Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Rosenborg Kvarter
Note:  

 

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008

Indledning

Christianshavns Kvarter
Frimands Kvarter
Klædebo Kvarter
Købmager Kvarter
Nørre Kvarter
Rosenborg Kvarter
Sankt Annæ Vester Kvarter
Sankt Annæ Øster Kvarter
Snarens Kvarter
Strand Kvarter
Vester Kvarter
Øster Kvarter
Østervold Kvarter


Rosenborg Kvarter

Matr.nr. 1
Trinitatis Kirke

Matrikel
1689 18, 1689 95 og umatrikuleret areal (Trinitatis Kirke og Kirkegård)
1756 1
1806 1
1871 Frasepareret 261
1976 Hertil henlagt 261
2001 1

Ejere
1689 18: Trinitatis Kirkes 4 huse. – 95: Trinitatis Kirkes Hus, som klokkeren beboer
1756 Trinitatis Kirke og Kirkegård
1806 Trinitatis Kirke og Kirkegård
2008 Trinitatis Kirkes Menighedsraad

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 18. – Landemærket 95/Købmagergade 95*
1756 Købmagergade 1
1806 Store Købmagergade 1/Landemærket 1*

Husnumre
1859 Landemærket 2/Springgade 17
1871 Landemærket 2/Købmagergade uden nummer (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 52 A, Landemærket 4, Pilestræde 67

Opførelsesår
Trinitatis Kirke: 1637-57 (Trap 5). – Rundetårn: 1637-42 (Trap). – Præstegården: 1928 af Henning Hansen og Thomas Havning (Trap 5). – Sognehuset: 1983 af arkitekterne Inger og Johannes Exner

Matr.nr. 2

Matrikel
1689 1 og 1689 2
1756 2
1806 2
2008 2

Ejere
1689 1: Anders Børgesen, brygger. - 2: Jens Christensen, forhenværende blokkedrejer
1756 Niels Pedersen Bager, brygger
1806 Henrik Jacobsen, brygger
2008 Universitets- Og Bygningsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 1 og 2
1756 Købmagergade 2
1806 Store Købmagergade 2

Husnumre
1859 Store Købmagergade 52
1871 Købmagergade 52 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 52

Opførelsesår
1729-31 af murermester Ole Larsen og tømrermester Gabriel Sørensen for rådmand Jens Lasens enke. Ombygget 1754 og 1882 (Historiske huse)

Matr.nr. 3

Matrikel
1689 3 og 1689 4
1756 3
1806 3
2008 3

Ejere
1689 3: Anders Larsen, brygger og islandsk købmand. – 4: Rådmand Claus Sohns enke
1756 Henrik Verhagen, falkonérmester
1806 Porcellainsfabrik
2008 Universitets- og Bygningsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 3 og 4
1756 Købmagergade 3
1806 Store Købmagergade 3

Husnumre
1859 Store Købmagergade 50
1871 Købmagergade 50 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 50, Pilestræde 65

Opførelsesår
1886 af arkitekt Valdemar Ingemann for grosserer G. A. Falck (Weilbach og Bygningsattest)

Matr.nr. 4

Matrikel
1689 5
1756 4
1806 4
2008 4

Ejere
1689 Vilcken Dencher, kongens kok
1756 Herman de Place, agent
1806 Olivarius, bogholder
2008 E/F Købmagergade 48-48 A

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 5
1756 Købmagergade 4
1806 Store Købmagergade 4

Husnumre
1859 Store Købmagergade 48
1871 Købmagergade 48 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 48

Opførelsesår
Før 1892. Ombygget 1892 af arkitekt Hoffmann (Bygningsattest)

Matr.nr. 5 †

Matrikel
1689 6
1756 5
1806 5
1927 Henlagt til 1806 6

Ejere
1689 Johan Johansen Bache, købmand
1756 Adolph Nissen
1806 Peter Halkiær, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 6
1756 Købmagergade 5

Husnumre
1806 Store Købmagergade 5
1859 Store Købmagergade 46
1871 Købmagergade 46 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 6

Matrikel
1689 7 og 1689 8
1756 6 (1689/7) og 1756 7 (1689/8)
1806 6
1927 Hertil henlagt 1806 5
2008 6

Ejere
1689 7: Jens Nielsen, købmand. – 8: Christen Skeel
1756 6-7: Henrik Vilhelm Becker, kongelige skrædder
1806 von Hemmert, etatsråd
2008 Universitets- Og Bygningsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 7 og 8
1756 Købmagergade 6
1806 Store Købmagergade 6

Husnumre
1859 Store Købmagergade 44
1871 Købmagergade 44 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 44-46

Opførelsesår
1881 for Hoffensberg & Trap (Bygningsattest)

Matr.nr. 7

Matrikel
1689 10 og 9 (del af)
1756 8
1806 7
2008 7

Ejere
1689 9: Jørgen Bielke. – 10: Jacob Kitzerods enke
1756 Peter de Windt, købmand
1806 Peter Tutein, grosserer
2008 E/F Klareboderne 1/Købmagergade 42

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 9/Klareboderne 9*/Springgade 9*. – Købmagergade 10/Klareboderne 10*
1756 Købmagergade 8/Klareboderne 8*
1806 Store Købmagergade 7/Klareboderne 7*

Husnumre
1859 Klareboderne 1/Store Købmagergade 42
1871 Klareboderne 1/Købmagergade 42 (Kraks vejviser 1872)
2008 Klareboderne 1/Købmagergade 42

Opførelsesår
1895 af arkitekt Emil Blichfeldt for varehuset Messen (Weilbach)

Matr.nr. 8

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 9
1806 8
1917 Hertil henlagt 1806 11 og 1806 12
1980 Frasepareret 273
2008 8

Ejere
1689 Jørgen Bielke
1756 von Plessen, geheimeråd og overceremonimester
1806 Gyldendal, fru, agteninde
2008 Gyldendalske Bogh Nordisk Forl A/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 9/Klareboderne 9*/Springgade 9*
1756 Klareboderne 9
1806 Klareboderne 8

Husnumre
1859 Klareboderne 3
1917 Klareboderne 3/Piletræde 53-55
1980 Klareboderne 3
2008 Klareboderne 3

Opførelsesår
1731-34 af murermester Abraham Stou. Ombygget 1788 og 1904 (Historiske huse)

Matr.nr. 9 †

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 10
1806 9
1898 Sammenlagt med 1806 10, til: 9 & 10

Ejere
1689 Jørgen Bielke
1756 Claus Pedersen, bager
1806 Christian Haach, bager

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 9/Klareboderne 9*/Springgade 9*
1756 Klareboderne 10/Springade 10*
1806 Klareboderne 9/Springgade 9*

Husnumre
1859 Klareboderne 5/Springgade 1
1881 Klareboderne 5/Pilestræde 49

Matr.nr. 9 & 10 (fra 1953: 9)

Matrikel
1898 Sammensat af 1806 9 og 1806 10
1953 Betegnet 9 (nyt nummer)
2008 9

Ejere
2008 Gyldendalske Bogh Nordisk Forl A/S

Husnumre
1898 Klareboderne 5
2008 Klareboderne 5/Pilestræde 51

Opførelsesår
1900 af arkitekt Sophus Marstrand (Weilbach)

Matr.nr. 10 †

Matrikel
1689 11
1756 11
1806 10
1898 Sammenlagt med 1806 9, til: 9 & 10

Ejere
1689 Brygger Laurids Nielsen enke
1756 Hans Uttendahl, murermester
1806 Andreas Schriche

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 11
1756 Springgade 11
1806 Springgade 10

Husnumre
1859 Springgade 3
1881 Pilestræde 51

Matr.nr. 11 †

Matrikel
1689 12
1756 12
1806 11
1917 Henlagt til 1806 8

Ejere
1689 Peder Olsen
1756 Henrik Wium
1806 Niels Holst, fiskebløder

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 12
1756 Springgade 12
1806 Springgade 11

Husnumre
1859 Springgade 5
1881 Pilestræde 53

Matr.nr. 12 †

Matrikel
1689 13
1756 13
1806 12
1917 Henlagt til 1806 8

Ejere
1689 Mathies Bumand, kleinsmed
1756 Johan Georg Ildner
1806 Andr. Hadsteen

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 13
1756 Springgade 13
1806 Springgade 12

Husnumre
1859 Springgade 7
1881 Pilestræde 55

Matr.nr. 13 †

Matrikel
1689 14
1756 14
1806 13
1990 Henlagt til 273

Ejere
1689 De fattiges 6 huse
1756 Joh. Carelius Krieger, justitsråd
1806 Michael Funch

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 14
1756 Springgade 14
1806 Springgade 13

Husnumre
1859 Springgade 9
1881 Pilestræde 57

Matr.nr. 14 †

Matrikel
1689 15 og 1689 16
1756 15 (1689/15) og 1756 16 (1689/16)
1806 14
1990 Henlagt til 273

Ejere
1689 15: Knud Christensen, kornmåler. – 16: Knud Rasmussen, drejer
1756 15-16: Berthold Diderich Zelen, snedker
1806 J. C. Schierwitz

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 15 og 16
1756 Springgade 15 og 16
1806 Springgade 14

Husnumre
1859 Springgade 11
1881 Pilestræde 59

Matr.nr. 15 †

Matrikel
1689 17 (del af)
1756 17
1806 15
1990 Henlagt til 273 og udlagt som offentlig gade

Ejere
1689 Søren Larsen, købmand
1756 Ole Andersen, hjulmand
1806 Kaptajn Busch’s enke

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 17
1756 Springgade 17
1806 Springgade 15

Husnumre
1859 Springgade 13
1881 Pilestræde 61

Matr.nr. 16 †

Matrikel
1689 17 (del af)
1756 18
1806 16
1990 Henlagt til 273

Ejere
1689 Søren Larsen
1756 Henrik Verhagen
1806 Bonfils’ enke

Matrikulære husnumre
1689 Springade 17
1756 Springgade 18
1806 Springgade 16

Husnumre
1859 Springgade 15
1881 Pilestræde 63

Matr.nr. 17 †

Matrikel
1689 19 og 1689 20 (del af)
1756 19
1806 17
1971 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 19: Hans Christoffersen, spejlmager. – 20: Claus Kragetoft, skomager
1756 Jens Pedersen Steen, brændevinsbrænder
1806 Niels P. Dons

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 19 og 20
1756 Springgade 19
1806 Springgade 17

Husnumre
1859 Springgade 19
1881 Pilestræde 69

Matr.nr. 18 †

Matrikel
1689 21 og 1689 20 (del af)
1756 20
1806 18
1971 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 20: Claus Kragetoft, skomager. – 21: Mathias Hansen, skrædder
1756 Høker Mathias Jørgensens enke
1806 Lars Ramleys enke

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 20 og 21
1756 Springgade 20
1806 Springgade 18

Husnumre
1859 Springgade 21
1881 Pilestræde 71

Matr.nr. 19 †

Matrikel
1689 22
1756 21
1806 19
1971 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 Søren Olsen, bådsmand
1756 Snedker Vilhelm Stoppels enke
1806 Christian Smith

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 22
1756 Springgade 21
1806 Springgade 19

Husnumre
1859 Springgade 23
1881 Pilestræde 73

Matr.nr. 20 †

Matrikel
1689 23 (del af)
1756 22
1806 20
1971 Henlagt til 75

Ejere
1689 Per Christoffersen, grovsmed
1756 Tømmersvend Erik Pedersen Steens enke
1806 Jasmunds enke

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 23
1756 Springgade 22
1806 Springgade 20

Husnumre
1859 Springgade 25
1881 Pilestræde 75

Matr.nr. 21 †

Matrikel
1689 23 (del af)
1756 23
1806 21
1971 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 Per Christoffersen, grovsmed
1756 Morten Fischer, staldkarl
1806 B. Rømer

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 23
1756 Springgade 23
1806 Springgade 21

Husnumre
1859 Springgade 27
1881 Pilestræde 77

Matr.nr. 22 †

Matrikel
1689 24 og 1689 23 (del af)
1756 24 (1689/23, del af) og 1756 25 (1689/24)
1806 22
1971 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 23: Per Christoffersen, grovsmed. – 24: Adser Svendsen, murermester
1756 24-25: Ole Jensen, høker
1806 Rasmus Marieboe

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 23 og 24
1756 Springgade 24 og 25
1806 Springgade 22

Husnumre
1859 Springgade 29
1881 Pilestræde 79

Matr.nr. 23 †

Matrikel
1689 25 og 1689 26
1756 26
1806 23
1971 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 25: Anders Christensen, handskemager. – 26: Rasmus Rasmussen, arbejdskarl
1756 Johan Casper Smidt, høker
1806 Ole Torkildsen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 25. – Springgade 26/Landemærket 26*
1756 Springgade 26/Landemærket 26*
1806 Springgade 23/Landemærket 23*

Husnumre
1859 Landemærkt 18, Springgade 31

Matr.nr. 24 †

Matrikel
1689 27 og 1689 28
1756 28
1806 24
1934 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 27: Jørgen Storm. – 28: Rasmus Mouridsen, kleinsmed
1756 Niels Paulsen
1806 Niels Dahl, melhandler

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 27 og 28
1756 Springgade 28
1806 Springgade 24

Husnumre
1859 Springgade 34
1881 Pilestræde 88

Matr.nr. 25 †

Matrikel
1689 29
1756 29
1806 25
1934 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 Isak Jacobsen, brygger
1756 Hans Jørgen Eggers, tømmermester
1806 Johan G. Junghans

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 29
1756 Springgade 29
1806 Springgade 25

Husnumre
1859 Springgade 32
1881 Pilestræde 86

Matr.nr. 26 †

Matrikel
1689 30 og 1689 31 (del af)
1756 30
1806 26
1936 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 30: Hans Leth, doktor. – 31: Niels Christensen, brændevinsbrænder
1756 David Spierling, regimentsfeltskærer
1806 Peder Møller

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 30 og 31
1756 Springgade 30
1806 Springgade 26

Husnumre
1859 Springgade 30
1881 Pilestræde 84

Matr.nr. 27 †

Matrikel
1689 31 og 1689 32
1756 31
1806 27
1936 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 31: Niels Christensen, brændevinsbrænder. – 32: Frands Schach, tømmersvend
1756 Johan Abraham Bonne
1806 Nikolaj Schønberg, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 31 og 32
1756 Springgade 31
1806 Springgade 27

Husnumre
1859 Springgade 28
1881 Pilestræde 82

Matr.nr. 28 †

Matrikel
1689 33 (del af)
1756 32 (del af)
1806 28
1937 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 Erik Henriksen, forhenværnede kommissær
1756 Vognmand Gudmand Jensens enke
1806 Antoni Nolding

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 33
1756 Springgade 32
1806 Springgade 28

Husnumre
1859 Springgade 26
1881 Pilestræde 80

Matr.nr. 29 †

Matrikel
1689 33 (del af)
1756 32 (del af)
1806 29
1937 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 Erik Henriksen, forhenværende kommissær
1756 Vognmand Gudmand Jensen enke
1806 P. C. Gunst

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 33
1756 Springgade 32
1806 Springgade 29

Husnumre
1859 Springgade 24
1881 Pilestræde 78

Matr.nr. 30 †

Matrikel
1689 34
1756 33
1806 30
1937 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 Peder Arnt
1756 Sivert Pedersen Hammer, brændevinsbrænder
1806 Jørgen Sørensens enke

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 34
1756 Springgade 33
1806 Springgade 30

Husnumre
1859 Springgade 22
1881 Pilestræde 76

Matr.nr. 31 †

Matrikel
1689 35
1756 34
1806 31
1937 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 Peder Hagendolph, possementmager
1756 Hans Grenøe, bogbinder
1806 Christian Malling, rodemester

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 35
1756 Springgade 34
1806 Springgade 31

Husnumre
1859 Springgade 20
1881 Pilestræde 74

Matr.nr. 32 †

Matrikel
1689 36
1756 35
1806 32
1937 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 Andreas Schimmel, snedker
1756 Mikkel Nitze, grovsmed
1806 Svend Rosenstedt, grovsmed

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 36
1756 Springgade 35
1806 Spinggade 32

Husnumre
1859 Springgade 18
1881 Pilestræde 72

Matr.nr. 33 †

Matrikel
1689 37
1756 36
1806 33
1936 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 Christoffer Eriksen, islandsk bødkersvend
1756 Hans From, gipser
1806 Ole Green

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 37
1756 Springgade 36
1806 Springgade 33

Husnumre
1859 Springgade 16
1881 Pilestræde 70

Matr.nr. 34 †

Matrikel
1689 38
1756 37
1806 34
1936 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 Badstuesvend Johan Lønns enke
1756 Tømmersvend Christen Nielsens enke
1806 Claus R. Tvede

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 38
1756 Springgade 37
1806 Springgade 34

Husnumre
1859 Springgade 14
1881 Pilestræde 158

Matr.nr. 35 †

Matrikel
1689 39 og 1689 152
1756 38
1806 35
1962 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 39: Poul Giøting, skomager. – 152: Hans Jensen, murermester
1756 Mathias Pedersen, hjulmand
1806 Jens Kragh, vognmand

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 39. – Vognmagergade 152
1756 Springgade 38
1806 Springgade 35

Husnumre
1859 Springgade 12
1881 Pilestræde 66

Matr.nr. 36 †

Matrikel
1689 40
1756 39
1806 36
1962 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 Christen Villadsen, øltapper
1756 Svend Hansen, høker
1806 Thura Ahrentberg, sværtfeger

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 40
1756 Springgade 39
1806 Springgade 36

Husnumre
1859 Springgade 10
1881 Pilestræde 64

Matr.nr. 37 †

Matrikel
1689 41
1756 40
1806 37
1962 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 Peder Madsen, brændevinsbrænder
1756 Jens Pedersen Steen, brændevinsbrænder
1806 Mads Olsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 41
1756 Springgade 40
1806 Springgade 37

Husnumre
1859 Springgade 8
1881 Pilestræde 62

Matr.nr. 38 †

Matrikel
1689 42
1756 41
1806 38
1962 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 Rasmus Lomborg, skrædder
1756 Andreas Vedderberg, knapmager
1806 F. D. Werner, skræddermester

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 42
1756 Springgade 41
1806 Springgade 38

Husnumre
1859 Springgade 6
1881 Pilestræde 60

Matr.nr. 39 †

Matrikel
1689 43
1756 42
1806 39
1899 Hertil henlagt 1806 40
1962 Henlagt til 75

Ejere
1689 Nikolaj Hansen, skræddersvend
1756 Søren Møller, skrædder
1806 Chrstopher Zimmer, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 43
1756 Springgade 42
1806 Springgade 39

Husnumre
1859 Springgade 4
1881 Pilestræde 58
1899 Pilestræde 56-58

Matr.nr. 40 †

Matrikel
1689 44
1756 43
1806 40
1899 Henlagt til 1806 39

Ejere
1689 Hans Jensen, urtekræmmer
1756 Mathias, Rosener, perlestikker
1806 Christian Duus

Matrikulære husnumre
1689 Springgade 44/Møntergade 44*
1756 Springgade 43/Møntergade 43*
1806 Springgade 40/Møntergade 40*

