Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Vester Kvarter
Note:  

 

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008

Indledning

Christianshavns Kvarter
Frimands Kvarter
Klædebo Kvarter
Købmager Kvarter
Nørre Kvarter
Rosenborg Kvarter
Sankt Annæ Vester Kvarter
Sankt Annæ Øster Kvarter
Snarens Kvarter
Strand Kvarter
Vester Kvarter
Øster Kvarter
Østervold Kvarter


Vester Kvarter

Matr.nr. 1 - Domhuset

Matrikel
1689 100, 1689 101, 1689 102, 1689 103, 1689 104, 1689 105, 1689 106, 1689 114 og 1689 212
1756 120 (1689/100), 1756 121 (1689/101 og 16891/102), 1756 122 (1689/103), 1756 123 (1689/104), 1756 124 (1689/105, del af), 1756 125 (1689/105, del af), 1756 126 (1689/105, del af, 1756 127 (1689/105, del af), 1756 128 (1689/105, del af), 1756 131 (1689/106 og 1689/105, del af 105) og 1756 138 (1689/114 og 1689 212)
1806 1
2008 1

Ejere
1689 100: Erik Schlichtkrull, bager. – 101: Johan Schlichtkrull, skomager. – 102: Niels Christoffersen. – 103: Kurt Lyder, hattemager. – 104: Christoffer Jonsen, brændevinsbrænder. – 105: Afdøde Peder Hansen Resens 3 våninger og stadens 6 våninger, der beboes af byens betjente. – 106: Stadens arresthus. - 114: Kongen tilhørende. – 212: Johanna, enke efter tømmermand Oluf Arvedsen
1756 120: Andreas Børresen. – 121: Jacob Jensen, brændevinsbrænder. – 122: Peder Jensen Gunst, tømmersvend. – 123: Christen Christensen. – 124: Svend Nielsen. – 125: Ole Lassen, vedfoged. – 126: Hans Svendsen, rebslager. – 127: Knud Michelsen Hammer Jernt (!?). – 128: Maren, enke efter Christen Simonsen. – 131: Fog, justitsråd. – 138: Det kongelige Vajsenhus
1806 Kommissionen for Råd- og Domhuset
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Katteundet 100-105. – Kattesundet 106/Slutterigade 106* - Nytorv 114. – Store Sankt Clementstræde 212
1756 Kattesundet 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 og 128. – Slutterigade 131. – Nytorv 138/Stuttergade 138*, Frederiksberggade 138*
1806 Nytorv 1/Kattesundet 1*/Slutterigade 1*, Frederiksberggade 1*

Husnumre
1859 Frederiksberggade 7, Kattesundet 13/Nytorv 25
2008 Frederiksberggade 7, Kattesundet 13/Nytorv 23-27

Opførelsesår
Hovedbygningen: 1805-15 af C. F. Hansen for Københavns Kommune og Staten. – Tilbygning til arresthuset: 1880 af arkitekt Ludvig Fenger (Weilbach)

Matr.nr. 2

Matrikel
1689 115
1756 139
1806 2
2008 2

Ejere
1689 Manufakturgården
1756 Johannes Franciscus Gotleib Schønheider
1806 Kirkerup, major
2008 Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank

Matrikulære husnumre
1689 Nytorv 115
1756 Gammeltorv 139
1806 Nytorv 2

Husnumre
1859 Nytorv 27
2008 Frederiksberggade 1

Opførelsesår
1904 af arkitekt Victor Nyebølle (Weilbach)

Matr.nr. 3 †

Matrikel
1689 116
1756 140
1806 3
1826 Sammenlagt med 1806 4 A, til: 3 & 4 A

Ejere
1689 Hans Jørgensen
1756 Sevel, frue
1806 Jacob Røsted

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 116
1756 Gammeltorv 140/Frederiksberggade 140*
1806 Nytorv 3/Frederiksberggade 3*

Husnumre
1859 Frederiksberggade 1/Nytorv 29

Matr.nr. 3 & 4 A (fra 1953: 3)

Matrikel
1826 Sammensat af 1806 3 og 1806 4 (del af)
1953 Betegnet 3 (nyt nummer)
2008 3

Ejere
2008 Merete Sander-Hansen

Husnumre
1911 Frederiksberggade 1 A
2008 Frederiksberggade 1 A

Opførelsesår
1911 (Bygningsattest)

Matr.nr. 4 †

Matrikel
1689 117 og 1689 209 (del af) og 1689 210 (del af)
1756 199 (del af, senere betegnet 1756 199 A)
1806 4
1826 Delt i 4 A og 4 B

Ejere
1689 117: Else, enke efter Didrik Rasmussen, med 2 våninger. – 209: Anna, enke efter karmager Ole Jensen. – 210: Thomas Kiøge
1756 Frederik Christian Sevel, kammersekretær
1806 M. S. Kalitz, handlende

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 117/Store Sankt Clements Stræde 117*. – Store Sankt Clements Stræde 209 og 210
1756 Frederiksberggade 199
1806 Frederiksberggade 4

Matr.nr. 4 A †

Matrikel
1826 Parcel af 1806 4
1826 Sammenlagt med 1806 3, til: 3 & 4 A

Matr.nr. 4 B †

Matrikel
1826 Parcel af 1806 4
1826 Sammenlagt med 1806 5, til: 4 B & 5

Matr.nr. 4 B & 5 (fra 1953: 5)

Matrikel
1826 Sammenlagt af 4 B og 1806 5
1953 Betegnet 5 (nyt nummer)
2008 5

Ejere
2008 E/F Frederiksberggade 3 A-B

Matrikulære husnumre
1826 Frederiksberggade 4 B & 5

Husnumre
1859 Frederiksberggade 3
2008 Frederiksberggade 3

Opførelsesår
1898 for hofparaplyfabrikant M. Polack (Bygningsattest)

Matr.nr. 5

Matrikel
1689 117 (del af), 1689 209 (del af) og 1689 210 (del af)
1756 199 (del af, senere betegnet 1756 199 B)
1806 5
1826 Sammenlagt med 4 B, til: 4 B & 5

Ejere
1689 117: Else, enke efter Didrik Rasmussen, med 2 våninger. – 209: Anna, enke efter karmager Ole Jensen. – 210: Thomas Kiøge
1756 Frederik Chr. Sevel, kammersekretær
1806 Henrik Hansen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Nytorv 117/Store Sankt Clements Stræde 117*. – Store Sankt Clements Stræde 209 og 210
1756 Frederiksberggade 199
1806 Frederiksberggade 5

Matr.nr. 6

Matrikel
1689 211
1756 200
1806 6
2008 6

Ejere
1689 Andreas Arvedsen, slagter
1756 Christian Werner Knoph, farver
1806 Jacob Nikolaj Hass, farver
2008 E/F Ejendommen Frederiksberggade 5

Matrikulære husnumre
1689 Store Sankt Clememts Stræde 211
1756 Frederiksberggade 200
1806 Frederiksberggade 6

Husnumre
1859 Frederiksberggade 5
2008 Frederiksberggade 5

Opførelsesår
1918 af Anton Rosen (Weilbach)

Matr.nr. 7 †

Matrikel
1689 213
1756 201
1806 7
1917 Henlagt til 1806 9

Ejere
1689 Arved Svendsen, vognmand
1756 Niels Pedersen Faber, tømmersvend
1806 Hans Smidt, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Store Sankt Clements Stræde 213
1756 Frederiksberggade 201
1806 Frederiksberggade 7

Husnumre
1859 Frederiksberggade 9

Matr.nr. 8 †

Matrikel
1689 214
1756 202
1806 8
1917 Henlagt til 1806 9

Ejere
1689 Peder Jørgensen, brændevnsbrænder
1756 Anders Jensen, brændevinsbrænder
1806 Thronhiem

Matrikulære husnumre
1689 Store Sankt Clements Stræde 214
1756 Frederiksberggade 214
1806 Frederiksberggade 8

Husnumre
1859 Frederiksberggade 11

Matr.nr. 9

Matrikel
1689 97, 1689 98, 1689 215 og 1689 216
1756 117 (1689/97, 1689/215 og 1689/216) og 1756 118 (1689/98)
1806 9
1913 Hertil henlagt 1806 113
1917 Hertil henlagt 1806 7 og 1806 8
2008 9

Ejere
1689 97: Niels Michelsen, prokurator. – 98: Hans Pren, væver. - 215: Arvid Pedersen, bødker – 216: Mads Jensen Koch.
1756 117: Ole Madsen, staldkarl.- 118: Anders Pedersen Stevin, brændevinsbrænder
1806 Ole Simonsen
2008 E/F Frederiksberggade 11 M.fl

Matrikulære husnumre
1689 Kattesundet 97 og 98. – Store Sankt Clements Stræde 215. – Store Sankt Clements Stræde 216/Kattesundet 216*
1756 Kattesundet 117/Frederiksberggade 117*. – Kattesundet 118
1806 Frederiksberggade 9/Kattesundet 9*

Husnumre
1859 Frederiksberggade 13/Kattesundet 9
1913 Frederiksberggade 13/Kattesundet 9-11
1917 Frederiksberggade 9-13/Kattesundet 9-11
2008 Frederiksberggade 11/Kattesundet 11

Opførelsesår
1913-15 af arkitekt Carl Thonning for Aktieselskabet Revisionsbanken (Weilbach)

Matr.nr. 10

Matrikel
1689 190, 1689 191 og 1689 96 (del af)
1756 116 (1689/96 og 1689/190) og 1756 203 (1689/191)
1806 10
2008 10

Ejere
1689 96: Kirsten, enke efter Daniel Eichhorn. – 190: Anders Andersen, skrædder. – 191: Peder Hartvigsten, brændevinsbrænder
1756 116: Andreas Grønvold, kobbersmed. – 203: Niels Christensen, brændevinsbrænder
1806 Peder Michelsen Hiarup, brændevinsbrænder
2008 E/F Frederiksberggade 15 m fl.

Matrikulære husnumre
1689 Kattesundet 96. – Kattesundet 190/Hellig Kors Stræde 190*. – Hellig Kors Stræde 191
1756: Kattesundet 116/Frederiksberggade 116*. – Frederiksberggade 203
1806 Frederiksberggade 10/Kattesundet 10*

Husnumre
1859 Frederiksberggade 15/Kattesundet 6
2008 Frederiksberggade 15/Kattesundet 6

Opførelsesår
1795-96 for brændevinsbrænder Peder Michelsen Hiarup. Ombygget 1907 (Historiske huse)

Matr.nr. 11

Matrikel
1689 192
1756 204
1806 11
2008 11

Ejere
1689 Sidsel, enke efter Christen Mortensen
1756 Johan Christensen Trane
1806 Isak Bøcker
2008 Frederiksberggade 17 APS

Matrikulære husnumre
1689 Hellig Kors Stræde 192
1756 Frederiksberggade 204
1806 Frederiksberggade 11

Husnumre
1859 Frederiksberggade 17
2008 Frederiksberggade 17

Opførelsesår
1797 for brændevinsbrænder Peder Nielsen Sommersted. Ombygget 1911 (Historiske huse)

Matr.nr. 12

Matrikel
1689 193 og 1689 194
1756 205
1806 12
2008 12

Ejere
1689 193: Lars Madsen, bødker. – 194: Morten Hansen, vantmager
1756 Anders Madsen, farver
1806 Niels Schow, farver
2008 Selskabet Casa A/S

Matrikulære husnumre
1689 Hellig Kors Stræde 193 og 194
1756 Frederiksberggade 205
1806 Frederiksberggade 12

Husnumre
1859 Frederiksberggade 19
2008 Frederiksberggade 19

Opførelsesår
Før 1888. Kraftigt ombygget 1888 for skomagermester C. Christensen (Bygningsattest)

Matr.nr. 13

Matrikel
1689 172, 1689 173, 1689 174, 1689 195 og 1689 196
1756 175 (1689/173), 1756 176 (1689/174), 1756 206 (1689/195 og 1689/196) og 1756 207 (1689/172)
1806 13
2008 13

Ejere
1689 172: Mikkel Aurs. – 173: Villum Rasmussen, .- 174: Niels Christensen. – 195: Niels Mikkelsen, prokurator. – 196: Lars Rasmussen, slagter
1756 175-176: Lars Olsens enke. – 206: Anders Johansne, slagter. – 207: Thim Ratken Møller, hørkræmmer
1806 Lassen, jusitsråd
2008 A/S Reinholt W Jorck

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 172/Hellig Kors Stræde 172*. – Mikkel Bryggers Gade 174. – Hellig Kors Stræde 195 og 196
1756 Mikkel Bryggers Gade 175 og 176. – Frederiksberggade 206. – Frederiksberggade 207/Mikkel Bryggers Gade 207*
1806 Frederiksberggade 13/Mikkel Bryggers Gade 13*

Husnumre
1859 Frederiksberggade 21/Mikkel Bryggers Gade 1
2008 Frederiksberggade 21/Mikkel Bryggers Gade 1

Opførelsesår
1898 for grosserer R. W. Jorck (Bygningsattest)

Matr.nr. 14

Matrikel
1689 134 og 1689 135 (del af)
1756 208 (1689/134 og 1689/135, del af) og 1745 209 (1689/135, del af)
1923 Hertil henlagt 101 & 102
1806 14
2008 14

Ejere
1689 134: Adser Svendsen, murermester. – 135: Niels Pedersen, brygger
1756 208-209: Hans Hansen, laubager
1806 J. W. Bentin, bagermester
2008 Jesper Leonard Abel

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gang 134/Smekkenborg 134*. – Mikkel Bryggers Gade 135
1756 Frederiksberggade 208/Mikkel Bryggers Gade 208*. – Frederiksberggade 209
1806 Frederiksberggade 14/Mikkel Bryggers Gade 14*

Husnumre
1859 Frederiksberggade 23/Mikkel Bryggers Gade 2
2008 Frederiksberggade 23/Mikkel Bryggers Gade 2

Opførelsesår
Før 1891. Kraftigt ombygget 1891 for tømrermester O. Køhler og apoteker V. Madvig (Bygningsattest)

Matr.nr. 15

Matrikel
1689 135 (del af) og 1689 138 (del af)
1756 210 (1689/135, del af) og 1756 211 (1689/138)
1806 15
2008 15

Ejere
1689 135: Niels Pedersen, brygger. - 138: Hans Vandal, doktor
1756 210-211: Ulrik Frederik Edinger
1806 Jens Møller, hørkræmmer
2008 E/F Frederiksberggade 25

Matrikulære husnumre
1689 Lille Sankt Clemens Stræde 138. – Mikkel Bryggers Gade 135
1756 Frederiksberggade 210 og 211
1806 Frederiksberggade 15

Husnumre
1859 Frederiksberggade 25
2008 Frederiksberggade 25

Opførelsesår
Før 1858 (Bygningsattest)

Matr.nr. 16 †

Matrikel
1689 139 og 80 (del af)
1756 212
1806 16
1842 Sammenlagt med 62 B, til: 16 & 62 B

Ejere
1689 139: Ole Nielsen, slagter. – 80: Anna, enke efter Gert Thomsen, sukkerbager
1756 Abraham Jensen
1806 Hans Thommesen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Lille Sankt Clemens Stræde 139. – Lavendelstræde 80
1756 Frederiksberggade 212
1806 Frederiksberggade 16

Matr.nr. 16 & 62 B (fra 1953: 16)

Matrikel
1842 Sammensat af 1806 16 og 62 B
1953 Betegnet 16 (nyt nummer)
2008 16

Ejere
2008 Akts Restaurant Mokka

Matrikulære husnumre
1842 Frederiksberggade 16 & 62 B

Husnumre
1859 Frederiksberggade 27
2008 Frederiksberggade 27

Opførelsesår
1896 for fabrikant, cand. Pharm. Johannes Fisker (Bygningsattest) og 1983 (Kuas)

Matr.nr. 17 †

Matrikel
1689 147
1756 149
1806 17
1842 Sammenlagt med 62 A, til: 17 & 62 A

Ejere
1689 Gundel Funckel, kallunsmand
1756 Lars Pedersens enke
1806 H. C. Beckmann

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 147, Lille Sankt Clements Stræde 147*
1756 Frederiksberggade 149/Vestervold 149*
1806 Frederiksberggade 17/Vestervold 17*

Matr.nr. 17 & 62 A

Matrikel
1842 Sammenlagt af 17 og 62 A
1895 Sammenlagt med 1806 60 og 1806 61, til: 17, 60, 61 & 62 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1842 Frederiksberggade 17 & 62 A/Halmtorv 17 & 62 A

Husnumre
1859 Frederiksberggade 42/Halmtorv 47
1893 Frederiksberggade 42/Rådhuspladsen 47

Matr.nr. 17, 60, 61 & 62 A (fra 1953: 17)

Matrikel
1895 Sammenlagt af 1806 17, 1806 60, 1806 61 og 62 A
1953 Betegnet 17 (nyt nummer)
2008 17

Ejere
2008 E/F Frederiksberggade 29 m.fl

Husnumre
1895 Frederiksberggade 29/Rådhuspladsen 55
2008 Frederiksberggade 29/Rådhuspladsen 55

Opførelsesår
1896 for fabrikant F. Morville (Bygningsattest)

Matr.nr. 18 †

Matrikel
1689 243
1756 148
1806 18
1902 Indbefattet i 276

Ejere
1689 Doktor Holgers våning
1756 Sivert Wandel, hørkræmmer
1806 Hansen, madam, tobaksspinder

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Vesterport 243
1756 Frederiksberggade 148
1806 Frederiksberggade 18/Vestervold 18*

Husnumre
1859 Frederiksberggade 42/Halmtorv 47

Matr.nr. 19 †

Matrikel
1689 238 (del af)
1756 213
1806 19
1902 Indbefattet i 276

Ejere
1689 Didrik Knudsen, vinhandler
1756 Christen Sørensen, brygger
1806 Kiønnemann, kaptajn, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 238/Lille Sankt Clements Stræde 238*/Vestervold 238*
1756 Frederiksberggade 213
1806 Frederiksberggade 19

Husnumre
1859 Frederiksberggade 40

Matr.nr. 20

Matrikel
1689 237
1756 214
1806 20
2008 20

Ejere
1689 Christen Bertelsen, brygger
1756 Anders Paulsen, hørkræmmer
1806 Peder Beck, tobaksspinder
2008 Københavns Investerings Ejd A/S

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 237/Lille Sankt Clements Stræde 237
1756 Frederiksberggade 214
1806 Frederiksberggade 20

Husnumre
1859 Frederiksberggade 38
2008 Frederiksberggade 38

Opførelsesår
2008 Ubebygget

Matr.nr. 21

Matrikel
1689 141 og 1689 139 (del af)
1756 215
1806 21
2008 21

Ejere
1689 139: Ole Nielsen, slagter. – 141: Svend Hansen Stabbe, skipper
1756 Jens Henriksen Bager, farver
1806 Bagger, madame, urtekræmmer
2008 Arne Vejrum

Matrikulære husnumre
1689 Lille Sankt Clemens Stræde 139 og 141
1756 Frederiksberggade 215
1806 Frederiksberggade 21

Husnumre
1859 Frederiksberggade 36
2008 Frederiksberggade 36

Opførelsesår
1910 (Bygningsattest)

Matr.nr. 22 †

Matrikel
1689 138 (del af)
1756 216
1806 22
2008 22

Ejere
1689 Hans Vandal, doktor
1756 Niels Bendsen, skoleholder
1806 C. Kryger, divisionskirurg
2008

Matrikulære husnumre
1689 Lille Sankt Clements Stræde 138
1756 Frederiksberggade 216
1806 Frederiksberggade 22

Husnumre
1859 Frederiksberggade 34
2008 Frederiksberggade 34

Opførelsesår
1900 (Matrikelregister)

Matr.nr. 23

Matrikel
1689 142 (del af), 1689 143 (del af) og 1689 232 (del af)
1756 217
1806 23
2008 23

Ejere
1689 142: Jens Pedersen. – 143: Niels Pedersen, arbejdskarl. – 232: Johan Nielsen, bryggersvend
1756 Sejer Abraham Kløcker
1806 Peder Pedersen, høker
2008 Ejendomsselskabet af 18.6.1992 APS

Matrikulære husnumre
1689 Lille Sankt Clemensstræde 142. – Lille Sankt Clements Stræde 143/Vognbadstuestræde 143*. – Vestergade 232, Lille Sankt Clements Stræde 232*
1756 Frederiksberggade 217
1806 Frederiksberggade 23

Husnumre
1859 Frederiksberggade 32
2008 Frederiksberggade 32

Opførelsesår
1912 af Kofoed (Bygningsattest)

Matr.nr. 24

Matrikel
1689 142 (del af), 1689 143 (del af) og 1689 232 (del af)
1756 218
1806 24
2008 24

Ejere
1689 142: Jens Pedersen. – 143: Niels Pedersen, arbejdskarl. – 232: Johan Nielsen, bryggersvend
1756 Tobias Didriksen, guldsmed
1806 Peder Hagen, guldsmed
2008 Obc Global Invest A/S

Matrikulære husnumre
1689 Lille Sankt Clemensstræde 142. – Lille Sankt Clements Stræde 143/Vognbadstuestræde 143*. – Vestergade 232, Lille Sankt Clements Stræde 232*
1756 Frederiksberggade 218
1806 Frederiksberggade 24

Husnumre
1859 Frederiksberggade 30
2008 Frederiksberggade 30

Opførelsesår
Før 1894. Kraftigt ombygget 1894 af fabrikant, cand. pharm. Johannes Fisker (Bygningsattest)

Matr.nr. 25

Matrikel
1689 137, 1689 136 (del af), 1689 142 (del af) og 1689 143 (del af)
1756 219
1806 25
2008 25

Ejere
1689 136: Niels Hansen, murermester. – 137: Else, enke efter Didrik Rasmussen. – 142: Jens Pedersen. – 143: Niels Pedersen, arbejdskarl
1756 Ingvard Brogaard, murermester
1806 Wihm
2008 Ernst Henriksen A/S

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 136/Lille Sankt Clements Stræde 136*. – Lille Sankt Clemensstræde 137, 142 og 143.
1756 Frederiksberggade 219
1806 Frederiksberggade 25

Husnumre
1859 Frederiksberggade 28
2008 Frederiksberggade 28

Opførelsesår
1897 af murermester J. P. Petersen (Bygningsattest)

Matr.nr. 26

Matrikel
1689 132 (del af) og 1689 133 (del af)
1756 220 (1689/132, del af, og 1689/133, del af) og 1756 221 (1689/197, del af, senere betegnet 1756 221 A)
1806 26
2008 26

Ejere
1689 132: Niels Hansen, murermester. – 133: Peder Madsen, hjulmand
1756 Hans Hansen Grimeton, urtekræmmer

Opførelsesår
1806 C. Christensen
2008 Helle Husted-Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Vognbadstuestræde 132. – Mikkel Bryggers Gang 133
1756 Frederiksberggade 220 og (del af) 221
1806 Frederiksberggade 26

Husnumre
1859 Frederiksberggade 26
2008 Frederiksberggade 26

Opførelsesår
1911 (Bygningsattest)

Matr.nr. 27

Matrikel
1689 129 (del af), 1689 130, 1689 131 (del af), 1689 133 (del af) og 1689 197 (del af)
1756 222 (1689/129, del af, 1689/130, 1689/131, 1689/132) og 1756 221 (del af, senere betegnet 1756 221 B (1689/133, del af og 1689 197, del af)
1806 27
1914 Hertil henlagt 1806 50 og 1806 51
2008 27

Ejere
1689 129: Jens Sørensen. - 130: Inger, enke efter Peder Hansen Korsør. – 131: Jørgen Hansen, tømmersvend. – 132: Niels Hansen, murermester. – 133: Peder Madsen, hjulmand. – 197: Cornelius Svendsen
1756 221: Christian Glans enke. – 222: Jørgen Copman, garver
1806 Lind, brygger
2008 Københavns Investerings Ejd A/S

Matrikulære husnumre
1689 Vognbadstuestræde 129-132. – Mikkel Bryggers Gang 133. – Hellig Kors Stræde 197/Mikkel Bryggers Gade 197*
1756 Frederiksberggade 222 og (del af) 221
1806 Frederiksberggade 27

