Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Strand Kvarter
Note:  

 

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008

Indledning

Christianshavns Kvarter
Frimands Kvarter
Klædebo Kvarter
Købmager Kvarter
Nørre Kvarter
Rosenborg Kvarter
Sankt Annæ Vester Kvarter
Sankt Annæ Øster Kvarter
Snarens Kvarter
Strand Kvarter
Vester Kvarter
Øster Kvarter
Østervold Kvarter


Strand Kvarter

Matr.nr. 1 †

Matrikel
1689 1
1756 1
1806 1
1858 Sammenlagt med 1806 54, til: 1 & 54
1969 Hertil henlagt 1806 2

Ejere
1689 Bartholomæus Jensen, borgmester
1756 Johan Mathias Rose, vintapper
1806 Carl Borup

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 1/Højbro Stræde 1*
1756 Ved Stranden 1/Højbro Stræde 1*
1806 Ved Stranden 1/Højbro Plads 1*

Husnumre
1859 Gammel Strand 22/Højbro Plads 12

Matr.nr. 1 & 54 (fra 1953: 1)

Matrikel
1858 Sammensat af 1806 1 og 1806 54
1932 Hertil henlagt 1806 53
1938 Hertil henlagt 1806 3
1953 Betegnet 1 (nyt nummer)
1969 Hertil henlagt 112
2008 1

Ejere
2008 Atp-Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1858 Ved Stranden 1 & 54/Højbro Plads 1

Husnumre
1859 Gammel Strand 22/Højbro Plads 12
1932 Gammel Strand 24/Højbro Plads 8-12
1938 Gammel Strand 24-26/Højbro Plads 8-12
1969 Gammel Strand 26-28/Højbro Plads 8-10
2008 Gammel Strand 26-28/Højbro Plads 8-10

Opførelsesår
Gammel Strand 26/Højbro Plads 10: 1904-06 af Fritz Koch og Gotfred Tvede for Kjøbenhavns oktroierede Brandassurance Compagnie (Weilbach). – Gammel Strand 28: 1937 af Albert Oppenheim for A/S C Olesen (Weilbach). - Højbro Plads 8: 1797 for klædehandler Nikolaj Abraham Kall (Historiske huse)

Matr.nr. 2 †

Matrikel
1689 2
1756 2
1806 2
1904 Henlagt til 1 & 54

Ejere
1689 Gottfried Fuchs
1756 Johan Schiønfeldts enke
1806 Wæver, madam

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 2
1756 Stranden 2
1806 Ved Stranden 2

Husnumre
1859 Gammel Strand 24

Matr.nr. 3 †

Matrikel
1689 3
1756 3
1806 3
1938 Henlagt til 1 & 54

Ejere
1689 Johan Reinholt, engelsk skomager
1756 Schou, vejermester
1806 Duus

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 3
1756 Stranden 3
1806 Ved Stranden 3

Husnumre
1859 Gammel Strand 26

Matr.nr. 4 †

Matrikel
1689 4
1756 4
1806 4
1935 Henlagt til 1806 51

Ejere
1689 Henrik Verner, vinhandler
1756 Christopher Baltzer, barber
1806 Niels Boelsmann, fiskehandler

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 4
1756 Stranden 4
1806 Ved Stranden 4

Husnumre
1859 Gammel Strand 28

Matr.nr. 5 †

Matrikel
1689 5
1756 5
1806 5
1935 Henlagt til 1806 51

Ejere
1689 Henrik Strube
1756 Jan Casper Møller, urtekræmmer
1806 Magnus Godske, sukkersælger

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 5
1756 Stranden 5
1806 Ved Stranden 5

Husnumre
1859 Gammel Strand 30

Matr.nr. 6 †

Matrikel
1689 6
1756 6
1806 6
1937 Henlagt til 1806 51

Ejere
1689 Christen Andersens enke
1756 Hans Nielsen Høybye, brændevinsbrænder
1806 Møller, madam, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 6
1756 Stranden 6
1806 Ved Stranden 6

Husnumre
1859 Gammel Strand 32

Matr.nr. 7

Matrikel
1689 7 og 1689 8
1757 7 (1689/7) og 1756 8 (1689/8)
1806 7
2008 7

Ejere
1689 7: Christen Morgensen, skipper. – 8: Claus Reimer, købmand
1756 Jacob Lyders, hattemager
1806 Steenberg
2008 Atp-Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 7/[Nissegangen 7*]. – Ved Stranden 8/[Nissegangen 8*]
1756 Stranden 7/Nissegangen 7* og Stranden 8/Nissegangen 8*
1806 Ved Stranden 7

Husnumre
1859 Gammel Strand 34
2008 Gammel Strand 34

Opførelsesår
1799/1800 af tømrermester Joh Wilh Steenberg (Historiske huse)

Matr.nr. 8

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 9
1806 8
2008 8

Ejere
1689 Jacob Kitserous enke
1756 Johan Gotfreid Wagner
1806 Agerbeck
2008 Ejd Gammel Strand 36 I/S

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 9/Læderstræde 9*
1756 Stranden 9
1806 Ved Stranden 8

Husnumre
1859 Gammel Strand 36
2008 Gammel Strand 36

Opførelsesår
1800-01 for stadskaptajn Johs. Chr. Suhr (Historiske huse)

Matr.nr. 9

Matrikel
1689 10
1756 10 (del af)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 1756 10 (uden litrering)
1806 9
2008 9

Ejere
1689 Christian Franch, barbermester
1756 Meer, glashandler
1806 Christian Petersen, kobbersmed
2008 E/F Gammel Strand 38

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 10/Læderstræde 10*
1756 Stranden 10
1806 Ved Stranden 9

Husnumre
1859 Gammel Strand 38
2008 Gammel Strand 38

Opførelsesår
1798-99 for kobbersmed Christian Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 10 †

Matrikel
1689 11
1756 11
1806 10
1817 Sammenlagt med 22 B til: 11 & 22 B

Ejere
1689 Evert Funch, vintapper
1756 Aron Jacobsen, hofsignetstikker
1806 Jacobsen, hofsignetstikker

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 11/Husgangen til Læderstræde 11*
1756 Stranden 11
1806 Ved Stranden 10

Matr.nr. 10 & 22 B (fra 1953: 10)

Matrikel
1817 Sammenlagt af 1806 10 og 22 B
1953 Betegnet 10 (nyt nummer)
2008 10

Ejere
2008 Atlas Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1817 Ved Stranden 10 & 22 B
Husnumre
1859 Gammel Strand 40, Læderstræde 9
2008 Gammel Strand 40, Læderstræde 9

Opførelsesår
Gammel Strand 40: 1799-1800 for hofgravør David Ahron Jacobsen. – Læderstræde 9: 1830 for H. C. Schierning (Historiske huse)

Matr.nr. 11

Matrikel
1689 12
1756 12
1806 11
2008 11

Ejere
1689 Rudolf Boldevin, kongens bundtmager
1756 Thomas Morville
1806 S. M. Salomonsen, urtekræmmer
2008

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 12/Læderstræde 12*
1756 Stranden 12
1806 Ved Stranden 11

Husnumre
1859 Gammel Strand 42
2008 Gammel Strand 42

Opførelsesår
1799/1800 af tømrermester Christopher Crane for købmand Claus Saabye (Historiske huse)

Matr.nr. 12

Matrikel
1689 13 (del af) og 1689 14 (del af)
1756 13 (1689/13) og 1756 14 (del af, senere betegnet 1756 14 A, 1689/14)
1806 12
2008 12

Ejere
1689 13: Jochum Skomager, kongens skrædder. – 14: Franz von Hagen
1756 13: Amsel Jaob Meyer, jøde. – 14: Etatsråd Esmark, etatsrådinde
1806 Simon Jacob, handler
2008 Atlas Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 13/Læderstræde 13*. – Ved Stranden 14/Læderstræde 14*
1756 Stranden 13, Læderstræde 13*. – Stranden 14, Læderstræde 14*
1806 Ved Stranden 12

Husnumre
1859 Gammel Strand 44
2008 Gammel Strand 44

Opførelsesår
1797 af tømrermester Frederik Koop, ombygget 1855 og 1930 (Historiske huse)

Matr.nr. 13
Journalisternes Hus

Matrikel
1689 15 (del af)
1756 15 (del af, senere betegnet 1756 15 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 15 (uden litrering)
1806 13

Ejere
1689 Peter Motzfeldt, rådmand
1756 Hans Majestæt Kongens gård
1806 N. J. Grave
2008 Dansk Journalistforbund

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 15/Læderstræde 15*
1756 Stranden 15
1806 Ved Stranden 13

Husnumre
1859 Gammel Strand 46
2008 Gammel Strand 46

Opførelsesår
1797 af Andreas Hallander for Kathrine Marie Clausen, enke efter urmager Oluf Lyngager (Historiske huse)

Matr.nr. 14

Matrikel
1689 16 og 1689 17 (del af)
1756 16 (1689/16) og 1756 17 (del af, senere betegnet 1756 17 B, 1689/17, del af)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 16 og 17 C
1806 14
2008 14

Ejere
1756 16: Johan Peter Isenberg. – 17: Jens Hansen
1806 Joseph Isack Ree, grosserer
2008 Den Erhvervsdrivende Fond Kunstforeningen

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 16/Læderstræde 16^*. – Ved Stranden 17/Læderstræde 17*
1756 Stranden 16/Læderstræder 16*. – Stranden 17
1806 Ved Stranden 14

Husnumre
1859 Gammel Strand 48, Læderstræde 15
2008 Gammel Strand 48, Læderstræde 15

Opførelsesår
1750/51 af murermester Philip de Lange for grosserer Peter Isenberg. – Ombygget 1795 og i 1930’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 15

