Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Øster Kvarter
Note:  

 

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008

Indledning

Christianshavns Kvarter
Frimands Kvarter
Klædebo Kvarter
Købmager Kvarter
Nørre Kvarter
Rosenborg Kvarter
Sankt Annæ Vester Kvarter
Sankt Annæ Øster Kvarter
Snarens Kvarter
Strand Kvarter
Vester Kvarter
Øster Kvarter
Østervold Kvarter


Øster Kvarter

Matr.nr. 1 †

Matrikel
1689 128
1756 139
1806 1
1881 Sammenlagt med 1806 132, til: 1 & 132

Ejere
1689 Christian Bielke
1756 von Holstein, storkanslerinde, frue
1806 E. Møller, traktør

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 128/Kongetorvet 128*
1756 Kongens Nytorv 139/Vingårdstræde 139*
1806 Kongens Nytorv 1/Vingårdstræde 1*

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 13/Vingaardstræde 2

Matr.nr. 1 & 132 †

Matrikel
1881 Sammenlagt af 1806 1 og 1806 132
1893 Sammenlagt med 1806 2 og 1806 80, til: 1, 2, 80 & 132

Ejere
2008

Husnumre
1881 Kongens Nytorv 13/Vingårdstræde 2-4

Matr.nr. 1, 2, 80 & 132 †

Matrikel
1893 Sammensat af 1 & 132, 1806 2 og 1806 80
1913 Indbefattet i 428

Ejere

Husnumre
1893 Kongens Nytorv 13/Lille Kongensgade 15/Vingårdstræde 4

Matr.nr. 2 †

Matrikel
1689 129
1756 140
1806 2
1893 Sammenlagt med 1806 80 og 1 & 132, til: 1, 2, 80 & 132

Ejere
1689 Reinholdt Meyer, kancelliråd
1756 Søren Jørgensen, rådmand
1806 Wærn, frue

Matrikulære husnumre
1689 Kongetorvet 129
1756 Kongens Nytorv 140
1806 Kongens Nytorv 2

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 15

Matr.nr. 3 †

Matrikel
1689 130
1756 141
1806 3
1951 Henlagt til 428

Ejere
1689 Abel Sandberg
1756 Jean Baptist Madore
1806 Kierkerup, brandmajor, tømmermester

Matrikulære husnumre
1689 Kongetorvet 130/Kongensgade 130*
1756 Kongens Nytorv 141/Kongensgade 141*
1806 Kongens Nytorv 3/Lille Kongensgade

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 17/Lille Kongensgade 1

Matr.nr. 4

Matrikel
1689 1 (del af)
1756 1
1806 4
1966 Hertil henlagt 1806 73
2008 4

Ejere
1689 Otto Scheel, geheimeråd
1756 Bernt Jacob og Meyer Levi Jacob
1806 E. Møller, traktør
2008 E/F Matr.Nr. 4 Øster Kvarter

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 1/Kongensgade 1*
1756 Kongens Nytorv 1
1806 Kongens Nytorv 4

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 19/Lille Kongensgade 2
1966 Kongens Nytorv 19/Lille Kongensgade 4
2008 Kongens Nytorv 19/Lille Kongensgade 4

Opførelsesår
1767 for grovsmed Michael Nitze. Ombygget 1806, 1843 og 1846 (Historiske huse)

Matr.nr. 5 †

Matrikel
1689 1 (del af)
1756 2 og 1756 3
1806 5
1892 Sammenlagt med 1806 72, til: 5 & 72

Ejere
1689 Otto Scheel, geheimeråd
1756 Bernt Jacob og Meyer Levi Jacob
1806 Silchmüller

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 1/Kongensgade 1*
1756 Kongens Nytorv 2/Lille Kongensgade 2* og Kongens Nytorv 3
1806 Kongens Nytorv 5

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 21

Matr.nr. 5 & 72 (fra 1953: 5)

Matrikel
1892 Sammenlagt med 1806 72, til: 5 & 72
1953 Betegnet 5 (nyt nummer)
2008 5

Ejere
2008 E/F Kongens Nytorv 21 M Fl

Husnumre
1892 Kongens Nytorv 21, Lille Kongensgade 6
2008 Kongens Nytorv 21, Lille Kongensgade 6

Opførelsesår
Kongens Nytov 21: 1767 for grovsmed Michael Nitze. Ombygget 1807, 1843, 1854 og 1892 (Historiske huse). – Lille Kongensgade 6: Før 1720 for kleinsmed Ulrik Grab. Ombygget ca. 1770

Matr.nr. 6 †

Matrikel
1689 2
1756 4
1806 6
1827 Uformelt sammenlagt med 1806 7, til: 6 & 7

Ejere
1689 Hans Knudsen Leegaard, rådmand
1756 Johan Georg Kop, vintapper
1806 G. Wagner, vinhandler

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 2/Østergade 2*
1756 Kongens Nytorv 4/Østergade 4*
1806 Kongens Nytorv 6/Østergade 6*

Matr.nr. 6 & 7 (fra 1953: 6)

Matrikel
1827 Uformelt sammensat af 1806 6 og 1806 7
1953 Betegnet 6 (nyt nummer)
2008 6

Ejere
2008 E/F Østergade 1

Matrikulære husnumre
1827 Kongens Nytorv 6 & 7/Østergade 6 & 7*

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 23/Østergade 1
2008 Kongens Nytorv 23/Østergade 1

Opførelsesår
1900 (Matrikelregister)

Matr.nr. 7 †

Matrikel
1689 3 (del af)
1756 5 og 1756 6 (del af)
1806 7
1827 Uformelt sammenlagt med 1806 6, til: 6 & 7

Ejere
1689 Jacob Schalhorn, hattemager
1756 5: Paul Lenoir, guldsmed. – Johan Jochum Spir, remsnider
1806 F. Widahls enke

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 3
1756 Østergade 5-6
1806 Østergade 7

Matr.nr. 8 †

Matrikel
1689 3 (del af)
1756 6 (del af)
1806 8
1898 Indbefattet i 427

Ejere
1689 Jacob Schalhorn, hattemager
1756 Johan Jochum Spir, remsnider
1806 Joh. Spier, remsnider

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 3
1756 Østergade 6
1806 Østergade 8

Husnumre
1859 Østergade 3

Matr.nr. 9 †

Matrikel
1689 4
1756 7
1806 9
1898 Indbefattet i 427

Ejere
1689 Marcus Reisen, hofguldsmed
1756 Henrik Schritzmeyer, sværtfeger
1806 C. Gliese, renovationsmester

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 4
1756 Østergade 7
1806 Østergade 9

Husnumre
1859 Østergade 5

Matr.nr. 10 †

Matrikel
1689 5
1756 8
1806 10
1928 Henlagt til 1806 11

Ejere
1689 Peder Hansen, parykmager
1756 Anders Brøndlund, guldsmed
1806 D. Szybrowsky, bundtmager

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 5
1756 Østergade 8
1806 Østergade 10

Husnumre
1859 Østergade 7

Matr.nr. 11

Matrikel
1689 6
1756 9
1806 11
1916 Hertil henlagt 1806 70 og 1806 71
1928 Hertil henlagt 1806 10
2008 11

Ejere
1689 Morten Pedersen Berndrup, øltapper
1756 Herman Moses Goldschmidt
1806 Kierkegaard & Aabye, hosekræmmere
2008 Kirkbi A/S

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 6
1756 Østergade 9
1806 Østergade 11

Husnumre
1859 Østergade 9
1916 Lille Kongensgade 8-10, Østergade 9
1928 Lille Kongensgade 8-10, Østergade 7-9
2008 Lille Kongensgade 8-10, Østergade 7-9

Opførelsesår
Østergade 7, Lille Kongensgade 8-10: 1914-16 af arkitekt Philip Smidth for herrekonfektionsfirmaet Brødrene Andersen (Weilbach). – Østergade 9: 1890 (Kuas)

Matr.nr. 12

Matrikel
1689 7
1756 10
1806 12
2008 12

Ejere
1689 Arvingerne efter Jens Buck, snedker
1756 Jørgen Fogt, skomager
1806 J. Ponsaing, kræmmer
2008 E/F Østergade 11

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 7
1756 Østergade 10
1806 Østergade 12

Husnumre
1859 Østergade 11
2008 Østergade 11

Opførelsesår
1765 for porcellænshandler Severin Ferslew. Ombygget 1846 og 1869 (Historiske huse)

Matr.nr. 13

Matrikel
1689 8
1756 11
1806 13
1902 Hertil henlagt 68 & 69
2008 13

Ejere
1689 Mikkel Abesten, købmand
1756 Lorentz Henrik Klein
1806 Lous Comstabili konditor
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 8
1756 Østergade 12, Kongensgade 12*
1806 Østergade 13

Husnumre
1859 Østergade 13
1902 Lille Kongensgade 12/Østergade 13
2008 Lille Kongensgade 12/Østergade 13

Opførelsesår
Østre forhus: Før 1749. Ombygget ca. 1830 og i 1856. – Vestre forhus: Før 1728. Ombygget 1773 og i 1830’erne. – Forhusene sammenbygget 1856 (Historiske huse)

Matr.nr. 14
Karel van Manders Gård

Matrikel
1689 9
1756 12
1806 14
2008 14

Ejere
1689 Conrad Bierman von Ehrenschild
1756 Johan Simon Nagant, negotiant
1806 Klein, isenkræmmer
2008 E/F Østergade 15 & 17-19

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 9, Kongensgade 9*
1756 Østergade 12, Kongensgade 12*
1806 Østergade 14, Lille Kongensgade 14*

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 16, Østergade 15
2008 Lille Kongensgade 16, Østergade 15

Opførelsesår
Lille Kongensgade 16: Østre forhus: 1877-79 for frøkenerne Feuerschau og organist de Meza. Ombygget 1924. – Vestre sidehus: 1801 for isenkræmmer Peter Gabriel Klein. – Østergade 15: Opførst i slutningen af 1600-tallet. Ombygget i 1700-tallet og i 1918 (Historiske huse)

Matr.nr. 15 †

Matrikel
1689 10
1756 13
1806 15
1900 Sammenlagt med 1806 16 og 1806 66 til: 15, 16 & 66

Ejere
1689 Johan Brunsmand, magister
1756 Frederik Robbertsen, blikkenslager
1806 Bang, parykmager

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 10
1756 Østergade 13
1806 Østergade 15

Husnumre
1859 Østergade 17

Matr.nr. 15, 16 & 66 (fra 1953: 15)

Matrikel
1900 Sammensat af 1806 15, 1806 16 og 1806 66
1953 Betegnet 15 (nyt nummer)
2008 15

Ejere
2008 E/F Østergade 15 & 17-19

Husnumre
1900 Lille Kongensgade 18/Østergade 17-19
2008 Lille Kongensgade 18/Østergade 17-19

Opførelsesår
Østergade 17-19: 1900 (Matrikelregister)

Matr.nr. 16 †

Matrikel
1689 11
1756 14
1806 16
1900 Sammenlagt med 1806 15 og 1806 66, til: 15, 16 & 66

Ejere
1689 Lars Jensen, skrædder
1756 Paul Nielsen, sværtfeger
1806 N. Meyer, sværtfeger
2008 E/F Østergade 15 & 17-19

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 11
1756 Østergade 14
1806 Østergade 16

Husnumre
1859 Østergade 19

Matr.nr. 17

Matrikel
1689 12
1756 15
1806 17
1939 Hertil henlagt 1806 18, 1806 19, 1806 61, 1806 62, 1806 63, 1806 64 og 1806 65
2008 17

Ejere
1689 Enken efter Samuel Biener, renteskriver
1756 Johan Mikkel Møller, remsnider
1806 P. Weidenhaupts madam
2008 Ejendomsselskabet Mercur A/S

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 12
1756 Østergade 15
1806 Østergade 17

Husnumre
1859 Østergade 21
1939 Bremerholmd 1-3/Lille Kongensgade 20-22/Østergade 21-23
2008 Bremerholm 1-3/Lille Kongensgade 20-22/Østergade 21-23

Opførelsesår
Bremerholm 1/Østergade: 1855-56 for Louise D. Thomsen. – Forhus mod Bremerholm: 1802 for skomager Rasmus J. Lefoli. – Bremerholm 3/Lille Kongensgade 22: 1851 for høker Bølingberg. – Lille Kongensgade 20: Første halv(del af) 1700-tallet. Ombygget 1838. – Østergade: 1754 for remmesnider Johan Michel Møller. Ombygget 1852 og 1858 (Historiske huse)

Matr.nr. 18 †

Matrikel
1689 13
1756 16
1806 18
1939 Henlagt til 1806 17

Ejere
1689 Arvingerne efter Elias Lange, snedker
1756 Sivert Torbensen, guldsmed
1806 Damen, vinhandler

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 13/[Integade 13*]/Kongensgade 13*
1756 Østergade 16/Tværstræde 16*
1806 Østergade 18/Integade 18*

Husnumre
1859 Integade 1/Østergade 23
1932 Bremerholm 1/Østergade 23

Matr.nr. 19 †

Matrikel
1689 15
1756 18 og 1756 68
1806 19
1939 Henlagt til 1806 17

Ejere
1689 Ferdinand, guldsmed
1756 18: Johan Ernst Weidemann, barber. - 68: Frederik Heimand, skomager
1806 C. Casse, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 15/Lille Kongensgade 15*
1756 Østergade 18 og Kongensgade 68/Tværstræde 68*
1806 Østergade 19/Integade 19*

Husnumre
1859 Integade 2/Østergade 25

Matr.nr. 20 †

Matrikel
1689 16 (del af)
1756 19
1806 20
1933 Overgået til offentlig gade (Bremerholm)

Ejere
1689 Enken efter kræmmer Jocum Fribolt
1756 Christian Liebenberg, bundtmager
1806 Neumann

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 16
1756 Østergade 19
1806 Østergade 20

Husnumre
1859 Østergade 27

Matr.nr. 21 †

Matrikel
1689 16 (del af)
1756 20
1806 21
1933 Overgået til offentlig gade (Bremerholm)

Ejere
1689 Enken efter kræmmer Jocum Fribolt
1756 Elias Widerøe, materialforvalter
1806 And. Gross, bundtmager

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 16
1756 Østergade 20
1806 Østergade 21

Husnumre
1859 Østergade 29

Matr.nr. 22 †

Matrikel
1689 17
1756 21
1806 22
1932 Indbefattet i 430

Ejere
1689 Jørgen Berndrup, urtekræmmer
1756 Georg August Eretzius, galanterikræmmer
1806 M. With, kræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 17
1756 Østergade 21
1806 Østergade 22

Husnumre
1859 Østergade 31

Matr.nr. 23 †

Matrikel
1689 18
1756 22
1806 23
1966 Henlagt til 1806 24

Ejere
1689 Henrik Woltelen, barber
1756 Hans Jensen Albech, hosekræmmer
1806 C. Schiøtt, isenkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 18
1756 Østergade 22
1806 Østergade 23

Husnumre
1859 Østergade 33

Matr.nr. 24

Matrikel
1689 19
1756 23
1806 24
1966 Hertil henlagt 1806 23 og 1806 57
2008 24

Ejere
1689 Claus Nielsen, vintapper
1756 David Bang, porcellainshandler
1806 Jørgensen, hosekræmmer
2008 K/S Østergade 33-35

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 19/[Halmstræde 19*]
1756 Østergade 23
1806 Østergade 24/Halmstræde 24*

Husnumre
1859 Halmstræde 1/Østergade 35
1896 Nikolajgade 1/Østergde 35
1917 Nikolaj Plads 1/Østergade 35
1966 Lille Kongensgade 34/Nikolaj Plads 1-3/Østergade 33-35
2008 Nikolaj Plads 1-3/Østergade 35

Opførelsesår
Østre forud mod Østergade: 1783 for prokurator Ægid. Ludv. Jacobsen. Ombygget 1846. – Østergade 35/Nikolaj Plads 1: 1831 for skomagermester J. A. Thrane. – Nikolaj Plads 3/Lille Kongensgade: 1758 for vinhandler Andreas Sommertzen. Ombygget før 1857. – Forhus mod Lille Kongensgade: 1728 for vinhandler Henrik Nissen. Ombygget før 1835 (Historiske huse)

Matr.nr. 25
Fonnesbechs Hus

Matrikel
1689 20
1756 24
1806 25
1925 Hertil henlagt 1806 26, 1806 28, 1806 56, 27 & 53, 29, 30 & 52, 54 & 55
1931 Hertil henlagt 1806 31 og 34 B
1935 Hertil henlagt 1806 32
2008 25

Ejere
1689 Johan Smit, skrædder
1756 Peter Kohl, urtekræmmer
1806 Schlichtkrull, urtekræmmer
2008 A Fonnesbech A/S

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 20/[Halmstræde 20*]
1756 Østergade 24
1806 Østergade 25/Halmstræde 25*

Husnumre
1859 Halmstræde 2/Østergade 37
1893 Nikolajgade 2/Østergade 37
1917 Nikolaj Plads 2/Østergade 37
1925 Nikolaj Plads 2-12/Østergade 37-47
1931 Nikolaj Plads 2-16/Østergade 37-49
1935 Nikolaj Plads 2-16/Østergade 37-51
2008 Nikolaj Plads 2, 6-8/Østergade 47

Opførelsesår
1935-38 af arkitekt Oscar Gundlach-Pedersen for Fonnesbech (Weilbach)

Matr.nr. 26 †

Matrikel
1689 21 (del af) 1689 53 (del af)
1756 25 (del af, senere betegnet 1756 25 A)
1806 26
1925 Henlagt til 1806 25

Ejere
1689 21: Samuel Choquet, kræmmer. – 53: Peter Behr, bogbinder
1756 Frederik Sprinch, lygtemager
1806 Howitz

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 21. – Nikolaj Kirkegård 53
1756 Østergade 25
1806 Østergade 26

Husnumre
1859 Østergade 39

Matr.nr. 27 †

Matrikel
1689 22 og 1689 52
1756 26 (1689/22) og 1756 59 (1689/52)
1806 27
1846 Sammenlagt med 1806 53, til: 27 & 53

Ejere
1689 22: Lyder Ostendorf, skrædder. – 52: Sivert Mahler
1756 26: Johan Andreas Smidt, blikkenslager. – 59. Jens Pedersen, glarmester
1806 H. Wulff, nålemager

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 22. – Nikolaj Kirkegård 52
1756 Østergade 26. – Lille Kirkestræde 59
1806 Østergade 27, Ved Kirkegården 27

Matr.nr. 27 & 53 †

Matrikel
1846 Sammensat af 1806 27 og 1806 53
1925 Henlagt til 1806 25

Ejere

Matrikulære husnumre
1846 Østergade 27, Ved Kirkegården 27 og 53

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 38/Østergade 41
1917 Nikolaj Plads 10/Østergade 41

Matr.nr. 28 †

Matrikel
1689 23
1756 27
1806 28
1925 Henlagt til 1806 25

Ejere
1689 Johan Wichmann, barber
1756 Frederik Frederiksen, kandestøber
1806 Næsted, sværtfeger

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 23, Nikolaj Kirkegård 23*
1756 Østergade 27
1806 Østergade 28

Husnumre
1859 Østergade 43

Matr.nr. 29 †

Matrikel
1689 24
1756 28
1806 29
1896 Sammenlagt med 1806 30, til: 29 & 30

Ejere
1689 Peter Dreyer, hatstafferer
1756 Pierre Charlo, urmager
1806 Jens Schiøtt

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 24
1756 Østergade 28

Husnumre
1859 Østergade 45

Matr.nr. 29 & 30 †

Matrikel
1896 Sammensat af 1806 29 og 1806 30
1903 Sammenlagt med 1806 52, til: 29, 30 & 52

Ejere

Matrikulære husnumre
1896 Lille Kongensgade 42, Østergade 47

Matr.nr. 29, 30 & 52 †

Matrikel
1903 Sammensat af 1806 52 og 29 & 30
1925 Henlagt til 1806 25

Ejere
Husnumreusnumre
1903 Lille Kongensgade 42/Østergade 47
1917 Nikolaj Plads 12/Østergade 47

Matr.nr. 30 †

Matrikel
1689 25 og 1689 50
1756 29 (1689/25) og 1756 56 (1689/50)
1806 30
1896 Sammenlagt med 1806 29, til: 29 & 30

Ejere
1689 25: Herman Weinberg, isenkræmmer. – 50: Mathias Christensen, skrædder
1756 29 og 56: Hans Mundtberg, juvelerer
1806 C. Rasmussen

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 25. – Nikolaj Kirkegård 50
1756 Østergade 29. – 56: Lille Kirkestræde 56
1806 Østergade 30, Ved Kirkegården 30*

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 42, Østergade 47

Matr.nr. 31 †

Matrikel
1689 49
1756 30
1806 31
1931 Henlagt til 1806 25

Ejere
1689 Nikolaj Henriksen
1756 Chistian Reenberg
1806 J. R. Meyer, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Nikolaj Kirkegård 49, Østergade 49*
1756 Østergade 30, Kirkegården 30*
1806 Østergade 31, Store Kirkestræde 31*

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 44, Østergade 49
1917 Nikolaj Plads 14, Østergade 49

Matr.nr. 32 †

Matrikel
1689 26
1756 31
1806 32
1935 Henlagt til 1806 25

Ejere
1689 Marcus, kandestøber
1756 Paul Hansen, kandestøber
1806 W. (?) Fielskov, fiskebløder

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 26
1756 Østergade 31
1806 Østergade 32

Husnumre
1859 Østergade 51

Matr.nr. 33

Matrikel
1689 27
1756 32
1806 33
1994 Hertil henlagt 34 A
2008 33

Ejere
1689 Jens Rasmussen, possementmager
1756 Christopher Rach, brændevinsbrænder
1806 C. Lier, bundtmager
2008 A Fonnesbech A/S

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 27
1756 Østergade 32
1806 Østergade 33

Husnumre
1859 Østergade 53
1994 Nikolaj Plads 18/Østergade 53-55
2008 Nikolaj Plads 18/Østergade 53-55

Opførelsesår
1797 (Kuas)

Matr.nr. 34 †

Matrikel
1689 28
1756 33
1806 34
1856 Delt i 34 A og 34 B

Ejere
1689 Mathias Wessel, vinhandler
1756 Nikolaj Redelberg, vintapper
1806 C. Lier, bundtmager

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 28/Nikolaj Kirkestræde 28*
1756 Østergade 33/Kirkegården
1806 Østergade 34/Sankt Jørgens Gade 34*

Matr.nr. 34 A †

Matrikel
1856 Parcel af 1806 34
1995 Henlagt til 1806 33

Ejere

Matrikulære husnumre
1856 Østergade 34 A/Sankt Jørgensgade 34 A*/Lille Kongensgade 34 A*

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 48/Sankt Jørgens Gade 1/Østergade 55
1894 Admiralgade 1/Lille Kongensgade 48/Østergade 55
1901 Lille Kongensgade 48/Østergade 55
1917 Nikolaj Plads 18/Østergade 55

Matr.nr. 34 B †

Matrikel
1856 Parcel af 1806 34
1931 Henlagt til 1806 25

Ejere

Matrikulære husnumre
1856 Lille Kongensgade 34 B

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 46
1917 Nikolaj Plads 16

Matr.nr. 35

Matrikel
1689 29
1756 34
1806 35
2008 35

Ejere
1689 Herman Torkildsen, købmand
1756 Bertel Pedersen Arrevad, hosekræmmer
1806 M. Albeck, hosekræmmer
2008 World Business Corporation APS

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 29
1756 Østergade 34
1806 Østergade 35/Sankt Jørgens Gade 35*

Husnumre
1859 Sankt Jørgens Gade 2/Østergade 57
1894 Admiralgade 2/Østergade 57
2008 Østergade 57

Opførelsesår
1796 for hosekræmmer Mads C. Albeck. Ombygget 1858 og i 1900-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 36

Matrikel
1689 30
1756 35 og 1756 46
1806 36
1904 Hertil henlagt 1806 51
2008 36

Ejere
1689 Anna, enke efter David Schwarz, bundtmager
1756 35: Henrik Mouritz Hartz. – 46: Hans Nielsen, fiskebløder
1806 Berg, fiskehandler
2008 World Business Corporation APS

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 30
1756 Østergade 35/Store Kirkestræde 35*. – Store Kirkestræde 46
1806 Østergade 36, Store Kirkestræde 36*

Husnumre
1859 Store Kirkestræde 4/Østergade 59
1904 Store Kirkestræde 2-4/Østergade 59
1917 Nikolaj Plads 24/Store Kirkestræde 2-4/Østergade 59
2008 Nikolaj Plads 24/Østergade 59

Opførelsesår
Forhuset mod Østergade: 1795-96 for fiskehandler Ib. C. Pinvig. – Hjørnehuset mod Nikolaj Plads: 1796-97 for J. N. Schwartzacker. – Forhuset mod Store Kirkestræde: Ca. 1796 for fiskehandler Ib C. Pinvig (Historiske huse)

Matr.nr. 37

Matrikel
1689 31
1756 36
1806 37
2008 37

Ejere
1689 Elias Hübsch, etatsråd
1756 Viceborgmester Grøns enke
1806 Wilster, kommandant
2008 BS Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 31/Amagertorv 31*/Store Kirkestræde 31*
1756 Østergade 36/Amagertorv 36*/Store Kirkestræde 36*
1806 Østergade 37/Amagertorv 37*/Store Kirkestræde 37*

Husnumre
1859 Højbro Plads 1/Store Kirkestræde 6/Østergade 61
2008 Østergade 61

Opførelsesår
1899 (Matrikelregister)

Matr.nr. 38

Matrikel
1689 36
1756 41
1806 38
2008 38

Ejere
1689 Johan Herman Skrøder, købmand
1756 Søetatens kvæsthus
1806 Warburg, strømpefabrikant
2008 E/F Højbro Plads 3 A m.fl.

Matrikulære husnumre
1689 Store Færgestræde 36/Store Kirkestræde 36*
1756 Store Færgestræde 41/Store Kirkestræde 41*
1806 Højbro Plads 38/Store Kirkestræde 38*

Husnumre
1859 Højbro Plads 3/Store Kirkestræde 7
2008 Højbro Plads 3/Store Kirkestræde 3

Opførelsesår
1798-99 for købmand og strømpefabrikant Aron Leon Warburg (Historiske huse)

Matr.nr. 39

Matrikel
1689 35
1756 40
1806 39
1976 Hertil henlagt 1806 40
2008 39

Ejere
1689 Wilhelm Christian, vintapper
1756 Vilhelm Decker, vintapper
1806 Berthelsen, madam, billardholder
2008 Ergo Og Fysioterapeuternes Ejd A/S

Matrikulære husnumre
1689 Store Færgestræde 35
1756 Store Færgestræde 40
1806 Højbro Plads 39

Husnumre
1859 Højbro Plads 5
1976 Højbro Plads 5-7
2008 Højbro Plads 5-7

Opførelsesår
Højbro Plads 5: 1896-97 af arkitekt Martin Borch. – Højbro Plads 7: 1797 for isenkræmmerenken Anne H. Rahr. Ombygget ca. 1854 (Historiske huse)

Matr.nr. 40 †

Matrikel
1689 34
1756 39
1806 40
1976 Henlagt til 1806 39

Ejere
1689 Oluf Mørk, sværtfeger
1756 Ephraim Bauman, sværtfeger
1806 Due, isenkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Store Færgestræde 34
1756 Store Færgestræde 39
1806 Højbro Plads 40

Husnumre
1859 Højbro Plads 7

Matr.nr. 41

Matrikel
1689 33, 1689 47 og 1689 48
1756 38 (1689/33), 1756 53 (1689/47) og 1756 54 (1689/48)
11806 41
1926 Hertil henlagt 1806 42
2008 41

Ejere
1689 33: Mikkel Andersen, bager. – 47: Peder Herke, skrædder. – 48: Frans Albertsen, skipper
1756 38: Rasmus Jensen, bager. – 53: Christen Rasmussen, bager. – 54: Bager Jens Rasmussens enke
1806 R. Rasmussen
2008 Lån & Spar Bank A/S

Matrikulære husnumre
1689 Store Færgestræde 33. – Mellem Kirkestræde 47-48
1756 Store Færgestræde 38. - Lille Kirkestræde 53-54
1806 Højbro Plads 41

Husnumre
1859 Højbro Plads 9/Lille Kirkestræde 6
1926 Højbro Plads 9-11/Lille Kirkestræde 6-8
2008 Højbro Plads 9-11/Lille Kirkestræde 6-8

Opførelsesår
Højbro Plads 9: 1796 for bager Rasmus J. Rasmussen. – Højbro Plads 11/Lille Kirkestræde 6-8: 1796 for boghandler Ole Hegelund (Historiske huse)

Matr.nr. 42 †

Matrikel
1689 32
1756 37 og 1756 55
1806 42
1926 Henlagt til 1806 41

Ejere
1689 Jens Henriksen, sværtfeger
1756 37: Claus Henningsen, snedker. – 55: Casper Henrik Ballauf
1806 S. Beck, bundtmager

Matrikulære husnumre
1689 Store Færgestræde 32/Mellem Kirkestræde 32*
1756 Lille Kirkestræde 37/Store Færgestræde 37*. – Lille Kirkestræde 55
1806 Højbro Plads 42/Lille Kirkestræde 42*

Husnumre
1859 Højbro Plads 11/Lille Kirkestræde 8

Matr.nr. 43

Matrikel
1689 218
1756 256 og 1756 257
1806 43
2008 43

Ejere
1689 Peter Bech
1756 256: Øltapper Johan Lausens enke. – 257: Stephen Thuesen Mørck, tømmersvend
1806 Eisen, madam, spiseværtinde
2008 Finanssektorens Pensionskasse

Matrikulære husnumre
1689 Lille Færgestræde 218/Store Færgestræde 218*/[Mellem Kirkestræde 218*]
1756 Lille Kirkestræde 256/Store Færgestræde 256*. – Lille Færgestræde 257
1806 Højbro Plads 43/Lille Kirkestræde 43*

Husnumre
1859 Højbro Plads 13/Lille Kirkestræde 5
2008 Højbro Plads 13/Lille Kirkestræde 5

Opførelsesår
1796 for spisevært Johan Mortensen Eisen. Ombygget 1900 (Historiske huse)

Matr.nr. 44

Matrikel
1689 217 (del af)
1756 255
1806 44
2008 44

Ejere
1689 Peter Pecken, vintapper
1756 Albrecht Edelberg, købmand
1806 P. Christensen, kaptajn
2008 Karberghus A/S

Matrikulære husnumre
1689 Lille Færgestræde 217, Store Færgestræde 217*
1756 Lille Færgestræde 255/Store Færgestræde 255*
1806 Højbro Plads 44

Husnumre
1859 Højbro Plads 15
2008 Højbro Plads 15

Opførelsesår
1797 for spisevært Johan Mortensen Eisen (Historiske huse)

Matr.nr. 45

Matrikel
1689 217 (del af)
1756 254
1806 45
2008 45

Ejere
1689 Peter Pecken, vintapper
1756 Kiærulff, kommandør
1806 Bath, urmager
2008 E/F Højbro Plads 17 m fl

Matrikulære husnumre
1689 Lille Færgestræde 217, Store Færgestræde 217*
1756 Store Færgestræde 254
1806 Højbro Plads 45

Husnumre
1859 Højbro Plads 17
2008 Højbro Plads 17

Opførelsesår
1797-98 for urmager Joh. Nicolaj Bath (Historiske huse)

Matr.nr. 46

Matrikel
1689 216 (del af)
1756 253 (del af, senere betegnet 1756 253 B)
1806 46
2008 46

Ejere
1689 Peter Weylandt
1756 Jens Jacobsen, kongelig livkudsk
1806 Løser, blikkenslager
2008 E/F Højbro Plads 19

Matrikulære husnumre
1689 Lille Færgestræde 216/Store Færgestræde 216*/Ved Stranden 216*
1756 Lille Færgestræde 253/Store Færgestræde 253*/Stranden 253*
1806 Højbro Plads 46

Husnumre
1859 Højbro Plads 19
2008 Højbro Plads 19

Opførelsesår
1798 af murermester Andreas Hallander (Historiske huse)

Matr.nr. 47
Plougs Gård

Matrikel
1689 192, 1689 193, 1689 194 og 1689 216 (del af)
1756 227 (1689/192), 1756 228 (1689/193), 1756 229 (1689/194), og 1756 253 (del af, senere betegnet 1756 253 A, 1689/216, del af)
1806 47
2008 47

Ejere
1689 192: Niels Christensen Faldorph, skrædder. – 193: Christian Isaksen, snedker. – 194: Peder Christensen, øltapper. - 216: Peter Weylandt
1756 227: Levin Schultz, snedker. – 228: Bertel Jacobsen Møller, rebslager. – 229: Jørgen Fogt, holder spisekvarter. – 253: Jens Jacobsen, kongenlig livkudsk
1806 F. Friderici, grosserer
2008 E/F Højbro Plads 21 M.FL.

