Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Snarens Kvarter
Note:  

 

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008

Indledning

Christianshavns Kvarter
Frimands Kvarter
Klædebo Kvarter
Købmager Kvarter
Nørre Kvarter
Rosenborg Kvarter
Sankt Annæ Vester Kvarter
Sankt Annæ Øster Kvarter
Snarens Kvarter
Strand Kvarter
Vester Kvarter
Øster Kvarter
Østervold Kvarter


Snarens Kvarter

Matr.nr. 1
Assistenshuset

Matrikel
1689 2 og 1689 3
1756 2
1806 1
2008 1

Ejere
1689 2: Kreditorerne til distillerer Didrik. – 3: Bernt Berntsens enke
1756 Adrian Kiøbke, regimenstskvartermester
1806 Søetatens Assistenshus
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 2/Kanalen 2*. – Snaregade 3, Kanalen 3*
1756 Imod Kanalen 2/Snaregade 2*
1806 Naboløs 1

Husnumre
1859 Nybrogade 2/Snaregade 1
2008 Nybrogade 2/Snaregade 1

Opførelsesår
1729-30 af murermestrene Lars Eriksen og Søren Sørensen for borgmester William Bjerregaard. Ombygget 1765 af murermester Philip de Lange (Historiske huse)

Matr.nr. 2
Hans Blasen i Pæretræet

Matrikel
1689 4 (del af)
1756 3
1806 2
2008 2

Ejere
1689 Morits Mandixen
1756 Reinhardt Voge
1806 Assistenshuset tilhørende
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 4, Kanalen 4*
1756 Imod Kanalen 3
1806 Imod Kanalen 2

Husnumre
1859 Nybrogade 4
2008 Nybrogade 4

Opførelsesår
1729-30 af murermestrene Andreas Sørensen og Lars Erichsen for arbejdskarl ved Vejerhuset Hans Blasen. Ombygget 1846 (Historiske huse)

Matr.nr. 3

Matrikel
1689 4 (del af)
1756 4
1806 3
2008 3

Ejere
1689 Morits Mandixen
1756 Hans Munch
1806 R. Schartie, kattuntrykker
2008 Slots- Og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 4, Kanalen 4*
1756 Imod Kanalen 4, Snaregade 4*
1806 Imod Kanalen 3, Snaregade 3*

Husnumre
1859 Nybrogade 6, Snaregade 3
2008 Nybrogade 6

Opførelsesår
Nybrogade 6: 1762-84, sandsynligvis for slagter M.Smidt. Ombygget 1797 og 1828. – Mod Snaregade: 1733. Ombygget 1845 (Historiske huse)

Matr.nr. 4

Matrikel
1689 5
1756 5
1806 4
2008 4

Ejere
1689 Jens Christensen, rebslager
1756 Jørgen Paulsen, rebslager
1806 Cronbergs Enke
2008 E/F Nybrogade 8 m. fl.

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 5, Kanalen 5*
1756 Imod Kanalen 5, Snaregade 5*
1806 Imod Kanalen 4, Snaregade 4*

Husnumre
1859 Nybrogade 8, Snaregade 5
2008 Nybrogade 8, Snaregade 5

Opførelsesår
Nybrogade 8: 1768 for slagter Isaac Jonas Gabriel. Ombygget 1843. – Snaregade 5: 1730-32 for r
ebslager Jørgen Poulsen. Ombygget 1768 (Historiske huse)

Matr.nr. 5

Matrikel
1689 6
1756 6
1806 5
2008 5

Ejere
1689 Jørgen Simonsen, prokurator
1756 Jacob Gregorius Graae, handelsmand
1806 Hammerich & Olsen, grosserer
2008 A/S Reinholt W Jorck

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 6, Kanalen 6*
1756 Imod Kanalen 6, Snaregade 6*
1806 Imod Kanalen 5, Snaregade 5*

Husnumre
1859 Nybrogade 10, Snaregade 7
2008 Nybrogade 10, Snaregade 7

Opførelsesår
Nybrogade 10: Ca. 1740. Ombygget 1854. – Snaregade 7: 1853-54 af arkitekt Jacb Wilhelm Moyel (Historiske huse)

Matr.nr. 6

Matrikel
1689 7 og 1689 8
1756 7
1806 6
2008 6

Ejere
1689 7: Morten Nielsen, rådmand. – 8: Thomas Engelbrehts arvinger
1756 Frantz Rausch, købmand
1806 Georg L. Becker, grosserer
2008 Realkreditrådet

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 7, Kanalen 7*. – Snaregade 8/Kanalen 8*
1756 Imod Kanalen 7, Knabrostræde 7*/Snaregade 7*
1806 Imod Kanalen 6/Knabrostræde 6*/Snaregade 6*

Husnumre
1859 Knabrostræde 27/Nybrogade 12/Snaregade 9
2008 Knabrostræde 27/Nybrogade 12

Opførelsesår
Vestlige del: 1732 af murermester Philip de Lange for hofkonditor J. H. Ziegler; Østlige del: 1748 for Franz Rausch (Historiske huse)

Matr.nr. 7

Matrikel
1689 9, 1689 10 og 1689 77
1756 8
1806 7
2008 7

Ejere
1689 9: Jens Nielsen, skrædder. – 10: Laurids Jensen, stopper. – 77: Jens Hansen, islandsk købmand
1756 Jacob Lobeck, bager
1806 G. L. Becker
2008 E/F Knabrostræde 25

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 9 og 10. – Lille Knabrostræde 77
1756 Snaregade 8/Knabrostræde 8*
1806 Snaregade 7/Knabrostræde 7*

Husnumre
1859 Knabrostræde 25/Snaregade 16
2008 Knabrostræde 25

Opførelsesår
1838 for tømrersvend Johan Philip Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 8

Matrikel
1689 78 og 1689 11 (del af)
1756 9
1806 8
1901 Hertil henlagt 1806 9
1908 Hertil henlagt 1806 54
1912 Hertil henlagt 1806 53
2008 8

Ejere
1689 11: Peter Kloumann. – 78: Niels Jacobsen, islandsk købmand
1756 Henrik Fester, kaptajn
1806 A. Lund
2008 Atlas Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 11. – Lille Knabrostræde 78
1756 Snaregade 9, Knabrostræde 9*
1806 Snaregade 8, Knabrostræde 8*

Husnumre
1859 Knabrostræde 23, Snaregade 14
1901 Knabrostræde 23, Snaregade 12-14
1908 Knabrostræde 23, Kompagnistræde 13, Snaregade 12-14
1912 Knabrostræde 23, Kompagnistræde 13-15, Snaregade 12-14
2008 Knabrostræde 23, Kompagnistræde 13-15, Snaregade 12-14

Opførelsesår
Knabrostræde 23: 1810-13 for brygger H. Nissen (Historiske huse). – Kompagnistræde 13-15: 1902 (Kuas). – Snaregade 12: 1796-97 for Moses Bendix I. Davidsen muligvis af bygmester M. Bälchow; Snaregade 14: 1795-98 for hørkræmmer Andreas Christen Lund, muligvis af bygmester M. Bälchow (Historiske huse)

Matr.nr. 9 †

Matrikel
1689 12
1756 10
1806 9
1901 Henlagt til 1806 8

Ejere
1689 Søren Rasmussen, sekretær
1756 Thomas Ziemmer, rådmand
1806 Moses Bendix & David

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 12
1756 Snaregade 10
1806 Snaregade 9

Husnumre
1859 Snaregade 12

Matr.nr. 10

Matrikel
1689 13 (del af)
1756 11
1806 10
2008 10

Ejere
1689 Jacob Sørensen, renteskriver
1756 Kancelliråd Jens Rahs enke
1806 Isaac Bergeschow
2008 E/F Snaregade 10 A & 10 B

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 13, Kompagnistræde 13*
1756 Snaregade 11
1806 Snaregade 10

Husnumre
1859 Snaregade 10
2008 Snaregade 10

Opførelsesår
1806 af murermester P. Eegeroed (Historiske huse)

Matr.nr. 11

Matrikel
1689 14
1756 12
1806 11
2008 11

Ejere
1689 Erik Børgesen, brygger
1756 Jens Stobhack, slagter
1806 Isaac Bergeschow
2008 E/F Snaregade 8

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 14
1756 Snaregade 12
1806 Snaregade 11

Husnumre
1859 Snaregade 8
2008 Snaregade 8

Opførelsesår
1806-07 af murermester P. Eegeroed (Historiske huse)

Matr.nr. 12

Matrikel
1689 15 (del af)
1756 13
1806 12
2008 12

Ejere
1689 Jacob Johansen
1756 Christen Pedersen, fiskehandler
1806 P. Eegeroed, kaptajn og murermester
2008 E/F Snaresgade 6

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 15, Kompagnistræde 15*
1756 Snaregade 13
1806 Snaregade 13

Husnumre
1859 Snaregade 6
2008 Snaregade 6

Opførelsesår
1798-99 af murermester P. Eegeroed (Historiske huse)

Matr.nr. 13 (tidligere 13 A & B)

Matrikel
1689 16 og 1689 18
1756 14
1806 13
1811 Delt i 2 dele, 13 A og 13 B, men formelt set opfattet som én ejendom
2008 13

Ejere
1689 16: Wendel, enke efter Hans Helverskov. – 18: Niels Jensen, købmand
1756 Peder Gode, fribrygger
1806 J. L Thrane
2008 E/F Snaregade 4 m.fl.

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 16. – Naboløs 18
1756 Snaregade 14/Naboløs 14*
1806 Snaregade 13

Husnumre
1859 Naboløs 4, Snaregade 4
2008 Naboløs 4, Snaregade 4

Opførelsesår
Naboløs 4: 1802 af arkitekt J. L. Thrane. - Snaregade 4: Mellem 1802-11 af arkitekt J. L. Thrane (Historiske huse)

Matr.nr. 14
Henriettte Melchiors Stiftelse

Matrikel
1689 17
1756 15
1806 14
2008 14

Ejere
1689 Gert Mejer den yngre
1756 Andreas Klarup, vintapper
1806 Leon Israel
2008 H. Melchiors Stiftelse

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 17
1756 Snaregade 15
1806 Snaregade 14/Naboløs 14*

Husnumre
1859 Naboløs 6/Snaregade 2
2008 Naboløs 6

Opførelsesår
1796-97 for købmand Leon Israel. Ombygget 1829 og 1849 (Historiske huse)

Matr.nr. 15
Ferske Fiske Compagni

Matrikel
1689 19, 1689 20 og 1689 24
1756 16
1806 15
2008 15

Ejere
1689 19: Jens Høg, øltapper. – 20: Anders Olsen. – 24: Peder Christensen, købmand
1756 Knud Carlsen, kongelig fiskemester
1806 Just Ludvigsen, kaptajn, grosserer
2008 Knabrostræde 30 APS

Matrikulære husnumre
1689 Kanalen 19-20. – Magstræde 24
1756 Imod Kanalen 16/Magstræde 16*
1806 Imod Kanalen 15/Knabrostræde 15*/Magstræde 15*

Husnumre
1859 Knabrostræde 30/Magstræde 1/Nybrogade 14
2008 Knabrostræde 30/Nybrogade 14

Opførelsesår
1733 for Det Ferske Fiskehandels Kompagni (Historiske huse)

Matr.nr. 16

Matrikel
1689 25
1756 21
1806 16
2008 16

Ejere
1689 Johan Ronum, stadsmægler
1756 Christian Jacob Preisler, snedker
1806 Jochum Tronier
2008 Erik Vestergaard-Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 25, Kanalen 25*
1756 Imod Kanalen 21/Magstræde 21*
1806 Imod Kanalen 16, Magstræde 16*

Husnumre
1859 Magstræde 3, Nybrogade 16
2008 Magstræde 3, Nybrogade 16

Opførelsesår
Magstræde 3: 1734-35. – Nybrogade 16: 1734-35 for slagter Israel Magnus Gabriel (Historiske huse)

Matr.nr. 17

Matrikel
1689 26
1756 17
1806 17
2008 17

Ejere
1689 Poul Hansen, islandsk købmand
1756 Christen Dam, lollandske agende
1806 Berg, kaptajn
2008 E/F Nybrogade 18 m fl

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 26, Kanalen 26*
1756 Imod Kanalen 17, Magstræde 17*
1806 Imod Kanalen 17, Magstræde 17*

Husnumre
1859 Magstræde 5, Nybrogade 18
2008 Magstræde 5, Nybrogade 18

Opførelsesår
Magstræde 5: Uoplyst. – Nybrogade 18: 1732 for livkusk Christen Christensen Dam. Ombygget 1854 (Historiske huse)

Matr.nr. 18

Matrikel
1689 21
1756 18
1806 18
2008 18

Ejere
1689 Skipper Hans Larsens arvinger
1756 Ole Hansen, prammand
1806 Simon Hechscher, handlende
2008 Marianne Kongsbak Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Kanalen 21
1756 Imod Kanalen 18, Magstræde 18*
1806 Imod Kanalen 18

Husnumre
1859 Nybrogade 20
2008 Nybrogade 20

Opførelsesår
1731 af prammand Ole Hansen (Historiske huse)