Husnumre
1859 Frederiksberggade 24
1914 Frederiksberggade 24, Vestergade 23-25
2008 Frederiksberggade 24, Vestergade 23-25

Opførelsesår
1913 af arkitekt Vilhelm Fischer (Weilbach)

Matr.nr. 28

Matrikel
1689 129 (del af), 1689 198 (del af), 1689 199 (del af) og 1689 200 (del af)
1756 144 (1689/129) og 1756 223 (1689/198, del af, 1689/199, del af og 1689/200, del af)
1806 28
2008 28

Ejere
1689 198: Cornelius Svendsen. – 199: Niels Hansen. – 200: Hans Callundborg, magister i Roskilde. – 129: Jens Sørensen
1756 144: Jesper Jacobsen. - 223: Mathias Washart, høker
1806 H. J. Lyngbye, urtekræmmer
2008 John Niels Ginsborg

Matrikulære husnumre
1689 Hellig Kors Stræde 198. – Hellig Kors Stræde 199/Kattesundet 199*. – Store Sankt Clemmens Stræde 200. – Vognbadstuestræde 129
1756 Kattesundet 144. – Frederiksberggade 223/Kattesundet 223*
1806 Frederiksberggade 28/Kattesundet 28*

Husnumre
1859 Frederiksberggade 22/Kattesundet 4
2008 Frederiksberggade 22/Kattesundet 4

Opførelsesår
Frederiksberggade 22: 1893 af firmaet Hansen & Callesen. Ombygget 1914 (Bygningsattest). – Kattesundet 4: 1798-99 for urtekræmmer Hans Jørgen Lyngby (Historiske huse)

Matr.nr. 29 †

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 224
1806 29
1907 Indbefattet i 284

Ejere
1689 Hans Callundborg, magister i Roskilde
1756 Jens Jacobsen Just, urtekræmmer
1806 H. Winckler

Matrikulære husnumre
1689 Store Sankt Clemmens Stræde 200
1756 Frederiksberggade 224/Kattesundet 224*
1806 Frederiksberggade 29/Kattesundet 29*

Husnumre
1859 Frederiksbergade 20/Kattesundet 7

Matr.nr. 30 †

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 225
1806 30
1907 Indbefattet i 284

Ejere
1689 Hand Callundborg, magistrer i Roskilde
1756 Lars Thommesen
1806 Frans Birch, billardholder

Matrikulære husnumre
1689 Store Sankt Clemmens Stræde 200
1756 Frederiksberggade 225
1806 Frederiksberggade 30

Husnumre
1859 Kattesundet 18

Matr.nr. 31 †

Matrikel
1689 201
1756 226
1806 31
1907 Indbefattet i 284

Ejere
1689 Johan Adolf Baxmand
1756 Andreas Sahl, porcellænshandler
1806 A. Berg, pottehandler

Matrikulære husnumre
1689 Store Sankt Clemmens Stræde 201
1756 Frederiksberggade 226
1806 Frederiksberggade 31

Husnumre
1859 Kattesundet 16

Matr.nr. 32

Matrikel
1689 202
1756 227
1806 32
2008 32

Ejere
1689 Hans Nielsen, bødker
1756 Didrik Franciscus Kretschmer
1806 Stouenberg
2008 Ole Allan Jacobsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Sankt Clemmens Stræde 202
1756 Frederiksberggade 227
1806 Frederiksberggade 32

Husnumre
1859 Frederiksberggade 14
2008 Frederiksberggade 14

Opførelsesår
1903 for sagfører Henrik Jensen (Bygningsattest)

Matr.nr. 33

Matrikel
1689 203 og 1689 204
1756 228
1806 33
2008 33

Ejere
1689 203: Casper Boumand, blikkeslager. – 204: Bernt Hantslager, skorstensfejer
1756 Bertel Zehgeler
1806 J. Jacobsen, hørkræmmer
2008 E/F Frederiksberggade 12

Matrikulære husnumre
1689 Store Sankt Clemmens Stræde 203 og 204
1756 Frederiksberggade 228
1806 Frederiksberggade 33

Husnumre
1859 Frederiksberggade 12
2008 Frederiksberggade 12

Opførelsesår
1797-98 for enken Gundel Marie Munch (Historiske huse)

Matr.nr. 34

Matrikel
1689 205
1756 229
1806 34
2008 34

Ejere
1689 Hans Christensen, snedker
1756 Ebberus Ebbesen, hattemager
1806 Peder Kruse, hattemager
2008 Ejd A/S Rosenborg

Matrikulære husnumre
1689 Store Sankt Clements Stræde 205
1756 Frederiksberggade 229
1806 Frederiksberggade 34

Husnumre
1859 Frederiksberggade 10
2008 Frederiksberggade 10

Opførelsesår
1909 (Bygningsattest)

Matr.nr. 35

Matrikel
1689 207 og 1689 208
1756 230
1806 35
2008

Ejere
1689 207: Margrete Pedersdatter. – 208: Søren Pedersen, nagelsmed
1756 Claus Fortmand, tobaksspinder
1806 Peter Ernst, sadelmage
2008 K/S Frederiksberggade 6, København

Matrikulære husnumre
1689 Store Sankt Clements Stræde 207 og 208
1756 Frederiksberggade 230
1806 Frederiksberggade 35

Husnumre
1859 Frederiksberggade 6
2008 Frederiksberggade 6

Opførelsesår
1797 af tømrermester Casper Frederich Hollander for kleinsmed O. Jepsen (Historiske huse)

Matr.nr. 36 †

Matrikel
1689 118
1756 141
1806 36
1899 Indbefattet i 275

Ejere
1689 Peder Andersen Kielsøe
1756 Jens Wandels enke
1806 Johan Plenge, hørkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 118/Store Sankt Clements Stræde 118*
1756 Gammeltorv 141/Frederiksberggade 141*
1806 Frederiksberggade 36/Gammeltorv 36*

Husnumre
1859 Frederiksberggade 2/Gammeltorv 26

Matr.nr. 37 †

Matrikel
1689 119
1756 142
1806 37
1899 Indbefattet i 275

Ejere
1689 Peder Hiort, kancelliråd
1756 David Bærentz, hørkræmmer
1806 Tyge Smidt, tobaksspinder

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 119/Store Sankt Clements Stræde 119*
1756 Gammeltorv 142, Frederiksberggade 142*
1806 Gammeltorv 37, Frederiksberggade 37*

Husnumre
1859 Frederiksberggade 4, Gammeltorv 24

Matr.nr. 38

Matrikel
1689 120, 1689 121 og 1689 206
1756 143
1806 38
2008 38

Ejere
1689 120: Henrik Røbbe, urtekræmmer. – 121: Niels Nielsen, høker. – 206: Lars Andersen, koffardi
1756 Johan Peter Suhr, hørkræmmer
1806 Ole B. Suhr, grosserer
2008 J Suhrs og Hustru Stiftelse

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 120/Vognbadstuestræde 120*. – Vognbadstuestræde 121. – Store Sankt Clemmens Stræde 206
1756 Gammeltorv 143, Frederiksberggade 143*
1806 Gammeltorv 38, Frederiksberggade 38*

Husnumre
1859 Frederiksberggade 8, Gammeltorv 22
2008 Frederiksberggade 8, Gammeltorv 22

Opførelsesår
1796 for grosserer Oluf Suhr (Historiske huse)

Matr.nr. 39

Matrikel
1689 217 og 1689 218 (del af)
1756 231 (1689/217) og 1756 (del af, senere betegnet 1756 232 A, 1689/218, del af)
1806 39
2008 39

Ejere
1689 217: Niels Nielsen Slagelse. – 218: Dines Simonsen, købmand
1756 231: Jens Dreyer, urtekræmmer. – 232: Hans Henrik Herfordt, høker
1806 Henrik Holm, urtekræmmer
2008 E/F Gl.Torv 20 m.Fl.

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 217/Gammeltorv 217*/Vognbadstuestræde 217*. – Vestergade 218, Vognbadstuestræde 218*
1756 Vestergade 231 og 232
1806 Gammeltorv 39/Vestergade 39*

Husnumre
1859 Gammeltorv 20/Vestergade 1
2008 Gammeltorv 20/Vestergade 1

Opførelsesår
1796 for urtekræmmer Henrik Holm (Historiske huse)

Matr.nr. 40

Matrikel
1689 122 og 1689 219 og 218 (del af)
1756 233 (1689/122) og 1756 232 (del af, senere betegnet 1756 B, 1689/218, del af)
1806 40
2008 40

Ejere
1689 122: Peder Thommesen. – 218: Dines Simomsen, købmand. – 219: Mads Knudsen, bager
1756 232: Hans Henrik Herfordt, høker. - 233: Jochum Diderichsen Greve, bager
1806 Peder W. Gielstrup, hørkræmmer
2008 Noventa APS

Matrikulære husnumre
1689 Vognbadstuestræde 122. – Vestergade 218, Vognbadestuestræde 218*. – Vestergade 219, Vognbadstuestræde 219*
1756 Vestergade 232 og 233
1806 Vestergade 40

Husnumre
1859 Vestergade 3
2008 Vestergade 3

Opførelsesår
1795-96 for Peder Gielstrup (Historiske huse)

Matr.nr. 41

Matrikel
1689 123 og 1689 220
1756 234
1806 41
2008 41

Ejere
1689 123: Per Ogelbye. – 220: Johanne, enke efter Henrik Bøchman
1756 Hans Peter Krog, garver
1806 C. Augustinus, tobaksspinder
2008 Fonden Denmarks Int Study Program

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 220, Vognbadstuestræde 220*. – Vognbadstuestræde 123
1756 Vestergade 234
1806 Vestergade 41

Husnumre
1859 Vestergade 5
2008 Vestergade 5

Opførelsesår
1796-97 for tobaksfabrikant L. C. Augustinus (Historiske huse)

Matr.nr. 42

Matrikel
1689 124 og 1689 221
1756 235
1806 42
2008 42

Ejere
1689 124: Torkild Andersen, slagter. – 221: Lars Nielsen
1756 Christian Lindemand, vintapper
1806 Peder Frydenrich, vinhandler
2008 Fonden Denmarks Int Study Program

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 221, Vognbadstuestræde 221*. – Vognbadstuestræde 124
1756 Vestergade 235
1806 Vestergade 42

Husnumre
1859 Vestergade 7
2008 Vestergade 7

Opførelsesår
1797-98 for hofarkitekt A. Kirkerup. Ombygget 1907 (Historiske huse)

Matr.nr. 43 †

Matrikel
1689 125 (del af), 1689 126, 1689 222
1756 145 (1689/126 del af) og 1756 236 (1689/125, 1689/126 (del af) og 1689/222)
1806 43
1983 Henlagt til 284

Ejere
1689 125: Johan Foss, buntmager. – 126: Anders Olsen, brændevinsbrænder. - 222: Johan Runckel
1756 145: Bendt Nielsen Kierebye. – Jacob Ivers, tømmermester
1806 Hans N. Lange, hørkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 222, Vognbadstuestræde 222*. – Vognbadstuestræde 125 og 126
1756 Kattesundet 145. – Vestergade 236/Kattesundet 236*
1806 Vestergade 43

Husnumre
1859 Kattesundet 5/Vestergade 9

Matr.nr. 44

Matrikel
1689 127, 1689 128 og 1689 223
1756 146 (1689/128)) og 1756 237 (1689/127 og 1689/223)
1806 44
1907 Herfra separeret 279
2008 44

Ejere
1689 127: Svend Nielsen, skibstømrermand. – 128: Albert Everdsen, skibstømrermand. – 223: Søren Olsen, købmand:
1756 146 og 237: Christen Jensen, murermester
1806 Peter Kastrup
2008 H.J. Nobel Handelsselskab

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 223, Vognbadstuestræde 223*. - Vognbadstuestræde 127 og 128
1756 Kattesundet 146. - Vestergade 237
1806 Vestergade 44

Husnumre
1859 Kattesundet 3, Vestergade 11
2008 Vestergade 11

Opførelsesår
1796-97 for købmand Michael Winckel (Historiske huse)

Matr.nr. 45

Matrikel
1689 224
1756 238
1806 45
2008 45

Ejere
1689 Carsten Pedersen, urtekræmmer
1756 Gert Hansen, rebslager
1806 Lars Amansen, høker
2008 Ejerforeningen Vestergade 13

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 224, Vognbadstuestræde 224*
1756 Vestergade 238/Kattesundet 238*
1806 Vestergade 45

Husnumre
1859 Kattesundet 1/Vestergade 13
2008 Kattesundet 1/Vestergade 13

Opførelsesår
1906-07 af arkitekt Carl Thonning for tobaksfabrikanterne Brdr. Braun (Weilbach)

Matr.nr. 46

Matrikel
1689 226 og 1689 225
1756 239
1806 46
2008 46

Ejere
1689 225: Mikkel Jostsen, høker. – 226: Jacob Pedersen, bødker
1756 Niels Christensen Tromp, tobaksspinder
1806 Johan Peder Møller, vinhandler
2008 Frieda Cathrina Christiansen

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 225, Vognbadstuestræde 225*. - Vestergade 226, Vognbadstuestræde 226*
1756 Vestergade 239/Kattesundet 239*
1806 Vestergade 46/Kattesundet 46*

Husnumre
1859 Kattesundet 2/Vestergade 15
2008 Kattesundet 2/Vestergade 15

Opførelsesår
1797-98 af murermestrene Philip Lange og Lauritz Thrane (Historiske huse)

Matr.nr. 47

Matrikel
1689 227
1756 240
1806 47
2008 47

Ejere
1689 Simon Drejer, bager
1756 Claus Petersen, Bager
1806 C. L. Janck, bager
2008 Oyster Estate A/S

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 227/Antikstræde 227*/Vognbadstuestræde 227*
1756 Vestergade 240
1806 Vestergade 47

Husnumre
1859 Vestergade 17
2008 Vestergade 17

Opførelsesår
1795-1800 for bager Carl Ludvig Jong (Historiske huse)

Matr.nr. 48

Matrikel
1689 228
1756 241
1806 48
2008 48

Ejere
1689 Christen Poulsen, grovsmed
1756 Frederik Orlop, urtekræmmer
1806 H. Bylund
2008 Bent Jacob Christian Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 228/Antikstræde 228*
1756 Vestergade 241
1806 Vestergade 48

Husnumre
1859 Vestergade 19
2008 Vestergade 19

Opførelsesår
1795-96 for urtekræmmer Hans Bylund (Historiske huse)

Matr.nr. 49

Matrikel
1689 229
1756 242
1806 49
2008 49

Ejere
1689 Christen Nielsen, klejnsmed
1756 Niels Jensen, rebslager
1806 Mariager, madame, rebslager
2008 Vestergade 21 APS

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 229
1756 Vestergade
1806 Vestergade 49

Husnumre
1859 Vestergade 21
2008 Vestergade 21

Opførelsesår
1795-96 for rebslager Christen Nielsen Mariager. Ombygget 1877 (Historiske huse)

Matr.nr. 50 †

Matrikel
1689 144, 1689 145 og 1689 230
1756 243
1806 50
1914 Henlagt til 27

Ejere
1689 144: Jens Thorsen, savskærer. – 145: Anders Jacobsen, skrædder. - 230: Tønne Christensen
1756 Henrik Lund, kommerceråd
1806 J. Staal, hørkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Vognbadstuestræde 144. – Vognbadstuestræde 145/Antikstræde 145*. – Vestergade 230, Vognbadstuestræde 230
1756 Vestergade 243
1806 Vestergade 50

Husnumre
1859 Vestergade 23

Matr.nr. 51 †

Matrikel
1689 231, 1689 131 (del af) 131 og 1689 132 (del af)
1756 244
1806 51
1914 Henlagt til 1806 27
Ejere
1689 131: Jørgen Hansen, tømmersvend. – 132: Niels Hansen, murermester. - 231: Morten Hansen, kærremager
1756 Thor Erlandsen, garver
1806 Andr. Mentzler, garver

Matrikulære husnumre
1689 Vognbadstuestræde 131 og 132. – Vestergade 231, Vognbadstuestræde 231*
1756 Vestergade 244
1806 Vestergade 51

Husnumre
1859 Vestergade 25

Matr.nr. 52

Matrikel
1689 233 og 232 (del af)
1756 245 (1689/232) og 1756 246 (1689/233)
1806 52
2008 52

Ejere
1689 232: Johan Nielsen, brygger. - 233: Simon Borch, remsnider
1756 Niels Emmiksen
1806 H. Christensen
2008 Københavns Investerings Ejd A/S

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 232, Lille Sankt Clements Stræde 232*. – Vestergade 233
1756 Vestergade 245 og 246
1806 Vestergade 52

Husnumre
1859 Vestergade 27
2008 Vestergade 27

Opførelsesår
1797-99 for tømrermester Johannes Wilh. Steenberg og brændevinsbrænder Rasmus Müller. Ombygget 1875 (Historiske huse)

Matr.nr. 53 †

Matrikel
1689 234 og 1689 235
1756 247
1806 53
1922 Henlagt til 1806 54

Ejere
1689 234: Svend Hansen, nagelsmed. – 235: Augustinus Clausen, brygger
1756 Hans Olsen Hindsberg, garver
1806 Carel Nence, garver

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 234, Lille Sankt Clements Stræde 234*. – Vestergade 235, Lille Sankt Clements Stræde 235*
1756 Vestergade 247
1806 Vestergade 53

Husnumre
1859 Vestergade 29

Matr.nr. 54

Matrikel
1689 236 (del af)
1756 248
1806 54
1911 Hertil henlagt 1806 55
1922 Hertil henlagt 1806 53
1956 Herfra separeret 295
2008 54

Ejere
1689 Hans Olsen, brygger
1756 Hans Jørgen Hiort, høker
1806 Place, urtekræmmer
2008 Københavns Investerings Ejd A/S

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 236
1756 Vestergade 248
1806 Vestergade 54

Husnumre
1859 Vestergade 31
1911 Vestergade 31-33
1922 Vestergade 29-33
1956 Vestergade 29-31
2008 Vestergade 29-31

Opførelsesår
Vestergade 29: 1796-97 for garver Carl Ludvig Nense. – Vestergade 31: 1796-97 for hørkræmmer Ole Schou (Historiske huse)

Matr.nr. 55 †

Matrikel
1689 236 (del af) og 1689 237 (del af)
1756 249
1806 55
1911 Henlagt til 1806 54

Ejere
1689 237: Christen Bertelsen, brygger. – 236: Hans Olsen, brygger
1756 Jesper Ebbesen
1806 Johannes C. Beck, tobaksspinder

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 236. – Vestergade 237, Lille Sankt Clements Stræde 237*
1756 Vestergade 249
1806 Vestergade 55

Husnumre
1859 Vestergade 33

Matr.nr. 56 †

Matrikel
1689 238 (del af)
1756 250
1806 56
1918 Henlagt til 276

Ejere
1689 Didrik Knudsens bryggergård
1756 Jens Petersen
1806 Søren Thomsen

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 238, Vestervold 238*/Lille Sankt Clements Stræde 238*
1756 Vestergade 250
1806 Vestergade 56

Husnumre
1859 Vestergade 35

Matr.nr. 57 †

Matrikel
1689 239, 1689 240 og 1689 241 og 1689 242 (del af)
1756 251 (1689/239) og 1756 252 (1689/240, 1689/241 og 1689/242, del af)
1806 57
1868 Sammenlagt med 1806 58, til: 57 & 58

Ejere
1689 239: Peter Muus. – 240: Baltser Henrik, snedker. – 241: Karen, enke efter Anders. – 242: Simon Pedersen
1756 251: Niels Bøgvad, skomager. – 252: Jens Pedersen, øltapper
1806 Hans Ebbesen, hørkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 239-241. – Vestergade 242/Voldgaden ved Vesterport 242*
1756 Vestergade 251 og 252
1806 Vestergade 57/Vestervold 57*

Husnumre
1859 Halmtorvet 41/Vestergade 39

Matr.nr. 57 & 58 †

Matrikel
1868 Sammenlagt af 1806 57 og 1806 58
1903 Indbefattet i 276

Ejere

Husnumre
1868 Halmtorvet 41-43/Vestergade 37-39
1893 Rådhuspladsen 41-43/Vestergade 37-39

Matr.nr. 58 †

Matrikel
1689 242 (del af)
1756 253
1806 58
1868 Forenet med 1806 57, til: 57 & 58

Ejere
1689 Simon Pedersen
1756 Peder Johansen Valentin, høker
1806 Jørgen Pedersen

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 242/Voldgaden ved Vesterport 242*
1756 Vestergade 253/Vestervold 253*
1806 Vestervold 58, Vestergade 58*

Husnumre
1859 Halmtorvet 43/Vestergade 37

Matr.nr. 59 †

Matrikel
1689 140, 1689 146, 1689 243 og 1689 238 (del af)
1756 147
1806 59
1902 Indbefattet i 276

Ejere
1689 140: Søren Pedersen. – 146: Hans Bøyesen, brændevinsbrænder. - 243: Holger, doktor. - 238: Didrik Knudsen, vinhandler
1756 Niels Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Carl Borchenius, hørkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Lille Sankt Clements Stræde 140. - Vestergade 238, Lille Sankt Clements Stræde 238*/Voldgaden ved Vesterport 238*. – Voldgaden ved Vesterport 243. – Voldgaden ved Vesterport 146/Lille Sankt Clements Stræde 146*
1756 Vestervold 147
1806 Vestervold 59

Husnumre
1859 Halmtorv 45
1893 Rådhuspladsen 45

Matr.nr. 60 †

Matrikel
1689 148
1756 150
1806 60
1895 Sammenlagt med 1806 17, 1806 61 og 62 A, til: 17, 60, 61 & 62 A

Ejere
1689 Niels Christensen, mellemligger
1756 Esben Pedresen, øltapper
1806 Frederik Pedersen, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 148
1756 Vestervold 150
1806 Vestervold 60

Husnumre
1859 Halmtorv 51
1893 Rådhuspladsen 51

Matr.nr. 61 †

Matrikel
1689 149 (del af)
1756 151
1806 61
1895 Sammenlagt med 1806 17, 1806 60 og 62 A, til: 17, 60, 61 & 62 A

Ejere
1689 Peder Andersen, høker
1756 Johan Frederik Hobroe
1806 Niels Larsen, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 149
1756 Vestervold 151
1806 Vestervold 61

Husnumre
1859 Halmtorv 53
1893 Rådhuspladsen 53

Matr.nr. 62 †

Matrikel
1689 149 (del af)
1756 152
1806 62
1842 Delt i 62 A og 62 B

Ejere
1689 Peder Andersen, høker
1756 Niels Hansen, brændevinsbrænder
1806 Niels Christensen

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 149
1756 Vestervold 152
1806 Vestervold 62

Matr.nr. 62 A †

Matrikel
1842 Parcel af 1806 62
1895 Sammenlagt med 1806 17, 1806 60 og 1806 61, til: 17, 60, 61 & 62 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1842 Halmtorvet 62 A

Husnumre
1859 Halmtorvet 55
1893 Rådhuspladsen 55

Matr.nr. 62 B †

Matrikel
1842 Parcel af 1806 62
1842 Sammenlagt med 1806 16, til: 16 & 62 B

Matr.nr. 63 †

Matrikel
1689 150
1756 153
1806 63
1907 Indbefattet i 280

Ejere
1689 De fattiges sjæleboder
1756 Peder Hansen Hane, brændevinsbrænder
1806 Jens Mørk, hørkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 150
1756 Vestervold 153
1806 Vestervold 63

Husnumre
1859 Halmtorv 57
1893 Rådhuspladsen 57

Matr.nr. 64 †

Matrikel
1689 80 (del af) og 1689 151
1756 154
1806 64
1907 Indbefattet i 280

Ejere
1689 80 og 151: Anna, enke efter Gert Thomsen, sukkerbager
1756 Christian Rohde, øltapper
1806 M. J. Hindrup

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 80. – Vestervold 151
1756 Vestervold 154
1806 Vestervold 64

Husnumre
1859 Halmtorv 59
1893 Rådhuspladsen 59

Matr.nr. 65 †

Matrikel
1689 80 (del af) og 1689 151 (del af)
1756 155
1806 65
1907 Indbefattet i 280

Ejere
1689 80 og 151: Anna, enke efter Gert Thomsen, sukkerbager
1756 Øltapper Hans Nielsen enke
1806 P. N. Hiorth

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 80. – Vestervold 151
1756 Vestervold 155
1806 Vestervold 65

Husnumre
1859 Halmtorv 61
1893 Rådhuspladsen 61

Matr.nr. 66 †

Matrikel
1689 152
1756 156
1806 66
1866 Sammenlagt med 1806 67, til: 66 & 67

Ejere
1689 Niels Nielsen, høker
1756 Rasmus Mogensen, øltapper
1806 J. Fugelsang, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 152
1756 Vestervold 156
1806 Vestervold 66

Husnumre
1859 Halmtorvet 63

Matr.nr. 66 & 67 (fra 1953: 67)

Matrikel
1866 Sammenlagt af 1806 66 og 1806 67
1907 Henlagt til 280

Ejere

Matrikulære husnumre
1866 Halmtorvet 63
1893 Rådhuspladsen 63

Matr.nr. 67 †

Matrikel
1689 153
1756 157
1806 67
1866 Sammenlagt med 1806 66, til: 66 & 67

Ejere
1689 Hans Madsen, arbejdskarl
1756 Lars Nyby, skoflikker
1806 Andr. Poulsen.

