Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Frimands kvarter
Note:  

 

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008

Indledning

Christianshavns Kvarter
Frimands Kvarter
Klædebo Kvarter
Købmager Kvarter
Nørre Kvarter
Rosenborg Kvarter
Sankt Annæ Vester Kvarter
Sankt Annæ Øster Kvarter
Snarens Kvarter
Strand Kvarter
Vester Kvarter
Øster Kvarter
Østervold Kvarter


Frimands Kvarter

Matr.nr. 1

Matrikel
1689 1
1756 1
1806 1
2008 1

Ejere
1689 Margrethe, salig Jochum Kurtz’s enke
1756 Vilhelm Klein, kræmmer
1806 Johan Weber, ingen næring
2008 E/F Amagertorv 2 m.fl.

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 1/Købmagergade 1*
1756 Amagertorv 1/Købmagergade 1*
1806 Amagertorv 1/Store Købmagergade 1*

Husnumre
1859 Amagertorv 2/Store Købmagergade 1
1871 Amagertorv 2/Købmagergade 1 (Kraks vejviser 1872)
2008 Amagertorv 2/Købmagergade 1
Opførelsesår
1826/27 for agent Joh. Chr. Lund. Ombygget 1841 (Historiske huse)

Matr.nr. 2

Matrikel
1689 2 og 1689 3
1756 2
1806 2
2008 2

Ejere
1689 2: Nikolaj Boye, barber. – 3: Mathies Hasses enke
1756 Daniel Valcker
1806 Joseph Jacob
2008 K/S Amagertorv 4-8

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 2 og 3
1756 Amagertorv 2
1806 Amagertorv 2

Husnumre
1859 Amagertorv 4
2008 Amagertorv 4
Opførelsesår
Før 1753. Ombygget i 1800-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 3

Matrikel
1689 4
1756 3
1806 3
2008 3

Ejere
1689 Ærkebiskop Hans Svanes enke
1756 Gregorius de Klauman, justistråd
1806 Jens Schoustrup, handelsmand
2008 K/S Amagertorv 4-8

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 4
1756 Amagertorv 3
1806 Amagertorv 3

Husnumre
1859 Amagertorv 6
2008 Amagertorv 6
Opførelsesår
1616 for rådmand Mathias Hansen. Ombygget 1731 og 1898 (Historiske huse)

Matr.nr. 4

Matrikel
1689 5
1756 4
1806 4
2008 4

Ejere
1689 Christoffer Sehested
1756 Jens Petersen, glarmester
1806 Hans Fack, kræmmer
2008 K/S Amagertorv 4-8

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 5
1756 Amagertorv 4
1806 Amagertorv 4

Husnumre
1859 Amagertorv 8
2008 Amagertorv 8
Opførelsesår
1737-38 for glarmester Jens Pedersen. Ombygget ca. 1800 (Historiske huse)

Matr.nr. 5 †

Matrikel
1689 6
1756 5
1806 5
1884 Sammenlagt med 1806 6 til: 5 & 6

Ejere
1689 Henrik Ernsts enke
1756 Heler, justitsråd
1806 Marcus Svendsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 6
1756 Amagertorv 5
1806 Amagertorv 5

Husnumre
1859 Amagertorv 10

Matr.nr. 5 & 6 (fra 1953: 5)

Matrikel
1884 Sammensat af 1806 5 og 1806 6
1953 Betegnet 5 (nyt nummer)
2008 5

Ejere
2008 I/S Amagertorv 10

Husnumre
1884 Amagertorv 10
2008 Amagertorv 10

Opførelsesår
1884 for manufakturhandler Julius M. Goldschmidt

Matr.nr. 6 †

Matrikel
1689 7 (del af)
1756 6
1806 6
1884 Sammenlagt med 1806 5, til: 5 & 6

Ejere
1689 Lorens Holmers enke
1756 Christian Lyders, hattemager
1806 Johan Christian Viertel

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 7, Store Helliggejststræde 7*
1756 Amagertorv 6
1806 Amagertorv 6

Husnumre
1859 Amagertorv 12

Matr.nr. 7

Matrikel
1689 8 (del af)
1756 7 (del af, senere betegnet 1756 7 A)
1806 7
2008 7

Ejere
1689 Lincker, kancelliråd
1756 Just Fabritius
1806 Fridr. Grønning, fabrikant
2008 A/S Ole Haslunds Hus

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 8/Lille Helliggejststræde 8*
1756 Amagertorv 7, Lille Helliggejststræde 7*
1806 Amagertorv 7

Husnumre
1859 Amagertorv 14
2008 Amagertorv 14

Opførelsesår
1867. – 1827 (Kuas)

Matr.nr. 8

Matrikel
1689 10 (del af 10) og 1689 11 (del af)
1756 8
1806 8
2008 8

Ejere
1689 10: Gottfried Lange, bundtmager. – 11: Herman Mansholt, vinhandler
1756 Jens Lausen, hørkræmmer
1806 Christen Nielsen, lærredsfabrikant
2008 Sycamore APS

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 10. – Amagertorv 11/Lille Helliggejststræde 11*
1756 Amagertorv 8, Lille Helliggejststræde 8*
1806 Amagertorv 8/Lille Helliggejststræde 8*

Husnumre
1859 Amagertorv 16/Lille Helliggejststræde 2
1881 Amagertorv 16/Niels Hemmingsens Gade 2
2008 Amagertorv 16/Niels Hemmingsens Gade 2

Opførelsesår
1898-99. – 1924 (Kuas). – 1926 (Matrikelregister)

Matr.nr. 9

Matrikel
1689 12
1756 10
1806 9
1995 Hertil henlagt 1806 10
2008 9

Ejere
1689 Henrik Hasselman, kræmmer
1756 Andreas Borres, guldsmed
1806 Hans Chriatian Winther, guldsmed
2008 Amagertorv 18 - 20 APS

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 12/Lille Helliggejststræde 12*
1756 Amagertorv 10/Lille Helliggejststræde 10*
1806 Amagertorv 9/Lille Helliggejstræde 9*

Husnumre
1859 Amagertorv 18/Lille Helliggejststræde 1
1881 Amagertorv 18/Niels Hemmingsens Gade 1
1995 Amagertorv 18-20/Niels Hemmingsens Gade 1 (Matrikelændring)
2008 Amagertorv 18-20/Niels Hemmingsens Gade 1

Opførelsesår
Amagertorv 18: 1730 (Kuas). - Amagertorv 20: 1731 for rådmand Kønnemand. Ombygget 1800 og 1844 (Historiske huse)

Matr.nr. 10 †

Matrikel
1689 13
1756 11
1806 10
1995 Henlagt til 1806 9

Ejere
1689 Jonas Stercker, kræmmer
1756 Andreas & Johan Andreassen, kræmmere
1806 Johan Frederik Burchardt, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 13
1756 Amagertorv 11
1806 Amagertorv 10

Husnumre
1859 Amagertorv 20

Matr.nr. 11 †

Matrikel
1689 Ikke taxteret
1756 12
1806 11
1855 Separeret i 11 A, 11 B og 11 C

Ejere
1689 Hellig Aands Kirke
1756 Den Hellig Aands Kierke med Kierkegaard
1806 Helligåndskirken

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 11
1756 Amagertorv 12
1806 Amagertorv 11

Matr.nr. 11
Helligåndskirken

Matrikel
1909 Sammensat af 11 A, 11 B og 11 C
2008 11

Ejere
2008 Hellinåndskirken

Husnumre
1909 Ingen angivelse af gadenavn og husnummer
2008 Valkendorfsgade 23

Opførelsesår
1400-tallet. Senere ombygget

Matr.nr. 11 A †

Matrikel
1855 Parcel af 1806 11
1909 Henlagt til 11

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Amagertorv 11 A

Husnumre
1859 Uden angivelse af gade og husnummer

Matr.nr. 11 B †
Lærredsboderne

Matrikel
1855 Parcel af 1806 11
1909 Henlagt til 11

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Lille Helliggejsttræde 11 B

Husnumre
1859 Uden betegning
<1863 Lille Helliggeiststræde 5 (Kraks Vejviser 1864)

Matr.nr. 11 C †
Helliggejst kirkes kapel og sprøjtehus

Matrikel
1855 11
1909 Henlagt til 11

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Store Helliggejsttræde 11 C

Husnumre
1859 Store Helliggejsstræde uden nummer
1881 Valkendorfsgade uden nummer

Matr.nr. 12 †

Matrikel
1689 19 (del af)
1756 13
1806 12
1905 Indgået i 170 samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Frue Anna Rommels arvinger
1756 Asser Assersen, kræmmer
1806 Helligåndskirken

Matrikulære husnumre
1689 Stenboderne 19
1756 Amagertorv 13/Kokkegade 13*
1806 Amagertorv 12/Kokkegade 12*

Husnumre
1859 Amagertorv 22/Store Helliggeiststræde 38
1881 Amagertorv 22/Valkendorfsgade 38

Matr.nr. 13 †

Matrikel
1689 20
1756 14 og 1756 52
1806 13
1905 Henlagt til 170

Ejere
1689 Hans Funck, kobbersmid
1757 14: Hans Kinckel, vintapper. - 52: Hendrich Peter Werner
1806 Vaargaard, bogholder

Matrikulære husnumre
1689 Stenboderne 20/Klosterstræde 20
1756 Amagertorv 14/Klosterstræde 14. – Klosterstræde 52
1806 Amagertorv 13/Klosterstræde 13*

Husnumre
1859 Amagertorv 24/Klosterstræde 2

Matr.nr. 14 †

Matrikel
1689 21 og 1689 62
1756 15
1806 14
1912 Indbefattet i 171

Ejere
1689 21: Johan Liebe, boghandler. – 62: Cosmus Bornemann, doktor
1756 Henrik Peter Verner, urtekræmmer
1806 Bertelsen, agent

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 21/Klosterstræde 21*. - Klosterstræde 62
1756 Vimmelskaftet 15/Klosterstræde 15*
1806 Vimmelskaftet 14/Klosterstræde 14*

Husnumre
1859 Klosterstræde 1/Vimmelskaftet 26

Matr.nr. 15 †

Matrikel
1689 22
1756 16
1806 15
1912 Indbefattet i 171

Ejere
1689 Bundmager Christoffer Liebendals enke
1756 Christian Bargum
1806 Nathan Kalmer

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 22
1756 Vimmelskaftet 16
1806 Vimmelskaftet 15

Husnumre
1859 Vimmelskaftet 28

Matr.nr. 16 †

Matrikel
1689 23, 1689 24 og 1689 58 (del af)
1756 17
1806 16
1826 Sammenlagt med 1806 79 til: 16 & 79

Ejere
1689 23: Christoffer Mathiasen, possementmager. – 24: Brygger Torben Pedersens enke. – 58: Niels Mortensen
1756 Meyer Moses, jøde
1806 Hans Wassard, købmand

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 23 og 24. – Klosterstræde 58
1756 Vimmelskaftet 17, Klosterstræde 17*
1806 Vimmelskaftet 16

Matr.nr. 16 & 79 †

Matrikel
1826 Sammensat af 1806 16 og 1806 79
1931 Henlagt til 171

Ejere

Matrikulære husnumre
1826 Vimmelskaftet 16 & 79, Klosterstræde 16 & 79*

Husnumre
1859 Klosterstræde 7, Vimmelskaftet 30

Matr.nr. 17 †

Matrikel
1689 25
1756 18
1806 17
1896 Sammenlagt med 1806 78 til: 17 & 78

Ejere
1689 Johan Dow, kræmmer
1756 Peter Brandt, købmand
1806 Hans Hornbeck, auktionsholder

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 25
1756 Vimmelskaftet 18
1806 Vimmelskaftet 17

Husnumre
1859 Vimmelskaftet 32

Matr.nr. 17 & 78 (fra 1953: 17)

Matrikel
1896 Sammensat af 1806 17 og 1806 78
1953 Betegent 17
2008 17

Ejere
2008 G E C Gads Fond

Husnumre
1896 Vimmelskaftet 32, Klosterstræde 9
2008 Vimmelskaftet 32, Klosterstræde 9

Opførelsesår
1897 af arkitekt Vilhelm Klein for G. E. C. Gads boghandel (Weilbach)

Matr.nr. 18

Matrikel
1689 26
1756 19
1806 18
2008 18

Ejere
1689 Henrik Brandt, hatstafferer
1756 Zachariaz Zeddeler
1806 Supercargo Pritzes enke
2008 G E C Gads Fond

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 26
1756 Vimmelskaftet 19
1806 Vimmelskaftet 18

Husnumre
1859 Vimmelskaftet 34
2008 Vimmelskaftet 34

Opførelsesår
1870 (Kuas)

Matr.nr. 19

Matrikel
1689 27 og 1689 54
1756 20 (1689/19) og 1756 44 (1689/54)
1806 19
2008 19

Ejere
1689 27: Anders Jacobsen, amtsforvalter. – 54: Peder Pedersen, skomager
1756 20: Lars Gelstrup, kræmmer. – 44: Lars Henrik Krick, øltapper
1806 Daniel Linaae, handelsmand
2008 Ejerlejlighedsf. Vimmelskaftet 36

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 27. – Klosterstræde 54
1756 Vimmelskaftet 20. – Klosterstræde 44
1806 Vimmelskaftet 19

Husnumre
1859 Klosterstræde 17, Vimmelskaftet 36
2008 Klosterstræde 17, Vimmelskaftet 36

Opførelsesår
1857 (Kuas). Ombygget 1884 (Bygningsattest)

Matr.nr. 20

Matrikel
1689 28 (del af) og 1689 29 (del af)
1756 21 (del af, senere betegnet 1756 21 A)
1806 20
2008 20

Ejere
1689 28: Maren, enke efter Erik Munk. - 29: Niels Jensen, herbergere
1756 Buurmester, assessor
1806 Brygger Peter Backes enke
2008 BS Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 28, Skindergade 28*. – Vimmelskaftet 29, Skindergade 29*
1756 Vimmelskaftet 21, Skindergade 21*
1806 Vimmelskaftet 20

Husnumre
1859 Vimmelskaftet 38
2008 Vimmelskaftet 38

Opførelsesår
1731 for rådmand og kommerceråd Nicolaj Burmeister. Ombygget 1846 (Historiske huse)

Matr.nr. 21 †

Matrikel
1689 29 (del af)
1756 22
1806 21
1895 Sammenlagt med 1806 22, 1806 32, 23 A og 31 & 23 B, til: 21, 22, 23, 31 & 32

Ejere
1689 Niels Jensen, herbergerer
1756 Henrik Saltquv, kræmmer
1806 Johan Wredmann & Comp., aluntrykker

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 29, Skindergade 29*
1756 Vimmelskaftet 22
1806 Vimmelskaftet 21

