Forfatter: Samlet af Bjørn Westerbeek Dahl©
Titel: Byfogdens vognægtregnskaber 1624 -
Udgivet: Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Regnskaber fra 1626
Note:  

 

Byfogedens vognægtregnskaber 1626

 

Dato Person Vogne Til Bem
1626-01-01 En af kongens drabanter 1 Kronborg  
1626-01-03 Mogens Kaas 1 Køge  
1626-01-03 Holger Jensne, ligger på Slottet 1 Helsingør  
1626-01-05 Frederik, en af liggerne 1 Helsingør  
1626-01-05 Nikolaj Helvaderus 1 Roskilde  
1626-01-05 De unge herrers kammertjener 1 Kronborg  
1626-01-05 Niels Madsen, kancellibud 2 Roskilde  
1626-01-09 David Balfour, skibsbyggers tjener 1 Helsingør  
1626-01-09 Poul Carstensen, bud ved Dronningens Kancelli 1 Køge  
1626-01-09 Niels Eriksen, foged på Hedemarken 3 Helsingør  
1626-01-10 Tage Thotts tjener 4 Roskilde  
1626-01-10 En af liggerne på Slottet 1 Roskilde  
1626-01-10 Prinsens kammertjener 1 Roskilde  
1626-01-12 Corfitz Rosenkrantz 1 Roskilde  
1626-01-13 Christian Ulrichs tjener 2 Roskilde  
1626-01-13 En af kongens tjenere 1 Roskilde  
1626-01-13 Erik Iversen 1 Roskilde  
1626-01-16 Biskoppen af Bremens tjener 2 Helsingør  
1626-01-16 En af Prinsens lakajer 1 Roskilde  
1626-01-16 Marcus Dør, Ove Høegs tjener 1 Helsingør  
1626-01-17 Jørgen Schults tjener 1 Roskilde  
1626-01-17 Jørgen Carstensen 5 Roskilde  
1626-01-19 Just Tømmermand 1 Helsingør  
1626-01-20 En af liggerne 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-01-20 En af kngens officerer 1 Roskilde  
1626-01-21 Iver Smidt, en af kongens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-01-21 Christoffer Ulfeldt 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-01-21 Peder Poulsen, Jørgen Kruses tjener 1 Roskilde  
1626-01-21 Poul Bysser, kaptajn 2 Roskilde  
1626-01-21 Roehr, kaptajn 1 Roskilde  
1626-01-21 Medemohr, kaptajn 6 Helsingør  
1626-01-23 Jens Mogensen, skriver på Hammermøllen 1    
1626-01-23 Henrik Hess, kaptajn 2 Helsingør  
1626-01-23 Jens Bay, kaptajn 2 Roskilde  
1626-01-23 Henrik Hemingsen, ligger 1 Roskilde  
1626-01-24 Morten Madsen, hofprædikant 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-01-24 Fyrsten af Bremens gesandter 3 Helsingør  
1626-01-24 Jens Munk, kaptajn 5 Roskilde  
1626-01-25 Nikolaj Malka 2 Ballerup  
1626-01-26 Oluf Madsen, ligger på Slottet 1 Helsingør  
1626-01-26 Iver Smidt 5   På kanslerens pas
1626-01-26 Laurids Lauridsen, ligger på Slottet 1 Køge  
1626-01-26 Oluf Trold, vognmand 2 Rundt i landet, t/r Kørte stadstjener Hågen Mogensen for at søge efter Inter Lauridsdatter, der havde myrdet sit foster
1626-01-27 To smedesvende 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-01-28 Christoffer Gabriel, enspænder 1 Roskilde  
1626-01-28 Anders Jensen og Søren Bondesen, vognmænd 2 Roskilde Kørte Hågen Mogens for at søge efter Inger Lauridsdatter
1626-01-29 Niels Ringsted, fogedsvend 1 Frederiksborg (Hillerød) Med en fange til Jens Matthiessen
1626-01-30 Casper Sadelmager 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-01-31 Poul Henriksen 1 Roskilde  
1626-01-31 Christoffer Urne, rentemester 1 Roskilde  
1626-02-01 Boje Frederiksen 1 Helsingør  
1626-02-01 Knud Jørgensen og Nikolaj Malekou [?] 1 Ballerup t/r
1626-02-03 Prinsens livkarl 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-02-05 Christoffer Urnes tjener 1 Køge  
1626-02-05 Holger Jensen, ligger på Slottet 10 Lejren Med nogle pakker klæde
1626-02-05 Berendt Pedersen, underskriver 1 Roskilde  
1626-02-06 Niels Køkkenskriver 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-02-07 Niels Lauridsen, Ove Høegs tjener 1 Helsingør  
1626-02-08 Niels Sørensen, køkkenskriver 1 Roskilde  
1626-02-12 Morten Lauridsen, Tage Thotts foged 3 Helsingør  
1626-02-12 Jens Glarmester, ligger på Slottet 1 Roskilde  
1626-02-13 Kirsten Munks skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-02-14 En af liggerne på Slottet 1 Roskilde  
1626-02-14 Mogens Kaas 1 Køge  
1626-02-14 Herman Slotsfoged på Kronborg 1    
1626-02-17 Volrad Lampe, kongens berider 1 Roskilde  
1626-02-17 Fru Hilrod Gabriel 2 Helsingør  
1626-02-17 Christoffer Urnes tjener 1 Roskilde  
1626-02-17 Hofmesterens tjener 1 Roskilde  
1626-02-18 Hans, berider 1 Roskilde  
1626-02-18 Laurids, knivsmed på Slottet 1 Køge  
1626-02-22 Anders Bille, rigsråd 2 Helsingør  
1626-02-22 Biskoppen af Bremens tjenere 1 Roskilde  
1626-02-22 En af Dronningens tjenere 1 Køge  
1626-02-22 Søren Madsen, forrige tugthusfoged 1 Køge  
1626-02-23 Rasmus Kolding 1 Kronborg  
1626-02-25 Knud Hansen Riber, bøsseskøtte 1 Roskilde  
1626-02-26 Prinsen 9 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-02-28 Jacob Frijwille 1 Roskilde  
1626-03-02 Hans Hagendorn 1 Roskilde  
1626-03-02 Prinsens skrædder 1 Roskilde  
1626-03-02 Henrik Henningsen 1 Roskilde  
1626-03-04 Christoffer Urnes tjener 1 Roskilde  
1626-03-05 Marcus Dør, Ove Høegs tjener 1 Helsingør  
1626-03-05 For Slottet 3    