Husnumre
1859 Møntergade 1/Springgade 2
1881 Møntergade 1/Pilestræde 56

Matr.nr. 41 †

Matrikel
1689 45
1756 44
1806 41
1962 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 Lars Andersen, skipper
1756 Hans Christian, kobbersmed
1806 Constantius From, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 45
1756 Møntergade 44
1806 Møntergade 41

Husnumre
1859 Møntergade 3

Matr.nr. 42 †

Matrikel
1689 46
1756 45
1806 42
1962 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 Lars Drejers enke
1756 Jacob Joseph Levi, jøde
1806 Andr. Sæbye, tobaksfabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 46
1756 Møntergade 45
1806 Møntergade 42

Husnumre
1859 Møntergade 5

Matr.nr. 43 †

Matrikel
1689 47, 1689 48, 1689 49 og 1689 50
1756 46
1806 43
1962 Henlagt 1806 til 75

Ejere
1689 47: Jens Jensen, skoleholder. – 48: Hans Jensen, pottemager. – 49: Mourids Reder, løjtnant. – 50: Hans Andersen, færgemand
1756 Christian Ludvig Redelich
1806 Joh. J. Løve

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 47-50
1756 Møntergade 46
1806 Møntergade 43

Husnumre
1859 Møntergade 7

Matr.nr. 44 †

Matrikel
1689 51
1756 47
1806 44
1962 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 Anthonij Lorenz, snedker
1756 Søren Jensen, skibstømmermand
1806 Andreas Wellerup

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 51
1756 Møntergade 47
1806 Møntergade 44

Husnumre
1859 Møntergade 9

Matr.nr. 45 †

Matrikel
1689 52
1756 48
1806 45
1961 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 Thomas Pedersen, handskemager
1756 Peder Henriksen, kleinsmed
1806 Conradt, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 52
1756 Møntergade 48
1806 Møntergade 45

Husnumre
1859 Møntergade 11

Matr.nr. 46 †

Matrikel
1689 53
1756 49
1806 46
1962 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 Alexander Hansen, møller
1756 Peder Henriksen, kleinsmed
1806 N. P. Møller

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 53
1756 Møntergade 49
1806 Møntergade 46

Husnumre
1859 Møntergade 13

Matr.nr. 47 †

Matrikel
1689 54 og 1689 55
1756 50
1806 47
1962 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 54: Christen Sørensen, skrædder. – 55: Mikkel Lydersen, bager
1756 Bertel Christensen, brændevinsbrænder
1806 Andreas Haysen, bagermester

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 54-55
1756 Møntergade 50/Vognmandgade 50*
1806 Møntergade 47

Husnumre
1859 Møntergade 15

Matr.nr. 48 †

Matrikel
1689 56
1756 51
1806 48
1943 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 Albert Tønsberg, købmand
1756 Hans Kielman, urtekræmmer
1806 Johan F. Lange, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 56/Vognmandgade 56*
1756 Møntergade 51/Vognmandgade 51*
1806 Møntergade 48/Vognmagergade 48*

Husnumre
1859 Møntergade 17/Vognmagergade 1
1934 Møntergade 17/Vognmagergade 1 A
1939 Møntergade 17/Vognmagergade 5

Matr.nr. 49 †

Matrikel
1689 57 og 1689 157
1756 52
1806 49
1846 Sammenlagt med 1806 50, til: 49 & 50

Ejere
1689 57: Sivert Sivertsen, hofmaler. – 157: Hans Pedersen, „gielgietter“ (?)
1756 Johan Vilhelm Hobek, oberst
1806 49: J. Kaasbøll, rådmand

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 57. – Vognmandgade 157
1756 Møntergade 52/Vognmandgade 52*
1806 Møntergade 49/Vognmagergade 49*

Matr.nr. 49 & 50 †

Matrikel
1846 Sammenlagt af 1806 49 og 1806 50
1855 Herfra separeret 49 B & 50, restarealet betegnet 49 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1846 Møntergade 49 & 50/Vognmagergade 49 & 50*

Matr.nr. 49 A †

Matrikel
1855 Parcel af 49 & 50
1913 Indbefattet i 268

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Møntergade 49 A/Vognmagergade 49 A*
1855 Møntergade 19/Vognmagergade 2

Husnumre
1859 Møntergade 19/Vognmagergade 2

Matr.nr. 49 B & 50 †

Matrikel
1855 Parcel af 49 B & 50
1913 Indbefattet i 268

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Møntergade 49 B & 50

Husnumre
1859 Møntergade 21

Matr.nr. 50 †

Matrikel
1689 57 og 1689 58
1756 53
1806 50
1855 Sammenlagt med 49 B, til: 49 B & 55

Ejere
1689 57: Sivert Sivertsen, hofmaler. – 58: Hans Monsen, fiskebløder
1756 Lars Pedersen, svineslagter
1806 J. Kaasbøl, rådmand

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 57 og 58
1756 Møntergade 53
1806 Møntergade 50

Matr.nr. 51 †

Matrikel
1689 59
1756 54
1806 51
1880 Sammenlagt med 1806 51, til: 51 & 52

Ejere
1689 Lyder Leversen, landmåler
1756 Johan Christian Dreyer
1806 Frederik Echstrøm, guldsmed

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 59
1756 Møntergade 54
1806 Møntergade 51

Husnumre
1859 Møntergade 23

Matr.nr. 51 & 52 †

Matrikel
1880 Sammensat af 1806 51 og 1806 52
1913 Indbefattet i 268

Ejere

Matrikulære husnumre
1880 Møntergade 23 & 25

Matr.nr. 52 †

Matrikel
1689 60
1756 55
1806 52
1880 Sammenlagt med 1806 51, til: 51 & 52

Ejere
1689 Jacob Simonsen, murermester
1756 Andreas Landtmand, tømmersvend
1806 Johan Nordling, guldsmed

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 60
1756 Møntergade 55
1806 Møntergade 52

Husnumre
1859 Møntergade 25

Matr.nr. 53 †

Matrikel
1689 61 (del af)
1756 56
1806 53
1913 Indbefattet i 268

Ejere
1689 Hans Steensen, ”kiper”, kyber (? i Ramsing: Skipper)
1756 Rasmus Jensen Noobe, brændevinsbrænder
1806 Rasmus Degn, slagter

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 61
1756 Møntergade 56
1806 Møntergade 53

Husnumre
1859 Møntergade 27

Matr.nr. 54 †

Matrikel
1689 61 (del af) og 1689 201
1756 57 (del af, senere betegnet 1756 57 A)
1806 54
1913 Indbefattet i 268

Ejere
1689 61: Hans Steensen, ”kiper”, kyber (? i Ramsing: Skipper). – 201: De fattiges 14 sjæleboder
1756 De Fattiges Sjæleboder
1806 J. Ramsøe, urmager

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 61. – Brøndstræde 201
1756 Møntergade 57/Brøndstræde 57*
1806 Møntergade 54

Husnumre
1859 Møntergade 29

Matr.nr. 55 †

Matrikel
1689 201 og 1689 61 (del af)
1756 57 (del af, senere betegnet 1756 57 B)
1806 55
1913 Indbefattet i 268

Ejere
1689 Hans Steensen, ”kiper”, kyber (? i Ramsing: Skipper). – 201: De fattiges 14 sjæleboder
1756 De Fattiges Sjæleboder
1806 A. Utterberg

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 61. – Brøndstræde 201
1756 Brøndstræde, Møntergade
1806 Møntergade 54, Store Brøndstræde 54*

Husnumre
1859 Møntergade 31, Store Brøndstræde 12

Matr.nr. 56 †

Matrikel
1689 62 (del af)
1756 58
1806 56
1913 Indbefattet i 268

Ejere
1689 Knud Pedersen, islands underkøbmand
1756 Peder Jørgensen Beck, brændevinsbrænder
1806 Snedker Joh. Bøhms enke

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 62
1756 Møntergade 58
1806 Møntergade 56

Husnumre
1859 Møntergade 33

Matr.nr. 57 †

Matrikel
1689 62 (del af)
1756 59
1806 57
1913 Indbefattet i 268

Ejere
1689 Knud Pedersen, islandsk underkøbmand
1756 Erik Hansen Kruse
1806 Jørgen Ussing, høker

Matrikulære husnumre
1689 Møntergade 62
1756 Møntergade 59
1806 Møntergade 57

Husnumre
1859 Møntergade 35

Matr.nr. 58 †

Matrikel
1689 155 og 1689 156
1756 141
1806 58
1943 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 155 og 156: Albert Tønsberg, købmand.
1756 Lars Christensen Aalborg, høker
1806 Andreas Olsen, rodemester i Øster Kvarter, høker

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 155 og 156
1756 Vognmandgade 141
1806 Vognmagergade 58

Husnumre
1859 Vognmagergade 3
1934 Vognmagergade 1 B

Matr.nr. 59 †

Matrikel
1689 154
1756 140
1806 59
1943 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 Herman, vantmager
1756 Hans Grønbeck, guldsmed
1806 C. Becker, snedkermester

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 154
1756 Vognmandgade 140
1806 Vognmagergade 59

Husnumre
1859 Vognmagergade 5
1934 Vognmagergade 1 C

Matr.nr. 60 †

Matrikel
1689 153 (del af)
1756 139
1806 60
1943 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 Peder Lydert, skrædder
1756 Niels Bjørnsen, brændevinsbrænder
1806 Peter Thomsen

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 153
1756 Vognmandgade 139
1806 Vognmagergade 60

Husnumre
1859 Vognmagergade 7
1934 Vognmagergade 1 D

Matr.nr. 61 †

Matrikel
1689 153 (del af)
1756 138
1806 61
1943 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 Peder Lydert, skrædder
1756 Niels Larsen Kruse, snedker
1806 Niels Buchs enke

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 153
1756 Vognmandgade 138
1806 Vognmagergade 61

Husnumre
1859 Vognmagergade 9
1934 Vognmagergade 1 E

Matr.nr. 62 †

Matrikel
1689 152
1756 137
1806 62
1936 Henlagt til 1806 75 og til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Jensen, murermester
1756 Mathias Petersen, hjulmand
1806 J. Trachel

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 152
1756 Vognmandgade 137
1806 Vognmagergade 62

Husnumre
1859 Vognmagergade 11
1934 Vognmagergade 1 F

Matr.nr. 63 †

Matrikel
1689 151
1756 136
1806 63
1936 Henlagt til 1806 75 og til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Larsen, førgemand
1756 Daniel Benxis Petersen, øltapper
1806 F. Braacher, smedemester

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 151
1756 Vognmandgade 136
1806 Vognmagergade 63

Husnumre
1859 Vognmagergade 13
1834 Vognmagergade 1 G

Matr.nr. 64 †

Matrikel
1689 150
1756 135
1806 64
1936 Henlagt til 1806 75 og til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Ditlevsen, kongens smed
1756 Erik Andersen Stolpe, tømmersvend
1806 Peter Hasselriis

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 150
1756 Vognmandgade 135
1806 Vognmagergade 64

Husnumre
1859 Vognmagergade 15
1934 Vognmagergade 1 H

Matr.nr. 65 †

Matrikel
1689 149
1756 134
1806 65
1936 Henlagt til 1806 75 og til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Pedersen Skaale, farver
1756 Nikolaj Hansen, tømmersvend
1806 C. Nielsen

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 149
1756 Vognmandgade 134
1806 Vognmagergade 65

Husnumre
1859 Vognmagergade 17
1934 Vognmagergade 1 J

Matr.nr. 66 †

Matrikel
1689 148
1756 133
1806 66
1936 Henlagt til 1806 75 og til offentlig gade

Ejere
1689 Gert Johansen, glarmester
1756 Johan Nikolaj Købke, vagtmester
1806 Gamborg, madam

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 148
1756 Vognmandgade 133
1806 Vognmagergade 66

Husnumre
1859 Vognmagergade 19
1934 Vognmagergade 1 K

Matr.nr. 67 †

Matrikel
1689 147 og 1689 146 (del af)
1756 132
1806 67
1936 Henlagt til 1806 75 og til offentlig gade

Ejere
1689 146: Christian Brochwad, væver. – 147: Anders Pedersen, kornmåler
1756 Jens Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Hans Truslev

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 146 og 147
1756 Vognmandgade 132
1806 Vognmagergade 67

Husnumre
1859 Vognmagergade 21
1934 Vognmagergade 1 L

Matr.nr. 68 †

Matrikel
1689 145 og 1689 146 (del af)
1756 131
1806 68
1934 Henlagt til 1806 75 og til offentlig gade

Ejere
1689 145: Ole Larsen, brændevinsbrænder. – 146: Christian Brochwad, væver
1756 Lorentz Terkildsen
1806 Christian Lodberg, høker

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 145 og 146
1756 Vognmandgade 131
1806 Vognmagergade 68

Husnumre
1859 Vognmagergade 23
1934 Vognmagergade 1 M

Matr.nr. 69 †

Matrikel
1689 144
1756 130
1806 69
1934 Henlagt til 1806 75 og til offentlig gade

Ejere
1689 Anders Pedersen, arbejdskarl, og Jens Sørensen [Pedersen?], brændevinsbrænder
1756 Christen Christensen, brændevinsbrænder
1806 Willards M. Hummelgaard

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 144
1756 Vognmandgade 130
1806 Vognmagergade 69

Husnumre
1859 Vognmagergade 25

Matr.nr. 70 †

Matrikel
1689 143
1756 129
1806 70
1934 Henlagt til 1806 75 og til offentlig gade

Ejere
1689 Anders Pedersen
1756 Niels Terkildsen
1806 E. N. Hall

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 143
1756 Vognmandgade 129
1806 Vognmagergade 70

Husnumre
1859 Vognmagergade 27

Matr.nr. 71 †

Matrikel
1689 142
1756 128
1806 71
1934 Henlagt til 1806 75 og til offentlig gade
Ejere
1689 Baldtser Larsen
1756 Christen Christensen, brændevinsbrænder
1806 H. Nielsen, røgemand

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 142
1756 Vognmandgade 128
1806 Vognmagergade 71

Husnumre
1859 Vognmagergade 29

Matr.nr. 72 †

Matrikel
1689 141 og 1689 140 (del af)
1756 126 (1689/140, del af) og 1756 127 (1689/141)
1806 72
1934 Henlagt til 1806 75 og til offentlig gade

Ejere
1689 140: Jørgen Storm, brændevinsbrænder. – 141: Anders Mortensen, bøssemager
1756 126: Anders Jensen, snedker. – 127: Anders Madsen, tømmersvend
1806 Magnus Hag

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 140 og 141
1756 Vognmandgade 126-127
1806 Vognmagergade 72

Husnumre
1859 Vognmagergade 31

Matr.nr. 73 †

Matrikel
1689 140 (del af)
1756 125
1806 73
1934 Henlagt til 1806 75 og til offentlig gade

Ejere
1689 Jørgen Storm, brændevinsbrænder
1756 Joh. Joachim Ankersen, højesteretsprokurator
1806 C. Jennerich, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 140
1756 Vognmandgade 125
1806 Vognmagergade 73

Husnumre
1859 Vognmagergade 33

Matr.nr. 74 †

Matrikel
1689 139
1756 124
1806 74
1934 Henlagt til 1806 75 og til offentlig gade

Ejere
1689 Karen, Anders Hansens enke
1756 Niels Andersen, melmand
1806 Søren B. Overgaard

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 139
1756 Vognmandgade 124
1806 Vognmagergade 74

Husnumre
1859 Vognmagergade 35

Matr.nr. 75
Gutenberghus

Matrikel
1689 126, 1689 136, 1689 137 og 1689 138
1756 122 (1689/126, 1689/136 og 1689/137) og 1756 123 (1689/138)
1806 75
1934 Hertil henlagt 1806 24 og 1806 25, samt dele af 1806 68, 1806 69, 1806 70, 1806 71, 1806 72, 1806 73, 1806 74, 1806 152 og 1806 153
1936 Hertil henlagt 1806 26 og 1806 27, 1806 33 og 1806 34 og dele af 1806 62, 1806 63, 1806 64, 1806 65, 1806 66 og 1806 67
1937 Hertil henlagt 1806 29, 1806 30, 1806 31 og 1806 32
1943 Hertil henlagt 1806 48, 1806 58, 1806 59, 1806 60 og 1806 61
1962 Hertil henlagt 1806 35, 1806 36, 1806 37, 1806 38 og 1806 39 og 1806 41, 1806 42, 1806 43, 1806 44, 1806 45, 1806 46 og 1806 47
2008 75

Ejere
1689 126: Mads Rasmussen, stenhugger. – 136: Jacob Rasmussen, urtekræmmer. – 137: Ole Eriksen, arbejdskarl. – 138: Josef Jensen, brændevinsbrænder
1756 122: Bernt Bisterfeldt, bager. – 123: Nikolaj Petersen
1806 Ole Lobech
2008 Ejendomsselskabet Vognmagergade 11

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 126. – Vognmandgade 136/Landemærket 136*. – Vognmandgade 137 og 138
1756 Vognmandgade 122*/Landemærket 122. – Vognmandgade 123
1806 Vognmagergade 75/Landemærket 75*

Husnumre
1859 Landemærket 24Vognmagergade 37
1934 Ses ikke i vejviseren
1936 Vognmagergade 7-9
1937 Vognmagergade 7-11
1943 Vognmagergade 5-11
1962 Møntergade 1-5/Vognmagergade 7-11
2008 Landemærket 8-12/Møntergade 1-5/Pilestræde 56-60/Vognmagergade 5-11

Opførelsesår
Vognmagergade 7-11: 1935 og 1961 af arkitekt Alf. Cock-ClausenFløjen mod Møntergade: 1964 af arkitekt Preben Hansen. - Fløjen mod Pilestræde: 1971-73 af arkitekt Preben Hansen sammen med Alf og Søren Cock-Clausen for Gutenberghus (Weilbach)

Matr.nr. 76 †

Matrikel
1689 177, 1689 178 og 1689 179
1756 158
1806 76
1911 Indbefattet i 266 og udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 177: Hans Fyhr, tømmersvend. – 178: Anders Hansens enke. – 179: Murermester Troels’ enke Maren
1756 Nikolaj Tidemand, urtekræmmer
1806 N. de Hemmer

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 177. – Vognmandgade 178/Slippen 178*. – Slippen 179
1756 Vognmandgade 158/Slippen 158*
1806 Vognmagergade 76/Slippen 76*

Husnumre
1859 Slippen 26/Vognmagergade 36
1873 Landemæarket 26/Vognmagergade 36

Matr.nr. 77 †

Matrikel
1689 175 og 1689 176
1756 157
1806 77
1911 Indbefattet i 266 samt overgået til offenlig gade

Ejere
1689 175: Anders Jonsen, tømmermand. – 176: Peder Holgersen
1756 Jens Eriksen Damgård, høker
1806 Hans Spier, tobaksfabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 175 og 176
1756 Vognmandgade 157
1806 Vognmagergade 77

Husnumre
1859 Vognmagergade 34

Matr.nr. 78 †

Matrikel
1689 174
1756 156
1806 78
1911 Indbefattet i 266 samt overgået til offentlig gade

Ejere
1689 Johan Tasses enke
1756 Lars Paulsen, værtshusmand
1806 N. Riegel

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 174
1756 Vognmandgade 156
1806 Vognamgergade 78

