Forfatter: Samlet af Bjørn Westerbeek Dahl©
Titel: Byfogdens vognægtregnskaber 1624 -
Udgivet: Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Regnskaber fra 1628
Note:  

 

Byfogedens vognægtregnskaber 1628

 

Dato Person Vogne Til Bem
1628-01-01 Oluf Nielsen, Niels Parsbergs tjener 1 Roskilde  
1628-01-02 Statholderens tjener 1 Roskilde  
1628-01-02 Wulf von Buchwaldt 10 Køge  
1628-01-02 7 franske officerer 4 Helsingør  
1628-01-02 Henning von Lützou, Kongens edelknabe 1 Roskilde  
1628-01-02 Thomas, tysk præst i Helsingør 1 Helsingør  
1628-01-03 Christen Sørensen, Mogens Kaas tjener 1 Roskilde  
1628-01-03 To personer 1 Roskilde Var på Mogens Kaas ordre rejst fra Odense med en fange
1628-01-03 Herman Holst, renteskriver 1 Køge  
1628-01-03 Jørgen Han 1 Roskilde På vej til Sorø
1628-01-04 Christoffer Sueneke 1 Helsingør  
1628-01-05 Gert, stenhugger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-01-06 Frederik von Buchwald 1 Roskilde  
1628-01-06 Frederik, domprovst i Flensburg 1 Roskilde  
1628-01-06 Berndt Mullen, urtegårdsmand 1 Køge  
1628-01-08 En af Kirstine Munks piger 1 Kronborg  
1628-01-08 Ernst Schrøder, mønsterskriver 3 Køge  
1628-01-09 Knud Ulfledt 1 Roskilde  
1628-01-09 Hans Jensen, ligger 1 Helsingør  
1628-01-10 Sivert Urne 2 Helsingør På vej til Båhus
1628-01-10 Bendrik Blom, ritmester 2 Roskilde  
1628-01-10 Laurids Lauridsen, kongens skibskaptajn 2 Roskilde  
1628-01-10 Laurids Schinkel, Kongens sekretær 1 Roskilde  
1628-01-10 Niels Parsbergs tjener 1 Roskilde  
1628-01-10 Stalder Kaas 1 Køge  
1628-01-11 Lisbeth Rantzou og Sophia Rantzou 2 Roskilde  
1628-01-11 Christian Rantzous tjener 1 Roskilde  
1628-01-11 Thomas, tysk præst i Helsingør 1 Helsingør På vej tilbage
1628-01-12 Kiøne Joachim Graabe 2 Helsingør På vej til Skåne, Halland og Blekinge, hvor han skulle hverve bådsfolk
1628-01-12 Franz Kaas's tjener 2 Helsingør På vej til sin husbond med brev om at hverve bådmand i sit len
1628-01-13 Albrecht Scheel 3 Køge  
1628-01-13 Otte Scheel 3 Helsingør  
1628-01-13 Christoffer Meisener, jæger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-01-13 Berendt Thorstensen, jæger 1 Kronborg  
1628-01-13 Jørgen Scheel 1 Køge  
1628-01-13 En af Kirsten Munks piger 2 Roskilde Mødt i statholderens gård, skulle føre noget gods med sig
1628-01-13 4 personer 2 Roskilde Retur til Antvorskov. Havde efter Ernst Normands ordre ført en løjtnant og hans tjener til København, der var beskyldt for at være en spion
1628-01-14 Henrik Vind 2 Køge På vej til Lolland
1628-01-14 Karen Bille 4 Køge På vej til Skælskør. Med Kirsten Munks pas
1628-01-15 Hans Tower, kornet 1 Roskilde På vej til Slagelse
1628-01-15 Kaj Sehested, kaptajn 2 Køge  
1628-01-15 Henrik Hess 3 Helsingør  
1628-01-15 Johan Thomsen, bøsseskytte 1 Roskilde På vej til fyn
1628-01-16 Jacob Ulfeldts tjener 1 Roskilde  
1628-01-16 Henrik Rantzou, gesandt 5 Køge  
1628-01-16 Mattiis Willadsen, årsknægt 1 Roskilde  
1628-01-16 Palli Krabbe 1 Roskilde  
1628-01-16 Henrik Busoman, arkelimester 1 Kronborg  
1628-01-17 Poul Garp, Kaj von Ahlefeldts tjener 1 Køge  
