Vognaegt

 


 

Forfatter: Samlet af Bjørn Westerbeek Dahl©
Titel: Byfogdens vognægtregnskaber 1624 -
Udgivet: Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Regnskaber fra 1624
Note:  

 

Byfogedens vognægtregnskaber 1624

 

Dato Person Vogne Til Bem
1624-05-01 Kanslerens behov 1 Roskilde  
1624-05-01 Anders Skytt, dronningens doktor 1 Køge  
1624-05-01 Anders Skytt, dronningens doktor 1 Køge Skyldtes meget tøj
1624-05-03 Peder Willumsen, Christian Friis' tjener 1   Prisen angiver 1 vogn, antallet ellers uoplyst
1624-05-10 Christian Holck, rigsråd 4 Helsingør Skal til den svenske grænse til mødet mellem rigerne
1624-05-10 Christian Holck, rigsråd 2 Helsingør Skal til den svenske grænse til mødet mellem rigerne
1624-05-10 Caspar Smed 1 Køge  
1624-05-11 Wolf von Buchwald 3 Køge  
1624-05-15 Kirsten Munk 2 Køge  
1624-05-15 Kirsten Munks tjener 1 Køge  
1624-05-15 Knud Jørgensen Ridefoged 1 Køge  
1624-05-15 Mogens Kaas og Tage Thott 6 Køge  
1624-05-18 Jesper Brockmann 1 Køge På vej til Rostock
1624-05-18 Mecklenburgske gesandt 1 Roskilde  
1624-05-20 Ellen Marsvin og Berendt Giest 3 Helsingør  
1624-05-24 Christen Roskilde 1 Helsingør  
1624-05-28 Tømmermand 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-05-31 Wulf von Buchwald 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-05-31 Prinsens kammertjener 1 Roskilde  
1624-06-01 Hertugen af Braunschweigs lakaj 1 Kronborg  
1624-06-03 Rigsrådet 3 Helsingør  
1624-06-03 Mogens Kaas 1 Køge Staffering af gemak
1624-06-03 Anders Olufsen, renteskriver 1 Kronborg  
1624-06-06 Wulf von Buchwalds tjener 1 Frederiksborg (Hillerød) Brev til Kongen. I regnskabet: Til Kronborg
1624-06-07 Jacob Ulfeldt 1 Helsingør På vej til den svenske grænse til resten af rådet
1624-06-07 Kongelig tjener med pas 1   På vej til Nørrejylland
1624-06-07 Herman Holst, renteskriver 1 Køge  
1624-06-08 Peter Gagelmann, apoteker,s tjener 1 Køge  
1624-06-08 Mogens Kaas, slotsherre på Kbhs Slot 1 Køge  
1624-06-08 Jørgen Kandestøber 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-06-08 Jørgen Kruse 1 Helsingør På vej til den svenske grænse
1624-06-09 En urmager 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-06-10 Abraham de la Haye, ingeniør og Poul Voldmester 2 Helsingør Skal være i deres logi senest kl. 2 nat
1624-06-17 Herman Thomsen, murermester 1 Helsingør Retur
1624-06-21 Abraham de la Haye 1 Kronborg  
1624-06-30 Willum von der Hude 1 Køge  
1624-06-30 Christian Schammelsen 1 Hørsholm Retur
1624-06-30 Henrik Holck 1 Roskilde  
1624-07-09 Greven af Oldenburgs folk 10 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-07-10 Greven af Oldenburgs sekretær og kammertjener 3 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-07-14 Greven af Oldenburgs Kok 2 Roskilde  
1624-07-15 Christoffer Urne, rentemester 1 Roskilde Bilag dateret 13.7.
1624-07-16 Wulf von Buchwald 2 Køge Afgang kl. 4
1624-07-17 Bremens gesandt 2 Roskilde  
1624-07-24 Dronningens kansler 2 Køge  
1624-07-24 Anders Bille 2 Helsingør Hjemrejse fra herredagene
1624-07-26 Mogens Kaas 2 Roskilde Hjemrejse fra herredagene
1624-07-27 Tage Thott 1 Helsingør Hjemrejse fra herredagene
1624-07-27 Iver Juel 3 Roskilde Hjemrejse fra herredagene
1624-07-27 Nogle af kongens folk 4 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-07-28 Kirstens Munks tjener og skrædder 1 Køge  
1624-07-28 Gregers Krabbe, sekretær 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-07-28 Dronningens doktor 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-08-01 Mogens Kaas 1 Køge  
1624-08-01 Dronningens Kansler 1 Køge  
1624-08-03 Christian Friis 2 Køge  
1624-08-03 Albert Scheel 2 Køge Hjemrejse fra herredagene, afgang kl. 8
1624-08-03 Anders Sinclair 2 Roskilde  
1624-08-03 Eske Brock 2 Roskilde Hjemrejse fra herredagene
1624-08-05 Christen Holck 2 Roskilde Hjemrejse fra herredagene
1624-08-05 Steen Willumsen, admiral 1 Sundby Færge Tur/retur
1624-08-09 Herman Holst, renteskriver 1 Ibstrup  
1624-08-09 Jacob Ulfeldt 2 Roskilde  
1624-08-10 Herman Holst, renteskriver 1 Ibstrup  
1624-08-10 Jens Pedersen af Haderslev 1 Roskilde Fører kongens penge til Holsten
1624-08-11 Kirsten Munk 2 Frederiksborg (Hillerød) Den ene til prinsens behov
1624-08-11 Prinsen 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-08-14 Brandenburgske gesandts folk 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-08-14 Nicolai Eggebrecht, tysk sekretær 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-08-14 Christian, hertug, med folk og gods 3 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-08-20 Hertugen af Braundschweig 2 Køge  
1624-08-21 Ove Høeg 1 Køge  
1624-08-21 Christian, hertug 3 Roskilde  
1624-08-24 Henrik Walkirch 1 Kronborg  
1624-08-25 Christian, hertug 3 Køge  
1624-08-27 Kirsten Munks folk 4 Roskilde  
1624-08-29 Christian, hertug,s folk 1 Roskilde  
1624-08-29 Kirsten Munks piger 1 Roskilde  
1624-09-02 Wenzel Rotkirch, staldmester 1 Roskilde  
1624-09-06 Prinsens kammertjener 3 Roskilde  
1624-09-06 Ole Worm, medicus 1 Køge  
1624-09-15 En af kongens folk 1 Roskilde  
1624-09-17 Mogens Kaas 2 Roskilde På vej hjem fra Gotland hvor han havde været med kongen
1624-09-20 Holger Rosenkrantz Axelsen 1 Helsingør På vej til Gotland
1624-09-27 Jens Jacobsen, renteskriver 1 Helsingør  
1624-09-27 Eiler Holck 2 Helsingør På vej til Gotland, bilag dateret 24.9., bestilt til 25.9.
1624-09-27 En af kongens tjenere 1 Roskilde  
1624-09-27 En af kongens tjenere 1 Roskilde På vej til Antvorskov med kongens hestetøj
1624-09-30 Jørgen Schult, de unge herrers hofmester 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-10-06 Christoffer Iversen, renteskriver 1 Helsingør  
1624-10-06 Kirsten Munk 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-10-06ø Kongens sadelknægt 1 Køge  
1624-10-12 Christoffer Iversen, renteskriver 1 Helsingør  
1624-10-11 Thomas Voldmester 1 Helsingør  
1624-10-16 Jacob Hagermann, en af kongens tjenere 1 Kronborg  
1624-10-16 Frantz Wogendorff, prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød) Skulle hastigt med prinsens klæder
1624-10-16ø Axel Arenfeld, rentemester 1 Helsingør  
1624-10-20 Mouritz Madsen, kancellibud 1 Køge På vej til enkedronningen på Falster med et brev fra kongen
1624-10-28 Anders Bille 2 Helsingør Afrejse kl. 5 29.10.
1624-10-31 Et kancellibud 1 Frederiksborg (Hillerød) Med breve til kongen
1624-11-03 Niels Madsen, kancellibud, med en kollega 1 Roskilde med breve fra kongen til Jylland
1624-11-06 Gert Rantzous tjener 1 Roskilde Havde været i København med nogle berggeseller, der skulle til Norge
1624-11-12 Jens Jacobsen, renteskriver 1 Roskilde  
1624-11-15 Christoffer Urnes tjener 1 Avedøre ("Auffuedøe") Tur/retur
1624-11-30 Vitt, tømmermand 1 Abrahamstrup  
1624-12-01 Holger Rosenkrantz 2 Køge  
1624-12-11 Anders Olufsen, renteskrivers tjener 1 Frederiksborg (Hillerød) Tur/retur
1624-12-15 Knud Jørgensen, ridefoged 1 Ganløse P.g.a. jagt 15.12. I Ganløse
1624-12-16 Søren Jensen, vognmand 1 Frederiksborg (Hillerød) For transport af en pakke klæder fra København til Frederiksborg og tilbage igen til renteskriver Axel Arenfeldts gård i Kbh.
1624-12-17 Christian Thomsen, prinsens hofmester 3 Frederiksborg (Hillerød) Med noget fra Spanien
1624-12-ø Niels, fogedsvend hos byfogeden 1 Helsingør Havde kørt retur med en Christoffer, der har tjent Claus Brockenhuus
1624-12-26 Peder Mikkelsen, kongens skibsbygger i "Hidtzehou" 1 Roskilde  
1624-12-27 Peder Willumsen, kanslerens håndskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-12-27 Kansleren 1 Køge  
1624-12-30 En af kanslerens betjente 1 Frederiksborg (Hillerød)  

 


 

Forfatter: Samlet af Bjørn Westerbeek Dahl©
Titel: Byfogdens vognægtregnskaber 1624 -
Udgivet: Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Regnskaber fra 1625
Note:  

 

Byfogedens vognægtregnskaber 1625

 

Dato Person Vogne Til Bem
1625-01-17 Jens Jonsen, vognmand i studiestræde 1 Helsingør Med et brev fra kongen til Jørgen Urne smst.
1625-01-25 Rubbert, engelsk gesandt, og hertugen af Weimar (?) 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-01-26 Nogle fremmede gesandter 8 Kronborg  
1625-01-26 Nogle fremmede gesandter 4 Kronborg  
1625-01-26 Anders Sørensen, vognmand 1 Kronborg Med et brev fra kongen til Anders Bille
1625-01-27 Engelske gesandt 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-01-29 Nicolai Eggebrecht, tysk sekretær 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-02-12 Henrik Holck 2 Roskilde På vej til Hamborg
1625-02-15 Mogens Kaas, slotsherre 1 Køge  
1625-02-17 Mogens Kaas, slotsherre 2 Roskilde  
1625-02-17 Albrecht Scheel 2 Roskilde  
1625-02-19 Eske Brock 2 Køge Regnskab: Til Roskilde
1625-02-22 Tage Thott 2 Helsingør På vej til Sølvesborg
1625-02-24 Nicolai Eggebrecht, tysk sekretær 1 Roskilde  
1625-02-25 Chrisen Holck 2 Roskilde  
1625-03-03 Hans Rostrup, tyske kancellis forvalter 1 Roskilde  
1625-03-04 Jørgen Kruse 2 Køge  
1625-03-04 Kongens edelknaber 1 Køge Transport af deres klæder
1625-03-05 Christian Schammelsel 1   Skal følge kongen til Lolland, eller på vej til Lolland
1625-03-06 Frederik Günther, kongens tyske sekretær 1 Roskilde  
1625-03-12 Prinsens kammertjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-03-13 Greven af Oldenburgs tjener 2 Roskilde  
1625-03-18 Ove Høeg 3 Helsingør På vej til Sverige
1625-03-23 Franske gesandt 2 Roskilde  
1625-03-29 Prinsens folk 5 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-04-01 Peder Vibe, afg. Mikkel Vibes søn 1 Frederiksborg (Hillerød) Tolkede for den franske gesandt
1625-04-01 Morten, murermester 1 Hørsholm For at besigtige en bygning efter kongens befaling
1625-04-04 Jørgen Schult, hertug Frederiks hofmester 3 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-04-07 Mogens Kaas, slotsherre 1 Køge Skal besigtige en bygning
1625-04-07 Franske gesandt 2   Jagt rundt i Københavns Len
1625-04-14 Franske gesandt 2   Jagt rundt i Københavns Len, fra kl. 5
1625-04-20 Vognmand, som kørte varselsmænd til Otte Brahe Pedersen 1 Køge I rådstuesag om Brahes ejendom i København
1625-04-20 Brandenburgske gestand 3 Kronborg  
1625-04-20 Christen Thomsen 1 Helsingør Gesandt i Sverige
1625-04-21 Kongens kammerjunker og kammertjener 8 Frederiksborg (Hillerød) Med kongens gods
1625-04-22 Peder Brandt, kongens livknægt 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-04-23 Christian Ulrik Gyldenløve og Just Høeg 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-04-24 Franske gesandt 4 Roskilde  
1625-04-25 Peder Vibe, den franske gesandts tolk 1 Køge  
1625-04-25 Prinsens kammertjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-04-25 4 af kongens edelknarper 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-04-25 Kongens berider i haven uden for Nørreport 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-04-25 Christen Friis, en af hans folk 1 Køge  
1625-04-26 Christen Schammelsen, kongens vinskænk 1 Helsingør For at købe vin til kongen
1625-04-27 Erhard Trompeter 4 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-04-27 Kongens kammertjener 3 Frederiksborg (Hillerød) Med kongens gods
1625-04-29 Christian Ulrik Gyldenløve 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-04-29 Ditlev Dyr [foræhr?] 1 Roskilde  
1625-04-29 Thomas Lundium, sognepræst i Helsingør 2 2 Helsingør  
1625-05-01 Kongens berider 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-05-03 Jens Jacobsen, renteskriver 1 Køge  
1625-05-03 Mælkedeyen på den ny ladegård 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-06-04 Mogens Kaas 1 Køge  
1625-05-05 Axel Arenfeldt 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-05-05 Hans Pedersen, kongens kammertjener 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-05-07 Kancelliherremændene 6 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-05-07 Knud Jørgensen, ridefoged 1 Køge Skal skaffe kongens bønder sædekorn
1625-05-08 Jacob Michelsen, Albrecht Scheels tjener 1 Roskilde  
1625-05-09 Christian Skammelsen og Ernst Skrædder, kongens hofskrædder 2 Køge I regnskabet: Roskilde
1625-05-12 Kansleren 3 Køge  
1625-05-14 Stig Pors 2 Frederiksborg (Hillerød) Tur/retur
1625-05-17 Christian Skammelsen, tjener 1 Kronborg Skal udtage vin og andet til Prinsen
1625-05-16 Niels, stadstjener 2 Frederiksborg (Hillerød) Transport af Daniel skibskok, der havde begået indbrud og tyveri i Kongens Badstue
1625-05-16 Prinsens tjener 1 Frederiksborg (Hillerød) Med Prinsens gods
1625-05-18 Christen Pedersen, danske kancellis tjener 4 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-05-20 Nicolaus Møntmester 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-05-23 Jens Jacobsen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-05-25 Nikolaj Engelbrecht 1 Køge  
1625-05-26 Nikolaj Engelbrecht 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-05-28 Evert Willfang, hertuger Frederiks og hertug Ulriks køkkenskriver 2 Roskilde  
1625-05-28 Evert Willfang 3 Sorø A 24 sk. pr. mil efter kongens mandat, Niels Andersen og Jens Pedersen var vognmænd
1625-05-30 Nikolaj Eggebrecht 3 Roskilde Kørte med Tyske Kancellis kister
1625-06-03 Mogens Kaas 1 Roskilde  
1625-06-06 Jens Munk, kaptajn 3 Roskilde  
1625-06-08 Christen Pedersen 1 Frederiksborg (Hillerød) Med kancelliet
1625-06-08 Bo Berendsen, renteskriver 1 Roskilde Med renteriet
1625-06-08 Søren Ramussen 1 Roskilde Med renteriet
1625-06-08 Skalde Kaas 2 Køge Bilag ses ikke
1625-06-13 Kongens edelknaber 1 Roskilde  
1625-06-16 Oluf Madsen, ligger 1 Roskilde  
1625-06-18 Vincents Leclerc 1 Helsingør Havde Prinsens pas, skulle til Norge
1625-06-19 Anders Bille 1 Helsingør På hjemrejse efter at være kaldt af kongen for at taxere gejstligheden, men forgæves da de andre rigsrådsmedlemmer ikke var mødt op
1625-06-21 Frands Sørensen, Prinsens tjener 1 Roskilde  
1625-06-23 Johan Havemann, kongens enspænder 1 Roskilde  
1625-06-26 Engel Pedersen 1 Roskilde  
1625-06-29 Prinsens kammertjener 1 Kronborg  
1625-07-04 En af kongens tjenere 1 Køge  
1625-07-05 Anders Lauridsen, renteskriver 4 Roskilde Med kongens penge
1625-07-05 Anders Lauridsen, renteskriver 1 Roskilde Skal til Tyskland
1625-07-05 En af Prinsens folk 1 Roskilde  
1625-07-14 Peder Pedersen, renteskriver 1 Helsingør I regnskabet: Frederiksborg
1625-07-14 Prinsens fyrbøder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-07-14 Christen Pedersen, kancellitjener 1 Roskilde  
1625-07-15 Peder Pedersen, renteskriver 5   Penge til lejren
1625-07-17 For kansleren 1 Roskilde Skal hente 1 amme vin til Kansleren
1625-07-17 Christoffer Pedersen, renteskriver 7 Roskilde Med kongens Kancelli
1625-07-20 Jens Torstensen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-07-23 Anders Friis, renteskriver 3 Roskilde Med bøger, som Anders Friis lod skikke bud efter
1625-07-25 Christoffer Iversen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-07-27 Jørgen Carstensen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-07-28 Rasmus, fyrbøder 2 Roskilde Gods til renteriet i Roskilde
1625-07-28 En af liggerne 1 Roskilde Med noget af Prinsens gods
1625-07-29 Oluf Snedker, ligger 2 Frederiksborg (Hillerød) Med Frederik Ludvigsen, der skulle i jern
1625-07-30 Kirsten Munks tjener 1 Roskilde  
1625-08-01 Jørgen Carstensen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-08-01 En af Prinsens edelknaber 1 Køge  
1625-08-02 Jens Jacobsen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-08-03 En af de unge herrers tjenere 1 Roskilde Med vin
1625-08-04 Prinsens edelknabe 3 Roskilde Med Prinsens gods
1625-08-04 Anders Friis, renteskriver,s tjener 1 Roskilde  
1625-08-06 Christoffer Iversen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-08-07 Rasmus Christensen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-08-10 Jørgen Carstensen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-08-10 Morten Andersen Brygger, ligger 1 Helsingør  
1625-08-13 Rasmus Christensen, renteskriver 2 Roskilde  
1625-08-14 Jørgen Carstensen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-08-17 Rasmus Christensen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-08-17 Jens Jacobsen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-08-17 Hans Jatsen, kanslerens tjener 1 Roskilde  
1625-08-17 De unge herrers fyrbøder 1 Kronborg  
1625-08-19 Hans Steenwinkel 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-08-19 Jørgen Carstensen, renteskriver 1 Roskilde Med penge
1625-08-19 Christoffer Didriksen, renteskriver 2 Roskilde  
1625-08-24 De unge herrers kammertjener 2 Roskilde Med deres gods
1625-09-01 Jørgen Sørensen 1 Roskilde  
1625-09-02 Jens Jacobsen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-09-02 Rasmus Kolding 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-09-11 Anders Haard, skriver på Bremerholm 1 Roskilde  
1625-09-12 En af Prinsens edelknaper 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-09-13 Axel Arenfeldt, rentemester,s tjener 1 Roskilde  
1625-09-15 Nogle af kongens renteskrivere 2 Roskilde  
1625-09-15 Mikkel Hansen, skriver ved Børnehuset 1 Roskilde  
1625-09-16 Christen Lauridsen, hertug Frederik og hertug Ulriks skrædder 1 Roskilde  
1625-09-17 Christoffer Didriksen 3 Roskilde  
1625-09-22 Jacob Jacobsen 1 Roskilde  
1625-09-22 Mikkel Hansen, skriver i tugthuset 1 Roskilde  
1625-09-27 Rasmus Christensen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-09-27 De unge herrers køkkenskriver 2 Roskilde Med deres gods
1625-10-05 Prinsens tjener 1 Roskilde  
1625-10-07 Jørgen Danielsen, rådmand 1 Roskilde Sendt til Kansleren
1625-10-08 Christoffer Iversen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-10-08 Laurids Eskildsen, slotsskriver 1 Køge  
1625-10-08 Jens, glarmester, ligger på Slottet 1 Roskilde Med prinsens gods
1625-10-13 Christoffer Frederiksen, Anders Billes tjener 1 Helsingør  
1625-10-13 Axel Arenfeld, rentemester 1 Roskilde  
1625-10-13 En hollandsk skipper 1 Roskilde  
1625-10-13 Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-10-17 Jørgen Carstensen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-10-19 Jens Jacobsen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-10-20 Hans von Braunschwieg 1 Køge  
1625-10-20 Jørgen Danielsen, rådmand 1 Roskilde Til kansleren
1625-10-20 Rasmus Christensen, renteskriver 2 Roskilde Med kongens penge
1625-10-21 Christen Rasmussen, fyrbøder 1 Roskilde  
1625-10-22 Tage Thotts tjener 1 Roskilde  
1625-10-22 Kongens edelknaber 1 Roskilde  
1625-10-24 En af renteskriverne 1 Roskilde  
1625-10-24 Nikolaus Møntmester 1 Roskilde  
1625-10-26 Tage Thotts tjener 1 Helsingør  
1625-10-28 En af renteskriverene 1 Roskilde  
1625-10-28 Jacob Friville 1 Roskilde  
1625-11-02 De unge herrers kammertjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-11-03 Corvianus Guldsmed 1 Roskilde  
1625-11-05 Rasmus Christensen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-11-08 Anders Friis, renteskriver 1 Roskilde  
1625-11-09 Christoffer Gabrielsen, enspænder 1 Roskilde  
1625-11-09 Christen Rasmussen, fyrbøder 1 Roskilde  
1625-11-10 Mikkel Hansen, skriver på Børnehuset 1 Roskilde  
1625-11-12 Morgen Lauridsen 1 Roskilde  
1625-11-14 Daniel Paudtzer [?] 1 Roskilde  
1625-11-15 Christen Pedersen, danske kancellitjener 1 Roskilde  
1625-11-16 En af renteskriverne 1 Roskilde  
1625-11-17 Jørgen Carstensen, renteskriver 1 Kronborg  
1625-11-17 Erhard Sterte, trompeter, og Christoffer Gabrielsen , enspænder 1 Roskilde  
1625-11-17 Mikkel Hansen 1 Helsingør  
1625-11-17 Jens Jacobsen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-11-19 Kongens tjener 1 Roskilde  
1625-11-19 Berendt Pantsvend 1 Kronborg  
1625-11-20 Anders, Jens Dinesens tjener 1 Roskilde  
1625-11-20 Rasmus Christensen, renteskriver 2 Roskilde  
1625-11-23 En af Prinsens edelknaber 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-11-23 Christoffer Gabrielsen, enspænder 1 Roskilde  
1625-11-26 Rasmus Christensen 2 Roskilde  
1625-11-27 Christian Skammelsen 1 Kronborg  
1625-12-01 Poul Henriksen 1 Roskilde  
1625-12-03 Peder Bundesen, renteskriver 1 Helsingør  
1625-12-03 Anders Friis, renteskriver 1 Roskilde  
1625-12-03 Claus Nielsen, Otto Kruses dreng 1 Roskilde  
1625-12-06 Markus Dør, Otto Høegs tjener 1 Helsingør  
1625-12-07 Frands Hagendorff, Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-12-07 Hans Kalkskriver 1 Roskilde  
1625-12-12 Niels Eriksen, Jens Juels tjener 6 Roskilde  
1625-12-12 Nikolaj Eggebrecht og Christian Skammelsen 5 Roskilde  
1625-12-13 Mogens Kaas 1 Helsingør  
1625-12-14 Søren Hegelund 1 Roskilde  
1625-12-15 Hans, årsknægt 1 Helsingør  
1625-12-15 Corfits Rosenkrantz 1 Helsingør  
1625-12-18 Jens Sørensen, en af kongens tjenere 1 Roskilde  
1625-12-19 En af liggerne på Slottet 1 Roskilde  
1625-12-19 En af dronningens tjenere 1 Helsingør  
1625-12-21 Arniseus, Kongens livmedicus 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-12-21 Stig Pors, kancelliherremand 1 Roskilde  
1625-12-23 Christoffer Urne 1 Roskilde  
1625-12-23 En af kanslerens tjenere 1    
1625-12-25 En af dronningens tjenere 1 Køge  
1625-12-26 Axel Arenfeldt, rentemenster 5 Roskilde  
1625-12-26 Jørgen Kruses tjener 1 Roskilde  
1625-12-26 Kongens snedker 1 Roskilde  
1625-12-27 Ellen Marsvins piger 1 Køge  
1625-12-30 Jens Henningsen 1 Roskilde  
1625-12-30 Corfitz Rosenkrantz 1 Roskilde  

