Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Købmager Kvarter
Note:  

 

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008

Indledning

Christianshavns Kvarter
Frimands Kvarter
Klædebo Kvarter
Købmager Kvarter
Nørre Kvarter
Rosenborg Kvarter
Sankt Annæ Vester Kvarter
Sankt Annæ Øster Kvarter
Snarens Kvarter
Strand Kvarter
Vester Kvarter
Øster Kvarter
Østervold Kvarter


Købmager Kvarter

Matr.nr. 1

Matrikel
1689 3
1756 3
1806 1
2008 1

Ejere
1689 Rasmus Kaspersen, snedker
1756 Niels Lund, skrædder
1806 Rasmus Viberg
2008 E/F Klareboderne 16

Matrikulære husnumre
1689 Klareboderne 3
1756 Klareboderne 31
1806 Klareboderne 1

Husnumre
1859 Klareboderne 16
2008 Klareboderne 16

Opførelsesår
1730, formentlig af tømrermester Hans Jacob Boris for urmager Johan Henrik Bleche. Ombygget 1754 og 1838 (Historiske huse)

Matr.nr. 2

Matrikel
1689 4
1756 4
1806 2
2008 2

Ejere
1689 Stephen Kierenberg, rotgiesser
1756 Henrik Tesin, rotgiesser
1806 Peter Lind, frisør
2008 Bobi Ejendom APS

Matrikulære husnumre
1689 Klareboderne 4
1756 Klareboderne 4
1806 Klareboderne 2

Husnumre
1859 Klareboderne 14
2008 Klareboderne 14

Opførelsesår
1730-39 for klokkestøber Heinrich Tessin. Ombygget 1779 og 1847

Matr.nr. 3

Matrikel
1689 5
1756 5
1806 3
2008 3

Ejere
1689 Johan Lobes, tømmermand
1756 Zacharias Kruse, possementmager
1806 Johan H. Dehsen, kunstdrejer
2008 Thomas Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Klareboderne 5
1756 Klareboderne 5
1806 Klareboderne 3

Husnumre
1859 Klareboderne 12
2008 Klareboderne 12

Opførelsesår
1731-33 af tømmermester Niels Nielsen og murermester Jens Roskyld for possementmager Zacharia Kruuse. Ombygget ca. 1790

Matr.nr. 4

Matrikel
1689 6
1756 6
1806 4
2008 4

Ejere
1689 Willum Viander, trompeter
1756 Philip Goldtsticher, jøde
1806 Smidt, justitsråd
2008 Jesper Lett

Matrikulære husnumre
1689 Klareboderne 6
1756 Klareboderne 6
1806 Klareboderne 4

Husnumre
1859 Klareboderne 10
2008 Klareboderne 10

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1737 for Anna Elisabeth Bohm. Ombygget i 1850’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 5

Matrikel
1689 7
1756 7
1806 5
2008 5

Ejere
1689 Erik Jørgensen, glarmester
1756 Jacob Schmidt, skrædder
1806 Carl Carlsen, skrædder
2008 Ulla Trolle

Matrikulære husnumre
1689 Klareboderne 7
1756 Klareboderne 7
1806 Klareboderne 5

Husnumre
1859 Klareboderne 8
2008 Klareboderne 8

Opførelsesår
1730-33 for skrædder Jacob Smit. Ombygget 1864 (Historiske huse)

Matr.nr. 6

Matrikel
1689 8
1756 8
1806 6
2008 6

Ejere
1689 Johan Steenbuch, snedker
1756 Den Reformerte Kirkes hus
1806 Isreal M. Cohen
2008 E/F Klareboderne 6

Matrikulære husnumre
1689 Klareboderne 8
1756 Klareboderne 8
1806 Klareboderne 6

Husnumre
1859 Klareboderne 6
2008 Klareboderne 6

Opførelsesår
1730 for billiardmester Pierre Armand. Ombygget 1873 (Historiske huse)

Matr.nr. 7

Matrikel
1689 9
1756 9
1806 7
2008 7

Ejere
1689 Niels Christensen, skomager
1756 Christian Clausen, glarmester
1806 Reitzels enke
2008 E/F Klareboderne 4

Matrikulære husnumre
1689 Klareboderne 9
1756 Klareboderne 9
1806 Klareboderne 7

Husnumre
1859 Klareboderne 4
2008 Klareboderne 4

Opførelsesår
1732 af murermester Ole Larsen for guldsmed Ole Florenz. Ombygget 1845 (Historiske huse)

Matr.nr. 8

Matrikel
1689 10
1756 10
1806 8
2008 8

Ejere
1689 Christoffer Frederiksen, guldsmed
1756 Peter Bortmand, tømmerhandler
1806 Niels Kuhr, vinhandler
2008 E/F Klareboderne 2 m. fl.

Matrikulære husnumre
1689 Klareboderne 10/Købmagergade 10*
1756 Klareboderne 10/Købmagergade 10*
1806 Klareboderne 8/Store Købmagergade 8*

Husnumre
1859 Klareboderne 2/Store Købmagergade 40
1871 Klareboderne 2/Købmagergade 40 (Kraks vejviser 1872)
2008 Klareboderne 2/Købmagergade 40

Opførelsesår
1950 (Kuas)

Matr.nr. 9

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 M)
1806 9
2008 9

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows hotel
1806 Knud Erneberg, billiardholder
2008 E/F Købmagergade 38

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Store Købmagergade 9

Husnumre
1859 Store Købmagergade 38
1871 Købmagergade 38 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 38

Opførelsesår
1799 (Kuas)

Matr.nr. 10

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 C)
1806 10
2008 10

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows hotel
1806 Joseph Jacob
2008 E/F Købmagergade 32

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Store Købmagergade 10

Husnumre
1859 Store Købmagergade 32
1871 Købmagergade 32 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 32

Opførelsesår
1785 af bygmester Johan Peter Boye Junge (Historiske huse)

Matr.nr. 11

Matrikel
1689 15
1756 12
1806 11
2008 11

Ejere
1689 Jens Træskou, vintapper
1756 Gotfried Henrik Klein
1806 Peder Beenfeldt, kaptajn, blikkenslager
2008 Ejerforeningen Købmagergade 30

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 15
1756 Købmagergade 12
1806 Store Købmagergade 11

Husnumre
1859 Store Købmagergade 30
1871 Købmagergade 30 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 30

Opførelsesår
1730-32 for urmager Johan Henrich Klein. Ombygget 1770 og 1837 (Historiske huse)

Matr.nr. 12

Matrikel
1689 16 og 1689 17
1756 13
1806 12
2008 12

Ejere
1689 16: Enken efter Johan Giefwert, bager. – 17: Jens Krag, skrædder
1756 Johan Vilhelm Mazarde la Garde, brandmajor
1806 Alexander Momsen
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 16 og 17
1756 Købmagergade 13
1806 Store Købmagergade 12

Husnumre
1859 Store Købmagergade 28
1871 Købmagergade 28 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 28

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1734 for gartner Peder Høg. Ombygget 1853 (Historiske huse)

Matr.nr. 13 †

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 14, 1756 15 og 1756 18
1806 13
1852 Sammenlagt med 1806 14 og 1806 15, til: 13, 14 & 15

Ejere
1689 Giese Burmester fra Hamborg
1756 14: Johan Peter Eichler, urtekræmmer. – 15: Niels Olsen, hyrekusk. – 18: David Skolemesters Gård (gadeareal)
1806 Hans Bruun, hyrekusk

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 18
1756 Købmagergade 14/David Skolemesters Gård 14*. – Imod Gården 15. – David Skolemesters Gård 18
1806 Store Købmagergade 13

Matr.nr. 13, 14 & 15 (fra 1953: 13)

Matrikel
1852 Sammensat af 1806 13, 1806 14 og 1806 15
1953 Betegnet 13 (nyt nummer)
2008 13

Ejere
2008 K/S Købmagergade 26, København

Matrikulære husnumre
1852 Store Købmagergade 13, 14 & 15

Husnumre
1859 Store Købmagergade 26
1871 Købmagergade 26 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 26

Opførelsesår
1852 af hyrekusk I. S. Bruun. Ombygget 1904 (Historiske huse)

Matr.nr. 14 †

Matrikel
1689 19
1756 16
1806 14
1852 Sammenlagt med 1806 13 og 1806 15, til: 13, 14 & 15

Ejere
1689 Margrethe, enke efter Dewel, fransk konk
1756 Jens Rasmussen, hyrekusk
1806 Afgangne Jens Møller, hyrekusk

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 19, , Pilestræde 19*
1756 Imod Gården 16
1806 Store Købmagergade 14

Matr.nr. 15 †

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 17
1806 15
1852 Sammenlagt med 1806 13 og 1806 14, til: 13, 14 & 15

Ejere
1689 Giese Burmeister fra Hamborg
1756 Niels og Rasmus Jensen Møller
1806 Afgangne Jens Møller, hyrekusk

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 18
1756 Imod Gården 17
1806 Store Købmagergade 15

Matr.nr. 16

Matrikel
1689 20
1756 19
1806 16
2008 16

Ejere
1689 Enken efter Henrik Svitzer, kleinsmed
1756 Lauritz Schvindt, isenkræmmer
1806 Andersen, amtsforvalter
2008 K/S Købmagergade Detail

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 20
1756 Købmagergade 19/David Skolemesters Gård 19*
1806 Store Købmagergade 16

Husnumre
1859 Store Købmagergade 24
1871 Købmagergade 24 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 24

Opførelsesår
1857-59 for grosserer W. Wanselew (Historiske huse)

Matr.nr. 17 †

Matrikel
1689 21 og 1689 22
1756 20
1806 17
1807 Delt i 17 A og 17 B

Ejere
1689 21: Edward Holst, købmand. – 22: Marcus Giøe
1756 Stadshauptmand Fabritius’ enke
1806 Graae, generalkrigskommissær

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 21. – Købmagergade 22/Silkegade 22*
1756 Købmagergade 17/Silkegade 17*
1806 Store Købmagergade 17/Silkegade 17*

Matr.nr. 17 A †

Matrikel
1807 Parcel af 1806 17
1807 Sammenlagt med 17 B, til: 17 A & 17 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Store Købmagergade 17 A/Silkegade 17 A*

Matr.nr. 17 A & 17 B (også betegnet 17)

Matrikel
1807 Sammensat af 17 A og 17 B og som sådan også betegnet 17 (nyt nummer)
2008 17

Ejere
2008 Hafnia Property Holding A/S

Matrikulære husnumre
1807 Store Købmagergade 17 A & 17 B (17)/Silkegade 17 A & B (17)*

Husnumre
1859 Silkegade 1-3/Store Købmagergade 22
1871 Købmagergade 22/Silkegade 1-3 (Kraks Vejviser 1872)
2008 Købmagergade 22/Silkegade 1-3

Opførelsesår
1898 af arkitekt Chr. Hansen (Bygningsattest)

Matr.nr. 17 B †

Matrikel
1807 Parcel af 1806 17
1807 Sammenlagt med 17 A, til: 17 A & 17 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Silkegade 17 B

Matr.nr. 18 †

Matrikel
1689 23
1756 21
1806 18
1972 Henlagt til 1806 53 samt til offentlig gade

Ejere
1689 Enken efter Frederik Verdelmand, kræmmer
1756 Mathias Bruun, hørkræmmer
1806 Hofgaard, madam, vinhandler

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 23/Silkegade 23*
1756 Købmagergade 21/Silkegade 21*
1806 Store Købmagergade 18/Silkegade

Husnumre
1859 Silkegade 2/Store Købmagergade 20
1871 Købmagergade 20/Silkegade 2 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 19 †

Matrikel
1689 24
1756 22
1806 19
1897 Sammenlagt med 1806 48, til: 19 & 48

Ejere
1689 Henrik Schuppe
1756 Reinhardt Iselin, købmand
1806 Ludvig H. Thomsen

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 24
1756 Købmagergade 22
1806 Store Købmagergade 19

Husnumre
1859 Store Købmagergade 18
1871 Købmagergade 18 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 19 & 48 †

Matrikel
1897 Sammensat af 1806 19 og 1806 48
1972 Henlagt til 1806 53 samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1897 Købmagergade 18/Silkegade 4

Matr.nr. 20 †

Matrikel
1689 25
1756 23
1806 20
1972 Henlagt til 1806 53, samt til offentlig gade

Ejere
1689 Severin Pedersen, barber
1756 Christian Nielsen, fiskebløder
1806 Michael Rommeiche

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 25
1756 Købmagergade 23
1806 Store Købmagergade 20

Husnumre
1859 Store Købmagergade 16
1871 Købmagergade 16 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 21 †

Matrikel
1689 26
1756 24
1806 21
1972 Henlagt til 1806 53, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Enken efter Christoffer Liebendal, bundtmager
1756 Niels Gram, juvelerer
1806 Jacob Verner, konditor

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 26
1756 Købmagergade 24
1806 Store Købmagergade 21

Husnumre
1859 Store Købmagergade 14
1871 Købmagergade 14 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 22 †

Matrikel
1689 27
1756 25
1806 22
1931 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Enken efter Jørgen Helmerhas, hatstafferer
1756 Vilhelm Mester, guldslager
1806 Elken Mendels arvinger

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 27
1756 Købmagergade 25
1806 Store Købmagergade 22

Husnumre
1859 Store Købmagergade 12
1871 Købmagergade 12 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 23 †

Matrikel
1689 28
1756 26
1806 23
1918 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Nikolaj Vroe, kræmmer
1756 Christian Esmarch, porcellænskræmmer
1806 Peter Hey

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 28
1756 Købmagergade 26
1806 Store Købmagergade 23

Husnumre
1859 Store Købmagergade 10
1871 Købmagergade 10 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 24 †

Matrikel
1689 29
1756 27
1806 24
1972 Henlagt til 1806 53, samt til offentlig gade

Ejere
1689 Peter Brøndelsen
1756 Søren Bloch, kræmmer
1806 C. M. Tychsen,, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 29
1756 Købmagergade 27
1806 Store Købmagergade 24

Husnumre
1859 Store Købmagergade 8
1871 Købmagergade 8 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 25 †

Matrikel
1689 30
1756 28
1806 25
1972 Henlagt til 1806 53, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johan Jising, kræmmer
1756 Hans Christian Lange, hørkræmmer
1806 Bertel Mosin, isenkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 30
1756 Købmagergade 28
1806 Store Købmagergade 25

Husnumre
1859 Store Købmagergade 6
1871 Købmagergade 6 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 26 †

Matrikel
1689 31 (del af)
1756 29
1806 26
1933 Henlagt til 1806 27

Ejere
1689 Jørgen Bøfke
1756 Jørgen Giessing, isenkræmmer
1806 Bertel Mosin, isenkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 31/Østergade 31*
1756 Købmagergade 29
1806 Store Købmagergade 26

Husnumre
1859 Store Købmagergade 4
1871 Købmagergade 4 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 27
Ranchs Hjørne, senere Holbechs Hjørne

Matrikel
1689 31 (del af)
1756 30
1806 27
1917 Hertil henlagt 1806 49
1933 Hertil henlagt 1806 26
2008 27

Ejere
1689 Jørgen Bøfke
1756 Johan Mohr, urtekræmmer
1806 Jens Lund, kræmmer
2008 Landic Østergade 60 A/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 31/Østergade 31*
1756 Købmagergade 30/Østergade 30*
1806 Store Købmagergade 27/Østergade 27*

Husnumre
1859 Store Købmagergade 2/Østergade 62
1871 Købmagergade 2/Østergade 62 (Kraks vejviser 1872)
1917 Østergade 60-62
1933 Købmagergade 2-4/Østergade 60-62
2008 Østergade 60

Opførelsesår
1934 af Kristen Gording og Anton Frederiksen. Senere ombygget (Weilbach)

Matr.nr. 28

Matrikel
1689 11 og 1689 12 (del af)
1756 11 (del af, senere 1756 betegnet 11 L)
1806 28
2008 28

Ejere
1689 11: Ditlev Brashagen – 12: Hans Henrik, vintapper
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Cicilia Rosted, fru, justitsrådinde
2008 K/S Apotekergården, Købmagergade

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 11 og 12
1756 Købmagergade 11/Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 28

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 1/Store Købmagergade 36
1871 Købmagergade 36/Kronprinsensgade 1 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 36/Kronprinsensgade 1

Opførelsesår
1795 for justitsråd H. Frisch (Historiske huse)

Matr.nr. 29

Matrikel
1689 13 og 1689 12 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 K)
1806 29
2008 29

Ejere
1689 12: Hans Henrik, vintapper. – 13: Søren Vestensen, kancelliforvalter
1806 Anders Hansted, lærredshandler
2008 E/F Kronprinsensgade 3

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 12 og 13
1756 Købmagergade 11/Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 29

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 3
2008 Kronprinsensgade 3

Opførelsesår
Mellem 1785 og 1791 for justitsråd H. Frisch (Historiske huse)

Matr.nr. 30

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 J)
1806 30
2008 30

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Martens, kaptajn
2008 Ejerforeningen Kronprinsensgade 5

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11/Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 30

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 5
2008 Kronprinsensgade 5

Opførelsesår
1803-1805 af bygmester C. C. Martens (Historiske huse)

Matr.nr. 31

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 H)
1806 31
2008 31

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 De forenede frimurerloger i København
2008 Ejendomsselskabet St Frederikslund A/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11/Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 31

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 7
2008 Kronprinsensgade 7

Opførelsesår
1805-1807 af arkitekt Peder Fries for De Forenede Frimurerloger. Ændret 1857 (Historiske huse)

Matr.nr. 32

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 B)
1806 32
2008 32

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Søren Frederik Brøndsted
2008 Ejendomsselskabet af 18.6.1992 APS

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11/Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 32

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 9
2008 Kronprinsensgade 9

Opførelsesår
1801 for Søren Frederik Brøndsted (Historiske huse)

Matr.nr. 33

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 F)
1806 33
2008 33

Ejere
1689 12: Hans Henrik, vintapper. – 13: Søren Vestensen, kancelliforvalter. – 14: Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Jens Dahl Ahrentzen
2008 Jeudan Vii A/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11/Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 33

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 11
2008 Kronprinsensgade 11

Opførelsesår
1785 af bygmester Johan Peter Boye Junge (Historiske huse)

Matr.nr. 34

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 HH)
1806 34
2008 34

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotal
1806 David Jacob, handlende
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 34

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 14
2008 Kronprinsensgade 14

Opførelsesår
1792 for Claude Terveaux og Pierre H. Picard. Ombygget ca. 1900 (Historiske huse)

Matr.nr. 35

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 GG)
1806 35
2008 35

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Gregers Christensen, lærredshandler
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 35

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 12
2008 Kronprinsensgade 12

Opførelsesår
1796 for lærredshandler Gregers Christensen (Historiske huse)

Matr.nr. 36

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 FF)
1806 36
2008 36

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Hans Bruun
2008 Jysk Bolig Invest A/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 36

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 10
2008 Kronprinsensgade 10

Opførelsesår
1795 Hans Bruun. Ombygget 1805-1808 (Historiske huse)

Matr.nr. 37

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 EE)
1806 37
2008 37

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Johan Gandil, mægler
2008 Seb Ejendomme I A/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 37

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 8
2008 Kronprinsensgade 8

Opførelsesår
1794 af Johan Chr. Frid. Gandil (Historiske huse)

Matr.nr. 38 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 DD)
1806 38
1943 Hertil henlagt 1806 39
2008 38

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Richardt P. Eller, arkivar
2008 K/S Kronprinsensgade 4-6

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 38

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 6
1943 Kronprinsensgade 4-6
2008 Kronprinsensgade 4-6

Opførelsesår
Kronprinsensgade 4: 1785 af bygmester Johan P. Boye Junge for grosserer Chr. Hansen. – Kropnrinsensgade 6: 1791 for assessor Frederik Horn. Ombygget 1830 og 1897 (Historiske huse)

Matr.nr. 39 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 EE)
1806 39
1943 Henlagt til 1806 38

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Samuel Moses

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 39

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 4

Matr.nr. 40

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 BB)
1806 40
2008 40

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Henrik Kall, klædekræmmer
2008 Kgl Hofjuvelerer Knud Hertz

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Kronprinsensgade 40/Store Købmagergade

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 2/Store Købmagergade 34
1871 Købmagergade 34/Kronprinsensgade 2 (Kraks Vejviser 1872)
2008 Købmagergade 34/Kronprinsensgade 2

Opførelsesår
Mellem 1785 og 1791 for justitsråd H. Frisch. Ændret i 1900-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 41

Matrikel
1689 64 og 1689 65
1756 66
1806 41
2008 41

Ejere
1689 64: Baldser Brüchner, urmager. – 65: Rasmus Larsen, stolemager
1756 Johan von Holten, snedker
1806 Hammond, justitsråd
2008 Nyboder Ejendomsaktieselskab/ Ejd

Matrikulære husnumre
1689 Silkegade 64 og 65
1756 Silkegade 66
1806 Silkegade 41

Husnumre
1859 Silkegade 5
2008 Silkegade 5

Opførelsesår
1730-33 for snedker Johan von Holten (Historiske huse)

Matr.nr. 42

Matrikel
1689 63
1756 65
1806 42
2008 42

Ejere
1689 Mathies, murermester
1756 Andreas Klosias, kandestøber
1806 Ephraim Reiss, kandestøber
2008 Ejd Silkegade 11 Matr Nr 43 (!)