Husnumre
1859 Vognmagergade 32

Matr.nr. 79 †

Matrikel
1689 173
1756 155
1806 79
1911 Indbefattet i 266 samt overgået til offentlig gade

Ejere
1689 Per Larsen, tømmersvend
1756 Mikkel Knudsen, snedker
1806 Hans Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Vongmandsgade 173
1756 Vognmandgade 155
1806 Vognamgergade 79

Husnumre
1859 Vognmagergade 30

Matr.nr. 80 †

Matrikel
1689 172
1756 154
1806 80
1911 Indbefattet i 266

Ejere
1689 Ole Olsen, tømmermand
1756 Jacob Hans Truelsen, brændevinsbrænder
1806 Bertel Kaastrup, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 172
1756 Vognmandgade 154
1806 Vognamgergade 80

Husnumre
1859 Vognmagergade 28

Matr.nr. 81 †

Matrikel
1689 171
1756 153
1806 81
1910 Overgået til offentlig gade

Ejere
1689 Kurt Seller, væver
1756 Christopher Fraugner, skomager
1806 Jochum Krohn, skræddermester

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 171
1756 Vognmandgade 153
1806 Vognamgergade 81

Husnumre
1859 Vognmagergade 26

Matr.nr. 82 †

Matrikel
1689 170
1756 152
1806 82
1910 Indbefattet i 265 samt overgået til offentlig gade

Ejere
1689 Ole Olsen, tømmermand
1756 Carl Christian Henningsen
1806 Andr. Munch

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 170
1756 Vognmandgade 152
1806 Vognmagergade 82

Husnumre
1859 Vognmagergade 24

Matr.nr. 83 †

Matrikel
1689 169
1756 151
1806 83
1910 Indbefattet i 265 samt overgået til offentlig gade

Ejere
1689 Ole Pedersen, tømmermand
1756 Joseph Olsen, handskemager
1806 Andr. Myhlenhoff

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 169
1756 Vognmandgade 151
1806 Vognamgergade 83

Husnumre
1859 Vognmagergade 22

Matr.nr. 84 †

Matrikel
1689 168
1756 150
1806 84
1910 Indbefattet i 265 samt overgået til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Andersen, bødker
1756 Michel Knudsen, snedker
1806 Joh. Wendt

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 168
1756 Vognmandgade 150
1806 Vognmagergade 84

Husnumre
1859 Vognmagergade 20

Matr.nr. 85 †

Matrikel
1689 166 og 1689 167
1756 149
1806 85
1910 Indbefattet i 265 samt overgået til offentlig gade

Ejere
1689 166: Christen Sørensens enke. – 167: Isreal Hansen, købmand
1756 Jens Jensen, fattigfoged
1806 J. G. Berger, nagelsmed

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 166/Brøndstræde 166*. – Vognmandgade 167
1756 Vognmandgade 149/Brøndstræde 149*
1806 Vognmagergade 85/Store Brøndstræde 85*

Husnumre
1859 Store Brøndstræde 1/Vognmagergade 18

Matr.nr. 86 †

Matrikel
1689 164 og 1689 165
1756 148
1806 86
1910 Indbefattet i 265 samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 164: Hans Ditlevsen, kongens smed. – 165: Knud Pedersen
1756 Johan Gebhardt Keyser, skomager
1806 Jacob Nielsen

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 164/Brøndstræde 164*. – Vognmandgade 165
1756 Vognmandgade 148/Brøndstræde 148*
1806 Vognmagergade 86/Store Brøndstræde 86*

Husnumre
1859 Vognmagergade 16/Store Brøndstræde 2

Matr.nr. 87 †

Matrikel
1689 163 (del af)
1756 147
1806 87
1910 Indbefattet i 265 samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Christen Rasmussen Dolmer
1756 Christian Robbertsen, strømpevæver
1806 Mathias Falumb, høker

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 163
1756 Vognmandgade 147
1806 Vognmagergade 87

Husnumre
1859 Vognmagergade 14

Matr.nr. 88 †

Matrikel
1689 162 og 1689 163 (del af)
1756 146
1806 88
1910 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 162: Eskild Engelsen, tømmermand. – 163: Christen Rasmussen Dolmer
1756 Christen Christensen Gedsted, bødker
1806 H. A. Tolberg

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 162 og 163
1756 Vognmandgade 146
1806 Vognmagergade 88

Husnumre
1859 Vognmagergade 12

Matr.nr. 89 †

Matrikel
1689 161
1756 145
1806 89
1913 Indbefattet i 268

Ejere
1689 Claus Caffe, skoleholder
1756 Mathias Christensen, fiskebløder
1806 C. Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 161
1756 Vognmandgade 145
1806 Vognmagergade 89

Husnumre
1859 Vognmagergade 10

Matr.nr. 90 †

Matrikel
1689 160
1756 144
1806 90
1913 Indbefattet i 268

Ejere
1689 Svend Aagesen, prammand
1756 Jacob Schrøder, snedker
1806 Abraham Meyer, parykmager

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 160
1756 Vognmandgade 144
1806 Vognmagergade 90

Husnumre
1859 Vognmagergade 8

Matr.nr. 91 †

Matrikel
1689 159
1756 143
1806 91
1913 Indbefattet i 268

Ejere
1689 Jørgen Ludvig, vantmager
1756 Niels Vitterop, hattemager
1806 F. W. Gigas, glarmester

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 159
1756 Vognmandgade 143
1806 Vognmagergade 91

Husnumre
1859 Vognmagergade 6

Matr.nr. 92 †

Matrikel
1689 158
1756 142
1806 92
1913 Indbefattet i 268

Ejere
1689 Jacob Henriksen, bødker
1756 Jacob Bachlov, krogmager
1806 Chr. Schou, brændesølger

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 158
1756 Vognmandgade 142
1806 Vognmagergade 92

Husnumre
1859 Vognmagergade 4

Matr.nr. 93 †

Matrikel
1689 213
1756 172
1806 93
1910 Indbefattet i 265 samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Nikolaj Detkie, kongens urtegårdsmand
1756 Christen Pedersen, murersvend
1806 Johan Gradt, skomagermester

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 213
1756 Brøndstræde 172
1806 Store Brøndstræde 93

Husnumre
1859 Store Brøndstræde 14

Matr.nr. 94 †

Matrikel
1689 202
1756 173
1806 94
1910 Indbefattet i 265

Ejere
1689 Anders Nielsen, brændevinsbrænder
1756 Peder Pedersen Uhr, brændevinsbrænder
1806 Anders Søegaard, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Brøndstræde 202
1756 Brøndstræde 173
1806 Store Brøndstræde 94

Husnumre
1859 Store Brøndstræde 10

Matr.nr. 95 †

Matrikel
1689 203
1756 174
1806 95
1910 Indbefattet i 265

Ejere
1689 Sivert Sivertsen, hofmaler
1756 Kjeld Olsen, brændevinsbrænder
1806 Erik Storgaard, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Brøndstræde 203
1756 Brøndstræde 174
1806 Store Brøndstræde 95

Husnumre
1859 Store Brøndstræde 8

Matr.nr. 96 †

Matrikel
1689 204
1756 175
1806 96
1910 Indbefattet i 265 og udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Per Hansen, skrædder
1756 Johan Bisterfeldt, bager
1806 Chr. A. Heiden, bager

Matrikulære husnumre
1689 Brøndstræde 204
1756 Brøndstræde 175
1806 Store Brøndstræde 96

Husnumre
1859 Store Brøndstræde 6

Matr.nr. 97 †

Matrikel
1689 165
1756 176
1806 97
1910 Indbefattet i 265

Ejere
1689 Knud Pedersen
1756 Christopher Titgen, høker
1806 Ole Sørensen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Vognmandgade 165
1756 Brøndstræde 176
1806 Store Brøndstræde 97

Husnumre
1859 Store Brøndstræde 4

Matr.nr. 98 †

Matrikel
1689 205
1756 177
1806 98
1910 Indbefattet i 265

Ejere
1689 Peder Mondrich, skomager
1756 Jobert Jerman Meyer, maler
1806 Peter Holm

Matrikulære husnumre
1689 Brøndstræde 205
1756 Brøndstræde 177
1806 Store Brøndstræde 98

Husnumre
1859 Store Brøndstræde 3

Matr.nr. 99 †

Matrikel
1689 206 og 1689 207
1756 178 (1689/206) og 1756 179 (1689/207)
1806 99
1910 Indbefattet i 265

Ejere
1689 206: Lars Svendsen, tømmersvend. – 207: Karen, Anders Hansens
1756 178-179: Johan Christian Vilcken
1806 Johan Prengers enke

Matrikulære husnumre
1689 Brøndstræde 206 og 207
1756 Brøndstræde 178 og 179
1806 Store Brøndstræde 99

Husnumre
1859 Store Brøndstræde 5

Matr.nr. 100 †

Matrikel
1689 208
1756 180
1806 100
1910 Indbefattet i 265

Ejere
1689 208 Villads Hansen, tømmermand
1756 Christian Raatz, skomagersvend
1806 Sophia Elisabeth Randrup, jomfru

Matrikulære husnumre
1689 Brøndstræde 208
1756 Brøndstræde 180
1806 Store Brøndstræde 100

Husnumre
1859 Store Brøndstræde 7

Matr.nr. 101 †

Matrikel
1689 209
1756 181
1806 101
1910 Indbefattet i 265

Ejere
1689 Lars Simonsen
1756 Kjeld Olsen, brændevinsbrænder
1806 Mons Nielsen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Brøndstræde 209
1756 Brøndstræde 181/Bag Volden 181*
1806 Store Brøndstræde 101/Lille Brøndstræde 101*

Husnumre
1859 Lille Brøndstræde 1/Store Brøndstræde 9

Matr.nr. 102 †

Matrikel
1689 198 (del af)
1756 168
1806 102
1910 Indbefattet i 265 samt overgået til offentlig gade

Ejere
1689 Niels Dinesen, bødker
1756 Peder Nielsen Holst, brændevinsbrænder
1806 B. O. Meyer, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Strædet bag Volden 198
1756 Bag Volden 168
1806 Lille Brøndstræde 102

Husnumre
1859 Lille Brøndstræde 3

Matr.nr. 103 †

Matrikel
1689 197 og 1689 198 (del af)
1756 166 (1689/197) og 1756 167 (1689/198, del af)
1806 103
1910 Indbefattet i 265 samt overgået til offentlig gade

Ejere
1689 197: Lene, Anders Nielsens enke. – 198: Niels Dinesen, bødker
1756 166: Stephen Thuesen, tømmersvend. – 167: Niels Frørup og Stephen Thuesen
1806 Christian Behr, silkevæver

Matrikulære husnumre
1689 Strædet bag Volden 197 og 198
1756 Bag Volden 166 og 167
1806 Lille Brøndstræde 103

Husnumre
1859 Lille Brøndstræde 5

Matr.nr. 104 †

Matrikel
1689 196 (del af)
1756 165
1806 104
1910 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Villads Hansen, tømmermand
1756 Hans Møller, snedker
1806 Nikolaj Sterns enke

Matrikulære husnumre
1689 Strædet bag Volden 196
1756 Bag Volden 165
1806 Lille Brøndstræde 104

Husnumre
1859 Lille Brøndstræde 7

Matr.nr. 105 †

Matrikel
1689 196 (del af)
1756 164
1806 105
1911 Henlagt til 266

Ejere
1689 Villads Hansen, tømmermand
1756 Frederik Lovise, maler
1806 Niels Lund, kleinsmed

Matrikulære husnumre
1689 Stræde bag Volden 196
1756 Bag Volden 164
1806 Lille Brøndstræde 105

Husnumre
1859 Lille Brøndstræde 9

Matr.nr. 106 †

Matrikel
1689 195
1756 163
1806 106
1911 Henlagt til 266

Ejere
1689 Christian Andersen
1756 Ole Jensne Pihl
1806 Frederik Rihm

Matrikulære husnumre
1689 Strædet bag Volden 195
1756 Bag Volden 163
1806 Lille Brøndstræde 106

Husnumre
1859 Lille Brøndstræde 11

Matr.nr. 107 †

Matrikel
1689 194
1756 162
1806 107
1911 Henlagt til 266

Ejere
1689 Niels Pedersen, vedsætter
1756 Gottfried Michelsen
1806 B. Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Strædet bag Volden 194
1756 Bag Volden 162
1806 Lille Brøndstræde 107

Husnumre
1859 Lille Brøndstræde 13

Matr.nr. 108 †

Matrikel
1689 193
1756 161
1806 108
1911 Indbefattet i 266

Ejere
1689 Hans Jørgensen
1756 Niels Mortensen Qvist, skomager
1806 N. M. Qvist

Matrikulære husnumre
1689 Strædet bag Volden 193
1756 Bag Volden 161
1806 Lille Brøndstræde 108

Husnumre
1859 Lille Brøndstræde 15

Matr.nr. 109 †

Matrikel
1689 191 og 1689 192
1756 160
1806 109
1911 Indbefattet i 266

Ejere
1689 Anders Hansen, vægter
1756 Jens Andersen Rørbech, skibstømmermand
1806 Peter Hansen, maler

Matrikulære husnumre
1689 Strædet bag Volden 191 og 192
1756 Bag Volden 160
1806 Lille Brøndstræde 109

Husnumre
1859 Lille Brøndstræde 17

Matr.nr. 110 †

Matrikel
1689 218
1756 170
1806 110
1913 Indbefattet i 267

Ejere
1689 Anders Christoffersen Thisted
1756 Erhard Melchior Freiberger
1806 Christian Friberg

Matrikulære husnumre
1689 Strædet bag Volden 218
1756 Bag Volden 170
1806 Lille Brøndstræde 110

Husnumre
1859 Lille Brøndstræde 8

Matr.nr. 111 †

Matrikel
1689 215 (del af) og 1689 216 (del af)
1756 171
1806 111
1910 Indbefattet i 265 samt overgået til offentlig gade

Ejere
1689 215: Hans Jochumsen, generalgevaltiger. – 216: Hans Mønnike
1756 Jørgen Jespersen Hofgaard
1806 Baltzer Tonner

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 215, Strædet bag Volden 215*. – Gothersgade 216, Strædet bag Volden 216*
1756 Bag Volden 171
1806 Lille Brøndstræde 111

Husnumre
1859 Lille Brøndstræde 6

Matr.nr. 112 †

Matrikel
1689 210
1756 182
1806 112
1910 Indbefattet i 265

Ejere
1689 Anders Nielsen, tømmersvend
1756 Niels Freyrop
1806 Peder Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Brøndstræde 210, Strædet bag Volden 210*
1756 Brøndstræde 182/Bag Volden 182*
1806 Lille Brøndstræde 112/Store Brøndstræde 112*

Husnumre
1859 Lille Brøndstræde 2/Store Brøndstræde 11

Matr.nr. 113 †

Matrikel
1689 211 (del af)
1756 183
1806 113
1913 Indbefattet i 268

Ejere
1689 Johan Bjørnsen, tømmermand
1756 Jens Pedersen Falck, brændevinsbrænder
1806 Joseph Rauch

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 211/Møntergade 211*
1756 Gothersgade 183
1806 Gothersgade 113/Møntergade 113*

Husnumre
1859 Gothersgade 55/Møntergade 37

Matr.nr. 114 †

Matrikel
1689 211 (del af)
1756 184
1806 114
1910 Indbefattet i 265 samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johan Bjørnsen, tømmermand
1756 Salomon Thomsen, arbejdskarl
1806 Jacob Adrian, kobbersmed

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 211/Møntergade 211*
1756 Gothersgade 184
1806 Gothersgade 114

Husnumre
1859 Gothersgade 57

Matr.nr. 115 †

Matrikel
1689 212 (del af)
1756 185
1806 115
1913 Indbefattet i 268

Ejere
1689 Christian Nerger, kongens billedhugger
1756 Ammon Andersen, islandsk farer
1806 F. J. Leth

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 212
1756 Gothersgade 185
1806 Gothersgade 115

Husnumre
1859 Gothersgade 59

Matr.nr. 116 †

Matrikel
1689 212 (del af)
1756 186
1806 116
1913 Indbefattet i 268

Ejere
1689 Christian Nerger, kongens billedhugger
1756 August Carl Trante, divisionskirurg
1806 Peter Harboe, skræddermester

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 212
1756 Gothersgade 186
1806 Gothersgade 116

Husnumre
1859 Gothersgade 61

Matr.nr. 117 †

Matrikel
1689 212 (del af)
1756 187, 1756 188 og 1756 189
1806 117
1913 Indbefattet i 268

Ejere
1689 Christian Nerger, kongens billedhugger
1756 187-189: August Carl Trante, divisionskirurg
1806 Hartvig, regimentskirurg

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 212
1756 Gothersgade 187-189
1806 Gothersgade 117

Husnumre
1859 Gothersgade 63

Matr.nr. 118 †

Matrikel
1689 212 (del af)
1756 190
1806 118
1910 Indbefattet i 265 samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Christian Nerger, kongens billedhugger
1756 Jørgen Drachmand, smed
1806 Peter Jensen, bødkermester

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 212
1756 Gothersgade 190
1806 Gothersgade 118

Husnumre
1859 Gothersgade 65

Matr.nr. 119 †

Matrikel
1689 213 (del af)
1756 191
1806 119
1910 Indbefattet i 265

Ejere
1689 Nikolaj Detkie, kongens urtegårdsmand
1756 Peder Andersen Møller
1806 Chr. Frederik Nitz, sadelmager

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 213/Brøndstræde 213*
1756 Gothersgade 191
1806 Gothersgade 119

Husnumre
1859 Gothersgade 67

Matr.nr. 120 †

Matrikel
1689 213 (del af)
1756 192
1806 120
1910 Indbefattet i 265

Ejere
1689 Nikolaj Detkie, kongens urtegårdsmand
1756 Carl Ulrik Bülow, kaptajn
1806 Gram, madame

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 213/Brøndstræde 213*
1756 Gothersgade 192/Brøndstræde 192*
1806 Gothersgade 120/Store Brøndstræde 120*

Husnumre
1859 Gothersgade 69/Store Brøndstræde 16

Matr.nr. 121 †

Matrikel
1689 200
1756 193
1806 121
1910 Indbefattet i 265

Ejere
1689 Bertel Kierulff, brændevinsbrænder
1756 Rasmus Larsen, fuldmægtig
1806 Jochum Barner Paaske, kancelliråd

Matrikulære husnumre
1689 Strædet bag Volden 200, Gothersgade 200*
1756 Gothersgade 193/Brøndstræde 193*
1806 Gothersgade 121*/Store Brøndstræde 121*

Husnumre
1859 Gothersgade 71/Store Brøndstræde 13

Matr.nr. 122 †

Matrikel
1689 199
1756 194
1806 122
1910 Indbefattet i 265

Ejere
1689 Herman Dyfvel, snedker
1756 Christen Larsen Møller, brændevinsbrænder
1806 Christensen

Matrikulære husnumre
1689 Strædet bag Volden 199, Gothersgade 199*
1756 Gothersgade 194, Brøndstræde 194*
1806 Gothersgade 122, Lille Brøndstræde 122*