1626-03-06 Kansleren 1 Roskilde  
1626-03-06 Hans, plidsfoged på Slottet 1    
1626-03-08 Prinsens violist 1 Roskilde  
1626-03-09 Anders von Halberstadt 1 Roskilde  
1626-03-10 Knud Hansen, i Haven 1 Roskilde  
1626-03-10 Arnold Kruse 2 Roskilde  
1626-03-13 En af liggerne på Slottet 1 Helsingør  
1626-03-13 Laurids Christensen 1 Roskilde  
1626-03-13 Oluf, årsknægt 1 Roskilde  
1626-03-13 En af liggerne 2 Roskilde  
1626-03-14 Laurids Nielsen, renteskriver 1 Kronborg  
1626-03-16 Morten Brøgger, årsknægt 1 Kronborg  
1626-03-16 Kansleren og Pros Knudsen, kancelliherremand 3    
1626-03-17 Bunde Jacobsen, renteskriver 6 Lejren Med penge til lejren
1626-03-17 Mathies Pedersen, ligger 1 Roskilde  
1626-03-18 En af Kongens tjenere 1 Roskilde  
1626-03-20 Ove Lauridsen, feltprædiker 1 Roskilde  
1626-03-20 Mogens Nielsen, kongens bødker 1 Helsingør  
1626-03-22 Tønnes Nielsen på Tøjhuset 1 Roskilde  
1626-03-23 Poul Maler, i Sankt Peders Stræde 1    
1626-03-23 Jørgen Kruses tjener 1 Roskilde  
1626-03-24 Henrik Christoffersen, renteskriver 1 Roskilde  
1626-03-25 Jacob Reimers, dronningens kancellibud 1 Køge  
1626-03-26 Niels Sørensen, Prinsens køkkenskriver 3 Frederiksborg (Hillerød) Med proviant til Frederiksborg
1626-03-26 Jørgen Kruses tjener 1 Roskilde  
1626-03-28 Holger Jensen, ligger på Slottet 1 Helsingør  
1626-03-28 Mogens Postbud 1 Roskilde  
1626-03-29 Mathies Postbud, ligger 1 Kronborg  
1626-03-30 Jacob Ulfeldts tjener 1 Kronborg  
1626-03-30 En af liggerne 1 Kronborg  
1626-03-31 En af Christoffer Urnes tjenere 1 Kronborg  
1626-04-01 Mathies Pedersen, ligger 1 Køge  
1626-04-02 En af Jacob Ulfeldts tjenere 1 Kronborg  
1626-04-04 En af liggerne 3 Roskilde  
1626-04-06 Mathies Pedersen, ligger 1 Køge  
1626-04-07 Prinsens fyrbøder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-08 De unge herrers køkkenskriver 2 Roskilde  
1626-04-10 En af liggerne på Slottet 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-10 Henrik Henningsen, ligger 1 Roskilde  
1626-04-10 En af liggerne 1 Helsingør  
1626-04-11 En af Prinsens tjenere 1 Køge  
1626-04-11 En af Prinsens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-11 Laurids Nielsen, renteskriver 1 Roskilde  
1626-04-12 Hans Steenwinkel og en af Kongens Bytækkere 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-13 Prinsens boldmester 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-13 Jørgen Kruse 3 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-13 Niels Jensen 1 Roskilde Medbragte to fanger fra Kolding på hjemrejsen
1626-04-14 Peder Bundesen, renteskriver 1 Køge  
1626-04-14 Hans Pedersen Førrig, Kongens kammertjener 1 Kronborg  
1626-04-16 En mand fra Bremen 1    
1626-04-16 En af Bartholomæus Haagensens tjenere 1 Køge  
1626-04-16 En af kongens enspændere 1 Roskilde  
1626-04-16 En anden af kongens enspændere 1 Roskilde  
1626-04-18 Mathies Pedersen, ligger 1 Køge  
1626-04-18 En anden ligger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-19 Kongens køkkenskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-19 Oluf Madsen 1 Roskilde  
1626-04-19 Prinsen 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-19 Ellen Marsvin 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-19 Prinsens kammertjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-20 Jørgen Seefeldt 2 Roskilde  
1626-04-20 Jørgen Orning 1 Roskilde  
1626-04-20 Claus Thosmede, borgmester i Køge 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-20 En af Prinsens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-21 Ove Høegs tjener 1 Helsingør  
1626-04-22 En af Kongens bøsseskytter 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-22 Prinsens vinskænk 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-22 En af liggerne 1 Roskilde  
1626-04-22 Melchior kapelmester 1 Roskilde  
1626-04-23 Claus Thoschmede 2 Roskilde  
1626-04-24 Jørgen Kruse 3 Roskilde  
1626-04-24 Laurids Knidsmed, ligger 1 Roskilde  
1626-04-24 Poul Henriksen, ligger 1 Roskilde  
1626-04-25 Prinsens sølvpop 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-25 Frederik Andersen Schiøtte 1 Køge  
1626-04-25 En af liggerne 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-25 Mikkel Mitchen, årsknægt 4 Roskilde  
1626-04-26 Kongens musikanter 11 Roskilde På vej til Herredag i Kolding
1626-04-27 Prinsens kammertjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-27 Poul Henriksen, ligger 1 Roskilde  
1626-04-28 Prinsens kammertjener 1 Kronborg  
1626-04-28 Christoffer Ulfeldt 3 Helsingør  
1626-04-28 Prinsens livskrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-29 Christen Nielsen, kongens mundskænk 2 Roskilde  
1626-04-29 En af Prinsens tjenere 1 Roskilde  
1626-04-30 En af Prinsens tjenere 1 Roskilde  
1626-04-30 En af Prinsens karle 6 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-04-30 Ernst Werkmann 2 Roskilde  
1626-04-30 Jørgen Kruse 2    
1626-04-30 Kansleren 3    
