nr. 35

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 GG)
1806 35
2008 35

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Gregers Christensen, lærredshandler
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 35

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 12
2008 Kronprinsensgade 12

Opførelsesår
1796 for lærredshandler Gregers Christensen (Historiske huse)

Matr.nr. 36

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 FF)
1806 36
2008 36

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Hans Bruun
2008 Jysk Bolig Invest A/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 36

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 10
2008 Kronprinsensgade 10

Opførelsesår
1795 Hans Bruun. Ombygget 1805-1808 (Historiske huse)

Matr.nr. 37

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 EE)
1806 37
2008 37

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Johan Gandil, mægler
2008 Seb Ejendomme I A/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 37

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 8
2008 Kronprinsensgade 8

Opførelsesår
1794 af Johan Chr. Frid. Gandil (Historiske huse)

Matr.nr. 38 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 DD)
1806 38
1943 Hertil henlagt 1806 39
2008 38

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Richardt P. Eller, arkivar
2008 K/S Kronprinsensgade 4-6

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 38

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 6
1943 Kronprinsensgade 4-6
2008 Kronprinsensgade 4-6

Opførelsesår
Kronprinsensgade 4: 1785 af bygmester Johan P. Boye Junge for grosserer Chr. Hansen. – Kropnrinsensgade 6: 1791 for assessor Frederik Horn. Ombygget 1830 og 1897 (Historiske huse)

Matr.nr. 39 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 EE)
1806 39
1943 Henlagt til 1806 38

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Samuel Moses

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 39

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 4

Matr.nr. 40

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 BB)
1806 40
2008 40

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Henrik Kall, klædekræmmer
2008 Kgl Hofjuvelerer Knud Hertz

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 40/Store Købmagergade

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 2/Store Købmagergade 34
1871 Købmagergade 34/Kronprinsensgade 2 (Kraks Vejviser 1872)
2008 Købmagergade 34/Kronprinsensgade 2

Opførelsesår
Mellem 1785 og 1791 for justitsråd H. Frisch. Ændret i 1900-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 41

Matrikel
1689 64 og 1689 65
1756 66
1806 41
2008 41

Ejere
1689 64: Baldser Brüchner, urmager. – 65: Rasmus Larsen, stolemager
1756 Johan von Holten, snedker
1806 Hammond, justitsråd
2008 Nyboder Ejendomsaktieselskab/ Ejd

Matrikulære husnumre
1689 Silkegade 64 og 65
1756 Silkegade 66
1806 Silkegade 41

Husnumre
1859 Silkegade 5
2008 Silkegade 5

Opførelsesår
1730-33 for snedker Johan von Holten (Historiske huse)

Matr.nr. 42

Matrikel
1689 63
1756 65
1806 42
2008 42

Ejere
1689 Mathies, murermester
1756 Andreas Klosias, kandestøber
1806 Ephraim Reiss, kandestøber
2008 Ejd Silkegade 11 Matr Nr 43 (!)

Matrikulære husnumre
1689 Silkegade 63
1756 Silkegade 65
1806 Silkegade 42

Husnumre
1859 Silkegade 7
2008 Silkegade 7

Opførelsesår
1729 af murermester Simon Sørensen for klokker Søren Matthiesen (Historiske huse)

Matr.nr. 43 †

Matrikel
1689 62
1756 64
1806 43
1916 Sammenlagt med 1806 44, til: 43 & 44

Ejere
1689 Jørgen Pedersen, trompeter
1756 Morten Due, juvelerer
1806 Wølcher, madam, glarmester

Matrikulære husnumre
1689 Silkegade 62
1756 Silkegade 64
1806 Silkegade 43

Husnumre
1859 Silkegade 9

Matr.nr. 43 & 44 (fra 1953: 43)

Matrikel
1916 Sammensat af 1806 43 og 1806 44
1953 Betegnet 43 (nyt nummer)
2008 43

Ejere
2008 Nyboder Ejendomsaktieselskab/ Ejd

Matrikulære husnumre
1916 Silkegade 9-11
2008 Silkegade 11

Opførelsesår
Før 1877. Ombygget 1877 (Kuas)

Matr.nr. 44 †

Matrikel
1689 61
1756 63
1806 44
1916 Sammenlagt med 1806 43, til: 43 & 44

Ejere
1689 Johan Willumsen, vintapper
1756 Andreas Berg, stadsmusikant
1806 Poul Staun, silke- og Klædekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Silkegade 61
1756 Silkegade 63
1806 Silkegade 44

Husnumre
1859 Silkegade 11

Matr.nr. 45

Matrikel
1689 59 (del af) og 1689 60 (del af)
1756 62 (del af, senere betegnet 1756 62 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 62 A
1806 45
1903 Hertil henlagt 90, 91 & 92 og 93 & 94
2008 45

Ejere
1689 59: von Jessen, etatsråd. – 60: Maria, enke efter doktor Johan Svane
1756 Lars Møller
1806 Reher, konferensrådinde
2008 E/F Silkegade 13, København

Matrikulære husnumre
1689 Silkegade 59/Pilestræde 59*. - Silkegade 60
1756 Silkegade 62/Pilestræde 62*
1806 Silkegade 45

Husnumre
1859 Silkegade 13
1889 Silkegade 13, Pilestræde 23-25
1903 Pilestræde 19-21/Silkegade 15
2008 Pilestræde 19-23/Silkegade 13-19

Opførelsesår
1904-05 af arkitekt Philip Smidth (Weilbach)

Matr.nr. 46 †

Matrikel
1689 68
1756 69
1806 46
1883 Sammenlagt med 1806 96, til: 46 & 96

Ejere
1689 Tramp, oberst
1756 Wienandt Thime, urtekræmmer
1806 Lorentz Spengler, kunstkammerforvalter
2008

Matrikulære husnumre
1689 Silkegade 68
1756 Silkegade 69
1806 Silkegade 46

Husnumre
1859 Silkegade 8

Matr.nr. 46 & 96 (fra 1953: 46)

Matrikel
1883 Sammensat af 1806 46 og 1806 96
1953 Betegnet 46 (nyt nummer)
1959 Hertil henlagt 1806 47
2008 46

Ejere
2008 Dnp Ejendomme P/S

Husnumre
1883 Pilestræde 17/Silkegade 8
1959 Silkegade 6-8
2008 Silkegade 6-8

Opførelsesår
Fløj mod Silkegade: 1883-84 af arkitekt J. D. Herholdt for Sparekassen Bikuben. – Hjørnebygningen: 1928 af Gotfred Tvede for Sparekassen Bikuben. Udvidelse 1959 af arkitekt Poul Kjærgaard for Sparekassen Bikuben (Weilbach)

Matr.nr. 47 †

Matrikel
1689 67
1756 68
1806 47
1959 Henlagt til 1806 46

Ejere
1689 Peter N., magister, slotsprædikantens residens
1756 Peter Hassing, løjtnant
1806 Niels P. Holm

Matrikulære husnumre
1689 Silkegade 67
1756 Silkegade 68
1806 Silkegade 47

Husnumre
1859 Silkegade 6

Matr.nr. 48 †

Matrikel
1689 66
1756 67
1806 48
1897 Sammenlagt med 1806 19, til: 19 & 48

Ejere
1689 Jacob Hov, juvelerer
1756 Laurids Spengler, kongelig hofkunstdrejer
1806 Pierre Frontin

Matrikulære husnumre
1689 Silkegade 66
1756 Silkegade 67
1806 Silkegade 48

Husnumre
1859 Silkegade 4

Matr.nr. 49 †

Matrikel
1689 32
1756 31
1806 49
1917 Henlagt til 1806 27

Ejere
1689 Valmar, hatstafferer
1756 Johan Georg Schmidt, blikkenslager
1806 Jens Drellestad, sukkerhandler

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 32
1756 Østergade 31
1806 Østergade 49

Husnumre
1859 Østergade 60

Matr.nr. 50 †

Matrikel
1689 33
1756 32
1806 50
1972 Henlagt til 1806 53, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johannes Kirchhof, apoteker
1756 Bernhard Haagen, apoteker
1806 Johannes Hagen, apoteker

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 33
1756 Østergade 32
1806 Østergade 50

Husnumre
1859 Østergade 58

Matr.nr. 51 †

Matrikel
1689 34
1756 33
1806 51
1935 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Robert Machelou, købmand
1756 Frederik Fenninger, kongelig kældermester
1806 Thomas J. Thomsen, klædekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 34
1756 Østergade 33
1806 Østergade 51

Husnumre
1859 Østergade 56

Matr.nr. 52 †

Matrikel
1689 35
1756 34
1806 52
1918 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Henrik Schuppe
1756 Schulin, geheimerådinde
1806 Selskabet for Efterslægten

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 35
1756 Østergade 34
1806 Østergade 52

Husnumre
1859 Østergade 54

Matr.nr. 53

Matrikel
1689 36
1756 35
1806 53
1899 Hertil henlagt 1806 99
1907 Hertil henlagt 1806 98
1918 Hertil henlagt 1806 52 og 1806 23
1931 Hertil henlagt 1806 22, 1806 54, 1806 55, 1806 97, 1806 102 og 100 & 101
1935 Hertil henlagt 1806 51
2008 53

Ejere
1689 Harboe, etatsråd
1756 Lars Hansen, traktør
1806 Hof- og Stadsrettens Gård
2008 Landic Østergade 52 APS

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 36
1756 Østergade 35
1806 Østergade 53

Husnumre
1859 Østergade 52
1899 Pilestræde 9/Østergade 52
1907 Pilestræde 9/Østergade 52
1918 Købmagergade 10/Pilestræde 9/Østergade 52-54
1931 Købmagergade 10/Pilestræde 1/Østergade 52-54
1935 Købmagergade 10/Pilestræde 1/Østergade 52
2008 Pilestræde 1 og 13/Købmagergade 20/Silkegade 4/Østergade 52

Opførelsesår
1873 af arkitekt Henrik Hagemann. Udvidet 1899 og 1913 af arkitekterne Andreas Clemmensen og H. P. Jacobsen, 1928-30 af H. P. Jacobsen & Clément og 1966-71 af arkitekt Erik Korshagen for Illum A/S (Weilbach)

Matr.nr. 54 †

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 36
1806 54
1931 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Morten Kierulf, bøssemager
1756 Christian Henrik Lund, isenkræmmer
1806 Jens Schou, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 37/Pilestræde 37*
1756 Østergade 36
1806 Østergade 54

Husnumre
1859 Østergade 50

Matr.nr. 55 †

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 37
1806 55
1931 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Morten Kierulf, bøssemager
1756 Hans Weidemann, kobbersmed
1806 Christian Schultz, kaptajn, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 37/Pilstræde 37*
1756 Østergade 37
1806 Østergade 55/Pilestræde 55*

Husnumre
1859 Pilestræde 1/Østergade 48

Matr.nr. 56

Matrikel
1689 38 og 1689 76
1756 38 (1689/38) og 1756 77 (1689/76)
1806 56
1995 Hertil henlagt 1806 57 og 1806 103
2008 56

Ejere
1689 38: Christen Christensne, sværdfeger. – 76: Bernt Riga, possementmager
1756 38: Claudi Brinchmann, galanterikræmmer. - 77: Gotfried Schultz, bundtmager
1806 Schiønning, madame
2008 A. Fonnesbech A/S

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 38/Pilestræde 38*. – Pilestræde 76
1756 Østergade 38. – Pilestræde 77
1806 Østergade 56/Pilestræde 56*

Husnumre
1859 Pilestræde 2/Østergade 46
1995 Pilestræde 2-4/Østergade 44-46
2008 Pilestræde 2/Østergade 46

Opførelsesår
Pilestræde 2/Østergade 46: 1771-79 for juvelerer Antoine Fistaine. Ombygget 1779 og 1829 (Historiske huse). – Pilestræde 4: Før 1733. Ombygget 1790 og 1837-43 (Historiske huse)
. – Østergade 44: Før 1717. Ombygget 1794 (Historiske huse)

Matr.nr. 57 †

Matrikel
1689 39
1756 39
1806 57
1995 Henlagt til 1806 56

Ejere
1689 Niels Philipsen, vinskænk
1756 Carl Frederik Lehmand, isenkræmmer
1806 Herman Schebel & Ole Heining, isenkræmmere

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 39
1756 Østergade 39
1806 Østergade 57

Husnumre
1859 Østergade 44

Matr.nr. 58

Matrikel
1689 40
1756 40
1806 58
2008 58

Ejere
1689 Jens Jørgensen, parykmager
1756 Jacob Fosie, organist
1806 Niels Petersen, skomager
2008 APS Kbil 38 Nr. 2552

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 40
1756 Østergade 40
1806 Østergade 58

Husnumre
1859 Østergade 42
2008 Østergade 42

Opførelsesår
Før 1736. Ombygget 1846 (Historiske huse)

Matr.nr. 59

Matrikel
1689 41
1756 41
1806 59
2008 59

Ejere
1689 Jost Schultz, kok
1756 Jacob Lorentzen
1806 Paulus Birkle, glashandler
2008 K/S Vimmelskaftet/Østergade

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 41
1756 Østergade 41
1806 Østergade 59

Husnumre
1859 Østergade 40
2008 Østergade 40

Opførelsesår
1780 (Kuas)

Matr.nr. 60

Matrikel
1689 42
1756 42
1806 60
1929 Hertil henlagt 1806 61
2008 60

Ejere
1689 Enken efter Daniel Piloy
1756 Jodocus Fabritius, isenkræmmer
1806 Johan F. Pengel, snedker
2008 Atp-Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 42
1756 Østergade 42
1806 Østergade 60

Husnumre
1859 Østergade 38
1929 Østergade 36-38
2008 Østergade 36-38

Opførelsesår
1929 af arkitekterne Curt von Lüttichau og A. Skjøt-Petersen (Weilbach)

Matr.nr. 61 †

Matrikel
1689 43
1756 43
1806 61
1929 Henlagt til 1806 60

Ejere
1689 Hans Ehm, vicelandsdommer
1756 Christen Christensen Randrup
1806 Jacob Bandelo, sadelmager

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 43
1756 Østergade 43
1806 Østergade 61

Husnumre
1859 Østergade 36

Matr.nr. 62 †

Matrikel
1689 44
1756 44
1806 62
1926 Henlagt til 1806 63

Ejere
1689 Margrethe, enke efter Didrik Dreier
1756 Joh. Jørgne Schwartzkopf, stadskaptajn
1806 Klocher, madame

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 44
1756 Østergade 44
1806 Østergade 62

Husnumre
1859 Østergade 34

Matr.nr. 63 †

Matrikel
1689 45 og 1689 248
1756 45 (1689/45) og 1756 303 (1689/248)
1806 63
1926 Hertil henlagt 1806 62
1941 Henlagt til 375

Ejere
1689 45 og 303: Dorte, enke efter renteskriver Rasmus Sørensen
1756 45 og 303: Johan Georg Egner, traktør. – 303:
1806 Johan August Bindseil, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 45/Kristen Bernikows Stræde 45*. – Kristen Bernikows Stræde 248
1756 Østergade 45/Kristen Bernikows Stræde 45* – Kristen Bernikows Stræde 303
1806 Østergade 63/Kristen Bernikows Stræde 63*

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 1/Østergade 32
1901 Kristen Bernikows Gade 1/Østergade 32
1926 Kristen Bernikows Gade 1/Østergade 32-34

Matr.nr. 64 †

Matrikel
1689 46
1756 46
1806 64
1855 Sammenlagt med 1806 65, til: 64 & 65

Ejere
1689 Anders Jensen, urtekræmmer
1756 Johan Fredeirk Plier, bogbinder
1806 Gerson Jacobsen, handler

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 46/Kristen Bernikows Stræde 46*
1756 Østergade 46/Kristen Bernikows Stræde 46*
1806 Østergade 64/Kristen Bernikows Stræde 64*

Matr.nr. 64 & 65 †

Matrikel
1855 Sammensat af 64 og 65
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Kristen Bernikows Stræde 64 & 65

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 2/Østergade 30
1901 Kristen Bernikows Gade 2/Østergade 30

Matr.nr. 65 †

Matrikel
1689 47 og 1689 247
1756 47 (1689/47) og 1756 302 (1689/247)
1806 65
1855 Sammenlagt med 1806 64, til: 64 & 65

Ejere
1689 47: Hans Wilken, possementmager. – 247: Christen, glarmester
1756 47: Peder Jensen, brændevinsbrænder. – 302: Hans Thomasen Tøxen, skomager
1806 Christian Mathiesen, bogbinder

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 47. – Kristen Bernikows Stræde 247
1756 Østergade 47. – Kristen Bernikows Stræde 302
1806 Østergade 65

Matr.nr. 66 †

Matrikel
1689 48
1756 48
1806 66
1901 Indbefattet i 380

Ejere
1689 Jørgen Bloch, guldsmed
1756 Johan Just Bradt, snedker
1806 Hartvig Josephs enke, handler

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 48
1756 Østergade 48
1806 Østergade 66

Husnumre
1859 Østergade 28

Matr.nr. 67 †

Matrikel
1689 49
1756 49
1806 67
1901 Indbefattet i 380

Ejere
1689 Poul Klingenberg, etatsråd
1756 Jacobi, justitsråd
1806 Johan Frølich, agent, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 49
1756 Østergade 49
1806 Østergade 67

Husnumre
1859 Østergade 26

Matr.nr. 68 †

Matrikel
1689 50 (del af)
1756 50
1806 68
1874 Sammenlagt med 1806 288, til: 68 & 288

Ejere
1689 Annike Rosenkrantz
1756 Michael Numsen, general og kommandant
1806 Raben, geheimeråd

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 50
1756 Østergade 50
1806 Østergade 68

Husnumre
1859 Pistolstræde 7/Østergade 24

Matr.nr. 68 & 288 †

Matrikel
1874 Sammensat af 1806 68 og 1806 288
1895 Sammenlagt med 311, til: 68, 288 & 311

Ejere

Husnumre
1874 Grønnegade 10/Østergade 24

Matr.nr. 68, 288 & 311 (fra 1953: 68)

Matrikel
1895 Sammensat af 68 & 288 og 1806 311, til: 68, 288 & 311
1953 Betegnet 68
2003 Herfra separeret 395
2008 68

Ejere
2008 Kirkbi A/S

Husnumre
1895 Grønnegade 10, Østergade 24
2008 Grønnegade 10, Østergade 24

Opførelsesår
1850 (Kuas)

Matr.nr. 69 †

Matrikel
1689 50 (del af)
1756 51
1806 69
1806 Uformelt sammenlagt med 309 & 310, til: 69, 309 & 310

Ejere
1689 Annike Rosenkrantz
1756 Ernst, frøken
1806 Jacques Agier, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 50
1756 Østergade 51
1806 Østergade 69

Matr.nr. 69, 309 & 310 †

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 69, 1806 309 og 1806 310
1875 Sammenlagt med 1806 70, til: 69, 309, 310 & 70

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Pistolstræde 69, 309 & 310/Østergade 69, 309 & 310

Husnumre
1859 Pistolstræde 5/Østergade 22

Matr.nr. 69, 309, 310 & 70 †

Matrikel
1875 Sammensat af 1806 69, 309 & 310 & 70
1876 Delt mellem 372 og 373

Ejere

Matrikulære husnumre
1875 Pistolstræde 5/Østergade 22

Matr.nr. 70 †

Matrikel
1689 51
1756 52
1806 70
1875 Sammenlagt med 1806 69, 309 & 310, til: 69, 309, 310 & 70

Ejere
1689 Peter Brandt, overrentemester
1756 Bernt Anthoni Plokross
1806 Mads Fønnesbech, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 51/Peder Madsens Gang 51*
1756 Østergade 52/Peder Madsens Gang 52*
1806 Østergade 70*/Peder Madsens Gang 70*

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 1/Østergade 20

Matr.nr. 71 †

Matrikel
1689 52
1756 53
1806 71
1876 Sammenlagt med 1806 303, til: 71 & 303

Ejere
1689 Knud Thott
1756 Frederik Güntelberg, kommandørkaptajn
1806 Frederik Voss, apoteker

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 52/Peder Madsens Gang 52*
1756 Østergade 53/Peder Madsens Gang 53*
1806 Østergade 71/Peder Madsens Gang 71*

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 2/Østergade 18

Matr.nr. 71 & 303 †

Matrikel
1876 Sammensat af 1806 71 og 1806 303 samt en (del af) Peder Madsens Gang
1876 Henlagt til 374

Ejere

Husnumre
1876 Ny Østergade 2-4/Østergade 18

Matr.nr. 72

Matrikel
1689 53
1756 54
1806 72
2008 72

Ejere
1689 Mathies Jensen, hørkræmmer
1756 Einert Sivertsen, bager
1806 Sebastian Popp, bogtrykker
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 53
1756 Østergade 54
1806 Østergade 72

Husnumre
1859 Østergade 16
2008 Østergade 16

Opførelsesår
1853 for skræddermester C. Christensen (Historiske huse)

Matr.nr. 73

Matrikel
1689 54
1756 55
1806 73
1987 Hertil henlagt 1806 74
2008 73

Ejere
1689 Didrik Schoumann, skomager
1756 Frantz Madsen, hattemager
1806 Christian Madsen, hattemager
2008 Carsten Jørgen Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 54
1756 Østergade 55
1806 Østergade 73

Husnumre
1859 Østergade 14
1987 Østergade 12-14
2008 Østergade 12-14

Opførelsesår
1693. Ombygget 1738 og 1909 (Historiske huse)

Matr.nr. 74 †

Matrikel
1689 55
1756 56
1806 74
1987 Henlagt til 1806 73

Ejere
1689 Jens Andersen
1756 Johan Christian Hofman, gørtler
1806 Ahlman, madame

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 55
1756 Østergade 56
1806 Østergade 74

Husnumre
1859 Østergade 12

Matr.nr. 75

Matrikel
1689 56
1756 57
1806 75
2008 75

Ejere
1689 Frederik Wichmand, remsnider
1756 Urban Berg, blikkenslager
1806 Johan Smidt, kaptajn, blikkenslager
2008 Østergade 10, København APS

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 56
1756 Østergade 57
1806 Østergade 75

Husnumre
1859 Østergade 10
2008 Østergade 10

Opførelsesår
1933 af arkitekt A. Skjøt-Pedersen (Bygningsattest)

Matr.nr. 76

Matrikel
1689 57 (del af)
1756 58
1806 76
2008 76

Ejere
1689 Søren Pedersen, urtekræmmer
1756 Magnus Christensen, instrumentmager
1806 Lehman Hartvigsen, handler
2008 Mathiesen Holding A/S

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 57
1756 Østergade 58
1806 Østergade 76

Husnumre
1859 Østergade 8
2008 Østergade 8

Opførelsesår
1941 af arkitekterne Bendixen & Klein (Bygningsattest)

Matr.nr. 77

Matrikel
1689 57 (del af)
1756 59
1806 77
2008 77

Ejere
1689
1756
1806 Jørgen Jørgensen, urmager
2008 Sparekassen Lolland

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 57
1756 Østergade 59
1806 Østergade 77

Husnumre
1859 Østergade 6
2008 Østergade 6

Opførelsesår
1870 for Brødrene Hirschsprung (Bygningsattest)

Matr.nr. 78

Matrikel
1689 57 (del af)
1756 60
1806 78
2008 78

Ejere
1689 Søren Pedersen, urtekræmmer
1756 Maria, enke efter Johan Svane
1806 de la Tour, madame
2008 E/F Østergade 4

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 57
1756 Østergade 60
1806 Østergade 78

Husnumre
1859 Østergade 4
2008 Østergade 4

Opførelsesår
1860 (Kuas, stemmer ikke med oplysninger i Bygningsattest)

Matr.nr. 79

Matrikel
1689 1 og 1689 2
1756 1 (1689/1) og 1756 2 (1689/2)
1806 79
2008 79

Ejere
1689 1: Jacob Bendixen, plattenslager. – 2: Hans Jacobsen, eddikebrygger
1756 1: Eilers Foss, parykmager. – 2: Niels Hansen Barchmann, snedker
1806
2008 Wilhelm Mule Malling

Matrikulære husnumre
1689 Klareboderne 1/Pilestræde 1*. – Klareboderne 2
1756 Klareboderne 1-2
1806 Pilestræde 79/Klareboderne

Husnumre
1859 Klareboderne 18/Pilestræde 47
2008 Klareboderne 18/Pilestræde 47

Opførelsesår
Mellem 1780 og 1790 af bygmester Johan. Peter Boye Junge (Historiske huse)

Matr.nr. 80

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 A)
1806 80
1935 Hertil henlagt 1806 81
1962 Hertil henlagt 1806 82
2008 80

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Boye Junge, oberst
2008 Jesper Abel Og N Skovgård Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Pilestræde 80

Husnumre
1859 Pilestræde 45
1935 Pilestræde 43-45
1962 Pilestræde 41-45
2008 Pilestræde 41-45

Opførelsesår
Pilestræde 41 og 43: 1784-86 af bygmester Johan Peter Boye Junge. – Pilestræde 45: 1784-85 af bygmester Johan Peter Boye Junge (Historiske huse)

Matr.nr. 81 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 B)
1806 81
1935 Henlagt til 1806 80

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Philip von Essen

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Pilestræde 81

Husnumre
1859 Pilestræde 43

Matr.nr. 82 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 C)
1806 82
1962 Henlagt til 1806 80

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Christen Dyhr, kollektør

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11
1806 Pilestræde 82

Husnumre
1859 Pilestræde 41

Matr.nr. 83

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 D)
1806 83
2008 83

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Horn, assessor
2008 E/F Pilestræde 39

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Pilestræde 83

Husnumre
1859 Pilestræde 39
2008 Pilestræde 39

Opførelsesår
1784-86 af bygmester Johan Peter Boye Junge (Historiske huse)

Matr.nr. 84

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 E)
1806 84
2008 84

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Henning Hadeler, billiardholder
2008 E/F Kronprinsensgade 11 - 13 m.fl.

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Pilestræde 84/Kronprinsensgade 84*

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 13/Pilestræde 37
2008 Kronprinsensgade 13/Pilestræde 37

Opførelsesår
1784-86 af bygmester Johan Peter Boye Junge (Historiske huse)

Matr.nr. 85

Matrikel
1689 98 og 1689 99 og 1689 14 (del af)
1756 11 (del af, 1689/14, del af), 1756 105 (1689/98) og 1756 106 (1689/99)
1806 85
2008 85

Ejere
1689 14: Reventlow, greve. - 98: Claus Henrik Ditlefsen, islandsk købmand. – 99: Enken efter Claus Dinesen, stolemager
1756 11: Grev Reventlows Hotel. – 105: Anthonii Simon, parykmager. – 106. Peder Christensen, guldsmed
1806 Georg Scheuermann, grosserer
2008 E/F Pilestræde 35 A

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*. – Pilestræde 98 og 99
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*. – Pilestræde 105-106
1806 Pilestræde 85/Kronprinsensgade 85*

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 16/Pilestræde 35
2008 Kronprinsensgade 16/Pilestræde 35

Opførelsesår
1796 af tømrermester And. Hallander (Historiske huse)

Matr.nr. 86

Matrikel
1689 100
1756 107
1806 86
2008 86

Ejere
1689 Stephen stolemager
1756 Ole Augustinussen
1806 Johan C. Faust, guldslager
2008 Nyboder Ejendomsaktieselskab/ Ejd

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 100
1756 Pilestræde 107
1806 Pilestræde 86

Husnumre
1859 Pilestræde 33
2008 Pilestræde 33

Opførelsesår
Før 1745. Ombygget mellem 1769 og 1798 og 1851 (Historiske huse)

Matr.nr. 87 †

Matrikel
1689 101
1756 108
1806 87
1894 Sammenlagt med 1806 88, til: 87 & 88

Ejere
1689 Hans Boye, kleinsmed
1756 Peder Mortensen, brændevinsbrænder
1806 Staal, madam

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 101
1756 Pilestræde 108
1806 Pilestræde 87

Husnumre
1859 Pilestræde 31

Matr.nr. 87 & 88 (fra 1953: 87)

Matrikel
1894 Sammensat af 87 & 88
2008 87 (nyt nummer)

Ejere
2008 Mthp A/S

Matrikulære husnumre
1894 Pilestræde 29-31
2008 Pilestræde 29-31

Opførelsesår
1895 for cand. jur Th. Juncker (Bygningsattest)

Matr.nr. 88 †

Matrikel
1689 102
1756 109
1806 88
1894 Sammenlagt med 1806 87, til: 87 & 88

Ejere
1689 Timoteus Stub, skrædder
1756 Christian Kiærs enke
1806 Staal, madam

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 102
1756 Pilestræde 109
1806 Pilestræde 88

Husnumre
1859 Pilestræde 29

Matr.nr. 89

Matrikel
1689 103
1756 110
1806 89
2008 89

Ejere
1689 Jens Pedersen, skrædder
1756 Martin Samuel Saal, skrædder
1806 Polycarpius Rydendahl, possementmager
2008 Ejd Silkegade 11 Matr Nr 43 (!)

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 103
1756 Pilestræde 110
1806 Pilestræde 89

Husnumre
1859 Pilestræde 27
2008 Pilestræde 27

Opførelsesår
1784-86 af bygmester Johan Peter Boye Junge (Historiske huse)

Matr.nr. 90 †

Matrikel
1689 104
1756 111
1806 90
1889 Sammenlagt med 91 & 92, til: 90, 91 & 92

Ejere
1689 Jørgen Grontler, rotgiesser
1756 Hans Jensen Høyer, stolemager
1806 Anton N. Smidt, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 104
1756 Pilestræde 111
1806 Pilestræde 90

Husnumre
1859 Pilestræde 25

Matr.nr. 90, 91 & 92 †

Matrikel
1889 Sammensat af 1806 90 og 91 & 92
1903 Henlagt til 45

Ejere

Matrikulære husnumre
1889 Pilestræde 23-25

Matr.nr. 91 †

Matrikel
1689 105
1756 112
1806 91
1836 Sammenlagt med 1806 92, til: 91 & 92

Ejere
1689 105: Niels Nielsen, tømmermand. – 106: Andreas Liebester, kreppinmager
1756 112: Carl Henrik Orm, skrædder. – 113. Jørgen Jensen Veilby
1806 Johan Mente, børstenbinder

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 105 og 106
1756 Pilestræde 112-113
1806 Pilestræde 91

Matr.nr. 91 & 92 †

Matrikel
1836 Sammensat af 1806 91 og 1806 92
1889 Sammenlagt med 1806 90, til: 90, 91 & 92

Ejere

Matrikulære husnumre
1836 Pilestræde 91 & 92

Husnumre
1859 Pilestræde 23

Matr.nr. 92 †

Matrikel
1689 106
1756 113
1806 92
1836 Sammenlagt med 1806 91, til: 91 & 92

Ejere
1689 105: Niels Nielsen, tømmermand. – 106. Andreas Liebester, kreppinmager
1756 112: Carl Henrik Orm, skrædder. – 113: Jørgen Jensen Veilbye
1806 Ole Sørensen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 105 og 106
1756 Pilestræde 112-113
1806 Pilestræde 92

Matr.nr. 93 †

Matrikel
1689 107
1756 114
1806 93
1874 Sammenlagt med 1806 94, til: 93 & 94

Ejere
1689 Christoffer Meyer
1756 Stolemager Niels Nielsen Høys enke
1806 Jens A. Gierløv

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 107
1756 Pilestræde 114
1806 Pilestræde 93

Husnumre
1859 Pilestræde 21

Matr.nr. 93 & 94 †

Matrikel
1874 Sammensat af 1806 93 og 1806 94
1903 Henlagt til 1806 45

Ejere

Husnumre
1874 Pilestræde 19-21/Silkegade 15

Matr.nr. 94 †

Matrikel
1689 59 (del af) 59 og 1689 60 (del af)
1756 62 (del af, senere betegnet 1756 62 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 62 (uden litrering)
1806 94
1874 Sammenlagt med 1806 93, til: 93 & 94

Ejere
1689 59: von Jessen, etatsråd. – 60: Maria, enke efter doktor Johan Svane
1756 62: Johan Christoph Peitz
1806 Christian Scholborg, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Silkegade 59/Pilestræde 59*. - Silkegade 60
1756 Silkegade 62/Pilestræde 62*
1806 Pilestræde 94

Husnumre
1859 Pilestræde 19/Silkegade 15

Matr.nr. 95 †

Matrikel
1689 69
1756 70
1806 95
1930 Henlagt til 46 & 96

Ejere
1689 Silkehuset, beboet af Jochum Bøchmann
1756 Konventhuset
1806

Matrikulære husnumre
1689 Silkegade 69/Pilestræde 69*
1756 Pilestræde 70/Silkegade 70*
1806 Pilestræde 95/Silkegade 95*

Husnumre
1859 Pilestræde 17/Silkegade 10

Matr.nr. 96 †

Matrikel
1689 70 (del af)
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 A)
1806 96
1883 Sammenlagt med 1806 46, til 46 & 96

Ejere
1689 Ole Hansen, overzahlmester
1756 Frederik Horn, politimester
1806 Gerner, frue

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 70
1756 Pilestræde 71
1806 Pilestræde 96

Husnumre
1859 Pilestræde 15

Matr.nr. 97 †

Matrikel
1689 70 (del af)
1756 71 (del af, senere betenget 71 B)
1806 97
1931 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Ole Hansen, overzahlmester
1756 Frederik Horn, politimester
1806 Christian Fæderholdt, hyrekusk

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 70
1756 Pilestræde 71
1806 Pilestræde 97

Husnumre
1859 Pilestræde 13

Matr.nr. 98 †

Matrikel
1689 71
1756 72
1806 98
1907 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Claus Carstensen, taxadør
1756 David Reich
1806 Joseph Isaak, handler

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 71
1756 Pilestræde 72
1806 Pilestræde 98

Husnumre
1859 Pilestræde 11

Matr.nr. 99 †

Matrikel
1689 72
1756 73
1806 99
1899 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Enken efter Frederik Drejer, vintapper
1756 Bernt Wessely, jøde
1806 Thomas Refsdahl

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 72
1756 Pilestræde 73
1806 Pilestræde 99

Husnumre
1859 Pilestræde 9

Matr.nr. 100 †

Matrikel
1689 73
1756 74
1806 100
1897 Sammenlagt med 1806 101, til: 100 & 101

Ejere
1689 Niels Nielsen Aal, skrædder
1756 Michael Hetzel og Joseph Rong, glashandlere
1806 Paulus Bierkle

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 73
1756 Pilestræde 74
1806 Pilestræde 100

Husnumre
1859 Pilestræde 7

Matr.nr. 100 & 101 †

Matrikel
1897 Sammensat af 1806 100 og 1806 101
1931 Henlagt til 1806 53

Ejere

Matrikulære husnumre
1897 Pilestræde 5-7

Matr.nr. 101 †

Matrikel
1689 74
1756 75
1806 101
1897 Sammenlagt med 1806 100, til: 100 & 101

Ejere
1689 Enken efter skrædder Rolf
1756 Johan Christian Herig, sværtfeger
1806 Ebbe Rasmussen, pottehandler

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 74
1756 Pilestræde 75
1806 Pilestræde 101

Husnumre
1859 Pilestræde 5

Matr.nr. 102 †

Matrikel
1689 75
1756 76
1806 102
1931 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Jochum Lux, drejer
1756 Drejer Henrik Lucassens enke
1806 Johan Opitz, kunstdrejer

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 75
1756 Pilestræde 76
1806 Pilestræde 102

Husnumre
1859 Pilestræde 3

Matr.nr. 103 †

Matrikel
1689 77
1756 78
1806 103
1995 Henlagt til 1806 57

Ejere
1689 Christoffer, urmager
1756 Nikolaj Rasmussen, skrædder
1806 Johan Weidenhaupts enke, sværtfeger

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 77
1756 Pilestræde 78
1806 Pilestræde 103

Husnumre
1859 Pilestræde 4

Matr.nr. 104 †

Matrikel
1689 78
1756 79
1806 104
1946 Henlagt til 1806 105

Ejere
1689 Didrik Liebendanz, fægtemester
1756Anders Jensen Riiber, handskemager
1806 Johan Rydberg, handskemager

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 78
1756 Pilestræde 79
1806 Pilestræde 104

Husnumre
1859 Pilestræde 6

Matr.nr. 105

Matrikel
1689 79
1756 80
1806 105
1946 Hertil henlagt 1806 104
2008 105

Ejere
1689 Herman Ermanding, perlestikker
1756 Galanterikræmmer Samuel Martins enke
1806 Jørgen Møller
2008 APS Kbil 38 Nr. 2552

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 79
1756 Pilestræde 80
1806 Pilestræde 105

Husnumre
1859 Pilestræde 8
1946 Pilestræde 6-8
2008 Pilestræde 6-8

Opførelsesår
Pilestræde 6: 1752 (Kuas). – Pilestræde 8: 1752 for Magdelaine Elisebath de Coeur. Ombygget før 1762, i 1816 og 1888-91 (Historiske huse)

Matr.nr. 106 †

Matrikel
1689 80
1756 81
1806 106
1962 Henlagt til 375

Ejere
1689 Enken efter Pilou
1756 Jens Stier, skrædder
1806 Conrad Dreves, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 80
1756 Pilestræde 81
1806 Pilestræde 106

Husnumre
1859 Pilestræde 10

Matr.nr. 107 †

Matrikel
1689 81
1756 82
1806 107
1962 Henlagt til 375

Ejere
1689 Jørgen Sørensen
1756 Christen Pedersen Attrup, brændevinsbrænder
1806 Lauritz Bergstrøm, kobbersmed

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 81
1756 Pilestræde 82
1806 Pilestræde 107

Husnumre
1859 Pilestræde 12

Matr.nr. 108 †

Matrikel
1689 82
1756 83
1806 108
1898 Henlagt til 1806 109

Ejere
1689 Enken efter Christian Laursen, kok
1756 Joh. Christian Burchhardt
1806 Christian G. Weber, farver

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 82
1756 Pilestræde 83
1806 Pilestræde 108

Husnumre
1859 Pilestræde 14

Matr.nr. 109 †

Matrikel
1689 83
1756 84
1806 109
1898 Hertil henlagt 1806 108 og 1806 110
1899 Indbefattet i 375, 376 og 377, samt udlagt til gade

Ejere
1689 Poul Fribert, skrædder
1756 Hans Sørensen, brændevinsbrænder
1806 Rasmus Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 83
1756 Pilestræde 84
1806 Pilestræde 109

Husnumre
1859 Pilestræde 16

Matr.nr. 110 †

Matrikel
1689 84
1756 85
1806 110
1898 Henlagt til 1806 109

Ejere
1689 Peder Dantih
1756 Engelhardt Stich, grovsmed
1806 Andreas Lund, sadelmager

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 84
1756 Pilestræde 85
1806 Pilestræde 110

Husnumre
1859 Pilestræde 18

Matr.nr. 111 †

Matrikel
1689 85
1756 86
1806 111
1899 Indbefattet i 376 og 377, samt udlagt til gade

Ejere
1689 Mikkel Klent, trompeter
1756 Joseph Scher, glashandler
1806 Didrik Berntz, kleinsmed

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 85
1756 Pilestræde 86
1806 Pilestræde 111

Husnumre
1859 Pilestræde 20

Matr.nr. 112 †

Matrikel
1689 86
1756 87
1806 112
1902 Henlagt til 376 og udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Laurids Jensen, skrædder
1756 Hans Henrik Borchers, sværtfeger
1806 Jens Christensen, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 86
1756 Pilestræde 87
1806 Pilestræde 112

Husnumre
1859 Pilestræde 22

Matr.nr. 113 †

Matrikel
1689 87
1756 88
1806 113
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 233, til: 113 & 233

Ejere
1689 Ole Larsen, skrædder
1756 Johan Jagenreuter, guldsmed
1806 Jacob Catala, kammager

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 87/Antonistræde 87*
1756 Pilestræde 88
1806 Pilestræde 113/Antonistræde 113*

Matr.nr. 113 & 233 †

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 113 og 1806 233
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Antonistræde 133 & 233/Pilestræde 133 & 233

Husnumre
1859 Antonistræde 2/Pilestræde 24
1901 Antonigade 2/Pilestræde 24

Matr.nr. 114 †

Matrikel
1689 88
1756 89
1806 114
1961 Henlagt til 1806 248

Ejere
1689 Jørgen Langholt, bager
1756 Paul Watzen, bager
1806 Jacob Jansen, bager

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 88/Antonistræde 88*
1756 Pilestræde 89/Antonistræde 89*
1806 Pilestræde 114/Antonistræde 114*

Husnumre
1859 Antonistræde 1/Pilestræde 26
1901 Antonigade 1/Pilestræde 26

Matr.nr. 115 †

Matrikel
1689 89
1756 90
1806 115
1961 Henlagt til 1806 248

Ejere
1689 Niels Jacobsen
1756 Peder Larsen, øltapper
1806 Schentscher
2008

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 89
1756 Pilestræde 90
1806 Pilestræde 115

Husnumre
1859 Pilestræde 28

Matr.nr. 116 †

Matrikel
1689 90
1756 91
1806 116
1900 Sammenlagt med 1806 117, til: 116 & 117

Ejere
1689 Søren Jensen, blytækker
1756 Thor Peder Qvist, kongelig schweitzer
1806 Magnus Strømberg, kandestøber

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 90
1756 Pilestræde 91
1806 Pilestræde 116

Husnumre
1859 Pilestræde 30

Matr.nr. 116 & 117 †

Matrikel
1900 Sammensat af 1806 116 og 1806 117
1961 Henlagt til 1806 248

Ejere

Matrikulære husnumre
1900 Pilestræde 30-32

Matr.nr. 117 †

Matrikel
1689 91
1756 92
1806 117
1900 Sammenlagt med 1806 116, til: 116 & 117

Ejere
1689 Hans Fridz, destillerer
1756 Frederik Cardinal, vintapper
1806 Hartvig Soldin, boghandler

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 91
1756 Pilestræde 92
1806 Pilestræde 117

Husnumre
1859 Pilestræde 32

Matr.nr. 118 †

Matrikel
1689 92
1756 93
1806 118
1824 Delt i 118 A og 118 B

Ejere
1689 Anders Larsen
1756 Jens Rasmussen, brygger
1806 Brødrene Berling, bogtrykker og brygger

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 92, Gammel Mønt 92*
1756 Pilestræde 93, Gammel Mønt 93*
1806 Pilestræde 118, Gammel Mønt 118*

Matr.nr. 118 A †

Matrikel
1824 Parcel af 1806 118
1920 Henlagt til 248 & 249

Ejere

Matrikulære husnumre
1824 Pilestræde 118 A

Husnumre
1859 Pilestræde 34

Matr.nr. 118 B †

Matrikel
1824 Frasepareret 1806 118
1937 Henlagt til 248 & 249

Ejere

Matrikulære husnumre
1824 Gammel Mønt 118 B

Husnumre
1859 Gammel Mønt 11

Matr.nr. 119 †

Matrikel
1689 93
1756 94
1806 119
1929 Henlagt til 248 & 249

Ejere
1689 Jørgen Borchmann, snedker
1756 Christopher Horn, skomager
1806 Knud H. Seidelin

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 93
1756 Pilestræde 94
1806 Pilestræde 119

Husnumre
1859 Pilestræde 36

Matr.nr. 120 †

Matrikel
1689 94
1756 95
1806 120
1806 Delt i 120 A og 120 B

Ejere
1689 Arvingerne efter magister Jørgen Ejlersen
1756 Christen Pedersen, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 94, Gammel Mønt 94*/Lille Regnegade 94*
1756 Pilestræde 95/Regnegade 95*
1806 Pilestræde 120/Sværtegade 120*/Gammel Mønt 120*

Matr.nr. 120 A †

Matrikel
1806 Frasepareret 1806 120
1929 Henlagt til 248 & 249

Ejere
1806 Samuel Jacobsen, handler

Matrikulære husnumre
1820 Pilestræde 120 A/Sværtegade 120 A*

Husnumre
1859 Pilestræde 38/Sværtegade 2

Matr.nr. 120 B †

Matrikel
1806 Parcel af 120
1832 Herfra separeret 120 C
1929 Henlagt til 248 & 249