Husnumre
1859 Gothersgade 73, Lille Brøndstræde 4

Matr.nr. 123 †

Matrikel
1689 214
1756 195
1806 123
1910 Indbefattet i 265 samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johannes Dyfvels enke
1756 Murermester Peder Jacobsens enke
1806 Anne Møller, enke

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 214
1756 Gothersgade 195
1806 Gothersgade 123

Husnumre
1859 Gothersgade 75

Matr.nr. 124 †

Matrikel
1689 215 (del af), 1689 216 (del af) og 1689 217 (del af)
1756 196 (del af, senere betegnet 1756 196 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 196 B
1806 124
1910 Indbefattet i 265 samt udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 215: Hans Jochumsen, generalgevaltiger. – 216: Hans Mønnike. – 217: Henrik Malers enke
1756 Jens Petersen Mørck, skrædder
1806 Jens Simonsen Fersløv, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 215, Strædet bag Volden 215*. – Gothersgade 216, Strædet bag Volden 216*. – Gothersgade 217
1756 Gothersgade 196
1806 Gothersgade 124

Husnumre
1859 Gothersgade 77

Matr.nr. 125 †

Matrikel
1689 215 (del af), 1689 216 og 1689 217
1756 196 (del af, senere betegnet 1756 196 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 196 A
1806 125
1913 Indbefattet i 267

Ejere
1689 215: Hans Jochumsen, generalgevaltiger. – 216: Hans Mønnike. – 217: Henrik Malers enke
1756 Georg Meyer, silkevæver
1806 Wilhelm Mayts

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 215, Strædet bag Volden 215*. – Gothersgade 216, Strædet bag Volden 216*. – Gothersgade 217
1756 Gothersgade 196
1806 Gothersgade 125

Husnumre
1859 Gothersgade 79

Matr.nr. 126 †

Matrikel
1689 219 og 1689 220 (del af)
1756 197
1806 126
1913 Indbefattet i 267

Ejere
1689 219: Christen Larsen, billedhugger med en våning. – 220: Anders Pedersen, maltgører
1756 Joh. Andreas Phitzner, tømmermester
1806 Prehn, justitsråd

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 219, Strædet bag Volden 219*. – Gothersgade 220, Strædet bag Volden 220*
1756 Gothersgade 197/Bag Volden 197*
1806 Gothersgade 126, Lille Brøndstræde 126*

Husnumre
1859 Gothersgade 81, Lille Brøndstræde 10

Matr.nr. 127 †

Matrikel
1689 220 (del af)
1756 198 og 1756 169
1806 127
1913 Indbefattet i 267

Ejere
1689 Anders Pedersen, maltgører
1756 127: Anders Madsen, tømmersvend. - 198: Giese, kaptajn
1806 Joh. G. Rützmann, klokkestøber

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 220, Strædet bag Volden 220*
1756 169: Vognmagergade. – 198: Gothersgade
1806 Gothersgade 127, Lille Brøndstræde 127*

Husnumre
1859 Gothersgade 83, Lille Brøndstræde 12

Matr.nr. 128 †

Matrikel
1689 222 og 1689 220 (del af)
1756 199
1806 128
1913 Indbefattet i 267

Ejere
1689 220: Anders Pedersen, maltgører. – 222: Mester Villads, tømmermand
1756 Giese, kaptajn
1806

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 220, Strædet bag Volden 220*. – Bag Volden 220/Slippen 220*
1756 Slippen 199/Gothersgade 199*
1806 Gothersgade 128/Slippen 128*

Husnumre
1859 Gothersgade 85/Slippen 32
1873 Gothersgade 85/Landemærket 32

Matr.nr. 129

Matrikel
1689 223 (del af)
1756 208 (del af)
1806 129
2008 129

Ejere
1689 Jeronimus Rachle, tømmermand
1756 Joham Metsche, snedker
1806 Anne S. Smidt, glarmester
2008 E/F Gothersgade 87

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 223/Slippen 223*
1756 Slippen 208/Gothersgade 208*
1806 Gothersgade 129/Slippen 129*

Husnumre
1859 Gothersgade 87, Slippen 57
1873 Gothersgade 87/Landemærket 57
2008 Gothersgade 87, Landemærket 57

Opførelsesår
Før 1750 af snedkermester Johan Meske. Ombygget 1878 (Historiske huse)

Matr.nr. 130

Matrikel
1689 223 (del af)
1756 208 (del af)
1806 130
2008 130

Ejere
1689 Jeronimus Rachle, tømmermand
1756 Johan Metsche, snedker
1806 Hans Rabe, snedkermester
2008 Sme APS

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 223/Slippen 223*
1756 Slippen 208/Gothersgade 208*
1806 Gothersgade 130

Husnumre
1859 Gothersgade 89
2008 Gothersgade 89

Opførelsesår
Før 1750 af snedkermester Johan Meske. Ombygget 1801 og ca. 1866 (Historiske huse)

Matr.nr. 131

Matrikel
1689 224 (del af)
1756 209
1806 131
2008 131

Ejere
1689 Enevold Knudsen
1756 Afd. professor Londeman
1806 Helmich, fru
2008 E/F Gothersgade 91 V/Adv Horten

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 224
1756 Gothersgade 209
1806 Gothersgade 131

Husnumre
1859 Gothersgade 91
2008 Gothersgade 91

Opførelsesår
1775 for kaptajn Gorg Alexander Thaae. Ombygget 1903 (Historiske huse)

Matr.nr. 132 †

Matrikel
1689 224 (del af)
1756 210 og 1756 211 (del af)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 210 og 211 C
1806 132
1826 Sammenlagt med 133, til: 133 & 134

Ejere
1689 Enevold Knudsen
1756 210: De fattiges kirkegård. – 211: Peder Jørgensen, visiterer
1806 Christoffer Hedemarck, sadelmager

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 224
1756 Gothersgade 210 og 211
1806 Gothersgade 132

Husnumre
1859 Gothersgade 93

Matr.nr. 132 & 133 (fra 1953: 132)

Matrikel
1826 Sammensat af 1806 132 og 1806 133
1953 Betegnet 132 (nyt nummer)
2008 132

Ejere
2008 E/F Gothersgade 93-95

Matrikulære husnumre
1826 Gothersgade 132 & 133
1859 Gothersgade 93-95
2008 Gothersgade 93-95

Opførelsesår
1883 af H. W Wulff

Matr.nr. 133 †

Matrikel
1689 224 (del af)
1756 210 (del af) og 1756 211 (del af)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 210 (uden litrering) og 211 D
1806 133
1826 Sammenlagt med 1806 132, til: 132 & 133

Ejere
1689 Enevold Knudsen
1756 210: De Fattiges Kirkegård. – 211: Enken efter Mathias Pedersen, visiterer
1806 Christoffer Hedemarck, sadelmager

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 224
1756 Gothersgade 210 og 211
1806 Gothersgade 133

Matr.nr. 134

Matrikel
1689 224 (del af)
1756 212
1806 134
2008 134

Ejere
1689 Enevold Knudsen
1756 Jochum Baarmand
1806 Peder Andersen
2008 Philip Michael Anthony Viig

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 224
1756 Gothersgade 212
1806 Gothersgade 134

Husnumre
1859 Gothersgade 97
2008 Gothersgade 97

Opførelsesår
1780 for kleinsmed Johan Lillie Bruun. Ombygget 1857 (Historiske huse)

Matr.nr. 135 †

Matrikel
1689 224 (del af)
1756 213
1806 135
1890 Indbefattet i 262

Ejere
1689 Enevold Knudsen
1756 Jochum Baarmand
1806 Poul Helmund

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 224
1756 Gothersgade 213
1806 Gothersgade 135

Husnumre
1859 Gothersgade 99

Matr.nr. 136 †

Matrikel
1689 225
1756 214
1806 136
1890 Indbefattet i 262

Ejere
1689 Anders Andersen
1756 Christian Gotfried Knippel, kirurg
1806 Johan Michelsen

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 225
1756 Gothersgade 214
1806 Gothersgade 136

Husnumre
1859 Gothersgade 101

Matr.nr. 137

Matrikel
1689 227
1756 215
1806 137
2008 137

Ejere
1689 Mads, stenhugger
1756 Just Henrik Voltelin, divisionskirurg
1806 Gorne, generalkrigskommissær
2008 Anpartsselskabet af 22 Marts 1973

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 227, Åbenrå 227*
1756 Gothersgade 215
1806 Gothersgade 137

Husnumre
1859 Gothersgade 103
2008 Gothersgade 103

Opførelsesår
1825 (Kuas)

Matr.nr. 138

Matrikel
1689 226
1756 216
1806 138
2008 138

Ejere
1689 Peder Rasmussen, hjulmand
1756 Engelbrecht Hansen, murersvend
1806 Mathias Lind
2008 A/B Gothersgade 105

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 226
1756 Gothersgade 216
1806 Gothersgade 138

Husnumre
1859 Gothersgade 105
2008 Gothersgade 105

Opførelsesår
1904 for boghandler Evers (Bygningsattest)

Matr.nr. 139

Matrikel
1689 244 (del af)
1756 217
1806 139
2008 139

Ejere
1689 Henrik Rantzou
1756 Vogelsang
1806 von Gehren
2008 Tysk Reformert Kirke

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 244/Gothersgade 244*/Rosenborggade 244*
1756 Gothersgade 217
1806 Gothersgade 139

Husnumre
1859 Gothersgade 109
2008 Gothersgade 109

Opførelsesår
1887 af arkitekt Ludvig Knudsen for den tysk-reformerte menighed (Weilbach og Bygningsattest)

Matr.nr. 140 †

Matrikel
1689 228 (del af) og 229 (del af)
1756 219 (del af, senere betegnet 1756 219 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 219 E
1806 140
1898 Indbefattet i 263

Ejere
1689 228: Claus Byssing. – 229: Claus Brabandt, væver
1756 Inger, Christen Pedersens enke
1806 Jens N. Bruun

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 228 og 229
1756 Gothersgade 219
1806 Gothersgade 140

Husnumre
1859 Gothersgade 115

Matr.nr. 141 †

Matrikel
1689 228 (del af) og 1689 229 (del af)
1756 219 (del af senere betegnet 1756 219 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 219 F
1806 141
1898 Indbefattet 263

Ejere
1689 228: Claus Byssing. – 229: Claus Brabandt, væver
1756 Inger, Christen Pedersens enke
1806 Jørgen Tang

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 228 og 229
1756 Gothersgade 219
1806 Gothersgade 141

Husnumre
1859 Gothersgade 117

Matr.nr. 142 †

Matrikel
1689 230
1756 220
1806 142
1898 Indbefattet i 263

Ejere
1689 Erland Eriksen, tidligere soldat
1756 Jacob Madsen, vognmand
1806 Poul Maslet

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 230
1756 Gothersgade 220
1806 Gothersgade 142

Husnumre
1859 Gothersgade 119

Matr.nr. 143 †

Matrikel
1689 231
1756 221
1806 143
1898 Indbefattet i 263

Ejere
1689 Jacob Rasmussen, murermester
1756 Vagtmester Siversens enke
1806 Johan Wendel, strømpevæver

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 231
1756 Gothersgade 221
1806 Gothersgade 143

Husnumre
1859 Gothersgade 121

Matr.nr. 144 †

Matrikel
1689 232 (del af)
1756 222
1806 144
1898 Indbefattet i 263

Ejere
1689 Johannes Busk, vagtmester
1756 Knud Nielsen, øltapper
1806 Matthias Bohse

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 232
1756 Gothersgade 222
1806 Gothersgade 144

Husnumre
1859 Gothersgade 125

Matr.nr. 145 †

Matrikel
1689 135
1756 121
1806 145
1971 Henlagt til 1806 75 og udlagt som offentlig gade

Ejere
1689 Josef Jensen, brændevinsbrænder
1756 Niels Nielsen, brændevinsbrænder
1806 Ole Børling

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 135
1756 Landemærket 121
1806 Landemærket 145

Husnumre
1859 Landemærket 4

Matr.nr. 146 †

Matrikel
1689 134
1756 120
1806 146
1971 Henlagt til 1806 75 og udlagt som offentlig gade

Ejere
1689 Christien Buur, snedker
1756 Andreas Helsrup
1806 P. Schoudahls enke

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 134
1756 Landemærket 120
1806 Landemærket 146

Husnumre
1859 Landemærket 6

Matr.nr. 147 †

Matrikel
1689 133
1756 119
1806 147
1971 Henlagt til 1806 75 og til offentlig gade

Ejere
1689 Simon Sørensen, skomager
1756 Anders Nielsen, tømmersvend
1806 Joh. F. Herholdt

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 133
1756 Landemærket 119
1806 Landemærket 147

Husnumre
1859 Landemærket 8

Matr.nr. 148 †

Matrikel
1689 132
1756 118
1806 148
1971 Henlagt til 1806 75 og som offentlig gade

Ejere
1689 Henrik Menne bager
1756 Henrik Aasmundsen, bager
1806 Carl Sigevandts enke

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 132
1756 Landemærket 118
1806 Landemærket 148

Husnumre
1859 Landemærket 10

Matr.nr. 149 †

Matrikel
1689 131
1756 117
1806 149
1971 Henlagt til 1806 75

Ejere
1689 Jeronimus Bachle, tømmermand
1756 Hans Rasmussen, tømmersvend
1806 J. Kirschboms enke

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 131
1756 Landemærket 117
1806 Landemærket 149

Husnumre
1859 Landemærket 12

Matr.nr. 150 †

Matrikel
1689 130
1756 116
1806 150
1971 Henlagt til 1806 75 og udlagt som offentlig gade

Ejere
1689 Jens Jørgensens enke
1756 Jacob Rasmussen Holm
1806 Jacob Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 130
1756 Landemærket 116
1806 Landemærket 150

Husnumre
1859 Landemærket 14

Matr.nr. 151 †

Matrikel
1689 129
1756 115
1806 151
1971 Henlagt til 1806 75 og udlagt som offentlig gade

Ejere
1689 Titus Biteer, savskærerer
1756 Hans Pedersen, bødker
1806 Michael Petersen, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 129
1756 Landemærket 115
1806 Landemærket 151

Husnumre
1859 Landemærket 16

Matr.nr. 152 †

Matrikel
1689 128
1756 114
1806 152
1934 Henlagt til 1806 75 og til offentlig gade

Ejere
1689 Brændevinsbrænder Hans Pedersens enke
1756 Christian Pedersen Møller
1806 Niels Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 128/Springgade 128*
1756 Landemærket 114/Springgade 114*
1806 Landemærket 152/Springgade 152*

Husnumre
1859 Landemærket 20/Springgade 36
1881 Landemærket 20/Pilestræde 92

Matr.nr. 153 †

Matrikel
1689 127
1756 113 og 1756 27
1806 153
1934 Henlagt til 1806 75 og til offentlig gade

Ejere
1689 Børge Bendtsen, bager
1756 27 og 113: Frederik Larsen, bager
1806 Ole Lobech, bagermester

Matrikulære husnumre
1689 Landeærket 127, Springgade 127*
1756 Springgade 27. – Landemærket 113
1806 Landemærket 153, Springgade 153*

Husnumre
1859 Landemærket 22, Springgade u. nr.
1881 Landemærket 22, Pilestræde 90

Matr.nr. 154 †

Matrikel
1689 180 og 1689 181
1756 159
1806 154
1911 Indbefattet i 266 samt overgået til offentlig gade

Ejere
1689 180: Margrethe, Christens. – 181: Christian Sørensen, tømmersvend
1756 180: Christain Raatz, skomagersvend. – 181: Kjeld Olsen, brændevinsbrænder
1806 Isak L. Egeland

Matrikulære husnumre
1689 Slippen 180. – Slippen 181/Strædet bag Volden 181*
1756 Bag Volden 159/Slippen 159*
1806 Slippen 154/Lille Brøndstræde 154*

Husnumre
1859 Lille Brøndstræde 19/Slippen 28
1873 Landemærket 28/Lille Brøndstræde 19

Matr.nr. 155 †

Matrikel
1689 221 og 1689 220 (del af)
1756 200
1806 155
1913 Indbefattet i 267

Ejere
1689 220: Anders Pedersen, maltgører. – 221: Jens Gudmandsen, hjulmand
1756 Hans Paulsen, brændevinsbrænder
1806 Niels N. Bendsen

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 220, Strædet bag Volden 220*. – Bag Volden 221/Slippen 221*
1756 Slippen 200
1806 Slippen 155/Lille Brøndstræde 155*

Husnumre
1859 Lille Brøndstræde 14/Slippen 30
1873 Landemærket 30/Lille Brøndstræde 14

Matr.nr. 156

Matrikel
1689 223 (del af)
1756 207
1806 156
2008 156

Ejere
1689 Tømmermand Jeronimus Rachles 3 vånininger
1756 Søren Henriksen From, pottehandler
1806 Anne Marie Eltons
2008 Leif Hasle

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 223/Slippen 223*
1756 Slippen 207
1806 Slippen 156

Husnumre
1859 Slippen 55
1873 Landemærket 55
2008 Landemærket 55

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1736 for brændevinsbrænder Rasmus Falck. Ombygget før 1807 og 1969-70 (Historiske huse)

Matr.nr. 157

Matrikel
1689 223 (del af)
1756 111
1806 157
2008 157

Ejere
1689 Tømmermand Jeronimus Rachles 3 vånininger
1756 Erik Mortensen Vesmand
1806 Peter Blichfeldt
2008 Claus Munck

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 223/Slippen 223*
1756 Slippen 206
1806 Slippen 157

Husnumre
1859 Slippen 53
1873 Landemærket 53
2008 Landemærket 53

Opførelsesår
Mellem 1733 og 1735 af tømrersvend Niels Nielsen. Ombygget 1769, mellem 1816 og 1836 og 1969-70 (Historiske huse)

Matr.nr. 158

Matrikel
1689 190 (del af)
1756 205
1806 158
2008 158

Ejere
1689 Knud Pedersen, islandsk underkøbmand
1756 Henrik Klevsaal, skrædder
1806
2008 Holte Administration APS

Matrikulære husnumre
1689 Slippen 190
1756 Slippen 205
1806 Slippen 158

Husnumre
1859 Slippen 51
1873 Landemærket 51
2008 Landemærket 51

Opførelsesår
1731 for kleinsmed Morten Andersen. Ombygget 1874 (Historiske huse)

Matr.nr. 159

Matrikel
1689 190 (del af)
1756 204
1806 159
2008 159

Ejere
1689 Knud Pedersen, islandsk underkøbmand
1756 Johan Christian Braem
1806 Daniel Smiedler, marskandiser
2008 Bente Christensen

Matrikulære husnumre
1689 Slippen 190
1756 Slippen 204
1806 Slippen 159

Husnumre
1859 Slippen 49
1873 Landemærket 49
2008 Landemærket 49

Opførelsesår
1734 for hattemager Cort Lyders. Ombygget 1860 og 1971 (Historiske huse)

Matr.nr. 160

Matrikel
1689 182
1756 203
1806 160
1973 Hertil henlagt 1806 161 (del af)
2008 160

Ejere
1689 Bødker Jørgen Hansen Holsts enke
1756 Paul Nielsen, tømmermand ved Holmen
1806 Christian F. Weltzing
2008 Ejerlejlforen 235 Rosenborg Kvarte