1626-05-01 Niels Herkock 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-05-01 3 kancelliherremænd 6 Roskilde  
1626-05-02 Christen Pedersen, Danske Kancellitjener 1 Roskilde  
1626-05-02 Peder Bundesen, renteskriver 1 Helsingør Tur retur
1626-05-03 Peter Gagelmann, apoteker 4 Roskilde Med noget af Prinsens apotek
1626-05-03 Prinsens tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-05-04 Jens Juel, statholder i Norge 4 Roskilde  
1626-05-04 Morten Sorghâ¦, kongens vintapper 1 Kronborg  
1626-05-06 Børge Juel 2 Roskilde  
1626-05-07 Philip, kongens rotgiesser 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-05-07 Christoffer Iversen, renteskriver 1 Roskilde  
1626-05-09 En af kongens højbådsmænd 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-05-10 Marcus Dyr, Ove Høegs fuldmægtig 1 Helsingør  
1626-05-11 Prinsens tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-05-11 Jørgen Schultz' tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-05-11 Tord Nielsen 1 Kronborg  
1626-05-12 Oluf Snedker, årsknægt 1 Roskilde  
1626-05-13 En person 1 Køge  
1626-05-13 Henrik Vind 2 Kronborg  
1626-05-15 Oluf Madsen, ligger 1 Roskilde  
1626-05-15 En af prinsens tjenere 1 Roskilde  
1626-05-16 En af Prinsens edelknaber 1 Roskilde  
1626-05-17 Jørgen Schultz' tjener 1 Roskilde  
1626-05-18 Mogens Kaas' tjener 1 Roskilde  
1626-05-18 Jørgen Petersen 1 Helsingør  
1626-05-18 Christoffer Urne, rentemester,s tjener 1 Roskilde  
1626-05-19 Laurids Nielsen, renteskriver 9 Roskilde Med kongens penge
1626-05-19 Holger Rosenkrantz' tjener 1 Roskilde  
1626-05-19 Morten Sorgh, kongens vintapper 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-05-20 2 vognmænd fra København 2 Roskilde Med kongens penge
1626-05-21 Prinsens tjener 1 Roskilde  
1626-05-22 De unge herrers tjener 1 Roskilde  
1626-05-23 Kanslerens tjener 1 Helsingør  
1626-05-23 Kanslerens tjener 1 Gundsømagle  
1626-05-23 Mattiis Pedersen, ligger 1 Køge  
1626-05-24 Prinsens livskrædder 1 Roskilde  
1626-05-24 Prinsens Livskrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-05-25 Hans Pedersen, kongens kammertjener 1 Helsingør  
1626-05-26 Jørgen Sørensen, ligger 1 Roskilde  
1626-05-26 En person 1 Køge Med godstil Dronningen
1626-05-26 Prinsens skrædder 1 Roskilde  
1626-05-28 Morgen Sorgh, kongens vinskænk 1 Kronborg  
1626-05-29 Christoffer Urne, rentemester 1 Roskilde  
1626-06-02 En af Mogens Kaas' tjenere 1 K  
1626-06-02 Jens Juels tjener 2 Kronborg  
1626-06-03 Christoffer Urne, rentemester 1 Kronborg  
1626-06-03 En af Prinsens tjenere 1 Kronborg  
1626-06-04 Søren Randers, Kanslerens tjener 1 Farum  
1626-06-04 Ellen Marsvin 4 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-06-05 Peder Gagelmann, apoteker 1 Roskilde  
1626-06-06 Et bud 1 Køge Kørt af Anders Jensen, vognmand, efter kongens skat der af byen
1626-06-06 Jens Henningsen, ligger på slottet 1 Køge På vej til Tryggevælde
1626-06-08 Ellen Marsvins tjener 1 Roskilde  
1626-06-10 Jørgen Sørensen, ligger 4 Roskilde Med nogen bryhane til Prinsen
1626-06-12 Frederik Andersen, ligger 1 Roskilde  
1626-06-12 Mogens Kaas 1 Køge  
1626-06-12 Niels, køkkenskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-06-14 Jørgen Petersen, kongens købmand 1 Roskilde  
1626-06-15 Christoffer Urne, rentemester 1 Kronborg  
1626-06-15 Jens Juels tjener 1 Roskilde  
1626-06-15 Kanslerens tjener 1 Roskilde  
1626-06-16 Morten Andersen 1 Roskilde  
1626-06-16 Jens Juels tjener 1 Køge  
1626-06-16 Tage Thott 1 Køge  
1626-06-17 Jørgen Kruses tjener 1 Kronborg  
1626-06-17 Jørgen Urnes tjener 1 Kronborg  
1626-06-17 Niels Lauridsen, Ove Høegs tjener 1 Roskilde På vej til Prinsen
1626-06-20 De unge herrers køkkenskriver 2 Roskilde  
1626-06-20 Kirstine Munks skrædder 1 F  
1626-06-20 En ligger på Slottet 1 Køge  
1626-06-20 En ligger på Slottet 1 Kronborg  
1626-06-20 Erik Krabbe, kongens agent i Sverige 10 Helsingør På vej til Sverige med adskilligt gods
1626-06-21 Marcus Dyr 1 Roskilde Er kongens ordinære postbud mellem DK og S
1626-06-22 En af liggerne på Slottet 1 Helsingør Med to tøner bryhane
1626-06-22 Hans Steenwinkel 2 Frederiksborg (Hillerød) Kaldes "Hans Steenhugger Winkel"
1626-06-22 Prinsens vinskænk 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-06-22 Morgen Andersen, ligger 1 Roskilde  
1626-06-24 Christoffer Iversen og Bo Berendtsen, renteskrivere 15 Roskilde Med kongens penge til lejren
1626-06-24 Prinsens behov 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-06-24 Oluf Madsen, ligger på Slottet 1 Helsingør  
1626-06-25 Hans Kryde, kongens bygmester 1 Helsingør Kongens "Bøgmester"
1626-06-25 Frederik Andersen, ligger 1 Roskilde  
1626-06-25 Uoplyst 2 Roskilde Med noget af Kirstine Munks gods
1626-06-25 En af de unge herrers tjenere 2 Roskilde Med proviant
1626-06-26 Peder Arvedsens tjenere fra Norge 2 Helsingør  
1626-06-26 En af Prinsens tjenere 1 Kronborg  