Matrikel
1689 18 og 1689 17 (del af)
1756 18 (1689/18) og 1756 17 (del af, senere betegnet 1756 17 A, 1689/17, del af)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 17 (uden litrering) og 18
1806 15
2008 15

Ejere
1689 17: Anders Søbødker. – 18: Bente, enken Jens Pedersen
1756 17: Jens Hansen. – 18: Johan Christian Schellerup, kobbrsmed
1806 Gudmand Petersen, hofhattemager
2008 Michael Holst

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 17/Læderstræde 17*. – Ved Stranden 18
1756: Stranden 17, Læderstræde 17*. – Stranden 18
1806 Ved Stranden 15

Husnumre
1859 Gammel Strand 50
2008 Gammel Strand 50

Opførelsesår
1796-97 for hofhattemager Gudmand Petersen. Ombygget 1853 (Historiske huse)

Matr.nr. 16

Matrikel
1689 19 (del af)
1756 19 (del af, senere betgnet 19 A)
1806 16
2008 16

Ejere
1689 Jørgen Ehlers, etatsråd
1756 Peter Bech, postinspektør
1806 G. L. Buch, boghandler
2008 Atlas Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 19/Læderstræde 19*/Naboløs 19*
1756 Stranden 19/Læderstræde 19*/Naboløs 19*
1806 Ved Stranden 16/Naboløs 16*

Husnumre
1859 Gammel Strand 52/Naboløs 5
2008 Gammel Strand 52

Opførelsesår
1797-98 af murermester og stukkatør H. C. Ondrup (Historiske huse)

Matr.nr. 17

Matrikel
1689 19 (del af)
1756 19 (del af, senere betegnet 1756 19 B)
1806 17
2008 17

Ejere
1689 Jørgen Ehlers, etatsråd
1756 Peter Bech, postinspektør
1806 Hornbech
2008 Lennart Aure Ricard

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 19/Læderstræde 19*/Naboløs 19*
1756 Stranden 19/Læderstræde 19*/Naboløs 19*
1806 Naboløs 17

Husnumre
1859 Naboløs 3
2008 Naboløs 3

Opførelsesår
1798 af murermester og stukkatør H. C. Ondrup (Historiske huse)

Matr.nr. 18

Matrikel
1689 19 (del af)
1756 19 (del af, senere betegnet 1756 19 C)
1806 18
2008 18

Ejere
1689 Jørgen Ehlers, etatsråd
1756 Peter Bech, postinspektør
1806 Smith, madam, høker
2008 E/F Naboløs 1 m.fl

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 19/Læderstræde 19*/Naboløs 19*
1756 Stranden 19/Læderstræde 19*/Naboløs 19*
1806 Naboløs 18/Læderstræde 18*

Husnumre
1859 Læderstræde 19/Naboløs 1
2008 Læderstræde 19/Naboløs 1

Opførelsesår
1798-99 af murermester og stukkatør H. C. Ondrup (Historiske huse)

Matr.nr. 19

Matrikel
1689 20
1756 20
1806 19
2008 19

Ejere
1689 Jacob Albretsen, skomager
1756 Christian Weissel, brændevinsbrænder
1806 Hans Dons, brændevinsbrænder
2008 E/F Læderstræde 17

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 20
1756 Læderstræde 20
1806 Læderstræder 19

Husnumre
1859 Læderstræde 17
2008 Læderstræde 17

Opførelsesår
1796 for bryggersvend Hans Andersen Dons (Historiske huse)

Matr.nr. 20

Matrikel
1689 15 (del af)
1756 15 (del af, senere betegnet 1756 15 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 15 B
1806 20
2008 20

Ejere
1689 Peter Motzfeldt, rådmand
1756 Christian Berg
1806 Rasmus Lange, skræddermester
2008 Erik Temler Gottschalch

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 15/Læderstræde 15*
1756 Læderstræde 15
1806 Læderstræde 20

Husnumre
1859 Læderstræde 13
2008 Læderstræde 13

Opførelsesår
1795-96 for skrædder Rasmus Lange (Historiske huse)

Matr.nr. 21 †

Matrikel
1689 13 (del af)
1756 13
1806 21
1813 Sammenlagt med 22 A, til: 21 & 22 A

Ejere
1689 Jochum Skomager, kongens skrædder
1756 Amsel Jacob Meyer, jøde
1806 N. J. Grave, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 13/Læderstræde 13*
1756 Ved Stranden 13/Læderstræde 13
1806 Læderstræde 21

Matr.nr. 21 & 22 A (fra 1953: 21)

Matrikel
1813 Sammenlagt af 1806 21 og 22 A
1953 Betegnet 21 (nyt nummer)
2008 21

Ejere
2008 E/F Læderstræde 11 A-B

Matrikulære husnumre
1813 Læderstræde 21 & 22

Husnumre
1859 Læderstræde 11
2008 Læderstræde 11

Opførelsesår
Læderstræde 11 A: 1875 for grosserer Louis Meyer. – Læderstræde 11 B 1806 for urtekræmmer Nicolai Jacob Grave. Ombygget 1813 (Historiske huse)

Matr.nr. 22 †

Matrikel
1689 21 og 1689 10 (del af) og 1689 11 (del af)
1756 10 (del af, senere betegnet 1756 10 B, 1689/10, del af) og 1756 11 (del af, 1689/11, del af) og 1756 21 (del af, 1689/21)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 10 A
1806 22
1813 Delt i 22 A og B

Ejere
1689 10: Christian Franck, barbermester. – 11: Aron Jacobsen, hofsignetstikker. – 21: Olliger Paulli
1756 10: Den Jødiske Nation. – 11: Aron Jacobsen. – 21: Den Jødiske Nations Synagoge
1806 Jødiske Nations grund

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 10/Læderstræde 10*. – Ved Stranden 11/Husgangen til Læderstræde 11*. – Læderstræde 21
1756 Læderstræde 10. - Ved Stranden 11. – Læderstræde 21
1806 Læderstræde 22

Matr.nr. 22 A †

Matrikel
1813 Parcel af 1806 22
1813 Sammenlagt med 1806 21, til: 21 & 22 A

Matr.nr. 22 B †

Matrikel
1813 Parcel af 1806 22
1817 Sammenlagt med 1806 10, til: 10 & 22 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1813 Læderstræde 22 B

Matr.nr. 23

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 22
1806 23
2008 23

Ejere
1689 Jacob Kitzerus enke
1756 Johan Jørgen Lytkeman, remsnider
1806 Zarthmann
2008 E/F Læderstræde 7

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 9, Læderstræde 9*
1756 Læderstræde 22
1806 Læderstræde 23

Husnumre
1859 Læderstræde 7
2008 Læderstræde 7

Opførelsesår
1796-97 af murermester Jens Jansen for spækhøker Berthel Berthelsen (Historiske huse)

Matr.nr. 24

Matrikel
1689 22 (del af)
1756 23
1806 24
2008 24

Ejere
1689 Henrik Werner
1756 Afd. Henriksen, Justitsråd
1806 Salomon Isaach, handler
2008 K/S Althor

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 22
1756 Læderstræde 23
1806 Læderstræde 24

Husnumre
1859 Læderstræde 5
2008 Læderstræde 5

Opførelsesår
1797.1800 af tømrermester Henrich Kaiser (Historiske huse)

Matr.nr. 25 †

Matrikel
1689 22 (del af)
1756 24
1806 25
1906 Henlagt til 1806 51

Ejere
1689 Henrik Werner
1756 Søren Madsen, hosekræmmer
1806 Jens S. Smith, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 22
1756 Læderstræde 24
1806 Læderstræde 25

Husnumre
1859 Læderstræde 3

Matr.nr. 26 †

Matrikel
1689 53
1756 54 (del af, senere betegnet 1756 54 B)
1806 26
1867 Sammenlagt med 42 B til: 26 & 42 B

Ejere
1689 Claus Iversen
1756 Nikolaus Langermann, guldsmed
1806 Peter H. Bonsøe, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 53, Læderstræde 53*
1756 Amagertorv 54, Læderstræde 54*
1806 Læderstræde 26

Matr.nr. 26 & 42 B (fra 1953: 26)

Matrikel
1867 Sammenlagt af 1806 26 og 42 B
1953 Betegnet 26 (nyt nummer)
2008 26

Ejere

Husnumre
1867 Læderstræde 16-18
2008 Læderstræde 16-18

Opførelsesår
Læderstræde 16: 1799-1800 af murermester C. C. Martens. – Læderstræde 18: 1797-1800 for chokoladefabrikør Joh Fr. Treschouw. Ombygget 1868 (Historiske huse)

Matr.nr. 27 †

Matrikel
1689 25 og 1689 51
1756 51 (del af, senere betegnet 1756 51 B)
1806 27
1932 Henlagt til 1806 40

Ejere
1689 25: Johan Christensen, skrædder. – 51: Bertel Biskops enke
1756 Arvingerne efter Peter Baath
1806 Andeas Wiulff, hyrekudsk

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 25. – Amagertorv 51, Læderstræde 51*
1756 Amagertorv 51, Læderstræde 51*
1806 Læderstræde 27

Husnumre
1859 Læderstræde 22

Matr.nr. 28 †

Matrikel
1689 26
1756 30
1806 28
1932 Henlagt til 1806 40

Ejere
1689 Johan Nielsen, renteskriver
1756 Peder Sørensen, brændevinsbrænder
1806 Hans Nørregaard, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 26
1756 Læderstræde 31
1806 Læderstræde 28

Husnumre
1859 Læderstræde 24

Matr.nr. 29

Matrikel
1689 27
1756 31
1806 29
1989 Hertil henlagt 1806 30, 1806 37, 1806 38, 1806 39 og 1806 40
2008 29

Ejere
1689 Wodrup, auditør
1756 Enken efter Franz Engelhardt, vintapper
1806 Det Forenede Selskab
2008 K/S Amagertorv 21

