Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Sankt Annæ Øster Kvarter
Note:  

 

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008

Indledning

Christianshavns Kvarter
Frimands Kvarter
Klædebo Kvarter
Købmager Kvarter
Nørre Kvarter
Rosenborg Kvarter
Sankt Annæ Vester Kvarter
Sankt Annæ Øster Kvarter
Snarens Kvarter
Strand Kvarter
Vester Kvarter
Øster Kvarter
Østervold Kvarter


Sankt Annæ Øster Kvarter

Matr.nr. 1

Matrikel
1689 1 og 1689 42
1756 1 (1689/1) og 1756 122 (1689/42)
1806 1
2008 1

Ejere
1689 1: Hans Monnike, kleinsmed. – 42: Peder Andersen, kancellibud
1756 1: Peder Jørgensen Ambus, kleinsmed. - 122: Helle, Rasmus Stegers enke
1806 Niels Hansens enke, vinhandlerinde
2008 Hucla APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 1/Store Strandstræde 1. – Store Strandstræde 42
1756 Ny Kanal 1. – Store Strandstræde 122
1806 Nyhavn 1/Store Strandstræde 1*

Husnumre
1859 Nyhavn 1/Store Strandstræde 2
2008 Nyhavn 1/Store Strandstræde 2

Opførelsesår
Nyhavn 1: 1753 for kleinsmed Peder Jørgensen Ambus. – Store Strandstræde 2: Før 1731. – Forhusene sammenbygget 1817 (Historiske huse)

Matr.nr. 2

Matrikel
1689 2
1756 2
1806 2
2008 2

Ejere
1689 Peder Hansen, købmand
1756 Gothhelf Florian Drachmand
1806 Jacob Asmussen, handelsmand
2008 M/S Øresund A/S V/ Peter Tholstrup

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 2
1756 Ny Kanal 2
1806 Nyhavn 2

Husnumre
1859 Nyhavn 3
2008 Nyhavn 3

Opførelsesår
Før 1731. Ombygget 1776 og 1852 (Historiske huse)

Matr.nr. 3

Matrikel
1689 3
1756 3
1806 3
2008 3

Ejere
1689 Peder Olsen, hofsmed
1756 Vilhelm Zahns enke
1806 Hans J. Ernst, købmand
2008 M/S Øresund A/S V/ Peter Tholstrup

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 3
1756 Ny Kanal 3
1806 Nyhavn 3

Husnumre
1859 Nyhavn 5
2008 Nyhavn 5

Opførelsesår
Før 1736. Ombygget mellem 1757 og 1791 og i 1843 (Historiske huse)

Matr.nr. 4

Matrikel
1689 4
1756 4
1806 4
2008 4

Ejere
1689 Christen Christensen, havnefoged
1756 Mathias Hvistendahl, supercargo
1806 Jens Christian Lund, købmand
2008 Jysk Erhvervsejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 4
1756 Ny Kanal 4
1806 Nyhavn 4

Husnumre
1859 Nyhavn 7
2008 Nyhavn 7

Opførelsesår
Sandsynligvis mellem 1674 og 1694. Ombygget 1846 (Historiske huse)

Matr.nr. 5

Matrikel
1689 5
1756 5
1806 5
2008 5

Ejere
1689 Anders Thomeesen, øltapper
1756 Jens Larsen, islandsk købmand
1806 Frederik Chrisitan Rømer
2008 Christel Windfeld-Lund

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 5
1756 Ny Kanal 5
1806 Nyhavn 5

Husnumre
1859 Nyhavn 9
2008 Nyhavn 9

Opførelsesår
Sandsynligvis 1681 for havnemester Christen Christensen (Historiske huse)

Matr.nr. 6

Matrikel
1689 6
1756 6
1806 6
2008 6

Ejere
1689 Pder Andersen Hegelund
1756 Jacob Severin, købmand
1806 Frederik Christian Rømer
2008 Ejendomsselskabet Nyhavn 11 APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 6
1756 Ny Kanal 6
1806 Nyhavn 6

Husnumre
1859 Nyhavn 11
2008 Nyhavn 11

Opførelsesår
1833-36 for urtekræmmer Harboe (Historiske huse)

Matr.nr. 7

Matrikel
1689 7
1756 7
1806 7
2008 7

Ejere
1689 Evert Holst, købmand
1756 Jacob Iversen Skelde
1806 Ole Holm
2008 Hans Baagøe

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 7
1756 Ny Kanal 7
1806 Nyhavn 7

Husnumre
1859 Nyhavn 13
2008 Nyhavn 13

Opførelsesår
Sandsynligvis mellem 1678 og 1681. Ombygget 1842 (Historiske huse)

Matr.nr. 8

Matrikel
1689 8 (del af)
1756 8
1806 8
2008 8

Ejere
1689 Peder Jonsen, skipper
1756 Jacob Bendtsen, skipper
1806 Jørgen H. Kalløe
2008 Villemoes Holding APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 8
1756 Ny Kanal 8
1806 Nyhavn 8

Husnumre
1859 Nyhavn 15
2008 Nyhavn 15

Opførelsesår
Mellem 1673 og 1694. Ombygget før 1772, i 1793 og i 1850 (Historiske huse)

Matr.nr. 9

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 9
1806 9
2008 9

Ejere
1689 Hans Friedrich, stenhugger
1756 Claus Buch, handler med kinavarer
1806 Peder Wedersøe, grosserer
2008 Ejerforeningen Nyhavn 17

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 9/Ny Kanal 9
1756 Ny Kanal 9/Lille Strandstræde 9*
1806 Nyhavn 9/Lille Strandstræde 9*

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 1/Nyhavn 17
2008 Lille Strandstræde 1/Nyhavn 17

Opførelsesår
Nyhavn 17: Sandsynligvis mellem 1674 og 1698. Ombygget mellem 1752 og 1768. – Lille Strandstræde 1: 1786 for købmand Chr. Schiøth (Historiske huse)

Matr.nr. 10

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 10
1806 10
2008 10

Ejere
1689 Hans Friedrich, stenhugger
1756 Rasmus Brander, skipper
1806 Peder Hallesen
2008 Ankeret APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 9, Lille Strandstræde 9*
1756 Ny Kanal 10
1806 Nyhavn 10/Lille Strandstræde 10*

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 2/Nyhavn 19
2008 Lille Strandstræde 2/Nyhavn 19

Opførelsesår
Før 1713. Ombygget mellem 1766 og 1787 (Historiske huse)

Matr.nr. 11

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 11 og 1756 105
1806 11
2008 11

Ejere
1689 Hans Friedrichs, stenhugger
1756 Jens Walbom, urtekræmmer. – 105: Hans Andersen, brændevinsbrænder
1806 J. Henr. Salomon
2008 M/S Øresund A/S V/ Peter Tholstrup

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 9, Lille Strandstræde 9
1756 Ny Kanal 11. – Lille Strandstræde 105
1806 Nyhavn 11, Lille Strandstræde 11*

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 4, Nyhavn 21
2008 Lille Strandstræde 4, Nyhavn 21

Opførelsesår
Nyhavn 21: Sandsynligvis før 1687. Ombygget mellem 1789 og 1793 og mellem 1871 og 1900. – Lille Strandstræde 4: 1789 for urtekræmmer Henrik Walbom. Ombygget 1793 (Historiske huse)

Matr.nr. 12

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 12
1806 12
2008 12

Ejere
1689 Hans Friedrich, stenhugger
1756 Niels Jensen, øltapper
1806 Rudolph Olsen
2008 E/F Nyhavn 23

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 9, Lille Strandstræde 9
1756 Ny Kanal 12
1806 Nyhavn 12

Husnumre
1859 Nyhavn 23
2008 Nyhavn 23

Opførelsesår
1803 for skipper Realf Olsen Scharbech (Historiske huse)

Matr.nr. 13

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 13
1806 13
2008 13

Ejere
1689 Hans Friedrich, stenhugger
1756 Niels Jacobsen Møller, skipper
1806 N. J. Elberg
2008 Bent Borch-Christensen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 9, Lille Strandstræde 9*
1756 Ny Kanal 13
1806 Nyhavn 13

Husnumre
1859 Nyhavn 25
2008 Nyhavn 25

Opførelsesår
Mellem 1723 og 1734. Ombygget mellem 1755 og 1797 (Historiske huse)

Matr.nr. 14

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 14
1806 14
2008 14

Ejere
1689 Hans Friedrich, stenhugger
1756 Andreas Bodenhof
1806 N. A. Aggersborg
2008 E/F Nyhavn 27

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 9, Lille Strandstræde 9*
1756 Ny Kanal 14
1806 Nyhavn 14

Husnumre
1859 Nyhavn 27
2008 Nyhavn 27

Opførelsesår
Før 1738. Ombygget mellem 1784 og 1789 samt i 1842 (Historiske huse)

Matr.nr. 15

Matrikel
1689 10
1756 15
1806 15
2008 15

Ejere
1689 Peder Jensen, skipper
1756 Lars Svane
1806 J. Eriksens enke
2008 Krystyna Anna Irena Cegielski

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 10
1756 Ny Kanal 15
1806 Nyhavn 15

Husnumre
1859 Nyhavn 29
2008 Nyhavn 29

Opførelsesår
Mellem 1723 og 1733. Ombygget 1866 og ca. 1900 (Historiske huse)

Matr.nr. 16 †

Matrikel
1689 11
1756 16
1806 16
1879 Sammenlagt med 66 B og 68 B, til: 16, 66 B & 68 B

Ejere
1689 Mikkel Jensen, skipper
1756 Peder Løg, skipper
1806 Edvard Gram

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 11
1756 Ny Kanal 16
1806 Nyhavn 16

Matr.nr. 16, 66 B & 68 B (fra 1953: 16)

Matrikel
1879 Sammensat af 1806 16 og 66 B & 68 B
1953 Betegnet 16 (nyt nummer)
2008 16

Ejere
2008 E/F Grosserer Grams Gaard

Husnumre
1879 Nyhavn 31
2008 Nyhavn 31

Opførelsesår
Mellem 1691 og 1714 for skipper Thomas Andersen. Ombygget 1799 (Historiske huse)

Matr.nr. 17

Matrikel
1689 12
1756 17
1806 17
2008 17

Ejere
1689 Jørgen Olsen, skipper
1756 Rasmus Hansen, skibsmåler
1806 Rasmus Kock
2008 Ejendomsselskabet Kirsten Bang APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 12
1756 Ny Kanal 17
1806 Nyhavn 17

Husnumre
1859 Nyhavn 33
2008 Nyhavn 33

Opførelsesår
Sandsynligvis mellem 1684 og 1696 for skipper Jørgen Olsen. Ombygget før 1731, i 1767 og ca. 1850 (Historiske huse)

Matr.nr. 18

Matrikel
1689 13
1756 18
1806 18
2008 18

Ejere
1689 Enken efter Niels Christensen Roskilde
1756 Peder Nielsen, skibsmåler
1806 Holbeck, kaptajn
2008 Ejendommen Nyhavn 35

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 13
1756 Ny Kanal 18
1806 Nyhavn 18

Husnumre
1859 Nyhavn 35
2008 Nyhavn 35

Opførelsesår
Omkring 1700. Ombygget 1784 og 1835 (Historiske huse)

Matr.nr. 19

Matrikel
1689 14
1756 19
1806 19
2008 19

Ejere
1689 Peder Jensen, skipper
1756 Haagen Larsen, brændevinsbrænder
1806 Rasmus Hansen
2008 Bodil Kirstine M Michaelsen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 14
1756 Ny Kanal 19
1806 Nyhavn 19

Husnumre
1859 Nyhavn 37
2008 Nyhavn 37

Opførelsesår
Mellem 1691 og 1712. Ombygget 1743, 1757 og 1791 (Historiske huse)

Matr.nr. 20

Matrikel
1689 15
1756 20
1806 20
2008 20

Ejere
1689 Claus Evertsen
1756 Peder Nielsen, seglmager
1806 Rasmus S. Wulff
2008 Jens Møller-Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 15
1756 Ny Kanal 20
1806 Nyhavn 20

Husnumre
1859 Nyhavn 39
2008 Nyhavn 39

Opførelsesår
Mellem 1698 og 1732. Ombygget ca. 1780 og i 1850 (Historiske huse)

Matr.nr. 21

Matrikel
1689 28 (del af)
1756 21
1806 21
2008 21

Ejere
1689 Villum Lydersen, garver
1756 Nikolaj Hansen Juul
1806 H. G. Rømer & T. Stolpe
2008 Niels-Jørgen Frandsen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 28/Lille Strandstræde 28*
1756 Ny Kanal 21
1806 Nyhavn 21

Husnumre
1859 Nyhavn 41
2008 Nyhavn 41

Opførelsesår
Sandsynligvis opført 1698-99. Ombygget mellem 1731 og 1753 (Historiske huse)

Matr.nr. 22

Matrikel
1689 28 (del af)
1756 22
1806 22
2008 22

Ejere
1689 Villum Lydersen, garver
1756 Paul Christensen, brygger
1806 Torkelin, justitiarius
2008 Nyhavn 43 A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 28/Lille Strandstræde 28*
1756 Ny Kanal 22
1806 Nyhavn 22

Husnumre
1859 Nyhavn 43
2008 Nyhavn 43

Opførelsesår
Før 1788 for brygger Poul Christensen Hvidsteen (Historiske huse)

Matr.nr. 23

Matrikel
1689 28 (del af)
1756 23
1806 23
2008 23

Ejere
1689 Villum Lydersen, garver
1756 Nikolaj Johansen Juller, rebslager
1806 Peder Holm
2008 Nyhavn 43 A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 28/Lille Strandstræde 28*
1756 Ny Kanal 23
1806 Nyhavn 23

Husnumre
1859 Nyhavn 45
2008 Nyhavn 45

Opførelsesår
1740 for rebslagermester Nikolaj Johansen Juller. Ombygget 1794 og 1850-51 (Historiske huse)

Matr.nr. 24

Matrikel
1689 28 (del af)
1756 24
1806 24
2008 24

Ejere
1689 Villum Lydersen, garver
1756 Ole Pedersen Sangaard, sejlmager
1806 Hans P. Sandgaard
2008 Niels-Jørgen Frandsen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 28/Lille Strandstræde 28*
1756 Ny Kanal 24
1806 Nyhavn 24/Toldbodgade 24*

Husnumre
1859 Nyhavn 47/Toldbodgade 1
2008 Nyhavn 47

Opførelsesår
Sandsynligvis 1737-38 for skipper Ole Pedersen. Ombygget 1845 (Historiske huse)

Matr.nr. 25

Matrikel
1689 27 (del af) og 1689 28 (del af)
1756 25 (1689/28, del af) og 1756 79 (1689/27, del af)
1806 25
2008 25

Ejere
1689 27: Marcus Rotsteen. – 28: Villum Lydersen, garver
1756 25 og 79: Jens Larsen, skipper
1806 Rasmus Kierketerp
2008 E/F Toldbodg 2/Nyh 49 V/Stakemann

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27/Den ny gade 27*. – Lille Strandstræde 28/Ny Kanal 28*
1756 Ny Kanal 25/Toldbodgade 25*. - Toldbodgade 79
1806 Nyhavn 25/Toldbodgade 25*

Husnumre
1859 Nyhavn 49/Toldbodgade 2
2008 Nyhavn 49/Toldbodgade 2

Opførelsesår
1746 for skipper Jens Larsen. Ombygget 1842 og 1886 (Historiske huse)

Matr.nr. 26

Matrikel
1689 16
1756 26
1806 26
2008 26

Ejere
1689 Peder Christensen, bødker
1756 Stig Pedersen, skipper
1806 Peter Marcussen
2008 E/F Nyhavn 51

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 16
1756 Ny Kanal 26
1806 Nyhavn 26

Husnumre
1859 Nyhavn 51
2008 Nyhavn 51

Opførelsesår
1766 for øltapper Henrik Engel (Historiske huse)

Matr.nr. 27

Matrikel
1689 17
1756 27
1806 27
2008 27

Ejere
1689 Peder Ebbesen
1756 Hans Jacob Tofte, skipper
1806 Nikolaj Nissen
2008 E/F Nyhavn 53

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 17
1756 Ny Kanal 27
1806 Nyhavn 27

Husnumre
1859 Nyhavn 53
2008 Nyhavn 53

Opførelsesår
1754-55 for skipper Hans Jacob Tofte. Ombygget 1874-75 (Historiske huse)

Matr.nr. 28

Matrikel
1689 18
1756 28
1806 28
2008 28

Ejere
1689 Borcherner Sørensen
1756 Hans Jacob Tofte, skipper
1806 Jacob Bierregaard
2008 Neohorm A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 18
1756 Ny Kanal 28
1806 Nyhavn 28

Husnumre
1859 Nyhavn 55
2008 Nyhavn 55

Opførelsesår
Før 1731. Ombygget 1906 (Historiske huse)

Matr.nr. 29

Matrikel
1689 19
1756 29
1806 29
2008 29

Ejere
1689 Rasmus Aagesen, hjulmand
1756 Christen Olsen, skipper
1806 Abraham Lund
2008 E/F Nyhavn 57

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 19
1756 Ny Kanal 29
1806 Nyhavn 29

Husnumre
1859 Nyhavn 57
2008 Nyhavn 57

Opførelsesår
Mellem 1684 og 1692. Ombygget 1838-39 og 1888-89 (Historiske huse)

Matr.nr. 30
Nyhavn 59: Guldmagerens Hus

Matrikel
1689 20 (del af)
1756 30
1806 30
1989 Hertil henlagt 1806 31
2008 30

Ejere
1689 Henrik Ehlers, assessor
1756 Ole Eriksen, skipper
1806 Jacob Henriksen
2008 APS Kbus 17 Nr. 3421

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 20/Gaden til Kvæsthuset 20*
1756 Ny Kanal 30
1806 Nyhavn 30

Husnumre
1859 Nyhavn 59
1989 Nyhavn 59-61
2008 Nyhavn 59-61

Opførelsesår
Nyhavn 59: Ca. 1690 for alkymst og kobbersmed Henrik Ehm. Ombygget mellem 1743 og 1746 og mellem 1884 og 1889. – Nyhavn 61: Sandsynligvis før 1700. Ombygget mellem 1715 og 1748, i 1779, mellem 1801 og 1816 og i 1858 (Historiske huse)

Matr.nr. 31 †

Matrikel
1689 20 (del af)
1756 31
1806 31
1989 Henlagt til 1806 30

Ejere
1689 Henrik Ehlers, assessor
1756 Ole Olsen, skipper
1806 Peter H. Bistrup

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 20/Gaden til Kvæsthuset 20*
1756 Ny Kanal 31
1806 Nyhavn 31

Husnumre
1859 Nyhavn 61

Matr.nr. 32

Matrikel
1689 20 (del af)
1756 32
1806 32
2008 32

Ejere
1689 Henrik Ehlers, assessor
1756 Jens Larsen, tømmerhandler
1806 Lars Larsen
2008 E/F Nyhavn 63 A - 63 D

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 20/Gaden til Kvæsthuset 20*
1756 Ny Kanal 32
1806 Nyhavn 32

Husnumre
1859 Nyhavn 63
2008 Nyhavn 63

Opførelsesår
1756 for tømmerhandler Jens Larsen. Ombygget før 1801 og i 1942 (Historiske huse)

Matr.nr. 33

Matrikel
1689 20 (del af)
1756 33
1806 33
2008 33

Ejere
1689 Henrik Ehlers, assessor
1756 Joh. Nikolaj Godenius’ enke, madame
1806 Peter C. Brenøe
2008 M/S Øresund A/S V/ Peter Tholstrup

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 20/Gaden til Kvæsthuset 20*
1756 Ny Kanal 33
1806 Nyhavn 33

Husnumre
1859 Nyhavn 65
2008 Nyhavn 65

Opførelsesår
1739 for hørkræmmer Bertil Jegind (Historiske huse)

Matr.nr. 34

Matrikel
1689 20 (del af)
1756 34
1806 34
2008 34

Ejere
1689 Henrik Ehlers, assessor
1756 Carl Wilder, stadsmægler
1806 Joh. Buntzen
2008 Boet efter Ruth Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 20/Gaden til Kvæsthuset 20*
1756 Ny Kanal 34
1806 Nyhavn 34

Husnumre
1859 Nyhavn 67
2008 Nyhavn 67

Opførelsesår
1737 for hørkræmmer Jens Sørensen Bøsholt. Ombygget 1846 (Historiske huse)

Matr.nr. 35

Matrikel
1689 20 (del af)
1756 35 og 1756 37
1806 35
2008 35

Ejere
1689 Henrik Ehlers, assessor
1756 35: Jan von Olsten. – 37: Gunder Kundsen, skibstømmermand
1806 Andreas Nielsen
2008 Ejendomsaktieselskabet Klippen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 20/Gaden til Kvæsthuset 20*
1756 Ny Kanal 35. – Kvæsthusgade 37
1806 Nyhavn 35/Kvæsthusgade 35

Husnumre
1859 Kvæsthusgade 1/Nyhavn 69
2008 Kvæsthusgade 1/Nyhavn 69

Opførelsesår
1884-86 (Kuas) for J. P. von Osten (Historiske huse)

Matr.nr. 36 †

Matrikel
1689 20 (del af)
1756 36 (del af, senere betegnet 1756 36 A)
1806 36
1880 Sammenlagt med 1806 37 til: 36 & 37

Ejere
1689 Henrik Ehlers, assessor
1756 Jan von Osen
1806 Suhr & Søn

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 20/Gaden til Kvæsthuset 20*/Stranden 20*
1756 Ny Kanal 36/Kvæsthusgade 36*/Til Vandet 36*
1806 Nyhavn 36/Kvæsthusgade 36*

Husnumre
1859 Kvæsthusgade 2/Nyhavn 71

Matr.nr. 36 & 37 (fra 1953: 36)

Matrikel
1880 Sammenlagt af 1806 36 og 1806 37
1953 Betegnet 36 (nyt nummer)
2008 36

Ejere
2008 APS Nyhavn 71

Husnumre
1880 Kvæsthusgade 2-4
2008 Nyhavn 71

Opførelsesår
1805 for grossererne O. B. Suhr og Ludvigsten (Historiske huse)

Matr.nr. 37 †

Matrikel
1689 20 (del af)
1756 36 (del af, senere betegnet 1756 36 B)
1806 37
1880 Sammenlagt med 1806 36, til: 36 & 37

Ejere
1689 Henrik Ehlers, assessor
1756 Jan von Osten
1806 Just Ludvigsen
1880 Forenet med 36 til: 36 & 37

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 20/Gaden til Kvæsthuset 20*/Stranden 20*
1756 Ny Kanal 36/Kvæsthusgade 36*/Til Vandet 36*
1806 Kvæsthusgade 37

Husnumre
1859 Kvæsthusgade 4

Matr.nr. 38

Matrikel
1689 21 (del af)
1756 38
1806 38
2008 38

Ejere
1689 Nikolaj Veisling
1756 Ole Blach, justitsråd
1806 Zinn & Sønner
2008 City Development A/S

Matrikulære husnumre
1689 Gaden til Kvæsthuset 21/Stranden 21*
1756 Kvæsthusgade 38/Til Vandet 38*
1806 Kvæsthusgade 38

Husnumre
1859 Kvæsthusgade 6
2008 Kvæsthusgade 4-6

Opførelsesår
Kvæsthusgade 4: 1780 (Kuas). – Kvæsthusgade 6: 1893 (Matrikelregister)

Matr.nr. 39

Matrikel
1689 21 (del af)
1756 39
1806 39
2008 39

Ejere
1689 Nikolaj Veisling
1756 Blach, justitsrådinde
1806 Zinn & Sønner
2008 Ejendomsaktieselskabet Klippen

Matrikulære husnumre
1689 Gaden til Kvæsthuset 21/Stranden 21*
1756 Kvæsthusgade 39
1806 Kvæsthusgade 39

Husnumre
1859 Kvæsthusgade 3
2008 Kvæsthusgade 3

Opførelsesår
Sandsynligvis 1751 for justitsråd Oluf Black. Ombygget 1812 og 1908 (Historiske huse)

Matr.nr. 40 †

Matrikel
1689 22 (del af)
1756 40
1806 40
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 41, til: 40 & 41

Ejere
1689 Peder Lange, skipper
1756 Courtonne, kommerceråd
1806 Hans Friis

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 22/Gaden til Kvæsthuset 22*
1756 Kvæsthusgade 40/Til Vandet 40*
1806 Kvæsthusgade 40

Husnumre
1859 Kvæsthusgade 8

Matr.nr. 40 (nyt nummer)
Skuespilhuset

Matrikel
1873 Parcel af 40 & 41
2008 40

Ejere
2008 Kulturministeriet

Husnumre
1873 Kvæsthusgade 8
2008 Kvæsthusgade 10/Sankt Annæ Plads 36

Opførelsesår
2008 af Boje Lundgaard og Lene Tranberg

Matr.nr. 40 & 41 †

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 40 og 1806 41
1873 Delt i 40 (nyt nummer) og 41 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Kvæsthusgade 40 & 41

Husnumre
1859 Kvæsthusgade 5

Matr.nr. 41 †

Matrikel
1689 22 (del af)
1756 41
1806 41
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 40, til: 40 & 41

Ejere
1689 Peder Lange, skipper
1756 Courtenne, kommerceråd
1806 Hans Friis

Matrikulære husnumre
1689 Gaden til Kvæsthuset 22/Stranden 22*
1756 Kvæsthusgade 41/Til Vandet 41*
1806 Kvæsthusgade 41

Matr.nr. 41

Matrikel
1873 Parcel af 40 & 41
2008 41

Ejere
2008 Dansk Sygeplejeråd

Husnumre
1873 Kvæsthusgade 5
2008 Kvæsthusgade 5

Opførelsesår
1736 for kongelig vinkyper Ph. Jacob Zalathe. Ombygget 1845 (Historiske huse)

Matr.nr. 42 †

Matrikel
1689 23 (del af), 1689 24 (del af) og 1689 25 (del af)
1756 42 (1689/23, del af, og 1689/24, del af) og 1756 73 (1689/25, del af)
1806 42
1807 Delt i 42 A og 42 B

Ejere
1689 23: Afdøde Gottfried Hoffmann, generalkvartermester. – 24: Jens Rotsteen, admiral. – 25: Ellen, enken efter Johan Dorn, garver
1756 42: Søetatens Kvæsthus. – 73: Stiftamtmand Bagers enke
1806 Danske Manufaktur Handel

Matrikulære husnumre
1689 Gaden til Kvæsthuset 23/Stranden 23*. – Lille Strandstræde 24/Sankt Annæ Gade 24*/Stranden 24*/Den ny gade mod Toldboden*. – Lille Strandstræde 25/Den ny gade mod Toldboden 25*
1756 Kvæsthusgade 42/Sankt Annæ Gade 42*/Toldbodgade 42*. – Toldbodgade 73
1806 Kvæsthusgade 42

Matr.nr. 42 A †

Matrikel
1807 Parcel af 1806 42
1850 Sammenlagt med 42 B og 1806 43, til: 42 A & B & 43

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Kvæsthusgade 42*/Sankt Annæ Plads 42 A*

Matr.nr. 42 A †

Matrikel
1871 Parcel af 42 A & B
1872 Frasepareret 328
1873 Frasepareret 329, 330 og 331
1890 Hertil henlagt 328
1894 Sammenlagt med 42 B, 42 C 1 og 42 C 2, til: 42 A, B & C

Ejere

Husnumre
1871 Kvæsthusgade 9/Sankt Annæ Plads 32

Matr.nr. 42 A & B †

Matrikel
1853 Parcel af 42 & B & 43
1871 Delt i 42 A og 42 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Kvæsthusgade 42 A & B/Sankt Annæ Plads 42 A & B

Husnumre
1859 Kvæsthusgade 7/Sankt Annæ Plads 26

Matr.nr. 42 A & B & 43 †

Matrikel
1850 Sammensat af 42 A, 42 B og 1806 43
1853 Herfra separeret 43, og betegnet 42 A & B

Ejere

Matrikulære husnumre
1850 Kvæsthusgade 42 A & B & 43

Matr.nr. 42 A, B & C (fra 1953: 42 A)

Matrikel
1894 Sammensat af 42 B, 42 C1 og 42 C2, til: 42 A, B & C
1953 Betegnet 42 A (nyt nummer)
1975 Herfra separeret 404
2008 42 A

Ejere
2008 Dansk Sygeplejeråd

Husnumre
1894 Kvæsthusgade 7-9/Sankt Annæ Plads 24-30/Toldbodgade 18-20
2008 Kvæsthusgade 7-11/Sankt Annæ Gade 30

Opførelsesår
1682-85. Ombygget 1871-72 (Trap)

Matr.nr. 42 B †

Matrikel
1807 Parcel af 1806 42
1850 Sammenlagt med 42 A og 1806 43, til: 42 A & B & 43

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Sankt Annæ Plads 42 B

Matr.nr. 42 B †

Matrikel
1871 Parcel af 42 A & B
1894 Sammenlagt med 42 A, 42 C1 og 42 C2, til: 42 A, B & C

Ejere

Husnumre
1871 Sankt Annæ Plads 26

Matr.nr. 42 C †

Matrikel
1807 Parcel af 42
1830 Delt i 42 C 1 og 42 C 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Sankt Annæ Plads 42 C/Toldbodgade 42 C*

Matr.nr. 42 C 1 †

Matrikel
1830 Parcel af 42 C
1894 Sammenlagt med 42 A, 42 B og 42 C2, til: 42 A, B & C

Ejere

Matrikulære husnumre
1830 Sankt Annæ Plads 42 C 1/Toldbodgade 42 C 1*

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 24/Toldbodgade 20

Matr.nr. 42 C 2 †

Matrikel
1830 Parcel af 42 C
1853 Hertil henlagt til 42 C 3
1894 Sammenlagt med 42 A, 42 B og 42 C 1, til: 42 A, B & C

Ejere

Matrikulære husnumre
1830 Toldbodgade 42 C 2

Husnumre
1859 Toldbodgade 18

Matr.nr. 42 C 3 †

Matrikel
1851 Parcel af 42 C 2
1853 Henlagt til 42 C 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Toldbodgade 42 C 3

Matr.nr. 42 D

Matrikel
1807 Parcel af 1806 42
1874 Hertil henlagt 329

Ejere
2008 A/B Toldfri

Matrikulære husnumre
1807 Toldbodgade 42 D

Husnumre
1859 Toldbodgade 16
2008 Toldbodgade 16

Opførelsesår
1853-54 for forhenværende apoteker Lauritz Schmidt, murermester H. C. Pedersen og sadelmagermester H. P. Larsen (Historiske huse)

Matr.nr. 42 E

Matrikel
1807 Parcel af 1806 42
2008 42 E

Ejere
2008 A/B Toldbodgade 14-14b

Matrikulære husnumre
1807 Toldbodgade 42 E

Husnumre
1859 Toldbodgade 14
2008 Toldbodgade 14

Opførelsesår
1854-56 af murermester H. C. Petersen for sadelmagermester H. P. Larsen (Historiske huse)

Matr.nr. 42 F †

Matrikel
1807 Parcel af 1806 42
1874 Sammenlagt med 331, til: 42 F & 331

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Toldbodgade 42 F

Husnumre
1859 Toldbodgade 12

Matr.nr. 42 F & 331 (1953: 42 F)