1626-06-27 Jørgen Sørensen Schiøtt 1 Køge  
1626-06-27 Niels Lauridsen, Ove Høegs tjener 1 Helsingør På vej til Sverige
1626-06-27 Uoplyst 3 Frederiksborg (Hillerød) Med Prinsens gods
1626-06-28 Hans Hagedorn, Prinsens tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-06-28 En af slottets liggere 1 Kronborg  
1626-06-28 Jacob Wogard, Prinsens violinist 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-06-29 Lidtmann 1 Roskilde  
1626-06-30 Oluf Madsen, ligger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-06-30 ohan Barnikow 1 Kronborg  
1626-06-30 Kanslerens frue 1 Roskilde  
1626-07-01 Frederik Andersen, ligger 1 Kronborg  
1626-07-02 Ubenævnt 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-02 En smed 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-02 Matthis Pedersen, ligger 1 Helsingør  
1626-07-03 En af liggerne på Slottet 1 Køge  
1626-07-03 En af liggerne på Slottet 1 Roskilde  
1626-07-03 En af liggerne på Slottet 1 Køge Med kongens breve
1626-07-03 Stig Pors 1 Helsingør  
1626-07-03 Stig Port 1 Roskilde  
1626-07-04 Pros Knudsen 1 Helsingør  
1626-07-04 Anne Lykkes tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-04 Otte Kruses tjener 1 Kronborg  
1626-07-04 Anders Heldt 1 Roskilde Med adskilligt specerie til de unge herrers behov
1626-07-04 Peder Nielsen, en af kongens skippere 1 Roskilde  
1626-07-05 Ubenævnt 1 Køge  
1626-07-05 Niels Sørensen, Prinsens køkkenskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-06 Jørgen Kruse, sekretær 1 Roskilde  
1626-07-08 Jørgen Kruses tjener 1 Roskilde  
1626-07-08 Otte Kruse 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-08 Jørgen Sørensen, ligger 1 Roskilde  
1626-07-08 Prinsens edelknabe 2 Roskilde  
1626-07-08 Oluf Madsen, slotsliggr 1 Roskilde  
1626-07-09 En af liggerne 1 Køge Med Prinsens breve
1626-07-09 Anders, slotsligger 1 Sorø  
1626-07-09 En af liggerne på Slottet 1 Kronborg  
1626-07-10 Søren Bondesen og Hagen Mogensen, stadstjenere 1 Amager For at lede efter en løsagtig kvinde
1626-07-11 Hans Kryed, bygmester 1 Helsingør  
1626-07-11 Hans Steenwinkel og Jørgen Berendsen, bygningsskriver 1 Køge  
1626-07-12 Et bud 1 Roskilde  
1626-07-12 Et bud 1 Kronborg  
1626-07-12 Uoplyst 10 Roskilde Videre til lejren i Tyskland med kongens penge
1626-07-12 Prinsens kammerjunker og edelknabe 3 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-12 Balthasar Ertmann 1 Roskilde På vej til Wolfenbüttel
1626-07-12 Prinsens kammertjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-14 Rasmus Kolding, tømmermand 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-14 Kirstine Munks håndskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-14 Anders Bille 1 Helsingør Havde været i København hos Prinsen
1626-07-15 En af slottets liggere 1 Roskilde  
1626-07-15 En af Prinsens tjenere 1 Helsingør  
1626-07-16 Otte Kruse 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-16 Kirstine Munks tjener 2 Roskilde  
1626-07-17 Uoplyst 10 Roskilde Til Prinsens behov
1626-07-17 Sekretæren 2 Roskilde  
1626-07-17 Kirstine Munks håndskriver 1 Køge Vognmand Mads Jacobsen
1626-07-18 Eitell Frederich 1 Roskilde  
1626-07-18 Jacob Fegaard 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-18 Oluf Madsen, ligger 1 Roskilde  
1626-07-18 Laurids Knivsmed 1 Helsingør  
1626-07-18 Lorens Pogwisch, Prinsens edelknab 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-18 Jørgen Urnes tjener 1 Kronborg  
1626-07-18 Otte Kruses tjener 1 Køge  
1626-07-18 Christoffer Urne, rentemester 1 Roskilde  
1626-07-18 Mourids Christoffersen, kancellibud 1 Roskilde  
1626-07-18 Prinsens livkarl 1 Kronborg  
1626-07-19 Henrik Ramel 1 Roskilde  
1626-07-20 Hans Wildtfang, Prinsens kammertjener 1 Roskilde  
1626-07-20 Frans Hogendorf, Prinsens livskrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-21 Kansleren 1 Roskilde  
1626-07-21 Daniel Bille 1 Roskilde  
1626-07-21 Jens Juels tjener 1 Kronborg  
1626-07-23 Prinsens kammerjunker 1 Kronborg  
1626-07-23 Rasmus Kolding, tømmermand 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-26 Marcus Pedersen, ligger på Slottet 1 Køge  
1626-07-28 Hans Lydersen 1 Køge På vej til Itzehoe
1626-07-28 Niels Sørensen, Prinsens køkkenskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-28 Jørgen Sørensen, ligger 1 Roskilde  
1626-07-28 En syg person fra lejren 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-07-29 Stephen, smed på kongens kobbermølle 1 Kronborg  
1626-07-29 Anders, sværdfegter 1 Roskilde  
1626-07-31 Matthis Pedersen, ligger 1 Roskilde  
1626-08-1 Hans Kuudigh, kongens vintapper 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-02 En af Prinsens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-02 Mattiis Pedersen ligger på Slottet 1 Køge  
1626-08-02 En af Slottets liggere 1 Roskilde  
1626-08-02 En af Prinsens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-03 Niels Friis' tjener 1 Roskilde  