Husnumre
1859 Vimmelskaftet 40

Matr.nr. 21, 22, 23, 31 & 32 †

Matrikel
1895 Sammensat af 1806 21, 1806 22, 1806 31 og 23 A
1903 Sammenlagt med 33 & 34, til: 21, 22, 23, 31, 32, 33 & 34

Ejere

Husnumre
1895 Skindergade 35, Vimmelskaftet 42

Matr.nr. 21, 22, 23, 31, 32, 33 & 34 (fra 1953: 21)
Jorcks Passage

Matrikel
1903 Sammensat af 21, 22, 23, 31 & 32 og 33 & 34
1953 Betegnet 21 (nyt nummer)
2008 21

Ejere

Husnumre
1903 Skindergade 31 og 35, Vimmelskaftet 42
2008 Skindergade 33-35, Vimmelskaftet 42-44

Opførelsesår
1893-95 af arkitekt Vilhelm Dahlerup for grosserer Reinholdt W. Jorck (Weilbach)

Matr.nr. 22 †

Matrikel
1689 30 og 1689 29 (del af)
1756 23
1806 22
1895 Sammenlagt med 1806 21, 23 A og 31 & 23 B til: 21, 22, 23 A, 31 & 23 B

Ejere
1689 29: Niels Jensen, herbergerer. – 30: Herman Loumand, skomager
1756 Christian Gothskick, feltbereder
1806 Andreas Valentin Wulff, målemager og stivelseshandler

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 29, Skindergade 29. – Vimmelskaftet 30
1756 Vimmelskaftet 23/Skindergade 23*
1806 Vimmelskaftet 22

Husnumre
1859 Vimmelskaftet 42

Matr.nr. 23 †

Matrikel
1689 31, 1689 32 og 1689 39
1756 24
1806 23
1826 Delt i 23 A og 23 B

Ejere
1689 31: Henrik Grønner, feldbereder. – 32: Vulf Petersen, købmand. – 39: Herman Schach, remsnider
1756 Ade Hans Bruun, kræmmer
1806 Frederik Julius Kaas, ridder, kammerherre, præsident

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 31 og 32. – Skindergade 39
1756 Vimmelskaftet 24/Skindergade 24*
1806 Vimmelskaftet 23

Matr.nr. 23 A †

Matrikel
1826 23 (del af)
1895 Sammenlagt med 1806 21, 1806 22, 31 & 32 B, til: 21, 22, 23 A, 31 & 32 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1826 Vimmelskaftet 23 A

Husnumre
1859 Vimmelskaftet 44

Matr.nr. 23 B †

Matrikel
1826 Parcel af 1806 23
1826 Sammenlagt med 1806 31, til: 31 & 23 B

Matr.nr. 24 †

Matrikel
1689 33
1756 25
1806 24
1902 Henlagt til 1806 25

Ejere
1689 Mathies Jensen, kandestøber
1756 Niels Thaarup, isenkræmmer
1806 Andreas Valentin Wulff, nålemager og stivelseshandler

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 33
1756 Vimmelskaftet 25
1806 Vimmelskaftet 24

Husnumre
1859 Vimmelskaftet 46

Matr.nr. 25

Matrikel
1689 34 og 1689 35
1756 26 (1689/34) og 1756 27 (1689/35)
1806 25
1902 Hertil henlagt 1806 24
1907 Hertil henlagt 1806 29
1915 Hertil henlagt 1806 30
1916 Herfra separeret 30
1916 Hertil henlagt 30
1922 Hertil henlagt 1806 26
2008 25

Ejere
1689 34: Jacob Sørenen, guldsmed. – 35: Hans Küber, kandestøber
1756 26: Jacob Nicolai Withs enke. – 27: Nicolai Ernst Ziegenhirdt, urmager
1806 Vimmelskaftet 25
1806 Christian Hosøe
2008 Pensionskassen For Hjemmesygeplejer

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 34 og 35
1756 Vimmelskaftet 26. – Vimmelskaftet 27/Skoboderne 27*
1806 Vimmelskaftet 25/Skoubogade 25*

Husnumre
1859 Skoubogade 2/Vimmelskaftet 48
1902 Skoubogade 2/Vimmelskaftet 46-48 (Matrikelændring)
1907 Skindergade 39, Skoubogade 2/Vimmelskaftet 46-48
1915 Skindergade 37-39, Skoubogade 2/Vimmelskaftet 46-48
1916 Skindergade 39, Skoubogade 2/Vimmelskaftet 46-48
1922 Skindergade 39, Skoubogade 2-4/Vimmelskaftet 46-48
2008 Skindergade 37-39, Skoubogade 2-4/Vimmelskaftet 46-48

Opførelsesår
Skoubogade 4: 1797-98 for bedemand Heinrich Bloch. Ombygget i slutningen af 1800-tallet (Weilbach). – Skindergade 37: 1798-99 af tømrermester Joh. Chr. Wahl (Weilbach). – Skindergade 39: 1802 for skrædder1802 for skrædder Peter Friderich Bøhling. Ombygget 1846 (Weilbach). – Vimmelskaftet 46: 1828 (Kuas)

Matr.nr. 26 †

Matrikel
1689 36
1756 28
1806 26
1922 Henlagt til 1806 25

Ejere
1689 Hans Eilersen, fægtemester
1756 Jens Nielsen, kleinsmed
1806 Hinrich Bloch, bedemand

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 36
1756 Skoboderne 28
1806 Skoubogade 26
1806 Vimmelskaftet 26

Husnumre
1859 Skoubogade 4

Matr.nr. 27

Matrikel
1689 37
1756 29
1806 27
2008 27

Ejere
1689 Hans Cron, hørkræmmer
1756 Niels Madsen Kleinsmed
1806 Poul Eegeroed
2008 E/F Skoubogade 6

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 37
1756 Skoboderne 29
1806 Skoubogade 27

Husnumre
1859 Skoubogade 6
2008 Skoubogade 6

Opførelsesår
1799 af murermester Poul Eegeroed (Historiske huse)

Matr.nr. 28

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 30 og 1756 31
1806 28
2008 28

Ejere
1689 Johan Syling,kræmmer
1756 30: Jørgen Thoager, islandsk købmand. – 31: Peder Litzen, glarmester
1806 Johan Christian Engelhardt, ingen næring
2008 E/F Skindergade 41 & Skoubogade

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 38/Skindergade 38*
1756 Skoboderne 30/Skindergade 30*. – Skindergade 31
1806 Skoubogade 28/Skindergade 28*

Husnumre
1859 Skindergade 41/Skoubogade 8
2008 Skindergade 41

Opførelsesår
1798-99 af hofarkitekt Andreas Kirkerup. Ombygget 1908 (Historiske huse)

Matr.nr. 29 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 32
1806 29
1907 Henlagt til 1806 25

Ejere
1689 Johan Syling, kræmmer
1756 Christian Ritter, feltbereder
1806 Peter Frederik Bølling, skræddermester

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 38/Skindergade 38*
1756 Skindergade 32
1806 Skindergade 29

Husnumre
1859 Skindergade 39

Matr.nr. 30 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 33
1806 30
1915 Henlagt til 1806 25
1916 Frasepareret 25
1925 Henlagt til 1806 25

Ejere
1689 Johan Syling, kræmmer
1756 Ole Pedersen Heidahl
1806 Johan Gotlieb Achilles, frisør

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 38, Skindergade 38*
1756 Skindergade 33
1806 Skindergade 30

Husnumre
1859 Skindergade 37

Matr.nr. 31 †

Matrikel
1689 40
1756 34
1806 31
1826 Sammenlagt med 23 B til: 31 & 23 B

Ejere
1689 Christen Jørgensen, skrædder
1756 Rasmus Hansen, plattenslager
1806 Jacob Italiender

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 40
1756 Skindergade 34
1806 Skindergade 31

Matr.nr. 31 & 23 B †

Matrikel
1826 Sammensat af 1806 23 B og 1806 31
1895 Sammenlagt med 1806 21, 1806 22, 1806 32 og 23 A, til: 21, 22, 23, 31 & 32

Ejere

Matrikulære husnumre
1826 Skindergade 31 & 23 B

Husnumre
1859 Skindergade 35

Matr.nr. 32 †

Matrikel
1689 41
1756 35
1806 32
1895 Sammenlagt med 1806 21, 1806 22, 23 A, 31 & 23 B, til: 21, 22, 23 31 & 32

Ejere
1689 Niels Jensen Juel, vintapper
1756 Johan Jørgen Høphner, bogtrykker
1806 Heinr. Holm

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 41
1756 Skindergade 35
1806 Skindergade 32

Husnumre
1859 Skindergade 33

Matr.nr. 33 †

Matrikel
1689 42 og 1689 43
1756 36
1806 33
1823 Sammenlagt med 1806 34 til: 33 & 34

Ejere
1689 42: Søren Hansen, skomager. – 43: Hans Riber, overformynder
1756 Johan Jørgen Høphner, bogtrykker
1806 Moses Aron Henriques

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 42 og 43
1756 Skindergade 36
1806 Skindergade 33

Matr.nr. 33 & 34 †

Matrikel
1823 Sammensat af 1806 33 og 1806 34
1903 Sammenlagt med 1806 21, 1806 22, 1806 23, 31 & 32, til: 21, 22, 23, 31, 32, 33 & 34

Ejere

Matrikulære husnumre
1823 Skindergade 33 & 34

Husnumre
1859 Skindergade 31

Matr.nr. 34 †

Matrikel
1689 28 (del af) og 1806 29 (del af)
1756 21 (del af)
1806 34
1823 Sammenlagt med 1806 33, til: 33 & 34

Ejere
1689 28: Maren, enke efter Erik Munk. – 29: Niels Jensen, herbergere
1756 Buurmester, assessor
1806 Mogens H. Lund

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 28, Skindergade 28*. – Vimmelskaftet 29/Skindergade 29*
1756 Vimmelskaftet 21/Skindergade 21*
1806 Skindergade 34

Matr.nr. 35 †

Matrikel
1689 44
1756 37
1806 35
1817 Sammenlagt med 1806 36, til: 35 & 36

Ejere
1689 Hans Petersen, skrædder
1756 Henrik Hansen Giørling, handskemager
1806 Frederik Christian Knuth

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 44
1756 Skindergade 37
1806 Skindergade 35

Matr.nr. 35 & 36 (fra 1953: 35)

Matrikel
1817 Sammensat af 1806 35 og 1806 36
1953 Betegnet 35 (nyt nummer)
2008 35

Ejere
2008 E/F Skindergade 21

Matrikulære husnumre
1817 Skindergade 35 & 36

Husnumre
1859 Skindergade 29
2008 Skindergade 29

Opførelsesår
1819 for feldbereder, oldermand H. Haslund. Ombygget mellem 1845 og 1859. Ændret i 1900-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 36 †

Matrikel
1689 45
1756 38
1806 36
1817 Sammenlagt med 1806 35, til: 35 & 36

Ejere
1689 Claus Carlsen, guldsmed
1756 Søren Anthoniesen, handskemager
1806 Niels Haslund, feltbereder

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 45
1756 Skindergade 38
1806 Skindergade 36

Matr.nr. 37

Matrikel
1689 46 og 1689 47
1756 39
1806 37
2008 37

Ejere
1689 46: Hans Trønner, rådmand. – 47: Per Persen, slagter
1756 Johan Jørgen Lassen, jydsk agende post
1806 Peter Kaufmann, urtekræmmer
2008 Erik Vestergaard-Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 46/Klosterstræde 46*. – Klosterstræde 47
1756 Skindergade 39/Klosterstræde 39*
1806 Skindergade 37/Klosterstræde 37*

Husnumre
1859 Klosterstræde 25/Skindergade 27
2008 Klosterstræde 25/Skindergade 27

Opførelsesår
1816-17 af tømrermester W. Steenberg. Ombygget 1844 (Historiske huse)

Matr.nr. 38 †

Matrikel
1689 79
1756 67
1806 38
1831 Delt i 38 A og 38 B

Ejere
1689 Thretten små byens slagterboeder
1756 Stadens Slagter Boder
1806 Stadens Slagterboder

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 79/Skindergade 79*
1756 Skindergade 67/Klosterstræde 67*
1806 Skindergade 38/Klosterstræde 38*

Matr.nr. 38 A †

Matrikel
1831 Parcel af 1806 38
1831 Sammenlagt med 94 A 1, til: 94 A 1 & 38 A

Matr.nr. 38 B †

Matrikel
1831 Parcel af 1806 38
1831 Sammenlagt med 94 A 2, til: 94 A 2 & 38 B

Matr.nr. 39 †

Matrikel
1689 80
1756 68
1806 39
1825 Delt i 39 A og 39 B

Ejere
1689 Jens Pedersen kleinsmed
1757 Johan Weltsin
1806 B. Johansen

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 80
1756 Skindergade 68
1806 Skindergade 39

Matr.nr. 39 A †

Matrikel
1825 Parcel af 1806 39
1825 Sammenlagt med 94 B, til: 39 A & 94 B

Matr.nr. 39 A & 94 B (1953: 39)

Matrikel
1825 Sammensat af 39 A & 94 B
1953 Betegnet 39 (nyt nummer)
2008 39

Ejere
2008 E/F Skindergade 21

Matrikulære husnumre
1825 Skindergade 39 A & 94 B

Husnumre
1859 Skindergade 21
2008 Skindergade 21

Opførelsesår
1833-34 for C. D. Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 39 B †

Matrikel
1825 Parcel af 1806 39
1825 Sammenlagt med 1806 95, 1806 96 og 1806 40, til: 95, 96, 39 B & 40

Matr.nr. 40 †

Matrikel
1689 81
1756 69
1806 40
1825 Sammenlagt med1806 95, 1806 96 og 39 B, til 95, 96, 39 B & 40

Ejere
1689 Johann Wilken Bürckner skrædder
1756 Peder Ohlsen
1806 Jens Madsen Kjær, høker

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 81
1756 Skindergade 69
1806 Skindergade 40

Matr.nr. 41

Matrikel
1689 84 (del af)
1756 72
1806 41
2008 41

Ejere
1689 Elias Schultz, skrædder
1756 Krigshospitalets hus
1806 Hans Møllers enke
2008 Anne Buchholt Hammershøj

Gadenumre
1689 Skindergade 84
1756 Skindergade 72
1806 Skindergade 41

Husnumre
1859 Skindergade 15
2008 Skindergade 15

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1734 for glarmester Johan Baptist. Ombygget 1851 og 1915 (Historiske huse)

Matr.nr. 42

Matrikel
1689 85
1756 73
1806 42
2008 42

Ejere
1689 Johan Suurland, maler
1756 Albrecht Christensens Enke
1806 Andr. Jørgensen, ingen næring
2008 E/F Skindergade 13

Gadenumre
1689 Skindergade 85
1756 Skindergade 73/Trompetergangen 73*
1806 Skindergade 42/Trompetergangen 9

