Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Christianshavns Kvarter
Note:  

 

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008

Indledning

Christianshavns Kvarter
Frimands Kvarter
Klædebo Kvarter
Købmager Kvarter
Nørre Kvarter
Rosenborg Kvarter
Sankt Annæ Vester Kvarter
Sankt Annæ Øster Kvarter
Snarens Kvarter
Strand Kvarter
Vester Kvarter
Øster Kvarter
Østervold Kvarter


Christianshavns Kvarter

Bemærk, at matrikelnumre, der ligger uden for Christianshavns Vold er ikke medtaget i oversigten.

Matr.nr. 1 †

Matrikel
1689 1
1756 1
1806 1
1982 Henlagt til 27 (nyt nummer)

Ejere
1689 Christen Madsen, islandsk købmand
1756 Johan Parrot, silkebåndsfabrikør
1806 Johan Schartow, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 1/Revieren ved Amagerbro 1*
1756 Langebrogade 1/Imod Vandet 1*
1806 Brogade 1


Husnumre
1859 Brogade 1

Matr.nr. 2 †

Matrikel
1689 2
1756 2
1806 2
1918 Hertil henlagt 1806 3, 1806 4, 1806 5, 1806 6 og 515
1945 Hertil henlagt 1806 7, 1806 8, 1806 9, 1806 10, 1806 11, 1806, 12, 1806 13, 1805 15, 1806 16, 1806 18, 1806 19, 1806 20, 1806 26, 14 A, 14 B, 17 A, 17 B og 515
1982 Henlagt til 27 (nyt nummer) og udlagt som offentlig vej

Ejere
1689 Reimer Vilde
1756 Andreas Jensen Storp, brygger
1806 A. Toxværd, kaptajn og rebslager

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 2/Revieren ved Amagerbro 2*
1756 Langebrogade 2
1806 Brogade 2

Husnumre
1859 Brogade 3
1918 Brogade 3-11

Matr.nr. 3 †

Matrikel
1689 3
1756 3
1806 3
1918 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Enken efter Bastian Nielsen
1756 Jens Verner Archeleje, kaptajn
1806 J. S. Mangor, købmand

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 3/Revieren ved Amagerbro 3*
1756 Langebrogade 3
1806 Brogade 3

Husnumre
1859 Brogade 5

Matr.nr. 4 †

Matrikel
1689 4
1756 4
1806 4
1918 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Niels Hansen, skipper
1756 Johan Didrik Gerchen, øltapper
1806 Bornousky, madame

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 4/Revieren ved Amagerbro 4*
1756 Langebrogade 4
1806 Brogade 4

Husnumre
1859 Brogade 7

Matr.nr. 5 †

Matrikel
1689 5
1756 5
1806 5
1918 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Daniel Johansen
1756 Peder Ebbesen, brændevinsbrænder
1806 Ebbe J. Brandrup, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Ved Langebro 5/Revieren ved Amagerbro 5*
1756 Langebrogade 5
1806 Brogade 5

Husnumre
1859 Brogade 9

Matr.nr. 6 †

Matrikel
1689 6
1756 6
1806 6
1918 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Peder Larsen, hjulmand
1756 Hans Baltzer Henning, frislagter
1806 Jansen, madame, hattemager

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 6/Revieren ved Amagerbro 6*
1756 Langebrogade 6
1806 Brogade 6

Husnumre
1859 Brogade 11

Matr.nr. 7 †

Matrikel
1689 7
1756 7
1806 7
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Nikolaj Gørtler, messingarbejder
1756 Anders Jacobsen, islandsfarer
1806 Hosekræmmer Peter Søren Rongsteds enke

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 7/Revieren ved Amagerbro 7*
1756 Langebrogade 7
1806 Brogade 7

Husnumre
1859 Brogade 13

Matr.nr. 8 †

Matrikel
1689 8
1756 8
1806 8
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Svend Didriksen
1756 Kobbersmed Ernst Didriks enke
1806 Christensen, madame

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 8/Revieren ved Amagerbro 8*
1756 Langebrogade 8
1806 Brogade 8

Husnumre
1859 Brogade 15

Matr.nr. 9 †

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 9
1806 9
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Sejer Eriksen, underfoged
1756 Johan Frederik Buch, skomager
1806 Martin Leisner, rodemester

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 9/Revieren ved Amagerbro 9*
1756 Langebrogade 9
1806 Brogade 9

Husnumre
1859 Brogade 17

Matr.nr. 10 †

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 10
1806 10
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Sejer Eriksen, underfoged
1756 Peder Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Lorenz Harbo, rodemester

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 9/Revieren ved Amagerbro 9*
1756 Langebrogade 10
1806 Brogade 10

Husnumre
1859 Brogade 19

Matr.nr. 11 †

Matrikel
1689 10
1756 11 (del af)
1806 11
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Jon Børgesen, brændevinsbrænder
1756 Peder Hansen, brændevinsbrænder
1806 William Sundbye,brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Ved Langebro 10/Revieren ved Amagerbro 10*
1756 Langebrogade 11
1806 Brogade 11

Husnumre
1859 Brogade 21

Matr.nr. 12 †

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 12
1806 12
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Arvingerne efter generaladmiral Adeler
1756 Gotfried Jacobsen Klauen
1806 Boe Albeck, hosekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 18
1756 Langebrogade 12
1806 Brogade 12

Husnumre
1859 Brogade 23

Matr.nr. 13 †

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 13
1806 13
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Laboratoriet
1756 Margrethe, sal. Jens Iversens
1806 Iver Boedahl, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 18
1756 Langebrogade 13
1806 Brogade 13

Husnumre
1859 Brogade 25

Matr.nr. 14 †

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 19
1806 14
1853 Delt i 14 A og 14 B

Ejere
1689 Johannes Moch
1756 Christen Lund, ankersmed
1806 Niels Beck

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 11/Stranden 11*
1756 Langebrogade 9, Lille Torvegade 9
1806 Brogade 14, Lille Torvegade 14*, Strandgade 14*

Matr.nr. 14 A †

Matrikel
1853 Parcel af 1806 14
1945 Henlagt til 1806 2, samt udlagt til offentlig gade
2008

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Brogade 14 A/Strandgade 14 A*

Husnumre
1859 Brogade 14/Strandgade 17

Matr.nr. 14 B †

Matrikel
1863 Parcel af 1806 14
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Lille Torvegade 14 B

Husnumre
1859 Lille Torvegade 13
1901 Torvegade 13

Matr.nr. 15 †

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 18
1806 15
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Johannes Moch
1756 Grøngaard, rådmand
1806 Jens Schoustrup, sæbefabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 11/Stranden 11*
1756 Langebrogade 18, Lille Torvegade 18*
1806 Brogade 15, Lille Torvegade 15*

Husnumre
1859 Brogade 12/Lille Torvegade 11
1901 Brogade 12/Torvegade 11

Matr.nr. 16 †

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 B)
1806 16
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1806 Christensen & Sønners & Harboes pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Ved Langebro 11/Stranden 11*
1756 Langebrogade 11
1806 Brogade 16

Husnumre
1859 Brogade 10

Matr.nr. 17 †

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 17 (del af, senere betegnet 1756 17 A)
1806 17
1844 Delt i 17 A og 17 B

Ejere
1689 Johannes moch
1756 Peter Boertmand og Interessenter
1806 Brogades Sukker-Raffinaderi

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 11/Stranden 11*
1756 Langebrogade 17, Lille Torvegade 17*
1806 Brogade 17, Lille Torvegade 17*

Matr.nr. 17 A †

Matrikel
1844 Parcel af 1806 17
1891 Herfra separeret 443
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1844 Brogade 17 A/Lille Torvegade 17 A*

Husnumre
1859 Brogade 8/Lille Torvegade 7
1891 Lille Torvegade 7
1901 Torvegade 7

Matr.nr. 17 B †

Matrikel
1844 Parcel af 1806 17
1938 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1844 Brogade 17 B/Lille Torvegade 17 B*

Husnumre
1859 Lille Torvegade 5
1901 Torvegade 5

Matr.nr. 18 †

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 16
1806 18
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Johannes Moch
1756 Gotfried Berger, tømrermester
1806 Harboe, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 11/Stranden 11*
1756 Langebrogade 16
1806 Brogade 18

Husnumre
1859 Brogade 6

Matr.nr. 19 †

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 15
1806 19
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Johannes Moch
1756 Michael Klauen, drejer
1806 Peter Floor, snedkermester

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 11/Stranden 11*
1756 Langebrogade 15/Lille Torvegade 15*
1806 Brogade 19, Lille Torvegade 19*

Husnumre
1859 Brogade 4, Lille Torvegade 3
1901 Brogade 4, Torvegade 3

Matr.nr. 20 †

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 14
1806 20
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Johannes Moch
1756 Det Vestindiske Kompagnis pakhus
1806 Grev Schimmelmanns pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 11/Stranden 11*
1756 Langebrogade 14/Imod Vandet 14*/Lille Torvegade 14*
1806 Brogade 20/Lille Torvegade 20*

Husnumre
1859 Brogade 2/Christianshavns Kanal 1/Lille Torvegade 1
1901 Brogade 2/Torvegade 1

Matr.nr. 21 †

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 17 (del af, senere betegnet 1756 17 C)
1806 21
1938 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johannes Moch
1756 Peter Boertmand & Interessenter
1806 Andr. Schreibers pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro/Stranden 11*
1756 Langebrogade 17/Lille Torvegade 17*
1806 Lille Torvegade 21

Husnumre
1859 Lille Torvegade 9
1901 Torvegade 9

Matr.nr. 22

Matrikel
1689 13 (del af) og 1689 14 (del af) og ikke taxeret areal
1756 23 (del af), 1756 24, 1756 25, 1756 22 (del af, senere betegnet 1756 22 B, 1689/14, del af) og 1756 103 (del af, 1689/13, del af)
1757 På Christian Geddes kvarterkort er 22 betegnet 22 B, og 103 betegnet 103 I
1806 22
1958 Hertil henlagt 133 A 3 og 495
1999 Herfra separeret 587
2008 22

Ejere
1689 13: Johan Moth. – 14: Frederik Møller
1756 22: Det Vestindiske og Guinesiske Kompagnis Plads. – 23: Johan Paul Dupaget, sporgmester. – 24-25: Det Vestindiske og Guinesiske Kompagni. – 103: Den Tyske Kirkes Plads
1806 Konferensråd Fabritius von Tengnagels skibsværft
2008 A T P Fonds - Ejendomme

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 13/Kongensgade 13*/Sofiegade 13*. – Strandgade 14/Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Strandgade 22*/Imod Vandet 22. – Strandgade 23. – Strandgade 24/Til Vandet 24. – Imod Vandet 25. – Kongensgade 103
1806 Strandgade 22

Husnumre
1859 Strandgade 1
2008 Knippelsbrogade 3-5/Nicolai Eigtveds Gade 2-38/Strandgade 3

Opførelsesår
1999-2001 (Kuas) af arkitekt Henning Larsen for Nordea

Matr.nr. 23 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 22 (del af, senere betegnet 1756 22 A)
1806 23
1902 Delt i 493, 494 og 495

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Det Vestindiske og Guineiske Kompagni
1806

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Strandgade 22
1806 Strandgade 23

Husnumre
1859 Strandgade 5

Matr.nr. 24 †

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 21
1806 24
1938 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johannes Moch
1756 Mathias Christopher Smidt
1806 Joh. Hagemann

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 11/Stranden 11*
1756 Strandgade 21/Lille Torvegade 21*
1806 Strandgade 24*/Lille Torvegade 24*

Husnumre
1859 Lille Torvegade 15/Strandgade 13
1901 Strandgade 13/Torvegade 15

Matr.nr. 25 †

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 20
1806 25
1938 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johannes Moch
1756 Jens Jespersen Ruus, skomager
1806 Søren Erichsen

Matrikulære husnumre
1689 Ved Lange Bro 11/Stranden 11*
1756 Strandgade 20
1806 Strandgade 25

Husnumre
1859 Strandgade 15

Matr.nr. 26 †

Matrikel
1689 18
1756 46 (del af)
1806 26
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere
1689 Arvingerne efter generaladmiral Adeler
1756 Niels Andersen, bryggersvend
1806 Niels Nielsen, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 18
1756 Strandgade 46/Strandgade 46*
1806 Strandgade 26/Brogade 26*

Husnumre
1859 Brogade 27/Strandgade 19

Matr.nr. 27 †

Matrikel
1689 24 og 1689 19 (del af), 1689 (del af) 20 og 1689 23 (del af)
1756 49 (del af, 1689/23, del af, og 1689/24) og 1756 47 (del, af, 1689/19, del af) og 1756 48 (del af, 1689/20, del af)
1806 27
1840 Sammenlagt med 1806 28 og 1806 29, til: 27, 28 & 29

Ejere
1689 19: Dreier, schoutbynacht. – 20: Peder Hansen, sæbesyder. – 23: Brechling, assessor. – 24: Henrik Müller, rentemester
1756 47: Peder Heggelunds enke. – 48-49: Det Danske Asiatiske Kompagni
1806 Det Asiatiske Kompagni

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 19, 20, 23 og 24
1756 Strandgade 47-48. – Imod Havnen 48-49/Imod Vandet 48-49*/Strandgade 48-49*
1806 Strandgade 27

Matr.nr. 27, 28 & 29 (fra 1953: 27)
Asiatisk Plads

Matrikel
1840 Sammensat af 1806 27, 1806 28 og 1806 29
1953 Betegnet 27 (nyt nummer)
1982 Hertil henlagt 1806 1 og 2 (del af)
2008 27

Ejere
2008 Slots- Og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1840 Strandgade 27, 28 & 29

Husnumre
1859 Strandgade 21-25
1982 Asiatisk Plads 2, Standgade 21-27 (Kraks Vejviser 1983)
2008 Asiatisk Plads 2, Strandgade 25

Opførelsesår
Kontorbygningen 1738-39 af arkitekt Philip de Lange muligvis efter tegninger af Felix Dusart for Asiatisk Kompagni. Ombygget i 1970’erne, - Pakhuset: 1781. Ombygget i 1970’erne . – Eigtveds Pakhus: 1748-50. Ombygget 1918 og i 1970’erne (Historiske huse). – Kontorfløjene mod Torvegade: 1977-80 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen for Udenrigsministeriet (Weilbach)

Matr.nr. 28 †

Matrikel
1689 23 (del af)
1756 47 (del af), 1756 48 (del af) og 1756 49 (del af)
1806 28
1840 Sammenlagt med 1806 27 og 1806 29, til: 27, 28 & 29

Ejere
1689 Beching, assessor
1756 47: Peder Heggelunds enke. – 48-49: Det Danske Asiatiske Kompagni
1806 Det Asiatiske Kompagni

Matrikulære husnumre
1689 Stranden og Fortovet 23/Sankt Annæ Gade 23*
1756 Strandgade 47-49
1806 Strandgade 28

Matr.nr. 29 †

Matrikel
1689 19 (del af), 1689 20 (del af), 1689 23 (del af) og 1689 24 (del af)
1756 47 (del af, 1689/19, del af), 1756 48 (del af, 1689/20, del af) og 1756 49 (del af, 1689/23, del af, og 1689/24, del af)
1806 29
1840 Sammenlagt med 1806 27 og 1806 28, til: 27, 28 & 29

Ejere
1689 19: Dreyer, schoubynacht. – 20: Peder Hansen, sæbesyder. – 21: Peter Vinberg, brygger. – 22: Bernt Thommesen, brygger. – 23: Brechling, assessor
1756 47: Peder Heggelunds enke. – 48-49: Det Danske Asiatiske Kompagni
1806 Det Asiatiske Kompagni

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 19-20, Fortovet 19-20*. – Strandgade 21-22, Fortovet 21-22*, Kongensgade 21-22*. – Stranden og Fortovet 23/Sankt Annæ Gade 23*
1756 Strandgade 47-48. – Strandgade 49/Imod Havnen 49*/Imod Vandet 49*
1806 Strandgade 29

Matr.nr. 30
Gammel Dok Pakhus

Matrikel
1689 29 og 1689 28 (del af)
1756 50
1806 30
1997 Herfra separeret 584
2007 Herfra separeret 582
2008 30

Ejere
1689 28: Nikolaj Jansen, assessor. – 29: Arv, assessor
1756 Hans Kongelige Majestæts dok
1806 Den kongelige dok
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 28, Fortovet 28*/Bådsmandsstræde 28*/Kongensgade 28*. - Bådsmandsstræde mod Stranden 29/Stranden eller Reviren 29*
1756 Strandgade 50/Til Vandet 50
1806 Strandgade 30

Husnumre
1859 Strandgade 27
2008 Strandgade 27

Opførelsesår
Pakhuset: 1882-83 af arkitekt H. C. Scharling. Ombygget 1920 for De Forenede Oplagspladser og Værfter i Kjøbenhavn (De Forenede Handels- og Oplagspladser A/S) (Historiske huse)

Matr.nr. 31 †

Matrikel
1689 31
1756 51
1806 31
<1852 Delt i 31 A og 31 B

Ejere
1689 Johan Christensen, brygger
1756 Hans Kongelige Majestæts grynmølle
1806 Den Danske Manufakturhandels Pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 31/Gaden mod Stranden 31*/Et nyt anlagt Stræde 31*
1756 Strandgade 51/Bådsmandsstræde 51*/Til Vandet 51*
1806 Strandgade 31

Matr.nr. 31 A †

Matrikel
<1852 Parcel af 1806 31
>1859 Henlagt til 31 B

Ejere

Matrikulære husnumre
<1852 Strandgade 31 A

Husnumre
1859 Strandgade uden nummer

Matr.nr. 31 B (senere 31)

Matrikel
<1852 Parcel af 1806 31
>1859 Hertil henlagt 31 A, og matriklen herefter betegnet 31 (nyt nummer)
1963 Hertil henlagt 418
2008 31

Ejere
2008

Matrikulære husnumre
1852><1859 Strandgade 31 B

Husnumre
1859 Strandgade uden nummer
2008 Strandgade 29

Opførelsesår
1965 (Kuas) af arkitekt Jørgen Buschardt for Atomenergikommissionen

Matr.nr. 32
Wilders Plads

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 52 (del af, senere betengnt 52 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 52 E
1806 32
1907 Herfra separeret 508
2008 32

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Agent Biørns dødsbo
1806 Det Asiatiske Kompagnis Plads
2008 Wilders Plads Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Imod Holmen 52/Til Kanalen 52*/Vandet mod Volden 52*
1806 Wilders Plads 32

Husnumre
1859 Wilders Plads uden nummer
1907 Wilders Plads uden nummer
2008 Strandgade 52-56, 66 og 70, Wilders Plads 1-15, 2, 6-8

Opførelsesår
Hovedbygningen: Før 1741. Ombygget i 1800-tallet. – Gavlkvisthuset: 1730’erne. – Pakhuset: 1761-64 af arkitekt J. C. Conradi for Carl Wilder (Historiske huse)

Matr.nr. 33 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 52 (del af, senere betegnet 1756 52 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 52 F (del af)
1806 33
1806 Delt i 33 A, 33 B, 33 C og 33 D

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Agent Biørns dødsbo
1806 Konferensråd Ryberg og Interessenter

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Imod Holmen/Til Kanalen/Vandet mod Volden
1806 Krøyers Plads

Matr.nr. 33 (nyt nummer)
Krøyers Plads, Grønlandske Handels Plads

Matrikel
1883 Sammensat af 33 A, 33 B, 33 C og 33 D
2003 Herfra separeret 625 og 626
2004 Herfra separeret 659
2008 33

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Husnumre
1883 Krøyers Plads uden husnummer
2003 Strandgade 100
2008 Strandgade 100

Opførelsesår
1966 (Kuas)

Matr.nr. 33 A †

Matrikel
1806 Parcel af 1806 33
1883 Sammenlagt med 33 B, 33 C og 33 D, til: 33 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Krøyers Plads

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer

 

Matr.nr. 33 B †

Matrikel
1806 Parcel af 1806 33
1883 Sammenlagt med 33 A, 33 C og 33 D, til: 33 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Krøyers Plads

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer

Matr.nr. 33 C †

Matrikel
1806 Parcel af 1806 33
1883 Sammenlagt med 33 A, 33 B og 33 D, til: 33 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Krøyers Plads

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer

Matr.nr. 33 D †

Matrikel
1806 Parcel af 1806 33
1883 Sammenlagt med 33 A, 33 B og 33 C, til: 33 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Krøyers Plads

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer

Matr.nr. 34 †
Grønlandske Handels Plads

Matrikel
1689 Ikke taxteret
1756 52 (del af, senere betegnet 1756 52 C)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 52 F (del af)
1806 34
1951 Henlagt til 33 (nyt nummer) og overgået til umatrikuleret havneareal

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Det Almindelige Handelskompagni
1806 Grønlandske Handels Plads

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Imod Holmen på de to andre sider
1806 Grønlandske Handels Plads

Husnumre
1859 Uden gadenavn og nummerangivelse

Matr.nr. 35 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 53
1806 35
1850 Delt i 35 A og 35 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Agent Biørns Enkefrues gård
1806 Unions Sukkerraffinaderi

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Strandgade 53/Bådsmandsstræde 53*/Kanalen 53*/Kongensgade 53*
1806 Strandgade 35/Bådsmandsstræde 35*/Kongensgade 35*

Matr.nr. 35 A †

Matrikel
1850 Parcel af 1806 35
1856 Delt i 35 A 1 og 35 A 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1850 Strandgade 35 A/Bådsmandsstræde 35 A*, Christianshavns Kanal 35 A*

Matr.nr. 35 A 1 †

Matrikel
1856 Parcel af 35 A
1866 Herfra separeret 408
1867 Hertil henlagt 408
1962 Herfra separeret 547
1989 Betegnet 566

Ejere

Matrikulære husnumre
1856 Strandgade 35 A 1/Bådsmandsstræde 35 A 1*/Christianshavns Kanal 35 A 1*

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 1/Strandgade 46, Christianshavns Kanal uden nummer
1866 Strandgade 46
1962 Bådsmandsstræde 3/Strandgade 46

Opførelsesår
Hjørnebygningen: 1734 af købmand Andreas Bjørn. Ombygget 1851-52. – Portbygningen 1734. Ombygget 1804 og 1851-52. – Fløjen mod Bådsmandsstræde: Før 1741. Ombygget før 1761

Matr.nr. 35 A 2 †

Matrikel
1856 Parcel af 35 A
1989 Betegnet 567

Ejere

Matrikulære husnumre
1856 Bådsmandsstræde 35 A 2/Wildersgade 35 A 2*/Kanalen 35 A 2*

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 3

Matr.nr. 35 B †

Matrikel
1850 Parcel af 1806 35
1852 Delt i 35 B 1 og 35 B 2

Ejere
Gader & numre
1850 Strandgade 35 B/Kanalen 35 B*

Matr.nr. 35 B 1 †

Matrikel
1852 Parcel af 35 B
1989 Betegnet 568

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Strandgade 35 B 1

Husnumre
1859 Strandgade 48

Matr.nr. 35 B 2 †

Matrikel
1852 Parcel af 35 B
1989 Betegnet 569

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Strandgade 35 B 2/Kanalen 35 B 2*

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 50

Matr.nr. 36
Irgens Gård

Matrikel
1689 28 (del af)
1756 45
1806 36
2008 36

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Peter Borre, grosserer
1806 Den kongelige Artillerikaserne
2008 E/F Irgensgaard Matr Nr. 36

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 28/Baadsmandsgade 28*/Kongensgade 28*
1756 Strandgade 45/Bådsmandsstræde 45*/Kongensgade 45
1806 Strandgade 36/Bådsmandsstræde 36*/Kongensgade 36*

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 2/Strandgade 44/Wildersgade 59
2008 Strandgade 44

Opførelsesår
Mellem 1751 og 1783 af tobaksfabrikant Peter Borre. Ombygget 1790-92 (Historiske huse)

Matr.nr. 37

Matrikel
1689 27
1756 44
1806 37
2008 37

Ejere
1689 Hans Andersen Normand
1756 Mathias Larsen Hald, tømmersvend
1806 Jens Viby
2008 E/F Strandgade 42 - 42 A

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 27
1756 Strandgade 44
1806 Strandgade 37

Husnumre
1859 Strandgade 42
2008 Strandgade 42

Opførelsesår
Før 1737. Ombygget 1788 og 1882 (Historiske huse)

Matr.nr. 38 †

Matrikel
1689 26 (del af)
1756 43 (del af, senere betegnet 1756 43 B)
1806 38
1820 Delt i 38 A og 38 B

Ejere
1689 Niels Sørensen, brygger
1756 Johan Jensen, rebslager
1806 Tuschier, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 26
1756 Strandgade 43
1806 Strandgade 38

Matr.nr. 38 A

Matrikel
1820 Parcel af 1806 38
2008 38 A

Ejere
2008

Matrikulære husnumre
1820 Strandgade 38 A

Husnumre
1859 Strandgade 40
2008 Strandgade 40

Opførelsesår
1765 for blokkedrejer Johannes Ambrosius. Ombygget før 1804 og før 1845 (Historiske huse)

Matr.nr. 38 B

Matrikel
1820 Parcel af 1806 38
1820 Sammenlagt med 39 & 77, til: 38 B, 39 & 77

Matr.nr. 38 B, 39 & 77 (fra 1953: 38 B)

Matrikel
1820 Sammensat af 38 B og 39 & 77
1909 Herfra separeret 510
1953 Betegnet 38 B (nyt nummer)
2008 38 B

Ejere
2008 Droob Aps

Matrikulære husnumre
1820 Strandgade 38 B, 39 & 77, Kongensgade 38 B, 39 & 77

Husnumre
1859 Strandgade 38, Wildersgade 55
1909 Strandgade 38
2008 Strandgade 38

Opførelsesår
Sandsynligvis 1688. Ombygget 1908 (Historiske huse)

Matr.nr. 39 †

Matrikel
1689 26 (del af)
1756 43 (del af, senere betegnet 1756 43 A)
1806 39
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 77, til: 39 & 77

Ejere
1689 Niels Sørensen, brygger
1756 Johan Jensen, rebslager
1806 Anton Toxværd, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 26
1756 Strandgade 43
1806 Strandgade 39

Matr.nr. 39 & 77 †

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 39 og 1806 77
1820 Sammenlagt med 38 B, til: 38 B, 39 & 77

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Strandgade 39, Kongensgade 39*

Matr.nr. 40
Niels Brocks Gård

Matrikel
1689 25
1756 42
1806 40
1915 Hertil henlagt 41 B og 1806 75
1916 Herfra separeret 514
2008 40

Ejere
1689 Peder Møller, magister
1756 Lund, etatsråd
1806 N. B. Sommerfeldt
2008 E/F Strandgade 36

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 25
1756 Strandgade 42
1806 Strandgade 40

Husnumre
1859 Strandgade 36
1915 Sankt Annægade 3/Strandgade 36, Wildersgade 51
1916 Strandgade 36, Wildersgade 51
2008 Strandgade 36, Wildersgade 51

Opførelsesår
Strandgade 36: 1780. Senere ombygget. – Wildersgade 51: 1780. Senere ombygget (Historiske huse)

Matr.nr. 41 †

Matrikel
1689 24 (del af)
1756 41
1806 41
1856 Delt i 41 A og 41 B

Ejere
1689 Isak Bowkes, skipper
1756 Dahldoph, kasserer
1806 Jakob Thostrup, kaptajn, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 24/Sankt Annæ Gade 24*
1756 Strandgade 41/Sankt Annæ Gade 41*
1806 Strandgade 41/Sankt Annæ Gade 41*

Matr.nr. 41 A
Topps Gård, Brydes Gård

Matrikel
1856 Parcel af 1806 41
2008 41 A
Ejere
2008 Ejerforeningen Brydes Gaard

Matrikulære husnumre
1856 Strandgade 41 A/Sankt Annæ Gade 41 A*

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 1/Strandgade 34
2008 Sankt Annæ Gade 1/Strandgade 34

Opførelsesår
Sandsynligvis før 1730. Ombygget 1806 og ca. 1913 (Historiske huse)

Matr.nr. 41 B †

Matrikel
1856 Parcel af 1806 41
1915 Henlagt til 1806 40

Ejere

Matrikulære husnumre
1856 Sankt Annæ Gade 41 B

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 3

Matr.nr. 42
Mikkel Vibes Gård

Matrikel
1689 23 (del af)
1756 40 (del af, senere betegnet 1756 40 A)
1806 42
2008 42

Ejere
1689 Brechling, assessor
1756 Svend Svendsen, ekvipagemester
1806 Peder Simonsen, blokkedrejer
2008 E/F Strandgade 32/Adv C Hooge

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 23, Sankt Anna Gade 23*
1756 Strandgade 40/Sankt Annæ Gade 40
1806 Strandgade 42/Sankt Annæ Gade 42*

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 2/Strandgade 32
2008 Strandgade 32

Opførelsesår
1620’erne af Mikkel Vibe. Ombygget i 1830’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 43 †

Matrikel
1689 22 (del af)
1756 39
1806 43
1909 Hertil henlagt 1806 72
1943 Henlagt til 413

Ejere
1689 Lars Espensen
1756 Peder Nielsen Trie, brygger
1806 Johan David Vogel, brygger og grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 22, Store Kongensgade 22*
1756 Strandgade 39/Kongensgade 39*/Sankt Annæ Gade 39*
1806 Strandgade 43

Husnumre
1859 Strandgade 30
1909 Strandgade 30, Wildersgade 43

Matr.nr. 44 †

Matrikel
1689 21
1756 38
1806 44
1934 Henlagt til 413

Ejere
1689 Peter Vinberg, brygger
1756 Jacob Italiender Benmjamins
1806 Jacob Italiender

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 21, Store Kongensgade 21*
1756 Strandgade 38, Kongensgade 38*
1806 Strandgade 44, Kongensgade 44*

Husnumre
1859 Strandgade 28/Wildersgade 41

Matr.nr. 45
Behagens Gård

Matrikel
1689 19 (del af) og 1689 20 (del af)
1756 36 (1689/19) og 1756 37 (1689/20)
1806 45
1870 Herfra separeret 413
2008 45

Ejere
1689 19: Dreier, schoutbynacht. – 20: Peder Hansen, sæbesyder
1756 36: Hegelund, madame. – 37: Frederik Holmsted, etatsråd
1806 Det forrige Behagenske Sukkerraffinaderi
2008 Tandlæge Jette Andersson APS

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 19. – Strandsgade 20/Store Kongensgade 20*
1756 Strandgade 36. – Strandgade 37/Kongensgade 37*
1806 Strandgade 45, Kongensgade 45*

Husnumre
1859 Strandgade 26/Wildersgade 39
1870 Strandgade 70
2008 Strandgade 26

Opførelsesår
Før 1635. Ombygget 1769 og 1874 (Historiske huse)

Matr.nr. 46

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 35 (del af, senere betegnet 1756 35 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 35 C
1806 46
2008 46

Ejere
1689 Arvingerne efter generaladmiral Adeler
1756 Høyer, generalkrigskommissær
1806 Niels Brock Hansen, grosserer
2008 E/F Strandgade 24

Matrikulære husnumre
1689 Strandgaden 18/Store Kongensgade 18*
1756 Strandgaden 35
1806 Strandgade 46

Husnumre
1859 Strandgade 24
2008 Strandgade 24

Opførelsesår
Før 1635. Ombygget 1748 (Historiske huse)

Matr.nr. 47
Cort Adelers Gård

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 35 (del af, senere betegnet 1756 35 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 35 D
1806 47
2008 47

Ejere
1689 Arvingerne efter generaladmiral Adeler
1756 Johan Frederik Becker
1806 Rabe Holm, kommerceraad, grosserer
2008 Hanne Lassen

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 18, Store Kongensgade 18*
1756 Strandgaden 35
1806 Strandgade 47

Husnumre
1859 Strandgade 22
2008 Strandgade 22

Opførelsesår
Før 1635. Ombygget ca. 1670, 1743, 1770 1812 og 1927 (Historiske huse)

Matr.nr. 48 †

Matrikel
1689 17
1756 34
1806 48
1931 Hertil henlagt 1806 49, 1806 50, 1806 66, 1806 67, 1806 68, 1806 107, 1806 108, 1806 109 og 1806 110
1931 Herfra separeret 527
1932 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Mortensen, skipper
1756 Jesper Rohde og Jacob Ravnstrup
1806 Jacob Thorsberg, vinhandler

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 17
1756 Strandgade 34
1806 Strandgade 48

Husnumre
1859 Strandgade 20

Matr.nr. 49 †

Matrikel
1689 16 (del af)
1756 33
1806 49
1931 Henlagt til 1806 48

Ejere
1689 Arvingerne efter Maria, enke efter Karel van Mandern
1756 Abraham Buck, skomager
1806 Fick, madam, nålemager

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 16/Lille Torvegade 16*
1756 Strandgade 33
1806 Strandgade 49

Husnumre
1859 Strandgade 18

Matr.nr. 50 †

Matrikel
1689 16 (del af)
1756 32
1806 50
1931 Henlagt til 1806 48

Ejere
1689 Arvingerne efter Marie, enke efter Karel van Mandern
1756 Mads Sørensen Obye, hyrekudske
1806 Poul Holst, høker

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 16/Lille Torvegade 16*
1756 Strandgade 32/Lille Torvegade 32*
1806 Strandgade 50/Lille Torvegade 50*

Husnumre
1859 Lille Torvegade 17/Strandgade 16
1901 Strandgade 16/Torvegade 17

Matr.nr. 51
Den Rodske Gård

Matrikel
1689 15 (del af)
1756 31
1806 51
2008 51

Ejere
1689 Anders Svendsen, bry gger
1756 Rasmus Rohde, vintapper
1806 Jacob Kaarsberg, vinhandler
2008 E/F Den Rohdeske Gaard (E 33)

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 15/Lille Torvegade 15*
1756 Strandgade 31/Lille Torvegade 31*
1806 Strandgade 51/Lille Torvegade 51*

Husnumre
1859 Lille Torvegade 20/Strandgade 14
1901 Torvegade 20/Strandgade 14
2008 Strandgade 14

Opførelsesår
Før 1728. Ombygget 1785 og 1792 (Historiske huse)

Matr.nr. 52 †

Matrikel
1689 15 (del af)
1756 30
1806 52
1869 Sammenlagt med 1806 65, til: 52 & 65

Ejere
1689 Anders Svendsen, brygger
1756 Laurids Madsen
1806 Christian Aars, kaptajn, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 15/Lille Torvegade 15*
1756 Strandgade 30
1806 Strandgade 52

Husnumre
1859 Strandgade 12

Matr.nr. 52 & 65 (fra 1953: 52)
Jennows Gård

Matrikel
1869 Sammensat af 1806 52 og 1806 65
1953 Betegnet 52 (nyt nummer)
2008 52

Ejere
2008 Matr.Nr.52 Christianshavns Kvart.

Husnumre
1869 Strandgade 12, Wildersgade 21
2008 Strandgade 12, Wildersgade 21

Opførelsesår
Før 1702 af brygger Jacob Byssing. Ombygget 1792 og 1875 (Historiske huse)

Matr.nr. 53
J. B. Schottmanns Gård

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 29
1806 53
2008 53

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Christen Rasmussen, grovsmed
1806 Schottmann, madam, murermester
2008 E/F Strandgade 10

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Lille Kongensgade 14*/Sofiegade 14
1756 Strandgade 29
1806 Strandgade 53

Husnumre
1859 Strandgade 10
2008 Strandgade 10

Opførelsesår
1660’erne. Ombygget før 1731, efter 1768, mellem 1770 og 1776 (Historiske huse)

Matr.nr. 54

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 28
1806 54
2008 54

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Grøngård, rådmand
1806 Jacob Holm
2008 E/F Strandgade 8 A - E

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Lille Kongensgade 14*/Sofiegade 14
1756 Strandgade 28
1806 Strandgade 54

Husnumre
1859 Strandgade 8
2008 Strandgade 8

Opførelsesår
Før 1731. Ombygget mellem 1756-1773 og ca. 1839 (Historiske huse)

Matr.nr. 55 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 27
1806 55
1853 Delt i 55 A, 55 B og 55 C

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Christian, greve af Reventlow, geheimeråd
1806 Fenger, madam

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Lille Kongensgade 14*/Sofiegade 14
1756 Strandgade 27, Kongensgade 27*
1806 Strandgade 55, Kongensgade 55*

Matr.nr. 55 A
Lehns Gård, Tordenskjolds Gård

Matrikel
1853 Parcel af 1806 55
2008 55 A

Ejere
2008 A/B Tordenskjolds Gaard

Matrikulære husnumre
1853 Strandgade 55 A, Kongensgade 55 A

Husnumre
1859 Strandgade 6, Wildersgade 11
2008 Strandgade 6, Wildersgade 11

Opførelsesår
Ca. 1703. Ombyggtet 1857-58 (Historiske huse)

Matr.nr. 55 B

Matrikel
1853 Parcel af 1806 55
1929 Hertil henlagt 55 C
2008 55 B

Ejere
2008 C.W. Obel Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1853 Kongensgade 55 B

Husnumre
1859 Wildersgade 9
1929 Strandgade 4, Wildersgade 7-9
2008 Strandgade 4

Opførelsesår
Strandgade 4: 1783 af agent Bertel Madsen. Ombygget 1874. – Strandgade 4 B: Før 1699. Ombygget 1783, i 1789 og begyndelsen af 1800-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 55 C †

Matrikel
1853 Parcel af 1806 55
1929 Henlagt til 55 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Kongensgade 55 C

Husnumre
1859 Wildersgade 7
1929 Strandgade 4, Wildersgade 7

Matr.nr. 56 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 26
1806 56
1929 Henlagt til 55 B

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Johan Paul Dupaget, sprogmester
1806 Anders Kyhn, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Lille Kongensgade 14*/Sofiegade 14
1756 Strandgade 26
1806 Strandgade 56

Husnumre
1859 Strandgade 4

Matr.nr. 57 †

Matrikel
1689 13 (del af) og 1689 14 (del af) samt ikke taxeret areal
1756 23 (del af, 1689/14, del af), 1756 24 (tidligere ikke taxeret), 1756 25 (del af, 1689/13) og 1756 103 (del af, 1689/13, del af)
1806 57
1835 Sammenlagt med 60 B, til: 57 & 60 B

Ejere
1689 13: Angiveligt tilhørende Johan Moth. – 14: Frederik Møller
1756 23: Johan Paul Dupaget, sprogmester. – 24-25: Det Vestindisk og Guinesiske Kompagni. – 103:
1806 Frederiks Tyske Kirke

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 13/Lille Kongensgade 13*/Sofiegade 13*. - Strandgade 14/Lille Kongensgade 14*/Sofiegade 14
1756 Strandgade 23. – Strandgade 24/Til Vandet 24*. – Imod Vandet 25. – 103: Kongensgade 103
1806 Strandgade 57, Kongensgade 57*

Matr.nr. 57 & 60 B
Christianskirken

Matrikel
1835 Sammensat af 1806 57 og 60 B
1902 Herfra separeret 492
1926 Hertil henlagt 1806 59
2008 57

Ejere
2008 Christians Sogn Menighedssamfund

Matrikulære husnumre
1835 Strandgade 57 & 60 B, Kongensgade 57 & 60 B*

Husnumre
1859 Strandgade 2, Wildersgade 3
1926 Strandgade 2, Wildersgade 1
2008 Strandgade 1-2 (!)