1626-08-03 Prinsens køkkenskrivers tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-04 Jørgen Sørensen, ligger 1 Køge  
1626-08-04 En af Slottes liggere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-05 Prinsens køkkenskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-06 Hans Hagedorn 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-07 Christoffer Iversens, renteskriver 1 Roskilde  
1626-08-07 Kongens jægermester 1 Ballerup  
1626-08-07 Knud Jørgensen, ridefoged på Slottet 1 Køge  
1626-08-08 Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-08 Søren Jensen, tjenende i Kongens stalde 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-08 Hans Ulriks tjener 2 Roskilde  
1626-08-08 En af kongens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød) Kørt af Anders Gydesen, vognmand, t/r
1626-08-08 Henrik, ligger 1 Roskilde  
1626-08-08 Mogens Kaas 1 Køge  
1626-08-09 Christoffer Jæger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-09 Kansleren 2 Køge  
1626-08-09 Hans Holbeeck, Prinsens jæger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-09 Hans Hagedorn 1 Roskilde  
1626-08-09 Jacques Fuguart, Prinsens violinist 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-10 Stig Pors sekretær 1 Roskilde  
1626-08-10 Jacob, Prinsens bartskær 1 Roskilde  
1626-08-11 Holger Jensen, ligger 1 Køge  
1626-08-11 Pros Knudsen 1 Roskilde  
1626-08-11 Kirsten Munks skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-11 Jens Graae, sergent ved Jesper Friis' Regiment 1 Helsingør  
1626-08-11 Et postbud 1 Helsingør  
1626-08-11 Hans Steenwinkel 1 Slangerup  
1626-08-11 Anders Hansen 1 Roskilde  
1626-08-11 En af Prinsens edelknaber 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-12 Kirstine Munks piger 2 Køge  
1626-08-12 Hans Lyders 1 Dragør  
1626-08-12 En af liggerne på Slottet 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-13 Peder Gagelmann, apoteker 1 Roskilde  
1626-08-13 Kirstine Munks livskrædder 1 Roskilde  
1626-08-13 Peder Jensen Hollænder 1 Kronborg Med gods tur/retur
1626-08-14 Otte Kruses tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-15 Henrik Ramel 2 Roskilde På vej til Prinsens
1626-08-15 Prinsens kammertjener og en af Slottets liggere 2   På vej til Dronningen
1626-08-15 Prinsens edelknaber 1 Roskilde  
1626-08-16 En af Prinsens instrumentister 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-16 Lucas Hendrichsen, Kirstine Munke tjener 1 Kronborg  
1626-08-16 Kongens skibsbygger 1 Køge  
1626-08-16 En af Slottets liggere 1 Roskilde  
1626-08-17 Christen Roskilde 1 Roskilde  
1626-08-17 Marcus Dyr, ordinarie postbud mellem Danmark og Sverige 1 Helsingør  
1626-08-17 Hans Albret vom Rodtzchow 1 Helsingør  
1626-08-17 Til Kongens behov 1 Kronborg  
1626-08-17 Til Kongens behov 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-08-18 Oluf Madsen, ligger på Slottet 1 Kronborg  
1626-08-18 Christoffer Frederiksen, Anders Billes tjener 1 Helsingør Havde været i København med penge
1626-08-18 Johan Kundt, sporemager 1 Roskilde  
1626-08-18 Pros Knudsen 2 Roskilde På vej til Prinsen på Haderslevhus
1626-08-18 Daniel Bille 2 Roskilde På vej til Prinsen på Haderslevhus
1626-08-19 En af slottets liggere 1 Køge  
1626-08-19 Daniel Syller, kongens instrumentist 1 Roskilde  
1626-08-20 Daniel Sanger 1 Roskilde  
1626-08-20 Holger Jensen Skøtt 1 Roskilde  
1626-08-20 Hans Møller Koch, Kongens musikant 1 Roskilde  
1626-08-20 Claus Sol og Niels Jørgensen 7 Roskilde På vej til Kongens lejr
1626-08-20 Peder, Apoteker 5 Roskilde Med noget af Prinsens gods
1626-08-21 Pros Knudsen 1 Roskilde  
1626-08-21 Kirstine Munks tjener 1 Roskilde  
1626-08-21 Hans Brokerup 2 Roskilde  
1626-08-22 Otte Kruses tjener 1 Roskilde  
1626-08-23 Jacob, Prinsens bartskær 1 Svendstrup  
1626-08-24 Henrik Henningsen, ligger 1 Roskilde  
1626-08-25 Jacob Slange Orremager 1 Køge  
1626-08-25 Christen Friis 3 Roskilde  
1626-08-25 Jacob, Prinsens bartskær 1 Helsingør  
1626-08-26 Laurids Knudsen, kanslerens tjener 1 Roskilde  
1626-08-26 Mattiis Pedersen, ligger 1 Helsingør  
1626-08-28 Hans Frederiksen, årsknægt 1 Roskilde  
1626-08-28 Axel Arenfeldts tjener 1 Køge  
1626-08-31 Lucas Henriksen, Kirstine Munks tjener 1 Roskilde  
1626-08-31 Jens Jørgensen, ligger på Haderslevhus 1 Helsingør  
1626-08-31 Poul Henriksen, ligger på Slottet 1 Kronborg  
1626-08-02 Laurids Knivsmed 1 Kronborg  
1626-09-04 Henning Skytte 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-04 Henrik Henningsen, ligger 1 Køge  
1626-09-06 Laurids Knivsmed 1 Køge  
1626-09-06 Knud Jørgensen, ridefoged 1 Roskilde  
1626-09-07 En af Ellen Marsvins tjenere 1 Køge  
1626-09-07 En af liggerne på Slottet 1 Roskilde  
1626-09-07 Søren Poulsen, Erik Krabbes tjener 1 Roskilde Skulle hurtigt til Prinsen med brev fra kansleren
1626-09-08 Jens Jørgensen, ligger på Haderslevhus 1   På hans hjemrejse efter at han havde været i København og i Skåne med Prinsens breve