Matrikel
1874 Sammensat af 42 F og 331
1953 Betegnet 42 F (nyt nummer)
2008 42 F

Ejere
2008 Ejendomsselskabet af 18.6.1992 APS

Husnumre
1874 Toldbodgade 12
2008 Toldbodgade 12

Opførelsesår
1807 for grosserer From (Historiske huse)

Matr.nr. 43 †

Matrikel
1689 23 (del af) og 1689 24
1756 43
1806 43
1861 Delt i 43 A og 43 B

Ejere
1689 Borcher Sørensen, snedker
1756 Fortovspladsen for Søetatens Kvæsthus
1806 Danske Manufaktur Handel

Matrikulære husnumre
1689 Gaden til Kvæsthuset 23. – Lille Strandstræde 24/Den ny gade til Toldboden 24*/Sankt Annæ Gade 24*/Stranden 24*
1756 Kvæsthusgade 43/Sankt Annæ Gade 43*/Til Vandet 43*
1806 Kvæsthusgade 43

Husnumre
1859 Kvæsthusgade 8

Matr.nr. 43 A †

Matrikel
1861 Parcel af 1806 43
1952 Overgået til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1861 Kvæsthusgade 12

Matr.nr. 43 B †

Matrikel
1861 Parcel af 1806 43
1952 Overgået til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1861 Kvæsthusgade 10

Matr.nr. 44

Matrikel
1689 26 (del af)
1756 74 og 1756 75
1806 44
2008 44

Ejere
1689 Jens Broch
1756 74: Erik Pedersen, brændevinsbrænder. – 75: Thehandler Hans Lindenhofs enke
1806 Hellesen, kasserer
2008 E/F Toldbodgade 10 A-C

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 26/Den ny gade mod Toldboden 26*
1756 Toldbodgade 74 og 75
1806 Toldbodgade 44

Husnumre
1859 Toldbodgade 10
2008 Toldbodgade 10

Opførelsesår
1835 af murermester Lytthans (Historiske huse)

Matr.nr. 45

Matrikel
1689 27 (del af)
1756 76
1806 45
2008 45

Ejere
1689 Marcus Rotsteen
1756 Christen Lund, ankersmed
1806 Larsen, skibsbygmester
2008 E/F Toldbodgade 8 (1441)

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27/Den ny gade 27*
1756 Toldbodgade 76
1806 Toldbodgade 45

Husnumre
1859 Toldbodgade 8
2008 Toldbodgade 8

Opførelsesår
1815 (Kuas)

Matr.nr. 46

Matrikel
1689 27 (del af)
1756 77
1806 46
2008 46

Ejere
1689 Marcus Rodsteen, admiral
1756 Peder Rasmussen Stiern
1806 Adam Billenstein
2008 A/B Toldbodgade 6

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27/Den ny gade 27*
1756 Toldbodgade 77
1806 Toldbodgade 46

Husnumre
1859 Toldbodgade 6
2008 Toldbodgade 6

Opførelsesår
1877 (Matrikelregister)

Matr.nr. 47

Matrikel
1689 27 (del af)
1756 78
1806 47
2008 47

Ejere
1689 Marcus Rodsteen, admiral
1756 Jørgen Olsen, øltapper
1806 Hans N. Brandt
2008 Christian Edwards

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27/Den ny gade 27*
1756 Toldbodgade 78
1806 Toldbodgade 47

Husnumre
1859 Toldbodgade 4
2008 Toldbodgade 4

Opførelsesår
Før 1769. Ombygget 1802 (Historiske huse)

Matr.nr. 48

Matrikel
1689 28 (del af)
1756 80
1806 48
2008 48

Ejere
1689 Villum Lydersen, garver
1756 Christian Jørgensen, hørkræmmer
1806 Ole Holms enke
2008 Kc Invest V/Karsten Christensen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 28/Lille Strandstræde 28*
1756 Toldbodgade 80
1806 Nyhavn
1806 Toldbodgade 48

Husnumre
1859 Toldbodgade 3
2008 Toldbodgade 3

Opførelsesår
Sandsynligvis mellem 1707 og 1713. Ombygget 1907 (Historiske huse)

Matr.nr. 49

Matrikel
1689 27 (del af)
1756 81
1806 49
2008 49

Ejere
1689 Marcus Rodsten, admiral
1756 Niels Olsen Hiette, kaptajn
1806 Frederik Wexel, forvalter ved glasmagasinet
2008 E/F Toldbodgade 5

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27/Den ny gade 27*
1756 Toldbodgade 81
1806 Toldbodgade 49

Husnumre
1859 Toldbodgade 5
2008 Toldbodgade 5

Opførelsesår
Mellem 1716 og 1735 for købmand Peder Aarøe. Ombygget 1793 (Historiske huse)

Matr.nr. 50 †

Matrikel
1689 27 (del af)
1756 82
1806 50
1846 Sammenlagt med 1806 51, til: 50 & 51

Ejere
1689 Marcus Rodsten, admiral
1756 Hans Weigerslev, skipper
1806 Henrik Wegersløv

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27/Den ny gade 27*
1756 Toldbodgade 82
1806 Toldbodgade

Matr.nr. 50 & 51 (fra 1953: 50)

Matrikel
1846 Sammensat af 1806 50 og 1806 51
2008 50

Ejere
2008 E/F Toldbodgade 7

Matrikulære husnumre
1846 Kvæsthusgade 50 & 51

Husnumre
1859 Kvæsthusgade 7
2008 Kvæsthusgade 7

Opførelsesår
1846 af murermester M. Sørensen (Historiske huse)

Matr.nr. 51 †

Matrikel
1689 27 (del af)
1756 83
1806 51
1846 Sammenlagt med 1806 50, til: 50 & 51

Ejere
1689 Marcus Rodsten, admiral
1756 Peder Pedersen Ebeltoft
1806 Christian F. Dubin

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27/Den ny gade 27*
1756 Toldbodgade 83
1806 Toldbodgade 51

Matr.nr. 52

Matrikel
1689 27 (del af)
1756 84
1806 52
2008 52

Ejere
1689 Marcus Rodsten, admiral
1756 Hans Larsen
1806 Henning H. Rønne
2008 Karen Hessellund Jacobi

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27/Den ny gade 27*
1756 Toldbodgade 84
1806 Toldbodgade 52

Husnumre
1859 Toldbodgade 9
2008 Toldbdgaade 9

Opførelsesår
Før 1732 (Historiske huse)

Matr.nr. 53

Matrikel
1689 27 (del af)
1756 85
1806 53
2008 53

Ejere
1689 Marcus Rodsten, admiral
1756 Erik Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Christian Frederik Dubin
2008 A/B Villiam Petersens Minde

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27/Den ny gade 27*
1756 Toldbodgade 85
1806 Toldbodgade 53

Husnumre
1859 Toldbodgade 11
2008 Toldbodgade 11
2008 Toldbodgade 11

Opførelsesår
1786 for brændevinsbrænder Christian Frederik Dubin (Historiske huse)

Matr.nr. 54

Matrikel
1689 26 (del af)
1756 86
1806 54
2008 54

Ejere
1689 Jens Broch
1756 Johan Adolph Schmürdi, brændevinsbrænder
1806 Niels H. Møllers enke
2008 Lac Toldbodgade APS

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 26/Den ny gade mod Toldboden 26*
1756 Toldbodgade 86
1806 Toldbodgade 54

Husnumre
1859 Toldbodgade 13
2008 Toldbodgade 13

Opførelsesår
1964 (Kuas)

Matr.nr. 55

Matrikel
1689 25 (del af)
1756 87
1806 55
2008 55

Ejere
1689 Ellen, enke efter garver Johan Dorn
1756 Johan Jægind, tømmerhandler
1806 Jørgen Beck
2008 A/B Toldbodgade 15

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 25/Den ny gade 25*
1756 Toldbodgade 87

Husnumre
1859 Toldbodgade 15
2008 Toldbodgade 15

Opførelsesår
Før 1734. Ombygget 1875 (Historiske huse)

Matr.nr. 56

Matrikel
1689 25 (del af)
1756 88
1806 56
2008 56

Ejere
1689 Ellen, enke efter garver Johan Dorn
1756 Michel Bierager
1806 Joachim Kierrumgaard
2008 I/S Toldbodgade 17

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 25/Den ny gade 25*
1756 Toldbodgade 88

Husnumre
1859 Toldbodgade 17
2008 Toldbodgade 17

Opførelsesår
1767 (Historiske huse)

Matr.nr. 57 †

Matrikel
1689 24 (del af)
1756 89
1806 57
1853 Delt i 57 A, 57 B, 57 C, 57 D og 57 E

Ejere
1689 Jens Rodsten, admiral
1756 De kongelige maltmøller
1806 Den kongelige Maltmølle

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 24/Den ny gade 24*
1756 Toldbodgade 89/Sankt Annæ Gade 89*
1806 Toldbodgade 57

Matr.nr. 57 A

Matrikel
1853 Parcel af 1806 53
2008 57 A

Ejere
2008 K/S Skt. Annæ Plads 14, 18-20, Køb

Matrikulære husnumre
1853 Sankt Annæ Plads 57 A

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 18
2008 Sankt Annæ Plads 18

Opførelsesår
1856 af arkitekt H. Chr. Tybjerg for bygningsentreprenør A. H. Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 57 B

Matrikel
1853 Parcel af 1806 57
2008 57 B

Ejere
2008 Mette Pio

Matrikulære husnumre
1853 Toldbodgade 57 B/Sankt Annæ Plads 57 B*

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 22/Toldbodgade 23
2008 Sankt Annæ Plads 22/Toldbodgade 23

Opførelsesår
1854 for handskemagermester S. P. Rotmann (Historiske huse)

Matr.nr. 57 C

Matrikel
1853 Parcel af 1806 57
2008 57 C

Ejere
2008 K/S Skt. Annæ Plads 14, 18-20, Køb

Matrikulære husnumre
1853 Sankt Annæ Plads 57 C

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 20
2008 Sankt Annæ Plads 20

Opførelsesår
1857 for sadelmagermester C. A. F. Christensen (Historiske huse)

Matr.nr. 57 D

Matrikel
1853 Parcel af 1806 57
1859 Herfra separeret 57 E
2008 57 D

Ejere
2008 E/F Toldbodgade 19-21 V/Adv A Olse

Matrikulære husnumre
1853 Toldbodgade 57 D

Husnumre
1859 Toldbodgade 21
2008 Toldbodgade 21

Opførelsesår
1864 (Matrikelregister)

Matr.nr. 57 E

Matrikel
1859 Parcel af 57 D
2008 57 E

Ejere
2008 E/F Toldbodgade 19-21 V/Adv A Olse

Husnumre
1859 Toldbodgade 19
2008 Toldbodgade 19

Opførelsesår
1865 (Kuas)

Matr.nr. 58

Matrikel
1689 24 (del af)
1756 90
1806 58
2008 58

Ejere
1689 Jens Rodsten, admiral
1756 Anders Sørensen, brændevinsbrænder
1806 F. C. Johansen
2008 Maskinmestrenes Forening

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 24/Sankt Annæ Gade 24*/Stranden 24*Den ny gade mod Toldboden 24*
1756 Sankt Annæ Gade 90
1806 Sankt Annæ Gade 58

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 16
2008 Sankt Annæ Plads 16

Opførelsesår
1899 (Matrikelregister)

Matr.nr. 59 †

Matrikel
1689 24 (del af)
1756 91
1806 59
1851 Delt i 59 A og 59 B

Ejere
1689 Jens Rodsten, admiral
1756 Hans Jørgen Soelberg, justitsråd
1806 A. J. Bay

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 24/Sankt Annæ Gade 24*/Stranden 24*Den ny gade mod Toldboden 24*
1756 Sankt Annæ Gade 91
1806 Sankt Annæ Gade 59

Matr.nr. 59 A

Matrikel
1851 Parcel af 1806 59
2008 59 A

Ejere
2008 Henrik Ørbekker

Matrikulære husnumre
1851 Sankt Annæ Plads 59 A

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 12
2008 Sankt Annæ Plads 12

Opførelsesår
1837 for styrmand P. Hunderadt (Historiske huse)

Matr.nr. 59 B

Matrikel
1851 Parcel af 1806 59
2008 59 B

Ejere
2008 K/S Skt. Annæ Plads 14, 18-20, Køb

Matrikulære husnumre
1851 Sankt Annæ Plads 59 B

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 14
2008 Sankt Annæ Plads 14

Opførelsesår
1851 for madam Svendsen. Ombygget 1907 (Historiske huse)

Matr.nr. 60 †

Matrikel
1689 24 (del af)
1756 92 og 1756 93
1806 60
1847 Sammenlagt med 63 B, til: 60 & 63 B

Ejere
1689 Jens Rodsten, admiral
1756 92-93: Hans Jørgen Solberg, justitsråd
1806 Danske Manufaktur Handel

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 24/Sankt Annæ Gade 24*/Stranden 24*Den ny gade mod Toldboden 24*
1756 Sankt Annæ Gade 92 og 93
1806 Sankt Annæ Gade 60

Matr.nr. 60 & 63 B (fra 1953: 60)

Matrikel
1847 Sammensat af 1806 60 og 63 B
1953 Betegnet 60 (nyt nummer)
2008 60

Ejere
2008 A/S Reinholt W Jorck

Matrikulære husnumre
1847 Sankt Annæ Plads 60 & 63 B

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 10
2008 Sankt Annæ Plads 10

Opførelsesår
1785 af tømmermester Andreas Hallander. Ombygget 1875 (Historiske huse)

Matr.nr. 61

Matrikel
1689 24 (del af)
1756 94
1806 61
2008 61

Ejere
1689 Jens Rodsten, admiral
1756 Hans Jørgen Soeberg, justitsråd
1806 Iver Nybroe
2008 E/F Skt. Annæ Plads 8

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 24/Sankt Annæ Gade 24*/Stranden 24*Den ny gade mod Toldboden 24*
1756 Sankt Annæ Gade 94
1806 Sankt Annæ Gade 61

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 8
2008 Sankt Annæ Plads 8

Opførelsesår
1818-19 for madam Nybroe. Ombygget 1841 (Historiske huse)

Matr.nr. 62

Matrikel
1689 24 (del af)
1756 95 (del af, senere betegnet 1756 95 A)
1806 62
2008 62

Ejere
1689 Jens Rodsten, admiral
1756 Hans Jørgen Soelberg, justitsråd
1806 H. J. Herløw
2008 Karberghus A/S

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 24/Sankt Annæ Gade 24*/Stranden 24*Den ny gade mod Toldboden 24*
1756 Sankt Annæ Gade 95/Lille Strandstræde 95*
1806 Lille Strandstræde 62/Sankt Annæ Gade 62*

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 26/Sankt Annæ Plads 6
2008 Lille Strandstræde 26/Sankt Annæ Plads 6

Opførelsesår
Før 1763 for garver Niels Könsberg. Ombygget mellem 1782 og 1784 (Historiske huse)

Matr.nr. 63 †

Matrikel
1689 24 (del af)
1756 95 (del af, senere betegnet 1756 95 B)
1806 63
1847 Delt i 63 A og 63 B

Ejere
1689 Jens Rodsten, admiral
1756 Hans Jørgen Soelberg, justitsråd
1806 Bloms enke

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 24/Sankt Annæ Gade 24*/Stranden 24*Den ny gade mod Toldboden 24*
1756 Sankt Annæ Gade 95/Lille Strandstræde 95
1806 Lille Strandstræde 63

Matr.nr. 63 A

Matrikel
1847 Parcel af 1806 63
2008 63 A

Ejere
2008 Lilian Malling

Matrikulære husnumre
1847 Lille Strandstræde 63 A

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 24
2008 Lille Strandstræde 24

Opførelsesår
1820 for sadelmager Bendt Jansen (Historiske huse)

Matr.nr. 63 B †

Matrikel
1847 Parcel af 1806 63
1847 Sammenlagt med 1806 60, til: 60 & 63 B

Matr.nr. 64

Matrikel
1689 24 (del af)
1756 96
1806 64
2008 64

Ejere
1689 Jens Rodsten, admiral/Sankt Annæ Gade 24*/Stranden 24*Den ny gade mod Toldboden 24*
1756 Hans Jørgen Soelberg
1806 Rasmus Marker
2008 E/F Lille Strandstræde 22

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 24
1756 Lille Strandstræde 96

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 22
2008 Lille Strandstræde 22

Opførelsesår
1900 (Matrikelregister)

Matr.nr. 65

Matrikel
1689 25 (del af)
1756 97
1806 65
2008 65

Ejere
1689 Ellen, enke efter garver Johan Dorn
1756 Olfert Fischer, schoutbynacht
1806 P. L. Lytken
2008 E/F Lille Strandstræde 20

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 25/Den ny gade mod Toldboden 25*
1756 Lille Strandstræde 97
1806 Lille Strandstræde 65

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 20
2008 Lille Strandstræde 20

Opførelsesår
1797 for grosserer C. C. Lütken. Ombygget 1854-56 (Historiske huse)

Matr.nr. 66 †

Matrikel
1689 26 (del af)
1756 98
1806 66
1852 Delt i 66 A og 66 B

Ejere
1689 Jens Broch
1756 Iver Christian Qvist, brygger
1806 A. Valentin, regimentskvartermester, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 26/Den ny gade mod Toldboden 26*
1756 Lille Strandstræde 98
1806 Lille Strandstræde 66

Matr.nr. 66 A

Matrikel
1852 Parcel af 1806 66
2008 66 A

Ejere
2008 A/B Lllle Strandstræde 18

Matrikulære husnumre
1852 Lille Strandstræde 66 A

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 18
2008 Lille Strandstræde 18

Opførelsesår
1833-34 for grosserer W. P. Heymann og Sophie Abrahamson (Historiske huse)

Matr.nr. 66 B

Matrikel
1852 Parcel af 1806 66
1852 Sammenlagt med 68 B, til: 66 B & 68 B

Matr.nr. 66 B & 68 B †

Matrikel
1852 Sammensat af 66 B og 68 B
1879 Sammenlagt med 1806 16, til: 16, 66 B & 68 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Nyhavn 66 B & 68 B

Husnumre
1859 Nyhavn 31

Matr.nr. 67

Matrikel
1689 26 (del af)
1756 99
1806 67
2008 67

Ejere
1689 Jens Broch
1756 Jacob Boetzius, agende post
1806 Andreas Espensen Brandt, skibskaptajn
2008 Lene Thorn

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 26/Den ny gade mod Toldboden 26*
1756 Lille Strandstræde 99
1806 Lille Strandstræde 67

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 16
2008 Lille Strandstræde 16

Opførelsesår
Før 1731. Ombygget mellem 1785 og 1794 (Historiske huse)

Matr.nr. 68 †

Matrikel
1689 27 (del af)
1756 100
1806 68
1832 Delt i 68 A og 68 B

Ejere
1689 Marcus Rodsten, admiral
1756 Hans Henrik Rømmeling, schoutbynacht
1806 Noor, overkrigskommissær

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27Den ny gade 27*
1756 Lille Strandstræde 100
1806 Lille Strandstræde 68

Matr.nr. 68 A

Matrikel
1832 Parcel af 1806 68
2008 68 A

Ejere
2008 E/F Lille Strandstræde 14 A-C

Matrikulære husnumre
1832 Lille Strandstræde 68 A

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 14
2008 Lille Strandstræde 14

Opførelsesår
Før 1732. Ombygget 1773-76 (Historiske huse)

Matr.nr. 68 B †

Matrikel
1832 Parcel af 1806 68
1852 Sammenlagt med 66 B, til: 66 B & 68 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1832 Lille Strandstræde 68 B

Matr.nr. 69

Matrikel
1689 27 (del af)
1756 101
1806 69
2008 69

Ejere
1689 Marcus Rodsten, admiral
1756 Johan Casper Silberloh, brandkasserer
1806 Ole Lind
2008 E/F Lille Strandstræde 12

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27/Den ny gade 27*
1756 Lille Strandstræde 101
1806 Lille Strandstræde 69

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 12
2008 Lille Strandstræde 12

Opførelsesår
Før 1732. Ombygget 1857 (Historiske huse)

Matr.nr. 70

Matrikel
1689 27 (del af)
1756 102
1806 70
2008 70
Ejere
1689 Marcus Rodsten, admiral
1756 Didrik de Thurah
1806 Ole Lange, justitsråd
2008 Klaus Mark Arnung

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27/Den ny gade 27*
1756 Lille Strandstræde 102
1806 Lille Strandstræde 70

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 10
2008 Lille Strandstræde 10

Opførelsesår
1888 af murermester Jens Peter Chr. Hassing (Historiske huse)

Matr.nr. 71

Matrikel
1689 28 (del af)
1756 103
1806 71
2008 71

Ejere
1689 Villum Lydersen, garver
1756 Den Herre Zebaoths Kirkes præsteresidens
1806 Johannes C. Katterup, brændevinsbrænder
2008 E/F Lille Strandstræde 8

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 28/Lille Strandstræde 28*
1756 Lille Strandstræde 103
1806 Lille Strandstræde 71

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 8
2008 Lille Strandstræde 8

Opførelsesår
Sandsynligvis før 1757. Ombygget 1786 (Historiske huse)

Matr.nr. 72

Matrikel
1689 29
1756 104
1806 72
2008 72

Ejere
1689 Niels Simonsen, præsident
1756 Thye og Søren Seerup, kaptajner
1806 Jens Almind, lysestøber
2008 Jette Johannesen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 29/Lille Strandstræde 29*
1756 Lille Strandstræde 104
1806 Lille Strandstræde 72

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 6
2008 Lille Strandstræde 6

Opførelsesår
1769 muligvis af arkitekt N. Jardin for legationsråd Honoré Antoine Mossois de Verrayon (Historiske huse)

Matr.nr. 73

Matrikel
1689 30
1756 106
1806 73
2008 73

Ejere
1689 Peder Christensen, øltapper
1756 Niels Christensen, bryggersvend
1806 Lars Christensen Olling, høker
2008 Wilhelm Mule Malling

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 30
1756 Lille Strandstræde 106
1806 Lille Strandstræde 73

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 3
2008 Lille Strandstræde 3

Opførelsesår
1785 for brændevinsbrænder Iver Andersen Buck. Ombygget 1832 (Historiske huse)

Matr.nr. 74

Matrikel
1689 31
1756 107
1806 74
2008 74

Ejere
1689 Hans Bendixen, skipper
1756 Jens Christensen Alstrup, skibstømmermand
1806 Johan Daniel Schmilau, værtshusholder
2008 Tuykun Caylakli

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 31
1756 Lille Strandstræde 107
1806 Lille Strandstræde 74

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 5
2008 Lille Strandstræde 5

Opførelsesår
1831-32 for landsoverretsprokurator Abrahamson (Historiske huse)

Matr.nr. 75

Matrikel
1689 32 (del af)
1756 108 (del af, senere betegnet 1756 108 B)
1806 75
2008 75

Ejere
1689 Niels Mogensen
1756 Magnus Rasmussen
1806 Frederik Carlsen, skibskaptajn
2008 Johannes Henrik Michael Foersom

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 32
1756 Lille Strandstræde 108
1806 Lille Strandstræde 75

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 7
2008 Lille Strandstræde 7

Opførelsesår
Før 1732. Ombygget før 1786 (Historiske huse)

Matr.nr. 76

Matrikel
1689 32 (del af)
1756 108 (del af, senere betegnet 1756 108 A)
1806 76
2008 76

Ejere
1689 Niels Mogensen
1756 Magnus Rasmussen
1806 Frederik Carlsen, skibskaptajn
2008 Sven-Erik Savsmark

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 32
1756 Lille Strandstræde 108
1806 Lille Strandstræde 76

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 9
2008 Lille Strandstræde 9

Opførelsesår
1754 for Magnus Rasmussen. Ombygget 1830 (Historiske huse)

Matr.nr. 77

Matrikel
1689 52
1756 109 og 1756 110
1806 77
2008 77

Ejere
1689 Enken efter Peder Erlandsen
1756 109: Niels Carlsen. – 110: Ole Rasmussen, skipper
1806 Lars Pedersen, brændevinsbrænder
2008 636 - A/B Lille Strandstræde 13-15

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 52/Lille Strandstræde 52 mod Enkeronningens Have
1756 Sankt Annæ Gade 109 og 110
1806 Lille Strandstræde 77

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 13
1956 Lille Strandstræde 13-15
2008 Lille Strandstræde 13-15

Opførelsesår
Lille Strandstræde 13: 1852 for brændevinsbrænder Wolff Ludwig Emil Reeh. – Lille Strandstræde 15: 1758 for brændevinsbrænder Niels Carlsen. Ombygget 1852 (Historiske huse)

Matr.nr. 78

Matrikel
1689 51
1756 111
1806 78
2008 78

Ejere
1689 Enken efter Christen Pedersen
1756 Thomas Balle, islandsk købmand
1806 H. Hansen & Chr. Gregersen
2008 Henrik Schrøder

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 51
1756 Sankt Annæ Gade 111/Lille Strandstræde 111*
1806 Store Strandstræde 78

Husnumre
1859 Store Strandstræde 20
2008 Store Strandstræde 20

Opførelsesår
1788-89 for købmændene Hans Kye og Wilhelm Helt (Historiske huse)

Matr.nr. 79

Matrikel
1689 50
1756 112
1806 79
2008 79

Ejere
1689 Enken efter brændevinsbrænder Jens Madsen
1756 Den Herre Zebaoths Kirkes præsteresidens
1806 M. Qvist, brandkaptajn
2008 Slots- Og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 50
1756 Store Strandstræde 112/Lille Strandstræde 112*
1806 Store Strandstræde 79

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 11/Store Strandstræde 18
2008 Store Strandstræde 18

Opførelsesår
1792-93 af murermester Joh. Martin Quist (Historiske huse)

Matr.nr. 80

Matrikel
1689 49 (del af)
1756 113
1806 80
2008 80

Ejere
1689 Conrad Werdien
1756 Snedker Jacob Kønnemanns enke
1806 Jens Krogh Schou
2008 Ejendomsselskabet Nyhavn 11 APS

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 49
1756 Store Strandstræde 113
1806 Store Strandstræde 80

Husnumre
1859 Store Strandstræde 16
2008 Store Strandstræde 16

Opførelsesår
Før 1761. Ombygget 1792 og 1802 (Historiske huse)

Matr.nr. 81

Matrikel
1689 49 (del af)
1756 114 og 1756 115
1806 81
2008 81

Ejere
1689 Conrad Werdien
1756 114-115: Anders Michelsen, brændevinsbrænder
1806 M. A. Bondes enke, brændervinsbrænder
2008 Ejendomsselskabet Nyhavn 11 APS

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 49
1756 Store Strandstræde 114 og 115
1806 Store Strandstræde 81

Husnumre
1859 Store Strandstræde 14
2008 Store Strandstræde 14

Opførelsesår
1839-40 for polerer Johan Thomas Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 82

Matrikel
1689 48
1756 116
1806 82
1880 Sammenlagt med 83 & 84, til: 82, 83 & 84

Ejere
1689 Johan Møller
1756 Johannes Bertelsen
1806 Enevold Hammer, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 48
1756 Store Strandstræde 116
1806 Store Strandstræde 82

Husnumre
1859 Store Strandstræde 12

Matr.nr. 82, 83 & 84 (fra 1953: 82)

Matrikel
1880 Sammensat af 1882 og 83 & 84
2008 82

Ejere
2008 Ejerlejlighedsforeningen Store Strandstræde 10-12

Husnumre
1880 Stroe Strandstræde 10-12
2008 Store Strandstræde 10-12

Opførelsesår
Store Strandstræde 10: Opført før 1780. Ombygget 1802 og 1854-55. – Store Strandstræde 12: Den østlige del: Før 1746; Den vestlige del 1853-54 Chr. Olsen. Sammenbygget 1880 (Historiske huse)

Matr.nr. 83 †

Matrikel
1689 47
1756 117
1806 83
1854 Uformelt sammenlagt med 1806 84 til: 83 & 84

Ejere
1689 Niels Larsen, handelsmand
1756 Jacob Svendsen, rebslager
1806 Hans H. Kiær

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 47
1756 Store Strandstræde 117
1806 Store Strandstræde 83

Matr.nr. 83 & 84 †

Matrikel
1854 Uformelt sammensat af 1806 83 og 1806 84
1880 Sammenlagt med 1806 82, til: 82, 83 & 84

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Store Strandstræde 83 & 84

Husnumre
1859 Store Strandstræde 10

Matr.nr. 84 †

Matrikel
1689 46
1756 118
1806 84
1854 Uformelt sammenlagt med 1806 83, til: 83 & 84

Ejere
1689 Per Andersen, bager
1756 Jochum Henrik Rossau, bager
1806 Just Andr. Weck, bagermester

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 46
1756 Store Strandstræde 118
1806 Store Strandstræde 84

Matr.nr. 85

Matrikel
1689 45
1756 119
1806 85
2008 85

Ejere
1689 Tolle Ebbesen, tømmermand
1756 Jens Bruun, visiterer
1806 Peder Rasmussen, høker
2008 Ejendomsselskabet Nyhavn 11 APS

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 45
1756 Store Strandstræde 119
1806 Store Strandstræde 85

Husnumre
1859 Store Strandstræde 8
2008 Store Strandstræde 8

Opførelsesår
1778 for skipper Hans Møller Pedersen Broadt. Ombygget 1870 (Historiske huse)

Matr.nr. 86

Matrikel
1689 44
1756 120
1806 86
2008 86

Ejere
1689 Peder Hansen, købmand
1756 Gothelf Florian Drachman, grovsmed
1806 Peder C. Bentzen, urtekræmmer
2008 M/S Øresund A/S V/ Peter Tholstrup

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 44
1756 Store Strandstræde 120
1806 Store Strandstræde 86

Husnumre
1859 Store Strandstræde 6
2008 Store Strandstræde 6

Opførelsesår
Sandsynligvis før 1731. Ombygget 1783, 1816, ca 1860 og i 1900-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 87

Matrikel
1689 43
1756 121
1806 87
2008 87

Ejere
1689 Borcher Sørensen, snedker
1756 Michael Jensen
1806 H. R. From
2008 Hucla APS

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 43
1756 Store Strandstræde 121
1806 Store Strandstræde 87

Husnumre
1859 Store Strandstræde 4
2008 Store Strandstræde 4

Opførelsesår
1853 for isenkræmmer F. T. Dalberg (Historiske huse)

Matr.nr. 88

Matrikel
1689 41
1756 123
1806 88
2008 88

Ejere
1689 Mathies Thuesen, konstabel
1756 Ole Nielsen, brændevinsbrænder
1806 Karen Madsdatter
2008 Henrik Anton Svendsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 41
1756 Store Strandstræde 123
1806 Store Strandstræde 88

Husnumre
1859 Store Strandstræde 5
2008 Store Strandstræde 5

Opførelsesår
1739 for brændevinsbrænder Ole Nielsen Strømmen. Ombygget 1885-86 (Historiske huse)

Matr.nr. 89

Matrikel
1689 40
1756 124
1806 89
2008 89

Ejere
1689 Henrik Stiemand, lædertouger
1756 Johan Georg Krygger, maler
1806 Peder Ammondsen, skipper
2008 Sme APS

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 40
1756 Store Strandstræde 124
1806 Store Strandstræde 89

Husnumre
1859 Store Strandstræde 7
2008 Store Strandstræde 7

Opførelsesår
1781 for drejer Søren Nielsen Nygaard (Historiske huse)