Ejere
1806 Andr. Grønlund, brygger
1929 Henlagt til 248 & 249

Matrikulære husnumre
1807 Sværtegade 120 B

Husnumre
1859 Sværtegade 4

Matr.nr. 120 C †

Matrikel
1832 Parcel af 120 B
1936 Henlagt til 248 & 249

Ejere

Matrikulære husnumre
1832 Sværtegade 120 C

Husnumre
1859 Sværtegade 6

Matr.nr. 120 D †

Matrikel
1832 Parcel af 120 C
1955 Henlagt til 248

Ejere

Matrikulære husnumre
1832 Sværtegade 120 D/Gammel Mønt 120 D*

Husnumre
1859 Gammel Mønt 15/Sværtegade 8

Matr.nr. 121

Matrikel
1689 95 (del af)
1756 96 (del af, senere betegnet 1756 96 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 96 (uden litrering)
1806 121
2008 121

Ejere
1689 Enken efter Albert Hein
1756 Jens Lange, postforvalter
1806 J. C. Boch
2008 C.W. Obel Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 95/Lille Regnegade 95*
1756 Pilestræde 96/Regnegade 96*
1806 Pilestræde 121/Sværtegae 121*

Husnumre
1859 Pilestræde 40/Sværtegade 1
2008 Pilestræde 40/Sværtegade 1

Opførelsesår
1734-37 af murermester Gotfrid Schuster. Ombygget i 1812 og 1850 (Historiske huse)

Matr.nr. 122

Matrikel
1689 95 (del af)
1756 97
1806 122
1971 Hertil henlagt 1806 123
2008 122

Ejere
1689 Enken efter Albert Hein
1756 Jørgen Adolph Iborg. strømpevæver
1806 Chr. Muusfeldt, spisevært
2008 A/B Pilestræde 42 - 44

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 95/Lille Regnegade 95*
1756 Pilestræde 97
1806 Pilestræde 122

Husnumre
1859 Pilestræde 42
1971 Pilestræde 42-44
2008 Pilestræde 42-44

Opførelsesår
Pilestræde 42: 1784-86 af bygmester Johan Peter Boye Junge. – Pilestræde 44: Mellem 1730 og 1735 for skrædder Lorentz Dahl. Ombygget mellem 1770 og 1798 (Historiske huse)

Matr.nr. 123 †

Matrikel
1689 95 (del af)
1756 98
1806 123
1971 Henlagt til 1806 122

Ejere
1689 Enken efter Albert Hein
1756 Holst, madam
1806 Philip Mundts enke, madam

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 95/Lille Regnegade 95*
1756 Pilestræde 98
1806 Pilestræde 123

Husnumre
1859 Pilestræde 44

Matr.nr. 124

Matrikel
1689 95 (del af)
1756 99
1806 124
2008 124

Ejere
1689 Enken efter Albert Hein
1756 Matthias Liunge, visiterer
1806 Axel Johnsen, kommissionær
2008 Inger Pedersen

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 95/Lille Regnegade 95*
1756 Pilestræde 99
1806 Pilestræde 134

Husnumre
1859 Pilestræde 46
2008 Pilestræde 46

Opførelsesår
1730-36 for obervisitør Matthias Lynge. Ombygget 1768, 1801 og 1837 (Historiske huse)

Matr.nr. 125

Matrikel
1689 95 (del af)
1756 100
1806 125
2008 125

Ejere
1689 Enken efter Albert Hein
1756 Joh. Petersen Behken, skomager
1806 David Marx
2008 APS Kompl Selsk København Centrum

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 95/Lille Regnegade 95*
1756 Pilestræde 100
1806 Pilestræde 125

Husnumre
1859 Pilestræde 48
2008 Pilestræde 48

Opførelsesår
1860 af arkitekt H. C. Stilling for Carolineskolen (Weilbach)

Matr.nr. 126

Matrikel
1689 96 og 1689 97
1756 101 (1689/96) og 1756 102 (1689/97)
1806 126
2008 126

Ejere
1689 96: Enken efter snedker Villum Schar. – 97: Søren Mortensen, visiterer
1756 101: Halvor Gundersens enke. – 102: Nicolaj Schultz
1806 David Marx
2008 Bs-Data APS

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 96 og 97
1756 Pilestræde 101 og 102
1806 Pilestræde 126

Husnumre
1859 Pilestræde 50
2008 Pilestræde 50

Opførelsesår
1844 for hattemager D. F. Marx (Historiske huse)

Matr.nr. 127 †

Matrikel
1689 108 (del af)
1756 103
1806 127
1888 Sammenlagt med 1806 128, til: 127 & 128

Ejere
1689 Johan Irgens
1756 Ole Nielsen Piber, skomager
1806 Afgangne Johan Schultz’s arvinger

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 108/Pilestræde 108*
1756 Pilestræde 103
1806 Pilestræde 127

Husnumre
1859 Pilestræde 52

Matr.nr. 127 & 128 (fra 1953: 127)

Matrikel
1888 Sammensat af 1806 127 og 1806 128
1953 Betegnet 127 (nyt nummer)
2008 127

Ejere
2008 Ejd Kongegården/Lægernes Pensionsk

Husnumre
1888 Møntergade 2/Pilestræde 52
2008 Møntergade 2/Pilestræde 52

Opførelsesår
1888 for urtekræmmer W. Liebst (Bygningsattest)

Matr.nr. 128 †

Matrikel
1689 108 (del af)
1756 104
1806 128
1888 Sammenlagt med 1806 127, til: 128 & 129

Ejere
1689 Johan Irgens
1756 Jens Enevoldsen
1806 Magnus & Valentin, fabrikører

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 108/Pilestræde 108*
1756 Pilestræde 104/Møntergade
1806 Pilestræde 128/Møntergade 128*

Husnumre
1859 Møntergade 2/Pilestræde 54

Matr.nr. 129

Matrikel
1689 108 (del af)
1756 115
1806 129
2008 129

Ejere
1689 Johan Irgens
1756 Knud Sørensen
1806 Guldbrand Guldbrandsen, lysestøber
2008 Unicorn Leasing A/S

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 108/Pilestræde 108*
1756 Møntergade 115
1806 Møntergade 129

Husnumre
1859 Møntergade 4
2008 Møntergade 4

Opførelsesår
1730-37 for bødker Jan Jansen. Ombygget 1775 og 1830’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 130

Matrikel
1689 109
1756 116
1806 130
2008 130

Ejere
1689 Bernt Langemach, visiterer
1756 Jørgen Wichmann, tærtebager
1806 Jacob Kiølstrup, ved Holmen
2008 E/F Møntergade 6

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 109
1756 Møntergade 116
1806 Møntergade 130

Husnumre
1859 Møntergade 6
2008 Møntergade 6

Opførelsesår
Mellen 1730 og 1749. Ombygget i 1775 (Historiske huse)

Matr.nr. 131

Matrikel
1689 110
1756 117
1806 131
2008 131

Ejere
1689 Hans Krabbe, prammand
1756 Peder Pedersen Leedt, billedhugger
1806 Peder Leed
2008 Ejendommen Møntergade 8 Aps

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 110
1756 Møntergade 117
1806 Møntergade 131

Husnumre
1859 Møntergade 8
2008 Møntergade 8

Opførelsesår
1730-35 for billedhugger Henrich Schacht. Ombygget mellem 1829 og 1832 (Historiske huse)

Matr.nr. 132

Matrikel
1689 111
1756 118
1806 132
2008 132

Ejere
1689 Morten Clemmendsen, fyrbøder
1756 Skrædder Jochum Buchholtz’ enke
1806 Jørgen Munck, rodemester
2008 E/F Møntergade 10

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 111
1756 Møntergade 118
1806 Møntergade 132

Husnumre
1859 Møntergade 10
2008 Møntergade 10

Opførelsesår
1732 for Jonas Bertelsen. muligvis af murermester Hans Jacob Blackwell (Historiske huse)

Matr.nr. 133

Matrikel
1689 112
1756 119
1806 133
2008 133

Ejere
1689 Henrik Pedersen, skrædder
1756 Henrik Hellesen
1806 Pierre Cathala, kammager
2008 Vagn Ivan Halskov Vestergaard

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 112
1756 Møntergade 119
1806 Møntergade 133

Husnumre
1859 Møntergade 12
2008 Møntergade 12

Opførelsesår
1730-34 for kobbersmed Morten Andersen. Ombygget 1851 (Historiske huse)

Matr.nr. 134

Matrikel
1689 113
1756 120
1806 134
2008 134

Ejere
1689 Tor Nielsen, blytækker
1756 Niels Juul, murersvend
1806 Gotfred Gegner, skrædder
2008 Sten Valling Rasmussen

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 113
1756 Møntergade 120
1806 Møntergade 134

Husnumre
1859 Møntergade 14
2008 Møntergade 14

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1736 for murersvend Niels Hansen Juul. Ombygget 1763 (Historiske huse)

Matr.nr. 135

Matrikel
1689 114
1756 121
1806 135
2008 135

Ejere
1689 Jens Christensen, høker
1756 Henrik Christensen Borch
1806 Jacob Ballin & Trier
2008 Eriksholms Ejendomsselskab APS

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 114
1756 Møntergade 121
1806 Møntergade 135

Husnumre
1859 Møntergade 16
2008 Møntergade 16

Opførelsesår
1730-41, sandsynligvis for sømand Henrich Christensen Borch. Ombygget mellem 1766 og 1787 (Historiske huse)

Matr.nr. 136 †

Matrikel
1689 116
1756 122
1806 136
1907 Indbefattet i 385

Ejere
1689 Knud Storm, islandsk købmand
1756 Anders Nielsen, brændevinsbrænder
1806 Hans Wilhelm Ibsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 116/Gammel Mønt 116*
1756 Gammel Mønt 122
1806 Møntergade 136/Gammel Mønt 136*

Husnumre
1859 Gammel Mønt 36/Møntergade 20

Matr.nr. 137 †

Matrikel
1689 117
1756 123
1806 137
1907 Indbefattet i 384 og 385

Ejere
1689 Niels Thommesen, hattemagersvend
1756 Niels Madsen, bødker
1806 Lorentz Hansen, bødker

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 117
1756 Møntergade 123
1806 Møntergade 137

Husnumre
1859 Møntergade 22

Matr.nr. 138 †

Matrikel
1689 118
1756 124
1806 138
1907 Indbefattet i 384, 385 og 388, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jens Larsen, pottemager
1756 Frantz Eriksen Berg, snedker
1806 Johan Keyser, sadelmager

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 118
1756 Møntergade 124
1806 Møntergade 138

Husnumre
1859 Møntergade 24

Matr.nr. 139 †

Matrikel
1689 128 og 119 (del af)
1756 125 (1689/119, del af) og 1756 147 (1689/128)
1806 139
1907 Indbefattet i 383, 384, 385, 386 og 388, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 119: De fattiges sjæleboder. – 128: De fattiges hus og have
1756 125: De Fattiges Boder. – 147: Helliggejst Kirkes Fattigkirkegård
1806 Adolph Adler, bødker

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 119. – Gammel Mønt 128
1756 Møntergade 125. – Gammel Mønt 147
1806 Møntergade 139

Husnumre
1859 Gammel Mønt 34, Møntergade 26

Matr.nr. 140 †

Matrikel
1689 119 (del af)
1756 126
1806 140
1907 Indbefattet i 386, 387 og 388, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 De fattiges sjæleboder
1756 De fattiges boder
1806 Poul Fechtels Hospital

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 119
1756 Møntergade 126
1806 Møntergade 140

Husnumre
1859 Møntergade 28

Matr.nr. 141 †

Matrikel
1689 123 (del af)
1756 127
1806 141
1907 Indbefattet i 387, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Christen Larsen
1756 Ole Aasmundsen, skibstømmermand
1806 Hans Hagelskiær

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 123, Møntergade 123*
1756 Møntergade 127
1806 Møntergade 141

Husnumre
1859 Møntergade 30

Matr.nr. 142 †

Matrikel
1689 120
1756 128
1806 142
1907 Indbefattet i 387

Ejere
1689 Knud Mortensen
1756 Tobias Pfeiffer, tømmersvend
1806 Andreas Wellerup, rodemester

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 120
1756 Møntergade 128
1806 Møntergade 142

Husnumre
1859 Møntergade 32

Matr.nr. 143 †

Matrikel
1689 221 (del af)
1756 129
1806 143
1907 Indbefattet i 387, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Boyesen, vantmager
1756 Frederik Helmersen, skibstømmermand
1806 Chrsitian Kramer

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 121/Gothersgade 121*
1756 Møntergade 129
1806 Møntergade 143

Husnumre
1859 Møntergade 34

Matr.nr. 144 †

Matrikel
1689 121 (del af)
1756 130
1806 144
1907 Indbefattet i 387, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Boyesen, vantmager
1756 Johan Henrik Hinckels enke
1806 Christian Ferdinand Danielsen

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 121/Gothersgade 121*
1756 Møntergade 130/Gothersgade 130*
1806 Møntergade 145/Gothersgade 145*

Husnumre
1859 Gothersgade 53/Møntergade 36

Matr.nr. 145 †

Matrikel
1689 129
1756 148
1806 145
1907 Indbefattet i 384, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Mikkel Pedersen, væver
1756 Peder Sørensen, bryggersvend
1806 Jeppe Nielsen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 129
1756 Gammel Mønt 148
1806 Gammel Mønt 145

Husnumre
1859 Gammel Mønt 32

Matr.nr. 146 †

Matrikel
1689 130
1756 149
1806 146
1907 Indbefattet i 383 og 384, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johan Sonnemann, snedker
1756 Skrædder Jacob Helmers enke
1806 Ludvig Peecksen

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 130
1756 Gammel Mønt 149
1806 Gammel Mønt 146

Husnumre
1859 Gammel Mønt 30

Matr.nr. 147 †

Matrikel
1689 131
1756 150
1806 147
1907 Indbefattet i 383 og 384, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Mikkel Jensen, brændevinsbrænder
1756 Peder Jungmand, skrædder
1806 Ole Birck, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 131
1756 Gammel Mønt 150
1806 Gammel Mønt 147

Husnumre
1859 Gammel Mønt 28

Matr.nr. 148 †

Matrikel
1689 132 og 1689 133
1756 151 (1689/132) og 1756 152 (1689/133)
1806 148
1907 Indbefattet i 383, 384 og 388, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 132: Mikkel Jensen, brændevinsbrænder. – 133: Peder Bendsen, brændevinsbrænder
1756 151-152: Søren Jørgensen, snedker
1806 Johan Frederik Reinhardt

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 132 og 133
1756 Gammel Mønt 151 og 152
1806 Gammel Mønt 148

Husnumre
1859 Gammel Mønt 26

Matr.nr. 149 †

Matrikel
1689 134
1756 153
1806 149
1907 Indbefattet i 383, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Gunder Børgesen, murermester
1756 Anders Lauritzen
1806 Afgangne Lars Lindstorff

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 134
1756 Gammel Mønt 153
1806 Gammel Mønt 149

Husnumre
1859 Gammel Mønt 24

Matr.nr. 150 †

Matrikel
1689 135 (del af)
1756 154
1806 150
1908 Indbefattet i 383, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jacob Jacobsen, urtegårdsmand
1756 Niels Kønsberg, garver
1806 Henrik Ekkert, hjulmand

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 135
1756 Gammel Mønt 154
1806 Gammel Mønt 150

Husnumre
1859 Gammel Mønt 22

Matr.nr. 151 †

Matrikel
1689 135 (del af)
1756 155
1806 151
1907 Indbefattet i 383, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jacob Jacobsen, urtegårdsmand
1756 Bode, snedker
1806 Lars Qvist, trådfabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 135
1756 Gammel Mønt 155
1806 Gammel Mønt 150

Husnumre
1859 Gammel Mønt 20

Matr.nr. 152 †

Matrikel
1689 136
1756 156
1806 152
1907 Indbefattet i 383, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Poul Monsen, tømermand
1756 Hans Jacob Knudsen, gørtler
1806 Christopher Brasch

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 136
1756 Gammel Mønt 156
1806 Gammel Mønt 152

Husnumre
1859 Gammel Mønt 18

Matr.nr. 153 †

Matrikel
1689 137
1756 157
1806 153
1908 Indbefattet i 392, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Peder Jensen, brændevinsbrænder
1756 Johan Georg Nagel
1806 Christian P. Heist, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 137
1756 Gammel Mønt 157
1806 Gammel Mønt 153

Husnumre
1859 Gammel Mønt 16

Matr.nr. 154 †

Matrikel
1689 138
1756 158
1806 154
1907 Indbefattet i 389, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Gregersen, skipper
1756 Anfer Sørensen, skomager
1806 Anders Møllers enke

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 138
1756 Gammel Mønt 158
1806 Gammel Mønt 154

Husnumre
1859 Gammel Mønt 14

Matr.nr. 155 †

Matrikel
1689 139 og 1689 140
1756 159
1806 155
1907 Indbefattet i 389 og 392, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 139: Mathias Lange, snedker. – 140: Per Rasmussen, tømmersvend
1756 Frederik Jasmand
1806 Hans Mortensen, handskemager

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 139 og 140
1756 Gammel Mønt 159
1806 Gammel Mønt 155

Husnumre
1859 Gammel Mønt 12

Matr.nr. 156 †

Matrikel
1689 141
1756 160
1806 156
1907 Indbefattet i 389, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Bent, nagelsmed
1756 Carl Leonard Meiting, urtekræmmer
1806 Carl Meitting

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 141/Regnegade 141
1756 Gammel Mønt 160/Regnegade 160*
1806 Gammel Mønt 156/Store Regnegade 156*

Husnumre
1859 Gammel Mønt 10/Store Regnegade 1

Matr.nr. 157

Matrikel
1689 174 (del af)
1756 161
1806 157
2008 157

Ejere
1689 Enken efter Peder Sørensen
1756 Anders Hansen, brændevinsbrænder
1806 Becks enke
2008 Atlas Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 174/Gammel Mønt 174*
1756 Regnegade 161
1806 Gammel Mønt 157/Sværgade 157*

Husnumre
1859 Gammel Mønt 17/Sværtegade 11
2008 Gammel Mønt 17/Sværtegade 11

Opførelsesår
1730-37, sandsynligvis for snedker Hans Kock. Ombygget 1876 (Historiske huse)

Matr.nr. 158

Matrikel
1689 142 og 1689 143
1756 162
1806 158
2008 158

Ejere
1689 142: Enken efter pitserstikker Lorens Clausen. – 143: Peder Bendixen Helsingør
1756 Peder Pedersen Bjørn, bager
1806 Christian Bentin, bager
2008 E/F Gammel Mønt 19

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 142 og 143
1756 Gammel Mønt 162
1806 Gammel Mønt 158

Husnumre
1859 Gammel Mønt 19
2008 Gammel Mønt 19

Opførelsesår
1732 for bager Jacob Nielsen Kölmer. Ombygget mellem 1767 og 1780 (Historiske huse)

Matr.nr. 159

Matrikel
1689 144
1756 163
1806 159
2008 159

Ejere
1689 Axel Rasmussen, væver
1756 Arve Bendtsen Kiær, islandsk købmand
1806 Ulrik Selmer
2008 E/F Gammel Mønt 21

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 144
1756 Gammel Mønt 163
1806 Gammel Mønt 159

Husnumre
1859 Gammel Mønt 21
2008 Gammel Mønt 21

Opførelsesår
1730-37, sandsynligvis for skomager Morten Eriksen. Ombygget 1755-60 (Historiske huse)

Matr.nr. 160

Matrikel
1689 145
1756 164
1806 160
2008 160

Ejere
1689 Søren Nielsen, nagelsmed
1756 Frederik Olsen, matros
1806 Peder Grønvald
2008 Thomas Flint Olsen

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 145
1756 Gammel Mønt 164
1806 Gammel Mønt 160

Husnumre
1859 Gammel Mønt 23
2008 Gammel Mønt 23

Opførelsesår
1730-35 for matros Frederik Olsen. Ombygget før 1765 og 1804 (Historiske huse)

Matr.nr. 161

Matrikel
1689 146 og 1689 147
1756 165
1806 161
2008 161

Ejere
1689 146: Mogens Vichtersen, sejlingsmand. – Mons Olsen, sejlingsmand
1756 Niels Jensen, brændevinsbrænder
1806 Henrik Welmann
2008 E/F Gammel Mønt 25

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 146 og 147
1756 Gammel Mønt 165
1806 Gammel Mønt 161

Husnumre
1859 Gammel Mønt 25
2008 Gammel Mønt 25

Opførelsesår
1729 for brændevinsbrænder Søren Jensen Klarup. Ombygget 1767 og mellem 1769 og 1789 (Historiske huse)

Matr.nr. 162

Matrikel
1689 148
1756 166
1806 162
2008 162

Ejere
1689 Peder Jensen, knapmager
1756 Morten Pedersen, skipper
1806 Nikolaj Fr. Teller, skrædder
2008 Jens Eigil Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 148
1756 Gammel Mønt 166
1806 Gammel Mønt 162

Husnumre
1859 Gammel Mønt 27
2008 Gammel Mønt 27

Opførelsesår
1730-35 for skipper Rasmus Busch. Ombygget 1793-94 (Historiske huse)

Matr.nr. 163

Matrikel
1689 149 (del af)
1756 167
1806 163
2008 163

Ejere
1689 Enken efter magister Jørgen Hammer
1756 Bartra Duncher, brændevinsbrænder
1806 Niels P. Nørgaard, brændevinsbrænder
2008 E/F Gammel Mønt 29

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 149
1756 Gammel Mønt 167
1806 Gammel Mønt 163

Husnumre
1859 Gammel Mønt 29
2008 Gammel Mønt 29

Opførelsesår
1730-35 for tømrersvend Didrik Pedersen Munch. Ombygget mellem 1735 og 1743, i 1773 og i 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 164

Matrikel
1689 149 (del af)
1756 168
1806 164
2008 164

Ejere
1689 Enken efter magister Jørgen Hammer
1756 Bernt Huncke, snedker
1806 Gotfried Tietke, knapmager
2008 E/F " Det Røde Hus"

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 149
1756 Gammel Mønt 168
1806 Gammel Mønt 164

Husnumre
1859 Gammel Mønt 31
2008 Gammel Mønt 31

Opførelsesår
1732 for snedkermester Bernhart Hynicke. Ombygget før 1754 og i 1831 (Historiske huse)

Matr.nr. 165

Matrikel
1689 149 (del af)
1756 169
1806 165
2008 165

Ejere
1689 Enken efter magister Jørgen Hammer
1756 Johan Dahlgaard, stadstambur
1806 Herman Schebel, kleinsmed
2008 A/S Esplanaden

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 149
1756 Gammel Mønt 169
1806 Gammel Mønt 165

Husnumre
1859 Gammel Mønt 33
2008 Gammel Mønt 33

Opførelsesår
1730-36 for snedkermester Johan Adam Snabel. Ombygget før 1779 (Historiske huse)

Matr.nr. 166

Matrikel
1689 150 (del af)
1756 170
1806 166
2008 166

Ejere
1689 Enken efter magister Jørgen Hammer
1756 Johan Conrad Lykke, skrædder
1806 Johann Leuches arvinger
2008 Wilhelm Malling

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 150
1756 Gammel Mønt 170
1806 Gammel Mønt 166

Husnumre
1859 Gammel Mønt 35
2008 Gammel Mønt 35

Opførelsesår
1730-36 for skrædder Johan Christoffer Löcher. Ombygget mellem 1760 og 1780 og mellem
1835 og 1853 (Historiske huse)

Matr.nr. 167

Matrikel
1689 150 (del af)
1756 171
1806 167
2008 167

Ejere
1689 Enken efter magister Jørgen Hammer
1756 Anders Espersen Skov, høker
1806 Johan Olsens enke
2008 Kjeld Borch Vesth

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 150
1756 Gammel Mønt 171
1806 Gammel Mønt 167

Husnumre
1859 Gammel Mønt 37
2008 Gammel Mønt 37

Opførelsesår
1730-35 for possementmager Peder Jacobsen. Ombygget før 1793 og omkring 1850 (Historiske huse)

Matr.nr. 168

Matrikel
1689 150 (del af)
1756 172
1806 168
2008 168

Ejere
1689 Enken efter magister Jørgen Hammer
1756 Skræddernes Laugshus
1806 Skræddernes Laugshus
2008 Ivan Haakon Edeling

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 150
1756 Gammel Mønt 172
1806 Gammel Mønt 168

Husnumre
1859 Gammel Mønt 39
2008 Gammel Mønt 39

Opførelsesår
1731 for brændevinsbrænder Peder Byssing. Ombygget mellem 1748-87, i 1850 og igen før 1867 (Historiske huse)

Matr.nr. 169

Matrikel
1689 115
1756 173
1806 169
2008 169

Ejere
1689 Svend Hansen, skipper
1756 Hans Frederik Lentz, auktionsmand
1806 Chr. Schumacher
2008 E/F Gammel Mønt 41 m.fl.

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 115
1756 Gammel Mønt 173
1806 Gammel Mønt 169/Møntergade 169*

Husnumre
1859 Gammel Mønt 41/Møntergade 18
2008 Gammel Mønt 41

Opførelsesår
1730-34 for øltapper Andreas Tussing (Historiske huse)

Matr.nr. 170

Matrikel
1689 95 (del af)
1756 96 (del af, senere betegnet 1756 96 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 96 B
1806 170
2008 170

Ejere
1689 Enken efter Albert Hein
1756 Jens Lange, postforvalter
1806 Hans Ondrup
2008 Ejd.Matr.Nr.170 Købmager Kvarter V

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 95/Lille Regnegade 95*
1756 Pilestræde 96/Regnegade 96*
1806 Sværtegade 170

Husnumre
1859 Sværtegade 3
2008 Pilestræde 40 C/Sværtegade 3

Opførelsesår
Omkring 1730 af murermester Gotfrid Schuster. Ombygget 1791 (Historiske huse)

Matr.nr. 171

Matrikel
1689 175
1756 202
1806 171
2008 171

Ejere
1689 Nikolaj Luft, tømmermand
1756 Søren Sangstrup, instrumentmager
1806 Henrik Heichelmann, tøjsmed (?!)
2008 Nyboder Ejendomsaktieselskab/ Ejd

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 175
1756 Store Regnegade
1806 Sværtegade 171

Husnumre
1859 Sværtegade 5
2008 Sværtegade 5

Opførelsesår
1730-32 for skipper Ernst Brandt. Ombygget 1792 (Historiske huse)

Matr.nr. 172

Matrikel
1689 174 (del af)
1756 201 (del af, senere betegnet 1756 201 A)
1806 172
2008 172

Ejere
1689 Enken efter Peder Sørensen
1756 Johan Engelbrecht, skipper
1806 Johan Jacob Böy, skrædder
2008 E/F Sværtegade 7

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 174/Gammel Mønt 174*
1756 Store Regnegade 201
1806 Sværtegade 172

Husnumre
1859 Sværtegade 7
2008 Sværtegade 7

Opførelsesår
1736 for skipper Ernst Brandt. Ombygget 1791 og 1830 (Historiske huse)

Matr.nr. 173

Matrikel
1689 174 (del af)
1756 201 (del af, senere betegnet 1756 201 B)
1806 173
2008 173

Ejere
1689 Enken efter Peder Sørensen
1756 Johan Engelbrecht, skipper
1806 Joh. Lerra
2008 Flemming Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 174/Gammel Mønt 174*
1756 Store Regnegade 201
1806 Sværtegade 173

Husnumre
1859 Sværtegade 9
2008 Sværtegade 9

Opførelsesår
1756 for havnefoged Joh. Engelbrecht. Ombygget 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 174 †

Matrikel
1689 162
1756 185
1806 174
1908 Indbefattet i 389, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jens Sorberg, skipper
1756 Jochum Pedersen Kopper, knapmager
1806 August Wilhelm Reimann, knapmager

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 162
1756 Regnegade 185
1806 Store Regnegade 174

Husnumre
1859 Store Regnegade 3

Matr.nr. 175 †

Matrikel
1689 163
1756 186
1806 175
1908 Indbefattet i 389, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Ole Svendsen, arbejdskarl
1756 Jens Madsen, vandmester
1806 Christian Sørensen

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 163
1756 Regnegade 186
1806 Store Regnegade 175

Husnumre
1859 Store Regnegade 5

Matr.nr. 176 †

Matrikel
1689 164
1756 187
1806 176
1867 Sammenlagt med 1806 177, til: 176 & 177

Ejere
1689 Valentin Gartner, snedker
1756 Jochum Bendtsen, skomager
1806 Carl Meitting

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 164
1756 Regnegade 187
1806 Store Regnegade 176

Husnumre
1859 Store Regnegade 7

Matr.nr. 176 & 177 †

Matrikel
1867 Sammensat af 1806 176 og 1806 177
1908 Indbefattet i 389 og 391, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1867 Store Regnegade 7-9

Matr.nr. 177 †

Matrikel
1689 165 (del af)
1756 188
1806 177
1867 Sammenlagt med 1806 176, til: 176 & 177

Ejere
1689 Søren Olsen, murermester
1756 Hans Thommesen Thisted
1806 Søren Henriksen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 165
1756 Regnegade 188
1806 Store Regnegade 177

Husnumre
1859 Store Regnegade 9

Matr.nr. 178 †

Matrikel
1689 165 (del af)
1756 189
1806 178
1908 Indbefattet i 390, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Søren Olsen, murermester
1756 Lydert Holm, lysestøber
1806 Niels Vævers Enke

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 165
1756 Regnegade 189
1806 Store Regnegade 178

Husnumre
1859 Store Regnegade 11

Matr.nr. 179 †

Matrikel
1689 166
1756 190 og 1756 192
1806 179
1908 Indbefattet i 390, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Torbjørn Olsen, murermester
1756 190 og 192: Christian Henrik Nagel
1806 Johan F. Wagenknecht

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 166
1756 Regnegade 190. – Lille Regnegade 192*
1806 Store Regnegade 179, Lille Regnegade 179*

Husnumre
1859 Lille Regnegade 3, Store Regnegade 13

Matr.nr. 180 †

Matrikel
1689 160 (del af)
1756 191
1806 180
1908 Indbefattet i 390, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Mathies, murermester
1756 Nikolaj Nielsen, snustobakshandler
1806 Jens Christensen, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 160
1756 Regnegade 191/Store Regnegade 191*
1806 Store Regnegade 180*/Lille Regnegade 180

Husnumre
1859 Lille Regnegade 1/Store Regnegade 15

Matr.nr. 181 †

Matrikel
1689 167
1756 193
1806 181
1908 Indbefattet i 390, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Simon Mathiesen, skibstømmermand
1756 Giulio Guione, hofstukkatør
1806 Anders A. Holm, bødker

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 167
1756 Lille Regnegade 193
1806 Lille Regnegade 181

Husnumre
1859 Lille Regnegade 5

Matr.nr. 182 †

Matrikel
1689 168 og 1689 169 (del af)
1756 194
1806 182
1908 Indbefattet i 389, 390, 391 og 392, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 168-169: Christen Rasmussen, høker
1756 Christen Olsen, bager
1806 Carl Rose, bager

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 168 og 169
1756 Lille Regnegade 194
1806 Lille Regnegade 182

Husnumre
1859 Lille Regnegade 7

Matr.nr. 183 †

Matrikel
1689 169 (del af)
1756 195
1806 183
1908 Indbefattet i 391, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Christen Rasmussen, høker
1756 Jacob Thommesen, Det Lille Vognmands Laug
1806 F. Buchwaldt

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 169
1756 Lille Regnegade 195
1806 Lille Regnegade 183

Husnumre
1859 Lille Regnegade 9

Matr.nr. 184 †

Matrikel
1689 170 og 124 (del af)
1756 196
1806 184
1924 Henlagt til 334

Ejere
1689 124: Ditlev Bølcke. – 170: Ditlev Bølcke
1756 Johan Lütgen, snedker
1806 Niels H. Holm

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 124. – Regnegade 170
1756 Lille Regnegade 196
1806 Lille Regnegade 184

Husnumre
1859 Lille Regnegade 11

Matr.nr. 185

Matrikel
1689 173 (del af)
1756 136
1806 185
2008 185

Ejere
1689 Enken efter Hans Robeth
1756 Mathias Ortmand, snedker
1806 Christen F. Borch
2008 Ejendomsanpartsselskabet Q 1

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 173/Gothersgade 173*
1756 Gothersgade 136/Lille Regnegade 136*
1806 Lille Regnegade 185

Husnumre
1859 Lille Regnegade 10
1910 Ny Østergade 30
2008 Ny Østergade 30

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 186

Matrikel
1689 172
1756 197
1806 186
2008 186

Ejere
1689 Dorthe, enke efter Rasmus Sørensen
1756 Celestin Henrik Wegner, skoleholder
1806 Knud P. Rold
2008 Ejendomsanpartsselskabet Q 1

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 172
1756 Lille Regnegade 197
1806 Lille Regnegade 186

Husnumre
1859 Lille Regnegade 8
1910 Ny Østergade 28
2008 Ny Østergade 28

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 187

Matrikel
1689 171
1756 198
1806 187
2008 187

Ejere
1689 Margrethe, enke efter Didrik Dreier
1756 Michel Møller, fabrikør
1806 Joachim Møller, skomager
2008 Ejendomsanpartsselskabet Q 1

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 171
1756 Lille Regnegade 198
1806 Lille Regnegade 187

Husnumre
1859 Lille Regnegade 6
1910 Ny Østergade 26
2008 Ny Østergade 26

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 188

Matrikel
1689 173 (del af)
1756 199
1806 188
2008 188

Ejere
1689 Enken efter Hans Ribeth
1756 Jacob Larsen Berg, tømmersvend
1806 Jacob Weilling, snedker
2008 Ejendomsanpartsselskabet Q 1

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 173/Gothersgade 173*
1756 Lille Regnegade 199
1806 Lille Regnegade 188

Husnumre
1859 Lille Regnegade 4
1910 Ny Østergade 24
2008 Ny Østergade 24

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 189

Matrikel
1689 173 (del af)
1756 200
1806 189
2008 189

Ejere
1689 Enken efter Hans Ribeth
1756 Rasmus Simonsen Galten, brændevinsbrænder
1806 Boye Jensen, brændevinsbrænder
2008 Ejendomsanpartsselskabet Q 1

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 173/Gothersgade 173*
1756 Store Regnegade 200
1806 Lille Regnegade 189/Store Regnegade 189*

Husnumre
1859 Lille Regnegade 2/Store Regnegade 17
1910 Store Regnegade 17
2008 Store Regnegade 17

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 190 †

Matrikel
1689 173 (del af)
1756 140
1806 190
1849 Sammenlagt med 1806 337, til: 190 & 337

Ejere
1689 Enken efter Hans Ribeth
1756 Bastian Jacobsen
1806 Lauritz Holmblad, sæbesyder

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 173/Gothersgade 173*
1756 Gothersgade 140/Regnegade 140*
1806 Store Regnegade 190/Gothersgade 190*

Matr.nr. 190 & 337 (fra 1953: 190)

Matrikel
1849 Sammensat af 1806 190 og 1806 337
1953 190 (nyt nummer)
2008 190

Ejere
2008 E/F Gothersgd 33 A M Fl

Husnumre
1859 Gothersgade 33/Store Regnegade 19
2008 Gothersgade 33/Store Regnegade 19

Opførelsesår
Ca. 1730. Siden stærkt ombygget

Matr.nr. 191

Matrikel
1689 151
1756 174
1806 191
2008 191

Ejere
1689 Morten Andersen, kleinsmed
1756 Christen Thomasen, hyrekusk
1806 Martinus Lassen, kirurg
2008 St. Regnegade 26 Aps

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 151
1756 Regnegade 174
1806 Store Regnegade 191

Husnumre
1859 Store Regnegade 26
2008 Store Regnegade 26

Opførelsesår
1789 for regimentsfeltskærer Martinus Lassen. Ombygget 1876-85 (Historiske huse)

Matr.nr. 192

Matrikel
1689 152
1756 175
1806 192
2008 192

Ejere
1689 Mikkel Laursen, maler
1756 Ludvig Berg, maler
1806 Wolrath Lohmanns enke
2008 Sandahl & Sandahl Invest A/S

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 152
1756 Regnegade 175
1806 Store Regnegade 192

Husnumre
1859 Store Regnegade 24
2008 Store Regnegade 24

Opførelsesår
Før 1712. Ombygget mellem 1737 og 1751 og mellem 1806 og 1837 (Historiske huse)

Matr.nr. 193

Matrikel
1689 153
1756 176
1806 193
2008 193

Ejere
1689 Poul Christensen, skrædder
1756 Peder Mathiesen, snedker
1806 Christian G. Schmidt
2008 Anders Skou Jørgensen

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 153
1756 Regnegade 176
1806 Store Regnegade 193

Husnumre
1859 Store Regnegade 22
2008 Store Regnegade 22

Opførelsesår
Før 1682. Ombygget mellem 1712 og 1717 (Historiske huse)

Matr.nr. 194
Old City-House

Matrikel
1689 154 (del af)
1756 177
1806 194
1977 Hertil henlagt 1806 195 og 1806 263
2008 194

Ejere
1689 Jørgen Nielsen, bødker
1756 Snedker Peder Pedersen Smidts enke
1806 Peter Julert, værtshusholder
2008 Ejd Ny Østergade 14-20

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 154
1756 Regnegade 177
1806 Store Regnegade 194

Husnumre
1859 Store Regnegade 20
2008 Ny Østergade 14-16 og 20

Opførelsesår
1978 (Kuas) af arkitekterne Paul Erik Lønne og Ejvind Draiby

Matr.nr. 195 †

Matrikel
1689 155
1756 178
1806 195
1977 Henlagt til 1806 194

Ejere
1689 Peder Larsen, koffardibådsmand
1756 Daniel Hansen, kårdemager
1806 Christen Knudsen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 155
1756 Regnegade 178
1806 Store Regnegade 195

Husnumre
1859 Store Regnegade 18

Matr.nr. 196 †

Matrikel
1689 156
1756 179
1806 196
1887 Sammenlagt med 197 A & 198, til: 196, 197 A & 198

Ejere
1689 Rasmus Larsen, prammand
1756 Martinus Grøtzmacher, hofskrædder
1806 Johan G. Boheim, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 156, Smedens Gang 156*
1756 Regnegade 179
1806 Store Regnegade 196

Husnumre
1859 Store Regnegade 16

Matr.nr. 196, 197 A & 198 †

Matrikel
1887 Sammensat af 1806 196 og 197 A & 198
1902 Sammenlagt med 1806 199, til: 196, 197 A, 198 & 199

Ejere

Husnumre
1887 Store Regnegade 12-16

Matr.nr. 196, 197 A, 198 & 199 (fra 1953: 196)

Matrikel
1900 Sammensat af 1806 196, 1806 199 og 197 A & 198
1953 Betegnet 196 (nyt nummer)
2008 196

Ejere
2008 Peter Birch

Husnumre
1900 Ny Østergade 15/Store Regnegade 12-16
2008 Ny Østergade 15/Store Regnegade 12

Opførelsesår
1888 for grosserer C. R. Seifert (Bygningsattest)

Matr.nr. 197 †

Matrikel
1689 157
1756 180
1806 197
1837 Delt i 197 A og 197 B

Ejere
1689 Anders Ravn
1756 Wulff, krigsråd
1806 Petersen, madam

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 157, Smedens Gang 157*
1756 Regnegade 180
1806 Store Regnegade 197

Matr.nr. 197 A †

Matrikel
1837 Parcel af 1806 197
1883 Sammenlagt med 1806 198, til: 197 A & 198

Ejere

Matrikulære husnumre
1837 Store Regnegade 197 A

Husnumre
1859 Store Regnegade 14

Matr.nr. 197 A & 198 †

Matrikel
1883 Sammensat af 197 A og 1806 198
1887 Sammenlagt med 1806 196, til: 196, 197 A & 198

Ejere

Husnumre
1883 Store Regnegade 12-14

Matr.nr. 197 B †

Matrikel
1837 Parcel af 1806 197
1989 Henlagt til 1806 259

Ejere

Matrikulære husnumre
1837 Grønnegade 197 B

Husnumre
1859 Bag Grønnegade 15

Matr.nr. 198 †

Matrikel
1689 158
1756 181
1806 198
1883 Sammenlagt med 197 A, til: 197 A & 198

Ejere
1689 Hans Monsen, fiskebløder
1756 Rasmus Rasmussen
1806 Christian Eggers, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 158
1756 Regnegade 181
1806 Store Regnegade 198

Husnumre
1859 Store Regnegade 12

Matr.nr. 199 †

Matrikel
1689 159
1756 182
1806 199
1902 Sammenlagt med 1806 196 og 197 A & 198, til: 196, 197 A, 198 & 199

Ejere
1689 Jon/Jens (?) Andersen, højbådsmand
1756 Jacob Splidt, skomager
1806 Frantz N. Giern, klinker

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 159
1756 Regnegade 182
1806 Store Regnegade 199

Husnumre
1859 Store Regnegade 10

Matr.nr. 200 †

Matrikel
1689 160 (del af)
1756 183
1806 200
1906 Indbefattet i 381

Ejere
1689 Mathies, murermester
1756 Christen Nielsen Helt, brændevinsbrænder
1806 Jens H. Aller, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 160
1756 Regnegade 183
1806 Store Regnegade 200

Husnumre
1859 Store Regnegade 8

Matr.nr. 201 †

Matrikel
1689 161
1756 184
1806 201
1906 Indbefattet i 381

Ejere
1689 Anders Andersen, skrædder
1756 Johan Baptist Fassati, gibser
1806 Ignatius Werth, nürnberger

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 161
1756 Regnegade 184
1806 Store Regnegade 201/Didrik Bartskærs Gang 201*

Husnumre
1859 Didrik Badskærs Gang 14/Store Regnegade 6

Matr.nr. 202 †

Matrikel
1689 176 (del af)
1756 203
1806 202
1906 Indbefattet i 381

Ejere
1689 Jørgen Marcussen, væver
1756 Jacob Bantz, snedker
1806 Christian Lehmann, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Didrik Bartskærs Gang 176
1756 Didrik Bartskærs Gang 203
1806 Didrik Bartskærs Gang 202

Husnumre
1859 Didrik Bartskærs Gang 12

Matr.nr. 203 †

Matrikel
1689 176 (del af)
1756 204
1806 203
1906 Indbefattet i 381

Ejere
1689 Jørgen Marcussen, væver
1756 Skipper Johan Posts enke
1806 Christian Lehmann, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Didrik Bartskærs Gang 176
1756 Didrik Bartskærs Gang 204
1806 Didrik Bartskærs Gang 203

Husnumre
1859 Didrik Bartskærs Gang 10

Matr.nr. 204 †

Matrikel
1689 177
1756 205
1806 204
1906 Indbefattet i 381

Ejere
1689 Jocum Pritzmand, væver
1756 Michel Jørgen Meyer, tømmersvend
1806 Søren N. Schmidt

Matrikulære husnumre
1689 Didrik Bartskærs Gang 177
1756 Didrik Bartskærs Gang 205
1806 Didrik Bartskærs Gang 204

Husnumre
1859 Didrik Bartskærs Gang 8

Matr.nr. 205 †

Matrikel
1689 178
1756 206
1806 205
1906 Indbefattet i 381

Ejere
1689 Peder Olsen, skoflikker
1756 Hans Andersen, skomager
1806 Hans Wahl

Matrikulære husnumre
1689 Didrik Bartskærs Gang 178
1756 Didrik Bartskærs Gang 206
1806 Didrik Bartskærs Gang 205

Husnumre
1859 Didrik Bartskærs Gang 6

Matr.nr. 206 †

Matrikel
1689 179
1756 207
1806 206
1906 Indbefattet i 381

Ejere
1689 Per Gundersen, ruhugger
1756 Peder Larsen
1806 Christian Førster, stolemager

Matrikulære husnumre
1689 Didrik Bartskærs Gang 179
1756 Didrik Bartskærs Gang 207
1806 Didrik Bartskærs Gang 206

Husnumre
1859 Didrik Bartskærs Gang 4

Matr.nr. 207 †

Matrikel
1689 233
1756 287
1806 207
1900 Indbetattet i 380, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Peder Mortensen, snedker
1756 Johan Ernst, høker
1806 Joseph Brettschneider, trådhandler

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 233
1756 Kristen Bernikows Stræde 287
1806 Kristen Bernikows Stræde 207

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 26

Matr.nr. 208 †

Matrikel
1689 234
1756 288
1806 208
1900 Indbefattet i 378, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Enken efter Hans Thielsen, bager
1756 Anders Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Peder Olsen