Opførelsesår
1755-59 af arkitekt Nikolaj Eigtved. Spiret 1761 af arkitekt G. D. Anthon (Trap 5)

Matr.nr. 58 †

Matrikel
1689 13 (del af)
1756 103 (del af, senere betegnet 1756 103 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 103 K
1806 58
1923 Henlagt til 405

Ejere
1689 Johan Moth, sekretær
1756 von Osten
1806 Svend Jensen, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 13/Kongensgade 13*/Sofiegade 13*
1756 Kongensgade 103
1806 Strandgade 58

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn eller husnummer

Matr.nr. 59 †

Matrikel
1689 13 (del af)
1756 103 (del af, senere betegnet 1756 103 C)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 103 H
1806 59
1925 Herfra separeret 520
1926 Henlagt til 57 & 60 B

Ejere
1689 Angiveligt Johan Moth
1756
1806 Kongelig majestæts pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 13/Lille Kongensgade 13*/Sofiegade 13*
1756 Kongensgade 103
1806 Kongensgade 59

Husnumre
1859 Wildersgade 1

Matr.nr. 60 †

Matrikel
1689 13 (del af)
1756 103 (del af, senere betegnet 1756 103 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 103 L (umatrikuleret del af Kongensgades, nuværende Wildersgades, forlængelse)
1806 60
1835 Delt i 60 A og 60 B

Ejere
1689 Angiveligt Johan Moth
1756
1806 Frederiks Tyske Kirkes præstebolig

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 13/Lille Kongensgade 13*/Sofiegade 13*
1756 Kongensgade 103
1806 Kongensgade 60

Matr.nr. 60 A

Matrikel
1835 Parcel af 1806 60
2008 60 A

Ejere
2008 C.W. Obel Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1835 Kongensgade 60 A

Husnumre
1859 Wildersgade 5
2008 Wildersgade 7

Opførelsesår
2000 (Kuas)

Matr.nr. 60 B †

Matrikel
1835 Parcel af 1806 60
1835 Sammenlagt med 1806 57, til: 57 & 60 B

Matr.nr. 61

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 102
1806 61
2008 61

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Peder Jensen Holm, skibstømmermand
1806 Jørgen Kruuse, høker
2008 Bente Hessellund Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Lille Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Kongensgade 102
1806 Kongensgade 61

Husnumre
1859 Wildersgade 13
2008 Wildersgade 13

Opførelsesår
Før 1707. Senere ombygget, senest i 1905 (Historiske huse)

Matr.nr. 62

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 101
1806 62
2008 62

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Even Isaksen, skrædder
1806 C. M. Tychsen, klædekræmmer
2008 Wildersgade 15 APS

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Lille Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Kongensgade 101
1806 Kongensgade 62

Husnumre
1859 Wildersgade 15
2008 Wildersgade 15

Opførelsesår
1778. Ombygget mellem 1838 og 1849 (Historiske huse)

Matr.nr. 63

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 100
1806 63
2008 63

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Lars Hansen, islandsk arbejdskarl
1806 Schottmann, madam
2008 Petersgaard Gods V/Peter Iuel

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Lille Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Kongensgade 100
1806 Kongensgade 63

Husnumre
1859 Wildersgade 17
2008 Wildersgade 17

Opførelsesår
Før 1689. Senere ombygget, senest 1853-54 (Historiske huse)

Matr.nr. 64

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 99
1806 64
2008 64

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Rasmus Pedersen, arbejdskarl
1806 Jens Sneeberg, torvemester
2008 Gunnar Rody Hollender

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Lille Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Kongensgade 99
1806 Kongensgade 64

Husnumre
1859 Wildersgade 19
2008 Wildersgade 19

Opførelsesår
1787-88 (Historiske huse)

Matr.nr. 65 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 98
1806 65
1869 Forenet med 1806 52

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Jon Andersen, øltapper
1806 Christian Aars, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Lille Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Kongensgade 98
1806 Kongensgade 65

Husnumre
1859 Wildersgade 21

Matr.nr. 66 †

Matrikel
1689 52
1756 71
1806 66
1931 Henlagt til 1806 48

Ejere
1689 Laurids Larsen, skrædder
1756 Jacob Køhlers enke
1806 Engelbrecht Myhre, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 52
1756 Kongensgade 71
1806 Kongensgade 66

Husnumre
1859 Wildersgade 27

Matr.nr. 67 †

Matrikel
1689 63 (del af)
1756 70
1806 67
1931 Henlagt til 1806 48

Ejere
1689 Christen Bysing, bager
1756 Hans Lys, slagter
1806 R. Hoffmann

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 63, Store Kongensgade 63*
1756 Kongensgade 70
1806 Kongensgade 67

Husnumre
1859 Wildersgade 29

Matr.nr. 68 †

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 69
1806 68
1931 Henlagt til 1806 48

Ejere
1689 Arvingerne efter generaladmiral Adeler
1756 Christen Jensen Rohde, undermester
1806 Jens Schals

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 18, Store Kongensgade 18*
1756 Kongensgade 69
1806 Kongensgade 68

Husnumre
1859 Wildersgade 31

Matr.nr. 69

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 68
1806 69
2008 69

Ejere
1689 Arvingerne efter generaladmiral Adeler
1756 Henrik Andersen, skipper
1806 Christian Hegelund, kaptajn
2008 Anthony Assefi

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 18, Store Kongensgade 18*
1756 Kongensgade 68
1806 Kongensgade 69

Husnumre
1859 Wildersgade 33
2008 Wildersgade 33

Opførelsesår
Før 1635. Ombygget før 1751, i 1829 og 1978-79 (Historiske huse)

Matr.nr. 70

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 67
1806 70
2008 70

Ejere
1689 Arvingerne efter generaladmiral Adeler
1756 Hans Riemand Thorsen, kaptajn
1806 Bøyesen, kaptajn
2008 Anna Lisa Hylten-Cavallius

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 18, Store Kongensgade 18*
1756 Kongensgade 67
1806 Kongensgade 70

Husnumre
1859 Wildersgade 35
2008 Wildersgade 35

Opførelsesår
Mellem 1717 og 1739. Ombygget 1770 og i 1856 (Historiske huse)

Matr.nr. 71

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 65 og 1756 66
1806 71
2008 71

Ejere
1689 Arvingene efter generaladmiral Adeler
1756 65-66: Jochum Lund, ankersmed
1806 Pedersen, kaptajn
2008 E/F Wildersgade 37

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 18, Store Kongensgade 18*
1756 Kongensgade 65 og 66
1806 Kongensgade 71

Husnumre
1859 Wildersgade 37
2008 Wildersgade 37

Opførelsesår
Mellem 1717 og 1739. Ombygget 1745, før 1751 og 1778 (Historiske huse)

Matr.nr. 72 †

Matrikel
1689 38
1756 64
1806 72
1909 Henlagt til 1806 43

Ejere
1689 Laurids Espensen
1756 Christen Christensen Hørbye
1806 Johan David Vogel

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 38
1756 Kongensgade 64
1806 Kongensgade 72

Husnumre
1859 Wildersgade 43

Matr.nr. 73 †

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 61
1806 73
1806 Uformelt sammenlagt med 148, til: 73 & 148

Ejere
1689 Hiort, kancelliråd
1756 Niels Bertelsen, favnesætter
1806 Jacob Thostrup

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 37/Sankt Annæ Gade 37*
1756 Kongensgade 61/Sankt Annæ Gade 61*
1806 Kongensgade 73/Sankt Annæ Gade 73*

Matr.nr. 73 & 148

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 73 og 1806 148
2008 73

Ejere
2008 Det Lille Palæ, Christianshavn APS

Matrikulære husnumre
1806 Sankt Annæ Gade 73 & 148, Kongensgade 73 & 148*

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 5/Wildersgade 47
2008 Sankt Annæ Gade 5

Opførelsesår
1840. Ombygget 1911 (Historiske huse)

Matr.nr. 74

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 59 og 1756 60
1806 74
2008 74

Ejere
1689 Hiort, kancelliråd
1756 59: Ernst Christophersen, skipper. – 60: Madam Cathrine, sal. Dahldorphs
1806 Niels Bruus
2008 Andelsboligforeningen Wildersgade

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 37/Sankt Annæ Gade 37*
1756 Kongensgade 59 og 60
1806 Kongensgade 74

Husnumre
1859 Wildersgade 49
2008 Wildersgade 49

Opførelsesår
1801 (Historiske huse)

Matr.nr. 75 †

Matrikel
1689 36 (del af)
1756 57 og 1756 58
1806 75
1915 Henlagt til 1806 40

Ejere
1689 Peder Møller, magister
1756 57: Jens Jørgensen, skipper. – 58: Adam Thomsen
1806 Sommerfeldts pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 36
1756 Kongensgade 57 og 58
1806 Kongensgade 75

Husnumre
1859 Wildersgade 51

Matr.nr. 76

Matrikel
1689 36 (del af)
1756 56
1806 76
2008 76

Ejere
1689 Peder Møller, magister
1756 Frost, madame
1806 Peter Brock
2008 E/F Thomas Overskous Hus

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 36
1756 Kongensgade 56
1806 Kongensgade 76

Husnumre
1859 Wildersgade 53
2008 Wildersgade 53

Opførelsesår
1776 (Historiske huse)

Matr.nr. 77 †

Matrikel
1689 35
1756 55
1806 77
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 39, til: 39 & 77

Ejere
1689 Lars Pedersen, smed
1756 Kaptajn Paul Jensens enke
1806 Andreas Bergmann, snedkermester

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 35
1756 Kongensgade 55
1806 Kongensgade 77

Matr.nr. 78

Matrikel
1689 32 (del af), 1689 33 (del af) og 1689 34 (del af)
1756 54
1806 78
2008 78

Ejere
1689 32: Peder Jensen, favnsætter. – 33: Arian Blauven, skipper. – 34: Aage Pedersen, brændevinsbrænder
1756 Hans Henrik Hansen, sæbesyder
1806 Aagesen, jomfru
2008 Andelsboligforening Wildersgade 57

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 32, 33 og 34
1756 Kongensgade 54
1806 Kongensgade 78

Husnumre
1859 Wildersgade 57
2008 Wildersgade 57

Opførelsesår
1888 (Matrikelregister)

Matr.nr. 79
Prinsesse Maries Hjem for gamle Sømænd og Sømænds Enker

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 126
1806 79
2008 79

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Agent Andreas Biørns dødsbo
1806 Kaptajn Christmas & Borchs pakhus
2008 Fonden for Sømandsboliger

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Overgaden neden Vandet 126/Bådsmandsstræde 126*/Kanalen 126*/Kongensgade 126*
1806 Kongensgade 79/Bådsmandsstræde 79*/Overgaden neden Vandet 79*

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 5
2008 Bådsmandsstræde 9-17/Christianshavns Kanal 8-12/Overgaden neden Vandet 53/Wildersgade 68-70

Opførelsesår
1878 af Johan Schrøder for Sømandsforeningen af 1856. Udvidet 1924 (Historiske huse)

Matr.nr. 80 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 127
1806 80
1891 Sammenlagt med 1806 82, 1806 83, 1806 149, 1806 150 og 151 & 152, til: 80, 149, 82, 83, 150, 151 & 152

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Hans Henrik Hansens pakhus
1806 Bügel & Comp.s pakhus
2008

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Kongensgade 127/Bådsmandsstræde 127*
1806 Kongensgade 80/Bådsmandsstræde 80*

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 4/Wildersgade 66

Matr.nr. 80, 149, 82, 83, 150, 151 & 152 (fra 1953: 80)
Wildersgades Kaserne

Matrikel
1891 Sammenlagt med 1806 82 og 1806 149, til: 80, 149, 82, 83, 150, 152 & 152
1953 Betegnet 80 (nyt nummer)
2008 80

Ejere
2008

Husnumre
1891 Bådsmandsstræde 4-6/Overgaden neden Vandet 49-51/Wildersgade 60-62
2008 Bådsmandsstræde 6/Overgaden neden Vandet 49-51/Wildersgade 60-62

Opførelsesår
Bådsmandsstræde 6: Mellem 1834-1857 for ankersmedemester Hans Caspersen. – Overgaden neden Vandet 49 A: 1800-tallet. – Overgaden neden Vandet 49 B: Ca. 1758 for købmand Jørgen Birch. Ombygget 1787. – Overgaden eden Vandet 51 A-B: 1761-62 for agent Peter Borre og Peter Fenger. – Wildersgade 60: 1803 af arkitekt J. H. Rawert og tømrermester Andreas Hallander for Krigsministeriet. – Wildersgade 62: 1813 (Historiske huse)

Matr.nr. 81

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 125
1806 81
2008

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Hans Henrik Hansens pakhus
1806 Bügel & Comp.s pakhus
2008

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Kongensgade 125
1806 Kongensgade 81

Husnumre
1859 Wildersgade 64
2008 Wildersgade 64-66

Opførelsesår
Før 1773. Ombygget ca. 1800 og i 1928 (Historiske huse)

Matr.nr. 82 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 124 (del af, senere betegnet 1756 124 B)
1806 82
1854 Sammenlagt med 1806 83, 1806 150, 1806 151 og 1806 152, til: 82, 83, 150, 151 & 152

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Kræmmerkompagniets manufaktur
1806 Christiann Knudsen, skibskaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Kongensgade/Overgaden neden Vandet
1806 Kongensgade 82

Matr.nr. 82, 83, 150, 151 & 152 †

Matrikel
1854 Sammensat af 1806 82, 1806 83, 1806 150, 1806 151 og 1806 152
1891 Sammenlagt med 1806 80 og 1806 149, til: 80, 149, 82, 83, 150, 151 & 152

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Wildersgade 82, 83, 150, 151 & 152

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 49, Wildersgade 60-62

Matr.nr. 83 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 124 (del af, senere betegnet 1756 124 A)
1806 83
1854 Sammenlagt med 1806 82, 1806 150, 1806 151 og 1806 152, til: 82, 83, 150, 151 & 152

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Kræmmerkompagniets manufaktur
1806 Professor Rawert og major Hallander

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Kongensgade 124, Overgaden neden Vandet 124
1806 Kongensgade 83

Matr.nr. 84

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 123
1806 84
2008 84

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Ole Zachariasen, tømmersvend
1806 Lars Sørensen, skipper
2008 Hildegard Enghusen

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Konensgade 123
1806 Kongensgade 84

Husnumre
1859 Wildersgade 58
2008 Wildersgade 58

Opførelsesår
Før 1739. Ombygget 1778 og 1852 (Historiske huse)

Matr.nr. 85 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 122
1806 85
1903 Henlagt til 1806 147

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Gert Michelsne, islandsk Købmand
1806 Christen Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Kongensgade 122
1806 Kongensgade 85

Husnumre
1859 Wildersgade 56

Matr.nr. 86 †

Matrikel
1689 40
1756 121
1806 86
1947 Henlagt til 1806 155

Ejere
1689 Svend Andersen, brændevinsbrænder
1756 Peder Andersen Dyhrs enke
1806 John Glender

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 40
1756 Kongensgade 121
1806 Kongensgade 86

Husnumre
1859 Wildersgade 50

Matr.nr. 87 †

Matrikel
1689 41
1756 120
1806 87
1954 Henlagt til 1806 155

Ejere
1689 Isak Bowkes, skipper
1756 Jens Jensn, styrmand
1806 B. G. Lind

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 41
1756 Kongensgade 120
1806 Kongensgade 87

Husnumre
1859 Wildersgade 48

Matr.nr. 88

Matrikel
1689 42
1756 119
1806 88
2008 88

Ejere
1689 Nikolaj Sørensen, brygger
1756 Brygger Jens Larsen Storps enke
1806 R. Haksens enke, brygger
2008 E/F Brænderigården

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 42, Overgaden neden Vandet 42
1756 Kongensgade 119, Overgaden neden Vandet 119
1806 Kongensgade 88

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 35/Wildersgade 46
2008 Wildersgade 46 B

Opførelsesår
1900 (Kuas)

Matr.nr. 89

Matrikel
1689 43
1756 118
1806 89
1976 Hertil henlagt 1806 90
2008 89

Ejere
1689 Niels, tømmermand
1756 Anders Andersen Bartram
1806 Abraham Franck, skomager
2008 E/F Brænderigården

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 43
1756 Kongensgade 118
1806 Kongensgade 89

Husnumre
1859 Wildersgade 44
2008 Wildersgade 42-46

Opførelsesår
Wildersgade 42: Før 1689. Ombygget 1792 og 1854. – Wildersgade 44: Før 1739. Ombygget 1784. – Wildersgade 46: 1687. Ombygget mellem 1788 og 1801 (Historiske huse)

Matr.nr. 90 †

Matrikel
1689 44
1756 117
1806 90
1976 Henlagt til 1806 89

Ejere
1689 Johan Godske, destillerer
1756 Lars Larsen, skibstømmermand
1806 Jacob Rosted

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 44
1756 Kongensgade 117
1806 Kongensgade 90

Husnumre
1859 Wildersgade 42

Matr.nr. 91

Matrikel
1689 45
1756 116
1806 91
2008 91

Ejere
1689 Niels Sørensen
1756 Daniel Bucksen, kleinsmed
1806 Jacob Rosted
2008 E/F Wildersgade 40

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 45
1756 Kongensgade 116
1806 Kongensgade 91

Husnumre
1859 Wildersgade 40
2008 Wildersgade 40

Opførelsesår
1737 for Daniel Bocksen. Ombygget 1793, i 1881 og 1971-75 (Historiske huse)

Matr.nr. 92

Matrikel
1689 46
1756 115
1806 92
2008 92

Ejere
1689 Jacob, slagter
1756 Daniel Bucksen, kleinsmed
1806 Johannes Caspersen, ankersmedemester
2008 E/F Wildersgade 38

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 46
1756 Kongensgade 115
1806 Kongensgade 92

Husnumre
1859 Wildersgade 38
2008 Wildersgade 38

Opførelsesår
1791 af Hans Caspersen. Ombygget 1897 (Historiske huse)

Matr.nr. 93

Matrikel
1689 47
1756 114
1806 93
2008 93

Ejere
1689 Daniel Pingel, smed
1756 Hans Thomsen, kleinsmed
1806 Johan Schultz, fribager
2008 Erik Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 47
1756 Kongensgade 114
1806 Kongensgade 93

Husnumre
1859 Wildersgade 36
2008 Wildersgade 36

Opførelsesår
Senest 1735. Ombygget 1766 (Historiske huse)

Matr.nr. 94

Matrikel
1689 48
1756 113
1806 94
1986 Hertil henlagt 1806 95
2008 94

Ejere
1689 Niels Sørensen, brygger
1756 Ole Thuresen, nagelsmed
1806 Johan Jensen, nagelsmed
2008 E/F Wildersgade 34 - 34 A

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 48
1756 Kongensgade 113
1806 Kongensgade 94

Husnumre
1859 Wildersgade 34, jf. 95
2008 Wildersgade 34

Opførelsesår
Wildersgade 34: 1764. Ombygget 1774-75. – Wildersgade 34 A: 1764 eller 1765. Ombygget før 1814 og i 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 95 †

Matrikel
1689 49
1756 112
1806 95
1986 Henlagt til 1806 94

Ejere
1689 Jens Christensen, brændevinsbrænder
1756 Henrik Svendsen, brændevinsbrænder
1806 Hans Olsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 49
1756 Kongensgade 112
1806 Kongensgade 95

Husnumre
1859 Wildersgade 34, jf. 94

Matr.nr. 96 †

Matrikel
1689 50
1756 111
1806 96
1931 Hertil henlagt 1806 97, 1806 111, 1806 112, 1806 113, 1806 115, 1806 159, 1806 160 og 114 & 162 B, 116 & 117 og 161 & 162 A
1931 Herfra separeret 526
1932 Overgået til offentlig gade

Ejere
1689 Niels Larsen, bager
1756 Anders Mathiesen, bager
1806 Frederik Wulff, bager

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 50
1756 Kongensgade 111
1806 Kongensgade 96

Husnumre
1859 Wildersgade 32

Matr.nr. 97 †

Matrikel
1689 51
1756 110
1806 97
1931 Henlagt til 1806 96

Ejere
1689 Henrik Pedersen, bødker
1756 Cornelius Didriksen
1806 M. C. Møller, regimentskvartermester

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 51
1756 Kongensgade 110
1806 Kongensgade 97

Husnumre
1859 Wildersgade 30

Matr.nr. 98 †

Matrikel
1689 56
1756 108
1806 98
1857 Sammenlagt med 1806 99, til: 98 & 99

Ejere
1689 Henrik Kedemer, sukkerbager
1756 Jochum Christophersen, brændevinsbrænder
1806 Jens H. Raun, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 56
1756 Kongensgade 108
1806 Kongensgade 98

Matr.nr. 98 & 99 †

Matrikel
1857 Sammensat af 1806 98 og 1806 99, til: 98 & 99
1935 Henlagt til 1806 164

Ejere

Matrikulære husnumre
1857 Kongensgade 98 & 99

Husnumre
1859 Wildersgade 20-22

Matr.nr. 99 †

Matrikel
1689 57
1756 107
1806 99
1857 Sammenlagt med 1806 99, til: 98 & 99

Ejere
1689 Tiel Godske, skrædder
1756 Snedker Jørgen Hansen Østrups øenke
1806 Christian Ohm

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 57
1756 Kongensgade 107
1806 Kongensgade 99

Matr.nr. 100 †

Matrikel
1689 58
1756 106
1806 100
1925 Henlagt til 1806 166

Ejere
1689 Kurt Jacobsen, snedker
1756 Peder Olsen, skomager
1806 Jørgen Bencke, blokkedrejer

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 58
1756 Kongensgade 106
1806 Kongensgade 100

Husnumre
1859 Wildersgade 18

Matr.nr. 101 †

Matrikel
1689 59 (del af)
1756 105
1806 101
1925 Henlagt til 1806 166

Ejere
1689 Peder Villadsen, tidligere byfoged
1756 Anders Olsen, skibstømmermand
1806 Søren Hansen, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 59
1756 Kongensgade 105
1806 Kongensgade 101

Husnumre
1859 Wildersgade 16

Matr.nr. 102 †

Matrikel
1689 59 (del af)
1756 104
1806 102
1925 Henlagt til 1806 166

Ejere
1689 Peder Villadsen, tidligere byfoged
1756 Niels Larsen Visby, bødker på Holmen
1806 Lars Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 59
1756 Kongensgade 104
1806 Kongensgade 102

Husnumre
1859 Wildersgade 14

Matr.nr. 103 †

Matrikel
1689 61 (del af)
1756 164 (del af)
1806 103
1916 Henlagt til 405

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Jørgen Reimer
1806 Gert Petersen

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 61/Overgaden neden Vandet 61*/Sofiegade 61*
1756 Overgaden neden Vandet 164, Kongensgade 164*
1806 Kongensgade 103

Husnumre
1859 Wildersgade 10

Matr.nr. 104 †

Matrikel
1689 61 (del af)
1756 166 (del af, senere betegnet 1756 166 B)
1806 104
1856 Sammenlagt med 1806 169, til: 104 & 169

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Johan Georg von Bergen, bøssemager
1806 Carl Kyhnels plads

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 61/Overgaden neden Vandet 61*/Sofiegade 61*
1756 Overgaden neden Vandet 166/Kongensgade 166*/Sofiegade 166*
1806 Kongensgade 104/Lille Sofiegade 104*

Matr.nr. 104 & 169 †

Matrikel
1856 Sammensat af 1806 104 og 1806 169
1873 Henlagt til 405

Ejere

Husnumre
1856 Kongensgade 104 & 169/Lille Sofiegade 104 & 169*/Overgaden neden Vandet 169*
1859 Lille Sofiegade 1/Overgaden neden Vandet 7/Wildersgade 6
1872 Overgaden neden Vandet 7/Wildersgade 6

Matr.nr. 105 †

Matrikel
1689 95 (del af)
1756 168 (del af, senere betegnet 1756 168 C)
1806 105
1863 Sammenlagt med 170 & 171 og 172 & 173 B, under betegnelsen 405

Ejere
1689 Arvingerne efter oberst Busch
1756 Andreas Olsen Pagter
1806 Frederiks Tyske Kirkes skolehus

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 95, Lille Kongensgade 95*
1756 Overgaden neden Vandet 168, Kongensgade 168*
1806 Kongensgade 105/Lille Sofiegade 105*

Husnumre
1859 Wildersgade 4

Matr.nr. 106 †
Landetatens Laboratorium

Matrikel
1689 12
1756 169 (del af, senere betegnet 1756 169 A)
1806 106
<1812 Henlagt til 1806 173

Ejere
1689 Laboratoriet
1756 Landetatens Laboratorium
1806 Landetatens Laboratorium

Matrikulære husnumre
1689 Stranden mod Frederiksholm 12/Overgade mod Volden 12*
1756 Overgaden neden Vandet 169/Imod Vandet 169*
1806 Kongensgade 106, Overgaden neden Vandet 106

Matr.nr. 107 †

Matrikel
1689 16 (del af)
1756 72
1806 107
1931 Henlagt til 1806 48

Ejere
1689 Arvingerne efter Marie, enke efter Karel van Mandern
1756 Mathias de Place, apoteker
1806 J. P. Pflugmacher, apoteker

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 16/Lille Torvegade 16*
1756 Lille Torvegade 72
1806 Lille Torvegade 107

Husnumre
1859 Lille Torvegade 19
1901 Torvegade 19

Matr.nr. 108 †

Matrikel
1689 62
1756 73
1806 108
1931 Henlagt til 1806 48

Ejere
1689 Rasmus Jensen, urtekræmmer
1756 Mads Mortensen Lund, urtekræmmer
1806 Jacob Holm, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 62
1756 Lille Torvegade 73
1806 Lille Torvegade 108

Husnumre
1859 Lille Torvegade 21
1901 Torvegade 21

Matr.nr. 109 †

Matrikel
1689 63 (del af)
1756 74
1806 109
1931 Henlagt til 1806 48

Ejere
1689 Christen Byssing, bager
1756 Overskærer Gunder Jensens enke
1806 Anders Hansen, vognmand og høker

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 63, Store Kongensgade 63*
1756 Lille Torvegade 74
1806 Lille Torvegade 109

Husnumre
1859 Lille Torvegade 23
1901 Torvegade 23

Matr.nr. 110 †

Matrikel
1689 64 og 1689 63 (del af)
1756 75
1806 110
1931 Henlagt til 1806 48

Ejere
1689 63: Christen Byssing, bager. – 64: Johan Augmand.
1756 Urtekræmmer Lorentz Frosts enke
1806 Michael Lyngbye, hosekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 63/Store Kongengade 63. – Lille Torvegade 64/Store Kongensgade 64
1756 Lille Torvegade 75/Kongensgade 75*
1806 Lille Torvegade 110/Kongensgade 110*

Husnumre
1859 Lille Torvegade 25/Wildersgade 25
1901 Torvegade 25/Wildersgade 25

Matr.nr. 111 †

Matrikel
1689 65 og 1689 66
1756 76 (del af, senere betegnet 1756 76 A og 1756 76 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 76 (uden litrering) og 76 G
1806 111
1931 Henlagt til 1806 96

Ejere
1689 65: Bent Mortensen, brændevinsbrænder. – 66: Mogens Hansen, remsnider
1756 76 [A]: Christian Hansen. – 76 [B]: Peder Hansen Vinning
1806 Lars True, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 65/Store Kongensgade 65*. – Lille Torvegade 66
1756 Lille Torvegade 76/Kongensgade 76*
1806 Lille Torvegade 111/Kongensgade 111*

Husnumre
1859 Lille Torvegade 27/Wildersgade 28
1901 Torvegade 27/Wildersgade 28

Matr.nr. 112 †

Matrikel
1689 66 (del af) og 1689 67 (del af)
1756 77 (1689/66, del af) og 1756 78 (1689/67, del af)
1806 112
1931 Henlagt til 1806 96

Ejere
1689 66: Mogens Hansen, remsnider. – 67: Mourids Mandixen
1756 77: Bente afg. Andreas Becker. – 78: Christian Sivertsen, barber
1806 Wilhelm Muth

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 66 og 67
1756 Lille Torvegade 77 og 78
1806 Lille Torvegade 112

Husnumre
1859 Lille Torvegade 29
1901 Torvegade 29

Matr.nr. 113 †

Matrikel
1689 67 (del af)
1756 79
1806 113
1931 Henlagt til 1806 96

Ejere
1689 Mourids Mandixen
1756 Albrecht Henriksen Vinther
1806 Gotfried Bergmanns enke

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 67
1756 Lille Torvegade 79
1806 Lille Torvegade 113

Husnumre
1859 Lille Torvegade 31
1901 Torvegade 31

Matr.nr. 114 †

Matrikel
1689 67 (del af)
1756 80
1806 114
1824 Sammenlagt med 162 B, til: 114 & 162 B

Ejere
1689 Mourids Mandixen
1756 Hans Larsen, brændevinsbrænder
1806 Bent Hansen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 67
1756 Lille Torvegade 80
1806 Lille Torvegade 114

Matr.nr. 114 & 162 B †

Matrikel
1824 Sammensat af 1806 114 og 162 B
1931 Henlagt til 1806 96

Ejere

Matrikulære husnumre
1812 Lille Torvegade 114 & 162 B/Overgaden neden Vandet 114 & 162 B

Husnumre
1859 Lille Torvegade 33
1901 Torvegade 33

Matr.nr. 115 †

Matrikel
1689 67 (del af)
1756 81
1806 115
1931 Henlagt til 1806 96

Ejere
1689 Mourids Mandixen
1756 Hans Storch, glarmester
1806 Wilhelm Georg Elberling, glarmester

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 67
1756 Lille Torvegade 81
1806 Lille Torvegade 115

Husnumre
1859 Lille Torvegade 35
1901 Torvegade 35

Matr.nr. 116 †

Matrikel
1689 67 (del af)
1756 82
1806 116
1820 Sammenlagt med 1806 117, til: 116 & 117

Ejere
1689 Mourids Mandixen
1756 Mads Petersen Rothier, høker
1806 Jens Berg, høker

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 67
1756 Lille Torvegade 82
1806 Lille Torvegade 116

Matr.nr. 116 & 117 †

Matrikel
1820 Sammensat af 1806 116 og 1806 117
1931 Henlagt til 1806 96

Ejere

Matrikulære husnumre
1859 Lille Torvegade 37/Overgaden neden Vandet 23
1901 Overgaden neden Vandet 23/Torvegade 37

Matr.nr. 117 †

Matrikel
1689 68
1756 83
1806 117
1820 Sammenlagt med 1806 116, til: 116 & 117

Ejere
1689 Jens Willemsen, tobaksspinder
1756 Paul Frandsen, skibstømmermester
1806 Christianshavns Borgerdyds Skole

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 68/Overgaden neden Vandet 68*
1756 Lille Torvegade 82
1806 Lille Torvegade 117/Overgaden neden Vandet 117*

Matr.nr. 118

Matrikel
1689 92 (del af)
1756 159
1806 118
2008 118

Ejere
1689 Poul Bendsen, skipper
1756 Peter Neuhausen, slagter
1806 Hans Tønnesen, handler
2008 Birgitte Patricia Douglas

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 92/Lille Torvegade 92*
1756 Overgaden neden Vandet 159/Lille Torvegade 159*
1806 Lille Torvegade 118/Overgaden neden Vandet 118*

Husnumre
1859 Lille Torvegade 38/Overgaden neden Vandet 21
1901 Overgaden neden Vandet 21/Torvegade 38
2008 Overgaden neden Vandet 21/Torvegade 38

Opførelsesår
Før 1749. Ombygget i 1830’erne og før 1854 (Historiske huse)

Matr.nr. 119

Matrikel
1689 69
1756 97
1806 119
2008 119

Ejere
1689 Bertel Styver den yngre, brygger
1756 Jacob Henriksen Bagger, urtekræmmer
1806 Peter Alstrup, porcellainshandler
2008 Morten Hornum Frederiksen

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 69
1756 Lille Torvegade 97
1806 Lille Torvegade 119

Husnumre
1859 Lille Torvegade 36
1901 Torvegade 36
2008 Torvegade 36

Opførelsesår
Før 1735. Ombygget 1798 (Historiske huse)

Matr.nr. 120

Matrikel
1689 70
1756 96
1806 120
2008 120

Ejere
1689 Bertel Styver den yngre, brygger
1756 Mogens Selstrup, brygger
1806 Brygger Johan Selstrups enke
2008 Bak Ejendomme APS

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 70
1756 Lille Torvegade 96
1806 Lille Torvegade 120

Husnumre
1859 Lille Torvegade 34
1901 Torvegade 34
2008 Torvegade 34

Opførelsesår
1987 (Kuas)

Matr.nr. 121

Matrikel
1689 55 og 1689 71
1756 95 (1689/55) og 1756 109 (1689/71)
1806 121
1989 Herfra separeret 573
2008 121

Ejere
1689 55: Hans Houbt, skomager. – 71: Johan Godske, destillerer
1756 95 og 109: Mathias Stouager, birkedommer
1806 N. Thorbryggers enke
2008 E/F Torvegade 32 A - B

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 55. – Lille Torvegade 71
1756 Lille Torvegade 95. – Kongensgade 109
1806 Lille Torvegade 121

Husnumre
1859 Lille Torvegade 32/Wildersgade 24
1901 Torvegade 32/Wildersgade 24
2008 Torvegade 32

Opførelsesår
1757. Ombygget ca. 1780, i 1840 og i 1880 (Historiske huse)

Matr.nr. 122

Matrikel
1689 72
1756 94
1806 122
2008 122

Ejere
1689 Maria, enke efter Mikkel Lybeck
1756 Gumand Knudsen, tobaksspinder
1806 Niels Bock
2008 Niels Holm Rasmussen

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 72
1756 Lille Torvegade 94
1806 Lille Torvegade 122

Husnumre
1859 Lille Torvegade 30
1901 Torvegade 30
2008 Torvegade 30

Opførelsesår
Før 1729. Ombygget mellem 1750 og 1789 (Historiske huse)

Matr.nr. 123

Matrikel
1689 54 og 1689 73
1756 93
1806 123
2008 123

Ejere
1689 54: Johan Christensen. – 73: Anders Kølmer, slagter
1756 Christian Holst, bager
1806 Johna Fohrmann
2008 E/F Wildersgade 26 Og Torvegade 28

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 54. – Lille Torvegade 73/Lille Kongensgade 73*
1756 Lille Torvegade 93/Kongensgade 93*
1806 Lille Torvegade 123/Kongensgade 123*

Husnumre
1859 Lille Torvegade 28/Wildersgade 26
1901 Torvegade 28/Wildersgade 26
2008 Torvegade 28/Wildersgade 26

Opførelsesår
Mellem 1735 og 1743. Ombygget før 1852 (Historiske huse)

Matr.nr. 124

Matrikel
1689 74
1756 92
1806 124
2008 124

Ejere
1689 Anders Andersen, brygger
1756 Jens Mortensen Kiærulf, brygger
1806 Meinert, kammerråd, brygger
2008 A/B Torwild

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 74/Lille Kongensgade 74*
1756 Lille Torvegade 92/Kongensgade 92*
1806 Lille Torvegade 124/Kongensgade 124*

Husnumre
1859 Lille Torvegade 26/Wildersgade 23
1901 Torvegade 26/Wildersgade 23
2008 Torvegade 26/Wildersgade 23

Opførelsesår
Torvegade 26: 1880 (Kuas). – Wildersgade 23: 1896 (Matrikelregister)

Matr.nr. 125

Matrikel
1689 75
1756 91
1806 125
2008 125

Ejere
1689 Johan Meyer, hattemager
1756 Gabriel Borckhardt
1806 Johang Ringberg, kobbersmed
2008 E/F Torvegade 24 - 24 A

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 75
1756 Lille Torvegade 91
1806 Lille Torvegade 125

Husnumre
1859 Lille Torvegade 24
1901 Torvegade 24
2008 Torvegade 24

Opførelsesår
Før 1694. Ombygget 1791-93 og mellem 1817 og 1838 (Historiske huse)

Matr.nr. 126

Matrikel
1689 76 og 1689 77
1756 90
1806 126
2008 126

Ejere
1689 76: Mikkel Bløcher, bager. – 77: Lorends snedker
1756 Hans Pedersen, bager
1806 Anders Schreiber, bager
2008 Ejendomsselskabet Bachers Hus APS

Matrikulære husnumre
1689 Lille Torvegade 76 og 77
1756 Lille Torvegade
1806 Lille Torvegade 126

Husnumre
1859 Lille Torvegade 22
1901 Torvegade 22
2008 Torvegade 22

Opførelsesår
Før 1714. Ombygget 1774 (Historiske huse)

Matr.nr. 127 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 89 (del af, senere betegnet 1756 89 C)
1806 127
1817 Delt i 127 A og 127 B

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Christen Broeberg, grovsmed
1806 Hans Sørensen Trild, høker

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Lille Torvegade 89/Strandgade 89*
1806 Lille Torvegade 127/Strandgade 127*

Matr.nr. 127 & 128+ (fra 1953: 127)

Matrikel
1895 Sammensat af 1806 128, 127 A og 127 B
1953 Betegnet 127 (nyt nummer)
1961 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1895 Lille Torvegade 16/Strandgade 11
1901 Torvegade 16/Strandgade 11

Matr.nr. 127 A †

Matrikel
1817 Parcel af 1806 127
1895 Sammenlagt med 1806 128 og 127 B, til: 127 & 128

Ejere

Matrikulære husnumre
1817 Lille Torvegade 127 A/Strandgade 127 A*
1859 Lille Torvegade 18/Strandgade 11

Matr.nr. 127 B †

Matrikel
1817 Parcel af 127 B
1895 Sammenlagt med 1806 128 og 127 A, til: 127 & 128

Ejere

Matrikulære husnumre
1817 Strandgade 127 B

Husnumre
1859 Strandgade 9

Matr.nr. 128 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 89 (del af, senere betegnet 1756 89 B)
1806 128
1895 Sammenlagt med 127 A og 127 B, til: 127 & 128

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Christen Broeberg, grovsmed
1806 Carl Kymmel, vognmand

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Lille Torvegade 89/Strandgade 89*
1806 Lille Torvegade 128

Husnumre
1859 Lille Torvegade 16

Matr.nr. 129 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 89 (del af, senere betegnet 1756 129 A)
1806 129
1950 Henlagt til 133 B

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Christen Broeberg, grovsmed
1806 Løwe, madam

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Lille Torvegade 89/Strandgade 89*
1806 Lille Torvegade 129

Husnumre
1859 Lille Torvegade 14
1901 Torvegade 14

Matr.nr. 130 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 88
1806 130
1950 Henlagt til 133 B

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Sundorph, kaptajn
1806 Lindberg, madam

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Lille Torvegade 88
1806 Lille Torvegade 130

Husnumre
1859 Lille Torvegade 12
1901 Torvegade 12

Matr.nr. 131 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 87
1806 131
1950 Henlagt til 133 B

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Gregers Nielsen
1806 Søren T. Steenholt

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Lille Torvegade 87
1806 Lille Torvegade 131

Husnumre
1859 Lille Torvegade 10
1901 Torvegade 10

Matr.nr. 132 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 86
1806 132
1950 Henlagt til 133 B

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Johan Otto Felsen
1806 Poul Halvorsen, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Lille Torvegade 86
1806 Lille Torvegade 132

Husnumre
1859 Lille Torvegade 8
1901 Torvegade 8

Matr.nr. 133 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 84 og 1756 85 og 1756 22 (del af, senere betegnet 1756 22 C)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 22 A
1806 133
1850 Delt i 133 A og 133 B

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 22: Det Vestindiske og Guinesiske Kompagnis Plads. - 84-85: Det Vestindiske og Guineiske Sukkerraffinaderi
1806 Grev Schimmelmanns sukkerraffinaderi

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 14/Kongensgade 14*/Sofiegade 14*
1756 Lille Torvegade 84 og 85/Strandgade 84 og 85*/Til Vandet 84 og 85*
1806 Lille Torvegade 133, Strandgade 133*

Matr.nr. 133 A †

Matrikel
1850 Parcel af 1806 133
1858 Delt i 133 A 1, 133 A 2 og 133 A 3

Ejere

Matrikulære husnumre
1850 Lille Torvegade 133 A/Strandgade 133 A*

Matr.nr. 133 A 1 †

Matrikel
1858 Parcel af 133 A
1989 Betegnet 570

Ejere

Matrikulære husnumre
1858 Lille Torvegade 133 A 1

Husnumre
1859 Lille Torvegade 2-4
1901 Torvegade 2-4

Matr.nr. 133 A 2 †

Matrikel
1858 Parcel af 133 A
1911 Herfra separeret 511
1958 Henlagt til 22, og indbefattet i 543 og i 544

Ejere

Matrikulære husnumre
1858 Strandgade 133 A 2

Husnumre
1859 Strandgade 7
1911 Knippelsbrogade 8-10 (Kraks Vejviser 1912)
1914 Knippelsbrogade 8-10/Strandgade 3 (Kraks Vejviser 1915)
1943 Knippelsbrogade 8-10 (Kraks Vejviser 1944)

Matr.nr. 133 A 3 †

Matrikel
1858 Parcel af 133 A
1958 Henlagt til 1806 22 og indbefattet i 544

Ejere

Matrikulære husnumre
1858 Strandgade 133 A 3

Husnumre
1859 Strandgade 3
1911 Knippelsbrogade 2-6 (Kraks Vejviser 1912)
1956 Knippelsbrogade uden nummer (Kraks Vejviser 1957)

Matr.nr. 133 B †

Matrikel
1850 Parcel af 1806 133
1950 Hertil henlagt 1806 129, 1806 130, 1806 131 og 1806 132
1958 Indbefattet i 543 og i 544

Ejere

Matrikulære husnumre
1850 Lille Torvegade 133 B

Husnumre
1859 Lille Torvegade 6
1901 Torvegade 6
1957 Knippelsbrogade uden nummer (Kraks Vejviser 1958)

Matr.nr. 134

Matrikel
1689 23 (del af)
1756 40 (del af)
1806 134
2008 134

Ejere
1689 Brechling, assessor
1756 Svend Svendsen, ekvipagemester
1806 Mads Hall, bødker
2008 Ejerforeningen Sankt Annægade 4

Matrikulære husnumre
1689 Strandgade 23/Sankt Annagade 23*
1756 Strandgade 40/Sankt Annæ Gade 40*
1806 Sankt Annæ Gade 134

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 4
2008 Sankt Annæ Gade 4

Opførelsesår
Det nordlige forhus: 1600-tallet. Ombygget 1734 og 1860’erne. – Det sydlige forhus: 1790’erne. Ombygget 1864-65 (Historiske huse)

Matr.nr. 135 †

Matrikel
1689 78 (del af)
1756 63 (del af, senere betegnet 1756 63 B)
1806 135
1820 Delt i 135 A og 135 B

Ejere
1689 Bent Andersen, brygger
1756 Brændevinsbrænder Jørgen Andersen Skifters enke
1806 David Vogels Plads

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annagade 78/Store Kongensgade 78*
1756 Kongensgade 63/Sankt Annæ Gade 63*
1806 Sankt Annæ Gade 135

Matr.nr. 135 & 136 (fra 1953: 135)

Matrikel
1847 Sammensat af 135 A & 136 og 135 B
1953 Betegnet 135 (nyt nummer)
2008 135

Ejere
2008 E/F Skt.Annæ Gade 6 m.fl.