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 153
1756 Vestervold 157
1806 Vestervold 67

Husnumre
1859 Halmtorv 63

Matr.nr. 68 †

Matrikel
1689 154
1756 158
1806 68
1907 Indbefattet i 280

Ejere
1689 Thomas Jensen Dobbelsteen
1756 Peder Svinning, brændevinsbrænder
1806 Meyer, madam

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 154
1756 Vestervold 158
1806 Vestervold 68

Husnumre
1859 Halmtorv 65
1893 Rådhuspladsen 65

Matr.nr. 69 †

Matrikel
1689 155, 1689 156 og 1689 80 (del af)
1756 94 (1689/80, del af) og 1756 159 (1689/155 og 1689/156)
1806 69
1929 Indbefattet i 292

Ejere
1689 155: Henrik Petersen, bødker. – 156: Niels Larsen, arbejdskarl. – 80: Anna, enke efter Gert Thomsen Schrøder, sukkerbager
1756 94: Jens Madsen Rafn, øltapper. - 159: NielsBalling, visiterer
1806 P. Pedersen, brændvinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 155 og 156. – Lavendelstræde 80
1756 Lavendelstræde 94. – Vestervold 159
1806 Vestervold 69

Husnumre
1859 Halmtorv 67
1893 Rådhuspladsen 67

Matr.nr. 70 †

Matrikel
1689 157
1756 160
1806 70
1929 Indbefattet i 292

Ejere
1689 Bertel Andersen
1756 Niels Laursen, staldkarl
1806 Cornelius Christophersen, værtshusejer

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 157
1756 Vestervold 160
1806 Vestervold 70

Husnumre
1859 Halmtorv 69
1893 Rådhuspladsen 69

Matr.nr. 71 †

Matrikel
1689 79, 1689 158 og 1689 159
1756 161 (1689/79 og 1689/158) og 1756 162 (1689/159)
1806 71
1929 Indbefattet i 292

Ejere
1689 79: Ole Olsen, tømmermand på Holmen. – 158: Poul Sørensen, slagter. – 159: Maren, enke efter Niels Nielsen
1756 161: Jens Madsen Ravn, øltapper. – 162: Niels Holst
1806 Rasmus Riis & Carstensen, sæbefabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 79. – Voldgaden ved Vesterport 158. – Voldgaden ved Vesterport 159/Lavendelstræde 159*
1756 Vestervold 161, Lavendelstræde 161*. – Vestervold 162/Lavendelstræde 161*
1806 Vestervold 71/Lavendelstræde 71*

Husnumre
1859 Halmtorvet 71/Lavendelstræde 18
1893 Lavendelstræde 18/Rådhuspladsen 71

Matr.nr. 72 †

Matrikel
1689 44 og 1689 78
1756 47 (1689/44) og 1756 93 (1689/78)
1806 72
1926 Indbefattet i 290

Ejere
1689 44: Troels Olsen, vognmand. – 78: Thomas Mortensen
1756 47: Hans Nielsen Hammer, høker. – 93: Gotlieb Wundermann
1806
1806 Rasmus Niels Riis, sæbefabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 78/Vestervold 78*.- Søndervold 44
1756 Sønder Voldstræde 47. – Lavendelstræde 93
1806 Vestervold 72/Lavendelstræde 72*

Husnumre
1859 Halmtorvet 73/Lavendelstræde 21
1893 Lavendelstræde 21/Rådhuspladsen 73

Matr.nr. 73 †

Matrikel
1689 45 og 1689 46
1756 48 (1689/45) og 1756 49 (1689/46)
1806 73
1926 Indbefattet i 290

Ejere
1689 45: Jørgen Thomsen. – 46: Anders Bendsen, tømrersvend
1756 48: Tønnes Jensen. – 49: Marcus Christen Møller, brændevinsbrænder
1806 Jørgen Pinvig (?)s enke

Matrikulære husnumre
1689 Søndervold 45 og 46
1756 Sønder Voldstræde 48-49
1806 Vestervold 73

Husnumre
1859 Halmtorvet 75
1893 Rådhuspladsen 75

Matr.nr. 74 †

Matrikel
1689 47 og 1689 48 (del af)
1756 50 (1689/47) og 1756 51 (1689/48, del af)
1806 74
1908 Indbefattet i 283

Ejere
1689 47: Jørgen Jacobsen. – 48: Christen Jensen, skrædder
1756 50: Jacob Madsen Eilstrup. – 51: Ole Hansen, murersvend
1806 Søren Rindum, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Søndervold 47. – Søndervold 48/Farvergade 48*
1756 Sønder Voldstræde 50 og 51
1806 Vestervold 74

Husnumre
1859 Halmtorvet 77
1893 Rådhuspladsen 77

Matr.nr. 75 †

Matrikel
1689 48 (del af)
1756 52 og 1756 53
1806 75
1908 Indbefattet i 283

Ejere
1689 Christen Jensen, skrædder
1756 52: Niels Jensen Lund, øltapper. – 53: Hans Andersen, øltapper
1806 Jens Wessing, høker

Matrikulære husnumre
1689 Søndervold 48/Farvergade 48*
1756 Sønder Voldstræde 52. – Sønder Voldstræde 53/Farvergade 53*
1806 Vestergade 75

Husnumre
1859 Halmtorv 79/Farvergade 26
1893 Farvergade 26/Rådhuspladsen 79

Matr.nr. 76 †

Matrikel
1689 63
1756 68
1806 76
1836 Sammenlagt med 122 C, til: 76 & 122 C

Ejere
1689 Poul Hansen, murermester
1756 Nikolaj Børgesen Bruun, vandmester
1806 Didrik Schebel

Matrikulære husnumre
1689 Hestemøllestræde 63
1756 Hestemøllestræde 68
1806 Hestemøllestræde 76

Matr.nr. 76 & 122 C (fra 1953: 76)

Matrikel
1836 Sammenlagt af 1806 76 og 122 C
1953 Betegnet 76 (nyt nummer)
2008 76

Ejere
2008 E/F Hestemøllestræde 3

Matrikulære husnumre
1836 Hestemøllestræde 76 & 122 C

Husnumre
1859 Hestemøllestræde 3

Opførelsesår
1796 for kleinsmed Diderich Schabel. Ombygget 1832 (Historiske huse)

Matr.nr. 77

Matrikel
1689 65, 1689 66 og 1689 67
1756 70 (1689/65), 1756 71 (1689/66) og 1756 72 (1689/67)
1806 77
2008 77

Ejere
1689 65: Jørgen Jonsen, fisker. – 66: Peder Madsen, brændevinsbrænder. – 67: Peder Mortensen, skipper
1756 70: Henrik Jensen enke. – 71: Marcus Henriksen. – 72: Niels Iversen Hersted
1806 N. Clemmensen
2008 Slots- Og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Hestemøllestræde 65-67
1756 Hestemøllestræde 70-72
1806 Hestemøllestræde 77

Husnumre
1859 Hestemøllestræde 6
2008 Hestemøllestræde 6

Opførelsesår
1908 (Bygningsattest)

Matr.nr. 78

Matrikel
1689 68 og 1689 69 (del af)
1756 73 (1689/68), 1756 74 (1689/ 69, del af), 1756 75 (1689/ 69, del af), 1756 80 (1689/ 69, del af) og 1756 81 (1689/ 69, del af)
1806 78
2008 78

Ejere
1689 68: Stadens Avlsgård. – 69: Peder Thiesen
1756 73: Stadens Avlsgård. – 74: Christen Jensen, brændevinsbrænder. – 75: Peder Pedersen, brændevinsbrænder. – 80: Hans Olsens enke. – 81: Jens Andersen Torp
1806 Stadens Materialgård
2008 Slots- Og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Hestemøllestræde 68. – Hestemøllestræde 69/Lavendelstræde 69*
1756 Hestemøllestræde 73-75. – Lavendelstræde 80 og 81
1806 Hestemøllestræde 78, Lavendelstræde 78*

Husnumre
1859 Hestemøllestræde 4/Lavendelstræde 3
2008 Hestemøllestræde 4

Opførelsesår
1859 af Chr. Hansen for Københavns Kommune. Ombygget 1887 og 1904 og igen senere (Historiske huse)

Matr.nr. 79

Matrikel
1689 69 (del af)
1756 76, 1756 77, 1756 78, 1756 79
1806 79
2008 79

Ejere
1689 Peder Thiesen
1756 76-77: Isak Hermandsen Hvid, drejer. – 78: Mathias Pedersen, brændevinsbrænder. – 79: Peder Jacob Kyhl, brændevinsbrænder
1806 Rådmand Lange og Trane
2008 Slots- Og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Hestemøllestræde 69/Lavendelstræde 69*
1756 Hestemøllestræde 76. – Hestemøllestræde 77/Lavendelstræde 77*. – Lavendelstræde 78 og 79
1806 Hestemøllestræde 79/Lavendelstræde 79*

Husnumre
1859 Hestemøllestræde 2/Lavendelstræde 1
2008 Lavendelstræde 1

Opførelsesår
1806-07 af murermester Lauritz Thrane. Ombygget 1892-93 (Historiske huse)

Matr.nr. 80 †

Matrikel
1689 70
1756 82
1806 80
1900 Sammenlagt med 1806 81, til: 80 & 81

Ejere
1689 Peder Pedersen, garver
1756 Hans Olsens enke
1806 Jørgen Heilmann, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 70
1756 Lavendelstræde 82
1806 Lavendelstræde 80

Husnumre
1859 Lavendelstræde 5

Matr.nr. 80 & 81 (fra 1953: 80)

Matrikel
1900 Sammensat af 1806 80 og 1806 81
1953 Betegnet 80 (nyt nummer)
2008 80

Ejere
2008 Jan Robert Christoffersen

Husnumre
1900 Lavendelstræde 5-7
2008 Lavendelstræde 5-7

Opførelsesår
Lavendelstræde 5: 1796-97 for brændevinsbrænder Jørgen Andersen Heidtmann. Ombygget 1901. – Lavendelstræde 7: 1797 for Rasmus Jensen Bang. Ombygget 1901 (Historiske huse)

Matr.nr. 81 †

Matrikel
1689 71
1756 83
1806 81
1900 Sammenlagt med 1806 80, til: 80 & 81

Ejere
1689 Søren Olsen, koffardimand
1756 Jens Andersen Torp
1806 Rasmus Bangs enke

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 71
1756 Lavendelstræde 83
1806 Lavendelstræde 81

Husnumre
1859 Lavendelstræde 7

Matr.nr. 82

Matrikel
1689 72
1756 84
1806 82
1970 Hertil henlagt 1806 83
2008 82

Ejere
1689 Rane Nielsen, brændevinsbrænder
1756 Peder Sørensen Guldborg, øltapper
1806 Stibalkoskys enke
2008 E/F Lavendelstræde 9-11

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 72
1756 Lavendelstræde 84
1806 Lavendelstræde 82

Husnumre
1859 Lavendelstræde 9
1970 Lavendelstræde 9-13
2008 Lavendelstræde 9-13

Opførelsesår
1796 for Joh. Gottfred Stibalkoffsky (Historiske huse)

Matr.nr. 83 †

Matrikel
1689 73
1756 85
1806 83
1935 Hertil henlagt 1806 84
1970 Henlagt til 1806 82

Ejere
1689 Laurids Pedersen, brændevinsbrænder
1756 Aage Gundersen, brændevinsbrænder
1806 Niels Fieldted, tobaksspinder

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 73
1756 Lavendelstræde 85
1806 Lavendelstræde 83

Husnumre
1859 Lavendelstræde 11
1935 Lavendelstræde 11-13

Matr.nr. 84 †

Matrikel
1689 74
1756 86
1806 84
1935 Henlagt til 1806 83

Ejere
1689 Niels Torbensen, skipper
1756 Lorentz Bendixen, portner
1806 Mads Pagh, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Lavendestræde 74
1756 Lavendelstræde 86
1806 Lavendelstræde 84

Husnumre
1859 Lavendelstræde 13

Matr.nr. 85

Matrikel
1689 75 (del af)
1756 87, 1756 88 og 1756 89
1806 85
1905 Hertil henlagt 1806 86
2008 85

Ejere
1689 Johan Runckels 6 våninger
1756 87: Lars Nielsen, tømmersvend. – 88: Jens Christensen Birck, garver. – 89: Jacob Nielsen Prehn
1806 Hans Lind
2008 E/F Lavendelstræde 15-17

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 75
1756 Lavendelstræde 87-89
1806 Lavendelstræde 85

Husnumre
1859 Lavendelstræde 15
1905 Lavendelstræde 15-17
2008 Lavendelstræde 15-17

Opførelsesår
Lavendelstræde 15: 1798 for grovsmed Hans Lindt. Ombygget 1904-05. – Lavendelstræde 17: 1799 af murermestrene Carl Jennerich og Joh. Chr. Møller. Ombygget 1904-05 (Historiske huse)

Matr.nr. 86 †

Matrikel
1689 75 (del af)
1756 90
1806 86
1905 Henlagt til 1806 85

Ejere
1689 Johan Runckels 6 våninger
1756 Niels Jensen Høyer
1806 Jennerich

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 75
1756 Lavendelstræde 90
1806 Lavendelstræde 86

Husnumre
1859 Lavendelstræde 17

Matr.nr. 87 †

Matrikel
1689 77 og 1689 76 (del af)
1756 91 (1689/76) og 1756 92 (1689/77)
1806 87
1926 Indbefattet i 290

Ejere
1689
1756 91: Henrik Frederik Tidex, frislagter. – 92: Søren Knudsen, materialkudsk
1806 Jørgen Helts arvinger

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 76 og 77
1756 Lavendelstræde 91 og 92
1806 Lavendelstræde 87

Husnumre
1859 Lavendelstræde 19

Matr.nr. 88 †

Matrikel
1689 81 (del af)
1756 95 og 1756 96
1806 88
1929 Indbefattet i 292

Ejere
1689 Søren Møller, vognmand
1756 95: Henrik Schuemann, pottemager. – 96: Morten Sørensen, staldkarl
1806 Lorentz Christensen, kleinsmed

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 81
1756 Lavendelstræde 95 og 96
1806 Lavendelstræde 88

Husnumre
1859 Lavendelstræde 16

Matr.nr. 89

Matrikel
1689 160, 1689 161 og 1689 81 (del af)
1756 97 (1689/81, del af), 1756 98 (1689/160) og 1756 163 (1689/161)
1806 89
2008 89

Ejere
1689 160: 2 fattige sjæleboder. – 161: Anders Andersen, brændevinsbrænder. - 81: Søren Møller, vognmand
1756 97: Christoffer Pedersen, skibstømmermand. – 98: Peder Pedersen, høker.- 163: Erik Brandt, murersvend
1806 Lange, rådmand
2008 City Apartment APS

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 160/Lavendelstræde 160*. – Mikkel Bryggers Gade 161. – Lavendelstræde 81
1756 Lavendelstræde 97. – Lavendelstræde 98//Mikkel Bryggers Gade 98*. – Mikkel Bryggers Gade 163
1806 Lavendelstræde 89/Mikkel Bryggers Gade 89*

Husnumre
1859 Lavendelstræde 14/Mikkel Bryggers Gade 18
2008 Lavendelstræde 14/Mikkel Bryggers Gade 18

Opførelsesår
1803 af bygmester Philip Lange (Historiske huse)

Matr.nr. 90

Matrikel
1689 82 (del af)
1756 99
1806 90
1989 Hertil henlagt 1806 107
2008 90

Ejere
1689 Christen Madsen, brændevinsbrænder
1756 99: Jens Madsen Spenstrup, høker
1806 Lars Schyberg, staldkarl, høker
2008 Hjort Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 82/Mikkel Bryggers Gade 82*
1756 Lavendelstræde 99/Mikkel Bryggers Gade 99*
1806 Lavendelstræde 90/Mikkel Bryggers Gade 90*

Husnumre
1859 Lavendelstræde 12/Mikkel Bryggers Gade 13
1989 Lavendelstræde 12/Mikkel Bryggers Gade 11
2008 Lavendelstræde 12/Mikkel Bryggers Gade 11

Opførelsesår
Lavendelstræde 12: 1796-97 for kongelig staldkarl Lars Johan Skyberg. Ombygget 1844. – Mikkel Bryggers Gade, uden nummer: 1796-97 (Historiske huse)

Matr.nr. 91

Matrikel
1689 83, 1689 84, 1689 185, 1689 186 samt 1689 82 (del af) og 1689 187 (del af)
1756 100 (1689/82, del af), 1756 101 (1689/83), 1756 102 (1689/84), 1756 194 (1689/187, del af), 1756 195 (1689/185, del af), 1756 196 (1689/186 og 1689/185, del af)
1806 91
2008 91

Ejere
1689 83: Mathis Mortensen, skipper. – 84: Anders Nielsen, bådsmand. – 82: Christen Madsen, brændevinsbrænder. – 185: Niels Mikkelsen, prokuratur. – 186: Niels Borgesen, skoflikker. – 187: Laurs Olsen, bryggersvend
1756 100: Jens Rasmussen Lund. – 101. Peder larsen, kongelig arbejdskarl. – 102: Peder Christophersen, murersvend. – 194: Johanes Nielsen, skoflikker. – 195: Morten Truelsen, arbejdskarl. – 196: Enken efter Jens Nielsen, murersvend. –197: Niel [!] Danielsen, lavetmagersvend
1806 Andr. Rasmussen, værtshusholder
2008 E/F Lavendelstræde 10

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 82/Mikkel Bryggers Gade 82*. – Mikkel Bryggers Gade 83 og 84. – Henrik Fiurens Gang 185-187
1756 Lavendelstræde 100-102. – Henrik Fiurens Gang 194-197
1806 Lavendelstræde 91

Husnumre
1859 Lavendelstræde 10
2008 Lavendelstræde 10

Opførelsesår
1796-97 for brændevinsbrænder Jacob And. Sødring (Historiske huse)

Matr.nr. 92

Matrikel
1689 85
1756 103
1806 92
2008 92

Ejere
1689 Torbjørn, konstabel
1756 Hans Jørgensen, smed
1806 Niels Pedersen
2008 Vagn Prüsse Joensen

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 85
1756 Lavendelstræde 103
1806 Lavendelstræde 92

Husnumre
1859 Lavendelstræde 8
2008 Lavendelstræde 8

Opførelsesår
1795-96 for forrider Niels Pedersen. Ombygget 1844 (Historiske huse)

Matr.nr. 93 †

Matrikel
1689 86, 1689 87, 1689 188, 1689 189 og 1689 187 (del af)
1756 104 (1689/86), 1756 105 (1689/87), 1756 192 (1689/189), 1756 193 (1689/188) og 1756 194 (1689/187, del af)
1806 93
1915 Henlagt til 94

Ejere
1689 86: Ole Jonsen. – 87: Lars Andersen, brændevinsbrænder. - 187: Laurs Olsen, Bryggersvend. – 188: Karen, enke efter Ole Kruse. – 189: Rasmus Diderik, jernkræmmer
1756 104: Lars Bendtsen, vægter. – 105: Skibstømmermand Peter Ibsens enke. – 192-193: Enken efter høker Niels Jensen Beck. – 194: Johannes Nielsen, skoflikker
1806 Søren Hougaard

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 87 og 88. – Henrik Fiurens Gang 187-189
1756 Lavendelstræde 104 og 105. – Henrik Fiurens Gang 192-194
1806 Lavendelstræde 93

Husnumre
1859 Lavendelstræde 6

Matr.nr. 94

Matrikel
1689 88
1756 106 og 1756 191
1806 94
1915 Hertil henlagt 1806 93

Ejere
1689 Niels Pedersen
1756 106: Hans Ottesen Lund, tømmersvend. – 191: Niels Rasmussen, jernkræmmer
1806 Søren Hougaard
2008 E/F Lavendelstræde 4-6

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 88
1756 Lavendelstræde 106. – Henrik Fiurens Gang 191
1806 Lavendelstræde 94

Husnumre
1859 Lavendelstræde 4
1915 Lavendelstræde 4-6
2008 Lavendelstræde 4-6

Opførelsesår
Lavendelstræde 4: 1799 for Søren Andersen Hougaard. Ombygget ca. 1910. – Lavendelstræde 6:
1799 1799 for Søren Andersen Hougaard (Historiske huse)

Matr.nr. 95

Matrikel
1689 89, 1689 90 og 1689 91
1756 107 (1689/89), 1756 108 (1689/90) og 1756 109 (1689/91)
1806 95
2008 95

Ejere
1689 89: Hans Nielsen, sejlingsmand. – 90: Guldbrand Svendsen. – 91: Margrete, enke efter Helmer Didriksen
1756 107: Hans Valentin, murersvend. – 108: Niels Jespersen, høker. – 109: Christen Børgesen, staldkarl
1806 Søren Hansen, høker
2008 E/F Kattesundet 18

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 89. – Lavendelstræde 90/Kattesundet 90*. – Kattesundet 91
1756 Lavendelstræde 107. – Lavendelstræde 108/Kattesundet 108*. – Kattesundet 109
1806 Lavendelstræde 95/Kattesundet 95*

Husnumre
1859 Kattesundet 18/Lavendelstræde 2
2008 Kattesundet 18

Opførelsesår
1802 af murermester C. C. Martens (Historiske huse)

Matr.nr. 96 †

Matrikel
1689 162 og 1689 163
1756 164 (1689/162) og 1756 165 (1689/163)
1806 96
1907 Indbefattet i 280

Ejere
1689 162: Erik Clausen, høker. – 163: Peder Børgesen, koffardi
1756 164: Ole Larsen, tømmersvend. – 165: Jørgen Berger, visiterer
1806 Peder Thaarup

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 162 og 163
1756 Mikkel Bryggers Gade 164-165
1806 Mikkel Bryggers Gade 96

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 16

Matr.nr. 97 †

Matrikel
1689 164
1756 166
1806 97
1907 Indbefattet i 280

Ejere
1689 Lars Hansen, skipper
1756 Peder Nielsen, kallundsmand
1806 Simon Hallager, høker

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 164
1756 Mikkel Bryggers Gade 166
1806 Mikkel Bryggers Gade 97

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 14

Matr.nr. 98 †

Matrikel
1689 165
1756 167
1806 98
1907 Indbefattet i 280

Ejere
1689 Salomon Jensen, skoflikker
1756 Jens Andersen, bødkersvend
1806 Jens Ørslev, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 165
1756 Mikkel Bryggers Gade 167
1806 Mikkel Bryggers Gade 98

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 12

Matr.nr. 99 †

Matrikel
1689 166
1756 168 og 1756 169
1806 99
1907 Indbefattet i 280

Ejere
1689 Peter Thomsen, løjtnant
1756 168: Enevold Larsen Krag, brændevinsbrænder. – 169: Lars Johansen, bødker
1806 Jens Ørslev, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 166
1756 Mikkel Bryggers Gade 168 og 169
1806 Mikkel Bryggers Gade 99