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 234, Grønnegade 234*
1756 Kristen Bernikows Stræde 288/Grønnegade 288*
1806 Kristen Bernikows Stræde 208

Husnumre
1859 Grønnegade 6/Kristen Bernikows Stræde 24

Matr.nr. 209 †

Matrikel
1689 235
1756 289
1806 209
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Lars Nielsen, bøssemager
1756 Niels Larsen, kusk
1806 Jacob Bierregaard, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 235
1756 Kristen Bernikows Stræde 289
1806 Kristen Bernikows Stræde 209

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 22
1901 Kristen Bernikows Gade 22

Matr.nr. 210 †

Matrikel
1689 236
1756 290
1806 210
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Henning Hiort, hattemster
1756 Ib Olsen Weyse
1806 Cathrine Hansen, madame, Hans Petersens kone

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 236
1756 Kristen Bernikows Stræde 290
1806 Kristen Bernikows Stræde 210

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 20
1901 Kristen Bernikows Gade 20

Matr.nr. 211 †

Matrikel
1689 237
1756 291
1806 211
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Drittelwitz, skomager
1756 Niels Jensen, tapetmager
1806 Georg Spannier, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 237
1756 Kristen Bernikows Stræde 291
1806 Kristen Bernikows Stræde 211

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 18
1901 Kristen Bernikows Gade 18

Matr.nr. 212 †

Matrikel
1689 238
1756 292
1806 212
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Niels Tordsen, tømmersvend
1756 Niels Adsersen, murersvend
1806 Henrik Loheiver, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 238
1756 Kristen Bernikows Stræde 292
1806 Kristen Bernikows Stræde 211

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 16
1901 Kristen Bernikows Gade 16

Matr.nr. 213 †

Matrikel
1689 239
1756 293
1806 213
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Guldbrand Bendsen, færgemand
1756 Peder Andersen Rørstrøm
1806 Frederik Brandling, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 239
1756 Kristen Bernikows Stræde 293
1806 Kristen Bernikows Stræde 213

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 14
1901 Kristen Bernikows Gade 14

Matr.nr. 214 †

Matrikel
1689 240 og 1689 241
1756 294 (1689/240) og 1756 295 (1689/241)
1806 214
1881 Sammenlagt med 1806 215, til: 214 & 215

Ejere
1689 240: Per Sørensen, skipper. – 241: Johan Schonning, tømmermand
1756 294: Michael Dørup. – 295: Niels Pedersen Ropdrup, brændevinsbrænder
1806 Søren Hansen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 240 og 241
1756 Kristen Bernikows Stræde 294 og 295
1806 Kristen Bernikows Stræde 214

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 12

Matr.nr. 214 & 215 †

Matrikel
1881 Sammensat af 1806 214 og 1806 215
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1881 Kristen Bernikowstræde 10-12
1902 Kristen Bernikows Gade 10-12

Matr.nr. 215 †

Matrikel
1689 242
1756 296
1806 215
1881 Sammenlagt med 1806 215, til: 214 & 215

Ejere
1689 Enken efter drejer Henning Splis (?)
1756 Simon Nicolai Buch, skomager
1806 Hans S. Kløve, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 242
1756 Kristen Bernikows Stræde 296
1806 Kristen Bernikows Stræde 215

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 10

Matr.nr. 216 †

Matrikel
1689 243
1756 297
1806 216
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jens Sørensen, tobakspinder
1756 Christopher Christophersen
1806 Lars Dreyer

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 243
1756 Kristen Bernikows Stræde 297
1806 Kristen Bernikows Stræde 216

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 8
1901 Kristen Bernikows Gade 8

Matr.nr. 217 †

Matrikel
1689 244 og 1689 245
1756 298 (1689/244), 1756 299 (1689/245, del af) og 1756 300 (1689/245, del af)
1806 217
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 244: Morten Christensen Lind, kukkenbager. – 245: Sidsel, enke efter Hans Jensen
1756 298: Chr. Jespersen Brolov, melmand. – 299-300: Johan Just Bradt, snedker
1806 Johan Meyer, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 244 og 245
1756 Kristen Bernikows Stræde 298 og 300
1806 Kristen Bernikows Stræde 217

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 6
1901 Kristen Bernikows Gade 6

Matr.nr. 218 †

Matrikel
1689 246
1756 301
1806 218
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Rasmus Sørensen Wissing, islandsk arbejdskarl
1756 Hans Thomasen Tøxen, skomager
1806 Johan Wisbye, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 246
1756 Kristen Bernikows Stræde 301
1806 Kristen Bernikows Stræde 218

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 4
1901 Kristen Bernikows Gade 4

Matr.nr. 219 †

Matrikel
1689 249
1756 304
1806 219
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Enken efter Frands Riboldt
1756 Christopher Andersen Juul, skipper
1806 Ole Lundahl, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 249
1756 Kristen Bernikows Stræde 304
1806 Kristen Bernikows Stræde 219

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 3
1901 Kristen Bernikows Gade 3

Matr.nr. 220 †

Matrikel
1689 250 (del af)
1756 305
1806 220
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Margrethe, enke efter Didrik Dreier
1756 Paul Andersen Kruuse, skibstømmermand
1806 Jacob Holmberg

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 250
1756 Kristen Bernikows Stræde 305
1806 Kristen Bernikows Stræde 220

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 5
1901 Kristen Bernikows Gade 5

Matr.nr. 221 †

Matrikel
1689 250 (del af) og 1689 251 (del af)
1756 306 (1689/250, del af) og 1756 307 (1689/251, del af)
1806 221
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 250: Margrethe, enke efter Didrik Dreier. – 251: Dorthe, enke efter Rasmus Sørensen
1756 306: Johan Leonhardt Erhardt, skomager. – 307: Torsten Haagensen, skibstømmermand
1806 Joh. A. Bindseil

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 250 og 251
1756 Kristen Bernikows Stræde 306-307
1806 Kristen Bernikows Stræde 221

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 7
1901 Kristen Bernikows Gade 7

Matr.nr. 222 †

Matrikel
1689 251 (del af) og 1689 252 (del af)
1756 308 (1689/251, del af) og 1756 309 (1689/252, del af)
1806 222
1902 Henlagt til 375 og til offentlig gade

Ejere
1689 251-252: Dorthe, enke efter Rasmus Sørensen
1756 308-309: Antonii Casper Pauli, urtekræmmer
1806 Mads N. Ferch, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 251. – Kristen Bernikows Stræde 252/Antonistræde 252*
1756 Kristen Bernikows Stræde 308. – Antonistræde 309/Kristen Bernikows Stræde 309*
1806 Kristen Bernikows Stræde 222/Antonistræde 222*

Husnumre
1859 Antonistræde 22/Kristen Bernikows Stræde 9
1901 Antonigade 22/Kristen Bernikows Gade 9

Matr.nr. 223 †

Matrikel
1689 252 (del af)
1756 310
1806 223
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Dorthe, enke efter Rasmus Sørensen
1756 Jacob Møller, møntsvend
1806 Mads Pedersen

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 252/Antonistræde 252*
1756 Antonistræde 310
1806 Antonistræde 223

Husnumre
1859 Antonistræde 20
1901 Antonigade 20

Matr.nr. 224 †

Matrikel
1689 253 (del af)
1756 311
1806 224
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 225, til: 224 & 225

Ejere
1689 Margrethe, enke efter Didrik Dreier
1756 Peter Jacob Lassov, nålemager
1806 Frederik Ungermann

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 253
1756 Antonistræde 311
1806 Antonistræde 224

Matr.nr. 224 & 225 †

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 224 og 1806 225
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Antonistræde 224 & 225

Husnumre
1859 Antonistræde 18
1901 Antonigade 18

Matr.nr. 225 †

Matrikel
1689 253 (del af)
1756 312
1806 225
1806 Sammenlagt med 1806 224, til: 224 & 225

Ejere
1689 Margrethe, enke efter Didrik Dreier
1756 Lars Nielsen Møller, juvelerer
1806 Frederik Ungermann

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 253
1756 Antonistræde 312
1806 Antonistræde 225

Matr.nr. 226 †

Matrikel
1689 253 (del af)
1756 313
1806 226
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Margrethe, enke efter Didrik Dreier
1756 Niels Larsen Weile, skomager
1806 Johan Jacob Fick, nålemager

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 253
1756 Antonistræde 313
1806 Antonistræde 226

Husnumre
1859 Antonistræde 16
1901 Antonigade 16

Matr.nr. 227 †

Matrikel
1689 254 (del af)
1756 314
1806 227
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Frands Riboldt
1756 Erik Bjørnsens enke
1806 Peder Jeppesen, spisevært

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 254
1756 Antonistræde 314
1806 Antonistræde 227

Husnumre
1859 Antonistræde 14
1901 Antonigade 14

Matr.nr. 228 †

Matrikel
1689 254 (del af)
1756 315
1806 228
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Frands Riboldt
1756 Mathias Mørck
1806 Anders Holmboe, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 254
1756 Antonistræde 315
1806 Antonistræde 228

Husnumre
1859 Antonistræde 12
1901 Antonigade 12

Matr.nr. 229 †

Matrikel
1689 252 (del af)
1756 316
1806 229
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Dorthe, enke efter Rasmus Sørensen
1756 Niels Christensen Riis, blytækker
1806 Anders Holmboe, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 252*/Antonistræde 252
1756 Antonistræde 316
1806 Antonistræde 229

Husnumre
1859 Antonistræde 10
1901 Antonigade 10

Matr.nr. 230 †

Matrikel
1689 255
1756 317
1806 230
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Thue Jacobsen
1756 Thomas Andersen
1806 Anders Walsgaard, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 255
1756 Antonistræde 317
1806 Antonistræde 230

Husnumre
1859 Antonistræde 8
1901 Antonigade 8

Matr.nr. 231 †

Matrikel
1689 256
1756 318
1806 231
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Morten Mortensen, tømmermand på Holmen
1756 Peder Eberhardt Knust Skiefter
1806 Johan D. Lindemou, børstenbinder

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 256
1756 Antonistræde 318
1806 Antonistræde 231

Husnumre
1859 Antonistræde 6
1901 Antonigade 6

Matr.nr. 232 †

Matrikel
1689 257
1756 319
1806 232
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Niels Sørensen, skrædder
1756 Madam Frederik Goldtziers
1806 Heiman Jacobs arvinger

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 257
1756 Antonistræde 319
1806 Antonistræde 232

Husnumre
1859 Antonistræde 4
1901 Antonigade 4

Matr.nr. 233 †

Matrikel
1689 258
1756 320
1806 233
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 113, til: 113 & 233

Ejere
1689 Jørgen Kruse, skrædder
1756 Christian F. Wifling, hutstafferer
1806 Jacob Cathala

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 258
1756 Antonistræde 320
1806 Antonistræde 233

Matr.nr. 234 †

Matrikel
1689 259
1756 321
1806 234
1961 Henlagt til 1806 248

Ejere
1689 Thomas Andersen Kier, øltapper
1756 Jørgen Henriksen Smidt, øltapper
1806 Peter Blum, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 259
1756 Antonistræde 321
1806 Antonistræde 234

Husnumre
1859 Antonistræde 3
1901 Antonigade 3

Matr.nr. 235 †

Matrikel
1689 260
1756 322
1806 235
1961 Henlagt til 1806 248

Ejere
1689 Henrik Cappel, bøssemager
1756 Levin Abraham, jøde
1806 Joh. Thomsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 260
1756 Antonistræde 322
1806 Antonistræde 235

Husnumre
1859 Antonistræde 5
1901 Antonigade 5

Matr.nr. 236 †

Matrikel
1689 261
1756 323
1806 236
1961 Henlagt til 1806 248

Ejere
1689 Morten Andersen, kleinsmed
1756 Christen Andersen, skrædder
1806 Jens Jessen, kniplingshandler

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 261
1756 Antonistræde 323
1806 Antonistræde 236

Husnumre
1859 Antonistræde 7
1901 Antonigade 7

Matr.nr. 237 †

Matrikel
1689 262 og 1689 263
1756 324 (1689/262) og 1756 325 (1689/263)
1806 237
1961 Henlagt til 1806 248

Ejere
1689 262: Ole Hansen, bødker. – 263: Svend Aagesen, bøsseskæfter
1756 324-325: Johan Jacob Elvig, skomager
1806 Simon Poulsen, hofboghandler

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 262 og 263
1756 Antonistræde 324 og 325
1806 Antonistræde 237

Husnumre
1859 Antonistræde 9
1901 Antonigade 9

Matr.nr. 238 †

Matrikel
1689 264
1756 326
1806 238
1900 Sammenlagt med 1806 239 og 1806 240, til: 238, 239 & 240

Ejere
1689 Christen Nihof, glarmester
1756 Hans Lind, skomager
1806 Carl C. Frieberg, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 264
1756 Antonistræde 326
1806 Antonistræde 238

Husnumre
1859 Antonistræde 11
1901 Antonistræde 11

Matr.nr. 238, 239 & 240 (fra 1953: 238)

Matrikel
1903 Sammensat af 238, 239 og 240
1953 Betegnet 238 (nyt nummer)
2008 238

Ejere
2008 Euroscania A/S

Husnumre
1903 Antonigade 11
2008 Antonigade 11

Opførelsesår
1903 (Matrikelregister)

Matr.nr. 239 †

Matrikel
1689 265
1756 327
1806 239
1903 Sammenlagt med 1806 238 og 1806 240, til: 238, 239 & 240

Ejere
1689 Christian Qvist, skrædder
1756 Jacob Nielsen Hallenberg
1806 Christian F. Scheller, skmager

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 265
1756 Antonistræde 327
1806 Antonistræde 239

Husnumre
1859 Antonistræde 13
1901 Antonigade 13

Matr.nr. 240 †

Matrikel
1689 266
1756 328
1806 240
1903 Sammenlagt med 1806 238 og 1806 239, til: 238, 239 & 240

Ejere
1689 Ole Nielsen, øltapper
1756 Thomas Bisted
1806 Johan R. Meyer

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 266
1756 Antonistræde 328
1806 Antonistræde 240

Husnumre
1859 Antonistræde 15
1901 Antonigade 15

Matr.nr. 241 †

Matrikel
1689 267
1756 329
1806 241
1907 Indbefattet i 382 samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johan Malte, knapmager
1756 Frederik Meyers enke
1806 Jens Bays enke

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 267
1756 Antonistræde 329
1806 Antonistræde 241

Husnumre
1859 Antonistræde 17
1901 Antonigade 17

Matr.nr. 242 †

Matrikel
1689 268 (del af)
1756 330
1806 242
1907 Indbefattet i 382, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Evert Holst
1756 Christopher Frederik Zinchofsky
1806 Georg Fr. Kryger, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 268/Kristen Bernikows Stræde 268*
1756 Antonistræde 330
1806 Antonistræde 242

Husnumre
1859 Antonistræde 19
1901 Antonigade 19

Matr.nr. 243 †

Matrikel
1689 268 (del af)
1756 331 og 1756 332
1806 243
1907 Indbefattet i 382 samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Evert Holst
1756 331: Paul Truelsen, skibstømmermand. – 332: Niels Barch, perlestikker
1806 Horn, assessor

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 268/Kristen Bernikows Stræde 268*
1756 Antonistræde 331-332
1806 Antonistræde 243/Gammel Mønt 243*

Husnumre
1859 Antonistræde 21/Gammel Mønt 1/Kristen Bernikows Stræde 11
1901 Antonigade 21/Gammel Mønt 1

Matr.nr. 244 †

Matrikel
1689 268 (del af)
1756 333
1806 244
1907 Indbefattet i 382, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Evert Holst
1756 Christen Hansen Blantzius
1806 Johan D. Hofmeyer, lysestøber

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 268/Kristen Bernikows Stræde 268*
1756 Gammel Mønt 333
1806 Gammel Mønt 244

Husnumre
1859 Gammel Mønt 3

Matr.nr. 245 †

Matrikel
1689 268 (del af)
1756 334
1806 245
1907 Indbefattet i 382, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Evert Holst
1756 Peder Sørensen, bødker
1806 Mouritz Weivad, bødker

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 268/Kristen Bernikows Stræde 268*
1756 Gammel Mønt 334
1806 Gammel Mønt 245

Husnumre
1859 Gammel Mønt 5

Matr.nr. 246 †

Matrikel
1689 268 (del af)
1756 335
1806 246
1907 Indbefattet i 382, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Evert Holst
1756 Niels Røer, tømmermester
1806 J. A. Smidt, tobakshandler

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 268/Kristen Bernikows Stræde 268*
1756 Gammel Mønt 355
1806 Gammel Mønt 246

Husnumre
1859 Gammel Mønt 7

Matr.nr. 247 †

Matrikel
1689 268 (del af)
1756 336
1806 247
1907 Indbefattet i 382, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Evert Holst
1756 Henrik Bøtger, snedker
1806 Christopher Kreiser, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 268/Kristen Bernikows Stræde 268*
1756 Gammel Mønt 336
1806 Gammel Mønt 247

Husnumre
1859 Gammel Mønt 9

Matr.nr. 248 †

Matrikel
1689 269
1756 337
1806 248
1842 Sammenlagt med 1806 249, til: 248 & 249

Ejere
1689 Anders Brødelsen, skipper
1756 Julius Franz Pfeiffers enke
1806 Christen Møller, høker

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 269
1756 Gammel Mønt 337

Husnumre
1806 Gammel Mønt 248

Matr.nr. 248 & 249 (fra 1953: 248)

Matrikel
1842 Sammensat af 1806 248 og 1806 249
1930 Hertil henlagt 118 A
1953 Betegnet 248 (nyt nummer)
2008 248

Ejere
2008 Jeudan IV A/S

Matrikulære husnumre
1842 Gammel Mønt 248 & 249

Husnumre
1859 Gammel Mønt 13
1930 Gammel Mønt 13/Pilestræde 34
2008 Antonigade 3-9/Gammel Mønt 1-11/Pilestræde 26-28 og 34

Opførelsesår
Antonigade 9: 1766 af arkitekt Hans Næss (Historiske huse). – Gammel Mønt 1: 1910 af arkitekterne Aage Langeland-Mathiesen og Ulrik Plesner for Kvindelig Læseforening. - Pilestræde 32-34: 1928-30 af Bent Helweg-Møller for Det Berlingske Officin. – Fløje mod Sværtegade og Gammel Mønt: 1957 og 1962 af arkitekt Børge Rammeskow for Det Berlingske Officin (Weilbach).

Matr.nr. 249 †

Matrikel
1689 270
1756 338
1806 249
1842 Sammenlagt med 1806 248, til: 248 & 249

Ejere
1689 Carsten Sibrandt, hattemager
1756 Hans Pedersen Møller, brændevinsbrænder
1806 Jens P. Aistrup

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 270
1756 Gammel Mønt 338
1806 Gammel Mønt 249

Matr.nr. 250 †

Matrikel
1689 184 (del af)
1756 219
1806 250
1845 Delt i 250 A og 250 B

Ejere
1689 von Plessen, geheimeråd
1756 Ole Larsens enke
1806 Joh. F. Scheffer, høker

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 184/Didrik Bartskærs Gang 184*/Gammel Mønt 184*/Regnegade 184*
1756 Regnegade 219
1806 Gammel Mønt 250/Didrik Bartskærs Gang 250*/Store Regnegade 250*

Matr.nr. 250 A †

Matrikel
1845 Parcel af 1806 250
1906 Indbefattet i 381

Ejere

Matrikulære husnumre
1845 Store Regnegade 250 A/Didrik Bartskærs Gang 250 A*/

Husnumre
1859 Didrik Bartskærs Gang 7/Store Regnegade 4

Matr.nr. 250 B †

Matrikel
1845 Parcel af 1806 250
1906 Indbefattet i 381

Ejere

Matrikulære husnumre
1845 Store Regnegade 250 B/Gammel Mønt 250 B*

Husnumre
1859 Gammel Mønt 8/Store Regnegade 2

Matr.nr. 251 †

Matrikel
1689 184 (del af)
1756 220
1806 251
1906 Indbefattet i 381, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 von Plessen
1756 Andreas Lausen, kirkeinsiektør
1806 Johan E. Meyer, snedker og sprøjtefabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 184
1756 Gammel Mønt 220/Didrik Bartskærs Gang 220*
1806 Gammel Mønt 251, Didrik Bartskærs Gang 251*

Husnumre
1859 Didrik Bartskærs Gang 5/Gammel Mønt 6

Matr.nr. 252 †

Matrikel
1689 184 (del af)
1756 221
1806 252
1906 Indbefattet i 381, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 von Plessen, geheimeråd
1756 Michael Sonne, kancelliråd
1806 Andreas Petersen

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 184/Didrik Bartskærs Gang 184*/Gammel Mønt 184*/Regnegade 184*
1756 Gammel Mønt 221/Didrik Bartskærs Gang 221*
1806 Gammel Mønt 252, Didrik Bartskærs Gang 252*

Husnumre
1859 Didrik Bartskærs Gang 3, Gammel Mønt 4

Matr.nr. 253 †

Matrikel
1689 184 (del af)
1756 222 (del af, senere betegnet 1756 222 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 222 (uden litrering)
1806 253
1898 Sammenlagt med 1806 254, til: 253 & 254

Ejere
1689 von Plessen, geheimeråd
1756 Valentin Peder Falsen
1806 Cicilia Clausen

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 184/Didrik Bartskærs Gang 184*/Gammel Mønt 184*/Regnegade 184*
1756 Gammel Mønt 222/Grønnegade 222*
1806 Gammel Mønt 253/Grønnegade 253*

Husnumre
1859 Gammel Mønt 2/Grønnegade 1

Matr.nr. 253 & 254 †

Matrikel
1898 Sammensat af 1806 253 og 1806 254
1906 Indbefattet i 381, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1898 Didrik Badskærs Gang 1/Gammel Mønt 2/Grønnegade 1

Matr.nr. 254 †

Matrikel
1689 184 (del af)
1756 222 (del af, senere betegnet 1756 222 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 222 C
1806 254
1898 Sammenlagt med 1806 253, til: 253 & 254

Ejere
1689 von Plessen, geheimeråd
1756 Valentin Peder Falsen
1806 Arentsen, madame, kniplingshandler

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 184/Didrik Bartskærs Gang 184*/Gammel Mønt 184*/Regnegade 184*
1756 Gammel Mønt 222/Grønnegade 222*
1806 Grønnegade 254/Didrik Bartskærs Gang 254*

Husnumre
1859 Didrik Bartskærs Gang 1/Grønnegade 3

Matr.nr. 255 †

Matrikel
1689 185 og 1689 186
1756 223 (1689/185) og 1756 224 (1689/186)
1806 255
1906 Indbefattet i 381

Ejere
1689 185: Endre Iversen, tømmermand. – 186. Jon Nielsen
1756 223: Anders Andersen. – 224: Andreas Ulstrup
1806 Arnoldus Krüger

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 185/Didrik Bartskærs Gang 185*. – Grønnegade 186
1756 Grønnegade 223/Didrik Bartskærs Gang 223*. – Grønnegade 224
1806 Grønnegade 255/Didrik Bartskærs Gang 255*

Husnumre
1859 Didrik Bartskærs Gang 2/Grønnegade 5

Matr.nr. 256 †

Matrikel
1689 187
1756 225
1806 256
1906 Indbefattet i 381

Ejere
1689 Anders Persen, kammerbud
1756 Niels Pedersen
1806 Holm, madam

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 187
1756 Grønnegade 225
1806 Grønnegade 256

Husnumre
1859 Grønnegade 7

Matr.nr. 257 †

Matrikel
1689 188
1756 226
1806 257
1906 Indbefattet i 381

Ejere
1689 Christen Bertelsen, kammerbud
1756 Henrik Groth
1806 Henrik Holtmanns enke, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 188
1756 Grønnegade 226
1806 Grønnegade 257

Husnumre
1859 Grønnegade 9

Matr.nr. 258 †

Matrikel
1689 189
1756 227
1806 258
1906 Indbefattet i 381

Ejere
1689 Christen Mikkelsen, bader
1756 Niels Nielsen Tössel
1806 Andreas Kiær, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 189
1756 Grønnegade 227
1806 Grønnegade 258

Husnumre
1859 Grønnegade 11

Matr.nr. 259

Matrikel
1689 190
1756 228
1806 259
1989 Hertil henlagt 1806 260 og 1806 261 og 197 B
2008 259

Ejere
1689 Niels Arvedsen, skipper
1756 Johan Johansen
1806 David Hagemeister
2008 M.L. Ejendomme APS

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 190
1756 Grønnegade 228
1806 Grønnegade 259

Husnumre
1859 Grønnegade 13
2008 Grønnegade 3

Opførelsesår
1991 (Kuas)

Matr.nr. 260 †

Matrikel
1689 191
1756 229
1806 260
1989 Henlagt til 1806 259, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Morten Andersen, kleinsmed
1756 Andreas Hansen
1806 Mads Pedersen

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 191
1756 Grønnegade 229
1806 Grønnegade 260

Husnumre
1859 Grønnegade 15

Matr.nr. 261 †

Matrikel
1689 192 og 1689 156 (del af)
1756 230
1806 261
1989 Henlagt til 1806 259, samt udlagt til offentlig vej

Ejere
1689 156: Rasmus Larsen, prammand. - 192: Niels Pedersen, tobaksspinder
1756 Jens Klitgård, rådmand
1806 Rosendahl, madame

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 156/Smedens Gang 156*. – Grønnegade 192
1756 Grønnegade 230/Gangen 230
1806 Grønnegade 261

Husnumre
1859 Grønnegade 17

Matr.nr. 262 †

Matrikel
1689 193
1756 231
1806 262
1909 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Peder Olsen, brændevinsbrænder
1756 Emanuel Meyer, kobbersmed
1806 Frederik Ekstrøm

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 193
1756 Grønnegade 231
1806 Grønnegade 262

Husnumre
1859 Grønnegade 19

Matr.nr. 263 †

Matrikel
1689 194 (del af)
1756 232
1806 263
1956 Hertil henlagt 1806 264 og 1806 265
1977 Henlagt til 1806 194

Ejere
1689 Mette, enke efter Ebbe
1756 Peder Pedersens enke
1806 Andreas Olsen

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 194
1756 Grønnegade 232
1806 Grønnegade 263

Husnumre
1859 Grønnegade 21
1956 Grønnegade 25

Matr.nr. 264 †

Matrikel
1689 194 (del af)
1756 233
1806 264
1956 Henlagt til 1806 263

Ejere
1689 Mette, enke efter Ebbe
1756 Johan Petros hus
1806 Franciscus le Maire

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 194
1756 Grønnegade 233
1806 Grønnegade 264

Husnumre
1859 Grønnegade 23

Matr.nr. 265 †

Matrikel
1689 194 (del af)
1756 234
1806 265
1956 Henlagt til 1806 263

Ejere
1689 Mette, enke efter Ebbe
1756 Joseph Dominicus Jansen, skomager
1806 Christian Wulff, marskandiser

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 194
1756 Grønnegade 234
1806 Grønnegade 265

Husnumre
1859 Grønnegade 25

Matr.nr. 266 †

Matrikel
1689 195 (del af)
1756 235
1806 266
1980 Henlagt til 1806 267

Ejere
1689 Jørgen Hammer, magister
1756 Jacob Vilhelm Poppenhausen
1806 Gustav W. Kumlin, urmager

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 195
1756 Grønnegade 235
1806 Grønnegade 266

Husnumre
1859 Grønnegade 27

Matr.nr. 267

Matrikel
1689 195 (del af)
1756 236
1806 267
1980 Hertil henlagt 1806 266 og 1806 268
2008 267

Ejere
1689 Jørgen Hammer, magister
1756 Jørgen Mortensen, skomager
1806 Poul Gundestrup
2008 M. L. Ejendomme Aps

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 195
1756 Grønnegade 236
1806 Grønnegade 267

Husnumre
1859 Grønnegade 29
1980 Grønnegade 27-31
2008 Grønnegade 27-31

Opførelsesår
Før som to selvstændige huse i 1695. Ombygget til ét hus før 1785, og igen Ombygget 1834 (Historiske huse)

Matr.nr. 268 †

Matrikel
1689 195 (del af)
1756 237
1806 268
1980 Henlagt til 1806 267

Ejere
1689 Jørgen Hammer
1756 Jørgen Lind, guldsmed
1806 Gottlieb Berger, bogbinder, i det borgerlige artilleri

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 195
1756 Grønnegade 237
1806 Grønnegade 268

Husnumre
1859 Grønnegade 31

Matr.nr. 269

Matrikel
1689 196 (del af)
1756 238
1806 269
2008 269

Ejere
1689 Peder Hansen Lange, skipper
1756 Lars Sørensen, vognmand
1806 Joseph Olsen, vognmand
2008 E/F Grønnegade 33

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 196
1756 Grønnegade 238
1806 Grønnegade 269

Husnumre
1859 Grønnegade 33
2008 Grønnegade 33

Opførelsesår
1894 for De Forenede Malermestres Farvemølle (Bygningsattest)

Matr.nr. 270

Matrikel
1689 196 (del af)
1756 239
1806 270
2008 270

Ejere
1689 Peder Hansen Lange, skipper
1756 Vilhelm Mester, guldslager
1806 Nikolaj P. Nyholm, kobbersmed
2008 Søren Martens Rømer

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 196
1756 Grønnegade 239
1806 Grønnegade 270

Husnumre
1859 Grønnegade 35
2008 Grønnegade 35

Opførelsesår
1827 (Kuas)

Matr.nr. 271

Matrikel
1689 196 (del af)
1756 240
1806 271
2008 271

Ejere
1689 Peder Hansen Lange, skipper
1756 Jacob Andersen, filigranarbejder
1806 Mads Hammers enke
2008 Niels Jørgen Knudsen

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 196
1756 Grønnegade 240
1806 Grønnegade 271

Husnumre
1859 Grønnegade 37
2008 Grønnegade 37

Opførelsesår
1758 for høker Johan Arnt Ross. Ombygget 1873 (Historiske huse)

Matr.nr. 272

Matrikel
1689 197 (del af)
1756 241
1806 272
2008 272

Ejere
1689 Claus Iversen
1756 Johan Henrik Vogt, skomager
1806 Christian Simmelkiær, fiskebløder
2008 Dore A/S

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 197
1756 Grønnegade 241
1806 Grønnegade 272

Husnumre
1859 Grønnegade 39
2008 Grønnegade 39

Opførelsesår
Før 1694. Ombygget mellem 1704 og 1731 og før 1769 (Historiske huse)

Matr.nr. 273

Matrikel
1689 197 (del af)
1756 242
1806 273
2008 273

Ejere
1689 Claus Iversen
1756 Snedkernes Laugshus
1806 Snedkernes Laugshus
2008 Matr Nr 273 Købmager Kvt Ejerlejl N

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 197
1756 Grønnegade 242
1806 Grønnegade 273

Husnumre
1859 Grønnegade 41
2008 Grønnegade 41

Opførelsesår
1724 som Snedkernes Laugshus. Ombygget før 1763 (Historiske huse)

Matr.nr. 274

Matrikel
1689 197 (del af)
1756 243
1806 274
2008 274

Ejere
1689 Claus Iversen
1756 Johan Sylau, possementmager
1806 Søren Albeck, hosekræmmer
2008 E/F Grønnegade 43

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 197
1756 Grønnegade 243
1806 Grønnegade 274

Husnumre
1859 Grønnegade 43
2008 Grønnegade 43

Opførelsesår
1754 for possementmager Johan Sylau (Historiske huse)

Matr.nr. 275

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 181 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 275
2008 275

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Børre Lorentzen, svineslagter
1806 Johan Degn, slagter
2008 Form Invest APS

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Grønnegade 181
1806 Grønnegade 275

Husnumre
1859 Grønnegade 38
2008 Grønnegade 38

Opførelsesår
1908 (Bygningsattest)

Matr.nr. 276 †

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 182 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 276
1874 Sammenlagt med 277, til: 276 & 277

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Jens Knudsen Dam, brændevinsbrænder
1806 Johannes Riisbirgh, fuldmægtig

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Grønnegade 182
1806 Grønnegade 276

Husnumre
1859 Grønnegade 36

Matr.nr. 276 & 277 †

Matrikel
1874 Sammensat af 1806 276 og 1806 277
1876 Sammenlagt med 1806 328, til: 276, 277 & 328

Ejere

Husnumre
1874 Grønnegade 36

Matr.nr. 276, 277 & 328 (fra 1953: 276)

Matrikel
1876 Sammenlagt med 1806 328, til: 276, 277 & 328
1953 Betegnet 276 (nyt nummer)
2008 276

Ejere
2008 I/S Grønnegade 36 og 36 A

Husnumre
1876 Grønnegade 36/Ny Adelgade 12
2008 Grønnegade 36/Ny Adelgade 12

Opførelsesår
1755 for Jens Knudsen Dam. Ombygget i 1877 (Historiske huse)

Matr.nr. 277 †

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 183 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 277
1874 Sammenlagt med 1806 276, til: 276 & 277

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Jens Sørensen Skov, høker
1806 Stephen Hornbeck, høker

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Grønnegade 183
1806 Grønnegade 277/Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 277*

Husnumre
1859 Grønnegade 34/Ny Adelsgade 14

Matr.nr. 278

Matrikel
1689 199
1756 245
1806 278
2008 278

Ejere
1689 Christen Thommesen
1756 Søren Johansen, brændevinsbrænder
1806 Mads Sørensen, høker
2008 Jesper Rasmussen

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 199
1756 Grønnegade 245
1806 Grønnegade 278

Husnumre
1859 Grønnegade 30
2008 Grønnegade 30

Opførelsesår
1794 for spækhøker Mads Sørensen (Historiske huse)

Matr.nr. 279

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 246
1806 279
2008 279

Ejere
1689 Peder Madsen
1756 Rasmus Steemand, snedker
1806 Joh. Christian Paetz
2008 I/S Grønnegade 36 og 36 A

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 200
1756 Grønnegade 246
1806 Grønnegade 279

Husnumre
1859 Grønnegade 28
2008 Grønnegade 28

Opførelsesår
1741 for skomager Jørgen Mortensen. Ombygget mellem 1750 og 1773 (Historiske huse)

Matr.nr. 280

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 247
1806 280
2008 280

Ejere
1689 Peder Madsen
1756 Frederik Eberhardt, strømpevæver
1806 Engelke og Maria Larsdatter
2008 E/F Grønnegade 26

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 200
1756 Grønnegade 247
1806 Grønnegade 280

Husnumre
1859 Grønnegade 26
2008 Grønnegade 26

Opførelsesår
Før 1691. Ombygget 1875 (Historiske huse)

Matr.nr. 281 †

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 248
1806 281
1874 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Peder Madsen
1756 Lars Pedersen, skipper
1806 Mads Jensen, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 200
1756 Grønnegade 248
1806 Grønnegade 281

Husnumre
1859 Grønnegade 24

Matr.nr. 282 †

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 249
1806 282
1874 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Peder Madsen
1756 Gotfried Mengel, handskemager
1806 Mengel, madam

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 200
1756 Grønnegade 249
1806 Grønnegade 282

Husnumre
1859 Grønnegade 22

Matr.nr. 283 †

Matrikel
1689 201
1756 250
1806 283
1875 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Henrik Pedersen, skrædder
1756 Joh. Christoph. Dannefeldt
1806 H. M. Dahls enke

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 201
1756 Grønnegade 250/Peder Madsens Gang 250*
1806 Grønnegade 283/Peder Madsens Gang 283*

Husnumre
1859 Grønnegade 20/Peder Madsens Gang 26

Matr.nr. 284 †

Matrikel
1689 202
1756 251
1806 284
1843 Sammenlagt med 313 B, til: 284 & 313 B

Ejere
1689 Johan Christensen, grovsmed
1756 Herman Grimstrup, urtekræmmer
1806 Jacob Hyllested

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 202/Peder Madsens Gang 202*
1756 Grønnegade 251/Peder Madsens Gang 251*
1806 Grønnegade 284/Peder Madsens Gang 284*

Matr.nr. 284 & 313 B (fra 1875: 284)

Matrikel
1843 Sammensat af 1806 284 og 313 B
1875 Sammenlagt med 312 & 313 A og betegnet 284 (nyt nummer)
2008 284

Ejere
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1843 Grønnegade 248 & 313 B/Peder Madsens Gang 284 & 313 B

Husnumre
1859 Grønnegade 18/Peder Madsens Gang 13
1875 Grønnegade 18/Pistolstræde 4-6
2008 Grønnegade 18/Ny Østergade 11/Pistolstræde 4

Opførelsesår
Mod Grønnegade: 1742 for bager Johan Johansen. Ombygget 1836; Forhus mod Ny Østergade Muligivis 1742; Hjørnehuset Ny Østergade/Pistolstræde: 1732 for Sidse Pedersdatter. Ombygget 1870’erne; Pistolstræde 1732 for brygger Niels Andersen Steen. Ombygget 1826 og i 1870’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 285

Matrikel
1689 203 og 1689 230
1756 252 (1689/203) og 1756 284 (1689/230)
1806 285
2008 285

Ejere
1689 203: Henrik Bar, bødker. – 230: Bern, kaptajn
1756 252: Andreas Rasmussen. – 284 Svend Bille
1806 David Bauschs enke
2008 sk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 203, Peder Madsens Gang 230
1756 Grønnegade 252, Peder Madsens Gang 284
1806 Grønnegade 285

Husnumre
1859 Grønnegade 16, Pistolstræde 6
2008 Grønnegade 16, Pistolstræde 6

Opførelsesår
Forhus mod Grønnegade: 1756 for snustobakshandler Albret Andersen Dahl. Ombygget 1833; Forhus mod Pistolstræde Før 1734, Ombygget før 1765 og før 1849 (Historiske huse)

Matr.nr. 286

Matrikel
1689 204
1756 253
1806 286
1979 Hertil henlagt 1806 287
2008 286

Ejere
1689 Peder Jensen, sejlingsmand
1756 Bendt Paulsen, hattemager
1806 Christian Barnewitz’ enke, bundmager
2008 E/F Grønnegade 12-14

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 204
1756 Grønnegade 253
1806 Grønnegade 286

Husnumre
1859 Grønnegade 14
2008 Grønnegade 12-14/Pistolstræde 10

Opførelsesår
1752 for hattemager Bent Poulsen (Historiske huse)

Matr.nr. 287 †

Matrikel
1689 205 og 1689 229 (del af)
1756 254 (1689/205) og 1756 282 (1689/229, del af)
1806 287
1979 Henlagt til 1806 286

Ejere
1689 205: Anders Ravn, maler. – 229: Niels Jensen, stopper
1756 254 og 282: Johan Kohl
1806 Hans Leerbech

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 205. – Peder Madsens Gang 229
1756 Grønnegade 254/Peder Madsens Gang 254*. – Peder Madsens Gang 282
1806 Grønnegade 287

Husnumre
1859 Grønnegade 12, Pistolstræde 10

Matr.nr. 288 †

Matrikel
1689 206 og 1689 207
1756 255 (1689/206, del af), 1756 256 (1689/207) og 1756 281 (1689/206, del af)
1806 288
1879 Sammenlagt med 1806 68, til: 68 & 288

Ejere
1689 206: Johan Baptist. – 207: Jørgen Sørensen
1756 255: Jens Hansen, slagter. – 256: Hans Pedersen Krogh, øltapper. – 281: Samuel de Vahl, kunstkammerforvalter
1806 Peter Moesbøll

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 206, Peder Madsens Gang 206*. – Peder Madsens Gang 207
1756 Grønnegade 255 og 256. – Peder Madsen Gang 281
1806 Grønnegade 288

Husnumre
1859 Grønnegade 10/Pistolstræde 12

Matr.nr. 289 †

Matrikel
1689 208 og 1689 209
1756 257 (1689/208) og 1756 258 (1689/209)
1806 289
1900 Indbefattet i 378

Ejere
1689 208: Bernt Hansen Schiæffer. – 209: Sigurd Pedersen, islandsk arbejdskarl
1756 257: Niels Andersen Birck, snustobakshandler. – 258: Anders Jensen enke
1806 Christen Christensen, lærredshandler

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 208 og 209
1756 Grønnegade 257 og 258
1806 Grønnegade 289

Husnumre
1859 Grønnegade 8

Matr.nr. 290 †

Matrikel
1689 210
1756 259
1806 290
1910 Henlagt til 378

Ejere
1689 Niels Mortensen, skriver
1756 Hans Ottesen, glarmester
1806 Niels Madsen, hattemager

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 210
1756 Grønnegade 259
1806 Grønnegade 290

Husnumre
1859 Grønnegade 4

Matr.nr. 291 †

Matrikel
1689 211
1756 260
1806 291
1993 Henlagt til 378

Ejere
1689 Enken efter Anders Larsen, skomager
1756 Niels Gundersen Scheen
1806 Søren Steenberg

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 211/Christen Bernikows Stræde 211*
1756 Grønnegade 260
1806 Grønnegade 291/Kristen Bernikows Stræde 291*

Husnumre
1859 Grønnegade 2/Kristen Bernikows Stræde 28
1901 Grønnegade 2/Kristen Bernikows Gade 8

Matr.nr. 292 †

Matrikel
1689 212 og 1689 213
1756 261 (1689/212) og 1756 262 (1689/213)
1806 292
1874 Udlagt til offentlig gade (Ny Østergade)

Ejere
1689 212: De fattiges huse. – 213: Engelbret Olsen, bådsmand
1756 261-262: Johan Ahrent Ross, høker
1806 August Gottfried Møller, murersvend

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 212 og 213
1756 Peder Madsens Gang 261 og 262
1806 Peder Madsens Gang 292

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 24

Matr.nr. 293 †

Matrikel
1689 214
1756 263
1806 293
1874 Udlagt til offentlig gade (Ny Østergade)

Ejere
1689 Søren Munk, bødker, månedstjener
1756 Niels Rasmussen, skoflikker
1806 Christen A. Holm, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 214
1756 Peder Madsens Gang 263
1806 Peder Madsens Gang 293

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 22

Matr.nr. 294 †

Matrikel
1689 215 (del af) og 1689 216 (del af)
1756 264 (del af, 1689/215, del af) og 1756 265 (del af, 1689/216, del af)
1806 294
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 295, til. 294 & 295

Ejere
1689 215: Hans Stampe, rådmand. – 216: Jørgen Pedersen, skomager
1756 264: Christen Knudsen, matros. – 265: Peder Olsen, skibstømmermand
1806 Jens Chr. Husum, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 215-216
1756 Peder Madsens Gang 264-265
1806 Peder Madsens Gang 294

Matr.nr. 294 & 295 †

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 294 og 1806 295
1875 Udlagt til offentlig gade (Ny Østergade)

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Peder Madsens Gang 294 & 295

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 20

Matr.nr. 295 †

Matrikel
1689 215 (del af) og 1689 216 (del af)
1756 264 (del af, 1689/215, del af) og 1756 265 (1689/216, del af)
1806 295
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 294, til: 294 & 295

Ejere
1689 215: Hans Stampe, rådmand. – 216: Jørgen Pedersen, skomager
1756 264: Christen Knudsen, - 265: Peder Olsen, skibstømmermand
1806 Jens Chr. Husum, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 215 og 216
1756 Peder Madsens Gang 264 og 265
1806 Peder Madsens Gang 295

Matr.nr. 296 †

Matrikel
1689 217
1756 266
1806 296
1875 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Anders Engelsen, tømmermand på Holmen
1756 Johan Christian Mechlenborg
1806 Jens Høybye

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 217
1756 Peder Madsens Gang 266
1806 Peder Madsens Gang 296

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 18

Matr.nr. 297 †

Matrikel
1689 218
1756 267
1806 297
1875 Udlagt til offentlig gade (Ny Østergade)

Ejere
1689 Hans Riber, skomager
1756 Jens Jensen Gunst
1806 Søren Pedersen

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 218
1756 Peder Madsens Gang 267
1806 Peder Madsens Gang 297

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 16

Matr.nr. 298 †

Matrikel
1689 219
1756 268
1806 298
1875 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Mourids Jensen, bødker
1756 Søren Jacobsen, matros
1806 Henrik Fischer

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 219
1756 Peder Madsens Gang 268
1806 Peder Madsens Gang 298

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 14

Matr.nr. 299 †

Matrikel
1689 220
1756 269
1806 299
1875 Udlagt til offentlige gader (Hovedvagtsgade og Ny Østergade)