Husnumre
1859 Skindergade 13/Tromptergangen 9
2008 Skindergade 13

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1734 for maler Lorentz Pettersen Wessel. Ombygget før 1800 og mellem 1851-63 (Historiske huse)

Matr.nr. 43 †

Matrikel
1689 87
1756 74
1806 43
1901 Indbefattet i 168

Ejere
1689 Engelbrecht Chrisitian Engelbrechtsen
1756 Anders Nielsen, maler
1806 Clemen Ibsen, stolemagermester

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 87
1756 Skindergade 74/Trompetergangen 74*
1806 Skindergade 43/Trompetergangen 43*

Husnumre
1859 Skindergade 11/Trompetergangen 10
1874 Lille Helliggejststræde 36/Skindergade 11
1881 Niels Hemmingsens Gade 36/ Skindergade 11

Matr.nr. 44 †

Matrikel
1689 123 (del af) og 88 (del af)
1756 75
1806 44
1901 Indbefattet i 168

Ejere
1689 88: Doktor Hammerichs enke. – 123: Ambrosius Leffelmann, trompeter
1756 Banner Mathiesen, kancelliråd
1806 Schou, konferensråd

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 88. – Trompetergangen 123
1756 Skindergade 75, Trompetergangen 75*
1806 Skindergade 44

Husnumre
1859 Skindergade 9/Trompetergangen 8
1874 Lille Hellig Gejststræde 34/Skindergade 9
1881 Niels Hemmingsens Gade 34/Skindergade 9

Matr.nr. 45 †

Matrikel
1689 88 (del af)
1756 76
1806 45
1901 Indbefattet i 168

Ejere
1689 Doktor Hammerichs enke
1756 M. M. von rosekcrone, salig oberstinde von Hofs
1806 Peter Pihl Junck, smedkermester

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 88
1756 Skindergade 76
1806 Skindergade 45

Husnumre
1859 Skindergade 7

Matr.nr. 46 †

Matrikel
1689 89 (del af)
1756 77
1806 46
1926 Henlagt til 168

Ejere
1689 Oluf Jensen, slagter
1756 Michael Wachter, sadelmager
1806 Elisabeth Hansen, madame

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 89
1756 Skindergade 77
1806 Skindergade 46

Husnumre
1859 Skindergade 5

Matr.nr. 47 †

Matrikel
1689 90 og 1689 89 (del af)
1756 79 (1689/90) og 1756 78 (1689/del af 89)
1806 47
1892 Sammenlagt med 1806 49 til: 47 & 49

Ejere
1689 90: Jens Knudsen, snedker. – 89: Oluf Jensen, slagter
1756 78: Hans Bærentsen. – 79: Claus Henningsen, snedker
1806 Søren Black, the- og porcellainshandler

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 89 og 90
1756 Skindergade 78 og 79
1806 Skindergade 47

Husnumre
1859 Skindergade 3

Matr.nr. 47 & 49 (fra 1953: 47)

Matrikel
1892 Sammensat af 1806 47 og 1806 49
1953 Betegnet 49 (nyt nummer)
2008 49

Ejere
2008 Atlas Ejendomme A/S

Husnumre
1892 Købmagergade 45, Skindergade 3
2008 Købmagergade 45, Skindergade 3

Opførelsesår
1893 for grosserer J. G. Rohde (Bygningsattest)

Matr.nr. 48

Matrikel
1689 91
1756 80
1806 48
2008 48

Ejere
1689 Hans Leth, doktor
1756 Regimentskvartermester Jens Thorups enke
1806 Dodt, agent
2008 E/F Købmagergade 47 & Skindergade 1

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 91/Købmagergade 91*
1756 Skindergade 80/Købmagergade 80*
1806 Skindergade 48/Store Købmagergade 48*

Husnumre
1859 Store Købmagergade 47/Skindergade 1
1871 Købmagergade 47/Skindergade 1 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 47/Skindergade 1

Opførelsesår
1901 for grossererne P. C. F. Hansen og C. A. J. Holbek

Matr.nr. 49 †

Matrikel
1689 92
1756 81
1806 49
1892 Sammenlagt med 1806 47 til: 47 & 49

Ejere
1689 Vincent Mensken, kræmmer
1756 Hans Henrik Garben, kræmmer
1806 Kofoed, fru, konferensrådinde

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 92
1756 Købmagergade 81
1806 Store Købmagergade 49

Husnumre
1859 Store Købmagergade 45
1871 Købmagergade 45 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 50 †

Matrikel
1689 93 og 1689 94
1756 82 (1689/93) og 1756 83 (1689/94)
1806 50
1915 Sammenlagt med 1806 124, til: 50 & 124

Ejere
1689 93: Jørgen Bloch, guldssmed. – 94: Bager Morten Tramps enke
1756 82-83: Jonas Jensen, silkevæver
1806 Christ. Clausen, glarmester

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 93 og 94
1756 Købmagergade 82. – Købmagergade 82, Løvstræde 82*
1806 Købmagergade 50, Løvstræde 50*

Husnumre
1859 Store Købmagergade 43
1871 Købmagergade 43 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 50 & 124 (fra 1953: 50)

Matrikel
1915 Sammensat af 1806 50 og 1806 124
1953 Betegnet 50 (nyt nummer)
2008 50

Ejere
2008 E/F Matr Nr 50 Frimands Kvarter

Husnumre
1915 Købmagergade 43, Løvstræde 4
2008 Købmagergade 43, Løvstræde 4

Opførelsesår
1916 af Martin Nyrop for C. Nyrops Etablissement (Weilbach)

Matr.nr. 51

Matrikel
1689 95
1756 84
1806 51
2008 51

Ejere
1689 Johan Valbom, guldsmed
1756 Johan Vilhelm Snur, kirurg
1806 Mads Bastian, thehandler
2008 Thorion Invest K/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 95
1756 Købmagergade 84
1806 Købmagergade 51

Husnumre
1859 Store Købmagergade 41
1871 Købmagergade 41 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 41

Opførelsesår
Mellem 1730-34 for Barbare Krol, enke efter hørkræmmer Krol. Ombyggtet i 1900-tallet (Weilbach)

Matr.nr. 52

Matrikel
1689 96 og 1689 97
1756 85
1806 52
2008 52

Ejere
1689 96: Thomas Rasmussen. – 97: Peter de Hemmers enke
1756 Thomas Rohde, vintapper
1806 Ulrik B. Böcker, vinhandler
2008 K/S Købmagergade 39 København

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 96. – Købmagergade 97/Løvstræde 97*
1756 Købmagergade 85/Løvstræde 85*
1806 Købmagergade 52/Løvstræde 52*

Husnumre
1859 Store Købmagergade 39/Løvstræde 2
1871 Købmagergade 39/Løvstræde 2 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 39/Løvstræde 2

Opførelsesår
Mellem 1730-61. Ombygget 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 53 †

Matrikel
1689 98, 1689 147 og 1689 148 og 1689 146 (del af)
1756 86
1806 53
1924 Henlagt til 1806 55

Ejere
1689 98: Maria, Jochum Schumachers enke. – 146: Jørgen Buckener, skomager. – 147: Jacob Sørensen, teltmager. – 148: Anders Svendsen, skrædder
1756 Nicolai Prehn
1806 Iver Valentin Dresler

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 98/Løvstræde 98*. – Løvstræde 146-148
1756 Købmagergade 86/Løvstræde 86*
1806 Store Købmagergade 53/Løvstræde 53*

Husnumre
1859 Store Købmagergade 37/Løvstræde 1
1871 Købmagergade 37/Løvstræde 1 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 54 †

Matrikel
1689 99 og 1689 100
1756 87
1806 54
1924 Henlagt til 1806 55

Ejere
1689 99: Niels Sørensen, urtekræmmer. – 100. Casper, hatstafferers enke
1756 Baltser Paulsen Skytte, urtekræmmer
1806 Johan Gottfried Struck, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 99 og 100
1756 Købmagergade 87
1806 Store Købmagergade 54

Husnumre
1859 Store Købmagergade 35
1871 Købmagergade 35 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 55 †

Matrikel
1689 101 (del af), 1689 140 (del af), 1689 145 (del af) og 1689 146 (del af)
1756 88 (del af)
1806 55
1844 Sammenlagt med 125 & 126, til: 55, 125 & 126

Ejere
1689 101: Hans Nansen, justitsråd. – 140: Philip Hacqvard, mester. – 145: Peter Madsen. – 146: Jørgen Buckener, skomager
1756 Hendes kongelige majestæts gård
1806 Det Kongelige General Postamt

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 101/Store Helliggejststræde 101. – Løvstræde 140, 145 og 146
1756 Købmagergade 88/Helliggejststræde 88*, Løvstræde 88*
1806 Store Købmagergade 55/Store Helliggejststræde 55*, Løvstræde 55*

Matr.nr. 55, 125 & 126 (fra 1924: 55)
Den kongelige postgård.

Matrikel
1844 Sammensat af 1806 55, 125 & 126
1924 Hertil henlagt 1806 53, 1806 54 og 1806 127
1924 Betegnet 55
2008 55

Ejere
2008 Post Danmark A/S - Ejendomme

Matrikulære husnumre
1844 Store Købmagergade 55, 125 & 126/Løvstræde 55, 125 & 126*

Husnumre
1859 Store Købmagergade 33, Løvstræde 3/Store Helliggejststræde 2
1871 Købmagergade 33 (Kraks Vejviser 1872)
1924 Købmagergade 33-37, Løvstræde 1-5, Valkendorfsgade 2-6
2008 Købmagergade 33-37, Løvstræde 1-5, Valkendorfsgade 2-4

Opførelsesår
Købmagergade 33: 1729-33 af Philip de Lange for oversekretær Chr. Møinicken. – Købmagergade 35-37: 1916-25 af arkitekt Andreas Clemmensen for Post- og Telegrafvæsenet (Weilbach)

Matr.nr. 56

Matrikel
1689 102 (del af)
1756 89 (del af, senere betegnet 1756 89 B)
1806 56
2008 56

Ejere
1689 Frederik Edelberg, urtekræmmer
1756 Jens Olsen Bødker, murermester
1806 Kierkegaard & Aabye, hosekræmmere
2008 K/S Købmagergade 31 København

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 102/Store Helliggejststræde 102*
1756 Købmagergade 89/Store Helliggejststræde 89*
1806 Store Købmagergade 56/Store Helliggejststræde 56*

Husnumre
1859 Store Købmagergade 31/Store Helliggejststræde 1
1871 Købmagergade 31/Store Helliggejsstræde 1 (Kraks vejviser 1872)
1881 Købmagergade 31/Valkendorfsgade 1
2008 Købmagergade 31/Valkendorfsgade 1

Opførelsesår
1884 (Bygningsattest)

Matr.nr. 57

Matrikel
1689 103
1756 90
1806 57
2008 57

Ejere
1689 Mester Jørgen, barber
1756 Jacob Ernst Bruckner
1806 Mejer Levin & Halles Enke
2008 Jesper Leonard Abel

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 103
1756 Købmagergade 90
1806 Store Købmagergade 57

Husnumre
1859 Store Købmagergade 29
1871 Købmagergade 29 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 29

Opførelsesår
Mellem 1730-34 for gartner Peer Høg. Ombygget 1853 (Historiske huse). – 1760 (Kuas)

Matr.nr. 58 †

Matrikel
1689 104
1756 91
1806 58
1875 Sammenlagt med 1806 59 til: 58 & 59

Ejere
1689 Didrik Johansen, sværdfeger
1756 Christian Lindholm, skrædder
1806 Peter Faber, isenkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 104
1756 Købmagergade 91
1806 Store Købmagergade 58

Husnumre
1859 Store Købmagergade 27
1871 Købmagergade 27 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 58 & 59 (fra 1953: 58)

Matrikel
1875 Sammensat af 1806 58 og 1806 59
1953 Betegnet 58 (nyt nummer)
2008 58

Ejere
2008 K/S Købmagergade 25-27, København

Matrikulære husnumre
1875 Købmagergade 25-27
2008 Købmagergade 25-27

Opførelsesår
Begge ejendomme: Mellem 1730-34 (Historiske huse)

Matr.nr. 59 †

Matrikel
1689 105
1756 92
1806 59
1875 Sammenlagt med 1806 58 til: 58 & 59

Ejere
1689 Christen Lorensen, kræmmer
1756 Lorentz Lorentzen, kræmmer
1806 Peter G. Petersen

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 105
1756 Købmagergade 92
1806 Store Købmagergade 59

Husnumre
1859 Store Købmagergade 25
1871 Købmagergade 25 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 60

Matrikel
1689 106
1756 93
1806 60
2008 60

Ejere
1689 Jacob Jacobsen, handelsmand
1756 Johannes Mester, guldslager
1806 Liebmann Nathan, vexelerer
2008 Morten Jørgensen

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 106
1756 Købmagergade 93
1806 Store Købmagergade 60

Husnumre
1859 Store Købmagergade 23
1871 Købmagergade 23 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 23

Opførelsesår
1825 (Kuas)

Matr.nr. 61 †

Matrikel
1689 107
1756 94
1806 61
1887 Sammenlagt med 1806 62 til: 61 & 62

Ejere
1689 Morten Stilke, guldsmed
1756 Frederik Vilhelm Genscke, barber
1806 Didrik Stebus enke, amtskirurg

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 107
1756 Købmagergade 94
1806 Store Købmagergade 61

Husnumre
1859 Store Købmagergade 21
1871 Købmagergade 21 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 61 & 62 †

Matrikel
1887 Sammensat af 1806 61 og 1806 62
1895 Sammenlagt med 1806 63, til: 61, 62 & 63

Ejere

Matrikulære husnumre
1887 Købmagergade 19

Matr.nr. 61, 62 & 63 (fra 1953: 61)

Matrikel
1895 Sammensat af 1806 63 og 61 & 62
1953 Betegnet 61 (nyt nummer)
2008 61

Ejere
2008

Husnumre
1895 Købmagergade 19
2008 Købmagergade 19

Opførelsesår
1895-96 af arkitekt Sophus Marstrand

Matr.nr. 62 †

Matrikel
1689 108 (del af)
1756 95
1806 62
1887 Sammenlagt med 1806 61, til: 61 & 62

Ejere
1689 Otto Krabbe, etatsråd
1756 Kurt Lagan, bager
1806 Johan Benjamin Hahn, laugsbager

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 108
1756 Købmagergade 95
1806 Store Købmagergade 62

Husnumre
1859 Store Købmagergade 19
1871 Købmagergade 19 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 63 †

Matrikel
1689 108 (del af)
1756 96
1806 63
1895 Sammenlagt med 61 & 62, til: 61, 62 & 63

Ejere
1689 Otto Krabbe, etatsråd
1756 Christopher Jensen, guldsmed
1806 Martin Klevenschied, forgylder

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 108
1756 Købmagergade 96
1806 Store Købmagergade 63

Husnumre
1859 Store Købmagergade 17
1871 Købmagergade 17 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 64
Domus Optica