 


 

Forfatter: Samlet af Bjørn Westerbeek Dahl©
Titel: Byfogdens vognægtregnskaber 1624 -
Udgivet: Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Regnskaber fra 1627
Note:  

 

Byfogedens vognægtregnskaber 1627

 

Dato Person Vogne Til Bem
1627-01-01 Laurids Bastioansen, Jørgen Vinds tjener 1 Helsingør På vej hjem fra Nederland
1627-01-02 Hans Wildtfang 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-01-04 Jens Sørensen, Prinsens stalddreng 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-01-04 Hans Hagedorn 1 Roskilde Med Prinsens gods
1627-01-04 Otte Kruse 1 Roskilde Med Prisnen
1627-01-04 Stig Pors 1 Roskilde Med Prinsen
1627-01-04 Niels Herkock 1 Roskilde Med Prinsen
1627-01-05 Peter Fox og Henrik Selle 1 Roskilde På rejse til Kongen
1627-01-05 Christoffer Suencke 1 Roskilde  
1627-01-06 Hans Herford, Kongens berider på Antvorskov 1 Frederiksborg (Hillerød) Med noget af Kongens hestetøj
1627-01-06 Christoffer Ulfeldt 1 Helsingør  
1627-01-08 Ove Jespersen, Malthe Juels tjener 1 Helsingør På vej hjem efter i København at have afleveret Kongens skat af Christianopel Len
1627-01-08 Hans Brunsvig     Med noget af Kongens gods fra Helsingør til København med David Lugt som ledsager
1627-01-08 To af liggerne på Slottet 1   Med nogle af Kongens breve
1627-01-08 Anders Bille 2 Helsingør  
1627-01-09 Jørgen Vind 3 Helsingør På vej fra Nederland
1627-01-10 Palle Rosenkrants tjener 1 Køge Havde leveret kansleren breve fra Kongen
1627-01-11 Mattiis Willadsen, årsknægt 1 Svendstrup Med breve fra hansleren til rentemester Christoffer Urne
1627-01-12 To tømmersvende 1 Kronborg  
1627-01-13 Frederik Goudter, Kongens kammersekretær 1 Roskilde  
1627-01-13 Henrik Nielsen, Jacob Ulfeldts tjener 1 Roskilde  
1627-01-13 Jørgen Carstensen, renteskriver 3 Roskilde Med Kongens penge til lejren
1627-01-13 De unge herrers vinskænk 1 Roskilde  
1627-01-14 Christoffer Urne, rentemester 1 Roskilde  
1627-01-16 Steen Willumsen, admiral på Bremerholm 1 Køge På vej til Falster for at bese noget skibstømmer
1627-01-16 Nikolaj Møntmester 2 Helsingør På vej til bjergværket i Norge
1627-01-17 Christoffer Urnes tjener 1 Køge  
1627-01-19 Ove Høeg, rentemester 1 Helsingør  
1627-01-20 Rasmus Pedersen, kældersvend på Bremerholm 1 Roskilde På vej til Fyn og Jylland for at opkræve borgerlejrpenge
1627-01-21 Christoffer Urnes tjener 1 Roskilde  
1627-01-21 Oluf Mule, ligger 1 Køge På vej til Lolland-Falster for at opkræve borgerlejrpenge i købstæderne
1627-01-22 Henrik Henningsen, ligger, og Torkild Jørgensen, tømmermand 1 Helsingør På vej til hhv. Skånelandene for at opkræve borgerlejrpenge og Helsingborg Slot
1627-01-22 Fin Pedersen, kanslerens tjener 1 Roskilde For at bestille vogne til kansleren
1627-01-22 Pros Knudsen 1 Roskilde  
1627-01-23 Kansleren 3 Roskilde På vej til møde i Odense
1627-01-24 Hans Hagendorn 1    
1627-01-24 En ingeniør 1 Kronborg  
1627-01-25 Jørgen Sørensen, ligger på Slottet 2 Køge Med 3 tønder enebær til Dronningen
1627-01-25 Claus Conditor 1 Kronborg  
1627-01-27 Stephen, kobbersmed 1 Kongens Kobbermølle  
1627-01-27 Hans Jørgensen, kanslerens beridder 1 Helsingør På vej til Bohus for at hente Anne Lykke
1627-01-28 Christoffer Urnes tjener 1 Kronborg  
1627-01-30 Christian Ulrik von Deme, Kongens edelknabe 1 Roskilde  
1627-01-30 Christen Iversen, underfoged, og Hans Mikkelsen, vagtmester 2 Roskilde Med Oluf Mogensens kvinde uden for Vesterport, der efter Kongens befaling skulle hastigt til Fyn
1627-02-06 Prinsens kammertjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-02-06 Hans Jørgensen, kanslerens berider 1 Roskilde På vej til Odense, efter at han var kommet fra Båhus med Anne Lykke
1627-02-07 Erik Krabbes tjener 1 Helsingør På vej til Stockholm
1627-02-09 Prinsen, Ellen Marsvin og Kirsten Munk 29   På vej til Kongen
1627-02-10 Hagen Mogensen, stadstjener 1 Sundbyøster Efter en kvinde, der var bortrømt fra bytinget, fordi hun havde ligget i et utilbørligt forhold med en skoflikker i Kannikestræde, t/r. Kørt af Hans Truernicht
1627-02-13 Hans Truernicht, hofsmed 1 Frederiksborg (Hillerød) t/r, kørt af Morgen Brache, vognmand
1627-02-14 Jacob Pedersen, renteskriver 5 Roskilde På vej til Kongens lejr med penge
1627-02-14 En ingeniør 1 Helsingør  
1627-02-16 Niels Pedersen, Iver Juels tjener 1 Roskilde Med breværinder for kansleren m.v.
1627-02-16 Prinsens køkkenskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-02-16 Hans Hagendorn 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-02-16 Morgen, ligger på Slottet 1 Roskilde  
1627-02-16 Christoffer Jæger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-02-16 Ubenævnt 2 Frederiksborg (Hillerød) Med Prinsens tøj
1627-02-20 Kongens sølvpop 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-02-20 Peder Thomsen, slagter 1 Roskilde På vej til Vordingborg Len for at se til Kongens "penge"-øxne
1627-02-21 Ove Høeg, rentemester 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-02-21 Daniel Bille 1 Roskilde  
1627-02-21 Mogens Kaas 1 Køge  
1627-02-21 Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-02-21 Prinsens violinist 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-02-21 To af kongens skippere 2 Roskilde  
1627-02-22 Bunde Jacobsen, renteskriver 1 Helsingør  
1627-02-23 Tre af Kongens styrmænd 1 Roskilde Skulle til "Beldt", Bæltet?
1627-02-23 Tre af Kongens styrmænd 1 Roskilde Som supplement til den ene vogn, de allerede havde fået, da de ikke alle tre kunne benytte denne
1627-02-27 Thomas Nielsen 1 Roskilde  
1627-02-27 Kansleren 1 Helsingør  
1627-02-28 Prinsens køkkenskriver og bager 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-02-29 Ove Høeg, rentemester,s tjener 1 Helsingør  
1627-03-03 Christian Thomsen Braadt, Kongens løjtnant 1 Helsingør  
1627-03-03 Letzou, en af Prinsens edelknaber 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-03 Steen Bille Mogensen 3 Roskilde  
1627-03-04 En af Prinsens edelknaber og Frans, Prinsens livskrædder 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-04 Christen Holck, rigsråd 6 Roskilde På vej hjem efter på Kongens ordre at have været i Købenahvn
1627-03-05 En af liggerne på Slottet 1 Roskilde  
1627-03-06 Otte Kruses tjener 1 Roskilde  
1627-03-06 Mogens Kaas 1 Roskilde  
1627-03-07 Poul Henriksen, ligger på Slottet 1 Roskilde På vej til Kongens lejr med breve
1627-03-08 Jacob Rottig 1 Roskilde Med Kongens Pas
1627-03-08 Richart Douchet, Kongens ingeniør 2 Roskilde Med Prinsens pas
1627-03-09 Frederik Urnes tjener 1 Rungsted Kro  
1627-03-09 Prinsens Vildtskytte 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-09 Jørgen Being og Laurids Nikkelsen, sangere 2 Roskilde Til Dalum Kloster
1627-03-10 Tyge Kaas, hertug Frederiks edelknabe 1 Roskilde  
1627-03-1 Hans Lydersen, kongens skibskaptajn 1 Helsingør  
1627-03-10 Tugtemesteren for de unge herrers edelknaber 1 Roskilde  
1627-03-12 Frans, Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød) Med noget af Prinsens gods og 6 af hans svende
1627-03-13 Anders Lauridsen, renteskriver 11 Roskilde På vej til Kongens hovedkvarter i Tyskland
1627-03-13 Jørgen Schult, hertug Ulriks hofmester 3 Roskilde På vej til Stade
1627-03-13 Hans Vildtfang, Prinsens kammertjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-13 Jørgen Schults tjener 1 Roskilde Med Prinsens harnisk
1627-03-14 Henrik Nielsen, Jacob Ulfeldts tjener 1 Helsingør På vej til Skåne
1627-03-15 Otte Kruse og en af Prinsens tjenere 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-15 Prinsens lakaj 1 Frederiksborg (Hillerød) Med breve til Kongen
1627-03-15 Et af Kongens kancellibude 1 Kronborg Med breve fra Kongen
1627-03-16 Carsten Ryttersen, Kongens rejsekarl 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-16 En af Prinsens tjenere 1 Roskilde  
1627-03-16 Jørgen Beyer, Prinsens kammertjener 1 Roskilde  
1627-03-17 Morgen Jacobsen, skriver på Slotsøen på Lolland 2 Køge Med penge og klæde
1627-03-17 Hans Hagendorn, Prinsens tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-17 En af Prinsens tjenere 1 Køge Med noget gods og tøj til Dronningen
1627-03-18 Hans Giøng, Prinsens skytte 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-18 Holger Jensen, ligger på Slottet 1 Roskilde Til Kongens lejr i Tyskland med breve
1627-03-19 En af Kongens kleinsmede 1 Kronborg  
1627-03-19 Rasmus Rasmussen, Tage Thott Ottesens tjener 1 Helsingør På vej til Stade
1627-03-19 Sivert Urne 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-19 En af Kirstine Munks tjenere 1 Roskilde  
1627-03-20 Jens Sørensen, Prinsens tjener 1 Roskilde  
1627-03-20 Prinsens køkkenskriver og dugsvend 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-20 Mikkel, årsknægt 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-22 Jørgen Rasch, kongens lutenist 2 Roskilde På vej til Dalum Kloster
1627-03-23 Otte Kruses tjener 1 Køge  
1627-03-23 Jacob, Prinsens bartskærer 1 Køge  
1627-03-24 Hans Niemand 1 Køge På vej tilbage, hvorfra er ikke angivet. Pas udstedt i Segeberg 16.3.½
1627-03-25 Prinsens skytte 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-25 Statholderen i Norges tjener 1 Helsingør  
1627-03-26 Poul Brusendorf, ledergarver i Børnehuset 1 Køge På vej til Segeberg
1627-03-26 Prinsens harpenist 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-26 Hans Olsen, årsknægt 1 Helsingør  
1627-03-27 Til Prinsens behov 18 Roskilde Med Prinsens gode mænd og gods
1627-03-28 En af Prinsens tjenere 2 Roskilde Med Prinsens følge
1627-03-28 Prinsens instrumentalister 4 Roskilde  
1627-03-28 Christen Jensen, Kongens hofprædikant 1 Frederiksborg (Hillerød) På sin rejse til Jylland
1627-03-28 Frans Hagendorf, Prinsens skrædder 4 Roskilde  
1627-03-29 David Harpenist 2 Roskilde  
1627-03-29 Prinsens sølvpop 1 Frederiksborg (Hillerød) For at hente noget af Prinsens tøj, der skulle videre
1627-03-30 Christen Lauridsen, ligger på slottet 1 Helsingør På vej til Norge med Kongens breve
1627-03-30 Peder Slagter 1 Køge  
1627-03-30 Knud Hansen, opvarter i kongens lysthave 4 Roskilde Med Prinsens gods
1627-03-30 Prinsens fisker 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-31 Mattiis Pedersen, slottets ligger 1 Roskilde Med kongebreve til Sjælland og Lolland-Falster
1627-03-31 Christen Jensen, ligger 1 Helsingør Med kongebreve til Skånelandene
1627-03-31 Prinsens køkkenskriver 1 Roskilde  
1627-04-02 Erhard Stareke, Kongens Trometer 1 Roskilde På vej til Kiel, hvor han var affærdiget
1627-04-03 Malthe Mogensen, Christian Thommesens tjener 1 Roskilde  
1627-04-03 Jacob Melle, Kongens tjener 1 Roskilde  
1627-04-03 Prinsens jæger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-04-04 En af liggerne på Slottet 1 Roskilde  
1627-04-05 Poul Henriksen, ligger 1 Kronborg  
1627-04-06 Peder Thomsen, slagter 1 Køge På Frans Ranzous ordre sendt til Beldringegård efter øxne, der skulle slagtes til Kongens behov
1627-04-06 Vogn Vognsen, kaptajn 2 Helsingør  
1627-04-07 Hans Hansen, tømmermand 1 Roskilde På vej for at besigtige en af Kongens møller efter Jacob Ulfeldts ordre
1627-04-07 Barbara Christin Friis¨' 1 Roskilde  
1627-04-07 Morgen Andersen, ligger 1 Roskilde Med kongebreve til Lolland-Falster
1627-04-07 Christoffer Urnes tjener 1 Roskilde  
1627-04-08 Peder Jacobsen, ligger på Slottet 1 Roskilde På vej til Jylland
1627-04-09 Niels Pedersen, Iver Juels tjener 3 Roskilde På vej til Sorø med nogle af Iver Juels børn
1627-04-09 Poul Maler 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-04-10 Otte Kruses tjener 1 Roskilde  
1627-04-10 Vogn Vognsen, Kongens kaptajn 1 Helsingør Efter pas, dateret Glückstadt 24.3.
1627-04-12 Søren Hegelund, Kongens feltprædikant 2 Roskilde På vej til Tyskland
1627-04-14 Peder Thomsen, slagter 1 Køge  
1627-04-14 Falentin Pieher, blytækker 1 Køge For at se et nyt kornhus, Kongen har ladet opføre
1627-04-15 Augustus Fogt 1 Roskilde På vej tilbage til Stade, efter at han havde været ved væftet
1627-04-16 Caspar Fincke 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-04-20 Statholderens tjener 1 Frederiksborg (Hillerød) På vejen hjem medtog vognen to urtegårdssvende, som er kommet i Kongens lysthave her for byen
1627-04-20 Hans Lindenow 1 Helsingør  
1627-04-21 Kongens sejermager og Morten Andersen, ligger på Slottet 2 Køge På vej til Dronningen
1627-04-21 Holger Rosenkrantz 1 Tureby  
1627-04-23 Jørgen Rasch, Kongens lutenist 6 Roskilde På vej til Dalum Kloster med noget, hindes velb.s, gods
1627-04-23 Christoffer Urnes tjener 1 Roskilde  
1627-04-24 Fin Pedersen, kanslerens tjener 1 Roskilde  
1627-04-24 Stephen kobbersmed på Hammermøllen 1 Hammermøllen  
1627-04-24 Johan Steenkulen 1 Roskilde På vej tilbage til Stade
1627-04-24 Albert Scheel 1 Roskilde  
1627-04-24 Vogn Vognsen 1 Roskilde På vej tibage til Glückstadt med kongens pas, dateret Glückstadt 24.3.
1627-04-26 Oluf Koch, ligger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-04-27 Poul Maler 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-04-28 Franz Rantzou 1 Svendstrup  
1627-04-28 Ove Høeg, rentemester 1 Svendstrup  
1627-04-28 Jonas Bureus, Kongen af Sveriges gesandt 2 Roskilde På vej til hovedkvarteret i Stade
1627-04-28 Jørgen Tømmermand 1 Roskilde  
1627-04-28 Anders Friis, renteskriver 2 Roskilde  
1627-04-28 Niels Ebbesen, renteskriver 3 Roskilde Med Kongens penge på vej til lejren
1627-04-30 Mattiis Pedersen, ligger på Slottet 1 Svendstrup  
1627-05-01 Frederik Andersen, ligger på Slottet 1 Kronborg  
1627-05-01 Stalder Kaas 2 Køge På vej til Nakskov
1627-05-03 En urtegårdsdreng 1 Frederiksborg (Hillerød) Kørte drengen og en remsnider tilbage igen
1627-05-05 Henrik Heimmers, ligger 1 Køge På vej til Dronningen
1627-05-05 Niels Lauridsen, af Jørgen Urnes Kompagni 1 Kronborg Havde været i København med adelens kontribution
1627-05-05 Prinsens sadelmager 1 Frederiksborg (Hillerød) Kom fra Frederiksborg
1627-05-09 Jens Nielsen, Christoffer Urne, rentemester 1 Køge Med pas, udstedt i Nykøbing F., på vej dertil
1627-05-09 Gert Lindenbower, Kongens livbarber 3 Roskilde På vej til Kongens hovedkvarter
1627-05-09 Mattiis Brofisker 1 Frederiksborg (Hillerød) t/r
1627-05-10 Hans Boysen 2 Roskilde På vej til Kongens lejr i Tyskland
1627-05-10 Johan Ølfeld, Tage Thotts tjener 1 Roskilde På vej tilbage til Stade, hvorfra han havde været sendt af Tage Thott og hans medkommissærer til Skåne
1627-05-10 Christoffer Meisener, Kongens jæger 1 Helsingør På vej til Skåne
1627-05-11 David Schrider, Kongens drabant 1 Roskilde  
1627-05-11 Statholderens tjener 1 Roskilde  
1627-05-12 Christoffer Urne, renteskriver,s piger 1 Køge  
1627-05-12 Rentekammeret 6 Roskilde Med Kongens penge
1627-05-12 Statholderens tjener 2 Roskilde  
1627-05-12 Mourits Christoffersen, kancellibud 1 Køge  
1627-05-13 Holger Rosenkrantz 1 Helsingør  
1627-05-14 Henrik Brous 1 Roskilde Pas dateret Stade 19.4., på sin vej tilbage fra København
1627-05-14 Peder Bondesen 3 Køge På vej til Lolland
1627-05-15 Christen Jensen, ligger 1 Helsingør  
1627-05-15 Hans Lindenov 3 Svendstrup  
1627-05-16 Oluf Parsberg 2 Helsingør  
1627-05-16 Morten Sorij, vintapper 1 Helsingør  
1627-05-16 Henrik Henningsen, ligger 1 Køge  
1627-05-17 Otte Jacobsen, Sivert Grubbes tjener 1 Roskilde Med nogle rustvognsheste til Kongen i Stade
1627-05-18 Morten Madsen, superintendent over Århus 6 Roskilde På vej til Århus
1627-05-18 Peder Jostsen 1 Roskilde Med breve fra Rigsrådet til Fyn og Jylland
1627-05-18 Daniel Baldersen, tømmermand 2 Roskilde På vej til Antvorskov for at oprejse en stald
1627-05-19 Mourits Christoffersen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-05-19 En af liggerne 1 Roskilde  
1627-05-19 Kanslerens berider 1 Roskilde  
1627-05-20 Herman tømesen, murermester 1 Roskilde  
1627-05-20 Jost Casper Craft, Prinsens kammerjunker 1 Roskilde  
1627-05-20 Statholderens tjener 1 Roskilde  
1627-05-21 Thomas Joensen, renteskriver 5 Roskilde Med Kongens penge
1627-05-25 Holger Rosenkrantz 3 Roskilde  
1627-05-25 Herman Meyer, bøsseskytte 1 Roskilde Er af Rigsrådet bevilget at måtte komme på Hospitalet sammesteds
1627-05-27 Samuel Weiss 1 Helsingør På vej til Aggershus i Norge efter Kongens pas, Glückstadt 6.5.
1627-05-27 Morten Andersen, slotsligger 1 Helsingør  
1627-05-27 Ellen Marsvins tjener 1 Helsingør  
1627-05-28 Henrik Henningsen, ligger 1 Køge  
1627-05-29 Ellen Marsvins piger 1 Vallø  
1627-05-30 Jacob Hansen, Jacob Ulfelts tjener 1 Køge  
1627-05-30 Statholderen 3 Roskilde På vej til Antvorskov
1627-05-30 Ellen Marsvins tjener 1 Jyllinge "Jøllinge"
1627-05-31 Frederik Andersen, ligger 1 Helsingør  
1627-06-01 Christen Holck 2 Roskilde  
1627-06-01 Holger Rosenkrantz 2 Roskilde  
1627-06-01 Holger Rosenkrantz 2 Køge  
1627-06-01 Margrethe Grubbe 2 Roskilde  