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 10

Matr.nr. 100 †

Matrikel
1689 167 og 1689 168
1756 170 (1689/167) og 1756 171 (1689/168)
1806 100
1907 Indbefattet i 280

Ejere
1689 167: Niels Olsen, tømmermand. – 168: Torben Gudmandsen, bådsmand
1756 170: Jens Andersen, brændevinsbrænder. – Hans Wentzel, tobaksspinder
1806 Moerbeck, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 167 og 168
1756 Mikkel Bryggers Gade 170 og 171
1806 Mikkel Bryggers Gade 100

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 8

Matr.nr. 101 †

Matrikel
1689 169 og 1689 170
1756 172 (1689/169) og 1756 173 (1689/170)
1806 101
1923 Sammenlagt med 102, til: 101 & 102

Ejere
1689 169: Peder Bendsen, koffardi bådsmand. – 170: Jens Larsen, øltapper
1756 172: Jens Jensen, brændevinsbrænder. – 173: Svend Andersen
1806 Christen Engersløv, brændvinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 169 og 170
1756 Mikkel Bryggers Gade 172 og 173
1806 Mikkel Bryggers Gade 101

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 6

Matr.nr. 101 & 102 †

Matrikel
1893 Sammensat af 1806 101 og 1806 102
1923 Henlagt til 1806 14

Ejere

Husnumre
1893 MikkelBryggers Gade 4-6

Matr.nr. 102 †

Matrikel
1689 171
1756 174
1806 102
1893 Sammenlagt med 1806 101, til: 101 & 102

Ejere
1689 Jon Hansen, fisker
1756 Christen Christensen, brændevinsbrænder
1806 P. H. Faber

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 171/Smekkenborg 171*
1756 Mikkel Bryggers Gade 174
1806 Mikkel Bryggers Gade 102

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 4

Matr.nr. 103

Matrikel
1689 175 (del af)
1756 177
1806 103
1999 Hertil henlagt 1806 104

Ejere
1689 Pølsegården, tilhørende de fattige
1756 Peder Hansen, slagter
1806 Herman Sprekelsen, slagter
2008 E/F Mikkel Bryggers Gade 3 - 5

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 175
1756 Mikkel Bryggers Gade 177
1806 Mikkel Bryggers Gade 103

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 3
1999 Mikkel Bryggers Gade 3-5
2008 Mikkel Bryggers Gade 3-5

Opførelsesår
Mikkel Bryggers Gade 3: 1847 (Kuas). – Mikkel Bryggers Gade 5: 1803 for David Pipper (Historiske huse)

Matr.nr. 104 †

Matrikel
1689 176 og 1689 175 (del af)
1756 178 (1689/175, del af) og 1756 179 (1689/176)
1806 104
1999 Henlagt til 1806 103

Ejere
1689 176: Anders Jensen, skibskok. – 175: Pølsegården, tilhørende de fattige
1756 178: Hans Olsen Fest, skomager. – 179: Anna, afg. Christen Jensens
1806 Brix, sæbefabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 175 og 176
1756 Mikkel Bryggers Gade 178 og 179
1806 Mikkel Bryggers Gade 104

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 5

Matr.nr. 105

Matrikel
1689 177 (del af)
1756 180
1806 105
2008 105

Ejere
1689 Jep Sørensen, høker
1756 Peder Sørensen, tømmersvend
1806 Christen Olsen
2008 Marianne Borum Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 177/Fiurens Gang 177*
1756 Mikkel Bryggers Gade 180/Didrik Fiurens Gang 180*
1806 Mikkel Bryggers Gade 105

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 7
2008 Mikkel Bryggers Gade 7

Opførelsesår
1801 for tømrersvend Christen Hansen (Historiske huse)

Matr.nr. 106

Matrikel
1689 178, 1689 183 og 1689 184
1756 181 (1689/178 og 1689/183) og 1756 198 (1689/184)
1806 106
2008 106

Ejere
1689 178: Ole Svendsen, koffardi. – 183: Jacob Christensen, visiterer ved konsumptionen. – 184: Bente Borer
1756 181: Niels Pedersen. – 198: Anders Jørgensen, øltapper
1806 Christen Hansen
2008 Hjort Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 178. – Mikkel Bryggers Gade 183/Fiurens Gang 183*. – Fiurens Gang 184
1756: Mikkel Bryggers Gade 181/Didrik Fiurens Gang 181*. – 198: Didrik Fuirens Gang 198
1806 Mikkel Bryggers Gade 106

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 9
2008 Mikkel Bryggers Gade 9

Opførelsesår
1801-02 for tømrersvend Christen Hansen (Historiske huse)

Matr.nr. 107 †

Matrikel
1689 179, 1689 180, 1689 181
1756 182 (1689/179) og 1756 183 (1689/180 og 1689/181)
1806 107
1989 Henlagt til 1806 90

Ejere
1689 179: Ole Jensen, koffardi. – 180: Kurt Bram, øltapper. – 181: Mathies Henriksen, voldmester
1756 182: Jens Busk, murersvend. – 183: Søren Pedersen
1806 Jacob Smidt, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 179-181
1756 Mikkel Bryggers Gade 182 og 183
1806 Mikkel Bryggers Gade 107

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 11

Matr.nr. 108

Matrikel
1689 92 (del af)
1756 110
1806 108
2008 108

Ejere
1689 Vor Frue Kirkes våninger
1756 Niels Johansen, skibstømmermand
1806 Peder Thaarup
2008 Karsten Frese

Matrikulære husnumre
1689 Kattesundet 92/Fiurens Gang 92*
1756 Kattesundet 110/Didrik Fiurens Gang 110*
1806 Kattesundet 108

Husnumre
1859 Kattesundet 16
2008 Kattesundet 16

Opførelsesår
1828 for J. J. Pippers (Historiske huse)

Matr.nr. 109

Matrikel
1689 182 og 1689 92 (del af)
1756 111 (1689/92, del af), 1756 184 (1689/187, del af), 1756 185 (1689/187, del af), 1756 186 (1689/187, del af), 1756 187 (1689/92, del af), 1756 188 (1689/187, del af), 1756 189 (1689/92, del af) og 1756 190 (1689/92, del af)
1806 109
2008 109

Ejere
1689 Vor Frue Kirkes våninger
1756 111: Skrædder Johan Peder Schrams enke. – 184: Jens Andersen, øltapper. – 185: Mikkel Jensen. – 186: Søren Sørensen, hjulmand. – 187: Christen Nielsen Hedegaard, arbejdskarl. – 188: Hans Alexandersen. – 189: Anders Nielsen Kielstrøm. – 190: H. Stiesen og Bertel Stiesen
1806 Rasmus J. Balle, brændevinsbrænder
2008 E/F Kattesundet 14 - 14 A-F

Matrikulære husnumre
1689 Kattesundet 92/Fiurens Gang 92*
1756 Kattesundet 111/Henrik Fiurens Gang 111. – Henrik Fiurens Gang 184-190
1806 Kattesundet 109

Husnumre
1859 Kattesundet 14
2008 Kattesundet 14

Opførelsesår
1799-1801 for Thomas Andersen Mollerup (Historiske huse)

Matr.nr. 110

Matrikel
1689 93 og 1689 94
1756 112 (1689/93) og 1756 113 (1689/94)
1806 110
2008 110

Ejere
1689 93: Afdøde Oluf, garnisonsskarprettermester. – 94: Mads Rasmussen, savskærer
1756 112: Lars Sørensen Lund, brændevinsbrænder. – 113. Gotfried Michelsen, slagter
1806 Thomas Møllerup, brygger
2008 Aase Elisabeth Sander-Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Kattesundet 93 og 94
1756 Kattesundet 112 og 113
1806 Kattesundet 110

Husnumre
1859 Kattesundet 12
2008 Kattesundet 12

Opførelsesår
1797-99 for Thomas Andersen Mollerup (Historiske huse)

Matr.nr. 111

Matrikel
1689 95
1756 114
1806 111
2008 111

Ejere
1689 Peder Jensen, slagter
1756 Jens Sørensens enke
1806 Michael Haugaard, brændevinsbrænder
2008 K/S Boliginvest Danmark

Matrikulære husnumre
1689 Kattesundet 95
1756 Kattesundet 114
1806 Kattesundet 111

Husnumre
1859 Kattesundet 10
2008 Kattesundet 10

Opførelsesår
1795-1800 for brændevinsbrænder Michel Nielsen Hougaard. Ombygget 1818 (Historiske huse)

Matr.nr. 112

Matrikel
1689 96 (del af)
1756 115
1806 112
2008 112

Ejere
1689 Kirsten, enke efter Daniel Eichhorn
1756 Peder Simonsen, glarmester
1806 Fred. Grübner, snedkermester
2008 Sme APS

Matrikulære husnumre
1689 Kattesundet 96
1756 Kattesundet 115
1806 Kattesundet 112

Husnumre
1859 Kattesundet 8
2008 Kattesundet 8

Opførelsesår
1799-1800 for snedker Christian Fridrich Graubner (Historiske huse)

Matr.nr. 113 †

Matrikel
1689 99
1756 119
1806 113
1913 Henlagt til 1806 9

Ejere
1689 Oluf Jonsen, murermestersvend
1756 Rasmus Jespersen, bødker
1806 Gabriel Møller, pensionist

Matrikulære husnumre
1689 Kattesundet 99
1756 Kattesundet 119
1806 Kattesunde 113

Husnumre
1859 Kattesundet 11

Matr.nr. 114

Matrikel
1689 64, 1689 107, 1689 108, 1689 109 og 1689 110
1756 69 (1689/64), 1756 132 (1689/107), 1756 133 (1689/108 og 1689/109) og 1756 134 (1689/110)
1806 114
1836 Sammenlagt med 122 B, til: 114 & 122 B

Ejere
1689 64: Jens Sørensen, murermester. – 107: Peder Rasmussen, grovsmed. – 108: Inger, enke efter Peder Hansen Korsør. – 109: Else, enke efter tømrermand Hans Nielsen. – 110: Niels Olsen, brygger
1756 69: Jens Michelsen, brændevinsbrænder. – 132: Peder Pedersen, brændevinsbrænder. – 133: Sønne Pedersen Holm. – 134: Lars Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Kommissionen for Råd- og Domhuset

Matrikulære husnumre
1689 Hestemøllestræde 64. – Sluttergade 107-110
1756 Hestemøllestræde 69. – Slutterigade 132. – Nytorv 133/Slutterigade 133*. – Nytorv 134
1806 Slutterigade 114/Hestemøllestræde 114*

Matr.nr. 114 & 122 B †

Matrikel
1836 Sammenlagt af 1806 114 og 122 B
1888 Indbefattet i 274

Ejere
2008 Staten

Matrikulære husnumre
1836 Nytorv 114 & 122 B/Hestemøllestræde 114 & 122 B*

Husnumre
1859 Hestemøllestræde 1/Nytorv 23

Matr.nr. 115 †

Matrikel
1689 111
1756 135
1806 115
1888 Indbefattet i 274

Ejere
1689 Henrik Holst, prokurator
1756 Lars Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Andr. Toftegaard

Matrikulære husnumre
1689 Nytorv 111
1756 Nytorv 135
1806 Nytorv 115

Husnumre
1859 Nytorv 21

Matr.nr. 116

Matrikel
1689 112
1756 136
1806 116
2008 116

Ejere
1689 Alhed, enke efter Christian Viborg
1756 Martinus Schultz, købmand
1806 Hans Jessen, købmand
2008 Frank Brøndum

Matrikulære husnumre
1689 Nytorv 112
1756 Nytorv 136
1806 Nytorv 116

Husnumre
1859 Nytorv 19
2008 Nytorv 19

Matrikulære husnumre
1797 for købmand Hans Jessen (Historiske huse)

Matr.nr. 117

Matrikel
1689 113
1756 137
1806 117
2008 117

Ejere
1689 Christoffer Munk, prokurator
1756 Fischer, justitsråd
1806 Hans Christian Møller
2008 Nytorv 17 A/S

Matrikulære husnumre
1689 Nytorv 113
1756 Nytorv 137
1806 Nytorv 117

Husnumre
1859 Nytorv 17
2008 Nytorv 17

Opførelsesår
1795-96 for Købmand Hans Jessen (Historiske huse)

Matr.nr. 118

Matrikel
1689 1, 1689 2 og 1689 3
1756 1 (1689/1), 1756 2 (1689/2) og 1756 3 (1689/3)
1806 118

Ejere
1689 1: Niels Nielsen, grovsmed. – 2: Enken efter Peder Rasmussen, vrager. – 3: Anders Mikkelsen, kleinsmed
1756 1-3: Lars Frost, urtekræmmer
1806 Johan Henrik Kold, skræddermester
2008 E/F Nytorv 15/Rådhusstræde 2 A-C

Matrikulære husnumre
1689 Rådhusstræde 1/Nytorv 1*. – Rådhusstræde 2 og 3
1756 Rådhusstræde 1/Nytorv 1*. – Rådhusstræde 2-3
1806 Nytorv 118/Rådhusstræde 118*

Husnumre
1859 Nytorv 15/Rådhusstriæde 2
2008 Nytorv 15/Rådhusstræde 2

Opførelsesår
Nytorv 15: 1796-97 for skrædder Johan Henrich Kold. – Rådhusstræde 2: 1798 for skrædder Johan Henrik Kold (Historiske huse)

Matr.nr. 119

Matrikel
1689 4, 1689 5, 1689 6 og 1689 7
1756 4 (1689/4), 1756 5 (1689/5), 1756 6 (1689/6) og 1756 7 (1689/7)
1806 119
2008 119

Ejere
1689 4: Peder Jensen, tømmermand. – 5: Elisabeth, enke efter Rasmus Jensen, skrædder. – 6: Ole Andersen, brygger. – 7: Niels Monsen, rebslager
1756 4-7: Søren Fugl
1806 Chr. Høyer, brygger
2008 Nordic Gruppen Development A/S

Matrikulære husnumre
1689 Rådhusstræde 4-7
1756 Rådhusstræde 4-7
1806 Rådhusstræde 119

Husnumre
1859 Rådhusstræde 4
2008 Rådhusstræde 4

Opførelsesår
1796 for brygger Johan Arnth Møller. Ombyggtet 1937 (Historiske huse)

Matr.nr. 120

Matrikel
1689 10, 1689 11, 1689 12, 1689 13, 1689 14, 1689 15 og 1689 16
1756 10 (1689/10), 1756 11 (1689/11), 1756 12 (1689/12), 1756 13 (1689/13), 1756 14 (1689/14) og 1756 15 (1689/15 og 1689/16)
1806 120
1991 Hertil henlagt til 1806 121

Ejere
1689 10: Lorens Kreier. – 11: Ole Jensen, brygger. – 12: Bent Andersen, skipper. – 13: Ole Hellesen, fisker. – 14-15: Mikkel Arnt, konstabel. – 16: Simon Poulsens arvinger
1756 10-11: Rasmus Pau, renteskriver. – 12-13: Peter Baltzersen, mestersvend ved Holmen. – 14: Ditlev Reiniche, malersvend. – 15: Brændevinsbrænder Svend Eriksens enke. – 16: Stig Pedersen, skomager
1806 Magens, kammerrådinde
2008 Danmarks Lærerforening - Dlf

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 10-16
1756 Rådhusstræde 10-11/Farvergade 10-11*. – Farvergade 12-16
1806 Rådhusstræde 120/Farvergade 120*

Husnumre
1859 Farvergade 2/Rådhusstriæde 6
1884 Kompagnistræde 28-30/Rådhusstræde 6
1991 Kompagnistræde 28-32/Rådhusstræde 6
2008 Kompagnistræde 30-32/Rådhusstræde 6

Opførelsesår
Kompagnistræde 30/Rådhusstræde 6:1797 for tømrermester Andreas Hallander. – Kompagnistræde 32: 1799 for forpagter Frederik Brochenius. Ombygget 1846 (Historiske huse)

Matr.nr. 121 †

Matrikel
1689 17 og 1689 18
1756 16 (1689/17) og 1756 17 (1689/18)
1806 121
1991 Henlagt til 1806 120

Ejere
1689 17: Ole Jonsen, koffardiskipper. – 18: Margrethe, enke efter Ole Simonsen
1756 Stig Pedersen, skomager. – 17: Jochum Frid. Buus, brygger
1806 Frederik Brochenius

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 17 og 18
1756 Farvergade 16 og 17
1806 Farvergade 121

Husnumre
1859 Farvergade 4
1884 Kompagnistræde 32

Matr.nr. 122 †

Matrikel
1689 19
1756 18
1806 122
1836 Delt i 122 A, 122 B og 122 C

Ejere
1689 Peder Hansen Skønning
1756 Marcus Bolrod, brygger
1806 Erik Møller, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 19/Hestemøllestræde 19*
1756 Farvergade 18/Hestemøllestræde 18*
1806 Farvergade 122/Hestemøllestræde 122*

Husnumre
1859 Farvegade 19/Hestemøllestræde 19*

Matr.nr. 122 A †

Matrikel
1836 Parcel af 1806 122
1932 Frasepareret 294
1932 Overgået til offentlig gade (Kompagnistræde)

Ejere

Matrikulære husnumre
1836 Farvergade 122 A/Hestemøllestræde 122 A*
1859 Farvergade 6/Hestemøllestræde 5
1884 Hestemøllestræde 5/Kompagnistræde 34

Matr.nr. 122 B †

Matrikel
1836 Parcel af 1806 122
1836 Sammenlagt med 1806 114, til: 114 & 122 B

Matr.nr. 122 C †

Matrikel
1836 Parcel af 1806 122
1836 Sammenlagt med 1806 76, til: 76 & 122 C

Matr.nr. 123 †

Matrikel
1689 62 (del af)
1756 67 (del af, senere betegnet 1756 67 B)
1806 123
1907 Indbefattet i 282

Ejere
1689 Jens Nielsen, bager
1756 Erik Jørgensen, bager
1806 Johan Jahn, bagermester

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 62/Hestemøllestræde 62*
1756 Farvergade 67 B/Hestemøllestræde 67 B*
1806 Farvergade 123/Hestemøllestræde 123*

Husnumre
1859 Farvergade 8/Hestemøllestræde 8

Matr.nr. 124 †

Matrikel
1689 61 og 1689 62 (del af)
1756 66 (1689/61) og 1756 67 (del af, senere betegnet 67 A, 1689/62)
1806 124
1907 Indbefattet i 282

Ejere
1689 61: Mikkel Hansen, kleinsmed. – 62: Jens Nielsen, bager
1756 66: Jacob Villadsen, snedkersvend. – 67 A: Anders Pedersen, svineslagter
1806 Johan Jahn, bagermester

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 61. – Farvergade 62/Hestemøllestræde 62*
1756 Farvergade 66 og 67 A
1806 Farvergade 124

Husnumre
1859 Farvergade 10

Matr.nr. 125 †

Matrikel
1689 58, 1689 59 og 1689 60
1756 63 (1689/58), 1756 64 (1689/59) og 1756 65 (1689/60)
1806 125
1907 Indbefattet i 282

Ejere
1689 58: Laurs Olsen, maler. – 59: Christen Nielsen, nagelsmed. – 60: Peder Hansen, skrædder
1756 63: Else, afgangne Peder Pedersen. – 64: Christen Pedersen, staldkarl. – 65: Morgen Jensen Odderbechs enke
1806 Johan Jahn, bagermester

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 58-60
1756 Farvergade 63-65
1806 Farvergade 125

Husnumre
1859 Farvergade 12

Matr.nr. 126 †

Matrikel
1689 56 og 1689 57
1756 61 (1689/56) og 1756 62 (1689/57)
1806 126
1908 Indbefattet i 283

Ejere
1689 56: Mikkel Mandag, overskriver. – 57: Poul Schnitler, glassnider
1756 61: Adam Tønnesen, rebslagersvend. – 62: Peder Pedersen, hjulmand
1806 Bachhausen &Kiern

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 56 og 57
1756 Farvergade 61 og 62
1806 Farvergade 126

Husnumre
1859 Farvergade 14

Matr.nr. 127 †

Matrikel
1689 53, 1689 54 og 1689 55
1756 59 (1689/53 og 1659/54) og 1756 60 (1689/55)
1806 127
1908 Indbefattet i 283

Ejere
1689 53: Niels Andersen, pligskarl. – 54: Anders Pedersen, hjulmand. – 55: Hans Rasmussen, sejlingsmand
1756 59: Niels Hansen, kleinsmed. – 60: Christian Jensen Ritz
1806 Bachhausen

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 53-55
1756 Farvergade 59 og 60
1806 Farvergade 127

Husnumre
1859 Farvergade 16

Matr.nr. 128 †

Matrikel
1689 52
1756 58
1806 128
1908 Indbefattet i 283

Ejere
1689 Jacob Pedersen, snedker
1756 Jochum Juchum, kongelig arbejdskarl
1806 Ole Jensen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 52
1756 Farvergade 58
1806 Farvergade 128

Husnumre
1859 Farvergade 18

Matr.nr. 129 †

Matrikel
1689 51
1756 57
1806 129
1908 Indbefattet i 283

Ejere
1689 Mikkel Nielsen, brændevinsbrænder
1756 Christen Madsen Gram, brændevinsbrænder
1806 Joh. Søevang, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 51
1756 Farvergade 57
1806 Farvergade 129

Husnumre
1859 Farvergade 20

Matr.nr. 130 †

Matrikel
1689 50
1756 56
1806 130
1908 Indbefattet i 283

Ejere
1689 De Fattiges våninger
1756 Jørgen Johansen Møller
1806 Thomas Mollerup, møllermester

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 50
1756 Farvergade 56
1806 Farvergade 130

Husnumre
1859 Farvergade 22

Matr.nr. 131 †

Matrikel
1689 49 og 1689 48 (del af)
1756 54 (1689/48) og 1756 55 (1689/49)
1806 131
1908 Indbefattet i 283

Ejere
1689 48: Christen Jensen, skrædder. – 49: Jon Larsen, arbejdskarl
1756 54: Niels Poulsen, snedker. – 55: Svend Svendsen, kallundsmand
1806 Jens Wissing

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 49. – Søndervold 48/Farvergade 48*
1756 Farvergade 54-55
1806 Farvergade 131

Husnumre
1859 Farvergade 24

Matr.nr. 132 †

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 45
1806 132
1887 Sammenlagt med 1806 133 og 1806 134, til: 132, 133 & 134

Ejere
1689 43: Vartov
1756 45: Vartovs Hospital. – 46: Vartov Hospitals Kirkegård
1806 Vartov Hospital

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 43/Søndervold 43*/Løngangsstræde 43*/Ud til Volden 43*
1756 Farvergade 45/Imod Volden 45*/Løngangsstræde 45*. – Farvegade 46/Imod Volden 46*/Sønder Voldstræde 46*/Torvet 46*
1806 Farvergade 132/Løngangsstræde 132*/Vestervold 132*

Husnumre
1859 Farvergade 27/Løngangsstræde 28/Vestervold 81
1875 Farvergade 27/Løngangsstræde 28/Vester Voldgade 81

Matr.nr. 132, 133 & 134 (fra 1953: 132)
Vartov

Matrikel
1887 Sammensat af 1806 132, 1806 133 og 1806 134
1953 Betegnet 132 (nyt nummer)
2008 132

Ejere
2008 Kirkeligt Samfund

Husnumre
1887 Farvergade 27/Vester Voldgade 81
2008 Farvergade 27

Opførelsesår
Mod 1724-44 af arkitekt Johan Cornelius Kieger. Ombygget 1856-60 (Historiske huse)

Matr.nr. 133 †

Matrikel
1689 42 (del af)
1756 44 (del af, senere betegnet 44 B)
1806 133
1887 Sammenlagt med 1806 132 og 1806 134

Ejere
1689 Rosenheim, justistråd
1756 Thomsen, justitsråd
1806 Vartov Hosptital, tilhørende

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 42, Løngangsstræde 42*
1756 Farvergade 44
1806 Farvergade 133