Matrikel
1689 109
1756 97
1806 64
2008 64

Ejere
1689 Guldsmed Jørgen Stilkes enke
1756 Christoph. Adam Hartman og Philip Vette
1806 Eberhardt Christian Vette
2008 E/F Købmagergade 15

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 109
1756 Købmagergade 97
1806 Store Købmagergade 64

Husnumre
1859 Store Købmagergade 15
1871 Købmagergade 15 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 15

Opførelsesår
1946-48 af arkitekt Eske Kristensen (Weilbach)

Matr.nr. 65

Matrikel
1689 110
1756 98
1806 65
2008 65

Ejere
1689 Lars Schiefing
1756 Thomas Saurs enke
1806 Andr. Balle
2008 E/F Købmagergade 13

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 110
1756 Købmagergade 98
1806 Store Købmagergade 65

Husnumre
1859 Store Købmagergade 13
1871 Købmagergade 13 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 13

Opførelsesår
1729-30 af murermester Ole Larsen og tømrermester Andreas Reuse for klædekræmmer Thomas Sauer. Ombygget 1852 (Historiske huse)

Matr.nr. 66

Matrikel
1689 111 og 1689 112 og 1689 5 (del af)
1756 99
1806 66
2008 66

Ejere
1689 111: Hans Jacobsen, gørtler. – 112: Henrik Isaksen, kræmmer. – 5: Christoffer Sehested
1756 Peder Gram, oversupercargo
1806 Jørgen Konrath, kobber- og messingarbejder
2008 Københavns Investerings Ejd A/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 111 og 112. – Amagertorv 5
1756 Købmagergade 99
1806 Store Købmagergade 66

Husnumre
1859 Store Købmagergade 11
1871 Købmagergade 11 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 11

Opførelsesår
1911 (Bygningsattest)

Matr.nr. 67

Matrikel
1689 113 og 114 (del af)
1756 100
1806 67

Ejere
1689 111: Claus Skeel, lygtemager. – 114: Johan Gottfried Becker, apoteker
1756 Becker, apoteker
1806 Gottfried Becker, professor, hofapoteker
2008 Danmarks Lærerforening - Dlf

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 113 og 114
1756 Købmagergade 100
1806 Store Købmagergade 67

Husnumre
1859 Store Købmagergade 9
1871 Købmagergade 9 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 9

Opførelsesår
1910 (Bygningsattest)

Matr.nr. 68

Matrikel
1689 115 og 1689 114 (del af)
1756 101
1806 68
2008 68

Ejere
1689 114: Johan Gottfried Becker. – 115: Lambert Mandel, kræmmer
1756 Peder Wasserfald, kræmmer
1806 Johan Georg Blankensteiner, handelsmand
2008 Ejendomsselskabet Købmagergade 7

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 114 og 115
1756 Købmagergade 101
1806 Store Købmagergade 68

Husnumre
1859 Store Købmagergade 7
1871 Købmagergade 7 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 7

Opførelsesår
1729 af murermester Simon Sørensen, tømrermester J. Pedersen og murermester Philip de Lagne for isenkræmmer Oluf Hegelund. Ombygget 1790’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 69

Matrikel
1689 116
1756 102
1806 69
2008 69

Ejere
1689 Ludvig Villumsen, sværdfeger
1756 Magnus Molman, kræmmer
1806 Brandmajor Brandemanns arvinger
2008 Henrik Nicolai Amdrup

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 116
1756 Købmagergade 102
1806 Store Købmagergade 69

Husnumre
1859 Store Købmagergade 5
1871 Købmagergade 5 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 5

Opførelsesår
1729 for kræmmer Johan Køsters Enke Druse Saltou. Ombygget før 1784, i 1790
erne og i midten af 1800-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 70

Matrikel
1689 117
1756 103
1806 70
2008 70

Ejere
1689 Mathias Hasses enke
1756 Johan Christopher Vilbandt, kræmmer
1806 Casper Frederik Fiedler, grosserer
2008 Thieles Gaard A/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 117
1756 Købmagergade 103
1806 Store Købmagergade 70

Husnumre
1859 Store Købmagergade 3
1871 Købmagergade 3 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 3

Opførelsesår
1816-34 af restauratør Jean Pierre Casabadan. Ombygget 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 71 †

Matrikel
1689 48
1756 40
1806 71
1808 Sammenlagt med 1806 72, til: 71 & 72

Ejere
1689 Nikolaj, skolemester
1756 Paul Laurentz, væver
1806 Peter Wienrich Fischer, glarmester

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 48
1756 Klosterstræde 40
1806 Klosterstræde 71

Matr.nr. 71 & 72 (fra 1953: 71)

Matrikel
1808 Sammensat af 1806 71 og 1806 72
1953 Betegnet 71 (nyt nummer)
2008 71

Ejere
2008 Klosterstræde 23 A/S

Matrikulære husnumre
1808 Klosterstræde 71 & 72

Husnumre
1859 Klosterstræde 23
2008 Klosterstræde 23

Opførelsesår
1811-12 for glarmester P. W. Fischer. Ombygget 1837 (Historiske huse)

Matr.nr. 72 †

Matrikel
1689 49 og 1689 50
1756 41
1806 72
1808 Sammenlagt med 1806 71 til: 71 & 72

Ejere
1689 49: Jacob Skomager. – 50: Torkil Larsen, brændevinsbrænder
1756 Christian Jensens enke
1806 Fridr. Sørensens enke, lærredshandler

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 49 og 50
1756 Klosterstræde 41
1806 Klosterstræde 72

Matr.nr. 73

Matrikel
1689 51 og 1689 52
1756 42
1806 73
2008 73

Ejere
1689 51: Peder Olsen. – 52: Johan Albertsen
1756 Peder Jensen, blytækker
1806 Peder Justesen, arbejdsmand
2008 Jørn Bodholdt Olsen

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 51 og 52
1756 Klosterstræde 42
1806 Klosterstræde 73

Husnumre
1859 Klosterstræde 21
2008 Klosterstræde 21

Opførelsesår
1817 for glarmester Peter W. Fischer (Historiske huse)

Matr.nr. 74

Matrikel
1689 53
1756 43
1806 74
2008 74

Ejere
1689 Niels Svendsen, guldsmed
1756 Gert Caspersen, kleinsmed
1806 Jacob Hanstein, ingen næring
2008 H.K.A. Fischer APS

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 53
1756 Klosterstræde 43
1806 Klosterstræde 74

Husnumre
1859 Klosterstræde 19
2008 Klosterstræde 19

Opførelsesår
1821 af murermester P. M. Quist. Ombygget 1859 (Historiske huse)

Matr.nr. 75 †

Matrikel
1689 55 (del af)
1756 45
1806 75
2000 Henlagt til 1806 76

Ejere
1689 Gudmand, maltgører, og Johan Kruse
1756 Hans Michelsen, brændevinsbrænder
1806 Bagge Pedersen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 55
1756 Klosterstræde 45
1806 Klosterstræde 75

Husnumre
1859 Klosterstræde 15

Matr.nr. 76 †

Matrikel
1689 55 (del af)
1756 46
1806 76
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 77 til: 76 & 77

Ejere
1689 Gudmand, maltgører, og Johan Kruse
1756 Peter Frandsen, skomager
1806 Samuel Moses, handelsmand

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 55
1756 Klosterstræde 46
1806 Klosterstræde 76

Husnumre
1859 Klosterstræde 13

Matr.nr. 76 & 77 (fra 1953: 76)

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 76 og 1806 77
2000 Hertil henlagt 1806 75
2008 76

Ejere
2008 E/F Klosterstræde 13-15

Matrikulære husnumre
1806 Klosterstræde 76 & 77

Husnumre
1859 Klosterstræde 11-13
2000 Klosterstræde 13-15
2008 Klosterstræde 13-15

Opførelsesår
Klosterstræde 13: 1734 (Kuas). - Klosterstræde 15: 1734 for brændevinsbrænder Hans Mikkelsen. Ombygget 1854 (Historiske huse)

Matr.nr. 77 †

Matrikel
1689 56
1756 47
1806 77
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 76 til: 76 & 77

Ejere
1689 Mathies Pedersen, skomager
1756 Knud Jørgensen Birck, parykmager
1806 Samuel Moses, handelsmand

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 55
1756 Klosterstræde 47
1806 Klosterstræde 77

Matr.nr. 78 †

Matrikel
1689 57
1756 48
1806 78
1896 Sammenlagt med 1806 17 til: 17 & 78

Ejere
1689 Johan Sperling, skomager
1756 Kurt Hansen Smidt, skomager
1806 Jeppe Eskildsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 57
1756 Klosterstræde 48
1806 Klosterstræde 78

Husnumre
1859 Klosterstræde 9

Matr.nr. 79 †

Matrikel
1689 59 og 1689 58 (del af)
1756 49
1806 79
1826 Sammenlagt med 16, til: 16 & 79

Ejere
1689 58: Niels Mortensen, skomager. – 59: Jens Sørensen, skrædder
1756 Villads Rohde, skomager
1806 Levin Cantor

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 58 og 59
1756 Klosterstræde 49
1806 Klosterstræde 79

Husnumre
1859 Klosterstræde 7

Matr.nr. 80 †

Matrikel
1689 60
1756 50
1806 80
1912 Sammenlagt med 1806 14, 1806 15 og 1806 81 til: 171

Ejere
1689 Poul Albertsen, skomager
1756 Peder Christensen, skomager
1806 Kierkebys enke

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 60
1756 Klosterstræde 50
1806 Klosterstræde 80

Husnumre
1859 Klosterstræde 5

Matr.nr. 81 †

Matrikel
1689 61
1756 51
1806 81
1912 Indbefattet i 171

Ejere
1689 Bendix Mortensen, skomager
1756 Frederik Jense, parykmager
1806 Johan Christoffer Biener

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 61
1756 Klosterstræde 51
1806 Klosterstræde 81

Husnumre
1859 Klosterstræde 3

Matr.nr. 82 †

Matrikel
1689 63
1756 53
1806 82
1905 Henlagt til 170 og overgået til offentlig gade

Ejere
1689 Anders Pedersen, øltapper
1756 Peder Hendrichsen, skomager
1806 Henrik Deckhut, skræddermester

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 62
1756 Klosterstræde 53
1806 Klosterstræde 82

Husnumre
1859 Klosterstræde 4

Matr.nr. 83

Matrikel
1689 64
1756 54
1806 83
2008 83

Ejere
1689 Hendrich Allesen, schomager, nu Jacob Gros
1757 Peder Hendrichsen
1806 Johan Christoph Kollatz, skomager
2008 Mica Ii, Odense APS

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 64
1756 Klosterstræde 54
1806 Klosterstræde 83

Husnumre
1859 Klosterstræde 6
2008 Klosterstræde 6

Opførelsesår
1729 af murermester Joseph Toscanelli og tømrermester Johan Engelsen for skomager Gothardt Andreas Germann. Ombygget melllem 1775 og 1788 (Historiske huse)

Matr.nr. 84

Matrikel
1689 65 og 1689 66 (del af)
1756 55
1806 84
2008 84

Ejere
1689 65: Hendrich Balch, schomager. - 66: Baltzer Sung
1756 Jacob Thorsen, skomager
1806 Bernt Frøling
2008 E/F Klosterstræde 8

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 65 og 66
1756 Klosterstræde 55
1806 Klosterstræde 84

Husnumre
1859 Klosterstræde 8
2008 Klosterstræde 8

Opførelsesår
1732 for skomager Kristian Krebs. Ombygget mellem 1782 og 1795 (Historiske huse)

Matr.nr. 85

Matrikel
1689 67 og 1689 66 (del af)
1756 56
1806 85
2008 85

Ejere
1689 66: Baltzer Sung. - 67: Niels Sørrensen, skomager
1757 Knud Møller, skomager
1806 Didrik Frantz Frederic Evert, amtskirurg
2008 Ejendomsselskabet Klosterstræde 10

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 66 og 67
1756 Klosterstræde 56
1806 Klosterstræde 85

Husnumre
1859 Klosterstræde 10
2008 Klosterstræde 10

Opførelsesår
Før 1749, muligvis mellem 1731-37. Ombygget 1769 og efter 1807 (Historiske huse)

Matr.nr. 86

Matrikel
1689 69
1756 58
1806 86
2008 86

Ejere
1689 Abraham Grass, possementmager
1756 Jacob Clausen , skomager
1806 David Holm, ingen næring
2008 Karsten Rønnow

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 69
1756 Klosterstræde 58
1806 Klosterstræde 86

Husnumre
1859 Klosterstræde 14
2008 Klosterstræde 14

Opførelsesår
1732 for brændevinsbrænder Peder Jensen. Ombygget 1757, 1800, 1851 og 1908 (Historiske huse)

Matr.nr. 87

Matrikel
1689 70
1756 59
1806 87
2008 87

Ejere
1689 Torkild Andersen, kantors, enke
1757 Laurs Gregorius Lund
1806 Jørgen Lund, handskemager
2008 Ole Olsen, bogbinder

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 70
1756 Klosterstræde 59
1806 Klosterstræde 87

Husnumre
1859 Klosterstræde 16
2008 Klosterstræde 16

Opførelsesår
Mellem 1731 og 1734 for skomager Marquar Feltman. Ombygget mellem 1778 og 1793 (Historiske huse)

Matr.nr. 88

Matrikel
1689 71
1756 60
1806 88
2008 88

Ejere
1689 Jens Jensen Knap, islandsk købmand, nu Henrik Duus, sukkerbager
1757 Peter Nicolaisen, skomager
1806 Nicolai Giör, stadstambour
2008 Berlok Reklambureau APS

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 71
1756 Klosterstræde 60
1806 Klosterstræde 88

Husnumre
1859 Klosterstræde 18
2008 Klosterstræde 18

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1734 for skomager Anders Nicolay. Ombygget efter 1807 (Historiske huse)

Matr.nr. 89 †

Matrikel
1689 72
1756 61
1806 89
1816 Sammenlagt med 1806 90, 1806 101 og 1806 102, til: 89, 90, 101 & 102

Ejere
1689 Johan Burmester, skomager
1757 Ole Jensen Holm, maler
1806 Rasmus Hiorth Faber, kleinsmed
2008 E/F Gråbrødretorv 19-21 M Fl

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 72
1756 Klostestræde 61
1806 Klosterstræde 89

Matr.nr. 89, 90, 101 & 102 (fra 1953: 89)

Matrikel
1816 Sammensat af 1806 89, 1806 90, 1806 101 og 1806 102
1953 Betegnet 89 (nyt nummer)
2008 89

Ejere

Matrikulære husnumre
1816 Klosterstræde 89, 90, 101 & 102/Gråbrødrestræde 89, 90, 101 & 102/Gråbrødretorv 89, 90, 101 & 102

Husnumre
1859 Gråbrødrestræde 23/Gråbrødretorv 21/Klosterstræde 20
2008 Gråbrødrestræde 23, Gråbrødretorv 19-21, Klosterstræde 20.