Matr.nr. 90 †

Matrikel
1689 39 (del af)
1756 125
1806 90
1916 Henlagt til 1806 160

Ejere
1689 Johan Møller, smed
1756 Johannes Gregoriussen, drejer
1806 Niels Nørager, hyrekudsk

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 39
1756 Store Strandstræde 125
1806 Store Strandstræde 90

Husnumre
1859 Store Strandstræde 9

Matr.nr. 91 †

Matrikel
1689 39 (del af)
1756 126
1806 91
1916 Henlagt til 1806 160

Ejere
1689 Johan Møller, smed
1756 Christen Hellesen, skipper
1806 Niels Nørager, hyrekudsk

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 39
1756 Store Strandstræde 126
1806 Store Strandstræde 91

Husnumre
1859 Store Strandstræde 11

Matr.nr. 92 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 127
1806 92
1916 Henlagt til 1806 160

Ejere
1689 Lyder Vitken
1756 Peder Larsen, øltapper
1806 Hans Nielsen Bryde, skipper

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 38
1756 Store Strandstræde 127
1806 Store Strandstræde 92

Husnumre
1859 Store Strandstræde 13

Matr.nr. 93

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 128
1806 93
1934 Hertil henlagt 94 & 95
2008 93

Ejere
1689 Lyder vitken
1756 Jon Andersen, skipper
1806 Nathan Levin Meyer, bankier
2008 E/F Store Strandstræde 11

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 38
1756 Store Strandstræde 128
1806 Store Strandstræde 93

Husnumre
1859 Store Strandstræde 15
1934 Store Strandstræde 15-17
2008 Store Strandstræde 11

Opførelsesår
1935 (Matrikelregister)

Matr.nr. 94 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 129
1806 94
1934 Sammenlagt med 1806 95, til: 94 & 95

Ejere
1689 Lyder Vitken
1756 Michel Nielsen, øltapper
1806 Frederik Preisler, amtskirurg

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 38
1756 Store Strandstræde 129
1806 Store Strandstræde 94

Husnumre
1859 Store Strandstræde 17

Matr.nr. 94 & 95 †

Matrikel
1869 Sammensat af 1806 94 og 1806 95
1934 Sammenlagt med 1806 93

Ejere

Matrikulære husnumre
1859 Store Strandstræde 17-19

Matr.nr. 95 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 130
1806 95
1869 Sammenlagt med 1806 94, til: 94 & 95

Ejere
1689 Lyder Vitken
1756 Jochum Schultz, sergent ved Holmen
1806 Hans Beck

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 38
1756 Store Strandstræde 130
1806 Store Strandstræde 95

Husnumre
1859 Store Strandstræde 19

Matr.nr. 96 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 131 og 1756 132
1806 96
1907 Indbefattet i 379

Ejere
1689 Lyder Vitken
1756 131: Christian Siegler, murersvend. – 132: Magnus Jacobsen
1806 Jørg H. Lindberg, skipper

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 38
1756 Store Strandstræde 131 og 132
1806 Store Strandstræde 96

Husnumre
1859 Store Strandstræde 21

Matr.nr. 97 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 133 og 1756 134
1806 97
1907 Indbefattet i 379

Ejere
1689 Lyder Vitken
1756 133. Abraham Liebe, bogbinder. – 134: Erland Jensen
1806 Peter P. Børre

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 38
1756 133-134: Store Strandstræde
1806 Store Strandstræde 97

Husnumre
1859 Store Strandstræde 23

Matr.nr. 98 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 135
1806 98
1907 Indbefattet i 379

Ejere
1689 Lyder Vitken
1756 Peder Sørensen Dahl
1806 Peter Clausen Storck, hattemager

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 38
1756 Store Strandstræde 135
1806 Store Strandstræde 98

Husnumre
1859 Store Strandstræde 25

Matr.nr. 99 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 136
1806 99
1907 Indbefattet i 379

Ejere
1689 Lyder Vitken
1756 Christen Andersen, skipper
1806 Frands Hartmann Nielsen, skipper

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 38
1756 Store Strandstræde 136
1806 Store Strandstræde 99

Husnumre
1859 Store Strandstræde 27

Matr.nr. 100 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 137
1806 100
1907 Indbefattet i 379

Ejere
1689 Lyder Vitken
1756 Lorentz Olsen, murermester
1806 Peder Didriksen, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 38
1756 Store Strandstræde 137
1806 Store Strandstræde 100

Husnumre
1859 Store Strandstræde 29

Matr.nr. 101 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 138
1806 101
1907 Indbefattet i 379

Ejere
1689 Lyder Vitken
1756 Anders Jørgensen, tømmersvend
1806 Johannes Schæbel, kleinsmed

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 38
1756 Store Strandstræde 138
1806 Store Strandstræde 101

Husnumre
1859 Store Strandstræde 31

Matr.nr. 102 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 139
1806 102
1907 Indbefattet i 379

Ejere
1689 Lyder Vitken
1756 Jørgen Kieldsen, skibstømmermand
1806 Peter J. Beck, bødker

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 38
1756 Store Strandstræde 139
1806 Store Strandstræde 102

Husnumre
1859 Store Strandstræde 33

Matr.nr. 103 †

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 140
1806 103
1907 Indbefattet i 379

Ejere
1689 Lerche, justitsråd
1756 Christen Pedersen, favnesætter
1806 Daniel Fich, blikkenslager

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 37
1756 Store Strandstræde 140
1806 Store Strandstræde 103

Husnumre
1859 Store Strandstræde 35

Matr.nr. 104 †

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 141
1806 104
1907 Indbefattet i 379

Ejere
1689 Lerche, justitsråd
1756 Christen Pedersen, favnesætter
1806 Jeppe Anker, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 37
1756 Store Strandstræde 141
1806 Store Strandstræde 104

Husnumre
1859 Store Strandstræde 37

Matr.nr. 105 †

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 142
1806 105
1907 Indbefattet 379

Ejere
1689 Lerche, justitsråd
1756 Jens Laasbye, købmand
1806 Anton Lydeke, kontrollør

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 37
1756 Store Strandstræde 142
1806 Store Strandstræde 105

Husnumre
1859 Store Strandstræde 39

Matr.nr. 106 †

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 143 og 1756 144
1806 106
1907 Indbefattet i 1806 108 og 379

Ejere
1689 Lerche, justitsråd
1756 143-144: Paul Bendtsen, skipper
1806 Søren Pedersen Kiær, strømpehandler

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 37
1756 Store Strandstræde 143 og 144
1806 Store Strandstræde 106

Husnumre
1859 Store Strandstræde 41

Matr.nr. 107 †

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 145
1806 107
1907 Indbefattet 1806 108 og 379

Ejere
1689 Lerche, justitsråd
1756 Søren Olsen Lange, kongelig sluproer
1806 Peder J. Meinertz

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 37
1756 Store Strandstræde 145
1806 Store Strandstræde 107

Husnumre
1859 Store Strandstræde 43

Matr.nr. 108

Matrikel
1689 37 (del af) og 1689 89 (del af)
1756 146
1806 108
<1842 Hertil henlagt 313
1907 Hertil henlagt 1806 106 og 1806 107

Ejere
1689 Lerche, justitsråd
1756 Garnisons Kirke
1806 Garnisons Kirke
2008 Garnisonkirkens Menighedsråd

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 37. – Norgesgade 89
1756 Store Strandstræde 146
1806 Store Strandstræde 108

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 4
2008 Sankt Annæ Plads 4

Opførelsesår
1706

Matr.nr. 109

Matrikel
1689 36 (del af)
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 TT 2)
1757 På Christian Geddes kort betegnet 303 (del af)
1806 109
2008 109

Ejere
1689 Dronningen
1756 Lintrup, justitsråd
1806 J. von Bernstorff
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 36
1756 Norgesgade 71/Sankt Annæ Gade 71*
1806 Sankt Annæ Plads 109

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 5
2008 Sankt Annæ Plads 5

Opførelsesår
1796 af arkitekt J. H. Rawert (Historiske huse)

Matr.nr. 110

Matrikel
1689 36 (del af)
1756 71 UU
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegent 304
1806 110
2008 110

Ejere
1689 Dronningen
1756 Erasmus Frederik Platz
1806 Jens Wulden
2008 Københavns Murerlaug

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 36
1756 Sankt Annæ Gade 71
1806 Sankt Annæ Plads 110

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 7
2008 Sankt Annæ Plads 7

Opførelsesår
1750-53 af Nikolaj Eigtved. Senere ombygget (Historiske huse)

Matr.nr. 111

Matrikel
1689 36 (del af)
1756 71 VV
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 305
1806 111
2008 111

Ejere
1689 Dronningen
1756 Peder Rasmussen Møller
1806 Lars Wilder
2008 E/F Skt. Annæ Plads 9

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 36
1756 Sankt Annæ Gade 71
1806 Sankt Annæ Plads 111

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 9
2008 Sankt Annæ Plads 9

Opførelsesår
1750 af Nikolaj Eigtved for tømmermester Peder Rasmussen Møller. Ombygget 1830 og ca. 1860 (Historiske huse)

Matr.nr. 112

Matrikel
1689 36 (del af)
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 R 2)
1756 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 306 (del af)
1806 112
2008 112

Ejere
1689 Dronningen 36
1756
1806 Rawert, professor
2008 Ejendomsselskabet Sankt Annæ Østre Kvarter A/S

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 36
1756 Sankt Annæ Gade 71/Amaliegade 71*
1806 Sankt Annæ Plads 112

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 11
2008 Sankt Annæ Plads 11

Opførelsesår
1801 af arkitekt J. H. Rawert. Ombygget i 1870’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 113

Matrikel
1689 33 (del af) og umatrikuleret gadeareal
1756 71 R (del af, senere betegnet 1756 71 R 1)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 306 (del af)
1806 113
2008 113

Ejere
1689 Dronningen
1756 von der Osten, geheimeråd
1806 Romeis, kejserlig generalkonsul
2008 Jeudan A/S

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annegade 33
1756 Sankt Annæ Gade 71/Amaliegade 71*
1806 Sankt Annæ Plads 113/Amaliegade 113*

Husnumre
1859 Amaliegade 1/Sankt Annæ Gade 13
2008 Sankt Annæ Plads 13

Opførelsesår
1751 for geheimeråd von der Osten (Historiske huse)

Matr.nr. 114

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 Q
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 307
1806 114
2008 114

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Christian Conrad Danneskiold-Laurvig, viceadmiral, greve
1806 Hans Kirketorp, grosserer
2008 Sveriges Ambassade

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Sankt Annæ Gade 71/Amaliegade 71*/Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 114/Sankt Annæ Plads 114*

Husnumre
1859 Amaliegade 2/Sankt Annæ Plads 15
2008 Sankt Annæ Plads 15

Opførelsesår
Sankt Annæ Plads 15: 1750-52 for tømrerhandler Johan Jegind efter tegninger af Nikolaj Eigtved. Ombygget 1852-54. – Sankt Annæ Plads 15 A-B: 1853-55 for grosserer Ph. Randrup (Historiske huse)

Matr.nr. 115 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 P
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 323
1806 115
1836 Delt i 115 A og 115 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Johan Just Bradt
1806 St. Croix’ Sukkerraffinaderi

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71, Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 115

Matr.nr. 115 A

Matrikel
1836 Parcel af 1806 115
1836 Herfra separeret 115 C
2008 115 A

Ejere
2008 E/F Amaliegade 4

Matrikulære husnumre
1836 Amaliegade 4

Husnumre
1859 Amaliegade 4
2008 Amaliegade 4

Opførelsesår
1828-29 for grosserer Rønnekamp. Ombygget 1870-71 (Historiske huse)

Matr.nr. 115 B

Matrikel
1836 Parcel af 1806 115
2008 115 B

Ejere
2008 Kirsten Helvig Jensen

Matrikulære husnumre
1836 Sankt Annæ Plads 17

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 17
2008 Sankt Annæ Plads 17
Opførelsesår
1868-69 af arkitekt Johan Schrøder (Weilbach)

Matr.nr. 115 C

Matrikel
1836 Parcel af 115 A
2008 115 C

Ejere
2008 E/F Skt. Annæ Plads 19

Matrikulære husnumre
1836 Sankt Annæ Plads 115 C/Toldbodgade 115 C

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 19/Ny Toldbodgade 1-3
1954 Sankt Annæ Plads 19/Toldbodgade 25-27
2008 Sankt Annæ Plads 19/Toldbodgade 25-27

Opførelsesår
1890 (Matrikelregister)

Matr.nr. 116

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 O
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 322
1806 116
2008 116

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Peter Casse
1806 Mathias Herforth, bogholder
2008 Susanne Toxværd Elver Rosengaard

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71, Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 116, Ny Toldbodgade 116*

Husnumre
1859 Amaliegade 6, Ny Toldbodgade 5
1887 Amaliegade 6
2008 Amaliegade 6

Opførelsesår
1888 (Matrikelregister)

Matr.nr. 117 (efter 1845 også betegnet 117 A)

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 N
1757 På Christian Geddes kort betegnet 1756 321 (del af)
1806 117
1845 Herfra separert 117 B, og herefter selv undertiden betegnet 1806 117 A)
1926 Herfra separeret 388
2008 117

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Peder Gøe
1806 Raben Levetzou, geheimekonferensråd
2008 Toldbodgade 31 A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71, Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 117, Ny Toldbodgade 117*

Husnumre
1859 Amaliegade 8, Ny Toldbodgade 7
1926 Ny Toldbodgade 7
1954 Toldbodgade 31
2008 Toldbodgade 31

Opførelsesår
1880 (Kuas)

Matr.nr. 117 A, se 117

Matr.nr. 117 B †

Matrikel
1845 Parcel af 1806 117
1845 Sammenlagt med 1806 118 og 1806 119, til: 118, 119 & 117 B

Matr.nr. 118 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 N 1)
1757 På Christian Geddes kort betegnet 321 (del af)
1806 118
1845 Sammenlagt med 117 B og 1806 119, til: 118, 119 & 117 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Peder Gøe
1806 Peder Gøe Jacobsen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71, Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 118, Ny Toldbodgade 118*

Matr.nr. 118, 119 & 117 B (fra 1953: 118)
Assurandørernes Hus

Matrikel
1845 Sammensat af 1806 118, 1806 119 og 117 B
1953 Betegnet 118 (nyt nummer)
1955 Frasepareret 389
2008 118

Ejere
2008 Aktieselskabet Forsikringens Hus

Matrikulære husnumre
1845 Amaliegade 118, 119 & 117 B, Ny Toldbodgade 118, 119 & 117 B*

Husnumre
1859 Amaliegade 10, Ny Toldbodgade 9
1955 Amaliegade 10
2008 Amaliegade 10

Opførelsesår
1960 af arkitekterne Ejner Graae og Henning Helger (Weilbach)

Matr.nr. 119 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 M
1757 På Christian Geddes kort betegnet 320
1806 119
1845 Sammenlagt med 117 B og 1806 118, til: 118, 119 & 117 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Rehder, kammerjunker
1806 Hans R. Saabye, konsul

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71, Toldbodgade*
1806 Amaliegade 119, Ny Toldbodgade 119*

Matr.nr. 120

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 L
1757 På Christian Geddes kort betegnet 319
1806 120
1899 Frasepareret 369
2008 120

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Wedel, kammerherre, baron
1806 Reventlow, geheimeråd, greve
2008 Amaliegade 12 APS

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71, Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 120, Ny Toldbodgade 120*

Husnumre
1859 Amaliegade 12/Ny Toldbodgade 11
1899 Amaliegade 12
2008 Amaliegade 12

Opførelsesår
1753-55 af arkitekt Nikolaj Eigtved for tømmerhandler Lindenhoff. Ombygget 1899 (Historiske huse)

Matr.nr. 121

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 K 2
1757 På Christian Geddes kort betegnet 318
1806 121
1919 Herfra separeret 382
1960 Hertil henlagt 382
1990 Herfra separeret 408
2008 121

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Isenburg, oberst, grev
1806 Hans Staal Hagen, grosserer
2008 Jeudan A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71, Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 121, Ny Toldbodgade 121*

Husnumre
1859 Amaliegade 14/Ny Toldbodgade 13
1919 Amaliegade 14
1960 Amaliegade 14/Toldbodgade 37
1990 Amaliegade 14
2008 Amaliegade 14

Opførelsesår
1754-56 af Nikolaj Eigtved for justitsrådinde Krieger. Ombygget 1845 (Historiske huse)

Matr.nr. 122

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 K 1
1757 På Christian Geddes kort betegnet 317
1806 122
1892 Frasepareret 362
2008 122

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Johan Andrea Pfitzner
1806 Drewsen, regimentskvartermester, grosserer
2008 Asx 4078 APS

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71, Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 122, Ny Toldbodgade 122*

Husnumre
1859 Amaliegade 16, Ny Toldbodgade 15
1892 Amaliegade 16
2008 Amaliegade 16

Opførelsesår
1756-57 af arkitekt Laurids de Thurah for Johan Andreas Pfützner. Ombygget mellem 1757-99, 1867 og 1895 (Historiske huse)

Matr.nr. 123
Det Gule Palæ

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 I
1757 På Christian Geddes kort betegnet 316
1806 123
2008 123

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Johan Jegind
1806 Busny, grosserer, konsul
2008 Slots- Og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71, Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 123, Ny Toldbodgade 123*

Husnumre
1859 Amaliegade 18, Ny Toldbodgade 17
1954 Amaliegade 18, Toldbodgade 43
2008 Amaliegade 18, Toldbodgade 43

Opførelsesår
1764-65 af arkitekt Nicolas-Henri Jardin for Henrik Bargum (Historiske huse)

Matr.nr. 124
Schacks Palæ
Christian den 9.s Palæ

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 H
1757 På Christian Geddes kort betegnet 297
1806 124
2008 124

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Schack, grevinde
1806 Kronprins Frederiks Palæ
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Torvet 71/Amaliegade 71*/Frederiksgade 71*/Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 124/Frederiksgade 124*

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer
2008 Amaliegade 2 og 18 C-18 D/Amalienborg Slotsplads 2-4/Toldbodgade 45

Opførelsesår
1751-58 af Niels Eigtved for konferensråd Sverin Leopoldus Løvenskiold og efter denne Anna Sophie Schack (Trap)

Matr.nr. 125
Brockdorffs Palæ
Frederik den 8.s Palæ
Frederik den 9.s Palæ

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 G
1757 På Christian Geddes kort betegnet 324
1806 125
2008 125

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Brockdorff, grev
1806 Søkadetakademiet
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Torvet 71/Amaliegade 71*/Frederiksgade 71*/Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 125/Frederiksgade 125*

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer
2008 Amaliegade 20/Amalienborg Slotsplads 6-8/Toldbodgade 47

Opførelsesår
1751-57 af Niels Eigtved for geheimeråd Joachim von Brockdorff (Trap)

Matr.nr. 126

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 F 2)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 336 (del af)
1806 126
1899 Frasepareret 370
2008 126

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Niels Aagesen
1806 Haxthausen, grevinde
2008 René Ulrik Müller

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71, Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 126, Toldbodgade 126*

Husnumre
1859 Amaliegade 22/Ny Toldbodgade 23
1899 Amaliegade 22
2008 Amaliegade 22

Opførelsesår
1750-51 af arkitekt Nikolaj Eigtved for tømmerhandler Niels Aagesen. Ombygget 1845-46 (Historiske huse)

Matr.nr. 127 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 F
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 336 (del af)
1806 127
1917 Henlagt til 370

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Niels Aagesen
1806 Duntzfeldt, agent

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 127, Toldbodgade 127*
1806 Amaliegade 127, Toldbodgade 127*

Husnumre
1859 Amaliegade 24

Matr.nr. 128 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 B, 71 C, 71 D & 71 E
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 337 (71 E), 338 (71 D), 339 (71 C) og 340 (del af, 71 B)
1806 128
1852 Delt i 128 A og 128 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 337: Niels Aagesen. – 338: Hans Bruun, kancelliråd. – 339: Niels Aagesen. – 340: Jan von Osten, kaptajn
1806 Almindelig Hospital

Gader & navne
1689 Ikke taxeret
1757 Amaliegade 71/Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 128

Matr.nr. 128 † (nyt nummer)

Matrikel
1895 Sammensat af 128 A og 128 B
1895 Herfra separeret 363
1895 Henlagt til 294 & 295

Matr.nr. 128 A †

Matrikel
1852 Parcel af 1806 128
1895 Sammenlagt med 128 B, til: 128 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Amaliegade 128 A

Husnumre
1859 Amaliegade 26

Matr.nr. 128 B †

Matrikel
1852 Parcel af 1806 128
1895 Sammenlagt med 128 A til: 128 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Amaliegade 128 B

Husnumre
1859 Amaliegade 28

Matr.nr. 129 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 B 2)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 340 (del af)
1806 129
1843 Delt i 129 A og 129 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Jan von Osten
1806 Classens Fideikommis

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71/Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 129

Matr.nr. 129 (nyt nummer)

Matrikel
1888 Sammensat af 129 A og 129 B
1973 Frasepareret 399
2008 129

Ejere
2008 Det Classenske Fideicommis

Husnumre
1888 Amaliegade 30-32
1896 Amaliegade 38 (Kraks Vejviser 1897)
1973 Amaliegade 40
2008 Amaliegade 40, Toldbodgade 89

Opførelsesår
1756-60 efter tegninger af Nikolaj Eigtved for købmand, kaptajn Jan von Osten (Historiske huse)

Matr.nr. 129 A †

Matrikel
1843 Parcel af 1806 129
1888 Sammenlagt med 129 B, til: 129 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1843 Amaliegade 129 A

Husnumre
1859 Amaliegade 30

Matr.nr. 129 B †

Matrikel
1843 Parcel af 1806 129
1869 Herfra separeret 324
1888 Sammenlagt med 129 A, til: 129 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1843 Amaliegade 129 B

Husnumre
1859 Amaliegade 32

Matr.nr. 130

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 B 1)
1757 Christian Geddes kvarterkort betegnet 340 (del af)
1806 130
2008 130

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Jan von Osten
1806 de la Calmette, kammerherreinde
2008 Det Classenske Fideicommis

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71, Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 130, Toldbodgade 130*

Husnumre
1859 Amaliegade 34
1896 Amaliegade 42 (Kraks Vejviser 1897)
2008 Amaliegade 42/Toldbodgade 95

Opførelsesår
1756-60 efter tegninger af Nikolaj Eigtved for købmand, kaptajn Jan von Osten (Historiske huse)

Matr.nr. 131

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 A
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 341
1806 131
1865 Henlagt til 315

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Agent Bjørns enke
1806 Vestindisk Handel

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71 A, Toldbodgade 71 A*
1806 Amaliegade 131

Husnumre
1859 Amaliegade 36

Matr.nr. 132 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 69 (del af)
1806 132
1834 Delt i 132 A og 132 B

Ejere
1756 Den Botaniske Have
1806 Toldkammerets plads

Matrikulære husnumre
1756 Toldbodvejen 69/Alléen 69*
1806 Amaliegade 132

Matr.nr. 132 A †

Matrikel
1834 Parcel af 1806 132
1960 Henlagt til 361

Ejere

Matrikulære husnumre
1834 Amaliegade 132

Husnumre
1859 Amaliegade 38
1896 Amaliegade 46 (Kraks Vejviser 1897)

Matr.nr. 132 B †

Matrikel
1834 Parcel af 132
1834 Sammenlagt med 307, til 307 & 132 B

Matr.nr. 133 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 69 (del af)
1806 133
1890 Indbefattet i 370

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Den Botaniske Have
1806 Toldkammerets plads

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Toldbodvejen 69/Alléen 69
1806 Amaliegade 133/Toldbodvej 133*

Husnumre
1859 Amaliegade 42, Toldbodvej 38

Matr.nr. 134

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 69 (del af, senere betegnet 1756 69 K)
1806 134
2008 134

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Den Botaniske Have
1806 Kirkerup, major
2008 Dampskibsselskabet Norden A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Toldbodvejen 69/Alléen 69*
1806 Amaliegade 134/Toldbodvej 134*

Husnumre
1859 Amaliegade 43/Toldbodvej 36
1885 Amaliegade 43/Toldbodvej 48 (Kraks Vejviser 1886)
1926 Amaliegade 49/Toldbodvej 48 (Kraks Vejviser 1927)
1953 Amaliegade 49/Esplanaden 48
2008 Amaliegade 49/Esplanaden 48

Opførelsesår
1788 af tømmermester Andreas Hallander (Historiske huse)

Matr.nr. 135

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 69 (del af, senere betegnet 1756 69 J)
1806 135
2008 135

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Den Botaniske Have
1806 Henning Rasmussen
2008 Chr Augustinus Fabriker A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Toldbodvejen 69/Alléen 69*
1806 Amaliegade 135

Husnumre
1859 Amaliegade 41
1926 Amaliegade 47 (Kraks Vejviser 1927)
2008 Amaliegade 47

Opførelsesår
1790 af tømmermester Andreas Hallander (Historiske huse)

Matr.nr. 136

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 69 (del af 69, senere betegnet 1756 69 G, 1756 69 H og 1756 69 L)
1806 136
2008 136

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Den Botaniske Have
1806 Bohemann, sekretær
2008 Ejdsselskabet Frederiksstad APS

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Toldbodvejen 69, Alléen 69*
1806 Amaliegade 136, Toldbodvej 136*

Husnumre
1859 Amaliegade 39, Toldbodvej 34
1926 Amaliegade 45, Toldbodvej 34 (Kraks Vejviser 1927)
1926 Amaliegade 45, Toldbodvej 34
1953 Amaliegade 45, Esplanaden 46
2008 Amaliegade 45, Esplanaden 46

Opførelsesår
1790-91 af tømmermester Andreas Hallander. Ombygget 1857 (Historiske huse)

Matr.nr. 137

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 69 (del af, senere betegnet 1756 69 F)
1806 137
2008 137

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Den Botaniske Have
1806 Wintherfeldt, admiral
2008 Atp-Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Toldbodvejen 69/Alléen 69*
1806 Amaliegade 137

Husnumre
1859 Amaliegade 37
1926 Amaliegade 43 (Kraks Vejviser 1927)
2008 Amaliegade 43

Opførelsesår
Ca. 1790 af murermester J. M. Qvist, fuldført 1792-93 af tømmermester Andreas Hallander. Ombygget 1871 (Historiske huse)

Matr.nr. 138 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 69 (del af, senere betegnet 1756 69 D og 1756 69 E)
1806 138
1978 Henlagt til 139

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Den Botaniske Have
1806 Frederik Beckmann, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Toldbodvejen 69/Alléen 69*
1806 Amaliegade 138

Husnumre
1859 Amaliegade 35
1926 Amaliegade 41 (Kraks Vejviser 1927)

Opførelsesår
Den sydlige del: 1782-83 af hofbygmester C. F. Harsdorff. – Den nordlige del: 1788 af murermester Beckmann (Historiske huse)

Matr.nr. 139 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 69 (del af, senere betegnet 1756 69 C)
1806 139
1879 Sammenlagt med 1806 140, til: 139 & 140

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Den Botaniske Have
1806 Frederik Beckmann, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Toldbodvejen 69/Alléen 69*
1806 Amaliegade 139

Husnumre
1859 Amaliegade 33

Matr.nr. 139 & 140 (fra 1953: 139)

Matrikel
1879 Sammensat af 1806 139 og 1806 140
1953 Betegnet 139 (nyt nummer)
1978 Hertil henlagt 138
2008 139

Ejere
2008 E/F Amaliegade 39-41

Husnumre
1879 Amaliegade 33
1926 Amaliegade 39 (Kraks Vejviser 1927)
1978 Amaliegade 39-41
2008 Amaliegade 39-41

Opførelsesår
1946-49 af arkitekt Bo Cock-Clausen for A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagnie (Historiske huse)

Matr.nr. 140 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 69 (del af, senere betegnet 1756 69 B)
1806 140
1879 Sammenlagt med 1806 139, til: 139 & 140

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Den Botaniske Have
1806 Søren Seyerøe, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Toldbodvejen 69/Alléen 69*
1806 Amaliegade 140

Husnumre
1859 Amaliegade 33

Matr.nr. 141

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 69 (del af, senere betegnet 1756 69 A)
1806 141
2008 141

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Den Botaniske Have
1806 Johannes Sørensen, høker
2008 Jeudan A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Toldbodvejen 69/Alléen 69*
1806 Amaliegade 141

Husnumre
1859 Amaliegade 31
1926 Amaliegade 37 (Kraks Vejviser 1927)
2008 Amaliegade 37

Opførelsesår
1782 for hofbygmester C. F. Harsdorff (Historiske huse)

Matr.nr. 142 †

Matrikel
1689 110 (del af) og umatrikuleret areal
1756 71 GG
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 329
1806 142
1858 Delt i 142 A, 142 B, 142 C, 142 D, 142 E og 142 F

Ejere
1689 110: Dronningens have
1756 Det Kongelige Hospital
1806 Frederiks Hospital

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 110
1756 Norgesgade 71/Amaliegade 71*
1806 Amaliegade 142/Norgesgade 142*

Matr.nr. 142 A

Matrikel
1858 Parcel af 1806 142
2008 142 A

Ejere
2008 Finanssektorens Pensionskasse

Matrikulære husnumre
1858 Amaliegade 142 A

Husnumre
1859 Amaliegade 27
2008 Amaliegade 27

Opførelsesår
1755-57 af arkitekt Laurids de Thurah (Historiske huse)

Matr.nr. 142 B

Matrikel
1858 Parcel af 1806 142
2008 142 B

Ejere
2008 Københavns Malerlaug

Matrikulære husnumre
1858 Amaliegade 142 B

Husnumre
1859 Amaliegade 27
2008 Amaliegade 31

Opførelsesår
1755-57 af hofbygmester Laurids de Thurah (Historiske huse)

Matr.nr. 142 C

Matrikel
1858 Parcel af 1806 142
2008 142 C

Ejere
2008 Slots- Og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1858 Norgesgade 142 C

Husnumre
1859 Norgesgade 66
1877 Bredgade 66
1931 Bredgade 70-72 (Kraks Vejviser 1932)
2008 Bredgade 70-72

Opførelsesår
1755-57 af hofbygmester Laurids de Thurah (Historiske huse)

Matr.nr. 142 D

Matrikel
1858 Parcel af 1806 142
2008 142 D

Ejere
2008 Det Danske Kunstindustrimuseum

Matrikulære husnumre
1858 Norgesgade 142 D

Husnumre
1859 Norgesgade 66
1877 Bredgade 66
2008 Bredgade 66

Opførelsesår
1755-57 af hofbygmester Laurids de Thurah (Historiske huse)

Matr.nr. 142 E

Matrikel
1858 Parcel af 1806 142
2008 142 E

Ejere
2008 Det Danske Kunstindustrimuseum

Matrikulære husnumre
1858 Amaliegade 142 E/Norgesgade 142 E*

Husnumre
1859 Amaliegade 27, Norgesgade 66
1877 Amaliegade 27, Bredgade 66
1931 Bredgade 74 (Kraks Vejviser 1932)
2008 Bredgade 74

Opførelsesår
1755-57 af hofbygmester Laurids de Thurah (Historiske huse)