Matrikulære husnumre
1847 Sankt Annæ Gade 135 & 136/Kongensgade 135 & 136*

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 6/Wildersgade 45
2008 Sankt Annæ Gade 6/Wildersgade 45

Opførelsesår
1847-48 (Historiske huse)

Matr.nr. 135 A

Matrikel
1820 Parcel af 1806 135
1820 Sammenlagt med 1806 136, til: 135 A & 136

Matr.nr. 135 A & 136 †

Matrikel
1820 Sammensat af 135 A og 1806 136
1847 Sammenlagt med 135 B, til: 135 & 136

Ejere

Matrikulære husnumre
1820 Sankt Annæ Gade 135 A & 136/Kongensgade 135 A & 136

Matr.nr. 135 B †

Matrikel
1820 Parcel af 1806 135
1847 Sammenlagt med 135 A & 136, til: 135 & 136

Ejere

Matrikulære husnumre
1820 Sankt Annæ Gade 135 B

Matr.nr. 136 †

Matrikel
1689 78 (del af)
1756 63 (del af, senere betegnet 1756 63 A)
1806 136
1820 Sammenlagt med 135 A, til: 135 A & 136

Ejere
1689 Bent Andersen, brygger
1756 Peder Nielsen Trie, brøgger
1806 Jens Tolbølls plads

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annagade 78/Store Kongensgade 78*
1756 Kongensgade 63/Sankt Annæ Gade 63*
1806 Kongensgade 136/Sankt Annæ Gade 136

Matr.nr. 137

Matrikel
1689 39 og 1689 79
1756 141
1806 137
2008 137

Ejere
1689 39: Johan Godske. – 79: Afdøde Hans Johansens børn
1756 Ole Holm, skibstømmersvend
1806 Niels M. Grønlund, høker
2008 Jette Johannesen

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 39. – Sankt Annagade 79/Store Kongensgade 79*
1756 Sankt Annæ Gade 141/Kongensgade 141*
1806 Sankt Annæ Gade 137/Kongensgade 137*

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 8/Wildersgade 52
2008 Sankt Annæ Gade 8/Wildersgade 52

Opførelsesår
Efter 1717 af brygger Niels Signelsen (Historiske huse)

Matr.nr. 138

Matrikel
1689 80
1756 142
1806 138
2008 138

Ejere
1689 Arved Poulsen, færgemand
1756 Ole Larsen Holm
1806 Henr. Franck, skomager
2008 Anonymiseret

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annagade 80
1756 Sankt Annæ Gade 142
1806 Sankt Annæ Gade 138

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 10
2008 Sankt Annæ Gade 10

Opførelsesår
1755 af Ole Larsen Holm (Historiske huse)

Matr.nr. 139

Matrikel
1689 81
1756 143
1806 139
2008 139

Ejere
1689 Marcus Gløe, skomager
1756 Anders Mathiesen, islandsfarer
1806 Niels M. Grønlund, skomager
2008 Liselotte Tuxen

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annagade 81
1756 Sankt Annæ Gade 143
1806 Sankt Annæ Gade 139

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 12
2008 Sankt Annæ Gade 12

Opførelsesår
1720’erne. Ombygget 1791 (Historiske huse)

Matr.nr. 140

Matrikel
1689 82
1756 144
1806 140
2008 140

Ejere
1689 Kurt Johansen
1756 Anders Ibsen, skibstømmermand
1806 Ole Didriksen
2008 Otto Lau Lauritzen

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annagade 82
1756 Sankt Annæ Gade 144
1806 Sankt Annæ Gade 140

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 14
2008 Sankt Annæ Gade 14

Opførelsesår
Før 1635 (Historiske huse)

Matr.nr. 141

Matrikel
1689 83
1756 145
1806 141
2008 141

Ejere
1689 Enken efter Aage Tømmermand
1756 Johan Sebastian Backhaus
1806 Ole Sultow
2008 Lis Englund

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annæ Gade 83
1756 Sankt Annæ Gade 145
1806 Sankt Annæ Gade 141

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 16
2008 Sankt Annæ Gade 16

Opførelsesår
1751-53 af kleinsmed Lars Allin (Historiske huse)

Matr.nr. 142
Hans Buurmans Hus

Matrikel
1689 84 (del af)
1756 146
1806 142
2008 142

Ejere
1689 Jørgen Jensen
1756 Hans Buurmand, sejlingsmand
1806 Jørgen P. Møllers enke
2008 Bo Drachmann

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annagade 84
1756 Sankt Annæ Gade 146
1806 Sankt Annæ Gade 142

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 18
2008 Sankt Annæ Gade 18

Opførelsesår
1748 (Historiske huse)

Matr.nr. 143 †

Matrikel
1689 84 (del af)
1756 147
1806 143
1859 Sammenlagt med 1806 144, til: 143 & 144

Ejere
1689 Thomas Pedersen, snedker
1756 Otte Olsen, skibstømmermand
1806 Sivert Holm

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annagade 84
1756 Sankt Annæ Gade 147
1806 Sankt Annæ Gade 143

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 41/Sankt Annæ Gade 20

Matr.nr. 143 & 144 (fra 1953: 143)

Matrikel
1859 Sammensat af 1806 143 og 1806 144
1953 Betegnet 143 (nyt nummer)
2008 143

Ejere
2008 Lotte Hartmann

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 41/Sankt Annæ Gade 20-22
2008 Overgaden neden Vandet 41/Sankt Annæ Gade 20-22

Opførelsesår
Overgaden neden Vandet 41: 1804. Ombygget 1891. – Sankt Annæ Gade 20: 1801. - Sankt Annæ Gade 22: 1804 (Historiske huse)

Matr.nr. 144 †

Matrikel
1689 85 (del af)
1756 148 og 1756 149
1806 144
1859 Sammenlagt med 1806 143, til: 143 & 144

Ejere
1689 Jørgen Jensen
1756 148: Jørgen Christensen. – 149: Anders Andersen Jennum, brændevinsbrænder
1806 Nikolaj Bertelsen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annagade 85/Ovengaden neden Vandet 85*
1756 Sankt Annæ Gade 148. – 149: Sankt Annæ Gade 149/Overgade neden Vandet 149*
1806 Sankt Annæ Gade 144/Overgaden neden Vandet 144*

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 22

Matr.nr. 145 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 137
1806 145
1886 Sammenlagt med 1806 146, til: 145 & 146

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Hans Christian Brocks pakhus
1806 Etatsråd Hemmers pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Sankt Annæ Gade 137/Overgaden neden Vandet 137*
1806 Sankt Annæ Gade 145/Overgaden neden Vandet 145*

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 43/Sankt Annæ Gade 11

Matr.nr. 145 & 146 (fra 1953: 145)

Matrikel
1886 Sammensat af 145 og 146
1953 Betegnet 145 (nyt nummer)
2008 145

Ejere
2008 Torben Müller

Husnumre
1886 Overgaden neden Vandet 43/Sankt Annæ Gade 9-11
2008 Overgaden neden Vandet 43/Sankt Annæ Gade 9-11

Opførelsesår
1890 (Kuas)

Matr.nr. 146 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 138
1806 146
1886 Sammenlagt med 1806 145, til: 145 & 146

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Terkild Hansen Leye, bødker
1806 Kammerråd Meinerts pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Sankt Annæ Gade 138
1806 Sankt Annæ Gade 146

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 9

Matr.nr. 147

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 139 og 1756 140
1806 147
1903 Hertil henlagt 1806 85
2008 147

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 139-140: Terkild Hansen Leye, bødker
1806 Peter E. Holm, glarmester
2008 Peter Michael Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Sankt Annæ Gade 139. – Sankt Annæ Gade 140/Kongensgade 140*
1806 Sankt Annæ Gade 147/Kongensgade 147*

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 7/Wildersgade 54
1903 Sankt Annæ Gade 7/Wildersgade 56
2008 Sankt Annæ Gade 7/Wildersgade 56

Opførelsesår
1904 (Matrikelregister)

Matr.nr. 148 †

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 62
1806 148
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 73, til: 73 & 148

Ejere
1689 Hiort, kancelliråd
1756 Jeppe Nielsens enke
1806 Kaptajn Jacob Tostrups plads

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 37/Sankt Annæ Gade 37*
1756 Sankt Annæ Gade 62
1806 Sankt Annæ Gade 148

Matr.nr. 149 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 128
1806 149
1891 Sammenlagt med 1806 80, 1806 82, 1806 150, 1806 151 og 1806 152, til: 80, 149, 82, 150, 151 & 152

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Agent Andreas Biørns Pakhus
1806 Fru Black og Comps pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Overgaden oven Vandet 128/Bådsmandsstræde 128*
1806 Overgaden neden Vandet 149/Bådsmandsstræde 149*

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 6/Overgaden neden Vandet 51

Matr.nr. 150 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 129
1806 150
1854 Sammenlagt med 1806 82, 1806 83, 1806 151 og 1806 152, til: 82, 83, 150, 151 & 152

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Johan Peter Suhr, hørkræmmer
1806 Etatråd Hemmers pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Overgaden neden Vandet 129
1806 Overgaden neden Vandet 150

Matr.nr. 151 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 130
1806 151
1854 Sammenlagt med 1806 82, 1806 83, 1806 150 og 1806 152, til: 82, 83, 150, 151 & 152

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Skipper Niels Andersens pakhus
1806 Niels Hansens pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Overgaden neden Vandet 130
1806 Overgaden neden Vandet 151

Matr.nr. 152 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 131, 1756 132, 1756 133, 1756 134 og 1756 124 (del af)
1806 152
1854 Sammenlagt med 1806 82, 1806 83, 1806 150 og 1806 151, til: 82, 83, 150, 151 & 152

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 124: Kræmmerkompagniets Manufaktur. - 131: Kræmmerkompagniets pakhus. – 132: Henrik von Hemmerts pakhus. – 133. Christian Conrad, murermester
1806 Det Asiatiske Kompagnis plads

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Overgaden neden Vandet 124/Kongensgade 124*. – Overgaden neden Vandet 131-134
1806 Overgaden neden Vandet 152

Matr.nr. 153 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 135
1806 153
1862 Sammenlagt med 1806 154, til: 153 & 154

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Hans Christian Brock
1806 T. Helgesens pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Overgaden neden Vandet 135
1806 Overgaden neden Vandet 153

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 47

Matr.nr. 153 & 154 (fra 1953: 153)

Matrikel
1862 Sammensat af 1806 153 og 1806 154
1953 Betegnet 153 (nyt nummer)
2008 153

Ejere
2008 E/F Snorrebroens Pakhus

Husnumre
1862 Overgaden neden Vandet 45-47
2008 Overgaden neden Vandet 45

Opførelsesår
Den vestlige del: 1800-01 for grosserer Jens Perch. – Den østlige del: 1799-1800 for justitsråd Frisch (Historiske huse)

Matr.nr. 154 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 136
1806 154
1862 Sammenlagt med 1806 153, til: 153 & 154

Ejere
1689 Nikolaj Jansen Arv, assessor
1756 Peder Hansen Vinning
1806 Johan David Vogels pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Store Kongensgade 30/Bådsmandsstræde 30*/Overgaden neden Vandet 30*/Sankt Annæ Gade 30*
1756 Overgaden neden Vandet 136
1806 Overgaden neden Vandet 154

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 45

Matr.nr. 155

Matrikel
1689 86
1756 150
1806 155
1947 Hertil henlagt 1806 86
1954 Hertil henlagt 1806 87
2008 155

Ejere
1689 Cornelius Nissen, brygger
1756 Otte Buch, farver
1806 Jeppe Prætorius, grosserer
2008

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 86, Store Kongensgade 86*
1756 Overgaden neden Vandet 155, Kongensgade 155*
1806 Overgaden neden Vandet 155

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 39, Wildersgade uden nummer
1947 Overgaden neden Vandet 39, Wildersgade 50
1954 Overgaden neden Vandet 39, Wildersgade 48-50
2008 Overgaden neden Vandet 39, Wildersgade 48-50

Opførelsesår
Overgaden neden Vandet 39: 1778 (Historiske huse). – Wildersgade 48: 1956. – Wildersgade 50: 1917 (Kuas)

Matr.nr. 156

Matrikel
1689 87
1756 151
1806 156
2008 156

Ejere
1689 Anders Larsen, ostindiefarer
1756 Johan Jensen
1806 Didrik Steenberg, fiskebensfabrikant
2008 Elvio Milleri

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 87
1756 Overgaden neden Vandet 151
1806 Overgaden neden Vandet 156

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 37
2008 Overgaden neden Vandet 37

Opførelsesår
Før 1750 (Historiske huse)

Matr.nr. 157

Matrikel
1689 88
1756 152
1806 157
1911 Hertil henlagt 1806 158
1966 Herfra separeret 556 og 557
2008 157

Ejere
1689 Jens Biørnsen, brygger
1756 Terkild Hansen Leye, bødker
1806 J. H. Kocks enke
2008 Steen Olaf Toftebjerg

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 88
1756 Overgaden neden Vandet 152
1806 Overgaden neden Vandet 157

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 33
1911 Overgaden neden Vandet 31-33 og 33 B
1966 Overgaden neden Vandet 31
2008 Overgaden neden Vandet 31

Opførelsesår
1793 af Werner Clausen eller sønnen Lauritz Clausen (Historiske huse)

Matr.nr. 158 †

Matrikel
1689 89
1756 153
1806 158
1911 Henlagt til 1806 157

Ejere
1689 Johan Eilersen, schoutbynacht
1756 Johan Christian Høvi
1806 Lauritz Clausen, kaptajn og sejlmager

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 89
1756 Overgaden neden Vandet 153
1806 Overgaden neden Vandet 158

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 31

Matr.nr. 159 †

Matrikel
1689 90
1756 154
1806 159
1931 Henlagt til 1806 96

Ejere
1689 Hans Andersen, byskriver
1756 Johan Christian Conradt, murermester
1806 Persch, madam

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 90
1756 Overgaden neden Vandet 154
1806 Overgaden neden Vandet 159

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 29

Matr.nr. 160 †

Matrikel
1689 91 (del af)
1756 155 og 1756 156
1806 160
1931 Henlagt til 1806 96

Ejere
1689 Mourids Mandixen
1756 155: Povel Sonne. – 156. Skipper Hans Jørgen Smidts enke
1806 Thomas Wulff Smidt, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 91
1756 Overgaden neden Vandet 155 og 156
1806 Overgaden neden Vandet 160

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 27

Matr.nr. 161 †

Matrikel
1689 91 (del af)
1756 157
1806 161
1824 Sammenlagt med 162 A, til: 161 & 162 A

Ejere
1689 Mourids Mandixen
1756 Lars Pedersen Borup, skipper
1806 Thor Lange, maler

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 91
1756 Overgaden neden Vandet 157
1806 Overgaden neden Vandet 161

Matr.nr. 161 & 162 A †

Matrikel
1831 Sammensat af 1806 161 og 162 A
1931 Henlagt til 1806 96

Ejere

Matrikulære husnumre
1831 Overgaden neden Vandet 161 & 162 A
1859 Overgaden neden Vandet 25

Matr.nr. 162 †

Matrikel
1689 91 (del af)
1756 158
1806 162
1824 Delt i 162 A og 162 B

Ejere
1689 Mourids Mandixen
1756 Jan Jansen, skipper
1806 Thor Lange, maler

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 91
1756 Overgaden neden Vandet 158
1806 Overgaden neden Vandet 162

Matr.nr. 162 A †

Matrikel
1824 Parcel af 1806 162
1831 Sammenlagt med 1806 161, til: 161 & 162 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1824 Overgaden neden Vandet 162 A

Matr.nr. 162 B †

Matrikel
1824 Parcel af 1806 162
1824 Sammenlagt med 1806 114, til: 114 & 162 B

Matr.nr. 163

Matrikel
1689 92 (del af)
1756 160
1806 163
2008 163

Ejere
1689 Poul Bendsen, skipper
1756 Robert Pheif
1806 P. J. Alsted
2008 E/F Overg. Neden Vandet 19 A - D

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 92/Lille Torvegade 92*
1756 Overgaden neden Vandet 160
1806 Overgaden neden Vandet 163

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 19
2008 Overgaden neden Vandet 19

Opførelsesår
1806 (Historiske huse)

Matr.nr. 164 †

Matrikel
1689 93 (del af)
1756 161
1806 164
1822 Sammenlagt med 165 B, til: 164 & 165 B

Ejere
1689 Claus Byssing
1756 Chrisitan Frederiks Irgens, ekvipagemester
1806 Peter Koefoed, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 93/Lille Torvegade 93*
1756 Overgaden neden Vandet 161
1806 Overgaden neden Vandet 164

Matr.nr. 164 & 165 B (fra 1886: 164)

Matrikel
1822 Sammensat af 1806 164 og 165 B
1886 Betegnet 164 (nyt nummer)
1935 Hertil henlagt 98 & 99
2008 164

Ejere
2008 E/F Overgaden Neden Vandet 17

Matrikulære husnumre
1822 Overgaden neden Vandet 164 & 165 B

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 17
2008 Overgaden neden Vandet 17/Wildersgade 20-22

Opførelsesår
Overgaden neden Vandet 17: 1888 (Matrikelregister). – Wildersgade 20: 1789-90. – Wildersgade 22: 1858

Matr.nr. 165 †

Matrikel
1689 93 (del af)
1756 162
1806 165
1822 Delt i 165 A og 165 B

Ejere
1689 Claus Byssing
1756 Jonas Jochumsen Lund, ankersmed
1806 N. Guldager

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 93/Lille Torvegade 93*
1756 Overgaden neden Vandet 162
1806 Overgaden neden Vandet 165

Matr.nr. 165 A

Matrikel
1822 Parcel af 1806 165
2008 165 A

Ejere
2008 E/F Overgaden Neden Vandet 15

Matrikulære husnumre
1822 Overgaden neden Vandet 165 A

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 15
2008 Overgaden neden Vandet 15 og 15 A

Opførelsesår
1858-59 af bødkermester Ludvig Pfeiffer (Historiske huse)

Matr.nr. 165 B †

Matrikel
1822 Parcel af 1806 165
1822 Sammenlagt med 1806 164, til: 164 & 165 B

 

Matr.nr. 166
Heerings Gård

Matrikel
1689 60
1756 163
1806 166
1925 Hertil henlagt 1806 100, 1806 101 og 1806 102
2008 166

Ejere
1689 Kirsten, enke efter Espen Nielsen, brygger
1756 Peter Casse, brygger
1806 Hans Peter Koefoed grosserer
2008 Nordea Danmark-Fonden

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 60, Overgaden neden Vandet 60*
1756 Kongensgade/Overgaden neden Vandet
1806 Overgaden neden Vandet 166, Kongensgade 166*

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 13, Wildersgade 12
1925 Overgaden neden Vandet 11, Wildersgade 12-18
2008 Overgaden neden Vandet 11, Wildersgade 12-18

Opførelsesår
Overgaden neden Vandet 11: 1785-86 for kaptajn Hans Pedersen Kofoed. – Wildersgade 12-18: 1914 af arkitekt Axel Berg for Peter F. Heering. Ombygget 1926-27 (Historiske huse)

Matr.nr. 167 †

Matrikel
1689 61 (del af)
1756 164 (del af)
1806 167
1868 Sammenlagt med 1806 168, til: 167 & 168

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Jørgen Reimer
1806 Anders Skoubye

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 60/Overgaden neden Vandet 60*/Sofiegade 60*
1756 Kongensgade/Overgaden neden Vandet
1806 Overgaden neden Vandet 167

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 11

Matr.nr. 167 & 168 †

Matrikel
1868 Sammenlagt af 1806 167 og 1806 168
1873 Henlagt til 405

Ejere

Matrikulære husnumre
1868 Overgaden neden Vandet 9-11, Wildersgade 8

Matr.nr. 168 †

Matrikel
1689 61 (del af)
1756 165
1806 168
1869 Sammenlagt med 1806 167, til: 167 & 168

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Dahdorph, madame
1806 Christian Knudsen, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 61, Overgaden neden Vandet 61*
1756 Overgaden neden Vandet 165, Kongensgade 165*
1806 Overgaden neden Vandet 168, Kongensgade 168

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 9, Wildersgade 8

Matr.nr. 169 †

Matrikel
1689 61 (del af)
1756 166 (del af, senere betegnet 1756 166 A)
1806 169
1856 Sammenlagt med 1806 104, til: 104 & 169

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Johan Georg von Bergen, bøssemager
1806 N. Hammer

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 61, Overgaden neden Vandet 61*
1756 Overgaden neden Vandet 166/Kongensgade 166*/Sofiegade 166*
1806 Overgaden neden Vandet 169/Lille Sofiegade 169*

Matr.nr. 170 †

Matrikel
1689 94
1756 167
1806 170
1852 Sammenlagt med 1806 171, til: 170 & 171

Ejere
1689 Lorentz Mikkelsen, gardist i Kongens Garde
1756 Ulrik Simmelhag, traktør
1806 Nikolaj Kierulff, billardholder

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 94/Lille Kongengade 94*/Sofiegade 94*
1756 Overgaden neden Vandet 167/Kongensgade 167*/Sofiegade 167*
1806 Overgaden neden Vandet 170/Lille Sofiegade 170*

Matr.nr. 170 & 171 †

Matrikel
1852 Sammensat af 1806 170 og 1806 171
1863 Forenet med 172 & 173 B og med 1806 105, til: 405

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Overgaden neden Vandet 170 & 171/Lille Sofiegade 170 & 171*

Husnumre
1859 Lille Sofiegade 2/Overgaden neden Vandet 5, jf. 171

Matr.nr. 171 †

Matrikel
1689 95 (del af)
1756 168 (del af, senere betegnet 1756 168 A)
1806 171
1852 Sammenlagt med 1806 170, til: 170 & 171

Ejere
1689 Arvingerne efter oberst Busch
1756 Andreas Olsen Pagter
1806 Christian Breuell, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 95, Lille Kongensgade 95*
1756 Kongensgade/Overgaden neden Vandet
1806 Overgaden neden Vandet 171

Husnumre
1859 Lille Sofiegade 2/Overgaden neden Vandet 5, jf. 170

Matr.nr. 172 †

Matrikel
1689 95 (del af)
1756 168 (del af, senere betegnet 1756 168 B)
1806 172
1859 Sammenlagt med 173 B, til: 172 & 173 B

Ejere
1689 Arvingerne efter oberst Busch
1756 Andreas Olsen Pagter
1806 Jessen & Koch, stivelsesfabrik

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden neden Vandet 95, Lille Kongensgade 95*
1756 Kongensgade/Overgaden neden Vandet
1806 Overgaden neden Vandet 172

Matr.nr. 172 & 173 B †

Matrikel
1859 Sammensat af 1806 172 og 173 B
1863 sammenlagt med 1806 105 og med 170 & 171 som 405

Ejere

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 3/Wildersgade 2

Matr.nr. 173 †

Matrikel
1689 12 (del af)
1756 169 (del af, senere betegnet 1756 169 B)
1806 173
1859 Delt i 173 A og 173 B

Ejere
1689 Laboratoriet
1756 Landetatens Laboratorium
1806 Landetatens Laboratorium

Matrikulære husnumre
1689 Stranden mod Frederiksholm 12/Overgaden mod Volden 12*
1756 Overgaden neden Vandet 169/Imod Vandet 169*
1806 Overgaden neden Vandet 173/Kongensgade 173*

Matr.nr. 173 A †

Matrikel
1859 Parcel af 1806 173
1859 Henlagt til 405

 

Matr.nr. 173 B †

Matrikel
1859 Parcel af 1806 173
1859 Sammenlagt med 1806 172, til:172 & 173 B

Matr.nr. 174 †

Matrikel
1689 12 (del af)
1756 170
1806 174
1873 Henlagt til 405

Ejere
1689 Laboratoriet
1756 Søetatens Laboratorium
1806 Søetatens Laboratorium

Matrikulære husnumre
1689 Stranden mod Frederiksholm 12/Overgaden mod Volden 12*
1756 Overgaden neden Vandet 170/Til Vandet 170*
1806 Overgaden neden Vandet 174

Husnumre
1859 Overgaden neden Vandet 1

Matr.nr. 175 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret areal
1756 171 (del af, senere betegnet 1756 171 A)
1806 175
1832 Separeret i 175 A og 175 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Fattige Børns Opfostrings Hus
1806 Kongens plads

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Overgaden oven Vandet 171, Dronningensgade 171*
1806 Overgaden oven Vandet 175

Matr.nr. 175 (nyt nummer)

Matrikel
1898 Sammenlagt af 175 A, 175 B og 175 C
1899 Herfra separeret 452
1900 Herfa separeret 453, 454, 455, 456, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 465, 467, 468, 469 og 470
1901 Herfra separeret 484 og 485
2008 175

Ejere
2008

Husnumre
1898 Bodenhoffs Plads uden husnummer
2008 Bodenhoffs Plads uden husnummer

Opførelsesår
Ubebygget (gadeareal)

Matr.nr. 175 A †

Matrikel
1832 Parcel af 1806 175
1864 Hertil henlagt 314 A og delt mellem de nye numre 175 A og 175 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1832 Overgaden oven Vandet 175 A

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 62

Matr.nr. 175 A † (nyt nummer)

Matrikel
1864 Sammensat af dele af 175 A og 314 A
1898 Sammenlagt med 175 B og 175 C, til: 175 (nyt nummer)

Ejere

Husnumre
1864 Overgaden oven Vandet 62

Matr.nr. 175 B †

Matrikel
1832 Parcel af 1806 175
1835 Herfra separeret 175 C
1864 Sammenlagt med dele af 175 A og betegnet ved nyt nummer 175 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1832 Overgaden oven Vandet 175 B

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 62

Matr.nr. 175 B † (nyt nummer)

Matrikel
1864 Parcel af 175 A (del af)
1898 Sammenlagt med 175 A (nyt nummer) og 175 C, til: 175 (nyt nummer)

Ejere

Husnumre
1864 Overgaden oven Vandet 58

Matr.nr. 175 C †

Matrikel
1835 Parcel af 175 B
1864 Betegnet 175 D

Ejere

Matrikulære husnumre
1835 Overgaden oven Vandet 175 C

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 62

Matr.nr. 175 C † (nyt nummer)

Matrikel
1864 Sammensat af dele af 175 A og 175 B
1898 Sammenlagt med 175 A og 175 B, til 175 (nyt nummer)

Ejere

Husnumre
1864 Overgaden oven Vandet 66-74, 84-88

Matr.nr. 175 D †

Matrikel
1864 Tidligere betegnet 175
1898 Sammenlagt med 175 A og 175 C, til: 175 (nyt nummer)
1898 Indbefattet i 451

Ejere

Matrikulære husnumre
1864 Prinsessegade 53

Matr.nr. 176 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 172, 1756 173, 1756 174 og 1756 386
1806 176
1839 Delt i 176 A og 176 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 171: Fattige Børns Opfostringshus og Joh. Cornelius Krieger, justitsråd. – 172: Egidius Schrøder. – 173: Jeppe Ibsen. – 174: Elias Johansen. – 186: Kongens plads med krudthuset
1806 Søetatens Kvæsthus

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Overgaden oven Vandet 171, Dronningensgade 171. – Bådsmandsstræde 172 og 173. – Dronningensgade 174. – Bag Vor Frelsers Kirke 386
1806 Overgaden oven Vandet 176/Bådsmandsstræde 176*/Prinsensgade 176*

Matr.nr. 176 A
Søkvæsthuset

Matrikel
1839 Parcel af 1806 176
1852 Herfra separeret 176 C og 176 D
1853 Herfra separeret 176 E
1854 Herfra separeret 176 F
1919 Herfra separeret 519
2003 Herfra separeret 627
2008 176 A

Ejere
2008 Farvandsvæsenet

Matrikulære husnumre
1839 Overgaden oven Vandet 176 A/Bådsmandsstræde 176 A*

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 7/Overgaden oven Vandet 58, jf. 176 B
2008 Overgaden oven Vandet 60-64

Opførelsesår
Hovedbygningen: 1754-55 af murermester J. C Conradi for Det Kongelige Opfostringshus. Ombygget 1776. – Portnerboligen: Før 1756. – Gartnerboligen: 1843 (Historiske huse)

Matr.nr. 176 B

Matrikel
1839 Parcel af 1806 176
1863 Herfra separeret 406
2005 Herfra separeret 583
2008 176 B

Ejere
2008 Farvandsvæsenet

Matrikulære husnumre
1839 Overgaden oven Vandet 176 B/Bådsmandsstræde 176 B*/Prinsensgade 176 B*

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 7/Overgaden oven Vandet 58, jf. 176 A
2008 Bådsmandsstræde 19/Overgaden oven Vandet 58-60

Opførelsesår
1780-81 af J. B. Schottmann for Søetaten. Ombygget 1989 (Historiske huse)

Matr.nr. 176 C

Matrikel
1852 Parcel af 176 A
2008

Ejere
2008 A/S til Opførelse af Boliger For...nbnbnb

Matrikulære husnumre
1852 Overgaden oven Vandet 176 A

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 60
2008 Overgaden oven Vandet 66-74 og 84-88

Opførelsesår
Overgaden oven Vandet 66-70 og 84-88: 1852 af arkitekt N. S. Nebelong. – Overgaden oven Vandet 72-74: 1858. Senere ombygget, seneste i 1980’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 176 D †

Matrikel
1852 Parcel af 176 A
1877 Frasepareret 423 og 424
2000 Henlagt til 533

Ejere
2008

Matrikulære husnumre
1852 Overgaden oven Vandet 176 D

Husnumre
1859 Uden gadenavn og husnummer

Matr.nr. 176 E
Den Treschowske Stiftelse

Matrikel
1853 Parcel af 176 A
1917 Hertil henlagt 176 F
2008 176 E

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S

Matrikulære husnumre
1853 Overgaden oven Vandet 176 E

Husnumre
1859 Bag Overgaden oven Vandet 60
1917 Overgaden oven Vandet 76-82
2008 Overgaden oven Vandet 76-82
Opførelesår
Overgaden oven Vandet 76-78: 1853-54 af arkitekt H. Chr. Thybjerg. – Overgaden oven Vandet 80-82: 1857-58 (Historiske huse)

Matr.nr. 176 F †

Matrikel
1854 Parcel af 176 A
1917 Henlagt til 176 E

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Overgaden oven Vandet 60

Husnumre
1859 Uden gadenavn og husnummer

Matr.nr. 177 †

Matrikel
1689 96 (del af)
1756 175
1806 177
1845 Delt i 177 A og 177 B

Ejere
1689 Hans Nansen
1756 Hans Lemming, sognepræst
1806 Andreas Buntzen, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 96
1756 Overgaden oven Vandet 175/Bådsmandsstræde 175*/Dronningensgade 175*
1806 Overgaden oven Vandet 177*/Bådsmandsstræde 177*/Dronningensgade 177*

Matr.nr. 177 A

Matrikel
1845 Parcel af 1806 177
1847 Herfra separeret 177 C, 177 D, 177 E og 177 F
2008 177 A

Ejere
2008 Ejerforeningen Overgaden oven Vandet 54

Matrikulære husnumre
1845 Overgaden oven Vandet 177 A

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 54
2008 Overgaden oven Vandet 54

Opførelsesår
Før 1745. Ombygget 1846-47 (Historiske huse)

Matr.nr. 177 B †

Matrikel
1845 Parcel af 1806 177
1876 Sammenlagt med 178 B, til: 177 B og 178 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1845 Dronningensgade 177 B

Husnumre
1859 Dronningensgade 75

Matr.nr. 177 B & 178 B (fra 1953: 177 B)

Matrikel
1876 Sammenlagt af 177 B og 178 B
1913 Hertil henlagt 177 F
1953 Betegnet 177 B (nyt nummer)
2008 177 B

Ejere
2008 A/B Dronningensgade 73-77

Husnumre
1876 Dronningensgade 73-75
1913 Dronningensgade 73-77
2008 Dronningensgade 73-77

Opførelsesår
Dronningensgade 73 A: 1899 (Matrikelregister). – Dronningensgade 77: 1913

Matr.nr. 177 C

Matrikel
1847 Parcel af 177 A
2008 177 C

Ejere
2008 E/F Overgaden Oven Vandet 56 m fl

Matrikulære husnumre
1847 Overgaden oven Vandet 177 C/Bådsmandsstræde 177 C*

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 8/Overgaden oven Vandet 56
2008 Bådsmandsstærde 8/Overgaden oven Vandet 56

Opførelsesår
1846-47 af grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 177 D

Matrikel
1847 Parcel af 177 A
2008 177 D

Ejere
2008 A/B Bådsmandsstræde 10 A+B

Matrikulære husnumre
1847 Bådsmandsstræde 177 A

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 10
2008 Bådsmandsstræde 10

Opførelsesår
1847 for grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 177 E

Matrikel
1847 Parcel af 177 A
2008 177 E

Ejere
2008 A/B Bådsmandsstræde 12/Dronningensgade 79

Matrikulære husnumre
1847 Bådsmandsstræde 177 A/Dronningensgade 177 A*

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 12/Dronningensgade 79
2008 Bådsmandsstræde 12/Dronningensgade 79

Opførelsesår
1847 for grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 177 F †

Matrikel
1847 Parcel af 177 A
1913 Henlagt til 177 B & 178 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1847 Dronningensgade 177 A

Husnumre
1859 Dronningensgade 77

Matr.nr. 178 †

Matrikel
1689 96 (del af)
1756 176
1806 178
1846 Delt i 178 A og 178 B

Ejere
1689 Hans Nansen, justitsråd
1756 Michael Juel, kantor
1806 Hassler, generalkrigskommissær

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden oven Vandet 96
1756 Overgaden oven Vandet 176/Bådsmandsstræde 176*/Dronningensgade 176*
1806 Overgaden oven Vandet 178, Dronningensgade 178*

Matr.nr. 178 A

Matrikel
1846 Parcel af 1806 178
2008 178 A

Ejere
2008 E/F Overgaden Oven Vandet 52

Matrikulære husnumre
1846 Overgaden oven Vandet 178 A

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 52
2008 Overgaden oven Vandet 52

Opførelsesår
1772 for Claus Petersen Themstrup. Ombygget 1846 (Historiske huse)

Matr.nr. 178 B †

Matrikel
1846 Parcel af 1806 178
1876 Sammenlagt med 177 B, til: 177 B & 178 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1846 Dronningensgade 178 B

Husnumre
1859 Dronningensgade 73

Matr.nr. 179 †

Matrikel
1689 158 og 1689 97 (del af) og 1689 98 (del af)
1756 254 (1689/158) og 1756 177 (del af, senere betegnet 1756 177 A, 1689/97, del af, og 1689/98, del af)
1806 179
1846 Delt i 179 A og B

Ejere
1689 97: Verner Wesendunck, rebslager. – 98: Bertel Styver. - 158: Iver Caspersen, assessor
1756 177: Peder Nielsen Trie, brygger. – 254: Marcus Christensen, skipper
1806 Malcolm, madam

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 97, Dronningensgade 97*. – Overgaden over Vandet 98/Sankt Annæ Gade 98*. – Dronningensgade 158
1756 Overgaden oven Vandet 177/Dronningensgade 177*. – Dronningensgade 254
1806 Overgaden oven Vandet 179, Dronningensgade 179*

Matr.nr. 179 A

Matrikel
1846 Parcel af 1806 179
2008 179 A

Ejere
2008 Overgaden Oven Vandet 34 APS

Matrikulære husnumre
1846 Overgaden oven Vandet 179 A, Dronningensgade 179 A

Husnumre
1859 Dronningensgade 71, Overgaden oven Vandet 50
1888 Overgaden oven Vandet 50
2008 Overgaden oven Vandet 50

Opførelsesår
Mellem 1765 og 1769 (Historiske huse)

Matr.nr. 179 B †

Matrikel
1846 Parcel af 1806 179
1846 Sammenlagt med 1806 180, til: 180 & 179 B

Matr.nr. 180 †

Matrikel
1689 98 (del af) og 1689 99 (del af)
1756 177 (del af, senere betegnet 1756 177 B)
1806 180
1846 Sammenlagt med 179 B, til: 180 & 179 B

Ejere
1689
1756 Peder Nielsen Trie, brygger
1806 Hvidt & Comps pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden oven Vandet 97, Dronningensgade 97*. – Overgaden oven Vandet 98/Sankt Annæ Gade 98
1756 Overgaden oven Vandet 177/Dronningensgade 177*
1806 Overgaden oven Vandet 180

Matr.nr. 180 & 179 B (fra 1850 betegnet 180 A & 179 B) †

Matrikel
1846 Sammenlagt af 180 A og 179 B
1850 Betegnet 180 A & 179 B
1888 Herfra separeret 437
1891 Indbefattet i 444 og 445

Ejere

Matrikulære husnumre
1846 Overgaden oven Vandet 180 & 179 B

Husnumre
1859 Dronningensgade 69/Overgaden oven Vandet 48
1888 Overgaden oven Vandet 48

Matr.nr. 180 B

Matrikel
1850 Parcel af 180 & 179 B
1850 Sammenlagt med 1806 181, til: 181 & 180 B

 

Matr.nr. 181 †

Matrikel
1689 98 (del af)
1756 178
1806 181
1850 Sammenlagt med 180 B, til: 181 & 180 B

Ejere
1689 Bertel Stywer, købmand
1756 Claus Jensen, stadskaptajn
1806 Carl Gærmann, fabrikant

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 98, Dronningensgade 98*
1756 Overgaden oven Vandet 178
1806 Overgaden oven Vandet 181

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 46

Matr.nr. 181 & 180 B †

Matrikel
1850 Sammensat af 180 B og 1806 181
1887 Sammenlagt med 182, til: 181 & 182

Ejere

Matrikulære husnumre
1850 Overgaden oven Vandet 181 & 180 B

Matr.nr. 181 & 182 †

Mattrikel
1887 Sammenlagt af 1806 181 og 1806 182
1936 Henlagt til 257, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1887 Overgaden oven Vandet 44-46

Matr.nr. 182 †

Matrikel
1689 98 (del af)
1756 179
1806 182
1887 Sammenlagt med 1806 181, til: 181 & 182

Ejere
1689 Bertel Stywer, købmand
1756 Jørgen Clemmensen, fribrygger
1806 Sejlmager Iver Borgens enke

