Forfatter: Samlet af Bjørn Westerbeek Dahl©
Titel: Byfogdens vognægtregnskaber 1624 -
Udgivet: Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Regnskaber fra 1625
Note:  

 

Byfogedens vognægtregnskaber 1625

 

Dato Person Vogne Til Bem
1625-01-17 Jens Jonsen, vognmand i studiestræde 1 Helsingør Med et brev fra kongen til Jørgen Urne smst.
1625-01-25 Rubbert, engelsk gesandt, og hertugen af Weimar (?) 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-01-26 Nogle fremmede gesandter 8 Kronborg  
1625-01-26 Nogle fremmede gesandter 4 Kronborg  
1625-01-26 Anders Sørensen, vognmand 1 Kronborg Med et brev fra kongen til Anders Bille
1625-01-27 Engelske gesandt 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-01-29 Nicolai Eggebrecht, tysk sekretær 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-02-12 Henrik Holck 2 Roskilde På vej til Hamborg
1625-02-15 Mogens Kaas, slotsherre 1 Køge  
1625-02-17 Mogens Kaas, slotsherre 2 Roskilde  
1625-02-17 Albrecht Scheel 2 Roskilde  
1625-02-19 Eske Brock 2 Køge Regnskab: Til Roskilde
1625-02-22 Tage Thott 2 Helsingør På vej til Sølvesborg
1625-02-24 Nicolai Eggebrecht, tysk sekretær 1 Roskilde  
1625-02-25 Chrisen Holck 2 Roskilde  
1625-03-03 Hans Rostrup, tyske kancellis forvalter 1 Roskilde  
1625-03-04 Jørgen Kruse 2 Køge  
1625-03-04 Kongens edelknaber 1 Køge Transport af deres klæder
1625-03-05 Christian Schammelsel 1   Skal følge kongen til Lolland, eller på vej til Lolland
1625-03-06 Frederik Günther, kongens tyske sekretær 1 Roskilde  
1625-03-12 Prinsens kammertjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-03-13 Greven af Oldenburgs tjener 2 Roskilde  
1625-03-18 Ove Høeg 3 Helsingør På vej til Sverige
1625-03-23 Franske gesandt 2 Roskilde  
1625-03-29 Prinsens folk 5 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-04-01 Peder Vibe, afg. Mikkel Vibes søn 1 Frederiksborg (Hillerød) Tolkede for den franske gesandt
1625-04-01 Morten, murermester 1 Hørsholm For at besigtige en bygning efter kongens befaling
1625-04-04 Jørgen Schult, hertug Frederiks hofmester 3 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-04-07 Mogens Kaas, slotsherre 1 Køge Skal besigtige en bygning
1625-04-07 Franske gesandt 2   Jagt rundt i Københavns Len
1625-04-14 Franske gesandt 2   Jagt rundt i Københavns Len, fra kl. 5
1625-04-20 Vognmand, som kørte varselsmænd til Otte Brahe Pedersen 1 Køge I rådstuesag om Brahes ejendom i København
1625-04-20 Brandenburgske gestand 3 Kronborg  
1625-04-20 Christen Thomsen 1 Helsingør Gesandt i Sverige
1625-04-21 Kongens kammerjunker og kammertjener 8 Frederiksborg (Hillerød) Med kongens gods
1625-04-22 Peder Brandt, kongens livknægt 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-04-23 Christian Ulrik Gyldenløve og Just Høeg 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-04-24 Franske gesandt 4 Roskilde  
1625-04-25 Peder Vibe, den franske gesandts tolk 1 Køge  
1625-04-25 Prinsens kammertjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-04-25 4 af kongens edelknarper 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-04-25 Kongens berider i haven uden for Nørreport 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-04-25 Christen Friis, en af hans folk 1 Køge  
1625-04-26 Christen Schammelsen, kongens vinskænk 1 Helsingør For at købe vin til kongen
1625-04-27 Erhard Trompeter 4 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-04-27 Kongens kammertjener 3 Frederiksborg (Hillerød) Med kongens gods