Matr.nr. 142 F
Kunstindustrimuseet

Matrikel
1858 Parcel af 1806 142
2008 142 F

Ejere
2008 Det Danske Kunstindustrimuseum

Matrikulære husnumre
1858 Amaliegade 142 F/Norgesgade 142 F*

Husnumre
1859 Norgesgade 66
1877 Bredgade 66
1931 Amaliegade 29/Bredgade 68 (Kraks Vejviser 1932)
2008 Amaliegade 29, Bredgade 68

Opførelsesår
1752-54 af hofarkitekt Nikolaj Eigtved (Historiske huse)

Matr.nr. 143

Matrikel
1689 110 (del af) og umatrikuleret areal
1756 71 FF
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 328
1806 143
1923 Hertil henlagt 1806 144 og 1806 145
2008 143

Ejere
1689 110: Dronningens have
1756 Generalmajor Thurah
1806 Den Kongelige Fødselsstiftelse
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 110
1756 Amaliegade 71, Norgesgade 71
1806 Amaliegade 143

Husnumre
1859 Amaliegade 25
1923 Amaliegade 23-25
2008 Amaliegade 23-25

Opførelsesår
Sydlige forhus: 1750-52 sandsynligvis efter tegning af Nikolaj Eigtved for bager Johan Johansen. – Det mellemste forhus : 1787 af J. B. Guione. – Det nordlige forhus: 1755-57 af og for arkitekt Laurids de Thurah (Historiske huse)

Matr.nr. 144 †

Matrikel
1689 110 (del af) og umatrikuleret areal
1756 71 EE
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 332
1806 144
1923 Henlagt til 1806 143

Ejere
1689 110: Dronningens have
1756 Christian Mathias Breslau
1806 Plejestiftelsen

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 110
1756 Amaliegade 71
1806 Amaliegade 144

Matr.nr. 145 †

Matrikel
1689 110 (del af) og umatrikuleret areal
1756 71 DD
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 333
1806 145
1923 Henlagt til 1806 143

Ejere
1689 110: Dronningens have
1756 Johan Johansen
1806 Pleje- og Fødselsstiftelsen

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 110
1756 Amaliegade 71
1806 Amaliegade 145

Husnumre
1859 Amaliegade 23

Opførelsesår
1752-53 for bager Johan Johansen. Senere ombygget

Matr.nr. 146
Morten Farums Gård

Matrikel
1689 110 (del af) og umatrikuleret areal
1756 71 CC
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 334
1806 146
1918 Hertil henlagt 147 A
2008 146

Ejere
1689 110: Dronningens have
1756 Morten Nielsen Farum
1806 Peter Baron, kommissionær
2008 Tinker Belle Realestate Aps

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 110
1756 Amaliegade 71
1806 Amaliegade 146

Husnumre
1859 Amaliegade 21
2008 Amaliegade 21

Opførelsesår
Forreste baghus: 1751 for kleinsmed Morten Nielsen Farum. – Bageste baghus 1785-86

Matr.nr. 147 †

Matrikel
1689 110 (del af) og umatrikuleret areal
1756 71 BB
1757 Betegnet 335 på Christian Geddes kvarterkort
1806 147
1852 Delt i 147 A, 147 B

Ejere
1689 110: Dronningens have
1756 Christian Bærends
1806 H. Bøye, toldskriver

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 110
1756 Amaliegade 71/Den ny gade 71*
1806 Amaliegade 147/Blancogade 147*

Matr.nr. 147 A †

Matrikel
1852 Parcel af 1806 147
1854 Herfra separeret 147 C og 147 D
1918 Henlagt til 1806 146

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Amaliegade 147 A/Blancogade 147 A*

Husnumre
1859 Amaliegade 19/Blancogade 2
1869 Amaliegade 19/Fredericiagade 2

Matr.nr. 147 B

Matrikel
1852 Parcel af 147
2008 147 B

Ejere
2008 Nonni Magid

Matrikulære husnumre
1852 Blancogade 147 B

Husnumre
1859 Blancogade 8
1869 Fredericiagade 8
2008 Fredericiagade 8

Opførelsesår
1853 for snedkermester A. Søeberg (Historiske huse)

Matr.nr. 147 C

Matrikel
1854 Parcel af 147 A
2008 147 C

Ejere
2008 Poul Kjærgaard Balle-Petersen

Matrikulære husnumre
1854 Blancogade 147 C

Husnumre
1859 Blancogade 6
1869 Fredericiagade 6
2008 Fredericiagade 6

Opførelsesår
1854 af tømrermester Hans Peter Møller (Historiske huse)

Matr.nr. 147 D

Matrikel
1854 Parcel af 147 A
2008 147 D

Ejere
2008 Poul Kjærgaard Balle-Petersen

Matrikulære husnumre
1854 Blancogade 147 D

Husnumre
1859 Blancogade 4
1869 Fredericiagade 4
2008 Fredericiagade 4

Opførelsesår
1854 for kalkfabrikant Krause (Historiske huse)

Matr.nr. 148
Levetzaus Palæ
Christian den 8. Palæ

Matrikel
1689 Ikke taxeret areal (herunder del af Sophie Amalienborgs grund)
1756 71 AA
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 325
1806 148
2008 148

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Grevinde Levetzau
1806 Arveprins Frederiks Palæ
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71/Frederiksgade 71*/Torvet 71*/Den ny Gade 71*
1806 Amaliegade 148/Blancogade 148*/Frederiksgade 148*

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer
2008 Amalienborg Slotsplads 7

Opførelsesår
1750-ca. 1760 af Niels Eigtved for geheimeråd Christian Frederik Levetzau (Trap)

Matr.nr. 149
Dronningens Ridehus

Matrikel
1689 Ikke taxeret areal (herunder Sophie Amalienborgs grund)
1756 71 OO (del af)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 298
1806 149
1923 Frasepareret 386
2008 149

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Bernstorff, geheimeråd, baron
1806 Ridehuset tilhørende kongen
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Frederiksgade 71/Norgesgade 71*
1806 Frederiksgade 149

Husnumre
1859 Frederiksgade 6
2008 Frederiksgade 20

Opførelsesår
1799-1800 sandsynligvis af professor og hofbygmester J. J. Magens (Historiske huse)

Matr.nr. 150
Moltkes Palæ
Christian den 7.s Palæ

Matrikel
1689 Ikke taxeret areal (herunder Sophie Amalienborgs grund)
1756 71 Ø
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 296
1806 150
2008 150

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Moltke, grev
1806 Kongens palæ
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71/Torvet 71*/Frederiksgade 71*
1806 Amaliegade 150/Frederiksgade 150*

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer
2008 Amaliegade 19/Amalienborg Slotsplads 1-3

Opførelsesår
1750-1754 af Niels Eigtved for overhofmarskal, geheimeråd Adam Gottlob Moltke (Trap)

Matr.nr. 151

Matrikel
1689 33 (del af) og ikke matrikuleret areal (herunder del af Sophie Amalienborgs grund)
1756 71 Æ
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 315
1806 151
1937 Hertil henlagt 152
1963 Hertil henlagt 153
1977 Frasepareret 405 og 406
2008 151

Ejere
1689 Dronningen
1756 Johan Peter Pfeiffer
1806 Joachim Godske af Moltke, geheimeråd
2008 Dansk Tandlægeforening

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annegade 33
1756 Amaliegade 71
1806 Amaliegade 151

Husnumre
1859 Amaliegade 17
1937 Amaliegade 15-17
1963 Amaliegade 13-17
1977 Amaliegade 17
2008 Amaliegade 17

Opførelsesår
1754-56 af arkitekt Nikolaj Eigtved for stenhuggerne Baske og Pfeiffer (Historiske huse)

Matr.nr. 152 †

Matrikel
1689 33 (del af) og ikke matrikuleret areal (herunder del af Sophie Amalienborgs grund)
1756 71 Z
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 314
1806 152
1927 Henlagt til 151

Ejere
1689 Dronningen
1756 Georg Vilhelm Bæseke
1806 Joachim Godske af Moltke, geheimeråd

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annegade 33
1756 Amaliegade 71
1806 Amaliegade 152

Husnumre
1859 Amaliegade 15

Opførelsesår
1753 af Nikolaj Eigtved for stenhugger Georg Wilhelm Bæseke. Ombygget 1892

Matr.nr. 153 †

Matrikel
1689 33 (del af) og 1689 36 og ikke matrikuleret areal
1756 71 Y
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 313
1806 153
1963 Henlagt til 151

Ejere
1689 33: Dronningen.– 36: Dronningen
1756 Niels Gundersen
1806 J. L Fix, guvernør

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annegade 33. – Store Strandstræde 36
1756 Amaliegade 71
1806 Amaliegade 153

Husnumre
1859 Amaliegade 13

Matr.nr. 154

Matrikel
1689 33 (del af) og 1689 36 og ikke matrikuleret areal
1756 71 X
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 312
1806 154
2008 154

Ejere
1689 33: Dronningen. – 36: Dronningen
1756 Jan Jansen
1806 P J. Wleugel, kaptajn
2008 Ejerforeningen Amaliegade 11

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annegade 33. – Store Strandstræde 36
1756 Amaliegade 71
1806 Amaliegade 154

Husnumre
1859 Amaliegade 11
2008 Amaliegade 11

Opførelsesår
1754-1755 af arkitekt Nikolaj Eigtved for bødker Jan Jansen. Ombygget mellem 1816-36 og 1872-74 (Historiske huse)

Matr.nr. 155
Den Collinske Gård

Matrikel
1689 33 (del af) og 1689 36 og ikke matrikuleret areal
1756 71 V
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 311
1806 155
2008 155

Ejere
1689 33: Dronningen.– 36: Dronningen
1756 Peder Svendsen
1806 Heinrich Callisen, etatsråd og professor
2008 Ejerforeningen Amaliegade 9

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annegade 33. – Store Strandstræde 36
1756 Amaliegade 71
1806 Amaliegade 155

Husnumre
1859 Amaliegade 9
2008 Amaliegade 9

Opførelsesår
1752 for stolemager Peder Svendsen. Ombygget melem 1769-1802 (Historiske huse)

Matr.nr. 156

Matrikel
1689 33 (del af) og 1689 36 og ikke matrikuleret areal
1756 71 U
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 310
1806 156
2008 156

Ejere
1689 33: Dronningen. – 36: Dronningen
1756 Paul Heltzen, justitsråd
1806 Christian Thomsen, grosserer
2008 Finansrådet

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annegade 33. – Store Strandstræde 36
1756 Amaliegade 71
1806 Amaliegade 156

Husnumre
1859 Amaliegade 7
2008 Amaliegade 7

Opførelsesår
1842 (Kuas)

Matr.nr. 157

Matrikel
1689 33 (del af) og 1689 36 og ikke matrikuleret areal
1756 71 T
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 309
1806 157
1957 Hertil henlagt 158
2008 157

Ejere
1689 33: Dronningen.– 36: Dronningen
1756 Ole Christensen Høgild
1806 Colbiørnsen, konferensrådinde
2008 Jeudan A/S

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annegade 33. – Store Strandstræde 36
1756 Amaliegade 71
1806 Amaliegade 157

Husnumre
1859 Amaliegade 5
1960 Amaliegade 3
2008 Amaliegade 3

Opførelsesår
1960 af arkitekterne Flemming Grut og Tyge Holm for BP Olie-Kompagniet A/S (Weilbach)

Matr.nr. 158 †

Matrikel
1689 33 (del af) og 1689 36 og ikke matrikuleret areal
1756 71 S
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 308
1806 158
1957 Henlagt til 157

Ejere
1689 33: Dronningen. – 36: Dronningen
1756 Johan Metsche
1806 Christian Hyllested

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annegade 33. – Store Strandstræde 36
1756 Amaliegade 71
1806 Amaliegade 158

Husnumre
1859 Amaliegade 3

Matr.nr. 159

Matrikel
1689 86 (del af)
1756 159
1806 159
2008 159

Ejere
1689 Johan Pedersen Klein, assessor
1756 Jonas Collin
1806 Inspektør Collins enke
2008 Henrik Anton Svendsen

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 86, Store Strandstræde 86*
1756 Norgesgade 159, Store Strandstræde 159*
1806 Norgesgade 159, Store Strandstræde 159*

Husnumre
1859 Norgesgade 4, Store Strandstræde 3
1877 Bredgade 4, Store Strandstræde 3
2008 Bredgade 4, Store Strandstræde 3

Opførelsesår
1853-54 af bygmester H. Chr. Thybjerg for konditor Grandjean (Historiske huse)

Matr.nr. 160

Matrikel
1689 86 (del af)
1756 158
1806 160
1916 Hertil henlagt 1806 90, 1806 91 og 1806 92
2008 160

Ejere
1689 Johan Pedersen Klein, assessor
1756 Den Herre Zebaoths Kirkes hus
1806 Hulwalker, præst
2008 Atp-Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 86/Store Strandstræde 86*
1756 Norgesgade 158
1806 Store Strandstræde 160

Husnumre
1859 Norgesgade 6
1877 Bredgade 6
1916 Bredgade 6/Store Strandstræde 9
2008 Bredgade 6/Store Strandstræde 9

Opførelsesår
1917 (Matrikelregister)

Matr.nr. 161

Matrikel
1689 87
1756 157
1806 161
2008 161

Ejere
1689 Bernt Jensen, skipper
1756 Anders Pedersen Kiærulff, ved Holmen
1806 Nicolai Francois Thiry, parfumehandler
2008 Knud Foldschack

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 87
1756 Norgesgade 157
1806 Store Strandstræde 161

Husnumre
1859 Norgesgade 8
1877 Bredgade 8
2008 Bredgade 8

Opførelsesår
Før 1754. Ombygget før 1776, i 1846 og ca. 1900 (Historiske huse)

Matr.nr. 162

Matrikel
1689 88 og 1689 89 (del af)
1756 155 (1689/89, del af) og 1756 156 (1689/88)
1806 162
2008 162

Ejere
1689 88: Oluf Jensen Klow. – 89: Margrethe, enke efter Lyder Stüfken
1756 155: Anna Cathrina, sal. Anders Nielse Kroghs. - 156: Jutte, sal. Herman Schachts, madame
1806 Johannes C. Prior, kleinsmed
2008 Pitzner Ejendomme APS

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 88 og 89
1756 Norgesgade 155 og 156
1806 Nogesgade 162

Husnumre
1859 Norgesgade 10
1877 Bredgade 10
2008 Bredgade 10

Opførelsesår
1852-53 af arkitekt Moyel (Historiske huse)

Matr.nr. 163

Matrikel
1689 89 (del af)
1756 154
1806 163
2008 163

Ejere
1689 Margrethe, enke efter Lyder Stüfken
1756 Johan Trane, ved Modelkammeret
1806 Hans Dam, skomagermester
2008 Danish Silver Holding A/S

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 89
1756 Norgesgade 154
1806 Store Strandstræde 163

Husnumre
1859 Norgesgade 12
1877 Bredgade 12
2008 Bredgade 12

Opførelsesår
Før 1738. Ombygget 1751, 1838 og 1853 (Historiske huse)

Matr.nr. 164 †

Matrikel
1689 89 (del af)
1756 153
1806 164
1869 Sammenlagt med 1806 165, til: 164 & 165

Ejere
1689 Margrethe, enke efter Lyder Stüfken
1756 Bernhardt Grotschilling, kaptajn
1806 Frederik Gorresen, skibskaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 89
1756 Norgesgade 153
1806 Norgesgade 164

Husnumre
1859 Norgesgade 14

Matr.nr. 164 & 165 (fra 1953: 164)

Matrikel
1869 Sammenlagt af 164 & 165
1953 Betegnet 164 (nyt nummer)
2008 164

Ejere
2008 Susanne Weesgaard Walsh

Husnumre
1869 Norgesgade 14-16
1877 Norgesgade 14-16
2008 Bredgade 14-16

Opførelsesår
1866 (Kuas)

Matr.nr. 165 †

Matrikel
1689 89 (del af)
1756 152
1806 165
1869 Sammenlagt med 1806 164

Ejere
1689 Margrethe, enke efter Lyder Stüfken
1756 Peder Sønderborg, møntsvend
1806 Jens Brundbyes enke

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 89
1756 Norgesgade 152
1806 Norgesgade 165

Husnumre
1859 Norgesgade 16

Matr.nr. 166

Matrikel
1689 89 (del af)
1756 151
1806 166
2008 166

Ejere
1689 Margrethe, enke efter Lyder Stüfken
1756 Ole Harrildsen, skibstømmermand
1806 Peter Christian Fischer, skibskaptajn
2008 Jens Lyngsøe

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 89
1756 Norgesgade 151
1806 Norgesgade 166

Husnumre
1859 Norgesgade 18
1877 Bredgade 18
2008 Bredgade 18

Opførelsesår
Før 1732. Ombygget 1776 og mellem 1850 og 1867 (Historiske huse)

Matr.nr. 167

Matrikel
1689 89 (del af)
1756 150
1806 167
2008 167

Ejere
1689 Margrethe, enke efter Lyder Stüfken
1756 Den Herre Zebaoths Kirkes Hus
1806 Carl Schultz, skibskaptajn
2008 Jeudan V A/S

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 89
1756 Norgesgade 150
1806 Norgesgade 167

Husnumre
1859 Norgesgade 20
1877 Bredgade 20
2008 Bredgade 20

Opførelsesår
1899 (Matrikelregister)

Matr.nr. 168

Matrikel
1689 90 (del af)
1756 148 og 1756 149
1806 168
2008 168

Ejere
1689 Lerche, justitsråd
1756 148: Sidsel, sal. Hans Bendsens, madame
1806 Kierkerup, major
2008 E/F Bredgade 22

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 90
1756 Norgesgade 148 og 149
1806 Norgesgade 168

Husnumre
1859 Norgesgade 22
1877 Bredgade 22
2008 Bredgade 22

Opførelsesår
Før 1806 for postbud Mads Petersen. Ombygget 1853 (Historiske huse)

Matr.nr. 169

Matrikel
1689 90 (del af)
1756 147
1806 169
2008 169

Ejere
1689 Lerche, justitsråd
1756 Frederik Wever
1806 Hans Tønnesen, skipper
2008 Ejerforeningen Sct.Annæ Plads 2

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 90
1756 Norgesgade 147
1806 Norgesgade 169

Husnumre
1859 Norgesgade 24/Sankt Annæ Plads 2
1877 Bredgade 24/Sankt Annæ Plads 2
2008 Bredgade 24/Sankt Annæ Plads 2

Opførelsesår
1855 af arkitekt N. S. Nebelong for skibskaptajn J. J. Hansen. Ombygget i 1880’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 170 †

Matrikel
1689 36 (del af)
1756 71 TT (del af, senere betegnet 1756 71 TT 1)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 303
1806 170
1848 Delt i 170 A og 170 B

Ejere
1689 Dronningen
1756 Lintrup, justitsråd
1806 Lindencrone, kammerherre

Matrikulære husnumre
1689 33: -35: Sankt Annegade. – 36: Store Strandstræde. – 106-110: Norgesgade
1756 Norgesgade 71/Sankt Annæ Gade 71
1806 Norgesgade 170/Sankt Annæ Plads 170*

Matr.nr. 170 A
Lindencrones Palæ

Matrikel
1848 Parcel af 1806 170
2008 170 A

Ejere
2008 BS Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1848 Norgesgade 170/Sankt Annæ Plads 170*

Husnumre
1859 Norgesgade 26/Sankt Annæ Plads 1
1877 Bredgade 26
2008 Bredgade 26

Opførelsesår
1751 af murermester J. C. Conradi efter tegninger af Nikolaj Eigtved for godsejer Christen Lintrup (Historiske huse)

Matr.nr. 170 B

Matrikel
1848 Parcel af 1806 170
2008 170 B

Ejere
2008 Danmarks Skibskredit A/S

Matrikulære husnumre
1848 Sankt Annæ Plads 170 B

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 3
2008 Sankt Annæ Plads 1-3

Opførelsesår
1848-49 af arkitekterne G. F. Hetsch og P. C. Hagemann for sejldugsfabrikør A. Fibiger (Historiske huse)

Matr.nr. 171
Schimmelmanns Palæ
Odd-Fellow Palæet

Matrikel
1689 36 (del af) og umatrikuleret areal (Sophie Amalienborgs grund)
1756 71 SS
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 302
1806 171
2008 171

Ejere
1689 Dronningen
1756 Berckentin, geheimeråd
1806 Schimmelmann, grev, geheimeråd
2008 Odd Fellow Palæet

Matrikulære husnumre
1689 36: Store Strandstræde
1756 Norgesgade 71*
1806 Norgesgade 171

Husnumre
1859 Norgesgade 28
1877 Bredgade 28
2008 Bredgade 28

Opførelsesår
Hovedbygningen: 1751-55 af landbygmester J. G. Rosenberg efter tegninger af Nikolaj Eigtved for geheimeråd C. A. von Berckentin (Historiske huse)

Matr.nr. 172

Matrikel
1689 Del af umatrikuleret areal (Sophie Amalienborgs grund)
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 RR)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 301
1806 172
2008 172

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Schumacher, kammerråd, toldinspektør
1806 A. Søebøtker, major
2008 Jeudan A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Norgesgade 71
1806 Norgesgade 172

Husnumre
1859 Norgesgade 30
1877 Bredgade 30
2008 Bredgade 30

Opførelsesår
1751-52 for toldinspektør Cornelius Schumacher. Ombygget 1810-11 og i 1880’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 173

Matrikel
1689 Del af ikke matrikuleret areal (del af Sophie Amalienborgs grund)
1756 71 QQ
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 300
1806 173
2008 173

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Claus Olrog, kammerråd og renteskriver
1806 de Fontenay, admiralinde
2008 Jeudan A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Norgesgade 71
1806 Norgesgade 173

Husnumre
1859 Norgesgade 32
1877 Bredgade 32
2008 Bredgade 32

Opførelsesår
1752-52 af arkitekt Nikolaj Eigtved for renteskriver Claus Olrog. Ombygget mellem 1802 og 1820 og 1894-95 (Historiske huse)

Matr.nr. 174 †

Matrikel
1689 Del af ikke matrikuleret areal (Sophie Amalienborgs grund)
1756 71 PP
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 299
1806 174
1832 Delt i 174 A og 174 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Dau von Hurk, etatsråd, og Schumacher, kammerråd, som direktører for Silkefabrikken
1806 Brandorph

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Norgesgade 71
1806 Norgesgade 174

Matr.nr. 174 A

Matrikel
1832 Parcel af 1806 174
2008 174 A

Ejere
2008 Jeudan A/S

Matrikulære husnumre
1832 Norgesgade 174 A

Husnumre
1859 Norgesgade 34
1877 Bredgade 34
2008 Bredgade 34

Opførelsesår
1753-55 for direktørerne for Silkemanufakturen. Ombygget i 1830’erne og i 1950 (Historiske huse)

Matr.nr. 174 B

Matrikel
1832 Parcel af 1806 174
2008 174 B

Ejere
2008 Thomas Eefsen Dencker-Jensen

Matrikulære husnumre
1832 Norgesgade 174 B

Husnumre
1859 Norgesgade 36
1877 Bredgade 36
2008 Bredgade 36

Opførelsesår
1753-55 for direktørerne for Silkemanufakturen. Ombygget i 1830’erne og i 1950 (Historiske huse)

Matr.nr. 175

Matrikel
1689 Ikke matrikuleret areal ((del af) Sophie Amalienborgs grund)
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 OO 4)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 298 (del af)
1806 175
2008 175

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Bernstorff, geheimeråd, baron
1806 Arctander, justitsråd
2008 E/F Bredgade 38

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Norgesgade 71/Norgesgade
1806 Norgesgade 175

Husnumre
1859 Norgesgade 38
1877 Bredgade 38
2008 Bredgade 38

Opførelsesår
1801-02 af tømmermester Andreas Hallander (Historiske huse)

Matr.nr. 176

Matrikel
1689 Ikke taxeret (del af Sophie Amalienborgs grund)
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 OO 4)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 298
1806 176
2008 176

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Bernstorff, geheimeråd, baron
1806 Hallander, major
2008 Tryg-Baltica Forsikring, Skadesfors

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Norgesgade 71/Frederiksgade 71*
1806 Norgesgade 176

Husnumre
1859 Norgesgade 40
1877 Bredgade 40
2008 Bredgade 40

Opførelsesår
1956 (Kuas)

Matr.nr. 177 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (del af Sophie Amalienborgs grund)
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 OO 2)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 298
1806 177
1806 Uformelt sammenlagt med 178, til: 177 & 178

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 J. E. Bernstorff, geheimeråd, baron
1806 Steen Bille, kammerherre

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Norgesgade 71/Frederiksgade 71*
1806 Norgesgade 177

Matr.nr. 177 & 178 (fra 1953: 177)

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 177 og 1806 178
1926 Hertil henlagt 386
1953 Betegnet 177 (nyt nummer)
2008 177

Ejere
2008 Tryg-Baltica Forsikring A/S

Matrikulære husnumre
1806 Norgesgade 177 & 178

Husnumre
1859 Norgesgade 40
1877 Bredgade 40/Frederiksgade 2-4
1926
2008 Bredgade 42/Frederiksgade 18

Opførelsesår
1752-56 af landbygmeser J. C. Rosenberg efter tegning af Nikolaj Eigtved for J. H. E.. Bernstorff
(Historiske huse)

Matr.nr. 178 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (del af Sophie Amalienborgs grund)
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 OO 1)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 298
1806 178
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 177, til: 177 & 178

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Bernstorff, geheimeråd, baron
1806 Christian S. Bülow, kammerherre

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Norgesgade 71*/Frederiksgade 71*
1806 Norgesgade 178/Frederiksgade 178*

Matr.nr. 179
Dehns Palæ

Matrikel
1689 Ikke taxeret (del af Sophie Amalienborgs grund)
1756 71 NN
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 326
1806 179
1866 Frasepareret 318 og 319
1867 Frasepareret 320
1868 Frasepareret 322
1869 Frasepareret 323
2008 179

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 von Dehn, baron
1806 Hertugen af Augustenborgs Palæ
2008 Danmarks Apotekerforening

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Norgesgade 71/Frederiksgade 71*
1806 Norgesgade 179/Blancogade 179*/Frederiksgade 179*

Husnumre
1859 Norgesgade 42
1869 Norgesgade 52-54
1877 Bredgade 54
2008 Bredgade 54

Opførelsesår
1752-56 af landbygmester J. G. Rosenberg efter tegninger af Nikolaj Eigtved for Dehn (sammen med hjørnet af 318). Porthuset ombygget 1868-73 og 1884 (Historiske huse)

Matr.nr. 180 †

Matrikel
1689 110 (del af)
1756 71 MM
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 327
1806 180
1851 Delt i 180 A og 180 B

Ejere
1689 Dronningens have
1756 Niels Titken
1806 J. C. Schutzmann

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 110
1756 Norgesgade 71/Den ny Gade 71*
1806 Norgesgade 180/Blancogade 180*

Matr.nr. 180 A
Titkens Gård

Matrikel
1851 Parcel af 1806 180
1852 Herfra separeret 180 C
1853 Herfra separeret 180 D
1854 Herfra separeret 180 E
2008 180 A

Ejere
2008 Københavns Universitet

Matrikulære husnumre
1851 Norgesgade 180 A/Blancogade 180 A*

Husnumre
1859 Blancogade 18/Norgesgade 44
1869 Fredericiagade 18/Norgesgade 60
1877 Bredgade 60/Fredericiagade 18
2008 Fredericiagade 18

Opførelsesår
Forhust mod Bredgade: 1755-56 muligivs af hofbygmester Laurids de Thurah for urtekræmmer Niels Titken. – Fredericiagade 18: 1835 for køkkenmester H. F. Funch (Historiske huse)

Matr.nr. 180 B

Matrikel
1851 Parcel af 1806 180
2008 180 B

Ejere
2008 639 - A/B Fredericiagade 10-10a

Matrikulære husnumre
1851 Blancogade 180 B

Husnumre
1859 Blancogade 10
1869 Fredericiagade 10
2008 Fredericiagade 10

Opførelsesår
1852 for malermester C W. Schouw (Historiske huse)

Matr.nr. 180 C

Matrikel
1852 Parcel af 180 A
2008 180 C

Ejere
2008 E/F Fredericiagade 12-12a-12b

Matrikulære husnumre
1852 Blancogade 180 C

Husnumre
1859 Blancogade 12
1869 Fredericiagade 12
2008 Fredericiagade 12

Opførelsesår
1853 for tømmermester Hans W. Wulff (Historiske huse)

Matr.nr. 180 D

Matrikel
1853 Parcel af 180 A
2008 180 D

Ejere
2008 E/F Fredericiagade 12-12a-12b

Matrikulære husnumre
1853 Blancogade 180 D

Husnumre
1859 Blancogade 14
1869 Fredericiagade 14
2008 Fredericiagade 14

Opførelsesår
1854 for malermester C. W. Schouw (Historiske huse)

Matr.nr. 180 E

Matrikel
1854 Parcel af 180 A
2008 184 E

Ejere
2008 Seb Ejendomme I A/S

Matrikulære husnumre
1854 Blancogade 180 E

Husnumre
1859 Blancogade 16
1869 Fredericiagade 16
2008 Fredericiagade 16

Opførelsesår
1854 for køkkenrevisor Hans Fr. Funck. Ombygget 1905 (Historiske huse)

Matr.nr. 181
Kirurgisk Akademi
Medicinsk Museion

Matrikel
1689 110 (del af)
1756 71 KK og 1756 71 LL
1757 På Christian Geddes kvarterkort uden betegning
1806 181
2008 181

Ejere
1689 Dronningens have
1756 Uden ejerbetegnelse
1806 Kirurgisk Akademi
2008 Den Danske Stat

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 110
1756 Norgesgade uden nummer
1806 Norgesgade 181

Husnumre
1859 Norgesgade 46
1869 Norgesgade 62
1877 Bredgade 62
2008 Bredgade 62

Opførelsesår
1785-87 af hofbygmester Peter Meyn for Kirurgisk Akademi (Historiske huse)

Matr.nr. 182

Matrikel
1689 110 (del af)
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 FF)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 328 (del af)
1806 182
2008 182

Ejere
1689 Dronningens have
1756
1806 Katolske Kapel
2008 Skt Ansgars Kirkes Menighed

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 110
1756 Amaliegade 71/Norgesgade 71
1806 Norgesgade 182

Husnumre
1859 Norgesgade 48
1869 Norgesgade 64
1877 Bredgade 64
2008 Bredgade 64

Opførelsesår
1842 (Kuas)

Matr.nr. 183 †

Matrikel
1689 110 (del af) og umatrikuleret areal
1756 71 HH og 71 JJ
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 330 og 331
1806 183
1827 Delt i 183 A og 183 B

Ejere
1689 110: Dronningens have
1756 Taxadør Chr. Fr. Løwe
1806 Lugge, etatsrådinde

Matrikulære husnumre
1689 110: Norgesgade
1756 Norgesgade 71 HH og Amaliegade JJ
1806 Norgesgade 183, Amaliegade 183*

Opførelsesår
1754-55 af taxadør Chr. Fr. Løwe. Ombygget 1820 (Historiske huse)

Matr.nr. 183 A †

Matrikel
1827 Parcel af 1806 183
1882 Sammenlagt med 327 til: 183 & 327
Ejere

Matrikulære husnumre
1827 Bredgade 183 A

Husnumre
1859 Norgesgade 52
1869 Norgesgade 68
1877 Bredgade 68

Matr.nr. 183 A & 327 (fra 1953: 183 A)