1628-01-17 Kirstine Munks tjener 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-01-17 Jacob Ulfeldts tjener 1 Roskilde  
1628-01-17 Thorkild Andersen, tømmermand 1 Helsingør På vej til Engelholm
1628-01-17 Hans Lindenov 3 Roskilde  
1628-01-17 Jørgen Pedersen 1 Helsingør På vej til Norge
1628-01-17 Mattiis Pedersen, ligger 1 Roskilde  
1628-01-18 Statholderens tjener 1 Helsingør  
1628-01-18 Laurids Rasmussen Grindaae 1 Helsingør  
1628-01-18 Hans Bøysen 1 Helsingør På vej til Kristiansstad
1628-01-18 Hans Lindenov 1 Roskilde  
1628-01-19 Albrecht Scheel 4 Helsingør  
1628-01-20 Kongens fodermarskal 1 Roskilde  
1628-01-21 Christen Holck 3 Køge  
1628-01-21 Otte Scheel 3 Køge  
1628-01-21 Prinsernes lakaj 1 Helsingør På vej tilbage til Båhus
1628-01-21 Jørgen Beber, murermester i Hillerød 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-01-21 Erik Juel til Hundsbæk, tidl. Landsdommer i Nørrejylland 2 Helsingør På vej til Augdersiden [?] i Norge
1628-01-21 Chrstoffer Ulfeldt 2 Helsingør  
1628-01-22 Hans Lindenov 1 Roskilde  
1628-01-22 Anders Bille 2 Helsingør  
1628-01-22 Hans Ulrik Gyldenløve 2 Roskilde  
1628-01-23 Dorete Rantzou 3 Helsingør  
1628-01-23 Jørgen Scheel 3 Helsingør  
1628-01-23 Otte Scheels frue 3 Helsingør  
1628-01-23 Knud Ulfeldt 1 Roskilde  
1628-01-23 Jacob Jacobsen, årsknægt 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-01-24   4 Frederiksborg (Hillerød) Mødt på Slottet, skulle føre kongens børns gods til Frederiksborg
1628-01-24 Oluf Ibsen, Kongens bødker 1 Køge På vej til Lolland for at hugge båndstager til Kongens behov
1628-01-25 Nikkel Scharmbhusen, hofmeste 1 Roskilde  
1628-01-25 Melchior Sickildt, organist 3 Roskilde  
1628-01-25 Christen Nielsen, bøsseskøtte og Jørgen Sadelmager af Kalundborg 1 Roskilde  
1628-01-26 Jørgen Seefeldts tjener 2 Roskilde  
1628-01-26 Statholderens tjener 1 Køge  
1628-01-26 Peder Købmands, Kongens skipper 3 Køge Med nogle skibsredskaber, der skulle til Møn
1628-01-27 Johan Herbs 3 Køge Med læder og sko greven af Montgomery og hans soldater i Næstved
1628-01-27 Vagn Vagnsen, kaptajn 1 Helsingør På vej til Marstrand
1628-01-27 Mogens Nielsen, mønsterskriver i Skåne 1 Helsingør  
1628-01-27 Jacob Mein 1 Roskilde Med breve at omdrage på Sjælland, Lolland og Falster
1628-01-28 Mouritz Christoffersen, kancellibud 1 Roskilde  
1628-01-28 Hieronymis Plessen, oberstløjtnant 2 Køge På vej til Lübeck
1628-01-28 Pros Knudsen 2 Roskilde  
1628-01-28 Asmus Nielsen 1 Roskilde På vej til Langeland
1628-01-28 Poul Henriksen, ligger 1 Roskilde  
1628-01-28 Falk Gøye 1 Helsingør På vej til Augdesiden [?] i Norge
1628-01-28 Dannenberg, ritmester, og Annefeldt, ritmester 3 Køge På vej til Rødby, hvorfra de skulle videre til Glückstadt til deres regimenter
1628-01-28 Marcus Dyr, ordinært postbud mellem Sverige og Danmark 1 Helsingør På vej til Sverige
1628-01-29 Frederik Rantzou 2 Helsingør  
1628-01-29 Kongens vinskænk 1 Kronborg  
1628-01-29 Steenberg, doktor 2 Helsingør  
1628-01-29 Christoffer Meisener, jæger 1 Hørsholm  
1628-01-29 Frederik von Buchwald 1 Roskilde  
1628-01-29 Hans Brunsvig 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-01-29 Knud Ulfeldt 2 Roskilde  