Matrikulære husnumre
1689 Silkegade 63
1756 Silkegade 65
1806 Silkegade 42

Husnumre
1859 Silkegade 7
2008 Silkegade 7

Opførelsesår
1729 af murermester Simon Sørensen for klokker Søren Matthiesen (Historiske huse)

Matr.nr. 43 †

Matrikel
1689 62
1756 64
1806 43
1916 Sammenlagt med 1806 44, til: 43 & 44

Ejere
1689 Jørgen Pedersen, trompeter
1756 Morten Due, juvelerer
1806 Wølcher, madam, glarmester

Matrikulære husnumre
1689 Silkegade 62
1756 Silkegade 64
1806 Silkegade 43

Husnumre
1859 Silkegade 9

Matr.nr. 43 & 44 (fra 1953: 43)

Matrikel
1916 Sammensat af 1806 43 og 1806 44
1953 Betegnet 43 (nyt nummer)
2008 43

Ejere
2008 Nyboder Ejendomsaktieselskab/ Ejd

Matrikulære husnumre
1916 Silkegade 9-11
2008 Silkegade 11

Opførelsesår
Før 1877. Ombygget 1877 (Kuas)

Matr.nr. 44 †

Matrikel
1689 61
1756 63
1806 44
1916 Sammenlagt med 1806 43, til: 43 & 44

Ejere
1689 Johan Willumsen, vintapper
1756 Andreas Berg, stadsmusikant
1806 Poul Staun, silke- og Klædekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Silkegade 61
1756 Silkegade 63
1806 Silkegade 44

Husnumre
1859 Silkegade 11

Matr.nr. 45

Matrikel
1689 59 (del af) og 1689 60 (del af)
1756 62 (del af, senere betegnet 1756 62 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 62 A
1806 45
1903 Hertil henlagt 90, 91 & 92 og 93 & 94
2008 45

Ejere
1689 59: von Jessen, etatsråd. – 60: Maria, enke efter doktor Johan Svane
1756 Lars Møller
1806 Reher, konferensrådinde
2008 E/F Silkegade 13, København

Matrikulære husnumre
1689 Silkegade 59/Pilestræde 59*. - Silkegade 60
1756 Silkegade 62/Pilestræde 62*
1806 Silkegade 45

Husnumre
1859 Silkegade 13
1889 Silkegade 13, Pilestræde 23-25
1903 Pilestræde 19-21/Silkegade 15
2008 Pilestræde 19-23/Silkegade 13-19

Opførelsesår
1904-05 af arkitekt Philip Smidth (Weilbach)

Matr.nr. 46 †

Matrikel
1689 68
1756 69
1806 46
1883 Sammenlagt med 1806 96, til: 46 & 96

Ejere
1689 Tramp, oberst
1756 Wienandt Thime, urtekræmmer
1806 Lorentz Spengler, kunstkammerforvalter
2008

Matrikulære husnumre
1689 Silkegade 68
1756 Silkegade 69
1806 Silkegade 46

Husnumre
1859 Silkegade 8

Matr.nr. 46 & 96 (fra 1953: 46)

Matrikel
1883 Sammensat af 1806 46 og 1806 96
1953 Betegnet 46 (nyt nummer)
1959 Hertil henlagt 1806 47
2008 46

Ejere
2008 Dnp Ejendomme P/S

Husnumre
1883 Pilestræde 17/Silkegade 8
1959 Silkegade 6-8
2008 Silkegade 6-8

Opførelsesår
Fløj mod Silkegade: 1883-84 af arkitekt J. D. Herholdt for Sparekassen Bikuben. – Hjørnebygningen: 1928 af Gotfred Tvede for Sparekassen Bikuben. Udvidelse 1959 af arkitekt Poul Kjærgaard for Sparekassen Bikuben (Weilbach)

Matr.nr. 47 †

Matrikel
1689 67
1756 68
1806 47
1959 Henlagt til 1806 46

Ejere
1689 Peter N., magister, slotsprædikantens residens
1756 Peter Hassing, løjtnant
1806 Niels P. Holm

Matrikulære husnumre
1689 Silkegade 67
1756 Silkegade 68
1806 Silkegade 47

Husnumre
1859 Silkegade 6

Matr.nr. 48 †

Matrikel
1689 66
1756 67
1806 48
1897 Sammenlagt med 1806 19, til: 19 & 48

Ejere
1689 Jacob Hov, juvelerer
1756 Laurids Spengler, kongelig hofkunstdrejer
1806 Pierre Frontin

Matrikulære husnumre
1689 Silkegade 66
1756 Silkegade 67
1806 Silkegade 48

Husnumre
1859 Silkegade 4

Matr.nr. 49 †

Matrikel
1689 32
1756 31
1806 49
1917 Henlagt til 1806 27

Ejere
1689 Valmar, hatstafferer
1756 Johan Georg Schmidt, blikkenslager
1806 Jens Drellestad, sukkerhandler

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 32
1756 Østergade 31
1806 Østergade 49

Husnumre
1859 Østergade 60

Matr.nr. 50 †

Matrikel
1689 33
1756 32
1806 50
1972 Henlagt til 1806 53, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johannes Kirchhof, apoteker
1756 Bernhard Haagen, apoteker
1806 Johannes Hagen, apoteker

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 33
1756 Østergade 32
1806 Østergade 50

Husnumre
1859 Østergade 58

Matr.nr. 51 †

Matrikel
1689 34
1756 33
1806 51
1935 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Robert Machelou, købmand
1756 Frederik Fenninger, kongelig kældermester
1806 Thomas J. Thomsen, klædekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 34
1756 Østergade 33
1806 Østergade 51

Husnumre
1859 Østergade 56

Matr.nr. 52 †

Matrikel
1689 35
1756 34
1806 52
1918 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Henrik Schuppe
1756 Schulin, geheimerådinde
1806 Selskabet for Efterslægten

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 35
1756 Østergade 34
1806 Østergade 52

Husnumre
1859 Østergade 54

Matr.nr. 53

Matrikel
1689 36
1756 35
1806 53
1899 Hertil henlagt 1806 99
1907 Hertil henlagt 1806 98
1918 Hertil henlagt 1806 52 og 1806 23
1931 Hertil henlagt 1806 22, 1806 54, 1806 55, 1806 97, 1806 102 og 100 & 101
1935 Hertil henlagt 1806 51
2008 53

Ejere
1689 Harboe, etatsråd
1756 Lars Hansen, traktør
1806 Hof- og Stadsrettens Gård
2008 Landic Østergade 52 APS

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 36
1756 Østergade 35
1806 Østergade 53

Husnumre
1859 Østergade 52
1899 Pilestræde 9/Østergade 52
1907 Pilestræde 9/Østergade 52
1918 Købmagergade 10/Pilestræde 9/Østergade 52-54
1931 Købmagergade 10/Pilestræde 1/Østergade 52-54
1935 Købmagergade 10/Pilestræde 1/Østergade 52
2008 Pilestræde 1 og 13/Købmagergade 20/Silkegade 4/Østergade 52

Opførelsesår
1873 af arkitekt Henrik Hagemann. Udvidet 1899 og 1913 af arkitekterne Andreas Clemmensen og H. P. Jacobsen, 1928-30 af H. P. Jacobsen & Clément og 1966-71 af arkitekt Erik Korshagen for Illum A/S (Weilbach)

Matr.nr. 54 †

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 36
1806 54
1931 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Morten Kierulf, bøssemager
1756 Christian Henrik Lund, isenkræmmer
1806 Jens Schou, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 37/Pilestræde 37*
1756 Østergade 36
1806 Østergade 54

Husnumre
1859 Østergade 50

Matr.nr. 55 †

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 37
1806 55
1931 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Morten Kierulf, bøssemager
1756 Hans Weidemann, kobbersmed
1806 Christian Schultz, kaptajn, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 37/Pilstræde 37*
1756 Østergade 37
1806 Østergade 55/Pilestræde 55*

Husnumre
1859 Pilestræde 1/Østergade 48

Matr.nr. 56

Matrikel
1689 38 og 1689 76
1756 38 (1689/38) og 1756 77 (1689/76)
1806 56
1995 Hertil henlagt 1806 57 og 1806 103
2008 56

Ejere
1689 38: Christen Christensne, sværdfeger. – 76: Bernt Riga, possementmager
1756 38: Claudi Brinchmann, galanterikræmmer. - 77: Gotfried Schultz, bundtmager
1806 Schiønning, madame
2008 A. Fonnesbech A/S

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 38/Pilestræde 38*. – Pilestræde 76
1756 Østergade 38. – Pilestræde 77
1806 Østergade 56/Pilestræde 56*

Husnumre
1859 Pilestræde 2/Østergade 46
1995 Pilestræde 2-4/Østergade 44-46
2008 Pilestræde 2/Østergade 46

Opførelsesår
Pilestræde 2/Østergade 46: 1771-79 for juvelerer Antoine Fistaine. Ombygget 1779 og 1829 (Historiske huse). – Pilestræde 4: Før 1733. Ombygget 1790 og 1837-43 (Historiske huse)
. – Østergade 44: Før 1717. Ombygget 1794 (Historiske huse)

Matr.nr. 57 †

Matrikel
1689 39
1756 39
1806 57
1995 Henlagt til 1806 56

Ejere
1689 Niels Philipsen, vinskænk
1756 Carl Frederik Lehmand, isenkræmmer
1806 Herman Schebel & Ole Heining, isenkræmmere

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 39
1756 Østergade 39
1806 Østergade 57

Husnumre
1859 Østergade 44

Matr.nr. 58

Matrikel
1689 40
1756 40
1806 58
2008 58

Ejere
1689 Jens Jørgensen, parykmager
1756 Jacob Fosie, organist
1806 Niels Petersen, skomager
2008 APS Kbil 38 Nr. 2552

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 40
1756 Østergade 40
1806 Østergade 58

Husnumre
1859 Østergade 42
2008 Østergade 42

Opførelsesår
Før 1736. Ombygget 1846 (Historiske huse)

Matr.nr. 59

Matrikel
1689 41
1756 41
1806 59
2008 59

Ejere
1689 Jost Schultz, kok
1756 Jacob Lorentzen
1806 Paulus Birkle, glashandler
2008 K/S Vimmelskaftet/Østergade

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 41
1756 Østergade 41
1806 Østergade 59

Husnumre
1859 Østergade 40
2008 Østergade 40

Opførelsesår
1780 (Kuas)

Matr.nr. 60

Matrikel
1689 42
1756 42
1806 60
1929 Hertil henlagt 1806 61
2008 60

Ejere
1689 Enken efter Daniel Piloy
1756 Jodocus Fabritius, isenkræmmer
1806 Johan F. Pengel, snedker
2008 Atp-Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 42
1756 Østergade 42
1806 Østergade 60

Husnumre
1859 Østergade 38
1929 Østergade 36-38
2008 Østergade 36-38

Opførelsesår
1929 af arkitekterne Curt von Lüttichau og A. Skjøt-Petersen (Weilbach)

Matr.nr. 61 †

Matrikel
1689 43
1756 43
1806 61
1929 Henlagt til 1806 60

Ejere
1689 Hans Ehm, vicelandsdommer
1756 Christen Christensen Randrup
1806 Jacob Bandelo, sadelmager

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 43
1756 Østergade 43
1806 Østergade 61

Husnumre
1859 Østergade 36

Matr.nr. 62 †

Matrikel
1689 44
1756 44
1806 62
1926 Henlagt til 1806 63

Ejere
1689 Margrethe, enke efter Didrik Dreier
1756 Joh. Jørgne Schwartzkopf, stadskaptajn
1806 Klocher, madame

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 44
1756 Østergade 44
1806 Østergade 62

Husnumre
1859 Østergade 34

Matr.nr. 63 †

Matrikel
1689 45 og 1689 248
1756 45 (1689/45) og 1756 303 (1689/248)
1806 63
1926 Hertil henlagt 1806 62
1941 Henlagt til 375

Ejere
1689 45 og 303: Dorte, enke efter renteskriver Rasmus Sørensen
1756 45 og 303: Johan Georg Egner, traktør. – 303:
1806 Johan August Bindseil, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 45/Kristen Bernikows Stræde 45*. – Kristen Bernikows Stræde 248
1756 Østergade 45/Kristen Bernikows Stræde 45* – Kristen Bernikows Stræde 303
1806 Østergade 63/Kristen Bernikows Stræde 63*

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 1/Østergade 32
1901 Kristen Bernikows Gade 1/Østergade 32
1926 Kristen Bernikows Gade 1/Østergade 32-34

Matr.nr. 64 †

Matrikel
1689 46
1756 46
1806 64
1855 Sammenlagt med 1806 65, til: 64 & 65

Ejere
1689 Anders Jensen, urtekræmmer
1756 Johan Fredeirk Plier, bogbinder
1806 Gerson Jacobsen, handler

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 46/Kristen Bernikows Stræde 46*
1756 Østergade 46/Kristen Bernikows Stræde 46*
1806 Østergade 64/Kristen Bernikows Stræde 64*

Matr.nr. 64 & 65 †

Matrikel
1855 Sammensat af 64 og 65
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Kristen Bernikows Stræde 64 & 65

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 2/Østergade 30
1901 Kristen Bernikows Gade 2/Østergade 30

Matr.nr. 65 †

Matrikel
1689 47 og 1689 247
1756 47 (1689/47) og 1756 302 (1689/247)
1806 65
1855 Sammenlagt med 1806 64, til: 64 & 65

Ejere
1689 47: Hans Wilken, possementmager. – 247: Christen, glarmester
1756 47: Peder Jensen, brændevinsbrænder. – 302: Hans Thomasen Tøxen, skomager
1806 Christian Mathiesen, bogbinder

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 47. – Kristen Bernikows Stræde 247
1756 Østergade 47. – Kristen Bernikows Stræde 302
1806 Østergade 65

Matr.nr. 66 †

Matrikel
1689 48
1756 48
1806 66
1901 Indbefattet i 380

Ejere
1689 Jørgen Bloch, guldsmed
1756 Johan Just Bradt, snedker
1806 Hartvig Josephs enke, handler

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 48
1756 Østergade 48
1806 Østergade 66

Husnumre
1859 Østergade 28

Matr.nr. 67 †

Matrikel
1689 49
1756 49
1806 67
1901 Indbefattet i 380

Ejere
1689 Poul Klingenberg, etatsråd
1756 Jacobi, justitsråd
1806 Johan Frølich, agent, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 49
1756 Østergade 49
1806 Østergade 67

Husnumre
1859 Østergade 26

Matr.nr. 68 †

Matrikel
1689 50 (del af)
1756 50
1806 68
1874 Sammenlagt med 1806 288, til: 68 & 288

Ejere
1689 Annike Rosenkrantz
1756 Michael Numsen, general og kommandant
1806 Raben, geheimeråd

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 50
1756 Østergade 50
1806 Østergade 68

Husnumre
1859 Pistolstræde 7/Østergade 24

Matr.nr. 68 & 288 †

Matrikel
1874 Sammensat af 1806 68 og 1806 288
1895 Sammenlagt med 311, til: 68, 288 & 311

Ejere

Husnumre
1874 Grønnegade 10/Østergade 24

Matr.nr. 68, 288 & 311 (fra 1953: 68)

Matrikel
1895 Sammensat af 68 & 288 og 1806 311, til: 68, 288 & 311
1953 Betegnet 68
2003 Herfra separeret 395
2008 68

Ejere
2008 Kirkbi A/S

Husnumre
1895 Grønnegade 10, Østergade 24
2008 Grønnegade 10, Østergade 24

Opførelsesår
1850 (Kuas)

Matr.nr. 69 †

Matrikel
1689 50 (del af)
1756 51
1806 69
1806 Uformelt sammenlagt med 309 & 310, til: 69, 309 & 310

Ejere
1689 Annike Rosenkrantz
1756 Ernst, frøken
1806 Jacques Agier, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 50
1756 Østergade 51
1806 Østergade 69

Matr.nr. 69, 309 & 310 †

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 69, 1806 309 og 1806 310
1875 Sammenlagt med 1806 70, til: 69, 309, 310 & 70

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Pistolstræde 69, 309 & 310/Østergade 69, 309 & 310

Husnumre
1859 Pistolstræde 5/Østergade 22

Matr.nr. 69, 309, 310 & 70 †

Matrikel
1875 Sammensat af 1806 69, 309 & 310 & 70
1876 Delt mellem 372 og 373

Ejere

Matrikulære husnumre
1875 Pistolstræde 5/Østergade 22

Matr.nr. 70 †

Matrikel
1689 51
1756 52
1806 70
1875 Sammenlagt med 1806 69, 309 & 310, til: 69, 309, 310 & 70

Ejere
1689 Peter Brandt, overrentemester
1756 Bernt Anthoni Plokross
1806 Mads Fønnesbech, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 51/Peder Madsens Gang 51*
1756 Østergade 52/Peder Madsens Gang 52*
1806 Østergade 70*/Peder Madsens Gang 70*

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 1/Østergade 20

Matr.nr. 71 †

Matrikel
1689 52
1756 53
1806 71
1876 Sammenlagt med 1806 303, til: 71 & 303

Ejere
1689 Knud Thott
1756 Frederik Güntelberg, kommandørkaptajn
1806 Frederik Voss, apoteker

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 52/Peder Madsens Gang 52*
1756 Østergade 53/Peder Madsens Gang 53*
1806 Østergade 71/Peder Madsens Gang 71*

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 2/Østergade 18

Matr.nr. 71 & 303 †

Matrikel
1876 Sammensat af 1806 71 og 1806 303 samt en (del af) Peder Madsens Gang
1876 Henlagt til 374

Ejere

Husnumre
1876 Ny Østergade 2-4/Østergade 18

Matr.nr. 72

Matrikel
1689 53
1756 54
1806 72
2008 72

Ejere
1689 Mathies Jensen, hørkræmmer
1756 Einert Sivertsen, bager
1806 Sebastian Popp, bogtrykker
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 53
1756 Østergade 54
1806 Østergade 72

Husnumre
1859 Østergade 16
2008 Østergade 16

Opførelsesår
1853 for skræddermester C. Christensen (Historiske huse)

Matr.nr. 73

Matrikel
1689 54
1756 55
1806 73
1987 Hertil henlagt 1806 74
2008 73

Ejere
1689 Didrik Schoumann, skomager
1756 Frantz Madsen, hattemager
1806 Christian Madsen, hattemager
2008 Carsten Jørgen Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 54
1756 Østergade 55
1806 Østergade 73

Husnumre
1859 Østergade 14
1987 Østergade 12-14
2008 Østergade 12-14

Opførelsesår
1693. Ombygget 1738 og 1909 (Historiske huse)

Matr.nr. 74 †

Matrikel
1689 55
1756 56
1806 74
1987 Henlagt til 1806 73

Ejere
1689 Jens Andersen
1756 Johan Christian Hofman, gørtler
1806 Ahlman, madame

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 55
1756 Østergade 56
1806 Østergade 74

Husnumre
1859 Østergade 12

Matr.nr. 75

Matrikel
1689 56
1756 57
1806 75
2008 75

Ejere
1689 Frederik Wichmand, remsnider
1756 Urban Berg, blikkenslager
1806 Johan Smidt, kaptajn, blikkenslager
2008 Østergade 10, København APS

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 56
1756 Østergade 57
1806 Østergade 75

Husnumre
1859 Østergade 10
2008 Østergade 10

Opførelsesår
1933 af arkitekt A. Skjøt-Pedersen (Bygningsattest)

Matr.nr. 76

Matrikel
1689 57 (del af)
1756 58
1806 76
2008 76

Ejere
1689 Søren Pedersen, urtekræmmer
1756 Magnus Christensen, instrumentmager
1806 Lehman Hartvigsen, handler
2008 Mathiesen Holding A/S

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 57
1756 Østergade 58
1806 Østergade 76

Husnumre
1859 Østergade 8
2008 Østergade 8

Opførelsesår
1941 af arkitekterne Bendixen & Klein (Bygningsattest)

Matr.nr. 77

Matrikel
1689 57 (del af)
1756 59
1806 77
2008 77

Ejere
1689
1756
1806 Jørgen Jørgensen, urmager
2008 Sparekassen Lolland

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 57
1756 Østergade 59
1806 Østergade 77

Husnumre
1859 Østergade 6
2008 Østergade 6

Opførelsesår
1870 for Brødrene Hirschsprung (Bygningsattest)

Matr.nr. 78

Matrikel
1689 57 (del af)
1756 60
1806 78
2008 78

Ejere
1689 Søren Pedersen, urtekræmmer
1756 Maria, enke efter Johan Svane
1806 de la Tour, madame
2008 E/F Østergade 4

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 57
1756 Østergade 60
1806 Østergade 78

Husnumre
1859 Østergade 4
2008 Østergade 4

Opførelsesår
1860 (Kuas, stemmer ikke med oplysninger i Bygningsattest)

Matr.nr. 79

Matrikel
1689 1 og 1689 2
1756 1 (1689/1) og 1756 2 (1689/2)
1806 79
2008 79

Ejere
1689 1: Jacob Bendixen, plattenslager. – 2: Hans Jacobsen, eddikebrygger
1756 1: Eilers Foss, parykmager. – 2: Niels Hansen Barchmann, snedker
1806
2008 Wilhelm Mule Malling

Matrikulære husnumre
1689 Klareboderne 1/Pilestræde 1*. – Klareboderne 2
1756 Klareboderne 1-2
1806 Pilestræde 79/Klareboderne

Husnumre
1859 Klareboderne 18/Pilestræde 47
2008 Klareboderne 18/Pilestræde 47

Opførelsesår
Mellem 1780 og 1790 af bygmester Johan. Peter Boye Junge (Historiske huse)

Matr.nr. 80

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 A)
1806 80
1935 Hertil henlagt 1806 81
1962 Hertil henlagt 1806 82
2008 80

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Boye Junge, oberst
2008 Jesper Abel Og N Skovgård Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Pilestræde 80

Husnumre
1859 Pilestræde 45
1935 Pilestræde 43-45
1962 Pilestræde 41-45
2008 Pilestræde 41-45

Opførelsesår
Pilestræde 41 og 43: 1784-86 af bygmester Johan Peter Boye Junge. – Pilestræde 45: 1784-85 af bygmester Johan Peter Boye Junge (Historiske huse)

Matr.nr. 81 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 B)
1806 81
1935 Henlagt til 1806 80

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Philip von Essen

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Pilestræde 81

Husnumre
1859 Pilestræde 43

Matr.nr. 82 †

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 C)
1806 82
1962 Henlagt til 1806 80

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Christen Dyhr, kollektør

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11
1806 Pilestræde 82

Husnumre
1859 Pilestræde 41

Matr.nr. 83

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 D)
1806 83
2008 83

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Horn, assessor
2008 E/F Pilestræde 39

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Pilestræde 83

Husnumre
1859 Pilestræde 39
2008 Pilestræde 39

Opførelsesår
1784-86 af bygmester Johan Peter Boye Junge (Historiske huse)

Matr.nr. 84

Matrikel
1689 14 (del af)
1756 11 (del af, senere betegnet 1756 11 E)
1806 84
2008 84

Ejere
1689 Reventlow, greve
1756 Grev Reventlows Hotel
1806 Henning Hadeler, billiardholder
2008 E/F Kronprinsensgade 11 - 13 m.fl.

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*
1806 Pilestræde 84/Kronprinsensgade 84*

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 13/Pilestræde 37
2008 Kronprinsensgade 13/Pilestræde 37

Opførelsesår
1784-86 af bygmester Johan Peter Boye Junge (Historiske huse)

Matr.nr. 85

Matrikel
1689 98 og 1689 99 og 1689 14 (del af)
1756 11 (del af, 1689/14, del af), 1756 105 (1689/98) og 1756 106 (1689/99)
1806 85
2008 85

Ejere
1689 14: Reventlow, greve. - 98: Claus Henrik Ditlefsen, islandsk købmand. – 99: Enken efter Claus Dinesen, stolemager
1756 11: Grev Reventlows Hotel. – 105: Anthonii Simon, parykmager. – 106. Peder Christensen, guldsmed
1806 Georg Scheuermann, grosserer
2008 E/F Pilestræde 35 A

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 14, Pilestræde 14*. – Pilestræde 98 og 99
1756 Købmagergade 11, Pilestræde 11*. – Pilestræde 105-106
1806 Pilestræde 85/Kronprinsensgade 85*

Husnumre
1859 Kronprinsensgade 16/Pilestræde 35
2008 Kronprinsensgade 16/Pilestræde 35

Opførelsesår
1796 af tømrermester And. Hallander (Historiske huse)

Matr.nr. 86

Matrikel
1689 100
1756 107
1806 86
2008 86

Ejere
1689 Stephen stolemager
1756 Ole Augustinussen
1806 Johan C. Faust, guldslager
2008 Nyboder Ejendomsaktieselskab/ Ejd

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 100
1756 Pilestræde 107
1806 Pilestræde 86

Husnumre
1859 Pilestræde 33
2008 Pilestræde 33

Opførelsesår
Før 1745. Ombygget mellem 1769 og 1798 og 1851 (Historiske huse)

Matr.nr. 87 †

Matrikel
1689 101
1756 108
1806 87
1894 Sammenlagt med 1806 88, til: 87 & 88

Ejere
1689 Hans Boye, kleinsmed
1756 Peder Mortensen, brændevinsbrænder
1806 Staal, madam

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 101
1756 Pilestræde 108
1806 Pilestræde 87

Husnumre
1859 Pilestræde 31

Matr.nr. 87 & 88 (fra 1953: 87)

Matrikel
1894 Sammensat af 87 & 88
2008 87 (nyt nummer)

Ejere
2008 Mthp A/S

Matrikulære husnumre
1894 Pilestræde 29-31
2008 Pilestræde 29-31

Opførelsesår
1895 for cand. jur Th. Juncker (Bygningsattest)

Matr.nr. 88 †

Matrikel
1689 102
1756 109
1806 88
1894 Sammenlagt med 1806 87, til: 87 & 88

Ejere
1689 Timoteus Stub, skrædder
1756 Christian Kiærs enke
1806 Staal, madam

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 102
1756 Pilestræde 109
1806 Pilestræde 88

Husnumre
1859 Pilestræde 29

Matr.nr. 89

Matrikel
1689 103
1756 110
1806 89
2008 89

Ejere
1689 Jens Pedersen, skrædder
1756 Martin Samuel Saal, skrædder
1806 Polycarpius Rydendahl, possementmager
2008 Ejd Silkegade 11 Matr Nr 43 (!)