1627-06-02 Christen Roskild, ligger 1 Roskilde På vej til Dronningborg
1627-06-03 Statholderens tjener 1 Helsingør  
1627-06-07 Johan Olsen, Tage Thotts tjener 1 Helsingør  
1627-06-08 Ole Lauridsen, Palle Rosenkrantz tjener 1 Køge  
1627-06-08 Hans Frederiksen 1 Roskilde  
1627-06-10 Morgen Jacobsen, skriver for Kongens skibsbygning på Slotsøen 1 Køge På vej hjem
1627-06-11 Christen Jensen, liggr 1 Roskilde  
1627-06-11 Hans Hagendorn 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-06-12 Slottet 23 Køge Med pistoler med berøstning, der skulle til hovedkvarteret i Tyskland
1627-06-15 Hans Hagendorn 2 Roskilde På vej tilbage til Prinsen
1627-06-17 Mouritz Christoffersen, kancellibud 1 Køge  
1627-06-18 Christen Roskilde, ligger 1 Helsingør På vej til Norge med breve
1627-06-19 Jacob von Friville, Prinsens tjener 1 Helsingør På vej til Skåne
1627-06-20 Hans Vildtfang, Kongens vintapper 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-06-20 Evert Vildtfang, hertug Frederiks køkkenskriver 2 Roskilde  
1627-06-20 Poul Henriksen, ligger 1 Vallø  
1627-06-21 Harder Hansen 2 Køge  
1627-06-22 Frederik Christian, tømmermand 1 Værebro Mølle For at besigtige møllen
1627-06-23 Poul Maler 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-06-23 Christian Koch, Tage Thotts tjener 1 Roskilde På vej til Kongens hovedkvarter
1627-06-23 Jacob Pedersen, renteskriver 4 Roskilde På vej til lejren med nogle af Kongens penge
1627-06-23 Kongens sejermager 1 Kronborg  
1627-06-23 Gunde Rosenkrantz 1 Svendstrup  
1627-06-24 Jørgen Sørensen, ligger 2 Køge  
1627-06-26 David Lugt 1 Helsingør  
1627-06-26 Peder Brandt, Kongens livkarl 1 Roskilde På vej tilbage til Beutzenburg
1627-06-28 Knud Jørgensen, ridefoged 1 Roskilde  
1627-06-29 Mogens Kaas 1 Køge  
1627-06-29 Anders Lauridsen, renteskriver 4 Roskilde På vej til Kongens hovedkvarter med penge
1627-06-30 Niels Joensen, kancellibud 1 Roskilde På vej til Køge!
1627-06-30 Jacob Christensen, Dronningens tjener 1 Helsingør På vej med told og accise fra Nykøbing til Anders Bille i Helsingborg
1627-07-01 Mogens Kaas til Støvringgård 3 Roskilde  
1627-07-01 En af slotsliggeren 1 Køge  
1627-07-02 Jacob Friville 2 Køge  
1627-07-02 Poul Henriksen, ligger 1 Køge På vej til Dronningen på Lolland
1627-07-02 Jacob Furchardt, violist 1 Roskilde  
1627-07-04 Statholderens tjener 1 Svanholm  
1627-07-04 Terkel Christensen, en af Prinsens karle 1 Roskilde  
1627-07-04 Jacob Christensen, dronningens tjener 1 Køge På vej tilbage til Nykøbing
1627-07-04 Niels Sørensen, Prinsens køkkenskriver 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-07-05 Niels Thønder 1 Kagstrup t/r
1627-07-05 Jørgen Sørensen, ligger 1 Roskilde  
1627-07-06 Knud Jørgensen, ridefoged 1 Roskilde  
1627-07-06 Hans Linnertsen, kancellibud 1 Køge  
1627-07-07 Otte Pladt, en af Kongens edelknaber 1 Roskilde  
1627-07-07 Jørgen Sørensen 1 Roskilde Var på vej til Jylland 5.7, men blev kaldt tilbage af hansleren for at fremsende nogle breve
1627-07-07 Herman Løgtmager, sejllægger på Bremerholm 1 Køge På vej til Nakskov
1627-07-08 Statholderens tjener 1 Helsingør  
1627-07-08 Iver Pedersen, Kongens drabant 1 Helsingør  
1627-07-08 Steen Pedersen, guldsmed 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-07-11 Iver Pedersen, drabant 1 Køge På tilbagerejse til ikke oplyst mål
1627-07-11 Jacob Beck, Kongens Hofjunker 2 Roskilde På vej til Kongens hovedkvarter
1627-07-12 Poul Ligger 1 Helsingør  
1627-07-12 Jørgen Bach, sadelmager af Helsingør 1 Helsingør  
1627-07-12 Ambrosius Giødesen, Kongens violinist 1 Roskilde På vej til Kongens hovedkvarter
1627-07-12 Niels Sørensen, Prinsens køkkenskriver 2 Roskilde  
1627-07-13 Jørgen Rasch, Kongens lutenist 1 Roskilde På vej til Dalum Kloster
1627-07-13 Kongens vintapper 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-07-13 Herman Tønnesen, murermester 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-07-14 Statholderen 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-07-14 Christian Koch, Tage Thotts tjener 1 Helsingør På vej til Skåne
1627-07-14 2 af Slottets liggere 2 Roskilde  
1627-07-15 Herman Tønnesen, murermester 2 Frederiksborg (Hillerød) T/r
1627-07-16 Margrethe Hans Reinnekes 2 Roskilde På vej tilbage til lejren efter på Kirstine Munk at være kaldt til København
1627-07-16 Kongens musikanter 10 Roskilde På vej til Kongen
1627-07-17 Adam Reinhard, brøndmester 1 Køge På vej til Dronningen på Lolland
1627-07-18 Christoffer Ulfeldt 1 Roskilde  
1627-07-20 Niels Ebbesen, renteskriver 4 Roskilde På vej til lejren med Kongens penge
1627-07-20 Statholderen 2 Roskilde  
1627-07-20 Knud Jørgensen, ridefoged 1 Sengeløse  
1627-07-21 Frans Hagendorf, Prinsens skrædder 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-07-23 Mattiis Pedersen, ligger 1 Helsingør Med rigsrådsbreve til Norge
1627-07-23 Hans Kønig, Kongens vinskænk 1 Roskilde  
1627-07-24 Reinholt Hansen, Kongens mønsterskriver 2 Roskilde På vej til Kongens hovedlejr
1627-07-24 Peder Kolding 1 Roskilde  
1627-07-25 Ove Høeg, rentemester 1 Køge  
1627-07-27 Helvig Marsvin 2 Roskilde  
1627-07-27 Statholderens tjener 1 Roskilde  
1627-07-27 Mogens Kaas 1 Køge  
1627-07-30 Lisbeth, Hans Lindenows 1 Roskilde  
1627-07-27 Hans Christensen, bødkersvend 1 Køge På vej til Vordingborg Slot, hvor han i lenet smst. skulle lade hugge båndstager til Kongens behov
1627-07-31 Niels Rasmussen, renteskriver 3 Roskilde På vej til Kongens hovedkvarter i Tyskland med Kongens penge
1627-08-01 Statholderens tjener 1 Roskilde  
1627-08-01 Oluf Madsen, ligger 1 Roskilde  
1627-08-02 Frederik Urne 1 Hørsholm  
1627-08-02 Mattiis Willadsen 1 Roskilde  
1627-08-02 Peder Spanier, ligger 1 Køge  
1627-08-03 Jonas Andersen 1 Roskilde På vej til Fyn og Jylland for at opsøge nogle gamle runemonumenter
1627-08-04 Stalder Kaas 1 Køge  
1627-08-04 Mouritz Christensen, kancellibud 1 Køge På vej til Dronningen på Lolland med nogle tøj
1627-08-05 Ove Høeg, rentemester 2 Roskilde På vej til Kongen
1627-08-05 Kanslerens tjener 1 Roskilde  
1627-08-06 Fin Pedersen, kanslerens tjener 1 Roskilde  
1627-08-06 Ole Olsen 1 Roskilde  
1627-08-06 Christoffer Meisener, Kongens jæger 2 Roskilde På vej til Skanderborg for der at skyde noget vildt til Kongens behov
1627-08-07 Mikkel Frey, de unge herrers fægter 1 Helsingør  
1627-08-08 Henrik Nielsen, Jacob Ulfeldts tjener 1 Roskilde Med breve t/r
1627-08-08 Peder Christensen, hertug Frederiks kammertjener 2 Roskilde På vej til Stade
1627-08-08 Christen Pedersen, byfoged i Stubbekøbing 1 Køge På vej tilbage efter på Rigsrådets anmodning at have før et kvindfolk ved navn Margrethe Pedersdatter til København
1627-08-08 Claus Andersen, Kongens foged på Rubjerggård 1 Kronborg  
1627-08-08 Jørgen Vind til Gundestrup 2 Roskilde På vej til Kongens hovedkvarter
1627-08-08 Niels Madsen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-08-09 David Clages 1 Roskilde  
1627-08-09 Jacob Carstensen 1 Køge  
1627-08-10 Statholderen, Anthonij Hofsnedker og en tømmermand 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-08-10 Mogens Kaas 1 Køge  
1627-08-10 Oluf Koch, årsknægt 1 Køge Med en præst, der skulle til Vordingborg
1627-08-10 Søren Rasmussen, Jørgen Scheels tjener 1 Roskilde  
1627-08-10 Hans Lindenov 1 Roskilde  
1627-08-10 Iver Juel 5 Roskilde  
1627-08-11 Claus Andersen, Dronningens foged på Rubjerggård 1 Køge  
1627-08-11 Kansleren 2 Roskilde  
1627-08-11 Niels Jensen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-08-12 Peder Sørensen 2 Køge På vej til Dronningen
1627-08-13 Kirstine Munk 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-08-13 Simon Andersen, Kongens drabant 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-08-13 Thomas Jonsen, renteskriver 4 Roskilde På vej til Kongen i lejren med penge
1627-08-13 Niels Poulsen 1 Helsingør  
1627-08-13 Mourits Mouritsen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-08-15 Lauge Bille, Kongens sekretær 2 Køge  
1627-08-15 Peder Slagter 1 Køge  
1627-08-15 Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-08-17 Hans Jørgensen, dønnikemester 3 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-08-18 Kanslerens folk 2 Roskilde  
1627-08-18 Adam Reinhardt, brøndmester 1 Køge  
1627-08-18 Steen Børgesen, statholderens tjener 1 Svanholm  
1627-08-18 Daniel Bille 1 Roskilde  
1627-08-18 Rasmus Nielsen, Prinsens kudsk 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-08-19 Frederik Christian, tømmermand 1 Helsingør  
1627-08-19 Laurids Hansen, bøsseskytte 1 Køge På vej til Møn
1627-08-20 Frederik Andersen, ligger 1 Roskilde  
1627-08-20 Nikolaj gebrecht, Kongens tyske kancelliforvalter 2 Roskilde  
1627-08-20 Knud Jørgensen, ridefoged 2 Roskilde  
1627-08-21 Kanslerens frue 2 Roskilde  
1627-08-21 Tønnes Bilderberg af Hamborg 1 Roskilde  
1627-08-21 Laurids Jørgensen, renteskriver 3 Roskilde På vej til Kongens hovedkvarter med penge
1627-08-21 Rasmus Nielsen, Prinsens tjener 2 Roskilde På vej til Rendsborg
1627-08-22 Jørgen vind 1 Helsingør  
1627-08-22 Jacob Christensen, Dronningens tjener 1 Køge  
1627-08-22 Mads Sørensen, foged på Tybrind 1 Roskilde  
1627-08-22 Christen Lauridsen, ligger 1 Køge  
1627-08-23 Christen Hansen af Køge 1 Køge  
1627-08-24 Peder Tommesen, slagter 1 Kronborg På vej til Skåne for at indkøbe flæsk til Kongens behov
1627-08-24 Hans Hagendorn 1 Køge  
1627-08-24 Hans Henriksen, Laurids Henningsen og Peder Dreyer, liggere 3 Køge  
1627-08-24 Niels Christensen, årsknægt 1 Køge På vej til Køge for at gøre beslag på skuder smst.
1627-08-25 Pros Knudsen 2 Roskilde På vej til Kongens lejr
1627-08-25 Frederik Borsiden, Axel Urnes tjener 1 Helsingør  
1627-08-27 Knud Jørgensen, ridefoged 2 Roskilde  
1627-08-28 Tage Thott Ottesen 3 Roskilde  
1627-08-29 Christen Jørgensen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-08-30 Statholderen 1 Helsingør  
1627-08-31 Frederik Andersen, ligger 1 Helsingør Med breve
1627-08-31 Jørgen Vinds frue 1 Helsingør  
1627-09-01 Henrik Wolsen, soldat 1 Kronborg  
1627-09-01 Daniel Hogwald, Kongens Livbarber 1 Roskilde På vej til Nyborg
1627-09-01 Henrik Henningsen, ligger 1 Roskilde  
1627-09-02 Jesper Nielsen, kanslerns tjener 1 Roskilde  
1627-09-02 Morten Jacobsen, skriver for Kongens skibsbygning på Lolland 1 Køge  
1627-09-02 Laurids Skøtte 1 Roskilde  
1627-09-04 Peder Bing, renteskriver 1 Roskilde  
1627-09-04 Ove Høeg, renteskriver   Roskilde Fik fire vognmandsheste, der første han [egen] rustvogn til Roskilde
1627-09-04 2 tømmermænd 1 Hørsholm Skulle hente deres redskaber, som de skulle have med på rejsen til markgreven af Baden på Pøel, t/r
1627-09-04 Joshua Reimundt 1 Roskilde  
1627-09-05 Dionisuus von Podeuals, en holstens gesandt 4 Uoplyst  
1627-09-07 Mikkel Frei, de unge herres fægter 1 Roskilde På vej til Stade
1627-09-08 Peder Pedersen, Prinsens fyrbøder 1 Roskilde På vej til Rodensburg
1627-09-09 Mouritz Christoffersen, kancellibud 1 Køge  
1627-09-10 Ove Høeg, rentemester 2 Roskilde På vej til Kongen
1627-09-13 Anders Lauridsen, renteskriver 7 Roskilde På vej til Kongen i Tyskland med sølv, forstrakt af borgerne
1627-09-17 Hans van Musenholdts, svensk rigsråd 2 Roskilde Til Kongens hovedkvarter
1627-09-17 Asmus Vortmann 1 Roskilde På vej til Flensburg
1627-09-17 Henrik Henningsen og Christien Lauridsen, liggere på Slottet 2 Roskilde  
1627-09-17 Niels Jensen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-09-18 Niels Jensen, ligger 1 Helsingør  
1627-09-18 Hans Frederiksen, ligger 1 Køge  
1627-09-18 Christian Buchmann, Prinsens lutenist 1 Roskilde På vej retur til Rendsburg
1627-09-18 Jacob Pedersen, renteskriver 1 Helsingør  
1627-09-18 Niels Ebbesen, renteskriver 1 Helsingør  
1627-09-18 Hans Jensen, renteskriver 1 Roskilde  
1627-09-18 Kongens Hofvinskænk 1 Roskilde  
1627-09-19 Jens Nielsen, Dronningens tjener 1 Køge  
1627-09-19 Henrik von Schonenberg 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-09-20 Peder Jacobsen, ligger 1 Helsingør  
1627-09-20 Laurids Hansen, Albert Scheels tjener 1 Roskilde  
1627-09-21 Bendt Jørgensen, Jacob Ulfeldts tjener 1 Roskilde  
1627-09-22 Statholderen   Roskilde 2 vognmandsheste, der førte han [egen] vogn til Roskilde
1627-09-22 Mouritz Christophersen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-09-22 Mouritz Mouritzsen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-09-22 Simon Mortensen, ligger 1 Helsingør  
1627-09-22 Hans Limertsen, kancellibud 1 Køge  
1627-09-23 Hans Lindenovs tjener 1 Roskilde  
1627-09-23 En årsknægt 1 Roskilde Årsknægten afhenet i Statholderens gård
1627-09-23 Regina D: Schønebergs 1 Roskilde  
1627-09-24 Niels Joensen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-09-24 Alexander Sekant, Kongens oberstløjtnants, tjener 1 Roskilde  
1627-09-24 David Bundtmagr, årsknægt 1 Roskilde Affærdiget efter Jørgen Scheel
1627-09-24 Kongens lutenist 1 Roskilde  
1627-09-25 Just Høeg 2 Roskilde  
1627-09-25 Hans Lindenow 2 Roskilde  
1627-09-25 Laurids Randulf, renteskriver, og bøsseskytterne Johan Thomsen Jern og Jørgen Hindtze 40 Roskilde Med noget af Kongens munition, der skulle til Odense
1627-09-25 Statholderens tjener 1 Roskilde  
1627-09-25 Oluf Mule, årsknægt 1 Roskilde  
1627-09-25 Morten Rasmussen, ligger 1 Roskilde På vej til Århus
1627-09-25 Peder Biug, renteskriver 1 Roskilde  
1627-09-25 Stalder Kaas 1 Køge På vej til Nakskov
1627-09-26 Kanslerens 3 Helsingør Mødt i kanslerens gård for at age noget af hans gods til Helsingør
1627-09-26 Jørgen Vind 3 Helsingør Har aget noget af hans gods til Helsingør
1627-09-26 Melchior Scilder [?], Kongens organist 1 Køge  
1627-09-26 Christoffer Meisener, jæger 1 Roskilde  
1627-09-26 Franz Hagendorf, Prinsens skrædder 3 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-09-26 Hans Frederiksen, årsknægt 1 Køge Med breve til Vordingoborg og Stege
1627-09-26 Niels Christensen, årsknægt 1 Helsingør På vej til Skåne med breve
1627-09-27 Hans Wildtfang, Prinsens kammertjener 1 Helsingør  
1627-09-28 Fogeden i Børnehuset 2 Helsingør Med ti børn til Helsingør
1627-09-28 Willum Clausen, Kongens skrædder M. Ernsts tjener 1 Roskilde  
1627-09-28 Christoffer Urne 1 Køge  
1627-09-29 Hans Nielsen, årsknægt 1 Køge  
1627-09-29 Kirstine Munks tjener 1 Køge  
1627-09-30 Peder Jensen 1 Roskilde På vej tilbage til Dalum Kloster, hvorfra han var kommet med breve
1627-09-30 Ellen Marsvins tjener 1 Roskilde  
1627-09-30 Laurids Larsen 1 Roskilde Tilbage til Dalum Kloster
1627-10-01 Hans Wildtfang, Prinsens kammertjener 2 Roskilde På vej til Prinsen
1627-10-01 Iver Vind, rentemester 1 Helsingør  
1627-10-01 Kirstine Munks piger 1 Roskilde  
1627-10-01 Jost Casper Kraft, Sivert Urnes tjener 1 Roskilde På vej til Prinsen
1627-10-01 Otte Marsvins tjener 1 Roskilde  
1627-10-02 Alexander Setan, tidligere oberstløjtnant 1 Helsingør  
1627-10-02 Peder Dreyer, ligger 1 Roskilde  
1627-10-02 Niels Jensen, årsknægt 1 Helsingør  
1627-10-02 Didrik Møller, Wulf von Buchwaldts tjener 1 Roskilde  
1627-10-03 Carsten Curtsen, Ellen Marsvins tjener 1 Helsingør  
1627-10-03 Christoffer Meisener, jæger 1 Roskilde  
1627-10-03 Marcus Werdenborg, Kirstine Munks skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-10-03 Jens Brandt, Kongens drabant 3 Roskilde Kom fra Dalum Kloster for at hante sørgetøj i anledning af grev Frederik Christians død
1627-10-04 David Buntmager, årsknægt 1 Køge På vej til Nykøbing, sendt af Statholderen
1627-10-05 Statholderen 1 Roskilde  
1627-10-05 Stig Pors, Kongens sekretær 1 Roskilde  
1627-10-06 Claus Ihms, Kongens konditor 4 Roskilde På vej til Odense
1627-10-06 Ellen Marsvins tjener 1 Kronborg  
1627-10-06 Oluf Mule, årsknægt 1 Køge  
1627-10-06 Kanslerens tjener 1 Roskilde  
1627-10-07 Iver Vind, sekretær 2 Roskilde På vej til Odense
1627-10-07 Jens Christophersen, Dronningens tjener 1 Køge  
1627-10-07 David Klage, statholderens tjener 1 Roskilde  
1627-10-07 Morten Sorg, vintapper 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-10-07 Jørgen Vind, rentemester 1 Roskilde På vej til Odense
1627-10-08 Abraham Plato, edelknabe 1 Kronborg Efter Prinsens pas, Thisted 28.9.
1627-10-08 Hans Rasmussen, Ellen Marsvins tjener 1 Køge På vej til Vallø
1627-10-08 Johan von Enuen, maler 1 Roskilde Med Ellens Marsvins pas, Ålborg, 30.9. På vej retur
1627-10-08 Hans Hansen, skrædder 1 Roskilde På vej til Prinsen
1627-10-08 Laurids Hansen, bøsseskytte 1 Køge På vej til Møn
1627-10-08 Sergenten af kaptajn Anthonius Flares Kompagni 6 Roskilde Med munition af krudt og bly til Korsør
1627-10-08 Marcus Dyr, ordinare postbud mellem Danmark og Sverige 1 Helsingør På vej til Sverige, efter Prinsens pas af 22.5.1626
1627-10-09 Christoffer Lebgelteren, Kongens sekretær 2 Roskilde  