Matrikel
1882 Sammenlagt af 183 A og 327
1953 Betegnet 183 A (nyt nummer)
1965 Herfra separeret 390
2008 183

Ejere
2008

Husnumre
1882 Bredgade 68-70/Toldbodvej 30
1885 Bredgade 68-70/Toldbodvej 22 (Kraks Vejviser 1886)
1931 Bredgade 76-78/Toldbodvej 22 (Kraks Vejviser 1932)
1965 Bredgade 78/Esplanaden 22
2008 Bredgade 78/Esplanaden 22

Opførelsesår
1871 (Matrikelregister)

Matr.nr. 183 B †

Matrikel
1827 Parcel af 1806 183
1844 Herfra separeret 183 C
1878 Sammenlagt med 183 C, til: 183 B & 183 C

Ejere

Matrikulære husnumre
1827 Amaliegade 183 B

Husnumre
1859 Amaliegade 29

Matr.nr. 183 B & 183 C †

Matrikel
1878 Sammenlagt af 183 B og 183 C
1919 Frasepareret 385
1921 Indbefattet i 384

Ejere

Husnumre
1878 Amaliegade 29

Matr.nr. 183 C †

Matrikel
1844 Parcel af 183 B
1878 Sammenlagt med 183 B, til: 183 B & 183 C

Ejere

Matrikulære husnumre
1844 Norgesgade 183 C

Husnumre
1859 Norgesgade 52

Matr.nr. 184 †

Matrikel
1689 115 (del af)
1756 211 (del af, senere betegnet 1756 211 A)
1806 184
1844 Delt i 184 A og 184 B

Ejere
1689 Hess, hofråd
1756 Conrad Spare
1806 Frederiks Hospitals Have

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 115, Norgesgade mod Dronningens Have 115*
1756 Norgesgade 211/Toldbodvejen 211
1806 Norgesgade 184

Matr.nr. 184 A

Matrikel
1844 Parcel af 1806 184
1846 Herfra separert 184 C
2008 184 A

Ejere
2008 Ejd Bredgade 67-69/Sct. Ansgar Menighed

Matrikulære husnumre
1844 Norgesgade 184 A

Husnumre
1859 Norgesgade 57
1877 Bredgade 57
1888 Bredgade 67-69
2008 Bredgade 67-69

Opførelsesår
1888 (Matrikelregister)

Matr.nr. 184 B †

Matrikel
1844 Parcel af 1806 184
1844 Sammenlagt med 285 A, til: 184 B & 285 A

Matr.nr. 184 B & 285 A †

Matrikel
1844 Sammensat af 184 B og 285 A
1919 Indbefattet i 383

Ejere

Matrikulære husnumre
1844 Toldbodvej 184 B & 285 A

Husnumre
1859 Toldbodvej 6

Matr.nr. 184 C

Matrikel
1846 Parcel af 184 A
2008 185 C

Ejere
2008 E/F Bredgade 71

Matrikulære husnumre
1846 Norgesgade 184 C

Husnumre
1859 Norgesgade 59
1877 Bredgade 59
1885 Bredgade 71 (Kraks Vejviser 1886)
2008 Bredgade 71

Opførelsesår
1857 (Kuas)

Matr.nr. 184 D & E †

Matrikel
1859 Uidentificeret parcel af 1806 184, nævnt 1859

Ejere

Matrikulære husnumre
1859 Norgesgade 57

Matr.nr. 184 F †

Matrikel
1851 Parcel af 184 A
1851 Sammenlagt med 1806 269 til: 269 & 184 F

Matr.nr. 184 G †

Matrikel
1852 Parcel af 184 A
1891 Sammenlagt med 184 H & J, til: 184 G, H & J

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Toldbodvej 184 G

Husnumre
1859 Toldbodvej 16

Matr.nr. 184 G †

Matrikel
1901 Parcel af 184 G, H & J
1916 Sammenlagt med 184 H & J, til: 184 G, H & J

Ejere

Husnumre
1901 Toldbodvej 16

Matr.nr. 184 G, H & J †

Matrikel
1891 Sammensat af 184 H & J, til: 184 G, H & J
1901 Delt i 184 G og 184 H & J

Ejere

Husnumre
1891 Toldbodvej uden nummer

Matr.nr. 184 G, H & J (fra 1953: 184 G)

Matrikel
1916 Sammensat af 184 H & J, til: 184 G, H & J
1953 Betegnet 184 G (nyt nummer)
2008 184 G

Ejere
2008 A/S Esplanaden

Husnumre
1916 Toldbodvej 12-14
1954 Esplanaden 12-14
2008 Esplanaden 12-14

Opførelsesår
1917 (Kuas)

Matr.nr. 184 H †

Matrikel
1852 Parcel af 184 A
1885 Sammenlagt med 184 J, til: 184 H & J

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Toldbodvej 184 H

Husnumre
1859 Toldbodvej 14
1885 Toldbodvej 12-14

Matr.nr. 184 H & J †

Matrikel
1885 Sammenlagt af 184 H og 184 J
1891 Sammenlagt med 184 G, til: 184 G, H & J

Ejere

Husnumre
1885 Toldbodvej 12-14

Matr.nr. 184 H & J †

Matrikel
1901 Parcel af 184 G, H & J
1916 Sammenlagt med 184 G, til: 184 G, H & J

Ejere

Husnumre
1901 Toldbodvej 12-14

Matr.nr. 184 J †

Matrikel
1852 Parcel af 184 A
1885 Sammenlagt med 184 H

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Toldbodvej 184 J

Husnumre
1859 Toldbodvej 12

Matr.nr. 184 K

Matrikel
1857 Parcel af 184 A
1885 Frasepareret 350, 351 og 352
2008 184 K

Ejere
2008 René Ulrik Müller

Matrikulære husnumre
1857 Norgesgade 184 K/Toldbodvej 184 K*

Husnumre
1859 Norgesgade 61/Toldbodvej 18
1886 Bredgade 77 (Kraks Vejviser 1887)
2008 Bredgade 77

Opførelsesår
1886 (Matrikelregister)

Matr.nr. 185 † (fra 1831 undertiden betegnet 185 A)

Matrikel
1689 121
1756 210
1806 185
1831 Herfra separeret 185 B, og herefter selv undertiden betegent 185 A
1875 Sammenlagt med 185 B og 1806 259, til: 185 & 259

Ejere
1689 Abraham Wuchters arvinger
1756 Den ny kirkeplads
1806 Frederiks Kirke

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 121
1756 Norgesgade 210/Tværgade 210*
1806 Norgesgade 185, Store Kongensgade 185*

Husnumre
1859 Norgesgade 47

Matr.nr. 185 & 259 (fra 1953: 185)
Frederiks Kirke, Marmorkirken

Matrikel
1875 Sammenlagt af 1806 185, 185 B og 1806 259
1880 Herfra separeret 333, 334, 335, 336, 337, 338 og 341
1882 Herfra separeret 346
1884 Herfra separeret 347
2008 185

Ejere
2008 Frederikskirken

Husnumre
1875 Norgesgade 47, Store Kongensgade 90
1877 Bredgade 47, Store Kongensgade 90
2008 Frederiksgade 4

Opførelsesår
1874-1894 af Ferdinand Meldahl (Trap 5)

Matr.nr. 185 A, se 185

Matr.nr. 185 B †

Matrikel
1831 Parcel af 1806 185
1875 Sammenlagt med 1806 185 og 1806 259, til: 185 & 259

Ejere

Matrikulære husnumre
1831 Norgesgade 185 B

Husnumre
1859 Norgesgade 49

Matr.nr. 186

Matrikel
1689 104 (del af)
1756 209 (del af, senere betegnet 1756 209 C)
1806 186
2008 186

Ejere
1689 Enkedronningens pommerantshus
1756 Grev Danneskiold-Laurvigs Hotel
1806 F. de Coninck, etatsråd, grosserer
2008 Tryg-Baltica Finansieringsaktiesel

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 104, Ny Kongensgade 104*
1756 Norgesgade 209/Dronningensgade 209*
1806 Norgesgade 186

Husnumre
1859 Norgesgade 45
1877 Bredgade 45
2008 Bredgade 45

Opførelsesår
Før 1790. Ombygget 1880 (Historiske huse)

Matr.nr. 187

Matrikel
1689 104 (del af)
1756 209 (del af, senere betegnet 1756 209 B)
1806 187
2008 187

Ejere
1689 Enkedronningens pommerantshus
1756 Grev Danneskiold Laurvigs Hotel
1806 F. de Coninck, etatsråd, grosserer
2008 Danica Pension Ejendomsinvest APS

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 104, Ny Kongensgade 104*
1756 Norgesgade 209/
1806 Norgesgade 187

Husnumre
1859 Norgesgade 43
1877 Bredgade 43
2008 Bredgade 43

Opførelsesår
1970 (Kuas)

Matr.nr. 188 †

Matrikel
1689 99 (del af) og 1689 131 (del af)
1756 208 (del af, senere betegnet 1756 208 C 1)
1806 188
1847 Sammenlagt med 1806 277, til: 188 & 277

Ejere
1689 99 og 131: Plessen, oberst
1756 Grev Gyldensteins arvinger
1806 J. Ludvig von Brochenhuus, hofmester

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 99/Dronningensgade 99*. – Ny Kongensgade 131/Dronningensgade 131*
1756 Dronningsgade/Norgesgade
1806 Norgesgade 188/Dronningens Tværgade 188*

Matr.nr. 188 & 277 (fra 1953: 188)

Matrikel
1847 Sammensat af 1806 188 og 1806 277
1903 Hertil henlagt 1806 276
1953 Betegnet 188 (nyt nummer)
2008 188

Ejere
2008 Hotelselskabet af 1/11 1989 A/S

Matrikulære husnumre
1847 Dronningens Tværgade 188 & 277

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 1/Norgesgade 37
1877 Bredgade 37/Dronningens Tværgade 1
1903 Bredgade 37/Dronningens Tværgade 1-3
2008 Bredgade 37/Dronningens Tværgade 1-3

Opførelsesår
1897 (Kuas)

Matr.nr. 189

Matrikel
1689 99 (del af) og 1689 131 (del af)
1756 208 (del af, senere betegnet 1756 208 B)
1806 189
2008 189

Ejere
1689 99 og 131: Plessen, oberst
1756 Grev Gyldensteins arvinger
1806 J. Ludvig von Brockenhuus, hofmester
2008 E/F Bredgade 35

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 99/Dronningensgade 99*. – Ny Kongensgade 131/Dronningensgade 131*
1756 Norgesgade 208/Dronningensgade 208*
1806 Norgesgade 189

Husnumre
1859 Norgesgade 35
1877 Bredgade 35
2008 Bredgade 35

Opførelsesår
1794 af murermester Andreas Hallander. Ombygget 1895 (Historiske huse)

Matr.nr. 190

Matrikel
1689 99 (del af) og 1689 131 (del af)
1756 208 (del af, senere betegnet 1756 208 A)
1806 190
2008 190

Ejere
1689 99 og 131: Plessen, oberst
1756 Grev Gyldensteins arvinger
1806 Hoppe, søløjtnant
2008 Bruun Rasmussen Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 99/Dronningensgade 99*. – Ny Kongensgade 131/Dronningensgade 131*
1756 Dronningesgade/Norgesgade
1806 Norgesgade 190

Husnumre
1859 Norgesgade 33
1877 Bredgade 33
2008 Bredgade 33

Opførelsesår
1794 af murermester Andreas Hallander. Ombygget 1896 og 1903 (Weilbach og Historiske huse)

Matr.nr. 191 †

Matrikel
1689 98 (del af)
1756 207
1806 191
1854 Sammenlagt med 192 B, til: 191 & 192 B

Ejere
1689 Niels Christoffersen
1756 Morten Mathiesen, brændevinsbrænder
1806 Niels Holbeck, rodemester

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 98
1756 Norgesgade 207
1806 Norgesgade 191

Matr.nr. 191 & 192 B (fra 1953: 191)

Matrikel
1854 Sammensat af 1806 191 og 192 B
1953 Betegnet 191 (nyt nummer)
2008 191

Ejere
2008 Gjersøe & Schlichter APS

Matrikulære husnumre
1853 Norgesgade 191 & 192 B

Husnumre
1854 Norgesgade 191 & 192 B

Husnumre
1859 Norgesgade 31
1877 Bredgade 31
2008 Bredgade 31

Opførelsesår
1895 (Kuas)

Matr.nr. 192 (efter 1854 undertiden betegnet 192 A)

Matrikel
1689 98 (del af)
1756 206
1806 192
1854 Herfra separeret 192 B, og herefter undertiden betegnet 192 A
2008 192

Ejere
1689 Niels Christoffersen
1756 Hans Henrik Lund, kontrollør
1806 Garnisonens danske præstebolig
2008 Ejerforeningen Bredgade 29

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 98
1756 Norgesgade 206
1806 Norgesgade 192

Husnumre
1859 Norgesgade 29
1877 Bredgade 29
2008 Bredgade 29

Opførelsesår
1904 (Matrikelregister)

Matr.nr. 192 A †
Efter 1854 alternativ betegnelse for 192

Matr.nr. 192 B †

Matrikel
1854 Parcel af 1806 192
1854 Henlagt til 1806 191

Matr.nr. 193

Matrikel
1689 98 (del af)
1756 205
1806 193
2008 193

Ejere
1689 Niels Christoffersen
1756 Meyer, overkonduktør
1806 Divisionskirurg Grils enke
2008 E/F Bredgade 27

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 98
1756 Norgesgade 205
1806 Norgesgade 193

Husnumre
1859 Norgesgade 27
1877 Bredgade 27
2008 Bredgade 27

Opførelsesår
1700 (Kuas)

Matr.nr. 194 †

Matrikel
1689 97
1756 204
1806 194
1918 Henlagt til 1806 234

Ejere
1689 Fleischer, sekretær
1756 Daniel Frederik Reichhardt, købmand
1806 Carl C. Ernst

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 97
1756 Norgesgade 204
1806 Norgesgade 194

Husnumre
1859 Norgesgade 25
1877 Bredgade 25

Matr.nr. 195

Matrikel
1689 96 (del af)
1756 203
1806 195
2008 195

Ejere
1689 Enken efter Monsier Wittenberg
1756 Vederkinch, generalauditør
1806 Frederik C von Frieboe
2008 Jeudan Vii A/S

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 96
1756 Norgesgade 206
1806 Norgesgade 195

Husnumre
1859 Norgesgade 23
1877 Bredgade 23
2008 Bredgade 23

Opførelsesår
1896 (Kuas)

Matr.nr. 196

Matrikel
1689 96 (del af)
1756 201 og 1756 202
1806 196
2008 196

Ejere
1689 Enken efter Monsieur Wittenberg
1756 201-202: Jens Vederkinch
1806 Ferdinand G. Kellermann, grosserer
2008 Jeudan Vii A/S

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 96
1756 Norgesgade 201 og 202
1806 Norgesgade 196

Husnumre
1859 Norgesgade 21
1877 Bredgade 21
2008 Bredgade 21

Opførelsesår
1782 (Kuas)

Matr.nr. 197

Matrikel
1689 96 (del af)
1756 199 og 1756 200
1806 197
2008 197

Ejere
1689 Enken efter Monsieur Wittenberg
1756 199-200: Jens Vederkinch, generalauditør
1806 Baadh, rådmand
2008 Jeudan Vii A/S

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 96
1756 Norgesgade 199 og 200
1806 Norgesgade 197

Husnumre
1859 Norgesgade 19
1877 Bredgade 19
2008 Bredgade 19

Opførelsesår
1782 for brygger og handelsmand Claus Baadt. Ombygget 1839 og 1900 (Historiske huse)

Matr.nr. 198

Matrikel
1689 96 (del af)
1756 197 og 1756 198
1806 198
2008 198

Ejere
1689 Enken efter Monsieur Wittenberg
1756 197-198: Jens Vederkinch
1806 Martin Drøges enke
2008 Hlc-Hans Lautrup Real Estate A/S

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 96
1756 Norgesgade 197 og 198
1806 Norgesgade 198

Husnumre
1859 Norgesgade 17
1877 Bredgade 17
2008 Bredgade 17

Opførelsesår
1779 for brygger og handelsmand Claus Baadt. Ombygget 1851, 1884 og 1899 (Historiske huse)

Matr.nr. 199 †

Matrikel
1689 95 (del af)
1756 194 og 1756 195
1806 199
1900 Henlagt til 1806 205

Ejere
1689 Johan Hansen, skipper
1756 194: Morten Andersen, øltapper. – 195: Ole Andersen, Humb, drejersvend
1806 Magnus Svartelin, kunstdrejer

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 95
1756 Norgesgade 194 og 195
1806 Norgesgade 199

Husnumre
1859 Norgesgade 13
1877 Bredgade 13

Matr.nr. 200 †

Matrikel
1689 95 (del af)
1756 194
1806 200
1900 Henlagt til 1806 205

Ejere
1689 Johan Hansen
1756 Morten Andersen, øltapper
1806 Christian Jacobsen

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 95
1756 Norgesgade 194
1806 Norgesgade 200

Husnumre
1859 Norgesgade 11
1877 Bredgade 11

Matr.nr. 201 †

Matrikel
1689 95 (del af)
1756 193
1806 201
1900 Henlagt til 1806 205

Ejere
1689 Johan Hansen
1756 Peder Pedersen, øltapper
1806 Simon Grensteen, skræddermester

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 95
1756 Norgesgade 193
1806 Norgesgade 201

Husnumre
1859 Norgesgade 9
1877 Bredgade 9

Matr.nr. 202 †

Matrikel
1689 94
1756 192
1806 202
1900 Henlagt til 1806 205

Ejere
1689 Isak Pedersen
1756 Thor Larsen, skipper
1806 Jørgen Palle, skomagermester

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 94
1756 Norgesgade 192
1806 Norgesgade 202

Husnumre
1859 Norgesgade 7
1877 Bredgade 7

Matr.nr. 203 †

Matrikel
1689 93
1756 191
1806 203
1900 Henlagt til 1806 205

Ejere
1689 Anders Rasmussen
1756 Burmeister, justitsråd
1806 Peder Winther, skræddermester

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 93
1756 Norgesgade 191
1806 Norgesgade 203

Husnumre
1859 Norgesgade 5
1877 Bredgade 5

Matr.nr. 204
Kanneworffs Hus

Matrikel
1689 85
1756 160
1806 204
2008 204

Ejere
1689 Jens Andersen, stenhugger
1756 Niels Titken, urtekræmmer
1806 Kirstine S. From, enke
2008 Søren Einer Fehrn

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 85/Kongens Torv 85*
1756 Norgesgade 160/Kongens Nytorv 160*
1806 Kongens Nytorv 204/Norgesgade 204*/Store Strandstræde 204*

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 2/Norgesgade 2/Store Strandstræde 1
1877 Bredgade 2/Kongens Nytorv 2/Store Strandstræde 1
2008 Kongens Nytorv 2

Opførelsesår
Før 1700. Ombygget ca. 1790, i 1841 og 1904-05 (Historiske huse)

Matr.nr. 205 †

Matrikel
1689 55, 1689 91, 1689 92 og 1689 95 (del af) og 1689 141 (del af)
1756 161 (1689/55, 1689/91,1689/92, del af og 1689/141, del af) og 1756 190 (1689/92, del af) og 1756 196 (1689/95, del af)
1806 205
1899 Frasepareret 368
1900 Hertil henlagt 1806 199, 1806 200, 1806 201, 1806 202, 1806 203, 1806 227 og 1806 228
1900 Delt i 371, 372, 373 og 374

Ejere
1689 55: Niels Juel, generaladmiralløjtant. – 91: Enken efter Jens Andersen, stenhugger. – 92: Herman Friis, drabant. – 95: Johan Hansen. – 141: Erik Nielsen, købmand
1756 161: Schack, geheimerådinde. - 190: Schack, geheimerådinde. - 196: Scavenius, kanceliråd
1806 Otto Reetz Thott, greve

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 55/Norgesgade 55*. – Norgesgade 91 og 92. – Ny kongensgade 141
1756 Kongens Nytorv 161/Norgesgade 161*/Ny Kongensgade 161*. - Norgesgade 190 og 191
1806 Kongens Nytorv 205, Store Kongensgade 205

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 4/Norgesgade 1 og 15

Matr.nr. 206 †

Matrikel
1689 55
1756 162
1806 206
1810 Delt i 206 A og 206 B

Ejere
1689 Niels Juel, generaladmiralløjtnant
1756 Johan Courteau, vinhandler
1806 Christian Lange, justitsråd

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 55/Norgesgade 55*
1756 Kongens Nytorv 162
1806 Kongens Nytorv 206

Matr.nr. 206 (nyt nummer)

Matrikel
1894 Sammensat af 206 A og 206 B
2008 206

Ejere
2008 Tryg-Baltica Forsikring, Skadesfors

Husnumre
1894 Kongens Nytorv 6
2008 Kongens Nytorv 6

Opførelsesår
1896 af arkitekt Christian Arntzen for Forsikringsselskabet Standard (Weilbach)

Matr.nr. 206 A †

Matrikel
1810 Parcel af 206
1894 Sammenlagt med 206 B, til: 206 (nyt nummer)

Ejere

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 6, jf. 206 B

Matr.nr. 206 B †

Matrikel
1810 Parcel af 1806 206
1894 Sammenlagt med 206 A, til: 206 (nyt nummer)
Ejere

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 6, jf. 206 A

Matr.nr. 207 †

Matrikel
1689 56
1756 163
1806 207
1810 Sammenlagt med 212 B, til: 207 & 212 B

Ejere
1689 Enke efter skipper Torkild Andersen
1756 Johan Frederik Silchmøller
1806 Johan J. Kiær, skipper

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 56
1756 Kongens Nytorv 163
1806 Kongens Nytorv 207

Matr.nr. 207 & 212 B †

Matrikel
1810 Sammenlagt af 1806 207 og 212 B
1904 Indbefattet i 376

Ejere

Matrikulære husnumre
1810 Kongens Nytorv 207 & 212 B

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 8

Matr.nr. 208 †

Matrikel
1689 57 og 1689 58
1756 164 (del af)
1806 208
1868 Sammenlagt med 1806 209, til: 208 & 209

Ejere
1689 57: Mikkel Nielsen, skipper. – 58: Christen Pedersen, hjulmand
1756 Johan Georg Dørfler, sværtfeger
1806 Joseph Regoli, gipser

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 57 og 58
1756 Kongens Torv 164
1806 Kongens Nytorv 208

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 10

Matr.nr. 208 & 209 †

Matrikel
1868 Sammenlagt af 1806 208 og 1806 209
1904 Indbefattet i 376

Ejere

Husnumre
1868 Kongens Nytorv 10-12

Matr.nr. 209 †

Matrikel
1689 57
1756 165
1806 209
1868 Sammenlagt med 1806 208, til: 208 & 209

Ejere
1689 Mikkel Nielsen, skipper
1756 Philip de Lange
1806 Frederik Gerckens enke

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 57
1756 Kongens Torv 165
1806 Kongens Nytorv 209

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 12

Matr.nr. 210 †

Matrikel
1689 57 og 1689 58
1756 164 (del af, senere betegnet 1756 164 B)
1806 210
1904 Indbefattet i 376

Ejere
1689 57: Mikkel Nielsen, skipper. – 58: Christen Pedersen, hjulmand
1756 Philip de Lange
1806 Hugh George, skomagermester

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 57 og 58
1756 Kongens Torv 164
1806 Kongens Nytorv 210

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 14

Matr.nr. 211

Matrikel
1689 59
1756 166
1806 211
2008 211

Ejere
1689 Lars Sørensen, toldskrivre
1756 Valentin Stachenschneider
1806 C. F. Wulff,
2008 Atp-Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 59
1756 Kongens Nytorv 166
1806 Kongens Nytorv 211

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 16
2008 Kongens Nytorv 16

Opførelsesår
1745 for glarmester Valentin Stackenschneider. Ombygget 1844 og 1889 (Historiske huse)

Matr.nr. 212 †

Matrikel
1689 60 (del af)
1756 167
1806 212
1810 Delt i 212 A og 212 B

Ejere
1689 Erik Nielsen, købmand
1756 Philip de Lange, murermester
1806 Anthon C. Wilckens

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 60/Ny Kongensgade 60*
1756 Kongens Nytorv 167
1806 Kongens Nytorv 212

Matr.nr. 212 A

Matrikel
1810 Parcel af 1806 212
2008 212 A

Ejere
2008 Atp-Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1810 Kongens Nytorv 212 A

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 18
2008 Kongens Nytorv 18

Opførelsesår
1768 af arkitekt Hans Næss for brændevinsbrænder Christian Lihme (Historiske huse)

Matr.nr. 212 B †

Matrikel
1810 Parcel af 212
1810 Sammenlagt med 207, til: 207 & 212 B

Matr.nr. 213 †

Matrikel
1689 60 (del af)
1756 168
1806 213
1918 Indbefattet i 381

Ejere
1689 Erik Nielsen, købmand
1756 Johan Frederik Giøring
1806 William Hougthon

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 60/Ny Kongensgade 60*
1756 Kongens Nytorv 168
1806 Kongens Nytorv 213

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 20

Matr.nr. 214 †

Matrikel
1689 61
1756 169
1806 214
1918 Indbefattet i 381

Ejere
1689 Gerhardt Helmers enke
1756 Johan Voltyn, skomager
1806 Regine & Louise Halkiær

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Nytorv 61
1756 Kongens Nytorv 169
1806 Kongens Nytorv 214

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 22

Matr.nr. 215

Matrikel
1689 62 (del af)
1756 170
1806 215
1933 Hertil henlagt 1806 216
1974 Hertil henlagt 1806 217 og 1806 218
2008 215

Ejere
1689 Per Persen Svarre
1756 Jens Anthonii Holman, urtekræmmer
1806 Skibskaptajn Cappels enke
2008 Pensionskassen For Lægesekretærer

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 62/Ny Kongensgade 62*
1756 Kongens Nytorv
1806 Kongens Nytorv 215/Store Kongensgade 215*

Husnumre
1859 Kongens Nytorv 24/Store Kongensgade 2
1933 Kongens Nytorv 24/Store Kongensgade 2-4
1974 Kongens Nytorv 24/Store Kongensgade 6
2008 Kongens Nytorv 24/Store Kongensgade 6

Opførelsesår
Store Kongensgade 6: Sydlige forhus: 1867 for boghandler Friis. – Store Kongensgade 6: Nordlige forhus: 1845 for handskemagerenke G. M. Hansen (Historiske huse)

Matr.nr. 216 †

Matrikel
1689 62 (del af)
1756 271
1806 216
1933 Henlagt til 1806 215

Ejere
1689 Per Persen Svarre
1756 Michel Møller, høker
1806 Knud R. Knudsen

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 62/Ny Kongensgade 62*
1756 Ny Kongensgade 271
1806 Store Kongensgade 216

Husnumre
1859 Store Kongensgade 4

Matr.nr. 217 †

Matrikel
1689 144
1756 270
1806 217
1974 Henlagt til 1806 215

Ejere
1689 Niels Knudsen Høg
1756 Søren Nielsen, smedesvend ved Holmen
1806 Knud R. Knudsen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 144
1756 Ny Kongensgade 270
1806 Store Kongensgade 217

Husnumre
1859 Store Kongensgade 6

Matr.nr. 218 †

Matrikel
1689 143 (del af)
1756 269
1806 218
1974 Henlagt til 1806 215

Ejere
1689 Erik Nielsen, købmand
1756 Johan Henrik Molesche, øltapper
1806 Erik Torm Eller, skipper

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 143
1756 Ny Kongensgade 269
1806 Store Kongensgade 218

Husnumre
1859 Store Kongensgade 8

Matr.nr. 219

Matrikel
1689 143 (del af)
1756 268
1806 219
2008 219

Ejere
1689 Erik Nielsen, købmand
1756 Mathias Thomsne Hartvig, kleinsmed
1806 Nikolaj Mohr, rodemester
2008 Atp-Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 143
1756 Ny Kongensgade 268
1806 Store Kongensgade 219

Husnumre
1859 Store Kongensgade 10
2008 Store Kongensgade 10

Opførelsesår
1850 (Kuas)

Matr.nr. 220

Matrikel
1689 142
1756 267
1806 220
2008 220

Ejere
1689 Peder Stud, skipper
1756 Peter Laurentz, fransk bager
1806 Johan G. Otto, bagermester
2008 Atp-Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 142
1756 Ny Kongensgade 267
1806 Store Kongensgade 220

Husnumre
1859 Store Kongensgade 12
2008 Store Kongensgade 12

Opførelsesår
Muligvis 1768. Ombygget 1802 og 1910 (Historiske huse)

Matr.nr. 221 †

Matrikel
1689 141 (del af)
1756 266
1806 221
1904 Indbefattet i 376

Ejere
1689 Erik Nielsen, købmand
1756 Johannes Lem
1806 Christian F. Becks enke

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 141
1756 Ny Kongensgade 266
1806 Store Kongensgade 221

Husnumre
1859 Store Kongensgade 14

Matr.nr. 222 †

Matrikel
1689 141 (del af)
1756 265
1806 222
1904 Indbefattet i 376

Ejere
1689 Erik Nielsen, købmand
1756 Anders Nielsen, blytækker
1806 Hans H. Møller

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 141
1756 Ny Kongensgade 265
1806 Store Kongensgade 222

Husnumre
1859 Store Kongensgade 16

Matr.nr. 223

Matrikel
1689 141 (del af)
1756 264
1806 223
2008 223

Ejere
1689 Erik Nielsen, købmand
1756 Jens Mølholm, materialforvalter
1806 Niels Hansen, værtshusholder
2008 Rrb APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 141
1756 Ny Kongensgade 264
1806 Store Kongensgade 223

Husnumre
1859 Store Kongensgade 18
2008 Store Kongensgade 18

Opførelsesår
Før 1712. Ombygget 1799 og 1844 (Historiske huse)

Matr.nr. 224

Matrikel
1689 141 (del af)
1756 263
1806 224
2008 224

Ejere
1689 Erik Nielsen, købmand
1756 Peder Hansen, brændevinsbrænder
1806 Peder Andersen Heygaard, brændevinsbrænder
2008 City Apartment APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 141
1756 Ny Kongensgade 263
1806 Store Kongensgade 224

Husnumre
1859 Store Kongensgade 20
2008 Store Kongensgade 20

Opførelsesår
1870 (Kuas)

Matr.nr. 225

Matrikel
1689 141 (del af)
1756 262 (del af, senere betegnet 1756 262 B)
1806 225
1951 Hertil henlagt 1806 226
2008 225

Ejere
1689 Erik Nielsen, købmand
1756 Andreas Gercken, stenhugger
1806 John Johnsen
2008 I/S Hellerupbo

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 141
1756 Ny Kongensgade 262
1806 Store Kongensgade 225

Husnumre
1859 Store Kongensgade 22
1951 Store Kongensgade 22-24
2008 Store Kongensgade 22-24

Opførelsesår
Store Kongensgade 22: Før 1764. Ombygget 1842. – Store Kongensgade 24: Før 1748. Ombygget 1842 og 1866 (Historiske huse)

Matr.nr. 226 †

Matrikel
1689 141 (del af)
1756 262 (del af, senere betegnet 1756 262 A)
1806 226
1951 Henlagt til 1806 225

Ejere
1689 Erik Nielsen, købmand
1756 Andreas Gercken, stenhugger
1806 Johan Peter Lütken, grovsmed

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 141
1756 Ny Kongensgade 262
1806 Store Kongensgade 226

Husnumre
1859 Store Kongensgade 24

Matr.nr. 227 †

Matrikel
1689 140
1756 261
1806 227
1900 Henlagt til 1806 205

Ejere
1689 Mads Christensen, nagelsmed
1756 Gudmand Larsen Kaletz, remsnider
1806 Johanne Gianelli, enke, gipser

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 140
1756 Ny Kongensgade 261
1806 Store Kongensgade 227

Husnumre
1859 Store Kongensgade 28

Matr.nr. 228 †

Matrikel
1689 139
1756 260
1806 228
1900 Henlagt til 1806 205

Ejere
1689 Bent Bentsen, øltapper
1756 Enken efter grovsmed Samuel Jensen
1806 Charsach Meyer

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 139
1756 Ny Kongensgade 260
1806 Store Kongensgade 227

Husnumre
1859 Store Kongensgade 30

Matr.nr. 229

Matrikel
1689 137 og 1689 138
1756 259
1806 229
2008 229

Ejere
1689 137: Jens Andersen, grovsmed. – 138: Peder Pedersen, gardist i Livgarden
1756 Truels Pedersen, grovsmed
1806 M. E. Smidt
2008 Steen Gude

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 137 og 138
1756 Ny Kongensgade 259
1806 Store Kongensgade 229

Husnumre
1859 Store Kongensgade 32
2008 Store Kongensgade 32

Opførelsesår
1826-27 for isenkræmmer J. H. de Hemmert (Historiske huse)

Matr.nr. 230

Matrikel
1689 136
1756 258
1806 230
2008 230

Ejere
1689 Peder Karch, bager
1756 Peder Christian Hobye, bager
1806 Claus D. Møllers enke
2008 E/F Store Kongensgade 34

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 136
1756 Ny Kongensgade 258
1806 Store Kongensgade 230

Husnumre
1859 Store Kongensgade 34
2008 Store Kongensgade 34

Opførelsesår
Mellem 1765 og 1782. Ombygget 1870 (Historiske huse)

Matr.nr. 231 †

Matrikel
1689 135
1756 257
1806 231
1900 Indbefattet i 375

Ejere
1689 Jens Nielsen, tobaksspinder
1756 Henrik Rohde, snedker
1806 Rasmus Saabye

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 135
1756 Ny Kongensgade 257
1806 Store Kongensgade 231

Husnumre
1859 Store Kongensgade 36

Matr.nr. 232 †

Matrikel
1689 134 (del af)
1756 256
1806 232
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 233, til: 232 & 233

Ejere
1689 Peder Vred, kleinsmed
1756 Anthonii Ponech, brændevinsbrænder
1806 Christen N. Rosberg, smedemester

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 134
1756 Ny Kongensgade 256
1806 Store Kongensgade 232

Matr.nr. 232 & 233 †

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 232 og 1806 233
1900 Indbefattet i 375

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Store Kongensgade 232 & 233

Husnumre
1859 Store Kongensgade 38

Matr.nr. 233 †

Matrikel
1689 134 (del af)
1756 255
1806 233
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 232, til: 232 & 233

Ejere
1689 Peder Vred, kleinsmed
1756 Anthonii Ponech, brændevinsbrænder
1806 Christen N. Rosberg, smedemester

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 134
1756 Ny Kongensgade 255
1806 Store Kongensgade 233

Matr.nr. 234
Sankt Annæ Passage

Matrikel
1689 133
1756 254
1806 234
1871 Hertil henlagt 316
1918 Hertil henlagt 1806 190
2008 234

Ejere
1689 Enken efter statholder Gabel
1756 van Hürch, etatsråd
1806 J. E. Buurmester
2008 Ejendomsaktieselskabet Hermes

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 133
1756 Ny Kongensgade 254
1806 Store Kongensgade 234

Husnumre
1859 Store Kongensgade 40
1871 Store Kongensgade 40
1918 Bredgade 25, Store Kongensgade 40
2008 Bredgade 25, Store Kongensgade 40

Opførelsesår
1855 (Kuas)!!!

