Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Sankt Annæ Vester Kvarter
Note:  

 

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008

Indledning

Christianshavns Kvarter
Frimands Kvarter
Klædebo Kvarter
Købmager Kvarter
Nørre Kvarter
Rosenborg Kvarter
Sankt Annæ Vester Kvarter
Sankt Annæ Øster Kvarter
Snarens Kvarter
Strand Kvarter
Vester Kvarter
Øster Kvarter
Østervold Kvarter


Sankt Annæ Vester Kvarter

Matr.nr. 1

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 1 og 2 A)
1806 1
2008 1

Ejere
1806 Lars Larsen, skibsbygger
2008 E/F Kronprinsessegade 2 V

Matrikulære husnumre
1806 Gothersgade 1/Kronprinsessegade 1*

Husnumre
1859 Gothersgade 58/Kronprinsessegade 2
2008 Gothersgade 58/Kronprinsessegade 2

Opførelsesår
1801 for skibsbygmester Lars Larsen. Ombygget 1892 (Historiske huse)

Matr.nr. 2

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 2 B)
1806 2
2008 2

Ejere
1806 Lars Larsen, skibsbygger
2008 E/F Gothersgade 56

Matrikulære husnumre
1806 Gothersgade 2

Husnumre
1859 Gothersgade 56
2008 Gothersgade 56

Opførelsesår
1802 for skibsbygmester Lars Larsen. Ombygget 1892 (Historiske huse)

Matr.nr. 3 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 2 C)
1806 3
1844 Sammenlagt med 384 B, til: 3 & 384 B

Ejere
1806 Lars Larsen, skibsbygger

Matrikulære husnumre
1806 Gothersgade 3

Matr.nr. 3 & 384 B (fra 1953: 3)

Matrikel
1844 Sammensat af 1806 3 og 384 B
1953 Betegnet 3 (nyt nummer)
2008 3

Ejere
2008 Jens Rasmus Andersen

Matrikulære husnumre
1844 Gothersgade 3 & 384 B

Husnumre
1859 Gothersgade 54
2008 Gothersgade 54

Opførelsesår
1740 (Kuas)

Matr.nr. 4 †

Matrikel
1689 84 (del af)
1756 24 og del af umatrikuleret areal (Kongens Have)
1806 4
1962 Indbefattet i 668

Ejere
1689 Claus Amundsen, kok
1756 Niels Knudsen, tømmersvend
1806 Niels Jensen, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 84
1756 Gothersgade 24
1806 Gothersgade 4

Husnumre
1859 Gothersgade 52

Matr.nr. 5 †

Matrikel
1689 84 (del af)
1756 23
1806 5
1962 Indbefattet i 668

Ejere
1689 Claus Amundsen, kok
1756 Frederik Blantzius, lysestøber
1806 Christopher Knudsen

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 84
1756 Gothersgade 23
1806 Gothersgade 5

Husnumre
1859 Gothersgade 50

Matr.nr. 6 †

Matrikel
1689 83 (del af)
1756 22
1806 6
1962 Indbefattet i 668

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Jens Pedersen, vognmand
1806 Matthias Jørgensen vognmand

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 83
1756 Gothersgade 22
1806 Gothersgade 6

Husnumre
1859 Gothersgade 48

Matr.nr. 7 †

Matrikel
1689 83 (del af)
1756 21
1806 7
1962 Indbefattet i 668

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Julius Guione, gibsmager
1806 H. Fritsche, glashandler

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 83
1756 Gothersgade 21
1806 Gothersgade 7

Husnumre
1859 Gothersgade 46

Matr.nr. 8 †

Matrikel
1689 82
1756 20 og 1756 315
1806 8
1962 Indbefattet i 668

Ejere
1689 Peder Nielsen
1756 20: Søren Pedersen, islandsk købmand. – 315: Hans Madsen, bådsmand
1806 C. F. Akkermann, gravør

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 82
1756 Gothersgade 20. – Adelgade 315
1806 Gothersgade 8/Adelgade 8*

Husnumre
1859 Adelgade 1/Gothersgade 44

Matr.nr. 9 †

Matrikel
1689 81
1756 19
1806 9
1991 Henlagt til 1806 10

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Frederik Carl Milan, maler
1806 Niels Ørsted, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 81/Adelgade 81*
1756 Gothersgade 19/Adelgade 19*
1806 Gothersgade 9/Adelgade 9*

Husnumre
1859 Adelgade 2/Gothersgade 42

Matr.nr. 10

Matrikel
1689 80
1756 18
1806 10
1989 Hertil henlagt 1806 11
1991 Hertil henlagt 9
2008 10

Ejere
1689 Niels Erops, løjtnant
1756 Hans Christian Lautrups enke
1806 Breutigam, madam
2008 Jes Jørgen Kølpin

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 80
1756 Gothersgade 18
1806 Gothersgade 10

Husnumre
1859 Gothersgade 40
1989 Gothersgade 38-40
1991 Gothersgade 38-42
2008 Gothersgade 38-42

Opførelsesår
Gothersgade 38: 1838 (Kuas). – Gothersgade 40: Uoplyst. - Gothersgade 42: 1846 (Kuas)

Matr.nr. 11 †

Matrikel
1689 79
1756 17
1806 11
1989 Henlagt til 1806 10

Ejere
1689 Ole Børgesen, kornmåler
1756 Jens Sørensen, brændevinsbrænder
1806 Fridrich Meyer

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 79
1756 Gothersgade 17
1806 Gothersgade 11

Husnumre
1859 Gothersgade 38

Matr.nr. 12

Matrikel
1689 78
1756 16
1806 12
2008 12

Ejere
1689 Jacob, bøsseskytte
1756 Gotfreid Buurmester, snedker
1806 Gottfried Weise, skomager
2008 Jes Jørgen Kølpin

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 78
1756 Gothersgade 16
1806 Gothersgade 12

Husnumre
1859 Gothersgade 36
2008 Gothersgade 36

Opførelsesår
1849 (Kuas)

Matr.nr. 13

Matrikel
1689 77
1756 15
1806 13
2008 13

Ejere
1689 Gregorius Fleischer, assessor
1756 Jens Olsen, brændevinsbrænder
1806 P. N. Sommersted, brændevinsbrænder
2008 Inge Vibeke Knuth-Winterfeldt

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 77
1756 Gothersgade 15
1806 Gothersgade 13

Husnumre
1859 Gothersgade 34
2008 Gothersgade 34

Opførelsesår
1724 (Kuas)

Matr.nr. 14

Matrikel
1689 76
1756 14
1806 14
2008 14

Ejere
1689 Niels Jensen, arbejdskarl
1756 Bartolomæus Holm, øltapper
1806 Mathias Andersen
2008 Jes Jørgen Kølpin

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 76
1756 Gothersgade 14
1806 Gothersgade 14

Husnumre
1859 Gothersgade 32
2008 Gothersgade 32

Opførelsesår
1868 (Kuas)

Matr.nr. 15 †

Matrikel
1689 75 (del af)
1756 13
1806 15
1902 Henlagt til 626

Ejere
1689 Gregorius Fleischer, assessor
1756 Peter Moss, bankokasserere
1806 Wivet, justitsråd, advokat

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 75/Adelgade 75*
1756 Gothersgade 13/Adelgade 13*
1806 Gothersgade 15

Husnumre
1859 Gothersgade 30

Matr.nr. 16 †

Matrikel
1689 75 (del af)
1756 12
1806 16
1902 Henlagt til 626

Ejere
1689 Gregorius Fleischer, assessor
1756 Ole Andersen Kyse, slagter
1806 Johan N. Schier, orgelbygger

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 75/Adelgde 75*
1756 Gothersgade 12
1806 Gothersgade 16

Husnumre
1859 Gothersgade 28

Matr.nr. 17

Matrikel
1689 74
1756 11
1806 17
1996 Hertil henlagt 1806 18

Ejere
1689 Per Rasmussen, hjulmand
1756 Vilhelm Rosenmeyer, islandsk købmand
1806 Peter Torning, marskandiser
2008 Mikael Stig Rosenmejer

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 74
1756 Gothersgade 11
1806 Gothersgade 17

Husnumre
1859 Gothersgade 26
1996 Gothersgade 24-26
2008 Gothersgade 24-26

Opførelsesår
1999 (Kuas)

Matr.nr. 18 †

Matrikel
1689 73
1756 10
1806 18
1996 Henlagt til 1806 17

Ejere
1689 Hans Pedersen, skipper
1756 Hans Snisdorph
1806 Jens Jensen Boy, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 73
1756 Gothersgade 10
1806 Gothersgade 18

Husnumre
1859 Gothersgade 24

Matr.nr. 19 †

Matrikel
1689 72
1756 9
1806 19
1946 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Wulf Grøntler, rotgiesser
1756 Jørgen Frederiksen, ruhugger
1806 Christian Wilhelm Schvane, kurvemager

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 72
1756 Gothersgade 9
1806 Gothersgade 19

Husnumre
1859 Gothersgade 22

Matr.nr. 20 †

Matrikel
1689 237
1756 205
1806 20
1946 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Peder Willumsen
1756 Peder Møller, vintapper
1806 Claus Ebbesen, isenkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 237/Borgergade 237*
1756 Borgergade 205/Gothersgade 205*
1806 Gothersgade 20/Borgergade 20*

Husnumre
1859 Borgergade 1/Gothersgade 20

Matr.nr. 21 †

Matrikel
1689 71
1756 8
1806 21
1943 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Thomas Olsen
1756 Niels Jensen Høsterkøb, brændevinsbrænder
1806 Johan A. Armand, urmager

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 71/Borgergade 71*
1756 Gothersgade 8/Borgergade 8*
1806 Gothersgade 21/Borgergade 21*

Husnumre
1859 Borgergade 2/Gothersgade 18

Matr.nr. 22 †

Matrikel
1689 69 og 1689 70
1756 7
1806 22
1943 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 69-70: Nikolaj Henriksen
1756 Niels Jensen Høsterkøb, brændevinsbrænder
1806 Knudsen, koffardikaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 69 og 70
1756 Gothersgade 7/Borgergade 7*
1806 Gothersgade 22

Husnumre
1859 Gothersgade 16

Matr.nr. 23 †

Matrikel
1689 68 (del af)
1756 6
1806 23
1850 Sammenlagt med 94 B, til: 23 & 94 B

Ejere
1689 Søren Larsen, brygger
1756 Enken efter brygger Søren Balling
1806 Leisner, kaptajn, kræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 68/Borgergade 68*
1756 Gothersgade 6
1806 Gothersgade 23

Matr.nr. 23 & 94 B †

Matrikel
1850 Sammensat af 1806 23 og 94 B
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1850 Gothersgde 23 & 94 B

Husnumre
1859 Gothersgade 14

Matr.nr. 24 †

Matrikel
1689 67
1756 5
1806 24
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Enken efter Christian Ludvig, staldskræder (?)
1756 Johan Jørgen Balche, tømmermester
1806 Tikiøb, boghandler

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 67
1756 Gothersgade 5
1806 Gothersgade 24

Husnumre
1859 Gothersgade 12

Matr.nr. 25

Matrikel
1689 66
1756 4
1806 25
2008 25

Ejere
1689 Jens Pedersen, grovsmed
1756 Schacht, kaptajn ved Grenaderkorpset
1806 Johan W. Ewers
2008 K/S Baron Boltens Gaard

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 66
1756 Gothersgade 4
1806 Gothersgade 25

Husnumre
1859 Gothersgade 10
2008 Gothersgade 10

Opførelsesår
1853 (Kuas)

Matr.nr. 26
Baron Boltens Gård

Matrikel
1689 65
1756 3
1806 26
2008 26

Ejere
1689 Jens Ravn, sejlingsmand
1756 Thomas Mathiesen, vognmand
1806 Hagen Hagen, vinhandler
2008 K/S Baron Boltens Gaard

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 65
1756 Gothersgade 3
1806 Gothersgade 26

Husnumre
1859 Gothersgade 8
2008 Gothersgade 8

Opførelsesår
1767-69 for vintapper, senere baron Henrik Bolten. Ombygget 1955 (Historiske huse)

Matr.nr. 27 †

Matrikel
1689 64 (del af)
1756 2
1802 27
1903 Indbefattet i 627

Ejere
1689 Hans Træds, grynmåler
1756 Chrstian Fædder, borgmester
1806 Rye, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 64/Ny Kongensgade 64*
1756 Gothersgade 2
1806 Gothersgade 27

Husnumre
1859 Gothersgade 6

Matr.nr. 28 †

Matrikel
1689 64 (del af)
1756 1
1806 28
1846 Uformelt sammenlagt med 1806 29 og 1806 30, til: 28, 29 & 30

Ejere
1689 Hans Træds, grynmåler
1756 Poul Nygaard, vintapper
1806 Ole Balgaard, hyrekudsk

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 64/Ny Kongensgade 64*
1756 Gothersgade 1
1806 Gothersgade 28

Matr.nr. 28, 29 & 30 †

Matrikel
1846 Uformelt sammensat 1806 28, 1806 29 og 1806 30
1903 Indbefattet i 627

Ejere

Matrikulære husnumre
1846 Gothersgade 28, 29 & 30/Store Kongensgade 28, 29 & 30

Husnumre
1859 Gothersgade 2/Store Kongensgade 1-3

Matr.nr. 29 †

Matrikel
1689 64 (del af)
1756 25
1806 29
1846 Uformelt sammenlagt med 1806 28 og 1806 30, til: 28, 29 & 30

Ejere
1689 Hans Træds, grynmåler
1756 Poul Nygaard, vintapper
1806 Hansen, vinhandler

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 64/Ny Kongensgade 64*
1756 Ny Kongensgade 25/Gothersgade 25*
1806 Gothersgade 29/Store Kongensgade 29*

Matr.nr. 30 †

Matrikel
1689 64 (del af) og 1689 145 (del af)
1756 26
1806 30
1846 Uformelt sammenlagt med 1806 28 og 1806 29, til: 28, 29 & 30

Ejere
1689 64: Hans Træds, grynmåler. – 145: Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Poul Nygaard, vintapper
1806 Hansen, vinhandler

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 64/Ny Kongensgade 64*. - Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 26
1806 Store Kongensgade 30

Matr.nr. 31 †

Matrikel
1689 64 (del af) og 1689 145 (del af)
1756 27
1806 31
1903 Indbefattet i 627

Ejere
1689 64: Hans Træds, grynmåler. – 145: Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Johan Daniel Preisler, brandmajor
1806 S. Neve, barber

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 64 og Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 27
1806 Store Kongensgade 31

Husnumre
1859 Store Kongensgade 5

Matr.nr. 32 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 28
1806 32
1903 Indbefattet i 627

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Mathias Christian Bagge
1806 P. C. Just, høker

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 28
1806 Store Kongensgade 32

Husnumre
1859 Store Kongensgade 7

Matr.nr. 33 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 29
1806 33
1903 Indbefattet i 627

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Rasmus Krag
1806 Maximilian Wilhelm Ewan Moldenhauer, rodemester

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 29
1806 Store Kongensgade 33

Husnumre
1859 Store Kongensgade 9

Matr.nr. 34 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 30
1806 34
1903 Indbefattet i 627

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 De Reformertes Fattighus
1806 N. Lyderwall, guldsmed

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 30
1806 Store Kongensgade 34

Husnumre
1859 Store Kongensgade 11

Matr.nr. 35

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 31
1806 35
1991 Hertil henlagt 1806 36, 1806 37 og 1806 38
2008 35

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Jørgen Christian Alme, skomager
1806 Nielsen
2008 K/S Baron Boltens Gaard

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 31
1806 Store Kongensgade 35

Husnumre
1859 Store Kongensgade 13
1991 Store Kongensgade 5, 15-19
2008 Store Kongensgade 5, 15-19

Opførelsesår
Store Kongensgade 5: Før 1731. Ombygget mellem 1737-58 og 1855-62. – Store Kongensgade 15: 1751 for skomager Jørgen Christian Alme. Ombygget 1831 og 1862. – Store Kongensgade 17: 1752 fo Anders Hansen Grünethou. Ombygget 1819. – Store Kongensgade 19: 1760’erne for hjulmand Emanuel Klokoffchy. Ombygget 1840 og 1876 (Historiske huse)

Matr.nr. 36 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 32
1806 36
1991 Henlagt til 1806 35

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Jørgen Christian Alme, skomager
1806 F. Knebush, sadelmager

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 32
1806 Store Kongensgade 36

Husnumre
1859 Store Kongensgade 15

Matr.nr. 37 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 33
1806 37
1991 Henlagt til 1806 35

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Thomas Mathiesen, vognmand
1806 Andr. Dreyer, kobbersmed

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 33
1806 Store Kongensgade 37

Husnumre
1859 Store Kongensgade 17

Matr.nr. 38 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 34
1806 38
1991 Henlagt til 1806 35

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Jens Andersen, grovsmed
1806 J. D. Bense, sadelmager

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 34
1806 Store Kongensgade 38

Husnumre
1859 Store Kongensgade 19

Matr.nr. 39

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 35 (del af, senere betegnet 1756 35 A)
1806 39
2008 39

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Petro Mingotti
1806 P. Linderod, maler
2008 Ejendomsselsk Sct. Thommas APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 35
1806 Store Kongensgade 39

Husnumre
1859 Store Kongensgade 21
2008 Store Kongensgade 21

Opførelsesår
1930 af arkitekt Julius Bagger (Weilbach og Kuas)

Matr.nr. 40 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 35 (del af, senere betegnet 1756 35 B)
1806 40
1837 Delt i 40 A og 40 B

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Petro Mingotti
1806 Johan West, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 35
1806 Store Kongensgade 40

Matr.nr. 40 A

Matrikel
1837 Parcel af 1806 40
2008 40 A

Ejere
2008 E/F Store Kongensgade 23-23 A

Matrikulære husnumre
1837 Store Kongensgade 40 A

Husnumre
1859 Store Kongensgade 23
2008 Store Kongensgade 23

Opførelsesår
1850-51 af murermester Chr. O. Aagaard (Historiske huse)

Matr.nr. 40 B

Matrikel
1837 Parcel af 1806 40
2008 40 B

Ejere
2008 Hbl APS

Matrikulære husnumre
1837 Store Kongensgade 40 B

Husnumre
1859 Store Kongensgade 25
2008 Store Kongensgade 25

Opførelsesår
1837 af murermester Chr. O. Aagaard (Historiske huse)

Matr.nr. 41 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 35 C og 1756 36
1806 41
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 42, til: 41 & 42

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 35: Petro Mingotti. – 36: Herman Lengerken, klokker
1806 Ryberg, konferensråd, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 35-36
1806 Store Kongensgade 41

Matr.nr. 41 & 42

Matrikel
1806 Uformelt sammenlagt af 1806 41 og 1806 42
1851 Delt i 41 A 1, 41 A 2, 41 B & 42 A og 42 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Store Kongensgade 41 & 42

Matr.nr. 41 A 1 †

Matrikel
1851 Parcel af 41 & 42
1989 Omdøbt til 681

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Store Kongensgade 41 A 1

Husnumre
1859 Store Kongensgade 27

Matr.nr. 41 A 2 †

Matrikel
1851 Parcel af 41 & 42
1989 Omdøbt til 682

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Store Kongensgade 41 A 2

Husnumre
1859 Store Kongensgade 29

Matr.nr. 41 B & 42 A+ (fra 1953: 41 B)

Matrikel
1851 Parcel af 41 & 42
1953 Betegnet 41 B (nyt nummer)
1958 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Store Kongensgade 41 B & 42 A

Husnumre
1859 Store Kongensgade 31
1958 Store Kongensgade 31

Opførelsesår
1887

Matr.nr. 42 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 37 og 1756 38
1806 42
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 41, til: 41 & 42

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756
1806 Ryberg, konferensråd, agent, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Store Kongensgade 37 og 38
1806 Store Kongensgade 42

Matr.nr. 42 A

Matrikel
1851 Parcel af 41 & 42
1851 Sammenlagt med 41 B, til: 41 B & 42 A

Matr.nr. 42 B †

Matrikel
1851 Parcel af 41 & 42
1958 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Store Kongensgade 42 B

Husnumre
1859 Store Kongensgade 33

Matr.nr. 43 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 39
1806 43
1958 Indbefattet i 656 og 657

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Gabriel Wederkamp, barber
1806 Hagedorn, madam

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 39
1806 Store Kongensgade 43

Husnumre
1859 Store Kongensgade 35

Matr.nr. 44 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 40 og 1756 41
1806 44
1812 Delt i 44 A og 44 B

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 40: Peder Nielsen Lynge, brændevinsbrænder. – 41: Anthonii Kahlou, nagelsmed
1806 J. H. Høyer, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 40 og 41
1806 Store Kongensgade 44

Matr.nr. 44 A †

Matrikel
1812 Parcel af 1806 44
1958 Indbefattet i 656

Ejere

Matrikulære husnumre
1812 Store Kongensgade 44 A

Husnumre
1859 Store Kongensgade 37

Matr.nr. 44 B †

Matrikel
1812 Parcel af 1806 44
1958 Indbefattet i 656

Ejere

Matrikulære husnumre
1812 Store Kongensgade 44 B

Husnumre
1859 Store Kongensgade 39

Matr.nr. 45 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 42
1806 45
1958 Indbefattet i 656

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Jens Hansen Skabye, brændevinsbrænder
1806 P. H. Lund, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 42
1806 Store Kongensgade 45

Husnumre
1859 Store Kongensgade 41

Matr.nr. 46 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 43
1806 46
1958 Indbefattet i 656

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Bagge Paulsen
1806 M. Smidt, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 43
1806 Store Kongensgade 46

Husnumre
1859 Store Kongensgade 43

Matr.nr. 47 †

Matrikel
1689 145 (del af) og 1689 311 (del af)
1756 44
1806 47
1958 Indbefattet i 656

Ejere
1689 145 og 311: Niels Simonsen, hofpræsident
1756 David Holt, urtekræmmer
1806 von Wullich

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145. – Dronningensgade 311
1756 Ny Kongensgade 44
1806 Store Kongensgade 47

Husnumre
1859 Store Kongensgade 45

Matr.nr. 48 †

Matrikel
1689 146
1756 45 og 1756 46
1806 48
1958 Indbefattet i 656

Ejere
1689 Niels Rasmussen
1756 45: Niels Raade. – 46: Anders Thomsen, urtekræmmer
1806 Klingenberg, agent, vinhandler

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 146/Dronningensgade 146*
1756 Ny Kongensgade 45. – Ny Kongensgade 46/Dronningensgade 46*
1806 Store Kongensgade 48/Dronningens Tværgade 48*

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 13/Store Kongensgade 47

Matr.nr. 49 †

Matrikel
1689 147 og 1689 148
1756 47 (1689/147, del af), 1756 48 (1689/148) og 1756 351 (1689/147, del af)
1806 49
1811 Delt i 49 A og 49 B

Ejere
1689 147: Børge Larsen, tømmermand. – 148: Gudmand Andersen, tømmermand
1756 47: Anders Thomsen, urtekræmmer. – 48: Frederik Schmidt, vejermester ved Holmen. - 351: Niels Michelsen, brændevinsbrænder
1806 Thomsen, kaptajn, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 147/Dronningensgade 147*. – Ny Kongensgade 148
1756 Ny Kongensgade 47/Dronningensgade 47*. – Ny Kongensgade 48. – Dronningensgade 351
1806 Store Kongensgade 49/Dronningens Tværgade 49*

Matr.nr. 49 A †

Matrikel
1811 Parcel af 1806 49
1934 Henlagt til 1806 50

Ejere

Matrikulære husnumre
1811 Store Kongensgade 49 A/Dronningens Tværgade 49 A*

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 16/Store Kongensgade 49

Matr.nr. 49 B †

Matrikel
1811 Parcel af 1806 49
1934 Henlagt til 1806 50

Ejere

Matrikulære husnumre
1811 Store Kongensgade 49 B

Husnumre
1859 Store Kongensgade 51

Matr.nr. 50

Matrikel
1689 149 (del af)
1756 49
1806 50
1936 Hertil henlagt 49 A og 49 B
1955 Hertil henlagt 1806 352 og 1806 353
2008 50

Ejere
1689 Anders Thomesen, mester
1756 Ditlev Jensen, brændevinsbrænder
1806 P. Sørensen, værtshusholder
2008 Dnp Ejendomme P/S

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 149
1756 Ny Kongensgade 49
1806 Store Kongensgade 50

Husnumre
1859 Store Kongensgade 53
1936 Dronningens Tværgade 16/Store Kongensgade 49
2008 Dronningens Tværgade 16/Store Kongensgade 49

Opførelsesår
1935 (Kuas)

Matr.nr. 51

Matrikel
1689 149 (del af)
1756 50
1806 51
2008 51

Ejere
1689 Anders Thomesen, mester
1756 Kommandørkaptajn Judichærs enke, frue
1806 Scharfenberg, justitsråd
2008 New Era Publications Internat APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 149
1756 Ny Kongensgade 50
1806 Store Kongensgade 51

Husnumre
1859 Store Kongensgade 55
2008 Store Kongensgade 55

Opførelsesår
1794 for justitsråd Schaffenberg. Ombygget før 1900 (Historiske huse)

Matr.nr. 52

Matrikel
1689 150 (del af)
1756 51
1806 52
2008 52

Ejere
1689 Casper Ubelax, mester
1756 Trott, toldskriver
1806 Kyhn, madam
2008 457 E/F Store Kongensgade 57 A-B

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 150
1756 Ny Kongensgade 51
1806 Store Kongensgade 52

Husnumre
1859 Store Kongensgade 57
2008 Store Kongensgade 57

Opførelsesår
Før 1736 Ombygget 1836 og 1852-53 (Historiske huse)

Matr.nr. 53

Matrikel
1689 150 (del af)
1756 52 og 1756 53
1806 53
1938 Hertil henlagt 1806 129, 1806 130, 1806 131 og 126 & 127
1967 Frasepareret 670
2008 53

Ejere
1689 Casper Ubelax, mester
1756 52-53: Dominicus Arf, kommandør
1806 Zinn, grosserer
1938 Hertil henlagt 126 & 127, 128, 129 og 130
2008 Jeudan V A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 150
1756 Ny Kongensgade 52 og 53
1806 Store Kongensgade 53

Husnumre
1859 Store Kongensgade 59
1938 Store Kongensgade 59, Borgergade 78-84
1967 Store Kongensgade 59
2008 Store Kongensgade 59

Opførelsesår
1782 for justitsråd Jacob Rabech. Ombygget efter 1906 (Historiske huse)

Matr.nr. 54

Matrikel
1689 151 (del af)
1756 54
1806 54
2008 54

Ejere
1689 Just Kørning, brygger
1756 Johan Smidt, silkefarver
1806 Jacob Sparre, brændehandler
2008 E/F St Kongensgade 61

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 151
1756 Ny Kongensgade 54
1806 Store Kongensgade 54

Husnumre
1859 Store Kongensgade 61
2008 Store Kongensgade 61

Opførelsesår
1896 (Matrikelregister)

Matr.nr. 55 †

Matrikel
1689 151 (del af)
1756 55
1806 55
1906 Sammenlagt med 1806 134 til: 55 & 134

Ejere
1689 Just Kørning, brygger
1756 Anders Nielsen, brygger
1806 Gert Gertsen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 151
1756 Ny Kongensgade 55
1806 Store Kongensgade 55

Husnumre
1859 Store Kongensgade 63

Matr.nr. 55 & 134 (fra 1953: 55)

Matrikel
1906 Sammensat af 1806 55 og 1806 134
1953 Betegnet 55 (nyt nummer)
2005 Herfra separeret 713
2008 55

Ejere
2008 Store Kongensgade 63 APS

Husnumre
1906 Store Kongensgade 63
2008 Store Kongensgade 63, 63 A-F

Opførelsesår
1875 af arkitekt Vilhelm Klein (Weilbach)

Matr.nr. 56
Svalegården

Matrikel
1689 152
1756 56
1806 56
2008 56

Ejere
1689 Anders Soeling, stenhugger
1756 Kommandørkaptajn Holst enke, frue
1806 Johan Casse, købmand
2008 City Apartment APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 152
1756 Ny Kongensgade 56
1806 Store Kongensgade 56

Husnumre
1859 Store Kongensgade 65
2008 Store Kongensgade 65

Opførelsesår
Før 1751 (Historiske huse)

Matr.nr. 57 †

Matrikel
1689 153 (del af)
1756 57
1806 57
1836 Sammenlagt med 1806 58, til: 57 & 58

Ejere
1689 Peder Becher, skipper
1756 Frederik Hoppe, admiral
1806 Kierkerup, major

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 153
1756 Ny Kongensgade 57
1806 Store Kongensgade 57

Matr.nr. 57 & 58 (fra 1953: 57)

Matrikel
1836 Sammenlagt af 1806 57 og 1806 58
1953 Betegnet 57 (nyt nummer)
2008 57

Ejere
2008 E/F St Kongensgade 67 A-D

Matrikulære husnumre
1836 Store Kongensgade 57 & 58

Husnumre
1859 Store Kongensgade 67
2008 Store Kongensgade 67

Opførelsesår
1836-38 for mecanicus P. J. Kretz. Ombygget i 1900-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 58 †

Matrikel
1689 153 (del af)
1756 58
1806 58
1836 Sammenlagt med 1806 57, til: 57 & 58

Ejere
1689 Peder Becher, skipper
1756 Frederik Hoppe, admiral
1806 Nordberg, kommerceråd

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 153
1756 Ny Kongensgade 58
1806 Store Kongensgade 58

Matr.nr. 59

Matrikel
1689 154 (del af)
1756 59
1806 59
1907 Hertil henlagt 1806 60
2008 59

Ejere
1689 Erik Lerche, kaptajn
1756 Det Samtlige Skomagerlaug
1806 Peter Kretz, snedker
2008 C.W. Obel Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 154
1756 Ny Kongensgade 59
1806 Store Kongensgade 59

Husnumre
1859 Store Kongensgade 69
2008 Store Kongensgade 69

Opførelsesår
1909 (Matrikelregister)

Matr.nr. 60 †

Matrikel
1689 154 (del af)
1756 60
1806 60
1907 Henlagt til 1806 59

Ejere
1689 Erik Lerche, kaptajn
1756 Jacob Jensen Gunst
1806 Peter Kretz, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 154
1756 Ny Kongensgade 60
1806 Store Kongensgade 60

Husnumre
1859 Store Kongensgade 69

Matr.nr. 61

Matrikel
1689 154 (del af)
1756 61
1806 61
2008 61

Ejere
1689 Erik Lerche, kaptajn
1756 Søren Andersen, brændevinsbrænder
1806 Peter Andersen, brændevinsbrænder
2008 E/F Store Kongensgade 71 - 71 A

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 154
1756 Ny Kongensgade 61
1806 Store Kongensgade 61

Husnumre
1859 Store Kongensgade 71
2008 Store Kongensgade 71

Opførelsesår
1899 (Matrikelregister)

Matr.nr. 62

Matrikel
1689 155 (del af)
1756 62
1806 62
2008 62

Ejere
1689 Hans Ebbe, kaptajn
1756 Christen Jensen, brændevinsbrænder
1806 Søren Kragh
2008 Rrb APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 155
1756 Ny Kongensgade 62
1806 Store Kongensgade 62

Husnumre
1859 Store Kongensgade 73
2008 Store Kongensgade 73

Opførelsesår
1752 (Kuas)

Matr.nr. 63

Matrikel
1689 155 (del af)
1756 63
1806 63
2008 63

Ejere
1689 Hans Ebbe, kaptajn
1756 Niels Henriksen, brygger
1806 Peter Larsen
2008 A/S Ottosa

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 155
1756 Ny Kongensgade 63
1806 Store Kongensgade 63

Husnumre
1859 Store Kongensgade 75
2008 Store Kongensgade 75

Opførelsesår
1850 (Kuas)

Matr.nr. 64 †

Matrikel
1689 156 og 1689 157
1756 64 (1689/156) og 1756 65 (1689/157)
1806 64
1844 Delt i 64 A, 64 B, 64 C og 64 D

Ejere
1689 156: Hans Ebbe, kaptajn. – 157: Felttøjmesteren
1756 64: Joh. Cornelius Krieger, justitsråd. – 65: Scheel, etatsrådinde
1806 Urtekræmmerlaugets raffinaderi

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 156 og 157
1756 Borgergade/Ny Kongensgade 64, Borgergade 64*. – Ny Kongensgade 65
1806 Store Kongensgade 64

Matr.nr. 64 A

Matrikel
1844 Parcel af 1806 64
2008 64 A

Ejere
2008 Boligselskabet Innovo A/S

Matrikulære husnumre
1844 Store Kongensgade 64 A

Husnumre
1859 Store Kongensgade 77
2008 Store Kongensgade 77

Opførelsesår
1832 for sukkerraffinadør C. Hedemann (Historiske huse)

Matr.nr. 64 B

Matrikel
1844 Parcel af 1806 64
2008 64 B

Ejere
2008 E/F Store Kongensgade 79

Matrikulære husnumre
1844 Store Kongensgade 64 B

Husnumre
1859 Store Kongensgade 79
2008 Store Kongensgade 79

Opførelsesår
1832-33 for sukkerraffinadør C. Hedemann (Historiske huse)

Matr.nr. 64 C †

Matrikel
1844 Parcel af 1806 64
1844 Sammenlagt med 1806 140, til: 140 & 64 C

Matr.nr. 64 D †

Matrikel
1844 Parcel af 64
1844 Sammenlagt med 146, til: 146 & 64 D

Matr.nr. 65

Matrikel
1689 158
1756 66
1806 65
2008 65

Ejere
1689 Jochum Scharnhorst
1756 Philip Jacob Salathe, vinkyper
1806 Brøer, kaptajn
2008 Danica Butikscenter A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 158
1756 Ny Kongensgade 66
1806 Store Kongensgade 65

Husnumre
1859 Store Kongensgade 81
2008 Store Kongensgade 81

Opførelsesår
1784-85 af murermester Melchior Henrik Petermann (Historiske huse)

Matr.nr. 66 †

Matrikel
1689 159 (del af)
1756 67 (del af, senere betegnet 1756 67 A)
1806 66
1858 Delt i 66 A, 66 B, 66 C og 66 D

Ejere
1689 Hoppe, viceadmiral
1756 Philip de Lange, murermester
1806 Christian Høller, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 159
1756 Ny Kongensgade 67/Hoppens Længe 67*
1806 Store Kongensgade 66/Hoppens Længe (Hindegade) 66*

Matr.nr. 66 A

Matrikel
1858 Parcel af 1806 66
1899 Hertil henlagt 66 B, 66 C og 66 D
1899 Herfra separeret 623
2008 66 A

Ejere
2008 Ejerforeningen St Kongensgade 83/H

Matrikulære husnumre
1858 Store Kongensgade 66 A/Hoppenslænge (Hindegade) 66 A*

Husnumre
1859 Hoppenslænge 1/Store Kongensgade 83
1869 Hindegade 1/Store Kongensgade 83
2008 Store Kongensgade 83

Opførelsesår
1901 af murermester N. O. Mynster og arkitekt L. P. Gudme (Matrikelregister)

Matr.nr. 66 B †

Matrikel
1858 Parcel af 1806 66
1899 Henlagt til 66 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1858 Hoppenslænge 66 B

Husnumre
1859 Hoppenslænge 3
1869 Hindegade 3

Matr.nr. 66 C †

Matrikel
1858 Parcel af 1806 66
1899 Henlagt til 66 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1858 Hoppenslænge 66 C

Husnumre
1859 Hoppenslænge 3
1869 Hindegade 5

Matr.nr. 66 D †

Matrikel
1858 Parcel af 1806 66
1899 Henlagt til 66 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1858 Hoppenslænge 66 D

Husnumre
1859 Hoppenslænge 7
1869 Hindegade 7

Matr.nr. 67 †

Matrikel
1689 160
1756 68
1806 67
1856 Sammenlagt med 1806 68, til: 67 & 68

Ejere
1689 Lorenz Kreyers indhegnede plads og have
1756 Christen Olsen, brændevinsbrænder
1806 Hougaard

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 160/Hindestræde 160*
1756 Ny Kongensgade 68/Hoppens Længe 68*
1806 Store Kongensgade 67/Hoppenslænge 67*

Matr.nr. 67 & 68 †

Matrikel
1856 Sammensat af 1806 67 og 1806 68
1873 Henlagt til 508

Ejere

Matrikulære husnumre
1856 Store Kongesgade 67 & 68/Hoppenslænge 67 & 68*/Kaninlænge 67 & 68*

Husnumre
1859 Hoppenslænge 2/Kaninlængen 1/Store Kongensgade 85
1869 Fredericiagade 37/Hindegade 2/Store Kongensgade 85

Matr.nr. 68 †

Matrikel
1689 161
1756 69
1806 68
1856 Sammenlagt med 1806 67, til: 67 & 68

Ejere
1689 Svend Svendsen, møller
1756 Lars Pedersen, brændevinsbrænder
1806 A. M. Møller

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 161
1756 Ny Kongensgade 69/Kaninlængen 69*
1806 Store Kongensgade 68/Kaninlængen 68*

Matr.nr. 69 †

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 70, 1756 73, 1756 74 og 1756 81 (del af, senere betegnet 1756 81 A)
1806 69
1849 Delt i 69 A og 69 B

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 70, 73-74 og 81: Christopher Christophersen Knudsvig, øltapper. -
1806 S. Westergaard, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Ny Kongensgade 70/Kaninlængen 70*. – Kaninlængen 73-74. – Bryggerlængen 81
1806 Store Kongensgade 69/Kaninlængen 69*/Bryggerlængen 69*

Matr.nr. 69 A

Matrikel
1849 Parcel af 1806 69
2008 69 A

Ejere
2008 Ejd.Selsk. Sandgården APS

Matrikulære husnumre
1849 Store Kongensgade 69 A/Kaninlængen 69 A

Husnumre
1859 Kaninlængen 2/Store Kongensgade 87
1869 Fredericiagade 34/Store Kongensgade 87
2008 Fredericiagade 34/Store Kongensgade 87

Opførelsesår
1849 (Kuas)

Matr.nr. 69 B

Matrikel
1849 Parcel af 1806 69
2008 69 B

Ejere
2008 E/F Fredericiagade 36

Matrikulære husnumre
1849 Kanonlængen 69 B

Husnumre
1859 Kaninlængen 4
1869 Kaninlængen 69 B
2008 Fredericiagade 36

Opførelsesår
1853 for brændevinsbrænder A. Brøndum (Historiske huse)

Matr.nr. 70

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 71
1806 70
2008 70

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Truels Jensen, arbejdskarl
1806 Peder Beckmann, høker
2008 Adam Henrik Lüders

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Ny Kongensgade 71
1806 Store Kongensgade 70

Husnumre
1859 Store Kongensgade 89
2008 Store Kongensgade 89

Opførelsesår
1852 (Kuas)

Matr.nr. 71

Matrikel
1689 163
1756 72
1806 71
2008 71

Ejere
1689 Jochum Scharnhorst
1756 Jens Michelsen, bager
1806 Torkild Siversen, bager
2008 Jaghi Ejendoms Societet A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 163/Bryggerlængen 163*
1756 Ny Kongensgade 72/Bryggerlængen 72*
1806 Store Kongensgade 71/Bryggerlængen 71*

Husnumre
1859 Bryggerlængen 1/Store Kongensgade 91
1897 Olfert Fischers Gade 1/Store Kongensgade 91
2008 Olfert Fischers Gade 1/Store Kongensgade 91

Opførelsesår
1901 (Matrikelregister)

Matr.nr. 72

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 81 (del af, senere betegnet 1756 72 B)
1806 72
2008 72

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Christopher Christophersen Knudsvig, brændevinsbrænder
1806 Anders Spendrup, brændevinsbrænder
2008 E/F Olft Fischsgd 3 V/L Christense

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Bryggerlængen 81
1806 Bryggerlængen 72

Husnumre
1859 Bryggerlængen 3
1897 Olfert Fischers Gade 3
2008 Olfert Fischers Gade 3

Opførelsesår
1937 (Kuas)

Matr.nr. 73

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 81 (del af, senere betegnet 1756 81 C)
1806 73
2008 73

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Christopher Christophersen Knudsvig, brændevinsbrænder
1806 Søren Nyebølle
2008 Steen Grove Møller

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongens Gade 162/Kaningade 162*
1756 Bryggerlængen 81
1806 Bryggerlængen 73

Husnumre
1859 Bryggerlængen 5
1897 Olfert Fischers Gade 5
2008 Olfert Fischers Gade 5

Opførelsesår
Sandsynligvis før 1798 af Birthe Blom (Historiske huse)

