Indholdsfortegnelse

 


 

Forfatter: Steffen Linvald©
Titel: Københavns hvornår skete det
Udgivet: Kbh., 1979
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006

 

Introduktion til webudgaven

I 1979 udgav Steffen Linvald på Politikens forlag en kronologisk nøgle til københavns historie. Materialet stammer for en stor dels vedkommende fra den "Tidstavle til Københavns og Frederiksbergs Historie" som etatsråd T. Krak udgav sammen med vejviserens årgang 1901. I denne genudgivelse af Steffen Linvalds bog, har vi, af ophavsretlige grunde, undladt den trykte udgaves illustrationer.

 

Ophavsret

Nærværende udgave af Politikens håndbog "Københavns hvornår skete det", er genudgivet på internettet med særlig tilladelse fra såvel forfatteren Steffen Linvalds arvinger som Politikens Forlag. Vi takker begge for deres beredvilighed. Det er ikke tilladt at kopiere større dele af teksten uden forfatterens tilladelse.


Københavns
hvornår skete det

FRA ABSALON TIL NUTIDEN

UDARBEJDET PÅ GRUNDLAG AF

KRAKS TIDSTAVLER

 

 

 

 

Politikens Forlag


Københavns hvornår skete det

© Politikens Forlag 1979
1. udgave: 7.000 eksemplarer

Redaktion: Lisbeth Andersen og Steffen Linvald.
Ajourføring og billedredaktion: Steffen Linvald.
Omslag: Sv. Aa. Voigt Andersen

Sat og trykt hos Sankt Jørgen Tryk a-s.
Indbundet af Edm. Jørgensens Eftf. A/S.

København 1979.

 

 

 

 

ISBN 87-567-3172-8


[3]

Indhold

Kort over København i den ældre middelalder (udeladt)

Kort over København i dag (udeladt)

Indledning

Mærkepunkter af Københavns historie

Danmarks konger (udeladt)

Ministerier og ministre fra 1848-1978 (udeladt)

Overpræsidenter, overborgmestre og borgmestre i København fra 1858-1978 (udeladt)

Register (udeladt)


[4]

[Kort udeladt: København i den ældre middelalder]


[5]

[Kort udeladt: København 1978 Den indre by]