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 103
1756 Pilestræde 110
1806 Pilestræde 89

Husnumre
1859 Pilestræde 27
2008 Pilestræde 27

Opførelsesår
1784-86 af bygmester Johan Peter Boye Junge (Historiske huse)

Matr.nr. 90 †

Matrikel
1689 104
1756 111
1806 90
1889 Sammenlagt med 91 & 92, til: 90, 91 & 92

Ejere
1689 Jørgen Grontler, rotgiesser
1756 Hans Jensen Høyer, stolemager
1806 Anton N. Smidt, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 104
1756 Pilestræde 111
1806 Pilestræde 90

Husnumre
1859 Pilestræde 25

Matr.nr. 90, 91 & 92 †

Matrikel
1889 Sammensat af 1806 90 og 91 & 92
1903 Henlagt til 45

Ejere

Matrikulære husnumre
1889 Pilestræde 23-25

Matr.nr. 91 †

Matrikel
1689 105
1756 112
1806 91
1836 Sammenlagt med 1806 92, til: 91 & 92

Ejere
1689 105: Niels Nielsen, tømmermand. – 106: Andreas Liebester, kreppinmager
1756 112: Carl Henrik Orm, skrædder. – 113. Jørgen Jensen Veilby
1806 Johan Mente, børstenbinder

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 105 og 106
1756 Pilestræde 112-113
1806 Pilestræde 91

Matr.nr. 91 & 92 †

Matrikel
1836 Sammensat af 1806 91 og 1806 92
1889 Sammenlagt med 1806 90, til: 90, 91 & 92

Ejere

Matrikulære husnumre
1836 Pilestræde 91 & 92

Husnumre
1859 Pilestræde 23

Matr.nr. 92 †

Matrikel
1689 106
1756 113
1806 92
1836 Sammenlagt med 1806 91, til: 91 & 92

Ejere
1689 105: Niels Nielsen, tømmermand. – 106. Andreas Liebester, kreppinmager
1756 112: Carl Henrik Orm, skrædder. – 113: Jørgen Jensen Veilbye
1806 Ole Sørensen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 105 og 106
1756 Pilestræde 112-113
1806 Pilestræde 92

Matr.nr. 93 †

Matrikel
1689 107
1756 114
1806 93
1874 Sammenlagt med 1806 94, til: 93 & 94

Ejere
1689 Christoffer Meyer
1756 Stolemager Niels Nielsen Høys enke
1806 Jens A. Gierløv

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 107
1756 Pilestræde 114
1806 Pilestræde 93

Husnumre
1859 Pilestræde 21

Matr.nr. 93 & 94 †

Matrikel
1874 Sammensat af 1806 93 og 1806 94
1903 Henlagt til 1806 45

Ejere

Husnumre
1874 Pilestræde 19-21/Silkegade 15

Matr.nr. 94 †

Matrikel
1689 59 (del af) 59 og 1689 60 (del af)
1756 62 (del af, senere betegnet 1756 62 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 62 (uden litrering)
1806 94
1874 Sammenlagt med 1806 93, til: 93 & 94

Ejere
1689 59: von Jessen, etatsråd. – 60: Maria, enke efter doktor Johan Svane
1756 62: Johan Christoph Peitz
1806 Christian Scholborg, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Silkegade 59/Pilestræde 59*. - Silkegade 60
1756 Silkegade 62/Pilestræde 62*
1806 Pilestræde 94

Husnumre
1859 Pilestræde 19/Silkegade 15

Matr.nr. 95 †

Matrikel
1689 69
1756 70
1806 95
1930 Henlagt til 46 & 96

Ejere
1689 Silkehuset, beboet af Jochum Bøchmann
1756 Konventhuset
1806

Matrikulære husnumre
1689 Silkegade 69/Pilestræde 69*
1756 Pilestræde 70/Silkegade 70*
1806 Pilestræde 95/Silkegade 95*

Husnumre
1859 Pilestræde 17/Silkegade 10

Matr.nr. 96 †

Matrikel
1689 70 (del af)
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 A)
1806 96
1883 Sammenlagt med 1806 46, til 46 & 96

Ejere
1689 Ole Hansen, overzahlmester
1756 Frederik Horn, politimester
1806 Gerner, frue

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 70
1756 Pilestræde 71
1806 Pilestræde 96

Husnumre
1859 Pilestræde 15

Matr.nr. 97 †

Matrikel
1689 70 (del af)
1756 71 (del af, senere betenget 71 B)
1806 97
1931 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Ole Hansen, overzahlmester
1756 Frederik Horn, politimester
1806 Christian Fæderholdt, hyrekusk

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 70
1756 Pilestræde 71
1806 Pilestræde 97

Husnumre
1859 Pilestræde 13

Matr.nr. 98 †

Matrikel
1689 71
1756 72
1806 98
1907 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Claus Carstensen, taxadør
1756 David Reich
1806 Joseph Isaak, handler

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 71
1756 Pilestræde 72
1806 Pilestræde 98

Husnumre
1859 Pilestræde 11

Matr.nr. 99 †

Matrikel
1689 72
1756 73
1806 99
1899 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Enken efter Frederik Drejer, vintapper
1756 Bernt Wessely, jøde
1806 Thomas Refsdahl

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 72
1756 Pilestræde 73
1806 Pilestræde 99

Husnumre
1859 Pilestræde 9

Matr.nr. 100 †

Matrikel
1689 73
1756 74
1806 100
1897 Sammenlagt med 1806 101, til: 100 & 101

Ejere
1689 Niels Nielsen Aal, skrædder
1756 Michael Hetzel og Joseph Rong, glashandlere
1806 Paulus Bierkle

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 73
1756 Pilestræde 74
1806 Pilestræde 100

Husnumre
1859 Pilestræde 7

Matr.nr. 100 & 101 †

Matrikel
1897 Sammensat af 1806 100 og 1806 101
1931 Henlagt til 1806 53

Ejere

Matrikulære husnumre
1897 Pilestræde 5-7

Matr.nr. 101 †

Matrikel
1689 74
1756 75
1806 101
1897 Sammenlagt med 1806 100, til: 100 & 101

Ejere
1689 Enken efter skrædder Rolf
1756 Johan Christian Herig, sværtfeger
1806 Ebbe Rasmussen, pottehandler

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 74
1756 Pilestræde 75
1806 Pilestræde 101

Husnumre
1859 Pilestræde 5

Matr.nr. 102 †

Matrikel
1689 75
1756 76
1806 102
1931 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Jochum Lux, drejer
1756 Drejer Henrik Lucassens enke
1806 Johan Opitz, kunstdrejer

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 75
1756 Pilestræde 76
1806 Pilestræde 102

Husnumre
1859 Pilestræde 3

Matr.nr. 103 †

Matrikel
1689 77
1756 78
1806 103
1995 Henlagt til 1806 57

Ejere
1689 Christoffer, urmager
1756 Nikolaj Rasmussen, skrædder
1806 Johan Weidenhaupts enke, sværtfeger

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 77
1756 Pilestræde 78
1806 Pilestræde 103

Husnumre
1859 Pilestræde 4

Matr.nr. 104 †

Matrikel
1689 78
1756 79
1806 104
1946 Henlagt til 1806 105

Ejere
1689 Didrik Liebendanz, fægtemester
1756Anders Jensen Riiber, handskemager
1806 Johan Rydberg, handskemager

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 78
1756 Pilestræde 79
1806 Pilestræde 104

Husnumre
1859 Pilestræde 6

Matr.nr. 105

Matrikel
1689 79
1756 80
1806 105
1946 Hertil henlagt 1806 104
2008 105

Ejere
1689 Herman Ermanding, perlestikker
1756 Galanterikræmmer Samuel Martins enke
1806 Jørgen Møller
2008 APS Kbil 38 Nr. 2552

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 79
1756 Pilestræde 80
1806 Pilestræde 105

Husnumre
1859 Pilestræde 8
1946 Pilestræde 6-8
2008 Pilestræde 6-8

Opførelsesår
Pilestræde 6: 1752 (Kuas). – Pilestræde 8: 1752 for Magdelaine Elisebath de Coeur. Ombygget før 1762, i 1816 og 1888-91 (Historiske huse)

Matr.nr. 106 †

Matrikel
1689 80
1756 81
1806 106
1962 Henlagt til 375

Ejere
1689 Enken efter Pilou
1756 Jens Stier, skrædder
1806 Conrad Dreves, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 80
1756 Pilestræde 81
1806 Pilestræde 106

Husnumre
1859 Pilestræde 10

Matr.nr. 107 †

Matrikel
1689 81
1756 82
1806 107
1962 Henlagt til 375

Ejere
1689 Jørgen Sørensen
1756 Christen Pedersen Attrup, brændevinsbrænder
1806 Lauritz Bergstrøm, kobbersmed

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 81
1756 Pilestræde 82
1806 Pilestræde 107

Husnumre
1859 Pilestræde 12

Matr.nr. 108 †

Matrikel
1689 82
1756 83
1806 108
1898 Henlagt til 1806 109

Ejere
1689 Enken efter Christian Laursen, kok
1756 Joh. Christian Burchhardt
1806 Christian G. Weber, farver

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 82
1756 Pilestræde 83
1806 Pilestræde 108

Husnumre
1859 Pilestræde 14

Matr.nr. 109 †

Matrikel
1689 83
1756 84
1806 109
1898 Hertil henlagt 1806 108 og 1806 110
1899 Indbefattet i 375, 376 og 377, samt udlagt til gade

Ejere
1689 Poul Fribert, skrædder
1756 Hans Sørensen, brændevinsbrænder
1806 Rasmus Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 83
1756 Pilestræde 84
1806 Pilestræde 109

Husnumre
1859 Pilestræde 16

Matr.nr. 110 †

Matrikel
1689 84
1756 85
1806 110
1898 Henlagt til 1806 109

Ejere
1689 Peder Dantih
1756 Engelhardt Stich, grovsmed
1806 Andreas Lund, sadelmager

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 84
1756 Pilestræde 85
1806 Pilestræde 110

Husnumre
1859 Pilestræde 18

Matr.nr. 111 †

Matrikel
1689 85
1756 86
1806 111
1899 Indbefattet i 376 og 377, samt udlagt til gade

Ejere
1689 Mikkel Klent, trompeter
1756 Joseph Scher, glashandler
1806 Didrik Berntz, kleinsmed

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 85
1756 Pilestræde 86
1806 Pilestræde 111

Husnumre
1859 Pilestræde 20

Matr.nr. 112 †

Matrikel
1689 86
1756 87
1806 112
1902 Henlagt til 376 og udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Laurids Jensen, skrædder
1756 Hans Henrik Borchers, sværtfeger
1806 Jens Christensen, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 86
1756 Pilestræde 87
1806 Pilestræde 112

Husnumre
1859 Pilestræde 22

Matr.nr. 113 †

Matrikel
1689 87
1756 88
1806 113
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 233, til: 113 & 233

Ejere
1689 Ole Larsen, skrædder
1756 Johan Jagenreuter, guldsmed
1806 Jacob Catala, kammager

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 87/Antonistræde 87*
1756 Pilestræde 88
1806 Pilestræde 113/Antonistræde 113*

Matr.nr. 113 & 233 †

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 113 og 1806 233
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Antonistræde 133 & 233/Pilestræde 133 & 233

Husnumre
1859 Antonistræde 2/Pilestræde 24
1901 Antonigade 2/Pilestræde 24

Matr.nr. 114 †

Matrikel
1689 88
1756 89
1806 114
1961 Henlagt til 1806 248

Ejere
1689 Jørgen Langholt, bager
1756 Paul Watzen, bager
1806 Jacob Jansen, bager

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 88/Antonistræde 88*
1756 Pilestræde 89/Antonistræde 89*
1806 Pilestræde 114/Antonistræde 114*

Husnumre
1859 Antonistræde 1/Pilestræde 26
1901 Antonigade 1/Pilestræde 26

Matr.nr. 115 †

Matrikel
1689 89
1756 90
1806 115
1961 Henlagt til 1806 248

Ejere
1689 Niels Jacobsen
1756 Peder Larsen, øltapper
1806 Schentscher
2008

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 89
1756 Pilestræde 90
1806 Pilestræde 115

Husnumre
1859 Pilestræde 28

Matr.nr. 116 †

Matrikel
1689 90
1756 91
1806 116
1900 Sammenlagt med 1806 117, til: 116 & 117

Ejere
1689 Søren Jensen, blytækker
1756 Thor Peder Qvist, kongelig schweitzer
1806 Magnus Strømberg, kandestøber

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 90
1756 Pilestræde 91
1806 Pilestræde 116

Husnumre
1859 Pilestræde 30

Matr.nr. 116 & 117 †

Matrikel
1900 Sammensat af 1806 116 og 1806 117
1961 Henlagt til 1806 248

Ejere

Matrikulære husnumre
1900 Pilestræde 30-32

Matr.nr. 117 †

Matrikel
1689 91
1756 92
1806 117
1900 Sammenlagt med 1806 116, til: 116 & 117

Ejere
1689 Hans Fridz, destillerer
1756 Frederik Cardinal, vintapper
1806 Hartvig Soldin, boghandler

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 91
1756 Pilestræde 92
1806 Pilestræde 117

Husnumre
1859 Pilestræde 32

Matr.nr. 118 †

Matrikel
1689 92
1756 93
1806 118
1824 Delt i 118 A og 118 B

Ejere
1689 Anders Larsen
1756 Jens Rasmussen, brygger
1806 Brødrene Berling, bogtrykker og brygger

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 92, Gammel Mønt 92*
1756 Pilestræde 93, Gammel Mønt 93*
1806 Pilestræde 118, Gammel Mønt 118*

Matr.nr. 118 A †

Matrikel
1824 Parcel af 1806 118
1920 Henlagt til 248 & 249

Ejere

Matrikulære husnumre
1824 Pilestræde 118 A

Husnumre
1859 Pilestræde 34

Matr.nr. 118 B †

Matrikel
1824 Frasepareret 1806 118
1937 Henlagt til 248 & 249

Ejere

Matrikulære husnumre
1824 Gammel Mønt 118 B

Husnumre
1859 Gammel Mønt 11

Matr.nr. 119 †

Matrikel
1689 93
1756 94
1806 119
1929 Henlagt til 248 & 249

Ejere
1689 Jørgen Borchmann, snedker
1756 Christopher Horn, skomager
1806 Knud H. Seidelin

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 93
1756 Pilestræde 94
1806 Pilestræde 119

Husnumre
1859 Pilestræde 36

Matr.nr. 120 †

Matrikel
1689 94
1756 95
1806 120
1806 Delt i 120 A og 120 B

Ejere
1689 Arvingerne efter magister Jørgen Ejlersen
1756 Christen Pedersen, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 94, Gammel Mønt 94*/Lille Regnegade 94*
1756 Pilestræde 95/Regnegade 95*
1806 Pilestræde 120/Sværtegade 120*/Gammel Mønt 120*

Matr.nr. 120 A †

Matrikel
1806 Frasepareret 1806 120
1929 Henlagt til 248 & 249

Ejere
1806 Samuel Jacobsen, handler

Matrikulære husnumre
1820 Pilestræde 120 A/Sværtegade 120 A*

Husnumre
1859 Pilestræde 38/Sværtegade 2

Matr.nr. 120 B †

Matrikel
1806 Parcel af 120
1832 Herfra separeret 120 C
1929 Henlagt til 248 & 249

Ejere
1806 Andr. Grønlund, brygger
1929 Henlagt til 248 & 249

Matrikulære husnumre
1807 Sværtegade 120 B

Husnumre
1859 Sværtegade 4

Matr.nr. 120 C †

Matrikel
1832 Parcel af 120 B
1936 Henlagt til 248 & 249

Ejere

Matrikulære husnumre
1832 Sværtegade 120 C

Husnumre
1859 Sværtegade 6

Matr.nr. 120 D †

Matrikel
1832 Parcel af 120 C
1955 Henlagt til 248

Ejere

Matrikulære husnumre
1832 Sværtegade 120 D/Gammel Mønt 120 D*

Husnumre
1859 Gammel Mønt 15/Sværtegade 8

Matr.nr. 121

Matrikel
1689 95 (del af)
1756 96 (del af, senere betegnet 1756 96 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 96 (uden litrering)
1806 121
2008 121

Ejere
1689 Enken efter Albert Hein
1756 Jens Lange, postforvalter
1806 J. C. Boch
2008 C.W. Obel Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 95/Lille Regnegade 95*
1756 Pilestræde 96/Regnegade 96*
1806 Pilestræde 121/Sværtegae 121*

Husnumre
1859 Pilestræde 40/Sværtegade 1
2008 Pilestræde 40/Sværtegade 1

Opførelsesår
1734-37 af murermester Gotfrid Schuster. Ombygget i 1812 og 1850 (Historiske huse)

Matr.nr. 122

Matrikel
1689 95 (del af)
1756 97
1806 122
1971 Hertil henlagt 1806 123
2008 122

Ejere
1689 Enken efter Albert Hein
1756 Jørgen Adolph Iborg. strømpevæver
1806 Chr. Muusfeldt, spisevært
2008 A/B Pilestræde 42 - 44

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 95/Lille Regnegade 95*
1756 Pilestræde 97
1806 Pilestræde 122

Husnumre
1859 Pilestræde 42
1971 Pilestræde 42-44
2008 Pilestræde 42-44

Opførelsesår
Pilestræde 42: 1784-86 af bygmester Johan Peter Boye Junge. – Pilestræde 44: Mellem 1730 og 1735 for skrædder Lorentz Dahl. Ombygget mellem 1770 og 1798 (Historiske huse)

Matr.nr. 123 †

Matrikel
1689 95 (del af)
1756 98
1806 123
1971 Henlagt til 1806 122

Ejere
1689 Enken efter Albert Hein
1756 Holst, madam
1806 Philip Mundts enke, madam

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 95/Lille Regnegade 95*
1756 Pilestræde 98
1806 Pilestræde 123

Husnumre
1859 Pilestræde 44

Matr.nr. 124

Matrikel
1689 95 (del af)
1756 99
1806 124
2008 124

Ejere
1689 Enken efter Albert Hein
1756 Matthias Liunge, visiterer
1806 Axel Johnsen, kommissionær
2008 Inger Pedersen

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 95/Lille Regnegade 95*
1756 Pilestræde 99
1806 Pilestræde 134

Husnumre
1859 Pilestræde 46
2008 Pilestræde 46

Opførelsesår
1730-36 for obervisitør Matthias Lynge. Ombygget 1768, 1801 og 1837 (Historiske huse)

Matr.nr. 125

Matrikel
1689 95 (del af)
1756 100
1806 125
2008 125

Ejere
1689 Enken efter Albert Hein
1756 Joh. Petersen Behken, skomager
1806 David Marx
2008 APS Kompl Selsk København Centrum

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 95/Lille Regnegade 95*
1756 Pilestræde 100
1806 Pilestræde 125

Husnumre
1859 Pilestræde 48
2008 Pilestræde 48

Opførelsesår
1860 af arkitekt H. C. Stilling for Carolineskolen (Weilbach)

Matr.nr. 126

Matrikel
1689 96 og 1689 97
1756 101 (1689/96) og 1756 102 (1689/97)
1806 126
2008 126

Ejere
1689 96: Enken efter snedker Villum Schar. – 97: Søren Mortensen, visiterer
1756 101: Halvor Gundersens enke. – 102: Nicolaj Schultz
1806 David Marx
2008 Bs-Data APS

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 96 og 97
1756 Pilestræde 101 og 102
1806 Pilestræde 126

Husnumre
1859 Pilestræde 50
2008 Pilestræde 50

Opførelsesår
1844 for hattemager D. F. Marx (Historiske huse)

Matr.nr. 127 †

Matrikel
1689 108 (del af)
1756 103
1806 127
1888 Sammenlagt med 1806 128, til: 127 & 128

Ejere
1689 Johan Irgens
1756 Ole Nielsen Piber, skomager
1806 Afgangne Johan Schultz’s arvinger

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 108/Pilestræde 108*
1756 Pilestræde 103
1806 Pilestræde 127

Husnumre
1859 Pilestræde 52

Matr.nr. 127 & 128 (fra 1953: 127)

Matrikel
1888 Sammensat af 1806 127 og 1806 128
1953 Betegnet 127 (nyt nummer)
2008 127

Ejere
2008 Ejd Kongegården/Lægernes Pensionsk

Husnumre
1888 Møntergade 2/Pilestræde 52
2008 Møntergade 2/Pilestræde 52

Opførelsesår
1888 for urtekræmmer W. Liebst (Bygningsattest)

Matr.nr. 128 †

Matrikel
1689 108 (del af)
1756 104
1806 128
1888 Sammenlagt med 1806 127, til: 128 & 129

Ejere
1689 Johan Irgens
1756 Jens Enevoldsen
1806 Magnus & Valentin, fabrikører

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 108/Pilestræde 108*
1756 Pilestræde 104/Møntergade
1806 Pilestræde 128/Møntergade 128*

Husnumre
1859 Møntergade 2/Pilestræde 54

Matr.nr. 129

Matrikel
1689 108 (del af)
1756 115
1806 129
2008 129

Ejere
1689 Johan Irgens
1756 Knud Sørensen
1806 Guldbrand Guldbrandsen, lysestøber
2008 Unicorn Leasing A/S

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 108/Pilestræde 108*
1756 Møntergade 115
1806 Møntergade 129

Husnumre
1859 Møntergade 4
2008 Møntergade 4

Opførelsesår
1730-37 for bødker Jan Jansen. Ombygget 1775 og 1830’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 130

Matrikel
1689 109
1756 116
1806 130
2008 130

Ejere
1689 Bernt Langemach, visiterer
1756 Jørgen Wichmann, tærtebager
1806 Jacob Kiølstrup, ved Holmen
2008 E/F Møntergade 6

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 109
1756 Møntergade 116
1806 Møntergade 130

Husnumre
1859 Møntergade 6
2008 Møntergade 6

Opførelsesår
Mellen 1730 og 1749. Ombygget i 1775 (Historiske huse)

Matr.nr. 131

Matrikel
1689 110
1756 117
1806 131
2008 131

Ejere
1689 Hans Krabbe, prammand
1756 Peder Pedersen Leedt, billedhugger
1806 Peder Leed
2008 Ejendommen Møntergade 8 Aps

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 110
1756 Møntergade 117
1806 Møntergade 131

Husnumre
1859 Møntergade 8
2008 Møntergade 8

Opførelsesår
1730-35 for billedhugger Henrich Schacht. Ombygget mellem 1829 og 1832 (Historiske huse)

Matr.nr. 132

Matrikel
1689 111
1756 118
1806 132
2008 132

Ejere
1689 Morten Clemmendsen, fyrbøder
1756 Skrædder Jochum Buchholtz’ enke
1806 Jørgen Munck, rodemester
2008 E/F Møntergade 10

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 111
1756 Møntergade 118
1806 Møntergade 132

Husnumre
1859 Møntergade 10
2008 Møntergade 10

Opførelsesår
1732 for Jonas Bertelsen. muligvis af murermester Hans Jacob Blackwell (Historiske huse)

Matr.nr. 133

Matrikel
1689 112
1756 119
1806 133
2008 133

Ejere
1689 Henrik Pedersen, skrædder
1756 Henrik Hellesen
1806 Pierre Cathala, kammager
2008 Vagn Ivan Halskov Vestergaard

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 112
1756 Møntergade 119
1806 Møntergade 133

Husnumre
1859 Møntergade 12
2008 Møntergade 12

Opførelsesår
1730-34 for kobbersmed Morten Andersen. Ombygget 1851 (Historiske huse)

Matr.nr. 134

Matrikel
1689 113
1756 120
1806 134
2008 134

Ejere
1689 Tor Nielsen, blytækker
1756 Niels Juul, murersvend
1806 Gotfred Gegner, skrædder
2008 Sten Valling Rasmussen

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 113
1756 Møntergade 120
1806 Møntergade 134

Husnumre
1859 Møntergade 14
2008 Møntergade 14

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1736 for murersvend Niels Hansen Juul. Ombygget 1763 (Historiske huse)

Matr.nr. 135

Matrikel
1689 114
1756 121
1806 135
2008 135

Ejere
1689 Jens Christensen, høker
1756 Henrik Christensen Borch
1806 Jacob Ballin & Trier
2008 Eriksholms Ejendomsselskab APS

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 114
1756 Møntergade 121
1806 Møntergade 135

Husnumre
1859 Møntergade 16
2008 Møntergade 16

Opførelsesår
1730-41, sandsynligvis for sømand Henrich Christensen Borch. Ombygget mellem 1766 og 1787 (Historiske huse)

Matr.nr. 136 †

Matrikel
1689 116
1756 122
1806 136
1907 Indbefattet i 385

Ejere
1689 Knud Storm, islandsk købmand
1756 Anders Nielsen, brændevinsbrænder
1806 Hans Wilhelm Ibsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 116/Gammel Mønt 116*
1756 Gammel Mønt 122
1806 Møntergade 136/Gammel Mønt 136*

Husnumre
1859 Gammel Mønt 36/Møntergade 20

Matr.nr. 137 †

Matrikel
1689 117
1756 123
1806 137
1907 Indbefattet i 384 og 385

Ejere
1689 Niels Thommesen, hattemagersvend
1756 Niels Madsen, bødker
1806 Lorentz Hansen, bødker

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 117
1756 Møntergade 123
1806 Møntergade 137

Husnumre
1859 Møntergade 22

Matr.nr. 138 †

Matrikel
1689 118
1756 124
1806 138
1907 Indbefattet i 384, 385 og 388, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jens Larsen, pottemager
1756 Frantz Eriksen Berg, snedker
1806 Johan Keyser, sadelmager

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 118
1756 Møntergade 124
1806 Møntergade 138