Matrikulære husnumre
1689 Slippen 182
1756 Slippen 203
1806 Slippen 160

Husnumre
1859 Slippen 47
1873 Landemærket 47
1973 Landemærket 45-47
2008 Landemærket 45-47

Opførelsesår
Landemærket 45: 1733 for konstabel Wilhlem Rasmussen. Ombygget 1780 og 1970-71 . – Landemærket 47: 1739 for skibstømmermand Poul Nielsen. Ombygget 1780, 1782 og 1970-71 (Historiske huse)

Matr.nr. 161 †

Matrikel
1689 183
1756 202
1806 161
1973 Henlagt til 1806 160 og 1806 235

Ejere
1689 Espen Larsen, skipper
1756 Vilhelm Rasmussen
1806 Andr. Olsen

Matrikulære husnumre
1689 Slippen 183
1756 Slippen 202
1806 Slippen 161

Husnumre
1859 Slippen 45
1873 Landemærket 45

Matr.nr. 162

Matrikel
1689 184
1756 201
1806 162
2008 162

Ejere
1689 Claus Jensen, øltapper
1756 Jens Mathiesen Hammer, skrædder
1806 Joh. Dyrck, skræddermester
2008 Karin Margareta Herdin

Matrikulære husnumre
1689 Slippen 184
1756 Slippen 201
1806 Slippen 162

Husnumre
1859 Slippen 43
1873 Landemærket 43
2008 Landemærket 43

Opførelsesår
1734-35 for snedkermester Andreas Giise. Ombygget 1782 og 1970-71 (Historiske huse)

Matr.nr. 163 †

Matrikel
1689 125
1756 112
1806 163
1957 Henlagt til 1806 230

Ejere
1689 Anders Bendtsen, brændevinsbrænder
1756 Vitus Handrup, tobakshandler
1806 Joseph Kiønsels enke

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 125
1756 Landemærket 112
1806 Landemærket 163

Husnumre
1859 Landemærket 37

Matr.nr. 164 †

Matrikel
1689 124
1756 111
1806 164
1959 Henlagt til 1806 230

Ejere
1689 Lars Børgesen, skipper
1756 Mads Nielsen Døstrup, kleinsmed
1806 Hans Kob

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 124
1756 Landemærket 111
1806 Landemærket 164

Husnumre
1859 Landemærket 35

Matr.nr. 165 †

Matrikel
1689 123
1756 110
1806 165
1959 Henlagt til 1806 230

Ejere
1689 Niels Nielsen Høstemark, skomager
1756 Henrik Christoffer Beckers enke
1806 Mathias Schneider

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 123
1756 Landemærket 110
1806 Landemærket 165

Husnumre
1859 Landemærket 33

Matr.nr. 166 †

Matrikel
1689 122 (del af)
1756 109
1806 166
1959 Henlagt til 1806 230

Ejere
1689 Peter Børgesen, kok
1756 Otte Jensen
1806 L. Vangstrøm

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 122
1756 Landemærket 109
1806 Landemærket 166

Husnumre
1859 Landemærket 31

Matr.nr. 167 †

Matrikel
1689 122 (del af)
1756 108
1806 167
1959 Henlagt til 1806 230

Ejere
1689 Peter Børgesen, kok
1756 Henrik Hansen, høker
1806 Joh. F. Colzand, instrumentmager

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 122
1756 Landemærket 108
1806 Landemærket 167

Husnumre
1859 Landemærket 29

Matr.nr. 168

Matrikel
1689 121
1756 107
1806 168
2008 168

Ejere
1689 Slagter Hans Meiers enke
1756 Nikolaj Ludvig Schultz, brændevinsbrænder
1806 J. Henningsen
2008 A/S Ved Brønden V/Adv Meyer

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 121
1756 Landemærket 107
1806 Landemærket 168

Husnumre
1859 Landemærket 27
2008 Landemærket 27

Opførelsesår
1965 af arkitekt Holger Pind (1965 Kuas)

Matr.nr. 169 †

Matrikel
1689 119 og 1689 120
1756 106
1806 169
1966 Henlagt til 1806 168

Ejere
1689 119: Jørgen Andersen. – 120: Drejer Espens enke
1756 Lysestøber Jacob Robbertsens enke
1806 Niels Hougaard, slagtermester

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 119 og 120
1756 Landemærket 106
1806 Landemærket 169

Husnumre
1859 Landemærket 25

Matr.nr. 170 †

Matrikel
1689 117 og 1689 118
1756 105
1806 170
1966 Henlagt til 1806 172

Ejere
1689 117: Murermester Ole Hansens enke. – 118: Niels Jørgensen, visiterer
1756 Daniel Krøyer, hattemager
1806 Adam Intz, høker

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 117 og 118
1756 Landemærket 105
1806 Landemærket 170

Husnumre
1859 Landemærket 23

Matr.nr. 171 †

Matrikel
1689 116
1756 104
1806 171
1966 Henlagt til 1806 172

Ejere
1689 Jacob Jacobsen
1756 Peder Nielsen, tømmersvend
1806 H. M. Thønner, høker

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 116
1756 Landemærket 104
1806 Landemærket 171

Husnumre
1859 Landemærker 21

Matr.nr. 172

Matrikel
1689 114 og 1689 115
1756 103
1806 172
1966 Hertil henlagt 1806 170 og 1806 171
2008 172

Ejere
1689 114: Peder Aagesen, tømmersvend. – 115: Anders Bendtsen, tømmermand
1756 Jens Nielsen, brændevinsbrænder
1806 L. J. Lund, brændevinsbrænder
2008 Koda

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 114 og 115
1756 Landemærket 103
1806 Landemærket 172

Husnumre
1859 Landemærket 19/Suhmsgade 2
1966 Landemærket 23-25
2008 Landemærket 23-25

Opførelsesår
1966 af arkitekt Holger Pind (Kuas)

Matr.nr. 173 †

Matrikel
1689 112
1756 101
1806 173
1914 Henlagt til 176, 177 & 196 B

Ejere
1689 Luxdorph, oversekretær
1756 Abraham Paulin, gæstgiver
1806 H. J. Olivarius

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 112
1756 Landemærket 101
1806 Landemærket 173

Husnumre
1859 Suhmsgade 3

Matr.nr. 174 †

Matrikel
1689 111
1756 100
1806 174
1933 Overgået til offentlig gade, og resten henlagt til 176, 177 & 196 B

Ejere
1689 Peder Lauridsen Smit, høker
1756 Christian Frederik Dimler, gørtler
1806 Grønholdt

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 111
1756 Landemærket 100
1806 Landemærket 174

Husnumre
1859 Landemærket 17/Suhmsgade 1

Matr.nr. 175 †

Matrikel
1689 110
1756 99
1806 175
1914 Henlagt til 176, 177 & 196 B

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Frederik Preus, stivelsesmager
1806 Rasmus Mortensen

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 110
1756 Landemærket 99
1806 Landemærket 175

Husnumre
1859 Landemærket 15

Matr.nr. 176 †

Matrikel
1689 108 og 109
1756 98
1806 176
1869 Sammenlagt med 177, til: 176 & 177

Ejere
1689 108: Hans Holst, knapmager og rodemester. – 109: Peder Aagesen, tømmersvend
1756 Johan Weise, billedhugger
1806 Daniel Herbst

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 108 og 109
1756 Landemærket 98
1806 Landemærket 176

Husnumre
1859 Landemærket 13

Matr.nr. 176 & 177 †

Matrikel
1869 Sammensat af 1806 176 og 1806 177
1897 Sammenlagt med 196 B, til: 176, 177 & 196 B

Ejere

Husnumre
1869 Landemærket 11-13

Matr.nr. 176, 177 & 196 B (fra 1953: 176)

Matrikel
1897 Sammensat af 176 & 177 og 196 B
1914 Hertil henlagt 1806 173 og 1806 175
1933 Hertil henlagt 1806 174
2008 176

Ejere
2008 Jeudan VII A/S

Husnumre
1897 Landemærket 11-13/Suhmsgade 5
1914 Landemærket 11-15/Suhmsgade 3-5
1933 Landemærket 11-17/Suhmsgade 1-5
2008 Landemærket 11/Suhmsgade 1-3

Opførelsesår
1939 af arkitekt William Jerndorff for De Forenede Protokolfabrikker (Kuas)

Matr.nr. 177 †

Matrikel
1689 107
1756 97
1806 177
1869 Sammenlagt med 1806 176, til: 176 & 177

Ejere
1689 Jacob Eriksen, skomager
1756 Jochum Koch, snedker
1806 Martin, madame

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 107
1756 Landemærket 97
1806 Landemærket 177

Husnumre
1859 Landemærket 11

Matr.nr. 178 †

Matrikel
1689 105 og 1689 106
1756 96
1806 178
1827 Sammenlagt med 1806 179, til: 178 & 179

Ejere
1689 105: Lars Nielsen Fog. – 106: Mathias Jensen, tømmersvend på Holmen
1756 Christen Christensen, brændevinsbrænder
1806 Christian Brick

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 105 og 106
1756 Landemærket 96
1806 Landemærket 178

Matr.nr. 178 & 179 (fra 1953: 178)

Matrikel
1827 Sammensat af 1806 178 og 1806 179
1953 Betegnet 178 (nyt nummer)
2008 178

Ejere
2008 A/S Reinholt W Jorck

Matrikulære husnumre
1827 Landemærket 178 & 179

Husnumre
1859 Landemærket 9
2008 Landemærket 9

Opførelsesår
1830 (Kuas)

Matr.nr. 179 †

Matrikel
1689 103 og 1689 104
1756 95
1806 179
1827 Sammenlagt med 1806 178, til: 178 & 179

Ejere
1689 103: Søren Christensen, garver. – 104: Henrik Christensen, skrædder
1756 Hans Olsen, skoleholder
1806 Lauritz Bonum, kommissionær

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 103 og 104
1756 Landemærket 95
1806 Landemærket 179

Matr.nr. 180

Matrikel
1689 102 og 101 (del af)
1756 94
1806 180
2008 180

Ejere
1689 101: Anders Mortensen. – 102: Christoffer Sysse, guldslager
1756 Jochum Christian Martens
1806 Trinitatis Fattigskole
2008 Inga Holst Lind

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 101 og 102
1756 Landemærket 94
1806 Landemærket 180

Husnumre
1859 Landemærket 7
2008 Landemærket 7

Opførelsesår
1871 (Bygningsattest)

Matr.nr. 181

Matrikel
1689 100 og 101 (del af)
1756 93
1806 181
1966 Hertil henlagt 182 (nyt nummer)
2008 181

Ejere
1689 100: Lorens Carstensen, gielgietter (?). – 101: Anders Mortensen
1756 Jonas Arentsen, sadelmager
1806 Daniel Herbst
2008 Jeudan A/S

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 100 og 101
1756 Landemærket 93
1806 Landemærket 181

Husnumre
1859 Landemærket 5
1966 Landemærket 3-5
2008 Landemærket 3-5

Opførelsesår
1750 (Kuas)

Matr.nr. 182 †

Matrikel
1689 98 og 1689 99
1756 92
1806 182
1819 Uformelt sammenlagt med 1806 183, til: 182 & 183

Ejere
1689 98: Tømmersvend Anders Larsens enke. – 99: Poul Giøtting, skomager
1756 Henrik Bruun, maler
1806 Mathias Zelmann

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 98 og 99
1756 Landemærket 92
1806 Landemærket 182

Matr.nr. 182 & 183+ (1953: 182)

Matrikel
1819 Uformelt sammensat af 1806 182 og 1806 183
1953 Betegnet 182 (nyt nummer)
1966 Henlagt til 1806 181

Ejere

Matrikulære husnumre
1819 Landemærket 182 & 183

Husnumre
1859 Landemærket 3

Matr.nr. 183 †

Matrikel
1689 96 (del af) og 1689 97 (del af)
1756 91
1806 183
1819 Uformelt sammenlagt med 1806 182, til: 182 & 183

Ejere
1689 96: Hans Hansen, skrædder. – 97: Laurids Jensen, knivsmed
1756 Ditlev Thorsen Lind, grovsmed
1806 Søren Sørensens enke

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 96/Købmagergade 96*. – Landetmærket 97
1756 Landemærket 91
1806 Landemærket 183

Matr.nr. 184

Matrikel
1689 63, 1689 96 (del af) og 1689 97 (del af)
1756 90
1806 184
2008 184

Ejere
1689 63: Melchior Diobler, knivsmed. - 96: Hans Hansen, skrædder. – 97: Laurids Jensen, knivsmed
1756 Jøgen Possener
1806 J. Giese, urtekræmmer
2008 Henrik Jørn Holm

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 63. – Landemærket 96/Købmagergade 96. – Landemærket 97
1756 Landemærket 90/Købmagergade 90*
1806 Landemærket 184/Lille Købmagergade 184*

Husnumre
1859 Landemærket 1/Lille Købmagergade 54
1871 Købmagergade 54/Landemærket 1 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 54

Opførelsesår
1898 af tømrermester Otto Arboe (Bygningsattest)

Matr.nr. 185

Matrikel
1689 64
1756 60
1806 185
2008 185

Ejere
1689 Knud Henriksen, kleinsmed
1756 Mads Nielsen, tømmersvend
1806 J. Chr. Raunstrup, pottehandler
2008 E/F Købmagergade 56

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 64
1756 Købmagergade 60
1806 Lille Købmagergade 185

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 56
1871 Købmagergade 56 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 56

Opførelsesår
1898 for manufakturhandler B. Mossin (Bygningsattest og Matrikelregister)

Matr.nr. 186

Matrikel
1689 65
1756 61
1806 186
2008 186

Ejere
1689 Peder Svendsen, lodmager
1756 Nicolaj Rubach
1806 Joh. A. Graboe, amtskirurg
2008 Ole Strøm

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 65
1756 Købmagergade 61
1806 Lille Købmagergade 186

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 58
2008 Købmagergade 58

Opførelsesår
Før 1892. Ombygget af manufakturhandler B. Mossin (Bygningsattest)

Matr.nr. 187 †

Matrikel
1689 66
1756 62
1806 187
1815 Sammenlagt med 1806 188, til: 187 & 188

Ejere
1689 Peter Valentin Høppel, garver
1756 Niels Windeløv
1806 Lemming, oberst
2008 Trinitatis Kirkes Menighedsraad

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 66
1756 Købmagergade 62
1806 Lille Købmagergade 187

Matr.nr. 187 & 188 (fra 1953: 187)

Matrikel
1815 Sammensat af 1806 187 og 1806 188
1953 Betegnet 187 (nyt nummer)
2008 187

Ejere
2008 Atp-Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1815 Lille Købmagergade 187 & 188

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 60
1871 Købmagergade 60 (Kraks Vejviser 1872)
2008 Købmagergade 60

Opførelsesår
Før 1884. Kraftigt ombygget 1884 for overretssagfører V. Bay og tømrermester P. Olsen (Bygningsattest)

Matr.nr. 188 †

Matrikel
1689 67, 1689 68 og 1689 69
1756 63
1806 188
1815 Sammenlagt med 1806 187, til: 187 & 188

Ejere
1689 67: Anna, afdøde glarmester Marcus Kønigs enke. – 68: Enken efter Peder Jensen, post. – 69: Christen Sørensen, skrædder
1756 Jochum Chr. Kehler og Holger Foss
1806 Knud Sørensen, vinhandler

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 67-69
1756 Købmagergade 63
1806 Lille Købmagergade 188

Matr.nr. 189 †

Matrikel
1689 70 (del af), 1689 71 (del af), 1689 79 (del af), 1689 80 (del af) og 1689 81 (del af)
1756 64 (del af)
1806 189
1813 Sammenlagt med 191 B, til: 189 & 191 B

Ejere
1689 70: Oluf Kocks enke. – 71: Herman Allersens enke. – 79: Jacob Jørgensen, brændevinsbrænder. – 80: Niels, vantmager. – 81: Maria, Jochum Fogs
1756 Anthoni Raff
1806 Johan Købke, raffinadør

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 70 og 71. – Pustervig 79-81
1756 Købmagergade 64, Pustervig 64*
1806 Lille Købmagergade 189, Pustervig 189*

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 62

Matr.nr. 189 & 191 B †

Matrikel
1813 Sammensat af 1806 189 og 191 B
1823 Sammenlagt med 1806 195, til: 189, 191 B & 195

Ejere

Matrikulære husnumre
1813 Lille Købmagergade 189 & 191 B

Matr.nr. 189, 191 B & 195 (fra 1953: 189)

Matrikel
1823 Sammensat af 189 & 191 B og 195
1953 Betegnet 189 (nyt nummer)
2008 189

Ejere
2008 Suhr Seminarium

Matrikulære husnumre
1823 Lille Købmagergade 189, 191 B & 195

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 62/Pustervig 8
2008 Pustervig 8

Opførelsesår
1895 af arkitkt Carl Thonning for Studenterhjemmet. Senere ombygget (Weilbach)

Matr.nr. 190 †

Matrikel
1689 72
1756 65
1806 190
1847 Sammenlagt med 1806 191, til: 190 & 191

Ejere
1689 Rasmus Mikkelsen, skrædder
1756 Niels Mathiesen, lysestøber
1806 Hans Olsen, lysestøber

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 72
1756 Købmagergade 65
1806 Lille Købmagergade 190

Matr.nr. 190 & 191 †

Matrikel
1847 Sammensat af 1806 190, 191 A og 191 B (del af)
1905 Indbefattet i 264

Ejere

Matrikulære husnumre
1847 Lille Købmagergade 190 & 191

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 64
1871 Købmagergade 64 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 191 †

Matrikel
1689 73
1756 66
1806 191
1813 Delt i 191 A og 191 B

Ejere
1689 Christian Riis
1756 Jens Jensen, arbejdskarl
1806 Jacob Hiorths enke

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 73
1756 Købmagergade 66
1806 Lille Købmagergade 191

Matr.nr. 191 A †

Matrikel
1813 Parcel af 1806 191
1847 Sammenlagt med 1806 190 og 191 B (del af), til: 190 & 191

Ejere

Matrikulære husnumre
1813 Lille Købmagergade 191 A

Matr.nr. 191 B †

Matrikel
1813 Parcel af 1806 191
1813 Sammenlagt med 1806 189, til: 189 & 191 B

Matr.nr. 192 †

Matrikel
1689 74, 1689 75 og 1689 76
1756 67
1806 192
1905 Indbefattet 264

Ejere
1689 74: Rasmus Mikkelsen, skrædder. – 75: Johan Krøyer, skrædder. – 76: Johan Haberlandt, snedker.
1756 Jacob Pedersen Mørch, høker
1806 Johan D. Rasted, vinhandler

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 74. – Købmagergade 75/Pustervig 75*. – Pustervig 76
1756 Købmagergade 67/Pustervig 67*
1806 Lille Købmagergade 192/Pustervig 192*

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 66/Pustervig 2
1871 Købmagergade 66/Pustervig 2 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 193

Matrikel
1689 77
1756 68
1806 193
2008 193

Ejere
1689 Niels Christensens enke
1756 Hans Hansen Job, kornmåler
1806 Johan L. Kiemoll
2008 Ejendomsaktieselskabet Klippen

