Forfatter: Samlet af Bjørn Westerbeek Dahl©
Titel: Byfogdens vognægtregnskaber 1624 -
Udgivet: Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Regnskaber fra 1627
Note:  

 

Byfogedens vognægtregnskaber 1627

 

Dato Person Vogne Til Bem
1627-01-01 Laurids Bastioansen, Jørgen Vinds tjener 1 Helsingør På vej hjem fra Nederland
1627-01-02 Hans Wildtfang 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-01-04 Jens Sørensen, Prinsens stalddreng 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-01-04 Hans Hagedorn 1 Roskilde Med Prinsens gods
1627-01-04 Otte Kruse 1 Roskilde Med Prisnen
1627-01-04 Stig Pors 1 Roskilde Med Prinsen
1627-01-04 Niels Herkock 1 Roskilde Med Prinsen
1627-01-05 Peter Fox og Henrik Selle 1 Roskilde På rejse til Kongen
1627-01-05 Christoffer Suencke 1 Roskilde  
1627-01-06 Hans Herford, Kongens berider på Antvorskov 1 Frederiksborg (Hillerød) Med noget af Kongens hestetøj
1627-01-06 Christoffer Ulfeldt 1 Helsingør  
1627-01-08 Ove Jespersen, Malthe Juels tjener 1 Helsingør På vej hjem efter i København at have afleveret Kongens skat af Christianopel Len
1627-01-08 Hans Brunsvig     Med noget af Kongens gods fra Helsingør til København med David Lugt som ledsager
1627-01-08 To af liggerne på Slottet 1   Med nogle af Kongens breve
1627-01-08 Anders Bille 2 Helsingør  
1627-01-09 Jørgen Vind 3 Helsingør På vej fra Nederland
1627-01-10 Palle Rosenkrants tjener 1 Køge Havde leveret kansleren breve fra Kongen
1627-01-11 Mattiis Willadsen, årsknægt 1 Svendstrup Med breve fra hansleren til rentemester Christoffer Urne
1627-01-12 To tømmersvende 1 Kronborg  
1627-01-13 Frederik Goudter, Kongens kammersekretær 1 Roskilde  
1627-01-13 Henrik Nielsen, Jacob Ulfeldts tjener 1 Roskilde  
1627-01-13 Jørgen Carstensen, renteskriver 3 Roskilde Med Kongens penge til lejren
1627-01-13 De unge herrers vinskænk 1 Roskilde  
1627-01-14 Christoffer Urne, rentemester 1 Roskilde  
1627-01-16 Steen Willumsen, admiral på Bremerholm 1 Køge På vej til Falster for at bese noget skibstømmer
1627-01-16 Nikolaj Møntmester 2 Helsingør På vej til bjergværket i Norge
1627-01-17 Christoffer Urnes tjener 1 Køge  
1627-01-19 Ove Høeg, rentemester 1 Helsingør  
1627-01-20 Rasmus Pedersen, kældersvend på Bremerholm 1 Roskilde På vej til Fyn og Jylland for at opkræve borgerlejrpenge
1627-01-21 Christoffer Urnes tjener 1 Roskilde  
1627-01-21 Oluf Mule, ligger 1 Køge På vej til Lolland-Falster for at opkræve borgerlejrpenge i købstæderne
1627-01-22 Henrik Henningsen, ligger, og Torkild Jørgensen, tømmermand 1 Helsingør På vej til hhv. Skånelandene for at opkræve borgerlejrpenge og Helsingborg Slot
1627-01-22 Fin Pedersen, kanslerens tjener 1 Roskilde For at bestille vogne til kansleren
1627-01-22 Pros Knudsen 1 Roskilde  
1627-01-23 Kansleren 3 Roskilde På vej til møde i Odense
1627-01-24 Hans Hagendorn 1    
1627-01-24 En ingeniør 1 Kronborg  
1627-01-25 Jørgen Sørensen, ligger på Slottet 2 Køge Med 3 tønder enebær til Dronningen
1627-01-25 Claus Conditor 1 Kronborg  
1627-01-27 Stephen, kobbersmed 1 Kongens Kobbermølle  
1627-01-27 Hans Jørgensen, kanslerens beridder 1 Helsingør På vej til Bohus for at hente Anne Lykke
1627-01-28 Christoffer Urnes tjener 1 Kronborg  
1627-01-30 Christian Ulrik von Deme, Kongens edelknabe 1 Roskilde  
1627-01-30 Christen Iversen, underfoged, og Hans Mikkelsen, vagtmester 2 Roskilde Med Oluf Mogensens kvinde uden for Vesterport, der efter Kongens befaling skulle hastigt til Fyn
1627-02-06 Prinsens kammertjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-02-06 Hans Jørgensen, kanslerens berider 1 Roskilde På vej til Odense, efter at han var kommet fra Båhus med Anne Lykke
1627-02-07 Erik Krabbes tjener 1 Helsingør På vej til Stockholm
1627-02-09 Prinsen, Ellen Marsvin og Kirsten Munk 29   På vej til Kongen
1627-02-10 Hagen Mogensen, stadstjener 1 Sundbyøster Efter en kvinde, der var bortrømt fra bytinget, fordi hun havde ligget i et utilbørligt forhold med en skoflikker i Kannikestræde, t/r. Kørt af Hans Truernicht
1627-02-13 Hans Truernicht, hofsmed 1 Frederiksborg (Hillerød) t/r, kørt af Morgen Brache, vognmand
1627-02-14 Jacob Pedersen, renteskriver 5 Roskilde På vej til Kongens lejr med penge
1627-02-14 En ingeniør 1 Helsingør  
1627-02-16 Niels Pedersen, Iver Juels tjener 1 Roskilde Med breværinder for kansleren m.v.
1627-02-16 Prinsens køkkenskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-02-16 Hans Hagendorn 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-02-16 Morgen, ligger på Slottet 1 Roskilde  
1627-02-16 Christoffer Jæger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-02-16 Ubenævnt 2 Frederiksborg (Hillerød) Med Prinsens tøj
1627-02-20 Kongens sølvpop 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-02-20 Peder Thomsen, slagter 1 Roskilde På vej til Vordingborg Len for at se til Kongens "penge"-øxne
1627-02-21 Ove Høeg, rentemester 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-02-21 Daniel Bille 1 Roskilde  
1627-02-21 Mogens Kaas 1 Køge  
1627-02-21 Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-02-21 Prinsens violinist 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-02-21 To af kongens skippere 2 Roskilde  
1627-02-22 Bunde Jacobsen, renteskriver 1 Helsingør  
1627-02-23 Tre af Kongens styrmænd 1 Roskilde Skulle til "Beldt", Bæltet?