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 98, Dronningensgade 98*
1756 Overgaden oven Vandet 179
1806 Overgaden oven Vandet 182

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 44

Matr.nr. 183 †

Matrikel
1689 99 (del af)
1756 181
1806 183
1929 Herfra separeret 523, 524 og 525
1932 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Børnehuset
1756 Børnehuset
1806 Tugt-, Rasp og Forbedringshuset

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 99/Dronningensgade 99*/Sankt Annæ Gade 99*/Torvet 99*
1756 Overgaden oven Vandet 181/Dronningensgade 181*/Sankt Annæ Gade 181*/Torvet 181*
1806 Overgaden over Vandet 183/Dronningensgade 183*, Sankt Annæ Gade 183*/Torvet 183*

Husnumre
1859 Dronningensgade 55/Overgaden oven Vandet 40/Sankt Annæ Gade 24

Matr.nr. 184 †

Matrikel
1689 100
1756 183
1806 184
1941 Henlagt til 446

Ejere
1689 Arvingerne efter købmand Bastian Nielsen
1756 Jens Pedersen Holm, styrmand
1806 Anders Schiøtz, forvalter

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 100
1756 Overgaden over Vandet 183
1806 Overgaden over Vandet 184

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 36

Matr.nr. 185

Matrikel
1689 101 og 1689 142
1756 184
1806 185
2008 185

Ejere
1689 101: Andreas Brun, magister og sognepræst. – 142: Jens Pedersen, bådsmand
1756 Johan Christian Conradt, murermester
1806 Madam Schottmanns Plads
2008 A/B Overgaden Oven Vandet 34, A-B

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 101, Dronningensgade 101* . – Dronningensgade 142
1756 Overgaden over Vandet 184
1806 Overgaden over Vandet 185

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 34
2008 Overgaden oven Vandet 34

Opførelsesår
1866 (Matrikelregister)

Matr.nr. 186
Steinfass’ Gård
Sofiegården

Matrikel
1689 102 (del af)
1756 311
1806 186
1972 Hertil henlagt 1806 223, 1806 224, 1806 225, 1806 226, 1806 227, 1806 228, 1806 229, 1806 230, 1806 232, 1806 233, 1806 358, 1806 359 og 360 A og 360 B
2008 186

Ejere
1689 Iver Caspersen, assessor
1756 Lars Pedersen Tøyberg
1806 Jens Olsen, vognmand
2008 Den Selvejende Institution Sofiegården

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden oven Vandet 102/Dronningensgade 102*, Sofiegade 102*
1756 Sofiegade 311/Overgaden 311*
1806 Overgaden over Vandet 186/Sofiegade 186*

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 32/Sofiegade 1
1972 Dronningensgade 43-45/Overgaden oven Vandet 32/Sofiegade 1-7
2008 Dronningensgade 43-49/Overgaden oven Vandet 32/Sofiegade 1-7

Opførelsesår
Overgaden oven Vandet 32 A-C: 1770-71 af Johan Jacob Steinfass (Historiske huse). – Dronningensgade 43-49 og Sofiegade 1-7: 1971 af arkitektfirmaet Box (Weilbach)

Matr.nr. 187 (efter 1833 undertiden betegnet 187 A)

Matrikel
1689 103 (del af)
1756 290
1806 187
1833 Herfra separeret 187 B, og herefter selv undertiden betegnet 1806 187 A
2008 187

Ejere
1689 Claus Bysing, brygger
1756 Johan Essington, fabrikør
1806 Lindt & Yong (?) & Comp.
Ejere
2008 Overgaden oven Vandet 30 A-B/Sofiegade 2

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 103/Dronningensgade 103*/Sofiegade 103*
1756 Sofiegade 290/Overgaden oven Vandet 290*
1806 Overgaden oven Vandet 187/Sofiegade 187*

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 30/Sofiegade 2
2008 Overgaden oven Vandet 30/Sofiegade 2

Opførelsesår
1989 (Kuas)

Matr.nr. 187 A, se 187

 

Matr.nr. 187 B †

Matrikel
1833 Parcel af 1806 187
1853 Sammenlagt med 1806 220, 221 & 222, til: 220, 221, 222 & 187 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1833 Overgaden oven Vandet 187 B/Sofiegade 187 B

Matr.nr. 188

Matrikel
1689 104 (del af)
1756 185 (del af, senere betegnet 1756 185 A)
1806 188
2008 188

Ejere
1689 Andreas Guntzow, magister
1756 Niels Andersen Lund, skipper
1806 Rasmus Schifter, grosserer
2008 E/F Overgaden Oven Vandet 28

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 104
1756 Overgaden over Vandet 185
1806 Overgaden over Vandet 188

Husnumre
1859 Overgaden over Vandet 28
2008 Overgaden oven Vandet 28

Opførelsesår
1780 for grosserer Thomas Potter. Ombygget efter 1812 (Historiske huse)

Matr.nr. 189

Matrikel
1689 104 (del af)
1756 185 (del af 185, senere betegnet 1756 185 B)
1806 189
2008 189

Ejere
1689 Andres Guntzow, magister
1756 Niels Andersen Lund, skipper
1806 Johan Sunkenberg
2008 Søren Ro Christensen

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 104
1756 Overgaden over Vandet 185
1806 Overgaden over Vandet 189

Husnumre
1859 Overgaden over Vandet 26
2008 Overgaden oven Vandet 26

Opførelsesår
Før 1760 (Historiske huse)

Matr.nr. 190

Matrikel
1689 105
1756 186
1806 190
2008 190

Ejere
1689 Anders Gudmandsen, tømmermand
1756 Lars Larsen Bornholm, skipper
1806 Niels Gudmandsen, frisnedker
2008 Peter Rasmussen

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 105
1756 Overgaden over Vandet 186
1806 Overgaden over Vandet 190

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 24
2008 Overgaden oven Vandet 24

Opførelsesår
Mellem 1718 og 1732 for skipper Michel Michelsen Arndt (Historiske huse)

Matr.nr. 191

Matrikel
1689 106
1756 187
1806 191
2008 191

Ejere
1689 Christoffer Jegenreuter
1756 Sommerschild, kaptajn
1806 Kock, kaptajn og waterschout
2008 Peter Edgar Abrahamson

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Sofiegade 106
1756 Overgaden over Vandet 191
1806 Overgaden over Vandet 191

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 22
2008 Overgaden oven Vandet 22

Opførelsesår
Mellem 1622 og 1635. Ombygget 1786 og ca. 1960 (Historiske huse)

Matr.nr. 192 †

Matrikel
1689 107
1756 188
1806 192
1923 Henlagt til 1806 193

Ejere
1689 Jens Pedersen, forhenværende bådsmand
1756 Henrik Scherling, skipper
1806 Kock, kaptajn og waterschout

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 107
1756 Overgaden over Vandet 188
1806 Overgaden over Vandet 192

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 20

Matr.nr. 193

Matrikel
1689 108
1756 189
1806 193
2008 193
1923 Hertil henlagt 1806 192 og 1806 194
1961 Herfra separeret 545 og 546

Ejere
1689 Jens Nielsen, skrædder
1756 Anders Olsen Tofte, kaptajn
1806 Rasmus Horne
2008 Per Jørgen Jacobsen

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 108
1756 Overgaden over Vandet 189
1806 Overgaden over Vandet 193

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 18
1923 Overgaden oven Vandet 16-20
1961 Overgaden oven Vandet 18
2008 Overgaden oven Vandet 18

Opførelsesår
1832. Ombygget 1856 (Historiske huse)

Matr.nr. 194 †

Matrikel
1689 109
1756 190
1806 194
1923 Henlagt til 1806 193

Ejere
1689 Søren Sørensen, skipper
1756 Mathias Otto, islandsfarer
1806 Johanns Hiorth

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 109
1756 Overgaden over Vandet 190
1806 Overgaden over Vandet 194

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 16

Matr.nr. 195 †

Matrikel
1689 110
1756 191
1806 195
1881 Sammenlagt med 1806 196, til: 195 & 196

Ejere
1689 Peder Pedersen, skipper
1756 Lars Haagensen, skibstømmermand
1806 Christian Jensen Lind, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 110
1756 Overgaden over Vandet 191
1806 Overgaden over Vandet 195

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 14

Matr.nr. 195 & 196 (fra 1953: 195)

Matrikel
1881 Sammensat af 1806 195 og 1806 196
1953 Betegnet 195 (nyt nummer)
2008 195

Ejere
2008 Bente Fog-Møller

Husnumre
1881 Overgaden oven Vandet 12-14
2008 Overgaden oven Vandet 12-14

Opførelsesår
1797 (Historiske huse)

Matr.nr. 196 †

Matrikel
1689 111
1756 192
1806 196
1881 Sammenlagt med 1806 195, til: 195 & 196

Ejere
1689 Arvingerne efter doktor Hans Leth
1756 Lehnert Jansen, skipper
1806 Jørgen Koefod

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 111
1756 Overgaden over Vandet 192
1806 Overgaden over Vandet 196

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 12

Matr.nr. 197
Potters Gård

Matrikel
1689 112 (del af), 1689 113 (del af), 1689 115 (del af) og 1689 119 (del af)
1756 197 (1689/119, del af) og 1756 193 (del af, senere betegnet 1756 193 A, 1689/112, del af, 1689/113, del af, og 1689/115, del af)
1806 197
1932 Herfra separeret 530
2008 197

Ejere
1689 112: Christen, tømmermand. – 113: Jørgen Jørgensen, vintapper. – 115: Christen Christensen, væver. – 119: Morten Marcussen, væver
1756 193: Ross, overkrigskommissær og Jonas Collin. – 197: Paul Olsen
1806 Poul Johansen
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 112. – Overgaden oven Vandet 113/Søndervoldstræde 113*. – Søndervoldstræde 115 og 119
1756 Overgaden over Vandet 193/Sønder Voldstræde 193*. – Sønder Voldstræde 197
1806 Overgaden over Vandet 197, Store Søndervoldstræde 197*

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 10, Store Søndervoldstræde 9
1932 Overgaden oven Vandet 10
2008 Overgaden oven Vandet 10

Opførelsesår
1785 for grosserer Thomas Potter (Historiske huse)

Matr.nr. 198

Matrikel
1689 112 (del af), 1689 113 (del af) og 1689 115 (del af)
1756 193 (del af, senere 193 B)
1806 198
2008 198

Ejere
1689 112: Christen, tømmermand. – 113: Jørgen Jørgensen, vintapper. – 115: Christen Christensen, væver
1756 Ross, overkrigskommissær, og Jonas Collin
1806 Søren Jensen, høker
2008 C.W. Obel Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 112. – Overgaden oven Vandet 113/Søndervoldstræde 113*. – Søndervold Stræde 115
1756 Overgaden oven Vandet 193/Sønder Voldstræde 193*
1806 Overgaden over Vandet 198/Store Søndervoldstræde 198*

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 8, Store Søndervoldstræde 1
2008 Overgaden oven Vandet 8

Opførelsesår
1786 for lysestøber Christian From. Ombygget 1831 og 1909-10 (Historiske huse)

Matr.nr. 199

Matrikel
1689 122
1756 201 (del af, senere betegnet 1756 201 A)
1806 199
1900 Herfra separeret 483
2008 199

Ejere
1689 Michel Schult, møller
1756 Carl Stanley, professor
1806 Royan, kaptajn
2008 E/F Den Gamle Filmskole

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 122/Søndervold 122*
1756 Dronningensgade 201/Sønder Voldstræde 201
1806 Overgaden over Vandet 199/Dronningensgade 199*/Lille Søndervoldstræde 199*/Store Søndervoldstræde 199*

Husnumre
1859 Dronningensgade 3/Lille Søndervoldstræde 1/Overgaden oven Vandet 6, Store Søndervoldstræde 2
2008 Dronningensgade 3

Opførelsesår
Forhuset til Lille Søndervoldstræde: Før 1784. Ombygget 1900 og 1965. – Pakhuset til Lille Søndervoldstræde: 1852. Ombygget i 1960’erne. – Forhuset til Store Søndervoldstræde: 1855 for jernstøber Løwener. – Ombygget i 1960’erne. – Hjørnebygningen Dronningensgade/Store Søndervoldstræde: 1848 for jernstøber Løwener. – Bygningen på hjørnet af Dronningensgade og Lille Søndervoldstræde: 1966-67 (Historiske huse)

Matr.nr. 200 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 199 (del af) og 1756 200 (del af, senere betegnet 1756 200 B)
1806 200
1893 Indbefattet i 447

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 199: Peter Appelbye. – 202: En øde plads, som Peter Appelbye skal have i brug
1806 Fru Black & Comp. Lauritzen og Buntzen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Lille Søndervoldstræde 199. – Sønder Voldstræde 200
1806 Overgaden oven Vandet 200

Husnumre
1859 Overgaden over Vandet 4

Matr.nr. 201 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 199 (del af) og 1756 200 (del af, senere betegnet 1756 201 A)
1806 201
1850 Delt i 201 A og 201 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 199: Peter Appelbye. – 200: En øde plads, som Peter Appelbye skal have i brug
1806 Fru Black & Comp. Lauritzen og Buntzen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Lille Søndervoldstræde 199. – Sønder Voldstræde 200
1806 Overgaden oven Vandet 201/Dronningensgade 201*/Lille Søndervoldstræde 201*/Ud til volden 201*

Matr.nr. 201 A

Matrikel
1850 Parcel af 1806 201
2008 201 A

Ejere
2008 E/F Matr.Nr.201 A Christianshavns Kvarter

Matrikulære husnumre
1850 Christianshavns Vold 201 A/Overgaden oven Vandet 201 A*

Husnumre
1859 Christianshavns Vold 1/Overgaden oven Vandet 2
2008 Chrstianshavns Voldgade 1-3/Overgaden oven Vandet 2 og 2 A

Opførelsesår
1894 (Kuas)

Matr.nr. 201 B †

Matrikel
1850 Parcel af 1806 201
1884 Indbefattet i 433

Ejere

Matrikulære husnumre
1850 Dronningnesgade 201 B/Christianshavn Vold 201 B*/Lille Søndervoldstræde 201 B*

Husnumre
1859 Dronningensgade 1/Christianshavns Vold 5/Lille Søndervoldstræde 4

Matr.nr. 201 C †

Matrikel
1857 Parcel af 201 A
1884 Indbefattet i 433

Ejere

Matrikulære husnumre
1857 Christianshavns Vold 201 C

Husnumre
1859 Christianshavn Vold 3
1877 Christianshavns Voldgade 3 (Kraks Vejviser 1878)

Matr.nr. 202 †
Applebys Plads

Matrikel
1689 Ikke taxeret areal
1756 387
1806 202
1839 Delt i 202 A og 202 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Peter Appelbyes rebslagerplads
1806 Fru Black & Comp. Lauritzen og Buntzen, skibsbyggeri

Matrikulære husnumre
1689 Ikke Taxeret
1756 Ved Overgaden oven Vandet 387
1806 Appelbyes Plads 202

Matr.nr. 202 A

Matrikel
1839 Parcel af 1806 202
1989 Herfra separeret 572
2008 202 A

Ejere
2008 Danisco A/S

Matrikulære husnumre
1839 Appelbyes Plads 202 A

Husnumre
1859 Uden gadenavn og husnummer
2008 Langebrogade 1-3

Opførelsesår
1912-13 af arkitekt Emil Jeppesen for De Danske Sukkerfabrikker (Weilbach)

Matr.nr. 202 B †

Matrikel
1839 Parcel af 1806 202
1931 Herfra separeret 528 og 529
1956 Henlagt til 202 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1839 Applebys Plads 202 B

Husnumre
1859 Uden gadenavn og husnummer
1872 Langebrogade uden nummer

Matr.nr. 203 †

Matrikel
1689 251 (del af)
1756 389 (del af, senere betegnet 1756 389 A)
1806 203
1851 Delt i 203 A og 203 B

Ejere
1689 Hans Nielsen, assessor, og Lorenz Krejer
1756 Justitsråd Krøyers afbrændte oliemølle
1806 Johannes Seilings enke

Matrikulære husnumre
1689 Enhjørningens Bastion 251
1756 Enhjørningens Bastion 389
1806 Enhjørningens Bastion 203

Matr.nr. 203 A

Matrikel
1851 Parcel af 1806 203
2008 203 A

Ejere
2008 Boligselskabet Innovo A/S

Matrikulære husnumre
1851 Enhjørningens Bastion 203 A

Husnumre
1859 Ved Holms Huse 8
<1862 Langebrogade 8 (Kraks Vejviser 1863)
2008 Langebrogade 8

Opførelsesår
1802 (Historiske huse)

Matr.nr. 203 B †

Matrikel
1851 Parcel af 1806 203
1860 Sammenlagt med 204 A, til: 203 B & 204 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Enhjørningens Bastion 203 B

Husnumre
1859 Ved Holms Huse 6

Matr.nr. 203 B & 204 A †

Matrikel
1860 Sammensat af 203 B og 204 A
1865 Sammenlagt med 204 B, til: 203 B & 204

Ejere

Matrikulære husnumre
1860 Ved Holms huse 6
<1862 Langebrogade 6 (Kraks Vejviser 1863

Matr.nr. 203 B & 204

Matrikel
1865 Sammensat af 203 B & 204 A og 204 B
1906 Sammenlagt med 206 C, til: 203 B & C & 204 A & 204 B

Ejere

Husnumre
1865 Ved Holms Huse 6
<1862 Langebrogade 6 (Kraks Vejviser 1863

Matr.nr. 203 B & 203 C & 204 A & 204 B (fra 1953: 203 B)

Matrikel
1906 Sammensat af 203 B & 204 A & B og 203 C
1953 203 B (nyt nummer)
2008 203 B

Ejere

Husnumre
1906 Langebrogade 6
2008 Langebrogade 6

Opførelsesår
1911 (Kuas)

Matr.nr. 203 C †

Matrikel
1854 Parcel af 203 A
1906 Sammenlagt med 203 B & 204 A & B, til: 203 B & C & 204 A & B

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Ved Holms Huse 203 A

Husnumre
1859 Ved Holms Huse 4
<1862 Bag Langebrogade 6 (Kraks Vejviser 1863)

Matr.nr. 204 †

Matrikel
1689 251 (del af)
1756 389 (del af, senere betegnet 1756 389 B)
1806 204
1853 Delt i 204 A og 204 B

Ejere
1689 Hans Nielsen, assessor, og Lorenz Krejer
1756 Justitsråd Krøyers afbrændte oliemølle
1806 Seiling & madam Holms mølle

Matrikulære husnumre
1689 Gadenavn ikke oplyst
1756 Enhjørningens Bastion 389 B
1806 Enhjørningens Bastion 204*

Matr.nr. 204 A †

Matrikel
1853 Parcel af 1806 204
1865 Sammenlagt med 203 B, til: 203 B & 204 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Enhjørningens Bastion 204 A

Husnumre
1859 Uden betegning

Matr.nr. 204 B †

Matrikel
1853 Parcel af 1806 204
1865 Sammenlagt til 203 B & 204 A, til: 203 B & 204

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Enhjørningens Bastion 204 B

Husnumre
1859 Ved Holms Huse 2
<1862 Langebrogade 2 (Kraks Vejviser 1863)

Matr.nr. 205 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret areal
1756 199 (del af), 1756 200 C (del af), 1756 200 D (del af), 1756 200 E (del af), 1756 200 F (del af), 1756 200 G (del af), 1756 200 H (del af), 1756 200 I (del af) og 1756 200 K (del af)
1806 205
1893 Herfra separeret 448
1893 Indbefattet i 447

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 199: Peter Appelbye. – 200: En øde plads, som Peter Appelbye skal have i brug
1806 Fru Black & Comp. Lauritzen og Buntzen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Lille Søndervoldstræde 199. – Sønder Voldstræde 200
1806 Overgaden neden Vandet 205

Husnumre
1859 Lille Søndervoldstræde 2/Overgaden oven Vandet

Matr.nr. 206

Matrikel
1689 112 (del af), 1689 113 (del af), 115 (del af) og 1689 116 (del af)
1756 194 (1689/116, del af) og 1756 193 (del af, senere betegnet 1756 193 C, 1689/112, del af, 1689/113, del af, og 1689/115, del af)
1806 206
2008 206

Ejere
1689 112: Christen, tømmermand. – 113: Jørgen Jørgensen, vintapper. – 115: Christen Christensen, væver. – 116: Carsten Christensen, væver
1756 193: Overkrigskommissær Ross og Jonas Collin. – 194. Søren Nielsen, arbejdskarl
1806 Søren Jensen
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 112. – Overgaden oven Vandet 113/Søndervoldstræde 113*. – Søndervoldstræde 115 og 116
1756 Overgaden 193/Sønder Voldstræde 193. – Sønder Voldstræde 194
1806 Store Søndervoldstræde 206

Husnumre
1859 Store Søndervoldstræde 3
2008 Store Søndervoldstræde 3

Opførelsesår
2008 Ubebygget

Matr.nr. 207

Matrikel
1689 117
1756 195
1806 207
2008 207

Ejere
1689 Søren Torbensen
1756 Niels Olsen Hald
1806 Herman Christensens enke
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Søndervoldstræde 117
1756 Sønder Voldstræde 195
1806 Store Søndervoldstræde 207

Husnumre
1859 Store Søndervoldstræde 5
2008 Store Søndervoldstræde 5

Opførelsesår
2008 Ubebygget

Matr.nr. 208

Matrikel
1689 118
1756 196
1806 208
2008 208

Ejere
1689 Marcus Frederiksen, sporemager
1756 Lars Larsen, snedkersvend
1806 Peter Jørgen Kruuse
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Søndervoldstræde 118
1756 Søndervoldstræde 196
1806 Store Søndervoldstræde 208

Husnumre
1859 Store Søndervoldstræde 7
2008 Store Søndervoldstræde 7

Opførelsesår
2008 Ubebygget

Matr.nr. 209

Matrikel
1689 120
1756 198
1806 209
2008 209

Ejere
1689 Christoffer Edel, gardist
1756 Jens Larsen, brændevinsbrænder
1806 Thomas Truelsen
2008 Fsb Bolig

Matrikulære husnumre
1689 Søndervoldstræde 120/Dronningensgade 120*
1756 Søndervoldstræde 198/Dronningensgade 198*
1806 Store Søndervoldstræde 209/Dronningensgade 209*

Husnumre
1859 Dronningensgade 5/Store Søndervoldstræde 11
2008 Store Søndervoldstræde 11

Opførelsesår
1989 (Kuas)

Matr.nr. 210

Matrikel
1689 114
1756 208
1806 210
2008 210

Ejere
1689 Jørgen Christensen, skipper
1756 Christen Andersen Eggert, snedkersvend
1806 Alleborgs enke
2008

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 114
1756 Dronningensgade 208
1806 Dronningensgade 210

Husnumre
1859 Dronningensgade 7
2008 Dronningensgade 7

Opførelsesår
1755. Ombygget 1855 (Historiske huse)

Matr.nr. 211

Matrikel
1689 128
1756 209
1806 211
2008 211

Ejere
1689
1756 Christen Jensen Grønkiær, øltapper
1806 Casper Kiølert, linnedvæver
2008

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 128
1756 Dronningensgade 209
1806 Dronningensgade 211

Husnumre
1859 Dronningensgade 9
2008 Dronningensgade 9

Opførelsesår
Muligvis før 1747. Ombygget i 1771 og 1970’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 212

Matrikel
1689 129 (del af)
1756 210
1806 212
2008 212

Ejere
1689 Hans Boyesen, skipper
1756 Christen Jensen Grønkier, øltapper
1806 Casper Kiølert, linnedvæver
2008 E/F Dronningensgade 11

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 129
1756 Dronningensgade 210
1806 Dronningensgade 212

Husnumre
1859 Dronningensgade 11
2008 Dronningensgade 11

Opførelsesår
1788 for linnedvævermester Casper Køhlert (Historiske huse)

Matr.nr. 213

Matrikel
1689 129 (del af)
1756 211
1806 213
2008 213

Ejere
1689 Hans Boysen, skipper
1756 Christen Henriksen, høker
1806 Svend Tellesen, fuldmægtig
2008 E/F Dronningensgade 13

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 129
1756 Dronningensgade 211
1806 Dronningensgade 213

Husnumre
1859 Dronningensgade 13
2008 Dronningensgade 13

Opførelsesår
Før 1635. Ombygget ca. 1755 og 1844 (Historiske huse)

Matr.nr. 214

Matrikel
1689 129 (del af)
1756 212
1806 214
2008 214

Ejere
1689 Hans Boyesen, skipper
1756 Holmands, madamme
1806 Det Borgerlige Låne- og Livrente Societet
2008 Hans Andreas Rador Nissen

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 129
1756 Dronningensgade 212
1806 Dronningensgade 214

Husnumre
1859 Dronningensgade 15
2008 Dronningensgade 15

Opførelsesår
1775-76 for parykmager Mathias Christian Hansen. Ombygget 1854 (Historiske huse)

Matr.nr. 215 †

Matrikel
1689 130 (del af)
1756 213
1806 215
1826 Sammenlagt med 1806 216, til: 215 & 216

Ejere
1689 Iver Caspersen, assessor
1756 Peder Jensen Smidt, murersvend
1806 Henrik Stikmans enke

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 130
1756 Dronningensgade 213
1806 Dronningensgade 215

Matr.nr. 215 & 216 (fra 1953: 215)

Matrikel
1826 Sammensat af 1806 215 og 1806 216
1953 Betegnet 215 (nyt nummer)
2008 215

Ejere
2008 Jørgen Emil Eberhardt Engel

Matrikulære husnumre
1826 Dronningensgade 215 & 216

Husnumre
1859 Dronningensgade 17
2008 Dronningensgade 17

Opførelsesår
1884 (Matrikelregister)

Matr.nr. 216 †

Matrikel
1689 130 (del af)
1756 214
1806 216
1826 Sammenlagt med 1806 215, til: 215 & 216

Ejere
1689 Iver Capersen, assessor
1756 Peder Jensen Smidt, murersvend
1806 Henrik Stikmanns enke

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 130
1756 Dronningensgade 214
1806 Dronningensgade 216

Matr.nr. 217

Matrikel
1689 130 (del af)
1756 215
1806 217
2008 217

Ejere
1689 Iver Capersen, assessor
1756 Bendt Henriksen, arbejdskarl
1806 Rasmus Ulrichsens enke
2008 Inger Skjolden Overgaard

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 130
1756 Dronningensgade 215
1806 Dronningensgade 217

Husnumre
1859 Dronningensgade 19
2008 Dronningensgade 19

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 218

Matrikel
1689 130 (del af)
1756 216
1806 218
2008 218

Ejere
1689 Iver Capersen, assessor
1756 Peter Andreasen Engelsky
1806 Johan Christian Broberg
2008 Inger Skjolden Overgaard

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 130
1756 Dronningensgade 216
1806 Dronningensgade 218

Husnumre
1859 Dronningensgade 21
2008 Dronningensgade 21

Opførelsesår
1756 for skibstømmermand Peder Andrasen Engelsky (Historiske huse)

Matr.nr. 219

Matrikel
1689 131
1756 217
1806 219
2008 219

Ejere
1689 Ole Tydsk, skipper
1756 Iver Svendsen, sejlingsmand
1806 J. C. Ebler
2008 Simplydronningensgade APS

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 131
1756 Dronningensgade 217
1806 Dronningensgade 219

Husnumre
1859 Dronningensgade 23
2008 Dronningensgade 23

Opførelsesår
1764 for brændevinsbrænder Peter Sivertsen Hammer (Historiske huse)

Matr.nr. 220 †

Matrikel
1689 103 (del af)
1756 218
1806 220
1855 Sammenlagt med 1806 221, 1806 222 og 187 B, til: 220, 221, 222 & 187 B

Ejere
1689 Claus Bysing, brygger
1756 Mogens Jonsen Selstrup, brygger
1806 Jens Thomsen Bakke, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 103, Dronningensgade 103*/Sofiegade 103*
1756 Dronningensgade 218
1806 Dronningensgade 220

Matr.nr. 220, 221, 222 & 187 B (fra 1953: 220)

Matrikel
1855 Sammensat af 1806 220, 1806 221, 1806 222 og 187 B
1977 Hertil henlagt 486
2008 220

Ejere
2008 Ejerforeningen Elefanthuset

Matrikulære husnumre
1855 Dronningensgade 220, 221, 222 & 187 B

Husnumre
1859 Dronningensgade 25
1977 Dronningensgade 25/Sofiegade 10
2008 Dronningensgade 25/Sofiegade 10

Opførelsesår
Vestlige del: Før 1734. – Østlige forhus: 1787 for spækhøker Anders Andersen. – Sofiegade 10: 1972 af arkitekt Arne Helth (Historiske huse)

Matr.nr. 221 †

Matrikel
1689 103 (del af)
1756 219
1806 221
1855 Sammenlagt med 1806 220, 1806 222 og 187 B, til: 220, 221, 222 & 187 B

Ejere
1689 Claus Bysing, brygger
1756 Erhardt Seyer, snedker
1806 And. Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 103, Dronningensgade 103*/Sofiegade 103*
1756 Dronningensgade 219
1806 Dronningensgade 221

Matr.nr. 222 †

 

Matrikel
1689 103 (del af)
1756 220
1806 222
1855 Sammenlagt med 1806 220, 1806 221 og 187 B, til: 220, 221, 222 & 187 B

Ejere
1689 Claus Bysing, brygger
1756 Erhardt Seyer, snedker
1806 And. Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 103, Dronningensgade 103*/Sofiegade 103*
1756 Dronningensgade 220
1806 Dronningensgade 222

Matr.nr. 223 †

Matrikel
1689 102 (del af)
1756 318
1806 223
1972 Henlagt til 1806 186

Ejere
1689 Iver Caspersen, assessor
1756 Jens Pedersen
1806 Jens Jensen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden oven Vandet 102/Dronningensgade 102*, Sofiegade 102*
1756 Sofiegade 318/Dronningensgade 318*
1806 Dronningensgade 223/Sofiegade 223*

Husnumre
1859 Dronningensgade 29/Sofiegade 11

Matr.nr. 224 †

Matrikel
1689 102 (del af)
1756 221
1806 224
1972 Henlagt til 1806 186

Ejere
1689 Iver Caspersen, assessor
1756 Jens Espensen, snedker ved Holmen
1806 Jens Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden oven Vandet 102/Dronningensgade 102*, Sofiegade 102*
1756 Dronningensgade 221
1806 Dronningensgade 224

Husnumre
1859 Dronningensgade 31

Matr.nr. 225 †

Matrikel
1689 102 (del af)
1756 222
1806 225
1972 Henlagt til 1806 186

Ejere
1689 Iver Caspersen, assessor
1756 Jens Christensen, kvartermand ved Holmen
1806 Peter Hansens enke

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden oven Vandet 102/Dronningensgade 102*, Sofiegade 102*
1756 Dronningensgade 222
1806 Dronningensgade 225

Husnumre
1859 Dronningensgade 33

Matr.nr. 226 †

Matrikel
1689 102 (del af)
1756 223
1806 226
1972 Henlagt til 1806 186

Ejere
1689 Iver Caspersen, assessor
1756 Paul Christensen Toxvær
1806 H. P. Nysted

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden oven Vandet 102/Dronningensgade 102*, Sofiegade 102*
1756 Dronningensgade 223
1806 Dronningensgade 226

Husnumre
1859 Dronningensgade 35

Matr.nr. 227 †

Matrikel
1689 102
1756 224 og 1756 225
1806 227
1972 Henlagt til 1806 186

Ejere
1689 Iver Caspersen, assessor
1756 224: Mogens Mogensen, ruhugger. – 225: Mads Hansen, islandsk arbejdskarl
1806 Thomas Weise

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden oven Vandet 102/Dronningensgade 102*, Sofiegade 102*
1756 Dronningensgade 224 og 225
1806 Dronningensgade 227

Husnumre
1859 Dronningensgade 37

Matr.nr. 228 †

Matrikel
1689 140
1756 226
1806 228
1972 Henlagt til 1806 186

Ejere
1689 Oluf Mortensen, væver
1756 Søren Jensen Hyllested, islandsk bødker
1806 Pierre Peschier

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 140
1756 Dronningensgade 226
1806 Dronningensgade 228

Husnumre
1859 Dronningensgade 39

Matr.nr. 229 †

Matrikel
1689 141
1756 227
1806 229
1972 Henlagt til 1806 186

Ejere
1689 Helle Svendsen, skipper
1756 Lorentz Hansen Franch, skomager
1806 Svend Hiorth

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 141
1756 Dronningensgade 227

Husnumre
1859 Dronningensgade 41

Matr.nr. 230 †

Matrikel
1689 142
1756 228
1806 230
1945 Hertil henlagt 1806 231
1972 Henlagt til 186

Ejere
1689 Jens Pedersen, bådsmand
1756 Jens Ringerup, brændevinsbrænder
1806 J. H. Schoubye

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 142
1756 Dronningensgade 228
1806 Dronningensgade 230

Husnumre
1859 Dronningensgade 43
1945 Dronningensgade 43-45

Matr.nr. 231 †

Matrikel
1689 143
1756 229
1806 231
1945 Henlagt til 1806 230

Ejere
1689 Johan Ring, gardist i Livgarden
1756 Jens Petersen Ringerup, brændevinsbrænder
1806 J. H. Schoubye

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 143
1756 Dronningensgade 229
1806 Dronningensgade 231

Husnumre
1859 Dronningensgade 45

Matr.nr. 232 †

Matrikel
1689 144
1756 230
1806 232
1972 Henlagt til 1806 186

Ejere
1689 Arvingerne efter brygger Espen Nielsen
1756 Bertel Christensen Myer, tømmersvend
1806 Lars Thomsen Bagge, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 144
1756 Dronningensgade 230
1806 Dronningensgade 232

Husnumre
1859 Dronningensgade 47

Matr.nr. 233 †

Matrikel
1689 145
1756 231
1806 233
1972 Henlagt til 1806 186

Ejere
1689 Poul Christensen, snedker
1756 Jens Mogensen Falchenberg
1806 S. H. Tolve

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 145
1756 Dronningensgade 231
1806 Dronningensgade 233

Husnumre
1859 Dronningensgade 49

Matr.nr. 234

Matrikel
1689 245
1756 374 (del af, senere betegnet 1756 374 B)
1806 234
1902 Hertil henlagt 1806 365 og 1806 366
2008 234

Ejere
1689 Arvingerne efter skrædder Mikkel Rasmussen
1756 Peder Søegaard, øltapper
1806 Johan Holmer, skrædder
2008 M S Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Torvet 245/Dronningensgade 245*
1756 Torvet 374/Dronningensgade 374*
1806 Dronningensgade 234

Husnumre
1859 Dronningensgade 51
2008 Christianshavns Torv 6/Dronningensgade 51

Opførelsesår
1903 (Matrikelregister)

Matr.nr. 235 †

Matrikel
1689 244 (del af)
1756 242
1806 235
1899 Henlagt til 370 & 367 B

Ejere
1689 Johan Ouman
1756 Paul Christensen, høker
1806 Christen Woldbye, høker

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 244/Dronningensgade 244*/Prinsensgade 244*
1756 Torvet 242
1806 Dronningensgade 235

Husnumre
1859 Dronningensgade 48

Matr.nr. 236

Matrikel
1689 139 (del af)
1756 241
1806 236
1905 Hertil henlagt 1806 237
2008 236

Ejere
1689 Niels Larsen, kontrollør
1756 Adrian Pough, bager
1806 ChristofferAlberg, bager
2008 Ejendomsselskabet Dg Aps

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 139, Prinsensgade 139*
1756 Torvet 241
1806 Dronningensgade 236

Husnumre
1859 Dronningensgade 46
2008 Dronningensgade 46

Opførelsesår
1906 (Matrikelregister)

Matr.nr. 237 †

Matrikel
1689 139 (del af)
1756 240
1806 237
1905 Henlagt til 1806 236

Ejere
1689 Niels Larsen, kontrollør
1756 Jens Jensen, skibstømmermand
1806 J. D. Roesleff

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 139, Prinsensgade 139*
1756 Dronningensgade 240
1806 Dronningensgade 237

Husnumre
1859 Dronningensgade 44

Matr.nr. 238

Matrikel
1689 139 (del af)
1756 239
1806 238
1938 Hertil henlagt 1806 239
1962 Hertil henlagt 1806 240 og 1806 241
2008 238

Ejere
1689 Niels Larsen, kontrollør
1756 Peder Jacobsen, matros
1806 Jens Nielsen, marskendiser
2008 E/F Dronningensgade 36-42/Financia

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 139, Prinsensgade 139*
1756 Dronningensgade 239
1806 Dronningensgade 238

Husnumre
1859 Dronningensgade 42
1938 Dronningensgade 40-42
1962 Dronningensgade 36-42
2008 Dronningensgade 42

Opførelsesår
1962 (Kuas)

Matr.nr. 239 †

Matrikel
1689 139 (del af)
1756 238
1806 239
1938 Henlagt til 1806 238

Ejere
1689 Niels Larsen, kontrollør
1756 Ole Nielsen Tryge, tømmersvend
1806 Rasmus Hansens enke

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 139, Prinsensgade 139*
1756 Dronningensgade 238
1806 Dronningensgade 239

Husnumre
1859 Dronningensgade 40

Matr.nr. 240 †

Matrikel
1689 138
1756 237
1806 240
1962 Henlagt til 1806 238

Ejere
1689 Bendt Mogensen, væver
1756 Peder Paulsen, brændevinsbrænder
1806 Fribager Johan Bertelsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 138
1756 Dronningensgade 237
1806 Dronningensgade 240

Husnumre
1859 Dronningensgade 38

Matr.nr. 241 †

Matrikel
1689 137
1756 236
1806 241
1962 Henlagt til 1806 238

Ejere
1689 Hans Nielsen, kleinssmed
1756 Johan Christopher Juncker
1806 Niels Rauns enke

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 137
1756 Dronningensgade 236
1806 Dronningensgade 241

Husnumre
1859 Dronningensgade 36

Matr.nr. 242 †

Matrikel
1689 136
1756 235
1806 242
1894 Indbefattet i 449

Ejere
1689 Niels Olsen, brændevinsbrænder
1756 Christen Jensen, brændevinsbrænder
1806 Andr. Møller, høker

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 136
1756 Dronningensgade 235
1806 Dronningensgade 242

Husnumre
1859 Dronningensgade 34

Matr.nr. 243 †

Matrikel
1689 135
1756 234
1806 243
1894 Indbefattet i 449

Ejere
1689 Iver Caspersen, assessor
1756 Jens Christensen, smed ved Tøjhuset
1806 Jens Bierregaard, lysestøber

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 135
1756 Dronningensgade 234
1806 Dronningensgade 243

Husnumre
1859 Dronningensgade 32

Matr.nr. 244 †

Matrikel
1689 134
1756 233
1806 244
1860 Sammenlagt med 1806 293, 1806 354, 1806 355, 1806 356, 1806 357, til: 293, 354, 355, 357 & 244

Ejere
1689 Villem Praet, bager
1756 Erik Jensen, styrmand
1859 Poul Bager

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 134
1756 Dronningensgade 233
1806 Dronningensgade 244

Husnumre
1859 Dronningensgade 30

Matr.nr. 245 †

Matrikel
1689 133
1756 232
1806 245
1894 Indbefattet i 449

Ejere
1689 Claus Eler
1756 Jens Olsen
1806 Jens Knudsen Raun, høker

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 133
1756 Dronningensgade 232
1806 Dronningensgade 245

Husnumre
1859 Dronningensgade 28

Matr.nr. 246 †

Matrikel
1689 132
1756 319 (del af, senere betegnet 1756 319 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 319 N
1806 246
1894 Indbefattet i 449

Ejere
1689 Bertel Styfver
1756 Johan Didrik Madsmand
1806 Søren Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 132/Sofiegade 132*
1756 Sofiegade 319/Dronningensgade 319*
1806 Dronningensgade 246/Sofiegade 246*

Husnumre
1859 Dronningensgade 26

Matr.nr. 247 †

Matrikel
1689 195 (del af)
1756 296 (del af, senere betegnet 1756 296 B)
1806 247
1869 Sammenlagt med 339, til: 247 & 339

Ejere
1689 Anders Jensen, vognmand
1756 Niels Gudmandsen, bødker
1806 Ole H. Jensen, bødkersvend

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 195/Dronningensgade 195*
1756 Sofiegade 296/Dronningensgade 296*
1806 Dronningensgade 247