Matr.nr. 74

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 82
1806 74
1980 Hertil henlagt 75
2008 74

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Vitus Amdisen, ruhugger
1806 Niels Nielsen, høker
2008 E/F Olfert Fischers Gade 7

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Bryggerlængen 82
1806 Bryggerlængen 74

Husnumre
1859 Bryggerlængen 7
1897 Olfert Fischers Gade 7
2008 Olfert Fischers Gade 7

Opførelsesår
Det østlige forhus: Før 1740. Ombygget før 1766. – Det vestlige forhus: Før 1767. Ombygget før 1788 (Historiske huse)

Matr.nr. 75 †

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 83
1806 75
1980 Henlagt til 1806 74

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Stenbjørn Christensen, skibstømmermand
1806 Niels Nielsen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Bryggerlængen 83
1806 Bryggerlængen 75

Husnumre
1859 Bryggerlængen 7
1897 Olfert Fischers Gade 7

Matr.nr. 76

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 84
1806 76
2008 76

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Mouritz Christopher Nielsen
1806 Hans Thestrup, værtshusholder
2008 Mathilde Walter Clark...2 ejere!Nbnb

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Bryggerlængen 84
1806 Bryggerlængen 76

Husnumre
1859 Bryggerlængen 9
1897 Olfert Fischers Gade 9
2008 Olfert Fischers Gade 9

Opførelsesår
Ældre end 1733. Ombygget mellem 1768-77 (Historiske huse)

Matr.nr. 77

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 85
1806 77
2008 77

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Anders Isaksen, tømmermand ved Holmen
1806 Iversen, madam
2008 Steen Klein

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Bryggerlængen 85
1806 Bryggerlængen 77

Husnumre
1859 Bryggerlængen 11
1897 Olfert Fischers Gade 11
2008 Olfert Fischers Gade 11

Opførelsesår
1859 (Kuas)

Matr.nr. 78

Matrikel
1689 162 (del af) og 1689 203 (del af)
1756 153 (del af, senere betegnet 1756 153 B)
1806 78
2008 78

Ejere
1689 162 og 203: Mons. Zachariasen
1756 Nikolaj Schelle, brændevinsbrænder
1806 Jacob Marcussen
2008 E/F Matr.nr. 78 Skt Annæ Vester

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*. – Borgergade 203
1756 Borgergade 153/Bryggerlængen 153*/Kaninlængen 153*
1806 Bryggerlængen 78

Husnumre
1859 Bryggerlængen 13
1897 Olfert Fischers Gade 13
2008 Olfert Fischers Gade 13

Opførelsesår
1787 for Jacob Marcussen. Ombygget 1796 (Historiske huse)

Matr.nr. 79

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 80
1806 79
2008 79

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Truels Gundersen, skibstømmermand
1806 Hans Hansen, marskandiser
2008 Ejd Sel Fredericiagade 44-50 APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Kaninlængen 80
1806 Kaninlængen 79

Husnumre
1859 Kaninlængen 16
1869 Fredericiagade 48
2008 Fredericiagade 48

Opførelsesår
Før 1752. Ombygget mellem 1793 og 1803 og i 1854 (Historiske huse)

Matr.nr. 80

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 79
1806 80
2008 80

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Svend Gregersen, mestersvend
1806 Tue Pedersen
2008 Ejd Sel Fredericiagade 44-50 APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Kaninlængen 79
1806 Kaninlængen 80

Husnumre
1859 Kaninlængen 14
1869 Fredericiagade 46
2008 Fredericiagade 46

Opførelsesår
Før 1757. Ombygget før 1772 og 1853 og 1898 (Historiske huse)

Matr.nr. 81

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 78
1806 81
2008 81

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Peder Aagesen, frislagter
1806 Niels Jørgensen, høker
2008 Ejendomsselskabet Fredericiagade 44-50

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Kaninlængen78
1806 Kaninlængen 81

Husnumre
1859 Kaninlængen 12
1869 Fredericiagade 44
2008 Fredericiagade 44

Opførelsesår
Før 1734. Ombygget mellem 1734 og 1764 og mellem 1770 og 1803, samt i 1851 (Historiske huse)

Matr.nr. 82

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 77
1806 82
2008 82

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Knud Aasmundsen
1806 N. J. Berg, øltapper
2008 Karen Vinding

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Kaninlængen 77
1806 Kaninlængen 82

Husnumre
1859 Kaninlængen 10
1869 Fredericiagade 42
2008 Fredericiagade 42

Opførelsesår
Før 1742. Ombygget omkring 1790 og mellem 1840 og 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 83

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 76
1806 83
2008 83

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Herman Haagensen, ved Takkeloftet
1806 Andr. Olsen Ture
2008 Mette Lyng Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Kaninlængen 76
1806 Kaninlængen 83

Husnumre
1859 Kaninlængen 8
1869 Fredericiagade 40
2008 Fredericiagade 40

Opførelsesår
1825 for Th. Randrup (Historiske huse)

Matr.nr. 84

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 75
1806 84
2008 84

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Johan Robertsen, skibstømmermand
1806 Schiønnemann, madam
2008 Nicolaj Bork Christiansen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Kaninlængen 75
1806 Kaninlængen 84

Husnumre
1859 Kaninlængen 6
1869 Fredericiagade 38
2008 Fredericiagade 38

Opførelsesår
Før 1757: Ombygget 1773 (Historiske huse)

Matr.nr. 85

Matrikel
1689 159 (del af)
1756 67 (del af, senere betegnet 1756 67 C)
1806 85
2008 85

Ejere
1689 Hoppe, viceadmiral
1756 Philip de Lange, murermester
1806 Wintherfeldt, admiral
2008 Admiral J. B. Winterfeldts StiftelSE

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 159/Hindestræde 159*
1756 Ny Kongensgade 85/Hoppens Længe 85*
1806 Hoppens Længe (Hindegade) 85

Husnumre
1859 Hoppenslænge 9
1869 Hindegade 9
2008 Hindegade 9

Opførelsesår
1910 (Matrikelregister)

Matr.nr. 86 †

Matrikel
1689 159 (del af)
1756 67 (del af, senere betegnet 1756 67 B)
1806 86
1960 Indbefattet i 662

Ejere
1689 Hoppe, viceadmiral
1756 Philip de Lange, murermester
1806 Rottenborg, vognmand

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 159/Hindestræde 159*
1756 Ny Kongensgade 67/Hoppenslænge 67
1806 Hoppens Længe (Hindegade) 86

Husnumre
1859 Hoppenslænge 11
1869 Hindegade 11

Matr.nr. 87 †

Matrikel
1689 164
1756 86
1806 87
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Ole Olsen, skipper
1756 Fredeirk Meyer, kortfabrikør
1806 Rottenborg, major, krudtfabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 164
1756 Borgergade 86
1806 Borgergade 87

Husnumre
1859 Borgergade 4

Matr.nr. 88 †

Matrikel
1689 165 (del af)
1756 87
1806 88
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Poulsen, skipper
1756 Søren Jacobsen, brændevinsbrænder
1806 Jens Ølsted

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 165
1756 Borgergade 87
1806 Borgergade 88

Husnumre
1859 Borgergade 6

Matr.nr. 89 †

Matrikel
1689 165 (del af)
1756 88
1806 89
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Poulsen, skipper
1756 Lars Jensen, øltapper
1806 L. J. Mondrup, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 165
1756 Borgergade 88
1806 Borgergade 89

Husnumre
1859 Borgergade 8

Matr.nr. 90 †

Matrikel
1689 166
1756 89
1806 90
1943 Indbefattet i 90

Ejere
1689 Svend Andersen
1756 Jens Christensen, islands bødker
1806 Niels Schiøtts arvinger

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 166
1756 Borgergade 89
1806 Borgergade 90

Husnumre
1859 Borgergade 10

Matr.nr. 91 †

Matrikel
1689 167
1756 90
1806 91
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Niels Olsen, tømmermand
1756 Søren Sørensen, skipper
1806 Niels Schiøtts arvinger

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 167
1756 Borgergade 90
1806 Borgergade 91

Husnumre
1859 Borgergade 10

Matr.nr. 92 †

Matrikel
1689 168
1756 91
1806 92
1808 Uformelt sammenlagt med 1806 93, til: 92 & 93

Ejere
1689 Bernt Rein, staldmester
1756 Rasmus Hansen, sejlmager
1806 Jens Juul

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 168
1756 Borgergade 91
1806 Borgergade 92

Matr.nr. 92 & 93 †

Matrikel
1808 Uformelt sammensat af 1806 92 og 1806 93
1953 Indbefattet i 644

Ejere

Matrikulære husnumre
1808 Borgergade 92 & 93

Husnumre
1859 Borgergade 12

Matr.nr. 93 †

Matrikel
1689 169
1756 92
1806 93
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Peder Knapsted, kaptajn
1756 Niels Olsen, hyrekudsk
1806 N. C. Randbye, melhandler

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 169
1756 Borgergade 92
1806 Borgergade 93

Matr.nr. 94 †

Matrikel
1689 68 (del af)
1756 93 og 1756 94
1806 94
1850 Delt i 94 A og 94 B

Ejere
1689 Søren Larsen, brygger
1756 93: Gustavus Smidt, brygger. – 94: Sankt Nikolaj Kirkes Assistens Kirkegård
1806 Jurstitsråd Lange & Talbot, garvere

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 68/Borgergade 68*
1756 Borgergade 93 og 94
1806 Borgergade 94

Matr.nr. 94 A †

Matrikel
1850 Parcel af 1806 94
1943 Indbefattet i 644

Ejere

Matrikulære husnumre
1850 Borgergade 94 A
1859 Borgergade 14

Matr.nr. 94 B †

Matrikel
1850 Parcel af 1806 94
1850 Sammenlagt med 1806 23

Matr.nr. 95 †

Matrikel
1689 68 (del af)
1756 95
1806 95
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Søren Larsen, brygger
1756 Søren Knudsen, brændevinsbrænder
1806 Justesen

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 68/Borgergade 68*
1756 Borgergade 95
1806 Borgergade 95

Husnumre
1859 Borgergade 16

Matr.nr. 96 †

Matrikel
1689 170
1756 96
1806 96
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Anders Olsen, sejlingsmand
1756 Peder Rasmussen, høker
1806 Niels Galschiøtt

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 170
1756 Borgergade 96
1806 Borgergade 96

Husnumre
1859 Borgergade 18

Matr.nr. 97 †

Matrikel
1689 171
1756 97
1806 97
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Henrik Jørgensen
1756 Henrik Engel, øltapper
1806 Joh. C. Engmann, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 171
1756 Borgergade 97
1806 Borgergade 97

Husnumre
1859 Borgergade 20

Matr.nr. 98 †

Matrikel
1689 172
1756 98
1806 98
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Jens Lauridsen, gardist i livgarden
1756 Hans Bendtsen, brændevinsbrænder
1806 Baldersen, madam

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 172
1756 Borgergade 98
1806 Borgergade 98

Husnumre
1859 Borgergade 22

Matr.nr. 99 †

Matrikel
1689 173
1756 99
1806 99
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Jens Olsen, øltapper
1756 Niels Jensen, brændevinsbrænder
1806 Niels Chr. Skou, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 173
1756 Borgergade 99
1806 Borgergade 99

Husnumre
1859 Borgergade 24

Matr.nr. 100 †

Matrikel
1689 174
1756 100
1806 100
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Jens Pedersen, øltapper
1756 Niels Olsen Vindekilde, kleinsmed
1806 Hasselriis, madam

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 174
1756 Borgergade 100
1806 Borgergade 100

Husnumre
1859 Borgergade 26

Matr.nr. 101 †

Matrikel
1689 175 og 1689 176 (del af)
1756 101 (1689/175) og 1756 102 (1689/176, del af)
1806 101
1823 Delt i 101 A og 101 B

Ejere
1689 175: Christen Christensen. – 176: Jørgen Gaasebrog
1756 101: Jens Jensen, brændevinsbrænder. – 102: Anna Elisabeth Jansen, jomfru
1806 Ole C. Hansen, garver

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 175 og 176
1756 Borgergade 101 og 102
1806 Borgergade 101

Matr.nr. 101 A †

Matrikel
1823 Parcel af 1806 101
1943 Indbefattet i 644

Ejere

Matrikulære husnumre
1823 Borgergde 101 A
1859 Borgergade 28

Matr.nr. 101 B & 102 †

Matrikel
1823 Sammensat af 101 B og 1806 102
1943 Indbefattet i 644

Ejere

Matrikulære husnumre
1823 Borgergade 101 B & 102

Husnumre
1859 Borgergade 30

Matr.nr. 102 †

Matrikel
1689 176 (del af)
1756 103
1806 102
1823 Sammenlagt med 101 B, til: 101 B & 102

Ejere
1689 Jørgen Gaasebrog
1756 David Estandou, feltskærer
1806 Christian Kiær, hosekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 176
1756 Borgergade 103
1806 Borgergade 102

Matr.nr. 103 †

Matrikel
1689 177 (del af)
1756 104
1806 103
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Anders Jensen, snedker
1756 Øltapper Hans Hansens enke
1806 Dahl, skipper

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 177
1756 Borgergade 104
1806 Borgergade 103

Husnumre
1859 Borgergade 32

Matr.nr. 104 †

Matrikel
1689 177 (del af)
1756 105
1806 104
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Anders Jensen, snedker
1756 Niels Olsen Brinch
1806 Hans Eriksen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 177
1756 Borgergade 105
1806 Borgergade 104

Husnumre
1859 Borgergade 34

Matr.nr. 105 †

Matrikel
1689 177 (del af)
1756 106
1806 105
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Anders Jensen, snedker
1756 Emanuel Christoph Ehm, skomager
1806 Lars Lisberg, rokkedrejer

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 177
1756 Borgergade 106
1806 Borgergade 105

Husnumre
1859 Borgergade 36

Matr.nr. 106 †

Matrikel
1689 178 (del af)
1756 107
1806 106
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Frantz Andersen Valsøe, brændevinsbrænder
1806 D. Steglitz, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 178
1756 Borgergade 107
1806 Borgergade 106

Husnumre
1859 Borgergade 38

Matr.nr. 107 †

Matrikel
1689 178 (del af)
1756 108
1806 107
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Adeler, sekretær
1756 Johan Conrad Stelling
1806 Johan Carlsen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 178
1756 Borgergade 108
1806 Borgergade 107

Husnumre
1859 Borgergade 40

Matr.nr. 108 †

Matrikel
1689 179
1756 109
1806 108
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Niels Hellesen, tømmermand
1756 Hans Peter Kohl
1806 Jochum Jensen, slagter

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 179
1756 Borgergade 109
1806 Borgergade 108

Husnumre
1859 Borgergade 42

Matr.nr. 109 †

Matrikel
1689 180
1756 110
1806 109
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Gudmand Arvsen
1756 Jørgen Larsen, tømmermand ved Holmen
1806 Archilles

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 180
1756 Borgergade 110
1806 Borgergade 109

Husnumre
1859 Borgergade 44

Matr.nr. 110 †

Matrikel
1689 181
1756 111
1806 110
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Niels Pedersen
1756 Rasmus Rasmussen, fiskebløder
1806 Lars Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 181
1756 Borgergade 111
1806 Borgergade 110

Husnumre
1859 Borgergade 46

Matr.nr. 111 †

Matrikel
1689 182
1756 112
1806 111
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Anders Nielsen
1756 Hans Mortensen, skomager
1806 J. L. Ottesen, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 182
1756 Borgergade 112
1806 Borgergade 111

Husnumre
1859 Borgergade 48

Matr.nr. 112 †

Matrikel
1689 183
1756 113
1806 112
1943 Indbefattet i 647

Ejere
1689 Hans Jacobsen, brændevinsmand
1756 Niels Hansen, brændevinsbrænder
1806 C. Hvidsteen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 183
1756 Borgergade 113
1806 Borgergade 112

Husnumre
1859 Borgergade 50

Matr.nr. 113 †

Matrikel
1689 184
1756 114
1806 113
1943 Indbefattet i 647

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Lars Nielsen Degn, slagter
1806 S. L. Smidt, slagter

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 184
1756 Borgergade 114
1806 Borgergade 113

Husnumre
1859 Borgergade 52

Matr.nr. 114 †

Matrikel
1689 185
1756 115
1806 114
1943 Indbefattet i 647

Ejere
1689 Anders Pedersen, smed
1756 Peder Nielsen, brændevinsbrænder
1806 L. P. Birchs enke

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 185
1756 Borgergade 115
1806 Borgergade 114

Husnumre
1859 Borgergade 54

Matr.nr. 115 †

Matrikel
1689 186 (del af)
1756 116
1806 115
1943 Indbefattet i 647

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Simon Lund, brændevinsbrænder
1806 N. H. Asserup

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 186/Dronningensgade 186*
1756 Borgergade 116
1806 Borgergade 115

Husnumre
1859 Borgergade 56

Matr.nr. 116 †

Matrikel
1689 186 (del af)
1756 117
1806 116
1943 Indbefattet i 647

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Frederik Engelsen, tobaksspinder
1806 J. Kreiner, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 186/Dronningensgade 186’
1756 Borgergade 117
1806 Borgergade 116

Husnumre
1859 Borgergade 58

Matr.nr. 117 †

Matrikel
1689 186 (del af)
1756 118
1806 117
1943 Indbefattet i 647

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Hans Svane, vejermester
1806 Nikolaj Kuhl, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 186/Dronningensgade 186*
1756 Borgergade 118
1806 Borgergade 117

Husnumre
1859 Borgergade 60

Matr.nr. 118 †

Matrikel
1689 186 (del af)
1756 119 (del af, senere betegnet 1756 119 A)
1806 118
1943 Indbefattet i 647

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Johan Didrik Lange, strømpevæver
1806 Poul Larsen, hosekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 186/Dronningensgade 186*
1756 Borgergade 119
1806 Borgergade 118

Husnumre
1859 Borgergade 62

Matr.nr. 119 †

Matrikel
1689 186 (del af)
1756 119 (del af, senere betegnet 1756 119 B)
1806 119
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Lars Christensen, brændevinsbrænder
1806 Jens Clausen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 186/Dronningensgade 186*
1756 Borgergade 119/Dronningensgade 119*
1806 Borgergade 119/Dronningens Tværgade 119*

Husnumre
1859 Borgergade 64/Dronningens Tværgade 31

Matr.nr. 120 †

Matrikel
1689 187 (del af)
1756 120
1806 120
1943 Delvis indbefattet i 649
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Frantz Jensen Grøngaard, murersvend
1806 W. Thomsen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 187 i en gang/Dronningensgade 187*
1756 Borgergade 121/
1806 Borgergade 120/Dronningens Tværgade 120*

Husnumre
1859 Borgergae 66/Dronningens Tværgade 36

Matr.nr. 121 †

Matrikel
1689 187 (del af)
1756 121 (del af)
1757 På Christian Geddes kvarterkort btegnet 121 C
1806 121
1943 Indbefattet i 649

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Peder Larsen, skibstømmermand
1806 Nikolaj Bremer, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 187 i en gang/Dronningensgade 187*
1756 Borgergade 121
1806 Borgergade 121

Husnumre
1859 Borgergade 68

Matr.nr. 122 †

Matrikel
1689 188 (del af)
1756 122
1806 122
1943 Indbefattet i 649

Ejere
1689 Anders Thomesen, mester
1756 Cornelius Jensen, skipper
1806 A. Knudsen, lysestøber

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 188
1756 Borgergade 122
1806 Borgergade 122

Husnumre
1859 Borgergade 70

Matr.nr. 123 †

Matrikel
1689 188 (del af)
1756 123
1806 123
1943 Indbefattet i 649

Ejere
1689 Anders Thomesen, mester
1756 Jens Bendixen, fiskebløder
1806 Peder Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 188
1756 Borgergade 123
1806 Borgergade 123

Husnumre
1859 Borgergade 72

Matr.nr. 124 †

Matrikel
1689 188 (del af)
1756 124
1806 124
1943 Indbefattet i 649

Ejere
1689 Anders Thomsen, mester
1756 Mads Mortensen, brændevinsbrænder
1806 R. S. Seeby

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 188
1756 Borgergade 124
1806 Borgergade 124

Husnumre
1859 Borgergade 74

Matr.nr. 125 †

Matrikel
1689 188 (del af)
1756 125 og 1756 126
1806 125
1943 Indbefattet i 649

Ejere
1689 Anders Thomsen, mester
1756 125: Christen Christensen Visborg. – 126: Kaptajn Jens Thranes enke
1806 Peder Brandt, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 188
1756 Borgergade 125-126
1806 Borgergade 125

Husnumre
1859 Borgergade 76

Matr.nr. 126 †

Matrikel
1689 189 (del af)
1756 127
1806 126
1877 Sammenlagt med 1806 127 til: 126 & 127

Ejere
1689 Rasmus Hansen, tømmermand
1756 Niels Hansen, brændevinsbrænder
1806 R. V. Skoubye

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 189
1756 Borgergade 127
1806 Borgergade 126

Husnumre
1859 Borgergade 78

Matr.nr. 126 & 127 †

Matrikel
1877 Sammensat af 1806 126 og 1806 127
1938 Henlagt til 1806 53

Ejere

Matrikulære husnumre
1877 Borgergade 78

Matr.nr. 127 †

Matrikel
1689 189 (del af)
1756 128
1806 127
1877 Sammenlagt med 1806 126 til: 126 & 127

Ejere
1689 Rasmus Hansen, tømmermand
1756 Julius Ludvig Lyders
1806 C. G. Smidt

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 189
1756 Borgergade 128
1806 Borgergade 127

Husnumre
1859 Borgergade 78

Matr.nr. 128 †

Matrikel
1689 189 (del af)
1756 129
1806 128
1938 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Rasmus Hansen, tømmermand
1756 Paul Christensen, høker
1806 A. Nielsen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 189
1756 Borgergade 129
1806 Borgergade 128

Husnumre
1859 Borgergade 80

Matr.nr. 129 †

Matrikel
1689 190
1756 130
1806 129
1938 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Niels Frandsen, øltapper
1756 David Johansen, høker
1806 Christen Nielsen, pottehandler

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 190
1756 Borgergade 130
1806 Borgergade 129

Husnumre
1859 Borgergade 82

Matr.nr. 130 †

Matrikel
1689 191
1756 131
1806 130
1938 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Morten Rasmussen
1756 Johan Andersen, skibstømmermand
1806 Mads J. Solberg

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 191
1756 Borgergade 131
1806 Borgergade 130

Husnumre
1859 Borgergade 84

Matr.nr. 131 †

Matrikel
1689 192 (del af)
1756 132
1806 131
1967 Indbefattet i 670

Ejere
1689 Henrik Christian, skipper
1756 Hans Hansen, høker
1806 Jens Tørring, høker

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 192
1756 Borgergade 132
1806 Borgergade 131

Husnumre
1859 Borgergade 86
1964 Borgergade 24

Matr.nr. 132 †

Matrikel
1689 192 (del af)
1756 133
1806 132
1966 Indbefattet i 669

Ejere
1689 Henrik Christian, skipper
1756 Christen Olsen, koffardimatros
1806 Christ. Leverentz

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 192
1756 Borgergade 133
1806 Borgergade 132

Husnumre
1859 Borgergade 88
1964 Borgergade 26 A

Matr.nr. 133 †

Matrikel
1689 193
1756 134
1806 133
1966 Indbefattet i 669

Ejere
1689 Erik Arvsen
1756 Brændevinsbrænder Thomas Møllers enke
1806 Jørgen Thuesen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 193
1756 Borgergade 134
1806 Borgergade 133

Husnumre
1859 Borgergade 90
1964 Borgergade 26 B

Matr.nr. 134 †

Matrikel
1689 194
1756 135
1806 134
1906 Sammenlagt med 1806 55 til: 55 & 134

Ejere
1689 Torben Andersen
1756 Brændevinsbrænder Morten Mortensens enke
1806 Casper Mortensen, nagelsmed

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 194
1756 Borgergade 135
1806 Borgergade 134

Husnumre
1859 Borgergade 92

Matr.nr. 135 †

Matrikel
1689 195 (del af)
1756 136
1806 135
1966 Indbefattet i 669

Ejere
1689 Rasmus Andersen, skipper
1756 Brændevinsbrænder Thomas Møllers enke
1806 Hans Rønnings arvinger

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 195
1756 Borgergade 136
1806 Borgergade 135

Husnumre
1859 Borgergade 94
1964 Borgergade 26 D

Matr.nr. 136 †

Matrikel
1689 195 (del af)
1756 137
1806 136
1966 Indbefattet i 669

Ejere
1689 Rasmus Andersen, skipper
1756 Jens Petersen, øltapper
1806 Jessen, madam

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 195
1756 Borgergade 137
1806 Borgergade 136

Husnumre
1859 Borgergade 96
1964 Borgergade 26 F

Matr.nr. 137 †

Matrikel
1689 196
1756 138
1806 137
1966 Indbefattet i 669

Ejere
1689 Just Kørning
1756 Anders Carlsen, skipper
1806 Kirkerup, major

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 196
1756 Borgergade 138
1806 Borgergade 137

Husnumre
1859 Borgergade 98
1964 Borgergade 26 F

Matr.nr. 138 †

Matrikel
1689 197 (del af)
1756 139
1806 138
1960 Indbefattet i 663

Ejere
1689 Peder Muus, løjtnant
1756 Ole Olsen Bergen, skibstømmermand
1806 Bertel Holm

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 197
1756 Borgergade 139
1806 Borgergade 138

Husnumre
1859 Borgergade 100

Matr.nr. 139 †

Matrikel
1689 197 (del af)
1756 140
1806 139
1960 Indbefattet i 663

Ejere
1689 Peder Muus, løjtnant
1756 Peder Hansen, skibstømmermand
1806 Poul Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 197
1756 Borgergade 140
1806 Borgergade 139

Husnumre
1859 Borgergade 102

Matr.nr. 140 †

Matrikel
1689 198
1756 141
1806 140
1844 Sammenlagt med 64 C, til: 140 & 64 C

Ejere
1689 Lars Andersen, maltgører
1756 Thomas Olsen, hyrekudsk
1806 Jacob Engelbrecht, vognmand

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 198
1756 Borgergade 141
1806 Borgergade 140

Matr.nr. 140 & 64 C †

Matrikel
1844 Sammenlagt af 64 C og 1806 140
1927 Henlagt til 1806 141

Ejere

Matrikulære husnumre
1844 Borgergade 140 & 64 C

Husnumre
1859 Borgergade 104

Matr.nr. 141 †

Matrikel
1689 199
1756 142
1806 141
1927 Hertil henlagt 140 & 64 C og 142 & 143
1960 Indbefattet i 663

Ejere
1689 Svend Svendsen
1756 Bertel Christensen, høker
1806 Jens Petersen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 199
1756 Borgergade 142
1806 Borgergade 141

Husnumre
1859 Borgergade 106
1927 Borgergade 104-110

Matr.nr. 142 †

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 143
1806 142
1877 Sammenlagt med 1806 143 til: 142 & 143

Ejere
1689 Hans Ebsk, mester
1756 Reinholdt Reinholdtsen, skibstømmermand
1806 Jacob Møller, marketender

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 200
1756 Borgergade 143
1806 Borgergade 142

Husnumre
1859 Borgergade 108

Matr.nr. 142 & 143 †

Matrikel
1877 Sammensat af 1806 142 og 1806 143
1927 Henlagt til 1806 141

Ejere

Husnumre
1877 Borgergade 108-110

Matr.nr. 143 †

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 144
1806 143
1877 Sammenlagt med 1806 142 til: 142 & 143

Ejere
1689 Hans Ebsk, mester
1756 Jens Michelsen, brændevinsbrænder
1806 Jeppe Jørgensen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 200
1756 Borgergade 144
1806 Borgergade 143

Husnumre
1859 Borgergade 110

Matr.nr. 144 †

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 145
1806 144
1960 Indbefattet i 662

Ejere
1689 Hans Ebsk, mester
1756 Niels Christensen Lerche, brændevinsbrænder
1806 Peder Nielsen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 200
1756 Borgergade 145
1806 Borgergade 144

Husnumre
1859 Borgergade 112

Matr.nr. 145 †

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 146
1806 145
1960 Indbefattet i 662

Ejere
1689 Hans Ebsk, mester
1756 Lars German, høker
1806 Torkild Rønne

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 200
1756 Borgergade 146
1806 Borgergade 145

Husnumre
1859 Borgergade 114

Matr.nr. 146 †

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 147
1806 146
1844 Sammenlagt med 64 D, til: 146 & 64 D

Ejere
1689 Hans Ebsk, mester
1756 Frank Larsen, ruhugger
1806 H. P. Estrup, kleinsmed

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 200
1756 Borgergade 147
1806 Borgergade 146

Matr.nr. 146 & 64 D †

Matrikel
1844 Sammenlagt af 1806 146 og 64 D
1960 Indbefattet i 662

Ejere

Matrikulære husnumre
1844 Borgergade 146 & 64 C

Husnumre
1859 Borgergade 116

Matr.nr. 147 †

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 148
1806 147
1960 Indbefattet i 662

Ejere
1689 Hans Ebsk, mester
1756 Lars Jørgensen, brændevinsbrænder
1806 N. E. Holm, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 200
1756 Borgergade 148
1806 Borgergade 147

Husnumre
1859 Borgergade 118

Matr.nr. 148 †

Matrikel
1689 201 (del af)
1756 149 (del af, senere betegnet 1756 149 A)
1806 148
1960 Indbefattet i 662

Ejere
1689 Becher, kaptajn
1756 Søren Hansen Brønde, brændevinsbrænder
1806 P. Christensens enke

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 201
1756 Borgergade 149
1806 Borgergade 148

Husnumre
1859 Borgergade 120

Matr.nr. 149 †

Matrikel
1689 201 (del af)
1756 140 (del af, senere betegnet 1756 149 B)
1806 149
1960 Indbefattet i 662

Ejere
1689 Becher, kaptajn
1756 Søren Hansen Brønde, brændevinsbrænder
1806 P. K. Balling, høker

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 201
1756 Borgergade 149
1806 Borgergade 149

Husnumre
1859 Borgergade 122

Matr.nr. 150 †

Matrikel
1689 206
1756 150
1806 150
1960 Indbefattet i 662

Ejere
1689 Enken efter Søren, bager
1756 Christen Olsen, brændevinsbrænder
1806 Christensen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 206
1756 Borgergade 150
1806 Borgergade 150

Husnumre
1859 Borgergade 124

Matr.nr. 151 †

Matrikel
1689 202 (del af)
1756 151
1806 151
1960 Indbefattet i 662

Ejere
1689 Hoppe, viceadmiral
1756 Paul Boemand, høker
1806 Larsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 202
1756 Borgergade 151
1806 Borgergade 151

Husnumre
1859 Borgergade 126

Matr.nr. 152 †

Matrikel
1689 202 (del af)
1756 152
1806 152
1960 Indbefattet i 662

Ejere
1689 Hoppe, viceadmiral
1756 Hans Adam Krohl, tobaksspinder
1806 Jens Christensen, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 202
1756 Borgergade 152
1806 Borgergade 152/Hoppens Længe (Hindegade) 152*

Husnumre
1859 Borgergade 128/Hoppenslænge 13

Matr.nr. 153

Matrikel
1689 162 (del af) og 1689 203 (del af)
1756 153 (del af, senere betegent 153 A)
1806 153
2008 153

Ejere
1689 162 og 203: Mons. Zachariasen
1756 Nikolaj Schelle, brændevinsbrænder
1806 R. P. Rohde
2008 Ejd Sel Fredericiagade 44-50 APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*. – Borgergade 203
1756 Borgergade 153/Bryggerlængen 153*/Kaninlængen 153*
1806 Borgergade 153/Kaninlængen 153

Husnumre
1859 Borgergade 130/Kaninlængen 18
1869 Borgergade 130/Fredericiagade 50-52
2008 Fredericiagade 50

Opførelsesår
Før 1852 for tøjmagermester Nyebølle (Historiske huse)

Matr.nr. 154 †

Matrikel
1689 162 (del af) og 1689 203 (del af)
1756 154
1806 154
1898 Indbefattet i 622

Ejere
1689 162: Zachariassens gård. – 203: Zachariassens fem våninger
1756 Tømmersvend Peder Knudsens enke
1806 C. P. Callesen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*. – Borgergade 203
1756 Borgergade 154
1806 Borgergade 154

Husnumre
1859 Borgergade 132

Matr.nr. 155 †

Matrikel
1689 162 (del af) og 1689 203 (del af)
1756 155
1806 155
1898 Indbefattet i 622

Ejere
1689 162: Zachariassens gård. – 203: Zachariassens fem våninger
1756 Søren Jæger, bager
1806 I. C. Martin

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*. – Borgergade 203
1756 Borgergade 155/Bryggerlængen 155*
1806 Borgergade 155/Bryggerlængen 155*

Husnumre
1859 Borgergade 134/Bryggerlængen 15
1897 Borgergade 134/Olfert Fischers Gade 15

Matr.nr. 156 †

Matrikel
1689 258 (del af)
1756 256 (del af, senere betegnet 1756 256 B)
1806 156
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Niels Svendsen, kræmmer
1756 Peder Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Falsløv, madam

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 258/Hjortestræde 258*
1756 Hjortestræde 256
1806 Hjortelængen 156

Husnumre
1859 Hjortelængen 9
1869 Klerkegade 9

Matr.nr. 157 †

Matrikel
1689 258 (del af)
1756 256 (del af, senere betegnet 1756 256 C)
1806 157
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Niels Svendsen
1756 Peder Bendsen
1806 Jens Møller

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 258/Hjortestræde 258*
1756 Adelgade 256/Hjørtestrædet 256*
1806 Hjørtelængen 157

Husnumre
1859 Hjortelængen 7
1869 Klerkegade 7

Matr.nr. 158 †

Matrikel
1689 204 (del af)
1756 158
1806 158
1959 Indbefattet i 659 og udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Lorens Normand
1756 Peder Pedersen Møller, brændevinsbrænder
1806 Peder Engerslev, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 204/Hjortelængen 204*
1756 Hjortestræde 158
1806 Hjørtelængen 158

Husnumre
1859 Hjortelængen 5
1869 Klerkegade 5

Matr.nr. 159 †

Matrikel
1689 204 (del af)
1756 157
1806 159
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Lorens Normand
1756 Gunder Eskildsen, høker
1806 Mads Christensen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 204/Hjortelængen 204*
1756 Borgergade 157
1806 Hjørtelængen 159

Husnumre
1859 Hjortegade 3
1869 Klerkegade 3

Matr.nr. 160

Matrikel
1689 204 (del af)
1756 156
1806 160
1854 Sammenlagt med 1806 161, til: 160 & 161

Ejere
1689 Lorens Normand
1756 Aage Hansen, ruhugger
1806 Aagesen, madam

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 204/Hjortelængen 204*
1756 Hjortestræde 156
1806 Hjørtelængen 160

Matr.nr. 160 & 161 † (fra 1953: 160)

Matrikel
1854 Sammenlagt af 1806 160 og 1806 161
1953 Betegnet 160 (nyt nummer)
1959 Indbefattet i 659

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Borgergade 160/Hjortelængen 161*

Husnumre
1859 Borgergade 87/Hjortelængen 1
1869 Borgergade 87/Klerkegade 1

Matr.nr. 161 †

Matrikel
1689 204 (del af)
1756 159
1806 161
1854 Sammenlagt med 1806 160, til: 160 & 161

Ejere
1689 Lorens Normand
1756 Christian Krabbe, bager
1806 G. A. Fohrmann, bager

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 204/Hjortelængen 204*
1756 Borgergade 159
1806 Borgergade 161

Matr.nr. 162 †

Matrikel
1689 204 (del af)
1756 160
1806 162
1891 Sammenlagt med 1806 163 til: 162 & 163

Ejere
1689 Lorens Normand
1756 Peder Ertmand, høker
1806 Lorentz Timpler, høker

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 204/Hjortelængen 204*
1756 Borgergade 160
1859 Borgergade 85

Matr.nr. 162 & 163+ (fra 1953: 162)

Matrikel
1891 Sammenlagt af 1806 163 til: 162 & 163
1953 Betegnet 162 (nyt nummer)
1959 Indbefattet i 659

Ejere

Husnumre
1891 Borgergade 83-85

Matr.nr. 163 †

Matrikel
1689 205
1756 161
1806 163
1891 Sammenlagt med 1806 162 til: 162 & 163

Ejere
1689 Peder Hansen, tømmermand
1756 Erik Thorsen, øltapper
1806 Lars Niels Bierring, høker

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 205
1756 Borgergade 161
1806 Borgergade 163

Husnumre
1859 Borgergade 83

Matr.nr. 164 †

Matrikel
1689 207
1756 162
1806 164
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Jens Rasmussen
1756 Niels Christensen Lerche, brændevinsbrænder
1806 M. C. Thorup, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 207
1756 Borgergade 162
1806 Borgergade 164

Husnumre
1859 Borgergade 81

Matr.nr. 165 †

Matrikel
1689 208
1756 163
1806 165
1889 Sammenlagt med 1806 166 til: 165 & 166

Ejere
1689 Lorens Rasmussen, snedker
1756 Gurch Jørgensens enke
1806 A. C. Jørgensen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 208
1756 Borgergade 163
1806 Borgergade 165

Husnumre
1859 Borgergade 79

Matr.nr. 165 & 166 † (fra 1953: 165)

Matrikel
1889 Sammensat af 1806 165 og 1806 166
1953 Betegnet 165 (nyt nummer)
1959 Indbefattet i 659

Ejere

Husnumre
1889 Borgergade 77-79

Matr.nr. 166 †

Matrikel
1689 209
1756 164
1806 166
1889 Sammenlagt med 1806 165, til: 165 & 166

Ejere
1689 Enken efter Rasmus Nielsen
1756 Kjeld Nielsen, brændevinsbrænder
1806 A. C. Jørgensen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 209
1756 Borgergade 164
1806 Borgergade 166

Husnumre
1859 Borgergade 77

Matr.nr. 167 †

Matrikel
1689 210 (del af)
1756 165
1806 167
1906 Hertil henlagt 1806 168
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Peder Jensen, slagter
1756 Gustavus Schmidt, brygger
1806 Wadskjær, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 210
1756 Borgergade 165
1806 Borgergade 167

Husnumre
1859 Borgergade 75

Matr.nr. 168 †

Matrikel
1689 210 (del af)
1756 166
1806 168
1906 Henlagt til 1806 167

Ejere
1689 Peder Jensen, slater
1756 Rasmus Vandel
1806 Morten Nielsen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 210
1756 Borgergade 166
1806 Borgergade 168

Husnumre
1859 Borgergade 73

Matr.nr. 169 †

Matrikel
1689 212
1756 167
1806 169
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Christen Christensen, brændevinsbrænder
1756 Gustavus Scmidt, brygger
1806 Wadskiær, kaptajn brygger

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 212
1756 Borgergade 167
1806 Borgergade 169

Husnumre
1859 Borgergade 71

Matr.nr. 170 †

Matrikel
1689 211 (del af)
1756 168 (del af, senere betegnet 1756 168 A)
1806 170
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Valter Larsen
1756 Rasmus Vandel
1806 Wadskiær, kaptajn, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 211
1756 Borgergade 168
1806 Borgergade 170

Husnumre
1859 Borgergade 69

Matr.nr. 171 †

Matrikel
1689 211 (del af)
1756 168 (del af, senere betegnet 1756 168 B)
1806 171
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Valter Larsen
1756 Ramus Vandel
1806 Henrik Ekkert

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 211
1756 Borgergade 168
1806 Borgergade 171

Husnumre
1859 Borgergade 67

Matr.nr. 172 †

Matrikel
1689 213
1756 169
1806 172
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Claus Byssing
1756 Jens Jensen Krarup, brændevinsbrænder
1806 H. P. Horkiær, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 213
1756 Borgergade 169
1806 Borgergade 172

Husnumre
1859 Borgergade 65

Matr.nr. 173 †

Matrikel
1689 214
1756 170
1806 173
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Enken efter tømmermand Erik Nielsen
1756 Michel Mathiesen, melmand
1806 P. P. Stube, høker

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 214
1756 Borgergade 170
1806 Borgergade 173

Husnumre
1859 Borgergade 63

Matr.nr. 174 †

Matrikel
1689 215
1756 171
1806 174
1908 Sammenlagt med 1806 175 til: 174 & 175

Ejere
1689 Johan Schønnemann, væver
1756 Jochum Conrad, klædemager
1806 Johan Meyer, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 215
1756 Borgergade 171
1806 Borgergade 174