1628-01-29 Just Høeg 2 Helsingør  
1628-01-30 Schlammerstrup [!], oberstløjtnant, og Riis 4 Køge På vej til Rødby på Lolland
1628-01-30 Steen, sekretær 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-01-30 Hans Christoffer von Sabels, Kongens edelknabe 1 Roskilde  
1628-01-30 Franz Hogendorf, Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-01-30 Nikolaj, friherre til Puekhein i Østrig 4 Helsingør På vej til Sverige
1628-01-30 Gorres, sadelmager i Slagelse 1 Roskilde  
1628-01-31 Henrik Blome, ritmester 2 Roskilde  
1628-01-31 Niels Jensen, årsknægt 1 Helsingør  
1628-02-01 Steen Beck 1 Køge  
1628-02-01 Thomas Christensen, kaptajn, med 24 officerer 12 Køge På vej til Lolland
1628-02-01 Peder Lange 1 Helsingør  
1628-02-02 Casper Jacobsen, Kongens drabant 1 Roskilde  
1628-02-04 Tage Thott Ottesens tjener 2 Helsingør  
1628-02-04 Mogens Kaas 1 Køge  
1628-02-05 Peder Madsen, Kongens fordermarskal 2 Roskilde  
1628-02-05 Joachim Gansell, tømmermand 1 Abrahamstrup  
1628-02-06 Hans Smed 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-02-06 Mattiis Schrøder og Hans Eisner, sadelmagere i Næstved 2 Køge  
1628-02-06 Christen Andersen 2 Roskilde På vej tilbage til Antvorskov, hvorfra han var komet med en "quindsperson". På tilbagevejen med noget af Kirstine Munks gods
1628-02-07 Johannes Smebagh, Dronningens køkkenskriver 1 Køge  
1628-02-07 En af Kirstine Munks piger 3 Roskilde Med noget gods
1628-02-07 Jørgen Adolf Kock 2 Roskilde På vej til Assens for at hente de holstenske akter
1628-02-07 Morten Nielsen, drejer på Tøjhuset 1 Uoplyst  
1628-02-09 Lisbeth Sophie Rantzou 2 Roskilde  
1628-02-09 Niels Pasberg 1 Køge  
1628-02-09 Christopher Meisener Jeger 1 Uoplyst  
1628-02-10 Jens Høegs tjener 1 Helsingør På rejsen over land til Gotland
1628-02-10 Jost Frederik von Papen, Prinsens hofjunker 2 Roskilde På vej til Antvorskov
1628-02-11 Daniel Sinclair, Kongens skibsbygger 2 Køge På vej til Lolland
1628-02-11 Niels Pasbergs tjener 1 Roskilde  
1628-02-11 Didrik Andersen, ligger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-02-11 Antonij von Steenwinkel, Prinsens tjener 2 Helsingør  
1628-02-11 Frans Hagendorf, Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-02-12 Knud Jørgensen, ridefoged 1 Ganløse  
1628-02-12 En holstensk fadeburkvinde 2 Kronborg  
1628-02-13 Mogens Kaas 1 Køge  
1628-02-13 Laurids Pedersen Kolding 1 Køge På vej til Vordingborg
1628-02-13 Jørgen Scheel 4 Køge  
1628-02-14 Anders Knudsen, Jacob Ulfeldts tjener 2 Roskilde På vej tilbage til Nyborg
1628-02-15 En fadeburskvinde 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-02-15 Mouritz Heyer, Fischer, Skiør og Winkel, kaptajner 4 Køge På vej til Lolland
1628-02-15 Christoffer Ulfeldt 2 Køge  
1628-02-15 Peder Jacobsen, ligger 1 Roskilde  
1628-02-15 Johan Ludvig Geison 2 Køge På vej til Lolland
1628-02-16 Otte Scheel 2 Helsingør  
1628-02-16 Antonius Cordtzer, sergent 1 Køge På vej til Lolland
1628-02-16 Kaltenhaffen, von, oberst 6 Køge  
1628-02-16 Mogens Gyldenstiernes tjener 1 Helsingør  
1628-02-17 Tage Thott Ottesen 2 Helsingør  
1628-02-17 Hans Lindenov 2 Svendstrup  