Ejere
1689 Hans Aagesen, øltapper
1756 Bernt Haagen, kammager
1806 Jens Westergreen, vægter

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 220
1756 Peder Madsens Gang 269
1806 Peder Madsens Gang 299

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 12

Matr.nr. 300 †

Matrikel
1689 221
1756 270
1806 300
1875 Udlagt til offentlige gader (Hovedvagtsgade og Ny Østergade)

Ejere
1689 Hans Nielsen, islandsk arbejdskarl
1756 Niels Pedersen, staldkarl
1806 Christen Olsen

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 221
1756 Peder Madsens Gang 270
1806 Peder Madsens Gang 300

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 10

Matr.nr. 301 †

Matrikel
1689 222
1756 271
1806 301
1875 Udlagt til offentlig gade (Hovedvagtsgade)

Ejere
1689 Guttorn Tromsen
1756 Niels Gundersen Skeen
1806 Johan Andr Bøchmann, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 222
1756 Peder Madsens Gang 271
1806 Peder Madsens Gang 301

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 8

Matr.nr. 302 †

Matrikel
1689 223
1756 272
1806 302
1874 Henlagt til 356

Ejere
1689 Anders Nielsen, skibstømmermand
1756 Matias Meyer, hårskærer
1806 Andr. Schmidt, parykmager

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 223
1756 Peder Madsens Gang 272
1806 Peder Madsens Gang 302

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 6

Matr.nr. 303 †

Matrikel
1689 224
1756 273
1806 303
1976 Sammenlagt med 1806 71, til: 71 & 303

Ejere
1689 Rasmus Larsen, visiterer
1756 Hans Nielsen Berg, tømmersvend
1806 Niels Beck, tømmersvend

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 224
1756 Peder Madsens Gang 273
1806 Peder Madsens Gang 303

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 4

Matr.nr. 304 †

Matrikel
1689 50 (del af)
1756 274
1806 304
1875 Indbefattet i 371

Ejere
1689 Annike Rosenkrantz
1756 Lars Christensen, brændevinsbrænder
1806 Søren Brasch

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 50
1756 Peder Madsens Gang 274
1806 Peder Madsens Gang 304

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 3

Matr.nr. 305 †

Matrikel
1689 50 (del af)
1756 275
1806 305
1875 Udlagt til offentlig gade (Ny Østergade)

Ejere
1689 Annike Rosenkrantz
1756 Niels Pedersen Brandt, brændevinsbrænder
1806 Søren Brasch

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 50
1756 Peder Madsens Gang 275
1806 Peder Madsens Gang 305

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 5

Matr.nr. 306 †

Matrikel
1689 50 (del af)
1756 276
1806 306
1875 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Annike Rosenkrantz
1756 Henrik Andersen Voldgaard
1806 Christian Wulff, murersvend

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 50
1756 Peder Madsens Gang 276
1806 Peder Madsens Gang 306

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 7

Matr.nr. 307 †

Matrikel
1689 225
1756 277
1806 307
1875 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Mikkel Kabebo, skomager
1756 Svend Jespersen Møller, murersvend
1806 Carl Christian Frieberg

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 225
1756 Peder Madsens Gang 277
1806 Peder Madsens Gang 307/Pistolstræde 307*

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 9/Pistolstræde 1

Matr.nr. 308 †

Matrikel
1689 226
1756 278
1806 308
1873 Indbefattet i 358

Ejere
1689 Enken efter Erland Jensen, tømmermand
1756 Jørgen Pedersen, skomager
1806 Christian Wulff, murersvend

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 226
1756 Peder Madsens Gang 278/Pistolstræde 278*
1806 Pistolstræde 308

Husnumre
1859 Pistolstræde 3

Matr.nr. 309 †

Matrikel
1689 227
1756 279
1806 309
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 69 og 1806 310, til: 69, 309 & 310

Ejere
1689 Tormand Larsen, tømmermand
1756 Jacob Ramløse
1806 Andr. Møllers enke

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 227
1756 Peder Madsens Gang 279/Pistolstræde 279*
1806 Pistolstræde 309

Matr.nr. 310 †

Matrikel
1689 228
1756 280
1806 310
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 69 og 1806 309, til: 69, 309 & 310

Ejere
1689 Enken efter Claus Kiemvig
1756 Anders Møllers enke
1806 Andr. Møllers enke

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 228
1756 Peder Madsens Gange/ 280/Pistolstræde 280*
1806 Pistolstræde 310

Matr.nr. 311 †

Matrikel
1689 229 (del af)
1756 283
1806 311
1895 Sammenlagt med 68 & 288, til: 68, 288 & 311

Ejere
1689 Niels Jensen, stopper
1756 Anders Pedersen, vægter
1806 Peder Mosbøll

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 229
1756 Peder Madsen Gang 283/Pistolstræde 283*
1806 Pistolstræde 311

Husnumre
1859 Pistolstræde 8

Matr.nr. 312 †

Matrikel
1689 231
1756 285
1806 312
1875 Sammenlagt med 1806 284

Ejere
1689 Andreas Gregoriussen, skrædder
1756 Paul Sneller
1806 Andreas Taagerup

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 231
1756 Peder Madsens Gange 285/Pistolstræde 285*
1806 Pistolstræde 312

Husnumre
1859 Pistolstræde 4

Matr.nr. 313 †

Matrikel
1689 232
1756 286
1806 313
1843 Delt i 313 A og 313 B

Ejere
1689 Poul Jensen, brændevinsbrænder
1756 Johan Christopher Dannefeldt
1806 Bertel Vad, høker

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 232
1756 Peder Madsens Gang 286
1806 Pistolstræde 313/Peder Madsens Gang 313*

Matr.nr. 313 A †

Matrikel
1843 Parcel af 1806 313
1875 Henlagt til 1806 284

Ejere

Matrikulære husnumre
1843 Peder Madsens Gang 313 A/Pistolstræde 313 A

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 11/Pistrolstræde 2

Matr.nr. 313 B †

Matrikel
1843 Parcel af 1806 313
1843 Sammenlagt med 1806 284, til: 284 & 313 B

Matr.nr. 314

Matrikel
1689 198
1756 244
1806 314
2008 314

Ejere
1689 Richart Winken, hørkræmmer
1756 Hans Hansen Gasse
1806 Bertel Wad
2008 E/F Ny Adelgade 9 m fl

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 198
1756 Grønnegade 244
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 314/Grønnegade 314*

Husnumre
1859 Grønnegade 32/Ny Adelgade 21
2008 Grønnegade 32/Ny Adelgade 9

Opførelsesår
1802-03 for Jean Wendel (Historiske huse)

Matr.nr. 315

Matrikel
1689 182 (del af)
1756 218
1806 315
2008 315

Ejere
1689 Svend Andersen, prammand
1756 Snedker Jens Larsen Møllers enke
1806 Cay F Hammerich
2008 E/F Ny Adelgade 7

Matrikulære husnumre
1689 Ny Adelgade 182
1756 Ny Adelgade 218
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 315

Husnumre
1859 Ny Adelgade 19
2008 Ny Adelgade 7

Opførelsesår
1793 for bedemand E. J. Sandrue. Ombygget ca. 1978 (Historiske huse)

Matr.nr. 316 †

Matrikel
1689 183 (del af)
1756 217
1806 316
1874 Henlagt til 364

Ejere
1689 Peder Madsen
1756 Jens Christensens enke
1806 Ebbe Sletting, søkrigskommissær

Matrikulære husnumre
1689 Ny Adelgade 183/Prammandens Gang 183*
1756 Ny Adelgade 217
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 316/Prammandens Gang 316*

Husnumre
1859 Ny Adelgade 17

Matr.nr. 317 †

Matrikel
1689 183 (del af)
1756 216
1806 317
1874 Henlagt til 364

Ejere
1689 Peder Madsen
1756 Peder Rolfsen, visiterer
1806 Christen Jeppesen Høygaard, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Ny Adelgade 183/Prammandens Gang 183*
1756 Ny Adelgade 216/Gangen 216*
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 317/Prammandens Gang 317*

Husnumre
1859 Ny Adelgade 15

Matr.nr. 318 †

Matrikel
1689 183 (del af)
1756 215
1806 318
1874 Henlagt til 364

Ejere
1689 Peder Madsen
1756 Amdi Trampe
1806 Jens Paarup, hosekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Ny Adelgade 183/ Prammandens Gang 183*
1756 Ny Adelgade 215/Gangen 215*
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 318/Prammandens Gang 318*

Husnumre
1859 Ny Adelgade 13

Matr.nr. 319 †

Matrikel
1689 183 (del af)
1756 214
1806 319
1874 Indgået i 364 og 365

Ejere
1689 Peder Madsen
1756 Morten Seehuus
1806 Lorentz C. Lorentzen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Adelgade 183/Prammandens Gang 183*
1756 Ny Adelgade 214/Gangen 214*
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 319/Prammandens Gang 319*

Husnumre
1859 Ny Adelgade 11

Matr.nr. 320 †

Matrikel
1689 183 (del af)
1756 213
1806 320
1874 Henlagt til 365

Ejere
1689 Peder Madsen
1756 Jacob Emmerke, parykmager
1806 Johan Bourgois, parykmager

Matrikulære husnumre
1689 Ny Adelgade 183/ Prammandens Gang 183*
1756 Ny Adelgade 213/Gangen 213*
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 320/Prammandens Gang 320*

Husnumre
1859 Ny Adelgade 9

Matr.nr. 321 †

Matrikel
1689 183 (del af)
1756 212
1806 321
1875 Henlagt til 366

Ejere
1689 Peder Madsen
1756 Paul Franck, possementmager
1806 Henrik Heichelmanns enke

Matrikulære husnumre
1689 Ny Adelgade 183/Prammandens Gang 183*
1756 Ny Adelgade 212/Gangen 212*
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 321/Prammandens Gang 321

Husnumre
1859 Ny Adelgade 7

Matr.nr. 322 †

Matrikel
1689 182 (del af)
1756 211
1806 322
1875 Henlagt til 366

Ejere
1689 Svend Andersen, prammand
1756 Knud Hauballe, skoleholder
1806 Frederik Aagaard, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Ny Adelgade 182
1756 Ny Adelgade 211/Gangen 211*
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 322/Prammandens Gang 322*

Husnumre
1859 Ny Adelgade 5

Matr.nr. 323 †

Matrikel
1689 181
1756 209 og 1756 210
1806 323
1875 Henlagt til offentlig gade (Hovedvagtsgade)

Ejere
1689 Anders Larsen, skrædder
1756 209: Knud Carlsen, brygger. – 210: Niels Nielsen, brændevinsbrænder
1806 Jens Rohmel, garver

Matrikulære husnumre
1689 Ny Adelgade 181/Bag Corps de Garden 181*
1756 Bag Hovedvagten 209. – Bag Hovedvagten 210/Ny Adelgade 210*
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 323/Bag Hovedvagen 323*

Husnumre
1859 Bag Hovedvagten 3/Ny Adelgade 3

Matr.nr. 324

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 188 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 324
2008 324

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Jens Andersen Krabbe, hyrekusk
1806 Mads Fønnesbeck, handler
2008 Christian Correll

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Ny Adelgade 188
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 324

Husnumre
1859 Ny Adelgade 4
2008 Ny Adelgade 4

Opførelsesår
1802 (Kuas)

Matr.nr. 325

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 187 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 325
2008 325

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Andreas Munch, parykmager
1806 Christian Poulsen
2008 Correll Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Ny Adelgade 187
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 325

Husnumre
1859 Ny Adelgade 6
2008 Ny Adelgade 6

Opførelsesår
Før 1738. Ombygget mellem 1802 og 1837 (Historiske huse)

Matr.nr. 326

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 186 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 326
1917 Hertil henlagt 327
2008 326

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Conrad Henrik From, gørtler
1806 Johan Rosberg, gørtler
2008 Asschenfeldt Danske Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Ny Adelgade 186
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 326

Husnumre
1859 Ny Adelgade 8
1917 Ny Adelgade 8-10
2008 Ny Adelgade 8-10

Opførelsesår
Ny Adelgade 8: Før 1738. – Ny Adelgade 10: Mellem 1742 og 1775. Ombygget mellem 1846 og 1856 og i 1980 (Historiske huse)

Matr.nr. 327 †

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 185 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 327
1917 Henlagt til 326

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Rasmus Johansen, brændevinsbrænder
1806 Johan Gotfr. Smidt, sadelmager

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Ny Adelgade 185
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 327

Husnumre
1859 Ny Adelgade 10

Matr.nr. 328 †

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 184 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 328
1876 Sammenlagt med 276 & 277, til: 276, 277 & 328

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Johan Engelsen, tømmermester
1806 Henning Nissen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Ny Andelsgade 184
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 328

Husnumre
1859 Ny Adelgade 12

Matr.nr. 329 †

Matrikel
1689 122
1756 131
1806 329
1907 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Olsen, murermester
1756 Gotfried Kleinschmidt, skrædder
1806 Jørgensen, fru

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 122
1756 Gothersgade 131
1806 Gothersgade 329

Husnumre
1859 Gothersgade 51

Matr.nr. 330 †

Matrikel
1689 123 (del af)
1756 132
1806 330
1907 Indbefattet i 387, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Christen Larsen
1756 Svane, grevinde
1806 Olsen, professor, notarius publicus

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 123
1756 Gothersgade 132
1806 Gothersgade 330

Husnumre
1859 Gothersgade 49

Matr.nr. 331 †

Matrikel
1689 128 (del af)
1756 133
1806 331
1907 Indbefattet i 388, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 De fattiges hus og have
1756 Rasmus Nielsen, kontrollør
1806 Schiørring, madame

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 128, Gothersgade 128*
1756 Gothersgade 133
1806 Gothersgade 331

Husnumre
1859 Gothersgade 47

Matr.nr. 332 †

Matrikel
1689 128 (del af)
1756 134
1806 332
1907 Indbefattet i 393 og 394, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 De fattiges hus og have
1756 Johan Just von Bergen, kongelig livmedicus
1806 Svendsen, justitsråd

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 128, Gothersgade 128*
1756 Gothersgade 134
1806 Gothersgade 332

Husnumre
1859 Gothersgade 45

Matr.nr. 333 †

Matrikel
1689 124 (del af)
1756 135
1806 333
1908 Indbefattet i 392, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Ditlev Bølcke
1756 Johan Boye Junge, vicebrandmajor
1806 Johan Henrik Klemmer, handler

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 124
1756 Gothersgade 135
1806 Gothersgade 333

Husnumre
1859 Gothersgade 43

Matr.nr. 334

Matrikel
1689 173 (del af)
1756 136
1806 334
1924 Hertil henlagt 1806 184
2008 334

Ejere
1689 Enken efter Hans Ribeth
1756 Mathias Ortmand, snedker
1806 Amsel Jacob Meyers enke, købmand
2008 Gregers Rolighed Lauridsen

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 173/Gothersgade 173*
1756 Gothersgade 136/Lille Regnegade
1806 Gothersgade 334

Husnumre
1859 Gothersgade 41
2008 Gothersgade 41, Ny Østergade 32

Opførelsesår
1733 for snedker Mathias Ortman. Ombygget 1835 (Historiske huse)

Matr.nr. 335

Matrikel
1689 173 (del af)
1756 137
1806 335
2008 335

Ejere
1689 Enken efter Hans Ribeth
1756 Mathias Orgmand, snedker
1806 Johan M. Wæber
2008 E/F Gothersgade 39

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 173/Gothersgade 173*
1756 Gothersgade 137
1806 Gothersgade 335

Husnumre
1859 Gothersgade 39
2008 Gothersgade 39

Opførelsesår
1730-33 for snedker Mathias Ortman. Ombygget mellem 1792 og 1800, og 1851-52 (Historiske huse)

Matr.nr. 336 †

Matrikel
1689 173 (del af)
1756 138
1806 336
1836 Delt i 336 A og 336 B

Ejere
1689 Enken efter Hans Ribeth
1756 Schielderup, monsieur
1806 Nikolaj Tychsen, apoteker

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 173, Gothersgade 173*
1756 Gothersgade 138
1806 Gothersgade 336

Matr.nr. 336 A

Matrikel
1836 Parcel af 1806 336
2008 336 A

Ejere
2008 Kultur og Fritidsforvaltningen, København

Matrikulære husnumre
1836 Gothersgade 336 A

Husnumre
1859 Gothersgade 37
2008 Gothersgade 37

Opførelsesår
1836-37 for apoteker Nicolai Tychsen (Historiske huse)

Matr.nr. 336 B

Matrikel
1836 Parcel af 1806 336
2008 336 B

Ejere
2008 Flemming Holm

Matrikulære husnumre
1836 Gothersgade 336 B

Husnumre
1859 Gothersgade 35
2008 Gothersgade 35

Opførelsesår
1800-01 for apoteker Nicolai Tychsen (Historiske huse)

Matr.nr. 337 †

Matrikel
1689 173 (del af)
1756 139
1806 337
1849 Sammenlagt med 1806 190, til: 190 & 337

Ejere
1689 Enken efter Hans Ribeth
1756 Martin Lebes, barberer
1806 Lauritz Holmblad

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 173/Gothersgade 173*
1756 Gothersgade 139
1806 Gothersgade 337

Matr.nr. 338

Matrikel
1689 125 (del af)
1756 141
1806 338
2008 338

Ejere
1689 Nikolaj Boye
1756 Albrecht Kühn
1806 Ludvig H. Palberg, hørkræmmer
2008 E/F Gothersgade 31

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 125/Regnegade 125*
1756 Gothersgade 141/Regnegade 141*
1806 Gothersgade 338/Store Regnegade 338*

Husnumre
1859 Gothersgade 31/Store Regnegade 28
2008 Gothersgade 31/Store Regnegade 28

Opførelsesår
1903 arkitekt N. P. Ditlefsen (Bygningsattest)

Matr.nr. 339

Matrikel
1689 125 (del af)
1756 142
1806 339
2008 339

Ejere
1689 Nikolaj Boye
1756 Gabriel Daniel Petersen, blytækker
1806 Chr. Dahm
2008

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 125/Regnegade 125*
1756 Gothersgade 142
1806 Gothersgade 339

Husnumre
1859 Gothersgade 29
2008 Gothersgade 29

Opførelsesår
Ca. 1700. Ombygget 1766 og mellem 1837 og 1848 (Historiske huse)

Matr.nr. 340

Matrikel
1689 125 (del af)
1756 143
1806 340
2008 340

Ejere
1689 Nikolaj Boye
1756 Jacob Frederik Ludvig, spejlmager
1806 Christoffer Wanscher, købmand
2008 Quisisana A/S

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 125/Regnegade 125*
1756 Gothersgade 143
1806 Gothersgade 340

Husnumre
1859 Gothersgade 27
2008 Gothersgade 27

Opførelsesår
Ca. 1700. Ombygget 1766 og 1853 (Historiske huse)

Matr.nr. 341

Matrikel
1689 126 (del af)
1756 144
1806 341
2008 341

Ejere
1689 Claus Iversen, kræmmer
1756 Just Rosenmeyer, islandsk købmand
1806 Benjamin Sanders, skrædder
2008 E/F Gothersgade 25

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 126
1756 Gothersgade 144
1806 Gothersgade 341

Husnumre
1859 Gothersgade 25
2008 Gothersgade 25

Opførelsesår
Før 1701. Ombygget mellem 1722 og 1763, og i 1793 (Historiske huse)

Matr.nr. 342

Matrikel
1689 126 (del af)
1756 145
1806 342
2008 342

Ejere
1689 Claus Iersen, kræmmer
1756 Jørgen Hansen, urtekræmmer
1806 Søren Weile, skomager
2008 E/F Gothersgade 23

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 126
1756 Gothersgade 145
1806 Gothersgade 342

Husnumre
1859 Gothersgade 23
2008 Gothersgade 23

Opførelsesår
Før 1701. Ombygget mellem 1722 og 1738 samt i 1793 (Historiske huse)

Matr.nr. 343

Matrikel
1689 127 og 1689 126 (del af)
1756 146
1806 343
2008 343

Ejere
1689 126: Claus Iversen, kræmmer. – 127: Peder Ottesen, købmand
1756 Hans Kierumgaard, urtekræmmer
1806 Kierrumgaard, fru, urtekræmmer
2008 I/S Hellerupbo

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 126. – Gothersgade 127/Grønnegade 127*
1756 Gothersgade 146/Grønnegade 146*
1806 Gothersgade 343/Grønnegade 343*

Husnumre
1859 Gothersgade 21/Grønnegade 45
2008 Gothersgade 21

Opførelsesår
Ca. 1700. Ombygget før 1770 og i 1906 (Historiske huse)

Matr.nr. 344

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 180 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 344
2008 344

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Lauritz Andersen
1806 Christen F. Green (Grøn), hosekræmmer
2008 Gothersgade 13-19 A/S

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 180
1806 Gothersgade 344/Grønnegade 344*

Husnumre
1859 Gothersgade 19/Grønnegade 40
1915 Gothersgade 19
2008 Gothersgade 19

Opførelsesår
1827 for hørkræmmer Hans J. H. Stæhr (Historiske huse)

Matr.nr. 345

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 179 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 345
2008 345

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Jens Madsen, hyrekusk
1806 Johan Degn
2008 E/F Gothersgade 17

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 179
1806 Gothersgade 345

Husnumre
1859 Gothersgade 17
2008 Gothersgade 17

Opførelsesår
Før 1766. Ombygget 1774 og 1827 (Historiske huse)

Matr.nr. 346

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 178 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 346
2008 346

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Peder Bertelsen Rosengaard
1806 Thestrup, assessor, etatsråd
2008 Gothersgade 13-19 A/S

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 178
1806 Gothersgade 346

Husnumre
1859 Gothersgade 15
2008 Gothersgade 15

Opførelsesår
Før 1739. Ombygget 1837 og 1853 (Historiske huse)

Matr.nr. 347

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 177 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 347
2008 347

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Peder Moldrup Balle, stadskonduktør
1806 Simon Dons, brændevinsbrænder
2008 Gothersgade 13-19 A/S

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 177
1806 Gothersgade 347

Husnumre
1859 Gothersgade 13
2008 Gothersgade 13

Opførelsesår
Før 1739. Ombygget før 1816 (Historiske huse)

Matr.nr. 348

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 176 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 348
1916 Hertil henlagt 349
2008 348

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Rantzou-Aschenberg, greve, oberst
1806 Frederik Rasbech
2008 Wilhelm Hansens Hus A/S

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 176
1806 Gothersgade 348

Husnumre
1859 Gothersgade 11
1916 Gothersgade 9-11
2008 Gothersgade 9-11

Opførelsesår
Gothersgade 9: 1916. – Gothersgade 11: Før 1740. Ombygget ca. 1880 (Historiske huse)

Matr.nr. 349 †

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 175 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 349
1916 Henlagt til 348

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Frederik Ludvig Brøer, kancelliråd
1806 John Harris

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 175
1806 Gothersgade 349

Husnumre
1859 Gothersgade 9

Matr.nr. 350

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 174 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 350
2008 350

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Peder Brandt, sadelmager
1806 Ole Lorentz Allesøe, handler
2008 E/F Gothersgade 7

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 174
1806 Gothersgade 350

Husnumre
1859 Gothersgade 7
2008 Gothersgade 7

Opførelsesår
Før 1749. Ombygget 1876 (Historiske huse)

Matr.nr. 351

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 173 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 351
1942 Hertil henlagt 352
2008 351

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Peder Brandt, sadelmager
1806 Niels Høeck, skomager
2008 Martin Malvang Klüts

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 173
1806 Gothersgade 351

Husnumre
1859 Gothersgade 5
1942 Gothersgade 3-5
2008 Gothersgade 3-5

Opførelsesår
Gothersgade 3: Før 1735. Ombygget 1764, i 1790 og mellem 1878 og 1883. – Gothersgade 5: Før 1735. Ombygget 1764, i ca. 1800 og mellem 1878 og 1883 (Historiske huse)

Matr.nr. 352 †

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 172 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 352
1942 Henlagt til 1806 351

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Peder Brandt, sadelmager
1806 Christen Skoubye, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 172
1806 Gothersgade 352

Husnumre
1859 Gothersgade 3

Matr.nr. 353

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 171 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 353
2008 353

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Enken efter Jens Karmarch
1806 Joseph Sørensen, vognmand
2008 Nordicom Domicilejd. A/S

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Kongens Nytorv 171
1806 Gothersgade 353/Kongens Nytorv 353*

Husnumre
1859 Gothersgade 1/Kongens Nytorv 26
2008 Kongens Nytorv 26

Opførelsesår
1890-94 af arkitekt Emil Blichfeldt for Store Nordiske Telegrafselskab og Privatbanken (sammen med Kongens Nytorv 28) (Weilbach)

Matr.nr. 354

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 189 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 354
2008 354

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Peter Stavanger, krigsråd
1806 Lange, justitsråd
2008 Ejendomspartnerselsk af 1/7 2003

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Nytorv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Ny Adelgade 189/Kongens Nytorv 189*
1806 Kongens Nytorv 354/Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 354*

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 28/Ny Adelgade 2
2008 Kongens Nytorv 28/Ny Adelgade 2

Opførelsesår
1890-94 af arkitekt Emil Blichfeldt for Store Nordiske Telegrafselskab og Privatbanken (sammen med Kongens Nytorv 26) (Weilbach)

Matr.nr. 355 †

Matrikel
1689 180
1756 208
1806 355
1875 Udlagt til offentlig gade (Hovedvagtsgade)

Ejere
1689 Johan Jørgen
1756 Abel Lafong, spejlmager
1806 J. F. Petzholdt

Matrikulære husnumre
1689 Bag Korps de Garden 180
1756 Bag Hovedvagten 208
1806 Kongens Nytorv 355/Bag Hovedvagten 355*

Husnumre
1859 Bag Hovedvagten 1/Kongens Nytorv 32

Matr.nr. 356 †

Matrikel
1689 58
1756 61
1806 356
1874 Hertil henlagt 1806 302
1875 Indbefattet i 369 og 370

Ejere
1689 Ahlefeldt, greve
1756 Gram, geheimeråd
1806 Gotfried Rau, traktør

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 58/Kongens Torv 58*
1756 Kongens Nytorv 61
1806 Kongens Nytorv 356/Østergade 356*

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 34/Østergade 2

Matr.nr. 357 †
Hovedvagten

Matrikel
>1818 Parcel af umatrikuleret areal
1875 Udlagt til offentlig gade (Hovedvagtsgade)

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Kongens Nytorv (uden nummer)

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 30

Matr.nr. 358

Matrikel
1874 Parcel af 1806 308, 1806 309 og 1806 310 samt dele af 1806 69, 1806 306 og 1806 307
2008 358

Ejere
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Husnumre
1874 Ny Østergade 9
2008 Ny Østergade 9

Opførelsesår
1873-75 af Vilhelm Dahlerup sammen med Ove Pedersen (Weilbach)

Matr.nr. 359

Matrikel
1874 Sammensat af dele af 1806 69, 1806 304, 1806 305 og 1806 306
2008 359

Ejere
2008 Ny Østergade 7 APS

Husnumre
1874 Ny Østergade 7
2008 Ny Østergade 7

Opførelsesår
1873-75 af Vilhelm Dahlerup sammen med Ove Pedersen (Weilbach)

Matr.nr. 360

Matrikel
1874 Sammensat af dele af 1806 281, 1806 282 og 356
2008 360

Ejere
2008 Lægernes Pensionskasse

Husnumre
1874 Ny Østergade 12
2008 Ny Østergade 12

Opførelsesår
1872-76 af arkitekt Ludvig Fenger (Weilbach)

Matr.nr. 361

Matrikel
1874 Sammensat af dele af 1806 292, 1806 293, 1806 294, 1806 295 og 356
2008 361

Ejere
2008 E/F Ny Østergade 10

Husnumre
1874 Ny Østergade 10
2008 Ny Østergade 10

Opførelsesår
1872-76 af arkitekt Ludvig Fenger (Weilbach)

Matr.nr. 362

Matrikel
1874 Sammensat af dele af 1806 295, 1806 296, 1806 297, 1806 298 og 356
2008 362

Ejere
2008 Lægernes Pensionskasse

Husnumre
1874 Hovedvagtsgade 8/Ny Østergade 8
2008 Hovedvagtsgade 8/Ny Østergade 8

Opførelsesår
1872-76 af arkitekt Ludvig Fenger (Weilbach)

Matr.nr. 363

Matrikel
1874 Sammensat af dele af 1806 320, 1806 321, 1806 322, 1806 323 og 356
1919 Hertil henlagt 364
2008 363

Ejere
2008 Annaheim A/S

Husnumre
1874 Hovedvagtsgade 6
1919 Hovedvagtsgade 6, Ny Adelgade 5
2008 Hovedvagtsgade 6, Ny Adelgade 5

Opførelsesår
1872-76 af arkitekt Ludvig Fenger (Weilbach)

Matr.nr. 364 †

Matrikel
1874 Sammensat af 1806 316, 1806 317, 1806 318 og dele af 1806 319, 1806 320, 1806 321
1919 Henlagt til 363

Ejere

Husnumre
1874 Ny Adelgade 5

Matr.nr. 365

Matrikel
1874 Sammensat af dele af 1806 319, 1806 320, 1806 321 og 1806 322 og af gaden Prammandens Gang
2008 365

Ejere
2008 Christian Correll

Husnumre
1874 Ny Adelgade 3
2008 Ny Adelgade 3

Opførelsesår
1872-76 af arkitekt Ludvig Fenger (Weilbach)

Matr.nr. 366

Matrikel
1875 Sammensat af dele af 1806 321, 1806 322, 1806 323 og 355 og af gaden Prammandens Gang
2008 366

Ejere
2008 E/F Hovedvagtsg 2 / Kgs Nytorv 30

Husnumre
1875 Hovedvagtsgade 2/Ny Adelgade 1
2008 Hovedvagtsgade 2/Kongens Nytorv 30

Opførelsesår
1872-76 af arkitekt Ludvig Fenger (Weilbach)

Matr.nr. 367

Matrikel
1874 Sammensat af dele af 1806 322 og 1806 323
2008 367

Ejere
2008 E/F Hovedvagtsgade 4

Husnumre
1874 Hovedvagtsgade 4
2008 Hovedvagtsgade 4

Opførelsesår
1872-76 af arkitekt Ludvig Fenger (Weilbach)

Matr.nr. 368 †

Matrikel
1875 Sammensat af dele af 1806 70, 1806 281, 1806 282, 1806 283, 1806 292, 1806 293, 1806 294, 1806 295, 1806 296, 1806 297, 1806 298, 1806 299, 1806 300, 1806 304, 1806 305, 1806 306, 1806 307 og 356
1875 Udlagt til gade (Ny Østergade)

Matr.nr. 369, tidligere 356

Matrikel
1875 Sammensat af dele af 1806 300, 1806 301, 1806 302, 1806 355 og 356
2008 369

Ejere
2008 Hotel D'Angleterre ApS

Husnumre
1875 Hovedvagtsgade 1/Kongens Nytorv 34/Ny Østergade 6
2008 Hovedvagtsgade 3/Kongens Nytorv 34/Ny Østergade 6

Opførelsesår
1915-16 af arkitekterne Philip Smidth og Nicolai Hansen (Weilbach)

Matr.nr. 370 †

Matrikel
1875 Parcel af 1806 298, 1806 299, 1806 300, 1806 301, 1806 323, 355 og 356
1875 Udlagt til offentlig gade (Hovedvagtsgade)

Matr.nr. 371

Matrikel
1875 Sammensat af dele af dele af 1806 69, 1806 70 og 1806 304
2008 371

Ejere
2008 Inge Vibeke Westy

Husnumre
1875 Ny Østergade 5
2008 Ny Østergade 5

Opførelsesår
1873-75 af Vilhelm Dahlerup sammen med Ove Pedersen (Weilbach)

Matr.nr. 372

Matrikel
1876 Sammensat af dele af 1806 69 og 1806 70
2008 372

Ejere
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Husnumre
1876 Ny Østergade 3
2008 Ny Østergade 3

Opførelsesår
1876 for Det Københavnske Byggeselskab (Bygningsattest)

Matr.nr. 373

Matrikel
1876 Sammensat af dele af 1806 69 og 1806 70
2008 373

Ejere
2008 E/F Ny Østergade 1 / Østergade 22

Husnumre
1876 Ny Østergade 1/Østergade 22
2008 Ny Østergade 1/Østergade 22

Opførelsesår
1876 for Det Københavnske Byggeselskab (Bygningsattest)

Matr.nr. 374
Svaneapoteket

Matrikel
1876 Sammensat af dele af 1806 71 og 1806 303 og af gaden Peder Madsens Gang
2008 374

Ejere
2008 Kirkbi A/S

Husnumre
1876 Ny Østergade 2-4/Østergade 18
2008 Ny Østergade 2-4/Østergade 18

Opførelsesår
1934 af arkitekt Bent Helweg-Møller for Svaneapoteket (Weilbach)

Matr.nr. 375
Antonigade 2: Pilegården
Antonigade/Kristen Bernikows Gade: Antoniehus
Kristen Bernikows Gade/Østergade: Volmerhus
Pilestræde 14: Cityhus

Matrikel
1900 Sammensat af dele af 1806 63, 1806 109, 1806 221, 1806 222, 1806 223, 224 & 225, 1806 226, 1806 227 og 1806 228
1919 Hertil henlagt 376
1924 Hertil henlagt 377
1940 Hertil henlagt 1806 63
1962 Hertil henlagt 1806 106 og 1806 107
2008 375

Ejere
2008 E/F Østergade 32-34 Cityhus

Husnumre
1900 Antonistræde 4/Citygade 22-24
1901 Antonigade 4/Citygade 22-24
1919 Antonigade 2-4/Citygade 22-24/Kristen Bernikows Gade 5/Pilestræde 16
1924 Antonigade 2-4/Citygade 21-25 og 22-24/Kristen Bernikows Gade 3-5/Pilestræde 14-16
1940 Antonigade 2-4/Citygade 21-25 og 22-24/Kristen Bernikows Gade 1-5/Pilestræde 14-16/Østergade 32-34
1962 Antonigade 2-4/Kristen Bernikows Gade 1-5/Pilestræde 10-16/Østergade 32-34
2008 Antonigade 2-10/Kristen Bernikows Gade 1-13/Pilestræde 8 A-16

Opførelsesår
Antoniehus: 1900 af Alfred Møller. – Cityhus: Pilestræde 14: 1897-98 af arkitekt Rogert Møller. – Pilegården: 1897-98 af arkitekt Ludvig Andersen. – Volmerhus: 1900 af arkitekt Rogert Møller (Weilbach)

Matr.nr. 376 †

Matrikel
1900 Sammensat af dele af 1806 109, 1806 111, 1806 112, 1806 228, 1806 229, 1806 230 og 113 & 233,
1919 Henlagt til 375

Ejere

Husnumre
1901 Antonigade 2/Pilestræde 16

Matr.nr. 377 †

Matrikel
1900 Sammensat af dele af 1806 63, 1806 109, 1806 110, 1806 111, 1806 220 og 1806 221
1924 Henlagt til 375

Ejere

Husnumre
1901 Kristen Bernikovs Gade 3/Pilestræde 14

Matr.nr. 378
Barnekowhus, BT-Huset

Matrikel
1900 Sammensat af 1806 207, 1806 208 og 1806 289
1910 Hertil henlagt 1806 290
1993 Hertil henlagt 1806 291
2008 378

Ejere
2008 Ole Scherfigs Hus APS

Husnumre
1900 Grønnegade 6/Kristen Bernikows Gade 6
1910 Grønnegade 4-6/Kristen Bernikows Gade 6
1993 Grønnegade 4-6/Kristen Bernikows Gade 6-8
2008 Grønnegade 4-6/Kristen Bernikows Gade 6-8

Opførelsesår
Grønnegade 4-6, Kristen Bernikows Gade 4-6: 1901 af arkitekt Erik Schiødte. – Kristen Bernikows Gade 8: 1993-94 af arkitekt Henning Larsen for dagbladet B. T. (Weilbach)

Matr.nr. 379

Matrikel
1900 Sammensat af 1806 67 og 1806 209, 1806 210, 1806 211 og 1806 212
2008 379

Ejere
2008 Hovedstadens Ejendomsselsk. APS

Husnumre
1903 Citygade 20/Kristen Bernikows Gade 4
2008 Kristen Bernikows Gade 4

Opførelsesår
1903 for overretssagfører Andr. Albeck (Bygningsattest)

Matr.nr. 380
Cityhus med ”Breinings Hjørne”

Matrikel
1901 Sammensat af 1806 66 og 1806 67, samt dele af 64 & 65, 1806 212, 1806 213, 1806 216, 1806 217, 1806 218 og 214 & 215
2008 380

Ejere
2008 Kirkbi A/S

Husnumre
1901 Kristen Bernikows Gade 2/Østergade 26
2008 Kristen Bernikows Gade 2/Østergade 26

Opførelsesår
1901 af arkitekterne Christian Arntzen og Erik Schiødte (Weilbach)

Matr.nr. 381

Matrikel
1906 Sammensat af 1806 200, 1806 201, 1806 202, 1806 203, 1806 204, 1806 205, 1806 206, 1806 255, 1806 256, 1806 257, 1806 258 og 250 A, samt dele af 1806 251, 1806 252, 253 & 254 og 250 B samt den tidligere gade Didrik Badskærs Gang
2008 381

Ejere
2008 Davista K/S

Matrikulære husnumre
1906 Gammel Mønt 2-6/Grønnegade 1/Store Regnegade 2
1936 Gammel Mønt 2-4/Grønnegade 1/Store Regnegade 2
2008 Gammel Mønt 2-4/Grønnegade 1/Store Regnegade 2

Opførelsesår
1909 (Bygningsattest) af arkitekt Johan Nielsen for ingeniørerne Hjalmar Hein & Holst Møller

Matr.nr. 382 †

Matrikel
1907 Sammensat af dele af 1806 241, 1806 242, 1806 243, 1806 244, 1806 245, 1806 246 og 1806 247
1961 Henlagt til 1806 248

Ejere

Husnumre
1907 Gammel Mønt 1

Matr.nr. 383

Matrikel
1908 Sammensat af dele af 1806 139, 1806 146, 1806 147, 1806 148, 1806 149, 1806 150, 1806 151 og 1806 152
2008 383

Ejere
2008 Chr IX 1 Aps

Husnumre
1908 Christian IX’s Gade 1/Gammel Mønt 10
2008 Christian IX’s Gade 1/Gammel Mønt 10

Opførelsesår
1907 af arkiekt Eugen Jørgensen. Ombygget 1974 (Weilbach)

Matr.nr. 384

Matrikel
1908 Sammensat af dele af 1806 137, 1806 138, 1806 139, 1806 145, 1806 146, 1806 147 og 1806 148
2008 384

Ejere
2008 Hovedstadens Ejendomsselsk. APS

Husnumre
1908 Gammel Mønt 12
2008 Gammel Mønt 12

Opførelsesår
1909 (Bygningsattest)

Matr.nr. 385

Matrikel
1908 Sammensat af dele af 1806 136, 1806 137, 1806 138 og 1806 139
2008 385

Ejere
2008 Transporters Limited

Husnumre
1908 Gammel Mønt 14/Møntergade 20
2008 Gammel Mønt 14/Møntergade 20

Opførelsesår
1909 (Bygningsattest)

Matr.nr. 386

Matrikel
1908 Sammensat af dele af 1806 139 og 1806 140
2008 386

Ejere
2008 Jette Darlie

Husnumre
1908 Møntergade 22
2008 Møntergade 22

Opførelsesår
1909 (Bygningsattest)

Matr.nr. 387

Matrikel
1908 Sammensat af dele af 1806 140, 1806 141, 1806 142, 1806 143, 1806 144 og 1806 330
2008 387

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Christian IX’s Gade 7 A/S

Husnumre
1908 Christian IX’s Gade 7/Møntergade 24
2008 Christian IX’s Gade 7/Gothersgade 47/Møntergade 24

Opførelsesår
1909 af arkiekt Eugen Jørgensen. Ombygget 1986 (Bygningsattest og Weilbach)

Matr.nr. 388

Matrikel
1908 Sammensat af dele af 1806 138, 1806 139, 1806 140, 1806 148 og 1806 331
2008 388

Ejere
2008 A/S Ventureinstituttet

Husnumre
1908 Christian IX’s Gade 3-5
2008 Christian IX’s Gade 3-5

Opførelsesår
1909 af arkiekt Eugen Jørgensen (Bygningsattest)

Matr.nr. 389

Matrikel
1909 Sammensat af dele af 1806 154, 1806 155, 1806 156, 1806 174, 1806 175, 1806 176, 1806 177 og 1806 182
2008 389

Ejere
2008 C.W. Obel Ejendomme A/S

Husnumre
1909 Christian IX’s Gade 2/Gammel Mønt 8, Store Regnegade 1
2008 Chrsitian IX’s Gade 2/Gammel Mønt 8, Store Regnegade 1

Opførelsesår
1909 (Bygningsattest)

Matr.nr. 390

Matrikel
1909 Sammensat af 1806 178, 1806 179, 1806 180, 1806 181, 1806 182 og 176 & 177
2008 390

Ejere
2008 C. W. Obel Ejendomme A/S

Husnumre
1909 Lille Regnegade 1/Store Regnegade 3-5
1910 Ny Østergade 21/Store Regnegade 3-5/
<1996 Ny Østergade 19-21/Store Regnegade 3-5
2008 Ny Østergade 19-21/Store Regnegade 3-5

Opførelsesår
1909 af arkiekt Eugen Jørgensen (Bygningsattest og Matrikelregister)

Matr.nr. 391

Matrikel
1909 Sammensat af dele af 1806 150, 1806 152, 1806 183 og 1806 184
2008 391

Ejere
2008 C. W. Obel Ejendomme A/S

Husnumre
1909 Lille Regnegade 3
1910 Ny Østergade 23

Opførelsesår
1910 (Matriklregister) af arkiekt Eugen Jørgensen

Matr.nr. 392

Matrikel
1909 Sammensat af dele af 1806 150, 1806 153, 1806 154, 1806 155, 1806 182, 1806 184 og 1806 333
2008 392

Ejere
2008 C. W. Obel Ejendomme A/S

Husnumre
1909 Christian IX’s Gade 4-6/Lille Regnegade 5
1910 Christian IX’s Gade 4-6/Ny Østergade 25
2008 Christian IX’s Gade 4-6/Ny Østergade 25

Opførelsesår
1909 af arkiekt Eugen Jørgensen (Bygningsattest og Weilbach)

Matr.nr. 393

Matrikel
1909 Sammensat af dele af 1806 330, 1806 331, 1806 332 og 1806 333
2008 393

Ejere
2008

Husnumre
1909 Christian IX’s Gade 10/Gothersgade 45
2008 Christian IX’s Gade 10/Gothersgade 45

Opførelsesår
1909 (Bygningsattest)

Matr.nr. 394

Matrikel
1909 Sammensat af dele af 1806 331, 1806 332 og 1806 333
2008 394

Ejere
2008

Husnumre
1910 Christian IX’s Gade 8/Gothersgade 43/Ny Østergade 34
2008 Christian IX’s Gade 8/Gothersgade 43/Ny Østergade 34

Opførelsesår
1910 (Bygningsattest)

Matr.nr. 395

Matrikel
2003 Parcel af 1806 68
2008 395

Husnumre
2003 Pistolstræde 8
2008 Pistolstræde 8

Opførelsesår
Uoplyst


Tilbage til toppen

 


 

Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Klædebo Kvarter
Note:  

 

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008

Indledning

Christianshavns Kvarter
Frimands Kvarter
Klædebo Kvarter
Købmager Kvarter
Nørre Kvarter
Rosenborg Kvarter
Sankt Annæ Vester Kvarter
Sankt Annæ Øster Kvarter
Snarens Kvarter
Strand Kvarter
Vester Kvarter
Øster Kvarter
Østervold Kvarter


Klædebo Kvarter

Matr.nr. 1

Matrikel
1689 1 og 242 (del af)
1756 1 (1689/1) og 1756 245 (1689/242)
1806 1
2008 1

Ejere
1689 1: Daniel Asbach, barberer. - 242: Ebbe Levesen, vintapper
1756 1: Christen Nielsen, øltapper. - 245: Johan Pedersen, snedker
1806 Henrik Hansen
2008 Ea/S Gøyernes Gaard