Matr.nr. 235

Matrikel
1689 132
1756 253
1806 235
2008 235

Ejere
1689 Enken efter Jens Nielsen
1756 Jørgen Otte Schuemann, skomager
1806 Carl Carlsen
2008 A/B Store Kongensgade 42-42a

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 132
1756 Ny Kongensgade 253
1806 Store Kongensgade 235

Husnumre
1859 Store Kongensgade 42
2008 Store Kongensgade 42

Opførelsesår
Før 1759. Ombygget mellem 1759 og 1768, i 1831 og i 1897 (Historiske huse)

Matr.nr. 236 †

Matrikel
1689 131 (del af)
1756 252
1806 236
1853 Sammenlagt med 273 B, til: 236 & 273 B

Ejere
1689 Plessen, oberst
1756 Johannes Christensen, bogholder
1806 Johan J. Møller, kleinsmedemester

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 131/Dronningensgade 131*
1756 Ny Kongensgade 253
1806 Store Kongensgade 236

Matr.nr. 236 & 273 B (fra 1953: 236)

Matrikel
1853 Sammensat af 1806 236 og 273 B
1953 Betegnet 236 (nyt nummer)
2008 236

Ejere
2008 Rrb APS

Matrikulære husnumre
1853 Store Kongensgade 236 & 273 B

Husnumre
1859 Store Kongensgade 44
2008 Store Kongensgade 44

Opførelsesår
Før 1819. Ombygget 1821 og 1852 (Historiske huse)

Matr.nr. 237

Matrikel
1689 131 (del af)
1756 251
1806 237
2008 237

Ejere
1689 Plessen, oberst
1756 Johan Henrik Schifter
1806 Iver C. Winther, mægler
2008 Svane I/S

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 131/Dronningensgade 131*
1756 Ny Kongensgade 251
1806 Store Kongensgade 237

Husnumre
1859 Store Kongensgade 46
2008 Store Kongensgade 46

Opførelsesår
1901 (Matrikelregister)

Matr.nr. 238

Matrikel
1689 131 (del af)
1756 250
1806 238
2008 238

Ejere
1689 Plessen, oberst
1756 Jens Lundbeck, ved Toldboden
1806 Morten Søegaard, thehandler
2008 Rrb APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 131/Dronningensgade 131*
1756 Ny Kongensgade 250
1806 Store Kongensgade 238

Husnumre
1859 Store Kongensgade 48
2008 Store Kongensgade 48

Opførelsesår
1870 for urtekræmmer Carl C. Damm (Historiske huse)

Matr.nr. 239

Matrikel
1689 131 (del af)
1756 249
1806 239
2008 239

Ejere
1689 Plessen, oberst
1756 Niles Rasmussen, brændevinsbrænder
1806 Eskild Eskildsen
2008 E/F Store Kongensgade 50

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 131/Dronningensgade 131*
1756 Ny Kongensgade 249
1806 Store Kongensgade 239

Husnumre
1859 Store Kongensgade 50
2008 Store Kongensgade 50

Opførelsesår
1832-33 af tømmermester J. A. Kofoed. Ombygget før 1887 og i 1898 (Historiske huse)

Matr.nr. 240

Matrikel
1689 131 (del af)
1756 248
1806 240
2008 240

Ejere
1689 Plessen, oberst
1756 Jørgen Hansen Maars, brændevinsbrænder
1806 Anders L. Lund
2008 E/F Store Kongensgade 52 A-D

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 131/Dronningensgade 131*
1756 Ny Kongensgade 248
1806 Store Kongensgade 240

Husnumre
1859 Store Kongensgade 52
2008 Store Kongensgade 52

Opførelsesår
Før 1731. Ombygget mellem 1768 og 1777, i 1848 og i 1860 (Historiske huse)

Matr.nr. 241

Matrikel
1689 131 (del af)
1756 247
1806 241
2008 241

Ejere
1689 Plessen, oberst
1756 Thor Christian Nielsen
1806 Rasmus Hougaard
2008 Rrb APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 131/Dronningensgade 131*
1756 Ny Kongensgade 247
1806 Store Kongensgade 241

Husnumre
1859 Store Kongensgade 54
2008 Store Kongensgade 54

Opførelsesår
Før 1734, muligvis for hyrekusk Peder Larsen Mørck. Ombygget før 1779 (Historiske huse)

Matr.nr. 242

Matrikel
1689 131 (del af)
1756 246
1806 242
2008 242

Ejere
1689 Plessen, oberst
1756 Bastian Jacobsen, hjulmand
1806 Henrik L. Monsees, snedkermester
2008 Ejerf Dronningens Tværgade 11

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 131/Dronningensgade 131*
1756 Ny Kongensgade 246/Dronningensgade 246*
1806 Store Kongensgade 242/Dronningens Tværgade 242*

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 11/Store Kongensgade 56
2008 Dronningens Tværgade 11/Store Kongensgade 56

Opførelsesår
Dronningens Tværgade 11: 1808 for Henrik Monsees. – Store Kongensgade 56: Før 1756. Ombygget mellem 1766 og 1807, mellem 1813 og 1828 og i 1846 (Historiske huse)

Matr.nr. 243

Matrikel
1689 130 (del af)
1756 243
1806 243
2008 243

Ejere
1689 Hans Christoffersen Richter
1756 Johan Hartvig Stegmand, skomager
1806 Johan P. Reinhard, handler
2008 Ann Cedar

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 130/Dronningensgade 130*
1756 Dronningensgade 243/Ny Kongensgade 243*
1806 Store Kongensgade 243/Dronningens Tværgade 243*

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 14/Store Kongensgade 58
2008 Dronningens Tværgade 14/Store Kongensgade 58

Opførelsesår
1877 (Matrikelregister)

Matr.nr. 244 †

Matrikel
1689 130 (del af)
1756 242
1806 244
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 280, til: 244 & 268
1828 Delt i 244 A og 244 B

Ejere
1689 Hans Christoffersen Richter
1756 Lorentz Jessen, konsumptionsskriver
1806 Samuel Heckscher, mægler

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 130/Dronningensgade 130*
1756 Ny Kongensgade 242/Dronningensgade 242*
1806 Store Kongensgade 244

Matr.nr. 244 & 280 †

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 244 og 1806 280
1828 Herfra separeret 244 A og siden betegnet 244 B & 280

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Store Kongensgade 244 & 280, Dronningens Tværgade 244 & 280*

Matr.nr. 244 A

Matrikel
1828 Parcel af 1806 244
2008 244 A

Ejere
2008 Jægersborg Århus APS

Matrikulære husnumre
1828 Store Kongensgade 244 A

Husnumre
1859 Store Kongensgade 60
2008 Store Kongensgade 60

Opførelsesår
1828 for grosserer Bannenkampf (Historiske huse)

Matr.nr. 244 B & 280 (fra 1953: 244 B)

Matrikel
1828 Parcel af 244 & 280
1953 Betegnet 244 B (nyt nummer)
2008 244 B

Ejere
2008 Ejd Dr Tværgade 12 V/Ejd Kont Ceci

Matrikulære husnumre
1828 Dronningens Tværgade 244 B & 280

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 12
2008 Dronningens Tværgade 12

Opførelsesår
1807 for Samuel Heckscher (Historiske huse)

Matr.nr. 245

Matrikel
1689 130 (del af)
1756 241
1806 245
2008 245

Ejere
1689 Hans Christoffersen Richter
1756 Abraham Falch, rådmand
1806 Justitsråd Bincks enkefrue
2008 St. Kongensgade 62 A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 130/Dronningensgade 130*
1756 Ny Kongensgade 241
1806 Store Kongensgade 245

Husnumre
1859 Store Kongensgade 62
2008 Store Kongensgade 62

Opførelsesår
1807 for kaptajn ved Brandkorpset Georg Adam Gross (Historiske huse)

Matr.nr. 246

Matrikel
1689 129
1756 240
1806 246
1944 Hertil henlagt 247 & 278 D 2
2008 246

Ejere
1689 Haverkost, kaptajn
1756 Knud Kier
1806 J. Nørregaard, pakhusforvalter
2008 E/F Store Kongensgade 64-66

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 129
1756 Ny Kongensgade 240
1806 Store Kongensgade 246

Husnumre
1859 Store Kongensgade 64
1944 Store Kongensgade 64-66
2008 Store Kongensgade 64-66

Opførelsesår
Store Kongensgade 64: 1731 for rentier Knud Kier. Ombygget mellem 1771 og 1796 og mellem 1816 og 1831. – Store Kongensgade 66: De nordlige 6 fag: Før 1731 for kancelliråd Thomsen. Ombygget mellem 1756 og 1763; De sydlige 3 fag: Før 1731 for skoleholder Chr. Rasmussen. Ombygget før 1791. Begge dele ombygget 1803 og ca. 1880 (Historiske huse)

Matr.nr. 247 †

Matrikel
1689 127 og 1689 128
1756 238 (1689/127) og 1756 239 (1689/128)
1806 247
1847 Sammenlagt med 278 D 2, til: 247 & 278 D 2

Ejere
1689 127: Henrik Storch, sværtfeger. – 128: Nikolaj Hasberger, snedker
1756 238: Gregorius Thomsen. – 239: Joh. Christian Børgesen, skibstømmermand
1806 Lorentz C. Petersen, vinhandler

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 127-128
1756 Ny Kongensgade 238-239
1806 Store Kongensgade 247

Matr.nr. 247 & 278 D 2 †

Matrikel
1847 Sammenlagt af 1806 247 og 278 D 2
1944 Henlagt til 1806 246

Ejere

Matrikulære husnumre
1847 Store Kongensgade 247 & 278 D 2

Husnumre
1859 Store Kongensgade 66

Matr.nr. 248
Danneskiold-Laurvigs Palæ
Jernmagasinet

Matrikel
1689 105
1756 237
1806 248
2008 248

Ejere
1689 Philip Hachwardt, barber
1756 Grev Danneskiold Laurvigs Baggård
1806 Johan L. Zinn
2008 Seb Pensionsforsikring A/S

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 105
1756 Ny Kongensgade 237
1806 Store Kongensgade 248

Husnumre
1859 Store Kongensgade 68
2008 Store Kongensgade 68

Opførelsesår
Sandsynligvis 1740 af arkitekt J. A. Soherr. Ombygget 1882 (Historiske huse)

Matr.nr. 249

Matrikel
1689 104 (del af)
1756 209 (del af, senere betegnet 1756 209 E)
1806 249
2008 249

Ejere
1689 Enkedronningens pommerantshus
1756 Grev Danneskiold Laursvigs Hotel
1806 F. de Coninck, etatsråd, grosserer
2008 Per Henrik Siesbye

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 104, Ny Kongensgade 104*
1756 Norgesgade 209/Dronningensgade 209*
1806 Store Kongensgade 249

Husnumre
1859 Store Kongensgade 70
2008 Store Kongensgade 70

Opførelsesår
1798-99 for etatsråd Frederic de Coninck. Ombygget 1856 og 1893 (Historiske huse)

Matr.nr. 250
Den Barnekovske Gård

Matrikel
1689 104 (del af)
1756 209 (del af, senere betegnet 1756 209 D)
1806 250
2008 250

Ejere
1689 Enkedronningens pommerantshus
1756 Grev Danneskiold Laurvigs Hotel
1806 F. de Coninck, etatsråd
2008 Danica Ejendomsinvest ApS

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 104, Ny Kongensgade 104*
1756 Norgesgade 209/Dronningensgade 209*
1806 Store Kongensgade 250

Husnumre
1859 Store Kongensgade 72
2008 Store Kongensgade 72

Opførelsesår
1797 muligvis af J. J. Ramée for etatsråd Frederic de Coninck (Historiske huse)

Matr.nr. 251

Matrikel
1689 105
1756 236
1806 251
2008 251

Ejere
1689 Philip Hachward, barbermester
1756 Tautte, oberstløjtant
1806 N. Perbol, etatsråd
2008 Jægersborg Århus APS

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 105
1756 Ny Kongensgade 236
1806 Store Kongensgade 251

Husnumre
1859 Store Kongensgade 74
2008 Store Kongensgade 74

Opførelsesår
1858 (Kuas)

Matr.nr. 252

Matrikel
1689 126
1756 235
1806 252
2008 252

Ejere
1689 Zacharias Frederiksen
1756 Fontaney, kommandør
1806 Johan M. Fischer, stenhuggermester
2008 E/F Store Kongensgade 76

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 126
1756 Ny Kongensgade 235
1806 Store Kongensgade 252

Husnumre
1859 Store Kongensgade 76
2008 Store Kongensgade 76

Opførelsesår
1875 (Kuas)

Matr.nr. 253

Matrikel
1689 125
1756 234
1806 253
2008 253

Ejere
1689 Hans Jensen, øltapper
1756 Jacob Holst, bådsmand
1806 Franciscus Stalfest
2008 Gitte Helen Beck

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 125
1756 Ny Kongensgade 234
1806 Store Kongensgade 253

Husnumre
1859 Store Kongensgade 78
2008 Store Kongensgade 78

Opførelsesår
Før 1732. Ombygget 1769 (Historiske huse)

Matr.nr. 254

Matrikel
1689 124
1756 233
1806 254
1997 Hertil henlagt 1806 255
2008 254

Ejere
1689 Enken efter Johan Pedersen
1756 Jens Juel, mesterkalfatrer på Holmen
1806 Peter J. Høker
2008 Rrb APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 124
1756 Ny Kongensgade 233
1806 Store Kongensgade 254

Husnumre
1859 Store Kongensgade 80
1997 Store Kongensgade 80-82
2008 Store Kongensgade 80-82

Opførelsesår
Store Kongensgade 80: 1748 for Niels Halkier, skibsbygger på Holmen. Ombygget før 1783. – Store Kongensgade 82: Før 1734. Ombygget 1795 (Historiske huse)

Matr.nr. 255 †

Matrikel
1689 123
1756 232
1806 255
1997 Henlagt til 1806 254

Ejere
1689 Enken efter Frederik Jørgensen
1756 Frederik Breyer, arbejdskarl
1806 Knud Graae, spisevært

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 123
1756 Ny Kongensgade 232
1806 Store Kongensgade 255

Husnumre
1859 Store Kongensgade 82

Matr.nr. 256

Matrikel
1689 122 (del af)
1756 231
1806 256
2008 256

Ejere
1689 Mons Jacobsen
1756 Peder Thomasen, murersvend
1806 Poul M. Neerup
2008 Realea A/S Ejendomsselskab

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 122
1756 Ny Kongensgade 231
1806 Store Kongensgade 256

Husnumre
1859 Store Kongensgade 84

Opførelsesår
Grunden ubebygget

Matr.nr. 257

Matrikel
1689 122 (del af)
1756 230
1806 257
2008 257

Ejere
1689 Mons Jacobsen
1756 Anders Andersen, matros
1806 Johan C. Otto Møller, fribager
2008 Realea A/S Ejendomsselskab

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 122
1756 Ny Kongensgade 230
1806 Store Kongensgade 257

Husnumre
1859 Store Kongensgade 86
2008 Frederiksgade 2

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 258 †

Matrikel
1689 122 (del af)
1756 228 og 1756 229
1806 258
1884 Henlagt til 1806 257

Ejere
1689 Mons Jacobsen
1756 228-229: Anders Aasmundsen, brændevinsbrænder
1806 Mads Engelken, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 122
1756 Ny Kongensgade 228 og 229
1806 Store Kongensgade 258

Husnumre
1859 Store Kongensgade 88

Matr.nr. 259 †

Matrikel
1689 121
1756 227
1806 259
1875 Sammenlagt med 1806 185 og 185 B, til: 185 & 259

Ejere
1689 Arvingerne efter Abraham Wuchters
1756 Henhører til den ny kirkes plads
1806 Frederiks Kirkes plads

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 121
1756 Ny Kongensgade 227/Prinsessegade 227*
1859 Store Kongensgade 90

Matr.nr. 260

Matrikel
1689 113 (del af) og 1689 115 (del af)
1756 226 (del af, senere betegnet 1756 226 C)
1806 260
2008 260

Ejere
1689 113: Jon Jonsen Islænder. – 115: Hess, hofråd
1756 Porcellænsfabrikke
1806 Frederik August
2008 E/F Porcelænsgaarden

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 113. – Ny Kongensgade 115/Norgesgade 115* mod Kastellet og Dronningens have 115*
1756 Ny Kongensgade 226/Kadetgade 226*/Norgesgade 226*/Prinsessegade 226*
1806 Store Kongensgade 260

Husnumre
1859 Store Kongensgade 92
2008 Store Kongensgade 92

Opførelsesår
1865 (Kuas)

Matr.nr. 261 †

Matrikel
1689 113 (del af) og 1689 115 (del af)
1756 226 (del af, senere betegnet 1756 226 B)
1806 261
1846 Delt i 261 A og 261 B

Ejere
1689 113: Jon Jonsen Islænder. – 115: Hess, hofråd
1756 Porcellænsfabrikken
1806 Rasmus Aagaard, købmand og porcellænshandler

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 113. – Ny Kongensgade 115/Norgesgade 115* mod Kastellet og Dronningens have 115*
1756 Ny Kongensgade 226/Kadetgade 226*/Norgesgade 226*/Prinsessegade 226*
1806 Store Kongensgade 261/Akademigade 261*

Matr.nr. 261 A

Matrikel
1846 Parcel af 1806 261
2008 261 A

Ejere
2008 Thorion Invest K/S

Matrikulære husnumre
1846 Store Kongensgade 261 A/Akademigade 261 A*

Husnumre
1859 Akademigade 7/Store Kongensgade 94
1869 Fredericiagade 33-35/Store Kongensgade 94
2008 Fredericiagade 33/Store Kongensgade 94

Opførelsesår
1781. Ombygget 1881 (Historiske huse)

Matr.nr. 261 B

Matrikel
1846 Parcel af 1806 261
2008 261 B

Ejere
2008 Dolly APS

Matrikulære husnumre
1846 Akademigade 261 B

Husnumre
1859 Akademigade 5
1869 Fredericiagade 31
2008 Fredericiagade 31

Opførelsesår
Mellem 1781-1800 for købmand og porcellænshandler Rasmus Aagaard. Ombygget 1830-31 (Historiske huse)

Matr.nr. 262

Matrikel
1689 120 120 (del af)
1756 223 (del af, senere betegnet 1756 223 B)
1806 262
2008 262

Ejere
1689 Troels Hansen
1756 Niels Jensen Møller, skrædder
1806 Henrik Thuesen, urtekræmmer
2008 E/F St Kongensgade 96 / Fredericia

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 120
1756 Ny Kongensgade 223/Kadetgade 223*
1806 Store Kongensgade 262/Akademigade 262*

Husnumre
1859 Akademigade 8/Store Kongensgade 96
1869 Fredericiagade 30-32/Store Kongensgade 96
2008 Fredericiagade 30/Store Kongensgade 96

Opførelsesår
1931 (Kuas)

Matr.nr. 263
Østre Landsret

Matrikel
1689 120 (del af)
1756 225 (del af, senere betegnet 1756 223 A)
1806 263
1971 Hertil henlagt 1806 264, 1806 266, 1806 267 og 1806 283
2008 263

Ejere
1689 Troels Hansen
1756 Niels Jensen Møller, skrædder
1806 Jens Chr. Dyrbye, brændevinsbrænder
2008 Slots- Og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 120
1756 Ny Kongensgade 223/Kadetgade 223*7
1806 Store Kongensgade 263

Husnumre
1859 Akademigade 6, Store Kongensgade 98
1869 Fredericiagade 28, Store Kongensgade 98
1971 Bredgade 59/Fredericiagade 24-28, Store Kongensgade 100 og 106
2008 Bredgade 59/Fredericiagade 24-28, Store Kongensgade 100 og 106

Opførelsesår
Fredericiagade 24: 1701-02, muligvis af arkitekt von Platen. Ombygget 1769. – Store Kongensgade 100: 1970 (Kuas) af arkitekt Alex Poulsen. – Store Kongensgade 106: 1866 (Kuas)

Matr.nr. 264 †

Matrikel
1689 119 (del af)
1756 222
1806 264
1845 Sammenlagt med 1806 265, til: 264 & 265

Ejere
1689 Johan Møller, smed
1756 Nikolaj Johan Verder, øltapper
1806 Niels H. Holm.

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 119
1756 Ny Kongensgade 222
1806 Store Kongensgade 264

Matr.nr. 264 & 265+ (fra 1953: 264)

Matrikel
1845 Sammenlagt af 1806 264 og 1806 265
1953 Betegnet 264 (nyt nummer)
1971 Henlagt til 1806 263

Ejere

Matrikulære husnumre
1845 Store Kongensgade 264 & 265

Husnumre
1859 Store Kongensgade 100

Matr.nr. 265 †

Matrikel
1689 119 (del af)
1756 221 (del af)
1806 265
1845 Sammenlagt med 1806 264, til: 264 & 265

Ejere
1689 Johan Møller, smed
1756 Rasmus Eriksens enke
1806 Laane- og Livrente Selskabet

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 119
1756 Ny Kongensgade 221
1806 Store Kongensgade 265

Matr.nr. 266 †

Matrikel
1689 118
1756 220
1806 266
1971 Henlagt til 1806 263

Ejere
1689 Hans Nielsen, fra Skåne
1756 Hans Rasmussen, brændevinsbrænder
1806 Johan B. Mørck, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 118
1756 Ny Kongensgade 220
1806 Store Kongensgade 266

Husnumre
1859 Store Kongensgade 102

Matr.nr. 267 †

Matrikel
1689 117
1756 219
1806 267
1971 Henlagt til 1806 263

Ejere
1689 Niels Mikkelsen, prokurator
1756 Johan Didrich Masmann
1806 Svend Gad, handler

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 117
1756 Ny Kongensgade 219
1806 Store Kongensgade 267

Husnumre
1859 Store Kongensgade 104

Matr.nr. 268 †

Matrikel
1689 116
1756 218
1806 268
1972 Henlagt til 1806 263

Ejere
1689 Jacob Sørensen, brygger
1756 Paul Christensen, brygger
1806 Hans Rye, kaptajn, grosserer og brygger

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 116
1756 Ny Kongensgade 218
1806 Store Kongensgade 268

Husnumre
1859 Store Kongensgade 106

Matr.nr. 269 †

Matrikel
1689 115 (del af)
1756 216 og 1756 217
1806 269
1851 Sammenlagt med 184 F, til: 269 & 184 F

Ejere
1689 Hess, hofråd
1756 216-217: Gilles Vilhelm Dahm, kommerceråd
1806 Opfostringshuset

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 115/Norgesgade 115* mod Kastellet og Dronningens have 115*
1756 Ny Kongensgade 216/Ny Kongensgade 216. – Ny Kongensgade 217/Norgesgade 217
1806 Store Kongensgade 269

Matr.nr. 269 & 184 F (fra 1953: 269)

Matrikel
1851 Sammensat af 1806 269 og 184 F
1881 Frasepareret 343
1888 Frasepareret 349
1953 Betegnet 269 (nyt nummer)
2008 269

Ejere
2008 Andelsboligforeningen St Kongensgade 108

Matrikulære husnumre
1851 Store Kongensgade 269 & 184 F/Norgesgade 269 & 184 F

Husnumre
1859 Norgesgade 55, Store Kongensgade 108
1877 Bredgade 55, Store Kongensgade 108
1887 Bredgade 65
2008 Bredgade 65

Opførelsesår
Bredgade 65: 1886-87 af Ferdinand Vilhelm Jensen (Weilbach). – Store Kongensgade 108: 1765-69 af arkitekt Chr. C. Pfleug (Historiske huse)

Matr.nr. 270

Matrikel
1689 115 (del af)
1756 214
1806 270
2008 270

Ejere
1689 Hess, hofråd
1756 Lauritz Jørgensen, brændevinsbrænder
1806 Jens L. Barfred, fribrygger
2008 E/F Store Kongensgade 110

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 115/Norgesgade 115* mod Kastellet og Dronningens have 115*
1756 Ny Kongensgade 214
1806 Store Kongensgade 270

Husnumre
1859 Store Kongensgade 110
2008 Store Kongensgade 110

Opførelsesår
1801-04 for proprietær Jens Laurids Barfred, Benzonsdal (Historiske huse)

Matr.nr. 271

Matrikel
1689 115 (del af)
1756 215
1806 271
2008 271

Ejere
1689 Hess, hofråd
1756 Peder Mathiesen, fribrygger
1806 Christen P. Skousgaard, brændvinsbrænder
2008 Jens Vasehus Consulting APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 115/Norgesgade 115* mod Kastellet og Dronningens have 115*
1756 Ny Kongensgade 215
1806 Store Kongensgade 271

Husnumre
1859 Store Kongensgade 112
2008 Store Kongensgade 112

Opførelsesår
1747. Ombygget 1830 (Historiske huse)

Matr.nr. 272

Matrikel
1689 115 (del af) og af ikke taxeret grund
1756 212 og 1756 213
1806 272
2008 272

Ejere
1689 115: Hess, hofråd
1756 212-213: Henning Christophersen, brændevinsbrænder i brug
1806 Jens Mortensen, brændevinsbrænder
2008 Anne Just Munch

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 115/Norgesgade 115* mod Kastellet og Dronningens have 115*
1756 Ny Kongensgade 212/Toldbodvejen 212*. – Ny Kongensgade 213
1806 Store Kongensgade 272/Toldbodvej 272*

Husnumre
1859 Store Kongensgade 114/Toldbodvej 2
1954 Esplanaden 2/Store Kongensgade 114
2008 Esplanaden 2/Store Kongensgade 114

Opførelsesår
1930 (Matrikelregister)

Matr.nr. 273 †

Matrikel
1689 99 (del af) og 1689 131 (del af)
1756 208 (del af, senere betegnet 1756 208 G)
1806 273
1853 Delt i 273 A og 273 B

Ejere
1689 99 og 131: Plessen, oberst
1756 Grev Gyldensteins arvinger
1806 Peter Adolph Seerup, købmand

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 99/Dronningensgade 99*. – Ny Kongensgade 131/Dronningensgade 131*
1756 Norgesgade 208/Dronningensgade 208*
1806 Dronningens Tværgade 273

Matr.nr. 273 A

Matrikel
1853 Parcel af 1806 273
2008 273

Ejere
2008 Dronningens Tværgade 9 I/S

Matrikulære husnumre
1853 Dronningens Tværgade 273 A

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 9
2008 Dronningens Tværgade 9

Opførelsesår
1794 af murermestrene Hans Ondrup og A. Giedde (Historiske huse)

Matr.nr. 273 B †

Matrikel
1853 Parcel af 1806 273
1853 Sammenlagt med 1806 236

Matr.nr. 274

Matrikel
1689 99 (del af) og 1689 131 (del af)
1756 208 (del af, senere betegnet 1756 208 F)
1806 274
2008 274

Ejere
1689 Plessen, oberst
1756 Grev Gyldensteins arvinger
1806 Thomas ter Borch, grosserer
2008 Jeudan A/S

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 99/Dronningensgade 99*. – Ny Kongensgade 131/Dronningensgade 131*
1756 Norgesgade 208/Dronningensgade 208*
1806 Dronningens Tværgade 274

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 7
2008 Dronningens Tværgade 7

Opførelsesår
1794 af murermestrene Hans Ondrup og A. Giedde (Historiske huse)