1626-09-08 Frans, Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-12 Peder Nielsen 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-12 En af Prinsens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-12 Ellen Marsvins tjneer 1 Vallø  
1626-09-12 En af Ellen Marsvins tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-12 En af kanslerens tjenere 1 Roskilde  
1626-09-12 Til Kongens behov 6 Roskilde Med kongens penge
1626-09-12 Prinsens kammertjener 1 Roskilde  
1626-09-14 Rasmus Pedersen 1 Roskilde Sendt til Fyn og Jylland for at opkræve "borgerlejrpenge"
1626-09-14 Jørgen Schult 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-14 Prinsens sadelmager 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-14 Frederik Andersen, ligger 1 Roskilde  
1626-09-16 Henrik Henningsen, ligger 1 Kronborg  
1626-09-16 Oluf Muele 1 Lolland-Falster For at indkræve "borgerlejerpenge i købstæderne"
1626-09-18 Niels Olsen, slotsfoged på Frederiksborg 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-18 Prinsens kammerjunker 1 Køge  
1626-09-18 Christen Roskilde, ligger på Slottet 1 Køge  
1626-09-18 Berendt Carstensen, rebslager 1 Kronborg  
1626-09-16 Jørgen Schult 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-18 Prinsens skrædder 1 Kronborg  
1626-09-18 Christian Bülow 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-19 en af Kongens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-19 Albrecht Scheels tjener 1 Roskilde  
1626-09-19 Just Høeg 1 Roskilde  
1626-09-19 Mogens Kaas 2 Roskilde På vej til Nørrejylland
1626-09-20 Jørgen, kammertjener, og Hans Tøndig, munkskænk 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-20 Hans Hagedorn 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-21 Darby Schot [?] , Prinsens harpenist, og Jacob violinist 3 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-21 Prinsens sekretær 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-21 Christian Bülow, Prinsens edelknabe 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-21 Morten Madsen, hofprædikant 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-21 Jørgen Urne, slotsherre på Kronborg 1 Kronborg  
1626-09-21 En af Prinsens jægere 1 Helsingør  
1626-09-21 Ellen Marsvin 3 Køge  
1626-09-22 Otte Kruse 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-22 En af Prinsens edelknabers tjenere 2 Roskilde  
1626-09-22 Ellen Marsvin 3 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-23 Jens Høeg 1 Roskilde  
1626-09-23 Hans Hagedorn og prinsens vaskepige 1 Roskilde  
1626-09-23 Niels Jensen, kancellibud 1 Roskilde  
1626-09-23 Jørgen Vind 1 Helsingør  
1626-09-23 Stig Pors 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-23 Niels Sørensen, Prinsens køkkenskriver 2 Roskilde  
1626-09-24 Niels Herrekok og Hans Hagedorn 4 Roskilde  
1626-09-24 Prinsens kammerjunker 3 Roskilde  
1626-09-24 Henrik Rommel 2 Roskilde  
1626-09-25 David, Prinsens maler 1 Roskilde  
1626-09-25 Jørgen Kruse og Daniel Bille 6 Roskilde  
1626-09-25 Jens Juel 1 Helsingør  
1626-09-25 Frans, Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-26 Tage Thott Ottsen 2   Efter at have været til Rigsrådsmøde
1626-09-26 Peder Gagelmann, apoteker 4 Roskilde  
1626-09-26 Jacob Ulfeldt 4 Roskilde  
1626-09-26 Anders Bille 2 Helsingør  
1626-09-27 Prinsens lakaj 1 Roskilde  
1626-09-27 Holger Rosenkrantz 6 Roskilde  
1626-09-27 Hans Frederiksen, ligger 1 Køge  
1626-09-27 Jens Juel, statholder i Norge 6 Helsingør  
1626-09-27 Jørgen Petersen, værkmester i Børnehuset 1 Ballerup I skoven i Kongens ærinde
1626-09-28 Henrik vom Duanen, ligger 1 Roskilde  
1626-09-29 Peder Henriksen, foged i Børnehuset 1 Helsingør T/r: Søgte efter personer, udløbet af Tugthuset
1626-09-29 Prinsens lakaj 1 Roskilde  
1626-09-29 Augustus Welowe, en af Kongens tjenere 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-09-30 Jens Jørgensen, ligger på Haderslevhus 1 Roskilde Prinsens pas af 26.9., udstedt på Nyborg Slot
1626-09-30 Christen Roskilde 1 Roskilde  
1626-09-30 Henrik von Dulmer, ligger 1 Hørsholm t/r
1626-10-01 Oluf Mikkelsen 1 Roskilde "En mand ved navnâ¦"
1626-10-02 En af kongens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-10-02 Steen Børgesen 1 Svanholm Jens Christensen, vognmand, t/r, med breve fra Kongen
1626-10-02 Jørgen Beyer, Prinsens kammertjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-10-02 Gabriel Kruuse 3 Roskilde  
1626-10-03 Kansleren 2 Roskilde Med kanslerens folk, der skulle føre heste til lejren
1626-10-03 Til Kongens behov 8 Roskilde Med nogle af Kongens penge
1626-10-03 Morten Jacobsen, skriver ved skibsværftet på Lolland 1 Køge  
1626-10-04 Henrik Henningsen, ligger 1 Kronborg  
1626-10-04 Tage Thott Ottesens tjener 1 Køge  
1626-10-04 Hans beridder 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-10-05 Ernstus, sekretær 1 Roskilde Pas af 16.9.