1627-02-23 Tre af Kongens styrmænd 1 Roskilde Som supplement til den ene vogn, de allerede havde fået, da de ikke alle tre kunne benytte denne
1627-02-27 Thomas Nielsen 1 Roskilde  
1627-02-27 Kansleren 1 Helsingør  
1627-02-28 Prinsens køkkenskriver og bager 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-02-29 Ove Høeg, rentemester,s tjener 1 Helsingør  
1627-03-03 Christian Thomsen Braadt, Kongens løjtnant 1 Helsingør  
1627-03-03 Letzou, en af Prinsens edelknaber 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-03 Steen Bille Mogensen 3 Roskilde  
1627-03-04 En af Prinsens edelknaber og Frans, Prinsens livskrædder 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-04 Christen Holck, rigsråd 6 Roskilde På vej hjem efter på Kongens ordre at have været i Købenahvn
1627-03-05 En af liggerne på Slottet 1 Roskilde  
1627-03-06 Otte Kruses tjener 1 Roskilde  
1627-03-06 Mogens Kaas 1 Roskilde  
1627-03-07 Poul Henriksen, ligger på Slottet 1 Roskilde På vej til Kongens lejr med breve
1627-03-08 Jacob Rottig 1 Roskilde Med Kongens Pas
1627-03-08 Richart Douchet, Kongens ingeniør 2 Roskilde Med Prinsens pas
1627-03-09 Frederik Urnes tjener 1 Rungsted Kro  
1627-03-09 Prinsens Vildtskytte 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-09 Jørgen Being og Laurids Nikkelsen, sangere 2 Roskilde Til Dalum Kloster
1627-03-10 Tyge Kaas, hertug Frederiks edelknabe 1 Roskilde  
1627-03-1 Hans Lydersen, kongens skibskaptajn 1 Helsingør  
1627-03-10 Tugtemesteren for de unge herrers edelknaber 1 Roskilde  
1627-03-12 Frans, Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød) Med noget af Prinsens gods og 6 af hans svende
1627-03-13 Anders Lauridsen, renteskriver 11 Roskilde På vej til Kongens hovedkvarter i Tyskland
1627-03-13 Jørgen Schult, hertug Ulriks hofmester 3 Roskilde På vej til Stade
1627-03-13 Hans Vildtfang, Prinsens kammertjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-13 Jørgen Schults tjener 1 Roskilde Med Prinsens harnisk
1627-03-14 Henrik Nielsen, Jacob Ulfeldts tjener 1 Helsingør På vej til Skåne
1627-03-15 Otte Kruse og en af Prinsens tjenere 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-15 Prinsens lakaj 1 Frederiksborg (Hillerød) Med breve til Kongen
1627-03-15 Et af Kongens kancellibude 1 Kronborg Med breve fra Kongen
1627-03-16 Carsten Ryttersen, Kongens rejsekarl 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-16 En af Prinsens tjenere 1 Roskilde  
1627-03-16 Jørgen Beyer, Prinsens kammertjener 1 Roskilde  
1627-03-17 Morgen Jacobsen, skriver på Slotsøen på Lolland 2 Køge Med penge og klæde
1627-03-17 Hans Hagendorn, Prinsens tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-17 En af Prinsens tjenere 1 Køge Med noget gods og tøj til Dronningen
1627-03-18 Hans Giøng, Prinsens skytte 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-18 Holger Jensen, ligger på Slottet 1 Roskilde Til Kongens lejr i Tyskland med breve
1627-03-19 En af Kongens kleinsmede 1 Kronborg  
1627-03-19 Rasmus Rasmussen, Tage Thott Ottesens tjener 1 Helsingør På vej til Stade
1627-03-19 Sivert Urne 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-19 En af Kirstine Munks tjenere 1 Roskilde  
1627-03-20 Jens Sørensen, Prinsens tjener 1 Roskilde  
1627-03-20 Prinsens køkkenskriver og dugsvend 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-20 Mikkel, årsknægt 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-22 Jørgen Rasch, kongens lutenist 2 Roskilde På vej til Dalum Kloster
1627-03-23 Otte Kruses tjener 1 Køge  
1627-03-23 Jacob, Prinsens bartskærer 1 Køge  
1627-03-24 Hans Niemand 1 Køge På vej tilbage, hvorfra er ikke angivet. Pas udstedt i Segeberg 16.3.½
1627-03-25 Prinsens skytte 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-25 Statholderen i Norges tjener 1 Helsingør  
1627-03-26 Poul Brusendorf, ledergarver i Børnehuset 1 Køge På vej til Segeberg
1627-03-26 Prinsens harpenist 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-26 Hans Olsen, årsknægt 1 Helsingør  
1627-03-27 Til Prinsens behov 18 Roskilde Med Prinsens gode mænd og gods
1627-03-28 En af Prinsens tjenere 2 Roskilde Med Prinsens følge
1627-03-28 Prinsens instrumentalister 4 Roskilde  
1627-03-28 Christen Jensen, Kongens hofprædikant 1 Frederiksborg (Hillerød) På sin rejse til Jylland
1627-03-28 Frans Hagendorf, Prinsens skrædder 4 Roskilde  
1627-03-29 David Harpenist 2 Roskilde  
1627-03-29 Prinsens sølvpop 1 Frederiksborg (Hillerød) For at hente noget af Prinsens tøj, der skulle videre
1627-03-30 Christen Lauridsen, ligger på slottet 1 Helsingør På vej til Norge med Kongens breve
1627-03-30 Peder Slagter 1 Køge  
1627-03-30 Knud Hansen, opvarter i kongens lysthave 4 Roskilde Med Prinsens gods
1627-03-30 Prinsens fisker 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-03-31 Mattiis Pedersen, slottets ligger 1 Roskilde Med kongebreve til Sjælland og Lolland-Falster
1627-03-31 Christen Jensen, ligger 1 Helsingør Med kongebreve til Skånelandene
1627-03-31 Prinsens køkkenskriver 1 Roskilde  
1627-04-02 Erhard Stareke, Kongens Trometer 1 Roskilde På vej til Kiel, hvor han var affærdiget
1627-04-03 Malthe Mogensen, Christian Thommesens tjener 1 Roskilde  
1627-04-03 Jacob Melle, Kongens tjener 1 Roskilde  
1627-04-03 Prinsens jæger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-04-04 En af liggerne på Slottet 1 Roskilde  
1627-04-05 Poul Henriksen, ligger 1 Kronborg  
1627-04-06 Peder Thomsen, slagter 1 Køge På Frans Ranzous ordre sendt til Beldringegård efter øxne, der skulle slagtes til Kongens behov
1627-04-06 Vogn Vognsen, kaptajn 2 Helsingør  
1627-04-07 Hans Hansen, tømmermand 1 Roskilde På vej for at besigtige en af Kongens møller efter Jacob Ulfeldts ordre
1627-04-07 Barbara Christin Friis¨' 1 Roskilde  
1627-04-07 Morgen Andersen, ligger 1 Roskilde Med kongebreve til Lolland-Falster
1627-04-07 Christoffer Urnes tjener 1 Roskilde  
1627-04-08 Peder Jacobsen, ligger på Slottet 1 Roskilde På vej til Jylland
1627-04-09 Niels Pedersen, Iver Juels tjener 3 Roskilde På vej til Sorø med nogle af Iver Juels børn
1627-04-09 Poul Maler 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-04-10 Otte Kruses tjener 1 Roskilde  
1627-04-10 Vogn Vognsen, Kongens kaptajn 1 Helsingør Efter pas, dateret Glückstadt 24.3.
1627-04-12 Søren Hegelund, Kongens feltprædikant 2 Roskilde På vej til Tyskland
1627-04-14 Peder Thomsen, slagter 1 Køge  
1627-04-14 Falentin Pieher, blytækker 1 Køge For at se et nyt kornhus, Kongen har ladet opføre
1627-04-15 Augustus Fogt 1 Roskilde På vej tilbage til Stade, efter at han havde været ved væftet
1627-04-16 Caspar Fincke 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-04-20 Statholderens tjener 1 Frederiksborg (Hillerød) På vejen hjem medtog vognen to urtegårdssvende, som er kommet i Kongens lysthave her for byen
1627-04-20 Hans Lindenow 1 Helsingør  
1627-04-21 Kongens sejermager og Morten Andersen, ligger på Slottet 2 Køge På vej til Dronningen
1627-04-21 Holger Rosenkrantz 1 Tureby  
1627-04-23 Jørgen Rasch, Kongens lutenist 6 Roskilde På vej til Dalum Kloster med noget, hindes velb.s, gods
1627-04-23 Christoffer Urnes tjener 1 Roskilde  
1627-04-24 Fin Pedersen, kanslerens tjener 1 Roskilde  
1627-04-24 Stephen kobbersmed på Hammermøllen 1 Hammermøllen  
1627-04-24 Johan Steenkulen 1 Roskilde På vej tilbage til Stade
1627-04-24 Albert Scheel 1 Roskilde  
1627-04-24 Vogn Vognsen 1 Roskilde På vej tibage til Glückstadt med kongens pas, dateret Glückstadt 24.3.