Matr.nr. 19 †

Matrikel
1689 22 og 1689 28
1756 19
1806 19
1852 Delt i 19 A og 19 B

Ejere
1689 22: True Torkildsen, skipper. – 28: Hans Nielsen, assessor
1756 Afg. Adam Rabens enke og interessenterne i sæbesyderiet
1806 J. P. Beck, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Kanalen 22. – Magstræde 28/Kanalen 28*
1756 Imod Kanalen 19, Magstræde 19
1806 Imod Kanalen 19

Matr.nr. 19 A

Matrikel
1852 Parcel af 1806 19
1920 Hertil henlagt 19 B
2008 19 A

Ejere
2008 E/F Nybrogade 22 / Magstræde 9

Matrikulære husnumre
1852 Nybrogade 19 A

Husnumre
1859 Nybrogade 22
1920 Magstræde 9, Nybrogade 22
2008 Magstræde 9, Nybrogade 22

Opførelsesår
Magstræde 9: 1755. – Nybrogade 22: 1852-53 (Historiske huse)

Matr.nr. 19 B

Matrikel
1852 Parcel af 19
1920 Henlagt til 19 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Magstræde 19 B

Husnumre
1859 Magstræde 9

Matr.nr. 20 †

Matrikel
1689 29 (del af)
1756 20
1806 20
1817 Sammenlagt med 1806 26, til: 20 & 26

Ejere
1689 Hans Muus, købmand
1756 Niels Christensen Spering, skipper
1806 Chr. Cramer

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 29/Kanalen 29*
1756 Imod Kanalen 20
1806 Imod Kanalen 20

Matr.nr. 20 & 26 (fra 1953: 20)

Matrikel
1817 Sammenlagt af 1806 20 og 1806 26 til: 20 & 26
1953 Betegnet 20 (nyt nummer)
2008 20

Ejere
2008 Teglholms Have APS

Matrikulære husnumre
1817 Imod Kanalen 20 & 26, Magstræde 20 & 26

Husnumre
1859 Magstræde 11, Nybrogade 24
2008 Magstræde 11, Nybrogade 24

Opførelsesår
Magstræde 11: Før 1797 (muligvis 1730’erne). Ombygget 1815-17. – Nybrogade 24: 1815-17 for grosserer Jørgen P. Bech. Ombygget 1853 (Historiske huse)

Matr.nr. 21

Matrikel
1689 23, 1689 31 og 1689 32
1756 25
1806 21
2008 21

Ejere
1689 23: Peder Madsen, skipper. - 31: Bent Gutersen. – 32: Hans Andersen, brændevinsbrænder
1756 Brygger Jørgen Møllers enke
1806 H. C. Lange, brygger
2008 Peter Andreas Amdrup

Matrikulære husnumre
1689 Kanalen 23. – Magstræde 31. – Magstræde 32, Kanalen 32*
1756 Imod Kanalen 25, Magstræde 25
1806 Imod Kanalen 21, Magstræde 21*

Husnumre
1859 Magstræde 13, Nybrogade 26
2008 Magstræde 13, Nybrogade 26

Opførelsesår
Magstræde 13: 1808-09 for brygger Andreas Krogh. Ombygget 1827. – Nybrogade 26: Før 1786, sandsynligvis 1745. Ombygget mellem 1786 og 1797 og i 1827 (Historiske huse)

Matr.nr. 22

Matrikel
1689 33 (del af)
1756 26
1806 22
2008 22

Ejere
1689 Antoin Rentz, farver
1756 Otte Ehlers
1806 H. Høvinghoff
2008 Overretssagfører Aage Rold Lundbye

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 33, Kanalen 33*
1756 Imod Kanalen 26, Magstræde 26*
1806 Imod Kanalen 22

Husnumre
1859 Magstræde 15, Nybrogade 28
2008 Magstræde 15, Nybrogade 28

Opførelsesår
Magstræde 15: 1731-32 af murermester S. Sørensen. Ombygget 1852. – Nybrogade 28: 1852 for blikkenslagermester Hans Mortensen (Historiske huse)

Matr.nr. 23 †

Matrikel
1689 34
1756 27
1806 23
1919 Henlagt til 24 B

Ejere
1689 Jens Mouridsen, rebslager
1756 Anna Catherina, sal. Lyders
1806 Johan Gæde, inspektør

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 34, Kanalen 34
1756 Imod Kanalen 27, Magstræde 27*
1806 Imod Kanalen 23, Magstræde 23*

Husnumre
1859 Magstræde 17/Nybrogade 30

Matr.nr. 24 †

Matrikel
1689 35
1756 28
1806 24
1856 Delt i 24 A og 24 B

Ejere
1689 Antonij Eler
1756 Jens Hansen Rud, urtekræmmer
1806 J. Jacobsen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 35, Kanalen 35*
1756 Imod Kanalen 28, Magstræde 28*
1806 Imod Kanalen 24, Magstræde 24

Matr.nr. 24 A †

Matrikel
1856 Parcel af 24 A
1886 Indgået i 148

Ejere

Matrikulære husnumre
1856 Nybrogade 24 B

Husnumre
1859 Nybrogade 32

Matr.nr. 24 B

Matrikel
1856 Parcel af 24 B
1919 Hertil henlagt 1806 23
2008 24 B

Ejere
2008 Ejerforeningen Magstræde 17-19, Nybrogade 30

Matrikulære husnumre
1856 Nybrogade 24 B

Husnumre
1859 Magstræde 19
1919 Magstræde 17-19, Nybrogade 30
2008 Magstræde 17-19, Nybrogade 30

Opførelsesår
Magstræde 17-19: 1640’erne. Nr. 17: Ombygget før 1712. – Nybrogade 30: Mellem 1728-57. Ombygget mellem 1754-77 (Historiske huse)

Matr.nr. 25 †

Matrikel
1689 36
1756 29
1806 25
1886 Henlagt til 148

Ejere
1689 Laurids Sørensen, brændevinsbrænder
1756 Jens Hansen Ruud, urtekræmmer
1806 J. H. Press, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 36/Kanalen 36*/Vandmøllestræde 36*
1756 Imod Kanalen 29/Magstræde 29*
1806 Imod Kanalen 25/Frederiksholms Kanal 25*/Magstræde 25*

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 1-3/Magstræde 21/Nybrogade 34

Matr.nr. 26 †

Matrikel
1689 30 og 1689 29 (del af)
1756 23 (1689/29) og 1756 24 (1689/30)
1806 26
1817 Sammenlagt med 1806 20, til: 20 & 26

Ejere
1689 29: Hans Muus, købmand. – 30: Christoffer Gross, stadsbygmester
1756 23-24: Salomon Solomonsen, jøde
1806 Eegeroed, kaptajn, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 29, Kanalen 29*. – Magstræde 30, Kanalen 30*
1756 Magstræde 23 og 24
1806 Magstræde 26

Matr.nr. 27
Vinens Hus

Matrikel
1689 27
1756 22
1806 27
2008 27

Ejere
1689 Kaj Persen, islandsk købmand
1756 Clemen Bastian, skomager
1806 Schou, kongelig lakaj
2008 Ruth Sadderup Tilgaard

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 27
1756 Magstræde 22
1806 Magstræde 27

Husnumre
1859 Magstræde 7
2008 Magstræde 7

Opførelsesår
Mellem 1730-37. Ombygget 1803 (Historiske huse)

Matr.nr. 28

Matrikel
1689 45
1756 39
1806 28
2008 28

Ejere
1689 Herman von Lenkerken, købmand
1756 Arre Pedersen Fischer, konsumtionsskriver
1806 P. Poulsen, forvalter
2008 E/F Knabrostræde 28

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 45/Knabrostræde 45*
1756 Magstræde 39/Knabrostræde 39*
1806 Magstræde 28/Knabrostræde 28*

Husnumre
1859 Knabrostræde 28/Magstræde 2
2008 Knabrostræde 28

Opførelsesår
1730-31 for murermester Lars Erichsen. Ombygget 1829 (Historiske huse)

Matr.nr. 29

Matrikel
1689 44
1756 38
1806 29
2008 29

Ejere
1689 Bertel Friberg, skrædder
1756 Iver Bastian, bødker
1806 H. Clausen, øltapper
2008 E/F Magstræde 4

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 44
1756 Magstræde 38
1806 Magstræde 29

Husnumre
1859 Magstræde 4
2008 Magstræde 4

Opførelsesår
Ca 1730. Ombygget 1907 (Historiske huse)

Matr.nr. 30
Struenseegård

Matrikel
1689 43
1756 37
1806 30
2008 30

Ejere
1689 Henrik Andersen, brygger
1756 Johan Gierløf
1806 J. Gierløvs arvinger
2008 Atlas Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 43
1756 Magstræde 37
1806 Magstræde 30

Husnumre
1859 Magstræde 6
2008 Magstræde 6

Opførelsesår
1733-34 af murermester Philip de Lange (Historiske huse)

Matr.nr. 31

Matrikel
1689 42
1756 36
1806 31
2008 31

Ejere
1689 Hans Nielsen, assessor
1756 Michel Nielsen
1806 A. P. Rønne
2008 E/F Det Blå Hus

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 42
1756 Magstræde 36
1806 Magstræde 31

Husnumre
1859 Magstræde 8
2008 Magstræde 8

Opførelsesår
Mellem 1730-50 (Historiske huse)

Matr.nr. 32 †

Matrikel
1689 41
1756 35
1806 32
1809 Delt i 32 A og 32 B

Ejere
1689 Niels Børgesen, brygger
1756 Jon Morsleth, brygger
1806 C. Hempel

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 41, Kompagnistræde 41*
1756 Magstræde 35, Kompagnistræde 35*
1806 Magstræde 32/Kompagnistræde 32*

Matr.nr. 32 A

Matrikel
1809 Parcel af 32
2008 32 A

Ejere
2008 Atlas Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1809 Magstræde 32 A

Husnumre
1859 Magstræde 10
2008 Magstræde 10

Opførelsesår
1898 for dampmøller F. O. Meyer (Historiske huse)

Matr.nr. 32 B

Matrikel
1809 Parcel af 1806 32
2008 32 B

Ejere
2008 Grethe Hoff

Matrikulære husnumre
1809 Kompagnistræde 32 B

Husnumre
1859 Kompagnistræde 25
2008 Kompagnistræde 25

Opførelsesår
1730’erne. Ombygget 1837 (Historiske huse)

Matr.nr. 33

Matrikel
1689 40
1756 34
1806 33
1962 Frasepareret 154
2008 33

Ejere
1689 Jochum Winniche, brygger
1756 Peder Børgesen, brygger
1806 Peter Rans
2008 Københavns Kommune

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 40/Kompagnistræde 40*
1756 Magstræde 34, Kompagnistræde 34*
1806 Magstræde 33

Husnumre
1859 Kompagnistræde 27, Magstræde 12
1962 Magstræde 12
2008 Magstræde 12

Opførelsesår
1730-31 for brygger Peder Børgesen. Ombygget 1810 (Historiske huse)

Matr.nr. 34 †

Matrikel
1689 39 (del af)
1756 33
1806 34
1904 Sammenlagt med 1806 40, til: 34 & 40

Ejere
1689 Peder Thommesen, brygger
1756 Anders Ottesen Skov, brygger
1806 Bohn, madame

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 39/Kompagnistræde 39*
1756 Magstræde 33, Kompagnistræde 33*
1806 Magstræde 34

Husnumre
1859 Magstræde 14

Matr.nr. 34 & 40 (fra 1953: 34)
Huset

Matrikel
1904 Sammensat af 1806 34 og 1806 40
1953 Betegnet 34 (nyt nummer)
2008 34

Ejere
2008 Københavns Kommune

Husnumre
1904 Magstræde 14, Rådhusstræde 13
2008 Magstræde 14, Rådhusstræde 13

Opførelsesår
Rådhusstræde 13: Mellem 1730-50. Ombygget 1802 og 1852-53 (Historiske huse). – Magstræde 14: 1904 for firmaet Styhr & Kjær (Bygningsattest)

Matr.nr. 35

Matrikel
1689 48 (del af)
1756 32
1806 35
2008 35

Ejere
1689 Lars Ibsen
1756 Frederik Blanck, skomager
1806 C. S. Grip
2008 E/F Magstræde 16

Matrikulære husnumre
1689 Vandmøllestræde 48, Magstræde 48*
1756 Magstræde 32
1806 Magstræde 35

Husnumre
1859 Magstræde 16
2008 Magstræde 16

Opførelsesår
Mellem 1730-35. Ombygget 1792 og ca. 1880 (Historiske huse)

Matr.nr. 36

Matrikel
1689 38
1756 31
1806 36
2008 36

Ejere
1689 Prammand Niels Nielsens enke
1756 Johan Christian Mechlenborg
1806 Chr. P. Gierding
2008 Annette Hoffmann

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 38
1756 Magstræde 31
1806 Magstræde 36

Husnumre
1859 Magstræde 18
2008 Magstræde 18

Opførelsesår
Ca. 1730 sandsynligvis for snedker Peter Enequist. Ombygget 1782, 1837 og 1946 (Historiske huse)