Husnumre
1859 Dronningensgade 20

Matr.nr. 247 & 339 (fra 1953: 247)
Sammen med 349 og 554 del af Søndervoldgården

Matrikel
1869 Sammensat af 1806 247 og 1806 339
1953 Betegnet 247 (nyt nummer)
1969 Hertil henlagt 1806 248
2008 247

Ejere
2008 E/F Søndervoldgården III

Husnumre
1859 Dronningensgade 20-22/Sofiesgade 16
1951 Dronningensgade 20-22
1960 Dronningensgade 18-22
1972 Dronningensgade 18-20
2008 Dronningensgade 18-20

Opførelsesår
1972 (Kuas)

Matr.nr. 248 †

Matrikel
1689 195 (del af)
1756 296 (del af)
1806 248
1969 Henlagt til 1806 247

Ejere
1689 Anders Jensen, vognmand
1756 Johan Didrik Masman
1806 Rasmus Rahl

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 195/Dronningensgade 195*
1756 Sofiegade 296/Dronningensgade 296
1806 Dronningensgade 248

Husnumre
1859 Dronningensgade 18

Matr.nr. 249 †

Matrikel
1689 127
1756 207
1806 249
1811 Delt i 249 A og 249 B

Ejere
1689 Bernt Thommesen
1756 Johan Henrik Wasserfall
1806 Andr. Hansen, vognmand

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 127, Prinsensgade 127*
1756 Dronningensgade 207, Prinsensgade 207*
1806 Dronningensgade 249, Prinsensgade 249*

Matr.nr. 249 (nyt nummer)

Matrikel
1871 Sammensat af 249 A og 249 B
2008 249
Ejere
2008 Marie-Christine Jansby

Husnumre
1871 Dronningensgade 16, Prinsessegade 3
2008 Dronningensgade 16, Prinsessegade 3

Opførelsesår
1872 (Matrikelregister)

Matr.nr. 249 A †

Matrikel
1811 Parcel af 1806 249
1871 Sammenlagt med 249 B, til: 249 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1811 Dronningensgade 249 A

Husnumre
1859 Dronningensgade 16

Matr.nr. 249 B †

Matrikel
1811 Parcel af 249
1871 Sammenlagt med 249 A, til: 249 (nyt nummer)

Ejere
Gader & nume
1811 Prinsensgade 249 B

Husnumre
1859 Prinsessegade 3

Matr.nr. 250

Matrikel
1689 126
1756 206
1806 250
2008 250

Ejere
1689 Søren Jensen, brændevinsbrænder
1756 Brændevinsbrænder Peder Ludvig Gornes enke
1806 Joh. Dewaldt, brændevinsbrænder
2008 Fredsfonden

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 126
1756 Dronningensgade 206
1806 Dronningensgade 250

Husnumre
1859 Dronningensgade 14
2008 Dronningensgade 14

Opførelsesår
Midten af 1730’erne for brændevinsbrænder P. L. Gorne (Historiske huse)

Matr.nr. 251

Matrikel
1689 123, 1689 124 og 1689 125
1756 204 (1689/123) og 1756 205 (1689/124 og 1689/125)
1806 251
1968 Herfra separeret 558
1979 Hertil henlagt 252 A og 252 B
2008 251

Ejere
1689 123: Bernt Thommesen. – 124: Peder Echen, bødker. – 125: Thomas Andersen, brolægger
1756 204: Anders Olsen, brændevinsbrænder. – 205. Hans Hansen, murersvend
1806 Christian Pedersen, brændevinsbrænder
2008 Fsb Bolig

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 123-125
1756 Dronningensgade 204-205
1806 Dronningensgade 251

Husnumre
1859 Dronningensgade 12
1979 Dronningensgade 8-12
2008 Dronningensgade 8-12

Opførelsesår
1981 (Kuas)

Matr.nr. 252 †

Matrikel
1689 121
1756 203
1806 252
1836 Delt i 252 A og 252 B

Ejere
1689 Christoffer Edel
1756 Johan Meinert, overskærer
1806 Johan Chrisitan Meinert, urtehandler

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 121/Prinsensgade 121*/Søndervoldstræde 121*
1756 Dronningensgade 203/Prinsensgade 203*/Volden 203
1806 Dronningensgade 252/Prinsensgade 252*/Ud til Volden 252*

Matr.nr. 252 A †

Matrikel
1836 Parcel af 1806 252
1979 Henlagt til 1806 251

Ejere

Matrikulære husnumre
1836 Dronningensgade 252 A

Husnumre
1859 Dronningensgade 10

Matr.nr. 252 B †

Matrikel
1836 Parcel af 252 B
1843 Delt i 252 B & 252 C og 252 D

Ejere

Matrikulære husnumre
1836 Dronningensgade 252 B

Matr.nr. 252 B & 252 C+ (fra 1953: 252 B)

Matrikel
1843 Sammenlagt af 252 B og 252 C
1953 Betegnet 252 B (nyt nummer)
1979 Henlagt til 1806 251

Ejere

Matrikulære husnumre
1843 Dronningensgade 252 B & 252 C

Husnumre
1859 Dronningensgade 8

Matr.nr. 252 C †

Matrikel
1843 Parcel af 252 A
1843 Sammenlagt med 252 B, til: 252 B & 252 C

 

Matr.nr. 252 D †

Matrikel
1843 Parcel af 252 B
1913 Herfra separeret 512
1973 Henlagt til 512

Ejere

Matrikulære husnumre
1843 Prinsensgade 252 D/Ud til Volden 252 D*

Husnumre
1859 Christianshavns Vold 13/Prinsessegade 1
1877 Christianshavns Voldgade 13/Prinsessegade 1 (Kraks Vejviser 1878)
1913 Christianshavns Voldgade 13-19

Matr.nr. 253

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 202
1806 253
1978 Herfra separeret 561
2008 253

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 En plads, der bruges af Niels Nielsen Hiort
1806 Søren Møller, øltapper
2008 A/B Christianshavns Voldgade 11

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Imod Volden 202
1806 Dronningensgade 253

Husnumre
1859 Christianshavns Vold 11/Dronningensgade 6
1877 Christianshavns Voldgade 11/Dronningensgade 6 (Kraks Vejviser 1878)
1978 Christianshavns Voldgade 11
2008 Christianshavns Voldgade 11

Opførelsesår
1887 (Kuas)

Matr.nr. 254

Matrikel
1689 122 (del af)
1756 201 (del af, senere betegnet 1756 201 B)
1806 254
1986 Hertil henlagt 1806 255
2008 254

Ejere
1689 Mikkel Schult, møller
1756 Niels Nielsen Hiort
1806 Nataniel Kox, bleghvidtsfabrikant
2008 A/B Positiv

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 122/Søndervold 122*
1756 Dronningensgade 201
1806 Dronningensgade 254

Husnumre
1859 Christianshavns Vold 9/Dronningensgade 4
1877 Christianshavns Voldgade 9/Dronningensgade 4 (Kraks Vejviser 1878)
1986 Christianshavns Voldgade 7-9/Dronningensgade 2-4
2008 Christianshavns Voldgade 7-9/Dronningensgade 2-4

Opførelsesår
1885 (Matrikelregister)

Matr.nr. 255 †

Matrikel
1689 122 (del af)
1756 201 (del af, senere betegnet 1756 201 C)
1806 255
1986 Henlagt til 1806 254

Ejere
1689 Mikkel Schult, møller
1756 Niels Nielsen Hiort
1806 William Klarke, fabrikant

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 122/Søndervold 122*
1756 Dronningensgade 201
1806 Dronningensgade 255/Ud til Volden 255*

Husnumre
1859 Christianshavns Vold 7/Dronningensgade 2
1877 Christianshavns Voldgade 7/Dronningensgade 2 (Kraks Vejviser 1878)

Matr.nr. 256 †

Matrikel
1689 165 (del af)
1756 261
1806 256
1935 Henlagt til 1806 257, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Bertel Styver, købmand
1756 Bender, major
1806 Mads Poulsen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annagade 165/Dronnings 165*
1756 Sankt Annæ Gade 261/Dronningensgade 261*
1806 Dronningensgade 256/Sankt Annæ Gade 256*

Husnumre
1859 Dronningensgade 57/Sankt Annæ Gade 27

Matr.nr. 257
Christianshavnergården

Matrikel
1689 165 (del af)
1756 248
1806 257
1935 Hertil henlagt 1806 258 og 1806 259, 1806 256 (del af), 1806 268 (del af) og 1806 270 (del af), 1806 271 (del af), 1806 272 (del af), 1806 273 (del af) og 1806 274 (del af) og 181 & 182 (del af)
2008 257

Ejere
1689 Bertel Styver
1756 Jørgen Clemmensen, skibstømrermester
1806 Thomsen, madam
2008 E/F Christianshavnergaarden

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annagade 165, Dronningsgade 165*
1756 Dronningensgade 248
1806 Dronningensgade 257

Husnumre
1859 Dronningensgade 59
1935 Dronningensgade 59-61/Overgaden oven Vandet 44-46/Sankt Annæ Gade 13-17
2008 Dronningensgade 59-61/Overgaden oven Vandet 44-46/Sankt Annæ Gade 13-17

Opførelsesår
1936-37 for A/S Dominia (Matrikelregister)

Matr.nr. 258 †

Matrikel
1689 153
1756 249
1806 258
1935 Henlagt til 1806 257

Ejere
1689 Søren Hansen, kvartermester
1756 Peder Pedersen Adtzlev, skibstømrermester
1806 Jens Petersen Lund, skipper

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 153
1756 Dronningensgade 249
1806 Dronningensgade 258

Husnumre
1859 Dronningensgade 61

Matr.nr. 259 †

Matrikel
1689 154
1756 250
1806 259
1935 Henlagt til 1806 257

Ejere
1689 De fattiges huse
1756 Peder Pedersen Adtzlev, skibstømrermester
1806 R. Giylke

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 154
1756 Dronningensgade 250
1806 Dronningensgade 259

Husnumre
1859 Dronningensgade 63

Matr.nr. 260 †

Matrikel
1689 155 og 1689 156
1756 251 (1689/155) og 1756 252 (1689/156)
1806 260
1976 Henlagt til 1806 261

Ejere
1689 155: Dorthe Selmer. – 156: Jacob Arvedsen
1756 251: Johan Jensen, rebslager. – 252: Lars Bendtsen, høker
1806 Niels Clausen Hundewadt

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 155 og 156
1756 Dronningensgade 251 og 252
1806 Dronningensgade 260

Husnumre
1859 Dronningensgade 65

Matr.nr. 261
Christianshavns Døttreskole

Matrikel
1689 157
1756 253
1806 261
1976 Hertil henlagt 1806 260
2008 261

Ejere
1689 Hiort, kancelliråd
1756 Jacob Simonsen, tømmersvend
1806 Friskolens hus
2008 Christianshavns Døttreskole

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 157
1756 Dronningensgade 253
1806 Dronningensgade 261

Husnumre
1859 Dronningensgade 67
2008 Dronningensgade 67

Opførelsesår
1778. Ombygget 1894 og 1942 (Historiske huse)

Matr.nr. 262

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 262 (del af, senere betegnet 1756 262 B)
1806 262
2008 262

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Vor Frelsers Kirke
1806 Det borgerlige Exercerhus
2008 Den Danske Stat

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Sankt Annæ Gade 262/Bådsmandsstræde 262*/Dronningensgade 262*/Prinsensgade 262*
1806 Dronningensgade 262

Husnumre
1859 Dronningsgade 70
2008 Bådsmandsstræde 14-16/Dronningensgade 74/Prinsessegade 35

Opførelsesår
1914-15 af Bernhard Ingemann for Marineministeriet (Historiske huse)

Matr.nr. 263
Salvatorgården

Matrikel
1689 151
1756 247
1806 263
1934 Hertil henlagt 1806 287, samt 1806 284 (del af), 1806 285 (del af), 1806 286 (del af), 1806 381 (del af),1806 385 (del af), 1806 386 (del af), 1806 387 (del af) og 383 & 384 (del af)
2008 263

Ejere
1689 Johan Christensen, brygger
1756 Anders Andersen Sandal, brændevinsbrænder
1806 Johan Bandiger
2008 A/B Salvatorgården

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 151
1756 Dronningensgade 247
1806 Dronningensgade 263

Husnumre
1859 Dronningensgade 64
1934 Dronningensgade 50-54/Prinsessegade 19-23/Torvegade 49-55
2008 Dronningensgade 50-54/Prinsessegade 19-23/Torvegade 49-55

Opførelsesår
1934 af Vilhelm Hvalsøe & A. Wittmaack (Weilbach)

Matr.nr. 264 †

Matrikel
1689 149 og 1689 150
1756 246
1806 264
1910 Henlagt til 383 & 384

Ejere
1689 149: Arvingerne efter brygger Esben Nielsen. – 150: Niels Jensen Larberg
1756 Nikolaj Hofgaard, islandsk købmand
1806 Conradt Wunder

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 149 og 150
1756 Dronningensgade 246
1806 Dronningensgade 264

Husnumre
1859 Dronningensgade 62

Matr.nr. 265 †

Matrikel
1689 148
1756 245
1806 265
1910 Henlagt til 383 & 384

Ejere
1689 Rejser Jensen, sandfører
1756 Anders Olsen Kreyer, skrædder
1806 Hans Peter Nyested, frisnedker

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 148
1756 Dronningensgade 245
1806 Dronningensgade 265

Husnumre
1859 Dronningensgade 60

Matr.nr. 266 †

Matrikel
1689 147 (del af)
1756 244
1806 266
1910 Henlagt til 383 & 384

Ejere
1689 Jacob Albretsen
1756 Tømmersvend Christian Buus’ enke
1806 Hans Peter Nyested, frisnedker

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 147
1756 Dronningensgade 244
1806 Dronningensgade 266

Husnumre
1859 Dronningensgade 58

Matr.nr. 267 †

Matrikel
1689 147 (del af)
1756 243
1806 267
1903 Henlagt til 383 & 384

Ejere
1689 Jacob Albretsen
1756 Hans Christopher Henning, slagter
1806 Simon Daniel Høffner

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 147
1756 Dronningensgade 243
1806 Dronningensgade 267

Husnumre
1859 Dronningensgade 56

Matr.nr. 268 †

Matrikel
1689 98 (del af)
1756 180
1806 268
1928 Hertil henlagt 1806 269
1935 Henlagt til 1806 257, samt til offentlig gade

Ejere
1689 Bertel Styver
1756 Adam Thomsen
1806 C. Sørensen

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden over Vandet 98/Sankt Annæ Gade 98*
1756 Overgaden over Vandet 180/Sankt Annæ Gade 180*
1806 Sankt Annæ Gade 268/Overgaden oven Vandet 268*

Husnumre
1859 Overgaden oven Vandet 42/Sankt Annæ Gade 13
1928 Overgaden oven Vandet 42/Sankt Annæ Gade 13-15

Matr.nr. 269 †

Matrikel
1689 159
1756 255
1806 269
1928 Henlagt til 1806 268

Ejere
1689 Henning Krøyer, væver
1756 Jens Axelsen
1806 Christian Ahlefeldt

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annæ Gade 159
1756 Sankt Annæ Gade 255
1806 Sankt Annæ Gade 269

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 15

Matr.nr. 270 †

Matrikel
1689 160 og 1689 161
1756 256
1806 270
1935 Henlagt til 1806 257, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 160-161: Niels Larsen, gardist i Livgarden
1756 Brændevinsbrænder Jens Adsersens enke
1806 Rasmus Hansen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annegade 160 og 161
1756 Sankt Annæ Gade 256
1806 Sankt Annæ Gade 270

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 17

Matr.nr. 271 †

Matrikel
1689 162
1756 257
1806 271
1935 Henlagt til 1806 257, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jocum Otte, kræmmer
1756 Marcus Pedersen Gotschield
1806 Peter Mathiesen

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annegade 162
1756 Sankt Annæ Gade 257
1806 Sankt Annæ Gade 271

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 19

Matr.nr. 272 †

Matrikel
1689 163
1756 258
1806 272
1935 Henlagt til 1806 257, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Peder Olsen, øltapper
1756 Marcus Pedersen Gotschild
1806 Peter Mathiesen

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annegade 163
1756 Sankt Annæ Gade 258
1806 Sankt Annæ Gade 272

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 21

Matr.nr. 273 †

Matrikel
1689 164 (del af)
1756 259
1806 273
1935 Henlagt til 1806 257, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Daniel Langhammer og Hans Friedrich, murermester
1756 Christen Ibsen, undergraver
1806 Sankt Annæ Gade 273
1806 Johannes Møller, lysestøber

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annegade 164
1756 Sankt Annæ Gade 259

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 23

Matr.nr. 274 †

Matrikel
1689 164 (del af)
1756 260
1806 274
1935 Henlagt til 1806 257, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Daniel Langhammer og Hans Friedric, murermester
1756 Henrik Johansen Vallermand
1806 Lars Peter Nyested, sejlmager ved Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annegade 164
1756 Sankt Annæ Gade 260
1806 Sankt Annæ Gade 274

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 25

Matr.nr. 275
Vor Frelses Kirke

Matrikel
1689 Ikke taxeret areal
1756 262 (del af, senere betegnet 1756 262 A)
1806 275
2008 275

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Vor Frelsers Kirke
1806 Vor Frelsers Kirke
2008 Vor Frelsers Kirke

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Sankt Annæ Gade 262/Bådsmandsstræde 262*/Dronningensgade 262*/Prinsensgade 262*
1806 Sankt Annæ Gade 275/Dronningensgade 275*/Prinsensgade 275*

Husnumre
1859 Dronningensgade 68/Prinsessegade 31/Sankt Annæ Gade 29
2008 Sankt Annæ Gade 29

Opførelsesår
1682-1696 af arkitekt Lambert van Haven. Spiret opsat 1747-1752 (Trap 5)

Matr.nr. 276

Matrikel
1689 Ikke taxeret areal
1756 380 (del af, senere betegnet 1756 380 C)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 380 O (del af)
1806 276
2008 276

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Johan Gotfried Berger, tømrermester
1806 Juncker, madam, overskærer
2008 A/B Sankt Annægade 33-35

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Sankt Annæ Gade 380/Prinsensgade 380*
1806 Sankt Annæ Gade 276

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 33
2008 Sankt Annæ Gade 33-35

Opførelsesår
1893 (Matrikelregister)

Matr.nr. 277 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 381
1806 277
1890 Indgået i 1806 441 og i 1806 442

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 De fattiges kirkegård
1806 De fattiges kirkegård

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Sankt Annæ Gade 381
1806 Sankt Annæ Gade 277

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 35

Matr.nr. 278

Matrikel
1689 Ikke taxeret areal
1756 382
1806 278
2008 278

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Christen Paulsen, møller
1806 C. Smith
2008 Jens Havn

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Sankt Annæ Gade 382
1806 Sankt Annæ Gade 278

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 37
<1900 Sankt Annæ Gade 57
2008 Sankt Annæ Gade 57

Opførelsesår
Mellem 1837-49 (Historiske huse)

Matr.nr. 279 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret areal
1756 383 og 1756 384
1806 279
1858 Delt 279 A og 279 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 383: Møller Christen Paulsens øde plads. – 384: Børnehus Kirkegården
1806 P. Refeldsen, mekanicus

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Sankt Annæ Gade 383/Volden 383* og Sankt Annæ Gade 384/Volden 383*
1806 Sankt Annæ Gade 279/Ud til Volden 279*

Matr.nr. 279 A

Matrikel
1858 Parcel af 1806 279
2008 279 A

Ejere
2008 Christianshavns Understøttelse-Forenings Arbejderboliger

Matrikulære husnumre
1858 Sankt Annæ Gade 279 A/Ud til Volden 279 A*

Husnumre
1859 Christianshavns Vold 35
1877 Christianshavns Voldgade 35 (Kraks Vejviser 1878)
2008 Christianshavns Voldgade 49-59

Opførelsesår
1869 (Matrikelregister)

Matr.nr. 279 B †

Matrikel
1858 Parcel af 1806 279
1948 Henlagt til 438

Ejere

Matrikulære husnumre
1858 Ud til Volden 279 B

Husnumre
1859 Christianshavns Vold 37
1877 Christianshavns Voldgade 37 (Kraks Vejviser 1878)

Matr.nr. 280 †

Matrikel
1689 166 (del af)
1756 263 (del af, senere betegnet 1756 263 B)
1806 280
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Enken efter Mathias Hillebrandt
1756 Henrik Thomasne Mørck, tømmersvend
1806 Johan Slott

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 166/Søndervold 166*
1756 Sankt Annæ Gade 263
1806 Sankt Annæ Gade 280

Husnumre
1859 Amagergade 35/Sankt Annæ Gade 34

Matr.nr. 281 †

Matrikel
1689 166 (del af)
1756 263 (del af, senere betegnet 1756 263 A)
1806 281
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Enken efter Mathias Hillebrandt
1756 Henrik Thomasen Mørck, tømmersvend
1806 Jørgen Sandling, stadstambour

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade/Søndervold 166*
1756 Sankt Annæ Gade 263/Amagergade 263*
1806 Sankt Annæ Gade 281

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 32

Matr.nr. 282 †

Matrikel
1689 167
1756 264 (del af, senere betegnet 1756 264 A)
1806 282
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jens Jacobsen
1756 Jens Nielsen, skibstømmersvend
1806 Svend Holm, skibstømmermand

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 167/Sankt Annæ Gade 167*
1756 Prinsengade 264/Sankt Annæ Gade 264*
1806 Sankt Annæ Gade 282

Husnumre
1859 Sankt Annæ Gade 30

Matr.nr. 283

Matrikel
1689 152
1756 279
1806 283
2008 283

Ejere
1689 Kirken eller Børnehuset (!)
1756 En ubebygget plads, tilhøren Vor Frelsers Kirke
1806 Den Kongelige Veterinær Skole
2008 A/B Sankt Annæ Gården

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 152/Kirkestræde 152*/Sankt Annæ Gade 152*
1756 Prinsensgade 279/Dronningensgade 279*/Sankt Annæ Gade 279*
1806 Sankt Annæ Gade 283/Dronningensgade 283*/Prinsensgade 283*

Husnumre
1859 Dronningensgade 66/Prinsessegade 29/Sankt Annæ Gade 26
2008 Dronningensgade 66-68/Prinsessegade 29/Sankt Annæ Gade 32-36

Opførelsesår
1861 af N. S. Nebelong for Fængselsvæsenet. Ombygget 1921 (Historiske huse)

Matr.nr. 284 †

Matrikel
1689 173
1756 280
1806 284
1934 Henlagt til 1806 263, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Svend Møller
1756 Jens Olsen, brændevinsbrænder
1806 Johan Stephanus Scharlier, kattuntrykker

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 173
1756 Prinsensgade 280
1806 Prinsensgade 284

Husnumre
1859 Prinsessegade 27

Matr.nr. 285 †

Matrikel
1689 174 og 1689 175
1756 281 (1689/174) og 1756 282 (1689/175)
1806 285
1934 Henlagt til 1806 263, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 174: Jesper, arbejdskarl. – 175: Nikolaj Gørtler
1756 281: Gert Jensens enke. – 282: Elias Ebbesen, tømmersvend
1806 Ole Sørensen

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 174 og 175
1756 Prinsensgade 281 og 282
1806 Prinsensgade 285

Husnumre
1859 Prinsessegade 25

Matr.nr. 286 †

Matrikel
1689 176 (del af)
1756 283
1806 286
1934 Henlagt til 1806 263, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Niels Sørensen, brygger
1756 Elias Ebbesen, tømmersvend
1806 P. Rasmussen

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 176
1756 Prinsensgade 283
1806 Prinsensgade 286

Husnumre
1859 Prinsessegade 23

Matr.nr. 287 †

Matrikel
1689 176 (del af)
1756 284
1806 287
1934 Henlagt til 1806 263, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689
1756 Andreas Daag, brændevinsbrænder
1806 Car Bøcksmann

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 176
1756 Prinsensgade 284
1806 Prinsensgade 287

Husnumre
1859 Prinsessegade 21

Matr.nr. 288

Matrikel
1689 139 (del af)
1756 285
1806 288
1959 Hertil henlagt 1806 289, 1806 290 og 1806 291
2008 288

Ejere
1689 Niels Larsen, kontrollør
1756 Jochum Daniel Danchert, spindemester
1806 Knud Hallings enke
2008 Det Sociale Boligselskab Hjem

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 139, Prinsensgade 139*
1756 Prinsensgade 285
1806 Prinsensgade 288

Husnumre
1859 Prinsessesgade 15
1959 Prinsessegade 9-15
2008 Prinsessegade 9-15

Opførelsesår
1958 (Kuas)

Matr.nr. 289 †

Matrikel
1689 139 (del af)
1756 286
1806 289
1959 Henlagt til 1806 288

Ejere
1689 Niels Larsen, kontrollør
1756 Paul Nyegaard, vintapper
1806 Christoffer Martin Møller, fabrikant

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 139, Prinsensgade 139*
1756 Prinsensgade 286
1806 Prinsensgade 289

Husnumre
1859 Prinsessegade 13

Matr.nr. 290 †

Matrikel
1689 139 (del af)
1756 287
1806 290
1959 Henlagt til 1806 288

Ejere
1689 Niels Larsen, kontrollør
1756 Paul Nyegaard, vintapper
1806 Jens Thomsen

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 139, Prinsensgade 139*
1756 Prinsensgade 287

Husnumre
1859 Prinsessegade 11

Matr.nr. 291 †

Matrikel
1689 188
1756 288 (del af, senere betegnet 1756 288 A og 288 B)
1806 291
1959 Henlagt til 1806 288

Ejere
1689 Niels Sørensen, brygger
1756 Niels Beck, tømmersvend
1806 Poul Jensen, høket

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 188
1756 Prinsensgade 288
1806 Prinsensgade 291

Husnumre
1859 Prinsessegade 9

Matr.nr. 292 †

Matrikel
1689 188 (del af)
1756 288 (del af, senere betegnet 1756 288 C)
1806 292
1894 Indbefattet i 449

Ejere
1689 Niels Sørensen, brygger
1756 Niels Beck, tømmersvend
1806 Fattigvæsenet

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 188
1756 Prinsensgade 288
1806 Prinsensgade 292

Husnumre
1859 Prinsessegade 7

Matr.nr. 293 †

Matrikel
1689 189, 1689 190 og 1689 209
1756 289 (1689/189) og 1756 323 (1689/190 og 1689/209)
1806 293
1860 Sammenlagt med 1806 244, 1806 354, 1806 355, 1806 356 og 1806 357, til: 293, 354, 355, 356, 357 & 244

Ejere
1689 189: Niels Mikkelsen. - 190: Jørgen Schultz. – 209: Erik Jacobsen
1756 289: Knud Pedersen Langsted, skriver ved Børnehuset. – 323: Peder Christensen, øltapper
1806 Fattigvæsenet

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 189. - Prinsensgade 190/Sofiegade 190*. – Sofiegade 209
1756 Prinsensgade 289. – Sofiegade 323/Prinsensgade 323*
1806 Prinsensgade 293/Sofiegade 293*

Matr.nr. 293, 354, 355, 356, 357 & 244 †

Matrikel
1860 Sammensat af 1806 244, 1806 293, 1806 354, 1806 355, 1806 356, 1806 357
1894 Indbefattet i 449

Ejere

Husnumre
1860 Dronningensgade 24 og 30, Prinsessegade uden nummer, Sofiegade 13-17

Matr.nr. 294 †

Matrikel
1689 187, 1689 212 og 1689 213
1756 324 (1689/187), 1756 325 (1689/212) og 1756 326 (1689/213)
1806 294
1876 Sammenlagt med 1806 295, til: 294 & 295

Ejere
1689 187: Mette Brask. – 212: Ole Pedersen, prammand. – 213: Mette Brask
1756 324-326: Peder Jensen Tversted
1806 Jens Peter Dresler, slagter

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 187. – Sofiegade 212 og 213
1756 Prinsensgade 324. – Sofiegade 325-236
1806 Prinsensgade 294/Sofiegade 294*

Husnumre
1859 Prinsessegade 6/Sofiegade 19

Matr.nr. 294 & 295 (1953: 294)

Matrikel
1876 Sammensat af 1806 294 og 1806 295
1983 Hertil henlagt 352
2008 294

Ejere
2008 Det Sociale Boligselskab Hjem

Husnumre
1876 Prinsessegade 6/Sofiegade 19
1983 Sofiegade 21-23
2008 Sofiegade 21-23

Opførelsesår
1983 (Kuas)

Matr.nr. 295 †

Matrikel
1689 186
1756 278
1806 295
1876 Sammenlagt med 1806 294, til: 294 & 295

Ejere
1689 Peter Smøger, snedker
1756 Lars Thorsen Vettersteen, islandsk bødker
1806 Jens Peter Dresler, slagter

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 186
1756 Prinsensgade 278
1806 Prinsensgade 295

Husnumre
1859 Prinsessegade 6/Sofiegade 19

Matr.nr. 296

Matrikel
1689 185
1756 277
1806 296
2008 296

Ejere
1689 Pilou, dansemester på Østergade
1756 Jens Truelsen
1806 R. Jaberg
2008 Tove Lading

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 185
1756 Prinsensgade 296
1806 Prinsensgade 296

Husnumre
1859 Prinsessegade 8
2008 Prinsessegade 8

Opførelsesår
Før 1675. Ombygget før 1732 og 1914-15 (Historiske huse)

Matr.nr. 297

Matrikel
1689 179 (del af), 1689 180 (del af), 1689 181 (del af), 1689 182 (del af), 1689 183 (del af) og 1689 184 (del af)
1756 276 (del af, senere betegnet 1756 276 A)
1806 297
2008 297

Ejere
1689 179: Erik Kempe. – 180 Lyder, tømmermand. – 181: Jacob Henriksen, skærdder. – 182: Mette, jordemoder. – 183: Claus Clausen, murermester. – 184: Anders Mikkelsen
1756 Hans Michelsen Fielsted, brygger
1806 Hjorth, major, brygger
2008 A/B Bryggergården

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 179-184
1756 Prinsensgade 276
1806 Prinsensgade 297

Husnumre
1859 Prinsessegade 10
2008 Prinsessegade 10-14

Opførelsesår
1992 (Kuas)

Matr.nr. 298

Matrikel
1689 179 (del af), 1689 180 (del af), 1689 181 (del af), 1689 182 (del af), 1689 183 (del af) og 1756 184 (del af)
1756 276 (del af, senere betegnet 1756 276 B)
1806 298
2008 298

Ejere
1689 179: Erik Kempe. – 180 Lyder, tømmermand. – 181: Jacob Henriksen, skærdder. – 182: Mette, jordemoder. – 183: Claus Clausen, murermester. – 184: Anders Mikkelsen
1756 Hans Michelsen Fielsted, brygger
1806 Jens Marcussen Rønne, kaptajn
2008 A/B Prinsessegade 16

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 179-184
1756 Prinsensgade 276
1806 Prinsensgade 298

Husnumre
1859 Prinsessegade 12
1914 Prinsessegade 16 (Kraks Vejviser 1915)
2008 Prinsessegade 16

Opførelsesår
1784 af brygger Hans Jørgen Hiorth (Historiske huse)

Matr.nr. 299

Matrikel
1689 179 (del af), 1689 180 (del af), 1689 181 (del af), 1689 182 (del af), 1689 183 (del af) og 1689 184 (del af)
1756 276 (del af, senere betegnet 1756 276 C)
1806 299
2008 299

Ejere
1689 179: Erik Kempe. – 180 Lyder, tømmermand. – 181: Jacob Henriksen, skærdder. – 182: Mette, jordemoder. – 183: Claus Clausen, murermester. – 184: Anders Mikkelsen
1756 Hans Michelsen Fielsted, brygger
1806 Jørgen Christian Krossing, grosserer
2008 E/F Prinsessegade 18

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 179-184
1756 Prinsensgade 276
1806 Prinsensgade 299

Husnumre
1859 Prinsessegade 14
1914 Prinsessegade 18 (Kraks Vejviser 1915)
1951 Prinsessegade 18
2008 Prinsessegade 18

Opførelsesår
1784 af Hans Jørgen Hiorth (Historiske huse)

Matr.nr. 300

Matrikel
1689 178
1756 275
1806 300
2008 300

Ejere
1689 Niels Sørensen
1756 Niels Gudmandsen Berg, kleinsmed
1806 Freder Wehagen
2008 Jette Vang Asferg

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 178
1756 Prinsensgade 275
1806 Prinsensgade 300

Husnumre
1859 Prinsessegade 16
1914 Prinsessegade 20 (Kraks Vejviser 1915)
2008 Prinsessegade 20

Opførelsesår
Før 1733. Senere ombygget, senest i 1934 (Historiske huse)

Matr.nr. 301 †

Matrikel
1689 236 (del af)
1756 274
1806 301
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Peter Eskildsen Tofte, brændevinsbrænder
1806 Peter Brick, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 236, Kirkestræde 236*, Amagerstræde 236*
1756 Prinsensgade 274
1806 Prinsensgade 301

Husnumre
1859 Prinsessegade 22
1914 Prinsessegade 30 (Kraks Vejviser 1915)

Matr.nr. 302 †

Matrikel
1689 236 (del af)
1756 273
1806 302
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Jens Iversen, ruhugger ved Holmen
1806 Clemen Bruus

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 236, Kirkestræde 236*, Amagerstræde 236*
1756 Prinsensgade 273
1806 Prinsensgade 302

Husnumre
1859 Prinsessegade 24
1914 Prinsessegade 32 (Kraks Vejviser 1915)

Matr.nr. 303 †

Matrikel
1689 236 (del af)
1756 272
1806 303
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Lars Nielsen, brændevinsbrænder
1806 Daniel Pedersen Lidberg

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 236, Kirkestræde 236*, Amagerstræde 236*
1756 Prinsensgade 272
1806 Prinsensgade 303

Husnumre
1859 Prinsessegade 26
1914 Prinsessegade 34 (Kraks Vejviser 1915)

Matr.nr. 304 †

Matrikel
1689 172 og 1689 226
1756 270 (1689/172) og 1756 271 (1689/226)
1806 304
1894 Herfra separeret 450
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 172: Bent Jensen, smed. – 236: Hans Levesen
1756 Jacob Lorentzen, vintaper
1806 Frederik Gullig, farver

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 172, Amagerstræde 172*. – Store Torvegade 236, Kirkestræde 236*, Amagerstræde 236*
1756 Prinsensgade 270, Amagerstræde 270* og Prinsensgade 271*
1806 Prinsensgade 304, Amagergade 304*

Husnumre
1859 Amagergade 25/Prinsessegade 28
1914 Amagergade 25/Prinsessegade 38 (Kraks Vejviser 1915)

Matr.nr. 305 †

Matrikel
1689 171 (del af)
1756 269 (del af)
1806 305
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Bent Svendsen, brygger
1756 Peder Schade, pakhusskriver
1806 Ole Larsen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 171, Amagerstræde 171*
1756 Prinsensgade 269, Amagerstræde 269*
1806 Prinsensgade 305

Husnumre
1859 Prinsessegade 30
1914 Prinsessegade 40 (Kraks Vejviser 1915)

Matr.nr. 306 †

Matrikel
1689 171 (del af)
1756 268
1806 306
1853 Sammenlagt med 1806 307, til: 306 & 307

Ejere
1689 Bent Svendsen, brygger
1756 Morten Rasmussen, skibstømmermand
1806 Mads Sundbye, vognmand

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 171, Amagerstræde 171*
1756 Prinsensgade 268
1806 Prinsensgade 306

Matr.nr. 306 & 307 †

Matrikel
1853 Sammensat af 1806 306 og 1806 307
1884 Herfra separeret 428
1937 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Prinsensgade 306 & 307, Amagergade 306 & 307*

Husnumre
1859 Amagergade 33/Prinsessegade 32
1882 Prinsessegade 32
1914 Prinsessegade 42 (Kraks Vejviser 1915)

Matr.nr. 307 †

Matrikel
1689 170
1756 267
1806 307
1853 Sammenlagt med 1806 306, til: 306 & 307

Ejere
1689 Frederik Feddersen, kræmmer
1756 Mads Jørgensen
1806 Mads Sundbye, vognmand

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 170, Amagertorv 170*
1756 Prinsensgade 267, Amagerstræde 267*
1806 Prinsensgade 307

Matr.nr. 308 †

Matrikel
1689 169 (del af)
1756 266 (del af)
1806 308
1847 Delt i 308 A og 308 B

Ejere
1689 Villum Monsen
1756 Andreas Petersen Høyer
1806 Johan G. Wilde, klædefabrikant

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 169
1756 Prinsensgade 169, Amagerstræde 169*
1806 Prinsensgade 308

Matr.nr. 308 A †

Matrikel
1847 Parcel af 1806 308
1937 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1847 Prinsensgade 308 A

Husnumre
1859 Prinsessegade 34
1914 Prinsessegade 44 (Kraks Vejviser 1915)

Matr.nr. 308 B †

Matrikel
1847 Parcel af 1806 308
1847 Sammelagt med 315 & 316, til: 315, 316 & 308 B

 

Matr.nr. 309 †

Matrikel
1689 168 (del af) og 1689 231 (del af)
1756 265 (del af)
1806 309
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 168: Christian Sørensen, klokker. – 231: Lorens Adrian, væver
1756 Knuth, grevinde
1806 Anders Michelsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 168. – Amagerstræde 231
1756 Prinsensgade 265, Amagerstræde 265*
1806 Prinsensgade 309

Husnumre
1859 Prinsessegade 36
1914 Prinsessegade 46 (Kraks Vejviser 1915)

Matr.nr. 310 †

Matrikel
1689 167
1756 264 (del af, senere betegnet 1756 264 B)
1806 310
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jens Jacobsen
1756 Jens Nielsen, skibstømmermand
1806 Jæger, madam, blytækker

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 167/Sankt Anna Gade 167*
1756 Prinsensgade 264/Sankt Annæ Gade 264*
1806 Prinsensgade 310/Sankt Annæ Gade 310*

Husnumre
1859 Prinsessegade 38/Sankt Annæ Gade 28
1914 Prinsessegade 48 (Kraks Vejviser 1915)

Matr.nr. 311

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 380 (del af, senere betegnet 1756 380 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 380 O (del af)
1806 311
2008 311

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Johan Gotfried Berger, tømrermester
1806 C. Temstrups enke, klædefabrikant
2008 A/B Prinsessegade 50/ Sankt Annæga

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Sankt Annæ Gade 380/Prinsensgade 380*
1806 Prinsensgade 311/Sankt Annæ Gade 311*

Husnumre
1859 Prinsessegade 40/Sankt Annæ Gade 31
1914 Prinsessegade 50/Sankt Annæ Gade 31 (Kraks Vejviser 1915)
2008 Prinsessegade 50/Sankt Annæ Gade 31

Opførelsesår
Ca. 1750 af J. C. Conradi. Ombygget før 1814, før 1848 og i 1899 (Historiske huse)

Matr.nr. 312

Matrikel
1689 Ikke taxeret areal
1756 380 (del af, senere betegnet 1756 380 C)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 380 P
1806 312
2008 312

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Johan Gotfried Berger, tømrermester
1806 Hans højærværdighed Fabritius
2008 Jan Robert Christoffersen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Sankt Annæ Gade 380/Prinsensgade 380*
1806 Prinsensgade 312

Husnumre
1859 Prinsessegade 42
1914 Prinsessegade 52 (Kraks Vejviser 1915)
2008 Prinsessegade 52

Opførelsesår
Før 1756 af Johan Gottfried Berger. Ombygget ca. 1782 og ca. 1830 (Historiske huse)

Matr.nr. 313 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret areal
1756 385 (del af, senere betegnet 1756 385 A)
1806 313
1855 Delt i 313 A, 313 B og 313 C

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Philip de Langes salpeterværk
1806 Porcellænsfabrik

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Prinsensgade 385/Bådsmandsstræde 385*
1806 Sankt Annæ Gade 313/Bådsmandsstræde 313*