Husnumre
1859 Borgergade 61

Matr.nr. 174 & 175 † (fra 1953: 174)

Matrikel
1908 Sammensat af 1806 174 og 1806 175
1953 Betegnet 174 (nyt nummer)
1956 Indbefattet i 655

Ejere

Husnumre
1908 Borgergade 59-61/Prinsensgade 2

Matr.nr. 175 †

Matrikel
1689 216 og 1689 217
1756 172 (1689/216) og 1756 173 (1689/217)
1806 175
2008 175

Ejere
1689 216: Hr. Søren, feltpræst. – 217: Daniel Rinniche, væver
1756 Lorentz Gundersen
1806 Johan Meyer, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 216 og 217
1756 Borgergade 172 og 173
1806 Borgergade 175/Prinsensgade 175*

Husnumre
1859 Borgergade 59/Prinsensgade 2

Matr.nr. 176 †

Matrikel
1689 319 (del af)
1756 174
1806 176
1956 Overgået tl offentlig gade

Ejere
1689 Steen Tilufsen
1756 Niels Nielsen, tobaksspinder
1806 C. F. Wunder

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 319/Borgergade 319*
1756 Borgergade 174
1806 Borgergade 176/Prinsensgade 176*

Husnumre
1859 Borgergade 57/Prinsensgade 1

Matr.nr. 177 †

Matrikel
1689 319 (del af)
1756 175
1806 177
1956 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Steen Tilufsen
1756 Johan Michel Henriksen, snedker
1806 Peder Pedersen

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 319/Borgergade 319*
1756 Borgergade 175
1806 Borgergade 177

Husnumre
1859 Borgergade 55

Matr.nr. 178 †

Matrikel
1689 319 (del af)
1756 176
1806 178
1889 Sammenlagt med 1806 376 til: 178 & 376

Ejere
1689 Steen Tilufsen
1756 Hans Jespersen Block, brændevinsbrænder
1806 J. F. Schultz, doktor

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 319/Borgergade 319*
1756 Borgergade 176
1806 Borgergade 178

Husnumre
1859 Borgergade 53

Matr.nr. 178 & 376 † (fra 1953: 178)

Matrikel
1889 Sammensat af 1806 178 og 1806 376
1953 Betegnet 178 (nyt nummer)
1956 Indbefattet i 654

Ejere

Husnumre
1883 Borgergade 53/Prinsensgade 3

Matr.nr. 179 †

Matrikel
1689 218
1756 177
1806 179
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Peder Bendixen
1756 Søren Larsen, brændevinsbrænder
1806 J. Jacobsen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 218
1756 Borgergade 177
1806 Borgergade 179

Husnumre
1859 Borgergade 51

Matr.nr. 180 †

Matrikel
1689 219
1756 178
1806 180
1956 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johan Wessel, bager
1756 Peder Christian Høy, bager
1806 J. F. Brasch, bager

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 219/Dronningensgade 219*
1756 Borgergade 178
1806 Borgergade 180/Dronningens Tværgade 180*

Husnumre
1859 Borgergade 49/Dronningens Tværgade 38

Matr.nr. 181 †

Matrikel
1689 220
1756 179 og 1756 180
1806 181
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jens Knudsen, livgardist
1756 179: Enevold Hansen, urtekræmmer. – 180: Lars Larsen, øltapper
1806 Jens Nikolajsen & Rasmus Smith

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 220/Dronningensgade 220*
1756 Borgergade 179/Dronningensgade 179*. – Borgergade 180
1806 Borgergade 181/Dronningens Tværgade 181*

Husnumre
1859 Borgergade 47/Dronningens Tværgade 33

Matr.nr. 182 †

Matrikel
1689 221
1756 181
1806 182
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jacob Blandow
1756 Iver Sørensen, brændevinsbrænder
1806 Joh. Bertelsen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 221
1756 Borgergade 181
1806 Borgergade 182

Husnumre
1859 Borgergade 45

Matr.nr. 183 †

Matrikel
1689 222 (del af)
1756 182
1806 183
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Mathias Møller
1756 Ditlev Conradsen, brændevinsbrænder
1806 Møller, madam

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 222
1756 Borgergade 182
1806 Borgergade 183

Husnumre
1859 Borgergade 45

Matr.nr. 184 †

Matrikel
1689 222 (del af)
1756 183
1806 184
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Mathias Møller
1756 Christen Didriksen, sejlmager
1806 Bentley, madam

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 222
1756 Borgergade 183
1806 Borgergade 184

Husnumre
1859 Borgergade 43

Matr.nr. 185 †

Matrikel
1689 291 og 1689 223 (del af)
1756 184
1806 185
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 223: Johan Sterch. – 291: Bendix, kunstdrejermester
1756 Jens Christensen Vendelbo, høker
1806 Svend Nielsen, brødbager

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 223. – Helsingørsgade 291
1756 Borgergade 184
1806 Borgergade 185

Husnumre
1859 Borgergade 41

Matr.nr. 186 †

Matrikel
1689 223 (del af)
1756 185
1806 186
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johan Sterch
1756 Hans Henrik, murersvend
1806 Wewer, agent

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 223
1756 Borgergade 185
1806 Borgergade 186

Husnumre
1859 Borgergade 39

Matr.nr. 187 †

Matrikel
1689 223 (del af)
1756 186
1806 187
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johan Sterch
1756 Svale Ostesens enke
1806 Abraham Borup

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 223
1756 Borgergade 186
1806 Borgergade 187

Husnumre
1859 Borgergade 37

Matr.nr. 188 †

Matrikel
1689 224
1756 187
1806 188
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Jacobsen
1756 Anders Nielsen Degn, slagter
1806 Thomas Toft, hattemager

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 224
1756 Borgergade 187
1806 Borgergade 188

Husnumre
1859 Borgergade 35

Matr.nr. 189 †

Matrikel
1689 225
1756 188
1806 189
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Niels Monsen, tømmermand
1756 Johan Sverner
1806 A. M. Handrup

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 225
1756 Borgergade 188
1806 Borgergade 189

Husnumre
1859 Borgergade 33

Matr.nr. 190 †

Matrikel
1689 226
1756 189
1806 190
1961 Indbefattet i 667

Ejere
1689 Hans Jacobsen
1756 Peder Baggesen
1806 P. F. Torp

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 226
1756 Borgergade 189
1806 Borgergade 190

Husnumre
1859 Borgergade 31

Matr.nr. 191 †

Matrikel
1689 227
1756 190 og 1756 191
1806 191
1961 Indbefattet i 667

Ejere
1689 190: Niels Frandsen, øltapper. – 191: Morten Rasmussen
1756 190-191: Stephen Svendsen, brændevinsbrænder
1806 N. C. Hostrup

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 227
1756 Borgergade 190 og 191
1806 Borgergade 191

Husnumre
1859 Borgergade 29

Matr.nr. 192 †

Matrikel
1689 228
1756 192
1806 192
1961 Indbefattet i 667

Ejere
1689 Enken efter Johan Tadse
1756 Thiel von Hoven, bager
1806 Hans Dyrhauge

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 228
1756 Borgergade 192
1806 Borgergade 192

Husnumre
1859 Borgergade 27

Matr.nr. 193 †

Matrikel
1689 229 (del af)
1756 193
1806 193
1943 Herfra separeret 645
1990 Henlagt til 626

Ejere
1689 Sessemand, møntmester
1756 Jandin Depeyrembert
1806 Brandemanns arvinger

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 229/Helsingørsgade 229*
1756 Borgergade 193
1806 Borgergade193

Husnumre
1859 Borgergade 25, jf. 645

Matr.nr. 194 †

Matrikel
1689 229 (del af)
1756 194 (del af, senere betegnet 1756 194 A)
1806 194
1990 Henlagt til 626

Ejere
1689 Sessemand, møntmester
1756 Hans Michael Pickhardt
1806 Blick

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 229/Helsingørsgade 229*
1756 Borgergade194/Helsingørsgade 194*
1806 Borgergade 194

Husnumre
1859 Borgergade 23

Matr.nr. 195 †

Matrikel
1689 229 (del af)
1756 194 (del af, senere betegnet 1756 195 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 194 (uden litrering)
1806 195
1946 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Sessemand, møntmester
1756 Hans Michael Pickhardt
1806 J. C. Schultz

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 229/Helsingørsgade 229*
1756 Borgergade 194/Helsingørsgade 194*
1806 Borgergade 195/Helsingørsgade 195*

Husnumre
1859 Borgergade 21/Helsingørsgade 2

Matr.nr. 196 †

Matrikel
1689 230
1756 195 (del af)
1757 På Chritian Geddes kvarterkort betegnet 195 E
1806 196
1946 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Enken efter Arnt Berntsen
1756 Niels Bendtsen Bech
1806 Jens Juul, høker

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 230/Helsingørsgade 230*
1756 Helsingørsgade 195/Helsingørsgade 195
1806 Borgergade 196/Helsingørsgade 196*

Husnumre
1859 Borgergade 19/Helsingørsgade 1

Matr.nr. 197 †

Matrikel
1689 231
1756 196
1806 197
1946 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jørgen Tygesen, bådsmand
1756 Jacob Jacobsen Sprader, tømmermand
1806 Niels J. Gade, høker

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 231/
1756 Borgergade 196
1806 Borgergade 197

Husnumre
1859 Borgergade 17

Matr.nr. 198 †

Matrikel
1689 232 (del af)
1756 197
1806 198
1902 Henlagt til 626

Ejere
1689 Johan Pedersen, bådsmand
1756 Christen Jensen, øltapper
1806 Jens Colsbeck

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 232
1756 Borgergade 197
1806 Borgergade 198

Husnumre
1859 Borgergade 15

Matr.nr. 199 †

Matrikel
1689 232 (del af)
1756 198
1806 199
1946 Udlagt som offentlig gade

Ejere
1689 Johan Pedersen, bådsmand
1756 Rasmus Rasmussen, sejlingsmand
1806 Joseph Stubert
1946 Afgivet til offentlig gade

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 232
1756 Borgergade 198
1806 Borgergade 199

Husnumre
1859 Borgergade 13

Matr.nr. 200 †

Matrikel
1689 233 (del af)
1756 199
1806 200
1946 Udlagt som offentlig gade

Ejere
1689 Enken efter Niels Bendixen
1756 Peder Larsen, brændevinsbrænder
1806 Westphal, madam, kukkenbager

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 233
1756 Borgergade 199
1806 Borgergade 200

Husnumre
1859 Borgergade 11

Matr.nr. 201 †

Matrikel
1689 233 (del af)
1756 200
1806 201
1946 Udlagt som offentlig gade

Ejere
1689 Enken efter Niels Bendixen
1756 Søren Larsen, slagter
1806 R. Smidt, slagter

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 233
1756 Borgergade 200
1806 Borgergade 201

Husnumre
1859 Borgergade 9

Matr.nr. 202 †

Matrikel
1689 234
1756 201 og 1756 202
1806 202
1946 Udlagt som offentlig gade

Ejere
1689 Jens Jacobsen, Hr.
1756 201-202: Christian Jæger, brændevinsbrænder
1806 Johan Nehrmann, fabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 234
1756 Borgergade 201 og 202
1806 Borgergade 202

Husnumre
1859 Borgergade 7

Matr.nr. 203 †

Matrikel
1689 235
1756 203
1806 203
1946 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Thomas Jørgensen, skipper
1756 Lars Nielsens enke
1806 H. C. Stam, hattemager

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 235
1756 Borgergade 203
1806 Borgergade 203

Husnumre
1859 Borgergade 5

Matr.nr. 204 †

Matrikel
1689 236
1756 204
1806 204
1949 Henlagt til 626

Ejere
1689 Hans Andersen, skipper
1756 Snedker Henrik Inselmans enke
1806 D. C. Kønnemann, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 236
1756 Borgergade 204
1806 Borgergade 204

Husnumre
1859 Borgergade 3

Matr.nr. 205 †

Matrikel
1689 238 (del af)
1756 206
1806 205
1988 Henlagt til 626

Ejere
1689 Fleischer, apoteker
1756 Morten Jochumsen, høker
1806 S. J. Torp

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 238
1756 Adelgade 206
1806 Adelgade 205

Husnumre
1859 Adelgade 4

Matr.nr. 206

Matrikel
1689 238 (del af)
1756 207
1806 206
1977 Hertil henlagt 1806 207

Ejere
1689 Fleischer, apoteker
1756 Peder Andersen Møller, kleinsmed
1806 J. G. Mesmann, brødbager

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 238
1756 Adelgade 207
1806 Adelgade 206

Husnumre
1859 Adelgade 6
1977 Adelgade 6-8
2008 Adelgade 6-8

Opførelsesår
Adelgade 6: 1800 (Kuas)

Matr.nr. 207 †

Matrikel
1689 238 (del af)
1756 208
1806 207
1979 Henlagt til 1806 206

Ejere
1689 Fleischer, apoteker
1756 Søren Andersen, kvartermand
1806 Kirkerup, major

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 238
1756 Adelgade 208
1806 Adelgade 207

Husnumre
1859 Adelgade 8

Matr.nr. 208 †

Matrikel
1689 238 (del af)
1756 209
1806 208
1902 Henlag til 626

Ejere
1689 Fleischer, apoteker
1756 Peder Erksen Kolberg, skomager
1806 Lars Nyegaard, kattuntrykker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 238
1756 Adelgade 209
1806 Adelgade 208

Husnumre
1859 Adelgade 10

Matr.nr. 209 †

Matrikel
1689 75 (del af)
1756 210
1806 209
1902 Henlagt til 626

Ejere
1689 Gregorius Fleischer, assessor
1756 Søren Sørensen, murermester
1806 Johan C. Dabel, bager

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 75/Adelgade 75*
1756 Adelgade 210
1806 Adelgade 209

Husnumre
1859 Adelgade 12

Matr.nr. 210 †

Matrikel
1689 75 (del af)
1756 211
1806 210
1851 Sammenlagt med 1806 321, til: 210 & 321

Ejere
1689 Gregorius Fleischer, assessor
1756 Søren Sørensen, murermester
1806 J. D. Meyer, sukkerraffinadør

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 75/Adelgade 75*
1756 Adelgade 211
1806 Adelgade 210

Matr.nr. 210 & 321 †

Matrikel
1851 Sammenlagt af 1806 210 og 1806 321
1902 Henlagt til 626

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Adelgade 210 & 321/Helsingørsgade 210 & 321

Husnumre
1859 Adelgade 14/Helsingørsgade 3

Matr.nr. 211 †

Matrikel
1689 75 (del af)
1756 212
1806 211
1902 Henlagt til 626

Ejere
1689 Gregorius Fleischer, assessor
1756 Henrik Gude, oberstløjtnant
1806 Ditmer, madam, smed

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 75/Adelgade 75*
1756 Adelgade 212
1806 Adelgade 211

Husnumre
1859 Adelgade 16

Matr.nr. 212 †

Matrikel
1689 239 (del af)
1756 213
1806 212
1934 Henlagt til 626

Ejere
1689 Jens Knudsen, gardist i livgarden
1756 Hans Olsen Mørck, snedker
1806 Mørk, madam, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 239/Helsingørsgade 239*
1756 Adelgade 213
1806 Adelgade 212

Husnumre
1859 Adelgade 18

Matr.nr. 213 †

Matrikel
1689 239 (del af)
1756 214
1806 213
1934 Henlagt til 626

Ejere
1689 Jens Knudsen, gardist i livgarden
1756 Skipper Cornelius Jansens enke
1806 Casse

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 239/Helsngørsgade 239*
1756 Adelgade 214
1806 Adelgade 213

Husnumre
1859 Adelgade 20

Matr.nr. 214 †

Matrikel
1689 239 (del af)
1756 215
1806 214
1934 Henlagt til 626

Ejere
1689 Jens Knudsen, gardist i livgarden
1756 Peter Simonsen, urtekræmmer
1806 A. Madsen, slagter

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 239/Helsingørsgade 239*
1756 Adelgade 215
1806 Adelgade 214

Husnumre
1859 Adelgade 22

Matr.nr. 215 †

Matrikel
1689 239 (del af)
1756 216
1806 215
1934 Henlag til 626

Ejere
1689 Jens Knudsen, gardist i livgarden
1756 Jens Pedersen, brændevinsbrænder
1806 F. Skellerup, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 239/Helsingørsgade 239*
1756 Adelgade 216
1806 Adelgade 215

Husnumre
1859 Adelgade 24

Matr.nr. 216 †

Matrikel
1689 239 (del af)
1756 217
1806 216
1934 Henlagt til 626

Ejere
1689 Jens Knudsen, gardist i livgarden
1756 Peder Larsen, arbejdsmand
1806 Jeppe Thuestrup

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 239/Helsingørsgade 239*
1756 Adelgade 217
1806 Adelgade 216

Husnumre
1859 Adelgade 26

Matr.nr. 217 †

Matrikel
1689 239 (del af)
1756 218
1806 217
1937 Henlagt til 626

Ejere
1689 Jens Knudsen, gardist i livgarden
1756 Søren Christensen, tømmersvend
1806 Gabriel Dresler

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 239/Helsingørsgade 239*
1756 Adelgade 218
1806 Adelgade 217

Husnumre
1859 Adelgade 28/Helsingørsgade 25

Matr.nr. 218 †

Matrikel
1689 239 (del af)
1756 219
1806 218
1937 Henlagt til 626

Ejere
1689 Jens Knudsen, gardist i livgarden
1756 Niels Bendsen, brændevinsbrænder
1806 C. E. Holm

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 239/Helsingørsgade 239*
1756 Adelgade 219/Helsingørsgade 219*
1806 Adelgade 218, Helsingørsgade 218*

Husnumre
1859 Adelgade 30/Helsingørsgade 27

Matr.nr. 219 †

Matrikel
1689 239 (del af)
1756 220
1806 219
1937 Henlagt til 626

Ejere
1689 Jensn Knudsen, gardist i livgarden
1756 Niels Pedersen Skiøt, øltapper
1806 L. Svane, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 239/Helsingørsgade 239*
1756 Adelgade 220/Helsingørsgade 220*
1806 Adelgade 219/Helsingørsgade 219*

Husnumre
1859 Adelgade 32/Helsingørsgade 29

Matr.nr. 220 †

Matrikel
1689 240 (del af)
1756 221
1806 220
1990 Henlagt til 626

Ejere
1689 Anders Knudsen
1756 Anna, sal. Niels Pedersens
1806 Rasmus Olsen

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 240/Helsingørsgade 240*
1756 Adelgade 221
1806 Adelgade 220/Helsingørsgade 220*

Husnumre
1859 Adelgade 34/Helsingørsgade 24

Matr.nr. 221 †

Matrikel
1689 240 (del af)
1756 222
1806 221
1961 Indbefattet i 667

Ejere
1689 Anders Knudsen
1756 Magnus Zimmerberg
1806 J. Barkmann, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 240/Helsingørsgade 240*
1756 Adelgade 222
1806 Adelgade 221

Husnumre
1859 Adelgade 36

Matr.nr. 222 †

Matrikel
1689 241 (del af)
1756 223
1806 222
1961 Indbefattet i 667

Ejere
1689 Ole Hansen, skipper
1756 Hans Jensen Thorup, arbejdskarl
1806 Bay, madam

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 241
1756 Adelgade 223
1806 Adelgade 222

Husnumre
1859 Adelgade 38

Matr.nr. 223 †

Matrikel
1689 241 (del af)
1756 224
1806 223
1961 Indbefattet i 667

Ejere
1689 Ole Hansen, skipper
1756 Bernhardt Rasmussen Moldrup
1806 Alstrup, madam

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 241
1756 Adelgade 224
1806 Adelgade 223

Husnumre
1859 Adelgade 40

Matr.nr. 224 †

Matrikel
1689 242
1756 225
1806 224
1961 Indbefattet i 667

Ejere
1689 Torsten Pedersen
1756 Jørgen Larsen Alsøe, puddermager
1806 Adolph Flache, theskænker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 242
1756 Adelgade 235
1806 Adelgade 224

Husnumre
1859 Adelgade 42

Matr.nr. 225 †

Matrikel
1689 243
1756 226
1806 225
1943 Indbefattet i 650

Ejere
1689 Johan Møller
1756 Peder Henriksen, skibstømmermand
1806 Schobius, madam, jernhandler

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 243
1756 Adelgade 226
1806 Adelgade 225

Husnumre
1859 Adelgade 44

Matr.nr. 226 †

Matrikel
1689 244
1756 227
1806 226
1943 Indbefattet i 650

Ejere
1689 Peder Hansen, ruhugger
1756 Mads Torstensen, høker
1806 N. C. Aarhuus, høker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 244
1756 Adelgade 227
1806 Adelgade 226

Husnumre
1859 Adelgade 46

Matr.nr. 227 †

Matrikel
1689 245
1756 228
1806 227
1943 Indbefattet i 650

Ejere
1689 Jens, buntmager
1756 Ole Valløe, skipper
1806 Peder Henningsen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 245
1756 Adelgade 228
1806 Adelgade 227

Husnumre
1859 Adelgade 48

Matr.nr. 228 †

Matrikel
1689 246 og 1689 247
1756 229 (1689/246) og 1756 230 (1689/247)
1806 228
1943 Indbefattet i 650

Ejere
1689 246: Peder Vred, kleinsmed. – 247: Mads Nielsen
1756 229: Christopher Baltzer Heichelmans enke. – 230: Peder Enevoldsen, brændevinsbrænder
1806 Heichelmann, madam

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 246 og 247
1756 Aelgade 229 og 230
1806 Adelgade 228

Husnumre
1859 Adelgade 50

Matr.nr. 229 †

Matrikel
1689 248 (del af)
1756 231 og 1756 232
1806 229
1943 Indbefattet i 650

Ejere
1689 Rasmus Aagesen, hjulmand
1756 231: Truels Jørgensen. – 232: Christen Enevoldsen Munck, tømmersvend
1806 C. L. Stawe, billedhugger

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 248
1756 Adelgade 231-232
1806 Adelgade 229

Husnumre
1859 Adelgade 52

Matr.nr. 230 †

Matrikel
1689 248 (del af)
1756 233
1806 230
1943 Indbefattet i 650

Ejere
1689 Rasmus Aagesen, hjulmand
1756 Ole Olsen, brændevinsbrænder
1806 Knud Borup, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 248
1756 Adelgade 233
1806 Adelgade 230

Husnumre
1859 Adelgade 54

Matr.nr. 231 †

Matrikel
1689 249
1756 234
1806 231
1943 Indbefattet i 650

Ejere
1689 Peder Sørense, maler
1756 Jens Cronland
1806 Carl Gartner, brødbager

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 249
1756 Adelgade 234
1806 Adelgade 231

Husnumre
1859 Adelgade 56

Matr.nr. 232 †

Matrikel
1689 250
1756 235
1806 232
1945 Henlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Lars Andersen
1756 Herman Frederik Plamar
1806 J. C. Smidt, høker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 250/Prinsensgade 250*
1756 Adelgade 235
1806 Adelgade 232/Dronningens Tværgade 232*

Husnumre
1859 Adelgade 58/Dronningens Tværgade 47

Matr.nr. 233 †

Matrikel
1689 301 (del af)
1756 236
1806 233
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Peder Lerche, assessor
1756 Johannes Fugman, brændevinsbrænder
1806 H. L. Jacobsen, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 301/Adelgade 301*
1756 Dronningensgade 236
1806 Adelgade 233

Husnumre
1859 Adelgade 60/Dronningens Tværgade 50

Matr.nr. 234 †

Matrikel
1689 301 (del af)
1756 237
1806 234
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Peder Lerche, assessor
1756 Jørgen Bærendtsen, væver
1806 C. L. Torp, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 301/Adelgade 301*
1756 Adelgade 237
1806 Adelgade 234

Husnumre
1859 Adelgade 62

Matr.nr. 235 †

Matrikel
1689 301 (del af)
1756 238 og 1756 239
1806 235
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Peder Lerche, assessor
1756 238-239: Henrik Christopher Ahlefeldt
1806 J. W. Zahn, tømmermester

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 301/Adelgade 301*
1756 Adelgade 238 og 239
1806 Adelgade 235

Husnumre
1859 Adelgade 64

Matr.nr. 236 †

Matrikel
1689 301 (del af)
1756 240
1806 236
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Peder Lerche, assessor
1756 Jochum Pedersen Møller, brændevinsbrænder
1806 Johan Mortensen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 301/Adelgade 301*
1756 Adelgade 240
1806 Adelgade 236

Husnumre
1859 Adelgade 66

Matr.nr. 237 †

Matrikel
1689 251 (del af)
1756 242
1806 237
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Hans Eilersen, forvalter
1756 Jon Hansen, høker
1806 Christopher Holm, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 251/Prinsensgade 251*
1756 Adelgade 242
1806 Adelgade 237

Husnumre
1859 Adelgade 72

Matr.nr. 238 †

Matrikel
1689 251 (del af)
1756 243
1806 238
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Hans Eilersen, forvalter
1756 Stenhugger Jerimias Huhns enke
1806 Lars Christensen

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 251/Prinsensgade 251*
1756 Adelgade 243
1806 Adelgade 238

Husnumre
1859 Adelgade 74

Matr.nr. 239 †

Matrikel
1689 251 (del af)
1756 244
1806 239
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Hans Eilersen, forvalter
1756 Lars Christensen
1806 P. F. Møller

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 251/Prinsensgade 251*
1756 Adelgade 244
1806 Adelgade 239

Husnumre
1859 Adelgade 76

Matr.nr. 240 †

Matrikel
1689 252 (del af)
1756 245
1806 240
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Skomagernes garverhave
1756 Paul Esbjørnsen, brændevinsbrænder
1806 Mads Jørgensen

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 252
1756 Adelgade 245
1806 Adelgade 240

Husnumre
1859 Adelgade 78

Matr.nr. 241 †

Matrikel
1689 253 (del af)
1756 246
1806 241
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Sivert, maler
1756 Anna Sybilla Stürup, frue
1806 Matthias Petersen

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 253
1756 Adelgade 246
1806 Adelgade 240

Husnumre
1859 Adelgade 80

Matr.nr. 242 †

Matrikel
1689 253 (del af)
1756 247
1806 242
1956 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Sivert, maler
1756 Hans Vilhelm Skreve, brændevinsbrænder
1806 J. G. Achilles

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 253
1756 Adelgade 247
1806 Adelgade 242

Husnumre
1859 Adelgade 82

Matr.nr. 243 †

Matrikel
1689 253 (del af)
1756 248 (del af, senere betegnet 1756 248 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 248 G
1806 243
1959 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Sivert, maler
1756 Niels Borup
1806 Hans Hansen, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 253
1756 Adelgade 248
1806 Adelgade 243

Husnumre
1859 Adelgade 84

Matr.nr. 244 †

Matrikel
1689 253 (del af)
1756 248 (del af, senere betegnet 1756 248 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 248 H
1806 244
1959 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Sivert, maler
1756 Niels Borup
1806 Chr. Østergaard, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 253
1756 Adelgade 248
1806 Adelgade 244

Husnumre
1859 Adelgade 86

Matr.nr. 245 †

Matrikel
1689 254 (del af)
1756 249
1806 245
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Michael, mester
1756 Johannes Knudsen Valvig
1806 Hartmann, madam

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 254
1756 Adelgade 249
1806 Adelgade 245

Husnumre
1859 Adelgade 88

Matr.nr. 246 †

Matrikel
1689 254 (del af)
1756 250
1806 246
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Michael, mester
1756 Christian Falch, urtekræmmer
1806 Niels Henningsen, slagter

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 254
1756 Adelgade 250
1806 Adelgade 246

Husnumre
1859 Adelgade 90

Matr.nr. 247 †

Matrikel
1689 255 (del af)
1756 251
1806 247
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Lyder Leverens
1756 Bendt Andersen, øltapper
1806 J. S. Ramsøe, høker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 255
1756 Adelgade 251
1806 Adelgade 247

Husnumre
1859 Adelgade 92

Matr.nr. 248 †

Matrikel
1689 256
1756 252
1806 248
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Inger, enke efter Steen
1756 Øltapper Jens Pedersens enke
1806 P. Kongerslev

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 256
1756 Adelgade 252
1806 Adelgade 248

Husnumre
1859 Adelgade 94

Matr.nr. 249 †

Matrikel
1689 255 (del af)
1756 253
1806 249
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Lyder Leverens
1756 Jens Mortensen, pottemager
1806 H. Jørgensen, spisemester

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 255
1756 Adelgade 253
1806 Adelgade 249

Husnumre
1859 Adelgade 96

Matr.nr. 250 †

Matrikel
1689 257
1756 254
1806 250
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Hans Mathiasen Lydt
1756 Peder Larsen Birch, brændevinsbrænder
1806 Daniel Wedeke

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 257
1756 Adelgade 254
1806 Adelgade 250

Husnumre
1859 Adelgade 98

Matr.nr. 251 †

Matrikel
1689 258 (del af)
1756 255
1806 251
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Niels Svendsen
1756 Carl Carlsen, tømmermand ved Holmen
1806 P. H. Thestrup

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 258
1756 Adelgade 255
1806 Adelgade 251

Husnumre
1859 Adelgade 100

Matr.nr. 252 †

Matrikel
1689 258 (del af)
1756 256 (del af, senere betegnet 1756 256 A)
1806 252
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Niels Svendsen
1756 Peder Bendtsen, brændevinsbrænder
1806 Carstensen, madam, possementsmager

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 258/Hjortestræde 258*
1756 Adelgade 256/Hjortestræde 256*
1806 Adelgade 252/Hjortelængen 252*

Husnumre
1859 Adelgade 102/Hjortelængen 11
1869 Adelgade 102/Klerkegade 11

Matr.nr. 253 †

Matrikel
1689 259 (del af)
1756 257
1806 253
1959 Indbefattet i 660

Ejere
1689 Franz Hagendorf
1756 Rasmus Sørensen, høker
1806 Asmus Bakke, tobaksspinder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 259/Klerkegade 259*
1756 Adelgade 257/Skolemesterlængen 257*
1806 Adelgade 253/Klerkegade 253*

Husnumre
1859 Adelgade 111/Klerkegade 1
1869 Adelgade 111/Klerkegade 13

Matr.nr. 254 †

Matrikel
1689 259 (del af)
1756 258
1806 254
1959 Indbefattet i 660

Ejere
1689 Franz Hagendorf
1756 Mogens Mortensen, høker
1806 Ove Nielsen, brødbager

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 259/Klerkegade 259*
1756 Adelgade 258
1806 Adelgade 254

Husnumre
1859 Adelgade 109

Matr.nr. 255 †

Matrikel
1689 259 (del af)
1756 259
1806 255
1959 Indbefattet i 660

Ejere
1689 Franz Hagendorf
1756 Niels Jørgensen
1806 Christen Rasmussen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 259/Klerkegade 259*
1756 Adelgade 259
1806 Adelgade 255

Husnumre
1859 Adelgade 107

Matr.nr. 256 †

Matrikel
1689 260
1756 260
1806 256
1959 Indbefattet i 660

Ejere
1689 Peder Hansen, tømmermand
1756 Høker Peder Ebbesens enke
1806 R. M. Kold

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 260
1756 Adelgade 260
1806 Adelgade 256

Husnumre
1859 Adelgade 105

Matr.nr. 257 †

Matrikel
1689 261
1756 261
1806 257
1959 Indbefattet i 660

Ejere
1689 Enken efter tømmermand Jens Hansen
1756 Jens Christensen, arbejdskarl
1806 Anders Nielsen

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 261
1756 Adelgade 261
1806 Adelgade 257

Husnumre
1859 Adelgade 103

Matr.nr. 258 †

Matrikel
1689 262
1756 262
1806 258
1845 Sammenlagt med 1806 259, til: 258 & 259

Ejere
1689 Albert Johansen, tømmermand
1756 Anders Benonii, skibstømmermand
1806 Niels Simonsen

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 262
1756 Adelgade 262
1806 Adelgade 258

 

Matr.nr. 258 & 259 † (fra 1953: 258)

Matrikel
1845 Sammenlagt af 1806 258 og 1806 259
1910 Hertil henlagt 1806 260
1953 Betegnet 258 (nyt nummer)
1959 Indbefattet i 660

Ejere

Matrikulære husnumre
1845 Adelgade 258 & 259

Husnumre
1859 Adelgade 101
1910 Adelgade 99-101

 

Matr.nr. 259 †

Matrikel
1689 263
1756 263
1806 259
1845 Sammenlagt med 1806 258, til: 258 & 259

Ejere
1689 Nikolaj Reffel
1756 Christen Mikkelsen KJærsgaard
1806 C. Thomsen

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 263
1756 Adelgade 263
1806 Adelgade 259

 

Matr.nr. 260 †

Matrikel
1689 264
1756 264
1806 260
1910 Henlagt til 258 & 259

Ejere
1689 Henrik Larsen
1756 Peter Petersen Amsterdam, skibmand
1806 Ole West

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 264
1756 Adelgade 264
1806 Adelgade 260

Husnumre
1859 Adelgade 99

 

Matr.nr. 261 †

Matrikel
1689 265 (del af)
1756 265 (del af, senere betegnet 1756 265 A)
1806 261
1899 Sammenlagt med 1806 262 og 1806 412, til: 261, 262 & 412

Ejere
1689 Jocum Scheels hus
1756 Lars Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Kinsgård, madam

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 265/Klerkegade 265*/Sølvgade 265*
1756 Adelgade 265/Sølvgade 265*
1806 Adelgade 261

Husnumre
1859 Adelgade 97

 

Matr.nr. 261, 262 & 412 †

Matrikel
1899 Sammensat af 1806 261, 1806 262 og 1806 412
1899 Delt og indbefattet i 624 og 625, samt udlagt til offentlig gade

Matr.nr. 262 †

Matrikel
1689 265 (del af)
1756 266
1806 262
1899 Sammenlagt med 1806 261 og 1806 412, til: 261, 262 & 412

Ejere
1689 Anders Olsen, brændevinsbrænder
1756 Thomas Ulrik Richard
1806 Wick, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 265/Klerkegade 265*/Sølvgade 265*
1756 Adelgade 266/Sølvgade 266*
1806 Adelgade 262/Sølvgade 262*

Husnumre
1859 Adelgade 95/Sølvagade 2

Matr.nr. 263 †

Matrikel
1689 266
1756 267
1806 263
1954 Indbefattet i 652

Ejere
1689 Anders Olsen, brændevinsbrænder
1756 Brændevinsbrænder Lars Larsens enke
1806 A. J. Bruun, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 266/Sølvgade 266*
1756 Adelgade 267/Sølvgade 267*
1806 Adelgade 263/Sølvgade 263*

Husnumre
1859 Adelgade 93/Sølvgade 1

Matr.nr. 264 †

Matrikel
1689 267
1756 268
1806 264
1954 Indbefattet i 652

Ejere
1689 Enke efter færgemand Søren Christensen
1756 Lars Thuresen
1806 H. Christensen

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 267
1756 Adelgade 268
1806 Adelgade 264

Husnumre
1859 Adelgade 91

Matr.nr. 265 †

Matrikel
1689 268
1756 269
1806 265
1954 Indbefattet i 652

Ejere
1689 Kjeld Olsen
1756 Nikolaj Neuman, øltapper
1806 C. Rank, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 268
1756 Adelgade 269
1806 Adelgade 265

Husnumre
1859 Adelgade 89

Matr.nr. 266 †

Matrikel
1689 269 (del af)
1756 270
1806 266
1846 Sammenlagt med 1806 267, til: 266 & 267

Ejere
1689 Enken efter Lars Iversen
1756 Henrik Holst, drejer
1806 L. Schrøder, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 269
1756 Adelgade 270
1806 Adelgade 266

Matr.nr. 266 & 267 † (fra 1953: 266)

Matrikel
1846 Sammensat af 1806 266 og 1806 267
1953 266 (nyt nummer)
1954 Indbefattet i 652

Ejere

Matrikulære husnumre
1846 Adelgade 266 & 267

Husnumre
1859 Adelgade 87

Matr.nr. 267 †

Matrikel
1689 269 (del af)
1756 271
1806 267
1846 Sammenlagt med 1806 266, til: 266 & 267

Ejere
1689 Enken efter Lars Iversen
1756 Anders Nielsen Skrøder
1806 L. Schrøder, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 269
1756 Adelgade 271
1806 Adelgade 267

Matr.nr. 268 †

Matrikel
1689 269 (del af)
1756 272
1806 268
1954 Indbefattet i 652

Ejere
1689 Enken efter Lars Iversen
1756 Jens Christensen Ørrild, tømmersvend
1806 J. Hautzner, tobaksspinder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 269
1756 Adelgade 272
1806 Adelgade 268

Husnumre
1859 Adelgade 85

Matr.nr. 269 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 273
1806 269
1954 Indbefattet i 652

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Lars Nielsen, brændevinsbrænder
1806 Jacob Hansen, profession

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 273
1806 Adelgade 269

Husnumre
1859 Adelgade 83

Matr.nr. 270 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 274
1806 270
1954 Indbefattet i 652

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Niels Jensen, brændevinsbrænder
1806 P. L. Søeberg, høker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 274
1806 Adelgade 270

Husnumre
1859 Adelgade 81

Matr.nr. 271 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 275
1806 271
1954 Indbefattet i 652 og 653

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Jacob Schiønning, murermester
1806 C. Aasted

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 275
1806 Adelgade 271

Husnumre
1859 Adelgade 79

Matr.nr. 272 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 276
1806 272
1954 Indbefattet i 653

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Hans kongelige majestæts garvergård
1806 Agent Henriques arvinger

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 276
1806 Adelgade 272

Husnumre
1859 Adelgade 77

Matr.nr. 273 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 277
1806 273
1954 Indbefattet i 653

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 David Ring
1806 Peder Gungsted

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 277
1806 Adelgade 273

Husnumre
1859 Adelgade 75

Matr.nr. 274 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 278
1806 274
1954 Indbefattet i 653

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Morten Knudsen, brændevinsbrænder
1806 Niels Christensen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 278
1806 Adelgade 274

Husnumre
1859 Adelgade 73

Matr.nr. 275 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 279
1806 275
1954 Indbefattet i 653

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Peder Rasmussen
1806 Jørgen Jørgensen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 279
1806 Adelgade 275

Husnumre
1859 Adelgade 71

Matr.nr. 276 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 280
1806 276
1954 Indbefattet i 653

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Jens Nielsen, arbejdskarl
1806 Lars Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 280
1806 Adelgade 276

Husnumre
1859 Adelgade 69

Matr.nr. 277 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 281
1806 277
1954 Indbefattet i 653

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Anthon Eisen, brændevinsbrænder
1806 Peder Colding, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 281
1806 Adelgade 277

Husnumre
1859 Adelgade 67

Matr.nr. 278 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 282
1806 278
1954 Indbefattet i 653

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Morten Nielsen, høker
1806 Rasmus Wensel, tobaksspinder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 282
1806 Adelgade 278

Husnumre
1859 Adelgade 65

Matr.nr. 279 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 283
1806 279
1954 Indbefattet i 653

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Michel Andersen, karmager
1806 A. H. Møller, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 283
1806 Adelgade 279

Husnumre
1859 Adelgade 65

Matr.nr. 280 †

Matrikel
1689 271
1756 285
1806 280
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Andersen, tømmermand
1756 Peder Jacobsen, tømmrsvend
1806 Chr. Thorup, hattemager

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 271/Dronningensgade 271*
1756 Adelgade 285/Dronningensgade 285*
1806 Adelgade 280/Dronningens Tværgade 280*

Husnumre
1859 Adelgade 61/Dronningens Tværgade 49

Matr.nr. 281 †

Matrikel
1689 272
1756 286
1806 281
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Sivert Berentsen
1756 Rasmus Isaksen, høker
1806 Klein, madam

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 272
1756 Adelgade 286
1806 Adelgade 281

Husnumre
1859 Adelgade 59

Matr.nr. 282 †

Matrikel
1689 273
1756 287
1806 282
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Torn, drabant
1756 Olaus Ulgreen, stivelsesfabrikør
1806 J. P. Lund, høker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 273
1756 Adelgade 287
1806 Adelgade 282

Husnumre
1859 Adelgade 57

Matr.nr. 283 †

Matrikel
1689 274 (del af)
1756 288
1806 283
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Mortensen, brøgger
1756 Jens Jensen Ørum, brændevinsbrænder
1806 P. Mathiesen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 274
1756 Adelgade 288
1806 Adelgade 283

Husnumre
1859 Adelgade 55

Matr.nr. 284 †

Matrikel
1689 274 (del af)
1756 289
1806 284
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Mortensen, brygger
1756 Christen Jacobsen, kornmåler
1806 F. L. Nørregaard