Opførelsesår
Gråbrødretorv 19: Mellem 1728 og 1733 for snedker Bendix Pedersen. Ombygget 1808 og 1837. – Den øvrige bebyggelse 1813-16 for kleinsmed Rasmus Hiorth Faber (Historiske huse)

Matr.nr. 90 †

Matrikel
1689 73
1756 62
1806 90
1816 Sammenlagt med 1806 89, 1806 101 og 1806 102, til: 89, 90, 101 & 102

Ejere
1689 Johan Buck, bager
1756 Michael Larmundt, bager
1806 Enken efter Philip Hertz

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 73/Ulfeldts Plads 73*
1756 Klosterstræde 62/Gråbrødretorv 62*
1806 Klosterstræde 90/Gråbrødrestræde 90*

Husnumre
1859 Klosterstræde 90

Matr.nr. 91 †

Matrikel
1689 74
1756 63
1806 91
1813 Sammenlagt med 1806 92 og 1806 93, til: 91, 92 & 93

Ejere
1689 Adam Berner skomager
1757 Christian Hansen Hvalsøe, arbejdskarl
1806 Erik J. Wraae, høker
2008 E/F Klosterstræde 22

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 74
1756 Klosterstræde 63/Gråbrødretorv 63*
1806 Klosterstræde 91/Gråbrødrestræde 91*

Matr.nr. 91, 92 & 93 (fra 1953: 91)

Matrikel
1813 Sammensat af 1806 91, 1806 92 og 1806 93
2008 91

Ejere
2008

Matrikulære husnumre
1813 Klosterstræde 91, 92 & 93/Gråbrødrestræde 91, 92 & 93*

Husnumre
1859 Gråbrødrestræde 20/Klosterstræde 22
2008 Klosterstræde 22

Opførelsesår
1828 af murermester Johan Didrich Backhausen (Historiske huse)

Matr.nr. 92 †

Matrikel
1689 75 og 1689 76 (del af)
1756 64
1806 92
1813 Sammenlagt med 91 og 93, til: 91, 92 & 93

Ejere
1689 75: Niels Jensen kandestøber. – 76: Svend Svendsen skomager
1756 Christian Jensen, skomager
1806 P. C. Hustikams enke

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 75 og 76
1756 Klosterstræde 64/Gråbrødretorv 64*
1806 Klosterstræde 92

Matr.nr. 93 †

Matrikel
1689 77 og 1689 76 (del af)
1756 65
1806 93
1813 Sammenlagt med 91 og 92, til: 91, 92 & 93

Ejere
1689 77: Per Persen slagters våning. - 76: Svend Svendsen skomager
1756 Johan Beitzel, skrædder
1806 Claus Knudsen, eddikebrygger

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 77 og 76
1756 Klosterstræde 65
1806 Klosterstræde 93

Matr.nr. 94 †

Matrikel
1689 78
1756 66
1806 94
1815 Delt i 94 A og 94 B

Ejere
1689 Bryggernes laugshus med 3 boder
1756 Bryggernes laugshus
1806 Bryggernes laugshus

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 78, Skindergade 78*
1756 Klosterstræde 66/Skindergade 66*
1806 Klosterstræde 94

Matr.nr. 94 A †

Matrikel
1815 Parcel af 1806 94
1815 Sammenlagt med 38, til: 94 A & 38

Matr.nr. 94 A & 38 †

Matrikel
1815 Sammensat af 1806 38 og 94 A
1821 Herfra separeret 94 A 2 & 38 B og betegnet 94 A 1 & 38 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1815 Klosterstræde 94 A & 38/Skindergade 94 A & 38*

Matr.nr. 94 A 1 & 38 A

Matrikel
1821 Parcel 1806 38 og 94 A
1989 Betegnet 172

Ejere

Matrikulære husnumre
1821 Skindergade 94 A 1 & 38 A

Husnumre
1859 Skindergade 23

Matr.nr. 94 A 2 & 38 B+ (fra 1953 94 A 2)

Matrikel
1821 Parcel af 94 A & 38
1953 Betegnet 94 A 2 (nyt nummer)
1989 Betegnet 173

Ejere

Matrikulære husnumre
1821 Skindergade 94 A 2 & 38 B/Klosterstræde 94 A 2 & 38 B

Husnumre
1859 Klosterstræde 24/Skindergade 25

Matr.nr. 94 B †

Matrikel
1815 Parcel af 1806 94
1825 Sammenlagt med 39 A, til: 39 A & 94 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1825 Skindergade 39 A & 94 B

Matr.nr. 95 †

Matrikel
1689 82
1756 70
1806 95
1825 Sammenlagt med 1806 40, 1806 96 og 39 B, til: 95, 96, 39 B & 40

Ejere
1689 Thomas Barfoed snedker
1757 Augustinus Pedersen, Vivel, tømmersvend
1806 Henrik Brede, tømmersvend

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 82, Ulfeldts Plads 82*
1756 Skindergade 70/Tværstræde 70*
1806 Kejsergade 95/Skindergade 95*

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1734

Matr.nr. 95, 96, 39 B & 40 (fra 1953: 95)

Matrikel
1825 Sammensat af 39 B, 1806 40, 1806 95 og 1806 96
1953 Betegnet 95 (nyt nummer)
2008 95

Ejere
2008 E/F Skindergade 19

Matrikulære husnumre
1825 Skindergade 95, 96, 39 B & 40/Kejsergade 95, 96, 39 B &40*

Husnumre
1859 Kejsergade 1/Skindergade 19
2008 Kejsergade 1/Skindergade 19

Opførelsesår
1828-29 for krigsråd Johan Jørgen Bruun (Historiske huse)

Matr.nr. 96 †

Matrikel
1689 124
1756 113
1806 96
1825 Sammenlagt med 1806 40, 1806 95 og 39 B, til: 95, 96, 39 B og 40

Ejere
1689 Jørgen Hansen, remsnider
1756 Samuel Kruus
1806 Kaptajn Wendels enke

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 124
1756 Tværstræde 113
1806 Kejsergade 96

Matr.nr. 97

Matrikel
1689 125 (del af)
1756 114
1806 97
2008 97

Ejere
1689 Krigsråd Mejers enkes gaard, med 4 våninger
1757 Peder Mortensen, skomager
1806 Søren Theistrups enke
2008 E/F Matr.nr. 97 Frimands kvarter

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 125
1756 Tværstræde 114/Gråbrødretorv 114*
1806 Gråbrødretorv 97

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 12
2008 Gråbrødretorv 12

Opførelsesår
1813 af løjtnant Tuxen og murermester H. O. Blom. Ombygget 1816 (Historiske huse)

Matr.nr. 98
Gråbrødrehus

Matrikel
1689 125 (del af)
1756 115
1806 98
2008 98

Ejere
1689 Krigsråd Mejers enke med 4 lejevåninger
1757 Mathias Godtlieb Krebs, maler
1806 Andr. Berg, fuldmægtig ved Politiretten
2008 Ejerforeningen Gråbrødrehus

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 125
1756 Gråbrødretorv 115
1806 Gråbrødretrov 98

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 14
2008 Gråbrødretorv 14

Opførelsesår
1828 for snedkermester F. E Schrøder (Historiske huse)

Matr.nr. 99 †

Matrikel
1689 125 (del af)
1756 116
1806 99
1813 Sammenlagt med 100, til: 99 & 100

Ejere
1689 Krigsraad Meiers enke med 4 våninger
1757 Niels Andersen, hyrekudsk
1806 Jens Lund, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 125
1756 Gråbrødretorv 116
1806 Gråbrødretrov 99

Matr.nr. 99 & 100 †(fra 1953: 99)

Matrikel
1813 Sammensat af 1806 99 og 1806 100
1953 Betegnet 99 (nyt nummer)
2008 99

Ejere
2008 Koda

Matrikulære husnumre
1813 Gråbrødretorv 99 & 100/Gråbrødrestræde 99 & 100

Husnumre
1859 Grøbrødrestræde 18/Gråbrødretorv 16
2008 Gråbrødrestræde 18/Gråbrødretorv 16

Opførelsesår
Fløjen mod torvet: 1819-21 af murermester Johan Didr. Backhausen. – Fløjen mod strædet 1825 (Historiske huse)

Matr.nr. 100 †

Matrikel
1689 126 og 1689 127
1756 117
1806 100
1813 Sammenlagt med 1806 99, til: 99 & 100

Ejere
1689 126: Jenns Hansen, skrædder. - 127: Anderws Garde lysestøber
1756 Hector Albrecht Reus
1806 Peter Brünniche, kancelliråd

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 126/Gråbrødrestræde 126*. – Gråbrødrestræde 127
1756 Gråbrødretorv 117
1806 Gråbrødretorv 100/Gråbrødrestræde 101*

Matr.nr. 101 †

Matrikel
1689 128
1756 118
1806 101
1816 Sammenlagt med 1806 89 1806 90 og 1806 102, til: 89, 90, 101 & 102

Ejere
1689 Afdøde Bertel Jacobsens børn
1756 Poul Svendsen
1806 Niels Jensen Walsøe, høker

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 128
1756 Gråbrødretorv 118
1806 Gråbrødretorv 101

Matr.nr. 102 †

Matrikel
1689 129
1756 119
1806 102
1816 Sammenlagt med 1806 89, 1806 90 og 1806 101, til: 89, 90, 101 & 102

Ejere
1689 Afdøde Bertel Jacobsens børn
1756 Otto Christoffersen, kleinsmed
1806 Laurids Nielse Weile, rodemester

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 129
1756 Gråbrødretorv 119
1806 Gråbrødretorv 102

Matr.nr. 103

Matrikel
1689 130
1756 120
1806 103
2008 103

Ejere
1689 Johan Vals, snedker
1757 Hans David Maÿns, snedker
1806 Johan Rohde, laugsbager
2008 Ejerlejlighedsforeningen Valkendorf

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 130
1756 Gråbrødretorv 120/Kokkegade 120*
1806 Gråbrødretorv 103/Kokkegade 103*

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 17, Store Helliggejststræde 32
1881 Gråbrødretorv 17, Valkendorfsgade 32
2008 Gråbrødretorv 17, Valkendorfsgade 32

Opførelsesår
1856-1857 for snedkermester Carl Heinrich Winther

Matr.nr. 104

Matrikel
1689 131 (del af)
1756 121 (del af)
1806 104
2008 104

Ejere
1689 Johan Bochenhoffer, bogtrykker
1757 Madame Roggenkamp, Giærtners enke
1806 Peter Brünniche, kancelliråd
2008 E/F Matr Nr 104 Frimands Kvarter

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 131
1756 Gråbrødretorv 121, Kokkegade 121*
1806 Gråbrødretorv 104

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 15
2008 Gråbrødretorv 15

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1764. Ombygget 1851 (Historiske huse)

Matr.nr. 105

Matrikel
1689 132
1756 122
1806 105
2008 105

Ejere
1689 Hellig Gejst Kirkes hus, som organisten beboer
1757 Hans Bröndelsen Skeller, skomager
1806 Lorentz Lassen, lysestøber
2008 Banana APS af 5.5.55.

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 132
1756 Gråbrødretorv 122
1806 Gråbrødretorv 105

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 13
2008 Gråbrødretorv 13

Opførelsesår
1732 for murersvend Hans Poulsen. Ombygget 1784 og 1968-71 (Historiske huse)

Matr.nr. 106

Matrikel
1689 133 og 1689 153 (del af)
1756 123
1806 106
2008 106

Ejere
1689 133: Mester Anders Guntzow. - 153: Mester Andres arvings 4 lejevåninger
1757 Johan Jørgen Holst, kommerceråd
1806 Brygger Hans Svanes enke
2008 E/F Valkendorfsgade 20 m.fl.

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 133. – Lille Tugthusgang 153
1756 Gråbrødretorv 123, Kokkegade 123*
1806 Gråbrødretorv 106, Kokkegade 106*

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 11, Store Helliggejststræde 20
1881 Gråbrødretorv 11, Valkendorfsgade 20
2008 Gråbrødretorv 11, Valkendorfsgade 20

Opførelsesår
Gråbrødretorv 11: 1731 for brygger Bent Bentsen. Ombygget 1843-44. – Valkendorfsgade 20: 1844 for marskandiser Høets (Historiske huse)

Matr.nr. 107

Matrikel
1689 134 og 1689 153 (del af)
1756 124
1806 107
2008 107

Ejere
1689 134: Rasmus Larsen, islandsk købmand. – 153: Mester Andreas arvings 4 lejevåninger
1757 Ditlev Pappe, guldsmed
1806 Jens Jacobsen Thestrup, brændevinsbrænder
2008 Peter Henrik Tholstrup

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 134. – Lille Tugthusgang 153
1756 Gråbrødretorv 124/Kokkegade 124*
1806 Gråbrødretorv 107, Kokkegade 107*

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 9, Store Helliggejststræde 18
2008 Gråbrødretorv 9

Opførelsesår
1729 for guldsmed Bendix Lund. Ombygget 1779 og før 1885 (Historiske huse)

Matr.nr. 108

Matrikel
1689 135
1756 125
1806 108
2008 108

Ejere
1689 Augustinus, snedker
1757 Johan Herman Wiinberg, isenkræmmer
1806 Moses Melchior, handlende
2008 Charlotte Weile

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 135
1756 Gråbrødretorv 125
1806 Gråbrødretorv 108

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 7
2008 Gråbrødretorv 7

Opførelsesår
1730-32 for isenkræmmer Peder Wiinberg (Historiske huse)

Matr.nr. 109

Matrikel
1689 136
1756 126
1806 109
2008 109

Ejere
1689 Anders Prammands enke
1757 Casper Svendsen, stolemager
1806 Jens Peter Neergaard, slagter
2008 Re-Finans Holding APS

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 136
1756 Gråbrødretorv 126
1806 Gråbrødretorv 109

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 5
2008 Gråbrødretorv 5

Opførelsesår
1732 af tømrermester Niels Jensen Kratz for stolemager Peder Svendsen. Ombygget mellem 1800 og 1816, mellem 1844 og 1847 og 1961-64 (Historiske huse)

Matr.nr. 110
Wessels Hus

Matrikel
1689 137
1756 127
1806 110
2008 110

Ejere
1689 Jens Andersens, snedkers, enke, nu Christopher Prop, vintapper
1757 Mads Børgesen, skipper
1806 Boas Bräunniche, kancelliråd, bogtrykker
2008 Kamma Marie Langberg

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 137
1756 Gråbrødretorv 127
1806 Gråbrødretorv 110

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 3
2008 Gråbrødretorv 3

Opførelsesår
1732 af tømrermester Morten Pedersen for skipper Mads Børgesen Lund. Ombygget 1755 (Historiske huse)