Matrikulære husnumre
1689 Lille Færgestræde 192 og 193. – Lille Færgestræde 216/Store Færgestræde 216*/Ved Stranden 216*
1756 Lille Færgestræde 227-229 og Ved Stranden 253/Lille Færgestræde 253*/Store Færgestræde 253*
1806 Højbro Plads 47

Husnumre
1859 Fortunstræde 6/Højbro Plads 21/Ved Stranden 20
2008 Højbro Plads 21/Ved Stranden 20

Opførelsesår
1798-99 af murermester Andreas Hallander (Historiske huse)

Matr.nr. 48 †

Matrikel
1689 37
1756 42
1806 48
1873 Sammenlagt med 1806 49, til: 48 & 49

Ejere
1689 Morgen Mogensen, vintapper
1756 Peder gundersen, øltapper
1806 Ph. Thomas, kukkenbager

Matrikulære husnumre
1689 Store Kirkestræde 37
1756 Store Kirkestræde 42
1806 Store Kirkestræde 48

Husnumre
1859 Store Kirkestræde 5

Matr.nr. 48 & 49 †

Matrikel
1873 Sammensat af 1806 48 og 1806 49
1902 Sammenlagt med 1806 50, 1806 98 og 1806 99, til: 48 & 49, 50, 98 & 99

Ejere

Matrikulære husnumre
1873 Store Kirkestræde 3-5

Matr.nr. 48, 49, 50, 98 & 99 (fra 1953: 48)
Hvælvingen

Matrikel
1902 Sammensat af 1806 50, 1806 98, 1806 99 og 48 & 49
1953 Betegnet 48 (nyt nummer)
2008 48

Ejere
2008 Louis Petersens Legat

Husnumre
1902 Admiralgade 6/Lille Kirkestræde 2/Store Kirkestræde 1
<1903 Admiralgade 6/Lille Kirkestræde 2/Store Kirkestræde 1
1917 Lille Kirkestræde 2/Nikolaj Plads 26/Store Kirkestræde 1
2008 Lille Kirkestræde 2/Nikolaj Plads 26/Store Kirkestræde 1

Opførelsesår
1902 af arkitekterne Philip Smidth og C. Leuning-Borch (Weilbach)

Matr.nr. 49 †

Matrikel
1689 38
1756 43
1806 49
1873 Sammenlagt med 1806 48, til: 48 & 49

Ejere
1689 Henrik Hashagen, knapmager
1756 Lars Jensen Bøgild, hosekræmmer
1806 D. Pers, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Store Kirkestræde 38
1756 Store Kirkestræde 43
1806 Store Kirkestræde 49

Husnumre
1859 Store Kirkestræde 3

Matr.nr. 50 †

Matrikel
1689 39, 1689 40 og 1689 42
1756 44 (1689/39), 1756 45 (1689/40) og 1756 48 (1689/42)
1806 50
1902 Sammenlagt med 1806 98, 1806 99 og 48 & 49: til: 48, 49, 50, 98 & 99

Ejere
1689 39: Hans Jørgen, skrædder. – 40: Christian Sørensen, vintapper. – 42: Mathias Jacobsen, skomager
1756 44: Johan Georg Nichel, hattemager. – 45: Hans Pedersen, øltapper. – 48: Johan Ernst Weideman, barber
1806 A. Holm, guldsmed

Matrikulære husnumre
1689 Store Kirkestræde 39. – Store Kirkestræde 40/Nikolaj Kirkestræde 40*. – Nikolaj Kirkestræde 42
1756 Store Kirkestræde 44. – Kirkegården 45/Store Kirkestræde 45*. – Kirkegården 48
1806 Store Kirkestræde 50/Hvælvingen 50*

Husnumre
1859 Store Kirkestræde 1/Hvælvingen 2
1877 Store Kirkestræde 1/Admiralgade 2
1894 Store Kirkestræde 1/Admiralgade 6

Matr.nr. 51 †

Matrikel
1689 41
1756 47
1806 51
1904 Henlagt til 1806 36

Ejere
1689 Niels Nielsen, skrædder
1756 Fredreik Arentsen, skoleholder
1806 J. Schwartzacher, amtskirurg

Matrikulære husnumre
1689 Store Kirkestræde 41/Nikolaj Kirkestræde 41*
1756 Store Kirkestræde 47
1806 Store Kirkestræde 51/Sankt Jørgens Gade 51*

Husnumre
1859 Sankt Jørgens Gade 4/Store Kirkestræde 2
1894 Admiralgade 4/Store Kirkestræde 2

Matr.nr. 52 †

Matrikel
1689 51
1756 57
1806 52
1903 Sammenlagt med 29 & 30, til: 29, 30 & 52

Ejere
1689 Peder Torkildsen, sporemager
1756 Christen Mortensen, sporemager
1806 O. Halberg

Matrikulære husnumre
1689 Nikolaj Kirkegårde 51
1756 Lille Kirkestræde 57
1806 Ved Kirkegården 52

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 40

Matr.nr. 53 †

Matrikel
1689 23
1756 58
1806 53
1846 Sammenlagt med 1806 27, til: 27 & 53

Ejere
1689 Lyder Ostendorf, skrædder
1756 August Henrik Helmuth
1806 Liebe, bogbinder

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 23, Nikolaj Kirkegård 23*
1756 Lille Kirkestræde 58
1806 Ved Kirkegården 53

Matr.nr. 54 †

Matrikel
1689 21 (del af) og 1689 53 (del af)
1756 25 (del af, senere betegnet 1756 25 B)
1806 54
1836 Uformelt sammenlagt med 1806 55, til: 54 & 55

Ejere
1689 21: Samuel Choquet, kræmmer. – 53: Peter Behr, bogbinder
1756 Conrad Greuel, bogbinder
1806 Liebe, bogbinder

Matrikulære husnumre
1689 Østergade 21. – På Kirkegården 53
1756 Kirkegården 25
1806 Ved Kirkegården 54

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 36

Matr.nr. 54 & 55 †

Matrikel
1836 Uformelt sammensat af 1806 54 og 1806 55
1925 Henlagt til 1806 25

Ejere

Matrikulære husnumre
1836 Ved Kirkegården 54 & 55/Halmstræde 54 & 55*

Husnumre
1859 Halmstræde 6/Lille Kongensgade 36
1894 Nikolajgade 6
1917 Nikolaj Plads 6-8

Matr.nr. 55 †

Matrikel
1689 54
1756 60
1806 55
1836 Uformelt sammenlagt med 1806 54, til: 54 & 55

Ejere
1689 Hans Rasmussen Esenbech, urtekræmmer
1756 Jacob Sørensen Roll, øltapper
1806 Bentz

Matrikulære husnumre
1689 Nikolaj Kirkegård 54/Kongensgade 54*
1756 Kongensgade 60
1806 Ved Kirkegården 55/Halmstræde 55*

Matr.nr. 56 †

Matrikel
1689 55
1756 61
1806 56
1925 Henlagt til 1806 25

Ejere
1689 Nikolaj Nold, skomager
1756 Andreas Langballe, thehandler
1806 Jacob Davidsen, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Nikolaj Kirkegård 55/Lille Kongensgade 55*
1756 Kongensgade 61
1806 Halmstræde 56

Husnumre
1859 Halmstræde 4
1896 Nikolajgade 4
1917 Nikolaj Plads 4

Matr.nr. 57 †

Matrikel
1689 56 (del af)
1756 62
1806 57
1966 Henlagt til 1806 24

Ejere
1689 Ellen, enke efter Nikolaj Eding
1756 Adam Lommertsen, vintapper
1806 P. Branco, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Kongensggade 56/[Halmstræde 56*]
1756 Kongensggade 62
1806 Lille Kongensgade 57/Halmstræde 57*

Husnumre
1859 Halmstræde 3/Lille Kongensgade 34
1896 Lille Kongensgade 34/Nikolajgade 3
1917 Lille Kongensgade 34/Nikolaj Plads 3

Matr.nr. 58 †

Matrikel
1689 56 (del af)
1756 63
1806 58
1932 Indbefattet i 430

Ejere
1689 Ellen, enke efter Nikolaj Eding
1756 Gotfried Nette, skrædder
1806 E. Scharling, bogbinder

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 56/[Halmstræde 56*]
1756 Kongensggade 63
1806 Lille Kongensgade 58

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 32

Matr.nr. 59 †

Matrikel
1689 57
1756 64
1806 59
1933 Overgået til offentlig gade

Ejere
1689 Lars Christensen, skrædder
1756 Simon Hansen, kancellibud
1806 Anverskov

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 57
1756 Kongensggade 64
1806 Lille Kongensgade 59

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 30

Matr.nr. 60 †

Matrikel
1689 58
1756 65
1806 60
1933 Overgået til offentlig gade

Ejere
1689 Ole Eriksen, skrædder
1756 Christen Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Weibye, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 58
1756 Kongensggade 65
1806 Lille Kongensgade 60

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 28

Matr.nr. 61 †

Matrikel
1689 59
1756 66
1806 61
1939 Henlagt til 1806 17

Ejere
1689 Nikolaj Eding
1756 Peder Jensen Aastrup, fyrbøder
1806 H. Giandrup, porcellænshandler

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 59/[Integade 59*]
1756 Kongensgade 66
1806 Lille Kongensgade 61

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 26

Matr.nr. 62 †

Matrikel
1689 60
1756 67
1806 62
1939 Henlagt til 1806 17

Ejere
1689 Ferdinand, guldsmed
1756 Christopher Meyer, skoleholder
1806 P. Nørskov, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 60/[Integade 60*]
1756 Kongensggade 67
1806 Lille Kongensgade 62

Husnumre
1859 Integade 4/Lille Kongensgade 24

Matr.nr. 63 †

Matrikel
1689 14
1756 17
1806 63
1939 Henlagt til 1806 17

Ejere
1689 Anders Olufsen, skomager
1756 Anthonii Meefort, skrædder
1806 R. Lepolly, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kongensgade 14
1756 Tværstræde 17
1806 Integade 63

Husnumre
1859 Integade 3
1932 Bremerholm 3

Matr.nr. 64 †

Matrikel
1689 61
1756 69
1806 64
1939 Henlagt til 1806 17

Ejere
1689 Karen, enke efter Giedde
1756 Jens Fenck, porcellainshandler
1806 Hansen, marskandiser

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 61
1756 Kongensgade 69
1806 Lille Kongensgade 64/Integade 64*

Husnumre
1859 Integade 5/Lille Kongensgade 22

Matr.nr. 65 †

Matrikel
1689 62
1756 70
1806 65
1939 Henlagt til 1806 17

Ejere
1689
1756 Rasmus Verning
1806 P. Lorentzen, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 62
1756 Kongensgade 70
1806 Lille Kongensgade 65

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 20

Matr.nr. 66 †

Matrikel
1689 63
1756 71
1806 66
1900 Sammenlagt med 1806 15 og 1806 16, til: 15, 16 & 66

Ejere
1689 Anders Vogensen, renteskriver
1756 Peder Fischer, smedeskriver ved holmen
1806 Bellenstein

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 63
1756 Kongensgade 71
1806 Lille Kongensgade 66

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 18

Matr.nr. 67

Matrikel
1689 64
1756 72
1806 67
2008 67

Ejere
1689 Enken efter tømmermanden Bent
1756 Jens Clausen, theskænker
1806 Wandel, øltapper
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 64
1756 Kongensgade 72
1806 Lille Kongensgade 67

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 14
2008 Lille Kongensgade 14

Opførelsesår
1817 for familien Frisch (Historiske huse)

Matr.nr. 68 †

Matrikel
1689 65
1756 73
1806 68
1856 Sammenlagt med 1806 69, til: 68 & 69

Ejere
1689 Peder Wick, perlestikker
1756 Albinus Lehmand, skomager
1806 C. Søllerød, møbelhandler

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 65
1756 Kongensgade 73
1806 Lille Kongensgade 68

Matr.nr. 68 & 69 †

Matrikel
1856 Sammensat af 1806 68 og 1806 69
1902 henlagt til 1806 13

Ejere

Matrikulære husnumre
1856 Lille Kongensgade 68-69
1859 Lille Kongensgade 12

Matr.nr. 69 †

Matrikel
1689 66 (del af)
1756 74
1806 69
1856 Sammenlagt med 1806 68, til: 68 & 69

Ejere
1689 Jørgen Nielsen, forhenværende borgmester
1756 Jens Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Weizel

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 66
1756 Kongensgade 74
1806 Lille Kongensgade 69

Matr.nr. 70 †

Matrikel
1689 66 (del af)
1756 75
1806 70
1916 Henlagt til 1806 11

Ejere
1689 Jørgen Nielsen, forhenværende borgmester
1756 Jens Thikøb, brændevinsbrænder
1806 Hjorth

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 66
1756 Kongensgade 75
1806 Lille Kongensgade 70

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 10

Matr.nr. 71 †

Matrikel
1689 67
1756 76
1806 71
1916 Henlagt til 1806 11

Ejere
1689 Enken efter Christian Cornelisen
1756 Carl Ulrik von Breuning, løjtnant
1806 Broisatz

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 67
1756 Kongensgade 76
1806 Lille Kongensgade 71

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 8

Matr.nr. 72 †

Matrikel
1689 68
1756 77
1806 72
1892 Sammenlagt med 1806 5, til: 5 & 72

Ejere
1689 Ulrik Grab, kleinsmed
1756 Johan Dancher, kobbersmed
1806 Poulsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 68
1756 Kongensgade 77
1806 Lille Kongensgade 72

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 6

Matr.nr. 73 †

Matrikel
1689 1 (del af)
1756 78
1806 73
1966 Henlagt til 1806 4

Ejere
1689 Otto Scheel, geheimeråd
1756 Bernt Jacob og Meyer Levin Jacob, jøder
1806 A. Mathiesen, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 1/Kongensgade 1*
1756 Kongensgade 78
1806 Lille Kongensgade 73

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 4

Matr.nr. 74 †

Matrikel
1689 69
1756 79
1806 74
1913 Indbefattet i 428

Ejere
1689 Johan Andersen, skrædder
1756 Johan Georg Müllerius
1806 L. Holm, rodemester

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 69
1756 Kongensgade 79
1806 Lille Kongensgade 74

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 3

Matr.nr. 75 †

Matrikel
1689 70
1756 80
1806 75
1913 Indbefattet i 428

Ejere
1689 Ulrik Kock, kleinsmed
1756 Jørgen Hass, kleinsmed
1806 Würdens enke

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 70
1756 Kongensgade 80
1806 Lille Kongensgade 75

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 5

Matr.nr. 76 †

Matrikel
1689 71
1756 81
1806 76
1913 Indbefattet i 428

Ejere
1689 Jørgen, guldsmed
1756 Johan Vilhelm Noach, skomager
1806 P. Haagen, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 71
1756 Kongensgade 81
1806 Lille Kongengade 76

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 7

Matr.nr. 77 †

Matrikel
1689 72
1756 82
1806 77
1913 Indbefattet i 428

Ejere
1689 Søren Jørgensen, politibetjent
1756 Vintapper Anthoni Bonfils enke
1806 C. Simonsen

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 72
1756 Kongensgade 82
1806 Lille Kongengade 77

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 9

Matr.nr. 78 †

Matrikel
1689 73
1756 83
1806 78
1913 Indbefattet i 428

Ejere
1689 Niels Barfod, kaptajn
1756 Johan Christian Fraun, bogbinder
1806 H. Klow, tobakshandler

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 73
1756 Kongensgade 83
1806 Lille Kongengade 78

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 11

Matr.nr. 79 †

Matrikel
1689 74
1756 84
1806 79
1913 Indbefattet i 428

Ejere
1689 Nikolaj Buhrmeister, guldsmed
1756 Isak Lapang, urmager
1806 E. Lynge, lysestøber

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 74
1756 Kongensgade 84
1806 Lille Kongengade 79

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 13

Matr.nr. 80 †

Matrikel
1689 75
1756 85
1806 80
1893 Sammenlagt med 1806 2 og 1 & 132, til: 1, 2, 80 & 132

Ejere
1689 Jørgen Thommesen, øltapper
1756 Otto Hansen, brændevinsbrænder
1806 P. Thorsager, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 75
1756 Kongensgade 85
1806 Lille Kongengade 80

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 15

Matr.nr. 81 †

Matrikel
1689 76
1756 86
1806 81
1932 Henlagt til 428

Ejere
1689 Lyder Ortmand, urtekræmmer
1756 Johan Lorentzen, skomager
1806 Hillemann

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 76
1756 Kongensgade 86
1806 Lille Kongengade 81

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 17

Matr.nr. 82 †

Matrikel
1689 77
1756 87
1806 82
1932 Henlagt til 428

Ejere
1689 Conrad Meisler, snedker
1756 Jacob Andreas Giroth, urmager
1806 M. Boye

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 77
1756 Kongensgade 87
1806 Lille Kongengade 82

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 19

Matr.nr. 83 †

Matrikel
1689 78
1756 88
1806 83
1932 Henlagt til 428

Ejere
1689 Christen Jensen, skrædder
1756 Oluf Andreas Bang, brændevinsbrænder
1806 Didriksen

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 78
1756 Kongensgade 88
1806 Lille Kongengade 83

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 21

Matr.nr. 84 †

Matrikel
1689 79
1756 89
1806 84
1932 Henlagt til 428

Ejere
1689 Lorens Berger, glarmester
1756 Jens Jensen Kock, øltapper
1806 A. Møgelberg, høker

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 79
1756 Kongensgade 89
1806 Lille Kongengade 84

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 23

Matr.nr. 85 †

Matrikel
1689 80
1756 90
1806 85
1932 Henlagt til 428

Ejere
1689 Lorens Berger, glarmester
1756 Philibert Bonfil, vintapper
1806 H. Berg, billardholder

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 80
1756 Kongensgade 90
1806 Lille Kongengade 85

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 25

Matr.nr. 86 †

Matrikel
1689 81
1756 91
1806 86
1932 Henlagt til 428

Ejere
1689 Hans Wilcken, possementmager
1756 Ole Balthersen, skomager
1806 M. From, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 81
1756 Kongensgade 91
1806 Lille Kongengade 86

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 27

Matr.nr. 87 †

Matrikel
1689 82
1756 92
1806 87
1932 Henlagt til 428

Ejere
1689 Thomas Jansen, vintapper
1756 Johan August Bohlsen, kok
1806 Kirchmann, urmager

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 82
1756 Kongensgade 92
1806 Lille Kongengade 87

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 29

Matr.nr. 88 †

Matrikel
1689 83
1756 93
1806 88
1851 Delt i 88 A og 88 B

Ejere
1689 Laurids Pedersen, øltapper
1756 Øltapper Terkild Svendsen Lunds enke
1806 C. Grøn, værtshusholder
2008

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 83
1756 Kongensgade 93
1806 Lille Kongengade 88

Matr.nr. 88 A †

Matrikel
1851 Parcel af 1806 88
1932 Henlagt til 428

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Lille Kongensgade 88 A

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 31

Matr.nr. 88 B & 89 †

Matrikel
1851 Sammensat af 1806 89 og 88 B
1881 Frasepareret 425
1916 Hertil henlagt 425
1932 Indbefattet i 431

Matrikulære husnumre
1851 Lille Kongensgade 88 B & 89

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 33/Smedens Gang 10

Matr.nr. 89 †

Matrikel
1689 84 (del af)
1756 94
1806 89
1851 Sammenlagt med 88 B, til: 88 B & 89

Ejere
1689 Skippernes Laugshus
1756 Skippernes Laugshus
1806 Skippernes Laugshus

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 84
1756 Kongensgade 94/Smedens Gang 94*
1806 Lille Kongengade 89

Matr.nr. 90 †

Matrikel
1689 85
1756 95
1806 90
1932 Indbefattet i 431

Ejere
1689 Ole Eriksen, skrædder
1756 Johan Henrik Bincke, porcellainshandler
1806 M. Albeck

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 85
1756 Kongensgade 95
1806 Lille Kongengade 90

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 35

Matr.nr. 91 †

Matrikel
1689 86
1756 96
1806 91
1932 Indbefattet i 431

Ejere
1689 Claus Wit, bundtmager
1756 Johan Hansen, høker
1806 J. Hansen, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 86/Store Ulkegade 85*
1756 Kongensgade 96
1806 Kongensgade 91/Holmensgade 91*

Husnumre
1859 Holmensgade 1/Lille Kongensgade 37

Matr.nr. 92 †

Matrikel
1689 87
1756 97
1806 92
1938 Overgået til offentlig gade (Bremerholm)

Ejere
1689 Ditlev Johansen, skrædder
1756 Joan Vilhelm Schultze, bogbinder
1806 Pingen, tobakshandler

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 87
1756 Kongensggade 97
1806 Lille Kongensgade 92/Ulkegade 92*
1823 Lille Kongensgade 92/Holmensgade 92*

Husnumre
1859 Holmensgade 2/Lille Kongensgade 39
1932 Bremerholm 2/Lille Kongensgade 39

Matr.nr. 93

Matrikel
1689 88
1756 98
1806 93
1971 Hertil henlagt 1806 94, 1806 109 og 1806 110
2008 93

Ejere
1689 Laurids Nielsen, købmand
1756 Morten Jacobsen, høker
1806 Pingel, tobakshandler
2008 C. F. Rich & Sønner A/S

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 88
1756 Kongensgade 98
1806 Lille Kongensgade 93

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 41
1940 Adressen ses ikke i vejviseren
1950 Bremerholm 4
1974 Bremerholm 4/Lille Kongensgade 43-45
1989 Bremerholm 4/Lille Kongensgade 45
2008 Bremerholm 4/Lille Kongensgade 45

Opførelsesår
1975 (Kuas)

Matr.nr. 94 †

Matrikel
1689 89
1756 99
1806 94
1939 Hertil henlagt 1806 108
1971 Henlagt til 1806 93 og overgået til offentlig gade (Bremerholm)

Ejere
1689 Andreas Knoch, grovsmed
1756 Søren Jensen, hyrekudsk
1806 H. Friis, kleinsmed

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 89
1756 Kongensgade 99
1806 Lille Kongensgade 94

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 43

Matr.nr. 95 †

Matrikel
1689 90
1756 100
1806 95
1910 Henlagt til 96 & 97 B 2

Ejere
1689 Otte Carlsen, bager
1756 Bernt Henrik Stedefreundt
1806 Rose, smed

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 90
1756 Kongensgade 100
1806 Lille Kongensgade 95

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 45

Matr.nr. 96 †

Matrikel
1689 91
1756 101
1806 96
1853 Sammenlagt med 97 B 2, til: 96 & 97 B 2

Ejere
1689 Adeler, sekretær
1756 Brændevinsbrænder Jens Christensens enke
1806 A. Møller, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Kongensgade 91/Nikolaj Kirkegård 91*
1756 Kongensgade 101
1806 Lille Kongensgade 96

Matr.nr. 96 & 97 B 2

Matrikel
1853 Sammensat af 1806 96 og 97 B 2
1910 Hertil henlagt 1806 95
2008 96

Ejere
2008 C F Rich & Sønner A/S

Matrikulære husnumre
1853 Lille Kongensgade 96 & 97 B 2

Husnumre
1859 Lille Kongensgade 47/Nikolajgade 1
1896 Lille Kongensgade 47/Nikolajgade 5
1910 Lille Kongensgade 45-47/Nikolajgade 5
1917 Lille Kongensgade 45/Nikolaj Plads 5
2008 Nikolaj Plads 5

Opførelsesår
1853-54 af arkitekt P. C. Hagemann og Steffensen. Ombygget 1969-71 (Historiske huse)

Matr.nr. 97 (efter 1846 undertiden betegnet 97 A)
Nikolaj Kirke

Matrikel
1689 98 og 1689 99 og ikke taxeret areal
1756 102 (1689/99), 1756 221 (1689/Ikke taxeret areal), 1756 222 (1689/98, del af) og 1756 223 (1689/98, del af)
1806 97
1846 Herfra separeret 97 B, og herefter undertiden selv betegnet 97 A
1848 Herfra separeret 97 C
1917 Hertil henlagt 97 B 1 (del af)
2008 97

Ejere
1689
1756 102: Johan Nielsen, brændevinsbrænder. - 221: Sankt Nikolaj Kirke. – 222: Jens Thune, graver – 223: Søren Hansen, undergraver
1806 Sankt Nikolaj Kirke
2008 Nikolaj Kirkebygning

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 98/Nikolaj Kirkegård 98*/Store Ulkegade 98*. – Store Ulkegade 99
1756 Kirkegården 221-222. – Vingårdstræde 223
1806 Ved Kirkegården 97/Hvælvingen^97*/Lille Kongensgade 97*/Vingårdstræde 97*

Husnumre
1859 Hvælvingen uden nummer
2008 Nikolaj Plads 10-12

Opførelsesår
1915-17 af H. C. Amberg for Københavns Kommune. – Tårnet: 1582-91, spiret 1908-10 (Trap 5)

Matr.nr. 97 A, se 97

Matr.nr. 97 B †

Matrikel
1846 Parcel af 1806 97
1853 Delt i 97 B 1 og 97 B 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1846 Hvælvingen 97 B

Matr.nr. 97 B 1 †
Slagterboderne

Matrikel
1853 Parcel af 97 B
1917 Henlagt til offentlig gade (Nikolaj Plads) og til 1806 97

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Hvælvingen 97 B 1/Lille Kongensgade 97 B 1*/Nikolajgade 97 B 1*Vingårdstræde 97 B 1*

Husnumre
1859 Hvælvingen/Lille Kongensgade/Nikolajgade/Vingårdstræde
97 B 2

Matrikel
1853 Parcel af 97 B
1853 Sammenlagt med 96, til: 96 & 97 B 2

Matr.nr. 97 C

Matrikel
1848 Parcel af 1806 97
1848 Herfra separeret 97 D, 97 E, 97 F
1851 Herfra separeret 97 G, 97 H og 97 J
2008 97 C

Ejere
2008 A Fonnesbech A/S

Matrikulære husnumre
1848 Skvaldergade 97 C
1849 Nikolajgade 97 C

Husnumre
1859 Nikolajgade 3
1896 Nikolajgade 7
1917 Nikolaj Plads 7
2008 Nikolaj Plads 7

Opførelsesår
1848-49 af arkitekt P. C. Hagemann for grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 97 D

Matrikel
1848 Parcel af 97 C
2008 97 D

Ejere
2008 E/F Nikolaj Plads 9

Matrikulære husnumre
1848 Skvaldergade 97 D
1849 Nikolajgade 97 D

Husnumre
1859 Nikolajgade 5
1896 Nikolajgade 9
1917 Nikolaj Plads 9
2008 Nikolaj Plads 9

Opførelsesår
1848-49 af arkitekt P. C. Hgemann for grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 97 E

Matrikel
1848 Parcel af 97 C
2008 97 E

Ejere
2008 E/F Nikolaj Plads 11

Matrikulære husnumre
1848 Skvaldergade 97 C
1849 Nikolajgade 97 C

Husnumre
1859 Nikolajgade 7
1896 Nikolajgade 11
1917 Nikolaj Plads 11
2008 Nikolaj Plads 11

Opførelsesår
1848-49 af arkitekt P. C. Hagemann for grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 97 F

Matrikel
1848 Parcel af 97 C
2008 97 F

Ejere
2008 Kirkens Korshærs Hovedkontor

Matrikulære husnumre
1848 Skvaldergade 97 F
1849 Nikolajgade 97 F

Husnumre
1859 Nikolajgade 9/Vingårdstræde 22
1896 Nikolajgade 13/Vingårdstræde 22
1917 Nikolaj Plads 13/Vingårdstræde 22
2008 Nikolaj Plads 15/Vingårdstræde 22

Opførelsesår
1848-49 af arkitekt P. C. Hagemann for grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)<197

Matr.nr. 97 G

Matrikel
1851 Parcel af 97 C
2008 97 G

Ejere
2008 Jan Robert Christoffersen

Matrikulære husnumre
1851 Vingårdstræde 97 G

Husnumre
1859 Vingårdstræde 20
2008 Vingårdstræde 20

Opførelsesår
1851 af P. C. Hagemann for grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 97 H