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 274
1756 Adelgade 289
1806 Adelgade 284

Husnumre
1859 Adelgade 53

Matr.nr. 285 †

Matrikel
1689 274 (del af)
1756 290
1806 285
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Mortensen, brygger
1756 Erik Andersen Brandrup
1806 Claus Erichsen, theskænker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 274
1756 Adelgade 290
1806 Adelgade 285

Husnumre
1859 Adelgade 51

Matr.nr. 286 †

Matrikel
1689 274 (del af)
1756 291
1806 286
1916 Hertil henlagt 1806 287
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Mortensen, brygger
1756 Christen Henriksen, øltapper
1806 Johan Lødel, slagter

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 274
1756 Adelgade 291
1806 Adelgade 286

Husnumre
1859 Adelgade 49
1916 Adelgade 47-49

Matr.nr. 287 †

Matrikel
1689 275
1756 292
1806 287
1916 Henlagt til 1806 286

Ejere
1689 Jacob Rasmussen, snedker
1756 Peder Pedersen, høker
1806 Ole Thor

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 275
1756 Adelgade 292
1806 Adelgade 287

Husnumre
1859 Adelgade 47

Matr.nr. 288 †

Matrikel
1689 276
1756 293
1806 288
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Mathias Daniel, kok
1756 Henning Vilhelm Schübler
1806 Peter Jacob Wahlqvist, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 276
1756 Adelgade 293
1806 Adelgade 288

Husnumre
1859 Adelgade 45

Matr.nr. 289 †

Matrikel
1689 277
1756 294
1806 289
1971 Henlagt til 665

Ejere
1689 Worm Mouridsen
1756 Peder Borch, skomager
1806 H. C. Schiøtt

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 277
1756 Adelgade 294
1806 Adelgade 289

Husnumre
1859 Adelgade 43

Matr.nr. 290 †

Matrikel
1689 278
1756 295
1806 290
1905 Henlagt til 395 & 335 C

Ejere
1689 Hans Pedersen, murermester
1756 Alexander Caspersen, nagelsmed
1806 Johan Littard

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 278
1756 Adelgade 295
1806 Adelgade 290

Husnumre
1859 Adelgade 41

Matr.nr. 291 †

Matrikel
1689 279
1756 296
1806 291
1971 Henlagt til 665

Ejere
1689 Morten Møller
1756 Nikolaj Johansen
1806 Didrik Timm, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 279
1756 Adelgade 296
1806 Adelgade 291

Husnumre
1859 Adelgade 39

Matr.nr. 292 †

Matrikel
1689 280
1756 297
1806 292
1966 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Anders Børgesen
1756 Søren Larsen, øltapper
1806 Smidt, madam

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 280
1756 Adelgade 297
1806 Adelgade 292

Husnumre
1859 Adelgade 37

Matr.nr. 293 †

Matrikel
1689 281 (del af)
1756 298 (del af, senere betegnet 1756 298 C)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 298 L
1806 293
1966 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Enken efter mester Casper Møller
1756 Peder Jensen, vognmand
1806 D. Klein, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 281
1756 Adelgade 298
1806 Adelgade 293

Husnumre
1859 Adelgade 35

Matr.nr. 294 †

Matrikel
1689 281 (del af)
1756 298 (del af, seneren betegnet 1756 298 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 298 K
1806 294
1966 Indbefattet i 665

Ejere
1689 Enken efter Casper Møller
1756 Peder Jensen, vognmand
1806 Lauritz Svane

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 281
1756 Adelgade 298
1806 Adelgade 294

Husnumre
1859 Adelgade 33

Matr.nr. 295 †

Matrikel
1689 281 (del af)
1756 298 (del af, senere betegnet 1756 298 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 298 I
1806 295
1966 Indbefattet i 665

Ejere
1689 Enken cfter Casper Møller
1756 Peder Jensen, vognmand
1806 Delff, kaptajn, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 281
1756 Adelgade 298
1806 Adelgade 295

Husnumre
1859 Adelgade 31

Matr.nr. 296 †

Matrikel
1689 282 (del af)
1756 299
1806 296
1959 Indbefattet i 661

Ejere
1689 Claus Ammundsen, kok
1756 Peter Ising, øltapper
1806 Michelsen, madam, høker
2008

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 282
1756 Adelgade 299
1806 Adelgade 296

Husnumre
1859 Adelgade 29

Matr.nr. 297 †

Matrikel
1689 282 (del af) og 1689 283 (del af)
1756 300 (1689/283, del af) og 1756 301 (1689/282 og 1689/283, del af)
1806 297
1855 Delt i 297 A og 297 B

Ejere
1689 282: Claus Ammndsen, kok. – 283: Niels Andersen, vognmand
1756 300: Ole Hofmand Bonning, snedkersvend. – 301: Conrad Neuman, marketender
1806 Tømmersvendenes herberg

Matrikulære husnumre
1689 Aelgade 282-283
1756 Adelgade 300 og 301
1806 Adelgade 297

Matr.nr. 297 A †

Matrikel
1855 Parcel af 1806 297
1930 Hertil tillagt 297 B
1961 Indbefattet i 666

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Adelgade 297 A

Husnumre
1859 Adelgade 27

Matr.nr. 297 B †

Matrikel
1855 Parcel af 1806 297
1930 Henlagt til 297 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Adelgade 297 B

Husnumre
1859 Bag Adelgade 25

Matr.nr. 298 †

Matrikel
1689 283 (del af)
1756 302
1806 298
1961 Indbefattet i 666

Ejere
1689 Niels Andersen, vognmand
1756 Anders Larsen Vinther, murersvend
1806 Hartz, madam,

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 283
1756 Adelgade 302
1806 Adelgade 298

Husnumre
1859 Adelgade 25

Matr.nr. 299 †

Matrikel
1689 284
1756 303
1806 299
1961 Indbefattet i 666

Ejere
1689 Svend Reiersen, tømmermand
1756 Margrethe, sal. Joh. Christoph Schrøders
1806 Simon Bramsen, fabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 284
1756 Adelgade 303
1806 Adelgade 299

Husnumre
1859 Adelgade 23

Matr.nr. 300 †

Matrikel
1689 285
1756 304
1806 300
1961 Indbefattet i 666

Ejere
1689 Anders Hansen, gardist i Livgarden
1756 Niels Nielsen Kaas, brændevinsbrænder
1806 Søren Smidt, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 285
1756 Adelgade 304
1806 Adelgade 300

Husnumre
1859 Adelgade 21

Matr.nr. 301 †

Matrikel
1689 286
1756 305
1806 301
1961 Indbefattet i 666

Ejere
1689 Christen Mouridsen
1756 Mads Andersen Lund
1806 Fidelius Strub

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 286
1756 Adelgade 305
1806 Adelgade 301

Husnumre
1859 Adelgade 19

Matr.nr. 302 †

Matrikel
1689 287 (del af)
1756 306
1806 302
1961 Indbefattet i 666

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Theodorus Adeler, stolemager
1806 Adam Gross, kaptajn, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 287
1756 Adelgade 306

Husnumre
1859 Adelgade 17

Matr.nr. 303 †

Matrikel
1689 287 (del af)
1756 307
1806 303
1961 Indbefattet i 666

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Søren Henriksen, murermester
1806 Adam Gross, kaptajn, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 287
1756 Adelgade 307
1806 Adelgade 303

Husnumre
1859 Adelgade 15

Matr.nr. 304 †

Matrikel
1689 287 (del af)
1756 308
1806 304
2008 Indbefattet i 666

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Tømmermester Hans Madsens enke
1806 L. C. Høy, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 287
1756 Adelgade 308
1806 Adelgade 304

Husnumre
1859 Adelgade 13

Matr.nr. 305 †

Matrikel
1689 288 (del af)
1756 309
1806 305
1961 Indbefattet i 666

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Jens Vest
1806 Johan Dabel

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 288
1756 Adelgade 309
1806 Adelgade 305

Husnumre
1859 Adelgade 11

Matr.nr. 306 †

Matrikel
1689 288 (del af)
1756 310
1806 306
1961 Indbefattet i 666

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Peder Rasmussen, brændevinsbrænder
1806 Kirkerup, major

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 288
1756 Adelgade 310
1806 Adelgade 306

Husnumre
1859 Adelgade 9

Matr.nr. 307 †

Matrikel
1689 288 (del af)
1756 311
1806 307
1872 Sammenlagt med 1806 308, til: 307 & 308

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Stephen Andersen, arkelimester
1806 Johan Schnabel, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 288
1756 Adelgade 311
1806 Adelgade 307

Husnumre
1859 Adelgade 7

Matr.nr. 307 & 308 † (fra 1953: 307)

Matrikel
1872 Sammensat af 1806 307 og 1806 308
1953 Betegnet 307 (nyt nummer)
1961 Indbefattet i 666

Ejere

Husnumre
1872 Adelgade 7

Matr.nr. 308 †

Matrikel
1689 288 (del af)
1756 312
1806 308
1872 Sammenlagt med 307, til: 307 & 308

Ejere
1689 Peter Svane
1756 Søren Sørensen, murermester
1806 Seerup, madam

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 288
1756 Adelgade 312
1806 Adelgade 308

Husnumre
1859 Adelgade 7

Matr.nr. 309 †

Matrikel
1689 288 (del af)
1756 313
1806 309
1962 Indbefattet i 668

Ejere
1689 Peter Svane
1756 Jeppe Sørensen Egeskov, brændevinsbrænder
1806 N. N. Sommersted, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 288
1756 Adelgade 313
1806 Adelgade 309

Husnumre
1859 Adelgade 5

Matr.nr. 310 †

Matrikel
1689 288 (del af)
1756 314
1806 310
1962 Indbefattet i 662

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Daniel Heimerich
1806 Petersen, hattemager

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 288
1756 Adelgade 314
1806 Adelgade 310

Husnumre
1859 Adelgade 3

Matr.nr. 311 †

Matrikel
1689 239 (del af) og 1689 (del af 299)
1756 325
1806 311
1934 Henlagt til 626

Ejere
1689 239: Jens Knudsen, gardist i livgarden. – 299: Sessemann, møntmester
1756 Anders Jensen, vognmand
1806 Andr. Hermandsen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 239: Adelgade. – 299: Helsingørsgade
1756 Helsingørsgade
1806 Helsingørsgade 311

Husnumre
1859 Helsingørsgade 23

Matr.nr. 312 †

Matrikel
1689 239 (del af) og 1689 299 (del af)
1756 326
1806 312
1934 Henlagt til 626

Ejere
1689 239: Jens Knudsen, gardist i livgarden. – 299: Sessemann, møntmester
1756 Vognmand Ole Paulsens enke
1806 Albret Wick

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 239/Helsingørsgade 239*. – Helsingørsgade 299
1756 Helsingørsgade 326
1806 Helsingørsgade 312

Husnumre
1859 Helsingørsgade 21

Matr.nr. 313 †

Matrikel
1689 239 (del af) og 1689 299 (del af)
1756 327
1806 313
1910 Hertil henlagt 1806 314 og 1806 315
1990 Henlagt til 626

Ejere
1689 239: Jens Knudsen, gardist i livgarden. – 299: Sessemann, møntmester
1756 Christen Stephensen, brændevinsbrænder
1806 Jørgen Møller, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 239/Helsingørsgade 239*. – Helsingørsgade 299
1756 Helsingørsgade 327
1806 Helsingørsgade 313

Husnumre
1859 Helsingørsgade 19
1910 Helsingørsgade 17-19

Matr.nr. 314 †

Matrikel
1689 239 (del af)
1756 328
1806 314
1910 Indbefattet i 1806 313

Ejere
1689 Jens Knudsen, gardist i livgarden
1756 Anders Rasmussen, bødker
1806 Mehlen

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 239/Helsingørsgade 239*
1756 Helsingørsgade 328
1806 Helsingørsgade 314

Husnumre
1859 Helsingørsgade 17

Matr.nr. 315 †

Matrikel
1689 300 (del af)
1756 329
1806 315
1910 Indbefattet i 1806 313

Ejere
1689 Gotfrid Jochum, snedker
1756 Henrik Jensen, øltapper
1806 C. N. Schoubye

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 300
1756 Helsingørsgade 329
1806 Helsingørsgade 315

Husnumre
1859 Helsingørsgade 15

Matr.nr. 316 †

Matrikel
1689 300 (del af)
1756 330
1806 316
1930 Indbefattet i 638

Ejere
1689 Gotfrid Jochum, snedker
1756 Ole Terkildsen
1806 B. Demke

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 300
1756 Helsingørsgade 330
1806 Helsingørsgade 316

Husnumre
1859 Helsingørsgade 13

Matr.nr. 317 †

Matrikel
1689 300 (del af)
1756 331
1806 317
1930 Indbefattet i 638

Ejere
1689 Gotfrid Jochum, snedker
1756 Vilhelm Michelsen, murersvend
1806 Rasmus Jeppesen høker

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 300
1756 Helsingørsgade 331
1806 Helsingørsgade 317

Husnumre
1859 Helsingørsgade 11

Matr.nr. 318 †

Matrikel
1689 300 (del af)
1756 332
1806 318
1930 Indbefattet i 638

Ejere
1689 Gotfrid Jochum, snedker
1756 Elias Abrahamsen, lysestøber
1806 O. N. Willengeroed

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 300
1756 Helsingørsgade 332
1806 Helsingørsgade 318

Husnumre
1859 Helsingørsgade 9

Matr.nr. 319 †

Matrikel
1689 300 (del af)
1756 333
1806 319
1910 Henlagt til 626

Ejere
1689 Gotfrid Jochum, snedker
1756 Niels Sørensen, høker
1806 Wangede, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 300
1756 Helsingørsgade 333
1806 Helsingørsgade 319

Husnumre
1859 Helsingørsgade 7

Matr.nr. 320 †

Matrikel
1689 300 (del af)
1756 334
1806 320
1902 Henlagt til 626

Ejere
1689 Gotfrid Jochu, snedker
1756 Erik Olsen, skibstømmermand
1806 N. P. Jungmann, parukier

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 300
1756 Helsingørsgade 334
1806 Helsingørsgade 320

Husnumre
1859 Helsingørsgade 5

Matr.nr. 321 †

Matrikel
1689 230
1756 195 (del af)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 195 F
1806 321
1851 Sammenlagt med 1806 210, til: 210 & 321

Ejere
1689 Enken efter Arnt Berntsen
1756 Just Christensen enke
1806 Peter Lund

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 230/Helsingørsgade 230*
1756 Helsingørsgade 195
1806 Helsingørsgade 321

Matr.nr. 322 †

Matrikel
1689 229 (del af)
1756 194 (del af, senere betegnet 1756 194 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 194 D
1806 322
1961 Henlagt til 626

Ejere
1689 Sessemann, møntmester
1756 Joseph Zuber
1806 Poul Broberg, smed

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 229/Helsingørsgade 229*
1756 Borgergade 194/Helsingørsgade 194*
1806 Helsingørsgade 322

Husnumre
1859 Helsingørsgade 4

Matr.nr. 323 †

Matrikel
1689 292
1756 324
1806 323
1961 Henlagt til 626

Ejere
1689 Jens Jensen, brændevinsbrænder
1756 Johan Reinhardt, snedkersvend
1806 Frieberg

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 292
1756 Helsingørsgade 324
1806 Helsingørsgade 323

Husnumre
1859 Helsingørsgade 6

Matr.nr. 324 †

Matrikel
1689 293
1756 323
1806 324
1961 Henlagt til 626

Ejere
1689 Niels Nielsen, smed
1756 Hans Pedersen, malersvend
1806 Petersen, madam

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 293
1756 Helsingørsgade 323
1806 Helsingørsgade 324

Husnumre
1859 Helsingørsgade 8

Matr.nr. 325 †

Matrikel
1689 294
1756 322
1806 325
1961 Henlagt til 626

Ejere
1689 Hans Hansen, tømmermand
1756 Peder Daniel Siverts, murersvend
1806 Nikolaj Kieldberg, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 294
1756 Helsingørsgade 322
1806 Helsingørsgade 325

Husnumre
1859 Helsingørsgade 10

Matr.nr. 326 †

Matrikel
1689 295
1756 321
1806 326
1961 Henlagt til 626

Ejere
1689 Jacob Seral, møntsvend
1756 Ole Eriksen Boller, bådsmand
1806 Nikolaj Kieldberg, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 295
1756 Helsingørsgade 321
1806 Helsingørsgade 326

Husnumre
1859 Helsingørsgade 12

Matr.nr. 327 †

Matrikel
1689 296
1756 320
1806 327
1961 Henlagt til 626

Ejere
1689 Johan Simonsen, tømmermand
1756 Peder Svendsen, høker
1806 Rasmus Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 296
1756 Helsingørsgade 320
1806 Helsingørsgade 327

Husnumre
1859 Helsingørsgade 14

Matr.nr. 328 †

Matrikel
1689 297
1756 319
1806 328
1961 Henlagt til 626

Ejere
1689 Sophia, enke efter Niels Andersen
1756 Niels Jespersen Lange, hattemager
1806 And. Andersen, vognmand

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 297
1756 Helsingørsgade 319
1806 Helsingørsgade 328

Husnumre
1859 Helsingørsgade 16

Matr.nr. 329 †

Matrikel
1689 298
1756 318
1806 329
1961 Henlagt til 626

Ejere
1689 Christian Didriksen, tømmersvend
1756 Anders Vagnose, hægelmager (!?)
1806 And. Berg

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 298
1756 Helsingørsgade 318
1806 Helsingørsgade 329

Husnumre
1859 Helsingørsgade 18

Matr.nr. 330 †

Matrikel
1689 291
1756 317
1806 330
1858 Delt i 330 A og 330 B

Ejere
1689 Bendix, kunstdrejermester
1756 Frantz Joseph Zuber, tømmermester
1806 Frid. Kinck, prokurator

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 291
1756 Helsingørsgade 317
1806 Helsingørsgade 330

Matr.nr. 330 A (oftest betegnet 330)

Matrikel
1858 Parcel af 1806 330, oftest betegnet 330
1874 Sammenlagt med 331 A, til: 330 & 331 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1858 Helsingørsgade 330 A

Husnumre
1859 Helsingørsgade 20

Matr.nr. 330 B

Matrikel
1858 Parcel af 1806 330
1858 Sammenlagt med 1806 331, til: 331 & 330 B

Matr.nr. 330 & 331 A †

Matrikel
1874 Sammensat af 1806 330 og 331 A
1885 Hertil henlagt 1806 341, 1806 342 og 331 B, til: 330 & 331 A, 331 B, 341 & 342
Ejere

Husnumre
1874 Helsingørsgade 20-22

Matr.nr. 330 & 331 A, 331 B, 341 & 342 †

Matrikel
1885 Sammensat af 1806 341, 1806 342, 330 & 331 A og 331 B
1943 Indgået i 650

Ejere

Husnumre
1885 Helsingørsgade 22

Matr.nr. 331 †

Matrikel
1689 290
1756 316
1806 331
1858 Hertil henlagt 330 B
1859 Delt i 331 A og 331 B

Ejere
1689 Bendix, kunstdrejermester
1756 Jens Juel Vind, baron
1806 D. L. Meyer, sukkerraffinadør

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 290/Borgergade 290*
1756 Helsingørsgade 316
1806 Helsingørsgade 331

Matr.nr. 331 A †

Matrikel
1859 Parcel af 1806 331
1874 Sammenlagt med 1806 330

Ejere

Husnumre
1859 Helsingørsgade 22

Matr.nr. 331 B †

Matrikel
1859 Parcel af 1806 331
1885 Forenet med 1806 330, 331 A og 341 & 342, til: 330 & 331 A, 331 B, 341 & 342

Ejere

Husnumre
1859 Bag Helsingørsgade 22

Matr.nr. 332

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 6 C og 7 C)
1806 332
2008 332

Ejere
1806 Bloms enke og sønner
2008 E/F Dronningens Tværgade 61

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 Dronningens Tværgade 332

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 61
2008 Dronningens Tværgade 61

Opførelsesår
1804-05 for Birthe Blom og sønner (Historiske huse)

Matr.nr. 333

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have ((lod 6 B og 7 B)
1806 333
2008 333

Ejere
1806 S. Løwmann
2008 E/F Dr Tværgade 59

Matrikulære husnumre
1806 Dronningens Tværgade 333

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 59
2008 Dronningens Tværgade 59

Opførelsesår
1803-04 for Birthe Blom og sønner (Historiske huse)

Matr.nr. 334

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 6 A og 7 A)
1806 334
2008 334

Ejere
1806 P. Købke
2008 Ejerforeningen Dr.Tværgade 57

Matrikulære husnumre
1806 Dronningens Tværgade 334

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 57
2008 Dronningens Tværgade 57

Opførelsesår
1802-03 af murermesterenke Birthe Blom og sønner (Historiske huse)

Matr.nr. 335 †

Matrikel
1689 278 og 1689 318
1756 367
1806 335
1812 Delt i 335 A, 335 B og 335 C

Ejere
1689 278: Hans Pedersen, murermester. – 318: Hans Mortensen, brygger
1756 Johan Christopher Kraft
1806 Hammer, herbergerer

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 278. – Dronningensgade 318
1756 Dronningensgade 367
1806 Dronningens Tværgade 335

Matr.nr. 335 A †

Matrikel
1812 Parcel af 1806 335
1943 Indbefattet i 648

Ejere

Matrikulære husnumre
1812 Dronningens Tværgade 335 A

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 55

Matr.nr. 335 B †

Matrikel
1812 Parcel af 1806 335
1812 Sammenlagt med 1806 396

Matr.nr. 335 C †

Matrikel
1812 Parcel af 1806 335
1812 Sammenlagt med 1806 395

Matr.nr. 336 †

Matrikel
1689 317
1756 366
1806 336
1943 Indbefattet i 648

Ejere
1689 Rasmus Rasmussen, brygger
1756 Helle Nielsen Lind, stolemager
1806 Christopher Krumphardt, tøjmager

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 317
1756 Dronningensgade 366
1806 Dronningens Tværgade 336

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 53

Matr.nr. 337 †

Matrikel
1689 271
1756 365
1806 337
1943 Indbefattet i 608

Ejere
1689 Hans Andersen, tømmermand
1756 Øltapper Peder Olsens enke
1806 Archilles

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 271
1756 Dronningesgade 365
1806 Dronningens Tværgade 337

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 51

Matr.nr. 338 †

Matrikel
1689 316
1756 364
1806 338
1943 Indbefattet i 650

Ejere
1689 Simon Simonsen, tømmermand
1756 Stephen Thuesen, tømmersvend
1806 Peder Olsen, købmand, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 316
1756 Dronningensgade 364
1806 Dronningens Tværgade 338

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 45

Matr.nr. 339 †

Matrikel
1689 315
1756 363
1806 339
1943 Indbefattet i 650

Ejere
1689 Anders Jonsen, tømmermand
1756 Ole Hellesen, matros
1806 Peters, madam

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 315
1756 Dronningensgade 363
1806 Dronningens Tværgade 339

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 43

Matr.nr. 340 †

Matrikel
1689 314
1756 362
1806 340
1943 Indbefattet i 650

Ejere
1689 Ole Nielsen, tømmermand
1756 Jens Jensen Hald, brændevinsbrænder
1806 Henrik Stud

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 314
1756 Dronningensgade 362
1806 Dronningens Tværgade 340

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 41

Matr.nr. 341 †

Matrikel
1689 313
1756 361
1806 341
1885 Sammenlagt med 330 & 331 A, 331 B og 1806 342, til: 330 & 331 A, 331 B, 341 & 342

Ejere
1689 De fattiges hus
1756 Abigael Catharines Boder
1806 Abel Cathrines Hospital

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 313
1756 Dronningensgade 361
1806 Dronningens Tværgade 341

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 39

Matr.nr. 342 †

Matrikel
1689 312 (del af)
1756 360
1806 342
1885 Sammenlagt med 1806 330, 331 A, 331 B og 1806 341, til: 330 & 331 A, 331 B, 341 & 342

Ejere
1689 Gotfrid Jansen, snedker
1756 Michel Jensen Lindgreen, brændevinsbrænder
1806 Wahl, madam

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 312
1756 Dronningensgade 360
1806 Dronningens Tværgade 342

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 37

Matr.nr. 343 †

Matrikel
1689 312 (del af)
1756 359
1806 343
1943 Indbefattet i 650

Ejere
1689 Gotfrid Jansen, snedker
1756 Jens Andersen Snesere, snedkersvend
1806 Morten Storch, hattemager

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 312
1756 Dronningensgade 359
1806 Dronningens Tværgade 343

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 35

Matr.nr. 344 †

Matrikel
1689 186 (del af)
1756 119 (del af)
1806 344
1907 Hertil henlagt 1806 345
1943 Indbefattet i 647

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Adam Hintze, kongelig kirurg
1806 Arentsen, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 186/Dronningensgade 186*
1756 Dronningensgade 120
1806 Dronningens Tværgade 344

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 29

Matr.nr. 345 †

Matrikel
1689 311 (del af)
1756 358
1806 345
1907 Henlagt til 1806 344

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Clemen Mogensen
1806 Clemmensen

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 311
1756 Dronningensgade 358
1806 Dronningens Tværgade 345

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 27

Matr.nr. 346 †

Matrikel
1689 311 (del af)
1756 357
1806 346
1943 Indbefattet i 647

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Bendt Johansen, brændevinsbrænder
1806 C. A. Bech

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 311
1756 Dronningensgade 357
1806 Dronningens Tværgade 346

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 25

Matr.nr. 347 †

Matrikel
1689 311 (del af)
1756 356
1806 347
1943 Indbefattet i 647

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Jacob Christensen, stenhugger
1806 J. G. Peckel, glarmester

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 311
1756 Dronningensgade 356
1806 Dronningens Tværgade 347

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 23

Matr.nr. 348 †

Matrikel
1689 311 (del af)
1756 355
1806 348
1943 Indbefattet i 647

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Carl Lillie, høker
1806 Niels Fischer

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 311
1756 Dronningensgade 355
1806 Dronningens Tværgade 348

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 21

Matr.nr. 349 †

Matrikel
1689 311 (del af)
1756 354
1806 349
1958 Indbefattet i 656 og 657

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Anders Thuresen, kongelig skibsbygger
1806 Wangede, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 311
1756 Dronningensgade 354
1806 Dronningens Tværgade 349

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 19

Matr.nr. 350 †

Matrikel
1689 311 (del af)
1756 353
1806 350
1958 Indbefattet i 656

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Niels Ellingsen, skibstømmermand
1806 H. Nielsen

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 311
1756 Dronningensgade 353
1806 Dronningens Tværgade 350

Husnumre
1859 Dronningnes Tværgade 17

Matr.nr. 351 †

Matrikel
1689 146
1756 352
1806 351
1958 Indbefattet i 656

Ejere
1689 Niels Rasmussen
1756 Christopher Jørgensen
1806 C. P. Meelbye, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 146/Dronningensgade 146*
1756 Dronningensgade 352
1806 Dronningens Tværgade 351

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 15

Matr.nr. 352 †

Matrikel
1689 307 (del af)
1756 350
1806 352
1950 Henlagt til 1806 50

Ejere
1689 Hiort, kancelliråd
1756 Jens Petersen Holst, brændevinsbrænder
1806 Chr. Larsen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 307
1756 Dronningensgade 350
1806 Dronningens Tværgade 352

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 18

Matr.nr. 353 †

Matrikel
1689 307 (del af)
1756 349
1806 353
1955 Henlagt til 1806 50

Ejere
1689 Hiort, kancelliråd
1756 Peder Nielsen Lund, brændevinsbrænder
1806 H. Nielsen

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 307
1756 Dronningensgade 349
1806 Dronningens Tværgade 353

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 20

Matr.nr. 354 †

Matrikel
1689 306 (del af)
1756 348
1806 354
1894 Sammenlagt med 1806 355, til: 354 & 355

Ejere
1689 Peder Lerche, brygger
1756 Søren Jørgensen, arbejdskarl
1806 G. Aslaksen

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 306
1756 Dronningensgade 348
1806 Dronningens Tværgade 354

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 22

Matr.nr. 354 & 355 (fra 1953: 354)

Matrikel
1894 Sammensat af 1806 354 og 1806 355
1953 Betegnet 354 (nyt nummer)
2008 354

Ejere
2008 M B Packaging A/S

Husnumre
1894 Dronningens Tværgade 22-24
2008 Dronningens Tværgade 22-24

Matr.nr. 355 †

Matrikel
1689 306 (del af)
1756 347
1806 355
1894 Samenlagt med 1806 354 til: 354 & 355

Ejere
1689 Peder Lerche, brygger
1756 Iver Madsen, bødker
1806 C. C. Birch

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 306
1756 Dronningensgade 347
1806 Dronningens Tværgade 355

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 24

Matr.nr. 356

Matrikel
1689 305
1756 346
1806 356
2008 356

Ejere
1689 Daniel Storch, sergent
1756 Lars Larsen Bergen
1806 Wilhelm Ewerts, snedker
2008 Ab Administration A/S

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 305
1756 Dronningensgade 346
1806 Dronningens Tværgade 356

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 26
2008 Dronningens Tværgade 26

Opførelsesår
Før 1734. Ombygget før 1783 og i 1857. Senere ombygget (Historiske huse)

Matr.nr. 357

Matrikel
1689 304
1756 345
1806 357
1935 Hertil henlagt 1806 358
2008 357

Ejere
1689 Ambjørn Hellesen
1756 Fredeirk Fritsche
1806 Seyer Bonde Arentsen
2008 Gunnar Kjems

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 304
1756 Dronningensgade 345
1806 Dronningens Tværgade 357

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 28
1935 Dronningens Tværgade 28-30
2008 Dronningens Tværgade 28

Opførelsesår
1932 af arkitekt Axel Maar (Weilbach)

Matr.nr. 358 †

Matrikel
1689 303
1756 344
1806 358
1935 Henlagt til 1806 357

Ejere
1689 Enken efter Johan Rotgiesser
1756 Søren Sørensen Lystrup
1806 Jacobsen, madam

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 303
1756 Dronningensgade 344
1806 Dronningens Tværgade 358

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 30

Matr.nr. 359 †

Matrikel
1689 187 (del af)
1756 342 og 1756 343
1806 359
1943 Indbefattet i 649

Ejere
1689 Peder Svane
1756 342: Jochum Schack. – 343: Anders Halvorsen, matros
1806 Aagaard, madam

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 187 i en gang/Dronningensgade 187*
1756 Dronningensgade 342 og 343
1806 Dronningens Tværgade 359

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 32

Matr.nr. 360 †

Matrikel
1689 187 (del af)
1756 341
1806 360
1943 Indbefattet i 649

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Henrik Paulsens enke
1806 Pedersen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 187 i en gang/Dronningensgade 187*
1756 Dronningensgade 341
1806 Dronningens Tværgade 360

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 34

Matr.nr. 361 †

Matrikel
1689 302
1756 340
1806 361
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Enken efter Per Andersen
1756 Conrad Løve, brygger, assessor
1806 G. Brodorf

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 302
1756 Dronningensgade 340
1806 Dronningens Tværgade 361

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 40

Matr.nr. 362 †

Matrikel
1689 301 (del af)
1756 339
1806 362
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Peder Lerche, assessor
1756 Hans Henrik Wulf, nålemager
1806 Nørager

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 301/Adelgade 301*
1756 Dronningensgade 339
1806 Dronningens Tværgade 362

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 42

Matr.nr. 363 †

Matrikel
1689 301 (del af)
1756 337 og 1756 338
1806 363
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Peder Lerche, assessor
1756 337: Niels Larsen, brændevinsbrænder. – 338: Peder Andersen Brünschos
1806 J. N. Spenderup, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 301/Adelgade 301*
1756 Dronningensgade 337 og 338
1806 Dronningens Tværgade 363

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 44

Matr.nr. 364 †

Matrikel
1689 301 (del af)
1756 336
1806 364
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Peder Lerche, assessor
1756 Niels Knudsen Eskildstrup, tømmersvend
1806 Valentin Albretsen, brændesælger

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 301/Adelgade 301*
1756 Dronningensgade 336
1806 Dronningens Tværgade 364

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 46

Matr.nr. 365 †

Matrikel
1689 301 (del af)
1756 335
1806 365
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Peder Lerche, assessor
1756 Ole Svendsen Hising, murersvend
1806 Henrik Slud

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 301/Adelgade 301*
1756 Dronningensgade 335
1806 Dronningens Tværgade 365

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 48

Matr.nr. 366 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 284
1806 366
1822 Delt i 366 A og 366 B

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Grovsmed Gert Drachmands enke
1806 Branner
1822 Delt i 366 A og 366 B

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 283/Dronningensgade 283*
1806 Dronningens Tværgade 366/Adelgade 366*

Matr.nr. 366 A †

Matrikel
1822 Parcel af 1806 366
1954 Indbefattet i 653

Ejere

Matrikulære husnumre
1822 Dronningens Tværgade 366 A/Adelgade 366 A*

Husnumre
1859 Adelgade 63/Dronningens Tværgade 52

Matr.nr. 366 B †

Matrikel
1822 Parcel af 1806 366
1954 Indbefattet i 653

Ejere

Matrikulære husnumre
1822 Dronningens Tværgade 366 B

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 54

Matr.nr. 367 †

Matrikel
1689 323 (del af)
1756 374 (del af, senere betegnet 1756 374 B)
1806 367
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Claus Byssing
1756 Anna Sybilla Stürup, frue
1806 Rasmus Pedersen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 323/Adelgade 323*
1756 Prinsensgade 374/Adelgade 374*
1806 Prinsensgade 367/Adelgade 367*

Husnumre
1859 Adelgade 68/Prinsensgade 21

Matr.nr. 368 †

Matrikel
1689 323 (del af)
1756 374 (del af, senere betegnet 1756 374 A)
1806 368
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Claus Byssing
1756 Anna Sybilla Stürup, frue
1806 Pedersen

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 323/Adelgade 323*
1756 Prinsensgade 374/Adelgade 374*
1806 Prinsensgade 368

Husnumre
1859 Prinsensgade 19

Matr.nr. 369 †

Matrikel
1689 322 (del af)
1756 373
1806 369
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Oluf Olufsen
1756 Casper Vøbs, væver
1806 P. L. Holm, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 322
1756 Prinsensgade 373
1806 Prinsensgade 369

Husnumre
1859 Prinsensgade 17

Matr.nr. 370 †

Matrikel
1689 322 (del af)
1756 372
1806 370
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Oluf Olufsen
1756 Jacob Abrahamsen, matros
1806 Peder Ludvigsen

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 322
1756 Prinsensgade 372
1806 Prinsensgade 370

Husnumre
1859 Prinsensgade 15

Matr.nr. 371 †

Matrikel
1689 321
1756 371
1806 371
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Mathias Olufsen
1756 Jacob Abrahamsen, matros
1806 Peder Ludvigsen

Matrikulære husnumre
1689 Prinsengade 321
1756 Prinsensgade 371
1806 Prinsensgade 371

Husnumre
1859 Prinsensgade 13

Matr.nr. 372 †

Matrikel
1689 320
1756 370
1806 372
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Peder Jonassen, soldat
1756 Rasmus Hansen, skibstømmermand
1806 O. A. Kølle, høker

Matrikulære husnumre
1689 Prinsengade 320
1756 Prinsensgade 370
1806 Prinsensgade 372

Husnumre
1859 Prinsensgade 11

Matr.nr. 373 †

Matrikel
1689 319 (del af)
1756 369
1806 373
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Steen Tilufsen
1756 Anders Nielsen Holmsted
1806 Bech, madam

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 319/Borgergade 319*
1756 Prinsensgade 369
1806 Prinsensgade 373

Husnumre
1859 Prinsensgade 9

Matr.nr. 374 †

Matrikel
1689 319 (del af)
1756 368 (del af, senere betegnet 1756 368 B)
1806 374
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Steen Tilufsen
1756 Hans Jespersen Block
1806 Særmann & Nielsen

Matrikulære husnumre
1689 Prinsengade 319/Borgergade 319*
1756 Prinsensgade 368
1806 Prinsensgade 374

Husnumre
1859 Prinsensgade 7

Matr.nr. 375 †

Matrikel
1689 319 (del af)
1756 368 (del af, senere betegnet 1756 368 A)
1806 375
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Steen Tilufsen
1756 Hans Jespersen Block
1806 Gert Ottesen

Matrikulære husnumre
1689 Prinsengade 319/Borgergade 319*
1756 Prinsensgade 368
1806 Prinsensgade 375

Husnumre
1859 Prinsensgade 5

Matr.nr. 376 †

Matrikel
1689 319 (del af)
1756 368 (del af, senere betegnet 1756 368 C)
1806 376
1889 Sammenlagt med 178

Ejere
1689 Steen Tilufsen
1756 Hans Jespersen Block
1806 C. Hauschildt, rodemester

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 319/Borgergade 319*
1756 Prinsensgade 368
1806 Prinsensgade 376

Husnumre
1859 Prinsensgade 3

Matr.nr. 377 †

Matrikel
1689 326 (del af)
1756 382
1806 377
1816 Sammenlagt med 1806 378, til: 377 & 378

Ejere
1689 Claus Byssing
1756 Paul Larsen Leegaard, brændevinsbrænder
1806 Peder Sundbye, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Prinsengade 326
1756 Prinsensgade 382
1806 Prinsensgade 377

Matr.nr. 377 & 378 † (fra 1953: 377)

Matrikel
1816 Sammenlagt af 1806 377 og 1806 378
1953 Betegnet 377 (nyt nummer)
1956 Indbefattet i 655

Ejere

Matrikulære husnumre
1816 Prinsensgade 377 & 378

Husnumre
1859 Prinsensgade 4

Matr.nr. 378 †

Matrikel
1689 326 (del af)
1756 380 og 1756 381
1806 378
1816 Sammenlagt med 1806 377, til: 377 & 378

Ejere
1689 Claus Byssing
1756 Jens Cronland, edikebrygger
1806 Niels Jensen Gade

Matrikulære husnumre
1689 Prinsegade 326
1756 Prinsensgade 380 og 381
1806 Prinsensgade 378

Matr.nr. 379 †

Matrikel
1689 326 (del af)
1756 379
1806 379
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Claus Byssing
1756 Johan Gram, garver
1806 G. Borchhorst, garver

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 326
1756 Prinsensgade 379
1806 Prinsensgade 379

Husnumre
1859 Prinsensgade 6

Matr.nr. 380 †

Matrikel
1689 325 (del af)
1756 378
1806 380
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Søren Andersen
1756 Jens Cronland, edikebrygger
1806 F. Pedersen, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 325
1756 Prinsensgade 378
1806 Prinsensgade 380

Husnumre
1859 Prinsensgade 8

Matr.nr. 381 †

Matrikel
1689 325 (del af)
1756 377
1806 381
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Søren Andersen
1756 Clemen Halvorsen
1806 And. Larsen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 325
1756 Prinsensgade 377
1806 Prinsensgade 381

Husnumre
1859 Prinsensgade 10

Matr.nr. 382 †

Matrikel
1689 324
1756 376
1806 382
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Oluf Olufsen
1756 Anders Hansen, brændevinsbrænder
1806 S. P. Ravn

Matrikulære husnumre
1689 Prinsengade 324
1756 Prinsensgade 376
1806 Prinsensgade 382

Husnumre
1859 Prinsensgade 12

Matr.nr. 383 †

Matrikel
1689 251 (del af)
1756 241 og 1756 375
1806 383
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Hans Eilersen, forvalter
1756 241 og 375: Christian Jasmund, brændevinsbrænder
1806 Chr. Aasted

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 251/Prinsensgade 251*
1756 Adelgade 241. – Prinsensgade 375
1806 Prinsensgade 383/Adelgade 383*

Husnumre
1859 Adelgade 70/Prinsensgade 14

Matr.nr. 384 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 3)
1806 384
1844 Delt i 384 A og 384 B

Ejere
1806 Chr. Aasted

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 384

Matr.nr. 384 A

Matrikel
1844 Parcel af 1806 384
2008 384 A

Ejere
2008 Mthp A/S

Matrikulære husnumre
1844 Kronprinsessegade 384 A

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 4
2008 Kronprinsessegade 4

Opførelsesår
1913 af arkitekt Gotfred Tvede (Weilbach)

Matr.nr. 384 B †

Matrikel
1844 Parcel af 1806 384
1844 Sammenlagt med 1806 3, til: 3 & 384 B

Matr.nr. 385

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 4 A)
1806 385
2008 385

Ejere
1806 Qvist, kaptajn, murermester
2008 E/F Kronprinsessegade 6

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 385

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 6
2008 Kronprinsessegade 6

Opførelsesår
1803-04 af murermester J. M. Quist. Ombygget 1906 (Historiske huse)