Husnumre
1859 Møntergade 24

Matr.nr. 139 †

Matrikel
1689 128 og 119 (del af)
1756 125 (1689/119, del af) og 1756 147 (1689/128)
1806 139
1907 Indbefattet i 383, 384, 385, 386 og 388, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 119: De fattiges sjæleboder. – 128: De fattiges hus og have
1756 125: De Fattiges Boder. – 147: Helliggejst Kirkes Fattigkirkegård
1806 Adolph Adler, bødker

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 119. – Gammel Mønt 128
1756 Møntergade 125. – Gammel Mønt 147
1806 Møntergade 139

Husnumre
1859 Gammel Mønt 34, Møntergade 26

Matr.nr. 140 †

Matrikel
1689 119 (del af)
1756 126
1806 140
1907 Indbefattet i 386, 387 og 388, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 De fattiges sjæleboder
1756 De fattiges boder
1806 Poul Fechtels Hospital

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 119
1756 Møntergade 126
1806 Møntergade 140

Husnumre
1859 Møntergade 28

Matr.nr. 141 †

Matrikel
1689 123 (del af)
1756 127
1806 141
1907 Indbefattet i 387, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Christen Larsen
1756 Ole Aasmundsen, skibstømmermand
1806 Hans Hagelskiær

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 123, Møntergade 123*
1756 Møntergade 127
1806 Møntergade 141

Husnumre
1859 Møntergade 30

Matr.nr. 142 †

Matrikel
1689 120
1756 128
1806 142
1907 Indbefattet i 387

Ejere
1689 Knud Mortensen
1756 Tobias Pfeiffer, tømmersvend
1806 Andreas Wellerup, rodemester

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 120
1756 Møntergade 128
1806 Møntergade 142

Husnumre
1859 Møntergade 32

Matr.nr. 143 †

Matrikel
1689 221 (del af)
1756 129
1806 143
1907 Indbefattet i 387, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Boyesen, vantmager
1756 Frederik Helmersen, skibstømmermand
1806 Chrsitian Kramer

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 121/Gothersgade 121*
1756 Møntergade 129
1806 Møntergade 143

Husnumre
1859 Møntergade 34

Matr.nr. 144 †

Matrikel
1689 121 (del af)
1756 130
1806 144
1907 Indbefattet i 387, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Boyesen, vantmager
1756 Johan Henrik Hinckels enke
1806 Christian Ferdinand Danielsen

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 121/Gothersgade 121*
1756 Møntergade 130/Gothersgade 130*
1806 Møntergade 145/Gothersgade 145*

Husnumre
1859 Gothersgade 53/Møntergade 36

Matr.nr. 145 †

Matrikel
1689 129
1756 148
1806 145
1907 Indbefattet i 384, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Mikkel Pedersen, væver
1756 Peder Sørensen, bryggersvend
1806 Jeppe Nielsen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 129
1756 Gammel Mønt 148
1806 Gammel Mønt 145

Husnumre
1859 Gammel Mønt 32

Matr.nr. 146 †

Matrikel
1689 130
1756 149
1806 146
1907 Indbefattet i 383 og 384, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johan Sonnemann, snedker
1756 Skrædder Jacob Helmers enke
1806 Ludvig Peecksen

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 130
1756 Gammel Mønt 149
1806 Gammel Mønt 146

Husnumre
1859 Gammel Mønt 30

Matr.nr. 147 †

Matrikel
1689 131
1756 150
1806 147
1907 Indbefattet i 383 og 384, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Mikkel Jensen, brændevinsbrænder
1756 Peder Jungmand, skrædder
1806 Ole Birck, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 131
1756 Gammel Mønt 150
1806 Gammel Mønt 147

Husnumre
1859 Gammel Mønt 28

Matr.nr. 148 †

Matrikel
1689 132 og 1689 133
1756 151 (1689/132) og 1756 152 (1689/133)
1806 148
1907 Indbefattet i 383, 384 og 388, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 132: Mikkel Jensen, brændevinsbrænder. – 133: Peder Bendsen, brændevinsbrænder
1756 151-152: Søren Jørgensen, snedker
1806 Johan Frederik Reinhardt

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 132 og 133
1756 Gammel Mønt 151 og 152
1806 Gammel Mønt 148

Husnumre
1859 Gammel Mønt 26

Matr.nr. 149 †

Matrikel
1689 134
1756 153
1806 149
1907 Indbefattet i 383, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Gunder Børgesen, murermester
1756 Anders Lauritzen
1806 Afgangne Lars Lindstorff

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 134
1756 Gammel Mønt 153
1806 Gammel Mønt 149

Husnumre
1859 Gammel Mønt 24

Matr.nr. 150 †

Matrikel
1689 135 (del af)
1756 154
1806 150
1908 Indbefattet i 383, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jacob Jacobsen, urtegårdsmand
1756 Niels Kønsberg, garver
1806 Henrik Ekkert, hjulmand

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 135
1756 Gammel Mønt 154
1806 Gammel Mønt 150

Husnumre
1859 Gammel Mønt 22

Matr.nr. 151 †

Matrikel
1689 135 (del af)
1756 155
1806 151
1907 Indbefattet i 383, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jacob Jacobsen, urtegårdsmand
1756 Bode, snedker
1806 Lars Qvist, trådfabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 135
1756 Gammel Mønt 155
1806 Gammel Mønt 150

Husnumre
1859 Gammel Mønt 20

Matr.nr. 152 †

Matrikel
1689 136
1756 156
1806 152
1907 Indbefattet i 383, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Poul Monsen, tømermand
1756 Hans Jacob Knudsen, gørtler
1806 Christopher Brasch

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 136
1756 Gammel Mønt 156
1806 Gammel Mønt 152

Husnumre
1859 Gammel Mønt 18

Matr.nr. 153 †

Matrikel
1689 137
1756 157
1806 153
1908 Indbefattet i 392, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Peder Jensen, brændevinsbrænder
1756 Johan Georg Nagel
1806 Christian P. Heist, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 137
1756 Gammel Mønt 157
1806 Gammel Mønt 153

Husnumre
1859 Gammel Mønt 16

Matr.nr. 154 †

Matrikel
1689 138
1756 158
1806 154
1907 Indbefattet i 389, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Gregersen, skipper
1756 Anfer Sørensen, skomager
1806 Anders Møllers enke

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 138
1756 Gammel Mønt 158
1806 Gammel Mønt 154

Husnumre
1859 Gammel Mønt 14

Matr.nr. 155 †

Matrikel
1689 139 og 1689 140
1756 159
1806 155
1907 Indbefattet i 389 og 392, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 139: Mathias Lange, snedker. – 140: Per Rasmussen, tømmersvend
1756 Frederik Jasmand
1806 Hans Mortensen, handskemager

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 139 og 140
1756 Gammel Mønt 159
1806 Gammel Mønt 155

Husnumre
1859 Gammel Mønt 12

Matr.nr. 156 †

Matrikel
1689 141
1756 160
1806 156
1907 Indbefattet i 389, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Bent, nagelsmed
1756 Carl Leonard Meiting, urtekræmmer
1806 Carl Meitting

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 141/Regnegade 141
1756 Gammel Mønt 160/Regnegade 160*
1806 Gammel Mønt 156/Store Regnegade 156*

Husnumre
1859 Gammel Mønt 10/Store Regnegade 1

Matr.nr. 157

Matrikel
1689 174 (del af)
1756 161
1806 157
2008 157

Ejere
1689 Enken efter Peder Sørensen
1756 Anders Hansen, brændevinsbrænder
1806 Becks enke
2008 Atlas Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 174/Gammel Mønt 174*
1756 Regnegade 161
1806 Gammel Mønt 157/Sværgade 157*

Husnumre
1859 Gammel Mønt 17/Sværtegade 11
2008 Gammel Mønt 17/Sværtegade 11

Opførelsesår
1730-37, sandsynligvis for snedker Hans Kock. Ombygget 1876 (Historiske huse)

Matr.nr. 158

Matrikel
1689 142 og 1689 143
1756 162
1806 158
2008 158

Ejere
1689 142: Enken efter pitserstikker Lorens Clausen. – 143: Peder Bendixen Helsingør
1756 Peder Pedersen Bjørn, bager
1806 Christian Bentin, bager
2008 E/F Gammel Mønt 19

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 142 og 143
1756 Gammel Mønt 162
1806 Gammel Mønt 158

Husnumre
1859 Gammel Mønt 19
2008 Gammel Mønt 19

Opførelsesår
1732 for bager Jacob Nielsen Kölmer. Ombygget mellem 1767 og 1780 (Historiske huse)

Matr.nr. 159

Matrikel
1689 144
1756 163
1806 159
2008 159

Ejere
1689 Axel Rasmussen, væver
1756 Arve Bendtsen Kiær, islandsk købmand
1806 Ulrik Selmer
2008 E/F Gammel Mønt 21

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 144
1756 Gammel Mønt 163
1806 Gammel Mønt 159

Husnumre
1859 Gammel Mønt 21
2008 Gammel Mønt 21

Opførelsesår
1730-37, sandsynligvis for skomager Morten Eriksen. Ombygget 1755-60 (Historiske huse)

Matr.nr. 160

Matrikel
1689 145
1756 164
1806 160
2008 160

Ejere
1689 Søren Nielsen, nagelsmed
1756 Frederik Olsen, matros
1806 Peder Grønvald
2008 Thomas Flint Olsen

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 145
1756 Gammel Mønt 164
1806 Gammel Mønt 160

Husnumre
1859 Gammel Mønt 23
2008 Gammel Mønt 23

Opførelsesår
1730-35 for matros Frederik Olsen. Ombygget før 1765 og 1804 (Historiske huse)

Matr.nr. 161

Matrikel
1689 146 og 1689 147
1756 165
1806 161
2008 161

Ejere
1689 146: Mogens Vichtersen, sejlingsmand. – Mons Olsen, sejlingsmand
1756 Niels Jensen, brændevinsbrænder
1806 Henrik Welmann
2008 E/F Gammel Mønt 25

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 146 og 147
1756 Gammel Mønt 165
1806 Gammel Mønt 161

Husnumre
1859 Gammel Mønt 25
2008 Gammel Mønt 25

Opførelsesår
1729 for brændevinsbrænder Søren Jensen Klarup. Ombygget 1767 og mellem 1769 og 1789 (Historiske huse)

Matr.nr. 162

Matrikel
1689 148
1756 166
1806 162
2008 162

Ejere
1689 Peder Jensen, knapmager
1756 Morten Pedersen, skipper
1806 Nikolaj Fr. Teller, skrædder
2008 Jens Eigil Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 148
1756 Gammel Mønt 166
1806 Gammel Mønt 162

Husnumre
1859 Gammel Mønt 27
2008 Gammel Mønt 27

Opførelsesår
1730-35 for skipper Rasmus Busch. Ombygget 1793-94 (Historiske huse)

Matr.nr. 163

Matrikel
1689 149 (del af)
1756 167
1806 163
2008 163

Ejere
1689 Enken efter magister Jørgen Hammer
1756 Bartra Duncher, brændevinsbrænder
1806 Niels P. Nørgaard, brændevinsbrænder
2008 E/F Gammel Mønt 29

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 149
1756 Gammel Mønt 167
1806 Gammel Mønt 163

Husnumre
1859 Gammel Mønt 29
2008 Gammel Mønt 29

Opførelsesår
1730-35 for tømrersvend Didrik Pedersen Munch. Ombygget mellem 1735 og 1743, i 1773 og i 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 164

Matrikel
1689 149 (del af)
1756 168
1806 164
2008 164

Ejere
1689 Enken efter magister Jørgen Hammer
1756 Bernt Huncke, snedker
1806 Gotfried Tietke, knapmager
2008 E/F " Det Røde Hus"

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 149
1756 Gammel Mønt 168
1806 Gammel Mønt 164

Husnumre
1859 Gammel Mønt 31
2008 Gammel Mønt 31

Opførelsesår
1732 for snedkermester Bernhart Hynicke. Ombygget før 1754 og i 1831 (Historiske huse)

Matr.nr. 165

Matrikel
1689 149 (del af)
1756 169
1806 165
2008 165

Ejere
1689 Enken efter magister Jørgen Hammer
1756 Johan Dahlgaard, stadstambur
1806 Herman Schebel, kleinsmed
2008 A/S Esplanaden

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 149
1756 Gammel Mønt 169
1806 Gammel Mønt 165

Husnumre
1859 Gammel Mønt 33
2008 Gammel Mønt 33

Opførelsesår
1730-36 for snedkermester Johan Adam Snabel. Ombygget før 1779 (Historiske huse)

Matr.nr. 166

Matrikel
1689 150 (del af)
1756 170
1806 166
2008 166

Ejere
1689 Enken efter magister Jørgen Hammer
1756 Johan Conrad Lykke, skrædder
1806 Johann Leuches arvinger
2008 Wilhelm Malling

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 150
1756 Gammel Mønt 170
1806 Gammel Mønt 166

Husnumre
1859 Gammel Mønt 35
2008 Gammel Mønt 35

Opførelsesår
1730-36 for skrædder Johan Christoffer Löcher. Ombygget mellem 1760 og 1780 og mellem
1835 og 1853 (Historiske huse)

Matr.nr. 167

Matrikel
1689 150 (del af)
1756 171
1806 167
2008 167

Ejere
1689 Enken efter magister Jørgen Hammer
1756 Anders Espersen Skov, høker
1806 Johan Olsens enke
2008 Kjeld Borch Vesth

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 150
1756 Gammel Mønt 171
1806 Gammel Mønt 167

Husnumre
1859 Gammel Mønt 37
2008 Gammel Mønt 37

Opførelsesår
1730-35 for possementmager Peder Jacobsen. Ombygget før 1793 og omkring 1850 (Historiske huse)

Matr.nr. 168

Matrikel
1689 150 (del af)
1756 172
1806 168
2008 168

Ejere
1689 Enken efter magister Jørgen Hammer
1756 Skræddernes Laugshus
1806 Skræddernes Laugshus
2008 Ivan Haakon Edeling

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 150
1756 Gammel Mønt 172
1806 Gammel Mønt 168

Husnumre
1859 Gammel Mønt 39
2008 Gammel Mønt 39

Opførelsesår
1731 for brændevinsbrænder Peder Byssing. Ombygget mellem 1748-87, i 1850 og igen før 1867 (Historiske huse)

Matr.nr. 169

Matrikel
1689 115
1756 173
1806 169
2008 169

Ejere
1689 Svend Hansen, skipper
1756 Hans Frederik Lentz, auktionsmand
1806 Chr. Schumacher
2008 E/F Gammel Mønt 41 m.fl.

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 115
1756 Gammel Mønt 173
1806 Gammel Mønt 169/Møntergade 169*

Husnumre
1859 Gammel Mønt 41/Møntergade 18
2008 Gammel Mønt 41

Opførelsesår
1730-34 for øltapper Andreas Tussing (Historiske huse)

Matr.nr. 170

Matrikel
1689 95 (del af)
1756 96 (del af, senere betegnet 1756 96 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 96 B
1806 170
2008 170

Ejere
1689 Enken efter Albert Hein
1756 Jens Lange, postforvalter
1806 Hans Ondrup
2008 Ejd.Matr.Nr.170 Købmager Kvarter V

Matrikulære husnumre
1689 Pilestræde 95/Lille Regnegade 95*
1756 Pilestræde 96/Regnegade 96*
1806 Sværtegade 170

Husnumre
1859 Sværtegade 3
2008 Pilestræde 40 C/Sværtegade 3

Opførelsesår
Omkring 1730 af murermester Gotfrid Schuster. Ombygget 1791 (Historiske huse)

Matr.nr. 171

Matrikel
1689 175
1756 202
1806 171
2008 171

Ejere
1689 Nikolaj Luft, tømmermand
1756 Søren Sangstrup, instrumentmager
1806 Henrik Heichelmann, tøjsmed (?!)
2008 Nyboder Ejendomsaktieselskab/ Ejd

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 175
1756 Store Regnegade
1806 Sværtegade 171

Husnumre
1859 Sværtegade 5
2008 Sværtegade 5

Opførelsesår
1730-32 for skipper Ernst Brandt. Ombygget 1792 (Historiske huse)

Matr.nr. 172

Matrikel
1689 174 (del af)
1756 201 (del af, senere betegnet 1756 201 A)
1806 172
2008 172

Ejere
1689 Enken efter Peder Sørensen
1756 Johan Engelbrecht, skipper
1806 Johan Jacob Böy, skrædder
2008 E/F Sværtegade 7

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 174/Gammel Mønt 174*
1756 Store Regnegade 201
1806 Sværtegade 172

Husnumre
1859 Sværtegade 7
2008 Sværtegade 7

Opførelsesår
1736 for skipper Ernst Brandt. Ombygget 1791 og 1830 (Historiske huse)

Matr.nr. 173

Matrikel
1689 174 (del af)
1756 201 (del af, senere betegnet 1756 201 B)
1806 173
2008 173

Ejere
1689 Enken efter Peder Sørensen
1756 Johan Engelbrecht, skipper
1806 Joh. Lerra
2008 Flemming Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 174/Gammel Mønt 174*
1756 Store Regnegade 201
1806 Sværtegade 173

Husnumre
1859 Sværtegade 9
2008 Sværtegade 9

Opførelsesår
1756 for havnefoged Joh. Engelbrecht. Ombygget 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 174 †

Matrikel
1689 162
1756 185
1806 174
1908 Indbefattet i 389, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jens Sorberg, skipper
1756 Jochum Pedersen Kopper, knapmager
1806 August Wilhelm Reimann, knapmager

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 162
1756 Regnegade 185
1806 Store Regnegade 174

Husnumre
1859 Store Regnegade 3

Matr.nr. 175 †

Matrikel
1689 163
1756 186
1806 175
1908 Indbefattet i 389, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Ole Svendsen, arbejdskarl
1756 Jens Madsen, vandmester
1806 Christian Sørensen

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 163
1756 Regnegade 186
1806 Store Regnegade 175

Husnumre
1859 Store Regnegade 5

Matr.nr. 176 †

Matrikel
1689 164
1756 187
1806 176
1867 Sammenlagt med 1806 177, til: 176 & 177

Ejere
1689 Valentin Gartner, snedker
1756 Jochum Bendtsen, skomager
1806 Carl Meitting

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 164
1756 Regnegade 187
1806 Store Regnegade 176

Husnumre
1859 Store Regnegade 7

Matr.nr. 176 & 177 †

Matrikel
1867 Sammensat af 1806 176 og 1806 177
1908 Indbefattet i 389 og 391, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1867 Store Regnegade 7-9

Matr.nr. 177 †

Matrikel
1689 165 (del af)
1756 188
1806 177
1867 Sammenlagt med 1806 176, til: 176 & 177

Ejere
1689 Søren Olsen, murermester
1756 Hans Thommesen Thisted
1806 Søren Henriksen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 165
1756 Regnegade 188
1806 Store Regnegade 177

Husnumre
1859 Store Regnegade 9

Matr.nr. 178 †

Matrikel
1689 165 (del af)
1756 189
1806 178
1908 Indbefattet i 390, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Søren Olsen, murermester
1756 Lydert Holm, lysestøber
1806 Niels Vævers Enke

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 165
1756 Regnegade 189
1806 Store Regnegade 178

Husnumre
1859 Store Regnegade 11

Matr.nr. 179 †

Matrikel
1689 166
1756 190 og 1756 192
1806 179
1908 Indbefattet i 390, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Torbjørn Olsen, murermester
1756 190 og 192: Christian Henrik Nagel
1806 Johan F. Wagenknecht

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 166
1756 Regnegade 190. – Lille Regnegade 192*
1806 Store Regnegade 179, Lille Regnegade 179*

Husnumre
1859 Lille Regnegade 3, Store Regnegade 13

Matr.nr. 180 †

Matrikel
1689 160 (del af)
1756 191
1806 180
1908 Indbefattet i 390, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Mathies, murermester
1756 Nikolaj Nielsen, snustobakshandler
1806 Jens Christensen, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 160
1756 Regnegade 191/Store Regnegade 191*
1806 Store Regnegade 180*/Lille Regnegade 180

Husnumre
1859 Lille Regnegade 1/Store Regnegade 15

Matr.nr. 181 †

Matrikel
1689 167
1756 193
1806 181
1908 Indbefattet i 390, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Simon Mathiesen, skibstømmermand
1756 Giulio Guione, hofstukkatør
1806 Anders A. Holm, bødker

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 167
1756 Lille Regnegade 193
1806 Lille Regnegade 181

Husnumre
1859 Lille Regnegade 5

Matr.nr. 182 †

Matrikel
1689 168 og 1689 169 (del af)
1756 194
1806 182
1908 Indbefattet i 389, 390, 391 og 392, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 168-169: Christen Rasmussen, høker
1756 Christen Olsen, bager
1806 Carl Rose, bager

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 168 og 169
1756 Lille Regnegade 194
1806 Lille Regnegade 182

Husnumre
1859 Lille Regnegade 7

Matr.nr. 183 †

Matrikel
1689 169 (del af)
1756 195
1806 183
1908 Indbefattet i 391, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Christen Rasmussen, høker
1756 Jacob Thommesen, Det Lille Vognmands Laug
1806 F. Buchwaldt

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 169
1756 Lille Regnegade 195
1806 Lille Regnegade 183

Husnumre
1859 Lille Regnegade 9

Matr.nr. 184 †

Matrikel
1689 170 og 124 (del af)
1756 196
1806 184
1924 Henlagt til 334

Ejere
1689 124: Ditlev Bølcke. – 170: Ditlev Bølcke
1756 Johan Lütgen, snedker
1806 Niels H. Holm

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 124. – Regnegade 170
1756 Lille Regnegade 196
1806 Lille Regnegade 184

Husnumre
1859 Lille Regnegade 11

Matr.nr. 185

Matrikel
1689 173 (del af)
1756 136
1806 185
2008 185

Ejere
1689 Enken efter Hans Robeth
1756 Mathias Ortmand, snedker
1806 Christen F. Borch
2008 Ejendomsanpartsselskabet Q 1

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 173/Gothersgade 173*
1756 Gothersgade 136/Lille Regnegade 136*
1806 Lille Regnegade 185

Husnumre
1859 Lille Regnegade 10
1910 Ny Østergade 30
2008 Ny Østergade 30

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 186

Matrikel
1689 172
1756 197
1806 186
2008 186

Ejere
1689 Dorthe, enke efter Rasmus Sørensen
1756 Celestin Henrik Wegner, skoleholder
1806 Knud P. Rold
2008 Ejendomsanpartsselskabet Q 1

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 172
1756 Lille Regnegade 197
1806 Lille Regnegade 186

Husnumre
1859 Lille Regnegade 8
1910 Ny Østergade 28
2008 Ny Østergade 28

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 187

Matrikel
1689 171
1756 198
1806 187
2008 187

Ejere
1689 Margrethe, enke efter Didrik Dreier
1756 Michel Møller, fabrikør
1806 Joachim Møller, skomager
2008 Ejendomsanpartsselskabet Q 1

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 171
1756 Lille Regnegade 198
1806 Lille Regnegade 187

Husnumre
1859 Lille Regnegade 6
1910 Ny Østergade 26
2008 Ny Østergade 26

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 188

Matrikel
1689 173 (del af)
1756 199
1806 188
2008 188

Ejere
1689 Enken efter Hans Ribeth
1756 Jacob Larsen Berg, tømmersvend
1806 Jacob Weilling, snedker
2008 Ejendomsanpartsselskabet Q 1

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 173/Gothersgade 173*
1756 Lille Regnegade 199
1806 Lille Regnegade 188

Husnumre
1859 Lille Regnegade 4
1910 Ny Østergade 24
2008 Ny Østergade 24

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 189

Matrikel
1689 173 (del af)
1756 200
1806 189
2008 189

Ejere
1689 Enken efter Hans Ribeth
1756 Rasmus Simonsen Galten, brændevinsbrænder
1806 Boye Jensen, brændevinsbrænder
2008 Ejendomsanpartsselskabet Q 1

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 173/Gothersgade 173*
1756 Store Regnegade 200
1806 Lille Regnegade 189/Store Regnegade 189*

Husnumre
1859 Lille Regnegade 2/Store Regnegade 17
1910 Store Regnegade 17
2008 Store Regnegade 17

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 190 †

Matrikel
1689 173 (del af)
1756 140
1806 190
1849 Sammenlagt med 1806 337, til: 190 & 337

Ejere
1689 Enken efter Hans Ribeth
1756 Bastian Jacobsen
1806 Lauritz Holmblad, sæbesyder

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 173/Gothersgade 173*
1756 Gothersgade 140/Regnegade 140*
1806 Store Regnegade 190/Gothersgade 190*

Matr.nr. 190 & 337 (fra 1953: 190)