Matr.nr. 111
Fiskebløderhuset

Matrikel
1689 138
1756 128
1806 111
2008 111

Ejere
1689 Peder Madsens lejevåning
1757 Christen Hansen, fiskebløder
1806 Christen Alling, fiskebløder
2008 APS Kompl Selsk København Centrum

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 138/Tugthusporten 138*
1756 Gråbrødretorv 128/Tugthusporten 128
1806 Gråbrødretorv 111/Tugthusporten 111*
1843 Gråbrødretorv 111/Lille Helliggejststræde 111*

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 1/Lille Helliggejststræde 15
1881 Gråbrødretorv 1/Niels Hemmingsens Gade 15
2008 Gråbrødretorv 1/Niels Hemmingsens Gade 15

Opførelsesår
1731-32 for fiskebløder Hans Lou. Ombygget omkring 1800 og i 1953 (Historiske huse)

Matr.nr. 112
Byggeriets Arbejdsgivere

Matrikel
1689 83 (del af)
1756 71 (del af 71, senere betegnet 1756 71 A)
1806 112
1920 Hertil henlagt 1806 113
1924 Hertil henlagt 114 B og 1806 115
2007 Herfra separeret 174
2008 112

Ejere
1689 Ceremonimiester Gersdorfs gård og våninger
1756 Hr. Baron Gyldencrone, kommandørkaptajn
1806 Høst, etatsrådsinde, frue
2008 Erik Vestergaard-Jensen

GadeNumre
1689 Skindergade 83/Trompetergangen 83*/Ulfeldts Plads 83*
1756 Skindergade 71/Gråbrødretorv 71*/Trompetergangen 71*/Tværstrædet 71*
1806 Gråbrødretorv 112/Kejsergade 112*/Skindergade 112*

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 10/Kejsergade 2/Skindergade 17
1924 Gråbrødretorv 8-10/Kejsergade 2/Skindergade 17, Niels Hemmingsensgade 19-21
2007 Kejsergade 2/Skindergade 17, Niels Hemmingsens Gade 19-21
2008 Kejsergade 2/Skindergade 17, Niels Hemmingsens Gade 19-21

Opførelsesår
1904-05 af arkitekterne Valdemar og Bernhard Ingemann for grosserer Christian Hasselbalch (Weilbach)

Matr.nr. 113 †

Matrikel
1689 83 (del af)
1756 71 (del af 71, senere betegnet 1756 71 B)
1806 113
1920 Henlagt til 1806 112

Ejere
1689 Ceremonimiester Gersdorfs gård og våninger
1757 Hr. Baron Gyldencrone, kommandørkaptajn
1806 Jens S. Trock

Gadenumre
1689 Skindergade 83/Trompetergangen 83*/Ulfeldts Plads 83*
1756 Skindergade 71/Gråbrødretorv 71*/Trompetergangen 71*/Tværstræde 71*
1806 Gråbrødretorv 113

Husnumre
1859: Gråbrødretorv 8

Matr.nr. 114 †

Matrikel
1689 83 (del af)
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 C)
1806 114
1817 Delt i 114 A og 114 B

Ejere
1689 Ceremonimiester Gersdorfs gård og våninger
1756 Hr. Baron Gyldencrone
1806 Peter Jensen, plattenslager

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 83/Trompetergangen 83*/Ulfeldts Plads 83*
1756 Skindergade 71/Gråbrødretorv 71*/Trompetergangen 71*/Tværstræde 71*
1806 Gråbrødretorv 114/Trompetergangen 114*

Matr.nr. 114 A †

Matrikel
1817 Parcel af 1806 114
2007 Henlagt til 174

Ejere
GadeNumre
1817 Gråbrødretorv 114 A/Trompetergangen 114 A*

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 6, Trompetergangen 1

Matr.nr. 114 B †

Matrikel
1817 Parcel af 1806 114
1924 Henlagt til 1806 112

Ejere
Matrikulære husnumre
1817 Trompetergangen 114 B

Husnumre
1859 Tromptergangen 3
1874 Lille Helliggejststræde 17
1881 Niels Hemmingsens Gade 17

Matr.nr. 115 †

Matrikel
1689 83 (del af)
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 D)
1806 115
1924 Henlagt til 1806 112

Ejere
1689 Ceremonimiester Gersdorfs gård og våninger
1756 Baron Gyldencrone
1806 Christian Kaas

Gadenumre
1689 Skindergade 83/Trompetergangen 83*/Ulfeldts Plads 83*
1756 Skindergade 71/Gråbrødretorv 71*/Trompetergangen 71*/Tværstræde 71*
1806 Trompetergangen 115

Husnumre
1859 Trompetergangen 5
1874 Lille Helliggejststræde 21
1881 Niels Hemmingsens Gade 21

Matr.nr. 116

Matrikel
1689 84 (del af)
1756 112
1806 116
2008 116

Ejere
1689 Elias Schultz
1756 Krigs Hospitalets Huus
1806 Abraham Landberg, handskemager
2008 E/F Niels Hemmingsens G 23

Gadenumre
1689 Skindergade 84
1756 Tværstræde 112/Gråbrødretorv 112*
1806 Trompetergangen 116

Husnumre
1859 Trompetergangen 7
1874 Lille Helliggejststræde 23
1881 Niels Hemmingsens Gade 23
2008 Niels Hemmingsens Gade 23

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1734 for glarmester Johan Baptist (Historiske huse)

Matr.nr. 117

Matrikel
1689 122 (del af) og 123 (del af)
1756 111
1806 117
2008 117

Ejere
1689 122: Herman Raben, urtekræmmer. – 123: Ambrosius Leffelmann, trompeter
1756 Christopher Klog, brygger
1806 Skibsted, rådmand
2008 E/F Niels Hemmingsens Gade 32 M Fl

Matrikulære husnumre
1689 Løvstræde 122/Ulfeldts Plads 122*. – Trompetergangen 123
1756 Trompetergangen 111
1806 Trompetergangen 117

Husnumre
1859 Trompetergangen 6
1874 Lille Helliggejststræde 32
1881 Niels Hemmingsens Gade 32
2008 Niels Hemmingsens Gade 32

Opførelsesår
Mellem 1739-44 for brygger Christopher Klog. Ombygget 1853-54 (Historiske huse)

Matr.nr. 118

Matrikel
1689 122 (del af)
1756 110
1806 118
2008 118

Ejere
1689 Herman Raben, urtrekræmmer
1756 Niels Jensen, murersvend
1806 Niels Wahl, lærredshandler
2008 Ejerlejlighedsfor Grøbrødretorv 4

Matrikulære husnumre
1689 Løvstræde 122/Ulfeldts Plads 122*
1756 Trompetergangen 110
1806 Trompetergangen 118

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 4/Trompetergangen 4
2008 Gråbrødretorv 4

Opførelsesår
1765 for kommissær ved politivæsenet Thomas Bulle (Historiske huse)

Matr.nr. 119

Matrikel
1689 122 (del af)
1756 109
1806 119
2008 119

Ejere
1689 Herman Raben, urtekræmmer
1756 Rasmus Petersen Reuter
1806 Peder Johan Pedersen
2008 E/F Løvstræde 14/Gråbrødretorv 2

Matrikulære husnumre
1689 Løvstræde 122/Ulfeldts Plads 122*
1756 Løvstræde 109/Gråbrødretorv 109
1806 Trompetergangen 119, Løvstræde 119*

Husnumre
1859 Gråbrødretorv 2/Løvstræde 14/Trompetergangen 2
1874 Gråbrødretorv 2/Løvstræde 14
2008 Gråbrødretorv 2/Løvstræde 14

Opførelsesår
Ca. 1730. Ombygget 1832 (Historiske huse)

Matr.nr. 120 †

Matrikel
1689 122 (del af)
1756 108
1806 120
1906 Henlagt til 1806 121

Ejere
1689 Herman Raben, urtekræmmer
1756 Johan Jensen, silkevæver
1806 Christ. Welschou, snedkermester

Matrikulære husnumre
1689 Løvstræde 122/Ulfeldts Plads 122*
1756 Løvstræde 108
1806 Løvstræde 120

Husnumre
1859 Løvstræde 12

Matr.nr. 121

Matrikel
1689 121
1756 107
1806 121
1906 Hertil henlagt 1806 120
2008 121

Ejere
1689 Hans Willumsen, snedker
1756 Kaj Frederik Mentz, kleinsmed
1806 Jens Floor
2008 E/F Løvstræde 10-12

Matrikulære husnumre
1689 Løvstræde 121
1756 Løvstræde 107
1806 Løvstræde 121

Husnumre
1859 Løvstræde 10
2008 Løvstræde 10

Opførelsesår
1907 af murermester Th. Reinhardt

Matr.nr. 122
Haases Hus

Matrikel
1689 120
1756 106
1806 122
2008 122

Ejere
1689 Jens Loumann, brygger
1756 Frederik Lynge, brygger
1806 Samuel Giesings enke
2008 Ejendoms K/S Løvstræde 8

Matrikulære husnumre
1689 Løvstræde 120
1756 Løvstræde 106
1806 Løvstræde 122

Husnumre
1859 Løvstræde 8
2008 Løvstræde 8

Opførelsesår
1734 for brygger Frederik Lynge. Ombygget 1844 (Historiske huse)

Matr.nr. 123
Det Grønlandske Hus

Matrikel
1689 119
1756 105
1806 123
2008 123

Ejere
1689 Knud Hagenus, brygger
1756 Nikolaj Carstensen, brygger
1806 Hans Taagerup
2008 Kalaallit Illuutaat/Grønlændernes Hus

Matrikulære husnumre
1689 Løvstræde 119
1756 Løvstræde 105
1806 Løvstræde 123

Husnumre
1859 Løvstræde 6
2008 Løvstræde 6

Opførelsesår
Før 1877. Ombygget 1877 (Bygningsattest)

Matr.nr. 124 †

Matrikel
1689 118
1756 104
1806 124
1915 Sammenlagt med 1806 50 til: 50 & 124

Ejere
1689 Matthias Kalthoffs enke
1756 Enkekassens hus
1806 Hans Taagerup

Matrikulære husnumre
1689 Løvstræde 118
1756 Løvstræde 104
1806 Løvstræde 124

Husnumre
1859 Løvstræde 4

Matr.nr. 125 †

Matrikel
1689 143 og 1689 144
1756 130
1806 125
>1806 Sammenlagt med 126, til: 125 & 126

Ejere
1689 143: Anders Clemmendsen. – 144: Michel Nold, skrædder
1756 Hans Davidsen, snedker
1806 Niels Bagge, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Løvstræde 143 og 144
1756 Løvstræde 130
1806 Løvstræde 125

Matr.nr. 125 & 126 †

Matrikel
>1806 Sammensat af 1806 125 og 1806 126, til: 125 & 126
1844 Sammenlagt med 1806 55, til: 55, 125 & 126

Ejere

Matrikulære husnumre
>1806 Løvstræde 125 & 126

Matr.nr. 126 †

Matrikel
1689 141 og 1689 142
1756 129
1806 126
>1806 Sammenlagt med 1806 125, til: 125 & 126

Ejere
1689 141: Peder Mikkelsen. – 142: Laurids Andersen, knivsmed
1756 Bendt Lindstrøm, skrædder
1806 Daniel Simons, handelsmand

Matrikulære husnumre
1689 Løvstræde 141 og 142
1756 Løvstræde 129
1806 Løvstræde 126

Matr.nr. 127 †

Matrikel
1689 101 (del af), 1689 140 (del af), 1689 145 (del af) og 1689 146 (del af)
1756 88 (del af)
1806 127
1924 Henlagt til 1806 55

Ejere
1689 101: Hans Nansen, justitsråd. – 140: Philip Hacquard, mester. – 145: Peder Madsens afbrændte plads. – 146: Jøgen Buckener, skomager
1756 Dronningens gård
1806 Mogens Hiortshøi, konferensråd

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 101/Store Helliggejststræde 101*. – Løvstræde 140, 145 og 146
1756 Købmagergade 88/Helliggejststræde 88*/Løvstræde 88*
1806 Løvstræde 127

Husnumre
1859 Løvstræde 5

Matr.nr. 128 †

Matrikel
1689 101 (del af), 1689 140 (del af), 1689 145 (del af) og 1689 146 (del af)
1756 88 (del af)
1806 128
1937 Henlagt til 129

Ejere
1689 101: Hans Nansen, justitsråd. – 140: Philip Hacquard, mester. – 145: Peder Madsen. – 146: Jørgen Buckener, skomager
1756 Hendes kongelige majestæts gård
1806 Christopher Suhr, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 101/Store Helliggejststræde 101*. – Løvstræde 140, 145 og 146
1756 Købmagergade 88/Helliggejststræde 88*, Løvstræde 88*
1806 Løvstræde 128

Husnumre
1859 Løvstræde 7

Matr.nr. 129

Matrikel
1689 139 (del af) 139 og 1689 157 (del af)
1756 142 (del af, senere betegnet 1756 142 B)
1806 129
1937 Hertil henlagt 1806 128 og 1806 130, 1806 144, 145 & 146
2008 129

Ejere
1689 139: Peder Madsen. – 157: Esajas Fleischer, magister
1756 Magister Kaasbølles residens
1806 Christopher Suhr, kaptajn
2008 Hotel- Og Restaurantskolen

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 139/Tugthusporten 139. – Store Helliggejststræde 157/Tugthusporten 157*, Løvstræde 157
1756 Helliggejssstræde 142/Tugthusporten 142*, Løvstræde 142*
1806 Løvstræde 129/Tugthusporten 129*
1843 Løvstræde 129/Lille Helliggejststræde 129*

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 26/Løvstræde 9
1881 Niels Hemmingsens Gade 26/Løvstræde 9
1937 Løvstræde 7-9/Niels Hemmingsens Gade 24-26/Valkendorfsgade 8 (Kraks Vejviser 1938)
2008 Løvstræde 7-9/Niels Hemmingsens Gade 24-26/Valkendorfsgade 8

Opførelsesår
1868 (Kuas)

Matr.nr. 130 †

Matrikel
1689 157 (del af)
1756 142 (del af, senere betegnet 1756 142 A)
1806 130
1872 Sammenlagt med 1806 144, til: 130 & 144

Ejere
1689 157: Esajas Fleischer, magister
1756 Magister Kaasbølles residens
1806 Frederik Christian Schouboe, sekretær

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 157/Tugthusporten 157*/Løvstræde 157*
1756 Helliggejststræde 142/Tugthusporten 142*, Løvstræde 142*
1806 Tugthusporten 130/Store Helliggejststræde 130*
1843 Lille Helliggejststræde 130/Store Helliggejststræde 130*

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 24/Store Helliggejststræde 10

Matr.nr. 130 & 144 †

Matrikel
1872 Sammensat af 1806 130 og 1806 144
1882 Sammenlagt med 1806 145 og 1806 146, til: 130, 144, 145 & 146