Matrikulære husnumre
1689 Klædeboderne 1/Nørregade 1*. – Nørregade 242
1756 Klædeboderne 1/Nørregade 1*. – Nørregade 245/Kirkegården 245*
1806 Klædeboderne 1/Nørregade 1*

Husnumre
1859 Klædeboderne 46/Nørregade 2
1879 Nørregade 2/Skindergade 46
2008 Nørregade 2/Skindergade 46

Opførelsesår
1899-1900 af arkitekt Martin Borch (Weilbach)

Matr.nr. 2

Matrikel
1689 2 og 1689 3
1756 2
1806 2
2008 2

Ejere
1689 2: Hans Ogelbye, købmand. – 3: Samuel Biskop, isenkræmmer
1756 Hans Hellemand, feltbereder
1806 Rasmus Lange, advokat, rådmand
2008 Ea/S Gøyernes Gaard

Matrikulære husnumre
1689 Klædeboderne 2 og 3
1756 Klæderboderne 2
1806 Klædeboderne 2

Husnumre
1859 Klædeboderne 44
1879 Skindergade 44
2008 Skindergade 44

Opførelsesår
1798-99 for højestretsadvokat Rasmus Lange (Historiske huse)

Matr.nr. 3

Matrikel
1689 4
1756 3
1806 3
2008 3

Ejere
1689 David Koba, remsnider
1756 Christian Winiche, kobbersmed
1806 Niels Roeskilde, porcellainshandler
2008 E/F Skindergade

Matrikulære husnumre
1689 Klædeboderne 4
1756 Klædeboderne 3
1806 Klædeboderne 3

Husnumre
1859 Klædeboderne 42
2008 Skindergade 42

Opførelsesår
1810-11 af murermester Henrik Scholle og snedker Jens Holm. Ombygget i begyndelsen af 1900-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 4

Matrikel
1689 5
1756 4
1806 4
2008 4

Ejere
1689 David Koba, remsnider
1756 Valentin Mohr, bøssemager
1806 Jens Haagens, kaptajn, rodemester
2008 Ipc-Byg A/S

Matrikulære husnumre
1689 Klædeboderne 5
1756 Klædeboderne 4
1806 Klædeboderne 4

Husnumre
1859 Klædeboderne 40
1879 Skindergade 40
2008 Skindergade 40

Opførelsesår
1817 for høker Hans Lassen. Ombygget mellem 1845 og 1852 (Historiske huse)

Matr.nr. 5 †

Matrikel
1689 6
1756 5
1806 5
1811 Sammenlagt med 1806 6, til: 5 & 6

Ejere
1689 Poul Svendsen,hatstafferer
1756 Frederik Güntzmand, skrædder
1806 Bruus Peters

Matrikulære husnumre
1689 Klædeboderne 6
1756 Klædeboderne 5
1806 Klædeboderne 5, Dyrkøb 5*

Matr.nr. 5 & 6 (fra 1953: 5)

Matrikel
1811 Sammensat af 1806 5 og 1806 6
1953 Betegnet 5 (nyt nummer)
2008 5

Ejere
2008 Dansk Ejendomsfond I A/S

Matrikulære husnumre
1811 Klædeboderne 5 & 6, Dyrkøb 5 & 6*

Husnumre
1859 Dyrkøb 5, Klædeboderne 38
1879 Dyrkøb 5, Skindergade 38
2008 Dyrkøb 5, Skindergade 38

Opførelsesår
Dyrkøb 5: 1812-13 for hofskorstensfejer J. S. Starrinsky. – Skindergade 38: 1822 for hofskorstensfejer J. S. Starrinsky (Historiske huse)

Matr.nr. 6 †

Matrikel
1689 7, 1689 8 og 1689 246
1756 6 (1689/7 og 1689/8) og 1756 253 (1689/246)
1806 6

Ejere
1689 7: Enken efter Claus Jespersen. – 8: Johan Drøg, rådmand. – 246: Laurids Tot, klokker
1756 6: Verner Schrøder, justitsråd. – 243: Lyder Stiefgen
1806 Wismer, kasserer

Matrikulære husnumre
1689 Klædeboderne 7. – Klædeboderne 8, Vor Frue Kirkegård 8*. – Vor Frue Kirkegård 246
1756 Klædeboderne 6/Kirkegården 6*. – Nørregade 243/Kirkegården 243*
1806 Klædeboderne 6, Dyrkøb 6*

Matr.nr. 7

Matrikel
1689 9
1756 7
1806 7
2008 7

Ejere
1689 Abraham Lehn, vinhandler
1756 Jacob Rohde, vintapper
1806 Lars Clemmensen Kofoed
2008 E/F Skindergade 36

Matrikulære husnumre
1689 Klædeboderne 9, Vor Frue Kirkegård 9*
1756 Klædeboderne 7, Kirkegården 7
1806 Klædeboderne 7, Dyrkøb 7*

Husnumre
1859 Dyrkøb 3, Klædeboderne 36
2008 Dyrkøb 3, Skindergade 36

Opførelsesår
Dyrkøb 3: 1813-14 af murermester Jens Hansen Lund. Ombygget 1850-51. – Skindergade 36: 1813 for murermester Jens Hansen Lund (Historiske huse)

Matr.nr. 8 †

Matrikel
1689 10 (del af)
1756 8 (del af)
1806 8
1811 Sammenlagt med 1806 9, til: 8 & 9

Ejere
1689 Skolebetjentene
1756 Frue Kirkes latinske Skole
1806 Frue Katedral Skole

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 10/Vor Frue Kikegård 10*
1756 Skindergade 8/Kirkegården 8*
1806 Skindergade 8/Dyrkøb 8*

Matr.nr. 8 & 9 (fra 1953: 8)
Trøstens Bolig

Matrikel
1811 Sammensat af 1806 8 og 1806 9
1953 Betegnet 8 (nyt nummer)
2008 8

Ejere
2008 Kunstnerkollegiet & Soldins Stift

Matrikulære husnumre
1811 Skindergade 8 & 9/Dyrkøb 8 & 9*/Lille Fiolstræde 8 & 9*

Husnumre
1859 Dyrkøb 1/Skindergade 34
2008 Dyrkøb 1/Skindergade 34

Opførelsesår
1812-13 af arkitekt C. F. Hansen (Historiske huse)

Matr.nr. 9 †

Matrikel
1689 10 (del af)
1756 8 (del af)
1806 9
1811 Sammenlagt med 1806 8, til: 8 & 9

Ejere
1689 Antonj Kattenberg, vintapper
1756 Andreas Hartvig Godiche, bogtrykker
1806 Hans Nicolaj Sabroe, båndhandler

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 10/Vor Frue Kirkegård 10*
1756 Skindergade 8/Kirkegården 8*
1806 Skindergade 9/Lille Fiolstræde 9*

Matr.nr. 10 †

Matrikel
1689 12
1756 10
1806 10
1835 Sammenlagt med 1806 11 og 1806 12, til: 10, 11 & 12

Ejere
1689 Enken efter Daniel Paulli
1756 Jochum Henrik Dysterding, guldarbejder
1806 Sivertsen, madame

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 12/Vor Frue Kirkegård 12*
1756 Skindergade 10
1806 Skindergade 10/Lille Fiolstræde 10*

Matr.nr. 10, 11 & 12 (fra 1953: 10)

Matrikel
1835 Sammensat af 1806 10, 1806 11 og 1806 12
1953 Betegnet 10 (nyt nummer)
2008 10

Ejere
2008 Ejd Skindergade 32 I/S

Matrikulære husnumre
1835 Skindergade 10, 11 & 12/Skindergade 10, 11 & 12

Husnumre
1859 Lille Fiolstræde 2/Skindergade 32
1862 Fiolstræde 2/Skindergade 32 (Kraks vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 2/Skindergade 32

Opførelsesår
1837-38 af murermester Thomas Andreas Blom (Historiske huse)

Matr.nr. 11 †

Matrikel
1689 13
1756 11
1806 11
1835 Sammenlagt med 1806 10 og 1806 12, til: 10, 11 & 12

Ejere
1689 Christen Jacobsen, skrædder
1756 Gert Smidt, handskemager
1806 Christian Aasted

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 13
1756 Skindergade 11
1806 Skindergade 11

Matr.nr. 12 †

Matrikel
1689 14
1756 12
1806 12
1835 Sammenlagt med 1806 10 og 1806 11, til: 10, 11 & 12

Ejere
1689 Albert Pedersen, glarmester
1756 Jacob Zachariasen Krener
1806 Lars N. Ager, skræddermester

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 14
1756 Skindergade 12
1806 Skindergade 12

Matr.nr. 13 †

Matrikel
1689 15 og 1689 16
1756 13
1806 13
1899 Sammenlagt med 1806 14, til: 13 & 14

Ejere
1689 15: Enken efter Johan Gefvert, bager. – 16: Niels Simonsen
1756 Rasmus Rasmussen, bager
1806 Nikolaj Herløv

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 15 og 16
1756 Skindergade 13
1806 Skindergade 13

Husnumre
1859 Skindergade 30

Matr.nr. 13 & 14 (fra 1953: 13)

Matrikel
1899 Sammensat af 1806 13 og 1806 14
1953 Betegnet 13 (nyt nummer)
2008 13

Ejere

Husnumre
1899 Skindergade 28
2008 Skindergade 28

Opførelsesår
Opført som to huse: Syv fag: 1842-43 for bagermester G. Scheer. – Tre fag mellem 1798 og 1814. Begge ombygget 1899 (Historiske huse)

Matr.nr. 14 †

Matrikel
1689 17
1756 14
1806 14
1899 Sammenlagt med 1806 13, til: 13 & 14

Ejere
1689 Adam Berner, skrædder
1756 Christopher Felou
1806 Fehlaus arvinger

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 17
1756 Skindergade 14
1806 Skindergade 14

Husnumre
1859 Skindergade 28

Matr.nr. 15 †

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 15
1806 15
1850 Sammenlagt med 1806 42, til: 15 & 42

Ejere
1689 Bendsen, justitsråd
1756 Jens Jensens enke
1806 Lars Jørgensen Humble, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 18, Store Kannikestræde 18*
1756 Skindergade 15, Store Kannikestræde 15*
1806 Skindergade 15, Store Kannikestræde 15*

Matr.nr. 15 & 42 (fra 1953: 15)

Matrikel
1850 Sammensat af 1806 15 og 1806 42
1919 Hertil henlagt 1806 38 og 1806 39 og 40 & 41
1953 Betegnet 15 (nyt nummer)
2008 15

Ejere
2008 KFUK & KFUM`s Hovedforening

Matrikulære husnumre
1850 Skindergade 15 & 42, Store Kannikestræde 15 & 42

Husnumre
1859 Skindergade 26, Store Kannikestræde 19
1919 Lille Kannikestræde 5/Store Kannikestræde 19, Skindergade 26 (Kraks Vejviser 1920)
2008 Lille Kannikestræde 5/Store Kannikestræde 19, Skindergade 26

Opførelsesår
1920 af artitekterne Vilhelm Hvalsøe og Arthur Wittmaack for Kristelig Forening for Unge Kvinder (Weilbach)

Matr.nr. 16 †

Matrikel
1689 19
1756 16
1806 16
1838 Sammenlagt med 1806 17 og 1806 18, til: 16, 17 & 18

Ejere
1689 Rasmus Rasmussen, urtekræmmer
1756 Lars Nielsen, brændevinsbrænder
1806 Rasmus Hansen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 19
1756 Skindergade 16
1806 Skindergade 16

Matr.nr. 16, 17 & 18 (fra 1953: 16)

Matrikel
1838 Sammensat af 1806 16, 1806 17 og 1806 18
1953 Betegnet 16 (nyt nummer)
2008 16

Ejere
2008 KFUK & Kfum`s Hovedforening

Matrikulære husnumre
1838 Skindergade 16, 17 & 18

Husnumre
1859 Skindergade 24
2008 Skindergade 24

Opførelsesår
1843-44 for grosserer W. P. Heymann (Historiske huse)

Matr.nr. 17 †

Matrikel
1689 20
1756 17
1806 17
1838 Sammenlagt med 1806 16 og 1806 18, til: 16, 17 & 18

Ejere
1689 Rasmus Nielsen
1756 Mathias Larsen, Bock

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 20
1756 Skindergade 17
1806 Skindergade 17

Matr.nr. 18 †

Matrikel
1689 21
1756 18
1806 18
1838 Sammenlagt med 1806 16 og 1806 17, til: 16, 17 & 18

Ejere
1689 Anders Andersen, brygger
1756 Ole Olsen Hylling, brændevinsbrænder
1806 Samuel Moses

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 21
1756 Skindergade 18
1806 Skindergade 18

Matr.nr. 19

Matrikel
1689 22
1756 19
1806 19
2008 19

Ejere
1689 Arv Svendsen, smed
1756 Paul Henrik Rösche, gelbgiesser
1806 Niels Jensen Lund, brændevinsbrænder
2008 Skindergade 22 APS

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 22, Lille Kannikstræde 22*
1756 Skindergade 19/Lille Kannikestræde 19*
1806 Skindergade 19/Lille Kannikestræde 19*

Husnumre
1859 Lille Kannikestræde 1/Skindergade 22
2008 Skindergade 22

Opførelsesår
1809-10 for brændevinsbrænder Niels Jensen Lund (Historiske huse)

Matr.nr. 20 †

Matrikel
1689 23 (del af)
1756 20
1806 20
1868 Sammenlagt med 21 & 22, til: 20, 21 & 22

Ejere
1689
1756 Johan Herman Bihlfeldt, urtekræmmer
1806 Friderich Beck

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 23/Lille Kannikestræde 23*
1756 Skindergade 20/Lille Kannikestræde 20*
1806 Skindergade 20/Lille Kannikestræde 20*

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 2/Skindergade 20

Matr.nr. 20, 21 & 22 (fra 1953: 20)

Matrikel
1868 Sammensat af 1806 20 og 21 & 22
1953 Betegnet 20 (nyt nummer)
2008 20

Ejere
2008 Kate Holløse Jensen

Husnumre
1868 Lille Kannikestræde 2/Skindergade 18-20
2008 Skindergade 20

Opførelsesår
1896 af murermester A. C. Søe-Jensen

Matr.nr. 21 †

Matrikel
1689 24 og 23 (del af)
1756 21 (1689/23, del af) og 1756 22 (1689/24)
1806 21
1828 Sammenlagt med 1806 22, til: 21 & 22

Ejere
1689 23: Søren Vistesen. – 24: Mikkel Sørensen, skrædder
1756 21: Mathias Hansen, sværtfeger. – 22: Johan Tobis Vilhelm, bogbinder
1806 Christen Simonsen

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 23/Lille Kannikestræde 23*. – Skindergade 24
1756 Sindergade 21 og 22
1806 Skindergade 21

Matr.nr. 21 & 22 †

Matrikel
1828 Sammensat af 1806 21 og 1806 22
1868 Sammenlagt med 1806 20, til: 20, 21 & 22

Ejere

Matrikulære husnumre
1828 Skindergade 21 & 22

Husnumre
1859 Skindergade 18

Matr.nr. 22 †

Matrikel
1689 25
1756 23
1806 22
1828 Sammenlagt med 1806 21, til: 21 & 22

Ejere
1689 Svend Andersen, skrædder
1756 Joachim Zielgeldt, barber
1806 Leidner, madame

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 25
1756 Skindergade 23
1806 Skindergade 22

Matr.nr. 23

Matrikel
1689 26 (del af)
1756 24
1806 23
2008 23

Ejere
1689 Hr. Poul, kapellan i Trinitatis Kirke
1756 Søren Seerup, brygger
1806 Christen Krogh, brændevinsbrænder
2008 E/F Skindergade 8

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 26
1756 Skindergade 24
1806 Skindergade 23

Husnumre
1859 Skindergade 8
2008 Skindergade 8

Opførelsesår
1733 for Niels Hansen Sandager. Ombygget i 1800-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 24

Matrikel
1689 26 (del af)
1756 25
1806 24
2008 24

Ejere
1689 Hr. Poul, kapellan i Trinitatis Kirke
1756 Niels Hansen Bunck, skærdder
1806 Hans Weighorst, sadelmager
2008 N.F. Larsen & Sønner af 1843 A/S C

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 26
1756 Skindergade 25
1806 Skindergade 24

Husnumre
1859 Skindergade 6
2008 Skindergade 6

Opførelsesår
1730-34 for skrædder Johan Krøyer. Ombygget efter 1914 (Historiske huse)

Matr.nr. 25 †

Matrikel
1689 45 (del af)
1756 49 (del af, senere betegnet 1756 49 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 49 A
1806 25
1887 Henlagt til 26, 27 & 28

Ejere
1689 Jens Bendsen, brygger
1756 Johan Cornelius Krieger, justitsråd
1806 Anne S. Tørslew, madame

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 45/Skindergade 45*/Store Kannikestræde 45*
1756 Købmagergade 49/Skindergade 49*
1806 Skindergade 25

Husnumre
1859 Skindergade 4

Matr.nr. 25 (nyt nummer)

Matrikel
1922 Frasepareret 26, 27 & 28
2008 25

Ejere
2008 A/S Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Husnumre
2008 Skindergade 4

Opførelsesår
1729 af murermester Simon Sørensen for klokker Søren Mathiesen (Historiske huse)

Matr.nr. 26 †

Matrikel
1689 45 (del af)
1756 49 (del af 49, senere betegnet 1756 49 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 49 B
1806 26
1848 Sammenlagt med 1806 27 og 1806 28, til: 26, 27 & 28

Ejere
1689 Jens Bendsen, brygger
1756 Johan Cornelius Krieger, justitsråd
1806 Johan Jørgen Lund, kaptajn, vinhandler

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 45/Skindergade 45*/Store Kannikestræde 45*
1756 Købmagergade 49/Skindergade 49*
1806 Skindergade 26/Store Købmagergade 26*

Matr.nr. 26, 27 & 28 (fra 1953: 26)
Himmerige

Matrikel
1848 Sammensat af 1806 26, 1806 27 og 1806 28
1897 Hertil henlagt 1806 25
1922 Frasepareret 25 (nyt nummer)
2008 26

Ejere
2008 A/S Nyt Nordisk Forlag Arnold Busch

Matrikulære husnumre
1848 Skindergade 26, 27 & 28/Store Kannikestræde 26, 27 & 28/Store Købmagergade 26, 27 & 28

Husnumre
1859 Skindergade 2/Store Kannikestræde 1/Store Købmagergade 49
1875 Købmagergade 49/Skindergade 2/Store Kannikestræde 1
1897 Købmagergade 49/Skindergade 2-4/Store Kannikestræde 1
1922 Købmagergade 49/Skindergade 2/Store Kannikestræde 1
2008 Købmagergade 49/Skindergade 2

Opførelsesår
1848 (Kuas) Ombygget 1899 ved arkitekt Viggo Woldbye (Matrikelregister)

Matr.nr. 27 †

Matrikel
1689 45 (del af)
1756 49 (del af 49, senere betegnet 1756 49 C)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 49 C
1806 27
1848 Sammenlagt med 1806 26 og 1806 28, til: 26, 27 & 28

Ejere
1689 Jens Bendsen, brygger
1756 Johan Cornelius Krieger, justitsråd
1806 Bagerlaugets kro

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 45/Skindergade 45*/Store Kannikestræde 45*
1756 Købmagergade 49/Skindergade 49*
1806 Store Købmagergade 27/Store Kannikestræde 27*

Matr.nr. 28 †

Matrikel
1689 45 (del af)
1756 40
1806 28
1848 Sammenlagt med 1806 26 og 1806 27, til: 26, 27 & 28

Ejere
1689 Jens Bendsen, brygger
1756 Redeker, madam
1806 Niels Ebbesen Lund

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 45/Skindergade 45*/Store Kannikestræde 45*
1756 Store Kannikestræde 40
1806 Store Kannikestræde 28

Matr.nr. 29

Matrikel
1689 40
1756 39
1806 29
2008 29

Ejere
1689 Johan Seier, skrædder
1756 Christian Hansen, skomager
1806 Jens Rohde
2008 Arnold Busck Int Boghandel A/S

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 40
1756 Store Kannikestræde 39
1806 Store Kannikestræde 29

Husnumre
1859 Store Kannikestræde 3
2008 Store Kannikestræde 3

Opførelsesår
1832-33 for høker Nielsen. Ombygget i 1960’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 30
Lenas Hus

Matrikel
1689 39
1756 38
1806 30
2008 30

Ejere
1689 Bent Eriksen, ledertover
1756 Thomas Olsens enke
1806 Johan F. Oceolon
2008 Jesper Erling Hardt

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 39
1756 Store Kannikestræde 38
1806 Store Kannikestræde 30

Husnumre
1859 Store Kannikestræde 5
2008 Store Kannikestræde 5

Opførelsesår
1731. Ombygget 1760 og mellem 1810 og 1837 (Historiske huse)

Matr.nr. 31

Matrikel
1689 38
1756 37
1806 31
2008 31

Ejere
1689 Hans Jensen Muus
1756 Anders Christian, politibetjent
1806 Frederik Ehlerss, klokker
2008 Hans Jørgen Steenberg

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 38
1756 Store Kannikestræde 37
1806 Store Kannikestræde 31

Husnumre
1859 Store Kannikestræde 7
2008 Store Kannikestræde 7

Opførelsesår
Ca. 1730 for politikopist Anders Christian. Ombygget mellem 1833 og 1865 (Historiske huse)

Matr.nr. 32

Matrikel
1689 37
1756 36
1806 32
2008 32

Ejere
1689 Magdalene, enke efter Ole Worm
1756 Etatsråd Eilertsens Kollegium
1806 Eilertsens Kollegium
2008 Københavns Universitets Kollegiesa

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 37
1756 Store Kannikestræde 36/Skindergade 36
1806 Store Kannikestræde 32, Skindergade 32*

Husnumre
1859 Skindergade 10, Store Kannikestræde 9
2008 Skindergade 10, Store Kannikestræde 9

Opførelsesår
Forhuset mod Store Kannikestræde 1702-05 af bygmester Johan Conrad Ernst. Ombygget efter 1728 (Historiske huse)

Matr.nr. 33
Professorgården

Matrikel
1689 32 (del af), 1689 33 (del af), 1689 35 (del af) og 1689 36 (del af)
1756 35
1806 33
2008 33

Ejere
1689 32: Hans Wandal, magister. - 33: 3 våninger. – 35: Ole Borch, doktor. – 36: Jens Jacobsen, doktor
1756 3 afbrændte professorgrunde
1806 F. Münther, doktor og professor
2008 Den Danske Stat

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kannikestræde 32/Store Kannikestræde 32*. – Lille Kannikestræde 33. – Store Kannikestræde 35, Skindergade 35*. – Store Kannikestræde 36/Skindergade 36*
1756 Store Kannikestræde 33-35/Lille Kannikestræde 33*, Skindergade 34-35*
1806 Store Kannikestræde 33, Skindergade 33*

Husnumre
1859 Skindergade 12, Store Kannikestræde 11
2008 Skindergade 12, Store Kannikestræde 11

Opførelsesår
1752-53 af J. F. Ramus (Historiske huse)

Matr.nr. 34 †

Matrikel
1689 32 (del af), 1689 33 (del af), 1689 35 (del af), 1689 36 (del af)
1756 34
1806 34
1838 Delt i 34 A og 34 B

Ejere
1689 32: Hans Wandal, magister. - 33: 3 våninger. – 35: Ole Borch, doktor. – 36: Jens Jacobsen, doktor
1756 33-35: 3 afbrændte professorgrunde
1806 Moldenhauer, professor, etatsråd

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kannikestræde 32/Store Kannikestræde 32*. – Lille Kannikestræde 33. – Store Kannikestræde 35, Skindergade 35. – Store Kannikestræde 36, Skindergade 35
1756 Store Kannikestræde 33-35, Lille Kannikestræde 33*, Skindergade 34*-35*
1806 Store Kannikestræde 34, Skindergade 34*

Matr.nr. 34 A

Matrikel
1838 Parcel af 1806 34
2008 34 A

Ejere
2008 Den Danske Stat

Matrikulære husnumre
1838 Store Kannikestræde 34 A

Husnumre
1859 Store Kannikestræde 13
2008 Store Kannikestræde 13

Opførelsesår
1751-52 af J. F. Ramus. Ombygget 1868 (Historiske huse)

Matr.nr. 34 B

Matrikel
1838 Parcel af 1806 34
2008 34 B

Ejere
2008 E/F Skindergade 14

Matrikulære husnumre
1838 Skindergade 34 B

Husnumre
1859 Skindergade 14
2008 Skindergade 14

Opførelsesår
1850 (Kuas)

Matr.nr. 35 †

Matrikel
1689 32 (del af), 1689 33 (del af), 1689 35 (del af) og 1689 36 (del af)
1756 33
1806 35
1829 Delt i 35 A og 35 B

Ejere
1689 32: Hans Vandal, magister. – 33: 3 våninger. – 35: Ole Borch, doktor. – 36: Jens Jacobsen, doktor
1756 3 afbrændte professorgrunde
1806 Obelitz, konferensråd

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kannikestræde 32, Store Kannikestræde 32*. – Lille Kannikestræde 33. – Store Kannikestræde 35, Skindergade 35*. – Store Kannikestræde 36, Skindergade 36*
1756 Store Kannikestræde 33-35, Lille Kannikestræde 33*, Skindergade 34*-35*
1806 Store Kannikestræde 35/Lille Kannikestræde 35*, Skindergade 35*

Matr.nr. 35 A
Krigsråd Mørks Minde

Matrikel
1829 Parcel af 1806 35
2008 35 A

Ejere
2008 Stiftelsen Krigsråd Mørks Minde

Matrikulære husnumre
1829 Lille Kannikestræde 35 A, Skindergade 35 A*

Husnumre
1859 Lille Kannikestræde 4, Skindergade 16
2008 Lille Kannikestræde 4

Opførelsesår
1830-31 af murermester Chr. Aagaard (Historiske huse)

Matr.nr. 35 B

Matrikel
1829 Parcel af 1806 35
2008 35 B

Ejere
2008 E/F Store Kannikestræde 15

Matrikulære husnumre
1829 Lille Kannikestræde 35 B/Store Kannikestræde 35 B*

Husnumre
1859 Lille Kannikestræde 6/Store Kannikestræde 15
2008 Store Kannikestræde 15

Opførelsesår
1828-29 af murermester C. Aagaard (Historiske huse)

Matr.nr. 36 †

Matrikel
1689 27
1756 26
1806 36
1813 Sammenlagt med 1806 37, til: 36 & 37

Ejere
1689 Christen Befverlin
1756 Johan Christian Weinholdt
1806 Christian Liunge

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kannikestræde 27
1756 Lille Kannikestræde 26
1806 Lille Kannikestræde 36

Matr.nr. 36 & 37 (fra 1953: 36)

Matrikel
1813 Sammensat af 1806 36 og 1806 37
1953 Betegnet 36 (nyt nummer)
2008 36

Ejere
2008 Jan Leth Christensen

Matrikulære husnumre
1813 Lille Kannikestræde 36 & 37

Husnumre
1859 Lille Kannikestræde 3
2008 Lille Kannikestræde 3

Opførelsesår
Nordlige sidebygning: 1862 for urtekræmmer Carl Adolph Carlsen. – Sydlige sidebygning: 1876 for urtekræmmer Carl Adolph Carlsen (Historiske huse)

Matr.nr. 37 †

Matrikel
1689 28
1756 27
1806 37
1813 Sammenlagt med 1806 36, til: 36 & 37

Ejere
1689 Jacob Arntsen, rotgiesser
1756 Claus Harms, skrædder
1806 Christian Liunge

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kannikestræde 28
1756 Lille Kannikestræde 27
1806 Lille Kannikestræde 37

Matr.nr. 38 †

Matrikel
1689 29
1756 28
1806 38
1819 Sammenlagt med 1806 39, 1806 40 og 1806 41, til: 38, 39, 40 & 41

Ejere
1689 Frederik Alexandersen
1756 Peder Nielsen Haugaard, brændevinsbrænder
1806 Jens Schaarup

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kannikestræde 29
1756 Lille Kannikestræde 28
1806 Lille Kannikestræde 38

Matr.nr. 38, 39, 40 & 41 †

Matrikel
1819 Sammensat af 1806 38, 1806 39, 1806 40 og 1806 41
1919 Henlagt til 15 & 42

Ejere

Matrikulære husnumre
1819 Lille Kannikestræde 38, 39, 40 & 41/Store Kannikestræde 38, 39, 40 & 41*

Husnumre
1859 Lille Kannikestræde 5/Store Kannikestræde 17

Matr.nr. 39 †

Matrikel
1689 30
1756 29
1806 39
1819 Sammenlagt med 1806 38, 1806 40 og 1806 41, til: 38, 39, 40 & 41

Ejere
1689 Peder Larsen, bødker
1756 Paul Henriksen Tidsel, skrædder
1806 Johan Frederik Møller Bjørn

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kannikestræde 30
1756 Lille Kannikestræde 29
1806 Lille Kannikestræde 39

Matr.nr. 40 †

Matrikel
1689 31
1756 32
1806 40
1819 Sammenlagt med 1806 38, 1806 39 og 1806 41, til: 38, 39, 40 & 41

Ejere
1689 Jens Pedersen, øltapper
1756 Christian Gardes enke
1806 Anne J. Palle, madame

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kannikestræde 31/Store Kannikestræde 31*
1756 Store Kannikestræde 32/Lille Kannikestræde 32*
1806 Lille Kannikestræde 40/Store Kannikestræde 40*

Matr.nr. 41 †

Matrikel
1689 34
1756 31
1806 41
1819 Sammenlagt med 1806 38, 1806 39 og 1806 40, til: 38, 39, 40 & 41

Ejere
1689 Elias Eliasen, slagter
1756 Ernst Henrik Berling
1806 Niels Liisberg

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 34
1756 Store Kannikestræde 31
1806 Store Kannikestræde 41

Matr.nr. 42 †

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 30
1806 42
1850 Sammenlagt med 1806 15, til: 15 & 42

Ejere
1689 Bendsen, justitsråd
1756 Jon Madsen Møller, skrædder
1806 Joh. P. Werth

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 18, Store Kannikestræde 18*
1756 Store Kannikestræde 30
1806 Store Kannikestræde 42

Matr.nr. 43 †

Matrikel
1689 41
1756 42
1806 43
1859 Delt i 43 A og 43 B

Ejere
1689 Ole Rømer, kancelliråd
1756 Professor Horrebows residens
1806 P. Wøldike, professor

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 41
1756 Store Kannikestræde 42
1806 Store Kannikestræde 43

Matr.nr. 43 A †

Matrikel
1859 Parcel af 1806 43
1906 Henlagt til 256

Ejere

Husnumre
1859 Store Kannikestræde 14

Matr.nr. 43 B

Matrikel
1859 Parcel af 1806 43
2008 43 B

Ejere
2008 Ejdselsk St Kannikestræde 16 APS

Husnumre
1859 Store Kannikestræde 16
2008 Store Kannikestræde 16

Opførelsesår
1860 af arkitekt H. C. Stilling for Østifternes Kreditforening (Weilbach)

Matr.nr. 44
Borchs Kollegium

Matrikel
1689 42
1756 43
1806 44
2008 44

Ejere
1689 Borchs Kollegium
1756 Doktor Ole Borchs Kollegium
1806 Borchs Kollegium
2008 Københavns Universitets Kollegiesa

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 42
1756 Store Kannikestræde 43
1806 Store Kannikestræde 44

Husnumre
1859 Store Kannikestræde 12
2008 Store Kannikestræde 12

Opførelsesår
1824-25 af stadsbygmester Peder Malling (Historiske huse)

Matr.nr. 45
Admiral Gieddes Gård

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 44
1806 45
2008 45

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 von der Lühe, oberst
1806 Hans Hansen
2008 E/F Store Kannikestræde 10

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Store Kannikestræde 44
1806 Store Kannikestræde 45

Husnumre
1859 Store Kannikestræde 10
2008 Store Kannikestræde 10

Opførelsesår
1730’erne for studiosus Sebastian Liir. Ombygget før 1748 (Historiske huse)

Matr.nr. 46

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 45
1806 46
2008 46

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 Christan Myer, primo supercargo
1806 Peter Balthasar Brauer, kleinsmed
2008 Trinitatis Sogns Menighedspleje

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Store Kannikestræde 45
1806 Store Kannikestræde 46

Husnumre
1859 Store Kannikestræde 8
2008 Store Kannikestræde 8

Opførelsesår
1730’erne for studiosus Sebastian Liir (Historiske huse)

Matr.nr. 47

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 46
1806 47
2008 47

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 T. Ortved, borgretspræsident
1806 Niels Kampmann
2008 E/F Store Kannikestræde 6 m.fl.

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Store Kannikestræde 46
1806 Store Kannikestræde 47

Husnumre
1859 Store Kannikestræde 6
2008 Store Kannikestræde 6

Opførelsesår
1734-37 for studiosus Sebastian Liier. Ombygget 1790 (Historiske huse)

Matr.nr. 48 †

Matrikel
1689 44 (del af)
1756 47
1806 48
1908 Henlagt til 1806 49

Ejere
1689 Regensen
1756 Professor Lethss præsteresidens
1806 Christian Holst, sognepræst

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 44/Købmagergade 44*/Skidenstræde 44*
1756 Store Kannikestræde 47, Skidenstræde 47*
1806 Store Kannikestræde 48, Skidenstræde 48*
1818 Store Kannikestræde 48, Krystalgade 48*

Husnumre
1859 Krystalgade 1, Store Kannikestræde 4

Matr.nr. 49
Regensen

Matrikel
1689 44 (del af)
1756 48
1806 49
1908 Hertil henlagt 1806 48
2008 49

Ejere
1689 Regensen
1756 Regensen
1806 Regensen
2008 Københavns Universitets Kollegiesa

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 44/Købmagergade 44*/Skidenstræde 44*
1756 Store Kannikestræde 48/Købmagergade 48/Skidenstræde 48
1806 Store Kannikestræde 49/Store Købmagergade 49*/Skidenstræde 49*
1818 Store Kannikestræde 49/Krystalgade 49*/Store Købmagergade 49*

Husnumre
1859 Store Kjøbmagergade 51/Store Kannikestræde 2
1871 Købmagergade 51/Store Kannikestræde 2 (Kraks vejviser 1872)
1908 Store Kannikestræde 2
2008 Krystalgade 1/Store Kannikestræde 2

Opførelsesår
Den østlige del: 1731-49. Ombygget 1777. – Den vestlige del 1906-09 af arkitekt Martin Borch (Historiske huse)

Matr.nr. 50

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 175
1806 50
2008 50

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 Frue efter afgangne justitiarius Seckman
1806 Christian Frederik Wøhler
2008 Saxkjærs A/S

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Skidenstræde 175
1806 Skidenstræde 50
1818 Krystalgade 50

Husnumre
1859 Krystalgade 3
2008 Krystalgade 3

Opførelsesår
1808-09 for skildrer Chr. Fr. Wohlert (Historiske huse)

Matr.nr. 51 †

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 174
1806 51
1822 Sammenlagt med 52 B, til: 51 & 52 B

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 Sebastian Lier
1806 Johannes Soldan, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Skidenstræde 174
1806 Skidenstræde 51
1818 Krystalgade 51

Matr.nr. 51 & 52 B (fra 1953: 51)

Matrikel
1822 Sammensat af 1806 51 og 52 B
1953 Betegnet 51 (nyt nummer)
2008 51

Ejere
2008 A/B Børge Olsen

Matrikulære husnumre
1822 Krystalgade 51 & 52 B

Husnumre
1859 Krystalgade 5
2008 Krystalgade 5

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1740 for studiosus Sebastian Liir. Ombygget 1857-58 (Historiske huse)

Matr.nr. 52 †

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 173
1806 52
1822 Delt i 52 A og 52 B

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 Jochum Wulf
1806 Bodt, madam

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Skidenstræde 173
1806 Skidenstræde 52
1818 Krystalgade 52

Matr.nr. 52 A

Matrikel
1822 Parcel af 1806 52
2008 52 A

Ejere
2008 Georg Lett

Matrikulære husnumre
1822 Krystalgade 52 A

Husnumre
1859 Krystalgade 7
2008 Krystalgade 7

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1743. Ombygget 1845 og 1859 (Historiske huse)

Matr.nr. 52 B †

Matrikel
1822 Parcel af 1806 52
1822 Sammenlagt med 1806 51, til: 51 & 52 B

Matr.nr. 53

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 172
1806 53
2008 53

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 Jacob Giørtzen, slagter
1806 Ole Jensen, kaptajn, kleinsmed
2008 Jens Ladegaard

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Skidenstræde 172
1806 Skidenstræde 53
1818 Krystalgade 53

Husnumre
1859 Krystalgade 9
2008 Krystalgade 9

Opførelsesår
1786 for kleinsmedemester Ole Jensen (Historiske huse)

Matr.nr. 54

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 171
1806 54
2008 54

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 Antoni Eisen, tømmersvend
1806 Carl F. Rohleder
2008 Jens Thomsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Skidenstræde
1806 Skidenstræde 54
1818 Krystalgade 54

Husnumre
1859 Krystalgade 11
2008 Krystalgade 11

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1735 for tømrersvend Antoni Eissen. Ombygget før 1766 og mellem 1785 og 1788 (Historiske huse)

Matr.nr. 55 †

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 170
1806 55
1905 Indbefattet i 256

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 Peder Christensen, snedker
1806 Johan Benthin

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Skidenstræde 170
1806 Skidenstræde 55
1818 Krystalgade 55

Husnumre
1859 Krystalgade 13

Matr.nr. 56 †

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 169
1806 56
1905 Indbefattet i 256

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 Jacob Jacobsen Klauen, drejer
1806 Ole Bugge, bødker

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Skidenstræde 169
1806 Skidenstræde 56
1818 Krystalgade 56

Husnumre
1859 Krystalgade 15

Matr.nr. 57 †

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 168
1806 57
1905 Indbefattet i 256

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 Jacob Pedersen Ramløse, svend
1806 Otto Gese

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Skidenstræde 168
1806 Skidenstræde 57
1818 Krystalgade 57

Husnumre
1859 Krystalgade 17

Matr.nr. 58

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 167
1806 58
2008 58

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 Peder Pedersen, snedker
1806 Smidt, madame
2008 Jeudan A/S

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Skidenstræde 167
1806 Skidenstræde 58
1818 Krystalgade 58

Husnumre
1859 Krystalgade 19
2008 Krystalgade 19

Opførelsesår
1853 for mægler Søren Nicolai Schmidt (Historiske huse)

Matr.nr. 59

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 166
1806 59
2008 59

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 Jacob Jacobsen, slagtersvend
1806 Christ. Bay
2008 Jeudan A/S

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Skidenstræde 166
1806 Skidenstræde 59
1818 Krystalgade 59

Husnumre
1859 Krystalgade 21
2008 Krystalgade 21

Opførelsesår
1808 for fuldmægtig ved politietaten J. H. Bremer. Ombygget mellem 1852 og 1857 (Historiske huse)

Matr.nr. 60 †

Matrikel
1689 235 (del af)
1756 239
1806 60
1820 Sammenlagt med 241 B og 242 C, til: 60, 241 B & 242 C

Ejere
1689 Poul Jacobsen, brygger
1756 Peder Evertsen, brygger
1806 Schneider, sekretær

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 235, Skidenstræde 235*
1756 Nørregade 239, Skidenstræde 239*
1806 Skidenstræde 60
1818 Krystalgade 60

Matr.nr. 60, 241 B & 242 C †

Matrikel
1820 Sammensat af 1806 60, 241 B og 242 C
1824 242 C inkorporeret i 240, og 60, 241 B & 242 C betegnes herefter: 60 & 241 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1820 Krystalgade 60, 241 B & 242 C

Matr.nr. 60 & 241 B †

Matrikel
1824 Parcel af 60, 241 B & 242 C
1932 Henlagt til 242 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1824 Krystalgade 60 & 241 B

Husnumre
1859 Krystalgade 28

Matr.nr. 61 †

Matrikel
1689 174
1756 165
1806 61
1876 Sammenlagt med 62 & 63, til: 61, 62 & 63

Ejere
1689 Valentin Wulf, smed
1756 Christen Nielsen, brændevinsbrænder
1806 Johannes Eriksen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 174
1756 Skidenstræde 165
1806 Skidenstræde 61
1818 Krystalgade 61

Husnumre
1859 Krystalgade 26

Matr.nr. 61, 62 & 63 (fra 1953: 61)

Matrikel
1876 Sammensat af 1806 61 og 62 & 63
1953 Betegnet 61 (nyt nummer)
1956 Hertil henlagt 1806 64, 1806 66 og 1806 204
1995 Hertil henlagt 1806 206 og 1806 208
1995 Hertil henlagt 1806 238 og 1806 239
2003 Herfra separeret 263, 264, 265 og 266
2008 61

Ejere
2008 E/F Nørregade 12 (Daells)

Husnumre
1876 Krystalgade 24-26
1956 Fiolstræde 3
1995 Fiolstræde 3-9
2008 Krystalgade 20-24/Fiolstræde 5-9/Nørregade 12

Opførelsesår
Krystalgade 20-24/Nørregade 12: 1928-33 af arkitekt Vilhelm Lauritzen i samarbejde med Frits Schlegel. – Udvidet 1952-57 ved Jørgen Anker Heegaard (Weilbach)

Matr.nr. 62 †

Matrikel
1689 173
1756 164
1806 62
1807 Uformelt sammenlagt med 1806 63, til: 62 & 63

Ejere
1689 Christian Brask, drejer
1756 Niels Rasmussen Vejby, skrædder
1806 Morten Knie

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 173
1756 Skidenstræde 164
1806 Skidenstræde 62
1818 Krystalgade 62

Matr.nr. 62 & 63 †

Matrikel
1807 Uformelt sammensat af 1806 62 og 1806 63
1876 Sammenlagt med 1806 61, til: 61, 62 & 63

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Skidenstræde 62 & 63
1818 Krystalgade 62 & 63
1859 Krystalgade 24

Matr.nr. 63 †

Matrikel
1689 171 og 1689 172
1756 163
1806 63
1807 Uformelt sammenlagt med 1806 62, til: 62 & 63

Ejere
1689 171: Thorkild Andersen, kantor. – 172: Hans Andersen Rosendal
1756 Adolph Peter Rejerselv
1806 Rasmus Topp, prokurator

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 171 og 172
1756 Skidenstræde 163
1806 Skidenstræde 63
1818 Krystalgade 63

Matr.nr. 64 †

Matrikel
1689 168 (del af), 169 (del af) og 170 (del af)
1756 (1689/168, del af) og 162 (1689/169, del af, og 1689/170, del af)
1806 64
1820 Sammenlagt med 1806 65 og 66 B, til: 64, 65 & 66 B

Ejere
1689 168: Hans Winning, bedemand. – 169: Peder Jonsen, pedel. – 170: Jens Tuesen, klokker
1756 161: Truels Pedersen, grovsmed. – 162: Niels Sveistrup
1806 Elisabeth Schiøtt, madam, lysestøber

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 168-170
1756 Skidenstræde 161-162
1806 Skidenstræde 64
1820 Krystalgade 64, 65 & 66 B
1818 Krystalgade 64

Matr.nr. 64, 65 & 66 B+ (fra 1953: 64)

Matrikel
1820 Sammensat af 1806 64, 1806 65 og 66 B
1953 Betegnet 64 (nyt nummer)
1956 Henlagt til 1806 61

Ejere

Matrikulære husnumre
1820 Krystalgade 64, 65 & 66 B

Husnumre
1859 Krystalgade 22

Matr.nr. 65 †

Matrikel
1689 168 (del af) 168, 1689 169 (del af) og 1689 170 (del af)
1756 161 (161, del af,1689/168) og 162 (1689/169 og 1689/170, del af)
1806 65
1820 Sammenlagt med 1806 64 og 66 B, til: 64, 65 & 66 B

Ejere
1689 168: Hans Winning, bedemand. – 169: Peder Jonsen, pedel. – 170: Jens Tuesen, klokker
1756 161: Truels Pedersen, grovsmed. – 162: Niels Sveistrup
1806 Wendel, frue

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 168-170
1756 Skidenstræde 161-162
1806 Skidenstræde 65
1818 Krystalgade 65