1627-10-09 Mikkel Wessel, årsknægt 1 Roskilde På vej til Fyn
1627-10-10 Alexander Sedann, oberstløjtnant 6 Roskilde Var tidligere blevet slået i Oldenburg. Nu på vej til Kongen
1627-10-10 Marcus Vardenberg, Kirstine Munks skrædder 1 Roskilde  
1627-10-10 Mogens Kaas 1 Køge  
1627-10-10 Laurids Guldsmed og David Gertsen, Kongens styrmænd 2 Køge På vej til det ny skib på Lolland
1627-10-11 Poul Henriksen, ligger 1 Roskilde  
1627-10-11 Frederik Günther, Kongens kammersekretær 1 Køge På vej til Vordingborg
1627-10-11 Morten Jacobsen, skriver ved Kongens skibsbygning på Slotsøen ved Lolland 1 Køge  
1627-10-12 Christen Jensen, fra Kalundborg 1 Køge Med krudt og kugler did
1627-10-13 Henrik von Zelle og Jørgen von Oldenburg, drabanter 1 Roskilde  
1627-10-13 Franz Hogendorf, Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-10-14 Hans Reveke, Kongens trompeter 1 Roskilde  
1627-10-14 Tage Thott 2 Helsingør  
1627-10-14 Frederik Andersen, ligger 1 Helsingør  
1627-10-14 Christoffer Iversen, øverste renteskriver 1 Roskilde På vej til Basnæs
1627-10-15 2 sadelmagere fra Næstved 1 Køge På vej tilbage til Næstved efter at være hidkaldt af statholderen til Kongens arbejde
1627-10-17 Hans Custer, ligger 1 Køge  
1627-10-18 Morten Nielsen, Kongens tøjhusdrejer 1 Helsingør Efter Tage Thotts pas for at udse egnede birke og elletræer i Helsingborg Len
1627-10-19 Jørgen Sørensen, ligger 1 Roskilde  
1627-10-20 Christen Larsen, ligger 1 Roskilde På vej til Kalundborg
1627-10-21 Henrik Henningsen, ligger 1 Helsingør Helsingør rettet fra Helsingborg
1627-10-22 Ernst Møller, Kongens livskrædder 1 Helsingør På vej til Helsingborg
1627-10-22 Poul Henrichsen, ligger 1 Roskilde  
1627-10-22 Fromholt Lennss, Kongens opvarter 1 Roskilde Kom fra Preussen, rejste efter Kongens pas, Glückstadt 18.8.1627
1627-10-22 Daniel Kass Hattig, Kongens tidligere livbarber 2 Roskilde  
1627-10-22 Christoffer Michaelsen, kornet ved øverste "ruigraffuens" regiment 2 Roskilde  
1627-10-22 Barbara Christian Friis's 6 Helsingør  
1627-10-22 Ellen Marsvins tjener 1 Roskilde  
1627-10-23 Jens Christoffersen, Dronningens tjener 1 Køge  
1627-10-23 Christoffer Meisener, jæger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-10-23 Reinholdt Preme [?], Jacob Backs tjener 2 Helsingør På vej til Skåne
1627-10-23 Ellen Marsvins tjener 1 Roskilde  
1627-10-23 Frederik Andersen, ligger 1 Helsingør På vej til Skåne
1627-10-23 Hans Jensen, ligger 1 Roskilde  
1627-10-24 Abraham Plato, en af Prinsens edelknaber 1 Roskilde  
1627-10-25 Holger Rosenkrantz 2 Helsingør  
1627-10-26 Henrik Henningsen, ligger 1 Roskilde  
1627-10-27 Mouritz Christoffersen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-10-27 Wulf von Wurdtzen, Kongens sadelknægt 1 Roskilde  
1627-10-27 Ellen Marsvin 1 Kronborg  
1627-10-27 Ellen Marsvins tjener 1 Kronborg  
1627-10-28 En lakaj 1 Roskilde På vej til Kongens hovedkvarter
1627-10-28 Johan von Horn, fændrik under oberst Marquord Rantzou 1 Køge På vej til Møn
1627-10-29 Mogens Kaas 1 Køge  
1627-10-29 Otte Scheel 3 Roskilde  
1627-10-29 Claus Daae 6 Roskilde  
1627-10-27 Mandrup due 2 Roskilde  
1627-10-27 Tønne Friis 3 Roskilde  
1627-10-27 Wulf Henrik von Boudesen, oberst 3 Roskilde På vej til Slagelse
1627-10-27 Torsi, kaptajn 2 Roskilde På vej til Fyn
1627-10-27 Peder Dreyer, ligger 1 Køge På vej til Lolland
1627-10-27 Anne Schultus, af Haderslev 1 Roskilde På vej mod Korsør
1627-10-27 Johan von Stettin, friherre 1 Roskilde På vej til Fyn
1627-10-30 Marquord Rantzou, oberst 2 Roskilde På vej til Fyn
1627-10-30 Claus Daae 3 Roskilde  
1627-10-30 Statholderen 3 Roskilde  
1627-10-30 Just Høeg 2 Roskilde  
1627-10-30 David Durken [?], regimentskvartermester 1 Helsingør  
1627-10-30 Iver Vind, Kongens oversekretær 1 Roskilde På vej til Slagelse
1627-10-30 Markgreven af Durlach 14 Helsingør  
1627-10-30 Holger Rosenkrantz til Føllinge 3 Helsingør På vej til Halland
1627-10-30 Johann Steward, kaptajn 1 Roskilde  
1627-10-30 Jacob Robertsen, løjtnant 1 Roskilde  
1627-10-30 Mattiis Pedersen, ligger 2 Roskilde Med tøj til Kongen på Fyn
1627-10-30 Franz Hogendorf, Prinsens skrædder 1 Roskilde  
1627-10-31 Anders Bille 2 Roskilde  
1627-10-31 Jacob Galbert, regimentskvartermester, med flere af sine officerer 2 Roskilde På vej til Fyn
1627-10-31 Joachim Kradtse von Stendel in der Marckt og D. Jacob Stenberg af Wolfenbüttel, Kongens krigsråd 4 Roskilde  
1627-10-31 Hans Lauridsen, ligger 1 Helsingør Med breve fra Rigsrådet til Norge
1627-10-31 Christian Julius Thep, major over landfolket på Sjælland 3 Roskilde  
1627-10-31 Joachim Wislaff, Kongens råd og kommissær 2 Roskilde  
1627-10-31 Wulf von Buchwald 2 Roskilde  
1627-10-31 Jacob Lobegh, Georg Hartmann og Nicolaus Leopoldt, officerer 3 Roskilde Efter kanslerens pas, Nyborg Slot, 23,10.1627
1627-11-01 Frederik Andersen, ligger 2 Helsingør På vej til Prinsen i Norge
1627-11-01 Ditlev von Buchwald 1 Roskilde  
1627-11-01 Evert Helmann, major 3 Helsingør Med sine kaptajner og officerer. Hans skal være major over landfolket i Skåne
1627-11-01 Ernst Møller, Kongens Livskrædder 1 Roskilde  
1627-11-02 Laurids Jørgensen, renteskriver 3 Roskilde På vej til Slagelse med Kongens penge
1627-11-02 Jens Christensen, Ove Høegs tjener 1 Roskilde Efter Prinsens pas, 17.10., Lister Len
1627-11-03 Christopher Meisener, jæger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-11-03 Nogle af kongens bøsseskytter 1 Roskilde På vej til Antvorskov med et antal faner
1627-11-03 Henrik Rantzous tjener 1 Helsingør  
1627-11-05 Henrik Henningsen, ligger 1 Roskilde  
1627-11-06 Valentin Picher, blytækker 2 Roskilde Med kobber til Antvorskov
1627-11-07 Nikolaj Eggebrecht, Kongens Tyske Kancelliforvalter 2 Roskilde På vej til Slagelse
1627-11-07 Jens Andersen, Kongens sølvpop 1 Roskilde  
1627-11-07 En af Kirstine Munks tjenere 1 Helsingør  
1627-11-08 Ellen Marsvin 8 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-11-08 Christoffer Ludvig Ridder og Carl Banner, svenske gesandter 10 Roskilde På vej til Antvorskov
1627-11-08 Lett von Marvids [?], Prinsens edelknabe 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-11-09 Alexander Lindtzis von Spanie, grave, med et antal krigsfolk 2 Roskilde På vej til Fyn
1627-11-09 Christen Lauridsen, ligger 1 Helsingør På vej til Aggershus med nogle af Kongens breve til statholderen smst.
1627-11-09 Frederik Günther, Kongens kammersekretær 1 Roskilde På vej til Dalum Kloster
1627-11-10 Fin Pedersen, kanslerens tjener 1 Helsingør  
1627-11-10 Hans Jensen, ligger 1 Roskilde  
1627-11-10 Christen Madsen 1 Roskilde På vej til Holbæk efter Ellen Marsvins ordre
1627-11-12 Jørgen Andersen, statholderens tjener 1 Roskilde På vej tilbage til Antvorskov. Var kommet til København for at hente Kongens apoteker, sølvpop, vinskænk, kok og andre tjenere, der skulle opvarte ved de to gesandters ankomst
1627-11-12 Sølvpoppen, vinskænken, kokken og Knud Hansen, opvarter 10 Roskilde Med gods
1627-11-12 Claus Ihms, apoteker 3 Roskilde  
1627-11-13 4 af Kongens drabanter 2 Roskilde  
1627-11-13 Kongens underkøkkenskriver 4 Roskilde Med kongens gods og proviant
1627-11-14 Hans Jensen, ligger 1 Roskilde  
1627-11-15 Abraham Plato, Prinsens edelknabe 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-11-15 Fidt Pedersen, kanslerens tjener 1 Roskilde  
1627-11-16 Jørgen Andersen, statholderens tjener 1 Roskilde  
1627-11-16 Christian Ulrik Gyldenløve 4 Helsingør  
1627-11-16 Mattiis Pedersen, ligger 1 Roskilde  
1627-11-17 Oberst Rantzous "huttenant" 1 Roskilde  
1627-11-18 Erklin og Peter Purcher, Kongens trompetere 1 Roskilde På vej til Kongen
1627-11-19 Morten Lauridsen, kancellibud 1 Helsingør Med breve til Skåne og Halland
1627-11-19 Niels Andersen, Kongens vintappersvend 1 Roskilde  
1627-11-19 Johannes Steenwardt, kaptajn 1 Helsingør  
1627-11-19 Johan Tønnesen Jern, bøsseskytte 1 Roskilde På vej til Dalum
1627-11-19 Pros Knudsen 1 Roskilde På vej til Antvorskov
1627-11-19 Fidt Himmer [?], Kongens jæger 1 Roskilde  
1627-11-20 Frederik Andersen, ligger 1 Roskilde Med breve fra Mogens Kaas til statholderen på Antvorskov
1627-11-20 Christian Thommesen og Jørgen Brahes tjener Hans Brun 1 Roskilde På vej fra London til Kongen
1627-11-20 Mourtiz Friederich von Uslar, oberst og hans tjener Jacob Hadenberg 4 Roskilde På vej til Dalum Kloster efter at have hentet nogle ankre vin til Kirsten Munk smst.
1627-11-20 Laurids Nielsen, renteskriver 1 Roskilde Skulle til Fyn og levere nogle munition, der blev sendt på en skude
1627-11-21 Otte Marsvin 3 Roskilde  
1627-11-21 Erik Krabbes tjener 1 Roskilde  
1627-11-21 Marcus Dyr, ordinarie postbud mellem Danmark og Sverige 1 Roskilde På vej til Kongen
1627-11-21 Hans Lund 1 Roskilde På vej retur fra Skåne til Antvorskov
1627-11-22 Christen Andersen, Ellen Marsvins tjener 1 Køge  
1627-11-22 Poul Henriksen, ligger 1 Helsingør Med breve til Holger Rosenkrantz på Bohus
1627-11-22 Laurids Jørgensen, renteskriver 3 Roskilde Med kongens penge
1627-11-23 Johan van Seretin, friherre 1 Roskilde  
1627-11-24 Christopher Jeger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-11-24 Niels Ebbesen, renteskriver 1 Roskilde  
1627-11-24 Carl Baner, svensk gesandt 4 Helsingør  
1627-11-24 Nogle af grev Spennies folk 2 Helsingør På vej til Skåne
1627-11-24 Mogens Kaas tjener 1 Helsingør  
1627-11-24 Anders N., sadelmager 1 Helsingør  
1627-11-25 Jørgen Andersen, statholderens tjener 1 Roskilde  
1627-11-26 Frans Hogendorf, Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-11-27 Christoph Ludvig Rasch, ridder, svensk hofråd og gesandt 7 Helsingør  
1627-11-27 Rasmus Ibsen, Kongens stalddreng 1 Roskilde Med fornødenheder til Kongens livheste
1627-11-27 Jens Andersen, Kongens sølvpop 1 Helsingør På vej til Bohus
1627-11-28 Sivert Gabrielsen, befalingsmand over Værø Klosters Len i Norge 2 Helsingør  
1627-11-28 Jørgen Sørensen, ligger 1 Roskilde  
1627-11-29 En af kanslerens piger 1 Roskilde På vej til Kragerup med noget gods
1627-11-29 Kongens jæger 1 Kronborg  
1627-11-29 Jeronimus Pahle, statholderens tjener 1 Roskilde  
1627-11-29 Lucas Willumsen, oberst Schlammersdorfs tjener 2 Roskilde På vej til Odense
1627-11-29 Christen Nielsen, kongens konstabel i Christianopel 1 Roskilde Befalet af Malthe Juel til stadtholderen i Antvorskov
1627-11-29 Herman Harth 1 Roskilde På vej til Kongen med nogle breve
1627-11-29 Niels Jensen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-11-30 Henrik Ludvig, Kongens ridesmed 2 Roskilde På vej til Antvorskov
1627-12-01 Ellen Marsvin 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-12-01 Mandrup Due 1 Helsingør  
1627-12-01 Peter Scharrenbegen 1 Roskilde På vej til Kongen efter ordre fra Gabrien von Drun, Kongens generalkrigskommissær
1627-12-02 Jørgen Andersen, statholderens tjener 1 Svanholm  
1627-12-04 Hans Jensen, ligger 1 Roskilde  
1627-12-04 Peter Bondesen, ridefoged på Ålholm 2 Køge På vej tilbage til Ålholm efter at være blevet sendt til København af Christoffer Urne
1627-12-05 Anders Bille 2 Helsingør  
1627-12-05 Hans Køndich, Kongens vinskænk 9 Roskilde Med noget vin og brøhane til Dalum Kloster til Kongens behov
1627-12-05 Ellen Marsvins tjener 2 Vallø  
1627-12-05 Mouritz Christoffersen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-12-05 Niels Poulsen, kancellibud 1 Helsingør  
1627-12-05 Erik Krabbes tjener 1 Roskilde  
1627-12-06 Cimberlein, kaptajn, med sine officerer 3 Roskilde På vej til fyn
1627-12-06 Henrik Becker 2 Roskilde Med breve til Kongen
1627-12-06 Greven af Spinning 2 Helsingør  
1627-12-07 Christoffer Puis Cæsar og Ernstus Marbach, officerer 1 Køge På vej til Møn
1627-12-07 Jørgen Vind, rentemester 1 Helsingør  
1627-12-07 Marcus Dyr, ordinært postbud mellem Sverige og Danmark 1 Helsingør På vej til Sverige
1627-12-07 Fromholdt Leps 1 Helsingør  
1627-12-08 Christian Friis 4 Helsingør På vej til Sverige som gesandt.
1627-12-08 Stig Pors og Christian Pentz 2 Helsingør Rejste sammen med kanslerens til Sverige
1627-12-08 Hans Brunschwig, Kongens kok 1 Helsingør Rejste med kansleren til Sverige
1627-12-08 Christen Ligger og Rasmus Rasmussen, bødker 1 Helsingør Christen skulle med breve til Rigsrådet i Skåne og Rasmus Bødker til Helsingborg
1627-12-08 Frederik Andersen, ligger 1 Roskilde  
1627-12-08 Axel Stricks, Laurids Christensen, Thomas Christensen, Laurids Andersen og to andre officerer 5 Køge  
1627-12-08 Thomas Lukanrdts, kaptajn 1 Helsingør  
1627-12-08 Hans Bruen, Jørgen Brahes tjener 1 Helsingør  
1627-12-08 Christoffer Cuno, officer 1 Roskilde På vej til oberst Schlammersdorf på Fyn
1627-12-08 Johan, friherre von Jewethin 2 Helsingør På vej til Stockholm
1627-12-08 Robert Monrej, friherre, kaptajn 2 Helsingør  
1627-12-08 Wilhelm von Aarhusen 1 Roskilde  
1627-12-08 Christoffer Møyert, skibskaptajn 2 Helsingør På vej til Bergenhus, Trondhein og Stavanger Len og Byer for at hverve bådsmænd
1627-12-08 Frederik Henningsen, ligger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-12-09 Erik Krabbes tjener 1 Roskilde På vej til Kongen
1627-12-12 Johan Jungste vom Dübina, løjtnant 3 Roskilde  
1627-12-12 Latardo, en fransk kaptajn 1 Køge  
1627-12-12 David Urtegårdsmand 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-12-12 Niels Hansen, tømmermand på Tøjhuset 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-12-12 Hans Hansen, ligger 1 Roskilde På vej til Fyn efter kongens rustvogne
1627-12-12 Frans Hogendorf, Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-12-12 Hans Hansen, statholderens tjener 1 Roskilde  
1627-12-12 En af liggerne 1 Roskilde På vej til Kongen med breve
1627-12-12 Jeronimus Paall, statholderens tjener 1 Helsingør  
1627-12-13 Poul Garp, Kay von Ahlefeldts skriver, og Henrik Meyer 1 Roskilde På vej til Kongen
1627-12-14 Richardo Duerdo, Kongens ingeniør 1 Køge På vej til Dronningen på Lolland med brev
1627-12-15 Thorkild Christensen, Kongens rejseknægt 1 Helsingør  
1627-12-15 Falentin Picher, blytækker 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-12-15 Christian Sadelmager 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-12-15 Jørgen Nielsen, Kongens styrmand 3 Køge Med en del redskaber til Vordingborg
1627-12-16 Peder Pedersen, hjulmand 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-12-16 To af slottets liggere 2 Roskilde Med to fanger
1627-12-17 Niels Christensen, konstabel 1 Helsingør På vej til Kristianopel
1627-12-17 Niels Hammer, kaptajn 3 Helsingør På vej til Aggershus, Tønsberg og Brasberg Len for at hverve bådsmænd
1627-12-17 Willum Thrup, kaptajn, og Jacob Spinekirk, hans løjtnant 1 Helsingør På vej til Båhus
1627-12-17 Erik Krabbes tjener 1 Helsingør  
1627-12-17 Morten Pedersen, vognmand 1 Roskilde Med Kongens missive til lensmanden
1627-12-18 Sigmund Nicolaus von Puechen 2 Helsingør  
1627-12-18 Kongens jæger 1 Ballerup  
1627-12-18 Poul Henriksen, ligger ved Slottet 1 Køge  
1627-12-19 En tømmermand og 8 savskærere 5 Køge På vej til Slotsøen på Lolland for at save noget tømmer der.
1627-12-19 Søren Harboe, kaptajn 2 Helsingør På vej til Norge for at hverve bådsmænd
1627-12-20 Lütlerman, kaptajn 3 Køge På vej til Møn
1627-12-20 Frederik Andersen, ligger 1 Køge  
1627-12-20 Peder Dreyer, ligger 1 Køge  
1627-12-21 Sigvert Urne 1 Roskilde  
1627-12-21 Niels Poulsen 1 Helsingør På vej til Aggershus
1627-12-21 Hans Hagedorn 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-12-21 eter von Porlits, Wulf von Buchwaldts tjener 1 Roskilde  
1627-12-21 Den hollandske gesandt 3 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-12-23 Batulli, kaptajn 1 Køge  
1627-12-24 Peter von Steenberg 1 Helsingør  
1627-12-24 Christoffer Michaelsen, kornet ved oberst rhingrevens Regiment 2 Roskilde  
1627-12-24 Peder Fox, drabant 1 Roskilde  
1627-12-26 Berendt Jæger 1 Hørsholm  
1627-12-26 Knud Jørgensen, ridefoged 1 Køge  
1627-12-26 Jacob Ulfeldts tjener 1 Roskilde  
1627-12-27 Casper Fincke, Kongens "hofslager" 1 Helsingør  
1627-12-27 Hans Steenwinkel 1 Kronborg  
1627-12-27 Hans Kradtsbørster, kongens hof-"foræhrer" 1 Roskilde  
1627-12-27 Christoffer Holberts og Peder Jacobsen, hører 2 Roskilde På vej til Sorø
1627-12-27 Wulf Henrik von Poudisen, oberst 3 Køge  
1627-12-27 Oluf Jørgensen Mule, årsknægt 1 Roskilde  
1627-12-27 Hans Reinnicke, Kongens trompeterer 1 Roskilde  
1627-12-29 Hans Lindenows tjener 12 Roskilde Med noget jern, som skulle til Kalundborg Slot
1627-12-31 Christoffer Jæger 1 Gundsømagle  
1627-12-31 To af oberst Marquard Rantzous soldater 1 Køge På vej til Møn
1627-12-31 Hans Schøtte 1 Roskilde  
1627-12-31   1 Frederiksborg (Hillerød) Mødt op på slottet, førte silketøj til Frederiksborg
1627-12-31 Hans Jensen, ligger 1 Køge Med en fange til Vordingborg Slot

