Gensyn med Niels Juel

Om helten fra Køge Bugt og hans boliger, monumenter og efterliv i København.

Foredrag ved Birgitte Bøggild Johannsen.

Sted: Vartovs Store sal, onsdag den 4. december, kl. 19.

 

”Niels Juel” er ikke bare betegnelsen på en kampdygtig fregat, der sættes ind af Forsvarskommandoen, når kriser i forskellige af verdens brændpunkter, p.t. i Hormuz-strædet, kræver en ekstra indsats fra dansk side. Som bekendt blev navnet først og fremmest båret af admiral Niels Juel (1629-97), den store søhelt fra Slaget i Køge Bugt i 1677. Foredraget fortæller om manden, hvis liv og virke for nylig er beskrevet i en stor monografi. Særlig fokus rettes mod Niels Juels offentlige og civile liv i København, ligesom der berettes om etableringen ved hjælp af monumenter og ritualer af hans status som en af landets vigtigste krigshelte – et veritabelt nationalikon.

 Foredraget ventes i marts 2020 fulgt op af et tilbud om omvisning i Niels Juels Palæ, senere kaldt Thotts Palæ, der nu fungerer som ambassade for Frankrig. Mere om det i forårprogrammet.