1628-02-17 Claus Daae 4 Roskilde  
1628-02-17 Christoffer Meisener, jæger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-02-17 Christoffer Urne 1 Svendstrup  
1628-02-17 Frederik Reetz 2 Køge  
1628-02-17 Morten Dreyer, Tøjhuset 1 Kronborg  
1628-02-17 Jørgen Scheel 1 Køge  
1628-02-17 Just Høeg 2 Roskilde  
1628-02-17 Tage Thott 2 Helsingør  
1628-02-17 Margrethe Jørgen von Anfeldts 2 Roskilde  
1628-02-17 Morten Sorgh, vinskænk, og Claus Ihm, konditor 1 Kronborg  
1628-02-17 Prinsens marskals tjener 1 Kronborg  
1628-02-17 Samuel Charles Hebert, kaptajn 2 Køge På vej til Lolland
1628-02-17 Cimberling, kaptajn 2 Køge  
1628-02-17 Bartholomæus de Masson, major 2 Køge  
1628-02-17 Peder Jensen, statholderens tjener 1 Køge På vej til Ravnstrup
1628-02-19 Landenberg, ritmester 2 Roskilde På vej til Fyn
1628-02-19 Jost Frederik von Papenheim, Prinsens hofjunker 2 Helsingør På vej til Bohus
1628-02-19 Borekerde Rude 2 Køge På vej til Lolland-Falster. Pas dateret Dalum Kloster 6.12.1627
1628-02-19 Henrik Brun 1 Køge Mødte op i Kongens lysthave
1628-02-19 Kongens sølvpop og kokken 3 Roskilde  
1628-02-19 Johan von Iisen, oberst Marquard Rodstens løjtnant 1 Roskilde  
1628-02-19 Christen Roskilde, ligger 1 Roskilde På vej til Fyn
1628-02-20 Saberski, kaptajn 2 Køge  
1628-02-20 Christoffer, velbårne herre 2 Roskilde  
1628-02-20 Pros Knudsen 2 Køge  
1628-02-20 Jørgen Seefeldt 1 Roskilde  
1628-02-20 Jost Stein, Kongens sekretær 2 Køge  
1628-02-20 Kongens kok og vintapper 4 Køge Med gods
1628-02-21 Niels Ebbesen, renteskriver 1 Køge På vej til Lolland, hvor han skulle købe noget flæsk til Kongen
1628-02-21 Erhard Trompeter 1 Køge  
1628-02-21 Karen Pape 2 Helsingør På vej til Halmstad
1628-02-21 Søren Christensen, mønsterskriver 1 Køge På vej til Lolland med den del af kongens munition
1628-02-21 Peder Grøn, Kongens køkkenskriver 1 Kronborg  
1628-02-21 2 skotske officerer 2 Helsingør  
1628-02-21 Henrik Ratlev 2 Køge På vej til Vordingborg
1628-02-22 Henrik Hodtwaleker 1 Køge På vej til Lolland
1628-02-22 Niels Poulsen, kancellibud 1 Helsingør  
1628-02-22 Hans von Lübeck, kancellibud 1 Roskilde  
1628-02-22 Mourits Christoffersen, kancellibud 1 Roskilde  
1628-02-22 Lagrange Conlamere 1 Roskilde  
1628-02-22 Albert Scheel 2 Helsingør  
1628-02-22 Jacob Alsen, hjulmand 1 Køge På vej tilbage. Var sendt til København af Palle Rosenkrantz for at tage må af faconen af en rustvogn, hvorefter nogle andre skulle gøres til Kongen
1628-02-23 Alexander von Kuekelsom 2 Roskilde  
1628-02-23 Anthonij Coucheron, kaptajn og ingeniør 2 Roskilde På vej til Dragsholm
1628-02-23 Henning Lutterman, kaptajn 2 Køge På vej til Møn
1628-02-23 Christoffer Poscheck, løjtnant 1 Roskilde På vej til Fyn
1628-02-23 Bendix Grot, kaptajn 1 Roskilde  
1628-02-23 Richard Doucet 1 Helsingør På vej til Skåne
1628-02-23 Hans Hertel 1 Køge På vej til Tyskland
1628-02-23 Jørgen Beyer, Kongens toldskriver i Helsingør 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-02-23 Knud Andersen, blytækker 1 Kronborg  
1628-02-23 Peder Jensen, statholderens tjener 1 Helsingør På vej til Sølvesborg i Skåne [!]
