Indholdsfortegnelse

 O

OLDENBORREHUSET
Tivolis koncertsal 1844 (nuværende Glassal). Udtrykket skyldes måske den lave bygnings store bredde og skinnende karakter, når der var lys i den. - Kilde: Godtfred Skjerne: H. C. Lumbye og hans Samtid. 1912, s. 123.

ONKEL ANDERS PENGETANK
Arne Jacobsens nationalbankbygning. Hentyder til tidligere finans-, skatte- og økonomiminister Anders Andersen med reference til Walt Disneys Onkel Joachims Pengetank. - Kilde: Svend Olsen, Thurebyholmvej, Brønshøj, januar 1995.

ONKEL TOMS HYTTE
1) Bindingsværksbygning på Folke Bernadottes Allé 31, opført 1905 i en typisk norrøn vikingestil med dragehoveder på tagene, jf. Dragehuset. - Kilde: Østerbro Avis 1994, nr. 9, s. 1.

2) Et planlagt musikhus på Christians Brygge, ca. 1994. Navnet hentyder til daværende kulturborgmester Tom Ahlberg. - Kilde: Berlingske Tidende 26.3.1994, sektion 2, s. 5. Her omtales det som musikhuset "populært kaldet Onkel Toms Hytte". Navnet benyttet igen ssds. 4.5.1994, sektion 1, s. 8, men har måske ikke hævd.

OPPENS BATTERI
Brugt som navn på snedynger i Frederik den 6.s tid, hvor Johan Frederik Blix Oppen (1766-1826) var en del af det ikke altid populære adjudantskab omkring kongen, jf. Bülows Batteri, Lindholms Batteri og Rømelings Batteri. - Kilde: Nær og Fjern, 2.1.1876, nr. 183.

OVERHUSET
Se Parlamentet

DET OVERSKÅRNE HUS
Villaen Strandvejen 312 A ved Hvidøre, hvis særprægede facon har givet huset dets navn. - Kilde: William Haste: Strandvejen. 1930, s. 51.