Matr.nr. 134 †

Matrikel
1689 42 (del af)
1756 44 (del af, senere betegnet 1756 44 A)
1887 Sammenlagt med 1806 132 og 1806 133

Ejere
1689 Rosenheim,justitsråd
1756 Thomsen, justistråd
1806 Vivet, advokat

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 42, Løngangsstræde 42*
1756 Farvergade 44
1806 Farvergade 134

Husnumre
1859 Farvergade 25

Matr.nr. 135 †

Matrikel
1689 41
1756 43
1806 135
1907 Indbefattet i 281

Ejere
1689 Hans Villadsen
1756 Rasmus Clemmensen, slagter
1806 Wilhelm Busch, snedkermester

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 41, Løngangsstræde 41*
1756 Farvergade 43, Løngangsstræde 43*
1806 Farvergade 135

Husnumre
1859 Farvergade 23

Matr.nr. 136 †

Matrikel
1689 40 (del af)
1756 42
1806 136
1907 Indbefattet i 281

Ejere
1689 Christen Simonsen, snedker
1756 Snedker Ertmand Henriksens enke
1806 Andr. Ove, røgmand

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 40, Løngangsstræde 40*
1756 Farvergade 42
1806 Farvergade 136

Husnumre
1859 Farvergade 21

Matr.nr. 137 †

Matrikel
1689 39
1756 41
1806 137
1907 Indbefattet i 281

Ejere
1689 Jørgen Hansen, skrædder
1756 Jesper Pedersen Steven, brændevinsbrænder
1806 Peter Langsøe, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 39
1756 Farvergade 41
1806 Farvergade 137

Husnumre
1859 Farvergade 19

Matr.nr. 138 †

Matrikel
1689 38
1756 40
1806 138
1907 Indbefattet i 281

Ejere
1689 Søren Jensen
1756 Christopher Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Peter Busk

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 38
1756 Farvergade 40
1806 Farvergade 138

Husnumre
1859 Farvergade 17

Matr.nr. 139 †

Matrikel
1689 37
1756 39
1806 139
1905 Indbefattet i 277 og 278

Ejere
1689 Elisabeth, enke efter Bent Knudsen, vantmester
1756 Lars Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Låne- og Livrente Selskabet

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 37
1756 Farvergade 39
1806 Farvergade 139

Husnumre
1859 Farvergade 15

Matr.nr. 140 †

Matrikel
1689 36
1756 38
1806 140
1905 Indbefattet i 277

Ejere
1689 Anders Jensen, maltgører
1756 Niels Jensen Vaad
1806 Chr. J. Jenum, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 36, Gåsegade 36*
1756 Farvergade 38, Gåsegade 38*
1806 Farvergade 140, Gåsegade 140*

Husnumre
1859 Farvergade 13/Gåsegade 4

Matr.nr. 141 †

Matrikel
1689 34 og 1689 35
1756 37
1806 141
1905 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 34: Peder Olsen, koffardibådsmand. – 35: Peder Jensen
1756 Thomas Andersen, øltapper
1806 Jens Madsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 34, Gåsegade 34*. – Gåsegade 35
1756 Gåsegade 37/Farvergade 37*
1806 Farvergade 141/Gåsegade 141*

Husnumre
1859 Farvergade 11/Gåsegade 2

Matr.nr. 142

Matrikel
1689 21
1756 20
1806 142
2008 142

Ejere
1689 Mathias Pedersen, islandsk købmand
1756 Nathan Levin, jøde
1806 Simon Poulsen
2008 Lærerstandens Brandforsikring G/S

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 21
1756 Farvergade 20
1806 Farvergade 142

Husnumre
1859 Farvergade 7
1884 Kompagnistræde 41
2008 Kompagnistræde 41

Opførelsesår
Ca. 1700, ombygget mellem 1748-78 (Historiske huse)

Matr.nr. 143 †

Matrikel
1689 24
1756 22
1806 143
1861 Sammenlagt med 1806 149, til: 149 & 143

Ejere
1689 Peder Jensen, skipper
1756 Niels Pedersen Holm, fiskebløder
1806 Andr. Bruun

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 24
1756 Farvergade 22
1806 Farvergade 143

Husnumre
1859 Farvergade 5

Matr.nr. 144

Matrikel
1689 25
1756 23
1806 144
2008 144

Ejere
1689 Anna, enke efter Nikolaj Rends
1756 Raff, etatsråd
1806 Ritter, kaptajn
2008 Ejd Selsk Kompagnistræde 37 APS

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 25
1756 Farvergade 23
1806 Farvergade 144

Husnumre
1859 Farvergade 3
1884 Kompagnistræde 37
2008 Kompagnistræde 37

Opførelsesår
1847 for grosserer Wulff Philip Heyman (Historiske huse)

Matr.nr. 145

Matrikel
1689 26
1756 24
1806 145
2008 145

Ejere
1689 Lorenz Kreier
1756 Walbohms overblevne grund
1806 Lorentz C. Linde, guldsmed
2008 E/F Rådhusstræde 8

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 26/Vandmøllestræde 26*
1756 Farvergade 24/Vandmøllestræde 24*
1806 Farvergade 145/Rådhusstræde 145*

Husnumre
1859 Farvergade 1/Raadhustræde 8
1884 Kompagnistræde 35/Rådhusstræde 8
<1864 Rådhusstræde 8
2008 Rådhusstræde 8

Opførelsesår
1783-84 af murermester Anders Nielsen Eegeroed. Ombygget 1846 (Historiske huse)

Matr.nr. 146

Matrikel
1689 27
1756 25
1806 146
2008 146

Ejere
1689 Karen, enke efter Christoffer Herring
1756 Knud Hansens overblevne grund
1806 Poul Mortensen, høker
2008 E/F Rådhusstræde 10 m.fl

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved forrige Vandkunst 27/Vandmøllestræde 27*
1756 Vandkunsten 25/Vandmøllestræde 25*
1806 Vandkunsten 146/Rådhusstræde 146*

Husnumre
1859 Rådhusstriæde 10/Vandkunsten 2
2008 Rådhusstræde 8 A-10

Opførelsesår
Mod Vandkunsten 1750 for spækhøker Knud Hansen Scheel. – Baghuset mod Rådhusstræde: 1835 for urtekræmmer F. T. Schou. – Sidehuset mod Rådhusstræde: 1851 for urtekræmmer K. J. Kragh (Historiske huse)

Matr.nr. 147

Matrikel
1689 28
1756 26
1806 147
2008 147

Ejere
1689 Børge Andersen
1756 Anthonii Georg Muxell, barber
1806 Hofman, madam, barber
2008 Lærerstandens Brandforsikring G/S

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved forrige Vandkunst 28
1756 Vandkunsten 26
1806 Vandkunsten 147

Husnumre
1859 Vandkunsten 4
2008 Vandkunsten 4

Opførelsesår
Før 1730, ombygget ca. 1790 (Historiske huse)

Matr.nr. 148

Matrikel
1689 29
1756 27
1806 148
2008 148

Ejere
1689 Lucas Utrecht, visiterer ved Toldboden
1756 Jens Pedersen, Vandkunsten
1806 Andr. Falck
2008 Sydjydsk Ejendomsaktieselskab

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved forrige Vandkunst 29
1756 Vandkunsten 27
1806 Vandkunsten 148

Husnumre
1859 Vandkunsten 6
2008 Vandkunsten 6

Opførelsesår
1881 for bagermester A. Fleuron, jr. (Bygningsattest)

Matr.nr. 149 †

Matrikel
1689 22, 1689 23 og 1689 30
1756 21
1806 149
1861 Sammenlagt med 1806 143, til: 149 & 143

Ejere
1689 22: Fændrik (?) Christen Andersen, drabant. – 23: Hans Tess, brændevinsbrænder. – 30: Laurs Bjørnsen, brygger
1756 Peder Lange, fiskebløder
1806 Lind, kaptajn, brygger
1861 Sammenlagt med 143, til: 149 & 143

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 22 og 23. – Torvet ved forrige Vandkunst 30
1756 Farvergade 21, Vandkunsten 21*
1806 Vandkunsten 149, Farvergade 149*

Matr.nr. 149 & 143 (fra 1953: 149)

Matrikel
1861 Sammelagt af 143 og 149
1953 Betegnet 149 (nyt nummer)
2008 149

Ejere
2008 Lærerstandens Brandforsikring G/S

Husnumre
1861 Farvergade 5, Vandkunsten 8
1884 Kompagnistræde 39, Vandkunsten 8
2008 Kompagnistræde 39, Vandkunsten 8

Opførelsesår
Kompagnistræde 39: Vestlige del 1803 for brygger Jens Lind. - Østlige del: 1859 for brygger P. C. Christensen. – Vandkunsten 8: Ca. 1750. Ombygget mellem 1803-07 (Historiske huse)

Matr.nr. 150 †

Matrikel
1689 20
1756 19
1806 150
1806 Delt i 150 A og 150 B

Ejere
1689 Ole Jensen
1756 Brygger Gunder Nielsens enke
1806 Carl Ording

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 20/Gåsegade 20*/Torvet ved forrige Vandkunst 20*
1756 Farvergade 19/Gåsegade 19*/Vandkunsten 19*
1806 Vandkunsten 150/Gåsegade 150*/Farvergade 150*

Matr.nr. 150 A

Matrikel
1806 Parcel af 1806 150
2008 150 A

Ejere
2008 Lærerstandens Brandforsikring G/S

Matrikulære husnumre
1806 Farvergade 150 A/Gåsegade 150*

Husnumre
1859 Farvergade 9/Gåsegade 1
1884 Gåsegade 1/Kompagnistræde 43
2008 Gåsegade 1/Kompagnistræde 43

Opførelsesår
Gåsegade 1: 1805-06 for Joh. Frid. Foltmar. Ombygget 1810, 1897 og 1964. – Kompagnistræde 43: 1805-06 for Joh. Frid. Foltmar. Ombygget 1897-98 (Historiske huse)

Matr.nr. 150 B

Matrikel
1806 Parcel af 1806 150
2008 150 B

Ejere
2008 Lærerstandens Brandforsikring G/S

Matrikulære husnumre
1806 Gåsegade 150 B/Vandkunsten 150 B*

Husnumre
1859 Gåsegade 3/Vandkunsten 10
2008 Vandkunsten 10

Opførelsesår
1802-03 for brygger Carl Henr. Ording. Ombygget i begyndelsen af 1900-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 151 †

Matrikel
1689 33
1756 36
1806 151
1905 Indbefattet i 277

Ejere
1689 Søren Andersen, kongens bygningsskriver
1756 Peder Jørgensen
1806 Schiøtt, assessor

Matrikulære husnumre
1689 Gåsegade 33
1756 Gåsegade 36
1806 Gåsegade 151

Husnumre
1859 Gåsegade 6

Matr.nr. 152 †

Matrikel
1689 32
1756 35
1806 152
1905 Indbefattet i 277 og 278

Ejere
1689 Jon Lauridsen, rebslager
1756 Anders Pedersen, lysestøber
1806 Jeppe Larsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Gåsegade 32
1756 Gåsegade 35
1806 Gåsegade 152

Husnumre
1859 Gåsegade 8

Matr.nr. 153 †

Matrikel
1689 31 (del af)
1756 28
1806 153
1905 Indbefattet i 277 og 278

Ejere
1689 Maren, enke efter Gert Pipper
1756 Peder Jørgensen, staldkarl
1806 H. Harbo

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved forrige Vandkunst 31/Løngangsstræde 31*
1756 Løngangsstræde 28/Vandkunsten 28*
1806 Vandkunsten 153/Løngangsstræde 153*

Husnumre
1859 Løngangsstræde 12/Vandkunsten 12

Matr.nr. 154 †

Matrikel
1689 31 (del af)
1756 29
1806 154
1905 Indbefattet i 278

Ejere
1689 Maren, enke efter Gert Pipper
1756 Henrik Zølner, tapetmager
1806 H. Harboe

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved forrige Vandkunst 31/Løngangsstræde 31*
1756 Løngangsstræde 29
1806 Løngangsstræde 154

Husnumre
1859 Løngangsstræde 14

Matr.nr. 155 †

Matrikel
1689 31 (del af)
1756 30
1806 155
1905 Indbefattet i 278

Ejere
1689 Maren, enke efter Gert Pipper
1756 Paul Paulsen, smed ved Holmen
1806 J. Christensen

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved forrige Vandkunst 31/Løngangsstræde 31*
1756 Løngangsstræde 30
1806 Løngangsstræde 155

Husnumre
1859 Løngangsstræde 16

Matr.nr. 156

Matrikel
1689 31 (del af)
1756 31
1806 156
2008 156

Ejere
1689 Maren, enke efter Gert Pipper
1756 Peder Ludvig Munck
1806 Müncken, konferentsrådinde
2008 E/F Løngangstræde 18

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved forrige Vandkunst 31/Løngangsstræde 31*
1756 Løngangsstræde 31
1806 Løngangsstræde 156

Husnumre
1859 Løngangsstræde 18
2008 Løngangsstræde 18

Opførelsesår
1896 for malermester F. T. F. Bredenback (Bygningsattest)

Matr.nr. 157 †

Matrikel
1689 31 (del af)
1756 32
1806 157
1907 Indbefattet i 281

Ejere
1689 Maren, enke efter Gert Pipper
1756 Christen Nielsen, brændevinsbrænder
1806 Livvagtens Sygehus

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved forrige Vandkunst 31/Løngangsstræde 31*
1756 Løngangsstræde 32
1806 Løngangsstræde 157

Husnumre
1859 Løngangsstræde 20

Matr.nr. 158 †

Matrikel
1689 40 (del af)
1756 33
1806 158
1907 Indbefattet i 281

Ejere
1689 Christen Simonsen, snedker
1756 Casper Jæger, hjulmand
1806 Simon Lindqvist, vognmager

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 40, Løngangsstræde 40*
1756 Løngangsstræde 33
1806 Løngangsstræde 158

Husnumre
1859 Løngangsstræde 22

Matr.nr. 159 †

Matrikel
1689 41
1756 43 (del af, senere betegnet 1756 43 B)
1806 159
1930 Delt mellem 1806 160 og 132, 133 & 134

Ejere
1689 Hans Villadsen
1756 Rasmus Clemmensen, slagter
1806 Vartov Hospital

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 41, Løngangsstræde 41*
1756 Farvergade 43, Løngangsstræde 43*
1806 Løngangsstræde 159

Husnumre
1859 Løngangsstræde 24

Matr.nr. 160
Vartovs kirkesal

Matrikel
1689 42 (del af)
1756 34
1806 160
2008 160

Ejere
1689 Rosenheim, justitsråd
1756 Direktørerne for Fattigvæsenet
1806 Vartov Hospitals Kirke
2008 Vartov Valgmenighed

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 42, Løngangsstræde 42*
1756 Løngangsstræde 34
1806 Løngangsstræde 160

Husnumre
1859 Løngangsstræde 26/Vestervold 81
1875 Løngangsstræde 26/Vester Voldgade 81
2008 Farvergade 27 E/Løngangstræde 24

Opførelsesår
1753-55 (Historiske huse)

Matr.nr. 161 †

Matrikel
1689 255
1756 275
1806 161
1887 Henlagt til 162 & 163

Ejere
1689 Christen Nielsen, brændevinsbrænder
1756 Anders Hansen, høker
1806 Nicolay Clemensen

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 255/Ud til Volden 255*
1756 Løngangsstræde 275/Ud til Volden 275*
1806 Løngangsstræde 161/Vestervold 161*

Husnumre
1859 Løngangsstræde 41/Vestervold 83
1875 Løngangsstræde 41/Vester Voldgade 83

Matr.nr. 162 †

Matrikel
1689 254
1756 274
1806 162, uformelt sammenlagt med 1806 163, til: 162 & 163

Ejere
1689 Christoffer Vips, væver
1756 Jonas Sørensen, slagter
1806 Walther, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 254
1756 Løngangsstræde 274
1806 Løngangsstræde 162

Matr.nr. 162 & 163 (fra 1953: 162)

Matrikel
1806 Uformelt sammenlagt af 1806 162 og 1806 163
1953 Betegnet 162 (nyt nummer)
2008 162

Ejere
2008 Danmarks Lærerforening - Dlf

Matrikulære husnumre
1806 Løngangstræde 162 & 163

Husnumre
1859 Løngangstræde 39
1875 Løngangstræde 39/Vester Voldgade 83
2008 Løngangstræde 39/Vester Voldgade 83-85

Opførelsesår
1888 for orgelbygger Olsen (Bygningsattest)

Matr.nr. 163 †

Matrikel
1689 253 (del af)
1756 273
1806 163
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 162, til: 162 & 163

Ejere
1689 Lorens Zorn, bartskærermester
1756 Ole Sørensen, hjulmand
1806 Walther

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 253
1756 Løngangstræde 273
1806 Løngangsstræde 163

Matr.nr. 164

Matrikel
1689 253 (del af)
1756 272 (del af, senere betegnet 1756 272 A)
1806 164
2008 164

Ejere
1689 Lorens Zorn, bartskærermester
1756 Morten Zuschlag, herbergerer
1806 Frid. Koop
2008 Tamarix II APS

Matrikulære husnumre
1689 Løngangsstræde 253
1756 Løngangsstræde 272/Volden 272*
1806 Løngangsstræde 164

Husnumre
1859 Løngangsstræde 37
2008 Løngangstræde 37

Opførelsesår
1804-05 af tømrermester Fred.Koops. Ombygget 1856-59 (Historiske huse)

Matr.nr. 165 †

Matrikel
1689 252
1756 271
1806 165
1912 Indbefattet i 287

Ejere
1689 Anders Mortensen
1756 Peder Ebbesen, bødkersevnd
1806 Jacob Falkenberg

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 252
1756 Løngangstræde 271
1806 Løngangsstræde 165

Husnumre
1859 Løngangsstræde 35

Matr.nr. 166 †

Matrikel
1689 251 (del af)
1756 270
1806 166
1912 Indbefattet i 287

Ejere
1689 Lorens Zorn, bartskærermester
1756 Hans Hiort
1806 Fuglsang, kasserer

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 251
1756 Løngangstræde 270
1806 Løngangsstræde 166

Husnumre
1859 Løngangstræde 33

Matr.nr. 167 †

Matrikel
1689 251 (del af)
1756 269
1806 167
1912 Indbefattet i 287

Ejere
1689 Lorens Zorn, bartskærermester
1756 Claus Vigen, tøjhusskriver
1806 Claus Stokman

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 251
1756 Løngangstræde 269
1806 Løngangsstræde 167

Husnumre
1859 Løngangstræde 31

Matr.nr. 168 †

Matrikel
1689 251 (del af)
1756 268
1806 168
1912 Indbefattet i 287

Ejere
1689 Lorenz Zorn, bartskærermester
1756 Vilhelm Hansen Bert, hjulmand
1806 Tramborg, snedkermester

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 251
1756 Løngangstræde 268
1806 Løngangsstræde 168

Husnumre
1859 Løngangstræde 29

Matr.nr. 169 †

Matrikel
1689 250
1756 267
1806 169
1912 Sammenlagt med 287, til: 169 & 287

Ejere
1689 Claus Jørgensen, renteskriver
1756 Paul Frølund, kammerråd
1806 Cay Hammerich

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 250
1756 Løngangstræde 267
1806 Løngangsstræde 169

Husnumre
1859 Løngangstræde 27

Matr.nr. 169 & 287 (fra 1953: 169)

Matrikel
1912 Sammenlagt af 169 og 287
1953 Betegnet 169 (nyt nummer)
2008 169

Ejere
2008 Hotellus Denmark A/S

Husnumre
1912 Løngangstræde 27
2008 Løngangstræde 27

Opførelsesår
1908 (Bygningsattest)

Matr.nr. 170

Matrikel
1689 249
1756 266
1806 170
2008 170

Ejere
1689 Ole Borch, doktor
1756 Lars Larsen Lund, hyrekudsk
1806 Hans C. Lind, vognmand
2008 Lærernes Centralorganisation

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 249
1756 Løngangstræde 266
1806 Løngangsstræde 170

Husnumre
1859 Løngangstræde 25
2008 Løngangstræde 25

Opførelsesår
1943 (Bygningsattest)

Matr.nr. 171 †

Matrikel
1689 248
1756 265
1806 171
1955 Henlagt til 1806 187

Ejere
1689 Else, enke efter Didrik Rasmussen
1756 Christopher Foldtmar, hofskildrer
1806 Moses Seligum Trier, handlende

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 248
1756 Løngangstræde 265
1806 Løngangsstræde 171

Husnumre
1859 Løngangstræde 23

Matr.nr. 172

Matrikel
1689 247 (del af)
1756 264
1806 172
1904 Hertil henlagt 1806 173, 1806 174 og 1806 175
2008 172

Ejere
1689 Lützou, marskal
1756 Anders Jensen Thornings enke
1806 Graves pakhus
2008 E/F Løngangstræde 19 M Fl

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 247
1756 Løngangstræde 264
1806 Løngangsstræde 172

Husnumre
1859 Løngangstræde 21
1904 Løngangstræde 19-21
2008 Løngangstræde 19-21

Opførelsesår
1905 af arkitekterne V. og B. Ingemann

Matr.nr. 173 †

Matrikel
1689 247 (del af)
1756 263
1806 173
1904 Henlagt til 1806 172

Ejere
1689 Lützou, marskal
1756 Niels Ibsen, arbejdskarl
1806 Thomas Jørgensen, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 247
1756 Løngangstræde 263
1806 Løngangsstræde 173

Husnumre
1859 Løngangstræde 19

Matr.nr. 174 †

Matrikel
1689 247 (del af)
1756 262
1806 174
1904 Henlagt til 1806 172

Ejere
1689 Lützou, marskal
1756 Anders Knudsen, brændevinsbrænder
1806 Peder Rasmussen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Løngangsstræde 247
1756 Løngangsstræde 262
1806 Løngangsstræde 174

Husnumre
1859 Løngangsstræde 17

Matr.nr. 175 †

Matrikel
1689 246 (del af)
1756 261
1806 175
1904 Henlagt til 1806 172

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Ove Lynov, bogtrykker
1806 Nicolay Grave

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved Vandkunsten 246
1756 Vandkunsten 261
1806 Løngangsstræde 175

Husnumre
1859 Løngangsstræde 15

Matr.nr. 176

Matrikel
1689 246 (del af)
1756 260
1806 176
2008 176

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Jep Hansen Alling, kongelig karl
1806 Alling, madame
2008 K/S Vandkunsten 13

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved Vandkunsten 246
1756 Vandkunsten 260
1806 Vandkunsten 176

Husnumre
1859 Vandkunsten 13
2008 Vandkunsten 13

Opførelsesår
1754 for kongelig kok Jeppe Hansen Alling. Ombygget 1847-48 (Historiske huse)

Matr.nr. 177

Matrikel
1689 246 (del af)
1756 259
1806 177
2008 177

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Peder Schor, theskænker
1806 Myhre
2008 Michael Holst

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved Vandkunsten 246
1756 Vandkunsten 259
1806 Vandkunsten 177

Husnumre
1859 Vandkunsten 11
2008 Vandkunsten 11

Opførelsesår
Før 1737. Ombygget 1777 (Historiske huse)

Matr.nr. 178

Matrikel
1689 246 (del af)
1756 258
1806 178
1934 Hertil henlagt 1806 179 og 1806 180
2008 178

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Jens Hansen, kleinsmed
1806
2008 Pitzner Ejendomme APS

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved Vandkunsten 246
1756 Vandkunsten 258
1806 Vandkunsten 178

Husnumre
1859 Vandkunsten 9
1935 Vandkunsten 5
2008 Vandkunsten 5

Opførelsesår
1935 af arkitekterne Vilhelm Hvalsøe og Arthur Wittmack (Weilbach)

Matr.nr. 179 †

Matrikel
1689 246 (del af)
1756 257
1806 179
1934 Henlagt til 1806 178

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Rasmus Knudsen, rådstuetjener
1806 A. Schiønberg, urmager