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 27
1756 Læderstræde 31
1806 Læderstræde 29

Husnumre
1859 Læderstræde 26
1989 Amagertorv 21-27, Læderstræde 22-30
2008 Amagertorv 21-27, Læderstræde 22-30

Opførelsesår
Amagertorv 21: 1796-98 af murermester Lauritz Thrane; Amagertorv 23: 1796-98 for kræmmer Otto Didrik Lorentzen. Ombygget 1905. – Læderstræde 30: 1797-98 af og for tømrermester J. H. Meyer

Matr.nr. 30 †

Matrikel
1689 48 (del af)
1756 48 (del af, senere betegnet 1756 48 B)
1806 30
1989 Henlagt til 1806 29

Ejere
1689 Evert Weidemann
1756 Alexander Ross, overkrigskommissær
1806 Axel Kehlet

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 48, Læderstræde 48*
1756 Amagertorv 48, Læderstræde 48*
1806 Læderstræde 30

Husnumre
1859 Læderstræde 30

Matr.nr. 31 †

Matrikel
1689 29
1756 33
1806 31
1921 Henlagt til 36 A

Ejere
1689 Bent Christensen, bager
1756 Gunder Andersen Lund
1806 A. G. Lund, vinhandler

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 29
1756 Læderstræde 33
1806 Læderstræde 31

Husnumre
1859 Læderstræde 34

Matr.nr. 32 †

Matrikel
1689 30
1756 34
1806 32
1845 Delt i 32 A og 32 B

Ejere
1689 Lars Andersen, renteskriver
1756 Lars Sørensen Leegaard, brændevinsbrænder
1806 Peder Andersen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 30/Hyskenstræde 30*
1756 Læderstræde 34/Hyskenstræde 34*
1806 Lædrstræde 32

Matr.nr. 32 A

Matrikel
1845 Parcel af 1806 32
2008 32 A

Ejere
2008 E/F Læderstræde 36

Matrikulære husnumre
1845 Læderstræde 36 A/Hyskenstræde 36 A*

Husnumre
1859 Hyskenstræde 11/Læderstræde 36
2008 Læderstræde 36

Opførelsesår
1798-99 af og for tømrermester Christopher Crane (Historiske huse)

Matr.nr. 32 B

Matrikel
1845 Parcel af 1806 32
2008 32 B

Ejere
2008 E/F Hyskenstræde 9

Matrikulære husnumre
1845 Hyskenstræde 32 B

Husnumre
1859 Hyskenstræde 9

Opførelsesår
1834 for inspektør og overlærer ved Sankt Petri Kirkes skole Chr. Carstens. Facaden fra 1798-99 (Historiske huse)

Matr.nr. 33

Matrikel
1689 43 og 1689 44
1756 41 (1689/44)og 1756 42 (1689/43)
1806 33
2008 33

Ejere
1689 43: Bertel Stiuver. – 44: Søren Sørensen, kandestøber
1756 41: Christian Jensen Lund, kleinsmed. – 42: Claus Pedersens enke
1806 Ringboldt, madame
2008 Fairfax APS

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 42 og 43
1756 Hyskenstræde 41 og 42
1806 Hyskenstræde 33

Husnumre
1859 Hyskenstræde 7
2008 Hyskenstræde 7

Opførelsesår
1800 for thehandler Søren Ringholdts enke Karen. Ombygget før 1850 (Historiske huse)

Matr.nr. 34

Matrikel
1689 45
1756 45
1806 34
2008 34

Ejere
1689 Gregorius Fleischer, assessor
1756 August Günther
1806 Manthey, professor
2008 E/F Amagertorv 33 m.fl.

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 45/Amagertorv 45*
1756 Amagertorv 45
1806 Amagertorv 34, Hyskenstræde 34*

Husnumre
1859 Amagertorv 33/Hyskenstræde 1
2008 Amagertorv 33

Opførelsesår
1908 af Christian Brandstrup og Victor Nyebølle for Løveapoteket (Weilbach)

Matr.nr. 35 †

Matrikel
1689 40, 1689 41, 1689 42 og 1689 46
1756 43 (1689/41 og 1689/42), 1756 44 (1689/40) og 1756 46 (1689/46)
1806 35
1854 Delt i 35 A, 35 B og 35 C

Ejere
1689 40: Hans Hansen, possementmager. – 41: Enken efter Mouritz Jensen, melmand. – 42: Erik Krag, skomager. – 46: Christen Simonsen, assessor
1756 43: Samuel Keilhoven, skomager. – 44: Hans Frederik Vohlert. - 46: Christian Liebenberg, bundtmager
1806 J. D. Liebenberg, bundtmager

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 40 og 41. – Amagertorv 46/Hyskenstræde 46*
1756 Hyskenstræde 43-44. – Amagertorv 46/Hyskenstræde 46*
1806 Amagertorv 35, Hyskenstræde 35*

Matr.nr. 35 A

Matrikel
1854 Parcel af 1806 35
2008 35 A

Ejere
2008 Frank Brøndum

Matrikulære husnumre
1854 Amagertorv 35 A

Husnumre
1859 Amagertorv 31
2008 Amagertorv 31

Opførelsesår
1808-10 for buntmager I. D. Liebenberg (Historiske huse)

Matr.nr. 35 B

Matrikel
1854 Parcel af 1806 35
1966 Hertil henlagt 35 C
2008 35 B

Ejere
2008 E/F Hyskenstræde 3-5

Matrikulære husnumre
1854 Hyskenstræde 35 B

Husnumre
1859 Hyskenstræde 3
1966 Hyskenstræde 3-5
2008 Hyskenstræde 3-5

Opførelsesår
Hyskenstræde 3: 1854-55 for købmand C Matzen. - Hyskenstræde 5: 1854-55 for købmand C. Matzen (Historiske huse)

Matr.nr. 35 C †

Matrikel
1854 Parcel af 1806 35
1966 Henlagt til 35 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Hyskenstræde 35 C

Husnumre
1859 Hyskenstræde 5

Matr.nr. 36 †

Matrikel
1689 28 og 1689 47
1756 32 (1689/28) og 1756 47 (1689/47)
1806 36
1806 Delt i 36 A og 36 B

Ejere
1689 28: Christen Jensen, skrædder. – 47: Christen Simonsen, assessor
1756 32: Jens Jensen, hyrekudsk. – 47: Madame Petersen
1806 Petersens Kloster

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 28. – Amagertorv 47, Læderstræde 47*
1756 Læderstræde 32. – Amagertorv 47/Læderstræde 47*
1806 Amagertorv 36, Læderstræde 36*

Matr.nr. 36 A
Petersens Jomfrukloster

Matrikel
1806 Parcel af 1806 36
1921 Hertil henlagt 1806 31 og 36 B
2008 36 A

Ejere
2008 Boligselskabet Innovo A/S

Matrikulære husnumre
1806 Amagertorv 36 A

Husnumre
1859 Amagertorv 29
1921 Amagertorv 29, Læderstræde 32-34
2008 Amagertorv 29, Læderstræde 32-34

Opførelsesår
1798-99 af arkitekt J. B. Guione efter forlag af C. F. Harsdorff. Ombygget ca. 1880 og 1918 (Historiske huse)

Matr.nr. 36 B †

Matrikel
1806 Parcel af 1806 36
1921 Henlagt til 36 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Læderstræde 36

Husnumre
1859 Læderstræde 32

Matr.nr. 37 †

Matrikel
1689 48 (del af)
1756 48 (del af, senere betegnet 1756 48 A)
1806 37
1989 Henlagt til 1806 29

Ejere
1689 Evert Weidemann
1756 Alexander Ross, overkrigskommissær
1806 Randlev, krigskommissær

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 48, Læderstræde 48*
1756 Amagertorv 48, Læderstræde 48*
1806 Amagertorv 37

Husnumre
1859 Amagertorv 27

Matr.nr. 38 †

Matrikel
1689 49
1756 49
1806 38
1810 Delt i 38 A og 38 B

Ejere
1689 Doktor Thomas Bartholins enke
1756 Ingvard Petri, kræmmer
1806 Johan Starinsky, skorstensfejer

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 49, Læderstræde 49*
1756 Amagertorv 49, Læderstræde 49*
1806 Amagertorv 38, Læderstræde 38*

Matr.nr. 38 A †

Matrikel
1810 Parcel af 1806 38
1890 Sammenlagt med 38 A, til 38 A & B

Ejere

Matrikulære husnumre
1810 Amagertorv 38 A
1859 Amagertorv 25

Matr.nr. 38 A & B †

Matrikel
1890 Sammenlagt af 38 A og 38 B
1989 Henlagt til 1806 29

Ejere

Husnumre
1890 Amagertorv 25, Læderstræde 28

Matr.nr. 38 B †

Matrikel
1810 Parcel af 1806 38
1890 Sammenlagt med 38 A, til: 38 A & B

Ejere

Husnumre
1810 Læderstræde 38 B
1859 Læderstræde 28

Matr.nr. 39 †

Matrikel
1689 50
1756 50
1806 39
1989 Henlagt til 1806 29

Ejere
1689 Hans Frich, kræmmer
1756 Didrik Barthold Beckmann,
1806 Otto D. Lorentzen

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 50
1756 Amagertorv 50
1806 Amagertorv 39

Husnumre
1859 Amagertorv 23

Matr.nr. 40 †

Matrikel
1689 25 (del af) og 1689 51 (del af)
1756 51 (del af, senere betegnet 1756 51 A)
1806 40
1932 Hertil henlagt 1806 27 og 1806 28
1989 Henlagt til 1806 29

Ejere
1689 25: Johan Christensen, skrædder. – 51: Bertel Biskops enke
1756 Peter Baaths arvinger
1806 Bent Kiersing

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 25. – Amagertorv 51, Læderstræde 51*
1756 Amagertorv 51, Læderstræde 51*
1806 Amagertorv 40