Matrikel
1851 Parcel af 97 C
1908 Hertil henlagt 97 J
2008 97 H

Ejere
2008 Kultur Og Fritidsforvaltningen Køb

Matrikulære husnumre
1851 Vingårdstræde 97 H/Holmensgade 97 H*

Husnumre
1859 Holmensgade 20/Vingårdstræde 18
1908 Holmensgade 18-20/Vingårdstræde 18
2008 Bremerholm 18/Vingårdstræde 18

Opførelsesår
1851 af arkitekt P. C. Hagemann for grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 97 J †

Matrikel
1851 Parcel af 97 C
1908 Henlagt til 97 H

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Holmensgade 97 J
1859 Holmensgade 18

Matr.nr. 98 †

Matrikel
1689 43, 1689 44 og 1689 45
1756 49 (1689/43), 1756 50 (1689/44) og 1756 51 (1689/45)
1806 98
1902 Sammenlagt med 1806 50, 1806 99 og 48 & 49, til: 48, 49, 50, 98 & 99

Ejere
1689 43: Jacob Jacobsen Rode, øltapper. – 44: Giøde Jespersen, øltapper. – 45: Hans Jensen Stampe, rådmand
1756 49: Augustinus Larsen Eggeris, hosekræmmer. – 50: Henrik Bang. – 51: Johan Frederik Pliir, bogbinder
1806 Hallin

Matrikulære husnumre
1689 Nikolaj Kirkestræde 43-45
1756 Kirkegården 49-50. – Lille Kirkestræde 51
1806 Lille Kirkestræde 98/Hvælvingen 98*

Husnumre
1859 Hvælvingen 4/Lille Kirkestræde 2
1877 Admiralgade 8/Lille Kirkestræde 2

Matr.nr. 99 †

Matrikel
1689 46
1756 52
1806 99
1902 Sammenlagt med 1806 50, 1806 98 og 48 & 49, til: 48, 49, 50, 98 & 99

Ejere
1689 Johan Eilersen, tidligere schoubynacht
1756 Øltapper Lorentz Thomsens enke
1806 F. Beckmann

Matrikulære husnumre
1689 Mellem Kirkestræde 46
1756 Lille Kirkestræde 52
1806 Lille Kirkestræde 99

Husnumre
1859 Lille Kirkestræde 4

Matr.nr. 100

Matrikel
1689 190 og 1689 191
1756 225 (1689/190) og 1756 226 (1689/191)
1806 100
2008 100

Ejere
1689 190: Johan Simon, øltapper. – 191: Daniel Pedersen, skibsskriver
1756 225: Thomas Knudsen, brændevinsbrænder. – 226: Simon Paulsen, brændevinsbrænder
1806 J. Bentzen, høker
2008 Finanssektorens Pensionskasse

Matrikulære husnumre
1689 Lille Færgestræde 190/Mellem Kirkestræde 190*. – Lille Kirkestræde 191
1756 Lille Færgestræde 225 og 226
1806 Lille Kirkestræde 100

Husnumre
1859 Lille Kirkestræde 3
2008 Lille Kirkestræde 3

Opførelsesår
1798-99 af murermster M. Bälchow og tømrermester J. E. Burmeister (Historiske huse)

Matr.nr. 101

Matrikel
1689 188 og 1689 189
1756 220 (1689/188) og 1756 224 (1689/189)
1806 101
2008 101

Ejere
1689 188: Christian Casuben. – 189: Ole Pedersen, skrædder
1756 220: Hans David Mein, snedker. – 224: Ole Bodelsen
1806 Horn, assessor
2008 Ejerforeningen Lille Kirkestræde 1

Matrikulære husnumre
1689 Mellem Kirkestræde 188*/Nikolaj Kirkegård 188*. – Mellem Kirkestræde 189
1756 Kirkegården 220. – Lille Kirkestræde 224
1806 Hvælvingen 101

Husnumre
1859 Admiralgade 6/Lille Kirkestræde 1
1894 Admiralgade 10/Lille Kirkestræde 1
2008 Lille Kirkestræde 1/Nikolaj Plads 28

Opførelsesår
1797 af murermester Andreas Hallander (Historiske huse)

Matr.nr. 102

Matrikel
1689 187
1756 219
1806 102
2008 102

Ejere
1689 Wolfgang Lembrecht, bogbinder
1756 Hannibal Ravn, theskænker
1806 Nikolaj Skole
2008 Rosenkæret APS

Matrikulære husnumre
1689 Mellem Kirkestræde 187, Nikolaj Kirkegård 187*
1756 Kirkegården 219/Lille Kirkestræde 219*
1806 Hvælvingen 102

Husnumre
1859 Admiralgade 8
1894 Admiralgade 12
1917 Nikolaj Plads 30
2008 Nikolaj Plads 30

Opførelsesår
1795-96 for I. H. Woltelin, kurator for Nikolaj Sogns Fattigskole. Ombygget 1861 (Historiske huse)

Matr.nr. 103

Matrikel
1689 186
1756 218
1806 103
2008 103

Ejere
1689 Enken efter Gregers Iversen, skrædder
1756 Sankt Nikolaj Kirke Skole
1806 Thomsen
2008 Søren Holger Toft

Matrikulære husnumre
1689 Nikolaj Kirkegård 186
1756 Kirkegården 218
1806 Hvælvingen 103

Husnumre
1859 Admiralgade 10
1894 Admiralgade 14
2008 Nikolaj Plads 32

Opførelsesår
Før 1738 . Ombygget mellem 1802 og 1837 (Historiske huse)

Matr.nr. 104

Matrikel
1689 185, 1689 203 og 1689 204 og 1689 196 (del af)
1756 217 (1689/185), 1756 238 (1689/203), 1756 239 (1689/204) og 1756 240 (1689/196, del af)
1806 104
2008 104

Ejere
1689 185: Anders Olsen, skrædder. – 196: Claus Blom, tobaksspinder. – 203: Torben Nielsen, islands købmand. – 204: Henrik, mr., kongelig kok
1756 217: Iver Thorup, hamborger agende post. – 238: Niels Thomsen Søeberg, brændevinsbrænder. – 239: Hans Schack de Bæhr, urtekræmmer. – 240: Peder Jensen Tversted
1806 D. Koefod, justitsråd, grosserer
2008 E/F Nikolaj Plads 34

Matrikulære husnumre
1689 Nikolaj Kirkegård 185. – Lille Færgestræde 196. – Lille Kirkestræde 203 og 204
1756 Kirkegården 217. – Fortunstræde 238-240
1806 Hvælvingen 104/Fortunstræde 104*

Husnumre
1859 Admiralgade 12/Fortunstræde 2
1894 Admiralgade 16
1917 Fortunstræde 2/Nikolaj Plads 34
2008 Nikolaj Plads 34

Opførelsesår
1899 (Matrikelregister)

Matr.nr. 105 †

Matrikel
1689 100
1756 103
1806 105
1896 Indbefattet i 426

Ejere
1689 Peter Andersen Stud
1756 Anders Jensen, øltapper
1806

Matrikulære husnumre
1689 Store Ulkegade 100
1756 Ulkegade 103
1806 Ulkegade 105
1823 Holmensgade 105

Husnumre
1859 Holmensgade 16

Matr.nr. 106 †

Matrikel
1689 101
1756 104
1806 106
1896 Indbefattet i 426

Ejere
1689 Johan Emcke, knivsmed
1756 Jørgen Hermandsen, bødker
1806 Rasmus Møller, bødker

Matrikulære husnumre
1689 Store Ulkegade 101
1756 Ulkegade 104
1806 Ulkegade 106

Husnumre
1859 Holmensgade 14

Matr.nr. 107 †

Matrikel
1689 102 og 1689 103
1756 105 (1689/102) og 1756 106 (1689/103)
1806 107
1838 Delt i 107 A og 107 B

Ejere
1689 102: Enken efter Jacob Eilersen, rådmand. – 103: Karen, enke efter skolemester Peder Drejer
1756 105: Jens Simonsen. – 106: Ole Andersen Stub, skomager
1806 Larsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Store Ulkegade 102 og 103
1756 Ulkegade 105-106
1806 Ulkegade 107
1823 Holmensgade 107

Matr.nr. 107 A †

Matrikel
1838 Parcel af 1806 107
1896 Udlagt til offenlig gade og resten indbefattet i 426

Ejere

Matrikulære husnumre
1838 Holmensgade 107 A

Husnumre
1859 Holmensgade 12

Matr.nr. 107 B †

Matrikel
1838 Parcel af 1806 107
1896 Udlagt til offentlig gade, resten indbefattet i 426

Ejere

Matrikulære husnumre
1838 Holmensgade 107 B

Husnumre
1859 Holmensgade 12

Matr.nr. 108 †

Matrikel
1689 104 og 1689 105
1756 107 (1689/104) og 1756 108 (1689/105)
1806 108
1939 Henlagt til 1806 94

Ejere
1689 104: Anders Jørgensen, tjener hos slotsfogeden. – 105: Cort Jacobsen, snedker
1756 Jørgen Hansen, brændevinsbrænder. – 108: Brændevinsbrænder Christen Larsens enke
1806 Rolin, madam

Matrikulære husnumre
1689 Ulkegade 104 og 105
1756 Ulkegade 107-108
1806 Ulkegade 108
1823 Holmensgade 108

Husnumre
1859 Holmensgade 8

Matr.nr. 109 †

Matrikel
1689 106
1756 109
1806 109
1974 Henlagt til 1806 93

Ejere
1689 Ole Gundersen, skipper
1756 Brændevinsbrænder Christen Larsens enke
1806 O. P. Gyldenspids

Matrikulære husnumre
1689 Ulkegade 106
1756 Ulkegade 109
1806 Ulkegade 109
1823 Holmensgade 109

Husnumre
1859 Holmensgade 6
1932 Bremerholm 6

Matr.nr. 110 †

Matrikel
1689 107
1756 110
1806 110
1974 Henlagt til 1806 93

Ejere
1689 Enken efter Søren Jørgensen
1756 Lars Vitte, bendrejer
1806 H. C. Landgaard

Matrikulære husnumre
1689 Ulkegade 107
1756 Ulkegade 110
1806 Ulkegade 110
1823 Holmensgade 110

Husnumre
1859 Holmensgade 4
1932 Bremerholm 4

Matr.nr. 111 †

Matrikel
1689 108
1756 111
1806 111
1932 Indbefattet i 431

Ejere
1689 Nikolaj Nold, skomager
1756 Jens Villumsens enke
1806 Nørskov

Matrikulære husnumre
1689 Store Ulkegade 108
1756 Ulkegade 111
1806 Ulkegade 111
1823 Holmensgade 111

Husnumre
1859 Holmensgade 3

Matr.nr. 112 †

Matrikel
1689 109
1756 112
1806 112
1932 Indbefattet i 431

Ejere
1689 Enken efter Johan Friis
1756 Hans Jørgensen Bruun, øltapper
1806 L. C. Dreyer

Matrikulære husnumre
1689 Store Ulkegade 109
1756 Ulkegade 112
1806 Ulkegade 112
1823 Holmensgade 112

Husnumre
1859 Holmensgade 5

Matr.nr. 113 †

Matrikel
1689 110
1756 113
1806 113
1932 Indbefattet i 431

Ejere
1689 Enken efter Hans Hansen, tømmermand
1756 Jacob Jensen, murersvend
1806 G. Haagensen

Matrikulære husnumre
1689 Store Ulkegade 110
1756 Ulkegade 113
1806 Ulkegade 113
1828 Holmensgade 113

Husnumre
1859 Holmensgade 7

Matr.nr. 114 †

Matrikel
1689 111
1756 114
1806 114
1932 Indbefattet i 431

Ejere
1689 Peder Studs, løjtnant
1756 Anthoni Ernst Kock, kukkenbager
1806 J. Jæckel, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Store Ulkegade 111
1756 Ulkegade 114
1806 Ulkegade 114
1823 Holmensgade 114

Husnumre
1859 Holmensgade 9

Matr.nr. 115 †

Matrikel
1689 112
1756 115
1806 115
1931 Indbefattet i 431

Ejere
1689 Severin Hashagen, knapmager
1756 Johan Christopher Sadelkop, murersvend
1806 Kierkerup, major

Matrikulære husnumre
1689 Store Ulkegade 112
1756 Ulkegade 115
1806 Ulkegade 115
1823 Holmensgade 115

Husnumre
1859 Holmensgade 11

Matr.nr. 116 †

Matrikel
1689 113
1756 116
1806 116
1932 Indbefattet i 431

Ejere
1689 Jørgen Olsen Bang, skipper
1756 Johan Gotfried Elias, hattemager
1806 J. Tribler, bogbinder

Matrikulære husnumre
1689 Store Ulkegade 113
1756 Ulkegade 116
1806 Ulkegade 116
1823 Holmensgade 116

Husnumre
1859 Holmensgade 13

Matr.nr. 117 †

Matrikel
1689 114
1756 117
1806 117
1932 Indbefattet i 431

Ejere
1689 Christen Larsen, krogmager
1756 Christen Jensen, øltapper
1806 S. Dahl

Matrikulære husnumre
1689 Store Ulkegade 114
1756 Ulkegade 117
1806 Ulkegade 117
1823 Holmensgade 117

Husnumre
1859 Holmensgade 15

Matr.nr. 118 †

Matrikel
1689 115 og 1689 120 (del af)
1756 118
1806 118
1932 Indbefattet i 431

Ejere
1689 115: Niels Knudsen, skipper. – 120: Mathias murermester
1756 Knud Povelsen, tobaksspinder
1806 J. Pedersen, fribager

Matrikulære husnumre
1689 Store Ulkegade 115. – Vingårdstræde 120/Murerens Gang [?] 120*
1756 Ulkegade 118
1806 Ulkegade 118
1823 Holmensgade 118

Husnumre
1859 Holmensgade 17/Smedens Gang 5

Matr.nr. 119 †

Matrikel
1689 116 (del af)
1756 119
1806 119
1932 Indbefattet i 431

Ejere
1689 Enken efter Henrik Behn, kandestøber
1756 Hans Kock, snedker
1806 A. Winther, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Store Ulkegade 116
1756 Ulkegade 119
1806 Ulkegade 119
1823 Holmensgade 119

Husnumre
1859 Holmensgade 19

Matr.nr. 120 †

Matrikel
1689 116 (del af)
1756 120 og 1756 125
1806 120
1932 Indbefattet i 431

Ejere
1689 Enken efter Henrik Behn, kandestøber
1756 120: Peder Tilleberg. – 125: Peder Abelsen, skoleholder
1806 R. Wentzel, tobaksspinder

Matrikulære husnumre
1689 Store Ulkegade 116
1756 Ulkegade 120. – Smedens Gang 125
1806 Ulkegade 120
1823 Holmensgade 120

Husnumre
1859 Holmensgade 21/Smedens Gang 3

Matr.nr. 121 †

Matrikel
1689 117 (del af) og 1689 118 (del af)
1756 121 (1689/117, del af), 1756 122 (1689/117, del af) og 1756 123 (1689/118)
1806 121
1932 Indbefattet i 431

Ejere
1689 117: Peter Christoffersen, skipper. – 118: Bent Pedersen, skrædder
1756 121-123: Andreas Kjeldskov, snedker
1806 Voltz, vinhandler

Matrikulære husnumre
1689 Store Ulkegade 117/Vingårdstræde 117*. – Vingårdstræde 118
1756 Ulkegade 121. –Ulkegade 122/Vingårdstræde 122*. – Vingårdstræde 123
1806 Ulkegade 121/Vingårdstræde 121*
1823 Holmensgade 121/Vingårdstræde

Husnumre
1859 Holmensgade 23/Vingårdstræde 16

Matr.nr. 122 †

Matrikel
1689 120 (del af)
1756 126
1806 122
1932 Indbefattet i 431

Ejere
1689 Mathias, murermester
1756 Lars Olsen, hyrekudsk
1806 S. Egeroed

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 120/Murermestergangen 120*
1756 Smedens Gang 126
1806 Smedens Gang 122

Husnumre
1859 Smedens Gang 7

Matr.nr. 123 †

Matrikel
1689 120 (del af)
1756 127
1806 123
1932 Indbefattet i 431

Ejere
1689 Mathias, murermester
1756 Anders Hansen Bodenhof
1806 Baademands enke

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 120/Murermestergangen 120*
1756 Smedens Gang 127
1806 Smedens Gang 123

Husnumre
1859 Smedens Gang 9
1868 Smedens Gang 11 (Kraks Vejviser 1869)

Matr.nr. 124 †

Matrikel
1689 121 (del af)
1756 128
1806 124
1932 Henlagt til 428

Ejere
1689 Christoffer Rolf, snedker
1756 Johan Vesterberg, kleinsmed
1806 Frost

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 121/Murermestergangen 121*
1756 Smedens Gang 128
1806 Smedens Gang 124

Husnumre
1859 Smedens Gang 8

Matr.nr. 125 †

Matrikel
1689 121 (del af)
1756 129
1806 125
1940 Henlagt til 428

Ejere
1689 Christoffer Rolf, snedker
1756 Hans Larsen, vægter
1806 H. Blom

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 121/Murermestergangen 121*
1756 Smedens Gang 129
1806 Smedens Gang 125

Husnumre
1859 Smedens Gang 6

Matr.nr. 126 †

Matrikel
1689 121 (del af)
1756 130
1806 126
1932 Henlagt til 428

Ejere
1689 Christoffer Rolf, snedker
1756 Anders Hansen Kaas, vægter
1806 P. Spenderup

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 121/Murermestergangen 121*
1756 Smedens Gang 130
1806 Smedens Gang 126

Husnumre
1859 Smedens Gang 4

Matr.nr. 127 †

Matrikel
1689 119
1756 124
1806 127
1932 Indbefattet i 431

Ejere
1689 Mikkel Hertz, kleinsmed
1756 Johan Vesterberg
1806 Voltz

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 119/Murermestergangen 119*
1756 Vingårdstræde 124/Smedens Gang 124*
1806 Vingårdstræde 127/Smedens Gang 127*

Husnumre
1859 Smedens Gang 1/Vingaardstræde 14

Matr.nr. 128 †

Matrikel
1689 121 (del af)
1756 131
1806 128
1932 Henlagt til 428

Ejere
1689 Christoffer Rolf, snedker
1756 Peder Carstensen, sergent ved Holmen
1806 Haagen Olsen

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 121/Murermestergangen 121*
1756 Vingårdstræde 131/Smedens Gang 131*
1806 Vingårdstræde 128/Smedens Gang 128*

Husnumre
1859 Smedens Gang 2/Vingaardstræde 12

Matr.nr. 129 †

Matrikel
1689 122, 1689 123, 1689 124 og 1689 125
1756 132 (1689/122), 1756 133 (1689/123), 1756 134 (1689/124) og 1756 135 (1689/125)
1806 129
1932 Henlagt til 428

Ejere
1689 122: Christen Pedersen på Tøjhuset. – 123: Anders Pedersen, sejlingsmand. – 124: Anders Pedersen, sandmand. – 125: Enken efter bødker Poul Rasmussen
1756 132: Anders Rasmussen, lærredskræmmer. – 133-135: Mads Pedersen Spenstrup, brændevinsbrænder
1806 P. Spenderup, distillatør

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 122. – Vingårdstræde 123/Bødkergangen 123*. – Vingårdstræde 124. – Vingårdstræde 125/Bødkergangen 125*
1756 Vingårdstræde 132-135
1806 Vingårdstræde 129

Husnumre
1859 Vingårdstræde 10

Matr.nr. 130 †

Matrikel
1689 126
1756 136
1806 130
1932 Henlagt til 428

Ejere
1689 Lars Jensen, skrædder
1756 Jørgen Pedersen Baasted, skrædder
1806 Baastad, jomfru

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 126/Bødkergangen 126*
1756 Vingårdstræde 136
1806 Vingårdstræde 130

Husnumre
1859 Vingårdstræde 8

Matr.nr. 131 †

Matrikel
1689 127 (del af)
1756 137
1806 131
1932 Henlagt til 428

Ejere
1689 Gyldensparre, etatsråd
1756 Knuth, grevinde, fru
1806 P. Spenderup

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 127
1756 Vingårdstræde 137/Smedens Gang 137*
1806 Vingårdstræde 131

Husnumre
1859 Vingårdstræde 6

Matr.nr. 132 †

Matrikel
1689 127 (del af)
1756 138
1806 132
1881 Sammenlagt med 1806 1, til: 1 & 132

Ejere
1689 Gyldensparre, etatsråd
1756 Jacob Rosberg
1806 Esmann, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 127
1756 Vingårdstræde 138
1806 Vingårdstræde 132

Husnumre
1859 Vingårdstræde 4

Matr.nr. 133 †

Matrikel
1689 131 (del af)
1756 145 og 1756 143 (del af, senere betegnet 1756 143 B)
1806 133
1816 Delt i 133 A og 133 B

Ejere
1689 Juel, geheimeråd, baron
1756 143 Holmsted, etatsråd. – 145 Søren Jensen Kramer, købmand
1806 Hostved

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 131/Laksegade 131
1756 Laksegade/Vingårdstræde
1806 Vingårdstræde 133/Reverentsgade

Matr.nr. 133 † (nyt nummer)

Matrikel
1894 Sammensat af 133 A og 133 B
1926 Hertil henlagt 1806 205

Ejere

Husnumre
1894 Laksegade 4, Vingårdstræde 1-3

Matr.nr. 133 A †

Matrikel
1816 Parcel af 1806 133
1894 Sammenlagt med 133 B, til: 133 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1816 Renventsgade 2/Vingårdstræde

Husnumre
1859 Reverentsgade 2/Vingårdstræde 1
1877 Laksegade 2/Vingårdstræde 1

Matr.nr. 133 B †

Matrikel
1816 Parcel af 1806 133
1894 Sammenlagt med 133 A, til: 133 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1816 Vingårdstræde 133 B

Husnumre
1859 Vingårdstræde 3

Matr.nr. 134

Matrikel
1689 132 (del af)
1756 146
1806 134
1968 Hertil henlagt 1806 135 og 1806 179
2008 134

Ejere
1689 Jochum Andersen, gæstgiver
1756 Christian Mathias Breslau, bager
1806 E. Loue, bager
2008 Danske Bank A/S

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 132
1756 Vingårdstræde 146/Dybensgade 146*
1806 Vingårdstræde 134/Nellikegade 134*

Husnumre
1859 Asylgade 3/Vingårdstræde 5
2008 Asylgade 1-3

Opførelsesår
1969 (Kuas)

Matr.nr. 135 †

Matrikel
1689 133
1756 147
1806 135
1971 Henlagt til 1806 134

Ejere
1689 Jørgen Lorck, skrædder
1756 Frederik Hauballe, skoleholder
1806 R. Rahl, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 133
1756 Vingårdstræde 147
1806 Vingårdstræde 139/Nellikestræde 139*

Husnumre
1859 Asylgade 1/Vingårdstræde 7

Matr.nr. 136

Matrikel
1689 135 (del af)
1756 154, 1756 155 og 1756 156
1806 136
1976 Hertil henlagt 1806 178
2008 136

Ejere
1689 Jacob Ridder, skomager
1756 154: Claus Christophersen, tømmersvend. – 155: Lars Schaltz, kornskriver. – 156: Jens Larsen Munks enke
1806 L. Larsen
2008 A/B Skipperboderne

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 135/Nellikestræde 135*
1756 Nellikestræde 154. – 155-156: Vingårdstræde 155-156
1806 Vingårdstræde 136/Nellikestræde 136*

Husnumre
1859 Asylgade 2/Vingårdstræde 9
1976 Asylgade 2-4/Dybensgade 2-4/Vingårdstræde 9-11
2008 Asylgade 2-4/Dybensgade 2-4/Vingårdstræde 9-11

Opførelsesår
Asylgade 2/Vingårdstræde 9: 1797 for skibsbygmester Lars Larsen. – Asylgade 4-6: 1809 for snedker Joh. August Buberg. – Dybensgade 4: 1799-1800 for købmand Peter Lihme. – Vingårdstræde 11: 1795-96 for skoleholder S. C. Eberhardt (Historiske huse)

Matr.nr. 137 †

Matrikel
1689 137, 1689 160 og 1689 161 og 1689 136 (del af)
1756 157 (1689/136, del af, og 1689/160) og 1756 158 (del af, senere betegnet 1756 158 A, 1689/137 og 1689/161)
1806 137
1976 Henlagt til 433

Ejere
1689 136: Christen, nagelsmed. – 137: Claus Reimer. – 160: Peder Sørensen, skrædder. – 161: Enken efter Bernt Hagen Halvor, skipper
1756 157: Hans Mortense Pihl, brændevinsbrænder. – 158: Svend Købke, urtekræmmer
1806 Eberhardt

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 136 og 137. – Delfinstræde (Dybensgade) 160 og 161
1756 Vingårdstræde 157 og 158/Dybensgade 157 og 158
1806 Vingårdstræde 137

Husnumre
1859 Vingårdstræde 11

Matr.nr. 138 †

Matrikel
1689 138
1756 159 og 1756 160
1806 138
1976 Indbefattet i 433

Ejere
1689 Claus Buchholtz, glarmester
1756 159: Brændevinsbrænder Jens Jespersens enke. – 160: Casper Mortensen Schøller, maler
1806 S. Hønggaard, rodemester

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 138
1756 Vingårdstræde 159 og 160
1806 Vingårdstræde 138

Husnumre
1859 Vingaardstræde 13

Matr.nr. 139 †

Matrikel
1689 139, 1689 140, 1689 141, 1689 142, 1689 144, 1689 145 og 1689 146
1756 161 (1689/139), 1756 162 (1689/140), 1756 163 (1689/141), 1756 164 (1689/142), 1756 168 (1689/144), 1756 169 (1689/145) og 1756 170 (1689/146)
1806 139
1938 Hertil henlagt 1806 175, 1806 183 og 1806 199
1976 Indbefattet i 433 og 434

Ejere
1689 139: Anders Clausen, ligger. – 140: Hans Poulsen, øltapper. – 141: Peder Pedersen Visiterer, øltapper. – 142: Søren Hansen, bådsmand – 143: Henrik Jansen, bådsmand. – 144: Søren Pedersen, tømmermand. – 145: Peder Esbensen, portner på Slottet. – 146: Morten Olsen, tømmermand
1756 161: Kleinsmed Morten Nielsens enke. – 162: Christian Fæddersen, urtekræmmer. – 163: Jørgen Pedersen Voldgård, islandsk arbejdskarl. – 164: Johannes Ambrotzius, blokkedrejer. – 168: Bent Halvorsen, sejlingsmand. – 169: Enken efter Morten Nielsen, kleinsmed. – 170: Morten Nielsen
1806 Finckenhoff, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 139. – Vingårdstræde 140/Ulkegade 140*. – Ulkegade141-143. – Peder Rodes Gang 144-146
1756 Vingårdstræde 161-162. – Ulkegade 163-166. - Peder Rodes Gang 168-170
1806 Vingårdstræde 139/Ulkegade 139*
1823 Vingårdstræde 139/Holmensgade 139*

Husnumre
1859 Holmensgade 25/Vingårdstræde 15
1932 Bremerholm 25/Vingårdstræde 15

Matr.nr. 140

Matrikel
1689 149, 1689 150 og 1689 151
1756 171 (1689/149), 1756 172 (1689/150) og 1756 173 (1689/151)
1806 140
2008 140

Ejere
1689 149: Jørgen Davidsen, tømmermand. – 150: Poul Jonsen, tømmermand. – 151: Anders Jonsen, kancellibud
1756 171: Svend Andersen, høker. – 172: Rasmus Pedersen, skipper. – 173: Enken efter murermester Lorentz Olsen
1806
2008 A/B Vingården

Matrikulære husnumre
1689 Ulkegade 149-151
1756 Ulkegade 171-173
1806 Ulkegade 140
1823 Holmensgade 140

Husnumre
1859 Holmensgade 26
1932 Bremerholm 26
2008 Bremerholm 26

Opførelsesår
1799-1800 af murermester Hans Christian Schmidt (Historiske huse)

Matr.nr. 141 †

Matrikel
1689 152
1756 174
1806 141
1973 Henlagt til 1806 142

Ejere
1689 Christen, nagelsmed
1756 Rasmus Møller, skipper
1806

Matrikulære husnumre
1689 Ulkegade 152
1756 Ulkegade 174
1806 Ulkegade 141
1823 Holmensgade 141

Husnumre
1859 Holmensgade 24
1932 Bremerholm 24

Matr.nr. 142

Matrikel
1689 153 og 1689 154
1756 175
1806 142
1973 Hertil henlagt 1806 141
2008 142

Ejere
1689 153: Søren Hansen, bådsmand. – 154: Esben Andersen, tømmermand
1756 Carl Gotfried von Fenden, bogbinder
1806 G. Køhler
2008 A/B Vingården

Matrikulære husnumre
1689 Ulkegade 153/Vingårdstræde 153*. – Vingårdstræde 154
1756 Vingårdstræde 175
1806 Vingårdstræde 142/Ulkegade 142*
1823 Vingårdstræde 142/Holmensgade 142*

Husnumre
1859 Holmensgade 24
1932 Bremerholm 24
1973 Bremerholm 22-24/Vingårdstræde 17
2008 Bremerholm 22-24/Vingårdstræde 17

Opførelsesår
1797 for glarmester G. D. Köhler (Historiske huse)

Matr.nr. 143

Matrikel
1689 155
1756 176 og 1756 177
1806 143
2008 143

Ejere
1689 Enken efter Anders Sørensen, renteskriver
1756 176-177: Frederik Hansen, øltapper
1806 Maiser
2008 A/B Vingården

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 155
1756 Vingårdstræde 176 og 177
1806 Vingårdstræde 143

Husnumre
1859 Vingårdstræde 19
2008 Vingårdstræde 19

Opførelsesår
1796 af murermestrene Niels Hansen og Hans Chr. Schmidt (Historiske huse)

Matr.nr. 144

Matrikel
1689 156 og 1689 174
1756 178 (1689/156, del af) og 1756 179 (1689/156, del af) og 1756 204 (1689/174)
1806 144
2008 144

Ejere
1689 156: Gudmand Svendsen, bager. – 174: Marcus Nielsen, tømmermand
1756 178: Jacob Christensen Kautrup. – 179 og 204: Johan Leidner, skrædder
1806 Høvinghoff, madam
2008 A/B Vingården

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 156/Trompetergangen 156*. - Skvaldergården 174
1756 Vingårdstræde 178. – Vingårdstræde 179/Skvaldergården 179* – Skvaldergården 204
1806 Vingårdstræde 144/Skvaldergården 144*

Husnumre
1859 Skvaldergade 1/Vingårdstræde 21
1894 Nikolajgade 15/Vingårdstræde 21
2008 Nikolajgade 15/Vingårdstræde 21

