Artikler af Helge Gamrath i Københavns Kronik.

Gengivet med forfatterens velvillige tilladelse. © Helge Gamrath.

Indhold:


Københavns Kronik nr. 66, oktober 1994, s. [3]

[Side 3]

Vor ældste flagdag

Af Helge Gamrath

Som man vil vide, var svenskernes storm på København i februar 1659 en skæbnedag for byen og hele den danske stat.

Allerede i 1661 blev den 11. februar, da den svenske storm var blevet afvist, gjort til en særlig fest- og takkedag - og siden fra det 19. årh. officiel flagdag tillige med slaget på Rheden i 1801. Disse to militære sejrsdage, hvor byen indgår i vor flagkalender, kan således i antal ikke konkurrere med flagdagene fra Treårskrigen 1848-50 eller med kongehusets flagdage endsige med de mange kirkelige flagdage. Men den er den ældste af de nationale festdage.

Allerede i samtiden blev den taget yderst alvorligt, som det bl. a. fremgår af Anders Matthiesen Hjørrings dagbog for 1668.

Her hedder det, at den 11. februar - på niårsdagen for sejren - "løb en karl udi Lyngby væddemål med 10 kvindfolk og vandt en tønde øl, hvorefter præsten procederede med dem, at de alle måtte stå åbenbar skrifte, fordi de havde vanhelliget den dag, som var taksigelsesdag for stormen". Man skulle således ikke spøge med eller glemme en så vigtig dag i landets og kongehusets historie.