Matr.nr. 37

Matrikel
1689 37
1756 30
1806 37
2008 37

Ejere
1689 Peder Bentsen, skrædder
1756 Michel Andersen Bostad, tømmersvend
1806 C. Hultmann, maler
2008 Jan Stenz Braskhøj

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 37
1756 Magstræde 30
1806 Magstræde 37

Husnumre
1859 Magstræde 20
2008 Magstræde 20

Opførelsesår
Før 1728. Ombygget mellem 1730 og 1768 (Historiske huse)

Matr.nr. 38

Matrikel
1689 46
1756 40
1806 38
2008 38

Ejere
1689 Nikolaj Ballii, tidligere drabant
1756 Otte Jensen, øltapper
1806 J. Fischers enke
2008 E/F Rådhusstræde 17

Matrikulære husnumre
1689 Vandmøllestræde 46*/Magstræde 46
1745 Rådhusstræde 40/Magstræde 40*
1806 Magstræde 38/Rådhusstræde 38*

Husnumre
1859 Magstræde 22/Rådhusstræde 17
2008 Rådhusstræde 17

Opførelsesår
1697?. Ombygget før 1740 (Historiske huse)

Matr.nr. 39

Matrikel
1689 47
1756 41
1806 39
2008 39

Ejere
1689 Christen Christensen, skipper
1756 Niels Jochumsen Eegholm, hattemester
1806 Nathan Jacob
2008 Danmarks Lærerforenings Særlige Fond

Matrikulære husnumre
1689 Vandmøllestræde 47
1756 Rådhusstræde 41
1806 Rådhusstræde 39

Husnumre
1859 Rådhusstræde 15
2008 Rådhusstræde 15

Opførelsesår
1730-32 for hattemager Niels Jørgensen Egholm. Ombygget mellem 1880 og 1897 (Historiske huse)

Matr.nr. 40 †

Matrikel
1689 48 (del af)
1756 42
1806 40
1904 Sammenlagt med 1806 34 til: 34 & 40

Ejere
1689 Lars Ibsen
1756 Rostgård, etatsrådinde, fru
1806 General Lotto Direktionen

Matrikulære husnumre
1689 Vandmøllestræde 48, Magstræde 48
1756 Rådhusstræde 42
1806 Rådhusstræde 40

Husnumre
1859 Rådhusstræde 13

Matr.nr. 41

Matrikel
1689 49
1756 43
1806 41
2008 41

Ejere
1689 Morten Jensen, skrædder
1756 Andreas Bruuns enke
1806 K. Clemmendsen
2008 Crf 291 A/S

Matrikulære husnumre
1689 Vandmøllestræde 49
1756 Rådhusstræde 43
1806 Rådhusstræde 41

Husnumre
1859 Rådhusstræde 11
2008 Rådhusstræde 11

Opførelsesår
Mellem 1730-34 for prokurator Andreas Bruun (Historiske huse)

Matr.nr. 42

Matrikel
1689 50 (del af)
1756 44
1806 42
2008 42

Ejere
1689 Christen Christensen, skrædder
1756 Prokurator Frederik Rohdes enke
1806 Olivarius, urtekræmmer
2008 Designgrafik Holding A/S

Matrikulære husnumre
1689 Vandmøllestræde 50/Kompagnistræde 50*
1756 Rådhusstræde 44
1806 Rådhusstræde 42/Kompagnistræde 42*

Husnumre
1859 Kompagnistræde 33/Rådhusstræde 9
2008 Kompagnistræde 33/Rådhusstræde 9

Opførelsesår
Kompagnistræde 33: 1734 for glarmester Jacob Petersen: Ombygget mellem 1735 og 1752 og i 1844. – Rådhusstræde 9: Mellem 1734 og 1752. Ombygget 1844 (Historiske huse)

Matr.nr. 43

Matrikel
1689 71, 1689 144 og 1689 145
1756 127 (1689/144 og 1689/145) og 1756 128 (1689/71)
1806 43
2008 43

Ejere
1689 71: Christian Meyer, købmand. – 144: Frederik Knøtel, skrædder. – 145: Claus Scharmer, hattemager
1756 127: Niels Eegholm, hattemager. – 128: Hans Reimer, bager
1806 Heiman Kantor, grosserer
2008 E/F Rådhusstræde 7

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 71/Rådhusstræde 71*. – Rådhusstræde 144-145
1756 Rådhusstræde 127. – Rådhusstræde 128/Kompagnistræde 128*
1806 Rådhusstræde 43/Kompagnistræde 43*

Husnumre
1859 Kompagnistræde 26/Rådhusstræde 7
2008 Rådhusstræde 7

Opførelsesår
1797-98 for madam Marie Elisabeth, enke efter Dircks (Historiske huse)

Matr.nr. 44

Matrikel
1689 143
1756 126
1806 44
2008 44

Ejere
1689 Junge, kommissær
1756 Daniels Krøyer, hattemager
1806 S. Busch, skibskaptajn
2008 Rikkesege Trading APS

Matrikulære husnumre
1689 Rådhusstræde 143
1756 Rådhusstræde 126
1806 Rådhusstræde 44

Husnumre
1859 Rådhusstræde 5
2008 Rådhusstræde 5

Opførelsesår
1795-96 for maler Andreas Petersen. Ombygget 1830 og mellem 1871-75 (Historiske huse)

Matr.nr. 45

Matrikel
1689 142
1756 125
1806 45
2008 45

Ejere
1689 Anders Larsen
1756 Andreas Adam Kolmes
1806 N. Møller & Søn, hofbogtrykker
2008 Udlejer Svend Erik Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Rådhusstræde 142
1756 Rådhusstræde 125
1806 Rådhusstræde 45

Husnumre
1859 Rådhusstræde 3
2008 Rådhusstræde 3

Opførelsesår
1796-97 for brygger Carl Adolph Frost (Historiske huse)

Matr.nr. 46

Matrikel
1689 126 og 1689 127
1756 108 (1689/126) og 1756 109 (1689/127)
1806 46
2008 46

Ejere
1689 126: Christoffer Bang. – 127: Søren Jensen, brygger
1756 108: Frederik Barfred, vintapper. – 109: Niels Lihme, kasserer ved brandkassen
1806 Behrend Joachim, stadsmægler
2008 Ejf Rådhusstr 1-Brolæggerstr 13

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 126/Rådhusstræde 126* og Brolæggerstræde 127
1756 Brolæggerstræde 108/Rådhusstræde 108*. – Brolæggerstræde 109
1806 Rådhusstræde 46/Brolæggerstræde 46*

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 13/Rådhusstræde 1
2008 Brolæggerstræde 13/Rådhusstræde 1

Opførelsesår
Rådhusstræde 1: 1797 af tømrermester Andr. Hallander. – Brolæggerstræde 13: 1797-98 Ombygget 1851 (Historiske huse)

Matr.nr. 47

Matrikel
1689 50 (del af)
1756 45
1806 47
2008 47

Ejere
1689 Christen Christensen, skrædder
1756 Martn Pohlman, lysestøber
1806 Hans Lindegaard
2008 Poul Ingemann Møller APS

Matrikulære husnumre
1689 Vandmøllestræde 50/Kompagnistræde 50*
1756 Kompagnistræde 45
1806 Kompagnistræde 47

Husnumre
1859 Kompagnistræde 31
2008 Kompagnistræde 31

Opførelsesår
1734 for glarmester Jacob Petersen. Ombygget 1844 (Historiske huse)

Matr.nr. 48

Matrikel
1689 39 (del af)
1756 46
1806 48
2008 48

Ejere
1689 Peder Thommesen, brygger
1756 Anders Ottesen, brygger
1806 Bohn, madam
2008 Susanne Merete Randbøll Stage

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 39/Kompagnistræde 39*
1756 Kompagnistræde 46
1806 Kompagnistræde 48

Husnumre
1859 Kompagnistræde 29
2008 Kompagnistræde 29

Opførelsesår
1831 for malermeste P. S. Wørmer (Historiske huse)

Matr.nr. 49

Matrikel
1689 51
1756 47
1806 49
2008 49

Ejere
1689 Anders Søgaard, brændevinsbrænder
1756 Johan Gabe, glarmester
1806 Abraham Westerberg
2008 Peniila Anastasia Laviolette

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 51
1756 Kompagnistræde 47
1806 Kompagnistræde 49

Husnumre
1859 Kompagnistræde 23
2008 Kompagnistræde 23

Opførelsesår
1734 for grovsmed Thomas Sørensen. Ombygget mellem 1739-62 (Historiske huse)

Matr.nr. 50

Matrikel
1689 52, 1689 53, 1689 72 og 1689 73
1756 48
1806 50
2008 50

Ejere
1689 52: Christian Brant. – 53: Peder Christensen, kleinsmed. – 72: Søren Pedersen, rebslager. – 73: Svend Bendsens lejevåning med Christian Brandt
1756 Jens Jensen, slagter
1806 Fru Falck og Søn, grosserer
2008 Atlas Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 52. – Kompagnistræde 53/Lille Knabrostræde 53*. – Lille Knabrostræde 72-73
1756 Kompagnistræde 48/Knabrostræde 48*
1806 Kompagnistræde 50/Knabrostræde 50*

Husnumre
1859 Knabrostræde 20/Kompagnistræde 21
2008 Knabrostræde 20/Kompagnistræde 21

Opførelsesår
Ca. 1730 af murermester Lars Erichsen og tømrermester Olle Nicolaisen for brygger Otto Lerche. Ombygget i slutningen af 1800-tallet og i 1904 (Historiske huse)

Matr.nr. 51

Matrikel
1689 54 (del af)
1756 49 (del af, senere betegnet 1756 49 A)
1806 51
2008 51

Ejere
1689 Morten Munk, brygger
1756 Herman Gamst, brygger
1806 J. Christensen
2008 E/F Knabrostræde 19

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 54/Knabrostræde 54*
1756 Kompagnistræde 49/Knabrostræde 49*
1806 Kompagnistræde 51/Knabrostræde 51*

Husnumre
1859 Knabrostræde 19/Kompagnistræde 19
2008 Knabrostræde 19/Kompagnistræde 19

Opførelsesår
1797-98 af murermester J. M. Quist. Ombygget 1807 (Historiske huse)

Matr.nr. 52

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 50 (del af, senere betegnet 1756 50 A)
1806 52
2008 52

Ejere
1689 Peter Kloumand
1756 Henrik Fester, kaptajn
1806 Fru Falk & Søn
2008 E/F Kompagnistræde 17

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 11, Kompagnistræde 11*
1756 Kompagnistræde 50
1806 Kompagnistræde 52

Husnumre
1859 Kompagnistræde 17
2008 Kompagnistræde 17

Opførelsesår
1798-99 af murermester M. Bälckow for skomager Martin Steenhusen (Historiske huse)

Matr.nr. 53 †

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 50 (del af, senere betegnet 1756 50 B)
1806 53
1912 Henlagt til 8

Ejere
1689 Peter Kloumand
1756 Henrik Fester, kaptajn
1806 Frederik Bechman

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 11, Kompagnistræde 11*
1756 Kompagnistræde 50
1806 Kompagnistræde 53

Husnumre
1859 Kompagnistræde 15

Matr.nr. 54 †

Matrikel
1689 55
1756 51
1806 54
1907 Henlagt til 1806 8

Ejere
1689 Jocum Lov, slagter
1756 Knud Møller, snedker
1806 J. Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 55
1756 Kompagnistræde 51
1806 Kompagnistræde 54

Husnumre
1859 Kompagnistræde 13

Matr.nr. 55

Matrikel
1689 13 (del af)
1756 52
1806 55
2008 55

Ejere
1689 Jacob Sørensen, renteskriver
1756 Jens Pedersen Voldbye
1806 Jens H. West, postbud
2008 Peer Langhoff Mikkelsen

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 13, Kompagnistræde 13*
1756 Kompagnistræde 52
1806 Kompagnistræde 55

Husnumre
1859 Kompagnistræde 11
2008 Kompagnistræde 11

Opførelsesår
1797-98 for postbud Jens H. West. Ombygget 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 56

Matrikel
1689 56
1756 53
1806 56
2008 56

Ejere
1689 Henrik Schrøder
1756 Andreas Jacob Rudolph, guldsmed
1806 N. Lauritzen & Hvidt
2008 Woodlands I APS

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 56
1756 Kompagnistræde 53
1806 Kompagnistræde 56

Husnumre
1859 Kompagnistræde 9
2008 Kompagnistræde 9

Opførelsesår
1796-97 af gipser og Carl Claus Jennerich (Historiske huse)

Matr.nr. 57

Matrikel
1689 15 (del af)
1756 54
1806 57
2008 57

Ejere
1689 Jørgen Bøfke
1756 Mathias Brunau
1806 Andreas Søderberg, kleinsmed
2008 E/F Kompagnistræde

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 15, Kompagnistræde 15*
1756 Kompagnistræde 54
1806 Kompagnistræde 57

Husnumre
1859 Kompagnistræde 7
2008 Kompagnistræde 7

Opførelsesår
1797-98 for kleinsmed Andreas Søderberg (Historiske huse)