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved Vandkunsten 246
1756 Vandkunsten 257
1806 Vandkunsten 179

Husnumre
1859 Vandkunsten 7

Matr.nr. 180 †

Matrikel
1689 246 (del af)
1756 256
1806 180
1934 Henlagt til 1806 178

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Niels Sørensen, grovsmed
1806 Jacob Stiiberg, sadelmager

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved Vandkunsten 246
1756 Vandkunsten 256
1806 Vandkunsten 180

Husnumre
1859 Vandkunsten 5

Matr.nr. 181

Matrikel
1689 245
1756 255
1806 181
2008 181

Ejere
1689 Niels Bendsen, møller
1756 Andreas Graae
1806 Jacob Isaac, grosserer
2008 Danmarks Lærerforening - Dlf

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved Vandkunsten 245
1756 Vandkunsten 255
1806 Vandkunsten 181

Husnumre
1859 Vandkunsten 3
2008 Vandkunsten 3

Opførelsesår
1838 (Kuas)

Matr.nr. 182 †

Matrikel
1689 244
1756 254
1806 182
1807 Sammenlagt med 237 B, til: 182 & 237 B

Ejere
1689 Mester Lorens Bartskær
1756 Andreas Collin, vintapper
1806 J. E. Glassing, vinhandler

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved Vandkunsten 244/Kanalen til Frederiksholm 244*
1756 Vandkunsten 254/Kanalen 254*
1806 Vandkunsten 182/Frederiksholms Kanal 182*

Matr.nr. 182 & 237 B (fra 1953: 182)

Matrikel
1807 Sammensat af 1806 182 og 1806 237
1953 Betegnet 182 (nyt nummer)
2008 182

Ejere
2008 Fs Design APS

Matrikulære husnumre
1807 Vandkusten 182 & 237 B/Frederiksholms Kanal 182 & 237 B
Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 2/Vandkunsten 1
2008 Frederiksholms Kanal 2/Vandkunsten 1

Opførelsesår
1906 af arkitekt Aage Langeland-Mathiesen (Weilbach)

Matr.nr. 183 †

Matrikel
1689 262 (del af)
1756 285
1806 183
1854 Sammenlagt med 184 B og 1806 239, til: 183, 184 B & 239

Ejere
1689 Robert, oberstløjtant
1756 Niels Falckenberg
1806 Louzou, kammerherre

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 262/Kanalen til Frederiksholm 262*
1756 Stormgade 285
1806 Stormgade 183

Matr.nr. 183, 184 B & 239 (fra 1953 183)

Matrikel
1854 Sammensat af 1806 183, 184 B og 1806 239
1907 Hertil henlagt 184 A
1953 Betegnet 183 (nyt nummer)
2008 183

Ejere
2008 Slots- Og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1854 Frederiksholms Kanal 183, 184 B & 239/Stormgade 183, 184 B & 239*

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 8/Stormgade 2
1907 Stormgade 2-4
2008 Stormgade 2-4

Opførelsesår
Stormgade 2: 1854-55 af arkitekt Christian Tybjerg for grosserer E. Z. Switzer. – Stormgade 4: Ca. 1910 (Historiske huse)

Matr.nr. 184 †

Matrikel
1689 262 (del af)
1756 284
1806 184
1854 Delt i 184 A og 184 B

Ejere
1689 Robert, oberstløjtnant
1756 Hans Buus, procurator
1806 Refeeldt, madam

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 262/Kanalen til Frederiksholm 262*
1756 Stormgade 284
1806 Stormgade 184

Matr.nr. 184 A †

Matrikel
1854 Parcel af 1806 184
1907 Henlagt til 183, 184 B & 239

Matrikulære husnumre
1854 Stormgade 184 A

Husnumre
1859 Stormgade 4

Matr.nr. 184 B †

Matrikel
1854 Parcel af 1806 184
1854 Sammenlagt med 1806 183 og 1806 239, til: 183, 184 B & 239

Matr.nr. 185

Matrikel
1689 262 (del af)
1756 283
1806 185
2008 185

Ejere
1689 Robert, oberstløjtnant
1756 Gottfried Bruun, justitsråd
1806 Jacobi, konferensråd
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 262/Kanalen til Frederiksholm 262*
1756 Stormgade 283
1806 Stormgade 185

Husnumre
1859 Stormgade 6
2008 Stormgade 6

Opførelsesår
1850-51 for portrætmaler J. V. Gertner (Historiske huse)

Matr.nr. 186

Matrikel
1689 262 (del af)
1756 282
1806 186
2008 186

Ejere
1689 Robert, oberstløjtnant
1756 Johan Ludvig Abestee
1806 Scavenius, justitsråd
2008 E/F Stormgade 8

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 262/Kanalen til Frederiksholm 262*
1756 Stormgade 282
1806 Stormgade 186

Husnumre
1859 Stormgade 8
2008 Stormgade 8

Opførelsesår
Før 1737, ombygget 1798 og 1845 (Historiske huse)

Matr.nr. 187
Holsteins Palæ

Matrikel
1689 261
1756 281
1806 187
1949 Hertil henlagt 1806 188
1955 Hertil henlagt 1806 171
1976 Frasepareret 296
2008 187

Ejere
1689 Lützou, marskal
1756 Holstein, geheimeråd, greve
1806 Holstein, greve
2008 Slots- Og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 261
1756 Stormgade 281
1806 Stormgade 187

Husnumre
1859 Stormgade 10
1949 Stormgade 10-12
1955 Løngangstræde 23/Stormgade 10-12
1976 Stormgade 10-12
2008 Stormgade 10-12

Opførelsesår
Stormgade 10: 1687, muligvis af generalbygmester Lambert van Haven. Ombygget 1711, 1740 og 1756. – Stormgade 12: Ca. 1680. Ombygget 1798 og 1830 (Historiske huse)

Matr.nr. 188 †

Matrikel
1689 260
1756 280
1806 188
1949 Henlagt til 1806 187

Ejere
1689 Dronningen
1756 Bluhme, hofprædikant
1806 Philip Lange, rådmand

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 260
1756 Stormgade 280
1806 Stormgade 188

Husnumre
1859 Stormgade 12

Opførelsesår
Ca. 1680, ombygget 1798 og 1830

Matr.nr. 189
Det Harboeske Enkefruekloster

Matrikel
1689 259
1756 279
1806 189
1930 Frasepareret 293
2008 189

Ejere
1689 Lambert van Haven, generalbygmester
1756 Enkefruklosteret
1806 Det Harboeske Enkefru Kloster
2008 Realea A/S Ejendomsselskab

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 259
1756 Stormgade 279
1806 Stormgade 189

Husnumre
1859 Stormgade 14
2008 Stormgade 14

Opførelsesår
Før 1741. Ombygget 1741, 1754-60 og 1772 (Historiske huse)

Matr.nr. 190

Matrikel
1689 258
1756 278
1806 190
2008 190

Ejere
1689 Christian Broch, kongens lakerer
1756 Carsten Tønder, lakerer
1806 Jørgen Weinholt
2008 Brøchner I/S

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 258
1756 Stormgade 278/Volden 278*
1806 Stormgade 190/Vestervold 190*

Husnumre
1859 Stormgade 16/Vestervold 91
1875 Stormgade 16/Vester Voldgade 91
2008 Stormgade 16/Vester Voldgade 91

Opførelsesår
1790-91 for hofkonditor Jens Raae. Ombygget 1811, 1847, 1887 og i 1900-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 191 †

Matrikel
1689 273 (del af)
1756 305
1806 191
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Jens Jensen, hjulmand
1756 Mathias Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Dahl

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 273/Til Volden 273*
1756 Stormgade 305/Til Volden 305*
1806 Stormgade 191/Vestervold 191*

Husnumre
1859 Stormgade 33/Vestervold 93
1875 Stormgade 33/Vester Voldgade 93

Matr.nr. 192 †

Matrikel
1689 273 (del af)
1756 304
1806 192
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Jens Jensen, hjulmand
1756 Thomas Ulrik Richert, bager
1806 Brabandt, lysestøber

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 273/Til Volden 273*
1756 Stormgade 304
1806 Stormgade 192, Vestervold 192*

Husnumre
1859 Stormgade 31/Vestervold 95
1875 Stormgade 31/Vester Voldgade 95

Matr.nr. 193 †

Matrikel
1689 272 (del af)
1756 303
1806 193
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Jens Sørensen, vognmand
1756 Peder Andersen
1806 Morten J. Hassing, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 272
1756 Stormgade 303
1806 Stormgade 193

Husnumre
1859 Stormgade 29

Matr.nr. 194 †

Matrikel
1689 272 (del af)
1756 302
1806 194
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Jens Sørensen, vognmand
1756 Jens Lorentzen, snedker
1806 Johan Schwartz, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 272
1756 Stormgade 302
1806 Stormgade 194

Husnumre
1859 Stormgade 27

Matr.nr. 195 †

Matrikel
1689 272 (del af)
1756 301
1806 195
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Jens Sørensen, vognmand
1756 Jens Hansen, fuldmægtig ved Justitskontoret
1806 J. Wulff

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 272
1756 Stormgade 301
1806 Stormgade 195

Husnumre
1859 Stormgade 25

Matr.nr. 196 †

Matrikel
1689 272 (del af)
1756 300
1806 Inbefattet i 291
1929 Indbefattet i 297

Ejere
1689 Jens Sørensen, vognmand
1756 Afdøde hofprædikant Bangs enke
1806 Satterup, brødrehuset

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 272
1756 Stormgade 300
1806 Stormgade 196

Husnumre
1859 Stormgade 23

Matr.nr. 197 †

Matrikel
1689 271
1756 299
1806 Indbefattet i 291
1929 Indbefattet i 297

Ejere
1689 Hans Mortensen, regimentskvartermester
1756 Michael Chr. Ludvig Tønder, admiral
1806 Satterup, brødrehuset

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 271
1756 Stormgade 299
1806 Stormgade 197

Husnumre
1859 Stormgade 21

Matr.nr. 198 †

Matrikel
1689 269 (del af) og 1689 270 (del af)
1756 298 (del af, senere betegnet 1756 298 B)
1806 198
1904 Henlagt til 1806 211

Ejere
1689 269 og 270: Wigandt Mickelbecker
1756 Raben, geheimeråd
1806 J. Pinvig,

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 269 og 270
1756 Stormgade 298
1806 Stormgade 198

Husnumre
1859 Stormgade 19

Matr.nr. 199 †

Matrikel
1689 269 (del af) og 1689 270 (del af)
1756 298 (del af, senere betegnet 1756 298 A)
1806 199

Ejere
1689 269 og 270: Wigandt Mickelbecker
1756 Raben, geheimeråd
1806 von Smiten, generalkrigskommissær

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 269 og 270
1756 Stormgade 298
1806 Stormgade 199
Husnumre
1859 Stormgade 17

Matr.nr. 200 †

Matrikel
1689 268 (del af)
1756 297
1806 200
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Stolling, kaptajn, og Christian Wilcken, major
1756 Zeifert, madame
1806 von Wurden, kleinsmed

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 268
1756 Stormgade 297
1806 Stormgade 200

Husnumre
1859 Stormgade 15

Matr.nr. 201 †

Matrikel
1689 268 (del af)
1756 296
1806 201
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Stolling, kaptajn, og Christian Wilcken, major
1756 Martinus Henriksne Cronberg, brændevinsbrænder
1806 Lars Kaasbøll, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 268
1756 Stormgade 296
1806 Stormgade 201

Husnumre
1859 Stormgade 13

Matr.nr. 202 †

Matrikel
1689 268 (del af)
1756 295
1806 202
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Stolling, kaptajn, og Christian Wilcken, major
1756 Henrik Gothvald Violung
1806 Gotwaldt

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 268
1756 Stormgade 295
1806 Stormgade 202

Husnumre
1859 Stormgade 11

Matr.nr. 203 †

Matrikel
1689 268 (del af)
1756 294
1806 203
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Stolling, kaptajn, og Christian Wilcken, major
1756 Jacob Harras, perlestikker
1806 Korfitzen, klædekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 268
1756 Stormgade 294
1806 Stormgade 203

Husnumre
1859 Stormgade 9

Matr.nr. 204 †

Matrikel
1689 268 (del af)
1756 293
1806 204
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Stolling, kaptajn, og Christian Wilcken, major
1756 Hans Henrik Bentzen, prokollist
1806 Joseph Jacob, vexelerer

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 268
1756 Stormgade 293
1806 Stormgade 204

Husnumre
1859 Stormgade 7

Matr.nr. 205 †

Matrikel
1689 267
1756 292
1806 205
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Søren Nielsen
1756 Jacob Lobeck, bager
1806 Dalmer, bagermester

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 267
1756 Stormgade 292
1806 Stormgade 205

Husnumre
1859 Stormgade 5

Matr.nr. 206 †

Matrikel
1689 266
1756 291
1806 206
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Peter Egbert, grovsmed
1756 Christian Klarup, justitsråd
1806 Voltelen, kancelliråd

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 266
1756 Stormgade 291
1806 Stormgade 206

Husnumre
1859 Stormgade 3

Matr.nr. 207 †

Matrikel
1689 264 og 1689 265
1756 289 (1689/264) og 1756 290 (1689/265)
1806 207
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 264: Johannes Jørgensen, skipper, og Isak Henriksen. – 265: Jørgen Hansen, renteskriver
1756 289-290: Svane, kammerråd
1806 Sommerfeldt

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 264/Kanalen ved Frederiksholm 264*. – Stormgade 265
1756 Stormgade 289/Kanalen 289*. – Stormgade 290
1806 Stormgade 207/Frederiksholms Kanal 207*

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 10/Stormgade 1

Matr.nr. 208 †

Matrikel
1689 277
1756 315
1806 208
1886 Sammenlagt med 1806 240

Ejere
1689 Hans Sørensen, skipper
1756 Ove Elling
1806 Drachardt, renteskriver

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 277
1756 Ny Vestergade 315
1806 Ny Vestergade 208

Husnumre
1859 Ny Vestergade 4

Matr.nr. 209 †

Matrikel
1689 278 (del af)
1756 314
1806 209
1908 Sammenlagt med 240 & 208, til: 240, 208 & 209

Ejere
1689 Peder Hansen, kandestøber
1756 Andreas Gebour, bøssemager
1806 Ahrens, frue

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 278
1756 Ny Vestergade 314
1806 Ny Vestergade 209

Husnumre
1859 Ny Vestergade 6

Matr.nr. 210 †

Matrikel
1689 278 (del af)
1756 313
1806 210
1929 Indbefatet i 291

Ejere
1689 Peder Hansen, kandestøber
1756 Jacob Fabritius, kongelig sølvpop
1806 Becker, madame

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 278
1756 Ny Vestergade 313
1806 Ny Vestergade 210

Husnumre
1859 Ny Vestergade 8

Matr.nr. 211 †

Matrikel
1689 279 (del af)
1756 312
1806 211
1904 Hertil henlagt 1806 198
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Ole Witt, kræmmer
1756 Hendes Kongelige Majestæt
1806 Den Kongelige Staldgård

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 279/Ud til Volden 279*
1756 Ny Vestergade 312
1806 Ny Vestergade 211

Husnumre
1859 Ny Vestergade 1
1904 Ny Vestergade 1/Stormgade 19

Matr.nr. 212 †

Matrikel
1689 279 (del af)
1756 311 (del af, senere betegnet 1756 311 B)
1806 212
1888 Indbefattet i 273

Ejere
1689 Ole Witt
1756 Holstein, geheimeråd
1806 Paarup, bud

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 279/Ud til Volden 297*
1756 Ny Vestergade 311
1806 Ny Vestergade 212

Husnumre
1859 Ny Vestergade 12

Matr.nr. 213

Matrikel
1689 280 (del af)
1756 318 (del af, senere betegnet 1756 318 C)
1806 213
1913 Hertil henlagt 1806 214
2008 213

Ejere
1689 Wigandt Mickelbecker
1756 Ulrik Frederik Edinger
1806 Rothe, justitsråd
2008 Dansk Arbejdsgiverforening

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 280/Ny Kongensgade 280*/Ud til Volden 280*
1756 Ny Vestergade 318/Til Volden 318*
1806 Ny Vestergade 213/Vestervold 213*

Husnumre
1859 Ny Vestergade 17/Vestervold 107
1875 Ny Vestergade 17/Vester Voldgade 107
1913 Ny Vestergade 15-17/Vester Voldgade 107
2008 Ny Vestergade 15-17/Vester Voldgade 107

Opførelsesår
Ny Vestergade 15: 1792-93 for traktør Christen Chrestensen Bording. – Ny Vestergade 17/Vestervoldgade 107: 1791-92 for traktør Chresten Chrestensen Bording (Historiske huse)

Matr.nr. 214 †

Matrikel
1689 280 (del af)
1756 318 (del af, senere betegnet 1756 318 D)
1806 214
1913 Henlagt til 1806 213

Ejere
1689 Wigandt Mickelbecker
1756 Ulrik Frederik Edinger
1806 Lorentzen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 280
1756 Ny Vestergade 318/Til Volden 318*
1806 Ny Vestergade 214 Ny Kongensgade 280*/Ud til Volden 280*
1859 Ny Vestergade 15

Matr.nr. 215 †

Matrikel
1689 280 (del af)
1756 318 (del af, senere betegnet 1756 318 E)
1806 215
1975 Henlagt til 1806 227

Ejere
1689 Wigandt Mickelbecker
1756 Ulrik Frederik Edinger
1806 Eggers, etatsråd

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 280/Ny Kongensgade 280*/Ud til Volden 280*
1756 Ny Vestergade 318/Til Volden 318*
1806 Ny Vestergade 215

Husnumre
1859 Ny Vestergade 13

Matr.nr. 216 †

Matrikel
1689 281 og 1689 282 (del af)
1756 319
1806 216
1853 Sammelagt med 242 E, til: 216 & 242 E

Ejere
1689 281-282: Thomas Oxe
1756 Ludvig von Plessen, geheimeråd
1806 Bygels baggård

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 281. – Ny Vestergade 282, Ny Kongensgade 282*
1756 Ny Vestergade 319
1806 Ny Vestergade 216

Matr.nr. 216 & 242 E (fra 1953: til 216)

Matrikel
1853 Sammensat af 1806 216 og 242 E
1953 Betegnet 216 (nyt nummer)
2008 216

Ejere
2008 Nationalmuseet

Matrikulære husnumre
1853 Ny Vestergade 216 & 242 E

Husnumre
1859 Ny Vestergade 11
2008 Ny Vestergade 11

Opførelsesår
1821 for grosserer I. Lund. Ombygget 1858 (Historiske huse)

Matr.nr. 217

Matrikel
1689 282 (del af)
1756 320
1806 217
2008 217

Ejere
1689 Thomas Oxe
1756 Johan Jacob Lund
1806 Kyhl, rustmester
2008 Jørgen Bloch Behrendt

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 282, Ny Kongensgade 282*
1756 Ny Vestergade 320
1806 Ny Vestergade 217

Husnumre
1859 Ny Vestergade 9
2008 Ny Vestergade 9

Opførelsesår
Før 1770. Ombygget 1771-73 (Historiske huse)

Matr.nr. 218 †

Matrikel
1689 283 (del af)
1756 321
1806 218
1851 Sammenlagt med 242 C, til: 218 & 242 C

Ejere
1689 Lars Eskildsen, toldforvalter
1756 Geheimeråd Ludvig von Plessens baggård
1806 Bygels pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 283
1756 Ny Vestergade 321
1806 Ny Vestergade 218

Matr.nr. 218 & 242 C †

Matrikel
1851 Sammenlagt af 218 og 242 C
1875 Sammenlagt med 242 D, til: 218, 242 C & 242 D

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Ny Vestergade 218 & 242 C
1859 Ny Vestergade 7

Matr.nr. 218, 242 C & 242 D (fra 1953: 218)

Matrikel
1875 Sammenlagt af 1806 218, 242 C og 242 D
1953 Betegnet 218 (nyt nummer)
2008 218

Ejere
2008 Rolf Aage Konow

Husnumre
1875 Ny Vestergade 7
2008 Ny Vestergade 7

Opførelsesår
1876 af murermester J. G. Køhler (Bygningsattest)

Matr.nr. 219

Matrikel
1689 284 (del af)
1756 322
1806 219
2008 219

Ejere
1689 Johan Jæger, slotsfoged
1756 Mads Christensen Heegaard, kongelig kudsk
1806 Bysigel, staldskriver
2008 Helene Lorenzen A/S/ Inret

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 284/Kanalen ved Frederiksholm 284*
1756 Ny Vestergade 322
1806 Ny Vestergade 219

Husnumre
1859 Ny Vestergade 5
2008 Ny Vestergade 5

Opførelsesår
Før 1788. Ombygget før 1850 (Historiske huse)

Matr.nr. 220

Matrikel
1689 284 (del af)
1756 323
1806 220
2008 220

Ejere
1689 Johan Jæger, slotsfoged
1756 Peder Nielsens enke
1806 Rasmus Andersen, værtshusholder
2008 Severin Søren Hammen Stausholm

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 284/Kanalen ved Frederiksholm 284*
1756 Ny Vestergade 323
1806 Ny Vestergade 220

Husnumre
1859 Ny Vestergade 3
2008 Ny Vestergade 3

Opførelsesår
1848 for passkriver ved Københavns Toldkammer (Historiske huse)

Matr.nr. 221 †

Matrikel
1689 286 (del af)
1756 326 (del af, senere betegnet 1756 326 B)
1806 221
1889 Sammenlagt med 222, til: 221 & 222

Ejere
1689 Johan Jørgen
1756 Johan Frederik Friis, etatsråd
1806 Mariboe

Matrikulære husnumre
1689 Kanalen ved Frederiksholm 286/Ny Kongensgade 286*
1756 Ny Kongensgade 326/Kanalen 326*
1806 Ny Kongensgade 221

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 6

Matr.nr. 221 & 222 (fra 1953: 221)

Matrikel
1889 Sammenlagt af 1806 221 og 1806 222
1902 Hertil henlagt 1806 223 og 1806 224
1953 Betegnet 221 (nyt nummer)
1985 Frasepareret 298
1008 211

Ejere
2008 Gunner Aron William Ruben

Husnumre
1889 Ny Kongensgade 6-8
1902 Ny Kongensgade 6-12
1985 Ny Kongensgade 6-8
2008 Ny Kongensgade 6-8

Opførelsesår
Ny Kongensgade 6: 1754 for etatsråd Friis (Historiske huse). – Ny Kongensgade 8: 1902-03 af Fr. L. Levy. Ombygget 1985-86 (Weilbach)

Matr.nr. 222 †

Matrikel
1689 287 (del af)
1756 327
1806 222
1889 Sammenlagt med 221, til 221 & 222

Ejere
1689 Hans Nielsen, assessor, og Lorenz Kreier
1756 von Plessen, geheimeråd
1806 Richter, klædekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 287
1756 Ny Kongensgade 327
1806 Ny Kongensgade 222

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 8

Matr.nr. 223 †

Matrikel
1689 287 (del af)
1756 328
1806 223
1902 Henlagt til 221 & 222

Ejere
1689 Hans Nielsen, assessor, og Lorenz Kreier
1756 von Plessen, geheimeråd
1806 Høyer, madame, klædekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 287
1756 Ny Kongensgade 328
1806 Ny Kongensgade 223

Husnumre
1859 Ny Vestergade 10

Matr.nr. 224 †

Matrikel
1689 287 (del af)
1756 329
1806 224
1902 Henlagt til 221 & 222

Ejere
1689 Hans Nielsen, assessor, og Lorenz Kreier
1756 von Plessen, geheimeråd
1806 Knudsen, madame

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 287
1756 Ny Kongensgade 329
1806 Ny Kongensgade 224

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 12

Matr.nr. 225

Matrikel
1689 287 (del af)
1756 330
1806 225
1933 Hertil henlagt 1806 226
2008 225

Ejere
1689 Hans Nielsen, assessor, og Lorenz Kreier
1756 von Plessen, geheimeråd
1806 N. P. Nissen
2008 Ejerforeningen Ny Kongensgade 14

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 287
1756 Ny Kongensgade 330
1806 Ny Kongensgade 225

