Arkæologi i Kastellet. Nye opdagelser i Kastellet

Foredrag ved arkæolog ved Københavns Museum Camilla Haarby Hansen, mandag 22. november, kl. 19, i Vartovs Store Sal, Farvergade 27 H


Siden de to store skybrud i København i 2011 og 2014 har man arbejdet på en løsning for sikring af Kastellet, så bygninger og fæstningsværker ikke fremover lider overlast ved kraftigt regnvejr. Første spadestik til Kastellets skybrudssikring blev taget i 2019, og siden har arbejdet dagligt været fulgt af arkæologer fra Københavns Museum. Camilla Haarby Hansen fortæller om den arkæologiske del af projektet og om de mange strukturer og tusindvis af genstandsfund, der er fremkommet ved de omfattende op- og afgravninger.