Matr.nr. 58

Matrikel
1689 57 (del af)
1756 55
1806 58
2008 58

Ejere
1689 Henrik Jensen, købmand
1756 Niels Pedersen, øltapper
1806 Jacob Rasmussen Møller, thehandler
2008 E/F Kompagnistræde 5

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 57
1756 Kompagnistræde 55
1806 Kompagnistræde 58

Husnumre
1859 Kompagnistræde 5
2008 Kompagnistræde 5

Opførelsesår
1797 for thehandler Jacob Rasmussen Møller (Historiske huse)

Matr.nr. 59

Matrikel
1689 57 (del af)
1756 56
1806 59
2008 59

Ejere
1689 Henrik Jensen, købmand
1756 Jørgen Hansen, hyrekudsk
1806 H. Petersen
2008 E/F Kompagnistræde 3, 1208 Kbh K

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 57
1756 Kompagnistræde 56
1806 Kompagnistræde 59

Husnumre
1859 Kompagnistræde 3
2008 Kompagnistræde 3

Opførelsesår
1796 for melmand Henrik Pedersen. Ombygget 1803 og 1835 (Historiske huse)

Matr.nr. 60

Matrikel
1689 58
1756 57
1806 60
2008 60

Ejere
1689 Carsten Carstensen, rebslager
1756 Christen Olsen, tømmersvend
1806 S. Mulevad
2008 480 E/F Naboløs 2

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 58/Naboløs 58*
1756 Kompagnistræde 57
1806 Kompagnistræde 60/Naboløs 60*

Husnumre
1859 Kompagnistræde 1/Naboløs 2
2008 Kompagnistræde 1/Naboløs 2

Opførelsesår
1797 af murermestrene Philip Lange og Lauritz Thrane (Historiske huse)

Matr.nr. 61

Matrikel
1689 59 (del af)
1756 58 (del af, senere betegnet 1756 58 A)
1806 61

Ejere
1689 Frederik Eisenberg, byfoged
1756 Julius David Schultze, snedker
1806 C. F. Christiansen, øltapper
2008 E/F Kompagnistræde 2

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 59/Hyskenstræde 59*
1756 Kompagnistræde 58/Hyskenstræde 58*
1806 Kompagnistræde 61/Hyskenstræde 61*

Husnumre
1859 Hyskenstræde 18/Kompagnistræde 2
2008 Kompagnistræde 2

Opførelsesår
1797 af murermester Lauritz Thrane (Historiske huse)

Matr.nr. 62

Matrikel
1689 179 (del af)
1756 163 (del af, senere betegnet 1756 163 B)
1806 62

Ejere
1689 Bente Urne
1756 Mathias Halskiær, brygger
1806 J. Septing, værtshusholder
2008 E/F Kompagnistræde 4

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 179, Kompagnistræde 179*
1756 Vimmelskaftet 163, Kompagnistræde 163*
1806 Kompagnistræde 62

Husnumre
1859 Kompagnistræde 4
2008 Kompagnistræde 4

Opførelsesår
1798 for købmand Johan Peter Rothaus (Historiske huse)

Matr.nr. 63

Matrikel
1689 60
1756 59
1806 63
2008 63

Ejere
1689 Peder Laursen, forhenværende brygger
1756 Niels Michelsen, hyrekudsk
1806 J. Kragh
2008 Jørn Bodholdt Olsen

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 60
1756 Kompagnistræde 59
1806 Kompagnistræde 63

Husnumre
1859 Kompagnistræde 6
2008 Kompagnistræde 6

Opførelsesår
1898 af murermester C. Rothe (Bygningsattest)

Matr.nr. 64

Matrikel
1689 61 (del af) og 62 (del af)
1756 60 (del af, senere betegnet 1756 60 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 60 (uden litrering)
1806 64
2008 64

Ejere
1689 61: Seckmann, sekretær. – 62: Jacob Baldtersen, øltapper
1756 Jacob Meyer
1806 H. Weile
2008 E/F Kompagnistræde 8

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 61/Badstuestræde 61*. – Kompagnistræde 62
1756 Kompagnistræde 60/Badstuestræde 60*
1806 Kompagnistræde 64/Badstuestræde 64

Husnumre
1859 Badstuestræde 19/Kompagnistræde 8
2008 Kompagnistræde 8

Opførelsesår
1799-1800 af tømrermester H. Weile og advokat Rasmus Lange (Historiske huse)

Matr.nr. 65

Matrikel
1689 63
1756 61
1806 65
2008 65

Ejere
1689 Richert Joris, bager
1756 Christian Drevitz, bager
1806 Peder Lou, bagermester
2008 Niels Arthur Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 63/Badstuestræde 63*
1756 Kompagnistræde 61/Badstuestræde 61*
1806 Kompagnistræde 65/Badstuestræde 65*

Husnumre
1859 Badstuestræde 22/Kompagnistræde 10
2006 Kompagnistræde 10

Opførelsesår
1795-96 for bagermester Peder Lou (Historiske huse)

Matr.nr. 66

Matrikel
1689 64 (del af)
1756 62
1806 66
2008 66

Ejere
1689 Det Danske Kompagni
1756 Henrik Gabriel Lagoo, sprogmester
1806 H. Weile
2008 Ingrid Maria Fritzsche

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 64
1756 Kompagnistræde 62
1806 Kompagnistræde 66

Husnumre
1859 Kompagnistræde 12
2008 Kompagnistræde 12

Opførelsesår
1797-98 for postbud Jens H. West. Ombygget 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 67

Matrikel
1689 64 (del af)
1756 63
1806 67
2008 67

Ejere
1689 Det Danske Kompagni
1756 Johan Jørgen Lassen, maler
1806 Gerstenberg, kaptajn
2008 E/F Kompagnistræde 14 A-D

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 64
1756 Kompagnistræde 63
1806 Kompagnistræde 67

Husnumre
1859 Kompagnistræde 14
2008 Kompagnistræde 14

Opførelsesår
1797-98 af murermester M. Bälckow (Historiske huse)

Matr.nr. 68

Matrikel
1689 64 (del af)
1756 64
1806 68
1992 Hertil henlagt 1806 69 og 1806 114
2008 68

Ejere
1689 Det Danske Kompagni
1756 Peder Elle, brændevinsbrænder
1806 F. Bertelsen
2008 Danmarks Lærerforening - Dlf

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 64
1756 Kompagnistræde 64
1806 Kompagnistræde 68

Husnumre
1859 Kompagnistræde 16
1992 Knabrostræde 15/Kompagnistræde 16-18
2008 Knabrostræde 15/Kompagnistræde 16-18

Opførelsesår
Knabrostræde 15: 1797-99 for stukkatør og bygmester H. C. Ondrup. Ombygget mellem 1800-04. - Kompagnistræde 16: 1798 for købmand Frid Bertelsen som pakhus. Ombygget 1855 (Historiske huse). – Kompagnistræde 18: 1770 (Kuas)

Matr.nr. 69 †

Matrikel
1689 66 (del af), 1689 68 (del af) og 1689 88 (del af)
1756 65 (del af, senere betegnet 1756 65 A)
1806 69
1992 Henlagt til 1806 68

Ejere
1689 66: Niels Andersen. – 68: Peder Olsen, brygger. - 88: Åge Portner
1756 Christian Smith, kancelliråd
1806 J. Boesen

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 66/Knabrostræde 66*. – Kompagnistræde 68. – Store Knabrostræde 88
1756 Kompagnistræde 65/Knabrostræde 65*
1806 Kompagnistræde 69/Knabrostræde 69*

Husnumre
1859 Knabrostræde 17, Kompanistræde 18

Matr.nr. 70

Matrikel
1689 67 og 1689 68 (del af)
1756 66 (1689/67) og 1756 67 (1689/68)
1806 70
2008 70

Ejere
1689 66: Niels Andersen, brygger. – 67: Hans Nielsen, assessor
1756 66-67: Christian Veyde, brygger
1806 Andr. Lalle
2008 Atlas Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 67/Knabrostræde 67* og Kompagnistræde 68
1756 Kompagnistræde 66/Knabrostræde 66*. – Kompagnistræde 67
1806 Knabrostræde/Kompagnistræde

Husnumre
1859 Knabrostræde 18/Kompagnistræde 20
2008 Kompagnistræde 20

Opførelsesår
Fløjen mod Knabrostræde: 1796 for brygger Andr. Lalle. Ombygget før 1829. – Fløjen mod Kompagnistræde: 1796 af brygger Andr Lalle (Historiske huse)

Matr.nr. 71

Matrikel
1689 69
1756 68
1806 71
2008 71

Ejere
1689 Christen Westesen
1756 Peder Schiøtt, brygger
1806 David Wulff, brygger
2008 Danmarks Lærerforening - Dlf

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 69
1756 Kompagnistræde 68
1806 Kompagnistræde 71

Husnumre
1859 Kompagnistræde 22
2008 Kompagnistræde 22

Opførelsesår
1797-98 for pakhusskriver og brygger David C. E. Wulff (Historiske huse)

Matr.nr. 72

Matrikel
1689 70
1756 69
1806 72
2008 72

Ejere
1689 Just Christensen, brygger
1756 Peder Truelsen, brændevinsbrænder
1806 Stine Beckman
2008 E/F Kompagnistræde 24

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 70
1756 Kompagnistræde 69
1806 Kompagnistræde 72

Husnumre
1859 Kompagnistræde 24
2008 Kompagnistræde 24

Opførelsesår
1797-98 for tømrersvend David Pipper. Ombygget 1849 (Historiske huse)

Matr.nr. 73
Brolæggerstræde 9/Knabrostræde 16: Gyldenfeldts Gård

Matrikel
1689 128
1756 110
1806 73
2003 Hertil henlagt 1806 74
2008 73

Ejere
1689 Rasmus Nielsens enke
1756 Jens Wedige, købmand
1806 Andreas Tronier, brygger
2008 Socialpædagogernes Landsforbund

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 128
1756 Brolæggerstræde 110
1806 Brolæggerstræde 73

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 11
2003 Brolæggerstræde 9-11/Knabrostræde 16
2008 Brolæggerstræde 9-11/Knabrostræde 16

Opførelsesår
Brolæggerstræde 9/Knabrostræde 16: 1795-96 for generaladjudant Gyldenfeldt. – Brolæggerstræde 11: 1796-97 for brygger Andreas Tronier (Historiske huse)

Matr.nr. 74 †

Matrikel
1689 80, 1689 81, 1689 82, 1689 83, 1689 84, 1689 129, 1689 130
1756 111
1806 74
2003 Henlagt til 1806 73

Ejere
1689 80: Henrik Schrøder, glarmester. – 81: Jacob Nielsen, murermester. – 82: Anders Svendsen. – 83: Possementmager Cornelius’ enke. - 84: Anders Hansen, skipper. – 129: Bent Monsen, brygger. – 130: Didrik Schelling, guldsmed
1756 Johannes Christian Borup, brygger
1806 Gyldenfeldt, kommandør

Matrikulære husnumre
1689 Store Knabrostræde 80-84. – Brolæggerstræde 129. – Brolæggerstræde 130/Store Knabrostræde 130*
1756 Brolæggerstræde 111/Knabrostræde 111*
1806 Brolæggerstræde 74

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 9/Knabrostræde 16

Matr.nr. 75

Matrikel
1689 131
1756 112
1806 75
2008 75

Ejere
1689 Niels Pedersen, eddikebrygger
1756 Nikolaj Christensen, urtekræmmer
1806 Ludvig Caus
2008 Ny Carlsbergfondet

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 131/[Knabrostræde 131*]
1756 Knabrostræde 112
1806 Brolæggerstræde 75/Knabrostræde 75*

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 7, Knabrostræde 9
2008 Knabrostræde 9

Opførelsesår
1799-1800 af murermester J. E. Burmeister (Historiske huse)

Matr.nr. 76 †

Matrikel
1689 65 (del af), 1689 87 (del af) og 1689 132 (del af)
1756 113
1806 76
1885 Sammenlagt med 1806 115, til: 76 & 115

Ejere
1689 65 og 132: Peter Regelsen, islandsk købmand. – 87 Per Persen Holst, skipper
1756 Lorentz Jensen Smidt, brygger
1806 Madam Rindum

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 65. – Store Knabrostræde 87. – [Brolæggerstræde 132]/Knabrostræde 132*
1756 Brolæggerstræde 113, Knabrostræde 113*
1806 Brolæggerstræde 76, Knabrostræde 76*

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 5, Knabrostræde 11

Matr.nr. 76 & 115 (fra 1953: 76)
Bryggergården

Matrikel
1885 Sammenlagt af 76 og 115
1953 Betegnet 76 (nyt nummer)
2008 76

Ejere
2008 Ny Carlsbergfondet

Matrikulære husnumre
1885 Brolæggerstræde 5, Knabrostræde 11-13
2008 Brolæggerstræde 5, Knabrostræde 13

Opførelsesår
Brolæggerstræde 5: 1796-97 for brygger Nikolaj Rindum. – Knabrostræde 13: Nordlige del 1799 . – Sydlige del: 1799 for Nikolaj Rindum (Historiske huse)