1627-04-26 Oluf Koch, ligger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-04-27 Poul Maler 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-04-28 Franz Rantzou 1 Svendstrup  
1627-04-28 Ove Høeg, rentemester 1 Svendstrup  
1627-04-28 Jonas Bureus, Kongen af Sveriges gesandt 2 Roskilde På vej til hovedkvarteret i Stade
1627-04-28 Jørgen Tømmermand 1 Roskilde  
1627-04-28 Anders Friis, renteskriver 2 Roskilde  
1627-04-28 Niels Ebbesen, renteskriver 3 Roskilde Med Kongens penge på vej til lejren
1627-04-30 Mattiis Pedersen, ligger på Slottet 1 Svendstrup  
1627-05-01 Frederik Andersen, ligger på Slottet 1 Kronborg  
1627-05-01 Stalder Kaas 2 Køge På vej til Nakskov
1627-05-03 En urtegårdsdreng 1 Frederiksborg (Hillerød) Kørte drengen og en remsnider tilbage igen
1627-05-05 Henrik Heimmers, ligger 1 Køge På vej til Dronningen
1627-05-05 Niels Lauridsen, af Jørgen Urnes Kompagni 1 Kronborg Havde været i København med adelens kontribution
1627-05-05 Prinsens sadelmager 1 Frederiksborg (Hillerød) Kom fra Frederiksborg
1627-05-09 Jens Nielsen, Christoffer Urne, rentemester 1 Køge Med pas, udstedt i Nykøbing F., på vej dertil
1627-05-09 Gert Lindenbower, Kongens livbarber 3 Roskilde På vej til Kongens hovedkvarter
1627-05-09 Mattiis Brofisker 1 Frederiksborg (Hillerød) t/r
1627-05-10 Hans Boysen 2 Roskilde På vej til Kongens lejr i Tyskland
1627-05-10 Johan Ølfeld, Tage Thotts tjener 1 Roskilde På vej tilbage til Stade, hvorfra han havde været sendt af Tage Thott og hans medkommissærer til Skåne
1627-05-10 Christoffer Meisener, Kongens jæger 1 Helsingør På vej til Skåne
1627-05-11 David Schrider, Kongens drabant 1 Roskilde  
1627-05-11 Statholderens tjener 1 Roskilde  
1627-05-12 Christoffer Urne, renteskriver,s piger 1 Køge  
1627-05-12 Rentekammeret 6 Roskilde Med Kongens penge
1627-05-12 Statholderens tjener 2 Roskilde  
1627-05-12 Mourits Christoffersen, kancellibud 1 Køge  
1627-05-13 Holger Rosenkrantz 1 Helsingør  
1627-05-14 Henrik Brous 1 Roskilde Pas dateret Stade 19.4., på sin vej tilbage fra København
1627-05-14 Peder Bondesen 3 Køge På vej til Lolland
1627-05-15 Christen Jensen, ligger 1 Helsingør  
1627-05-15 Hans Lindenov 3 Svendstrup  
1627-05-16 Oluf Parsberg 2 Helsingør  
1627-05-16 Morten Sorij, vintapper 1 Helsingør  
1627-05-16 Henrik Henningsen, ligger 1 Køge  
1627-05-17 Otte Jacobsen, Sivert Grubbes tjener 1 Roskilde Med nogle rustvognsheste til Kongen i Stade
1627-05-18 Morten Madsen, superintendent over Århus 6 Roskilde På vej til Århus
1627-05-18 Peder Jostsen 1 Roskilde Med breve fra Rigsrådet til Fyn og Jylland
1627-05-18 Daniel Baldersen, tømmermand 2 Roskilde På vej til Antvorskov for at oprejse en stald
1627-05-19 Mourits Christoffersen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-05-19 En af liggerne 1 Roskilde  
1627-05-19 Kanslerens berider 1 Roskilde  
1627-05-20 Herman tømesen, murermester 1 Roskilde  
1627-05-20 Jost Casper Craft, Prinsens kammerjunker 1 Roskilde  
1627-05-20 Statholderens tjener 1 Roskilde  
1627-05-21 Thomas Joensen, renteskriver 5 Roskilde Med Kongens penge
1627-05-25 Holger Rosenkrantz 3 Roskilde  
1627-05-25 Herman Meyer, bøsseskytte 1 Roskilde Er af Rigsrådet bevilget at måtte komme på Hospitalet sammesteds
1627-05-27 Samuel Weiss 1 Helsingør På vej til Aggershus i Norge efter Kongens pas, Glückstadt 6.5.
1627-05-27 Morten Andersen, slotsligger 1 Helsingør  
1627-05-27 Ellen Marsvins tjener 1 Helsingør  
1627-05-28 Henrik Henningsen, ligger 1 Køge  
1627-05-29 Ellen Marsvins piger 1 Vallø  
1627-05-30 Jacob Hansen, Jacob Ulfelts tjener 1 Køge  
1627-05-30 Statholderen 3 Roskilde På vej til Antvorskov
1627-05-30 Ellen Marsvins tjener 1 Jyllinge "Jøllinge"
1627-05-31 Frederik Andersen, ligger 1 Helsingør  
1627-06-01 Christen Holck 2 Roskilde  
1627-06-01 Holger Rosenkrantz 2 Roskilde  
1627-06-01 Holger Rosenkrantz 2 Køge  
1627-06-01 Margrethe Grubbe 2 Roskilde  
1627-06-02 Christen Roskild, ligger 1 Roskilde På vej til Dronningborg
1627-06-03 Statholderens tjener 1 Helsingør  
1627-06-07 Johan Olsen, Tage Thotts tjener 1 Helsingør  
1627-06-08 Ole Lauridsen, Palle Rosenkrantz tjener 1 Køge  
1627-06-08 Hans Frederiksen 1 Roskilde  
1627-06-10 Morgen Jacobsen, skriver for Kongens skibsbygning på Slotsøen 1 Køge På vej hjem
1627-06-11 Christen Jensen, liggr 1 Roskilde  
1627-06-11 Hans Hagendorn 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-06-12 Slottet 23 Køge Med pistoler med berøstning, der skulle til hovedkvarteret i Tyskland
1627-06-15 Hans Hagendorn 2 Roskilde På vej tilbage til Prinsen
1627-06-17 Mouritz Christoffersen, kancellibud 1 Køge  
1627-06-18 Christen Roskilde, ligger 1 Helsingør På vej til Norge med breve
1627-06-19 Jacob von Friville, Prinsens tjener 1 Helsingør På vej til Skåne
1627-06-20 Hans Vildtfang, Kongens vintapper 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-06-20 Evert Vildtfang, hertug Frederiks køkkenskriver 2 Roskilde  
1627-06-20 Poul Henriksen, ligger 1 Vallø  
1627-06-21 Harder Hansen 2 Køge  
1627-06-22 Frederik Christian, tømmermand 1 Værebro Mølle For at besigtige møllen
1627-06-23 Poul Maler 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-06-23 Christian Koch, Tage Thotts tjener 1 Roskilde På vej til Kongens hovedkvarter
1627-06-23 Jacob Pedersen, renteskriver 4 Roskilde På vej til lejren med nogle af Kongens penge
1627-06-23 Kongens sejermager 1 Kronborg  
1627-06-23 Gunde Rosenkrantz 1 Svendstrup  
1627-06-24 Jørgen Sørensen, ligger 2 Køge  
1627-06-26 David Lugt 1 Helsingør  
1627-06-26 Peder Brandt, Kongens livkarl 1 Roskilde På vej tilbage til Beutzenburg
1627-06-28 Knud Jørgensen, ridefoged 1 Roskilde  
1627-06-29 Mogens Kaas 1 Køge  
1627-06-29 Anders Lauridsen, renteskriver 4 Roskilde På vej til Kongens hovedkvarter med penge
1627-06-30 Niels Joensen, kancellibud 1 Roskilde På vej til Køge!
