Foredrag ved professor Peter Thule Kristensen og mag.art. Mette Lund Jørgensen, mandag den 25. april i Vartovs Store Sal, Farvergade 27 H, kl. 19. – Ingen tilmelding.

I foråret 2019 udkom bogen Klein på Arkitektens Forlag. Centralt heri står den historicistiske arkitekt Vilhelm Kleins tre manuskripter om arkitekturens historie og om samtidens danske arkitekter: Bindesbøll, Meldahl, Herholdt, Nyrop, Plesner, Hack Kampmann m.fl. Det handler foredraget også om, men desuden vil foredragsholderne beskrive Klein som arkitekt, forfatter, æstetiker og kunstindustriel foregangsmand, og via hans værker sætte historicismen ind i et nutidigt perspektiv. I København kendes Vilhelm Klein bl.a. for udvidelsen af Lægeforeningens Boliger, Sparekassen for København og Omegn, Industribygningen, Balders Hospital, Karens Minde samt Tegneskolen for Kvinder samt en del etageejendomme rundt om i byen.