Opførelsesår
1797 for Dorothea Marie Basse, enke efter kommissær Hans Nikolaj Basse (Historiske huse)

Matr.nr. 145

Matrikel
1689 96 og 1689 97
1756 180 (1689/97) og 1756 181 (1689/96)
1806 145
2008 145

Ejere
1689 96: Enken efter Ole Pedersen, prammand. - 97: Isak Jacobsen, brygger
1756 180: Johan Henrik Stifken, galanterikræmmer. – 181 Jodocus Munthe, kræmmer
1806 Glade
2008 Karberghus A/SKarberghus A/S

Matrikulære husnumre
1689 Nikolaj Kirkegård 96. – Nikolaj Kirkegård 97/Skvaldergade 97*/Vingårdstræde 97*
1756 Kirkegården 180/Skvaldergade 180*. – Kirkegården 181
1806 Vingårdstræde 145/Skvaldergården 145*

Husnumre
1859 Skvaldergade 2/Vingårdstræde 23
1896 Vingårdstræde 23/Nikolajgade 16
1917 Nikolaj Plads 23
2008 Nikolaj Plads 23

Opførelsesår
1800 for snedker Johan Pengel (Historiske huse)

Matr.nr. 146

Matrikel
1689 95 (del af)
1756 182 (del af, senere betegnet 1756 182 A)
1806 146
2008 146

Ejere
1689 Magister Henriksens residens
1756 Nikolaj Brodersens residens
1806 Nikolaj Arbejdshus
2008 Sh Investering A/S

Matrikulære husnumre
1689 Nikolaj Kirkegård 95, Delfinstræde (Dybensgade) 95*
1756 Kirkegården 182/Dybensgade 182*
1806 Vingårdstræde 146

Husnumre
1859 Vingårdstræde 25
1917 Nikolaj Plads 25
2008 Nikolaj Plads 25

Opførelsesår
1796 for Sankt Nikolaj Sogns Plejekommission (Historiske huse)

Matr.nr. 147

Matrikel
1689 92, 1689 93, 1689 94 og 1689 184
1756 183 (1689/94), 1756 184 (1689/93), 1756 185 (1689/92) og 1756 216 (1689/184)
1806 147
2008 147

Ejere
1689 92: Hr. Jens Jacobsens gård (kirkens hus). – 93: Johan Lorentz, organist. – 94: Ole Munk, klokker. – 184: Nikolaj Kirkes hus
1756 183: Henrik Schurmand, klokker. – 184: Frederik Christian Bredendich, organist. – 185: Hr. Ole Peder Heidemark. – 216: Peder Fogt
1806
2008 Begravelseskassen Danmark

Matrikulære husnumre
1689 Nikolaj Kirkegård 92/Admiralgade 92. – Admiralgade 93 og 94. – Admiralgade 184
1756 Kirkegården 183-184. – Admiralgade 185. – Admiralgade 216
1806 Vingårdstræde 147/Admiralgade 147*

Husnumre
1859 Admiralgade 1/Vingårdstræde 27
1894 Admiralgade 15/Vingårdstræde 27
1917 Admiralgade 15/Nikolaj Plads 27
2008 Admiralgade 15/Nikolaj Plads 27

Opførelsesår
1796 for bogholder Gunii Busch (Historiske huse)

Matr.nr. 148

Matrikel
1689 201
1756 236 (del af, senere betegnet 1756 236 A)
1806 148
2008 148

Ejere
1689 Enken efter Hans Hiort, præsident i Borgretten
1756 Hans Chr. Reimer og Just Platfues
1806 A. Soldin, boghandler
2008 Borgervennens Ejendomsfond

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kirkestræde 201/Admiralgade 201*
1756 Fortunstræde 236/Admiralgade 236*
1806 Fortunstræde 148/Admiralgade 148*

Husnumre
1859 Admiralgade 14/Fortunstræde 1
2008 Fortunstræde 1

Opførelsesår
1797-98 af tømrermester Johan Christopher Suhr. Senere ombygget (Historiske huse)

Matr.nr. 149

Matrikel
1689 200
1756 235
1806 149
2008 149

Ejere
1689 Nikolaj Kattenberg, vintapper
1756 Niles Paulsen Trønnings enke
1806 Evertsen
2008 Susanne Husted-Andersen Malby

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kirkestræde 200
1756 Fortunstræde 235
1806 Fortunstræde

Husnumre
1859 Fortunstræde 3
2008 Fortunstræde 3

Opførelsesår
1796 af tømrermester Jochum Burmester (Historiske huse)

Matr.nr. 150

Matrikel
1689 199
1756 234
1806 150
2008 150

Ejere
1689 Vincent Mein, kræmmer
1756 Johan Daniel, parykmager
1806 Caspar Pers, snedker
2008 Sadelmager-& Tapetsererlauget I Kb

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kirkestræde 199
1756 Fortunstræde 234
1806 Fortunstræde 150

Husnumre
1859 Fortunstræde 5
2008 Fortunstræde 5

Opførelsesår
1795-96 for snedker Caspar Pers. Senere ombygget (Historiske huse)

Matr.nr. 151

Matrikel
1689 195 og 1689 196 (del af)
1756 230 (1689/195) og 1756 231 (1689/196, del af)
1806 151
2008 151

Ejere
1689 195: Johan Eilersen, tidligere schoutbynacht. – 196: Claus Blom, tobaksspinder
1756 230: Johan Jacob Gabel, billiardholder. – 231: Joh. Christian Villing, kongelig kok
1806 Hansens enke
2008 Q 7 Ejendomme APS

Matrikulære husnumre
1689 Lille Færgestræde 195 og 196
1756 Lille Færgestræde 230-231
1806 Fortunstræde 151

Husnumre
1859 Fortunstræde 4
2008 Fortunstræde 4

Opførelsesår
1797 for brændevinsbrænder Jesper Hansen. Ombygget i slutningen af 1890’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 152

Matrikel
1689 198, 1689 214, 1689 215
1756 233 (1689/198), 1756 251 (1689/214) og 1756 252 (1689/215)
1806 152
2008 152

Ejere
1689 198: Enken efter hofskriver Peder Larsen. – 214: Kræmmerkompagniet. – 215: Henrik Behmann, urtekræmmer
1756 233: Joachim Gisler, vintapper. - 251: Jørgen Lundvig Meyer, gæstgiver. – 252: Jochum Gisler, vintapper
1806 W. Løbel, traktør
2008 Atp-Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kirkestræde 198. –Ved Stranden 214. – Ved Stranden 215/Lille Kirkestræde 215*
1756 Fortunstræde 233. – Ved Stranden 251. – Ved Stranden 252/Fortunstræde 252*
1806 Ved Stranden 152/Fortunstræde 152*

Husnumre
1859 Fortunstræde 7/Ved Stranden 18
2008 Fortunstræde 7/Ved Stranden 18

Opførelsesår
1796-98 muligvis af arkitekt J. H. Rawert for traktør Heinrich Wilhelm Løbel. Ombygget 1886 (Historiske huse)

Matr.nr. 153 †

Matrikel
1689 205, 1689 206 og 1689 213
1756 241 (1689/205) , 1756 242 (1689/206) og 1756 250 (1689/213)
1806 153
1853 Delt i 153 A og 153 B

Ejere
1689 205: Rasmus Rasmussen, kancelliforvalter. – 206: Henrik Lydersen, sukkerbager. – 213: Rasmus Rasmussen, kancelliforvalter
1756 241 og 250: Stephen Hansen, overkrigskommissær. – 242: Josef Volandt
1806 V. Madsen, sukkerraffinadør

Matrikulære husnumre
1689 Admiralgade 205 og 206. – Ved Stranden 212 og 213
1756 Admiralgade 241-242. – Ved Stranden 250
1806 Ved Stranden 153

Matr.nr. 153 A

Matrikel
1845 Parcel af 1806 153
2008 153 A

Ejere
2008 Danmarks Lærerforening - Dlf

Matrikulære husnumre
1845 Ved Stranden 153 A

Husnumre
1859 Ved Stranden 16
2008 Ved Stranden 16

Opførelsesår
1748 af bygmester Philip de Lange for generalkrigskommissær Stephen Hansen. Ombygget 1844 (Historiske huse)

Matr.nr. 153 B

Matrikel
1845 Parcel af 1806 153
2008 153 B

Ejere
2008 Poul Kjærgaard Balle-Petersen

Matrikulære husnumre
1845 Admiralgade 153 B

Husnumre
1859 Admiralgade 18
1894 Admiralgade 22
2008 Admiralgade 22

Opførelsesår
1845-46 for grosserer Harboe (Historiske huse)

Matr.nr. 154
Gustmeyers Gård

Matrikel
1689 207 og 1689 212 (del af)
1756 243 (1689/207) og 1756 249 (1689/212, del af)
1806 154
2008 154

Ejere
1689 207: Henrik Lydersen. – 212: Christen Andersen, assessor og borgmester
1756 243: Christen Larsen, bødker. - 249: Carl Hieronimus Gustmeyer, købmand
1806 Gustmeier, grosserer
2008 Atp-Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Admiralgade 207. – Ved Stranden 212
1756 Admiralgade 243. – Stranden 249
1806 Ved Stranden 154, Admiralgade 154*

Husnumre
1859 Admiralgade 20, Ved Stranden 14
1894 Admiralgade 24, Ved Stranden 14
2008 Admiralgade 24, Ved Stranden 14

Opførelsesår
Admiralgade 24: 1796-97 for konsul F. Gustmeyer. Ombygget 1841. – Ved Stranden 14: 1796-97 for konsul August F. Gustmeyer (Historiske huse)

Matr.nr. 155

Matrikel
1689 211 (del af)
1756 248
1806 155
2008 155

Ejere
1689 Enken efter Thomas Torsmide, urtekræmmer
1756 Christian Frederik Vesterholdt
1806 Solle, madame
2008 Ejendomsselsk af 1984 V/S Togsverd

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 211/Boldhusgade 211*
1756 Ved Stranden 248
1806 Ved Strandne 155

Husnumre
1859 Ved Stranden 12
2008 Ved Stranden 12

Opførelsesår
1796 for Dine Bente, enke efter kirurg Christopher Solle (Historiske huse)

Matr.nr. 156
Sundorphs Hus

Matrikel
1689 211 (del af)
1756 247
1806 156
2008 156

Ejere
1689 Enken efter Thomas Torsmide, urtekræmmer
1756 Kommerceråd Jacob Olsens enke, frue
1806 M. C. Sundorph, madame, negotiant
2008 Caroline Sundorph Pontoppidan

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 211/Boldhusgade 211*
1756 Boldhusgade 247/Ved Stranden 247*
1806 Ved Stranden 156/Boldhusgade 156*

Husnumre
1859 Boldhusgade 8/Ved Stranden 10
2008 Ved Stranden 10

Opførelsesår
1796-97 for enkemadam M. C. Sundorph (Historiske huse)

Matr.nr. 157 †

Matrikel
1689 222 (del af)
1756 263
1806 157
1973 Henlagt til 1806 225

Ejere
1689 Johan Bramsted, tobaksspinder
1756 Cathrine Agatha, sal. Peter Deckers
1806 C. Lindbach, guldsmed

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 222/Boldhusgade 222*
1756 Stranden 263/Boldhusgade
1806 Ved Stranden 157/Boldhusgade

Husnumre
1859 Boldhusgade 3/Ved Stranden 8

Opførelsesår
1796-97 for guldsmed Christian Nielsen Lindbach (Historiske huse)

Matr.nr. 158 †

Matrikel
1689 222 (del af)
1756 261 og 1756 262
1806 158
1905 Henlagt til 1806 159

Ejere
1689 Johan Bramsted, tobaksspinder
1756 261: Niels Borup. – 262: Andreas Kiøbiche, øltapper
1806 Metzgen, skipper

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 222/Boldhusgade 222*
1756 Ved Stranden 261-262
1806 Ved Stranden 158

Husnumre
1859 Ved Stranden 6

Matr.nr. 159 †

Matrikel
1689 221 og 1689 224
1756 260 (1689/221) og 1756 265 (1689/224)
1806 159
1905 Hertil henlagt 1806 158
1935 Henlagt til 1806 225

Ejere
1689 221: Enken efter Christen Nielsen, øltapper. – 224: Enken efter Gert Thommesen, sukkerbager
1756 260: Peder Jørgensen, skipper. – 265: Christian Gabriel Keil
1806 M. Loft, kaptajn, kommissionær

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 221. – Admiralgade 224
1756 Ved Stranden 260. – Admiralgade 265
1806 Ved Stranden 159

Husnumre
1859 Admiralgade 26, Ved Stranden 4
1894 Admiralgade 30, Ved Stranden 4
1905 Admiralgade 30, Ved Stranden 4-6

Matr.nr. 160 †

Matrikel
1689 219 og 1689 220
1756 258 (1689/219) og 1756 259 (1689/220)
1806 160
1936 Henlagt til 1806 225

Ejere
1689 219: Enken efter rådmand Frands Jonsen. – 220: Frederik Pauli, vintapper
1756 258: Hieronimus Rothvig, vintapper. – 259: Torkild Brügmann, kancelliråd
1806 Andresen & Schmidt, købmænd

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 219/Admiralgade 219*/Lige ud for Holmens Kirke 219*. – Ved Stranden 220, Admiralgade 220*
1756 Ved Stranden 258/Admiralgade 258*/Størrestræde 258*. – Ved Stranden 259/Admiralgade 259*
1806 Ved Stranden 160/Størrestræde 160*

Husnumre
1859 Admiralgade 28/Størrestræde 42/Ved Stranden 2
1877 Admiralgade 28/Holmens Kanal 42/Ved Stranden 2
1894 Admiralgade 32/Holmens Kanal 42/Ved Stranden 2

Matr.nr. 161

Matrikel
1689 201
1756 236 (del af, senere betegnet 1756 236 B)
1806 161
2008 161

Ejere
1689 Enken efter Hans Hiort, præsident i Borgretten
1756 Hans Christian Reimer og Just Platfuss
1806 Liunge, madam
2008 Trekantområdets Ejendomsselskab

Matrikulære husnumre
1689 Admiralgade 201
1756 Fortunstræde 236/Admiralgade 236*
1806 Admiralgade 161

Husnumre
1859 Admiralgade 16
1894 Admiralgade 20
2008 Admiralgade 20

Opførelsesår
1797-98 af bygmester Joachim E. Burmester (Historiske huse)

Matr.nr. 162

Matrikel
1689 182 og 1689 183
1756 214 (1689/182) og 1756 215 (189/183)
1806 162
2008 162

Ejere
1689 182: Johan Christoffer, skrædder.- 183: Statius Koch, magister
1756 214-215: Thomas Johansen Seyer, bager
1806 Sundorf, madam
2008 Metorion A/S

Matrikulære husnumre
1689 Admiralgade 182 og 183
1756 Amiralgade 214 og 215
1806 Admiralgade 162

Husnumre
1859 Admiralgade 3
1894 Admiralgade 17
2008 Admiralgade 17

Opførelsesår
1797 for enkefru C. M. Sundorph (Historiske huse)

Matr.nr. 163

Matrikel
1689 181
1756 213
1806 163
2008 163

Ejere
1689 Thomas Schrøder, sukkerbager
1756 Ferdinand Copie
1806 Jens Almind, lysestøber
2008 E/F Admiralgade 19 - 19 A

Matrikulære husnumre
1689 Admiralgade 181
1756 Admiralgade 213
1806 Admiralgade 163

Husnumre
1859 Admiralgade 5
1894 Admiralgade 19
2008 Admiralgade 19

Opførelsesår
1796-97 for lysestøber Jens Almind. Ombygget i 1840’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 164

Matrikel
1689 180 (del af) og 1689 226 (del af)
1756 211 (del af, 1689/180) og 1756 212 (1689/226, del af)
1806 164
2008 164

Ejere
1689 180: Tyge Laursen Worm, billedhugger. – 225: Muhle, justitsråd
1756 211: Ludvig Justesen, skipper. – 212. Andreas Bruun, overauditør
1806 Pedersen, madam
2008 Poul Kjærgaard Balle-Petersen

Matrikulære husnumre
1689 Dybensgade 180. – Admiralgade 225/Dybensgade 225*
1756 Dybensgade 211. – Dybensgade 212/Admiralgade 212*
1806 Dybensgade 164/Admiralgade 164*

Husnumre
1859 Admiralgade 7/Dybensgade 26
1894 Admiralgade 21/Dybensgade 26
<1900 Admiralgade 21
2008 Admiralgade 21

Opførelsesår
1797-99 for blikkenslager Christian Pedersen (Historiske huse)

Matr.nr. 165

Matrikel
1689 180 (del af)
1756 210
1806 165
2008 165

Ejere
1689 Tyge, billedhugger
1756 Jens Mørck, skomager
1806 Strarup
2008 E/F Dybensgade 24

Matrikulære husnumre
1689 Delfinstræde (Dybensgade) 180
1756 Dybensgade 210
1806 Dybensgade 165

Husnumre
1859 Dybensgade 24
2008 Dybensgade 24

Opførelsesår
1796 for værtshusholder Rasmus Nielsen Strarup (Historiske huse)

Matr.nr. 166

Matrikel
1689 95 (del af)
1756 182 (del af, senere betegnet 1756 182 B)
1806 166
2008 166

Ejere
1689 Magister Henriksens residens
1756 Hr. Nikolaj Brodersens residens
1806 Skousgaard
2008 E/F Dybensgade 22

Matrikulære husnumre
1689 Nikolaj Kirkegård 95, Delfinstræde (Dybensgade) 95*
1756 Kirkegården 182/Dybensgade
1806 Dybensgade 166

Husnumre
1859 Dybensgade 22
2008 Dybensgade 22

Opførelsesår
1797 for lysestøber Jens Almind. Ombygget 1858 (Historiske huse)

Matr.nr. 167

Matrikel
1689 178 og 1689 179
1756 208 (1689/178) og 1756 209 (del af, senere betegnet 1756 209 B, 1689/179)
1806 167
2008 167

Ejere
1689 178: Niels Arvedsen, tømmermand. – 179: Peder Ramløse, Holmens provst
1756 208: Johan Christian Franch, hoboist. – 209: Philip Becker, skrædder
1806 Paaske, kancelliråd
2008 E/F Dybensgade 20 m.fl.

Matrikulære husnumre
1689 Skvaldergården 178. – Skvaldergården 179/Delfinstræde (Dybensgade) 179*
1756 Skvaldergården 208. – Skvaldergården 209/Dybensgade 209*
1806 Dybensgade 167/Skvaldergården 167*

Husnumre
1859 Dybensgade 20/Skvaldergade 6
1896 Dybensgade 20/Nikolajgade 20
2008 Dybensgade 20/Nikolajgade 20

Opførelsesår
1799-1800 af murermester Anthon Chr. Wilcken og tømrermester Andreas Hallander (Historiske huse)

Matr.nr. 168

Matrikel
1689 175, 1689 176 og 1689 177
1756 205 (1689/175), 1756 206 (1689/176) og 1756 207 (1689/177)
1806 168
2008 168

Ejere
1689 175: Mikkel Andersen, slotsfogedens tjener. – 176: Willum Monsen, skipper. – 177: Mads Christensen, skipper
1756 206: Didrik Heye, kleinsmed. – 207: Melchior Henriksen, øltapper. – 208: Johan Christian Franck, hoboist
1806 Schmidt
2008 E/F Nikolajgade 18

Matrikulære husnumre
1689 Svaldergården 175-177
1756 Skvaldergården 205-207
1806 Skvaldergården 168

Husnumre
1859 Skvaldergade 4
1896 Nikolajgade 18
2008 Nikolajgade 18

Opførelsesår
1817-18 for bager N. Rentzmann (Historiske huse)

Matr.nr. 169

Matrikel
1689 173
1756 202 og 1756 203
1806 169
2008 169

Ejere
1689 Jacob Plattenslager
1756 202: Jørgen Martinus Haar. – 203: Casper Gottlieb Schmidt, barber
1806 Scholborg
2008 A/B Vingården

Matrikulære husnumre
1689 Skvaldergården 173
1756 Skvaldergården 202 og 203
1806 Skvaldergården 169

Husnumre
1859 Skvaldergade 3
1894 Nikolajgade 17
2008 Nikolajgade 17

Opførelsesår
1828-29 for hofguldsmed N. Christensen (Historiske huse)

Matr.nr. 170

Matrikel
1689 171 og 1689 172
1756 200 (1689/171) og 1756 201 (1689/172)
1806 170
2008 170

Ejere
1689 171: Isebrandt Rasmussen, blokkedrejer. – 172: Laurids Lauridsen, tobaksspinder
1756 200: Peder Birckfeldt, kommissionær. – 201: Johannes Nyebeg, parykmager
1806 Kirkerup, brandmajor
2008 A/B Vingården

Matrikulære husnumre
1689 Delfinstræde (Dybensgade) 171 og 172
1756 Dybensgade 200. – Dybensgade 201/Skvaldergade 201*
1806 Dybensgade 170/Skvaldergården 170*

Husnumre
1859 Dybensgade 18/Skvaldergade 5
1894 Dybensgade 18/Nikolajgade 19
2008 Nikolajgade 19

Opførelsesår
1796-97 af hofarkitekt Andreas Kirkerup (Historiske huse)

Matr.nr. 171

Matrikel
1689 169 og 1689 170
1756 198 (1689/169) og 1756 199 (1689/170)
1806 171
2008 171

Ejere
1689 169: Jens Thomsen, købmand. – 170: Hans Hanen Trondheim, skipper
1756 198: Hans Vinding, skoleholder. – 199: Svend Baye, skomager
1806 Backhausen
2008 A/B Vingården

Matrikulære husnumre
1689 Delfinstræde (Dybensgade) 169 og 170
1756 Dybensgade 198-199
1806 Dybensgade 171

Husnumre
1859 Dybensgade 16
2008 Dybensgade 16

Opførelsesår
1798-99 af murermester Didrik Bachhausen (Historiske huse)

Matr.nr. 172 †

Matrikel
1689 167 og 1689 168
1756 196 (1689/167) og 1756 197 (1689/168)
1806 172
1973 Henlagt til 1806 173

Ejere
1689 167. Bertel Christensen, skriver på Holmen. – 168: Lars Larsen, tobaksspinder
1756 196: Niels Olsen, bødker. – 197 Johan Georg Müllerius
1806

Matrikulære husnumre
1689 Delfinstræde (Dybensgade) 167 og 168
1756 Dybensgade 196-197
1806 Dybensgade 172

Husnumre
1859 Dybensgade 14

Matr.nr. 173

Matrikel
1689 165 og 1689 166
1756 194 (1689/165) og 1756 195 (1689/166)
1806 173
1973 Hertil henlagt 1806 172
2008 173

Ejere
1689 165: Enken efter Knud Sørensen, visiterer. – 166: Svend Hansen, skrædder
1756 Jens Larsen Kalt, skomager. – 195: Morten Lindberg, skrædder
1806 J. Bruun
2008 A/B Vingården

Matrikulære husnumre
1689 Delfinstræde (Dybensgade) 165/Ulkegade 165*. – Delfinstræde (Dybensgade) 166
1756 Dybensgade 194 og 195
1806 Dybensgade 173/Ulkegade 173*
1823 Dybensgade 173/Holmensgade 173*

Husnumre
1859 Dybensgade 12/Holmensgade 28
1932 Bremerholm 28/Dybensgade 14
2008 Bremerholm 28/Dybensgade 14

Opførelsesår
1797 for skrædder Johannes Bruun (Historiske huse)

Matr.nr. 174 †

Matrikel
1689 143, 1689 147, 1689 148 og 1689 164
1756 165 (1689/143), 1756 166 (1689/147, del af), 1756 167 (1689/147 del af), 1756 192 (1689/164) og 1756 193 (1689/148)
1806 174
1938 Overgået til offentlig gade

Ejere
1689 143: Henrik Jansen, bådsmand. – 147: Poul Pedersen Rørvig, øltapper. – 148: Søren Nielsen, konsumtionsforvalter. – 164: Enken efter købmand Peder Jensen
1756 165: Jon Thorsen Bolt, sejlmager. – 166: Jacob Rauff, øltapper. – 167: Jacob Rauffs remise. - 192: Søren Pedersen, styrmand. – 193: Ole Johansen, skipper
1806 Lorentzen

Matrikulære husnumre
1689 Ulkegade 143. – Ulkegade 147*/Peder Rodes Gang 147. - Ulkegade 148/Dybensgade 148*. – Dybensgade 164
1756 Dybensgade 192-193. – Ulkegade 165-166. – Peder Rodes Gang 167
1806 Dybensgade 174/Ulkegade 174*
1823 Dybensgade 174/Holmensgade 174*

Husnumre
1859 Holmensgade 27/Dybensgade 10

Matr.nr. 175 †

Matrikel
1689 163
1756 191
1806 175
1938 Indbefattet i 1806 139

Ejere
1689 Enken efter Johan Niemand, skolemester
1756 Johan Paul Keilhack, tømmersvend
1806 Møller

Matrikulære husnumre
1689 Delfinstræde (Dybensgade) 163
1756 Dybensgade 191
1806 Dybensgade 175

Husnumre
1859 Dybensgade 8

Matr.nr. 176 †

Matrikel
1689 162
1756 190
1806 176
1976 Henlagt til 1806 136 og 433

Ejere
1689 Mathias Thuesen, konstabel
1756 Jørgen Holm, fuldmægtig
1806 Schmidts enke

Matrikulære husnumre
1689 Delfinstræde (Dybensgade) 162
1756 Dybensgade 190
1806 Dybensgade 176

Husnumre
1859 Dybensgade 6

Matr.nr. 177 †

Matrikel
1689 136 (del af), 1689 137, 1689 160 og 1689 161
1756 157 (1689/136, del af og 1689/160) og 1756 158 (del af, senere betegnet 1756 158 B, 1689/137 og 1689/161)
1806 177
1976 Henlagt til 1806 136 og 433

Ejere
1689 136: Christen, nagelsmed. – 137: Claus Reimer. – 160: Peder Sørensen, skrædder. – 161: Enken efter Bernt Hagen Halvor, skipper
1756 157: Hans Mortensen Pihl, brændevinsbrænder. – 158: Svend Købke, urtekræmmer
1806 Baumann

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 136 og 137. – Delfinstræde (Dybensgade) 160-161
1756 Vingårdstræde 157-158/Dybensgade 157-158
1806 Dybensgade 177

Husnumre
1859 Dybensgade 4

Matr.nr. 178 †

Matrikel
1689 158 og 1689 159
1756 151 (1689/158, del af), 1756 152 (1689/158, del af), 1756 153 (1689/158, del af), 1756 188 (1689/158, del af) og 1756 189 (1689/159)
1806 178
1809 Delt i 178 A og 178 B

Ejere
1689 135: Jacob Ridder, skomager. – 158: Hans Louersen Grisebor, tømmermand. – 159: Tyge, billedhugger
1756 151: Anders Pedersen, skibstømmermand. – 152: Amond Sørensen, skipper. – 153: Erik Andersen, vægter. – 188: Ulrik Abild. – 189: Jacob Thomsen, arbejdsmand
1806 P. Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 135/Nellikestræde 135*. – Delfinstræde (Dybensgade) 158/Nellikestræde 158*. – Dybensgade 159
1756 Nellikestræde 151-153. – Dybensgade 188 og 189
1806 Dybensgade 178/Nellikestræde 178

Matr.nr. 178 A †

Matrikel
1809 Parcel af 1806 178
1809 Uformelt sammenlagt med 178 B, til: 178 A & B

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Dybensgade 178 A/Nellikestræde 178 A*

Matr.nr. 178 A & B+ (fra 1953: 178)

Matrikel
1809 Uformelt sammensat af 178 A og 178 B
1953 Betegnet 178 (nyt nummer)
1976 Henlagt til 136

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Dybensgade 178 B/Nellikestræde 178 B*

Husnumre
1859 Asylgade 4-6/Dybensgade 2

Matr.nr. 178 B

Matrikel
1809 Parcel af 1806 178
1809 Uformelt sammenlagt med 178 A, til: 178 A & B

Ejere

Matrikulære husnumre
1809 Nellikegade 178 B

Matr.nr. 179 †

Matrikel
1689 132 (del af)
1756 186
1806 179
1971 Henlagt til 1806 134

Ejere
1689 Jochum Andersen, gæstgiver
1756 Jens Frydentorp
1806 Lundberg, maler

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 132, Dybensgade 132*, Nellikestræde 132*
1756 Dybensgade 186
1806 Nellikestræde 179

Husnumre
1859 Asylgade 5

Matr.nr. 180

Matrikel
1689 244
1756 285
1806 180
1976 Hertil henlagt 1806 181, 1806 201, 1806 172 (del af) og 1806 200 (del af)
2008 180

Ejere
1689 Conrad Wichmann
1756 Claus Nielsen ved Holmen
1806 Bachhausen
2008 A/B Asylg 8/Dybensg 3-5/Lakseg 12

Matrikulære husnumre
1689 Delfinstræde (Dybensgade) 244
1756 Dybensgade 285
1806 Nellikestræde 180/Dybensgade 180*

Husnumre
1859 Asylgade 8/Dybensgade 1
1976 Asylgade 8/Dybensgade 1-5/Laksegade 12-14
2008 Asylgade 8/Dybensgade 1-5/Laksegade 12-14

Opførelsesår
Asylgade 8/Dybensgade 1: 1796 af murermester Johan Diderich Backhausen (Historiske huse). – Dybensgade 3: 1800 af murermester J. D. Backhausen (Historiske huse og Kuas) . – Dybensgade 5: 1801 af tømrermester Joh. Chr. Wahl. – Laksegade 12: 1799 af bygmestrene Philip Lange og Laurits Thrane. – Laksegade 14: 1798 for handelsmand Ditlev Møller (Historiske huse)

Matr.nr. 181 †

Matrikel
1689 242 og 1689 243
1756 283 (1689/242) og 1756 284 (1689/243)
1806 181
1976 Henlagt til 1806 180

Ejere
1689 242: Peder Olsen, kaptajn. – 243: Rejer Pie, kaptajn
1756 283: Christen Jensen Bryde. – 284: Mathias Fellum
1806 Backhausen

Matrikulære husnumre
1689 Delfinstræde (Dybensgade) 242-243
1756 Dybensgade 283-284
1806 Dybensgade 181

Husnumre
1859 Dybensgade 3

Matr.nr. 182 †

Matrikel
1689 240 og 1689 241
1756 281 (1689/240) og 1756 282 (1689/241)
1806 182
1976 Henlagt til 1806 180 og 434

Ejere
1689 Wichmann Petersen, kaptajn. – 241: Johan Brün, kaptajn
1756 281: Jens Christian Fischer. – 282: Andreas Svendsen Friis, tømmersvend
1806 Carsten Pedresen