Husnumre
1859 Amagertorv 21
1932 Amagertorv 21, Læderstræde 22-24

Matr.nr. 41

Matrikel
1689 24 og 1689 52
1756 29 (1689/24) og 1756 52 (1689/52)
1806 41

Ejere
1689 24: Morten Albretsen. – 52: Jacob Feltmann, kræmmer
1756 29: Niels Christensen, hyrekudsk. – 52: Hans Christian Ølgod, købmand
1806 Johann A. Raasch, grosserer
2008 Lilly Modeller A M B A

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 24. – Amagertorv 52, Læderstræde 52*
1756 Læderstræde 29. – Amagertorv 52, Læderstræde 52
1806 Amagertorv 41, Læderstræde 41*

Husnumre
1859 Amagertorv 19, Læderstræde 20
2008 Amagertorv 19, Læderstræde 20

Opførelsesår
Amagertorv 19: 1799-1800, ombygget 1852, 1889 og i 1900-tallet. - Læderstræde 20: Uoplyst

Matr.nr. 42 †

Matrikel
1689 53 (del af)
1756 53
1806 42
1812 Delt i 42 A og 42 B

Ejere
1689 Claus Iversen
1756 Giertsen & Rosenberg, kræmmere
1806 Træskow

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 53, Læderstræde 53*
1756 Amagertorv 53, Læderstræde 53*
1806 Amagertorv 42, Læderstræde 42*

Matr.nr. 42 A

Matrikel
1812 Parcel af 1806 42
2008 42 A

Ejere
2008 Anpartsselskabet af 22 Marts 1973

Matrikulære husnumre
1812 Amagertorv 42 A

Husnumre
1859 Amagertorv 17
2008 Amagertorv 17

Opførelsesår
1796 for chokolade- og lakfabrikør Joh. Fr. Treschouw. Ombygget 1826, i 1874 og i 1904 (Historiske huse)

Matr.nr. 42 B †

Matrikel
1812 Parcel af 1806 42
1867 Samenlagt med 1806 26, til: 26 & 42 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1812 Læderstræde 42 B

Husnumre
1859 Læderstræde 18

Matr.nr. 43

Matrikel
1689 53 (del af)
1756 54 (del af, senere betegnet 1756 54 A)
1806 43
2008 43

Ejere
1689 Claus Iversen
1756 Nikolaus Langermann, guldsmed
1806 Andersen, madame, kaffehandler
2008 J. Nørgaard A/S

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 53, Læderstræde 53*
1756 Amagertorv 54, Læderstræde 54*
1806 Amagertorv 43, Læderstræde 43*

Husnumre
1859 Amagertorv 15
2008 Amagertorv 15

Opførelsesår
1799-1800 af murermester C. C. Martens. Ombygget 1871 og 1899 (Historiske huse)

Matr.nr. 44

Matrikel
1689 23 og 1689 54
1756 27 (1689/23) og 1756 55 (1689/54)
1806 44
2008 44

Ejere
1689 23: Kirsten Roskilds. - 54: Johan Møllekes enke
1756 27: Herman Lorenz Pipgras, isenkræmmer. - 55: Clausing & Momb, kræmmere
1806 Peter A. Lorentzen, major, silke- og klædekræmmer
2008 J Nørgaard A/S

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 23. – Amagertorv 54, Læderstræde 54*
1756 Læderstræde 27. - Amagertorv 55, Læderstræde*
1806 Amagertorv 44, Læderstræde 44*

Husnumre
1859 Amagertorv 13, Læderstræde 14
2008 Amagertorv 13, Læderstræde 14

Opførelsesår
Amagertorv 13: Før 1884. 1884 kraftigt ombygget af murermester F. V. Frohne for kollektør Salomon (Bygningsattest). – Læderstræde 14: 1828 for frisør B. Cousse. Ombygget i 1870’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 45

Matrikel
1689 55 og 1689 56
1756 56 (1689/55) og 1756 57 (1689/56)
1806 45
2008 45

Ejere
1689 55: Peter Dendas. – 56: Gert Pohlmann
1756 56: Engelbrecht Platfues & Simon Bischof . - 57: Joh. Vilhelm og Johannes Colsmann
1806 Peter Wasserfell, kræmmer
2008 APS Kbil 38 Nr. 1627

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 55/Læderstræde 55*. – Amagertorv 56/Læderstræde 56*
1756 Amagertorv 56-57, Læderstræde 56*-57*
1806 Amagertorv 45, Læderstræde 45*

Husnumre
1859 Amagertorv 11, Læderstræde 12
2008 Amagertorv 11, Læderstræde 12

Opførelsesår
Amagertorv 11: 1799-1802 for klædekræmmer Peter Wasserfall. Ombygget 1885-87 og 1903 (Historiske huse). – Læderstræde 12: Uoplyst

Matr.nr. 46

Matrikel
1689 57
1756 58
1806 46
2008 46

Ejere
1689 Johan Danch
1756 Joh. Vilhelm og Johannes Colsmann
1806 J. A. Beckmann, kræmmer
2008 Susanne Husted-Andersen Malby

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 57, Lædestræde 57*
1756 Amagertorv 58, Læderstræde 58*
1806 Amagertorv 46, Læderstræde 46*

Husnumre
1859 Amagertorv 9/Læderstræde 10
2008 Amagertorv 9/Læderstræde 10

Opførelsesår
Amagertorv 9: 1798-1800 for klædekræmmer J. A. Bechmann. – Læderstræde 10: 1798-1800 for klædekræmmer J. A. Bechmann. Ombygget 1902 (Historiske huse)

Matr.nr. 47

Matrikel
1689 58
1756 59
1806 47
2008 47

Ejere
1689 Jørgen Elersen, hatstafferer
1756 Jesper Bennich & Peter Møller, kræmmere
1806 Peter Thomsen
2008 Ny Droob APS

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 58, Læderstræde 59*
1756 Amagertorv 59, Læderstræde 59*
1806 Amagertorv 47, Læderstræde 47*

Husnumre
1859 Amagertorv 7, Læderstræde 8
2008 Amagertorv 7, Læderstræde 8

Opførelsesår
Amagertorv 7: 1797-98 for silke- og klædekræmmer Peter Thomsen. – Læderstræde 8: 1797-98 for silke- og klædekræmmer Peter Thomsen. Ombygget 1872 (Historiske huse)

Matr.nr. 48

Matrikel
1689 59
1756 26 og 1756 60
1806 48
2008 48

Ejere
1689 Jochum Krich, kræmmer
1756 26 og 60: Herman Lorenz Pipgras, isenkræmmer
1806 Martin Winther
2008 Advokat Susanne Husted Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 59, Læderstræde 59*
1756 Læderstræde 26 og Amagertorv 60, Læderstræde 60*
1806 Amagertorv 48, Læderstræde 48*

Husnumre
1859 Amagertorv 5, Læderstræde 6
2008 Amagertorv 5, Læderstræde 6

Opførelsesår
Amagertorv 5: 1796-97 for isenkræmmer Martin Winther. Ombygget 1879. – Læderstræde 6: 1796-97 for isenkræmmer Martin Winther. Ombygget 1807 (Historiske huse)

Matr.nr. 49

Matrikel
1689 60
1756 61
1806 49
2008 49

Ejere
1689 Ole Pedersen Vit
1756 Jørgen Conrad Kirsting, kræmmer
1806 Nikolaj Petersen, silke- og klædekræmmer
2008 J Nørgaard A/S

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 60, Læderstræde 60*
1756 Amagertorv 61, Læderstræde 61*
1806 Amagertorv 49, Læderstræde 49*

Husnumre
1859 Amagertorv 3, Læderstræde 4
2008 Amagertorv 3, Læderstræde 4

Opførelsesår
1796 for silke-, kattun- og lærredshandler Nicolaj Petersen. Ombygget 1854 (Historiske huse)

Matr.nr. 50

Matrikel
1689 61 og 1689 62
1756 62 (1689/61) og 1756 63 (1689/62)
1806 50
2008 50

Ejere
1689 61: Jochum Snutom, kræmmer. – 62: Gert Brask’ enke
1756 62: Joh. Mathias Bruun, kræmmer. – 63: Ludvig Vittrog, kræmmer
1806 Christian Stæhr, hørkræmmer
2008 E/F Amagertorv 1 m.fl.

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 61, [Læderstræde 61*]. – Amagertorv 62/Højbrostræde 62*
1756 Amagertorv 62-63
1806 Amagertorv 50/Højbro Plads 50*/Læderstræde 50*

Husnumre
1859 Amagertorv 1/Læderstræde 2
2008 Amagertorv 1/Højbro Plads 2

Opførelsesår
1796-97 for hørkræmmer Christian Stæhr. Ombygget 1854 og 1927 (Historiske huse)

Matr.nr. 51

Matrikel
1689 63 og 1689 5 (del af)
1756 25 ((1689/5) og 1756 64 (1689/63)
1806 51
1906 Hertil henlagt 1806 25
1935 Hertil henlagt 1806 4 og 1806 5
1937 Hertil henlagt 1806 6
1968 Frasepareret 112
2008 51

Ejere
1689 5: Anders Svendsen, islandsk købmand. – 63: Marcus Glæde
1756 25: Peder Mathiesen Bruun. – 64: Just von Hemert, etatsråd
1806 J. F. Schultz, brygger
2008 Mp Pension,Magistre & Psykologer

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 5. - Højbrostræde 63/Læderstræde 63*
1756 Læderstræde 25. – Højbrostræde 64/Læderstræde 64*
1806 Højbro Plads 51/Læderstræde 51*

Husnumre
1859 Højbro Plads 4/Læderstræde 1
1935 Gammel Strand 28-30/Højbro Plads 4/Læderstræde 1
1937 Gammel Strand 28-32/Højbro Plads 4/Læderstræde 1
1968 Højbro Plads 4/Læderstræde 1
2008 Højbro Plads 4/Læderstræde 1