1628-05-01 Frederik Reetz 1 Køge  
1628-05-01 Johan Clausen, kornmåler i Tønder 1 Roskilde På vej tilbage efter at have været i København for at aflevere breve fra kurfyrsten af Sachsen til Kongen
1628-05-01 En af Kongens tjenere 1 Roskilde  
1628-05-01 Kirstine Munks pige 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-01 Christoffer von Redern 2 Roskilde På vej til Fyn
1628-05-02 Rasmus Rasmussen, tømmermand 1 Helsingør På vej til Herredsvad Kloster for at hente det tømmer, der er hugget til kongens skibslader [?!]
1628-05-02 Otte Scheel 1 Roskilde  
1628-05-02 Prinsens sølvpop 3 Ibstrup  
1628-05-02 Christoffer Meisener, jæger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-02 Henrik Brockdorf 1 Roskilde  
1628-05-03 2 af Slottets liggere 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-03 Gert Berckmann, stenhugger 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-03 Palle Rosenkrantz 2 Køge  
1628-05-03 David Lugt, Kongens tolder i Helsingør 1 Helsingør  
1628-05-03 Stetuitz, kornet 2 Roskilde På vej til Fyn efter Schlammersdorfs ordre
1628-05-03 Valentin Picher, blytækker 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-03 Francois, marquis de Pine, markgreve 4 Helsingør På vej til Frankrig
1628-05-04 2 af statholderens tjenere 1 Roskilde  
1628-05-04 Hans, årsknægt 1 Køge  
1628-05-04 Rasmus Skytte, Dronningens tjener 1 Roskilde På vej til Nykøbing via Odense
1628-05-05 Mikkel, fægter 1 Roskilde t/r i hertug Ulriks ærinde
1628-05-05 Kongens staldmester 1 Roskilde  
1628-05-05 En af Ellen Marsvins tjenere 1 Svanholm (5 mil væk)  
1628-05-05 Frederik Reetz 1 Køge  
1628-05-05 En af slottets liggere 1 Roskilde  
1628-05-05 Christian Holck 2 Helsingør  
1628-05-05 Cÿcheron 1 Helsingør  
1628-05-06 Anders Dyring, Kongens sadelmager 1 Kronborg  
1628-05-06 Abraham Plato, Prinsens edelknabe 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-06 Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-07 Albert Scheel 1 Helsingør  
1628-05-07 Henrik von Anfeldts tjener 2 Køge  
1628-05-07 Tage Thott Ottesen 1 Helsingør  
1628-05-07 Prinsens marskal 1 Køge  
1628-05-07 Jørgen Scheel 3 Helsingør  
1628-05-07   8 Køge 7.-8.5. Mødte på Slottet, transporterede Prinsens gods
1628-05-08 Anders Bille 2 Helsingør  
1628-05-08 En af Kongens stalddrenge 1 Køge  
1628-05-08 Hans Lindenov 3 Svendstrup  
1628-05-08 Arneseus, doktor 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-08 2 af greven af Montgomerys soldater 2 Køge På vej til Næstved
1628-05-08 Jørgen Seefeldt 2 Roskilde  
1628-05-08 Christen Rasmussen, en af kammerjomfruernes tjenere 1 Helsingør  
1628-05-09 Henrik Holck 2 Køge  
1628-05-09 Morten Lauridsen, kancellibud 1 Helsingør  
1628-05-09 Kongens kok 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-09 Sivert Urne, Prinsens kammerjunker 1 Raarup 3 mil fra København
1628-05-09 Johannes, magister 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-09 Marcus Rodemann, Kongens kammertjener 1 Kronborg  
1628-05-09 Poul Maler 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-09 Mouritz Christoffersen, kancellibud 1 R  
1628-05-10 Greven af Thurn og Greven af Solnitz 3 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-10 2 af Kirsten Munks folk 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-10 Schlammersdorf, Kongens krigsøverste 4 Roskilde  
1628-05-10 Jens Poulsen, de unge herrers fyrbøder 1 Roskilde  
1628-05-10 Peder Jensen, en af kongens konstabler 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-10 Aaluf Stentienn, ritmester, Henrik Holcks Regiment 1 Køge  
1628-05-10 Jens Nielsen, Kongens tjener 1 Køge  
1628-05-10 Levin Stille 2 Roskilde På vej til Slagelse med penge