Matr.nr. 66 †

Matrikel
1689 167 (del af)
1756 160
1806 66
1820 Delt i 66 A og 66 B

Ejere
1689 Johan Eriksen
1756 Søren Paulsen, brændevinsbrænder
1806 Johannes Nielsen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 167, Store Fiolstræde 167*
1756 Skidenstræde 160
1806 Skidenstræde 66
1818 Krystalgade 66

Matr.nr. 66 A †

Matrikel
1820 Parcel af 1806 66
1820 Sammenlagt med 1806 67 og 1806 203, til: 66 A, 67 & 203

Matr.nr. 66 A, 67 & 203+ (fra 1953: 66)

Matrikel
1820 Sammensat af 1806 67, 1806 203 og 66 A
1953 Betegnet 1806 66
1956 Henlagt til 61 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1820 Krystalgade 66 A, 67 og 203/Store Fiolstræde 66 A, 67 & 203

Husnumre
1859 Krystalgade 20/Store Fiolstræde 3
1862 Krystalgade 20/Fiolstræde 3 (Kraks Vejviser 1863)

Matr.nr. 66 B †

Matrikel
1820 Parcel af 1806 66
1820 Sammenlagt med 1806 64 og 1806 65, til: 64, 65 & 66 B

Matr.nr. 67 †

Matrikel
1689 166
1756 159
1806 67
1820 Sammenlagt med 66 A og 1806 203, til: 66 A, 67 & 203

Ejere
1689 Lars Pedersen, skrædder
1756 Jens Olsen, øltapper
1806 Peder Møller

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 166/Store Fiolstræde 166*
1756 Skidenstræde 159/Fiolstræde 159*
1806 Skidenstræde 67/Store Fiolstræde 67*
1818 Krystalgade 67/Store Fiolstræde 67*

Matr.nr. 68 †

Matrikel
1689 184
1756 158
1806 68
1811 Sammenlagt med 1806 194, til: 68 & 194

Ejere
1689 Niels Cornelisen, møller
1756 Didrich Kühlman, urtekræmmer
1806 Johan Christoffer Friborg, kaptajn, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 184/Skidenstræde 184*
1756 Skidenstræde 158/Fiolstræde 158*
1806 Skidenstræde 68/Store Fiolstræde 68*

Matr.nr. 68 & 194 †

Matrikel
1811 Sammensat af 1806 68 og 1806 194
1917 Henlagt til 69, 192 & 193

Ejere

Matrikulære husnumre
1811 Skidenstræde 68 & 194/Store Fiolstræde 68 & 194*
1818 Krystalgade 68 & 194/Store Fiolstræde 68 & 194*

Husnumre
1859 Krystalgade 18/Store Fiolstræde 20
1862 Fiolstræde 20/Krystalgade 18 (Kraks Vejviser 1863)

Matr.nr. 69 †

Matrikel
1689 165
1756 157
1806 69
1908 Sammenlagt med 1806 192 og 1806 193, til: 69, 192 & 193

Ejere
1689 Jacob Petenter
1756 Jens Christensen, murermester
1806 Georg Frederik Thim, kleinsmed

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 165
1756 Skidenstræde 157
1806 Skidenstræde 69
1818 Krystalgade 69

Husnumre
1859 Krystalgade 16

Matr.nr. 69, 192 & 193 †

Matrikel
1908 Sammensat af 1806 69, 1806 192 og 1806 193
1917 Hertil henlagt 68 & 194
1934 Henlagt til 1806 70

Ejere

Husnumre
1908 Krystalgade 16
1917 Fiolstræde 20-22/Krystalgade 16

Matr.nr. 70

Matrikel
1689 164 (del af)
1756 156
1806 70
1934 Hertil henlagt 69, 192 & 193
2008 70

Ejere
1689 Carl Roderigoe
1756 Jørgen Palle, snedker
1806 Hans Bentsen
2008 Universitets- og Bygningsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 164/Peder Hvidtfeldts Stræde 164*
1756 Skidenstræde 156
1806 Skidenstræde 70
1818 Krystalgade 70

Husnumre
1859 Krystalgade 14
1934 Fiolstræde 20-22/Krystalgade 14-18
2008 Fiolstræde 20-22/Krystalgade 16

Opførelsesår
Fiolstræde 20: 1810 for kaptajn, urtekræmmer Jens Christian Friborg. Ombygget 1907 (Weilbach). – Fiolstræde 22: 2005 (Kuas) – Krystalgade 16: 1810-11 for kleinsmed Georg Fridr. Timm. Ombygget 1907 (Kuas)

Matr.nr. 71 †

Matrikel
1689 164 (del af)
1756 155
1806 71
1831 Sammenlagt med 72 B, til: 71 & 72 B

Ejere
1689 Carl Roderigoe
1756 Hans Hansen, kammerråd
1806 Gabriel Gierløv

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 164/Peder Hvidtfeldts Stræde 164*
1756 Skidenstræde 155
1806 Skidenstræde 71
1818 Krystalgade 71

Matr.nr. 71 & 72 A (fra 1953: 71)
Synagogen

Matrikel
1831 Sammensat af 1806 71 og 72 A
1924 Hertil henlagt 72 B
1953 Betegnet 71 (nyt nummer)
1964 Herfra separeret 260
2008 71

Ejere
2008 Det Mosaiske Troessamfund

Matrikulære husnumre
1831 Krystalgade 71 & 72 A

Husnumre
1859 Krystalgade 12
2008 Krystalgade 12

Opførelsesår
1830-35 af arkitekt G. F. Hetsch for den jødiske menighed. Ombygget 1885 (Weilbach)

Matr.nr. 72 †

Matrikel
1689 164 (del af)
1756 154
1806 72
1831 Delt i 72 A og 72 B

Ejere
1689 Carl Roderigoe
1756 Basballe, konferensråd
1806 Den højtyske jødiske nation

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 164/Peder Hvidtfeldts Stræde 164*
1756 Skidenstræde 154
1806 Skidenstræde 72
1818 Krystalgade 72

Matr.nr. 72 A †

Matrikel
1831 Parcel af 1806 72
1831 Sammenlagt med 1806 71, til: 71 & 72 A

Matr.nr. 72 B †

Matrikel
1831 Parcel af 1806 72
1924 Henlagt til 71 & 72 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1831 Krystalgade 72 B

Husnumre
1859 Bag Krystalgade 12

Matr.nr. 73 †

Matrikel
1689 164 (del af)
1756 138 (del af)
1806 73
1983 Henlagt til 1806 74 og til 1806 260

Ejere
1689 Carl Roderigoe
1756 Søren Pedersen, murermester
1806 Jeppe Schmidt, mekanicus, professor

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 164/Peder Hvidtfeldts Stræde 164*
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 138
1806 Skidenstræde 73
1818 Krystalsgade 73

Husnumre
1859 Krystalgade 10

Matr.nr. 74
Vor Frue Kirkes Skole

Matrikel
1689 164 (del af)
1756 153 og 138 (del af)
1806 74
2008 74

Ejere
1689 Carl Roderigoe
1756 138: Søren Pedersen, murermester. – 153: Frue Kirke Fattigskole
1806 Frue Fattigskole
2008 Peter Henrik Tholstrup

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 164/Peder Hvidtfeldts Stræde 164*
1756 Skidenstræde 153/Peder Hvitfeldts Stræde 153*. – Peder Hvitfeldts Stræde 138
1806 Skidenstræde 74/Peder Hvitfeldts Stræde 74*
1818 Krystalgade 74/Peder Hvitfeldts Stræde 74*

Husnumre
1859 Krystalgade 8/Peder Hvitfeldts Stræde 1
2008 Krystalgade 8-10/Peder Hvitfeldts Stræde 1

Opførelsesår
1820-21 af P. Friedenreich for Frue Kirkes Fattigskole (Weilbach)

Matr.nr. 75

Matrikel
1689 163
1756 152
1806 75
2008 75

Ejere
1689 Christen Købing, skipper
1756 Elias Smidt
1806 Christian & Anne Marie Wiesen
2008 E/F Krystalgade 6 m. fl.

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 163/Peder Hvitfeldts Stræde 163*
1756 Skidenstræde 152/Peder Hvitfeldts Stræde 152*
1806 Skidenstræde 75/Peder Hvitfeldts Stræde 75*
1818 Krystalgade 75/Peder Hvitfeldts Stræde 75*

Husnumre
1859 Krystalgade 6/Peder Hvitfeldts Stræde 2
2008 Krystalgade 6

Opførelsesår
1834-35 for murermester Gotlieb Nicolai Sibbern (Historiske huse)

Matr.nr. 76

Matrikel
1689 160 (del af), 1689 161 og 1689 162
1756 150 (del af 1689/160 og 1689/161) og 1756 151 (1689/162)
1806 76
2008 76

Ejere
1689 160: Peder Frich, murermester. – 161: Johan Roll, prokurator. – 162: Børge Olsen, fiskebløders hus
1756 150-151: Christian Thomsen
1806 Høvinghof, madam
2008 Kaare Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 160-162
1756 Skidenstræde 150-151
1806 Skidenstræde 76
1818 Krystalsgade 76

Husnumre
1859 Krystalgade 4
2008 Krystalgade 4

Opførelsesår
1813 for snedker Johan Wilhelm Benthien (Historiske huse)

Matr.nr. 77

Matrikel
1689 46 og 1689 158, 1689, 1689 160 (del af)
1756 50
1806 77
2008 77

Ejere
1689 46: Jacob Poulsen, urtekræmmer. - 158: Levin, remsnider. – 159: Hans Jacobsen. – 160: Peder Frich, murermester
1756 Juel & Rothved
1806 Johan Wilhelm Bentin, snedkermester
2008 Ejendomsselskabet Mimont A/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 46/Skidenstræde 46*. – Skidenstræde 158-160
1756 Købmagergade 50/Skidenstræde 50*
1806 Skidenstræde 77/Lille Købmagergade 77*

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 53/Krystalgade 2
1871 Købmagergade 53/Krystalgade 2 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 53

Opførelsesår
1809 (Kuas)

Matr.nr. 78 †

Matrikel
1689 47 og 1689 162
1756 51
1806 78
1811 Delt i 78 A og 78 B

Ejere
1689 47: Isak Jacobsen. – 162: Børge Olsen, fiskebløder
1756 Jens Koefod, brygger
1806 Christian Mariager, brygger og bødker

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 47, Peder Hvidtfeldts Stræde 47*. – Skidenstræde 162
1756 Købmagergade 51, Peder Hvitfeldts Stræde 51*, Skidenstræde 51*
1806 Lille Købmagergade 78, Peder Hvitfeldts Stræde 78*/Skidenstræde 78*

Matr.nr. 78 A †

Matrikel
1811 Parcel af 1806 78
1898 Sammelagt med 78 B, til: 78 A & B

Ejere

Matrikulære husnumre
1811 Lille Købmagergade 78 A

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 55
1871 Købmagergade 55 (Kraks Vejviser 1872)

Matr.nr. 78 A & B (fra 1953: 78)
Købmagergade 55: Lille Kjøbmagerhus

Matrikel
1898 Sammensat af 78 A og 78 B
1953 Betegnet 78 (nyt nummer)
2008 78

Ejere
2008 Kirkbi A/S

Husnumre
1898 Købmagergade 55, Peder Hvitfeldts Stræde 4
2008 Købmagergade 55, Peder Hvitfeldts Stræde 4

Opførelsesår
Købmagergade 55: 1900 af arkitekt A. Bror C. von Dyben (Bygningsattest). – Peder Hvitfeldts Stræde 4: 1811-12 for L. Paulsen. Ombygget 1917-18 (Historiske huse)

Matr.nr. 78 B †

Matrikel
1811 Parcel af 1806 78
1898 Sammenlagt med 78 A, til: 78 A & B

Ejere

Matrikulære husnumre
1811 Peder Hvitfeldts Stræde 78 B

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 4

Matr.nr. 79 †

Matrikel
1689 48 og 1689 147
1756 52
1806 79
1846 Sammenlagt med 1806 99 og 1806 100, til: 79, 99 & 100

Ejere
1689 48: Niels Pedersen, hjulmand. - 147: Nikolaj Finke, tømmermand
1756 Peder Nielsen Wiborg, stadskaptajn
1806 Johan Volmeister

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 48. – Peder Hvitfeldts Stræde 147
1756 Købmagergade 52, Peder Hvitfeldts Stræde 52*
1806 Lille Købmagergade 79

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 57
1871 Købmagergade 57 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 57

Opførelsesår
1818-21 af murermester Gottfried Schaper (Historiske huse)

Matr.nr. 79

Matrikel
1866 Parcel af 79, 99 & 100
2008 79

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Baldersbuen A/S

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 57
1871 Købmagergade 57 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 57

Opførelsesår
1818-21 af murermester Gottfried Schaper (Historiske huse)

Matr.nr. 79, 99 & 100 †

Matrikel
1846 Sammensat af 1806 79, 1806 99 og 1806 100
1866 Delt i 79 og i 99 & 100

Ejere

Matrikulære husnumre
1846 Lille Købmagergade 79, 99 & 100

Husnumre
1859 Lille Købmagergader 57/Peder Hvitfeldts Stræde 6

Matr.nr. 80

Matrikel
1689 49
1756 53
1806 80
2008 80

Ejere
1689 Niels Clemmendsen, hjulmand
1756 Johan Henrik Wasserfald
1806 Matthias Barsløv, eddikebrygger
2008 E/F Købmagergade 59

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 49
1756 Købmagergade 53
1806 Lille Købmagergade 80

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 59
1871 Købmagergade 59 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 59

Opførelsesår
1816-17 af tømrermester Henrik Thyberg. Ombygget ellem 1837 og 1849 (Historiske huse)

Matr.nr. 81

Matrikel
1689 50
1756 54
1806 81
2008 81

Ejere
1689 Hans Eskildsen, kok
1756 Güllich Eriksen Tane, feltbereder
1806 Holm, madam
2008 Cvi Købmagergade 61 APS

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 50
1756 Købmagergade 54
1806 Lille Købmagergade 81

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 61
1871 Købmagergade 61 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 61

Opførelsesår
1810-11 for pottehandler Søren Rasmussen (Historiske huse)

Matr.nr. 82 †

Matrikel
1689 51
1756 55
1806 82
1898 Sammenlagt med 1806 83, til: 82 & 83

Ejere
1689 Johan Schullenborg, skrædder
1756 Jens Wiinberg, snedker
1806 Jørgen Thomsen, klædehandler

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 51
1756 Købmagergade 55
1806 Lille Købmagergade 82

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 63
1871 Købmagergade 63 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 82 & 83 (fra 1953: 83)

Matrikel
1898 Sammensat af 1806 82 og 1806 83
1953 Betegnet 82 (nyt nummer)
2008 82

Ejere
2008 Den Selvejende Institution Skandinavisk Yoga & Meditationsskole

Husnumre
1898 Købmagergade 63-65
2008 Købmagergade 63-65

Opførelsesår
1898-99 af arkitekt Rogert Møller for snedkermester A. Nielsen (Weilbach)

Matr.nr. 83 †

Matrikel
1689 52 og 1689 53
1756 56
1806 83
1898 Sammenlagt med 1806 82, til: 82 & 83

Ejere
1689 52: Enken efter Valentin Hoppel, slagter. – 53: Thomas Jensen Brun
1756 Herman Scheffels enke
1806 Meier Jacob, vexelerer

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 52 og 53
1756 Købmagergade 56
1806 Lille Købmagergade 83

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 65
1871 Købmagergade 65 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 84 †

Matrikel
1689 54 (del af)
1756 57 (del af, senere betegnet 1756 57 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 57 E
1806 84
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 86, til: 84 & 86

Ejere
1689 Christen Lauridsen Krarup
1756 Vilhelm Bentin, bager
1806 Johan Christian Bentin, bager

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 54/Rosengården 54*
1756 Købmagergade 57
1806 Lille Købmagergade 84

Matr.nr. 84 & 86 †

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 84 og 1806 86
1906 Indbefattet i 259

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Lille Købmagergade 84 & 86/ Kultorvet 84 & 86*

Husnumre
1859 Kultorvet 3/Lille Købmagergade 67
1871 Kultorvet 3/Købmagergade 67 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 85 †

Matrikel
1689 54 (del af)
1756 57 (del af 57, senere betegnet 1756 57 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 57 D
1806 85
1906 Indbefattet i 259

Ejere
1689 Christen Lauridsen Krarup
1756 Aage Busch, bager
1806 Kaptajn Svend Frederik Liunge og Søn, isenkræmmere

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 54/Rosengården 54*
1756 Købmagergade 57/Nørretorv 57*
1806 Lille Købmagergade 85/Kultorvet 85*

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 69/Kultorvet 1
1871 Kultorvet 1/Købmagergade 69 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 86 †

Matrikel
1689 54 (del af)
1756 125
1806 86
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 84, til: 84 & 86

Ejere
1689 Christen Lauridsen Krarup
1756 Vilhelm Bentin, bager
1806 Johan Christian Bentin

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 54/Rosengården 54*
1756 Nørretorv 125
1806 Kultorvet 86

Matr.nr. 87 †

Matrikel
1689 131
1756 124
1806 87
1808 Sammenlagt med 1806 90 og 1806 91, til: 87, 90 & 91

Ejere
1689 Ole Pedersen, slagtersvend
1756 Hans Petersen Schæffer, høker
1806 Michael Jensen Rosing, høker

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 131
1756 Nørretorv 124
1806 Kultorvet 87

Matr.nr. 87, 90 & 91 (fra 1953: 87)

Matrikel
1808 Sammensat af 1806 87, 1806 90 og 1806 91
1953 Betegnet 87 (nyt nummer)
2008 87

Ejere
2008 Ejendomsaktieselskabet Landemærket

Matrikulære husnumre
1808 Kultorvet 87, 90 & 91/Peder Hvitfeldts Stræde 87, 90 & 91

Husnumre
1859 Kultorvet 5/Peder Hvitfeldts Stræde 16
2008 Kultorvet 5/Peder Hvitfeldts Stræde 16

Opførelsesår
Begge bygninger: 1810 for handelsmand Michel Jensen Rosing (Historiske huse)

Matr.nr. 88 †

Matrikel
1689 130 (del af)
1756 123 (del af, senere betegnet 1756 123 B)
1806 88
1860 Sammenlagt med 1806 89, til: 88 & 89

Ejere
1689 Hans Helmer, grovsmed
1756 Hans Petersen Schæffer, høker
1806 Catharine Seerup, madam, isenkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 130
1756 Rosengården 123
1806 Kultorvet 88

Matr.nr. 88 & 89 (fra 1953: 88)

Matrikel
1860 Sammensat af 1806 88 og 1806 89
1953 Betegnet 88 (nyt nummer)
2008 88

Ejere
2008 Dansk Vandrelaug

Husnumre
1860 Kultorvet 7/Peder Hvitfeldts Stræde 18
2008 Kultorvet 7

Opførelsesår
1810-11 af murermester Peter Morten Quist (Historiske huse)

Matr.nr. 89 †

Matrikel
1689 130 (del af)
1756 123 (del af 123, senere betegnet 1756 123 A)
1806 89
1860 Sammenlagt med 1806 88, til: 88 & 89

Ejere
1689 Hans Helmer grovsmed
1756 Hans Petersen Schæffer, høker
1806 Madam Fogts pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Rosenborg 130/Peder Hvitfeldts Stræde 130*
1756 Rosengården 123
1806 Kultorvet 89/Peder Hvitfeldts Stræde 89*

Matr.nr. 90 †

Matrikel
1689 157 (del af)
1756 149
1806 90
1808 Sammenlagt med 1806 87 og 1806 91, til: 87, 90 og 91

Ejere
1689 Christoffer Brøchner, tømmermand
1756 Anders Christensen, øltapper
1806 Gunner Jensen, madame

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 157
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 149
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 90

Matr.nr. 91 †

Matrikel
1689 175 (del af)
1756 148
1806 91
1808 Sammenlagt med 1806 87 og 1806 90, til: 87, 90 og 91

Ejere
1689 Christoffer Brøchner, tømmermand
1756 Jan Willumsen
1806 Niels Bredberg

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 157
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 148
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 91

Matr.nr. 92 †

Matrikel
1689 155 og 1689 156
1756 147
1806 92
1821 Sammenlagt med 1806 93, til: 93 & 94

Ejere
1689 155: Iver Pedersen, tømmermand. – 156: Niels Pedersen, hjulmand
1756 Mads Willumsen, høker
1806 Peder Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 155 og 156
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 147
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 92

Matr.nr. 92 & 93 †

Matrikel
1821 Sammensat af 1806 92 og 1806 93
1906 Indbefattet i 259

Ejere

Matrikulære husnumre
1821 Peder Hvitfeldts Stræde 92 & 93

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 14

Matr.nr. 93 †

Matrikel
1689 154 og 1689 155
1756 146
1806 93
1821 Sammenlagt med 1806 93, til: 92 & 93

Ejere
1689 154: Anders Sørensen. – 155: Iver Pedersen, tømmermand
1756 Niels Pedersen Skovgaard
1806 Knud Knudsen, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 154 og 155
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 146
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 93

Matr.nr. 94

Matrikel
1689 153
1756 145
1806 94
2008 94

Ejere
1689 Enken efter Jørgen Kønnick
1756 Peder Mortensen Spænd
1806 Claus Petersen
2008 E/F Peder Hvitfeldts Str 12

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 153
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 145
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 94

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 12
2008 Peder Hvitfeldts Stræde 12

Opførelsesår
1809-17 eller –18 for brændevinsbrænder Peder Møller (Historiske huse)

Matr.nr. 95 †

Matrikel
1689 152 (del af)
1756 144
1806 95
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 96, til: 95 & 96

Ejere
1689 Karen, enke efter Troels Nielsen
1756 Ole Bøh, murersvend
1806 Niels Borg

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 152
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 144
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 95

Matr.nr. 95 & 96 (fra 1953: 95)

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 95 og 1806 96
1953 Betegnet 95 (nyt nummer)
2008 95

Ejere
2008 Ejerforeningen Peder Hvitfeldts Stræde

Matrikulære husnumre
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 95 & 96

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 10
2008 Peder Hvitfeldts Stræde 10

Opførelsesår
1811 af tømrermester Breede (Historiske huse)

Matr.nr. 96 †

Matrikel
1689 152 (del af)
1756 143
1806 96
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 95, til: 95 & 96

Ejere
1689 Karen, enke efter Troels Nielsen
1756 Niels Mandahl, arkelimester
1806 Niels Borg

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 152
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 143
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 96

Matr.nr. 97 †

Matrikel
1689 151
1756 142
1806 97
1810 Sammenlagt med 1806 98, til: 97 & 98

Ejere
1689 Abraham, spånmåttemager
1756 Dorte Meyers
1806 Hans Hemmingsen

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 151
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 142
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 97

Matr.nr. 97 & 98 (fra 1953: 97)

Matrikel
1810 Sammensat af 1806 97 og 1806 98
1953 Betegnet 97 (nyt nummer)
2008 97

Ejere
2008 Den Selvejende Institution Ungdomsboligerne Peder Hvitfeldts Stræde 8

Matrikulære husnumre
1810 Peder Hvitfeldts Stræde 97 & 98

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 8
2008 Peder Hvitfeldts Stræde 8

Opførelsesår
1811 for forvalter ved det Kongelige Assistenshus Harboe (Historiske huse)

Matr.nr. 98 †

Matrikel
1689 150
1756 141
1806 98
1810 Sammenlagt med 1806 97, til: 97 & 98

Ejere
1689 Christen Nielsen
1756 Dorthe Meyers
1806 Hans Hemmingsen

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 150
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 141
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 98

Matr.nr. 99 †

Matrikel
1689 149
1756 140
1806 99
1846 Sammenlagt med 1806 79 og 1806 100, til: 79, 99 & 100

Ejere
1689 Ole Iversen, tømmermand
1756 Claus Rolf, snedker
1806 Josva H. Aamann

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 149
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 140
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 99

Matr.nr. 99 & 100 (fra 1953: 99)

Matrikel
1866 Parcel af 79, 99 & 100
1953 Betegnet 99 (nyt nummer)
2008 99

Ejere
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1866 Peder Hvitfeldts Stræde 6
2008 Peder Hvitfeldts Stræde 6

Opførelsesår
1811-13 for murermester G. Schaper (Historiske huse)

Matr.nr. 100 †

Matrikel
1689 148
1756 139
1806 100
1846 Sammenlagt med 1806 79 og 1806 99, til: 79, 99 & 100

Ejere
1689 Jørgen Nielsen, tidligere islandsk arbejdskarl
1756 Claus Rolf, snedker
1806 Peter Lindet

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 148
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 139
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 100

Matr.nr. 101

Matrikel
1689 146 og 164 (del af)
1756 137
1806 101
1848 Sammenlagt med 1806 102 og 1806 103, til: 101, 102 & 103
1851 Parcel af 101, 102 & 103
1979 Hertil henlagt 102 (nyt nummer)
2008 101

Ejere
1689 146: Jens Sørensen, tømmermand. – 164: Carl Roderigo
1756 Andreas Silbermann
1806 Johan Holmeister
2008 Fsb Bolig

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 146. – Skidenstræde 164/Peder Hvidtfeldts Stræde 164*
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 137
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 101

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 3
1979 Peder Hvitfeldts Stræde 3-5
2008 Peder Hvitfeldts Stræde 3-5

Opførelsesår
Peder Hvitfeldts Stræde 3: 1865 for blikkenslagermester H. Mortensen. – Peder Hvitfeldts Stræde 5: 1853 for snedkersvend L. P. Thrane (Historiske huse)

Matr.nr. 101, 102 & 103 †

Matrikel
1848 Sammensat af 1806 101, 1806 102 og 1806 103
1851 Herfra separeret 101, og derefter betegnet 102 & 103

Ejere

Matrikulære husnumre
1848 Peder Hvitfeldts Stræde 101, 102 & 103

Matr.nr. 102 †

Matrikel
1689 146
1756 136
1806 102
1848 Sammenlagt med 1806 101 og 1806 103, til: 101, 102 & 103

Ejere
1689 Jens Sørensen, tømmermand
1756 Jens Hansen Svane
1806 Niels Schønberg Kurtzhals, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 146
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 136
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 102

Matr.nr. 102 & 103 † (fra 1953: 102)

Matrikel
1851 Parcel af 101, 102 & 103
1953 Betegnet 102 (nyt nummer)
1979 Henlagt til 101

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Peder Hvitfeldts Stræde 102 & 103

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 5

Matr.nr. 103 †

Matrikel
1689 145
1756 135
1806 103
1848 Sammenlagt med 1806 101 og 1806 102, til: 101, 102 & 103

Ejere
1689 Carsten Eriksen, snedker
1756 Andreas Kiörbig, murersvend
1806 Helmer Øyen, thehandler og fribager

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 145
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 135
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 103

Matr.nr. 104

Matrikel
1689 144
1756 134
1806 104
2008 104

Ejere
1689 Christen Nielsen, tømmermand
1756 Carl Malmstrøm
1806 Niels Borch
2008 Fsb Bolig

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 144
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 134
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 104

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 7
2008 Peder Hvitfeldts Stræde 7

Opførelsesår
1820 for høker H. J. Sønderberg (Historiske huse)

Matr.nr. 105 †

Matrikel
1689 143
1756 133
1806 105
1811 Sammenlagt med 1806 106, til: 105 & 106

Ejere
1689 Børge Pedersen, tømmermandssvend
1756 Jens Petersen Salling, vognmand
1806 T. D. Schøn

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 143
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 133
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 105

Matr.nr. 105 & 106 (fra 1953: 105)

Matrikel
1811 Sammensat af 1806 105 og 1806 106
1953 Betegnet 105 (nyt nummer)
2008 105

Ejere
2008 Sammenslutningen af Frie Funktionærer

Matrikulære husnumre
1811 Peder Hvitfeldts Stræde 105 & 106

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 9
2008 Peder Hvitfeldts Stræde 9

Opførelsesår
1811 for Mogens Schouboe. Ombygget 1930 (Historiske huse)

Matr.nr. 106 †

Matrikel
1689 141 og 1689 142 (del af)
1756 131 (1689/141) og 132 (1689/142, del)
1806 106
1811 Sammenlagt med 1806 105, til: 105 & 106

Ejere
1689 141: Niels Bendsen, tapper. – 142: Wulf Christoffersen, garver
1756 131: Hans Jørgen Oschatz, tømmermester. – 132: Rimundus Nielsen Sølvbierg
1806 Mogens Skoubye, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 141 og 142
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 131 og 132
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 106

Matr.nr. 107

Matrikel
1689 139 og 1689 140
1756 130
1806 107
2008 107

Ejere
1689 139: Tømrerlauget. – 140: Laurids Frederiksen, skofliker
1756 Iver Pedersen
1806 Hans Meyer
2008 Hannah Ekman Lett

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 139 og 140
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 130
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 107

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 11
2008 Peder Hvitfeldts Stræde 11

Opførelsesår
1856 for smedemester Jens Nicolai Larsen (Historiske huse)

Matr.nr. 108 †

Matrikel
1689 138
1756 129
1806 108
1815 Sammenlagt med 1806 109, til: 108 & 109

Ejere
1689 Poul Andersen, grovsmed
1756 Dines Hansen, brændevinsbrænder
1806 Lund, madam

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 138
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 129
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 108

Matr.nr. 108 &109 (fra 1953: 108)

Matrikel
1815 Sammensat af 1806 108 og 1806 109
1953 Betegnet 108 (nyt nummer)
2008 108

Ejere
2008 A/B Peder Hvitfeldts Str 13

Matrikulære husnumre
1815 Peder Hvitfeldts Stræde 108 & 109

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 13
2008 Peder Hvitfeldts Stræde 13

Opførelsesår
1832 for snedkermester Brøtterup (Historiske huse)

Matr.nr. 109 †

Matrikel
1689 136 og 1689 137
1756 128
1806 109
1815 Sammenlagt med 1806 108, til: 108 & 109

Ejere
1689 136: Hans Pedersen, skrædder. – 137: Niels Nielsen, tømmersvend
1756 Philip Ambus, prokurator
1806 Hans Mortensen Skoubye, stolemager

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 136 og 137
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 128
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 109

Matr.nr. 110 †

Matrikel
1689 135
1756 127
1806 110
1833 Sammenlagt med 1806 111, 1806 112 og 1806 113, til: 110, 111, 112 & 113

Ejere
1689 Ole Nielsen
1756 Gregorius Theodorius Gromelius, pastor
1806 Hans Mortensen Møller, skomager
2008 Dennis Tjørnum

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 135
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 127
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 110

Matr.nr. 110 (nyt nummer)

Matrikel
1834 Parcel af 1806 110, 1806 111 og 112 & 113
2008 110

Ejere
2008 Dennis Tjørnum

Matrikulære husnumre
1834 Peder Hvitfeldts Stræde 110

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 15
2008 Peder Hvitfeldts Stræde 15

Opførelsesår
1835 for hørkræmmer C. C. Müller (Historiske huse)

Matr.nr. 110, 111, 112 & 113 †

Matrikel
1833 Sammensat af 1806 110, 1806 111, 1806 112 og 1806 113
1834 Frasepareret 110, og herefter betegnet 111, 112 & 113

Ejere

Matrikulære husnumre
1833 Peder Hvitfeldts Stræde 110, 111, 112 & 113

Matr.nr. 111 †

Matrikel
1689 133 og 1689 134
1756 126
1806 111
1833 Sammenlagt med 1806 110, 1806 112 og 1806 113, til: 110, 111, 112 & 113

Ejere
1689 133: Enken efter Thomas Eriksen. – 134: Rasmus Svendsen
1756 Henrik Andersen, murersvend
1806 Carl Stricher

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 133 og 134
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 126
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 111

Matr.nr. 111, 112 & 113 (fra 1953: 111)

Matrikel
1834 Parcel af 110, 111, 112 & 113
1953 Betegnet 111 (nyt nummer)
2008 111

Ejere
2008 E/F Peder Hvitfeldts Str 17

Matrikulære husnumre
1834 Peder Hvitfeldts Stræde 111, 112 & 113

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 17/Rosengården 1
2008 Peder Hvitfeldts Stræde 17

Opførelsesår
1855-56 af arkitekt H. Chr. Tybjerg for værtshusholder Niels Sørensen (Historiske huse)

Matr.nr. 112 †

Matrikel
1689 132
1756 122
1806 112
1833 Sammenlagt med 1806 110, 1806 111, 1806 112 og 1806 113, til: 110, 111, 112 & 113

Ejere
1689 Nikolaj Hansen, skrædder
1756 Anders Rasmussen, høker
1806 Rasmus Thonnings plads

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 132*/Peder Hvitfeldts Stræde 132*
1756 Rosengården 122/Peder Hvitfeldts Stræde 122*
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 112/Rosengården 112*

Matr.nr. 113 †

Matrikel
1689 128 og 1689 129
1756 121
1806 113
1833 Sammenlagt med 1806 110, 1806 111 og 1806 112, til: 110, 111, 112 & 113

Ejere
1689 128: Peder Larsen, forhenværende tømmersvend. – 129: Niels Andersen, bådsmand
1756 Gotfried Berger, tømmermester
1806 Hans Mathias Sperling, kandestøber

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 128 og 129
1756 Rosengården 121
1806 Rosengården 113

Matr.nr. 114

Matrikel
1689 127
1756 120
1806 114
2008 114

Ejere
1689 Jep Nielsen
1756 Ole Biørn, murersvend
1806 Maren Clemmensen, jomfru, thehandler
2008 E/F Rosengården 3 (3882)

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 127
1756 Rosengården 120
1806 Rosengården 114

Husnumre
1859 Rosengården 3

Opførelsesår
2002

Matr.nr. 115 †

Matrikel
1689 125 og 1689 126 og 1689 124 (del af)
1756 118 (1689/125 og 1689/124, del af) og 119 (1689/126)
1806 115
1984 Henlagt til 1806 116

Ejere
1689 124: Børge Larsen, ålestanger. - 125: Enken efter Helmer Didriksen. – 126: Jørgen Hansen, ruhugger
1756 118: Claus Buurmester, skibstømmermand. – 119: Jeppe Nielsen, tømmersvend
1806 Jacob Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 124-126
1756 Rosengården 118 og 119
1806 Rosengården 115

Husnumre
1859 Rosengården 5

116 †

Matrikel
1689 123 og 1689 124 (del af)
1756 117
1806 116
1816 Sammenlagt med 1806 117, til: 116 & 117

Ejere
1689 123: Lars Pedersen, bødker. – Børge Larsen, ålestanger
1756 Anders Madsen, bødker
1806 Jacob Borgvardt

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 123 og 124
1756 Rosengården 117
1806 Rosengården 116

Matr.nr. 116 & 117 (fra 1953: 116)

Matrikel
1816 Sammensat af 1806 116 og 1806 117
1953 Betegnet 116 (nyt nummer)
1984 Hertil henlagt 1806 115
2008 116

Ejere
2008 Andelsboligforeningen Rosengården

Matrikulære husnumre
1816 Rosentården 116 & 117

Husnumre
1859 Rosengården 7
1984 Rosengården 5-7
2008 Rosengården 5-7

Opførelsesår
1845 for sadelmagermester Johan Christian Culmsee

Matr.nr. 117 †

Matrikel
1689 122 (del af)
1756 116
1806 117
1816 Sammenlagt med 1806 116, til: 116 & 117

Ejere
1689 Hermand Kloster, brændevinsbrænder
1756 David Christensen, øltapper
1806 Jacob Borgwardt, frisnedker

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 122
1756 Rosengården 116
1806 Rosengården 117

Matr.nr. 118

Matrikel
1689 122 (del af)
1756 115
1806 118
2008 118

Ejere
1689 Hermand Kloster, brændevinsbrænder
1756 Ole Jørgensen
1806 Frederik Buchwaldt
2008 Jægersborg Århus APS

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 122
1756 Rosengården 115
1806 Rosengården 118

Husnumre
1859 Rosengården 9
2008 Rosengården 9

Opførelsesår
1811-12 af murermester H. C. Ondrup. Ombygget 1846 (Historiske huse)

Matr.nr. 119 †

Matrikel
1689 121
1756 114
1806 119
1850 Sammenlagt med 1806 120, til: 119 & 120

Ejere
1689 Peder Riiber
1756 Henrik Rudolph Møller, tømmersvend
1806 Thomas Christensen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 121
1756 Rosengården 114
1806 Rosengården 119

Matr.nr. 119 & 120 †

Matrikel
1850 Sammensat af 1806 119 og 1806 120
1862 Sammenlagt med 121 & 122, til: 119, 120, 121 & 122

Ejere

Matrikulære husnumre
1850 Rosentården 119 & 120

Husnumre
1859 Rosengården 11-13

Matr.nr. 119, 120, 121 & 122 (fra 1953: 119)

Matrikel
1862 Sammensat af 119 & 120 og 121 & 122
1953 Betegnet 119 (nyt nummer)
2008 119

Ejere
2008 Andelsboligforeningen, Rosengården

Husnumre
1862 Rosengården 11-13
2008 Rosengården 11-13

Opførelsesår
Rosengården 11: 1850 for brændevinsbrænder N. P. Cadovius. – Rosengården 13: 1841-42 for N. P. Cadovius (Historiske huse)

Matr.nr. 120 †

Matrikel
1689 120
1756 113
1806 120
1850 Sammenlagt med 1806 119, til: 119 & 120

Ejere
1689 Jon Nielsen, bødker
1756 Melcior Stachter, tøjsvend
1806 Peter Thim, kleinsmed

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 120
1756 Rosengården 113
1806 Rosengården 120

Matr.nr. 121 †

Matrikel
1689 118 og 1689 119
1756 112
1806 121
1830 Sammenlagt med 1806 122, til: 121 & 122

Ejere
1689 118: Mathis Poulsen, skomager. – 119: Mikkel Poulsen, skomager
1756 Christen Larsen, brændevinsbrænder
1806 Johannes Schmidt, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 118 og 119
1756 Rosengården 112
1806 Rosengården 121

Matr.nr. 121 & 122 †

Matrikel
1830 Sammensat af 1806 121 og 1806 122
1862 Sammenlagt med 119 & 120, til: 119, 120, 121 & 122

Ejere

Matrikulære husnumre
1830 Rosentården 121 & 122

Husnumre
1859 Rosengården 13

Matr.nr. 122 †

Matrikel
1689 201 (del af)
1756 111
1806 122
1830 Sammenlagt med 1806 121, til: 121 & 122

Ejere
1689 Henrik Tidemansen, fisker
1756 Johan Christian Møller, tømmersvend
1806 Jens Peter Brøgger

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 201/Rosengården 201*
1756 Rosengården 111
1806 Rosengården 122

Matr.nr. 123 †

Matrikel
1689 112
1756 106
1806 123
1845 Sammenlagt med 1806 124 og 1806 125, til: 123, 124 & 125

Ejere
1689 De Fattige
1756 Mathias Vinter, urtekræmmer
1806 Hansen, madame

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 112/Rosengården 112*
17521236 Fiolstræde 106/Rosengården 106*
1806 Rosengården 123/Store Fiolstræde 123*

Matr.nr. 123, 124 & 125 †

Matrikel
1845 Sammensat af 1806 123, 1806 124 og 1806 125
1901 Sammenlagt med 1806 170, 1806 171, 1806 172 og 1806 173, til: 170, 171, 172, 173 & 123, 124 & 125

Ejere

Matrikulære husnumre
1845 Rosengården 123, 124 & 125/Store Fiolstræde 123, 124 & 125

Husnumre
1859 Rosengården 14/Store Fiolstræde 44

Matr.nr. 124 †

Matrikel
1689 111 (del af)
1756 105 (del af 105, senere betegnet 1756 105 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 105 H
1806 124
1845 Sammenlagt med 1806 123 og 1806 125, til: 123, 124 & 125

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Christen Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Poul Jensen Lystrup, høker

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 111
1756 Rosengården 105
1806 Rosengården 124

Matr.nr. 125 †

Matrikel
1689 111 (del af)
1756 105 (del af, senere betegnet 1756 105 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 105 G
1806 125
1846 Sammenlagt med 1806 123 og 1806 124, til: 123, 124 & 125

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Christen Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Jørgen Nielsen Hersløv, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 111
1756 Rosengården 105
1806 Rosengården 125

Matr.nr. 126 † (fra 1825 undertiden betegnet 126 A)

Matrikel
1689 110
1756 104
1806 126
1825 Herfra separeret 126 B
1836 Sammenlagt med 1806 127, til: 126 & 127

Ejere
1689 Jens Andersen, brygger
1756 Børge Jensen Knap, brygger
1806 Hans Thyberg, brygger og bødker

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 110
1756 Rosengården 104
1806 Rosengården 126

Matr.nr. 126 & 127 †

Matrikel
1836 Sammensat af 1806 126 og 1806 127
1905 Delt og indbefattet i 257 og 258

Ejere

Matrikulære husnumre
1836 Rosengården 126 & 127

Husnumre
1859 Rosengården 12

Matr.nr. 126 A, se 126

Matr.nr. 126 B

Matrikel
1825 Parcel af 1806 126
1825 Sammenlagt med 1806 169, til: 169 & 126 B

Matr.nr. 127+ (fra 1810 undertiden benævnt 127 A)

Matrikel
1689 109
1756 103
1806 127
1810 Herfra separeret 127 B, og herefter undertiden selv benævnt 127 A
1836 Sammenlagt med 1806 126, til: 126 & 127

Ejere
1689 Anders Loumand, rodemester
1756 Hans Nielsen Høybue, brygger
1806 Aage Henriksen Høyer, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 109
1756 Rosengården 103
1806 Rosengården 127

Matr.nr. 127 B †

Matrikel
1810 Parcel af 1806 127
1810 Sammenlagt med 1806 138 og 1806 139, til: 138, 139 & 127 B

Matr.nr. 128 †

Matrikel
1689 108
1756 102
1806 128
1815 Herfra separeret 128 C
1833 Herfra separeret 128 A og 128 D

Ejere
1689 Anders Svendsen, islandsk købmand
1756 Falsen, etatsråd
1806 H. W. Eller

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 108
1756 Rosengården 102
1806 Rosengården 128

Matr.nr. 128 A

Matrikel
1833 Parcel af 1806 128
2008 128 A

Ejere
2008 E/F Rosengården 10

Matrikulære husnumre
1833 Rosengårdne 128

Husnumre
1859 Rosengården 10
2008 Rosengården 10

Opførelsesår
1833-34 for N. S. Holm (Historiske huse)

Matr.nr. 128 B

Matrikel
1815 Parcel af 1806 128
1815 Sammenlagt med 1806 135 og 1806 136, til: 135, 136 & 128 B

Matr.nr. 128 C †

Matrikel
1815 Parcel af 1806 128
1815 Sammenlagt med 1806 134, til: 134 & 128 C

Matr.nr. 128 D

Matrikel
1833 Parcel af 1806 128
2008 128 D

Ejere
2008 J. Holst Holding APS

Matrikulære husnumre
1833 Rosengården 128 D

Husnumre
1859 Rosengården 8
2008 Rosengården 8

Opførelsesår
1833-34 for N. S. Holm (Historiske huse)

Matr.nr. 129 †

Matrikel
1689 107
1756 101
1806 129
1966 Henlagt til 1806 130

Ejere
1689 Christian Krabbe
1756 Peter Meyer, skomager
1806 Daniel Meyer, parykmager og fiskebløder

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 107
1756 Rosengården 101
1806 Rosengården 129

Husnumre
1859 Rosengården 6

Matr.nr. 130

Matrikel
1689 105, 1689 106 og 1689 90 (del af)
1756 98 (del af, 1689/90, del af, og 1689/106) og 1756 100 (1689/105)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 98 F og 100
1806 130
1950 Hertil henlagt 1806 131 og 1806 132
1963 Hertil henlagt 1806 133
1974 Herfra separeret 261
1995 Herfra separeret 262
2008 130

Ejere
1689 90: Morten Passenow, væver. – 105: Niels Olsen, handskemager. – 106: Jesper Rasmussen, rodemester
1756 98: Bendt Bendsen, hørkræmmer. - 100: Valentin Svendsen, slagter
1806 Peter Rindum, brændevinsbrænder
2008 E/F Kultorvet 11 - 13,m.fl.