Opførelsesår
1796-97 for forlægger og bogtrykker Joh. Fr. Schultz. Senere ombygget, bl. a. i ca. 1850 og ca. 1900 (Historiske huse)

Matr.nr. 52

Matrikel
1689 64 og 1689 65
1756 65 (1689/64) og 1756 66 (1689/65)
1806 52
2008 52

Ejere
1689 64: Henrik Schrøder, sukkerbager. – 65: Bernt Tham, hofstafferer
1756 65: Frederik Daniel de Piloi, vintapper. – 66: Lars Lerche, kræmmer.
1806 Andreas L. Henriksen, kræmmer
2008 Primo Holding A/S

Matrikulære husnumre
1689 Højbrostræde 64 og 65
1756 Højbrostræde 65 og 66
1806 Højbro Plads 52

Husnumre
1859 Højbro Plads 6
2008 Højbro Plads 6

Opførelsesår
1804-06 af bygmeser N. Kurzhals for silke- og klædehandler Lorentz Andreas Hinrichsen (Historiske huse)

Matr.nr. 53 †

Matrikel
1689 66 (del af)
1756 67
1806 53
1932 Henlagt til 1 & 54

Ejere
1689 Lyder Styfkens enke
1756 Jochum Henrik Neuhaus, kræmmer
1806 Kall, madam

Matrikulære husnumre
1689 Højbrostræde 66
1756 Højbrostræde 67
1806 Højbro Plads 53

Husnumre
1859 Højbro Plads 8

Matr.nr. 54 †

Matrikel
1689 66 (del af)
1756 68
1806 54
1858 Sammenlagt med 1806 1, til: 1 & 54

Ejere
1689 Lyder Styfkens enke
1756 Jens Olsen, skomager
1806 Jens J. Jensen, kræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Højbrostræde 66
1756 Højbrostræde 68
1806 Højbro Plads 54

Husnumre
1859 Højbro Plads 10

Matr.nr. 55 †

Matrikel
1689 1 i Snarens Kvarter (del af)
1756 1 i Snares Kvarter (del af, senere betegnet 1756 1 A i Snarens Kvarter)
1806 55
1857 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Stadens vejerhus med vragerbroen og slagterboderne
1756 Stadens vejerhus med slagterboder og Pramlaugets hus
1806 Pramlaugets kontor

Matrikulære husnumre
1689 Uden betegning
1756 Ved Stranden 1
1806 Ved Stranden 55

Matr.nr. 56 †
Slagterboder

Matrikel
1689 1 i Snares Kvarter (del af)
1756 1 i Snarens Kvarter (del af, senere betegnet 1756 1 B i Snarens Kvarter)
1806 56
1857 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Stadens vejerhus med vragerbroen og slagterboderne
1756 Stadens vejerhus med slagterboder og Pramlaugets hus
1806 Slagterboderne

Matrikulære husnumre
1689 Uden gadebetegning
1756 Ved Stranden 1
1806 Ved Stranden 56

Matr.nr. 57 †
Vragerbroen

Matrikel
1689 1 i Snarens Kvarter (del af)
1756 1 i Snarens Kvarter (del af, senere betegnet 1756 1 C i Snarens Kvarter)
1806 57
1857 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Stadens vejerhus med vragerbroen og slagterboderne
1756 Stadens vejerhus med slagterboder og Pramlaugets hus
1806 Vragerbroen

Matrikulære husnumre
1689 Uden gadebetegning
1756 Ved Stranden 1
1806 Ved Stranden 57

Matr.nr. 58 †
Slagterboder

Matrikel
1689 1 i Snarens Kvarter (del af)
1756 1 i Snarens Kvarter (del af, senere betegnet 1756 1 B i Snarens Kvarter)
1806 58
1857 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Stadens vejerhus med vragerbroen og slagterboderne
1756 Stadens vejerhus med slagterboder og Pramlaugets hus
1806 Slagterboder

Matrikulære husnumre
1689 Uden gadebetegning
1756 Ved Stranden 1
1806 Ved Stranden 58

Matr.nr. 59 †
Vejerhuset

Matrikel
1689 1 i Snarens Kvarter (del af)
1756 1 i Snarens Kvarter (del af, senere betegnet 1756 1 D i Snarens Kvarter)
1806 59
1857 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Stadens vejerhus med vragerbroen og slagterboderne
1756 Stadens vejerhus med slagterboder og Pramlaugets hus
1806 Vejerhuset

Matrikulære husnumre
1689 Uden gadebetegning
1756 Ved Stranden 1
1806 Ved Stranden 59

Matr.nr. 60 †
Slagterboder

Matrikel
1689 1 i Snarens Kvarter (del af)
1756 1 i Snarens Kvarter (del af, senere betegnet 1756 1 B i Snarens Kvarter)
1806 60

Ejere
1689 Stadens vejerhus med vragerbroen og slagterboderne
1756 Stadens vejerhus med slagterboder og Pramlaugets hus
1806 Slagterboder

Matrikulære husnumre
1689 Uden gadebetegning
1756 Ved Stranden 1
1806 Ved Stranden 60

Matr.nr. 61
Børsen

Matrikel
1689 89 (del af)
1756 90
1806 61
2008 61

Ejere
1689 Kongens Børs
1756 Børsen
1806 Børsen

Matrikulære husnumre
1689 Børsen 89
1756 Nybørs 90/Kanalen 90*/Stranden 90*
1806 Ikke betegnet ved gadenavn

Husnumre
1859 Ikke betegnet med gadenavn og husnummer
1869 Børsgade 2-40/Slotsholmsgade 1-39
2008 Børsgade 2

Matr.nr. 62
Havnekontorbygning

Matrikel
1689 Ikke matrikuleret
1756 106
1806 62

Ejere
1689
1756
1806 Acciseboden
1879 Udgået af matriklen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke matrikuleret
1756 Ikke matrikuleret
1806 For ved Børsen

Husnumre
1859 Børsgade uden nummer

Matr.nr. 63 †

Matrikel
1689 81
1756 82
1806 63
1901 Indbefattet i 109 og udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Claus Byssing
1756 Kaptajn Poul Jensen enke
1806 Niels Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Stranden 81/Børsens Revier 81*
1756 Nybørs 82/Kanalen 82*
1806 For ved Børsen

Husnumre
1859 Børsgade 2/Imod Kanalen 1
1869 Børsgade 42/Slotsholmsgade 41
<1887 Børsgade 42/Chrisiansgade 42/Slotsholmsgade 41

Matr.nr. 64 †

Matrikel
1689 82
1756 83
1806 64
1901 Indbefattet i 109

Ejere
1689 Evert Weidemann
1756 Joh. Samuel du Wahl
1806 C. Knudsen

Matrikulære husnumre
1689 Standen 82/Børsens Revier 82*
1756 Nybørs 83, Kanalen 83*
1806 For ved Børsen

Husnumre
1859 Børsgade 4, Imod Kanalen 3
1869 Børsgade 44, Slotsholmsgade 43

Matr.nr. 65 †

Matrikel
1689 83
1756 84
1806 65
1901 Indbefattet i 109

Ejere
1689 Pipper, assessor
1756 Jacob Didriksen, seglmager
1806 Bang

Matrikulære husnumre
1689 Stranden 83/Børsens Revier 83*
1756 Nybørs 84, Kanalen 84*
1806 For ved Børsen 65

Husnumre
1859 Børsgade 6, Imod Kanalen 5
1869 Børsgade 46, Slotsholmsgade 45

Matr.nr. 66 †

Matrikel
1689 84
1756 85
1806 66
1901 Indbefattet i 109

Ejere
1689 Hans Isaksen, købmand
1756 Jens Klitgaard, rådmand
1806 Kielte

Matrikulære husnumre
1689 Stranden 84/Børsens Revier 84*
1756 Nybørs 85, Kanalen 85*
1806 For ved Børsen 66

Husnumre
1859 Børsgade 8, Slotsholmsgade 7
1869 Børsgade 48, Slotsholmsgade 47

Matr.nr. 67 †

Matrikel
1689 85
1756 86
1806 67
1901 Indbefattet i 109

Ejere
1689 Hans Beckmann, sejlmager
1756 Søren Jensen Elsegaard, købmand
1806 Selboe

Matrikulære husnumre
1689 Stranden 85/Børsens Revier 85*
1756 Nybørs 86, Kanalen 86*
1806 For ved Børsen 67

Husnumre
1859 Børsgade 10, Imod Kanalen 9
1869 Børsgade 50, Slotsholmsgade 49

Matr.nr. 68 †

Matrikel
1689 86
1756 87
1806 68
1901 Indbefattet i 109

Ejere
1689 Enken efter Johan Friis
1756 Niels Aagesen, regimentskvartermester
1806 Hvidt

Matrikulære husnumre
1689 Stranden 86/Børsens Revier 86*
1756 Nybørs 87, Kanalen 87*
1806 For ved Børsen

Husnumre
1859 Børsgade 12, Imod Kanalen 11
1869 Børsgade 52, Slotsholmsgade 51

Matr.nr. 69 †

Matrikel
1689 87
1756 88
1806 69
1901 Henlagt til 109 og udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jens Sørensen købmand
1756 Det Islandske Kompagnis interessenter
1806 Bang

Matrikulære husnumre
1689 Stranden 87/Børsens Revier 87*
1756 Nybørs 88, Kanalen 88*
1806 For ved Børsen 69

Husnumre
1859 Børsgade 14, Imod Kanaen 13
1869 Børsgade 54, Slotsholmsgade 53

Matr.nr. 70 †

Matrikel
1689 88 (del af)
1756 89
1806 70
1901 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Mads Christensen, islandsk købmand
1756 Det Islandske Kompagnis Interessenter
1806 Schimmelmann, greve