Matrikulære husnumre
1689 Delfinstræde (Dybensgade) 240 og 241
1756 Dybensgade 281 og 282
1806 Dybensgade 182

Husnumre
1859 Dybensgade 5

Matr.nr. 183 †

Matrikel
1689 237, 1689 238 og 1689 239
1756 278 (1689/237), 1756 279 (1689/238) og 1756 280 (1689/239)
1806 183
1938 Indbefattet i 1806 139

Ejere
1689 237: Thomas Jensen Dobbelsteen. – 238: Claus Mortensen, kaptajnløjtnant. – 239: Johan Hansen, skipper
1756 278: Casper Frederik Groth, skomager. – 279: Zacharias Muus, brændevinsbrænder. – 280: Jens Lind, kongens mundkok
1806 Møller, regimentskvartermester

Matrikulære husnumre
1689 Delfinstræde (Dybensgade) 237-239
1756 Dybensgade 278/Ulkegade 278*. – Dybensgade 279-280
1806 Dybensgade 183/Ulkegade 183*
1823 Dybensgade 183/Holmensgade 183*

Husnumre
1859 Dybensgade 7/Holmensgade 29
1932 Dybensgade 7/Bremerholm 29

Matr.nr. 184

Matrikel
1689 235 og 1689 236
1756 276 (1689/235) og 1756 277 (1689/236)
1806 184
1975 Hertil henlagt 1806 185, 1806 186, 1806 187 og 1806 195, 1806 196 og 1806 197
2008 184

Ejere
1689 235: Enken efter Peder Carlsen. – 236: Jørgen Boesen Liere, skipper
1756 276-277: Claus Pedersen Branderup, brændevinsbrænder
1806 P. Gleerup, brændevinsbrænder
2008 E/F Laksegade 20 A-F

Matrikulære husnumre
1689 Delfinstræde (Dybensgade) 235 og 236
1756 Dybensgade 276 og 277
1806 Dybensgade 184/Ulkegade 184*
1823 Dybensgade 184/Holmensgade 184*

Husnumre
1859 Dybensgade 9/Holmensgade 30
1975 Laksegade 20
2008 Laksegade 20

Opførelsesår
Laksegade 20 A (tidligere Laksegade 20): 1797 for brændevinsbrænder Michael Nicolaysen Schmidt. Ombygget i 1850’erne. – Laksegade 20 B (tidligere Dybensgade 11: 1804 for brændevinsbrænder Peter Hornum. – Laksegade 20 C (tidligere Dybensgade 13): 1797 af murermester Jens Jahnsen. – Laksegade 20 D (tidligere Dybensgade 15): 1797 for forpagter Joh. H. Schiolle. – Laksegade 20 E: Uoplyst. – Laksegade 20 F (tidligere Laksegade 22): 1798-99 af murermester Jacob Lynge (Historiske huse)

Matr.nr. 185 †

Matrikel
1689 232 og 1689 233
1756 273 (1689/232) og 1756 274 (1689/233)
1806 185
1975 Henlagt til 1806 184

Ejere
1689 232: Claus Blom, kaptajnløjtnant. – 233: Kirsten, enke efter Niels, fyrbøder
1756 273: Jørgen Andersen Hurup. – 274: Michael Valentin Suhm, kancelliråd
1806 Holm

Matrikulære husnumre
1689 Delfinstræde (Dybensgade) 232 og 233
1756 Dybensgade 273-274
1806 Dybensgade 185

Husnumre
1859 Dybensgade 13

Matr.nr. 186 †

Matrikel
1689 231
1756 272
1806 186
1975 Henlagt til 1806 184

Ejere
1689 Peder Coonig van Ditmarsken, kaptajn
1756 Christopher Kock, hoftrompeter
1806 O. Gyldenspids, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Delfinstræde (Dybensgade) 231
1756 Dybensgade 272
1806 Dybensgade 186

Husnumre
1859 Dybensgade 15

Matr.nr. 187 †

Matrikel
1689 229 og 1689 230
1756 270 (1689/229) og 1756 271 (1689/230)
1806 187
1975 Henlagt til 1806 184

Ejere
1689 229: Marten Svendsen, skipper. – 230: Owedel, løjtnant
1756 270-271: Jens Spangaard, urtekræmmer
1806 Bertelsen

Matrikulære husnumre
1689 Delfinstræde (Dybensgade) 229 og 230
1756 Dybensgade 270 og 271
1806 Dybensgade 187/Skvaldergården 187*

Husnumre
1859 Dybensgade 17/Skvaldergade 7
1894 Dybensgade 17/Nikolajgade 21

Matr.nr. 188

Matrikel
1689 227 og 1689 228
1756 268 (1689/227) og 1756 269 (1689/228)
1806 188
2008 188

Ejere
1689 227: Margrete, enke efter Johan Wulf. – 228: Walter Heidemann
1756 268: Hans Brandt. – 269: Henrik Jæger, vintapper
1806 Borup
2008 A/S J Halds Gård

Matrikulære husnumre
1689 Delfinstræde (Dybensgade) 227 og 228
1756 Dybensgade 268. – Dybensgade 269/Skvaldergade 269*

Husnumre
1859 Dybensgade 19/Skvaldergade 8
1894 Dybensgade 19/Nikolajgade 22
2008 Dybensgade 19/Nikolajgade 22

Opførelsesår
1799 for bager Andreas Borup (Historiske huse)

Matr.nr. 189

Matrikel
1689 226 (del af)
1756 267 (del af, senere betegnet 1756 267 B)
1806 189
1981 Hertil henlagt 1806 190
2008 189

Ejere
1689 Lars Jensen, skrædder
1756 Andreas Bruun, overauditør
1806 C. Lindbach
2008 E/F Dybensgade 21/Admiralgade 23

Matrikulære husnumre
1689 Admiralgade 226/Laksegade 226*
1756 Admiralgade 267/Dybensgade 267*
1806 Dybensgade 189

Husnumre
1859 Dybensgade 21
2008 Dybensgade 21/Admiralgade 23

Opførelsesår
Admiralgade 23: 1799-1800 for guldsmed Christian Nielsen Lindbach. – Dybensgade 21: 1800 for guldsmed Christian Nielsen Lindbach (Historiske huse)

Matr.nr. 190 †

Matrikel
1689 226 (del af)
1756 267 (del af, senere betegnet 1756 267 A)
1806 190
1981 Henlagt til 1806 189

Ejere
1689 Lars Jensen, skrædder
1756 Andreas Bruun, overauditø
1806 C. Lindbach

Matrikulære husnumre
1689 Admiralgade 226/Laksegade 226*
1756 Admiralgade 267/Dybensgade 267*
1806 Dybensgade 190/Admiralgade 190*

Husnumre
1859 Admiralgade 9/Dybensgade 23

Matr.nr. 191

Matrikel
1689 225
1756 289 (del af) og 290 (del af)
1806 191
2008 191

Ejere
1689 Muhle, justitsråd
1756 Christian Vaage, hørkræmmer
1806 C. Lindbach
2008 E/F Dybensgade 21/Admiralgade 23

Matrikulære husnumre
1689 Admiralgade 225/Delfinstræde (Dybensgade) 225*
1756 Laksegade 289/Admiralgade 289*
1806 Laksegade 191/Admiralgade 191*

Husnumre
1859 Admiralgade 11/Laksegade 32
2008 Admiralgade 25/Laksegade 32

Opførelsesår
1797-98 for guldsmed Christen Nielsen Lindbach (Historiske huse)

Matr.nr. 192

Matrikel
1689 248
1756 291 og 1756 290 (del af)
1806 192
2008 192

Ejere
1689 Jacob Pedersen, skipper
1756 Peder Torp, admiralitetsbud
1806 Christen Nielsen Lindbach, guldsmed
2008 E/F Laksegade 30

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 248
1756 Laksegade 291
1806 Laksegade 192

Husnumre
1859 Laksegade 30
2008 Laksegade 30

Opførelsesår
1797-98 for guldsmed Christen Nielsen Lindbach (Historiske huse)

Matr.nr. 193

Matrikel
1689 249
1756 292
1806 193
2008 193

Ejere
1689 Besemacker, kommandør
1756 Anthonii Thons Enke
1806 P. Steenholdt, værtshusholder
2008 E/F Laksegade 28

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 249
1756 Laksegade 292
1806 Laksegade 193

Husnumre
1859 Laksegade 28
2008 Laksegade 28

Opførelsesår
1796-98 for værtshusholder Stenholdtz (Historiske huse)

Matr.nr. 194

Matrikel
1689 250 og 1689 251
1756 293 (1689/250) og 1756 294 (1689/251)
1806 194
2008 194

Ejere
1689 250: Johan Siverts, kaptajn. – 251: Johan Behn, kaptajn
1756 293: Hans Jespersen, rentekammerbud. – 294: Johan Bram Sommerfeldt, brændevinsbrænder
1806 Tofte, madam
2008 E/F Laksegade 26

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 250. – Laksegade 251/Skvaldergården 251*
1756 Laksegade 293. – Laksegade 294/Skvaldergården 294*
1806 Laksegade 194/Skvaldergården 194*

Husnumre
1859 Laksegade 26/Skvaldergade 10
2008 Laksegade 26

Opførelsesår
1798 for skibskaptajn Johan Hansen Tofte (Historiske huse)

Matr.nr. 195 †

Matrikel
1689 252
1756 295
1806 195
1975 Henlagt til 1806 184

Ejere
1689 Henrik von Søestedt, kongens barber
1756 Niels Jørgensen, blokkedrejer
1806 Byrsting, skolæderfabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 252/Skvaldergården 252*
1756 Laksegade 295/Skvaldergade 295*
1806 Laksegade 195/Skvaldergården 195*

Husnumre
1859 Laksegade 24/Skvaldergade 9
1894 Laksegade 24/Nikolajgade 23

Matr.nr. 196 †

Matrikel
1689 253 og 1689 254
1756 296 (1689/253) og 1756 297 (1689/254)
1806 196

Ejere
1689 253: Herman Weiberg, overkammertjener. – 254: Enken efter mester Cort
1756 296. Andreas Sahl, porcellainshandler. – 297: Ernst Georg Gassing, skomager
1806 J. Lynge
1975 Henlagt til 184

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 253 og 254
1756 Laksegade 296 og 297
1806 Laksegade 196

Husnumre
1859 Laksegade 22

Matr.nr. 197 †

Matrikel
1689 234, 1689 255 og 1689 256
1756 275 (1689/234), 1756 298 (1689/255) og 1756 299 (1689/256)
1806 197
1975 Henlagt til 1806 184

Ejere
1689 234: Anders Scham, skipper. – 255: Casper Knyper. – 256: Enken efter kancellibud Valter Hansen
1756 275: Staldkarl Jens Michelsens enke. – 298: Bendt Thomesen, øltapper. – 299: Nikolaj Hansen, lysestøber
1806 P. Honum, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Delfinstræde (Dybensgade). – Laksegade 255 og 256
1756 Dybensgade 275. – Laksegade 298 og 299
1806 Laksegade 197

Husnumre
1859 Dybensgade 11/Laksegade 20

Matr.nr. 198 †

Matrikel
1689 257 og 1689 258
1756 300 (1689/257) og 1756 301 (1689/258)
1806 198
1938 Indbefattet i 1806 184 og areal udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 257: Bernt Rolfsen, kaptajn. – 258: Jørgen Bjørnsen, kaptajn
1756 300: Christian Weyle, theskænker. – 302: Frederik Conrad, guldsmed
1806 Carstensen, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 257. – Laksegade 258/Ulkegade 258*
1756 Laksegade 300. – Laksegade 301/Ulkegade 301
1806 Laksegade 198/Ulkegade 198
1824 Laksegade 198/Holmensgade 198*

Husnumre
1859 Holmensgade 32/Laksegade 18
1932 Bremerholm 32/Laksegade 18

Matr.nr. 199 †

Matrikel
1689 259, 1689 260 og 1689 261
1756 302 (1689/259), 1756 303 (1689/260 og 1689/261)
1806 199
1938 Indbefattet i 1806 139

Ejere
1689 259: Johan Schüt, skibstømmermand. - 260: Lorenz Corbian, snedker. – 261: Mikkel de Foss, kaptajn
1756 302: Friderich Conrad, guldsmed. – 303: Holmens Kirkes Skole
1806 Holmens Skole

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 259/Delfinstræde (Dybensgade) 259*. – Laksegade 260 og 261
1756 Laksegade 302/Ulkegade 302*. – Laksegade 303
1806 Laksegade 199/Ulkegade 199*
1823 Laksegade 199/Holmensgade 199*

Husnumre
1859 Holmensgade 31/Laksegade 16
1932 Bremerholm 31/Holmensgade 31

Matr.nr. 200 †

Matrikel
1689 262 og 1689 263
1756 304 (1689/262) og 1756 305 (1689/263)
1806 200
1976 Henlagt til 1806 180 og 434

Ejere
1689 262: Lambert Tademann, mægler. – 263: Claus Rosendall, skibsskriver
1756 304: Nikolaj Davidsen, sergent ved Holmen. – 305: Niels Pedersen, skomager
1806 Kongsted, madam

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 262 og 263
1756 Laksegade 304 og 305
1806 Laksegade 200

Husnumre
1859 Laksegade 14

Matr.nr. 201 †

Matrikel
1689 264 og 1689 265
1756 306 (1689/264) og 1756 307 (1689/265)
1806 201
1976 Henlagt til 1806 180

Ejere
1689 264: Hans Jensen, landmåler. – 265: Ole Andersen, skipper
1756 306: Christen Fischer, skomager. – 307: Christen Pedersen, glarmester
1806 R. Mariboe, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 264 og 265
1756 Laksegade 306 og 307
1806 Laksegade 201/Nellikestræde 201*

Husnumre
1859 Asylgade 10/Laksegade 12

Matr.nr. 202 †

Matrikel
1689 247, 1689 268 og 1689 269
1756 290 (1689/247), 1756 310 (1689/268) og 1756 311 (1689/269)
1806 202
1919 Hertil henlagt 1806 203
1992 Indbefattet i 435

Ejere
1689 247: Arvingerne efter Christen Wiborgs enke. – 268: Enken efter Anders Pedersen. – 269: Laurids Pedersen, handelsmand
1756 290: Eggert Thomsen, øltapper. – 310: Johan Melchior Kuintzel, øltapper. – 311: Frands Leth, brændevinsbrænder
1806 J. Høy, høker

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 247, 268 og 269
1756 Laksegade 290. – Laksegade 310. – Dybensgade 311/Laksegade 311*

Husnumre
1859 Asylgade 7/Laksegade 10
1919 Asylgade 7/Laksegade 8-10

Matr.nr. 203 †

Matrikel
1689 131 (del af)
1756 142
1806 203
1919 Henlagt til 1806 202

Ejere
1689 Juel, geheimeråd, baron
1756 Erik Torm, etatsråd
1806 Bønche, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 131/Laksegade 131*
1756 Laksegade 142
1806 Lakesegade 203

Husnumre
1859 Laksegade 8

Matr.nr. 204 †

Matrikel
1689 131 (del af)
1756 143
1806 204
1992 Indbefattet i 435

Ejere
1689 Juel, geheimeråd, baron
1756 Holmsted, etatsråd
1806 Høstved

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 131/Laksegade 131*
1756 Laksegade 143
1806 Laksegade 204

Husnumre
1859 Laksegade 6

Matr.nr. 205 †

Matrikel
1689 131 (del af)
1756 144
1806 205
1926 Henlagt til 133 (nyt nummer)

Ejere
1689 Juel, geheimeråd, baron
1756 Daniel Normand, billiardholder
1806 Buchwaldt

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 131/Laksegade 131*
1756 Laksegade 144
1806 Reverentsgade 205

Husnumre
1859 Reverentsgade 4
1876 Laksegade 4

Matr.nr. 206 †

Matrikel
1689 351 (del af)
1756 313
1806 206
1927 Henlagt til 1806 264

Ejere
1689 Enken efter Claus Liime
1756 Frederik Dajon, kleinsmed
1806 Brorsen

Matrikulære husnumre
1689 Ved Holmens Revier 351, Laksegade 351*
1756 Laksegade 313
1806 Reverentsgade 206

Husnumre
1859 Laksegade 5

Matr.nr. 207 †

Matrikel
1689 350
1756 314
1806 207
1905 Henlagt til 259 A

Ejere
1689 Bendix Masz’ (?)
1756 Gotfried Hilderman, justitsråd
1806 Bønche

Matrikulære husnumre
1689 Ved Holmens Revier 350
1756 Laksegade 314
1806 Laksegade 207

Husnumre
1859 Laksegade 9

Matr.nr. 208 †

Matrikel
1689 270
1756 315
1806 208
1905 Henlagt til 259 A

Ejere
1689 270: Christen Bryne, admiralitetsopvarter. – 271. Enken efter mester Mourits
1756 Bend Cappel, skipper
1806 Dick, auktionsholder

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 270
1756 Laksegade 315
1806 Laksegade 208/Nellikestræde 208*

Husnumre
1859 Asylgade 9/Laksegade 11

Matr.nr. 209 †

Matrikel
1689 273 og 1689 274
1756 318 (1689/273) og 1756 319 (1689/274)
1806 209
1971 Henlagt til 259 A

Ejere
1689 273: Kirsten, skibsbyggers. – 274: Enken efter løjtnant Anderas Kortsen
1756 318: Christian Veyde, brygger. – 319: Bertel Rasmussen, skipper
1806 Cohen, bogtrykker

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 273 og 274
1756 Laksegade 318-319
1806 Laksegade 209/Nellikestræde 209*

Husnumre
1859 Asylgade 12/Laksegade 13

Matr.nr. 210 †

Matrikel
1689 275 og 1689 276
1756 320 (1689/275) og 1756 321 (1689/276)
1806 210
1971 Henlagt til 259 A

Ejere
1689 275: Bonefeld, kaptajn. – 276: Bertel Madsen (?), tømmerskriver
1756 320: Hans Hellesen. – 321. Niels Pedersen, tømmermand ved Holmen
1806 C. Grønbeck

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 275 og 276
1756 Laksegade 320 og 321
1806 Laksegade 210

Husnumre
1859 Laksegade 15

Matr.nr. 211 †

Matrikel
1689 277 og 1689 278
1756 322 (1689/277) og 1756 323 (1689/278)
1806 211
1971 Henlagt til 259 A

Ejere
1689 277: Enken efter Rolluf Petersen. – 278: Claus Güntelberg, kaptajn
1756 322: Jacob Larsen Green, skibstømmermand. – 323: Johan Hallesen, urtekræmmer
1806 N. Christensen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 277. – Laksegade 278/Tværgade 278*
1756 Laksegade 322. – Laksegade 323/Ulkegade
1806 Laksegade 211/Ulkegade 211*
1823 Laksegade 211/Holmensgade 211*

Husnumre
1859 Holmensgade 33/Laksegade 17
1932 Bremerholm 33/Laksegade 17

Matr.nr. 212
Overformynderiet

Matrikel
1689 279
1756 324
1806 212
1934 Hertil henlagt 1806 231, 1806 232, 1806 240, 1806 252, 1806 253 samt restarealer af 1806 213, 1806 214, 1806 215, 1806 216, 1806 233, 1806 239, 1806 254 og 1806 255 samt en del af Hummergade
2008 212

Ejere
1689 Peter Drejer, admiralitetsbud
1756 Peder Mogensen, øltapper
1806 J. Heilskov, urtekræmmer
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 279/Tværgade 279*
1756 Laksegade 324/Ulkegade 324*
1806 Laksegade 212/Ulkegade 212*
1823 Laksegade 212/Holmensgade 212*

Husnumre
1859 Holmensgade 34/Laksegade 19
1932 Bremerholm 34/Laksegade 19
1934 Holmens Kanal 20/Laksegade 19/Nikolajgade 25
2008 Holmens Kanal 20/Laksegade 19/Nikolajgade 25

Opførelsesår
1935-37 af arkitekt Frits Schlegel for Overformynderiet (Weilbach)

Matr.nr. 213 †

Matrikel
1689 280
1756 325
1806 213
1934 Indbefattet i 1806 212

Ejere
1689 Ole Jonsen, skipper
1756 Ole Gottormsen, kongelig sluproer
1806 H. Olsen, fribager

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 280
1756 Laksegade 325
1806 Laksegade 213

Husnumre
1859 Laksegade 21

Matr.nr. 214 †

Matrikel
1689 281 og 1689 282
1756 326 (1689/281) og 1756 327 (1689/282)
1806 214
1934 Indbefattet i 1806 212

Ejere
1689 281: Niels Olsen, kaptajn. – 282: Enken efter Hans Nissen, kaptajn
1756 326: Mogens Larsen Kock, skipper. – 327: Ole Hansen, kongelig heyduk
1806 P. Heining, islandsk købmand

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 281 og 282
1756 Laksegade 326 og 327
1806 Laksegade 214

Husnumre
1859 Laksegade 23

Matr.nr. 215 †

Matrikel
1689 283
1756 328
1806 215
1934 Indbefattet i 1806 212

Ejere
1689 Peter Ørck, kaptajn
1756 Dreyer, madam
1806 H. Loft

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 283
1756 Laksegade 328
1806 Laksegade 215

Husnumre
1859 Laksegade 25

Matr.nr. 216 †

Matrikel
1689 284
1756 329
1806 216
1934 Indbefattet i 1806 212

Ejere
1689 Jens Richersen, Hr.
1756 Ole Nielsen, brændevinsbrænder
1806 C. Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 284
1756 Laksegade 329/Skvaldergården 329*
1806 Laksegade 216/Skvaldergården 216*

Husnumre
1859 Laksegade 27/Skvaldergade 11
1896 Laksegade 27/Nikolajgade 25

Matr.nr. 217

Matrikel
1689 285 og 1689 286
1756 330 (1689/285) og 1756 331 (1689/286)
1806 217
1958 Hertil henlagt 1806 227, 1806 228, 1806 229, 1806 242, 1806 243, 1806 246, 1806 247, 1806 248, 1806 249 og 1806 250 samt restarealer af 1806 218, 1806 219, 1806 220, 1806 221, 1806 226, 1806 230, 1806 241, 1806 244, 1806 245 og 1806 251
2008 217

Ejere
1689 285: Niels Olsen, skrædder. – 286: Peter Henriksne, kaptajn
1756 330: Peder Pedersen, skomager. – 331: Hans Lange, snedker
1806 N. Petersen
2008 Seb Pensionsforsikring A/S

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 285/Tværgade 285. – Laksegade 286/Tværgade 285
1756 Laksegade 330/Skvaldergade 330*. – Laksegade 331
1806 Laksegade 217/Skvaldergården 217*

Husnumre
1859 Laksegade 29/Skvaldergade 12
1896 Laksegade 29/Nikolajgade 26
2008 Admiralgade 27-31/Holmens Kanal 22/Nikolajgade 26

Opførelsesår
1960 af arkitekterne Povl Ernst Hoff og Bennet Windinge for forsikringsselskabet Hånd i Hånd (Weilbach)

Matr.nr. 218 †

Matrikel
1689 287
1756 332
1806 218
1958 Henlagt til 1806 217

Ejere
1689 Birgitte, enke efter Thomas, bødke(
1756 Jan Lorentz Hansted
1806 Westrup, guldsmed

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 287
1756 Laksegade 332
1806 Laksegade 218

Husnumre
1859 Laksegade 31

Matr.nr. 219 †

Matrikel
1689 288
1756 333
1806 219
1958 Henlagt til 1806 217

Ejere
1689 Enken efter Samuel Nielsen, kirkeskriver
1756 Niels Westphal, seglmager
1806 Bendsen, madam

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 288
1756 Laksegade 333
1806 Laksegade 219

Husnumre
1859 Laksegade 33

Matr.nr. 220 †

Matrikel
1689 289
1756 334
1806 220
1958 Henlagt til 1806 217

Ejere
1689 Hans Svendsen, vejerhusskriver
1756 Anders Sørensen, snedker
1806 Holm

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 289
1756 Laksegade 334
1806 Laksegade 220

Husnumre
1859 Laksegade 35

Matr.nr. 221 †

Matrikel
1689 290 og 1689 291
1756 266 (1689/291, del af), 1756 335 (1689/290) og 1756 336 (1689/291, del af)
1806 221
1958 Henlagt til 217

Ejere
1689 290: Niels Barfod, kaptajn. – 291: Hans Huusvig, vintapper
1756 266: Michael Wulf, revisor ved Holmen. – 335: Enken efter David Madsen Wulf. – 336: Jens Valbom, urtekræmmer
1806 Fabritius, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 290. – Laksegade 291/Admiralgade 291*
1756 Admiralgade 266. – Laksegade 335. – Laksegade 336/Admiralgade 336*
1806 Laksegade 221/Admiralgade 221*

Husnumre
1859 Admiralgade 13/Laksegade 37
1894 Admiralgade 27/Laksegade 37

Matr.nr. 222

Matrikel
1689 208
1756 244
1806 222
2008 222

Ejere
1689 Enken efter Ditmer Burmester
1756 Peter Buchhalf, vintapper
1806 V. Smidt, spisevært
2008 E/F Matr.nr. 222, Øster Kvt.

Matrikulære husnumre
1689 Boldhusgade 208/Admiralgade 208*
1756 Boldhusgade 244/Admiralgade 244*
1806 Boldhusgade 222/Admiralgade 222*

Husnumre
1859 Admiralgade 22/Boldhusgade 2
1894 Admiralgade 26/Boldhusgade 2
2008 Admiralgade 26/Boldhusgade 2

Opførelsesår
1795-96 for porcelænshandler Ulrich Schmidt. Ombygget 1846, 1911-12 og 1938 (Historiske huse)

Matr.nr. 223

Matrikel
1689 209
1756 245
1806 223
2008 223

Ejere
1689 Lars Pedersen
1756 Justitsråd Gregorius Nielsnes enke
1806 Wismer, madam, tobakshandler
2008 Ejerlejfore Boldhusgade 4

Matrikulære husnumre
1689 Boldhusgade 209
1756 Boldhusgade 245
1806 Boldhusgade 223

Husnumre
1859 Boldhusgade 4
2008 Boldhusgade 4

Opførelsesår
1795-96 for købmand Nikolaj H. Wismer. Ombygget 1851 (Historiske huse)

Matr.nr. 224

Matrikel
1689 210
1756 246
1806 224
2008 224

Ejere
1689 Cornelis Christensen, skipper
1756 Johan Brian de Crevecoeur, skildrer
1806 Erichsen & Compagni, tobakshandler
2008 E/F Boldhusgade 6

Matrikulære husnumre
1689 Boldhusgade 210
1756 Boldhusgade 246
1806 Boldhusgade 224

Husnumre
1859 Boldhusgade 6
2008 Boldhusgade 6

Opførelsesår
1795-96 for handelsmand Georg Klingting. Ombygget 1832-33 (Historiske huse)

Matr.nr. 225

Matrikel
1689 223
1756 264
1806 225
1936 Hertil henlagt 1806 159 og 1806 160
1973 Hertil henlagt 1806 157
2008 225

Ejere
1689 Evert Kruse, køkkeninspektør
1756 Stephen Jacob Smith, vintapper
1806 C. Lose, musikhandler
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Boldhusgade 223/Admiralgade 223*
1756 Boldhusgade 264/Admiralgade 264*
1806 Admiralgade 225

Husnumre
1859 Admiralgade 24/Boldhusgade 1
1894 Admiralgade 28/Boldhusgade 1
1936 Admiralgade 28/Boldhusgade 1/Holmens Kanal 42/Ved Stranden 2
1973 Admiralgade 28/Boldhusgade 1-3/Holmens Kanal 42/Ved Stranden 2-8
2008 Admiralgade 28/Boldhusgade 1/Holmens Kanal 42/Ved Stranden 2 og 8

Opførelsesår
1936-38 af arkitekt N. P. P. Gundstrup (Weilbach)

Matr.nr. 226 †

Matrikel
1689 292
1756 337
1806 226
1958 Henlagt til 1806 217

Ejere
1689 Jacob Jacobsen, rebslager
1756 Jens Villadsen, tømmersvend
1806 J. Høy, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 292/Admiralgade 292*
1756 Hummergade 337Admiralgade 337*
1806 Hummergade 226/Admiralgade 226*

Husnumre
1859 Admiralgade 15/Hummergade 22
1894 Admiralgade 29/Hummergade 22
<1900 Admiralgade 29

Matr.nr. 227 †

Matrikel
1689 293 (del af)
1756 338
1806 227
1958 Henlagt til 1806 217

Ejere
1689 Wichmann, kaptajn
1756 Frands Leht, brændevinsbrænder
1806 Christian J. Borch, distillatør

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 293
1756 Hummergade 338
1806 Hummergade 227

Husnumre
1859 Hummergade 20
1935 Hummergade 8

Matr.nr. 228 †

Matrikel
1689 293 (del af)
1756 339
1806 228
1958 Henlagt til 1806 217

Ejere
1689 Wichamm, kaptajn
1756 Mathias Bærentsen
1806 Augsborg, skipper

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 293
1756 Hummergade 339
1806 Hummergade 228

Husnumre
1859 Hummergade 18
1935 Hummergade 6

Matr.nr. 229 †

Matrikel
1689 294 og 1689 295
1756 340 (1689/294) og 1756 341 (1689/295)
1806 229
1958 Henlagt til 1806 217

Ejere
1689 294: Anders Bjørnsen, mastemager. – 295: Jørgen Clausen, fyrbøder
1756 340: Peder Larsen, skomager. – 341: Lars Larsen Holm
1806 M. Sommer, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 294 og 295
1756 Hummergade 340 og 341
1806 Hummergade 229

Husnumre
1859 Hummergade 16
1935 Hummergade 4

Matr.nr. 230 †

Matrikel
1689 296, 1689 297 og 1689 298
1756 342 (1689/296), 1756 343 (1689/297) og 1756 344 (1689/298)
1806 230
1958 Henlagt til 1806 217

Ejere
1689 296: Antoni Ehlers, kaptajn. – 297: Ole Nielsen, skipper. – 298: Mikkel Thommesen, kaptajn
1756 342: Mouritz Krag, skrædder. – 343: Frederik Daniel Sidov, købmand. – 344: Gotfried Glæse, skorstensfejer
1806 L. Del Ré, handelskommissionær

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 296-298
1756 Hummergade 342-343. – Hummergade 344/Skvaldergården 344*
1806 Hummergade 230/Skvaldergården 230*