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Vibes Gade 90. – Rosengården 105 og 106
1756 Nørretorv 98. – Rosengården 100
1806 Rosengården 130

Husnumre
1859 Rosengården 4
1950 Kultorvet 9-11/Rosengården 2-4
1963 Kultorvet 9-13/Rosengården 2-6
1974 Kultorvet 9-13/Rosengården 2-4
1995 Kultorvet 9-13/Rosengården 2
2008 Kultorvet 11-13/Rosengården 2

Opførelsesår
Kultorvet 11: 1815 for hørhandler Jens Peter Müller. – Kultorvet 13: 1834 for Nikolaj Bonnesen. – Rosengården 2: 1822-23 for brændevinsbrænder Ole Sørensen (Historiske huse)

Matr.nr. 131 †

Matrikel
1689 104
1756 99
1806 131
1950 Henlagt til 1806 130

Ejere
1689 Per Børgesen, bager
1756 Andreas Rasmussen, høker
1806 Rasmus Tonning, kirurg

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 104/Mikkel Vibes Gade 104*
1756 Nørretorv 99/Rosengården 99*
1806 Rosengården 131/Kultorvet 131*

Husnumre
1859 Kultorvet 9/Rosengården 2

Matr.nr. 132 †

Matrikel
1689 90 (del af) og 1689 106 (del af)
1756 98 (del af)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 98 (uden litrering)
1806 132
1950 Henlagt til 1806 130

Ejere
1689 90: Morten Passenow, væver. – 106: Jesper Rasmussen, rodemester
1756 Bendt Bendsen, hørkræmmer
1806 Fogh, madame

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Vibesgade 90. – Rosengården 106
1756 Nørretorv
1806 Kultorvet 132

Husnumre
1859 Kultorvet 11

Matr.nr. 133 †

Matrikel
1689 88 og 1689 89
1756 97
1806 133
1963 Henlagt til 1806 130

Ejere
1689 88: Jørgen Pedersen, bedemand. – 89: Jocum Low, slagter
1756 Nikolaj Henningsen, tobaksspinder
1806 Buch & Søn, tobaksfabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Vibes Gade 88 og 89
1756 Nørretorv 97
1806 Kultorvet 133

Husnumre
1859 Kultorvet 13

Matr.nr. 134 †

Matrikel
1689 87
1756 96
1806 134
1815 Sammenlagt med 128 C, til: 134 & 128 C

Ejere
1689 Valentin Danneberg
1756 Lars Pedersen, øltapper
1806 Nikolaj Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Vibes Gade 87
1756 Nørretorv 96
1806 Kultorvet 134

Matr.nr. 134 & 128 C (fra 1953: 134)

Matrikel
1815 Sammensat af 1806 134 og 128 C
1953 Betegnet 134 (nyt nummer)
2008 134

Ejere
2008 E/F Kultorvet 15

Matrikulære husnumre
1815 Kultorvet 134 & 128 C

Husnumre
1859 Kultorvet 15
2008 Kultorvet 15

Opførelsesår
1815-16 for farver Jacob Ramshardt (Historiske huse)

Matr.nr. 135 †

Matrikel
1689 86
1756 95
1806 135
1813 Sammenlagt med 1806 136 og 128 B, til: 135, 136 & 128 B

Ejere
1689 Hans Stang, væver
1756 Thomas Pedersen Colling
1806 Søren Hempel Bang, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Vibes Gade 86
1756 Nørretorv 95
1806 Kultorvet 135

Matr.nr. 135, 136 & 128 B (1953: 135)

Matrikel
1813 Sammensat af 1806 135, 1806 136 og 128 B
1953 Betegnet 135 (nyt nummer)
2008 135

Ejere
2008 E/F Kultorvet 17 m. fl.

Matrikulære husnumre
1813 Kultorvet 135, 136 & 128 B/Frederiksborggade 135, 136 & 128 B*

Husnumre
1859 Frederiksborggade 1/Kultorvet 17
2008 Frederiksborggade 1/Kultorvet 17

Opførelsesår
1895 af arkitekt Valdemar Ingemann (Weilbach)

Matr.nr. 136 †

Matrikel
1689 83, 1689 84 og 1689 85
1756 94
1806 136
1813 Sammenlagt med 1806 135 og 128 B, til: 135, 136 & 128 B

Ejere
1689 83: Mons Jacobsens enkes hus, delvis brudt ned. – 84: Peder Nielsen, garver. – 85: Jens Christensen, tapper
1756 Peder Huulegaard, høker
1806 Mads Jacobsen Tvermoes, hørkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 83 og 84. – Mikkel Vibes Gade 85
1756 Nørretorv 85/Frederiksborggade 85*
1806 Kultorvet 136/Frederiksborggade 136*

Matr.nr. 137

Matrikel
1689 82 (del af)
1756 93
1806 137
2008 137

Ejere
1689 Anders Svendsen, købmand
1756 Mads Jørgensen Rohde, farver
1806 Hans Wilhelm Eller, farver
2008 Frederiksborggade 1-3 Aps

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 82
1756 Frederiksborggade 93
1806 Frederiksborggade 137

Husnumre
1859 Frederiksborggade 3
2008 Frederiksborggade 3

Opførelsesår
1887 af arkitekt Christian Arntzen for enkefru A. M. Duvier (Weilbach, Matrikelregister og Bygningsattest)

Matr.nr. 138 †

Matrikel
1689 82 (del af)
1756 92
1806 138
1810 Sammenlagt med 1806 139 og 127 B, til: 138, 139 & 127 B

Ejere
1689 Anders Svendsen, købmand
1756 Frantz Mühlhausen
1806 Christian Høegh, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 82
1756 Frederiksborggade 92
1806 Frederiksborggade 138

Matr.nr. 138, 139 & 127 B (fra 1953: 138)

Matrikel
1810 Sammensat af 1806 138, 1806 139 og 127 B
1953 Betegnet 138 (nyt nummer)
2008 135

Ejere
2008 Jeudan A/S

Matrikulære husnumre
1810 Frederiksborggade 138, 139 & 127 B

Husnumre
1859 Frederiksborggade 5
2008 Frederiksborggade 5

Opførelsesår
1813 for hørkræmmer C. Winsløw. Ombygger 1897 (Historiske huse)

Matr.nr. 139 †

Matrikel
1689 82 (del af)
1756 91
1806 139
1810 Sammenlagt med 1806 138 og 127 B, til: 138, 139 & 127 B

Ejere
1689 Anders Svendsen, købmand
1756 Jacob Bys, hørkræmmer
1806 Claus Benjamin Winsløv, hørkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 82
1756 Frederiksborggade 91
1806 Frederiksborggade 139

Matr.nr. 140

Matrikel
1689 81
1756 90
1806 140
2008 140

Ejere
1689 Margrethe, enke efter Didrik Drejer
1756 Schiønning Andersen, brygger
1806 Peder N. Lund
2008 Oyster Estate A/S

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 81
1756 Frederiksborggade 90
1806 Frederiksborggade 140

Husnumre
1859 Frederiksborggade 7
2008 Frederiksborggade 7

Opførelsesår
1812 for lodsoldermand Erik Eskildsen (Historiske huse)

Matr.nr. 141 †

Matrikel
1689 80
1756 89
1806 141
1818 Delt i 141 A og 141 B

Ejere
1689 Peder Esbachs enke
1756 Bertel Hansen Klöhn
1806 Johannes Dannefeldt

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 80
1756 Frederiksborggade 89
1806 Frederiksborggade 141/Nørrevold 141*

Matr.nr. 141 A

Matrikel
1818 Parcel af 1806 141
2008 141 A

Ejere
2008 E/F Frederiksborggade 9

Matrikulære husnumre
1818 Frederiksborggade 141 A

Husnumre
1859 Frederiksborggade 9
2008 Frederiksborggade 9

Opførelsesår
1825 for tømrermester Niels Westergaard (Historiske huse)

Matr.nr. 141 B †

Matrikel
1818 Parcel af 1806 141
1881 Sammenlagt med 1806 166, til: 141 B & 166

Ejere

Matrikulære husnumre
1818 Frederiksborggade 141 B/Nørrevold 141 B*

Husnumre
1859 Frederiksborggade 11/Nørrevold 86
1875 Frederiksborggade 11/Nørre Voldgade 86

Matr.nr. 141 B & 166 (fra 1953: 141 B)

Matrikel
1881 Sammensat af 141 B og 166
1953 Betegnet 141 B (nyt nummer)
2008 141 B

Ejere
2008 Danske Bank A/S

Husnumre
1881 Frederiksborggade 11/Nørre Voldgade 84
2008 Frederiksborggade 11

Opførelsesår
1881-83 af arkitekt H. B. Storck for Den Danske Landmandsbank (Weilbach)

Matr.nr. 142 †

Matrikel
1689 71 (del af), 1689 75 (del af) og 1689 76 (del af)
1756 75 (del af, 1689/71), 1756 76 (1689/75, del af) og 1756 81 (1689/76, del af)
1806 142
1852 Sammenlagt med 1806 143, til: 142 & 143

Ejere
1689 71: Ole Nielsen, brændevinsbrænder. – 75: Nikolaj Knudsen, tapper. – 76: Anna, enke efter Søren Runkel
1756 75: Munck, etatsråd. – 76: Paul Jørgensen. – 81: Hans Staal
1806 Peter Johansen Schmidt, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 71. – Frederiksborggade 75/Voldgaden ved Nørreport 75*. – Frederiksborggade 76
1756 Voldgaden 75. – Voldgaden 76/Frederiksborggade 76. – Frederiksborggade 81
1806 Voldgade 142

Opførelsesår
1756 Voldgaden 75. – Voldgaden 76/Frederiksborggade 76*. – Frederiksborggade 81
1806 Frederiksborggade 142/Nørrevold 142*

Matr.nr. 142 & 143+ (1953: 142)

Matrikel
1852 Sammensat af 1806 142 og 1806 143
1953 Betegnet 142 (nyt nummer)
2008 142

Ejere
2008 Ejendomspartnerselsk af 1/7 2003

Matrikulære husnumre
1852 Frederiksborggade 142 & 143/Nørrevold 142 & 143*

Husnumre
1859 Frederiksborggade 14-16/Nørrevold 88
1875 Frederiksborggade 14-16/Nørre Voldgade 88
2008 Frederiksborggade 14-16/Nørre Voldgade 88

Opførelsesår
1898 af arkitekt Fr. L. Levy for firmaet Carl Holten

Matr.nr. 143 †

Matrikel
1689 71 (del af), 1689 75 (del af) og 1689 76 (del af)
1756 75 (1689/71, del af), 1756 76 (1689/75, del af) og 1756 81 (1689/76, del af)
1806 143
1852 Sammenlagt med 1806 142, til: 142 & 143

Ejere
1689 71: Ole Nielsen, brændevinsbrænder. – 75: Nikolaj Knudsen, tapper. – 76: Anna, enke efter Søren Runkel
1756 75: Munck, etatsråd. – 76: Paul Jørgensen. – 81: Hans Staal
1806 Mathias Anker Heegaard, isenkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 71. – Frederiksborggade 75/Voldgaden ved Nørreport. – Frederiksborggade 76
1756 Voldgaden 75. – Voldgaden 76/Frederiksborggade 76* og Frederiksborgggade 81
1806 Frederiksborggade 143

Matr.nr. 144

Matrikel
1689 77
1756 82
1806 144
2008 144

Ejere
1689 Johan Jørgensen, tobaksspinder
1756 Hans Staal
1806 Peder Staal, kaptajn, farver
2008 Hans-Henrik Palm Holding APS

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 77
1756 Frederiksborggade 82
1806 Frederiksborggade 144

Husnumre
1859 Frederiksborggade 12
2008 Frederiksborggade 12

Opførelsesår
1899 af murermester J. K. Lund (Bygningsattest)

Matr.nr. 145

Matrikel
1689 78
1756 83
1806 145
2008 145

Ejere
1689 Johan Jørgensen
1756 Jens Torp, justermester
1806 Bringes arvinger
2008 Ejendomsselskabet af 18.6.1992 APS

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 78
1756 Frederiksborggade 83
1806 Frederiksborggade 145

Husnumre
1859 Frederiksborggade 10
2008 Frederiksborggade 10

Opførelsesår
1732 (Kuas)

Matr.nr. 146
Borgernes Hus

Matrikel
1689 79 (del af)
1756 84
1806 146
2008 146

Ejere
1689 Hans Nielsen, brygger
1756 Anker Storm, konsumtionsskriver
1806 Thøger From, hørkræmmer
2008 E/F Frederiksborggade 8 m.fl.

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 79/Rosenborggade 79*
1756 Frederiksborggade 84/Rosenborggade 84*
1806 Frederiksborggade 146/Rosenborggade 146*

Husnumre
1859 Frederiksborggade 8/Rosenborggade 1
2008 Frederiksborggade 8/Rosenborggade 1

Opførelsesår
Fløjen mod Rosenborggade: 1925-26 af arkitekt Johannes Strøm Tejsen. – Fløjen mod Frederiksborggade: 1948-49 af arkitekt Emil Christiansen (Weilbach)

Matr.nr. 147 †

Matrikel
1689 91 og 1689 65 (del af)
1756 85
1806 147
1887 Henlagt til 1806 151

Ejere
1689 65: Karen, enke efter Ole Jensen. – 91: Ole Andersen, murersvend
1756 Jens Bøchman, urtekræmmer
1806 Ulrik Holm, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 91. – Frederiksborggade 65/Rosenborggade 65*
1756 Frederiksborggade 85/Rosenborggade 85*
1806 Frederiksborggade 147/Rosenborggade 147*

Husnumre
1859 Frederiksborggade 6/Rosenborggade 2

Matr.nr. 148

Matrikel
1689 65 (del af)
1756 86
1806 148
2008 148

Ejere
1689 Karen, enke efter Ole Jensen
1756 Andreas Børgesen Schultz
1806 Christian August Siegumfeldt, tobaksfabrikør
2008 Else Marie Egeskov

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 65/Rosenborggade 65*
1756 Frederiksborggade 86
1806 Frederiksborggade 148

Husnumre
1859 Frederiksborggade 4
2008 Frederiksborggade 4

Opførelsesår
1887 for fru Vonsild, enke efter brændevinsbrænder J. A. Vonsild (Bygningsattest)

Matr.nr. 149

Matrikel
1689 60 og 1689 65 (del af)
1756 87
1806 149
2008 149

Ejere
1689 60: Johan Heidemann. – 65: Karen, enke efter Ole Jensen
1756 Jens Høy, øltapper
1806 Johannes Møller, brændevinsbrænder
2008 Kommunekredit

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Gertruds Stræde 60/Frederiksborggade 60*. – Rosenborggade 65, Frederiksborggade 65*
1756 Nørretorv 87
1806 Frederiksborggade 149/Kultorvet 149*

Husnumre
1859 Frederiksborggade 2/Kultorvet 16
2008 Kultorvet 16

Opførelsesår
1845-1846 for marskandiser Christen Olsen Høedt (Historiske huse)

Matr.nr. 150

Matrikel
1689 61
1756 58 og 1756 88
1806 150
2008 150

Ejere
1689 Henrik Høyer, assessor
1756 58: Andreas Bjørn, tømmerhandler. - 88: Peder Svane, hørkræmmer
1806 Lars H. Møller, hørkræmmer
2008 Kommunekredit

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Gertruds Stræde 61
1756 Sankt Gertruds Stræde 58. - Nørretorv 88/Sankt Gertruds Stræde 88*
1806 Kultorvet 150/Sankt Gertruds Stræde 150*

Husnumre
1859 Kultorvet 14/Sankt Gertruds Stræde 1
2008 Kultorvet 14/Sankt Gertruds Stræde 1

Opførelsesår
Kultorvet 14: Mellem 1730 og 1734 for tømmermand Christen Sørensen. Ombygget 1788-93 og 1850. – Sankt Gertruds Stræde 1: Mellem 1734 og 1776. Ombygget 1788-93 og omkring 1850. – Det nordlige forhus i Sankt Gertruds Stræde: Mellem 1776 og 1788 for hørkræmmer Lars Hansen Møller. Ombygget 1850

Matr.nr. 151 †

Matrikel
1689 62
1756 59
1806 151
1887 Hertil henlagt 1806 147 og 1806 153
1887 Frasepareret 255
2008 151

Ejere
1689 Niels Svendsen, gæstgiver
1756 Christopher Hansen, livgarde
1806 Nielsen, madame
2008 Else Marie Egeskov

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Gertruds Stræde 62
1756 Sankt Gertruds Stræde 59
1806 Sankt Gertruds Stræde 151

Husnumre
1859 Sankt Gertruds Stræde 3
1887 Frederiksborggade 6/Rosenborggade 2-4/Sankt Gertruds Stræde 3
1887 Frederiksborggade 6/Rosenborggade 2-4
1911 Frederiksborggade 6/Rosenborgade 2
<1916 Rosenborggade 2
2008 Rosenborggade 2

Opførelsesår
1887 for brændevinsbrænder H. C. Vonsild (Bygningsattest)

Matr.nr. 152

Matrikel
1689 62 og 1689 63
1756 60
1806 152
2008 152

Ejere
1689 62: Niels Svendsen, gæstgiver. – 63: Mads Sørensen, brygger
1756 60: Jens Larsen Griis, brygger
1806 Andreas Hallander, major, brygger
2008 A/B Sct Gjertrud

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Gertruds Stræde 62. – Sankt Gertruds Stræde 63/Rosenborggade 63*
1756 Sankt Gerstruds Stræde 60/Rosenborggade 60*
1806 Sankt Gertruds Stræde 152/Rosenborggade 152*

Husnumre
1859 Rosenborggade 6/Sankt Gertruds Stræde 5
2008 Rosenborggade 4-8/Sankt Gertruds Stræde 5

Opførelsesår
1889 af murermester Nic. Petersen (Bygningsattest)

Matr.nr. 153 †

Matrikel
1689 64 og 1689 65 (del af)
1756 61
1806 153
1887 Henlagt til 1806 151

Ejere
1689 64: Peder Holgersen, brændevinsbrænder. – 65: Karen, enke efter Ole Jensen
1756 Lauritz Weyle, silkefarver
1806 Johan Wilhelm Grundtvig, farver

Matrikulære husnumre
1689 Rosenborggade 64. – Rosenborggade 65, Frederiksborggade 65*
1756 Rosenborggade 61
1806 Rosenborggade 153

Husnumre
1859 Rosenborggade 4

Matr.nr. 154

Matrikel
1689 79 (del af)
1756 62
1806 154
2008 154

Ejere
1689 Hans Nielsen, brygger
1756 Niels Mortensen Giese, garver
1806 Søren Larsen Røhd, garver
2008 E/F Rosenborggade 3

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 79/Rosenborggade 79*
1756 Rosenborggade 62
1806 Rosenborggade 154

Husnumre
1859 Rosenborggade 3
2008 Rosenborggade 3

Opførelsesår
1859 for garver A. F. Wahl (Historiske huse)

Matr.nr. 155

Matrikel
1689 79 (del af)
1756 63
1806 155
2008 155

Ejere
1689 Hans Nielsen, brygger
1756 Frantz Jensen, garver
1806 Holter Topp, garver
2008 E/F Rosenborggade 5

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 79/Rosenborggade 79*
1756 Rosenborggade 63
1806 Rosenborggade 155

Husnumre
1859 Rosenborggade 5
2008 Rosenborggade 5

Opførelsesår
1765 for Schiønning Andersen. Ombygget mellem 1846 og 1853 (Historiske huse)

Matr.nr. 156

Matrikel
1689 66 (del af)
1756 64
1806 156
2008 156

Ejere
1689 Regitse Grubbe
1756 David Smidt
1806 Poul Alexander von Ross, oberst, brygger
2008 E/F Rosenborggade 7-9

Matrikulære husnumre
1689 Rosenborggade 66/Tornebuskegade 66*
1756 Rosenborggade 64/Tornebuskegade 64*
1806 Rosenborggade 156/Tornebuskegade 156*

Husnumre
1859 Rosenborggade 7-9/Tornebuskegade 1
2008 Rosenborggade 7-9/Tornebuskegade 1

Opførelsesår
Rosenborggade 7: 1847 for garvermester J. J. Gram. – Rosenborggade 9/Tornebuskegade 1: 1810 for brygger Jacob Carstensen. Ombygget 1846-47 (Historiske huse)

Matr.nr. 157

Matrikel
1689 66 (del af)
1756 65
1806 157
2008 157

Ejere
1689 Regitse Grubbe
1756 Jacob Christian Baltz, snedker
1806 Joh. R. Reeber
2008

Matrikulære husnumre
1689 Rosenborggade 66/Tornebuskegade 66*
1756 Tornebuskegade 65
1806 Tornebuskegade 157

Husnumre
1859 Tornebuskegade 3
2008 Tornebuskegade 3

Opførelsesår
1820 (Kuas)

Matr.nr. 158

Matrikel
1689 66 (del af)
1756 66
1806 158
2008 158

Ejere
1689 Regitse Grubbe
1756 Jens Nielsen Lund, brændevinsbrænder
1806 Peter Madsen Schmidt, brændevinsbrænder
2008 Con-Mec Holding APS

Matrikulære husnumre
1689 Rosenborggade 66/Tornebuskegade 66*
1756 Tornebuskegade 66
1806 Tornebuskegade 158

Husnumre
1859 Tornebuskegade 5
2008 Tornebuskegade 5

Opførelsesår
1729 for brændevinsbrænder Børre Jensen. Ombygget 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 159 †

Matrikel
1689 67
1756 67 og 1756 68
1806 159
1831 Delt i 159 A, 159 B og 159 C

Ejere
1689 Nikolaj Kloumand
1756 67: Jonas Lund. – 68: Nikolaj Christensen Holm, garver
1806 Christian Holm

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 67/Tornebuskegade 67*
1756 Tornebuskegade 67/Voldgaden 67* og Voldgade 68
1806 Tornebuskegade 159/Nørrevold 159*

Matr.nr. 159 A

Matrikel
1831 Parcel af 1806 159
2008 159 A

Ejere
2008 Niels Blom-Andersen

Matrikulære husnumre
1831 Tornebuskegade 159 A

Husnumre
1859 Tornebuskegade 7
2008 Tornebuskegade 7

Opførelsesår
1857 for snedkermester Josias Jøhnke (Historiske huse og Matrikelregister)

Matr.nr. 159 B

Matrikel
1831 Parcel af 1806 159
2008 159 B

Ejere
2008 E/F Tornebuskeg 9/ Nørre Voldg 104

Matrikulære husnumre
1831 Tornebuskegade 159 B/Nørrevold 159 B*

Husnumre
1859 Nørrevold 104/Tornebuskegade 9
1875 Nørre Voldgade 104/Tornebuskegade 9
2008 Nørre Voldgade 104/Tornebuskegade 9

Opførelsesår
1857 for snedkermester Josias Jøhnke (Historiske huse og Matrikelregister)

Matr.nr. 159 C

Matrikel
1831 Parcel af 1806 159
2008 159 C

Ejere
2008 E/F Nørre Voldgade 102

Matrikulære husnumre
1831 Nørrevold 159 C

Husnumre
1859 Nørrevold 102
1875 Nørre Voldgade 102
2008 Nørre Voldgade 102

Opførelsesår
1857 for snedkermester Josias Jøhnke ((istoriske huse og Matrikelregister)

Matr.nr. 160 †

Matrikel
1689 68 (del af)
1756 69
1806 160
1923 Henlagt til 1806 162

Ejere
1689 Peter Dorn, garver
1756 Erland Thorsen, garver
1806 Topp, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 68
1756 Voldgaden 69
1806 Nørrevold 160

Husnumre
1859 Nørrevold 100
1875 Nørre Voldgade 100

Matr.nr. 161 †

Matrikel
1689 68 (del af)
1756 70
1806 161
1930 Henlagt til 1806 162

Ejere
1689 Peter Dorn, garver
1756 Hans Olsen Møller
1806 Anders Pedersen, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 68
1756 Voldgaden 70
1806 Nørrevold 161

Husnumre
1859 Nørrevold 98
1875 Nørre Voldgade 98

Matr.nr. 162

Matrikel
1689 69
1756 71
1806 162
1923 Hertil henlagt 1806 160
1930 Hertil henlagt 1806 161
2008 162

Ejere
1689 Jens Pedersen, herbergerer
1756 Lorentz Reimer, hørkræmmer
1806 Daniel Gram, garver
2008 Juristernes & Økonomernes Pensions

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 69
1756 Voldgaden 71
1806 Nørrevold 162

Husnumre
1859 Nørrevold 96
1875 Nørre Voldgade 96
1923 Nørre Voldgade 96 og 100
1930 Nørre Voldgade 96-100
2008 Nørre Voldgade 94-96

Opførelsesår
1955 (Kuas)

Matr.nr. 163 †

Matrikel
1689 70 (del af)
1756 72
1806 163
1911 Henlagt til 1806 164

Ejere
1689 Peter Dorn, garver
1756 Mathias Hammer, overvisitør
1806 Ebbe J. Snerding, theskænker

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 70
1756 Voldgaden 72
1806 Nørrevold 163

Husnumre
1859 Nørrevold 94
1875 Nørre Voldgade 94

Matr.nr. 164

Matrikel
1689 70 (del af)
1756 73
1806 164
1902 Hertil henlagt 1806 165
1911 Hertil henlagt 1806 163
2008 164

Ejere
1689 Peter Dorn, garver
1756 Hans Petersen Hofmand, garver
1806 Casper C. Ruus, garver
2008 Kost- & Ernæringsforbundet

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 70
1756 Voldgaden 73
1806 Nørrevold 164

Husnumre
1859 Nørrevold 92
1875 Nørre Voldgade 92
<1914 Nørre Voldgade 90-94
<1917 Nørre Voldgade 92-94
1918 Nørre Voldgade 90-92
2008 Nørre Voldgade 90-92

Opførelsesår
1875 af arkitekt Ludvig Knudsen for Arbejderforeningen af 1860 (Weilbach)

Matr.nr. 165 †

Matrikel
1689 70 (del af)
1756 74
1806 165
1902 Henlagt til 1806 164

Ejere
1689 Peter Dorn, garver
1756 Jens Nielsen Fielsted, visiterer
1806 Johan Gotlob Møller

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 70
1756 Voldgaden 74
1806 Nørrevold 165

Husnumre
1859 Nørrevold 90
1875 Nørre Voldgade 90

Matr.nr. 166 †

Matrikel
1689 72
1756 77
1806 166
1881 Sammenlagt med 141 B, til: 141 B & 166

Ejere
1689 Søren Rigelsen
1756 Søren Nygaard, brændevinsbrænder
1806 Løydvad, madame

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 72
1756 Voldgaden 77
1806 Nørrevold 166

Husnumre
1859 Nørrevold 84
1859 Nørre Voldgade 84

Matr.nr. 167 †

Matrikel
1689 73 (del af)
1756 78
1806 167
1810 Delt i 167 A og 167 B

Ejere
1689 Enken efter Mons Jacobsen
1756 Johan Frederik Pauli, brygger
1806 Jens Schultz, kaptajn, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 73
1756 Voldgaden 78
1806 Nørrevold 167

Matr.nr. 167 A

Matrikel
1810 Parcel af 1806 167
2008 167 A

Ejere
2008 Ejerlejlighedsforeningen Nørre Voldgade 82

Matrikulære husnumre
1810 Nørrevold 167 A

Husnumre
1859 Nørrevold 82
1875 Nørre Voldgade 82
2008 Nørre Voldgade 82

Opførelsesår
1885 af arkitekt Frederik Bøttger for garver Ballin & Sønner (Weilbach, Matrikelregister og Bygningsattest)

Matr.nr. 167 B & 168 (fra 1953: 167 B)

Matrikel
1810 Sammensat af 167 B og 1806 168
1937 Hertil henlagt 169 & 126 B
1953 Betegnet 167 B (nyt nummer)
2008 167 B

Ejere
2008 Nordea Pension Danmark

Matrikulære husnumre
1810 Nørrevold 167 B & 168

Husnumre
1859 Nørrevold 80
1875 Nørre Voldgade 80
2008 Nørre Voldgade 80

Opførelsesår
1940 (Bygningsattest)

Matr.nr. 168 †

Matrikel
1689 73 (del af)
1756 79
1806 168
1810 Sammenlagt med 167 B, til: 167 B & 168

Ejere
1689 Enken efter Mons Jacobsen
1756 Bøye Larsen Møller, garver
1806 Zacharias Lindbom, garver

Matrikulære husnumre
1689 Rosenborggade 73
1756 Voldgaden 79
1806 Nørrevold 168

Matr.nr. 169 †

Matrikel
1689 74
1756 80
1806 169
1825 Sammenlagt med 126 B, til: 169 & 126 B

Ejere
1689 Hans Henrik, garver
1756 Peter Dorn Hofman
1806 Andreas Eberlin, garver

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 74
1756 Voldgaden 80
1806 Nørrevold 169

Matr.nr. 169 & 126 B †

Matrikel
1825 Sammensat af 126 B og 1806 169
1937 Henlagt til 167 B & 168

Ejere

Matrikulære husnumre
1825 Nørrevold 169 & 126 B
1859 Nørrevold 78
1875 Nørre Voldgade 78

Matr.nr. 170 †

Matrikel
1689 117
1756 110
1806 170
1901 Sammenlagt med 1806 171, 1806 172, 1806 173 og 123, 124 & 125, til: 170, 171, 172, 173 & 123, 124 & 125

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Mathias Heitmand, fabrikør
1806 Aarestrup, madame, hørkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Gammel Nørreport 117
1756 Fiolstræde 110/Gammel Nørreport 110*/Voldgaden 110*
1806 Nørrevold 170/Store Fiolstræde 170*

Husnumre
1859 Nørrevold 76/Nørretorv 74
1875 Nørre Voldgade 76

Matr.nr. 170, 171, 172, 173 & 123, 124 & 125 (fra 1953: 170)

Matrikel
1901 Sammensat af 1806 170, 1806, 171, 1806 172, 1806 173 og 123, 124 & 125, til: 170, 171, 172, 173 & 123, 124 & 125
1953 Betegnet 170 (nyt nummer)
2008 170

Ejere
2008 Unge Handelsmænds Uddannelse

Husnumre
1901 Fiolstræde 44/Nørre Voldgade 76/Rosengården 16
2008 Fiolstræde 44/Nørre Voldgade 76/Rosengården 16

Opførelsesår
1901-02 af Valdemar og Bernhard Ingemann for Købmandsskolen (Weilbach)

Matr.nr. 171 †

Matrikel
1689 116
1756 109
1806 171
1901 Sammenlagt med 1806 170, 1806 172, 1806 173 og 123, 124 & 125, til: 170, 171, 172, 173 & 123, 124 & 125

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Jacob Frederik Ebberlin
1806 Christian Frederik Nyholm, garver

Matrikulære husnumre
1689 Ved Gammel Nørreport 116
1756 Fiolstræde 109/Gammel Nørreport 109*
1806 Store Fiolstræde 171

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 50
1862 Fiolstræde 50 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 172 †

Matrikel
1689 114 og 1689 115
1756 108
1806 172
1901 Sammenlagt med 1806 170, 1806 171, 1806 173 og 123, 124 & 125, til: 170, 171, 172, 173 & 123, 124 & 125

Ejere
1689 114: Niels Engelsen, murermester. – 115: Jens Olsen
1756 Rodel Olsen Michelbust, høker
1806 Johan Richter

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 114. – Ved Gammel Nørreport 115
1756 Fiolstræde 108
1806 Store Fiolstræde 172

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 48
1862 Fiolstræde 48 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 173 †

Matrikel
1689 113
1756 107
1806 173
1901 Sammenlagt med 1806 170, 1806 171, 1806 172 og 123, 124 & 125, til: 170, 171, 172, 173 & 123, 124 & 125

Ejere
1689 Jens Pedersen, tobaksspinder
1756 Severin Bruun
1806 Gustav Lund

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 113
1756 Fiolstræde
1806 Store Fiolstræde 173

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 46
1862 Fiolstræde 46 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 174 †

Matrikel
1689 201 (del af)
1756 198
1806 174
1817 Uformelt sammenlagt med 1806 175, 1806 176 og 177 & 178 A, til: 174, 175, 176, 177 & 178 A

Ejere
1689 Henrik Tidemandsen, fisker
1756 Anders Christensen, høker
1806 Niels Wraae, høker

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 201/Rosengården 201*
1756 Fiolstræde 198/Rosengården 198*
1806 Store Fiolstræde 174

Matr.nr. 174, 175, 176 & 177 B (fra 1953: 174)

Matrikel
1827 Parcel af 174, 175, 176, 177 & 178 A
1953 Betegnet 174 (nyt nummer)
2008 174

Ejere
2008 Maria Rytter Bruun de Neergaard

Matrikulære husnumre
1827 Store Fiolstræde 174, 175, 176 & 177 B/Rosengården 174, 175, 176 & 177 B*

Husnumre
1859 Rosengården 15/Store Fiolstræde 40-42
1862 Fiolstræde 40-42/Rosengården 15 (Kraks Vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 40-42/Rosengården 15

Opførelsesår
Fiolstræde 40: 1828 for tømrersvend Johs. Quist. – Fiolstræde 42/Rosengården 15: 1827 for tømrersvend Johs. Quist

Matr.nr. 174, 175, 176, 177 & 178 A †

Matrikel
1817 Uformelt sammensat af 1806 174, 1806 175, 1806 176, 1806 177 og 178 A
1827 Herfra separeret 177 A & 178 A, og derefter betegnet: 174, 175, 176 & 177 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1817 Store Fiolstræde 174, 175, 176, 177 & 178 A/Rosengården 174, 175, 176, 177 & 178 A

Matr.nr. 175 †

Matrikel
1689 200
1756 197
1806 175
1817 Uformelt sammenlagt med 1806 174, 1806 176, 1806 177 og 178 A, til: 174, 175, 176, 177 & 178 A

Ejere
1689 Peter Ottesen, kleinsmed
1756 Rudolph Lucassen
1806 Niels Wraae, høker

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 200
1756 Fiolstræde 197
1806 Store Fiolstræde 175

Matr.nr. 176 †

Matrikel
1689 198 og 1689 199
1756 196
1806 176
1817 Uformelt sammenlagt med 1806 174, 1806 175, 1806 176, 1806 177 og 178 A, til: 174, 175, 176, 177 & 178 A

Ejere
1689 198: Mønnike, doktor. – 199: Ludvig Jensen, skoflikker
1756 Johan Christian Møller, tømmersvend
1806 Peder Møller, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Fiolstræde 198 og 199
1756 Fiolstræde 196
1806 Store Fiolstræde 177

Matr.nr. 177 †

Matrikel
1689 197
1756 195
1806 177
1827 Delt i 177 A og 177 B

Ejere
1689 Hans Hansen, brændevinsbrænder
1756 Morten Nielsen, brændevinsbrænder
1806 Jacob Ravn

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 197
1756 Fiolstræde 195
1806 Store Fiolstræde 177

Matr.nr. 177 A †

Matrikel
1827 Parcel af 1806 177
1827 Sammenlagt med 178 A, til: 177 A & 178 A

Matr.nr. 177 A & 178 A (fra 1953: 177 A)

Matrikel
1827 Sammensat af 177 A og 178 A
1953 Betegnet 177 A (nyt nummer)
2008 177

Ejere
2008 E/F Fiolstræde 38

Matrikulære husnumre
1827 Store Fiolstræde 177 A & 178 A

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 38
1862 Fiolstræde 38 (Kraks Vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 38

Opførelsesår
1827 for tømrersvend Johs. Quist (Historiske huse)

Matr.nr. 177 B

Matrikel
1827 Parcel af 1806 177
1827 Sammenlagt med 1806 174, 1806 175, 1806 176, til: 174, 175, 176 & 177 B

Matr.nr. 178 †

Matrikel
1689 196
1756 194
1806 178
1817 Delt i 178 A og 178 B

Ejere
1689 Jacob Olsen, murermester
1756 Frederik Johansen, murersvend
1806 Christen Jeppesen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 196
1756 Fiolstræde 194
1806 Store Fiolstræde 178

Matr.nr. 178 A

Matrikel
1817 Parcel af 1806 178
1817 Uformelt sammenlagt med 1806 174, 1806 175, 1806 176 og 177 A, til: 174, 175, 176, 177, 177 A & 178 A

Matr.nr. 178 B

Matrikel
1817 Parcel af 1806 178
1823 Sammenlagt med 1806 179 og 1806 180, til: 179, 180 & 178 B

Ejere
Matrikulære husnumre
1817 Store Fiolstræde 178 B

Matr.nr. 179 †

Matrikel
1689 195
1756 193
1806 179
1823 Sammenlagt med 178 B og 1806 180, til: 179, 180 & 178 B

Ejere
1689 Poul Nielsen, brændevinsbrænder
1756 Johan Gotfried Grim, murersvend
1806 Horrebow, fru

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 195
1756 Fiolstræde 193
1806 Store Fiolstræde 179

Matr.nr. 179, 180 & 178 B (fra 1953: 179)

Matrikel
1823 Sammensat af 178 B, 1806 179 og 1806 180
1953 Betegnet 179 (nyt nummer)
1986 Hertil henlagt 1806 181
2008 179

Ejere
2008 696 A/B Fiolstræde 34-36

Matrikulære husnumre
1823 Store Fiolstræde 179, 180 & 178 B

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 36
1862 Fiolstræde 36 (Kraks vejviser 1863)
1986 Fiolstræde 34-36
2008 Fiolstræde 34-36

Opførelsesår
Fiolstræde 34: 1810-11 af murermester P. Eegerod. Ombygget efter 1907. – Fiolstræde 36: 1812 af murermester P. Eegerod (Historiske huse)

Matr.nr. 180 †

Matrikel
1689 194
1756 192
1806 180
1823 Sammenlagt med 178 B og 1806 179, til: 179, 180 & 178 B

Ejere
1689 Poul Erlandsen, brændevinsbrænder
1756 Bertel Jørgensen Bang, brændevinsbrænder
1806 Hans Fierrich

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 194
1756 Fiolstræde 192
1806 Store Fiolstræde 180

Matr.nr. 181 †

Matrikel
1689 193 og 1689 142 (del af)
1756 191
1806 181
1986 Henlagt til 1806 179

Ejere
1689 142: Wulf Christoffersen, garver. – 193: Jørgen Eilersen, magister
1756 Frue Kirkes Assistens Kirkegård
1806 Poul Eegerod, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 142. - Store Fiolstræde 193
1756 Fiolstræde 191
1806 Store Fiolstræde 181

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 34
1862 Fiolstræde 34 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 182

Matrikel
1689 192
1756 190
1806 182
1964 Hertil henlagt 1806 183
2008 182

Ejere
1689 Børge Carlsen, tømmermand
1756 Rebslagersvend Jeppe Larsens enke
1806 Jeppe Schou, værtshusholder
2008 E/F Fiolstræde

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 192
1756 Fiolstræde 190
1806 Store Fiolstræde 182

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 32
1862 Fiolstræde 32 (Kraks vejviser 1863)
1964 Fiolstræde 30-32
2008 Fiolstræde 30-32

Opførelsesår
Fiolstræde 30: 1823 for værtshusholder Christian Huusbye. Ombygget mellem 1845 og 1848. – Fiolstræde 32: 1837 for murersvend J. H. Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 183 †

Matrikel
1689 191
1756 189
1806 183
1964 Henlagt til 1806 182

Ejere
1689 Peder Tordsen, brændevinsbrænder
1756 Christian Nielsen Roskilde, tømmersvend
1806 Morten Willardsen, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 191
1756 Fiolstræde 189
1806 Store Fiolstræde 183

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 30
1862 Fiolstræde 30 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 184 †

Matrikel
1689 190
1756 188
1806 184
1813 Sammenlagt med 1806 185 og 1806 186, til: 184, 185 & 186

Ejere
1689 Peder Pedersen, skipper
1756 Lars Gudmandsen, murersvend
1806 Killendahl, madame

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 190
1756 Fiolstræde 188
1806 Store Fiolstræde 184

Matr.nr. 184, 185 & 186 (fra 1953: 184)

Matrikel
1813 Sammensat af 1806 184, 1806 185 og 1806 186
1953 Betegnet 184 (nyt nummer)
2008 184

Ejere
2008 E/F Fiolstræde

Matrikulære husnumre
1813 Store Fiolstræde 184, 185 & 186

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 28
1862 Fiolstræde 28 (Kraks Vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 28

Opførelsesår
1814 for snedkermester H. Gøldner (Historiske huse)

Matr.nr. 185 †

Matrikel
1689 189
1756 187
1806 185
1813 Sammenlagt med 1806 184 og 1806 186, til: 184, 185 & 186

Ejere
1689 Hans Andersen, skoflikker
1756 Niels Foss, etatsråd
1806 Christopher Jansen

Matrikulære husnumre
1689 Fiolstræde 189
1756 Fiolstræde 187
1806 Store Fiolstræde 185

Matr.nr. 186 †

Matrikel
1689 188
1756 186
1806 186
1813 Sammenlagt med 1806 184 og 1806 185, til: 184, 185 & 186

Ejere
1689 Peder Bertelsen
1756 Hans Nielsen, vognmand
1806 Henrik Giøldner, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Fiolstræde 188
1756 Fiolstræde 186
1806 Store Fiolstræde 186

Matr.nr. 187 †

Matrikel
1689 187
1756 185
1806 187
1809 Sammenlagt med 1806 188, til: 187 & 188

Ejere
1689 Alexander, trompeter
1756 Svend Jonasen, remsnider
1806 Christian Schmidt

Matrikulære husnumre
1689 Fiolstræde 187
1756 Fiolstræde 185
1806 Store Fiolstræde 187

Matr.nr. 187 & 188 (fra 1953: 187)

Matrikel
1809 Sammensat af 1806 187 og 1806 188
1953 Betegnet 187 (nyt nummer)
2008 187

Ejere
2008 E/F Fiolstræde 26

Matrikulære husnumre
1809 Store Fiolstræde 187 & 188

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 26
1862 Fiolstræde 26 (Kraks vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 26

Opførelsesår
1808-09 af murermester Chr. Iversen Schmidt (Historiske huse)

Matr.nr. 188 †

Matrikel
1689 142 (del af)
1756 184
1806 188
1813 Sammenlagt med 1806 187, til: 187 & 188

Ejere
1689 Wulf Christoffersen, garver
1756 Rasmus Olsen
1806 Christian Schmidt, kaptajn, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 142, Store Fiolstræde 142*
1756 Fiolstræde 184
1806 Store Fiolstræde 188

Matr.nr. 189 †

Matrikel
1689 186 (del af)
1756 183
1806 189
1808 Sammenlagt med 190 A, til: 189 & 190 A

Ejere
1689 Carl Roderigo
1756 Johan Kirschenbaum
1806 Bendix Godske, øltapper og røgmand

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 186
1756 Fiolstræde 183
1806 Store Fiolstræde 189

Matr.nr. 189 & 190 A †

Matrikel
1808 Sammensat af 1806 189 og 190 A
1857 Sammenlagt med 190 B & 191, til: 189, 190 & 191

Ejere

Matrikulære husnumre
1808 Store Fiolstræde 189 & 190 A

Matr.nr. 189, 190 & 191 (fra 1953: 189)

Matrikel
1857 Sammensat af 189 & 190 A og 190 B & 191
1953 Betegnet 189 (nyt nummer)
2008 189

Ejere
2008 Universitets- og Bygningsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1857 Store Fiolstræde 189, 190 & 191

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 24
1862 Fiolstræde 24 (Kraks Vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 24

Opførelsesår
1857 af tømrermester J. B. Wenzel (Historiske huse)

Matr.nr. 190 †

Matrikel
1689 186 (del af)
1756 182
1806 190
1808 Delt i 190 A og 190 B

Ejere
1689 Carl Rodrigues
1756 Frederik Bergsøe, maler
1806 Johan G. Buchner

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 186
1756 Fiolstræde 182
1806 Store Fiolstræde 190

Matr.nr. 190 A †

Matrikel
1808 Parcel af 190 A
1808 Sammenlagt med 1806 189, til: 189 & 190 A

Matr.nr. 190 B †

Matrikel
1808 Parcel af 190 B
1808 Sammenlagt med 1806 191, til: 190 B & 191

Matr.nr. 190 B & 191 †

Matrikel
1808 Sammensat af 1806 191 og 190 B
1857 Sammenlagt med 189 & 190 A, til: 189, 190 & 191