Matr.nr. 313 A †

Matrikel
1855 Parcel af 1806 313
1938 Henlagt til 439

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Prinsensgade 313 A

Husnumre
1859 Prinsessegade 48

Matr.nr. 313 B †

Matrikel
1855 Parcel af 1806 313
1869 Indbefattet i 407

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Prinsensgade 313 B

Husnumre
1859 Prinsessegade 46

Matr.nr. 313 C
Christianshavns Skole

Matrikel
1855 Parcel af 1806 313
1868 Herfra separeret 411
2008 313 C

Ejere
2008 Københavs Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning

Matrikulære husnumre
1855 Prinsensgade 313 C

Husnumre
1859 Prinsessegade 44
1914 Prinsessegade 54 (Kraks Vejviser 1915)
2008 Prinsessegade 54

Opførelsesår
1865 af J. H. Nebelong for Københavns Kommune. Senere ombygget (Trap 5)

Matr.nr. 314 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 385 (del af, senere betegnet 1756 385 C og 385 D)
1806 314
1835 Delt i 314 A og 314 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 385 C-385 D: Philip de Langes salpeterværk
1806 Direktionen for det nye Tugt- og Forbedringshus

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 385 C: Amagerstræde/Bådsmandsstræde. – D: Amagerstræde 385 D/Bådsmandsstræde 385 D/Prinsensgade 385 D
1806 Bådsmandsstræde 314

Matr.nr. 314 A †

Matrikel
1835 Parcel af 1806 314
1860 Delt i 314 A 1 og 314 A 2
1863 Indbefattet i 175 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1835 Bådsmandsstræde 314 A

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 9

Matr.nr. 314 A 1 †

Matrikel
1860 Parcel af 314 A
1989 Betegnet 571

Ejere

Husnumre
1860 Bådsmandsstræde 9
1869 Bådsmandsstræde 33-41

Matr.nr. 314 B
(del af) Fristaden Christiania

Matrikel
1835 Parcel af 1806 314
1837 Delt i 314 B, 314 C og 314 D
2008 314 B

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1835 Bådsmandsstræde 314 B

Husnumre
1859 Bådsmandsstræde 11
1869 Bådsmandsstræde 43
2008 Bådsmandsstræde 43

Opførelsesår
Diverse år

Matr.nr. 314 C
(del af) Fristaden Christiania

Matrikel
1837 Parcel af 314 B
2008 314 C

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1837 Bådsmandsstræde 314 C

Husnumre
1859 Uden gadenavn og husnummer
2008 Uden nummer

Opførelsesår
Diverse år

Matr.nr. 314 D †

Matrikel
1837 Parcel af 314 B
1878 Sammenlagt med 403, til: 314 D & 403

Ejere

Matrikulære husnumre
1837 Bådsmandsstræde 314 D

Husnumre
1859 Prinsessegade 80

Matr.nr. 314 D & 403 (fra 1953: 314 D)
(del af) Christiania

Matrikel
1878 Sammensat af 314 D og 403
1953 Betegnet 314 D (nyt nummer)
1995 Herfra separeret 579
2002 Herfra separeret 578
2008 314 D

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Husnumre
1878 Prinsessegade 80/Refshalevej 1
2008 Uden nummer

Opførelsesår
Diverse år

Matr.nr. 315 †

Matrikel
1689 168 (del af) og 1689 231 (del af)
1756 265 (del af)
1806 315
1847 Sammenlagt med 1806 316 og 308 B, til: 315, 316 & 308 B

Ejere
1689 168: Christen Sørensen, klokker. – 231: Lorens Adrian, væver
1756 Knuth, grevinde
1806 Anders Michelsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 168. - Amagerstræde 231
1756 Prinsensgade 265, Amagerstræde 265*
1806 Amagergade 315

Matr.nr. 315, 316 & 308 B †

Matrikel
1847 Sammensat af 1806 315 1806 316 og 308 B
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1847 Amagergade 315, 316 & 308 B

Husnumre
1859 Amagergade 31
<1872 Amagergade 33

Matr.nr. 316 †

Matrikel
1689 169 (del af)
1756 266 (del af)
1806 316
1847 Sammenlagt med 315, til: 315, 316 & 308 B

Ejere
1689 Villum Monsen
1756 Andreas Petersen Høyer
1806 Frederik Berentzen

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 169
1756 Prinsensgade 266/Amagerstræde 266*
1806 Prinsensgade 316

Matr.nr. 317 †

Matrikel
1689 171 (del af)
1756 269 (del af)
1806 317
1830 Delt i 317 A og 317 B

Ejere
1689 Bendt Svendsen, brygger
1756 Peter Schade, pakhusskriver
1806 Christen Larsens Lund

Matrikulære husnumre
1689 Kirkestræde 171/Amagerstræde 171*
1756 Prinsensgade 269/Amagerstræde 269*
1806 Prinsensgade 317

Matr.nr. 317 A †

Matrikel
1830 Parcel af 1806 317
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1830 Amagergade 317 A

Husnumre
1859 Amagergade 27

Matr.nr. 317 B †

Matrikel
1830 Parcel af 1806 317
1937 Indbefattet i 534

Ejere

Matrikulære husnumre
1830 Amagergade 317 B

Husnumre
1859 Amagergade 29

Matr.nr. 318

Matrikel
1689 242
1756 361 (del af)
1806 318
2008 318

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Rudolf Christian Frantz
1806 Carl Holm
2008 Tove Lading

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 242/Amagerstræde 242*
1756 Store Torvegade 318/Amagerstræde 318*
1806 Amagergade 318

Husnumre
1859 Amagergade 15
2008 Amagergade 15

Opførelsesår
Før 1760 (Historiske huse)

Matr.nr. 319

Matrikel
1689 225
1756 339
1806 319
2008 319

Ejere
1689 Niels Sørensen
1756 Lars Larsen, tømmersvend
1806 Jens Olsens vognskur
2008 E/F Amagergade 13

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 225
1756 Amagerstræde 339
1806 Amagergade 319

Husnumre
1859 Amagergade 13
2008 Amagergade 13

Opførelsesår
1893 (Matrikelregister)

Matr.nr. 320

Matrikel
1689 224
1756 338
1806 320
1985 Hertil henlagt 321
2008 320

Ejere
1689 Rasmus Larsen, vognmand
1756 Ole Josephsen, vognmand
1806 Jørgen Lohmann
2008 A/B Amagergade 7,11 Og 11 A-C

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 224
1756 Amagerstræde 338
1806 Amagergade 320

Husnumre
1859 Amagergade 11
1985 Amagergade 7 og 11
2008 Amagergade 7 og 11

Opførelsesår
Mellem 1752 og 1766 (Historiske huse)

Matr.nr. 321 †

Matrikel
1689 223 (del af)
1756 337
1806 321
1889 Sammenlagt med 1806 322, til: 321 & 322

Ejere
1689 Poul, styrmand
1756 Knud Sørensen, skipper
1806 C. Mellerup

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 223
1756 Amagerstræde 337
1806 Amagergade 321

Husnumre
1859 Amagergade 9

Matr.nr. 321 & 322 †

Matrikel
1889 Samensat af 1806 321 og 1806 322
1985 Henlagt til 1806 320

Ejere

Matrikulære husnumre
1889 Amagergade 7-9

Matr.nr. 322 †

Matrikel
1689 223 (del af)
1756 336
1806 322
1889 Sammenlagt med 1806 321, til: 321 & 322

Ejere
1689 Poul, styrmand
1756 Joh. Frederik Køhler, friskomager
1806 David Jantzen, skipper

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 223
1756 Amagerstræde 336
1806 Amagergade 322

Husnumre
1859 Amagergade 7

Matr.nr. 323

Matrikel
1689 222
1756 335
1806 323
2008 323

Ejere
1689 Niels Boyesen
1756 Johan Christopher, arkelimester
1806 Johan F. Slott
2008 Kurt Jacobsen

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 222
1756 Amagerstræde 335
1806 Amagergade 323

Husnumre
1859 Amagergade 5
2008 Amagergade 5

Opførelsesår
1893 (Matrikelregister)

Matr.nr. 324 †

Matrikel
1689 221
1756 334
1806 324
1855 Sammenlagt med 1806 325, til: 324 & 325

Ejere
1689 Niels Svendsen, fisker
1756 Christen Madsen, øltapper
1806 Mads Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 221
1756 Amagerstræde 334
1806 Amagergade 324

Matr.nr. 324 & 325 (fra 1952: 324)

Matrikel
1855 Sammensat af 324 og 325
1952 Betegnet 324 (nyt nummer)
2008 324

Ejere
2008 Det Sociale Boligselskab Hjem

Matrikulære husnumre
1855 Amagergade 234

Husnumre
1859 Amagergade 3
2008 Amagergade 3

Opførelsesår
1983 (Kuas)

Matr.nr. 325 †

Matrikel
1689 220
1756 333
1806 325
1855 Sammenlagt med 1806 324, til: 324 & 325

Ejere
1689 De fattiges hus
1756 Asmus Cornelisen, skipper
1806 Mads Jensen, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 220
1756 Amagerstræde 333
1806 Amagergade 325

Matr.nr. 326

Matrikel
1689 216, 1689 217, 1689 218 og 1689 219
1756 329 (1689/216), 1756 330 (1689/217), 1756 331 (1689/218) og 1756 332 (1689/219)
1806 326
2008 326

Ejere
1689 216: Simon Nielsen, drager. – 217: Jocum Krøyer, smed. – 218: Jørgen Oranje. – 219: Oluf, ligger
1756 329-331: Fredeirk Ernst Leitlof. – 332: Christen Sørensens enke
1806 Jens Olsen
2008 A/B Amagergade 1

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 216. – Sofiegade 217/Amagerstræde 217. – Amagerstræde 218 og 219
1756 Sofiegade 329. – Sofiegade 330/Amagerstræde 330*. – Amagerstræde 331* og 332*
1806 Amagergade 326/Sofiegade 326*

Husnumre
1859 Amagergade 1, Christianshavns Vold 17/Sofiegade 25
1877 Amagergade 1/Christianshavns Voldgade 17/Sofiegade 25 (Kraks Vejviser 1878)
2008 Amagergade 1

Opførelsesår
Forhuset mod Amagergade: Ca 1785 for murersvend Georg Frederik Møller. Ombygget omkring 1860 og 1895-96. – Hjørnebygningen: 1859-60 (Historiske huse)

Matr.nr. 327 †

Matrikel
1689 229
1756 340
1806 327
1847 Delt i 327 A og 327 B

Ejere
1689 Tillagt Niels Sørensen
1756 Peder Nielsen Faaborg
1806 John Glænder

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 229/Sofiegade 229*/Søndervold 229*
1756 Amagerstræde 340/Volden 340*
1806 Amagergade 327/Ud til Volden 327*

Matr.nr. 327 A

Matrikel
1847 Parcel af 1806 327
2008 327 A

Ejere
2008 A/B Rottehullet

Matrikulære husnumre
1847 Amagergade 327 A/Ud til Volden 327 A*

Husnumre
1859 Amagergade 4/Christianshavns Vold 21
1877 Amagergade 4/Christianshavns Voldgade 21
2008 Amagergade 4 A-F

Opførelsesår
1746 for voksblger Peder Nielsen Faaborg. Ombyggtet 1777 og 1804 (Historiske huse)

Matr.nr. 327 B

Matrikel
1847 Parcel af 1806 327
2008 327 B

Ejere
2008 D Kbh Og Nrbros Asylsk Jagtvs Asyl

Matrikulære husnumre
1847 Amagergade 327 B/Ud til Volden 327 B*

Husnumre
1859 Amagergade 2/Christianshavns Vold 19
2008 Amagergade 2

Opførelsesår
1847-48 for Det Kjøbenhavnske Asylselskab (Historiske huse)

Matr.nr. 328 †

Matrikel
1689 226
1756 341
1806 328
1821 Sammenlagt med 1806 329, til: 328 & 329

Ejere
1689 Jens Olsen Malmø, ansat på Tøjhuset
1756 Christian Clajus, fabrikør
1806 L. O. Wexøe

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 226, Søndervold 226*
1756 Amagerstræde 341/Volden 341*
1806 Amagerstræde 328, Ud til Volden 328*

Matr.nr. 328 & 329 (fra 1953: 328)

Matrikel
1821 Sammensat af 1806 328 og 1806 329
1953 Betegnet 328 (nyt nummer)
2008 328

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning

Matrikulære husnumre
1821 Amagerstræde 328 & 329/Søndervold 328 & 329*

Husnumre
1859 Amagergade 6/Christianshavns Vold 23
1877 Amagergade 6/Christianshavns Voldgade 23 (Kraks Vejviser 1878)
2008 Amagergade 6

Opførelsesår
1996 (Kuas)

Matr.nr. 329 †

Matrikel
1689 232 (del af)
1756 342
1806 329
1821 Sammenlagt med 1806 328, til: 328 & 329

Ejere
1689 Niels Sørensen, brygger
1756 Rudolf Christian Frantz
1806 Lehman Hartvigsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 232/Amagerstræde 232*/Søndervold 232*
1756 Amagergade 342/Volden 342*
1806 Amagergade 329, Ud til Volden 329*

Matr.nr. 330 †

Matrikel
1689 227 (del af)
1756 343
1806 330
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Torben, magister
1756 Peder Rasmussen, skibstømmermand
1806 Ole Lundahl

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 227, Søndervold 227*
1756 Amagerstræde 343/Volden 343*
1806 Amagergade 330, Ud til Volden 330*

Husnumre
1859 Amagergade 12/Christianshavn Vold 29
1877 Amagergade 12/Christianshavns Voldgade 29 (Kraks Vejviser 1878)

Matr.nr. 331 †

Matrikel
1689 228 og 1689 227 (del af)
1756 344
1806 331
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 227: Torben, magister. – 228: Marcus Mikkelsen
1756 Peder Rasmussen, skibstømmermand
1806 C. R. Schartier

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 227, Søndervold 227*. – Amagerstræde 228, Søndervold 228*
1756 Amagestræde 344/Volden 344*
1806 Amagergade 331, Ud til Volden 331*

Husnumre
1859 Amagergade 14/Christianshavns Vold 31
1877 Amagergade 14/Christianshavns Voldgade 31 (Kraks Vejviser 1878)

Matr.nr. 332 †

Matrikel
1689 Ikke i matriklen
1756 345
1806 332
1859 Herfra separeret 417
1871 Herfra separeret 415
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Ikke i matriklen
1756 Ulrik Anton Wstken
1806 Taubeck, kaptajn

Matrikulære husnumre
1756 Amagerstræde 345/Sankt Annæ Gade 345*/Volden 345*
1806 Amagergade 332/Sankt Annæ Gade 332*/Ud til Volden 332*

Husnumre
1859 Amagergade 16/Christianshavns Vold 33/Sankt Annæ Gade 36
1877 Amagergade 20/Christianshavns Voldgade 33/Sankt Annæ Gade 40-44 (Kraks Vejviser 1878)

Matr.nr. 333

Matrikel
1689 191
1756 291
1806 333
2008 333

Ejere
1689 Arvingerne efter Mathias, fyrværker
1756 Peter Brinck
1806 Morten Clausen, arbejdsmand
2008 Ellen Birgit Helth

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 191
1756 Sofiegade 291
1806 Sofiegade 333

Husnumre
1859 Sofiegade 4
2008 Sofiegade 4

Opførelsesår
Umiddelbart efter 1783 af skibstømmermand Baltzer Christensen Holm (Historiske huse)

Matr.nr. 334 †

Matrikel
1689 192
1756 292
1806 334
1906 Henlagt til 1806 335

Ejere
1689 Christen Frandsen, guldsmed
1756 Hans Pough, arbejdskarl
1806 Peter Meierups enke

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 192
1756 Sofiegade 292
1806 Sofiegade 334

Husnumre
1859 Sofiegade 6

Matr.nr. 335

Matrikel
1689 193 (del af)
1756 293
1806 335
1906 Hertil henlagt 1806 334
2008 335

Ejere
1689 Mikkelsen, løjtnant
1756 Casper Larsen Bøes
1806 Morten Levin, bødkersvend
2008 E/F De Tre Fisk

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 193
1756 Sofiegade 293
1806 Sofiegade 335

Husnumre
1859 Sofiegade 8
2008 Sofiegade 8

Opførelsesår
Nordre del: Før 1689. Ombygget mellem 1762-66, ca. 1783, før 1804 og i 1906. – Søndre del: Før 1739. Ombygget etapevis frem til 1782-83 og i 1906 (Historiske huse)

Matr.nr. 336 †

Matrikel
1689 193 (del af)
1756 294 (del af, senere betegnet 1756 294 A)
1806 336
1901 Indbefattet i 486

Ejere
1689 Mikkelsen, løjtnant
1756 Christian Black
1806 Mogens Madsen, skibstømmermand

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 193
1756 Sofiegade 294
1806 Sofiegade 336

Husnumre
1859 Sofiegade 10

Matr.nr. 337 †

Matrikel
1689 193 (del af)
1756 294 (del af, senere betegnet 1756 294 B)
1806 337
1901 Indbefattet i 486

Ejere
1689 Mikkelsen, løjtnant
1756 Christian Benneke, smed
1806 Lorentz Bentzon

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 193
1756 Sofiegade 294
1806 Sofiegade 337

Husnumre
1859 Sofiegade 12

Matr.nr. 338 †

Matrikel
1689 194
1756 295
1806 338
1901 Indbefattet i 486

Ejere
1689 Jochum Lowis, brændevinsbrænder
1756 Niels Jørgensen Mørderup
1806 Lorentz Bendzon, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 194/Dronningensgade 194*
1756 Sofiegade 295/Dronningensgade 295*
1806 Sofiegade 338/Dronningensgade 338*

Husnumre
1859 Dronningensgade 27/Sofiegade 14

Matr.nr. 339 †

Matrikel
1689 195 (del af)
1756 296 (del af, senere betegnet 1756 296 A)
1806 339
1869 Sammenlagt med 1806 247, til: 247 & 339

Ejere
1689 Anders Jensen, vognmand
1756 Johan Didrik Masman
1806 Friedr. Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 195, Dronningensgade 195*
1756 Sofiegade 296/Dronningensgade 296*
1806 Sofiegade 339/Dronningensgade 339*

Husnumre
1859 Dronningensgade 22/Sofiegade 16

Matr.nr. 340 †

Matrikel
1689 196
1756 297
1806 340
1963 Henlagt til 1806 248, indbefattet i 554, samt udlagt til offentlige gade

Ejere
1689 Ditlev, kongens smed
1756 Niels Gudmandsen, bødker
1806 Ole H. Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 196
1756 Sofiegade 297
1806 Sofiegade 340

Husnumre
1859 Sofiegade 18

Matr.nr. 341 †

Matrikel
1689 197
1756 298
1806 341
1963 Henlagt til 1806 248, indbefattet i 554, samt udlagt til offentligt gade

Ejere
1689 Hans Olufsen
1756 Jonas Thorsen Saalhøs, islandsk købmand
1806 Niels Jensen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 197
1756 Sofiegade 298
1806 Sofiegade 341

Husnumre
1859 Sofiegade 20

Matr.nr. 342 †

Matrikel
1689 198
1756 299
1806 342
1963 Henlagt til 1806 248, indbefattet i 554, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Ole Pedersen, prammand
1756 Christopher Christophersen, skomager
1806 P. Gudmandsen

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 198
1756 Sofiegade 299
1806 Sofiegade 342

Husnumre
1859 Sofiegade 22

Matr.nr. 343 †

Matrikel
1689 199
1756 300
1806 343
1888 Sammenlagt med 1806 344, til: 343 & 344

Ejere
1689 Niels Nielsen, brændevinsbrænder
1756 Bertel Høbsck, tømmersvend
1806 Nikolaj Høvisch

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 199
1756 Sofiegade 300
1806 Sofiegade 343

Husnumre
1859 Sofiegade 24

Matr.nr. 343 & 344 †

Matrikel
1888 Sammenlagt af 1806 343 og 1806 344
1963 Henlagt til 1806 248, indbefattet i 554, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1888 Sofiegade 24-26

Matr.nr. 344 †

Matrikel
1689 200
1756 301
1806 344
1888 Sammenlagt med 1806 343, til: 343 & 344

Ejere
1689 Herman Caspersen
1756 Mouritz Gross
1806 Peter Wilschous enke

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 200
1756 Sofiegade 301
1806 Sofiegade 344

Husnumre
1859 Sofiegade 26

Matr.nr. 345 †

Matrikel
1689 201
1756 302
1806 345
1842 Sammenlagt med 1806 346, til: 345 & 346

Ejere
1689 Peder Tofte
1756 Peder Larsen, høker
1806 Ditlev Jensen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 201
1756 Sofiegade 302
1806 Sofiegade 345

Matr.nr. 345 & 346+ (fra 1953: 345)

Matrikel
1842 Sammensat af 1806 345 og 1806 346
1953 Betegnet 345 (nyt nummer)
1963 Henlagt til 1806 248, indbefattet i 554, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1842 Sofiegade 345 & 346
Husnumre
1859 Sofiegade 28-30

Matr.nr. 346 †

Matrikel
1689 202
1756 303
1806 346
1842 Sammenlagt med 1806 345, til: 345 & 346

Ejere
1689 Brøde Jense
1756 Jens Jensen, skibstømmermand
1806 Mads Thorsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 202
1756 Sofiegade 303
1806 Sofiegade 346

Matr.nr. 347 †

Matrikel
1689 203
1756 304
1806 347
1942 Henlagt til 1806 349

Ejere
1689 Anders Jensen, Tøjhuset
1756 Johan Baltzers enke
1806 Georg Wilhelm Frich, skibstømmermand

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 203
1756 Sofiegade 304
1806 Sofiegade 347

Husnumre
1859 Sofiegade 32

Matr.nr. 348 †

Matrikel
1689 204
1756 305
1806 348
1942 Henlagt til 1806 349

Ejere
1689 Claus, murermester
1756 Thomas Christensen, skibstømmermand
1806 Gudmand Petersen, kleinsmed

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 204
1756 Sofiegade 305
1806 Sofiegade 348

Husnumre
1859 Sofiegade 34

Matr.nr. 349
Sammen med 247 og 554 (del af) Søndervoldgården

Matrikel
1689 205
1756 306
1806 349
1963 Hertil henlagt 1806 347 og 1806 348
2008 349

Ejere
1689 Niles Olsen, vognmand
1756 Mogens Jonsen Selstrub, brygger
1806 Hans H. Lind, høker
2008 E/F Søndervoldgaarden I

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 205/Prinsensgade 205*
1756 Sofiegade 306/Prinsensgade 306*
1806 Sofiegade 349/Prinsensgade 349*

Husnumre
1859 Prinsessegade 5/Sofiegade 36
2008 Prinsessegade 5/Sofiegade 20

Opførelsesår
1958 (Kuas)

Matr.nr. 350 †

Matrikel
1689 211
1756 308
1806 350
1928 Henlagt til 351

Ejere
1689 Børge Andersen, skipper
1756 Johan Bertel Frederik, murersvend
1806 Erik P. Tonning

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 211/Prinsensgade 211*/Søndervold 211*
1756 Sofiegade 308/Prinsensgade 308*
1806 Sofiegade 350/Prinsensgade 350*

Husnumre
1859 Prinsessegade 4/Sofiegade 38

Matr.nr. 351
Voldens Perle

Matrikel
1689 210 og ikke taxeret areal
1756 307 (1689/?210, del af), 1756 309 (1689/?210, del af) og 1756 310 (1689/?210, del af)
1806 351
1928 Hertil henlagt 1806 350
2008 351

Ejere
1689 Isak Jacobsen på Købmagergade
1756 307, 309 og 310: Lucas Neuman, overskærer
1806 Thomas Potter, grydestøber og grosserer
2008 E/F Matr Nr 351 Christianshavns Kv

Matrikulære husnumre
1689 Søndervold 210
1756 Prinsensgade 207/Imod Volden 207*. – Sofiegade 309 og 310
1806 Sofiegade 351/Prinsensgade 351*/Ud til Volden 351*

Husnumre
1859 Christianshavns Vold 15/Prinsessegade 2/Sofiegade 40
1877 Christianshavns Voldgade 15/Prinsessegade 2/Sofiegade 40 (Kraks Vejviser 1878)
1951 Christianshavns Voldgade 27/Prinsessegade 2-4/Sofiegade 38-40
2008 Prinsessegade 2-4/Sofiegade 22-24

Opførelsesår
1975 (Kuas) af Paul Hauge og O. Kornerup-Bang

Matr.nr. 352 †

Matrikel
1689 215
1756 328
1806 352
1940 Hertil henlagt 1806 353
1983 Henlagt til 294

Ejere
1689 Jens Nielsen, brændevinsbrænder
1756 Mathias Fincke
1806 John Glænder

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 215
1756 Sofiegade 328
1806 Sofiegade 352

Husnumre
1859 Sofiegade 23
1940 Sofiegade 21-23

Matr.nr. 353 †

Matrikel
1689 214
1756 327
1806 353
1940 Henlagt til 1806 352

Ejere
1689 Isak Jacobsen, boende på Købmagergade
1756 Mathias Fincke
1806 John Glænder

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 214
1756 Sofiegade 327
1806 Sofiegade 353

Husnumre
1859 Sofiegade 21

Matr.nr. 354 †

Matrikel
1689 208
1756 322
1806 354
1860 Sammenlagt med 1806 244, 1806 293, 1806 355, 1806 356 og 1806 357, til: 293, 354, 355, 356, 357 & 244

Ejere
1689 Ditlev, mester
1756 Peder Christensen, øltapper
1806 Niels Aagesen

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 208
1756 Sofiegade 322
1806 Sofiegade 354

Matr.nr. 355 †

Matrikel
1689 207
1756 321
1806 355
1860 Sammenlagt med 1806 244, 1806 293, 1806 354, 1806 356 og 1806 357, til: 293, 354, 355, 356, 357 & 244

Ejere
1689 De fattiges to huse
1756 De fattiges hus
1806 Vor Frelser Sogns Arbejdshus

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 207
1756 Sofiegade 321
1806 Sofiegade 355

Matr.nr. 356 †

Matrikel
1689 206
1756 320
1806 356
1860 Sammenlagt med 1806 244, 1806 293, 1806 354, 1806 355, 1806 356 og 1806 357, til: 293, 354, 355, 356, 357 & 244

Ejere
1689 Christen Sivertsen, væver
1756 Anders Mogensens enke
1806 Vor Frelser Sogns Arbejdshus

Matrikulære husnumre
1689 Sofiegade 206
1756 Prinsensgade 320
1806 Sofiegade 356

Husnumre
1859 Sofiegade 15

Matr.nr. 357 †

Matrikel
1689 132
1756 319 (del af, senere 319 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 319 M
1806 357
1860 Sammenlagt med 1806 244, 1806 293, 1806 354, 1806 355, 1806 356, til: 293, 354, 355, 356, 357 & 244

Ejere
1689 Bertel Styfver
1756 Johan Didrik Madsmand
1806 Vor Frelser Sogns Arbejdshus

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 132/Sofiegade 132*
1756 Sofiegade 319/Dronningensgade 319
1806 Sofiegade 357/Dronningensgade 357*

Husnumre
1859 Dronningensgade 24/Sofiegade 13

Matr.nr. 358 †

Matrikel
1689 102 (del af)
1756 317
1806 358
1972 Henlagt til 1806 182

Ejere
1689 Iver Caspersen, assessor
1756 Johan Pedersen Lindstrøm
1806

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden oven Vandet 102/Dronningensgade 102*, Sofiegade 102*
1756 Sofiegade 317
1806 Sofiegade 358

Husnumre
1859 Sofiegade 9

Matr.nr. 359 †

Matrikel
1689 102 (del af)
1756 315 og 1756 316
1806 359
1972 Henlagt til 1806 186

Ejere
1689 Iver Caspersen, assessor
1756 315-316: Hans Christoffersen
1806 Christian Junker

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden oven Vandet 102/Dronningensgade 102*, Sofiegade 102*
1756 Sofiegade 315 og 316
1806 Sofiegade 359

Husnumre
1859 Sofiegade 7

Matr.nr. 360 †

Matrikel
1689 102 (del af)
1756 312, 1756 313 og 1756 314
1806 Delt i 360 A og 360 B

Ejere
1689 Iver Caspersen, assessor
1756 312-314: Conrad Debitz, dugmager
1806 Niels Bentsen Halling, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Overgaden oven Vandet 102/Dronningensgade 102*, Sofiegade 102*
1756 Sofiegade 312-314
1806 Sofiegade 360

Matr.nr. 360 A †

Matrikel
1806 Parcel af 360
1972 Henlagt til 1806 186

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Sofiegade 360 A

Husnumre
1859 Sofiegade 5

Matr.nr. 360 B †

Matrikel
1806 Parcel af 360
1972 Henlagt til 186

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Sofiegade 360 B

Husnumre
1859 Sofiegade 3

Matr.nr. 361 †

Matrikel
1689 249 (del af)
1756 182
1806 361
1808 Uformelt sammenlagt med 1806 362, til: 361 & 362

Ejere
1689 Hans Hoppe, kaptajn og brygger
1756 Johannes Haagen, brygger
1806 Michael Lyngbye, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Torvet 249/Overgaden oven Vandet 249*
1756 Overgade 182/Torvet 182
1806 Torvet 361/Overgaden oven Vandet 361*

Matr.nr. 361 & 362 †

Matrikel
1808 Uformelt sammensat af 1806 361 og 1806 362
1892 Herfra separeret 446
1941 Henlagt til 446

Ejere

Matrikulære husnumre
1808 Torvet 361 & 362/Overgaden oven Vandet 361 & 362*

Husnumre
1859 Børnehustorvet 2/Overgaden oven Vandet 38
1884 Christianshavns Torv 2/Overgaden oven Vandet 38 (Kraks Vejviser 1885)
1892 Christianshavns Torv 2

Matr.nr. 362 †

Matrikel
1689 249 (del af)
1756 379
1806 362
1808 Uformelt sammenlagt med 1806 362, til: 361 & 362

Ejere
1689 Hans Hoppe, kaptajn og brygger
1756 Niels Hansen Buurmand, skipper
1806 Lars Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Torvet 249/Overgaden oven Vandet 249*
1756 Torvet 379
1806 Torvet 362

Matr.nr. 363 †

Matrikel
1689 248 (del af)
1756 378 (del af, senere betegnet 1756 378 A)
1806 363
1829 Sammenlagt med 1806 364, til: 363 & 364

Ejere
1689 Lars Caspersen, smed
1756 Christian Meynert, overskærer
1806 Rasmus Hoffmann

Matrikulære husnumre
1689 Torvet 248
1756 Torvet 378
1806 Torvet 363

Matr.nr. 363 & 364 †

Matrikel
1829 Sammenlagt af 1806 363 og 1806 364
1941 Henlagt til 446

Ejere

Matrikulære husnumre
1829 Torvet 363 & 364

Husnumre
1859 Børnehustorvet 4
1884 Christianshavns Torv 4 (Kraks Vejviser 1885)

Matr.nr. 364 †

Matrikel
1689 248 (del af)
1756 378 (del af, senere betegnet 1756 378 B)
1806 364
1829 Sammenlagt med 363, til: 363 & 364

Ejere
1689 Lars Caspersen, smed
1756 Christian Meynert, overskærer
1806 Joh. Rustes enke

Matrikulære husnumre
1689 Torvet 248
1756 Torvet 378
1806 Torvet 364

Matr.nr. 365 †

Matrikel
1689 246 og 1689 247
1756 376 (1689/246) og 1756 377 (1689/247)
1806 365
1902 Henlagt til 1806 234

Ejere
1689 246: Borchert Teichlert. – 247: Henrik Mask, skomager
1756 376: Gotlieb Grentz, væversvend. – 377: Marcus Jenckel
1859 Christen Møllers enke

Matrikulære husnumre
1689 Torvet 246 og 247
1756 Torvet 376 og 377
1806 Torvet 365

Husnumre
1859 Børnehustorvet 6
1884 Christianshavns Torv 6 (Kraks Vejviser 1885)

Matr.nr. 366 †

Matrikel
1689 245
1756 375 og 1756 374 (del af, senere betegnet 1756 374 A)
1806 366
1902 Henlagt til 234

Ejere
1689 Arvingerne efter skrædder Mikkel Rasmussen
1756 374: Peder Søegaard, øltapper. – 375. Jens Jensen, høker
1806 Andr. Lorenzen

Matrikulære husnumre
1689 Torvet 245/Dronningensgade 245*
1756 Dronningensgade 374/Torvet 374*. – Torvet 375
1806 Torvet 366/Dronningensgade 366*

Husnumre
1859 Børnehustorvet 8/Dronningensgade 53
1884 Christianshavns Torv 8/Dronningensgade 53 (Kraks Vejviser 1885)

Matr.nr. 367 †

Matrikel
1689 244 (del af)
1756 373
1806 367
1844 Delt i 367 A og 367 B

Ejere
1689 Johan Oumanns 7 lejevåninger
1756 Jens Jensen, høker
1806 S. D. Høffner

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 244/Dronningensgade 244*/Prinsensgade 244
1756 Torvet 373
1806 Torvet 367/Store Torvegade 367*

Matr.nr. 367 A †

Matrikel
1844 Parcel af 1806 367
1899 Henlagt til 370 & 367 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1844 Torvet 367 A/Store Torvegade 367 A*
1859 Dronningensgade 52/Store Torvegade 2

Matr.nr. 367 B †

Matrikel
1844 Parcel af 1806 367
1844 Sammenlagt med 1806 370, til: 370 & 367 B

Matr.nr. 368 †

Matrikel
1689 244 (del af)
1756 372
1806 368
1899 Henlagt til 370 & 367 B

Ejere
1689 Johan Oumand
1756 Frantz Christensen, skoflikker
1806 W. Eskildsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 244/Dronningensgade 244*/Prinsensgade 244*
1756 Store Torvegade 372
1806 Store Torvegade 368

Husnumre
1859 Store Torvegade 4

Matr.nr. 369 †

Matrikel
1689 244 (del af)
1756 371
1806 369
1899 Henlagt til 370 & 367 B

Ejere
1689 Johan Oumand
1756 Anthonius Ertmand
1806 Johan Raspes enke

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 244/Dronningensgade 244*/Prinsensgade 244*
1756 Store Torvegade 371
1806 Store Torvegade 369

Husnumre
1859 Store Torvegade 6

Matr.nr. 370 †

Matrikel
1689 244 (del af)
1756 370
1806 370
1844 Sammenlagt med 367 B, til: 370 & 367 B

Ejere
1689 Johan Oumand
1756 Jens Andesen, brændevinsbrænder
1806 Jens Christian Høet

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 244/Dronningensgade 244*/Prinsensgade 244*
1756 Store Torvegade 370
1806 Store Torvegade 370

Matr.nr. 370 & 367 B (1953: 370)
Dronninghus

Matrikel
1844 Sammensat af 1806 370 og 367 B
1897 Hertil henlagt 1806 235, 1806 368, 1806 369 og 367 A
1953 Betegnet 370 (nyt nummer)
2008 370

Ejere
2008 A/B Dronninghus

Matrikulære husnumre
1844 Dronningensgade 370 & 367 B, Store Torvegade 370 & 367 B

Husnumre
1859 Dronningensgade 50, Store Torvegade 8
1897 Dronningensgade 48/Store Torvegade 8
1901 Dronningensgade 48/Torvegade 50
2008 Dronningensgade 48/Torvegade 50

Opførelsesår
1900 (Matrikelregister)

Matr.nr. 371

Matrikel
1689 244 (del af)
1756 369
1806 371
1945 Hertil henlagt 1806 372
2008 371

Ejere
1689 Johan Oumand
1756 Ole Olsen, brændevinsbrænder
1806 Niels Sørensens enke
2008 E/F Torvegade 52

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 244/Dronningensgade 244*/Prinsensgade 244*
1756 Store Torvegade 369
1806 Store Torvegade 371

Husnumre
1859 Store Torvegade 10
1901 Torvegade 52
2008 Torvegade 52

Opførelsesår
1971 (Matrikelregister)

Matr.nr. 372 †

Matrikel
1689 244 (del af)
1756 368
1806 372
1945 Henlagt til 1806 371

Ejere
1689 Johan Oumand
1756 Peder Clausen, øltapper
1806 Niels Sørensens enke

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 244/Dronningensgade 244*/Prinsensgade 244*
1756 Store Torvegade 368
1806 Store Torvegade 372

Husnumre
1859 Store Torvegade 12
1901 Torvegade 52

Matr.nr. 373 †

Matrikel
1689 244 (del af)
1756 367
1806 373
1902 Sammenlagt med 1806 374, til: 373 & 374

Ejere
1689 Johan Oumand
1756 Jens Christensen, brændevinsbrænder
1806 A. Olsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 244/Dronningensgade 244*/Prinsensgade 244*
1756 Store Torvegade 367
1806 Store Torvegade 373

Husnumre
1859 Store Torvegade 14
1901 Torvegade 54

Matr.nr. 373 & 374 (fra 1953: 373)

Matrikel
1902 Sammenlagt af 1806 373 og 1806 374
1953 Betegnet 373 (nyt nummer)
2008 373

Ejere
2008 E/F Torvegade 54 M Fl

Husnumre
1902 Torvegade 54-56/Prinsessegade 17
2008 Torvegade 54-56/Prinsessegade 17

Opførelsesår
1903 (Matrikelregister)

Matr.nr. 374 †

Matrikel
1689 177 (del af)
1756 366
1806 374
1902 Sammenlagt med 1806 373, til: 373 & 374

Ejere
1689
1756
1806

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 177/Store Torvegade 177*
1756 Store Torvegade 366/Prinsensgade 366*
1806 Store Torvegade 374/Prinsensgade 374*

Husnumre
1859 Prinsessegade 17/Store Torvegade 16
1901 Prinsessegade 17/Torvegade 56

Matr.nr. 375 †

Matrikel
1689 177 (del af)
1756 365
1806 375
1912 Sammenlagt med 1806 376, til: 375 & 376

Ejere
1689 Hans Hoppe
1756 Niels Gundersen, brændevinsbrænder
1806 Ole A. Farum

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 177/Store Torvegade 177*
1756 Store Torvegade 365/Prinsensgade 365
1806 Store Torvegade 375/Prinsensgade 375*

Husnumre
1859 Prinsessegade 18/Store Torvegade 18
1901 Prinsessegade 18/Torvegade 58

Matr.nr. 375 & 376 (fra 1953: 375)

Matrikel
1912 Sammensat af 1806 375 og 1806 376
1953 Betegnet 375 (nyt nummer)
2008 375

Ejere
2008 Andelsboligforeningen Brænderigård

Husnumre
1912 Prinsessegade 18/Torvegade 58
1914 Prinsessegade 22-26/Torvegade 58
2008 Prinsessegade 22-26/Torvegade 58-60

Opførelsesår
Torvegade 60: 1858-59. Ombygget 1895 (Historiske huse). – Prinsessegade 22-26/Torvegade 58: 1912 (Kuas)

Matr.nr. 376 †

Matrikel
1689 177 (del af)
1756 364
1806 376
1912 Sammenlagt med 1806 375, til: 375 & 376

Ejere
1689 Hans Hoppe
1756 Jens Nielsen
1806 Peter S. Stolpe, høker

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 177/Store Torvegade 177*
1756 Store Torvegade 364
1806 Store Torvegade 376

Husnumre
1859 Store Torvegade 20
1901 Torvegade 60

Matr.nr. 377 †

Matrikel
1689 177 (del af)
1756 363
1806 377
1883 Sammenlagt med 1806 378, til: 377 & 378

Ejere
1689 Hans Hoppe
1756 Niels Andersen, vognmand
1806 Møller, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 177/Store Torvegade 177*
1756 Store Torvegade 363
1806 Store Torvegade 377

Husnumre
1859 Store Torvegade 22

Matr.nr. 377 & 378

Matrikel
1883 Sammensat af 1806 377 og 1806 378
2008 377

Ejere
2008 Andelsboligforeningen Brænderigård

Husnumre
1883 Store Torvegade 20-22
1901 Torvegade 62
2008 Torvegade 62

Opførelsesår
1881 (Matrikelregister)

Matr.nr. 378 †

Matrikel
1689 225 og 1689 243
1756 362
1806 378
1883 Sammenlagt med 1806 377

Ejere
1689 225: Niels Sørensen. – 243: Sejer Eriksen
1756 Brændevinsbrænder Peder Hansens enke
1806 Anders Rasmussen

Matrikulære husnumre
1689 Amagerstræde 225. – Store Torvegade 243, Amagerstræde 243*
1756 Store Torvegade 362/Amagerstræde 362*
1806 Store Torvegade 378