Husnumre
1859 Hummergade 14/Skvaldergade 14
1896 Hummergade 14/Nikolajgade 28

Matr.nr. 231 †

Matrikel
1689 299, 1689 300 og 1689 301
1756 345 (1689/299), 1756 346 (1689/300) og 1756 347 (1689/301)
1806 231
1934 Indbefattet i 1806 212

Ejere
1689 299: Bertel, trompeter. – 300: Enken efter Laurids Knudsen. – 301: Jens Nielsen, skipper
1756 345: Christopher Larsen, hyrekudsk. – 346: Johan Otto Diener, sekretær. – 347: Lauritz Fog, fuldmægtig ved Holmen
1806 Lahn

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 299-301
1756 Hummergade 345-347
1806 Hummergade 231/Svaldergården 231

Husnumre
1859 Hummergade 12/Skvaldergade 13
1896 Hummergade 12/Nikolajgade 27

Matr.nr. 232 †

Matrikel
1689 302 og 1689 303
1756 348 (1689/302) og 1756 349 (1689/303)
1806 232
1934 Indbefattet i 1806 212

Ejere
1689 302: Anna, enke efter Hans Bjørn. – 303: Frende Bendsen Armsted, skipper
1756 348: Jens Poller, regimentskvartermester. – 349: Mogens Olsen, ruhugger
1806 C. Collmorgen, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 302 og 303
1756 Hummergade 348 og 349
1806 Hummergade 232

Husnumre
1859 Hummergade 10

Matr.nr. 233 †

Matrikel
1689 304 og 1689 305
1756 350
1806 233
1934 Indbefattet i 1806 212

Ejere
1689 304: ... 305: Jørgen Dinesen, navigationsdirektør
1756 Navigationsskole
1806 R. Jørgensen

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 305 og 306
1756 Hummergade 350
1806 Hummergade 233/Ulkegade 233*
1823 Hummergade 233/Holmensgade 233*

Husnumre
1859 Holmensgade 36/Hummergade 8
1932 Bremerholm 36/Hummergade 8

Matr.nr. 234 †

Matrikel
1689 306 og 1689 307
1756 351 (1689/306) og 1756 352 (1689/307)
1806 234
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 235, til: 234 & 235

Ejere
1689 306: Ole Andersen, skipper. – 307: Morten Petersen
1756 351: Holmens Kirkes hus, Oluf Bang Klokker. – 352: Klokker Ole Møllers enke
1806 Jerndorff

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 306/[Tværgade 306]. – Hummergade 307
1756 Hummergade 351/Ulkegade 351*. – Hummergade 352
1806 Hummergade 234/Ulkegade 234*

Matr.nr. 234 & 235+ (fra 1953: 234)

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 234 og 1806 235
1953 Betegnet 234 (nyt nummer)
1971 Henlagt til 259 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Hummergade 234 & 235/Ulkegade 234 & 235*
1823 Hummergade 234 & 235/Holmensgade 234 & 235*

Husnumre
1859 Holmensgade 35/Hummergade 4-6

Matr.nr. 235 †

Matrikel
1689 308
1756 353
1806 235
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 234, til: 234 & 235

Ejere
1689 Brun, kaptajn
1756 Peder Mørck, kantor
1806 Sørensen

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 308
1756 Hummergade 353
1806 Hummergade 235

Matr.nr. 236 †

Matrikel
1689 309, 1689 310 og 1689 311
1756 354 (1689/309), 1756 355 (1689/310), 1756 356 (1689/311)
1806 236
1971 Henlagt til 259 A

Ejere
1689 309: Jørgen Carstensen, kaptajn. – 310: Søren, tømmermester på Holmen. – 311: Arvingerne efter Bendix Meisen, rådmand
1756 354: Johannes Olsen Trudenens, drejer. – 355. Hans Hansen, rentekammerbud. – 356: Peder Larsen, skipper
1806 S. Olsen, brændevinsbrænder
2008

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 309-311
1756 Hummergade 354-356
1806 Hummergade 236/Nellikestræde 236*

Husnumre
1859 Asylgade 14/Hummergade 2
1935 Asylgade 14/Hummergade 2

Matr.nr. 237 †

Matrikel
1689 312 (del af)
1756 360
1806 237
1971 Henlagt til 259 A

Ejere
1689 Henrik Otte, smed
1756 Joh. Henrik Haste, skrædder
1806 Baad, madam

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 312
1756 Hummergade 360
1806 Hummergade 237

Husnumre
1859 Hummergade 5
1935 Asylgade 15

Matr.nr. 238 †

Matrikel
1689 312 (del af)
1756 361
1806 238
1971 Henlagt til 259 A

Ejere
1689 Henrik Otte, smed
1756 Reyert Olsen Skiøt, skipper
1806 C. Weiwadt, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 312
1756 Hummergade 361/Ulkegade 361*
1806 Hummergade 237/Ulkegade 237*
1823 Hummergade 237/Holmensgade 237*

Husnumre
1859 Holmensgade 37/Hummergade 7
1932 Bremerholm 37

Matr.nr. 239 †

Matrikel
1689 313
1756 362
1806 239
1934 Henlagt til 1806 212

Ejere
1689 Nikolaj Kloumand
1756 Peder Andersen Høstrup, brændevinsbrænder
1806 Ottersen, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 313/Tværgade 313*
1756 Hummergade 362
1806 Hummergade 239/Ulkegade 239*
1823 Hummergade 239/Holmensgade 239*

Husnumre
1859 Holmensgade 38/Hummergade 9
1932 Bremerholm 38/Hummergade 9

Matr.nr. 240 †

Matrikel
1689 315, 1689 316 og 1689 317
1756 365 (1689/315), 1756 366 (1689/316) og 1756 367 (1689/317)
1806 240
1934 Henlagt til 1806 212

Ejere
1689 315: Jens Blommendal, kaptajn. – 316: Jonas Bang, kaptajn. – 317: Jens Jensen, kaptajn
1756 365: Lorentz Thommesen, skifteskriver ved Holmen. – 366: Peder Jensen Kønig. – 367: Just Vagele, porcellainshandler
1806 Oppermann, juvelerer
2008

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 315 og 316. – Hummergade 317/Skvaldergården 317
1756 Hummergade 365, 366 og 367
1806 Hummergade 240/Skvaldergården 240*

Husnumre
1859 Hummergade 15/Skvaldergade 15
1894 Hummergade 15/Nikolajgade 29

Matr.nr. 241 †

Matrikel
1689 318, 1689 319 og 1689 320
1756 368 (1689/318), 1756 369 (1689/319) og 1756 370 (1689/320)
1806 241
1958 Henlagt til 1806 217

Ejere
1689 318: Mathias, murermester. – 319: Bent Torstensen, skipper. – 320: Gudmand Pedersen Skipper
1756 368: Lars Larsen Lund, øltapper. – 369: Jens Hauch, visiterer. – 370: Johan Jorden Tilleman
1806 S. Vinding, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 318/Skvaldergården 318*. – Hummergade 319 og 320
1756 Hummergade 368/Skvaldergården 368. – Hummergade 369-370
1806 Hummergade 241/Skvaldergården 241*

Husnumre
1859 Hummergade 17/Skvaldergade 16
1896 Hummergade 17/Nikolajgade 30
1935 Hummergade 1

Matr.nr. 242 †

Matrikel
1689 321, 1689 322 og 1689 323
1756 371 (1689/321), 1756 372 (1689/322) og 1756 373 (1689/323)
1806 242
1958 Henlagt til 1806 217

Ejere
1689 321: Gert Jacobsen, stolemager. – 322: Poul Pedersen Viborg, landmåler. – 323: Daniel, barbermester
1756 371: Hans Andersen Graae, skipper. – 372. Carl Frederiksen, skrædder. – 373: Christian Kraas, øltapper
1806 Johan Rudolph, theskænker

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 321, 322 og 323
1756 Hummergade 371, 372 og 373
1806 Hummergade 242

Husnumre
1859 Hummergade 19
1935 Hummergade 3

Matr.nr. 243 †

Matrikel
1689 324
1756 374
1806 243
1958 Henlagt til 1806 217

Ejere
1689 Frands Frandsen, kok
1756 Engelbrecht Ahrentsen, skipper
1806 J. Weile, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 324
1756 Hummergade 374
1806 Hummergade 243

Husnumre
1859 Hummergade 21
1935 Hummergade 5

Matr.nr. 244 †

Matrikel
1689 326 og 1689 327
1756 376 (1689/326) og 1756 377 (1689/327)
1806 244
1958 Henlagt til 1806 217

Ejere
1689 326: Thomas Poulsen, garder. – 327: Marcus Bolt, bødker
1756 376: Jørgen Larsen, skipper. - 377: Anders Jensen Møller
1806 Hasfeldt, handler

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 326. – Hummergade 327/Admiralgade 327*
1756 Hummergade 376. - Admiralgade 377/Størrestræde 377*
1806 Hummergade 244/Admiralgade 244*

Husnumre
1859 Admiralgade 17/Hummergade 25
1894 Admiralgade 31/Hummergade 25
<1900 Admiralgade 31

Matr.nr. 245 †

Matrikel
1689 328 og 1689 329
1756 378 (1689/328) og 1756 379 (1689/329)
1806 245
1958 Henlagt 1806 217

Ejere
1689 328: Anders Larsen, kommissariatsbud. – 329: Christoffer Stegemann, opvarter ved Generalkommissariatet
1756 378: Johan Henriksen, barber. – 379: Lars Sørensen Som, øltapper
1806 G. Ryger

Matrikulære husnumre
1689 Størrestræde 328/Admiralgade. – Størrestræde 329
1756 Størrestræde 378/Admiralgade 378*. – Størestræde 379
1806 Størrestræde 245/Admiralgade 245*
1806 Størestræde 245/Admiralgade 245*

Husnumre
1859 Admiralgade 19/Størestræde 40
1877 Admiralgade 19/Holmens Kanal 40
<1900 Holmens Kanal 40

Matr.nr. 246 †

Matrikel
1689 325 og 1689 330
1756 375 (1689/325) og 1756 380 (1689/330)
1806 246
1958 Henlagt til 1806 217

Ejere
1689 325: Claus Stipper, fyrbøder. – 330: Peter Woldbeck, flagmager
1756 375: Knud Møller, theskænker. – 380: Niels Jensen
1806 Beck, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 325. – Størrestræde 330
1756 Hummergade 375. – Størrestræde 380
1806 Størrestræde 246

Husnumre
1859 Hummergade 23, Størrestræde 38
1877 Holmens Kanal 38, Hummergade 23
1935 Holmens Kanal 38, Hummergade 7

Matr.nr. 247 †

Matrikel
1689 331
1756 381
1806 247
1958 Henlagt til 1806 217

Ejere
1689 Thomas Christensen Galschiøt, øltapper
1756 Anders Nielsen, kornmåler
1806 Petersen, madam, urmager

Matrikulære husnumre
1689 Størrestræde 331
1756 Størrestræde 381
1806 Størrestræde 247

Husnumre
1859 Størrestræde 36
1877 Holmens Kanal 36

Matr.nr. 248 †

Matrikel
1689 332 og 1689 333
1756 382 (1689/332) og 1756 383 (1689/333)
1806 248
1958 Henlagt til 1806 217

Ejere
1689 332: Peder Jensen, drejer. – 333: Rasmus Christensen Bloch, øltapper
1756 382: Peder Sørensen, postskriver. – 383: Adam Hegner, stenhugger
1806 Jansen, madam, urmager

Matrikulære husnumre
1689 Størrestræde 332 og 333
1756 Størrestræde 382 og 383
1806 Størrestræde 248

Husnumre
1859 Størrestræde 34
1877 Holmens Kanal 34

Matr.nr. 249 †

Matrikel
1689 334
1756 384
1806 249
1958 Henlagt til 1806 217

Ejere
1689 Jørgen Jonsen, skipper
1756 Lars Ravnsberg
1806 L. Christensen, porcellænshandler

Matrikulære husnumre
1689 Størrestræde 334
1756 Størrestræde 384
1806 Størrestræde 249

Husnumre
1859 Størrestræde 32
1877 Holmens Kanal 32

Matr.nr. 250 †

Matrikel
1689 335 og 1689 336
1756 385 (1689/335) og 1756 386 (1689/336)
1806 250
1958 Henlagt til 1806 217

Ejere
1689 335: Lorens Loumand, urmager. – 336: Henrik Mølller, trompeter
1756 385: August Hermans enke. – 386: Svend Nielsen Bille
1806 J. Kemmerer, guldsmed

Matrikulære husnumre
1689 Størrestræde 335 og 336
1756 Størrestræde 385 og 386
1806 Størrestræde 250

Husnumre
1859 Størrestræde 30
1877 Holmens Kanal 30

Matr.nr. 251 †

Matrikel
1689 337 og 1689 338
1756 387 (1689/337) og 1756 388 (1689/338)
1806 251
1958 Henlagt til 1806 217

Ejere
1689 337: Søren Jonsen, fodermarskal. – 338: Enken efter kaptajn Henrik Hansen
1756 387: Johan Henrik Peitersen. – 388: Søren Madsen, kandestøber
1806 Kronborg, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Størrestræde 337 og 338
1756 Størrestræde 387. – Størrestræde 388/Skvaldergården 388*
1806 Størrestræde 251/Skvaldergården 251*

Husnumre
1859 Skvaldergade 18/Størrestræde 28
1896 Holmens Kanal 28/Nikolajgade 32

Matr.nr. 252 †

Matrikel
1689 339 (del af)
1756 389
1806 252
1934 Henlagt til 1806 212

Ejere
1689 Enken efter Thomas Jørgensen, renteskriver
1756 Arnoldus Munthe, øltapper
1806 Oppermann, juvelerer
2008

Matrikulære husnumre
1689 Størrestræde 339
1756 Størrestræde 389/Skvaldergården 389*
1806 Størrestrøde 252/Skvaldergården 252*

Husnumre
1859 Skvaldergade 17/Størrestræde 26
1877 Holmens Kanal 17/Skvaldergade 17
1896 Holmens Kanal 26/Nikolajgade 31

Matr.nr. 253 †

Matrikel
1689 340, 1689 339 (del af) og 1689 314 (del af)
1756 364 (1689/314, del af), 1756 390 (1689/339, del af) og 1756 391 (1689/340)
1806 253
1934 Henlagt til 1806 212

Ejere
1689 314: Rolf Petersen, kaptajn. – 340: Fuchs, generalmajor. –339: Enken efter Thomas Jørgensen, renteskriver
1756 364: Anders Pedersen Mariager, skibstømmermand. - 390: Christian Smith, thehandler. – 391: Lyder Bøyesen, øltapper
1806 L. Ring, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 314. - Størrestræde 339/Skvaldergården 339*.- Størrestræde 340
1756 Hummergade 364. –Størrestræde 390 og 391
1806 Størrestræde 253

Husnumre
1859 Hummergade 13, Størrestræde 24
1877 Holmens Kanal 24/Hummergade 13

Matr.nr. 254 †

Matrikel
1689 341 og 1689 314 (del af)
1756 363 (1689/314, del af) og 1756 392 (1689/341)
1806 254
1934 Henlagt til 212

Ejere
1689 341: Jørgen Bøfke, rådmand. – 314: Rolf Petersen, kaptajn
1756 363: Johan Henrik Styff, øltapper. – 392: Peder Volqvartz
1806 Lund, skomager
2008

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 314. – Størrestræde 341
1756 Hummergade 363. – Størrestræde 392
1806 Størrestræde 254, Hummergade 254*

Husnumre
1859 Hummergade 11, Størrestræde 22
1877 Holmens Kanal 22, Hummergade 11

Matr.nr. 255 †

Matrikel
1689 342 og 1689 343
1756 393 (1689/342) og 1756 394 (1689/343)
1806 255
1934 Henlagt til 1806 217

Ejere
1689 342: Arvingerne efter enken efter Stephen Kruse. – 343: Holmens Skole
1756 393: Augustinus Vallentinsen, skipper. – 394: Holmens Kirkes Skolehus
1806 A. Friberg
2008

Matrikulære husnumre
1689 Størrestræde 342 og 343
1756 Størrestræde 393 og 394
1806 Størrestræde 255/Ulkegade 255*
1823 Størrestræde 255/Holmensgade 255*

Husnumre
1859 Holmensgade 40/Størrestræde 20
1877 Holmens Kanal 20/Holmensgade 40

Matr.nr. 256 †

Matrikel
1689 346 og 312 (del af)
1756 359 (1689/312, del af) og 1756 397 (1689/346)
1806 256
1971 Henlagt til 259 A

Ejere
1689 312: Henrik Otte, smed. – 346: Johan Francke, stenhugger
1756 359: Niels Bjørn, søfiskal. – 397: Hr. Nimbs residens
1806 Interessenterne i Skipperlauget

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 312. – Størrestræde 346/Tværgade346*
1756 Hummergade 359. – Størrestræde 397/Ulkegade 397*
1806 Størrestræde 256, Hummergade 257*

Husnumre
1859 Holmensgade 39/Hummergade 3/Størresræde 18

Matr.nr. 257 †

Matrikel
1689 347 (del af)
1756 398
1806 257
1971 Henlagt til 259 A

Ejere
1689 Enken efter magister Jens Hansen
1756 Emanuel Thygesen, justitsråd
1806 Frieboe, major

Matrikulære husnumre
1689 Ved Holmens Revier 347
1756 Størrestræde 398/Hummergade 398*
1806 Størrestræde 257, Hummergade 257*

Husnumre
1859 Hummergade 1/Størrestræde 16
1877 Holmens Kanal 16/Hummergade 1
1935 Holmens Kanal 16/Asylgade 1

Matr.nr. 258 †

Matrikel
1689 347 (del af)
1756 399
1806 258
1896 Henlagt til 259 A

Ejere
1689 Enken efter magistrer Jens Hansen
1756 Wildtskiøtt, krigsråd og mønsterskriver
1806 Langberg

Matrikulære husnumre
1689 Ved Holmens Revier 347/[Hummergade 347*]
1756 Holmens Revier 399
1806 Holmens Revier 258

Husnumre
1859 Holmens Kanal 14

Matr.nr. 259 †

Matrikel
1689 348
1756 400
1806 259
1837 Delt i 259 A og 259 B

Ejere
1689 Niels Justsen
1756 Paul Kock, kaptajn på Kina
1806 P. Peschier, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Ved Holmens Revier 348, Hummergade 348*
1756 Holmens Revier 400/Hummergade 400*
1806 Holmens Revier 259, Nellikestræde 259*

Matr.nr. 259 A †

Matrikel
1837 Parcel af 1806 259
1896 Hertil henlagt 1806 207, 1806 208, 1806 258 og 259 B
1917 Hertil henlagt 1806 260
1971 Hertil henlagt 1806 209, 1806 210, 1806 211, 1806 234, 1806 236, 1806 237, 1806 238, 1806 256 og 1806 257
1992 Indbefattet i 435

Ejere

Matrikulære husnumre
1837 Holmens Kanal 259 A

Husnumre
1859 Holmens Kanal 12
1917 Holmens Kanal 12/Laksegade 1-3
1971 Bremerholm 37-39/Holmens Kanal 12-18/Laksegade 7-11
1989 Bremerholm 33 og 37-39/Holmens Kanal 12, 16-18/Laksegade 7-11

Opførelsesår
Holmens Kanal 16: 1797-99 af murermestrene Georg A. Gross. Ombygget 1874. – Holmens Kanal 18: 1796 for købmand Christian Larsen

Matr.nr. 259 B †

Matrikel
1837 Parcel af 1806 259
1905 Henlagt til 259 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1837 Holmens Revier 259 B

Husnumre
1859 Asylgade 11

Matr.nr. 260 †

Matrikel
1689 349
1756 401
1806 260
1920 Henlagt til 259 A

Ejere
1689 Bendix Messe
1756 Lovenskiold, konferensråd
1806 A. Colstrup, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Ved Holmens Revier 349, Laksegade 349*
1756 Holmens Revier 401, Laksegade 401*
1806 Holmens Revier 260, Laksegade 260*

Husnumre
1859 Holmens Kanal 10, Laksegade 7

Matr.nr. 261 †

Matrikel
1689 351 (del af)
1756 402 (del af, senere betegnet 1756 402 A)
1806 261
1893 Sammenlagt med 1806 262, til: 261 & 262

Ejere
1689 Enken efter Claus Lime
1756 von Støcken, generalinde, frue
1806 Kaufmann

Matrikulære husnumre
1689 Ved Holmens Revier 351/Laksegade 351*
1756 Holmens Revier 402
1806 Holmens Revier 261

Husnumre
1859 Holmens Kanal 8

Matr.nr. 261 & 262 †

Matrikel
1893 Sammensat af 1806 261 og 1806 262
1927 Henlagt til 1806 264

Ejere

Matrikulære husnumre
1893 Holmens Kanal 6-8

Matr.nr. 262 †

Matrikel
1689 351 (del af)
1756 402 (del af, senere betegnet 1756 402 B)
1806 262
1893 Sammenlagt med 1806 261, til: 261 & 262

Ejere
1689 Enken efter Claus Lime
1756 von Støcken, generalinde, frue
1806 Stibolt, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Ved Holmens Revier 351/Laksegade 351*
1756 Holmens Revier 402
1806 Holmens Revier 262

Husnumre
1859 Holmens Kanal 6

Matr.nr. 263 †

Matrikel
1689 352 (del af)
1756 403 (del af, senere betegnet 1756 403 A)
1806 263
1908 Indbefattet i 264

Ejere
1689 Enken efter rådmand Jacob Eilersen
1756 Holmsted, etatsråd
1806 Giødesen, kancelliråd

Matrikulære husnumre
1689 Ved Holmens Revier 352/Laksegade 352*
1756 Holmens Revier 403/Laksegade 403*
1806 Holmens Revier 263/Reverentsgade 263*

Husnumre
1859 Holmens Kanal 4/Reverentsgade 3
1877 Holmens Kanal 4/Laksegade 3

Matr.nr. 264 †

Matrikel
1689 257, 1689 353, 1689 354, 1689 355, 1689 356 og 1689 352 (del af)
1756 403 (del af, senere betegnet 1756 403 B, 1689/352, del af), 1756 404 (1689/352, del af, og 1689/353), 1756 405 (1689/354), 1756 406 (1689/355) og 1756 312 (1689/257)
1806 264
1908 Hertil henlagt 1806 263
1927 Hertil henlagt 1806 206 og 261 & 262
1992 Indbefattet i 435

Ejere
1689 352: Enken efter rådmand Jørgen Eilersen. – 353: Mikkel Mikkelsen, fiskal. - 354: Gert Vinnike. – 355: Succow, kammeradvokat. – 356: Mikkel Mikkelsen, fiskal
1756 404 Otto Borthuus, generalauditor. - 405: Mathias Hvid, konsistorialråd. - 406: Holst, kaptajn. - 312: Michael Platov, kancelliråd. - 403: Holmsted, etatsråd
1806 Erichsen, agent, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Ved Holmens Revier 352, Laksegade 352*. – Ved Holmens Revier 353, Laksegade 353*. – Ved Holmens Revier 354, Laksegade 354*. – Ved Holmens Revier 355/Kongetorvet 355*/Laksegade 355. – Ved Holmens Revier 356. – Laksegade 357
1756 Laksegade 312/Dybensgade 312*. - Holmens Revier 403-405/Laksegade 403-405. - Holmens Revier 406/Kongens Nytorv 406/Laksegade 406.
1806 Holmens Revier 264/Kongens Nytorv 264/Reverentsgade 264

Husnumre
1859 Holmens Kanal 2/Kongens Nytorv 11/Reverentsgade 1
1877 Holmens Kanal 2/Kongens Nytorv 11/Laksegade 1
1908 Holmens Kanal 2-4/Laksegade 1-3
1927 Holmens Kanal 2-8/Laksegade 1-5
1957 Holmens Kanal 2/Laksegade 5

Matr.nr. 265
Holmens Kirke

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 395
1863 Frasepareret 294
2008 265

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Holmens Kirke
1806 Holmens Kirke

Matrikulære husnumre
1859 Størrestræde 3
2008 Holmens Kanal 21

Opførelsesår
1619. Ombygget 1641-43 af Leonhard Blasius. Gravkapellet 1705-08 (Weilbach)

Matr.nr. 266 †

Matrikel
1689 344 og 345
1756 396
1806 266
1861 Herfra separeret 266 A

Ejere
1689 344: Krigskollegiet. – 345: Kommercekollegiet
1756 Søetatens Generalkommissariat og grev Danneskiold-Samøes gård
1806 Kommissariatets grund

Matrikulære husnumre
1689 Størrestræde 344 og 345
1756 Størrestræde 396
1806 Størrestræde 266

Husnumre
1859 Størrestræde 1

Matr.nr. 266 A †

Matrikel
1861 Parcel af 266
1877 Henlagt til 411 og overgået til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1861 Størrestræde 1

Matr.nr. 267 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 407
1806 267
1857 Delt i 267 A, 267 B og 267 C

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Komediehuset
1806 Komediehuset

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Kongens Nytorv 407
1806 Kongens Nytorv 267

Matr.nr. 267 (nyt nummer)

Matrikel
1884 Sammenlagt af 267 A, 267 B og 267 C
1991 Hertil henlagt 289, 330 og 385
2008 267

Ejere
2008 Det Kongelige Teater og Kapel

Husnumre
1884 Kongens Nytorv 9
1991 Kongens Nytorv 9
2008 Holmens Kanal 3-7/Kongens Nytorv 9/Tordenskjoldsgade 8-10

Opførelsesår
1870-1874 af Vilhelm Dahlerup og Ove Pedersen (Trap 5).

Matr.nr. 267 A †

Matrikel
1857 Parcel af 267
1873 Hertil henlagt 268
1884 Sammenlagt med 267 B og 267 C, til: 267 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1857 Kongens Nytorv 267 A

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 9

Matr.nr. 267 B †

Matrikel
1857 Parcel af 1806 267
1884 Sammenlagt med 267 A og 267 C, til: 267 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1857 Kongens Nytorv 267 B

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 9

Matr.nr. 267 C †

Matrikel
1857 Parcel af 1806 267
1884 Sammenlagt med 267 A og 267 B, til: 267 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1857 Kongens Nytorv 267 C

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 9

Matr.nr. 268 †
Gjethuset

Matrikel
<1872 Parcel af 1806 286
1873 Henlagt til 267 A

Ejere

Husnumre
1872 Kongens Nytorv 7

Matr.nr. 269
Harsdorffs Hus

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret, senere betegnet 1756 Sankt Annæ Øster Kvarter 301
1806 269
1917 Hertil henlagt 1806 270
2008 269

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 Christian Pingel, faktor

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret, senere Kongens Nytorv 301
1806 Kongens Nytorv 269

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 5
1917 Kongens Nytorv 3-5
2008 Kongens Nytorv 3-5

Opførelsesår
1779-80 af og for hofbygmester C. F. Harsdorff (Weilbach)

Matr.nr. 270 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 Sankt Annæ Øster Kvarter 300
1806 270
1917 Henlagt til 1806 269

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756
1806 Johan Irvin

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Kongens Nytorv 300
1806 Kongens Nytorv 270

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 3

Matr.nr. 271
Charlottenborg

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 299 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 271

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756
1806 Charlottenborg Slot
2008 Det Kgl. Danske Kunstakademi

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Kongens Nytorv 299
1806 Kongens Nytorv 271

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 1/Nyhavn 2
2008 Kongens Nytorv 1

Opførelsesår
1672-83 for Ulrik Frederik Gyldenløve (Trap 5)

Matr.nr. 272 †

Matrikel
1689 53 (del af)
1756 272 i Sankt Annæ Øster Kvarter, 1756 273 i Sankt Annæ Øster Kvarter, 1756 274 i Sankt Annæ Øster Kvarter, 1756 275 i Sankt Annæ Øster Kvarter og 1756 276 i Sankt Annæ Øster Kvarter samt ikke taxeret areal
1806 272
1871 Herfra separeret 375
1876 Herfra separeret 406, 408 og 410
1877 Herfra separeret 413
1879 Herfra separeret 418, 419 og 420, resten overgået til gade

Ejere
1689 Ulrik Frederik Gyldenløve
1756 Våninger til Charlottenborg, betegnet A-E
1806 Botanisk Have

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 54
1756 Ikke taxeret
1806 272

Husnumre
1859 Nyhavn 4

Matr.nr. 273

Matrikel
1689 54 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 277 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 273
2008 273

Ejere
1689 Ulrik Frederik Gyldenløve
1756 Våning til Charlottenborg, betegnet F
1806 Jens Møller, brændevinsbrænder
2006 E/F Nyhavn 6 A-B

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 54
1756 Ny Kanal 277
1806 Ny Kanal 273

Husnumre
1859 Nyhavn 6
2008 Nyhavn 6

Opførelsesår
1771 for brændevinsbrænder Jacob Christensen. Ombygget 1829 og i 1849 (Historiske huse)

Matr.nr. 274 †

Matrikel
1689 54 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 278 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 274
1909 Henlagt til 1806 276

Ejere
1689 Ulrik Frederik Gyldenløve
1756 Våning til Charlottenborg, betegnet G
1806 Rasmus Kock

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 54
1756 Ny Kanal 278
1806 Ny Kanal 274

Husnumre
1859 Nyhavn 8

Opførelsesår
1774-76 for havnefoged Niels Holst. Ombygget 1846 (Historiske huse)

Matr.nr. 275 †

Matrikel
1689 54 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 279 i Sankt Annæ Øster Kvarter og 1756 280 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 275
1951 Henlagt til 1806 276

Ejere
1689 Ulrik Frederik Gyldenløve
1756 Våning til Charlottenborg, betegnet H og J
1806 Frederik P. Smith

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 54
1756 Ny Kanal 276
1806 Ny Kanal 275

Husnumre
1859 Nyhavn 10

Matr.nr. 276

Matrikel
1689 54 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 281 i Sankt Annæ Øster Kvarter 281 og 1756 282 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 276
1909 Hertil henlagt 1806 274
1917 Herfra separeret 429
1951 Hertil henlagt 275
2002 Herfra separeret 436
2008 276

Ejere
1689 Ulrik Frederik Gyldenløve
1756 Våning til Charlottenborg, betegnet K og L
1806 Johan Gerhardt Müller, grosserer
2008 E/F Nyhavn 12 - 12 A-D
Matrikuære husnumre
1689 Kongens Torv 54
1756 Ny Kanal 281 og 282
1806 Ny Kanal 276

Husnumre
1859 Nyhavn 12
1909 Nyhavn 8 og 12
1917 Nyhavn 12
1951 Nyhavn 10-12
2002 Nyhavn 12
2008 Nyhavn 12

Opførelsesår
Ca. 1770 (Historiske huse)