Matrikel
1849 Sammensat af 1806 190 og 1806 337
1953 190 (nyt nummer)
2008 190

Ejere
2008 E/F Gothersgd 33 A M Fl

Husnumre
1859 Gothersgade 33/Store Regnegade 19
2008 Gothersgade 33/Store Regnegade 19

Opførelsesår
Ca. 1730. Siden stærkt ombygget

Matr.nr. 191

Matrikel
1689 151
1756 174
1806 191
2008 191

Ejere
1689 Morten Andersen, kleinsmed
1756 Christen Thomasen, hyrekusk
1806 Martinus Lassen, kirurg
2008 St. Regnegade 26 Aps

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 151
1756 Regnegade 174
1806 Store Regnegade 191

Husnumre
1859 Store Regnegade 26
2008 Store Regnegade 26

Opførelsesår
1789 for regimentsfeltskærer Martinus Lassen. Ombygget 1876-85 (Historiske huse)

Matr.nr. 192

Matrikel
1689 152
1756 175
1806 192
2008 192

Ejere
1689 Mikkel Laursen, maler
1756 Ludvig Berg, maler
1806 Wolrath Lohmanns enke
2008 Sandahl & Sandahl Invest A/S

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 152
1756 Regnegade 175
1806 Store Regnegade 192

Husnumre
1859 Store Regnegade 24
2008 Store Regnegade 24

Opførelsesår
Før 1712. Ombygget mellem 1737 og 1751 og mellem 1806 og 1837 (Historiske huse)

Matr.nr. 193

Matrikel
1689 153
1756 176
1806 193
2008 193

Ejere
1689 Poul Christensen, skrædder
1756 Peder Mathiesen, snedker
1806 Christian G. Schmidt
2008 Anders Skou Jørgensen

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 153
1756 Regnegade 176
1806 Store Regnegade 193

Husnumre
1859 Store Regnegade 22
2008 Store Regnegade 22

Opførelsesår
Før 1682. Ombygget mellem 1712 og 1717 (Historiske huse)

Matr.nr. 194
Old City-House

Matrikel
1689 154 (del af)
1756 177
1806 194
1977 Hertil henlagt 1806 195 og 1806 263
2008 194

Ejere
1689 Jørgen Nielsen, bødker
1756 Snedker Peder Pedersen Smidts enke
1806 Peter Julert, værtshusholder
2008 Ejd Ny Østergade 14-20

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 154
1756 Regnegade 177
1806 Store Regnegade 194

Husnumre
1859 Store Regnegade 20
2008 Ny Østergade 14-16 og 20

Opførelsesår
1978 (Kuas) af arkitekterne Paul Erik Lønne og Ejvind Draiby

Matr.nr. 195 †

Matrikel
1689 155
1756 178
1806 195
1977 Henlagt til 1806 194

Ejere
1689 Peder Larsen, koffardibådsmand
1756 Daniel Hansen, kårdemager
1806 Christen Knudsen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 155
1756 Regnegade 178
1806 Store Regnegade 195

Husnumre
1859 Store Regnegade 18

Matr.nr. 196 †

Matrikel
1689 156
1756 179
1806 196
1887 Sammenlagt med 197 A & 198, til: 196, 197 A & 198

Ejere
1689 Rasmus Larsen, prammand
1756 Martinus Grøtzmacher, hofskrædder
1806 Johan G. Boheim, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 156, Smedens Gang 156*
1756 Regnegade 179
1806 Store Regnegade 196

Husnumre
1859 Store Regnegade 16

Matr.nr. 196, 197 A & 198 †

Matrikel
1887 Sammensat af 1806 196 og 197 A & 198
1902 Sammenlagt med 1806 199, til: 196, 197 A, 198 & 199

Ejere

Husnumre
1887 Store Regnegade 12-16

Matr.nr. 196, 197 A, 198 & 199 (fra 1953: 196)

Matrikel
1900 Sammensat af 1806 196, 1806 199 og 197 A & 198
1953 Betegnet 196 (nyt nummer)
2008 196

Ejere
2008 Peter Birch

Husnumre
1900 Ny Østergade 15/Store Regnegade 12-16
2008 Ny Østergade 15/Store Regnegade 12

Opførelsesår
1888 for grosserer C. R. Seifert (Bygningsattest)

Matr.nr. 197 †

Matrikel
1689 157
1756 180
1806 197
1837 Delt i 197 A og 197 B

Ejere
1689 Anders Ravn
1756 Wulff, krigsråd
1806 Petersen, madam

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 157, Smedens Gang 157*
1756 Regnegade 180
1806 Store Regnegade 197

Matr.nr. 197 A †

Matrikel
1837 Parcel af 1806 197
1883 Sammenlagt med 1806 198, til: 197 A & 198

Ejere

Matrikulære husnumre
1837 Store Regnegade 197 A

Husnumre
1859 Store Regnegade 14

Matr.nr. 197 A & 198 †

Matrikel
1883 Sammensat af 197 A og 1806 198
1887 Sammenlagt med 1806 196, til: 196, 197 A & 198

Ejere

Husnumre
1883 Store Regnegade 12-14

Matr.nr. 197 B †

Matrikel
1837 Parcel af 1806 197
1989 Henlagt til 1806 259

Ejere

Matrikulære husnumre
1837 Grønnegade 197 B

Husnumre
1859 Bag Grønnegade 15

Matr.nr. 198 †

Matrikel
1689 158
1756 181
1806 198
1883 Sammenlagt med 197 A, til: 197 A & 198

Ejere
1689 Hans Monsen, fiskebløder
1756 Rasmus Rasmussen
1806 Christian Eggers, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 158
1756 Regnegade 181
1806 Store Regnegade 198

Husnumre
1859 Store Regnegade 12

Matr.nr. 199 †

Matrikel
1689 159
1756 182
1806 199
1902 Sammenlagt med 1806 196 og 197 A & 198, til: 196, 197 A, 198 & 199

Ejere
1689 Jon/Jens (?) Andersen, højbådsmand
1756 Jacob Splidt, skomager
1806 Frantz N. Giern, klinker

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 159
1756 Regnegade 182
1806 Store Regnegade 199

Husnumre
1859 Store Regnegade 10

Matr.nr. 200 †

Matrikel
1689 160 (del af)
1756 183
1806 200
1906 Indbefattet i 381

Ejere
1689 Mathies, murermester
1756 Christen Nielsen Helt, brændevinsbrænder
1806 Jens H. Aller, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 160
1756 Regnegade 183
1806 Store Regnegade 200

Husnumre
1859 Store Regnegade 8

Matr.nr. 201 †

Matrikel
1689 161
1756 184
1806 201
1906 Indbefattet i 381

Ejere
1689 Anders Andersen, skrædder
1756 Johan Baptist Fassati, gibser
1806 Ignatius Werth, nürnberger

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 161
1756 Regnegade 184
1806 Store Regnegade 201/Didrik Bartskærs Gang 201*

Husnumre
1859 Didrik Badskærs Gang 14/Store Regnegade 6

Matr.nr. 202 †

Matrikel
1689 176 (del af)
1756 203
1806 202
1906 Indbefattet i 381

Ejere
1689 Jørgen Marcussen, væver
1756 Jacob Bantz, snedker
1806 Christian Lehmann, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Didrik Bartskærs Gang 176
1756 Didrik Bartskærs Gang 203
1806 Didrik Bartskærs Gang 202

Husnumre
1859 Didrik Bartskærs Gang 12

Matr.nr. 203 †

Matrikel
1689 176 (del af)
1756 204
1806 203
1906 Indbefattet i 381

Ejere
1689 Jørgen Marcussen, væver
1756 Skipper Johan Posts enke
1806 Christian Lehmann, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Didrik Bartskærs Gang 176
1756 Didrik Bartskærs Gang 204
1806 Didrik Bartskærs Gang 203

Husnumre
1859 Didrik Bartskærs Gang 10

Matr.nr. 204 †

Matrikel
1689 177
1756 205
1806 204
1906 Indbefattet i 381

Ejere
1689 Jocum Pritzmand, væver
1756 Michel Jørgen Meyer, tømmersvend
1806 Søren N. Schmidt

Matrikulære husnumre
1689 Didrik Bartskærs Gang 177
1756 Didrik Bartskærs Gang 205
1806 Didrik Bartskærs Gang 204

Husnumre
1859 Didrik Bartskærs Gang 8

Matr.nr. 205 †

Matrikel
1689 178
1756 206
1806 205
1906 Indbefattet i 381

Ejere
1689 Peder Olsen, skoflikker
1756 Hans Andersen, skomager
1806 Hans Wahl

Matrikulære husnumre
1689 Didrik Bartskærs Gang 178
1756 Didrik Bartskærs Gang 206
1806 Didrik Bartskærs Gang 205

Husnumre
1859 Didrik Bartskærs Gang 6

Matr.nr. 206 †

Matrikel
1689 179
1756 207
1806 206
1906 Indbefattet i 381

Ejere
1689 Per Gundersen, ruhugger
1756 Peder Larsen
1806 Christian Førster, stolemager

Matrikulære husnumre
1689 Didrik Bartskærs Gang 179
1756 Didrik Bartskærs Gang 207
1806 Didrik Bartskærs Gang 206

Husnumre
1859 Didrik Bartskærs Gang 4

Matr.nr. 207 †

Matrikel
1689 233
1756 287
1806 207
1900 Indbetattet i 380, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Peder Mortensen, snedker
1756 Johan Ernst, høker
1806 Joseph Brettschneider, trådhandler

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 233
1756 Kristen Bernikows Stræde 287
1806 Kristen Bernikows Stræde 207

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 26

Matr.nr. 208 †

Matrikel
1689 234
1756 288
1806 208
1900 Indbefattet i 378, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Enken efter Hans Thielsen, bager
1756 Anders Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Peder Olsen

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 234, Grønnegade 234*
1756 Kristen Bernikows Stræde 288/Grønnegade 288*
1806 Kristen Bernikows Stræde 208

Husnumre
1859 Grønnegade 6/Kristen Bernikows Stræde 24

Matr.nr. 209 †

Matrikel
1689 235
1756 289
1806 209
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Lars Nielsen, bøssemager
1756 Niels Larsen, kusk
1806 Jacob Bierregaard, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 235
1756 Kristen Bernikows Stræde 289
1806 Kristen Bernikows Stræde 209

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 22
1901 Kristen Bernikows Gade 22

Matr.nr. 210 †

Matrikel
1689 236
1756 290
1806 210
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Henning Hiort, hattemster
1756 Ib Olsen Weyse
1806 Cathrine Hansen, madame, Hans Petersens kone

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 236
1756 Kristen Bernikows Stræde 290
1806 Kristen Bernikows Stræde 210

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 20
1901 Kristen Bernikows Gade 20

Matr.nr. 211 †

Matrikel
1689 237
1756 291
1806 211
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Drittelwitz, skomager
1756 Niels Jensen, tapetmager
1806 Georg Spannier, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 237
1756 Kristen Bernikows Stræde 291
1806 Kristen Bernikows Stræde 211

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 18
1901 Kristen Bernikows Gade 18

Matr.nr. 212 †

Matrikel
1689 238
1756 292
1806 212
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Niels Tordsen, tømmersvend
1756 Niels Adsersen, murersvend
1806 Henrik Loheiver, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 238
1756 Kristen Bernikows Stræde 292
1806 Kristen Bernikows Stræde 211

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 16
1901 Kristen Bernikows Gade 16

Matr.nr. 213 †

Matrikel
1689 239
1756 293
1806 213
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Guldbrand Bendsen, færgemand
1756 Peder Andersen Rørstrøm
1806 Frederik Brandling, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 239
1756 Kristen Bernikows Stræde 293
1806 Kristen Bernikows Stræde 213

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 14
1901 Kristen Bernikows Gade 14

Matr.nr. 214 †

Matrikel
1689 240 og 1689 241
1756 294 (1689/240) og 1756 295 (1689/241)
1806 214
1881 Sammenlagt med 1806 215, til: 214 & 215

Ejere
1689 240: Per Sørensen, skipper. – 241: Johan Schonning, tømmermand
1756 294: Michael Dørup. – 295: Niels Pedersen Ropdrup, brændevinsbrænder
1806 Søren Hansen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 240 og 241
1756 Kristen Bernikows Stræde 294 og 295
1806 Kristen Bernikows Stræde 214

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 12

Matr.nr. 214 & 215 †

Matrikel
1881 Sammensat af 1806 214 og 1806 215
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1881 Kristen Bernikowstræde 10-12
1902 Kristen Bernikows Gade 10-12

Matr.nr. 215 †

Matrikel
1689 242
1756 296
1806 215
1881 Sammenlagt med 1806 215, til: 214 & 215

Ejere
1689 Enken efter drejer Henning Splis (?)
1756 Simon Nicolai Buch, skomager
1806 Hans S. Kløve, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 242
1756 Kristen Bernikows Stræde 296
1806 Kristen Bernikows Stræde 215

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 10

Matr.nr. 216 †

Matrikel
1689 243
1756 297
1806 216
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jens Sørensen, tobakspinder
1756 Christopher Christophersen
1806 Lars Dreyer

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 243
1756 Kristen Bernikows Stræde 297
1806 Kristen Bernikows Stræde 216

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 8
1901 Kristen Bernikows Gade 8

Matr.nr. 217 †

Matrikel
1689 244 og 1689 245
1756 298 (1689/244), 1756 299 (1689/245, del af) og 1756 300 (1689/245, del af)
1806 217
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 244: Morten Christensen Lind, kukkenbager. – 245: Sidsel, enke efter Hans Jensen
1756 298: Chr. Jespersen Brolov, melmand. – 299-300: Johan Just Bradt, snedker
1806 Johan Meyer, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 244 og 245
1756 Kristen Bernikows Stræde 298 og 300
1806 Kristen Bernikows Stræde 217

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 6
1901 Kristen Bernikows Gade 6

Matr.nr. 218 †

Matrikel
1689 246
1756 301
1806 218
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Rasmus Sørensen Wissing, islandsk arbejdskarl
1756 Hans Thomasen Tøxen, skomager
1806 Johan Wisbye, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 246
1756 Kristen Bernikows Stræde 301
1806 Kristen Bernikows Stræde 218

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 4
1901 Kristen Bernikows Gade 4

Matr.nr. 219 †

Matrikel
1689 249
1756 304
1806 219
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Enken efter Frands Riboldt
1756 Christopher Andersen Juul, skipper
1806 Ole Lundahl, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 249
1756 Kristen Bernikows Stræde 304
1806 Kristen Bernikows Stræde 219

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 3
1901 Kristen Bernikows Gade 3

Matr.nr. 220 †

Matrikel
1689 250 (del af)
1756 305
1806 220
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Margrethe, enke efter Didrik Dreier
1756 Paul Andersen Kruuse, skibstømmermand
1806 Jacob Holmberg

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 250
1756 Kristen Bernikows Stræde 305
1806 Kristen Bernikows Stræde 220

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 5
1901 Kristen Bernikows Gade 5

Matr.nr. 221 †

Matrikel
1689 250 (del af) og 1689 251 (del af)
1756 306 (1689/250, del af) og 1756 307 (1689/251, del af)
1806 221
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 250: Margrethe, enke efter Didrik Dreier. – 251: Dorthe, enke efter Rasmus Sørensen
1756 306: Johan Leonhardt Erhardt, skomager. – 307: Torsten Haagensen, skibstømmermand
1806 Joh. A. Bindseil

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 250 og 251
1756 Kristen Bernikows Stræde 306-307
1806 Kristen Bernikows Stræde 221

Husnumre
1859 Kristen Bernikows Stræde 7
1901 Kristen Bernikows Gade 7

Matr.nr. 222 †

Matrikel
1689 251 (del af) og 1689 252 (del af)
1756 308 (1689/251, del af) og 1756 309 (1689/252, del af)
1806 222
1902 Henlagt til 375 og til offentlig gade

Ejere
1689 251-252: Dorthe, enke efter Rasmus Sørensen
1756 308-309: Antonii Casper Pauli, urtekræmmer
1806 Mads N. Ferch, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 251. – Kristen Bernikows Stræde 252/Antonistræde 252*
1756 Kristen Bernikows Stræde 308. – Antonistræde 309/Kristen Bernikows Stræde 309*
1806 Kristen Bernikows Stræde 222/Antonistræde 222*

Husnumre
1859 Antonistræde 22/Kristen Bernikows Stræde 9
1901 Antonigade 22/Kristen Bernikows Gade 9

Matr.nr. 223 †

Matrikel
1689 252 (del af)
1756 310
1806 223
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Dorthe, enke efter Rasmus Sørensen
1756 Jacob Møller, møntsvend
1806 Mads Pedersen

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 252/Antonistræde 252*
1756 Antonistræde 310
1806 Antonistræde 223

Husnumre
1859 Antonistræde 20
1901 Antonigade 20

Matr.nr. 224 †

Matrikel
1689 253 (del af)
1756 311
1806 224
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 225, til: 224 & 225

Ejere
1689 Margrethe, enke efter Didrik Dreier
1756 Peter Jacob Lassov, nålemager
1806 Frederik Ungermann

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 253
1756 Antonistræde 311
1806 Antonistræde 224

Matr.nr. 224 & 225 †

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 224 og 1806 225
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Antonistræde 224 & 225

Husnumre
1859 Antonistræde 18
1901 Antonigade 18

Matr.nr. 225 †

Matrikel
1689 253 (del af)
1756 312
1806 225
1806 Sammenlagt med 1806 224, til: 224 & 225

Ejere
1689 Margrethe, enke efter Didrik Dreier
1756 Lars Nielsen Møller, juvelerer
1806 Frederik Ungermann

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 253
1756 Antonistræde 312
1806 Antonistræde 225

Matr.nr. 226 †

Matrikel
1689 253 (del af)
1756 313
1806 226
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Margrethe, enke efter Didrik Dreier
1756 Niels Larsen Weile, skomager
1806 Johan Jacob Fick, nålemager

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 253
1756 Antonistræde 313
1806 Antonistræde 226

Husnumre
1859 Antonistræde 16
1901 Antonigade 16

Matr.nr. 227 †

Matrikel
1689 254 (del af)
1756 314
1806 227
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Frands Riboldt
1756 Erik Bjørnsens enke
1806 Peder Jeppesen, spisevært

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 254
1756 Antonistræde 314
1806 Antonistræde 227

Husnumre
1859 Antonistræde 14
1901 Antonigade 14

Matr.nr. 228 †

Matrikel
1689 254 (del af)
1756 315
1806 228
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Frands Riboldt
1756 Mathias Mørck
1806 Anders Holmboe, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 254
1756 Antonistræde 315
1806 Antonistræde 228

Husnumre
1859 Antonistræde 12
1901 Antonigade 12

Matr.nr. 229 †

Matrikel
1689 252 (del af)
1756 316
1806 229
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Dorthe, enke efter Rasmus Sørensen
1756 Niels Christensen Riis, blytækker
1806 Anders Holmboe, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Kristen Bernikows Stræde 252*/Antonistræde 252
1756 Antonistræde 316
1806 Antonistræde 229

Husnumre
1859 Antonistræde 10
1901 Antonigade 10

Matr.nr. 230 †

Matrikel
1689 255
1756 317
1806 230
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Thue Jacobsen
1756 Thomas Andersen
1806 Anders Walsgaard, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 255
1756 Antonistræde 317
1806 Antonistræde 230

Husnumre
1859 Antonistræde 8
1901 Antonigade 8

Matr.nr. 231 †

Matrikel
1689 256
1756 318
1806 231
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Morten Mortensen, tømmermand på Holmen
1756 Peder Eberhardt Knust Skiefter
1806 Johan D. Lindemou, børstenbinder

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 256
1756 Antonistræde 318
1806 Antonistræde 231

Husnumre
1859 Antonistræde 6
1901 Antonigade 6

Matr.nr. 232 †

Matrikel
1689 257
1756 319
1806 232
1902 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Niels Sørensen, skrædder
1756 Madam Frederik Goldtziers
1806 Heiman Jacobs arvinger

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 257
1756 Antonistræde 319
1806 Antonistræde 232

Husnumre
1859 Antonistræde 4
1901 Antonigade 4

Matr.nr. 233 †

Matrikel
1689 258
1756 320
1806 233
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 113, til: 113 & 233

Ejere
1689 Jørgen Kruse, skrædder
1756 Christian F. Wifling, hutstafferer
1806 Jacob Cathala

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 258
1756 Antonistræde 320
1806 Antonistræde 233

Matr.nr. 234 †

Matrikel
1689 259
1756 321
1806 234
1961 Henlagt til 1806 248

Ejere
1689 Thomas Andersen Kier, øltapper
1756 Jørgen Henriksen Smidt, øltapper
1806 Peter Blum, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 259
1756 Antonistræde 321
1806 Antonistræde 234

Husnumre
1859 Antonistræde 3
1901 Antonigade 3

Matr.nr. 235 †

Matrikel
1689 260
1756 322
1806 235
1961 Henlagt til 1806 248

Ejere
1689 Henrik Cappel, bøssemager
1756 Levin Abraham, jøde
1806 Joh. Thomsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 260
1756 Antonistræde 322
1806 Antonistræde 235

Husnumre
1859 Antonistræde 5
1901 Antonigade 5

Matr.nr. 236 †

Matrikel
1689 261
1756 323
1806 236
1961 Henlagt til 1806 248

Ejere
1689 Morten Andersen, kleinsmed
1756 Christen Andersen, skrædder
1806 Jens Jessen, kniplingshandler

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 261
1756 Antonistræde 323
1806 Antonistræde 236

Husnumre
1859 Antonistræde 7
1901 Antonigade 7

Matr.nr. 237 †

Matrikel
1689 262 og 1689 263
1756 324 (1689/262) og 1756 325 (1689/263)
1806 237
1961 Henlagt til 1806 248

Ejere
1689 262: Ole Hansen, bødker. – 263: Svend Aagesen, bøsseskæfter
1756 324-325: Johan Jacob Elvig, skomager
1806 Simon Poulsen, hofboghandler

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 262 og 263
1756 Antonistræde 324 og 325
1806 Antonistræde 237

Husnumre
1859 Antonistræde 9
1901 Antonigade 9

Matr.nr. 238 †

Matrikel
1689 264
1756 326
1806 238
1900 Sammenlagt med 1806 239 og 1806 240, til: 238, 239 & 240

Ejere
1689 Christen Nihof, glarmester
1756 Hans Lind, skomager
1806 Carl C. Frieberg, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 264
1756 Antonistræde 326
1806 Antonistræde 238

Husnumre
1859 Antonistræde 11
1901 Antonistræde 11

Matr.nr. 238, 239 & 240 (fra 1953: 238)

Matrikel
1903 Sammensat af 238, 239 og 240
1953 Betegnet 238 (nyt nummer)
2008 238

Ejere
2008 Euroscania A/S

Husnumre
1903 Antonigade 11
2008 Antonigade 11

Opførelsesår
1903 (Matrikelregister)

Matr.nr. 239 †

Matrikel
1689 265
1756 327
1806 239
1903 Sammenlagt med 1806 238 og 1806 240, til: 238, 239 & 240

Ejere
1689 Christian Qvist, skrædder
1756 Jacob Nielsen Hallenberg
1806 Christian F. Scheller, skmager

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 265
1756 Antonistræde 327
1806 Antonistræde 239

Husnumre
1859 Antonistræde 13
1901 Antonigade 13

Matr.nr. 240 †

Matrikel
1689 266
1756 328
1806 240
1903 Sammenlagt med 1806 238 og 1806 239, til: 238, 239 & 240

Ejere
1689 Ole Nielsen, øltapper
1756 Thomas Bisted
1806 Johan R. Meyer

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 266
1756 Antonistræde 328
1806 Antonistræde 240

Husnumre
1859 Antonistræde 15
1901 Antonigade 15

Matr.nr. 241 †

Matrikel
1689 267
1756 329
1806 241
1907 Indbefattet i 382 samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johan Malte, knapmager
1756 Frederik Meyers enke
1806 Jens Bays enke

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 267
1756 Antonistræde 329
1806 Antonistræde 241

Husnumre
1859 Antonistræde 17
1901 Antonigade 17

Matr.nr. 242 †

Matrikel
1689 268 (del af)
1756 330
1806 242
1907 Indbefattet i 382, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Evert Holst
1756 Christopher Frederik Zinchofsky
1806 Georg Fr. Kryger, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 268/Kristen Bernikows Stræde 268*
1756 Antonistræde 330
1806 Antonistræde 242

Husnumre
1859 Antonistræde 19
1901 Antonigade 19

Matr.nr. 243 †

Matrikel
1689 268 (del af)
1756 331 og 1756 332
1806 243
1907 Indbefattet i 382 samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Evert Holst
1756 331: Paul Truelsen, skibstømmermand. – 332: Niels Barch, perlestikker
1806 Horn, assessor

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 268/Kristen Bernikows Stræde 268*
1756 Antonistræde 331-332
1806 Antonistræde 243/Gammel Mønt 243*

Husnumre
1859 Antonistræde 21/Gammel Mønt 1/Kristen Bernikows Stræde 11
1901 Antonigade 21/Gammel Mønt 1

Matr.nr. 244 †

Matrikel
1689 268 (del af)
1756 333
1806 244
1907 Indbefattet i 382, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Evert Holst
1756 Christen Hansen Blantzius
1806 Johan D. Hofmeyer, lysestøber

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 268/Kristen Bernikows Stræde 268*
1756 Gammel Mønt 333
1806 Gammel Mønt 244

Husnumre
1859 Gammel Mønt 3

Matr.nr. 245 †

Matrikel
1689 268 (del af)
1756 334
1806 245
1907 Indbefattet i 382, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Evert Holst
1756 Peder Sørensen, bødker
1806 Mouritz Weivad, bødker

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 268/Kristen Bernikows Stræde 268*
1756 Gammel Mønt 334
1806 Gammel Mønt 245

Husnumre
1859 Gammel Mønt 5

Matr.nr. 246 †

Matrikel
1689 268 (del af)
1756 335
1806 246
1907 Indbefattet i 382, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Evert Holst
1756 Niels Røer, tømmermester
1806 J. A. Smidt, tobakshandler

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 268/Kristen Bernikows Stræde 268*
1756 Gammel Mønt 355
1806 Gammel Mønt 246

Husnumre
1859 Gammel Mønt 7

Matr.nr. 247 †

Matrikel
1689 268 (del af)
1756 336
1806 247
1907 Indbefattet i 382, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Evert Holst
1756 Henrik Bøtger, snedker
1806 Christopher Kreiser, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Antonistræde 268/Kristen Bernikows Stræde 268*
1756 Gammel Mønt 336
1806 Gammel Mønt 247

Husnumre
1859 Gammel Mønt 9

Matr.nr. 248 †

Matrikel
1689 269
1756 337
1806 248
1842 Sammenlagt med 1806 249, til: 248 & 249

Ejere
1689 Anders Brødelsen, skipper
1756 Julius Franz Pfeiffers enke
1806 Christen Møller, høker

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 269
1756 Gammel Mønt 337

Husnumre
1806 Gammel Mønt 248

Matr.nr. 248 & 249 (fra 1953: 248)

Matrikel
1842 Sammensat af 1806 248 og 1806 249
1930 Hertil henlagt 118 A
1953 Betegnet 248 (nyt nummer)
2008 248

Ejere
2008 Jeudan IV A/S

Matrikulære husnumre
1842 Gammel Mønt 248 & 249

Husnumre
1859 Gammel Mønt 13
1930 Gammel Mønt 13/Pilestræde 34
2008 Antonigade 3-9/Gammel Mønt 1-11/Pilestræde 26-28 og 34

Opførelsesår
Antonigade 9: 1766 af arkitekt Hans Næss (Historiske huse). – Gammel Mønt 1: 1910 af arkitekterne Aage Langeland-Mathiesen og Ulrik Plesner for Kvindelig Læseforening. - Pilestræde 32-34: 1928-30 af Bent Helweg-Møller for Det Berlingske Officin. – Fløje mod Sværtegade og Gammel Mønt: 1957 og 1962 af arkitekt Børge Rammeskow for Det Berlingske Officin (Weilbach).

