Forfatter: Samlet af Bjørn Westerbeek Dahl©
Titel: Byfogdens vognægtregnskaber 1624 -
Udgivet: Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Regnskaber fra 1624
Note:  

 

Byfogedens vognægtregnskaber 1624

 

Dato Person Vogne Til Bem
1624-05-01 Kanslerens behov 1 Roskilde  
1624-05-01 Anders Skytt, dronningens doktor 1 Køge  
1624-05-01 Anders Skytt, dronningens doktor 1 Køge Skyldtes meget tøj
1624-05-03 Peder Willumsen, Christian Friis' tjener 1   Prisen angiver 1 vogn, antallet ellers uoplyst
1624-05-10 Christian Holck, rigsråd 4 Helsingør Skal til den svenske grænse til mødet mellem rigerne
1624-05-10 Christian Holck, rigsråd 2 Helsingør Skal til den svenske grænse til mødet mellem rigerne
1624-05-10 Caspar Smed 1 Køge  
1624-05-11 Wolf von Buchwald 3 Køge  
1624-05-15 Kirsten Munk 2 Køge  
1624-05-15 Kirsten Munks tjener 1 Køge  
1624-05-15 Knud Jørgensen Ridefoged 1 Køge  
1624-05-15 Mogens Kaas og Tage Thott 6 Køge  
1624-05-18 Jesper Brockmann 1 Køge På vej til Rostock
1624-05-18 Mecklenburgske gesandt 1 Roskilde  
1624-05-20 Ellen Marsvin og Berendt Giest 3 Helsingør  
1624-05-24 Christen Roskilde 1 Helsingør  
1624-05-28 Tømmermand 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-05-31 Wulf von Buchwald 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-05-31 Prinsens kammertjener 1 Roskilde  
1624-06-01 Hertugen af Braunschweigs lakaj 1 Kronborg  
1624-06-03 Rigsrådet 3 Helsingør  
1624-06-03 Mogens Kaas 1 Køge Staffering af gemak
1624-06-03 Anders Olufsen, renteskriver 1 Kronborg  
1624-06-06 Wulf von Buchwalds tjener 1 Frederiksborg (Hillerød) Brev til Kongen. I regnskabet: Til Kronborg
1624-06-07 Jacob Ulfeldt 1 Helsingør På vej til den svenske grænse til resten af rådet
1624-06-07 Kongelig tjener med pas 1   På vej til Nørrejylland
1624-06-07 Herman Holst, renteskriver 1 Køge  
1624-06-08 Peter Gagelmann, apoteker,s tjener 1 Køge  
1624-06-08 Mogens Kaas, slotsherre på Kbhs Slot 1 Køge  
1624-06-08 Jørgen Kandestøber 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-06-08 Jørgen Kruse 1 Helsingør På vej til den svenske grænse
1624-06-09 En urmager 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-06-10 Abraham de la Haye, ingeniør og Poul Voldmester 2 Helsingør Skal være i deres logi senest kl. 2 nat
1624-06-17 Herman Thomsen, murermester 1 Helsingør Retur
1624-06-21 Abraham de la Haye 1 Kronborg  
1624-06-30 Willum von der Hude 1 Køge  
1624-06-30 Christian Schammelsen 1 Hørsholm Retur
1624-06-30 Henrik Holck 1 Roskilde  
1624-07-09 Greven af Oldenburgs folk 10 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-07-10 Greven af Oldenburgs sekretær og kammertjener 3 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-07-14 Greven af Oldenburgs Kok 2 Roskilde  
1624-07-15 Christoffer Urne, rentemester 1 Roskilde Bilag dateret 13.7.
1624-07-16 Wulf von Buchwald 2 Køge Afgang kl. 4
1624-07-17 Bremens gesandt 2 Roskilde  
1624-07-24 Dronningens kansler 2 Køge  
1624-07-24 Anders Bille 2 Helsingør Hjemrejse fra herredagene
1624-07-26 Mogens Kaas 2 Roskilde Hjemrejse fra herredagene
1624-07-27 Tage Thott 1 Helsingør Hjemrejse fra herredagene
1624-07-27 Iver Juel 3 Roskilde Hjemrejse fra herredagene
1624-07-27 Nogle af kongens folk 4 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-07-28 Kirstens Munks tjener og skrædder 1 Køge  
1624-07-28 Gregers Krabbe, sekretær 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-07-28 Dronningens doktor 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-08-01 Mogens Kaas 1 Køge  
1624-08-01 Dronningens Kansler 1 Køge  
1624-08-03 Christian Friis 2 Køge  
1624-08-03 Albert Scheel 2 Køge Hjemrejse fra herredagene, afgang kl. 8
1624-08-03 Anders Sinclair 2 Roskilde  
1624-08-03 Eske Brock 2 Roskilde Hjemrejse fra herredagene
