Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Klædebo Kvarter
Note:  

 

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008

Indledning

Christianshavns Kvarter
Frimands Kvarter
Klædebo Kvarter
Købmager Kvarter
Nørre Kvarter
Rosenborg Kvarter
Sankt Annæ Vester Kvarter
Sankt Annæ Øster Kvarter
Snarens Kvarter
Strand Kvarter
Vester Kvarter
Øster Kvarter
Østervold Kvarter


Klædebo Kvarter

Matr.nr. 1

Matrikel
1689 1 og 242 (del af)
1756 1 (1689/1) og 1756 245 (1689/242)
1806 1
2008 1

Ejere
1689 1: Daniel Asbach, barberer. - 242: Ebbe Levesen, vintapper
1756 1: Christen Nielsen, øltapper. - 245: Johan Pedersen, snedker
1806 Henrik Hansen
2008 Ea/S Gøyernes Gaard

Matrikulære husnumre
1689 Klædeboderne 1/Nørregade 1*. – Nørregade 242
1756 Klædeboderne 1/Nørregade 1*. – Nørregade 245/Kirkegården 245*
1806 Klædeboderne 1/Nørregade 1*

Husnumre
1859 Klædeboderne 46/Nørregade 2
1879 Nørregade 2/Skindergade 46
2008 Nørregade 2/Skindergade 46

Opførelsesår
1899-1900 af arkitekt Martin Borch (Weilbach)

Matr.nr. 2

Matrikel
1689 2 og 1689 3
1756 2
1806 2
2008 2

Ejere
1689 2: Hans Ogelbye, købmand. – 3: Samuel Biskop, isenkræmmer
1756 Hans Hellemand, feltbereder
1806 Rasmus Lange, advokat, rådmand
2008 Ea/S Gøyernes Gaard

Matrikulære husnumre
1689 Klædeboderne 2 og 3
1756 Klæderboderne 2
1806 Klædeboderne 2

Husnumre
1859 Klædeboderne 44
1879 Skindergade 44
2008 Skindergade 44

Opførelsesår
1798-99 for højestretsadvokat Rasmus Lange (Historiske huse)

Matr.nr. 3

Matrikel
1689 4
1756 3
1806 3
2008 3

Ejere
1689 David Koba, remsnider
1756 Christian Winiche, kobbersmed
1806 Niels Roeskilde, porcellainshandler
2008 E/F Skindergade

Matrikulære husnumre
1689 Klædeboderne 4
1756 Klædeboderne 3
1806 Klædeboderne 3

Husnumre
1859 Klædeboderne 42
2008 Skindergade 42

Opførelsesår
1810-11 af murermester Henrik Scholle og snedker Jens Holm. Ombygget i begyndelsen af 1900-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 4

Matrikel
1689 5
1756 4
1806 4
2008 4

Ejere
1689 David Koba, remsnider
1756 Valentin Mohr, bøssemager
1806 Jens Haagens, kaptajn, rodemester
2008 Ipc-Byg A/S

Matrikulære husnumre
1689 Klædeboderne 5
1756 Klædeboderne 4
1806 Klædeboderne 4

Husnumre
1859 Klædeboderne 40
1879 Skindergade 40
2008 Skindergade 40

Opførelsesår
1817 for høker Hans Lassen. Ombygget mellem 1845 og 1852 (Historiske huse)

Matr.nr. 5 †

Matrikel
1689 6
1756 5
1806 5
1811 Sammenlagt med 1806 6, til: 5 & 6

Ejere
1689 Poul Svendsen,hatstafferer
1756 Frederik Güntzmand, skrædder
1806 Bruus Peters

Matrikulære husnumre
1689 Klædeboderne 6
1756 Klædeboderne 5
1806 Klædeboderne 5, Dyrkøb 5*

Matr.nr. 5 & 6 (fra 1953: 5)

Matrikel
1811 Sammensat af 1806 5 og 1806 6
1953 Betegnet 5 (nyt nummer)
2008 5

Ejere
2008 Dansk Ejendomsfond I A/S

Matrikulære husnumre
1811 Klædeboderne 5 & 6, Dyrkøb 5 & 6*

Husnumre
1859 Dyrkøb 5, Klædeboderne 38
1879 Dyrkøb 5, Skindergade 38
2008 Dyrkøb 5, Skindergade 38

Opførelsesår
Dyrkøb 5: 1812-13 for hofskorstensfejer J. S. Starrinsky. – Skindergade 38: 1822 for hofskorstensfejer J. S. Starrinsky (Historiske huse)

Matr.nr. 6 †

Matrikel
1689 7, 1689 8 og 1689 246
1756 6 (1689/7 og 1689/8) og 1756 253 (1689/246)
1806 6

Ejere
1689 7: Enken efter Claus Jespersen. – 8: Johan Drøg, rådmand. – 246: Laurids Tot, klokker
1756 6: Verner Schrøder, justitsråd. – 243: Lyder Stiefgen
1806 Wismer, kasserer

Matrikulære husnumre
1689 Klædeboderne 7. – Klædeboderne 8, Vor Frue Kirkegård 8*. – Vor Frue Kirkegård 246
1756 Klædeboderne 6/Kirkegården 6*. – Nørregade 243/Kirkegården 243*
1806 Klædeboderne 6, Dyrkøb 6*

Matr.nr. 7

Matrikel
1689 9
1756 7
1806 7
2008 7

Ejere
1689 Abraham Lehn, vinhandler
1756 Jacob Rohde, vintapper
1806 Lars Clemmensen Kofoed
2008 E/F Skindergade 36

Matrikulære husnumre
1689 Klædeboderne 9, Vor Frue Kirkegård 9*
1756 Klædeboderne 7, Kirkegården 7
1806 Klædeboderne 7, Dyrkøb 7*

Husnumre
1859 Dyrkøb 3, Klædeboderne 36
2008 Dyrkøb 3, Skindergade 36

Opførelsesår
Dyrkøb 3: 1813-14 af murermester Jens Hansen Lund. Ombygget 1850-51. – Skindergade 36: 1813 for murermester Jens Hansen Lund (Historiske huse)

Matr.nr. 8 †

Matrikel
1689 10 (del af)
1756 8 (del af)
1806 8
1811 Sammenlagt med 1806 9, til: 8 & 9

Ejere
1689 Skolebetjentene
1756 Frue Kirkes latinske Skole
1806 Frue Katedral Skole

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 10/Vor Frue Kikegård 10*
1756 Skindergade 8/Kirkegården 8*
1806 Skindergade 8/Dyrkøb 8*

Matr.nr. 8 & 9 (fra 1953: 8)
Trøstens Bolig

Matrikel
1811 Sammensat af 1806 8 og 1806 9
1953 Betegnet 8 (nyt nummer)
2008 8

Ejere
2008 Kunstnerkollegiet & Soldins Stift

Matrikulære husnumre
1811 Skindergade 8 & 9/Dyrkøb 8 & 9*/Lille Fiolstræde 8 & 9*

Husnumre
1859 Dyrkøb 1/Skindergade 34
2008 Dyrkøb 1/Skindergade 34

Opførelsesår
1812-13 af arkitekt C. F. Hansen (Historiske huse)

Matr.nr. 9 †

Matrikel
1689 10 (del af)
1756 8 (del af)
1806 9
1811 Sammenlagt med 1806 8, til: 8 & 9

Ejere
1689 Antonj Kattenberg, vintapper
1756 Andreas Hartvig Godiche, bogtrykker
1806 Hans Nicolaj Sabroe, båndhandler

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 10/Vor Frue Kirkegård 10*
1756 Skindergade 8/Kirkegården 8*
1806 Skindergade 9/Lille Fiolstræde 9*

Matr.nr. 10 †

Matrikel
1689 12
1756 10
1806 10
1835 Sammenlagt med 1806 11 og 1806 12, til: 10, 11 & 12

Ejere
1689 Enken efter Daniel Paulli
1756 Jochum Henrik Dysterding, guldarbejder
1806 Sivertsen, madame

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 12/Vor Frue Kirkegård 12*
1756 Skindergade 10
1806 Skindergade 10/Lille Fiolstræde 10*

Matr.nr. 10, 11 & 12 (fra 1953: 10)

Matrikel
1835 Sammensat af 1806 10, 1806 11 og 1806 12
1953 Betegnet 10 (nyt nummer)
2008 10

Ejere
2008 Ejd Skindergade 32 I/S

Matrikulære husnumre
1835 Skindergade 10, 11 & 12/Skindergade 10, 11 & 12

Husnumre
1859 Lille Fiolstræde 2/Skindergade 32
1862 Fiolstræde 2/Skindergade 32 (Kraks vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 2/Skindergade 32

Opførelsesår
1837-38 af murermester Thomas Andreas Blom (Historiske huse)

Matr.nr. 11 †

Matrikel
1689 13
1756 11
1806 11
1835 Sammenlagt med 1806 10 og 1806 12, til: 10, 11 & 12

Ejere
1689 Christen Jacobsen, skrædder
1756 Gert Smidt, handskemager
1806 Christian Aasted

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 13
1756 Skindergade 11
1806 Skindergade 11

Matr.nr. 12 †

Matrikel
1689 14
1756 12
1806 12
1835 Sammenlagt med 1806 10 og 1806 11, til: 10, 11 & 12

Ejere
1689 Albert Pedersen, glarmester
1756 Jacob Zachariasen Krener
1806 Lars N. Ager, skræddermester

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 14
1756 Skindergade 12
1806 Skindergade 12

Matr.nr. 13 †

Matrikel
1689 15 og 1689 16
1756 13
1806 13
1899 Sammenlagt med 1806 14, til: 13 & 14

Ejere
1689 15: Enken efter Johan Gefvert, bager. – 16: Niels Simonsen
1756 Rasmus Rasmussen, bager
1806 Nikolaj Herløv

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 15 og 16
1756 Skindergade 13
1806 Skindergade 13

Husnumre
1859 Skindergade 30

Matr.nr. 13 & 14 (fra 1953: 13)

Matrikel
1899 Sammensat af 1806 13 og 1806 14
1953 Betegnet 13 (nyt nummer)
2008 13

Ejere

Husnumre
1899 Skindergade 28
2008 Skindergade 28

Opførelsesår
Opført som to huse: Syv fag: 1842-43 for bagermester G. Scheer. – Tre fag mellem 1798 og 1814. Begge ombygget 1899 (Historiske huse)

Matr.nr. 14 †

Matrikel
1689 17
1756 14
1806 14
1899 Sammenlagt med 1806 13, til: 13 & 14

Ejere
1689 Adam Berner, skrædder
1756 Christopher Felou
1806 Fehlaus arvinger

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 17
1756 Skindergade 14
1806 Skindergade 14

Husnumre
1859 Skindergade 28

Matr.nr. 15 †

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 15
1806 15
1850 Sammenlagt med 1806 42, til: 15 & 42

Ejere
1689 Bendsen, justitsråd
1756 Jens Jensens enke
1806 Lars Jørgensen Humble, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 18, Store Kannikestræde 18*
1756 Skindergade 15, Store Kannikestræde 15*
1806 Skindergade 15, Store Kannikestræde 15*

Matr.nr. 15 & 42 (fra 1953: 15)

Matrikel
1850 Sammensat af 1806 15 og 1806 42
1919 Hertil henlagt 1806 38 og 1806 39 og 40 & 41
1953 Betegnet 15 (nyt nummer)
2008 15

Ejere
2008 KFUK & KFUM`s Hovedforening

Matrikulære husnumre
1850 Skindergade 15 & 42, Store Kannikestræde 15 & 42

Husnumre
1859 Skindergade 26, Store Kannikestræde 19
1919 Lille Kannikestræde 5/Store Kannikestræde 19, Skindergade 26 (Kraks Vejviser 1920)
2008 Lille Kannikestræde 5/Store Kannikestræde 19, Skindergade 26

Opførelsesår
1920 af artitekterne Vilhelm Hvalsøe og Arthur Wittmaack for Kristelig Forening for Unge Kvinder (Weilbach)

Matr.nr. 16 †

Matrikel
1689 19
1756 16
1806 16
1838 Sammenlagt med 1806 17 og 1806 18, til: 16, 17 & 18

Ejere
1689 Rasmus Rasmussen, urtekræmmer
1756 Lars Nielsen, brændevinsbrænder
1806 Rasmus Hansen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 19
1756 Skindergade 16
1806 Skindergade 16

Matr.nr. 16, 17 & 18 (fra 1953: 16)

Matrikel
1838 Sammensat af 1806 16, 1806 17 og 1806 18
1953 Betegnet 16 (nyt nummer)
2008 16

Ejere
2008 KFUK & Kfum`s Hovedforening

Matrikulære husnumre
1838 Skindergade 16, 17 & 18

Husnumre
1859 Skindergade 24
2008 Skindergade 24

Opførelsesår
1843-44 for grosserer W. P. Heymann (Historiske huse)

Matr.nr. 17 †

Matrikel
1689 20
1756 17
1806 17
1838 Sammenlagt med 1806 16 og 1806 18, til: 16, 17 & 18

Ejere
1689 Rasmus Nielsen
1756 Mathias Larsen, Bock

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 20
1756 Skindergade 17
1806 Skindergade 17

Matr.nr. 18 †

Matrikel
1689 21
1756 18
1806 18
1838 Sammenlagt med 1806 16 og 1806 17, til: 16, 17 & 18

Ejere
1689 Anders Andersen, brygger
1756 Ole Olsen Hylling, brændevinsbrænder
1806 Samuel Moses

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 21
1756 Skindergade 18
1806 Skindergade 18

Matr.nr. 19

Matrikel
1689 22
1756 19
1806 19
2008 19

Ejere
1689 Arv Svendsen, smed
1756 Paul Henrik Rösche, gelbgiesser
1806 Niels Jensen Lund, brændevinsbrænder
2008 Skindergade 22 APS

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 22, Lille Kannikstræde 22*
1756 Skindergade 19/Lille Kannikestræde 19*
1806 Skindergade 19/Lille Kannikestræde 19*

Husnumre
1859 Lille Kannikestræde 1/Skindergade 22
2008 Skindergade 22

Opførelsesår
1809-10 for brændevinsbrænder Niels Jensen Lund (Historiske huse)

Matr.nr. 20 †

Matrikel
1689 23 (del af)
1756 20
1806 20
1868 Sammenlagt med 21 & 22, til: 20, 21 & 22

Ejere
1689
1756 Johan Herman Bihlfeldt, urtekræmmer
1806 Friderich Beck

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 23/Lille Kannikestræde 23*
1756 Skindergade 20/Lille Kannikestræde 20*
1806 Skindergade 20/Lille Kannikestræde 20*

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 2/Skindergade 20

Matr.nr. 20, 21 & 22 (fra 1953: 20)

Matrikel
1868 Sammensat af 1806 20 og 21 & 22
1953 Betegnet 20 (nyt nummer)
2008 20

Ejere
2008 Kate Holløse Jensen

Husnumre
1868 Lille Kannikestræde 2/Skindergade 18-20
2008 Skindergade 20

Opførelsesår
1896 af murermester A. C. Søe-Jensen

Matr.nr. 21 †

Matrikel
1689 24 og 23 (del af)
1756 21 (1689/23, del af) og 1756 22 (1689/24)
1806 21
1828 Sammenlagt med 1806 22, til: 21 & 22

Ejere
1689 23: Søren Vistesen. – 24: Mikkel Sørensen, skrædder
1756 21: Mathias Hansen, sværtfeger. – 22: Johan Tobis Vilhelm, bogbinder
1806 Christen Simonsen

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 23/Lille Kannikestræde 23*. – Skindergade 24
1756 Sindergade 21 og 22
1806 Skindergade 21

Matr.nr. 21 & 22 †

Matrikel
1828 Sammensat af 1806 21 og 1806 22
1868 Sammenlagt med 1806 20, til: 20, 21 & 22

Ejere

Matrikulære husnumre
1828 Skindergade 21 & 22

Husnumre
1859 Skindergade 18

Matr.nr. 22 †

Matrikel
1689 25
1756 23
1806 22
1828 Sammenlagt med 1806 21, til: 21 & 22

Ejere
1689 Svend Andersen, skrædder
1756 Joachim Zielgeldt, barber
1806 Leidner, madame

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 25
1756 Skindergade 23
1806 Skindergade 22

Matr.nr. 23

Matrikel
1689 26 (del af)
1756 24
1806 23
2008 23

Ejere
1689 Hr. Poul, kapellan i Trinitatis Kirke
1756 Søren Seerup, brygger
1806 Christen Krogh, brændevinsbrænder
2008 E/F Skindergade 8

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 26
1756 Skindergade 24
1806 Skindergade 23

Husnumre
1859 Skindergade 8
2008 Skindergade 8

Opførelsesår
1733 for Niels Hansen Sandager. Ombygget i 1800-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 24

Matrikel
1689 26 (del af)
1756 25
1806 24
2008 24

Ejere
1689 Hr. Poul, kapellan i Trinitatis Kirke
1756 Niels Hansen Bunck, skærdder
1806 Hans Weighorst, sadelmager
2008 N.F. Larsen & Sønner af 1843 A/S C

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 26
1756 Skindergade 25
1806 Skindergade 24

Husnumre
1859 Skindergade 6
2008 Skindergade 6

Opførelsesår
1730-34 for skrædder Johan Krøyer. Ombygget efter 1914 (Historiske huse)

Matr.nr. 25 †

Matrikel
1689 45 (del af)
1756 49 (del af, senere betegnet 1756 49 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 49 A
1806 25
1887 Henlagt til 26, 27 & 28

Ejere
1689 Jens Bendsen, brygger
1756 Johan Cornelius Krieger, justitsråd
1806 Anne S. Tørslew, madame

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 45/Skindergade 45*/Store Kannikestræde 45*
1756 Købmagergade 49/Skindergade 49*
1806 Skindergade 25

Husnumre
1859 Skindergade 4

Matr.nr. 25 (nyt nummer)

Matrikel
1922 Frasepareret 26, 27 & 28
2008 25

Ejere
2008 A/S Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Husnumre
2008 Skindergade 4

Opførelsesår
1729 af murermester Simon Sørensen for klokker Søren Mathiesen (Historiske huse)

Matr.nr. 26 †

Matrikel
1689 45 (del af)
1756 49 (del af 49, senere betegnet 1756 49 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 49 B
1806 26
1848 Sammenlagt med 1806 27 og 1806 28, til: 26, 27 & 28

Ejere
1689 Jens Bendsen, brygger
1756 Johan Cornelius Krieger, justitsråd
1806 Johan Jørgen Lund, kaptajn, vinhandler

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 45/Skindergade 45*/Store Kannikestræde 45*
1756 Købmagergade 49/Skindergade 49*
1806 Skindergade 26/Store Købmagergade 26*

Matr.nr. 26, 27 & 28 (fra 1953: 26)
Himmerige

Matrikel
1848 Sammensat af 1806 26, 1806 27 og 1806 28
1897 Hertil henlagt 1806 25
1922 Frasepareret 25 (nyt nummer)
2008 26

Ejere
2008 A/S Nyt Nordisk Forlag Arnold Busch

Matrikulære husnumre
1848 Skindergade 26, 27 & 28/Store Kannikestræde 26, 27 & 28/Store Købmagergade 26, 27 & 28

Husnumre
1859 Skindergade 2/Store Kannikestræde 1/Store Købmagergade 49
1875 Købmagergade 49/Skindergade 2/Store Kannikestræde 1
1897 Købmagergade 49/Skindergade 2-4/Store Kannikestræde 1
1922 Købmagergade 49/Skindergade 2/Store Kannikestræde 1
2008 Købmagergade 49/Skindergade 2

Opførelsesår
1848 (Kuas) Ombygget 1899 ved arkitekt Viggo Woldbye (Matrikelregister)

Matr.nr. 27 †

Matrikel
1689 45 (del af)
1756 49 (del af 49, senere betegnet 1756 49 C)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 49 C
1806 27
1848 Sammenlagt med 1806 26 og 1806 28, til: 26, 27 & 28

Ejere
1689 Jens Bendsen, brygger
1756 Johan Cornelius Krieger, justitsråd
1806 Bagerlaugets kro

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 45/Skindergade 45*/Store Kannikestræde 45*
1756 Købmagergade 49/Skindergade 49*
1806 Store Købmagergade 27/Store Kannikestræde 27*

Matr.nr. 28 †

Matrikel
1689 45 (del af)
1756 40
1806 28
1848 Sammenlagt med 1806 26 og 1806 27, til: 26, 27 & 28

Ejere
1689 Jens Bendsen, brygger
1756 Redeker, madam
1806 Niels Ebbesen Lund

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 45/Skindergade 45*/Store Kannikestræde 45*
1756 Store Kannikestræde 40
1806 Store Kannikestræde 28

Matr.nr. 29

Matrikel
1689 40
1756 39
1806 29
2008 29

Ejere
1689 Johan Seier, skrædder
1756 Christian Hansen, skomager
1806 Jens Rohde
2008 Arnold Busck Int Boghandel A/S

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 40
1756 Store Kannikestræde 39
1806 Store Kannikestræde 29

Husnumre
1859 Store Kannikestræde 3
2008 Store Kannikestræde 3

Opførelsesår
1832-33 for høker Nielsen. Ombygget i 1960’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 30
Lenas Hus

Matrikel
1689 39
1756 38
1806 30
2008 30

Ejere
1689 Bent Eriksen, ledertover
1756 Thomas Olsens enke
1806 Johan F. Oceolon
2008 Jesper Erling Hardt

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 39
1756 Store Kannikestræde 38
1806 Store Kannikestræde 30

Husnumre
1859 Store Kannikestræde 5
2008 Store Kannikestræde 5

Opførelsesår
1731. Ombygget 1760 og mellem 1810 og 1837 (Historiske huse)

Matr.nr. 31

Matrikel
1689 38
1756 37
1806 31
2008 31

Ejere
1689 Hans Jensen Muus
1756 Anders Christian, politibetjent
1806 Frederik Ehlerss, klokker
2008 Hans Jørgen Steenberg

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 38
1756 Store Kannikestræde 37
1806 Store Kannikestræde 31

Husnumre
1859 Store Kannikestræde 7
2008 Store Kannikestræde 7

Opførelsesår
Ca. 1730 for politikopist Anders Christian. Ombygget mellem 1833 og 1865 (Historiske huse)

Matr.nr. 32

Matrikel
1689 37
1756 36
1806 32
2008 32

Ejere
1689 Magdalene, enke efter Ole Worm
1756 Etatsråd Eilertsens Kollegium
1806 Eilertsens Kollegium
2008 Københavns Universitets Kollegiesa

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 37
1756 Store Kannikestræde 36/Skindergade 36
1806 Store Kannikestræde 32, Skindergade 32*

Husnumre
1859 Skindergade 10, Store Kannikestræde 9
2008 Skindergade 10, Store Kannikestræde 9

Opførelsesår
Forhuset mod Store Kannikestræde 1702-05 af bygmester Johan Conrad Ernst. Ombygget efter 1728 (Historiske huse)

Matr.nr. 33
Professorgården

Matrikel
1689 32 (del af), 1689 33 (del af), 1689 35 (del af) og 1689 36 (del af)
1756 35
1806 33
2008 33

Ejere
1689 32: Hans Wandal, magister. - 33: 3 våninger. – 35: Ole Borch, doktor. – 36: Jens Jacobsen, doktor
1756 3 afbrændte professorgrunde
1806 F. Münther, doktor og professor
2008 Den Danske Stat

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kannikestræde 32/Store Kannikestræde 32*. – Lille Kannikestræde 33. – Store Kannikestræde 35, Skindergade 35*. – Store Kannikestræde 36/Skindergade 36*
1756 Store Kannikestræde 33-35/Lille Kannikestræde 33*, Skindergade 34-35*
1806 Store Kannikestræde 33, Skindergade 33*

Husnumre
1859 Skindergade 12, Store Kannikestræde 11
2008 Skindergade 12, Store Kannikestræde 11