1627-06-30 Jacob Christensen, Dronningens tjener 1 Helsingør På vej med told og accise fra Nykøbing til Anders Bille i Helsingborg
1627-07-01 Mogens Kaas til Støvringgård 3 Roskilde  
1627-07-01 En af slotsliggeren 1 Køge  
1627-07-02 Jacob Friville 2 Køge  
1627-07-02 Poul Henriksen, ligger 1 Køge På vej til Dronningen på Lolland
1627-07-02 Jacob Furchardt, violist 1 Roskilde  
1627-07-04 Statholderens tjener 1 Svanholm  
1627-07-04 Terkel Christensen, en af Prinsens karle 1 Roskilde  
1627-07-04 Jacob Christensen, dronningens tjener 1 Køge På vej tilbage til Nykøbing
1627-07-04 Niels Sørensen, Prinsens køkkenskriver 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-07-05 Niels Thønder 1 Kagstrup t/r
1627-07-05 Jørgen Sørensen, ligger 1 Roskilde  
1627-07-06 Knud Jørgensen, ridefoged 1 Roskilde  
1627-07-06 Hans Linnertsen, kancellibud 1 Køge  
1627-07-07 Otte Pladt, en af Kongens edelknaber 1 Roskilde  
1627-07-07 Jørgen Sørensen 1 Roskilde Var på vej til Jylland 5.7, men blev kaldt tilbage af hansleren for at fremsende nogle breve
1627-07-07 Herman Løgtmager, sejllægger på Bremerholm 1 Køge På vej til Nakskov
1627-07-08 Statholderens tjener 1 Helsingør  
1627-07-08 Iver Pedersen, Kongens drabant 1 Helsingør  
1627-07-08 Steen Pedersen, guldsmed 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-07-11 Iver Pedersen, drabant 1 Køge På tilbagerejse til ikke oplyst mål
1627-07-11 Jacob Beck, Kongens Hofjunker 2 Roskilde På vej til Kongens hovedkvarter
1627-07-12 Poul Ligger 1 Helsingør  
1627-07-12 Jørgen Bach, sadelmager af Helsingør 1 Helsingør  
1627-07-12 Ambrosius Giødesen, Kongens violinist 1 Roskilde På vej til Kongens hovedkvarter
1627-07-12 Niels Sørensen, Prinsens køkkenskriver 2 Roskilde  
1627-07-13 Jørgen Rasch, Kongens lutenist 1 Roskilde På vej til Dalum Kloster
1627-07-13 Kongens vintapper 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-07-13 Herman Tønnesen, murermester 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-07-14 Statholderen 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-07-14 Christian Koch, Tage Thotts tjener 1 Helsingør På vej til Skåne
1627-07-14 2 af Slottets liggere 2 Roskilde  
1627-07-15 Herman Tønnesen, murermester 2 Frederiksborg (Hillerød) T/r
1627-07-16 Margrethe Hans Reinnekes 2 Roskilde På vej tilbage til lejren efter på Kirstine Munk at være kaldt til København
1627-07-16 Kongens musikanter 10 Roskilde På vej til Kongen
1627-07-17 Adam Reinhard, brøndmester 1 Køge På vej til Dronningen på Lolland
1627-07-18 Christoffer Ulfeldt 1 Roskilde  
1627-07-20 Niels Ebbesen, renteskriver 4 Roskilde På vej til lejren med Kongens penge
1627-07-20 Statholderen 2 Roskilde  
1627-07-20 Knud Jørgensen, ridefoged 1 Sengeløse  
1627-07-21 Frans Hagendorf, Prinsens skrædder 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-07-23 Mattiis Pedersen, ligger 1 Helsingør Med rigsrådsbreve til Norge
1627-07-23 Hans Kønig, Kongens vinskænk 1 Roskilde  
1627-07-24 Reinholt Hansen, Kongens mønsterskriver 2 Roskilde På vej til Kongens hovedlejr
1627-07-24 Peder Kolding 1 Roskilde  
1627-07-25 Ove Høeg, rentemester 1 Køge  
1627-07-27 Helvig Marsvin 2 Roskilde  
1627-07-27 Statholderens tjener 1 Roskilde  
1627-07-27 Mogens Kaas 1 Køge  
1627-07-30 Lisbeth, Hans Lindenows 1 Roskilde  
1627-07-27 Hans Christensen, bødkersvend 1 Køge På vej til Vordingborg Slot, hvor han i lenet smst. skulle lade hugge båndstager til Kongens behov
1627-07-31 Niels Rasmussen, renteskriver 3 Roskilde På vej til Kongens hovedkvarter i Tyskland med Kongens penge
1627-08-01 Statholderens tjener 1 Roskilde  
1627-08-01 Oluf Madsen, ligger 1 Roskilde  
1627-08-02 Frederik Urne 1 Hørsholm  
1627-08-02 Mattiis Willadsen 1 Roskilde  
1627-08-02 Peder Spanier, ligger 1 Køge  
1627-08-03 Jonas Andersen 1 Roskilde På vej til Fyn og Jylland for at opsøge nogle gamle runemonumenter
1627-08-04 Stalder Kaas 1 Køge  
1627-08-04 Mouritz Christensen, kancellibud 1 Køge På vej til Dronningen på Lolland med nogle tøj
1627-08-05 Ove Høeg, rentemester 2 Roskilde På vej til Kongen
1627-08-05 Kanslerens tjener 1 Roskilde  
1627-08-06 Fin Pedersen, kanslerens tjener 1 Roskilde  
1627-08-06 Ole Olsen 1 Roskilde  
1627-08-06 Christoffer Meisener, Kongens jæger 2 Roskilde På vej til Skanderborg for der at skyde noget vildt til Kongens behov
1627-08-07 Mikkel Frey, de unge herrers fægter 1 Helsingør  
1627-08-08 Henrik Nielsen, Jacob Ulfeldts tjener 1 Roskilde Med breve t/r
1627-08-08 Peder Christensen, hertug Frederiks kammertjener 2 Roskilde På vej til Stade
1627-08-08 Christen Pedersen, byfoged i Stubbekøbing 1 Køge På vej tilbage efter på Rigsrådets anmodning at have før et kvindfolk ved navn Margrethe Pedersdatter til København
1627-08-08 Claus Andersen, Kongens foged på Rubjerggård 1 Kronborg  
1627-08-08 Jørgen Vind til Gundestrup 2 Roskilde På vej til Kongens hovedkvarter
1627-08-08 Niels Madsen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-08-09 David Clages 1 Roskilde  
1627-08-09 Jacob Carstensen 1 Køge  
1627-08-10 Statholderen, Anthonij Hofsnedker og en tømmermand 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-08-10 Mogens Kaas 1 Køge  
1627-08-10 Oluf Koch, årsknægt 1 Køge Med en præst, der skulle til Vordingborg
1627-08-10 Søren Rasmussen, Jørgen Scheels tjener 1 Roskilde  
1627-08-10 Hans Lindenov 1 Roskilde  
1627-08-10 Iver Juel 5 Roskilde  
1627-08-11 Claus Andersen, Dronningens foged på Rubjerggård 1 Køge  
1627-08-11 Kansleren 2 Roskilde  
1627-08-11 Niels Jensen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-08-12 Peder Sørensen 2 Køge På vej til Dronningen
1627-08-13 Kirstine Munk 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-08-13 Simon Andersen, Kongens drabant 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-08-13 Thomas Jonsen, renteskriver 4 Roskilde På vej til Kongen i lejren med penge
1627-08-13 Niels Poulsen 1 Helsingør  
1627-08-13 Mourits Mouritsen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-08-15 Lauge Bille, Kongens sekretær 2 Køge  
1627-08-15 Peder Slagter 1 Køge  
1627-08-15 Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-08-17 Hans Jørgensen, dønnikemester 3 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-08-18 Kanslerens folk 2 Roskilde  
1627-08-18 Adam Reinhardt, brøndmester 1 Køge  
1627-08-18 Steen Børgesen, statholderens tjener 1 Svanholm  
1627-08-18 Daniel Bille 1 Roskilde  
1627-08-18 Rasmus Nielsen, Prinsens kudsk 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-08-19 Frederik Christian, tømmermand 1 Helsingør  
1627-08-19 Laurids Hansen, bøsseskytte 1 Køge På vej til Møn
1627-08-20 Frederik Andersen, ligger 1 Roskilde  
1627-08-20 Nikolaj gebrecht, Kongens tyske kancelliforvalter 2 Roskilde  
1627-08-20 Knud Jørgensen, ridefoged 2 Roskilde  
1627-08-21 Kanslerens frue 2 Roskilde  
1627-08-21 Tønnes Bilderberg af Hamborg 1 Roskilde  
1627-08-21 Laurids Jørgensen, renteskriver 3 Roskilde På vej til Kongens hovedkvarter med penge
1627-08-21 Rasmus Nielsen, Prinsens tjener 2 Roskilde På vej til Rendsborg
1627-08-22 Jørgen vind 1 Helsingør  
1627-08-22 Jacob Christensen, Dronningens tjener 1 Køge  
1627-08-22 Mads Sørensen, foged på Tybrind 1 Roskilde  
1627-08-22 Christen Lauridsen, ligger 1 Køge  
1627-08-23 Christen Hansen af Køge 1 Køge  
1627-08-24 Peder Tommesen, slagter 1 Kronborg På vej til Skåne for at indkøbe flæsk til Kongens behov
1627-08-24 Hans Hagendorn 1 Køge  
1627-08-24 Hans Henriksen, Laurids Henningsen og Peder Dreyer, liggere 3 Køge  
1627-08-24 Niels Christensen, årsknægt 1 Køge På vej til Køge for at gøre beslag på skuder smst.