Matr.nr. 386

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 4 B, 5 og 16 B)
1806 386
2008 386

Ejere
1806 Henriques, garver
2008 Forenin af Statsaut Revisorer

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 386

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 8
2008 Kronprinsessegade 8

Opførelsesår
1803-04 for Jeremias og Jacob Henriques. Ombygget 1906 (Historiske huse)

Matr.nr. 387

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 16 A)
1806 387
1942 Hertil henlagt 1806 388
2008 387

Ejere
1806 Qvist, kaptajn, murermester
2008 E/F Kronprinsessegade 10-12

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 387

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 10
2008 Kronprinsessegade 10

Opførelsesår
Det østlige forhus: 1803-04 af murermester J. M. Quist. – Det vestlige forhus: 1805-06 af murermester J. M. Quist (Historiske huse)

Matr.nr. 388 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 18)
1806 388
1942 Henlagt til 1806 387

Ejere
1806 Qvist, kaptajn, murermester

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 388

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 12

Matr.nr. 389

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have ((lod 19 A)
1806 389
2008 389

Ejere
1806 Qvist, kaptajn, murermester
2008 E/F Kronprinsessegade 14 A B

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 389

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 14
2008 Kronprinsessegade 14

Opførelsesår
1806-06 af murermester J. M. Quist (Historiske huse)

Matr.nr. 390

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 19 B)
1806 390
2008 390

Ejere
1806 Qvist, kaptajn,, murermester
2008 Ejerforeningen Kronprinsessegade 16

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 390

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 16
2008 Kronprinsessegade 16

Opførelsesår
1807 af murermester J. M. Quist. Ombygget mellem 1902-08 (Historiske huse)

Matr.nr. 391

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 1 og 2 A)
1806 391
2008 391

Ejere
1806 Qvist, kaptajn, murermester
2008 Ejd. Kronprinsessegade 18

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 391

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 18
2008 Kronprinsessegade 18

Opførelsesår
1807-13 af murermester J. M. Quist (Historiske huse)

Matr.nr. 392

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 20 A)
1806 392
2008 392

Ejere
1689 82: Peder Nielsen
1756 Søren Pedersen, islandsk købmand
1806 Qvist, kaptajn, murermester
2008 E/F Kronprinsessegade 20

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 82
1756 Gothersgade 20
1806 Kronprinsessegade 392

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 20
2008 Kronprinsessegade 20

Opførelsesår
1805-06 af murermester A. Hallander og arkitekt Rawert. Ombygget ca. 1850 (Historiske huse)

Matr.nr. 393 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 20 A)
1806 393
1807 Delt i 393 A og 393 B

Ejere
1806 Hallander, kaptajn

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 393

Matr.nr. 393

Matrikel
1878 Sammensat af 393 A og 393 B
2008 393

Ejere
2008 Poul Johan Mogens Tvermoes

Husnumre
1878 Kronprinsessegade 22-24
2008 Kronprinsessegade 22-24

Opførelsesår
1807-08 af murermester A. C. Wilcken (Historiske huse)

Matr.nr. 393 A †

Matrikel
1807 Parcel af 1806 393
1878 Sammenlagt med 393 B, til: 393

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Kronprinsessegade 393 A

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 22

Matr.nr. 393 B †

Matrikel
1807 Parcel af 1806 393
1878 Sammenlagt med 393 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Kronprinsessegade 393 B

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 24

Matr.nr. 394

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 21 A)
1806 394
2008 394

Ejere
1806 Rawert, professor
2008 Dorte Salskov-Iversen

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 394

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 26
2008 Kronprinsessegade 26

Opførelsesår
1805-06 af arkitekt J. H. Rawert. Ombygget mellem 1884-93 (Historiske huse)

Matr.nr. 395 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 21 B)
1806 395
1812 Sammensat med 335 C, til: 395 & 335 C

Ejere
1806 Rawert, professor

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 395

Matr.nr. 395 & 335 C (fra 1952: 395)

Matrikel
1812 Sammensat af 335 C og 1806 395
1905 Hertil henlagt 1806 290
1952 Betegnet 395 (nyt nummer)
2008 395

Ejere
2008 Det Danske Advokatsamfund

Matrikulære husnumre
1812 Kronprinsessegade 395 & 335 C

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 28
1905 Kronprinsesegade 28, Adelgade 41
2008 Kronprinsessegade 28

Opførelsesår
1805-06 af arkikt J. H. Rawert. Ombygget 1899 (Historiske huse)

Matr.nr. 396 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 22)
1806 396

Ejere
1806 Krieger, kommandør

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 396

Matr.nr. 396 & 335 B (fra 1952: 396)

Matrikel
1812 Sammensat af 335 B og 396
1943 Frasepareret 643
1952 Betegnet 396 (nyt nummer)
2000 Hertil henlagt 1806 397
2008 396

Ejere
2008 C. L. Davids Fond og Samling

Matrikulære husnumre
1812 Kronprinsessegade 396 & 335 B

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 30
2008 Kronprinsessegade 30-32
2008 Kronprinsessegade 30-32

Opførelsesår
Kronprinsessegade 30: 1806-07 af arkitkt J. H. Rawert for kommandørkaptajn J. C. Krieger (Historiske huse). – Kronprinsessegade 32: 1804-05 af murermester J. D. Backhausen. Ombygget omkring 1870 (Historiske huse)

Matr.nr. 397 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have ((lod 17)
1806 397
2000 Henlagt til 1806 396

Ejere
1806 Bachhausen, murermester

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 397

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 32

Matr.nr. 398

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 8 A)
1806 398
2008 398

Ejere
1806 Carl May, traktør
2008 E/F Kronprinsessegade 34

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 398

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 34
2008 Kronprinsessegade 34

Opførelsesår
1805-06 for Carl May (Historiske huse)

Matr.nr. 399

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 8 B)
1806 399
2008 399

Ejere
1806 Bloms enke og sønner
2008 Sempa I/S

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 399

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 36
2008 Kronprinsessegade 36

Opførelsesår
1824-25 af murermester T. A. Blom. Ombygget i 1900-tallets begyndelse (Historiske huse)

Matr.nr. 400

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (dele af lod 6 og 7)
1806 400
2008 400

Ejere
1806 Bloms enke og sønner
2008 E/F Kronprinsessegade 38

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 400

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 63/Kronprinsessegade 38
2008 Kronprinsessegade 38

Opførelsesår
1805-06 for madam Blom og sønner. Ombygget i begyndelsen af 1900-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 401 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Haven (lodderne 9, 10 og 11)
1806 401
1806 Herfra separeret 401 A
1808 Herfra separeret 401 B
1810 Herfra separeret 401 C, hvorefter nummer 401 er udgået

Ejere
1806 Bloms enke og sønner

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 401/Droningens Tværgade 401*

Matr.nr. 401 A

Matrikel
1806 Parcel af 1806 401
2008 401 A

Ejere
2008 E/F Dronningens Tværgade 56

Matrikulære husnumre
1806 Dronningens Tværgade 401 A

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 56
2008 Dronningens Tværgade 56

Opførelsesår
1806-07 af madam Blom og sønner. Ombygget 1902 (Historiske huse)

Matr.nr. 401 B

Matrikel
1808 Parcel af 1806 401
2008 401 B

Ejere
2008 E/F Dronningens Tværgade 58

Matrikulære husnumre
1808 Dronningens Tværgade 401 B

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 58
2008 Dronningens Tværgade 58

Opførelsesår
1807-08 for madam Blom og sønner. Ombygget 1863 (Historiske huse)

Matr.nr. 401 C

Matrikel
1810 Parcel af 1806 401
1815 Herfra separeret 401 D
2008 401 C

Ejere
2008 E/F Kronprinsessegade 40

Matrikulære husnumre
1810 Kronprinsessegade 401 C/Dronningens Tværgade 401 C

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 60/Kronprinsessegade 40
2008 Kronprinsessegade 40

Opførelsesår
1811 af murermester Thomas A. Blom. Ombygget i begyndelsen af 1900-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 401 D

Matrikel
1815 Parcel af 401 C
2008 401 D

Ejere
2008 Jes Folke

Matrikulære husnumre
1815 Kronprinsessegade 401 D

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 42
2008 Kronprinsessegade 42

Opførelsesår
1815-16 af murermester Thomas A. Blom (Historiske huse)

Matr.nr. 402

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Haven (lod 12)
1806 402
2008 402

Ejere
1806 Sabroe
2008 Komponisten Jacob Gades Legat

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 402

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 44
2008 Kronprinsessegade 44

Opførelsesår
1804-05 af tømrermester Peder Christian Sabroe og hans enke Catrina Margrethe Sabroe. Ombygget 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 403

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Haven (lod 23 B)
1806 403
2008 403

Ejere
1806 Professor Rawert og major Hallander
2008 E/F Kronprinsessegade 46

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 403

Husnumre
1859 Kronprinsessgade 46
2008 Kronprinsessegade 44 C og 46 F

Opførelsesår
1957 (Kuas)

Matr.nr. 404
Artillerikasernen

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Haven (lod 23 A)
1806 404
1971 Hertil henlagt 1806 405
2008 404

Ejere
1806 Professor Rawert og major Hallander
2008 E/F Kronprinsessegade 46

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 404

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 46
2008 Kronprinsessegade 46, 46 A-E

Opførelsesår
Kronprinsessegade 46 A og E: 1805-06 af murermester Andreas Hallander og arkitekt J. H. Rawert for Staten. – Kronprinsessegade 46 B-D: 1803 af murermester Philip Lange for Sjællandske Infanteriregiment (Historiske huse)

Matr.nr. 405 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 15)
1806 405
1971 Henlagt til 1806 404

Ejere
1806 Marinekasernen

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 405

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 46

Matr.nr. 406 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 14 B)
1806 406
1959 Indbefattet i 658

Ejere
1806 Dahl, murermester

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 406

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 48

Matr.nr. 407 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Haven (lod 14)
1806 407
1959 Indbefattet i 658

Ejere
1806 Dahl, murermester

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 407

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 50

Matr.nr. 408 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Haven (lod 13 B)
1806 408
1959 Indbefattet i 658

Ejere
1806 Dahl, murermester

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 408/Sølvgade 408*

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 52/Sølvgade 9-11
1956 Kronprinsessegade 52/Sølvgade 21-23 (Matrikelregister og Kraks Vejviser 1957)

Matr.nr. 409 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 13 A)
1806 409
1959 Indbefattet i 658

Ejere
1806 Petermann

Matrikulære husnumre
1806 Sølvgade 409

Husnumre
1859 Sølvgade 7
1954 Sølvgade 19

Matr.nr. 410 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 452
1806 410
1954 Indbefattet i 652

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Niels Pedersen, møller
1806 A. C. Heins

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Sølvgade 452
1806 Sølvgade 410

Husnumre
1859 Sølvgade 5

Matr.nr. 411 †

Matrikel
1689 266
1756 453 og 1756 454
1806 411
1954 Indbefattet i 652

Ejere
1689 Anders Olsen, brændevinsmand
1756 453: Paul Andreas Reis, høker. – 454: Jon Knudsen, tidligere rådmand
1806 Henrik Slud

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 266/Sølvgade 266*
1756 Sølvgade 453 og 454
1806 Sølvgade 411

Husnumre
1859 Sølvgade 3

Matr.nr. 412 †

Matrikel
1689 265
1756 265 (del af, senere betegnet 1756 265 B)
1806 412
1899 Sammenlagt med 1806 261 og 1806 262, til: 261, 262 & 412

Ejere
1689 Joachim Scheel
1756 Lars Pedersen, brændevinsbrænder
1806 J. Bøytner

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 265/Klerkegade 265*/Sølvgade 265*
1756 Adelgade 265/Sølvgade 265*
1806 Sølvgade 412

Husnumre
1859 Sølvgade 4

Matr.nr. 413 †

Matrikel
1689 328
1756 385
1806 413
1832 Delt i 413 A og 413 B

Ejere
1689 Møller, kvartermester
1756 Johan Didrik Madsmann
1806 Lars Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 328/Sølvgade 328*
1756 Klerkegade 385/Sølvgade 385*
1806 Sølvgade 413, Klerkegade 413*

Matr.nr. 413 A †

Matrikel
1832 Parcel af 1806 413
1932 Indbefattet i 639

Ejere

Matrikulære husnumre
1832 Sølvgade 413 A

Husnumre
1859 Sølvgade 8

Matr.nr. 413 B †

Matrikel
1832 Parcel af 1806 413
1932 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1832 Sølvgade 413 B, Klerkegade 413 B*

Husnumre
1859 Klerkegade 5 B/Sølvgade 10
1869 Klerkegade 19/Sølvgade 10

Matr.nr. 414 †

Matrikel
1689 330 (del af)
1756 408 og 1756 409
1806 414
1807 Delt i 414 A og 414 B

Ejere
1689 Statius, mester
1756 408: Hans Petersen Høyer. - 409: Peter Johan Koster, vognmand
1806 Kirkerup, major

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 330/Sølvgade 330*
1756 Sølvgade 408 og 409
1806 Sølvgade 414

Matr.nr. 414 A †

Matrikel
1807 Parcel af 1806 414
1839 Sammenlagt med 416 B 2, til: 414 A & 416 B 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Sølvgade 414 A

Matr.nr. 414 A & 416 B 2 (fra 1953: 414 A)

Matrikel
1839 Sammensat af 414 A og 416 B 2
1953 Betegnet 414 A (nyt nummer)
2008 414 A

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning

Matrikulære husnumre
1839 Sølvgade 12

Husnumre
1859 Sølvgade 12
2008 Kronprinsessegade 29

Opførelsesår
1934 (Matrikelregister)

Matr.nr. 414 B

Matrikel
1810 Parcel af 1806 414
2008 414 B

Ejere
2008 Tueholm A/S

Matrikulære husnumre
1810 Sølvgade 414 B

Husnumre
1859 Sølvgade 14
2008 Sølvgade 12-14

Opførelsesår
1767-71 for løjtnant Fr. Chr. Silberschildt (Historiske huse)

Matr.nr. 414 C

Matrikel
1821 Parcel af 414 B
1821 Sammenlagt med 416 B, til: 414 C & 416 B

Matr.nr. 414 C
Sølvgades Skole

Matrikel
1837 Parcel af 414 C & 416 B
2008 414 C

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning

Matrikulære husnumre
1838 Sølvgade 414 C

Husnumre
1859 Sølvgade 16
2008 Sølvgade 16

Opførelsesår
1846-47 af arkitekt P. C. Hagemann for Københavns Kommune (Historiske huse)

Matr.nr. 414 C & 416 B †

Matrikel
1821 Sammensat af 414 C og 416 B
1837 Delt i 414 C og 416 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1821 Sølvgade 414 C & 416 B, Klerkegade 414 C & 416 B

Matr.nr. 415

Matrikel
1689 330 (del af)
1756 410
1806 415
2008 415

Ejere
1689 Statius, mester
1756 Hans Rosendahl, klædefabrikør
1806 Kirkerup, major
2008 S E Invest A/S

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 330/Sølvgade 330*
1756 Sølvgade 410
1806 Sølvgade 415

Husnumre
1859 Sølvgade 18
2008 Sølvgade 18

Opførelsesår
Før 1737. Ombygget 1827 (Historiske huse)

Matr.nr. 416 †

Matrikel
1689 331, 1689 332 og 1689 330 (del af)
1756 387
1806 416
1811 Delt i 416 A og 416 B

Ejere
1689 330: Statius, mester. – 331: Gunder Vosbein. – 332: Rasmus Rasmussen, kancelliforvalter
1756 Gerhardt Andreas Gøbel, farver
1806 Kirkerup, major

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 330/Sølvgade 330*. – Klerkegade 331/Sølvgade 331*. – Klerkegade 332/Sølvgade 332*
1756 Klerkegade 387/Sølvgade 387*
1806 Sølvgade 416/Klerkegade 416*

Matr.nr. 416 A †

Matrikel
1811 Parcel af 1806 416
1826 Herfra separeret 416 C og 416 D
1847 Delt i 416 A 1 og 416 A 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1811 Klerkegade 416 A

Matr.nr. 416 A 1 †

Matrikel
1847 Parcel af 416 A
1988 Indbefattet i 678

Ejere

Matrikulære husnumre
1847 Klerkegade 416 A 1

Husnumre
1859 Klerkegade 13
1869 Klerkegade 29

Matr.nr. 416 A 2 †

Matrikel
1847 Parcel af 416 A
1989 Betegnet 683

Ejere

Matrikulære husnumre
1847 Klerkegade 416 A 2

Husnumre
1859 Bag Klerkegade 29

Matr.nr. 416 B †

Matrikel
1811 Parcel af 1806 416
1821 Sammenlagt med 414 C, til: 414 C & 416 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1811 Klerkegade 416 B

Matr.nr. 416 B †

Matrikel
1837 Parcel af 414 C & 416 B
1839 Delt i 416 B 1 og 416 B 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1837 Klerkegade 414 C & 416 B

Matr.nr. 416 B 1 †

Matrikel
1839 Parcel af 416 B
1988 Indbefattet i 678

Ejere

Matrikulære husnumre
1839 Klerkegade 416 B 1

Husnumre
1859 Klerkegade 11
1869 Klerkegade 25
1978 Klerkegade 25 A-D

Matr.nr. 416 B 2 †

Matrikel
1839 Parcel af 416 B
1839 Sammenlagt med 414 A, til: 414 A 1 & 416 B 2

Matr.nr. 416 C

Matrikel
1826 Parcel af 416 A
2008 416 C

Ejere
2008 E/F Sølvgade 20

Matrikulære husnumre
1816 Sølvgade 416 A

Husnumre
1859 Sølvgade 20
2008 Sølvgade 20

Opførelsesår
1826-27 af murermester Thomas A. Blom (Historiske huse)

Matr.nr. 416 D

Matrikel
1826 Parcel af 416 A
2008 416 D

Ejere
2008 E/F Sølvgade 22

Matrikulære husnumre
1826 Sølvgade 416 D

Husnumre
1859 Sølvgade 22
2008 Sølvgade 22

Opførelsesår
1830-31 af murermester Thomas A. Blom (Historiske huse)

Matr.nr. 417

Matrikel
1689 338
1756 404
1806 417
1925 Hertil henlagt 470 B og 1806 471

Ejere
1689 Peder Jensen, slagter
1756 Henrik Ditlev Goldt, auditør
1806 Kirkerup, major
2008 E/F Sølvgade 24/Rigensgade 2

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 338/Sølvgade 338*
1756 Rigensgade 404
1806 Sølvgade 417/Rigensgade 417*

Husnumre
1859 Rigensgade 2/Sølvgade 24
1925 Rigensgade 2-6/Sølvgade 24
2008 Rigensgade 2-6/Sølvgade 24

Opførelsesår
1926 af arkitekt Emanuel Monberg (Matrikelregister)

Matr.nr. 418 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 450 (del af, senere betegnet 1756 450 A)
1757 På Christians Geddes kvarterkort del af 450 P
1806 418
1814 Delt i 418 A og 418 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Eilert Møller
1806 R. A. Sødring, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Rigensgade 450/Sølvgade 450*
1806 Sølvgade 418/Rigensgade 418*

Matr.nr. 418 A †

Matrikel
1814 Parcel af 1806 418
1859 Sammenlagt med 1806 472, til: 418 A & 472

Ejere

Matrikulære husnumre
1814 Sølvgade 418 A/Rigensgade 418 A*

Matr.nr. 418 A & 472 (fra 1953: 418 A)

Matrikel
1859 Sammensat af 418 A og 472
1953 Betegnet 418 A (nyt nummer)
2008 418 A

Ejere
2008 Ejendommen Sølvgade 26

Husnumre
1859 Rigensgade 1/Sølvgade 26
2008 Sølvgade 26

Opførelsesår
1857 (Kuas)

Matr.nr. 418 B

Matrikel
1814 Parcel af 1806 418
2008 418 B

Ejere
2008 A/B Sølvgade 28

Matrikulære husnumre
1814 Sølvagade 418 B

Husnumre
1859 Sølvgade 28
2008 Sølvgade 28

Opførelsesår
1814 for tømmermester Johan Klein (Historiske huse)

Matr.nr. 419

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 450 (del af 450, senere betegnet 1756 450 F)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 1756 450 O (del af)
1806 419
2008 419

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Løvenkrone, oberst
1806 Lumholtz, krigsråd
2008 Poul Kjærgaard Balle-Petersen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Rigensgade 450/Sølvgade 450*
1806 Sølvgade 419

Husnumre
1859 Sølvgade 30
2008 Sølvgade 30

Opførelsesår
1852-53 for sadelmagermester H. P. Larsen (Historiske huse)

Matr.nr. 420 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 450 (del af, senere betegnet 1756 450 G)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 450 O (del af)
1806 420
1815 Sammenlagt med 476 B, til: 420 & 476 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Løvenkrone, oberst
1806 Jacob Holmblad, farver

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Rigensgade 450/Sølvgade 450*
1806 Sølvgade 420

Matr.nr. 420 & 476 B †

Matrikel
1815 Sammensat af 1806 420 og 476 B
1828 Delt i 420 A & 476 B 1 og 420 B & 476 B 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1815 Sølvgade 420 & 476 B

Matr.nr. 420 A & 476 B 1 †

Matrikel
1828 Parcel af 420 & 476 B
1833 Herfra separeret 420 D & 476 B 4
1847 Sammenlagt med 476 B 3, til: 420 A & 476 B 1 & 3

Ejere

Matrikulære husnumre
1828 Sølvgade 420 A & 476 B 1

Matr.nr. 420 A & 476 B 1 & 3+ (1953: 420 A)

Matrikel
1847 Sammensat af 420 A & 476 B 1 og 476 B 3
1953 Betegnet 420 A (nyt nummer)
2008 420 A

Ejere
2008 Andelsboligforeningen Sølvgade 34

Matrikulære husnumre
1847 Sølvgade 420 A & 476 B 1 & 3

Husnumre
1859 Sølvgade 34
2008 Sølvgade 34

Opførelsesår
1834 for fabrikant I. C. Petersen

Matr.nr. 420 B & 476 B 2 (fra 1953: 420 B)
Jacob Holmblads Gård

Matrikel
1828 Parcel af 420 & 476 B
1835 Herfra separeret 420 C & 476 B 3
1953 Betegnet 420 B (nyt nummer)
2008 420 B

Ejere
2008 Anne Mette Rasch

Matrikulære husnumre
1828 Sølvgade 420 B & 476 B 2

Husnumre
1859 Sølvgade 38
2008 Sølvgade 38

Opførelsesår
1776 for farver Jacob Holmblad (Historiske huse)

Matr.nr. 420 C

Matrikel
1847 Parcel af 420 C & 476 B 3
2008 420 C

Ejere
2008 Ab Sølvgade 36

Matrikulære husnumre
1847 Sølvgade 420 C

Husnumre
1859 Sølvgade 36
2008 Sølvgade 36

Opførelsesår
1836-37 af tømmermester Weber. Ombygget 1907 (Historiske huse)

Matr.nr. 420 C & 476 B 3 †

Matrikel
1833 Parcel af 420 B & 476 B 3
1847 476 B 3 sammenlagt med 420 A & 476 B 1, og resten betegnet 420 C

Ejere

Matrikulære husnumre
1833 Sølvgade 420 C & 476 B 3

Matr.nr. 420 D & 476 B 4 (fra 1953: 420 D)

Matrikel
1833 Parcel af 420 A & 476 B
1953 Betegnet 420 D (nyt nummer)
2008 420 D

Ejere
2008 Danica Butikscenter A/S

Matrikulære husnumre
1833 Sølvgade 420 D & 476 B 4

Husnumre
1859 Sølvgade 32
2008 Sølvgade 32 A og 32 B

Opførelsesår
Sølvgade 32 A: 1888. – Sølvgade 32 B: 1838 (Kuas)

Matr.nr. 420 E

Matrikel
1846 Parcel af 420 D & 476 B 4
2008 420 E

Ejere
2008 Danica Butikscenter A/S

Matrikulære husnumre
1846 Sølvgade 420 E

Husnumre
1859 Bag Sølvgade 32
2008 Sølvgade 32 C

Opførelsesår
1908 (Kuas)

Matr.nr. 421 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 451
1806 421
1832 Delt i 421 A, 421 B og 421 C

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Sankt Annæ Kirkegård
1806 Den Kongelige Kaserne

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Sølvgade 451/Imod Volden 451*
1806 Sølvgade 421/Østervold 421*

Matr.nr. 421 A †

Matrikel
1832 Parcel af 1806 421
1885 Sammenlagt med 476 A, til: 421 A & 476 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1832 421 A

Husnumre
1859 Sølvgade 40/Østervold 2-4
1875 Sølvgade 40/Øster Voldgade 2-4

Matr.nr. 421 A & 476 A †

Matrikel
1885 Sammensat af 421 A og 476 A
1885 Sammenlagt med 1806 487, til: 421 A, 476 A & 487

Matr.nr. 421 A, 476 A & 487+ (fra 1953: 421 A)

Matrikel
1885 Sammensat af 421 A & 476 A og 1806 487
1953 Betegnet 421 A
1963 Delt mellem 1806 477 og 636

Ejere

Matrikulære husnumre
1885 Rigensgade 9-11/Sølvgade 40

Matr.nr. 421 B †

Matrikel
1832 Parcel af 1806 421
1969 Henlagt til 636

Ejere

Matrikulære husnumre
1832 Sølvgade 421 B/Østervold 421 B

Husnumre
1859 Sølvgade 40/Østervold 2-4
1875 Sølvgade 40/Øster Voldgade 2-4

Matr.nr. 421 C †

Matrikel
1832 Parcel af 1806 421
1969 Henlagt til 636

Ejere

Matrikulære husnumre
1832 Sølvgade 421 C/Østervold 421 C*

Husnumre
1859 Sølvgade 40/Østervold 2-6
1875 Sølvgade 40/Øster Voldgade 2-6

Matr.nr. 422 †

Matrikel
1689 327
1756 383
1806 422
1959 Indbefattet i 660

Ejere
1689 Margrethe, enken efter Gert Brask
1756 Otto Didrik Gorne, parykmager
1806 P. P. Fersløv, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 327
1756 Klerkegade 383
1806 Klerkegade 422

Husnumre
1859 Klerkegade 3
1869 Klerkegade 15

Matr.nr. 423 †

Matrikel
1689 365
1756 384
1806 423
1810 Delt i 423 A og 423 B

Ejere
1689 Niels Lemberg
1756 Jens Vest, kræmmer
1806 D. L. Meyer, eddikebrygger

Matrikulære husnumre
1689 Kobbergade 365/Haregade mod Kastellet 365*
1756 Klerkegade 384, Sølvgade 384*
1806 Klerkegade 423/Sølvgade 423*

Matr.nr. 423 A

Matrikel
1810 Parcel af 1806 423
2008 423 A

Ejere
2008 E/F Klerkegade 17 A-B

Matrikulære husnumre
1810 Klerkegade 423 A

Husnumre
1859 Klerkegade 5
1869 Klerkegade 17
2008 Klerkegade 17

Opførelsesår
1810 (Kuas)

Matr.nr. 423 B

Matrikel
1810 Parcel af 1806 423
2008 423 B

Ejere
2008 A/B Sølvgade 6a Og 6b

Matrikulære husnumre
1810 Sølvgade 423 B

Husnumre
1859 Sølvgade 6
2008 Sølvgade 6

Opførelsesår
1880 (Matrikelregister)

Matr.nr. 424 †

Matrikel
1689 329
1756 386
1806 424
1851 Delt i 424 A og 424 B

Ejere
1689 Enevold Hansen, væver
1756 Jacob Lindberg, væver
1806 L. A. Resen

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 329
1756 Klerkegade 386
1806 Klerkegade 424

Matr.nr. 424 A

Matrikel
1851 Parcel af 1806 424
2008 424 A

Ejere
2008 Kultur Og Fritidsforvaltningen Køb

Matrikulære husnumre
1851 Klerkegade 424 A

Husnumre
1859 Klerkegade 9
1869 Klerkegade 23
2008 Klerkegade 23

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 424 B †

Matrikel
1851 Parcel af 1806 424
1930 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Klerkegae 424 B

Husnumre
1859 Klerkegade 7
1869 Klerkegade 21

Matr.nr. 425

Matrikel
1689 330 (del af)
1756 388
1806 425
2008 425

Ejere
1689 Statius, mester
1756 Johan David Grav, dugmager
1806 Johan Feger, værtshusholder
2008 Jordemødrenes Ejendomsaktieselskab

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 330/Sølvgade 330*
1756 Klerkegade 388
1806 Klerkegade 425

Husnumre
1859 Klerkegade 15
1869 Klerkegade 31
2008 Klerkegade 31

Opførelsesår
1751 af murermester Hans Johansen Uttendal. Ombygget mellem 1770 og 1792 (Historiske huse)

Matr.nr. 426 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 389
1806 426
1908 Hertil henlagt 568
1974 Indbefattet i 674

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Enok Jensen, sejlingsmand
1806 Wallendorf Bernte

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Klerkegade 389
1806 Klerkegade 426

Husnumre
1859 Klerkegade 2/Ny Kronprinsessegade 1
1869 Klerkegade 16/Ny Kronprinsessegade 1
1930 Kronprinsessegade 33

Matr.nr. 427 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 390
1806 427
1976 Indbefattet i 674

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Marcus Arentsens enke
1806 Henrik Schou

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Klerkegade 390
1806 Klerkegade 427

Husnumre
1859 Klerkegade 4
1869 Klerkegade 18

Matr.nr. 428 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 391
1806 428
1976 Indbefattet i 674

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Ertmand Conrad, dugmagersvend
1806 C. Pedersen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Klerkegade 391
1806 Klerkegade 428

Husnumre
1859 Klerkegade 6
1869 Klerkegade 20

Matr.nr. 429 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 392
1806 429
1976 Indbefattet i 674

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Johan Adam Merchel, tømmermand
1806 Lars Johansen

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Klerkegade 392
1806 Klerkegade 429

Husnumre
1859 Klerkegade 8
1869 Klerkegade 22

Matr.nr. 430 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 393
1806 430
1976 Indbefattet i 674

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Bendt Hansen, skipper
1806 L. A. Rosen

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Klerkegade 393
1806 Klerkegade 430

Husnumre
1859 Klerkegade 10
1869 Klerkegade 24

Matr.nr. 431 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 394
1806 431
1976 Indbefattet i 674

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Niels Hansen, skibstømmermand
1806 N. Bondesen

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Klerkegade 394
1806 Klerkegade 431

Husnumre
1859 Klerkegade 12
1869 Klerkegade 26

Matr.nr. 432 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 395
1806 432
1976 Indbefattet i 674

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Marcus Pahl
1806 Gerhardt Hartmann

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Klerkegade 395
1806 Klerkegade 432

Husnumre
1859 Klerkegade 14
1869 Klerkegade 28

Matr.nr. 433 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 397
1806 433
1882 Forenet med 439 til: 618

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Jens Nikolajsen Raae, matros
1806 F. M. Bohse

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Klerkegade 396
1806 Klerkegade 433

Husnumre
1859 Klerkegade 18
1869 Klerkegade 32

Matr.nr. 434 †

Matrikel
1689 334 og 1689 335
1756 398 (1689/334) og 1756 399 (1689/335)
1806 434
1823 Delt i 434 A og 434 B

Ejere
1689 334: Enken efter trompeteren Claus. – 335: Bent Clausen
1756 398: Søren Christensen, møllersvend. – 399: Peder Nielsen Quistgaard, brændevinsbrænder
1806 Henrik Hovitz, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 334 og 335
1756 Klerkegade 398
1806 Klerkegade 434

Matr.nr. 434 A †

Matrikel
1823 Parcel af 1806 434
1976 Indbefattet i 674

Ejere

Matrikulære husnumre
1823 Klerkegade 434 A

Husnumre
1859 Klerkegade 20
1869 Klerkegade 34

Matr.nr. 434 B †

Matrikel
1823 Parcel af 1806 434
1976 Indbefattet i 674

Ejere

Matrikulære husnumre
1823 Klerkegade 434 B

Husnumre
1859 Klerkegade 22
1869 Klerkegade 36

Matr.nr. 435 †

Matrikel
1689 336
1756 400 og 1756 412
1806 435
1976 Indbefattet i 674

Ejere
1689 Børge Nielsen
1756 400 og 412: Jacob Ramløse
1806 P. H. Schioldborg, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 336
1756 Klerkegade 400. – Rosengade 412
1806 Klerkegade 435, Rosengade 435*

Husnumre
1859 Klerkegade 24/Rosengade 9
1869 Klerkegade 38/Rosengade 13

Matr.nr. 436 †

Matrikel
1689 337 (del af)
1756 401
1806 436
1858 Sammenlagt med 1806 437, 1806 468 og 1806 469, til: 436, 437, 468 & 469

Ejere
1689 Jocum Bøchmand
1756 Søren Jensen, overskærer
1806 Beck, madam

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 337/Sølvgade 337*
1756 Klerkegade 401
1806 Klerkegade 436

Matr.nr. 436, 437, 468 & 469 †

Matrikel
1858 Sammensat af 1806 436, 1806 437, 1806 468 og 1806 469
1882 Delt i 615 og 616

Ejere

Matrikulære husnumre
1858 Klerkegade 436, 437, 468 & 469/Rosengade 436, 437, 468 & 469

Husnumre
1859 Klerkegade 26-28, Rosengade 11
1869 Klerkegade 40/Rigensgade 10-12/Rosengade 15-17

Matr.nr. 437 †

Matrikel
1689 342
1756 411
1806 437
1858 Sammenlagt med 1806 436, 1806 468 og 1806 469, til: 436, 437, 468 & 469

Ejere
1689 Svend Odewald
1756 Søren Ottesen, kleinsmed
1806 N. Bondesen, kleinsmed

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 342/Rosengade 342*
1756 Rosengade 411/Rigensgade 411*
1806 Rosengade 437/Rigensgade 437*

Matr.nr. 438 †

Matrikel
1689 343
1756 413
1806 438
1976 Indbefattet i 674

Ejere
1689 Per Pedersen, drejer
1756 Lars Hellesen, høker
1806 F. Madsen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Rosengade 343
1756 Rosengade 413
1806 Rosengade 438

Husnumre
1859 Rosengade 7
1869 Rosengade 11

Matr.nr. 439 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 396 og 1756 414
1806 439
1882 Herfra separeret 617 og resten henlagt til 618

Ejere
1689 Peder Svane
1756 396: Jens Nicolaisen Raae, matros. - 414: Peder Rasmussen Møller, brændevinsbrænder
1806 Jens Pedersen Westerbye, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Klerkegade 396. – Rosengade 414
1806 Rosengade 439, Klerkegade 439*

Husnumre
1859 Klerkegade 16/Rosengade 5
1869 Klerkegade 30/Rosengade 9

Matr.nr. 440 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 415, 1756 416 og 1756 417
1806 440
1976 Indbefattet i 674

Ejere
1689 Peder Svane
1756 416: Gerhardt Hartmann, øltapper. – 416: Jørgen Jensen, skibsmand på Holmen
1806 Søren Nyebølle. – 417: Maria, enke efter Henrik Nissen

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Rosengade 415-417
1806 Rosengade 440

Husnumre
1859 Rosengade 3
1869 Rosengade 5-7

Matr.nr. 441 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 418
1806 441
1870 Forenet med 1806 442 og 532 til: 441, 442 & 532

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Ole Olsen, bådsmand på Holmen
1806 R. S. Balle, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Rosengade 418
1806 Rosengade 441

Husnumre
1859 Rosengade 1

Matr.nr. 441, 442 & 532+ (fra 1953: 441)

Matrikel
1870 Sammensat af 1806 441, 1806 442 og 532
1953 Betegnet 441 (nyt nummer)
1976 Indbefattet i 674

Ejere

Husnumre
1870 Ny Kronprinsessegade 3/Rosengade 1-3
1930 Kronprinsessegade 35/Rosengade 3

Matr.nr. 442 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 419
1806 442
1870 Sammenlagt med 1806 441 og 532, til: 441, 442 & 532

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Henrik Johansen Laxstrøm
1806 R. S. Balle, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Rosengade 419
1806 Rosengade 442

Husnumre
1859 Rosengade 1

Matr.nr. 443 †

Matrikel
1689 344 (del af)
1756 420 (del af, senere betegnet 1756 420 G)
1806 443
1976 Henlagt til 1806 444 og 542

Ejere
1689 Anders, hofskræddermester
1756 Andreas Jensen, brændevinsbrænder
1806 Jessen & Bøyesen

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 344/Nellikegade 344*/Rosengade 344*
1756 Rosengade 420/Kokkegade 420*/Rigensgade 420*
1806 Rosengade 443, Kokkegade 443*

Husnumre
1859 Kokkegade 1, Rosengade 2
1869 Fredericiagade 7, Rosengade 4

Matr.nr. 444
Del af Rosengården 2

Matrikel
1689 344 (del af)
1756 420 (del af, senere betegnet 1756 420 F)
1806 444
1976 Hertil henlagt 1806 445, 1806 445 og 1806 448
2008 444

Ejere
1689 Anders, hofskræddermester
1756 Andreas Jensen, brændevinsbrænder
1806 Jessen & Bøyesen
2008 Fsb Bolig

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 344/Nellikegade 344*/Rosengade 344*
1756 Rosengade 420/Kokkegade 420*/Rigensgade 420*
1806 Rosengade 444, Kokkegde 444*

Husnumre
1859 Kokkegade 3, Rosengade 4
1869 Fredericiagade 73, Rosengade 6
1976 Fredericiagade 73-79, Rosengade 4-12
2008 Fredericiagade 73-79, Rosengade 6-12

Opførelsesår
1780 (Kuas)

Matr.nr. 445 †

Matrikel
1689 344 (del af)
1756 420 (del af, senere betegnet 1756 420 E)
1806 445
1976 Henlagt til 1806 444

Ejere
1689 Anders, hofskræddermester
1756 Andreas Jensen, brændevinsbrænder
1806 Jessen & Bøyesen

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 344/Nellikegade 344*/Rosengade 344*
1756 Rosengade 420/Kokkegade 420*/Rigensgade 420*
1806 Rosengade 445, Kokkegade 445*

Husnumre
1859 Kokkegade 5, Rosengade 6
1869 Fredericiagade 75, Rosengade 8

Matr.nr. 446 †

Matrikel
1689 344 (del af)
1756 420 (del af, senere betegnet 1756 420 D)
1806 446
1976 Henlagt til 444

Ejere
1689 Anders, hofskræddermester
1756 Andreas Jensen, brændevinsbrænder
1806 Møller, madam, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 344/Nellikegade 344*/Rosengade 344*
1756 Rosengade 420/Kokkegade 420*/Rigensgade 420*
1806 Rosengade 446/Kokkegade 446*

Husnumre
1859 Kokkegade 7, Rosengade 8
1869 Fredericiagade 77, Rosengade 10

Matr.nr. 447 †

Matrikel
1689 344 (del af)
1756 420 (del af, senere betegnet 1756 420 C)
1806 447
1976 Henlagt til 1806 444 og 1806 466

Ejere
1689 Anders, hofskræddermester
1756 Andreas Jensen, brændevinsbrænder
1806 Mads Olsen

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 344/Nellikegade 344*/Rosengade 344*
1756 Rosengade 420/Kokkegade 420*/Rigensgade 420*
1806 Rosengade 447

Husnumre
1859 Rosengade 10
1869 Rosengade 12

Matr.nr. 448 †

Matrikel
1689 344 (del af)
1756 420 (del af, senere betegnet 1756 420 C)
1806 448
1976 Henlagt til 1806 444

Ejere
1689 Anders, hofskræddermester
1756 Andreas Jensen, brændevinsbrænder
1806 J. S. Smith

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 344/Nellikegade 344*/Rosengade 344*
1756 Rosengade 420/Kokkegade 420*/Rigensgade 420*
1806 Kokkegade 448

Husnumre
1859 Kokkegade 9
1869 Fredericiagade 79

Matr.nr. 449

Matrikel
1689 349 (del af)
1756 426
1806 449
2008 449

Ejere
1689 Johan Garten, bager
1756 Henrik Rosau, bager
1806 A. W. Hag
2008 Det Københavnske og Nørrebros Asylselskab

Matrikulære husnumre
1689 Nelikegade 349/Balsamgade 349*
1756 Kokkegade 426/Balsamgade 426*
1806 Kokkegade 449/Balsamgade 449*

Husnumre
1859 Balsamgade 1, Kokkegade 2
1869 Fredericiagade 84, Balsamgade 1
2008 Fredericiagade 84

