Arrangementer

København i 6. udgave af Trap Danmark

Foredrag ved chefredaktør, dr.agro. Niels Elers Koch, torsdag 10. februar, efter årets ordinære generalforsamling, der påbegyndes kl. kl. 19, i Vartovs Store Sal, Farvergade 27 H.

Frederik VII’s kabinetssekretær Jens Peter Trap afsluttede i 1860 udgivel­sen af den første udgave af Statistisk-topographisk Beskrivelse af Konge­riget Danmark. Siden da har Trap Danmark, som værket senere blev kaldt, været den autoritative kilde til topografisk viden om Danmark.

Trap Danmark er udkommet fire gange siden da med 5. udgaven af Trap Danmark fra 1953-72. Den 6. udgave udgives i perioden 2015-21, og den 27. november 2020 udkom de to bind om København på i alt 588 sider.  I foredraget vil der blive givet en gennemgang af historien bag værket og et overblik over indholdet i de to ny bind.

Tiggere og mirakler. Almisser og magi i 1700-tallets København

Foredrag ved arkivar Peter Wessel Hansen, torsdag 16. december, kl. 19, i Vartovs Store Sal, Farvergade 27 H.

Ingen steder i 1700-tallets København kunne man gå i fred for tiggernes evindelige bønner og fremstrakte hænder. Tiggerne levede en farlig tilværelse, for tiggeri var forbudt. Ja, det var endda også forbudt at give til tiggerne. Men tiggerne og de fattige var ikke kun en plage og et problem. Mange københavnere troede nemlig, at Gud hjalp dem, der gav til de fattige. Gaver til de fattige var nærmest den rene magi. I foredraget fortæller arkivar Peter Wessel Hansen om tiggere, almisser, tro og skikke med udgangspunkt i kilder fra Københavns Stadsarkivs samlinger.