1627-08-25 Pros Knudsen 2 Roskilde På vej til Kongens lejr
1627-08-25 Frederik Borsiden, Axel Urnes tjener 1 Helsingør  
1627-08-27 Knud Jørgensen, ridefoged 2 Roskilde  
1627-08-28 Tage Thott Ottesen 3 Roskilde  
1627-08-29 Christen Jørgensen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-08-30 Statholderen 1 Helsingør  
1627-08-31 Frederik Andersen, ligger 1 Helsingør Med breve
1627-08-31 Jørgen Vinds frue 1 Helsingør  
1627-09-01 Henrik Wolsen, soldat 1 Kronborg  
1627-09-01 Daniel Hogwald, Kongens Livbarber 1 Roskilde På vej til Nyborg
1627-09-01 Henrik Henningsen, ligger 1 Roskilde  
1627-09-02 Jesper Nielsen, kanslerns tjener 1 Roskilde  
1627-09-02 Morten Jacobsen, skriver for Kongens skibsbygning på Lolland 1 Køge  
1627-09-02 Laurids Skøtte 1 Roskilde  
1627-09-04 Peder Bing, renteskriver 1 Roskilde  
1627-09-04 Ove Høeg, renteskriver   Roskilde Fik fire vognmandsheste, der første han [egen] rustvogn til Roskilde
1627-09-04 2 tømmermænd 1 Hørsholm Skulle hente deres redskaber, som de skulle have med på rejsen til markgreven af Baden på Pøel, t/r
1627-09-04 Joshua Reimundt 1 Roskilde  
1627-09-05 Dionisuus von Podeuals, en holstens gesandt 4 Uoplyst  
1627-09-07 Mikkel Frei, de unge herres fægter 1 Roskilde På vej til Stade
1627-09-08 Peder Pedersen, Prinsens fyrbøder 1 Roskilde På vej til Rodensburg
1627-09-09 Mouritz Christoffersen, kancellibud 1 Køge  
1627-09-10 Ove Høeg, rentemester 2 Roskilde På vej til Kongen
1627-09-13 Anders Lauridsen, renteskriver 7 Roskilde På vej til Kongen i Tyskland med sølv, forstrakt af borgerne
1627-09-17 Hans van Musenholdts, svensk rigsråd 2 Roskilde Til Kongens hovedkvarter
1627-09-17 Asmus Vortmann 1 Roskilde På vej til Flensburg
1627-09-17 Henrik Henningsen og Christien Lauridsen, liggere på Slottet 2 Roskilde  
1627-09-17 Niels Jensen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-09-18 Niels Jensen, ligger 1 Helsingør  
1627-09-18 Hans Frederiksen, ligger 1 Køge  
1627-09-18 Christian Buchmann, Prinsens lutenist 1 Roskilde På vej retur til Rendsburg
1627-09-18 Jacob Pedersen, renteskriver 1 Helsingør  
1627-09-18 Niels Ebbesen, renteskriver 1 Helsingør  
1627-09-18 Hans Jensen, renteskriver 1 Roskilde  
1627-09-18 Kongens Hofvinskænk 1 Roskilde  
1627-09-19 Jens Nielsen, Dronningens tjener 1 Køge  
1627-09-19 Henrik von Schonenberg 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-09-20 Peder Jacobsen, ligger 1 Helsingør  
1627-09-20 Laurids Hansen, Albert Scheels tjener 1 Roskilde  
1627-09-21 Bendt Jørgensen, Jacob Ulfeldts tjener 1 Roskilde  
1627-09-22 Statholderen   Roskilde 2 vognmandsheste, der førte han [egen] vogn til Roskilde
1627-09-22 Mouritz Christophersen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-09-22 Mouritz Mouritzsen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-09-22 Simon Mortensen, ligger 1 Helsingør  
1627-09-22 Hans Limertsen, kancellibud 1 Køge  
1627-09-23 Hans Lindenovs tjener 1 Roskilde  
1627-09-23 En årsknægt 1 Roskilde Årsknægten afhenet i Statholderens gård
1627-09-23 Regina D: Schønebergs 1 Roskilde  
1627-09-24 Niels Joensen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-09-24 Alexander Sekant, Kongens oberstløjtnants, tjener 1 Roskilde  
1627-09-24 David Bundtmagr, årsknægt 1 Roskilde Affærdiget efter Jørgen Scheel
1627-09-24 Kongens lutenist 1 Roskilde  
1627-09-25 Just Høeg 2 Roskilde  
1627-09-25 Hans Lindenow 2 Roskilde  
1627-09-25 Laurids Randulf, renteskriver, og bøsseskytterne Johan Thomsen Jern og Jørgen Hindtze 40 Roskilde Med noget af Kongens munition, der skulle til Odense
1627-09-25 Statholderens tjener 1 Roskilde  
1627-09-25 Oluf Mule, årsknægt 1 Roskilde  
1627-09-25 Morten Rasmussen, ligger 1 Roskilde På vej til Århus
1627-09-25 Peder Biug, renteskriver 1 Roskilde  
1627-09-25 Stalder Kaas 1 Køge På vej til Nakskov
1627-09-26 Kanslerens 3 Helsingør Mødt i kanslerens gård for at age noget af hans gods til Helsingør
1627-09-26 Jørgen Vind 3 Helsingør Har aget noget af hans gods til Helsingør
1627-09-26 Melchior Scilder [?], Kongens organist 1 Køge  
1627-09-26 Christoffer Meisener, jæger 1 Roskilde  
1627-09-26 Franz Hagendorf, Prinsens skrædder 3 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-09-26 Hans Frederiksen, årsknægt 1 Køge Med breve til Vordingoborg og Stege
1627-09-26 Niels Christensen, årsknægt 1 Helsingør På vej til Skåne med breve
1627-09-27 Hans Wildtfang, Prinsens kammertjener 1 Helsingør  
1627-09-28 Fogeden i Børnehuset 2 Helsingør Med ti børn til Helsingør
1627-09-28 Willum Clausen, Kongens skrædder M. Ernsts tjener 1 Roskilde  
1627-09-28 Christoffer Urne 1 Køge  
1627-09-29 Hans Nielsen, årsknægt 1 Køge  
1627-09-29 Kirstine Munks tjener 1 Køge  
1627-09-30 Peder Jensen 1 Roskilde På vej tilbage til Dalum Kloster, hvorfra han var kommet med breve
1627-09-30 Ellen Marsvins tjener 1 Roskilde  
1627-09-30 Laurids Larsen 1 Roskilde Tilbage til Dalum Kloster
1627-10-01 Hans Wildtfang, Prinsens kammertjener 2 Roskilde På vej til Prinsen
1627-10-01 Iver Vind, rentemester 1 Helsingør  
1627-10-01 Kirstine Munks piger 1 Roskilde  
1627-10-01 Jost Casper Kraft, Sivert Urnes tjener 1 Roskilde På vej til Prinsen
1627-10-01 Otte Marsvins tjener 1 Roskilde  
1627-10-02 Alexander Setan, tidligere oberstløjtnant 1 Helsingør  
1627-10-02 Peder Dreyer, ligger 1 Roskilde  
1627-10-02 Niels Jensen, årsknægt 1 Helsingør  
1627-10-02 Didrik Møller, Wulf von Buchwaldts tjener 1 Roskilde  
1627-10-03 Carsten Curtsen, Ellen Marsvins tjener 1 Helsingør  
1627-10-03 Christoffer Meisener, jæger 1 Roskilde  
1627-10-03 Marcus Werdenborg, Kirstine Munks skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-10-03 Jens Brandt, Kongens drabant 3 Roskilde Kom fra Dalum Kloster for at hante sørgetøj i anledning af grev Frederik Christians død
1627-10-04 David Buntmager, årsknægt 1 Køge På vej til Nykøbing, sendt af Statholderen
1627-10-05 Statholderen 1 Roskilde  
1627-10-05 Stig Pors, Kongens sekretær 1 Roskilde  
1627-10-06 Claus Ihms, Kongens konditor 4 Roskilde På vej til Odense
1627-10-06 Ellen Marsvins tjener 1 Kronborg  
1627-10-06 Oluf Mule, årsknægt 1 Køge  
1627-10-06 Kanslerens tjener 1 Roskilde  
1627-10-07 Iver Vind, sekretær 2 Roskilde På vej til Odense
1627-10-07 Jens Christophersen, Dronningens tjener 1 Køge  
1627-10-07 David Klage, statholderens tjener 1 Roskilde  
1627-10-07 Morten Sorg, vintapper 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-10-07 Jørgen Vind, rentemester 1 Roskilde På vej til Odense
1627-10-08 Abraham Plato, edelknabe 1 Kronborg Efter Prinsens pas, Thisted 28.9.