1625-04-29 Christian Ulrik Gyldenløve 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-04-29 Ditlev Dyr [foræhr?] 1 Roskilde  
1625-04-29 Thomas Lundium, sognepræst i Helsingør 2 2 Helsingør  
1625-05-01 Kongens berider 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-05-03 Jens Jacobsen, renteskriver 1 Køge  
1625-05-03 Mælkedeyen på den ny ladegård 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-06-04 Mogens Kaas 1 Køge  
1625-05-05 Axel Arenfeldt 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-05-05 Hans Pedersen, kongens kammertjener 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-05-07 Kancelliherremændene 6 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-05-07 Knud Jørgensen, ridefoged 1 Køge Skal skaffe kongens bønder sædekorn
1625-05-08 Jacob Michelsen, Albrecht Scheels tjener 1 Roskilde  
1625-05-09 Christian Skammelsen og Ernst Skrædder, kongens hofskrædder 2 Køge I regnskabet: Roskilde
1625-05-12 Kansleren 3 Køge  
1625-05-14 Stig Pors 2 Frederiksborg (Hillerød) Tur/retur
1625-05-17 Christian Skammelsen, tjener 1 Kronborg Skal udtage vin og andet til Prinsen
1625-05-16 Niels, stadstjener 2 Frederiksborg (Hillerød) Transport af Daniel skibskok, der havde begået indbrud og tyveri i Kongens Badstue
1625-05-16 Prinsens tjener 1 Frederiksborg (Hillerød) Med Prinsens gods
1625-05-18 Christen Pedersen, danske kancellis tjener 4 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-05-20 Nicolaus Møntmester 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-05-23 Jens Jacobsen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-05-25 Nikolaj Engelbrecht 1 Køge  
1625-05-26 Nikolaj Engelbrecht 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-05-28 Evert Willfang, hertuger Frederiks og hertug Ulriks køkkenskriver 2 Roskilde  
1625-05-28 Evert Willfang 3 Sorø A 24 sk. pr. mil efter kongens mandat, Niels Andersen og Jens Pedersen var vognmænd
1625-05-30 Nikolaj Eggebrecht 3 Roskilde Kørte med Tyske Kancellis kister
1625-06-03 Mogens Kaas 1 Roskilde  
1625-06-06 Jens Munk, kaptajn 3 Roskilde  
1625-06-08 Christen Pedersen 1 Frederiksborg (Hillerød) Med kancelliet
1625-06-08 Bo Berendsen, renteskriver 1 Roskilde Med renteriet
1625-06-08 Søren Ramussen 1 Roskilde Med renteriet
1625-06-08 Skalde Kaas 2 Køge Bilag ses ikke
1625-06-13 Kongens edelknaber 1 Roskilde  
1625-06-16 Oluf Madsen, ligger 1 Roskilde  
1625-06-18 Vincents Leclerc 1 Helsingør Havde Prinsens pas, skulle til Norge
1625-06-19 Anders Bille 1 Helsingør På hjemrejse efter at være kaldt af kongen for at taxere gejstligheden, men forgæves da de andre rigsrådsmedlemmer ikke var mødt op
1625-06-21 Frands Sørensen, Prinsens tjener 1 Roskilde  
1625-06-23 Johan Havemann, kongens enspænder 1 Roskilde  
1625-06-26 Engel Pedersen 1 Roskilde  
1625-06-29 Prinsens kammertjener 1 Kronborg  
1625-07-04 En af kongens tjenere 1 Køge  
1625-07-05 Anders Lauridsen, renteskriver 4 Roskilde Med kongens penge
1625-07-05 Anders Lauridsen, renteskriver 1 Roskilde Skal til Tyskland
1625-07-05 En af Prinsens folk 1 Roskilde  
1625-07-14 Peder Pedersen, renteskriver 1 Helsingør I regnskabet: Frederiksborg
1625-07-14 Prinsens fyrbøder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-07-14 Christen Pedersen, kancellitjener 1 Roskilde  
1625-07-15 Peder Pedersen, renteskriver 5   Penge til lejren