Opførelsesår
1752-53 af J. F. Ramus (Historiske huse)

Matr.nr. 34 †

Matrikel
1689 32 (del af), 1689 33 (del af), 1689 35 (del af), 1689 36 (del af)
1756 34
1806 34
1838 Delt i 34 A og 34 B

Ejere
1689 32: Hans Wandal, magister. - 33: 3 våninger. – 35: Ole Borch, doktor. – 36: Jens Jacobsen, doktor
1756 33-35: 3 afbrændte professorgrunde
1806 Moldenhauer, professor, etatsråd

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kannikestræde 32/Store Kannikestræde 32*. – Lille Kannikestræde 33. – Store Kannikestræde 35, Skindergade 35. – Store Kannikestræde 36, Skindergade 35
1756 Store Kannikestræde 33-35, Lille Kannikestræde 33*, Skindergade 34*-35*
1806 Store Kannikestræde 34, Skindergade 34*

Matr.nr. 34 A

Matrikel
1838 Parcel af 1806 34
2008 34 A

Ejere
2008 Den Danske Stat

Matrikulære husnumre
1838 Store Kannikestræde 34 A

Husnumre
1859 Store Kannikestræde 13
2008 Store Kannikestræde 13

Opførelsesår
1751-52 af J. F. Ramus. Ombygget 1868 (Historiske huse)

Matr.nr. 34 B

Matrikel
1838 Parcel af 1806 34
2008 34 B

Ejere
2008 E/F Skindergade 14

Matrikulære husnumre
1838 Skindergade 34 B

Husnumre
1859 Skindergade 14
2008 Skindergade 14

Opførelsesår
1850 (Kuas)

Matr.nr. 35 †

Matrikel
1689 32 (del af), 1689 33 (del af), 1689 35 (del af) og 1689 36 (del af)
1756 33
1806 35
1829 Delt i 35 A og 35 B

Ejere
1689 32: Hans Vandal, magister. – 33: 3 våninger. – 35: Ole Borch, doktor. – 36: Jens Jacobsen, doktor
1756 3 afbrændte professorgrunde
1806 Obelitz, konferensråd

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kannikestræde 32, Store Kannikestræde 32*. – Lille Kannikestræde 33. – Store Kannikestræde 35, Skindergade 35*. – Store Kannikestræde 36, Skindergade 36*
1756 Store Kannikestræde 33-35, Lille Kannikestræde 33*, Skindergade 34*-35*
1806 Store Kannikestræde 35/Lille Kannikestræde 35*, Skindergade 35*

Matr.nr. 35 A
Krigsråd Mørks Minde

Matrikel
1829 Parcel af 1806 35
2008 35 A

Ejere
2008 Stiftelsen Krigsråd Mørks Minde

Matrikulære husnumre
1829 Lille Kannikestræde 35 A, Skindergade 35 A*

Husnumre
1859 Lille Kannikestræde 4, Skindergade 16
2008 Lille Kannikestræde 4

Opførelsesår
1830-31 af murermester Chr. Aagaard (Historiske huse)

Matr.nr. 35 B

Matrikel
1829 Parcel af 1806 35
2008 35 B

Ejere
2008 E/F Store Kannikestræde 15

Matrikulære husnumre
1829 Lille Kannikestræde 35 B/Store Kannikestræde 35 B*

Husnumre
1859 Lille Kannikestræde 6/Store Kannikestræde 15
2008 Store Kannikestræde 15

Opførelsesår
1828-29 af murermester C. Aagaard (Historiske huse)

Matr.nr. 36 †

Matrikel
1689 27
1756 26
1806 36
1813 Sammenlagt med 1806 37, til: 36 & 37

Ejere
1689 Christen Befverlin
1756 Johan Christian Weinholdt
1806 Christian Liunge

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kannikestræde 27
1756 Lille Kannikestræde 26
1806 Lille Kannikestræde 36

Matr.nr. 36 & 37 (fra 1953: 36)

Matrikel
1813 Sammensat af 1806 36 og 1806 37
1953 Betegnet 36 (nyt nummer)
2008 36

Ejere
2008 Jan Leth Christensen

Matrikulære husnumre
1813 Lille Kannikestræde 36 & 37

Husnumre
1859 Lille Kannikestræde 3
2008 Lille Kannikestræde 3

Opførelsesår
Nordlige sidebygning: 1862 for urtekræmmer Carl Adolph Carlsen. – Sydlige sidebygning: 1876 for urtekræmmer Carl Adolph Carlsen (Historiske huse)

Matr.nr. 37 †

Matrikel
1689 28
1756 27
1806 37
1813 Sammenlagt med 1806 36, til: 36 & 37

Ejere
1689 Jacob Arntsen, rotgiesser
1756 Claus Harms, skrædder
1806 Christian Liunge

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kannikestræde 28
1756 Lille Kannikestræde 27
1806 Lille Kannikestræde 37

Matr.nr. 38 †

Matrikel
1689 29
1756 28
1806 38
1819 Sammenlagt med 1806 39, 1806 40 og 1806 41, til: 38, 39, 40 & 41

Ejere
1689 Frederik Alexandersen
1756 Peder Nielsen Haugaard, brændevinsbrænder
1806 Jens Schaarup

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kannikestræde 29
1756 Lille Kannikestræde 28
1806 Lille Kannikestræde 38

Matr.nr. 38, 39, 40 & 41 †

Matrikel
1819 Sammensat af 1806 38, 1806 39, 1806 40 og 1806 41
1919 Henlagt til 15 & 42

Ejere

Matrikulære husnumre
1819 Lille Kannikestræde 38, 39, 40 & 41/Store Kannikestræde 38, 39, 40 & 41*

Husnumre
1859 Lille Kannikestræde 5/Store Kannikestræde 17

Matr.nr. 39 †

Matrikel
1689 30
1756 29
1806 39
1819 Sammenlagt med 1806 38, 1806 40 og 1806 41, til: 38, 39, 40 & 41

Ejere
1689 Peder Larsen, bødker
1756 Paul Henriksen Tidsel, skrædder
1806 Johan Frederik Møller Bjørn

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kannikestræde 30
1756 Lille Kannikestræde 29
1806 Lille Kannikestræde 39

Matr.nr. 40 †

Matrikel
1689 31
1756 32
1806 40
1819 Sammenlagt med 1806 38, 1806 39 og 1806 41, til: 38, 39, 40 & 41

Ejere
1689 Jens Pedersen, øltapper
1756 Christian Gardes enke
1806 Anne J. Palle, madame

Matrikulære husnumre
1689 Lille Kannikestræde 31/Store Kannikestræde 31*
1756 Store Kannikestræde 32/Lille Kannikestræde 32*
1806 Lille Kannikestræde 40/Store Kannikestræde 40*

Matr.nr. 41 †

Matrikel
1689 34
1756 31
1806 41
1819 Sammenlagt med 1806 38, 1806 39 og 1806 40, til: 38, 39, 40 & 41

Ejere
1689 Elias Eliasen, slagter
1756 Ernst Henrik Berling
1806 Niels Liisberg

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 34
1756 Store Kannikestræde 31
1806 Store Kannikestræde 41

Matr.nr. 42 †

Matrikel
1689 18 (del af)
1756 30
1806 42
1850 Sammenlagt med 1806 15, til: 15 & 42

Ejere
1689 Bendsen, justitsråd
1756 Jon Madsen Møller, skrædder
1806 Joh. P. Werth

Matrikulære husnumre
1689 Skindergade 18, Store Kannikestræde 18*
1756 Store Kannikestræde 30
1806 Store Kannikestræde 42

Matr.nr. 43 †

Matrikel
1689 41
1756 42
1806 43
1859 Delt i 43 A og 43 B

Ejere
1689 Ole Rømer, kancelliråd
1756 Professor Horrebows residens
1806 P. Wøldike, professor

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 41
1756 Store Kannikestræde 42
1806 Store Kannikestræde 43

Matr.nr. 43 A †

Matrikel
1859 Parcel af 1806 43
1906 Henlagt til 256

Ejere

Husnumre
1859 Store Kannikestræde 14

Matr.nr. 43 B

Matrikel
1859 Parcel af 1806 43
2008 43 B

Ejere
2008 Ejdselsk St Kannikestræde 16 APS

Husnumre
1859 Store Kannikestræde 16
2008 Store Kannikestræde 16

Opførelsesår
1860 af arkitekt H. C. Stilling for Østifternes Kreditforening (Weilbach)

Matr.nr. 44
Borchs Kollegium

Matrikel
1689 42
1756 43
1806 44
2008 44

Ejere
1689 Borchs Kollegium
1756 Doktor Ole Borchs Kollegium
1806 Borchs Kollegium
2008 Københavns Universitets Kollegiesa

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 42
1756 Store Kannikestræde 43
1806 Store Kannikestræde 44

Husnumre
1859 Store Kannikestræde 12
2008 Store Kannikestræde 12

Opførelsesår
1824-25 af stadsbygmester Peder Malling (Historiske huse)

Matr.nr. 45
Admiral Gieddes Gård

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 44
1806 45
2008 45

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 von der Lühe, oberst
1806 Hans Hansen
2008 E/F Store Kannikestræde 10

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Store Kannikestræde 44
1806 Store Kannikestræde 45

Husnumre
1859 Store Kannikestræde 10
2008 Store Kannikestræde 10

Opførelsesår
1730’erne for studiosus Sebastian Liir. Ombygget før 1748 (Historiske huse)

Matr.nr. 46

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 45
1806 46
2008 46

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 Christan Myer, primo supercargo
1806 Peter Balthasar Brauer, kleinsmed
2008 Trinitatis Sogns Menighedspleje

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Store Kannikestræde 45
1806 Store Kannikestræde 46

Husnumre
1859 Store Kannikestræde 8
2008 Store Kannikestræde 8

Opførelsesår
1730’erne for studiosus Sebastian Liir (Historiske huse)

Matr.nr. 47

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 46
1806 47
2008 47

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 T. Ortved, borgretspræsident
1806 Niels Kampmann
2008 E/F Store Kannikestræde 6 m.fl.

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Store Kannikestræde 46
1806 Store Kannikestræde 47

Husnumre
1859 Store Kannikestræde 6
2008 Store Kannikestræde 6

Opførelsesår
1734-37 for studiosus Sebastian Liier. Ombygget 1790 (Historiske huse)

Matr.nr. 48 †

Matrikel
1689 44 (del af)
1756 47
1806 48
1908 Henlagt til 1806 49

Ejere
1689 Regensen
1756 Professor Lethss præsteresidens
1806 Christian Holst, sognepræst

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 44/Købmagergade 44*/Skidenstræde 44*
1756 Store Kannikestræde 47, Skidenstræde 47*
1806 Store Kannikestræde 48, Skidenstræde 48*
1818 Store Kannikestræde 48, Krystalgade 48*

Husnumre
1859 Krystalgade 1, Store Kannikestræde 4

Matr.nr. 49
Regensen

Matrikel
1689 44 (del af)
1756 48
1806 49
1908 Hertil henlagt 1806 48
2008 49

Ejere
1689 Regensen
1756 Regensen
1806 Regensen
2008 Københavns Universitets Kollegiesa

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 44/Købmagergade 44*/Skidenstræde 44*
1756 Store Kannikestræde 48/Købmagergade 48/Skidenstræde 48
1806 Store Kannikestræde 49/Store Købmagergade 49*/Skidenstræde 49*
1818 Store Kannikestræde 49/Krystalgade 49*/Store Købmagergade 49*

Husnumre
1859 Store Kjøbmagergade 51/Store Kannikestræde 2
1871 Købmagergade 51/Store Kannikestræde 2 (Kraks vejviser 1872)
1908 Store Kannikestræde 2
2008 Krystalgade 1/Store Kannikestræde 2

Opførelsesår
Den østlige del: 1731-49. Ombygget 1777. – Den vestlige del 1906-09 af arkitekt Martin Borch (Historiske huse)

Matr.nr. 50

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 175
1806 50
2008 50

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 Frue efter afgangne justitiarius Seckman
1806 Christian Frederik Wøhler
2008 Saxkjærs A/S

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Skidenstræde 175
1806 Skidenstræde 50
1818 Krystalgade 50

Husnumre
1859 Krystalgade 3
2008 Krystalgade 3

Opførelsesår
1808-09 for skildrer Chr. Fr. Wohlert (Historiske huse)

Matr.nr. 51 †

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 174
1806 51
1822 Sammenlagt med 52 B, til: 51 & 52 B

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 Sebastian Lier
1806 Johannes Soldan, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Skidenstræde 174
1806 Skidenstræde 51
1818 Krystalgade 51

Matr.nr. 51 & 52 B (fra 1953: 51)

Matrikel
1822 Sammensat af 1806 51 og 52 B
1953 Betegnet 51 (nyt nummer)
2008 51

Ejere
2008 A/B Børge Olsen

Matrikulære husnumre
1822 Krystalgade 51 & 52 B

Husnumre
1859 Krystalgade 5
2008 Krystalgade 5

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1740 for studiosus Sebastian Liir. Ombygget 1857-58 (Historiske huse)

Matr.nr. 52 †

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 173
1806 52
1822 Delt i 52 A og 52 B

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 Jochum Wulf
1806 Bodt, madam

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Skidenstræde 173
1806 Skidenstræde 52
1818 Krystalgade 52

Matr.nr. 52 A

Matrikel
1822 Parcel af 1806 52
2008 52 A

Ejere
2008 Georg Lett

Matrikulære husnumre
1822 Krystalgade 52 A

Husnumre
1859 Krystalgade 7
2008 Krystalgade 7

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1743. Ombygget 1845 og 1859 (Historiske huse)

Matr.nr. 52 B †

Matrikel
1822 Parcel af 1806 52
1822 Sammenlagt med 1806 51, til: 51 & 52 B

Matr.nr. 53

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 172
1806 53
2008 53

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 Jacob Giørtzen, slagter
1806 Ole Jensen, kaptajn, kleinsmed
2008 Jens Ladegaard

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Skidenstræde 172
1806 Skidenstræde 53
1818 Krystalgade 53

Husnumre
1859 Krystalgade 9
2008 Krystalgade 9

Opførelsesår
1786 for kleinsmedemester Ole Jensen (Historiske huse)

Matr.nr. 54

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 171
1806 54
2008 54

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 Antoni Eisen, tømmersvend
1806 Carl F. Rohleder
2008 Jens Thomsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Skidenstræde
1806 Skidenstræde 54
1818 Krystalgade 54

Husnumre
1859 Krystalgade 11
2008 Krystalgade 11

Opførelsesår
Mellem 1730 og 1735 for tømrersvend Antoni Eissen. Ombygget før 1766 og mellem 1785 og 1788 (Historiske huse)

Matr.nr. 55 †

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 170
1806 55
1905 Indbefattet i 256

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 Peder Christensen, snedker
1806 Johan Benthin

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Skidenstræde 170
1806 Skidenstræde 55
1818 Krystalgade 55

Husnumre
1859 Krystalgade 13

Matr.nr. 56 †

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 169
1806 56
1905 Indbefattet i 256

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 Jacob Jacobsen Klauen, drejer
1806 Ole Bugge, bødker

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Skidenstræde 169
1806 Skidenstræde 56
1818 Krystalgade 56

Husnumre
1859 Krystalgade 15

Matr.nr. 57 †

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 168
1806 57
1905 Indbefattet i 256

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 Jacob Pedersen Ramløse, svend
1806 Otto Gese

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Skidenstræde 168
1806 Skidenstræde 57
1818 Krystalgade 57

Husnumre
1859 Krystalgade 17

Matr.nr. 58

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 167
1806 58
2008 58

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 Peder Pedersen, snedker
1806 Smidt, madame
2008 Jeudan A/S

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Skidenstræde 167
1806 Skidenstræde 58
1818 Krystalgade 58

Husnumre
1859 Krystalgade 19
2008 Krystalgade 19

Opførelsesår
1853 for mægler Søren Nicolai Schmidt (Historiske huse)

Matr.nr. 59

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 166
1806 59
2008 59

Ejere
1689 Enken efter Holger Vind, vicekansler
1756 Jacob Jacobsen, slagtersvend
1806 Christ. Bay
2008 Jeudan A/S

Matrikulære husnumre
1689 Store Kannikestræde 43, Skidenstræde 43*
1756 Skidenstræde 166
1806 Skidenstræde 59
1818 Krystalgade 59

Husnumre
1859 Krystalgade 21
2008 Krystalgade 21

Opførelsesår
1808 for fuldmægtig ved politietaten J. H. Bremer. Ombygget mellem 1852 og 1857 (Historiske huse)

Matr.nr. 60 †

Matrikel
1689 235 (del af)
1756 239
1806 60
1820 Sammenlagt med 241 B og 242 C, til: 60, 241 B & 242 C

Ejere
1689 Poul Jacobsen, brygger
1756 Peder Evertsen, brygger
1806 Schneider, sekretær

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 235, Skidenstræde 235*
1756 Nørregade 239, Skidenstræde 239*
1806 Skidenstræde 60
1818 Krystalgade 60

Matr.nr. 60, 241 B & 242 C †

Matrikel
1820 Sammensat af 1806 60, 241 B og 242 C
1824 242 C inkorporeret i 240, og 60, 241 B & 242 C betegnes herefter: 60 & 241 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1820 Krystalgade 60, 241 B & 242 C

Matr.nr. 60 & 241 B †

Matrikel
1824 Parcel af 60, 241 B & 242 C
1932 Henlagt til 242 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1824 Krystalgade 60 & 241 B

Husnumre
1859 Krystalgade 28

Matr.nr. 61 †

Matrikel
1689 174
1756 165
1806 61
1876 Sammenlagt med 62 & 63, til: 61, 62 & 63

Ejere
1689 Valentin Wulf, smed
1756 Christen Nielsen, brændevinsbrænder
1806 Johannes Eriksen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 174
1756 Skidenstræde 165
1806 Skidenstræde 61
1818 Krystalgade 61

Husnumre
1859 Krystalgade 26

Matr.nr. 61, 62 & 63 (fra 1953: 61)

Matrikel
1876 Sammensat af 1806 61 og 62 & 63
1953 Betegnet 61 (nyt nummer)
1956 Hertil henlagt 1806 64, 1806 66 og 1806 204
1995 Hertil henlagt 1806 206 og 1806 208
1995 Hertil henlagt 1806 238 og 1806 239
2003 Herfra separeret 263, 264, 265 og 266
2008 61

Ejere
2008 E/F Nørregade 12 (Daells)

Husnumre
1876 Krystalgade 24-26
1956 Fiolstræde 3
1995 Fiolstræde 3-9
2008 Krystalgade 20-24/Fiolstræde 5-9/Nørregade 12

Opførelsesår
Krystalgade 20-24/Nørregade 12: 1928-33 af arkitekt Vilhelm Lauritzen i samarbejde med Frits Schlegel. – Udvidet 1952-57 ved Jørgen Anker Heegaard (Weilbach)

Matr.nr. 62 †

Matrikel
1689 173
1756 164
1806 62
1807 Uformelt sammenlagt med 1806 63, til: 62 & 63

Ejere
1689 Christian Brask, drejer
1756 Niels Rasmussen Vejby, skrædder
1806 Morten Knie

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 173
1756 Skidenstræde 164
1806 Skidenstræde 62
1818 Krystalgade 62

Matr.nr. 62 & 63 †

Matrikel
1807 Uformelt sammensat af 1806 62 og 1806 63
1876 Sammenlagt med 1806 61, til: 61, 62 & 63

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Skidenstræde 62 & 63
1818 Krystalgade 62 & 63
1859 Krystalgade 24

Matr.nr. 63 †

Matrikel
1689 171 og 1689 172
1756 163
1806 63
1807 Uformelt sammenlagt med 1806 62, til: 62 & 63

Ejere
1689 171: Thorkild Andersen, kantor. – 172: Hans Andersen Rosendal
1756 Adolph Peter Rejerselv
1806 Rasmus Topp, prokurator

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 171 og 172
1756 Skidenstræde 163
1806 Skidenstræde 63
1818 Krystalgade 63

Matr.nr. 64 †

Matrikel
1689 168 (del af), 169 (del af) og 170 (del af)
1756 (1689/168, del af) og 162 (1689/169, del af, og 1689/170, del af)
1806 64
1820 Sammenlagt med 1806 65 og 66 B, til: 64, 65 & 66 B

Ejere
1689 168: Hans Winning, bedemand. – 169: Peder Jonsen, pedel. – 170: Jens Tuesen, klokker
1756 161: Truels Pedersen, grovsmed. – 162: Niels Sveistrup
1806 Elisabeth Schiøtt, madam, lysestøber

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 168-170
1756 Skidenstræde 161-162
1806 Skidenstræde 64
1820 Krystalgade 64, 65 & 66 B
1818 Krystalgade 64

Matr.nr. 64, 65 & 66 B+ (fra 1953: 64)

Matrikel
1820 Sammensat af 1806 64, 1806 65 og 66 B
1953 Betegnet 64 (nyt nummer)
1956 Henlagt til 1806 61

Ejere

Matrikulære husnumre
1820 Krystalgade 64, 65 & 66 B

Husnumre
1859 Krystalgade 22

Matr.nr. 65 †

Matrikel
1689 168 (del af) 168, 1689 169 (del af) og 1689 170 (del af)
1756 161 (161, del af,1689/168) og 162 (1689/169 og 1689/170, del af)
1806 65
1820 Sammenlagt med 1806 64 og 66 B, til: 64, 65 & 66 B

Ejere
1689 168: Hans Winning, bedemand. – 169: Peder Jonsen, pedel. – 170: Jens Tuesen, klokker
1756 161: Truels Pedersen, grovsmed. – 162: Niels Sveistrup
1806 Wendel, frue

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 168-170
1756 Skidenstræde 161-162
1806 Skidenstræde 65
1818 Krystalgade 65

Matr.nr. 66 †

Matrikel
1689 167 (del af)
1756 160
1806 66
1820 Delt i 66 A og 66 B

Ejere
1689 Johan Eriksen
1756 Søren Paulsen, brændevinsbrænder
1806 Johannes Nielsen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 167, Store Fiolstræde 167*
1756 Skidenstræde 160
1806 Skidenstræde 66
1818 Krystalgade 66

Matr.nr. 66 A †

Matrikel
1820 Parcel af 1806 66
1820 Sammenlagt med 1806 67 og 1806 203, til: 66 A, 67 & 203

Matr.nr. 66 A, 67 & 203+ (fra 1953: 66)

Matrikel
1820 Sammensat af 1806 67, 1806 203 og 66 A
1953 Betegnet 1806 66
1956 Henlagt til 61 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1820 Krystalgade 66 A, 67 og 203/Store Fiolstræde 66 A, 67 & 203

Husnumre
1859 Krystalgade 20/Store Fiolstræde 3
1862 Krystalgade 20/Fiolstræde 3 (Kraks Vejviser 1863)

Matr.nr. 66 B †

Matrikel
1820 Parcel af 1806 66
1820 Sammenlagt med 1806 64 og 1806 65, til: 64, 65 & 66 B

Matr.nr. 67 †

Matrikel
1689 166
1756 159
1806 67
1820 Sammenlagt med 66 A og 1806 203, til: 66 A, 67 & 203

Ejere
1689 Lars Pedersen, skrædder
1756 Jens Olsen, øltapper
1806 Peder Møller

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 166/Store Fiolstræde 166*
1756 Skidenstræde 159/Fiolstræde 159*
1806 Skidenstræde 67/Store Fiolstræde 67*
1818 Krystalgade 67/Store Fiolstræde 67*

Matr.nr. 68 †

Matrikel
1689 184
1756 158
1806 68
1811 Sammenlagt med 1806 194, til: 68 & 194

Ejere
1689 Niels Cornelisen, møller
1756 Didrich Kühlman, urtekræmmer
1806 Johan Christoffer Friborg, kaptajn, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 184/Skidenstræde 184*
1756 Skidenstræde 158/Fiolstræde 158*
1806 Skidenstræde 68/Store Fiolstræde 68*