Ejere

Husnumre
1872 Lille Helliggejststræde 24/Store Helliggejststræde 8
1881 Niels Hemmingsens Gade 24/Valkendorfsgade 8

Matr.nr. 130, 144, 145 & 146 †

Matrikel
1882 Sammensat af 130 & 144 og 1806 145 og 1806 146
1937 Henlagt til 129

Ejere

Husnumre
1882 Niels Hemmingsens Gade 28/Valkendorfsgade 8

Matr.nr. 131 †

Matrikel
1689 152
1756 133
1806 131
1902 Indbefattet i 169

Ejere
1689 Jens Larsen, øltapper, hjørnehus
1756 Christian Bitterman, skomager
1806 J. B. Bittermann

Matrikulære husnumre
1689 Tugthusporten 152/Lille Tugthusgang 152*
1756 Tugthusporten 133
1806 Tugthusporten 131
1843 Lille Helliggejststræde 131

Husnumre
1859 Lille Helliggeiststræde 9
1881 Niels Hemmingsens Gade 9

Matr.nr. 132 †

Matrikel
1689 151
1756 132
1806 132
1902 Indbefattet i 169

Ejere
1689 Johan Brun, drejer
1756 Georg Andreas Kop, ved guldhuset
1806 Rasmus Hansen, gørtler

Matrikulære husnumre
1689 Tugthusporten 151
1756 Tugthusporten 132
1806 Tugthusporten 132
1843 Lille Helliggejststræde 132

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 11
1881 Niels Hemmingsens Gade 11

Matr.nr. 133 †

Matrikel
1689 149 og 1689 150
1756 131
1806 133
1902 Indbefattet i 169

Ejere
1689 149: Claus Pop, smed. - 150: Tønnes Jensen, lysestøber
1756 Peder Pedersen, skrædder
1806 Hans Christian Hansen, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Tugthusporten 149 og 150
1756 Tugthusporten 131
1806 Tugthusporten 131
1843 Lille Helliggejststræde 131

Husnumre
1859 Lille Helliggeiststræde 13
1881 Niels Hemmingsens Gade 13

Matr.nr. 134

Matrikel
1689 19 (del af)
1756 138
1806 134
2008 134

Ejere
1689 Fru Anna Rommels arvingers gård
1756 Christian Getreüer, maler
1806 Afd. konditor Horns arvinger
2008 Ejl Valkendorfsg 36-34 Klosteret 1

Matrikulære husnumre
1689 Stenboderne 19
1756 Kokkegade 138
1806 Kokkegade 138

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 36
1881 Valkendorfsgade 36
2008 Valkendorfsgade 36

Opførelsesår
1737 for bogfører Rohde. Ombygget 1893 (Historiske huse)

Matr.nr. 135

Matrikel
1689 68
1756 57
1806 135
2008 135

Ejere
1689 Anders Larsen, brygger
1756 Capellanen Hr. Wulfs Residens
1806 Thorlacius, justitsråd
2008 E/F Valkendorfsgade 36-34

Matrikulære husnumre
1689 Klosterstræde 68
1756 Klostergade 57/Kokkegade 57*
1806 Kokkegade 135, Klosterstræde 135*

Husnumre
1859 Klosterstræde 12, St. Helliggeiststræde 34
1881 Klosterstræde 12, Valkendorfsgade 34
2008 Klosterstræde 12, Valkendorfsgade 34

Opførelsesår
Klosterstræde 12: 1827 for skomagermester A. H. Balslev. – Valkendorfsgade 34: 1733-34 som bolig for kapellanen ved Helligåndskirken. Ombygget 1858 (Historiske huse)

Matr.nr. 136

Matrikel
1689 131 (del af)
1756 121 (del af)
1806 136
2008 136

Ejere
1689 Johan Bochenhoffer, bogtrykker
1756 Madam Roggenkamp, giærtners enke
1806 David Møyel
2008 E/F Valkendorfsgade 30

Matrikulære husnumre
1689 Ulfeldts Plads 131
1756 Gråbrødretorv 121/Kokkegade 121*
1806 Kokkegade 136

Husnumre
1859 Store Helliggeistsstræde 30
1881 Valkendorfsgade 30
2008 Valkendorfsgade 30

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1734 for kongelig hofgartner J. N. Kocherncham. Ombygget mellem 1764 og 1774, i 1847 og 1875 (Historiske huse)

Matr.nr. 137

Matrikel
1689 154 (del af)
1756 137 (del af, senere betegnet 1756 137, nr. 4)
1806 137
2008 137
1886 Hertil henlagt 1806 138, 1806 139 og 1806 140

Ejere
1689 Helliggejsts Kirkes hus
1756
1806 Niels Kalhave, organist
2008 Banana APS af 5.5.55.

Matrikulære husnumre
1689 Lille Tugthusgang 154
1756 Kokkegade 137
1806 Kokkegade 137

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 28
1881 Valkendorfsgade 28
1886 Valkendorfsgade 22
2008 Valkendorfsgade 22

Opførelsesår
Før 1888, ombygget 1888 af murermester S. Nielsen (Bygningsattest)

Matr.nr. 138 †
Helligåndskirkens klokkerbolig

Matrikel
1689 154 (del af)
1756 137 (del af, senere betegnet 1756 137, nr. 3 og 137 A)
1806 138
1886 Henlagt til 1806 137

Ejere
1689 Helliggejsts Kirkes hus
1756 Helliggjests Kirkes betjente
1806 Hans Lyster, klokker

Matrikulære husnumre
1689 Lille Tugthusgang 154
1756 Kokkegade 137
1806 Kokkegade 138

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 26
1881 Valkendorfsgade 26

Matr.nr. 139 †
Helligåndskirkens overgraverbolig

Matrikel
1689 154 (del af)
1756 137 (del af 137, senere betegnet 1756 137, nr. 2 og 137 B)
1806 139
1886 Henlagt til 1806 137

Ejere
1689 Hellig Gejsts Kirkes hus
1756 Christian Getreuer
1806 Peter Bloch, overgraver

Matrikulære husnumre
1689 Lille Tugthusgang 154
1756 Kokkegade 137
1806 Kokkegade 139

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 24
1881 Valkendorfsgade 24

Matr.nr. 140 †
Helligåndskirkens undergraverbolig

Matrikel
1689 154 (del af)
1756 137 (del af 137, senere betegnet 1756 137, nr. 1 og 137 C)
1806 140
1886 Henlagt til 1806 137

Ejere
1689 Hellig Gejsts kirkes hus
1756 Helliggejst Kirkes betjente
1806 Frederik Bruun, undergraver

Matrikulære husnumre
1689 Lille Tugthusgang 154
1756 Kokkegade 137
1806 Kokkegade 140

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 22
1881 Valkendorfsgade 22

Matr.nr. 141 †

Matrikel
1689 153 (del af 153)
1756 136
1806 141
1881 Sammenlagt med 1806 142 og 1806 143, til: 141, 142 & 143

Ejere
1689 Mester Andreas arvings 4 lejevåninger
1756 Frederik Vogt, snedker
1806 Helliggejsts Kirkes arbejdshus

Matrikulære husnumre
1689 Lille Tugthusgang 153
1756 Kokkegade 136
1806 Kokkegade 141

Husnumre
1859 Store Helliggejstræde 16

Matr.nr. 141, 142 & 143 †

Matrikel
1881 Sammensat af 1806 141, 1806 142 og 1806 143
1902 Indgået i 169

Ejere

Husnumre
1881 Niels Hemmingsensgade 7/Valkendorfsgade 16

Matr.nr. 142 †

Matrikel
1689 153 (del af)
1756 135
1806 142
1881 Samenlagt med 1806 141 og 1806 142, til: 141, 142 & 143

Ejere
1689 Mester Andreas arvings 4 lejevåninger
1756 Hans Riiber, skomager
1806 Jens Birks enke

Matrikulære husnumre
1689 Lille Tugthusgang 153
1756 Kokkegade 135
1806 Kokkegade 142

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 14

Matr.nr. 143 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 134
1806 143
1881 Sammenlagt med 1806 141 og 1806 142, til: 141, 142 & 143

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Heilig Geistes Kierkes Fattige Skoele
1806 Hellig Gejsts Kirkes Fattigskole

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Kokkegade 134/Tugthusporten 134*
1806 Kokkegade 143/Tugthusporten 143*
1843 Kokkegade 143/Lille Helliggejststræde 143*

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 7/Store Helliggejststræde 12

Matr.nr. 144 †

Matrikel
1689 160 og 1689 161
1756 141
1806 144
1872 Sammenlagt med 1806 130, til: 130 & 144

Ejere
1689 160: Valentin Sinkelmager. – 161: Christen Torkildsen, skrædder
1756 Valentin Neuhaus’ enke
1806 Bogtrykker Poul H. Høckes enke

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 160 og 161
1756 Store Helliggejststræde 141
1806 Store Helliggejststræde 144

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 8

Matr.nr. 145 †

Matrikel
1689 159
1756 140
1806 145
1882 Sammenlagt med 130 & 144 og 1806 146, til: 130, 144, 145 & 146

Ejere
1689 Abraham Prædiker, glarmester
1756 Jørgen Larsen Birch, kæredskræmmer
1806 Hans Zacharias Thostrup, lærredshandler

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 159
1756 Store Helliggejststræde 140
1806 Store Helliggejststræde 145

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 6
1881 Valkendorfsgade 6

Matr.nr. 146 †

Matrikel
1689 158
1756 139
1806 146
1882 Sammenlagt med 130 & 144 og 1806 145, til. 130, 144, 145 & 146

Ejere
1689 Morten Himmelmann, spejlmager
1756 Halvor Jensen, fiskebløder
1806 Johan Georg Severin

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 158
1756 Store Helliggejststræde 139
1806 Store Helliggejststræde 146

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 4
1881 Valkendorfsgade 4

Matr.nr. 147

Matrikel
1689 102 (del af)
1756 89 (del af, senere betegnet 1756 89 A)
1806 147

Ejere
1689 Frederik Edelberg, urtekræmmer
1756 Jens Olsen Bødker, murermester
1806 Ole Bonnesen, skrædder
2008 Niels Ove Hessellund Arkil

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 102/Store Helliggejststræde 102*
1756 Købmagergade 89/Store Helliggejststræde 89*
1806 Store Helliggejststræde 147

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 3
1881 Valkendorfsgade 3
2008 Valkendorfsgade 3

Opførelsesår
De nordligste 4 fag: Mellem 1730 og 1734 af murermester Jens Olsen. – De to sydlige fag opført i begyndelsen af 1750’erne for bødker Mathias Olsen. – Begge bygninger ombygget 1798 (Historiske huse)

Matr.nr. 148

Matrikel
1689 171 og 1689 172
1756 152
1806 148
2008 148

Ejere
1689 171: Valter Møller, sinkelmager. – 172: Rasmus Sørensen, skrædder
1756 Johan Diderich Cumand, maler
1806 Gratistskolen
2008 Bjarne Johnsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 171 og 172
1756 Store Helliggejststræde 152
1806 Store Helliggejststræde 148

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 5
1881 Valkendorfsgade 5
2008 Valkendorfsgade 5

Opførelsesår
1731-32 for maler Melchior Hurter (Historiske huse)

Matr.nr. 149 †

Matrikel
1689 169 og 1689 170
1756 150 (1689/169) og 1756 151 (1689/170)
1806 149
1873 Sammenlagt med 1806 150 til: 149 & 150

Ejere
1689 169: Christian Møller, kleinsmed. – 170: Anders Lange, skrædder
1756 150: Jens Jensen, kleinsmed. – 151: Margrethe Kirstine Hartmann, jomfru
1806 Johan Rudolf Thiele bogtrykker

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 169 og 170
1756 Store Helliggejststræde 150 og 151
1806 Store Helliggejststræde 149

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 7

Matr.nr. 149 & 150 (fra 1953: 149)

Matrikel
1873 Sammensat af 1806 149 og 1806 150
1953 Betegnet 149 (nyt nummer)
2008 149

Ejere
2008 Ejendomsselsk St Frederikslund A/S

Husnumre
1873 Store Helliggejstræde 7-9
1881 Valkendorfsgade 7-9
2008 Valkendorfsgade 7-9

Opførelsesår
De midterste fag: 1730 for kleinsmed Jens Jensen. – De østre fag: 1870 for bogtrykkerne Just & Anders Thiele. – De vestre fag: 1875 af Just & Anders Thiele (Historiske huse)

Matr.nr. 150 †

Matrikel
1689 168 og 7 (del af)
1756 149
1806 150
1873 Sammenlagt med 1806 149, til: 149 & 150

Ejere
1689 168: Christen Møller. – 7: Lorens Holmers enke
1756 Jan Jansen, skrædder
1806 Jacob H. Smidts enke

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 168. – Amagertorv 7, Store Helliggejststræde 7*
1756 Store Helliggejststræde 149
1806 Store Helliggejststræde 150

Husnumre
1859 Store Helliggejsstræde 9

Matr.nr. 151 †

Matrikel
1689 167 og 7 (del af)
1756 148
1806 151
1815 Uformelt sammenlagt med 1806 152, til: 151 & 152

Ejere
1689 167: Sporemager Marcus’ enke. – 7: Lorens Holmers enke
1756 Vilhelm Holm, skrædder
1806 Willem Holm Sanne, ingen næring

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggjeststræde 167. – Amagertorv 7/Store Helliggejststræde 107*
1756 Store Helliggejststræde 148
1806 Store Helliggejststræde 151

Matr.nr. 151 & 152 (fra 1953: 151)

Matrikel
1815 Uformelt sammensat af 1806 151 og 1806 152
1953 Betegnet 151 (nyt nummer)
2008 151

Ejere
2008 Andelsboligfore Valkendorfsgade 11

Matrikulære husnumre
1815 Store Helliggejststræde 11

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 11
1881 Valkendorfsgade 11
2008 Valkendorfsgade 11

Opførelsesår
Det østre forhus: 1730’erne for skrædder Wilhelm Holm. – Vestre forhus: 1732 for guldsmed Melchior Frederik Zeise (Historiske huse)

Matr.nr. 152 †

Matrikel
1689 166 og 7 (del af)
1756 147
1806 152
1815 Uformelt sammenlagt med 151, til: 151 & 152

Ejere
1689 166: Johan Krüdz, smed. – 7: Lorens Holmers enke
1756 Frederik Zeise, gulsalger
1806 Peder Willumsen, lærredshandler

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 166. – Amagertorv 7/Store Helliggejststræde 7*
1756 Store Helliggejststræde 147
1806 Store Helliggejststræde 152

Matr.nr. 153

Matrikel
1689 165 og 7 (del af)
1756 146
1806 153
2008 153

Ejere
1689 165: Anders Michelsen, knivsmed. – 7: Lorens Holmers enke
1756 Ludvig Vittrog, kræmmer
1806 Johan Adam Holtzvandt grovsmed
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 165. – Amagertorv 7/Store Helliggejststræde 7*
1756 Store Helliggejststræde 146
1806 Store Helliggejststræde 153