Matr.nr. 277 †

Matrikel
1689 54 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 283 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 277
1904 Henlagt til 1806 278

Ejere
1689 Ulrik Frederik Gyldenløve
1756 Våning til Charlottenborg, betegnet M
1806 Christian F. Wulff

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 54
1756 Ny Kanal 283
1806 Ny Kanal 277

Husnumre
1859 Nyhavn 14

Matr.nr. 278

Matrikel
1689 54 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 284 i Sankt Annæ Øster Kvarter, 1756 285 i Sankt Annæ Øster Kvarter og 1756 286 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 278
1904 Hertil henlagt 1806 277
2008 278

Ejere
1689 Ulrik Frederik Gyldenløve
1756 Våning til Charlottenborg, betegnet N, O og P
1806 Mads Krøyer, skibskaptajn og handler
2008 Ejerforeningen Nyhavn 14-16

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 54
1756 Ny Kanal 284-286
1806 Ny Kanal 278

Husnumre
1859 Nyhavn 16
1904 Nyhavn 14-16
2008 Nyhavn 14-16

Opførelsesår
Nyhavn 14: 1773-75 for styrmand Christian Wendelboe. Ombygget i 1880’erne. – Nyhavn 16: De vestlige fag: 1770’erne, sandsynligvis for Andreas Bodenhof. De østlige fag: 1807 af kaptajn M. Krøyer (Historiske huse)

Matr.nr. 279

Matrikel
1689 54 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 287 i Sankt Annæ Øster Kvarter og 1756 288 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 279
2008 279

Ejere
1689 Ulrik Frederik Gyldenløve
1756 Våning til Charlottenborg, betegnet Q og R
1806 Jeppe N. Kiær, skibskaptajn og handler
2008 Danmarks Nationalbank

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 54
1756 Ny Kanal 287 og 288
1806 Ny Kanal 279

Husnumre
1859 Nyhavn 18
2008 Nyhavn 18

Opførelsesår
Ca. 1770. Ombygget 1846 (Historiske huse)

Matr.nr. 280 †

Matrikel
1689 54 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 289 i Sankt Annæ Øster Kvarter 289 og 1756 290 (del af, senere betegnet 1756 290 A) i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 280
1844 Sammenlagt med 1806 281, til: 280 & 281

Ejere
1689 Ulrik Frederik Gyldenløve
1756 Våning til Charlottenborg, betegnet S og T
1806 Frederik Conrad Friboe, major

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 54
1756 Ny Kanal 289 og 290
1806 Ny Kanal 280

Matr.nr. 280 & 281 (fra 1953: 280)

Matrikel
1844 Sammensat af 1806 280 og 1806 281
1953 Betegnet 280 (nyt nummer)
2008 280

Ejere
2008 Ejendomsaktieselskabet Boels Gård

Matrikulære husnumre
1844 Nyhavn 288 & 281

Husnumre
1859 Nyhavn 20
2008 Nyhavn 20

Opførelsesår
Ca. 1780 af murermester Blichfeldt sandsynligvis for Andreas Bodenhof (Historiske huse)

Matr.nr. 281 †

Matrikel
1689 54 Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 291 i Sankt Annæ Øster Kvarter og 1756 290 (del af, senere betegnet 1756 290 B)
1806 281
1844 Sammenlagt med 1806 280, til: 280 & 281

Ejere
1689 Ulrik Frederik Gyldenløve
1756 Våning til Charlottenborg, betegnet T (1756/290) og U (1756/291)
1806 F. C. Friboe, major

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 54
1756 Ny Kanal 290 og Ny Kanal 291
1806 Ny Kanal 281

Matr.nr. 282
Sømandshjemmet Bethel

Matrikel
1689 54 Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 292 i Sankt Annæ Øster Kvarter og 1756 293 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 282
1952 Hertil henlagt 1806 283

Ejere
1689 Ulrik Frederik Gyldenløve
1756 Våning til Charlottenborg, betegnet V og X
1806 Andreas Espensen
2008 Sømandshjemmet Bethel

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 54
1756 Ny Kanal 292 og 293
1806 Ny Kanal 283

Husnumre
1859 Nyhavn 22
2008 Nyhavn 22

Opførelsesår
Vestre forhus: 1778-79 af murermestrene Samuel Blichfeldt og Hans Jensen (Historiske huse). – Hjørnehuset: 1909 af arkitekt Jens Christian Kofoed. Senere ombygget (Weilbach)

Matr.nr. 283 †

Matrikel
1689 54 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 294 i Sankt Annæ Øster Kvarter og 1756 295 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 283
1952 Henlagt til 1806 282

Ejere
1689 Ulrik Frederik Gyldenløve
1756 Våning til Charlottenborg, betegnet Y og Z
1806 Jens Larsen Busch

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 54
1756 Ny Kanal 292 og 293
1806 Ny Kanal 283

Husnumre
1859 Nyhavn 24

Matr.nr. 284 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 296 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 284
1872 Overgået til offentlig gade

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 Den Kongelige Mønt

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ny Kanal 296
1806 Ny Kanal 284

Husnumre
1859 Nyhavn 26

Matr.nr. 285 †

Matrikel
1689 Ikke taxteret
1756 297 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 285
1872 Overgået til offentlig gade

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756
1806 Møntbtjentenes våning

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ny Kanal 297
1806 Ny Canal 285

Husnumre
1859 Nyhavn 28

Matr.nr. 286 † (efter 1834 undertiden betegnet 286 A)
Gammelholm

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 298 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 286
1834 Herfra separeret 286 B, og herefter undertiden selv betegnet 286 A
1861 Herfra separeret 287 og 288
1862 Herfra separeret 289 og 290
1863 Herfra separeret 291, 292, 293 og 295
1864 Herfra separeret 296
1865 Herfra separeret 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 og 311
1866 Herfra separeret 311, 312, 313 og 314
1867 Herfra separeret 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 324, 325, 326 og 327
1868 Herfra separeret 328, 330, 331 og 332
1869 Herfra separeret 323, 329, 333 og 334
1870 Herfra separeret 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352 og, 353
1871 Herfra separeret 354, 356, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 376 og 377
<1872 Herfra separeret 268
1872 Herfra separeret 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390 og 391
1873 Herfra separeret 392 og 393
1874 Herfra separeret 394, 395 og 396
1876 Herfra separeret 400, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409 og 410
1877 Herfra separeret 411, 412 og 413
1878 Herfra separeret 414
1879 Herfra separeret 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423 og 424

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Søetatens Plads (Bremerholm eller Gammelholm)
1806 Søetatens Plads (Bremerholm eller Gammelholm)

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke anført
1806 Søetatens Plads

Husnumre
1859 Nyhavn 32

Matr.nr. 286 A, se 286

Matr.nr. 286 B †
Toldvæsenets opsynskontor

Matrikel
1834 Parcel af 1806 286
>1859 Udgået af matriklen

Ejere

Matrikulære husnumre
1834 Nyhavn 286 B

Husnumre
1859 Nyhavn 30

Matr.nr. 287 †

Matrikel
1861 Parcel af 1806 286
1932 Frasepareret 312, 318 og 432
1938 Hertil henlagt 432
2008 287

Ejere

Husnumre
1864 Holbergsgade 1/Holmens Kanal 9
1938 Holbergsgade 1-3/Holmens Kanal 9
2008 Holbergsgade 1-3/Holmens Kanal 9

Matr.nr. 288
Grøns Pakhus

Matrikel
1861 Parcel af 1806 286
2008 288

Ejere
2008 Danske Civil- Og Akademiingeniører

Husnumre
1864 Holmens Kanal 7
2008 Holmens Kanal 7

Opførelsesår
1863 af arkitekt J. D. Herholdt (Weilbach)

Matr.nr. 289 †

Matrikel
1862 Parcel af 1806 286
1991 Henlagt til 267 (nyt nummer)

Ejere
2008

Husnumre
1864 Holmens Kanal 5

Matr.nr. 290

Matrikel
1862 Parcel af 1806 286
1922 Hertil henlagt 292
1929 Hertil henlagt 308
2008 290

Ejere
2008 Atlas Ejendomme A/S

Husnumre
1865 Holbergsgade 2/Holmens Kanal 11/Niels Juels Gade 3
1922 Holbergsgade 2/Niels Juels Gade 1-3
1929 Holbergsgade 2-4/Niels Juels Gade 1-3
2008 Holbergsgade 2-4

Opførelsesår
1949 (Kuas)

Matr.nr. 291 †

Matrikel
1863 Parcel af 1806 286
1869 Henlagt til 311

Ejere

Husnumre
1863 Holmens Kanal uden nummer

Matr.nr. 292 †

Matrikel
1863 Parcel af 1806 286
1922 Henlagt til 290

Ejere

Husnumre
1864 Niels Juels Gade 3

Opførelsesår
1864

Matr.nr. 293
Del Holmens Kirkes kirkegård

Matrikel
1863 Parcel af 1806 286
2008 293

Ejere

Husnumre
1863 Uden angivelse af gadenavn og husnummer
2008 Uden angivelse af gadenavne og husnummer

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 294 †
Del af Holmens Kirkegård

Matrikel
1863 Parcel af 1806 265
1865 Overgået til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1863 Uden angivelse af gadenavn og husnummer

Matr.nr. 295

Matrikel
1863 Parcel af 1806 286
2008 295

Ejere
2008 Seb Pensionsforsikring A/S

Husnumre
1864 Havnegade 21/Niels Juels Gade 15
2008 Havnegade 21/Niels Juels Gade 15

Opførelsesår
1870 (Kuas)

Matr.nr. 296

Matrikel
1864 Parcel af 1806 286
1905 Hertil henlagt 307
2008 296

Ejere
2008 Danica Pension

Husnumre
1864 Havnegade 23
1905 Havnegade 23-27/Tordenskjoldsgade 34
2008 Havnegade 23-27/Tordenskjoldsgade 34

Opførelsesår
Havnegade 23: 1865 af arkitekt Ferd. Meldahl (Weilbach). – Havnegade 27/Tordenskjoldsgade 34: 1932 (Kuas)

Matr.nr. 297 †

Matrikel
1865 Parcel af 1806 286
1943 Henlagt til 303

Ejere

Husnumre
1865 Havnegade 31

Opførelsesår
1866 (Byggeattest)

Matr.nr. 298 †

Matrikel
1865 Parcel af 1806 286
1978 Henlagt til 311

Ejere

Husnumre
1865 Havnegade 17

Matr.nr. 299 †

Matrikel
1865 Parcel af 1806 286
1978 Henlagt til 311

Ejere

Husnumre
1865 Havnegade 19/Niels Juels Gade 14

Matr.nr. 300

Matrikel
1865 Parcel af 1806 286
2008 300

Ejere
2008 Det Kongelige Teater og Kapel

Matrikulære husnumre
1865 Tordenskjoldsgade 1
2005 August Bournonvilles Passage 1
2008 August Bournonvilles Passage

Opførelsesår
1865-65 af arkitekt Ferd. Jensen (Weilbach)

Matr.nr. 301 †

Matrikel
1865 Parcel af 1806 286
1866 Frasepareret 314
1930 Hertil henlagt 314
1967 Henlagt til 311

Ejere

Husnumre
1865 Holmens Kanal 15/Niels Juels Gade 2

Matr.nr. 302 †

Matrikel
1865 Parcel af 1806 286
1930 Hertil henlagt 319 og 379
1936 Henlagt til 372

Ejere

Husnumre
1869 Heibergsgade 6/Tordenskjoldsgade 7

Matr.nr. 303

Matrikel
1865 Parcel af 1806 286
1942 Hertil henlagt 297

Ejere
2008 Arbejdernes Andels-Boligforening

Husnumre
1865 Havnegade 29/Tordenskjoldsgade 33
1942 Havnegade 29-31/Tordenskjoldsgade 33
2008 Havnegade 29-31/Tordenskjoldsgade 33

Opførelsesår
1866 (Byggeattest)

Matr.nr. 304 †

Matrikel
1865 Parcel af 1806 286
1967 Henlagt til 311

Ejere

Husnumre
1865 Niels Juels Gade 4

Matr.nr. 305 †

Matrikel
1865 Parcel af 1806 286
1867 Frasepareret 315 og 316
1870 Frasepareret 341 og 342
1978 Henlagt til 311

Ejere

Husnumre
1865 Havnegade 15

Matr.nr. 306

Matrikel
1865 Parcel af 1806 286
1868 Frasepareret 328 og 329

Ejere
2008 Det Kgl. Danske Kunstakademi

Husnumre
1865 Tordenskjoldsgade 3
2005 August Bournonvilles Passage 3
2008 August Bournonvilles Passage 3

Opførelsesår
1866 (Kuas)

Matr.nr. 307 †

Matrikel
1865 Parcel af 1806 286
1929 Henlagt til 290

Ejere

Husnumre
1865 Havnegade 25-27/Tordenskjoldsgade 34

Matr.nr. 308 †

Matrikel
1865 Parcel af 1806 286
1929 Henlagt til 290

Ejere

Husnumre
1865 Holbergsgade 4

Matr.nr. 309

Matrikel
1865 Parcel af 1806 286
2008 309

Ejere
2008 Atlas Ejendomme A/S

Husnumre
1865 Niels Juels Gade 5
2008 Niels Juels Gade 5

Opførelsesår
1867 (Byggeattest)

Matr.nr. 310

Matrikel
1865 Parcel af 1806 286
2008 310

Ejere
2008 Semen Ejendomsaktieselskab

Husnumre
1865 Holbergsgade 8/Tordenskjoldsgade 21
2008 Holbergsgade 8/Tordenskjoldsgade 21

Opførelsesår
1866 (Byggeattest)

Matr.nr. 311 (undertiden betegnet 311 A)
Danmarks Nationalbank

Matrikel
1866 Parcel af 1806 286
1868 Frasepareret 311 B
1869 Hertil henlagt 291
1912 Hertil henlagt 322 A, 322 B og 323
1928 Hertil henlagt 315
1929 Hertil henlagt 316
1967 Hertil henlagt 301, 304, 334, 339 og 356
1978 Hertil henlagt 298, 299, 305 og 342
2008 311

Ejere
2008 Danmarks Nationalbank

Husnumre
1866 Havnegade 1/Holmens Kanal 17-19
1912 Havnegade 3/Holmens Kanal 17
1928 Havnegade 1-3/Holmens Kanal 17
1929 Havnegade 1-9/Holmens Kanal 17
1967 Havnegade 1-9/Holmens Kanal 15-17/Niels Juels Gade 2-12
1978 Havnegade 3-13/Holmens Kanal 15-17/Niels Juels Gade 14
2008 Havnegade 3-5/Niels Juels Gade 14

Opførelsesår
1964-1971 af arkitekt Arne Jacobsen (Weilbach)

Matr.nr. 311 A, se 311

Matr.nr. 311 B

Matrikel
1868 Separeret fra 311
1868 Delt mellem 322 A og 322 B

Matr.nr. 312 †

Matrikel
1866 Parcel af 1806 286
1930 Henlagt til 287

Ejere

Husnumre
1866 Tordenskjoldsgade 16

Matr.nr. 313

Matrikel
1866 Parcel af 1806 286
2008 313

Ejere
2008 Det Kgl. Danske Kunstakademi

Husnumre
1869 Heibergsgade 9
2008 Heibergsgade 9

Opførelsesår
1500-tallet. Ombygget 1867 (Historiske huse)

Matr.nr. 314 †

Matrikel
1866 Parcel af 1806 286
1930 Henlagt til 301

Ejere

Husnumre
1866 Holmens Kanal 15

Matr.nr. 315 †

Matrikel
1867 Parcel af 1806 286
1928 Henlagt til 311

Ejere

Husnumre
1867 Havnegade 5

Matr.nr. 316 †

Matrikel
1867 Parcel af 1806 286
1929 Henlagt itl 311

Ejere

Husnumre
1867 Havnegade 7-9

Matr.nr. 317

Matrikel
1867 Parcel af 1806 286
2008 317

Ejere
2008 Husejerforeningen af 1891

Husnumre
1867 Holbergsgade 5/Tordenskjoldsgade 19
2008 Holbergsgade 5/Tordenskjoldsgade 19

Opførelsesår
1868 (Byggeattest)

Matr.nr. 318 †

Matrikel
1867 Parcel af 1806 286
1920 Henlagt til 287

Ejere

Husnumre
1867 Holbergsgade 3/Tordenskjoldsgade 18

Matr.nr. 319 †

Matrikel
1867 Parcel af 1806 286
1930 Hentil til 302

Ejere

Husnumre
1867 Tordenskjoldsgade 9

Matr.nr. 320

Matrikel
1867 Parcel af 1806 286
1868 Frasepareret 330
2008 320

Ejere
2008 A/B Tordenskjoldsgade 12-14

Husnumre
1867 Tordenskjoldsgade 12-14
2008 Tordenskjoldsgade 12-14

Opførelsesår
1886 (Kuas)

Matr.nr. 321 †

Matrikel
1867 Parcel af 1806 286
1995 Henlagt til 349

Ejere

Husnumre
1867 Holbergsgade 6/Tordenskjoldsgade 20

Matr.nr. 322 A †

Matrikel
1867 322 A
1912 Henlagt til 311

Ejere

Husnumre
1859 Havnegade 3

Matr.nr. 322 B †

Matrikel
1867 322 B
1912 Henlagt til 311

Ejere

Husnumre
1859 Bag Havnegade 3

Matr.nr. 323 †

Matrikel
1869 Parcel af 1806 286
1912 Henlagt til 311

Ejere

Husnumre
1869 Bag Havnegade 1

Matr.nr. 324

Matrikel
1867 Parcel af 1806 286
1867 Frasepareret 326 og 327
2008 324

Ejere
2008 A/B Tordenskjoldsgade 11 & 11 A

Husnumre
1867 Tordenskjoldsgade 11
2008 Tordenskjoldsgade 11

Opførelsesår
1868 (Byggeattest)

Matr.nr. 325

Matrikel
1867 Parcel af 1806 286
2008 325

Ejere
2008 Pitzner Ejendomme APS

Husnumre
1867 Tordenskjoldsgade 17
2008 Tordenskjoldsgade 17

Opførelsesår
1868 (Byggeattest)

Matr.nr. 326 †

Matrikel
1867 Parcel af 324
1971 Henlagt til 327
Ejere

Husnumre
1867 Tordenskjoldsgade 13

Matr.nr. 327

Matrikel
1867 Parcel af 1806 286
1971 Hertil henlagt 326
2008 327

Ejere
2008 Nordania Finans A/S

Husnumre
1867 Tordenskjoldsgade 15
1971 Tordenskjoldsgade 13-15
2008 Tordenskjoldsgade 13-15

Opførelsesår
Tordenskjoldsgade 13: 1868 (Byggeattest). – Tordenskjoldsgade 15: 1900 (Kuas)

Matr.nr. 328
Det Kongelige Teaters Ny Scene
Stærekassen

Matrikel
1868 Parcel af 1806 286
1931 Hertil henlagt 329
2008 328

Ejere
2008 Det Kgl. Danske Kunstakademi

Husnumre
1859 Heibergsgade 5/Tordenskjoldsgade 5
1930 Optræder ikke i vejviseren
1931 Heibergsgade 7/Tordenskjoldsgade 5
2005 Heibergsgade 7/August Bournonvilles Passage 5
2008 Heibergsgade 7/August Bournonvilles Passage 5

Opførelsesår
1929-31 af arkitekt Holger Jacobsen (Weilbach)

Matr.nr. 329 †

Matrikel
1869 Parcel af 1806 286
1931 Henlagt til 328

Ejere

Husnumre
Heibergsgade 7

Matr.nr. 330 †

Matrikel
1868 Parcel af 1806 286
1991 Henlagt til 267 (nyt nummer)

Ejere

Husnumre
1868 Tordenskjoldsgade 10

Matr.nr. 331

Matrikel
1868 Parcel af 1806 286
2008 331

Ejere
2008 K/S Havnegade 37, København

Husnumre
1868 Havnegade 37
2008 Havnegade 37

Opførelsesår
1870 (Byggeattest)

Matr.nr. 332

Matrikel
1868 Parcel af 1806 286
2008 332

Ejere
2008 Dades A/S

Husnumre
1868 Havnegade 39
2008 Havnegade 39

Opførelsesår
1869 (Byggeattest)

Matr.nr. 333

Matrikel
1869 Parcel af 1806 286
2008 333

Ejere
2008 Ejerforeningen Havnegade 33/ Peder

Husnumre
1869 Havnegade 33/Peder Skrams Gade 28
2008 Havnegade 33/Peder Skrams Gade 28

Opførelsesår
1879 (Byggeattest)

Matr.nr. 334 †

Matrikel
1869 Parcel af 1806 286
1967 Henlagt til 311

Ejere

Husnumre
1869 Niels Juels Gade 6

Matr.nr. 335

Matrikel
1870 Parcel af 1806 286
2008 335

Ejere
2008 Danmarks Nationalbank

Husnumre
1870 Niels Juels Gade 7
2008 Niels Juels Gade 7

Opførelsesår
1871 (Matrikelregister)

Matr.nr. 336

Matrikel
1870 Parcel af 1806 286
2008 339

Ejere
2008 E/F Havnegade/Peder Skramsgade

Husnumre
1870 Havnegade 35/Peder Skrams Gade 27
2008 Havnegade 35/Peder Skrams Gade 27

Opførelsesår
1870 (Byggeattest)

Matr.nr. 337 †

Matrikel
1870 Parcel af 1806 286
1995 Henlagt til 349

Ejere

Husnumre
1870 Tordenskjoldsgade 22

Matr.nr. 338

Matrikel
1870 Parcel af 1806 286
1979 Hertil henlagt 386
2008 338

Ejere
2008 Seb Pensionsforsikring A/S

Husnumre
1870 Niels Juels Gade 13
1979 Niels Juels Gade 11-13
2008 Niels Juels Gade 11

Opførelsesår
1870 (Byggeattest)

Matr.nr. 339 †

Matrikel
1870 Parcel af 1806 286
1871 Frasepareret 357
1871 Frasepareret 362
1947 Hertil henlagt 362
1967 Henlagt til 311

Ejere

Husnumre
1870 Niels Juels Gade 12
1947 Niels Juels Gade 10-12

Matr.nr. 340

Matrikel
1870 Parcel af 1806 286
2008 340

Ejere
2008 E/F Tordenskjoldsgade 23

Husnumre
1870 Tordenskjoldsgade 23
2008 Tordenskjoldsgade 23

Opførelsesår
1871 (Byggeattest)

Matr.nr. 341 †

Matrikel
1870 Parcel af 1806 286
1935 Henlagt til 342

Ejere

Husnumre
1870 Havnegade 11

Matr.nr. 342 †

Matrikel
1870 Parcel af 1806 286
1935 Hertil henlagt 341
1978 Henlagt til 311

Ejere

Husnumre
1870 Havnegade 13
1935 Havnegade 11-13

Matr.nr. 343

Matrikel
1870 Parcel af 1806 286
2008 343

Ejere
2008 K/S Havnegade 41

Husnumre
1870 Cort Adelers Gade 12/Havnegade 41
2008 Cort Adelers Gade 12/Havnegade 41

Opførelsesår
1875 af murermestrne J. G. & V. Køhler (Byggeattest)

Matr.nr. 344

Matrikel
1870 Parcel af 1806 286
2008 344

Ejere
2008 A/B Holbergsgade 9/Peder Skramsg 1

Husnumre
1870 Holbergsgade 9/Peder Skrams Gade 12
2008 Holbergsgade 9/Peder Skrams Gade 12

Opførelsesår
1871 (Byggeattest)

Matr.nr. 345

Matrikel
1870 Parcel af 1806 286
2008 345

Ejere
2008 Navigatørernes Hus

Husnumre
1870 Havnegade 55/Nyhavn 44
2008 Havnegade 55/Nyhavn 44

Opførelsesår
1874 af tømmermester Olsen (Byggeattest)

Matr.nr. 346

Matrikel
1870 Parcel af 1806 286
2008 346

Ejere
2008 Semen Ejendomsaktieselskab

Husnumre
1870 Holbergsgade 10
2008 Holbergsgade 10

Opførelsesår
1871 (Byggeattest)

Matr.nr. 347

Matrikel
1870 Parcel af 1806 286
2008 347

Ejere
2008 A/B Holbergsgade 12 m.fl.

Husnumre
1870 Holbergsgade 12/Peder Skrams Gade 14
2008 Holbergsgade 12/Peder Skrams Gade 14

Opførelsesår
1871 (Byggeattest)

Matr.nr. 348

Matrikel
1870 Parcel af 1806 286
2008 348

Ejere
2008 A/B Holbergsgade 7 - 7 A

Husnumre
1870 Holbergsgade 7
2008 Holbergsgade 7

Opførelsesår
1871 (Byggeattest)

Matr.nr. 349

Matrikel
1870 Parcel af 1806 286
1995 Hertil henlagt 321 og 337
2008 349

Ejere
2008 Atlas Ejendomme A/S

Husnumre
1870 Tordenskjoldsgade 24
2008 Tordenskjoldsgade 24

Opførelsesår
Holbergsgade 6/Tordenskjoldsgade 20: 1868 (Byggeattest). – Tordenskjoldsgade 22: 1871 (Byggeattest). – Tordenskjoldsgade 24: 1871 (Byggeattest)

Matr.nr. 350

Matrikel
1870 Parcel af 1806 286
2008 350

Ejere
2008 A/B Havnegade 43/Cort Adlersgade 9

Husnumre
1870 Cort Adelers Gade 9/Havnegade 43
2008 Cort Adelers Gade 9/Havnegade 43

Opførelsesår
1872 af malermester E. V. Hansen (Byggeattest)

Matr.nr. 351

Matrikel
1870 Parcel af 1806 286
2008 351

Ejere
2008 Otto Bruuns Fond

Husnumre
1870 Havnegade 49/Herluf Trolles Gade 28
2008 Havnegade 49/Herluf Trolles Gade 28

Opførelsesår
1871 af murermester A. Aaggaard (Byggeattest)

Matr.nr. 352

Matrikel
1870 Parcel af 1806 286
2008 352

Ejere
2008 A/B Herluf & Havn

Husnumre
1870 Havnegade 51/Herluf Trolles Gade 25
2008 Havnegade 51/Herluf Trolles Gade 25

Opførelsesår
1871 af murermester N. Petersen (Byggeattest)

Matr.nr. 353

Matrikel
1871 Parcel af 1806 286
2008 353

Ejere
2008 Overgaard A/S

Husnumre
1871 Havnegade 53
2008 Havnegade 53

Opførelsesår
1872 af tømmermester P. Olsen (Byggeattest)

Matr.nr. 354

Matrikel
1871 Parcel af 1806 286
2008 354

Ejere
2008 A/B Havnegade 45-47 A

Husnumre
1871 Havnegade 45-47
2008 Havnegade 45-47

Opførelsesår
1875 af murermester Larsen og persiennefabrikant Nielsen (Byggeattest)

Matr.nr. 355

Matrikel
1871 Parcel af 1806 286
2008 355

Ejere
2008 A/B Tordenskjoldsgade 32

Husnumre
1871 Tordenskjoldsgade 32
2008 Tordenskjoldsgade 32

Opførelsesår
1872 af tømmermester Elholm (Byggeattest)

Matr.nr. 356 †

Matrikel
1871 Parcel af 1806 286
1967 Henlagt til 311

Ejere

Husnumre
1871 Niels Juels Gade 8

Matr.nr. 357

Matrikel
1871 Parcel af 1806 286
2008 357

Ejere
2008 Søren Skifter

Husnumre
1871 Peder Skrams Gade 23
2008 Peder Skrams Gade 23

Opførelsesår
1871 (Byggeattest)

Matr.nr. 358

Matrikel
1871 Parcel af 1806 286
1871 Frasepareret 376
2008 358

Ejere
2008 E/F Tordenskjoldsgade 27

Husnumre
1871 Tordenskjoldsgade 27
2008 Tordenskjoldsgade 27

Opførelsesår
1875 af murermester Hellborn (Byggeattest)

Matr.nr. 359

Matrikel
1871 Parcel af 1806 286
2008 359

Ejere
2008 A/B Tordenskjoldsgade 29

Husnumre
1871 Tordenskjoldsgade 29
2008 Tordenskjoldsgade 29

Opførelsesår
1871 (Byggeattest)

Matr.nr. 360

Matrikel
1871 Parcel af 1806 286
2008 360

Ejere
2008 A/B Tordenskjoldsgade 31

Husnumre
1871 Tordenskjoldsgade 31
2008 Tordenskjoldsgade 31

Opførelsesår
1871 (Byggeattest)

Matr.nr. 361

Matrikel
1871 Parcel af 1806 286
2008 361

Ejere
2008 A/B Peder Skrams Gade 16 A-C

Husnumre
1871 Peder Skrams Gade 16
2008 Peder Skrams Gade 16

Opførelsesår
1872 for Høkerstiftelsen ”Aldershaab” (Byggeattest)

Matr.nr. 362 †

Matrikel
1871 Parcel af 1806 286
1947 Henlagt til 339

Ejere

Husnumre
1871 Niels Juels Gade 10

Matr.nr. 363

Matrikel
1871 Parcel af 1806 286
2008 363

Ejere
2008 Andelsboligfor. Peder Skrams Gade 17-17 A

Husnumre
1871 Peder Skrams Gade 17
2008 Peder Skrams Gade 17

Opførelsesår
1872 (Byggeattest)

Matr.nr. 364

Matrikel
1871 364
2008 364

Ejere
2008 E/F Peder Skramsgade 10

Husnumre
1871 Peder Skrams Gade 10
2008 Peder Skrams Gade 10

Opførelsesår
1872 af snedkermester P. C. Rasmussen (Byggeattest)

Matr.nr. 365

Matrikel
1871 Parcel af 1806 286
2008 365

Ejere
2008 A/B Tordenskjoldsgade 26 - 28

Husnumre
1871 Tordenskjoldsgade 26-28
2008 Tordenskjoldsgade 26-28

Opførelsesår
1872 af murermester N. Petersen (Byggeattest)

Matr.nr. 366

Matrikel
1871 Parcel af 1806 286
2008 366

Ejere
2008 Boligfonden for Internationale

Husnumre
1871 Tordenskjoldsgade 30
2008 Tordenskjoldsgade 30

Opførelsesår
1873 af tømmermester T. Schmock (Byggeattest)

Matr.nr. 367

Matrikel
1871 Parcel af 1806 286
1873 Frasepareret 392
2008 367

Ejere
2008 Hotel City APS

Husnumre
1871 Peder Skrams Gade 24
2008 Peder Skrams Gade 24

Opførelsesår
1873 af brødrene Andersen (Byggeattest)