Matrikulære husnumre
1689 Stranden 88/Børsens Revier 88*
1756 Nybørs 89/Kanalen 89*/Stranden 89*
1806 For ved Børsen 70

Husnumre
1859 Børsgade 16/Imod Kanalen 15
1869 Børsgade 56/Slotsholmsgade 55

Matr.nr. 71 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 71
1865 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 Den kongelige Bank

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret

Husnumre
1859 Bag Børsen 1

Matr.nr. 72 †
Slotsholms Vagt

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
>1756 105
1806 72
1869 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 Slotsholmsvagten

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 Bag ved Børsen 72

Husnumre
1859 Bag Børsen 2

Matr.nr. 73 †

Matrikel
1689 90
1756 91
1806 73
1872 Herfra separeret 101
1882 Sammenlagt med 101, til: 73 & 101

Ejere
1689 Sukkerhuset
1756 Det Islandske Kompagnis Interessenter
1806 Ladige

Matrikulære husnumre
1689 Sukkerhuset 90
1756 Bag Børsen 91/Ved Vandet 91*
1806 Bag ved Børsen 73

Husnumre
1859 Bag Børsen 20
1869 Slotsholmsgade 20

Matr.nr. 73 & 101 †

Matrikel
1882 Sammensat af 1806 73 og 101
1935 Henlagt til 74 A

Ejere

Husnumre
1882 Slotsholmsgade 20

Matr.nr. 74 †

Matrikel
1689 91
1756 92
1806 74
1858 Delt i 74 A og 74 B

Ejere
1689 Halvor, kaptajn
1756 Nikolaj Eigtved, oberst (sic!)
1806 Beyer, kammerråd

Matrikulære husnumre
1689 Bag Børsen 91
1756 Bag Børsen 92/Til Vandet 92*
1806 Bag ved Børsen 74

Matr.nr. 74 A †

Matrikel
1858 Parcel af 1806 74
1904 Hertil henlagt 74 B
1935 Hertil henlagt 73 & 101
1966 Henlagt til 1806 78 samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1858 Bag ved Børsen 74 A

Husnumre
1859 Bag Børsen 18
1869 Slotsholmsgade 18
1935 Slotsholmsgade 18-22

Matr.nr. 74 B †

Matrikel
1858 Parcel af 1806 74
1904 Henlagt til 74 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1858 Bag Børsen 74 B

Husnumre
1859 Bag Børsen 18
1869 Bag Slotsholmsgade 18

Matr.nr. 75 †

Matrikel
1689 92
1756 93
1806 75
1848 Delt i 75 A og 75 B

Ejere
1689 Det Gamle Salt kompagni
1756 Lindemann, kommerceråd
1806 Hagen

Matrikulære husnumre
1689 Bag Børsen 92
1756 Bag Børsen 93/Til Vandet 93*
1806 Bag ved Børsen 75

Matr.nr. 75 A †

Matrikel
1848 Parcel af 1806 75
1869 Frasepareret 100
1877 Frasepareret 102
1892 Sammenlagt med (del af) 77 & 75 B, til: 102

Ejere

Matrikulære husnumre
1848 Bag ved Børsen 75 A

Husnumre
1859 Bag Børsen 16
1869 Slotsholmsgade 16

Matr.nr. 75 B †

Matrikel
1848 Parcel af 1806 75
1848 Forenet med 1806 77

Matr.nr. 76 †

Matrikel
1689 93
1756 94
1806 76
1866 Frasepareret 1806 92
1877 Henlagt til 1806 103 og 1806 104

Ejere
1689 Detlef Møller
1756 Johan Christian Weisvogt, høker
1806 Weisvoigt, fru

Matrikulære husnumre
1689 Bag Børsen 93
1756 Bag Børsen 94
1806 Bag Børsen 76

Husnumre
1859 Bag Børsen 14
1869 Slotsholmsgade 3

Matr.nr. 77 †

Matrikel
1689 94
1756 95
1806 77
1848 Sammenlagt med 75 B, til: 77 & 75 B

Ejere
1689 Feltherre Hans Schacks arvinger
1756 Frederik Wever, etatsråd
1806 Fabritius, konferensråd

Matrikulære husnumre
1689 Bag Børsen 94
1756 Bag Børsen 95
1806 Bag ved Børsen 77

Matr.nr. 77 & 75 B †

Matrikel
1848 Sammenlagt af 1806 77 og 75 B
1866 Frasepareret 96
1875 Hertil henlagt 94, 95 og 99
1877 Henlagt til 1806 76, 102 og 104

Ejere

Matrikulære husnumre
1848 Bag ved Børsen 77 & 75 B

Husnumre
1859 Bag Børsen 12
1869 Kristiansgade 9
1875 Kristiansgade 9-13

Matr.nr. 78 †

Matrikel
1689 95
1756 96
1806 78
1845 Sammenlagt med 79 B, 80, 81, 82 B & 82 C, til: 78, 79 B, 80, 81, 82 B & 82 C

Ejere
1689 Grevinde Moth
1756 Lerche, greve og general
1806 Lerche, geheimeråd

Matrikulære husnumre
1689 Bag Børsen 95
1756 Bag Børsen 96
1806 Bag ved Børsen 78

Matr.nr. 78, 79 B, 80, 81, 82 B & 82 C

Matrikel
1845 Sammensat af 1806 78, 79 B, 1806 80, 1806 81, 82 B og 82 C
1866 Frasepareret 93 og 94
1918 Herfra separeret 82 C, herefter betegnet 78, 79 B, 80, 81 & 82 B

Matrikulære husnumre
1845 Bag ved Børsen 78, 79 B, 80, 81, 82 B & 82 C

Husnumre
1859 Bag Børsen 2-6 og 10
1869 Slotsholmsgade 2-6 og 10

Matr.nr. 78, 79 B, 80, 81 & 82 B (fra 1929: 78)
Ministerialbygninger
Slotsholmsgade 4: Den Røde Bygning. – Slotsholmsgade 8: ”Den Stormske Gård”. – Slotsholmsgade 10: ”Lerches Palæ”. – Slotsholmsgade 12: Tjæreborg

Matrikel
1918 Parcel af 78, 79 B, 80, 81, 82 B & 82 C
1928 Hertil henlagt 79 A og 97
1929 Betegnet 78 (nyt nummer)
1963 Hertil henlagt 104, 108 og 110

Ejere

Matrikulære husnumre
1918 Ministerialbygninger (ikke anført med husnummer i Kraks Vejviser)
2008 Christians Brygge 6/Christiansborg Slotsplads 1/Rigsdagsgården 5/Slotsholmsgade 4-12

Opførelsesår
Slotsholmsgade 4: 1715-20 af generalbygmester Johan Conrad Ernst. – Slotsholmsgade 6: 1781 af C. F. Harsdorff. – Slotsholmsgade 8: 1696 for Knud Petersen Storm. Ombygget 1730 og 1741. – Slotsholmsgade 10: 1741-42 af J. A. Scherr for Christian den 6. Ombygget 1806 (alle Historiske huse). – Slotsholmsgade 12: 1961-68 af arkitekterne Eske Kristensen og Thomas Havning (Weilbach)

Matr.nr. 79 †

Matrikel
1689 96
1756 97
1806 79
1845 Delt i 79 A og 79 B

Ejere
1689 Ahlefeldt, greve
1756 Landetatens Generalkommissariat og General Postamtet
1806 Landetatens Generalkommissariat

Matrikulære husnumre
1689 Bag Børsen 96
1756 Bag Børsen 97
1806 Bag ved Børsen 79

Matr.nr. 79 A †

Matrikel
1845 Parcel af 1806 79
1928 Henlagt til 1806 78 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1845 Bag ved Børsen 79 A

Husnumre
1859 Bag Børsen 8
1869 Slotsholmsgade 8

Matr.nr. 79 B †

Matrikel
1845 Parcel af 1806 79
1928 Henlagt til 1806 78 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1845 Bag ved Børsen 79 B

Husnumre
1859 Bag Børsen uden nummer
1869 Bag Slotsholmsgade 8

Matr.nr. 80 †

Matrikel
1689 97
1756 98
1806 80
1928 Henlagt til 1806 78 (nyt nummer)

Ejere
1689 Dronning Charlotte Amalie, beboet af hr. Musculus
1756 Kongens staldgård
1806 Kongens Staldgård

Matrikulære husnumre
1689 Bag Børsen 97
1756 Bag Børsen 98
1806 Bag ved Børsen 80

Husnumre
1859 Bag Børsen 6
1869 Slotsholmsgade 6

Matr.nr. 81 †

Matrikel
1689 98, 1689 99, 1689 100 og 1689 101
1756 99
1806 81
1928 Henlagt til 1806 78 (nyt nummer)

Ejere
1689 98: Dronning Charlotte Amalie.- 99: Enken efter rigsmarskal Johan Christoph von Kørbitz. – 100: Boldhuset. – 101: Johan Christoph von Kørbitz’ gård, beboet af staldmester Harstal.
1756 Kongens Kancelli og Rentekammer
1806 Kancelli- og Rentekammeret

Matrikulære husnumre
1689 Bag Børsen 98, 99, 100 og 101
1756 Slotspladsen 99/Imod Børsen 99*
1806 Bag ved Børsen 81

Husnumre
1859 Bag Børsen 4
1869 Slotsholmsgade 4

Matr.nr. 82

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 100
1806 82
1845 Delt i 82 A, 82 B og 82 C

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Det Kongelige Bibliotek og Proviantgården
1806 Geheimearkivet og Proviantgården

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Slotspladsen 100/Imod Slottet 100*
1806 Imod Slottet 82

Matr.nr. 82 A

Matrikel
1845 Parcel af 1806 82
1909 Herfra separeret 106 og 107
1981 Henlagt til 1806 83

Ejere

Matrikulære husnumre
1859 Kristiansgade uden nummer, Tøjhusgade uden nummer (gadeareal langs Proviantgården)
1909 Ministerialbygninger (ikke anført med husnummer i Kraks Vejviser)

Matr.nr. 82 B

Matrikel
1845 Parcel af 1806 82
1845 Sammenlagt med 1806 78, 79 B, 1806 80, 1806 81 og 82 C, til: 78, 79 B, 80, 81, 82 B & 82 C

Matr.nr. 82 C †

Matrikel
1845 Parcel af 1806 82
1845 Sammenlagt med 1806 78, 79 B, 1806 80, 1806 81 og 82 B, til: 78, 79 B, 80, 81, 82 B & 82 C

Matr.nr. 83
Rigsarkivet m.v.