Matr.nr. 77

Matrikel
1689 65 (del af), 1689 87 (del af) og 1689 132 (del af), samt et stykke af Endeløsstræde
1756 114
1806 77
2008 77

Ejere
1689 65 og 132: Peder Regelsen, islandsk købmand. – 87: Per Persen Holst, skipper
1756 Jens Rasmuss Lund
1806 R. Sørensen
2008 E/F Brolæggerstræde 3

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 65. – Store Knabrostræde 87. - [Brolæggerstræde 132], Store Knabrostræde 132*
1756 Brolæggerstræde 114
1806 Brolæggerstræde 77

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 3
2008 Brolæggerstræde 3

Opførelsesår
1796 af murermester Lauritz Thrane for brændenvinsbrænder Jeppe Hans Lijndgaard (Historiske huse)

Matr.nr. 78

Matrikel
1689 117 (del af)
1756 100
1806 78
2008 78

Ejere
1689 Skræddernes laugshus og kro
1756 Johan Ibsen, skrædder
1806 Søren Andersen Bierre, brændevinsbrænder
2008 E/F Brolæggerstræde 4

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 117/Endeløsstræde 117*
1756 Brolæggerstræde 100
1806 Brolæggerstræde 78

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 4
2008 Brolæggerstræde 4

Opførelsesår
1796-97 af murermester Anton Christopher Wilcken (Historiske huse)

Matr.nr. 79

Matrikel
1689 134 og 1689 117 (del af)
1756 101 (1689/117, del af) og 1756 102 (1689/117, del af) og 1756 120 (1689/134)
1806 79
2008 79

Ejere
1689 134: Henrik Schultz. – 117: Skræddernes laugshus og kro
1756 101 Ulrik Larsen Bruun. – 102: Niels Rasmussen, brændevinsbrænder. – 120: Lars Bisgaard, guldsmedesvend
1806 Nathan Jacob
2008 Danmarks Lærerforening, DlF

Matrikulære husnumre
1689 Endeløsstræde 134. - Brolæggerstræde 117/Endeløsstræde 117*
1756: Brolæggerstræde 101. – Brolæggerstræde 102/Endeløsstræde 102*. - Knabrostræde 120/Endeløsstræde 120*
1806 Brolæggerstræde 79

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 6
2008 Brolæggerstræde 6

Opførelsesår
1797-98 for brændevinsbrænder Jens Rasmus Lund (Historiske huse)

Matr.nr. 80

Matrikel
1689 118 og 1689 119
1756 103
1806 80
2008 80

Ejere
1689 118: Mogens Jensen, skrædder. – 119: Anders Sørensens enke
1756 Lovin Hopmand, skrædder
1806 J. Matthiesen
2008 Pbh 26.193 ApS

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 118 og 119
1756 Brolæggerstræde 103/Knabrostræde 103*
1806 Brolæggerstræde 80/Knabrostræde 80*

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 8/Knabrostræde 7
2008 Brolæggerstræde 8

Opførelsesår
1796-97 af murermester C. C Martens for høker Jacob Mathiesen (Historiske huse)

Matr.nr. 81

Matrikel
1689 120 og 1689 121
1756 104
1806 81
2008 81

Ejere
1689 120: Christen Jespersen, havnefoged. – 121: Anders Poulsen, skrædder
1756 Christian Mathias Holm, prokurator
1806 H. Meyer
2008 Forbrugsforeningen af 1886

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 120 og 121
1756 Brolæggerstræde 104/Knabrostræde 104*
1806 Brolæggerstræde 81/Knabrostræde 81*

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 10/Knabrostræde 14
2008 Knabrostræde 14

Opførelsesår
1799-1801 for murersvend Hans Eric Meyer (Historiske huse)

Matr.nr. 82

Matrikel
1689 122
1756 105
1806 82
2008 82

Ejere
1689 Peder Lerches enke
1756 Andreas Nitsche, skorstensfejer
1806 H. P. Nyeland, købmand
2008 Forbrugsforeningen af 1886

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 122
1756 Brolæggerstræde 105
1806 Brolæggerstræde 82

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 12
2008 Brolæggerstræde 12

Opførelsesår
1796 for førstedanser ved Det Kongelige Teater Carl Dalén (Historiske huse)

Matr.nr. 83

Matrikel
1689 123 og 1689 124
1756 106
1806 83
2008 83

Ejere
1689 123: Christoffer Frandsen, brygger. – 124: Jens Kolding, skomager
1756 Jens Andersen Hostrup, brygger
1806 Fr. J. Dons, brygger
2008 Forbrugsforeningen af 1886

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 123 og 124
1756 Brolæggerstræde 106
1806 Brolæggerstræde 83

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 14
2008 Brolæggerstræde 14

Opførelsesår
1796-98 for kopist i Rentekammeret Andr. T. Winde (Historiske huse)

Matr.nr. 84

Matrikel
1689 125 og 1689 146
1756 107 (1689/125) og 1756 129 (1689/146)
1806 84
1917 Hertil henlagt 1806 85
2008 84

Ejere
1689 125: Peder Hansen, kandestøber. – 146: Peder Jensen, urtekræmmer
1756 107: Christien Ibsen, melmand. – 129: Vilhelm Jacob Ryde, maler
1806 W. Wegener
1917 Henlagt 85
2008 E/F Nytorv 11

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 125. – Nytorv 146/Brolæggerstræde 146*
1756 Brolæggerstræde 107. – Nytorv 129/Brolæggerstræde 129*
1806 Brolæggerstræde 84/Nytorv 84*

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 16/Nytorv 13
1917 Brolæggerstræde 16/Nytorv 11-13
2008 Brolæggerstræde 16/Nytorv 11

Opførelsesår
Mod Brolæggerstræde: 1797-98 af bygmester C. F. Hollander. – Mod Nytorv 11: 1798 af bygmester C. F. Hollander (Historiske huse)

Matr.nr. 85 †

Matrikel
1689 147
1756 130
1806 85
1917 Henlagt til 1806 84

Ejere
1689 Byfoged Peder Willumsens enke
1756 Jens Ibsen, hofkantor
1806 Carl Dahlen

Matrikulære husnumre
1689 Nytorv 147
1756 Nytorv 130
1806 Nytorv 85

Husnumre
1859 Nytorv 11

Matr.nr. 86

Matrikel
1689 148 og 1689 149 (del af)
1756 131
1806 86
2008 86

Ejere
1689 148: Jørgen Grim, hamburgerpost. – 149: Hans Mikkelsen, brygger
1756 Hans Henrik Schiøtt, barber
1806 Lauritzen, madam
2008 Anpartsselskabet af 28/6 1995

Matrikulære husnumre
1689 Nytorv 148 og 149
1756 Nytorv 131
1806 Nytorv 86

Husnumre
1859 Nytorv 9
2008 Nytorv 9

Opførelsesår
1796-97 for grosserer Jens Lauritzen (Historiske huse)

Matr.nr. 87
Jens Lauritzens Gård

Matrikel
1689 150 og 1689 149 (del af)
1756 132
1806 87
2008 87

Ejere
1689 149: Hans Mikkelsen, brygger. – 150: Søren Pedersen, brygger
1756 Oluf Beck, brygger
1806 Lauritzen, madam
2008 Nordea Ejendomsinvestering A/S

Matrikulære husnumre
1689 Nytorv 149 og 150
1756 Nytorv 132
1806 Nytorv 87

Husnumre
1859 Nytorv 7
2007 Nytorv 7

Opførelsesår
1795-96 muligvis af tømrermester A. Kirkerup for grosserer Jens Lauritzen (Historiske huse)

Matr.nr. 88 †

Matrikel
1689 151
1756 133
1806 88
1936 Hertil henlagt 1806 107 og 1806 108
1998 Henlagt til 1806 106

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Hieronimus Laub, etatsråd
1806 Fritsch, justitsråd, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Nytorv 151
1756 Nytorv 133, Knabrostræde 133*
1806 Nytorv 88 Knabrostræde 88*

Husnumre
1859 Knabrostræde 6, Nytorv 5
1936 Knabrostræde 6-8/Nytorv 5

Matr.nr. 89 †

Matrikel
1689 152 og 1689 153 (del af 153) og 1689 166 (del af)
1756 134 (1689/152 og 1689/166, del af) og 1756 137 (1689/153, del af)
1806 89
1918 Frasepareret 153
1994 Henlagt til 1806 106

Ejere
1689 152: Helmer Didriksen. – 153: Hans Larsen, gæstgiver. - 166: Niels Enevoldsen, stadshauptmand.
1756 134: Niels Rosendahl, brygger. – 137: Peder Rasmussen, snedker
1806 Chr. Østergaard, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 152 og 153. - Vimmelskaftet 166
1756 Nytorv 134/Nygade 134*, Nygade 137
1806 Nytorv 89, Nygade 89*

Husnumre
1859 Nygade 3
1918 Nygade 3

Matr.nr. 90

Matrikel
1689 153 (del af)
1756 135
1806 90
1923 Hertil henlagt 153
2008 90

Ejere
1689 Hans Larsen, gæstgiver
1756 Thyge Christian, isenkræmmer
1806 Peter Beck, vinhandler
2008 Ejendomspartnerselsk af 1/7 2003

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 153
1756 Gammeltorv 153/Nygade 153*
1806 Nytorv 90/Nygade 90*

Husnumre
1859 Nygade 7/Nytorv 1
2008 Nygade 7

Opførelsesår
1801-02 for vinhandler Peter Bech. Ombygget mellem 1889 og 1898

Matr.nr. 91

Matrikel
1689 153 (del af)
1756 136
1806 91
2008 91

Ejere
1689 Hans Larsen, gæstgiver
1756 Isak Andrian, kobbersmed
1806 Peter Andersen, marskandiser
2008 Anpartsselskabet af 22 Marts 1973

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 153
1756 Nygade 136
1806 Nygade 91

Husnumre
1859 Nygade 5
2008 Nygade 5

Opførelsesår
1925 (Kuas, bekræftes ikke af Bygningsattest)

Matr.nr. 92 †

Matrikel
1689 136 (del af) samt 166 (del af)
1756 152 (1689/(del af) 136) og 1756 153 (1689/166, del af)
1806 92
1916 Henlagt til 1806 106

Ejere
1689 136: Peder Ogelbye. – 166: Niels Enevoldsen, stadshauptmand
1756 152: Claus Ritter. – 153: Nikolaj Linde
1806 Meyer Isak

Matrikulære husnumre
1689 Endeløsstræde 136. – Vimmelskaftet 166
1756 Nygade 152 og Nygade 153/Knabrostræde 153*
1806 Nygade 92/Knabrostræde 92*

Husnumre
1859 Knabrostræde 2/Nygade 1

Matr.nr. 93 †

Matrikel
1689 166 (del af)
1756 151
1806 93
1898 Indbefattet i 1806 149

Ejere
1689 Niels Enevoldsen, stadshauptmand
1756 Jacob Høringhof, kobbersmed
1806 Zadich Frenchel, amtskirurg

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 166
1756 Nygade 151/Vimmelskaftet 151*
1806 Nygade 93/Skoubogade 93*

Husnumre
1859 Nygade 2/Vimmelskaftet 50

Matr.nr. 94 †

Matrikel
1689 163 (del af)
1756 174 (del af)
1806 94
1869 Sammenlagt med 1806 95 til: 94 & 95

Ejere
1689 Magdalena, enke efter Peder Lassen
1756 Christian Schrøder, justitsråd
1806 Johan Frederik Niedlich, gørtler

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 163/Klædeboderne 163*
1756 Klædeboderne 147*/Nygade 147/Vimmelskaftet 147
1806 Nygade 94

Husnumre
1859 Nygade 4

Matr.nr. 94 & 95 †

Matrikel
1869 Sammensat af: 94 & 95
1898 Indbefattet i 151

Ejere

Matrikulære husnumre
1869 Nygade 4-6

Matr.nr. 95 †

Matrikel
1689 163 (del af)
1756 138
1806 95
1869 Sammenlagt med 1806 94 til: 94 & 95

Ejere
1689 Magdalena, enke efter Peter Lassen
1756 Rådmand Kolchers enke,
1806 H. Lund, klædekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 163/Klædeboderne 163*
1756 Nygade 138
1806 Nygade 95

Husnumre
1859 Nygade 6

Matr.nr. 96 †

Matrikel
1689 161
1756 139
1806 96
1899 Indgået i 151

Ejere
1689 Jørgen Liebendal, bager
1756 Peter Bendixen, vintapper
1806 Borrebye, madam, lysestøber
1898 Indbefattet i 151

Matrikulære husnumre
1689 Klædeboderne 161
1756 Nygade 139
1806 Nygade 96

Husnumre
1859 Nygade 8

Matr.nr. 97 †

Matrikel
1689 155
1756 140
1806 97
1898 Frasepareret 150, resten indbefattet i 151

Ejere
1689 Lars Nielsen Fog, brygger
1756 Fogh, justitsråd
1806 Golf. Bennich, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 155
1756 Nygade 140/Gammeltorv 140*
1806 Nygade 97/Gammeltorv 97*