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 14
2008 Ny Kongensgade 14

Opførelsesår
1934 af arkitekt Poul Ambye (Bygningsattest)

Matr.nr. 226 †

Matrikel
1689 287 (del af)
1756 331
1806 226
1933 Henlagt til 1806 225

Ejere
1689 Hans Nielsen, assessor, og Lorenz Kreier
1756 von Plessen, geheimeråd
1806 Karen K. Broegaard, jomfru

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 287
1756 Ny Kongensgade 331
1806 Ny Kongensgade 226

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 16

Matr.nr. 227

Matrikel
1689 288
1756 332
1806 227
1920 Hertil henlagt 1806 256
1960 Hertil henlagt 1806 255
1975 Hertil henlagt 1806 215
2008 227

Ejere
1689 Laurids Eskildsen, toldforvalter
1756 Chr. Esmark, justitsråd
1806 Rebholtz, malermester
2008 Dansk Arbejdsgiverforening

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 288/Ud til Volden 288*
1756 Ny Kongensgade 332/Ud til Volden 322*
1806 Ny Kongensgade 227/Vestervold 227*

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 18/Vestervold 113
1875 Ny Kongensgade 18/Vester Voldgade 113
1920 Ny Kongensgade 16/Vester Voldgade 111-113
1960 Ny Kongensgade 16/Vester Voldgade 109-113
1975 Ny Kongensgade 16/Ny Vestergade 13/Vester Voldgade 109-113
2008 Ny Kongensgade 16/Ny Vestergade 13/Vester Voldgade 109-113

Opførelsesår
Ny Kongensgade 16/Vester Voldgade 109-113: 1911 for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening (Bygningsattest). – Ny Vestergade 13: 1792-93 for traktør Christen Christensen Bording. Ombygget 1857-58 (Historiske huse)

Matr.nr. 228 †

Matrikel
1689 289
1756 333
1806 228
1835 Delt i 228 A og 228 B

Ejere
1689 Ditlev Møller, kongens smed
1756 Johan Frederikk Hænell
1806 Jens Karlebye

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 289/Volden 289*
1756 Ny Kongensgade 333
1806 Ny Kongensgade 228/Vestervold 228*

Matr.nr. 228 A

Matrikel
1835 Parcel af 1806 228
2008 228 A

Ejere
2008 Grundejernes Investeringsfond

Matrikulære husnumre
1835 Ny Kongensgade 228 A/Vestervold 228 A

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 17/Vestervold 115
1875 Ny Kongensgade 17/Vester Voldgade 115
2008 Vester Voldgade 115

Opførelsesår
1902 af arkitekt Vilhelm Friederichsen (Weilbach)

Matr.nr. 228 B †

Matrikel
1835 Parcel af 1806 228
1835 Sammenlagt med 1806 229, til: 229 & 228 B

Matr.nr. 229 †

Matrikel
1689 290
1756 334
1806 229
1835 Sammenlagt med 228 B, til: 229 & 228 B

Ejere
1689 Niels Pedersen, postejbager
1756 Grovsmed Nicolai Møllers enke
1806 H A Stelley, møllebygger
2008 Grundejernes Investeringsfond

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 290
1756 Ny Kongensgade 334
1806 Ny Kongensgade 229

Matr.nr. 229 & 228 B †

Matrikel
1835 Sammensat af 1806 229 og 228 B
1844 Sammenlagt med 231 B, til: 229, 228 B & 231 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1835 Ny Kongensgade 229 & 228 B

Matr.nr. 229, 228 B & & 231 B (fra 1953: 229)

Matrikel
1844 Sammenlagt af 228 B, 229 og 231 B
1880 Frasepareret 272
1953 Betegnet 229 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1844 Ny Kongensgade 229, 228 B & 231 B/Vestervold 229, 228 B & 231 B*

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 15/Vestervold 117
1875 Ny Kongensgade 15/Vester Voldgade 117
1880 Ny Kongensgade 15
2008 Ny Kongensgade 15

Opførelsesår
1881 af tømrermester P. Hansen (Bygningsattest)

Matr.nr. 230

Matrikel
1689 291
1756 335
1806 230
2008 230

Ejere
1689 Sidsel, enke efter Anders Livgarder
1756 Paul Klein
1806 Peder Olsen, thehandler
2008 Grundejernes Investeringsfond

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 291
1756 Ny Kongensgade 335
1806 Ny Kongensgade 230

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 13
2008 Ny Kongensgade 13

Opførelsesår
1774. Ombygget mellem 1824 og 1848 (Historiske huse)

Matr.nr. 231 †

Matrikel
1689 292
1756 336
1806 231
1844 Delt i 231 A og 231 B

Ejere
1689 Christoffer, tømmermester
1756 Eggert Christoph Linstov, geheimeråd
1806 Schow, madame

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 292
1756 Møllebæksgade 336/Ny Kongensgade 336*
1806 Ny Kongensgade 231

Matr.nr. 231 A (senere betegnet: 231)

Matrikel
1844 Parcel af 1806 231
>1844 Betegnet 231 (nyt nummer)
2008 231

Ejere
2008 E/F Ny Kongensgade 11

Matrikulære husnumre
1844 Ny Kongensgade 231 A

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 11
2008 Ny Kongensgade 11

Opførelsesår
Før 1737 (Historiske huse)

Matr.nr. 231 B †

Matrikel
1844 Parcel af 1806 231
1844 Sammenlagt med 229 & 228 B

Matr.nr. 232

Matrikel
1689 293
1756 337
1806 232
2008 232

Ejere
1689 Jacob Svendsen, grovsmed på Tøjhuset
1756 Jacot Bortling, stenhugger
1806 Lowtrup, kasserer
2008 E/F Ny Kongensgade 9 A - C

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 293
1756 Ny Kongensgade 337
1806 Ny Kongensgade 232

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 9
2008 Ny Kongensgade 9

Opførelsesår
1804 for fuldmægtig ved den almindelige enkekasse Christian Nicolai Lautrup (Historiske huse)

Matr.nr. 233 †

Matrikel
1689 294 (del af)
1756 338
1806 233
1811 Sammenlagt med 234 B, til: 233 & 234 B

Ejere
1689 Christen Jensen
1756 Lars Smiths enke
1806 A Colstrup, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 294
1756 Ny Kongensgade 338
1806 Ny Kongensgade 233

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 7

Matr.nr. 233 & 234 B (fra 1953: 233)

Matrikel
1811 Sammensat af 233 og 234 B
1953 Betegnet 233 (nyt nummer)
2008 233

Ejere
2008 E/F Ny Kongensgade 7

Matrikulære husnumre
1811 Ny Kongensgade 233 & 234 B

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 7
2008 Ny Kongensgade 7

Opførelsesår
1769 for stenhugger Johan Friderich Lohmann. Ombygget 1832 (Historiske huse)

Matr.nr. 234 †

Matrikel
1689 294 (del af)
1756 339
1806 234
1811 Delt i 234 A og 234 B

Ejere
1689 Christen Jensen
1756 Christen Nielsen, brændevinsbrænder
1806 Nikolaj Jørgensen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 294
1756 Ny Kongensgade 234
1806 Ny Kongnesgade 234

Matr.nr. 234 A

Matrikel
1811 234 (del af)
2008 234 A

Ejere
2008 E/F Ny Kongensgade 5

Matrikulære husnumre
1811 Ny Kongensgade 234 A

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 5
2008 Ny Kongensgade 5

Opførelsesår
Før 1732. Ombygget 1740’erne

Matr.nr. 234 B †

Matrikel
1811 Parcel af 1806 234
1811 Sammenlagt med 1806 233, til: 233 & 234 B

Matr.nr. 235

Matrikel
1689 294 (del af)
1756 340
1806 235
2008 235

Ejere
1689 Christen Jensen
1756 Jacob Barchman, justitsråd
1806 Bang, major
2008 Jacob Morten Carl Jacobsen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 294
1756 Ny Kongensgade 340
1806 Ny Kongensgade 235

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 3
2008 Ny Kongensgade 3

Opførelsesår
Mellem 1748-58 af etatsråd Jacob Barchmann. Ombygget 1872 (Historiske huse)

Matr.nr. 236
Barchmanns Palæ

Matrikel
1689 295 (del af)
1756 341 (del af, senere betegnet 1756 341 B)
1806 236
2008 236

Ejere
1689 Søren Jensen, fodermarskal
1756 Jacob Barchmann, justitsråd
1806 Jens F. Hage, grosserer
2008 Bendt Tido Hannibal Wedell

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 295
1756 Ny Kongensgade 341/Kanalen 341*
1806 Ny Kongensgade 236/Frederiksholms Kanal 236*

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 22/Ny Kongensgade 1
2008 Ny Kongensgade 1

Opførelsesår
1740’erne, formentlig af Philip de Lange for etatsråd Jacob Barchmann (Historiske huse)

Matr.nr. 237 †

Matrikel
1689 263
1756 288
1806 237
1807 Delt i 237 A og 237 B

Ejere
1689 Munk, oberst
1756 von der Lühe, kammerherreinde
1806 Hielmstiern, geheimerådinde

Matrikulære husnumre
1689 Kanalen ved Frederiksholm 263
1756 Imod Kanalen 288
1806 Frederiksholms Kanal 237

Matr.nr. 237 A

Matrikel
1807 Parcel af 1806 237
2008 237 A

Ejere
2008 Pitzner Ejendomme APS

Matrikulære husnumre
1807 Frederiksholms Kanal 237 A

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 4
2008 Frederiksholms Kanal 4

Opførelsesår
1886 af Valdemar Ingemann for Kunstforeningen (Weilbach)

Matr.nr. 237 B

Matrikel
1807 Parcel af 1806 237
1807 Sammenlagt med 1806 182, til: 182 & 237 B

Matr.nr. 238

Matrikel
1689 262 (del af)
1756 287
1806 238
2008 238

Ejere
1689 Robert, oberstløjtnant
1756 Munch, etatsråd
1806 David Amsel Meyer, grosserer
2008 Kommunernes Pensionsforsikring Akt

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 262/Kanalen ved Frederiksholm 262*
1756 Imod Kanalen 287
1806 Frederiksholms Kanal 238

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 6
2008 Frederiksholms Kanal 6

Opførelsesår
1905 for firmaet Evers & Co. (Bygningsattest)

Matr.nr. 239 †

Matrikel
1689 262 (del af)
1756 286
1806 239
1854 Sammenlagt med 1806 183 og 184 B, til: 183, 184 B & 239

Ejere
1689 Robert, oberstløjtnant
1756 Edinger, justitsråd
1806 Loutzou, kammerherre

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 262/Kanalen ved Frederikshom 262*
1756 Kanalen 286/Stormgade 286*
1806 Frederiksholms Kanal 239/Stormgade 239*

Matr.nr. 240 †

Matrikel
1689 274, 1689 275 og 1689 276
1756 316 (1689/275 og 1689/276) og 1756 317 (1689/274)
1806 240
1886 Sammenlagt med 1806 208, til: 240 & 208

Ejere
1689 274: Isak Henriksen, glarmester. – 275: Henrik á Møncken, doktor. – 276. Wigandt Mickelbecker.
1756 316: Det kongelige Palæ. – 317: Hendes kongelige majestæt
1806 Det kongelige Palæ

Matrikulære husnumre
1689 Ud til Kanalen 274 og 275. – Ud til Kanalen 276/Ny Vestergade 276*
1756 Ud til Kanalen 316/Ny Vestergade 316*. – Ud til Kanalen 317
1806 Frederiksholms Kanal 240/Ny Vestergade 240*

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 12/Ny Vestergade 2

Matr.nr. 240 & 208 †

Matrikel
1886 Sammenlagt af 1806 208 og 1806 240
1908 Sammenlagt med 1806 209, til: 240, 208 & 209

Ejere

Husnumre
1886 Frederikshoms Kanal 12/Ny Vestergade 2-4

Matr.nr. 240, 208 & 209 †

Matrikel
1908 Sammenlagt af 240 & 208 og 1806 209
1929 Indbefattet i 291

Ejere

Husnumre
1908 Frederiksholms Kanal 12, Ny Vestergade 2-4

Matr.nr. 241

Matrikel
1689 284 (del af)
1756 324
1806 241
2008 241

Ejere
1689 Johan Jæger
1756 Hans Kongelige Majestæt tilhørende
1806 Det kongelige Vaskehus
2008 Martin Arnold Heise

Matrikulære husnumre
1689 Kanalen ved Frederiksholm 284*/Ud til Kanalen 284
1756 Kanalen 324/Ny Vestergade 324*
1806 Frederiksholms Kanal 241/Ny Vestergade 241*

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 14/Ny Vestergade 1
2008 Ny Vestergade 1

Opførelsesår
1870 (Bygningsattest)

Matr.nr. 242 †

Matrikel
1689 285
1756 325
1806 242
1851 Delt i 242 A, 242 B, 242 C og 242 D

Ejere
1689 Laurids Eskildsen, toldforvalter
1756 Ludvig von Plessen, geheimeråd
1806 Casper Bügel, kaptajn, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Kanalen ved Frederiksholm 285
1756 Kanalen 325
1806 Frederiksholms Kanal 242

Matr.nr. 242 A

Matrikel
1851 Parcel af 1806 242
2008 242 A

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Frederiksholms Kanal 16 A/S

Matrikulære husnumre
1851 Frederiksholms Kanal 242 A

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 16

Opførelsesår
1851-52 af arkitekt H. C. Stilling for grosserer A Cassabadan (Historiske huse)

Matr.nr. 242 B

Matrikel
1851 Parcel af 1806 242
2008 242 B

Ejere
2008 Helle Gøtzsche-Larsen

Matrikulære husnumre
1851 Frederiksholms Kanal 242 B

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 18
2008 Frederiksholms Kanal 18

Opførelsesår
1851-52 af arkitekt H. C. Stilling for grosserer A Cassabadan (Historiske huse)

Matr.nr. 242 C †

Matrikel
1851 Parcel af 242
1851 Sammenlagt med 218

Matr.nr. 242 D †

Matrikel
1851 Parcel af 1806 242
1875 Sammenlagt med 218 & 242 C

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Frederiksholms Kanal 242 D

Husnumre
1859 Bag Frederiksholms Kanal 16-18

Matr.nr. 242 E †

Matrikel
1853 Parcel af 1806 242
1853 Sammmenlagt med 216, til: 216 & 242 E

Matr.nr. 243 †

Matrikel
1689 286
1756 326 (del af, senere betegnet 326 A)
1806 243
1848 Delt i 243 A og 243 B

Ejere
1689 Johan Jørgen
1756 Johan Frederik Friis, etatsråd
1806 Skibsted, justitsråd

Matrikulære husnumre
1689 Kanalen ved Frederiksholm 286/Ny Kongensgade 286*
1756 Kanalen 326/Ny Kongensgade 326*
1806 Frederiksholms Kanal 243/Ny Kongensgade 243*

Matr.nr. 243 A

Matrikel
1848 Parcel af 1806 243
1917 Hertil henlagt 243 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1848 Frederiksholms Kanal 243 A/Ny Kongensgade 243 A*

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 20 /Ny Kongensgade 2
1917 Frederiksholms Kanal 20/Ny Kongensgade 4
2008 Frederiksholms Kanal 20/Ny Kongengade 4

Opførelsesår
Før 1750. Ombygget 1848 (Historiske huse)

Matr.nr. 243 B †

Matrikel
1848 Parcel af 1806 243
1917 Henlagt til 243 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1848 Ny Kongensgade 243 B

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 4

Matr.nr. 244
Borups Højskole

Matrikel
1689 296 og 1689 295 (del af)
1756 341 (del af, senere betegnet 1756 341 A)
1806 244
2008 244

Ejere
1689 295: Søren Jensen, fodermarskal. – 296: Kongens materialplads
1756 Jacob Barchmann, justitsråd
1806 O. C. Olsen
2008 Borups Højskole

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 295/Kanalen ved Frederiksholm 295*. – Kanalen ved Frederiksholm 296/Ud til Volden 296*, Ny Kongensgade 296*
1756 Ny Kongensgade 341/Kanalen 341*
1806 Frederiksholms Kanal 244

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 24
2008 Frederiksholms Kanal 24

Opførelsesår
1740’erne af murermester Philip de Lange for etatsråd Jacob Barchmann

Matr.nr. 245 †

Matrikel
1689 296
1756 342
1806 245
<1819 Delt i 245 A, 245 B, 245 C og 245 D

Ejere
1689 Kongelig materialplads
1756 Kongelige Bygnings Materialgård
1806 Den kongelige Bygnings Materialgård

Matrikulære husnumre
1689 Kanalen ved Frederiksholm 296/Ud til Volden 296*, Ny Kongensgade 296*
1756 Kanalen 342
1806 Frederiksholms Kanal 245

Matr.nr. 245 A †
Hestegardekasernen

Matrikel
<1819 Parcel af 1806 245
1923 Indbefattet i 289

Ejere

Matrikulære husnumre
<1819 Frederiksholms Kanal 245 A, Vestervold 245 A*

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 26/Vestervold 119
1875 Frederiksholms Kanal 26/Vester Voldgade 119

Matr.nr. 245 B †
Civiletatens Materialgård

Matrikel
<1819 Parcel af 1806 245
1936 Henlagt til 289

Ejere

Matrikulære husnumre
<1819 Frederiksholms Kanal 245 B, Vestervold 245 B*

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 28, Vestervold 125
1875 Frederiksholms Kanal 28, Vester Voldgade 125

Matr.nr. 245 C †
Det konglige Hømagasin

Matrikel
<1819 Parcel af 1806 245
1936 Henlagt til 289

Ejere

Matrikulære husnumre
<1819 Vestervold 245 C

Husnumre
1859 Vestervold 123
1875 Vester Voldgade 123

Matr.nr. 245 D †
Hømagasinet

Matrikel
<1819 Parcel af 1806 245
1923 Indbefattet i 289

Ejere

Matrikulære husnumre
<1819 Vestervold 245 C

Husnumre
1859 Vestervold 121
1875 Vester Voldgade 121

Matr.nr. 246
Garnisonens Materialgård

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 343
1806 246
2008 246

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Garnisonens Materialgård
1806 Garnisonens Materialgård
2008 Realea A/S Ejendomsselskab

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Kanalen 343
1806 Frederiksholms Kanal 246/Bryghusgade 246*/Vestervold 246*

Husnumre
1859 Bryghusgade 2/Frederiksholms Kanal 30/Vestervold 125
1875 Bryghusgade 2/Frederiksholms Kanal 30/Vester Voldgade 125
2008 Bryghusgade 2/Frederiksholms Kanal 30

Opførelsesår
Mod Bryghusgade: 1760’erne. – Frederiksholms Kanal 30: 1740. Ombygget 1940 (Historiske huse)

Matr.nr. 247

Matrikel
1689 256
1756 276
1806 247
1897 Hertil henlagt 1806 248
2008 247

Ejere
1689 Niels Pedersen, skoflikker
1756 Clemen Larsen, kongelig staldkarl
1806 Læger, jomfru
2008 Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning

Matrikulære husnumre
1689 Ud til Volden 256
1756 Ud til Volden 276
1806 Vestervold 247

Husnumre
1859 Vestervold 85
1875 Vester Voldgade 85
1897 Vester Voldgade 87 (Kraks Vejviser 1898)
2008 Vester Voldgade 87

Opførelsesår
1898 af murermester Andreasen (Bygningsattest)

Matr.nr. 248 †

Matrikel
1689 257
1756 277
1806 248
1897 Henlagt til 1806 247

Ejere
1689 Pelle Larsen, stenfører
1756 Carsten Tønder, lakerer
1806 Andreas Bernstein

Matrikulære husnumre
1689 Ud til Volden 257
1756 Ud til Volden 277
1806 Vestervold 248

Husnumre
1859 VesterVoldgade 87

Matr.nr. 249

Matrikel
1689 253 (del af)
1756 272 (del af, senere betegnet 1756 272 B)
1806 249
2008 249

Ejere
1689 Lorens Zorn, bartskærermester
1756 Morten Zuschlag, herbergerer
1806 J. Dahl
2008 Brøchner I/S

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 253
1756 Løngangstræde 272, Ud til Volden 272*
1806 Vestervold 249

Husnumre
1859 Vestervold 89
2008 Vester Voldgade 89

Opførelsesår
1969 (Kuas)

Matr.nr. 250 †

Matrikel
1689 279 (del af)
1756 306
1806 250
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Ole Witt
1756 Rasmus Nebbe, brændevinsbrænder
1806 Eggert

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 279/Ud til Volden 279*
1756 Ud til Volden 306
1806 Vestervold 250

Husnumre
1859 Vestervold 97
1875 Vester Voldgade 97

Matr.nr. 251 †

Matrikel
1689 279 (del af)
1756 307
1806 251
1919 Henlagt til 253 & 254

Ejere
1689 Ole Witt
1756 Anna Dorthe Seneca, madame
1806 Hielm, perlestikker

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 279/Ud til Volden 297*
1756 Ud til Volden 307
1806 Vestervold 251

Husnumre
1859 Vestervold 99
1875 Vester Voldgade 99

Matr.nr. 252 †

Matrikel
1689 279 (del af)
1756 308
1806 252
1919 Henlagt til 253 & 254

Ejere
1689 Ole Witt
1756 Hans Jacob Them, væver
1806 Væver Hans Thims enke

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 279/Ud til Volden 297*
1756 Ud til Volden 308
1806 Vestervold 252

Husnumre
1859 Vestervold 101
1875 Vester Voldgade 101

Matr.nr. 253 †

Matrikel
1689 279 (del af)
1756 309 og 1756 310
1806 253
1906 Sammenlagt med 1806 254, til: 253 & 254

Ejere
1689 Ole Witt
1756 309: Søren Pedersen, brændevinsbrænder. – 310: Johan Jørgne Rohlandt
1806 Bertel Pagh, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 279/Ud til Volden 297*
1756 Ud til Volden 309 og 310
1806 Vestervold 253

Husnumre
1859 Vestervold 103
1875 Vester Voldgade 103

Matr.nr. 253 & 254 †

Matrikel
1906 Sammensat af 1806 253 og 1806 254
1919 Hertil henlagt 251 og 252 og herfra separeret 288
1929 Indbefattet i 291

Ejere

Husnumre
1906 Ny Vestergade 14/Vester Voldgade 103-105
1919 Ny Vestergade 14/Vester Voldgade 103

Matr.nr. 254 †

Matrikel
1689 279 (del af)
1756 311 (del af, senere betegnet 1756 311 A)
1806 254
1906 Sammenlagt med 1806 253, til: 253 & 254

Ejere
1689 Ole Witt
1756 Holsten, geheimeråd og greve
1806 Johannes Seiling

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 279/Ud til Volden 297*
1756 Ny Vestergade 311
1806 Vestervold 254/Ny Vestergade 254*

Husnumre
1859 Ny Vestergade 14/Vester Voldgade 105

Matr.nr. 255 †

Matrikel
1689 280 (del af)
1756 318 (del af, senere betegnet 1756 318 A)
1806 255
1960 Henlagt til 227

Ejere
1689 Wigandt Mickelbecker
1756 Ulrik Frederik Edinger
1806 Rosenberg, oberst

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 280/Ud til Voldne 280*, Ny Kongensgade 280*
1756 Ny Vestergade 318/Til Volden 318
1806 Vestervold 255

Husnumre
1859 Vestervold 109
1875 Vester Voldgade 109

Matr.nr. 256 †

Matrikel
1689 280 (del af)
1756 318 (del af, senere betegnet 1756 318 A)
1806 256
1920 Henlagt til 1806 227

Ejere
1689 Wigandt Mickelbecker
1756 Ulrik Frederik Edinger
1806 Vorendran, justitsråd

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 280
1756 Ny Vestergade 318/Til Volden 318*
1806 Vestervold 256

Husnumre
1859 Vestervold 111
1875 Vester Voldgade 111

Matr.nr. 257 (fra 1870: Vestervold Kvarter 25)
Den militære manege

Matrikel
>1806 Parcel af umatrikuleret areal (Vestervold)
1870 Sammenlagt med 258 og betegnet Vestervold Kvarter 25
1894 Udgået af matriklen