Matrikulære husnumre
1689 Pustervig 77
1756 Pustervig 68
1806 Pustervig 193

Husnumre
1859 Pustervig 4
2008 Pustervig 4

Opførelsesår
Pustervig 1810-11 for hørkræmmer Carl Lyster. Ombygget 1833 (Historiske huse)

Matr.nr. 194 †

Matrikel
1689 78
1756 69
1806 194
1905 Indbefattet i 264

Ejere
1689 Melchior Torbert, knivsmed
1756 Jørgen Kølbel, tømmersvend
1806 Jørgen Hansen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Pustervig 78
1756 Pustervig 69
1806 Pustervig 194

Husnumre
1859 Pustervig 6

Matr.nr. 195 †

Matrikel
1689 82 og 1689 83
1756 70
1806 195
1813 Sammenlagt med 1806 189, til: 189 & 195

Ejere
1689 82: Anders Sørensen. – 83: Hans Holst
1756 Thomas Jensen, tømmersvend
1806 Anne M. Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Pustervig 82 og 83
1756 Pustervig 70
1806 Pustervig 195

Matr.nr. 196 †

Matrikel
1689 84 (del af) og 1689 85
1756 71 (del af)
1806 196
1821 Herfra separeret 196 A

Ejere
1689 84: Luxdorf, oversekretær. – 85: Johan Sechmand, sekretær
1756 Dreyer, justutsråd
1806 Peter Ahlgreen, garver

Matrikulære husnumre
1689 Pustervig 84. – Pustervig 85/Sankt Gertruds Stræde 85*/Åbenrå 85*
1756 Pustervig 71
1806 Pustervig 196

Matr.nr. 196 A

Matrikel
1821 Parcel af 1806 196
2008 196 A

Ejere
2008 Hjerteforeningen

Matrikulære husnumre
1821 Hauser Plads 196 A

Husnumre
1859 Hauser Plads 10

Opførelsesår
Mellem 1822-27 for kammerherre de Neergaard. Ombygget 1848 (Historiske huse)

Matr.nr. 196 B †

Matrikel
1818 Parcel af 1806 196
1897 Sammenlagt med 176 & 177, til: 176, 177 & 196 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1818 Suhmsgade 196 B
1859 Suhmsgade 5

Matr.nr. 196 C †

Matrikel
1830 Parcel af 196 A
1830 Sammenlagt med 1806 197, til: 196 C & 197

Matr.nr. 196 C

Matrikel
1835 Parcel af 196 C & 197
2008 196 C
Ejere
2008 E/F Hauser Plads 12

Matrikulære husnumre
1835 Hauser Plads 196 C

Husnumre
1859 Hauser Plads 12
2008 E/F Hauser Plads 12

Opførelsesår
1836-37 for silke- og klædehandler J. H. Holm og fuldmægtig C. O. Frydenberg (Historiske huse)

Matr.nr. 196 C & 197 †

Matrikel
1830 Sammensat af 1806 197 og 196 C
1835 Delt i 196 C og 197

Ejere

Matrikulære husnumre
1830 Hauser Plads 196 C & 197

Matr.nr. 197 †

Matrikel
1689 84 (del af) og 1689 85 (del af)
1756 71 (del af)
1806 197
1830 Sammenlagt med 196 C, til: 196 C & 197

Ejere
1689 84: Luxdorf, oversekretær. – 85: Johan Sechmand, sekretær
1756 Dreyer, justitsråd
1806 H. J. Olivarius

Matrikulære husnumre
1689 Pustervig 84. – Pustervig 85/Pustervig 85/Sankt Gertruds Stræde 85*/Åbenrå 85**/Åbenrå 85*
1756 Pustervig 71
1806 Pustervig 197

Matr.nr. 197 (nyt nummer)

Matrikel
1835 Parcel af 197 & 196 C
2008 197

Ejere
2008 E/F Hauser Plads 14

Matrikulære husnumre
1835 Hauser Plads 197/Suhmsgade 197*

Husnumre
1859 Hauser Plads 14, Suhmsgade 7
2008 Hauser Plads 14

Opførelsesår
1835-36 for tømrermester M. S. Holm (Historiske huse)

Matr.nr. 198 †

Matrikel
1689 85 (del af)
1756 72
1806 198
1806 Uformelt henlagt til 1806 221

Ejere
1689 Johan Sechmand, sekretær
1756 Just Fabritius, etatsråd
1806 Nachtigall, professor

Matrikulære husnumre
1689 Pustervig 85/Pustervig 85/Sankt Gertruds Stræde 85*/Åbenrå 85**/Åbenrå 85*
1756 Pustervig 72
1806 Pustervig 198

Matr.nr. 199 †

Matrikel
1689 84 (del af) og 1689 85 (del af)
1756 73
1806 199
1838 Udlagt til Hauser Plads

Ejere
1689 84: Luxdorf, oversekretær. – 85: Johan Sechmand, sekretær
1756 Holger Scheel, stiftamtmand
1806 Direktionen for Fattigvæsenet

Matrikulære husnumre
1689 Pustervig 84. – Pustervig 85/Pustervig 85/Sankt Gertruds Stræde 85*/Åbenrå 85**/Åbenrå 85*
1756 Pustervig 73
1806 Pustervig 199

Matr.nr. 200
Biblioteksgården

Matrikel
1689 85 (del af)
1756 74
1806 200
1954 Hertil henlagt 1806 202, 1806 205, 203 A, 203 B, 204 A1, 204 A2, 204 F, 204 G2, 204 G3
2008 200

Ejere
1689 Johan Sechmand, sekretær
1756 Jørgen Thomsen, justitsråd
1806 Peter Mads Pedersen
2008 Ejendomsaktieselskabet Knud Højgaards Hus

Matrikulære husnumre
1689 Pustervig 85/Pustervig 85/Sankt Gertruds Stræde 85*/Åbenrå 85**/Åbenrå 85*
1756 Pustervig 74
1806 Pustervig 200

Husnumre
1859 Pustervig 5
1956 Hauser Plads 1/Hausergade 3/Kultorvet 2
2008 Hauser Plads 1/Hausergade 3/Kultorvet 2

Opførelsesår
1956-57 af arkitekterne Oscar Gundlach-Pedersen og Ebbe Andresen (Weilbach)

Matr.nr. 201 †

Matrikel
1689 85 (del af)
1756 75 og 1756 76
1806 201
1916 Henlagt til 1806 202

Ejere
1689 Johan Sechmand, sekretær
1756 75: Anders Pedersen, tømmersvend. – 76: Hans Clabjørnsen, skibstømmremand
1806 Henrik Lihm, høker

Matrikulære husnumre
1689 Pustervig 85/Pustervig 85/Sankt Gertruds Stræde 85*/Åbenrå 85**/Åbenrå 85*
1756 Pustervig 75 og 76
1806 Pustervig 201

Husnumre
1859 Pustervig 3

Matr.nr. 202 †

Matrikel
1689 85 (del af)
1756 77
1806 202
1916 Hertil henlagt 1806 201
1956 Henlagt til 200

Ejere
1689 Johan Seckmand, sekretær
1756 Didrik Pedersen Munk, brændevinsbrænder
1806 M. P. Haack, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Pustervig 85/Sankt Gertruds Stræde 85*/Åbenrå 85*
1756 Pustervig 77/Ny Nørretorv 77*
1806 Pustervig 202/Kultorvet 202*

Husnumre
1859 Kultorvet 2/Pustervig 1
1916 Kultorvet 2/Pustervig 1-3
1916 Kultorvet 2/Pustervig 1-3

Matr.nr. 203 †

Matrikel
1689 85 (del af)
1756 78
1806 203
1823 Delt i 203 A og 203 B

Ejere
1689 Johan Seckmand, sekretær
1756 Didrik Munk, høker
1806 Søegaard, frue

Matrikulære husnumre
1689 Pustervig 85/Sankt Gertruds Stræde 85*/Åbenrå 85*
1756 Ny Nørretorv 78
1806 Kultorvet 203

Matr.nr. 203 A †

Matrikel
1823 Parcel af 203 A
1842 Sammenlagt med 204 A 1, til: 203 A & 204 A 1

Ejere

Matrikulære husnumre
1823 Kultorvet 203 A

Matr.nr. 203 A †

Matrikel
1842 Parcel af 203 A & 204 A 1
1956 Henlagt til 1806 200

Ejere

Matrikulære husnumre
1842 Kultorvet 203 A

Husnumre
1859 Kultorvet 4

Matr.nr. 203 A & 204 A 1 †

Matrikel
1842 Sammenlagt af 203 A og 204 A 1
1842 Herfra separeret 204 A 1, restarealet betegnet 203 A

Matr.nr. 203 B †

Matrikel
1823 Parcel af 1806 203
1956 Henlagt til 1806 200

Ejere

Matrikulære husnumre
1823 Hauser Plads 7/Pustervig 7

Husnumre
1859 Hauser Plads 7/Pustervig 7

Matr.nr. 204 †

Matrikel
1689 85 (del af)
1756 79
1806 204
1808 Herfra separeret 204 B og 204 C og derefter betegnet 204 A

Ejere
1689 Johan Seckmand, sekretær
1756 Brandt, konferentsrådinde, frue
1806 Horn, assessor

Matrikulære husnumre
1689 Pustervig 85/Sankt Gertruds Stræde 85*/Åbenrå 85*
1756 Ny Nørretorv 79
1806 Kultorvet 204/Åbenrå 204*

Matr.nr. 204 A †

Matrikel
1808 Parcel af 1806 204
1809 Herfra separeret 204 D og 204 E
1811 Herfra separeret 204 F
1812 Herfra separeret 204 G
1814 Delt i 204 A 1 og 204 A 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1808 [Hauser Plads 204 A, Hausergade 204 A ]

Matr.nr. 204 A 1 †

Matrikel
1814 Parcel af 204 A
1842 Sammenlagt med 203 A, til: 203 A & 204 A 1

Ejere

Matrikulære husnumre
1814 Kultorvet 204 A 1

Matr.nr. 204 A 1 † (nyt nummer)

Matrikel
1842 Parcel af 203 A & 204 A 1
1956 Henlagt til 1806 200

Ejere

Matrikulære husnumre
1842 Kultorvet 204 A 1

Husnumre
1859 Kultorvet 6

Matr.nr. 204 A 2 †

Matrikel
1814 Parcel af 204 A
1956 Henlagt til 1806 200

Ejere

Matrikulære husnumre
1814 Kultorvet 204 A 2

Husnumre
1859 Kultorvet 8

Matr.nr. 204 B †

Matrikel
1808 Parcel af 1806 204
1808 Sammenlagt med 1806 220, til: 220 & 204 B

Matr.nr. 204 C †

Matrikel
1808 Parcel af 204 A
1808 Sammenlagt med 1806 219, til: 219 & 204 C

Matr.nr. 204 D †

Matrikel
1808 Parcel af 204 A
1825 Delt i 204 D 1, 204 D 2, 204 D 3

Ejere

Matrikulære husnumre
1808 Hauser Plads 204 D

Matr.nr. 204 D 1 †

Matrikel
1825 Parcel af 204 D
1825 Sammenlagt med 204 D 3 og 216 B, til: 204 D 1, D 3 & 216 B

Matr.nr. 204 D 1, D 3 & 216 B †

Matrikel
1825 Sammensat af 204 D 1, 204 D 3 og 216 B
1854 Herfra separeret 216 B 2 og betegnet 204 D 1, 204 D 3 & 216 B 1

Ejere
Matrikulære hunsnumre
1825 Hauser Plads 204 D 1, D 3 & 216 B

Matr.nr. 204 D 1, D 3 & 216 B 1 (fra 1953: 204 D)

Matrikel
1854 Sammensat af parcel af 204 D 1, D 3 & 216 B
1918 Hertil henlagt 204 D 2 A
1951 Hertil henlagt 204 D 2 B & 216 B 2
1953 Betegnet 204 D (nyt nummer)
2005 Herfra separeret 274
2008 204 D

Ejere
2008 Niels Skovgaard Larsen

Matrikulære husnumre
1854 Hauser Plads 204 D 1, D 3 & 216 B 1

Husnumre
1859 Hauser Plads 32
1918 Hauser Plads 30-32
1951 Hauser Plads 28-32
2005 Hauser Plads 30-32
2008 Hauser Plads 28-32

Opførelsesår
Hauser Plads 30: 1856 for W. C. Rubow. – Hauser Plads 32: 1812-13 for købmand Conrad Hauser. Ombygget 1893 (Historiske huse)

Matr.nr. 204 D 2 †

Matrikel
1825 Parcel af 204 D
1855 Delt i 204 D 2 A og 204 D 2 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1825 Hauser Plads 204 D 2

Matr.nr. 204 D 2 A †

Matrikel
1855 Parcel af 204 D 2
1918 Henlagt til 204 D 1, D 3 & 216 B 1

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Hauser Plads 204 D 2 A

Husnumre
1859 Hauser Plads 30

Matr.nr. 204 D 2 B †

Matrikel
1855 Parcel af 204 D 2
1855 Sammenlagt med 216 B 2, til: 204 D 2 B & 216 B 2

Matr.nr. 204 D 2 B & 216 B 2 †

Matrikel
1855 Sammensat af 204 D 2 og 216 B 2
1951 Henlagt til 204 D 1, D 3 & 216 B 1

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Hauser Plads 204 D 2 B & 216 B 2

Husnumre
1859 Hauser Plads 28

Matr.nr. 204 E

Matrikel
1809 Parcel af 204 A
2008 204 E

Ejere
2008 M B Packaging A/S

Matrikulære husnumre
1809 [Hauser Plads] 204 E

Husnumre
1859 Hausergade 34
2008 Hausergade 34

Opførelsesår
1858 (Bygningsattest)

Matr.nr. 204 F †

Matrikel
1811 Parcel af 1806 204
1815 Sammenlagt med 206 A og 204 G 1, til: 204 F, 206 A & 204 G 1

Ejere

Matrikulære husnumre
1811 Hausergade 204 F

Matr.nr. 204 F, 206 A & 204 G 1+ (fra 1953: 204 F)

Matrikel
1815 Sammensat af 204 F, 206 A & 204 G 1
1953 Betegnet 204 F
1956 Henlagt til 1806 200

Ejere

Matrikulære husnumre
1815 Hausergade 204 F, 206 A & 204 G 1

Husnumre
1859 Hausergade 13-15/Kultorvet 12

Matr.nr. 204 G †

Matrikel
1812 Parcel af 204 A
1815 Delt i 204 G 1 og 204 G 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1812 Hauser Plads 204 G/Hausergade 204 G*

Matr.nr. 204 G 1 †

Matrikel
1815 Parcel af 204 G
1815 Sammenlagt med 204 F og 206 A, til: 204 F, 206 A & 204 G 1

Matr.nr. 204 G 2 †

Matrikel
1815 Parcel af 204 G
1838 Herfra separeret 204 G 3
1956 Henlagt til 1806 200

Ejere

Matrikulære husnumre
1815 Hauser Plads 204 G 2

Husnumre
1859 Hauser Plads 9

Matr.nr. 204 G 3 †

Matrikel
1838 Parcel af 204 G 2
1956 Henlagt til 1806 200

Ejere

Matrikulære husnumre
1838 Hauser Plads 204 G 3/Hausergade 204 G 3*

Husnumre
1859 Hauser Plads 11/Hausergade 11

Matr.nr. 205 †

Matrikel
1689 85 (del af)
1756 80
1806 205
1956 Henlagt til 1806 200

Ejere
1689 Johan Seckmand, sekretær
1756 Jens Hald
1806 Jacob Dannefeldt

Matrikulære husnumre
1689 Pustervig 85/Sankt Gertruds Stræde 85*/Åbenrå 85*
1756 Ny Nørretorv 80
1806 Kultorvet 205

Husnumre
1859 Kultorvet 10

Matr.nr. 206 †

Matrikel
1689 87, 1689 88 86 og 1689 86 (del af)
1756 81
1806 206
1809 Delt i 206 A og 206 B

Ejere
1689 86: Hans Iversen, arbejdskarl. – 87: Gudmand Simonsen. – 88: Christen Nielsen, tømmermand
1756 Anders Christensen Holm, brændevinsbrænder
1806 Horn, assessor

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Gertruds Stræde 86-88
1756 Ny Nørretorv 81
1806 Kultorvet 206

Matr.nr. 206 A

Matrikel
1809 Parcel af 1806 206
1815 Sammenlagt med 204 F og 204 G 1, til: 204 F, 206 A & 204 G 1

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Kultorvet 206 A

Matr.nr. 206 B

Matrikel
1809 Parcel af 1806 206
1824 Sammenlagt med 207, til: 207 & 206 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1809 [Hausergade] 206 B

Matr.nr. 207 †

Matrikel
1689 88 (del af)
1756 82
1806 207
1824 Sammenlagt med 206 B, til: 207 & 206 B

Ejere
1689 Christen Nielsen, tømmermand
1756 Erik Olsen, snedker
1806 Horn, assessor

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Gertruds Stræde 88
1756 Sankt Gertruds Stræde 82
1806 Sankt Gertruds Stræde 207

Matr.nr. 207 & 206 B (fra 1953: 207)

Matrikel
1824 Sammensat af 1806 207 og 206 B
1953 Betegnet 207 (nyt nummer)
2008 207

Ejere
2008 E/F Hausergade 36

Matrikulære husnumre
1824 Hausergade 207 & 206 B/Sankt Gertruds stræde 207 & 206 B*

Husnumre
1859 Hausergade 36/Sankt Gertruds stræde 2
2008 Hausergade 36

Opførelsesår
1824-25 for urtekræmmer Frederik Schnabel (Historiske huse)

Matr.nr. 208

Matrikel
1689 88 (del af)
1756 83
1806 208
2008 208

Ejere
1689 Christen Nielsen, tømmermand
1756 Brændevinsbrænder Peder Adsersens enke
1806 C. J. Nørlund, brændevinsbrænder
2008 E/F Skt. Gertruds Stræde 4

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Gertruds Stræde 88
1756 Sankt Gertruds Stræde 87
1806 Sankt Gertrunds Stræde 208

Husnumre
1859 Sankt Gertruds Stræde 4
2008 Sankt Gertruds Stræde 4

Opførelsesår
1815 for farver Joh. Wilh. Grundtvig (Historiske huse)

Matr.nr. 209

Matrikel
1689 89 og 1689 90
1756 84 (1689/89)og 1756 85 (1689/90)
1806 209
2008 209

Ejere
1689 89: Jacob Eskildsen, øltapper. – Niels Jensen, brændevinsbrænder
1756 84-85: Jørgen Mathiesen, brændevinsbrænder
1806 Carl. S. Jørgensen
2008 E/F Sankt Gertruds Stræde 6

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Gertruds Stræde 89 og 90
1756 84-85. Sankt Gertruds Stræde
1806 Sankt Gertruds Stræde 209

Husnumre
1859 Sankt Gertruds Stræde 6
2008 Sankt Gertruds Stræde 6

Opførelsesår
1736-37 for Hans Pedersen Knarup og Hans Jørgen Sandager. Ombygget 1778, 1795, 1838 og 1955 (Historiske huse)