1625-07-17 For kansleren 1 Roskilde Skal hente 1 amme vin til Kansleren
1625-07-17 Christoffer Pedersen, renteskriver 7 Roskilde Med kongens Kancelli
1625-07-20 Jens Torstensen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-07-23 Anders Friis, renteskriver 3 Roskilde Med bøger, som Anders Friis lod skikke bud efter
1625-07-25 Christoffer Iversen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-07-27 Jørgen Carstensen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-07-28 Rasmus, fyrbøder 2 Roskilde Gods til renteriet i Roskilde
1625-07-28 En af liggerne 1 Roskilde Med noget af Prinsens gods
1625-07-29 Oluf Snedker, ligger 2 Frederiksborg (Hillerød) Med Frederik Ludvigsen, der skulle i jern
1625-07-30 Kirsten Munks tjener 1 Roskilde  
1625-08-01 Jørgen Carstensen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-08-01 En af Prinsens edelknaber 1 Køge  
1625-08-02 Jens Jacobsen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-08-03 En af de unge herrers tjenere 1 Roskilde Med vin
1625-08-04 Prinsens edelknabe 3 Roskilde Med Prinsens gods
1625-08-04 Anders Friis, renteskriver,s tjener 1 Roskilde  
1625-08-06 Christoffer Iversen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-08-07 Rasmus Christensen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-08-10 Jørgen Carstensen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-08-10 Morten Andersen Brygger, ligger 1 Helsingør  
1625-08-13 Rasmus Christensen, renteskriver 2 Roskilde  
1625-08-14 Jørgen Carstensen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-08-17 Rasmus Christensen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-08-17 Jens Jacobsen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-08-17 Hans Jatsen, kanslerens tjener 1 Roskilde  
1625-08-17 De unge herrers fyrbøder 1 Kronborg  
1625-08-19 Hans Steenwinkel 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-08-19 Jørgen Carstensen, renteskriver 1 Roskilde Med penge
1625-08-19 Christoffer Didriksen, renteskriver 2 Roskilde  
1625-08-24 De unge herrers kammertjener 2 Roskilde Med deres gods
1625-09-01 Jørgen Sørensen 1 Roskilde  
1625-09-02 Jens Jacobsen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-09-02 Rasmus Kolding 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-09-11 Anders Haard, skriver på Bremerholm 1 Roskilde  
1625-09-12 En af Prinsens edelknaper 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-09-13 Axel Arenfeldt, rentemester,s tjener 1 Roskilde  
1625-09-15 Nogle af kongens renteskrivere 2 Roskilde  
1625-09-15 Mikkel Hansen, skriver ved Børnehuset 1 Roskilde  
1625-09-16 Christen Lauridsen, hertug Frederik og hertug Ulriks skrædder 1 Roskilde  
1625-09-17 Christoffer Didriksen 3 Roskilde  
1625-09-22 Jacob Jacobsen 1 Roskilde  
1625-09-22 Mikkel Hansen, skriver i tugthuset 1 Roskilde  
1625-09-27 Rasmus Christensen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-09-27 De unge herrers køkkenskriver 2 Roskilde Med deres gods
1625-10-05 Prinsens tjener 1 Roskilde  
1625-10-07 Jørgen Danielsen, rådmand 1 Roskilde Sendt til Kansleren
1625-10-08 Christoffer Iversen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-10-08 Laurids Eskildsen, slotsskriver 1 Køge  
1625-10-08 Jens, glarmester, ligger på Slottet 1 Roskilde Med prinsens gods
1625-10-13 Christoffer Frederiksen, Anders Billes tjener 1 Helsingør  
1625-10-13 Axel Arenfeld, rentemester 1 Roskilde  