Matr.nr. 275

Matrikel
1689 99 (del af) og 131 (del af)
1756 208 (del af, senere betegnet 1756 208 E)
1806 275
2008 275

Ejere
1689 Plessen, oberst
1756 Grev Gyldensteins arvinger
1806 Jacob Jacobsen, stadsmægler
2008 E/F Dronningens Tværgade 5

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 99/Dronningensgade 99*. – Ny Kongensgade 131/Dronningensgade 131*
1756 Norgesgade 208/Dronningensgade 208*
1806 Dronningens Tværgade 275

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 5
2008 Dronningens Tværgade 5

Opførelsesår
1793-94 af murermestrene Hans Ondrup og A. Giedde (Historiske huse)

Matr.nr. 276 †

Matrikel
1689 99 (del af) og 1689 131 (del af)
1756 208 (del af, senere betegnet 1756 208 D)
1806 276
1903 Henlagt til 188 & 277

Ejere
1689 99 og 131: Plessen, oberst
1756 Grev Gyldensteins arvinger
1806 Jens Jensen Berg, skibskaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 99/Dronningensgade 99*. – Ny Kongensgade 131/Dronningensgade 131*
1756 Norgesgade 208/Dronningensgade 208*
1806 Dronningens Tværgade 276

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 3

Matr.nr. 277 †

Matrikel
1689 99 (del af) og 1689 131 (del af)
1756 208 (del af, senere betegnet 1756 208 C 2)
1806 277
1847 Sammenlagt med 1806 188, til: 188 & 277

Ejere
1689 99 og 131: Plessen, oberst
1756 Grev Gyldensteins arvinger
1806 P. Eriksens enke

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 99/Dronningensgade 99*. – Ny Kongensgade 131/Dronningensgade 131*
1756 Norgesgade 208/Dronningensgade 208*
1806 Dronningens Tværgade 277

Matr.nr. 278 †

Matrikel
1689 Dele af 1689 100, 1689 101, 1689 102, 1689 103, 1689 104, 1689 130, 1689 309 og 1689 310
1756 209 (del af, senere betegent 209 A)
1806 278
1837 Delt i 278 A og 278 B
1838 Herfra separeret 278 C, 278 D og 278 E

Ejere
1689 100: Jørgen Gaaseberg. – 101: Henrik Storch, sværtfeger. – 102: Peder Christensen. – 103: Henrik Storch, sværtfeger. – 104: Enkedronningens pommerantshus. – 309: Svend Albertsen. – 310: Henrik Storch, sværtfeger
1756 Grev Danneskiold Laurvigs Hotel
1806 Constantin Bruun, etatsråd, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 100-103. – Norgesgade 104, Ny Kongensgade 104*. – Ny Kongensgade 130/Dronningensgade 130*. - Dronningensgade 309. – Dronningensgade 310/Norgesgade 310*
1756 Norgesgade 209/Dronningensgade 209*
1806 Dronningens Tværgade 278/Norgesgade 278*

Matr.nr. 278 A
Moltkes Palæ
Håndværkerforeningen

Matrikel
1837 Parcel af 1806 278
2008 278 A

Ejere
2008 Haandværkerforeningen I Kjøbenhavn

Matrikulære husnumre
1837 Dronningens Tværgade 278 A/Norgesgade 278 A*

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 2/Norgesgade 39
1877 Dronningens Tværgade 2/Bredgade 39
2008 Dronningens Tværgade 2

Opførelsesår
Dronningens Tværgade 2 og fløjen mod Bredgade: 1702 sandsynligvis af bygmester Ernst Brandenburger for Ulrik Frederik Gyldenløve. Ombygget 1720’erne. – Dronningens Tværgade 2 A: 1878-80 af arkitekt Theodor Zeltner (Historiske huse)

Matr.nr. 278 B

Matrikel
1837 Parcel af 1806 278
2008 278 B

Ejere
2008 Haandværkerforeningen I Kjøbenhavn

Matrikulære husnumre
1837 Norgesgade 278 B

Husnumre
1859 Norgesgade 41
1877 Bredgade 41
2008 Bredgade 41

Opførelsesår
1878-80 for lensgreve Moltke (Historiske huse)

Matr.nr. 278 C

Matrikel
1838 Parcel af 1806 278
2008 278 C

Ejere
2008 E/F Dronningens Tværgade 4

Matrikulære husnumre
1838 Dronningens Tværgade 278 C

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 4
2008 Dronningens Tværgade 4

Opførelsesår
1839 af murermester J. H. Lütthaus (Historiske huse)

Matr.nr. 278 D †

Matrikel
1838 Parcel af 1806 278
1847 Delt i 278 D 1 og 278 D 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1838 Dronningens Tværgade 278 D

Matr.nr. 278 D 1 †

Matrikel
1847 Parcel af 278 D
1989 Betegnet 409

Ejere

Matrikulære husnumre
1847 Dronningens Tværgade 278 D 1

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 6

Matr.nr. 278 D 2 †

Matrikel
1847 Parcel af 278 D
1847 Sammenlagt med 1806 247, til: 247 & 278 D 2

Matr.nr. 278 E

Matrikel
1838 Parcel af 1806 278
2008 278 E

Ejere
2008 Dr. Tværgade 8 APS

Matrikulære husnumre
1838 Dronningens Tværgade 278 E

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 8
2008 Dronningens Tværgade 8

Opførelsesår
1879 (Matrikelregister)

Matr.nr. 279

Matrikel
1689 308
1756 245
1806 279
2008 279

Ejere
1689 Peder Nielsen, skibsskriver
1756 Morten Poulsen, bager
1806 Johan G. Aber, snedkermester
2008 E/F Dronningens Tværgade 10

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 308
1756 Dronningensgade 245
1806 Dronningens Tværgade 279

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 10
2008 Dronningens Tværgade 10

Opførelsesår
1802 for Joh. Gottf. Abe (Historiske huse)

Matr.nr. 280

Matrikel
1689 130 (del af)
1756 244
1806 280
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 244, til: 244 & 280

Ejere
1689 Hans Christoffersen Richter
1756 Morten Poulsen, bager
1806 Daniel Heckscher

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongenssgade 130
1756 Dronningensgade 244
1806 Dronningens Tværgade 244 & 280 [!]

Matr.nr. 281 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 226 (del af, senere betegnet 1756 226 A)
1806 281
1834 Delt i 281 A og 281 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Porcellænsfabrikken
1806 Jonas H. Gede, brændehandler, sekretær

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ny Kongensgade 226/Kadetgade 226*/Norgesgade 226*/Prinsessegade 226*
1806 Akademigade 281/Norgesgade 281*

Matr.nr. 281 A

Matrikel
1834 Parcel af 1806 281
1904 Herfra separeret 378
2008 281 A

Ejere
2008 Seb Pensionsforsikring A/S

Matrikulære husnumre
1834 Akademigade 281 A

Husnumre
1859 Akademigade 3
1869 Fredericiagade 27
2008 Fredericiagade 27-29

Opførelsesår
1968 (Kuas)

Matr.nr. 281 B
Hansens Palæ

Matrikel
1834 Parcel af 1806 281
1968 Hertil henlagt 378
2008 281 B

Ejere
2008 Seb Pensionsforsikring A/S

Matrikulære husnumre
1834 Norgesgade 281 B/Akademigade 281 B*

Husnumre
1859 Akademigade 1/Norgesgade 51
1869 Fredericiagade 21/Norgesgade 51
1877 Fredericiagade 21/Bredgade 51
1968 Fredericiagade 21 og 25
2008 Fredericiagade 21 og 25

Opførelsesår
1835-36 af arkitekt Jørgen Hansen Koch for grosserer Andreas Hansen (Historiske huse)

Matr.nr. 282 †

Matrikel
1689 113 (del af) og 1689 115 (del af)
1756 225
1806 282
1972 Henlagt til 1806 263

Ejere
1689 113: Jon Jonsen, islænder . – 115: Hess, hofråd
1756 Kadetakadmeiet
1806 Landetatens Kadet-Akademi

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 113. – Ny Kongensgade 115/Norgesgade 115* mod Kastellet og Dronningens have 115*
1756 Norgesgade 225/Kadetgade 225*
1806 Akademigade 282/Norgesgade 282*

Husnumre
1859 Akademigade 2/Norgesgade 53
1869 Fredericiagade 22-24/Norgesgade 53
1877 Fredericiagade 24/Norgesgade 53

Matr.nr. 283 †

Matrikel
1689 120 (del af)
1756 224
1806 283
1971 Henlagt til 1806 263

Ejere
1689 Troels Hansen
1756 Christopher Christophersen, øltapper
1806 Hans Roswild, tobakshandler

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 120
1756 Kadetgade 224
1806 Akademigade 283

Husnumre
1859 Akademigade 4
1869 Fredericiagade 26

Matr.nr. 284

Matrikel
1689 119 (del af)
1756 221 (del af 221, senere betegnet 1756 221 C)
1806 284
2008 284

Ejere
1689 Johan Møller, smed
1756 Rasmus Eriksens enke
1806 Claus P. Alsøe
2008 E/F Esplanaden 4

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 119
1756 Ny Kongensgade 221
1806 Toldbodvej 284

Husnumre
1859 Toldbodvej 4
1954 Esplanaden 4
2008 Esplanaden 4

Opførelsesår
1900 (Kuas)

Matr.nr. 285 †

Matrikel
1689 115 (del af)
1756 221 (del af, senere betegnet 1756 211 B)
1806 285
1825 Delt i 285 A og 285 B

Ejere
1689 Johan Møller, smed
1756 Oluf Bang, klokker
1806 P. Ramshardt, admiral

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 115
1756 Norgesgade 211/Toldbodvejen 211*
1806 Toldbodvej 285

Matr.nr. 285 A †

Matrikel
1825 Parcel af 1806 285
1844 Sammenlagt med 184 B, til: 184 B & 285 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1825 Toldbodvej 285 A

Husnumre
1859 Toldbodvej 6

Matr.nr. 285 B †

Matrikel
1825 Parcel af 1806 285
1846 Herfra separeret 285 C
1919 Indbefattet i 383

Ejere

Matrikulære husnumre
1825 Toldbodvej 285 B

Husnumre
1859 Toldbodvej 8

Matr.nr. 285 C †

Matrikel
1846 Parcel af 285 B
1919 Indbefattet i 383

Ejere

Matrikulære husnumre
1846 Toldbodvej 285 C

Husnumre
1859 Toldbodvej 10

Matr.nr. 286 †

Matrikel
1689 114 (del af)
1756 70 (del af, senere betegnet 1756 70 A)
1806 286
1870 Herfra separeret 326
1882 Delt og henlagt til 344 og 345

Ejere
1689 Svend Svendsen
1756 Ole Jensen, møller
1806 P. H. Steenstrup

Matrikulære husnumre
1689 Mod Kastellet 114
1756 Toldbodvejen 70/Alléen 70*
1806 Toldbodvej 286

Husnumre
1859 Toldbodvej 20

Matr.nr. 287

Matrikel
1689 114 (del af)
1756 70 (del af, senere betegnet 1756 70 B)
1806 287
2008 287

Ejere
1689 Svend Svendsen
1756 Ole Jensen, møller
1806 Ambjørn Andersen, skænker
2008 Dades A/S

Matrikulære husnumre
1689 Mod Kastellet 114
1756 Toldbodvejen 70/Alléen 70*
1806 Toldbodvej 287

Husnumre
1859 Toldbodvej 22
1885 Toldbodvej 30 (Kraks Vejviser 1886)
1954 Esplanaden 30
2008 Esplanaden 30

Opførelsesår
1791. Ombygget 1848 (Historiske huse)

Matr.nr. 288

Matrikel
1689 114 (del af)
1756 70 (del af, senere betegnet 1756 70 C)
1806 288
2008 288

Ejere
1689 Svend Svendsen
1756 Ole Jensen Møller
1806 Niels H. Lund, sekretær, brygger
2008 E/F Esplanaden 34 E-G m.fl.

Matrikulære husnumre
1689 Mod Kastellet 114
1756 Toldbodvejen 70/Alléen 70*
1806 Toldbodvej 288

Husnumre
1859 Toldbodvej 24
1885 Toldbodvej 32 (Kraks Vejviser 1886)
1954 Esplanaden 32
2008 Esplanaden 32

Opførelsesår
1793 af tømmermester Andreas Hallander. Ombygget i 1830’erne, 1870’erne og i 1880’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 289 †

Matrikel
1689 114 (del af) og umatrikuleret areal
1756 70 (del af, senere betegnet 1756 70 D)
1806 289
1827 Sammenlagt med 290 A, til: 289 & 290 A

Ejere
1689 Svend Svendsen
1756 Ole Jensen Møller
1806 Christ. S. Nerens, kammerråd

Matrikulære husnumre
1689 Mod Kastellet 114
1756 Toldbodvejen 70/Alléen 70*
1806 Toldbodvej 289

Matr.nr. 289 & 290 A (fra 1953: 289)

Matrikel
1827 Sammensat af 289 og 290 A
1910 Hertil henlagt 290 C
1953 Betegnet 289 (nyt nummer)
2005 Hertil henlagt 290 B
2008 289

Ejere
2008 Dades A/S

Matrikulære husnumre
1827 Toldbodvej 289 & 290 A

Husnumre
1859 Toldbodvej 26
1885 Toldbodvej 34 (Kraks Vejviser 1886)
1910 Toldbodvej 34-38 og 42
1953 Esplanaden 34-38 og 42
2008 Esplanaden 34 og 40

Opførelsesår
Esplanaden 34: Vestre forhus: 1791 af tømmermester Andreas Hallander. Ombygget 1828 og 1908. – Østre forhus: 1792-93 for brændevinsbrænder Jacob Hansen (Historiske huse). – Esplanaden 40: 1793 for brændevinsbrænder Jacob Hansen (Historiske huse)

Matr.nr. 290 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 70 (del af, senere betegnet 1756 70 E)
1806 290
1827 Delt i 290 A, 290 B og 290 C

Ejere
1689 Svend Svendsen
1756 Ole Jensen Møller
1806 Jacob Hansen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Mod Kastellet 114
1756 Toldbodvejen 70/Alléen 70*
1806 Toldbodvej 290

Matr.nr. 290 A †

Matrikel
1827 Parcel af 1806 290
1827 Sammenlagt med 1806 289, til: 289 & 290 A

Matr.nr. 290 B †

Matrikel
1827 Parcel af 1806 290
2005 Henlagt til 289

Ejere
2008

Matrikulære husnumre
1859 Toldbodvej 28
1885 Toldbodvej 40 (Kraks Vejviser 1886)
1954 Esplanaden 40

Matr.nr. 290 C †

Matrikel
1852 Parcel af 290 B
1910 Henlagt til 289 & 290 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1859 Toldbodvej 30
1885 Toldbodvej 42 (Kraks Vejviser 1886)

Matr.nr. 291

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 70 (del af, senere betegnet 1756 70 F)
1806 291
2008 291

Ejere
1689 Svend Svendsen
1756 Ole Jensen Møller
1806 Jørgen Kraghs enke
2008 Rud Christiansen

Matrikulære husnumre
1689 Mod Kastellet 114
1756 Toldbodvejen 70/Alléen 70*
1806 Toldbodvej 291

Husnumre
1859 Toldbodvej 32
1885 Toldbodvej 44 (Kraks Vejviser 1886)
1954 Esplanaden 44
2008 Esplanaden 44

Opførelsesår
1790 (Kuas)

Matr.nr. 292 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 68
1806 292
1851 Delt i 292 A og 292 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Ritmester Wivets arvinger
1806 S. Passau, vinhandler

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ny Toldbodgade 68/Toldbodvejen 68*
1806 Toldbodvej 133

Matr.nr. 292 A †

Matrikel
1851 Parcel af 1806 292
1890 Indbefattet i 361

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Toldbodvej 292 A

Husnumre
1859 Toldbodvej 40
1885 Toldbodvej 58 (Kraks Vejviser 1886)

Matr.nr. 292 B †

Matrikel
1851 Parcel af 1806 292
1852 Herfra separeret 292 C (oplysningen har ikke kunnet verificeres)
1890 Indbefattet i 361

Ejere

Husnumre
1851 Toldbodvej 292 B
1852 Herfra muligvis separeret 292 C, jf. dette nummer
1859 Toldbodvej 42
1885 Toldbodvej 60 (Kraks Vejviser 1886)

Matr.nr. 292 C †

Matrikel
1852 Parcel af 292 B (oplysningen har ikke kunnet verificeres)
1890 Indbefattet i 361

Ejere

Husnumre
1859 Toldbodvej 44

Matr.nr. 293 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 67
1806 293
1836 Sammenlagt med 1806 304, til: 304 & 293

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Plads hørende til savmøllen
1806 Vestindisk Handelskompagni

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ny Toldbodgade 67/Alléen 67*
1806 Amaliegade 293

Matr.nr. 294 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 C, 71 D og 71 E 1)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet dele af 338, 339 og 340
1806 294
1883 Sammenlagt med 1806 295, til: 294 & 295

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 337: Niels Aagesen. – 338: Hans Bruun, kancelliråd. – 339: Niels Aagesen. – 340 Jan von Osten, kaptajn
1806 F. de Coninck, etatsråd

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71/Toldbodgade 71*
1806 Ny Toldbodgade 294

Husnumre
1859 Ny Toldbodgade 31

Matr.nr. 294 & 295 (fra 1953: 294)

Matrikel
1883 Sammensat af 1806 294 og 1806 295
1895 Herfra separeret 366
1897 Herfra separeret 367
1953 Betegnet 294 (nyt nummer)
2008 294

Ejere
2008 Jeudan A/S

Matrikulære husnumre
1883 Ny Toldbodgade 29-31
1897 Ny Toldbodgade 31-35
1954 Toldbodgade 57-61
2008 Toldbodgade 57-61

Opførelsesår
1892 (Kuas)

Matr.nr. 295 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 C, 71 D og 71 E 2)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet dele af 338, 339 og 340
1806 295
1883 Sammenlagt med 1806 294, til: 294 & 295

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 337: Niels Aagesen. – 338: Hans Bruun, kancelliråd. – 339: Niels Aagesen. – 340 Jan von Osten, kaptajn
1806 Bruun, etatsråd

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71/Toldbodgade 71*
1806 Ny Toldbodgade 295

Husnumre
1859 Ny Toldbodgade 29

Matr.nr. 296

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 C, 71 D og 71 E 3)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet dele af 338, 339 og 340
1806 296
2008 296

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 337: Niels Aagesen. – 338: Hans Bruun, kancelliråd. – 339: Niels Aagesen. – 340 Jan von Osten, kaptajn
1806 Duntzfeldt, agent
2008 Jeudan V A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71/Toldbodgade 71*
1806 Ny Toldbodgade 296

Husnumre
1859 Ny Toldbodgade 27
1954 Toldbodgade 53-55
2008 Toldbodgade 53-55

Opførelsesår
1894 (Kuas)

Matr.nr. 297 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 45, 1756 46 og 1756 47
1806 297
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 298, til: 297 & 298

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 45: Johan Jegind. – 46: Peder Casse. – 47: Søren Jørgensen, rådmand
1806 Korntørrings- og Oplagsmagasinerne

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Til Vandet/Toldbodgade 45-47/Til Vandet 45-47*
1806 Ny Toldbodgade 297

Matr.nr. 297 & 298 (fra 1953: 297)

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 297 og 1806 298
1863 Frasepareret 314
1953 Betegnet 297 (nyt nummer)
2008 297

Ejere
2008 Cah A/S

Matrikulære husnumre
1806 Toldbodgade 297 & 298

Husnumre
1859 Ny Toldbodgade 4
1954 Toldbodgade 24-28
2008 Toldbodgade 24

Opførelsesår
1787 for Pingel, Meyer, Prætorius & Co. (Historiske huse)

Matr.nr. 298 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 48 og 1756 49
1806 298
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 297, til: 297 & 298

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 48: Hans Lindehof. – 49: Krieger, justitsrådinde, frue
1806 Korntørring- og Oplagsmagasinerne

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Toldbodgade 48/Til Vandet 48*. – Toldbodgade 49/Til Vandet 49*
1806 Ny Toldbodgade 298

Matr.nr. 299 (fra 1856 undertiden betegnet 299 A)

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 49 B, 1756 50, 1756 51 og 1756 52
1806 299
1856 Herfra separeret 299 B, og herefter undertiden betegnet 299 A
2008 299

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 49: Krieger, justitsrådinde, frue. – 50: Johan Jegind. – 51: Peter Boertmands tømmerplads. – 52: Andreas Møller
1806 Skibsbygmester Lars Larsens skibsbyggerværft
2008 Københavns Kommune

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Toldbodgade 49-52/Til Vandet 49-52*
1806 Ny Toldbodgade 299/Frederiksgade 299*

Husnumre
1859 Uden angivelse af gade og husnummer
2008 Toldbodgade 30

Opførelsesår
1983 (Kuas)

Matr.nr. 299 A, se 299

Matr.nr. 299 B

Matrikel
1856 Parcel af 1806 299
1941 Delvis henlagt til 314 og umatrikuleret havneareal

Ejere

Matrikulære husnumre
1859 Uden angivelse af gade og husnummer

Matr.nr. 300

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 53, 1756 54, 1756 55 og 1756 56
1806 300
2008 300

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 53: Falch, rådmand. – 54: Danneskiold Laurvis, greve. – 55: Niels Aagesen. – 56: Peder Nielsen Viborg
1806 Skibsbygmester Lars Larsens skibsbyggerværft
2008 Københavns Kommune

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ny Toldbodgade 53-56/Til Vandet 53-56*
1806 Ny Toldbodgade 300/Frederiksgade 300*

Husnumre
1859 Frederiksgade 13/Ny Toldbodgade 8
1954 Toldbodgade 32
2008 Toldbodgade uden nummer

Opførelsesår
1983 (Kuas)

Matr.nr. 301

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 57
1806 301
2008 301

Ejere
1689 Ikke taxerert
1756 Bendt Olsen Hogland
1806 Duntzfeldt, agent
2008 Københavns kommune

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ny Toldbodgade 57/Til Vandet 57*
1806 Ny Toldbodgade 301

Husnumre
1859 Ny Toldbodgade 10
1954 Toldbodgade 34
2008 Uden nummer

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 302
Det Blå Pakhus

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 58 og 1756 59
1806 302
2008 302

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Corfitz Braems
1806 Bruun, etatsråd
2008 E/F Det Blå Pakhus Ejd Nr 312

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ny Toldbodgade 58/Til Vandet 58*. – Ny Toldbodgade 59/Til Vandet 59*
1806 Ny Toldbodgade 302

Husnumre
1859 Ny Toldbodgade 12
1954 Toldbodgade 36
2008 Toldbodgade 36

Opførelsesår
1781-83 af arkitekt C. F. Harsdorff (Historiske huse)

Matr.nr. 303 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 60, 1756 61 og 1756 62
1806 303
1960 Henlagt til 361

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 60: Joh. Bøye Junge, vicebrandmajor. – 61: Jan von Ostens tømmerplads. – 62: Magistratens tømmerplads
1806 F. de Coninck, etatsråd

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ny Toldbodgade 60-62/Til Vandet 60-62
1806 Ny Toldbodgade 303

Husnumre
1859 Ny Toldbodgade 14
1954 Toldbodgade 38

Matr.nr. 304 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 63, 1756 64 og 1756 65
1806 304
1836 Sammenlagt med 1806 293, til: 304 & 293

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 63: Agent Bjørns Enke. – 64: Peder Nielsen Viborg. – 65: Philip de Lange
1806 Den Vestindiske Handels pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ny Toldbodgade 63-65
1806 Ny Toldbodgade 304

Matr.nr. 304 & 293 †

Matrikel
1836 Sammensat af 293 og 304
1865 Delt og henlagt til 315 og 317

Ejere

Matrikulære husnumre
1836 Amaliegade 304 & 293

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer

Matr.nr. 305 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 66
1806 305
1834 Delt i 305 A og 305 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Den kongelige savmølle
1806 Toldkammeret pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ny Toldbodgade 66/Til Vandet 66*
1806 Bag Amaliegade 132

Matr.nr. 305 A †

Matrikel
1834 Parcel af 1806 305
1878 Delt og henlagt 1806 til 132 og 315 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1834 Toldbodpladsen
1859 Uden angivelse af gade og husnummer

Matr.nr. 305 B †

Matrikel
1834 Parcel af 1806 305
1878 Delt og henlagt til 1806 132 og 315 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1834 Toldbodpladsen

Husnumre
1859 Uden angivelse af gade og husnummer

Matr.nr. 306 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 66
1806 306
1834 Delt i 306 A, 306 B og 306 C

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Den kongelige savmølle
1806 Toldkammerets bygninger

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ny Toldbodgade 66/Til Vandet 66*
1806 Toldbodvej 306

Matr.nr. 306 A †

Matrikel
1834 Parcel af 1806 306
1878 Delt og henlagt til 1806 307 og 315 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1834 Toldbodpladsen

Husnumre
1859 Uden betegning

Matr.nr. 306 B †

Matrikel
1834 Parcel af 1806 306
1878 Henlagt til 307

Ejere

Matrikulære husnumre
1834 Toldbodpladsen

Husnumre
1859 Uden betegning

Matr.nr. 306 C †

Matrikel
1834 Parcel af 1806 306
1878 Henlagt til 1806 307

Ejere

Matrikulære husnumre
1834 Toldbodpladsen

Husnumre
1859 Uden betegning

Matr.nr. 307 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 66
1806 307
1834 Sammenlagt med 132 B, til: 307 & 132 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Den kongelige savmølle
1806 Ejer ikke nævnt

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ny Toldbodgade 66/Til Vandet 66*
1806 Amaliegade 307

Matr.nr. 307 & 132 B †

Matrikel
1834 Sammenlagt af 1806 307 og 132 B
1890 Indbefattet i 361

Ejere

Matrikulære husnumre
1834 Amaliegade 307 & 132 B

Husnumre
1859 Amaliegade 40

Matr.nr. 308
Toldvæsenets vagtbygning

Matrikel
>1834 Parcel af umatrikuleret areal
>1868 Udgået af matriklen

Ejere

Matrikulære husnumre
>1834 Amaliegade 308

Matr.nr. 309

Matrikel
1689 112
1756 72
1806 309
2008 309

Ejere
1689 Jens Brochs hus
1756 Grøngaard, rådmand
1806 Brokkens bod
2008 Arealudviklingsselskabet I/S

Matrikulære husnumre
1689 Ved Toldboden 112
1756 Toldbodvejen 72
1806 Toldbodvejen 309

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer
2008 Nordre Toldbod 1-3

Opførelsesår
1856 (Kuas)

Matr.nr. 310 †

Matrikel
Ca. 1850 Parcel af Kastellets esplanade
<1854 Herfra separeret 310 A
<1854 Herfra separeret 310 B
<1854 Herfra separeret 310 C (senere Østervold Kvarter 67)
1854 Herfra separeret 310 D
1859 Herfra separeret 310 F

Ejere

Matrikulære husnumre
Ca. 1850 Toldbodvej 310

Matr.nr. 310 A †

Matrikel
<1854 Parcel af 310
>1859 Henlagt til umatrikuleret areal (Kastellets esplanade)

Ejere

Husnumre
1859 Toldbodvej uden nummer

Matr.nr. 310 B †

Matrikel
<1854 Parcel af 310
>1859 Henlagt til umatrikuleret areal (Kastellets esplanade)

Ejere

Husnumre
1859 Toldbodvej uden nummer

Matr.nr. 310 C † (fra 1870: Øster Vold Kvarter 67)
Esplanadepavillonen

Matrikel
<1854 Parcel af 310
1870 Betegnet Østervold Kvarter 67

Ejere

Husnumre
1859 Toldbodvej uden nummer

Matr.nr. 310 D

Matrikel
1854 Parcel af Kastellets esplanade
1856 Herfra separeret 310 E
2008 310 D

Ejere
2008 A.P. Møller og Hustrus Fond

Husnumre
1859 Toldbodvej 5
1907 Toldbodvej 15 (Kraks Vejviser 1908)
1954 Esplanaden 15
2008 Esplanaden 15

Opførelsesår
1848-49 for kongen (Historiske huse)

Matr.nr. 310 E

Matrikel
1856 Parcel af 310 D
2008 310 E

Ejere
2008 Uoplyst

Husnumre
1859 Toldbodvej 7
1907 Toldbodvej 17 (Kraks Vejviser 1908)
1954 Esplanaden 17
2008 Esplanaden 17

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 310 F

Matrikel
1859 Parcel af Kastellets Esplanade
2008 310 F

Ejere
2008 By og Havn A/S

Husnumre
1859 Toldbodvej 9
1907 Toldbodvej 21 (Kraks Vejviser 1908)
1953 Esplanaden 21
2008 Esplanaden 21

Opførelsesår
1854 (Kuas

Matr.nr. 311

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 311
1899 Henlagt til Østervold Kvarter 809

Ejere
Gader & numre
1859 Toldbodvej 9

Matr.nr. 312

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 312
1899 Henlagt til Østervold Kvarter 809

Ejere
Gader & numre
1859 Toldbodvej 3

Matr.nr. 313
Bedemændenes lighus

Matrikel
<1827 Parcel af umatrikuleret gadeareal (Sankt Annæ Plads)
<1842 Henlagt til 1806 108

Matrikulære husnumre
<1827 Sankt Annæ Plads 313

Matr.nr. 314

Matrikel
1863 Parcel af 297 & 298
2008 314

Ejere
1806
2008 FRONT

Husnumre
1863 Ny Toldbodgade 2/Sankt Annæ Plads 21
1956 Sankt Annæ Plads 21
2008 Sankt Annæ Plads 21

Opførelsesår
1949 (Matrikelregister)

Matr.nr. 315 †

Matrikel
1865 Parcel af 1806 131 og 293 & 304
1878 Sammenlagt med 1806 317 og 305 A, 305 B, 306 A til: 315 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1865 Amaliegade 36/Ny Toldbodgade 18

Matr.nr. 315 † (nyt nummer)

Matrikel
1878 Parcel af dele af den tidligere matrikel 1806 315, 305 A, 305 B, 306 A og 317 samt opfyldt terræn
1960 Henlagt til 361

Ejere

Matrikulære husnumre
1878 Amaliegade 36
1896 Amaliegade 44 (Kraks Vejviser 1897)

Matr.nr. 316 †

Matrikel
1865 Parcel af 1806 274
1871 Henlagt til 1806 234

Ejere
Husnumre

Matr.nr. 317 †

Matrikel
1865 Parcel af 304 & 293 (del af)
1960 Henlagt til 361

Ejere

Matrikulære husnumre
1865 Ny Toldbodgade 16
1954 Toldbodgade 40

Matr.nr. 318

Matrikel
1866 Parcel af 1806 179
2008 318

Ejere
2008 Palæerne Aps

Husnumre
1866 Frederiksgade 1/Norgesgade 50
2008 Frederiksgade 17

Opførelsesår
Hjørnehuset: 1752-56 af landbygmester J. G. Rosenberg efter tegninger af Nikolaj Eigtved for Dehn (sammen med 179). – Frederiksgade 17: 1899 for grev C. Knuth (Historiske huse)

Matr.nr. 319

Matrikel
1866 Parcel af 1806 179
2008 319

Ejere
2008 Seb Pensionsforsikring A/S

Husnumre
1866 Blancogade 17/Norgesgade 40
1869 Fredericiagade 17/Norgesgade 58
1877 Bredgade 58/Fredericiagade 17
2008 Bredgade 58/Fredericiagade 17