Opførelsesår
1791 for bager Gottfried de Wilde. Ombygget 1801-02 (Historiske huse)

Matr.nr. 450

Matrikel
1689 349 (del af)
1756 425
1806 450
2001 Hertil henlagt 1806 451
2008 450

Ejere
1689 Johan Garten, bager
1756 Henrik Rosau, bager
1806 Frederik Schals
2008 A/B Rigenshus

Matrikulære husnumre
1689 Nelikegade 349/Balsamgade 349*
1756 Kokkegade 425
1806 Kokkegade 450

Husnumre
1859 Kokkegade 4
1869 Fredericiagade 86
2008 Fredericiagade 86-88

Opførelsesår
1735. Ombygget 1764-1804 (Historiske huse)

Matr.nr. 451 †

Matrikel
1689 348 (del af)
1756 424
1806 451
2001 Henlagt til 1806 450

Ejere
1689 Arvingerne efter rådmand Bendix Meisen
1756 Anders Pedersen, brændevinsbrænder
1806 S. Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Nelikegade 348/Balsamgade 348*
1756 Kokkegade 424
1806 Kokkegade 451

Husnumre
1859 Kokkegade 6
1869 Fredericiagade 88

Matr.nr. 452

Matrikel
1689 347
1756 423
1806 452
2008 452

Ejere
1689 Anders Sørensen Bunde
1756 Jacob Christensen, brændevinsbrænder
1806 Niels Hansen
2008 A/B Rigenshus

Matrikulære husnumre
1689 Nellikegade 347
1756 Kokkegade 423
1806 Kokkegade 452

Husnumre
1859 Kokkegade 8
1869 Fredericiagade 90
2008 Fredericiagade 90

Opførelsesår
1746 for Jacob Christensens enke Kirstine Tausen. Ombygget 1840-47 (Historiske huse)

Matr.nr. 453

Matrikel
1689 346
1756 422
1806 453
2008 453

Ejere
1689 Jens Jensen, politibetjent
1756 Svend Andersen, brændevinsbrænder
1806 Hans J. Bock
2008 A/B Rigenshus

Matrikulære husnumre
1689 Nellikgade 346
1756 Kokkegade 422
1806 Kokkegade 453

Husnumre
1859 Kokkegade 10
1869 Fredericiagade 92
2008 Fredericiagade 92

Opførelsesår
Før 1753. Ombygget 1778-80 (Historiske huse)

Matr.nr. 454

Matrikel
1689 350 (del af)
1756 428
1806 454
2002 Hertil henlagt 1806 464
2008 454

Ejere
1689 Niels Andersen, tøjhusskriver
1756 Svend Andersen
1806 Lars Christensen
2008 A/S Rigenshus

Matrikulære husnumre
1689 Balsamgade 350
1756 Balsamgade 428
1806 Balsamgade 454

Husnumre
1859 Balsamgade 7
1897 Olfert Fischers Gade 55-59/Rigensgade 20
2002
2008 Olfert Fischersgade 55-61

Opførelsesår
Olfert Fischersgade 55: Før 1766. Ombygget mellem 1770 og 1794. – Olfert Fischersgade 57: 1794 for skibstømrer Lars Christensen (Kuas). – Olfert Fischersgade 61: Uoplyst

Matr.nr. 455 †

Matrikel
1689 348 (del af)
1756 429
1806 455
1808 Sammenlagt med 1806 456, til: 456 & 457

Ejere
1689 Arvingerne efter rådmand Bendix Meisen
1756 Ole Rasmussen, matros
1806 Jean Francois Lanour

Matrikulære husnumre
1689 Nellikegade 348/Balsamgade 348*
1756 Balsamgade 429
1806 Balsamgade 455

Matr.nr. 455 & 456

Matrikel
1808 Sammensat af 1806 455 og 1806 456
1874 Sammenlagt med 1806 457, til: 455, 456 & 457

Ejere

Matrikulære husnumre
1808 Balsamgade 455 & 456

Husnumre
1859 Balsamgade 5

Matr.nr. 455, 456 & 457 (fra 1953: 455)

Matrikel
1874 Sammensat af 455 & 456 og 1806 457
1953 Betegnet 455 (nyt nummer)
2008 455

Ejere
2008 A/B Helges Minde

Husnumre
1874 Balsamgade 3-5
1897 Olfert Fischers Gade 53
2008 Olfert Fischers Gade 53

Opførelsesår
1875 (Matrikelregister)

Matr.nr. 456 †

Matrikel
1689 348 (del af)
1756 430
1806 456
1808 Sammenlagt med 1806 455, til: 455 & 456

Ejere
1689 Arvingerne efter rådmand Bendix Meisen
1756 Poul Jensen Rose
1806 J. G. Thim

Matrikulære husnumre
1689 Nellikegade 348/Balsamgade 348*
1756 Balsamgade 430
1806 Balsamgade 456

Matr.nr. 457 †

Matrikel
1689 351
1756 431
1806 457
1874 Sammenlagt med 455 & 456, til: 455, 456 & 457

Ejere
1689 Lars Henningsen, glarmester
1756 Sivert Larsen, høker
1806 Qvist, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Balsamgade 351
1756 Balsamgade 431
1806 Balsamgade 457

Husnumre
1859 Balsamgade 3

Matr.nr. 458

Matrikel
1689 367
1756 455
1806 458
2008 458

Ejere
1689 Peder Carstensen, bager
1756 Johan Christian Vastrup, bager
1806 Joh. F. Klockkov, bager
2008 Københavns Kommune

Matrikulære husnumre
1689 Balsamgade 367
1756 Adelgade 455/Balsamgade 455*
1806 Balsamgade 458/Adelgade 458*

Husnumre
1859 Adelgade 113/Balsamgade 2
1897 Adelgade 125
1926 /Gammelvagt 5/Olfert Fischers Gade 38-40
2008 Olfert Fischersgade 40

Opførelsesår
1991 (Kuas)

Matr.nr. 459

Matrikel
1689 368
1756 456
1806 459
2008 459

Ejere
1689 Anders Nielsens enke
1756 Christian Thommesen, brændevinsbrænder
1806 Jacob Carstensen, brændevinsbrænder
2008 Københavns Kommune

Matrikulære husnumre
1689 Salviestræde 368
1756 Adelgade 456/Salviegade 456
1806 Salviegade 459/Adelgade 459*

Husnumre
1859 Adelgade 115/Salviegade 1
1869 Adelgade 127/Salviegade 33
1891 Adelgade 127/Sankt Pauls Gade 41
1926 Gammelvagt 7/Sankt Pauls Gade 41
2008 Gammelvagt 7

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 460

Matrikel
1689 371
1756 459
1806 460
1880 Herfra separeret 569
2008 460

Ejere
1689 Mester Jørgen natmands hus
1756 Christian Friderich Ostwald, skarpretter
1806 Peder Carstensen
2008 Ab Rigensgade 28

Matrikulære husnumre
1689 Sølvgade 371/Krusemyntegade 371*
1756 Rigensgade 459/Krusemøntegade 459*
1806 Rigensgade 460/Krysemyntegade 460*/Salviegade 460*

Husnumre
1859 Krusemyntegade 1/Rigensgade 28/Salviegade 42
1891 Krusemyntegade 25/Rigensgade 28/Sankt Pauls Gade 72
2008 Rigensgade 28/Sankt Pauls Gade 72

Opførelsesår
1881 (Matrikelregister)

Matr.nr. 461 †

Matrikel
1689 352 (del af)
1756 434
1806 461
1977 Indbefattet i 675

Ejere
1689 Henrik Folmer, urtegårdsmand
1756 Christen Christensen, brændevinsbrænder
1806 Joh. Møller

Matrikulære husnumre
1689 Balsamgade 352/Regnegade 352*/Sølvgade 352*
1756 Rigensgade 434/Salviegade 434
1806 Rigensgade 461/Salviegade 461*

Husnumre
1859 Rigensgade 26/Salviegade 49
1891 Rigensgade 26/Sankt Pauls Gade 57

Matr.nr. 462 †

Matrikel
1689 352 (del af)
1756 433
1806 462
1977 Indbefattet i 675

Ejere
1689 Henrik Folmer, urtegårdsmand
1756 Giørtz Rolf, bager
1806 Henrik Philipsen

Matrikulære husnumre
1689 Balsamgade 352/Regnegade 352*/Sølvgade 352*
1756 Rigensgade 433/Salviegade 433*
1806 Rigensgade 462

Husnumre
1859 Rigensgade 24

Matr.nr. 463 †

Matrikel
1689 352 (del af)
1756 432
1806 463
1852 Delt i 463 A, 463 B og 463 C

Ejere
1689 Henrik Folmer, urtegårdsmand
1756 Frederik August Rost, fabrikør
1806 J. Cappel, fabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Balsamgade 352/Regnegade 352*/Sølvgade 352*
1756 Balsamgade 432/Salviegade 432*
1806 Rigensgade 463/Balsamgade 463*

Matr.nr. 463 A †

Matrikel
1852 Parcel af 1806 463
1855 Delt i 463 A 1 og 463 A 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Rigensgade 463 A/Balsamgade 463 A

Matr.nr. 463 A 1 †

Matrikel
1855 Parcel af 463 A
1977 Indbefattet i 675

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Rigensgade 463 A 1/Balsamgade 463 A 1

Husnumre
1859 Balsamgade 8/Rigensgade 22
1869 Balsamgade 18/Rigensgade 22
1893 Olfert Fischers Gade 58/Rigensgade 22

Matr.nr. 463 A 2 †

Matrikel
1855 Parcel af 463 A
1977 Indbefattet i 675

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Balsamgade 463 A 2

Husnumre
1859 Balsamgade 6
1869 Balsamgade 16
1893 Olfert Fischers Gade 56

Matr.nr. 463 B †

Matrikel
1852 Parcel af 1806 463
1977 Indbefattet i 675

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Balsamgade 4

Husnumre
1859 Balsamgade 4
1869 Balsamgade 14
1893 Olfert Fischers Gade 54

Matr.nr. 463 C †

Matrikel
1852 Parcel af 463
1977 Indbefattet i 675

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Salviegade 463 C

Husnumre
1859 Salviegade 3
1869 Salviegade 47
1891 Sankt Pauls Gade 55

Matr.nr. 464 †

Matrikel
1689 350 (del af)
1756 427
1806 464
2002 Henlagt til 1806 454

Ejere
1689 Niels Andersen, tøjhusskriver
1756 Peder Nielsen Krog, brændevinsbrænder
1806 S. Mollerup

Matrikulære husnumre
1689 Balsamgade 350
1756 Balsamgade 427/Rigensgade 427*
1806 Rigensgade 464/Balsamgade 464*

Husnumre
1859 Balsamgade 9/Rigensgade 20
1897 Olfert Fischers Gade 61/Rigensgade 20

Matr.nr. 465

Matrikel
1689 345
1756 421
1806 465
2008 465

Ejere
1689 Lars Isaksen
1756 Christen Andersen, brændevinsbræder
1806 J. J. Hjarup
2008

Matrikulære husnumre
1689 Nellikegade 345
1756 Rigensgade 421
1806 Rigensgade 465/Kokkegade 465*

Husnumre
1859 Kokkegade 12/Rigensgade 18
1869 Fredericiagade 94/Rigensgade 18
2008 Fredericiagade 94

Opførelsesår
Mod Fredericiagade: 1775 (Kuas). – Mod Rigensgade 1867-68 for brændevinsbrænder C. Lindberg (Historiske huse)

Matr.nr. 466
Del af Rosengården 2

Matrikel
1689 344 (del af)
1756 420 (del af, senere betegent 420 B)
1806 466
1976 Hertil henlagt 467
2008 466

Ejere
1689 Anders, hofskræddermester
1756 Andreas Jensen, brændevinsbrænder
1806 Niels F. Roest, høker
2008 Fsb Bolig

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 344/Nellikegade 344*/Rosengade 344*
1756 Rosengade 420/Kokkegade 420*/Rigensgade 420*
1806 Rigensgade 466/Kokkegade 466*

Husnumre
1859 Kokkegade 11/Rigensgade 16
1869 Fredericiagade 81/Rigensgade 16
1978 Fredericiagade 81/Rosengade 14
1980 Rosengade 14-16
2008 Rosengade 14-16

Opførelsesår
1980 (Kuas)

Matr.nr. 467 †

Matrikel
1689 344 (del af)
1756 420 (del af, senere betegnet 1756 420 A)
1806 467
1976 Henlagt til 466

Ejere
1689 Anders, hofskræddermester
1756 Andreas Jensen, brændevinsbrænder
1806 Ole L. Schou

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 344/Nellikegade 344*/Rosengade 344*
1756 Rosengade 420/Kokkegade 420*/Rigensgade 420*
1806 Rigensgade 467/Rosengade 467*

Husnumre
1859 Rigensgade 14/Rosengade 12
1869 Rigensgade 14/Rosengade 14

Matr.nr. 468 †

Matrikel
1689 337 (del af)
1756 403
1806 468
1858 Sammenlagt med 1806 436, 1806 437 og 1806 469, til: 436, 437, 468 & 469

Ejere
1689 Jokum Borchmann
1756 Ingvard Broegaard
1806 Jens Bertelsen

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 337/Sølvgade 337*
1756 Rigensgade 403
1806 Rigensgade 468/Klerkegade 468*

Matr.nr. 469 †

Matrikel
1689 337 (del af)
1756 402
1806 469
1858 Sammenlagt med 1806 436, 1806 437 og 1806 468, til: 436, 437, 468 & 469

Ejere
1689 Jokum Borchmann
1756 Torkild Gundersen, forhenværende livkarl
1806 Jens Bertelsen

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 337/Sølvgade 337*
1756 Klerkegade 402/Rigensgde 402*
1806 Rigensgade 469

Matr.nr. 470 †

Matrikel
1689 340
1756 406
1806 470
1842 Delt i 470 A og 470 B

Ejere
1689 Per Persen, maler
1756 Jens Paulsen Møller
1806 Andr. Larsen Haym, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 340/Klerkegade 340*
1756 Rigensgade 406/Klerkegade 406*
1806 Rigensgade 470/Klerkegade 470*

Matr.nr. 470 A

Matrikel
1842 Parcel af 1806 470
2008 470 A

Ejere
2008 Kultur Og Fritidsforvaltningen Køb

Matrikulære husnumre
1842 Rigensgade 470 A/Klerkegade 470 A*

Husnumre
1859 Klerkegade 17/Rigensgade 8
1869 Klerkegade 33/Rigensgade 8
2008 Klerkegade 33

Opførelsesår
1988 (Kuas)

Matr.nr. 470 B †

Matrikel
1842 Parcel af 1806 470
1925 Henlagt til 1806 417

Ejere

Matrikulære husnumre
1842 Rigensgade 470 B

Husnumre
1859 Rigensgade 6

Matr.nr. 471 †

Matrikel
1689 339
1756 405
1806 471
1925 Henlagt til 1806 417

Ejere
1689 Jørgen Gaasebrog
1756 Afg. Octavius Holman
1806 N. Ederup

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 339
1756 Rigensgade 405
1806 Rigensgade 471

Husnumre
1859 Rigensgade 4

Matr.nr. 472 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 450 (del af, senere betegnet 1756 450 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 1756 450 O (del af)
1806 472
1859 Sammenlagt med 418 A, til: 418 A & 472

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Lovenkrone, oberst
1806 Peder Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Rigensgade 450/Sølvgade 450*
1806 Rigensgade 472

Matr.nr. 473

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 450 (del af, senere betegnet 1756 C)
1757 På Christians Geddes kvarterkort betegnet 1756 450 N
1806 473
2008 473

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Jens Jensen Langeland
1806 Mads Pedersen
2008 Annette Juel

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Rigensgade 450/Sølvgade 450*
1806 Rigensgade 473

Husnumre
1859 Rigensgade 3
2008 Rigensgade 3

Opførelsesår
Før 1754. Ombygget før 1767 og i midten af 1800-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 474 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 450 (del af, senere betegnet 1756 450 D)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegent 1756 450 M (del af)
1806 474
1872 Forenet med 1806 475 til: 474 & 475

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Samuel Hoffman
1806 R. A. Sødring

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Rigensgade 450/Sølvgade 450*
1806 Rigensgade 474

Husnumre
1859 Rigensgade 5

Matr.nr. 474 & 475 (fra 1953: 474)

Matrikel
1872 Sammenlagt med 1806 475 til: 474 & 475
1953 Betegnet 474 (nyt nummer)
2008 474

Ejere
2008 City Apartment APS

Husnumre
1872 Rigensgade 5-7
2008 Rigensgade 5

Opførelsesår
1885 (Matrikelregister)

Matr.nr. 475 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 450 (del af, senere 450 D)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 1756 450 M (del af)
1806 475
1872 Forenet med 1806 474 til: 474 & 475

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Samuel Hoffman
1806 P. Ertmann

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Rigensgade 450/Sølvgade 450*
1806 Rigensgade 475

Husnumre
1859 Rigensgade 7

Matr.nr. 476 †

Matrikel
1689 353 og 1689 357
1756 449
1806 476
1815 Delt i 476 A og 476 B

Ejere
1689 353: Manufakturhuset. – 357: Lille Manufakturhus
1756 Guldhuset
1806 Guldhusets fabrikker

Matrikulære husnumre
1689 Mod Østerport 353. – Volden mod Østerport 357
1756 Rigensgade 449
1806 Rigensgade 476

Matr.nr. 476 A †

Matrikel
1815 Parcel af 1806 476
1885 Sammenlagt med 421 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1815 Rigensgade 476 A/Stokhusgade 476 A*

Husnumre
1859 Rigensgade 9/Stokhusgade 1
1869 Rigensgade 9-13/Stokhusgade 1

Matr.nr. 476 B †

Matrikel
1815 Parcel af 1806 476
1815 Sammenlagt med 420 A, B & C

Matr.nr. 477
Nr 9: Garnisons Sygehus

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 447 og 1756 448
1806 477
2004 Herfra separeret 712
2008 477

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 447: En øde plads. - 448: Fæstningens plantage
1806 Militære Varedepot
2008 Forsvarets Bygningstjeneste

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Stokhusgade 447/Rigensgade 447*. – Rigensgade 448
1806 Rigensgade 477/Stokhusgade 477*

Husnumre
1859 Rigensgade 11
2004 Rigensgade 9
2008 Rigensgade 9

Opførelsesår
Rigensgade 7: 1759-60 for Den Kongelige Uldmanufaktur. – Rigensgade 9: 1776 (Historiske huse)

Matr.nr. 478 †

Matrikel
1689 366
1756 435
1806 478
1825 Sammenlagt med 485 B, til: 478 & 485 B

Ejere
1689 Materialgården
1756 Materialgården
1806 Nyboders materialgård

Matrikulære husnumre
1689 Mod Guldhuset 366
1756 Rigensgade 435/Stenkulgade 435*/Stokhusgade 435*
1806 Rigensgade 478/Stokhusgade 478*, Stenkulgade 478*

Matr.nr. 478 & 485 B † (1953: 478)

Matrikel
1825 Sammenlagt af 478 og 485 B
1953 Betegnet 478 (nyt nummer)
1970 Indbefattet i 671

Ejere

Matrikulære husnumre
1825 Rigensgade 478 & 485 B, Østervold 478 & 485 B*

Husnumre
1859 Rigensgade 13, Østervold 16

Matr.nr. 479

Matrikel
1689 362 (del af)
1756 436
1806 479
1936 Hertil henlagt 1806 483
2008 479

Ejere
1689 Henrik Svanewedel, brygger
1756 Hans Holst de Place, rådmand
1806 H. de Place
2008 Restauratørstiftelsen

Matrikulære husnumre
1689 Volden mod Østerport 362/Rigensgade 362*
1756 Rigensgade 436
1806 Rigensgade 479

Husnumre
1859 Rigensgade 15
1869 Rigensgade 25
1936 Rigensgade 25-27
2008 Rigensgade 25-27/Øster Voldgade 28-30

Opførelsesår
1938 (Matrikelregister)

Matr.nr. 480

Matrikel
1689 363 (del af)
1756 437
1806 480
2008 480

Ejere
1689 Casper, doktor
1756 Paul Sørensen, brændevinsbrænder
1806 Iver F. Steenholdt, brændevinsbrænder
2008 Jens Sand Høyer

Matrikulære husnumre
1689 Volden mod Østerport 363/Rigensgade 363*
1756 Rigensgade 437/Grønlandsgade 437*
1806 Rigensgade 480

Husnumre
1859 Grønlandsgade 1/Rigensgade 17
1869 Grønlandsgade 1/Rigensgade 27
1875 Rigensgade 27/Øster Voldgade 28
1951 Øster Voldgade 36
2008 Øster Voldgade 36

Opførelsesår
Sidste halv(del af) 1700-tallet. Ombygget 1872 (Historiske huse)

Matr.nr. 481

Matrikel
1689 363 (del af)
1756 438
1806 481
2008 481

Ejere
1689 Casper, doktor
1756 Jørgen Jørgensen, møller
1806 Rauning, madam, møller
2008 A/B Øster Voldgade 34

Matrikulære husnumre
1689 Volden mod Østerport 363/Rigensgade 363*
1756 Imod Grønland 438
1806 Rigensgade 481
1859 Grønlandsgade 3
1875 Øster Voldgade 26
1951 Øster Voldgade 34
2008 Øster Voldgade 34

Opførelsesår
1886 for firmaet Kjær og Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 482

Matrikel
1689 363 (del af)
1756 439
1806 482
2008 482

Ejere
1689 Casper, doktor
1756 Christen Pedersen, møllersvend
1806 Rauning, madam, møller
2008 Ejd Østervoldg 32 I/S V/M Cordes

Matrikulære husnumre
1689 Volden mod Østerport 363/Rigensgade 363*
1756 Imod Grønland 439/Stenkulgade 439*
1806 Rigensgade 482/Stenkulgade 482*

Husnumre
1859 Grønlandsgade 5
1875 Øster Voldgade 24
1951 Øster Voldgade 32
2008 Øster Voldgade 32

Opførelsesår
1800 (Kuas)

Matr.nr. 483 †

Matrikel
1689 362 (del af)
1756 441
1806 483
1938 Henlagt til 1806 479

Ejere
1689 Henrik Svanewedel, brygger
1756 Madame Holmands våninger
1806 Gemzøe, madam

Matrikulære husnumre
1689 Volden mod Østerport 362/Rigensgade 362*
1756 Stenkulgade 441
1806 Stenkulgade 483

Husnumre
1859 Østervold 18-22
1875 Øster Voldgade 18-22

Matr.nr. 484 †

Matrikel
1689 354
1756 442
1806 484
1970 Indbefattet i 671

Ejere
1689 Jep Gudmandsen, fyrbøder
1756 Rasmus Hansen, møller
1806 Baltser Fenner

Matrikulære husnumre
1689 Balsamgade 354/Reinegade 354*/Sølvgade 354*
1756 Stenkulgade 442
1806 Stenkulgade 484

Husnumre
1859 Østervold 14
1875 Øster Voldgade 14

Matr.nr. 485 †

Matrikel
1689 355
1756 444
1806 485
1825 Delt i 485 A og 485 B

Ejere
1689 Henrik Thommesen
1756 Daniel Lucht, møller
1806 P. G. Pedersen, tømmermester

Matrikulære husnumre
1689 Voldne mod Østerport 355
1756 Stenkulgade 444
1806 Stenkulgade 485

Matr.nr. 485 A †

Matrikel
1825 Parcel af 1806 485
1970 Indbefattet i 671

Ejere

Matrikulære husnumre
1825 Østervold 486 A

Husnumre
1859 Østervold 12
1875 Øster Voldgade 12

Matr.nr. 485 B †

Matrikel
1825 Parcel af 1806 485
1825 Sammenlagt med 1806 478, til: 478 & 485 B

Matr.nr. 486 †

Matrikel
1689 358
1756 445
1806 486
1853 Delt i 486 A og 486 B

Ejere
1689 Stokhuset
1756 Johan Bartram Larsen
1806 M. H. Feyerskov

Matrikulære husnumre
1689 Volden mod Østerport mod Guldhuset 358
1756 Stenkulgade 445*/Stokhusgade 445*
1806 Stenkulgade 486/Stokhusgade 486*

Matr.nr. 486 A †

Matrikel
1853 Parcel 1806 486
1921 Henlagt til 486 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Østervold 486 A

Husnumre
1859 Østervold 10
1875 Øster Voldgade 10

Matr.nr. 486 B

Matrikel
1853 Parcel af 1806 486
1921 Hertil henlagt 486 A og 567
1964 Herfra separeret 664
2008 486 B

Ejere
2008 A/B Matr 486 B Sankt Annæ Vester K

Matrikulære husnumre
1853 Østervold 486 B/Stokhusgade 486 B

Husnumre
1859 Østervold 8
1875 Stokhusgade 8/Øster Voldgade 8
1921 Øster Voldgade 14
1964 Øster Voldgade 14
2008 Øster Voldgade 14

Opførelse
1852-53 for tobaksfabrikant Wilhelm Schram (Historiske huse)

Matr.nr. 487 †

Matrikel
1689 358 (del af) og 1689 359 (del af)
1756 446
1806 487
1885 Sammenlagt med 421 A & 476 A

Ejere
1689 358: Stokhuset. – 359: Svend Møller
1756 Stokhuset
1806 Stokhuset

Matrikulære husnumre
1689 Volden mod Østerport 358/Mod Stokhuset 358*. – Volden mod Østerport 359/Mod Guldhuset 359*
1756 Stokhusgade 446/Imod Volden 446*
1806 Stokhusgade 487/Østervold 487*

Husnumre
1859 Stokhusgade 5/Øster Vold 6
1875 Stokhusgade 5/Øster Voldgade 6

Matr.nr. 488
Det Kongelige vaskehus

Matrikel
>1806 Parcel af Kongens Have
2008 488

Ejere

Matrikulære husnumre
>1806 Nørrevold 488

Husnumre
1859 Nørrevold 124
1875 Øster Voldgade uden nummer
2008 Øster Voldgade uden nummer

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 489
Gartnerboligen for Rosenborg Have

Matrikel
>1806 Parcel af Kongens Have
2008 489

Ejere
2008

Matrikulære husnumre
>1806 Nørrevold 489

Husnumre
1859 Nørrevold 122
1875 Øster Voldgade uden nummer
2008 Øster Voldgade 4 B

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 490 †
Direktørboligen for Rosenborg Slot

Matrikel
>1806 Parcel af Kongens Have
1924 Henlagt til 491

Ejere

Matrikulære husnumre
>1806 Nørrevold 492

Husnumre
1859 Nørrevold 120
1875 Øster Voldgade uden nummer

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 491
Rosenborg Slot

Matrikel
>1806 Parcel af Kongens Have
1904 Hertil henlagt 490
2008 491

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
>1806 Nørrevold 491

Husnumre
1859 Nørrevold 118
1875 Øster Voldgade uden nummer
2008 Øster Voldgade 4 A

Opførelsesår
1606-07. Udvidet 1608-1617 og 1633-34

Matr.nr. 492

Matrikel
1804 Frasepareret Kongens Have og betegnet 460 C
1806 492
2006 492

Ejere
2008 Forsvarets Bygningstjeneste

Matrikulære husnumre
1804 Nørrevold 460 C
1806 Nørrevold 492

Husnumre
1859 Nørrevold 116
1875 Øster Voldgade uden nummer
2008 Øster Voldgade 2 F

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 493
Livgardens Kaserne

Matrikel
<1830 Parcel af Kongens Have
2008 493

Ejere
2008 Forsvarets Bygningstjeneste

Matrikulære husnumre
<1830 Nørrevold 493

Husnumre
1859 Nørrevold 114/Gothersgade 68
1875 Øster Voldgade uden nummer
2008 Øster Voldgade 2 A-E/Gothersgade 100

Opførelsesår
1785-86 af ingeniørofficer Ernst Peymann. Ombygget 1845-47 (Weilbach)

Matr.nr. 494
Tidligere: Eksercerhuset, 2008: Del af Kongens Have

Matrikel
>1806 Parcel af Kongens Have
2008 494

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
>1806 Gothersgade 494

Husnumre
1859 Gothersgade 66
2008 Gothersgade uden nummer

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 495 †
Tidligere: Brandvæsenets Depothus, 2008: Del af Kongens Have

Matrikel
1807 Parcel af Kongens Have
2008 495

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Gothersgade 495

Husnumre
1859 Gothersgade 62

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 496 (undertiden betegnet 496 A)
Kongens Have

Matrikel
<1853 Parcel af umatrikuleret areal
1853 Herfra separeret 496 B, og herefter undertiden selv betegnet 496 A
2008 496

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
<1853 Gothersgade 496

Husnumre
1859 Gothersgade 60
2008 Gothersgade 68, 78-80, Kronprinsessegade 1-25

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 496 A, se 496

Matr.nr. 496 B

Matrikel
1853 Parcel af 496
2008 496 B

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1853 Gothersgade 496 B

Husnumre
1859 Gothersgade 64
2008 Gothersgade 64

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 497 † (fra 1870: Nørrevold Kvarter 28)
Astronomisk observatorium

Matrikel
1859 Parcel af umatrikuleret areal (Rosenborg Bastion)
1870 Betegnet Nørrevold Kvarter 28
1877 Henlagt til Nørrevold Kvarter 162 (Botanisk Have)

Ejere

Husnumre
1859 Nørrevold uden husnummer
1875 Øster Voldgade 3

Matr.nr. 498 †
Mølle i Quitzous Bastion

Matrikel
1689 341
1756 407
Ca. 1859 498
1861 Udgået af matriklen og henlagt til fæstningsterrænet (umatrikuleret)

Ejere
1689 Peder Pedersen, møller
1756 Jens Poulsens møller
1806 Ikke anført i matriklen

Matrikulære husnumre
1689 På volden 341
1756 På volden 407

Husnumre
1859 Østervold uden nummer

Matr.nr. 499 † (fra 1870: Østervold Kvarter 69)
Lile Svanemølle i Peucklers Bastion

Matrikel
1756 443
Ca. 1860 499
1870 Betegnet Østervold Kvarter 69
1895 Udgået af matriklen og henlagt til Østre Anlæg (umatrikuleret)

Ejere
1756 Rasmus Hansen, møller
1806 Ikke i matriklen

Matrikulære husnumre
1756 På Volden 443

Husnumre
Ca. 1860 Østervold uden nummer
1875 Øster Voldgade uden nummer

Matr.nr. 500 † (fra 1870: Østervold Kvarter 68)
Dronningens Mølle i Rosenkrantz Bastion

Matrikel
1865 Parcel af umatrikuleret areal (Østervold)
1895 Udgået af matriklen og henlagt til Østre Anlæg (umatrikuleret)

Ejere

Husnumre
1865 Østervold uden nummer
1875 Øster Voldgade uden nummer

Matr.nr. 501 A †
Ca. 1859 omtalt som ”Ikke mere existerende mølle i nærheden af Østerport” (Matrikelregister)

Matrikel
Ca. 1865 Parcel af fæstningsterrænet (var da blot en registrering i Matriklen)

Ejere

Matrikulære husnumre
Ca. 1859: Østervold 501 A

Matr.nr. 501 B
Ca. 1859 omtalt som ”Ikke mere existerende mølle i nærheden af Østerport” (Matrikelregister)

Matrikel
Ca. 1865 Parcel af fæstningsterrænet (var da blot en registrering i Matriklen)

Ejere

Matrikulære husnumre
Ca. 1859: Østervold 501 B

Matr.nr. 502 †

Matrikel
1848 Parcel af Nyboder (dele af Meriansgade og Tulipangade)
1885 Frasepareret 620 og 621
1976 Indbefattet i 676

Ejere

Matrikulære husnumre
1848 Rigensgade 502/Meriansgade 502*/Timiansgade 502*

Husnumre
1859 Meriansgade 12/Rigensgade 32/Timiansgade 1
1893 Gernersgade 62/Rigensgade 32

Matr.nr. 503
Lorentzens Stiftelse

Matrikel
1852 Parcel af Nyboder (del af Meriansgade) og nedlagt areal af Rigensgade
2008 503

Ejere
2008 H P Lorentzens Stiftelse

Matrikulære husnumre
1852 Krusemyntegade 503/Meriansgade 503*/Rigensgade 503*

Husnumre
1859 Krusemyntegade 26/Meriangade 25/Rigensgade 30
1897 Gernersgade 71/Krusemyntegade 2/Rigensgade 30/
2008 Krusemyntegade 2/Gernersgade 69-71/Rigensgade 30

Opførelsesår
Gernersgade 69: 1933 af arkitekt Ib Lunding for H. P. Lorentzens Stiftelse (Weilbach). – Gernersgade 71/Rigensgade 30: 1853. – Krusemyntegade 2: 1889 (Kuas)

Matr.nr. 504 A †

Matrikel
1853 Parcel af Nyboder (dele af Bryggerlængen og Pindsvinegade)
1854 Herfra separeret 504 A 1, 504 A 2, 504 A 3, 504 A 4, 504 A 5 og 504 A 6

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Borgergade 504 A/Bryggerlængen 504 A

Matr.nr. 504 A 1 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 A
1989 Omdøbt til 684

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Borgergade 504 A 1/Bryggerlængen 504 A 1

Husnumre
1859 Borgergade 136/Bryggerlængen 12
1893 Borgergade 136

Matr.nr. 504 A 2 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 A
1989 Omdøbt til 685

Ejere

Husnumre
1854 Bryggerlængen 504 A 2

Husnumre
1859 Bryggerlængen 10
1897 Olfert Fischers Gade 10

Matr.nr. 504 A 3 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 A
1989 Omdøbt til 686

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Bryggerlængen 504 A 3

Husnumre
1859 Bryggerlængen 8
1897 Olfert Fischer Gade 8

Matr.nr. 504 A 4 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 A
1989 Omdøbt til 687

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Borgergade 504 A 4/Lorentzensgade 504 A 4*

Husnumre
1859 Borgergade 138/Lorentzensgade 11
1891 Borgergade 138/Sankt Pauls Gade 11

Matr.nr. 504 A 5 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 A
1989 Omdøbt til 688

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Lorentzensgade 504 A 5

Husnumre
1859 Lorentzensgade 9
1891 Sankt Pauls Gade 9

Matr.nr. 504 A 6 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 A
1989 Omdøbt til 689

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Lorentzensgade 504 A 6

Husnumre
1859 Lorentzensgade 7
1891 Sankt Pauls Gade 7

Matr.nr. 504 B †

Matrikel
1853 Parcel af Nyboder (dele af Bryggerlængen og Pindsvinegade)
1854 Delt i 504 B 1 og 504 B 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Bryggerlængen 504 B, Pindsvinegade 504 B*

Matr.nr. 504 B 1 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 B
1989 Omdøbt til 690

Ejere
2008 Andelsboligforeningen Olfert Fischers Gade 6

Matrikulære husnumre
1854 Bryggerlængen 504 B 1

Husnumre
1859 Bryggerlængen 6
1897 Olfert Fischers Gade 6

Matr.nr. 504 B 2 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 B
1989 Omdøbt 691

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Lorentzensgade 504 B 2

Husnumre
1859 Lorentzensgade 5
1891 Sankt Pauls Gade 5

Matr.nr. 504 C †

Matrikel
1854 Parcel af Nyboder (dele af Bryggerlængen og Pindsvinegade)
1854 Delt i 504 C 1, 504 C 2, 504 C 3 og 504 C 4

Matr.nr. 504 C 1 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 C
1989 Omdøbt til 692

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Bryggerlængen 504 C 1

Husnumre
1859 Bryggerlængen 4
1897 Olfert Fischersgade 4

Matr.nr. 504 C 2 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 C
1989 Omdøbt til 693

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Bryggerlængen 504 C 2/Store Kongensgade 504 C 2*

Husnumre
1859 Bryggerlængen 2/Store Kongensgade 93
1897 Store Kongensgade 93

Matr.nr. 504 C 3 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 C
1989 Omdøbt til 694

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Lorentzensgade 504 C 3/Store Kongensgade 504 C 3

Husnumre
1859 Lorentzensgade 1/Store Kongensgade 95
1891 Sankt Pauls Gade 1/Store Kongensgade 95

Matr.nr. 504 C 4 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 C
1989 Omdøbt til 695

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Lorentzensgade 504 C

Husnumre
1859 Lorentzensgade 3
1891 Sankt Pauls Gade 5

Matr.nr. 504 D †

Matrikel
1854 Parcel af Nyboder (dele af Kattegade, Nygade og Pindsvinegade)
1854 Herfra separeret 504 D 1, 504 D 2, 504 D 4, 504 D 5 og 504 D 6
1855 Herfra separeret 504 D 3

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Borgergade 504 D/Pindsvinegade 504 D/Nygade 504 D

Matr.nr. 504 D 1 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 D
1989 Omdøbt til 696

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Nygade 504 D 1

Husnumre
1859 Gernersgade 11

Matr.nr. 504 D 2 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 D
1989 Omdøbt til 697

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Borgergade 504 D 2/Nygade 504 D 2

Husnumre
1859 Borgergade 144/Gernersgade 13

Matr.nr. 504 D 3 †

Matrikel
1855 Parcel af 504 D
1989 Omdøbt til 698

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Nordstjernen A/S

Matrikulære husnumre
1855 Borgergade 504 D 3

Husnumre
1859 Borgergade 142
2008 Borgergade 142

Matr.nr. 504 D 4 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 D
1989 Omdøbt til 699

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Borgergade 504 D 4/Lorentzensgade 504 D 4*

Husnumre
1859 Borgergade 140/Lorentzensgade 16
1891 Borgergade 140/Sankt Paul Gade 16

Matr.nr. 504 D 5 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 D
1989 Omdøbt til 700

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Lorentzensgade 504 D 5

Husnumre
1859 Lorentzensgade 14
1891 Sankt Pauls Gade 14

Matr.nr. 504 D 6, E 5, F 5 & G 6 †

Matrikel
1857 Sammensat af 504 D 6, 504 E 5, 504 F 6 og 504 G 6
1989 Omdøbt til 701

Ejere

Matrikulære husnumre
1857 Store Kongensgade 504 D 6, E 5, F 5 & G 6

Husnumre
1859 Store Kongensgade 101

Matr.nr. 504 E †

Matrikel
1854 Parcel af Nyboder (dele af Kattegade og Pindsvinegade)
1854 Herfra separeret 504 E 1, 504 E 2 og 504 E 3
1855 Herfra separeret 504 E 4

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Pindsvinegade 504 E

Matr.nr. 504 E 1 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 E
1989 Omdøbt til 702

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Lorentzensgade 504 E 1

Husnumre
1859 Lorentzensgade 12
1891 Sankt Pauls Gade 12

Matr.nr. 504 E 2 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 E
1989 Omdøbt til 703
2008 703

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Lorentzensgade 504 E 2

Husnumre
1859 Lorentzensgade 10
1891 Sankt Pauls Gade 10

Matr.nr. 504 E 3 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 E
1989 Omdøbt til 704

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Lorentzensgade 504 E 3

Husnumre
1859 Lorentzensgade 8
1891 Sankt Paulsgade 8

Matr.nr. 504 E 4, F 2 & G 5 †

Matrikel
1855 Sammenlagt af 504 E, 504 F og 504 G
1989 Omdøbt til 705
2008 705

Ejere
2008 A/B Sankt Pauls Gade 6

Matrikulære husnumre
1855 Lorentzensgade 504 E 4, F 2 & G 5

Husnumre
1859 Lorentzensgade 6
1891 Sankt Pauls Gade 6

Matr.nr. 504 F †

Matrikel
1854 Parcel af Nyboder (Dele af Kattegade, Nygade og Pindsvinegade)
1855 Herfra separeret 504 F 1, 504 F 2, 504 F 3, 504 F 4, 504 F 55 og 504 F 6

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Nygade 504 F/Pindsvinegade 504 F*/Store Kongensgade 504 F*

Matr.nr. 504 F 1 & G 1 †

Matrikel
1855 Parcel af 504 F og 504 G
1989 Omdøbt til 706

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Nygade 504 F 1 & G 1

Husnumre
1859 Gernersgade 3

Matr.nr. 504 F 2 †
Forenet med 504 E 4 og G 5

Matr.nr. 504 F 3 A †

Matrikel
1857 Parcel af 504 F 3, F 4 og F 5
1989 Omdøbt til 707

Ejere

Matrikulære husnumre
1857 Lorentzensgade 504 F 3, F 4 & F 5

Husnumre
1859 Lorentzensgade 4
1891 Sankt Pauls Gade 4

Matr.nr. 504 F 3 B †

Matrikel
1857 Parcel af 504 F 3, F 4 og F 5
1989 Betegnet 708
2008 708

Ejere

Matrikulære husnumre
1857 Lorentzensgade 504 F 3 B/Store Kongensgade 504 F 3 B*

Husnumre
1859 Lorentzensgade 2/Store Kongensgade 97
1891 Sankt Pauls Gade 2/Store Kongensgade 97