1625-10-13 En hollandsk skipper 1 Roskilde  
1625-10-13 Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-10-17 Jørgen Carstensen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-10-19 Jens Jacobsen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-10-20 Hans von Braunschwieg 1 Køge  
1625-10-20 Jørgen Danielsen, rådmand 1 Roskilde Til kansleren
1625-10-20 Rasmus Christensen, renteskriver 2 Roskilde Med kongens penge
1625-10-21 Christen Rasmussen, fyrbøder 1 Roskilde  
1625-10-22 Tage Thotts tjener 1 Roskilde  
1625-10-22 Kongens edelknaber 1 Roskilde  
1625-10-24 En af renteskriverne 1 Roskilde  
1625-10-24 Nikolaus Møntmester 1 Roskilde  
1625-10-26 Tage Thotts tjener 1 Helsingør  
1625-10-28 En af renteskriverene 1 Roskilde  
1625-10-28 Jacob Friville 1 Roskilde  
1625-11-02 De unge herrers kammertjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-11-03 Corvianus Guldsmed 1 Roskilde  
1625-11-05 Rasmus Christensen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-11-08 Anders Friis, renteskriver 1 Roskilde  
1625-11-09 Christoffer Gabrielsen, enspænder 1 Roskilde  
1625-11-09 Christen Rasmussen, fyrbøder 1 Roskilde  
1625-11-10 Mikkel Hansen, skriver på Børnehuset 1 Roskilde  
1625-11-12 Morgen Lauridsen 1 Roskilde  
1625-11-14 Daniel Paudtzer [?] 1 Roskilde  
1625-11-15 Christen Pedersen, danske kancellitjener 1 Roskilde  
1625-11-16 En af renteskriverne 1 Roskilde  
1625-11-17 Jørgen Carstensen, renteskriver 1 Kronborg  
1625-11-17 Erhard Sterte, trompeter, og Christoffer Gabrielsen , enspænder 1 Roskilde  
1625-11-17 Mikkel Hansen 1 Helsingør  
1625-11-17 Jens Jacobsen, renteskriver 1 Roskilde  
1625-11-19 Kongens tjener 1 Roskilde  
1625-11-19 Berendt Pantsvend 1 Kronborg  
1625-11-20 Anders, Jens Dinesens tjener 1 Roskilde  
1625-11-20 Rasmus Christensen, renteskriver 2 Roskilde  
1625-11-23 En af Prinsens edelknaber 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-11-23 Christoffer Gabrielsen, enspænder 1 Roskilde  
1625-11-26 Rasmus Christensen 2 Roskilde  
1625-11-27 Christian Skammelsen 1 Kronborg  
1625-12-01 Poul Henriksen 1 Roskilde  
1625-12-03 Peder Bundesen, renteskriver 1 Helsingør  
1625-12-03 Anders Friis, renteskriver 1 Roskilde  
1625-12-03 Claus Nielsen, Otto Kruses dreng 1 Roskilde  
1625-12-06 Markus Dør, Otto Høegs tjener 1 Helsingør  
1625-12-07 Frands Hagendorff, Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-12-07 Hans Kalkskriver 1 Roskilde  
1625-12-12 Niels Eriksen, Jens Juels tjener 6 Roskilde  
1625-12-12 Nikolaj Eggebrecht og Christian Skammelsen 5 Roskilde  
1625-12-13 Mogens Kaas 1 Helsingør  
1625-12-14 Søren Hegelund 1 Roskilde  
1625-12-15 Hans, årsknægt 1 Helsingør  
1625-12-15 Corfits Rosenkrantz 1 Helsingør  
1625-12-18 Jens Sørensen, en af kongens tjenere 1 Roskilde  
1625-12-19 En af liggerne på Slottet 1 Roskilde  
1625-12-19 En af dronningens tjenere 1 Helsingør  
1625-12-21 Arniseus, Kongens livmedicus 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1625-12-21 Stig Pors, kancelliherremand 1 Roskilde  
1625-12-23 Christoffer Urne 1 Roskilde  
1625-12-23 En af kanslerens tjenere 1    
1625-12-25 En af dronningens tjenere 1 Køge  
1625-12-26 Axel Arenfeldt, rentemenster 5 Roskilde  
1625-12-26 Jørgen Kruses tjener 1 Roskilde  
1625-12-26 Kongens snedker 1 Roskilde  
1625-12-27 Ellen Marsvins piger 1 Køge  
1625-12-30 Jens Henningsen 1 Roskilde  
1625-12-30 Corfitz Rosenkrantz 1 Roskilde