 


 

Forfatter: Samlet af Bjørn Westerbeek Dahl©
Titel: Byfogdens vognægtregnskaber 1624 -
Udgivet: Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Regnskaber fra 1626
Note:  

 

Byfogedens vognægtregnskaber 1626

 

Dato Person Vogne Til Bem
1626-01-01 En af kongens drabanter 1 Kronborg  
1626-01-03 Mogens Kaas 1 Køge  
1626-01-03 Holger Jensne, ligger på Slottet 1 Helsingør  
1626-01-05 Frederik, en af liggerne 1 Helsingør  
1626-01-05 Nikolaj Helvaderus 1 Roskilde  
1626-01-05 De unge herrers kammertjener 1 Kronborg  
1626-01-05 Niels Madsen, kancellibud 2 Roskilde  
1626-01-09 David Balfour, skibsbyggers tjener 1 Helsingør  
1626-01-09 Poul Carstensen, bud ved Dronningens Kancelli 1 Køge  
1626-01-09 Niels Eriksen, foged på Hedemarken 3 Helsingør  
1626-01-10 Tage Thotts tjener 4 Roskilde  
1626-01-10 En af liggerne på Slottet 1 Roskilde  
1626-01-10 Prinsens kammertjener 1 Roskilde  
1626-01-12 Corfitz Rosenkrantz 1 Roskilde  
1626-01-13 Christian Ulrichs tjener 2 Roskilde  
1626-01-13 En af kongens tjenere 1 Roskilde  
1626-01-13 Erik Iversen 1 Roskilde  
1626-01-16 Biskoppen af Bremens tjener 2 Helsingør  
1626-01-16 En af Prinsens lakajer 1 Roskilde  
1626-01-16 Marcus Dør, Ove Høegs tjener 1 Helsingør  
1626-01-17 Jørgen Schults tjener 1 Roskilde  
1626-01-17 Jørgen Carstensen 5 Roskilde  
1626-01-19 Just Tømmermand 1 Helsingør  
1626-01-20 En af liggerne 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-01-20 En af kngens officerer 1 Roskilde  
1626-01-21 Iver Smidt, en af kongens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-01-21 Christoffer Ulfeldt 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-01-21 Peder Poulsen, Jørgen Kruses tjener 1 Roskilde  
1626-01-21 Poul Bysser, kaptajn 2 Roskilde  
1626-01-21 Roehr, kaptajn 1 Roskilde  
1626-01-21 Medemohr, kaptajn 6 Helsingør  
1626-01-23 Jens Mogensen, skriver på Hammermøllen 1    
1626-01-23 Henrik Hess, kaptajn 2 Helsingør  
1626-01-23 Jens Bay, kaptajn 2 Roskilde  
1626-01-23 Henrik Hemingsen, ligger 1 Roskilde  
1626-01-24 Morten Madsen, hofprædikant 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-01-24 Fyrsten af Bremens gesandter 3 Helsingør  
1626-01-24 Jens Munk, kaptajn 5 Roskilde  
1626-01-25 Nikolaj Malka 2 Ballerup  
1626-01-26 Oluf Madsen, ligger på Slottet 1 Helsingør  
1626-01-26 Iver Smidt 5   På kanslerens pas
1626-01-26 Laurids Lauridsen, ligger på Slottet 1 Køge  
1626-01-26 Oluf Trold, vognmand 2 Rundt i landet, t/r Kørte stadstjener Hågen Mogensen for at søge efter Inter Lauridsdatter, der havde myrdet sit foster
1626-01-27 To smedesvende 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-01-28 Christoffer Gabriel, enspænder 1 Roskilde  
1626-01-28 Anders Jensen og Søren Bondesen, vognmænd 2 Roskilde Kørte Hågen Mogens for at søge efter Inger Lauridsdatter
1626-01-29 Niels Ringsted, fogedsvend 1 Frederiksborg (Hillerød) Med en fange til Jens Matthiessen
1626-01-30 Casper Sadelmager 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-01-31 Poul Henriksen 1 Roskilde  
1626-01-31 Christoffer Urne, rentemester 1 Roskilde  
1626-02-01 Boje Frederiksen 1 Helsingør  
1626-02-01 Knud Jørgensen og Nikolaj Malekou [?] 1 Ballerup t/r
1626-02-03 Prinsens livkarl 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-02-05 Christoffer Urnes tjener 1 Køge  
1626-02-05 Holger Jensen, ligger på Slottet 10 Lejren Med nogle pakker klæde
1626-02-05 Berendt Pedersen, underskriver 1 Roskilde  
1626-02-06 Niels Køkkenskriver 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-02-07 Niels Lauridsen, Ove Høegs tjener 1 Helsingør  
1626-02-08 Niels Sørensen, køkkenskriver 1 Roskilde  
1626-02-12 Morten Lauridsen, Tage Thotts foged 3 Helsingør  
1626-02-12 Jens Glarmester, ligger på Slottet 1 Roskilde  
1626-02-13 Kirsten Munks skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-02-14 En af liggerne på Slottet 1 Roskilde  
1626-02-14 Mogens Kaas 1 Køge  
1626-02-14 Herman Slotsfoged på Kronborg 1    
1626-02-17 Volrad Lampe, kongens berider 1 Roskilde  
1626-02-17 Fru Hilrod Gabriel 2 Helsingør  
1626-02-17 Christoffer Urnes tjener 1 Roskilde  
1626-02-17 Hofmesterens tjener 1 Roskilde  
1626-02-18 Hans, berider 1 Roskilde  
1626-02-18 Laurids, knivsmed på Slottet 1 Køge  
1626-02-22 Anders Bille, rigsråd 2 Helsingør  
1626-02-22 Biskoppen af Bremens tjenere 1 Roskilde  
1626-02-22 En af Dronningens tjenere 1 Køge  
1626-02-22 Søren Madsen, forrige tugthusfoged 1 Køge  
1626-02-23 Rasmus Kolding 1 Kronborg  
1626-02-25 Knud Hansen Riber, bøsseskøtte 1 Roskilde  
1626-02-26 Prinsen 9 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-02-28 Jacob Frijwille 1 Roskilde  
1626-03-02 Hans Hagendorn 1 Roskilde  
1626-03-02 Prinsens skrædder 1 Roskilde  
1626-03-02 Henrik Henningsen 1 Roskilde  
1626-03-04 Christoffer Urnes tjener 1 Roskilde  
1626-03-05 Marcus Dør, Ove Høegs tjener 1 Helsingør  
1626-03-05 For Slottet 3    
1626-03-06 Kansleren 1 Roskilde  
1626-03-06 Hans, plidsfoged på Slottet 1    
1626-03-08 Prinsens violist 1 Roskilde  
1626-03-09 Anders von Halberstadt 1 Roskilde  
1626-03-10 Knud Hansen, i Haven 1 Roskilde  
1626-03-10 Arnold Kruse 2 Roskilde  
1626-03-13 En af liggerne på Slottet 1 Helsingør  
1626-03-13 Laurids Christensen 1 Roskilde  
1626-03-13 Oluf, årsknægt 1 Roskilde  
1626-03-13 En af liggerne 2 Roskilde  
1626-03-14 Laurids Nielsen, renteskriver 1 Kronborg  
1626-03-16 Morten Brøgger, årsknægt 1 Kronborg  
1626-03-16 Kansleren og Pros Knudsen, kancelliherremand 3    
1626-03-17 Bunde Jacobsen, renteskriver 6 Lejren Med penge til lejren
1626-03-17 Mathies Pedersen, ligger 1 Roskilde  
1626-03-18 En af Kongens tjenere 1 Roskilde  
1626-03-20 Ove Lauridsen, feltprædiker 1 Roskilde  
1626-03-20 Mogens Nielsen, kongens bødker 1 Helsingør  
1626-03-22 Tønnes Nielsen på Tøjhuset 1 Roskilde  
1626-03-23 Poul Maler, i Sankt Peders Stræde 1    
1626-03-23 Jørgen Kruses tjener 1 Roskilde  
1626-03-24 Henrik Christoffersen, renteskriver 1 Roskilde  
1626-03-25 Jacob Reimers, dronningens kancellibud 1 Køge  
1626-03-26 Niels Sørensen, Prinsens køkkenskriver 3 Frederiksborg (Hillerød) Med proviant til Frederiksborg
1626-03-26 Jørgen Kruses tjener 1 Roskilde  
1626-03-28 Holger Jensen, ligger på Slottet 1 Helsingør  
1626-03-28 Mogens Postbud 1 Roskilde  
1626-03-29 Mathies Postbud, ligger 1 Kronborg  
1626-03-30 Jacob Ulfeldts tjener 1 Kronborg  
1626-03-30 En af liggerne 1 Kronborg  
1626-03-31 En af Christoffer Urnes tjenere 1 Kronborg  
1626-04-01 Mathies Pedersen, ligger 1 Køge  
1626-04-02 En af Jacob Ulfeldts tjenere 1 Kronborg  
1626-04-04 En af liggerne 3 Roskilde  
1626-04-06 Mathies Pedersen, ligger 1 Køge  
1626-04-07 Prinsens fyrbøder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-08 De unge herrers køkkenskriver 2 Roskilde  
1626-04-10 En af liggerne på Slottet 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-10 Henrik Henningsen, ligger 1 Roskilde  
1626-04-10 En af liggerne 1 Helsingør  
1626-04-11 En af Prinsens tjenere 1 Køge  
1626-04-11 En af Prinsens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-11 Laurids Nielsen, renteskriver 1 Roskilde  
1626-04-12 Hans Steenwinkel og en af Kongens Bytækkere 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-13 Prinsens boldmester 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-13 Jørgen Kruse 3 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-13 Niels Jensen 1 Roskilde Medbragte to fanger fra Kolding på hjemrejsen
1626-04-14 Peder Bundesen, renteskriver 1 Køge  
1626-04-14 Hans Pedersen Førrig, Kongens kammertjener 1 Kronborg  
1626-04-16 En mand fra Bremen 1    
1626-04-16 En af Bartholomæus Haagensens tjenere 1 Køge  
1626-04-16 En af kongens enspændere 1 Roskilde  
1626-04-16 En anden af kongens enspændere 1 Roskilde  
1626-04-18 Mathies Pedersen, ligger 1 Køge  
1626-04-18 En anden ligger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-19 Kongens køkkenskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-19 Oluf Madsen 1 Roskilde  
1626-04-19 Prinsen 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-19 Ellen Marsvin 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-19 Prinsens kammertjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-20 Jørgen Seefeldt 2 Roskilde  
1626-04-20 Jørgen Orning 1 Roskilde  
1626-04-20 Claus Thosmede, borgmester i Køge 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-20 En af Prinsens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-21 Ove Høegs tjener 1 Helsingør  
1626-04-22 En af Kongens bøsseskytter 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-22 Prinsens vinskænk 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-22 En af liggerne 1 Roskilde  
1626-04-22 Melchior kapelmester 1 Roskilde  
1626-04-23 Claus Thoschmede 2 Roskilde  
1626-04-24 Jørgen Kruse 3 Roskilde  
1626-04-24 Laurids Knidsmed, ligger 1 Roskilde  
1626-04-24 Poul Henriksen, ligger 1 Roskilde  
1626-04-25 Prinsens sølvpop 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-25 Frederik Andersen Schiøtte 1 Køge  
1626-04-25 En af liggerne 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-25 Mikkel Mitchen, årsknægt 4 Roskilde  
1626-04-26 Kongens musikanter 11 Roskilde På vej til Herredag i Kolding
1626-04-27 Prinsens kammertjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-27 Poul Henriksen, ligger 1 Roskilde  
1626-04-28 Prinsens kammertjener 1 Kronborg  
1626-04-28 Christoffer Ulfeldt 3 Helsingør  
1626-04-28 Prinsens livskrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-29 Christen Nielsen, kongens mundskænk 2 Roskilde  
1626-04-29 En af Prinsens tjenere 1 Roskilde  
1626-04-30 En af Prinsens tjenere 1 Roskilde  
1626-04-30 En af Prinsens karle 6 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-30 Ernst Werkmann 2 Roskilde  
1626-04-30 Jørgen Kruse 2    
1626-04-30 Kansleren 3    
1626-05-01 Niels Herkock 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-05-01 3 kancelliherremænd 6 Roskilde  
1626-05-02 Christen Pedersen, Danske Kancellitjener 1 Roskilde  
1626-05-02 Peder Bundesen, renteskriver 1 Helsingør Tur retur
1626-05-03 Peter Gagelmann, apoteker 4 Roskilde Med noget af Prinsens apotek
1626-05-03 Prinsens tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-05-04 Jens Juel, statholder i Norge 4 Roskilde  
1626-05-04 Morten Sorghâ¦, kongens vintapper 1 Kronborg  
1626-05-06 Børge Juel 2 Roskilde  
1626-05-07 Philip, kongens rotgiesser 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-05-07 Christoffer Iversen, renteskriver 1 Roskilde  
1626-05-09 En af kongens højbådsmænd 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-05-10 Marcus Dyr, Ove Høegs fuldmægtig 1 Helsingør  
1626-05-11 Prinsens tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-05-11 Jørgen Schultz' tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-05-11 Tord Nielsen 1 Kronborg  
1626-05-12 Oluf Snedker, årsknægt 1 Roskilde  
1626-05-13 En person 1 Køge  
1626-05-13 Henrik Vind 2 Kronborg  
1626-05-15 Oluf Madsen, ligger 1 Roskilde  
1626-05-15 En af prinsens tjenere 1 Roskilde  
1626-05-16 En af Prinsens edelknaber 1 Roskilde  
1626-05-17 Jørgen Schultz' tjener 1 Roskilde  
1626-05-18 Mogens Kaas' tjener 1 Roskilde  
1626-05-18 Jørgen Petersen 1 Helsingør  
1626-05-18 Christoffer Urne, rentemester,s tjener 1 Roskilde  
1626-05-19 Laurids Nielsen, renteskriver 9 Roskilde Med kongens penge
1626-05-19 Holger Rosenkrantz' tjener 1 Roskilde  
1626-05-19 Morten Sorgh, kongens vintapper 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-05-20 2 vognmænd fra København 2 Roskilde Med kongens penge
1626-05-21 Prinsens tjener 1 Roskilde  
1626-05-22 De unge herrers tjener 1 Roskilde  
1626-05-23 Kanslerens tjener 1 Helsingør  
1626-05-23 Kanslerens tjener 1 Gundsømagle  
1626-05-23 Mattiis Pedersen, ligger 1 Køge  
1626-05-24 Prinsens livskrædder 1 Roskilde  
1626-05-24 Prinsens Livskrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-05-25 Hans Pedersen, kongens kammertjener 1 Helsingør  
1626-05-26 Jørgen Sørensen, ligger 1 Roskilde  
1626-05-26 En person 1 Køge Med godstil Dronningen
1626-05-26 Prinsens skrædder 1 Roskilde  
1626-05-28 Morgen Sorgh, kongens vinskænk 1 Kronborg  
1626-05-29 Christoffer Urne, rentemester 1 Roskilde  
1626-06-02 En af Mogens Kaas' tjenere 1 K  
1626-06-02 Jens Juels tjener 2 Kronborg  
1626-06-03 Christoffer Urne, rentemester 1 Kronborg  
1626-06-03 En af Prinsens tjenere 1 Kronborg  
1626-06-04 Søren Randers, Kanslerens tjener 1 Farum  
1626-06-04 Ellen Marsvin 4 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-06-05 Peder Gagelmann, apoteker 1 Roskilde  
1626-06-06 Et bud 1 Køge Kørt af Anders Jensen, vognmand, efter kongens skat der af byen
1626-06-06 Jens Henningsen, ligger på slottet 1 Køge På vej til Tryggevælde
1626-06-08 Ellen Marsvins tjener 1 Roskilde  
1626-06-10 Jørgen Sørensen, ligger 4 Roskilde Med nogen bryhane til Prinsen
1626-06-12 Frederik Andersen, ligger 1 Roskilde  
1626-06-12 Mogens Kaas 1 Køge  
1626-06-12 Niels, køkkenskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-06-14 Jørgen Petersen, kongens købmand 1 Roskilde  
1626-06-15 Christoffer Urne, rentemester 1 Kronborg  
1626-06-15 Jens Juels tjener 1 Roskilde  
1626-06-15 Kanslerens tjener 1 Roskilde  
1626-06-16 Morten Andersen 1 Roskilde  
1626-06-16 Jens Juels tjener 1 Køge  
1626-06-16 Tage Thott 1 Køge  
1626-06-17 Jørgen Kruses tjener 1 Kronborg  
1626-06-17 Jørgen Urnes tjener 1 Kronborg  
1626-06-17 Niels Lauridsen, Ove Høegs tjener 1 Roskilde På vej til Prinsen
1626-06-20 De unge herrers køkkenskriver 2 Roskilde  
1626-06-20 Kirstine Munks skrædder 1 F  
1626-06-20 En ligger på Slottet 1 Køge  
1626-06-20 En ligger på Slottet 1 Kronborg  
1626-06-20 Erik Krabbe, kongens agent i Sverige 10 Helsingør På vej til Sverige med adskilligt gods
1626-06-21 Marcus Dyr 1 Roskilde Er kongens ordinære postbud mellem DK og S
1626-06-22 En af liggerne på Slottet 1 Helsingør Med to tøner bryhane
1626-06-22 Hans Steenwinkel 2 Frederiksborg (Hillerød) Kaldes "Hans Steenhugger Winkel"
1626-06-22 Prinsens vinskænk 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-06-22 Morgen Andersen, ligger 1 Roskilde  
1626-06-24 Christoffer Iversen og Bo Berendtsen, renteskrivere 15 Roskilde Med kongens penge til lejren
1626-06-24 Prinsens behov 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-06-24 Oluf Madsen, ligger på Slottet 1 Helsingør  
1626-06-25 Hans Kryde, kongens bygmester 1 Helsingør Kongens "Bøgmester"
1626-06-25 Frederik Andersen, ligger 1 Roskilde  
1626-06-25 Uoplyst 2 Roskilde Med noget af Kirstine Munks gods
1626-06-25 En af de unge herrers tjenere 2 Roskilde Med proviant
1626-06-26 Peder Arvedsens tjenere fra Norge 2 Helsingør  
1626-06-26 En af Prinsens tjenere 1 Kronborg  
1626-06-27 Jørgen Sørensen Schiøtt 1 Køge  
1626-06-27 Niels Lauridsen, Ove Høegs tjener 1 Helsingør På vej til Sverige
1626-06-27 Uoplyst 3 Frederiksborg (Hillerød) Med Prinsens gods
1626-06-28 Hans Hagedorn, Prinsens tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-06-28 En af slottets liggere 1 Kronborg  
1626-06-28 Jacob Wogard, Prinsens violinist 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-06-29 Lidtmann 1 Roskilde  
1626-06-30 Oluf Madsen, ligger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-06-30 ohan Barnikow 1 Kronborg  
1626-06-30 Kanslerens frue 1 Roskilde  
1626-07-01 Frederik Andersen, ligger 1 Kronborg  
1626-07-02 Ubenævnt 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-02 En smed 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-02 Matthis Pedersen, ligger 1 Helsingør  
1626-07-03 En af liggerne på Slottet 1 Køge  
1626-07-03 En af liggerne på Slottet 1 Roskilde  
1626-07-03 En af liggerne på Slottet 1 Køge Med kongens breve
1626-07-03 Stig Pors 1 Helsingør  
1626-07-03 Stig Port 1 Roskilde  
1626-07-04 Pros Knudsen 1 Helsingør  
1626-07-04 Anne Lykkes tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-04 Otte Kruses tjener 1 Kronborg  
1626-07-04 Anders Heldt 1 Roskilde Med adskilligt specerie til de unge herrers behov
1626-07-04 Peder Nielsen, en af kongens skippere 1 Roskilde  
1626-07-05 Ubenævnt 1 Køge  
1626-07-05 Niels Sørensen, Prinsens køkkenskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-06 Jørgen Kruse, sekretær 1 Roskilde  
1626-07-08 Jørgen Kruses tjener 1 Roskilde  
1626-07-08 Otte Kruse 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-08 Jørgen Sørensen, ligger 1 Roskilde  
1626-07-08 Prinsens edelknabe 2 Roskilde  
1626-07-08 Oluf Madsen, slotsliggr 1 Roskilde  
1626-07-09 En af liggerne 1 Køge Med Prinsens breve
1626-07-09 Anders, slotsligger 1 Sorø  
1626-07-09 En af liggerne på Slottet 1 Kronborg  
1626-07-10 Søren Bondesen og Hagen Mogensen, stadstjenere 1 Amager For at lede efter en løsagtig kvinde
1626-07-11 Hans Kryed, bygmester 1 Helsingør  
1626-07-11 Hans Steenwinkel og Jørgen Berendsen, bygningsskriver 1 Køge  
1626-07-12 Et bud 1 Roskilde  
1626-07-12 Et bud 1 Kronborg  
1626-07-12 Uoplyst 10 Roskilde Videre til lejren i Tyskland med kongens penge
1626-07-12 Prinsens kammerjunker og edelknabe 3 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-12 Balthasar Ertmann 1 Roskilde På vej til Wolfenbüttel
1626-07-12 Prinsens kammertjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-14 Rasmus Kolding, tømmermand 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-14 Kirstine Munks håndskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-14 Anders Bille 1 Helsingør Havde været i København hos Prinsen
1626-07-15 En af slottets liggere 1 Roskilde  
1626-07-15 En af Prinsens tjenere 1 Helsingør  
1626-07-16 Otte Kruse 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-16 Kirstine Munks tjener 2 Roskilde  
1626-07-17 Uoplyst 10 Roskilde Til Prinsens behov
1626-07-17 Sekretæren 2 Roskilde  
1626-07-17 Kirstine Munks håndskriver 1 Køge Vognmand Mads Jacobsen
1626-07-18 Eitell Frederich 1 Roskilde  
1626-07-18 Jacob Fegaard 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-18 Oluf Madsen, ligger 1 Roskilde  
1626-07-18 Laurids Knivsmed 1 Helsingør  
1626-07-18 Lorens Pogwisch, Prinsens edelknab 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-18 Jørgen Urnes tjener 1 Kronborg  
1626-07-18 Otte Kruses tjener 1 Køge  
1626-07-18 Christoffer Urne, rentemester 1 Roskilde  
1626-07-18 Mourids Christoffersen, kancellibud 1 Roskilde  
1626-07-18 Prinsens livkarl 1 Kronborg  
1626-07-19 Henrik Ramel 1 Roskilde  
1626-07-20 Hans Wildtfang, Prinsens kammertjener 1 Roskilde  
1626-07-20 Frans Hogendorf, Prinsens livskrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-21 Kansleren 1 Roskilde  
1626-07-21 Daniel Bille 1 Roskilde  
1626-07-21 Jens Juels tjener 1 Kronborg  
1626-07-23 Prinsens kammerjunker 1 Kronborg  
1626-07-23 Rasmus Kolding, tømmermand 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-26 Marcus Pedersen, ligger på Slottet 1 Køge  
1626-07-28 Hans Lydersen 1 Køge På vej til Itzehoe
1626-07-28 Niels Sørensen, Prinsens køkkenskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-28 Jørgen Sørensen, ligger 1 Roskilde  
1626-07-28 En syg person fra lejren 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-29 Stephen, smed på kongens kobbermølle 1 Kronborg  
1626-07-29 Anders, sværdfegter 1 Roskilde  
1626-07-31 Matthis Pedersen, ligger 1 Roskilde  