1624-08-05 Christen Holck 2 Roskilde Hjemrejse fra herredagene
1624-08-05 Steen Willumsen, admiral 1 Sundby Færge Tur/retur
1624-08-09 Herman Holst, renteskriver 1 Ibstrup  
1624-08-09 Jacob Ulfeldt 2 Roskilde  
1624-08-10 Herman Holst, renteskriver 1 Ibstrup  
1624-08-10 Jens Pedersen af Haderslev 1 Roskilde Fører kongens penge til Holsten
1624-08-11 Kirsten Munk 2 Frederiksborg (Hillerød) Den ene til prinsens behov
1624-08-11 Prinsen 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-08-14 Brandenburgske gesandts folk 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-08-14 Nicolai Eggebrecht, tysk sekretær 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-08-14 Christian, hertug, med folk og gods 3 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-08-20 Hertugen af Braundschweig 2 Køge  
1624-08-21 Ove Høeg 1 Køge  
1624-08-21 Christian, hertug 3 Roskilde  
1624-08-24 Henrik Walkirch 1 Kronborg  
1624-08-25 Christian, hertug 3 Køge  
1624-08-27 Kirsten Munks folk 4 Roskilde  
1624-08-29 Christian, hertug,s folk 1 Roskilde  
1624-08-29 Kirsten Munks piger 1 Roskilde  
1624-09-02 Wenzel Rotkirch, staldmester 1 Roskilde  
1624-09-06 Prinsens kammertjener 3 Roskilde  
1624-09-06 Ole Worm, medicus 1 Køge  
1624-09-15 En af kongens folk 1 Roskilde  
1624-09-17 Mogens Kaas 2 Roskilde På vej hjem fra Gotland hvor han havde været med kongen
1624-09-20 Holger Rosenkrantz Axelsen 1 Helsingør På vej til Gotland
1624-09-27 Jens Jacobsen, renteskriver 1 Helsingør  
1624-09-27 Eiler Holck 2 Helsingør På vej til Gotland, bilag dateret 24.9., bestilt til 25.9.
1624-09-27 En af kongens tjenere 1 Roskilde  
1624-09-27 En af kongens tjenere 1 Roskilde På vej til Antvorskov med kongens hestetøj
1624-09-30 Jørgen Schult, de unge herrers hofmester 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-10-06 Christoffer Iversen, renteskriver 1 Helsingør  
1624-10-06 Kirsten Munk 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-10-06ø Kongens sadelknægt 1 Køge  
1624-10-12 Christoffer Iversen, renteskriver 1 Helsingør  
1624-10-11 Thomas Voldmester 1 Helsingør  
1624-10-16 Jacob Hagermann, en af kongens tjenere 1 Kronborg  
1624-10-16 Frantz Wogendorff, prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød) Skulle hastigt med prinsens klæder
1624-10-16ø Axel Arenfeld, rentemester 1 Helsingør  
1624-10-20 Mouritz Madsen, kancellibud 1 Køge På vej til enkedronningen på Falster med et brev fra kongen
1624-10-28 Anders Bille 2 Helsingør Afrejse kl. 5 29.10.
1624-10-31 Et kancellibud 1 Frederiksborg (Hillerød) Med breve til kongen
1624-11-03 Niels Madsen, kancellibud, med en kollega 1 Roskilde med breve fra kongen til Jylland
1624-11-06 Gert Rantzous tjener 1 Roskilde Havde været i København med nogle berggeseller, der skulle til Norge
1624-11-12 Jens Jacobsen, renteskriver 1 Roskilde  
1624-11-15 Christoffer Urnes tjener 1 Avedøre ("Auffuedøe") Tur/retur
1624-11-30 Vitt, tømmermand 1 Abrahamstrup  
1624-12-01 Holger Rosenkrantz 2 Køge  
1624-12-11 Anders Olufsen, renteskrivers tjener 1 Frederiksborg (Hillerød) Tur/retur
1624-12-15 Knud Jørgensen, ridefoged 1 Ganløse P.g.a. jagt 15.12. I Ganløse
1624-12-16 Søren Jensen, vognmand 1 Frederiksborg (Hillerød) For transport af en pakke klæder fra København til Frederiksborg og tilbage igen til renteskriver Axel Arenfeldts gård i Kbh.
1624-12-17 Christian Thomsen, prinsens hofmester 3 Frederiksborg (Hillerød) Med noget fra Spanien
1624-12-ø Niels, fogedsvend hos byfogeden 1 Helsingør Havde kørt retur med en Christoffer, der har tjent Claus Brockenhuus
1624-12-26 Peder Mikkelsen, kongens skibsbygger i "Hidtzehou" 1 Roskilde  
1624-12-27 Peder Willumsen, kanslerens håndskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1624-12-27 Kansleren 1 Køge  
1624-12-30 En af kanslerens betjente 1 Frederiksborg (Hillerød)