Husnumre
1859 Store Torvegade 24

Matr.nr. 379

Matrikel
1689 242
1756 361 (del af)
1806 379
2008 379

Ejere
1689 Frederik Møller
1756 Rudolph Christian Frantz
1806 Jens Jørgensen
2008 E/F Torvegade 64

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 242/Amagerstræde 242*
1756 Store Torvegade 361/Amagerstræde 361*
1806 Store Torvegade 379/Amagergade 379*

Husnumre
1859 Amagergade 17/Store Torvegade 26
1901 Amagergade 17/Torvegade 64
2008 Amagergade 17/Torvegade 64

Opførelsesår
1960 (Kuas)

Matr.nr. 380

Matrikel
1689 232 (del af)
1756 360
1806 380
1877 Herfra separeret 422
2008 380

Ejere
1689 Niels Sørensen, brygger
1756 Christian Brick, garver
1806 August Kyhnels
2008 E/F Torvegade 66

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 232/Amagerstræde 232*/Søndervold 232*
1756 Store Torvegade 360/Amagerstræde 360*
1806 Store Torvegade 380/Amagerstræde 380*/Ud til Volden 380*

Husnumre
1859 Amagergade 8/Christianshavns Vold 25/Store Torvegade 28
1877 Amagergade 8/Christianshavns Voldgade 25/Store Torvegade 28 (Kraks Vejviser 1878)
1901 Amagergade 8/Christianshavns Voldgade 25/Torvegade 66
2008 Christianshavns Voldgade 45/Torvegade 66

Opførelsesår
1826-27 for prokurator Knudsen. – Tilbygning mod Amagergade: 1919 (Historiske huse)

Matr.nr. 381 †

Matrikel
1689 146 (del af)
1756 359 (del af, senere betegnet 1756 359 B)
1806 381
1906 Hertil henlagt 1806 382
1934 Henlagt til 1806 263, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hoppe, viceadmiral
1756 Hans Frederik Selderup
1806 Nikolaj Egtved, øltapper og handler

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 146/Store Torvegade 146*
1756 Store Torvegade 359/Dronningensgade 359*
1806 Store Torvegade 381/Dronningensgade 381*

Husnumre
1859 Dronningensgade 54/Store Torvegade 1
1901 Dronningensgade 54/Torvegade 49

Matr.nr. 382 †

Matrikel
1689 146 (del af)
1756 359 (del af, senere betegnet 1756 359 A)
1806 382
1906 Henlagt til 1806 381

Ejere
1689 Hoppe, viceadmiral
1756 Jens Kaalberg
1806 Frederik Burmeister, kirurg og handler

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 146/Store Torvegade 146*
1756 Store Torvegade 359
1806 Store Torvegade 382

Husnumre
1859 Store Torvegade 3
1901 Torvegade 49

Matr.nr. 383 †

Matrikel
1689 241
1756 358
1806 383
1840 Sammenlagt med 384 B, til: 383 & 384 B

Ejere
1689 Niels Sørensen
1756 Isak Middelton, bager
1806 Anders Sæder, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 241
1756 Store Torvegade 358
1806 Store Torvegade 383

Matr.nr. 383 & 384 B †

Matrikel
1840 Sammensat af 383 og 384 B
1869 Sammenlagt med 384 A, til: 383 & 384
Ejere

Matrikulære husnumre
1840 Store Torvegade 383 & 384 B

Husnumre
1859 Store Torvegade 5

Matr.nr. 383 & 384 †

Matrikel
1869 Sammensat af 383 & 384 B og 384 A
1903 Hertil henlagt 1806 267
1910 Hertil henlagt 1806 264, 1806 265 og 1806 266
1934 Henlagt til 1806 263, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1869 Store Torvegade 5-7
1901 Torvegade 51

Matr.nr. 384 †

Matrikel
1689 240
1756 357
1806 384
1840 Delt i 384 A og 384 B

Ejere
1689 Rasmus Rasmussen, brændevinsbrænder
1756 Andreas Daag, brændevinsbrænder
1806 Carl Buschmann, farver

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 240
1756 Store Torvegade 357
1806 Store Torvegade 384

Matr.nr. 384 A †

Matrikel
1840 Parcel af 1806 384
1869 Sammenlagt med 383 & 384 B, til: 383 & 384

Ejere

Husnumre
1859 Store Torvegade 7

Matr.nr. 384 B

Matrikel
1840 Parcel af 1806 384
1840 Sammenlagt med 1806 383, til: 383 & 384 B

Matr.nr. 385 †

Matrikel
1689 239
1756 356
1806 385
1934 Henlagt til 1806 263, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Poul, styrmand
1756 Peder Pedersen Kruuse
1806 Ole Hammer, høker

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 239
1756 Store Torvegade 356
1806 Store Torvegade 385

Husnumre
1859 Store Torvegade 9
1901 Torvegade 53

Matr.nr. 386 †

Matrikel
1689 238 (del af)
1756 355
1806 386
1934 Henlagt til 1806 263, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Henrik Pipper
1756 Jacob Petersen, hattemager
1806 Rasmus Petersen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 238/Kirkestræde 238*
1756 Store Torvegade 355
1806 Store Torvegade 386

Husnumre
1859 Store Torvegade 11
1901 Torvegade 55

Matr.nr. 387 †

Matrikel
1689 238 (del af)
1756 354
1806 387
1934 Henlagt til 1806 263, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Henrik Pipper
1756 Niels Jensen Møller
1806 Christian J. Møller, høker

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 238/Kirkestræde 238*
1756 Store Torvegade 354/Prinsensgade 354*
1806 Store Torvegade 387/Prinsensgade 387*

Husnumre
1859 Prinsessegade 19/Store Torvegade 13
1901 Prinsessegade 19/Torvegade 57

Matr.nr. 388 †

Matrikel
1689 237
1756 353
1806 388
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johan Johansen, smed
1756 Hans Clausen, høker
1806 Rose, madame

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 237/Kirkestræde 237*
1756 Store Torvegade 353/Prinsensgade 353*
1806 Store Torvegade 388/Prinsensgade 388*

Husnumre
1859 Prinsessegade 20/Store Torvegade 15
1901 Prinsessegade 20/Torvegade 59
1914 Prinsessegade 28/Torvegade 59 (Kraks Vejviser 1915)

Matr.nr. 389 †

Matrikel
1689 236 (del af)
1756 352
1806 389
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Ole Madsen, bryggersvend
1806 P. N. Borup

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 236, Amagerstræde 236*, Kirkestræde 236*
1756 Store Torvegade 352
1806 Store Torvegade 389

Husnumre
1859 Store Torvegade 17
1901 Torvegade 61

Matr.nr. 390 †

Matrikel
1689 236 (del af)
1756 351
1806 390
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Crilles Jacobsen, skipper
1806 Niels N. Bryde

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 236, Kirkestræde 236*, Amagerstræde 236*
1756 Store Torvegade 351
1806 Store Torvegade 390

Husnumre
1859 Store Torvegade 19
1901 Torvegade 63

Matr.nr. 391 †

Matrikel
1689 236 (del af)
1756 350
1806 391
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Hans Madsen Grønberg
1806 Anders Jørgensen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 236, Kirkestræde 236*, Amagerstræde 236*
1756 Store Torvegade 350
1806 Store Torvegade 391

Husnumre
1859 Store Torvegade 21
1901 Torvegade 65

Matr.nr. 392 †

Matrikel
1689 236 (del af)
1756 349
1806 392
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Svend Svendsen, brændevinsbrænder
1806 Simon H. Hygom, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 236, Kirkestræde 236*, Amagerstræde 236*
1756 Store Torvegade 349, Amagerstræde 349*
1806 Store Torvegade 392

Husnumre
1859 Amagergade 25/Store Torvegade 23
<1886 Amagergade 23/Store Torvegade 23
1901 Amagergade 23/Torvegade 67

Matr.nr. 393 †

Matrikel
1689 235
1756 348
1806 393
1853 Delt i 393 A, 393 B og 393 C

Ejere
1689 Lars Rasmussen Odder
1756 Rudolf Christian Frantz
1806 Det kongelige vagthus

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 235/Amagerstræde 235*
1756 Store Torvegade 348/Amagerstræde 348*
1806 Store Torvegade 393/Amagerstræde 393*

Matr.nr. 393 A †

Matrikel
1853 Parcel af 1806 393
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Store Torvegade 393 A/Amagergade 393 A*

Husnumre
1859 Amagergade 19/Store Torvegade 25
1901 Amagergade 19/Torvegade 69-71

Matr.nr. 393 B †

Matrikel
1853 Parcel af 1806 393
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Amagergade 393 B

Husnumre
1859 Amagergade 21

Matr.nr. 393 C †

Matrikel
1853 Parcel af 1806 393
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Amagergade 393 C

Husnumre
1859 Amagergade 23

Matr.nr. 394 †

Matrikel
1689 233
1756 347
1806 394
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Stryfve, regimentskvartermester
1756 Rudolf Christian Frantz
1806 Øltapper Peter Zachariasens enke

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 233/Amagerstrtæde 233*/Søndervold 233*
1756 Amagerstræde/Store Torvegade
1806 Store Torvegade 394/Amagergade 394*/Ud til Volden 394*

Husnumre
1859 Amagergade 10/Christianshavns Vold 27/Store Torvegade 27
1877 Amagergade 10/Christianshavns Voldgade 27/Store Torvegade 27 (Kraks Vejviser 1878)
1901 Amagergade 10/Christianshavns Voldgade 27/Torvegade 73

Matr.nr. 395 †

Matrikel
1689 234
1756 346
1806 395
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Kongen
1756 Det kongelige vagthus
1806 Det kongelige vagthus

Matrikulære husnumre
1689 Store Torvegade 234
1756 Store Torvegade
1806 Store Torvegade 395

Husnumre
1859 Store Torvegade 29
1901 Torvegade 75

Matr.nr. 396 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 385 (del af, senere betegnet 1756 385 B)
1806 396
1835 Delt i 396 A og 396 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Philip de Langes salpeterværk
1806 Stadens ejendom

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Prinsensgade 385
1806 Ud til Volden 396/Bådsmandsstræde 396*

Matr.nr. 396 A †

Matrikel
1835 Parcel af 1806 396
1889 Herfra separeret 438
1948 Henlagt til 438

Ejere

Matrikulære husnumre
1835 Bådsmandsstræde 396 A

Husnumre
1859 Uden gadenavn og husnummer

Matr.nr. 396 B †

Matrikel
1836 Parcel af 1806 396
1948 Henlagt til 438

Ejere

Matrikulære husnumre
1835 Bådsmandsstræde 396 B/Ud til Volden 396 B*

Husnumre
1859 Uden gadenavn og husnummer

Matr.nr. 397 (efter 1848 også betegnet 397 A, jf. 397 B)
Sofie Hedevigs Bastion

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1770 388
1806 397
2008 397

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Afg. etatsråd Wartbergs og interessenters oliemølle
1806 Søetatens Kvæsthus tilhørende
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Imod Volden 388
1806 Sophie Bastion 397

Husnumre
1859 Uden gadenavn og husnummer
2008 Uden gadenavn og husnummer

Opførelsesår
Diverse år

Matr.nr. 397 A, se 397

Matr.nr. 397 B
Ulriks Bastion

Matrikel
1848 Parcel af umatrikuleret areal
2008 397 B

Ejere
2008

Matrikulære husnumre
1848 Ulriks Bastion 397 B

Husnumre
1859 Uden gadenavn og husnummer
2008 Uden gadenavn og husnummer

Opførelsesår
Diverse år

Matr.nr. 398 †
Brandvæsenets Depot

Matrikel
1807 Parcel af umatrikuleret areal
1977 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Overgaden oven Vandet 398

Husnumre
1859 Ved Holms Huse 10
<1862 Langebrogade 10 (Kraks Vejviser 1863)

Matr.nr. 399
Artilleriets Magasinhus

Matrikel
1806 Parcel af umatrikuleret areal
2008 399

Ejere
2008 Danisco A/S

Matrikulære husnumre
1806 Overgaden oven Vandet 399 (Kalvebod Bastion)

Husnumre
1859 Uden angivelse af gade og husnummer
2008 Langebrogade 4

Opførelsesår
1877 (Kuas)

Matr.nr. 400 †
Slagterboder på Christianshavns Torv

Matrikel
<1858 Parcel af umatrikuleret areal Christianshavns Torv
1870 Udgået af matriklen

Ejere

Matrikulære husnumre
<1858 Børnehustorvet 400

Husnumre
1859 Uden gadenavn og husnummer

Matr.nr. 401 †

Matrikel
Ca 1860 Parcel af umatrikuleret areal (Christianshavns Vold)
1927 Indbefattet i 522

Ejere

Husnumre
1859 Uden gadenavn og husnummer

Matr.nr. 402 †
Møllen i Elefantens Bastion, ”Skous Mølle”

Matrikel
Ca 1860 Parcel af umatrikuleret areal (Christianshavns Vold)
1869 Udgået af matriklen

Ejere

Matrikulære husnumre
Ca. 1860 Elefantens Bastion 402

Husnumre
1859 Uden gade- og nummerangivelse

Matr.nr. 403 †

Matrikel
1862 Parcel af 175 A
1878 Sammenlagt med 314 D, til: 314 D & 403

Ejere

Husnumre
1862 Uden gadenavn og husnummer

Matr.nr. 404 †

Matrikel
1862 Parcel af umatrikuleret areal
1979 Udlagt til offentlig vej

Ejere

Husnumre
1862 Prinsessegade (uden nummer)

Matr.nr. 405

Matrikel
1863 Sammensat af 1806 105, 170 & 171 og 172 & 173 B
1872 Hertil henlagt 173 A
1873 Hertil henlagt 104 & 169, 167 & 168 og 174
1916 Hertil henlagt 1806 103
1918 Hertil henlagt 487
1923 Hertil henlagt 1806 58
1926 Hertil henlagt 519
2002 Delt i 580, 581, 582, 585 og 586

Ejere

Husnumre
1863 Overgaden neden Vandet 9

Matr.nr. 406
Søetatens Enkebolig

Matrikel
1863 Parcel af 176 B
2008 406

Ejere
2008 A/B Den Gule Enke

Husnumre
1863 Bådsmandsstræde 7 B/Prinsessegade 33-35
1869 Bådsmandsstræde 21-31/Prinsessegade 37
2008 Bådsmandsstræde 21-31/Prinsessegade 37

Opførelsesår
1864 af arkitekt H. N. Fussing for murermester J. J. Deuntzer (Historiske huse)

Matr.nr. 407

Matrikel
1863 Parcel af 313 A
1869 Hertil henlagt 313 B
1888 Herfra separeret 439
2001 Hertil henlagt 411

Ejere
2008 8882 E/F Prinsessegade...nbnbnb

Husnumre
1863 Bådsmandsstræde 18/Prinsessegade 52
1869 Prinsessegade 50-52
1888 Prinsessegade 50
1914 Prinsessegade 60 (Kraks Vejviser 1915)
2008 Prinsessegade 60

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 408 †

Matrikel
1866 Parcel af 35 A 1
1867 Henlagt til 35 A 1

Ejere

Husnumre
1866 Christianshavns Kanal

Matr.nr. 409 †

Matrikel
1867 Parcel af umatrikuleret areal
1918 Henlagt til 410

Ejere

Husnumre
1867 Christiansholm

Matr.nr. 410

Matrikel
1867 Parcel af umatrikuleret areal
1918 Hertil henlagt 409
2008 410

Ejere
2008 DFDS Canal Tours A/S

Husnumre
1857
1996 Trangravsvej 13
2008 Trangravsvej 13

Opførelsesår
1958 (Kuas)

Matr.nr. 411 †

Matrikel
1868 Parcel af 313 C
2001 Henlagt til 407

Ejere

Husnumre
1868 Prinsessegade 46-48
1914 Prinsessegade 56-58 (Kraks Vejviser 1915)

Matr.nr. 412 †

Matrikel
Ca. 1868 Parcel af 176 C
Ca. 1868 Henlagt til 176 C
Synes ugennemført udparcellering fra 176 C

Matr.nr. 413

Matrikel
1870 Parcel af 1806 45
2008 413

Ejere
2008 Henry L. W. Jensens Gårds Ejerf. Matr.

Husnumre
1870 Wildersgade 39
2008 Strandgade 28-30/Wildersgade 39-43

Opførelsesår
Strandgade 28: 1626 af Sivert Grubbe. Senere ombygget, således i 1817-18. – Strandgade 30: 1620’erne. Ombygget melllem 1826 og 1846 og 1909-10. – Wildersgade 39: 1830-34 for grosserer Brandt. Ombygget 1880’erne, 1917, 1937 og i 1970’erne. – Wildersgade 41: Før 1714 og i 1970’erne. – Wildersgade 43: 1829. Ombygget i 1970’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 414
Bomhuset ved Langebro

Matrikel
>1806 Parcel af umatrikuleret areal
1909 Henlagt til offentlig vej

Ejere
Marikulære husnumre
>1806 Langebrogade 414

Husnumre
>1859 Langebrogade (uden nummer)

Matr.nr. 415 †

Matrikel
1871 Parcel af 1806 332
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1871 Amagergade 16

Matr.nr. 416
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 417 †

Matrikel
1872 Parcel af 1806 332
1936 Indbefattet i 534, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1872 Amagergade 18

Matr.nr. 418 †

Matrikel
1873 Parcel af 30
1964 Henlagt til 31 (nyt nummer)

Ejere

Husnumre
1873 Strandgade 29

Matr.nr. 419
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 420
Den militære Skydeskole

Matrikel
Ca. 1875 Parcel af umatrikuleret areal (Christianshavns Vold)
2008 420

Ejere
2008 Forsvarets Bygningstjeneste

Husnumre
Ca. 1875 Christianshavns Vold 8
1877 Christianshavns Voldgade 8 (Kraks Vejviser 1878)

Opførelsesår
1877 (Kuas)

Matr.nr. 421
Ydre (del af) Enhjørningens Bastion

Matrikel
<1877 Parcel af umatrikuleret areal (Christianshavns Vold)
1928 Indbefattet i 522

Ejere

Husnumre
<1877 Christianshavns Voldgade uden nummer

Matr.nr. 422

Matrikel
1877 Parcel af 1806 380
2008 422

Ejere
2008 E/F Christianshavns Voldgade 43

Husnumre
1877 Amagergade 8/Christianshavns Voldgade 25
1951 Amagergade 8/Christianshavns Voldgade 43
1989 Christianshavns Voldgade 43
2008 Christianshavns Voldgade 43

Opførelsesår
2003 (Kuas)

Matr.nr. 423 †

Matrikel
1877 Parcel af 176 D
2000 Henlagt til 533

Ejere

Husnumre
1877 Prinsessegade 49

Matr.nr. 424 †

Matrikel
1877 Parcel af 176 D
2000 Henlagt til 533

Ejere
Hunumre
1877 Prinsessegade 47

Matr.nr. 425

Matrikel
Ca. 1883 Parcel af areal uden nærmere lokalisering ved Overgaden neden Vandet/Sofiegade

Ejere

Husnumre
Overgaden neden Vandet/Sofiegade uden nummer

Matr.nr. 426

Matrikel
1883 Parcel af 175 A og 175 B
1883 Herfra separeret 427
1884 Herfra separeret 429, 430 og 431
1885 Herfra separeret 434 og 435
1982 Hertil henlagt 435
2008 426

Ejere
2008 A/B Firkanten-Prinsessgade/Bodhpl

Husnumre
1888 Bodenhoffs Plads 18-22/Prinsessegade 77
1982 Bodenhoffs Plads 14-22/Prinsessegade 75-77
2008 Bodenhoffs Plads 14-22/Prinsessegade 75-77

Opførelsesår
Bodenhoffs Plads 14-16/Prinsessegade 75: 1885 af tømrermester Thomsen. – Bodenhoffs Plads 18-22/Prinsessegade 77: 1888 af tømrermester Thomsen

Matr.nr. 427

Matrikel
1883 Parcel af 426
2008 427

Ejere
2008 Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Husnumre
1883 Prinsessegade 65
2008 Uden nummer

Opførelsesår
2008 Ubebygget

Matr.nr. 428

Matrikel
1884 Parcel af 306 & 307
1937 Indbefattet i 534

Ejere

Husnumre
1884 Amagergade 31

Matr.nr. 429

Matrikel
1884 Parcel af 426
2008 429

Ejere
2008 Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Husnumre
1884 Prinsessegade 67
2008 Prinsessegade 67
Opførelsesår
2008 Ubebygget

Matr.nr. 430

Matrikel
1884 Parcel af 426
2008 430

Ejere
2008 Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Husnumre
1884 Prinsessegade 69
2008 Prinsessegade 69

Opførelsesår
2008 Ubebygget

Matr.nr. 431

Matrikel
1884 Parcel af 426
2008 431

Ejere
2008 Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Husnumre
1884 Prinsessegade 71
2008 Prinsessegade 71

Opførelsesår
2008 Ubebygget

Matr.nr. 432
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 433

Matrikel
1884 Parcel af 201 B og 201 C
2008 433

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning

Husnumre
1884 Christianshavns Voldgade 3-5/Dronningensgade 1
2008 Christianshavns Voldgade 5

Opførelsesår
1976 (Kuas)

Matr.nr. 434

Matrikel
1885 Parcel af 426
2008 434

Ejere
2008 Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Husnumre
1885 Prinsessegade 73
2008 Prinsessegade 73

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 435 †

Matrikel
1885 Parcel af 426
1982 Henlagt til 426

Ejere

Husnumre
1885 Bodenhoffs Plads 14-16/Prinsessegade 75

Matr.nr. 436
Sporvejsventesal på Christianshavns Torv

Matrikel
<1885 436
1911 Udgået af matriklen

Ejere

Husnumre
<1885 Christianshavns Torv uden nummer

Matr.nr. 437

Matrikel
1888 Parcel af 179 & 180
2008 437

Ejere
2008 Sømandsstiftelsen Bombebøssen

Husnumre
1888 Dronningensgade 69
2008 Dronningensgade 69

Matr.nr. 438
Voldboligerne

Matrikel
1889 Parcel af 396 A
1948 Hertil henlagt 279 B, 396 A og 396 B
2008 438

Ejere
2008 E/F Voldboligerne 1-11 m.fl.

Husnumre
1889 Christianshavns Voldgade 39
2008 Voldboligerne 1, 2, 3...11

Opførelsesår
1951-52 af stadsarkitekt F. C. Lund og arkitekt Viggo S. Jørgensen for Københavns Kommune (Trap 5)

Matr.nr. 439

Matrikel
1889 Parcel af 407
1938 Hertil henlagt 313 A
2008 439

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning

Husnumre
1889 Bådsmandsstræde 18/Prinsessegade 52
1914 Prinsessegade 62 (Kraks Vejviser 1915)
1938 Bådsmandsstræde 20/Prinsessegade 62
2008 Bådsmandsstræde 20/Prinsessegade 62

Opførelsesår
Bådsmandsstræde 20: 1876 (Kuas). – Prinsessegade 62: 1938 af Gerhard Rønne for E. Nobel Cigar- og Tobaksfabrik A/S (Weilbach)

Matr.nr. 440
Bombebøssen

Matrikel
1890 Parcel af 179 B & 180 og 437
2008 440

Ejere
2008 Jan Hallerup Hansen

Husnumre
1890 Overgaden oven Vandet 48 C
2008 Overgaden oven Vandet 48 E

Opførelsesår
1891 af arkitekt Thorvald Bindesbøll for Stiftelsen Bombebøssen

Matr.nr. 441 †

Matrikel
1891 Parcel af (del af) 277
1959 Henlagt til 442

Ejere

Husnumre
1891 Sankt Annæ Gade 35

Matr.nr. 442

Matrikel
1891 Parcel af 1806 277
1959 Hertil henlagt 441
2008 442

Ejere
2008 A/B Cul De Sac

Husnumre
1891 Sankt Annæ Gade 37
2008 Sankt Annæ Gade 37-55

Opførelsesår
1891 (Matrikelregister)

Matr.nr. 443 †

Matrikel
1891 Parcel af 17 A
1945 Henlagt til 1806 2

Ejere

Husnumre
1891 Brogade 8

Matr.nr. 444

Matrikel
1891 Parcel af 179 B & 180
2008 444

Ejere
2008 A/B Krudttønden

Husnumre
1891 Overgaden oven Vandet 48 A-B
2008 Overgaden oven Vandet 48 A-D

Opførelsesår
1898 (Matrikelregister)

Matr.nr. 445

Matrikel
1891 Parcel af 180 & 179 B
1912 Delt mellem 1806 261 og 444

Ejere

Husnumre
1891 Dronningensgade uden nummer

Matr.nr. 446
Torvegården

Matrikel
1892 Parcel af 1806 361
1941 Hertil henlagt 1806 184, 361 & 362 og 363 & 364

Ejere
2008 A/B Torvegården

Husnumre
1892 Overgaden oven Vandet 38
1941 Christianshavns Torv 2-4/Overgaden oven Vandet 38
2008 Christianshavns Torv 2-4/Overgaden oven Vandet 36-38

Opførelsesår
1940-41 af arkitekt Svend G. Hoyrup (Weilbach)

Matr.nr. 447

Matrikel
1893 Parcel af 1806 200 og 1806 205 (del af)
2008 447

Ejere
2008 A/B Ved Kajen

Husnumre
1893 Overgaden oven Vandet 4/Lille Søndervoldstræde 2
2008 Overgaden oven Vandet 4/Lille Søndervoldstræde 2

Opførelsesår
1894 (Matrikelregister)

Matr.nr. 448

Matrikel
1893 Parcel af 1806 205 (del af)
2008 448

Ejere
2008 A/B Ved Kajen

Husnumre
1893 Lille Søndervoldstræde 4
2008 Lille Søndervoldstræde 4

Opførelsesår
1894 (Matrikelregister)

Matr.nr. 449
Chrisistianshavns Beboerhus

Matrikel
1894 Parcel af 1806 242, 1806 245, 1806 246, 1806 292 og 293, 354 355, 356, 357 & 244
1950 Herfra separeret 540
1989 Herfra separeret 565

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning

Husnumre
1894 Dronningensgade 34/Prinsesssegade 7/Sofiegade 13-17
1950 Dronningensgade 34/Prinsessegade 7/Sofiegade 13 og 17
2008 Dronningensgade 34/Sofiegade 13 A-B

Opførelsesår
1894 (Kuas)

Matr.nr. 450 †

Matrikel
1894 Parcel af 304
1936 Henlagt til 534

Ejere

Matrikulære husnumre
1894 Amagergade 25

Matr.nr. 451

Matrikel
1898 Parcel af 175 D og dele af 175 C
2008 451

Ejere
2008 Boligselskabet Lejerbo

Husnumre
1898 Bodenhoffs Plads 1-17/Prinsessegade 79
2008 Bodenhoffs Plads 1-17/Prinsessegade 81-95

Opførelsesår
1978 (Kuas) af arkitekt Thorvald Dreyer

Matr.nr. 452

Matrikel
1899 Parcel af 175
2008 452

Ejere
2008 Bgh Holding APS

Husnumre
1899 Brobergsgade 2-4/Overgaden oven Vandet 90
2008 Brobergsgade 2-4/Overgaden oven Vandet 90

Opførelsesår
Mellem 1768-1800 af agent Bodenhoff (Historiske huse)

Matr.nr. 453

Matrikel
1899 Parcel af 175 (nyt nummer)
1900 Delt i 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481 og 482

Ejere

Husnumre
1899 Prinsessegade uden nummer

Matr.nr. 454

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 454

Ejere
2008 E/F Aladin M Fl

Husnumre
1900 Andreas Bjørns Gade 2/Brobergsgade 7
2008 Andreas Bjørns Gade 2/Brobergsgade 7

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 455

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 455

Ejere
2008 E/F Aladin M Fl

Husnumre
1900 Andreas Bjørns Gade 4-6
2008 Andreas Bjørns Gade 4-6

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin

Matr.nr. 456

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 456

Ejere
2008 E/F Aladin M Fl

Husnumre
1900 Andreas Bjørns Gade 8-10
2008 Andreas Bjørns Gade 8-10

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin

Matr.nr. 457

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 457

Ejere

Husnumre
1900 Andreas Bjørns Gade 12-14
2008 Andreas Bjørns Gade 12-14

Opførelsesår
1902 (Matrikelregister)

Matr.nr. 458

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 458

Ejere

Husnumre
1900 Andreas Bjørns Gade 16-18
2008 Andreas Bjørns Gade 16-18

Opførelsesår
1901 (Matrikelregister)

Matr.nr. 459

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 459

Ejere

Husnumre
1900 Andreas Bjørns Gade 20-22
2008 Andreas Bjørns Gade 20-22

Opførelsesår
1901 (Matrikelregister)

Matr.nr. 460

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 460

Ejere

Husnumre
1900 Andreas Bjørns Gade 24-26
2008 Andreas Bjørns Gade 24-26

Opførelsesår
1901 (Matrikelregister)

Matr.nr. 461

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 461

Ejere
2008 E/F Aladin M Fl

Husnumre
1900 Andreas Bjørns Gade 28/ Bodenhoffs Plads 8
2008 Andreas Bjørns Gade 28/ Bodenhoffs Plads 8

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin

Matr.nr. 462

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 462

Ejere
2008 E/F Aladin m. fl.

Husnumre
1900 Bodenhoffs Plads 10/Burmeistersgade 27
2008 Bodenhoffs Plads 10/Burmeistersgade 27

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin

Matr.nr. 463

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 463

Ejere
2008 E/F Aladin M Fl

Husnumre
1900 Burmeistersgade 23-25
2008 Burmeistersgade 23-25

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 464

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 464

Ejere
2008 E/F Aladin m. fl

Husnumre
1900 Burmeistersgade 19-21
2008 Burmeistersgade 19-21

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 465

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 465

Ejere
2008 E/F Aladin m. fl.

Husnumre
1900 Burmeistersgade 15-17
2008 Burmeistersgade 15-17

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 466

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 466

Ejere
2008 E/F Aladin m fl.

Husnumre
1900 Burmeistersgade 11-13
2008 Burmeistersgade 11-13

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 467

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 467

Ejere
2008 E/F Aladin m. fl.

Husnumre
1900 Burmeistersgade 7-9
2008 Burmeistersgade 7-9

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 468

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 468

Ejere
2008 E/F Aladin m. fl.

Husnumre
1900 Burmeistersgade 3-5
2008 Burmeistersgade 3-5

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 469

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 469

Ejere
2008 E/F Aladdin m. fl.

Husnumre
1900 Brobergsgade 11/Burmeistersgade 1 C
2008 Brobergsgade 11/Burmeistersgade 1 C

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 470

Matrikel
1900 Parcel af 175 (nyt nummer)
2008 470

Ejere
2008

Husnumre
1900 Brobergsgade 9
2008 Brobergsgade 9

Opførelsesår
1901 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 471

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 471

Ejere
2008

Husnumre
1900 Bodenhoffs Plads 12/Burmeistersgade 32-34
2008 Bodenhoffs Plads 12/Burmeistersgade 32-34

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

Matr.nr. 472

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 472

Ejere
2008

Husnumre
1900 Burmeistersgade 28-30
2008 Burmeistersgade 28-30

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

Matr.nr. 473

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 473

Ejere
2008 Aab Afd. 68

Husnumre
1900 Burmeistersgade 24-26
2008 Burmeistersgade 24-26

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

Matr.nr. 474

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 474

Ejere
2008 AAB, Afdeling 68

Husnumre
1900 Burmeistersgade 20-22
2008 Burmeistersgade 20-22

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

Matr.nr. 475

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 475

Ejere
2008 AAB, Afdeling 68

Husnumre
1900 Burmeistersgade 16-18
2008 Burmeistersgade 16-18

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

Matr.nr. 476

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 476

Ejere
2008 AAB, Afdeling 68

Husnumre
1900 Burmeistersgade 12-14
2008 Burmeistersgade 12-14

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

Matr.nr. 477

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 477

Ejere
2008 Aab Afd. 68

Husnumre
1900 Burmeistersgade 8-10
2008 Burmeistersgade 8-10

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

Matr.nr. 478

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 478

Ejere
2008 Aab Afd. 68

Husnumre
1900 Burmeistersgade 4-6
2008 Burmeistersgade 4-6

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

Matr.nr. 479

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 479

Ejere
2008 Arbejdernes Andels-Boligforening

Husnumre
1900 Burmeistersgade 2/Prinsessegade 55
2008 Burmeistersgade 2/Prinsessegade 55

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

Matr.nr. 480

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 480

Ejere
2008 AAB Afd. 68

Husnumre
1900 Prinsessegade 57
2008 Prinsessegade 57

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

481

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 481

Ejere
2008 Aab Afd. 68

Husnumre
1900 Prinsessegade 59
2008 Prinsessegade 59

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

Matr.nr. 482

Matrikel
1900 Parcel af 453
2008 482

Ejere
2008 Athos Invenst ApS

Husnumre
1900 Prinsessegade 63
2008 Prinsessegade 61-63

Opførelsesår
1904 af murmestrene N. P. & G. Larsen (Byggeattest)

Matr.nr. 483
Stanleys Gård

Matrikel
1900 Parcel af 1806 199
2008 483

Ejere

Husnumre
1900 Overgaden oven Vandet 6/Lille Søndervoldstræde 1/Store Søndervoldstræde 2
2008 Overgaden oven Vandet 6/Lille Søndervoldstræde 1-3/Store Søndervoldstræde 2

Opførelsesår
1755 af billedhugger S. C. Stanley. Ombygget omkring 1784 (Historiske huse)

Matr.nr. 484 †

Matrikel
1901 Parcel af 175 (nyt nummer)
1903 Delt i 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505 og 506

Ejere

Husnumre
1901 Andreas Bjørns Gade, Bodenhoffs Plads, Brobergsgade og Overgaden oven Vandet uden numre

Matr.nr. 485

Matrikel
1901 Parcel af 175 (nyt nummer)
1902 Herfra separeret 488, 489, 490 og 491
2008 485

Ejere
2008 E/F Brobergsgade 14-16 m. fl.

Husnumre
1901 Brobergsgade 14-16/Burmeistersgade 1
2008 Brobergsgade 14-16/Burmeistersgade 1

Opførelsesår
1902 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 486 †

Matrikel
1902 Parcel af 1806 336, 1806 337 og 1806 338
1977 Henlagt til 1806 220, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1902 Sofiegade 14

Matr.nr. 487

Matrikel
1902 Parcel af opfyldt terræn
1918 Henlagt til 405

Ejere

Husnumre
1902 Christianshavns Kanal uden nummer

Matr.nr. 488

Matrikel
1902 Parcel af 485
2008 488

Ejere
2008 E/F Brobergsgade 6 m. fl.