Matr.nr. 68 & 194 †

Matrikel
1811 Sammensat af 1806 68 og 1806 194
1917 Henlagt til 69, 192 & 193

Ejere

Matrikulære husnumre
1811 Skidenstræde 68 & 194/Store Fiolstræde 68 & 194*
1818 Krystalgade 68 & 194/Store Fiolstræde 68 & 194*

Husnumre
1859 Krystalgade 18/Store Fiolstræde 20
1862 Fiolstræde 20/Krystalgade 18 (Kraks Vejviser 1863)

Matr.nr. 69 †

Matrikel
1689 165
1756 157
1806 69
1908 Sammenlagt med 1806 192 og 1806 193, til: 69, 192 & 193

Ejere
1689 Jacob Petenter
1756 Jens Christensen, murermester
1806 Georg Frederik Thim, kleinsmed

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 165
1756 Skidenstræde 157
1806 Skidenstræde 69
1818 Krystalgade 69

Husnumre
1859 Krystalgade 16

Matr.nr. 69, 192 & 193 †

Matrikel
1908 Sammensat af 1806 69, 1806 192 og 1806 193
1917 Hertil henlagt 68 & 194
1934 Henlagt til 1806 70

Ejere

Husnumre
1908 Krystalgade 16
1917 Fiolstræde 20-22/Krystalgade 16

Matr.nr. 70

Matrikel
1689 164 (del af)
1756 156
1806 70
1934 Hertil henlagt 69, 192 & 193
2008 70

Ejere
1689 Carl Roderigoe
1756 Jørgen Palle, snedker
1806 Hans Bentsen
2008 Universitets- og Bygningsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 164/Peder Hvidtfeldts Stræde 164*
1756 Skidenstræde 156
1806 Skidenstræde 70
1818 Krystalgade 70

Husnumre
1859 Krystalgade 14
1934 Fiolstræde 20-22/Krystalgade 14-18
2008 Fiolstræde 20-22/Krystalgade 16

Opførelsesår
Fiolstræde 20: 1810 for kaptajn, urtekræmmer Jens Christian Friborg. Ombygget 1907 (Weilbach). – Fiolstræde 22: 2005 (Kuas) – Krystalgade 16: 1810-11 for kleinsmed Georg Fridr. Timm. Ombygget 1907 (Kuas)

Matr.nr. 71 †

Matrikel
1689 164 (del af)
1756 155
1806 71
1831 Sammenlagt med 72 B, til: 71 & 72 B

Ejere
1689 Carl Roderigoe
1756 Hans Hansen, kammerråd
1806 Gabriel Gierløv

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 164/Peder Hvidtfeldts Stræde 164*
1756 Skidenstræde 155
1806 Skidenstræde 71
1818 Krystalgade 71

Matr.nr. 71 & 72 A (fra 1953: 71)
Synagogen

Matrikel
1831 Sammensat af 1806 71 og 72 A
1924 Hertil henlagt 72 B
1953 Betegnet 71 (nyt nummer)
1964 Herfra separeret 260
2008 71

Ejere
2008 Det Mosaiske Troessamfund

Matrikulære husnumre
1831 Krystalgade 71 & 72 A

Husnumre
1859 Krystalgade 12
2008 Krystalgade 12

Opførelsesår
1830-35 af arkitekt G. F. Hetsch for den jødiske menighed. Ombygget 1885 (Weilbach)

Matr.nr. 72 †

Matrikel
1689 164 (del af)
1756 154
1806 72
1831 Delt i 72 A og 72 B

Ejere
1689 Carl Roderigoe
1756 Basballe, konferensråd
1806 Den højtyske jødiske nation

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 164/Peder Hvidtfeldts Stræde 164*
1756 Skidenstræde 154
1806 Skidenstræde 72
1818 Krystalgade 72

Matr.nr. 72 A †

Matrikel
1831 Parcel af 1806 72
1831 Sammenlagt med 1806 71, til: 71 & 72 A

Matr.nr. 72 B †

Matrikel
1831 Parcel af 1806 72
1924 Henlagt til 71 & 72 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1831 Krystalgade 72 B

Husnumre
1859 Bag Krystalgade 12

Matr.nr. 73 †

Matrikel
1689 164 (del af)
1756 138 (del af)
1806 73
1983 Henlagt til 1806 74 og til 1806 260

Ejere
1689 Carl Roderigoe
1756 Søren Pedersen, murermester
1806 Jeppe Schmidt, mekanicus, professor

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 164/Peder Hvidtfeldts Stræde 164*
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 138
1806 Skidenstræde 73
1818 Krystalsgade 73

Husnumre
1859 Krystalgade 10

Matr.nr. 74
Vor Frue Kirkes Skole

Matrikel
1689 164 (del af)
1756 153 og 138 (del af)
1806 74
2008 74

Ejere
1689 Carl Roderigoe
1756 138: Søren Pedersen, murermester. – 153: Frue Kirke Fattigskole
1806 Frue Fattigskole
2008 Peter Henrik Tholstrup

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 164/Peder Hvidtfeldts Stræde 164*
1756 Skidenstræde 153/Peder Hvitfeldts Stræde 153*. – Peder Hvitfeldts Stræde 138
1806 Skidenstræde 74/Peder Hvitfeldts Stræde 74*
1818 Krystalgade 74/Peder Hvitfeldts Stræde 74*

Husnumre
1859 Krystalgade 8/Peder Hvitfeldts Stræde 1
2008 Krystalgade 8-10/Peder Hvitfeldts Stræde 1

Opførelsesår
1820-21 af P. Friedenreich for Frue Kirkes Fattigskole (Weilbach)

Matr.nr. 75

Matrikel
1689 163
1756 152
1806 75
2008 75

Ejere
1689 Christen Købing, skipper
1756 Elias Smidt
1806 Christian & Anne Marie Wiesen
2008 E/F Krystalgade 6 m. fl.

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 163/Peder Hvitfeldts Stræde 163*
1756 Skidenstræde 152/Peder Hvitfeldts Stræde 152*
1806 Skidenstræde 75/Peder Hvitfeldts Stræde 75*
1818 Krystalgade 75/Peder Hvitfeldts Stræde 75*

Husnumre
1859 Krystalgade 6/Peder Hvitfeldts Stræde 2
2008 Krystalgade 6

Opførelsesår
1834-35 for murermester Gotlieb Nicolai Sibbern (Historiske huse)

Matr.nr. 76

Matrikel
1689 160 (del af), 1689 161 og 1689 162
1756 150 (del af 1689/160 og 1689/161) og 1756 151 (1689/162)
1806 76
2008 76

Ejere
1689 160: Peder Frich, murermester. – 161: Johan Roll, prokurator. – 162: Børge Olsen, fiskebløders hus
1756 150-151: Christian Thomsen
1806 Høvinghof, madam
2008 Kaare Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 160-162
1756 Skidenstræde 150-151
1806 Skidenstræde 76
1818 Krystalsgade 76

Husnumre
1859 Krystalgade 4
2008 Krystalgade 4

Opførelsesår
1813 for snedker Johan Wilhelm Benthien (Historiske huse)

Matr.nr. 77

Matrikel
1689 46 og 1689 158, 1689, 1689 160 (del af)
1756 50
1806 77
2008 77

Ejere
1689 46: Jacob Poulsen, urtekræmmer. - 158: Levin, remsnider. – 159: Hans Jacobsen. – 160: Peder Frich, murermester
1756 Juel & Rothved
1806 Johan Wilhelm Bentin, snedkermester
2008 Ejendomsselskabet Mimont A/S

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 46/Skidenstræde 46*. – Skidenstræde 158-160
1756 Købmagergade 50/Skidenstræde 50*
1806 Skidenstræde 77/Lille Købmagergade 77*

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 53/Krystalgade 2
1871 Købmagergade 53/Krystalgade 2 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 53

Opførelsesår
1809 (Kuas)

Matr.nr. 78 †

Matrikel
1689 47 og 1689 162
1756 51
1806 78
1811 Delt i 78 A og 78 B

Ejere
1689 47: Isak Jacobsen. – 162: Børge Olsen, fiskebløder
1756 Jens Koefod, brygger
1806 Christian Mariager, brygger og bødker

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 47, Peder Hvidtfeldts Stræde 47*. – Skidenstræde 162
1756 Købmagergade 51, Peder Hvitfeldts Stræde 51*, Skidenstræde 51*
1806 Lille Købmagergade 78, Peder Hvitfeldts Stræde 78*/Skidenstræde 78*

Matr.nr. 78 A †

Matrikel
1811 Parcel af 1806 78
1898 Sammelagt med 78 B, til: 78 A & B

Ejere

Matrikulære husnumre
1811 Lille Købmagergade 78 A

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 55
1871 Købmagergade 55 (Kraks Vejviser 1872)

Matr.nr. 78 A & B (fra 1953: 78)
Købmagergade 55: Lille Kjøbmagerhus

Matrikel
1898 Sammensat af 78 A og 78 B
1953 Betegnet 78 (nyt nummer)
2008 78

Ejere
2008 Kirkbi A/S

Husnumre
1898 Købmagergade 55, Peder Hvitfeldts Stræde 4
2008 Købmagergade 55, Peder Hvitfeldts Stræde 4

Opførelsesår
Købmagergade 55: 1900 af arkitekt A. Bror C. von Dyben (Bygningsattest). – Peder Hvitfeldts Stræde 4: 1811-12 for L. Paulsen. Ombygget 1917-18 (Historiske huse)

Matr.nr. 78 B †

Matrikel
1811 Parcel af 1806 78
1898 Sammenlagt med 78 A, til: 78 A & B

Ejere

Matrikulære husnumre
1811 Peder Hvitfeldts Stræde 78 B

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 4

Matr.nr. 79 †

Matrikel
1689 48 og 1689 147
1756 52
1806 79
1846 Sammenlagt med 1806 99 og 1806 100, til: 79, 99 & 100

Ejere
1689 48: Niels Pedersen, hjulmand. - 147: Nikolaj Finke, tømmermand
1756 Peder Nielsen Wiborg, stadskaptajn
1806 Johan Volmeister

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 48. – Peder Hvitfeldts Stræde 147
1756 Købmagergade 52, Peder Hvitfeldts Stræde 52*
1806 Lille Købmagergade 79

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 57
1871 Købmagergade 57 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 57

Opførelsesår
1818-21 af murermester Gottfried Schaper (Historiske huse)

Matr.nr. 79

Matrikel
1866 Parcel af 79, 99 & 100
2008 79

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Baldersbuen A/S

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 57
1871 Købmagergade 57 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 57

Opførelsesår
1818-21 af murermester Gottfried Schaper (Historiske huse)

Matr.nr. 79, 99 & 100 †

Matrikel
1846 Sammensat af 1806 79, 1806 99 og 1806 100
1866 Delt i 79 og i 99 & 100

Ejere

Matrikulære husnumre
1846 Lille Købmagergade 79, 99 & 100

Husnumre
1859 Lille Købmagergader 57/Peder Hvitfeldts Stræde 6

Matr.nr. 80

Matrikel
1689 49
1756 53
1806 80
2008 80

Ejere
1689 Niels Clemmendsen, hjulmand
1756 Johan Henrik Wasserfald
1806 Matthias Barsløv, eddikebrygger
2008 E/F Købmagergade 59

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 49
1756 Købmagergade 53
1806 Lille Købmagergade 80

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 59
1871 Købmagergade 59 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 59

Opførelsesår
1816-17 af tømrermester Henrik Thyberg. Ombygget ellem 1837 og 1849 (Historiske huse)

Matr.nr. 81

Matrikel
1689 50
1756 54
1806 81
2008 81

Ejere
1689 Hans Eskildsen, kok
1756 Güllich Eriksen Tane, feltbereder
1806 Holm, madam
2008 Cvi Købmagergade 61 APS

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 50
1756 Købmagergade 54
1806 Lille Købmagergade 81

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 61
1871 Købmagergade 61 (Kraks vejviser 1872)
2008 Købmagergade 61

Opførelsesår
1810-11 for pottehandler Søren Rasmussen (Historiske huse)

Matr.nr. 82 †

Matrikel
1689 51
1756 55
1806 82
1898 Sammenlagt med 1806 83, til: 82 & 83

Ejere
1689 Johan Schullenborg, skrædder
1756 Jens Wiinberg, snedker
1806 Jørgen Thomsen, klædehandler

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 51
1756 Købmagergade 55
1806 Lille Købmagergade 82

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 63
1871 Købmagergade 63 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 82 & 83 (fra 1953: 83)

Matrikel
1898 Sammensat af 1806 82 og 1806 83
1953 Betegnet 82 (nyt nummer)
2008 82

Ejere
2008 Den Selvejende Institution Skandinavisk Yoga & Meditationsskole

Husnumre
1898 Købmagergade 63-65
2008 Købmagergade 63-65

Opførelsesår
1898-99 af arkitekt Rogert Møller for snedkermester A. Nielsen (Weilbach)

Matr.nr. 83 †

Matrikel
1689 52 og 1689 53
1756 56
1806 83
1898 Sammenlagt med 1806 82, til: 82 & 83

Ejere
1689 52: Enken efter Valentin Hoppel, slagter. – 53: Thomas Jensen Brun
1756 Herman Scheffels enke
1806 Meier Jacob, vexelerer

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 52 og 53
1756 Købmagergade 56
1806 Lille Købmagergade 83

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 65
1871 Købmagergade 65 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 84 †

Matrikel
1689 54 (del af)
1756 57 (del af, senere betegnet 1756 57 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 57 E
1806 84
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 86, til: 84 & 86

Ejere
1689 Christen Lauridsen Krarup
1756 Vilhelm Bentin, bager
1806 Johan Christian Bentin, bager

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 54/Rosengården 54*
1756 Købmagergade 57
1806 Lille Købmagergade 84

Matr.nr. 84 & 86 †

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 84 og 1806 86
1906 Indbefattet i 259

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Lille Købmagergade 84 & 86/ Kultorvet 84 & 86*

Husnumre
1859 Kultorvet 3/Lille Købmagergade 67
1871 Kultorvet 3/Købmagergade 67 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 85 †

Matrikel
1689 54 (del af)
1756 57 (del af 57, senere betegnet 1756 57 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 57 D
1806 85
1906 Indbefattet i 259

Ejere
1689 Christen Lauridsen Krarup
1756 Aage Busch, bager
1806 Kaptajn Svend Frederik Liunge og Søn, isenkræmmere

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 54/Rosengården 54*
1756 Købmagergade 57/Nørretorv 57*
1806 Lille Købmagergade 85/Kultorvet 85*

Husnumre
1859 Lille Købmagergade 69/Kultorvet 1
1871 Kultorvet 1/Købmagergade 69 (Kraks vejviser 1872)

Matr.nr. 86 †

Matrikel
1689 54 (del af)
1756 125
1806 86
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 84, til: 84 & 86

Ejere
1689 Christen Lauridsen Krarup
1756 Vilhelm Bentin, bager
1806 Johan Christian Bentin

Matrikulære husnumre
1689 Købmagergade 54/Rosengården 54*
1756 Nørretorv 125
1806 Kultorvet 86

Matr.nr. 87 †

Matrikel
1689 131
1756 124
1806 87
1808 Sammenlagt med 1806 90 og 1806 91, til: 87, 90 & 91

Ejere
1689 Ole Pedersen, slagtersvend
1756 Hans Petersen Schæffer, høker
1806 Michael Jensen Rosing, høker

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 131
1756 Nørretorv 124
1806 Kultorvet 87

Matr.nr. 87, 90 & 91 (fra 1953: 87)

Matrikel
1808 Sammensat af 1806 87, 1806 90 og 1806 91
1953 Betegnet 87 (nyt nummer)
2008 87

Ejere
2008 Ejendomsaktieselskabet Landemærket

Matrikulære husnumre
1808 Kultorvet 87, 90 & 91/Peder Hvitfeldts Stræde 87, 90 & 91

Husnumre
1859 Kultorvet 5/Peder Hvitfeldts Stræde 16
2008 Kultorvet 5/Peder Hvitfeldts Stræde 16

Opførelsesår
Begge bygninger: 1810 for handelsmand Michel Jensen Rosing (Historiske huse)

Matr.nr. 88 †

Matrikel
1689 130 (del af)
1756 123 (del af, senere betegnet 1756 123 B)
1806 88
1860 Sammenlagt med 1806 89, til: 88 & 89

Ejere
1689 Hans Helmer, grovsmed
1756 Hans Petersen Schæffer, høker
1806 Catharine Seerup, madam, isenkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 130
1756 Rosengården 123
1806 Kultorvet 88

Matr.nr. 88 & 89 (fra 1953: 88)

Matrikel
1860 Sammensat af 1806 88 og 1806 89
1953 Betegnet 88 (nyt nummer)
2008 88

Ejere
2008 Dansk Vandrelaug

Husnumre
1860 Kultorvet 7/Peder Hvitfeldts Stræde 18
2008 Kultorvet 7

Opførelsesår
1810-11 af murermester Peter Morten Quist (Historiske huse)

Matr.nr. 89 †

Matrikel
1689 130 (del af)
1756 123 (del af 123, senere betegnet 1756 123 A)
1806 89
1860 Sammenlagt med 1806 88, til: 88 & 89

Ejere
1689 Hans Helmer grovsmed
1756 Hans Petersen Schæffer, høker
1806 Madam Fogts pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Rosenborg 130/Peder Hvitfeldts Stræde 130*
1756 Rosengården 123
1806 Kultorvet 89/Peder Hvitfeldts Stræde 89*

Matr.nr. 90 †

Matrikel
1689 157 (del af)
1756 149
1806 90
1808 Sammenlagt med 1806 87 og 1806 91, til: 87, 90 og 91

Ejere
1689 Christoffer Brøchner, tømmermand
1756 Anders Christensen, øltapper
1806 Gunner Jensen, madame

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 157
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 149
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 90

Matr.nr. 91 †

Matrikel
1689 175 (del af)
1756 148
1806 91
1808 Sammenlagt med 1806 87 og 1806 90, til: 87, 90 og 91

Ejere
1689 Christoffer Brøchner, tømmermand
1756 Jan Willumsen
1806 Niels Bredberg

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 157
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 148
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 91

Matr.nr. 92 †

Matrikel
1689 155 og 1689 156
1756 147
1806 92
1821 Sammenlagt med 1806 93, til: 93 & 94

Ejere
1689 155: Iver Pedersen, tømmermand. – 156: Niels Pedersen, hjulmand
1756 Mads Willumsen, høker
1806 Peder Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 155 og 156
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 147
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 92

Matr.nr. 92 & 93 †

Matrikel
1821 Sammensat af 1806 92 og 1806 93
1906 Indbefattet i 259

Ejere

Matrikulære husnumre
1821 Peder Hvitfeldts Stræde 92 & 93

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 14

Matr.nr. 93 †

Matrikel
1689 154 og 1689 155
1756 146
1806 93
1821 Sammenlagt med 1806 93, til: 92 & 93

Ejere
1689 154: Anders Sørensen. – 155: Iver Pedersen, tømmermand
1756 Niels Pedersen Skovgaard
1806 Knud Knudsen, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 154 og 155
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 146
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 93

Matr.nr. 94

Matrikel
1689 153
1756 145
1806 94
2008 94

Ejere
1689 Enken efter Jørgen Kønnick
1756 Peder Mortensen Spænd
1806 Claus Petersen
2008 E/F Peder Hvitfeldts Str 12

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 153
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 145
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 94

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 12
2008 Peder Hvitfeldts Stræde 12

Opførelsesår
1809-17 eller –18 for brændevinsbrænder Peder Møller (Historiske huse)

Matr.nr. 95 †

Matrikel
1689 152 (del af)
1756 144
1806 95
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 96, til: 95 & 96

Ejere
1689 Karen, enke efter Troels Nielsen
1756 Ole Bøh, murersvend
1806 Niels Borg

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 152
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 144
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 95

Matr.nr. 95 & 96 (fra 1953: 95)

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 95 og 1806 96
1953 Betegnet 95 (nyt nummer)
2008 95

Ejere
2008 Ejerforeningen Peder Hvitfeldts Stræde

Matrikulære husnumre
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 95 & 96

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 10
2008 Peder Hvitfeldts Stræde 10

Opførelsesår
1811 af tømrermester Breede (Historiske huse)

Matr.nr. 96 †

Matrikel
1689 152 (del af)
1756 143
1806 96
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 95, til: 95 & 96

Ejere
1689 Karen, enke efter Troels Nielsen
1756 Niels Mandahl, arkelimester
1806 Niels Borg

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 152
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 143
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 96

Matr.nr. 97 †

Matrikel
1689 151
1756 142
1806 97
1810 Sammenlagt med 1806 98, til: 97 & 98

Ejere
1689 Abraham, spånmåttemager
1756 Dorte Meyers
1806 Hans Hemmingsen

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 151
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 142
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 97

Matr.nr. 97 & 98 (fra 1953: 97)

Matrikel
1810 Sammensat af 1806 97 og 1806 98
1953 Betegnet 97 (nyt nummer)
2008 97

Ejere
2008 Den Selvejende Institution Ungdomsboligerne Peder Hvitfeldts Stræde 8

Matrikulære husnumre
1810 Peder Hvitfeldts Stræde 97 & 98

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 8
2008 Peder Hvitfeldts Stræde 8

Opførelsesår
1811 for forvalter ved det Kongelige Assistenshus Harboe (Historiske huse)

Matr.nr. 98 †

Matrikel
1689 150
1756 141
1806 98
1810 Sammenlagt med 1806 97, til: 97 & 98

Ejere
1689 Christen Nielsen
1756 Dorthe Meyers
1806 Hans Hemmingsen

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 150
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 141
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 98

Matr.nr. 99 †

Matrikel
1689 149
1756 140
1806 99
1846 Sammenlagt med 1806 79 og 1806 100, til: 79, 99 & 100

Ejere
1689 Ole Iversen, tømmermand
1756 Claus Rolf, snedker
1806 Josva H. Aamann

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 149
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 140
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 99

Matr.nr. 99 & 100 (fra 1953: 99)

Matrikel
1866 Parcel af 79, 99 & 100
1953 Betegnet 99 (nyt nummer)
2008 99

Ejere
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1866 Peder Hvitfeldts Stræde 6
2008 Peder Hvitfeldts Stræde 6

Opførelsesår
1811-13 for murermester G. Schaper (Historiske huse)

Matr.nr. 100 †

Matrikel
1689 148
1756 139
1806 100
1846 Sammenlagt med 1806 79 og 1806 99, til: 79, 99 & 100

Ejere
1689 Jørgen Nielsen, tidligere islandsk arbejdskarl
1756 Claus Rolf, snedker
1806 Peter Lindet

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 148
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 139
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 100

Matr.nr. 101

Matrikel
1689 146 og 164 (del af)
1756 137
1806 101
1848 Sammenlagt med 1806 102 og 1806 103, til: 101, 102 & 103
1851 Parcel af 101, 102 & 103
1979 Hertil henlagt 102 (nyt nummer)
2008 101

Ejere
1689 146: Jens Sørensen, tømmermand. – 164: Carl Roderigo
1756 Andreas Silbermann
1806 Johan Holmeister
2008 Fsb Bolig

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 146. – Skidenstræde 164/Peder Hvidtfeldts Stræde 164*
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 137
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 101

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 3
1979 Peder Hvitfeldts Stræde 3-5
2008 Peder Hvitfeldts Stræde 3-5

Opførelsesår
Peder Hvitfeldts Stræde 3: 1865 for blikkenslagermester H. Mortensen. – Peder Hvitfeldts Stræde 5: 1853 for snedkersvend L. P. Thrane (Historiske huse)

Matr.nr. 101, 102 & 103 †

Matrikel
1848 Sammensat af 1806 101, 1806 102 og 1806 103
1851 Herfra separeret 101, og derefter betegnet 102 & 103