Opførelsesår
1890 (Kuas)

Matr.nr. 320

Matrikel
1866 Parcel af 1806 179
2008 320

Ejere
2008 Henrik Olav Sparrevohn Mørck

Husnumre
1866 Blancogade 15
1869 Fredericiagade 15
2008 Fredericiagade 15

Opførelsesår
1867 (Kuas)

Matr.nr. 321

Matrikel
1868 Parcel af 1806 179
2008 321

Ejere
2008 E/F Fredericiagade 7-13

Husnumre
1868 Blancogade 13
1869 Fredericiagade 13
2008 Fredericiagade 13

Opførelsesår
1758. Ombygget 1868 (Historiske huse)

Matr.nr. 322

Matrikel
1868 Parcel af 1806 179
2008 322

Ejere
2008 Karberghus A/S

Husnumre
1868 Norgesgade 42
1869 Norgesgade 56
1877 Bredgade 56
2008 Bredgade 56

Opførelsesår
1869 af arkitekt og murermester J. J. Deuntzer og professor D. Monies (Historiske huse)

Matr.nr. 323

Matrikel
1869 Parcel af 1806 179
1869 Frasepareret 325
1994 Hertil henlagt 325
2008 323

Ejere
2008 Atp-Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1869 Frederiksgade 3
1881 Frederiksgade 19 (Kraks Vejviser 1882)
1994 Frederiksgade 19-21
2008 Frederiksgade 19-21

Opførelsesår
Frederiksgade 19: 1871 (Matrikelregister). – Frederiksgade 21: 1871 (Matrikelregister)

Matr.nr. 324

Matrikel
1869 Parcel af 129 B & 130
1965 Herfra separeret 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397 og 398
2008 324

Ejere
2008 Hans Munk Hansen

Husnumre
1869 Ny Toldbodgade 49
1957 Toldbodgade 71
2008 Toldbodgade 71

Opførelsesår
1874 (Matrikelregister)

Matr.nr. 325 †

Matrikel
1869 Parcel af 323
1994 Henlagt til 323

Ejere

Husnumre
1869 Frederiksgade 5
1881 Frederiksgade 21 (Kraks Vejviser 1882)

Matr.nr. 326

Matrikel
1870 Parcel af 1806 286
1871 Herfra separeret 327
2008 326

Ejere
2008 E/F Esplanaden 24

Husnumre
1870 Toldbodvej 20 B
1885 Toldbodvej 24 (Kraks Vejviser 1886)
1954 Esplanaden 24
2008 Esplanaden 24

Opførelsesår
1872 (Matrikelregister)

Matr.nr. 327 †

Matrikel
1871 Parcel af 326
1882 Henlagt til 183 A

Ejere

Husnumre
1871 Toldbodvej 20 A

Matr.nr. 328 †

Matrikel
1872 Parcel af 42 A
1890 Henlagt til 42 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1872 Kvæsthusgade 7

Matr.nr. 329 †

Matrikel
1873 Parcel af 42 A
1874 Henlagt til 42 A

Ejere

Husnumre
1873 Bag Kvæsthusgade 9/Sankt Annæ Plads 32)

Matr.nr. 330

Matrikel
1873 Parcel af 42 A
2008 330

Ejere
2008 A/B Toldbodgade 14-14b

Husnumre
1873 Bag Toldbodgade 14
2008 Toldbodgade 14 B

Opførelsesår
1850 (Kuas)

Matr.nr. 331 †

Matrikel
1873 Parcel af 42 A
1879 Sammenlagt med 42 F, til: 42 F & 331

Ejere

Husnumre
1873 Bag Toldbodgade 12

Matr.nr. 332

Matrikel
Ca. 1874 Parcel af Kastellets esplanade
2008 332

Ejere
2008 Maersk A/S

Husnumre
Ca. 1874 Toldbodvej 19
1953 Esplanaden 19
2008 Churchillparken 6/Esplanaden 19

Opførelsesår
1872-73 af arkitekt Vilhelm Pedersen for Søkortarkivet og Meteorologisk Institut (Trap 5)

Matr.nr. 333

Matrikel
1880 Parcel af 185 & 259
2008 333

Ejere
2008 Ejf St Kongensgade 90

Husnumre
1880 Store Kongensgade 90
2008 Store Kongensgade 90

Opførelsesår
1881 (Matrikelregister)

Matr.nr. 334

Matrikel
1880 Parcel af 185 & 259
2008 334

Ejere
2008 E/F Frederiksgade 5

Husnumre
1880 Frederiksgade 5
2008 Frederiksgade 5

Opførelsesår
1882 (Matrikelregister)

Matr.nr. 335

Matrikel
1880 Parcel af 185 & 259
1880 Frasepareret 339
1923 Hertil henlagt 339
1923 Hertil henlagt 355
2008 335

Ejere
2008 E/F Frederiksgade 12-14/Bredgade 47

Husnumre
1880 Bredgade 49
1923 Bredgade 47-49/Frederiksgade 12
2008 Bredgade 47-49/Frederiksgade 12-14

Opførelsesår
1882 (Matrikelregister)

Matr.nr. 336

Matrikel
1880 Parcel af 185 & 259
2008 336

Ejere
2008 E/F Bredgade 51

Husnumre
1880 Bredgade 51
2008 Bredgade 51

Opførelsesår
1881 (Matrikelregister)

Matr.nr. 337
Alexander Newsky Kirke

Matrikel
1880 Parcel af 185 & 259
2008 337

Ejere
2008 Den Russiske Kirke

Husnumre
1880 Bredgade 53
2008 Bredgade 53

Opførelesår
1881-83 af arkitekt David Ivanovitsch Grimm (Trap 5)

Matr.nr. 338

Matrikel
1880 Parcel af 185 & 259
1919 Hertil henlagt 340
2008 338

Ejere
2008 Ejendomsselskabet St Kongensgade 88 A/S

Husnumre
1880 Store Kongensgade 88
1919 Frederiksgade 1/Store Kongensgade 86-88
2008 Frederiksgade 1/Store Kongensgade 86-88

Opførelsesår
1882 (Matrikelregister)

Matr.nr. 339 †

Matrikel
1880 Parcel af 335
1923 Henlagt til 335

Ejere

Husnumre
1880 Bredgade 47

Matr.nr. 340 †

Matrikel
1880 Parcel af 185 & 259
1919 Henlagt til 338
Ejere

Husnumre
1880 Store Kongensgade 86

Matr.nr. 341

Matrikel
1880 Parcel af 185 & 259
2008 341

Ejere
2008 Frederiksgade 11 APS

Husnumre
1880 Frederiksgade 11
2008 Frederiksgade 11

Opførelsesår
1883 (Matrikelregister)

Matr.nr. 342 †

Matrikel
1881 Parcel af opfyldt terræn
1888 Delt i 357 og 358

Ejere

Husnumre
1881 Toldbodvej uden nummer

Matr.nr. 343

Matrikel
1881 Parcel af 269 & 184 F
2008 343

Ejere
2008 Andelsboligforeningen St Kongensgade 108

Husnumre
1881 Store Kongensgade 108
2008 Store Kongensgade 108

Opførelsesår
1765-69 af arkitekt Chr. C. Plueg (Historiske huse)

Matr.nr. 344

Matrikel
1882 Parcel af 1806 286 og 326
2008 344

Ejere
2008 Ejerforeningen Esplanaden 26-28

Husnumre
1882 Toldbodvej 20 C
1885 Toldbodvej 26 (Kraks Vejviser 1886)
1954 Esplanaden 26
2008 Esplanaden 26

Opførelsesår
1882 (Matrikelregister)

Matr.nr. 345

Matrikel
1882 Parcel af 1806 286
2008 345

Ejere
2008 Ejerforeningen Esplanaden 26-28

Husnumre
1882 Toldbodvej 20 D
1885 Toldbodvej 28 (Kraks Vejviser 1886)
1954 Esplanaden 28
2008 Esplanaden 28

Opførelsesår
1882 (Matrikelregister)

Matr.nr. 346

Matrikel
1882 Parcel af 185 & 259
1882 Frasepareret 348
2008 346

Ejere
2008 E/F Frederiksgade 9

Husnumre
1882 Frederiksgade 9
2008 Frederiksgade 9

Opførelsesår
1884 (Matrikelregister)

Matr.nr. 347

Matrikel
1884 Parcel af 185 & 259
1885 Frasepareret 353
2008 347

Ejere
2008 Ejerforeningen Frederiksgade 6

Husnumre
1885 Frederiksgade 6
2008 Frederiksgade 6

Opførelsesår
1886 (Matrikelregister)

Matr.nr. 348

Matrikel
1884 Parcel af 346
2008 348

Ejere
2008 Atlas Ejendomme A/S

Husnumre
1884 Frederiksgade 7
2008 Frederiksgade 7

Opførelsesår
1884 (Matrikelregister)

Matr.nr. 349

Matrikel
1885 Parcel af 269 & 184 F
2008 349

Ejere
2008 E/F Bredgade 63-63a

Husnumre
1885 Bredgade 63
2008 Bredgade 63

Opførelsesår
1886-87 af arkitekt Ferdinand Vilhelm Jensen

Matr.nr. 350

Matrikel
1885 Parcel af 184 K
2008 350

Ejere
2008 Aktieselskabet af 1 September 1984

Husnumre
1885 Bredgade 73
2008 Bredgade 73

Opførelsesår
1885 (Kuas)

Matr.nr. 351

Matrikel
1885 Parcel af 184 K
2008 351

Ejere
2008 Atlas Ejendomme A/S

Husnumre
1885 Bedgade 75
2008 Bredgade 75

Opførelsesår
1885 (Kuas)

Matr.nr. 352

Matrikel
1885 Parcel af 184 K
2008 352

Ejere
2008 Niels Christian Gangsted-Rasmussen

Husnumre
1885 Toldbodvejen 18
1954 Esplanaden 18
2008 Esplanaden 18

Opførelsesår
1895 (Kuas)

Matr.nr. 353

Matrikel
1885 Parcel af 347
2008 353

Ejere
2008 E/F Frederiksgade 8

Husnumre
1885 Frederiksgade 8
2008 Frederiksgade 8

Opførelsesår
1886 (Matrikelregister)

Matr.nr. 354

Matrikel
1885 Parcel af 347
2008 354

Ejere
2008 Ejerlejlghdsfor Frederiksgade 10 C

Husnumre
1885 Frederiksgade 10
2008 Frederiksgade 10

Opførelsesår
1886 (Matrikelregister)

Matr.nr. 355 †

Matrikel
1885 Parcel af 347
1923 Henlagt til 335

Ejere

Husnumre
1885 Frederiksgade 12

Matr.nr. 356

Matrikel
1887 Parcel af 1806 116
2008 356

Ejere
2008 Toldbodgade 29 APS

Husnumre
1887 Ny Toldbodgade 5
1954 Toldbodgade 29
2008 Toldbodgade 29

Matr.nr. 357

Matrikel
1888 Parcel af 342
2008 357

Ejere
2008 By & Havn I/S

Husnumre
1888 Toldboden uden nummer
2008 Nordre Toldbod 29

Opførelsesår
1951 (Kuas)

Matr.nr. 358 †

Matrikel
1888 Parcel af 342 og Citadellets Glacis
1888 Delt i 359 og 360

Matr.nr. 359

Matrikel
1888 Parcel af 358
2008 359

Ejere
2008 By & Havn I/S

Husnumre
1888 Toldboden uden nummer
2008 Nordre Toldbod 12-20

Opførelsesår
1951 (Kuas)

Matr.nr. 360

Matrikel
1888 Parcel af 358
2008 360

Ejere
2008 By & Havn I/S

Husnumre
1888 Toldboden uden nummer
2008 Nordre Toldbod 5-11

Opførelsesår
1868 (Kuas)

Matr.nr. 361

Matrikel
1890 Parcel af 292 A, 292 B, 292 C, 133 og 307
1960 Hertil henlagt 132, 303, 315 og 317 samt et umatrikuleret opfyldt areal
1974 Herfra separeret 400, 401 og 402
2008 361

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1890 Toldbodvej 50
1974 Amaliegade 48/Nordre Toldbod 2-8/Toldbodgade 38-40
2008 Amaliegade 44

Opførelsesår
1972-75 af Eva og Nils Koppel sammen med Gert Edstrand og Poul Erik Thyrring for Direktoratet for Toldvæsenet (Weilbach)

Matr.nr. 362

Matrikel
1892 Parcel af 1806 122
2008 362

Ejere
2008 Seb Ejendomme I A/S

Husnumre
1892 Ny Toldbodgade 15
1954 Toldbodgade 39-41
2008 Toldbodgade 39-41

Opførelsesår
1892 (Kuas)

Matr.nr. 363

Matrikel
1895 Parcel af 1806 128
1896 Herfra separeret 364
2008 363

Ejere
2008 A/B Amaliegade 26-36

Husnumre
1895 Amaliegade 32-36
2008 Amaliegade 32-36

Opførelsesår
1777 (Kuas)

Matr.nr. 364

Matrikel
1896 Parcel af 363
2008 364

Ejere
2008 A/B Amaliegade 26-36

Husnumre
1896 Amaliegade 26-30
2008 Amaliegade 26-30

Opførelsesår
1747 (Kuas)

Matr.nr. 365

Matrikel
1896 Parcel af 1806 127
2008 365

Ejere
2008 René Ulrik Müller

Husnumre
1896 Amaliegade 24
2008 Amaliegade 24

Opførelsesår
1893 af arkitekterne Bernhard Ingemann og F. Christensen (Weilbach)

Matr.nr. 366

Matrikel
1897 Parcel af 294 & 295
2008 366

Ejere
2008 Ab-Foreningen Toldbodgade 67-69

Matrikulære husnumre
1897 Ny Toldbodgade 39-41
1954 Toldbodgade 67-69
2008 Toldbodgade 67-69

Opførelsesår
1898 (Matrikelregister)

Matr.nr. 367

Matrikel
1897 Parcel af 294 & 295
2008 367

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Toldbodgade 63-6

Husnumre
1897 Ny Toldbodgade 37
1954 Toldbodgade 63-65
2008 Toldbodgade 63-65

Opførelsesår
1903 (Matrikelregister)

Matr.nr. 368
Thotts Palæ

Matrikel
1899 Parcel af 1806 205
2008 368

Ejere
2008 Ambassade de France

Husnumre
1899 Kongens Nytorv 4
2008 Kongens Nytorv 4

Opførelsesår
1683-86 for generaladmiral Niels Juel. Ombygget 1760’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 369

Matrikel
1900 Parcel af 1806 120
2008 369

Ejere
2008 Iver C Weilbach A/S

Husnumre
1900 Ny Toldbodgade 11
1954 Toldbodgade 35
2008 Toldbodgade 35

Opførelsesår
1900 (Matrikelregister)

Matr.nr. 370

Matrikel
1900 Parcel af 1806 126
1917 Hertil henlagt 1806 127
2008 370

Ejere
2008 Finsen Ejendomme A/S

Husnumre
1900 Ny Toldbodgade 23
1917 Ny Toldbodgade 23-25
1954 Toldbodgade 49-51
2008 Toldbodgade 49-51

Opførelsesår
1903 (Kuas)

Matr.nr. 371

Matrikel
1900 Parcel af 1806 205
2008 371

Ejere
2008 Sygeforsikringen "danmark"

Husnumre
1900 Bredgade 3/Palægade 1-3
2008 Bredgade 3/Palægade 1-3

Opførelsesår
1901 (Matrikelregister)

Matr.nr. 372

Matrikel
1900 Parcel af 1806 205
2008 372

Ejere
2008 Sygeforsikringen "danmark" Gs

Husnumre
1900 Palægade 5-7/Store Kongensgade 26
2008 Palægade 5-7/Store Kongensgade 26

Opførelsesår
1901 (Matrikelregister)

Matr.nr. 373

Matrikel
1900 Parcel af 1806 205
2008 373

Ejere
2008 Jeudan VII A/S

Husnumre
1901 Palægade 6-8/Store Kongensgade 30
2008 Palægade 6-8/Store Kongensgade 30

Opførelsesår
1901 (Matrikelregister)

Matr.nr. 374

Matrikel
1900 Parcel af 1806 205
2008 374

Ejere
2008 Jeudan VII A/S

Husnumre
1901 Palægade 2-4
2008 Palægade 2-4

Opførelsesår
1901 (Matrikelregister)

Matr.nr. 375

Matrikel
1900 Sammensat af 1806 231, 1806 232 og 1806 233
2008 375

Ejere
2008 Ejendomsaktieselskabet Hermes

Husnumre
1901 Store Kongensgade 36-38
2008 Store Kongensgade 36-38

Opførelsesår
1902 (Matrikelregister)

Matr.nr. 376

Matrikel
1904 Sammensat af 1806 208, 1806 209, 1806 210, 1806 222, 1806 221 og 207 & 212 B
1905 Herfra separeret 377
2008 376

Ejere
2008 Atp-Ejendomme A/S

Husnumre
1904 Store Kongensgade 14
2008 Kongens Nytorv 8 A-B, Store Kongensgade 14

Opførelsesår
1906 (Matrikelregister)

Matr.nr. 377

Matrikel
1905 Parcel af 376
2008 377

Ejere
2008 Atp-Ejendomme A/S

Husnumre
1905 Kongens Nytorv 8, A-B og 8 E
2008 Kongens Nytorv 8 og 8 E

Opførelsesår
1906 af arkitekt Fr. L. Levy (Weilbach og Matrikelregister)

Matr.nr. 378 †

Matrikel
1906 Parcel af 281 A
1968 Henlagt til 281 A

Ejere

Husnumre
1906 Fredeiciagade 25

Matr.nr. 379

Matrikel
1908 Sammensat af 1806 96, 1806 97, 1806 98, 1806 99, 1806 100, 1806 101, 1806 102, 1806 103, 1806 104 og 1806 105, samt dele af 1806 106, 1806 107 og 1806 108
1908 Herfa separeret 380
2008 379

Ejere
2008 Merethe Ellinor Stagetorn

Husnumre
1908 Store Strandstræde 21
2008 Store Strandstræde 21

Opførelsesår
1909 (Matrikelregister)

Matr.nr. 380

Matrikel
1908 Parcel af 379
2008 380

Ejere
2008 Merethe Ellinor Stagetorn

Husnumre
1908 Store Strandstræde 19
2008 Store Strandstræde 19

Opførelsesår
1909 (Matrikelregister)

Matr.nr. 381

Matrikel
1919 Sammensat af 1806 213 og 1806 214
2008 381

Ejere
2008 ATP-Ejendomme A/S

Husnumre
1919 Kongens Nytorv 20-22
2008 Kongens Nytorv 20-22

Opførelsesår
1919-20 af Poul F. Holsøe for A/S Revisionsbanken i København (Weilbach)

Matr.nr. 382 †

Matrikel
1919 Parcel af 1806 121
1960 Henlagt til 121

Ejere

Husnumre
1919 Ny Toldbodgade 13
1954 Toldbodgade 37

Matr.nr. 383

Matrikel
1919 Sammensat af 184 B & 285 A, 285 B & 285 C
2008 383

Ejere
2008 Ejd Esplanaden 6-8

Husnumre
1919 Toldbodvej 6-8
1954 Toldbodvej 6-8
2008 Esplanaden 6-8

Opførelsesår
Ca. 1800 sandsynligvis af hofarkitekt A. Kirkerup. Ombygget efter 1911 (Historiske huse)

Matr.nr. 384

Matrikel
1921 Parcel af 146 E og 183 B & C
2008 384

Ejere

Husnumre
1921 Amaliegade 29 A
1926 Amaliegade 33 (Kraks Vejviser 1927)

Opførelsesår
1920-23 af arkitekt Emanuel Monberg for Dansk Dampskibsrederiforening (Weilbach)

Matr.nr. 385

Matrikel
1920 Parcel af 183 B & C
2008 385

Ejere
2008

Husnumre
1920 Amaliegade 29 B
1926 Amaliegade 35 (Kraks Vejviser 1927)

Opførelsesår
1920-23 af arkitekterne Einar Madvig og Poul J. Methling for Dampskibsselskabet Dannebrog (Weilbach)

Matr.nr. 386 †

Matrikel
1923 Parcel af 1806 149
1926 Henlagt til 177 & 178

Ejere

Husnumre
1923 Frederiksgade (uden husnummer)

Matr.nr. 387

Matrikel
1924 Parcel af 387
2008 387

Ejere
2008 Italienske Ambassade

Husnumre
1924 Amaliegade 21/Fredericiagade 2
2008 Amaliegade 21/Fredericiagade 2

Opførelsesår
1754-55 af arkitekt Nikolaj Eigtved for kleinsmed Morten Nielsen Farum (Historiske huse)

Matr.nr. 388

Matrikel
1927 Parcel af 1806 117
2008 388

Ejere
2008 J C Hempels Fond

Husnumre
1927 Amaliegade 8
2008 Amaliegade 8

Opførelsesår
1785 for hoftømmermester Andreas Pfützner (Historiske huse)

Matr.nr. 389

Matrikel
1955 Parcel af 1806 118
2008 389

Ejere
2008 Ejendomsaktieselskabet Klippen

Husnumre
1955 Toldbodgade 33
2008 Toldbodgade 33

Opførelsesår
1845 (Kuas)

Matr.nr. 390

Matrikel
1965 Parcel af 183 A
2008 390

Ejere
2008 Jeudan A/S

Husnumre
1965 Bredgade 76
2008 Bredgade 76

Opførelsesår
1754-55 for taxadør Chr. Fr. Løve. Ombygget 1820 og 1845 (Historiske huse)

Matr.nr. 391

Matrikel
1965 Parcel af 324
2008 391

Ejere
2008 Carsten Jørgen Hansen

Husnumre
1965 Toldbodgade 73
2008 Toldbodgade 73

Opførelsesår
1873 (Kuas)

Matr.nr. 392

Matrikel
1965 Parcel af 324
2008 392

Ejere
2008 Thomas David Hartwig

Husnumre
1965 Toldbodgade 75
2008 Toldbodgade 75

Opførelsesår
1873 (Kuas)

Matr.nr. 393

Matrikel
1965 Parcel af 324
2008 393

Ejere
2008 Peter Holm Navntoft

Husnumre
1965 Toldbodgade 77
2008 Toldbodgade 77
Opførelsesår
1873 (Kuas)

Matr.nr. 394

Matrikel
1965 Parcel af 324
2008 394

Ejere
2008 Ellen Kiær

Husnumre
1965 Toldbodgade 79
2008 Toldbodgade 79

Opførelsesår
1873 (Kuas)

Matr.nr. 395

Matrikel
1965 Parcel af 324
2008 395

Ejere
2008 Mette Margrete Bjarnhof

Husnumre
1965 Toldbodgade 81
2008 Toldbodgade 81

Opførelsesår
1873 (Kuas)

Matr.nr. 396

Matrikel
1965 Parcel af 324
2008 396

Ejere
2008 Jakob Blom

Husnumre
1965 Toldbodgade 83
2008 Toldbodgade 83

Opførelsesår
1874 (Kuas)

Matr.nr. 397

Matrikel
1965 Parcel af 324
2008 397

Ejere
2008 Vibeke Steen Rønne

Husnumre
1965 Toldbodgade 85
2008 Toldbodgade 85

Opførelsesår
1874 (Kuas)

Matr.nr. 398

Matrikel
1965 Parcel af 324
2008 398

Ejere
2008 Katrine Engelbrecht-Jensen

Husnumre
1965 Toldbodgade 87
2008 Toldbodgade 87

Opførelsesår
1874 (Kuas)

Matr.nr. 399
Det Classenske Fideikommis

Matrikel
1973 Parcel af 1806 129
2008 399

Ejere
2008 Kulturministeriet, Departementet

Husnumre
1973 Amaliegade 38
2008 Amaliegade 38

Opførelsesår
Amaliegade 38: 1792 af direktør for Det Classenske Fideikommis P. H. Classen og muligvis arkitekt Andreas Kirkerup for Det Classenske Fideikommis. Ombygget 1866 (Historiske huse)

Matr.nr. 400

Matrikel
1974 Parcel af 361 og umatrikuleret opfyldt areal
2008 400

Ejere
2008 A.P. Møller - Mærsk A/S

Matrikulære husnumre
1974 Esplanaden 50
2008 Esplanaden 50/Nordre Toldbod 2

Opførelsesår
1979. Udvidet 2003 (Kuas)

Matr.nr. 401
Vestindisk Pakhus

Matrikel
1974 Parcel af 361
2008 401

Ejere
2008 Kulturministeriet

Husnumre
1974 Toldbodgade 40
2008 Toldbodgade 40

Opførelsesår
1780-83 af C. F. Harsdorff for Vestindisk Kompagni

Matr.nr. 402

Matrikel
1974 Parcel af 361 og umatrikuleret opfyldt areal
2008 402

Ejere
2008 E/F Det Gule Pakhus

Husnumre
1974 Amaliegade 38
2008 Amaliegade 38

Opførelsesår
1772 (Kuas)

Matr.nr. 403

Matrikel
1974 Parcel af umatrikuleret areal
2008 403

Ejere
2008 Staten

Husnumre
1974 Sankt Annæ Plads uden nummer
2008 Sankt Annæ Plads uden nummer

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 404

Matrikel
1975 Parcel af 42 A
1989 Herfra separeret 407
2008 404

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Sankt Annæ Plads 28 A/S

Husnumre
1975 Sankt Annæ Plads 24-28/Toldbodgade 18-20
1989 Sankt Annæ Plads 24-28
2008 Sankt Annæ Plads 24-28

Opførelsesår
1895 (Kuas)

Matr.nr. 405

Matrikel
1977 Parcel af 1806 151
2008 405

Ejere
2008 Asx 4078 APS

Husnumre
1977 Amaliegade 15
2008 Amaliegade 15

Opførelsesår
1755-56 af arkitekt Nikolaj Eigtved for studiosus Andreas Nicolaj Lund. Ombygget mellem 1761-83 (Historiske huse)

Matr.nr. 406

Matrikel
1977 Parcel af 1806 151
2008 406

Ejere
2008 Amaliegade 13 Aps

Husnumre
1977 Amaliegade 13
2008 Amaliegade 13

Opførelsesår
1754-56 af arkitekt Nikolaj Eigtved for stenhuggerne Baske og Pfeiffer. Ombygget 1871 (Historiske huse)

Matr.nr. 407

Matrikel
1989 Parcel af 404
2008 407

Ejere
2008 Finlands Ambassade

Husnumre
1989 Toldbodgade 18-20
2008 Toldbodgade 18-20

Opførelsesår
1895 (Kuas)

Matr.nr. 408

Matrikel
1990 Parcel af 1806 121
2008 408

Ejere
2008 Finsen Ejendomme A/S

Husnumre
1990 Toldbodgade 37
2008 Toldbodgade 37

Opførelsesår
1820 (Kuas)

Matr.nr. 409

Matrikel
1989 Hidtil betegnet 278 D 1
2008 409

Ejere
2008 E/F Dronningens Tværgade 6
Matrikulære h

Husnumre
1989 Dronningens Tværgade 6
2008 Dronningens Tværgade 6

Opførelsesår
1839 af murermester J. H. Lutthans (Historiske huse)

Matrikelnumre udgået i perioden 1689-1756

Matr.nr. 1689/34

Matrikel
1689 34
<1756 Udgået af matriklen

Ejere
1689 Ikke oplyst

Matikulære husnumre
1689 Sankt Annæ Gade 34/Stranden 34*

Matr.nr. 1689/35

Matrikel
1689 35
<1756 Udgået af matriklen

Ejere
1689 Ikke oplyst

Matikulære husnumre
1689 Sankt Annæ Gade 35

Matr.nr. 1689/111
Toldboden

Matrikel
1689 111
<1756 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Kongen

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Toldbod

Matrikelnumre udgået i perioden 1756-1806

Matr.nr. 1756/44

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 44
1756 Overgået til offentlig gade (Sankt Annæ Plads)

Ejere

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ny Toldbodgade 44

Matrikelnumre overført til Købmager Kvarter 1806

Matr.nr. 1756/171

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 171 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 Overført til Købmager Kvarter som 353

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Enken efter Jens Karmarch

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Kongens Nytorv 171

Matr.nr. 1756/172

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 172 i Sankt Annæ Øster Kvarter 172
1806 Overført til Købmager Kvarter som 352

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Peder Brandt, sadelmager

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 172

Matr.nr. 1756/173

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 173 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 Overført til Købmager Kvarter som 351

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Peder Brandt, sadelmager

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 173

Matr.nr. 1756/174

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 174 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 Overført til Købmager Kvarter som 350

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Peder Brandt, sadelmager

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 174

Matr.nr. 1756/175

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 175 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 Overført til Købmager Kvarter som 349

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Frederik Ludvig Brøer, kancelliråd

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 175

Matr.nr. 1756/176

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 Sankt Annæ Øster Kvarter 176
1806 Overført til Købmager Kvarter som 348

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Rantzou-Aschenberg, greve, oberst

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 176

Matr.nr. 1756/177

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 177 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 Overført til Købmager Kvarter som 347

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Peder Moldrup Balle, stadskonduktør

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 177

Matr.nr. 1756/178

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 178 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 Overført til Købmager Kvarter som 346

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Peder Bertelsen Rosengaard

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 178

Matr.nr. 1756/179

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 179 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 Overført til Købmager Kvarter som 345

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Jens Madsen, hyrekusk

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 179

Matr.nr. 1756/180

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 180 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 Overført til Købmager Kvarter som 344

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Lauritz Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Gothersgade 180

Matr.nr. 1756/181

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 181 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 Overført til Købmager Kvarter som 275

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Børre Lorentzen, svineslagter

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Grønnegade 181

Matr.nr. 1756/182

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 182 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 Overført til Købmager Kvarter som 276

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Jens Knudsen Dam, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Grønnegade 182

Matr.nr. 1756/183

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 183 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 Overført til Købmager Kvarter som 277

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Jens Sørensen Skov, høker

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Grønnegade 183

Matr.nr. 1756/184

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 184 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 Overført til Købmager Kvarter som 328

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Johan Engelsen, tømrermester

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Ny Adelgade 184

Matr.nr. 1756/185

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 185 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 Overført til Købmager Kvarter som 327

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Rasmus Johansen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Ny Adelgade 185

Matr.nr. 1756/186

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 186 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 Overført til Købmager Kvarter som 326

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Conrad Henrik From, gørtler

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Ny Adelgade 186

Matr.nr. 1756/187

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 187 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 Overført til Købmager Kvarter som 325

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Andreas Munch, parykmager

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Ny Adelgade 187

Matr.nr. 1756/188

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 188 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 Overført til Købmager Kvarter som 324

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Jens Andersen Krabbe, hyrekusk

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Torv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Ny Adelgade 188

Matr.nr. 1756/189

Matrikel
1689 63 i Sankt Annæ Kvarter (del af)
1756 189 i Sankt Annæ Øster Kvarter
1806 Overført til Købmager Kvarter som 354

Ejere
1689 Frederik Giese
1756 Peter Stavanger, krigsråd

Matrikulære husnumre
1689 Kongens Nytorv 63/Gothersgade 63*/Grønnegade 63*/Ny Adelgde 63*
1756 Ny Adelgade 189/Kongens Nytorv 189*


 

Tilbage til toppen