Husnumre
1859 Nygade 10/Gammeltorv 2

Matr.nr. 98

Matrikel
1689 156 og 1689 157
1756 141
1806 98
2008 98

Ejere
1689 156: Morten Mouridsen. – 157: Willum Worm, justitsråd
1756 Kønnemann, justutsråd
1806 Lange, major og rådmand
2008 Jyske Bank A/S

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 156 og 157
1756 Gammeltorv 141
1806 Gammeltorv 98

Husnumre
1859 Gammeltorv 4
2008 Gammeltorv 4

Opførelsesår
1898-99 af Fr. L. Levy for Kreditforeningen for København og Omegn (Weilbach)

Matr.nr. 99
Stellings Hus

Matrikel
1689 158
1756 142
1806 99
1937 Hertil henlagt 1806 100
2008 99

Ejere
1689 Jacob Eskenberg
1756 Bendix Petersen, vintapper
1806 Jess Petersen, brændevinsbrænder
2008 Niels Christian Gangsted-Rasmussen

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 158/[Klædeboderne 158*]
1756 Gammeltorv 142
1806 Gammeltorv 99/Klædeboderne 99*

Husnumre
1859 Gammeltorv 6/Klædeboderne 51
2008 Gammeltorv 6

Opførelsesår
1937 af Arne Jacobsen for Stelling (Weilbach)

Matr.nr. 100 †

Matrikel
1689 159
1756 143
1806 100
1937 Henlagt til 1806 99

Ejere
1689 Anders Christensen, handskemager
1756 Mads Johansen, brændevinsbrænder
1806 Peder N. Møller

Matrikulære husnumre
1689 Klædeboderne 159
1756 Klædeboderne 143
1806 Klædeboderne 100

Husnumre
1859 Klædeboderne 49

Matr.nr. 101 †

Matrikel
1689 160 og 1689 161
1756 144 (1689/160) og 1756 145 (1689/161)
1806 101
1900 Sammenlagt med 152 til: 101 & 152

Ejere
1689 160: Markus Terkildsen, købmand. – 161: Jørgen Liebendal, bager
1756 144: Ulrik Tidemanns enke. – 145: Christian Henriksen, kongelig hofbager
1806 Aagaard, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Klædeboderne 160 og 161
1756 Klædeboderne 144 og 145
1806 Klædeboderne 101

Husnumre
1859 Klædeboderne 47
1879 Skindergade 47

Matr.nr. 101 & 152 (fra 1953: 101)
Bestles Hus

Matrikel
1900 Sammenlagt af 1806 101 og 152
1953 Betegnet 101 (nyt nummer)
2008 101

Ejere
2008 Skindergade 45-47 A/S

Husnumre
1900 Skindergade 45-47
2000 Skindergade 45-47

Opførelsesår
1899-1900 af arkitekterne Alfred Thomsen og Laur. J. Larsen for vinhandler Georg Bestle (Weilbach)

Matr.nr. 102 †

Matrikel
1689 162
1756 146
1806 102
1898 Frasepareret 152, resten indbefattet i 151

Ejere
1689 Hans Mikkelsen, købmand
1756 Niels Wesling, ørkræmmer
1806 Rosted, kancellist

Matrikulære husnumre
1689 Klædeboderne 162
1756 Klædeboderne 146
1806 Klædeboderne 102

Husnumre
1859 Klædeboderne 45

Matr.nr. 103

Matrikel
1689 163 (del af)
1756 147 (del af, senere betegnet 1756 147 A)
1806 103
2008 103

Ejere
1689 Magdalene, enke efter Peder Lassen
1756 Chr. Schrøder, justitsråd
1806 Meyer & Nathansen, grosserer
2008 Marianne D Stagetorn Kolos

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 163/Klædeboderne 163*
1756 Klædeboderne 149/Nygade 149*/Vimmelskaftet 149*
1806 Klædeboderne 103/Skoubogade 103*

Husnumre
1859 Klædeboderne 43/Skoubogade 5
1879 Skindergade 43/Skoubogade 5
2008 Skindergade 43/Skoubogade 5

Opførelsesår
1797-98 af murermester A C. Wilcken. Ombygget 1886-87 (Historiske huse)

Matr.nr. 104 †

Matrikel
1689 164
1756 148
1806 104
1917 Henlagt til 151

Ejere
1689 Lorens Hansen
1756 Jørgen Winchler, skrædder
1806 J. Altschwager, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 164
1756 Vimmelskaftet 148
1806 Skoubogade 104

Husnumre
1859 Skoubogade 3

Matr.nr. 105 †

Matrikel
1689 165 og 1689 166 (del af)
1756 149 (1689/165) og 1756 150 (1689/166, del af)
1806 105
1898 Indbefattet i 149

Ejere
1689 165: Herman Riis. – 166: Niels Enevoldsen, stadshauptmand
1756 149: Henrik Faver, skomager. – 150: Bernhardt Henrik Snell
1806 Carstensen, madame

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 165 og 166
1756 Vimmelskaftet 149 og 150
1806 Skoubogade 105

Husnumre
1859 Skoubogade 1

Matr.nr. 106
Nytorv 5: Frisch’s gård

Matrikel
1689 166 (del af)
1756 118
1806 106
1919 Hertil henlagt 1806 92
1994 Hertil henlagt 1806 89
1998 Hertil henlagt 1806 88
2008 106

Ejere
1689 Niels Enevoldsen, stadshauptmand
1756 Zacharias Meinertsen
1806 Timcke, skibskaptajn
2008 Ejendomsaktieselskabet Klippen

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 166
1756 Knabrostræde 118
1806 Knabrostræde 106

Husnumre
1859 Knabrostræde 4
1919 Nygade 1
1994 Knabrostræde 2-6/Nygade 1-3, Nytorv 5
2008 Knabrostræde 2-6/Nygade 1-3, Nytorv 5

Opførelsesår
Nygade 3: 1924 (Kuas) – Nytorv 5: 1799-1803 af Nikolaj Abildgaard for justitsråd H. M. Frisch. Ombygget i 1890’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 107 †

Matrikel
1689 166 (del af)
1756 117
1806 107
1938 Henlagt til 1806 88

Ejere
1689 Niels Enevoldsen, stadshauptmand
1756 Herman Andersen
1806 A. Tommerup

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 166
1756 Knabrostræde 117
1806 Knabrostræde 107

Husnumre
1859 Knabrostræde 8

Matr.nr. 108 †

Matrikel
1689 166 (del af)
1756 116
1806 108
1936 Henlagt til 1806 88

Ejere
1689 Niels Enevoldsen, stadshauptmand
1756 Christian Aastrup, visiterer
1806 Kierboe, kopist

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 166
1756 Knabrostræde 116
1806 Knabrostræde 108

Husnumre
1859 Knabrostræde 10

Matr.nr. 109

Matrikel
1689 136 (del af) og 1689 166 (del af)
1756 115
1806 109
2008 109

Ejere
1689 136: Peder Ogelbye. – 166: Niels Enevoldsen, stadshauptmand
1756 Lars Jensen Find
1806 Martens, kaptajn
2008 Forbrugsforeningen af 1886

Matrikulære husnumre
1689 Endeløsstræde 136. – Vimmelskaftet 166
1756 Knabrostræde 115
1806 Knabrostræde 109

Husnumre
1859 Knabrostræde 12
2008 Knabrostræde 12

Opførelsesår
1799-1801 af murermester C. C. Martens. Ombygget 1962 (Historiske huse)

Matr.nr. 110

Matrikel
1689 74
1756 70
1806 110
2008 110

Ejere
1689 Jens Mouritsen
1756 Peder Jensen Ostenfeldt, konglig kok
1806 Conrad Eilert, lysestøber
2008 Brx 216 APS

Matrikulære husnumre
1689 Lille Knabrostræde 74
1756 Knabrostræde 70
1806 Knabrostræde 110

Husnumre
1859 Knabrostræde 22
2008 Knabrostræde 22

Opførelsesår
1735 for brygger Otto Lerche. Ombygget mellem 1766-75, 1871 og 1896 (Historiske huse)

Matr.nr. 111

Matrikel
1689 75
1756 71
1806 111
2008 111

Ejere
1689 Sivert Boye, smed
1756 Andreas Hansen, kleinsmed
1806 C. Løvgreen, kleinsmed
2008 Knabrostræde 24 APS

Matrikulære husnumre
1689 Lille Knabrostræde 75
1756 Knabrostræde 71
1806 Knabrostræde 111

Husnumre
1859 Knabrostræde 24
2008 Knabrostræde 24

Opførelsesår
1730 for Ellen Berg, enke efter kleinsmed Peter Berg. Ombygget mellem 1735 og 1768, i 1822 og 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 112

Matrikel
1689 76
1756 72
1806 112
2008 112

Ejere
1689 Hans Lewesen
1756 Johan Bygom, bager
1806 Johan Klifolt, laugsbager
2008 Soli Deo Gloria V/Foreningen Unge

Matrikulære husnumre
1689 Lille Knabrostræde 76
1756 Knabrostræde 72
1806 Knabrostræde 112

Husnumre
1859 Knabrostræde 26
2008 Knabrostræde 26

Opførelsesår
1783 for bager N. Bigom (Historiske huse)

Matr.nr. 113

Matrikel
1689 79 og 1689 54 (del af)
1756 49 (del af, senere betegnet 1756 49 B, 1689/54, del af) og 1756 73 (1689/79)
1806 113
2008 113

Ejere
1689 54: Morten Munch, brygger. – 79: Lars Eriksen, skrædder
1756 49: Herman Gamst, brygger. - 73: Enken efter Arent Johansen Krej
1806 Møller, regimentskvartermester
2008 E/F Snaregårdshusene (389)

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 54/Knabrostræde 54*. – Lille Knabrostræde 79
1756 Kompagnistræde 49/Knabrostræde 49*. – Kompagnistræde 73
1806 Knabrostræde 113

Husnumre
1859 Knabrostræde 21
2008 Knabrostræde 21

Opførelsesår
1797-98 af murermester Martin Quist (Historiske huse)

Matr.nr. 114 †

Matrikel
1689 66 (del af) og 1689 88 (del af)
1756 65 (del af, senere betegnet 1756 65 B)
1806 114
1992 Sammenlagt med 68

Ejere
1689 66: Niels Andersen, brygger. – 88: Åge Portner
1756 65: Christian Smith, kancelliråd
1806 J. Weinicke

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 66/Knabrostræde 66*. – Store Knabrostræde 88
1756 Kompagnistræde 65/Knabrostræde 65*
1806 Knabrostræde 114

Husnumre
1859 Knabrostræde 15

Matr.nr. 115 †

Matrikel
1689 85 og 1689 86
1756 74
1806 115
1885 Sammenlagt med 1806 76, til: 76 & 115

Ejere
1689 85: Henrik Madsen, skomager. – 86: Thomas Olsen, skipper
1756 Ole Hansen Lund, tømmersvend
1806 Madam Rindum

Matrikulære husnumre
1689 Store Knabrostræde 85-86
1756 Knabrostræde 74
1806 Knabrostræde 115

Husnumre
1859 Knabrostræde 13

Matr.nr. 116

Matrikel
1689 140 og 1689 141
1756 123 (1689/140) og 1756 124 (1689/141)
1806 116
2008 116

Ejere
1689 140: Bonde Tostensen, skrædder. – 141: Mester Hans Bording
1756 123: Truels Pedersen, brændevinsbrænder. – 124: Jens Brestrup, maler
1806 Hall, madame
2008 I/S Knabrostræde 5

Matrikulære husnumre
1689 Endeløsstræde 140 og 141
1756 Knabrostræde 123 og 124
1806 Knabrostræde 116

Husnumre
1859 Knabrostræde 5
2008 Knabrostræde 5

Opførelsesår
1798-99 for købmand Michael Pedersen Kierkegaard og købmand Mads Nielsen Røyen (Historiske huse)

Matr.nr. 117

Matrikel
1689 101 og 1689 102 (del af)
1756 85 (1689/101) og 1756 86 (1689/102, del af)
1806 117
2008 117

Ejere
1689 101: Jørgen Morgensen. – 102: Hans Pedersen, fodgarder
1756 85: Peder Nielsen Kiær, skrædder. – 86: Johan Hansen, skipper
1806 Peder Thaarup, øltapper
2008 Ejendomsselskabet Voldbrohus A/S

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 101 og 102
1756 Badstuestræde 85 og 86
1806 Badstudestræde 117

Husnumre
1859 Badstuestræde 4
2008 Badstuestræde 4

Opførelsesår
1797-98 for værtshusholder Peder Christensen Thaarup. Ombygget 1833 (Historiske huse)

Matr.nr. 118

Matrikel
1689 103 og 1689 102 (del af)
1756 87 (1689/103) og 1756 86 (del af, senere betegnet 1756 86 B, 1689/102, del af)
1806 118
2008 118

Ejere
1689 102: Hans Pedersen, fodgarder. – 103: Johan Torkildsen, skomager
1756 86: Johan Hansen, skipper. – 87: Johan Günther Stald, skrædder
1806 Anders Michelsen, værtshusholder
2008 Ejendomsselskabet Voldbrohus A/S