1626-08-1 Hans Kuudigh, kongens vintapper 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-02 En af Prinsens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-02 Mattiis Pedersen ligger på Slottet 1 Køge  
1626-08-02 En af Slottets liggere 1 Roskilde  
1626-08-02 En af Prinsens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-03 Niels Friis' tjener 1 Roskilde  
1626-08-03 Prinsens køkkenskrivers tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-04 Jørgen Sørensen, ligger 1 Køge  
1626-08-04 En af Slottes liggere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-05 Prinsens køkkenskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-06 Hans Hagedorn 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-07 Christoffer Iversens, renteskriver 1 Roskilde  
1626-08-07 Kongens jægermester 1 Ballerup  
1626-08-07 Knud Jørgensen, ridefoged på Slottet 1 Køge  
1626-08-08 Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-08 Søren Jensen, tjenende i Kongens stalde 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-08 Hans Ulriks tjener 2 Roskilde  
1626-08-08 En af kongens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød) Kørt af Anders Gydesen, vognmand, t/r
1626-08-08 Henrik, ligger 1 Roskilde  
1626-08-08 Mogens Kaas 1 Køge  
1626-08-09 Christoffer Jæger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-09 Kansleren 2 Køge  
1626-08-09 Hans Holbeeck, Prinsens jæger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-09 Hans Hagedorn 1 Roskilde  
1626-08-09 Jacques Fuguart, Prinsens violinist 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-10 Stig Pors sekretær 1 Roskilde  
1626-08-10 Jacob, Prinsens bartskær 1 Roskilde  
1626-08-11 Holger Jensen, ligger 1 Køge  
1626-08-11 Pros Knudsen 1 Roskilde  
1626-08-11 Kirsten Munks skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-11 Jens Graae, sergent ved Jesper Friis' Regiment 1 Helsingør  
1626-08-11 Et postbud 1 Helsingør  
1626-08-11 Hans Steenwinkel 1 Slangerup  
1626-08-11 Anders Hansen 1 Roskilde  
1626-08-11 En af Prinsens edelknaber 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-12 Kirstine Munks piger 2 Køge  
1626-08-12 Hans Lyders 1 Dragør  
1626-08-12 En af liggerne på Slottet 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-13 Peder Gagelmann, apoteker 1 Roskilde  
1626-08-13 Kirstine Munks livskrædder 1 Roskilde  
1626-08-13 Peder Jensen Hollænder 1 Kronborg Med gods tur/retur
1626-08-14 Otte Kruses tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-15 Henrik Ramel 2 Roskilde På vej til Prinsens
1626-08-15 Prinsens kammertjener og en af Slottets liggere 2   På vej til Dronningen
1626-08-15 Prinsens edelknaber 1 Roskilde  
1626-08-16 En af Prinsens instrumentister 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-16 Lucas Hendrichsen, Kirstine Munke tjener 1 Kronborg  
1626-08-16 Kongens skibsbygger 1 Køge  
1626-08-16 En af Slottets liggere 1 Roskilde  
1626-08-17 Christen Roskilde 1 Roskilde  
1626-08-17 Marcus Dyr, ordinarie postbud mellem Danmark og Sverige 1 Helsingør  
1626-08-17 Hans Albret vom Rodtzchow 1 Helsingør  
1626-08-17 Til Kongens behov 1 Kronborg  
1626-08-17 Til Kongens behov 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-18 Oluf Madsen, ligger på Slottet 1 Kronborg  
1626-08-18 Christoffer Frederiksen, Anders Billes tjener 1 Helsingør Havde været i København med penge
1626-08-18 Johan Kundt, sporemager 1 Roskilde  
1626-08-18 Pros Knudsen 2 Roskilde På vej til Prinsen på Haderslevhus
1626-08-18 Daniel Bille 2 Roskilde På vej til Prinsen på Haderslevhus
1626-08-19 En af slottets liggere 1 Køge  
1626-08-19 Daniel Syller, kongens instrumentist 1 Roskilde  
1626-08-20 Daniel Sanger 1 Roskilde  
1626-08-20 Holger Jensen Skøtt 1 Roskilde  
1626-08-20 Hans Møller Koch, Kongens musikant 1 Roskilde  
1626-08-20 Claus Sol og Niels Jørgensen 7 Roskilde På vej til Kongens lejr
1626-08-20 Peder, Apoteker 5 Roskilde Med noget af Prinsens gods
1626-08-21 Pros Knudsen 1 Roskilde  
1626-08-21 Kirstine Munks tjener 1 Roskilde  
1626-08-21 Hans Brokerup 2 Roskilde  
1626-08-22 Otte Kruses tjener 1 Roskilde  
1626-08-23 Jacob, Prinsens bartskær 1 Svendstrup  
1626-08-24 Henrik Henningsen, ligger 1 Roskilde  
1626-08-25 Jacob Slange Orremager 1 Køge  
1626-08-25 Christen Friis 3 Roskilde  
1626-08-25 Jacob, Prinsens bartskær 1 Helsingør  
1626-08-26 Laurids Knudsen, kanslerens tjener 1 Roskilde  
1626-08-26 Mattiis Pedersen, ligger 1 Helsingør  
1626-08-28 Hans Frederiksen, årsknægt 1 Roskilde  
1626-08-28 Axel Arenfeldts tjener 1 Køge  
1626-08-31 Lucas Henriksen, Kirstine Munks tjener 1 Roskilde  
1626-08-31 Jens Jørgensen, ligger på Haderslevhus 1 Helsingør  
1626-08-31 Poul Henriksen, ligger på Slottet 1 Kronborg  
1626-08-02 Laurids Knivsmed 1 Kronborg  
1626-09-04 Henning Skytte 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-04 Henrik Henningsen, ligger 1 Køge  
1626-09-06 Laurids Knivsmed 1 Køge  
1626-09-06 Knud Jørgensen, ridefoged 1 Roskilde  
1626-09-07 En af Ellen Marsvins tjenere 1 Køge  
1626-09-07 En af liggerne på Slottet 1 Roskilde  
1626-09-07 Søren Poulsen, Erik Krabbes tjener 1 Roskilde Skulle hurtigt til Prinsen med brev fra kansleren
1626-09-08 Jens Jørgensen, ligger på Haderslevhus 1   På hans hjemrejse efter at han havde været i København og i Skåne med Prinsens breve
1626-09-08 Frans, Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-12 Peder Nielsen 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-12 En af Prinsens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-12 Ellen Marsvins tjneer 1 Vallø  
1626-09-12 En af Ellen Marsvins tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-12 En af kanslerens tjenere 1 Roskilde  
1626-09-12 Til Kongens behov 6 Roskilde Med kongens penge
1626-09-12 Prinsens kammertjener 1 Roskilde  
1626-09-14 Rasmus Pedersen 1 Roskilde Sendt til Fyn og Jylland for at opkræve "borgerlejrpenge"
1626-09-14 Jørgen Schult 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-14 Prinsens sadelmager 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-14 Frederik Andersen, ligger 1 Roskilde  
1626-09-16 Henrik Henningsen, ligger 1 Kronborg  
1626-09-16 Oluf Muele 1 Lolland-Falster For at indkræve "borgerlejerpenge i købstæderne"
1626-09-18 Niels Olsen, slotsfoged på Frederiksborg 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-18 Prinsens kammerjunker 1 Køge  
1626-09-18 Christen Roskilde, ligger på Slottet 1 Køge  
1626-09-18 Berendt Carstensen, rebslager 1 Kronborg  
1626-09-16 Jørgen Schult 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-18 Prinsens skrædder 1 Kronborg  
1626-09-18 Christian Bülow 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-19 en af Kongens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-19 Albrecht Scheels tjener 1 Roskilde  
1626-09-19 Just Høeg 1 Roskilde  
1626-09-19 Mogens Kaas 2 Roskilde På vej til Nørrejylland
1626-09-20 Jørgen, kammertjener, og Hans Tøndig, munkskænk 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-20 Hans Hagedorn 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-21 Darby Schot [?] , Prinsens harpenist, og Jacob violinist 3 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-21 Prinsens sekretær 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-21 Christian Bülow, Prinsens edelknabe 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-21 Morten Madsen, hofprædikant 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-21 Jørgen Urne, slotsherre på Kronborg 1 Kronborg  
1626-09-21 En af Prinsens jægere 1 Helsingør  
1626-09-21 Ellen Marsvin 3 Køge  
1626-09-22 Otte Kruse 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-22 En af Prinsens edelknabers tjenere 2 Roskilde  
1626-09-22 Ellen Marsvin 3 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-23 Jens Høeg 1 Roskilde  
1626-09-23 Hans Hagedorn og prinsens vaskepige 1 Roskilde  
1626-09-23 Niels Jensen, kancellibud 1 Roskilde  
1626-09-23 Jørgen Vind 1 Helsingør  
1626-09-23 Stig Pors 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-23 Niels Sørensen, Prinsens køkkenskriver 2 Roskilde  
1626-09-24 Niels Herrekok og Hans Hagedorn 4 Roskilde  
1626-09-24 Prinsens kammerjunker 3 Roskilde  
1626-09-24 Henrik Rommel 2 Roskilde  
1626-09-25 David, Prinsens maler 1 Roskilde  
1626-09-25 Jørgen Kruse og Daniel Bille 6 Roskilde  
1626-09-25 Jens Juel 1 Helsingør  
1626-09-25 Frans, Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-26 Tage Thott Ottsen 2   Efter at have været til Rigsrådsmøde
1626-09-26 Peder Gagelmann, apoteker 4 Roskilde  
1626-09-26 Jacob Ulfeldt 4 Roskilde  
1626-09-26 Anders Bille 2 Helsingør  
1626-09-27 Prinsens lakaj 1 Roskilde  
1626-09-27 Holger Rosenkrantz 6 Roskilde  
1626-09-27 Hans Frederiksen, ligger 1 Køge  
1626-09-27 Jens Juel, statholder i Norge 6 Helsingør  
1626-09-27 Jørgen Petersen, værkmester i Børnehuset 1 Ballerup I skoven i Kongens ærinde
1626-09-28 Henrik vom Duanen, ligger 1 Roskilde  
1626-09-29 Peder Henriksen, foged i Børnehuset 1 Helsingør T/r: Søgte efter personer, udløbet af Tugthuset
1626-09-29 Prinsens lakaj 1 Roskilde  
1626-09-29 Augustus Welowe, en af Kongens tjenere 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-30 Jens Jørgensen, ligger på Haderslevhus 1 Roskilde Prinsens pas af 26.9., udstedt på Nyborg Slot
1626-09-30 Christen Roskilde 1 Roskilde  
1626-09-30 Henrik von Dulmer, ligger 1 Hørsholm t/r
1626-10-01 Oluf Mikkelsen 1 Roskilde "En mand ved navnâ¦"
1626-10-02 En af kongens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-10-02 Steen Børgesen 1 Svanholm Jens Christensen, vognmand, t/r, med breve fra Kongen
1626-10-02 Jørgen Beyer, Prinsens kammertjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-10-02 Gabriel Kruuse 3 Roskilde  
1626-10-03 Kansleren 2 Roskilde Med kanslerens folk, der skulle føre heste til lejren
1626-10-03 Til Kongens behov 8 Roskilde Med nogle af Kongens penge
1626-10-03 Morten Jacobsen, skriver ved skibsværftet på Lolland 1 Køge  
1626-10-04 Henrik Henningsen, ligger 1 Kronborg  
1626-10-04 Tage Thott Ottesens tjener 1 Køge  
1626-10-04 Hans beridder 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-10-05 Ernstus, sekretær 1 Roskilde Pas af 16.9.
1626-10-05 Otte Kruse 1 Roskilde  
1626-10-05 Jacob Slange, sejlmager 1 Køge  
1626-10-05 En af kongens renteskrivere 1 Roskilde  
1626-10-06 Kansleren 1 Roskilde På vej til Kongen
1626-10-06 Bo Berendsen, renteskriver 1 Roskilde  
1626-10-07 Nikolaj Egebrecht 4 Roskilde  
1626-10-07 En person 2 Roskilde Med bryhan
1626-10-08 Uoplyst 4 Roskilde Med Prinsens gods
1626-10-08 Uoplyst 2 Roskilde Med bryhan
1626-10-08 Christian Buschmann, Prinsens instrumentist 2 Roskilde  
1626-10-08 Jørgen Vind 2 Roskilde  
1626-10-08 Otte Friis 1 Roskilde  
1626-10-08 Peter Gagelmann, apoteker 2 Roskilde  
1626-10-08 Stig Pors' sekretær 2 Roskilde  
1626-10-08 Daniel Bille 2 Roskilde Den ene vogn blev kørt af en vognmand fra København, den anden af Richart Vognmand fra Helsingør, da man ikke havde vogne til brug for Bille, der hurtigt skulle med Prinsen til Holsten
1626-10-08 Pros Knudsen 1 Roskilde Kørt af Jens Pedersen, vognmand i Helsingør, da der ikke var vogne til at følge Prinsen
1626-10-09 En af Prinsens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-10-09 Nikolaj Heldwaderus 1 Roskilde  
1626-10-09 Barbara Wittrup, kanslerens frue 2 Køge  
1626-10-10 Marcus Dyr, ordinære postbud til Sverige 1 Helsingør  
1626-10-11 Mouritz Christoffersen, kancellibud 1   Mouritz Christoffersen skulle rundt i Sjælland, Lolland-Falster med breve fra Prinsens
1626-10-11 Oluf Madsen, ligger 1 Køge  
1626-10-11 Niels Ebbesen, renteskriver 1 Roskilde  
1626-10-11 Niels Joensen, kancellibud 1 Roskilde  
1626-10-12 En af slottets liggere 1 Helsingør  
1626-10-12 Hans Lauridsen 2 Roskilde Med bryhan, der skulle videre til Sorø til de unge herrers behov
1626-10-12 Erik Krabbes tjener 1 Helsingør På vej til Stockholmq
1626-10-12 Oluf Kock, ligger 1 Roskilde Med Hans Urnes begravelsesbreve, t/r
1626-10-13 Matiis Pedersen, ligger 1 Svendstrup  
1626-10-13 Lunde Hansen i Havnen [?] 1 Helsingør  
1626-10-14 Mikkel Trompeter 1 Roskilde  
1626-10-14 Oluf Mule, årsknægt 1 Kronborg  
1626-10-16 Mikkel Fegter, Kongens drabant 1 Helsingør  
1626-10-17 Oluf Madsen, ligger 2    
1626-10-17 Giøler Nettenholst 1 Køge  
1626-10-17 Peder Jacobsen, ligger 1 Roskilde  
1626-10-18 Jacob Friville, kongens hoftjener 1 Roskilde  
1626-10-18 Mattiis Petersen, ligger 1 Helsingør Med Kongens Breve
1626-10-18 Til Kongens behov 4 Roskilde Med nogle af Kongens penge
1626-10-19 En af kammerjunkernes tjener 1 Roskilde  
1626-10-19 Hans Steenwinkel 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-10-19 Frederik Andersen, ligger 1   Skulle bestille vogne til Prinsen, der skulle til Holsten
1626-10-20 Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-10-20 Prinsen 1    
1626-10-20 Jacob Friville 1 Helsingør  
1626-10-20 Uoplyst 1 Frederiksborg (Hillerød) Med Prinsens gods
1626-10-20 Anders Heldt 1 Roskilde Med noget gods, der skulle videre til de unge herrer på Sorø
1626-10-20 En af Prinsens stalddrenge 1 Roskilde  
1626-10-23 Pros Knudsen, sekretær 1 Roskilde  
1626-10-20 Søren Poulsen, Erik Krabbes tjener 1 Helsingør På vej til Stockholm
1626-10-24 Christian Bülow 1 Roskilde  
1626-10-24 Jacob Friville 1 Roskilde  
1626-10-24 Christoffer Meisener, jæger 2 Roskilde Med jagttøj
1626-10-20 Gierloff Nettelholdst 1 Helsingør  
1626-10-26 Kobbersmeden på Hammermøllen 1 Helsingør  
1626-10-26 Peter Gagelmann, apoteker 1 Roskilde Med adskilligt specerii, der skulle til Kongen
1626-10-28 Uoplyst 3 Roskilde Med bryhan til de unge herrer pi Sorø
1626-10-28 Niels Ebbesen 1 Roskilde  
1626-10-28 En af Kongens vintappersvende 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-10-28 Jacob, violinist 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-10-30 Peder Svenske, de unge herrers kammertjener, og køkkenskriveren Niels Sørensen 2 Roskilde  
1626-10-31 Christoffer Frederiksen, Anders Billes kammertjener 1 Helsingør Han havde i Rentekammeret afleveret den skånske adels rospenge
1626-10-31 En af kongens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-10-31 Morten Andersen, brygger 1 Køge  
1626-11-1 Daniel Bille 1 Roskilde  
1626-11-01 Jens Glarmester 1 Køge  
1626-11-02 Prinsens Livkarl 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-11-02 Christen Pedersen, Hans Ulriks tjener 1 Roskilde  
1626-11-03 Jens Munk, kaptajn, og David skibsbygger 3 Roskilde  
1626-11-08 Anders Friis, renteskriver 2 Roskilde  
1626-11-09 Stephen på Kongens kobbermølle 1 Helsingør  
1626-11-09 En af liggerne på Slottet 1 Roskilde Med bryhan til Sorø
1626-11-12 Christoffer Iversen, renteskriver 1 Roskilde  
1626-11-12 Henrik Skoffenburg, Kongens rustmester 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-11-12 Oluf Madsen, ligger 1 Roskilde  
1626-11-14 Kongens harpenist 1 Roskilde  
1626-11-14 Gregers Krabbes tjener 1 Roskilde  
1626-11-14 Otte Kruses tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-11-14 To drenge i Børnehuset 1 Køge På vej til Frankrig [!]
1626-11-15 Barbara Witrup 1 Kronborg  
1626-11-15 Morten Sorgh, Kongens vinskænk 1 Hørsholm For at bestille bryhan til de unge herrer
1626-11-16 Thomas Noll 1 Helsingør  
1626-11-16 Laurids Knudsen, renteskriver 1 Helsingør  
1626-11-16 Joachim Duber, Kongens hoftrompeter 2 Roskilde Efter Kongens pas, dateret Stade
1626-11-16 Til Kongens behov 1 Roskilde  
1626-11-17 Til Kongens behov 1 Roskilde  
1626-11-17 Til Kongens behov 1 Kronborg  
1626-11-17 Poul Henriksen, ligger 1 Roskilde  
1626-11-18 Til Kongens behov 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-11-18 Til Kongens behov 2 Roskilde  
1626-11-18 Prinsens livkarl 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-11-20 Henrik Henningsen, ligger 1 Kronborg  
1626-11-20 Mattiis Pedersen, ligger 1 Kronborg  
1626-11-21 Jens Henningsen, ligger 1 Helsingør  
1626-11-21 Peder Jacobsen, ligger 1 Roskilde  
1626-11-23 En af Kongens drabanter 1 Helsingør  
1626-11-24 Mattiis Pedersen, ligger 1 Køge  
1626-11-27 Anders Lauridsen, renteskriver 1 Helsingør Var sendt til Helsingør efter nogle penge
1626-11-27 Søren Andersen, en af Kongens styrmænd 1 Roskilde På vej til Kongens skib, der lå i Bæltet
1626-11-27 Anders Eriksen 1   Med nogle kongebreve
1626-11-28 Jens Henningsen 1 Helsingør På vej til Aggershus
1626-11-29 Anders Bille 2 Helsingør  
1626-11-30 6 af Kongens bøsseskytter 1 Kronborg Skulle holde vagt der. Med deres gods
1626-11-30 Knud Jørgensen, redefoged 1 Køge  
1626-12-01 Iver Vind 2 Roskilde  
1626-12-02 Anthoni Florenz, kaptajn 1 Roskilde  
1626-12-03 Erhard Sterck, trompeter 1 Roskilde  
1626-12-08 Frans, Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-12-09 Hans Herman, jægersvend 1 Roskilde På vej til Prinsen efter at have afleveret breve til kansleren
1626-12-09 Peter Fox, Kongens drabant 1 Helsingør Med Kongens breve
1626-12-12 Peder Hjulmand, borger i Helsingør 1 Helsingør Var forskrevet til København af kansleren for at antage noget arbejde, "som stor magt var anliggende". Henvisning til Anders Billes pas af 6.11.1626
1626-12-13 Morten Brygger, ligger 1 Frederiksborg (Hillerød) Efter noget af Prinsens gods
1626-12-14 Henrik Henningsen, ligger 1 Roskilde På vej til Kalundborg for at fremsende proviant
1626-12-15 Stig Pors 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-12-16 Marcus Dyr, ord. Postbud 1 Helsingør På vej til Kongens agent i Stockholm Erik Krabbe
1626-12-16 Hans Hagedorn 2 Frederiksborg (Hillerød) Med Prinsens gods
1626-12-16 Mattiis Petersen, ligger 1 Køge På vej til Dronningens rentemester i Nykøbing
1626-12-16 Peder Hernensund, skipper, og Oluf Kolding, tømmermand 1 Roskilde Til Korsør for at besigtige et skib, der var stødt på grund der.
1626-12-17 Christoffer Urne, rentemester 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-12-19 Jørgen Kock, Kongens lutenist 1 Roskilde Til Haderslev
1626-12-19 Prinsens violinist 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-12-20 Hans Lauridsen, kalkskriver her på Slottet 1 Helsingør På vej til Bohus i Norge med Kongens breve
1626-12-20 Jørgen Sørensen, ligger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-12-22 Morten Jacobsen, skriver ved Kongens skibsværft på Lolland 2 Køge  
1626-12-22 En smed fra Køge 1 Køge Med noget jern at forarbejde til Kongens rustvogne
1626-12-22 Otte Kruse 2   Til Prinsen
1626-12-24 Mikkel Walter, Kongens løjtnant 1 Helsingør  
1626-12-24 Jørgen Kock, lutenist, og Christian Buschmann, instrumentist 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-12-26 Henning Lützou, en af Kongens edelknaper 1   Pas, udstedet i Stade 19.12.1626
1626-12-28 Søren Rasmussen og Bunde Jacobsen, renteskrivere 15 Roskilde Med penge, der skulle føres til Tyskland
1626-12-28 Kongens vinskænk 1 Roskilde  
1626-12-28 Peder Høspler, tjener hos Jacob Ulfeldt 1    
1626-12-28 Knud Jørgensen, ridefoged 1 Roskilde Kørt af Mads Jacobsen, vognmand, ca. 14.12.1626
1626-12-29 Erik Krabbes tjener 1 Helsingør På vej til Stockholm
1626-12-29 Mikkel Wolder, løjtnant 1 Roskilde Pas dateret Stade 9.12.
1626-12-29 Jacob Christensen, Dronningens underskriver 1 Køge Havde været i København med skat til Kongen
1626-12-30 Jørgen Sørensen, ligger 1 Helsingør På vej til Kristianstad efter enebær til Dronningen