Matr.nr. 504 F 4 †

Matrikel
1857 Parcel af 504 F
1989 Omdøbt til 709

Ejere

Matrikulære husnumre
1857 Store Kongensgade 504 F 4

Husnumre
1859 Store Kongensgade 99
2008 Store Kongensgade 99

Matr.nr. 504 F 5 †

Matrikel
1855 Separeret fra 504 F
1857 Forentet med 504 D 6, E 5 & G 6

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Store Kongensgade 504 F 5

Matr.nr. 504 F 6 †

Matrikel
1855 Parcel af 504 F
1989 Omdøbt til 710

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Nygade 504 F 6/Store Kongensgade 504 F 6*

Husnumre
1859 Gernersgade 1/Store Kongensgade 103

Opførelsesår
1856

Matr.nr. 504 G †

Matrikel
1854 Parcel af Nyboder (dele af Kattegade og Nygade)
1854 Herfra separeret 504 G 1, 504 G 2, 504 G 3, 504 G 4 og 504 G 5

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Nygade 504 G

Matr.nr. 504 G 1 †

Matrikel
1854 Separeret fra 504
1855 Sammenlagt med 504 F 1, til: 504 F 1 & G 1

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Nygade 504 G 1

Matr.nr. 504 G 2 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 G
1976 Indbefattet i 673

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Nygade 504 G 2

Husnumre
1859 Gernersgade 5

Matr.nr. 504 G 3 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 G
1976 Indbefattet i 673

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Nygade 504 G 3

Husnumre
1859 Gernersgade 7

Matr.nr. 504 G 4 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 G
1976 Indbefattet i 673

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Nygade 504 G 4

Husnumre
1859 Gernersgade 9

Matr.nr. 504 G 5 †

Matrikel
1855 Parcel af 504 G
1855 Sammenlagt med 504 E 4 og 504 F 2, til: 504 E 4, 504 F 2 & 504 G 5

Matr.nr. 505

Matrikel
1862 Parcel af 478 & 485 B
1862 Herfra separeret 510
2008 505

Ejere
2008 Metodistkirkens Sociale Arbejde, Centralmissionen

Husnumre
1862 Rigensgade 13
1869 Rigensgade 21
2008 Rigensgade 21

Opførelsesår
1878 (Kuas)

Matr.nr. 506

Matrikel
1862 Parcel af 478 & 485 B
2008 506

Ejere
2008 E/F Stokhusgade 4

Husnumre
1862 Stokhusgade 4
2008 Stokhusgade 4

Opførelsesår
1862 (Kuas)

Matr.nr. 507

Matrikel
1862 Parcel af 478 & 485 B
1875 Herfra separeret 567
2000 Herfra separeret 711
2008 507

Ejere
2008 E/F Stokhusgade 6

Husnumre
1862 Stokhusgade 6
2008 Stokhusgade 6

Opførelsesår
1872-73, sandsynligvis for enkefru Cornelia Møller (Historiske huse)

Matr.nr. 508

Matrikel
1862 Parcel af Nyboder (dele af Hoppenslænge/Kaninlængen)
1903 Herfra separeret 628
2008 508

Ejere
2008 A/B Hindegade/Fredericiagade

Husnumre
1862 Borgergade 128 B/Hoppenslænge 6/Kaninlængen 5
1869 Borgergade 128 B/Fredericiagade 43/Hindegade 6
1903 Borgergade 130/Fredericiagade 41-43
2008 Borgergade 132/Fredericiagade 41-43

Opførelsesår
1905 (Matrikelregister)

Matr.nr. 509

Matrikel
1862 Parcel af Nyboder (dele af Hoppenslænge/Kaninlængen)
1873 Hertil henlagt 67 & 68
2008 509

Ejere
2008 A/B St. Kongensgade 85

Husnumre
1874 Fredericiagade 37/Hindegade 2/Store Kongensgade 85
2008 Hindegade 2/Store Kongensgade 85

Opførelsesår
1874 (Matrikelregister)

Matr.nr. 510

Matrikel
1862 Parcel af 505
2008 510

Ejere
2008 Jerusalems Kirkens Menighed

Husnumre
1862 Rigensgade 13/Stokhusgade 2
1869 Rigensgade 19/Stokhusgade 2
1951 Stokhusgade 2
2008 Stokhusgade 2

Opførelsesår
1864-65 af arkitekt F. V. Jensen. Ombygget 1914-15 (Trap 5)

Matr.nr. 511

Matrikel
1862 Parcel af 478 & 485 B
2008 511

Ejere
2008 Mac Invest APS

Husnumre
1862 Rigensgade 13 B
1869 Rigensgade 23
2008 Rigensgade 23

Opførelsesår
1890 (Kuas)

Matr.nr. 512

Matrikel
1863 Parcel af 508
2008 512

Ejere
2008 Kultur Og Fritidsforvaltningen Køb

Husnumre
1863 Hindegade 4, Kaninlængen 3
1869 Fredericiagade 39, Hindegade 4
2008 Fredericiagade 39, Hindegade 4

Opførelsesår
1863-64 af arkitekt J. A. Stillmann for Københavns Kommune (Weilbach)

Matr.nr. 513

Matrikel
1863 Parcel af 478 & 485 B
2008 513

Ejere
2008 A/B Øster Voldgade 26

Husnumre
1863 Østervold 16 B
1875 Øster Voldgade 16 B
1943 Øster Voldgade 26
2008 Øster Voldgade 26

Opførelsesår
1865 (Matrikelregister)

Matr.nr. 514 (fra 1870: Øster Vold Kvarter 70)
Voldmesterboligen i Quitzous Bastion

Matrikel
Ca. 1865 Parcel af fæstningsterrænet
<1886 Henlagt til fæstningsterrænet (Østre Anlæg)

Ejere

Husnumre
1859 Østervold uden nummer

Matr.nr. 515
Dronning Charlotte Amalies Asyl

Matrikel
1865 Parcel af Nyboder (del af Tulipangade)
2008 515

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning

Matrikulære husnumre
1865 Rigensgade 34
2008 Rigensgade 36

Opførelsesår
1865-66 af arkitekt H. S. Sibbern (Weilbach)

Matr.nr. 516 †

Matrikel
1865 Parcel af Nyboder (del af Tulipangade)
1978 Indbefattet i 676 og 677

Ejere

Matrikulære husnumre
1865 Tulipangade 13/Rigensgade 34
1869 Tulipangade 3-11/Meriansgade 4-10
1893 Tulipangade 3-11/Gernersgade 50-56
1897 Gernersgade 50-56/Suensonsgade 55-63

Matr.nr. 517 †

Matrikel
1865 Parcel af Nyboder (del af Tulipangade)
1867 Herfra separeret 519
1868 Herfra separeret 521
1978 Indbefattet i 677 og 517

Ejere

Husnumre
1865 Meriansgade/Tulipangade/Udlagt gade (senere Ny Kronprinsessegade
1869 Ny Kronprinsessegade 25
1930 Kronprinsessegade 59

Matr.nr. 518

Matrikel
1866 Parcel af Nyboder
1930 Hertil henlagt 523
1973 Herfra separeret 672
2008 518

Ejere
2008 Universitets- og Bygningsstyrelsen

Husnumre
1866 Hjortelængen 2
1869 Fredericiagade 53/Klerkegade 2
2008 Klerkegade 2

Opførelsesår
1868 af arkitekterne Vilhelm Tvede og J. H. Nebelong for Frimurerordenen. Ombygget 1972-74 (Weilbach)

Matr.nr. 519 †

Matrikel
1867 Parcel af 517
1978 Indbefattet i 676 og 677

Ejere

Husnumre
1869 Meriansgade 2/Ny Kronprinsessegade 23
1893 Gernersgade 48/Ny Kronprinsessegade 23
1930 Gernersgade 48/Kronprinsessegade 57

Matr.nr. 520

Matrikel
1867 Parcel af Nyboder (del af Rosengade)
2008 520

Ejere
2008 Selskabet Kjæden

Husnumre
1869 Klerkegade 10
2008 Klerkegade 10

Opførelsesår
1869 af arkitekt Vilhelm Tvede (Weilbach)

Matr.nr. 521 †

Matrikel
1868 Parcel af 517
1978 Indbefattet i 677

Ejere

Husnumre
1869 Ny Kronprinsessegade 27/Tulipangade 1
1897 Ny Kronprinsessegade 27/Suensonsgade 53
1930 Kronprinsessegade 61/Suensonsgade 53

Matr.nr. 522

Matrikel
1868 Parcel af Nyboder (dele af Bjørnegade og Løvegade)
1868 Herfra separeret 526 og 527
2008 522

Ejere
2008 A/B Borgergade 91

Husnumre
1868 Borgergade 91
2008 Borgergade 91

Opførelsesår
1869 (Matrikelregister)

Matr.nr. 523 †

Matrikel
1868 Parcel af Nyboder (dele af Bjørnegade og Løvegade)
1868 Herfra separeret 530 og 531
1930 Henlagt til 518

Ejere

Husnumre
1868 Bjørnegade uden nummer
1869 Fredericiagade 53

Matr.nr. 524

Matrikel
1868 Parcel af Nyboder (dele af Bjørnegade og Løvegade)
2008 524

Ejere
2008 A/B Fredericiagade 49 A+B

Husnumre
1868 Bjørnegade uden nummer
1869 Fredericiagade 49
2008 Fredericiagade 49

Opførelsesår
1887 (Kuas)

Matr.nr. 525

Matrikel
1868 Parcel af Nyboder (del af Rosengade)
2008 525

Ejere
2008 E/F Adelgade 113/Klerkegade 6-8

Husnumre
1868 Adelgade 113/Klerkegade 8
2008 Adelgade 113/Klerkegade 6-8

Opførelsesår
1882 (Matrikelregister)

Matr.nr. 526

Matrikel
1868 Parcel af 522
2008 526

Ejere
2008 Mads Crone Togsverd

Husnumre
1868 Bjørnegade uden nummer
1869 Fredericiagade 45
2008 Borgergade 93

Opførelsesår
1898 (Kuas)

Matr.nr. 527

Matrikel
1868 Parcel af 522
2008 527

Ejere
2008 Andelsboligforeningen Fredericiagade 47

Husnumre
1868 Bjørnegade uden nummer
1869 Fredericiagade 47
2008 Fredericiagade 47

Opførelsesår
1867 (Kuas)

Matr.nr. 528

Matrikel
1868 Parcel af Nyboder (dele af Bjørnegade og Løvegade)
2008 528

Ejere
2008 Fsb Bolig

Husnumre
1868 Bjørnegade uden nummer
1869 Fredericiagade 51
2008 Fredericiagade 51

Opførelsesår
1992 (Kuas)

Matr.nr. 529

Matrikel
1868 Parcel af Nyboder (dele af Bjørnegade og Rosengade)
2008 529

Ejere
2008 Nordisk Ejendomsselskab af 1972

Husnumre
1869 Adelgade 117/Fredericiagade 57
2008 Adelgade 117/Fredericiagade 57

Opførelsesår
1900 (Kuas)

Matr.nr. 530

Matrikel
1868 Parcel af 523
2008 530

Ejere
2008 Peter Jensen

Husnumre
1868 Adelgade 108/Bjørnegade uden nummer
1869 Adelgade 108/Fredericiagade 55
2008 Adelgade 108

Opførelsesår
1869 (Matrikelregister)

Matr.nr. 531

Matrikel
1868 Parcel af 523
2008 531

Ejere
2008 Peter Jensen

Husnumre
1868 Adelgade 106
2008 Adelgade 106

Opførelsesår
1869 (Matrikelregister)

Matr.nr. 532 †

Matrikel
1868 Parcel af Nyboder
1870 Sammenlagt med 1806 441 og 1806 442, til: 441, 442 & 532

Ejere

Husnumre
1869 Ny Kronprinsessegade 3

Matr.nr. 533

Matrikel
1868 Parcel af Nyboder (del af Rosengade)
2008 533

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Sandgården Aps

Husnumre
1868 Adelgade 115
2008 Adelgade 115

Opførelsesår
1870 (Matrikelregister)

Matr.nr. 534

Matrikel
1869 Parcel af Nyboder (del af Nellikegade og Rosengade)
1989 Hertil henlagt 538, 539, 540 og 541
2008 534

Ejere
2008 FSB Bolig

Husnumre
1869 Fredericiagade 59
1989 Kronprinsessegade 58-60
2008 Kronprinsessegade 58-60

Opførelsesår
1986 (Kuas)

Matr.nr. 535 †

Matrikel
1869 Parcel af Nyboder (dele af Krusemyntegade, Meriansgade og Salviegade)
1870 Herfra separeret 549
1880 Herfra separeret 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 og 584
1882 Herfra separeret 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609 og 610
1926 Udlagt som offentlig gade

Ejere

Husnumre
1869 Meriansgade 9-21/Salviegade uden nummer

Matr.nr. 536

Matrikel
1869 Parcel af Nyboder (del af Rosengade)
2008 536

Ejere
2008 Kjeld Thørup

Husnumre
1869 Klerkegade 12
2008 Klerkegade 12

Opførelsesår
1870 (Matrikelregister)

Matr.nr. 537

Matrikel
1869 Parcel af Nyboder (del af Rosengade)
2008 537

Ejere
2008 Fondet af 1844

Husnumre
1869 Klerkegade 14, Ny Kronprinsessegade 2
1930 Klerkegade 14/Kronprinsessegade 56
2008 Kronprinsessegade 56

Opførelsesår
1870 (Matrikelregister)

Matr.nr. 538 †

Matrikel
1869 Parcel af Nyboder (del af Nellikegade og Rosengade)
1989 Henlagt til 534

Ejere

Husnumre
1869 Fredericiagade 61

Matr.nr. 539 †

Matrikel
1869 Parcel af Nyboder (del af Nellikegade)
1989 Henlagt til 534

Ejere

Husnumre
1869 Fredericiagade 63

Matr.nr. 540 †

Matrikel
1869 Parcel af Nyboder (del af Nellikegade og Rosengade)
1989 Henlagt til 534

Ejere

Husnumre
1869 Fredericiagade 65/Ny Kronprinsessegade 6
1930 Kronprinsesegade 60

Matr.nr. 541 †

Matrikel
1869 Parcel af Nyboder (del af Rosengade)
1989 Henlagt til 534

Ejere

Husnumre
1869 Ny Kronprinsessegade 4
1930 Kronprinsessegade 58

Matr.nr. 542

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder (del af Rosengade)
1976 Hertil henlagt 1806 443 (del af) og 543 og 544
2008 542

Ejere
2008 Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker

Husnumre
1875 Ny Kronprinsessegade 5/Rosengade 2
1930 Kronprinsessgade 37/Rosengade 2
1976 Fredericiagade 69/Kronprinsessegade 37-39/Rosengade 2
2008 Fredericiagade 71/Kronprinssegade 37-39/Rosengade 2

Opførelsesår
1979-80 (Kuas) af arkitekt Erik Møller for Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker

Matr.nr. 543 †

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder (del af Nellikegade og Rosengade)
1976 Henlag til 542

Ejere

Husnumre
1870 Fredericiagade 67/Ny Kronprinsessgade 7
1930 Kronprinsessegade 39

Matr.nr. 544 †

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder (del af) Nellikegade)
1976 Henlagt til 542

Ejere

Husnumre
1870 Fredericiagade 69

Matr.nr. 545 †

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder (dele af Balsamgade og Salviegade)
1874 Hertil henlagt 546 til 545 & 546

Ejere

Husnumre
1870 Balsamgade 6/Ny Kronprinsessgade 14-16

Matr.nr. 545 & 546 (fra 1953: 545)

Matrikel
1874 Sammensat af 545 og 546
1953 Betegnet 545
2008 545

Ejere
2008 A/B Kronprinsessegade 66-68

Husnumre
1874 Balsamgade 6/Ny Kronprinsessegade 18/Salviegade 35
1897 Ny Kronprinsessegade 18/Olfert Fischers Gade 42
1930 Kronprinsessegade 66-68
2008 Kronprinsessegade 66-68/Olfert Fischers Gade 42

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 546 †

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder
1874 Sammenlagt med 545, til: 545 & 546

Ejere

Husnumre
1870 Ny Kronprinsessegade 16/Salviegade 35

Matr.nr. 547 †

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder (del af Balsamgade)
1977 Indbefattet i 675

Ejere

Husnumre
1870 Balsamgade 8/Ny Kronprinsessegade 13
1893 Olfert Fischers Gade 44/Ny Kronprinsessegade 13
1930 Kronprinsessegade 45/Olfert Fischers Gade 44

Matr.nr. 548 †

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder (del af Salviegade)
1977 Indbefattet i 675

Ejere

Husnumre
1870 Ny Kronprinsessegade 15/Salviegade 37
1891 Sankt Paulsgade 45

Matr.nr. 549 †

Matrikel
1870 Parcel af 535
1931 Henlagt til 503

Ejere

Husnumre
1870 Meriansgade 23
1897 Gernersgade 69

Matr.nr. 550 †

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder (del af Balsamgade)
1977 Indbefattet i 675

Ejere

Husnumre
1879 Balsamgade 10
1897 Olfert Fischers Gade 46-48

Matr.nr. 551 †

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder (del af Salviegade)
1977 Indbefattet i 675

Ejere

Husnumre
1870 Salviegade 39-41
1891 Sankt Pauls Gade 47-49

Matr.nr. 552 †

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder (dele af Krusemyntegade, Meriansgade og Salviegade)
1882 Herfra separeret 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 603 og 614
1926 Udlagt som offentlig gade

Ejere

Husnumre
1870 Krusemyntegade uden nummer

Matr.nr. 553 †

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder (del af Balsamgade)
1977 Indbefattet i 675

Ejere

Husnumre
1870 Balsamgade 12
1897 Olfert Fischers Gade 50-52

Matr.nr. 554 †

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder (del af Salviegade)
1977 Indbefattet i 675

Ejere

Husnumre
1870 Salviegade 43-45
1891 Sankt Paulsgade 51-53

Matr.nr. 555

Matrikel
1871 Parcel af Nyboder
1992 Hertil henlagt 556, 557 og 563
2008 555

Ejere
2008 1302 Sankt Pauls Gade

Husnumre
1871 Ny Kronprinsessegade 18
1891 Sankt Pauls Gade 48
1992 Kronprinsessegade 70
2008 Kronprinsessegade 70

Opførelsesår
1991 (Kuas)

Matr.nr. 556 †

Matrikel
1871 Parcel af Nyboder
1992 Sammenlagt med 555

Ejere

Husnumre
1871 Ny Kronprinsessgade 30
1930 Kronprinsessegade 72

Matr.nr. 557 †

Matrikel
1872 Parcel af Nyboder (del af Enhjørningsgade og Rævegade)
1992 Henlagt til 555

Ejere

Husnumre
1872 Salviegade 16
1891 Sankt Paulsgade 46

Matr.nr. 558

Matrikel
1872 Parcel af Nyboder (del af Enhjørningsgade og Rævegade)
2008 558

Ejere
2008 Akb-København

Husnumre
1872 /Salviegade 14
1891 Sankt Paulsgade 44
2008 Sankt Paulsgade 44

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 559

Matrikel
1872 Parcel af Nyboder (del af Enhjørningsgade og Rævegade)
2008 559

Ejere
2008 E/F Sankt Pauls Gade 3 B&T Adm.

Husnumre
1872 Salviegade 12/Sankt Pauls Kirkeplads 116
2008 Sankt Pauls Plads 3/Sankt Paulsgade 42

Opførelsesår
1873 (Matrikelregister)

Matr.nr. 560

Matrikel
1873 Parcel af Nyboder (del af Rævegade)
2008 560

Ejere
2008 Per Røtkjær

Husnumre
1873 Sankt Pauls Kirkeplads 128-130
1936 Sankt Pauls Plads 5-7
2008 Sankt Pauls Plads 5-7

Opførelsesår
1874 (Matrikelregister)

Matr.nr. 561

Matrikel
1873 Parcel af Nyboder (dele af Kamelgade og Rævegade)
2008 561

Ejere
2008 A/B Skt Pauls Plads 9

Matrikulære husnumre
1873 Kamelgade 23/Sankt Pauls Kirkeplads 122
1893 Gernersgade 35/Sankt Pauls Kirkeplads 122
1936 Gernersgade 35/Sankt Pauls Plads 9
2008 Gernersgade 35/Sankt Pauls Plads 9

Opførelsesår
1874 (Matrikelregister)

Matr.nr. 562

Matrikel
1873 Parcel af Nyboder (dele af Kamelgade og Rævegade)
2008 562

Ejere
2008 A/B Matr 562 Sct Annæ V Kvarter

Matrikulære husnumre
1873 Kamelgade 25
1893 Gernersgade 25
2008 Gernersgade 39

Opførelsesår
1874 (Matrikelregister)

Matr.nr. 563 †

Matrikel
1873 Parcel af Nyboder (dele af Kamelgade og Rævegade)
1992 Henlagt til 555

Ejere

Matrikulære husnumre
1873 Kamelgade 27
1897 Gernersgade 41

Matr.nr. 564

Matrikel
1873 Parcel af Nyboder
2008 564

Ejere
2008 A/B Kronprinsessegade 76 M.Fl.

Husnumre
1873 Kamelgade 29/Ny Kronprinsessegade 24
1893 Gernersgade 45/Ny Kronprinsessegade 24
1930 Gernersgade 45/Kronprinsessegade 76
2008 Gernersgade 45/Kronprinsessegade 76

Opførelsesår
1874 (Matrikelregister)

Matr.nr. 565

Matrikel
1873 Parcel af Nyboder
2008 565

Ejere
2008 E/F Kronprinsessegade 74

Matrikulære husnumre
1873 Ny Kronprinsessegade 22
1930 Kronprinsessegade 74
2008 Kronprinsessegade 74

Opførelsesår
1988 (Kuas)

Matr.nr. 566
Sankt Pauls Kirke

Matrikel
1899 Parcel af Nyboder (dele af de tidligere Nybodergader, Kamelgade - fra 1897: Olfert Fischers Gade -, Rævegade og Enhjørningsgade - fra 1891: Sankt Paulsgade)
2008 566

Ejere
2008 Sct Pauls Kirke

Husnumre
1899 Uden gadenummer
2008 Gernersgade 33

Opførelsesår
1872-77 af arkitekt J. E. Gnutzmann (Trap 5)

Matr.nr. 567 †

Matrikel
1875 Parcel af 507
1921 Henlagt til 486 B

Ejere

Husnumre
1875 Stokhusgade uden nummer

Matr.nr. 568 †

Matrikel
1875 568
1908 Henlagt til 1806 426

Ejere

Husnumre
1875 Ny Kronprinsessegade 1

Matr.nr. 569

Matrikel
1880 Parcel af 1806 460
2008 569

Ejere
2008 E/F Skt. Pauls Gade 70

Husnumre
1880 Salviegade 48
1891 Sankt Pauls Gade 70
2008 Sankt Pauls Gade 70

Opførelsesår
1881 (Matrikelregister)

Matr.nr. 570

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 570

Ejere
2008 Henning Gram Møller

Husnumre
1880 Meriansgade 9
1897 Gernersgade 55
2008 Gernersgade 55

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 571

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 571

Ejere
2008 Hanne Alice Engberg

Husnumre
1880 Meriansgade 11
1897 Gernersgade 57
2008 Gernersgade 57

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 572

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 572

Ejere
2008 Anna Krabbe Kristensen

Husnumre
1880 Meriansgade 13
1897 Gernersgade 59
2008 Gernersgade 59

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 573

Matrikel
1880 Parcel af 535
1949 Hertil henlagt 574
2008 573

Ejere
2008 Vibeke Rostrup Bøyesen

Husnumre
1880 Meriansgade 15
1897 Gernersgade 61-63
2008 Gernersgade 63

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 574 †

Matrikel
1880 Parcel af 535
1949 Henlagt til 573

Ejere

Husnumre
1880 Meriansgade 17
1897 Gernersgade 63

Matr.nr. 575

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 575

Ejere
2008 Barbara Susan Adler

Husnumre
1880 Meriansgade 19
1897 Gernersgade 65
2008 Gernersgade 65

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 576

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 576

Ejere
2008 Arne Thormod Petersen

Husnumre
1880 Meriansgade 21
1897 Gernersgade 67
2008 Gernersgade 67

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 577

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 577

Ejere
2008 Jørgen Stig Nørgård

Husnumre
1880 Krusemyntegade A
1887 Krusemyngegade 24 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Krusemyntegade 24

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 578

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 578

Ejere
2008 Peter Huda Fogtdal

Husnumre
1880 Krusemyntegade B
1887 Krusemyngegade 22 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Krusemyntegade 22

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 579

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 579

Ejere
2008 Anna Magdalene Koch

Husnumre
1882 Krusemyntegade C
1887 Krusemyntegade 20 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Krusemyntegade 20

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 580

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 580

Ejere
2008 Suzanne Regitze Botfeldt

Husnumre
1880 Krusemyntegade D
1887 Krusemyngegade 18 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Krusemyntegade 18

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 581

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 581

Ejere
2008 Peter Faurschou

Husnumre
1880 Krusemyntegade E
1887 Krusemyngegade 16 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Krusemyntegade 16

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 582

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 582

Ejere
2008 Thordis Frølund

Husnumre
1880 Krusemyntegade F
1887 Krusemyngegade 14 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Krusemyntegade 14

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 583

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 583

Ejere
2008 Marianne Hartvig

Husnumre
1880 Krusemyntegade A
1887 Krusemyngegade 12 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Krusemyntegade 12

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 584

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 584

Ejere
2008 Tove Storm Nielsen

Husnumre
1880 Krusemyntegade H
1887 Krusemyntegade 10 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Krusemyntegade 10

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 585

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 585

Ejere
2008 Ole Olsen

Husnumre
1882 Krusemyntegade I
1887 Krusemyntegade 8 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Krusemyntegade 8

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 586

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 586

Ejere
2008 Birgitte Riis Henriques

Husnumre
1882 Krusemyntegade K
1887 Krusemyngegade 6 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Krusemyntegade 6

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 587

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 587

Ejere
2008 Lone Claudi Tangø

Husnumre
1882 Krusemyntegade L
1887 Krusemyngegade 4 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Krusemyntegade 4

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 588

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 588

Ejere
2008 Joakim Hoffmeyer

Husnumre
1882 Krysemyntegade M, senere 2
1887 Krusemyngegade 2 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Kronprinsessegade 53/Krusemyntegade 2

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 589

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 589

Ejere
2008 Kirsten Tranekjær

Husnumre
1882 Meriansgade 1
1893 Gernersgade 47
2008 Gernersgade 47/Kronprinsessgade 55

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 590

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 590

Ejere
2008 Thomas Koch

Husnumre
1882 Meriansgade 3
1893 Gernersgade 49
2008 Gernersgade 49

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 591

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 591

Ejere
2008 Per Poulsen-Hansen

Husnumre
1882 Meriansgade 5
1893 Gernersgade 51
2008 Gernersgade 51

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 592

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 592

Ejere
2008 Kim Exler Krogh

Husnumre
1882 Meriansgade 7
1893 Gernersgade 53
2008 Gernersgade 53

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 593

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 593

Ejere
2008 Nicolai Platzer

Husnumre
1882 Krusemyntegade 1
1930 Kronprinsessegade 51
2008 Kronprinsessegade 51/Krusemyntegade 1

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 594

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 594

Ejere
2008 Svend Holm

Husnumre
1882 Krusemyntegade 3
2008 Krusemyntegade 3

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 595

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 595

Ejere
2008 Pia Merete Korshin

Husnumre
1882 Krusemyntegade 5
2008 Krusemyntegade 5

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 596

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 1882

Ejere
2008 Grethe Silding

Husnumre
1882 Krusemyntegade 7
2008 Krusemyntegade 7

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 597

Matrikel
1882 Parcel af dele af 535 og 552
2008 597

Ejere
2008 Søren Gregor Boesen

Husnumre
1882 Krusemyntegade 9
2008 Krusemyntegade 9

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 598

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 598

Ejere
2008 Mogens Finn Mogensen

Husnumre
1882 Krusemyntegade 11
2008 Krusemyntegade 11

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 599

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 599

Ejere
2008 Elisabeth Margot von R Fridericia

Husnumre
1882 Krusemyntegade 13
2008 Krusemyntegade 13

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 600

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 600

Ejere
2008 Maria K Lindskov Hansen

Husnumre
1882 Krusemyntegade 15
2008 Krusemyntegade 15

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 601

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 601

Ejere
2008 Henrik Worning

Husnumre
1882 Krusemyntegade 17
2008 Krusemyntegade 17

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 602

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 602

Ejere
2008 Karen Keilgaard

Husnumre
1882 Krusemyntegade 19
2008 Krusemyntegade 19

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 603

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 603

Ejere
2008 Elsebeth Akselbo Kroer

Husnumre
1882 Krusemyntegade 21
2008 Krusemyntegade 21

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 604

Matrikel
1882 Parcel af 525
2008 604

Ejere
2008 Flemming Pahus Jensen

Husnumre
1882 Krusemyntegade 23
2008 Krusemyntegade 23

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 605

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 605

Ejere
2008 Nadia Kløvedal Reich

Husnumre
1882 Salviegade K
1887 Salviegade 38 (Kraks Vejviser 1888)
1891 Sankt Pauls Gade 68
2008 Sankt Pauls Gade 68

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 606

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 606

Ejere
2008 Karen Staugaard Hink

Husnumre
1882 Salviegade I
1887 Salviegade 34 (Kraks Vejviser 1888)
1891 Sankt Pauls Gade 66
2008 Sankt Pauls Gade 66

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 607

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 607

Ejere
2008 Jan McNair

Husnumre
1882 Salviegade H
1887 Salviegade 34 (Kraks Vejviser 1888)
1891 Sankt Pauls Gade 64
2008 Sankt Pauls Gade 64

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 608

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 608

Ejere
2008 Andres Villaro y Lassen

Husnumre
1882 Salviegade G
1887 Salviegade 32 (Kraks Vejviser 1888)
1891 Sankt Pauls Gade 62
2008 Sankt Pauls Gade 62

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 609

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 609

Ejere
2008 Birte Nielsen

Husnumre
1882 Salviegade F
1887 Salviegade 30 (Kraks Vejviser 1888)
1891 Sankt Pauls Gade 60
2008 Sankt Pauls Gade 60

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 610

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 610

Ejere
2008 Karsten Holst Bork Kristoffersen

Husnumre
1882 Salviegade E
1887 Salviegade 28 (Kraks Vejviser 1888)
1891 Sankt Pauls Gade 58
2008 Sankt Pauls Gade 58

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 611

Matrikel
1882 Parcel af 535 og 552
2008 611

Ejere
2008 Jette Guldbæk Madsen

Husnumre
1882 Salviegade D
1887 Salviegade 26 (Kraks Vejviser 1888)
1891 Sankt Pauls Gade 56
2008 Sankt Pauls Gade 56

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 612

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 612

Ejere
2008 Lasse Kirchhoff

Husnumre
1882 Salviegade C
1887 Salviegade 24 (Kraks Vejviser 1888)
1859 Sankt Pauls Gade 54
2008 Sankt Pauls Gade 54

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 613

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 613

Ejere
2008 Carl George Pedersen

Husnumre
1882 Salviegade B
1887 Salviegade 22 (Kraks Vejviser 1888)
1891 Sankt Pauls Gade 52
2008 Sankt Pauls Gade 52

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 614

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 614

Ejere
2008 Thomas Rudolf Armand Finke

Husnumre
1882 Salviegade A
1887 Salviegade 20 (Kraks Vejviser 1888)
1891 Sankt Pauls Gade 50
2008 Kronprinsessgade 49/Sankt Pauls Gade 50

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 615 †

Matrikel
1882 Parcel af Nyboder
1976 Indbefattet i 674

Ejere

Husnumre
1882 Rosengade 15

Matr.nr. 616 †

Matrikel
1882 Parcel af Nyboder
1976 Indbefattet i 674

Ejere

Husnumre
1882 Rigensgade 10-12/Klerkegade 40/Rosengade 17

Matr.nr. 617 †

Matrikel
1882 Parcel af 1806 439
1976 Indbefattet i 674

Ejere

Husnumre
1882 Rosengade 9

Matr.nr. 618 †

Matrikel
1882 Sammensat af 1806 433 og 1806 439 (del af)
1976 Indbefattet i 674

Ejere

Husnumre
1882 Klerkegade 30-32

Matr.nr. 619 †

Matrikel
1884 619
1976 Indbefattet i 674

Ejere

Husnumre
1884 Rosengade 13

Matr.nr. 620 †

Matrikel
1885 Parcel af 502
1978 Indbefattet i 676

Ejere

Husnumre
1885 Rigensgade 34

Matr.nr. 621 †

Matrikel
1885 Parcel af 502
1978 Indbefattet i 676 og 677

Ejere

Husnumre
1885 Meriansgade 12-14
1893 Gernersgade 58-60

Matr.nr. 622

Matrikel
1898 Parcel af 1806 154 og 1806 155 samt 1806 153 (del af)
2008 622

Ejere
2008 E/F Borgergade 134

Husnumre
1898 Borgergade 134/Fredericiagade 52
2008 Borgergade 134/Fredericagade 52

Opførelsesår
1899 (Matrikelregister)

Matr.nr. 623

Matrikel
1899 Parcel af 66 A
2008 623

Ejere
2008 Ejerforeningen St Kongensgade 83/Hindegade 3-5

Husnumre
1899 Hindegade 3-5
2008 Hindegade 3-5

Opførelsesår
1901 (Matrikelregister)

Matr.nr. 624

Matrikel
1900 Parcel af 261, 262 & 412
2008 624

Ejere
2008 A/B Sølvgade 2-4 /Adelgade 55

Husnumre
1900 Adelgade 97/Sølvgade 2
1960 Adelgade 55/Sølvgade 2
2008 Adelgade 55/Sølvgade 2

Opførelsesår
1901 (Matrikelregister)

Matr.nr. 625

Matrikel
1900 Parcel af 261, 262 & 412
2008 625

Ejere
2008 A/B Sølvgade 2-4 /Adelgade 55

Husnumre
1900 Sølvgade 4
2008 Sølvgade 4

Opførelsesår
1901 (Matrikelregister)

Matr.nr. 626
Gothersgades Elektricitetsværk/Turbinehallerne

Matrikel
1902 Sammensat af 1806 15, 1806 16, 1806 198, 1806 208, 1806 209, 1806 211, 1806 320 og 210 & 321
1910 Hertil henlagt 1806 319
1933 Hertil henlagt 638
1934 Hertil henlagt 1806 212, 1806 213, 1806 214, 1806 215, 1806 216, 1806 311 og 1806 312
1937 Hertil henlagt 1806 217, 1806 218 og 1806 219
1961 Hertil henlagt 1806 322, 1806 323, 1806 324, 1806 325, 1806 326, 1806 327, 1806 328 og 1806 329
1989 Herfra separeret 679
1990 Hertil henlagt 1806 193, 1806 220 og 645
2008 626

Ejere
2008 Københavns Kommune

Husnumre
1902 Adelgade 10-26, Gothersgade 28-30
1933 Adelgade 10-26, Gothersgade 28-30, Helsingørsgade 21-23 (Kraks Vejviser 1934)
1989 Adelgade 10, Borgergade 3-5
2008 Adelgade 10, Borgergade 3-5

Opførelsesår
Adelgade 10: 1890-92 og 1901 af Ludvig Fenger for Københavns Belysningsvæsen. Siden ombygget (2008 under nedrivning)

Matr.nr. 627

Matrikel
1904 Sammensat af 1806 27, 1806 28, 1806 29, 1806 30, 1806 31, 1806 32, 1806 33 og 1806 34
2008 627

Ejere

Husnumre
2008 Gothersgade 2/Store Kongensgade 1-3

Opførelsesår
1904 (Kuas) af bygmester Alf Evers

Matr.nr. 628

Matrikel
1904 Parcel af 508
2008 628

Ejere
2008 A/B Hindegade/ Fredericiagade

Husnumre
1904 Borgergade 130/Hindegade 6-8
2008 Borgergade 130/Hindegade 6-8

Opførelsesår
1905 (Matrikelregister)

Matr.nr. 629 †

Matrikel
1904 Parcel af Nyboder (del af Fredericiagade, tidligere Nellikegade)
1905 Herfra separeret 630, 631, 632, 633, 634 og 635
1906 Udlagt til offentlig gade (nuværende Gammelvagt)

Ejere

Husnumre
1904 Fredriciagade/Gl. Adelgade/Olfert Fischers Gade (uden husnumre)

Matr.nr. 630

Matrikel
1905 Parcel af 629
2008 630

Ejere
2008 A/B Of 51

Husnumre
1905 Fredericiagade 82/Ny Kronprinsessegade 11
2008 Fredericiagade 82/Ny Kronprinsessegade 11

Opførelsesår
1905 (Kuas)

Matr.nr. 631

Matrikel
1905 Parcel af 629
2008 631

Ejere
2008 A/B Of 51

Husnumre
1905 Ny Kronprinsessegade 13/Olfert Fischersgade 51

Opførelsesår
1905 (Kuas)

Matr.nr. 632

Matrikel
1905 Parcel af 629
2008 632

Ejere

Husnumre
1905 Fredericiagade 80/Ny Kronprinsessegade 8
1930 Fredericiagade 80/Kronprinsessegade 62
2008 Fredericiagade 80/Kronprinsessegade 62

Opførelsesår
1906 (Matrikelregister) af arkitekt C. W. Christiansen

Matr.nr. 633

Matrikel
1905 Parcel af 629
2008 632

Ejere

Husnumre
1905 Ny Kronprinsessegade 10/Olfert Fischers Gade 49
1930 Kronprinsessegade 64/Olfert Fischers Gade 49
2008 Kronprinsessegade 64/Olfert Fischers Gade 49

Opførelsesår
1906 (Matrikelregister) af arkitekt C. W. Christiansen

Matr.nr. 634

Matrikel
1905 Parcel af 629
2008 632

Ejere

Husnumre
1906 Fredericiagade 78/Adelgade 119
1926 Fredericiagade 78/Gammelvagt 1
2008 Fredericiagade 78/Gammelvagt 1

Opførelsesår
1906 (Matrikelregister) af arkitekt C. W. Christiansen

Matr.nr. 635

Matrikel
1905 Parcel af 629
2008 632

Ejere

Matrikulære husnumre
1906 Olfert Fischers Gade 45-47
2008 Olfert Fishcers Gade 45-47

Opførelsesår
1906 (Matrikelregister) af arkitekt C. W. Christiansen

Matr.nr. 636

Matrikel
1924 Parcel af 1806 477
1969 Hertil henlagt 421 B, 421 C og 637
2008 636

Ejere
2008 Universitets- og Bygningsstyrelsen

Husnumre
1924 Rigensgade 13/Stokhusgade 1
2008 Rigensgade 13/Stokhusgade 1-5/Øster Voldgade 8-10

Opførelsesår
1929-54 af arkitekt Oluf Gjerløv-Knudsen for Den Polytekniske Læreanstalt (Weilbach)

Matr.nr. 637 †

Matrikel
1926 Parcel af 421 A, 476 A & 487
1969 Henlagt til 636

Ejere

Husnumre
1926 Øster Voldgade 6 G-6 H

Matr.nr. 638

Matrikel
1930 Sammensat af 1806 316, 1806 317 og 1806 318
1933 Henlagt til 626

Ejere

Husnumre
1930 Helsingørsgade 9-13

Matr.nr. 639

Matrikel
1932 Parcel af 413 A og 413 B
2008 639

Ejere
2008 Jeudan V A/S

Husnumre
1932 Klerkegade 19/Kronprinsessegade 54/Sølvgade 10
2008 Klerkegade 19/Kronprinsessegade 54/Sølvgade 10

Opførelsesår
Klerkegade 19: 1898 (Kuas). – Kronprinsessegade 54/Sølvgade 10: 1932 (Matrikelregister)

Matr.nr. 640
Sølvgades Kaserne

Matrikel
1932 Parcel af 421 A, 476 A & 487 og 421 B
2008 640

Ejere
2008 DSB

Husnumre
1932 Sølvgade 40
1992, Georg Brandes Plads 2

Opførelsesår
1765-71 af N. Jardin og C. C. Pflueg. Ombygget 1853-55 og 1926-28 (Historiske huse)

Matr.nr. 641

Matrikel
1935 Parcel af tidligere offentlig gade
2008 641

Ejere
2008 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Husnumre
1935 Kronprinsessegade 63

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 642 †

Matrikel
1943 Parcel af 1806 51
1943 Indbefattet i 649

Matr.nr. 643 †

Matrikel
1943 Parcel af 396 & 335 B
1943 Indbefattet i 648

Matr.nr. 644
Værksteds- og Industrihuset

Matrikel
1943 Parcel af 1806 21, 1806 22, 1806 24, 1806 87, 1806 88, 1806 89, 1806 90, 1806 91, 1806 92, 1806 93, 1806 95, 1806 96, 1806 97, 1806 98, 1806 99, 1806 100, 1806 103, 1806 104, 1806 105, 23 & 94 B, 94 A, 101 A og 101 B & 102
2008 644

Ejere
2008 Kavi Invest A/S C/O Adv Michael La

Husnumre
1943 Borgergade 2-14/Gothersgade 12-14
2008 Borgergade 2-6, 10-14/Gothersgade 12-14/Landgreven 7

Opførelsesår
1943-44 af arkitekt Thorvald Dreyer (Weilbach)

Matr.nr. 645 †

Matrikel
1943 Parcel af 1806 193
1990 Henlagt til 626

Ejere

Husnumre
1943 Borgergade 25, jf. 193

Matr.nr. 646 †

Matrikel
1943 Parcel af 1806 193
1961 Indbefattet i 667

Ejere

Husnumre
1943 Bag Borgergade

Matr.nr. 647

Matrikel
1943 Parcel af 1806 112, 1806 113, 1806 114, 1806 115, 1806 116, 1806 117, 1806 118, 1806 119, 1806 344, 1806 346, 1806 347 og 1806 348
2008 647

Ejere
2008 E/F Borgergade 16 - 18 m.fl.