1628-05-10 Hans Steenwinkel 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-10 Willum Humb, oberstløjtnant Patrick Robborens fuldmægtig 1 Helsingør For at hverve danske soldater i Skåne
1628-05-11 2 soldater i kaptajn Zimberlings Regiment 1 Køge På vej til Lolland
1628-05-11 En af Kirsten Munks tjenere 1 Vallø Vallø er 4½ mil fra København
1628-05-11 Johan Holdst, forrige skriver på Flensborg 1 Roskilde  
1628-05-11 Sten Beck og Pros Knudsen 2 Helsingør  
1628-05-11 Mogens Kaas 4 Roskilde  
1628-05-11 Thomas Meldrum, kaptajn 1 Køge  
1628-05-12 Levin Marskal 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-12 Pros Knudsens tjener 1 Helsingør  
1628-05-12 Frenecke, oberst, med sine folk 6 Køge På vej til Lolland, med folk og gods
1628-05-12 Greven af Montgomerys sekretær med 4 af Gravens soldater 3 Køge  
1628-05-12 Hans Kride 1 Kronborg  
1628-05-12 Ubenævnt 1 Frederiksborg (Hillerød) Modte op på slottet og kørte noget af Kongens tøj dertil
1628-05-12 Ubenævnt 2 Frederiksborg (Hillerød) Mødte på Slottet og kørte noget af Kongens tøj dertil
1628-05-12 Augustus Foigt, Kongens kancelliforvalter 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-12 Poul Mogensen 1 Roskilde På vej til "Arrø", Ærø?
1628-05-13 Daniel Trolle af Stralsund, gesandt derfra 1 Kronborg På vej til Kongen
1628-05-13 Clemend Sørensen, mønsterskriver på Sjælland 2 Helsingør Skulle forrette Kongens hverv
1628-05-13 En af Kirsten Munks piger 1 Kronborg Mødte på Slottet
1628-05-13 Hans Kindeke, feltskærer under Kongens hoffane 1 Roskilde  
1628-05-13 Claus Daae 2 Helsingør  
1628-05-14 Peter Gryner, køkkenskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-14 Berndt Jørgensen, en af Jacob Ulfeldts tjenere 1 Helsingør  
1628-05-14 Düsset, Monseur 1 Helsingør  
1628-05-14 Ellen Marsvins tjener 3 Sonnerupgård 6 mil fra København
1628-05-14 Henrik Bareklich, fændrik 1 Helsingør På vej til Skåne for at hverve danske soldater for Patrick Cobberne, ridder
1628-05-15 Hans Nielsen, Claus Daaes tjener 1 Køge  
1628-05-16 Peder Rasmussen, Christoffer Urnes tjener 1 Helsingør  
1628-05-16 Jørgen Gitler, oberst Kallenhofs tjener 1 Køge På vej til Vordingborg
1628-05-17 Berendt Jørgensen, Jacob Ulfeldts tjener 2 Roskilde På vej tilbage til Nyborg Slot med noget af hans husbonds gods
1628-05-17 Rasmus Rasmussen, Hans Lindenovs tjener 1 Roskilde  
1628-05-17 Wickman, M: 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-18 Palle Rosenkrantz 6 Helsingør  
1628-05-18 Poul Johansen, Sjællandske kommissærers tjener 1 Køge  
1628-05-18 Niels Ebbesen, renteskriver 3 Roskilde På vej med nogle af Kongens penge
1628-05-18 Bendix von Anfeldt 1 Roskilde På vej til Fyn
1628-05-18 Just Høg 4 Roskilde  
1628-05-19 Niels Parsberg 2 Helsingør  
1628-05-19 2 af Kongens sadelmagere 1 Køge  
1628-05-19 Jørgen Sørensen, ligger 1 Køge  
1628-05-19 En anden af Slottets liggere 1 Frederiksborg (Hillerød) t/r. Bragte to tønder salt og returnerede med noget smør til Kongens behov
1628-05-20 Hans Nielsen, årsknægt 1 Roskilde  
1628-05-20 Monro, major 1 Helsingør t/r
1628-05-20 Peder Rasmussen, Christoffer Urnes tjener 1 Køge  
1628-05-20 Frederik Andersen, ligger 1 Helsingør t/r
1628-05-20 Laurids Adolphsen, Palle Rosenkrantz tjener 1 Køge  
1628-05-20 Johan Klerck, soldat 1 Køge På vej til Tryggevælde
1628-05-20 Henrik Thott, sekretær 2 Roskilde  
1628-05-21 Niels Poulsen, kancellibud 1 Helsingør Med breve til Skåne og Halland
1628-05-21 Mourids Mouridsen, kancellibud 1 Roskilde  
1628-05-21 Kirsten Munks tjener 1 Kronborg  
1628-05-21 Hans Petersen Loth, officer 1 Roskilde På vej til oberst Schlammersdorf i Odense med magtliggende breve fra Kongen
1628-05-21 Prinsens vaskerske, "waschersche" 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-21 2 personer fra Fehmern 1 Køge  