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 101
1806 83
1981 Hertil henlagt 82 A
2008 83

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Det kongelige Kunstkammer og Tøjhuset
1806 Det Kongelige Bibliotek, Kunstkammeret og Tøjhuset
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Slotspladsen 101
1806 Imod Slottet 83

Husnumre
1859 Tøjhusgade uden gadenummer
2008 Christians Brygge 8, Proviantpassagen 6, Rigsdagsgården 9-13/Tøjhusgade 1

Opførelsesår
Rigsarkivet: 1665-73 af bygmester Albert Mathiesen. Ombygget 1908-09

Matr.nr. 84
Staldmestergården, ”Havremagasinet” m.v.

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 102 (del af, senere betegnet 1756 102 A)
1806 84
1938 Hertil henlagt 85 og 87 og (del af) 111
2008 84

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 De kongelige staldofficianters våninger
1806 Konglige Staldofficianters bolig
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Imod Staldene 102/Imod Slottet 102*/Ved Vandet 102*
1806 Imod Slottet 84

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 21/Tøjhusgade 11-17
1938 Tøjhusgade 11-17/Frederiksholms Kanal 21-27
2008 Tøjhusgade 5-11/Frederiksholms Kanal 21-27

Opførelsesår
Staldmestergården: 1703-05 af overbygningsinspektør Wilh. Fr. von Platen (Historiske huse). – „Havremagasinet“: 1830-erne (Historiske huse)

Matr.nr. 85 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 102 (del af, senere betegnet 1756 102 B)
1806 85
1938 Henlagt til 1806 84

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 De kongelige staldofficianters våninger
1806 Kongelige smedie

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Imod Staldene 102/Imod Slottet 102*/Ved Vandet 102*
1806 Frederiksholms Kanal 85

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 23

Matr.nr. 86 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 103 (del af)
1806 86
1933 Indgået i 111

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Det Kongelige Bryghus
1806 Hoffets remiser og brændemagasin

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Frederiksholms Kanal 103/Kanalen 103*/Imod Vandet 103*
1806 Frederiksholms Kanal 86

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 25

Matr.nr. 87 †
Færøske Pakhus

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 103 (del af)
1806 87
1938 Henlagt til 1806 84

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Det kongelige Bryghus
1806 Færøske Pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Frederiksholms Kanal 103/Kanalen 103*/Imod Vandet 103*
1806 Frederiksholms Kanal 87

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer

Matr.nr. 88

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 103 (del af)
1806 88
1933 Indbefattet i 111

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Det kongelige Bryghus
1806 Det forhenværende bryghus

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Frederiksholms Kanal 103/Kanalen 103*/Imod Vandet 103*
1806 Frederiksholms Kanal 88

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer

Matr.nr. 89
Christiansborg Slot

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 89
1844 Herfra separeret 91

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 Christiansborg Slot

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer
2008 Bertel Thorvaldsens Plads 1-3/Christiansborg Ridebane, 1, 2...25/Prins Jørgens Gård 1, 2...13/Rigsdagsgården 1, 2-12/Tøjhusgade 2-6/Vindebrogade 3

Opførelsesår
1907-28 af artikelt Thorvald Jørgensen. – Ridebaneanlægget: 1733-45 af Niels Eigtved. – Slotskirken: 1803-28 af C. F. Hansen (Historiske huse)

Matr.nr. 90 †
Pramlaugets plads

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 Ikke taxeret
1823 Parcel af opfyldt terræn
1823 Delt i 90 A og 90 B

Matr.nr. 90 A †

Matrikel
1823 Parcel af 90
1867 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1823 Bag Børsen 90 A

Husnumre
1859 Bag Børsen 5

Matr.nr. 90 B †

Matrikel
1823 Parcel af 90
1867 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1823 Bag Børsen 90 B

Husnumre
1859 Bag Børsen 5

Matr.nr. 91
Thorvaldsens Museum

Matrikel
1844 Parcel af 1806 89
2008 91

Ejere

Matrikulære husnumre
1844 Uden angivelse af gadenavn

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer
2008 Bertel Thorvaldsens Plads 2

Matr.nr. 92 †

Matrikel
1866 Parcel af 1806 76
1868 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1866 Bag Børsen uden nummer

Matr.nr. 93 †

Matrikel
1866 Parcel af 1806 78
1869 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1866 Bag Børsen uden nummer

Matr.nr. 94 †

Matrikel
1866 Parcel af 1806 78
1875 Henlagt til 77 & 75 B

Ejere

Husnumre
1866 Kristiansgade 13

Matr.nr. 95 †

Matrikel
1866 Parcel af umatrikuleret, opfyldt terræn
1875 Henlagt til 77 & 75 B

Ejere

Husnumre
1866 Bag Kristiansgade 13

Matr.nr. 96 †

Matrikel
1866 Parcel af 1806 76 og 77 & 75 B (del af)
1867 Herfra separeret 97
1878 Henlagt til 97

Ejere

Husnumre
1866 Kristiansgade 4

Matr.nr. 97 †

Matrikel
1867 Parcel af 97
1867 Frasepareret 96
1878 Hertil henlagt 96
1928 Henlagt til 78 (nyt nummer)

Ejere

Husnumre
1867 Børsgade uden nummer
1869 Slotsholmsgade 12/Kristiansgade 2

Matr.nr. 98 †

Matrikel
1868 Parcel af 77 & 75 B
1868 Udlagt til offentlig gade

Matr.nr. 99 †

Matrikel
1868 Parcel af opfyldt, umatrikuleret areal
1875 Henlagt til 77 & 75 B

Ejere

Husnumre
1868 Bag Kristiansgade 9

Matr.nr. 100 †
Gadeareal bag Børsen

Matrikel
1869 Parcel af 75 A
1869 Udlagt til offentlig gade (Slotsholmsgade)

Matr.nr. 101 †

Matrikel
1872 Parcel af 1806 73
1882 Sammenlagt med 1806 73

Ejere

Husnumre
1872 Slotsholmsgade uden nummer

Matr.nr. 102 †

Matrikel
1877 Parcel af 75 A og 77 & 75 B (del af)
1893 Sammenlagt med 103, til: 108

Ejere

Husnumre
1877 Slotsholmsgade 16

Matr.nr. 103 †

Matrikel
1877 Parcel af 1806 76
1893 Sammenlagt med 102, til: 108

Ejere

Husnumre
1877 Kristiansgade 1

Matr.nr. 104 †

Matrikel
1877 Parcel af 77 & 75 B
1966 Henlagt til 1806 78 (nyt nummer)

Ejere

Husnumre
1877 Kristiansgade 7-9
1936 Christiansgade 7-9

Matr.nr. 105
Vejerbod

Matrikel
>1806 105
???? Overgået til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
>1806 105

Husnumre
>1806 Ikke lokaliseret

Matr.nr. 106
Del af Proviantgården

Matrikel
1887 Parcel af 82 A
2007 Herfra separeret 114
2008 106

Ejere

Husnumre
1887 Proviantgården
1997 Proviantpassagen 5 B
2008 Proviantpassagen 5 B

Opførelsesår
1603. Senere ombygget flere gange (Trap 5)

Matr.nr. 107
Del af Proviantgården

Matrikel
1887 Parcel af 82 A
2008 107

Ejere

Husnumre
1859 Proviantgården
1997 Proviantpassagen 1
2008 Proviantpassagen 1

Opførelsesår
1603. Senere ombygget flere gange (Trap 5)

Matr.nr. 108 †

Matrikel
1893 Parcel af 82 A
1903 Frasepareret 110
1966 Henlagt til 78 (nyt nummer)

Ejere

Husnumre
1893 Slotsholmsgade 16
1903 Slotsholmsgade 16

Matr.nr. 109

Matrikel
1901 Sammensat af 1806 63, 1806 64, 1806 65, 1806 66, 1806 67, 1806 68 og 1806 69 samt gade (del af Slotsholmsgade)
2008 109

Ejere
2008 Atlas Ejendomme A/S

Husnumre
1901 Børsgade 4-8/Kristiansgade 1/Slotsholmsgade 3-5
2008 Børsgade 4 og 8/Slotsholmsgade 1-3

Matr.nr. 110 †

Matrikel
1903 Parcel af 108
1963 Henlagt til 1806 78 (nyt nummer)

Ejere

Husnumre
1903 Slotsholmsgade 16

Matr.nr. 111
Tøjhuset og Christian den 4.s Bryghus

Matrikel
1933 Parcel af 1806 83, 1806 86 og 1806 88
2008 111

Ejere
2008 Statens Forsvarshistoriske Museum

Husnumre
1933 Tøjhusgade 5
2008 Christians Brygge 12, Frederiksholms Kanal 27, Tøjhusgade 3

Opførelsesår
1598-1604 (Trap 5)