Matr.nr. 249 †

Matrikel
1689 270
1756 338
1806 249
1842 Sammenlagt med 1806 248, til: 248 & 249

Ejere
1689 Carsten Sibrandt, hattemager
1756 Hans Pedersen Møller, brændevinsbrænder
1806 Jens P. Aistrup

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 270
1756 Gammel Mønt 338
1806 Gammel Mønt 249

Matr.nr. 250 †

Matrikel
1689 184 (del af)
1756 219
1806 250
1845 Delt i 250 A og 250 B

Ejere
1689 von Plessen, geheimeråd
1756 Ole Larsens enke
1806 Joh. F. Scheffer, høker

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 184/Didrik Bartskærs Gang 184*/Gammel Mønt 184*/Regnegade 184*
1756 Regnegade 219
1806 Gammel Mønt 250/Didrik Bartskærs Gang 250*/Store Regnegade 250*

Matr.nr. 250 A †

Matrikel
1845 Parcel af 1806 250
1906 Indbefattet i 381

Ejere

Matrikulære husnumre
1845 Store Regnegade 250 A/Didrik Bartskærs Gang 250 A*/

Husnumre
1859 Didrik Bartskærs Gang 7/Store Regnegade 4

Matr.nr. 250 B †

Matrikel
1845 Parcel af 1806 250
1906 Indbefattet i 381

Ejere

Matrikulære husnumre
1845 Store Regnegade 250 B/Gammel Mønt 250 B*

Husnumre
1859 Gammel Mønt 8/Store Regnegade 2

Matr.nr. 251 †

Matrikel
1689 184 (del af)
1756 220
1806 251
1906 Indbefattet i 381, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 von Plessen
1756 Andreas Lausen, kirkeinsiektør
1806 Johan E. Meyer, snedker og sprøjtefabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 184
1756 Gammel Mønt 220/Didrik Bartskærs Gang 220*
1806 Gammel Mønt 251, Didrik Bartskærs Gang 251*

Husnumre
1859 Didrik Bartskærs Gang 5/Gammel Mønt 6

Matr.nr. 252 †

Matrikel
1689 184 (del af)
1756 221
1806 252
1906 Indbefattet i 381, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 von Plessen, geheimeråd
1756 Michael Sonne, kancelliråd
1806 Andreas Petersen

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 184/Didrik Bartskærs Gang 184*/Gammel Mønt 184*/Regnegade 184*
1756 Gammel Mønt 221/Didrik Bartskærs Gang 221*
1806 Gammel Mønt 252, Didrik Bartskærs Gang 252*

Husnumre
1859 Didrik Bartskærs Gang 3, Gammel Mønt 4

Matr.nr. 253 †

Matrikel
1689 184 (del af)
1756 222 (del af, senere betegnet 1756 222 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 222 (uden litrering)
1806 253
1898 Sammenlagt med 1806 254, til: 253 & 254

Ejere
1689 von Plessen, geheimeråd
1756 Valentin Peder Falsen
1806 Cicilia Clausen

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 184/Didrik Bartskærs Gang 184*/Gammel Mønt 184*/Regnegade 184*
1756 Gammel Mønt 222/Grønnegade 222*
1806 Gammel Mønt 253/Grønnegade 253*

Husnumre
1859 Gammel Mønt 2/Grønnegade 1

Matr.nr. 253 & 254 †

Matrikel
1898 Sammensat af 1806 253 og 1806 254
1906 Indbefattet i 381, samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1898 Didrik Badskærs Gang 1/Gammel Mønt 2/Grønnegade 1

Matr.nr. 254 †

Matrikel
1689 184 (del af)
1756 222 (del af, senere betegnet 1756 222 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 222 C
1806 254
1898 Sammenlagt med 1806 253, til: 253 & 254

Ejere
1689 von Plessen, geheimeråd
1756 Valentin Peder Falsen
1806 Arentsen, madame, kniplingshandler

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 184/Didrik Bartskærs Gang 184*/Gammel Mønt 184*/Regnegade 184*
1756 Gammel Mønt 222/Grønnegade 222*
1806 Grønnegade 254/Didrik Bartskærs Gang 254*

Husnumre
1859 Didrik Bartskærs Gang 1/Grønnegade 3

Matr.nr. 255 †

Matrikel
1689 185 og 1689 186
1756 223 (1689/185) og 1756 224 (1689/186)
1806 255
1906 Indbefattet i 381

Ejere
1689 185: Endre Iversen, tømmermand. – 186. Jon Nielsen
1756 223: Anders Andersen. – 224: Andreas Ulstrup
1806 Arnoldus Krüger

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 185/Didrik Bartskærs Gang 185*. – Grønnegade 186
1756 Grønnegade 223/Didrik Bartskærs Gang 223*. – Grønnegade 224
1806 Grønnegade 255/Didrik Bartskærs Gang 255*

Husnumre
1859 Didrik Bartskærs Gang 2/Grønnegade 5

Matr.nr. 256 †

Matrikel
1689 187
1756 225
1806 256
1906 Indbefattet i 381

Ejere
1689 Anders Persen, kammerbud
1756 Niels Pedersen
1806 Holm, madam

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 187
1756 Grønnegade 225
1806 Grønnegade 256

Husnumre
1859 Grønnegade 7

Matr.nr. 257 †

Matrikel
1689 188
1756 226
1806 257
1906 Indbefattet i 381

Ejere
1689 Christen Bertelsen, kammerbud
1756 Henrik Groth
1806 Henrik Holtmanns enke, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 188
1756 Grønnegade 226
1806 Grønnegade 257

Husnumre
1859 Grønnegade 9

Matr.nr. 258 †

Matrikel
1689 189
1756 227
1806 258
1906 Indbefattet i 381

Ejere
1689 Christen Mikkelsen, bader
1756 Niels Nielsen Tössel
1806 Andreas Kiær, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 189
1756 Grønnegade 227
1806 Grønnegade 258

Husnumre
1859 Grønnegade 11

Matr.nr. 259

Matrikel
1689 190
1756 228
1806 259
1989 Hertil henlagt 1806 260 og 1806 261 og 197 B
2008 259

Ejere
1689 Niels Arvedsen, skipper
1756 Johan Johansen
1806 David Hagemeister
2008 M.L. Ejendomme APS

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 190
1756 Grønnegade 228
1806 Grønnegade 259

Husnumre
1859 Grønnegade 13
2008 Grønnegade 3

Opførelsesår
1991 (Kuas)

Matr.nr. 260 †

Matrikel
1689 191
1756 229
1806 260
1989 Henlagt til 1806 259, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Morten Andersen, kleinsmed
1756 Andreas Hansen
1806 Mads Pedersen

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 191
1756 Grønnegade 229
1806 Grønnegade 260

Husnumre
1859 Grønnegade 15

Matr.nr. 261 †

Matrikel
1689 192 og 1689 156 (del af)
1756 230
1806 261
1989 Henlagt til 1806 259, samt udlagt til offentlig vej

Ejere
1689 156: Rasmus Larsen, prammand. - 192: Niels Pedersen, tobaksspinder
1756 Jens Klitgård, rådmand
1806 Rosendahl, madame

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 156/Smedens Gang 156*. – Grønnegade 192
1756 Grønnegade 230/Gangen 230
1806 Grønnegade 261

Husnumre
1859 Grønnegade 17

Matr.nr. 262 †

Matrikel
1689 193
1756 231
1806 262
1909 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Peder Olsen, brændevinsbrænder
1756 Emanuel Meyer, kobbersmed
1806 Frederik Ekstrøm

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 193
1756 Grønnegade 231
1806 Grønnegade 262

Husnumre
1859 Grønnegade 19

Matr.nr. 263 †

Matrikel
1689 194 (del af)
1756 232
1806 263
1956 Hertil henlagt 1806 264 og 1806 265
1977 Henlagt til 1806 194

Ejere
1689 Mette, enke efter Ebbe
1756 Peder Pedersens enke
1806 Andreas Olsen

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 194
1756 Grønnegade 232
1806 Grønnegade 263

Husnumre
1859 Grønnegade 21
1956 Grønnegade 25

Matr.nr. 264 †

Matrikel
1689 194 (del af)
1756 233
1806 264
1956 Henlagt til 1806 263

Ejere
1689 Mette, enke efter Ebbe
1756 Johan Petros hus
1806 Franciscus le Maire

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 194
1756 Grønnegade 233
1806 Grønnegade 264

Husnumre
1859 Grønnegade 23

Matr.nr. 265 †

Matrikel
1689 194 (del af)
1756 234
1806 265
1956 Henlagt til 1806 263

Ejere
1689 Mette, enke efter Ebbe
1756 Joseph Dominicus Jansen, skomager
1806 Christian Wulff, marskandiser

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 194
1756 Grønnegade 234
1806 Grønnegade 265

Husnumre
1859 Grønnegade 25

Matr.nr. 266 †

Matrikel
1689 195 (del af)
1756 235
1806 266
1980 Henlagt til 1806 267

Ejere
1689 Jørgen Hammer, magister
1756 Jacob Vilhelm Poppenhausen
1806 Gustav W. Kumlin, urmager

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 195
1756 Grønnegade 235
1806 Grønnegade 266

Husnumre
1859 Grønnegade 27

Matr.nr. 267

Matrikel
1689 195 (del af)
1756 236
1806 267
1980 Hertil henlagt 1806 266 og 1806 268
2008 267

Ejere
1689 Jørgen Hammer, magister
1756 Jørgen Mortensen, skomager
1806 Poul Gundestrup
2008 M. L. Ejendomme Aps

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 195
1756 Grønnegade 236
1806 Grønnegade 267

Husnumre
1859 Grønnegade 29
1980 Grønnegade 27-31
2008 Grønnegade 27-31

Opførelsesår
Før som to selvstændige huse i 1695. Ombygget til ét hus før 1785, og igen Ombygget 1834 (Historiske huse)

Matr.nr. 268 †

Matrikel
1689 195 (del af)
1756 237
1806 268
1980 Henlagt til 1806 267

Ejere
1689 Jørgen Hammer
1756 Jørgen Lind, guldsmed
1806 Gottlieb Berger, bogbinder, i det borgerlige artilleri

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 195
1756 Grønnegade 237
1806 Grønnegade 268

Husnumre
1859 Grønnegade 31

Matr.nr. 269

Matrikel
1689 196 (del af)
1756 238
1806 269
2008 269

Ejere
1689 Peder Hansen Lange, skipper
1756 Lars Sørensen, vognmand
1806 Joseph Olsen, vognmand
2008 E/F Grønnegade 33

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 196
1756 Grønnegade 238
1806 Grønnegade 269

Husnumre
1859 Grønnegade 33
2008 Grønnegade 33

Opførelsesår
1894 for De Forenede Malermestres Farvemølle (Bygningsattest)

Matr.nr. 270

Matrikel
1689 196 (del af)
1756 239
1806 270
2008 270

Ejere
1689 Peder Hansen Lange, skipper
1756 Vilhelm Mester, guldslager
1806 Nikolaj P. Nyholm, kobbersmed
2008 Søren Martens Rømer

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 196
1756 Grønnegade 239
1806 Grønnegade 270

Husnumre
1859 Grønnegade 35
2008 Grønnegade 35

Opførelsesår
1827 (Kuas)

Matr.nr. 271

Matrikel
1689 196 (del af)
1756 240
1806 271
2008 271

Ejere
1689 Peder Hansen Lange, skipper
1756 Jacob Andersen, filigranarbejder
1806 Mads Hammers enke
2008 Niels Jørgen Knudsen

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 196
1756 Grønnegade 240
1806 Grønnegade 271

Husnumre
1859 Grønnegade 37
2008 Grønnegade 37

Opførelsesår
1758 for høker Johan Arnt Ross. Ombygget 1873 (Historiske huse)

Matr.nr. 272

Matrikel
1689 197 (del af)
1756 241
1806 272
2008 272

Ejere
1689 Claus Iversen
1756 Johan Henrik Vogt, skomager
1806 Christian Simmelkiær, fiskebløder
2008 Dore A/S

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 197
1756 Grønnegade 241
1806 Grønnegade 272

Husnumre
1859 Grønnegade 39
2008 Grønnegade 39

Opførelsesår
Før 1694. Ombygget mellem 1704 og 1731 og før 1769 (Historiske huse)

Matr.nr. 273

Matrikel
1689 197 (del af)
1756 242
1806 273
2008 273

Ejere
1689 Claus Iversen
1756 Snedkernes Laugshus
1806 Snedkernes Laugshus
2008 Matr Nr 273 Købmager Kvt Ejerlejl N

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 197
1756 Grønnegade 242
1806 Grønnegade 273

Husnumre
1859 Grønnegade 41
2008 Grønnegade 41

Opførelsesår
1724 som Snedkernes Laugshus. Ombygget før 1763 (Historiske huse)

Matr.nr. 274

Matrikel
1689 197 (del af)
1756 243
1806 274
2008 274

Ejere
1689 Claus Iversen
1756 Johan Sylau, possementmager
1806 Søren Albeck, hosekræmmer
2008 E/F Grønnegade 43

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 197
1756 Grønnegade 243
1806 Grønnegade 274

Husnumre
1859 Grønnegade 43
2008 Grønnegade 43

Opførelsesår
1754 for possementmager Johan Sylau (Historiske huse)

Matr.nr. 275

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 181 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 275
2008 275

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Børre Lorentzen, svineslagter
1806 Johan Degn, slagter
2008 Form Invest APS

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Grønnegade 181
1806 Grønnegade 275

Husnumre
1859 Grønnegade 38
2008 Grønnegade 38

Opførelsesår
1908 (Bygningsattest)

Matr.nr. 276 †

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 182 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 276
1874 Sammenlagt med 277, til: 276 & 277

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Jens Knudsen Dam, brændevinsbrænder
1806 Johannes Riisbirgh, fuldmægtig

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Grønnegade 182
1806 Grønnegade 276

Husnumre
1859 Grønnegade 36

Matr.nr. 276 & 277 †

Matrikel
1874 Sammensat af 1806 276 og 1806 277
1876 Sammenlagt med 1806 328, til: 276, 277 & 328

Ejere

Husnumre
1874 Grønnegade 36

Matr.nr. 276, 277 & 328 (fra 1953: 276)

Matrikel
1876 Sammenlagt med 1806 328, til: 276, 277 & 328
1953 Betegnet 276 (nyt nummer)
2008 276

Ejere
2008 I/S Grønnegade 36 og 36 A

Husnumre
1876 Grønnegade 36/Ny Adelgade 12
2008 Grønnegade 36/Ny Adelgade 12

Opførelsesår
1755 for Jens Knudsen Dam. Ombygget i 1877 (Historiske huse)

Matr.nr. 277 †

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 183 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 277
1874 Sammenlagt med 1806 276, til: 276 & 277

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Jens Sørensen Skov, høker
1806 Stephen Hornbeck, høker

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Grønnegade 183
1806 Grønnegade 277/Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 277*

Husnumre
1859 Grønnegade 34/Ny Adelsgade 14

Matr.nr. 278

Matrikel
1689 199
1756 245
1806 278
2008 278

Ejere
1689 Christen Thommesen
1756 Søren Johansen, brændevinsbrænder
1806 Mads Sørensen, høker
2008 Jesper Rasmussen

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 199
1756 Grønnegade 245
1806 Grønnegade 278

Husnumre
1859 Grønnegade 30
2008 Grønnegade 30

Opførelsesår
1794 for spækhøker Mads Sørensen (Historiske huse)

Matr.nr. 279

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 246
1806 279
2008 279

Ejere
1689 Peder Madsen
1756 Rasmus Steemand, snedker
1806 Joh. Christian Paetz
2008 I/S Grønnegade 36 og 36 A

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 200
1756 Grønnegade 246
1806 Grønnegade 279

Husnumre
1859 Grønnegade 28
2008 Grønnegade 28

Opførelsesår
1741 for skomager Jørgen Mortensen. Ombygget mellem 1750 og 1773 (Historiske huse)

Matr.nr. 280

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 247
1806 280
2008 280

Ejere
1689 Peder Madsen
1756 Frederik Eberhardt, strømpevæver
1806 Engelke og Maria Larsdatter
2008 E/F Grønnegade 26

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 200
1756 Grønnegade 247
1806 Grønnegade 280

Husnumre
1859 Grønnegade 26
2008 Grønnegade 26

Opførelsesår
Før 1691. Ombygget 1875 (Historiske huse)

Matr.nr. 281 †

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 248
1806 281
1874 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Peder Madsen
1756 Lars Pedersen, skipper
1806 Mads Jensen, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 200
1756 Grønnegade 248
1806 Grønnegade 281

Husnumre
1859 Grønnegade 24

Matr.nr. 282 †

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 249
1806 282
1874 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Peder Madsen
1756 Gotfried Mengel, handskemager
1806 Mengel, madam

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 200
1756 Grønnegade 249
1806 Grønnegade 282

Husnumre
1859 Grønnegade 22

Matr.nr. 283 †

Matrikel
1689 201
1756 250
1806 283
1875 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Henrik Pedersen, skrædder
1756 Joh. Christoph. Dannefeldt
1806 H. M. Dahls enke

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 201
1756 Grønnegade 250/Peder Madsens Gang 250*
1806 Grønnegade 283/Peder Madsens Gang 283*

Husnumre
1859 Grønnegade 20/Peder Madsens Gang 26

Matr.nr. 284 †

Matrikel
1689 202
1756 251
1806 284
1843 Sammenlagt med 313 B, til: 284 & 313 B

Ejere
1689 Johan Christensen, grovsmed
1756 Herman Grimstrup, urtekræmmer
1806 Jacob Hyllested

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 202/Peder Madsens Gang 202*
1756 Grønnegade 251/Peder Madsens Gang 251*
1806 Grønnegade 284/Peder Madsens Gang 284*

Matr.nr. 284 & 313 B (fra 1875: 284)

Matrikel
1843 Sammensat af 1806 284 og 313 B
1875 Sammenlagt med 312 & 313 A og betegnet 284 (nyt nummer)
2008 284

Ejere
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1843 Grønnegade 248 & 313 B/Peder Madsens Gang 284 & 313 B

Husnumre
1859 Grønnegade 18/Peder Madsens Gang 13
1875 Grønnegade 18/Pistolstræde 4-6
2008 Grønnegade 18/Ny Østergade 11/Pistolstræde 4

Opførelsesår
Mod Grønnegade: 1742 for bager Johan Johansen. Ombygget 1836; Forhus mod Ny Østergade Muligivis 1742; Hjørnehuset Ny Østergade/Pistolstræde: 1732 for Sidse Pedersdatter. Ombygget 1870’erne; Pistolstræde 1732 for brygger Niels Andersen Steen. Ombygget 1826 og i 1870’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 285

Matrikel
1689 203 og 1689 230
1756 252 (1689/203) og 1756 284 (1689/230)
1806 285
2008 285

Ejere
1689 203: Henrik Bar, bødker. – 230: Bern, kaptajn
1756 252: Andreas Rasmussen. – 284 Svend Bille
1806 David Bauschs enke
2008 sk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 203, Peder Madsens Gang 230
1756 Grønnegade 252, Peder Madsens Gang 284
1806 Grønnegade 285

Husnumre
1859 Grønnegade 16, Pistolstræde 6
2008 Grønnegade 16, Pistolstræde 6

Opførelsesår
Forhus mod Grønnegade: 1756 for snustobakshandler Albret Andersen Dahl. Ombygget 1833; Forhus mod Pistolstræde Før 1734, Ombygget før 1765 og før 1849 (Historiske huse)

Matr.nr. 286

Matrikel
1689 204
1756 253
1806 286
1979 Hertil henlagt 1806 287
2008 286

Ejere
1689 Peder Jensen, sejlingsmand
1756 Bendt Paulsen, hattemager
1806 Christian Barnewitz’ enke, bundmager
2008 E/F Grønnegade 12-14

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 204
1756 Grønnegade 253
1806 Grønnegade 286

Husnumre
1859 Grønnegade 14
2008 Grønnegade 12-14/Pistolstræde 10

Opførelsesår
1752 for hattemager Bent Poulsen (Historiske huse)

Matr.nr. 287 †

Matrikel
1689 205 og 1689 229 (del af)
1756 254 (1689/205) og 1756 282 (1689/229, del af)
1806 287
1979 Henlagt til 1806 286

Ejere
1689 205: Anders Ravn, maler. – 229: Niels Jensen, stopper
1756 254 og 282: Johan Kohl
1806 Hans Leerbech

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 205. – Peder Madsens Gang 229
1756 Grønnegade 254/Peder Madsens Gang 254*. – Peder Madsens Gang 282
1806 Grønnegade 287

Husnumre
1859 Grønnegade 12, Pistolstræde 10

Matr.nr. 288 †

Matrikel
1689 206 og 1689 207
1756 255 (1689/206, del af), 1756 256 (1689/207) og 1756 281 (1689/206, del af)
1806 288
1879 Sammenlagt med 1806 68, til: 68 & 288