1627-10-08 Hans Rasmussen, Ellen Marsvins tjener 1 Køge På vej til Vallø
1627-10-08 Johan von Enuen, maler 1 Roskilde Med Ellens Marsvins pas, Ålborg, 30.9. På vej retur
1627-10-08 Hans Hansen, skrædder 1 Roskilde På vej til Prinsen
1627-10-08 Laurids Hansen, bøsseskytte 1 Køge På vej til Møn
1627-10-08 Sergenten af kaptajn Anthonius Flares Kompagni 6 Roskilde Med munition af krudt og bly til Korsør
1627-10-08 Marcus Dyr, ordinare postbud mellem Danmark og Sverige 1 Helsingør På vej til Sverige, efter Prinsens pas af 22.5.1626
1627-10-09 Christoffer Lebgelteren, Kongens sekretær 2 Roskilde  
1627-10-09 Mikkel Wessel, årsknægt 1 Roskilde På vej til Fyn
1627-10-10 Alexander Sedann, oberstløjtnant 6 Roskilde Var tidligere blevet slået i Oldenburg. Nu på vej til Kongen
1627-10-10 Marcus Vardenberg, Kirstine Munks skrædder 1 Roskilde  
1627-10-10 Mogens Kaas 1 Køge  
1627-10-10 Laurids Guldsmed og David Gertsen, Kongens styrmænd 2 Køge På vej til det ny skib på Lolland
1627-10-11 Poul Henriksen, ligger 1 Roskilde  
1627-10-11 Frederik Günther, Kongens kammersekretær 1 Køge På vej til Vordingborg
1627-10-11 Morten Jacobsen, skriver ved Kongens skibsbygning på Slotsøen ved Lolland 1 Køge  
1627-10-12 Christen Jensen, fra Kalundborg 1 Køge Med krudt og kugler did
1627-10-13 Henrik von Zelle og Jørgen von Oldenburg, drabanter 1 Roskilde  
1627-10-13 Franz Hogendorf, Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-10-14 Hans Reveke, Kongens trompeter 1 Roskilde  
1627-10-14 Tage Thott 2 Helsingør  
1627-10-14 Frederik Andersen, ligger 1 Helsingør  
1627-10-14 Christoffer Iversen, øverste renteskriver 1 Roskilde På vej til Basnæs
1627-10-15 2 sadelmagere fra Næstved 1 Køge På vej tilbage til Næstved efter at være hidkaldt af statholderen til Kongens arbejde
1627-10-17 Hans Custer, ligger 1 Køge  
1627-10-18 Morten Nielsen, Kongens tøjhusdrejer 1 Helsingør Efter Tage Thotts pas for at udse egnede birke og elletræer i Helsingborg Len
1627-10-19 Jørgen Sørensen, ligger 1 Roskilde  
1627-10-20 Christen Larsen, ligger 1 Roskilde På vej til Kalundborg
1627-10-21 Henrik Henningsen, ligger 1 Helsingør Helsingør rettet fra Helsingborg
1627-10-22 Ernst Møller, Kongens livskrædder 1 Helsingør På vej til Helsingborg
1627-10-22 Poul Henrichsen, ligger 1 Roskilde  
1627-10-22 Fromholt Lennss, Kongens opvarter 1 Roskilde Kom fra Preussen, rejste efter Kongens pas, Glückstadt 18.8.1627
1627-10-22 Daniel Kass Hattig, Kongens tidligere livbarber 2 Roskilde  
1627-10-22 Christoffer Michaelsen, kornet ved øverste "ruigraffuens" regiment 2 Roskilde  
1627-10-22 Barbara Christian Friis's 6 Helsingør  
1627-10-22 Ellen Marsvins tjener 1 Roskilde  
1627-10-23 Jens Christoffersen, Dronningens tjener 1 Køge  
1627-10-23 Christoffer Meisener, jæger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-10-23 Reinholdt Preme [?], Jacob Backs tjener 2 Helsingør På vej til Skåne
1627-10-23 Ellen Marsvins tjener 1 Roskilde  
1627-10-23 Frederik Andersen, ligger 1 Helsingør På vej til Skåne
1627-10-23 Hans Jensen, ligger 1 Roskilde  
1627-10-24 Abraham Plato, en af Prinsens edelknaber 1 Roskilde  
1627-10-25 Holger Rosenkrantz 2 Helsingør  
1627-10-26 Henrik Henningsen, ligger 1 Roskilde  
1627-10-27 Mouritz Christoffersen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-10-27 Wulf von Wurdtzen, Kongens sadelknægt 1 Roskilde  
1627-10-27 Ellen Marsvin 1 Kronborg  
1627-10-27 Ellen Marsvins tjener 1 Kronborg  
1627-10-28 En lakaj 1 Roskilde På vej til Kongens hovedkvarter
1627-10-28 Johan von Horn, fændrik under oberst Marquord Rantzou 1 Køge På vej til Møn
1627-10-29 Mogens Kaas 1 Køge  
1627-10-29 Otte Scheel 3 Roskilde  
1627-10-29 Claus Daae 6 Roskilde  
1627-10-27 Mandrup due 2 Roskilde  
1627-10-27 Tønne Friis 3 Roskilde  
1627-10-27 Wulf Henrik von Boudesen, oberst 3 Roskilde På vej til Slagelse
1627-10-27 Torsi, kaptajn 2 Roskilde På vej til Fyn
1627-10-27 Peder Dreyer, ligger 1 Køge På vej til Lolland
1627-10-27 Anne Schultus, af Haderslev 1 Roskilde På vej mod Korsør
1627-10-27 Johan von Stettin, friherre 1 Roskilde På vej til Fyn
1627-10-30 Marquord Rantzou, oberst 2 Roskilde På vej til Fyn
1627-10-30 Claus Daae 3 Roskilde  
1627-10-30 Statholderen 3 Roskilde  
1627-10-30 Just Høeg 2 Roskilde  
1627-10-30 David Durken [?], regimentskvartermester 1 Helsingør  
1627-10-30 Iver Vind, Kongens oversekretær 1 Roskilde På vej til Slagelse
1627-10-30 Markgreven af Durlach 14 Helsingør  
1627-10-30 Holger Rosenkrantz til Føllinge 3 Helsingør På vej til Halland
1627-10-30 Johann Steward, kaptajn 1 Roskilde  
1627-10-30 Jacob Robertsen, løjtnant 1 Roskilde  
1627-10-30 Mattiis Pedersen, ligger 2 Roskilde Med tøj til Kongen på Fyn
1627-10-30 Franz Hogendorf, Prinsens skrædder 1 Roskilde  
1627-10-31 Anders Bille 2 Roskilde  
1627-10-31 Jacob Galbert, regimentskvartermester, med flere af sine officerer 2 Roskilde På vej til Fyn
1627-10-31 Joachim Kradtse von Stendel in der Marckt og D. Jacob Stenberg af Wolfenbüttel, Kongens krigsråd 4 Roskilde  
1627-10-31 Hans Lauridsen, ligger 1 Helsingør Med breve fra Rigsrådet til Norge
1627-10-31 Christian Julius Thep, major over landfolket på Sjælland 3 Roskilde  
1627-10-31 Joachim Wislaff, Kongens råd og kommissær 2 Roskilde  
1627-10-31 Wulf von Buchwald 2 Roskilde  
1627-10-31 Jacob Lobegh, Georg Hartmann og Nicolaus Leopoldt, officerer 3 Roskilde Efter kanslerens pas, Nyborg Slot, 23,10.1627
1627-11-01 Frederik Andersen, ligger 2 Helsingør På vej til Prinsen i Norge
1627-11-01 Ditlev von Buchwald 1 Roskilde  
1627-11-01 Evert Helmann, major 3 Helsingør Med sine kaptajner og officerer. Hans skal være major over landfolket i Skåne
1627-11-01 Ernst Møller, Kongens Livskrædder 1 Roskilde  
1627-11-02 Laurids Jørgensen, renteskriver 3 Roskilde På vej til Slagelse med Kongens penge
1627-11-02 Jens Christensen, Ove Høegs tjener 1 Roskilde Efter Prinsens pas, 17.10., Lister Len
1627-11-03 Christopher Meisener, jæger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-11-03 Nogle af kongens bøsseskytter 1 Roskilde På vej til Antvorskov med et antal faner
1627-11-03 Henrik Rantzous tjener 1 Helsingør  
1627-11-05 Henrik Henningsen, ligger 1 Roskilde  
1627-11-06 Valentin Picher, blytækker 2 Roskilde Med kobber til Antvorskov