 


 

Forfatter: Samlet af Bjørn Westerbeek Dahl©
Titel: Byfogdens vognægtregnskaber 1624 -
Udgivet: Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Regnskaber fra 1628
Note:  

 

Byfogedens vognægtregnskaber 1628

 

Dato Person Vogne Til Bem
1628-01-01 Oluf Nielsen, Niels Parsbergs tjener 1 Roskilde  
1628-01-02 Statholderens tjener 1 Roskilde  
1628-01-02 Wulf von Buchwaldt 10 Køge  
1628-01-02 7 franske officerer 4 Helsingør  
1628-01-02 Henning von Lützou, Kongens edelknabe 1 Roskilde  
1628-01-02 Thomas, tysk præst i Helsingør 1 Helsingør  
1628-01-03 Christen Sørensen, Mogens Kaas tjener 1 Roskilde  
1628-01-03 To personer 1 Roskilde Var på Mogens Kaas ordre rejst fra Odense med en fange
1628-01-03 Herman Holst, renteskriver 1 Køge  
1628-01-03 Jørgen Han 1 Roskilde På vej til Sorø
1628-01-04 Christoffer Sueneke 1 Helsingør  
1628-01-05 Gert, stenhugger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-01-06 Frederik von Buchwald 1 Roskilde  
1628-01-06 Frederik, domprovst i Flensburg 1 Roskilde  
1628-01-06 Berndt Mullen, urtegårdsmand 1 Køge  
1628-01-08 En af Kirstine Munks piger 1 Kronborg  
1628-01-08 Ernst Schrøder, mønsterskriver 3 Køge  
1628-01-09 Knud Ulfledt 1 Roskilde  
1628-01-09 Hans Jensen, ligger 1 Helsingør  
1628-01-10 Sivert Urne 2 Helsingør På vej til Båhus
1628-01-10 Bendrik Blom, ritmester 2 Roskilde  
1628-01-10 Laurids Lauridsen, kongens skibskaptajn 2 Roskilde  
1628-01-10 Laurids Schinkel, Kongens sekretær 1 Roskilde  
1628-01-10 Niels Parsbergs tjener 1 Roskilde  
1628-01-10 Stalder Kaas 1 Køge  
1628-01-11 Lisbeth Rantzou og Sophia Rantzou 2 Roskilde  
1628-01-11 Christian Rantzous tjener 1 Roskilde  
1628-01-11 Thomas, tysk præst i Helsingør 1 Helsingør På vej tilbage
1628-01-12 Kiøne Joachim Graabe 2 Helsingør På vej til Skåne, Halland og Blekinge, hvor han skulle hverve bådsfolk
1628-01-12 Franz Kaas's tjener 2 Helsingør På vej til sin husbond med brev om at hverve bådmand i sit len
1628-01-13 Albrecht Scheel 3 Køge  
1628-01-13 Otte Scheel 3 Helsingør  
1628-01-13 Christoffer Meisener, jæger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-01-13 Berendt Thorstensen, jæger 1 Kronborg  
1628-01-13 Jørgen Scheel 1 Køge  
1628-01-13 En af Kirsten Munks piger 2 Roskilde Mødt i statholderens gård, skulle føre noget gods med sig
1628-01-13 4 personer 2 Roskilde Retur til Antvorskov. Havde efter Ernst Normands ordre ført en løjtnant og hans tjener til København, der var beskyldt for at være en spion
1628-01-14 Henrik Vind 2 Køge På vej til Lolland
1628-01-14 Karen Bille 4 Køge På vej til Skælskør. Med Kirsten Munks pas
1628-01-15 Hans Tower, kornet 1 Roskilde På vej til Slagelse
1628-01-15 Kaj Sehested, kaptajn 2 Køge  
1628-01-15 Henrik Hess 3 Helsingør  
1628-01-15 Johan Thomsen, bøsseskytte 1 Roskilde På vej til fyn
1628-01-16 Jacob Ulfeldts tjener 1 Roskilde  
1628-01-16 Henrik Rantzou, gesandt 5 Køge  
1628-01-16 Mattiis Willadsen, årsknægt 1 Roskilde  
1628-01-16 Palli Krabbe 1 Roskilde  
1628-01-16 Henrik Busoman, arkelimester 1 Kronborg  
1628-01-17 Poul Garp, Kaj von Ahlefeldts tjener 1 Køge  
1628-01-17 Kirstine Munks tjener 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-01-17 Jacob Ulfeldts tjener 1 Roskilde  
1628-01-17 Thorkild Andersen, tømmermand 1 Helsingør På vej til Engelholm
1628-01-17 Hans Lindenov 3 Roskilde  
1628-01-17 Jørgen Pedersen 1 Helsingør På vej til Norge
1628-01-17 Mattiis Pedersen, ligger 1 Roskilde  
1628-01-18 Statholderens tjener 1 Helsingør  
1628-01-18 Laurids Rasmussen Grindaae 1 Helsingør  
1628-01-18 Hans Bøysen 1 Helsingør På vej til Kristiansstad
1628-01-18 Hans Lindenov 1 Roskilde  
1628-01-19 Albrecht Scheel 4 Helsingør  
1628-01-20 Kongens fodermarskal 1 Roskilde  
1628-01-21 Christen Holck 3 Køge  
1628-01-21 Otte Scheel 3 Køge  
1628-01-21 Prinsernes lakaj 1 Helsingør På vej tilbage til Båhus
1628-01-21 Jørgen Beber, murermester i Hillerød 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-01-21 Erik Juel til Hundsbæk, tidl. Landsdommer i Nørrejylland 2 Helsingør På vej til Augdersiden [?] i Norge
1628-01-21 Chrstoffer Ulfeldt 2 Helsingør  
1628-01-22 Hans Lindenov 1 Roskilde  
1628-01-22 Anders Bille 2 Helsingør  
1628-01-22 Hans Ulrik Gyldenløve 2 Roskilde  
1628-01-23 Dorete Rantzou 3 Helsingør  
1628-01-23 Jørgen Scheel 3 Helsingør  
1628-01-23 Otte Scheels frue 3 Helsingør  
1628-01-23 Knud Ulfeldt 1 Roskilde  
1628-01-23 Jacob Jacobsen, årsknægt 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-01-24   4 Frederiksborg (Hillerød) Mødt på Slottet, skulle føre kongens børns gods til Frederiksborg
1628-01-24 Oluf Ibsen, Kongens bødker 1 Køge På vej til Lolland for at hugge båndstager til Kongens behov
1628-01-25 Nikkel Scharmbhusen, hofmeste 1 Roskilde  
1628-01-25 Melchior Sickildt, organist 3 Roskilde  
1628-01-25 Christen Nielsen, bøsseskøtte og Jørgen Sadelmager af Kalundborg 1 Roskilde  
1628-01-26 Jørgen Seefeldts tjener 2 Roskilde  
1628-01-26 Statholderens tjener 1 Køge  
1628-01-26 Peder Købmands, Kongens skipper 3 Køge Med nogle skibsredskaber, der skulle til Møn
1628-01-27 Johan Herbs 3 Køge Med læder og sko greven af Montgomery og hans soldater i Næstved
1628-01-27 Vagn Vagnsen, kaptajn 1 Helsingør På vej til Marstrand
1628-01-27 Mogens Nielsen, mønsterskriver i Skåne 1 Helsingør  
1628-01-27 Jacob Mein 1 Roskilde Med breve at omdrage på Sjælland, Lolland og Falster
1628-01-28 Mouritz Christoffersen, kancellibud 1 Roskilde  
1628-01-28 Hieronymis Plessen, oberstløjtnant 2 Køge På vej til Lübeck
1628-01-28 Pros Knudsen 2 Roskilde  
1628-01-28 Asmus Nielsen 1 Roskilde På vej til Langeland
1628-01-28 Poul Henriksen, ligger 1 Roskilde  
1628-01-28 Falk Gøye 1 Helsingør På vej til Augdesiden [?] i Norge
1628-01-28 Dannenberg, ritmester, og Annefeldt, ritmester 3 Køge På vej til Rødby, hvorfra de skulle videre til Glückstadt til deres regimenter
1628-01-28 Marcus Dyr, ordinært postbud mellem Sverige og Danmark 1 Helsingør På vej til Sverige
1628-01-29 Frederik Rantzou 2 Helsingør  
1628-01-29 Kongens vinskænk 1 Kronborg  
1628-01-29 Steenberg, doktor 2 Helsingør  
1628-01-29 Christoffer Meisener, jæger 1 Hørsholm  
1628-01-29 Frederik von Buchwald 1 Roskilde  
1628-01-29 Hans Brunsvig 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-01-29 Knud Ulfeldt 2 Roskilde  
1628-01-29 Just Høeg 2 Helsingør  
1628-01-30 Schlammerstrup [!], oberstløjtnant, og Riis 4 Køge På vej til Rødby på Lolland
1628-01-30 Steen, sekretær 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-01-30 Hans Christoffer von Sabels, Kongens edelknabe 1 Roskilde  
1628-01-30 Franz Hogendorf, Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-01-30 Nikolaj, friherre til Puekhein i Østrig 4 Helsingør På vej til Sverige
1628-01-30 Gorres, sadelmager i Slagelse 1 Roskilde  
1628-01-31 Henrik Blome, ritmester 2 Roskilde  
1628-01-31 Niels Jensen, årsknægt 1 Helsingør  
1628-02-01 Steen Beck 1 Køge  
1628-02-01 Thomas Christensen, kaptajn, med 24 officerer 12 Køge På vej til Lolland
1628-02-01 Peder Lange 1 Helsingør  
1628-02-02 Casper Jacobsen, Kongens drabant 1 Roskilde  
1628-02-04 Tage Thott Ottesens tjener 2 Helsingør  
1628-02-04 Mogens Kaas 1 Køge  
1628-02-05 Peder Madsen, Kongens fordermarskal 2 Roskilde  
1628-02-05 Joachim Gansell, tømmermand 1 Abrahamstrup  
1628-02-06 Hans Smed 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-02-06 Mattiis Schrøder og Hans Eisner, sadelmagere i Næstved 2 Køge  
1628-02-06 Christen Andersen 2 Roskilde På vej tilbage til Antvorskov, hvorfra han var komet med en "quindsperson". På tilbagevejen med noget af Kirstine Munks gods
1628-02-07 Johannes Smebagh, Dronningens køkkenskriver 1 Køge  
1628-02-07 En af Kirstine Munks piger 3 Roskilde Med noget gods
1628-02-07 Jørgen Adolf Kock 2 Roskilde På vej til Assens for at hente de holstenske akter
1628-02-07 Morten Nielsen, drejer på Tøjhuset 1 Uoplyst  
1628-02-09 Lisbeth Sophie Rantzou 2 Roskilde  
1628-02-09 Niels Pasberg 1 Køge  
1628-02-09 Christopher Meisener Jeger 1 Uoplyst  
1628-02-10 Jens Høegs tjener 1 Helsingør På rejsen over land til Gotland
1628-02-10 Jost Frederik von Papen, Prinsens hofjunker 2 Roskilde På vej til Antvorskov
1628-02-11 Daniel Sinclair, Kongens skibsbygger 2 Køge På vej til Lolland
1628-02-11 Niels Pasbergs tjener 1 Roskilde  
1628-02-11 Didrik Andersen, ligger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-02-11 Antonij von Steenwinkel, Prinsens tjener 2 Helsingør  
1628-02-11 Frans Hagendorf, Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-02-12 Knud Jørgensen, ridefoged 1 Ganløse  
1628-02-12 En holstensk fadeburkvinde 2 Kronborg  
1628-02-13 Mogens Kaas 1 Køge  
1628-02-13 Laurids Pedersen Kolding 1 Køge På vej til Vordingborg
1628-02-13 Jørgen Scheel 4 Køge  
1628-02-14 Anders Knudsen, Jacob Ulfeldts tjener 2 Roskilde På vej tilbage til Nyborg
1628-02-15 En fadeburskvinde 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-02-15 Mouritz Heyer, Fischer, Skiør og Winkel, kaptajner 4 Køge På vej til Lolland
1628-02-15 Christoffer Ulfeldt 2 Køge  
1628-02-15 Peder Jacobsen, ligger 1 Roskilde  
1628-02-15 Johan Ludvig Geison 2 Køge På vej til Lolland
1628-02-16 Otte Scheel 2 Helsingør  
1628-02-16 Antonius Cordtzer, sergent 1 Køge På vej til Lolland
1628-02-16 Kaltenhaffen, von, oberst 6 Køge  
1628-02-16 Mogens Gyldenstiernes tjener 1 Helsingør  
1628-02-17 Tage Thott Ottesen 2 Helsingør  
1628-02-17 Hans Lindenov 2 Svendstrup  
1628-02-17 Claus Daae 4 Roskilde  
1628-02-17 Christoffer Meisener, jæger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-02-17 Christoffer Urne 1 Svendstrup  
1628-02-17 Frederik Reetz 2 Køge  
1628-02-17 Morten Dreyer, Tøjhuset 1 Kronborg  
1628-02-17 Jørgen Scheel 1 Køge  
1628-02-17 Just Høeg 2 Roskilde  
1628-02-17 Tage Thott 2 Helsingør  
1628-02-17 Margrethe Jørgen von Anfeldts 2 Roskilde  
1628-02-17 Morten Sorgh, vinskænk, og Claus Ihm, konditor 1 Kronborg  
1628-02-17 Prinsens marskals tjener 1 Kronborg  
1628-02-17 Samuel Charles Hebert, kaptajn 2 Køge På vej til Lolland
1628-02-17 Cimberling, kaptajn 2 Køge  
1628-02-17 Bartholomæus de Masson, major 2 Køge  
1628-02-17 Peder Jensen, statholderens tjener 1 Køge På vej til Ravnstrup
1628-02-19 Landenberg, ritmester 2 Roskilde På vej til Fyn
1628-02-19 Jost Frederik von Papenheim, Prinsens hofjunker 2 Helsingør På vej til Bohus
1628-02-19 Borekerde Rude 2 Køge På vej til Lolland-Falster. Pas dateret Dalum Kloster 6.12.1627
1628-02-19 Henrik Brun 1 Køge Mødte op i Kongens lysthave
1628-02-19 Kongens sølvpop og kokken 3 Roskilde  
1628-02-19 Johan von Iisen, oberst Marquard Rodstens løjtnant 1 Roskilde  
1628-02-19 Christen Roskilde, ligger 1 Roskilde På vej til Fyn
1628-02-20 Saberski, kaptajn 2 Køge  
1628-02-20 Christoffer, velbårne herre 2 Roskilde  
1628-02-20 Pros Knudsen 2 Køge  
1628-02-20 Jørgen Seefeldt 1 Roskilde  
1628-02-20 Jost Stein, Kongens sekretær 2 Køge  
1628-02-20 Kongens kok og vintapper 4 Køge Med gods
1628-02-21 Niels Ebbesen, renteskriver 1 Køge På vej til Lolland, hvor han skulle købe noget flæsk til Kongen
1628-02-21 Erhard Trompeter 1 Køge  
1628-02-21 Karen Pape 2 Helsingør På vej til Halmstad
1628-02-21 Søren Christensen, mønsterskriver 1 Køge På vej til Lolland med den del af kongens munition
1628-02-21 Peder Grøn, Kongens køkkenskriver 1 Kronborg  
1628-02-21 2 skotske officerer 2 Helsingør  
1628-02-21 Henrik Ratlev 2 Køge På vej til Vordingborg
1628-02-22 Henrik Hodtwaleker 1 Køge På vej til Lolland
1628-02-22 Niels Poulsen, kancellibud 1 Helsingør  
1628-02-22 Hans von Lübeck, kancellibud 1 Roskilde  
1628-02-22 Mourits Christoffersen, kancellibud 1 Roskilde  
1628-02-22 Lagrange Conlamere 1 Roskilde  
1628-02-22 Albert Scheel 2 Helsingør  
1628-02-22 Jacob Alsen, hjulmand 1 Køge På vej tilbage. Var sendt til København af Palle Rosenkrantz for at tage må af faconen af en rustvogn, hvorefter nogle andre skulle gøres til Kongen
1628-02-23 Alexander von Kuekelsom 2 Roskilde  
1628-02-23 Anthonij Coucheron, kaptajn og ingeniør 2 Roskilde På vej til Dragsholm
1628-02-23 Henning Lutterman, kaptajn 2 Køge På vej til Møn
1628-02-23 Christoffer Poscheck, løjtnant 1 Roskilde På vej til Fyn
1628-02-23 Bendix Grot, kaptajn 1 Roskilde  
1628-02-23 Richard Doucet 1 Helsingør På vej til Skåne
1628-02-23 Hans Hertel 1 Køge På vej til Tyskland
1628-02-23 Jørgen Beyer, Kongens toldskriver i Helsingør 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-02-23 Knud Andersen, blytækker 1 Kronborg  
1628-02-23 Peder Jensen, statholderens tjener 1 Helsingør På vej til Sølvesborg i Skåne [!]
1628-05-01 Frederik Reetz 1 Køge  
1628-05-01 Johan Clausen, kornmåler i Tønder 1 Roskilde På vej tilbage efter at have været i København for at aflevere breve fra kurfyrsten af Sachsen til Kongen
1628-05-01 En af Kongens tjenere 1 Roskilde  
1628-05-01 Kirstine Munks pige 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-01 Christoffer von Redern 2 Roskilde På vej til Fyn
1628-05-02 Rasmus Rasmussen, tømmermand 1 Helsingør På vej til Herredsvad Kloster for at hente det tømmer, der er hugget til kongens skibslader [?!]
1628-05-02 Otte Scheel 1 Roskilde  
