Orden og uorden på voldene i 1850’erne

Foredrag ved Bjørn Westerbeek Dahl, mandag 27. september. kl. 19, i Vartovs Store Sal, Farvergade 27 H.

Københavns Kommandantskabsarkiv fra 1850’erne giver et godt indtryk af livet i og omkring byens voldanlæg i de sidste tiår af dets militære periode. Endnu opretholdtes illusionen om en stærk fæstning med kanoner og militære vagter på rundering og streng justits, hvis nogen gik de militære interesser for nær. Men arkivet kan ikke skjule, at der var forandringer på vej: Vand- og gasledninger og senere sporvognskinner skulle krydse det militære område, reberbaner lagde sig tæt op til volden, hvor artilleribygninger og møllehuse lagde rum til boliger til aflastning for den overbefolkede by. Samtidigt fungerede fæstningsværkerne fortsat som rekreativt areal for de godt 100.000 københavnere. Det kunne give anledning til gnister, når militære og civile interesser mødtes, og kommandantens arkiv er en righoldig kilde til denne historie.