1626-10-05 Otte Kruse 1 Roskilde  
1626-10-05 Jacob Slange, sejlmager 1 Køge  
1626-10-05 En af kongens renteskrivere 1 Roskilde  
1626-10-06 Kansleren 1 Roskilde På vej til Kongen
1626-10-06 Bo Berendsen, renteskriver 1 Roskilde  
1626-10-07 Nikolaj Egebrecht 4 Roskilde  
1626-10-07 En person 2 Roskilde Med bryhan
1626-10-08 Uoplyst 4 Roskilde Med Prinsens gods
1626-10-08 Uoplyst 2 Roskilde Med bryhan
1626-10-08 Christian Buschmann, Prinsens instrumentist 2 Roskilde  
1626-10-08 Jørgen Vind 2 Roskilde  
1626-10-08 Otte Friis 1 Roskilde  
1626-10-08 Peter Gagelmann, apoteker 2 Roskilde  
1626-10-08 Stig Pors' sekretær 2 Roskilde  
1626-10-08 Daniel Bille 2 Roskilde Den ene vogn blev kørt af en vognmand fra København, den anden af Richart Vognmand fra Helsingør, da man ikke havde vogne til brug for Bille, der hurtigt skulle med Prinsen til Holsten
1626-10-08 Pros Knudsen 1 Roskilde Kørt af Jens Pedersen, vognmand i Helsingør, da der ikke var vogne til at følge Prinsen
1626-10-09 En af Prinsens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-10-09 Nikolaj Heldwaderus 1 Roskilde  
1626-10-09 Barbara Wittrup, kanslerens frue 2 Køge  
1626-10-10 Marcus Dyr, ordinære postbud til Sverige 1 Helsingør  
1626-10-11 Mouritz Christoffersen, kancellibud 1   Mouritz Christoffersen skulle rundt i Sjælland, Lolland-Falster med breve fra Prinsens
1626-10-11 Oluf Madsen, ligger 1 Køge  
1626-10-11 Niels Ebbesen, renteskriver 1 Roskilde  
1626-10-11 Niels Joensen, kancellibud 1 Roskilde  
1626-10-12 En af slottets liggere 1 Helsingør  
1626-10-12 Hans Lauridsen 2 Roskilde Med bryhan, der skulle videre til Sorø til de unge herrers behov
1626-10-12 Erik Krabbes tjener 1 Helsingør På vej til Stockholmq
1626-10-12 Oluf Kock, ligger 1 Roskilde Med Hans Urnes begravelsesbreve, t/r
1626-10-13 Matiis Pedersen, ligger 1 Svendstrup  
1626-10-13 Lunde Hansen i Havnen [?] 1 Helsingør  
1626-10-14 Mikkel Trompeter 1 Roskilde  
1626-10-14 Oluf Mule, årsknægt 1 Kronborg  
1626-10-16 Mikkel Fegter, Kongens drabant 1 Helsingør  
1626-10-17 Oluf Madsen, ligger 2    
1626-10-17 Giøler Nettenholst 1 Køge  
1626-10-17 Peder Jacobsen, ligger 1 Roskilde  
1626-10-18 Jacob Friville, kongens hoftjener 1 Roskilde  
1626-10-18 Mattiis Petersen, ligger 1 Helsingør Med Kongens Breve
1626-10-18 Til Kongens behov 4 Roskilde Med nogle af Kongens penge
1626-10-19 En af kammerjunkernes tjener 1 Roskilde  
1626-10-19 Hans Steenwinkel 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-10-19 Frederik Andersen, ligger 1   Skulle bestille vogne til Prinsen, der skulle til Holsten
1626-10-20 Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-10-20 Prinsen 1    
1626-10-20 Jacob Friville 1 Helsingør  
1626-10-20 Uoplyst 1 Frederiksborg (Hillerød) Med Prinsens gods
1626-10-20 Anders Heldt 1 Roskilde Med noget gods, der skulle videre til de unge herrer på Sorø
1626-10-20 En af Prinsens stalddrenge 1 Roskilde  
1626-10-23 Pros Knudsen, sekretær 1 Roskilde  
1626-10-20 Søren Poulsen, Erik Krabbes tjener 1 Helsingør På vej til Stockholm
1626-10-24 Christian Bülow 1 Roskilde  
1626-10-24 Jacob Friville 1 Roskilde  
1626-10-24 Christoffer Meisener, jæger 2 Roskilde Med jagttøj
1626-10-20 Gierloff Nettelholdst 1 Helsingør  
1626-10-26 Kobbersmeden på Hammermøllen 1 Helsingør  
1626-10-26 Peter Gagelmann, apoteker 1 Roskilde Med adskilligt specerii, der skulle til Kongen
1626-10-28 Uoplyst 3 Roskilde Med bryhan til de unge herrer pi Sorø
1626-10-28 Niels Ebbesen 1 Roskilde  
1626-10-28 En af Kongens vintappersvende 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-10-28 Jacob, violinist 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-10-30 Peder Svenske, de unge herrers kammertjener, og køkkenskriveren Niels Sørensen 2 Roskilde  
1626-10-31 Christoffer Frederiksen, Anders Billes kammertjener 1 Helsingør Han havde i Rentekammeret afleveret den skånske adels rospenge
1626-10-31 En af kongens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-10-31 Morten Andersen, brygger 1 Køge  
1626-11-1 Daniel Bille 1 Roskilde  
1626-11-01 Jens Glarmester 1 Køge  
1626-11-02 Prinsens Livkarl 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-11-02 Christen Pedersen, Hans Ulriks tjener 1 Roskilde  
1626-11-03 Jens Munk, kaptajn, og David skibsbygger 3 Roskilde  
1626-11-08 Anders Friis, renteskriver 2 Roskilde  
1626-11-09 Stephen på Kongens kobbermølle 1 Helsingør  
1626-11-09 En af liggerne på Slottet 1 Roskilde Med bryhan til Sorø
1626-11-12 Christoffer Iversen, renteskriver 1 Roskilde  
1626-11-12 Henrik Skoffenburg, Kongens rustmester 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-11-12 Oluf Madsen, ligger 1 Roskilde  
1626-11-14 Kongens harpenist 1 Roskilde  
1626-11-14 Gregers Krabbes tjener 1 Roskilde  
1626-11-14 Otte Kruses tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-11-14 To drenge i Børnehuset 1 Køge På vej til Frankrig [!]