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 102 og 103
1756 Badstuestræde 86 og 87
1806 Badstudestræde 118

Husnumre
1859 Badstuestræde 6
2008 Badstuestræde 6

Opførelsesår
1797-98 for marskandiser Anders Michelsen. Omygget ca. 1900 (Historiske huse)

Matr.nr. 119

Matrikel
1689 104, 1689 105 og 1689 106
1756 88 (1689/104) og 1756 89 (1689/105 og 1689/106)
1806 119
2008 119

Ejere
1689 104: Niels Olsen. – 105: Daniel Daskovs enke. – 106: Skomager Mikkel Mikkelsens enke
1756 88: Kjeld Pedersen. – 89: Bendt Jensen, brændevinsbrænder
1806 H. Westergaard, brændevinsbrænder og rodemester
2008 Jette Johannesen

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 104 og 106
1756 Badstuestræde 88 og 89
1806 Badstuestræde 119

Husnumre
1859 Badstuestræde 8
2008 Badstuestræde 8

Opførelsesår
1797-98 for brændevinsbrænder Haagen Westergaard (Historiske huse)

Matr.nr. 120

Matrikel
1689 107, 1689 108 og 1689 109
1756 90 (1689/107 og 1689/108) og 1756 91 (1689/109)
1806 120
2008 120

Ejere
1689 107: Anders Kellinghusen. – 108: Poul Pedersen. – 109: Lennert Hochlej, skomager
1756 90: Christian Lippert, skrædder. – 91. Lars Pedersen, skrædder
1806 Otto Madsen
2008 E/F Badstuestræde 10 A

Matrikulære husnumre
1689 Badestuestræde 107 og 109
1756 Badstudestræde 90 og 91
1806 Badstudestræde 120

Husnumre
1859 Badstuestræde 10
2008 Badstuestræde 10

Opførelsesår
1798-99 af murermester J. E. Burmeister (Historiske huse)

Matr.nr. 121

Matrikel
1689 110
1756 92
1806 121
2008 121

Ejere
1689 Helge Olsen, skomager
1756 Henrik Jensen, fiskebløder
1806 Thomas Dagner
2008 E/F Badstuestræde 12

Matrikulære husnumre
1689 Badestuestræde 110
1756 Badstuestræde 92
1806 Badstudestræde 121

Husnumre
1859 Badstuestræde 12
2008 Badstuestræde 12

Opførelsesår
1799-1800 for murermester J. E. Burmeister (Historiske huse)

Matr.nr. 122

Matrikel
1689 115 og 1689 116
1756 93, 1756 94 og 1756 99
1806 122
2008 122

Ejere
1689 115: Johan Trimand, drejer. – 116: Christen Treiner, drejer
1756 93: Mathias Hansen. – 94. Lars Bøgvadt. - 99: Jacob Jensen Lindholm, stolemager
1806 Joh. Lohr., thehandler
2008 E/F Brolæggerstræde 2

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 115/Badstuestræde 115*. – Brolæggerstræde 116
1756 Badstuestræde 93. – Badstuestræde 94/Brolæggerstræde 94** - Brolæggerstræde 99
1806 Badstuestræde 122/Brolæggerstræde 122*

Husnumre
1859 Badstuestræde 14/Brolæggerstræde 2
2008 Brolæggerstræde 2

Opførelsesår
1797 for thehandler Knud Steenberg (Historiske huse)

Matr.nr. 123

Matrikel
1689 111 (del af), 1689 112 (del af) og 1689 133 (del af)
1756 95
1806 123
2008 123

Ejere
1689 111: Peder Ogelbye, brygger. – 112: Peder Hansen, bendrejer. – 133: Peder Jensen Riber
1756 Jens Andersen Møller, brygger
1806 Mads Eriksen
2008 E/F Brolæggerstræde 3

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 111-112. – Brolæggerstræde 133
1756 Badstuestræde 95/Brolæggerstræde 95*
1806 Badstuestræde 123/Brolæggerstræde 123*

Husnumre
1859 Badstuestræde 16, Brolæggerstræde 1
2008 Badstuestræde 16, Brolæggerstræde 1

Opførelsesår
1797 for bygmester Casper Fr. Hollander (Historiske huse)

Matr.nr. 124

Matrikel
1689 111 (dele af), 1689 112 (del af), 1689 133 (del af)
1756 96
1806 124
2008 124

Ejere
1689 111: Peder Ogelbye, brygger. – 112: Peder Hansen, bendrejer. – 133: Peder Jensen Riber
1756 96: Jens Andersen Møller, brygger. – 97: Christoffer Henrik Fischer
1806 Peter Møller, kaptajn og brygger
2008 E/F Badstuestræde 18 A

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 111/Brolæggerstræde 111*. – Badstuestræde 112/Brolæggerstræde 112*. – Brolæggerstræde 133
1756 Badstuestræde 96 og 97/Brolæggerstræde 96* og 97*
1806 Badstuestræde 124

Husnumre
1859 Badstuestræde 18
2008 Badstuestræde 18

Opførelsesår
1796-97 for brygger Peter Møller (Historiske huse)

Matr.nr. 125

Matrikel
1689 113 og 1689 114
1756 97 (1689/113) og 1756 98 (1689/114)
1806 125
2008 125

Ejere
1689 113: Peder Barsebæk. – 114: Ole Kyse, murermester
1756 97: Christoffer Henrik Fischer. – 98: Bothen, kancelliråd
1806 H. Schousgaard
2008 Danske Reklamebureauers Brancheforening

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 113-114
1756 Badstuestræde 97 og 98
1806 Badstudestræde 125

Husnumre
1859 Badstuestræde 20
2008 Badstuestræde 20

Opførelsesår
1796-97 for brændevinsbrænder Niels Pedersen Block (Historiske huse)

Matr.nr. 126

Matrikel
1689 61 (del af) og 1689 62 (del af)
1756 60 (del af, senere betegnet 1756 60 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet del af 60 A (fejlagtigt placeret ved 65)
1806 126

Ejere
1689 61: Seckmann, sekretær. – 62: Jacob Baldtersen, øltapper
1756 Krigshospitalskassen
1806 H. Weyle
2008 E/F Badstuestræde 17

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 61/Badstuestræde 61*. – Kompagnistræde 62
1756 Badstuestræde 60
1806 Badstudestræde 126

Husnumre
1859 Badstuestræde 17
2008 Badstuestræde 17

Opførelsesår
1829-32 af tømrermester J. C. Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 127

Matrikel
1689 61 (del af) og 1689 62
1756 60 A (del af, senere betegnet 1756 60 C)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet del af 60 A (fejlagtigt placeret ved 65)
1806 127

Ejere
1689 61: Seckmann, sekretær. – 62: Jacob Baldtersen, øltapper
1756 Krigshospitalskassen
1806 Johan Poulsen
2008 Dorte Lorentzen Belling

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 61/Badstuestræde 61*. – Kompagnistræde 62
1756
1806 Badstuestræde 127

Husnumre
1859 Badstuestræde 15
2008 Badstuestræde 15

Opførelsesår
1829-32 af murermester Johan Christoph Schotman og tømrermester Hans Weile (Historiske huse)

Matr.nr. 128

Matrikel
1689 89 og 1689 90
1756 75
1806 128

Ejere
1689 89: Jørgen Bartner, snedker. – 90: David Eghardt
1756 Christian Wohler, snedker
1806 G. P. Schneider, blytækker
2008 Stanico A/S

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 89 og 90
1756 Badstuestræde 75
1806 Badstudestræde 128

Husnumre
1859 Badstuestræde 13
2007 Badstuestræde 13

Opførelsesår
1796-99 for blytækker Georg Philip Schneider (Historiske huse)

Matr.nr. 129

Matrikel
1689 91 og 1689 92 (del af)
1756 76 (1689/91), 1756 77 (del af 1689/92) og 1756 78 (del af 1689/92)
1806 129
1903 Hertil henlagt 1806 130

Ejere
1689 91: Thomas Jensen Dobbelsteen. – 92: Hans Nielsen, assessor
1756 76: Niels Sejerslev, brygger. – 77: Casper Jørgen Lemvig, skoleholder. – 78: Mogens Jochumsen Bruun, drejer
1806 Stephensen, justitsråd
2008 E/F Badstuestræde 9-11

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 91 og 92
1756 Badstuestræde 76 og 78
1806 Badstudestræde 129

Husnumre
1859 Badstuestræde 11
1903 Badstuestræde 9-11
2008 Badstuestræde 9-11

Opførelsesår
Sydlige del 1796-97 for justitsråd P. Stephansen; Nordlige del 1904 (Historiske huse)

Matr.nr. 130 †

Matrikel
1689 93 og 1689 92 (del af)
1756 79
1806 130
1903 Henlagt til 1806 129

Ejere
1689 92: Hans Nielsen, assessor. – 93: Ole Monsen, øltapper
1756 Arent Johansen Krejs enke
1806 Stephansen, justitsråd

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 92 og 93
1756 Knabrostræde 79
1806 Badstudestræde 130

Husnumre
1859 Badestuestræde 9

Matr.nr. 131

Matrikel
1689 94 og 1689 95
1756 80 (1689/94) og 1756 81 (1689/95)
1806 131
2008 131

Ejere
1689 94: Iver Jørgensen, skomager. – 95. Anders Jonsens enke
1756 80: Mathias Svane, skomager. – 81: Niels Nielsen, skrædder
1806 J. Drewsen, skrædder
2008 Dansk Sygeplejeråd

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 94 og 95
1756 Badstuestræde 80 og 81
1806 Badstuestræde 131

Husnumre
1859 Badstuestræde 7
2008 Badstuestræde 7

Opførelsesår
1796-98 for skræddermester Andreas Brendstrup (Historiske huse)

Matr.nr. 132

Matrikel
1689 96 og 1689 97
1756 82
1806 132

Ejere
1689 96: Marcus Jørgensen. – 97: Hans Willumsen, skomager
1756 Daniels Clausen, skomager
1806 N. Erikstrup
2008 E/F Badstuestræde 5

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 96 og 97
1756 Badstuestræde 82
1806 Badstudestræde 132

Husnumre
1859 Badstuestræde 5
2008 Badstuestræde 5

Opførelsesår
1797-98 for marskandiser Anders Michelsen. Ombygget ca. 1900 (Historiske huse)

Matr.nr. 133 †

Matrikel
1689 98
1756 83
1806 133
1900 Henlagt til 1806 136

Ejere
1689 Hans Larsen
1756 Christian Muhle, skrædder
1806 Chr. Thorestrup, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 98
1756 Badstuestræde 83
1806 Badstueestræde 133

Husnumre
1859 Badstuestræde 3

Matr.nr. 134 †

Matrikel
1689 135, 1689 137, 1689 138, 1689 139, 1689 168 og 1689 169 samt 1689 136 (del af)
1756 119 (1689/168, del af), 1756 121 (1689/137 og 1689/138), 1756 122 (1689/139), 1756 154 (1689/168, del af) og 1756 155 (1689/169)
1806 134
1825 Delt i 134 A og 134 B

Ejere
135: Skomagernes Laugshus. - 136: Peder Ogelby. – 137: Mathias Erlandsen, tidligere i livgarden. – 138: Laurs Larsen, tobaksspinder. – 139: Hans Brun. - 168: Johan Biermanns enke. – 169: Henrik Grønner
1756 119: Jørgen Conrad, kobbersmed. – 121: Lars Madsen, snedker. – 122: Jens Ibsens enke. – 154. Jørgen Conrad. – 155: Hans Christian Broch, høker
1806 C. Fr. Fiedler, sukkerraffinaderi

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 168. – Vimmelskaftet 169/Endeløsstræde 169*. – Endeløsstræde 134-139
1756: Knabrostræde 119, 121-122. – Vimmelskaftet 154/Knabrostræde 154*. – 155: Vimmelskaftet 155/Endeløsstræde 155*/Knabrostræde 155*
1806 Vimmelskaftet 134/Knabrostræde 134*

Matr.nr. 134 A

Matrikel
1825 Parcel af 1806 134
2008 134 A

Ejere
2008 A/S Reinholdt W. Jorck

Matrikulære husnumre
1825 Vimmekslaftet 134 A/Knabrostræde 134 A*

Husnumre
1859 Knabrostræde 1/Vimmelskaftet 49
2008 Knabrostræde 1/Vimmelskaftet 49

Opførelsesår
Ca. 1800. Ombygget 1867 og 1881 (Historiske huse)

Matr.nr. 134 B

Matrikel
1825 Parcel af 1806 134
2008 134 B

Ejere
2008 E/F Knabrostræde 3

Matrikulære husnumre
1825 Knabrostræde 134 B

Husnumre
1859 Knabrostræde 3
2008 Knabrostræde 3

Opførelsesår
1797 for sukkerraffinaderiet. Ombygget 1826, 1856 og 1870 (Historiske huse)

Matr.nr. 135

Matrikel
1689 99, 1689 100, 1689 170, 1689 171, 1689 172
1756 84 (1689/100), 1756 156 (1689/170), 1756 157 (dele af 1689/99, 1689/171 og 1689 /172) og 1756 158 (dele af1689/99, 1689/171 og 1689/172)
1806 135
2008 135