1628-05-21 Hans von Lübeck, kancellibud 1 Roskilde På vej til Fyn med breve fra Kongen
1628-05-22 Hertug Frederiks kammertjener 1 Roskilde  
1628-05-22 Borkert Rund 1 Roskilde  
1628-05-21 Hans Linnertsen, kancellibud 1 Køge  
1628-05-24 Gabriel von Donnop, kommissær 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-24 Anders Jespersen af Nykøbing 1 Køge  
1628-05-24 Hans Wegener, oberst Budtzous trompeter 1 Roskilde På vej til Odense efter nogle heste til Prinsen
1628-05-24 Rossten, major, og Didrik Rantzou 3 Køge På vej til Lolland
1628-05-24 Braden, løjtnant 1 Køge  
1628-05-24 Kongens mundskænk 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-24 Christoffer Meisener, jæger 1 Helsingør  
1628-05-24 Jørgen Drumeling, enspænder af Rostock 1 Køge På vej til Nykøbing Falster
1628-05-24 Eustachius Picht af Stralsund 1 Køge  
1628-05-24 Marcus Rodebandt, Kongens kammertjener 2 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-24 Niels Christensen, årsknægt 1 Køge  
1628-05-24 Conrad Kirch og Barlebeben, kornet, officerere 3 Køge  
1628-05-24 En af Slottets liggere 1 Frederiksborg (Hillerød) t/r med 2 tønder salt til f, retur med to tønder smør
1628-05-24 Jens von Hadersleben, løjtnant 2 Roskilde På vej til Fyn
1628-05-25 Henrik Holcks tjener 4 Roskilde Med noget tøj
1628-05-25 Johan af Ubye 1 Køge  
1628-05-25 Henrik von Skawenberg 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-25 Jørgen Sørensen, ligger 1 Roskilde  
1628-05-25 Poul Henriksen, ligger 1 Helsingør  
1628-05-25 Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-26 En af Slottets liggere 1 Roskilde  
1628-05-26 Daniel, skibsbygmester 2 Køge På vej til Lolland
1628-05-27 Anders Jespersen af Nykøbing 1 Køge  
1628-05-26 Greven af Montgomery 5 Køge For sig, sine folk og sit gods
1628-05-26 Hertug Ulrik 2 Helsingør  
1628-05-26 Annicke Skuldten 1 Roskilde  
1628-05-27 Peter Brandt, Kongens livkarl 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-27 Kongens kudsk 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-27 Frederik Andersen, ligger 1 Helsingør t/r
1628-05-28 Niels Mortensen 2 Roskilde Til Hans Ulrichs behov
1628-05-28 Christian Holt [?] 4 Køge  
1628-05-28 Otto Ludvig, oberst, rhingreve 5 Roskilde  
1628-05-28 Christoffer Meissener, Kongens jæger 1 Herstedvester  
1628-05-28 Clemmend Sørensen, mønsterskriver på Sjælland 2 Roskilde  
1628-05-28 Jacob Isbrandsen, Kongens skibskaptajn 1 Helsingør  
1628-05-28 Morten Jacobsen, tjener hos skibsbygmester Daniel Sinclair 1 Køge Tjendende Sinclair og det skib, der blev bygget på Lolland
1628-05-28 Witzleben, major,s tjener 1 Køge  
1628-05-30 Hans Christoffer von Sabels, Kongens edelknabe 1 Kronborg På opfording af Kirstine Munk
1628-05-30 Levin Marskalk, Kongens tyske kansler 2 Helsingør  
1628-05-30 Jens Nielsen, Dronningens tjener 1 Køge  
1628-05-30 Johan Hoppen, Greven af Montgomerys tjener 1 Køge  
1628-05-31 Timberling, kaptajn 3 Køge På vej til Lolland
1628-05-31 Arnelius, Dr. 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-31 Sivert Urne 1 Roskilde  
1628-05-31 Christian Sadelmager 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-31 Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-05-31 Kongens sadelknægt 1 Roskilde  
1628-05-31 Bartholomæus Nasses tjener 1 Roskilde  
1628-05-31 Lagrans, de, M: 2 Helsingør  
1628-05-31 Johannes Schultetus 1 Helsingør  
1628-05-01 Christoffer Meissener, jæger 1 Helsingør  
1628-05-02 Johan Holdst 1 Helsingør  
1628-05-02 Christopher Abraham von Steenbagh 2 Køge Med sin tjener
1628-05-02 Christopher Puschick, løjtnant 1 Køge På vej til Lübeck
1628-05-02 En af slottets liggere 1 Roskilde  
1628-05-02 Otte Plado, en af Kongens edelknaber 1 Kronborg Var sendt hertil efter kansleren og statholderen[s ordre?], nu retur.