Matr.nr. 210 †

Matrikel
1689 91 og 1689 92
1756 86 (1689/91) og 1756 87 (1689/92)
1806 210
Efter 1806 betegnet 210 A & 210 B

Ejere
1689 91: Afd. Jørgen Gregersen, brygger. – 92: Slagter Erik Andersens enke
1756 86-87: Anders Sihm, murermester
1806 Zihm, major, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Gertruds Stræde 91 og 92
1756 Sankt Gertruds Stræde 87-88
1806 Sankt Gertruds Stræde 210

Matr.nr. 210 A & 210 B (fra 1953: 210)

Matrikel
Efter 1806 betegnelse for 210 A og 210 B
1953 Betegnet 210 (nyt nummer)
2008 210

Ejere
2008 E/F Skt. Gertruds Stræde 8a - B

Matrikulære husnumre
1806 Sankt Gertruds Stræde 210 A og 210 B

Husnumre
1859 Sankt Gertruds stræde 8
2008 Sankt Gertruds Stræde 8

Opførelsesår
Nordlige del 1735 af murermester Jens Nielsen Roskilde. – Sydlige del: 1735 for bødker Lars Nielsen. Ombygget før 1800. – Begge dele: Mellem 1816 og 1836 (Historiske huse)

Matr.nr. 211

Matrikel
1689 93 (del af)
1756 88
1806 211
2008 211

Ejere
1689 Peder Christensen, brændevinsbrænder
1756 Claus Lydersen, vognmand
1806 Peter Hornbech, farver
2008 Sankt Gertruds Stræde 10 A/S

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Gertruds Stræde 93, Åbenrå 93*
1756 Sankt Gertruds Stræde 88
1806 Sankt Gertruds Stræde 211

Husnumre
1859 Sankt Gertruds Stræde 10
2008 Sankt Gertruds Stræde 10

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1757. Ombygget 1866 (Historiske huse)

Matr.nr. 212

Matrikel
1689 94 (del af)
1756 89
1806 212
2008 212

Ejere
1689 Niels Rasmussen
1756 Bodel Thorsen Holm, brændevinsbrænder
1806 Lauritz Thrane
2008 E/F Rosenborggade 10

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Gertruds Stræde 94/Rosenborggade 94*/Åbenrå 94*
1756 Sankt Gertruds Stræde 89
1806 Sankt Gertruds Stræde 212/Rosenborggade 212*

Husnumre
1859 Sankt Gertruds Stræde 12/Rosenborggade 8
2008 Rosenborggade 10

Opførelsesår
1801 af murermester Lauritz Thrane (Historiske huse)

Matr.nr. 213

Matrikel
1689 94 (del af)
1756 269
1806 213
2008 213

Ejere
1689 Niels Rasmussen
1756 Niels Madsen Staune, høker
1806 Johanna Winding
2008 E/F Rosenborggade 12

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Gertruds Stræde 94/Rosenborggade 94*/Åbenrå 94*
1756 Åbenrå 269/Rosenborggade 269*
1806 Rosenborggade 213/Åbenrå 213*

Husnumre
1859 Åbenrå 37/Rosenborggade 10
2008 Rosenborggade 12

Opførelsesår
1851 for smedemester N. Knudsen (Historiske huse)

Matr.nr. 214

Matrikel
1689 93 (del af)
1756 268
1806 214
2008 214

Ejere
1689 Peder Christensen, brændevinsbrænder
1756 Magnus Andersen, garver
1806 Jørgen Bergwitz
2008 E/F Åbenrå 35

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Gertruds Stræde 93, Åbenrå 93*
1756 Åbenrå 268
1806 Åbenrå 214

Husnumre
1859 Åbenrå 35
2008 Åbenrå 35
Opførelsesår
1873 for murermester A. Aagaard (Historiske huse)

Matr.nr. 215 †

Matrikel
1689 85 (del af)
1756 267
1806 215
>1806 betegnet 215 A & 215 B

Ejere
1689 Johan Seckmand, sekretær
1756 Anders Jensen Saltov, vognmand
1806 Michael Hansen, hjulmand

Matrikulære husnumre
1689 Pustervig 85/Sankt Gertruds Stræde 85*/Åbenrå 85*
1756 Åbenrå 267
1806 Åbenrå 215

Husnumre
1859 Åbenrå 33

Matr.nr. 215 (A & B), senere betegnet 215

Matrikel
1806 215
>1806 betegnelse for 215 A & 215 B
2008 215

Ejere
2008 Ejerlejlighedsforeningen Åbenrå 33

Matrikulære husnumre
1806 Åbenrå 215

Husnumre
1859 Åbenrå 33
2008 Åbenrå 33

Opførelsesår
1848-49 for snedkermester J. H. Morsing. Ombygget 1878 (Historiske huse)

Matr.nr. 216 †

Matrikel
1689 85 (del af)
1756 266
1806 216
1811 Delt i 216 A og 216 B

Ejere
1689 Johan Seckmand, sekretær
1756 Reinfleisch, reformert præst
1806 Hauser, etataråd, handlende

Matrikulære husnumre
1689 Pustervig 85/Sankt Gertruds Stræde 85*/Åbenrå 85*
1756 Åbenrå 266
1806 Åbenrå 216

Matr.nr. 216 A

Matrikel
1811 Parcel af 1806 216
2008 216 A

Ejere
2008 Åbenrå 31 I/S

Matrikulære husnumre
1811 Åbenrå 216 A

Husnumre
1859 Åbenrå 31
2008 Åbenrå 31

Opførelsesår
1730’erne. Ombygget 1803 og 1849 (Historiske huse)

Matr.nr. 216 B †

Matrikel
1811 Parcel af 1806 216
1855 Sammenlagt med 204 D 2 B, til: 204 D 2 B & 216B

Ejere

Matrikulære husnumre
1811 Åbenrå 216

Matr.nr. 217

Matrikel
1689 85 (del af)
1756 265
1806 217
2008 217

Ejere
1689 Johan Seckmand, sekretær
1756 Jacob Ramløse, grovsmed
1806 Den Reformerte Kirkes Hus
2008 Ifka A/S

Matrikulære husnumre
1689 Pustervig 85/Sankt Gertruds Stræde 85*/Åbenrå 85*
1756 Åbenrå 265
1806 Åbenrå 217

Husnumre
1859 Åbenrå 29
2008 Åbenrå 29

Opførelsesår
1756-57 for tømrermester Peder Svendsen Hald. Ombygget 1865 (Historiske huse)

Matr.nr. 218

Matrikel
1689 85 (del af)
1756 264
1806 218
2008 218

Ejere
1689 Johan Seckmand, sekretær
1756 Elias Dorde, gardist i drabantgarden
1806 Morten Nielsen, øltapper
2008 Stig Müller

Matrikulære husnumre
1689 Pustervig 85/Sankt Gertruds Stræde 85*/Åbenrå 85*
1756 Åbenrå 264
1806 Åbenrå 218

Husnumre
1859 Åbenrå 27
2008 Åbenrå 27

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1760, sandsynligvis i 1730’erne for drabantgarde Elisa Dordé (Historiske huse)

Matr.nr. 219 †

Matrikel
1689 85 (del af)
1756 263 (del af)
1806 219
1808 Sammenlagt med 204 C, til: 219 & 204 C

Ejere
1689 Johan Seckmand, sekretær
1756 Johan Krieger, justitsråd
1806 Christen Petersen, lysestøber

Matrikulære husnumre
1689 Pustervig 85/Sankt Gertruds Stræde 85*/Åbenrå 85*
1756 Åbenrå 263
1806 Åbenrå 219

Matr.nr. 219 & 204 C (fra 1953: 219)

Matrikel
1808 Sammensat af 204 C og 219
1953 Betegnet 219 (nyt nummer)
1971 Frasepareret 272
2008 219

Ejere
2008 E/F Hauser Plads 26

Matrikulære husnumre
1808 Åbenrå 219 & 204 C, Hauser Plads 219 & 204 C*

Husnumre
1859 Hauser Plads 26, Åbenrå 25
1971 Hauser Plads 26
2008 Hauser Plads 26

Opførelsesår
1853-54 for bagermester W. C. Rubow. Ombygget 1895-96 (Historiske huse)

Matr.nr. 220 †

Matrikel
1689 85 (del af)
1756 262 (del af)
1806 220
1808 Sammenlagt med 204 B, til: 220 & 204 B

Ejere
1689 Johan Seckmann
1756 Claus Gertsen, kleinsmed
1806 von Harboe, oberstløjtnant

Matrikulære husnumre
1689 Pustervig 85/Sankt Gertruds Stræde 85*/Åbenrå 85*
1756 Åbenrå 262
1806 Åbenrå 220

Matr.nr. 220 & 204 B (fra 1953: 220)

Matrikel
1808 Sammenlagt af 204 B og 220
1953 Betegnet 220 (nyt nummer)
2008 220

Ejere
2008 A/B Hauser Plads 24

Matrikulære husnumre
1808 Åbenrå 220 & 204 B/Hauser Plads 220 & 204 B

Husnumre
1859 Hauser Plads 24/Åbenrå 23
2008 Hauser Plads 24/Åbenrå 23

Opførelsesår
1733, ombygget efter 1807 og igen 1836-1849 (Historiske huse)

Matr.nr. 221 (198 & 221) †

Matrikel
1689 113
1756 102
1806 221
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 198 og herefter undertiden betegnet 198 & 221
1818 Herfra separeret 221 A og herefter betegnet 221 B.

Ejere
1689 Claus Toft, stiftsskriver
1756 Just Fabritius, justitsråd
1806 Nachtegall, professor

Matrikulære husnumre
1689 Landemærket 113
1756 Landemærket 102, Åbenrå 102*
1806 Pustervig 221*

Matr.nr. 221 A †

Matrikel
1818 Parcel 1806 af 221
1851 Sammenlagt med 221 B, til: 221 A & 221 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1818 Suhmsgade 221 A

Matr.nr. 221 A & B (fra 1953: 221 A)

Matrikel
1851 Sammenlagt af 221 A & 221 B
1953 Betegnet 221 A (nyt nummer)
2008 221 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Suhmsgade 221 A & 221 B

Husnumre
1859 Suhmsgade 4
2008 Suhmsgade 4

Opførelsesår
1851-52 af arkitekt P. C. Hagemann for Københavns Kommune (Weilbach)

Matr.nr. 221 B †

Matrikel
1818 Parcel af 221 A
1825 Herfra separeret 221 C
1851 Sammenlagt med 221 A, til: 221 A & 221 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1818 Suhmsgade 221 B

Matr.nr. 221 C †

Matrikel
1825 Parcel af 221 B
1830 Herfra separeret 221 D
1838 Herfra separeret 221 E
1963 Henlagt til 1806 225 og som offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1825 Hauser Plads 221 C

Husnumre
1859 Hauser Plads 20

Matr.nr. 221 D

Matrikel
1830 Parcel af 221 C
2008 221 D

Ejere
2008 E/F Hauser Plads 16

Matrikulære husnumre
1830 Hauser Plads 221 D

Husnumre
1859 Hauser Plads 16
2008 Hauser Plads 16

Opførelsesår
1830 for brændevinsbrænder Ole Møller (Historiske huse)

Matr.nr. 221 E

Matrikel
1838 Parcel af 221 C
2008 221 E

Ejere
2008

Matrikulære husnumre
1838 Hauser Plads 221 E

Husnumre
1859 Hauser Plads 18
2008 Hauser Plads 18

Opførelsesår
1838-39 (Historiske huse)

Matr.nr. 222 †

Matrikel
1689 251 og 1689 252
1756 261
1806 222
1963 Henlagt til 1806 225

Ejere
1689 251: Niels Jørgensen, brændevinsbrænder. – 252: Johan Giert, kleinsmed
1756 Morten Christensen Svane
1806 Johan F. Ockolon

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 251 og 252
1756 Åbenrå 261
1806 Åbenrå 222

Husnumre
1859 Åbenrå 21/Hausergade 22

Matr.nr. 223 †

Matrikel
1689 253
1756 260
1806 223
1963 Henlagt til 1806 225

Ejere
1689 Rasmus Jensen, tømmersvend
1756 Johan Spechettter, arbejdskarl
1806 Wilhelm Zahn

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 253
1756 Åbenrå 260
1806 Åbenrå 223

Husnumre
1859 Åbenrå 19

Matr.nr. 224 †

Matrikel
1689 254
1756 259
1806 224
1963 Henlagt til 1806 225

Ejere
1689 Niels Jørgensen
1756 Jens Klog, islandsk købmand
1806 Carl Friederich

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 254
1756 Åbenrå 259
1806 Åbenrå 224

Husnumre
1859 Åbenrå 17

Matr.nr. 225
Hausergården

Matrikel
1689 255
1756 258
1806 225
1963 Hertil henlagt 1806 222, 1806 223, 1806 224, 1806 226, 1806 227, 1806 228 og 221 C,
2008 225

Ejere
1689 Niels Pedersen, vognmand
1756 Michael Krause, hofmurermester
1806 Trinitatis Kirkes Arbejdshus
2008 Glarmestrene C L Christiansen & Søn (4 ejere)

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 235
1756 Åbenrå 258
1806 Åbenrå 225

Husnumre
1859 Åbenrå 15
1963 Hauser Plads 20/Åbenrå 5
2008 Hauser Plads 20/Åbenrå 5

Opførelsesår
1962 af arkitekt Holger Pind (Kuas)

Matr.nr. 226 †

Matrikel
1689 256 og 1689 257
1756 257
1806 226
1963 Henlagt til 1806 225

Ejere
1689 256: Niels Pedersen, vedsætter. – 257: Anders Mortensen, murersvend
1756 Jørgen Thomsen, justitsråd
1806 Det Borgerlige Låne- og Livrente Selskab

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 256 og 257
1756 Åbenrå 257
1806 Åbenrå 226

Husnumre
1859 Åbenrå 13

Matr.nr. 227 †

Matrikel
1689 258
1756 256
1806 227
1963 Henlagt til 1806 227

Ejere
1689 Tømmersvend Lars Christensens enke
1756 Christen Jensen, brændevinsbrænder
1806 Nathan Jacob

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 258
1756 Åbenrå 256
1806 Åbenrå 227

Husnumre
1859 Åbenrå 11

Matr.nr. 228 †

Matrikel
1689 259 og 1689 260
1756 255
1806 228
1963 Henlagt til 1806 225

Ejere
1689 259: Enevold Christensen, tømmersvend. – 260: Else Knappers
1756 Hans Christensen Lyngsøe, brændevinsbrænder
1806 Christian C. Sundbye

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 259 og 260
1756 Åbenrå 255
1806 Åbenrå 228

Husnumre
1859 Åbenrå 9

Matr.nr. 229 †

Matrikel
1689 261
1756 254
1806 229
1959 Henlagt til 1806 228, 1806 230 og udlagt som offentlig gade

Ejere
1689 Claus Henningsen, tømmersvend
1756 Simon Madsen, murermester
1806 Peter Wørmer, garver

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 261
1756 Åbenrå 254

Husnumre
1859 Åbenrå 7

Matr.nr. 230

Matrikel
1689 262
1756 253
1806 230
1959 Henlagt 1806 163, 1806 164, 1806 165, 1806 166, 1806 167, 1806 231 og 1806 232
2008 230

Ejere
1689 De fattiges 8 huse
1756 Villum Mathias Neergaard
1806 Peter Wørmer, garver
2008 Hinton Invest A/S

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 262
1756 Åbenrå 253
1806 Åbenrå 230

Husnumre
1859 Åbenrå 5
1959 Landemærket 29/Åbenrå 1-3
2008 Landemærket 29/Åbenrå 1-3

Opførelsesår
1959 af arkitekt Holger Pind (1959 Kuas)

Matr.nr. 231 †

Matrikel
1689 263 og 264 (del af)
1756 252
1806 231
1959 Henlagt til 1806 230

Ejere
1689 263: Rasmus Marcussen, brygger. – 264: Anders Rasmussen, hjulmand
1756 Carl Frederik Krutsche
1806 Marius Hielmsøe

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 263. – Åbenrå 264/Landemærket 264*
1756 Åbenrå 252
1806 Åbenrå 231

Husnumre
1859 Åbenrå 3

Matr.nr. 232 †

Matrikel
1689 264 (del af)
1756 251
1806 232
1959 Henlagt til 1806 230

Ejere
1689 Anders Rasmussen, hjulmand
1756 Ole Christoffersen Høgild, tobaksspinder
1806 Chr. H. Giese, skræddermester

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 264/Landemærket 264*
1756 Åbenrå 251/Landemærket 251*
1806 Åbenrå 232/Landemærket 232*

Husnumre
1859 Åbenrå 1/Landemærket 39

Matr.nr. 233

Matrikel
1689 185 og 1689 186
1756 250
1806 233
2008 233

Ejere
1689 185: Jens Nielsen, øltapper. – 186: Niels Børgesen, brygger
1756 Anders Giese, snedkersvend
1806 Søren Rasmussen
2008 Kiilcon A/S

Matrikulære husnumre
1689 Slippen 185. – Slippen 186/Åbenrå 186*
1756 Åbenrå 250/Slippen 250*
1806 Åbenrå 233/Slippen 233*

Husnumre
1859 Slippen 41/Åbenrå 2
1873 Landemærket 41/Åbenrå 2
2008 Åbenrå 2-4

Opførelsesår
Mellem 1732-34 af snedkermester Andreas Giise. Ombygget 1782 og 1970-71 (Historiske huse)

Matr.nr. 234

Matrikel
1689 187 og 1689 188
1756 249
1806 234
2008 234

Ejere
1689 187: Jens Pedersen, bødker. – 188: Anders Mortensen, pligtskarl
1756 Iver Nielsen, brændevinsbrænder
1806 Jens S. Schou, brændevinsbrænder
2008 Åbenrå Ejendomsinvest APS

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 187 og 188
1756 Åbenrå 249
1806 Åbenrå 234

Husnumre
1859 Åbenrå 4
2008 Åbenrå 6

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1749. Ombygget før 1848 og 1970-71 (Historiske huse)

Matr.nr. 235

Matrikel
1689 189
1756 248
1806 235
1973 Hertil henlagt 1806 236, 1806 237 og 1806 238
2008 235

Ejere
1689 Christen Hansen, tømmermand på Holmen
1756 Lars Christensen, tømmersvend
1806 L. Christensens enke
1973 Hertil henlagt 236-238
2008 Ejerlejlforen 235 Rosenborg Kvarter

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 189
1756 Åbenrå 248
1806 Åbenrå 235

Husnumre
1859 Åbenrå 6
1975 Ikke i vejviseren
1976 Åbenrå 8-10
2008 Åbenrå 8-10

Opførelsesår
1972 (Kuas)

Matr.nr. 236 †

Matrikel
1689 250
1756 247
1806 236
1973 Henlagt til 1806 235

Ejere
1689 Johan Ertmand, forhenværende skibsskriver
1756 Jens Arvedsen, tømmersvend
1806 Jens Balle

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 250
1756 Åbenrå 247
1806 Åbenrå 236