Ejere
Matrikulære husnumre
1808 Store Fiolstræde 190 B & 191

Matr.nr. 191 †

Matrikel
1689 186 (del af)
1756 181
1806 191
1808 Sammenlagt med 190 B, til: 190 B & 191

Ejere
1689 Carl Rodrigues
1756 Oluf Edberg, skomager
1806 Peder Steengaard, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 186
1756 Fiolstræde 181
1806 Store Fiolstræde 191

Matr.nr. 192 †

Matrikel
1689 186 (del af)
1756 180
1806 192
1908 Sammenlagt med 1806 69 og 1806 193, til: 69, 192 & 193

Ejere
1689 Carl Rodrigues
1756 Jørgen Larsen, murersvend
1806 Niels Michelsen Hostrup, høker

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 186
1756 Fiolstræde
1806 Store Fiolstræde 192

Matr.nr. 193 †

Matrikel
1689 185
1756 179
1806 193
1908 Sammenlagt med 1806 69 og 1806 192, til: 69, 192 & 193

Ejere
1689 Lars Pedersen, skrædder
1756 Peder Jensen Møller, grovsmed
1806 Petri Plejeanstalts pigeskole

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 185
1756 Fiolstræde
1806 Store Fiolstræde 193

Matr.nr. 194 †

Matrikel
1689 184
1756 178
1806 194
1811 Sammenlagt med 1806 68, til: 68 & 194

Ejere
1689 Niels Cornelissen, møller
1756 Jens Odderbeck
1806 Jens Christoffer Friborg, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 184, Skidenstræde 184*
1756 Fiolstræde 178
1806 Store Fiolstræde 194

Matr.nr. 195

Matrikel
1689 183
1756 177
1806 195
2008 195

Ejere
1689 Baron Fiuren
1756 Jens Jensen, høker
1806 Jens Christian Hassing
2008 E/F Fiolstræde 18

Matrikulære husnumre
1689 Fiolstræde 183
1756 Fiolstræde 177
1806 Lille Fiolstræde 195/Skidenstræde 195*
1818 Lille Fiolstræde 195/Krystalsgade 195*

Husnumre
1859 Krystalgade 23/Lille Fiolstræde 18
1862 Fiolstræde 18/Krystalgade 23 (Kraks vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 18

Opførelsesår
1730’erne, sandsynligvis for frisørmester Peder Sørensen. Ombygget før 1811 (Historiske huse)

Matr.nr. 196

Matrikel
1689 182
1756 176
1806 196
2008 196

Ejere
1689 Johan Hane, snedker
1756 Otte Henrik Prinztler, kleinsmed
1806 Torm, prokurator
2008 Lars Brygger Nielsen

Matrikulære husnumre
1689 Fiolstræde 182
1756 Fiolstræde 176
1806 Lille Fiolstræde 196

Husnumre
1859 Lille Fiolstræde 16
1862 Fiolstræde 16 (Kraks vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 16

Opførelsesår
1730-32 for kleinsmed Otto Henrich Printzler. Ombygget i årene efter 1807 (Historiske huse)

Matr.nr. 197 †

Matrikel
1689 175, 1689 176, 1689 177, 1689 178, 1689 179, 1689 180, 1689 181 og 1689 243
1756 41
1806 197
1833 Delt i 197 A & 197 B og 197 C

Ejere
1689 175: Niels Gold, bogbinder. – 176: Anders Bendsen, murersvend. – 177: Niels Andersen, bogbinder. – 178: Jens Riiber. – 179: Christen Sørensen Krag. – 180: Johan Walter, glarmester. – Christen Jensen, bogtrykker. – 243: Rasmus Bartholin, doktor
1756 Professor Holbergs professorresidens
1806 Hornemann, Doktor og professor

Matrikulære husnumre
1689 Lille Fiolstræde 175, 176, 177, 178, 179, 180 og 181. - Vor Frue Kirkegård 243/Lille Fiolstræde 243*/Store Kannikestræde 243*
1756 Store Kannikestræde 41/Lille Fiolstræde 41*
1806 Lille Fiolstræde 197/Store Kannikestræde 197*

Matr.nr. 197 A
Stiftprovsteboligen

Matrikel
1845 Parcel af 197 A & 197 B
2008 197 A

Ejere
2008 Københavns Domkirke-Vor Frue Kirke

Matrikulære husnumre
1845 Lille Fiolstræde 197 A

Husnumre
1859 Lille Fiolstræde 8/Store Kannikestræde 20
2008 Fiolstræde 8

Opførelsesår
1840-41 for Frue Kirke (Historiske huse)

Matr.nr. 197 A & 197 B

Matrikel
1833 Parcel af 1806 197
1845 Delt i 197 A og 197 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1833 Lille Fiolstræde 197 A & 197 B/Store Kannikestræde 197 A & 197 B

Matr.nr. 197 B
Kannikegård

Matrikel
1839 Parcel af 197 A & 197 B
1937 Hertil henlagt 197 E 2 & 197 F
2008

Ejere
2008 Universitets- og Bygningsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1839 Store Kannikestræde 197 B

Husnumre
1859 Store Kannikestræde 18
1937 Fiolstræde 10, Store Kannikestræde 18
2008 Fiolstræde 10, Store Kannikestræde 18

Opførelsesår
1867 for H. Hansen (Historiske huse)

Matr.nr. 197 C

Matrikel
1833 Parcel af 1806 197
1899 Hertil henlagt 197 D og 197 E 1
2008 197 C

Ejere
2008 Ejerforeningen Fiolgården

Matrikulære husnumre
1833 Lille Fiolstræde 197 C

Husnumre
1859 Lille Fiolstræde 12
1862 Fiolstræde 12 (Kraks vejviser 1863)
1899 Fiolstræde 12-14
2008 Fiolstræde 12-14

Opførelsesår
1837-39 af tømrermester M. S. Holm (Historiske huse)

Matr.nr. 197 D †

Matrikel
1837 Parcel af 197 C
1899 Henlagt til 197 C

Ejere

Matrikulære husnumre
1837 Lille Fiolstræde 197 D
1859 Lille Fiolstræde 14
1862 Fiolstræde 14 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 197 E †

Matrikel
1840 Parcel af 197 B
1850 Delt i 197 E 1 og 197 E 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1840 Lille Fiolstræde 197 B

Matr.nr. 197 E 1 †

Matrikel
1850 Parcel af 197 E
1899 Henlagt til 197 C

Ejere

Matrikulære husnumre
1850 Lille Fiolstræde 197 E

Husnumre
1859 Lille Fiolstræde 14

Matr.nr. 197 E 2 †

Matrikel
1850 Parcel af 197 E
1850 Sammenlagt med 197 F, til: 197 E 2 & 197 F

Matr.nr. 197 E 2 & 197 F †

Matrikel
1850 Parcel af 197 E og 197 F
1937 Henlagt til 197 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1850 Lille Fiolstræde 197 E 2 og 197 F
1859 Lille Fiolstræde 10
1862 Fiolstræde 10 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 197 F

Matrikel
1840 Parcel af 197 A
1850 Sammenlagt med 197 E 2, til: 197 E 2 & 197 F

Ejere

Matrikulære husnumre
1840 Lille Fiolstræde 197 F

Husnumre
1859 Lille Fiolstræde 10

Matr.nr. 198 †

Matrikel
1689 244
1756 250
1806 198
1835 Sammenlagt med 199 A og 199 B, til: 198 & 199 B

Ejere
1689 Holger Jacobsen, doktor
1756 Professor Johan Peder Anchersens residens
1806 Baden, professor

Matrikulære husnumre
1689 Vor Frue Kirkegård 244/Store Kannikestræde 244*
1756 Kirkegården 250/Kirkegården
1806 Lille Fiolstræde 198/Store Kannikestræde 198*

Matr.nr. 198 & 199 A †

Matrikel
1835 Sammensat af 1806 198 og 199 A
1913 Sammenlagt med 199 B, til: 198, 199 A & 199 B (Kraks vejviser)

Ejere

Matrikulære husnumre
1835 Lille Fiolstræde 198 & 199 A/Store Kannikestræde 198 & 199 A

Husnumre
1859 Lille Fiolstræde 4/Store Kannikestræde 21
1862 Fiolstræde 4/Store Kannikestræde 21 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 198, 199 A & 199 B (fra 1953: 198)
Metropolitanskolen

Matrikel
1913 Sammensat af 198 & 199 A og 199 B (Kraks vejviser)
1953 Betegnet 198 (nyt nummer)
2008 198

Ejere
2008 Universitets- og Bygningsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1913 Fiolstræde 4
2008 Fiolstræde 4-6

Opførelsesår
1811-12 af C. F. Hansen for Konsistorium og Københavns Magistrat (Weilbach)

Matr.nr. 199 †

Matrikel
1689 245
1756 251
1806 199
1835 Delt i 199 A og 199 B

Ejere
1689 Afdøde Peder Hansen Resen
1756 Doktor, professor Wøldickes residens
1806 Børge Riisbirgh, etatsråd, professor

Matrikulære husnumre
1689 Vor Frue Kirkegård 245
1756 Kirkegården 251
1806 Lille Fiolstræde 199

Matr.nr. 199 A

Matrikel
1835 Parcel af 1806 199
1835 Sammenlagt med 198, til: 198 & 199 A

Matr.nr. 199 B

Matrikel
1835 Parcel af 1806 199
1913 Sammenlagt med 198 & 199 A til: 198, 199 A & 199 B (Kraks vejviser)

Ejere
2008 Universitets- Og Bygningsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1835 Lille Fiolstræde 199 B

Husnumre
1859 Lille Fiolstræde 6
1862 Fiolstræde 6 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 200 †

Matrikel
1689 248 (del af)
1756 254
1806 200
1858 Hertil henlagt 1806 201 og 1806 202
1905 Sammenlagt med 1806 244, 1806 245, 1806 246 og 1806 247, til: 200, 244, 245, 246 & 247

Ejere
1689 Christen Mariager, kapellan. – Johan Adolf Bornemann, magister. – Lars Hylling, magister. – 3 våninger
1756 Søren Block, professor og provst
1806 Lorentz Nikolai Fallesen, kapellan

Matrikulære husnumre
1689 Vor Frue Kirkegård 248/Lille Fiolstræde 248*/Skidenstræde 248*
1756 Fiolstræde 254/Kirkegården 254*
1806 Lille Fiolstræde 200

Husnumre
1859 Lille Fiolstræde 1
1862 Fiolstræde 1 (Kraks Vejviser 1863)

Matr.nr. 200, 244, 245, 246 & 247 (fra 1953: 200)
Københavns Universitet og Universitetsbiblioteket

Matrikel
1905 Sammensat af 1806 200, 1806 244, 1806 245, 1806 246 og 1806 247
1953 Betegnet 200 (nyt nummer)
2008 200

Ejere

Husnumre
1905 Uden angivelse af gadenavn og husnummer
2008 Fiolstræde 1

Opførelsesår
Universitetets hovedbygning: 1831-36 af arkitekt Peter Malling for Københavns Universitet. – Universitetsbiblioteket: 1857-61 af arkitekt J. D. Herholdt for Universitetsbibloteket (Weilbach)

Matr.nr. 201 †

Matrikel
1689 248 (del af)
1756 255
1806 201
1858 Henlagt til 1806 200

Ejere
1689 Christen Mariager, kapellan. – Johan Adolf Bornemann, magister. – Lars Hylling, magister. – 3 våninger
1756 David Berregaard, amtskirurg
1806 Holder, fru

Matrikulære husnumre
1689 Vor Frue Kirkegård 248/Lille Fiolstræde 248*/Skidenstræde 248*
1756 Fiolstræde 255
1806 Lille Fiolstræde 201

Matr.nr. 202 †

Matrikel
1689 248 (del af)
1756 256
1806 202
1858 Henlagt til 1806 200

Ejere
1689 Christen Mariager, kapellan. – Johan Adolf Bornemann, magister. – Lars Hylling, magister. – 3 våninger
1756 Johan Fosberg, skoleholder
1806 Barclay, madam

Matrikulære husnumre
1689 Vor Frue Kirkegård 248/Lille Fiolstræde 248*/Skidenstræde 248*
1756 Fiolstræde 256
1806 Lille Fiolstræde 201

Matr.nr. 203 †

Matrikel
1689 167 (del af)
1756 220
1806 203
1820 Sammenlagt med 66 A og 1806 67, til: 66 A, 67 & 203

Ejere
1689 Johan Eriksen
1756 Jørgen Johansen Vinckel, bukseskrædder
1806 Ole Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 167, Store Fiolstræde 167*
1756 Fiolstræde 219
1806 Store Fiolstræde 203

Matr.nr. 204 †

Matrikel
1689 215
1756 219
1806 204
1811 Uformelt sammenlagt med 1806 205, til: 204 & 205

Ejere
1689 Clemmend Jørgensen, skoflikker
1756 Christian Veyde, brygger
1806 Carl Frederik Jørgensen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 215
1756 Fiolstræde 219
1806 Store Fiolstræde 204

Matr.nr. 204 & 205+ (fra 1953: 204)

Matrikel
1811 Uformelt sammensat af 1806 204 og 1806 205
1953 Betegnet 204 (nyt nummer)
1956 Henlagt til 61

Ejere

Matrikulære husnumre
1811 Store Fiolstræde 204 & 205

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 5
1862 Fiolstræde 5 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 205 †

Matrikel
1689 214
1756 218
1806 205
1811 Uformelt sammenlagt med 1806 204, til: 204 & 205

Ejere
1689 Mads Pedersen, skrædder
1756 Peder Nielsen, høker
1806 Sebbelou, Mathias J., bogtrykker

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 214
1756 Fiolstræde 218
1806 Store Fiolstræde 205

Matr.nr. 206 †

Matrikel
1689 213
1756 217
1806 206
1819 Sammenlagt med 207 A, til: 206 & 207 A

Ejere
1689 Ole Olsen, slagter
1756 Hans Christian Eegholm
1806 Mads Marcussen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 213
1756 Fiolstræde 217
1806 Store Fiolstræde 206

Matr.nr. 206 & 207 A+ (fra 1953: 206)

Matrikel
1819 Sammensat af 1806 206 og 207 A
1953 Betegnet 206 (nyt nummer)
1995 Henlagt til 61

Ejere

Matrikulære husnumre
1819 Store Fiolstræde 206 & 207 A

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 7
1862 Fiolstræde 7 (Kraks Vejviser 1863)

Matr.nr. 207 †

Matrikel
1689 212 og 1689 231 (del af)
1756 216
1806 207
1819 Delt i 207 A og 207 B

Ejere
1689 212: Jacob Jørgensen, brændevinsbrænder. – 231: Hans Lewesen, brygger
1756 Ole Pedersen Røberg, brændevinsbrændre
1806 Carsten S. Ingemann

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 212. – Nørregade 231, Store Fiolstræde 231*
1756 Fiolstræde 216
1806 Store Fiolstræde 207

Matr.nr. 207 A †

Matrikel
1819 Parcel af 1806 207
1819 Sammenlagt med 1806 206, til: 206 & 207 A

Matr.nr. 207 B †

Matrikel
1819 Parcel af 1806 207
1819 Sammenlagt med 1806 208, til: 208 & 207 B

Matr.nr. 208 †

Matrikel
1689 231 (del af)
1756 215
1806 208
1819 Sammenlagt med 207 B, til: 208 & 207 B

Ejere
1689 Hans Levesen, brygger
1756 Hans Pedersen, snedkersvend
1806 Johan Matthias Mørck

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 231, Store Fiolstræde 231*
1756 Fiolstræde 215
1806 Store Fiolstræde 208

Matr.nr. 208 & 207 B+ (fra 1953: 208)

Matrikel
1819 Sammensat af 1806 208 og 207 B
1953 Betegnet 208 (nyt nummer)
1995 Henlagt til 61 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1819 Store Fiolstræde 208 & 207 B

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 9
1862 Fiolstræde 9 (Kraks Vejviser 1863)

Matr.nr. 209 †

Matrikel
1689 231 (del af)
1756 214
1806 209
1826 Sammenlagt med 1806 210, til: 209 & 210

Ejere
1689 Hans Levesen, brygger
1756 Peder Nielsen Bruun, murermester
1806 Jes Smidt

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 231, Store Fiolstræde 231*
1756 Fiolstræde 214
1806 Store Fiolstræde 209

Matr.nr. 209 & 210 (fra 1953: 209)

Matrikel
1826 Sammensat af 1806 209 og 1806 210
1953 209 (nyt nummer)
2008 209

Ejere
2008 Fiolstræde 11 & 13 København APS

Matrikulære husnumre
1826 Store Fiolstræde 209 & 210

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 11
1862 Fiolstræde 11 (Kraks vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 11

Opførelsesår
1827-28 af murermester P. M. Quist (Historiske huse)

Matr.nr. 210 †

Matrikel
1689 231 (del af)
1756 213
1806 210
1826 Sammenlagt med 1806 210, til: 209 & 210

Ejere
1689 Hans Levesen, brygger
1756 Mads Hansen Brandt
1806 Johan Hass

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 231, Store Fiolstræde 231*
1756 Fiolstræde 213
1806 Store Fiolstræde 210

Matr.nr. 211 †

Matrikel
1689 228 (del af)
1756 211 og 1756 212
1806 211
1828 Sammenlagt med 212 B, til: 211 & 212 B

Ejere
1689 Peder Munks enke
1756 211: Johan Schrøder, tehandler. - 212: Jens Ingmandsen
1806 Jesper Clausen, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 228, Store Fiolstræde 228*
1756 Fiolstræde 211-212
1806 Store Fiolstræde 211

Matr.nr. 211 & 212 B (fra 1953: 211)

Matrikel
1828 Sammensat af 1806 211 og 212 B
1953 211 (nyt nummer)
2008 211

Ejere
2008 E/F Fiolstræde 13

Matrikulære husnumre
1828 Store Fiolstræde 211 & 212 B

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 13
1862 Fiolstræde 13 (Kraks vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 13

Opførelsesår
1830-31 af tømrermester Fritz Chr. Balsløw (Historiske huse)

Matr.nr. 212 †

Matrikel
1689 228 (del af)
1756 210
1806 212
1828 Delt i 212 A og 212 B

Ejere
1689 Peder Munks enke
1756 Niels Larsen Lund, bødker
1806 Anders Hansen, bødker

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 228, Store Fiolstræde 228*
1756 Fiolstræde 210
1806 Store Fiolstræde 212

Matr.nr. 212 A & 213 (fra 1953: 212)

Matrikel
1828 Sammensat af 1806 213 og 212 A
1953 212 (nyt nummer)
2008 212

Ejere
2008 Svend Langdal

Matrikulære husnumre
1828 Store Fiolstræde 212 A & 213

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 15
1862 Fiolstræde 15 (Kraks vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 15

Opførelsesår
1833-34 for bødkermester R. Hansen (Historiske huse)

Matr.nr. 212 B †

Matrikel
1828 Parcel af 1806 212
1828 Sammenlagt med 1806 213, til: 212 A & 213

Matr.nr. 213 †

Matrikel
1689 228 (del af)
1756 209
1806 213
1828 Sammenlagt med 212 B, til: 212 B & 213

Ejere
1689 Peder Munks enke
1756 Peder Hasse, tømmersvend
1806 Wendell, frue

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 228, Store Fiolstræde 228*
1756 Fiolstræde 209
1806 Store Fiolstræde 213

Matr.nr. 214 †

Matrikel
1689 211
1756 208
1806 214
1821 Sammenlagt med 215 A, til: 214 & 215 A

Ejere
1689 Laurids Pedersen, forhenværende skibsskriver
1756 Christen Willumsen, tømmersvend
1806 Thim Langemark, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 211
1756 Fiolstræde 208
1806 Store Fiolstræde 214

Matr.nr. 214 & 215 A †

Matrikel
1851 Parcel af 234 & 235 B & 214 & 215 A
1923 Tilbagelagt til 234 & 235 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Store Fiolstræde 214 & 215 A

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 17
1862 Fiolstræde 17 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 215 †

Matrikel
1689 209 og 1689 210
1756 207
1806 215
1821 Delt i 215 A og 215 B

Ejere
1689 209: Jens Christensen. – 210: Birgitte enke efter Rasmus, tømmermand
1756 Lars Christensen, tømmersvend
1806 Søren Høstmark, snedker og værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 209 og 210
1756 Fiolstræde 207
1806 Store Fiolstræde 215

Matr.nr. 215 A †

Matrikel
1821 Parcel af 1806 215
1821 Sammenlagt med 1806 214, til: 214 & 215 A

Matr.nr. 215 B †

Matrikel
1821 Parcel af 1806 215
1821 Sammenlagt med 233 C, til: 215 B & 233 C

Matr.nr. 215 B & 233 C+ (fra 1953: 215)

Matrikel
1821 Sammensat af 215 B og 233 C
1953 Betegnet 215 (nyt nummer)
2008 215

Ejere
2008 Fiolstræde 19

Matrikulære husnumre
1836 Fiolstræde 215 B & 233 C

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 19
1862 Fiolstræde 19 (Kraks vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 19

Opførelsesår
1836 af murermester Thomas Andreas Blom. Ombygget mellem 1903-07 (Historiske huse)

Matr.nr. 216 †

Matrikel
1689 208
1756 206
1806 216
1834 Sammenlagt med 233 B, til: 216 & 233 B

Ejere
1689 Lars Pedersen, høker
1756 Søren Jensen, brændevinsbrænder
1806 Hviid, madame

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 208
1756 Fiolstræde 206
1806 Store Fiolstræde 216

Matr.nr. 216 & 233 B (fra 1953: 216)

Matrikel
1834 Sammensat af 1806 216 og 233 B
1953 Betegnet 216 (nyt nummer)
2008 216

Ejere
2008 E/F Fiolstræde 21

Matrikulære husnumre
1834 Store Fiolstræde 216 & 233 B

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 21
1862 Fiolstræde 21 (Kraks vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 21

Opførelsesår
1835-36 af murermester Th. A. Blom (Historiske huse)

Matr.nr. 217

Matrikel
1689 207 (del af)
1756 205
1806 217
2008 217

Ejere
1689 Hans Nielsen, assessor
1756 Peder Jørgensen, øltapper
1806 Hviid, madame
2008 Ejendomsselskabet Fiolstræde 23 Ap

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 207
1756 Fiolstræde 205
1806 Store Fiolstræde 217

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 23
1862 Fiolstræde 23 (Kraks vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 23

Opførelsesår
1834-35 af murermester Th. Andr. Blom (Historiske huse)

Matr.nr. 218 †

Matrikel
1689 207 (del af)
1756 204
1806 218
1822 Sammenlagt med 219 A, til: 218 & 219 A

Ejere
1689 Assessor Hans Nielsens 2 våninger
1756 Johan Georg Scheibe
1806 Horrebow, madame, bogtrykker

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 207
1756 Fiolstræde 204
1806 Store Fiolstræde 218

Matr.nr. 218 & 219 A (fra 1953: 218)

Matrikel
1822 Sammensat af 1806 218 og 219 A
1953 Betegnet 218 (nyt nummer)
1979 Hertil henlagt 219 (nyt nummer)
2008 218

Ejere
2008 E/F Fiolstræde 25

Matrikulære husnumre
1822 Store Fiolstræde 218 & 219 A

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 25
1862 Fiolstræde 25 (Kraks vejviser 1863)
1979 Fiolstræde 25-27 og 27 A

Opførelsesår
Fiolstræde 25: 1814-15 for tømrersvend Niels Chr. Nødholm. – Fiolstræde 27: 1811-13 af tømrersvend Niels C. Nødholm (Historiske huse)

Matr.nr. 219 †

Matrikel
1689 206
1756 203
1806 219
1822 Delt i 219 A og 219 B

Ejere
1689 Karen Josephs
1756 Lorentz Bastian, forhenværende kgl. kok
1806 Riis, madame

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 206
1756 Fiolstræde 203
1806 Store Fiolstræde 219

Matr.nr. 219 A †

Matrikel
1822 Parcel af 1806 219
1822 Sammenlagt med 1806 218, til: 218 & 219 A

Matr.nr. 219 B †

Matrikel
1822 Parcel af 1806 219
1822 Sammenlagt med 1806 220, til: 219 B & 220

Matr.nr. 219 B & 220+ (fra 1953: 219)

Matrikel
1822 Sammensat af 1806 220 og 219 B
1953 Betegnet 219 (nyt nummer)
1979 Henlagt til 218 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1822 Store Fiolstræde 219 B & 220

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 27
1862 Fiolstræde 27 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 220 †

Matrikel
1689 204
1756 202
1806 220
1822 Sammenlagt med 219 B, til: 219 B & 220

Ejere
1689 Lars Thommesen, brændevinsbrænder
1756 Christen Olsen, brygger
1806 Niels Nødholm, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 204
1756 Fiolstræde 202
1806 Store Fiolstræde 220

Matr.nr. 221

Matrikel
1689 203
1756 201
1806 221
2008 221

Ejere
1689 Bent Andersen, brændevinsbrænder
1756 Søren Sørensen
1806 Hemmerts, madame
2008 Jes Olesen

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 203
1756 Fiolstræde 201
1806 Store Fiolstræde 221

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 29
1862 Fiolstræde 29 (Kraks vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 29

Opførelsesår
1810 af tømrermester Johan Christoffer Wahl. Ombygget 1880’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 222

Matrikel
1689 202
1756 199 og 1756 200
1806 222
1971 Hertil henlagt 1806 223
2008 222

Ejere
1689 Christoffer Lytche, bager
1756 199-200: Daniel Cordt, bager
1806 Michael Olsen Biørnøe, bager
2008 Palle Fogtdal

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 202
1756 Fiolstræde 199-200
1806 Store Fiolstræde 222

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 31
1862 Fiolstræde 31 (Kraks vejviser 1863)
1971 Fiolstræde 31-33
2008 Fiolstræde 31-33

Opførelsesår
Fiolstræde 33: Mellem 1730 og 1740 for brændevinsbrænder Niels Marquardsen. Ombygget 1832, 1845 og 1850 (Historiske huse)

Matr.nr. 223 †

Matrikel
1689 216
1756 221
1806 223
1971 Henlagt til 1806 222

Ejere
1689 Anders Nielsen, bøsseskytte
1756 Johan Machs, klokkestøber
1806 Peter Meilsøe, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Gammel Nørreport 216/Store Fiolstræde 216*
1756 Gammel Nørreport 221
1806 Store Fiolstræde 223/Skidentorv 223*
1859 Nørretorv 72/Store Fiolstræde 33
1862 Fiolstræde 33/Nørretorv 72 (Kraks vejviser 1863)
1875 Fiolstræde 33/Nørre Voldgade 72

Matr.nr. 224

Matrikel
1689 217
1756 222
1806 224
2008 224

Ejere
1689 Niels Jensen
1756 Christen Christensen
1806 Niels Petersen Falck, marskandiser
2008 E/F Matr.nr. 224 Klædebo kvarter

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Gammel Nørreport 217
1756 Gammel Nørreport 222
1806 Skidentorv 224

Husnumre
1859 Nørretorv 70
1875 Nørre Voldgade 70
2008 Nørre Voldgade 70

Opførelsesår
Ca. 1830 for bødker Christian Thyberg (Historiske huse)

Matr.nr. 225 †

Matrikel
1689 218
1756 223
1806 225
1957 Henlagt til 1806 229

Ejere
1689 Mads Thorkildsen, smed
1756 Mathias Christophersen, handskemager
1806 Ivers arvinger

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Gammel Nørreport 218
1756 Gammel Nørreport 223
1806 Skidentorv 225

Husnumre
1859 Nørretorv 68
1875 Nørre Voldgade 68

Matr.nr. 226 †

Matrikel
1689 219
1756 224
1806 226
1957 Henlagt til 1806 229

Ejere
1689 Poul Bendsen, hattemager
1756 Christen Nielsen, øltapper
1806 August Pedersen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Gammel Nørreport 219
1756 Gammel Nørreport 224
1806 Skidentorv 226

Husnumre
1859 Nørretorv 66
1875 Nørre Voldgade 66

Matr.nr. 227 †

Matrikel
1689 220
1756 225
1806 227
1957 Henlagt til 1806 229

Ejere
1689 Laurids Pedersen, bødker
1756 Jens Pedersen, øltapper
1806 Rasmus Nielsen, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Gammel Nørreport 220
1756 Gammel Nørreport 225
1806 Skidentorv 227

Husnumre
1859 Nørretorv 64
1875 Nørre Voldgade 64

Matr.nr. 228 †

Matrikel
1689 221
1756 226
1806 228
1957 Henlagt til 1806 229

Ejere
1689 Christoffer Schlichtkrull, bager
1756 Mathias Krath, bager
1806 Adam Hertz, kontrollør

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Gammel Nørreport 221/Nørregade 221*
1756 Gammel Nørreport 226/Nørregade 226*
1806 Skidentorv 228/Nørregade 228*

Husnumre
1859 Nørregade 42/Nørretorv 62
1875 Nørre Voldgade 62/Nørregade 42

Matr.nr. 229 †

Matrikel
1689 222
1756 227
1806 229
1818 Sammenlagt med 230 B, til: 229 & 230 B

Ejere
1689 Jens Birkerod, doktor
1756 Hans Christian Anchersen, brygger
1806 Geising, kammerråd

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 222
1756 Nørregade 227
1806 Nørregade 229

Matr.nr. 229 & 230 B (fra 1953: 229)

Matrikel
1818 Sammensat af 1806 229 og 230 B
1953 Betegnet 229 (nyt nummer)
1957 Hertil henlagt 1806 225, 1806 226, 1806 227 og 1806 228
2008 229

Ejere
2008 BG Bank A/S

Matrikulære husnumre
1818 Nørregade 229 & 230 B

Husnumre
1859 Nørregade 40
1957 Nørre Voldgade 68/Nørregade 40
2008 Nørre Voldgade 68/Nørregade 40

Opførelsesår
1958 af Frits Schlegel for Sparekassen Bikuben (Weilbach)

Matr.nr. 230 †

Matrikel
1689 223
1756 228
1806 230
1818 Delt i 230 A og 230 B

Ejere
1689 Claus Eversen, brygger
1756 Christen Olsen, brygger
1806 Geding, kontrollør, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 223
1756 Nørregade 228
1806 Nørregade 230

Matr.nr. 230 A

Matrikel
1818 Parcel af 1806 230
2008 230 A

Ejere
2008 Niels Skovgård Larsen

Matrikulære husnumre
1818 Nørregade 230 A

Husnumre
1859 Nørregade 38
2008 Nørregade 38

Opførelsesår
1818-19 af bygmester Jens Dahl. Ombygget 1868-69 (Historiske huse)

Matr.nr. 230 B †

Matrikel
1818 Parcel af 1806 230
1818 Sammenlagt med 1806 229, til: 229 & 230 B

Matr.nr. 231 †

Matrikel
1689 224
1756 229
1806 231
1828 Sammenlagt med 232 B, til: 231 & 232 B

Ejere
1689 Jens Nielsen, brygger
1756 Christen Frederik Mouritzen, brygger
1806 Lund, regimentskvartermester, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 224
1756 Nørregade 229
1806 Nørregade 231

Matr.nr. 231 og 232 B (fra 1953: 231)

Matrikel
1828 Sammensat af 1806 231 og 232 B
1953 Betegnet 231 (nyt nummer)
2008 231

Ejere
2008 K/S Nørregade 36, København

Matrikulære husnumre
1828 Nørregade 231 & 232 B

Husnumre
1859 Nørregade 36
2008 Nørregade 36

Opførelsesår
1815-16 af murermester Michael Bälckow. Ombygget 1826 (Historiske huse)

Matr.nr. 232 †

Matrikel
1689 225
1756 230
1806 232
1828 Delt i 232 A og 232 B

Ejere
1689 Anders Andersen, brygger
1756 Paul Hersleb Lassen, brygger
1806 Jesper Halkiær, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 225
1756 Nørregade 230
1806 Nørregade 232

Matr.nr. 232 A

Matrikel
1828 Parcel af 1806 232
2008 232 A

Ejere
2008 K/S Difko København I

Matrikulære husnumre
1828 Nørregade 232 A

Husnumre
1859 Nørregade 34
2008 Nørregade 34

Opførelsesår
1819 af bygmester Jens Dahl (Historiske huse)

Matr.nr. 232 B †

Matrikel
1828 Parcel af 1806 232
1828 Sammenlagt med 1806 231, til: 231 & 232 B

Matr.nr. 233 †

Matrikel
1689 226
1756 231
1806 233
1834 Delt i 233 A og 233 B

Ejere
1689 Christian Befverlin
1756 Niels Lindberg, brygger
1806 Rudolphi, madame, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 226, Store Fiolstræde 226*
1756 Nørregade 231
1806 Nørregade 233

Matr.nr. 233 A †

Matrikel
1834 Parcel af 1806 233
1836 Herfra separeret 233 D
1895 Sammenlagt med 233 D, til: 233 A & D

Ejere

Matrikulære husnumre
1834 Nørregade 233 A

Husnumre
1859 Nørregade 32

Matr.nr. 233 A & 233 D (fra 1953: 233)

Matrikel
1895 Sammensat af 233 A og 233 D
1953 Betegnet 233 (nyt nummer)
2008 233

Ejere

Husnumre
1895 Nørregade 30
2008 Nørregade 30

Opførelsesår
1837-38 af arkitekt, tømrermester Mads Schifter Holm. Ombygget 1896 (Historiske huse)

Matr.nr. 233 B †

Matrikel
1834 Parcel af 1806 233
1834 Sammenlagt med 1806 216, til: 216 & 233 B

Matr.nr. 233 C †

Matrikel
1836 Parcel af 1806 233
1836 Sammenlagt med 215 B, til: 215 B & 233 C

Matr.nr. 233 D †

Matrikel
1836 Parcel af 233 A
1895 Sammenlagt med 233 A, til: 233 A & D

Ejere

Matrikulære husnumre
1836 Nørregade 233 D

Husnumre
1859 Nørregade 30

Matr.nr. 234 †

Matrikel
1689 227
1756 232
1806 234
1849 Sammenlagt med 235 B, til: 234 & 235 B

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Rasmus Schiøtt, brygger
1806 Casse, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 227
1756 Nørregade 232
1806 Nørregade 234

Matr.nr. 234 & 235 B (fra 1953: 234)

Matrikel
1851 Parcel af 234 & 235 B & 214 & 215 A
1923 Hertil tilbagelagt 214 & 215 A
1953 Betegnet 234 (nyt nummer)
2008 234

Ejere
2008 E/F Fiolstræde 17 A

Matrikulære husnumre
1849 Nørregade 234 & 235 B

Husnumre
1859 Nørregade 28
2008 Fiolstræde 17, Nørregade 28

Opførelsesår
Fiolstræde 17: 1850-51 for madam Høedt. – Nørregade 28: Ca. 1850 (Historiske huse)

Matr.nr. 234 & 235 B & 214 & 215 A

Matrikel
1849 Sammensat af 1806 234, 235 B og 214 & 215 A
1851 Delt i 214 & 215 A og 234 & 235 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1849 Nørregade 234 & 235 B & 214 & 215 A

Matr.nr. 235 †

Matrikel
1689 228 (del af)
1756 233
1806 235
1827 Delt i 235 A og 235 B

Ejere
1689 Peder Munks enke
1756 Jens Olsen, brygger
1806 Hammerich, overkrigskommissær

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 228, Store Fiolstræde 228*
1756 Nørregade 233
1806 Nørregade 235

Matr.nr. 235 A

Matrikel
1827 Parcel af 1806 235
2008 235 A

Ejere
2008 Ingrid Maria Fritzsche

Matrikulære husnumre
1827 Nørregade 235 A

Husnumre
1859 Nørregade 26
2008 Nørregade 26

Opførelsesår
1827-28 af tømrermester Fritz Christian Balsløw (Historiske huse)

Matr.nr. 235 B †

Matrikel
1827 Parcel af 1806 235
1849 Sammenlagt med 214 & 215 A og 1806 234, til: 234 & 235 B & 214 & 215 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1827 Nørregade 235 B

Matr.nr. 236 †

Matrikel
1689 229
1756 234
1806 236
1840 Sammenlagt med 1806 237, til: 236 & 237

Ejere
1689 Laurids Olsen, gæstgiver
1756 Peder Syfnesen Holm, brygger
1806 Rosenmeyer, madame, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 229
1756 Nørregade 234
1806 Nørregade 236

Matr.nr. 236 & 237 †

Matrikel
1840 Sammensat af 1806 236 og 1806 237
1844 Delt i 237 A og 236 & 237 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1840 Nørregade 236 & 237

Matr.nr. 236 & 237 B (fra 1953: 236)

Matrikel
1844 Parcel af 236 & 237
1953 Betegnet 236 (nyt nummer)
2008 236

Ejere
2008 E/F Nørregade 24

Matrikulære husnumre
1844 Nørregade 236 & 237 B

Husnumre
1859 Nørregade 24
2008 Nørregade 24

Opførelsesår
1842 af murermester Peter L. Blom. Ombygget i 1900-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 237 †

Matrikel
1689 230
1756 235
1806 237
1840 Sammenlagt med 1806 236, til: 236 & 237

Ejere
1689 Tor Andersen, brygger
1756 Peter Lohmand, kornet
1806 Clausen, madame, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 230
1756 Nørregade 235
1806 Nørregade 237

Matr.nr. 237 A

Matrikel
1844 Parcel af 236 & 237
2008 237 A

Ejere
2008 Ejendomsselskabet af 18.6.1992 APS

Matrikulære husnumre
1844 Nørregade 237 A

Husnumre
1859 Nørregade 22
2008 Nørregade 22

Opførelsesår
1846-47 af murermester Jens Hansen Lund (Historiske huse)

Matr.nr. 238 †

Matrikel
1689 231 (del af)
1756 236
1806 238
1995 Henlagt til 61 (nyt nummer)

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Rådmand Rasmus Holms enke
1806 Frederik. Saltvedel, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 231, Store Fiolstræde 231*
1756 Nørregade
1806 Nørregade 238

Husnumre
1859 Nørregade 20

Matr.nr. 239 †

Matrikel
1689 232 og 1689 233
1756 237
1806 239
1995 Henlagt til 61 (nyt nummer)

Ejere
1689 232: Gudmand Nielsen, brygger. – 233: Christen Olsen, brygger
1756 Jacob Fussing, brygger
1806 Møller, fru

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 232. – Nørregade 233/Store Fiolstræde 233*
1756 Nørregade 237
1806 Nørregade 239

Husnumre
1859 Nørregade 18

Matr.nr. 240 †

Matrikel
1689 234
1756 238
1806 240
1928 Henlagt til 242 A

Ejere
1689 Henning Hiort, kæmner
1756 Bancokasserer Peter Moss, Jørgen Brick og Claus Petersen Lentz
1806 Wæver, madame

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 234
1756 Nørregade 238
1806 Nørregade 240

Husnumre
1859 Nørregade 16

Matr.nr. 241 †

Matrikel
1689 235 (del af)
1756 239
1806 241
1838 Delt i 241 A og 241 B

Ejere
1689 Poul Jacobsen, brygger
1756 Peder Evertsen, brygger
1806 Jens Hostrup, kaptajn, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 235, Skidenstræde 235
1756 Nørregade 239
1806 Nørregade 241

Matr.nr. 241 A †

Matrikel
1838 Parcel af 1806 241
1838 Sammenlagt med 242 B, til: 241 A & 242 B

Matr.nr. 241 A & 242 B †

Matrikel
1838 Sammensat af 241 A og 242 B
1923 Henlagt til 242 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1838 Nørregade 242 A/Krystalgade 242 A*

Husnumre
1859 Krystalgade 30/Nørregade 14

242 †

Matrikel
1689 236 og 1689 235 (del af)
1756 240
1806 242
1838 Delt i 242 A & 242 B

Ejere
1689 235: Poul Jacobsen, brygger. – 236: Peder Andersen, bager
1756 Jacob Nielsen, bager
1806 Borgerdydskolen

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 235, Skidenstræde 235*. – Nørregade 236/Skidenstræde 236*
1756 Nørregade 240/Skidenstræde 240*
1806 Nørregade 242/Skidenstræde 242*
1818 Nørregade 242/Krystalgade 242*

Matr.nr. 242 A †

Matrikel
1838 Parcel af 1806 242
1923 Hertil henlagt 241 A & 242 B
1995 Henlagt til 61 (nyt nummer)

Ejere
2008 K/S Nørregade 12, København

Matrikulære husnumre
1838 Nørregade 242 A/Krystalsgade 242 A*

Husnumre
1859 Krystalgade 32/Nørregade 12
1923 Krystalgade 30-32/Nørregade 12-14

Matr.nr. 242 B †

Matrikel
1838 Parcel af 1806 242
1838 Sammenlagt med 241 A, til: 241 A & 242 B

Matr.nr. 242 C †

Matrikel
1820 Parcel af 1806 242
1820 Sammenlagt med 1806 60 og 241 B, til: 60, 241 B & 242 C

Matr.nr. 243
Kommunitetsbygningen og Professorboligen

Matrikel
1689 237, 1689 238 og 1689 238 (del af)
1756 241
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 241 (uden litrering), 241 I og 241 K
1806 243
1865 Frasepareret 254
2008 243

Ejere
1689 237: Jonatan Hind, urtekræmmer. – 238: Rasmus Madsen, købmand. – 239: Universitetet og doktor Caspar Bartholin og økonomus
1756 Studiegården, hvor Økonomus bor
1806 Kommunitetet
2008 Københavns Universitets Kollegiesam

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 237/Skidenstræde 237*. – Nørregade 238. – Nørregade 239/Vor Frue Kirkegård 239*/Skidenstræde 239*
1756 Nørregade 241/Skidenstræde 241*
1806 Nørregade 243/Krystalgade 243

Husnumre
1859 Krystalgade 29/Nørregade 8-10/Frue Plads uden nummer
2008 Nørregade 8-10/Frue Plads uden nummer

Opførelsesår
Kommunitetsbygningen: 1729-31. Senest ombygget 1918-20. – Professorboligen: ca. 1730, muligvis af landbygmester Johan Cornelius Krieger. Ombygget før 1800 (Historiske huse)

Matr.nr. 244 †

Matrikel
1689 239 (del af)
1756 242
1806 244
1833 Sammenlagt med 1806 245, 1806 246 og 1806 247, til: 244, 245, 246 & 247

Ejere
1689 Universitetet og doktor Caspar Bartholin og økonomus
1756 Kommunitetet
1806 Universitetet

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 239/Vor Frue Kirkegård 239*/Skidenstræde 239*
1756 Kirkegården/Nørregade
1806 Nørregade 242/Kirkegården 242

Matr.nr. 244, 245, 246 & 247 †

Matrikel
1833 Sammensat af 1806 244, 1806 245, 1806 246 og 1806 247
1865 Herfra separeret 254
1905 Sammenlagt med 1806 200, til: 200, 244, 245, 246 & 247

Ejere

Matrikulære husnumre
1833 Frue Plads 244, 245, 246 & 247

Husnumre
1859 Frue Plads uden nummer

Matr.nr. 245 †

Matrikel
1689 239 (del af)
1756 247
1806 245
1833 Sammenlagt med 1806 244, 1806 246 og 1806 247, til: 244, 245, 246 & 247

Ejere
1689 Universitetet og Caspar Bartholins og økonomus residens
1756 Justitsråd Ramus professorresidens
1806 Thomas Bugge, professor justitsråd, ifølge indkvarteringsskatten 1807 245 A: Bugge, B: En medicinsk have

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 239/Vor Frue Kirkegård 239*/Skidenstræde 239*
1756 Kirkegården 247/Skidenstræde 247*
1806 Kirkegården 245, Skidenstræde 245*
1818 Kirkegården (senere Frue Plads) 245, Krystalgade 245*

Matr.nr. 246 †

Matrikel
1689 248 (del af)
1756 248
1806 246
1833 Sammenlagt med 1806 244, 1806 245 og 1806 247, til: 244, 245, 246 & 247

Ejere
1689 Christen Mariager, kapellan. – Johan Adolf Bornemann, magister. – Lars Hylling, magister. – 3 våninger
1756 Søren Block, professor og provst
1806 Plum, doktor og stiftsprovst, sognepræst

Matrikulære husnumre*
1689 Kirkegården 248/Lille Fiolstræde 248*/Skidenstræde 248*
1756 Fiolstræde/Kirkegården
1806 Kirkegåden (senere Frue Plads) 246/Lille Fiolstræde 246*

Ma