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 13
1881 Valkendorfsgade 13
2008 Valkendorfsgade 13

Opførelsesår
Ca. 1730 for klædekræmmer Ludvig Wittrog. Ombygget 1790’erne og 1849-50 (Historiske huse)

Matr.nr. 154

Matrikel
1689 164
1756 145
1806 154
2008 154

Ejere
1689 Hans Homdorf, øltapper
1756 Christopher Wøbsen
1806 Henrik Knors enke
2008 Baldrian Holding APS

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 164
1756 Store Helliggejststræde 145
1806 Store Helliggejststræde 154

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 15
1881 Valkendorfsgade 15
2008 Valkendorfsgade 15

Opførelsesår
1736 for Kirstine Sørensdatter, enke efter Christopher Wibs (Historiske huse)

Matr.nr. 155

Matrikel
1689 163 (del af)
1756 144
1806 155
2008 155

Ejere
1689 Jochum Kretlou, smed
1756 Anders Holst, skrædder
1806 Thomas Christensens enke
2008 Bent Broberg

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 163
1756 Store Helliggejststræde 144
1806 Store Helliggejststræde 155

Husnumre
1859 Store Helliggejststræde 17
1881 Valkendorfsgade 17
2008 Valkendorfsgade 17

Opførelsesår
1761 for skrædder A. F. Holm (Historiske huse)

Matr.nr. 156

Matrikel
1689 162 og 1689 163 (del af)
1756 143
1806 156
2008 156

Ejere
1689 162: Nathanael Gellegetter. – 163: Jocum Kretlou, smed
1756 Peter Revald
1806 Schiøtz
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Store Helliggejststræde 162/[Lille Helliggejststræde 162*] og Store Helliggejststræde 163
1756 Store Helliggejststræde 143/Lille Helliggejststræde 143*
1806 Store Helliggejststræde 156/Lille Helliggejststræde 156*

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 22/Store Helliggejsttræde 19
1881 Niels Hemmingsensgade 22/Valkendorfsgade 19
2008 Niels Hemmingsens Gade 22/Valkendorfsgade 19

Opførelsesår
1730’ernes begyndelse for isenkræmmer Gottfried Leemand. Ombygget før 1757, i 1760’erne og i 1831 (Historiske huse)

Matr.nr. 157

Matrikel
1689 182
1756 160
1806 157
2008 157

Ejere
1689 Peter Fossie
1756 Hans Rasmussen, slager
1806 Niels Christensen, bogtrykker
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Lille Helliggejststræde 182
1756 Lille Helliggejststræde 160
1806 Lille Helliggejststræde 157

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 20
1881 Niels Hemmingsens Gade 20
2008 Niels Hemmingsens Gade 20

Opførelsesår
1887 for enkefru Græbe (Bygningsattest)

Matr.nr. 158

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 159
1806 158
1934 Hertil henlagt 1806 159 og 1806 163 (del af)
2008 158

Ejere
1689 Dronning Charlotte Amalie
1756 Daniel Røthel, børstenbinder
1806 August Thielge, lærredshandler
2008 Ftf

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 9, Lille Helliggejststræde 9*
1756 Lille Helliggejststræde 159
1806 Lille Helliggejststræde 158

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 18
1881 Niels Hemmingsens Gade 12
2008 Niels Hemmingsens Gade 12

Opførelsesår
1938 (Bygningsattest)

Matr.nr. 159 †

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 158
1806 159
1934 Henlagt til 1806 158

Ejere
1689 Dronning Charlotte Amalie
1756 Andreas Petersen Klemp, messingarbejder
1806 Georg Zeibtius’ enke, lærredshandler

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 9, Lille Helliggejststræde 9*
1756 Lille Helliggejststræde 158
1806 Lille Helliggejststræde 159

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 16
1881 Niels Hemmingsensgade 16

Matr.nr. 160
Kvindernes Bygning

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 157
1806 160
1934 Hertil henlagt 1806 161 og 1806 162 og 1806 163 (del af)
2008 160

Ejere
1689 Dronning Charlotte Amalie
1756 Jonas Olsen
1806 Inger Cathrine Thomsen, madame
2008 Kvindernes Bygning København

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 9, Lille Helliggejststræde 9*
1756 Lille Helliggejststræde 157
1806 Lille Helliggejststræde 160

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 14
1881 Niels Hemmingsens Gade 14
1936 Niels Hemmingsensgade 8-10
2008 Niels Hemmingsens Gade 8-10

Opførelsesår
1936 af arkitekt Ragna Grubb for Institutionen ”Kvindernes Bygning” (Weilbach)

Matr.nr. 161 †

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 156
1806 161
1934 Henlagt til 1806 160

Ejere
1689 Dronning Charlotte Amalie
1756 Frederik Nielsen, lærredskræmmer
1806 Hans Andersen Ravn

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 9, Lille Helliggejststræde 9*
1756 Lille Helliggejststræde 156
1806 Lille Helliggejststræde 161

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 12
1881 Niels Hemmingsens Gade 12

Matr.nr. 162 †

Matrikel
1689 181
1756 155
1806 162
1934 Henlagt til 1806 160

Ejere
1689 Hans Garde, snedker
1756 Jørgen Sørensen Lund, handskemager
1806 Johannes Fanøe
1934 Henlagt til 160

Matrikulære husnumre
1689 Lille Helliggejststræde 181
1756 Lille Helliggejststræde 155
1806 Lille Helliggejststræde 162

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 10
1881 Niels Hemmingsens Gade 10

Matr.nr. 163 †

Matrikel
1689 8 (del af)
1756 7 (del af)
1806 163
1934 Delt og henlagt til 1806 158 og 1806 161

Ejere
1689 Lincker, kancelliråd
1756 Just Fabritius, etatsråd
1806 Niels Wulff, rådmand

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 8, Lille Helliggejstræde 8*
1756 Amagertorv 7/Lille Helliggejststræde 7*
1806 Lille Helliggejststræde 163

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 8
1881 Niels Hemmingsens Gade 8

Matr.nr. 164

Matrikel
1689 179 og 1689 180
1756 154
1806 164
2008 164

Ejere
1689 179: Børge Olsen, fiskebløder. – 180: Jens Wide, fiskebløder
1756 Anders Nielsen Kiærsgaard, hosekræmmer
1806 Johan Wilhelm Topp, thehandler
2008 A/S Ole Haslunds Hus

Matrikulære husnumre
1689 Lille Helliggejststræde 179 og 180
1756 Lille Helliggejststræde 154
1806 Lille Helliggejststræde 164

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 6
1881 Niels Hemmingsens Gade 6
2008 Niels Hemmingsens Gade 6

Opførelsesår
1800 (Kuas). Kraftigt ombygget 1887 for grosserer G. A. Kjær (Bygningsattest)

Matr.nr. 165

Matrikel
1689 10 (del af 10) og 1689 11 (del af)
1756 153
1806 165
2008 165

Ejere
1689 10: Gottfried Lange, bundtmager. – 11: Herman Mansholt, vinhandler
1756 Jens Christensen, brændevinsbrænder
1806 Anthon Frederik Harder
2008 Ivan Grundahl A/S

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 10. – Amagertorv 11/Lille Helliggejststræde 11*
1756 Lille Helliggejststræde 153
1806 Lille Helliggejststræde 165

Husnumre
1859 Lille Helliggejststræde 4
1881 Niels Hemmingsens Gade 4
2008 Niels Hemmingsens Gade 4

Opførelsesår
1827 (Kuas). - Facaden: 1900 af arkitekt Alfred Møller (Weilbach)

Matr.nr. 166

Matrikel
1689 178
1756 9
1806 166
2008 166

Ejere
1689 Herman Mandsholt, vinhandlers, plads og våning, som tilforn har hørt til Hasselmands plads
1756 Peter Lyman, bogbinder
1806 Anton J. Harder
2008 Ejerforeningen

Matrikulære husnumre
1689 Lille Helliggejststræde 178
1756 Lille Helliggejststræde 9
1806 Lille Helliggejststræde 166

Husnumre
1859 Lille Helliggeiststræde 3
1881 Niels Hemmingsens Gade 3

Opførelsesår
1785 for skibskaptajn Andreas Hammer. Ombygget før 1810 (Historiske huse)

Matr.nr. 167 †
Slagterboderne på Gråbrødretorv

Matrikel
1857 167
1901 Udlagt til gade (Gråbrødretorv)

Ejere

Matrikulære husnumre
1857 Gråbrødretorv 167

Husnumre
1859 Gråbrødretorv (den husnummer)

Matr.nr. 168
Pressens hus

Matrikel
1901 Sammensat af 1806 43, 1806 44 og 1806 45
1926 Hertil henlagt 1806 46
2008 168

Ejere
2008 Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Husnumre
1901 Niels Hemmingsens Gade 34-36/Skindergade 7
1926 Skindergade 5-7
2008 Niels Hemmingsens Gade 34-36/Skindergade 5-7

Opførelsesår
Niels Hemmingsens Gade 34-36: 1901 af arkitekterne Valdemar og Bernhard Ingemann for firmaet S. Seidelin. - Skindergade 5: 1974 af arkitekt Erik Korshagen (Weilbach)

Matr.nr. 169

Matrikel
1902 Sammensat af 1806 131, 1806 132 og 1806 133 og 141, 142 & 143.
2008 169

Ejere
2008 Ejendomspartnerselskabet af 1/7 2003

Husnumre
1902 Niels Hemmingsens Gade 7-9/Valkendorfsgade 16
2008 Niels Hemmingsens Gade 7-9/Valkendorfsgade 16

Opførelsesår
1903 (Bygningsattest)

Matr.nr. 170

Matrikel
1905 Sammensat af 1806 12, 1806 13 og 1806 82
2008 170

Ejere

Husnumre
1905 Amagertorv 24/Klosterstræde 2
2008 Amagertorv 24/Klosterstræde 2

Opførelsesår
1904-06 af Axel Berg for Københavns Laane- og Diskontobank

Matr.nr. 171

Matrikel
1912 Sammensat af 1806 14, 1806 15, 1806 80 og 1806 81
1931 Hertil henlagt 16 & 79

Ejere
2006 E/F Vimmelskaftet 28-30 m.fl.

Husnumre
1912 Vimmelskaftet 28
2008 Vimmelskaftet 28-30

Opførelsesår
1914-15 af arkitekt Philip Smidth for Johannes Neye. – Til- og ombygning 1930-31 af arkitekterne Carl Neye og Marinus Andersen for Johannes Neye (Weilbach)

Matr.nr. 172

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 94 A 1 & 38 A
2008 172

Ejere
2008 Ejerforeningen Skindergade 23

Husnumre
1989 Skindergade 23
2008 Skindergade 23

Opførelsesår
1831-32 for J. C. Holst (Historiske huse)

Matr.nr. 173

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 94 A 2 & 38
2008 173

Ejere
2008 E/F Klosterstræde 24

Husnumre
1989 Skindergade 25/Klosterstræde 24
2008 Skindergade 25/Klosterstræde 24

Opførelsesår
1821 for snedker Jens Christian Holst. Ombygget 1827 og 1833 (Historiske huse)

Matr.nr. 174

Matrikel
2007 Parcel af 1806 112
2007 Hertil henlagt 114 A
2008 174

Ejere
2008 M/S Øresund A/S

Husnumre
2007 Gråbrødretorv 6
2008 Gråbrødretorv 6

Opførelsesår
1765 for kommissær ved politivæsenet Thomas Bulle (Historiske huse)

Matr.nr. Matrikelnumre udgået i perioden 1689-1756

Matr.nr. 1689/14

Matrikel
1689 14
1730 Overgået til offentlig gade (Amagertorv)

Ejere
1689 Jonas Høi, lygtemager

Matrikulære husnumre
1689 Stenboderne 14

Matr.nr. 1689/15

Matrikel
1689 15
1730 Overgået til offentlig gade (Amagertorv)

Ejere
1689 Herman Kønnemand, lærredskræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Stenboderne 15

Matr.nr. 1689/16

Matrikel
1689 16
1730 Overgået til offentlig gade (Amagertorv)

Ejere
1689 Henrik Smit, hatstafferer

Matrikulære husnumre
1689 Stenboderne 16

Matr.nr. 1689/17

Matrikel
1689 17
1730 Overgået til offentlig gade (Amagertorv)

Ejere
1689 Christian Winnike, guldsmed

Matrikulære husnumre
1689 Stenboderne 17

Matr.nr. 1689/86

Matrikel
1689 86
1728 Udlagt til nuværende Niels Hemmingsens Gade og delvis til nr. 85, 84 og xx.

Ejere
1689 Hans Bertelsen, slagter.

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 86/[Trompetergangen 86*]

Matr.nr. 1689/155

Matrikel
1689 155
1728 Udlagt til offentlig gade (Tugthusporten)

Ejere
1689 Hr Anders Meyers residens

Gader
1689 Lille Tugthusgang 155

Matr.nr. 1689/156

Matrikel
1689 156
1728 Udlagt til offentlig gade (Tugthusporten)

Ejere
1689 Henrik Jungklaus

Gader
1689 Lille Tugthusgang 156/Lille Helliggejststræde 156*

Matr.nr. 1689/173

Matrikel
1689 173
1728 Udlagt til Helligåndskirkens Kirkegård

Ejere
1689 Ole Jensen, brændevinsbrænder

Gader
1689 Lille Helliggejststræde 173

Matr.nr. 1689/174

Matrikel
1689 174
1728 Udlagt til Helligåndskirkens Kirkegård

Ejere
1689 Samuel Fritz, nålemager

Gader
1689 Lille Helliggejststræde 174

Matr.nr. 1689/175

Matrikel
1689 175
1728 Udlagt til Helligåndskirkens Kirkegård

Ejere
1689 Valentin Løve, bader

Gader
1689 Lille Helliggejststræde 175

Matr.nr. 1689/176

Matrikel
1689 176
1728 Udlagt til Helligåndskirkens Kirkegård

Ejere
1689 Torsten Larsen, skrædder

Gader
1689 Lille Helliggejststræde 176

Matr.nr. 1689/177

Matrikel
1689 177
1728 Udlagt til Helligåndskirkens Kirkegård

Ejere
1689 Børge Olsen, fiskebløder

Gader
1689 Lille Helliggejststræde 177

Matr.nr. 1689/183

Matrikel
1689 183
1728 Udlagt til Helligåndskirkens Kirkegård

Ejere
1689 Cornelius Bertelsen, klokkerresidens

Gader
1689 Helliggejst Kirkegård 183

Matr.nr. 1689/184

Matrikel
1689 184
1728 Udlagt til Helliggåndskirkens Kirkegård

Ejere
1689 Hans Pedersen, graverresidens

Gader
1689 Helliggejst Kirkegård 184


Tilbage til toppen