1627-11-07 Nikolaj Eggebrecht, Kongens Tyske Kancelliforvalter 2 Roskilde På vej til Slagelse
1627-11-07 Jens Andersen, Kongens sølvpop 1 Roskilde  
1627-11-07 En af Kirstine Munks tjenere 1 Helsingør  
1627-11-08 Ellen Marsvin 8 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-11-08 Christoffer Ludvig Ridder og Carl Banner, svenske gesandter 10 Roskilde På vej til Antvorskov
1627-11-08 Lett von Marvids [?], Prinsens edelknabe 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-11-09 Alexander Lindtzis von Spanie, grave, med et antal krigsfolk 2 Roskilde På vej til Fyn
1627-11-09 Christen Lauridsen, ligger 1 Helsingør På vej til Aggershus med nogle af Kongens breve til statholderen smst.
1627-11-09 Frederik Günther, Kongens kammersekretær 1 Roskilde På vej til Dalum Kloster
1627-11-10 Fin Pedersen, kanslerens tjener 1 Helsingør  
1627-11-10 Hans Jensen, ligger 1 Roskilde  
1627-11-10 Christen Madsen 1 Roskilde På vej til Holbæk efter Ellen Marsvins ordre
1627-11-12 Jørgen Andersen, statholderens tjener 1 Roskilde På vej tilbage til Antvorskov. Var kommet til København for at hente Kongens apoteker, sølvpop, vinskænk, kok og andre tjenere, der skulle opvarte ved de to gesandters ankomst
1627-11-12 Sølvpoppen, vinskænken, kokken og Knud Hansen, opvarter 10 Roskilde Med gods
1627-11-12 Claus Ihms, apoteker 3 Roskilde  
1627-11-13 4 af Kongens drabanter 2 Roskilde  
1627-11-13 Kongens underkøkkenskriver 4 Roskilde Med kongens gods og proviant
1627-11-14 Hans Jensen, ligger 1 Roskilde  
1627-11-15 Abraham Plato, Prinsens edelknabe 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-11-15 Fidt Pedersen, kanslerens tjener 1 Roskilde  
1627-11-16 Jørgen Andersen, statholderens tjener 1 Roskilde  
1627-11-16 Christian Ulrik Gyldenløve 4 Helsingør  
1627-11-16 Mattiis Pedersen, ligger 1 Roskilde  
1627-11-17 Oberst Rantzous "huttenant" 1 Roskilde  
1627-11-18 Erklin og Peter Purcher, Kongens trompetere 1 Roskilde På vej til Kongen
1627-11-19 Morten Lauridsen, kancellibud 1 Helsingør Med breve til Skåne og Halland
1627-11-19 Niels Andersen, Kongens vintappersvend 1 Roskilde  
1627-11-19 Johannes Steenwardt, kaptajn 1 Helsingør  
1627-11-19 Johan Tønnesen Jern, bøsseskytte 1 Roskilde På vej til Dalum
1627-11-19 Pros Knudsen 1 Roskilde På vej til Antvorskov
1627-11-19 Fidt Himmer [?], Kongens jæger 1 Roskilde  
1627-11-20 Frederik Andersen, ligger 1 Roskilde Med breve fra Mogens Kaas til statholderen på Antvorskov
1627-11-20 Christian Thommesen og Jørgen Brahes tjener Hans Brun 1 Roskilde På vej fra London til Kongen
1627-11-20 Mourtiz Friederich von Uslar, oberst og hans tjener Jacob Hadenberg 4 Roskilde På vej til Dalum Kloster efter at have hentet nogle ankre vin til Kirsten Munk smst.
1627-11-20 Laurids Nielsen, renteskriver 1 Roskilde Skulle til Fyn og levere nogle munition, der blev sendt på en skude
1627-11-21 Otte Marsvin 3 Roskilde  
1627-11-21 Erik Krabbes tjener 1 Roskilde  
1627-11-21 Marcus Dyr, ordinarie postbud mellem Danmark og Sverige 1 Roskilde På vej til Kongen
1627-11-21 Hans Lund 1 Roskilde På vej retur fra Skåne til Antvorskov
1627-11-22 Christen Andersen, Ellen Marsvins tjener 1 Køge  
1627-11-22 Poul Henriksen, ligger 1 Helsingør Med breve til Holger Rosenkrantz på Bohus
1627-11-22 Laurids Jørgensen, renteskriver 3 Roskilde Med kongens penge
1627-11-23 Johan van Seretin, friherre 1 Roskilde  
1627-11-24 Christopher Jeger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-11-24 Niels Ebbesen, renteskriver 1 Roskilde  
1627-11-24 Carl Baner, svensk gesandt 4 Helsingør  
1627-11-24 Nogle af grev Spennies folk 2 Helsingør På vej til Skåne
1627-11-24 Mogens Kaas tjener 1 Helsingør  
1627-11-24 Anders N., sadelmager 1 Helsingør  
1627-11-25 Jørgen Andersen, statholderens tjener 1 Roskilde  
1627-11-26 Frans Hogendorf, Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-11-27 Christoph Ludvig Rasch, ridder, svensk hofråd og gesandt 7 Helsingør  
1627-11-27 Rasmus Ibsen, Kongens stalddreng 1 Roskilde Med fornødenheder til Kongens livheste
1627-11-27 Jens Andersen, Kongens sølvpop 1 Helsingør På vej til Bohus
1627-11-28 Sivert Gabrielsen, befalingsmand over Værø Klosters Len i Norge 2 Helsingør  
1627-11-28 Jørgen Sørensen, ligger 1 Roskilde  
1627-11-29 En af kanslerens piger 1 Roskilde På vej til Kragerup med noget gods
1627-11-29 Kongens jæger 1 Kronborg  
1627-11-29 Jeronimus Pahle, statholderens tjener 1 Roskilde  
1627-11-29 Lucas Willumsen, oberst Schlammersdorfs tjener 2 Roskilde På vej til Odense
1627-11-29 Christen Nielsen, kongens konstabel i Christianopel 1 Roskilde Befalet af Malthe Juel til stadtholderen i Antvorskov
1627-11-29 Herman Harth 1 Roskilde På vej til Kongen med nogle breve
1627-11-29 Niels Jensen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-11-30 Henrik Ludvig, Kongens ridesmed 2 Roskilde På vej til Antvorskov
1627-12-01 Ellen Marsvin 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-12-01 Mandrup Due 1 Helsingør  
1627-12-01 Peter Scharrenbegen 1 Roskilde På vej til Kongen efter ordre fra Gabrien von Drun, Kongens generalkrigskommissær
1627-12-02 Jørgen Andersen, statholderens tjener 1 Svanholm  
1627-12-04 Hans Jensen, ligger 1 Roskilde  
1627-12-04 Peter Bondesen, ridefoged på Ålholm 2 Køge På vej tilbage til Ålholm efter at være blevet sendt til København af Christoffer Urne
1627-12-05 Anders Bille 2 Helsingør  
1627-12-05 Hans Køndich, Kongens vinskænk 9 Roskilde Med noget vin og brøhane til Dalum Kloster til Kongens behov
1627-12-05 Ellen Marsvins tjener 2 Vallø  
1627-12-05 Mouritz Christoffersen, kancellibud 1 Roskilde  
1627-12-05 Niels Poulsen, kancellibud 1 Helsingør  
1627-12-05 Erik Krabbes tjener 1 Roskilde  
1627-12-06 Cimberlein, kaptajn, med sine officerer 3 Roskilde På vej til fyn
1627-12-06 Henrik Becker 2 Roskilde Med breve til Kongen
1627-12-06 Greven af Spinning 2 Helsingør  
1627-12-07 Christoffer Puis Cæsar og Ernstus Marbach, officerer 1 Køge På vej til Møn
1627-12-07 Jørgen Vind, rentemester 1 Helsingør  
1627-12-07 Marcus Dyr, ordinært postbud mellem Sverige og Danmark 1 Helsingør På vej til Sverige
1627-12-07 Fromholdt Leps 1 Helsingør  
1627-12-08 Christian Friis 4 Helsingør På vej til Sverige som gesandt.