Ejere

Matrikulære husnumre
1848 Peder Hvitfeldts Stræde 101, 102 & 103

Matr.nr. 102 †

Matrikel
1689 146
1756 136
1806 102
1848 Sammenlagt med 1806 101 og 1806 103, til: 101, 102 & 103

Ejere
1689 Jens Sørensen, tømmermand
1756 Jens Hansen Svane
1806 Niels Schønberg Kurtzhals, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 146
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 136
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 102

Matr.nr. 102 & 103 † (fra 1953: 102)

Matrikel
1851 Parcel af 101, 102 & 103
1953 Betegnet 102 (nyt nummer)
1979 Henlagt til 101

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Peder Hvitfeldts Stræde 102 & 103

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 5

Matr.nr. 103 †

Matrikel
1689 145
1756 135
1806 103
1848 Sammenlagt med 1806 101 og 1806 102, til: 101, 102 & 103

Ejere
1689 Carsten Eriksen, snedker
1756 Andreas Kiörbig, murersvend
1806 Helmer Øyen, thehandler og fribager

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 145
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 135
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 103

Matr.nr. 104

Matrikel
1689 144
1756 134
1806 104
2008 104

Ejere
1689 Christen Nielsen, tømmermand
1756 Carl Malmstrøm
1806 Niels Borch
2008 Fsb Bolig

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 144
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 134
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 104

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 7
2008 Peder Hvitfeldts Stræde 7

Opførelsesår
1820 for høker H. J. Sønderberg (Historiske huse)

Matr.nr. 105 †

Matrikel
1689 143
1756 133
1806 105
1811 Sammenlagt med 1806 106, til: 105 & 106

Ejere
1689 Børge Pedersen, tømmermandssvend
1756 Jens Petersen Salling, vognmand
1806 T. D. Schøn

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 143
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 133
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 105

Matr.nr. 105 & 106 (fra 1953: 105)

Matrikel
1811 Sammensat af 1806 105 og 1806 106
1953 Betegnet 105 (nyt nummer)
2008 105

Ejere
2008 Sammenslutningen af Frie Funktionærer

Matrikulære husnumre
1811 Peder Hvitfeldts Stræde 105 & 106

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 9
2008 Peder Hvitfeldts Stræde 9

Opførelsesår
1811 for Mogens Schouboe. Ombygget 1930 (Historiske huse)

Matr.nr. 106 †

Matrikel
1689 141 og 1689 142 (del af)
1756 131 (1689/141) og 132 (1689/142, del)
1806 106
1811 Sammenlagt med 1806 105, til: 105 & 106

Ejere
1689 141: Niels Bendsen, tapper. – 142: Wulf Christoffersen, garver
1756 131: Hans Jørgen Oschatz, tømmermester. – 132: Rimundus Nielsen Sølvbierg
1806 Mogens Skoubye, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 141 og 142
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 131 og 132
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 106

Matr.nr. 107

Matrikel
1689 139 og 1689 140
1756 130
1806 107
2008 107

Ejere
1689 139: Tømrerlauget. – 140: Laurids Frederiksen, skofliker
1756 Iver Pedersen
1806 Hans Meyer
2008 Hannah Ekman Lett

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 139 og 140
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 130
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 107

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 11
2008 Peder Hvitfeldts Stræde 11

Opførelsesår
1856 for smedemester Jens Nicolai Larsen (Historiske huse)

Matr.nr. 108 †

Matrikel
1689 138
1756 129
1806 108
1815 Sammenlagt med 1806 109, til: 108 & 109

Ejere
1689 Poul Andersen, grovsmed
1756 Dines Hansen, brændevinsbrænder
1806 Lund, madam

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 138
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 129
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 108

Matr.nr. 108 &109 (fra 1953: 108)

Matrikel
1815 Sammensat af 1806 108 og 1806 109
1953 Betegnet 108 (nyt nummer)
2008 108

Ejere
2008 A/B Peder Hvitfeldts Str 13

Matrikulære husnumre
1815 Peder Hvitfeldts Stræde 108 & 109

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 13
2008 Peder Hvitfeldts Stræde 13

Opførelsesår
1832 for snedkermester Brøtterup (Historiske huse)

Matr.nr. 109 †

Matrikel
1689 136 og 1689 137
1756 128
1806 109
1815 Sammenlagt med 1806 108, til: 108 & 109

Ejere
1689 136: Hans Pedersen, skrædder. – 137: Niels Nielsen, tømmersvend
1756 Philip Ambus, prokurator
1806 Hans Mortensen Skoubye, stolemager

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 136 og 137
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 128
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 109

Matr.nr. 110 †

Matrikel
1689 135
1756 127
1806 110
1833 Sammenlagt med 1806 111, 1806 112 og 1806 113, til: 110, 111, 112 & 113

Ejere
1689 Ole Nielsen
1756 Gregorius Theodorius Gromelius, pastor
1806 Hans Mortensen Møller, skomager
2008 Dennis Tjørnum

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 135
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 127
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 110

Matr.nr. 110 (nyt nummer)

Matrikel
1834 Parcel af 1806 110, 1806 111 og 112 & 113
2008 110

Ejere
2008 Dennis Tjørnum

Matrikulære husnumre
1834 Peder Hvitfeldts Stræde 110

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 15
2008 Peder Hvitfeldts Stræde 15

Opførelsesår
1835 for hørkræmmer C. C. Müller (Historiske huse)

Matr.nr. 110, 111, 112 & 113 †

Matrikel
1833 Sammensat af 1806 110, 1806 111, 1806 112 og 1806 113
1834 Frasepareret 110, og herefter betegnet 111, 112 & 113

Ejere

Matrikulære husnumre
1833 Peder Hvitfeldts Stræde 110, 111, 112 & 113

Matr.nr. 111 †

Matrikel
1689 133 og 1689 134
1756 126
1806 111
1833 Sammenlagt med 1806 110, 1806 112 og 1806 113, til: 110, 111, 112 & 113

Ejere
1689 133: Enken efter Thomas Eriksen. – 134: Rasmus Svendsen
1756 Henrik Andersen, murersvend
1806 Carl Stricher

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 133 og 134
1756 Peder Hvitfeldts Stræde 126
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 111

Matr.nr. 111, 112 & 113 (fra 1953: 111)

Matrikel
1834 Parcel af 110, 111, 112 & 113
1953 Betegnet 111 (nyt nummer)
2008 111

Ejere
2008 E/F Peder Hvitfeldts Str 17

Matrikulære husnumre
1834 Peder Hvitfeldts Stræde 111, 112 & 113

Husnumre
1859 Peder Hvitfeldts Stræde 17/Rosengården 1
2008 Peder Hvitfeldts Stræde 17

Opførelsesår
1855-56 af arkitekt H. Chr. Tybjerg for værtshusholder Niels Sørensen (Historiske huse)

Matr.nr. 112 †

Matrikel
1689 132
1756 122
1806 112
1833 Sammenlagt med 1806 110, 1806 111, 1806 112 og 1806 113, til: 110, 111, 112 & 113

Ejere
1689 Nikolaj Hansen, skrædder
1756 Anders Rasmussen, høker
1806 Rasmus Thonnings plads

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 132*/Peder Hvitfeldts Stræde 132*
1756 Rosengården 122/Peder Hvitfeldts Stræde 122*
1806 Peder Hvitfeldts Stræde 112/Rosengården 112*

Matr.nr. 113 †

Matrikel
1689 128 og 1689 129
1756 121
1806 113
1833 Sammenlagt med 1806 110, 1806 111 og 1806 112, til: 110, 111, 112 & 113

Ejere
1689 128: Peder Larsen, forhenværende tømmersvend. – 129: Niels Andersen, bådsmand
1756 Gotfried Berger, tømmermester
1806 Hans Mathias Sperling, kandestøber

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 128 og 129
1756 Rosengården 121
1806 Rosengården 113

Matr.nr. 114

Matrikel
1689 127
1756 120
1806 114
2008 114

Ejere
1689 Jep Nielsen
1756 Ole Biørn, murersvend
1806 Maren Clemmensen, jomfru, thehandler
2008 E/F Rosengården 3 (3882)

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 127
1756 Rosengården 120
1806 Rosengården 114

Husnumre
1859 Rosengården 3

Opførelsesår
2002

Matr.nr. 115 †

Matrikel
1689 125 og 1689 126 og 1689 124 (del af)
1756 118 (1689/125 og 1689/124, del af) og 119 (1689/126)
1806 115
1984 Henlagt til 1806 116

Ejere
1689 124: Børge Larsen, ålestanger. - 125: Enken efter Helmer Didriksen. – 126: Jørgen Hansen, ruhugger
1756 118: Claus Buurmester, skibstømmermand. – 119: Jeppe Nielsen, tømmersvend
1806 Jacob Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 124-126
1756 Rosengården 118 og 119
1806 Rosengården 115

Husnumre
1859 Rosengården 5

116 †

Matrikel
1689 123 og 1689 124 (del af)
1756 117
1806 116
1816 Sammenlagt med 1806 117, til: 116 & 117

Ejere
1689 123: Lars Pedersen, bødker. – Børge Larsen, ålestanger
1756 Anders Madsen, bødker
1806 Jacob Borgvardt

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 123 og 124
1756 Rosengården 117
1806 Rosengården 116

Matr.nr. 116 & 117 (fra 1953: 116)

Matrikel
1816 Sammensat af 1806 116 og 1806 117
1953 Betegnet 116 (nyt nummer)
1984 Hertil henlagt 1806 115
2008 116

Ejere
2008 Andelsboligforeningen Rosengården

Matrikulære husnumre
1816 Rosentården 116 & 117

Husnumre
1859 Rosengården 7
1984 Rosengården 5-7
2008 Rosengården 5-7

Opførelsesår
1845 for sadelmagermester Johan Christian Culmsee

Matr.nr. 117 †

Matrikel
1689 122 (del af)
1756 116
1806 117
1816 Sammenlagt med 1806 116, til: 116 & 117

Ejere
1689 Hermand Kloster, brændevinsbrænder
1756 David Christensen, øltapper
1806 Jacob Borgwardt, frisnedker

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 122
1756 Rosengården 116
1806 Rosengården 117

Matr.nr. 118

Matrikel
1689 122 (del af)
1756 115
1806 118
2008 118

Ejere
1689 Hermand Kloster, brændevinsbrænder
1756 Ole Jørgensen
1806 Frederik Buchwaldt
2008 Jægersborg Århus APS

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 122
1756 Rosengården 115
1806 Rosengården 118

Husnumre
1859 Rosengården 9
2008 Rosengården 9

Opførelsesår
1811-12 af murermester H. C. Ondrup. Ombygget 1846 (Historiske huse)

Matr.nr. 119 †

Matrikel
1689 121
1756 114
1806 119
1850 Sammenlagt med 1806 120, til: 119 & 120

Ejere
1689 Peder Riiber
1756 Henrik Rudolph Møller, tømmersvend
1806 Thomas Christensen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 121
1756 Rosengården 114
1806 Rosengården 119

Matr.nr. 119 & 120 †

Matrikel
1850 Sammensat af 1806 119 og 1806 120
1862 Sammenlagt med 121 & 122, til: 119, 120, 121 & 122

Ejere

Matrikulære husnumre
1850 Rosentården 119 & 120

Husnumre
1859 Rosengården 11-13

Matr.nr. 119, 120, 121 & 122 (fra 1953: 119)

Matrikel
1862 Sammensat af 119 & 120 og 121 & 122
1953 Betegnet 119 (nyt nummer)
2008 119

Ejere
2008 Andelsboligforeningen, Rosengården

Husnumre
1862 Rosengården 11-13
2008 Rosengården 11-13

Opførelsesår
Rosengården 11: 1850 for brændevinsbrænder N. P. Cadovius. – Rosengården 13: 1841-42 for N. P. Cadovius (Historiske huse)

Matr.nr. 120 †

Matrikel
1689 120
1756 113
1806 120
1850 Sammenlagt med 1806 119, til: 119 & 120

Ejere
1689 Jon Nielsen, bødker
1756 Melcior Stachter, tøjsvend
1806 Peter Thim, kleinsmed

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 120
1756 Rosengården 113
1806 Rosengården 120

Matr.nr. 121 †

Matrikel
1689 118 og 1689 119
1756 112
1806 121
1830 Sammenlagt med 1806 122, til: 121 & 122

Ejere
1689 118: Mathis Poulsen, skomager. – 119: Mikkel Poulsen, skomager
1756 Christen Larsen, brændevinsbrænder
1806 Johannes Schmidt, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 118 og 119
1756 Rosengården 112
1806 Rosengården 121

Matr.nr. 121 & 122 †

Matrikel
1830 Sammensat af 1806 121 og 1806 122
1862 Sammenlagt med 119 & 120, til: 119, 120, 121 & 122

Ejere

Matrikulære husnumre
1830 Rosentården 121 & 122

Husnumre
1859 Rosengården 13

Matr.nr. 122 †

Matrikel
1689 201 (del af)
1756 111
1806 122
1830 Sammenlagt med 1806 121, til: 121 & 122

Ejere
1689 Henrik Tidemansen, fisker
1756 Johan Christian Møller, tømmersvend
1806 Jens Peter Brøgger

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 201/Rosengården 201*
1756 Rosengården 111
1806 Rosengården 122

Matr.nr. 123 †

Matrikel
1689 112
1756 106
1806 123
1845 Sammenlagt med 1806 124 og 1806 125, til: 123, 124 & 125

Ejere
1689 De Fattige
1756 Mathias Vinter, urtekræmmer
1806 Hansen, madame

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 112/Rosengården 112*
17521236 Fiolstræde 106/Rosengården 106*
1806 Rosengården 123/Store Fiolstræde 123*

Matr.nr. 123, 124 & 125 †

Matrikel
1845 Sammensat af 1806 123, 1806 124 og 1806 125
1901 Sammenlagt med 1806 170, 1806 171, 1806 172 og 1806 173, til: 170, 171, 172, 173 & 123, 124 & 125

Ejere

Matrikulære husnumre
1845 Rosengården 123, 124 & 125/Store Fiolstræde 123, 124 & 125

Husnumre
1859 Rosengården 14/Store Fiolstræde 44

Matr.nr. 124 †

Matrikel
1689 111 (del af)
1756 105 (del af 105, senere betegnet 1756 105 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 105 H
1806 124
1845 Sammenlagt med 1806 123 og 1806 125, til: 123, 124 & 125

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Christen Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Poul Jensen Lystrup, høker

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 111
1756 Rosengården 105
1806 Rosengården 124

Matr.nr. 125 †

Matrikel
1689 111 (del af)
1756 105 (del af, senere betegnet 1756 105 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 105 G
1806 125
1846 Sammenlagt med 1806 123 og 1806 124, til: 123, 124 & 125

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Christen Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Jørgen Nielsen Hersløv, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 111
1756 Rosengården 105
1806 Rosengården 125

Matr.nr. 126 † (fra 1825 undertiden betegnet 126 A)

Matrikel
1689 110
1756 104
1806 126
1825 Herfra separeret 126 B
1836 Sammenlagt med 1806 127, til: 126 & 127

Ejere
1689 Jens Andersen, brygger
1756 Børge Jensen Knap, brygger
1806 Hans Thyberg, brygger og bødker

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 110
1756 Rosengården 104
1806 Rosengården 126

Matr.nr. 126 & 127 †

Matrikel
1836 Sammensat af 1806 126 og 1806 127
1905 Delt og indbefattet i 257 og 258

Ejere

Matrikulære husnumre
1836 Rosengården 126 & 127

Husnumre
1859 Rosengården 12

Matr.nr. 126 A, se 126

Matr.nr. 126 B

Matrikel
1825 Parcel af 1806 126
1825 Sammenlagt med 1806 169, til: 169 & 126 B

Matr.nr. 127+ (fra 1810 undertiden benævnt 127 A)

Matrikel
1689 109
1756 103
1806 127
1810 Herfra separeret 127 B, og herefter undertiden selv benævnt 127 A
1836 Sammenlagt med 1806 126, til: 126 & 127

Ejere
1689 Anders Loumand, rodemester
1756 Hans Nielsen Høybue, brygger
1806 Aage Henriksen Høyer, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 109
1756 Rosengården 103
1806 Rosengården 127

Matr.nr. 127 B †

Matrikel
1810 Parcel af 1806 127
1810 Sammenlagt med 1806 138 og 1806 139, til: 138, 139 & 127 B

Matr.nr. 128 †

Matrikel
1689 108
1756 102
1806 128
1815 Herfra separeret 128 C
1833 Herfra separeret 128 A og 128 D

Ejere
1689 Anders Svendsen, islandsk købmand
1756 Falsen, etatsråd
1806 H. W. Eller

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 108
1756 Rosengården 102
1806 Rosengården 128

Matr.nr. 128 A

Matrikel
1833 Parcel af 1806 128
2008 128 A

Ejere
2008 E/F Rosengården 10

Matrikulære husnumre
1833 Rosengårdne 128

Husnumre
1859 Rosengården 10
2008 Rosengården 10

Opførelsesår
1833-34 for N. S. Holm (Historiske huse)

Matr.nr. 128 B

Matrikel
1815 Parcel af 1806 128
1815 Sammenlagt med 1806 135 og 1806 136, til: 135, 136 & 128 B

Matr.nr. 128 C †

Matrikel
1815 Parcel af 1806 128
1815 Sammenlagt med 1806 134, til: 134 & 128 C

Matr.nr. 128 D

Matrikel
1833 Parcel af 1806 128
2008 128 D

Ejere
2008 J. Holst Holding APS

Matrikulære husnumre
1833 Rosengården 128 D

Husnumre
1859 Rosengården 8
2008 Rosengården 8

Opførelsesår
1833-34 for N. S. Holm (Historiske huse)

Matr.nr. 129 †

Matrikel
1689 107
1756 101
1806 129
1966 Henlagt til 1806 130

Ejere
1689 Christian Krabbe
1756 Peter Meyer, skomager
1806 Daniel Meyer, parykmager og fiskebløder

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 107
1756 Rosengården 101
1806 Rosengården 129

Husnumre
1859 Rosengården 6

Matr.nr. 130

Matrikel
1689 105, 1689 106 og 1689 90 (del af)
1756 98 (del af, 1689/90, del af, og 1689/106) og 1756 100 (1689/105)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 98 F og 100
1806 130
1950 Hertil henlagt 1806 131 og 1806 132
1963 Hertil henlagt 1806 133
1974 Herfra separeret 261
1995 Herfra separeret 262
2008 130

Ejere
1689 90: Morten Passenow, væver. – 105: Niels Olsen, handskemager. – 106: Jesper Rasmussen, rodemester
1756 98: Bendt Bendsen, hørkræmmer. - 100: Valentin Svendsen, slagter
1806 Peter Rindum, brændevinsbrænder
2008 E/F Kultorvet 11 - 13,m.fl.

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Vibes Gade 90. – Rosengården 105 og 106
1756 Nørretorv 98. – Rosengården 100
1806 Rosengården 130

Husnumre
1859 Rosengården 4
1950 Kultorvet 9-11/Rosengården 2-4
1963 Kultorvet 9-13/Rosengården 2-6
1974 Kultorvet 9-13/Rosengården 2-4
1995 Kultorvet 9-13/Rosengården 2
2008 Kultorvet 11-13/Rosengården 2

Opførelsesår
Kultorvet 11: 1815 for hørhandler Jens Peter Müller. – Kultorvet 13: 1834 for Nikolaj Bonnesen. – Rosengården 2: 1822-23 for brændevinsbrænder Ole Sørensen (Historiske huse)

Matr.nr. 131 †

Matrikel
1689 104
1756 99
1806 131
1950 Henlagt til 1806 130

Ejere
1689 Per Børgesen, bager
1756 Andreas Rasmussen, høker
1806 Rasmus Tonning, kirurg

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 104/Mikkel Vibes Gade 104*
1756 Nørretorv 99/Rosengården 99*
1806 Rosengården 131/Kultorvet 131*

Husnumre
1859 Kultorvet 9/Rosengården 2

Matr.nr. 132 †

Matrikel
1689 90 (del af) og 1689 106 (del af)
1756 98 (del af)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 98 (uden litrering)
1806 132
1950 Henlagt til 1806 130

Ejere
1689 90: Morten Passenow, væver. – 106: Jesper Rasmussen, rodemester
1756 Bendt Bendsen, hørkræmmer
1806 Fogh, madame

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Vibesgade 90. – Rosengården 106
1756 Nørretorv
1806 Kultorvet 132

Husnumre
1859 Kultorvet 11

Matr.nr. 133 †

Matrikel
1689 88 og 1689 89
1756 97
1806 133
1963 Henlagt til 1806 130

Ejere
1689 88: Jørgen Pedersen, bedemand. – 89: Jocum Low, slagter
1756 Nikolaj Henningsen, tobaksspinder
1806 Buch & Søn, tobaksfabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Vibes Gade 88 og 89
1756 Nørretorv 97
1806 Kultorvet 133

Husnumre
1859 Kultorvet 13

Matr.nr. 134 †

Matrikel
1689 87
1756 96
1806 134
1815 Sammenlagt med 128 C, til: 134 & 128 C

Ejere
1689 Valentin Danneberg
1756 Lars Pedersen, øltapper
1806 Nikolaj Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Vibes Gade 87
1756 Nørretorv 96
1806 Kultorvet 134

Matr.nr. 134 & 128 C (fra 1953: 134)

Matrikel
1815 Sammensat af 1806 134 og 128 C
1953 Betegnet 134 (nyt nummer)
2008 134

Ejere
2008 E/F Kultorvet 15

Matrikulære husnumre
1815 Kultorvet 134 & 128 C

Husnumre
1859 Kultorvet 15
2008 Kultorvet 15

Opførelsesår
1815-16 for farver Jacob Ramshardt (Historiske huse)

Matr.nr. 135 †

Matrikel
1689 86
1756 95
1806 135
1813 Sammenlagt med 1806 136 og 128 B, til: 135, 136 & 128 B

Ejere
1689 Hans Stang, væver
1756 Thomas Pedersen Colling
1806 Søren Hempel Bang, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Vibes Gade 86
1756 Nørretorv 95
1806 Kultorvet 135

Matr.nr. 135, 136 & 128 B (1953: 135)

Matrikel
1813 Sammensat af 1806 135, 1806 136 og 128 B
1953 Betegnet 135 (nyt nummer)
2008 135

Ejere
2008 E/F Kultorvet 17 m. fl.

Matrikulære husnumre
1813 Kultorvet 135, 136 & 128 B/Frederiksborggade 135, 136 & 128 B*

Husnumre
1859 Frederiksborggade 1/Kultorvet 17
2008 Frederiksborggade 1/Kultorvet 17

Opførelsesår
1895 af arkitekt Valdemar Ingemann (Weilbach)

Matr.nr. 136 †

Matrikel
1689 83, 1689 84 og 1689 85
1756 94
1806 136
1813 Sammenlagt med 1806 135 og 128 B, til: 135, 136 & 128 B

Ejere
1689 83: Mons Jacobsens enkes hus, delvis brudt ned. – 84: Peder Nielsen, garver. – 85: Jens Christensen, tapper
1756 Peder Huulegaard, høker
1806 Mads Jacobsen Tvermoes, hørkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 83 og 84. – Mikkel Vibes Gade 85
1756 Nørretorv 85/Frederiksborggade 85*
1806 Kultorvet 136/Frederiksborggade 136*

Matr.nr. 137

Matrikel
1689 82 (del af)
1756 93
1806 137
2008 137

Ejere
1689 Anders Svendsen, købmand
1756 Mads Jørgensen Rohde, farver
1806 Hans Wilhelm Eller, farver
2008 Frederiksborggade 1-3 Aps

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 82
1756 Frederiksborggade 93
1806 Frederiksborggade 137

Husnumre
1859 Frederiksborggade 3
2008 Frederiksborggade 3

Opførelsesår
1887 af arkitekt Christian Arntzen for enkefru A. M. Duvier (Weilbach, Matrikelregister og Bygningsattest)

Matr.nr. 138 †

Matrikel
1689 82 (del af)
1756 92
1806 138
1810 Sammenlagt med 1806 139 og 127 B, til: 138, 139 & 127 B

Ejere
1689 Anders Svendsen, købmand
1756 Frantz Mühlhausen
1806 Christian Høegh, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 82
1756 Frederiksborggade 92
1806 Frederiksborggade 138

Matr.nr. 138, 139 & 127 B (fra 1953: 138)

Matrikel
1810 Sammensat af 1806 138, 1806 139 og 127 B
1953 Betegnet 138 (nyt nummer)
2008 135

Ejere
2008 Jeudan A/S

Matrikulære husnumre
1810 Frederiksborggade 138, 139 & 127 B

Husnumre
1859 Frederiksborggade 5
2008 Frederiksborggade 5

Opførelsesår
1813 for hørkræmmer C. Winsløw. Ombygger 1897 (Historiske huse)

Matr.nr. 139 †

Matrikel
1689 82 (del af)
1756 91
1806 139
1810 Sammenlagt med 1806 138 og 127 B, til: 138, 139 & 127 B

Ejere
1689 Anders Svendsen, købmand
1756 Jacob Bys, hørkræmmer
1806 Claus Benjamin Winsløv, hørkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 82
1756 Frederiksborggade 91
1806 Frederiksborggade 139

Matr.nr. 140

Matrikel
1689 81
1756 90
1806 140
2008 140

Ejere
1689 Margrethe, enke efter Didrik Drejer
1756 Schiønning Andersen, brygger
1806 Peder N. Lund
2008 Oyster Estate A/S

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 81
1756 Frederiksborggade 90
1806 Frederiksborggade 140

Husnumre
1859 Frederiksborggade 7
2008 Frederiksborggade 7

Opførelsesår
1812 for lodsoldermand Erik Eskildsen (Historiske huse)

Matr.nr. 141 †

Matrikel
1689 80
1756 89
1806 141
1818 Delt i 141 A og 141 B

Ejere
1689 Peder Esbachs enke
1756 Bertel Hansen Klöhn
1806 Johannes Dannefeldt

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 80
1756 Frederiksborggade 89
1806 Frederiksborggade 141/Nørrevold 141*

Matr.nr. 141 A

Matrikel
1818 Parcel af 1806 141
2008 141 A

Ejere
2008 E/F Frederiksborggade 9

Matrikulære husnumre
1818 Frederiksborggade 141 A

Husnumre
1859 Frederiksborggade 9
2008 Frederiksborggade 9

Opførelsesår
1825 for tømrermester Niels Westergaard (Historiske huse)

Matr.nr. 141 B †

Matrikel
1818 Parcel af 1806 141
1881 Sammenlagt med 1806 166, til: 141 B & 166

Ejere

Matrikulære husnumre
1818 Frederiksborggade 141 B/Nørrevold 141 B*

Husnumre
1859 Frederiksborggade 11/Nørrevold 86
1875 Frederiksborggade 11/Nørre Voldgade 86

Matr.nr. 141 B & 166 (fra 1953: 141 B)

Matrikel
1881 Sammensat af 141 B og 166
1953 Betegnet 141 B (nyt nummer)
2008 141 B

Ejere
2008 Danske Bank A/S

Husnumre
1881 Frederiksborggade 11/Nørre Voldgade 84
2008 Frederiksborggade 11

Opførelsesår
1881-83 af arkitekt H. B. Storck for Den Danske Landmandsbank (Weilbach)

Matr.nr. 142 †

Matrikel
1689 71 (del af), 1689 75 (del af) og 1689 76 (del af)
1756 75 (del af, 1689/71), 1756 76 (1689/75, del af) og 1756 81 (1689/76, del af)
1806 142
1852 Sammenlagt med 1806 143, til: 142 & 143

Ejere
1689 71: Ole Nielsen, brændevinsbrænder. – 75: Nikolaj Knudsen, tapper. – 76: Anna, enke efter Søren Runkel
1756 75: Munck, etatsråd. – 76: Paul Jørgensen. – 81: Hans Staal
1806 Peter Johansen Schmidt, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 71. – Frederiksborggade 75/Voldgaden ved Nørreport 75*. – Frederiksborggade 76
1756 Voldgaden 75. – Voldgaden 76/Frederiksborggade 76. – Frederiksborggade 81
1806 Voldgade 142

Opførelsesår
1756 Voldgaden 75. – Voldgaden 76/Frederiksborggade 76*. – Frederiksborggade 81
1806 Frederiksborggade 142/Nørrevold 142*

Matr.nr. 142 & 143+ (1953: 142)

Matrikel
1852 Sammensat af 1806 142 og 1806 143
1953 Betegnet 142 (nyt nummer)
2008 142

Ejere
2008 Ejendomspartnerselsk af 1/7 2003

Matrikulære husnumre
1852 Frederiksborggade 142 & 143/Nørrevold 142 & 143*

Husnumre
1859 Frederiksborggade 14-16/Nørrevold 88
1875 Frederiksborggade 14-16/Nørre Voldgade 88
2008 Frederiksborggade 14-16/Nørre Voldgade 88

Opførelsesår
1898 af arkitekt Fr. L. Levy for firmaet Carl Holten

Matr.nr. 143 †

Matrikel
1689 71 (del af), 1689 75 (del af) og 1689 76 (del af)
1756 75 (1689/71, del af), 1756 76 (1689/75, del af) og 1756 81 (1689/76, del af)
1806 143
1852 Sammenlagt med 1806 142, til: 142 & 143

Ejere
1689 71: Ole Nielsen, brændevinsbrænder. – 75: Nikolaj Knudsen, tapper. – 76: Anna, enke efter Søren Runkel
1756 75: Munck, etatsråd. – 76: Paul Jørgensen. – 81: Hans Staal
1806 Mathias Anker Heegaard, isenkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 71. – Frederiksborggade 75/Voldgaden ved Nørreport. – Frederiksborggade 76
1756 Voldgaden 75. – Voldgaden 76/Frederiksborggade 76* og Frederiksborgggade 81
1806 Frederiksborggade 143

Matr.nr. 144

Matrikel
1689 77
1756 82
1806 144
2008 144

Ejere
1689 Johan Jørgensen, tobaksspinder
1756 Hans Staal
1806 Peder Staal, kaptajn, farver
2008 Hans-Henrik Palm Holding APS

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 77
1756 Frederiksborggade 82
1806 Frederiksborggade 144

Husnumre
1859 Frederiksborggade 12
2008 Frederiksborggade 12

Opførelsesår
1899 af murermester J. K. Lund (Bygningsattest)

Matr.nr. 145

Matrikel
1689 78
1756 83
1806 145
2008 145

Ejere
1689 Johan Jørgensen
1756 Jens Torp, justermester
1806 Bringes arvinger
2008 Ejendomsselskabet af 18.6.1992 APS

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 78
1756 Frederiksborggade 83
1806 Frederiksborggade 145

Husnumre
1859 Frederiksborggade 10
2008 Frederiksborggade 10

Opførelsesår
1732 (Kuas)

Matr.nr. 146
Borgernes Hus

Matrikel
1689 79 (del af)
1756 84
1806 146
2008 146

Ejere
1689 Hans Nielsen, brygger
1756 Anker Storm, konsumtionsskriver
1806 Thøger From, hørkræmmer
2008 E/F Frederiksborggade 8 m.fl.

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 79/Rosenborggade 79*
1756 Frederiksborggade 84/Rosenborggade 84*
1806 Frederiksborggade 146/Rosenborggade 146*

Husnumre
1859 Frederiksborggade 8/Rosenborggade 1
2008 Frederiksborggade 8/Rosenborggade 1

Opførelsesår
Fløjen mod Rosenborggade: 1925-26 af arkitekt Johannes Strøm Tejsen. – Fløjen mod Frederiksborggade: 1948-49 af arkitekt Emil Christiansen (Weilbach)

Matr.nr. 147 †

Matrikel
1689 91 og 1689 65 (del af)
1756 85
1806 147
1887 Henlagt til 1806 151

Ejere
1689 65: Karen, enke efter Ole Jensen. – 91: Ole Andersen, murersvend
1756 Jens Bøchman, urtekræmmer
1806 Ulrik Holm, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 91. – Frederiksborggade 65/Rosenborggade 65*
1756 Frederiksborggade 85/Rosenborggade 85*
1806 Frederiksborggade 147/Rosenborggade 147*

Husnumre
1859 Frederiksborggade 6/Rosenborggade 2

Matr.nr. 148

Matrikel
1689 65 (del af)
1756 86
1806 148
2008 148

Ejere
1689 Karen, enke efter Ole Jensen
1756 Andreas Børgesen Schultz
1806 Christian August Siegumfeldt, tobaksfabrikør
2008 Else Marie Egeskov

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 65/Rosenborggade 65*
1756 Frederiksborggade 86
1806 Frederiksborggade 148

Husnumre
1859 Frederiksborggade 4
2008 Frederiksborggade 4

Opførelsesår
1887 for fru Vonsild, enke efter brændevinsbrænder J. A. Vonsild (Bygningsattest)

Matr.nr. 149

Matrikel
1689 60 og 1689 65 (del af)
1756 87
1806 149
2008 149

Ejere
1689 60: Johan Heidemann. – 65: Karen, enke efter Ole Jensen
1756 Jens Høy, øltapper
1806 Johannes Møller, brændevinsbrænder
2008 Kommunekredit

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Gertruds Stræde 60/Frederiksborggade 60*. – Rosenborggade 65, Frederiksborggade 65*
1756 Nørretorv 87
1806 Frederiksborggade 149/Kultorvet 149*

Husnumre
1859 Frederiksborggade 2/Kultorvet 16
2008 Kultorvet 16

Opførelsesår
1845-1846 for marskandiser Christen Olsen Høedt (Historiske huse)

Matr.nr. 150

Matrikel
1689 61
1756 58 og 1756 88
1806 150
2008 150

Ejere
1689 Henrik Høyer, assessor
1756 58: Andreas Bjørn, tømmerhandler. - 88: Peder Svane, hørkræmmer
1806 Lars H. Møller, hørkræmmer
2008 Kommunekredit

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Gertruds Stræde 61
1756 Sankt Gertruds Stræde 58. - Nørretorv 88/Sankt Gertruds Stræde 88*
1806 Kultorvet 150/Sankt Gertruds Stræde 150*

Husnumre
1859 Kultorvet 14/Sankt Gertruds Stræde 1
2008 Kultorvet 14/Sankt Gertruds Stræde 1

Opførelsesår
Kultorvet 14: Mellem 1730 og 1734 for tømmermand Christen Sørensen. Ombygget 1788-93 og 1850. – Sankt Gertruds Stræde 1: Mellem 1734 og 1776. Ombygget 1788-93 og omkring 1850. – Det nordlige forhus i Sankt Gertruds Stræde: Mellem 1776 og 1788 for hørkræmmer Lars Hansen Møller. Ombygget 1850

Matr.nr. 151 †

Matrikel
1689 62
1756 59
1806 151
1887 Hertil henlagt 1806 147 og 1806 153
1887 Frasepareret 255
2008 151

Ejere
1689 Niels Svendsen, gæstgiver
1756 Christopher Hansen, livgarde
1806 Nielsen, madame
2008 Else Marie Egeskov

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Gertruds Stræde 62
1756 Sankt Gertruds Stræde 59
1806 Sankt Gertruds Stræde 151

Husnumre
1859 Sankt Gertruds Stræde 3
1887 Frederiksborggade 6/Rosenborggade 2-4/Sankt Gertruds Stræde 3
1887 Frederiksborggade 6/Rosenborggade 2-4
1911 Frederiksborggade 6/Rosenborgade 2
<1916 Rosenborggade 2
2008 Rosenborggade 2

Opførelsesår
1887 for brændevinsbrænder H. C. Vonsild (Bygningsattest)

Matr.nr. 152

Matrikel
1689 62 og 1689 63
1756 60
1806 152
2008 152

Ejere
1689 62: Niels Svendsen, gæstgiver. – 63: Mads Sørensen, brygger
1756 60: Jens Larsen Griis, brygger
1806 Andreas Hallander, major, brygger
2008 A/B Sct Gjertrud

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Gertruds Stræde 62. – Sankt Gertruds Stræde 63/Rosenborggade 63*
1756 Sankt Gerstruds Stræde 60/Rosenborggade 60*
1806 Sankt Gertruds Stræde 152/Rosenborggade 152*

Husnumre
1859 Rosenborggade 6/Sankt Gertruds Stræde 5
2008 Rosenborggade 4-8/Sankt Gertruds Stræde 5

Opførelsesår
1889 af murermester Nic. Petersen (Bygningsattest)

Matr.nr. 153 †

Matrikel
1689 64 og 1689 65 (del af)
1756 61
1806 153
1887 Henlagt til 1806 151

Ejere
1689 64: Peder Holgersen, brændevinsbrænder. – 65: Karen, enke efter Ole Jensen
1756 Lauritz Weyle, silkefarver
1806 Johan Wilhelm Grundtvig, farver

Matrikulære husnumre
1689 Rosenborggade 64. – Rosenborggade 65, Frederiksborggade 65*
1756 Rosenborggade 61
1806 Rosenborggade 153

Husnumre
1859 Rosenborggade 4

Matr.nr. 154

Matrikel
1689 79 (del af)
1756 62
1806 154
2008 154

Ejere
1689 Hans Nielsen, brygger
1756 Niels Mortensen Giese, garver
1806 Søren Larsen Røhd, garver
2008 E/F Rosenborggade 3

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 79/Rosenborggade 79*
1756 Rosenborggade 62
1806 Rosenborggade 154

Husnumre
1859 Rosenborggade 3
2008 Rosenborggade 3

Opførelsesår
1859 for garver A. F. Wahl (Historiske huse)

Matr.nr. 155

Matrikel
1689 79 (del af)
1756 63
1806 155
2008 155

Ejere
1689 Hans Nielsen, brygger
1756 Frantz Jensen, garver
1806 Holter Topp, garver
2008 E/F Rosenborggade 5

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 79/Rosenborggade 79*
1756 Rosenborggade 63
1806 Rosenborggade 155

Husnumre
1859 Rosenborggade 5
2008 Rosenborggade 5

Opførelsesår
1765 for Schiønning Andersen. Ombygget mellem 1846 og 1853 (Historiske huse)

Matr.nr. 156

Matrikel
1689 66 (del af)
1756 64
1806 156
2008 156

Ejere
1689 Regitse Grubbe
1756 David Smidt
1806 Poul Alexander von Ross, oberst, brygger
2008 E/F Rosenborggade 7-9

Matrikulære husnumre
1689 Rosenborggade 66/Tornebuskegade 66*
1756 Rosenborggade 64/Tornebuskegade 64*
1806 Rosenborggade 156/Tornebuskegade 156*

Husnumre
1859 Rosenborggade 7-9/Tornebuskegade 1
2008 Rosenborggade 7-9/Tornebuskegade 1

Opførelsesår
Rosenborggade 7: 1847 for garvermester J. J. Gram. – Rosenborggade 9/Tornebuskegade 1: 1810 for brygger Jacob Carstensen. Ombygget 1846-47 (Historiske huse)

Matr.nr. 157

Matrikel
1689 66 (del af)
1756 65
1806 157
2008 157

Ejere
1689 Regitse Grubbe
1756 Jacob Christian Baltz, snedker
1806 Joh. R. Reeber
2008

Matrikulære husnumre
1689 Rosenborggade 66/Tornebuskegade 66*
1756 Tornebuskegade 65
1806 Tornebuskegade 157

Husnumre
1859 Tornebuskegade 3
2008 Tornebuskegade 3

Opførelsesår
1820 (Kuas)

Matr.nr. 158

Matrikel
1689 66 (del af)
1756 66
1806 158
2008 158

Ejere
1689 Regitse Grubbe
1756 Jens Nielsen Lund, brændevinsbrænder
1806 Peter Madsen Schmidt, brændevinsbrænder
2008 Con-Mec Holding APS

Matrikulære husnumre
1689 Rosenborggade 66/Tornebuskegade 66*
1756 Tornebuskegade 66
1806 Tornebuskegade 158

Husnumre
1859 Tornebuskegade 5
2008 Tornebuskegade 5

Opførelsesår
1729 for brændevinsbrænder Børre Jensen. Ombygget 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 159 †

Matrikel
1689 67
1756 67 og 1756 68
1806 159
1831 Delt i 159 A, 159 B og 159 C

Ejere
1689 Nikolaj Kloumand
1756 67: Jonas Lund. – 68: Nikolaj Christensen Holm, garver
1806 Christian Holm

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 67/Tornebuskegade 67*
1756 Tornebuskegade 67/Voldgaden 67* og Voldgade 68
1806 Tornebuskegade 159/Nørrevold 159*

Matr.nr. 159 A

Matrikel
1831 Parcel af 1806 159
2008 159 A

Ejere
2008 Niels Blom-Andersen

Matrikulære husnumre
1831 Tornebuskegade 159 A

Husnumre
1859 Tornebuskegade 7
2008 Tornebuskegade 7

Opførelsesår
1857 for snedkermester Josias Jøhnke (Historiske huse og Matrikelregister)

Matr.nr. 159 B

Matrikel
1831 Parcel af 1806 159
2008 159 B

Ejere
2008 E/F Tornebuskeg 9/ Nørre Voldg 104

Matrikulære husnumre
1831 Tornebuskegade 159 B/Nørrevold 159 B*

Husnumre
1859 Nørrevold 104/Tornebuskegade 9
1875 Nørre Voldgade 104/Tornebuskegade 9
2008 Nørre Voldgade 104/Tornebuskegade 9

Opførelsesår
1857 for snedkermester Josias Jøhnke (Historiske huse og Matrikelregister)

Matr.nr. 159 C

Matrikel
1831 Parcel af 1806 159
2008 159 C

Ejere
2008 E/F Nørre Voldgade 102

Matrikulære husnumre
1831 Nørrevold 159 C

Husnumre
1859 Nørrevold 102
1875 Nørre Voldgade 102
2008 Nørre Voldgade 102

Opførelsesår
1857 for snedkermester Josias Jøhnke ((istoriske huse og Matrikelregister)

Matr.nr. 160 †

Matrikel
1689 68 (del af)
1756 69
1806 160
1923 Henlagt til 1806 162

Ejere
1689 Peter Dorn, garver
1756 Erland Thorsen, garver
1806 Topp, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 68
1756 Voldgaden 69
1806 Nørrevold 160

Husnumre
1859 Nørrevold 100
1875 Nørre Voldgade 100

Matr.nr. 161 †

Matrikel
1689 68 (del af)
1756 70
1806 161
1930 Henlagt til 1806 162

Ejere
1689 Peter Dorn, garver
1756 Hans Olsen Møller
1806 Anders Pedersen, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 68
1756 Voldgaden 70
1806 Nørrevold 161

Husnumre
1859 Nørrevold 98
1875 Nørre Voldgade 98

Matr.nr. 162

Matrikel
1689 69
1756 71
1806 162
1923 Hertil henlagt 1806 160
1930 Hertil henlagt 1806 161
2008 162

Ejere
1689 Jens Pedersen, herbergerer
1756 Lorentz Reimer, hørkræmmer
1806 Daniel Gram, garver
2008 Juristernes & Økonomernes Pensions

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 69
1756 Voldgaden 71
1806 Nørrevold 162

Husnumre
1859 Nørrevold 96
1875 Nørre Voldgade 96
1923 Nørre Voldgade 96 og 100
1930 Nørre Voldgade 96-100
2008 Nørre Voldgade 94-96

Opførelsesår
1955 (Kuas)

Matr.nr. 163 †

Matrikel
1689 70 (del af)
1756 72
1806 163
1911 Henlagt til 1806 164

Ejere
1689 Peter Dorn, garver
1756 Mathias Hammer, overvisitør
1806 Ebbe J. Snerding, theskænker

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 70
1756 Voldgaden 72
1806 Nørrevold 163

Husnumre
1859 Nørrevold 94
1875 Nørre Voldgade 94

Matr.nr. 164

Matrikel
1689 70 (del af)
1756 73
1806 164
1902 Hertil henlagt 1806 165
1911 Hertil henlagt 1806 163
2008 164

Ejere
1689 Peter Dorn, garver
1756 Hans Petersen Hofmand, garver
1806 Casper C. Ruus, garver
2008 Kost- & Ernæringsforbundet

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 70
1756 Voldgaden 73
1806 Nørrevold 164

Husnumre
1859 Nørrevold 92
1875 Nørre Voldgade 92
<1914 Nørre Voldgade 90-94
<1917 Nørre Voldgade 92-94
1918 Nørre Voldgade 90-92
2008 Nørre Voldgade 90-92

Opførelsesår
1875 af arkitekt Ludvig Knudsen for Arbejderforeningen af 1860 (Weilbach)

Matr.nr. 165 †

Matrikel
1689 70 (del af)
1756 74
1806 165
1902 Henlagt til 1806 164

Ejere
1689 Peter Dorn, garver
1756 Jens Nielsen Fielsted, visiterer
1806 Johan Gotlob Møller

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 70
1756 Voldgaden 74
1806 Nørrevold 165

Husnumre
1859 Nørrevold 90
1875 Nørre Voldgade 90

Matr.nr. 166 †

Matrikel
1689 72
1756 77
1806 166
1881 Sammenlagt med 141 B, til: 141 B & 166

Ejere
1689 Søren Rigelsen
1756 Søren Nygaard, brændevinsbrænder
1806 Løydvad, madame

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 72
1756 Voldgaden 77
1806 Nørrevold 166

Husnumre
1859 Nørrevold 84
1859 Nørre Voldgade 84

Matr.nr. 167 †

Matrikel
1689 73 (del af)
1756 78
1806 167
1810 Delt i 167 A og 167 B

Ejere
1689 Enken efter Mons Jacobsen
1756 Johan Frederik Pauli, brygger
1806 Jens Schultz, kaptajn, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 73
1756 Voldgaden 78
1806 Nørrevold 167

Matr.nr. 167 A

Matrikel
1810 Parcel af 1806 167
2008 167 A

Ejere
2008 Ejerlejlighedsforeningen Nørre Voldgade 82

Matrikulære husnumre
1810 Nørrevold 167 A

Husnumre
1859 Nørrevold 82
1875 Nørre Voldgade 82
2008 Nørre Voldgade 82

Opførelsesår
1885 af arkitekt Frederik Bøttger for garver Ballin & Sønner (Weilbach, Matrikelregister og Bygningsattest)

Matr.nr. 167 B & 168 (fra 1953: 167 B)

Matrikel
1810 Sammensat af 167 B og 1806 168
1937 Hertil henlagt 169 & 126 B
1953 Betegnet 167 B (nyt nummer)
2008 167 B

Ejere
2008 Nordea Pension Danmark

Matrikulære husnumre
1810 Nørrevold 167 B & 168

Husnumre
1859 Nørrevold 80
1875 Nørre Voldgade 80
2008 Nørre Voldgade 80

Opførelsesår
1940 (Bygningsattest)

Matr.nr. 168 †

Matrikel
1689 73 (del af)
1756 79
1806 168
1810 Sammenlagt med 167 B, til: 167 B & 168

Ejere
1689 Enken efter Mons Jacobsen
1756 Bøye Larsen Møller, garver
1806 Zacharias Lindbom, garver

Matrikulære husnumre
1689 Rosenborggade 73
1756 Voldgaden 79
1806 Nørrevold 168

Matr.nr. 169 †

Matrikel
1689 74
1756 80
1806 169
1825 Sammenlagt med 126 B, til: 169 & 126 B

Ejere
1689 Hans Henrik, garver
1756 Peter Dorn Hofman
1806 Andreas Eberlin, garver

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Nørreport 74
1756 Voldgaden 80
1806 Nørrevold 169

Matr.nr. 169 & 126 B †

Matrikel
1825 Sammensat af 126 B og 1806 169
1937 Henlagt til 167 B & 168

Ejere

Matrikulære husnumre
1825 Nørrevold 169 & 126 B
1859 Nørrevold 78
1875 Nørre Voldgade 78

Matr.nr. 170 †

Matrikel
1689 117
1756 110
1806 170
1901 Sammenlagt med 1806 171, 1806 172, 1806 173 og 123, 124 & 125, til: 170, 171, 172, 173 & 123, 124 & 125

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Mathias Heitmand, fabrikør
1806 Aarestrup, madame, hørkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Gammel Nørreport 117
1756 Fiolstræde 110/Gammel Nørreport 110*/Voldgaden 110*
1806 Nørrevold 170/Store Fiolstræde 170*

Husnumre
1859 Nørrevold 76/Nørretorv 74
1875 Nørre Voldgade 76

Matr.nr. 170, 171, 172, 173 & 123, 124 & 125 (fra 1953: 170)

Matrikel
1901 Sammensat af 1806 170, 1806, 171, 1806 172, 1806 173 og 123, 124 & 125, til: 170, 171, 172, 173 & 123, 124 & 125
1953 Betegnet 170 (nyt nummer)
2008 170

Ejere
2008 Unge Handelsmænds Uddannelse

Husnumre
1901 Fiolstræde 44/Nørre Voldgade 76/Rosengården 16
2008 Fiolstræde 44/Nørre Voldgade 76/Rosengården 16

Opførelsesår
1901-02 af Valdemar og Bernhard Ingemann for Købmandsskolen (Weilbach)

Matr.nr. 171 †

Matrikel
1689 116
1756 109
1806 171
1901 Sammenlagt med 1806 170, 1806 172, 1806 173 og 123, 124 & 125, til: 170, 171, 172, 173 & 123, 124 & 125

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Jacob Frederik Ebberlin
1806 Christian Frederik Nyholm, garver

Matrikulære husnumre
1689 Ved Gammel Nørreport 116
1756 Fiolstræde 109/Gammel Nørreport 109*
1806 Store Fiolstræde 171

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 50
1862 Fiolstræde 50 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 172 †

Matrikel
1689 114 og 1689 115
1756 108
1806 172
1901 Sammenlagt med 1806 170, 1806 171, 1806 173 og 123, 124 & 125, til: 170, 171, 172, 173 & 123, 124 & 125

Ejere
1689 114: Niels Engelsen, murermester. – 115: Jens Olsen
1756 Rodel Olsen Michelbust, høker
1806 Johan Richter

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 114. – Ved Gammel Nørreport 115
1756 Fiolstræde 108
1806 Store Fiolstræde 172

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 48
1862 Fiolstræde 48 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 173 †

Matrikel
1689 113
1756 107
1806 173
1901 Sammenlagt med 1806 170, 1806 171, 1806 172 og 123, 124 & 125, til: 170, 171, 172, 173 & 123, 124 & 125

Ejere
1689 Jens Pedersen, tobaksspinder
1756 Severin Bruun
1806 Gustav Lund

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 113
1756 Fiolstræde
1806 Store Fiolstræde 173

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 46
1862 Fiolstræde 46 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 174 †

Matrikel
1689 201 (del af)
1756 198
1806 174
1817 Uformelt sammenlagt med 1806 175, 1806 176 og 177 & 178 A, til: 174, 175, 176, 177 & 178 A

Ejere
1689 Henrik Tidemandsen, fisker
1756 Anders Christensen, høker
1806 Niels Wraae, høker

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 201/Rosengården 201*
1756 Fiolstræde 198/Rosengården 198*
1806 Store Fiolstræde 174

Matr.nr. 174, 175, 176 & 177 B (fra 1953: 174)

Matrikel
1827 Parcel af 174, 175, 176, 177 & 178 A
1953 Betegnet 174 (nyt nummer)
2008 174

Ejere
2008 Maria Rytter Bruun de Neergaard

Matrikulære husnumre
1827 Store Fiolstræde 174, 175, 176 & 177 B/Rosengården 174, 175, 176 & 177 B*

Husnumre
1859 Rosengården 15/Store Fiolstræde 40-42
1862 Fiolstræde 40-42/Rosengården 15 (Kraks Vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 40-42/Rosengården 15

Opførelsesår
Fiolstræde 40: 1828 for tømrersvend Johs. Quist. – Fiolstræde 42/Rosengården 15: 1827 for tømrersvend Johs. Quist

Matr.nr. 174, 175, 176, 177 & 178 A †

Matrikel
1817 Uformelt sammensat af 1806 174, 1806 175, 1806 176, 1806 177 og 178 A
1827 Herfra separeret 177 A & 178 A, og derefter betegnet: 174, 175, 176 & 177 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1817 Store Fiolstræde 174, 175, 176, 177 & 178 A/Rosengården 174, 175, 176, 177 & 178 A

Matr.nr. 175 †

Matrikel
1689 200
1756 197
1806 175
1817 Uformelt sammenlagt med 1806 174, 1806 176, 1806 177 og 178 A, til: 174, 175, 176, 177 & 178 A

Ejere
1689 Peter Ottesen, kleinsmed
1756 Rudolph Lucassen
1806 Niels Wraae, høker

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 200
1756 Fiolstræde 197
1806 Store Fiolstræde 175

Matr.nr. 176 †

Matrikel
1689 198 og 1689 199
1756 196
1806 176
1817 Uformelt sammenlagt med 1806 174, 1806 175, 1806 176, 1806 177 og 178 A, til: 174, 175, 176, 177 & 178 A

Ejere
1689 198: Mønnike, doktor. – 199: Ludvig Jensen, skoflikker
1756 Johan Christian Møller, tømmersvend
1806 Peder Møller, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Fiolstræde 198 og 199
1756 Fiolstræde 196
1806 Store Fiolstræde 177

Matr.nr. 177 †

Matrikel
1689 197
1756 195
1806 177
1827 Delt i 177 A og 177 B

Ejere
1689 Hans Hansen, brændevinsbrænder
1756 Morten Nielsen, brændevinsbrænder
1806 Jacob Ravn

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 197
1756 Fiolstræde 195
1806 Store Fiolstræde 177

Matr.nr. 177 A †

Matrikel
1827 Parcel af 1806 177
1827 Sammenlagt med 178 A, til: 177 A & 178 A

Matr.nr. 177 A & 178 A (fra 1953: 177 A)

Matrikel
1827 Sammensat af 177 A og 178 A
1953 Betegnet 177 A (nyt nummer)
2008 177

Ejere
2008 E/F Fiolstræde 38

Matrikulære husnumre
1827 Store Fiolstræde 177 A & 178 A

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 38
1862 Fiolstræde 38 (Kraks Vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 38

Opførelsesår
1827 for tømrersvend Johs. Quist (Historiske huse)

Matr.nr. 177 B

Matrikel
1827 Parcel af 1806 177
1827 Sammenlagt med 1806 174, 1806 175, 1806 176, til: 174, 175, 176 & 177 B

Matr.nr. 178 †

Matrikel
1689 196
1756 194
1806 178
1817 Delt i 178 A og 178 B

Ejere
1689 Jacob Olsen, murermester
1756 Frederik Johansen, murersvend
1806 Christen Jeppesen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 196
1756 Fiolstræde 194
1806 Store Fiolstræde 178

Matr.nr. 178 A

Matrikel
1817 Parcel af 1806 178
1817 Uformelt sammenlagt med 1806 174, 1806 175, 1806 176 og 177 A, til: 174, 175, 176, 177, 177 A & 178 A

Matr.nr. 178 B

Matrikel
1817 Parcel af 1806 178
1823 Sammenlagt med 1806 179 og 1806 180, til: 179, 180 & 178 B

Ejere
Matrikulære husnumre
1817 Store Fiolstræde 178 B

Matr.nr. 179 †

Matrikel
1689 195
1756 193
1806 179
1823 Sammenlagt med 178 B og 1806 180, til: 179, 180 & 178 B

Ejere
1689 Poul Nielsen, brændevinsbrænder
1756 Johan Gotfried Grim, murersvend
1806 Horrebow, fru

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 195
1756 Fiolstræde 193
1806 Store Fiolstræde 179

Matr.nr. 179, 180 & 178 B (fra 1953: 179)

Matrikel
1823 Sammensat af 178 B, 1806 179 og 1806 180
1953 Betegnet 179 (nyt nummer)
1986 Hertil henlagt 1806 181
2008 179

Ejere
2008 696 A/B Fiolstræde 34-36

Matrikulære husnumre
1823 Store Fiolstræde 179, 180 & 178 B

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 36
1862 Fiolstræde 36 (Kraks vejviser 1863)
1986 Fiolstræde 34-36
2008 Fiolstræde 34-36

Opførelsesår
Fiolstræde 34: 1810-11 af murermester P. Eegerod. Ombygget efter 1907. – Fiolstræde 36: 1812 af murermester P. Eegerod (Historiske huse)

Matr.nr. 180 †

Matrikel
1689 194
1756 192
1806 180
1823 Sammenlagt med 178 B og 1806 179, til: 179, 180 & 178 B

Ejere
1689 Poul Erlandsen, brændevinsbrænder
1756 Bertel Jørgensen Bang, brændevinsbrænder
1806 Hans Fierrich

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 194
1756 Fiolstræde 192
1806 Store Fiolstræde 180

Matr.nr. 181 †

Matrikel
1689 193 og 1689 142 (del af)
1756 191
1806 181
1986 Henlagt til 1806 179

Ejere
1689 142: Wulf Christoffersen, garver. – 193: Jørgen Eilersen, magister
1756 Frue Kirkes Assistens Kirkegård
1806 Poul Eegerod, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 142. - Store Fiolstræde 193
1756 Fiolstræde 191
1806 Store Fiolstræde 181

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 34
1862 Fiolstræde 34 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 182

Matrikel
1689 192
1756 190
1806 182
1964 Hertil henlagt 1806 183
2008 182

Ejere
1689 Børge Carlsen, tømmermand
1756 Rebslagersvend Jeppe Larsens enke
1806 Jeppe Schou, værtshusholder
2008 E/F Fiolstræde

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 192
1756 Fiolstræde 190
1806 Store Fiolstræde 182

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 32
1862 Fiolstræde 32 (Kraks vejviser 1863)
1964 Fiolstræde 30-32
2008 Fiolstræde 30-32

Opførelsesår
Fiolstræde 30: 1823 for værtshusholder Christian Huusbye. Ombygget mellem 1845 og 1848. – Fiolstræde 32: 1837 for murersvend J. H. Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 183 †

Matrikel
1689 191
1756 189
1806 183
1964 Henlagt til 1806 182

Ejere
1689 Peder Tordsen, brændevinsbrænder
1756 Christian Nielsen Roskilde, tømmersvend
1806 Morten Willardsen, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 191
1756 Fiolstræde 189
1806 Store Fiolstræde 183

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 30
1862 Fiolstræde 30 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 184 †

Matrikel
1689 190
1756 188
1806 184
1813 Sammenlagt med 1806 185 og 1806 186, til: 184, 185 & 186

Ejere
1689 Peder Pedersen, skipper
1756 Lars Gudmandsen, murersvend
1806 Killendahl, madame

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 190
1756 Fiolstræde 188
1806 Store Fiolstræde 184

Matr.nr. 184, 185 & 186 (fra 1953: 184)

Matrikel
1813 Sammensat af 1806 184, 1806 185 og 1806 186
1953 Betegnet 184 (nyt nummer)
2008 184

Ejere
2008 E/F Fiolstræde

Matrikulære husnumre
1813 Store Fiolstræde 184, 185 & 186

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 28
1862 Fiolstræde 28 (Kraks Vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 28

Opførelsesår
1814 for snedkermester H. Gøldner (Historiske huse)

Matr.nr. 185 †

Matrikel
1689 189
1756 187
1806 185
1813 Sammenlagt med 1806 184 og 1806 186, til: 184, 185 & 186

Ejere
1689 Hans Andersen, skoflikker
1756 Niels Foss, etatsråd
1806 Christopher Jansen

Matrikulære husnumre
1689 Fiolstræde 189
1756 Fiolstræde 187
1806 Store Fiolstræde 185

Matr.nr. 186 †

Matrikel
1689 188
1756 186
1806 186
1813 Sammenlagt med 1806 184 og 1806 185, til: 184, 185 & 186

Ejere
1689 Peder Bertelsen
1756 Hans Nielsen, vognmand
1806 Henrik Giøldner, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Fiolstræde 188
1756 Fiolstræde 186
1806 Store Fiolstræde 186

Matr.nr. 187 †

Matrikel
1689 187
1756 185
1806 187
1809 Sammenlagt med 1806 188, til: 187 & 188

Ejere
1689 Alexander, trompeter
1756 Svend Jonasen, remsnider
1806 Christian Schmidt

Matrikulære husnumre
1689 Fiolstræde 187
1756 Fiolstræde 185
1806 Store Fiolstræde 187

Matr.nr. 187 & 188 (fra 1953: 187)

Matrikel
1809 Sammensat af 1806 187 og 1806 188
1953 Betegnet 187 (nyt nummer)
2008 187

Ejere
2008 E/F Fiolstræde 26

Matrikulære husnumre
1809 Store Fiolstræde 187 & 188

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 26
1862 Fiolstræde 26 (Kraks vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 26

Opførelsesår
1808-09 af murermester Chr. Iversen Schmidt (Historiske huse)

Matr.nr. 188 †

Matrikel
1689 142 (del af)
1756 184
1806 188
1813 Sammenlagt med 1806 187, til: 187 & 188

Ejere
1689 Wulf Christoffersen, garver
1756 Rasmus Olsen
1806 Christian Schmidt, kaptajn, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Peder Hvitfeldts Stræde 142, Store Fiolstræde 142*
1756 Fiolstræde 184
1806 Store Fiolstræde 188

Matr.nr. 189 †

Matrikel
1689 186 (del af)
1756 183
1806 189
1808 Sammenlagt med 190 A, til: 189 & 190 A

Ejere
1689 Carl Roderigo
1756 Johan Kirschenbaum
1806 Bendix Godske, øltapper og røgmand

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 186
1756 Fiolstræde 183
1806 Store Fiolstræde 189

Matr.nr. 189 & 190 A †

Matrikel
1808 Sammensat af 1806 189 og 190 A
1857 Sammenlagt med 190 B & 191, til: 189, 190 & 191

Ejere

Matrikulære husnumre
1808 Store Fiolstræde 189 & 190 A

Matr.nr. 189, 190 & 191 (fra 1953: 189)

Matrikel
1857 Sammensat af 189 & 190 A og 190 B & 191
1953 Betegnet 189 (nyt nummer)
2008 189

Ejere
2008 Universitets- og Bygningsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1857 Store Fiolstræde 189, 190 & 191

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 24
1862 Fiolstræde 24 (Kraks Vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 24

Opførelsesår
1857 af tømrermester J. B. Wenzel (Historiske huse)

Matr.nr. 190 †

Matrikel
1689 186 (del af)
1756 182
1806 190
1808 Delt i 190 A og 190 B

Ejere
1689 Carl Rodrigues
1756 Frederik Bergsøe, maler
1806 Johan G. Buchner

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 186
1756 Fiolstræde 182
1806 Store Fiolstræde 190

Matr.nr. 190 A †

Matrikel
1808 Parcel af 190 A
1808 Sammenlagt med 1806 189, til: 189 & 190 A

Matr.nr. 190 B †

Matrikel
1808 Parcel af 190 B
1808 Sammenlagt med 1806 191, til: 190 B & 191

Matr.nr. 190 B & 191 †

Matrikel
1808 Sammensat af 1806 191 og 190 B
1857 Sammenlagt med 189 & 190 A, til: 189, 190 & 191

Ejere
Matrikulære husnumre
1808 Store Fiolstræde 190 B & 191

Matr.nr. 191 †

Matrikel
1689 186 (del af)
1756 181
1806 191
1808 Sammenlagt med 190 B, til: 190 B & 191

Ejere
1689 Carl Rodrigues
1756 Oluf Edberg, skomager
1806 Peder Steengaard, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 186
1756 Fiolstræde 181
1806 Store Fiolstræde 191

Matr.nr. 192 †

Matrikel
1689 186 (del af)
1756 180
1806 192
1908 Sammenlagt med 1806 69 og 1806 193, til: 69, 192 & 193

Ejere
1689 Carl Rodrigues
1756 Jørgen Larsen, murersvend
1806 Niels Michelsen Hostrup, høker

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 186
1756 Fiolstræde
1806 Store Fiolstræde 192

Matr.nr. 193 †

Matrikel
1689 185
1756 179
1806 193
1908 Sammenlagt med 1806 69 og 1806 192, til: 69, 192 & 193

Ejere
1689 Lars Pedersen, skrædder
1756 Peder Jensen Møller, grovsmed
1806 Petri Plejeanstalts pigeskole

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 185
1756 Fiolstræde
1806 Store Fiolstræde 193

Matr.nr. 194 †

Matrikel
1689 184
1756 178
1806 194
1811 Sammenlagt med 1806 68, til: 68 & 194

Ejere
1689 Niels Cornelissen, møller
1756 Jens Odderbeck
1806 Jens Christoffer Friborg, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 184, Skidenstræde 184*
1756 Fiolstræde 178
1806 Store Fiolstræde 194

Matr.nr. 195

Matrikel
1689 183
1756 177
1806 195
2008 195

Ejere
1689 Baron Fiuren
1756 Jens Jensen, høker
1806 Jens Christian Hassing
2008 E/F Fiolstræde 18

Matrikulære husnumre
1689 Fiolstræde 183
1756 Fiolstræde 177
1806 Lille Fiolstræde 195/Skidenstræde 195*
1818 Lille Fiolstræde 195/Krystalsgade 195*

Husnumre
1859 Krystalgade 23/Lille Fiolstræde 18
1862 Fiolstræde 18/Krystalgade 23 (Kraks vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 18

Opførelsesår
1730’erne, sandsynligvis for frisørmester Peder Sørensen. Ombygget før 1811 (Historiske huse)

Matr.nr. 196

Matrikel
1689 182
1756 176
1806 196
2008 196

Ejere
1689 Johan Hane, snedker
1756 Otte Henrik Prinztler, kleinsmed
1806 Torm, prokurator
2008 Lars Brygger Nielsen

Matrikulære husnumre
1689 Fiolstræde 182
1756 Fiolstræde 176
1806 Lille Fiolstræde 196

Husnumre
1859 Lille Fiolstræde 16
1862 Fiolstræde 16 (Kraks vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 16

Opførelsesår
1730-32 for kleinsmed Otto Henrich Printzler. Ombygget i årene efter 1807 (Historiske huse)

Matr.nr. 197 †

Matrikel
1689 175, 1689 176, 1689 177, 1689 178, 1689 179, 1689 180, 1689 181 og 1689 243
1756 41
1806 197
1833 Delt i 197 A & 197 B og 197 C

Ejere
1689 175: Niels Gold, bogbinder. – 176: Anders Bendsen, murersvend. – 177: Niels Andersen, bogbinder. – 178: Jens Riiber. – 179: Christen Sørensen Krag. – 180: Johan Walter, glarmester. – Christen Jensen, bogtrykker. – 243: Rasmus Bartholin, doktor
1756 Professor Holbergs professorresidens
1806 Hornemann, Doktor og professor

Matrikulære husnumre
1689 Lille Fiolstræde 175, 176, 177, 178, 179, 180 og 181. - Vor Frue Kirkegård 243/Lille Fiolstræde 243*/Store Kannikestræde 243*
1756 Store Kannikestræde 41/Lille Fiolstræde 41*
1806 Lille Fiolstræde 197/Store Kannikestræde 197*

Matr.nr. 197 A
Stiftprovsteboligen

Matrikel
1845 Parcel af 197 A & 197 B
2008 197 A

Ejere
2008 Københavns Domkirke-Vor Frue Kirke

Matrikulære husnumre
1845 Lille Fiolstræde 197 A

Husnumre
1859 Lille Fiolstræde 8/Store Kannikestræde 20
2008 Fiolstræde 8

Opførelsesår
1840-41 for Frue Kirke (Historiske huse)

Matr.nr. 197 A & 197 B

Matrikel
1833 Parcel af 1806 197
1845 Delt i 197 A og 197 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1833 Lille Fiolstræde 197 A & 197 B/Store Kannikestræde 197 A & 197 B

Matr.nr. 197 B
Kannikegård

Matrikel
1839 Parcel af 197 A & 197 B
1937 Hertil henlagt 197 E 2 & 197 F
2008

Ejere
2008 Universitets- og Bygningsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1839 Store Kannikestræde 197 B

Husnumre
1859 Store Kannikestræde 18
1937 Fiolstræde 10, Store Kannikestræde 18
2008 Fiolstræde 10, Store Kannikestræde 18

Opførelsesår
1867 for H. Hansen (Historiske huse)

Matr.nr. 197 C

Matrikel
1833 Parcel af 1806 197
1899 Hertil henlagt 197 D og 197 E 1
2008 197 C

Ejere
2008 Ejerforeningen Fiolgården

Matrikulære husnumre
1833 Lille Fiolstræde 197 C

Husnumre
1859 Lille Fiolstræde 12
1862 Fiolstræde 12 (Kraks vejviser 1863)
1899 Fiolstræde 12-14
2008 Fiolstræde 12-14

Opførelsesår
1837-39 af tømrermester M. S. Holm (Historiske huse)

Matr.nr. 197 D †

Matrikel
1837 Parcel af 197 C
1899 Henlagt til 197 C

Ejere

Matrikulære husnumre
1837 Lille Fiolstræde 197 D
1859 Lille Fiolstræde 14
1862 Fiolstræde 14 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 197 E †

Matrikel
1840 Parcel af 197 B
1850 Delt i 197 E 1 og 197 E 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1840 Lille Fiolstræde 197 B

Matr.nr. 197 E 1 †

Matrikel
1850 Parcel af 197 E
1899 Henlagt til 197 C

Ejere

Matrikulære husnumre
1850 Lille Fiolstræde 197 E

Husnumre
1859 Lille Fiolstræde 14

Matr.nr. 197 E 2 †

Matrikel
1850 Parcel af 197 E
1850 Sammenlagt med 197 F, til: 197 E 2 & 197 F

Matr.nr. 197 E 2 & 197 F †

Matrikel
1850 Parcel af 197 E og 197 F
1937 Henlagt til 197 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1850 Lille Fiolstræde 197 E 2 og 197 F
1859 Lille Fiolstræde 10
1862 Fiolstræde 10 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 197 F

Matrikel
1840 Parcel af 197 A
1850 Sammenlagt med 197 E 2, til: 197 E 2 & 197 F

Ejere

Matrikulære husnumre
1840 Lille Fiolstræde 197 F

Husnumre
1859 Lille Fiolstræde 10

Matr.nr. 198 †

Matrikel
1689 244
1756 250
1806 198
1835 Sammenlagt med 199 A og 199 B, til: 198 & 199 B

Ejere
1689 Holger Jacobsen, doktor
1756 Professor Johan Peder Anchersens residens
1806 Baden, professor

Matrikulære husnumre
1689 Vor Frue Kirkegård 244/Store Kannikestræde 244*
1756 Kirkegården 250/Kirkegården
1806 Lille Fiolstræde 198/Store Kannikestræde 198*

Matr.nr. 198 & 199 A †

Matrikel
1835 Sammensat af 1806 198 og 199 A
1913 Sammenlagt med 199 B, til: 198, 199 A & 199 B (Kraks vejviser)

Ejere

Matrikulære husnumre
1835 Lille Fiolstræde 198 & 199 A/Store Kannikestræde 198 & 199 A

Husnumre
1859 Lille Fiolstræde 4/Store Kannikestræde 21
1862 Fiolstræde 4/Store Kannikestræde 21 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 198, 199 A & 199 B (fra 1953: 198)
Metropolitanskolen

Matrikel
1913 Sammensat af 198 & 199 A og 199 B (Kraks vejviser)
1953 Betegnet 198 (nyt nummer)
2008 198

Ejere
2008 Universitets- og Bygningsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1913 Fiolstræde 4
2008 Fiolstræde 4-6

Opførelsesår
1811-12 af C. F. Hansen for Konsistorium og Københavns Magistrat (Weilbach)

Matr.nr. 199 †

Matrikel
1689 245
1756 251
1806 199
1835 Delt i 199 A og 199 B

Ejere
1689 Afdøde Peder Hansen Resen
1756 Doktor, professor Wøldickes residens
1806 Børge Riisbirgh, etatsråd, professor

Matrikulære husnumre
1689 Vor Frue Kirkegård 245
1756 Kirkegården 251
1806 Lille Fiolstræde 199

Matr.nr. 199 A

Matrikel
1835 Parcel af 1806 199
1835 Sammenlagt med 198, til: 198 & 199 A

Matr.nr. 199 B

Matrikel
1835 Parcel af 1806 199
1913 Sammenlagt med 198 & 199 A til: 198, 199 A & 199 B (Kraks vejviser)

Ejere
2008 Universitets- Og Bygningsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1835 Lille Fiolstræde 199 B

Husnumre
1859 Lille Fiolstræde 6
1862 Fiolstræde 6 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 200 †

Matrikel
1689 248 (del af)
1756 254
1806 200
1858 Hertil henlagt 1806 201 og 1806 202
1905 Sammenlagt med 1806 244, 1806 245, 1806 246 og 1806 247, til: 200, 244, 245, 246 & 247

Ejere
1689 Christen Mariager, kapellan. – Johan Adolf Bornemann, magister. – Lars Hylling, magister. – 3 våninger
1756 Søren Block, professor og provst
1806 Lorentz Nikolai Fallesen, kapellan

Matrikulære husnumre
1689 Vor Frue Kirkegård 248/Lille Fiolstræde 248*/Skidenstræde 248*
1756 Fiolstræde 254/Kirkegården 254*
1806 Lille Fiolstræde 200

Husnumre
1859 Lille Fiolstræde 1
1862 Fiolstræde 1 (Kraks Vejviser 1863)

Matr.nr. 200, 244, 245, 246 & 247 (fra 1953: 200)
Københavns Universitet og Universitetsbiblioteket

Matrikel
1905 Sammensat af 1806 200, 1806 244, 1806 245, 1806 246 og 1806 247
1953 Betegnet 200 (nyt nummer)
2008 200

Ejere

Husnumre
1905 Uden angivelse af gadenavn og husnummer
2008 Fiolstræde 1

Opførelsesår
Universitetets hovedbygning: 1831-36 af arkitekt Peter Malling for Københavns Universitet. – Universitetsbiblioteket: 1857-61 af arkitekt J. D. Herholdt for Universitetsbibloteket (Weilbach)

Matr.nr. 201 †

Matrikel
1689 248 (del af)
1756 255
1806 201
1858 Henlagt til 1806 200

Ejere
1689 Christen Mariager, kapellan. – Johan Adolf Bornemann, magister. – Lars Hylling, magister. – 3 våninger
1756 David Berregaard, amtskirurg
1806 Holder, fru

Matrikulære husnumre
1689 Vor Frue Kirkegård 248/Lille Fiolstræde 248*/Skidenstræde 248*
1756 Fiolstræde 255
1806 Lille Fiolstræde 201

Matr.nr. 202 †

Matrikel
1689 248 (del af)
1756 256
1806 202
1858 Henlagt til 1806 200

Ejere
1689 Christen Mariager, kapellan. – Johan Adolf Bornemann, magister. – Lars Hylling, magister. – 3 våninger
1756 Johan Fosberg, skoleholder
1806 Barclay, madam

Matrikulære husnumre
1689 Vor Frue Kirkegård 248/Lille Fiolstræde 248*/Skidenstræde 248*
1756 Fiolstræde 256
1806 Lille Fiolstræde 201

Matr.nr. 203 †

Matrikel
1689 167 (del af)
1756 220
1806 203
1820 Sammenlagt med 66 A og 1806 67, til: 66 A, 67 & 203

Ejere
1689 Johan Eriksen
1756 Jørgen Johansen Vinckel, bukseskrædder
1806 Ole Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Skidenstræde 167, Store Fiolstræde 167*
1756 Fiolstræde 219
1806 Store Fiolstræde 203

Matr.nr. 204 †

Matrikel
1689 215
1756 219
1806 204
1811 Uformelt sammenlagt med 1806 205, til: 204 & 205

Ejere
1689 Clemmend Jørgensen, skoflikker
1756 Christian Veyde, brygger
1806 Carl Frederik Jørgensen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 215
1756 Fiolstræde 219
1806 Store Fiolstræde 204

Matr.nr. 204 & 205+ (fra 1953: 204)

Matrikel
1811 Uformelt sammensat af 1806 204 og 1806 205
1953 Betegnet 204 (nyt nummer)
1956 Henlagt til 61

Ejere

Matrikulære husnumre
1811 Store Fiolstræde 204 & 205

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 5
1862 Fiolstræde 5 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 205 †

Matrikel
1689 214
1756 218
1806 205
1811 Uformelt sammenlagt med 1806 204, til: 204 & 205

Ejere
1689 Mads Pedersen, skrædder
1756 Peder Nielsen, høker
1806 Sebbelou, Mathias J., bogtrykker

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 214
1756 Fiolstræde 218
1806 Store Fiolstræde 205

Matr.nr. 206 †

Matrikel
1689 213
1756 217
1806 206
1819 Sammenlagt med 207 A, til: 206 & 207 A

Ejere
1689 Ole Olsen, slagter
1756 Hans Christian Eegholm
1806 Mads Marcussen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 213
1756 Fiolstræde 217
1806 Store Fiolstræde 206

Matr.nr. 206 & 207 A+ (fra 1953: 206)

Matrikel
1819 Sammensat af 1806 206 og 207 A
1953 Betegnet 206 (nyt nummer)
1995 Henlagt til 61

Ejere

Matrikulære husnumre
1819 Store Fiolstræde 206 & 207 A

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 7
1862 Fiolstræde 7 (Kraks Vejviser 1863)

Matr.nr. 207 †

Matrikel
1689 212 og 1689 231 (del af)
1756 216
1806 207
1819 Delt i 207 A og 207 B

Ejere
1689 212: Jacob Jørgensen, brændevinsbrænder. – 231: Hans Lewesen, brygger
1756 Ole Pedersen Røberg, brændevinsbrændre
1806 Carsten S. Ingemann

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 212. – Nørregade 231, Store Fiolstræde 231*
1756 Fiolstræde 216
1806 Store Fiolstræde 207

Matr.nr. 207 A †

Matrikel
1819 Parcel af 1806 207
1819 Sammenlagt med 1806 206, til: 206 & 207 A

Matr.nr. 207 B †

Matrikel
1819 Parcel af 1806 207
1819 Sammenlagt med 1806 208, til: 208 & 207 B

Matr.nr. 208 †

Matrikel
1689 231 (del af)
1756 215
1806 208
1819 Sammenlagt med 207 B, til: 208 & 207 B

Ejere
1689 Hans Levesen, brygger
1756 Hans Pedersen, snedkersvend
1806 Johan Matthias Mørck

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 231, Store Fiolstræde 231*
1756 Fiolstræde 215
1806 Store Fiolstræde 208

Matr.nr. 208 & 207 B+ (fra 1953: 208)

Matrikel
1819 Sammensat af 1806 208 og 207 B
1953 Betegnet 208 (nyt nummer)
1995 Henlagt til 61 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1819 Store Fiolstræde 208 & 207 B

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 9
1862 Fiolstræde 9 (Kraks Vejviser 1863)

Matr.nr. 209 †

Matrikel
1689 231 (del af)
1756 214
1806 209
1826 Sammenlagt med 1806 210, til: 209 & 210

Ejere
1689 Hans Levesen, brygger
1756 Peder Nielsen Bruun, murermester
1806 Jes Smidt

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 231, Store Fiolstræde 231*
1756 Fiolstræde 214
1806 Store Fiolstræde 209

Matr.nr. 209 & 210 (fra 1953: 209)

Matrikel
1826 Sammensat af 1806 209 og 1806 210
1953 209 (nyt nummer)
2008 209

Ejere
2008 Fiolstræde 11 & 13 København APS

Matrikulære husnumre
1826 Store Fiolstræde 209 & 210

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 11
1862 Fiolstræde 11 (Kraks vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 11

Opførelsesår
1827-28 af murermester P. M. Quist (Historiske huse)

Matr.nr. 210 †

Matrikel
1689 231 (del af)
1756 213
1806 210
1826 Sammenlagt med 1806 210, til: 209 & 210

Ejere
1689 Hans Levesen, brygger
1756 Mads Hansen Brandt
1806 Johan Hass

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 231, Store Fiolstræde 231*
1756 Fiolstræde 213
1806 Store Fiolstræde 210

Matr.nr. 211 †

Matrikel
1689 228 (del af)
1756 211 og 1756 212
1806 211
1828 Sammenlagt med 212 B, til: 211 & 212 B

Ejere
1689 Peder Munks enke
1756 211: Johan Schrøder, tehandler. - 212: Jens Ingmandsen
1806 Jesper Clausen, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 228, Store Fiolstræde 228*
1756 Fiolstræde 211-212
1806 Store Fiolstræde 211

Matr.nr. 211 & 212 B (fra 1953: 211)

Matrikel
1828 Sammensat af 1806 211 og 212 B
1953 211 (nyt nummer)
2008 211

Ejere
2008 E/F Fiolstræde 13

Matrikulære husnumre
1828 Store Fiolstræde 211 & 212 B

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 13
1862 Fiolstræde 13 (Kraks vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 13

Opførelsesår
1830-31 af tømrermester Fritz Chr. Balsløw (Historiske huse)

Matr.nr. 212 †

Matrikel
1689 228 (del af)
1756 210
1806 212
1828 Delt i 212 A og 212 B

Ejere
1689 Peder Munks enke
1756 Niels Larsen Lund, bødker
1806 Anders Hansen, bødker

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 228, Store Fiolstræde 228*
1756 Fiolstræde 210
1806 Store Fiolstræde 212

Matr.nr. 212 A & 213 (fra 1953: 212)

Matrikel
1828 Sammensat af 1806 213 og 212 A
1953 212 (nyt nummer)
2008 212

Ejere
2008 Svend Langdal

Matrikulære husnumre
1828 Store Fiolstræde 212 A & 213

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 15
1862 Fiolstræde 15 (Kraks vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 15

Opførelsesår
1833-34 for bødkermester R. Hansen (Historiske huse)

Matr.nr. 212 B †

Matrikel
1828 Parcel af 1806 212
1828 Sammenlagt med 1806 213, til: 212 A & 213

Matr.nr. 213 †

Matrikel
1689 228 (del af)
1756 209
1806 213
1828 Sammenlagt med 212 B, til: 212 B & 213

Ejere
1689 Peder Munks enke
1756 Peder Hasse, tømmersvend
1806 Wendell, frue

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 228, Store Fiolstræde 228*
1756 Fiolstræde 209
1806 Store Fiolstræde 213

Matr.nr. 214 †

Matrikel
1689 211
1756 208
1806 214
1821 Sammenlagt med 215 A, til: 214 & 215 A

Ejere
1689 Laurids Pedersen, forhenværende skibsskriver
1756 Christen Willumsen, tømmersvend
1806 Thim Langemark, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 211
1756 Fiolstræde 208
1806 Store Fiolstræde 214

Matr.nr. 214 & 215 A †

Matrikel
1851 Parcel af 234 & 235 B & 214 & 215 A
1923 Tilbagelagt til 234 & 235 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Store Fiolstræde 214 & 215 A

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 17
1862 Fiolstræde 17 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 215 †

Matrikel
1689 209 og 1689 210
1756 207
1806 215
1821 Delt i 215 A og 215 B

Ejere
1689 209: Jens Christensen. – 210: Birgitte enke efter Rasmus, tømmermand
1756 Lars Christensen, tømmersvend
1806 Søren Høstmark, snedker og værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 209 og 210
1756 Fiolstræde 207
1806 Store Fiolstræde 215

Matr.nr. 215 A †

Matrikel
1821 Parcel af 1806 215
1821 Sammenlagt med 1806 214, til: 214 & 215 A

Matr.nr. 215 B †

Matrikel
1821 Parcel af 1806 215
1821 Sammenlagt med 233 C, til: 215 B & 233 C

Matr.nr. 215 B & 233 C+ (fra 1953: 215)

Matrikel
1821 Sammensat af 215 B og 233 C
1953 Betegnet 215 (nyt nummer)
2008 215

Ejere
2008 Fiolstræde 19

Matrikulære husnumre
1836 Fiolstræde 215 B & 233 C

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 19
1862 Fiolstræde 19 (Kraks vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 19

Opførelsesår
1836 af murermester Thomas Andreas Blom. Ombygget mellem 1903-07 (Historiske huse)

Matr.nr. 216 †

Matrikel
1689 208
1756 206
1806 216
1834 Sammenlagt med 233 B, til: 216 & 233 B

Ejere
1689 Lars Pedersen, høker
1756 Søren Jensen, brændevinsbrænder
1806 Hviid, madame

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 208
1756 Fiolstræde 206
1806 Store Fiolstræde 216

Matr.nr. 216 & 233 B (fra 1953: 216)

Matrikel
1834 Sammensat af 1806 216 og 233 B
1953 Betegnet 216 (nyt nummer)
2008 216

Ejere
2008 E/F Fiolstræde 21

Matrikulære husnumre
1834 Store Fiolstræde 216 & 233 B

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 21
1862 Fiolstræde 21 (Kraks vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 21

Opførelsesår
1835-36 af murermester Th. A. Blom (Historiske huse)

Matr.nr. 217

Matrikel
1689 207 (del af)
1756 205
1806 217
2008 217

Ejere
1689 Hans Nielsen, assessor
1756 Peder Jørgensen, øltapper
1806 Hviid, madame
2008 Ejendomsselskabet Fiolstræde 23 Ap

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 207
1756 Fiolstræde 205
1806 Store Fiolstræde 217

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 23
1862 Fiolstræde 23 (Kraks vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 23

Opførelsesår
1834-35 af murermester Th. Andr. Blom (Historiske huse)

Matr.nr. 218 †

Matrikel
1689 207 (del af)
1756 204
1806 218
1822 Sammenlagt med 219 A, til: 218 & 219 A

Ejere
1689 Assessor Hans Nielsens 2 våninger
1756 Johan Georg Scheibe
1806 Horrebow, madame, bogtrykker

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 207
1756 Fiolstræde 204
1806 Store Fiolstræde 218

Matr.nr. 218 & 219 A (fra 1953: 218)

Matrikel
1822 Sammensat af 1806 218 og 219 A
1953 Betegnet 218 (nyt nummer)
1979 Hertil henlagt 219 (nyt nummer)
2008 218

Ejere
2008 E/F Fiolstræde 25

Matrikulære husnumre
1822 Store Fiolstræde 218 & 219 A

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 25
1862 Fiolstræde 25 (Kraks vejviser 1863)
1979 Fiolstræde 25-27 og 27 A

Opførelsesår
Fiolstræde 25: 1814-15 for tømrersvend Niels Chr. Nødholm. – Fiolstræde 27: 1811-13 af tømrersvend Niels C. Nødholm (Historiske huse)

Matr.nr. 219 †

Matrikel
1689 206
1756 203
1806 219
1822 Delt i 219 A og 219 B

Ejere
1689 Karen Josephs
1756 Lorentz Bastian, forhenværende kgl. kok
1806 Riis, madame

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 206
1756 Fiolstræde 203
1806 Store Fiolstræde 219

Matr.nr. 219 A †

Matrikel
1822 Parcel af 1806 219
1822 Sammenlagt med 1806 218, til: 218 & 219 A

Matr.nr. 219 B †

Matrikel
1822 Parcel af 1806 219
1822 Sammenlagt med 1806 220, til: 219 B & 220

Matr.nr. 219 B & 220+ (fra 1953: 219)

Matrikel
1822 Sammensat af 1806 220 og 219 B
1953 Betegnet 219 (nyt nummer)
1979 Henlagt til 218 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1822 Store Fiolstræde 219 B & 220

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 27
1862 Fiolstræde 27 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 220 †

Matrikel
1689 204
1756 202
1806 220
1822 Sammenlagt med 219 B, til: 219 B & 220

Ejere
1689 Lars Thommesen, brændevinsbrænder
1756 Christen Olsen, brygger
1806 Niels Nødholm, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 204
1756 Fiolstræde 202
1806 Store Fiolstræde 220

Matr.nr. 221

Matrikel
1689 203
1756 201
1806 221
2008 221

Ejere
1689 Bent Andersen, brændevinsbrænder
1756 Søren Sørensen
1806 Hemmerts, madame
2008 Jes Olesen

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 203
1756 Fiolstræde 201
1806 Store Fiolstræde 221

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 29
1862 Fiolstræde 29 (Kraks vejviser 1863)
2008 Fiolstræde 29

Opførelsesår
1810 af tømrermester Johan Christoffer Wahl. Ombygget 1880’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 222

Matrikel
1689 202
1756 199 og 1756 200
1806 222
1971 Hertil henlagt 1806 223
2008 222

Ejere
1689 Christoffer Lytche, bager
1756 199-200: Daniel Cordt, bager
1806 Michael Olsen Biørnøe, bager
2008 Palle Fogtdal

Matrikulære husnumre
1689 Store Fiolstræde 202
1756 Fiolstræde 199-200
1806 Store Fiolstræde 222

Husnumre
1859 Store Fiolstræde 31
1862 Fiolstræde 31 (Kraks vejviser 1863)
1971 Fiolstræde 31-33
2008 Fiolstræde 31-33

Opførelsesår
Fiolstræde 33: Mellem 1730 og 1740 for brændevinsbrænder Niels Marquardsen. Ombygget 1832, 1845 og 1850 (Historiske huse)

Matr.nr. 223 †

Matrikel
1689 216
1756 221
1806 223
1971 Henlagt til 1806 222

Ejere
1689 Anders Nielsen, bøsseskytte
1756 Johan Machs, klokkestøber
1806 Peter Meilsøe, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Gammel Nørreport 216/Store Fiolstræde 216*
1756 Gammel Nørreport 221
1806 Store Fiolstræde 223/Skidentorv 223*
1859 Nørretorv 72/Store Fiolstræde 33
1862 Fiolstræde 33/Nørretorv 72 (Kraks vejviser 1863)
1875 Fiolstræde 33/Nørre Voldgade 72

Matr.nr. 224

Matrikel
1689 217
1756 222
1806 224
2008 224

Ejere
1689 Niels Jensen
1756 Christen Christensen
1806 Niels Petersen Falck, marskandiser
2008 E/F Matr.nr. 224 Klædebo kvarter

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Gammel Nørreport 217
1756 Gammel Nørreport 222
1806 Skidentorv 224

Husnumre
1859 Nørretorv 70
1875 Nørre Voldgade 70
2008 Nørre Voldgade 70

Opførelsesår
Ca. 1830 for bødker Christian Thyberg (Historiske huse)

Matr.nr. 225 †

Matrikel
1689 218
1756 223
1806 225
1957 Henlagt til 1806 229

Ejere
1689 Mads Thorkildsen, smed
1756 Mathias Christophersen, handskemager
1806 Ivers arvinger

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Gammel Nørreport 218
1756 Gammel Nørreport 223
1806 Skidentorv 225

Husnumre
1859 Nørretorv 68
1875 Nørre Voldgade 68

Matr.nr. 226 †

Matrikel
1689 219
1756 224
1806 226
1957 Henlagt til 1806 229

Ejere
1689 Poul Bendsen, hattemager
1756 Christen Nielsen, øltapper
1806 August Pedersen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Gammel Nørreport 219
1756 Gammel Nørreport 224
1806 Skidentorv 226

Husnumre
1859 Nørretorv 66
1875 Nørre Voldgade 66

Matr.nr. 227 †

Matrikel
1689 220
1756 225
1806 227
1957 Henlagt til 1806 229

Ejere
1689 Laurids Pedersen, bødker
1756 Jens Pedersen, øltapper
1806 Rasmus Nielsen, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Gammel Nørreport 220
1756 Gammel Nørreport 225
1806 Skidentorv 227

Husnumre
1859 Nørretorv 64
1875 Nørre Voldgade 64

Matr.nr. 228 †

Matrikel
1689 221
1756 226
1806 228
1957 Henlagt til 1806 229

Ejere
1689 Christoffer Schlichtkrull, bager
1756 Mathias Krath, bager
1806 Adam Hertz, kontrollør

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Gammel Nørreport 221/Nørregade 221*
1756 Gammel Nørreport 226/Nørregade 226*
1806 Skidentorv 228/Nørregade 228*

Husnumre
1859 Nørregade 42/Nørretorv 62
1875 Nørre Voldgade 62/Nørregade 42

Matr.nr. 229 †

Matrikel
1689 222
1756 227
1806 229
1818 Sammenlagt med 230 B, til: 229 & 230 B

Ejere
1689 Jens Birkerod, doktor
1756 Hans Christian Anchersen, brygger
1806 Geising, kammerråd

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 222
1756 Nørregade 227
1806 Nørregade 229

Matr.nr. 229 & 230 B (fra 1953: 229)

Matrikel
1818 Sammensat af 1806 229 og 230 B
1953 Betegnet 229 (nyt nummer)
1957 Hertil henlagt 1806 225, 1806 226, 1806 227 og 1806 228
2008 229

Ejere
2008 BG Bank A/S

Matrikulære husnumre
1818 Nørregade 229 & 230 B

Husnumre
1859 Nørregade 40
1957 Nørre Voldgade 68/Nørregade 40
2008 Nørre Voldgade 68/Nørregade 40

Opførelsesår
1958 af Frits Schlegel for Sparekassen Bikuben (Weilbach)

Matr.nr. 230 †

Matrikel
1689 223
1756 228
1806 230
1818 Delt i 230 A og 230 B

Ejere
1689 Claus Eversen, brygger
1756 Christen Olsen, brygger
1806 Geding, kontrollør, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 223
1756 Nørregade 228
1806 Nørregade 230

Matr.nr. 230 A

Matrikel
1818 Parcel af 1806 230
2008 230 A

Ejere
2008 Niels Skovgård Larsen

Matrikulære husnumre
1818 Nørregade 230 A

Husnumre
1859 Nørregade 38
2008 Nørregade 38

Opførelsesår
1818-19 af bygmester Jens Dahl. Ombygget 1868-69 (Historiske huse)

Matr.nr. 230 B †

Matrikel
1818 Parcel af 1806 230
1818 Sammenlagt med 1806 229, til: 229 & 230 B

Matr.nr. 231 †

Matrikel
1689 224
1756 229
1806 231
1828 Sammenlagt med 232 B, til: 231 & 232 B

Ejere
1689 Jens Nielsen, brygger
1756 Christen Frederik Mouritzen, brygger
1806 Lund, regimentskvartermester, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 224
1756 Nørregade 229
1806 Nørregade 231

Matr.nr. 231 og 232 B (fra 1953: 231)

Matrikel
1828 Sammensat af 1806 231 og 232 B
1953 Betegnet 231 (nyt nummer)
2008 231

Ejere
2008 K/S Nørregade 36, København

Matrikulære husnumre
1828 Nørregade 231 & 232 B

Husnumre
1859 Nørregade 36
2008 Nørregade 36

Opførelsesår
1815-16 af murermester Michael Bälckow. Ombygget 1826 (Historiske huse)

Matr.nr. 232 †

Matrikel
1689 225
1756 230
1806 232
1828 Delt i 232 A og 232 B

Ejere
1689 Anders Andersen, brygger
1756 Paul Hersleb Lassen, brygger
1806 Jesper Halkiær, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 225
1756 Nørregade 230
1806 Nørregade 232

Matr.nr. 232 A

Matrikel
1828 Parcel af 1806 232
2008 232 A

Ejere
2008 K/S Difko København I

Matrikulære husnumre
1828 Nørregade 232 A

Husnumre
1859 Nørregade 34
2008 Nørregade 34

Opførelsesår
1819 af bygmester Jens Dahl (Historiske huse)

Matr.nr. 232 B †

Matrikel
1828 Parcel af 1806 232
1828 Sammenlagt med 1806 231, til: 231 & 232 B

Matr.nr. 233 †

Matrikel
1689 226
1756 231
1806 233
1834 Delt i 233 A og 233 B

Ejere
1689 Christian Befverlin
1756 Niels Lindberg, brygger
1806 Rudolphi, madame, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 226, Store Fiolstræde 226*
1756 Nørregade 231
1806 Nørregade 233

Matr.nr. 233 A †

Matrikel
1834 Parcel af 1806 233
1836 Herfra separeret 233 D
1895 Sammenlagt med 233 D, til: 233 A & D

Ejere

Matrikulære husnumre
1834 Nørregade 233 A

Husnumre
1859 Nørregade 32

Matr.nr. 233 A & 233 D (fra 1953: 233)

Matrikel
1895 Sammensat af 233 A og 233 D
1953 Betegnet 233 (nyt nummer)
2008 233

Ejere

Husnumre
1895 Nørregade 30
2008 Nørregade 30

Opførelsesår
1837-38 af arkitekt, tømrermester Mads Schifter Holm. Ombygget 1896 (Historiske huse)

Matr.nr. 233 B †

Matrikel
1834 Parcel af 1806 233
1834 Sammenlagt med 1806 216, til: 216 & 233 B

Matr.nr. 233 C †

Matrikel
1836 Parcel af 1806 233
1836 Sammenlagt med 215 B, til: 215 B & 233 C

Matr.nr. 233 D †

Matrikel
1836 Parcel af 233 A
1895 Sammenlagt med 233 A, til: 233 A & D

Ejere

Matrikulære husnumre
1836 Nørregade 233 D

Husnumre
1859 Nørregade 30

Matr.nr. 234 †

Matrikel
1689 227
1756 232
1806 234
1849 Sammenlagt med 235 B, til: 234 & 235 B

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Rasmus Schiøtt, brygger
1806 Casse, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 227
1756 Nørregade 232
1806 Nørregade 234

Matr.nr. 234 & 235 B (fra 1953: 234)

Matrikel
1851 Parcel af 234 & 235 B & 214 & 215 A
1923 Hertil tilbagelagt 214 & 215 A
1953 Betegnet 234 (nyt nummer)
2008 234

Ejere
2008 E/F Fiolstræde 17 A

Matrikulære husnumre
1849 Nørregade 234 & 235 B

Husnumre
1859 Nørregade 28
2008 Fiolstræde 17, Nørregade 28

Opførelsesår
Fiolstræde 17: 1850-51 for madam Høedt. – Nørregade 28: Ca. 1850 (Historiske huse)

Matr.nr. 234 & 235 B & 214 & 215 A

Matrikel
1849 Sammensat af 1806 234, 235 B og 214 & 215 A
1851 Delt i 214 & 215 A og 234 & 235 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1849 Nørregade 234 & 235 B & 214 & 215 A

Matr.nr. 235 †

Matrikel
1689 228 (del af)
1756 233
1806 235
1827 Delt i 235 A og 235 B

Ejere
1689 Peder Munks enke
1756 Jens Olsen, brygger
1806 Hammerich, overkrigskommissær

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 228, Store Fiolstræde 228*
1756 Nørregade 233
1806 Nørregade 235

Matr.nr. 235 A

Matrikel
1827 Parcel af 1806 235
2008 235 A

Ejere
2008 Ingrid Maria Fritzsche

Matrikulære husnumre
1827 Nørregade 235 A

Husnumre
1859 Nørregade 26
2008 Nørregade 26

Opførelsesår
1827-28 af tømrermester Fritz Christian Balsløw (Historiske huse)

Matr.nr. 235 B †

Matrikel
1827 Parcel af 1806 235
1849 Sammenlagt med 214 & 215 A og 1806 234, til: 234 & 235 B & 214 & 215 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1827 Nørregade 235 B

Matr.nr. 236 †

Matrikel
1689 229
1756 234
1806 236
1840 Sammenlagt med 1806 237, til: 236 & 237

Ejere
1689 Laurids Olsen, gæstgiver
1756 Peder Syfnesen Holm, brygger
1806 Rosenmeyer, madame, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 229
1756 Nørregade 234
1806 Nørregade 236

Matr.nr. 236 & 237 †

Matrikel
1840 Sammensat af 1806 236 og 1806 237
1844 Delt i 237 A og 236 & 237 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1840 Nørregade 236 & 237

Matr.nr. 236 & 237 B (fra 1953: 236)

Matrikel
1844 Parcel af 236 & 237
1953 Betegnet 236 (nyt nummer)
2008 236

Ejere
2008 E/F Nørregade 24

Matrikulære husnumre
1844 Nørregade 236 & 237 B

Husnumre
1859 Nørregade 24
2008 Nørregade 24

Opførelsesår
1842 af murermester Peter L. Blom. Ombygget i 1900-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 237 †

Matrikel
1689 230
1756 235
1806 237
1840 Sammenlagt med 1806 236, til: 236 & 237

Ejere
1689 Tor Andersen, brygger
1756 Peter Lohmand, kornet
1806 Clausen, madame, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 230
1756 Nørregade 235
1806 Nørregade 237

Matr.nr. 237 A

Matrikel
1844 Parcel af 236 & 237
2008 237 A

Ejere
2008 Ejendomsselskabet af 18.6.1992 APS

Matrikulære husnumre
1844 Nørregade 237 A

Husnumre
1859 Nørregade 22
2008 Nørregade 22

Opførelsesår
1846-47 af murermester Jens Hansen Lund (Historiske huse)

Matr.nr. 238 †

Matrikel
1689 231 (del af)
1756 236
1806 238
1995 Henlagt til 61 (nyt nummer)

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Rådmand Rasmus Holms enke
1806 Frederik. Saltvedel, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 231, Store Fiolstræde 231*
1756 Nørregade
1806 Nørregade 238

Husnumre
1859 Nørregade 20

Matr.nr. 239 †

Matrikel
1689 232 og 1689 233
1756 237
1806 239
1995 Henlagt til 61 (nyt nummer)

Ejere
1689 232: Gudmand Nielsen, brygger. – 233: Christen Olsen, brygger
1756 Jacob Fussing, brygger
1806 Møller, fru

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 232. – Nørregade 233/Store Fiolstræde 233*
1756 Nørregade 237
1806 Nørregade 239

Husnumre
1859 Nørregade 18

Matr.nr. 240 †

Matrikel
1689 234
1756 238
1806 240
1928 Henlagt til 242 A

Ejere
1689 Henning Hiort, kæmner
1756 Bancokasserer Peter Moss, Jørgen Brick og Claus Petersen Lentz
1806 Wæver, madame

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 234
1756 Nørregade 238
1806 Nørregade 240

Husnumre
1859 Nørregade 16

Matr.nr. 241 †

Matrikel
1689 235 (del af)
1756 239
1806 241
1838 Delt i 241 A og 241 B

Ejere
1689 Poul Jacobsen, brygger
1756 Peder Evertsen, brygger
1806 Jens Hostrup, kaptajn, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 235, Skidenstræde 235
1756 Nørregade 239
1806 Nørregade 241

Matr.nr. 241 A †

Matrikel
1838 Parcel af 1806 241
1838 Sammenlagt med 242 B, til: 241 A & 242 B

Matr.nr. 241 A & 242 B †

Matrikel
1838 Sammensat af 241 A og 242 B
1923 Henlagt til 242 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1838 Nørregade 242 A/Krystalgade 242 A*

Husnumre
1859 Krystalgade 30/Nørregade 14

242 †

Matrikel
1689 236 og 1689 235 (del af)
1756 240
1806 242
1838 Delt i 242 A & 242 B

Ejere
1689 235: Poul Jacobsen, brygger. – 236: Peder Andersen, bager
1756 Jacob Nielsen, bager
1806 Borgerdydskolen

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 235, Skidenstræde 235*. – Nørregade 236/Skidenstræde 236*
1756 Nørregade 240/Skidenstræde 240*
1806 Nørregade 242/Skidenstræde 242*
1818 Nørregade 242/Krystalgade 242*

Matr.nr. 242 A †

Matrikel
1838 Parcel af 1806 242
1923 Hertil henlagt 241 A & 242 B
1995 Henlagt til 61 (nyt nummer)

Ejere
2008 K/S Nørregade 12, København

Matrikulære husnumre
1838 Nørregade 242 A/Krystalsgade 242 A*

Husnumre
1859 Krystalgade 32/Nørregade 12
1923 Krystalgade 30-32/Nørregade 12-14

Matr.nr. 242 B †

Matrikel
1838 Parcel af 1806 242
1838 Sammenlagt med 241 A, til: 241 A & 242 B

Matr.nr. 242 C †

Matrikel
1820 Parcel af 1806 242
1820 Sammenlagt med 1806 60 og 241 B, til: 60, 241 B & 242 C

Matr.nr. 243
Kommunitetsbygningen og Professorboligen

Matrikel
1689 237, 1689 238 og 1689 238 (del af)
1756 241
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 241 (uden litrering), 241 I og 241 K
1806 243
1865 Frasepareret 254
2008 243

Ejere
1689 237: Jonatan Hind, urtekræmmer. – 238: Rasmus Madsen, købmand. – 239: Universitetet og doktor Caspar Bartholin og økonomus
1756 Studiegården, hvor Økonomus bor
1806 Kommunitetet
2008 Københavns Universitets Kollegiesam

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 237/Skidenstræde 237*. – Nørregade 238. – Nørregade 239/Vor Frue Kirkegård 239*/Skidenstræde 239*
1756 Nørregade 241/Skidenstræde 241*
1806 Nørregade 243/Krystalgade 243

Husnumre
1859 Krystalgade 29/Nørregade 8-10/Frue Plads uden nummer
2008 Nørregade 8-10/Frue Plads uden nummer

Opførelsesår
Kommunitetsbygningen: 1729-31. Senest ombygget 1918-20. – Professorboligen: ca. 1730, muligvis af landbygmester Johan Cornelius Krieger. Ombygget før 1800 (Historiske huse)

Matr.nr. 244 †

Matrikel
1689 239 (del af)
1756 242
1806 244
1833 Sammenlagt med 1806 245, 1806 246 og 1806 247, til: 244, 245, 246 & 247

Ejere
1689 Universitetet og doktor Caspar Bartholin og økonomus
1756 Kommunitetet
1806 Universitetet

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 239/Vor Frue Kirkegård 239*/Skidenstræde 239*
1756 Kirkegården/Nørregade
1806 Nørregade 242/Kirkegården 242

Matr.nr. 244, 245, 246 & 247 †

Matrikel
1833 Sammensat af 1806 244, 1806 245, 1806 246 og 1806 247
1865 Herfra separeret 254
1905 Sammenlagt med 1806 200, til: 200, 244, 245, 246 & 247

Ejere

Matrikulære husnumre
1833 Frue Plads 244, 245, 246 & 247

Husnumre
1859 Frue Plads uden nummer

Matr.nr. 245 †

Matrikel
1689 239 (del af)
1756 247
1806 245
1833 Sammenlagt med 1806 244, 1806 246 og 1806 247, til: 244, 245, 246 & 247

Ejere
1689 Universitetet og Caspar Bartholins og økonomus residens
1756 Justitsråd Ramus professorresidens
1806 Thomas Bugge, professor justitsråd, ifølge indkvarteringsskatten 1807 245 A: Bugge, B: En medicinsk have

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 239/Vor Frue Kirkegård 239*/Skidenstræde 239*
1756 Kirkegården 247/Skidenstræde 247*
1806 Kirkegården 245, Skidenstræde 245*
1818 Kirkegården (senere Frue Plads) 245, Krystalgade 245*

Matr.nr. 246 †

Matrikel
1689 248 (del af)
1756 248
1806 246
1833 Sammenlagt med 1806 244, 1806 245 og 1806 247, til: 244, 245, 246 & 247

Ejere
1689 Christen Mariager, kapellan. – Johan Adolf Bornemann, magister. – Lars Hylling, magister. – 3 våninger
1756 Søren Block, professor og provst
1806 Plum, doktor og stiftsprovst, sognepræst

Matrikulære husnumre*
1689 Kirkegården 248/Lille Fiolstræde 248*/Skidenstræde 248*
1756 Fiolstræde/Kirkegården
1806 Kirkegåden (senere Frue Plads) 246/Lille Fiolstræde 246*

Matr.nr. 247 †

Matrikel
1689 248 (del af)
1756 249
1806 247
1833 Sammenlagt med 1806 244, 1806 245 og 1806 246, til: 244, 245, 246 & 247

Ejere
1689 Christen Mariager, kapellan. – Johan Adolf Bornemann, magister. – Lars Hylling, magister. – 3 våninger
1756 Mads Huistendahl, kapellan
1806 Henrik G. Clausen, kapellan

Matrikulære husnumre
1689 Kirkegården 248/Lille Fiolstræde 248*/Skidenstræde 248*
1756 Fiolstræde/Kirkegården
1806 Kirkegården (senere Frue Plads) 247/Lille Fiolstræde 247*

Matr.nr. 248 Frue Kirke

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 246
1806 248
2008 248

Ejere
1689 Frue Kirke
1756 Frue Kirke
1806 Frue Kirke
2008 Vor Frue Sogn Menighedsraad

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Kirkegården
1806 Kirkegården (senere Frue Plads)

Husnumre
1859 Uden gadenavn og nummer
2008 Nørregade 8

Opførelsesår
1811-29 af arkitekt C. F. Hansen (Historiske huse)

Matr.nr. 249

Matrikel
1689 247
1756 252
1806 249
2008 249

Ejere
1689 Jacob Jacobsen
1756 Mads Poller, overgraver
1806 Ole Jensen, kaptajn
2008 APS Alfred Karsberg

Matrikulære husnumre
1689 Vor Frue Kirkegård 247
1756 Kirkegården 249/Fiolstræde 249*

Husnumre
1859 Dyrkøb 7
2008 Dyrkøb 7

Opførelsesår
1885 for overretsprokurator L. P. C. Engberg

Matr.nr. 250

Matrikel
1689 240
1756 243
1806 250
2008 250

Ejere
1689 Johan Daniel Klein, vinhandler
1756 Lyder Stiefgen
1806 D. Brummer, kabinetskurerer
2008 APS Kbus 38 Nr 1342

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 240/Vor Frue Kirkegård 240*
1756 Nørregade 243/Kirkegården 243*

Husnumre
1859 Dyrkøb 9/Nørregade 6
2008 Nørregade 6

Opførelsesår
1812-21 for tobakshandler og fabrikant Peter Jørgen Petersen. Ombygget 1827-28 og 1898 (Historiske huse)

Matr.nr. 251

Matrikel
1689 241 og 1689 242 (del af)
1756 244 (1689/241) og 1756 245 (1689/242, del af)
1806 251
2008 251

Ejere
1689 241: Antoni Rentz. – 242: Ebbe Levesen, vintapper
1756 244: Jørgen Jørgensen Wissing, kandestøber. – 245: Johan Pedersen, snedker
1806 Rasmus Lange, advokat, rådmand
2008 Kirsten Såro

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 241 og 242
1756 Nørregade 244 og 245

Husnumre
1859 Nørregade 4
2008 Nørregade 4

Opførelsesår
1811 for brændevinsbrænder J. Petersen. Ombygget 1852 (Historiske huse)

Matr.nr. 252 †
Nørreports Vagt

Matrikel
1810><1840 252
<1870 Udgået af matriklen og henlagt til gade (Nørrevold)

Ejere

Matrikulære husnumre
1810><1840 Nørrevold 252

Husnumre
1859 Nørrevold uden nummer

Matr.nr. 253 (fra 1870: Nørrevold Kvarter 26)
Gothersgade Mølle i Stadsoberstens Bastion

Matrikel
Ca. 1846 Parcel af umatrikuleret areal (Nørrevold)
1872 Udgået af matriklen og henlagt til fæstningsterrænet

Ejere

Matrikulære husnumre
Ca. 1846 Nørrevold 253

Husnumre
1859 Nørrevold uden nummer

Matr.nr. 254

Matrikel
1865 Parcel af 1806 243
2008 254

Ejere
2008

Matrikulære husnumre
1865 Krystalgade 27
2008 Krystalgade 25-27

Opførelsesår
1863-69 af arkitekt Chr. Hansen (Historiske huse)

Matr.nr. 255

Matrikel
1887 Parcel af 1806 151
2008 255

Ejere
2008 E/F Skt. Gertruds Stræde 3

Husnumre
1887 Sankt Gertruds Stræde 3
2008 Sankt Gertruds Stræde 3

Opførelsesår
1844 for Kleistrup eller dennes enke (Historiske huse)

Matr.nr. 256

Matrikel
1905 Sammensat af 1806 55, 1806 56 og 1806 57
1906 Hertil henlagt 43 A
2008 256

Ejere
2008 Jeudan A/S

Husnumre
1905 Krystalgade 15, Store Kannikestræde 14
2008 Krystalgade 15, Store Kannikestræde 14

Opførelsesår
Krystalgade 15: 1905 af arkitekt N. P. Nielsen for firmaet Møller & Landschultz. Ombygget 1977-80 (Matrikelregister)

Matr.nr. 257
Tvermoesgård

Matrikel
1906 Parcel af 1806 126 og 1806 127
1996 Hertil henlagt 258
2008 257

Ejere
2008 Rosengården 12-14 Aps

Husnumre
1906 Rosengården 14
1996 Rosengården 12-14
2008 Rosengården 12-14

Opførelsesår
1907 af arkitekterne Thorvald Jørgensen og Ole Boye

Matr.nr. 258 †

Matrikel
1906 Parcel af 1806 126 og 1806 127
1996 Henlagt til 257

Ejere

Husnumre
1906 Rosengården 12

Matr.nr. 259

Matrikel
1906 Sammensat af 1806 85, 84 & 86 og 92 & 93
2008 259

Ejere
2008 I/S Købmagergade 67-69

Husnumre
1906 Kultorvet 1-3/Købmagergade 67-69/Peder Hvitfeldts Stræde 14
2008 Kultorvet 1-3/Købmagergade 67-69/Peder Hvitfeldts Stræde 14

Opførelsesår
1908

Matr.nr. 260
Meyers Minde

Matrikel
1964 Parcel af 1806 71
2008 260

Ejere
2008 Det Mosaiske Troessamfund

Husnumre
1964 Krystalgade 12
2008 Krystalgade 12

Opførelsesår
1826 af arkitekt Jørgen Hansen Koch for Det Mosaiske Troessamfund i København (Historiske huse)

Matr.nr. 261

Matrikel
1974 Parcel af 1806 130
2008 261

Ejere
2008 E/F Rosengården 6

Husnumre
1974 Rosengården 6
2008 Rosengården 6

Opførelsesår
1810-11 af tømrermester H. Thyberg (Historiske huse)

Matr.nr. 262

Matrikel
1995 Parcel af 1806 130
2008 262

Ejere
2008 Ergo- og Fysioterapeuternes Ejendom A/S

Husnumre
1995 Rosengården 4
2008 Rosengården 4

Opførelsesår
1810 for murermester A. C. Wilcken (Historiske huse)

Matr.nr. 263

Matrikel
2003 Parcel af 61 (nyt nummer)
2008 263

Ejere
2008 Caf Hundested Aps

Husnumre
2003 Nørregade 18
2008 Nørregade 18

Opførelsesår
1834-35 af tømrermester Mads Schifter Holm (Historiske huse)

Matr.nr. 264

Matrikel
2003 Parcel af 61 (nyt nummer)
2008 264

Ejere
2008 A/B Nørregade 20

Husnumre
2003 Nørregade 20
2008 Nørregade 20

Opførelsesår
1829-30 af murermester Peter Morten Quist (Historiske huse)

Matr.nr. 265

Matrikel
2003 Parcel af 61 (nyt nummer)
2008 265

Ejere
2008 Mads Frydendal Jeppesen

Husnumre
2003 Fiolstræde 9
2008 Fiolstræde 9

Opførelsesår
Fiolstræde 9: 1829 af tømrermester F. C. Balsløv (Historiske huse). -

Matr.nr. 266

Matrikel
2003 Parcel af 61 (nyt nummer)
2008 266

Ejere
2008 Bolette Frydendal Jeppesen

Husnumre
2003 Fiolstræde 7
2008 Fiolstræde 7

Opførelsesår
1819 for kaptajn Henrik Mariussen (Historiske huse)

Matrikelnumre udgået i perioden 1689-1756

Matr.nr. 1689/55

Matrikel
1689 55
1728 Udlagt til gade (Kultorvet)

Ejere
1689 Søren Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 55

Matr.nr. 1689/56

Matrikel
1689 56
1728 Udlagt til gade (Kultorvet)

Ejere
1689 Hans Jørgensen

Matrikulære husnumre
1689 Frederiksborggade 56

Matr.nr. 1689/57

Matrikel
1689 57
1728 Udlagt til gade (Kultorvet)

Ejere
1689 Johan Krøyer, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Gertruds Stræde 57

Matr.nr. 1689/58

Matrikel
1689 58
1728 Udlagt til gade (Kultorvet)

Ejere
1689 Henrik Wurner

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Gertruds Stræde 58

Matr.nr. 1689/59

Matrikel
1689 59
1728 Udlagt til gade (Kultorvet)

Ejere
1689 Peder Thuesen

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Gertruds Stræde 59

Matr.nr. 1689/92

Matrikel
1689 92
1728 Udlagt til gade (Kultorvet)

Ejere
1689 Cornelius Christensen, tømmermester på Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Vibes Gade 92/Frederiksborggade 92*

Matr.nr. 1689/93

Matrikel
1689 93
1728 Udlagt til gade (Kultorvet)

Ejere
1689 Peder Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Vibes Gade 93

Matr.nr. 1689/94

Matrikel
1689 94
1728 Udlagt til gade (Kultorvet)

Ejere
1689 Anders Olsen, sejlingsmand

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Vibes Gade 94

Matr.nr. 1689/95

Matrikel
1689 95
1728 Udlagt til gade (Kultorvet)

Ejere
1689 Peder Arvedsen, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Vibes Gade 95

Matr.nr. 1689/96

Matrikel
1689 96
1728 Udlagt til gade (Kultorvet)

Ejere
1689 Enken efter tømmermand Niels Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Vibes Gade 96

Matr.nr. 1689/97

Matrikel
1689 97
1728 Udlagt til gade (Kultorvet)

Ejere
1689 Poul Mouritsen, rebslager

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Vibes Gade 97

Matr.nr. 1689/98

Matrikel
1689 98
1728 Udlagt til gade (Kultorvet)

Ejere
1689 Christen Christensen, skoleholder

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Vibes Gade 98

Matr.nr. 1689/99

Matrikel
1689 99
1728 Udlagt til gade (Kultorvet)

Ejere
1689 Mikkel Hansen, skoflikker

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Vibes Gade 99

Matr.nr. 1689/100

Matrikel
1689 100
1728 Udlagt til gade (Kultorvet)

Ejere
1689 Jørgen Christensen, bager

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 100/Frederiksborggade 100*

Matr.nr. 1689/101

Matrikel
1689 101
1728 Udlagt til gade (Kultorvet)

Ejere
1689 Karen, enke efter Ole Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 101, Frederiksborggade 101*

Matr.nr. 1689/102

Matrikel
1689 102
1728 Udlagt til gade (Kultorvet)

Ejere
1689 Berent Rosenmeyer

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 102

Matr.nr. 1689/103

Matrikel
1689 103
1728 Udlagt til gade (Kultorvet)

Ejere
1689 Sivert Broer

Matrikulære husnumre
1689 Rosengården 103/Mikkel Vibes Gade 103*


Tilbage til toppen