Generalforsamling 2014

På denne side informeres om selskabets generalforsamlinger, samt referater fra disse.

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2014 finder sted i Vartovs Store Sal, Farvergade 27, mandag den 10. februar 2014, kl. 19.30 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab for det senest afsluttede kalenderår
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af:
  1. Formand.
  2. Fire bestyrelsesmedlemmer.
  3. To bestyrelsessuppleanter.
  4. To revisorer.
  5. En revisorsuppleant
 6. Fastsættelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent.
 7. Eventuelt

Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

 

Ved skriftlig henvendelse til formanden:
 Bjørn Westerbeek Dahl, Willemoesgade 61, 4.th, 2100 København Ø, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..


Referat af ordinær generalforsamling i Selskabet for Københavns Historie
mandag den 10. februar 2014 kl. 19.30 i Vartov. Ca. 130 medlemmer var mødt op.

Ad  1. Valg af dirigent
Nils Kristian Zeeberg valgtes til dirigent.

 Ad 2. Beretning
Formandens beretning ses på hjemmesiden.

Ad 3. Regnskab for det senest afsluttede regnskabsår [2013].
Regnskabsfører Alfred Nørregaard fremlagde og forklarede detaljer i regnskabet, som ses på hjemmesiden. Indtægterne er udelukkende medlemskontingenter. Udgifterne deler sig i to hovedblokke: Arrangementer og årbog. Det meget beskedne underskud skyldes produktionen af Selskabets hvervefolder. Det er vigtig at have en sum til betaling af udgifter i første kvartal, inden kontingentbetalingen begynder. Forsamlingen godkendte regnskabet.

Ad 4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

Ad 5. Valg
På grund af Lene Høst Madsens flytning til Jylland og Birgitte Bøggild Johannsens udtræden af bestyrelsen skulle der findes nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen forslog, at suppleanten Jens Fleischer, som var trådt ind efter Lene Høst Madsens flytning, skulle bekræftes som bestyrelsesmedlem, at Alfred Nørregård og Inger Wiene valgtes som bestyrelsesmedlemmer, og endvidere at Barbara Zalewski og Lasse Bendtsen valgtes som suppleanter. Forsamlingen stemte for dem alle.
De to revisorer genvalgtes, og som revisorsuppleant valgtes Hans-Jørn Langebeck, der efter dirigentens opfordring til forsamlingen straks meldte sig. Den hidtidige revisorsuppleant havde ikke reageret på bestyrelsens henvendelse inden generalforsamlingen.
Begge nuværende revisorer, Jens Simonsen og Rikke Tønnes, regner med at trække sig tilbage næste år, og de tilstedeværende medlemmer blev derfor bedt om allerede nu at overveje, om posterne skulle have interesse.

Ad 6. Fastsættelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent for 2014
Budgettet blev præsenteret og godkendt. Eneste kommentar var et ønske om at få forevist opstillingen i en størrelse, så det var muligt at følge med. Det blev vedtaget at holde fast i kontingentet på 200 kr. per år. Budgettet kan ses på hjemmesiden.

Ad 7. Eventuelt
Formanden takkede det afgående bestyrelsesmedlem Birgitte Bøggild Johannsen for 23 års arbejde og nærvær i bestyrelsen.

Ref. ALW