1628-05-02 Prinsens sølvpop 3 Ibstrup  
1628-05-02 Christoffer Meisener, jæger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-02 Henrik Brockdorf 1 Roskilde  
1628-05-03 2 af Slottets liggere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-03 Gert Berckmann, stenhugger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-03 Palle Rosenkrantz 2 Køge  
1628-05-03 David Lugt, Kongens tolder i Helsingør 1 Helsingør  
1628-05-03 Stetuitz, kornet 2 Roskilde På vej til Fyn efter Schlammersdorfs ordre
1628-05-03 Valentin Picher, blytækker 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-03 Francois, marquis de Pine, markgreve 4 Helsingør På vej til Frankrig
1628-05-04 2 af statholderens tjenere 1 Roskilde  
1628-05-04 Hans, årsknægt 1 Køge  
1628-05-04 Rasmus Skytte, Dronningens tjener 1 Roskilde På vej til Nykøbing via Odense
1628-05-05 Mikkel, fægter 1 Roskilde t/r i hertug Ulriks ærinde
1628-05-05 Kongens staldmester 1 Roskilde  
1628-05-05 En af Ellen Marsvins tjenere 1 Svanholm (5 mil væk)  
1628-05-05 Frederik Reetz 1 Køge  
1628-05-05 En af slottets liggere 1 Roskilde  
1628-05-05 Christian Holck 2 Helsingør  
1628-05-05 Cÿcheron 1 Helsingør  
1628-05-06 Anders Dyring, Kongens sadelmager 1 Kronborg  
1628-05-06 Abraham Plato, Prinsens edelknabe 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-06 Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-07 Albert Scheel 1 Helsingør  
1628-05-07 Henrik von Anfeldts tjener 2 Køge  
1628-05-07 Tage Thott Ottesen 1 Helsingør  
1628-05-07 Prinsens marskal 1 Køge  
1628-05-07 Jørgen Scheel 3 Helsingør  
1628-05-07   8 Køge 7.-8.5. Mødte på Slottet, transporterede Prinsens gods
1628-05-08 Anders Bille 2 Helsingør  
1628-05-08 En af Kongens stalddrenge 1 Køge  
1628-05-08 Hans Lindenov 3 Svendstrup  
1628-05-08 Arneseus, doktor 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-08 2 af greven af Montgomerys soldater 2 Køge På vej til Næstved
1628-05-08 Jørgen Seefeldt 2 Roskilde  
1628-05-08 Christen Rasmussen, en af kammerjomfruernes tjenere 1 Helsingør  
1628-05-09 Henrik Holck 2 Køge  
1628-05-09 Morten Lauridsen, kancellibud 1 Helsingør  
1628-05-09 Kongens kok 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-09 Sivert Urne, Prinsens kammerjunker 1 Raarup 3 mil fra København
1628-05-09 Johannes, magister 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-09 Marcus Rodemann, Kongens kammertjener 1 Kronborg  
1628-05-09 Poul Maler 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-09 Mouritz Christoffersen, kancellibud 1 R  
1628-05-10 Greven af Thurn og Greven af Solnitz 3 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-10 2 af Kirsten Munks folk 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-10 Schlammersdorf, Kongens krigsøverste 4 Roskilde  
1628-05-10 Jens Poulsen, de unge herrers fyrbøder 1 Roskilde  
1628-05-10 Peder Jensen, en af kongens konstabler 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-10 Aaluf Stentienn, ritmester, Henrik Holcks Regiment 1 Køge  
1628-05-10 Jens Nielsen, Kongens tjener 1 Køge  
1628-05-10 Levin Stille 2 Roskilde På vej til Slagelse med penge
1628-05-10 Hans Steenwinkel 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-10 Willum Humb, oberstløjtnant Patrick Robborens fuldmægtig 1 Helsingør For at hverve danske soldater i Skåne
1628-05-11 2 soldater i kaptajn Zimberlings Regiment 1 Køge På vej til Lolland
1628-05-11 En af Kirsten Munks tjenere 1 Vallø Vallø er 4½ mil fra København
1628-05-11 Johan Holdst, forrige skriver på Flensborg 1 Roskilde  
1628-05-11 Sten Beck og Pros Knudsen 2 Helsingør  
1628-05-11 Mogens Kaas 4 Roskilde  
1628-05-11 Thomas Meldrum, kaptajn 1 Køge  
1628-05-12 Levin Marskal 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-12 Pros Knudsens tjener 1 Helsingør  
1628-05-12 Frenecke, oberst, med sine folk 6 Køge På vej til Lolland, med folk og gods
1628-05-12 Greven af Montgomerys sekretær med 4 af Gravens soldater 3 Køge  
1628-05-12 Hans Kride 1 Kronborg  
1628-05-12 Ubenævnt 1 Frederiksborg (Hillerød) Modte op på slottet og kørte noget af Kongens tøj dertil
1628-05-12 Ubenævnt 2 Frederiksborg (Hillerød) Mødte på Slottet og kørte noget af Kongens tøj dertil
1628-05-12 Augustus Foigt, Kongens kancelliforvalter 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-12 Poul Mogensen 1 Roskilde På vej til "Arrø", Ærø?
1628-05-13 Daniel Trolle af Stralsund, gesandt derfra 1 Kronborg På vej til Kongen
1628-05-13 Clemend Sørensen, mønsterskriver på Sjælland 2 Helsingør Skulle forrette Kongens hverv
1628-05-13 En af Kirsten Munks piger 1 Kronborg Mødte på Slottet
1628-05-13 Hans Kindeke, feltskærer under Kongens hoffane 1 Roskilde  
1628-05-13 Claus Daae 2 Helsingør  
1628-05-14 Peter Gryner, køkkenskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-14 Berndt Jørgensen, en af Jacob Ulfeldts tjenere 1 Helsingør  
1628-05-14 Düsset, Monseur 1 Helsingør  
1628-05-14 Ellen Marsvins tjener 3 Sonnerupgård 6 mil fra København
1628-05-14 Henrik Bareklich, fændrik 1 Helsingør På vej til Skåne for at hverve danske soldater for Patrick Cobberne, ridder
1628-05-15 Hans Nielsen, Claus Daaes tjener 1 Køge  
1628-05-16 Peder Rasmussen, Christoffer Urnes tjener 1 Helsingør  
1628-05-16 Jørgen Gitler, oberst Kallenhofs tjener 1 Køge På vej til Vordingborg
1628-05-17 Berendt Jørgensen, Jacob Ulfeldts tjener 2 Roskilde På vej tilbage til Nyborg Slot med noget af hans husbonds gods
1628-05-17 Rasmus Rasmussen, Hans Lindenovs tjener 1 Roskilde  
1628-05-17 Wickman, M: 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-18 Palle Rosenkrantz 6 Helsingør  
1628-05-18 Poul Johansen, Sjællandske kommissærers tjener 1 Køge  
1628-05-18 Niels Ebbesen, renteskriver 3 Roskilde På vej med nogle af Kongens penge
1628-05-18 Bendix von Anfeldt 1 Roskilde På vej til Fyn
1628-05-18 Just Høg 4 Roskilde  
1628-05-19 Niels Parsberg 2 Helsingør  
1628-05-19 2 af Kongens sadelmagere 1 Køge  
1628-05-19 Jørgen Sørensen, ligger 1 Køge  
1628-05-19 En anden af Slottets liggere 1 Frederiksborg (Hillerød) t/r. Bragte to tønder salt og returnerede med noget smør til Kongens behov
1628-05-20 Hans Nielsen, årsknægt 1 Roskilde  
1628-05-20 Monro, major 1 Helsingør t/r
1628-05-20 Peder Rasmussen, Christoffer Urnes tjener 1 Køge  
1628-05-20 Frederik Andersen, ligger 1 Helsingør t/r
1628-05-20 Laurids Adolphsen, Palle Rosenkrantz tjener 1 Køge  
1628-05-20 Johan Klerck, soldat 1 Køge På vej til Tryggevælde
1628-05-20 Henrik Thott, sekretær 2 Roskilde  
1628-05-21 Niels Poulsen, kancellibud 1 Helsingør Med breve til Skåne og Halland
1628-05-21 Mourids Mouridsen, kancellibud 1 Roskilde  
1628-05-21 Kirsten Munks tjener 1 Kronborg  
1628-05-21 Hans Petersen Loth, officer 1 Roskilde På vej til oberst Schlammersdorf i Odense med magtliggende breve fra Kongen
1628-05-21 Prinsens vaskerske, "waschersche" 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-21 2 personer fra Fehmern 1 Køge  
1628-05-21 Hans von Lübeck, kancellibud 1 Roskilde På vej til Fyn med breve fra Kongen
1628-05-22 Hertug Frederiks kammertjener 1 Roskilde  
1628-05-22 Borkert Rund 1 Roskilde  
1628-05-21 Hans Linnertsen, kancellibud 1 Køge  
1628-05-24 Gabriel von Donnop, kommissær 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-24 Anders Jespersen af Nykøbing 1 Køge  
1628-05-24 Hans Wegener, oberst Budtzous trompeter 1 Roskilde På vej til Odense efter nogle heste til Prinsen
1628-05-24 Rossten, major, og Didrik Rantzou 3 Køge På vej til Lolland
1628-05-24 Braden, løjtnant 1 Køge  
1628-05-24 Kongens mundskænk 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-24 Christoffer Meisener, jæger 1 Helsingør  
1628-05-24 Jørgen Drumeling, enspænder af Rostock 1 Køge På vej til Nykøbing Falster
1628-05-24 Eustachius Picht af Stralsund 1 Køge  
1628-05-24 Marcus Rodebandt, Kongens kammertjener 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-24 Niels Christensen, årsknægt 1 Køge  
1628-05-24 Conrad Kirch og Barlebeben, kornet, officerere 3 Køge  
1628-05-24 En af Slottets liggere 1 Frederiksborg (Hillerød) t/r med 2 tønder salt til f, retur med to tønder smør
1628-05-24 Jens von Hadersleben, løjtnant 2 Roskilde På vej til Fyn
1628-05-25 Henrik Holcks tjener 4 Roskilde Med noget tøj
1628-05-25 Johan af Ubye 1 Køge  
1628-05-25 Henrik von Skawenberg 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-25 Jørgen Sørensen, ligger 1 Roskilde  
1628-05-25 Poul Henriksen, ligger 1 Helsingør  
1628-05-25 Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-26 En af Slottets liggere 1 Roskilde  
1628-05-26 Daniel, skibsbygmester 2 Køge På vej til Lolland
1628-05-27 Anders Jespersen af Nykøbing 1 Køge  
1628-05-26 Greven af Montgomery 5 Køge For sig, sine folk og sit gods
1628-05-26 Hertug Ulrik 2 Helsingør  
1628-05-26 Annicke Skuldten 1 Roskilde  
1628-05-27 Peter Brandt, Kongens livkarl 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-27 Kongens kudsk 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-27 Frederik Andersen, ligger 1 Helsingør t/r
1628-05-28 Niels Mortensen 2 Roskilde Til Hans Ulrichs behov
1628-05-28 Christian Holt [?] 4 Køge  
1628-05-28 Otto Ludvig, oberst, rhingreve 5 Roskilde  
1628-05-28 Christoffer Meissener, Kongens jæger 1 Herstedvester  
1628-05-28 Clemmend Sørensen, mønsterskriver på Sjælland 2 Roskilde  
1628-05-28 Jacob Isbrandsen, Kongens skibskaptajn 1 Helsingør  
1628-05-28 Morten Jacobsen, tjener hos skibsbygmester Daniel Sinclair 1 Køge Tjendende Sinclair og det skib, der blev bygget på Lolland
1628-05-28 Witzleben, major,s tjener 1 Køge  
1628-05-30 Hans Christoffer von Sabels, Kongens edelknabe 1 Kronborg På opfording af Kirstine Munk
1628-05-30 Levin Marskalk, Kongens tyske kansler 2 Helsingør  
1628-05-30 Jens Nielsen, Dronningens tjener 1 Køge  
1628-05-30 Johan Hoppen, Greven af Montgomerys tjener 1 Køge  
1628-05-31 Timberling, kaptajn 3 Køge På vej til Lolland
1628-05-31 Arnelius, Dr. 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-31 Sivert Urne 1 Roskilde  
1628-05-31 Christian Sadelmager 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-31 Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-31 Kongens sadelknægt 1 Roskilde  
1628-05-31 Bartholomæus Nasses tjener 1 Roskilde  
1628-05-31 Lagrans, de, M: 2 Helsingør  
1628-05-31 Johannes Schultetus 1 Helsingør  
1628-05-01 Christoffer Meissener, jæger 1 Helsingør  
1628-05-02 Johan Holdst 1 Helsingør  
1628-05-02 Christopher Abraham von Steenbagh 2 Køge Med sin tjener
1628-05-02 Christopher Puschick, løjtnant 1 Køge På vej til Lübeck
1628-05-02 En af slottets liggere 1 Roskilde  
1628-05-02 Otte Plado, en af Kongens edelknaber 1 Kronborg Var sendt hertil efter kansleren og statholderen[s ordre?], nu retur.
1628-05-02 Statholderens tjener 1 Kronborg  
1628-05-02 Jacobus Steenberg 2 Kronborg Skulle til Kongen, kom fra Stralsund
1628-05-02 Just Høegs tjener 1 Stokkerup 1½ mil
1628-05-03 Peder Nielsne, rigens skriver 1 Roskilde  
1628-05-03 Peter Splidt af Stralsund 1 Kronborg Sendt hastigt fra Stralsund med breve til Kongen
1628-05-03 Ubenævnt 1 Kronborg Mødt på Slottet, skulle føre 2 tønder Bryhan til Kongen
1628-05-03 Erik Urne, krigskommissær på Fyn 1 Helsingør  
1628-05-04 Wulf Heinrich von Boudtzen, oberst 6 Køge  
1628-05-04 Ubenævnt 1 Ibstrup Med vin og øl til Hertug Frederik
1628-06-04 En af Kongens årsknægte 1 Køge  
1628-06-05 Heinrich Julius von Githell, ritmester 1 Køge  
1628-06-06 Arnesius, Dr. 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-06-06 Lauge Bille 2 Kronborg  
1628-06-06 Greven af Thurn 3 Ibstrup  
1628-06-06 Poul Thrullardt, løjtnant 1 Kronborg  
1628-06-06 Jacob Huitfeldt 1 Køge  
1628-06-06 Gregorius Hahn, magister, præceptor for de unge herrer 1 Roskilde  
1628-06-06 Erik Urne 1 Kronborg  
1628-06-06 Ellen Marsvins piger 1 Kronborg  
1628-06-06 Bartholomæus Eisenhout, Palle Rosenkranz's tjener 1 Køge  
1628-06-06 Peter Sirch, sergent over folket i Ringsted Klosters Len 1 Roskilde  
1628-06-06 Kongens sejllægger 1 Kronborg  
1628-06-07 Statholderen 1 Kronborg  
1628-06-07 Prinsens Bartskær 1 Helsingør  
1628-06-07 Greven af Thurn 4 Ibstrup Med gods
1628-06-07 Prinsens skrædder 1 Kronborg  
1628-06-08 Mourids Herman von Erkuhausen, Hertug Ulriks hofmester 1 Kronborg  
1628-06-08 Georg Frederik von Hornbann, kaptajn 1 Roskilde  
1628-06-08 Hans Ulrik Henseldt, kaptajn 1 Helsingør Helsingør rettet fra Helsingborg
1628-06-08 Jens Nielsen, ligger 1 Roskilde  
1628-06-08 Ellen Marsvins tjener 1 Roskilde  
1628-06-08 Nikolaj Røgh 3 Køge  
1628-06-09 Stig Pors 1 Helsingør  
1628-06-10 Christoffer Hansen 1 Helsingør  
1627-08-09 Poul Tydsk, ligger 1 Køge  
1627-08-09 Jacob Ulfeldts tjener 1 Roskilde  
1627-08-09 Christian Pentz 1 Køge  
1627-08-09 Sivert Urne 1 Helsingør  
1627-08-10 Wulf von Buchwald 2 Køge  
1627-08-10 Poul, maler 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-08-11 Morten Sark, vinskænk 1 Kronborg  
1628-08-11 Claus Apoteker 1 Kronborg  
1628-08-11 Ellen Marsvins tjener 1 Køge  
1628-08-11 Lazarus Streghe, kaptajn 2 Helsingør  
1628-08-11 Jacob Ulfeldts tjener 1 Roskilde  
1628-08-11 Peder Knidsmidt, ligger 1 Kronborg