Ejere

Husnumre
1859 Vestervold 6

Matr.nr. 258 (fra 1870: Vestervold Kvarter 25)
Den militære manege

Matrikel
>1806 Parcel af umatrikuleret areal (Vestervold)
1870 Sammenlagt med 257 og betegnet Vestervold 25
1894 Udgået af matriklen

Ejere

Husnumre
1859 Vestervold 8

Matr.nr. 259 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1777 344
1806 259
1808 Delt i 259 A, 259 B og 259 C

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 Det ny Bryghus

Matrikulære husnumre
1806 Vestervold 259/Bryghusgade 259*

Matr.nr. 259 A †

Matrikel
1808 Parcel af 259 A
1882 Sammenlagt med 259 B, til: 259 A & 259 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1808 Vestervold 259 A/Bryghusgade 259 A*

Matr.nr. 259 A & 259 B † (fra 1953: 259 A)

Matrikel
1881 Sammenlagt af 259 A og 259 B
1953 Betegnet 259 A (nyt nummer)
1976 Udlagt til vej og restarealet indbefattet i 297

Ejere

Husnumre
1859 Bryghusgade 1, Vestervold 129
1875 Bryghusgade 1, Vester Voldgade 129
1954 Christians Brygge 14, Frederiksholms Kanal 32

Matr.nr. 259 B †

Matrikel
1808 Parcel af 1806 259
1882 Sammenlagt med 259 A, til: 259 A & 259 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1808 Frederiksholms Kanal 259/Bryghusgade 259*

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 32, Bryghusgade 1

Matr.nr. 259 C †

Matrikel
1808 Parcel af 1806 259
1981 Areal udlagt til offentlig vej og restarealet indbefattet i 297

Ejere

Matrikulære husnumre
1808 Bryghusgade 259 C/Vestervold 259 C*

Husnumre
1859 Bryghusgade 1/Vestervold 129
1875 Bryghusgade 1/Vester Voldgade 129

Matr.nr. 260 †
Blåtårn, Københavns Amts Arresthus

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret, senere betegnet 1756 346
1806 260
1981 Areal udlagt til vej og restareal indbefattet i 297

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 Blåtårn og Arrestforvalterens hus

Matrikulære husnumre
1806 Vestervold 260

Husnumre
1859 Vestervold 131
1875 Vester Voldgade 131

Matr.nr. 261 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 345
1806 261
1981 Indbefattet i 297 og udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 Johanns Seilings grynmølle

Matrikulære husnumre
1806 Vestervold 261

Husnumre
1859 Vestervold 133
1875 Vester Voldgade 133

Matr.nr. 262 (fra 1870: Vestervold Kvarter 28)
Søbadeanstalten ved Rysensteen

Matrikel
1805 Parcel af umatrikuleret areal (fæstningsterrænet), betegnet 349
1870 Betegnet Vestervold 28
1895 Udgået af matriklen og henlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1805 Frederiksholms Kanal 349
1806 Frederiksholms Kanal 262

Husnumre
1859 Vestervold uden nummer

Matr.nr. 263
Tidligere Vesterports vagt

Matrikel
>1806 Parcel af umatrikuleret areal (Halmtorvet)
Ca. 1866 Udlagt til offentlig gade (Halmtorvet, nuv. Rådhusplads)

Ejere

Matrikulære husnumre
???? Halmtorvet 263

Husnumre
1859 Halmtorvet uden nummer

Matr.nr. 264 (fra 1870: Vestervold Kvarter 22)
Mølle og våningshus på Gyldenløves Bastion

Matrikel
>1806 Parcel af umatrikuleret areal (Vestervold)
1870 Betegnet Vestervold Kvarter 22
1886 Henlagt til umatrikuleret areal (Halmtorvet, nuv. Rådhusplads)

Ejere

Matrikulære husnumre
???? Halmtorvet 264

Husnumre
1859 Halmtorvet uden nummer

Matr.nr. 265
Vejerboden

Matrikel
>1806 Parcel af umatrikuleret areal
1888 Henlagt til offentlig gade (Halmtorvet, nuv. Rådhusplads)

Ejere

Matrikulære husnumre
???? Halmtorvet 265

Husnumre
1859 Halmtorvet uden nummer

Matr.nr. 266 †
Gymnastikhus

Matrikel
>1806 Parcel af umatrikuleret areal
<ca. 1858 Udgået af matriklen

Ejere

Matrikulære husnumre
Grunden er ikke lokaliseret

Matr.nr. 267 †
Observatorium på Gyldenløves Bastion

Matrikel
>1806 Parcel af umatrikuleret areal
<ca. 1858 Udgået af matriklen

Ejere

Matrikulære husnumre
>1806 Gyldenløves Bastion 267

Matr.nr. 268
Observatorium på Holcks Bastion

Matrikel
>1806 Parcel af umatrikuleret areal
<ca. 1858 Udgået af matriklen

Ejere

Matrikulære husnumre
>1806 Holcks Bastion 268

Matr.nr. 269 (fra 1870: Vestervold Kvarter 26)
Lighuset (Druknehuset)

Matrikel
>1806 Parcel af umatrikuleret areal
1870 Betegnet Vestervold Kvarter 26
1902 Henlagt til offentlig gade (nuv. Christians Brygge)

Ejere

Matrikulære husnumre
???? Vestervold 269

Husnumre
1859 Vestervold uden nummer
1870 Vester Voldgade uden nummer

Matr.nr. 270 (fra 1870: Vestervold Kvarter 27)
Materialgården ved Langebro

Matrikel
>1806 Parcel af umatrikuleret areal
1870 Betegnet Vestervold Kvarter 27
1903 Henlagt til offentlig gade (nuv. Christians Brygge)

Ejere

Matrikulære husnumre
???? Vestervold 270

Husnumre
1859 Vestervold 110
1875 Vester Voldgade 110

Matr.nr. 271 †

Matrikel
1873 Tidligere umatrikuleret gadeareal
1981 Indbefattet i 297 og udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1873 Ubenævnt gadestrækning

Matr.nr. 272

Matrikel
1880 Parcel af 229, 228 B & 231
2008 272

Ejere
2008 A/B Vester Voldgade 117-117 A

Husnumre
1880 Vester Voldgade 117
2008 Vester Voldgade 117

Opførelsesår
1880 af tømrermester P. Hansen (Bygningsattest)

Matr.nr. 273 †

Matrikel
1888 Parcel af 1806 212 og 1806 211 (del af)
1908 Hertil henlagt 1806 212
1929 Indbefattet i 291

Ejere

Husnumre
1888 Ny Vestergade 12

Matr.nr. 274

Matrikel
1888 Parcel af 114 & 122 B og 1806 115
2008 274

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Husnumre
1888 Nytorv 21
2008 Hestemøllestræde 1/Nytorv 21

Opførelsesår
1888-1889 af Ludvig Fenger (Weilbach)

Matr.nr. 275

Matrikel
1899 Sammensat af 1806 36 og 1806 37
2008 275

Ejere
2008 Dansk Sygeplejeråd

Husnumre
1899 Frederiksberggade 2/Gammeltorv 24
2008 Frederiksberggade 2/Gammeltorv 24

Opførelsesår
1901 (Matrikelregister)

Matr.nr. 276

Matrikel
1903 Sammensat af 1806 18 og 1806 19, 57 & 58 og 1806 59
2008 276

Ejere
2008 Fb 40 APS

Husnumre
1903 Frederiksberggade 40/Rådhuspladsen 45/Vestergade 37
2008 Frederiksberggade 40, Rådhuspladsen 45-47 og Vestergade 37

Opførelsesår
1903 af tømrermester Hans Nielsen (Bygningsattest)

Matr.nr. 277

Matrikel
1906 Sammensat af en 1806 139 (del af), 1806 140, 1806 151 og 152 (del af) og 1806 153 (del af)
1972 Hertil henlagt 278
2008 277

Ejere
2008 Danmarks Lærerforening - Dlf

Husnumre
1906 Gåsegade 2/Farvergade 15
1972 Gåsegade 2/Farvergade 15/Løngangsstræde 16/Vandkunsten 12
2008 Gåsegade 2/Farvergade 15/Løngangsstræde 16/Vandkunsten 12

Opførelsesår
1908 (Bygningsattest)

Matr.nr. 278 †

Matrikel
1906 Sammensat af en 1806 152 (del af), 1806 153 (del af), 1806 154, 1806 155 og 139 (del af)
1972 Henlagt til 277

Ejere

Husnumre
1906 Løngangstræde 16/Vandkunsten 12

Matr.nr. 279

Matrikel
1907 Parcel af 1806 44
1908 Indbefattet i 284

Ejere

Husnumre
1907 Kattesundet uden nummer

Matr.nr. 280
Palace Hotel

Matrikel
1907 Parcel af 1806 63, 1806 64, 1806 65, 1806 66, 1806 67 og 1806 68 og 1806 96, 1806 97, 1806 98, 1806 99 og 1806 100
2008 280

Ejere
2008 Fritz Henrik Schur

Husnumre
1907 Mikkel Bryggers Gade 8, Rådhuspladsen 57
2008 Mikkel Bryggers Gade 8, Rådhuspladsen 57

Opførelsesår
1907-10 af arkitekt Anton Rosen (Weilbach)

Matr.nr. 281

Matrikel
1907 Sammensat af 1806 135, 1806 136, 1806 137, 1806 138, 1806 157 og 1806 158
2008 281

Ejere
2008 Semen Ejendomsaktieselskab

Husnumre
1907 Farvergade 17, Løngangsstræde 20
2008 Farvergade 17, Løngangsstræde 20

Opførelsesår
1910 (Bygningsattest)

Matr.nr. 282

Matrikel
1907 Sammensat af 1806 123, 1806 124 og 1806 125
2007 Hertil henlagt 283
2008 282

Ejere
2008 Lærerstandens Brandforsikring G/S

Husnumre
1907 Farvergade 2-4
2008 Farvergade 2-4

Opførelsesår
1908 af arkitekt Rogert Møller (Weilbach)

Matr.nr. 283

Matrikel
1908 Sammensat af 1806 74 og 1806 75 og 1806 126, 1806 127, 1806 128, 1806 129, 1806 130 og 1806 131
1908 Frasepareret 285 og 286
2007 Henlagt til 282

Ejere
2008

Husnumre
1908 Farvergade 6-8
NB Flyttes
2008 Farvergade 6-8

Opførelsesår
1908 af arkitekt Rogert Møller (Weilbach)

Matr.nr. 284

Matrikel
1908 Sammensat af 1806 29, 1806 30, 1806 31 og 279
1983 Hertil henlagt 1806 43
2008 284

Ejere
2008 Mp Pension,Magistre & Psykologer

Husnumre
1908 Frederiksberggade 16/Kattesundet 3
1983 Frederiksberggade 16/Kattesundet 3, Vestergade 9
2008 Frederiksberggade 16/Kattesundet 3, Vestergade 9

Opførelsesår
1908 af Anton Rosen (Weilbach)

Matr.nr. 285 †

Matrikel
1908 Parcel af 283
1992 Henlagt til 286

Ejere

Husnumre
1908 Farvergade 10

Matr.nr. 286

Matrikel
1908 Parcel af 283
1992 Hertil henlagt 285
2008 286

Ejere
2008 Kultur Og Fritidsforvaltningen Køb

Husnumre
1908 Farvergade 12/Rådhuspladsen 77
1992 Farvergade 10-12/Rådhuspladsen 77
2008 Farvergade 10-12/Rådhuspladsen 77

Opførelsesår
1908 af arkitekt Rogert Møller (Weilbach)

Matr.nr. 287

Matrikel
1912 Sammensat af 165, 166, 167 og 168
1913 Sammenlagt med 169, til 169 & 287

Ejere

Husnumre
1912 Løngangsstræde (uden nummer)

Matr.nr. 288 †

Matrikel
1920 Parcel af 253 & 254
1929 Indbefattet i 291

Ejere

Husnumre
1920 Vester Voldgade 99-101

Matr.nr. 289
Hestegardekaserne, Materialgården og Postgirobygningen

Matrikel
1924 Sammensat af 245 A og 245 D og umatrikuleret areal
1936 Hertil henlagt 245 B og 245 C
2008 289

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1924 Frederiksholms Kanal 26, Vester Voldgade 119-121
1936 Frederiksholms Kanal 26-28, Vester Voldgade 119-125
2008 Frederksholms Kanal 26-28, Vester Voldgade 119-123

Opførelsesår
Frederiksholms Kanal 26: 1792 af hofarkitekt A. J. Kirkerup. Ombygget 1798. – Frederiksholms Kanal 28: 1771 af hofbygmester G. D. Anthon. – Vester Voldgade 123: 1938 af arkitekt Thorvald Jørgensen for Post- og Telegrafvæsenet (Historiske huse)

Matr.nr. 290
Sankt Clemmentshus

Matrikel
1926 Sammensat af 1806 72, 1806 73 og 1806 87
2008 290

Ejere
2008 C.W. Obel Ejendomme A/S

Husnumre
1926 Lavendelstræde 19/Rådhuspladsen 75
2008 Lavendelstræde 19/Rådhuspladsen 75

Opførelsesår
1927 af arkitekterne Vilhelm Hvalsøe og Arthur Wittmack (Weilbach)

Matr.nr. 291
Nationalmuseet

Matrikel
1929 Sammensat af 1806 191, 1806 192, 1806 193, 1806 194, 1806 195, 1806 196, 1806 197, 1806 198, 1806 199, 1806 200, 1806 201, 1806 202, 1806 203, 1806 204, 1806 205, 1806 206, 1806 207, 1806 210, 1806 211, 1806 240, 1806 250, 208 & 209, 253 & 254, 273 & 288
2008 291

Ejere
2008 Nationalmuseet

Husnumre
1936 Frederiksholms Kanal 12/Ny Vestergade 10
2008 Frederiksholms Kanal 12/Ny Vestergade 10/Stormgade 3-5/Vester Voldgade 101

Opførelsesår
Frederiksholms Kanal 12: 1684, ombygget ca. 1730 og 1742-44 (Historiske huse)

Matr.nr. 292

Matrikel
1929 Sammensat af 1806 69, 1806 70, 1806 71 og 1806 88
2008 292

Ejere
2008 Fsb Bolig

Husnumre
1929 Lavendelstræde 16/Rådhuspladsen 59
2008 Lavendelstræde 16/Rådhuspladsen 59

Opførelsesår
1928 af arkitekterne Einar Ambt og G. Juul Brask for Kreditkassen for Husejere i København (Weilbach)

Matr.nr. 293

Matrikel
1930 Parcel af 1806 189
2008 293

Ejere
2008 Martin Siersteds og Hustru Johanne Siersteds Stiftelse

Husnumre
1930 Stormgade 14 A-D
2008 Stormgade 14 A-D

Opførelsesår
1933 af arkitekt T. Hvass (Bygningsattest)

Matr.nr. 294

Matrikel
1932 Parcel af 122 A
2008 294

Ejere
2008 Danmarks Lærerforening - Dlf

Husnumre
1932 Hestemøllestræde 5/Kompagnistræde 34
2008 Hestemøllestræde 5/Kompagnistræde 34

Opførelsesår
1932 for Jord- og Betonarbejdernes Fagforening

Matr.nr. 295

Matrikel
1956 Parcel af 1806 54
2008 295

Ejere
2008 Københavns Investerings Ejd A/S

Matrikulære husnumre
1956 Vestergade 33
2008 Vestergade 33

Opførelsesår
De 6 østlige fag: 1795-96 for hørkræmmer Ole Schou (Historiske huse)

Matr.nr. 296

Matrikel
1976 Parcel af 1806 187
2008 296

Ejere
2008 E/F Løngangstræde 23

Husnumre
1976 Løngangstræde 23
2008 Løngangstræde 23

Opførelsesår
1985 (Kuas)

Matr.nr. 297

Matrikel
1981 Parcel af 259 A, 259 C, 1806 260, 1806 261 og 271 samt nedlagte umatrikulerede gadearealer
2008 297

Ejere
2008 Realea A/S Ejendomsselskab

Husnumre
1981 Ses ikke i vejviseren
2008 Vester Voldgade 129-131

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 298

Matrikel
1985 Parcel af 221 (nyt nummer)
2008 298

Ejere
2008 Jeudan A/S

Husnumre
1985 Ny Kongensgade 10
2008 Ny Kongensgade 10

Opførelsesår
1903 af arkitekt Fr. Levy (Bygningsattest)

Matr.nr. 299

Matrikel
1994 Parcel af umatrikuleret havneareal
2008 299

Ejere
2008 Realea A/S Ejendomsselskab

Husnumre
1994 Christians Brygge 23
2008 Christians Brygge 23

Opførelsesår
Ubebygget

Matrikelnumre udgået i perioden 1689-1756

Matr.nr. 1689/297

Matrikel
1689 297
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Roluf Gertsen, bådsmand

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 297

Matr.nr. 1689/298

Matrikel
1689 298
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Christen Hansen, ruhugger på Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 298

Matr.nr. 1689/299

Matrikel
1689 299
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Niels Johansen Stohl, arbejdskarl

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 299

Matr.nr. 1689/300

Matrikel
1689 300
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Niels Torstensen, årstjener

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 300

Matr.nr. 1689/301

Matrikel
1689 301
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Bøg Pedersen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 301

Matr.nr. 1689/302

Matrikel
1689 302
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Anders Eriksen, tømmermand på Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 302

Matr.nr. 1689/303

Matrikel
1689 303
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Holger Nielsen, tømmermand på Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 303

Matr.nr. 1689/304

Matrikel
1689 304
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Niels Svendsen, tømmermand

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 304

Matr.nr. 1689/305

Matrikel
1689 305
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Anders Madsen, tømmermand på Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 305

Matr.nr. 1689/306

Matrikel
1689 306
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Rasmus Seilstang, tømmermand på Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 306

Matr.nr. 1689/307

Matrikel
1689 307
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Hans Bendsen, kudsk på materialgården

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 307

Matr.nr. 1689/308

Matrikel
1689 308
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Peder Nielsen, tømmermand på Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 308

Matr.nr. 1689/309

Matrikel
1689 309
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Roland Anthonisen, lavetmager på Tøjhuset

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 309

Matr.nr. 1689/310
Et gammelt vagthus

Matrikel
1689 310
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Frederik Reisk og Niels Mortensen, konstabler

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 310

Matr.nr. 1689/311

Matrikel
1689 311
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Regimentskvartermester Hans Mortensens stald

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 311

Matr.nr. 1689/312

Matrikel
1689 312
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Magnus Bille, løjtnant

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 312

Matr.nr. 1689/313

Matrikel
1689 313
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Jens Nielsen, hjulmand på Tøjhuset

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 313

Matr.nr. 1689/314

Matrikel
1689 314
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Anders Kruse, nagelsmed på Tøjhuset

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 314

Matr.nr. 1689/315

Matrikel
1689 315
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Niels Madsen, hjulmand

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 315

Matr.nr. 1689/316

Matrikel
1689 316
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Jon Torstensen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 316

Matr.nr. 1689/317

Matrikel
1689 317
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Peder Andersen, håndlanger

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 317

Matr.nr. 1689/318

Matrikel
1689 318
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Lorentz Jensen, sergent

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 318

Matr.nr. 1689/319

Matrikel
1689 319
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Ole Torkildsen, tømmermand på Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 319

Matr.nr. 1689/320

Matrikel
1689 320
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Lars Jensen, tømmermand på Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 320

Matr.nr. 1689/321

Matrikel
1689 321
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Ammond Olsen, korporal

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 321

Matr.nr. 1689/322

Matrikel
1689 322
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Torkild Pedersen, tømmermand på Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 322

Matr.nr. 1689/323

Matrikel
1689 323
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Ole Jensen, tømmermand på Materialgården

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 323

Matr.nr. 1689/324

Matrikel
1689 324
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Svend Andersen Wolf, arbejdskarl

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 324

Matr.nr. 1689/325

Matrikel
1689 325
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Valentin Kirchhof

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 325

Matr.nr. 1689/326

Matrikel
1689 326
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Enken efter afdøde konduktør Rasmus Christensen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 326

Matr.nr. 1689/327

Matrikel
1689 327
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Bernt Lyder, korporal

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 327

Matr.nr. 1689/328

Matrikel
1689 328
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Henrik Rye, soldat

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 328

Matr.nr. 1689/329

Matrikel
1689 329
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Lars Pedersen, skoflikker, soldat

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 329

Matr.nr. 1689/330

Matrikel
1689 330
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Birgitte Bertels, pølsekone

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 330

Matr.nr. 1689/331

Matrikel
1689 331
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Jens Aagesen, soldat

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 331

Matr.nr. 1689/332

Matrikel
1689 332
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Mikkel Skrædder, soldat

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 332

Matr.nr. 1689/333

Matrikel
1689 333
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Jens Mortensen Vester

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 333

Matr.nr. 1689/334

Matrikel
1689 334
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Samuel Jensen, tømmermand på Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 334

Matr.nr. 1689/335

Matrikel
1689 335
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Villum Ridder, korporal over grenadererne

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 335

Matr.nr. 1689/336

Matrikel
1689 336
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Peder Timmerup, soldat

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 336

Matr.nr. 1689/337

Matrikel
1689 337
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Jens Gudlandsfarer

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 337

Matr.nr. 1689/338

Matrikel
1689 338
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Ole Nielsen, hjulmand på Tøjhuset

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 338

Matr.nr. 1689/339

Matrikel
1689 339
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Svend Olsen Rolufsen, hugger på Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 339

Matr.nr. 1689/340

Matrikel
1689 340
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Niels Rasmussen, kudsk på Materialgården

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 340

Matrikelnummer udgået i perioden 1756-1806

Matr.nr. 1756/46
Vartov Kirkegård

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 46
<Udgået af matriklen

Ejere

Matrikulære husnumre
1756 Farvergade 46*/Imod Volden 46/Torvet 46/Sønder Voldstræde 46

Tømmerpladserne

Matr.nr. Tømmerplads 1 & 2

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 344-345
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter som nr. 30
1881 Udgået af matriklen

Ejere
Matrikulære husnumre

Matr.nr. Tømmerplads 3

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 346
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter som nr. 31
1883 Herfra separeret 129 af Vestervold Kvarter
1907 Delvis indbefattet i Vestervold Kvarter 323 og overgået til offentlig gade

Ejere
Matrikulære husnumre

Matr.nr. Tømmerplads 4

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 346
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter som nr. 32
1883 Henlagt til 117 af Vestervold Kvarter

Ejere
Matrikulære husnumre

Matr.nr. Tømmerplads 5 & 6

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 348-349
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter som nr. 33
1883 Henlagt til Vestervold Kvarter 131

Ejere
Matrikulære husnumre

Matr.nr. Tømmerplads 7

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 350
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter som nr. 34
1882 Henlagt til 131

Ejere
Matrikulære husnumre

Matr.nr. Tømmerplads 8

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 351
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter som nr. 35
1883 Delvis henlagt til 131 og delvis udlagt til offentlig gade

Ejere
Matrikulære husnumre

Matr.nr. Tømmerplads 9

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 352
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter Kvarter som nr. 36
1886 Henlagt til Vestervold Kvarter 170 og 171

Ejere
Matrikulære husnumre

Matr.nr. Tømmerplads 10

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 353
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter som nr. 37
1886 Henlagt til 170 og 171

Ejere
Matrikulære husnumre

Matr.nr. Tømmerplads 11 & 12

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 354 og 355
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter som nr. 38
1881 Udlagt til offentlig gade (Bernstorffsgade)

Ejere
Matrikulære husnumre

Matr.nr. Tømmerplads 13 & 14

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 356 og 357
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter som nr. 39
1880 Udlagt til offentlig gade (Reventlowsgade)

Ejere
Matrikulære husnumre

Matr.nr. Tømmerplads 15

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 358
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter som nr. 40
1881 Udgået af matriklen.

Ejere
Matrikulære husnumre

Matr.nr. Tømmerplads 16

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 359
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter som nr. 41
>1870 Udgået af matriklen

Ejere
Matrikulære husnumre


Tilbage til toppen