Husnumre
1943 Borgergade 16-18/Dronningens Tværgade 21
2008 Borgergade 16-18/Dronningens Tværgade 21

Opførelsesår
1943 (Kuas) af arkitekt Ole Falkentorp (Weilbach)

Matr.nr. 648
Christiansgården

Matrikel
1943 Parcel af 1806 280, 1806 281, 1806 282, 1806 283, 1806 284, 1806 285, 1806 286, 1806 288, 1806 289, 1806 336, 1806 337, 335 A og 643
2008 648

Ejere
2008 Lægernes Pensionskasse

Husnumre
1943 Dronningens Tværgade 37-45
2008 Dronningens Tværgade 37-45

Opførelsesår
1942-1943 af arkitekterne Kay Fisker og Eske Kristensen

Matr.nr. 649

Matrikel
1943 Sammenlagt af 1806 120, 1806 121, 1806 122, 1806 123, 1806 124, 1806 125, 1806 359, 1806 360 og 642
2008 649

Ejere
2008 Ejendomsaktieselskabet Tværhuset

Husnumre
1943 Borgergade 20/Dronningens Tværgade 30
2008 Borgergade 20/Dronningens Tværgade 30

Opførelsesår
1947 af arkitekt Oscar Gundlach-Pedersen (Weilbach)

Matr.nr. 650
Dronningegården

Matrikel
1943 Parcel af 1806 181, 1806 182, 1806 183, 1806 184, 1806 185, 1806 187, 1806 188, 1806 189, 1806 190, 1806 224, 1806 225, 1806 226, 1806 227, 1806 228, 1806 229, 1806 230, 1806 231, 1806 232, 1806 338, 1806 339, 1806 340, 1806 343, 330 & 331 A, 331 B, 341 & 342 og 646
2008 650

Ejere
2008 Ejendoms A/S Dronningegården

Husnumre
1943 Borgergade 15/Dronningens Tværgade 23-35
2008 Borgergade 15/Dronningens Tværgade 23-35

Opførelsesår
1942-1943 af arkitekterne Kay Fisker og Eske Kristensen

Matr.nr. 651 †

Matrikel
1944 Parcel af dele af 1806 289, 1806 291 og 395 & 335 C
1944 Udlagt til gade (Adelgade)

Matr.nr. 652
Kronprinsessegården

Matrikel
1954 Parcel af 1806 263, 1806 264, 1806 265, 1806 266, 1806 268, 1806 269, 1806 270, 1806 271, 1806 410 og 1806 411
2008 652

Ejere
2008 E/F Kronprinsessegaarden 1

Husnumre
1954 Adelgade 45-53/Sølvgade 13-17
2008 Adelgade 45-53/Sølvgade 13-17

Opførelsesår
1957-61 af Gunnar Milthers (Weilbach)

Matr.nr. 653
Kongegården

Matrikel
1954 Parcel af 1806 271, 1806 272, 1806 273, 1806 274, 1806 275, 1806 276, 1806 277, 1806 278, 1806 279, 366 A og 366 B
2008 653

Ejere
2008 Lægernes Pensionskasse

Husnumre
1954 Dronningens Tværgade 52-54
2008 Dronningens Tværgade 46-54

Opførelsesår
1956 (Kuas) af arkitekterne Kay Fisker, Eske Kristensen og C. F. Møller

Matr.nr. 654
Prinsessegården

Matrikel
1956 Parcel af 1806 178, 1806 179, 1806 233, 1806 234, 1806 235, 1806 236, 1806 361, 1806 362, 1806 363, 1806 364, 1806 365, 1806 367, 1806 368, 1806 369, 1806 370, 1806 371, 1806 372, 1806 373, 1806 374 og 1806 375 samt nedlagt offentligt gadeareal
2008 654

Ejere
2008 E/F Prinsessegården

Husnumre
1956 Borgergade 17/Dronningens Tværgade 32-44
2008 Borgergade 17/Dronningens Tværgade 32-44

Opførelsesår
1957 (Kuas) af arkitekterne Kay Fisker og Eske Kristensen

Matr.nr. 655
Sølvgadehus

Matrikel
1956 Parcel af 1806 170, 1806 171, 1806 172, 1806 173, 1806 174, 1806 237, 1806 238, 1806 239, 1806 240, 1806 241, 1806 242, 1806 377, 1806 379, 1806 380, 1806 381, 1806 382 og 1806 383 samt nedlagt offentligt gadeareal
2008 655

Ejere
2008 A/B Sølvgadehus Garageudlejning

Husnumre
1956 Adelgade 48/Borgergade 19-25/Sølvgade
2008 Adelgade 48/Borgergade 19-25/Sølvgade 3-11

Opførelsesår
1960 (Kuas)

Matr.nr. 656

Matrikel
1958 Parcel af 1806 43, 1806 45, 1806 46, 1806 47, 1806 48, 1806 349, 1806 350, 1806 351, 44 A og 44 B
2008 656

Ejere
2008

Husnumre
1958 Dronningens Tværgade 19/Store Kongensgade 45-47
2008 Dronningens Tværgade 19/Store Kongensgade 45-47

Opførelsesår
1959 (Kuas) af arkitekt Ole Falkentorp (Weilbach)

Matr.nr. 657

Matrikel
1958 Parcel af 1806 43 og 1806 349
2008 657

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Husnumre
1958 Landgreven 2-6
2008 Landgreven 2-6

Opførelsesår
1960 (Kuas) af arkitekt Ole Falkentorp (Weilbach)

Matr.nr. 658

Matrikel
1959 Parcel af 1806 406, 1806 407, 1806 408 og 1806 409
2008 658

Ejere
2008 E/F Kronprinsessegaarden 2

Husnumre
1959 Kronprinsessegade 50/Sølvgade 19-23
2008 Kronprinsessegade 50/Sølvgade 19-23

Opførelsesår
Det vestlige forhus: 1807 af murermester Jens Dahl. – Det østlige forhus: 1806 af murermester Jens Dahl. Ombygget efter 1853 (Historiske huse)

Matr.nr. 659
Borgergården

Matrikel
1959 Parcel af 1806 156, 1806 157, 1806 158, 1806 159, 1806 160, 1806 162, 1806 164, 1806 165, 1806 167, 1806 169, 1806 242, 1806 245, 1806 246, 1806 247, 1806 248, 1806 249, 1806 250, 1806 251 og 1806 252
2008 659

Ejere
2008 Byggeselskabet Borgergården

Husnumre
1959 Adelgade 50-64/Borgergade 27
2008 Adelgade 50-64/Borgergade 27

Opførelsesår
1960 af arkitekt Eske Kristensen

Matr.nr. 660

Matrikel
1959 Parcel af 1806 253, 1806 254, 1806 255, 1806 256, 1806 257, 1806 258 og 1806 422
2008 660

Ejere
2008 Byggeselskabet Borgergården

Husnumre
1959 Adelgade 57-63/Klerkegade 5-7
2008 Adelgade 57-63/Klerkegade 5-7

Opførelsesår
1961 (Kuas)

Matr.nr. 661

Matrikel
1959 Parcel af 1806 294, 1806 295, 1806 296 og 297 A
2008 661

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Husnumre
1959 Adelgade 11-13
2008 Adelgade 11-13

Opførelsesår
1963 (Kuas)

Matr.nr. 662

Matrikel
1960 Sammenlagt af 1806 86, 1806 141, 1806 144, 1806 145, 1806 146, 1806 147, 1806 148, 1806 149, 1806 150, 1806 151 og 1806 152
2008 662

Ejere
2008 Mp Ejendomsinvest I A/S

Husnumre
1960 Borgergade 30-42/Hindegade 11
2008 Borgergade 30-42/Hindegade 11

Opførelsesår
1964 (Kuas)

Matr.nr. 663

Matrikel
1960 Sammensat af 1806 138, 1806 139 og 1806 141
2008 663

Ejere
2008 K/S Albatros II

Husnumre
1964 Borgergade 28
2008 Borgergade 28

Opførelsesår
1964 (Kuas)

Matr.nr. 664

Matrikel
1964 Parcel af 486 B
2008 664

Ejere
2008 Islands Alting

Husnumre
1964 Stokhusgade 8/Øster Voldgade 12
2008 Stokhusgade 8/Øster Voldgade 12

Opførelsesår
1849-ca. 1855 for tobaksfabrikant Wilhelm Schram (Historiske huse)

Matr.nr. 665

Matrikel
1966 Parcel af 1806 292, 1806 293, 1806 294, 1806 295 og 1806 395 (del af)
2008 665

Ejere
2008 Mp Pension,Magistre & Psykologer

Husnumre
1966 Adelgade 15-19
2008 Adelgade 15-19

Opførelsesår
1966 (Kuas)

Matr.nr. 666

Matrikel
1961 Parcel af 1806 6, 1806 298, 1806 299, 1806 300, 1806 301, 1806 302, 1806 303, 1806 304, 1806 305, 1806 306, 1806 307, 1806 309, 1806 310 og 297 A
2008 666

Ejere
2008 K/S Adelgade 5-7

Husnumre
1961 Adelgade 5-7
2008 Adelgade 5-7

Opførelsesår
1967 (Kuas)

Matr.nr. 667
Borgergade 16: Taxacohuset

Matrikel
1961 Parcel af 1806 190, 1806 191, 1806 192, 1806 193, 1806 220, 1806 221, 1806 222, 1806 223, 1806 224, 1806 330, 645 og 646
2008 667

Ejere
2008 Ejendomssel.Borgergade P A/S

Husnumre
1961 Adelgade 16, Borgergade 13
2008 Adelgade 16, Borgergade 13

Opførelsesår
Adelgade 16: 1970 af arkitekt Naur Klint. – Borgergade 13: 1962 af arkitekt Naur Klint (Weilbach)

Matr.nr. 668
Adelgården

Matrikel
1962 Parcel af 1806 4, 1806 5, 1806 6, 1806 7, 1806 8, 1806 309, 1806 310 og 666
2008 668

Ejere
2008 E/F Adelgården II

Husnumre
1972 Adelgade 1-3/Gothersgade 52
2008 Adelgade 1-3/Gothersgade 52

Opførelsesår
1972 (Kuas) af arkitekt Henning Ortmann

Matr.nr. 669

Matrikel
1966 Sammensat af 1806 55, 1806 131, 1806 132, 1806 133, 1806 135, 1806 136 og 1806 137
2008 669

Ejere
2008 E/F Borgergade 26

Husnumre
1966 Borgergade 26
2008 Borgergade 26

Opførelsesår
1971 af arkitekt Henning Meyer for Fællesbanken for Danmarks Sparekasser (Weilbach)

Matr.nr. 670

Matrikel
1967 Sammenlagt af 1806 131 og 1806 53 (del af)
2008 670

Ejere
2008 K/S Borgergade 24 København

Husnumre
1967 Borgergade 24
2008 Borgergade 24

Opførelsesår
1971 af arkitekt Henning Meyer for Fællesbanken for Danmarks Sparekasser (Weilbach)

Matr.nr. 671

Matrikel
1970 Parcel af 1806 478, 1806 484, 485 A og 507
2008 671

Ejere
2008 Den Selvej Inst Kollegiet Østervol

Husnumre
1970 Øster Voldgade 20
2008 Øster Voldgade 20

Opførelsesår
1971 (Kuas)

Matr.nr. 672

Matrikel
1973 Parcel af 518
2008 672

Ejere
2008 A/B Fredericiagade 53

Husnumre
1973 Fredericiagade 53
2008 Fredericiagade 53

Opførelsesår
1868 (Kuas)

Matr.nr. 673

Matrikel
1976 Sammensat af 504 G 2, 504 G 3 og 504 G 4
2008 673

Ejere
2008 E/F Gernersgade 5-7-9

Husnumre
1976 Gernersgade 5-9
2008 Gernersgade 5-9

Opførelsesår
Gernersgade 5: 1856 for grosserer H. P. Lorentzen. – Gernersgade 7: 1855-56 for grosserer H. P. Lorentzen. – Gernersgade 9: 1854-55 for grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 674
Rosengården 1

Matrikel
1976 Parcel af 1806 426, 1806 427, 1806 428, 1806 429, 1806 430, 1806 431, 1806 432, 1806 435, 1806 440, 1806 441, 434 A, 434 B, 615, 616, 617, 618 og 619
2008 674

Ejere
2008 Rosenborgcentret

Husnumre
1976 Rosengade 1-3
2008 Rosengade 1-3

Opførelsesår
1980 (Kuas) af arkitekt Erik Møller for Ensomme Gamles Værn (EGV)

Matr.nr. 675

Matrikel
1977 Parcel af 1806 461, 1806 462, 463 A1, 463 A 2, 463 B, 463 C, 547, 548, 549 550, 551, 552, 553 og 554
2008 675

Ejere
2008 1301 Olferts Fischers Gade

Husnumre
1977 Olfert Fischers Gade 44-46
2008 Olfert Fischers Gade 44-46

Opførelsesår
1978-79 (Kuas) for Arbejdernes Korporative Byggeforening

Matr.nr. 676
Kaysergården

Matrikel
1978 Parcel af 502 og 620 og dele af 515, 516, 519 og 621 samt nedlagt offentligt gadeareal
2008 676

Ejere
2008 Boligselskabet Ksb

Husnumre
1978 Kronprinsessegade 57/Timiansgade 1-33
2008 Kronprinsessegade 57/Timiansgade 1-33

Opførelsesår
1979 (Kuas) af arkitekterne Ib og Jørgen Rasmussen for Københavns Socialfilantropiske Boligselskab

Matr.nr. 677
Nybodergården

Matrikel
1978 Parcel af 517 og 521 samt dele af 516, 519 og 621
2008 677

Ejere
2008 Boligselskabet Ksb

Husnumre
1978 Kronprinsessegade 59-61/Suensonsgade 55-61
2008 Kronprinsessegade 59-61/Suensonsgade 55-61

Opførelsesår
1979 (Kuas) af arkitekterne Ib og Jørgen Rasmussen

Matr.nr. 678
Trøstens Bolig

Matrikel
1988 Parcel af 416 A 1 og 416 B 1
2008 678

Ejere
2008 A/B Klerkegade 25 A-F

Husnumre
1988 Klerkegade 25 A-F
2008 Klerkegade 25 A-F

Opførelsesår
De 13 østlige fag: 1838 for stiftelsen ”Trøstens Bolig”. – De 6 vestlige fag: 1846-47 for stiftelsen ”Trøstens Bolig” (Historiske huse)

Matr.nr. 679

Matrikel
1989 Parcel af 1806 626
2008 679

Ejere
2008 A/B Gothersgade 28-30

Husnumre
1989 Gothersgade 28-30
2008 Gothersgade 28-30

Opførelsesår
1900 (Kuas)

Matr.nr. 680
Søetatens Pigeskole, Bygningskulturens Hus

Matrikel
1992 Parcel af Nyboder
2008 680

Ejere
2008 Realea A/S Ejendomsselskab

Husnumre
1992 Borgergade 111
2008 Borgergade 111

Opførelsesår
1856-57 af arkitekt Bernhard Seidelin. Ombygget 1869 og i 1900-tallet (Weilbach)

Matr.nr. 681

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 41 A 1
2008 681

Ejere
2008 Jeudan V A/S

Husnumre
1989 Landgreven 3/Store Kongensgade 27
2008 Landgreven 3/Store Kongensgade 27

Opførelsesår
1851 (Kuas)

Matr.nr. 682 †

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 41 A 2
1991 Udlagt til offentlig vej

Ejere

Husnumre
1989 Landgreven-Store Kongensgade uden nummer

Matr.nr. 683

Matrikel
1989 Tidligere betegnet 416 A 2
2008 683

Ejere
2008 Fsb Bolig

Husnumre
1989 Klerkegade 25 F-G
2008 Klerkegade 25 F

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 684

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 A 1
2008 684

Ejere
2008 Andelsboligforeningen Borgergade 136

Husnumre
1989 Borgergade 136
2008 Borgergade 136

Opførelsesår
1880 (Kuas)

Matr.nr. 685

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 A 2
2008 685

Ejere
2008 Preben John Bossen

Husnumre
1989 Olfert Fischers Gade 10
2008 Olfert Fischers Gade 10

Opførelsesår
1853-54 for grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 686

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 A 3
2008 686

Ejere
2008 Lars Fetterlein & Claus L. Jensen I/S

Husnumre
1989 Olfert Fischers Gade 8
2008 Olfert Fischers Gade 8

Opførelsesår
1853-54 for grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 687

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 A 4
2008 687

Ejere
2008 A/B Borgergade 138

Husnumre
1989 Borgergade 138/Sankt Pauls Gade 11
2008 Borgergade 138/Sankt Pauls Gade 11

Opførelsesår
1891 (Kuas)

Matr.nr. 688

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 A 5
2008 688

Ejere
2008 A/B Sankt Pauls Gade 9

Husnumre
1989 Sankt Pauls Gade 9
2008 Sankt Pauls Gade 9

Opførelsesår
1890 (Kuas)

Matr.nr. 689

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 A 6
2008 689

Ejere
2008 A/B Sankt Pauls Gade 7

Husnumre
1989 Sankt Pauls Gade 7
2008 Sankt Pauls Gade 7

Opførelsesår
1853 for grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 690

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 B 1
2008 690

Ejere

Husnumre
1989 Olfert Fischers Gade 6
2008 Olfert Fischers Gade 6

Opførelsesår
1853-54 for tobaksfabrikant Bergmann (Historiske huse)

Matr.nr. 691

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 B 2
2008 691

Ejere
2008 A/B Skt. Pauls Gade 5

Husnumre
1891 Sankt Pauls Gade 5
2008 Sankt Pauls Gade 5

Opførelsesår
1853-54 for tobaksfabrikant Bergmann (Historiske huse)

Matr.nr. 692

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 C 1
2008 692

Ejere
2008 E/F Olfert Fischers Gade 4

Husnumre
1989 Olfert Fischersgade 4
2008 Olfert Fischersgade 4

Opførelsesår
1853-54 for bygningsentrenør A. H. Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 693

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 C 2
2008 693

Ejere
2008 E/F Store Kongensgade 93

Husnumre
1989 Store Kongensgade 93
2008 Store Kongensgade 93

Opførelsesår
1853-54 for bygningsentreprenør A. H. Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 694

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 C
2008 694

Ejere
2008 William Vonsild

Husnumre
1989 Store Kongensgade 95
2008 Store Kongensgade 95

Opførelsesår
1876 (Matrikelregister)

Matr.nr. 695

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 C 4
2008 696

Ejere
2008 A/B Skt. Pauls Gade 5

Husnumre
1989 Sankt Pauls Gade 5
2008 Sankt Pauls Gade 5

Opførelsesår
1887 (Kuas)

Matr.nr. 696

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 D 1
2008 696

Ejere
2008 E/F Gernersgade 11

Husnumre
1989 Gernersgade 11
2008 Gernersgade 11

Opførelsesår
1854 for grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 697

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 D 2
2008 697

Ejere
2008 E/F Borgergade 144

Husnumre
1989 Borgergade 144
2008 Borgergade 144

Opførelsesår
1854 efter tegninger af arkitekt P. C. Hagemann for H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 698

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 D 3
2008 698

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Nordstjernen A/S

Husnumre
1989 Borgergade 142
2008 Borgergade 142

Opførelsesår
1856 af H. C. Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 699

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 D 4
2008 699

Ejere
2008 A/B Borgergade 140

Husnumre
1989 Borgergade 140
2008 Borgergade 140

Opførelsesår
1854 efter arkitekt P. C. Hagemanns tegninger for H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 700

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 D 5
2008 700

Ejere
2008 A/B Sankt Pauls Gade 14

Matrikulære husnumre
1854 Lorentzensgade 504 D 5

Husnumre
1859 Lorentzensgade 14
1891 Sankt Pauls Gade 14

Matr.nr. 701

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 D 6, E 5, F 5 & G 6
2008 701

Ejere
2008 A/B Store Kongensgade 101

Husnumre
1989 Store Kongensgade 101
2008 Store Kongensgade 101

Opførelsesår
1856-57 af bygningsentreprenør A. H. Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 702

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 E 1
2008 702

Ejere
2008 E/F Skt. Pauls Gade 12

Husnumre
1989 Sankt Pauls Gade 12
2008 Sankt Pauls Gade 12

Opførelsesår
1854-57 efter tegninger af P. C. Hagemann (Historiske huse)

Matr.nr. 703

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 E 2
2008 703

Ejere
2008 E/F Sankt Paulsgade 10

Husnumre
1989 Sankt Pauls Gade 10
2008 Sankt Pauls Gade 10

Opførelsesår
1854-57 efter tegninger af P. C. Hagemann (Historiske huse)

Matr.nr. 704

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 E 3
2004 704

Ejere
2008 E/F Skt. Pauls Gade 8

Husnumre
1891 Sankt Paulsgade 8
2008 Sankt Paulsgade 8

Opførelsesår
1854-57 efter tegninger af P. C. Hagemann (Historiske huse)

Matr.nr. 705

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 E 4, F 2 & G 5
2008 705

Ejere
2008 A/B Sankt Pauls Gade 6

Husnumre
1989 Sankt Pauls Gade 6
2008 Sankt Pauls Gade 6

Opførelsesår
1855 for grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 706

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 F 1 & G 1
2008 706

Ejere
2008 E/F Gernersgade 3

Husnumre
1989 Gernersgade 3
2008 Gernersgade 3

Opførelsesår
1856 for bygningsentreprenør A. H. Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 707

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 F 3 A
2008 707

Ejere
2008 E/F Skt. Pauls Gade 4

Husnumre
1989 Sankt Pauls Gade 4
2008 Sankt Pauls Gade 4

Opførelsesår
1857 for bygningsentreprenør A. H. Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 708

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 F 3 B
2008 708

Ejere
2008 Rrb APS

Husnumre
1989 Store Kongensgade 97
2008 Store Kongensgade 97

Opførelsesår
1856-57 for bygningsentreprenør A. H. Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 709

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 F 4
2008 709

Ejere
2008 A/B St. Kongensgade 99

Husnumre
1989 Store Kongensgade 99
2008 Store Kongensgade 99

Opførelsesår
1857 for bygningsentreprenør A. Hjort Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 710

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 F 6
2008 710

Ejere
2008 A/B St. Kongensgade/Gernersgade

Husnumre
1989 Gernersgade 1/Store Kongensgade 103
2008 Gernersgade 1/Store Kongensgade 103

Opførelsesår
1856 for kaptajnløjtnant P. Chr. Albeck (Historiske huse)

Matr.nr. 711

Matrikel
2000 Parcel af 507
2007 Henlagt til 507

Ejere

Husnumre
2000 Stokhusgade 4 B

Matr.nr. 712

Matrikel
2004 Parcel af 1806 477
2008 712

Ejere
2008 Rigensgade 11 A/S

Husnumre
2004 Rigensgade 11
2008 Rigensgade 11

Opførelsesår
1799-1800 af hofarkitekt A. J. Kirkerup for Militæretaten (Historiske huse)

Matr.nr. 713

Matrikel
2005 Parcel af 1806 55
2008 713

Ejere
2008 E/F Store Kongensgade 63 A

Husnumre
2005 Borgergade 26 A, Store Kongensgade 63 A
2008 Borgergade 26 A, Store Kongensgade 63 A

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. Matrikelnumre udgået i 1689-1756

Matr.nr. 1689/356

Matrikel
1689 356
<1756 Udgået af matriklen

Ejere
1689 Svend Møller, møller

Matrikulære husnumre
1689 Volden ved Østerport 356

Matr.nr. 1689/360

Matrikel
1689 360
<1756 Udgået af matriklen

Ejere
1689 Kongens mølle

Matrikulære husnumre
1689 Volden ved Østerport 360

Matr.nr. 1689/361

Matrikel
1689 361
<1756 Udgået af matriklen

Ejere
1689 Kongens Mølles hus

Matrikulære husnumre
1689 Volden ved Østerport 361

Matr.nr. 1689/364

Matrikel
1689 364
<1756 Udgået af matriklen

Ejere
1689 Nikolaj Josefsen

Matrikulære husnumre
1689 Til de nye boder 364

Matr.nr. 1689/370

Matrikel
1689 370
<1756 Udgået af matriklen

Ejere
1689 Kongens postvognsplads

Matrikulære husnumre
Volden mod Østerport 370

Matr.nr. Matrikler udgået i perioden 1756-1806

Matr.nr. 1756/457

Matrikel
1689 365 og 1689 369
1756 457
<1800 Henlagt til umatrikuleret areal (Nyboder)

Ejere
1689 365: Niels Lamberg. – 369: Rigsmarsken tidligere plads
1756 Grønland

Matrikulære husnumre
1689 Kobbergade 365/Haregade mod Kastellet 365*. – Rigsmarskens Plads, kaldet Grønland 369
1756 Grønland 457

Matr.nr. 1756/458
Grønlands Mølle

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 458
<1806 Udgået af matriklen

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Jørgen Jørgensen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ved Østerport 458

Nyboder

BALSAMGADE - den vestlige side

Matrikel
<1905 del af Nyboder (Søetatens Hospital)
1905 Henlagt til 629

Husnumre
<1897 Balsamgade 11
1897 Olfert Fischers Gade uden nummer

BALSAMGADE - den østlige side

Matrikel
<1870 del af Nyboder
1870 Henlagt til 545, 547, 550 og 553

Husnumre
<1870 Balsamgade 1, 2...-10

BJØRNEGADE - den vestlige side

Matrikel
< 1868 del af Nyboder
1868 Henlagt til 522, 523, 524, 528 og (del af) 529

Husnumre
<1868 Bjørnegade 1-13 (fra (Gammel-)Adelgade til Borgergade)

BJØRNEGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Bjørnegade 14-26 (fra Borgergade til (Gammel-)Adelgade)
1900 Fredericiagade 54-74

Opførelsesår
1700-tallet

BRYGGERLÆNGEN - den østlige side

Matrikel
< 1853 Parcel af Nyboder
1853 Henlagt til 504 A, 504 B og 504 C

Husnumre
Bryggerlængen 1-12 (Fra Borgergade til Store Kongensgade)

DELFINGADE - den vestlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Delfingade 1, 2...-30
1930 Delfingade 2, 3...-20, 24, 25...-29
2008 2, 3...-20, 24, 25...-29

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet

DELFINGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Delfingade 31, 32...56
1930 32, 33...36, 40, 41...-56
2008 32, 33...-36, 40, 41...-56

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet

ELEFANTGADE - den vestlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
<1891 Elefantgade 1, 2...25
1891 Suensonsgade 9-51

Opførelsesår
Midten af 1700-tallet

ELEFANTGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
<1891 Elefantgade 26, 27...49
1891 Suensonsgade 2-46
2008 Suensonsgade 2-46

Opførelsesår
Midten af 1700-tallet

ELSDYRSGADE - den vestlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Elsdyrsgade 1, 2...-25
2008 1, 2. ...23

Opførelsesår
Midten af 1700-tallet

ELSYRSGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Elsdyrsgade 26, 27...49
2008 Elsdysgade 1, 2...-23

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet

ENHJØRNINGSGADE - den vestlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
<1891 Enhjørningsgade 20-37 (fra Borgergade til Adelgade)
1891 Sankt Pauls Gade 13-31

ENHJØRNINGSGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder
1872 Herfra separeret 558, 559 og umatrikuleret areal (senere 566)

Husnumre
<1872 Enhjørningsgade 1-19 (fra Adelgade til Borgergade)
1891 Sankt Pauls Gade 18-40

Opførelsesår
Ca. 1640

FREDERICIAGADE
(Fra 1869 betegnelsen for Nybodergaderne Kaningade, vestre side af Bjørnegade og Nellikegade. Fra 1900 desuden østre side af Bjørnegade)

GERNERSGADE
(Fra 1859 betegnelse for Nygade og fra 1893 desuden Kamelgade og Meriansgade)

HAREGADE - den vestlige del

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Haregade 25, 26...-46 (fra (Gammel-)Adelgade mod Borgergade)
2008 Haregade 24, 25...-35

Opførelsesår
1891

HAREGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Haregade 1, 2...-24
2008 1, 2...-22

Opførelsesår
Midten af 1700-tallet

HJERTENSFRYDSGADE - den vestlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Hjertensfrydsgade 1, 2...8 (fra (Gammel-)Adelgade til Rigensgade)

Opførelsesår
Midten af 1700-tallet

HJERTENSFRYDSGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Hjertensfrydsgade 9, 10...-17 (fra Rigensgade til (Gammel-)Adelgade)

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet

HJORTELÆNGEN - den østlige side

Matrikel
< 1866 Del af Nyboder
1866 Henlagt til 518

Husnumre
<1866 Hjortenslænge 1-11 (fra Adelgade til Borgergade)

HOPPENSLÆNGE - den østlige side

Matrikel
< 1862 Del af Nyboder
1862 Henlagt til 508 og 509

Husnumre
<1862 Hoppenslænge 1-9 (fra Borgergade mod Store Kongensgade)

KAMELGADE - den vestlige side

Matrikel
<1873 Del af Nyboder
1873 Herfra separeret 561, 562, 563, 564 og umatrikuleret areal (senere 566)

Husnumre
<1873 Kamelgade 24, 25...-45 (fra Borgergade til Adelgade)
1873 Kamelgade 24, 25...-31
1893 Gernersgade 15-31

Opførelsesår
1888 for Søetaten

KAMELGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
<1893 Kamelgade 1, 2...-23 (fra (Gammel-)Adelgade til Borgergade)
1893 Gernersgade 24-44
2008 Gernersgade 24-44

Opførelsesår
1890

KANINGADE - den vestlige side

Matrikel
< 1862 Del af Nyboder
1862 Henlagt til 508 og 509

Husnumre
<1862 Kaninlængen 1-11 (fra Store Kongensgade til Borgergade)

KATTEGADE - den vestlige side

Matrikel
< 1854 Del af Nyboder
1854 Henlagt til 504 D, 504 E, 504 F og 504 G

Husnumre
<1854 Kattegade 13-24 (fra Store Kongensgade mod Borgergade)

KATTEGADE - den østlige side

Matrikel
< 1854 Del af Nyboder
1854 Henlagt til 504 D, 504 E, 504 F og 504 G

Husnumre
<1854 Kattegade 1-12 (fra Borgergade mod Store Kongensgade)

KLERKEGADE - den østlige side

Matrikel
<1867-69 Del af Nyboder
1867 Herfra separeret 520
1868 Herfra separeret 525
1869 Herfra separeret 536 og 537

Husnumre
<1867 Klerkegade 1, 2...-13 (fra 446)

KROKODILLEGADE - den vestlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Krokodillegade 1, 2,..-22
1930 2, 3...-15, 21-22
2008 2, 3...-15, 21-22

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet

KRUSEMYNTEGADE - den vestlige side

Matrikel
< 1852-69 Del af Nyboder
1852 Herfra separeret 503
1869 Herfra separeret 535
1870 Herfra separeret 552
1871 Herfra separeret 556
1873 Herfra separeret 565

Husnumre
< 1852 Krusemyntegade 1, 2...-13 (fra (Gammel-)Adelgade til 460)

KRUSEMYNTEGADE - den østlige side

Matrikel
<1869-73 Del af Nyboder
1869 Herfra separeret 535
1870 Herfra separeret 552
1873 Herfra separeret 564 og 565

Husnumre
<1869 Krusemyntegade 14, 15...26 (fra 443 til (Gammel-)Adelgade)

LEOPARDGADE - den vestlige side

Matrikel
2008 Del af Nyboder

Husnumre
<1897 Leopardlængen 1, 2...-4 (fra Store Kongensgade til Borgergade)
1897 Suensonsgade 1, 2...-4
2008 Suensonsgade 1, 2...-4

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet

LØVEGADE - den vestlige side

Matrikel
< 1866 Del af Nyboder
1866 Henlagt til 518

Husnumre
<1866 Løvegade 14-26 (fra Borgergade til Adelgade)

LØVEGADE - den østlige side

Matrikel
< 1868 Del af Nyboder
1868 Henlagt til 522, 523, 524 og 528

Husnumre
<1868 Løvegade 1-13 (fra Adelgade til Borgergade)

MERIANSGADE - den vestlige side

Matrikel
< 1852-70 Del af Nyboder
1852 Herfra separeret 503
1869 Herfra separeret 535
1870 Herfra separeret 552

Husnumre
<1852 Meriansgade 1, 2...13 (fra Adelgade til Rigensgade)

MERIANSGADE - den østlige side

Matrikel
< 1848-67 Del af Nyboder
1848 Herfra separeret 502
1865 Herfra separeret 516
1867 Herfra separeret 519

Husnumre
< 1848 Meriansgade 17, 18...-26 (fra Adelgade til Rigensgade)

NELLIKEGADE - den vestlige side

Matrikel
< 1869-70 Del af Nyboder
1869 Herfra separeret 534, 538, 539 og 540
1870 Herfra separeret 543 og 544

Husnumre
<1869 Nellikegade 1-13 (fra Adelgade til 443)

NELLIKEGADE - den østlige side

Matrikel
<1904 Del af Nyboder (Søetatens Hospital)
1904 Henlagt til 629

Husnumre
<1869 Balsamgade 11/Nellikegade uden nummer
1869 Balsamgade 11/Fredericiagade uden nummer
1897 Olfert Fischersgade uden nummer/Fredericiagade uden nummer

NYGADE - den vestlige side

Matrikel
<1854 Del af Nyboder
1854 Henlagt til 504 D, 504 E, 504 F og 504 G

Husnumre
<1854 Nygade 1-12 (fra Store Kongensgade mod Borgergade)

NYGADE - den østlige side

Matrikel
2008 Del af Nyboder

Husnumre
Nygade 13-21 (fra Borgergade mod Store Kongensgade)
1897 Olfert Fischersgade 2-18
2008 Olfert Fischersgade 2-18

Opførelsesår
Midten af 1700-tallet

OLFERT FISCHERS GADE
Fra 1897 betegnelsen for Nybodergaderne Bryggerenslænge, Ulvegade og Balsamgade

PINDSVINEGADE - den østlige side

Matrikel
< 1854 Del af Nyboder
1854 Henlagt til 504 D, 504 E, 504 F og 504 G

Husnumre
<1854 Pindsvinegade 1-12 (fra Borgergade mod Store Kongensgade)

PINDSVINEGADE - den vestlige side

Matrikel
< 1853 Del af Nyboder
1853 Henlagt til 504 A, 504 B og 504 C

Husnumre
<1853 Pindsvinegade 14-24 (fra Borgergade mod Store Kongensgade)

ROSENGADE - den vestlige side

Matrikel
<1867-70 Del af Rosengade
1867 Herfra separeret 520
1868 Herfra separeret 533
1869 Herfra separeret 536 og 537

Husnumre
<1867 Rosengade 1-13 (fra Adelgade til 441 & 442)

PINDSVINEGADE - den østlige side

Matrikel
<1868-70 Del af Nyboder
1868 Herfra separeret 529
1869 Herfra separeret 534, 538, 540 og 541
1870 Herfra separeret 542, 543 og 553

Husnumre
<1868 Rosengade 14-26 (fra 444 til Adelgade)

RÆVEGADE - den vestlige side

Matrikel
<1873 Del af Nyboder
1873 Herfra separeret 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565 og umatrikuleret areal (senere 566)

Husnumre
<1873 Rævegade 22, 23...-41
2008 12, 13...20

Opførelsesår
1893 for Søetaten

RÆVEGADE - den østlige side

Matrikel
<1873 Del af Nyboder
1873 Herfra separeret 558, 559, 560, 561, 562, 563 og umatrikuleret areal (senere 566)

Husnumre
Rævegade 1, 2...-21
2008 1, 2...-9

Opførelsesår
1889 for Søetaten

SALVIEGADE - den vestlige side

Matrikel
< 1870 Del af Nyboder
1870 Herfra separeret 545, 548, 551 og 554

Husnumre
< 1870 Salviegade 1, 2...-11 (fra 459 mod nord til 461)

SALVIEGADE - den østlige side

Matrikel
< 1869-72 Del af Nyboder
1869 Herfra separeret 535
1870 Herfra separeret 552
1871 Herfra separeret 555
1872 Herfra separeret 557

Husnumre
<1869 Salviegade 12, 13...-24 (fra 460 i nord til (Gammel-)Adelgade)

SANKT PAULS GADE
Fra 1891 betegnelse for Nybodergaderne Enhjørningsgade og Salviegade

STORE KONGENSGADE

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
<1874 Ny Østergade 1, 2...-16
1874 Store Kongensgade 121-151

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet

SVANEGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Svanegade 12, 13...25
2008 12, 13...25

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet

SVANEGADE - den vestlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Svanegade 1, 2...11
2008 1, 2...11

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet

TIGERGADE - den vestlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Tigersgade 9, 10...-14 (fra Borgergade mod Store Kongensgade)
2008 Tigersgade 9, 10...14

Opførelsesår
Midten af 1700-tallet

TIGERGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Tigergade 1, 2...8 (fra Store Kongensgade til Borgergade)
2008 Tigersgade 1, 2...-8

Opførelsesår
Midten af 1700-tallet

TIMIANSGADE - den vestlige side

Matrikel
< 1848 Del af Nyboder
1848 Herfra separeret 502
1865 Herfra separeret 516 og 517

Husnumre
<1848 Timiansgade 13, 14...24 (fra Adelgade til Rigensgade)

TIMIANSGADE - den østlige side

Matrikel
< 1865 Del af Nyboder
1865 Herfra separeret 515, 516 og 517

Husnumre
<1865 1, 2...-12 (fra Rigensgade til Adelgade)

TULIPANGADE - den vestlige side

Matrikel
<1865-68 Del af Nyboder
1865 Herfra separeret 515 og 516
1868 Herfra separeret 521

Husnumre
<1865 Tulipangade 1, 2...11 (fra (Gammel-)Adelgade til Rigensgade)

TULIPANGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
< 1897 Tulipangade 12, 13...-19 (Fra Rigensgade til (Gammel-)Adelgade)
1897 Suensonsgade 52-66
2008 Suensonsgade 52-66

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet

ULVEGADE - den vestlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
<1868 Ulvegade 18, 19...-32 (fra Borgergade til (Gammel)-Adelgade)
1868 Ulvegade 18, 19...-27 og 30-31
1897 Olfert Fischersgade 19-43

Opførelsesår
Midten af 1700-tallet

ULVEGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Ulvegade 1-17
1897 Olfert Fischers Gade 14-32

Opførelsesår
1887

VILDANDEGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Vildandegade 1, 2...7 (fra Øster Voldgade til Krokodillegade)
2008 Vildandegade 1, 2...7

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet

VILDANDEGADE - den vestlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Vildandegade 8, 9...12 (fra Krokodillegade til Øster Voldgade)
2008 Vildandegade 8, 9...12

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet


Tilbage til toppen