1626-11-15 Barbara Witrup 1 Kronborg  
1626-11-15 Morten Sorgh, Kongens vinskænk 1 Hørsholm For at bestille bryhan til de unge herrer
1626-11-16 Thomas Noll 1 Helsingør  
1626-11-16 Laurids Knudsen, renteskriver 1 Helsingør  
1626-11-16 Joachim Duber, Kongens hoftrompeter 2 Roskilde Efter Kongens pas, dateret Stade
1626-11-16 Til Kongens behov 1 Roskilde  
1626-11-17 Til Kongens behov 1 Roskilde  
1626-11-17 Til Kongens behov 1 Kronborg  
1626-11-17 Poul Henriksen, ligger 1 Roskilde  
1626-11-18 Til Kongens behov 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-11-18 Til Kongens behov 2 Roskilde  
1626-11-18 Prinsens livkarl 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-11-20 Henrik Henningsen, ligger 1 Kronborg  
1626-11-20 Mattiis Pedersen, ligger 1 Kronborg  
1626-11-21 Jens Henningsen, ligger 1 Helsingør  
1626-11-21 Peder Jacobsen, ligger 1 Roskilde  
1626-11-23 En af Kongens drabanter 1 Helsingør  
1626-11-24 Mattiis Pedersen, ligger 1 Køge  
1626-11-27 Anders Lauridsen, renteskriver 1 Helsingør Var sendt til Helsingør efter nogle penge
1626-11-27 Søren Andersen, en af Kongens styrmænd 1 Roskilde På vej til Kongens skib, der lå i Bæltet
1626-11-27 Anders Eriksen 1   Med nogle kongebreve
1626-11-28 Jens Henningsen 1 Helsingør På vej til Aggershus
1626-11-29 Anders Bille 2 Helsingør  
1626-11-30 6 af Kongens bøsseskytter 1 Kronborg Skulle holde vagt der. Med deres gods
1626-11-30 Knud Jørgensen, redefoged 1 Køge  
1626-12-01 Iver Vind 2 Roskilde  
1626-12-02 Anthoni Florenz, kaptajn 1 Roskilde  
1626-12-03 Erhard Sterck, trompeter 1 Roskilde  
1626-12-08 Frans, Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-12-09 Hans Herman, jægersvend 1 Roskilde På vej til Prinsen efter at have afleveret breve til kansleren
1626-12-09 Peter Fox, Kongens drabant 1 Helsingør Med Kongens breve
1626-12-12 Peder Hjulmand, borger i Helsingør 1 Helsingør Var forskrevet til København af kansleren for at antage noget arbejde, "som stor magt var anliggende". Henvisning til Anders Billes pas af 6.11.1626
1626-12-13 Morten Brygger, ligger 1 Frederiksborg (Hillerød) Efter noget af Prinsens gods
1626-12-14 Henrik Henningsen, ligger 1 Roskilde På vej til Kalundborg for at fremsende proviant
1626-12-15 Stig Pors 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-12-16 Marcus Dyr, ord. Postbud 1 Helsingør På vej til Kongens agent i Stockholm Erik Krabbe
1626-12-16 Hans Hagedorn 2 Frederiksborg (Hillerød) Med Prinsens gods
1626-12-16 Mattiis Petersen, ligger 1 Køge På vej til Dronningens rentemester i Nykøbing
1626-12-16 Peder Hernensund, skipper, og Oluf Kolding, tømmermand 1 Roskilde Til Korsør for at besigtige et skib, der var stødt på grund der.
1626-12-17 Christoffer Urne, rentemester 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-12-19 Jørgen Kock, Kongens lutenist 1 Roskilde Til Haderslev
1626-12-19 Prinsens violinist 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-12-20 Hans Lauridsen, kalkskriver her på Slottet 1 Helsingør På vej til Bohus i Norge med Kongens breve
1626-12-20 Jørgen Sørensen, ligger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-12-22 Morten Jacobsen, skriver ved Kongens skibsværft på Lolland 2 Køge  
1626-12-22 En smed fra Køge 1 Køge Med noget jern at forarbejde til Kongens rustvogne
1626-12-22 Otte Kruse 2   Til Prinsen
1626-12-24 Mikkel Walter, Kongens løjtnant 1 Helsingør  
1626-12-24 Jørgen Kock, lutenist, og Christian Buschmann, instrumentist 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1626-12-26 Henning Lützou, en af Kongens edelknaper 1   Pas, udstedet i Stade 19.12.1626
1626-12-28 Søren Rasmussen og Bunde Jacobsen, renteskrivere 15 Roskilde Med penge, der skulle føres til Tyskland
1626-12-28 Kongens vinskænk 1 Roskilde  
1626-12-28 Peder Høspler, tjener hos Jacob Ulfeldt 1    
1626-12-28 Knud Jørgensen, ridefoged 1 Roskilde Kørt af Mads Jacobsen, vognmand, ca. 14.12.1626
1626-12-29 Erik Krabbes tjener 1 Helsingør På vej til Stockholm
1626-12-29 Mikkel Wolder, løjtnant 1 Roskilde Pas dateret Stade 9.12.
1626-12-29 Jacob Christensen, Dronningens underskriver 1 Køge Havde været i København med skat til Kongen
1626-12-30 Jørgen Sørensen, ligger 1 Helsingør På vej til Kristianstad efter enebær til Dronningen