1627-12-08 Stig Pors og Christian Pentz 2 Helsingør Rejste sammen med kanslerens til Sverige
1627-12-08 Hans Brunschwig, Kongens kok 1 Helsingør Rejste med kansleren til Sverige
1627-12-08 Christen Ligger og Rasmus Rasmussen, bødker 1 Helsingør Christen skulle med breve til Rigsrådet i Skåne og Rasmus Bødker til Helsingborg
1627-12-08 Frederik Andersen, ligger 1 Roskilde  
1627-12-08 Axel Stricks, Laurids Christensen, Thomas Christensen, Laurids Andersen og to andre officerer 5 Køge  
1627-12-08 Thomas Lukanrdts, kaptajn 1 Helsingør  
1627-12-08 Hans Bruen, Jørgen Brahes tjener 1 Helsingør  
1627-12-08 Christoffer Cuno, officer 1 Roskilde På vej til oberst Schlammersdorf på Fyn
1627-12-08 Johan, friherre von Jewethin 2 Helsingør På vej til Stockholm
1627-12-08 Robert Monrej, friherre, kaptajn 2 Helsingør  
1627-12-08 Wilhelm von Aarhusen 1 Roskilde  
1627-12-08 Christoffer Møyert, skibskaptajn 2 Helsingør På vej til Bergenhus, Trondhein og Stavanger Len og Byer for at hverve bådsmænd
1627-12-08 Frederik Henningsen, ligger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-12-09 Erik Krabbes tjener 1 Roskilde På vej til Kongen
1627-12-12 Johan Jungste vom Dübina, løjtnant 3 Roskilde  
1627-12-12 Latardo, en fransk kaptajn 1 Køge  
1627-12-12 David Urtegårdsmand 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-12-12 Niels Hansen, tømmermand på Tøjhuset 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-12-12 Hans Hansen, ligger 1 Roskilde På vej til Fyn efter kongens rustvogne
1627-12-12 Frans Hogendorf, Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-12-12 Hans Hansen, statholderens tjener 1 Roskilde  
1627-12-12 En af liggerne 1 Roskilde På vej til Kongen med breve
1627-12-12 Jeronimus Paall, statholderens tjener 1 Helsingør  
1627-12-13 Poul Garp, Kay von Ahlefeldts skriver, og Henrik Meyer 1 Roskilde På vej til Kongen
1627-12-14 Richardo Duerdo, Kongens ingeniør 1 Køge På vej til Dronningen på Lolland med brev
1627-12-15 Thorkild Christensen, Kongens rejseknægt 1 Helsingør  
1627-12-15 Falentin Picher, blytækker 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-12-15 Christian Sadelmager 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-12-15 Jørgen Nielsen, Kongens styrmand 3 Køge Med en del redskaber til Vordingborg
1627-12-16 Peder Pedersen, hjulmand 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-12-16 To af slottets liggere 2 Roskilde Med to fanger
1627-12-17 Niels Christensen, konstabel 1 Helsingør På vej til Kristianopel
1627-12-17 Niels Hammer, kaptajn 3 Helsingør På vej til Aggershus, Tønsberg og Brasberg Len for at hverve bådsmænd
1627-12-17 Willum Thrup, kaptajn, og Jacob Spinekirk, hans løjtnant 1 Helsingør På vej til Båhus
1627-12-17 Erik Krabbes tjener 1 Helsingør  
1627-12-17 Morten Pedersen, vognmand 1 Roskilde Med Kongens missive til lensmanden
1627-12-18 Sigmund Nicolaus von Puechen 2 Helsingør  
1627-12-18 Kongens jæger 1 Ballerup  
1627-12-18 Poul Henriksen, ligger ved Slottet 1 Køge  
1627-12-19 En tømmermand og 8 savskærere 5 Køge På vej til Slotsøen på Lolland for at save noget tømmer der.
1627-12-19 Søren Harboe, kaptajn 2 Helsingør På vej til Norge for at hverve bådsmænd
1627-12-20 Lütlerman, kaptajn 3 Køge På vej til Møn
1627-12-20 Frederik Andersen, ligger 1 Køge  
1627-12-20 Peder Dreyer, ligger 1 Køge  
1627-12-21 Sigvert Urne 1 Roskilde  
1627-12-21 Niels Poulsen 1 Helsingør På vej til Aggershus
1627-12-21 Hans Hagedorn 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-12-21 eter von Porlits, Wulf von Buchwaldts tjener 1 Roskilde  
1627-12-21 Den hollandske gesandt 3 Frederiksborg (Hillerød)  
1627-12-23 Batulli, kaptajn 1 Køge  
1627-12-24 Peter von Steenberg 1 Helsingør  
1627-12-24 Christoffer Michaelsen, kornet ved oberst rhingrevens Regiment 2 Roskilde  
1627-12-24 Peder Fox, drabant 1 Roskilde  
1627-12-26 Berendt Jæger 1 Hørsholm  
1627-12-26 Knud Jørgensen, ridefoged 1 Køge  
1627-12-26 Jacob Ulfeldts tjener 1 Roskilde  
1627-12-27 Casper Fincke, Kongens "hofslager" 1 Helsingør  
1627-12-27 Hans Steenwinkel 1 Kronborg  
1627-12-27 Hans Kradtsbørster, kongens hof-"foræhrer" 1 Roskilde  
1627-12-27 Christoffer Holberts og Peder Jacobsen, hører 2 Roskilde På vej til Sorø
1627-12-27 Wulf Henrik von Poudisen, oberst 3 Køge  
1627-12-27 Oluf Jørgensen Mule, årsknægt 1 Roskilde  
1627-12-27 Hans Reinnicke, Kongens trompeterer 1 Roskilde  
1627-12-29 Hans Lindenows tjener 12 Roskilde Med noget jern, som skulle til Kalundborg Slot
1627-12-31 Christoffer Jæger 1 Gundsømagle  
1627-12-31 To af oberst Marquard Rantzous soldater 1 Køge På vej til Møn
1627-12-31 Hans Schøtte 1 Roskilde  
1627-12-31   1 Frederiksborg (Hillerød) Mødt op på slottet, førte silketøj til Frederiksborg
1627-12-31 Hans Jensen, ligger 1 Køge Med en fange til Vordingborg Slot