Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/kobenhavnshistorie.dk/public_html/templates/sfkh_l11/functions.php on line 194

Indholdsfortegnelse

 


 

Forfatter: Søren Hansen (red.)
Titel: Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse
Udgivet: Kbh., Bianco Luno, 1946
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Indholdsoversigt
Note: Denne indholdsoversigt er bygget specielt til webudgaven.

 

 

Introduktion til webudgaven

"Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse (fra 1. januar 1944 til 4. Maj 1945)" blev udgivet af Københavns Magistrat i november 1946. Der var tale om et genoptryk af de informationsblade, som var blevet sendt til Borgerrepræsentation og ledende embedsmænd, senere desuden tilsvarende modtagere i Frederiksberg og Gentofte Kommuner for at holde dem orienteret om, hvad der sket i hovedstaden. Fra 19. september 1944 omfattede orienteringen også forhold i hele landet.

Beretningerne var halvt illegale: De indeholdt oplysninger, der ikke kunne trykkes i dagspressen og de var ikke omfattet af censuren, de blev udsendt med bud - og det forventedes, at modtagerne behandlede oplysningerne med diskretion.

På den anden side forsøgte man at opretholde skinnet af legitimitet, ved at indsamle og trykke dem som om det drejede sig om fuldt lovlige meddelelser: Daglige Beretninger blev indsamlet og redigeret med udgangspunkt i Overborgmesterens Sekretariat på Københavns Rådhus og blev duplikeret i Rådhusets skrivestue - i al diskretion, men ikke på nogen måde skjult. Hver udsendelse var ledsaget af et brev fra overborgmester Viggo Christensen, der havde påtaget sig at bære ansvaret, hvis tyskerne skulle opdage, hvad der foregik.

For den første del af beretningerne er kilden Københavns Politidirektør. Siden kompilerede redaktør Søren Hansen oplysninger fra mange forskellige sider, og han skrev også en meget detaljeret redegørelse for de dramatisk dage under Folkestrejken i juni.

Beretningerne fortæller i et meget nøgternt sprog om, hvad man ved udgivelsen i 1946 betegnende "som en bevæget tid". En gennemlæsning af stoffet fra ende til anden kan kun bekræfte dette indtryk. Det var derfor forståeligt, at nogle af de oprindelige modtager søgte at komplettere deres private sæt af de "Daglige Beretninger". Det var ikke muligt, og i stedet besluttede Magistraten at udsende alle beretningerne i bogform, fordi de "ville være af Betydning for Fremtiden og af Værdi for de Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der selv oplevede Perioden".

Beretningerne blev kun udstyret med et summarisk register over kommunale institutioner og embedsmænd, og det har derfor været vanskeligt at udnytte de mange værdifulde oplysninger i værket. Det er naturligvis også baggrunden for at Selskabet for Københavns Historie har valgt at indskanne og publicere bogen. Bearbejdning af den skannede text er udført af Jan Möllerström og Bjørn Westerbeek Dahl.

Formålet med udgivelsen af "Daglige Beretninger" var som omtalt at oplyse, hvad den helt legale dagspresse IKKE skrev om. Det kan naturligvis give en moderne læser et noget fragmentarisk indtryk af begivenhederne.

Ophavssituationen gør endvidere også vigtigt at understrege, at oplysningerne ikke blev verificeret under udgivelsen i 1944/45 eller ved den samlede i 1946. Selvom, der ikke fremkom nogen offentlig kritik af værkets indhold ved genudgivelsen, kan texten kan altså indeholder rygter og formodninger, der er i strid med fakta.

På godt og ondt er "Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse" den nøgterne registrering af store og små begivenheder i København i de sidste godt 16 måneder af Besættelsen.

Jan Möllerström, Bjørn Westerbeek Dahl

Ophavsret

Søren Hansens redegørelse for Folkestrejken er den eneste del af publikationen, der er omfattet af ophavsret. Desværre har det ikke været muligt at identificere arvingerne til Søren Hansen, trods forsøg herpå ved henvendelse til Dagbladet Politiken, hvor han siden blev ansat. De være hermed efterlyst.


[1]

Daglige Beretninger

om

Begivenheder under den
tyske Besættelse

 

(fra Januar 1944 til Maj 1945).

 

 

 

 

København

Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S

1946


[2]

[Tom side]


[3]