1628-05-02 Statholderens tjener 1 Kronborg  
1628-05-02 Jacobus Steenberg 2 Kronborg Skulle til Kongen, kom fra Stralsund
1628-05-02 Just Høegs tjener 1 Stokkerup 1½ mil
1628-05-03 Peder Nielsne, rigens skriver 1 Roskilde  
1628-05-03 Peter Splidt af Stralsund 1 Kronborg Sendt hastigt fra Stralsund med breve til Kongen
1628-05-03 Ubenævnt 1 Kronborg Mødt på Slottet, skulle føre 2 tønder Bryhan til Kongen
1628-05-03 Erik Urne, krigskommissær på Fyn 1 Helsingør  
1628-05-04 Wulf Heinrich von Boudtzen, oberst 6 Køge  
1628-05-04 Ubenævnt 1 Ibstrup Med vin og øl til Hertug Frederik
1628-06-04 En af Kongens årsknægte 1 Køge  
1628-06-05 Heinrich Julius von Githell, ritmester 1 Køge  
1628-06-06 Arnesius, Dr. 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-06-06 Lauge Bille 2 Kronborg  
1628-06-06 Greven af Thurn 3 Ibstrup  
1628-06-06 Poul Thrullardt, løjtnant 1 Kronborg  
1628-06-06 Jacob Huitfeldt 1 Køge  
1628-06-06 Gregorius Hahn, magister, præceptor for de unge herrer 1 Roskilde  
1628-06-06 Erik Urne 1 Kronborg  
1628-06-06 Ellen Marsvins piger 1 Kronborg  
1628-06-06 Bartholomæus Eisenhout, Palle Rosenkranz's tjener 1 Køge  
1628-06-06 Peter Sirch, sergent over folket i Ringsted Klosters Len 1 Roskilde  
1628-06-06 Kongens sejllægger 1 Kronborg  
1628-06-07 Statholderen 1 Kronborg  
1628-06-07 Prinsens Bartskær 1 Helsingør  
1628-06-07 Greven af Thurn 4 Ibstrup Med gods
1628-06-07 Prinsens skrædder 1 Kronborg  
1628-06-08 Mourids Herman von Erkuhausen, Hertug Ulriks hofmester 1 Kronborg  
1628-06-08 Georg Frederik von Hornbann, kaptajn 1 Roskilde  
1628-06-08 Hans Ulrik Henseldt, kaptajn 1 Helsingør Helsingør rettet fra Helsingborg
1628-06-08 Jens Nielsen, ligger 1 Roskilde  
1628-06-08 Ellen Marsvins tjener 1 Roskilde  
1628-06-08 Nikolaj Røgh 3 Køge  
1628-06-09 Stig Pors 1 Helsingør  
1628-06-10 Christoffer Hansen 1 Helsingør  
1627-08-09 Poul Tydsk, ligger 1 Køge  
1627-08-09 Jacob Ulfeldts tjener 1 Roskilde  
1627-08-09 Christian Pentz 1 Køge  
1627-08-09 Sivert Urne 1 Helsingør  
1627-08-10 Wulf von Buchwald 2 Køge  
1627-08-10 Poul, maler 1 Frederiksborg (Hillerød)  
1628-08-11 Morten Sark, vinskænk 1 Kronborg  
1628-08-11 Claus Apoteker 1 Kronborg  
1628-08-11 Ellen Marsvins tjener 1 Køge  
1628-08-11 Lazarus Streghe, kaptajn 2 Helsingør  
1628-08-11 Jacob Ulfeldts tjener 1 Roskilde  
1628-08-11 Peder Knidsmidt, ligger 1 Kronborg