Ejere
1689 206: Johan Baptist. – 207: Jørgen Sørensen
1756 255: Jens Hansen, slagter. – 256: Hans Pedersen Krogh, øltapper. – 281: Samuel de Vahl, kunstkammerforvalter
1806 Peter Moesbøll

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 206, Peder Madsens Gang 206*. – Peder Madsens Gang 207
1756 Grønnegade 255 og 256. – Peder Madsen Gang 281
1806 Grønnegade 288

Husnumre
1859 Grønnegade 10/Pistolstræde 12

Matr.nr. 289 †

Matrikel
1689 208 og 1689 209
1756 257 (1689/208) og 1756 258 (1689/209)
1806 289
1900 Indbefattet i 378

Ejere
1689 208: Bernt Hansen Schiæffer. – 209: Sigurd Pedersen, islandsk arbejdskarl
1756 257: Niels Andersen Birck, snustobakshandler. – 258: Anders Jensen enke
1806 Christen Christensen, lærredshandler

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 208 og 209
1756 Grønnegade 257 og 258
1806 Grønnegade 289

Husnumre
1859 Grønnegade 8

Matr.nr. 290 †

Matrikel
1689 210
1756 259
1806 290
1910 Henlagt til 378

Ejere
1689 Niels Mortensen, skriver
1756 Hans Ottesen, glarmester
1806 Niels Madsen, hattemager

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 210
1756 Grønnegade 259
1806 Grønnegade 290

Husnumre
1859 Grønnegade 4

Matr.nr. 291 †

Matrikel
1689 211
1756 260
1806 291
1993 Henlagt til 378

Ejere
1689 Enken efter Anders Larsen, skomager
1756 Niels Gundersen Scheen
1806 Søren Steenberg

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 211/Christen Bernikows Stræde 211*
1756 Grønnegade 260
1806 Grønnegade 291/Kristen Bernikows Stræde 291*

Husnumre
1859 Grønnegade 2/Kristen Bernikows Stræde 28
1901 Grønnegade 2/Kristen Bernikows Gade 8

Matr.nr. 292 †

Matrikel
1689 212 og 1689 213
1756 261 (1689/212) og 1756 262 (1689/213)
1806 292
1874 Udlagt til offentlig gade (Ny Østergade)

Ejere
1689 212: De fattiges huse. – 213: Engelbret Olsen, bådsmand
1756 261-262: Johan Ahrent Ross, høker
1806 August Gottfried Møller, murersvend

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 212 og 213
1756 Peder Madsens Gang 261 og 262
1806 Peder Madsens Gang 292

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 24

Matr.nr. 293 †

Matrikel
1689 214
1756 263
1806 293
1874 Udlagt til offentlig gade (Ny Østergade)

Ejere
1689 Søren Munk, bødker, månedstjener
1756 Niels Rasmussen, skoflikker
1806 Christen A. Holm, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 214
1756 Peder Madsens Gang 263
1806 Peder Madsens Gang 293

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 22

Matr.nr. 294 †

Matrikel
1689 215 (del af) og 1689 216 (del af)
1756 264 (del af, 1689/215, del af) og 1756 265 (del af, 1689/216, del af)
1806 294
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 295, til. 294 & 295

Ejere
1689 215: Hans Stampe, rådmand. – 216: Jørgen Pedersen, skomager
1756 264: Christen Knudsen, matros. – 265: Peder Olsen, skibstømmermand
1806 Jens Chr. Husum, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 215-216
1756 Peder Madsens Gang 264-265
1806 Peder Madsens Gang 294

Matr.nr. 294 & 295 †

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 294 og 1806 295
1875 Udlagt til offentlig gade (Ny Østergade)

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Peder Madsens Gang 294 & 295

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 20

Matr.nr. 295 †

Matrikel
1689 215 (del af) og 1689 216 (del af)
1756 264 (del af, 1689/215, del af) og 1756 265 (1689/216, del af)
1806 295
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 294, til: 294 & 295

Ejere
1689 215: Hans Stampe, rådmand. – 216: Jørgen Pedersen, skomager
1756 264: Christen Knudsen, - 265: Peder Olsen, skibstømmermand
1806 Jens Chr. Husum, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 215 og 216
1756 Peder Madsens Gang 264 og 265
1806 Peder Madsens Gang 295

Matr.nr. 296 †

Matrikel
1689 217
1756 266
1806 296
1875 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Anders Engelsen, tømmermand på Holmen
1756 Johan Christian Mechlenborg
1806 Jens Høybye

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 217
1756 Peder Madsens Gang 266
1806 Peder Madsens Gang 296

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 18

Matr.nr. 297 †

Matrikel
1689 218
1756 267
1806 297
1875 Udlagt til offentlig gade (Ny Østergade)

Ejere
1689 Hans Riber, skomager
1756 Jens Jensen Gunst
1806 Søren Pedersen

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 218
1756 Peder Madsens Gang 267
1806 Peder Madsens Gang 297

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 16

Matr.nr. 298 †

Matrikel
1689 219
1756 268
1806 298
1875 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Mourids Jensen, bødker
1756 Søren Jacobsen, matros
1806 Henrik Fischer

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 219
1756 Peder Madsens Gang 268
1806 Peder Madsens Gang 298

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 14

Matr.nr. 299 †

Matrikel
1689 220
1756 269
1806 299
1875 Udlagt til offentlige gader (Hovedvagtsgade og Ny Østergade)

Ejere
1689 Hans Aagesen, øltapper
1756 Bernt Haagen, kammager
1806 Jens Westergreen, vægter

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 220
1756 Peder Madsens Gang 269
1806 Peder Madsens Gang 299

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 12

Matr.nr. 300 †

Matrikel
1689 221
1756 270
1806 300
1875 Udlagt til offentlige gader (Hovedvagtsgade og Ny Østergade)

Ejere
1689 Hans Nielsen, islandsk arbejdskarl
1756 Niels Pedersen, staldkarl
1806 Christen Olsen

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 221
1756 Peder Madsens Gang 270
1806 Peder Madsens Gang 300

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 10

Matr.nr. 301 †

Matrikel
1689 222
1756 271
1806 301
1875 Udlagt til offentlig gade (Hovedvagtsgade)

Ejere
1689 Guttorn Tromsen
1756 Niels Gundersen Skeen
1806 Johan Andr Bøchmann, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 222
1756 Peder Madsens Gang 271
1806 Peder Madsens Gang 301

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 8

Matr.nr. 302 †

Matrikel
1689 223
1756 272
1806 302
1874 Henlagt til 356

Ejere
1689 Anders Nielsen, skibstømmermand
1756 Matias Meyer, hårskærer
1806 Andr. Schmidt, parykmager

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 223
1756 Peder Madsens Gang 272
1806 Peder Madsens Gang 302

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 6

Matr.nr. 303 †

Matrikel
1689 224
1756 273
1806 303
1976 Sammenlagt med 1806 71, til: 71 & 303

Ejere
1689 Rasmus Larsen, visiterer
1756 Hans Nielsen Berg, tømmersvend
1806 Niels Beck, tømmersvend

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 224
1756 Peder Madsens Gang 273
1806 Peder Madsens Gang 303

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 4

Matr.nr. 304 †

Matrikel
1689 50 (del af)
1756 274
1806 304
1875 Indbefattet i 371

Ejere
1689 Annike Rosenkrantz
1756 Lars Christensen, brændevinsbrænder
1806 Søren Brasch

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 50
1756 Peder Madsens Gang 274
1806 Peder Madsens Gang 304

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 3

Matr.nr. 305 †

Matrikel
1689 50 (del af)
1756 275
1806 305
1875 Udlagt til offentlig gade (Ny Østergade)

Ejere
1689 Annike Rosenkrantz
1756 Niels Pedersen Brandt, brændevinsbrænder
1806 Søren Brasch

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 50
1756 Peder Madsens Gang 275
1806 Peder Madsens Gang 305

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 5

Matr.nr. 306 †

Matrikel
1689 50 (del af)
1756 276
1806 306
1875 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Annike Rosenkrantz
1756 Henrik Andersen Voldgaard
1806 Christian Wulff, murersvend

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 50
1756 Peder Madsens Gang 276
1806 Peder Madsens Gang 306

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 7

Matr.nr. 307 †

Matrikel
1689 225
1756 277
1806 307
1875 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Mikkel Kabebo, skomager
1756 Svend Jespersen Møller, murersvend
1806 Carl Christian Frieberg

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 225
1756 Peder Madsens Gang 277
1806 Peder Madsens Gang 307/Pistolstræde 307*

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 9/Pistolstræde 1

Matr.nr. 308 †

Matrikel
1689 226
1756 278
1806 308
1873 Indbefattet i 358

Ejere
1689 Enken efter Erland Jensen, tømmermand
1756 Jørgen Pedersen, skomager
1806 Christian Wulff, murersvend

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 226
1756 Peder Madsens Gang 278/Pistolstræde 278*
1806 Pistolstræde 308

Husnumre
1859 Pistolstræde 3

Matr.nr. 309 †

Matrikel
1689 227
1756 279
1806 309
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 69 og 1806 310, til: 69, 309 & 310

Ejere
1689 Tormand Larsen, tømmermand
1756 Jacob Ramløse
1806 Andr. Møllers enke

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 227
1756 Peder Madsens Gang 279/Pistolstræde 279*
1806 Pistolstræde 309

Matr.nr. 310 †

Matrikel
1689 228
1756 280
1806 310
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 69 og 1806 309, til: 69, 309 & 310

Ejere
1689 Enken efter Claus Kiemvig
1756 Anders Møllers enke
1806 Andr. Møllers enke

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 228
1756 Peder Madsens Gange/ 280/Pistolstræde 280*
1806 Pistolstræde 310

Matr.nr. 311 †

Matrikel
1689 229 (del af)
1756 283
1806 311
1895 Sammenlagt med 68 & 288, til: 68, 288 & 311

Ejere
1689 Niels Jensen, stopper
1756 Anders Pedersen, vægter
1806 Peder Mosbøll

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 229
1756 Peder Madsen Gang 283/Pistolstræde 283*
1806 Pistolstræde 311

Husnumre
1859 Pistolstræde 8

Matr.nr. 312 †

Matrikel
1689 231
1756 285
1806 312
1875 Sammenlagt med 1806 284

Ejere
1689 Andreas Gregoriussen, skrædder
1756 Paul Sneller
1806 Andreas Taagerup

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 231
1756 Peder Madsens Gange 285/Pistolstræde 285*
1806 Pistolstræde 312

Husnumre
1859 Pistolstræde 4

Matr.nr. 313 †

Matrikel
1689 232
1756 286
1806 313
1843 Delt i 313 A og 313 B

Ejere
1689 Poul Jensen, brændevinsbrænder
1756 Johan Christopher Dannefeldt
1806 Bertel Vad, høker

Matrikulære husnumre
1689 Peder Madsens Gang 232
1756 Peder Madsens Gang 286
1806 Pistolstræde 313/Peder Madsens Gang 313*

Matr.nr. 313 A †

Matrikel
1843 Parcel af 1806 313
1875 Henlagt til 1806 284

Ejere

Matrikulære husnumre
1843 Peder Madsens Gang 313 A/Pistolstræde 313 A

Husnumre
1859 Peder Madsens Gang 11/Pistrolstræde 2

Matr.nr. 313 B †

Matrikel
1843 Parcel af 1806 313
1843 Sammenlagt med 1806 284, til: 284 & 313 B

Matr.nr. 314

Matrikel
1689 198
1756 244
1806 314
2008 314

Ejere
1689 Richart Winken, hørkræmmer
1756 Hans Hansen Gasse
1806 Bertel Wad
2008 E/F Ny Adelgade 9 m fl

Matrikulære husnumre
1689 Grønnegade 198
1756 Grønnegade 244
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 314/Grønnegade 314*

Husnumre
1859 Grønnegade 32/Ny Adelgade 21
2008 Grønnegade 32/Ny Adelgade 9

Opførelsesår
1802-03 for Jean Wendel (Historiske huse)

Matr.nr. 315

Matrikel
1689 182 (del af)
1756 218
1806 315
2008 315

Ejere
1689 Svend Andersen, prammand
1756 Snedker Jens Larsen Møllers enke
1806 Cay F Hammerich
2008 E/F Ny Adelgade 7

Matrikulære husnumre
1689 Ny Adelgade 182
1756 Ny Adelgade 218
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 315

Husnumre
1859 Ny Adelgade 19
2008 Ny Adelgade 7

Opførelsesår
1793 for bedemand E. J. Sandrue. Ombygget ca. 1978 (Historiske huse)

Matr.nr. 316 †

Matrikel
1689 183 (del af)
1756 217
1806 316
1874 Henlagt til 364

Ejere
1689 Peder Madsen
1756 Jens Christensens enke
1806 Ebbe Sletting, søkrigskommissær

Matrikulære husnumre
1689 Ny Adelgade 183/Prammandens Gang 183*
1756 Ny Adelgade 217
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 316/Prammandens Gang 316*

Husnumre
1859 Ny Adelgade 17

Matr.nr. 317 †

Matrikel
1689 183 (del af)
1756 216
1806 317
1874 Henlagt til 364

Ejere
1689 Peder Madsen
1756 Peder Rolfsen, visiterer
1806 Christen Jeppesen Høygaard, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Ny Adelgade 183/Prammandens Gang 183*
1756 Ny Adelgade 216/Gangen 216*
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 317/Prammandens Gang 317*

Husnumre
1859 Ny Adelgade 15

Matr.nr. 318 †

Matrikel
1689 183 (del af)
1756 215
1806 318
1874 Henlagt til 364

Ejere
1689 Peder Madsen
1756 Amdi Trampe
1806 Jens Paarup, hosekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Ny Adelgade 183/ Prammandens Gang 183*
1756 Ny Adelgade 215/Gangen 215*
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 318/Prammandens Gang 318*

Husnumre
1859 Ny Adelgade 13

Matr.nr. 319 †

Matrikel
1689 183 (del af)
1756 214
1806 319
1874 Indgået i 364 og 365

Ejere
1689 Peder Madsen
1756 Morten Seehuus
1806 Lorentz C. Lorentzen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Adelgade 183/Prammandens Gang 183*
1756 Ny Adelgade 214/Gangen 214*
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 319/Prammandens Gang 319*

Husnumre
1859 Ny Adelgade 11

Matr.nr. 320 †

Matrikel
1689 183 (del af)
1756 213
1806 320
1874 Henlagt til 365

Ejere
1689 Peder Madsen
1756 Jacob Emmerke, parykmager
1806 Johan Bourgois, parykmager

Matrikulære husnumre
1689 Ny Adelgade 183/ Prammandens Gang 183*
1756 Ny Adelgade 213/Gangen 213*
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 320/Prammandens Gang 320*

Husnumre
1859 Ny Adelgade 9

Matr.nr. 321 †

Matrikel
1689 183 (del af)
1756 212
1806 321
1875 Henlagt til 366

Ejere
1689 Peder Madsen
1756 Paul Franck, possementmager
1806 Henrik Heichelmanns enke

Matrikulære husnumre
1689 Ny Adelgade 183/Prammandens Gang 183*
1756 Ny Adelgade 212/Gangen 212*
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 321/Prammandens Gang 321

Husnumre
1859 Ny Adelgade 7

Matr.nr. 322 †

Matrikel
1689 182 (del af)
1756 211
1806 322
1875 Henlagt til 366

Ejere
1689 Svend Andersen, prammand
1756 Knud Hauballe, skoleholder
1806 Frederik Aagaard, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Ny Adelgade 182
1756 Ny Adelgade 211/Gangen 211*
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 322/Prammandens Gang 322*

Husnumre
1859 Ny Adelgade 5

Matr.nr. 323 †

Matrikel
1689 181
1756 209 og 1756 210
1806 323
1875 Henlagt til offentlig gade (Hovedvagtsgade)

Ejere
1689 Anders Larsen, skrædder
1756 209: Knud Carlsen, brygger. – 210: Niels Nielsen, brændevinsbrænder
1806 Jens Rohmel, garver

Matrikulære husnumre
1689 Ny Adelgade 181/Bag Corps de Garden 181*
1756 Bag Hovedvagten 209. – Bag Hovedvagten 210/Ny Adelgade 210*
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 323/Bag Hovedvagen 323*

Husnumre
1859 Bag Hovedvagten 3/Ny Adelgade 3

Matr.nr. 324

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 188 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 324
2008 324

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Jens Andersen Krabbe, hyrekusk
1806 Mads Fønnesbeck, handler
2008 Christian Correll

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Ny Adelgade 188
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 324

Husnumre
1859 Ny Adelgade 4
2008 Ny Adelgade 4

Opførelsesår
1802 (Kuas)

Matr.nr. 325

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 187 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 325
2008 325

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Andreas Munch, parykmager
1806 Christian Poulsen
2008 Correll Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Ny Adelgade 187
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 325

Husnumre
1859 Ny Adelgade 6
2008 Ny Adelgade 6

Opførelsesår
Før 1738. Ombygget mellem 1802 og 1837 (Historiske huse)

Matr.nr. 326

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 186 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 326
1917 Hertil henlagt 327
2008 326

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Conrad Henrik From, gørtler
1806 Johan Rosberg, gørtler
2008 Asschenfeldt Danske Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Ny Adelgade 186
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 326

Husnumre
1859 Ny Adelgade 8
1917 Ny Adelgade 8-10
2008 Ny Adelgade 8-10

Opførelsesår
Ny Adelgade 8: Før 1738. – Ny Adelgade 10: Mellem 1742 og 1775. Ombygget mellem 1846 og 1856 og i 1980 (Historiske huse)

Matr.nr. 327 †

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 185 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 327
1917 Henlagt til 326

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Rasmus Johansen, brændevinsbrænder
1806 Johan Gotfr. Smidt, sadelmager

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Ny Adelgade 185
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 327

Husnumre
1859 Ny Adelgade 10

Matr.nr. 328 †

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 184 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 328
1876 Sammenlagt med 276 & 277, til: 276, 277 & 328

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Johan Engelsen, tømmermester
1806 Henning Nissen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Ny Andelsgade 184
1806 Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 328

Husnumre
1859 Ny Adelgade 12

Matr.nr. 329 †

Matrikel
1689 122
1756 131
1806 329
1907 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Olsen, murermester
1756 Gotfried Kleinschmidt, skrædder
1806 Jørgensen, fru

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 122
1756 Gothersgade 131
1806 Gothersgade 329

Husnumre
1859 Gothersgade 51

Matr.nr. 330 †

Matrikel
1689 123 (del af)
1756 132
1806 330
1907 Indbefattet i 387, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Christen Larsen
1756 Svane, grevinde
1806 Olsen, professor, notarius publicus

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 123
1756 Gothersgade 132
1806 Gothersgade 330

Husnumre
1859 Gothersgade 49

Matr.nr. 331 †

Matrikel
1689 128 (del af)
1756 133
1806 331
1907 Indbefattet i 388, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 De fattiges hus og have
1756 Rasmus Nielsen, kontrollør
1806 Schiørring, madame

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 128, Gothersgade 128*
1756 Gothersgade 133
1806 Gothersgade 331

Husnumre
1859 Gothersgade 47

Matr.nr. 332 †

Matrikel
1689 128 (del af)
1756 134
1806 332
1907 Indbefattet i 393 og 394, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 De fattiges hus og have
1756 Johan Just von Bergen, kongelig livmedicus
1806 Svendsen, justitsråd

Matrikulære husnumre
1689 Gammel Mønt 128, Gothersgade 128*
1756 Gothersgade 134
1806 Gothersgade 332

Husnumre
1859 Gothersgade 45

Matr.nr. 333 †

Matrikel
1689 124 (del af)
1756 135
1806 333
1908 Indbefattet i 392, samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Ditlev Bølcke
1756 Johan Boye Junge, vicebrandmajor
1806 Johan Henrik Klemmer, handler

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 124
1756 Gothersgade 135
1806 Gothersgade 333

Husnumre
1859 Gothersgade 43

Matr.nr. 334

Matrikel
1689 173 (del af)
1756 136
1806 334
1924 Hertil henlagt 1806 184
2008 334

Ejere
1689 Enken efter Hans Ribeth
1756 Mathias Ortmand, snedker
1806 Amsel Jacob Meyers enke, købmand
2008 Gregers Rolighed Lauridsen

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 173/Gothersgade 173*
1756 Gothersgade 136/Lille Regnegade
1806 Gothersgade 334

Husnumre
1859 Gothersgade 41
2008 Gothersgade 41, Ny Østergade 32

Opførelsesår
1733 for snedker Mathias Ortman. Ombygget 1835 (Historiske huse)

Matr.nr. 335

Matrikel
1689 173 (del af)
1756 137
1806 335
2008 335

Ejere
1689 Enken efter Hans Ribeth
1756 Mathias Orgmand, snedker
1806 Johan M. Wæber
2008 E/F Gothersgade 39

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 173/Gothersgade 173*
1756 Gothersgade 137
1806 Gothersgade 335

Husnumre
1859 Gothersgade 39
2008 Gothersgade 39

Opførelsesår
1730-33 for snedker Mathias Ortman. Ombygget mellem 1792 og 1800, og 1851-52 (Historiske huse)

Matr.nr. 336 †

Matrikel
1689 173 (del af)
1756 138
1806 336
1836 Delt i 336 A og 336 B

Ejere
1689 Enken efter Hans Ribeth
1756 Schielderup, monsieur
1806 Nikolaj Tychsen, apoteker

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 173, Gothersgade 173*
1756 Gothersgade 138
1806 Gothersgade 336

Matr.nr. 336 A

Matrikel
1836 Parcel af 1806 336
2008 336 A

Ejere
2008 Kultur og Fritidsforvaltningen, København

Matrikulære husnumre
1836 Gothersgade 336 A

Husnumre
1859 Gothersgade 37
2008 Gothersgade 37

Opførelsesår
1836-37 for apoteker Nicolai Tychsen (Historiske huse)

Matr.nr. 336 B

Matrikel
1836 Parcel af 1806 336
2008 336 B

Ejere
2008 Flemming Holm

Matrikulære husnumre
1836 Gothersgade 336 B

Husnumre
1859 Gothersgade 35
2008 Gothersgade 35

Opførelsesår
1800-01 for apoteker Nicolai Tychsen (Historiske huse)

Matr.nr. 337 †

Matrikel
1689 173 (del af)
1756 139
1806 337
1849 Sammenlagt med 1806 190, til: 190 & 337

Ejere
1689 Enken efter Hans Ribeth
1756 Martin Lebes, barberer
1806 Lauritz Holmblad

Matrikulære husnumre
1689 Regnegade 173/Gothersgade 173*
1756 Gothersgade 139
1806 Gothersgade 337

Matr.nr. 338

Matrikel
1689 125 (del af)
1756 141
1806 338
2008 338

Ejere
1689 Nikolaj Boye
1756 Albrecht Kühn
1806 Ludvig H. Palberg, hørkræmmer
2008 E/F Gothersgade 31

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 125/Regnegade 125*
1756 Gothersgade 141/Regnegade 141*
1806 Gothersgade 338/Store Regnegade 338*

Husnumre
1859 Gothersgade 31/Store Regnegade 28
2008 Gothersgade 31/Store Regnegade 28

Opførelsesår
1903 arkitekt N. P. Ditlefsen (Bygningsattest)

Matr.nr. 339

Matrikel
1689 125 (del af)
1756 142
1806 339
2008 339

Ejere
1689 Nikolaj Boye
1756 Gabriel Daniel Petersen, blytækker
1806 Chr. Dahm
2008

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 125/Regnegade 125*
1756 Gothersgade 142
1806 Gothersgade 339

Husnumre
1859 Gothersgade 29
2008 Gothersgade 29

Opførelsesår
Ca. 1700. Ombygget 1766 og mellem 1837 og 1848 (Historiske huse)

Matr.nr. 340

Matrikel
1689 125 (del af)
1756 143
1806 340
2008 340

Ejere
1689 Nikolaj Boye
1756 Jacob Frederik Ludvig, spejlmager
1806 Christoffer Wanscher, købmand
2008 Quisisana A/S

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 125/Regnegade 125*
1756 Gothersgade 143
1806 Gothersgade 340

Husnumre
1859 Gothersgade 27
2008 Gothersgade 27

Opførelsesår
Ca. 1700. Ombygget 1766 og 1853 (Historiske huse)

Matr.nr. 341

Matrikel
1689 126 (del af)
1756 144
1806 341
2008 341

Ejere
1689 Claus Iversen, kræmmer
1756 Just Rosenmeyer, islandsk købmand
1806 Benjamin Sanders, skrædder
2008 E/F Gothersgade 25

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 126
1756 Gothersgade 144
1806 Gothersgade 341

