sti: velkommen > selskabet > årsberetning >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Årsberetning 2011-12


Siden vores forrige generalforsamling den 23. februar 2011 har Selskabet afholdt fem foredrag og tre omvisninger:
 Efter generalforsamlingen i 2011 fortalte Lene Høst-Madsen om de seneste resultater fra de arkæologiske udgravninger til metroen. Siden har Vibe Skytte Christensen fortalt om overborgmester Urban Hansens drømme om Amager i de brølende betontredsere, og vi fik før sommerferien en af forfatterne til den meget berømmede bog om ”Hundemordet”, Ulrik Langen, til at berette om kampen om magten i 1700-tallets københavnske gader.
 I efterårssæsonen havde vi et foredrag om pompeijanske vægudsmykninger i København gennem tiderne ved Kirsten Nørregaard Pedersen, som har skrevet et flot værk om emnet, og året afsluttedes med mit foredrag om Vartovpræsten Anders Mathiesen Hjørring og hans oplevelser under svenskernes belejring 1658-60.
 
Normalt har vi en enkelt omvisning pr. år, men i 2011 har vi haft hele tre: Som en cadeau til Stadsarkivet for årbogen fik vi i marts en grundig indføring i Stadsarkivets arbejde og magasiner m.v. på Rådhuset, og interessen var så stor, at vi måtte afholde arrangementet ikke mindre end fire gange.
 Vi mærkede også en meget stor interesse for den næste udflugt i september, der gik til Regensen. Her havde Josefine Albris tilbudt at vise om. Hun bor i det gamle studenterkollegium og foruden historien bag kollegiet kunne hun fortælle deltagerne om de mange mærkelige skikke, der har været – og forbløffende nok endnu findes – blandt studenterne.
 Og så endeligt besøgte vi i slutningen af året Kunstnerforeningen af 18. november. Det var nogle meget særprægede selskabslokaler og atelierer i Frederiksgade, vi da fik forevist. Også her var der tilmelding, men vi kunne nøjes med èt besøg, da der tilmeldte sig præcis så mange, som der af brandmyndighederne måtte være i rummene.

Interessen for selskabets arrangementer været høj med en 7-800 deltagere ialt, og det afspejler både en aktiv og interesseret medlemsskare, der er med på om ikke ”den værste”, så ret meget! Det bør også med, at fem af arrangementerne tilmed også har været med omvisere og foredragsholdere, der er medlemmer af Selskabet.

I forårsprogrammet blev det annonceret, at Stadsarkivet agtede at skænke restoplagene af de ældre årgange af vores årbog til medlemmerne. Der kom godt 50 tilbagemeldinger fra vores medlemmer, der også på den måde har vist deres interesse for Københavns historie. Heldigvis vil restlageret således blive brugt fornuftigt frem for gå til Amagerforbrænding!

Ved siden af disse aktiviteter har Selskabets bestyrelse været travlt beskæftiget med redaktionen omkring Historiske meddelelser om København: 2011 var som bekendt det første år, hvor vi selv har haft arbejdet med den. Det har til tider været ret tidsrøvende, men det har været morsomt og interessant at følge manuskripterne frem til trykningen.
 Vi udvalgte en lille redaktion, der foruden mig bestod af Anne-Lise Walsted, Barbara Zalewski og Hanne Fabricius. Vi filede under lange møder de tilsendte artikler til sprogligt og indholdsmæssigt og forberedte dem til trykning. Til lay-out-arbejdet valgtes IC-design ved Ingeborg Mitchell, der har leveret et meget fint produkt til en acceptabel pris, og vi agter at fortsætte i den stil, hun har lagt.
 I redaktionsarbejdet gik vi ud fra en skrivevejledning for forfattere, som er ved at blive revideret efter vores erfaringer. I grundkonstruktionen vil redaktionsarbejdet kunne fortsætte i det lagte spor. I talende stund er en ny redaktionsgruppe blevet nedsat, og den skal nu snarest i gang med at se på de manuskripter, der heldigvis er kommet til os, så jeg også kan love en spændende og flot årbog 2012.

Med dette løfte vil jeg afslutte beretningen.
 

Fremlagt og godkendt på  Generalforsamling i Selskabet for Københavns Historie 2012
afholdtes på Københavns Museum, onsdag den 15. februar 2012 kl. 19.30.

 

Tilbage til toppen


Arkiv:

Årsberetning 2006-07

Årsberetning 2005-06

Årsberetning 2004-05


© Selskabet for Københavns Historie 3. marts 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |