Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Nørre Kvarter
Note:  

 

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008

Indledning

Christianshavns Kvarter
Frimands Kvarter
Klædebo Kvarter
Købmager Kvarter
Nørre Kvarter
Rosenborg Kvarter
Sankt Annæ Vester Kvarter
Sankt Annæ Øster Kvarter
Snarens Kvarter
Strand Kvarter
Vester Kvarter
Øster Kvarter
Østervold Kvarter


Nørre Kvarter

Matr.nr. 1 †

Matrikel
1689 1
1756 1
1806 1
1826 Sammenlagt med 1806 23, til: 1 & 23

Ejere
1689 Cosmus Bornemann
1756 Nicolai Ebbesens enke
1806 Petersen, hørkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 1/Nørregade 1*
1756 Gammeltorv 1/Nørregade 1*
1806 Gammeltorv 1/Nørregade 1*

Matr.nr. 1 & 23 (fra 1953: 1)

Matrikel
1826 Sammensat af 1806 1 og 1806 23
2008 1

Ejere
2008 K/S Gammeltorv 8, København

Matrikulære husnumre
1826 Gammeltorv 1 & 23/Nørregade 1*

Husnumre
1859 Gammeltorv 8/Nørregade 1
2008 Gammeltorv 8/Nørregade 1

Opførelsesår
Gammeltorv 8: 1905-06 af arkitekt Ulrik Plesner. – Nørregade 1: 1941 af arkitekt Ernst Kühn

Matr.nr. 2 †

Matrikel
1689 2 og 1689 3
1756 2 (1689/2) og 1756 3 (1689/3)
1806 2
1905 Sammenlagt med 1806 3, til: 2 & 3

Ejere
1689 2: Lisabeth, enke efter urtekræmmer Simon Krig. – 3: Catrine Kellinghusen, urtekræmmer.
1756 2: Frederik Frederiksen, isenkræmmer. – 3: Rasmus Andersen, melhandler
1806 Lassen, major

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 2 og 3
1756 Gammeltorv 2 og 3
1806 Gammeltorv 2

Husnumre
1859 Gammeltorv 10

Matr.nr. 2 & 3 †

Matrikel
1905 Sammensat af 1806 2 og 1806 3
1943 Henlagt til 1 & 23

Ejere

Husnumre
1905 Gammeltorv 10-12

Matr.nr. 3 †

Matrikel
1689 4
1756 4
1806 3
1905 Sammenlagt med 1806 2, til: 2 & 3

Ejere
1689 Gorris Mølch, isenkræmmer
1756 Hermand Nielsen, øltapper
1806 S. Dybdahl

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 4
1756 Gammeltorv 4
1806 Gammeltorv 3

Husnumre
1859 Gammeltorv 12

Matr.nr. 4

Matrikel
1689 5 (del af) og 1689 30
1756 5
1806 4
1972 Hertil henlagt 1806 5
2008 4

Ejere
1689 Hans Knudsen Leegaard, rådmand
1756 Abraham Pelt
1806 Henrik Ladige, sukkerraffinadør
2008 J Kristensen Ejendomme APS

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 5. - Nørregade 30
1756 Gammeltorv 5/Nørregade 5*
1806 Gammeltorv 4

Husnumre
1859 Gammeltorv 14
1972 Gammeltorv 14-16
2008 Gammeltorv 14-16

Opførelsesår
Gammeltorv 14: 1798 for sukkerraffinadør Henrik Ladige. – Gammeltorv 16: 1800-01 for assessor C. Fr. Bachmann (Historiske huse)

Matr.nr. 5 †

Matrikel
1689 6
1756 6
1806 5
1972 Henlagt til 1806 4

Ejere
1689 Hans Jacobsen Aarshøj
1756 Madame Pihl, eller Augustinus Storch
1806 Dahl, assessor

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 6
1756 Gammeltorv 6
1806 Gammeltorv 5

Husnumre
1859 Gammeltorv 16

Matr.nr. 6

Matrikel
1689 7
1756 7
1806 6
2008 6

Ejere
1689 Hans Knudsen Viborg
1756 Diderich Bichmann, brygger
1806 Koss
2008 Erik Vestergaard-Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 7
1756 Gammeltorv 7
1806 Gammeltorv 6

Husnumre
1859 Gammeltorv 18
2008 Gammeltorv 18

Opførelsesår
1796-97 for assessor C. Fr Bachmann (Historiske huse)

Matr.nr. 7

Matrikel
1689 8 (del af)
1756 9 og 1756 8 (del af)
1806 7
2008 7

Ejere
1689 Rådmand Bartholomæus Pedersens enke
1756 8-9: Christen Christensen Borup
1806 Jacobsen, brygger
2008 C.W. Obel Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 8
1756 Gammeltorv 8. – Vestergade 9
1806 Vestergade 7

Husnumre
1859 Vestergade 2
2008 Vestergade 2

Opførelsesår
1796-97 for rådmand Herman Læssøe. Ombygget 1900 (Historiske huse)

Matr.nr. 8 †

Matrikel
1689 9
1756 10
1806 8
1898 Sammenlagt med 1806 9, til: 8 & 9

Ejere
1689 Lars Bartholomesen, købmand
1756 Peter Zachariasen Crener, brændevinsbrænder
1806 Jacob Winsløw, isenkræmmer
1898 Sammenlagt med 9 til 8 & 9 (senere 8)

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 9
1756 Vestergade 10
1806 Vestergade 8

Husnumre
1859 Vestergade 4

Matr.nr. 8 & 9 (fra 1953: 8)

Matrikel
1898 Sammensat af 8 og 9
1953 Betegnet 8 (nyt nummer)
2008 8

Ejere
2008 E/F Vestergade 4 - 6 B

Husnumre
1898 Vestergade 4-6
2008 Vestergade 4-6

Opførelsesår
Vestergade 4: 1796 af murermester Anto Christopher Wilcken for isenkræmmer Jacob Winsløw. – Vestergade 6: 1799 af Anton Christopher Wilcken (Historiske huse)

Matr.nr. 9 †

Matrikel
1689 10
1756 11
1806 9
1898 Sammenlagt med 1806 8, til: 8 & 9

Ejere
1689 Hans Rode, garver
1756 Niels Olsen Brinch
1806 Søndergaard, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 10
1756 Vestergade 11
1806 Vestergade 9

Husnumre
1859 Vestergade 6

Matr.nr. 10

Matrikel
1689 11
1756 12
1806 10
2008 10

Ejere
1689 Johan Drøg, rådmand
1756 Jacob Møller, hørkræmmer
1806 Tvede, brændevinsbrænder
2008 Ejendommen Ronigaarden M.Fl.

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 11
1756 Vestergade 12
1806 Vestergade 10

Husnumre
1859 Vestergade 8
2008 Vestergade 8

Opførelsesår
1798 af bygmester Joachim Ernst Burmeister (Historiske huse)

Matr.nr. 11

Matrikel
1689 12, 1689 13, 1689 14 og 1689 8 (del af)
1756 13 (1689/12 og 1689/13), 1756 14 (1689/8, del af) og 15 (1689/14)
1806 11
1900 Sammenlagt med 1806 62, til: 11 & 62

Ejere
1689 8: Rådmand Bartholomæus Pedersens enke. – 12: Just Frølings enke. – 13: Jørgen Mikkelsen, garver. – 14: Søren Paaske, snedker
1756 13: Otte Ibsen, snedker. – 14: Hans Jensen Ravnsøe, garver. – 15: Johan Lorentz Küchendorf
1806 Gotlieb Kyhnel, kaptajn, garver
2008 Dades A/S

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 8. – Vestergade 12-14
1756 Vestergade 13-15
1806 Vestergade 11

Husnumre
1859 Vestergade 10

Matr.nr. 11 & 62 (fra 1953 betegnet: 11)
Centrum

Matrikel
1900 Sammensat af 1806 11 og 1806 62
1953 Betegnet 11 (nyt nummer)
2008 11

Ejere

Husnumre
1900 Studiestræde 19, Vestergade 10
2008 Studiestræde 19, Vestergade 10

Opførelsesår
1900-01 af Carl Thonning (Weilbach)

Matr.nr. 12 †

Matrikel
1689 15 (del af) og 1689 16 (del af)
1756 16 (del af)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 16 (uden litrering)
1806 12
1875 Sammenlagt med 1806 180, til: 12 & 180

Ejere
1689 15: Søren Rasmussen, herbergerer. – 16: Jocum Pedersen, grovsmed
1756 Det samtlige Brygger-Laug
1806 Sorterup, herbergerer

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 15. – Vestergade 16/Store Larsbjørnsstræde 16*
1756 Vestergade 16/Larsbjørnsstræde 16*
1806 Vestergade 12/Store Larsbjørnsstræde 12*

Husnumre
1859 Store Larsbjørnsstræde 2 og 10/Vestergade 12
1862 Larsbjørnsstræde 2 og 10/Vestergade 12 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 12 & 180 (fra 1953: 12)

Matrikel
1875 Sammensat af 1806 12 og 1806 180
1953 12 (nyt nummer)
2008 12

Ejere
2008 Dades A/S

Husnumre
1875 Larsbjørnsstræde 2-4 og 10, Vestergade 12
2008 Larsbjørnsstræde 2-10, Vestergade 12

Opførelsesår
Hjørnehuset: 1796-97 af murermester Lauritz Thrane for herbergerer Jørgen Sorterup. - Mod Larsbjørnsstræde 1875-76 for kaptajn A. Jacobsen (Historiske huse)

Matr.nr. 13

Matrikel
1689 17 (del af)
1756 17 og 1756 18 (del af, senere betegnet 1756 18 A)
1806 13
1919 Hertil henlagt 1806 14
2008 13

Ejere
1689 Johan Fledsk
1756 17: Johan von Asperns enke. – 18: Nicolai Qvitzau, graver
1806 Bredahl, kaptajn
2008 Nordea Pension Danmark,

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 17/Store Larsbjørnsstræde 17*
1756 Vestergade 17/Larsbjørnsstræde 17*. - Vestergade 18
1806 Vestergade 13/Store Larsbjørnsstræde 13*

Husnumre
1859 Store Larsbjørnsstræde 1/Vestergade 14
1862 Larsbjørnsstræde 1/Vestergade 14 (Kraks vejviser 1863)
1919 Larsbjørnsstræde 1-3/Vestergade 14-16
2008 Larsbjørnsstræde 1-3/Vestergade 16

Opførelsesår
Larsbjørnsstræde 1: 1796-97 af murermester Lauritz Thrane for tobaksfabrikør Hans Bredahl. – Vestergade 16: 1796-97 af murermester Lauritz Thrane og Andreas Hallander. Ombygget 1865 (Historiske huse). – Vestergade 3: 1899 af arkitekt Fritz Koch. Senere ombygget (Weilbach)

Matr.nr. 14 †

Matrikel
1689 18, 1689 19 og 1689 17 (del af)
1756 19 (1689/18 og 1689/19) og 1756 18 (del af, senere betegent 18 B, og 1689/17, del af)
1806 14
1919 Henlagt til 1806 13

Ejere
1689 17: Johan Fledsk. – 18: Hans Hiort. – 19: Inger, enke efter Per Hansen
1756 18: Nicolai Qvitzau, garver. – 19: Christian Sorterup, herberger
1806 Bentzen, hørkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 17/Store Larsbjørnsstræde 17*. – Vestergade 18 og 19
1756 Vestergade 18 og 19
1806 Vestergade 14

Husnumre
1859 Store Larsbjørnsstræde 3/Vestergade 14
1862 Larsbjørnsstræde 3/Vestergade 14 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 15
Gardergården

Matrikel
1689 20 og 1689 21
1756 20 (1689/20) og 1756 21 (1689/21)
1806 15
2000 Herfra separeret 257
2008 15

Ejere
1689 20: Hans Pedersen Korsør, brygger. – 21: Anna, enke efter Peder Hansen Ristrup
1756 20: Paul Nygaard, vognmand. – 21: Niels Madsen, brændevinsbrænder
1806 Møllerup
2008 Dades A/S

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 20 og 21
1756 Vestergade 20 og 21
1806 Vestergade 15

Husnumre
1859 Vestergade 18
2008 Vestergade 18

Opførelsesår
1796-97 for Søren Andersen Hougaard og herbergerer Th. Andersen Mollerup (Historiske huse)

Matr.nr. 16

Matrikel
1689 22
1756 22
1806 16
2008 16

Ejere
1689 Aage Mikkelsen, herbergerer
1756 Christen Thystrup
1806 Stub, hørkræmmer
2008 Dades A/S

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 22
1756 Vestergade 22
1806 Vestergade 16

Husnumre
1859 Vestergade 20
2008 Vestergade 20

Opførelsesår
1796-97 af murermester Anton Christopher Wilcken (Historiske huse)

Matr.nr. 17 †

Matrikel
1689 23
1756 23
1806 17
1991 Henlagt til 244

Ejere
1689 Hans Rasmussen, brygger
1756 Johan Christopher Fischer
1806 Pohlmann, farver

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 23
1756 Vestergade 23
1806 Vestergade 17

Husnumre
1859 Vestergade 22

Matr.nr. 18 †

Matrikel
1689 24
1756 24
1806 18
1991 Henlagt til 244

Ejere
1689 Børge Børgesen, feltbereder
1756 Johan Teicher, farver
1806 Birch

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 24
1756 Vestergade 24
1806 Vestergade 18

Husnumre
1859 Vestergade 24

Matr.nr. 19 †

Matrikel
1689 25
1756 25
1806 19
1991 Henlagt til 244

Ejere
1689 Poul Larsen, brygger
1756 Søren Nygaard, brygger
1806 Berg, madame, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 25
1756 Vestergade 25
1806 Vestergade 19

Husnumre
1859 Vestergade 26

Matr.nr. 20 †

Matrikel
1689 26
1756 26
1806 20
1919 Henlagt til 244

Ejere
1689 Didrik Helmer, dugfarver
1756 Jens Ditløv Møller, farver
1806 Møller, madame, farver

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 26
1756 Vestergade 26
1806 Vestergade 20

Husnumre
1859 Vestergade 28

Matr.nr. 21 †

Matrikel
1689 27
1756 27
1806 21
1906 Henlagt til 22

Ejere
1689 Peder Hermandsen, garver
1756 Steen Wormstrup, herbergerer
1806 Læssøe
Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 27
1756 Vestergade 27
1806 Vestergade 21

Husnumre
1859 Vestergade 30

Matr.nr. 22 †

Matrikel
1689 28 og 1689 29
1756 28 (1689/28) og 1756 29 (1689/29)
1806 22
1906 Hertil henlagt 1806 21
1912 Henlagt til 244

Ejere
1689 28: Jens Bendsen, brygger. – 29: Per Jørgensen, brændevinsbrænder
1756 28: Martin Lindberg. – 29: Otto Hansen, øltapper
1806 Alstrup, justitsråd, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 28, Vestervold 28*. – Vestergade 29/Vestervold 29*
1756 Vestergade 28 og Vestergade 29/Volden 29*
1806 Vestergade 22/Vestervold 22*

Husnumre
1859 Vestervold 39/Vestergade 32
1875 Vester Voldgade 39/Vestergade 32
1893 Rådhuspladsen 37
1906 Rådhuspladsen 37/Vestergade 30

Matr.nr. 23 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 30
1806 23
1826 Sammenlagt med 1806 1, til: 1 & 23

Ejere
1689 Eilert Stuur
1756 Johan Petersen, snedker
1806 Petersen

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 30
1756 Nørregade 30
1806 Nørregade 23

Matr.nr. 24 †

Matrikel
1689 30 (del af)
1756 31
1806 24
1941 Henlagt til offentlig gade og til 1 & 23

Ejere
1689 Eilert Stuur
1756 Johan Petersen, snedker
1806 Nissens Stiftelse

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 30
1756 Nørregade 31
1806 Nørregade 24

Husnumre
1859 Nørregade 3

Matr.nr. 25

Matrikel
1689 5 og 1689 30 (del af)
1756 5 (del af)
1806 25
1906 Hertil henlagt 26 & 27 samt 1806 54
2008 25

Ejere
1689 Hans Knudsen Leegaard, rådmand
1756 Abraham Pelt
1806 Colstrup, tømmerhandler
2008 Valborg Susanne Wiggers

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 5. – Nørregade 30
1756 Gammeltorv 5/Nørregade 5*
1806 Nørregade 25

Husnumre
1859 Nørregade 5
1906 Nørregade 7, Studiestræde 3
2008 Nørregade 7, Studiestræde 3

Opførelsesår
1906 af arkitekterne Valdemar og Bernhard Ingemann for skotøjsgrosserer Jørgen Petersen (Weilbach)

Matr.nr. 26 †

Matrikel
1689 5 (del af), 1689 31 (del af) og 1689 32 (del af)
1756 5 (1689/5, del af, og 1689/32, del af) og 1756 33 (1689/31, del af)
1806 26
1827 Sammenlagt med 27, til: 26 & 27

Ejere
1689 5: Hans Knudsen Leegaard. – 31: Eilert Stuur, urtekræmmer. – 32: Samuel Christensen, regimentskvartermester
1756 5: Abraham Pelt. - 32: Fru Karen, sal. Assessor Rasmussens. – 33: Hans Henrik Schrøder
1806 Riber, madame, ingen næring

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 5. – Nørregade 31 og 32
1756 Gammeltorv 5/Nørregade 5*. – Nørregade 32 og 33
1806 Nørregade 26

Matr.nr. 26 & 27 †

Matrikel
1827 Sammensat af 1806 26 og 1806 27
1906 Indbefattet i 1806 25

Ejere

Matrikulære husnumre
1827 Nørregde 26 & 27
1859 Nørregade 7

Matr.nr. 27 †

Matrikel
1689 5 (del af) og 1689 32
1756 33 (del af)
1806 27
1827 Sammenlagt med 1806 26, til: 26 & 27

Ejere
1689 5: Hans Knudsen Leegaard. – 31: Eilert Stuur, urtekræmmer. – 32: Samuel Christensen, regimentskvartermester
1756 32: Fru Karen, sal. Assessor Rasmussens. – 33: Hans Henrik Schrøder
1806 Repstorff, kaptajn, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 5. – Nørregade 32
1756 Nørregade 33
1806 Nørregade 27

Matr.nr. 28 †

Matrikel
1689 33
1756 34
1806 28
1820 Sammenlagt med 1806 29 og 1806 53, til: 28, 29 & 53

Ejere
1689 Etatsråd Scavenius’ enke
1756 Kammerherre von Støcken
1806 Nørager, kaptajn, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 33
1756 Nørregade 34
1806 Nørregade 28, Studiestræde 28*

Matr.nr. 28, 29 & 53 (fra 1953: 28)

Matrikel
1820 Sammensat af 28 B & 53, 28 A og 1806 279
1953 Betegnet 28 (nyt nummer)
2008 28

Ejere
2008 Den Danske Stat

Matrikulære husnumre
1820 Nørregade 28, 29 & 53, Studiestræde 28, 29 & 53

Husnumre
1859 Nørregade 9/Studiestræde 1
1943 Bispetorvet 1-3/Studiestræde 1
2008 Bispetorvet 1-3/Studiestræde 1

Opførelsesår
1899-1901 af arkitekterne Emil Jeppesen og Carl Thonning for Studentersamfundet. Ombygget 1916-17 (Weilbach)

Matr.nr. 28 A

Matrikel
1810 Parcel af 1806 28
1820 Sammenlagt med 28 B & 53, og 1806 29, til: 28, 29 & 53

Ejere

Matrikulære husnumre
1810 Studiestræde 28 A

Matr.nr. 28 B †

Matrikel
1810 Parcel af 28
1810 Sammenlagt med 53

Matr.nr. 28 B & 53

Matrikel
1810 Sammenlagt af 28 B og 1806 53
1820 Sammenlagt med 28 A og 29, til: 28, 29 & 53

Ejere

Matrikulære husnumre
1810 Nørregde 28 B & 53

Matr.nr. 29 †

Matrikel
1689 34 (del af)
1756 35 (del af, senere betegnet 1756 35 A)
1806 29
1820 Sammenlagt med 1806 28 og 1806 53, til: 28, 29 & 53

Ejere
1689 Poul Vinding, assessor
1756 Christen Knudsen, brygger
1806 Kirkerup, major

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 34/Studiestræde 34*
1756 Nørregade 35/Studiestræde 35*
1806 Nørregade 29/Studiestræde 29*

Matr.nr. 30
Bispegården

Matrikel
1689 112
1756 36
1806 30
1897 Herfra separeret 239
2008 30

Ejere
1689 Hans Bagger, biskop
1756 Biskoppens residens
1806 Balle, biskop
2008 Kirkeministeriet, Departementet

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 112/Nørregade 112*
1756 Nørregade 36/Studiestræde 36*
1806 Nørregade 30/Studiestræde 30*

Husnumre
1859 Nørregade 11/Studiestræde 2
1897 Nørregade 11
2008 Nørregade 11

Opførelsesår
1731-32 af murermestrene Lars Eriksen og Søren Sørensen som bispegård . Ombygget 1807 og 1897 (Historiske huse)

Matr.nr. 31

Matrikel
1689 35 og 1689 36
1756 37
1806 31
1900 Hertil henlagt et areal af 99 & 100
1905 Hertil henlagt 99 & 100
2006 Hertil henlagt 1806 33
2008 31

Ejere
1689 35: Lorens Bastuber, kobbersmed. – 36: Werner von Diefendof, farver
1756 Kratzenstein, professor
1806 Kønneman, etatsråd
2008 Folkekirkens Nødhjælp

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 35 og 36
1756 Nørregade 37
1806 Nørregade 31

Husnumre
1859 Nørregade 13
1905 Nørregade 13, Sankt Peders Stræde 3
2008 Nørregade 13, Sankt Peders Stræde 3

Opførelsesår
Nørregade 13: 1730-32 for kobbersmed Poul Badstuber. – Sankt Peders Stræde 3 desuden ombygget 1848 (Historiske huse). – Nørregade 15: 1934-35 af arkitekt Sven Risom (Weilbach)

Matr.nr. 32 †

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 38
1806 32
1901 Henlagt til 1806 33

Ejere
1689 Frederik Knudsen
1756 Sankt Petri Kirkes hus
1806 Petri Kirkes hus

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 37/Sankt Peders Stræde 37*
1756 Nørregade 38
1806 Nørregade 32
1859 Nørregade 15

Matr.nr. 33 †

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 39
1806 33
1901 Hertil henlagt 1806 32
2006 Henlagt til 1806 31

Ejere
1689 Frederik Knudsen
1756 Sankt Petri Kirkes hus
1859 Petri Kirkes Hus
2008 Sankt Petri Kirke

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 37/Sankt Peders Stræde 37*
1756 Nørregade 39/Sankt Peders Stræde 39*
1806 Nørregade 33/Sankt Peders Stræde 33*

Husnumre
1859 Nørregade 17/Sankt Peders Stræde 1
2008 Nørregade 15

Matr.nr. 34
Sankt Petri Kirke

Matrikel
1689 38, 1689 39, 1689 40, 1689 41, 1689 265 og ikke taxereret areal
1756 40
1806 34
>1806 Herfra separeret 251
1857 Herfra separeret 34 B
<1886 Hertil henlagt 251
1901 Herfra separeret 241
2008 34

Ejere
1689 38: Lassenius, doktor. – 39: Bremer, magister. – 40: Tyske kantors gård. – 41: Marcus Johansen, købmand. – 265: De fattiges 4 sjæleboder
1756 Sankt Petri Kirke
1806 St. Petri Kirke
2008 Staten

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 38/Tyske Kirkegård 38*. – Tyske Kirkegård 39/Larslejsstræde 39*. – Nørregade 40-41 og 265
1756 Sankt Peders Stræde 40
1806 Nørregade 34/Sankt Peders Stræde 34*

Husnumre
1859 Larslejsstræde 4/Nørregade 19/Sankt Peders Stræde 2
2008 Sankt Peders Stræde 2

Opførelsesår
1400-tallet. Senere kraftigt ændret

Matr.nr. 34 A, se 34

Matr.nr. 34 B

Matrikel
1857 Parcel af 1806 34
2008 34 B

Ejere
2008 Kultur og Fritidsforvaltningen København

Matrikulære husnumre
1857 Sankt Peders Strræde 34 B

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 4
2008 Sankt Peders Stræde 4

Opførelsesår
1858 (Bygningsattest)

Matr.nr. 35 †

Matrikel
1689 42
1756 41
1806 35
1907 Henlagt til 36 & 37

Ejere
1689 Per Fos, magister
1756 Anthon Rohne, konsistorialråd
1806 Manthey, pastor

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 42
1756 Nørregade 41
1806 Nørregade 35

Husnumre
1859 Nørregade 21

Matr.nr. 36 †

Matrikel
1689 43
1756 42
1806 36
1813 Sammenlagt med 1806 37, til: 36 & 37

Ejere
1689 Karen, enke efter Anders Hansen
1756 Nicolai Finche, brygger
1806 Lund, rådmand, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 43
1756 Nørregade 42
1806 Nørregade 36

Matr.nr. 36 & 37 (fra 1953: 36)

Matrikel
1813 Sammensat af 1806 36 og 1806 37
1899 Hertil henlagt 1806 38
1907 Hertil henlagt 1806 35, 1806 241 og 39 & 40 B
1918 Hertil henlagt 162, 163 & 41 C
1926 Hertil henlagt 1806 230
1931 Hertil henlagt 40 A, 164, 165 & 166, 167 & 40 C og 168 & 40 D
1953 Betegnet 36 (nyt nummer)
1971 Hertil henlagt 41 A, 1806 42, 1806 43, 1806 44, 1806 231 og 1806 232
2008 36

Ejere

Matrikulære husnumre
1813 Nørregade 36 & 37

Husnumre
1859 Nørregade 23
1899 Nørregade 23-25
1907 Nørregade 21-25
1911 Larslejsstræde 4, Nørregade 21-27
1918 Nørregade 21-27, Nørre Voldgade 38
1926 Nørregade 21-27, Nørre Voldgade 38-40
1931 Larslejsstræde 4-12, Nørre Voldgade 38-40, Nørregade 21-29
1971 Larslejsstræde 4-6, Nørre Voldgade 38, 42-44, Nørregade 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37
2008 Larslejsstræde 4-6, Nørre Voldgade 38, 42-44, Nørregade 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35 og 37

Opførelsesår
Nørre Voldgade 38: Uoplyst. - Nørre Voldgade 42: 1900 (Kuas). - Nørre Voldgade 44: 1786 af Samuel Blichfeldt for købmand Hans Jensen (Historiske huse). – Nørregade 21-25: 1901-08 af arkitekt Fritz Koch, afsluttet af Jens Ingwersen (Weilbach). – Nørregade (tidligere 27, nu (del af) 23) 1838-39 for garvermester H. Lassen. – Nørregade (tidligere 29, nu (del af) 23) 1808-13 for læderfabrikant Joseph Jacob. – Nørregade 31: 1832-33 af tømrermester Carl Frederich Weber. – Nørregade 33 1831-32 af tømrermester Carl Frederich Weber. – Nørregade 35 1824 antagelig af tømrermester Johan Christopher Wahl. – Nørregade 37 1864-65 for Kuratelet for de nye Kirkeskoler (Historiske huse)

Matr.nr. 37 †

Matrikel
1689 44
1756 43
1806 37
1813 Sammenlagt med 1806 36, til: 36 & 37

Ejere
1689 Niels Rasmussen, brygger
1756 Rasmus Munck, brygger
1806 Olsen, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 44
1756 Nørregade 43
1806 Nørregade 37

Matr.nr. 38 †

Matrikel
1689 45
1756 44
1806 38
1899 Henlagt til 36 & 37

Ejere
1689 Enken efter brygger Marcus Mikkelsen
1756 Brygger Christen Paulsens enke
1806 Hvidberg, kaptajn, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 45
1756 Nørregade 44
1806 Nørregade 38

Husnumre
1859 Nørregade 25

Matr.nr. 39 †

Matrikel
1689 46
1756 45
1806 39
1828 Sammenlagt med 40 B, til: 39 & 40 B

Ejere
1689 Rasmus Markussen, brygger
1756 Søren Jensen Trille, brygger
1806 Bering, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 46
1756 Nørregade 45
1806 Nørregade 39

Matr.nr. 39 & 40 B †

Matrikel
1828 Sammensat af 1806 39 og 40 B
1833 Herfra separeret 40 C
1907 Henlagt til 36 & 37

Ejere

Matrikulære husnumre
1828 Nørregade 39 & 40 B

Husnumre
1859 Nørregade 27

Matr.nr. 40 †

Matrikel
1689 47
1756 46
1806 40
1828 Delt i 40 A og 40 B

Ejere
1689 Enken efter Jørgen Gregersen
1756 Martinus Cimber, brygger
1806 Beck

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 47
1756 Nørregade 46
1806 Nørregade 40

Matr.nr. 40 A †

Matrikel
1828 Parcel af 1806 40
1839 Herfra separeret 40 D
1931 Henlagt til 36 & 37

Ejere

Matrikulære husnumre
1828 Nørregade 40 A

Husnumre
1859 Nørregade 29

Matr.nr. 40 B †

Matrikel
1828 Parcel af 1806 40
1828 Sammenlagt med 1806 39, til: 39 & 40 B

Matr.nr. 40 C †

Matrikel
1833 Parcel af 39 & 40 B
1833 Sammenlagt med 1806 167, til: 167 & 40 C

Matr.nr. 40 D †

Matrikel
1839 Parcel af 40 A
1839 Sammenlagt med 1806 168

Matr.nr. 41 †

Matrikel
1689 48
1756 47
1806 41
1831 Delt i 41 A og 41 B

Ejere
1689 Christoffer Andersen, byskriver
1756 Jacob Ursins enke
1806 Ursin, fru, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 48
1756 Nørregade 47
1806 Nørregade 41

Matr.nr. 41 A †

Matrikel
1831 Parcel af 1806 41
1832 Herfra separert 41 C
1971 Henlagt til 36 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1831 Nørregade 41 A

Husnumre
1859 Nørregade 31

Matr.nr. 41 B †

Matrikel
1831 Parcel af 1806 41
1831 Sammenlagt med 1806 42, til: 42 & 41 B

Matr.nr. 41 C

Matrikel
1832 Parcel af 41 A
1834 Sammenlagt med 1806 162, 1806 163, til: 162, 163 & 41 C

Ejere

Matrikulære husnumre
1832 Nørregade 41 C

Matr.nr. 42 †

Matrikel
1689 49
1756 48
1806 42
1831 Sammenlagt med 41 B, til: 42 & 41 B

Ejere
1689 Søren Sørensen
1756 Niels Pedersen Lindsckau
1806 Caspersen

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 49
1756 Nørregade 48
1806 Nørregade 42

Matr.nr. 42 & 41 B+ (fra 1953: 42)

Matrikel
1831 Sammensat af 1806 42 og 41 B
1971 Henlagt til 36 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1831 Nørregade 42 & 41 B

Husnumre
1859 Nørregade 33

Matr.nr. 43 †

Matrikel
1689 50
1756 49
1806 43
1971 Henlagt til 36 (nyt nummer)

Ejere
1689 Niels Jacobsen, brygger
1756 Peder Sørensen Mønrich, brygger
1806 Arenzen, madame, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 50
1756 Nørregade 49
1806 Nørregade 43

Husnumre
1859 Nørregade 35

Matr.nr. 44 †

Matrikel
1689 51
1756 50
1806 44
1971 Henlagt til 36 (nyt nummer)

Ejere
1689 Bent Svendsen, brygger
1756 Laurids Platfües, brygger
1806 Sukkerraffinaderiets interessenter

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 51
1756 Nørregade 50
1806 Nørregade 44

Husnumre
1859 Nørregade 37

Matr.nr. 45 †

Matrikel
1689 52, 1689 53 og 1689 309 (del af), 1689 310 (del af) og 1689 312 (del af)
1756 51 (1689/52, 1689/309, del af, 1689/310, del af og 1689 312, del af) og 1756 52 (1689/53)
1806 45
1830 Delt i 45 A, 45 B og 45 C

Ejere
1689 52: Arv Mikkelsen, brygger. – 53: Schøler, etatsråd. – 309: Peder Thuesens 9 våninger. – 310: Schøller, etatsård. – 312: Jochum Grub, væver
1756 51: Stephen Hæger, rådmand. – 52: Jes Almstrup
1806 Heger, etatsråd, ingen næring

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 52 og 53. – Nørrevold 309, 310 og 312
1756 Nørregade 51 og 52
1806 Nørregade 45/Nørrevold 45*

Matr.nr. 45 A †

Matrikel
1830 Parcel af 1806 45
1830 Sammenlagt med 46 C og 47 B 2, til: 45 A & 46 C

Matr.nr. 45 A & 46 C †

Matrikel
1830 Sammensat af 45 A og 46 C
1846 Sammenlagt med 47 B, til: 45 A, 46 C og 47 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1830 Nørregade 45 A & 46 C

Matr.nr. 45 A, 46 C & 47 B †

Matrikel
1846 Sammenlagt af 45 A & 45 C og 47 B
1853 Herfra separeret 47 B 1, og herefter betegnet 45 A, 46 C og 47 B 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1846 Nørregade 45 A, 46 C & 47 B

Matr.nr. 45 A, 46 C & 47 B 2 (fra 1953: 45 A)

Matrikel
1853 Parcel af 45 A, 46 C og 47 B
1953 Betegnet 45 A (nyt nymmer)
1991 Hertil henlagt 46 B
2008 45 A

Ejere
2008 Københavns Teater

Matrikulære husnumre
1853 Nørregade 45 A, 46 C & 47 B 2

Husnumre
1859 Nørregade 39
1991 Nørregade 39, Nørre Voldgade 50
2008 Nørregade 39, Nørre Voldgade 50

Opførelsesår
Nørre Voldgade 50: 1827-2 for eksaminator Frederik Hangen. Ombygget i 1850. - Nørregade 39: 1822 for snedkermester Johan Wilhelm Benthien. Ombygget 1833 og 1882 (Historiske huse)

Matr.nr. 45 B

Matrikel
1830 Parcel af 1806 45
2008 45 B

Ejere
2008 Hovedorganisationen For Dansk Industri

Matrikulære husnumre
1830 Nørrevold 45 B

Husnumre
1859 Nørrevold 48
1875 Nørre Voldgade 48
2008 Nørre Voldgade 48

Opførelsesår
1831-32 for kancelliråd Lindberg (Historiske huse)

Matr.nr. 45 C

Matrikel
1830 Parcel af 1806 45
2008 45 C

Ejere
2008 E/F Nørre Voldgade 46

Matrikulære husnumre
numre
1830 Nørrevold 45 C

Husnumre
1859 Nørrevold 46
1875 Nørre Voldgade 46
2008 Nørre Voldgade 46

Opførelsesår
1830-31 for kancelliråd I. H. J. Lindberg (Historiske huse)

Matr.nr. 46 †

Matrikel
1689 54 og 1689 309 (del af), 1689 310 (del af) og 1689 312 (del af)
1756 53
1806 46
1826 Delt i 46 A og 46 B

Ejere
1689 54: Schøler, etatsråd. – 309: Peder Thuesens 9 våninger. – 310: Schøller, etatsård. – 312: Jochum Grub, væver
1756 Jens Andreasen Møller, brygger
1806 Neergaard, major, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 54. – Nørrevold 309, 310 og 312
1756 Nørregade 54, Nørrevold 54*
1806 Nørregade 46/Nørrevold 46*

Matr.nr. 46 A

Matrikel
1826 Parcel af 1806 46
2008 46 A

Ejere
2008 K.B.T. Anpartsselskab

Matrikulære husnumre
1826 Nørregade 46 A

Husnumre
1859 Nørregade 41
2008 Nørregade 41

Opførelsesår
1843 for institutbestyrerer Wilhelm August Borgen (Historiske huse)

Matr.nr. 46 B †

Matrikel
1826 Parcel af 1806 46
1991 Henlagt til 45 A (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1826 Nørrevold 46 B

Husnumre
1859 Nørrevold 50
1875 Nørre Voldgade 50

Matr.nr. 46 C †

Matrikel
1830 Parcel af 1806 46
1830 Sammenlagt med 45 A, til: 45 A & 46 C

Matr.nr. 47 †

Matrikel
1689 55, 1689 311 og 1689 309 (del af), 1689 310 (del af) og 1689 312 (del af)
1756 54
1806 47
1846 Delt i 47 A og 47 B

Ejere
1689 55: Maren, enke efter Peder Thorsen. – 309: Peder Thuesens 9 våninger. – 310: Schøller, etatsård. – 312: Jochum Grub, væver. – 311: De fattiges 3 boder
1756 Christian Vestfalen, herbergerer
1806 Hans Jacobsen, gæstgiver

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 55. – Nørrevold 309-312
1756 Nørregade 54, Nørrevold 54*
1806 Nørregade 47, Nørrevold 47*

Matr.nr. 47 A

Matrikel
1846 Parcel af 1806 47
2008 47 A

Ejere
2008 Leif Borup Lindgaard

Matrikulære husnumre
1846 Nørrevold 47 A

Husnumre
1859 Nørregade 43
2008 Nørregade 43

Opførelsesår
1829 for brygger J. Schon. Ombygget 1856 (Historiske huse)

Matr.nr. 47 B

Matrikel
1846 Parcel af 1806 47
1846 Sammenlagt med 45 A & 45 C, til: 45 A, 45 C & 47 B

Matr.nr. 47 B 1 †

Matrikel
1853 Parcel af 45 A, 46 C & 47 B
1989 Betegnet 252

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Nørrevold 47 B 1

Husnumre
1859 Nørrevold 52
1875 Nørre Voldgade 52

Matr.nr. 47 B 2

Matrikel
1853 Se 45 A, 46 C og 47 B

Matr.nr. 48 †

Matrikel
1689 56 (del af)
1756 55
1806 48
1852 Delt i 48 A og 48 B

Ejere
1689 Hans Jensen Stampe, rådmand
1756 Peder Christoffer Frigast, brygger
1806 Bockmann, kasserer og brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 56
1756 Nørregade 55, Nørrevold 55*
1806 Nørregade 48, Nørrevold 48*

Matr.nr. 48 A

Matrikel
1852 Parcel af 1806 48
2008 48 A

Ejere
2008 APS Nørregade 45

Matrikulære husnumre
1852 Nørregade 48 A

Husnumre
1859 Nørregade 45
2008 Nørregade 45

Opførelsesår
1855-56 for brygger L. Espensen Hansen (Historiske huse)

Matr.nr. 48 B

Matrikel
1852 Parcel af 1806 48
2008 48 B

Ejere
2008 E/F Nørre Voldgade 54 1358 Kbh K

Matrikulære husnumre
1852 Nørrevold 48 B

Husnumre
1859 Nørrevold 54
1875 Nørre Voldgade 54
2008 Nørre Voldgade 54

Opførelsesår
1852 for brændevinsbrænder og lejebrygger Lars Hansen. Ombygget 1908 (Historiske huse)

Matr.nr. 49

Matrikel
1689 56 (del af)
1756 56
1806 49
2008 49

Ejere
1689 Hans Jens Stampe, rådmand
1756 Svend Larsen, øltapper
1806 Lorentzen
2008

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 56
1756 Nørregade 56
1806 Nørregade 49

Husnumre
1859 Nørregade 47
2008 Nørregade 47

Opførelsesår
1729 for øltapper Svend Larsen Flindt. Ombygget 1763 og efter 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 50

Matrikel
1689 57
1756 57
1806 50
1939 Hertil henlagt 1806 51
2008 50

Ejere
1689 Johan Esbach, grovsmed
1756 Jacob Klog, hørkræmmer
1806 Ehlert, linnedvæver
2008 Ældresagen

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 57
1756 Nørregade 57, Nørrevold 57*
1806 Nørregade 50, Nørrevold 50*

Husnumre
1859 Nørrevold 56, Nørregade 49
1875 Nørre Voldgade 56, Nørregade 49
2008 Nørre Voldgade 56, Nørregade 49
Opførelsesår
1941 af arkitekt Robert Hansen (Bygningsattest)

Matr.nr. 51 †

Matrikel
1689 58
1756 58
1806 51
1939 Henlagt til 1806 50

Ejere
1689 Jonas Nielsen, brygger
1756 Rasmus Pedersen, brygger
1806 Overgaard, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 58
1756 Nørregade 58/Nørrevold 58*
1806 Nørregade 51/Nørrevold 51*

Husnumre
1859 Nørrevold 58/Nørregade 51
1875 Nørre Voldgade 58/Nørregade 51

Matr.nr. 52

Matrikel
1689 59
1756 59
1806 52
2008 52

Ejere
1689 Peder Tuesen
1756 Jacob Klog, hørkræmmer
1806 Bonde, brændevinsbrænder
2008 A/S Matr Nr 52 Nr Kvarter

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 59/Nørrevold 59*
1756 Nørregade 59/Nørrevold 59*
1806 Nørregade 52/Nørrevold 52*

Husnumre
1859 Nørrevold 60/Nørregade 53
1875 Nørre Voldgade 60/Nørregade 53
2008 Nørre Voldgade 60/Nørregade 53

Opførelsesår
1852 for rebslagermester Hans Thrane (Historiske huse)

Matr.nr. 53 †

Matrikel
1689 34 (del af)
1756 35 (del af, senere betegnet 1756 35 B)
1806 53
1810 Sammenlagt med 28 B, til: 28 B & 53

Ejere
1689 Poul Vinding, assessor
1756 Christen Knudsen, brygger
1806 Major Kirkerups grund

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 34/Studiestræde 34*
1756 Nørregade 35/Studiestræde 35*
1806 Studiestræde 53

Matr.nr. 54 †

Matrikel
1689 60 (del af)
1756 60
1806 54
1906 Indbefattet i 1806 25

Ejere
1689 Christian Helt, rådstueskriver
1756 Anthonii Raf (?), etatsråd
1806 Gross, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 60
1756 Studiestræde 60
1806 Studiestræde 54

Husnumre
1859 Studiestræde 3

Matr.nr. 55 †

Matrikel
1689 60 (del af)
1756 61
1806 55
1934 Henlagt til 1806 56

Ejere
1689 Christian Helt, rådstueskriver
1756 Niels Mathiesen, slagter
1806 Svendsen, madame, ingen næring

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 60
1756 Studiestræde 61
1806 Studiestræde 55

Husnumre
1859 Studiestræde 5

Matr.nr. 56

Matrikel
1689 61
1756 62
1806 56
1930 Hertil henlagt 1806 57
1934 Hertil henlagt 1806 55
2008 56

Ejere
1689 Bartholin, justitssekretær
1756 Universitetets grund
1806 Universitetets grund
2008 Ejendomsanpartsselskabet Eki

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 61
1756 Studiestræde 62
1806 Studiestræde 56

Husnumre
1859 Studiestræde 7
1930 Studiestræde 7-9
1934 Studiestræde 5-9
2008 Studiestræde 5-9

Opførelsesår
Studiestræde 5: 1796 for Anne Margrethe Svendsen. – Studiestræde 7: 1807-08 af bygmester Jacob Lynge. Ombygget 1907. – Studiestræde 9: 1798-99 af murermester Michael Bälckow (Historiske huse)

Matr.nr. 57 †

Matrikel
1689 62 (del af)
1756 63
1806 57
1930 Henlagt til 1806 56

Ejere
1689 Kølch, doktor
1756 Johan Jørgen Hovmeister, snedker
1806 Rindum, ingen næring
1930 Henlagt til 56

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 62
1756 Studiestræde 63
1806 Studiestræde 57

Husnumre
1859 Studiestræde 9

Matr.nr. 58 †

Matrikel
1689 62 (del af)
1756 64
1806 58
2008 58

Ejere
1689 Kølch, doktor
1756 Peder Pedersen Helsing
1806 Holms Pakhus
2008 Einar Kornerup A/S

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 62
1756 Studiestræde 64
1806 Studiestræde 58

Husnumre
1859 Studiestræde 11
2008 Studiestræde 11

Opførelsesår
1798-99 urtekræmmer Henrik Holm (Historiske huse)

Matr.nr. 58 & 28 B †
I matrikelregisteret forenet med 1806 29

Matr.nr. 59

Matrikel
1689 62 (del af)
1756 65
1806 59
2008 59

Ejere
1689 Kølch, doktor
1756 OttoThott, geheimeråd
1806 Zimmer, kaptajn, tømmermester
2008 Andelsboligforeningen 59 Nk

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 62
1756 Studiestræde 65
1806 Studiestræde 59

Husnumre
1859 Studiestræde 13
2008 Studiestræde 13

Opførelsesår
1798 af tømrermester Niels Zimmer (Historiske huse)

Matr.nr. 60

Matrikel
1689 63 (del af)
1756 66 (del af, senere betegnet 1756 66 A)
1806 60
2008 60

Ejere
1689 Henrik Holst
1756 Otto Thott, geheimeråd
1806 Niels Zimmer, kaptajn, tømmermester
2008 E/F Studiestræde 15

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 63
1756 Studiestræde 66
1806 Studiestræde 60

Husnumre
1859 Studiestræde 15
2008 Studiestræde 15

Opførelsesår
1851 for smedemester C. Lassen (Historiske huse)

Matr.nr. 61

Matrikel
1689 63 (del af)
1756 66 (del af, senere betegnet 1756 66 B)
1806 61
2008 61

Ejere
1689 Henrik Holst
1756 Otto Thott, geheimeråd
1806 Obel, madame
2008 Marietta Beatrice Josephine Bonnet

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 63
1756 Studiestræde 66
1806 Studiestræde 61

Husnumre
1859 Studiestræde 17
2008 Studiestræde 17

Opførelsesår
1803 for enkefrue Marthe Kirstine Obel. Ombygget 1857 (Historiske huse)

Matr.nr. 62 †

Matrikel
1689 64 og 1689 65
1756 67
1806 62
1900 Sammenlagt med 1806 11, til: 11 & 62

Ejere
1689 64: Maren, enke efter Jens, eddikebrygger. – 65: Knud Pedersen, snedker
1756 Christopher Jensen, grovsmed
1806 Steenbeg, madame

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 64 og 65
1756 Studiestræde 67
1806 Studiestræde 62

Husnumre
1859 Studiestræde 19

Matr.nr. 63

Matrikel
1689 66 (dele af), 1689 183 (del af) og 1689 184 (del af)
1756 68
1806 63
2008 63

Ejere
1689 66: Christoffer Decher, murermester. – 183: Anders Gudmandsen. – 184: Johan Santmand
1756 Jørgen Sørensen, brændevinsbrænder
1806 Weile, brændevinsbrænder
2008 Q 15 Ejendomme APS

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 66. – Store Larsbjørnsstræde 183 og 184
1756 Studiestræde 68/Larsbjørnsstræde 68*
1806 Studiestræde 63

Husnumre
1859 Studiestræde 21
2008 Studiestræde 21

Opførelsesår
1797 af murermester C. C. Martens. Ombygget 1890 (Historiske huse)

Matr.nr. 64 †

Matrikel
1689 70 (del af)
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 A)
1806 64
1902 Henlagt til 1806 65

Ejere
1689 Jørgen Andersen, brændevinsbrænder
1756 Michel Jensens enke
1806 Qvist, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 70
1756 Studiestræde 71
1806 Studiestræde 64

Husnumre
1859 Studiestræde 27

Matr.nr. 65

Matrikel
1689 70 (del af)
1756 71 (del af)
1806 65
1902 Hertil henlagt 1806 64
2008 65

Ejere
1689 Jørgen Andersen, brændevinsbrænder
1756 Michel Jensens enke
1806 Qvist, kaptajn
2008 Ejendomsselskabet Kristianiagade APS

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 70
1756 Studiestræde 71
1806 Studiestræde 65

Husnumre
1859 Studiestræde 29
1902 Studiestræde 27-29
2008 Studiestræde 27-29

Opførelsesår
Mellem 1795 og 1829 (Historiske huse)

Matr.nr. 66 †

Matrikel
1689 71
1756 72
1806 66
1892 Sammenlagt med 171 A og 171 B, til: 66 & 171

Ejere
1689 Jens Olsen, slagter
1756 Lars Jensen, slagter
1806 Bredahl, slagter

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 71
1756 Studiestræde 72
1806 Studiestræde 66

Husnumre
1859 Studiestræde 31

Matr.nr. 66 & 171 †

Matrikel
1892 Sammenlagt af 1806 66, 171 A og 171 B
1897 Sammenlagt med 1806 69, til: 66, 69 & 171

Ejere

Husnumre
1892 Studiestræde 31, Larsbjørnsstræde 9

Matr.nr. 66, 69 & 171 (fra 1953: 66)

Matrikel
1897 Sammenlagt af 66 & 171 og 1806 69
1911 Hertil henlagt 1806 68
1920 Frasepareret 247 og 248
1953 Betegnet 66 (nyt nummer)
2008 66

Ejere
2008 I/S 66 Nørre

Husnumre
1897 Studiestræde 31, Larsbjørnsstræde 9
1911 Studiestræde 31 og 35, Larsbjørnsstræde 9
1920 Studiestræde 31
2008 Studiestræde 31

Opførelsesår
1797 for slagter Christen Bredahl. Ombygget 1834 (Historiske huse)

Matr.nr. 67

Matrikel
1689 72
1756 73
1806 67
2008 67

Ejere
1689 Oluf Hansen, vognmand
1756 Jens Andreasen
1806 Schneider, madame, slagter
2008 Andelsboligforeningen Studiestræde 33

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 72
1756 Studiestræde 73
1806 Studiestræde 67

Husnumre
1859 Studiestræde 33
2008 Studiestræde 33

Opførelsesår
1797-98 for slagter Mathias Schneider. Ombygget 1844 (Historiske huse)

Matr.nr. 68 †

Matrikel
1689 73 og 1689 74
1756 74 (1689/73) og 1756 75 (1689/74)
1806 68
1911 Henlagt til 66, 69 & 171

Ejere
1689 73: Anders Sørensen, tømmermand. – 74: Niels Laursen, kontrafejer
1756 74-75: Peder Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Biermann, ingen næring

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 73 og 74
1756 Studiestræde 74 og 75
1806 Studiestræde 68

Husnumre
1859 Studiestræde 35

Matr.nr. 69 †

Matrikel
1689 75
1756 76
1806 69
1897 Sammenlagt med 66 & 171, til: 66, 69 & 171

Ejere
1689 Snedker Ludvig Jacobsens enke
1756 Niels Pedersen, vognmand
1806 Tolstrup, brændevinsbrænder
1897 sammenlagt med 1806 66 og 1806 171, til: 66, 69 & 171

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 75
1756 Studiestræde 76
1806 Studiestræde 69

Husnumre
1859 Studiestræde 37

Matr.nr. 70

Matrikel
1689 76 og 1689 77
1756 77 (1689/76) og 1756 78 (1689/77)
1806 70
2008 70

Ejere
1689 76: Jens Andersen, Randtlev, tømmermand. – 77: Anders Larsen, brygger
1756 77: Jens Svendsen, måttemager. – 78: Paul Nygaard, vognmand
1806 Henningsens Plads
2008 Dades A/S

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 76 og 77
1756 Studiestræde 77 og 78
1806 Studiestræde 70

Husnumre
1859 Studiestræde 39
2008 Studiestræde 39

Opførelsesår
1856 for sadelmager Wilhelm Julius Barnewitz (Historiske huse)

Matr.nr. 71

Matrikel
1689 78 (del af)
1756 79
1806 71
2008 71

Ejere
1689 Jens Kitzerods enke
1756 Peder Sveder
1806 Henningsen, væver
2008 Dades A/S

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 78
1756 Studiestræde 79
1806 Studiestræde 71

Husnumre
1859 Studiestræde 41
2008 Studiestræde 41

Opførelsesår
1795-96 for båndfabrikør Christopher Henningsen (Historiske huse)

Matr.nr. 72

Matrikel
1689 78 (del af)
1756 80, 1756 81 og 1756 82
1806 72
1994 Hertil henlagt 1806 73
2008 72

Ejere
1689 Jens Kitzerods enke
1756 80-81: Jochum Erich, snedker. – 82: Mathias Pedersen, øltapper
1806 Steen, bøssemager
2008 Jp/Politikens Hus A/S

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 78
1756 Studiestræde 80-82
1806 Studiestræde 72

Husnumre
1859 Studiestræde 43
1994 Studiestræde 43-45
2008 Studiestræde 43-45

Opførelsesår
Studiestræde 43: 1796-97 for Rasmus Kopp. Ombygget 1846 og 1881. – Studiestræde 45: 1797-98 af murermester Johan Christian West. Ombygget 1916-17 (Historiske huse)

Matr.nr. 73 †

Matrikel
1689 79 og 1689 78 (del af)
1756 83 (1689/78, del af) og 1756 84 (1689/79)
1806 73
1994 Henlagt til 1806 72

Ejere
1689 78: Jens Kitzerods enke. - 79: Jacob Fatterups enke
1756 83: Ole Sørensen, handler med heste. – 84: Lars Borch, handler med heste
1806 West

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 78 og 79
1756 Studiestræde 81 og 83-84
1806 Studiestræde 73

Husnumre
1859 Studiestræde 45

Matr.nr. 74 †

Matrikel
1689 80
1756 85
1806 74
1832 Sammenlagt med 75 B, til: 74 & 75 B

Ejere
1689 Vognmand Jens Andersens enke
1756 Thomas Nielsen
1806 Grørup

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 80
1756 Studiestræde 85
1806 Studiestræde 74

Matr.nr. 74 & 75 B (fra 1953: 74)

Matrikel
1832 Sammensat af 1806 74 og 75 B
1953 Betegnet 74 (nyt nummer)
2008 74

Ejere
2008 Jp/Politikens Hus A/S

Matrikulære husnumre
1832 Studiestræde 74 & 75 B

Husnumre
1859 Studiestræde 47
2008 Studiestræde 47

Opførelsesår
Studiestræde 47 A: 1845 for grosserer Buntzen. – 47 B: 1799 for barber Lars Hansen Tøyring (Historiske huse)

Matr.nr. 75 †

Matrikel
1689 81, 1689 82 og 1689 83
1756 86 (1689/81), 1756 87 (1689/82) og 1756 88 (1689/83)
1806 75
1832 Delt i 75 A og 75 B

Ejere
1689 81: Niels Nielsen, murersvend. – 82: Niels Nielsen, vognmand. – 83: Gunder Persen, tømmermand
1756 86: Rasmus Holdersen. – 87-88: Christen Sørensen, øltapper
1806 Hansen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 81-82. – Studiestræde 83/Vestervold 83*
1756 Studiestræde 86-87 og Studiestræde 88/Vestervold 88*
1806 Studiestræde 75/Vestervold 75*

Matr.nr. 75 A

Matrikel
1832 Parcel af 1806 75
2008 75 A

Ejere
2008 E/F Studiestræde 49 m.fl

Matrikulære husnumre
1832 Studiestræde 75 A

Husnumre
1859 Studiestræde 49/Vestervold 19
1875 Studiestræde 49/Vester Voldgade 19
2008 Studiestræde 49, 49 A/Vester Voldgade 19

Opførelsesår
1796-97 for barber Lars Hansen Tøyring. Ombygget 1845 (Historiske huse)

Matr.nr. 75 B †

Matrikel
1832 Parcel af 1806 75
1832 Forenet med 1806 74, til: 74 & 75 B

Matr.nr. 76 †

Matrikel
1689 84 og 1689 299
1756 89 (1689/84) og 1756 278 (1689/299)
1806 76
1930 Indbefattet i 249

Ejere
1689 84: Jens Erlandsen, tømmermester. – 299: Ole Jensen, skoleholder
1756 89: Andreas Møller, brændevinsbrænder. – 278: Christen Jensen Mariager, tr. svend
1806 Mohr

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 84/Voldgaden ved Vesterport 84*. – Vestervold 299
1756 Studiestræde 89/Vestervold 89*. – Vestervold 278
1806 Studiestræde 76/Vestervold 76*

Husnumre
1859 Studiestræde 44/Vestervold 17
1875 Studiestræde 44/Vester Voldgade 17

Matr.nr. 77 †

Matrikel
1689 85
1756 90 og 1756 91
1806 77
1930 Indbefattet i 249

Ejere
1689 Jens Nielsen, snedker
1756 90-91: Henrik Metsch, silke Fabriqveur
1806 West

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 85
1756 Studiestræde 90 og 91
1806 Studiestræde 77

Husnumre
1859 Studiestræde 42

Matr.nr. 78 †

Matrikel
1689 86 (del af)
1756 92
1806 78
1854 Sammenlagt med 1806 80, 1806 81, 1806 82, 1806 216 og 1806 217, til: 78, 80, 81, 82, 216 & 217

Ejere
1689 Morten Nielsen
1756 Samuel Ernst Marleboe
1806 Fru Gamsts grund

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 86/Voldgade ved Vesterport 86*
1756 Studiestræde 92
1806 Studiestræde 78

Matr.nr. 78, 80, 81, 82, 216 & 217 †

Matrikel
1854 Sammensat af 1806 78, 1806 80, 1806 81, 1806 82, 1806 216 og 1806 217
1884 Hertil henlagt 1806 79, og omdøbt til: 78, 79 80, 81, 82, 216 & 217

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Studiestræde 78, 80, 81, 82, 216 & 217/Vestervold 78, 80, 81, 82, 216 & 217*

Husnumre
1859 Studiestræde 36 og 40, Vestervold 7
1875 Studiestræde 36 og 40, Vestervold 7

Matr.nr. 78, 79, 80, 81, 82, 216 & 217 (fra 1953: 78)
Grundtvigs Hus

Matrikel
1884 Sammensat af 78, 79, 80, 81, 82, 216 & 217, og 1806 79
1902 Frasepareret 242
2008 78

Ejere
2008 Kab S.M.B.A

Husnumre
1884 Studiestræde 36-40/Vester Voldgade 7
1902 Studiestræde 36-40
2008 Studiestræde 36-40

Opførelsesår
1906-08 af Rolf Schroeder (Weilbach)

Matr.nr. 79 †

Matrikel
1689 87
1756 93
1806 79
1884 Sammenlagt med 78, 80, 81, 82, 216 & 217, til: 78, 79, 80, 81, 82, 216 & 217

Ejere
1689 Svend Pedersen, vognmand
1756 Anders Pedersen, Slagter
1806 Sibbern, madame

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 87
1756 Studiestræde 93
1806 Studiestræde 79

Husnumre
1859 Studiestræde 38

Matr.nr. 80 †

Matrikel
1689 88
1756 94
1806 80
1854 Sammenlagt med 1806 78, 1806 81, 1806 82 og 1806 216 og 1806 217, til: 78, 80, 81, 82, 216 & 217

Ejere
1689 Didrik Jansen, vognmand
1756 Hans Bager, vognmand
1806 Madsen, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 88
1756 Studiestræde 94
1806 Studiestræde 80

Matr.nr. 81 †

Matrikel
1689 89
1756 95
1806 81
1854 Sammenlagt med 1806 78, 1806 80, 1806 82 og 1806 216 og 1806 217, til: 78, 80, 81, 82, 216 & 217

Ejere
1689 Christen Andersens enke
1756 Hans Andersen, Høker
1806 G. Holtzweisig, pergamentmager

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 89
1756 Studiestræde 95
1806 Studiestræde 81

Matr.nr. 82 †

Matrikel
1689 90
1756 96
1806 82
1854 Sammenlagt med 1806 78, 1806 80, 1806 81 og 1806 216 og 1806 217, til: 78, 80, 81, 82, 216 & 217

Ejere
1689 Jens Madsen, udrider
1756 Søren Blick, brændevinsbrænder
1806 R. Holsts grund

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 90
1756 Studiestræde 96
1806 Studiestræde 82

Matr.nr. 83

Matrikel
1689 91
1756 97
1806 83
2008 83

Ejere
1689 Anders Larsen, prokurator
1756 Peder Bager, vognmand
1806 Robbertson
2008 Universitets- og Bygningsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 91
1756 Studiestræde 97
1806 Studiestræde 83

Husnumre
1859 Studiestræde 34
2008 Studiestræde 34

Opførelsesår
1907 af arkitekt Christian Mandrup-Poulsen (Weilbach)

Matr.nr. 84

Matrikel
1689 92
1756 98
1806 84
2008 84

Ejere
1689 Jacob Hansen
1756 Jochum Hansen Hosterkiøb
1806 Ørsted, øltapper
2008 Boligbloch A/S

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 92
1756 Studiestræde 98
1806 Studiestræde 84

Husnumre
1859 Studiestræde 32
2008 Studiestræde 32

Opførelsesår
1809-10 for værtshusholder Niels Sørensen Ørsted (Historiske huse)

Matr.nr. 85

Matrikel
1689 93
1756 99
1806 85
1990 Hertil henlagt 1806 86
2008 85

Ejere
1689 Christoffer Mundt, væver
1756 Johan Jørgen Volsted
1806 Svane, ingen næring
2008 Birgitte Sundenæs

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 93
1756 Studiestræde 99
1806 Studiestræde 85

Husnumre
1859 Studiestræde 30
1990 Studiestræde 26-30
2008 Studiestræde 26-30

Opførelsesår
Studiestræde 26: 1797 for skibstømmermand Michael Fredreik Rosentrettersen. Ombygget 1949. – Studiestræde 28: 1799 for skipper Niels Jensen Korremann. Ombygget 1807 og 1949. – Studiestræde 30; 1797 for slagter Lave Svane. Ombygget 1891 (Historiske huse)

Matr.nr. 86 †

Matrikel
1689 94
1756 100
1806 86
1921 Hertil henlagt 1806 87
1990 Henlagt til 1806 85

Ejere
1689 Lars Andersen, skriver på Vejerhuset
1756 Peder Andersen Moen
1806 Korremann

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 94
1756 Studiestræde 100
1806 Studiestræde 86

Husnumre
1859 Studiestræde 28
1921 Studiestræde 26-28

Matr.nr. 87 †

Matrikel
1689 95
1756 101
1806 87
1921 Henlagt til 1806 86

Ejere
1689 Hans Larsen Normand, livgardist
1756 Hendrich Bruun
1806 M. Friderichsen, ingen næring

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 95
1756 Studiestræde 101
1806 Studiestræde 87

Husnumre
1859 Studiestræde 26

Matr.nr. 88

Matrikel
1689 96 og 1689 97
1756 102 (1689/96) og 1756 103 (1689/97)
1806 88
2008 88

Ejere
1689 96: Frederik Knudsen. – 97: Karen, enke efter bager Anders
1756 102: Christopher Jørgensen, vognmand. – 103: Ridder Folmer, murermester
1806 Jensen, madame
2008 Den Almennyttige Fond af 15 Sept

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 96. – Studiestræde 97
1756 Studiestræde 102 og 103
1806 Studiestræde 88

Husnumre
1859 Studiestræde 24
2008 Studiestræde 24

Opførelsesår
De 5 østlige fag: 1797-98 for madam Christiane Jensen. – De to vestlige: 1887-88 for grosserer Th. Rich (Historiske huse)

Matr.nr. 89

Matrikel
1689 98
1756 104
1806 89
2008 89

Ejere
1689 Hans Becher, bager
1756 Enken efter Otte Ottesen
1806 Johan Peter Krehmer, bager
2008 E/F Bagermester Kræmers Gård

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 98/Lille Larsbjørnsstræde 98*
1756 Studiestræde 104/Lille Larsbjørnsstræde 104*
1806 Studiestræde 89/Lille Larsbjørnsstræde 89*

Husnumre
1859 Lille Larsbjørnsstræde 17/Studiestræde 22
1862 Larsbjørnsstræde 17/Studiestræde 22 (Kraks vejviser 1863)
2008 Larsbjørnsstræde 17/Studiestræde 22

Opførelsesår
1796 for bager Johan Peter Krehmer. Ombygget 1880’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 90

Matrikel
1689 99 og 1689 215
1756 105
1806 90
2008 90
Ejere
1689 99: Hans Andersen, skibsmand. – 215: Jacob Andersen, skrædder
1756 Mads Madsen Farum
1806 N. Trille
2008 Ejendommen Larsbjørnsstræde 18

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 99/Lille Larsbjørnsstræde 99*. – Lille Larsbjørnsstræde 215
1756 Studiestræde 105/Lille Larsbjørnsstræde 105*
1806 Studiestræde 90/Lille Larsbjørnsstræde 90*

Husnumre
1859 Lille Larsbjørnsstræde 18/Studiestræde 20
2008 Larsbjørnsstræde 18

Opførelsesår
1796-97 for spækhøker Poul Wolfsback (Historiske huse)

Matr.nr. 91

Matrikel
1689 100, 1689 213 og 1689 214
1756 106
1806 91
2008 91

Ejere
1689 100: Vognmand Svend Boesens enke. – 213: Clemmend Nielsen, tidligere skoleholder. – 214: Thomas Morsing, bud ved Hofretten
1756 Peder Madsen, vognmand
1806 Møller, vognmand
2008 Andelsselskabet af 5 December 1968

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 100. – Lille Larsbjørnsstræde 213 og 214
1756 Studiestræde 106, Lille Larsbjørnsstræde 106*
1806 Studiestræde 91

Husnumre
1859 Lille Larsbjørnsstræde 20, Studiestræde 18
1862 Larsbjørnsstræde 20, Studiestræde 18 (Kraks vejviser 1863)
2008 Larsbjørnsstræde 20, Studiestræde 18

Opførelsesår
Larsbjørnsstræde 20: 1816 for pakhusforvalter H. E. Hogtop. – Studiestræde 18: 1856 for Dithmer og Julius Meyer (Historiske huse)

Matr.nr. 92

Matrikel
1689 101, 1689 102 og 1689 103 (del af) og 1689 104 (del af)
1756 107 (1689/101) og 1756 108 (1689/102 samt dele af 1689/103 og 1689/104)
1806 92
2008 92

Ejere
1689 101: Henrik Holst. – 102: Johan Lehn, rådmand. – 103: Mikkel Clausens enke. – 104: Christen Pedersen, grovsmed
1756 107: Mads Frandtzen, brændevinsbrænder. – 108: Mathias Wendorf, murersvend
1806 Frost, tømmermester
2008 E/F Studiestræde 16-16 A

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 101-104
1756 Studiestræde 107 og 108
1806 Studiestræde 92

Husnumre
1859 Studiestræde 16
2008 Studiestræde 16

Opførelsesår
1798-1800 for tømrermester Johan Christopher Frost (Historiske huse)

Matr.nr. 93

Matrikel
1689 103 (del af)
1756 109
1806 93
2008 93

Ejere
1689 Mikkel Clausens enke
1756 Arent Sørensen Laasbye, øltapper
1806 Stage
2008 Initus Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 103
1756 Studiestræde 109
1806 Studiestræde 93

Husnumre
1859 Studiestræde 14
2008 Studiestræde 14

Opførelsesår
1801-02 af murermester Johan Joachim Schlage (Historiske huse)

Matr.nr. 94

Matrikel
1689 103 (del af) og 1689 104 (del af)
1756 110 (1689/103 og 1689/104, del af) og 1756 111 (1689/104, del af)
1806 94
2008 94

Ejere
1689 103: Mikkel Clausens enke. – 104: Christen Pedersen, grovsmed
1756 110: Søren Haverberg. – 111: Johannes Svendsen
1806 Matzen, thehandler
2008 E/F Studiestræde 12 V/C Krøier

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 103 og 104
1756 Studiestræde 110 og 111
1806 Studiestræde 94

Husnumre
1859 Studiestræde 12
2008 Studiestræde 12

Opførelsesår
1798-99 af bygmester Jens Dahl (Historiske huse)

Matr.nr. 95

Matrikel
1689 105 og 1689 106
1756 112 (1689/105) og 1756 113 (1689/106)
1806 95
2008 95

Ejere
1689 105: Anders Persen, snedker. – 106: Enke efter tømmermand Hans Nielsen
1756 112: Jacob Fonch, slagter. – 113: Mathias Paulsen, brændevinsbrænder
1806 Keyser, tømmermester
2008 Den Danske Stat

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 105 og 106
1756 Studiestræde 112 og 113
1806 Studiestræde 95

Husnumre
1859 Studiestræde 10
2008 Studiestræde 10

Opførelsesår
1801-01 af tømrermester Christopher Crane og Henrik Keyser (Historiske huse)

Matr.nr. 96

Matrikel
1689 107 og 1689 108
1756 114 (1689/107) og 1756 115 (1689/108)
1806 96
2008 96

Ejere
1689 107: Enken efter murermester Hans Jensen. – 108: Jens Andersen, murermester
1756 114: Peder Pedersen Helsing. – 115: Thim Ludvig Schack, brændevinsbrænder
1806 P. Hansen, høker
2008 Den Danske Stat

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 107 og 108
1756 Studiestræde 114 og 115
1806 Studiestræde 96

Husnumre
1859 Studiestræde 8
2008 Studiestræde 8

Opførelsesår
1796 af murermester C. C. Martens (Historiske huse)

Matr.nr. 97 †

Matrikel
1689 175 og 1689 109 (del af)
1756 116 (del af, senere betegnet 1756 116 A)
1806 97
1853 Sammenlagt med 1806 106 og 1806 107, til: 97, 106 & 107

Ejere
1689 Bartholin, justitssekretær
1756 Universitetets grund
1806 N. Kall, professor

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 109. – Sankt Peders Stræde 175
1756 Studiestræde 116/Sankt Peders Stræde 116
1806 Studiestræde 97

Matr.nr. 97, 106 & 107 †

Matrikel
1853 Sammensat af 1806 97, 1806 106 og 1806 107
1861 Sammenlagt med 108 & 109, til: 97, 106, 107, 108 & 109

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Studiestræde 96, 106 & 107/Sankt Peders Stræde 96, 106 & 107*

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 13/Studiestræde 6

Matr.nr. 97, 106, 107, 108 & 109 †

Matrikel
1861 Sammensat af 97, 106 & 107 og 108 & 109
1915 Indbefattet i 246

Ejere

Husnumre
1861 Sankt Peders Stræde 13-15, Studiestræde 6

Matr.nr. 98 †

Matrikel
1689 110 og 1689 111
1756 117
1806 98
1915 Indbefattet i 246

Ejere
1689 110: Morten van der Heide. – 111: Peder Andersen, skrædder
1756 Frantz Hermand Vosgraf, bogbinder
1806 P. Erichsen

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 110 og 111
1756 Studiestræde 117
1806 Studiestræde 98

Husnumre
1859 Studiestræde 4

Matr.nr. 99 †

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 181
1806 99
1848 Sammenlagt med 1806 100, til: 99 & 100

Ejere
1689 Frederik Knudsen
1756 Sankt Petri Kirkes hus, som kantoren bebor
1806 Hanke, kontor

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 37
1756 Sankt Peders Stræde 181
1806 Sankt Peders Stræde 99

Matr.nr. 99 & 100 †

Matrikel
1848 Sammensat af 1806 99 og 1806 100
1905 Henlagt til 1806 31

Ejere

Matrikulære husnumre
1848 Sankt Peders Stræde 99 & 100

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 3

Matr.nr. 100 †

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 180
1806 100
1848 Sammenlagt med 1806 99, til: 99 & 100

Ejere
1689 Frederik Knudsen
1756 Sankt Petri Kirkes hus, som klokkeren bebor
1806 Svendsen

Matrikulære husnumre
1689 Nørregade 37/Sankt Peders Stræde 37*
1756 Sankt Peders Stræde
1806 Sankt Peders Stræde 100

Matr.nr. 101 †

Matrikel
1689 180
1756 179
1806 101
1915 Indbefattet i 246

Ejere
1689 Mikkel Sørensen, acciseskriver
1756 Jens Jacobsen, kontrollør
1806 Jørgensen, ingen næring

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 180
1756 Sankt Peders Stræde 179
1806 Sankt Peders Stræde 101

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 5

Matr.nr. 102 †

Matrikel
1689 179
1756 178
1806 102
1915 Indbefattet i 246

Ejere
1689 Lars Eriksen, skomager
1756 Lars Schmidt, glarmester
1806 Aagaard

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 179
1756 Sankt Peders Stræde 178
1806 Sankt Peders Stræde 102

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 7

Matr.nr. 103 †

Matrikel
1689 177 (del af) og 1689 178
1756 177 (del af)
1806 103
1847 Sammenlagt med 1806 104, til: 103 & 104

Ejere
1689 177: Den tyske kirke. – 178: Enken efter høker Peder Nielsen
1756 Casper Villadsen, undergraver
1806 Bonhoff

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 177 og 178
1756 Sankt Peders Stræde 177
1806 Sankt Peders Stræde 103

Matr.nr. 103 & 104 †

Matrikel
1847 Sammensat af 1806 103 og 1806 104
1915 Indbefattet i 246

Ejere

Matrikulære husnumre
1847 Sankt Peders Stræde 103 & 104

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 9

Matr.nr. 104 †

Matrikel
1689 177 (del af) og 1689 178
1756 177 (del af, senere betegnet 1756 177 A)
1806 104
1847 Sammenlagt med 1806 103, til: 103 & 104

Ejere
1689 177: Den tyske kirke. – 178: Enken efter høker Peder Nielsen
1756 Casper Villadsen, undergraver
1806 Jørgensen, graver

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 177 og 178
1756 Sankt Peders Stræde 177
1806 Sankt Peders Stræde 104

Matr.nr. 105 †

Matrikel
1689 176
1756 176
1806 105
1915 Indbefattet i 246

Ejere
1689 Bartholomæus Merts, glarmester
1756 Hans Corfitz, sergent ved Holmen
1806 Evers, justitsråd

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 176
1756 Sankt Peders Stræde 176
1806 Sankt Peders Stræde 105

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 11

Matr.nr. 106 †

Matrikel
1689 175
1756 116 (del af)
1806 106
1853 Sammenlagt med 1806 97 og 1806 107, til: 97, 106 & 107

Ejere
1689 Bartholin, justitssekretær
1756 Universitetets grund
1806 A. Kall, professor

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 109
1756 Studiestræde 116, Sankt Peders Stræde 116*
1806 Sankt Peders Stræde 106

Matr.nr. 107 †

Matrikel
1689 174
1756 175
1806 107
1853 Sammenlagt med 1806 97, 1806 106 og 1806 107, til: 97, 106 & 107

Ejere
1689 Asmus Iversen Egeland
1756 Hans Corfitz, sergent ved Holmen
1806 Lind

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 174
1756 Sankt Peders Stræde 175
1806 Sankt Peders Stræde 107

Matr.nr. 108 †

Matrikel
1689 173
1756 174
1806 108
1812 Sammenlagt med 1806 109, til: 108 & 109

Ejere
1689 Bent Børgesen
1756 Joel Eilert, skomager
1806 P. Erichsen

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 173
1756 Sankt Peders Stræde 174
1806 Sankt Peders Stræde 108

Matr.nr. 108 & 109 †

Matrikel
1812 Sammenlagt af 1806 108 og 1806 109
1861 Sammenlagt 1806 97, 1806 106 og 1806 107, til: 97, 106, 107, 108 & 109

Ejere

Matrikulære husnumre
1812 Sankt Pederstræde 108 & 109

Husnumre
1859 Sankt Pederstræde 15

Matr.nr. 109 †

Matrikel
1689 172
1756 173
1806 109
1812 Sammenlagt med 1806 108, til: 108 & 109

Ejere
1689 Christen Andersen
1756 Jochum Frigast
1806 Brandstrup

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 172
1756 Sankt Peders Stræde 173

Husnumre
1806 Sankt Peders Stræde 109

Matr.nr. 110

Matrikel
1689 170 og 1689 171
1756 172
1806 110
2008 110

Ejere
1689 170: Jens Nielsen, snedker. – 171: Børge Arvedsen
1756 Jørgen Diderichsen, brændevinsbrænder
1806 Lund, brændevinsbrænder
2008 E/F Skt. Peders Stræde 17

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 170 og 171
1756 Sankt Peders Stræde 172
1806 Sankt Peders Stræde 110

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 17
2008 Sankt Peders Stræde 17

Opførelsesår
1809 for enken Kirstine Marie Lund. Ombygget 1834 (Historiske huse)

Matr.nr. 111 †

Matrikel
1689 169
1756 171
1806 111
1860 Sammenlagt med 1806 112, til: 111 & 112

Ejere
1689 Aage Thomsen, grovsmed
1756 Hans Michelsen Klingenberg
1806 Teffert, slagter

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 169
1756 Sankt Peders Stræde 171
1806 Sankt Peders Stræde 111

Matr.nr. 111 & 112 (fra 1953: 111)

Matrikel
1860 Sammensat af 111 og 1806 112
1953 Betegnet 111 (nyt nummer)
2008 111

Ejere
2008 Den Danske Stat

Husnumre
1860 Sankt Peders Stræde 19
2008 Sankt Peders Stræde 19

Opførelsesår
1884 af arkitekt C. C. A. Nielsen for Sankt Peders Gæstehjem (Bygningsattest)

Matr.nr. 112 †

Matrikel
1689 168
1756 170
1806 112
1860 Sammenlagt med 1806 111, til: 111 & 112

Ejere
1689 Orben Erghors, bogbinder
1756 Ole Henningsen Zeye, tobaksspinder
1806 Mørk

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 168
1756 Sankt Peders Stræde 170
1806 Sankt Peders Stræde 112

Matr.nr. 113

Matrikel
1689 167
1756 169
1806 113
2008 113

Ejere
1689 Johan Sparsen, nålemager
1756 Christian Paulsen
1806 A. Johansen, skomager
2008 E/F Skt. Peders Stræde 21

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 167
1756 Sankt Peders Stræde 169
1806 Sankt Peders Stræde 113

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 21
2008 Sankt Peders Stræde 21

Opførelsesår
1815 for drejer Jens Ulrichsen (Historiske huse)

Matr.nr. 114

Matrikel
1689 166
1756 168
1806 114
2008 114

Ejere
1689 Jørgen Svarts, hjulmand
1756 Jens Christensen Sandahl
1806 Steglich, ingen næring
2008 A/B Skt Peders Stræde 23

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 166
1756 Sankt Peders Stræde 168
1806 Sankt Peders Stræde 114

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 23
2008 Sankt Peders Stræde 23

Opførelsesår
1796-97 for tilsynsmand ved brolægningsvæsenet Johan Christian Steglich (Historiske huse)

Matr.nr. 115

Matrikel
1689 165
1756 167
1806 115
2008 115

Ejere
1689 Jens Pedersen, tømmersvend
1756 Anders Joensen
1806 Nielsen, høker
2008 E/F Skt. Peders Stræde 25

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 165
1756 Sankt Peders Stræde 167
1806 Sankt Peders Stræde 115

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 25
2008 Sankt Peders Stræde 25

Opførelsesår
1816-17 for sadelmager Hans Weile. Ombygget 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 116

Matrikel
1689 164
1756 166
1806 116
2008 116

Ejere
1689 Rasmus Bartholin, doktor
1756 Jesper Gotfried, fiolmager
1806 Entemann, fribager
2008 Ejendommen Sankt Peders Stræde 27

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 164
1756 Sankt Peders Stræde 166
1806 Sankt Peders Stræde 116

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 27
2008 Sankt Peders Stræde 27

Opførelsesår
1808-09 for bager Johannes Martin Entemann (Historiske huse)

Matr.nr. 117

Matrikel
1689 162 og 1689 163
1756 164 (1689/162) og 1756 165 (1689/163)
1806 117
1919 Hertil henlagt 1806 118
2008 117

Ejere
1689 162: Christoffer Larsen, bager. – 163: Maren, enke efter Erik Bendsen
1756 164: Thomas Bauman, bager. – 165: Paul Michelsen Hveding
1806 Johan Henrichsen Risch, bager
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 162 og 163
1756 Sankt Peders Stræde 164 og 165
1806 Sankt Peders Stræde 117

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 29
1919 Larsbjørnsstræde 26/Sankt Peders Stræde 29-31
2008 Larsbjørnsstræde 26/Sankt Peders Stræde 29-31

Opførelsesår
Det nordøstlige hus: 1796 for bager Johan Henrichsen Risch. – Hjørnebygningen: 1796 for bager Andreas Bendixen Lund (Historiske huse)

Matr.nr. 118 †

Matrikel
1689 160, 1689 161 og 1689 208
1756 162 (1689/160), 1756 163 (1689/161) og 1756 203 (1689/208)
1806 118
1919 Henlagt til 1806 117

Ejere
1689 160: Peder Christensen, tømmermand på Holmen. – 161: Henrik Hansen, væver. – 208: Christian, musikant
1756 162: Niels Nielsen Brodt. – 163: Willum Hansen, sandager. – 203: Iver Bruun, bogtrykker
1806 Lund

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 160 og 161. – Lille Larsbjørnsstræde 208
1756 Sankt Peders Stræde 162/Lille Larsbjørnsstræde 162*, Sankt Peders Stræde 163. – Lille Larsbjørnsstræde 208
1806 Sankt Peders Stræde 118/Lille Larsbjørnsstræde 118*

Husnumre
1859 Lille Larsbjørnsstræde 26/Sankt Peders Stræde 31
1862 Larsbjørnsstræde 26/Sankt Peders Stræde 31 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 119

Matrikel
1689 159
1756 161
1806 119
2008 119

Ejere
1689 Villum Jensen Samsøe
1756 Lars Ottesen, høker
1806 Brock, høker
2008 A/B Skt. Peders Stræde 33

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 159/Lille Larsbjørnsstræde 159*
1756 Sankt Peders Stræde 161/Lille Larsbjørnsstræde 161*
1806 Sankt Peders Stræde 119/Lille Larsbjørnsstræde 119*

Husnumre
1859 Lille Larsbjørnsstræde 27/Sankt Peders Stræde 33
1862 Larsbjørnsstræde 27/Sankt Peders Stræde 33 (Kraks vejviser 1863)
2008 Sankt Peders Stræde 33

Opførelsesår
1795-96 for høker Peder Michelsen Broch (Historiske huse)

Matr.nr. 120

Matrikel
1689 157 og 1689 158
1756 159 (1689/157) og 1756 160 (1689/158)
1806 120
2008 120

Ejere
1689 157: Christen Grumme, murermester. – 158: Svend Nielsen, arbejdskarl
1756 159: Niels Mortensen, øltapper. – 160: Christian Veyde, brygger
1806 Pedersen, brændevinsbrænder
2008 Andelsboligforeningen Skt Peders Stræde 35

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 157 og 158
1756 Sankt Peders Stræde 159 og 160
1806 Sankt Peders Stræde 120

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 35
2008 Sankt Peders Stræde 35

Opførelsesår
1799 af murermester Michael Bälchow. Ombygget 1829 (Historiske huse)

Matr.nr. 121 †

Matrikel
1689 155 og 1689 156
1756 157 (1689/155) og 1756 158 (1689/156)
1806 121
1806 Delt i 121 A og 121 B

Ejere
1689 155: Peder Pedersen, slagter. – 156: Per Nielsen Munk
1756 157: Thomas Møller, snedker. – 158: David Berger
1806 Hahn

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 155 og 156
1756 Sankt Peders Stræde 157 og 158
1806 Sankt Peders Stræde 121

Matr.nr. 121 A †

Matrikel
1806 Parcel af 1806 121
2008 121 A

Ejere
1806 Kreditkassen
2008 A/B Skt. Peders Stræde 37

Matrikulære husnumre
1806 Sankt Peders Stræde 121 A

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 37
2008 Sankt Peders Stræde 37

Opførelsesår
1798-99 for murermestrene Philip Lange og Lauritz Thrane (Historiske huse)

Matr.nr. 121 B

Matrikel
1806 Parcel af 1806 121
2008 121 B

Ejere
1806 Admiralitetet tilhørende
2008 Ejendomsselskabet af 18.6.1992 APS

Matrikulære husnumre
1806 Sankt Peders Stræde 121 B

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 39
2008 Sankt Peders Stræde 39

Opførelsesår
1798 af murermester Philip Lange og Lauritz Thrane (Historiske huse)

Matr.nr. 122

Matrikel
1689 154
1756 156
1806 122
2008 122

Ejere
1689 Thomas Jensen, forhenværende brygger
1756 Jens Christensen Lyngholm
1806 Peder Christian Hammeløv, rodemester, brændevinsbrænder
2008 E/F Skt. Peders Stræde 41

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 154
1756 Sankt Pedres Stræde 156
1806 Sankt Peders Stræde 122

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 41
2008 Sankt Peders Stræde 41

Opførelsesår
1796-97 for brændevinsbrænder Peder Christian Hammeløv (Historiske huse)

Matr.nr. 123

Matrikel
1689 152 og 1689 153
1756 155
1806 123
2008 123
Ejere
1689 152: Lars Pedersen, brændevinsbrænder. – 153: Christoffer Balchvort, væver
1756 Jens Andersen Bondo, brændevinsbrænder
1806 Smidt
2008 K B T Invest A/S

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 152 og 153
1756 Sankt Peders Stræde 155
1806 Sankt Peders Stræde 123

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 43
2008 Sankt Peders Stræde 43

Opførelsesår
1796-97 for brødbager Rasmus Schmidt. Ombygget 1852 og 1854 (Historiske huse)

Matr.nr. 124

Matrikel
1689 150 og 1689 151
1756 153 (1689/150) og 1756 154 (1689/151)
1806 124
2008 124

Ejere
1689 150: Mogens Pedersen, tømmermand. – 151: Niels Fix, vognmand
1756 153: Ole Andersen, Baadsmand. – 154: Wulf Andersen, slagter.
1806 Bertelsen, justitsråd
2008 K B T Invest A/S

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 150 og 151
1756 Sankt Peders Stræde 153 og 154
1806 Sankt Peders Stræde 124

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 45
2008 Sankt Peders Stræde 45

Opførelsesår
1798 for bogholder og brændevinsdirektør L. Berthelsen. Ombygget 1932 (Historiske huse)

Matr.nr. 125

Matrikel
1689 148 og 1689 149
1756 151 (1689/148) og 1756 152 (1689/149)
1806 125
2008 125

Ejere
1689 148: Jørgen Larsen, høker. – 149: Johannes Mathiesen, væver
1756 151: Lars Ivensens Enke. – 152: Lorentz Greve, væver
1806 Røhlert, madame
2008 Åbenrå 31 I/S

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 148 og 149
1756 Sankt Peders Stræde 151 og 152
1806 Sankt Peders Stræde 125

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 47
2008 Sankt Peders Stræde 47

Opførelsesår
1795-96 for linnedvæver Matthias Røhlert (Historiske huse)

Matr.nr. 126 †

Matrikel
1689 146 og 1689 147
1756 149 (1689/146) og 1756 150 (1689/147)
1806 126
1923 Henlagt til 242

Ejere
1689 146: Givert Redich, væver. – 147: Niels Nielsen, væver
1756 149: Hendrich Vridt, væver. – 150: Hans Greisen, høkker
1806 D. Siegers, linnedvæver

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 146 og 147
1756 Sankt Peders Stræde 149 og 150

Husnumre
1806 Sankt Peders Stræde 126
1859 Sankt Peders Stræde 49

Matr.nr. 127

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 147 og 1756 148
1806 127
2008 127

Ejere
1689 Gert Johansen, glarmester
1756 147: Jens Aagesen, tømmer svend. – 148: Hans Nielsen
1806 J. Budtz, murersvend
2008 Åbenrå 31 I/S

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 145
1756 Sankt Peders Stræde 147 og 148
1806 Sankt Peders Stræde 127

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 51
2008 Sankt Peders Stræde 51

Opførelsesår
1797-98 for kirurg Nikolaj Mohr (Historiske huse)

Matr.nr. 128 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 145 og 1756 146
1806 128
1917 Henlagt til 129

Ejere
1689 Gert Johansen, glarmester
1756 145: Johan Meidings Enke. – 146: Gotfried Spros, høkker
1806 S. S Bech

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 145
1756 Sankt Peders Stræde 145 og 146
1806 Sankt Peders Stræde 128

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 53

Matr.nr. 129

Matrikel
1689 144 (del af) og 1689 145 (del af)
1756 143 (1689/144, del af) og 1756 144 (1689/145, del af)
1806 129
1917 Hertil henlagt 1806 128
2008 129

Ejere
1689 144: Johan Schult, væver. – 145: Gert Johansen, glarmester
1756 143: Niels Rasmussen, speckhøkker. – 144: Mads Conradsen, t. svend
1806 Casse
2008 Claus Frederiksen

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 144 og 145
1756 Sankt Peders Stræde 143/Vestervold 143*, Sankt Peders Stræde 144 og 145
1806 Sankt Peders Stræde 129/Vestervold 129*

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 55/Vestervold 5
1875 Sankt Peders Stræde 55/Vester Voldgade 5
1917 Sankt Peders Stræde 53-55/Vester Voldgade 5
2008 Sankt Peders Stræde 53/Vester Voldgade 5

Opførelsesår
1898 for grosserer Jens Kjeldsen (Bygningsattest)

Matr.nr. 130

Matrikel
1689 142
1756 141
1806 130
1981 Hertil henlagt 1806 131
2008 130

Ejere
1689 Hans Lewsen, brygger
1756 Jørgen Voldgård, brændevinsbrænder
1806 Mohrs grund
2008 Brøchner I/S

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 142/Vestervold 142*
1756 Sankt Peders Stræde 141/Vestervold 141*
1806 Sankt Peders Stræde 130/Vestervold 130*

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 40/Vestervold 3
1875 Sankt Peders Stræde 40/Vester Voldgade 3
1917 Jarmers Plads 3/Sankt Peders Stræde 40
1981 Jarmers Plads 3/Sankt Peders Stræde 38
2008 Jarmers Plads 3/Sankt Peders Stræde 38

Opførelsesår
Jarmers Plads 3: 1848. – Sankt Peders Stræde 38: 1851-52 for murermester Joachim Fr. Ahrens (Historiske huse)

Matr.nr. 131 †

Matrikel
1689 141 (del af)
1756 140
1806 131
1851 Sammenlagt med 1806 132, til: 131 & 132

Ejere
1689 Zacharias Frandsen, væver
1756 Tille Fien, skrædder
1806 Mohrs grund

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 141, Vestervold 141*, Nørrevold 141*
1756 Sankt Peders Stræde 140
1806 Sankt Peders Stræde 131

Matr.nr. 131 &132+ (fra 1953: 131)

Matrikel
1851 Sammenlagt af 1806 131 og 1806 132
1981 Henlagt til 130

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Sankt Peders Stræde 131 & 132

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 38

Matr.nr. 132 †

Matrikel
1689 140
1756 139
1806 132
1851 Sammenlagt med 1806 131, til: 131 & 132

Ejere
1689 Enken efter væver Søren Pedersen
1756 Johan Diderich Otto, øltapper
1806 Mohrs grund

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 140
1756 Sankt Peders Stræde 139
1806 Sankt Peders Stræde 132

Matr.nr. 133 †

Matrikel
1689 139
1756 138
1806 133
1908 Henlagt til 1806 134

Ejere
1689 Peder Bue, bødker
1756 Peder Hassing, tømmermester
1806 Rings grund

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 139
1756 Sankt Peders Stræde 138
1806 Sankt Peders Stræde 133

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 36

Matr.nr. 134

Matrikel
1689 137 og 1689 138
1756 136 (1689/137) og 1756 137 (1689/138)
1806 134
1908 Hertil henlagt 1806 133
2008 134

Ejere
1689 137: Jacob Høn. – 138: Anders Naskov, sergent
1756 136: Lars Clausen Smith, glarmester. – 137: Christen Sørenen, tømmersvend
1806 Faxøe
2008 E/F Skt Peders Stræde 34-36

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 137/Nørrevold 137*. – Sankt Peders Stræde 138
1756 Nørre Vold/Sankt Peders Stræde 136, Nørrevold 136*. – Sankt Peders Stræde 137
1806 Sankt Peders Stræde 134

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 34
1908 Sankt Peders Stræde 34-36
2008 Sankt Peders Stræde 34-36

Opførelsesår
1910 (Bygningsattest)

Matr.nr. 135

Matrikel
1689 135 og 1689 136
1756 134 (1689/135) og 1756 135 (1689/136)
1806 135
2008 135

Ejere
1689 135: Peder Nielsen, maltgører. – 136: Per Persen, brændevinsbrænder
1756 134: Jørgen Segelken, væver. – 135: Lars Jensens enke
1806 Christensen
2008 E/F Skt. Peders Stræde 32

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 135 og 136
1756 Sankt Peders Stræde 134 og 135
1806 Sankt Peders Stræde 135

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 32
2008 Sankt Peders Stræde 32

Opførelsesår
1797 for theskænker Jens Christensen (Historiske huse)

Matr.nr. 136

Matrikel
1689 133 og 1689 134
1756 132 (1689/133) og 1756 133 (1689/134)
1806 136
2008 136

Ejere
1689 133: Aage Ingemandsen, brændevinsbrænder. – 134: Søren, slagter
1756 132: Johan Henrik Augner, murersvend. – 133: Jens Christensen, murermester
1806 C. Johansen, brygger
2008 Frank Brøndum

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 133 og 134
1756 Sankt Peders Stræde 132 og 133
1806 Sankt Peders Stræde 136

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 30
2008 Sankt Peders Stræde 30

Opførelsesår
1803 for brændevinsbrænder Christen Johansen (Historiske huse)

Matr.nr. 137 (undertiden betegnet 137 A)

Matrikel
1689 132
1756 131
1806 137
1853 Frasepareret 137 B, og herefter undertiden betegnet 137 A
2008 137

Ejere
1689 Magistraten
1756 Iver Jacobsen Hersted
1806 Johansen
2008 Frank Brøndum

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 132
1756 Sankt Peders Stræde 131
1806 Sankt Peders Stræde 137

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 28
2008 Sankt Peders Stræde 28

Opførelsesår
1797-98 for brændevinsbrænder Ch. Johansen (Historiske huse)

Matr.nr. 137 A, se 137

Matr.nr. 137 B †

Matrikel
1853 Parcel af 1806 137
1853 Sammenlagt med 222 B, til: 222 B & 137 B

Matr.nr. 138

Matrikel
1689 130 og 1689 131
1756 130
1806 138
2008 138

Ejere
1689 130: Laurs Christensen, herbergerer. – 131: Hans Lauridsen, brændevinsbrænder
1756 Hans Sørensen, vognmand
1806 Møller, lysestøber
2008 Andelsselskabet Peder Tegl Amba

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 130 og 131
1756 Sankt Peders Stræde 130
1806 Sankt Peders Stræde 138

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 26
2008 Sankt Peders Stræde 26

Opførelsesår
1796 af tømrermester Svend Müller. Ombygget 1851 (Historiske huse)

Matr.nr. 139

Matrikel
1689 128 og 1689 129
1756 128 (1689/128) og 1756 129 (1689/129)
1806 139
2008 139
Ejere
1689 128: Anders Andersen Schiønning. – 129: Bent Jensen, tømmerhandler
1756 128-129: Ole Rasmussen, slagter
1806 West
2008 I/S Havnstrup

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 128 og 129
1756 Sankt Peders Stræde 128 og 129
1806 Sankt Peders Stræde 139

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 24
2008 Sankt Peders Stræde 24

Opførelsesår
1802-03 af murermester Johan Christian West (Historiske huse)

Matr.nr. 140

Matrikel
1689 127
1756 127 og 235 (del af, senere betegnet 1756 235 B)
1806 140
2008 140

Ejere
1689 Niels Sørensen, skibstømmermand
1756 Simon Jensen, brændevinsbrænder
1806 Gassum, madame, ingen næring
2008 Niels Sigsgaard

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 127
1756 Sankt Peders Stræde 127
1806 Sankt Peders Stræde 140

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 22
2008 Sankt Peders Stræde 22

Opførelsesår
1800 for enken Birthe Blom. Ombygget 1893 (Historiske huse)

Matr.nr. 141

Matrikel
1689 126 (del af)
1756 126
1806 141
2008 141

Ejere
1689 Henrik Henriksen
1756 Simon Jensen, brændevinsbrænder
1806 Gierlange, jomfru, ingen næring
2008 A/B Kropotkin

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 126
1756 Sankt Peders Stræde 126
1806 Sankt Peders Stræde 141

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 20
2008 Sankt Peders Stræde 20

Opførelsesår
1800-01 for enken Birthe Blom (Historiske huse)

Matr.nr. 142

Matrikel
1689 125 og 126 (del af)
1756 124 (1689/125) og 1756 125 (1689/126, del af)
1806 142
2008 142

Ejere
1689 125: Peder Bars, væver. – 126: Henrik Henriksen
1756 124: Christopher Smith, skædder. - 125: Johan Casper Morath, løjtnant
1806 Aug. Anton Herrested, urtekræmmer
2008 E/F Skt. Peders Stræde 18

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 125 og 126
1756 Sankt Peders Stræde 124/Teglgårdstræde 124* og Sankt Peders Stræde 125
1806 Sankt Peders Stræde 142/Teglgårdstræde 142*

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 18/Teglgårdstræde 1
2008 Sankt Peders Stræde 18/Teglgårdstræde 1

Opførelsesår
1797-98 for urtekræmmer Aug. Anton Herrested (Historiske huse)

Matr.nr. 143

Matrikel
1689 123
1756 123
1806 143
2008 143

Ejere
1689 Johan Kattenberg
1756 Lauritz Karup, urtekræmmer
1806 Herrested, urtekræmmer
2008 Jan Houmand

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 123
1756 Sankt Peders Stræde 123/Teglgårdstræde 123*
1806 Sankt Peders Stræde 143/Teglgårdstræde 143*

Husnumre
1859 Teglgårdstræde 2/Sankt Peders Stræde 16
2008 Teglgårdstræde 2/Sankt Peders Stræde 16

Opførelsesår
1797 for urtekræmmer August Anton Herrested (Historiske huse)

Matr.nr. 144
Valkendorfs Kollegium

Matrikel
1689 122
1756 122
1806 144
2008 144

Ejere
1689 Valkendorfs boder
1756 Valkendorfs Kollegium
1806 Valkendorfs Kollegium
2008 Københavns Universitets Kollegiesamvirke af 1983

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 122
1756 Sankt Peders Stræde 122
1806 Sankt Peders Stræde 144

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 14
2008 Sankt Peders Stræde 14

Opførelsesår
1865-66 af arkitekt Chr. Hansen for Kommunitetet. Ombygget 1913 (Historiske huse)

Matr.nr. 145
Budolphi Kloster

Matrikel
1689 121
1756 121
1806 145
2008 145

Ejere
1689 Universitetet
1756 Budolphi Kloster
1806 Budolphi Kloster
2008 Det Kbh Og Nørrebros Asylselskab

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 121
1756 Sankt Peders Stræde 121
1806 Sankt Peders Stræde 145

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 12
2008 Sankt Peders Stræde 12

Opførelsesår
1798 for Budolphi Kloster. Ombygget 1832 (Historiske huse)

Matr.nr. 146

Matrikel
1689 120 og 1689 119 (del af)
1756 120
1806 146
2008 146

Ejere
1689 117: Christen Jensen, skrædder. – 118: Jens Jensen, hattemager. – 119: Peder Nielsen, vedsætter. – 120: Peder Rasmussen, snedker. - 266: Børresen, tapper
1756 119: Søren Nielsen Vestrup. – 120: Nikolaj Dijstrup
1806 Marcussen, brændevinsbrænder
2008 Birgit Vestergaard Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 119 og 120
1756 Sankt Peders Stræde 119/Larslejsstræde 119*. – Sankt Peders Stræde 120
1806 Sankt Peders Stræde 146

Husnumre
1859 Sankt Peders Stræde 10
2008 Sankt Peders Stræde 10

Opførelsesår
1850-51 for murer Andreas Hjort Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 147

Matrikel
1689 117, 1689 118 og 1689 266
1756 119
1806 147
2008 147

Ejere
1689 117: Christen Jensen, skrædder. – 118: Jens Jensen, hattemager. – 266: Børresen, tapper
1756 Søren Nielsen Vestrup
1806 Knust, madame, ingen næring
2008 Ejd Sel Frederiksborggade Mfl A/S

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 117/Larslejsstræde 117*. – Sankt Peders Stræde 118. – Larslejsstræde 266
1756 Sankt Peders Stræde 119/Larslejsstræde 119*
1806 Sankt Peders Stræde 147/Larslejsstræde 147

Husnumre
1859 Larslejsstræde 1/Sankt Peders Stræde 6
2008 Larslejsstræde 1

Opførelsesår
1838 for høker M. Christensen (Historiske huse)

Matr.nr. 148

Matrikel
1689 113, 1689 114, 1689 115, 1689 116 og 1689 264
1756 118
1806 148
2008 148

Ejere
1689 113: Henrik de Wendt, maler. – 114: Jacob Danielsen, brantsvend. – 115: Gotfrid Gotfridsen, nålemager. – 116: Frederik Knudsen. – 264: Tyske kirkes 6 våninger
1756 David Eberhardt Hauber, doktor
1806 Pajsen, pastor

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 113-115. – Sankt Peders Stræde 116/Lille Larsbjørnsstræde 116*. - Larslejsstræde 266
1756 Sankt Peders Stræde 118/Larslejsstræde 118*
1806 Sankt Peders Stræde 148/Larslejsstræde 148*

Husnumre
1859 Larslejsstræde 2/Sankt Peders Stræde 6
2008 Larslejsstræde 2

Opførelsesår
1877 (Kuas, ses ikke i Bygningsattest)

Matr.nr. 149 †

Matrikel
1689 267 og 1689 268 (del af)
1756 243, 1756 244 og 1756 245
1806 149
1817 Delt i 149 A og 149 B

Ejere
1689 267: Vartov. – 268: Baron Fiuren
1756 243-245: Sankt Petri Kirke tilhørende
1806 Petri Pleiehus

Matrikulære husnumre
1689 Larslejsstræde 267 og 268
1756 Larslejsstræde 243-245
1806 Larslejsstræde 149

Matr.nr. 149 A

Matrikel
1817 Parcel af 149 A
1817 Delt i 149 A 1 og 149 A 2

Matr.nr. 149 A 1 †

Matrikel
1817 Parcel af 149 A
1989 Betegnet 253

Ejere

Matrikulære husnumre
1817 Larslejsstræde 149 A 1

Husnumre
1859 Larslejsstræde 5

Matr.nr. 149 A 2 †

Matrikel
1817 Parcel af 149 A
1989 Betegnet 254

Ejere

Matrikulære husnumre
1817 Larslejsstræde 149 A 2

Husnumre
1859 Larslejsstræde 3

Matr.nr. 149 B †

Matrikel
1816 Parcel af 149 B
1841 Sammenlagt med 1806 150, 1806 151 og 1806 152, til: 149 B, 150, 151 & 152

Ejere

Matrikulære husnumre
1816 Larslejsstræde 7

Matr.nr. 149 B, 150, 151 & 152

Matrikel
1841 Sammensat af 149 B, 1806 150, 1806 151 og 1806 152
1841 Herfra separeret 152 & 150 B
1848 Herfa separeret 149 B, 150 A & 151 og herefter betegnet 149 B & 150 A 1

Ejere

Matrikulære husnumre
1841 Larslejsstræde 149 B, 150, 151 & 152

Matr.nr. 149 B & 150 A 1+ (fra 1959: 149 B)

Matrikel
1848 Parcel af 149 B, 150, 151 & 152
1959 Betegnet 149 B
2008 149 B

Ejere
2008 St. Petri Skolekommission

Matrikulære husnumre
1848 Larslejsstræde 149 B & 150 A 1

Husnumre
1859 Larslejsstræde 7
2008 Larslejsstræde 7

Opførelsesår
1899 af arkitekt Fr. L. Levy (Weilbach)

Matr.nr. 150 †

Matrikel
1689 269 og 1689 268 (del af)
1756 246 (1689/269), 1756 247 (1689/268, del af), 1756 248 (1689/268, del af), 1756 249 (1689/268, del af)og 1756 250 (1689/268, del af)
1806 150
1841 Sammenlagt med 149 B, 1806 151 og 1806 152, til: 149 B, 150, 151 og 152

Ejere
1689 268: Baron Fiuren. – 269: Niels Jensen, murersvend
1756 246: Christoffer Henningsen, snedker. – 247: Sankt Petri Kirkes fattigkirkegård. – 248: Henrik Høcker. – 249: Jens Rasmussens enke
1806 Petri Plejehus

Matrikulære husnumre
1689 Larslejsstræde 268 og 269
1756 Larslejsstræde 246-249
1806 Larslejsstræde 150

Matr.nr. 150 A

Matrikel
1848 Parcel af 149 B, 150, 151 & 152
1848 Delt til 150 A 1 og 150 A 2

Matr.nr. 150 A 1 †

Matrikel
1848 Parcel af 150 A
1848 Sammenlagt med 149 B, til: 149 B & 150 A 1

Matr.nr. 150 A 2 †

Matrikel
1848 Parcel af 150 A
1848 Henlagt til uidentificeret nabomatrikel

Matr.nr. 150 B †

Matrikel
1841 Parcel af 149 B, 150, 151 & 152
1841 Sammenlagt med 152, til: 152 & 150 B

Matr.nr. 150 C †

Matrikel
1848 Parcel af 149 B, 150 A & 151
1848 Sammenlagt med 151, til: 150 C & 151

Matr.nr. 151 †

Matrikel
1689 270
1756 251
1806 151
1841 Sammenlagt med 149 B, 150 A og 1806 152, til: 149 B, 150 A, 151 & 152

Ejere
1689 Peder Larsen, bryggersvend
1756 Lars Pedersen, bådsmand
1806 Petri Pleiehus

Matrikulære husnumre
1689 Larslejsstræde 270
1756 Larslejsstræde 251
1806 Larslejsstræde 151

Matr.nr. 151 & 150 C

Matrikel
1848 Parcel af 149 B, 150 A & 151
1849 Sammenlagt med 151 & 226 B, til: 151, 150 C & 226 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1848 Larslejsstræde 151 & 150 C

Matr.nr. 151, 150 C & 226 B †

Matrikel
1849 Sammensat af 150 C & 151 og 226 B
1892 Sammenlagt med 1806 227, til: 227, 150 C, 151 & 226 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1849 Larslejsstræde 151, 150 C & 226 B

Husnumre
1859 Larslejsstræde 9

Matr.nr. 152 †

Matrikel
1689 271
1756 252
1806 152
1841 Sammenlagt med 150 B, til: 152 & 150 B

Ejere
1689 Hans Larsen, bryggersvend
1756 Johan Andreas Bischel, gipsmager
1806 Marcussen

Matrikulære husnumre
1689 Larslejsstræde 271
1756 Larslejsstræde 252
1806 Larslejsstræde 152

Matr.nr. 152 & 150 B? (Ifølge Matrikelregistrene: Benyttes med 153 & 154)

Matrikel
1841 Parcel af 149 B, 150, 151 & 152
1936 Henlagt til 1806 153

Ejere

Matrikulære husnumre
1841 Larslejsstræde 152 & 150 B

Husnumre
1859 Larslejsstræde 11

Matr.nr. 153
Det Petersenske Jomfrukloster

Matrikel
1689 272
1756 253
1806 153
1936 Hertil henlagt 152 & 150 B og 1806 154
2008 153
Ejere
1689 Peder Eriksen, tømmermand
1756 Rasmus Erlandsen, matros
1806 Møller
2008 Brødrene Petersens Jomfrukloster

Matrikulære husnumre
1689 Larslejsstræde 272
1756 Larslejsstræde 253
1806 Larslejsstræde 153

Husnumre
1859 Larslejsstræde 11
1936 Larslejsstræde 9-11
2008 Larslejsstræde 9-11

Opførelsesår
1938 af arkitekt Thv. Jürgensen (Thorvald Jørgensen?) (Bygningsattest) og 1984 (Kuas)

Matr.nr. 154 †

Matrikel
1689 273
1756 254
1806 154
1936 Henlagt til 1806 153

Ejere
1689 Hans Nielsen, tømmermand
1756 Hans Casper Smith, høker
1806 Graabye, ingen næring

Matrikulære husnumre
1689 Larslejsstræde 273
1756 Larslejsstræde 254
1806 Larslejsstræde 154

Husnumre
1859 Larslejsstræde 11

Matr.nr. 155 †

Matrikel
1689 274 (del af)
1756 255
1806 155
1853 Sammenlagt med 1806 156, til: 155 & 156

Ejere
1689 Enken efter Lars, urtegårdsmand
1756 Peter Christensen
1806 Holm

Matrikulære husnumre
1689 Larslejsstræde 274
1756 Larslejsstræde 255
1806 Larslejsstræde 155

Matr.nr. 155 & 156 (fra 1953: 155)

Matrikel
1853 Sammensat af 1806 155 og 1806 156
1937 Hertil henlagt areal fra 1806 153
1953 Betegnet 155 (nyt nummer)
2008 155

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Larslejsstræde 13

Matrikulære husnumre
1853 Larslejsstræde 155 & 156

Husnumre
1859 Larslejsstræde 13
2008 Larslejsstræde 13

Opførelsesår
1826 for snedkermester K. F. Petersen Ombygget 1830 og 1853-54 (Historiske huse)

Matr.nr. 156 †

Matrikel
1689 274 (del af)
1756 256
1806 156
1853 Sammenlagt med 1806 155, til. 155 & 156

Ejere
1689 Enken efter Lars, urtegårdsmand
1756 Erik Christensen
1806 R. Rasmussen, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Larslejsstræde 274
1756 Larslejsstræde 256
1806 Larslejsstræde 156

Matr.nr. 157

Matrikel
1689 275
1756 257
1806 157
2008 157

Ejere
1689 Hiort, kancelliråd
1756 Christian Olsen
1806 Ruben
2008 Alette Karine Brønnum Scavenius

Matrikulære husnumre
1689 Larslejsstræde 275
1756 Larslejsstræde 257
1806 Larslejsstræde 157

Husnumre
1859 Larslejsstræde 15
2008 Larslejsstræde 15

Opførelsesår
1832 for tømrermester og møllebygger Fritz C. Balsløv (Historiske huse)

Matr.nr. 158

Matrikel
1689 276
1756 258
1806 158
2008 158

Ejere
1689 Søren Jenen, huemager
1756 Niels Emmichsen, tobaksspinder
1806 Rapost, drejer ved Holmen
2008 Claus Perch

Matrikulære husnumre
1689 Larslejsstræde 276
1756 Larslejsstræde 258
1806 Larslejsstræde 158

Husnumre
1859 Larslejsstræde 17
2008 Larslejsstræde 17

Opførelsesår
1833 for tømrermester og møllebygger Fritz C. Balsløv (Historiske huse)

Matr.nr. 159 †

Matrikel
1689 277
1756 259
1806 159
1847 Sammenlagt med 1806 160 og 1806 228, til: 228, 159 & 160

Ejere
1689 Enken efter Lars, urtegårdsmand
1756 Peder Børgesen, arbejdskarl
1806 Watt

Matrikulære husnumre
1689 Larslejsstræde 277
1756 Larslejsstræde 259
1806 Larslejsstræde 159

Matr.nr. 159, 160 & 228 B †

Matrikel
1854 Parcel af 228. 159 & 160
1939 Henlagt til 1806 161

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Larslejsstræde 159, 160 & 228 B

Husnumre
1859 Larslejsstræde 19

Matr.nr. 160 †

Matrikel
1689 278 og 1689 274 (del af)
1756 260 (del af, senere betegnet 1756 260 B)
1806 160
1847 Sammenlagt med 1806 159 og 1806 228, til: 228, 159 & 160

Ejere
1689 274: Enken efter Lars, urtegårdsmand. – 278: Morten Nielsen, fisker
1756 Peder Stephensen, sandager
1806 Schmidt, slagter

Matrikulære husnumre
1689 Larslejsstræde 274, Voldgaden ved Nørreport 274*. – Larslejsstræde 278
1756 Larslejsstræde 260/Imod Volden 260* (således ifølge 1756 matriklen)
1806 Larslejsstræde 160

Matr.nr. 161
Industrifagenes og Jernindustriens Bygning

Matrikel
1689 279 og 1689 280
1756 261
1806 161
1939 Hertil henlagt 159, 160 & 228 B, 228 A og 1806 229
1999 Hertil henlagt 243 og 245
2008 161

Ejere
1689 279: Christen Mouridsen, murermester. – 280: Christen Pedersen
1756 Daniel Reimert, brændevinsbrænder
1806 Møller
2008 Niels Brock Copenhagen Business of Copenhagen

Matrikulære husnumre
1689 Larslejsstræde 279, Voldgaden ved Nørreport 279*. – Larslejsstræde 280
1756 Larslejsstræde 261/Volden 261*
1806 Larslejsstræde 161/Nørrevold 161*

Husnumre
1859 Larslejsstræde 21/Nørre Vold 36
1875 Larslejsstræde 21/Nørre Voldgade 36
1939 Nørre Voldgade 32-34
2008 Nørre Voldgade 32-34

Opførelsesår
Nørre Voldgade 28: 1849-50 af P. C Hagemann for den Forenede Friskole og Larslejsstrædes Skole. – Nørre Voldgade 30: Uoplyst . – Nørre Voldgade 32-34: 1938-39 af arkitekt Povl Baumann (Weilbach)

Matr.nr. 162 †

Matrikel
1689 313 (del af)
1756 236 (del af, senere betegnet 1756 236 A)
1806 162
1834 Sammenlagt med 1806 163 og 41 C, til: 162, 163 & 41 C

Ejere
1689 Lorenz Krøyers 10 våninger
1756 Raff, etatsråd
1806 Swartz

Matrikulære husnumre
1689 Nørrevold 313/Larslejsstræde 313*
1756 Larslejsstræde 236/Nørrevold 236*
1806 Larslejsstræde 162/Nørrevold 162*

Matr.nr. 162, 163 & 41 C †

Matrikel
1834 Sammenlagt af 1806 162, 1806 163 og 41 C
1918 Henlagt til 36 & 37

Ejere

Husnumre
1862 Larslejsstræde 12, Nørre Voldgade 38 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 163 †

Matrikel
1689 261 (del af)
1756 237
1806 163
183x Sammenlagt med 1806 162 og 41 C, til: 162, 163 & 41 C

Ejere
1689 Assessor Hans Nielsen Ålborgs 5 våninger
1756 Niels Pedersen, arbejdskarl
1806 Casse

Matrikulære husnumre
1689 Larslejsstræde 261
1756 Larslejsstræde 237
1806 Larslejsstræde 163

Matr.nr. 164 †

Matrikel
1689 261 (del af)
1756 238 (del af, senere betegnet 1756 164 A)
1806 164
1827 Sammenlagt med 1806 165 og 1806 166, til: 164, 165 & 166

Ejere
1689 Assessor Hans Nielsen Ålborgs 5 våninger
1756 Joh. Andreas Bischel, gipsmager
1806 Brandstrup

Matrikulære husnumre
1689 Larslejsstræde 261
1756 Larslejsstræde 238
1806 Larslejsstræde 164

Matr.nr. 164, 165 & 166 †

Matrikel
1827 Sammenlagt af 1806 164, 1806 165 og 1806 166
1931 Henlagt til 36 & 37

Ejere

Matrikulære husnumre
1827 Larslejsstræde 164, 165 & 166

Husnumre
1859 Larslejsstræde 10

Matr.nr. 165 †

Matrikel
1689 261 (del af)
1756 238 (del af, senere betegnet 1756 238 B)
1806 165
1827 Sammenlagt med 1806 164 og 1806 166, til: 164, 165 & 166

Ejere
1689 Assessor Hans Nielsen Ålborgs 5 våninger
1756 Joh. Andreas Bischel, gipsmager
1806 Linde, lærredshandler

Matrikulære husnumre
1689 Larslejsstræde 261
1756 Larslejsstræde 238
1806 Larslejsstræde 165

Matr.nr. 166 †

Matrikel
1689 262
1756 239
1806 166
1827 Sammenlagt med 1806 164 og 1806 165, til: 164, 165 og 166

Ejere
1689 Gudmand Nielsen, vedsætter
1756 Erik Christensen, vognmand
1806 Ødevig

Matrikulære husnumre
1689 Larslejsstræde 262
1756 Larslejsstræde 239
1806 Larslejsstræde 166

Matr.nr. 167 †

Matrikel
1689 263 (del af)
1756 240 og 1756 241
1806 167
1833 Sammenlagt med 40 C, til: 167 & 40 C

Ejere
1689 Brygger Jørgen Gregersens 4 våninger
1756 240-241: Peder Høgs enke
1806 Bigum

Matrikulære husnumre
1689 Larslejsstræde 263
1756 Larslejsstræde 240 og 241
1806 Larslejsstræde 167

Matr.nr. 167 & 40 C †

Matrikel
1831 Sammenlagt af 167 og 40 C
1931 Henlagt til 36 & 37

Ejere

Matrikulære husnumre
1831 Larslejsstræde 167 & 40 C

Husnumre
1859 Larslejsstræde 8

Matr.nr. 168 †

Matrikel
1689 263 (del af)
1756 242
1806 168
1839 Sammenlagt med 40 D, til: 168 & 40 D

Ejere
1689 Brygger Jørgen Gregersen 4 våninger
1756 Niels Nielsen, brændevinsbrænder
1806 Peder Berg

Matrikulære husnumre
1689 Larslejsstræde 263
1756 Larslejsstræde 242
1806 Larslejsstræde 168

Matr.nr. 168 & 40 D †

Matrikel
1839 Sammensat af 1806 168 og 40 D
1931 Henlagt til 36 & 37

Ejere

Matrikulære husnumre
1839 Larslejsstræde 168 & 40 D

Husnumre
1859 Larslejsstræde 6

Matr.nr. 169

Matrikel
1689 191 og 1689 192
1756 188 (1689/191) og 1756 189 (1689/192)
1806 169

Ejere
1689 191: Christen Rasmussen, kleinsmed. – 192: Holger Knudsen, herbergerer
1756 188: Niels Meilby, kleinsmed. – 189: Peder Nielsen, garver
1806 Wahl, tømmermester
2008 Jørgen Nielsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Larsbjørnsstræde 191 og 192
1756 Store Larsbjørnsstræde 188 og 189
1806 Store Larsbjørnsstræde 169

Husnumre
1859 Store Larsbjørnsstræde 5
1862 Larsbjørnsstræde 5 (Kraks vejviser 1863)
2008 Larsbjørnsstræde 5

Opførelsesår
1797-98 af tørmermester John Christoffer Wahl (Historiske huse)

Matr.nr. 170

Matrikel
1689 193
1756 190
1806 170
2008 170

Ejere
1689 Hans Mand, magister
1756 Jens Ernst Brandt, garver
1806 Brandt, garver
2008 E/F Matr. Nr. 170 Nørre Kvarter

Matrikulære husnumre
1689 Store Larsbjørnsstræde 193
1756 Store Larsbjørnsstræde 190
1806 Store Larsbjørnsstræde 170

Husnumre
1859 Store Larsbjørnsstræde 7
1862 Larsbjørnsstræde 7 (Kraks vejviser 1863)
2008 Larsbjørnsstræde 7

Opførelsesår
1797 for garver Jens Brandt (Historiske huse)

Matr.nr. 171 †

Matrikel
1689 194
1756 191
1806 171
1860 Delt i 171 A og 171 B

Ejere
1689 Hans Pedersen, garver
1756 Poul Nygaard, vognmand
1806 Trane & Comp. (sukkerraffinaderiets interesssenter)

Matrikulære husnumre
1689 Store Larsbjørnsstræde 194
1756 Store Larsbjørnsstræde 191
1806 Store Larsbjørnsstræde 171

Matr.nr. 171 A †

Matrikel
1860 Parcel af 1806 171
1892 Sammenlagt med 1806 66 og 171 B, til: 66 & 171

Ejere

Husnumre
1860 Store Larsbjørnsstræde 9

Matr.nr. 171 B †

Matrikel
1860 Parcel af 1806 171
1892 Sammenlagt med 1806 66 og 171 A, til: 66 & 171

Ejere

Husnumre
1860 Bag Store Larsbjørnsstræde 9
1862 Larsbjørnsstræde 9 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 172

Matrikel
1689 195
1756 192
1806 172
2008 172

Ejere
1689 Dorthe Møllers
1756 Søren Christensen Nørløf, brændevinsbrænder
1806 Sandal, brændevinsbrænder
2008 Georg Lett

Matrikulære husnumre
1689 Store Larsbjørnsstræde 195
1756 Store Larsbjørnsstræde 192
1806 Store Larsbjørnsstræde 172

Husnumre
1859 Store Larsbjørnsstræde 11
1862 Larsbjørnsstræde 11 (Kraks vejviser 1863)
2008 Larsbjørnsstræde 11

Opførelsesår
1796-98 for brændevinsbrænder Ole Thoekildsen Sundahl (Historiske huse)

Matr.nr. 173

Matrikel
1689 196
1756 193
1806 173
2008 173

Ejere
1689 Peder Wexsel, væver
1756 Jacob Sleü, øltapper
1806 Madsen
2008 E/F Larsbjørnsstræde 13

Matrikulære husnumre
1689 Store Larsbjørnsstræde 196
1756 Store Larsbjørnsstræde 193
1806 Store Larsbjørnsstræde 173

Husnumre
1859 Store Larsbjørnsstræde 13
1862 Larsbjørnsstræde 13 (Kraks vejviser 1863)
2008 Larsbjørnsstræde 13

Opførelsesår
1796 for thehandler Wilhelm Deichmann Madsen (Historiske huse)

Matr.nr. 174

Matrikel
1689 68, 1689 69, 1689 197, 1689 198, 1689 199, 1689 200
1756 69 (1689/68), 1756 70 (1689/69), 1756 194 (1689/197) og 1756 195 (1689/198, 1689/199 og 1689/200)
1806 174
2008 174

Ejere
1689 68: Jens Hansen, karmager. – 69: Hans Jensen, murermester. - 198: Jacob Hansen, bogtrykkersvend. – 199: Johan Kop, tidligere drabant. – 200: Conrad Hartvig, bogtrykker
1756 69-70: August Bendtsen, bødker. - 194: Johannes Günther Franck, parykmager. – 195: Ernst Jensen, slagter
1806 A. Sødring, brændevinsbrænder
2008 E/F Larsbjørnsstræde 13

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 68 og 69 og Store Larsbjørnsstræde 198 og 199. – Store Larsbjørnsstræde 200/Studiestræde 200*
1756 Studiestræde 69-70, Store Larsbjørnsstræde 194 og Store Larsbjørnsstræde 195/Studiestræde 195*
1806 Store Larsbjørnsstræde 174/Studiestræde 174*

Husnumre
1859 Store Larsbjørnsstræde 15/Studiestræde 25
1862 Larsbjørnsstræde 15/Studiestræde 25 (Kraks vejviser 1863)
2008 Larsbjørnsstræde 15/Studiestræde 25

Opførelsesår
Studiestræde 25A: 1796 for brændevinsbrænder Anders Andersen Sødring. Ombygget 1851. – Studiestræde 25 B: 1885 for bagermester Heick (Historiske huse)

Matr.nr. 175

Matrikel
1689 66, 1689 67, 1689 181, 1689 182 og 1689 66 (del af), 1689 183 (del af) og 1689 184 (del af)
1756 68 (1689/183, del af, og 1689/184, del af) og 1756 182 (1689/66 og 1689/67, del af, 1689/181 og 1689/182)
1806 175
2008 175

Ejere
1689 66: Christoffer Decher, murermester. – 67: Hans Fredag, skibstømmermand. – 181: Jens Jensen Beck, fogedens tjener. – 67: Hans Fredag. – 182: Rasmus Rasmussen, skoflikker. - 183: Anders Gudmandsen. – 184: Johan Santmand
1756 68: Jørgen Sørensen, brændevinsbrænder. – 182: Simon Krick, urtekræmmer
1806 Larsen, urtekræmmer
2008 Kjeld Peter Knarreborg

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 66-67. – Store Larsbjørnsstræde 181/Studiestræde 181*. – Store Larsbjørnsstræde 182-184
1756 Studiestræde 68/Larsbjørnsstræde 68. – Store Larsbjørnsstræde 182
1806 Store Larsbjørnsstræde 175/Studiestræde 175*

Husnumre
1859 Store Larsbjørnsstræde 16/Studiestræde 23
1862 Larsbjørnsstræde 16/Studiestræde 23 (Kraks vejviser 1863)
2008 Larsbjørnsstræde 16/Studiestræde 23

Opførelsesår
1798 af murermester C. C. Martens. Ombygget 1880’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 176

Matrikel
1689 185
1756 183
1806 176
2008 176

Ejere
1689 Christen Andersen, drejer
1756 Johan Julius Reus
1806 Holms enke, lysestøber
2008 Lene Therkildsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Larsbjørnsstræde 185
1756 Store Larsbjørnsstræde 183
1806 Store Larsbjørnsstræde 176

Husnumre
1859 Store Larsbjørnsstræde 14
1862 Larsbjørnsstræde 14 (Kraks vejviser 1863)
2008 Larsbjørnsstræde 14

Opførelsesår
1797 for fiskebløder Hans Henrik Klindt. Ombygget 1852 (Historiske huse)

Matr.nr. 177

Matrikel
1689 186, 1689 187 og 1689 188
1756 184 (1689/186), 1756 185 (1689/187) og 1756 186 (1689/188)
1806 177
2008 177

Ejere
1689 186: Ole Jensen, brændevinsbrænder. – 187: Villum Jostsen. – 188: Berent Blom, tobaksspinder
1756 184: Jens Jensen Birck, tr. svend. – 185: Christian Sørensen Baar, tømmersvend. – 186: Niels Bendsen Beck
1806 Ruskiær
2008 Alex Immanuel Austeen Voer

Matrikulære husnumre
1689 Store Larsbjørnsstræde 186-188
1756 Store Larsbjørnsstræde 184 og 185
1806 Store Larsbjørnsstræde 177

Husnumre
1859 Store Larsbjørnsstræde 12
1862 Larsbjørnsstræde 12 (Kraks vejviser 1863)
2008 Larsbjørnsstræde 12

Opførelsesår
1797 for melhandler Peder Pedersen Ruskiær (Historiske huse)

Matr.nr. 178

Matrikel
1689 16 (del af), 1689 189 og 1689 190
1756 186 (1689/189 og 1689/190) og 1756 187 (del af, senere betegnet 1756 187 A, 1689/16, del af)
1806 178
2008 178

Ejere
1689 16: Jocum Petersen, grovsmed. – 189: Erik Stephensen, remsnider. – 190: Aage Gundersen og enken efter Christoffer, konstabel
1756 186: Jens Jensen Birck, tømrersvend. - 187: Det samtlig Bryggerlaug
1806 J. Hermandsen, hyrekudsk
2008 E/F Larsbjørnsstræde 8

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 16/Store Larsbjørnsstræde 16*. – Store Larsbjørnsstræde 189 og 190
1756 Store Larsbjørnsstræde 186-187
1806 Store Larsbjørnsstræde 178

Husnumre
1859 Store Larsbjørnsstræde 8
1862 Larsbjørnsstræde 8 (Kraks vejviser 1863)
2008 Larsbjørnsstræde 8

Opførelsesår
1797 af murermestrene Philip Lange og Lauritz Thrane (Historiske huse)

Matr.nr. 179

Matrikel
1689 16 (del af), 1689 189 (del af) og 1689 190 (del af)
1756 187 (del af, senere betegnet 1756 187 B)
1806 179
2008 179

Ejere
1689 16: Jocum Petersen, grovsmed. – 189: Erik Stephensen, remsnider. – 190: Aage Gundersen og enken efter Christoffer, konstabel
1756 Det samtlige Bryggerlaug
1806 Kilian, skomager, borgerlig artilerist
2008 E/F Larsbjørnsstræde 6

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 16/Store Larsbjørnsstræde 16*. – Store Larsbjørnsstræde 189 og 190
1756 Store Larsbjørnsstræde 187
1806 Store Larsbjørnsstræde 179

Husnumre
1859 Store Larsbjørnsstræde 6
1862 Larsbjørnsstræde 6 (Kraks vejviser 1863)
2008 Larsbjørnsstræde 6

Opførelsesår
1798 af murermestrene Philip Lange og Lauritz Thrane (Historiske huse)

Matr.nr. 180 †

Matrikel
1689 15 (del af) og 1689 16 (del af)
1756 16 (del af)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 16 A og 16 B
1806 180
1875 Sammenlagt med 1806 12, til: 12 &180

Ejere
1689 15: Søren Rasmussen, herbergerer. – 16: Jocum Pedersen, grovsmed
1756 Det samtlige Bryggerlaug
1806 K. Winther

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 15. – Vestergade 16/Store Larsbjørnsstræde 16*
1756 Vestergade 16/Larsbjørnsstræde 16*
1806 Store Larsbjørnsstræde 180

Husnumre
1859 Store Larsbjørnsstræde 4
1862 Larsbjørnsstræde 4 (Kraks vejviser 1863)

Matr.nr. 181

Matrikel
1689 201, 1689 202 og 1689 203
1756 196 (1689/201), 1756 197 (1689/202) og 1756 198 (1689/203)
1806 181
2008 181

Ejere
1689 201: Søren Laursen, arbejdskarl. – 202: Poul Christensen. – 203: Henrik Andersen, murermester
1756 196: Johan Christian Kørbitz, murersvend (?). – 197: Niels Mølbye, kleinsmed. – 198: Halvor Moen, skomager
1806 Damborg
2008 E/F Larsbjørnsstræde 19

Matrikulære husnumre
1689 Lille Larsbjørnsstræde 201-203
1756 Lille Larsbjørnsstræde 196-198
1806 Lille Larsbjørnsstræde 181

Husnumre
1859 Lille Larsbjørnsstræde 19
1862 Larsbjørnsstræde 19 (Kraks Vejviser 1863)
2008 Larsbjørnsstræde 19

Opførelsesår
1797 for tømrersvend Johan Christopher Frost (Historiske huse)

Matr.nr. 182

Matrikel
1689 204
1756 199
1806 182
2008 182

Ejere
1689 Jens Jespersen, murermester
1756 Anders Berg, snedker
1806 Proest, fru
2008 Hjort Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Lille Larsbjørnsstræde 204
1756 Lille Larsbjørnsstræde 199
1806 Lille Larsbjørnsstræde 182

Husnumre
1859 Lille Larsbjørnsstræde 21
1862 Larsbjørnsstræde 21 (Kraks Vejviser 1863)
2008 Larsbjørnsstræde 21

Opførelsesår
1796-98 for snedker Johan Friderich Brünger (Historiske huse)

Matr.nr. 183

Matrikel
1689 205 og 1689 206
1756 200 (1689/205) og 1756 201 (1689/206)
1806 183
2008 183

Ejere
1689 205: Hans Olsen, maltgører. – 206: Jens Jacobsen, murermestersvend
1756 200: Claus Marth, brændevinsbrænder. – 201: Henrik Mikkelsen, frislagter
1806 Johan Andreas Schwartzlose, snedker
2008 Rossing A/S

Matrikulære husnumre
1689 Lille Larsbjørnsstræde 205 og 206
1756 Lille Larsbjørnsstræde 200 og 201
1806 Lille Larsbjørnsstræde 183

Husnumre
1859 Lille Larsbjørnsstræde 23
1862 Larsbjørnsstræde 23 (Kraks Vejviser 1863)
2008 Larsbjørnsstræde 23

Opførelsesår
1807-08 for snedker Johan Andreas Schwartzlose (Historiske huse)

Matr.nr. 184

Matrikel
1689 207
1756 202
1806 184
2008 184

Ejere
1689 Peder Riber
1756 Paul Ditlevsen, møller
1806 Reimers
2008 Morten Sabroe

Matrikulære husnumre
1689 Lille Larsbjørnsstræde 207
1756 Lille Larsbjørnsstræde 202
1806 Lille Larsbjørnsstræde 184

Husnumre
1859 Lille Larsbjørnsstræde 25
1862 Larsbjørnsstræde 25 (Kraks Vejviser 1863)
2008 Larsbjørnsstræde 25

Opførelsesår
1796 for bager Michael Olsen Bjørnøe. Ombygget ca. 1850 (Historiske huse)

Matr.nr. 185

Matrikel
1689 209
1756 204
1806 185
2008 185

Ejere
1689 Jens Jespersen, murermester
1756 Søren Vinther
1806 Gentzelnich, spisevært
2008 Dansk Ejendomskapital A/S

Matrikulære husnumre
1689 Lille Larsbjørnsstræde 209
1756 Lille Larsbjørnsstræde 204
1806 Lille Larsbjørnsstræde 185

Husnumre
1859 Lille Larsbjørnsstræde 24
1862 Larsbjørnsstræde 24 (Kraks vejviser 1863)
2008 Larsbjørnsstræde 24

Opførelsesår
1800-01 for spisevært Johan Gerhardt Guntzelnick (Historiske huse)

Matr.nr. 186

Matrikel
1689 210, 1689 211 og 1689 212
1756 205
1806 186
2008 186

Ejere
1689 210: Ole Larsen, murermestersvend. – 211: Enken efter skrædder Daniel Mathisen. – 212: Niels Bendsen, livgardist
1756 Niels Sørensen Brøndbye
1806 N. S. Winther, spisevært
2008 Georg Lett

Matrikulære husnumre
1689 Lille Larsbjørnsstræde 210-212
1756 Lille Larsbjørnsstræde 205
1806 Lille Larsbjørnsstræde 186

Husnumre
1859 Lille Larsbjørnsstræde 22
1862 Larsbjørnsstræde 22 (Kraks vejviser 1863)
2008 Larsbjørnsstræde 22

Opførelsesår
1797 af murermester Johan Heinrich Backhaus (Historiske huse)

Matr.nr. 187

Matrikel
1689 258, 1689 259 og 1689 260
1756 235 (del af)
1806 187
2008 187

Ejere
1689 258-259: Niels Andersen. – 260: Rasmus Jensen
1756 Christen Andersen Brinch, garver
1806 Jørgensen, maler
2008 Hjort Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 258-260
1756 Teglgårdstræde 235
1806 Teglgårdstræde 187

Husnumre
1859 Teglgårdstræde 3
2008 Teglgårdstræde 3

Opførelsesår
1801-02 for enken Birthe Blom og sønner (Historiske huse)

Matr.nr. 188

Matrikel
1689 257
1756 234
1806 188
1921 Hertil henlagt 1806 189
1995 Herfra separeret 255
2008 188

Ejere
1689 Søren Rasmussen, skoflikker
1756 Hans Larsen, murersvend
1806 Drebolt, maler
2008 E/F Matr.nr. 188 Nørre kvarter

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 257
1756 Teglgårdstræde 234
1806 Teglgårdstræde 188

Husnumre
1859 Teglgårdstræde 5
1921 Teglgårdstræde 5-7
1995 Teglgårdstræde 5
2008 Teglgårdstræde 5

Opførelsesår
1799-1802 af tømrermester Christopher Crane (Historiske huse)

Matr.nr. 189 †

Matrikel
1689 255 og 1689 256 og 1689 251 (del af) og 1689 254 (del af)
1756 229 (1689/251 og 1689/254, del af), 1756 232 (1689/255) og 1756 233 (1689/256)
1806 189
1921 Henlagt til 1806 188
Ejere
1689 251: Niels Bertelsen, tømmermand på Holmen. – 254: Svend Pedersens enke. – 255: Hans Pedersen, skibstømmermand på Holmen. – 256: Hr. Thomas, skibspræst
1756 229: Morten Christeensen, sandager. – 232: Johan Michael Keck, murersvend. – 233: Niels Rasmussen, fritømmermester
1806 Henrik Thomas Drebolt, maler

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 251 og 254-256
1756 Teglgårdstræde 229, 232 og 233
1806 Teglgårdstræde 189

Husnumre
1859 Teglgårdstræde 7

Matr.nr. 190

Matrikel
1689 252 og 1689 253
1756 230 (1689/252) og 1756 231 (1689/253)
1806 190
2008 190

Ejere
1689 252: Johan Jensen, murersvend. – 253: Claus Clausen, tømmersvend på Holmen
1756 230: Anders Hansen, skibstømmermand. – 231: Frederik Jensen Blot, murersvend
1806 Ruben
2008 E/F Teglgårdstræde 9

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 252 og 253
1756 Teglgårdstræde 230 og 231
1806 Teglgårdstræde 190

Husnumre
1859 Teglgårdstræde 9
2008 Teglgårdstræde 9

Opførelsesår
Ca. 1800 for tømrersvend Lars Blom. Ombygget 1844 og 1873 (Historiske huse)

Matr.nr. 191

Matrikel
1689 250, 1689 254 og 1689 251 (del af)
1756 228 (1689/250) og 1756 229 (1689/251, del af, og 1689/254)
1806 191
2008 191

Ejere
1689 250: Claus Eversen, brygger. – 251: Niels Bertelsen, tømmermand på Holmen. – 254: Svend Pedersens enke
1756 228: Peder Thorsen, brændevinsbrænder. – 229: Morten Christensen, sandager
1806 Amberg & Gimmerdahl
2008 Leif Ottar Andersen Mountfield

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 250, 251 og 254
1756 Teglgårdstræde 228 og 229
1806 Teglgårdstræde 191

Husnumre
1859 Teglgårdstræde 11
2008 Teglgårdstræde 11

Opførelsesår
1804 af murermester Ditløf Gimmerdahl for thehandler Andreas Amberg. Ombygget 1852 (Historiske huse)

Matr.nr. 192

Matrikel
1689 249
1756 227
1806 192
2008 192

Ejere
1689 Baron Fiuren
1756 Wulf Ottesen Holm
1806 Madame Hansens grund
2008 Maeka APS

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 249
1756 Teglgårdstræde 227
1806 Teglgårdstræde 192

Husnumre
1859 Teglgårdstræde 13
2008 Teglgårdstræde 13

Opførelsesår
1809-10 for vognmand Peter Petersen Carstensen. Ombygget ca. 1850 (Historiske huse)

Matr.nr. 193

Matrikel
1689 246 og 1689 248
1756 226 (del af)
1806 193
2008 193

Ejere
1689 246: Iver Knudsen, brændevinsbrænder. – 248: Mester Jørgen Eilersen
1756 Carl Schov, øltapper
1806 Møller
2008 A/B Ørsted

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 246. – Teglgårdsstræde 248/Nørre Vold 248*
1756 Teglgårdstræde 226/Nørrevold 226*
1806 Teglgårdstræde 193/Nørrevold 193*

Husnumre
1859 Nørrevold 20/Teglgårdstræde 15
1875 Nørre Voldgade 20/Teglgårdstræde 15
2008 Nørre Voldgade 20/Teglgårdstræde 15

Opførelsesår
1808-09 af murermester C. C. Martens (Historiske huse)

Matr.nr. 194

Matrikel
1689 237, 1689 238, 1689 239 og 1689 231 (del af)
1756 217 (1689/231, del af, 1689/237, del af, 1689/238, del af, 1689/239, del af), 1756 218 (1689/231, del af, 1689/237, del af, 1689/238, del af, 1689/239, del af) og 1756 219 (1689/231, del af, 1689/237, del af, 1689/238, del af, 1689/239, del af)
1806 194
2008 194

Ejere
1689 231: Baron Fiuren. – 237: Knud Mikkelsen, bryggersvend på Bryggerset. – 238: Bent Svendsen, tømmermand på Holmen. – 239: Peder Poulsen, tømmermand på Holmen
1756 217-219: Wulf Ottesen Holm
1806 H. L. Lund, vognmand
2008 Jørn Godtfred Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 231 og 237-239
1756 Teglgårdstræde 219/Nørrevold 219*. - Teglgårdstræde 218 og 220
1806 Teglgårdstræde 194/Nørrevold 194*

Husnumre
1859 Nørre Vold 22/Teglgårdstræde 18
1875 Nørre Voldgade 22/Teglgårdstræde 18
2008 Nørre Voldgade 22

Opførelsesår
1852-53 for hattemager Fr. Scheitel og overkrigskommissær Jens Kraft Gyldendal (Historiske huse)

Matr.nr. 195

Matrikel
1689 240, 1689 241, 1689 242 og 1689 231 (del af)
1756 215 (1689/231, del af, 1689/240, del af, 1689/241, del af, 1689/242, del af), 1756 216 (1689/231, del af, 1689/240, del af, 1689/241, del af, 1689/242, del af), 1756 220 (1689/231, del af, 1689/240, del af, 1689/241, del af, 1689/242, del af) og 1756 221 (1689/231, del af, 1689/240, del af, 1689/241, del af, 1689/242, del af)
1806 195
2008 195

Ejere
1689 231: Baron Fiuren. – 240: Søren Poulsen, byens trommerslager og murersvend. – 241: Søren Nielsen, hjulmand på Holmen. – 242: Bent Jensen, på Proviantgården
1756 215-216 og 220-221: Wulf Ottesen Holm
1806 Egeroed, kaptajn
2008 E/F Teglgårdstræde 16-16 A

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 231 og 240-242
1756 Teglgårdstræde 215-216 og 220-221/Nørrevold 215-216 og 220-221*
1806 Teglgårdstræde 195

Husnumre
1859 Teglgårdstræde 16
2008 Teglgårdstræde 16

Opførelsesår
1805 for murermester Poul Eegeroed (Historiske huse)

Matr.nr. 196

Matrikel
1689 243 og 1689 244 og 1689 231 (del af)
1756 214
1806 196
2008 196

Ejere
1689 231: Baron Fiuren. – 243: Enken efter Mons Bjørnsen. – 244: Peder Kjeldsen, tømmermand på Holmen
1756 Frantz Jochumsen Brisk, øltapper
1806 Bille
2008 Niels Oluf Kyed

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 231
1756 Teglgårdstræde 214
1806 Teglgårdstræde 196

Husnumre
1859 Teglgårdstræde 14
2008 Teglgårdstræde 14

Opførelsesår
Mellem 1730 og 42 sandsynligvis for tømrermester Peter Boertmand. Ombygget ca. 1781 og 1797 (Historiske huse)

Matr.nr. 197

Matrikel
1689 227, 1689 228, 1689 229 og 1689 230
1756 213
1806 197
2008 197

Ejere
1689 227: De fattiges huse. – 228: Jens Villadsen Ras, landmåler. – 229: Poul Larsen Vang, brygger. – 230: Enken efter byfogedens tjener Niels Nielsen
1756 Christopher Meyer, øltapper
1806 Søegaard, høker
2008 E/F Teglgårdstræde 12

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 227-230
1756 Teglgårdstræde 213
1806 Teglgårdstræde 197

Husnumre
1859 Teglgårdstræde 12
2008 Teglgårdstræde 12

Opførelsesår
1797 for høker Jens Jeppesen Søegaard (Historiske huse)

Matr.nr. 198

Matrikel
1689 225 og 1689 226
1756 211 (1689/225) og 1689 212 (1689/226)
1806 198
2008 198

Ejere
1689 225: Niels Rasmussen, bådsmand. – 226: Poul Henriksen, tapper
1756 211: Anders Jensen Fugl. – 212: Hans Kyse, murersvend
1806 Kürtzhals
2008 E/F Teglgårdstræde 10

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 225 og 226
1756 Teglgårdstræde 211 og 212
1806 Teglgårdstræde 198

Husnumre
1859 Teglgårdstræde 10
2008 Teglgårdstræde 10

Opførelsesår
2002-2003

Matr.nr. 199 †

Matrikel
1689 224
1756 210
1806 199
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 201 og 1806 202
1891 Sammenlagt med 1806 201 og 1806 202, til: 199, 201 & 202

Ejere
1689 Hans Jørgensen, brændevinsbrænder
1756 Svend Andersens enke
1806 J. Nimb, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 224
1756 Teglgårdstræde 210
1806 Teglgårdstræde 199

Husnumre
1859 Teglgårdstræde 8

Matr.nr. 199, 201 & 202 †

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 199, 1806 201 og 1806 202
1891 Formelt sammensat af 1806 199, 1806 201 og 1806 202
1915 Sammenlagt med 1806 200, til: 199, 200, 201 & 202

Ejere

Matrikulære husnumre
1891 Teglgårdstræde 4

Matr.nr. 199, 200, 201 & 202 (fra 1953: 199)

Matrikel
1915 Sammenlagt af 199, 201 & 202 og 1806 200
1953 Betegnet 199 (nyt nummer)
2008 199

Ejere
2008 Imk Almene Fond

Husnumre
1915 Teglgårdstræde 4-8
2008 Teglgårdstræde 4-8

Opførelsesår
Hovedbygningens 11 sydøstligste fag: 1796 for brændenvinsbrænder Jens Jørgensen Nimb. – Dens resterende 3 fag: 1831 for brændevinsbrænder Jørgen Tvede. – Pakhusbygningen: 1866 for brændevinsbrænder Søren Larsen (Historiske huse)

Matr.nr. 200 †

Matrikel
1689 223
1756 209
1806 200
1915 Sammenlagt med 199, 201 & 202

Ejere
1689 Ole Jensen, visiterer
1756 Samuel Berg
1806 K. Hald, høker

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 223
1756 Teglgårdstræde 209
1806 Teglgårdstræde 200

Husnumre
1859 Teglgårdstræde 6

Matr.nr. 201 †

Matrikel
1689 222
1756 208
1806 201
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 199 og 1806 202
1891 Formelt sammenlagt med 1806 199 og 1806 202, til: 199, 201 & 202

Ejere
1689 Hans Simonsen, livgardist
1756 Johan Hopmand Ventzel Smidt
1806 Jens Jørgensen Nimb, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 222
1756 Teglgårdstræde 208
1806 Teglgårdstræde 201

Husnumre
1859 Teglgårdstræde 4

Matr.nr. 202 †

Matrikel
1689 124
1756 206 og 1756 207
1806 202
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 199 og 1806 201
1891 Formelt sammenlagt med 1806 199 og 1806 201, til: 199, 201 & 202

Ejere
1689 Ulrik Helt
1756 206-207: Albrcht Andersen, høker
1806 J. Nimb, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 124
1756 Teglgårdstræde 206 og 207
1806 Teglgårdstræde 202

Husnumre
1859 Teglgårdstræde 4

Matr.nr. 203 †

Matrikel
1689 28
1756 262
1806 203
1904 Fraskilt et areal til 1806 22, resten indbefattet i 244

Ejere
1689 Jens Bendsen, brygger
1756 Jens Christensen Vindekilde
1806 Chisten Olsen, jernkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 28, Vestervold 28*
1756 Vestervold 262
1806 Vestervold 203

Husnumre
1859 Vester Vold 37
1875 Vester Voldgade 37

Matr.nr. 204 †

Matrikel
1689 283 og 1689 284
1756 263
1806 204
1904 Indbefattet i 244

Ejere
1689 283: Hans Jørgensen Smit, maler. – 284: Christoffer Decher, murermester
1756 Jens Nielsen, øltapper
1806 P. Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 283 og 284
1756 Vestervold 263
1806 Vestervold 204

Husnumre
1859 Vestervold 35
1875 Vester Voldgade 35

Matr.nr. 205 †

Matrikel
1689 285 og 1689 286
1756 264 (1689/285) og 1756 265 (1689/286)
1806 205
1904 Indbefattet i 244

Ejere
1689 285: Hans Jacobsen, vognmand. – 286: Jens Jensen, vedsætter
1756 264: Lars Pedersen, maler. – 265: Lars Christophersen Kamp
1806 Schmidt, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 285 og 286
1756 Vestervold 264 og 265
1806 Vestervold 205

Husnumre
1859 Vestervold 33
1875 Vester Voldgade 33

Matr.nr. 206 †

Matrikel
1689 287 og 1689 288
1756 266 (1689/287) og 1756 267 (1689/288)
1806 206
1936 Henlagt til 244

Ejere
1689 287: Sukkerbager Hans’s enke. – 288: Jørgen Christoffersen
1756 266-267: Allexander Andersen Møller, garver
1806 Callesen

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 287 og 288
1756 Vestervold 266 og 267
1806 Vestervold 206

Husnumre
1859 Vestervold 31
1875 Vester Voldgade 31

Matr.nr. 207 †

Matrikel
1689 289 og 1689 290
1756 268 (1689/289) og 1756 269 (1689/290)
1806 207
1936 Henlagt til 244

Ejere
1689 289: Niels Andersen, brolægger. – 290: Jens Hansen, brolægger
1756 268: Paul Justesen, tr. svend. – 269: Anders Larsen, tr. svend
1806 G. Hansen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 289 og 290
1756 Vestervold 268 og 269
1806 Vestervold 207

Husnumre
1859 Vestervold 29
1875 Vester Voldgade 29

Matr.nr. 208 †

Matrikel
1689 291 og 1689 292
1756 270 (1689/291) og 1756 271 (1689/292)
1806 208
1898 Indbefattet i 240

Ejere
1689 291: Oluf Gønge, savskærer. – 292: Gert Olsen, brændevinsbrænder
1756 270: Hans Pedersen, muur svend. – 271. Christen Larsen, brændevinsbrænder
1806 Winther

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 291 og 292
1756 Vestervold 270 og 271
1806 Vestervold 208

Husnumre
1859 Vestervold 27
1875 Vester Voldgade 27

Matr.nr. 209 †

Matrikel
1689 293
1756 272
1806 209
1898 Indbefattet i 240

Ejere
1689 Enke efter murermester Hans Christoffersen
1756 Hans Pedersen, tr. svend
1806 Sørensen, herbergerer

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 293
1756 Vestervold 272
1806 Vestervold 209

Husnumre
1859 Vestervold 25
1875 Vester Voldgade 25

Matr.nr. 210

Matrikel
1689 294, 1689 295 og 1689 296
1756 273 (1689/294), 1756 274 (1689/295) og 1756 275 (1689/296)
1806 210
2008 210

Ejere
1689 294: Jørgen Buch. – 295: Jens Christensen, arbejdskarl. – 296: Christen Andersen, kalkslager
1756 273: Niels Hartvigsen Juul, tr. svend. – 295: Jacob Knudsen, tr. svend. – 296: Hans Dahlberg, giørtler
1806 Giørup
2008 Hotel Kong Frederik

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 294-296
1756 Vestervold 273-275
1806 Vestervold 210

Husnumre
1859 Vestervold 23
1875 Vester Voldgade 23
2008 Vester Voldgade 23

Opførelsesår
1899 for fabrikant Henrik Lange (Bygningsattest og Matrikelregister)

Matr.nr. 211

Matrikel
1689 297 og 1689 298
1756 276 (1689/297) og 1756 277 (1689/298)
1806 211
2008 211

Ejere
1689 297: Børge Andersen, ansat på Tøjhuset. – 298: Peder Hansen, ansat på Tøjhus
1756 276: Peter Nicolaysen, mr. svend. – 277: Casper Diderich Cordevan, brændevinsbrænder
1806 Frandsen, øltapper
2008 E/F Vester Voldgade 21

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 297 og 298
1756 Vestervold 276 og 277
1806 Vestervold 211

Husnumre
1859 Vestervold 21
1875 Vester Voldgade 21
2008 Vester Voldgade 21

Opførelsesår
1797-98 for herbergerer Jørgen Pedersen. Ombygget mellem 1832-44 (Historiske huse)

Matr.nr. 212 †

Matrikel
1689 300
1756 279
1806 212
1930 Indbefattet i 249

Ejere
1689 Bent Madsen
1756 Engelbrecht Hansen, m. sv.
1806 Junchs pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 300
1756 Vestervold 279
1806 Vestervold 212

Husnumre
1859 Vestervold 15
1875 Vester Voldgade 15

Matr.nr. 213 †

Matrikel
1689 301
1756 280
1806 213
1930 Indbefattet i 249

Ejere
1689 Henrik Børgesen, slagtersvend
1756 Tue Svendsen, høkker
1806 Førsterlin, skriftstøber

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 301
1756 Vestervold 280
1806 Vestervold 213

Husnumre
1859 Vestervold 13
1875 Vester Voldgade 13

Matr.nr. 214 †

Matrikel
1689 302
1756 281
1806 214
1886 Henlagt til 215 & 78 B

Ejere
1689 Steen Nielsne, penneskærer
1756 Vilhelm Michelsen, mr. svend
1806 Swartz

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 302
1756 Vestervold 281
1806 Vestervold 214

Husnumre
1859 Vestervold 11
1875 Vester Voldgade 11

Matr.nr. 215 †

Matrikel
1689 303 og 1689 304
1756 282 (1689/303) og 1756 283 (1689/304)
1806 215
1811 Sammenlagt med 78 B, til: 215 & 78 B

Ejere
1689 303: Herman Henriksen. – 304: Jens (Jørgen) Nielsen, tidligere tømmermand på Holmen
1756 282: Daniel Lucht, møller. – 283: Peder Christensen, tr. svend
1806 Fru Gamsts grund

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 302 og 303
1756 Vestervold 282 og 283
1806 Vestervold 215

Matr.nr. 215 & 78 B (fra 1953: 215)

Matrikel
1811 Sammensat af 1806 215 og 78 B
1886 Hertil henlagt 1806 214
2008 275

Ejere
2008 Ruslands Ambassade

Matrikulære husnumre
1811 Vestervold 215 & 78 B

Husnumre
1859 Vestervold 9
1875 Vester Voldgade 9
1886 Vester Voldgade 11
2008 Vester Voldgade 11

Opførelsesår
1886-87 af arkitekt C. L. Thuren for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (Trap 3)

Matr.nr. 216 †

Matrikel
1689 305, 1689 306, 1689 307 og 1689 308
1756 284 (1689/305), 1756 285 (1689/306) og 1756 286 (1689/307 og 1689/308)
1806 216
1854 Sammenlagt med 1806 78, 1806 80, 1806 81, 1806 82, og 1806 217, til: 78, 80, 81, 82, 216 & 217

Ejere
1689 305: Ulrik Iversen, brolægger. – 306: Per Persen, bådsmand. – 307: Per Sørensen, tømmermand. – 308: Henrik Pedersen, sergent i major Gars kompagni
1756 284: Svend Paulsen, murersvend. – 285: Michel Pedersen Resen, skræder. – 286: Daniel Lucht, møllere
1806 Carstens grund

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 305-308
1756 Vestervold 284-286
1806 Vestervold 216

Matr.nr. 217 †

Matrikel
1689 86 (del af) og 1689 144
1756 287 (1689/86, del af) og 1756 288 (1689/144)
1806 217
1854 Sammenlagt med 1806 78, 1806 80, 1806 81, 1806 82, og 1806 216, til: 78, 80, 81, 82, 216 & 217

Ejere
1689 86: Morten Nielsen. – 144: Johan Schult, væver
1756 287: Allexander Feth, øltaper. – 288: Hendrich Larsen Møller, murersvend
1806 Gamst, frue, grovsmed

Matrikulære husnumre
1689 Studiestræde 86, Voldgaden mod Vesterport 86*. – Sankt Peders Stræde 144
1756 Vestervold 287 og 288
1806 Vestervold 217

Matr.nr. 218

Matrikel
1689 141 (del af)
1756 142 (del af, senere betegnet 1756 142 A)
1806 218
1906 Hertil henlagt 1806 219
2008 218

Ejere
1689 Zacharias Frandsen, væver
1756 Bent Frandsen, brændevinsbrænder
1806 Kiern
2008 Ejendomsforeningen Danmark

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 141, Vestervold 141*/Nørrevold 141*
1756 Nørre Vold 142/Vester Vold 142*
1806 Nørrevold 218/Vestervold 218*

Husnumre
1859 Nørrevold 2/Vestervold 1
1875 Nørre Voldgade 2/Vester Voldgade 1
1906 Nørre Voldgade 2/Vester Voldgade 1
2008 Nørre Voldgade 2

Opførelsesår
1906 af arkitekt Rasmus Rue (Weilbach)

Matr.nr. 219 †

Matrikel
1689 141 (del af)
1756 142 (del af, senere betegnet 1756 142 B)
1806 219
1906 Henlagt til 1806 218

Ejere
1689 Zacharias Frandsen, væver
1756 Bendt Frandsen, brændevinsbrænder
1806 Kiern

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 141, Vestervold 141*/Nørrevold 141*
1756 Nørre Vold 142/Veste Vold 142
1806 Nørrevold 219

Husnumre
1859 Nørrevold 4
1875 Nørre Voldgade 4

Matr.nr. 220

Matrikel
1689 141 (del af)
1756 142 (del af, senere betegnet 1756 142 C)
1806 220
2008 220

Ejere
1689 Zacharias Frandsen, væver
1756 Bendt Frandsen, brændevinsbrænder
1806 Christopher Kern, tømrermester
2008 Thermex Scandinavia A/S

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 141, Vestervold 141*/Nørrevold 141*
1756 Nørre Vold 142/Vester Vold 142*
1806 Nørrevold 220

Husnumre
1859 Nørrevold 6
1875 Nørre Voldgade 6
2008 Nørre Voldgade 6

Opførelsesår
1801-02 for tømrermester Christopher Kern (Historiske huse)

Matr.nr. 221

Matrikel
1689 141 (del af)
1756 142 (del af, senere betegnet 1756 142 D)
1806 221
1918 Hertil henlagt 222 A
2008 221

Ejere
1689 Zacharias Frandsen, væver
1756 Bendt Frandsen, brændevinsbrænder
1806 Christopher Kern, tømrermester
2008 E/F Nørre Voldgade 8-10 V/A.Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 141, Vestervold 141*/Nørrevold 141*
1756 Nørrevold 142/Vestervold 142*
1806 Nørrevold 221

Husnumre
1859 Nørrevold 8
1875 Nørre Voldgade 8
1918 Nørre Voldgade 8-10
2008 Nørre Voldgade 8-10

Opførelsesår
Nørre Voldgade 8: 1819 for vognmand P. P. Carstensen. Ombygget 1845. – Nørre Voldgade 10: 1797 for vognmand P. P. Carstensen. Ombygget 1852-53 (Historiske huse)

Matr.nr. 222 †

Matrikel
1689 137
1756 136 (del af)
1806 222
1851 Delt i 222 A, 222 B og 222 C

Ejere
1689 Jacob Høns
1756 Lars Clausen Smith, glarmester
1806 P. Carsten

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 137, Nørrevold 137*
1756 Sankt Peders Stræde 136, Nørrevold 136*
1806 Nørrevold 222

Matr.nr. 222 A †

Matrikel
1851 Parcel af 1806 222
1918 Henlagt til 1806 221

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Nørrevold 222 A

Husnumre
1859 Nørrevold 10
1875 Nørre Voldgade 10

Matr.nr. 222 B †

Matrikel
1851 Parcel af 1806 222
1853 Sammenlagt med 137 B, til 222 B & 137 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Nørrevold 222 B

Matr.nr. 222 B & 137 B (fra 1953: 222)

Matrikel
1853 Sammensat af 222 B og 137 B
1894 Hertil henlagt 222 C
1953 Betegnet 222 (nyt nummer)
2008 222

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Nørrevold 222 B & 137 B

Husnumre
1859 Nørrevold 12
1875 Nørre Voldgade 12
1894 Nørre Voldgade 12-14
2008 Nørre Voldgade 12

Opførelsesår
1892 af arkitekt Philip Smidth for Aktieelskabet Kastrup Glasværk (Weilbach)

Matr.nr. 222 C †

Matrikel
1851 Parcel af 1806 222
1894 Sammenlagt med 222 B & 137 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 222 C

Husnumre
1859 Nørrevold 14
1875 Nørre Voldgade 14

Matr.nr. 223 †

Matrikel
1689 246 og 1689 248
1756 226 (del af, senere betegnet 1756 226 A)
1806 223
1836 Delt i 223 A og 223 B

Ejere
1689 246 og 248: Afdøde mester Jørgen Eilersen
1756 Carl Schov, øltapper
1806 Møller, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 246. – Teglgårdsstræde 248/Nørrevold 248*
1756 Teglgårdstræde 226/Nørrevold 226
1806 Nørrevold 223/Teglgårdstræde 223*

Matr.nr. 223 A

Matrikel
1836 Parcel af 1806 223
2008 223 A

Ejere
2008 A/B Ørsted

Matrikulære husnumre
1836 Nørrevold 223 A

Husnumre
1859 Nørrevold 18
1875 Nørre Voldgade 18
2008 Nørre Voldgade 18

Opførelsesår
1836. Ombygget 1852 (Historiske huse)

Matr.nr. 223 B

Matrikel
1836 Parcel af 1806 223
2008 223 B

Ejere
2008 Dnp Ejendomme P/S

Matrikulære husnumre
1836 Nørrevold 223 B

Husnumre
1859 Nørrevold 16
1875 Nørre Voldgade 16
2008 Nørre Voldgade 16

Opførelsesår
1836-37 for buntmager Heinrich Lier (Historiske huse)

Matr.nr. 224

Matrikel
1689 232, 1689 233, 1689 234, 1689 231 (del af) og umatrikuleret gadeareal (Teglgårdstræde)
1756 222 (1689/231, del af 1689/232, del af, 1689/233, del af, 1689/234, del af), 1756 223 (1689/231, del af 1689/232, del af, 1689/233, del af, 1689/234, del af), 1756 224 (1689/231, del af 1689/232, del af, 1689/233, del af, 1689/234, del af)og 1756 225 (1689/231, del af 1689/232, del af, 1689/233, del af, 1689/234, del af)
1806 224
1917 Hertil henlagt 225 B
1940 Fraskilt 250
1957 Hertil henlagt 250
2008 224

Ejere
1689 231: Baron Fiuren. – 232: Hans Jensen, brolægger. – 233: Roangel, kaptajn. – 234: Ingeborg Clauses
1756 Wulf Ottesen Holm
1806 H. Lund
2008 E/F Ørsted Park

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 231-234
1756 Teglgårdstræde 222-225
1806 Nørrevold 224

Husnumre
1859 Nørrevold 24
1875 Nørre Voldgade 24
1917 Nørre Voldgade 24-26
1940 Nørre Voldgade 24
1957 Nørre Voldgade 24-26
2008 Nørre Voldgade 24-26

Opførelsesår
Nørre Voldgade 24: 1852-53 for hattemater Fr. Scheitel og overkrigskommissær Jens Kraft Gyldendal. – Nørre Voldgade 26: 1812 for snedker Magnus Biörklund. Ombygget 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 225 †

Matrikel
1689 232 (del af) og 1689 274 (del af)
1756 289
1806 225
1812 Delt i 225 A og 225 B

Ejere
1689 232: Hans Jensen, brolægger. – 274: Enken efter Lars, urtegårdsmand
1756 Cordt Majusto, smed
1806 Biørklund, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 232. – Larslejsstræde 274/Voldgaden ved Nørreport 274*
1756 Nørrevold 289
1806 Nørrevold 225

Matr.nr. 225 A †

Matrikel
1812 Parcel af 1806 225
1820 Sammenlagt med 226 A, til: 225 A & 226 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1812 Nørrevold 225 A

Matr.nr. 225 A & 226 A †

Matrikel
1820 Sammensat af 225 A & 226 A
1849 Sammenlagt med 150 C & 151, til: 150 C, 151 & 226 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1820 Nørrevold 225 A & 226 A

Husnumre
1859 Nørrevold 28
1875 Nørre Voldgade 28

Matr.nr. 225 B †

Matrikel
1812 Parcel af 1806 225
1917 Henlagt til 1806 224

Ejere

Matrikulære husnumre
1812 Nørrevold 225 B

Husnumre
1859 Nørrevold 26
1875 Nørre Voldgade 26

Matr.nr. 226 †

Matrikel
1689 232 (del af) og 1689 274 (del af)
1756 290
1806 226
1820 Delt i 226 A og 226 B

Ejere
1689 232: Hans Jensen, brolægger. – 274: Enken efter Lars, urtegårdsmand
1756 Cathrine, afg. Arnoldus Stockters enke
1806 Biørklund, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 232. – Larslejsstræde 274/Voldgaden ved Nørreport 274*
1756 Nørrevold 290
1806 Nørrevold 226

Matr.nr. 226 A †

Matrikel
1820 Parcel af 1806 226
1820 Sammenlagt med 225 A, til: 225 A & 226 A

Matr.nr. 226 B †

Matrikel
1820 Parcel af 1806 226
1849 Sammenlagt med 151 & 150 C, til: 151, 150 C & 226 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1820 Nørrevold 226 B

Matr.nr. 227 †

Matrikel
1689 232 (del af) 232 og 1689 274 (del af)
1756 291
1806 227
1892 Sammenlagt med med 150 C, 151 & 226 B, til: 227 & 150 C, 151 & 226 B

Ejere
1689 232: Hans Jensen, brolægger. – 274: Enken efter Lars, urtegårdsmand
1756 Erik Christensen, vognmand
1806 Frue Sogns Arbeidshus

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 232. – Larslejsstræde 274/Voldgaden ved Nørreport 274*
1756 Nørrevold 291
1806 Nørrevold 227

Husnumre
1859 Nørrevold 30
1875 Nørre Voldgade 30

Matr.nr. 227 & 150 C, 151 & 226 B †

Matrikel
1892 Sammenlagt af 150 C, 151 & 226 B og 1806 227
1902 Herfra separeret 243
1936 Grunden delt mellem 1806 153 og 245

Ejere

Husnumre
1892 Nørre Voldgade 30
1902 Larslejsstræde 9

Matr.nr. 228 †

Matrikel
1689 178 (del af) 178 og 1689 274 (del af)
1756 260 (del af)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 260 C
1806 228
1847 Sammenlagt med 1806 159 og 1806 160, til: 228, 159 & 160

Ejere
1689 178: Enken efter Pedre Nielsen, høker. – 274: Enken efter Lars, urtegårdsmand
1756 Peder Stephensen, sandager
1806 Watt, hørsvinger

Matrikulære husnumre
1689 178: Sankt Peders Stræde 178. – 274: Larslejsstræde 274
1756 Larslejsstræde 260/Imod Volden 260
1806 Nørrevold 228

Matr.nr. 228, 159 & 160 †

Matrikel
1847 Sammensat af 1806 159, 1806 160 og 1806 228
1854 Frasepareret 228 A, og betegnet 159, 160 & 228 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1847 Nørrevold 228, 159 & 160, Larslejsstræde 228, 159 & 160*

Matr.nr. 228 A †

Matrikel
1854 Parcel af 1806 228
1939 Grunden henlagt til 1806 161

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Nørrevold 228 A

Husnumre
1859 Nørrevold 32
1875 Nørre Voldgade 32

Matr.nr. 228 B

Matrikel
1854 Parcel af 228, 159 & 160, jf. 159, 160 & 228 B

Matr.nr. 229 †

Matrikel
1689 232 (del af) og 1689 274 (del af)
1756 292
1806 229
1939 Henlagt til 1806 161

Ejere
1689 232: Hans Jensen, brolægger. – 274: Enken efter Lars, urtegårdsmand
1756 Peder Hansen Køge, skibstømmermand
1806 Lind

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 232. – Larslejsstræde 274/Voldgaden ved Nørreport 274*
1756 Nørrevold 292
1806 Nørrevold 229, Larslejsstræde 229*

Husnumre
1859 Nørrevold 34
1875 Nørre Voldgade 34

Matr.nr. 230 †

Matrikel
1689 313 (del af)
1756 236 (del af, senere betegnet 1756 230 B)
1806 230
1926 Henlagt til 36 & 37

Ejere
1689 Lorenz Krøyers 10 våninger
1756 Raff, etatsråd
1806 Jessen

Matrikulære husnumre
1689 Nørrevold 313/Larslejsstræde 313*
1756 Larslejsstræde 236/Nørrevold 236*
1806 Nørrevold 230

Husnumre
1859 Nørrevold 40

Matr.nr. 231 †

Matrikel
1689 313 (del af)
1756 236 (del af, senere betegnet 1756 236 C)
1806 231
1971 Henlagt til 36 (nyt nummer)

Ejere
1689 Lorenz Krøyers 10 våninger
1756 Raff, etatsråd
1806 Gaulke

Matrikulære husnumre
1689 Nørrevold 313/Larslejsstræde 313*
1756 Larslejsstræde 236/Nørrevold 236*
1806 Nørrevold 231

Husnumre
1859 Nørrevold 42

Matr.nr. 232 †

Matrikel
1689 313 (del af)
1756 236 (del af, senere betegnet 1756 236 D)
1806 232
1971 Henlagt til 36 (nyt nummer)

Ejere
1689 Lorenz Krøyers 10 våninger
1756 Raff, etatsråd
1806 Gaulke

Matrikulære husnumre
1689 Larslejsstræde 313/Larslejsstræde 313*
1756 Larslejsstræde 236
1806 Nørrevold 232

Husnumre
1859 Nørrevold 44
1875 Nørre Voldgade 44

Matr.nr. 233 (fra 1870: Vestervold Kvarter 19)
Store Kongens Mølle på Schacks Bastion

Matrikel
Ca. 1864 Parcel af umatrikuleret areal (Vestervold)
1870 Betegnet Vestervold Kvarter 19
1874 Udgået af matriklen og henlagt til det nedlagte fæstningsterræn

Ejere

Husnumre
Ca. 1864 Vestervold uden nummer

Matr.nr. 234 (fra 1870: Vestervold Kvarter 18)
Sankt Pedersstrædes Mølle i Helmers Bastion

Matrikel
Ca. 1864 Parcel af umatrikuleret areal (Vestervold)
1870 Betegnet Vestervold Kvarter 18
1885 Udgået af matriklen og henlagt til umatrikuleret areal (Aborreparken)

Ejere

Husnumre
Ca. 1864 Vestervold uden nummer
1875 Vester Voldgade uden nummer

Matr.nr. 235 (fra 1870: Nørrevold Kvarter 22)
Ny Mølle i Hahns Bastion

Matrikel
Ca. 1864 Parcel af umatrikuleret areal (Nørrevold)
1870 Betegnet Nørrevold Kvarter 22
1874 Udgået af matriklen og henlagt til umatrikuleret areal (Ørstedsparken)

Ejere

Husnumre
1859 Nørrevold uden nummer

Matr.nr. 236 (fra 1870: Nørre Kvarter 25)
Øltunnel i Ahlefeldts Bastion

Matrikel
Ca. 1864 Parcel af umatrikuleret areal (Nørrevold)
1870 Betegnet Nørre Kvarter 25
Ca. 1874 Udgået af matrikel og henlagt til umatrikuleret gadeareal (Nørrevold)

Ejere

Husnumre
Ca. 1864 Nørrevold uden nummer

Matr.nr. 237 (fra 1870: Nørrevold Kvarter 23)
Øltunnel i Hahns Bastion

Matrikel
Ca. 1864 Parcel af umatrikuleret areal (Nørrevold)
Ca. 1873 Udgået af matriklen og henlagt til umatrikuleret gadeareal (Nørrevold)

Ejere

Husnumre
Ca. 1864 Nørrevold uden nummer

Matr.nr. 238 (fra 1870: Nørrevold Kvarter 24)
Bygning bag møllen i Hahns Bastion

Matrikel
Ca. 1864 Parcel af umatrikuleret areal (Nørrevold)
1874 Udgået af matriklen og henlagt til umatrikuleret gadeareal (Nørrevold)

Ejere

Husnumre
Ca. 1864 Nørrevold uden nummer

Matr.nr. 239 †

Matrikel
1897 Parcel af 1806 30
1915 Indbefattet i 246

Ejere

Matrikulære husnumre
1897 Studiestræde uden nummer

Matr.nr. 240

Matrikel
1898 Sammensat af 1806 208 og 1806 209
2008 240

Ejere
2008

Husnumre
1898 Vester Voldgade 25-27
2008 Vester Voldgade 25

Opførelsesår
1898 af arkitekt Rogert Møller (Weilbach)

Matr.nr. 241 †

Matrikel
1901 Parcel af 1806 34
1907 Henlagt til 36 & 37

Ejere

Husnumre
1901 Larslejsstræde uden nummer

Matr.nr. 242

Matrikel
1902 Parcel af 78, 79, 80, 81, 82, 216 & 217
1903 Frasepareret et areal til 126
1923 Hertil henlagt 126
1998 Herfra separeret 256
2003 Herfra separeret 258
2008 242

Ejere
2008 Ejd.Selsk. Sandgården APS

Husnumre
1902 Vester Voldgade 7-9
1923 Sankt Peders Stræde 49, Vester Voldgade 7-9
2003 Vester Voldgade 7-9
2008 Vester Voldgade 7-9

Opførelsesår
1903 af murermester Lytthans-Petersen (Bygningsattest)

Matr.nr. 243 †

Matrikel
1902 Parcel af 227 & 150 C, 151 & 226 B
1999 Henlagt til 1806 161

Ejere

Husnumre
1902 Nørre Voldgade 30

Matr.nr. 244

Matrikel
1904 Sammensat af 1806 203, 1806 204 og 1806 205
1912 Hertil henlagt 1806 22
1919 Hertil henlagt 1806 20
1936 Hertil henlagt 1806 206 og 1806 207
1991 Henlagt 1806 17, 1806 18 og 1806 19
2008 244

Ejere
2008 Jp/Politikens Hus A/S

Husnumre
1904 Rådhuspladsen 35
1912 Rådhuspladsen 35
1919 Rådhuspladsen 35-37/Vestergade 30
1936 Rådhuspladsen 37/Vester Voldgade 33-35/Vestergade 28
1991 Rådhuspladsen 37/Vester Voldgade 33-35/Vestergade 22-28
2008 Rådhuspladsen 37/Vester Voldgade 33-35/Vestergade 22-28

Opførelsesår
Rådhuspladsen 37: Uoplyst. – Vester Voldgade 33: 1937 af arkitkterne E. Monberg & Maar (Bygningsattest). – Vester Voldgade 35: Uoplyst. – Vestergade 22: 1798-99 for farver Lars Bjørn. – Vestergade 24: 1797 for værtshusholder Nikolaj Berthelsen. – Vestergade 26: 1796-97 for madam Margrethe Cathrine Berg (Historiske huse). – Vestergade 28: Uoplyst

Matr.nr. 245 †

Matrikel
1904 Sammensat af dele 227, 150 C, 151 & 226 og 225 A & 226
1999 Henlagt til 1806 161

Ejere

Husnumre
1904 Nørre Voldgade 28

Matr.nr. 246

Matrikel
1915 Sammensat af 1806 97, 1806 98, 1806 101, 1806 102, 1806 105, 1806 106, 1806 107, 108 & 109, 103 & 104, og 239
2008 246

Ejere
2008 Den Danske Stat

Husnumre
1915 Sankt Peders Stræde 5, 13-15, Studiestræde 6
2008 Sankt Peders Stræde 5, 13-15, Studiestræde 6

Opførelsesår
Studiestræde 6: 1796 som professorresidens for Københavns Universitet. Ombygget 1832 (Historiske huse)

Matr.nr. 247

Matrikel
1920 Parcel af 66, 69 & 171
2008 247

Ejere
2008 Studiestræde 35's Ejerforening

Husnumre
1920 Studiestræde 35
2008 Studiestræde 35

Opførelsesår
1796 for brændevinsbrænder Wilhelm Biermann (Historiske huse)

Matr.nr. 248

Matrikel
1920 Parcel af 66, 69 & 171
2008 248

Ejere
2008 Gabor Miklos Fabricius

Husnumre
1920 Larsbjørnsstræde 9
2008 Larsbjørnsstræde 9

Opførelsesår
1899 (Kuas)

Matr.nr. 249

Matrikel
1930 Parcel af 1806 76, 1806 77, 1806 212 og 1806 213
2008 249

Ejere
2008 9801-0 Vester Voldgade 17

Husnumre
1930 Studiestræde 42-44/Vester Voldgade 13-17
1931 Studiestræde 42/Vester Voldgade 17
2008 Studiestræde 42/Vester Voldgade 17

Opførelsesår
1931 af arkitekt W. Marcke (Bygningsattest). Senere ombygget

Matr.nr. 250

Matrikel
1940 Parcel af 224
1957 Henlagt til 224

Ejere

Husnumre
1940 Nørre Voldgade 26

Matr.nr. 251 †
Sankt Petri Kirkes gravkapeller

Matrikel
>1806 Parcel af 1806 34
<1886 Henlagt til 1806 34

Ejere

Matrikulære husnumre
>1806 Larslejsstræde 251

Husnumre
>1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer

Matr.nr. 252

Matrikel
1989 Tidligere betegnet 47 B (47 B 1)
2008 252

Ejere
2008 Ejendomsselskabet af 20/9 1997 APS

Husnumre
1989 Nørre Voldgade 52
2008 Nørre Voldgade 52

Opførelsesår
1853-54 for Hippodromforeningen (Historiske huse)

Matr.nr. 253 (indtil 1989: 149 A 1)

Matrikel
1989 253
2008 253

Ejere
2008 St Petri Skolekommission

Husnumre
1989 Larslejsstræde 5
2008 Larslejsstræde 5

Opførelsesår
1899 af Fr. L. Levy (Weilbach)

Matr.nr. 254 (indtil 1989: 149 A 2)

Matrikel
1989 254
2008 254

Ejere
2008 Johannes Yde APS

Husnumre
1989 Larslejsstræde 3
2008 Larslejsstræde 3

Opførelsesår
1823 for drejermester Jens Ulrichsen. Ombygget 1829 (Historiske huse)

Matr.nr. 255

Matrikel
1995 Parcel af 1806 188
2008 255

Ejere
2008 E/F Teglgårdstræde 7

Husnumre
1995 Teglgårdstræde 7
2008 Teglgårdstræde 7

Opførelsesår
Teglgårdstræde 7: 1801 for maler Henrik Thomas Drebolt (Historiske huse)

Matr.nr. 256

Matrikel
1998 Parcel af 242
2008 256

Ejere
2008 Det Almennyttige Boligselskab Vibo

Husnumre
1998 Sankt Peders Stræde 49 A
2008 Sankt Peders Stræde 49 A

Opførelsesår
1903 (Matrikelregister)

Matr.nr. 257

Matrikel
2000 Parcel af 1806 15
2008 257

Ejere
2008

Husnumre
2000 Studiestræde 37
2008 Studiestræde 37

Opførelsesår
1796 for værtshusholder Niels Sørensen Ørsted (Historiske huse)

Matr.nr. 258

Matrikel
2003 Parcel af 242
2008 258

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Sandgården APS

Matrikulære husnumre
2003 Studiestræde 49
2008 Studiestræde 49

Opførelsesår
1795-96 for linnedvæver Diderich Hildebrandt Seegers. Ombygget 1849 (Historiske huse)

Matrikelnumre udgået mellem 1689-1756

Matr.nr. 1689/143

Matrikel
1689 143
1689 Udlagt til gade (nuværende Vester Voldgade)
Ejer
1689 Jens Jacobsen

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Peders Stræde 143/Vestervold 143*

Matr.nr. 1689/216

Matrikel
1689 216
1728 Udlagt til gade (Teglgårdstræde)

Ejere
1689 Henrik Fugl, murersvend

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 216

Matr.nr. 1689/217

Matrikel
1689 217
1728 Udlagt til gade (Teglgårdstræde)

Ejere
1689 Christoffer Brandt

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 217

Matr.nr. 1689/218

Matrikel
1689 218
1728 Udlagt til gade (Teglgårdstræde)

Ejere
1689 Jacob Jensen, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 218

Matr.nr. 1689/219

Matrikel
1689 219
1728 Udlagt til gade (Teglgårdstræde)

Ejere
1689 Svend Rasmussen

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 219

Matr.nr. 1689/220

Matrikel
1689
1728 Udlagt til gade (Teglgårdstræde)

Ejere
1689 Enken efter Jens Nielsen, brandsvend

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 220

Matr.nr. 1689/221

Matrikel
1689 221
1728 Udlagt til gade (Teglgårdstræde)

Ejere
1689 Schall, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 221

Matr.nr. 1689/235

Matrikel
1689 235
1699 Udlagt til gade (nuværende Nørre Voldgade)

Ejere
1689 Knud Haagensen, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 235/Nørrevold 235*

Matr.nr. 1689/247

Matrikel
1689 247
1728 Udlagt til gade (Teglgårdstræde)

Ejere
1689 Ole Bendsen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 247

Matr.nr. 1689/281

Matrikel
1689 281
1699 Udlagt til gade (Vestervold)

Ejere
1689 Ulrik Frederik Gyldenløve

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 281/Ved Vesterport 281*

Matr.nr. 1689/282

Matrikel
1689 282
1699 Udlagt til gade (Vestervold)

Ejere
1689 Ole Jensen, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 282

Matr.nr. 1689/315

Matrikel
1689 315
1699 Udlagt til Nørre Voldgade

Ejere
1689 Claus Evertsen, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørrevold 315

Matr.nr. 1689/316

Matrikel
1689 316
1699 Udlagt til voldgade

Ejere
1689 Claus Evertsen, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørrevold 316

Matr.nr. 1689/317

Matrikel
1689 317
1699 Udlagt til voldgade

Ejere
1689 Anders Andersen, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Nørrevold 317


Tilbage til toppen