Matr.nr. 368

Matrikel
1871 Parcel af 1806 286
2008 368

Ejere
2008 Andelsboligforeningen Peder Skram

Husnumre
1871 Peder Skrams Gade 26
2008 Peder Skrams Gade 26

Opførelsesår
1872 af brødrene Andersen (Byggeattest)

Matr.nr. 369

Matrikel
1871 Parcel af 1806 286
2008 369

Ejere
2008 Church of Scientology Europe

Husnumre
1871 Cort Adelers Gade 8
2008 Cort Adelers Gade 8

Opførelsesår
1875 af murermestrene J. G. og V. Køhler (Byggeattest)

Matr.nr. 370

Matrikel
1871 Parcel af 1806 286
2008 370

Ejere
2008 Søfolkenes Mindehotel I Danmark

Husnumre
1871 Peder Skrams Gade 19
2008 Peder Skrams Gade 19

Opførelsesår
1873 af tømmermester Elholm (Byggeattest)

Matr.nr. 371

Matrikel
1871 Parcel af 1806 286
2008 371

Ejere
2008 Ab Cort Adlersgade 5-7

Husnumre
1871 Cort Adelers Gade 5-7
2008 Cort Adelers Gade 5-7

Opførelsesår
1872 af murermester N. Hansen (Byggeattest)

Matr.nr. 372

Matrikel
1871 Parcel af 1806 286
1936 Hertil henlagt 302
2008 372

Ejere
2008 Det Kgl. Danske Kunstakademi

Husnumre
1871 Peder Skrams Gade 6
1936 Heibersgade 6-8/Peder Skrams Gade 2-6/Tordenskjoldsgade 7-9
2008 Heibergsgade 8/Peder Skrams Gade 2/Tordenskjoldsgade 7-9

Opførelsesår
Peder Skrams Gade 6: 1872 af blikkenslagermester M. J. Kønigsbruch. – Tordenskjoldsgade 7: 1866 af arkitekt Ove Pedersen (Byggeattest)

Matr.nr. 373

Matrikel
1871 Parcel af umatrikuleret areal
2008 373

Ejere
2008 K/S Havnegade 44-50

Husnumre
1871 Havnegade 50
2008 Havnegade 50

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 374

Matrikel
1871 Parcel af 1806 286
2008 374

Ejere
2008 Det Kgl. Danske Kunstakademi

Husnumre
1871 Peder Skrams Gade 8
2008 Peder Skrams Gade 8

Opførelsesår
1872 af snedkermester P. C. Rasmussen (Byggeattest)

Matr.nr. 375
Udstillingsbygningen

Matrikel
1871 Parcel af 272
2008 375

Ejere
2008 Charlottenborg Udstillingsbygning

Husnumre
1871 Heibergsgade 11/Nyhavn 4
2008 Heibergsgade 11/Nyhavn 2

Opførelsesår
1882 (Kuas)

Matr.nr. 376

Matrikel
1871 Parcel af 1806 286
2008 376

Ejere
2008 A/B Dynekilen

Husnumre
1871 Tordenskjoldsgade 25
2008 Tordenskjoldsgade 25

Opførelsesår
1874 af murermester Hellborn (Byggeattest)

Matr.nr. 377

Matrikel
1871 Parcel af 1806 286
2008 377

Ejere
2008 Ilse Elisabeth Jørgensen

Husnumre
1871 Herluf Trolles Gade 23
2008 Herluf Trolles Gade 23

Opførelsesår
1873 af arkitekt Friedrichsen (Byggeattest)

Matr.nr. 378

Matrikel
1872 Parcel af 1806 286
2008 378

Ejere
2008 4 ejere

Husnumre
1872 Herluf Trolles Gade 19/Holbergsgade 26
2008 Herluf Trolles Gade 19/Holbergsgade 26

Opførelsesår
1873 af arkitekt Fr. Bøttger (Byggeattest)

Matr.nr. 379 †

Matrikel
1872 Parcel af 1806 286
1930 Henlagt til 302

Ejere

Husnumre
1872 Heibergsgade 8/Peder Skrams Gade 2

Matr.nr. 380

Matrikel
1872 Parcel af 1806 286
2008 380

Ejere
2008 Henning Emil Andersen

Husnumre
1872 Herluf Trolles Gade 26
2008 Herluf Trolles Gade 26

Opførelsesår
1874 for fabrikant Nielsen (Byggeattest)

Matr.nr. 381

Matrikel
1872 Parcel af 1806 286
2008 381

Ejere
2008 E/F Herluf Trolles Gade/Cort Adler

Husnumre
1872 Cort Adelers Gade 1/Herluf Trolles Gade 20/Holbergsgade 24
2008 Cort Adelers Gade 1/Herluf Trolles Gade 20/Holbergsgade 24

Opførelsesår
1873 af snedkermester Hutzgen (Byggeattest)

Matr.nr. 382

Matrikel
1872 Parcel af 1806 286
2008 382

Ejere
2008 Otto Bruuns Fond

Husnumre
1872 Herluf Trolles Gade 21
2008 Herluf Trolles Gade 21

Opførelsesår
1874 (Matrikelregister)

Matr.nr. 383

Matrikel
1872 Parcel af 1806 286
2008 383

Ejere
2008 A/B Nyhavn 42 A & B

Husnumre
1872 Nyhavn 42
2008 Nyhavn 42

Opførelsesår
1872 af arkitekt Schmock (Byggeattest)

Matr.nr. 384

Matrikel
1872 Parcel af 1806 286
2008 384

Ejere
2008 Ilse Elisabeth Jørgensen

Husnumre
1872 Nyhavn 40
2008 Nyhavn 40

Opførelsesår
1873 af murermester Nicolai Petersen (Byggeattest)

Matr.nr. 385 †

Matrikel
1872 Parcel af 1806 286
1991 Henlagt til 267 (nyt nummer)

Ejere

Husnumre
1872 Heibergsgade 2-4/Holmens Kanal 3/Tordenskjoldsgade 8
<1886 Holmens Kanal 3/Tordenskjoldsgade 8

Matr.nr. 386 †

Matrikel
1872 Parcel af 1806 286
1876 Herfra separeret 400
1925 Hertil henlagt 400
1979 Henlagt til 338
Ejere

Husnumre
1872 Niels Juels Gade 9-11
1876 Niels Juels Gade 9
1925 Niels Juels Gade 9-11

Matr.nr. 387

Matrikel
1872 Parcel af 1806 286
2008 387

Ejere
2008 E/F Herluf Trolle/Cort Adler

Husnumre
1872 Herluf Trolles Gade 22
2008 Herluf Trolles Gade 22

Opførelsesår
1873 af snedkermester Hutzgen (Byggeattest)

Matr.nr. 388

Matrikel
1872 Parcel af 1806 286
2008 388

Ejere
2008 Andelsboligforeningen Herluf Trolles Gade 24

Husnumre
1872 Herluf Trolles Gade 24
2008 Herluf Trolles Gade 24

Opførelsesår
1873 af snedkermester Hutzgen (Byggeattest)

Matr.nr. 389

Matrikel
1872 Parcel af 1806 286
2008 389

Ejere
2008

Husnumre
1872 Cort Adelers Gade 3
2008 Cort Adelers Gade 3

Opførelsesår
1873 af snedkermester Hutzgen (Byggeattest)

Matr.nr. 390

Matrikel
1872 Parcel af 1806 286
2008 390

Ejere
2008 Slots- Og Ejendomsstyrelsen

Husnumre
1872 Herluf Trolles Gade 11/Holbergsgade 23
2008 Herluf Trolles Gade 11/Holbergsgade 23

Opførelsesår
1890 (Kuas)

Matr.nr. 391

Matrikel
1872 Parcel af 1806 286
2008 391

Ejere
2008 E/F Nyhavn 38/Holbergsgade 30

Husnumre
1872 Holbergsgade 30/Nyhavn 38
2008 Holbergsgade 30/Nyhavn 38

Opførelsesår
1880 for brændehandler J. Larsen (Byggeattest)

Matr.nr. 392

Matrikel
1873 Parcel af 1806 286
2008 392

Ejere
2008 J. Reiersen-Entrepriser APS

Husnumre
1873 Peder Skrams Gade 22
2008 Peder Skrams Gade 22

Opførelsesår
1873 af brødrene Andersen (Byggeattest)

Matr.nr. 393

Matrikel
1873 Parcel af 1806 286
2008 393

Ejere
2008 Jacob Morten Carl Jacobsen

Husnumre
1873 Holbergsgade 28
2008 Holbergsgade 28

Opførelsesår
1874 for hattefabrikant Peter Anthon Hansen og traktør Christen Peter Christensen (Byggeattest)

Matr.nr. 394

Matrikel
1874 Parcel af 272 og 286
1874 Herfra separeret 399
2008 394

Ejere
2008 A/B Holbergsgade 18-20 (278)

Husnumre
1874 Holbergsgade 20
2008 Holbergsgade 20

Matr.nr. 395

Matrikel
1874 Parcel af 1806 286
2008 395

Ejere
2008 Church Of Scientology Europe

Husnumre
1874 Cort Adelers Gade 10
2008 Cort Adelers Gade 10

Opførelsesår
1875 af murermestrene J. G. og V. Køhler (Byggeattest)

Matr.nr. 396

Matrikel
1874 Parcel af 1806 286
1874 Frasepareret 397 og 398
2008 396

Ejere
2008 Intra Invest A/S

Husnumre
1874 Holbergsgade 14/Peder Skrams Gade 13
2008 Holbergsgade 14/Peder Skrams Gade 13

Opførelsesår
1876 for manufakturhandler Volmer (Byggeattest)

Matr.nr. 397

Matrikel
1874 Parcel af 396
2008 397

Ejere
2008 A/B Holbergsgade 16 And.Bol.Adm.

Husnumre
1874 Holbergsgade 16
2008 Holbergsgade 16

Opførelsesår
1877 for manufakturhandler Volmer (Byggeattest)

Matr.nr. 398

Matrikel
1874 Parcel af 396
2008 398

Ejere
2008 E/F Peder Skrams Gade 15

Husnumre
1874 Peder Skrams Gade 15
2008 Peder Skrams Gade 15

Opførelsesår
1876 af Vilhelm Klein for manufakturhandler Volmer (Byggeattest)

Matr.nr. 399

Matrikel
1874 Parcel af 394
2008 399

Ejere
2008 A/B Holbergsgade 18-20 (278)

Husnumre
1874 Holbergsgade 18
2008 Holbergsgade 18

Opførelsesår
1876 af murermester N. Petersen (Byggeattest)

Matr.nr. 400 †

Matrikel
1876 Parcel af 386
1925 Henlagt til 386

Ejere

Husnumre
1876 Niels Juels Gade 11

Matr.nr. 401

Matrikel
1876 Parcel af 1806 286
1876 Frasepareret 404

Ejere
2008 A/B Holbergsgade 22/Cort Adelersgad

Husnumre
1876 Cort Adelers Gade 2/Holbergsgade 22
2008 Cort Adelers Gade 2/Holbergsgade 22

Opførelsesår
1877 af murermester H. Hansen (Byggeattest)

Matr.nr. 402

Matrikel
1876 Parcel af 1806 286
1876 Frasepareret 407
2008 402

Ejere
2008 Intra Invest A/S

Husnumre
1876 Holbergsgade 11/Peder Skrams Gade 11
2008 Holbergsgade 11/Peder Skrams Gade 11

Opførelsesår
1877 for grosserer Olivarius og tømmermester F. Hansen (Byggeattest)

Matr.nr. 403

Matrikel
1876 Parcel af 1806 286
1876 Frasepareret 405
1877 Frasepareret 412
2008 403

Ejere
2008 A/B Herluf Trolles Gade 16-16 A

Husnumre
1876 Herluf Trolles Gade 16
2008 Herluf Trolles Gade 16

Opførelsesår
1878 af malermester A. Petersen (Byggeattest)

Matr.nr. 404

Matrikel
1876 Parcel af 401
2008 404

Ejere
2008 Ilse Elisabeth Jørgensen

Husnumre
1876 Cort Adelers Gade 4
2008 Cort Adelers Gade 4

Opførelsesår
1877 af murermester H. Hansen (Byggeattest)

Matr.nr. 405

Matrikel
1876 Parcel af 1806 286
2008 405

Ejere
2008 A/B Holbersgd 19/Herluf Trolles Gd

Husnumre
1876 Herluf Trolles Gade 18/Holbergsgade 19
2008 Herluf Trolles Gade 18/Holbergsgade 19

Opførelsesår
1877 for urtekræmmer Lebahn (Byggeattest)

Matr.nr. 406

Matrikel
1876 Parcel af 1806 286
1876 Frasepareret 409
2008 406

Ejere
2008 Ejerforeningen Herluf Trollegade 7

Husnumre
1876 Herluf Trolles Gade 7
2008 Herluf Trolles Gade 7

Opførelsesår
1877 af snedkermester Rasmussen (Byggeattest)

Matr.nr. 407

Matrikel
1876 Parcel af 1806 286
2008 407

Ejere
2008 E/F Holbergsgade 13

Husnumre
1876 Holbergsgade 13
2008 Holbergsgade 13

Opførelsesår
1877 for grosserer Olivarius og tømmermester F. Hansen (Byggeattest)

Matr.nr. 408

Matrikel
1876 Parcel af 1806 286
2008 408

Ejere
2008 A/B Gammelholm

Husnumre
1876 Holbergsgade 15
2008 Holbergsgade 15

Opførelsesår
1877 af murermester N. Hansen (Byggeattest)

Matr.nr. 409

Matrikel
1876 Parcel af 1806 286
2008 409

Ejere
2008 Komponisten Jacob Gades Legat

Husnumre
1876 Herluf Trolles Gade 9
2008 Herluf Trolles Gade 9

Opførelsesår
1877 af snedkermester Rasmussen (Byggeattest)

Matr.nr. 410

Matrikel
1876 Parcel af 1806 286
2008 410

Ejere
2008 Fonden For Boliger Til Sørestaurat

Husnumre
1876 Heibergsgade 14/Herluf Trolles Gade 1
2008 Heibergsgade 14/Herluf Trolles Gade 1

Opførelsesår
1879 af murermester Wetterberg (Byggeattest)

Matr.nr. 411
Del af Holmens Kirkes kirkegård

Matrikel
1877 Parcel af 1806 286
2008 411

Ejere
2008 Holmens Kirkegård

Husnumre
1877 Uden gadenavn og husnummer
2008 Uden gadenavn og husnummer

Opførelsesår
2008 Ubebygget

Matr.nr. 412

Matrikel
1877 Parcel af 1806 286
2008 412

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Ole Bruun

Husnumre
1877 Holbergsgade 17
2008 Holbergsgade 17

Opførelsesår
1878 af murermester E. V. Hansen (Byggeattest)

Matr.nr. 413

Matrikel
1877 Parcel af 1806 286
1878 Frasepareret 414
2008 413

Ejere
2008 Det Konservative Folkeparti

Husnumre
1877 Heibergsgade 18/Nyhavn 4
2008 Heibergsgade 18/Nyhavn 4

Opførelsesår
1879af murermester N. Petersen (Byggeattest)

Matr.nr. 414

Matrikel
1878 Parcel af 1806 286
2008 414

Ejere
2008 511 A/B Heibergsgade 16

Husnumre
1878 Heibergsgade 16
2008 Heibergsgade 16

Opførelsesår
1879 af snedkermester H. Holm (Byggeattest)

Matr.nr. 415

Matrikel
1879 Parcel af 1806 286
2008 415

Ejere
2008 A/B Peder Skrams Gade 7

Husnumre
1879 Peder Skrams Gade 7
2008 Peder Skrams Gade 7

Opførelsesår
1880 af malermester Petersen (Byggeattest)

Matr.nr. 416

Matrikel
1879 Parcel af 1806 286
2008 416

Ejere
2008 Grænseforeningen

Husnumre
1879 Peder Skrams Gade 5
2008 Peder Skrams Gade 5

Opførelsesår
1879 for grosserer Emil Hertz (Byggeattest)

Matr.nr. 417

Matrikel
1879 Parcel af 1806 286
1879 Frasepareret 423 og 424
2008 417

Ejere
2008 A/B Peder Skrams Gård

Husnumre
1879 Heibergsgade 12/Herluf Trolles Gade 2/Peder Skrams Gade 1
2008 Heibergsgade 10-12/Herluf Trolles Gade 2/Peder Skrams Gade 1

Opførelsesår
1879 af murermester Weber (Byggeattest)

Matr.nr. 418

Matrikel
1879 Parcel af 1806 286
2008 418

Ejere
2008 Lunatrans A/S

Husnumre
1879 Herluf Trolles Gade 6
2008 Herluf Trolles Gade 6

Opførelsesår
1880 af snedkermester Rasmussen (Byggeattest)

Matr.nr. 419

Matrikel
1879 Parcel af 1806 286
2008 419

Ejere
2008 A/B Herluf Trolles Gade 12

Husnumre
1879 Herluf Trolles Gade 12
2008 Herluf Trolles Gade 12

Opførelsesår
1880 af tømmermester J. (?) Nielsen (Byggeattest)

Matr.nr. 420

Matrikel
1879 Parcel af 1806 286
1879 Frasepareret 422
2008 420

Ejere
2008 Sømændenes Byggefond I Danmark

Husnumre
1879 Herluf Trolles Gade 5
2008 Herluf Trolles Gade 5

Opførelsesår
1880 af tømmermester O. Jensen (Byggeattest)

Matr.nr. 421

Matrikel
1879 Parcel af 418 og 419
2008 421

Ejere
2008 A/B Herluf Trolles Gade 8-10

Husnumre
1879 Herluf Trolles Gade 8-10
2008 Herluf Trolles Gade 8-10

Opførelsesår
1880 (Matrikelregister)

Matr.nr. 422

Matrikel
1879 Parcel af 1806 286
2008 422

Ejere
2008 Fru Hedevig Quidings Legat

Husnumre
1879 Herluf Trolles Gade 3
2008 Herluf Trolles Gade 3

Opførelsesår
1880 af tømmermester O. Jensen (Byggeattest)

Matr.nr. 423

Matrikel
1879 Parcel af 1806 286
2008 423

Ejere
2008 Boet efter G.M.K. Kragh-Heidemann

Husnumre
1879 Herluf Trolles Gade 4
2008 Herluf Trolles Gade 4

Opførelsesår
1879 af murermester Weber (Byggeattest)

Matr.nr. 424

Matrikel
1879 Parcel af 1806 286
2008 424

Ejere
2008 Lunatrans A/S

Husnumre
1879 Peder Skrams Gade 3
2008 Peder Skrams Gade 3

Opførelsesår
1879 af murermester Weber (Byggeattest)

Matr.nr. 425 †

Matrikel
1881 Parcel af 88 B & 89
1916 Henlagt til 88 B & 89

Ejere

Matrikulære husnumre
1881 Smedens Gang 10

Matr.nr. 426

Matrikel
1896 Sammensat af 1806 105, 1806 106, 107 A og 107 B
2008 426

Ejere
2008 KE Drift A/S

Husnumre
1896 Holmensgade 10-16
2008 Bremerholm 6

Opførelsesår
1962-63 af arkitekterne Hans Christian Hansen og F. C. Lund for Københavns Belysningsvæsen (Weilbach)

Matr.nr. 427

Matrikel
1898 Parcel af 1806 8 og 1806 9
2008 427

Ejere
2008 E/F Østergade 3-5

Husnumre
1898 Østergade 3
2008 Østergade 3-5

Opførelsesår
Østergade 3: 1899 (Matrikelregister). – Østergade 5: 1990 (Kuas)

Matr.nr. 428
Bl. a. Vingårdstræde 6: Kong Hans’ Vingård

Matrikel
1913 Sammensat af 1806 74, 1806 75, 1806 76, 1806 77, 1806 78 og 1806 79
1932 Hertil henlagt 1806 81, 1806 82, 1806 83, 1806 84, 1806 85, 1806 86, 1806 87, 88 A, 1806 124, 1806 125, 1806 126, 1806 128, 1806 129, 1806 130, 1806 131 og 1, 2, 80 & 132 og 431
1951 Hertil henlagt 1806 3
2004 Herfra separeret 437
2008 428

Ejere
2008 Kgs. Nytorv APS

Husnumre
1913 Kongens Nytorv 13/Vingårdstræde 4
1932 Kongens Nytorv 13, Lille Kongensgade 3 og 15/Vingårdstræde 4
1951 Kongnes Nytorv 13-17/Lille Kongensgade 1-15/Vingårdstræde 4-12
2004 Kongens Nytorv 13-15/Lille Kongensgade 15-17/Vingårdstræde 4-6
2008 Kongens Nytorv 13-15/Lille Kongensgade 15-17/Vingårdstræde 4-6

Opførelsesår
Kongens Nytorv 13-15: 1893-94 af arkitekterne Albert Jensen og Henri Glæsel for Magasin du Nord, Wessel og Vett (Weilbach). – Vingårdstræde 6: Vestre forhus 1830-31 for urtekræmmer Harboe. Ombygget 1960’erne. – Forhus mod øst: Ca. 1450. Siden ombygget, senest i 1783-84 og før 1796 (Historiske huse)

Matr.nr. 429

Matrikel
1917 Parcel af 1806 276
2008 429

Ejere
2008 Elisabeth Henriette Lassen

Husnumre
1917 Nyhavn 8
2008 Nyhavn 8

Opførelsesår
1774 –76 for havnefoged Niels Holst. Ombygget 1846 (Historiske huse) (Historiske huse)

Matr.nr. 430

Matrikel
1932 Parcel af 1806 21, 1806 22, 1806 58, 1806 59 og 1806 60
2008 430

Ejere
2008 Aage Bangs Fond af Københavns Komm

Husnumre
1932 Bremerholm 2/Lille Kongensgade 32/Østergade 27
2008 Bremerholm 2/Lille Kongensgade 32/Østergade 27

Opførelsesår
1932-34 af arkitekt Bent Helweg-Møller for A. C. Bang. Ombygget 1990 (Weilbach)

Matr.nr. 431 †

Matrikel
1932 Parcel af 1806 90, 1806 91, 1806 111, 1806 112, 1806 113, 1806 114, 1806 115, 1806 116, 1806 117, 1806 118, 1806 119, 1806 120, 1806 121, 1806 121, 1806 123, 1806 127 og 88 B & 89,
1932 Henlagt til 428

Matr.nr. 432 †

Matrikel
1933 Parcel af 287
1938 Henlagt til 287

Ejere

Husnumre
1933 Holbergsgade 3/Tordenskjoldsgade 18

Matr.nr. 433

Matrikel
1976 Parcel af 1806 137, 1806 138, 1806 139, 1806 176 og 1806 177
2008 433

Ejere
2008 Danske Bank A/S

Husnumre
1976 Bremerholm 29/Dybensgade 6/Vingårdstræde 13
2008 Bremerholm 29/Dybensgade 6/Vingårdstræde 13

Opførelsesår
Dybensgade 6: 1802 for brændevinsbrænder Stephan Hougaard. Ombygget før 1857 og i 1872. - Vingårdstræde 13: 1796-97 for brændevinsbrænder Stephen Hougaard. Siden ombygget (Historiske huse)

Matr.nr. 434

Matrikel
1976 Parcel af 1806 139, 1806 182 og 1806 200
2008 434

Ejere
2008 Danske Bank A/S
Hsnumre
1976 Bremerholm 31/Dybensgade 7/Laksegade 16
2008 Bremerholm 31/Dybensgade 7/Laksegade 16

Opførelsesår
1977 (Kuas)

Matr.nr. 435
Bl. a. Erichsens Palæ, Peschiers Gård og bygninger opført for Handelsbanken og Den Danske Landmandsbank

Matrikel
1992 Parcel af 1806 133, 1806 202, 1806 204, 1806 264 og 259 A
2006 Herfra separeret 438
2008 435

Ejere
2008 Danske Bank A/S

Husnumre
1992 Bremerholm 33 og 37-39/Holmens Kanal 2, 12, 16-18/Laksegade 2-10 og 5-11/Vingårdstræde 3
2006 Bremerholm 33 og 39/Holmens Kanal 2, 10-16-18, Laksegade 5-7 og 11
2008 Bremerholm 33 og 39/Holmens Kanal 2, 10-16-18, Laksegade 5-7 og 11

Opførelsesår
Nordligst i bebyggelsen: 1797-98 af hofbygmester C. F. Harsdorff for agent Erichsen. – Mod Holmens Kanal, tidligere nr. 12: Ca. 1796 af hofbygmester C. F. Harsdorff for Peschier & Co. Ombygget 1850 (Historiske huse). – Ud til Holmens Kanal (tidligere Holmens Kanal 4): 1908-10 af arkitekt Frederik L. Levy for Handelsbanken. Senere ombygget. – Mod Holmens Kanal, tidligere nr. 14: 1897-99 af arkitekt H. B Storck for Den danske Landmandsbank (Weilbach)

Matr.nr. 436

Matrikel
2002 Parcel af 1806 276
2008 436

Ejere
2008 Thermex Ejendomme A/S
Husnummer
2002 Nyhavn 10
2008 Nyhavn 10

Opførelsesår
1772-73 for tømmerhandler Peter Johansen. Ombygget 1850 (Historiske huse)

Matr.nr. 437

Matrikel
2004 Parcel af 428
2008 437

Ejere
2008

Husnumre
2004 Kongens Nytorv 17/Lille Kongensgade 1-3
2008 Kongens Nytorv 17/Lille Kongensgade 1-3

Opførelsesår
1856-57 af arkitekt H. C. Stilling for Jeremias Mini og Stephen à Porta. Ombygget 1960 (Historiske huse)

Matr.nr. 438

Matrikel
2006 Parcel af 435
2008 438

Ejere
2008 Danske Bank A/S

Husnumre
2006 Asylgade 7/Laksegade 4-10/Vingårdstræde 3
2008 Asylgade 7/Laksegade 4-10/Vingårdstræde 3

Opførelsesår
Hjørnet af Asylgade/Laksegade: 1914-16 af arkitekt Bernhard Ingemann for Den danske Landmandsbanks Fondsbankafdeling. – Hjørnet af Laksegade/Vingårdstræde: 1927-28 af arkitekt Carl Brummer for Handelsbanken

Matr.nr. 439

Matrikel
2005 Parcel af umatrikuleret areal
2008 439

Ejere
2008 By & Havn I/S

Husnumre
2005 Havnegade 14
2008 Havnegade 14

Opførelsesår
Ubebygget

Matrikelnumre udgået i perioden 1689-1756

Matr.nr. 1689/132 (del af)

Matrikel
1689 132 (del af)
1756 149 og 1756 150
1795 Udlagt til Asylgade

Ejere
1689 Jochum Andersen, gæstgiver
1756 149-150: Jacob Jespersen, ruhugger

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 132, Dybensgade 132*, Nellikestræde 132*
1756 Nellikestræde 149-150

Matr.nr. 1689/134

Matrikel
1689 134
1756 148
1795 Udlagt til Asylgade

Ejere
1689 Enken efter Poul Knudsen Baadsted
1756 Niels Thomasen, islandsk bødker

Matrikulære husnumre
1689 Vingårdstræde 134/Nellikestræde 134*
1756 Vingårdstræde 148/Nellikestræde 148

Matr.nr. 1689/157

Matrikel
1689 157
1756 187
1795 Udlagt til gade (Asylgade)

Ejere
1689 Peder Andersen, livgarde
1756 Bertel Hansen Kløhn

Matrikulære husnumre
1689 Delfinstræde (Dybensgade) 157/Nellikestræde 157*
1756 Dybensgade/Nellikestræde

Matr.nr. 1689/197

Matrikel
1689 197
1756 232
1795 Udlagt til Fortunstræde

Ejere
1689 Enken efter vintapper Lars Jørgensen
1756 Det Samtlige Vognmandslaug

Matrikulære husnumre
1689 Lille Færgestræde 197/Lille Kirkestræde
1756 Fortunstræde 232/Lille Færgestræde

Matr.nr. 1689/202

Matrikel
1689 202
1756 237
1795 Udlagt til Fortunstræde

Ejere
1689 Nikolaj Kirkes hjørnehus
1756 Lars Graae, bogbinder

Matrikulære husnumre
1689 Admiralgade 202/Lille Kirkestræde 202*
1756 Fortunstræde 237/Lille Færgestræde

Matr.nr. 1689/245

Matrikel
1689 245
1756 286
1795 Udlagt til gade (nuværende Asylgade)

Ejere
1689 Hans Kolding
1756 Christen Pedersen, tømmersvend

Matrikulære husnumre
1689 Delfinstræde (Dybensgade) 245
1756 Dybensgade 286

Matr.nr. 1689/246

Matrikel
1689 246
1756 287 og 1756 288
1795 Udlagt til gade (Asylgade)

Ejere
1689 Claus, kaptajn
1756 287: Mads Jørgensen, tømmermand. – 288: Andreas Espesen, blokkedrejer

Matrikulære husnumre
1689 Delfinstræde (Dybensgade) 246
1756 Dybensgade 287-288

Matr.nr. 1689/266

Matrikel
1689 266
1756 308
1795 Udlagt til gade (Asylgade)

Ejere
1689 Jacob Laursen, skipper
1756 Johan Kühlmann, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 266
1756 Laksegade 308

Matr.nr. 1689/267

Matrikel
1689 267
1756 309
1795 Udlagt til gade (Asylgade)

Ejere
1689 Lars Larsen Friis, skriver
1756 Niels Olsen, graver

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 267
1756 Laksegade 309

Matr.nr. 1689/271 (del af)

Matrikel
1689 271
1756 316
1795 Udlagt til gade (Asylgade)

Ejere
1689 Enken efter Mester Mourits
1756 Peder Christensen Høy, staldkarl

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 271
1756 Laksegade 316

Matr.nr. 1689/271 (del af)

Matrikel
1689 311 (del af)
1756 358
1795 Udlagt til gade (Asylgade)

Ejere
1689 Arvingerne efter rådmand Bendix Meissen
1756 Peter Stavad, mønsterskriver

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 311
1756 Hummergade 358

Matr.nr. 1689/272

Matrikel
1689 272
1756 317
1795 Udlagt til gade (Asylgade)

Ejere
1689 Jacob Dohs, løjtnant
1756 Niels Pedersen, kornmåler

Matrikulære husnumre
1689 Laksegade 272
1756 Laksegade 317

Matr.nr. 1689/311 (del af)

Matrikel
1689 311 (del af)
1756 357
1795 Udlagt til gade (Asylgade)

Ejere
1689 Arvingerne efter rådmand Bendix Meissen
1756 Christoffer Pedersen, ved Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Hummergade 311
1756 Hummergade 357


Tilbage til toppen