Husnumre
1902 Brobergsgade 6
2008 Brobergsgade 6

Opførelsesår
1902 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 489

Matrikel
1902 Parcel af 485
2008 489

Ejere
2008 E/F Brobergsgade 6 m. fl

Husnumre
1902 Brobergsgade 8
2008 Brobergsgade 8

Opførelsesår
1902 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 490

Matrikel
1902 Parcel af 485
2008 490

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning

Husnumre
1902 Brobergsgade 10
2008 Brobergsgade 10

Opførelsesår
1902 af konferentsråd Heide (Byggeattest)

Matr.nr. 491

Matrikel
1902 Parcel af 485
2008 491

Ejere
2008 E/F Hjerter Dame

Husnumre
1902 Brobergsgade 12
2008 Brobergsgade 12

Opførelsesår
1902 af Byggeselskabet Aladdin (Byggeattest)

Matr.nr. 492

Matrikel
1902 Parcel af 57 & 60 B
1904 Henlagt til 60 A

Ejere

Husnumre
1902 Wildersgade 5

Matr.nr. 493 †

Matrikel
1902 Parcel af 1806 23
1958 Indbefattet i 543

Ejere

Husnumre
1902 Strandgade 5 C

Matr.nr. 494 †

Matrikel
1902 Parcel af 1806 23
1958 Indbefattet i 543 og i 544

Ejere

Husnumre
1902 Strandgade 5 B

Matr.nr. 495 †

Matrikel
1902 Parcel af 1806 23
1958 Henlagt til 1806 22 og indebefattet i 544

Ejere

Husnumre
1902 Strandgade 5 A

Matr.nr. 496

Matrikel
1903 Parcel af 484
2008 496

Ejere
2008 Mp Pension,Magistre & Psykologer

Husnumre
1903 Andreas Bjørns Gade 19-25/Bodenhoffs Plads 2-4/Ovengaden oven vandet 102-106
2008 Andreas Bjørns Gade 19-25/Bodenhoffs Plads 2-4/Overgaden oven Vandet 102-106

Opførelsesår
1905 af murermester Christianisen (Byggeattest)

Matr.nr. 497

Matrikel
1904 Parcel af 484
2008 497

Ejere
2008 Ejf Andreas Bjørns Gade 1/Brobergs

Husnumre
1904 Andreas Bjørns Gade 1/Brobergsgade 3
2008 Andreas Bjørns Gade 1/Brobergsgade 3

Opførelsesår
1906 (Matrikelregister)

Matr.nr. 498

Matrikel
1904 Parcel af 484
2008 498

Ejere
2008 A/B Andreas Bjørns Gade 3-17

Husnumre
1904 Andreas Bjørns Gade 3-5
2008 Andreas Bjørns Gade 3-5

Opførelsesår
1906 (Matrikelregister)

Matr.nr. 499

Matrikel
1904 Parcel af 484
2008 499

Ejere
2008 A/B Andreas Bjørns Gade 3-17

Husnumre
1904 Andreas Bjørns Gade 7-9
2008 Andreas Bjørns Gade 7-9

Opførelsesår
1905 af malermester Mathiesen (Byggeattest)

Matr.nr. 500

Matrikel
1904 Parcel af 484
2008 500

Ejere
2008 A/B Andreas Bjørns Gade 3-17

Husnumre
1904 Andreas Bjørns Gade 11-13
2008 Andreas Bjørns Gade 11-13

Opførelsesår
1905 af malermester Mathiesen (Byggeattest)

Matr.nr. 501

Matrikel
1904 Parcel af 484
2008 501

Ejere
2008 A/B Andreas Bjørns Gade 3-17

Husnumre
1904 Andreas Bjørns Gade 15-17
2008 Andreas Bjørns Gade 15-17

Opførelsesår
1905 af malermester Mathiesen (Byggeattest)

Matr.nr. 502

Matrikel
1904 Parcel af 484
2008 502

Ejere
2008 A/B Kanalbo

Husnumre
1904 Overgaden oven Vandet 98
2008 Overgaden oven Vandet 100

Opførelsesår
1905 af malermester Mathiesen (Byggeattest)

Matr.nr. 503

Matrikel
1904 Parcel af 484
2008 503

Ejere
2008 A/B Kanalbo

Husnumre
1904 Overgaden oven Vandet 100
2008 Overgaden oven Vandet 98

Opførelsesår
1905 af malermester Mathiesen (Byggeattest)

Matr.nr. 504

Matrikel
1904 Parcel af 484
2008 504

Ejere
2008 A/B Kanalbo

Husnumre
1904 Overgaden oven Vandet 96
2008 Overgaden oven Vandet 96

Opførelsesår
1905 af malermester C. F. Mathiesen (Byggeattest)

Matr.nr. 505

Matrikel
1904 Parcel af 484
2008 505

Ejere
2008 A/B Kanalbo

Husnumre
1904 Overgaden oven Vandet 94
2008 Overgaden oven Vandet 94

Opførelsesår
1905 af malermester Mathiesen (Byggeattest)

Matr.nr. 506

Matrikel
1904 Parcel af 484
2008 506

Ejere
2008 Andelsboligforeningen Kanalhjørnet

Husnumre
1904 Brobergsgade 1/Overgaden oven Vandet 92
2008 Brobergsgade 1/Overgaden oven Vandet 92

Opførelsesår
1905 af muermester Christiansen (Byggeattest)

Matr.nr. 507
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 508

Matrikel
1908 Parcel af 1806 32
1951 Henlagt til 1806 33

Ejere

Husnumre
1908 Wilders Plads uden nummer

Matr.nr. 509
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 510

Matrikel
1909 Parcel af 38 B, 39 & 77
2008 510

Ejere
2008 Villa Wilder APS

Husnumre
1909 Wildersgade 55
2008 Wildersgade 55

Opførelsesår
1818 for smedemester Hans Caspersen. Ombygget i 1850’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 511 †

Matrikel
1911 Parcel af 133 A 2
1958 Indbefattet i 543 og i 544

Ejere

Husnumre
1911 Strandgade uden nummer

Matr.nr. 512
Gamle Christianshavn

Matrikel
1914 Parcel af 252 D
1973 Hertil henlagt 1806 252
2008 512

Ejere
2008 Ejerforeningen Gl. Christianshavn

Husnumre
1914 Christianshavns Voldgade 21-25/Prinsessegade 1
1973 Christianshavns Voldgade 13-25/Prinsessegade 1
2008 Christianshavns Voldgade 13-25/Prinsessegade 1

Opførelsesår
1914 (Matrikelregister)

Matr.nr. 513
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 514

Matrikel
1917 Parcel af 1806 40
2008 514

Ejere
2008 Overgaden Oven Vandet 34 APS

Husnumre
1917 Sankt Annæ Gade 3
2008 Sankt Annæ Gade 3 A og 3 B

Opførelsesår
Sankt Annæ Gade 3 A: 1780 for brygger Hans Linn. Senere ombygget, sidst i 1875. – Sankt Annæ Gade 3 B: Før 1770 (Historiske huse)

Matr.nr. 515 †

Matrikel
1917 Parcel af umatrikuleret areal
1918 Henlagt til 1806 2

Ejere

Husnumre
1917 Bag Brogade 3

Matr.nr. 516

Matrikel
1919 Parcel af 176 A
2008 516

Ejere
2008

Husnumre
1919 Burmeistersgade 1
2008 Uden nummer

Opførelsesår
2008 Ubebygget

Matr.nr. 517
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 518 †
Areal vest for Christianskirken

Matrikel
1925 Parcel af umatrikuleret areal (tidligere Saltvandsgade)
1999 Indgået i 587

Ejere
2008

Husnumre
1925 Uden angivelse af gadenavn og husnummer

Matr.nr. 519 †

Matrikel
1925 Parcel af umatrikuleret areal (tidligere Saltvandsgade)
1926 Henlagt til 405

Ejere

Husnumre
1925 Wildersgade uden nummer

Matr.nr. 520 †

Matrikel
1925 Parcel af 1806 59
1999 Indgået i 587

Ejere

Husnumre
1925 Wildersgade uden husnummer

Matr.nr. 521 †

Matrikel
1927 Parcel af umatrikuleret areal (Christianshavns Vold)
1927 Udlagt til offentlig gade (Langebrogade)

Matr.nr. 522

Matrikel
1928 Parcel af 421 og det tidligere umatrikulerede fæstningsterræn samt 290 og 291 i Amagerbros Kvarter
1945 Herfra separeret 536, 537 og 538
2003 Herfra separeret 653
2008 522

Ejere
2008 Københavns Kommune

Matrikulære husnumre
1928 1928
2008 522

Opførelsesår
Torvegade 55: 1724. Flyttet 1935 (Historiske huse)

Matr.nr. 523

Matrikel
1930 Parcel af 1806 183
2008 523

Ejere
2008 A/B Sandkagen

Husnumre
1930 Mikkel Vibes Gade 1-3/Overgaden oven Vandet 40 A/Sankt Annæ Gade 24 A-B
2008 Mikkel Vibes Gade 1-3/Overgaden oven Vandet 42/Sankt Annæ Gade 24-26

Opførelsesår
1930-31 af Edvard Thomsen for Københavns Kommune (Weilbach)

Matr.nr. 524

Matrikel
1930 Parcel af 1806 183
2008 524

Ejere
2008 A/B Sandkagen

Husnumre
1930 Mikkel Vibes Gade 5/Dronningensgade 57/Sankt Annæ Gade 24 C-D
2008 Dronningensgade 57/Mikkel Vibes Gade 5/Sankt Annæ Gade 28-30

Opførelsesår
1930-31 af Edvard Thomsen for Københavns Kommune (Weilbach)

Matr.nr. 525
Lagkagehuset

Matrikel
1930 Parcel af 1806 183
2008 525

Ejere
2008 A/B Lagkagehuset

Husnumre
1930 Dronningensgade 55/Mikkel Vibes Gade 2/Overgaden oven Vandet 40/Torvegade 45-47
2008 Dronningensgade 55/Mikkel Vibes Gade 2/Overgaden oven Vandet 40/Torvegade 45-47

Opførelsesår
1930-31 af arkitekt Edvard Thomsen (Weilbach)

Matr.nr. 526

Matrikel
1931 Parcel af 1806 96
2008 526

Ejere
2008 A/B Overhuset

Husnumre
1931 Overgaden neden Vandet 29/Torvegade 27-35/Wildersgade 32
2008 Overgaden neden Vandet 29/Torvegade 27-35/Wildersgade 32

Opførelsesår
1933 (Matrikelregister)

Matr.nr. 527
Bartholomæusgården

Matrikel
1931 Parcel af 1806 48
2008 527

Ejere
2008 E/F Barthelomæusgården

Husnumre
1931 Strandgade 20/Torvegade 21-25/Wildersgade 29-31
2008 Strandgade 20/Torvegade 21-25/Wildersgade 29-31

Opførelsesår
1931-33 af Vilhelm Hvalsøe & A. Wittmaack (Weilbach)

Matr.nr. 528

Matrikel
1933 Parcel af 202 A og 202 B
1934 Herfra separeret 531 og 532
2008 528

Ejere
2008 Niels Peter Fjeldsøe

Husnumre
1933 Langebrogade 17-19/Voldgården 2-6
2008 Langebrogade 17-19/Voldgården 2-6

Opførelsesår
1933 af Thorvald Dreyer og Jens Nielsen /Weilbach)

Matr.nr. 529 †
Gadeareal

Matrikel
1933 Parcel af 202 A og 202 B
1934 Udlagt til gade

Ejere

Husnumre
1933 Ved Kanalen uden nummer

Matr.nr. 530

Matrikel
1935 Parcel af 1806 197
2008 530

Ejere
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Husnumre
1935 Store Søndervoldstræde 9
2008 Store Søndervoldstræde 9

Opførelsesår
1801 (Historiske huse)

Matr.nr. 531

Matrikel
1934 Parcel af 528
2008 531

Ejere
2008 Niels Peter Fjeldsøe

Husnumre
1934 Ved Kanalen 1-9
2008 Ved Kanalen 1-9

Opførelsesår
1933 af Thorvald Dreyer og Jens Nielsen (Weilbach)

Matr.nr. 532

Matrikel
1934 Parcel af 528
2008 532

Ejere
2008 Niels Peter Fjeldsøe

Husnumre
1934 Langebrogade 21-25
2008 Langebrogade 21-25

Opførelsesår
1933 af Thorvald Dreyer og Jens Nielsen (Weilbach)

Matr.nr. 533
Christianshavns Skole

Matrikel
1936 Parcel af 176 A og 176 B
2000 Hertil henlagt 176 D, 423 og 424
2008 533

Ejere
2008 Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune

Husnumre
1936 Prinsessegade 45
2008 Prinsessegade 45

Opførelsesår
1915 (Trap 5)

Matr.nr. 534

Matrikel
1937 Parcel af 1806 280, 1806 281, 1806 282, 1806 301, 1806 302, 1806 303, 1806 304, 1806 305, 1806 309, 1806 310, 315, 1806 330, 1806 331, 1806 332, 1806 388, 1806 389, 1806 390, 1806 391, 1806 392, 1806 394, 415, 417, 428, 450 og 306 & 307; 308 A, 316 & 308 B; 317 A, 317 B, 393 A, 393 B og 393 C, samt to nedlagte gadearealer
2008 534

Ejere
2008 E/F Ved Volden

Husnumre
1937 Prinsessegade 28/Torvegade 57/Ved Volden 1-13
2008 Prinsessegade 28/Torvegade 57/Ved Volden 1-13

Opførelsesår
1938 af Tyge Hvass og Henning Jørgensen (Weilbach)

Matr.nr. 535
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 536
Lille Mølle

Matrikel
1945 Parcel af 522
2008 536

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning

Husnumre
1945 Christianshavns Voldgade uden nummer
2008 Christianshavns Voldgade 50-54

Opførelsesår
1783. Ombygget 1838, 1897 og 1917 (Historiske huse)

Matr.nr. 537
Christianshavns Ravelin

Matrikel
1945 Parcel af 522
2008 537

Ejere
2008 Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning

Husnumre
1945 Torvegade 79
2008 Torvegade 79

Opførelsesår
1730 (Kuas)

Matr.nr. 538

Matrikel
1945 Parcel af 522
2008 538

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning

Husnumre
1945 Langebrogade 2
2008 Langebrogade 2

Opførelsesår
1931 (Kuas)

Matr.nr. 539
Matrikel uden for Christianshavn Vold

Matr.nr. 540

Matrikel
1950 Parcel af 449
2008 540

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning

Husnumre
1950 Sofiegade 15
2008 Sofiegade 15

Opførelsesår
1909 (Kuas)

Matr.nr. 541
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 542
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 543

Matrikel
1958 Parcel af 1806 127, 133 A 2, 133 B, 493, 494 og 511
2008 543

Ejere
2008 Strandgade 7 A/S

Husnumre
1958 Knippelsbrogade 2-6/Torvegade 2
2008 Strandgade 7

Opførelsesår
1960-62 af arkitekt Palle Suenson for B&W (Weilbach)

Matr.nr. 544

Matrikel
1958 Parcel af 133 A2, 133 A3, 133 B, 494, 495 og 511
<2008 Udlagt til gade (Knippelsbrogade)

Ejere

Husnumre
1958 Knippelsbrogade uden nummer

Matr.nr. 545

Matrikel
1961 Parcel af 1806 193
2008 545

Ejere
2008 Richard Moritz Stern

Husnumre
1961 Overgaden oven Vandet 16
2008 Overgaden oven Vandet 16

Opførelsesår
Før 1728. Ombygget ca. 1803 og 1957 (Historiske huse)

Matr.nr. 546

Matrikel
1961 Parcel af 1806 193
2008 546

Ejere
2008 Sten Nymark

Matrikulære husnumre
1961 Overgaden oven Vandet 20
2008 Overgaden oven Vandet 20

Opførelsesår
1802 for kaptajn Peter Hansen Kock (Historiske huse)

Matr.nr. 547

Matrikel
1962 Parcel af 35 A 1
2008 547

Ejere
2008 Christianshavn Kanal 4 APS

Husnumre
1962 Christianshavns Kanal 4
2008 Christianshavns Kanal 4

Opførelsesår
1857-58 for smedemester Kaalund (Historiske huse)

Matr.nr. 548
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 549
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 550
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 551
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 552
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 553
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 554
Sammen med 247 og 349 (del af) Søndervoldgården

Matrikel
1963 Parcel af 1806 340, 1806 341, 1806 342, 1806 343 og 1806 345
2008 554

Ejere
2008 Andelsboligforeningen Sofiegade 16-18

Husnumre
1963 Sofiegade 16-18
2008 Sofiegade 16-18

Opførelsesår
1960 (Kuas)

Matr.nr. 555

Matrikel
1965 Parcel af 1806 32 og umatrikuleret opfyldt areal
2008 555

Ejere
2008 Boligselskabet Lejerbo

Husnumre
1979 Strandgade 37-67
2008 Strandgade 37-67

Opførelsesår
1979 (Kuas) af arkitekt Erik Møller for Lejerbo

Matr.nr. 556

Matrikel
1966 Parcel af 1806 157
2008 556

Ejere
2008 E/F Overgaden Neden Vandet 33

Husnumre
1966 Overgaden neden Vandet 33
2008 Overgaden neden Vandet 33

Opførelsesår
1782 (Historiske huse)

Matr.nr. 557

Matrikel
1966 Parcel af 157
2008 557

Ejere
2008 Elvio Milleri

Husnumre
1966 Overgaden neden Vandet 33 B
2008 Overgaden neden Vandet 33 B

Opførelsesår
1782 af Hans Caspersen. Ombygget 1872, 1911 og i 1970’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 558

Matrikel
1968 Parcel af 1806 251
2008 558

Ejere
2008 Susanne Lund

Husnumre
1968 Dronningensgade 12
2008 Dronningensgade 12 B

Opførelsesår
Før 1743. Ombygget før 1804 (Historiske huse)

Matr.nr. 559

Matrikel
1978 Parcel af 1806 32
2008 559

Ejere
2008 Gamle Pakhus Litra E I/S

Husnumre
1978 Strandgade 71-75, 79/Wilders Plads 19
2008 Strandgade 71-75, 79

Opførelsesår
1771 (Kuas)

Matr.nr. 560 †

Matrikel
1974 Parcel af 32
1977 Henlagt til 555

Ejere

Husnumre
1974 Strandgade (uden nummer)

Matr.nr. 561

Matrikel
1978 Parcel af 1806 253
2008 561

Ejere
2008 Pink Alice Music APS

Husnumre
1978 Dronningensgade 6
2008 Dronningensgade 6

Opførelsesår
1741 for møller Niels Nielsen Hiort. Ombygget 1875 (Historiske huse)

Matr.nr. 562

Matrikel
1984 Parcel af 1806 32 og 1806 33 (nyt nummer)
2008 562

Ejere
2008 Boligselskabet Lejerbo

Husnumre
1985 Strandgade 79-96
2008 Strandgade 76-96

Opførelsesår
1985 (Kuas)

Matr.nr. 563
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 564
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 565
Vor Frelsers Sogns Arbejdshus

Matrikel
1989 Parcel af 449 og 540

Ejere
2008 A/B Prs Sofie

Husnumre
1989 Prinsessegade 7/Sofiegade 17
2008 Prinsessegade 7/Sofiegade 17

Opførelsesår
1859 for Københavns Kommune (Historiske huse)

Matr.nr. 566
Andreas Bjørns Gård

Matrikel
1989 Tidligere betegnet 35 A 1
2008 566

Ejere
2008 Julie Katrine Nyland Sørensen

Husnumre
1989 Bådsmandsstræde 3/Strandgadde 46-46 A
2008 Bådsmandsstræde 3/Strandgade 46-46 A

Opførelsesår
Strandgade 46: 1734 – Strandgade 46 A: 1991 (Kuas)

Matr.nr. 567

Matrikel
1989 Tidligere betegnet 35 A 2
2008 567

Ejere
2008 E/F Wilders Gård

Husnumre
1989 Bådsmandsstræde 5-7/Christianshavns Kanal uden nummer/Wildersgade uden nummer
2008 Bådsmandsstræde 5-7/Christianshavns Kanal/Wildersgade 61-63

Opførelsesår
1997-99 (Kuas)

Matr.nr. 568

Matrikel
1989 Tidligere betegnet 35 B 1
2008 568

Ejere
2008 Morten Arent Nordblad Hansen

Husnumre
1989 Strandgade 48
2008 Strandgade 48

Opførelsesår
1851-52 (Historiske huse)

Matr.nr. 569

Matrikel
1989 Tidligere betegnet 35 B 2
2008 569

Ejere
2008 Bjarne Bo Jeppesen

Husnumre
1989 Strandgade 50
2008 Strandgade 50

Opførelsesår
1851-52 (Historiske huse)

Matr.nr. 570 (tidligere 133 A 1)

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 133 A 1
1989 Betegnet 570
<2006 Udlagt til gade (Knippelsbrogade)

Ejere

Husnumre
1989 Torvegade/Knippelsbrogade uden husnumre

Matr.nr. 571 (tidligere 314 A 1)
Del af Christiania

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 314 A 1
2008 571

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Husnumre
1989 Bådsmandsstræde, Prinsessegade

Opførelsesår
Diverse år

Matr.nr. 572

Matrikel
1989 Parcel af 202 A
1995 Herfra separeret 575
1996 Herfra separeret 574
1997 Herfra separeret 576
2008 572

Ejere
2008 Finanssektorens Pensionskasse

Husnumre
1989 Applebys Plads 1-5, Langebrogade 5-9, Voldgården 1
2008 Applebys Plads 9-31

Opførelsesår
1993 (Kuas)

Matr.nr. 573

Matrikel
1989 Parcel af 121
2008 573

Ejere
2008 Ejendomsselskabet af 1/10 1991 K/S

Husnumre
1989 Wildersgade 24
2008 Wildersgade 24

Opførelsesår
1870 (Kuas)

Matr.nr. 574

Matrikel
1996 Parcel af 572
2008 574

Ejere
2008 K/S Langebrogade 5

Husnumre
1996 Langebrogade 5-7
2008 Langebrogade 5-7

Opførelsesår
1958 af arkitekterne Peter Hvidt og Orla Mølgaard-Nielsen for De Danske Sukkerfabrikker (Weilbach)

Matr.nr. 575

Matrikel
1995 Parcel af 572
2008 575

Ejere
2008 Danisco A/S

Husnumre
1995 Applebys Plads 1
2008 Applebys Plads 1

Opførelsesår
1912 (Kuas)

Matr.nr. 576

Matrikel
1997 Parcel af 572
2008 576

Ejere
2008 E/F Applebys Plads 5 - 7

Husnumre
1997 Applebys Plads 5-7
2008 Applebys Plads 5-7

Opførelsesår
1993 (Kuas)

Matr.nr. 577
Matrikel uden for Christianshavns Vold

Matr.nr. 578

Matrikel
2002 Parcel af 314 D
2008 578

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning

Husnumre
<2008 Prinsessegade 74-80/Refshalevej 1
2008 Prinsessegade 74-80/Refshalevej 1

Opførelsesår
1974 (Kuas)

Matr.nr. 579

Matrikel
1995 Parcel af 314 D
2008 579

Ejere
2008 Forsvarets Bygningstjeneste

Husnumre
1995 Prinsessegade
2008 Prinsessegade

Opførelsesår
Ubebygget gadeareal

Matr.nr. 580

Matrikel
1995 Parcel af 405
2008 580

Ejere
2008 C. W. Obel Ejendommen A/S

Husnumre
1995 Overgaden neden Vandet 9
2008 Overgaden neden Vandet 9/Wildersgade 10 A-B

Opførelsesår
Overgaden neden Vandet 9: 1799. Ombygget 1862-63. – Overgaden neden Vandet 9 A: 1869 (Historiske huse). – Wildrsgade 10 A: 1925. – Wildersgade 10 B: 1957 (Kuas)

Matr.nr. 581

Matrikel
2002 Parcel af 405
2008 581

Ejere
2008 Mp Pension/Magistre & Psykologer

Husnumre
2002 Overgaden neden Vandet 5-7Wildersgade 6-8
2008 Overgaden neden Vandet 5-7Wildersgade 6-8

Opførelsesår
Overgaden neden Vandet 5 A: 1995. – Overgaden neden Vandet 7: 1993. – Wildersgade 6 A: 1995.. – Wildersgade 6 D: 1998 (Kuas)

Matr.nr. 582
Arkitekternes Hus

Matrikel
2002 Parcel af 1806 30
2008 582

Ejere
2008 Arkitekternes Pensionskasse

Husnumre
2002 Strandgade 27 A
2008 Strandgade 27 A

Opførelsesår
1995-96 af Nielsen, Nielsen & Nielsen ved Lars Frank Nielsen og Kim Herforth Nielsen

Matr.nr. 583

Matrikel
2005 Parcel af 176 B
2008 583

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Husnumre
2005 Overgaden oven Vandet 58
2008 Overgaden oven Vandet 58

Opførelsesår
1780-81 af murermester J. B. Schottmann for Søetaten. Ombygget 1989 (Historiske huse)

Matr.nr. 584

Matrikel
1997 Parcel af 1806 30
2008 584

Ejere
Boligselskabet Øresund A/S

Husnumre
1997 Strandgade 27 C-27 D
2008 Strandgade 27 C-27 D

Opførelsesår
1914 (Matrikelregister)

Matr.nr. 585
Enhjørningens Gård

Matrikel
2002 Parcel af 405
2002 Herfra separeret 623 og 624

Ejere
2008 E/F Enhjørningens Gård

Husnumre
2002 Hammershøis Kaj 2-4/Overgaden neden Vandet 1/Wildersgade 2
2008 Hammershøis Kaj 2-4/Overgaden neden Vandet 1/Wildersgade 2

Opførelsesår
2001 (Kuas)

Matr.nr. 586

Matrikel
2002 Parcel af 405
2008 586

Ejere
2008 E/F Eigtveds Gade 34-36

Husnumre
2002 Hammershøis Kaj 34-36
2008 Hammershøis Kaj 34-36

Opførelsesår
1999-2001 af arkitekt Henning Larsen for Nordea

Matr.nr. 587

Matrikel
1999 Parcel af 1806 22 og 405
2008 587

Ejere
2008 ATP Fonds-Ejendomme

Husnumre
1999 Nicolai Eigtveds Gade 7
2008 Nicolai Eigtveds Gade 7

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 588
Matrikel uden for Christianshavn Vold

Matr.nr. 589

Matrikel
2002 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2002 Herfra separeret 629
2008 589

Ejere
2008 Grundejerforeningen Holmen

Husnumre
2002 Danneskiold-Samsøes Allé uden nummer
2008 Danneskiold-Samsøes Allé uden nummer

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 590

Matrikel
2002 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 590

Ejere
2008 Det Danske Spejderkorps

Husnumre
2005 Arsenalvej 10-16 og 11-13
2008 Arsenalvej 10-16 og 11-13

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 591

Matrikel
2004 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 591

Ejere
2008 Christianshavns Skoles Rugbyklub

Husnumre
2004 Arsenalvej 2
2008 Arsenalvej 2

Opførelsesår
1863 (Kuas)

Matr.nr. 592
Arsenalbygningerne, Kuglegården

Matrikel
2004 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 592

Ejere
2008 Forsvarets Bygningstjeneste

Husnumre
2004 Danneskiold-Samsøes Allé 1
2008 Danneskiold-Samsøes Allé 1

Opførelsesår
1742-43 af arkitekt Philip de Lange for Søetaten

Matr.nr. 593

Matrikel
2005 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2006 Herfra separeret 662, 663, 664, 665 og 666
2008 593

Ejere
2008 Api Property Fund Denmark P/S

Husnumre
2005 Kanonbådsvej 12
2008 Kanonbådsvej 12

Opførelsesår
Mellem 1805 og 1837 (Bygninger og anlæg)

Matr.nr. 594
Reserveret matriklenummer i uafsluttet sag (2008)

Matr.nr. 595
Reserveret matriklenummer i uafsluttet sag (2008)

Matr.nr. 596
Reserveret matriklenummer i uafsluttet sag (2008)

Matr.nr. 597
Reserveret matriklenummer i uafsluttet sag (2008)

Matr.nr. 598
Reserveret matriklenummer i uafsluttet sag (2008)

Matr.nr. 599
Meldahls Smedje

Matrikel
2007 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 599

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Holmen A/S

Husnumre
2007 Danneskiold-Samøes Allé 55
2008 Danneskiold-Samøes Allé 55

Opførelsesår
1860-61 af Ferd. Meldahl for Orlogsværftet (Bygninger og anlæg)

Matr.nr. 600
Nyholm

Matrikel
2006 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 600

Ejere
2008 Forsvarets Bygningstjeneste

Husnumre
2006 Henrik Gerners Plads 1
2008 Henrik Gerners Plads 1

Opførelsesår
1888 (Kuas)

Matr.nr. 601
Christiani Quinti Bastion

Matrikel
2004 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 601

Ejere
2008 Mogens de Linde

Husnumre
2004 Refshalevej 125
2008 Refshalevej 125

Opførelsesår
Diverse år

Matr.nr. 602

Matrikel
2005 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 602

Ejere
2008 Mogens de Linde

Husnumre
2005 Danneskiold Samsøes Allé 20, 24 og 28/Halvtolv 4
2008 Danneskiold Samsøes Allé 20, 24 og 28/Halvtolv 4

Opførelsesår
1959 (Kuas)

Matr.nr. 603

Matrikel
2001 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 603

Ejere
2008 A/B Halvtolv

Husnumre
2008 Halvtolv 1-31, 14-26
2008 Halvtolv 1-31, 14-26

Opførelsesår
2001 (Kuas)

Matr.nr. 604
Bohlendachhuset

Matrikel
2002 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 604

Ejere
2008 Anne Kristine Linnet

Husnumre
2002 Danneskiold Samsøes Allé 30-32
2008 Danneskiold Samsøes Allé 30-32

Opførelsesår
1801 af arkitekt J. B. Magens (Bygninger og anlæg)

Matr.nr. 605

Matrikel
2001 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2001 Herfra separeret 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646 og 647
2008 605

Ejere
2008 G/F Holmens Gl. Bådeværft

Husnumre
2001 Bohlendachvej 42
2008 Bohlendachvej 42

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 606
Reserveret matriklenummer i uafsluttet sag (2008)

Matr.nr. 607

Matrikel
2007 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 607

Ejere
2008 Masteskurene A/S

Husnumre
2007 Galionsvej 41
2008 Galionsvej 41

Opførelsesår
1740’erne (Bygninger og anlæg)

Matr.nr. 608

Matrikel
2007 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2007 Herfra separeret 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686 og 687
2008 608

Ejere
2008 Jeudan II A/S

Husnumre
2007 Danneskiold-Samsøes Allé 37
2008 Danneskiold-Samsøes Allé 37

Opførelsesår
1940 (Kuas)

Matr.nr. 609

Matrikel
2001 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2004 Herfra separeret 656 og 657
2008 609

Ejere
2008 A. P. Møller og Hustrus Fond

Husnumre
2004 Ekvipagemestervej 6
2008 Ekvipagemestervej 6

Opførelsesår
2008 Ubebygget

Matr.nr. 610

Matrikel
2001 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 610

Ejere
2008 A. P. Møller og Hustrus Fond

Husnumre
2004 Ekvipagemestervej 4
2008 Ekvipagemestervej 4

Opførelsesår
1858 (Kuas)

Matr.nr. 611

Matrikel
2001 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 611

Ejere
2008 A. P. Møller og Hustrus Fond

Husnumre
2004 Judichærs Plads 1
2008 Judichærs Plads 1

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 612

Matrikel
2003 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 612

Ejere
2008 Mogens de Linde

Husnumre
2003 Refshalevej 96
2008 Refshalevej 96

Opførelsesår
1916 (Kuas)

Matr.nr. 613

Matrikel
2001 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2002 Hertil henlagt 648
2008 613

Ejere
2008 E/F Torpedohallen

Husnumre
2001 Galionsvej 1-11
2008 Galionsvej 1-11

Opførelsesår
1954. Ombygget 2004 af Tegnestuen Vandkunsten

Matr.nr. 614
Schifters Kvarter

Matrikel
2002 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 614

Ejere
2008 A/B Schifters Kvarter

Husnumre
2005 Danneskiold-Samsøes Allé 36-46, Schifters Kvarter 1, 5-7, 2-24
2008 Danneskiold-Samsøes Allé 36-46, Schifters Kvarter 1, 5-7, 2-24

Opførelsesår
2002 af arkitekt Gehrdt Bornebusch for Kuben

Matr.nr. 615

Matrikel
2002 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 615

Ejere
2008 Charlotte Amalie Bastion A/S

Husnumre
2002 Krudtløbsvej 2-8
2008 Krudtløbsvej 2-8

Opførelsesår
Diverse år

Matr.nr. 616

Matrikel
2002 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 616

Ejere
2008 Københavns Kommune

Husnumre
2002 Arsenalvej 6
2008 Arsenalvej 6

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 617

Matrikel
2002 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 617

Ejere
2008 E/F Frederiksholm

Husnumre
2002 Bohlendachsvej 2-4/Danneskiold-Samsøes Allé 34/Galionsvej 15
2008 Bohlendachsvej 2-4/Danneskiold-Samsøes Allé 34/Galionsvej 15

Opførelsesår
2005 (Kuas)

Matr.nr. 618
Reserveret matriklenummer i uafsluttet sag (2008)

Matr.nr. 619
Reserveret matriklenummer i uafsluttet sag (2008)

Matr.nr. 620

Matrikel
2006 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 620

Ejere
2008 E/F Saugværket

Husnumre
2006 Galionsvej 23-27
2008 Galionsvej 23-27

Opførelsesår
2005 (Kuas)

Matr.nr. 621

Matrikel
2006 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 621

Ejere
2008 E/F Saugværket

Husnumre
2006 Danneskiold-Samsøes Allé 31
2008 Danneskiold-Samsøes Allé 31

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 622

Matrikel
2002 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 622

Ejere
2008 Mogens de Linde

Husnumre
2002 Krudtløbsvej 0 [!]
2008 Krudtløbsvej 0 [!]

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 623
Løvensgård

Matrikel
2002 Parcel af 585
2008 623

Ejere
2008 E/F Løvens Gård (ejd 1744)

Husnumre
2002 David Balfours Gade 1-5/Hammershøis Kaj 6/Johan Semps Gade 1-7/Wildersgade 1-5
2008 David Balfours Gade 1-5/Hammershøis Kaj 6/Johan Semps Gade 1-7/Wildersgade 1-5

Opførelsesår
2003 (Kuas)

Matr.nr. 624
Elefantens Gård

Matrikel
2002 Parcel af 585
2008 624

Ejere
2008 E/F Elefantens Gård (ejd. 1748)

Husnumre
2002 David Balfours Gade 2-4/Hammershøis Kaj 8-10/Johan Semps Gade 9-11
2008 David Balfours Gade 2-4/Hammershøis Kaj 8-10/Johan Semps Gade 9-11

Opførelsesår
2003 (Kuas)

Matr.nr. 625

Matrikel
2003 Parcel af 1806 33
2003 Herfra separeret 655
2008 625

Ejere
2008 Krøyers Plads Aps

Husnumre
2003 Strandgade 85-87
2008 Strandgade 85-87

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 626

Matrikel
2003 Parcel af 1806 34
2008 626

Ejere
2008 Fonden Den Nordatlantiske Brygge

Husnumre
2003 Strandgade 89-93
2008 Strandgade 89-93

Opførelsesår
1770 (Kuas)

Matr.nr. 627

Matrikel
2003 Parcel af 176 A
2008 627

Ejere
2008 Farvandsvæsenet

Husnumre
2003 Prinsessegade uden nummer
2008 Prinsessegade uden nummer

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 628

Matrikel
2004 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 628

Ejere
2008 Forsvarets Bygningstjeneste

Husnumre
2004 Kongebrovej 0
2008 Kongebrovej 0

Opførelsesår
Ubebygget gadeareal

Matr.nr. 629

Matrikel
2002 Parcel af 589
2008 629

Ejere
2008 Københavns Kommune

Husnumre
2002 Danneskiold-Samsøes Allé uden nummer

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 630

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 630

Ejere
2008 Marianne M. Dornonville de la Cour

Husnumre
2001 Bohlendachvej 6
2008 Bohlendachvej 6

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 631

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 631

Ejere
2008 Bettina Nielsen

Husnumre
2001 Bohlendachvej 8
2008 Bohlendachvej 8

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 632

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 632

Ejere
2008 Camilla Hillerup

Husnumre
2001 Bohlendachvej 10
2008 Bohlendachvej 10

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 633

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 633

Ejere
2008 Boet efter Ane Merete Grubert

Husnumre
2001 Bohlendachvej 12
2008 Bohlendachvej 12

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 634

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 634

Ejere
2008 Peter Rygaard Jensen

Husnumre
2001 Bohlendachvej 14
2008 Bohlendachvej 14

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 635

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 635

Ejere
2008 Jørgen Wegeberg

Husnumre
2001 Bohlendachvej 16
2008 Bohlendachvej 16

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 636

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 636

Ejere
2008 Peter Bogason

Husnumre
2001 Bohlendachvej 18
2008 Bohlendachvej 18

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 637

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 637

Ejere
2008 Cat Hansen

Husnumre
2001 Bohlendachvej 20
2008 Bohlendachvej 20

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 638

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 638

Ejere
2008 Thea de Magos Jensen

Husnumre
2001 Bohlendachvej 22
2008 Bohlendachvej 22

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 639

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 639

Ejere
2008 Lars-Erik Houmann Christensen

Husnumre
2001 Bohlendachvej 24
2008 Bohlendachvej 24

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 640

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 640

Ejere
2008 Claus Freiesleben Hjort

Husnumre
2001 Bohlendachvej 26
2008 Bohlendachvej 26

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 641

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 641

Ejere
2008 Lena Bendix Madsen

Husnumre
2001 Bohlendachvej 28
2008 Bohlendachvej 28

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 642

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 642

Ejere
2008 Lau Henrik Sloth Kristensen

Husnumre
2001 Bohlendachvej 30
2008 Bohlendachvej 30

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 643

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 643

Ejere
2008 Helen Merethe Hoffmann

Husnumre
2001 Bohlendachvej 32
2008 Bohlendachvej 32

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 644

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 644

Ejere
2008 Willy Daniel

Husnumre
2001 Bohlendachvej 34
2008 Bohlendachvej 34

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 645

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 645

Ejere
2008 Centurion Property Group Aps

Husnumre
2001 Bohlendachvej 36
2008 Bohlendachvej 36

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 646

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 646

Ejere
2008 Else Ringgaard Egelund

Husnumre
2001 Bohlendachvej 38
2008 Bohlendachvej 38

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 647

Matrikel
2001 Parcel af 605
2008 647

Ejere
2008 Mariann Trolledahl Jensen

Husnumre
2001 Bohlendachvej 40
2008 Bohlendachvej 40

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 648

Matrikel
2001 Parcel af 605
2002 Henlagt til 613

Ejere

Husnumre
2001 Bohlendachvej 44

Matr.nr. 649
Quinti Lynette

Matrikel
2002 Parcel af umatrikuleret areal (Holmen)
2008 649

Ejere
2008 J. Nørgaard A/S

Husnumre
2002 Refshalevej 110
2008 Refshalevej 110

Opførelsesår
Diverse år

Matr.nr. 650
Matrikel uden for Christianshavn Vold

Matr.nr. 651
Matrikel uden for Christianshavn Vold

Matr.nr. 652
Matrikel uden for Christianshavn Vold

Matr.nr. 653

Matrikel
2002 Parcel af 522
2008 653

Ejere
2008 Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Husnumre
2002 Torvegade 75
2008 Torvegade 75

Opførelsesår
1724 (Historiske huse)

Matr.nr. 655

Matrikel
2003 Parcel af 625
2008 655

Ejere
2008 Wilders Plads Ejendomme A/S

Husnumre
2008 Strandgade 98
2008 Strandgade 98

Opførelsesår
1900 (Kuas)

Matr.nr. 656
Operaen

Matrikel
2004 Parcel af 625
2008 656

Ejere
2008 Den danske Stat

Husnumre
2004 Ekvipagemestervej 10
2008 Ekvipagemestervej 10

Opførelsesår
2004 af arkitekt Henning Larsen

Matr.nr. 657

Matrikel
2004 Parcel af 609
2008 657

Ejere
2008 A. P. Møller og Hustrus Fond

Husnumre
2004 Ekvipagemestervej 14
2008 Ekvipagemestervej 14

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 658

Matrikel
2004 Parcel af 626
2008 658

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Husnumre
2004 Strandgade 95
2008 Strandgade 95

Opførelsesår
1962 (Kuas)

Matr.nr. 659

Matrikel
2004 Parcel af 33 (nyt nummer)
2008 659

Ejere
2008 E/F Strandgade 102-108

Husnumre
2004 Strandgade 102-108
2008 Strandgade 102-108

Opførelsesår
Strandgade 102: 1780. – Strandgade 104: 1750. – Strandgade 106: 1720 (Kuas)

Matr.nr. 660
Matrikel uden for Christianshavn Vold

Matr.nr. 661
Matrikel uden for Christianshavn Vold

Matr.nr. 662

Matrikel
2006 Parcel af 593
2008 662

Ejere
2008 Api Property Fund Denmark P/S

Husnumre
2006 Kanonbådsvej 2
2008 Kanonbådsvej 2

Opførelsesår
Mellem 1805 og 1837 (Bygninger og anlæg)

Matr.nr. 663

Matrikel
2006 Parcel af 593
2008 663

Ejere
2008 Api Property Fund Denmark P/S

Husnumre
2006 Kanonbådsvej 4
2008 Kanonbådsvej 4

Opførelsesår
Mellem 1805 og 1837 (Bygninger og anlæg)

Matr.nr. 664

Matrikel
2006 Parcel af 593
2008 664

Ejere
2008 Keops Development A/S

Husnumre
2004 Kanonbådsvej 6
2008 Kanonbådsvej 6

Opførelsesår
Mellem 1805 og 1837 (Bygninger og anlæg)

Matr.nr. 665

Matrikel
2006 Parcel af 593
2008 665

Ejere
2008 Api Property Fund Denmark P/S

Husnumre
2004 Kanonbådsvej 8
2008 Kanonbådsvej 8

Opførelsesår
Mellem 1805 og 1837 (Bygninger og anlæg)

Matr.nr. 666

Matrikel
2006 Parcel af 593
2008 666

Ejere
2008 Api Property Fund Denmark P/S

Husnumre
2004 Kanonbådsvej 10
2008 Kanonbådsvej 10

Opførelsesår
Mellem 1805 og 1837 (Bygninger og anlæg)

Matr.nr. 667

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 667

Ejere
2008 Jeudan II A/S

Husnumre
2007 Galionsvej 66
2008 Galionsvej 66

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 668

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 668

Ejere
2008 Hans Madsen

Husnumre
2007 Galionsvej 40
2008 Galionsvej 40

Opførelsesår
1770 (Kuas)

Matr.nr. 669

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 669

Ejere
2008 Mariann Trolledahl Jensen

Husnumre
2007 Galionsvej 42
2008 Galionsvej 42

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 670

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 670

Ejere
2008 Anonym

Husnumre
2007 Galionsvej 44
2008 Galionsvej 44

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 671

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 671

Ejere
2008 Lars Henrik Munch

Husnumre
2007 Galionsvej 46
2008 Galionsvej 46

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 672

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 672

Ejere
2008 Jens-Henrik Hinnerskov

Husnumre
2007 Galionsvej 48
2008 Galionsvej 48

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 673

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 673

Ejere
2008 Jannie Bettina Kluge

Husnumre
2007 Galionsvej 50
2008 Galionsvej 50

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 674

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 674

Ejere
2008 Freeway Aps

Husnumre
2007 Galionsvej 52
2008 Galionsvej 52

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 675

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 675

Ejere
2008 Freeway Aps

Husnumre
2007 Galionsvej 54
2008 Galionsvej 54

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 676

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 676

Ejere
2008 Bente Skibsted

Husnumre
2007 Galionsvej 56
2008 Galionsvej 56

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 677

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 677

Ejere
2008 B2b Holdings A/S

Husnumre
2007 Galionsvej 58
2008 Galionsvej 58

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 678

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 678

Ejere
2008 BG Denmark Aps

Husnumre
2007 Galionsvej 60
2008 Galionsvej 60

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 679

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 679

Ejere
2008 Carsten Philip Breuning

Husnumre
2007 Galionsvej 42
2008 Galionsvej 42

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 680

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 680

Ejere
2008 Dansk Ejendoms Management A/S

Husnumre
2007 Galionsvej 64
2008 Galionsvej 64

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 681

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 681

Ejere
2008 Henrik Jensen

Husnumre
2007 Galionsvej 66
2008 Galionsvej 66

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 682

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 682

Ejere
2008 Bettina Dehn Bastholm Fabiani

Husnumre
2007 Galionsvej 68
2008 Galionsvej 68

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 683

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 683

Ejere
2008 Henrik Robert Mulvad

Husnumre
2007 Galionsvej 70
2008 Galionsvej 70

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 684

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 684

Ejere
2008 Pelle Kongsrud

Husnumre
2007 Galionsvej 72
2008 Galionsvej 72

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 685

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 685

Ejere
2008 Grethe Bille Jørgensen

Husnumre
2007 Galionsvej 74
2008 Galionsvej 74

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 686

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 686

Ejere
2008 Jan 80 Aps

Husnumre
2007 Galionsvej 76
2008 Galionsvej 76

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 687

Matrikel
2007 Parcel af 608
2008 687

Ejere
2008 Kirsten Kenneth Larsen

Husnumre
2007 Galionsvej 78
2008 Galionsvej 78

Opførelsesår
Uoplyst

Forsvundet matrikelnummer

Matr.nr. 1689/250

Matrikel
1689 250
<1756 Udlagt til Christianshavns Torv

Ejere
1689 De fattiges Hus

Matrikulære husnumre
1689 Torvet 250

 


Tilbage til toppen