Husnumre
1859 Åbenrå 8

Matr.nr. 237 †

Matrikel
1689 249 (del af)
1756 246
1806 237
1973 Henlagt til 1806 235

Ejere
1689 Enevold Knudsen, urtegårdsmand
1756 Bertel Jensen, murersvend
1806 Elisabeth, enke efter Weise

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 249
1756 Åbenrå 246
1806 Åbenrå 237

Husnumre
1859 Åbenrå 10

Matr.nr. 238 †

Matrikel
1689 249 (del af)
1756 245
1806 238
1973 Henlagt til 1806 235

Ejere
1689 Enevold Knudsen, urtegårdsmand
1756 Bertel Jensen, murersvend
1806 Didrik Ibsen

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 249
1756 Åbenrå 245
1806 Åbenrå 238

Husnumre
1859 Åbenrå 12

Matr.nr. 239

Matrikel
1689 249 (del af)
1756 244
1806 239
2008 239

Ejere
1689 Enevold Knudsen, urtegårdsmand
1756 Ole Svendsen
1806 Johan Kellermann, snedkermester
2008 Lars Michael Hansson

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 249
1756 Åbenrå 244
1806 Åbenrå 239

Husnumre
1859 Åbenrå 14
2008 Åbenrå 12-14

Opførelsesår
1765 for Anna Cathrina Rafn. Ombygget 1808 (Historiske huse)

Matr.nr. 240

Matrikel
1689 249 (del af)
1756 243
1806 240
2008 240

Ejere
1689 Enevold Knudsen, urtegårdsmand
1756 Sponnech, komtesse
1806 Thomsen
2008 Spar Vest Fonden

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 249
1756 Åbenrå 243
1806 Åbenrå 240

Husnumre
1859 Åbenrå 16
2008 Åbenrå 16

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1764. Ombygget 1846 (Historiske huse)

Matr.nr. 241 †

Matrikel
1689 249 (del af)
1756 242
1806 241
1894 Henlagt til 262

Ejere
1689 Enevold Knudsen, urtegårdsmand
1756 Philip Jensen Frøling, bødker
1806 Frøhling, madam

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 249
1756 Åbenrå 242
1806 Åbenrå 241

Husnumre
1859 Åbenrå 18

Matr.nr. 242
Kollegiet Blanche

Matrikel
1689 248
1756 241
1806 242
1960 Hertil henlagt 1806 243
2008 242

Ejere
1689 Svend Olsen, snedker
1756 Ole Svendsen
1806 Daniel Martins enke
2008 Institutionen Blanche

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 248
1756 Åbenrå 241
1806 Åbenrå 242

Husnumre
1859 Åbenrå 20
1960 Åbenrå 20-24
2008 Åbenrå 20

Opførelsesår
1960 af arkitekt Kai Lyngfeldt Larsen, Steen Eiler Rasmussens Tegnestue, for Kollegiet Blanche (Weilbach)

Matr.nr. 243 †

Matrikel
1689 247
1756 240
1806 243
1960 Henlagt til 1806 242

Ejere
1689 Jacob Horn, ”boersvend” [bødkersvend?]
1756 Lars Olsen Raft, snedker
1806 J. Eiberg, stolemagermester

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 247
1756 Åbenrå 240
1806 Åbenrå 243

Husnumre
1859 Åbenrå 22

Matr.nr. 244 †

Matrikel
1689 246 og 1689 224 (del af)
1756 239
1806 244
1890 Indbefattet i 262

Ejere
1689 224: Enevold Knudsen, urtegårdsmand. – 246: Anders Haagensen, skibstømmermand
1756 Anders Sørensen Bay, brændevinsbrænder
1806 Johan Mikkelsen, hjulmand

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 224, Åbenrå 246
1756 Åbenrå 239/Gothersgade 239*
1806 Åbenrå 244

Husnumre
1859 Åbenrå 24

Matr.nr. 245

Matrikel
1689 227
1756 238
1806 245
1978 Hertil henlagt 1806 246 og 1806 247
2008 245

Ejere
1689 Mads, stenhugger
1756 Lars Christensen, bødker
1806 Hans Hansen, øltapper
2008 Slots- Og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 227
1756 Åbenrå 238
1806 Åbenrå 245

Husnumre
1859 Åbenrå 26
2008 Åbenrå 26-30

Opførelsesår
1756 af tømrersvend Palle Thomsen (Historiske huse)

Matr.nr. 246 †

Matrikel
1689 245 (del af)
1756 237
1806 246
1978 Henlagt til 1806 245

Ejere
1689 Vilcken Dencker, kongens kok
1756 Michael Sørensen, grovsmed
1806 H. Modestes enke

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 245
1756 Åbenrå 237
1806 Åbenrå 246

Husnumre
1859 Åbenrå 28

Matr.nr. 247 †

Matrikel
1689 245 (del af)
1756 236
1806 247
1978 Henlagt til 1806 245

Ejere
1689 Vilcken Dencker, kongens kok
1756 Dorthe, sal. Kaj Meyers enke
1806 Peter Meyers enke

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 245
1756 Åbenrå 236
1806 Åbenrå 247

Husnumre
1859 Åbenrå 30

Matr.nr. 248 †

Matrikel
1689 244 (del af)
1756 235
1806 248
1838 Delt i 248 A, 248 B og 248 C, hvoraf 248 A og 248 B forblev samlet under betegnelsen 248 A & 248 B

Ejere
1689 Henrik Rantou
1756 Herault & Mouner, reformerte præster
1806 Mourier og Menodt

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 244
1756 Åbenrå 235/Gothersgade 235*
1806 Åbenrå 248

Matr.nr. 248 A & 248 B

Matrikel
1838 Parcel af 1806 248
1925 Hertil henlagt 248 C
1959 Frasepareret 270
2008 248

Ejere
2008 Fransk Reformert Kirke

Matrikulære husnumre
1838 Åbenrå 248 A & 248 B

Husnumre
1859 Åbenrå 32
1925 Gothersgade 107, Åbenrå 32-34
1959 Gothersgade 107
2008 Gothersgade 107

Opførelsesår
1932 af arkitekterne Leffland Larsen & Norup (Bygningsattest)

Matr.nr. 248 B

Matrikel
1838 Parcel af 1806 248 sammen med 248 A, og samlet betegnet 248 A & 248 B

Matr.nr. 248 C †

Matrikel
1838 Parcel af 1806 248
1925 Henlagt til 248 A & B

Ejere

Matrikulære husnumre
1838 Gothersgade 248 C

Husnumre
1859 Gothersgade 107

Matr.nr. 249

Matrikel
1689 244 (del af)
1756 234
1806 249
2008 249

Ejere
1689 Henrik Rantzou
1756 Den Reformerte Kirke
1806 Den Reformerte Kirke
2008 Tysk & Fransk Reformert Kirke

Matrikulære husnumre
1689 Åbenrå 244/Gothersgade 244*/Rosenborggade 244*
1756 Åbenrå 234/Rosenborggade 234*/Gothersgade 234*
1806 Åbenrå 249/Rosenborggade 249*/Gothersgade 249*

Husnumre
1859 Åbenrå 34, Gothersgade 111, Rosenborggade uden nummer
2008 Gothersgade 111

Opførelsesår
1688-89 for den tysk-fransk reformerte menighed. Ombygget 1731 (Trap)

Matr.nr. 250

Matrikel
1689 242 og 1689 243
1756 218 (1689/243) og 1756 233 (1689/242)
1806 250
2008 250

Ejere
1689 242: Niels Thom, ligger. – 243: Christen Hansen, tømmersvend
1756 218 og 233: Paul Friis og de reformertes øde plads
1806 Christian Stich
2008 Grete Kristine Ellinor Didriksen

Matrikulære husnumre
1689 Rosenborggade 242. – Rosenborggade 243/Gothersgade 243*
1756 Gothersgade 218 og 233*/Rosenborggade 218* og 233
1806 Rosenborggade 250/Gothersgade 250*

Husnumre
1859 Gothersgade 113, Rosenborggade 19
2008 Gothersgade 113, Rosenborggade 19

Opførelsesår
1766 af tømrermester Jacob Iwers. Ombygget i 1890’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 251 †

Matrikel
1689 240
1756 232
1806 251
1915 Henlagt til 263

Ejere
1689 Søren Sørensen, grovsmed
1756 Truels Pedersen, grovsmed
1806 Lorens Stob

Matrikulære husnumre
1689 Rosenborggade 240
1756 Rosenborggade 232
1806 Rosenborggade 251

Husnumre
1859 Rosenborggade 17

Matr.nr. 252 †

Matrikel
1689 239
1756 231
1806 252
1915 Henlagt til 263

Ejere
1689 Johan Stercke
1756 Lucie Larsdatter, enke efter Hans Larsen
1806 Abraham Meyers enke

Matrikulære husnumre
1689 Rosenborggade 239
1756 Rosenborggade 231
1806 Rosenborggade 252

Husnumre
1859 Rosenborggade 15

Matr.nr. 253 †

Matrikel
1689 238 og 1689 241
1756 230
1806 253
1915 Henlagt til 263

Ejere
1689 238: Anders Mørch, forrige livgardist. – 241: Hans Nielsen, garver
1756 Sivert Jensen
1806 Thimann, fabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Rosenborggade 238 og 241
1756 Rosenborggade 230
1806 Rosenborggade 253

Husnumre
1859 Rosenborggade 13

Matr.nr. 254 †

Matrikel
1689 237
1756 229
1806 254
1915 Henlagt til 263

Ejere
1689 Peter Vibe, væver
1756 Niels Gundersen, tømmersvend
1806 C. Friedr. Købke, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Rosenborggade 237/Tornebuskegade 237*
1756 Tornebuskegade 229/Rosenborggade 229*
1806 Rosenborggade 254/Tornebuskegade 254*

Husnumre
1859 Rosenborggade 11/Tornebuskegade 2

Matr.nr. 255 †

Matrikel
1689 236 (del af)
1756 228
1806 255
1915 Indbefattet i 263

Ejere
1689 Adam Trallow, voldmester
1756 Christen Nielsen, øltapper
1806 Poul Meslet, gæstgiver

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 236
1756 Tornebuskegade 228
1806 Tornebuskegade 255

Husnumre
1859 Tornebuskegade 4

Matr.nr. 256 †

Matrikel
1689 236 (del af)
1756 227
1806 256
1898 Henlagt til 263

Ejere
1689 Adam Trallow, voldmester
1756 Rasmus Madsen, vognmand
1806 Ebbe Joh. Juul

Matrikulære husnumre
1689 Tornebuskegade 236, Gothersgade 236*
1756 Tornebuskegade 227
1806 Tornebuskegade 256

Husnumre
1859 Gothersgade 123, Tornebuskegade 6

Matr.nr. 257

Matrikel
1689 235
1756 226
1806 257
2008 257

Ejere
1689 Hans, trommeslager
1756 Hans Sørensen Berg, tømmermester
1806 Hans Larsen, brændevinsbrænder
2008 Danske Entreprenører

Matrikulære husnumre
1689 Tornebuskegade 235/Nørrevold 235*
1756 Tornebuskegade 236/Ud til Volden 236*
1806 Tornebuskegade 257/Nørre Vold 257*

Husnumre
1859 Nørrevold 106/Tornebuskegade 8
1875 Nørre Voldgade 106/Tornebuskegade 8
2008 Nørre Voldgade 106, Tornebuskegade 4

Opførelsesår
1962-63 af arkitekt Kaj Stensballe for Entreprenørforeningen (Weilbach)

Matr.nr. 258 †

Matrikel
1689 234
1756 225
1806 258
1961 Henlagt til 257

Ejere
1689 Christian Brochwaldt, væver
1756 Væver Peter Røpperts enke
1806 Mads H. Møller, høker

Matrikulære husnumre
1689 Nørrevold 234
1756 Ud til Volden 225
1806 Nørrevold 258

Husnumre
1859 Nørrevold 108
1875 Nørre Voldgade 108

Matr.nr. 259 †

Matrikel
1689 233
1756 224
1806 259
1961 Henlagt til 257

Ejere
1689 Hans Pedersen, væver
1756 Mathias Bintner, tømmersvend
1806 Hans Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Nørrevold 233
1756 Ud til Volden 224
1806 Nørrevold 259

Husnumre
1859 Nørrevoldg 110
1875 Nørre Voldgade 110

Matr.nr. 260 †

Matrikel
1689 232 (del af)
1756 223
1806 260
1961 Henlagt til 1806 257

Ejere
1689 Johannes Busk, vagtmester
1756 Ole Ibsen, væver
1806 Andreas Hassing, høker

Matrikulære husnumre
1689 Nørrevold 232/Gothersgade
1756 Ud til Volden 223
1806 Nørrevold 260

Husnumre
1859 Gothersgade 127/Nørrevold 112
1875 Gothersgade 127/Nørre Voldgade 112

Matr.nr. 261

Matrikel
1871 Parcel af 1806 1
1976 Henlagt til 1806 1

Ejere

Husnumre
1871 Springgade 17
1881 Pilestræde 67

Matr.nr. 262

Matrikel
1890 Sammensat af 1806 135, 1806 136 og 1806 244
1894 Hertil henlagt 1806 241
1924 Herfra separeret 269
2008 262

Ejere
2008 Gothersgade 101 Aps

Husnumre
1890 Gothersgade 101, Åbenrå 24
1894 Gothersgade 101, Åbenrå 18 og 24
1924 Gothersgade 101, Åbenrå 24
2008 Gothersgade 99-101

Opførelsesår
1892 for grosserer L. E. Bruun (Bygningsattest)

Matr.nr. 263

Matrikel
1898 Sammensat af 1806 140, 1806 141, 1806 142, 1806 143, 1806 144
1915 Hertil henlagt 1806 251, 1806 252, 1806 253, 1806 254 og 1806 255
1966 Herfra separeret 271
2008 263

Ejere
2008 Universitets- og Bygningsstyrelsen

Husnumre
1898 Rosenborggade 15-17
1915 Gothersgade 115, Rosenborggade 15-17
1966 Rosenborggade 15-17
2008 Rosenborggade 15-17

Opførelsesår
1900 af Jens Christian Kofoed for Kristelig Forening for Unge Mænd. Udvidet 1916 af arkitket Henning Hansen (Weilbach)

Matr.nr. 264

Matrikel
1905 Sammensat af 1806 192, 1806 194 og 190 & 191
2008 264

Ejere
2008

Husnumre
1905 Købmagergade 62, Pustervig 6
2008 Købmagergade 62-64, Pustervig 6

Opførelsesår
Købmagergade 62-64: 1908 for malermester Fr. Andersen (Bygningsattest). – Pustervig 6: 1810 for enken Maria Hansen (Historiske huse)

Matr.nr. 265

Matrikel
1910 Sammensat af 1806 82, 1806 83, 1806 84, 1806 85, 1806 86, 1806 87, 1806 93, 1806 94, 1806 95, 1806 96, 1806 97, 1806 98, 1806 99, 1806 100, 1806 101, 1806 102, 1806 103, 1806 104, 1806 111, 1806 112, 1806 114, 1806 118, 1806 119, 1806 120, 1806 121, 1806 122, 1806 123 og 1806 124
2008 265

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Kongens Have A/S

Husnumre
1910 Gothersgade 53/Vognmagergade 8
1989 Gothersgade 53/Lønporten 2/Vognmagergade 8
2008 Gothersgade 53/Lønporten 2/Vognmagergade 8

Opførelsesår
1912-13 af arkitekterne G. B. Hagen og Rolf Schroeder for Københavns Belysningsvæsen (Weilbach)

Matr.nr. 266
Gutenberghus

Matrikel
1911 Sammensat af 1806 80, 1806 108 og 1806 109, samt dele af 1806 76, 1806 77, 1806 78, 1806 79, 1806 105, 1806 106, 1806 107, 1806 125, 1806 154 og 1806 155 og af en del af gaden Lille Brøndstræde
1928 Hertil henlagt 267
2008 266

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Gothersgade 55 A

Husnumre
1911 Vognmagergade 10/Landemærket 26
1928 Vognmagergade 10
2008 Gothersgade 55/Landemærket 26/Vognmagergade 10

Opførelsesår
Fløjen mod Vognmagergade: 1913-14 af arkitekt Bernhard Ingemann for Egmont H. Petersen. Fløjen mod Gothersgade 1925-27 af arkitekt Alf Cock-Clausen for Egmont H. Petersen (Weilbach og Trap 5)

Matr.nr. 267 †

Matrikel
1913 Sammensat af 1806 110, 1806 125, 1806 126, 1806 127, 1806 128 og 1806 155 samt en del af Lille Brøndstræde
1928 Henlagt til 268

Ejere

Husnumre
1913 Gothersgade 55

Matr.nr. 268
Møntergården

Matrikel
1913 Sammensat af 1806 53, 1806 54, 1806 55, 1806 56, 1806 57, 1806 89, 1806 90, 1806 91, 1806 92, 1806 113, 1806 114, 1806 115, 1806 116 og 1806 117 og 49 A, 49 B & 50, 51 & 52
2008 268

Ejere
2008 Atp-Ejendomme A/S

Husnumre
1913 Gothersgade 49/Møntergade 19-21/Sjæleboderne 2-4/Vognmagergade 2
2008 Gothersgade 49/Møntergade 19-21/Sjæleboderne 2-4/Vognmagergade 2

Opførelsesår
1915-16 af arkitekt H P. Jacobsen (Weilbach)

Matr.nr. 269

Matrikel
1924 Parcel af 262
2008 269

Ejere
2008 Spar Vest Fonden

Husnumre
1924 Åbenrå 18
2008 Åbenrå 18

Opførelsesår
1900 (Kuas, bekræftes ikke af Bygningsattest)

Matr.nr. 270

Matrikel
1959 Parcel af 1806 248
2008 270

Ejere
2008 Nationalmuseet

Husnumre
1959 Åbenrå 32-36
2008 Åbenrå 32-36

Opførelsesår
1730-32 muligvis af murermester Felix du Sart for den tysk-fransk reformerte menighed (Historiske huse)

Matr.nr. 271

Matrikel
1966 Parcel af 263
2008 271

Ejere
2008 The European Parlament

Husnumre
1966 Gothersgade 115
2008 Gothersgade 115

Opførelsesår
1900

Matr.nr. 272

Matrikel
1971 Parcel af 1806 219
2008 272

Ejere
2008 E/F Åbenrå 25

Husnumre
1971 Åbenrå 25
2008 Åbenrå 25

Opførelsesår
1733 for billedhugger Friederich Ehbisch. Ombygget 1895-96 (Historiske huse)

Matr.nr. 273

Matrikel
1980 Parcel af 1806 8
1990 Hertil henlagt 1806 13, 1806 14 og 1806 16 og dele af 1806 6 og 1806 15, samt et nedlagt offentlige vejareal
2008 273

Ejere
2008 Ejerforeningen Pilehus

Husnumre
1990 Pilestræde 53-63
2008 Pilestræde 53-63
Opføreslesår
1983-90 af arkitekt Flemming Hertz (Weilbach)

Matr.nr. 274

Matrikel
2005 Parcel af 204 D
2008 274

Ejere
2008 Ejendomsselskabet af 15.12.2005

Husnumre
2005 Hauser Plads 28
2008 Hauser Plads 28

Opførelsesår
1855 for bagermester W. C. Rubow


Tilbage til toppen