Matr.nr. 112

Matrikel
1968 Parcel af 1806 51
1969 Henlagt til 1806 1

Ejere

Husnumre
1968 Gammel Strand 28

Matr.nr. 113

Matrikel
1996 Parcel af umatrikuleret areal (gaden Christians Brygge)
2008 113

Ejere
2008 Det Kongelige Biliotek

Husnumre
2003 Christians Brygge 1-9/Søren Kierkegaards Plads 1

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 114

Matrikel
2007 Parcel af 106
2008 114

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Husnumre
2003 Christians Brygge 8
2008 Christians Brygge 8

Opførelsesår
Uoplyst

Matrikelnumre udgået i perioden 1689-1756

Matr.nr. 1689/102 †

Matrikel
1689 102
1694 Henlagt til umatrikuleret haveareal

Ejere
1689 Wintherfeldt, overmarskal

Matrikulære husnumre
1689 Gadenavn ikke angivet

Matr.nr. 1689/103 †

Matrikel
1689 103
1714 Henlagt til umatrikuleret areal, hvorpå der opførtes en stald

Ejere
1689 Hugo Lützou

Matrikulære husnumre
1689 Slotspladsen 103

Matr.nr. 1689/104 †

Matrikel
1689 104
1690 Delt i to dele, [A] og [B]
1730 [A] henlagt til umatrikuleret areal
1731 [B] henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Hans Olsen, køkkenskriver

Matrikulære husnumre
1689 Slotspladsen 104

Matr.nr. 1689/105 †

Matrikel
1689 105
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Christen Gertsen, bogfører

Matrikulære husnumre
1689 Slotspladsen 105

Matr.nr. 1689/106 †

Matrikel
1689 106
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Overkammertjener Weibergs enke

Matrikulære husnumre
1689 Slotspladsen 106/Revieren 106*

Matr.nr. 1689/107 †

Matrikel
1689 107
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Knuth, overkammerjunker

Matrikulære husnumre
1689 Revieren 107

Matr.nr. 1689/108 †

Matrikel
1689 108
I eller efter 1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Kongen

Matrikulære husnumre
1689 Revieren 108

Matr.nr. 1689/109 †

Matrikel
1689 109
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Parsberg, justitsråd

Matrikulære husnumre
1689 Revieren 109

Matr.nr. 1689/110 †

Matrikel
1689 110
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Johan Høyer, rådmand

Matrikulære husnumre
1689 Revieren 110

Matr.nr. 1689/111 †

Matrikel
1689 111
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Andreas Søbødker

Matrikulære husnumre
1689 Revieren 111

Matr.nr. 1689/112 †

Matrikel
1689 112
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Moth, etatsråd

Matrikulære husnumre
1689 Revieren 112

Matr.nr. 1689/113 †

Matrikel
1689 113
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Wandal, doktor

Matrikulære husnumre
1689 Revieren 113

Matr.nr. 1689/114 †

Matrikel
1689 114
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Hans Balck, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Revieren 114

Matr.nr. 1689/115 †

Matrikel
1689 115
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Hans Nansen, justitsråd

Matrikulære husnumre
1689 Revieren 115/Trompetergangen 115*

Matr.nr. 1689/116 †

Matrikel
1689 116
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Wilcken, oberst

Matrikulære husnumre
1689 Trompetergangen 116/Til Kalveboderne 116*

Matr.nr. 1689/117 †

Matrikel
1689 117
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Lemvig

Matrikulære husnumre
1689 Trompetergangen 117

Matr.nr. 1689/118 †

Matrikel
1689 118
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Jacob Jensen, rustmester

Matrikulære husnumre
1689 Trompetergangen 118

Matr.nr. 1689/119 †

Matrikel
1689 119
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Kongen

Matrikulære husnumre
1689 Trompetergangen 119

Matr.nr. 1689/120 †

Matrikel
1689 120
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Niels Andersen, tøjhusskriver

Matrikulære husnumre
1689 Trompetergangen 120

Matr.nr. 1689/121 †

Matrikel
1689 121
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Carl Frederik Andersen, tøjmester

Matrikulære husnumre
1689 Trompetergangen 121

Matrikelnumre udgået i perioden 1756-1806

Matr.nr. 1756/69 †

Matrikel
1689 67
1756 69
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Enken efter Thomas Oxe, kræmmer
1756 Jens Esmarch, kræmmer
Gader
1689 Højbrostræde 67/Ved Stranden 67*
1756 Højbrostræde 69/Stranden 69*

Matr.nr. 1756/70

Matrikel
1689 68
1756 70
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Lyder Ortmand, urtekræmmer
1756 Jens Esmarch, kræmmer

Gader
1689 Højbrostræde 68
1756 Højbrostræde 70

Matr.nr. 1756/71

Matrikel
1689 69
1756 71
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Wigandt Michelbecher
1756 Johannes Plum, vintapper

Gader
1689 Højbrostræde 69, Store Færgestræde 69*
1756 Højbrostræde 71/Store Færgestræde 71*

Matr.nr. 1756/72

Matrikel
1689 70
1756 72
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Magnus Prangers enke
1756 Johan Lorentz Pallast, kræmmer

Gader
1689 Højbrostræde 70, Store Færgestræde 70*
1756 Højbrostræde 72, Store Færgestræde 72*

Matr.nr. 1756/73

Matrikel
1689 71
1756 73
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Jørgen Jørgens gård, stadens gæstehus
1756 Johan Engelbrecht, kræmmer

Gader
1689 Højbrostræde 71, Store Færgestræde 71*
1756 Højbrostræde 73, Store Færgestræde 73

Matr.nr. 1756/74

Matrikel
1689 72
1756 74
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Jacob Beckers enke
1756 Joh. Gerhardt Ashof, kærmmer

Gader
1689 Højbrostræde 72, Store Færgestræde 72*
1756 Højbrostræde 74, Store Færgestræde 74*

Matr.nr. 1756/75

Matrikel
1689 73
1756 75
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Christoffer Herfort, apoteker
1756 Christoffer Mangor, apoteker

Gader
1689 Højbrostræde 73, Store Færgestræde 73*
1756 Højbrostræde 75/Store Færgestræde 75*

Matr.nr. 1756/76

Matrikel
1689 74 og 1689 75
1756 76
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 74: Marcus Kurtz. – 75: Jens Villadsen
1756 Christian Liebe, kræmmer

Gader
1689 Højbrostræde 74/Amagertorv 74*. – Amagertorv 75
1756 Højbrostræde 76

Matr.nr. 1756/77

Matrikel
1689 76
1756 77
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Willm Blanchenheim, barber
1756 Gerhardt Vilhelm Heemann, kræmmer

Gader
1689 Amagertorv 76/Store Færgestræde 76*
1756 Store Færgestræde 77

Matr.nr. 1756/78

Matrikel
1689 77
1756 78
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Claus Clausen Høy
1756 Peter Brandt

Gader
1689 Store Færgestræde 77
1756 Store Færgestræde 78

Matr.nr. 1756/79

Matrikel
1689 78
1756 79
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Hans Heitemands enke
1756 Jean Louis Fontaine, franskbager

Gader
1689 Store Færgestræde 78
1756 Store Færgestræde 79

Matr.nr. 1756/80

Matrikel
1689 79
1756 80
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Anders Kellinghusen
1756 Svend Købke, sukkerbager

Gader
1689 Store Færgestræde 79
1756 Store Færgestræde 80

Matr.nr. 1756/81

Matrikel
1689 80
1756 81
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Lars Nielsen
1756 Knud Lynov, konsumtionsskriver

Gader
1689 Store Færgestræde 80/Ved Stranden 80*
1756 Store Færgestræde 81/Stranden 81*

Matrikelnumre overført til Snarens Kvarter i 1756

Matr.nr. 1689/38

Matrikel
1689 38 i Strand Kvarter
1756 165 i Snarens Kvarter

Ejere
1689 Becker, kaptajn.

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 38

Matr.nr. 1689/39

Matrikel
1689 39 i Strand Kvarter
1756 166 i Snarens Kvarter

Ejere
1689 Peder Nielsen, knapmager

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 39

Matrikelnumre overført til Snarens Kvarter i 1806

Matr.nr. 1756/35

Matrikel
1689 31 i Strand Kvarter
1756 35 i Strand Kvarter
1806 146 i Snarens Kvarter

Ejere
1689 Hans Henrik Pekel
1756 Oluf Lindum, parykmager

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 31
1756 Hyskenstræde 35

Matr.nr. 1756/36

Matrikel
1689 32 i Strand Kvarter og 1689 33 i Strand Kvarter (del af)
1756 36 i Strand Kvarter
1806 145 i Snarens Kvarter

Ejere
1689 Dines Laar, glarmester. –Niels Boyesen, skomager
1756 Tilhører kongen og beboes af en hofprædikant

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 32 og 33
1756 Hyskenstræde 36

Matr.nr. 1756/37

Matrikel
1689 34 i Strand Kvarter og 1689 33 i Strand Kvarter (del af)
1756 37 i Strand Kvarter
1806 144 i Snarens Kvarter

Ejere
1689 33: Niels Boyesen, skomager. – 34: Christian Skøning, kræmmer
1756 Peder Nyegaard, blytækker

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 33 og 34
1756 Hyskenstræde 37

Matr.nr. 1756/38 og 1756/39

Matrikel
1689 35 i Strand Kvarter og 1689 36 i Strand Kvarter
1756 38 (1689/35) og 1756 39 (1689/36)
1806 143 i Snarens Kvarter

Ejere
1689 35: Peter Holsts enke. – 38: Becker, kaptajn
1756 38: Mogens Nielsen Larsen, kleinsmed. – 39: Peder Krag, knapmager

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 35 og 36
1756 Hyskenstræde 38 og 39

Matr.nr. 1756/40

Matrikel
1689 37 i Strand Kvarter
1756 40 i Strand Kvarter
1806 142 i Snarens Kvarter

Ejere
1689 Jacob Ridder, skomager
1756 Thomas Crone, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 37
1756 Hyskenstræde 40


Tilbage til toppen