Ejere
1689 170: Hans Jørgen, garver. – 171: Hans Andersen, feldtbereder. – 172: Thue Wolf, feldtbereder. – 99: Erik Rasmussen. – 100: Clemmend Jensen
1756 84: Johan Christian Rüdiger, skomager. - 156: Claus Plum, købmand. – 157: Peder Mathiesen, urmager. – 158: Knud jacob Brüner, urtekræmmer
1806 Fritz Tutein, grosserer
2008 Reinholt W. Jorck

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 170/Endeløsstræde 170*. – Vimmelskaftet 171/Badstuestræde 171*. – Vimmelskaftet 172*/Badstuestræde 172*. – Badstuestræde 99 og 100
1756: Badstuestræde 84. - 156: Vimmelskaftet 156/Vimmelskaftet 156*. – Vimmelskaftet 157. – Vimmelskaftet 158/Badstuestræde 158
1806 Vimmelskaftet 135/Badstuestræde 135*

Husnumre
1859 Badstuestræde 2/Vimmelskaftet 47
2008 Badstuestræde 2/Vimmelskaftet 47

Opførelsesår
Vimmelskaftet 47: 1800-01 for Frid. Tutein. Ombygget 1849 og 1881-83. – Badstuestræde 2: 1881-83 grosserer Reinholdt W. Jorck (Historiske huse)

Matr.nr. 136

Matrikel
1689 173 og 1689 174
1756 159
1806 136
1900 Hertil henlagt 1806 133
2008 136

Ejere
1689 173: Johan Høymand, kongens skomager. – 174: Hanss Ihme, handskemager
1756 Johan Jørgensen, kræmmer
1806 Anker, superkargo
2008 A/S Reinholt W Jorck
Gade & numre
1689 Vimmelskaftet 173/Badstuestræde 173*. – Vimmelskaftet 174, Badstuestræde 174*
1756 Vimmelskaftet 159/Badstuestræde 159*
1806 Vimmelskaftet 136/Badstuestræde 136*

Husnumre
1859 Badstuestræde 1/Vimmelskaftet 45
1900 Badstuestræde 3/Vimmelskafet 45
2008 Badstuestræde 1/Vimmelskaftet 45

Opførelsesår
1901 (Kuas, bekræftes ikke af Bygningsattest)

Matr.nr. 137

Matrikel
1689 175, 1689 176 og 1689 177
1756 160 (1689/175) og 1756 161 (1689/176 og 1689/177)
1806 137
2008 137

Ejere
1689 175: Jørgen Remsnider. – 176: Brygger Anders Olsens enke. – 177: Nikolaj Svitsers enke
1756 160: Peder Michelsen Lund, isenkræmmer. – 161: Jacob Lÿnov, brygger
1806 Joh. Plenge
2008 Dansk Sygeplejeråd

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 175-177
1756 Vimmelskaftet 160-161
1806 Vimmelskaftet 137

Husnumre
1859 Vimmelskaftet 43
2008 Vimmelskaftet 43

Opførelsesår
1907 for grosserer J. Gissemann (Bygningsattest)

Matr.nr. 138 †

Matrikel
1689 178
1756 162
1806 138
1936 Henlagt til 1806 139

Ejere
1689 de Mohr
1756 Lemvig, kanceliråd og amtsforvalter
1806 Manthey, sekretær

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 178
1756 Vimmelskaftet 162
1806 Vimmelskaftet 138

Husnumre
1859 Vimmelskaftet 41

Matr.nr. 139

Matrikel
1689 180 og 1689 179 (del af)
1756 163 (del af, 1689/179, del af), 1756 164 (1689/180)
1806 139
1936 Hertil henlagt 1806 138

Ejere
1689 179: Bente Urne. – 180: Bertel Stüwer
1756 163 A: Mathias Halskiær, brygger. – 164: Johan Rich, isenkraæmmer
1806 Porth, kammerråd
2008 E/F Vimmelskaftet 39-41

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 179, Kompagnistræde 179*. – Vimmelskaftet 180, Kompagnistræde 180*
1756: Vimmelskaftet 163/Kompagnistræde 163*. – Vimmelskaftet 164
1806 Vimmelskaftet 139

Husnumre
1859 Vimmelskaftet 39
1936 Vimmelskaftet 39-41
2008 Vimmelskaftet 39-41

Opførelsesår
1797 for skrædder I. P. Johl (Historiske huse)

Matr.nr. 140

Matrikel
1689 181 og 1689 38 i Strand Kvarter
1756 165
1806 140
1923 Hertil henlagt 142
2008 140

Ejere
1689 181: Anders Jensen, bager.– Strand Kvarter 38: Becker, kaptajn.
1756 Casper David Straalendorph, bager
1806 Joh. Jæger, laugsbager
2008 Jørgen Bøje Vinther

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 181. – Strand Kvarter 38: Hyskenstræde 38
1756 Vimmelskaftet 165, Hyskenstræde 165*
1806 Vimmelskaftet 140, Hyskenstræde

Husnumre
1859 Hyskenstræde 4, Vimmelskaftet 37
1923 Hyskenstræde 4-6, Vimmelskaftet 37
2008 Hyskenstræde 6, Vimmelskaftet 37

Opførelsesår
1926 for Emil O. Benthien (Bygningsattest)

Matr.nr. 141

Matrikel
1689 182 og 1689 39 i Strand Kvarter
1756 166
1806 141

Ejere
1689 182: Villum Hesselberg. – Strand Kvarter 39: Peder Nielsen, knapmager
1756 Peter Nissen, kræmmer
1806 E. Jensen
2008 Ejendomspartnerselskabet af 1/7 2003

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 182/Hyskenstræde 182*. – Hyskenstræde 39
1756 Vimmelskaftet 166/Hyskenstræde 166*
1806 Vimmelskaftet 141/Hyskenstræde 141*

Husnumre
1859 Hyskenstræde 2/Vimmelskaftet 35
2008 Hyskenstræde 2-4/Vimmelskaftet 35

Opførelsesår
Før 1852. Ombygget 1852 (Bygningsattest)

Matr.nr. 142 †

Matrikel
1689 37 i Strand Kvarter
1756 40 i Strand Kvarter
1806 142
1923 Henlagt til 1806 140

Ejere
1689 Jacob Ridder, skomager
1756 Thomas Crone, skomager
1806 Fischer, madam, blytækker

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 37
1756 Hyskenstræde 40
1806 Hyskenstræde 142

Husnumre
1859 Hyskenstræde 6

Matr.nr. 143

Matrikel
1689 35 i Strand Kvarter og 1689 36 i Strand Kvarter
1756 38 i Strand Kvarter (1689/Strand Kvarter 35) og 39 i Strand Kvarter (1689/Strand Kvarter 36)
1806 143

Ejere
1689 Strand Kvarter 35: Peter Holsts enke. – Strand Kvarter 38: Becker, kaptajn
1756 38: Mogens Nielsen Larsen, kleinsmed. – 39: Peder Krag, knapmager
1806 Christian Beck, smed
2008 Jørgen Bøje Vinther

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 35 og 36
1806 Hyskenstræde 38 og 39

Husnumre
1859 Hyskenstræde 8
2008 Hyskenstræde 8

Opførelsesår
1798-1802 for kleinsmed Chr. Jørgensen Bech (Historiske huse)

Matr.nr. 144

Matrikel
1689 34 i Strand Kvarter og 33 i Strand Kvarter (del af)
1756 37 i Strand Kvarter
1806 144

Ejere
1689 Strand Kvarter 33: Niels Boyesen, skomager. – Strand Kvarter 34: Christian Skøning, kræmmer
1756 Peder Nyegaard, blytækker
1806 Fr. Bertelsen
2008 Hyskenstræde 10 A/S

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 33 og 34
1756 Hyskenstræde 37
1806 Hyskenstræde 144

Husnumre
1859 Hyskenstræde 10
2008 Hyskenstræde 10

Opførelsesår
1800 for urtekræmmer Frid. Bertelsen. Ombygget 1839-40 (Historiske huse)

Matr.nr. 145

Matrikel
1689 32 i Strand Kvarter og 33 i Strand Kvarter (del af)
1756 36 i Strand Kvarter
1806 145

Ejere
1689 Strand Kvarter 32: Dines Laar, glarmester. – Strand Kvarter 33: Niels Boyesen, skomager
1756 Tilhører kongen og beboes af en hofprædikant
1806 Henrik Knudsen, kaptajn
2008 Preben Bjørn Funder

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 32 og 33
1756 Hyskenstræde 36
1806 Hyskenstræde 145

Husnumre
1859 Hyskenstræde 12
2008 Hyskenstræde 12

Opførelsesår
1797-98 af tømrermester Peter Wangede (Historiske huse)

Matr.nr. 146

Matrikel
1689 31 i Strand Kvarter
1756 35 i Strand Kvarter
1806 146

Ejere
1689 Hans Henrik Pekel
1756 Oluf Lindum, parykmager
1806 Jens Ginderup
2008 Jens Ove Bisgård

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 31
1756 Hyskenstræde 35
1806 Hyskenstræde 146

Husnumre
1859 Hyskenstræde 14
2008 Hyskenstræde 14

Opførelsesår
1798 af tømrermester Mathias Casse. Ombygget 1830 (Historiske huse)

Matr.nr. 147

Matrikel
1689 59 (del af)
1756 58 (del af)
1806 147
2008 147

Ejere
1689 Frederik Eisenberg, byfoged
1756 Julius David Schultze, snedker
1806 N. Jørgensen, fæstemand
2008 Jens Ove Bisgård

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 59/Hyskenstræde 59*
1756 Kompagnistræde 58/Hyskenstræde 58*
1806 Hyskenstræde 147

Husnumre
1859 Hyskenstræde 16
2008 Hyskenstræde 16

Opførelsesår
1797 af murermester Lauritz Thrane. Ombygget 1886 (Historiske huse)

Matr.nr. 148

Matrikel
1886 Sammensat af 24 A og 1806 25
2008 148

Ejere
2008 Rosenkæret APS

Husnumre
1886 Frederiksholms Kanal 1, Nybrogade 32
2008 Frederiksholms Kanal 1, Nybrogade 32

Opførelsesår
1886 for justitsråd, kontorchef Th. Thygesen (Bygningsattest)

Matr.nr. 149 †

Matrikel
1898 Sammensat af dele af 1806 93 og 1806 105
1917 Henlagt til 151

Ejere

Husnumre
1898 Nygade 2/Skoubogade 1

Matr.nr. 150

Matrikel
1899 Parcel af 1806 97
2008 150

Ejere
2008 Marie-Louise Rosenstrøm Chang

Husnumre
1899 Gammeltorv 2/Nygade 6
2008 Gammeltorv 2/Nygade 6

Opførelsesår
1898 af Aage Langeland-Mathiesen (Weilbach)

Matr.nr. 151

Matrikel
1899 Parcel af 1806 94, 1806 95 og 1806 96, 1806 97, 1806 101 og 1806 102
1917 Hertil henlagt 1806 104 og 1806 149
2008 151

Ejere
2008 Hsv Ejendomme Aps

Husnumre
2008 Nygade 4

Opførelsesår
1899-1900 af Christian Mandrup-Poulsen og Martin Larsen for Detailhandlerbanken (Bygningsattest)

Matr.nr. 152 †

Matrikel
1899 Parcel af 1806 102
1900 Sammenlagt med 1806 101

Ejere

Husnumre
1899 Skindergade uden nummer

Matr.nr. 153

Matrikel
1918 Parcel af 1806 89
1923 Henlagt til 1806 90

Ejere

Husnumre
1918 Nytorv 3

Matr.nr. 154

Matrikel
1962 Parcel af 1806 33
2008 154

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Matr. Nr. 154 Snarens Kvarter

Husnumre
1962 Kompagnistræde 27
2008 Kompagnistræde 27

Opførelsesår
1910 (Kuas, bekræftes ikke af Bygningsattest)

Matrikelnumre udgået i perioden 1689-1756

Matr.nr. 1689/154

Matrikel
1689 154
1691 Udlagt til gade (Nygade)

Ejere
1689 Laurids Ibsen, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 154

Matr.nr. 1689/167

Matrikel
1689 167
1728 Udlagt til gade (Knabrostræde)

Ejere
1689 Poul Krakow, buntmager

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 167

Matr.nr. Matrikelnumre overført til Strand Kvarter i 1806

Matr.nr. 1756/1

Matrikel
1689 1 i Snarens Kvarter (del af)
1756 1 i Snarens Kvarter (del af, senere betegnet 1756 1 A)
1806 Overført til Strand Kvarter som 1806 55 (Vejerhuset), 1806 56 (Slagterboder), 1806 57 (Vragerboden), 1806 58 (Slagterboder), 1806 59 (Vejerhuset) og 1806 60 (Slagterboder)

Ejere
1689 Stadens vejerhus med vragerbroen og slagterboderne
1756 Stadens vejerhus med slagterboder og Pramlaugets hus

Matrikulære husnumre
1689 Uden betegning
1756 Ved Stranden 1


Tilbage til toppen