Husnumre
1859 Gothersgade 25
2008 Gothersgade 25

Opførelsesår
Før 1701. Ombygget mellem 1722 og 1763, og i 1793 (Historiske huse)

Matr.nr. 342

Matrikel
1689 126 (del af)
1756 145
1806 342
2008 342

Ejere
1689 Claus Iersen, kræmmer
1756 Jørgen Hansen, urtekræmmer
1806 Søren Weile, skomager
2008 E/F Gothersgade 23

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 126
1756 Gothersgade 145
1806 Gothersgade 342

Husnumre
1859 Gothersgade 23
2008 Gothersgade 23

Opførelsesår
Før 1701. Ombygget mellem 1722 og 1738 samt i 1793 (Historiske huse)

Matr.nr. 343

Matrikel
1689 127 og 1689 126 (del af)
1756 146
1806 343
2008 343

Ejere
1689 126: Claus Iversen, kræmmer. – 127: Peder Ottesen, købmand
1756 Hans Kierumgaard, urtekræmmer
1806 Kierrumgaard, fru, urtekræmmer
2008 I/S Hellerupbo

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 126. – Gothersgade 127/Grønnegade 127*
1756 Gothersgade 146/Grønnegade 146*
1806 Gothersgade 343/Grønnegade 343*

Husnumre
1859 Gothersgade 21/Grønnegade 45
2008 Gothersgade 21

Opførelsesår
Ca. 1700. Ombygget før 1770 og i 1906 (Historiske huse)

Matr.nr. 344

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 180 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 344
2008 344

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Lauritz Andersen
1806 Christen F. Green (Grøn), hosekræmmer
2008 Gothersgade 13-19 A/S

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 180
1806 Gothersgade 344/Grønnegade 344*

Husnumre
1859 Gothersgade 19/Grønnegade 40
1915 Gothersgade 19
2008 Gothersgade 19

Opførelsesår
1827 for hørkræmmer Hans J. H. Stæhr (Historiske huse)

Matr.nr. 345

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 179 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 345
2008 345

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Jens Madsen, hyrekusk
1806 Johan Degn
2008 E/F Gothersgade 17

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 179
1806 Gothersgade 345

Husnumre
1859 Gothersgade 17
2008 Gothersgade 17

Opførelsesår
Før 1766. Ombygget 1774 og 1827 (Historiske huse)

Matr.nr. 346

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 178 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 346
2008 346

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Peder Bertelsen Rosengaard
1806 Thestrup, assessor, etatsråd
2008 Gothersgade 13-19 A/S

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 178
1806 Gothersgade 346

Husnumre
1859 Gothersgade 15
2008 Gothersgade 15

Opførelsesår
Før 1739. Ombygget 1837 og 1853 (Historiske huse)

Matr.nr. 347

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 177 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 347
2008 347

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Peder Moldrup Balle, stadskonduktør
1806 Simon Dons, brændevinsbrænder
2008 Gothersgade 13-19 A/S

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 177
1806 Gothersgade 347

Husnumre
1859 Gothersgade 13
2008 Gothersgade 13

Opførelsesår
Før 1739. Ombygget før 1816 (Historiske huse)

Matr.nr. 348

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 176 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 348
1916 Hertil henlagt 349
2008 348

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Rantzou-Aschenberg, greve, oberst
1806 Frederik Rasbech
2008 Wilhelm Hansens Hus A/S

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 176
1806 Gothersgade 348

Husnumre
1859 Gothersgade 11
1916 Gothersgade 9-11
2008 Gothersgade 9-11

Opførelsesår
Gothersgade 9: 1916. – Gothersgade 11: Før 1740. Ombygget ca. 1880 (Historiske huse)

Matr.nr. 349 †

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 175 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 349
1916 Henlagt til 348

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Frederik Ludvig Brøer, kancelliråd
1806 John Harris

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 175
1806 Gothersgade 349

Husnumre
1859 Gothersgade 9

Matr.nr. 350

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 174 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 350
2008 350

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Peder Brandt, sadelmager
1806 Ole Lorentz Allesøe, handler
2008 E/F Gothersgade 7

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 174
1806 Gothersgade 350

Husnumre
1859 Gothersgade 7
2008 Gothersgade 7

Opførelsesår
Før 1749. Ombygget 1876 (Historiske huse)

Matr.nr. 351

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 173 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 351
1942 Hertil henlagt 352
2008 351

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Peder Brandt, sadelmager
1806 Niels Høeck, skomager
2008 Martin Malvang Klüts

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 173
1806 Gothersgade 351

Husnumre
1859 Gothersgade 5
1942 Gothersgade 3-5
2008 Gothersgade 3-5

Opførelsesår
Gothersgade 3: Før 1735. Ombygget 1764, i 1790 og mellem 1878 og 1883. – Gothersgade 5: Før 1735. Ombygget 1764, i ca. 1800 og mellem 1878 og 1883 (Historiske huse)

Matr.nr. 352 †

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 172 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 352
1942 Henlagt til 1806 351

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Peder Brandt, sadelmager
1806 Christen Skoubye, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 172
1806 Gothersgade 352

Husnumre
1859 Gothersgade 3

Matr.nr. 353

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 171 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 353
2008 353

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Enken efter Jens Karmarch
1806 Joseph Sørensen, vognmand
2008 Nordicom Domicilejd. A/S

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Kongens Nytorv 171
1806 Gothersgade 353/Kongens Nytorv 353*

Husnumre
1859 Gothersgade 1/Kongens Nytorv 26
2008 Kongens Nytorv 26

Opførelsesår
1890-94 af arkitekt Emil Blichfeldt for Store Nordiske Telegrafselskab og Privatbanken (sammen med Kongens Nytorv 28) (Weilbach)

Matr.nr. 354

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 189 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 354
2008 354

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Peter Stavanger, krigsråd
1806 Lange, justitsråd
2008 Ejendomspartnerselsk af 1/7 2003

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Nytorv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Ny Adelgade 189/Kongens Nytorv 189*
1806 Kongens Nytorv 354/Ny Adelgade (Lille Grønnegade) 354*

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 28/Ny Adelgade 2
2008 Kongens Nytorv 28/Ny Adelgade 2

Opførelsesår
1890-94 af arkitekt Emil Blichfeldt for Store Nordiske Telegrafselskab og Privatbanken (sammen med Kongens Nytorv 26) (Weilbach)

Matr.nr. 355 †

Matrikel
1689 180
1756 208
1806 355
1875 Udlagt til offentlig gade (Hovedvagtsgade)

Ejere
1689 Johan Jørgen
1756 Abel Lafong, spejlmager
1806 J. F. Petzholdt

Matrikulære husnumre
1689 Bag Korps de Garden 180
1756 Bag Hovedvagten 208
1806 Kongens Nytorv 355/Bag Hovedvagten 355*

Husnumre
1859 Bag Hovedvagten 1/Kongens Nytorv 32

Matr.nr. 356 †

Matrikel
1689 58
1756 61
1806 356
1874 Hertil henlagt 1806 302
1875 Indbefattet i 369 og 370

Ejere
1689 Ahlefeldt, greve
1756 Gram, geheimeråd
1806 Gotfried Rau, traktør

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 58/Kongens Torv 58*
1756 Kongens Nytorv 61
1806 Kongens Nytorv 356/Østergade 356*

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 34/Østergade 2

Matr.nr. 357 †
Hovedvagten

Matrikel
>1818 Parcel af umatrikuleret areal
1875 Udlagt til offentlig gade (Hovedvagtsgade)

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Kongens Nytorv (uden nummer)

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 30

Matr.nr. 358

Matrikel
1874 Parcel af 1806 308, 1806 309 og 1806 310 samt dele af 1806 69, 1806 306 og 1806 307
2008 358

Ejere
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Husnumre
1874 Ny Østergade 9
2008 Ny Østergade 9

Opførelsesår
1873-75 af Vilhelm Dahlerup sammen med Ove Pedersen (Weilbach)

Matr.nr. 359

Matrikel
1874 Sammensat af dele af 1806 69, 1806 304, 1806 305 og 1806 306
2008 359

Ejere
2008 Ny Østergade 7 APS

Husnumre
1874 Ny Østergade 7
2008 Ny Østergade 7

Opførelsesår
1873-75 af Vilhelm Dahlerup sammen med Ove Pedersen (Weilbach)

Matr.nr. 360

Matrikel
1874 Sammensat af dele af 1806 281, 1806 282 og 356
2008 360

Ejere
2008 Lægernes Pensionskasse

Husnumre
1874 Ny Østergade 12
2008 Ny Østergade 12

Opførelsesår
1872-76 af arkitekt Ludvig Fenger (Weilbach)

Matr.nr. 361

Matrikel
1874 Sammensat af dele af 1806 292, 1806 293, 1806 294, 1806 295 og 356
2008 361

Ejere
2008 E/F Ny Østergade 10

Husnumre
1874 Ny Østergade 10
2008 Ny Østergade 10

Opførelsesår
1872-76 af arkitekt Ludvig Fenger (Weilbach)

Matr.nr. 362

Matrikel
1874 Sammensat af dele af 1806 295, 1806 296, 1806 297, 1806 298 og 356
2008 362

Ejere
2008 Lægernes Pensionskasse

Husnumre
1874 Hovedvagtsgade 8/Ny Østergade 8
2008 Hovedvagtsgade 8/Ny Østergade 8

Opførelsesår
1872-76 af arkitekt Ludvig Fenger (Weilbach)

Matr.nr. 363

Matrikel
1874 Sammensat af dele af 1806 320, 1806 321, 1806 322, 1806 323 og 356
1919 Hertil henlagt 364
2008 363

Ejere
2008 Annaheim A/S

Husnumre
1874 Hovedvagtsgade 6
1919 Hovedvagtsgade 6, Ny Adelgade 5
2008 Hovedvagtsgade 6, Ny Adelgade 5

Opførelsesår
1872-76 af arkitekt Ludvig Fenger (Weilbach)

Matr.nr. 364 †

Matrikel
1874 Sammensat af 1806 316, 1806 317, 1806 318 og dele af 1806 319, 1806 320, 1806 321
1919 Henlagt til 363

Ejere

Husnumre
1874 Ny Adelgade 5

Matr.nr. 365

Matrikel
1874 Sammensat af dele af 1806 319, 1806 320, 1806 321 og 1806 322 og af gaden Prammandens Gang
2008 365

Ejere
2008 Christian Correll

Husnumre
1874 Ny Adelgade 3
2008 Ny Adelgade 3

Opførelsesår
1872-76 af arkitekt Ludvig Fenger (Weilbach)

Matr.nr. 366

Matrikel
1875 Sammensat af dele af 1806 321, 1806 322, 1806 323 og 355 og af gaden Prammandens Gang
2008 366

Ejere
2008 E/F Hovedvagtsg 2 / Kgs Nytorv 30

Husnumre
1875 Hovedvagtsgade 2/Ny Adelgade 1
2008 Hovedvagtsgade 2/Kongens Nytorv 30

Opførelsesår
1872-76 af arkitekt Ludvig Fenger (Weilbach)

Matr.nr. 367

Matrikel
1874 Sammensat af dele af 1806 322 og 1806 323
2008 367

Ejere
2008 E/F Hovedvagtsgade 4

Husnumre
1874 Hovedvagtsgade 4
2008 Hovedvagtsgade 4

Opførelsesår
1872-76 af arkitekt Ludvig Fenger (Weilbach)

Matr.nr. 368 †

Matrikel
1875 Sammensat af dele af 1806 70, 1806 281, 1806 282, 1806 283, 1806 292, 1806 293, 1806 294, 1806 295, 1806 296, 1806 297, 1806 298, 1806 299, 1806 300, 1806 304, 1806 305, 1806 306, 1806 307 og 356
1875 Udlagt til gade (Ny Østergade)

Matr.nr. 369, tidligere 356

Matrikel
1875 Sammensat af dele af 1806 300, 1806 301, 1806 302, 1806 355 og 356
2008 369

Ejere
2008 Hotel D'Angleterre ApS

Husnumre
1875 Hovedvagtsgade 1/Kongens Nytorv 34/Ny Østergade 6
2008 Hovedvagtsgade 3/Kongens Nytorv 34/Ny Østergade 6

Opførelsesår
1915-16 af arkitekterne Philip Smidth og Nicolai Hansen (Weilbach)

Matr.nr. 370 †

Matrikel
1875 Parcel af 1806 298, 1806 299, 1806 300, 1806 301, 1806 323, 355 og 356
1875 Udlagt til offentlig gade (Hovedvagtsgade)

Matr.nr. 371

Matrikel
1875 Sammensat af dele af dele af 1806 69, 1806 70 og 1806 304
2008 371

Ejere
2008 Inge Vibeke Westy

Husnumre
1875 Ny Østergade 5
2008 Ny Østergade 5

Opførelsesår
1873-75 af Vilhelm Dahlerup sammen med Ove Pedersen (Weilbach)

Matr.nr. 372

Matrikel
1876 Sammensat af dele af 1806 69 og 1806 70
2008 372

Ejere
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Husnumre
1876 Ny Østergade 3
2008 Ny Østergade 3

Opførelsesår
1876 for Det Københavnske Byggeselskab (Bygningsattest)

Matr.nr. 373

Matrikel
1876 Sammensat af dele af 1806 69 og 1806 70
2008 373

Ejere
2008 E/F Ny Østergade 1 / Østergade 22

Husnumre
1876 Ny Østergade 1/Østergade 22
2008 Ny Østergade 1/Østergade 22

Opførelsesår
1876 for Det Københavnske Byggeselskab (Bygningsattest)

Matr.nr. 374
Svaneapoteket

Matrikel
1876 Sammensat af dele af 1806 71 og 1806 303 og af gaden Peder Madsens Gang
2008 374

Ejere
2008 Kirkbi A/S

Husnumre
1876 Ny Østergade 2-4/Østergade 18
2008 Ny Østergade 2-4/Østergade 18

Opførelsesår
1934 af arkitekt Bent Helweg-Møller for Svaneapoteket (Weilbach)

Matr.nr. 375
Antonigade 2: Pilegården
Antonigade/Kristen Bernikows Gade: Antoniehus
Kristen Bernikows Gade/Østergade: Volmerhus
Pilestræde 14: Cityhus

Matrikel
1900 Sammensat af dele af 1806 63, 1806 109, 1806 221, 1806 222, 1806 223, 224 & 225, 1806 226, 1806 227 og 1806 228
1919 Hertil henlagt 376
1924 Hertil henlagt 377
1940 Hertil henlagt 1806 63
1962 Hertil henlagt 1806 106 og 1806 107
2008 375

Ejere
2008 E/F Østergade 32-34 Cityhus

Husnumre
1900 Antonistræde 4/Citygade 22-24
1901 Antonigade 4/Citygade 22-24
1919 Antonigade 2-4/Citygade 22-24/Kristen Bernikows Gade 5/Pilestræde 16
1924 Antonigade 2-4/Citygade 21-25 og 22-24/Kristen Bernikows Gade 3-5/Pilestræde 14-16
1940 Antonigade 2-4/Citygade 21-25 og 22-24/Kristen Bernikows Gade 1-5/Pilestræde 14-16/Østergade 32-34
1962 Antonigade 2-4/Kristen Bernikows Gade 1-5/Pilestræde 10-16/Østergade 32-34
2008 Antonigade 2-10/Kristen Bernikows Gade 1-13/Pilestræde 8 A-16

Opførelsesår
Antoniehus: 1900 af Alfred Møller. – Cityhus: Pilestræde 14: 1897-98 af arkitekt Rogert Møller. – Pilegården: 1897-98 af arkitekt Ludvig Andersen. – Volmerhus: 1900 af arkitekt Rogert Møller (Weilbach)

Matr.nr. 376 †

Matrikel
1900 Sammensat af dele af 1806 109, 1806 111, 1806 112, 1806 228, 1806 229, 1806 230 og 113 & 233,
1919 Henlagt til 375

Ejere

Husnumre
1901 Antonigade 2/Pilestræde 16

Matr.nr. 377 †

Matrikel
1900 Sammensat af dele af 1806 63, 1806 109, 1806 110, 1806 111, 1806 220 og 1806 221
1924 Henlagt til 375

Ejere

Husnumre
1901 Kristen Bernikovs Gade 3/Pilestræde 14

Matr.nr. 378
Barnekowhus, BT-Huset

Matrikel
1900 Sammensat af 1806 207, 1806 208 og 1806 289
1910 Hertil henlagt 1806 290
1993 Hertil henlagt 1806 291
2008 378

Ejere
2008 Ole Scherfigs Hus APS

Husnumre
1900 Grønnegade 6/Kristen Bernikows Gade 6
1910 Grønnegade 4-6/Kristen Bernikows Gade 6
1993 Grønnegade 4-6/Kristen Bernikows Gade 6-8
2008 Grønnegade 4-6/Kristen Bernikows Gade 6-8

Opførelsesår
Grønnegade 4-6, Kristen Bernikows Gade 4-6: 1901 af arkitekt Erik Schiødte. – Kristen Bernikows Gade 8: 1993-94 af arkitekt Henning Larsen for dagbladet B. T. (Weilbach)

Matr.nr. 379

Matrikel
1900 Sammensat af 1806 67 og 1806 209, 1806 210, 1806 211 og 1806 212
2008 379

Ejere
2008 Hovedstadens Ejendomsselsk. APS

Husnumre
1903 Citygade 20/Kristen Bernikows Gade 4
2008 Kristen Bernikows Gade 4

Opførelsesår
1903 for overretssagfører Andr. Albeck (Bygningsattest)

Matr.nr. 380
Cityhus med ”Breinings Hjørne”

Matrikel
1901 Sammensat af 1806 66 og 1806 67, samt dele af 64 & 65, 1806 212, 1806 213, 1806 216, 1806 217, 1806 218 og 214 & 215
2008 380

Ejere
2008 Kirkbi A/S

Husnumre
1901 Kristen Bernikows Gade 2/Østergade 26
2008 Kristen Bernikows Gade 2/Østergade 26

Opførelsesår
1901 af arkitekterne Christian Arntzen og Erik Schiødte (Weilbach)

Matr.nr. 381

Matrikel
1906 Sammensat af 1806 200, 1806 201, 1806 202, 1806 203, 1806 204, 1806 205, 1806 206, 1806 255, 1806 256, 1806 257, 1806 258 og 250 A, samt dele af 1806 251, 1806 252, 253 & 254 og 250 B samt den tidligere gade Didrik Badskærs Gang
2008 381

Ejere
2008 Davista K/S

Matrikulære husnumre
1906 Gammel Mønt 2-6/Grønnegade 1/Store Regnegade 2
1936 Gammel Mønt 2-4/Grønnegade 1/Store Regnegade 2
2008 Gammel Mønt 2-4/Grønnegade 1/Store Regnegade 2

Opførelsesår
1909 (Bygningsattest) af arkitekt Johan Nielsen for ingeniørerne Hjalmar Hein & Holst Møller

Matr.nr. 382 †

Matrikel
1907 Sammensat af dele af 1806 241, 1806 242, 1806 243, 1806 244, 1806 245, 1806 246 og 1806 247
1961 Henlagt til 1806 248

Ejere

Husnumre
1907 Gammel Mønt 1

Matr.nr. 383

Matrikel
1908 Sammensat af dele af 1806 139, 1806 146, 1806 147, 1806 148, 1806 149, 1806 150, 1806 151 og 1806 152
2008 383

Ejere
2008 Chr IX 1 Aps

Husnumre
1908 Christian IX’s Gade 1/Gammel Mønt 10
2008 Christian IX’s Gade 1/Gammel Mønt 10

Opførelsesår
1907 af arkiekt Eugen Jørgensen. Ombygget 1974 (Weilbach)

Matr.nr. 384

Matrikel
1908 Sammensat af dele af 1806 137, 1806 138, 1806 139, 1806 145, 1806 146, 1806 147 og 1806 148
2008 384

Ejere
2008 Hovedstadens Ejendomsselsk. APS

Husnumre
1908 Gammel Mønt 12
2008 Gammel Mønt 12

Opførelsesår
1909 (Bygningsattest)

Matr.nr. 385

Matrikel
1908 Sammensat af dele af 1806 136, 1806 137, 1806 138 og 1806 139
2008 385

Ejere
2008 Transporters Limited

Husnumre
1908 Gammel Mønt 14/Møntergade 20
2008 Gammel Mønt 14/Møntergade 20

Opførelsesår
1909 (Bygningsattest)

Matr.nr. 386

Matrikel
1908 Sammensat af dele af 1806 139 og 1806 140
2008 386

Ejere
2008 Jette Darlie

Husnumre
1908 Møntergade 22
2008 Møntergade 22

Opførelsesår
1909 (Bygningsattest)

Matr.nr. 387

Matrikel
1908 Sammensat af dele af 1806 140, 1806 141, 1806 142, 1806 143, 1806 144 og 1806 330
2008 387

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Christian IX’s Gade 7 A/S

Husnumre
1908 Christian IX’s Gade 7/Møntergade 24
2008 Christian IX’s Gade 7/Gothersgade 47/Møntergade 24

Opførelsesår
1909 af arkiekt Eugen Jørgensen. Ombygget 1986 (Bygningsattest og Weilbach)

Matr.nr. 388

Matrikel
1908 Sammensat af dele af 1806 138, 1806 139, 1806 140, 1806 148 og 1806 331
2008 388

Ejere
2008 A/S Ventureinstituttet

Husnumre
1908 Christian IX’s Gade 3-5
2008 Christian IX’s Gade 3-5

Opførelsesår
1909 af arkiekt Eugen Jørgensen (Bygningsattest)

Matr.nr. 389

Matrikel
1909 Sammensat af dele af 1806 154, 1806 155, 1806 156, 1806 174, 1806 175, 1806 176, 1806 177 og 1806 182
2008 389

Ejere
2008 C.W. Obel Ejendomme A/S

Husnumre
1909 Christian IX’s Gade 2/Gammel Mønt 8, Store Regnegade 1
2008 Chrsitian IX’s Gade 2/Gammel Mønt 8, Store Regnegade 1

Opførelsesår
1909 (Bygningsattest)

Matr.nr. 390

Matrikel
1909 Sammensat af 1806 178, 1806 179, 1806 180, 1806 181, 1806 182 og 176 & 177
2008 390

Ejere
2008 C. W. Obel Ejendomme A/S

Husnumre
1909 Lille Regnegade 1/Store Regnegade 3-5
1910 Ny Østergade 21/Store Regnegade 3-5/
<1996 Ny Østergade 19-21/Store Regnegade 3-5
2008 Ny Østergade 19-21/Store Regnegade 3-5

Opførelsesår
1909 af arkiekt Eugen Jørgensen (Bygningsattest og Matrikelregister)

Matr.nr. 391

Matrikel
1909 Sammensat af dele af 1806 150, 1806 152, 1806 183 og 1806 184
2008 391

Ejere
2008 C. W. Obel Ejendomme A/S

Husnumre
1909 Lille Regnegade 3
1910 Ny Østergade 23

Opførelsesår
1910 (Matriklregister) af arkiekt Eugen Jørgensen

Matr.nr. 392

Matrikel
1909 Sammensat af dele af 1806 150, 1806 153, 1806 154, 1806 155, 1806 182, 1806 184 og 1806 333
2008 392

Ejere
2008 C. W. Obel Ejendomme A/S

Husnumre
1909 Christian IX’s Gade 4-6/Lille Regnegade 5
1910 Christian IX’s Gade 4-6/Ny Østergade 25
2008 Christian IX’s Gade 4-6/Ny Østergade 25

Opførelsesår
1909 af arkiekt Eugen Jørgensen (Bygningsattest og Weilbach)

Matr.nr. 393

Matrikel
1909 Sammensat af dele af 1806 330, 1806 331, 1806 332 og 1806 333
2008 393

Ejere
2008

Husnumre
1909 Christian IX’s Gade 10/Gothersgade 45
2008 Christian IX’s Gade 10/Gothersgade 45

Opførelsesår
1909 (Bygningsattest)

Matr.nr. 394

Matrikel
1909 Sammensat af dele af 1806 331, 1806 332 og 1806 333
2008 394

Ejere
2008

Husnumre
1910 Christian IX’s Gade 8/Gothersgade 43/Ny Østergade 34
2008 Christian IX’s Gade 8/Gothersgade 43/Ny Østergade 34

Opførelsesår
1910 (Bygningsattest)

Matr.nr. 395

Matrikel
2003 Parcel af 1806 68
2008 395

Husnumre
2003 Pistolstræde 8
2008 Pistolstræde 8

Opførelsesår
Uoplyst


Tilbage til toppen